GEFIONSGÅRDEN. Læreplanstema: Fri for mobberi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GEFIONSGÅRDEN. Læreplanstema: Fri for mobberi"

Transkript

1 GEFIONSGÅRDEN SØNDERBROGADE HORSENS TLF.: FAX: TLF.: KLUB Horsens, den 2. september 2011 Pædagogisk læreplan for Spirerne Spirerne er en børnegruppe på 25 ældste børn i alderen 5-6 år. Stuen har åbnet fra kl hver dag. Materialet er udarbejdet af Lene, Emma, Marianne. Læreplanstema: Fri for mobberi. Børn med særlig behov: Vi har valgt at børn med særlig behov er inkluderet i de 6 læringstemaer. Derudover støtter vi barnet/børnene: Tage udgangspunkt i barnets ressourcer. Sætte ord på følelserne og handlinger. Hjælper barnet med at danne venskaber. Vejlede/råde med at løse konfliktsituationer. Arbejde med små grupper som giver tryghed og mod.

2 Tema 1. Barnets alsidige Pædagogisk læreplan personlige udvikling Overordnede mål At tilbyde børnene mange forskellige muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer. At give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe mulighed for, at børnene oplever sig som værdifulde deltager i og medskabere af et socialt og kulturelt fællesskab. Sammenhæng Beskrivelse af den pædagogiske udfordring med udgangspunkt i teori eller praksis. Vi vil inddrage alle 6 læreplanstemaer i vores overordnede emne FRI FOR MOBBERI. Vi bygger på et menneskesyn hvor vi: Går ud fra, at ethvert individ har behov for, at danne sig selv gennem socialt fællesskab. Tager afsæt i det enkelte barns ressourcer og i at barnet har evne til at udvikle sig selv og indgå i sociale relationer. Det er i fællesskabet, at børn socialiseres og lære de afgørende sociale kompetencer og færdselsregler til at kunne begå sig i livet. Når et barn nægtes plads i fællesskabet får det alvorlig betydning for barnets liv. Et liv fri for mobberi giver tolerante, respektfulde, omsorgsfulde og modige børn. Da vi jævnligt oplever nogle børn, som driller og mobber andre børn har vi valgt, at sætte fokus på FRI FOR MOBBERI. Vi vil inddrage hele børnegruppen på 25 børn i alderen 5-6 år. Læringsmål Tiltag Metodeovervejelser. Beskrivelse af planlagt pædagogisk praksis. At barnet skal lære: At sige til og fra Ved den daglige samling får det enkelte barn/gruppen mulighed for at komme til orde ved hjælp af markering. Bruger materialet fra kufferten fri for mobberi i samlingerne. Arbejde med begreberne stop op, lyt, lær for at se, høre og forstå barnet. Arbejde udfra en anerkendende pædagogik, hvor det afspejles at grænserne er forskellige. Råde/vejlede i konfliktsituationer.

3 Tegn Hvilke tegn forventer vi at se som resultat af tiltagene. Tolerance: At børnene accepterer/tolerer forskelligheder i børnegruppen. Respekt: At børnene tager hensyn til alle i gruppen. At være en god kammerat/ven. Omsorg: At børnene udviser interesse, medfølelse, hjælpsomhed overfor både de jævnaldrende og de små. Dokumentation Valg at dokumentations metoder. Vælg eksempler på pædagogiske processer som skal dokumenteres. Mod: At børnene kan sige til og fra og markere egne grænser. At de kan sige til/hjælpe når de ser børn der overskrider andres grænser. Lave observationer af børnene og nedskrive dem i vores logbog. Anvende blomsten på stuemøderne hen over året. Lave handleplaner/udviklingsforløb for de børn, som har det særligt svært. Dokumentere på den pædagogiske proces ved at høre, se og forstå børnene via egen refleksion og via sparring med kollegaer. Informere/dokumentere forældrene igennem forældremøde, foto, opslag og dialog. Evalueringsplan Valg af evaluerings metoder. Hvem har ansvaret for at evaluere hvad og hvornår. Hvordan inddrages bestyrelsen i evaluering og opfølgning. Viser børnene tegn som forventet. Hvad skal der justeres. Hvad er lykkes, som vi kan bruge fremadrettet. Mindst 2 gange pr. ½ år sikre der er gang i processerne. Vi vil reflektere over egen pædagogisk praksis I efteråret 2010 at udarbejde første evalueringsrapport. Personalet på Spirerne har ansvaret for evalueringen. Bestyrelsen vil blive informeret på et bestyrelsesmøde.

