Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015"

Transkript

1 Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Dansk IT Publiceret 2. november 2015

2 Indholdsfortegnelse 3 Om denne undersøgelse 4 Konklusion 5 Opsummeringer - Business casen - Gevinstrealisering - Forandringsledelse 8 Resultater fra undersøgelsen 2

3 Om denne undersøgelse Undersøgelsens formål Dette er det tredje år i træk, at den årlige undersøgelse vedrørende brugen af gevinstrealisering i Danmark. Formålet med undersøgelsen er, at vurdere graden af erfaring, modenhed, kompetenceniveau samt anvendelse på tværs af offentlige organisationer og private virksomheder, Industrier omfattet Respondenterne falder indenfor tre kategorier: Privat sektor, offentlige organisationer og andre. Kategorien andre, omfatter en række selvejende organisationer. At respondenterne har en overvægt fra den private sektor er ikke bevidst tilsigtet - og er ikke et udtryk for, at den private sektor eventuelt måtte være mere eller mindre moden end andre. Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Dansk IT. Undersøgelsens respondenter Undersøgelsen er målrettet mod de personer, der aktivt arbejder på et strategisk, taktisk og operationelt niveau med gevinstrealisering, herunder formulering af business cases. 120 respondenter har besvaret undersøgelsen. De ligger primært inden for følgende kategorier: Offentlig Privat Andet 7,56% 7,70% 10,90% Industri 41,18% 41,00% 28,70% ,26% 51% 60,40% Porteføljeansvarlige Programledere Projektledere Forretningsledere Ledere i styregrupper Projektdeltagere Brug af denne undersøgelse Hele, eller dele af, denne undersøgelse må ikke anvendes uden tydelig kildehenvisning til: Den årlige undersøgelse om gevinstrealisering i Danmark, 2015 ved Dansk IT og Peak Consulting Group. 3

4 Konklusion Hvis du ikke følger op på graden af gevinstrealisering, høster du højst sandsynligt ikke gevinsterne. Hvis du ikke følger op på graden af gevinstrealisering, lærer du ikke af dine erfaringer. Mange anser stadig gevinstrealisering for en øvelse hvor man skærer i budgetterne up-front altså en besparelsesøvelse. Hvis du ikke følger forandringen til dørs, er der en stor risiko for, at du ikke realiserer gevinsterne. Gevinstrealisering startes altid med at blive klogere på det problem, der skal løses (og der er vi ikke endnu ). Positiv tendens: Organisationer er blevet bevidste og mere realistiske omkring egen modenhed og kompleksiteten omkring det at arbejde med gevinstrealisering. 4

5 Opsummering vedrørende Business casen Stort set alle arbejder med Business Cases - ikke mange (ved om de) realiserer gevinsterne Samtidig er business casen for nogen et nødvendigt onde: Projekter er mest baseret på en business case, der giver adgang til at bruge penge. Under halvdelen følger op på deres gevinster Kun ca. 40% følger op på deres business case, hvilket er en overraskende lille del for hvis ikke man måler, hvordan ved man så, at der er skabt værdi? Flere respondenter/organisationer antager at ved at beregne og tage gevinsten til indtægt up-front, er der skabt en motivation i form af en brændende platform for efterfølgende at skabe denne værdi. Det er bestemt en strategi, men ikke en strategi, som vi vil anbefale. Over 80 % mener, at de ved hvilket problem, som projektet skal løse Vores erfaringer siger noget andet specielt når vi spørger dem, der skal realisere gevinsterne.. 5

6 Opsummering vedr. gevinstrealisering De primære bevæggrunde for gevinstrealisering er: 1. Hvilken værdi skaber projekterne (58%) 2. Hvordan kan vi få mere ud af projekterne (48%) Top 3 gevinster, som organisationer ønsker at realisere er: 1. Højere produktivitet (74%) - det private har fokus på effektivisering og højere produktivitet 2. Besparelser (83%) - det offentlige har fokus på besparelser og højere service 3. Højere service (63%) De primære udfordringer ved at arbejde med gevinstrealisering er: 1. Ejerskab og opfølgning på gevinster 2. Konkrete og målbare gevinster (samt dårligt datagrundlag) 3. Motivation fra mellemledere og forretningen (og ind i mellem topledelsen) 4. Manglende gevinstkultur Udsagn fra undersøgelsen der vækker glæde Vi holder business casen ved lige undervejs for at kunne tage stilling til, om projektet skal fortsætte eller ej. Vi følger op på, om vi hjemtager gevinsten ved realisering af business casen. Vi omregner slet ikke gevinster til papirpenge, men holder dem som intangible. Vi har en benefit tracking group Vi holder business casen ved lige undervejs for at kunne tage stilling til og prioritere mellem flere projektforslag Vi medregner ikke 5-10 minutters besparelser og én der vækker knap så meget glæde Vi anvender gevinstrealisering fordi projektdokumenterne siger det og den altid tilstedeværende tids- og ressourcefaktor 6

