DLBR Strategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DLBR Strategi"

Transkript

1 DLBR Strategi

2 2 Strategi 2013 for Dansk Landbrugsrådgivning, DLBR Strategien er udarbejdet på grundlag af interviews med lead users, markeds- og konkurrentanalyser samt spørgeundersøgelse og strategiseminar for ledere i DLBR. Strategien er redigeret og godkendt af Partnerrådet. Redaktion DLBR-sekretariatet Udkærsvej 15, Skejby 8200 Århus N tlf fax Website Layout Foto Tryk Oplag Leicht Design Lotte Bjarke, Joshua Hodge og Jens Tønnesen Zeuner Grafisk A/S 1. udgave, 1. oplag

3 Vi gør det lettere 3

4 Indhold 4 Forord...5 Mission...6 Vision...7 Værdier i DLBR...8 DLBR vore kunder...9 Strategiske indsatsområder mod Kunder med konkurrencekraft DLBR dynamik via partnerskab DLBR et stærkt brand De mest kompetente Internationalisering...22

5 Forord Fødevarer i verdensklasse kræver viden, knowhow og innovation med effekt hos den enkelte producent. Netop det er kernen i de opgaver, vi løser i DLBR - partnerskabet mellem rådgivningscentre over hele landet og Landcentret i Skejby. Vi medvirker til, at vore kunder bliver og forbliver frontløbere i en skarp, global konkurrence. DLBR er samlet set en af Danmarks største konsulentvirksomheder. Vi er ejet af vore kunder. Og vi tilbyder dem rådgivning og service, der omfatter alle sider af deres virksomhed og hverdag som erhvervsdrivende. Vor absolutte fokus er vækst, indtjening og merværdi for kunden, og vi er også aktive medspillere, når der er miljø, energi, naturpleje og udvikling af landdistrikterne på dagsordenen. Langt hovedparten af denne rådgivning og service viderebringes direkte til kunderne af DLBRs rådgivnings- centre. Centrene formidler derudover behov og trends til Landscentret og deltager aktivt i udvikling af nye faglige og forretningsmæssige initiativer. Landscentret er fælles videns- og udviklingscenter, der understøtter og udfordrer centrene med viden, værktøjer og forretningssystemer til gavn for hele primærerhvervet. Landscentret arbejder i tæt samspil med datterselskabet AgroTech, der fortrinsvis koncentrerer sig om teknologiog videnudvikling hos landbrugets leverandører og samarbejdspartnere. Strategi 2013 er det fælles grundlag for ledere og medarbejdere i udviklingen af partnerskabet DLBR. Med vore handlinger vil vi opfylde de fastlagte mål og flytte DLBR offensivt ind i fremtiden. 5

6 Mission 6 DLBR er et partnerskab mellem rådgivnings- og servicevirksomheder, der ejes og drives af landboforeninger og familielandbrugsforeninger. Vi arbejder på et fagligt, uvildigt grundlag med fokus på den enkelte kunde. Danske landmænd er vores ejere, vores vigtigste kunder og derfor kernen i vores eksistensberettigelse. Med partnerskabet i DLBR vil vi: skabe merværdi og konkurrencekraft for kunderne drive og udvikle en konkurrencedygtig rådgivningsvirksomhed Med partnerskabet i DLBR vil vi: skabe merværdi og konkurrencekraft for kunderne drive og udvikle en konkurrencedygtig rådgivningsvirksomhed Kunderne og deres succes er målet for vort samarbejde i partnerskabet. Kunderne skal opleve DLBR som en inspirerende drivkraft, der bidrager til indtjening, udbytte og vækst gennem en bred vifte af ydelser. Partnerne skal via samarbejdet opnå større konkurrencedygtighed over for kunderne, så vi i endnu højere grad bliver det naturlige førstevalg, når det gælder rådgivning og service. Denne styrkeposition skal samtidig gøre os mere attraktive for såvel samarbejdspartnere som nuværende og kommende medarbejdere.