4 Pædagogisk lærerplan Tema 2. Sociale kompetencer Overordnede mål At sikre, at børnene anerkendes og respekteres som de personer, de er, og at de oplever at høre til At børnene oplever tryghed og tillid i deres relationer til både voksne og andre børn i dagtilbud uden mobning og drillerier, og hvor ingen holdes udenfor At børnene inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere i fællesskabet. At de lærer at samarbejde med andre og deltager i de demokratiske beslutningsprocesser Sammenhæng Vi vil inddrage alle 6 læreplanstemaer i vores overordnede Beskrivelse af den pædagogiske emne FRI FOR MOBBERI. udfordring, med udgangspunkt i Vi bygger på et menneskesyn hvor vi: teori eller praksis. Går ud fra, at ethvert individ har behov for, at danne sig selv gennem socialt fællesskab. Tager afsæt i det enkelte barns ressourcer og i at barnet har evne til at udvikle sig selv og indgå i sociale relationer. Det er i fællesskabet, at børn socialiseres og lære de afgørende sociale kompetencer og færdselsregler til at kunne begå sig i livet. Når et barn nægtes plads i fællesskabet får det alvorlig betydning for barnets liv. Et liv fri for mobberi giver tolerante, respektfulde, omsorgsfulde og modige børn. Da vi jævnligt oplever nogle børn, som driller og mobber andre børn har vi valgt, at sætte fokus på FRI FOR MOBBERI. Vi vil inddrage hele børnegruppen på 25 børn i alderen 5-6 år. Læringsmål At alle børnene føler sig som en del af fællesskabet. Tiltag Metodeovervejelser. Beskrivelse af planlagt pædagogisk praksis. Vi vil arbejde med: Samtale billederne fra kufferten fri for mobberi. Lave børneinterwies om venskaber. Råde og vejlede i konfliktsituationer ved hjælp af anerkendende pædagogik. Skabe fælles oplevelser der kan danne grundlag for samhørighed og venskaber.

5 Tegn Hvilke tegn forventer vi at se som resultat af tiltagene. Tolerance: Se og høre at børnene er interesseret i at danne nye venskaber. Respekt: At børnene tager hensyn til alle i gruppen. At være en god kammerat/ven. Omsorg: At børnene udviser interesse, medfølelse, hjælpsomhed overfor både de jævnaldrende og de yngre Mod: At børnene kan sige til og fra og markere egne grænser. At de kan sige til/hjælpe når de ser børn der overskrider andres grænser. Dokumentation Valg at dokumentations metoder. Vælg eksempler på pædagogiske processer som skal dokumenteres. Lave observationer af børnene og nedskrive dem i vores logbog. Anvende blomsten på stuemøderne hen over året. Lave handleplaner/udviklingsforløb for de børn, som har det særligt svært. Dokumentere på den pædagogiske proces ved at høre, se og forstå børnene via egen refleksion og via sparring med kollegaer. Informere/dokumentere forældrene igennem forældremøde, foto, opslag og dialog. Evalueringsplan Valg af evaluerings metoder. Hvem har ansvaret for at evaluere hvad og hvornår. Hvordan inddrages bestyrelsen i evaluering og opfølgning Viser børnene tegn som forventet. Hvad skal der justeres. Hvad er lykkes, som vi kan bruge fremadrettet. Mindst 2 gange pr. ½ år sikre der er gang i processerne. Vi vil reflektere over egen pædagogisk praksis. I efteråret 2010 at udarbejde første evalueringsrapport. Personalet på Spirerne har ansvaret for evalueringen. Bestyrelsen vil blive informeret på et bestyrelsesmøde.

6 Tema 3. Sprog Overordnede mål Sammenhæng Beskrivelse af den pædagogiske udfordring, med udgangspunkt i teori eller praksis. Pædagogisk læreplan Børn skal have mulighed for at udvikle deres sprog gennem alle hverdagens aktiviteter. Børn skal udfordres til sproglig kreativitet samt til at udtrykke sig gennem forskellige genrer Børn skal støttes i at udvikle deres nysgerrighed og interesse for tegn, symboler og den skriftsprog lige verden, herunder bogstaver og tal Børn skal have adgang til at bruge forskellige kommunikationsmidler Vi vil inddrage alle 6 læreplanstemaer i vores overordnede emne FRI FOR MOBBERI. Vi bygger på et menneskesyn hvor vi: Går ud fra, at ethvert individ har behov for, at danne sig selv gennem socialt fællesskab. Tager afsæt i det enkelte barns ressourcer og i at barnet har evne til at udvikle sig selv og indgå i sociale relationer. Det er i fællesskabet, at børn socialiseres og lære de afgørende sociale kompetencer og færdselsregler til at kunne begå sig i livet. Når et barn nægtes plads i fællesskabet får det alvorlig betydning for barnets liv. Et liv fri for mobberi giver tolerante, respektfulde, omsorgsfulde og modige børn. Da vi jævnligt oplever nogle børn, som driller og mobber andre børn har vi valgt, at sætte fokus på FRI FOR MOBBERI. Vi vil inddrage hele børnegruppen på 25 børn i alderen 5-6 år. Læringsmål At lære børnene at sætte ord på deres handlinger. At lære børnene at aflæse kropssprog. Tiltag Metodeovervejelser. Beskrivelse af planlagt pædagogisk praksis. Vi vil bruge mobbefri kufferten. Vi er rollemodeller for børnene derfor skal vi være opmærksomme på hvordan vi taler sammen både barn-barn og voksen-barn og voksen-voksen imellem. Hjælper børnene med, at sætte ord på deres handlinger