7 Percent of respondents that met or exceeded project objectives Opsummering vedr. forandringsledelse Er forudsætningen for forandring og realisering til stede? I for mange business case indgår beregninger med matador-penge frem for reelle gevinster eller med andre ord: De, der har fat i den lange ende, sikrer ejerskab og målbar realisering dem er der bare ikke særlig mange af. De, der er flest af, gør for lidt eller ingenting De, som gør det, de plejer, skærer i budgetterne - dem er der heldigvis lidt færre af end sidste år. Vores erfaring siger, at det, som de fleste peger på som forandringsaktivitet, er undervisning det har de fleste prøvet mange gange uden nødvendigvis at se den store gevinst. Dog er konklusionen, at der er sket en modning i forståelsen omkring forandringsledelse. Det har desværre ikke medført et øget fokus på denne disciplin endnu Planlægger de nødvendige forandringer og aktiviteter for at realisere gevinsterne (29%) Er disse aktiviteter en del af projektets budget (21%) Udsagn fra undersøgelsen: Gevinsten realiseres som regel altid! Besparelsen er stor, men når der skal høstes 1-10 min. per medarbejder, hvordan realiseres det? 100% 90% 80% Sammenhængen mellem excellent /fremragende kontra dårlig forandringsledelse Correlation of change management effectiveness to meeting project objectives 96% 70% 77% 60% 50% 40% 46% 30% 20% 10% 16% 0% Poor (n=244) Fair (n=653) Good (n=834) Excellent (n=165) Overall effectiveness of change management program * Data from 2007, 2009, 2011 and 2013 Copyright 2014 Prosci. Best Practices in Change Management 2014 Edition. 7

8 Resultater fra undersøgelsen Arbejder i regelmæssigt med business cases i virksomheden Hvilke typer af gevinster arbejder i med? Ja 87,39% 84% 81,90% Øget omsætning 36,97% 39,50% Nej Udvalgte elementer/ikke konsistent 10,01% 7,90% 13,80% 2,52% 7,90% 4,30% Er problemet projektet skal løse beskrevet? Flere kunder Højere produktivitet Besparelse Højere Service Attraktivitet som arbejdsplands 40,33% 34,20% 19,23% 21,10% 74,78% 68,40% 83,19% 86,80% 63,00% 63,20% Ja 56,30% 78,90% Skaber fundament for forretningsudvikling 43,69% 42,10% Ofte 13,20% 26,89% Øget tilgængelighed af information 51,26% 36,80% Nej 7,90% 16,81% Andre typer 9,24% 26,30%

9 Resultater fra undersøgelsen Hvem er typisk med til at identificere gevinsterne i et projekt? Andre Identificerede nøgleinteressenter 5,04% 37,81% Hvad gør i for at sikre at gevinsterne ikke er "papirpenge", og er realistiske at realisere Skaber ejerskab, og sikrer målbar realisering 13,79% Projektlederen 73,94% 71,10% Igennem budgettering 24,14% Projektdeltagere 31,93% 26,30% Opfølgning på nøgledokumenter 6,90% Styregruppen 54,62% 60,50% Måling ud fra besparet tid 6,90% Relevante interessenter fra forretningen 72,26% 79% Opfølgning på målepunkter 10,34% Nøgleinteressenter fra leveranceorg. 31,93% 34,20% Sætter ejer, men begrænset eller ingen opfølgning 17,24% Eksterne eksperter/konsulenter 11,76% 18,40% Intet / for lidt 20,69%

10 Resultater fra undersøgelsen Planlægges de nødvendige forandringer og aktiviteter for at realisere gevinsten? Foretager I målinger af gevinster generelt i jeres projekter? Ja 29,41% 52,60% 40,34% Ja, ofte 21,10% 47,90% Ja 45% 39,50% Nej 22,69% 26,30% Er disse forandringsaktviteter en del af projektets budget? Nej 21,10% 26,89% 27,50% Ja 21,01% 29,00% 32,77% Ja, ofte 36,97% 36,80% Nej, men vi har en plan om at indføre måling af gevinster 27,50% 39,50% Nej 34,20% 42,02%

11 Resultater fra undersøgelsen Hvorfor anvender I gevinstrealisering For at finde ud af hvilken værdi vores projekter skaber For at få mere ud af projekterne 48,73% 38,90% 48,75% 57,98% 58,30% 61,25% Udfordringer ved arbejdet med gevinstrealisering Identifikation af gevinster Opfølgningen af gevinster 20,00% 26% 23,08% 26% Som kommunikations- og motivationsværktøj 31,09% 41,70% 36,25% Modstand, manglende efterspørgsel, interesse, m.v. 9,23% 15% I relation til strategiarbejdet 24,36% 30,60% 28,75% Roller og ansvar 7% 13,85% Som redskab til at beslutte forandringerne Som redskab til at sikre at projekterne er på rette spor Sikre aktivitet i implementeringen af forandringer 36,13% 25% 35% 39,49% 30,60% 38,75% 16,80% 19,40% 15,00% Metode og implementering Arbejdet med gevinstrealisering undervejs Ændringer i projektets kontekst undervejs I kontekst af porteføljen 4,62% 6% 6,15% 5% 4,62% 5% 3,08% 2% Andet 13,44% 13,90% 8,75% Andet 8% 23,08%