7 Vision DLBR er trendsætter for rådgivning, service og innovation Som trendsætter går vi forrest, tænker nyt og skaber resultater sammen med kunderne. Vi er samtidig synlige, kompetente og anerkendte som den stærkeste leverandør af rådgivning og service til landbrug og erhverv på landet. 7 Den forskel, vore kunder skal opleve, har vi samlet i vort løfte til markedet: Vi gør det lettere... DLBR er trendsætter for rådgivning, service og innovation

8 Værdier i DLBR 8 Vores værdigrundlag kommer til udtryk i tre nøgleord, som vi vil drive og udvikle vores partnerskab efter: Først Troværdig Resultatorienteret Først betyder, at DLBR løbende opsøger nye trends, viden og muligheder, der kan gavne vore kunders forretning. Vi sorterer nye ideer, målretter vores indsats, nyudvikler og forbedrer. Vi sikrer effekt i praksis gennem god service og konsekvent opfølgning til konkurrencedygtige priser. Troværdig betyder, at kunder og samarbejdspartnere kan have tillid til kvalitet og uvildighed hos os. Vi går efter optimale løsninger alene ud fra den enkelte kundes interesser blandt andet ved at stille vores unikke videnbase til rådighed for opgaveløsningen. Vi lytter, er åbne og forstår i helheder. Resultatorienteret betyder, at vi stiller skarpt på den enkelte kundes behov og leverer relevant og værdiskabende viden, rådgivning og service til tiden. Vi arbejder konsekvent med fokus på vækst, indtjening og merværdi for den enkelte kunde. Vi overholder aftaler og løser opgaverne på et højt fagligt niveau.

9 DLBR - vore kunder Kunder, der bliver rådgivet og serviceret af DLBR, repræsenterer en stor mangfoldighed. Centralt placeret er de kunder, som driver landbrug eller har jordbruget som udgangspunkt. Landbrug Bredt set er danske landmænd blandt de mest udviklings- og vækstorienterede i verden. De er topprofessionelle og driver højtspecialisrede, men også vidt forskellige bedrifter. De er forandringsparate og førende, når det gælder om at tage ny viden og teknologi i brug. Vort kundegrundlag inden for landbrug spænder meget vidt. Det gælder størrelse: Fra store vækst- og internationalt orienterede bedrifter med høje krav til effektivitet og optimering af omkostninger, til deltids- og fritidsbrug, hvor hovedparten af indkomsten hentes uden for landbruget. Men det gælder også produktionsformer: Fra intensiv produktion af kød, mælk og salgsaf- 9

10 10 grøder over økologi og specialproduktioner til alternativ afsætning af egne produkter og forretningsaktiviteter uden for landbruget. Ønsker og behov er meget forskellige fra kunde til kunde. Derfor skal DLBR tilbyde en bred vifte af produkter, der rammer kundens behov præcist med alt lige fra avanceret og specialiseret rådgivning til konkurrencedygtige serviceydelser. Som trendsætter på markedet er DLBR det naturlige førstevalg for alle, der driver landbrug. Erhverv uden for jordbruget Vi får stadig flere virksomheder uden for jordbrug som kunder. Det er fortrinsvis ejerledede små og mellemstore virksomheder (smv er), der efterspørger konkurrencedygtig rådgivning og service inden for regnskab og skat. Disse kunder kan også stå med udfordringer, når det gælder ledelse, familie-/socialjura og administrative opgaver af forskellig karakter. Det er områder, hvor DLBR besidder unikke kompetencer i forhold til netop denne type virksomheder. Gartneri Gartnerierhvervet består af stærkt specialiserede virksomheder, der gennemgår en betydelig strukturudvikling. De opererer under høje krav til produktkvalitet, effektivitet og optimering af omkostninger til blandt andet energi. Samarbejdspartnere DLBR indgår i både nationale og internationale netværk. Her udveksler vi viden, knowhow og erfaringer med forsknings- og uddannelsesinstitutioner, landbrugsvirksomheder, brancher, interesseorganisationer, myndigheder og andre samarbejdspartnere til gavn for hele landbrugserhvervet.

11 Strategiske indsatsområder mod 2013 De strategiske indsatsområder omfatter de initiativer, der konkret skal ændre DLBR, så visionen for Strategi 2013 bliver til virkelighed. Som grundlag for indsatsområderne har vi gennemført en lang række interviews med kunder, udarbejdet omverdensog konkurrentanalyser, ligesom vi har gennemført seminarer og spørgeskemaundersøgelser med deltagelse af ansatte ledere og folkevalgte i DLBR. 11 På baggrund af de mange input og Partnerrådets bearbejdning af dem har vi fastlagt fem områder, hvor hovedindsatsen for udvikling af partnerskabet i DLBR skal finde sted frem mod De strategiske indsatsområder er: 1. Kunder med konkurrencekraft 2. DLBR partnerskab med dynamik 3. DLBR et stærkt brand 4. De mest kompetente 5. Internationalisering