7 Tegn Hvilke tegn forventer vi at se som resultat af tiltagene. Tolerance: Se og høre at børnene er interesseret i at danne nye venskaber. Respekt: At børnene tager hensyn til alle i gruppen. At være en god kammerat/ven. Omsorg: At børnene udviser interesse, medfølelse, hjælpsomhed overfor både de jævnaldrende og de yngre Mod: At børnene kan sige til og fra og markere egne grænser. At de kan sige til/hjælpe når de ser børn der overskrider andres grænser. Dokumentation Valg at dokumentations metoder Vælg eksempler på pædagogiske processer som skal dokumenteres Evalueringsplan Valg af evaluerings metoder. Hvem har ansvaret for at evaluere hvad og hvornår. Hvordan inddrages bestyrelsen i evaluering og opfølgning. Lave observationer af børnene og nedskrive dem i vores logbog. Anvende blomsten på stuemøderne hen over året. Lave handleplaner/udviklingsforløb for de børn, som har det særligt svært. Dokumentere på den pædagogiske proces ved at høre, se og forstå børnene via egen refleksion og via sparring med kollegaer. Informere/dokumentere forældrene igennem forældremøde, foto, opslag og dialog. Viser børnene tegn som forventet. Hvad skal der justeres. Hvad er lykkes, som vi kan bruge fremadrettet. Mindst 2 gange pr. ½ år sikre der er gang i processerne. Vi vil reflektere over egen pædagogisk praksis. I efteråret 2010 at udarbejde første evalueringsrapport. Personalet på Spirerne har ansvaret for evalueringen. Bestyrelsen vil blive informeret på et bestyrelsesmøde.

8 Tema 4. Krop og bevægelse Pædagogisk læreplan Overordnede mål At børnene oplever glæde ved, accept af og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse. At det i dagtilbuddet er muligt at styrke børnenes fysiske sundhed, blandt andet med fokus på ernæring, hygiejne og bevægelse. At børnene med alle sanser tilegner sig den fysiske, kulturelle og sociale omverden. Sammenhæng Beskrivelse af den pædagogiske udfordring, med udgangspunkt i teori eller praksis. Vi vil inddrage alle 6 læreplanstemaer i vores overordnede emne FRI FOR MOBBERI. Vi bygger på et menneskesyn hvor vi: Går ud fra, at ethvert individ har behov for, at danne sig selv gennem socialt fællesskab. Tager afsæt i det enkelte barns ressourcer og i at barnet har evne til at udvikle sig selv og indgå i sociale relationer. Det er i fællesskabet, at børn socialiseres og lære de afgørende sociale kompetencer og færdselsregler til at kunne begå sig i livet. Når et barn nægtes plads i fællesskabet får det alvorlig betydning for barnets liv. Et liv fri for mobberi giver tolerante, respektfulde, omsorgsfulde og modige børn. Da vi jævnligt oplever nogle børn, som driller og mobber andre børn har vi valgt, at sætte fokus på FRI FOR MOBBERI. Vi vil inddrage hele børnegruppen på 25 børn i alderen 5-6 år. Læringsmål De skal have glæde ved fysisk aktivitet i fællesskab. Kropslig omsorg. Tiltag Metodeovervejelser. Beskrivelse af planlagt pædagogisk praksis. Tegn Hvilke tegn forventer vi at se som resultat af tiltagene Krop og bevægelse: Arbejder med børnemassage. Laver samarbejdsøvelser/lege. Tolerance: Se og høre at børnene er interesseret i at danne nye venskaber. Respekt: At børnene tager hensyn til alle i gruppen. At være en god kammerat/ven.

9 Omsorg: At børnene udviser interesse, medfølelse, hjælpsomhed overfor både de jævnaldrende og de yngre Mod: At børnene kan sige til og fra og markere egne grænser. At de kan sige til/hjælpe når de ser børn der overskrider andres grænser. Dokumentation Valg at dokumentations metoder. Vælg eksempler på pædagogiske processer som skal dokumenteres. Evalueringsplan Valg af evaluerings metoder. Hvem har ansvaret for at evaluere hvad og hvornår. Hvordan inddrages bestyrelsen i evaluering og opfølgning. Lave observationer af børnene og nedskrive dem i vores logbog. Anvende blomsten på stuemøderne hen over året. Lave handleplaner/udviklingsforløb for de børn, som har det særligt svært. Dokumentere på den pædagogiske proces ved at høre, se og forstå børnene via egen refleksion og via sparring med kollegaer. Informere/dokumentere forældrene igennem forældremøde, foto, opslag og dialog. Viser børnene tegn som forventet. Hvad skal der justeres. Hvad er lykkes, som vi kan bruge fremadrettet. Mindst 2 gange pr. ½ år sikre der er gang i processerne. Vi vil reflektere over egen pædagogisk praksis. I efteråret 2010 at udarbejde første evalueringsrapport. Personalet på Spirerne har ansvaret for evalueringen. Bestyrelsen vil blive informeret på et bestyrelsesmøde.