12 Resultater fra undersøgelsen Hvem følger op på graden af gevinstrealisering Hvem er endegyldigt ansvarlig for at sikre realiseringen af gevinsterne i et specifikt projekt? Identificerede nøgleinteressenter 12,60% Styregruppeformanden 29,41% 42,10% Projektlederen Projektdeltagere 0,84% 2,70% 37,81% 40,50% Senior forretningsleder 23,53% 23,70% Styregruppen Relevante interessenter fra forretningen 35,29% 37,80% 48,73% 56,80% Mellemledere i basisorganisationen 7,90% 10,92% Nøgleinteressenter fra leveranceorg. 12,60% 16,20% Der er ingen 10,50% 19,33% Eksterne eksperter/konsulenter 4,20% 8,10% Andre 27,73% 37,80% Andre 16,81% 15,80%

13 Vil du vide mere? Annette Assentoft Helle Falholt peakconsulting.dk peakkurser.dk Peak er et beskyttet varemærke tilhørende Peak Consulting Group

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere

Forandringsledelse. Johnny Jensen, Service & Support Forum. Stifter Ole Westergaard

Forandringsledelse. Johnny Jensen, Service & Support Forum. Stifter Ole Westergaard Forandringsledelse Johnny Jensen, Service & Support Forum Westergaard Management A/S Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Stifter Ole Westergaard Westergaard Management stiftedes den 1. januar 1998 og er

Læs mere

Hvor bliver gevinsterne af?

Hvor bliver gevinsterne af? Hvor bliver gevinsterne af? Præsentationen bygger på en række undersøgelser, foretaget af KPMG og på Peaks erfaringer fra samarbejdet med vores kunder Hvordan ser det ud med gevinstrealiseringen? 86% af

Læs mere

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed Styregrupper Styregrupper er en af de største barrierer for effektiv program- og projektudførelse, hør hvordan vi har adresseret denne udfordring i både offentligt og privat regi Helle Russel Falholt Projektværktøjsdagen

Læs mere

Business case undersøgelse 2016

Business case undersøgelse 2016 Business case undersøgelse 2016 Martin J. Ernst, managementkonsulent, ekstern lektor, partner 1stroke 3. nov. 2016 1stroke 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Brug af undersøgelsen er tilladt med en klar kildeangivelse.

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

God programledelse. Netværk 20.1 2014

God programledelse. Netværk 20.1 2014 God programledelse Netværk 20.1 2014 Grundlæggende definitioner Portefølje Program Projekt 2 Et program dækker ikke kun projekter Tidlige indikatorer Succeskriterier Gevinster/ Effekter Projekter Ad hoc

Læs mere

DGI - GEVINSTREALISERING

DGI - GEVINSTREALISERING DGI - GEVINSTREALISERING v. Martin Eberhard Vingsted d. 18. november 2014 01. Forståelse og mindset. Gevinster og leverancer 02. Før projektet starter 03. Undervejs i projektet 04. Efter projektet 2 Hvad

Læs mere

RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING

RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING TENDENSER OG BEDSTE PRAKSIS TORSDAG DEN 5. NOVEMBER 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR EJJ@RAMBOLL.COM +45 5161 7871 1 TEKNOLOGIEN

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

PMO Manager uddannelse

PMO Manager uddannelse PMO Manager uddannelse Bliv bedre til at håndtere virksomhedens PMO Hvordan skaber du effekt via et project management office? Et project management office (PMO, på dansk et projektkontor) er den del af

Læs mere

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed Gevinstrealisering Hvordan skaber og vedligeholder du en retvisende og realiserbar business case, og samtidigt undgår fælder som dobbelttælling af gevinster og Matadorpenge. Helle Russel Falholt Projektværktøjsdagen

Læs mere

Praktiske erfaringer og eksempler på forandringsledelse. 23. april 2014

Praktiske erfaringer og eksempler på forandringsledelse. 23. april 2014 Senior Konsulent Lars Møller Praktiske erfaringer og eksempler på forandringsledelse. 23. april 2014 lm@lmcons.dk +45 42638881 Agenda Min baggrund og erfaringsområder Eks. på problemstillinger omkring

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Succes med forandringer. Seminar d. 9. juni 2016