12 1. Kunder med konkurrencekraft 12 DLBR skal være en afgørende faktor i at øge vore kunders konkurrencekraft på markedet lokalt såvel som internationalt. Det gør vi blandt andet med skærpet fokus på at udvikle og levere ydelser, der optimerer kundernes muligheder for indtjening og vækst. Samtidig er vi først til at aktivere den nyeste viden, knowhow og teknologi, så de skaber værdi i praksis. Vi udfordrer kunderne på alle områder med potentiale for udvikling og forbedring af indtjeningen. Kunderne skal opleve, at vi er opsøgende, kompetente og stiller med de rigtige folk til opgaverne. Vi følger op og sikrer, at vore ydelser er helhedsorienterede og skaber værdi. Vi giver kunderne ekstra ressourcer ved at tilbyde serviceydelser, der frigør kapacitet til ledelse og udvikling af virksomheden. Vi vil fortsat optimere vore servicekoncepter, forretningsprocesser og produktsortiment, så vi tilbyder en bred palet af løsninger til kunderne. Det skal gøre os til en effektiv og kompetent samarbejdspartner, der leverer kvalitet til aftalt tid og konkurrencedygtig pris. Vi vil være den foretrukne totalleverandør af rådgivning og service til jordbrug og andre erhverv. Samtidig vil vi indgå i partnerskaber, hvor vi ikke selv mestrer alle discipliner. Vi vil øge vores markedsandel blandt andet via et udvidet produktsortiment over for smv er og jordbrugsbedrifter, der udvikler deres virksomhed med flere forretningsområder.

13 Mål Vores kunder udtrykker stigende tilfredshed med ydelser fra DLBR i to landsdækkende målinger i 2010 og I målingerne spørges der ind til kundernes oplevelse af de fokusområder, der er nævnt ovenfor suppleret med aktuelle temaer, som Partnerrådet fastlægger op til målingen. Tilfredshedsmålingerne foretages på et ensartet grundlag, så resultaterne kan anvendes til benchmarking op imod de øvrige centre. 13 Vi udfordrer og følger op Vi frigør kapacitet til ledelse og udvikling af virksomheden Vi optimerer vore servicekoncepter, forretningsprocesser og produktsortiment Vi er den foretrukne totalleverandør af rådgivning og service Vi øger vor markedsandel

14 2. DLBR dynamik via partnerskab 14 Partnerskabet i DLBR skal udvikles til et forpligtende, strategisk samarbejde, der øger vores samlede konkurrencedygtighed og innovationskraft. Samarbejdet i partnerskabet bygger på de tre værdier: Først, Troværdig og Resultatorienteret. Vi forpligter os til at arbejde tæt og loyalt sammen om at styrke partnerskabet. Vi er åbne, viser tillid og inspirerer hinanden. På områder, hvor vi konkurrerer indbyrdes, gør vi det på en fair måde, der fremmer innovation og udvikling hos de enkelte partnere og i DLBR som helhed. Partnerskabet skal øge DLBRs konkurrencedygtighed på markedet via samarbejde om en markedsorienteret og forretningsmæssig udvikling af viden, værktøjer og ydelser til kunderne. Fællesskabet om udvikling og drift skal samtidig placere DLBR i en unik position som markedsledende, hvad angår forholdet mellem pris og kvalitet. I første del af strategiperioden udarbejdes og vedtages et forslag til, hvordan vi kan finansiere fælles udviklingsinitiativer i DLBR. Lederne i DLBR skal gå forrest og være rollemodeller, når det gælder vore værdier herunder især fremme tillid og samarbejde mellem partnerne. Lederne skal sætte de rigtige team af kompetencer, uanset organisatorisk tilhørsforhold. På den måde skal de udnytte mangfoldigheden i den fælles virksomhed som en kilde til gensidig inspiration og optimal løsning af opgaverne.

15 Samarbejdet i partnerskabet bygger på de tre værdier: Først, Troværdig, Resultatorienteret Lederne i DLBR skal gå forrest og være rollemodeller Partnerne i DLBR skal opleve et handlekraftigt partnerråd, som med mandat fra direktørkredsen træffer beslutninger om nye, fælles initiativer, opfølgning på igangværende, eller hvis dét er behovet, ophør af aktiviteter for at give plads til nyt. Partnerrådet skal sikre optimal udnyttelse af de ressourcer, centrene investerer i at udvikle partnerskabet. En tilsvarende kvalitetssikring skal rådet foretage af de fælles tiltag og værktøjer, der skal virke via centrene. 15 Vi sætter fokus på total optimering i DLBR via markedsorienteret udvikling, effektiv implementering og konkurrencedygtig drift. Vi vil aktivt bruge hinandens komplementære kompetencer i udviklingsprojekter, og hvor det fremmer løsningen af komplekse opgaver for kunder og partnere. Vi træffer de nødvendige strategiske beslutninger for en optimal organisering af rådgivning og service med markedsudviklingen og kundernes behov som den røde tråd. Ledetråden for nye organisatoriske strukturer vil være faglig slagkraft og forretningsmæssig rationalitet.