10 Pædagogisk læreplan Tema 5. Naturen og naturfænomener Overordnede mål At børnene udvikler respekt og forståelse for og oplever glæden ved at være i naturen. At børnene lærer naturen at kende gennem alle sanser og oplever den som kilde til og rum for leg, oplevelser, udforskning og viden. At børnene tilegner sig mange forskellige erfaringer med natur, naturfænomener og miljø. Sammenhæng Beskrivelse af den pædagogiske udfordring, med udgangspunkt i teori eller praksis. Vi vil inddrage alle 6 læreplanstemaer i vores overordnede emne FRI FOR MOBBERI. Vi bygger på et menneskesyn hvor vi: Går ud fra, at ethvert individ har behov for, at danne sig selv gennem socialt fællesskab. Tager afsæt i det enkelte barns ressourcer og i at barnet har evne til at udvikle sig selv og indgå i sociale relationer. Det er i fællesskabet, at børn socialiseres og lære de afgørende sociale kompetencer og færdselsregler til at kunne begå sig i livet. Når et barn nægtes plads i fællesskabet får det alvorlig betydning for barnets liv. Et liv fri for mobberi giver tolerante, respektfulde, omsorgsfulde og modige børn. Da vi jævnligt oplever nogle børn, som driller og mobber andre børn har vi valgt, at sætte fokus på FRI FOR MOBBERI. Vi vil inddrage hele børnegruppen på 25 børn i alderen 5-6 år. Læringsmål Gennem naturen skal børnene udvikle deres nysgerrighed og undren gennem fælles oplevelser. Lære børnene om naturens cyklus. Tiltag Metodeovervejelser. Beskrivelse af planlagt pædagogisk praksis. Fællesskab/samarbejde. Bruge naturen til, at understøtte fællesskab og samarbejde. Eksempelvis bygge hule i skoven, finde dyr og tale om det i fællesskab. Tegn Hvilke tegn forventer vi at se som resultat af tiltagene. Tolerance: At børnene accepterer/tolerer forskelligheder i børnegruppen. Respekt: At børnene tager hensyn til alle i gruppen. At være en god kammerat/ven.

11 Omsorg: At børnene udviser interesse, medfølelse, hjælpsomhed overfor både de jævnaldrende og de små. Mod: At børnene kan sige til og fra og markere egne grænser. At de kan sige til/hjælpe når de ser børn der overskrider andres grænser. Dokumentation Valg at dokumentations metoder. Vælg eksempler på pædagogiske processer som skal dokumenteres. Evalueringsplan Valg af evaluerings metoder. Hvem har ansvaret for at evaluere hvad og hvornår. Hvordan inddrages bestyrelsen i evaluering og opfølgning. Lave observationer af børnene og nedskrive dem i vores logbog. Anvende blomsten på stuemøderne hen over året. Lave handleplaner/udviklingsforløb for de børn, som har det særligt svært. Dokumentere på den pædagogiske proces ved at høre, se og forstå børnene via egen refleksion og via sparring med kollegaer. Informere/dokumentere forældrene igennem forældremøde, foto, opslag og dialog. Viser børnene tegn som forventet. Hvad skal der justeres. Hvad er lykkes, som vi kan bruge fremadrettet. Mindst 2 gange pr. ½ år sikre der er gang i processerne. Vi vil reflektere over egen pædagogisk praksis. I efteråret 2010 at udarbejde første evalueringsrapport. Personalet på Spirerne har ansvaret for evalueringen. Bestyrelsen vil blive informeret på et bestyrelsesmøde