Succes med forandringer. Seminar d. 9. juni 2016 Succes med forandringer Seminar d. 9. juni 2016 Program 09:00 Velkommen 09:10 Få dine projekter til at skabe varige gevinster ved hjælp af forandringsledelse Hvad er de typiske udfordringer i forbindelse

Læs mere

#BREVFLET# Click here to enter text. Businesscase KORTFATTET INTRO TIL AALBORG KOMMUNES BUSINESSCASE METODE

#BREVFLET# Click here to enter text. Businesscase KORTFATTET INTRO TIL AALBORG KOMMUNES BUSINESSCASE METODE Click here to enter text. #BREVFLET# Businesscase KORTFATTET INTRO TIL AALBORG KOMMUNES BUSINESSCASE METODE 1 Indledning Aalborg Kommunes businesscase metoden er udarbejdet sammen med Aalborg Universitet

Læs mere

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING Business casen er rygraden i ethvert forretningsprojekt. Om det handler om at købe et nyt IT system, en virksomhed eller om at outsource dele af sin IT-drift, ja, så

Læs mere

Forretningsoptimering i ERP-projekter. v/managementkonsulent Jan Damkjær

Forretningsoptimering i ERP-projekter. v/managementkonsulent Jan Damkjær Forretningsoptimering i ERP-projekter v/managementkonsulent Jan Damkjær Indhold Tilgang til ERP-projekter Indhold i en Business case Eksempel på forretningsorienteret ERP projekt Afrunding Udvalgte referencer

Læs mere

Porteføljestyring. IDA Proces. Maj 2015 Henrik Hajslund

Porteføljestyring. IDA Proces. Maj 2015 Henrik Hajslund Porteføljestyring IDA Proces Maj 2015 Henrik Hajslund hha@peakconsulting.dk Om Henrik Hajslund Cand.merc SOL fra CBS Har arbejdet som konsulent i >10 år. Fokus på Projekt- Portefølje- og Ressourcestyring.

Læs mere

Facilities Management 2015 Survey. Fokus på strategi forbedrer resultaterne

Facilities Management 2015 Survey. Fokus på strategi forbedrer resultaterne Facilities Management 2015 Survey Fokus på strategi forbedrer resultaterne FM2015 Survey viser, at FM har bevæget sig op i den strategiske helikopter og at hele organisationen vinder, når FM forøger sit

Læs mere

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Værdien når ikke længere end til IT-afdelingen ANALYSE RP OVERBLIK Analysens konklusioner... side 3 Baggrund for analysen... side 4 5 nøglefaktorer

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund Programbeskrivelse 2.1 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 1. Formål og baggrund Formål Programmet skal sikre en strategisk udvikling af det velfærdsteknologiske område ved at opsamle viden, koordinere

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

FORANDRINGSLEDELSE MED SUCCES

FORANDRINGSLEDELSE MED SUCCES FORANDRINGSLEDELSE MED SUCCES PROGRAM 09:00 Velkomst v. Annette Eriksen, adm. direktør, Rovsing Business Academy 09:10 Udfordringer med forandringsledelse v. Thomas Essendrop, Underviser og seniorrådgiver,

Læs mere

FORANDRINGS- LEDELSE OG PARATHED KOMMUNERNES SYGEDAGPENGE SYSTEM (KSD)

FORANDRINGS- LEDELSE OG PARATHED KOMMUNERNES SYGEDAGPENGE SYSTEM (KSD) FORANDRINGS- LEDELSE OG PARATHED KOMMUNERNES SYGEDAGPENGE SYSTEM (KSD) PARATHEDSANALYSE Kommunespecifikke produkter * Formulér SMARTe mål Udarbejd plan for uddannelse af øvrige brugere Udfør konfigureringsopgaver

Læs mere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Mere værdiskabelse med right-sourcing Aktiviteterne stiger. Omkostningerne følger ikke med

Læs mere

Implementering af Medarbejdersystem

Implementering af Medarbejdersystem Implementering af Medarbejdersystem Roller og ansvarsfordeling Udarbejdet 3. oktober 2017 Matine Kvist Implementering af Medarbejdersystem Roller og ansvarsfordeling Indhold 1. Styregruppe... 3 1.1 Styregruppeformand...

Læs mere

Erna har stor fokus på forandringsledelse og kommunikation, som også er et nøgleområde for implementering af programmer og projekter.