16 Vi sætter fokus på rentabilitet i forretningen, herunder effektivitet og omkostninger. Det sker blandt andet ved at øge brugerindflydelsen på værktøjer og tiltag, som er udviklet på Landscentret med centrenes drift og forretningsudvikling for øje. 16 Vi udbygger integration og partnerskaber med brancher og virksomheder, der komplementerer vores faglighed og ydelser. Vi vil kunne tilbyde vores kunder total rådgivning og service, også selv om vi skal hente de relevante kompetencer uden for egne rækker. Mål Tilfredsheden hos ledere i DLBR med dynamik, forpligtelse og resultater i partnerskabet skal stige mellem to målinger, der foretages i 2010 og i Partnerrådet fastlægger mål for stigning efter den første måling. Ved målingerne spørges ind til de fokusemner, der er beskrevet under indsatsområder, suppleret med aktuelle temaer, som Partnerrådet fastlægger op til undersøgelsen.

17 17 Partnerskabet skal øge DLBRs konkurrencedygtighed på markedet Total optimering i DLBR via markedsorienteret udvikling, effektiv implementering og konkurrencedygtig drift øger vores konkurrencedygtighed Vi har fokus på rentabilitet i forretningen, herunder effektivitet og omkostninger

18 3. DLBR et stærkt brand DLBR skal opleves som et mulighedernes land af både kunder og samarbejdspartnere. Men det samme gælder i lige så høj grad for medarbejdere, nuværende såvel som kommende. Over for dem vil vi være kendt som en betydningsfuld aktør et stærkt netværk af rådgivningsvirksomheder med indflydelse. Vi vil være attraktive i kraft af plads til individuel kreativitet og udvikling, koblet med styrken ved at være forenet i et stærkt, forpligtende fællesskab. 18 Vi vil styrke DLBR som fælles brand og bruge det aktivt i samspil mellem et stærkt lokalt/regionalt ejerskab og en synlig, national enhed. På begge niveauer skal det profilere os effektivt, entydigt og indbydende over for både kunder, samarbejdspartnere, medarbejdere, jobsøgere og samfundet som helhed. Vi vil slå DLBR fast på uddannelsesinstitutioner og jobmarkedet generelt. Her vil vi opfattes som et anerkendt og attraktivt netværk af virksomheder, der signalerer muligheder, positiv virksomhedskultur og tætte relationer til kunder og samarbejdspartnere. Vi vil sikre sammenhæng mellem vor fælles branding og de forhold, som kunder, samarbejdspartnere, medarbejdere og jobsøgere møder i de enkelte virksomheder. Partnerne forpligter sig til at gennemføre konkrete aktiviteter, som bidrager til at markere sammenhængen.

19 Mål DLBR bruges fremover som betegnelse for vores partnerskab, produkter og fælles initiativer. Alle centre i partnerskabet signalerer tydeligt i deres profilering og kommunikation, internt og eksternt, at de er partnere i DLBR. Kendskabet til DLBR som brand blandt udvalgte grupper af nuværende og potentielle kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere måles i 2010 og i Efter den første måling fastlægger Partnerrådet mål for, hvor meget kendskabet til DLBR skal øges hos udvalgte grupper af interessenter. 19 DLBR skal opleves som et mulighedernes land for kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere

20 4. De mest kompetente 20 Medarbejdere Medarbejdernes kompetencer og engagement er grundlaget for, at centrene i DLBR får succes som virksomheder. Derfor sætter vi fokus på talentudvikling, der gør medarbejdere og ledere i stand til at leve op til vores værdier: Først, Troværdig og Resultatorienteret. Vores talentmasse er stor og findes i alle aldre og faggrene. Med DLBR Akademiet som platform vil vi videreudvikle de talenter, vi allerede har. Samtidig vil vi tiltrække og udvikle nye. Vi tager hånd om nye medarbejdere og giver dem en god og struktureret start på karrieren i DLBR. Vi sætter fokus på inspiration, når vi tilbyder kompetenceudvikling. Det skal være attraktivt at udvikle sine faglige og personlige kompetencer, og der skal være synlige karriereveje i DLBR for alle medarbejdergrupper. Hertil bidrager en målrettet og individuelt tilpasset plan for uddannelse/udvikling af hver enkelt medarbejder. Vi sætter det rigtige team til hver enkelt opgave/projekt, så vi udnytter synergien mellem medarbejdernes forskellige kompetencer. Vi vil udvikle profilerne blandt vore rådgivere, give dem international inspiration og tilbyde forpligtende udviklings- og kompetencecirkler. Vi stiller skarpt på service, så vores medarbejdere på serviceområdet kan løse nye opgaver for kunderne og dermed frigøre ressourcer til ledelse og udvikling af kundernes virksomhed. Ledere Ledere i DLBR skal kunne inspirere deres medarbejdere til at tage selvstændigt ansvar og skabe resultater for kunder og virksomhed. Vore ledere skal være med til at gøre os til en attraktiv virksomhed med engagerede medarbejdere. Medarbejdernes kompetencer og engagement er grundlaget for succes

21 Vi vil gøre det attraktivt at udvikle sig som leder i DLBR. Vi vil derudover spotte de største ledertalenter og tilbyde dem uddannelse og udvikling, så vi øger ledelseskraften på alle niveauer. Vi sætter fokus på forretnings- og serviceledelse på chef- og teamlederniveau. Det er i høj grad her, ansvaret for den udøvende ledelse og opfølgning på mål og strategier ligger. 21 Mål I 2010 og 2013 måler vi tilfredsheden med mulighederne for og effekten af kompetenceudvikling, både hos medarbejdere og ledere i DLBR. Samtidig måler vi tilfredshed med lederne. Partnerrådet fastlægger mål for stigning i tilfredsheden efter den første måling. Vi måler samtidig kundernes vurdering af, hvor de finder den mest kompetente hjælp til at dække deres behov for rådgivning og service. Samtidig spørger vi dem, på hvilke områder de mener, vi bør forbedre os. Partnerrådet fastlægger mål for stigning i kundetilfredsheden efter den første måling.

22 5. Internationalisering Flertallet af DLBRs kunder afsætter deres produktion på internationale markedsvilkår. Derfor skal de kunne stå distancen i en global konkurrence. Samtidig investerer især større, vækstorienterede virksomheder i produktion og andre aktiviteter i udlandet, hvor dansk kapital og knowhow fylder stadigt mere. 22 Vi vil være en central aktør i den fortsatte udvikling af Danmark som et unikt center for knowhow om jordbrugs- og fødevareproduktion. I disse bestræbelser vil vi tilgodese såvel erhvervets indtjening og udvikling som miljøet og samfundet omkring os. Når visionen om Agro Food Park i Skejby realiseres, skal DLBR være at finde som en vital del heraf, i og med at målet først og fremmest er en udbygning af Danmarks status som frontløber på dette område. Vi styrker vores kompetence til at agere internationalt ved at udbygge kontakter, netværk og samarbejde med videns- og udviklingsmiljøer i udlandet. Vi bidrager til at øge succesrate og indtjening for vore danske kunder, der ønsker at etablere virksomhed i udlandet.

23 DLBR vil være en central aktør i den fortsatte udvikling af Danmark som et unikt center for knowhow om jordbrugs- og fødevareproduktion Vi etablerer rådgivnings- og servicevirksomhed på kommerciel basis i udvalgte lande. Aktiviteterne skal især henvende sig til danske kunder. Vi vil aktivt søge at etablere partnerskaber og joint ventures med stærke partnere i de lande, vi vælger at etablere os i. 23 Mål DLBR etablerer på kommercielt grundlag rådgivnings- og servicevirksomhed i udlandet med danske landmænd som primære aftagere. DLBR skal være en offensiv aktør og et centralt omdrejningspunkt i visionen for Danmark som internationalt center for knowhow om jordbrugs- og fødevareproduktion. Det samme gælder rent fysisk, når Agro Food Park i Skejby etableres.

24 Offensivt ind i fremtiden Udviklingen i og omkring jordbrugs- og fødevaresektoren vil accelerere de kommende år. Det betyder både store udfordringer og nye muligheder: Konkurrencedygtighed for jordbrugs- og fødevareproduktion i Danmark og nye teknologiske muligheder Jordbruget som en del af løsningen på fødevarer, klima og energi Strukturudviklingen i landbruget og den enkelte landmands ambitioner og muligheder Landbrugets omdømme i det danske samfund Stigende efterspørgsel efter økologiske produkter Med Strategi 2013 vil vi fastholde og udvikle DLBR i front og sætte vore kunder i stand til at møde fremtiden offensivt.