12 Pædagogisk læreplan Tema 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Overordnede mål At børnene får mulighed for at møde og afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer. At børnene har adgang til materiale, redskaber og moderne medier som kan give oplevelser og bidrage til børns skabende kulturelle aktiviteter. At børn får lejlighed til at deltage i og få viden om kultur, kulturhistorie, traditioner og kunstneriske tilbud. Sammenhæng Beskrivelse af den pædagogiske udfordrin, med udgangspunkt i teori eller praksis. Vi vil inddrage alle 6 læreplanstemaer i vores overordnede emne FRI FOR MOBBERI. Vi bygger på et menneskesyn hvor vi: Går ud fra, at ethvert individ har behov for, at danne sig selv gennem socialt fællesskab. Tager afsæt i det enkelte barns ressourcer og i at barnet har evne til at udvikle sig selv og indgå i sociale relationer. Det er i fællesskabet, at børn socialiseres og lære de afgørende sociale kompetencer og færdselsregler til at kunne begå sig i livet. Når et barn nægtes plads i fællesskabet får det alvorlig betydning for barnets liv. Et liv fri for mobberi giver tolerante, respektfulde, omsorgsfulde og modige børn. Da vi jævnligt oplever nogle børn, som driller og mobber andre børn har vi valgt, at sætte fokus på FRI FOR MOBBERI. Vi vil inddrage hele børnegruppen på 25 børn i alderen 5-6 år. Læringsmål Give børnene indsigt i den danske børnekultur således at der bliver skabt en fælles kulturskat. Tiltag Metodeovervejelser. Beskrivelse af planlagt pædagogisk praksis. Eventyr, fabler, rim og remser. Sang/bevægelseslege hvor fællesskabet er det væsentlige. Musik med Tina. (Egmontfonden). Tegn Hvilke tegn forventer vi at se som resultat af tiltagene. Tolerance: Se og høre at børnene er interesseret i at danne nye venskaber. Respekt: At børnene tager hensyn til alle i gruppen.

13 At være en god kammerat/ven. Omsorg: At børnene udviser interesse, medfølelse, hjælpsomhed overfor både de jævnaldrende og de yngre. Mod: At børnene kan sige til og fra og markere egne grænser. At de kan sige til/hjælpe når de ser børn der overskrider andres grænser. Dokumentation Valg at dokumentations metoder. Vælg eksempler på pædagogiske processer som skal dokumenteres. Evalueringsplan Valg af evaluerings metoder. Hvem har ansvaret for at evaluere hvad og hvornår. Hvordan inddrages bestyrelsen i evaluering og opfølgning. Lave observationer af børnene og nedskrive dem i vores logbog. Anvende blomsten på stuemøderne hen over året. Lave handleplaner/udviklingsforløb for de børn, som har det særligt svært. Dokumentere på den pædagogiske proces ved at høre, se og forstå børnene via egen refleksion og via sparring med kollegaer. Informere/dokumentere forældrene igennem forældremøde, foto, opslag og dialog. Viser børnene tegn som forventet. Hvad skal der justeres. Hvad er lykkes, som vi kan bruge fremadrettet. Mindst 2 gange pr. ½ år sikre der er gang i processerne. Vi vil reflektere over egen pædagogisk praksis. I efteråret 2010 at udarbejde første evalueringsrapport. Personalet på Spirerne har ansvaret for evalueringen. Bestyrelsen vil blive informeret på et bestyrelsesmøde

14 Gefionsgårdens Børnehave Sønderbrogade Horsens tlf Pædagogisk læreplan for Spirerne Spirerne er en børnegruppe på 25 ældste børn i alderen 5-6 år. Stuen har åbnet fra kl hver dag. Materialet er udarbejdet af Lene, Emma, Marianne. Læreplanstema: Fri for mobberi. Børn med særlig behov: Vi har valgt at børn med særlig behov er inkluderet i de 6 læringstemaer. Derudover støtter vi barnet/børnene: Tage udgangspunkt i barnets ressourcer. Sætte ord på følelserne og handlinger. Hjælper barnet med at danne venskaber. Vejlede/råde med at løse konfliktsituationer. Arbejde med små grupper som giver tryghed og mod.

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011.

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Tema 1. Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Overordnede mål

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur.

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur. Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske læreplaner er udarbejdet for at sikre at børn tilegner sig de nødvendige kompetencer, samt synliggøre det pædagogiske arbejde der udføres i børnehaver. De seks kompetenceområder

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

BØRNEHUSET JORDBÆRVANGEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER

BØRNEHUSET JORDBÆRVANGEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER EGEDAL KOMMUNE BØRNEHUSET JORDBÆRVANGEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER OG ÅRSHJUL 2017-2018 Indholdsfortegnelse Samarbejdspartenere... 3 Alsidige personlige udvikling og Sociale Kompetencer... 4 Sproglige kompetencer...

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Krop og Bevægelse At børnene oplever glæden ved, accept af og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse. At der i dagtilbuddet er muligt at styrke

Læs mere

Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner

Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner INDLEDNING I forbindelse med Kvalitetsrapporten 2014 er SMTTE-modellen 1 blevet valgt som værktøj til

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Pædagogisk Læreplan - Fritidshjem

Pædagogisk Læreplan - Fritidshjem Pædagogisk Læreplan - Fritidshjem Status: Aktiv Ansvarlig: Morten Madsen Opfølgning: /Status 1. ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Ved alsidig personlig udvikling forstår vi: udvikling af selvfølelse og selvindsigt,

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling)

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Sammenhæng: 0-6 Børn: har brug for en tryg base, hvorfra de tør gå nye veje

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Pædagogisk læreplan i Beder Dagtilbud.