Erna har stor fokus på forandringsledelse og kommunikation, som også er et nøgleområde for implementering af programmer og projekter. Erna Pedersen Telefon: +45 2830 7560 e-mail: erna.pedersen@projectcompany.dk Profil Erna kan med sin store erfaring på program- og projektledelses områderne være driver og lede programmer og projekter

Læs mere

Vi præsenterer. Talent Management

Vi præsenterer. Talent Management Vi præsenterer Talent Management Der findes desværre ikke en opskrift på vellykket Talent Management, men solidt HR-håndværk, kombineret med intelligente og effektive løsninger giver resultater. Vi deler

Læs mere

10. gode råd til forandringer i virksomheder

10. gode råd til forandringer i virksomheder Sådan får du SUCCESFULDE FORANDRINGSPROJEKTER 10. gode råd til forandringer i virksomheder 10 gode råd til forandringsledelse Medarbejdere og ledere kan næsten få sved på panden, når ordet forandring bliver

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

Nyt koncept: Organisatorisk implementering af forandringer

Nyt koncept: Organisatorisk implementering af forandringer Nyt koncept: Organisatorisk implementering af forandringer Typiske udfordringer med forandringsledelse hos kunder og samarbejdspartnere 10 gode råd til større succes med organisatorisk implementering af

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Konsulenten har stor fokus på forandringsledelse og kommunikation, som også er et nøgleområde i implementering af programmer og projekter.

Konsulenten har stor fokus på forandringsledelse og kommunikation, som også er et nøgleområde i implementering af programmer og projekter. Erna Pedersen Telefon: +45 2830 7560 e-mail: erna.pedersen@projectcompany.dk Motivation Konsulenten kan med sin store erfaring på program- og projektledelses områderne være driver og lede programmer og

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub.

Læs mere

BUSINESS CASE I AP PENSION 7. JUNI 2013

BUSINESS CASE I AP PENSION 7. JUNI 2013 1 BUSINESS CASE I AP PENSION 7. JUNI 2013 OM AP PENSION Etableret i 1919 Fokus på livs- og pensionsforsikring Kundeejet, selvstændig og uafhængig 240 medarbejdere Aktiver ca. 85 mia. kr. i 2012 Indbetalinger

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Forandringsledelse - hvorfor opnår nogle projekter succes mens andre fejler? 20. august 2009

Forandringsledelse - hvorfor opnår nogle projekter succes mens andre fejler? 20. august 2009 Forandringsledelse - hvorfor opnår nogle projekter succes mens andre fejler? 20. august 2009 Forandringsudfordringer Betydningen af effektiv forandringsledelse er ikke kendt Ledelsen er ikke aktiv og

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici

Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici Indholdsfortegnelse 1. Resume... 3 2. Hvad er en risiko og hvad er Management of Risks... 3 3. Introduktion til M_o_R Management of Risk... 3

Læs mere

Business Technology: strategi, trends og erfaringer IT I PRAKSIS 2013

Business Technology: strategi, trends og erfaringer IT I PRAKSIS 2013 Business Technology: strategi, trends og erfaringer IT I PRAKSIS 2013 ETABLÉR DIGITALT STRATEGISK LEDERSKAB KOMBINERET MED EN EKSPLICIT KOBLING TIL VÆRDISKABELSE Den offentlige sektor er under forandring.

Læs mere

Erhvervslivets kendskab til FN s 17 verdensmål. Har i høj grad. kendskab til FN s verdensmål. virksomheder. Mindre og mellemstore. vs.

Erhvervslivets kendskab til FN s 17 verdensmål. Har i høj grad. kendskab til FN s verdensmål. virksomheder. Mindre og mellemstore. vs. PwC s Pulsmåling Verdensmålene i erhvervslivet HIGHLIGHTS Erhvervslivets 17 Knap en tredjedel af de adspurgte erhvervsledere har i lav eller slet ikke kendskab til FN s 17. Blandt de mindre og mellemstore

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud. Programchef Kit Roesen, KL

Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud. Programchef Kit Roesen, KL Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud Programchef Kit Roesen, KL Agenda Trivsel og læring digitaliseringsstrategi Hvor bliver ejerskabet af, når vi køber ind for

Læs mere

FORANALYSE TIL PROJEKT KLOGE KOMMUNALE KVADRATMETER WORKSHOP 2 FOR DELTAGERE I SURVEY

FORANALYSE TIL PROJEKT KLOGE KOMMUNALE KVADRATMETER WORKSHOP 2 FOR DELTAGERE I SURVEY FORANALYSE TIL PROJEKT KLOGE KOMMUNALE KVADRATMETER WORKSHOP 2 FOR DELTAGERE I SURVEY 16. november 2017 kl. 10-16 Kulturhus Indre By, København PROGRAM FOR DAGEN VELKOMMEN TJEK IND OPSAMLING FRA SIDSTE

Læs mere

FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC

FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC 1 FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC John T. Hummelgaard, Salgs- & Marketingdirektør Maj 2013 IMPLEMENTERINGEN AF MANGE ERP

Læs mere

Gevinstrealisering i Banedanmark

Gevinstrealisering i Banedanmark Gevinstrealisering i Banedanmark Teori og praksis Marts 2016 - Årsdage for offentlige indkøb - Laura Tomassini og Nina Uldal 1 Banedanmark hvem er vi? Ejer og forvalter det danske jernbanenet Statsejet