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Fokus på udvikling af DLBR Erhverv

Fokus på udvikling af DLBR Erhverv PROJEKTPLAN PROJEKT: MODELCENTER ERHVERV Fokus på udvikling af DLBR Erhverv Ansvarlig projektleder: Ivan Damgaard, Markedschef DanRåd & Regnskab 10. juni 2009 1) Projekt Modelcenter Erhverv Formål Modelcenter

Læs mere

Strategiske spor i DLBR

Strategiske spor i DLBR DLBR Strategiske spor i DLBR v. Udviklingsdirektør Ivar Ravn Derfor samarbejde Med partnerskabet i DLBR vil vi: skabe merværdi og konkurrencekraft for kunderne drive og udvikle en konkurrencedygtig rådgivningsvirksomhed

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Vi vil skabe værdi. I SEGES Økonomi & Virksomhedsledelse vil vi skabe værdi for vores kunder, samarbejdspartnere

Vi vil skabe værdi. I SEGES Økonomi & Virksomhedsledelse vil vi skabe værdi for vores kunder, samarbejdspartnere STRATEGI 2018 2 STRATEGI 2018 Vi vil skabe værdi I SEGES Økonomi & Virksomhedsledelse vil vi skabe værdi for vores kunder, samarbejdspartnere og ejere 40.000 danske landmænd. Det gør vi ved at levere den

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

NETVÆRKS- OG VIDENSCENTER for det åbne land, natur og miljø

NETVÆRKS- OG VIDENSCENTER for det åbne land, natur og miljø NETVÆRKS- OG VIDENSCENTER for det åbne land, natur og miljø Vi vil bevare det gode og udvikle noget nyt og endnu bedre derfor ønsker vi at skabe et netværks- og videnscenter for natur og miljø i Vejle.

Læs mere

Strategi 2009 for Dansk Landbrugsrådgivning

Strategi 2009 for Dansk Landbrugsrådgivning Strategi 2009 Strategi 2009 for Dansk Landbrugsrådgivning Strategi 2009 er udarbejdet efter analyser og drøftelser i Dansk Landbrugsrådgivning. Strategien er redigeret og godkendt af Partnerrådet og Landscentrets

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Forord... 3 Glentens Strategi Mission... 4 Vision... 4 En ambitiøs strategimodel... 5 Strategimodel... 5 Bærende principper...

Forord... 3 Glentens Strategi Mission... 4 Vision... 4 En ambitiøs strategimodel... 5 Strategimodel... 5 Bærende principper... 1 2 Forord... 3 Glentens Strategi 2019... 4 Mission... 4 Vision... 4 En ambitiøs strategimodel... 5 Strategimodel... 5 Bærende principper... 5 Strategi 2019... 6 Udfordringerne... 6 De 3 strategiske fokusområder...

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade Virksomhedsgrundlag Specialområde Hjerneskade 2014/2015 Psykiatri og social Specialområde Hjerneskade 2 Forord Med dannelsen af Specialområde Hjerneskade er alle Region Midtjyllands tilbud til voksne med

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Strategi for Dansk Talentakademi

Strategi for Dansk Talentakademi Strategi for Dansk Talentakademi Baggrund I 2003 blev Nordvestjysk Talentcenter etableret med en ambition om, at det i Holstebro skulle være muligt at dygtiggøre sig inden for flere forskellige kunstarter,

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5

Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5 Notat SEGES P/S SEGES Økonomi & Virksomhedsledelse Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet 22.12.2015 Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5 Forretningsudvikling i

Læs mere

Året 2010 - Indledning

Året 2010 - Indledning EVU 2010 (1) Året 2010 - Indledning - Resultat (Stigning i omsætning stigning i omkostninger) - Revision af diplom - Akkreditering (pilotprojekt) - Evalueringer - Administration - Større projekter EVU

Læs mere

Økonomiens Dag Fokusområder i Økonomi & Virksomhedsledelse

Økonomiens Dag Fokusområder i Økonomi & Virksomhedsledelse Økonomiens Dag Fokusområder i Økonomi & Virksomhedsledelse Ejnar Schultz 14. juni 2010 DLBR Ledestjernen: Understøtte og udvikle forretningen Øget effektivitet i DLBR Hente synergi stordriftsfordele Understøtte

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til afdelingen Forsikrede ledige. Jobsøgende ledige og virksomheder skal opleve et Jobcenter Horsens,

Læs mere

SEGES skaber løsninger til fremtidens landbrugs- og fødevareerhverv EN PRÆSENTATION

SEGES skaber løsninger til fremtidens landbrugs- og fødevareerhverv EN PRÆSENTATION SEGES skaber løsninger til fremtidens landbrugs- og fødevareerhverv EN PRÆSENTATION HVEM ER SEGES SEGES er det nye navn for Videncentret for Landbrug og Videncenter for Svineproduktion, som pr. 1. januar

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Har du lyst til en alsidig karriere...