Pædagogisk læreplan i Beder Dagtilbud. Pædagogisk læreplan i Beder Dagtilbud. Dagtilbudsloven kræver, at der for dagtilbud skal udarbejdes en samlet pædagogisk læreplan, der giver rum for leg, læring samt relevante aktiviteter og metoder. Loven

Læs mere

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Når du træder ind i Dalhaven, træder du ind i et hus fyldt med liv og engagement. Vi ønsker at du får en følelse af, at være kommet til et sted, hvor der et trygt og rart

Læs mere

FRITIDSHJEMMETS PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

FRITIDSHJEMMETS PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FRITIDSHJEMMETS PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Vi har for de tre afdelinger på Skalmejegården udarbejdet nye læreplaner ud fra vores overordnede målsætning og værdigrundlag. Skalmejegårdens værdigrundlag: Vi er

Læs mere

Spirerne er førskolegruppen i vores privatejede institution Børnehuset Ta Fat, som er et natur, - og idrætsbørnehus med fokus på sprogudviklingen.

Spirerne er førskolegruppen i vores privatejede institution Børnehuset Ta Fat, som er et natur, - og idrætsbørnehus med fokus på sprogudviklingen. Voksne der tør være skøre sammen med børn, mener vi er et rigtig godt grundlag for læring. Spirerne er førskolegruppen i vores privatejede institution Børnehuset Ta Fat, som er et natur, - og idrætsbørnehus

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Daginstitution Stensballe Pædagogiske læreplaner

Daginstitution Stensballe Pædagogiske læreplaner Daginstitution Stensballe Pædagogiske læreplaner BØRN OG UNGE Forord Daginstitutionens fysiske og sociale læringsmiljøer er vigtig for børnenes læring og udvikling. Den pædagogiske indsats i institutionen

Læs mere

Evaluering af de Pædagogiske Læreplaner i Dagplejen Syd nov. 2012

Evaluering af de Pædagogiske Læreplaner i Dagplejen Syd nov. 2012 Evaluering af de Pædagogiske Læreplaner i Dagplejen Syd nov. 2012 Forhistorie Dagplejen Syd er en ny dagplejeorganisation fra 1. januar 2011. Organisationen består af to tidligere dagplejeorganisationer.

Læs mere

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Temaer og Personlige kompetencer I Krogården skal børn kunne opleve mange relevante invitationer til, at få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.

Læs mere

Leder Daglig pædagogisk leder Daglig pædagogisk leder. Navn Tonni Knudsen Hanne Ulsøe Dorte Jesperseen

Leder Daglig pædagogisk leder Daglig pædagogisk leder. Navn Tonni Knudsen Hanne Ulsøe Dorte Jesperseen 1 2 Indholdsfortegnelse Fakta oplysninger... 4 Indsatsområder 2014... 5 Digital Læring Indsatsområde 2014-2016 Mellemgruppen... 6 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Børnehuset Bellinges læreplaner

Børnehuset Bellinges læreplaner Børnehuset Bellinges læreplaner Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til,

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven.

Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven. Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven. Barnets alsidige personlige udvikling. Barnets skal have mulighed for at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer. Lære barnet respekt for sig selv og

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Gazellen Der er ved lov servicelovens 8a d. 1. august 2004 vedtaget, at alle institutioner skal udarbejde læreplaner for det pædagogiske arbejde, der udføres i institutionen Gazellen.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Børn og Unge Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Side 1 af 18 Februar 2010 G:\Læreplaner2010\Læreplaner 2010-11.doc Tema: Barnets alsidige Pædagogisk læreplan personlige udvikling

Læs mere

Hvordan vi i dagligdagen arbejder med læreplanerne. Barnets alsidige og personlige udvikling.

Hvordan vi i dagligdagen arbejder med læreplanerne. Barnets alsidige og personlige udvikling. Læreplaner For børn fra 26 uger til 6 år. August 2017. De seks læreplanstemaer. 1. Alsidig personlig udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sproglig udvikling 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener

Læs mere

Faktaoplysninger. Inger Højgaard. Billede. Telefon nr

Faktaoplysninger. Inger Højgaard. Billede. Telefon nr 1 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 3 Indsatsområder 2013-2014... 4 Digital Læring Indsatsområde 2014-2016... 5 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og

Læs mere

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer Den pædagogiske læreplan. TEMA: Personlige kompetencer Dagtilbuddets navn: Børnehuset Kærnen - Børnehaven Det er værdifuldt at Der er plads til barnets egne initiativer. Barnet har mulighed for at tilegne

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsudvikling

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

2016/2017 MÅL, HANDLINGER OG PÆDAGOGISK BEGRUNDELSE FOR IMPLEMENTERING AF KERNEOMRÅDERNE

2016/2017 MÅL, HANDLINGER OG PÆDAGOGISK BEGRUNDELSE FOR IMPLEMENTERING AF KERNEOMRÅDERNE 2016/2017 MÅL, HANDLINGER OG PÆDAGOGISK BEGRUNDELSE FOR IMPLEMENTERING AF KERNEOMRÅDERNE Indholdsfortegnelse Indledning Pædagogikken i vuggestue og børnehave Mål Pædagogisk begrundelse Handlinger Dokumentation/evaluering