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

En digital verden. Fra ideer til brugbare løsninger

En digital verden. Fra ideer til brugbare løsninger En digital verden Fra ideer til brugbare løsninger Fra Marketing til Digitalisering Marketing Marketing og digitalisering Digitalisering Udbetaling Danmark Tillykke-brevet Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

MINIUDGAVE AF DIGITALISERINGS- POLITIKKEN

MINIUDGAVE AF DIGITALISERINGS- POLITIKKEN MINIUDGAVE AF DIGITALISERINGS- POLITIKKEN 2014-17 Visionen Visionen for politikken er: DETTE ER EN KORT GENNEMGANG AF DIGITALISERINGSPOLITIKKENS FORMÅL, OPBYGNING OG INDHOLD, SOM SKAL ANSES SOM ET SUPPLEMENT

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedrer produktiviteten for kernevirksomheden Produktiviteten skal forbedres hører vi fra alle sider. Produktivitet er produktionen

Læs mere

FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS. En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheders salgspraksis, strategi og for ventninger på b2b markedet.

FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS. En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheders salgspraksis, strategi og for ventninger på b2b markedet. FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheders salgspraksis, strategi og for ventninger på b2b markedet. Fremtidens salg og e-business Salg og e-business skal gøre

Læs mere

Statement of Work (SOW) Business Case Implementation BCI-fase

Statement of Work (SOW) Business Case Implementation BCI-fase Statement of Work (SOW) Business Case Implementation BCI-fase Version 1.0 Status: Endelig Side: 1 af 12 Indholdsfortegnelse 1 Målsætninger og afgrænsninger (scope)... 4 1.1 Målsætninger for projektet...

Læs mere

Projektmodel i FA. Før Under Efter. Projekt Fase overgang. Realisering/Drift. Overordnet projektmodel: Tid: Fase: Prejekt Fase. Prioritering.

Projektmodel i FA. Før Under Efter. Projekt Fase overgang. Realisering/Drift. Overordnet projektmodel: Tid: Fase: Prejekt Fase. Prioritering. Projektmodel i FA Overordnet projektmodel: Tid: Før Under Efter Fase: Prejekt Fase Delfase: Idé Analyse/ design Prioritering overgang Projektstart Projekt Fase overgang Delfaser afhænger af projektets

Læs mere

Mere for mindre Laboratorier som et bidrag? Christian Bason Innovationschef, MindLab

Mere for mindre Laboratorier som et bidrag? Christian Bason Innovationschef, MindLab Mere for mindre Laboratorier som et bidrag? Christian Bason Innovationschef, MindLab Laboratorier er redskaber til systematisk problemløsning. Laboratorier: En definition 1. The active involvement of users

Læs mere

Business Transformation

Business Transformation SAS CIO NETWORKING Business Transformation IT i praksis 2006 31. oktober 2006 Underdirektør Ejvind Jørgensen IT i praksis -pilotpanelet - eksempler Agenda Resultater og best practices Forretningsudvikling

Læs mere

Gevinstrealiseringsplan - Vejledning

Gevinstrealiseringsplan - Vejledning Gevinstrealiseringsplan - Vejledning Oktober 2013 Indhold 1. CENTRALE BEGREBER... 3 2. HVAD ER EN GEVINSTREALISERINGSPLAN... 4 3. FORMÅL MED GEVINSTREALISERINGSPLANEN... 4 4. HVEM MODTAGER GEVINSTREALISERINGSPLANEN...

Læs mere

Kunsten at få succes med CRM

Kunsten at få succes med CRM Kunsten at få succes med CRM Kunden i centrum Den succesfulde CRM-implementering 30 20 Den største fejl, virksomheder kan gøre, når de skal vælge CRMsystem, er at bruge al tiden på at evaluere leverandører

Læs mere

Sådan HÅNDTERER du forandringer

Sådan HÅNDTERER du forandringer Sådan HÅNDTERER du forandringer Værktøjskasse til forandringsledelse FOKUS: Simple værktøjer der understøttes af konkrete handlinger! Kort forklaring: GEVINSTDIAGRAM - metode Gevinstdiagrammet er et værktøj

Læs mere

Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler

Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler Januar 2014 Indhold 1. CENTRALE BEGREBER... 3 2. HVAD ER ET GEVINSTDIAGRAM OG GEVINSTPROFILER... 4 3. FORMÅL MED GEVINSTDIAGRAM OG GEVINSTPROFILER... 4

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Møder og mødekultur 2017

Møder og mødekultur 2017 Møder og mødekultur 217 Lederne Maj 217 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange møder og hvor meget tid respondenterne bruger på møder Mødekulturen på interne møder Respondenternes udbytte