Har du lyst til en alsidig karriere... Har du lyst til en alsidig karriere...... så har du alle muligheder hos os! Dansk Landbrug Sydhavsøerne - Det naturlige valg DLS rådgiver årligt 1.200 kunder inden for fagområderne økonomi, ejendomshandel,

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Ejerskifter. Udvikling af forretningsområde på det enkelte center. Markedschef Ivan Damgaard Landscentret, Udvikling

Ejerskifter. Udvikling af forretningsområde på det enkelte center. Markedschef Ivan Damgaard Landscentret, Udvikling Ejerskifter Udvikling af forretningsområde på det enkelte center Markedschef Ivan Damgaard, Udvikling Ejerskifte udvikling til et DLBR forretningsområde Baggrund for forretningsudvikling: Overordnet politisk

Læs mere

Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 4. november 2010. Nye kunder. Hvordan får vi fat i dem, som bor på landet, som ikke er kunder i DLBR?

Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 4. november 2010. Nye kunder. Hvordan får vi fat i dem, som bor på landet, som ikke er kunder i DLBR? Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 4. november 2010 Nye kunder Hvordan

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt.

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt. Version 1.1 April 2012 2 3 Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier Formålet med formuleringen af Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier er at skabe et fælles

Læs mere

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg Strategi 2016-2018 I Forsvarets Auditørkorps arbejder vi sammen med forsvarets øvrige myndigheder hver dag for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed. Auditørkorpsets unikke bidrag til forsvarets

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI 1 Vi definerer en klynge som en gruppe af virksomheder, der har lokaliseret sig tæt ved hinanden og som

Læs mere

Teknologisk Partnerskab. Netværk, matchmaking og virksomhedsklynger

Teknologisk Partnerskab. Netværk, matchmaking og virksomhedsklynger Teknologisk Partnerskab Netværk, matchmaking og virksomhedsklynger RK 2007-2009: Technology Transfer Excellence (TTE) En metode for koblingen mellem Markeds/virksomheds behov - og Global F&U-drevet teknologisk

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Målrettet udvikling af fremtidens økologiske succesprodukter

Målrettet udvikling af fremtidens økologiske succesprodukter Målrettet udvikling af fremtidens økologiske succesprodukter Se din virksomhed Fra en ny vinkel Tekst: Traeger A/S, Foto: Tomas Nørfelt, Design: Traeger A/S og Metaphor Reklamebureau A/S, Layout: www.ph7.dk,

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

karriere hos kammeradvokaten

karriere hos kammeradvokaten karriere hos kammeradvokaten 1 dine mål, din karriere indhold Side 5 Side 7 Side 11 Side 15 Side 19 Side 25 Forord Karriere hos Kammeradvokaten Dine mål, dine kompetencer Feedback og anerkendelse Karriere

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Undersøgelse O & M - foreløbige resultater:

Undersøgelse O & M - foreløbige resultater: Undersøgelse O & M - foreløbige resultater: Hvordan kan Levelized Cost Of Energy reduceres så energi fra vindmølleparker bliver konkurrencedygtig med traditionel energi? Lektor Tove Brink, Syddansk Universitet,

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Værdigrundlag for Medicoteknik

Værdigrundlag for Medicoteknik Version 1 Region Syddanmark Region Syddanmark ønsker at agere sådan, at såvel brugere som ansatte oplever: Ordentlighed i det vi gør og siger Vækst i fagligheden Rum til fornyelse og begejstring Mission

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Værditilvækster - Hvilke behov har de?

Værditilvækster - Hvilke behov har de? Værditilvækster - Hvilke behov har de? Fra lead user interviews VirksomhedsRådgivning Kunden oplever et hul i DLBR s ydelser : - Indsigt i virksomhedsforhold gerne fra andre brancher - Kobling af status

Læs mere

Samarbejdet VFL og DLBR

Samarbejdet VFL og DLBR DLBR En ny start Samarbejdet VFL og DLBR Ejnar Schultz DLBR merværdi og konkurrencekraft Med samarbejdet i DLBR vil vi: skabe merværdi og konkurrencekraft for kunderne drive og udvikle en konkurrencedygtig

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks

Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks Idégrundlag vi er her for elevernes skyld Hotel- og Restaurantskolens idegrundlag er, at vi er her for elevernes skyld. Vi skal være en skole i vækst med

Læs mere

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor PROJEKTIDE PROJEKT IDE Åben læring, innovation og demonstration Food Universe et unikt miljø

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE Kristian Skov FORMÅL MED ARBEJDSPAKKEN Effekten af arbejdspakken skal være at opnå en yderligere styrkelse af vækstpotentialet, der i et samfundsmæssigt

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted.

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted. Job- og personprofil for Leder af UU-Nordvestjylland Indledning Vores UU-leder har besluttet at gå på pension efter et markant virke som leder af UU-Nordvestjylland. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune

Frivillighed i Faxe Kommune Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Faxe Kommune Indhold Indledning... 3 Baggrund... 5 Fokus på frivillighed gennem ligeværdighed... 7 De tre indsatsområder... 9 Indsatsområde 1... 10 Indsatsområde

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

MISSION, VISION OG FORRETNINGSIDÉ

MISSION, VISION OG FORRETNINGSIDÉ MISSION, VISION OG FORRETNINGSIDÉ Vision 2 Mission 3 Oms 3,9b Forretningsidé 4 Forretningsværdi 5 Brandværdi 6 1 VISION NOBIA DK S VISION ER AT VÆRE DEN FØRENDE OG MEST INDTJENENDE KØKKENSPECIALIST I DANMARK

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

DCH International Eksport af dansk knowhow

DCH International Eksport af dansk knowhow DCH International Eksport af dansk knowhow 364,4 DCH International Synergihuset Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Danmark T: +45 64 81 26 00 F: +45 64 81 26 01 E: mail@dchi.dk W: dchi.dk CVR: 26088577 302,7

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Den nemme vej til den rigtige løsning

Den nemme vej til den rigtige løsning Den nemme vej til den rigtige løsning Vi er aldrig længere væk end den nærmeste telefon Du kan altid ringe og spørge til produkterne eller få klar besked om forventet levering af bestilte varer. Det er

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI Indhold 2020 DIN Strategi... 4 Mission... 5 Vision... 6 Indsatsområder for Strategi 2020.... 7 Kundefokuserede produkter og ydelser.... 7 Forsyningssikkerhed og

Læs mere

Opnå fordele som medlem i DLG

Opnå fordele som medlem i DLG Opnå fordele som medlem i DLG Som medlem bliver du automatisk medejer. Det er vores mål at skabe værdi for både DLG og selskabets ejere. Hvad får du ud af dit medejerskab? Medejer af en stor koncern Som

Læs mere

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune Job- og personprofil Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune 1 1. Indledning Vores nuværende afdelingschef i Natur og Miljø gennem de sidste godt otte år er blevet ansat som forvaltningsdirektør

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Stærk ledelse bag resultater. en undersøgelse af virksomheders ledelseskraft

Stærk ledelse bag resultater. en undersøgelse af virksomheders ledelseskraft Stærk ledelse bag resultater en undersøgelse af virksomheders ledelseskraft Stærk ledelse bag resultater en undersøgelse af virksomheders ledelseskraft Når vi matcher virksomheder og kandidater, møder

Læs mere

- ren bæredygtig eksport

- ren bæredygtig eksport Environment Denmark - ren bæredygtig eksport Vision & mission Teamet Vores markedsplacering Afgrænsning af arbejdsfelt Forretningskoncept Vigtigste udfordringer Et eksportnetværk for danske energi- og

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Medlemmer - Kommunikation - Profil - Værdi STÆRK LOKALFORENING - FORSLAG TIL BESTYRELSESPROCES. Landbrug & Fødevarer. Formål

Medlemmer - Kommunikation - Profil - Værdi STÆRK LOKALFORENING - FORSLAG TIL BESTYRELSESPROCES. Landbrug & Fødevarer. Formål STÆRK LOKAL - FORSLAG TIL BESTYRELSESPROCES Formål Projektet Stærk lokalforening er iværksat for at sikre og øge organiseringsprocenten i lokale foreninger landet over. Indsatsen gælder både rekruttering

Læs mere

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Indhold UCL og partnerskaber................................side 3 Etablering og vedligeholdelse..........................side

Læs mere