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013-2014

Pædagogisk Læreplan 2013-2014 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer... 11 Sprog... 13 Natur og naturfænomener Sammenhæng

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

Vuggestuen indgår den privatejede institution Børnehuset Ta Fat. Vuggestuen er derfor en del af en natur, - og idrætsbørnehus med speciel fokus på

Vuggestuen indgår den privatejede institution Børnehuset Ta Fat. Vuggestuen er derfor en del af en natur, - og idrætsbørnehus med speciel fokus på Vuggestuen indgår den privatejede institution Børnehuset Ta Fat. Vuggestuen er derfor en del af en natur, - og idrætsbørnehus med speciel fokus på sprogudviklingen. Vuggestueafdelingen er normeret til

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. - Børnehuset Kildeholm

Pædagogisk Handleplan. - Børnehuset Kildeholm Børnehuset Kildeholm Pædagogisk Handleplan - Børnehuset Kildeholm Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen. Den pædagogiske

Læs mere

Pædagogisk læreplan

Pædagogisk læreplan 2012-2014 Pædagogisk læreplan Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring 2012-2014 Indholdsfortegnelse Pædagogisk læreplan... 1 De 6 læreplanstemaer... 1 Tema: Alsidig personlige udvikling... 1 Tema: Sociale kompetencer...

Læs mere

Fritidshjem 1og 2 s pædagogiske læreplaner

Fritidshjem 1og 2 s pædagogiske læreplaner Fritidshjem 1og 2 s pædagogiske læreplaner LÆREPLANER FOR SKALMEJEGÅRDEN REVIDERET UDGAVE 2015: Vi har for de fire afdelinger på Skalmejegården udarbejdet nye læreplaner ud fra vores overordnede målsætning

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Børnehaven Guldklumpens læreplaner

Børnehaven Guldklumpens læreplaner Børnehaven Guldklumpens læreplaner Revideret august 2014 1 Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik : Anerkendelse består i, at den voksne ser og hører barnet på barnets

Læs mere

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs 1. Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

STESTRUP BØRNEGÅRDS LÆREPLAN 2010 TEMA: SOCIALE KOMPETENCER

STESTRUP BØRNEGÅRDS LÆREPLAN 2010 TEMA: SOCIALE KOMPETENCER STESTRUP BØRNEGÅRDS LÆREPLAN 2010 TEMA: SOCIALE KOMPETENCER Stestrup Børnegård Stestrupvej 45-47 4360 Kr. Eskilstrup INTRODUKTION TIL STESTRUP BØRNEGÅRD OG LÆREPLAN 2010. Læring har intet fast startpunkt

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Pædagogisk læreplan for vuggestuen

Pædagogisk læreplan for vuggestuen Pædagogisk læreplan for vuggestuen Personlige kompetencer - At udvikle og styrke sit selvvære. - At egne grænser respekteres. - At lære, at respektere andres grænser. - At udvikle og videreudvikle kompetencer.

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Skanderborg Kommune Indledning Den pædagogiske lærerplan skal i henhold til dagtilbudsloven indeholde mål for, hvilke kompetencer og erfaring den pædagogiske

Læs mere

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid i relation

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner er planer, der skal være med til at understøtte børns læring. Personalet skal støtte, lede og udfordre børns læring. Læring sker både gennem oplevelser og

Læs mere

I Trørød børnehus arbejder vi målrettet med den styrkede pædagogiske læreplan og her har vi tænkt det fælles pædagogiske grundlag ind i årshjulpet.

I Trørød børnehus arbejder vi målrettet med den styrkede pædagogiske læreplan og her har vi tænkt det fælles pædagogiske grundlag ind i årshjulpet. I Trørød børnehus arbejder vi målrettet med den styrkede pædagogiske læreplan og her har vi tænkt det fælles pædagogiske grundlag ind i årshjulpet. Det pædagogiske grundlag Dagtilbud skal basere deres

Læs mere

Tema: Alsidig personlighedsudvikling Hvad vil vi opnå ifht børnenes udvikling og læring?

Tema: Alsidig personlighedsudvikling Hvad vil vi opnå ifht børnenes udvikling og læring? Læringsmål Tegn på læring Metoder Hvilke typer af aktiviter igangsætter vi? Hvilke midler anvender vi? Tema: Alsidig personlighedsudvikling Hvad vil vi opnå ifht børnenes udvikling og læring? Hvordan kan

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har Lærerplaner Siden 2004 har der været et lovkrav om, at alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som forholder sig til seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Vi vil i det følgende beskrive en række pædagogiske mål for vuggestuen, børnehaven og DUSSEN.