Læs mere

Uddannelsesbarometer 2014

Uddannelsesbarometer 2014 Uddannelsesbarometer 2014 Brug af uddannelse i 2014 Har du været på seminar, kursus eller uddannelse i 2014? Type uddannelse og arbejdsområde Salg Marketing Konsulent/rådgivning Andet Total Nej; 47,4%

Læs mere

Projekt Én virksomhed. Stordrift samtidig med bedre service hvordan? ved It chef Søren Olsen

Projekt Én virksomhed. Stordrift samtidig med bedre service hvordan? ved It chef Søren Olsen Projekt Én virksomhed Stordrift samtidig med bedre service hvordan? ved It chef Søren Olsen Help Desk Konference 2007 Indhold 1. Kort præsentation af Greve Kommune 2. Projekt Én Virksomhed, herunder Center

Læs mere

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT [SKRIV PROJEKTETS NAVN] Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Stamdata... 2 2 Forretningens

Læs mere

- og implementering af samme

- og implementering af samme Projekt-, program- og porteføljekontor - og implementering af samme P3O 13. oktober 2010 Helle Falholt Agenda Introduktion af Peak Hvorfor have et PMO? Hvad skal et PMO lave? Hvorfor mislykkes det? Hvad

Læs mere

Februar 2016-nyhedsbrev fra businesscase.dk

Februar 2016-nyhedsbrev fra businesscase.dk Martin J Ernst Fra: businesscase.dk på vegne af businesscase.dk Sendt: 22. februar 2016 08:01 Til: Martin J Ernst Emne: Alt for mange

Læs mere

Ledelse af forandringer. Om at gøre gevinsterne langtidsholdbare

Ledelse af forandringer. Om at gøre gevinsterne langtidsholdbare Ledelse af forandringer Om at gøre gevinsterne langtidsholdbare Indholdsfortegnelse 1. Resume... 3 2. Hvor svært kan det være?... 3 3. Fire Forandringsstrategier... 4 3.1 Teknisk forandringsstrategi...

Læs mere

DEVOTEAM GDPR MARKEDSUNDERSØGELSE. Danske virksomheder venter forgæves på åbenbaringen om persondataforordningen

DEVOTEAM GDPR MARKEDSUNDERSØGELSE. Danske virksomheder venter forgæves på åbenbaringen om persondataforordningen DEVOTEAM GDPR MARKEDSUNDERSØGELSE Danske virksomheder venter forgæves på åbenbaringen om persondataforordningen OM UNDERSØGELSEN Devoteam har spurgt 500 danske offentlige og private virksomheder om deres

Læs mere

Continual Service Improvement. Målinger for at skabe forankring og værdi

Continual Service Improvement. Målinger for at skabe forankring og værdi Continual Service Improvement Målinger for at skabe forankring og værdi Agenda Continual Service Improvement hvad for en fisk? Forankring af serviceforbedringer Hvor begynder vi, og hvordan holder vi fast?

Læs mere

Systemisk projektlederuddannelse

Systemisk projektlederuddannelse Systemisk projektlederuddannelse En kombination af klassiske og nye projektstyringsfærdigheder og relationelle forståelser Giv din projektpraksis et løft Kan du navigere i de mange komplekse projektopgaver?

Læs mere

Kvantificeret effektivitet i projektporteføljen - for samme eller færre økonomiske midler

Kvantificeret effektivitet i projektporteføljen - for samme eller færre økonomiske midler Et whitepaper om porteføljekvantificering Af: & Jens Christensen Indholdsfortegnelse 1 HVORFOR KVANTIFICERE PROJEKTPORTEFØLJEN?... 3 2 TILGANGE TIL AT KVANTIFICERE PROJEKTPORTEFØLJEN... 3 2.1 DEN KLASSISKE

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR STYREGRUPPE FOR PROJEKTET

KOMMISSORIUM FOR STYREGRUPPE FOR PROJEKTET AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø KOMMISSORIUM FOR STYREGRUPPE FOR PROJEKTET Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 2 2 Konstitution

Læs mere

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink IT i praksis -pilotpanelet Private virksomheder Agenda Resultater og best practices It i forretningsudvikling

Læs mere

Er det ikke ligesom vi plejer eller.? Hverdagsrehabilitering

Er det ikke ligesom vi plejer eller.? Hverdagsrehabilitering Er det ikke ligesom vi plejer eller.? 19. November 2012 Hverdagsrehabilitering Resultatorienteret SundhedsPartner Agenda Kort intro Overskriften Mellemlederen i forandring og ledelse Hvorfor er det SÅ

Læs mere

Er din kollega en robot?

Er din kollega en robot? Er din kollega en robot? Danske virksomheders brug af robotsoftware til at automatisere arbejdsprocesser Brugen af softwarerobotter eksploderede i 2017 Manglende gevinstrealisering er en ubegrundet frygt

Læs mere

Start af ny business case undersøgelse - vil trenden fortsætte?

Start af ny business case undersøgelse - vil trenden fortsætte? Martin J Ernst Fra: businesscase.dk på vegne af businesscase.dk Sendt: 28. april 2016 20:56 Til: Martin J Ernst Emne: April nyhedsbrev

Læs mere

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter Hvem er Crevato Crevato er et professionelt konsulenthus der bistår danske og internationale virksomheder i forbindelse med: Strategi Portefølje

Læs mere

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet 1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet Afdæk og fastlæg, hvad der driver projektet Identificer langsigtede virksomhedsmål Fastlæg implementeringens centrale leverancer Prioriter og planlæg delmål

Læs mere

METODER. til intern videndeling. - dokument til download

METODER. til intern videndeling. - dokument til download METODER til intern videndeling - dokument til download VIDENDELING HVORFOR NU DET? Om forskellen på information og viden kan der siges meget. Ganske kort er én definition at viden er information som fører

Læs mere

MSP Programme management

MSP Programme management MSP Programme management Managing Successful Programmes Deltag på et inspirerende og effektivt læringsforløb inden for programledelse. På forløbet får du et højt fagligt udbytte, og der er fokus på at

Læs mere

Danske virksomheder har store digitale ambitioner, men, men, men...

Danske virksomheder har store digitale ambitioner, men, men, men... Danske virksomheder har store digitale ambitioner, men, men, men... Foto: Colourbox LEDELSE & ORGANISATION Af Jesper K. Jørgensen 7. sep. 2018 Kl. 9:45...de este har alt for få, konkrete, effektive indsatser!

Læs mere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

Aktivt projektejerskab

Aktivt projektejerskab Aktivt projektejerskab Juni 2017 Aktivt Projektejerskab understøttes af stærk rolle- og ansvarsfordeling i projektets øverste ledelse 1. Bestem, hvordan projektorganisationen skal se ud Topledelse/direktion

Læs mere

Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann

Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann Deloitte Business Consulting A/S Introduktion: Nikolaj Stakemann Manager, Deloitte Business Consulting Fokusområder

Læs mere

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør)

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør) STAMDATA Besvarelse Projektnavn Kunde Leverandør Udfyldt af (kunde/leverandør) Udfyldt af (navn + rolle) RESULTATER UNDERVEJS Punktets relevans I meget høj I høj Hverken eller I mindre Slet ikke (1-5)

Læs mere

Implementering. Oplæg på Implementeringskursus for sundhedskoordinatorer. Horsens

Implementering. Oplæg på Implementeringskursus for sundhedskoordinatorer. Horsens Implementering Oplæg på Implementeringskursus for sundhedskoordinatorer Horsens Dagsorden Om klare mål og indikatorer forudsætningen for god involvering God forandringsledelse Implementeringstaktik Hastighed

Læs mere

STRATEGI, LEDELSE OG FORRETNINGSUDVIKLING FOR LANDBRUG OG ANDRE ERHVERV

STRATEGI, LEDELSE OG FORRETNINGSUDVIKLING FOR LANDBRUG OG ANDRE ERHVERV STRATEGI, LEDELSE OG FORRETNINGSUDVIKLING FOR LANDBRUG OG ANDRE ERHVERV Jeg er ansat som udviklingschef for at arbejde med ovenstående her i området Har erfaring fra såvel landbrugsrelaterede som andre

Læs mere

8 Gates to Change Forandringsledelse

8 Gates to Change Forandringsledelse 8 Gates to Change Forandringsledelse Indarbejd udvikling, strategi og den menneskelige dimension i forandringsprocessen Gennemfør succesfulde forandringer 17.900 kr Varighed: 3 dage I mange organisationer

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

Kvalitetsprojektet. Kommissorium. Udarbejdet af Christian Clausen. Godkendt d af Jens Mejer Pedersen

Kvalitetsprojektet. Kommissorium. Udarbejdet af Christian Clausen. Godkendt d af Jens Mejer Pedersen Kvalitetsprojektet Kommissorium Udarbejdet af Christian Clausen Godkendt d. 22-10-2018 af Jens Mejer Pedersen UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Odense UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Læs mere

PRINCE2 Posters. 29. November 2013, Hellerup

PRINCE2 Posters. 29. November 2013, Hellerup PRINCE2 Posters 29. November 2013, Hellerup Projektledelse og -kontor Topledelse En model for implementering af strategien via projekter Prioritér projektporteføljen Værdi for: 1. Kunder 2. Medarbejdere

Læs mere

Evaluering af KU s Strategi 2016

Evaluering af KU s Strategi 2016 Bestyrelsesmøde nr. 87 d. 31. januar 2017 Punkt 4. Bilag 5. Evaluering af KU s Strategi 2016 Sammenfatning 08/12/2016 2 Baggrund og metode for evalueringen Evalueringen af Strategi 2016 er gennemført i

Læs mere