Vi vil i det følgende beskrive en række pædagogiske mål for vuggestuen, børnehaven og DUSSEN. Fælles mål for DUS og Læreplanerne er, at tydeliggøre og udvikle grundlaget for vores pædagogiske arbejde. Formålet med Fælles mål for DUS og Læreplaner for vuggestue og børnehave er, at tydeliggøre og

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup Generel pædagogisk læreplan Slangerup Indholdsfortegnelse Indhold Personlige kompetencer... 3 Sociale kompetencer... 3 Sproglige kompetencer.... 4 Krop og bevægelse... 4 Kultur og kulturelle udtryksformer....

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Syddjurs kommunes værdier Åbenhed, Udvikling, Respekt, Kvalitet Rønde Børnehuses mål og værdigrundlag

Læs mere

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde.

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde. Indledning. I den pædagogiske læreplan er s mål for de 6 kompetencer beskrevet og derefter, hvordan vi vil. Læreplanen skal løbende evalueres vi skal observere og evaluere og derudfra analysere, hvad det

Læs mere

Læreplan for Privatskolens børnehave

Læreplan for Privatskolens børnehave Læreplan for Privatskolens børnehave Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Gruppe Krop og bevægelse I Skanderborg vil vi understøtte at børn gives mulighed for at vælge sunde livsvaner sikre at der er fokus på kost og bevægelse. Den bedste start

Læs mere

Evaluering af pædagogiske læreplaner

Evaluering af pædagogiske læreplaner Evaluering af pædagogiske læreplaner 2016-2017 Ifølge Dagtilbudslovens 8 skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan og dertil skal arbejdet med lærerplanerne evalueres, jf. 9,

Læs mere

2013 og Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord

2013 og Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord 2013 og 2014 Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord Indholdsfortegnelse Vision for børns læring 3 Indledning 3 Arbejdsmetode og evalueringsstrategi 4 1.Hvad er sociale kompetencer og hvordan vil jeg arbejde

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution

De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution 2011-2012 De 6 pædagogiske lærerplanstemaer I vores fælles hverdag på Herslev central Skole, i Flexinstitutionen, og SFO en som helhed, har

Læs mere

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige.

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer Mål 0-2 årige. At børnene gennem leg lærer at være tolerante og hjælpsomme overfor hinanden. Børnene lærer sig selv og andre at kende. Børn får lov

Læs mere

Kulturelle udtryksformer

Kulturelle udtryksformer Kulturelle udtryksformer Gennem alsidig inspiration i hverdagen og mødet med aktive voksne vil vi give børnene mulighed for at udvikle varierede kulturelle udtryksformer og fremme deres: Adgang til forskellige

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR STEVNING BØRNEHUS.

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR STEVNING BØRNEHUS. PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR STEVNING BØRNEHUS. INDHOLDSFORTEGNELSE: Om pædagogiske læreplaner. Leg og læring. Værdier. Faktuelle forhold om Stevning Børnehus. Beskrivelse af støtte til børn med særlige behov.

Læs mere

Læreplaner for Hals Kommunes børnehaver

Læreplaner for Hals Kommunes børnehaver Læreplaner for Hals Kommunes børnehaver Formålet med læreplaner i børnehaverne er at sætte fokus på læring for derigennem at bidrage til at ruste alle børn i endnu højere grad til livet i et moderne samfund.

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. Bjergsted Bakkers pædagogiske læreplan er bygget op over "Huset og EVA (Danmarks evalueringsinstitut) Tegn på læring".

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. Bjergsted Bakkers pædagogiske læreplan er bygget op over Huset og EVA (Danmarks evalueringsinstitut) Tegn på læring. PÆDAGOGISK LÆREPLAN Den pædagogiske læreplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen. Den pædagogiske læreplan skal formidle refleksioner, overvejelser og prioriteringer

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Kulturelle udtryksformer. Et barn i Smørblomsten skal opleve

Kulturelle udtryksformer. Et barn i Smørblomsten skal opleve Kulturelle udtryksformer. Et barn i Smørblomsten skal opleve Voksne der opsøger kultur og udtrykker sig kulturelt. Traditioner. Alternative normer og traditioner. Kulturelle oplevelser i det omgivende

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder.

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. Læreplaner Sproglig udvikling Børn skal kunne udvikle deres sprog i alle hverdagens aktiviteter. Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. børn skal

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Fakta oplysninger. Daginstitutionen Galaksen 6710 Esbjerg V Telefon De 3 afdelinger. Stjerneskuddet Krebsens kvarter

Fakta oplysninger. Daginstitutionen Galaksen 6710 Esbjerg V Telefon De 3 afdelinger. Stjerneskuddet Krebsens kvarter 1 Indholdsfortegnelse Fakta oplysninger.... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang.... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 8 Sociale kompetencer... 10 Sproglig udvikling... 12

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere