Softwaremanual. GoPal Navigator Version 5.5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Softwaremanual. GoPal Navigator Version 5.5"

Transkript

1 Sftwaremanual GPal Navigatr Versin 5.5

2 GPal Navigatr Versin 5.5 Indhldsfrtegnelse KAPITEL 1: START... 1 Velkmst...1 CD/DVD ens indhld...1 Systemfrudsætninger...3 Knventiner i denne håndbg...3 Tips g advarselshenvisninger...4 Vigtige infrmatiner...4 Varemærker...5 Cpyright g garanti...5 KAPITEL 2: GRUNDLAG FOR BETJENINGEN... 6 Betjening i menuvisningen...6 Betjening i krtvisningen...8 KAPITEL 3: BETJENING AF GOPAL -NAVIGATIONSSOFTWARET... 9 Valg af driftsmdus...9 Enkel mdus...9 Udvidet mdus...10 Betjening af navigatinssftwaren...11 Navigatinsmenu...11 Bundlinje i menuvisningen...12 Manuel indtastning af adressen...13 Indtastning af landet...13 Indtastning af pstnummer eller bynavn...14 Indtastning af gadenavn...14 Indtastning af husnummer...15 Indtastning af øvrige destinatiner...16 Sidste steder...16 POI...16 Favritter...17 Destinatin fra krt (kun udvidet mdus)...20 Krdinater (kun udvidet mdus)...20 Ruteberegning via Detailinfrmatin...21 Beregning af alternativruter i udvidet mdus...21 Start g visning af ruteføringen...22 i

3 Sftwaremanual Rutemanager (kun udvidet mdus)...24 Ruteplanlægning...24 Ruteinfrmatin...27 Rute blkeres...29 Rutesimulatin...29 Yderligere visninger...30 Kmpasvisning...30 Pilevisning...31 Tripinf...31 KAPITEL 4: BETJENING VIA TALE-INPUT Stemmestyring i praksis...33 Stemmestyring i navigatinsmenuen...35 Destinatinsindtastning via stemmestyring...35 Valg af andre destinatiner via stemmestyring...36 Stemmestyring i rutemanageren...37 Ruteplanlægning via stemmestyring...37 Kald ruteinfrmatiner ved hjælp af talekmmander...37 Blkér rute via stemmestyring...38 Start rutesimulatin via stemmestyring...38 Kald Andet ved hjælp af talekmmander...39 Tilpasning af indstillingerne...39 Ruteptiner...39 Sprgindstillinger...39 Indstilling af apparatet...40 Visningen...40 Prgramindstillinger...41 Knfigurer særfunktiner...41 Indstillingshjælp...41 Stemmekntrl i krtversigten...41 KAPITEL 5: TILPASNING AF INDSTILLINGERNE Specifikke indstillinger fr navigatin...43 Tilpasning af ruteptinerne...44 Tilpasning af visningen...46 Tilpasning af sprgindstillinger...50 Tilpasning af prgramindstillingerne...51 Tilpasning af apparatindstillingerne...53 Tilpasning af særfunktiner...56 Indstillingshjælp...57 Tilpasning af Quick-Menu-indstillingerne...58 KAPITEL 6: MANUEL INSTALLATION OG IBRUGTAGNING Igangsætning fr første gang...59 Geninstallatin g aktualisering af sftwaret...60 Overførsel af krtmaterialet g POI-data til hukmmelseskrtet...61 ii

4 Sftwaremanual Overførsel af data til den interne hukmmelse på navigatinsapparatet...62 KAPITEL 7: INSTALLATION OG IBRUGTAGNING MED GOPAL ASSISTANT Installatin af GPal -Assistant-sftwaret...64 Betjeningsverflade af GPal Assistant...65 Indstilling af betjeningssprg...67 Manuelle handlinger til dataudveksling...67 Handlinger via Cntent Imprt Wizard...69 Administratin af GPS-spr...70 Funktiner til hardwareadministratin...71 Ændring af apparatets navn...71 Frmatering af det eksterne hukmmelseskrt...72 Indkøb i GPal-Shp-prtalen...72 iii

5 GPal Navigatr 5.5 Kapitel 1: Start Velkmst Hjertelig velkmmen g mange tak fr, at De har valgt vres mbile navigatinssystem. Deres navigatinssystem består af det mbile navigatinsapparat inkl. tilbehør, samt en CD/DVD. Mens den grundliggende betjening af Deres navigatinsapparat, samt yderligere applikatiner (sm Travel Guide, Picture Viewer m.m.) er beskrevet i apparatets vedlagte brugsanvisning, bliver der i denne håndbg behandlet følgende temaer: Betjening af navigatinssftwaren Tilpasning af indstillingerne Installatin af sftwaren g af krtmaterialet Betjening via tale (hvis dette er til rådighed i Deres apparat) Yderligere får De med hjælp -menuen på Deres navigatinssystem infrmatiner m vigtige betjeningsskridt g funktiner. Sftwaret til Deres mbile navigatinsapparat befinder sig knstant i udviklingsprces g kan i frm af gratis eller mkstningspligtige updates aktualiseres. De trykte infrmatiner i håndbgen referere udelukkende til funktinsmfanget af Deres navigatinssystem på udleveringstidspunktet. Hvis sftwaret g/eller hardwaret efterfølgende frandres g/eller aktualiseres, kan de trykte infrmatiner her afvige fra de definitive skridt til betjening. I så fald kan De på vrt websted ( i supprt-mrådet søge efter en aktuel versin af denne håndbg, der dkumenterer ændringerne i betjeningen. Vær pmærksm på, at fabrikanten under ingen mstændigheder har nget ansvar fr tab eller beskadigelser, der måtte pstå på grund af angivelser eller eventuelle fejlinfrmatiner i denne håndbg. CD/DVD ens indhld På den leverede CD/DVD befinder der sig alle nødvendige sftware-pakker fr at tage Deres navigatinssystem i brug, såvel sm installatinsfiler til yderligere applikatiner, der skal installeres enten i hukmmelsen på Deres navigatinsapparat eller på Deres Windws-PC. Hvis De lægger CD/DVD en ind i drevet på Deres PC, åbnes der autmatisk en Setup Assistant, der støtter Dem under installatinen: Følg ganske enkelt instruktinerne på skærmen fr autmatisk at kunne installere de udvalgte data. Hvis Installatins-Assistent en på CD/DVD en ikke starter autmatisk, kan De gså installere de nødvendige data manuelt. I det følgende erfarer De hvilke kmpnenter, der er på CD/DVD en, g i hvilken frtegnelse på det eksterne hukmmelseskrt eller i Flash-hukmmelsen på Deres navigatinsapparat at disse skal gemmes, fr at kunne garantere fejlfri drift. 1

6 Start Element Beskrivelse Destinatinsfrtegnelse Adbe APD Assistant Installatin License Agreements Manuals Map Regins AUTORUN læsmig.txt Setup Assistant I denne mappe findes installatinsfilerne til Adbe Acrbat Reader. Dette sftware tillader Dem, at åbne den digitale PDFversin af denne håndbg på en Windws PC. I denne mappe findes data til GPal Assistant. I denne mappe findes installatinsfilerne til GPal Assistant. I denne mappe befinder sig gså installatinsfilerne til Deres navigatinssftware. Denne mappe indehlder licensplysningerne til anvendelse af frskellige tjenester. I denne mappe er PDF-versinerne af denne håndbg i de respektive landes sprg. I denne mappe findes krtdata, sm Deres navigatinssystem skal bruge til ruteplanlægningen. Denne Setup Infrmatin/applikatin sørger fr, at Setup Assistant, sm understøtter Dem ved installatinen af sftwarekmpnenter, starter autmatisk, efter at CD/DVD en er lagt i. I denne tekstfil finder De vigtige infrmatiner m denne CD/DVD s indhld samt m installatin af frskellige applikatiner fra CD/DVD en på de respektive landes sprg. Denne applikatin starter autmatisk efter indlægning af CD/DVD en g støtter Dem under installatinen af sftwarekmpnenter. Dette prgram skal (manuelt eller ved hjælp af Setup Assistant) installeres på Deres PC, i mappen Prgrammer. Disse infrmatiner bliver udelukkende nødvendig til installatinen af GPal Assistant på Deres PC g behøves ikke kpieres manuelt. Disse infrmatiner bliver udelukkende nødvendig til installatinen af GPal Assistant på Deres PC g behøves ikke kpieres manuelt. Disse filer skal (manuelt eller ved hjælp af GPal Assistant) installeres i bibliteket My Flash Disk på det eksterne hukmmelseskrt eller i My Flash Disk > INSTALL på Deres navigatinsapparat. Det er ikke tilladt at kpiere disse filer. Disse filer skal (manuelt eller ved hjælp af Setup Assistant) installeres i frtegnelsen Prgrammer > Medin GPal Assistant > Manuals på Deres PC. Disse filer skal (manuelt eller ved hjælp af GPal Assistant) installeres i bibliteket MapRegins på det eksterne hukmmelseskrt eller i mappen My Flash Disk i Deres navigatinsapparat. Denne fil skal ikke kpieres. Denne fil skal ikke kpieres. Denne fil skal ikke kpieres. Afhængig af Deres navigatinssystems versin, tilbehør g leveringsmfang er det muligt, at visse af de vennævnte mapper g filer eller yderligere data ikke er på Deres CD/DVD. Nærmere infrmatiner m de data, der er gemt på den leverede CD/DVD, finder De i læsmig-fil på CD/DVD en. Ved udlevering af Deres navigatinssystem er frskellige kmpnenter sm styresystemet g navigatinssftwaren allerede installeret på frhånd på Deres navigatinsapparat g/eller på det medfølgende hukmmelseskrt: De kan altså bruge navigatinssystemet direkte efter udpakning uden at gennemføre yderligere installatiner. 2

7 Start Dg vil vi gerne anbefale Dem at installere supplerende applikatiner sm GPal Assistant eller gså Adbe Acrbat Reader på Deres PC, fr at den tilsvarende funktinalitet kan benyttes. Desuden kan det på grund af en fejlfunktin blive nødvendigt, at Deres navigatinssystems frskellige sftwarekmpnenter efterfølgende skal installeres på ny. Denne prces beskrives Kapitel 6: Manuel installatin g ibrugtagelse g Kapitel 7: Installatin g ibrugtagelse med GPal Assistant. Systemfrudsætninger Deres mbile navigatinssystem kan frbindes med en nrmal Windws Persnal Cmputer fr at (efter)installere applikatiner sm navigatinssftwaren, yderligere krtmateriale m.m. Fr at sikre en fejlfri kmmunikatin skal Deres PC pfylde følgende systemfrudsætninger: Understøttede styresystemer Windws 2000 fra SP4, Windws XP, Vista & Windws 7 Hardware-specifikatiner: Aktuel cmputergeneratin, mindst 128 RAM, min. en fri USB-1.1-prt Krtlæser anbefales til SD/MMC-medier Nødvendigt tillægssftware: Micrsft ActiveSync (kun Windws 2000/XP) til drift sm mbilt apparat med Deres PC, GPal Assistant til autmatisk dataverførsel mellem navigatinsapparat g PC (efter behv) Tip Frudsat at De arbejder med styresystemet Micrsft Windws Vista eller Windws 7, skal De ikke bruge ActiveSync -kmmunikatinssftware. Systemfilerne, der er nødvendige til data-verførslen, er allerede med under Deres styresystem Windws Vista /Windws 7. Tilslut Deres apparat via de medleverede USB-kabler til Deres PC: Derefter erkendes Deres navigatinsapparat sm ny hardware g den nødvendige driver installeres autmatisk. Efter vellykket installatin er Deres nye apparat pført i Windws- Stifinderlisten under Bærbare apparater. Skal der gemmes yderligere infrmatiner på navigatinsapparatet, skal De være pmærksm på, at der skal være nk kapacitet til verførsel af datamængden. Er dette ikke tilfældet, fjern ikke-nødvendige filer. Hvis Deres PC pfylder disse specifikatiner, kan De udskifte navigatinsapparat ved at frbinde det medleveret USB-kabel med en fri USB-prt på PC en, fr at udveksle data.. Knventiner i denne håndbg Betjeningen af Deres navigatinssystem rienterer sig direkte efter brugerføringer i applikatiner til en PC. Det betyder, at indtastninger i sftwaren vises visuelt på skærmen g kan udføres derfra. Frskellig er derimd betjeningen selv: mens en funktin udføres på Deres PC ved at klikke på musen, følger betjeningen på Deres navigatinsapparat enten med indtastningsstiften, der er med i leveringsmfanget, eller direkte med manuel indtastning på navigatinsapparatets berøringsfølsmme tuch screen. Til de efterfølgende beskrivelser gælder derfr følgende: Til input, sm De gennemfører med musen på Deres PC, anvender vi begrebet "Klik/Klik på" Til input, sm De gør med indtastningsstiften eller med en finger på den berøringsfølsmme skærm på Deres navigatinsapparat, anvender vi begrebet "Tryk/Tryk på". Frskellige steder i denne håndbg henviser vi til input indenfr en sftware-applikatin eller til en stiangivelse i Deres PC/hukmmelseskrt. I de efterfølgende beskrivelser dkumenteres disse henvisninger sm følgende: Indtastninger i sftwaret (sm taster, menuindtastninger eller påskrifter til markeringsfelter) vises med fed skrift. 3

8 Start Specielle funktiner g prgrammer i Deres navigatinssystem (fx. Travel Guide m.m.) eller PC (fx. Windws Stifinder m.m.) vises i kursiv skrift. Angivelser vedr. frtegnelsen g hukmmelsesstien (på det eksterne SD-krt eller flashhukmmelsen i Deres navigatinsapparat) vises i kursiv skrift. Infrmatinerne i denne håndbg dkumenterer betjeningen af navigatinssftwaren, frklarer den grafiske bearbejdelse på Deres navigatinsapparats skærm g plister de enkelte funktiner, der kan udvælges. Til de efterfølgende beskrivelser gælder derfr følgende: Beskrivelser af en funktins udførelse vises numerisk g definerer derfr rækkefølgen af de enkelte arbejdsskridt. Beskrivelser, der refererer til frskellige elementer i et sftwarevindue eller lign. er gså numeriske, men vises i rødt. Beskrivelser, sm plister frskellige ligeværdige ptiner (sm i dette tilfælde), er kendetegnet med ptællingstegn. Tips g advarselshenvisninger På frskellige steder i denne håndbg giver vi praktiske tips eller henviser til mstændigheder, der kan frstyrre den fejlfrie drift af Deres navigatinssystem. Disse afsnit er på følgende vis kendetegnet i de efterfølgende beskrivelser. Tip Med dette symbl henviser vi til funktiner g kendetegn, sm fremmer Deres arbejdsfrløb g gør betjeningen af på Deres navigatinssystem lettere. Anmærkning Med dette symbl henviser vi til de vigtige funktiner g kendetegn, der er afgørende fr driften af Deres navigatinssystem. Følg venligt alle HENVISNINGER, fr at undgå fejlfunktiner ved betjeningsfejl eller frkerte indtastninger. Vigtige infrmatiner I det følgende finder De vigtige infrmatiner vedr. drift af Deres navigatinssystem. På et egnet sted i denne håndbg gentages disse infrmatiner i frm af anmærkninger g henvisninger i. Af sikkerhedshensyn må navigatinssystemet ikke betjenes af føreren af køretøjet under kørslen. Udfør de nødvendige indtastninger før starten. Hvis De skal ændre ruteparametre undervejs, stp køretøjet på et egnet sted (parkeringsplads eller lign.). Bilruder af termglas eller med metal frdampet ruder indskrænker GPS-mdtagelsen stærkt. Fr det meste lades der i denne metallisering et specielt sted frit, sm navigatinsapparatet kan placeres bag ved. Er det ikke tilfældet, skal en gængs GPS-antenne mnteres uden på bilen (fx. på taget). Instruktinerne på navigatinssystemet er anbefalinger: Færdselslven skal altid verhldes. Vær pmærksm på, at Deres navigatinsapparat skal kunne mdtage et gyldigt GPS-Signal, fr at gennemføre en beregning af ruten fra den aktuelle psitin. Vær pmærksm på, at Deres navigatinsapparat skal være indstillet til den lkale tidszne, fr at kunne beregne de ankmsttider ved fremtidige ruteberegninger. De kan gså uden angivelse af destinatin se Deres aktuelle psitin på krtet. Navnet på ga- 4

9 Start den, hvr De aktuelt befinder dem, vises så vidt denne infrmatin står til rådighed i krtmaterialet. Vær pmærksm på, at der i ruteplanlægningen ikke kan tages højde fr midlertidige lkale ændringer g/eller indskrænkninger af lvmæssig karakter (fx. hastighedsbegrænsning): Ret Dem under alle mstændigheder efter skiltningen g/eller lkale, fficielle anvisninger. Vær pmærksm på, at krtmaterialet svarer til den aktuelle stand på tidspunktet af udleveringen. Prducenten kan imidlertid ikke garantere, at de indehldte infrmatiner i alle tilfælde er krrekte g i verensstemmelse med det faktiske vejnet g/eller skiltning. Varemærker Alle varemærker, der nævnes i manualen g i givet fald er registrerede af tredjemand, falder uden indskrænkning ind under de respektive lve g bestemmelser ang. rettigheder til varemærker, navne g tegn, g tilhører de juridiske eller fysiske persner, der har registreret disse. Alle her nævnte tegn, handelsnavne eller firmanavne er, eller kan være registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere. Alle rettigheder frbehldes, såfremt ikke andet udtrykkeligt erklæres. Et evt. manglende eksplicit kendetegn er ikke tilstrækkelig grund til at knkludere, at et anvendt varemærke eller navn ikke er behæftet med tredjemands rettigheder. Windws, Windws XP, Windws 2000, Windws Vista, Windws 7 samt ActiveSync er varemærker tilhørende Micrsft Crpratin. Acrbat und Acrbat Reader er varemærke tilhørende Adbe Systems Incrprated. Cpyright g garanti Cpyright 2010 Versin 5.5 Alle rettigheder frbehldes. Alle angivelser i denne håndbg kan uden frudgående meddelelse ændres, hvilket ej heller frpligter prducenten på ngen måde. Fabrikanten påtager sig intet ansvar fr tab eller beskadigelser, der måtte pstå på grund af angivelser eller eventuelle fejlinfrmatiner i denne håndbg. Vi er til enhver tid taknemmelige fr henvisninger til fejl eller fr frbedringsfrslag, fr i fremtiden at kunne tilbyde Dem endnu mere effektive prdukter. Denne håndbg må ikke uden eksplicit, skriftlig tilladelse fra prducenten hverken kmplet eller delvist reprduceres til nget sm helst frmål, gemmes i et elektrnisk medium eller på ngen anden måde gøres tilgængelig ad elektrnisk, elektrisk, mekanisk, ptisk eller kemisk vej, ej heller sm ftkpi eller lydptagelse. 5

10 GPal Navigatr 5.5 Kapitel 2: Grundlag fr betjeningen Efter udpakning er Deres navigatinsapparat klar til brug: Navigatinssftwaren g det medfølgende krtmateriale er allerede installeret på apparatet. Til indtastning af egne navigatinsdestinatiner g brugerspecifikke indstillinger skal De dg være frtrlig med de grundliggende betjeningskncept i Deres navigatinssystem, sm vi på de følgende sider gerne vil præsentere. Hvis De allerede kender betjeningsknceptet, kan De gå direkte til Kapitel 3: Betjening af GPal - Navigatinssftwaret. Betjeningen af Deres navigatinssystem følger udelukkende i begge driftsmdi Menuvisning g Krtvisning. Betjening i menuvisningen Illustratin: Udvidet mdus I menuvisningen er alle funktiner af sftwaret rdnet i hierarkiske menuer, sm kan startes med knapperne på Deres navigatinsapparats tuchscreen. Hver knap åbner det underliggende niveau, sm igen giver adgang til yderligere ptiner, der er relevante fr hhv. denne menu g denne funktin. Hvis en knap ikke er tilrdnet nget yderligere menuniveau, udføres funktinen direkte. Her et eksempel: Med knappen har De adgang til undermenu/knap... I det enkelte menuniveau kan De med de tilgængelige knapper åbne yderligere undermenuer eller frlade disse igen fr at kmme ver i den tilhørende hvedmenu. Navigatinen i menuerne frløber på følgende vis: Fr at åbne den ønskede menu g de deri liggende undermenuer skal De trykke på den tilhørende knap. Fr at lukke den aktuelt åbnede undermenu g gå ver i den tilhørende hvedmenu skal De trykke på knappen. Fr at skifte til yderligere en side i et menuniveau skal De trykke på knappen med samme navn. 6

11 Grundlag fr betjeningen På frskellige skærmbilleder skal De træffe valget mellem de tilgængelige ptiner i en liste. Fr at vise indtastninger i listen, kan De skubbe afbildningsmrådet med knapperne p hhv. ned. Den aktuelle psitin i listen vises på løbelisten mellem disse knapper. hhv. På frskellige skærmbilleder kan De sænke hhv. hæve en frindstillet værdi. Fr at sænke hhv. hæve den aktuelle viste værdi, tryk på knapperne hhv.. Den aktuelle værdi vises på værdiskalaen mellem begge knapper. På frskellige skærmbilleder skal De vælge, m en funktin eller en arbejdsgang skal udføres eller afbrydes. Fr at udføre en funktin eller en arbejdsgang, tryk på knappen. Fr at afbryde en funktin eller en arbejdsgang, tryk på knappen. 7

12 Grundlag fr betjeningen Betjening i krtvisningen I krtvisningen vises knapper samt statusvisninger. Knapper Med denne knap åbner De indstillingsvinduet Lydstyrke: Her indstilles lydstyrken fr tale (navigatin), tasteklik g den integrerede MP3-afspiller. Denne knap står kun til rådighed, hvis Deres navigatinssystem er udrustet med et Bluetth headset (se apparathåndbgen) I Splitscreen-mdus (undtagen i visningsfrmatet 480 x 272 pixel) kan De vælge, m De vil have vist pilevisningen, eller m De vil have mulighed fr at vælge særlige destinatiner direkte. De kan se en beskrivelse af mdi i afsnittet "Tilpasning af visningen. Med denne knap skifter De fra krtvisningen tilbage til navigatinsmenuen. Med denne knap kan De skifte mellem krtvisningerne 2D-krt g 3D-krt. Med disse knapper frstørrer hhv. frmindsker De det viste krtudsnit. Hvis De trykker på en af zm-knapperne, kan De med knappen til enhver tid skifte til autzm-mdus. Med denne knap åbner De Quick-Menu, sm beskrives i afsnit Tilpasning af Quick-Menuindstillingerne. Statusvisninger Her vises afstanden til den næste manøvre. Her vises gaden, hvr De på givet tidspunkt befinder Dem. Her vises TMC-mdtagekvaliteten (TMC eller Premium TMC ). Her vises pladestatussen. Her vises GPS-mdtagekvaliteten. Her vises gennemsnitshastigheden. Her vises den aktuelle hastighed. Her vises det frventede ankmsttidspunkt til destinatinen. Her vises Deres aktuelle psitin i krtudsnittet. Her vises den resterende køretid til destinatinen. Her vises afstanden til destinatinen. Her vises den aktuelle målestk i krtudsnittet. 8

13 GPal Navigatr 5.5 Kapitel 3: Betjening af GPal - Navigatinssftwaret I dette afsnit behandles den grundliggende pbygning g betjening af Deres navigatinssftware. Valg af driftsmdus Første gang De tager navigatinsapparatet i brug, skal De beslutte, hvilken mdus apparatet skal være indstillet på. Følgende ptiner står til udvalg: Enkel mdus Enkel mdus indehlder alle vigtige funktiner til ren navigatin, men udelader muligheden fr at planlægge ruter g alternative strækninger samt anvende de udvidede knfiguratinsmuligheder, sm navigatinssftwaren indehlder. Navigatinssystemet viser små hjælpetekster til frklaring af de mulige funktinstrin, således at betjeningen er lettere at frstå. Grundindstillingerne fr navigatinen indstilles i indstillingshjælpen, sm De vægler via tasten Indstillingshjælp: Derved åbnes der udvalgte indstillingsptiner til knfiguratin af apparatets lydstyrke, ruteføring samt visning i krtversigten. Fr hver enkelt ptin findes der allerede en frindstilling, sm De kan ændre efter behv. Alle andre indstillinger i navigatinssftwaren er indstillet på standardværdierne g kan ikke ændres direkte. Dg er de udvidede funktiner i GPal-sftwaren til rådighed via Quick-menuen i krtvisningen samt via ruteptinerne i strækningsplanlægningen g kan, hvis det ønskes, gså betjenes i enkel mdus. På grund af den enkle brugerstyring g det begrænsede antal funktiner anbefales enkel mdus til førstegangsbrugere g brugere, der kun bruger apparatet af g til, g sm frtrinsvis ønsker at benytte navigatinsapparatets grundfunktiner. 9

14 Betjening af GPal -Navigatinssftwaret Udvidet mdus I udvidet mdus kan De få ubegrænset adgang til alle apparatets g navigatinssftwarens funktiner. Det er bl.a. muligt at planlægge den ønskede rute i detaljer, få beregnet alternative strækninger med ændrede ruteptiner samt prette, simulere g gemme ruter med flere destinatiner, der kan anvendes til en senere ruteføring. Efter behv stiller navigatinssftwaren infrmatiner m den aktuelle eller den planlagte strækning til rådighed, muliggør spærring af udvalgte strækningsafsnit g viser ruten eller waypints på ruten i krtversigten. De kan endvidere definere en destinatin via dennes krdinater eller direkte på krtet. Ligesm i enkel mdus får De efter valg af udvidet mdus ved hjælp af indstillingshjælp mulighed fr at tilpasse frindstillingerne fr navigatinen til Deres individuelle behv. De kan til enhver tid mknfigurere navigatinssftwaren ved hjælp af de udvidede undermenuer i menuen Indstillinger: De kan desuden hér altid kalde indstillingshjælp igen. Tip Ved hjælp af menuen Andet nederst i menuvisningen kan De både i enkel g udvidet mdus skifte mellem de t mdi. Det er ikke nødvendigt at genstarte navigatinssftwaren. 10

15 Betjening af GPal -Navigatinssftwaret Betjening af navigatinssftwaren Efter valg af driftsmdus kan De betjene navigatinssftwaren direkte. På de følgende sider beskriver vi navigatinssftwarens grundlæggende funktiner: Funktiner, der ikke er direkte til rådighed i enkel mdus, er markeret. Tip I denne håndbg beskrives kun betjeningen af Deres navigatinssftware. Infrmatiner m betjening g indstilling af de øvrige funktiner i navigatinssystemets menu Andet finder De i apparatets håndbg. Hvis bestemte indstillinger allerede er tilpasset Deres persnlige behv, passer følgende beskrivelse muligvis ikke længere til det viste indhld på Deres system. Navigatinsmenu De følgende menuer g funktiner til valg g beregning af de ønskede ruter er altid til rådighed via knapperne i navigatinsmenuen. Her indtaster De en ny destinatinspsitin. Her vælger De Deres destinatin blandt de senest indtastede steder, kategrier af særlige destinatiner eller egne favritter. De kan endvidere definere en destinatin via dennes krdinater eller direkte på krtet (kun udvidet mdus). Enkel mdus I enkel mdus er følgende knap gså til rådighed: Her kan De altid åbne indstillingshjælp fr at ændre grundlæggende indstillinger i navigatinssftwaren g mknfigurere dem til fremtidig brug. Udvidet mdus I udvidet mdus er følgende knapper desuden til rådighed: Her får De vist frskellige infrmatiner m den aktuelle rute, De kan redigere ruten eller planlægge, gemme g indlæse en ny rute, spærre ruteafsnit samt simulere en planlagt rute på apparatet. Hvis ruteføringen i øjeblikket er aktiveret, kan De afslutte navigatinen med denne knap. Tip Hvis De allerede har indtastet en eller flere destinatiner i Deres navigatinsapparat, vises t knapper med de senest indtastede destinatiner ver menutasterne. Ved hjælp af disse knapper, kan De direkte starte ruteføringen til denne destinatin. 11

16 Bundlinje i menuvisningen Betjening af GPal -Navigatinssftwaret I menuvisningen får De direkte adgang til følgende funktinsmråder i navigatinsapparatet ved hjælp af knapperne i bundlinjen. Krt Med denne knap skifter De til krtvisningen. Menu Med denne knap, sm gså kan vælges i krtvisningen, skifter De til navigatinsmenuen. Andet Med denne knap åbner De menuen Andet, hvr De kan skifte mellem enkel g udvidet mdus samt åbne vejledninger m frskellige emner. De kan her gså åbne navigatinsapparatets ekstra applikatiner, sm f.eks. Travel Guiden sv: Se apparatets håndbg fr yderligere infrmatiner m de ekstra applikatiner. I udvidet mdus er følgende knap gså til rådighed: Indstillinger Med denne knap starter De indstillingsmenuen fr at tilpasse de grundliggende indstillinger til Deres navigatinssystem. De indstillingsmuligheder, der er til rådighed, beskrives i kapitel 5: Tilpasning af indstillingerne. 12

17 Betjening af GPal -Navigatinssftwaret Manuel indtastning af adressen Efter starten af Deres navigatinsapparat kan De indtaste en destinatinspsitin fr at beregne en rute fra Deres aktuelle psitin til den ønskede psitin. I grundindstillingen beregnes ruten baseret på de frudindstillede ruteptiner (se Tilpasning af ruteptinerne). Fr manuel indtastning af destinatinsinfrmatinerne skal De i navigatinsmenuen trykke på knappen Indtast adresse. Derpå åbnes følgende skærmbillede: Tip I enkel mdus vises der i mrådet mellem navnefeltet øverst på skærmbilledet g tastaturet en frvalgt destinatin samt en hjælpetekst, der frklarer den aktuelle funktin. Indtastning af landet I denne menu er det land, sm sprgvalget ved installatinen svarer til, altid indstillet på frhånd. Hvis De planlægger en destinatinsføring udlandet, kan De dg gså vælge et andet land sm destinatin. Frudsætning er, at det relevante krtmateriale er installeret på Deres navigatinssystem. Gå frem på følgende vis fr at vælge et andet land: 1. Tryk på flaget øverst til venstre i skærmbilledet eller på knappen Skift land nederst i skærmbilledet. Sm følge heraf åbnes en menuliste med alle lande, hvis krtmateriale er installeret på navigatinssystemet. 2. Tryk på den ønskede landeindtastning: Udvalget bliver vertaget, g skærmbilledet til indtastning af sted åbnes på ny. Anmærkning Ved hjælp af GPal Assistant kan De vælge hvilket krtmateriale, der er gemt på Deres navigatinsapparat. Hvis De ønsker det, kan De til en hver tid installere yderligere krtmateriale på det eksterne hukmmelseskrt eller i Flash-hukmmelsen på Deres navigatinsapparat. De finder flere infrmatiner m dette i afsnittet Manuelle handlinger til dataudveksling. 13

18 Betjening af GPal -Navigatinssftwaret Indtastning af pstnummer eller bynavn Valget af destinatinssted kan valgfrit følge med indtastning af pstnummer eller bynavn: Indtastningen af pstnummer bliver autmatisk verført g mvendt på byen. Gå frem på følgende vis fr at indtaste destinatin via navn eller pstnummer: Indtast det ønskede navn ved hjælp af de alfanumeriske taster på skærmbilledet. Tryk på knappen fr at få vist die numeriske taster, g indtast pstnummeret. Ved indtastning af bynavnet eller pstnummeret bliver tastaturet autmatisk tilpasset g stiller kun de knapper til rådighed, der er tilladt til indtastning af det næste skrifttegn: Alle ikke tilladte knapper bliver deaktiveret g kan ikke trykkes på. De kan slette et indtastet tal eller bgstav med knappen. Efter indtastning af det første tegn vises der tre knapper i mrådet øverst ppe mellem navnefeltet g tastaturet: De t første knapper giver Dem mulighed fr at vælge tidligere indtastede destinatiner. Dette frvalg tilpasses efter hver yderligere indtastning. Hvis et frvalg svarer til Deres ønskede destinatin, kan De ved at trykke på den tilhørende knap vælge dette direkte. Med den tredje knap Alle træffere åbner De en liste med alle tilgængelige frudvalgsdestinatiner i et separat vindue. Listen med aktuelle frudvalgsdestinatiner vises sm et versigtskrt fr at lette rienteringen. Med knappen Skjul krt lukker De krtvisningen, med knappen Vis krt åbner De krtet igen. Med knappen åbner De de aktuelle træffere i krtvisningen, hvr knapperne til at zme samt til krtretning er til rådighed via kmpas-symblet. Luk krtvisningen ved at trykke på knappen. Gennemsøg listen med knapperne g g tryk på den ønskede indtastning: Valget vertages. Hvis De ikke vil træffe nget valg eller ønsker at redigere Deres indtastning, kan De med knappen vende tilbage til indtastningen. Efter valg af destinatinssted bliver skærmbilledet til indtastning af gadenavn autmatisk vist. Indtastning af gadenavn På dette skærmbillede kan man valgfrit indtaste et specifikt gadenavn, lede destinatinsføringen til bymidten eller vælge en POI. Gå frem på følgende vis fr at indtaste gadenavnet: 1. Tryk på det første skrifttegn på skærmtastaturet: tastaturet tilpasses autmatisk g stiller kun knapperne hhv. skrifttegnene til udvalg, hvr et gadenavn i det valgte destinatinssted står til rådighed. Alle yderligere knapper, hvr der på dette sted ikke står nget gadenavn til rådighed, bliver deaktiveret g kan ikke trykkes på. 2. Frtsæt indtastningen, indtil De har indtastet det ønskede gadenavn. Så snart det ønskede gadenavn tilbydes på en af de t knapper til frvalg, kan De trykke på disse fr at vælge gaden direkte. Sm alternativ åbner De med den tredje knap Alle træffere en liste med alle tilgængelige frudvalgsdestinatiner i et separat vindue. Gennemsøg listen med knapperne g g tryk på den ønskede indtastning: Valget vertages. Hvis De ikke vil træffe nget udvalg, vend med knappen tilbage til tegnindtastning. Efter valg af gaden/vejen vises autmatisk skærmbilledet til indtastning af husnummeret. Sm alternativ til manuel indtastning af gadenavnet kan De med knappen Til bymidte 'Destinatinspunkt' starte ruteføringen til den destinatin, sm i krtmaterialet er angivet sm centrum fr denne by. Denne bymidte vises på et versigtskrt på skærmbilledet Detaljeinfrmatin. Mere infrmatin herm finder De på de næste sider. 14

19 Betjening af GPal -Navigatinssftwaret I udvidet mdus har De med knappen Særlige destinatiner desuden mulighed fr at åbne en liste, hvr De kan vælge en særlig destinatin fr det valgte destinatinspunkt. Mere infrmatin herm finder De i afsnittet Særlige destinatiner. Indtastning af husnummer Skærmbilledet til indtastning af husnummer åbnes autmatisk, efter De har udvalgt gadenavnet på destinatinen med en af udvalgsknapperne eller i listevisningen (Alle træffere). På dette skærmbillede får De nu følgende ptiner: Indtast husnummeret manuelt: Så snart det ønskede husnummer kan vælges på en af de t udvalgsknapper, kan De trykke på en af dem fr at vælge det direkte. Sm alternativ kan De med den tredje knap Alle træffere åbne en liste med alle tilgængelige husnumre i et separat vindue. Gennemsøg listen med knapperne g g tryk på den ønskede indtastning: Valget vertages. Hvis De ikke vil træffe nget udvalg, vend med knappen tilbage til tegnindtastning. Med knappen Til gademidten leder ruteføringen Dem til denne gades definerede midtpunkt i henhld til krtmaterialet. Kun udvidet mdus: Med knappen Vejkryds kan De indtaste navnet på en sidegade, sm den prindeligt indtastede gade krydser: Destinatinsstedet tilrdnes så dette vejkryds. Indtast navnet på sidegaden via tastaturet: Så snart det ønskede gadenavn kan vælges på en af de t udvalgsknapper, kan De trykke på knappen fr at vælge gaden direkte. Sm alternativ kan De med den tredje knap Alle træffere åbne en liste med alle tilgængelige sidegader i et separat vindue. Listen med aktuelle frudvalgsdestinatiner vises sm et versigtskrt fr at lette rienteringen. Med knappen Skjul krt lukker De krtvisningen, med knappen Vis krt åbner De krtet igen. Med knappen åbner De de aktuelle træffere i krtvisningen, hvr knapperne til at zme samt til krtretning er til rådighed via kmpas-symblet. Luk krtvisningen ved at trykke på knappen. på et krt Gennemsøg den tilhørende liste med knapperne g g tryk på den ønskede indtastning: Udvalget vertages g udvalgslisten lukkes. Hvis De ikke vil træffe nget udvalg, vend med knappen tilbage til tegnindtastning. Efter De har truffet et udvalg, er destinatins-indtastningen afsluttet: Destinatinen på skærmbilledet Detaljeinfrmatin vises i et versigtskrt g angivet sm adresse. Mere infrmatin herm finder De på de næste sider. Anmærkning Hvis telefnbgsfunktinen er til rådighed på Deres navigatinssystem, g telefnnummeret på den indtastede destinatin er gemt i apparatet, vises gså knappen Fretag pkald. 15

20 Betjening af GPal -Navigatinssftwaret Indtastning af øvrige destinatiner Alternativt til manuel indtastning via by/gade/husnummer kan De hhv. indtaste eller vælge Deres destinatin efter andre kriterier. Tryk på knappen Søg anden destinatin i navigatinsmenuen. Sidste steder Navigatinsapparatet gemmer de sidst indtastede destinatiner i listen Sidste steder, sm De kan åbne ved hjælp af knappen med samme navn. På denne måde kan De vælge disse destinatiner igen uden at skulle indtaste destinatinsinfrmatinerne på ny. Søg i den tilhørende liste med knapperne g, g tryk på det ønskede punkt: Destinatinen vises i skærmbilledet Detaljeinfrmatin på et versigtskrt. Mere infrmatin herm finder De på de næste sider. Tip Hvis De indtil nu ikke har indtastet destinatiner, eller hvis apparatet er nulstillet til fabriksindstillingerne, kan der ikke vælges destinatiner her. Destinatiner, der ikke behøves længere, kan slettes fra listen med den tilhørende knap. Hvis De ønsker at slette alle sidste steder, kan De trykke på knappen Slet alle nederst i skærmbilledet. POI Knappen Særlige destinatiner giver Dem mulighed fr at anvende særlige destinatiner, de såkaldte POI-data (Pints f Interest) i krtmaterialet, direkte til ruteberegningen. Med flere ptiner i denne menu fastlægger De så, i hvilken kategri der skal søges efter den ønskede særlige destinatin. Anmærkning Gå frem på følgende måde fr at udvælge en POI direkte i menuen POI er: Leveringsmfanget af den specielle destinatin- eller POI-data afhænger af apparattype såsm versinen af Deres navigatinssystem: Derfr står der i Deres navigatinssystem eventuel kun udsøgte kategrier til udvalg. 16

21 Betjening af GPal -Navigatinssftwaret Udvalg af POI er I udvalgslisten fr særlige destinatiner har De følgende muligheder: Med knappen Vis alle særlige destinatiner nederst i skærmbilledet åbner De et vindue, hvr De kan vælge alle de særlige destinatiner, der er til rådighed. De kan sm alternativ vælge en bestemt kategri (f. eks. TRAFIK) via udvalgslisten. Når kategrien er valgt på skærmen, viser navigatinssftwaren endnu en udvalgsliste inden fr denne kategri, sm De kan anvende til at indsnævre udvalget (f.eks. BILER & TRAFIK > lufthavn, havn, banegård, biludlejning sv.). eks. TRAFIK > lufthavn, havn, banegård, biludlejning sv.). Gennemsøg listen med knapperne g g tryk på den ønskede indtastning: Valget vertages. Med knappen Vis alle 'Særlige destinatiner' nederst i skærmbilledet vises alle tilgængelige særlige destinatiner i denne kategri på en liste. Uafhængigt af, hvad der vælges, viser navigatinssystemet derefter skærmbilledet Hvr vil De søge?. Vælg her med knapperne mellem følgende ptiner: Tryk på knappen Et bestemt sted fr at vælge en ny destinatin. Denne fremgangsmåde beskrives i afsnittet Manuel indtastning af adressen. Tryk på knappen I nærheden af, fr at udvælge en POI i nærheden af Deres psitin. I det følgende skærmbillede kan De enten indtaste navnet med det alfanumeriske tastatur eller få vist alle særlige destinatiner i periferien i denne kategri på en liste ved hjælp af knappen Vis alle særlige destinatiner. Tryk på knappen Langs strækningen fr at søge efter særlige destinatiner, der ligger direkte i nærheden af den aktuelle rutes videre frløb. I det følgende skærmbillede kan De enten indtaste navnet med det alfanumeriske tastatur eller få vist alle særlige destinatiner i denne kategri langs strækningen på en liste ved hjælp af knappen Vis alle 'Særlige destinatiner'. Tryk på knappen Ved destinatinen, fr at udvælge en særlig destinatin i nærheden af Deres aktuelt udvalgte destinatin. I det følgende skærmbillede kan De enten indtaste navnet med det alfanumeriske tastatur eller få vist alle særlige destinatiner i denne kategri ved destinatinen på en liste ved hjælp af knappen Vis alle 'Særlige destinatiner'. Den ønskede særlige destinatin vises nu i skærmbilledet Detaljeinfrmatin på et versigtskrt sammen med hele adressen samt telefnnummeret (hvis angivet). Mere infrmatin herm finder De på de næste sider. Tip I udvidet mdus kan særlige destinatiner gså vælges direkte ved indtastningen af en ny destinatin. I så fald vedrører udvælgelsen af den særlige destinatin dg udelukkende den indtastede destinatin. Favritter Med knappen Favritter kan De gemme fte valgte destinatiner i navigatinsapparatets hukmmelse. Disse favritter kan De fremver vælge direkte g dermed undgå at skulle fretage en manuel indtastning fr denne destinatin. Oprettelse af en favrit Når De tager Deres navigatinsapparat i brug første gang (eller efter initialiseringen), indehlder apparatet ingen favritter. Gå frem på følgende vis fr at prette en ny favrit: 17

22 Betjening af GPal -Navigatinssftwaret 1. Vælg knappen Favritter i menuen Søg anden destinatin. Derefter vises menuskærmbilledet Favritter. 2. Klik på betjeningsfladen Ny favrit i den nederste kant af skærmen: Derpå bliver udvalgsskærmbilledet Ny favrit åbnet, i hvilket De kan vælge mellem følgende ptiner: Såfremt De allerede har indtastet flere frskellige destinatiner, kan De med knappen, der befinder sig ved den øverste kant, kalde den sidst gemte destinatin direkte. Såfremt der står yderligere sidste steder til udvalg, åbner De via knappen Sidste steder en liste med disse destinatiner. Hvis De klikker på en af destinatinerne, bliver den valgte Destinatin vist i skærmbilledet Detaljeinfrmatin. Afslut indtastningen på skærmbilledet Detaljeinfrmatin med knappen. Tryk på knappen Indtal adresse fr manuelt at indtaste destinatinen/favritten med indtastningsmenuerne fr land, by/ pstnummer, gade g husnummer. Denne fremgangsmåde beskrives i afsnittet Manuel indtastning af adressen. Tryk på knappen POI fr at vælge en destinatin/favritter i den ønskede POI-kategri. Denne fremgangsmåde beskrives i afsnittet Særlige destinatiner. Tryk på knappen Mere > Aktuel psitin fr at gemme Deres aktuelle psitin under Favritter. Tryk på knappen Mere > Krdinater fr at indtaste krdinater fr destinatinspunkt/favritter. Denne fremgangsmåde beskrives i afsnittet Krdinater (kun udvidet mdus). Tryk på knappen Mere > Destinatin fra krt fr at angive destinatinspunkt/favritter manuelt i krtversigten. Denne fremgangsmåde beskrives i afsnittet Destinatin fra krt (kun udvidet mdus). Tryk på knappen Mere > Telefnbg (hvis dette er til rådighed i Deres apparat) fr at vælge destinatinspunkt/favritter fra dataene i telefnbgen. 3. Efter udvalget, hhv. indtastningen bliver skærmbilledet til indtastning af favrittens navn vist. 4. Indtast navnet på favritterne med skærmtastaturet, g afslut indtastningen med knappen. Valg af en favrit Når De har prettet en eller flere favritter, kan De vælge den eller dem direkte i menuen Favritter. Gå frem på følgende vis: 1. Tryk på knappen Favritter. Derpå vises en udvalgsliste med allerede prettede favritter. 2. Søg i den tilhørende liste med knapperne g, g tryk på det ønskede punkt: Destinatinen vises i skærmbilledet Detaljeinfrmatin på et versigtskrt. 3. Afslut indtastningen med knappen. Derpå udføres ruteberegningen fr denne destinatin. Sletning af alle favritter Ved behv kan De slette alle gemte favritter på navigatinsapparatet ved at trykke på knappen Slet alle nederst i skærmbilledet: Derpå slettes alle indtastninger i favritlisten. Anmærkning Hvis De nulstiller navigatinsapparatet til fabriksindstillingerne, sletter De samtidig alle gemte favritter. 18

23 Betjening af GPal -Navigatinssftwaret Redigering af favritter Ved behv kan De redigere enkelte favritter i listen via menuen Favritter ved at mdøbe dem, tilknytte symbler, gemme dem sm hjemadresse eller slette indtastningen. Fr at redigere en favrit, skal De trykke på knappen Rediger favrit. i listevisningen. Derpå vises skærmbilledet Gå frem på følgende vis fr at mdøbe en markeret favrit: 1. Tryk på knappen Navn. Derpå vises skærmbilledet til navneindtastning på favritterne igen. 2. Slet m nødvendigt det aktuelle navn med knappen. 3. Indtast navnet på favritterne med skærmtastaturet, g afslut indtastningen med knappen. Det ændrede favritnavn vertages nu til visningen i skærmbilledet Rediger favrit g i favritlisten. Gå frem på følgende måde fr at tilknytte et nyt symbl til den markerede favrit: 1. Tryk på knappen Symbl. Derpå vises skærmbilledet Vælg symbl. 2. på et krt Gennemsøg den tilhørende liste med knapperne g g tryk på den ønskede indtastning: Udvalget vertages g udvalgslisten lukkes. Det ændrede symbl vertages nu til visningen i skærmbilledet Rediger favrit, i favritlisten samt i krtversigten. Via knappen Sm hjemadresse nederst i skærmbilledet kan De gemme den markerede favrit sm hjemadresse: Hjemadressen kan herefter vælges direkte sm destinatin via den første frvalgstast i navigatinsmenuen. På denne måde kan De udvælge en fte benyttet destinatin (sm Deres hjem- eller firmaadresse) direkte g uden yderligere indtastninger. Tryk på knappen Sm hjemadresse nederst i skærmbilledet. Derpå tilknyttes symblet til punktet. Dette punkt anvendes nu sm første frvalgstast i navigatinsmenuen g står sm første udvalgsptin i menuen Favritter. Anmærkning Da hjemadressen, hvis den er defineret, altid kan vælges med den første frvalgstast i navigatinsmenuen, kan den ikke vælges på listen Sidste steder. Grundliggende set tilhører hjemadressen favritterne g bliver i menupunktet Favritter altid tilbudt sm første ptin. Hvis De trykker på knappen Slet alle i menuen Favritter, slettes hjemadressen gså g må i givet fald indtastes på ny. Vær pmærksm på: Når nye favritter anlægges, må disse ikke have samme navn sm hjemadressen. Derudver kan De i menuen Rediger favrit slette favritten helt. Tryk på knappen Slet nederst i skærmbilledet. Punktet slettes i listen. Tip Vær pmærksm på: Slettede favritter kan ikke gendannes. Anvend kun slettefunktinen, hvis De ikke skal bruge disse favritter mere. Ellers skal favritterne indtastes på ny. 19

24 Betjening af GPal -Navigatinssftwaret Destinatin fra krt (kun udvidet mdus) Med knappen Destinatin fra krt åbner De navigatinssftwarens krtvisning, så De manuelt kan indtaste en destinatin på krtet. På denne måde definerer De destinatinen direkte uden at bruge den destinatinsindtastning, sm blev beskrevet i frrige afsnit. Gå frem på følgende måde fr at indtaste en destinatin i krtversigten. 1. Tryk på den ønskede psitin inden fr det viste krtudsnit. Efter behv kan De skifte krtvisningen først via kmpassymblet g zme ud g ind på krtudsnittet, så det får den ønskede målestk. 2. Den markerede psitin vises på krtet med symblet. Ved den øverste kant af billedskærmen freslår navigatinssystemet en destinatin, sm stemmer verens med denne psitin. Hvis der kan identificeres en entydig destinatin (f.eks. en særlig destinatin), vises adressen i tplinjen. eks. en særlig destinatin), vises adressen i tplinjen. Hvis der identificeres flere entydige destinatiner, vises antallet af destinatinsfrslag samt psitinen fr den viste destinatin i disse ptiner (eksempel: 3/12 betegner destinatin 3 af 12 destinatiner til rådighed). Gennemsøg listen af mulige destinatiner via knapperne g ved den nederste rand af skærmbilledet. Hvis der ikke kan identificeres en entydig destinatin, vises krdinaterne i tplinjen. 3. Tryk på knappen Detailinfrmatin fr at vise den aktuelle destinatin i skærmbilledet Detailinfrmatin på et versigtskrt: Hvis der findes adressedata fr denne destinatin, vises disse. Tryk på knappen nederst i skærmbilledet fr at starte ruteberegningen til denne destinatin. Nærmere infrmatiner m skærmbilledet Detailinfrmatin finder De i afsnittet Ruteberegning via detailinfrmatin. Krdinater (kun udvidet mdus) I den tilhørende undermenu har De mulighed fr at indtaste destinatinen via bredde- g længdegradsangivelser. Gå frem på følgende vis fr at angive krdinaterne manuelt: 1. Indtast den ønskede breddegrad ved hjælp af det numeriske tastatur sm decimal vinkelgradstal: Anvend et kmma sm separatr (eksempel: 49,36 læses sm breddegrad ). Afslut indtastningen med knappen : På den næste skærmbillede bedes De m at angive længdegraden i decimalfrmat. Tip Via knappen gradskrivemåde ved den nederste rand af skærmen kan De alternativt indtaste krdinater i grad-min.sek.-frmat: På det tilhørende skærmbillede indtaster De den ønskede psitin i de respektive felter fr grader, minutter g sekunder. Med knapperne N<>S (til breddegrad) g O<>W (til længdegrad) kan De i øverste venstre hjørne af skærmbilledet ændre referencen til ækvatr eller nulmeridianen. 2. Tryk på den ønskede længdegrad med tallene på tastaturet: Afhængigt af udvalget til indtastning af breddegraden er her ligeledes grad-decimal- g grad-min.-sek.-frmat aktivt. Afslut indtastningen med knappen. Dermed er indtastningen af krdinater afsluttet: Destinatinen bliver i skærmbilledet Detaljeinfrmatin vist på et versigtskrt sammen med bredde- g længdegraderne. 20

25 Betjening af GPal -Navigatinssftwaret Ruteberegning via Detailinfrmatin Efter indtastning g valg af destinatin vises skærmbilledet Detailinfrmatin. De starter beregningen af ruteføringen med knappen i bundlinjen. Her har De desuden følgende muligheder: Den valgte destinatin vises på et versigtskrt med henblik på hurtig rientering. Hvis De trykker på versigtskrtet eller på knappen, åbnes krtvisningen. Med zmknapperne kan De gøre krtudsnittet større eller mindre. Med knappen vises detaljeinfrmatinerne igen. Ud ver versigtskrtet vises gså den indtastede adresse. Hvis De har defineret destinatinen via krdinater, vises disse. Hvis der er gemt et telefnnummer til denne destinatin, g telefnfunktinen er til rådighed i Deres navigatinsapparat, kan De fretage et pkald til destinatinen via knappen Fretag pkald. De kan efter behv ændre ruteføringen til en ffentlig parkeringsplads i nærheden af destinatinen med knappen Parker i nærheden. Efter aktivering af funktinerne viser navigatinssftwaren en liste med alle relevante særlige destinatiner fra kategrien Biler & trafik > Parkering: Gennemsøg den tilhørende liste ved hjælp af knapperne g, g tryk på den ønskede særlige destinatin fr at verføre den valgte destinatin til skærmbilledet Detailinfrmatin. Med knappen Sted sm favrit kan De gemme destinatinen sm persnlig favrit i hukmmelsen på Deres navigatinsapparat. Denne fremgangsmåde er beskrevet i afsnittet Favritter. De følgende ptiner er kun til rådighed i udvidet mdus: Med knappen Yderligere destinatin kan De udvide ruteføringen med en eller flere destinatiner. Denne fremgangsmåde er beskrevet i afsnittet Redigering af indtastningerne i rutelisten. Med knappen Ruteptiner kan De indstille frskellige parametre fr ruteføringen. Denne fremgangsmåde er beskrevet i afsnittet Tilpasning af ruteptiner. Beregning af alternativruter i udvidet mdus I udvidet mdus kan De ud ver standardruten få beregnet t alternative ruteføringer fr at planlægge ruten endnu mere nøjagtigt. Dette gøres ved at trykke på knappen Beregn alternativer, der vises i skærmbilledets bundlinje, når standardruten er beregnet. Med de tilhørende knapper 1 g 2 får De direkte infrmatin m strækningens længde samt den frventede køretid. Med knappen i kan De vise detaljer til den respektive rute. Ved behv har De mulighed fr at ændre ruteptinerne fr standardruten g de t alternativruter. Gå frem på følgende vis: 1. Vælg tasten i fr den ønskede rute (standard, alternativ 1 eller 2). 2. Tryk på knappen Ruteptiner i skærmens bundlinje. 21

26 Betjening af GPal -Navigatinssftwaret 3. Rediger ruteptinerne fr den valgte rute efter behv (se afsnittet Specifikke indstillinger af navigatinssftwaren). 4. Tryk på knappen fr at vende tilbage til ruteinfrmatinerne. 5. Tryk igen på knappen. Ruten beregnes på ny: Infrmatinerne m strækningens længde g køretid pdateres g kan således sammenlignes med infrmatinerne fr de øvrige t ruter. Med knappen Destinatinsinfrmatin i skærmbilledets bundlinje kan De få vist den valgte destinatin i vinduet Destinatinsinfrmatin: Ud ver versigtskrtet vises gså den indtastede adresse. Med knappen Sted sm favrit kan De gemme destinatinen sm persnlig favrit i hukmmelsen på Deres navigatinsapparat. Denne fremgangsmåde er beskrevet i afsnittet Favritter. Tryk på knappen fr at frlade destinatinsinfrmatinerne. Start g visning af ruteføringen Efter at ruteføringen er blevet startet, skifter Deres navigatinssystem til krtvisningen. Den beregnede rute vises der g tidsfrløbet tilpasses til Deres aktuelle psitin. I Splitscreen-mdus af krtvisningen bliver den planlagte rute vist på følgende måde: Ruten vises på et krtudsnit, hvr nrd vender pefter. Efter behv kan De mstille krtvisningen med knappen fra 2D-visning til 3D-visning. Følgende visnings-mdi står til rådighed: Krtet vises tdimensinalt. Hvis De i menuen Indstillinger > Visning > 2D-krtindstilling har valgt krtvisningen Krt rettet i kørselsretningen, vises krtet altid rettet i kørselsretningen. Hvis De i menuen Indstillinger > Visning > 2D-krtindstilling har valgt krtvisningen Krt rettet md nrd, vises krtet altid rettet md nrd. Hvis De har valgt ptinen Optimeret, bliver krtet ved ringe frstørrelsesgrad vendt med nrd pefter g ved højere frstørrelsesgrader vendt i kørselsretningen (se gså Tilpasning af visningen). Krtet bliver i mdus Mdus 3D-krt vippet g vist i et tredimensinalt perspektiv. Den tredimensinelle visning vises altid i kørselsretningen. 22

27 Betjening af GPal -Navigatinssftwaret Tip Efter behv kan De manuelt frskyde det aktuelle krtudsnit ved at trykke på en psitin inden fr krtet, hlde denne psitin trykket nede g skubbe i den ønskede retning: Krtudsnittet tilpasses autmatisk. Fr at vende tilbage til et centreret krtudsnit skal De trykke på knappen (Aktivér Autzm). Krtudsnittet vises i højre side af skærmbilledet. I venstre side kan De ved Splitscreen vælge mellem t ptiner: Når tasten Særlig destinatin er aktiv, kan De vælge de t efterfølgende særlige destinatiner direkte med de t ven fr liggende knapper. Via menuen Indstillinger > Visning > Særlige destinatiner > Splitscreen kan De indstille, hvilke kategrier af særlige definitiner der skal vises. Når piletasten er aktiv, vises ruteføringen både via pilevisningen g krtet: Hvis en manøvre er frestående, angiver pilen gennem sin retning, hvrhen De skal køre. Afstanden til den næste manøvre bliver vist via afstandsbjælken ved siden af pilen. Indenfr et krtudsnit vises den planlagte rute blåt markeret. I tilfælde af en manuel eller autmatisk kømkørsel markeres mkørselsruten med rødt. Ved den øverste kant af skærmbilledet vises den vej, hvr De på givet tidspunkt befinder Dem. Før en manøvre vises ruteføringens retning via pilevisningen samt via afstanden til manøvren. Landeveje g mtrveje markeres i farver g med deres nummer. Deres aktuelle psitin bliver vist på krtet med symblet. Infrmatiner m den aktuelle hastighed g gennemsnitshastigheden (undtagen i visningsfrmatet 480 x 272 pixel), afstanden til destinatinen, resterende rejsetid såvel sm ankmsttidspunktet bliver vist i infrmatinslisten nederst på krtet (se gså afsnittet Betjening i krtvisningen). De kan tilpasse den ønskede frstørrelse af krtet i menuen Indstillinger > Visning > Autzm (se afsnittet Tilpasning af visningen). Efter behv kan frstørrelsen af krtudsnittet manuelt tilpasses med knapperne g. Den aktuelle målestk bliver vist på krtet. I krtvisningen bliver POI er sm tankstatiner, rastepladser sv. vist sm symbler. Via menuen Indstillinger > Visning > Særlige destinatiner > Krt kan De indstille, hvilke kategrier af særlige definitiner der skal vises. Ud ver den visuelle ruteføring bliver alle manøvre-anvisninger parallelt givet i frm af talehenvisninger. Hvis De har aktiveret de ønskede ptiner i menuen Indstillinger > Sprgindstillinger > Talte anvisninger meddeles gadenavne, retningsanvisninger g/eller trafikmeldinger gså via tale. De kan tilpasse talehenvisninger under ruteføringen på følgende måde: Tryk på knappen øverst til venstre i skærmbilledet: Derefter åbnes indstillingsmenuen Lydstyrke, hvr De kan indstille lydstyrken fr navigatin samt fr tasteklik. Den her indstillede lydstyrke gælder ligeledes fr gengivelse via den interne højttaler samt øretelefnstikket i navigatinsapparatet. Med knapperne g kan De individuelt hæve eller sænke lydstyrken i udgangene i syv niveauer. På det nederste niveau er udgangen af signalet stillet på lydløst. Anmærkning Lydstyrkeindstillingerne gemmes g bliver ved næste start af Deres navigatinssystem indstillet på den gemte værdi. 23

28 Betjening af GPal -Navigatinssftwaret Rutemanager (kun udvidet mdus) Med knappen Rutemanager i navigatinsmenuen har De mulighed fr at planlægge ruter på frhånd eller simulere ruter, få vist infrmatiner m den aktuelle rute eller mdirigere ruteføringen ved at spærre strækningsafsnit manuelt. Ruteplanlægning Med knappen Ruteplanlægning har De mulighed fr at planlægge en rute på frhånd eller efterfølgende ændre g/eller ptimere en allerede planlagt rute. Desuden giver denne menu mulighed fr fte at gemme benyttede ture g indlæse dem på et senere tidspunkt. Indtastning af startpsitin g tilføjelse af flere destinatiner I fabrikstilstand er der ikke gemt steder i Deres navigatinsapparat, der kan benyttes sm startpsitin fr en rute. Gå frem på følgende vis fr at prette et startpunkt fr ruten: 1. Tryk på knappen Tilføj destinatin nederst i skærmbilledet. Derefter åbnes menuen Ny destinatin. 2. Her findes følgende ptiner: Hvis De allerede har indtastet en hjemadresse, kan denne vælges direkte via knappen til venstre ver menutasterne. Såfremt der står sidste destinatiner til udvalg, åbner De med knappen Sidste steder ver menutasterne en liste med disse destinatiner. Hvis De klikker på en af destinatinerne, bliver den valgte Destinatin vist i skærmbilledet Detaljeinfrmatin. Tryk på knappen Indtast adresse: Indtastning af adresse er beskrevet i afsnittet Manuel indtastning af adressen. Tryk på knappen Særlige destinatiner: Valg af en særlig destinatin er beskrevet i afsnittet Udvalg af POI'er. Tryk på knappen Favritter: Indtastning af en favrit er beskrevet i afsnittet Oprettelse af en favrit. Tryk på knappen Mere > Aktuel psitin: Deres aktuelle psitin anvendes sm nyt startpunkt fr den planlagte rute. Tryk på knappen Mere > Krdinater: Indtastningen af krdinater er beskrevet i afsnittet Krdinater (kun udvidet mdus). Tryk på knappen Mere > Destinatin fra krt: Indtastningen af en destinatin i krtversigten er beskrevet i afsnittet Destinatin fra krt (kun udvidet mdus). Tryk på knappen Mere > Telefnbg (hvis dette er til rådighed i Deres apparat): Betjeningen af telefnbgen er beskrevet i apparatets håndbg. Den indtastede destinatin verføres nu g vises sm første element på listen i menuen Ruteplanlægning. De indtaster flere destinatiner ved igen at trykke på knappen Tilføj destinatin: Indtastning af endnu en destinatin udføres på samme måde (se venfr). Efter indtastningen vises den nye destinatin sm næste destinatin i listen i menuen Ruteplanlægning. Gentag denne fremgangsmåde fr at angive flere destinatiner, der så i rækkefølge af indtastningen indføjes til listen. Hvis De har anlagt mere en tre destinatiner, kan De gennemsøge listen med knapperne g. Hvis De trykker på en destinatin i listen, vises den på et versigtskrt i skærmbilledet Detaljeinfrmatin sammen med de gemte adressedata. Med knappen vender De tilbage til menuen Ruteplanlægning. 24

29 Betjening af GPal -Navigatinssftwaret Redigering af indtastningerne i rutelisten Ved behv kan De til enhver tid slette indtastningerne i rutelisten eller ændre rækkefølgen af dem i listen fr at ændre rutens frløb. Gå frem på følgende vis fr at slette en indtastning på listen: Tryk på knappen fr den pågældende destinatin: Indtastningen slettes på listen. Hvis det ved indtastningen ikke drejer sig m slutdestinatinen af ruten, flyttes alle efterfølgende destinatiner en destinatinspsitin fremad. Anmærkning Slettede destinatinsindtastninger kan ikke gendannes. Hvis destinatinen skal bruges igen, skal den indtastes en gang til. Gå frem på følgende vis fr at bearbejde rækkefølgen af indtastningerne i listen g dermed turrækkefølgen: Tryk på knappen eller fr den pågældende destinatin: Indtastningen flyttes en psitin nedad eller pad i listen, g den beregnede rute ændres tilsvarende. Optimering af ruten Med knappen Optimer rute kan De kntrllere den aktuelle rute g krrigere den til den mest ratinelle ruteføring: Dermed bliver rækkefølgen af destinatinerne tilpasset således, at den mest tidsbesparende strækning beregnes. Tip Vær pmærksm på, at en ptimering først er udført, når ruten ud ver startg endepunktet mfatter mere end t destinatiner. Her går Deres navigatinssystem ved ptimeringen ud fra en direkte frbindelse i luftline. Den i praksis ptimale ruteføring kan derfr afvige fra denne teretiske føring g kan kun betragtes sm et frslag. Gemme g lade en tur Såfremt De har brug fr en ruteføring til en rute flere gange, kan De gemme denne på Deres navigatinssystem g indlæse den igen på et senere tidspunkt. Gå frem på følgende vis fr at gemme den aktuelle ruteplanlægning: 1. Tryk på knappen Indlæs/gem. Derpå åbnes skærmbilledet Indlæs g gem rute. 2. Tryk på knappen Gem aktuel rute i skærmens bundlinje. Derpå vises et skærmbillede til indtastning af rutens navn. 3. Indtast rutens navn via skærmtastaturet, g afslut indtastningen med knappen. Herefter vises indtastningen fr denne rute på listen i skærmbilledet Indlæs g gem rute. Gå frem på følgende måde fr på et vilkårligt tidspunkt at lade et input fra listen: 1. Tryk på knappen Indlæs/gem. Derpå åbnes skærmbilledet Indlæs g gem rute. 2. Tryk på et element på listen: Derefter åbnes et skærmbillede med en krtvisning samt infrmatiner m denne ruteplanlægning. 25

30 Betjening af GPal -Navigatinssftwaret 3. Tryk på knappen fr at starte ruteføringen fr denne ruteplanlægning. Såfremt De ikke vil træffe nget udvalg, kan De vende tilbage til skærmbilledet Indlæs g gem rute med knappen. Hvis De ikke længere har brug fr en gemt ruteplanlægning, skal De trykke på den tilhørende knap : Elementet slettes fra listen. Ændring af en planlagt rute Hvis De ønsker det, kan ruten senere ændres. Gå frem på følgende vis: 1. Tryk på knappen Indlæs/gem. Derpå åbnes skærmbilledet Indlæs g gem rute. 2. Tryk på et element på listen: Derefter åbnes et skærmbillede med en krtvisning samt infrmatiner m denne ruteplanlægning. 3. Vælg her med knapperne mellem følgende ptiner: Med knappen vender De tilbage til skærmbilledet Indlæs g gem rute uden at fretage ændringer. Med knappen Rediger åbner De igen skærmbilledet Ruteplanlægning. Her står alle de funktiner til rådighed, der er beskrevet på de frrige sider (Tilføj destinatin, Ændr rækkefølge, Slet destinatiner sv.) Med knappen Omdøb åbner De igen skærmbilledet til indtastning af navn: Her ændrer De navnet g bekræfter indtastningen med knappen. Det ændrede navn bliver vertaget i listen i skærmbilledet Indlæs g gem rute. Med knappen Slet fjerner De en rute fra Deres navigatinssystem. Denne handling kan ikke annulleres. Med knappen afslutter De ændringen af den planlagte rute. Start af en planlagt rute Når De har startet beregningen af en planlagt rute via knappen, viser navigatinssftwaren et skærmbillede, hvr De bliver spurgt m, fra hvilken psitin den planlagte rute skal beregnes: Det kan være, at Deres aktuelle psitin ikke stemmer verens med rutens gemte startpunkt, g ruteplanlægningen skal derfr tilpasses. Her findes følgende ptiner: Med knappen Aktuel GPS-psitin tilføjes den aktuelle psitin sm startpunkt fr den planlagte rute. Beregningen af standardruten pdateres derefter: Alt efter behv har De mulighed fr at beregne t alternative strækninger fr den planlagte rute via knappen Beregn alternativer. Med tasten Destinatinsinfrmatin kan De få vist den valgte destinatin i vinduet Destinatinsinfrmatin. Tryk på knappen fr at starte ruteføringen fr den valgte ruteplanlægning. Med knappen Indtast nyt startpunkt kan De indtaste et nyt startpunkt fr ruten. Her findes følgende ptiner: Hvis der allerede er indtastet en destinatin (eller hjemadressen), kan denne vælges direkte via knappen til venstre ver menutasterne. Såfremt der står yderligere sidste steder til udvalg, åbner De via højre knappen Sidste steder en liste med disse destinatiner. Valg af en destinatin fra denne liste er beskrevet i afsnittet Sidste steder. Tryk på knappen Indtast adresse: Indtastning af adresse er beskrevet i afsnittet Manuel indtastning af adressen. Tryk på knappen Særlige destinatiner: Valg af en særlig destinatin er beskrevet i afsnittet Udvalg af POI'er. Tryk på knappen Favritter: Indtastning af en favrit er beskrevet i afsnittet Valg en favrit. 26

31 Betjening af GPal -Navigatinssftwaret Tryk på knappen Mere > Aktuel psitin: Deres aktuelle psitin anvendes sm nyt startpunkt fr den planlagte rute. Tryk på knappen Mere > Krdinater: Indtastningen af krdinater er beskrevet i afsnittet Krdinater (kun udvidet mdus). Tryk på knappen Mere > Destinatin fra krt: Indtastningen af en destinatin i krtversigten er beskrevet i afsnittet Destinatin fra krt (kun udvidet mdus). Tryk på knappen Mere > Telefnbg (hvis dette er til rådighed i Deres apparat): Betjeningen af telefnbgen er beskrevet i apparatets håndbg. Med knappen Første destinatin i ruteplanlægning starter De beregningen af den planlagte rute: Hvis Deres aktuelle psitin stemmer verens med startpsitinen, startes beregningen med det samme. Hvis Deres aktuelle psitin ikke stemmer verens med startpsitinen, beregner navigatinssftwaren først en ruteføring til den planlagte startpsitin, hvrefter den starter navigatinen af den planlagte rute. Med knappen starter De ruteføringen til denne rute. Ruteinfrmatin Med tasten Ruteinfrmatin åbner De den planlagte rute på et versigtskrt. Med knapperne til venstre kan De tilpasse krtvisningen på følgende måde: Med denne knap vises den beregnede rute fra startpunktet til destinatinsmrådet. Startpsitinen vises her med symblet, den aktuelle psitin vises med symblet, g destinatinen(erne) vises med symblet : Hvis De har planlagt flere destinatiner, vises disse i nummereret rækkefølge. Den beregnede rute mellem den aktuelle psitin/det aktuelle startpunkt g destinatinen/destinatinerne markeres med blåt. Med denne knappen viser De destinatinen i krtvisningen. Den planlagte rute bliver markeret med blåt g fører ind i det aktuelle krtudsnit. Med denne knappen viser De udgangspsitinen fr ruten i krtvisningen. Den planlagte rute bliver markeret med blåt g fører ud af det aktuelle krtudsnit. Med denne knappen viser De Deres aktuelle psitin i krtvisningen. De kan via de tilhørende knapper zme ind g ud på krtafsnittet samt flytte krtet manuelt uanset den valgte visningsptin. Knapperne nederst i skærmbilledet giver desuden følgende ptiner: Vejbeskrivelse Med knappen Vejbeskrivelse åbnes skærmbilledet af samme navn, hvr alle infrmatiner m strækningen på den aktuelle eller den planlagte rute vises på en liste. Af vejbeskrivelsen kan De se, hvilke veje De skal benytte fr at kmme til Deres destinatin. Alle infrmatiner m strækningen bliver sammen med angivelse af distancen vist i en liste g giver således versigt ver af de planlagte manøvrer. Såfremt den planlagte rute ikke kan vises på en enkelt skærmside, kan De gennemsøge den med knapperne g. Med henblik på bedre rientering er verskridelsen af grænser til andre lande markeret. Hvis De vil frlade vejbeskrivelsen, vend tilbage til udvalgsmenuen fr ruteinfrmatiner med knappen. 27

32 Betjening af GPal -Navigatinssftwaret Trafiksituatin Med denne funktin kan De i en liste lade de aktuelle trafik-meldinger vise, sm Deres navigatinssystem mdtager, g kalde disse p efter behv. Gå frem på følgende måde fr at knfigurere mdtagelsen af trafik-meldinger 1. Tip på knappen Trafiksituatin: Derpå åbnes skærmbilledet Trafiksituatin. 2. Tryk på knappen Indstillinger nederst i skærmbilledet: Derpå åbnes menuen TMCindstillinger i Prgramindstillinger i Deres navigatinssystem. 3. Tilpas mdtagelsen af TMC-tjenester i verensstemmelse med Deres behv: Denne fremgangsmåde er beskrevet i afsnittet Tilpasning af prgramindstillingerne. Anmærkning TMC-mdtagestatussen bliver vist i et felt i krtvisningen samt i skærmbilledet Trafiksituatin. Hvis mdtagelsen er frstyrret, kan navigatinssystemet ikke mdtage trafikmeldinger. Efter knfiguratin af TMC-sender-indstillingerne kan De benytte de til rådighed stående trafikinfrmatinstjenester. Gå frem på følgende måde fr at vise infrmatiner m trafiksituatinen: 1. Tip på knappen Trafiksituatin: Derpå åbnes skærmbilledet Trafiksituatin. I den tilhørende liste vises først trafik-meldingerne, der har med Deres rute at gøre: Disse meldinger markeres med røde færdsels-skilte (fx. ). Rækkefølgen af disse meldinger er afhængig af afstanden til Deres psitin. I den nederste del vises desuden resultater, der ikke ligger på Deres strækning. Disse meldinger markeres med grå symbler (fx. ) g srteres i alfabetisk rækkefølge. De kan gennemsøge listen ver trafik-meldinger med knapperne und. 2. Tip med stiften på den ønskede linie i listen fr at vise trafik-meldingerne i detaljevisning: I trafik-meldingsteksten er strækningen, strækningsafsnittet, beskaffenheden g længden af trafikhindringen beskrevet. Hvis trafik-hindringen har indflydelse på Deres rejsetid (kø, langsmt flydende trafik), bliver desuden den frventede frsinkelse angivet. 3. Tip med stiften på knappen fr at vise trafikhindringen på krtet: her kan De zme ind på krtudsnittet, såvidt det behøves. Hvis De vil frlade krtvisningen, tip på knappen. 4. Såfremt trafikhindringen ligger på Deres aktuelle rute, kan De med knappen Beregn alternativ rute beregne en mkørsel af trafikhindringen. I mdsat fald bliver mkørselsruten autmatisk beregnet g ruteføringen tilsvarende ændret. Hvis ingen mkørselsrute kan beregnes frsvinder advarselssymblet på krtet, men på trds af dette kan De endnu engang udvælge den rutingrelevante trafik-hindring i listen g i trafikadvarsels-visningen på ny lade en mkørselsrute beregne. tilbage til udvalgs- Hvis De vil frlade listevisningen Trafiksituatin, vender De med knappen menuen fr ruteinfrmatiner. Ruteptiner Med knappen Ruteptiner kan De indstille frskellige parametre fr ruteføringen. Denne fremgangsmåde er beskrevet i afsnittet Tilpasning af ruteptiner. De har mulighed fr at tilpasse følgende ptiner: Køretøjsvalg Rutetype Undgå Færger Mtrveje 28

33 Betjening af GPal -Navigatinssftwaret Afgiftsveje gå tilbage til udvalgsmenuen fr rute- Hvis De vil frlade ruteptinerne, kan De med knappen infrmatinerne. Rute blkeres Under visse mstædigheder kan der på en planlagt rute pstå trafik-hindringer, der på det tidspunkt, hvr ruten blev planlagt ikke (endnu) var kendte g derfr ikke er taget med i beregningen. I så fald kan De under ruteføringen manuelt spærre et strækningsafsnit, der ligger efter Deres aktuelle psitin fr at beregne en alternativrute fr den valgte distance g på denne måde, ledet af navigatinssystemet, mgå trafikhindringen. Gå frem på følgende måde fr at spærre et ruteafsnit: 1. Tip på knappen Rute blkeres: Derpå åbnes skærmbilledet Blkeringens længde. 2. Udvælg den ønskede distance i listen: Hvis den ønskede distance ikke står til udvalg i listeudsnittet, kan De gennemsøge listen med knapperne g. Følgende ptiner står til udvalg: 100/500 m, 1/2/5/10/15/25 km. 3. Efter udvalg af distancen åbnes skærmbilledet Start af blkering: Her kan De vælge, hvr langt (ud fra Deres aktuelle psitin) blkeringen af strækningen skal gælde. Ud ver den aktuelle psitin (Menupunkt: Herfra) kan følgende ptiner udvælges: 100/500 m, 1/2/5/10/15 km Efter udvalg af længden af, såvel sm distancen til blkeringen beregner Deres navigatinssytem en mkørselsrute g skifter autmatisk til krtvisningen: Ruteføringen bliver aktualiseret g mdirrigerer. Symblet i krtvisningen markerer psitinen, fra hvilken ruten blev blkeret. Omkørselsstrækningen vises på krtet markeret med rødt. Fr at phæve spærringen af et strækningsafsnit gå frem på følgende måde: Klik på papirkurv-symblet ved siden af antallet af spærringer. Derved bliver riginalruten reetableret. 1. Tip på knappen Rute blkeres: Derpå åbnes skærmbilledet Rute blkeres. 2. Tip på knappen : Den/de aktuelle spærring(er) phæves. tilbage til udvalgsmenuen fr ru- Hvis De vil frlade rutespærringen, vender De med knappen temanageren. Rutesimulatin Efter behv kan De simulere en planlagt rute. Derved bliver ruteføringen vist på krtet g alle anvisninger med alle manøvrer afspilles: Ruteføringen følger principielt i realistisk temp g der gås ud fra verhldelse af de lvmæssige hastighedsbegrænsninger, der er angivet fr det respektive krtudsnit. Manøvrerne bliver såvel dkumenteret visuelt sm på skærmen sm med de akustiske/talte anvisninger i Deres navigatinssystem. Under simulatinen tilbydes følgende muligheder: De kan til enhver tid stppe simulatinen med knappen Stp simulatin. På skærmen vises igen Deres aktuelle psitin. Mens en simulatin er i gan, kan De med knappen Næste manøvre springe videre til den næste manøvre fr at afkrte den realistisk udførte føring. Tidsangivelserne angående rejsens varighed tilpasses i henhld dertil.. Derudver står under simulatinen samtlige funktinaliteter i Deres navigatinssystem til rådighed. 29

34 Betjening af GPal -Navigatinssftwaret Yderligere visninger Ud ver menuvisningen g krtversigten indehlder navigatinssftwaren både i enkel mdus g udvidet mdus yderligere visningsptiner, der kan kaldes via Quick-menuen i krtvisningen. Quick-menu-indstillingerne beskrives i afsnittet Tilpasning af Quick-menu-indstillingerne. Kmpasvisning På kmpasset bliver Deres aktuelle psitin i frhld til verdenshjørnerne vist; nrd vises her med henblik på bedre rientering vist markert med en afvigende farve. Desuden bliver Deres aktuelle psitin vist i længde- g breddegrader, minutter g sekunder. Kmpasretningen såvel sm langde- g bredegradvisningen aktualiseres permanen fr at muliggøre en nøjagtig rientering. Først g fremmest gælder gså her, at nøjagtigheden af målingen hhv. visningen afhænger af kvaliteten af GPS-mdtagelsen: Af denne grund bliver GPS-mdtagelseskvaliteten ydermere vist i feltet HDOP. Derudver vises ved siden af symblet antallet af satellitter, hvis signal på et givet tidspunkt mdtages. I den nederste del af vinduet vises i infrmatinslisten alle yderligere infrmatiner m den aktuelle rute (såsm hastighed, distance, beregnet rejsetid sv.). Tip Deres navigatinsszstem anvender signaler fra flere satellitter til bestemmelse af Deres psitin. I grænsemråderne mellem disse satellitsignaler kan verlapninger frekmme, hvrved nøjagtigheden af målingen frringes. HDOP-værdien, sm er angivet i kmpasset, beskriver nøjagtigheden af målingen inden fr det hrisntale 2D-krt: Ved værdier i mrådet til 6 er en høj grad af nøjagtighed sikret, mens der ved værdier ver 6 i stigende grad frekmmer unøjagtigheder. Anmærkning Såfremt der fr det aktuelle strækningsafsnit er registreret en hastighedsbegrænsning, bliver denne vist med symblet i det venstre hjørne: En advarsel kmmer kun i frm af tale, hvis De har aktiveret ptinerne Hastighedsadvarsel i menuen Indstillinger > Knfigurer særfunktiner samt Trafikmeldinger i menuen Indstillinger > Sprgindstillinger > Talte anvisninger, g hastigheden verskrider denne værdi. Navigatinssystemet viser desuden såkaldte ADAS-advarsler, der er markeret på krtet g plyser m farlige strækninger på den aktuelle rute (indsnævrede kørebaner, meget kuperet terræn etc.). 30

35 Betjening af GPal -Navigatinssftwaret Pilevisning I Pilevisning, der gså står til rådighed i Splitscreen-mdus, guides De uafhængigt af krtet via pile. Pilevisning giver følgende infrmatiner: Via pilen beskrives den aktuelle kørselsretning. Hvis en manøvre er frestående, angiver pilen via sin retning, hvrhen De skal køre. Alt efter manøvre bliver sideveje eventuelt gså vist, men hvedruten er frtsat tydeligt markeret. Afstanden til den næste manøvre bliver vist via afstandsbjælken ved siden af pilen: J nærmere du kmmer på næste manøvre, dest længere bliver bjælken. Således kan De bedømme den faktiske afstand i frhld til Deres hastighed indtil den næste manøvre. Ved den øverste kant af skærmen vises vejen, sm De netp befinder Dem på, såvel sm strækningen, De skal tilbagelægge til den næste manøvre. Landeveje g mtrveje markeres i farver g med deres nummer. Hvis en manøvre er umiddelbart frestående, bliver visningen skiftet: Nu vises afstanden indtil manøvren såvel sm vejen, g i hvilken retning manøvren skal udføres. I den nederste del af vinduet vises i infrmatinslisten alle yderligere infrmatiner m den aktuelle rute (såsm hastighed, distance, beregnet rejsetid sv.). Tripinf I visningen Tripinf, sm knfigureres g kaldes via Quick-Menuen i krtversigten (se Tilpasning af Quick-Menu-indstillingerne), vises følgende infrmatiner til den aktuelle ruteføring: Maximal hastighed Gennemsnitshastighed Kørt strækning Køretid Disse infrmatiner baserer på alle kørte ruter siden sidste nul-stilling af tur-infrmatinern (se nedenfr). Fr at måle infrmatiner på en specifik rute skal turinfrmatinerne stilles tilbage på nul før starten af rutefringen. Dette gøres med knappen : Alle værdier stilles tilbage på 0 g målingen startes på ny. Anmærkning Værdierne i tur-infrmatinerne stilles autmatisk på 0, når Deres navigatinsapparat i t timer eller mere ikke har mdtaget nget gyldigt GPS-signal. 31

36 GPal Navigatr 5.5 Kapitel 4: Betjening via tale-input Ud ver den manuelle betjening via tuchscreenen er der desuden mulighed fr at betjene Deres navigatinssystem via talte anvisninger. De har desuden mulighed fr at kalde elementer i lister via tildelte listenumre eller at bladre p g ned i listevisningen. Anmærkning Vær pmærksm på, at denne funktin kun står til rådighed på bestemte typer apparater. Tip Bemærk, at stemmestyring i øjeblikket kun er til rådighed på udvalgte sprg. Hvis De ikke anvender et af de følgende sprg på Deres navigatinssystem, kan De springe de følgende afsnit ver. Følgende sprg understøttes i øjeblikket: Tysk Dansk Engelsk Fransk Italiensk Hllandsk Spansk Manuel betjening af Deres navigatinsapparat er til enhver tid mulig, hvrimd stemmestyring skal aktiveres separat: Dermed sikres det, at Deres navigatinsapparat kun reagerer på bestemte sprgkmmander g ikke ved en fejl reagerer på almindelig samtale. Gå frem på følgende vis fr at starte stemmestyring i Deres navigatinssystem: Tryk ca. t sekunder et hvilket sm helst sted på displayet. Derefter høres en tne (stigende tnesekvens): Stemmestyring er nu aktiv i Deres navigatinsapparat. Hvis Deres navigatinsapparat har en såkaldt Push-t-Talk-taste (PTT), kan De alternativt trykke på denne i t sekunder. Derefter høres en tne (stigende tnesekvens): Stemmestyring er nu aktiv i Deres navigatinsapparat. Anmærkning Når Deres navigatinssystem beder Dem m at indtale plysninger, stpper systemet med at udsende tner. Nrmalt afsluttes stemmestyring, når ruteplanlægningen er færdigindtalt, eller hvis systemet ikke har mdtaget talte anvisninger i et bestemt stykke tid. Der er desuden mulighed fr at afslutte stemmestyring tidligere. Gå frem på følgende vis fr at afslutte stemmestyring i Deres navigatinssystem: Fr at deaktivere stemmestyringen skal De sige kmmanden Afbryd (alternativt: Afbryd dialg, afbrydelse, slut). Derefter høres en tne (faldende tnesekvens): Stemmestyring er nu ikke længere aktiv i Deres navigatinsapparat. 32

37 Betjening via tale-input Hvis Deres navigatinsapparat har en såkaldt Push-t-Talk-taste (PTT), kan De alternativt trykke på denne i t sekunder. Derefter høres en tne (faldende tnesekvens): Stemmestyring er nu ikke længere aktiv i Deres navigatinsapparat. Anmærkning Det er frskelligt fra apparat til apparat, hvilken knap der udfører PTTfunktinen. Infrmatiner m, hvilken knap der udfører PTT-funktinen på Deres apparat, finder De i manualen. Stemmestyring g talegenkendelse er baseret på det sprg, sm blev valgt under installatinen af Deres navigatinssystem. Hvis De har valgt "Dansk" sm sprg, udføres stemmestyring således gså på dansk. Det er vigtigt at være pmærksm på følgende i frbindelse med stemmestyring: Frsøg at tale naturligt! Kraftige dialekter, verartikuleret eller fr høj tale kan have negativ indflydelse på stemmestyringen. Undgå baggrundsstøj (radi, klimaanlæg), når stemmestyring er aktiveret! Af sikkerhedshensyn må navigatinssystemet ikke betjenes af føreren af køretøjet under kørslen. Udfør de nødvendige indtastninger før starten. Tip Der gælder særlige regler ved indtaling af destinatiner ved kørsel i udlandet: Hvr indtalingen af den funktinelle styring (dvs. selve destinatinsindtalingen) sker på det frindstillede sprg (f. eks. dansk), skal begreber sm by g gadenavn indtales på destinatinslandets sprg: Hvis De planlægger en rute til en destinatin i Frankrig, skal angivelser til denne destinatin altså indtales på fransk. Dette kan dg medføre, at talegenkendelsen påvirkes negativt af udenlandske accenter. Stemmestyring i praksis I de enkelte menuer er der udvalgte funktiner til rådighed, der kan styres via talte anvisninger. I de følgende afsnit beskrives det, hvilke funktiner der kan styres via stemmestyring, g hvrledes dette gøres i praksis. Sm hvedregel er der til hver funktin flere kmmander med samme betydning, sm der frit kan vælges mellem. Ud ver de specifikke kmmander i de enkelte menuer er der kmmander til grundlæggende styring samt til navigatin. Følgende kmmander er identiske i alle menuer: Funktinskmmand Talekmmand Alternative talekmmander Afvis begreb/frslag/kmmand Nej Acceptér begreb/frslag/kmmand Ja OK Gå ét trin tilbage Tilbage Afbryd dialg Afbryd Afbrydelse Åbn hjælp Hjælp Gentag indtaling Gentag gentag indtaling, gentag venligst, gentagelse, frsøg igen Valg af en tilbudt ptin i en liste er ligeledes identisk fr alle menuer: 33

38 Betjening via tale-input Funktinskmmand Vælg første ptin Vælg anden ptin Vælg tredje ptin Vælg fjerde ptin Talekmmand ét t tre fire Alternative talekmmander Skift til næste side ned nedad, yderligere, næste sider Skift til fregående side p pad, p, frrige side Der gælder følgende fr indtaling af tal: Indtaling af... Husnummer Pstnummer Anmærkning Husnummeret skal udtales sm et helt tal (46 skal f.eks. udtales Seksgfyrre). Pstnummeret skal udtales sm enkelte tal (91058 skal f.eks. udtales Ni Et Nul Fem Otte). Tip Der er til enhver tid mulighed fr at udføre de enkelte kmmander manuelt, mens stemmestyring er aktiveret: Stemmestyring kan derefter frtsættes på nrmal vis med næste betjeningstrin. I de følgende beskrivelser er det en frudsætning, at stemmestyrings-mdus er aktiveret. Hvis Deres navigatinsapparat ikke kan registrere en talekmmand, får De meddelelsen "Gentag venligst": Sig derefter Deres kmmand igen. Hvis systemet kan registrere kmmanden, udføres denne straks. Hvis der er flere ptiner at vælge imellem, skal De vælge fra en udvalgsliste. Hvis De ikke indtaler en kmmand, når De hører en tne, eller systemet beder Dem m det, får De ligeledes meddelelsen "Gentag venligst". Indtales der heller ikke her en kmmand, mdtager De en hjælpetekst, hvrefter dialgen afbrydes. Anmærkning Stemmestyring indehlder en hjælpefunktin, sm De kan kalde ved hjælp af talekmmanden Hjælp. Hjælpefunktinen kan til enhver tid afbrydes ved at trykke på PTT-tasten eller ved at trykke på den berøringsfølsmme skærm i ngle sekunder. Stemmestyringsfunktinen er udviklet med henblik på at gøre indtalingen så nem g enkel sm muligt: I tvivlstilfælde kan De gentage indtalinger g gøres desuden via talte anvisninger pmærksm på, hvilke ptiner der p.t. står til rådighed. 34

39 Betjening via tale-input Stemmestyring i navigatinsmenuen Her kan De sige: Talekmmand Indtal adresse Rutemanager Søg anden destinatin Stp ruteføring (Vis) krt Indstillinger Andet/Andre anvendelser Sidste steder Handling Åbner menuen til adresseindtaling Åbner rutemanager Åbner menuen Søg anden destinatin Afslutter den aktuelle ruteføring Skifter til krtvisning Åbner menuen Indstillinger Åbner menuen Andet Åbner udvalgslisten Sidste steder Destinatinsindtastning via stemmestyring Ved hjælp af kmmanden Indtal adresse kan De indtale Deres destinatin ved hjælp af talekmmander. Gå frem på følgende vis: 1. Indtal det ønskede sted, når systemet beder Dem m det. Hvis der findes flere destinatiner til den valgte by, vises disse på en liste. Alternativt kan De her sige kmmanderne Ændr land eller Indtal pstnummer fr at ændre destinatinslandet eller indsætte destinatinsstedets pstnummer via tale. 2. Når De har indtalt destinatinen, beder systemet Dem m at sige gadenavnet: Hvis systemet ikke kan registrere gadenavnet entydigt, vises lignende gadenavne på en liste. Sig tallet fr det ønskede element på listen (f. eks. 3). Alternativt kan De her sige kmmanderne Ændr by, bymidten eller Særlige destinatiner fr at ændre destinatinsvalget. 3. Når De har sagt gadenavnet, beder systemet Dem m at sige husnummeret: Hvis systemet ikke kan registrere husnummeret entydigt, vises lignende husnumre på en liste. Sig tallet fr det ønskede element på listen (f. eks. 3). Alternativt kan De her sige kmmanderne Ændr gade, gademidten eller Vejkryds fr at ændre destinatinsvalget. Den indtalte destinatin vises på skærmen Detailinfrmatin. Navigatinssystemet spørger Dem nu, m De ønsker at starte destinatinsføringen. Sig kmmanden Ja (alternativt: OK) fr at starte ruteberegningen. De kan her desuden via talekmmanderne af samme navn gemme destinatinspunktet sm favrit (kmmand: Sted sm favrit), indtale en yderligere destinatin (kmmand: Yderligere destinatin), ændre ruteføringen til en parkeringsplads i nærheden af destinatinspunktet (kmmand: Parkér i nærheden) eller kalde ruteptinerne (kmmand: Ruteptiner). 35

40 Betjening via tale-input Valg af andre destinatiner via stemmestyring Ved hjælp af kmmanden Søg anden destinatin kan De vælge Deres destinatin blandt de andre destinatiner ved hjælp af talekmmander. Gå frem på følgende vis: 1. Sig kmmanden Søg anden destinatin i navigatinsmenuen. Derefter åbnes udvalgsmenuen Søg anden destinatin. 2. Sig det ønskede element i denne menu. De har følgende ptiner: Sidste steder Hvis De allerede har indtastet destinatiner, kan De vælge det ønskede element via dettes nummer i udvalgslisten: Sig tallet fr det ønskede element på listen (f. eks. 1). De har desuden mulighed fr at nulstille udvalgslisten ved hjælp af talekmmanden Slet alle. Særlige destinatiner Her kan De vælge den ønskede kategri af særlige destinatiner via det tilhørende element. Alt efter valg af kategri kan De vælge det ønskede element af særlige destinatiner via dettes navn. Alternativt kan De sige ptinen Vis alle særlige destinatiner. Derefter skal De indsnævre søgningen: Sig ptinen Et bestemt sted eller I nærheden. Hvis De allerede har indtastet en rute, kan De derudver sige ptinerne Langs strækningen eller Ved destinatinen. Telefnbg (hvis denne er til rådighed i Deres apparat) Sig kmmanden Telefnbg fr at få adgang til de data, der er gemt i Deres telefnbg. De finder mere infrmatin m Deres telefnbg i den tilhørende dkumentatin. Favritter Hvis De allerede har indtastet favritter kan De vælge det ønskede element via dettes nummer i udvalgslisten: Sig tallet fr det ønskede element på listen (f. eks. 1). De har desuden mulighed fr at nulstille udvalgslisten ved hjælp af talekmmanden Slet alle. Fr at prette en ny favrit skal De sige kmmanden Ny favrit: I menuen Ny favrit kan De nu sige ptinerne Indtast ny destinatin g Særlige destinatiner. Med kmmanden Mere kan De desuden gå til en yderligere menuside: Her kan De sige kmmanderne Aktuel psitin, Krdinater, Destinatin fra krt g Telefnbg (hvis denne er til rådighed i Deres apparat). Alternativt kan De vælge favritten via ptinerne øverst på skærmen ved at sige det tilhørende nummer. Destinatin fra krt Sig kmmanden Destinatin fra krt fr at indtaste destinatinen i krtvisningen. Den videre indtastning skal ske manuelt. Krdinater Sig kmmanden Krdinater fr at indtaste destinatinen via dens krdinater. Den videre indtastning skal ske manuelt. 36

41 Betjening via tale-input Stemmestyring i rutemanageren Her kan De sige: Talekmmand Ruteplanlægning Ruteinfrmatin Blkér rute Rutesimulatin Tilbage Handling Åbner menuen Ruteplanlægning Åbner menuen Ruteinfrmatin Åbner menuen Blkér rute Starter simuleringen af en planlagt rute Skifter til navigatinsmenu Ruteplanlægning via stemmestyring Gå frem på følgende vis fr at vælge menuen Ruteplanlægning ved hjælp af talekmmander: 1. Sig kmmanden Ruteplanlægning. Udvalgsmenuen Ruteplanlægning åbnes. 2. Vælg den ønskede ptin. Følgende ptiner kan vælges: Destinatinselement på liste Hvis der allerede findes destinatiner på listen, skal De sige tallet fr det ønskede element på listen (f. eks. 3). Tilføj destinatin Ved hjælp af denne kmmand åbner De destinatinsindtastning (se fregående kapitel). Optimer rute Ved hjælp af denne kmmand kan De ptimere den aktuelt planlagte rute. Indlæs/gem Ved hjælp af denne kmmand åbner De menuen Indlæs g gem rute. Hvis De ønsker at gemme den aktuelt indtastede rute, skal De sige Gem aktuel rute: Den efterfølgende indtastning af navn skal udføres manuelt. Hvis De ønsker at indlæse en allerede planlagt rute, skal De sige tallet fr det ønskede element på listen (f. eks. 2). Derefter indlæses ruten. Yderligere ptiner i denne menu skal vælges manuelt. Kald ruteinfrmatiner ved hjælp af talekmmander Gå frem på følgende vis fr at vælge menuen Ruteplanlægning ved hjælp af talekmmander: 1. Skift til Rutemanager, hvis dette ikke allerede er sket. 2. Sig kmmanden Ruteinfrmatin. Den tilhørende udvalgsmenu åbnes. 3. Her kan De vælge følgende ptiner: Hvis De allerede har indtastet en destinatin, g/eller destinatinsføring er aktiv, kan De sige ptinen Vejbeskrivelse: Alle infrmatiner m strækningen bliver sammen med angivelse af distancen vist på en liste på skærmen Vejbeskrivelse g giver således versigt ver de planlagte manøvrer. Sig kmmanden Tilbage fr at frlade denne skærm. Hvis De allerede har indtastet en destinatin, g/eller destinatinsføring er aktiv, kan De sige ptinen Trafiksituatin (alternativt: Trafikinfrmatin): Alle infrmatiner m strækningen bliver sammen med angivelse af distancen vist på en liste på skærmen Trafiksituatin. Sig kmmanden Tilbage fr at frlade denne skærm. Hvis De allerede har indtalt et destinatinspunkt, g/eller destinatinsføring er aktiv, kan De sige ptinerne Aktuel psitin, Startpunkt, Oversigt eller Destinatinsmråde: På skærmen 37

42 Betjening via tale-input vises det aktuelle valg i krtversigten. Hvis De allerede har indtalt et destinatinspunkt, g/eller destinatinsføring er aktiv, kan De sige ptinen Ruteptiner: De finder mere infrmatin m den videre betjening i afsnittet Ruteptiner på næste side. Hvis De ændrer ruteptinerne, tilpasses ruten straks. I krtversigten findes desuden følgende ptiner til tilpasning af visningen: Ved hjælp af talekmmanden Frstør (alternativt: zm ind på, zm ind) kan De frstørre krtudsnittet g dermed hæve den aktuelle zm-grad. Ved hjælp af talekmmanden Frmindsk (alternativt: zm ud på, zm ud) kan De frmindske krtudsnittet g dermed sænke den aktuelle zm-grad. Ved hjælp af talekmmanden Centrér (alternativt: centrér krtet) kan De tilpasse krtudsnittet afhængigt af udvalget i menuen Rutemanager > Ruteinfrmatin (se afsnittet Ruteinfrmatin): Deres aktuelle psitin vises i centrum af krtet. Rutens startpunkt vises i centrum af krtet. Rutens destinatinspunkt vises i centrum af krtet. En versigt ver ruten vises i centrum af krtet. Blkér rute via stemmestyring Gå frem på følgende vis fr at betjene menuen Blkér rute via stemmestyring: 1. Skift til Rutemanager, hvis dette ikke allerede er sket. 2. Sig kmmanden Blkér rute. Den tilhørende udvalgsmenu åbnes, g De bliver bedt m at indtale længden på den strækning, der skal blkeres. Sig den ønskede ptin (100/500 m, 1/2/5/10/15/25 km). 3. Efter at have valgt distancen bliver De bedt m at angive, fra hvilket punkt (i frhld til Deres aktuelle psitin) strækningen skal blkeres. Sig den ønskede ptin (Straks, 100/500 m, 1/2/5/10/15 km). 4. Efter at have valgt distancen pdateres ruten autmatisk, g Deres navigatinsapparat skifter autmatisk tilbage til krtversigten. Start rutesimulatin via stemmestyring Gå frem på følgende vis fr at starte simuleringen af en allerede indtastet rute: 1. Skift til Rutemanager, hvis dette ikke allerede er sket. 2. Sig kmmanden Rutesimulatin. Deres navigatinsapparat starter autmatisk simuleringen af ruteføringen. 38

43 Betjening via tale-input Kald Andet ved hjælp af talekmmander Gå frem på følgende vis fr at vælge udvalgsmenuen Andet ved hjælp af en talekmmand: Sig kmmanden Andet (alternativt: Anvendelser, Ekstra funktiner), når du er i navigatinsmenuen eller i Indstillinger. Derefter åbnes menuen Andet: Hér har De adgang til andre prgrammer såsm MP3-afspilleren, Billedvisning, Telefnbg g andre. Tilpasning af indstillingerne Efter behv kan De vælge diverse indstillinger fr Deres navigatinssystem via stemmestyring g ændre dem sm beskrevet i det følgende. Kald udvalgsmenuen Indstillinger: Hvis De har åbnet menuen manuelt, skal De nu trykke på apparatets PPT-knap eller trykke på et vilkårligt sted på displayet i ca. 2 sekunder. Ruteptiner Sig kmmanden Ruteptiner. Udvalgsmenuen fr ruteptinerne åbnes, g De bliver bedt m at vælge den ønskede rute. Sig en af de følgende ptiner: Nuværende rute Standard Alternativ 1 Alternativ 2 Efter at have valgt den ønskede rute er der mulighed fr at kalde følgende ptiner: Køretøjsvalg Efter at have valgt denne kan De sige ptinerne Bil, Fdgænger, Cykel, Mtrcykel eller Langsmtkørende køretøj. Rutetype Efter at have valgt denne kan De sige ptinerne Krt, Clever Rutes (versinsafhængigt), Hurtig g Øknmisk. Kømkørsel Efter at have valgt denne kan De sige ptinerne Ingen, Manuel eller Autmatisk. Færger Efter at have valgt denne kan De sige ptinerne Anvend, Undgå eller Udeluk. Mtrveje Efter at have valgt denne kan De sige ptinerne Anvend, Undgå eller Udeluk. Afgiftsveje Efter at have valgt denne kan De sige ptinerne Anvend, Undgå eller Udeluk. Når den ønskede ruteptin er blevet valgt, lukkes den relevante undermenu. Sprgindstillinger Sig kmmanden Sprgindstillinger fr at åbne den tilhørende indstillingsmenu. Sig en af de følgende ptiner: Sprg Efter at have valgt sprget kan De ændre det aktuelle sprg ved at sige elementet fr det respektive lands sprg. Bemærk venligst, at apparatet skal genstartes, før det valgte sprg aktiveres. 39

44 Betjening via tale-input Tastatur (-layut) Efter at have valgt tastaturlayutet kan De ændre det aktuelle layut fr skærmtastaturet ved at sige det ønskede element (ABC, QWERTZ, QWERTY, AZERTY, Kyrillisk, Græsk eller Islandsk). Talte anvisninger Gadenavne Efter at have valgt denne kan De sige ptinerne Aktiveret eller Deaktiveret. Trafikmeldinger Efter at have valgt denne kan De sige ptinerne Anvend eller Undgå. Retninger Efter at have valgt denne kan De sige ptinerne Anvend eller Undgå. Indstilling af apparatet Sig kmmanden Apparatindstillinger fr at åbne den tilhørende indstillingsmenu. Videre betjening i denne menu sker manuelt. Visningen Sig kmmanden Visningen fr at åbne den tilhørende indstillingsmenu. Sig en af de følgende ptiner: Krtvisning Efter at have valgt denne kan De sige ptinerne Kun krt, Pilevisning, Krt fra, Splitscreen, Krt g pil eller Krt g splitscreen. Dags-/natvisning Efter at have valgt denne kan De sige ptinerne Autmatisk, Dagsvisning eller Natvisning. 2D-krtindstilling Efter at have valgt denne kan De sige ptinerne Krt rettet md nrd, Krt rettet i kørselsretningen eller Optimeret. 3D-elementer (hvis dette er til rådighed i Deres apparat) Efter at have valgt denne kan De sige ptinerne Ingen, Bygninger, Højdeprfil eller Bygninger g højdeprfil. Særlige destinatiner Efter at have valgt denne kan De sige ptinerne Krt, Særlige destinatiner, Krt eller Fretrukne tankstatiner. Den videre betjening i denne menu sker manuelt. Tidsfrmat Funktinens status ændres fra 24t til 12t g mvendt via stemmestyringen. Autzm Efter at have valgt denne kan De sige ptinerne Tæt, Middel eller Fjern. Autmatisk nedblænding Funktinens status ændres fra Intelligent til Standard g mvendt via stemmestyringen. Krtelementer Efter at have valgt denne kan De sige ptinerne Skjul, Vis eller Transparent. Vejkrydsvisning Funktinens status ændres fra Aktiveret til Deaktiveret g mvendt via stemmestyringen. 40

45 Betjening via tale-input Prgramindstillinger Sig kmmanden Prgramindstillinger fr at åbne den tilhørende indstillingsmenu. Sig en af de følgende ptiner: TMC-indstillinger Efter at have valgt denne kan De sige ptinen Sendersøgning: Funktinens status ændres fra Manuel til Autmatisk g mvendt via stemmestyringen. Hvis sendersøgningen er indstillet til Manuel, kan De sige ptinen TMC-udbyder. Funktinens status ændres fra Alle til Premium TMC g mvendt via stemmestyringen. Hvis sendersøgningen er indstillet til Autmatisk, sker den videre betjening i denne menu manuelt. Tidszne Efter at have valgt denne kan De sige en af ptinerne (f. eks. Athen, Istanbul, Minsk). Sikkerhedsmdus Ved at sige denne menuptin skiftes den aktuelle indstilling direkte. De kan nu sige en anden menuptin fr at ændre denne. Aktivt krt Efter at have valgt denne kan De sige en af ptinerne (afhængig af apparatet). Optag GPS-spr Ved at sige denne menuptin skiftes den aktuelle indstilling direkte. De kan nu sige en anden menuptin fr at ændre denne. Enheder Ved at sige denne menuptin skiftes den aktuelle indstilling direkte. De kan nu sige en anden menuptin fr at ændre denne. Knfigurer særfunktiner Sig kmmanden Knfigurer særfunktiner fr at åbne den tilhørende indstillingsmenu. Sig følgende ptin: Advarselstavler Efter at have valgt denne kan De sige ptinerne Anvend eller Undgå. Hastighedsadvarsel Efter at have valgt denne kan De sige en af ptinerne (ingen advarsel, kun visning eller ved 5/10/15/20/25/30 km/t). Indstillingshjælp Sig kmmanden Indstillingshjælp fr at åbne den tilhørende indstillingsmenu. Stemmekntrl i krtversigten Via stemmestyring kan De efter behv skifte mellem menu- g krtvisning ved at sige kmmanderne krt (alternativt: Vis krt, Krtvisning). Hvis De er i menuvisningen, skifter De til krtvisningen med talekmmanden Krt (alternativt: Vis krt, Krtvisning). Hvis De er i krtvisningen, skifter De til menuvisningen med talekmmanden Menu (alternativt: Navigatinsmenu). 41

46 Betjening via tale-input I krtvisningen findes følgende ptiner til tilpasning af visningen: Ved hjælp af talekmmanden Frstør (alternativt: zm ind på, zm ind) kan De frstørre krtudsnittet g dermed hæve den aktuelle zm-grad. Ved hjælp af talekmmanden Frmindsk (alternativt: zm ud på, zm ud) kan De frmindske krtudsnittet g dermed sænke den aktuelle zm-grad. Via kmmanden Centrér (alternativt: centrér; centrér krtet) kan De tilpasse krtudsnittet, så Deres aktuelle psitin vises i midten. Efter behv kan De ændre krtets visningsmdus på følgende måde: Ved hjælp af talekmmanden Kmpasversigt (alternativt: Kmpasvisning, Kmpas) åbnes kmpasvisningen i displayet. Ved hjælp af talekmmanderne Splitscreen, Kun krt, Krt med pil, Skjul krt g Pilevisning kan De skifte mellem de frskellige visningsptiner. Ved hjælp af talekmmanden 3D (alternativt: 3D-display, 3D-visning) aktiveres 3D-visningen af krtet. Ved hjælp af talekmmanden Nrd (alternativt: 2D-nrd, Nrdvisning, Krt rettet md nrd, Nrdkrt, Nrdperspektiv) aktiveres 2D-visningen med krtet rettet md nrd. Ved hjælp af talekmmanden 2D (alternativt: Nrmal visning, 2D-visning, Nrmalt display, 2Ddisplay, Nrmalt krt, 2D-krt, Nrmalt perspektiv, 2D-perspektiv) aktiveres den nrmale 2Dvisning af krtet. Ved hjælp af talekmmanden Krt rettet i kørselsretningen (alternativt: Køreretning) får De krtet vist i køreretningen. Alt efter behv kan De desuden kalde følgende funktiner: Via talekmmanden Quick-Menu kan De åbne menuvisningen Quick-Menu: Her kan De sige en af de viste ptiner. Sig kmmanden Tilbage fr at frlade denne skærm. Hvis ruteføringen er aktiv, kan De sige kmmanden Spær rute, sm ellers ikke er aktiv: Den videre betjening er beskrevet i afsnittet Blkér rute via stemmestyring. Hvis ruteføringen er aktiv, kan De sige kmmanden Vejbeskrivelse, sm ellers ikke er aktiv: Den videre betjening er beskrevet i afsnittet Kald ruteinfrmatiner ved hjælp af talekmmander. Hvis ruteføringen er aktiv, kan De sige kmmanden Trafiksituatin, sm ellers ikke er aktiv: Den videre betjening er beskrevet i afsnittet Kald ruteinfrmatiner ved hjælp af talekmmander. Sig kmmanden Ruteptiner. Den videre betjening er beskrevet i afsnittet Ruteptiner. 42

47 GPal Navigatr 5.5 Kapitel 5: Tilpasning af indstillingerne Specifikke indstillinger fr navigatin Efter valg af driftsmdus kan De i menuen Indstillinger kalde indstillingshjælp, der trin fr trin fører Dem gennem alle vigtige indstillinger. I enkel mdus giver assistenten kun mulighed fr at tilpasse bestemte indstilinger, mens den sætter alle øvrige indstillinger til standardværdierne. I udvidet mdus kan De på ethvert tidspunkt ændre indstillingerne alt efter ønske - både via assistenten g efterfølgende via menuen Indstillinger. Menuen Indstillinger åbnes via knappen, der vises nederst i skærmbilledet i navigatinsmenuen i udvidet mdus. Anmærkning I enkel mdus har De ikke direkte tilgang til alle navigatinssftwarens indstillingsptiner. Der er mulighed fr at tilpasse Quick-Menuen i krtversigten fr at betjene udvalgte indstillingsmenuer (se Tilpasning af Quick-Menuindstillingerne), men vi anbefaler, at dette ikke gøres. Følgende indstillingsmenuer står her til rådighed. Ruteptiner Visningen Sprgindstillinger Prgramindstillinger Indstilling af apparatet Knfigurer særfunktiner Indstillingshjælp I det følgende beskrives de til rådighed stående indstillingsmenuer samt de tilgængelige indstillingsptiner. I udvidet mdus kan De til enhver tid ændre de valgte indstillinger. 43

48 Tilpasning af ruteptinerne Tilpasning af indstillingerne I denne undermenu tilpasser De beregningen g føringen af ruten efter Deres aktuelle persnlige behv. Bemærk at ruteptinerne har gensidig inflydelse på hinanden: Alt efter udvalg af rutetype bliver andre ruteptiner autmatisk deaktiveret. Når De har kaldt menuen Ruteptiner, skal De først vælge, hvilken rute De ønsker at indstille ptinerne fr. Følgende ruter står til udvalg: Nuværende rute Her ændrer De ruteptinerne fr den nuværende beregnede rute. Standard Her ændrer De ruteptinerne, sm fremver skal anvendes til beregning af standardruten. Alternativ 1/alternativ 2 Her ændrer De ruteptinerne, sm fremver skal anvendes til beregning af alternative ruteføringer. Med knapperne i menuen Ruteptiner kan De udvælge den ønskede rute fr at tilpasse de tilhørende ruteptiner. Følgende ptiner står til udvalg: Køretøjsvalg Persnbil Ruteberegningen er ptimeret til persnbiler. Ved denne indstilling gælder de relevante færdselslvgivninger: Principielt kan De benytte alle gader g veje, men er ensrettedet gader kan kun benyttes i én retning. Der er ingen direkte adgang til gågader; dette vil af systemet blive meddelt. Langsmtkørende køretøj Ruteberegningen er beregnet til enhver frm fr køretøjer, der grundet deres knstruktin har en begrænset tphastighed (fx lastbiler eller busser). Hér gælder det samme sm ved ptinen Bil (se venfr) med undtagelse af den tilpassede hastighedsprfil. Fdgænger Ruteberegningen er ptimeret til fdgængere (muligt i en mkreds af p til 50 km fra den aktuelle psitin): Ved ruteberegningen tages der gså hensyn til frtve, gang- g cykelstier. Ensrettede gader kan benyttes i begge retninger, g der er direkte adgang til gågader. Der beregnes altid den krteste rute, g kømkørslen er deaktiveret. Benyttelse af mtrveje g gebyrpligtige veje er udelukket, de dertil hørende ruteptiner deaktivers autmatisk (se senere). Cykel Ruteberegningen er ptimeret til cykler (muligt i en mkreds af p til 50 km fra den aktuelle psitin): Ved ruteberegningen tages der gså hensyn til cykelstier, g der er direkte adgang til gågader. Der beregnes altid den krteste rute, g kømkørslen er deaktiveret. Benyttelse af mtrveje g gebyrpligtige veje er udelukket, de dertil hørende ruteptiner deaktivers autmatisk (se senere). Mtrcykel Ruteberegningen er ptimeret til mtrcyklister. Ved denne indstilling gælder de relevante færdselslvgivninger: Principielt kan De benytte alle gader g veje, men er ensrettedet gader kan kun benyttes i én retning. Der er ingen direkte adgang til gågader; dette vil af systemet blive meddelt. Mtrveje undgås ved ruteberegningen. 44

49 Tilpasning af indstillingerne Rutetype Krt Ruteberegningen bliver ptimeret med henblik på strækningslængden: Der angives altid den krteste rute. Clever Rutes (versinsafhængigt) Med ptinen Clever Rutes søges den hurtigste rute gså sm hvedregel. Imidlertid benytter navigatinapparatet dertil specielle infrmatiner m trafiktætheden, sm findes i krtmaterialet: Trafikknudepunkter med særlig risik fr kødannelse, sm på tidspunktet hvr ruten beregnedes, undgås. I stedet fr beregnes under hensyntagen til trafiktætheden en ptimeret rute med mkørsel ver andre knudepunkter. Hurtig Ruteberegningen bliver ptimeret med henblik på rejsetiden: Der angives altid den hurtigste rute Undgå Øknmisk Ruteberegningen viser en kmbinatin af hurtigste g krteste rute: Her handler det m den mest øknmiske rute. Ingen Kømkørslen er ikke aktiv: Der tages ikke hensyn til aktuelle trafikinfrmatiner (TMC) ved ruteføringen. Manuel Hvis den manuelle kømkørsel er aktiv, henvises med et advarselssymbl i krtvisningen til den næste trafikale frhindring, der ligger på Deres rute g har indflydelse på Deres rejsetid. Færger Autmatisk Hvis den autmatiske kømkørsel er aktiv, beregner navigatinssftwaren ud fra de freliggende trafikinfrmatiner mkørselsruter autmatisk i baggrunden i tilfælde af trafikale frhindringer på Deres rute, sm har indflydelse på Deres rejsetid. Hvis de beregnede alternative ruter vil medføre en længere rejsetid end den aktuelle rute, viser systemet en henvisning til dette. Anvend Der tages hensyn til benyttelsen af færger ved ruteberegningen. Undgå Såfremt ruten gså kan beregnes uden at benytte færger, udelukkes færgefrbindelser ved ruteberegningen. Mtrveje Udeluk Benyttelsen af færger udelukkes ved ruteberegningen. Hvis ruten ikke kan beregnes uden, pfrdrer systemet Dem til at tilpasse ruteptinerne. Anvend Ud ver gader g veje i byer samt landeveje inkluderes der frtrinsvis mtrveje ved ruteberegningen. 45

50 Tilpasning af indstillingerne Undgå Såfremt ruten gså kan beregnes uden at benytte mtrveje, inkluderes der kun gader/veje i byer g landeveje i ruteberegningen. Afgiftsveje Udeluk Benyttelse af mtrveje udelukkes ved ruteberegningen: kun gader/veje i byer g landeveje inkluderes i ruteberegningen. Anvend Gebyrpligtige veje inkluderes ved ruteberegningen. Undgå Såfremt ruten gså kan beregnes uden at benytte gebyrpligtige veje, udelukkes gebyrpligtige veje ved ruteberegningen. Udeluk Benyttelsen af gebyrpligtige veje udelukkes ved ruteberegningen. Hvis ruten ikke kan beregnes uden, pfrdrer systemet Dem til at tilpasse ruteptinerne. Tip Selv m krtmaterialet ved udleveringen af apparatet befinder sig på et aktuelt niveau, kan det ikke garanteres, at alle gebyrpligtige veje er plistede. Tilpasning af visningen I denne undermenu tilpasser De visningen på tuchscreen en i Deres navigatinssystem til Deres persnlige behv. Følgende ptiner står her til udvalg: Krtversigt Kun krt I mdus Kun krt vises krtet frtsat, mens en manøvre udføres. Manøvrepilen vises frmindsket i krtet. Pilevisning I mdus Pilevisning bliver ruteføringen udelukkende vist ved hjælp af manøvrepile. En krtvisning står her ikke til rådighed. Pilevisningen kan gså aktiveres via Quick-menuen. Krt fra I mdus Krt fra vises der ingen infrmatiner på tuchscreenen: Ruteføringen sker udelukkende efter talte anvisninger. Splitscreen I Splitscreen-mdus er visningen delt: I skærmbilledets højre side vises krtet, mens det i venstre side er muligt at vælge mellem visning af særlige destinatiner g pilevisning. I visningen af særlige destinatiner er det muligt at vælge de t efterfølgende særlige destinatiner direkte, g i pilevisningen vises ruteføringen via manøvrepile. Krt g pil I mdus Krt g pil skifter visningen under en manøvre dynamisk fra krtvisning til pilevisning. Efter denne manøvre skifter visningen tilbage til krt-visning 46

51 Tilpasning af indstillingerne Krt g Splitscreen I mdus Krt g Splitscreen skifter visningen under en manøvre dynamisk fra krtvisning til Splitscreen-visning. Efter denne manøvre skifter visningen tilbage til krt-visning Dags-/natvisning Autmatisk Krtets design bliver, afhængigt af det aktuelle klkkeslæt, autmatisk tilpasset dagslys eller mørke. Dagsvisning Krtet vises i et design, sm er ptimeret til kørsel i dagslys. Natvisning Krtet vises i et design, sm er ptimeret til kørsel i mørke. Tip I udvidet mdus kan De ændre indstillingerne fr kørsel i dagslys/mørke efter ønske i menuen Indstillinger > Indstilling af apparatet > Mnitrindstillinger > Indstil lysstyrke se afsnittet Mnitrindstillinger). Særlige destinatiner Krt I denne udvalgsliste vælger De, hvilke kategrier af særlige destinatiner der skal vises i krtvisningen. Gennemsøg listen med knapperne g, g tryk på knappen eller ved siden af kategrien af særlig destinatin: Visningsstatussen ændres i verensstemmelse hermed, g udvalget verføres til krtet. Splitscreen I denne udvalgsliste vælger De, hvilke kategrier af særlige destinatiner der skal være mulighed fr at vælge direkte på Splitscreen (udvalgsmdus kategri af særlig destinatin). Gennemsøg listen med knapperne g, g tryk på knappen eller ved siden af kategrien af særlig destinatin: Visningsstatussen ændres i verensstemmelse hermed, g udvalget verføres til udvalgstasterne på Splitscreen. Fretrukne tankstatiner I denne udvalgsliste vælger De, hvilke tankstatiner der skal vises på krtet g Splitscreen. Gennemsøg listen med knapperne g, g tryk på knappen eller ved siden af tankstatinen fr at ændre visningsstatussen. Tip Med knappen Deaktiver alle resp. Aktiver alle nederst i udvalgsmenuen kan De ændre statussen fr alle tilgængelige indtastninger glbalt. 2D-krtindstilling Krt rettet md nrd I mdus Krt rettet md nrd vises krtet altid rettet md nrd: I praksis kan Deres kørselsretning altså afvige fra krtets retning g endda vise i den mdsatte retning. 47

52 Tilpasning af indstillingerne Krt rettet i kørselsretningen I mdus Krt rettet i kørselsretningen drejer krtet sig altid i den aktuelle kørselsretning: Afhængigt af zm-graden kan det altså frekmme, at reginen eller landet, De netp kører igennem, vises vippet m på siden eller stående på hvedet i skærmbilledet. Optimeret I mdus Optimeret er krtet rettet md nrd eller i kørselsretningen, alt afhængigt af krtets målestk. I praksis betyder det: Ved høje zm-grader (stærk frstørrelse af krtudsnittet) bliver krtet vist i kørselsretningen g letter dermed rientering efter mgivelserne. Ved ringe zm-grad (minimal frstørrelse af krtudsnittet drejes krtet autmatisk således at nrd altid er rettet pefter. Denne mdus frbedrer versigten g frhindrer at lande g reginer står på hvedet i visningen. Tip Omstillingen mellem 2D- g den vippede 3D-krtvisning kan kun udføres direkte med kmpas-symblet i skærmbilledet. 3D-elementer Hvis De har aktiveret 3D-krtvisningen via kmpas-symblet på krtet, har De følgende visningsptiner. Herved vises visningen altid i kørselsretningen. Ingen I mdus Ingen vises krtet kun vippet, men indehlder ingen infrmatiner vedrørende mgivelsernes tpgrafi. Bygninger I mdus Bygninger vises udvalgte særlige destinatiner langs strækningen tredimensinalt fr at frbedre rienteringen. Højdeprfil I mdus Højdeprfil vises mgivelserne langs strækningen sm højderelief. Bygninger g højdeprfil I mdus Bygninger g højdeprfil vises udvalgte særlige destinatiner inden fr et højderelief. Fr de følgende indstillinger kan De med knappenflere indstilinger gå til næste side i menuen Visning. Tidsfrmat 24 h Alle tidsinfrmatiner i navigatinssftwaren vises i 24-timers-frmat. 12 h Alle tidsinfrmatiner i navigatinssftwaren vises i 12-timers-frmat (AM/PM) Autmatisk nedblænding Denne ptin er udelukkende relevant, hvis Deres navigatinsapparat kører på batteridrift g medfører, at Deres apparat bruger mindre strøm g dermed frlænger batteriets levetid. Standard I mdus Standard nedblændes skærmens lysstyrke autmatisk (dagslys: Lysstyrke nat; 48

53 Tilpasning af indstillingerne Autzm mørke: Reduceret lysstyrke nat), hvis apparatet ikke betjenes i 30 sekunder, g der ikke er umiddelbart frestående manøvrer. Ved betjening af apparatet eller ved frestående manøvrer (persnbil/mtrcykel: inden fr 5 kilmeter; cykel: inden fr 750 meter), indstilles skærmens lysstyrke autmatisk til den Lysstyrke dag, sm De har defineret i apparatindstillingerne (se afsnittet Mnitrindstillinger). Derefter nedblændes skærmen igen. Intelligent I mdus Intelligent er der mulighed fr at indstille skærmens lysstyrke ved kørsel i mørke yderligere: Afhængig af afstanden til næste manøvre skifter skærmens lysstyrke autmatisk mellem min. lysstyrke (hvis afstanden til næste manøvre er ver 5 kilmeter), en reduceret Lysstyrke nat (hvis afstanden til næste manøvre er 2,5 til 5 kilmeter) g denlysstyrke nat (hvis afstanden til næste manøvre er under 2,5 kilmeter, eller hvis apparatet betjenes), sm De har defineret i apparatindstillingerne. Derefter nedblændes skærmen igen. Høj Det aktuelle krtudsnit frstørres i en høj zm-grad. Mellem Ved aktiv autzm-funktin frstørres det aktuelle krtudsnit i den mellemste zm-grad, hvis der skal udføres en manøvre. Lav Det aktuelle krtudsnit frstørres i en lav zm-grad. Krtelementer Med denne ptin kan De tilpasse visningen af krtelementerne (kmpas-, zm-, lydstyrke- g, hvis dette er til rådighed i Deres apparat, Bluetth-tasterne) i krtversigten. Skjul Når denne ptin er aktiv, skjules alle krtelementer autmatisk, hvis skærmen ikke betjenes i 20 sekunder. Når De trykker på skærmen igen, vises krtelementerne straks igen: fr at betjene krtelementerne skal De dg trykke på den enkelte knap igen. Vis Hvis denne ptin er aktiv, er alle krtelementer altid synlige på skærmbilledet. Når De trykker på en af knapperne, kaldes den pågældende funktin med det samme. Transparent Når denne ptin er aktiv, vises alle krtelementer transparent, hvis skærmen ikke betjenes i 20 sekunder. Når De trykker på skærmen igen, vises krtelementerne nrmalt igen med det samme: hvis De trykker på en af de transparente knapper, kaldes den pågældende funktin med det samme. Vejkrydsvisning Med denne ptin kan De ændre krtvisningen før manøvrer. Afhængigt af afstanden til manøvren kan De få vist en frstørret visning af næste vejkryds i stedet fr krtet, hvrpå plysningerne m, hvr De skal dreje, fremhæves detaljeret. Aktiveret Når denne ptin er aktiv, vises vejkrydset afhængigt af afstanden til næste manøvre på hele skærmen, g ruteføringen fr dette vejkryds markeres. Når Vejkrydsvisning er aktiv, kan krtelementerne til zm, kmpas g håndfri ikke betjenes. Når manøvren er verstået, skifter skærmbilledet autmatisk tilbage til den tidligere indstilling. 49

54 Tilpasning af indstillingerne Deaktiveret Når denne ptin er aktiv, vises ruteføringen på den aktive krtvisning. Alle krtelementer kan betjenes under manøvren. Tilpasning af sprgindstillinger I denne undermenu tilpasser De sprgindstillinger. Sprg Menusprget i navigatinssftwaret indstilles på frhånd ved valg i den landespecificerede installatinsfil hhv. ved valg af sprg under installatinen. Hvis der på frhånd er installeret flere sprg på Deres navigatinsapparat, kan De vælge et andet sprg ved at trykke på den ønskede indtastning i den viste valgliste her. Tip En senere installatin af et andet sprg er mulig med valg af landespecifikke installatinsfiler i GPal Assistant (se Handlinger via Cntent Imprt Wizard). Tastaturudvalg ABC De alfanumeriske indtastninger (fx. af lande-, by-, gadenavne) udføres på et tastatur med et alfabetisk rdnet standard-tastaturlayut. QWERTZ Rækkefølgen af tasterne ændres til et skrivemaskine- g cmputertastatur med QWERTZ-layut i verensstemmelse med standarden i det tysktalende mråde samt Plen g Tjekkiet. QWERTY Rækkefølgen af tasterne ændres til et skrivemaskine- g cmputertastatur med QWERTY-layut i verensstemmelse med standarden i det engelsksprgede mråde, Skandinavien, Italien, Tyrkiet, Prtugal g Hlland. AZERTY Rækkefølgen af tasterne ændres til et skrivemaskine- g cmputertastatur med AZERTYlayut i verensstemmelse med standarden i de fransktalende lande. Kyrillisk Rækkefølgen af tasterne ændres til et russisk-kyrillisk tastatur. Græsk Rækkefølgen af tasterne ændres til et græsk-kyrillisk tastatur. Islandsk Rækkefølgen af tasterne ændres til et tastaturudvalg, der er tilpasset til islandske frhld. Talte anvisninger Gadenavne Når denne ptin er aktiveret, udtales gadenavnet fr den næste manøvre. Trafikmeldinger Når denne ptin er aktiveret, udtales der trafikmeldinger. 50

55 Tilpasning af indstillingerne Retninger Når denne ptin er aktiveret, udtales retningsanvisningen fr den næste manøvre. Tilpasning af prgramindstillingerne I denne undermenu tilpasser De anvendelsesspecifikke parametre. TMC-Indstillinger I denne undermenu kan De indrette mdtagelsen af TMC-, TMCpr-, V-Trafic- g Trafficmaster-, hvis disse tjenester står til rådighed i den aktuelle versin af Deres navigatinssftware. Sendersøgning Anmærkning TMC er en digital radi-infrmatinstjeneste til transmissin af trafikfrstyrrelses-meldinger via Radi Data System (RDS) g kan interpreteres af Deres navigatinsapparat. TMC benytter infrmatiner fra plitiet, fra kø-meldere, fra autmbilklubber eller fra andre tilgængelige kilder. Hvis Deres navigatinsapparat er udstyret med Premium TMC, har De mulighed fr at mdtage endnu mere nøjagtige TMC-infrmatiner, der leveres af frskellige udbydere alt efter, hvilket land De befinder Dem i, g sm nrmalt kster penge. Med Deres Medin GPal kan De mdtage g bruge disse infrmatiner gratis. I Tyskland drejer det sig bl.a. m TMCpr, i Frankrig m trafiktjenesten V-Trafic g i Strbritannien m Trafficmaster. TMCpr er i mdsætning til traditinel TMC baseret på infrmatiner fra datasensrer på mtrvejsbrer, sensrer, sm er integreret i kørebanen samt køretøjer med Flating-Car-Data-Technik (FCD). Mdtagekvaliteten af TMC(pr)-Signalet vises i statusvisningen i den øverste kant af krtet. Autmatisk Deres navigatinsapparat søger autmatisk efter en sender. Når denne funktin er aktiv, er knapperne g til valg af frekvens deaktiverede. Ved en frringelse af mdtagekvaliteten, søges der med det samme efter en ny sender. Manuel Ved den manuelle sendersøgning kan De indstille en fast TMC-sender med knapperne g. Ved en frringelse af mdtagekvaliteten, søges der med det samme efter en ny sender. TMC-Udbyder Alle Deres navigatinsapparat mdtager TMC- såvel sm Premium TMC-meldinger på samme tid: TMCpr-trafikinfrmatiner vises med en særlig markering i listevisningen. Tidszne Premium TMC Deres navigatinsapparat mdtager udelukkende Premium TMC-meldinger, TMCpr, V- Trafic eller Trafficmaster (såvidt til rådighed i Deres apparat). Navigatinssftwarets tidszne indstilles på Greenwich Mean Time. Denne indstilling svarer til tidsznen Edinburgh, Lissabn, Lndn. 51

56 Tilpasning af indstillingerne Tidsznen frindstilles på GMT+1:00 (Greenwich Mean Time plus 1 time). Disse indstilling svarer til tidsznen Amsterdam, Berlin, Rm. Tidsznen indstilles på Greenwich Mean Time plus 2 timer. Denne indstilling svarer til tidsznen Athen, Istanbul, Minsk. Tidsznen indstilles på Greenwich Mean Time plus 2 timer. Denne indstilling svarer til tidsznen Helsinki, Kiew, Riga, Sfia. Tidsznen indstilles på Greenwich Mean Time plus 3 timer. Denne indstilling svarer til tidsznen Mskva, Sankt Petersbrg, Vlggrad. Tidsznen indstilles på Greenwich Mean Time plus 4 timer. Denne indstilling svarer til tidsznen Samara. Tidsznen indstilles på Greenwich Mean Time plus 5 timer. Denne indstilling svarer til tidsznen Jekaterinburg. Tidsznen indstilles på Greenwich Mean Time plus 6 timer. Denne indstilling svarer til tidsznen Omsk. Tidsznen indstilles på Greenwich Mean Time plus 7 timer. Denne indstilling svarer til tidsznen Krasnjarsk. Tidsznen indstilles på Greenwich Mean Time plus 8 timer. Denne indstilling svarer til tidsznen Irkutstk. Sikkerhedsmdus Aktiveret Med denne ptin aktiverer De sikkerhedsmdus: Sikkerhedsmdus afbryder betjening af apparatet via tuchscreenen under kørslen g frhindrer dermed, at Deres pmærksmhed afledes fra trafikken. Aktivt krt Deaktiveret Med denne ptin deaktiverer De sikkerhedsmdus: Det er dermed gså muligt betjene apparatet via tuchscreenen under kørslen. Her bliver udvalget af det aktuelt aktive krtmateriale vist. Såfremt De har installeret yderligere krtmateriale på Deres navigatinssystem, kan De her udvælge alternative krt. Optagelse GPS-spr Deaktiveret Den tilbagelagte strækning gemmes ikke sm GPS-spr på Deres navigatinsapparat. Enhed Aktiveret Hvis De vælger denne ptin, ptages den aktuelle rute fra dette øjeblik. Optagelsen stppes, hvis De nulstiller infrmatinerne i visningen Tripinf (se afsnittet Tripinf) eller vælger ptinen Optag GPS-spr: Deaktiveret. Kilmeter Alle strækningsdata er baseret på metersystemet. Alle angivelser af distancer på skærmbilledet er baseret på kilmeter/meter-frmatet. 52

57 Tilpasning af indstillingerne Miles Alle strækningsdata er baseret på amerikanske mål. Alle angivelser af distancer på skærmbilledet er baseret på miles/ft-frmatet. Versinsplysninger Med denne knap vises prducent- g versinsinfrmatiner i det aktuellt installerede Krtmateriale. Nederst i skærmbilledet får De desuden vist versinsinfrmatiner m den sftwareversin, der er installeret på Deres apparat. Tilpasning af apparatindstillingerne Følgende indstillingsmenuer står her til rådighed. Lydstyrke Mnitrindstillinger Energiptiner Security (afhængig af apparatet) FM-transmitter (afhængig af apparatet) Fabriksindstillinger Tip med stiften på en af knapperne fr at åbne die respektive undermenuer. Fr at lukke en menu igen, tip med stiften på knappen. Lydstyrke I denne undermenu kan De indstille lydstyrken individuelt fr talen, tasteklik samt gengivelsen af MP3-filer med ekstratilbehøret MP3 Player. Den her indstillede lydstyrke gælder ligeledes fr gengivelse via den interne højttaler samt øretelefnstikket i navigatinsapparatet. Med knapperne g kan De individuelt hæve eller sænke lydstyrken i udgangene i syv niveauer. På det nederste niveau er udgangen af signalet stillet på lydløst. Mnitrindstillinger I denne undermenu kan De individuelt tilpasse lysstyrkeindstillingerne til dag-/natdrift samt gennemføre en kalibrering af billedskærmen.. Hvis De trykker på knappen Indstil lysstyrke, kan De hæve eller sænke Lysstyrkeniveau Dag g Lysstyrkeniveau Nat i tte niveauer med knapperne g. Dags-/natvisningen i visningsindstillingerne bygger på værdierne, der er indtastet her (se side 46). Hvis De trykker på knappen Kalibrer mnitr kan De påny kalibrere tuchscreen en på Deres navigatinsapparat. Dette er nødvendigt, hvis tuchscreen en ikke mere reagerer i verensstemmende med den udførte indtastning: Fr eksempel kan tilrdningen af tasterne afvige fra de tilhørende tegn eller givne kmmander. Fr at gennemføre en kalibrering, følg instruktinerne på billedskærmen ved at trykke på destinatinskrydserne. Afsluttende vertager De de nye indstillinger ved at trykke på billedskærmen igen. 53

58 Tilpasning af indstillingerne Anmærkning Hvis De frmaterer Flash-hukmmelsen på Deres navigatinsapparat, fr fx. at gennemføre en aktualisering af en ny sftwareversin, skal billedskærmen under installatinen gså kalibreres påny (se gså apparathåndbgen). Lysstyrke-indstillingerne gemmes g bliver ved næste start af Deres navigatinssystem indstillet på den gemte værdi. Cmfrt Light (hvis dette er til rådighed i Deres apparat) er en LED, der er integreret i Deres navigatinsapparat, g sm særligt ved kørsel m natten giver et behageligt lys g dermed en mere afslappende kørsel. Via den tilhørende udvalgsmenu kan De skifte mellem følgende ptiner: Tændt Cmfrt Light-LED'en er aktiv døgnet rundt. Slukket Cmfrt Light-LED'en er inaktiv døgnet rundt. Autmatisk Cmfrt Light-LED'en aktiveres/deaktiveres autmatisk afhængigt af, m det er dag eller nat. Energiptiner I denne undermenu kan De tilpasse energiptinerne til drift med batteri g ekstern strømfrsyning. Nedenfr på billedskærmen vises med en bjælkegrafik batteriets aktuelle ladetilstand. Hvis De trykker på udvalgsmenuen under indtastningen I pladeren kan De i den tilhørende, viste menu vælge en af følgende ptiner fra listen: Deaktiveret Navigatinsapparatet slukkes først, når kapaciteten af det interne batteri er brugt p er. 15/30/45 Minutter/ 1/2 timer Hvis navigatinsapparatet hverken betjenes eller udfører ngen aktuel ruteføring, slukker det efter den valgte varighed i beredskabsmdus: Hvis De trykker på tænd-/slukknappen, aktiveres apparatet igen g den sidste aktive skærmbillede vises. Hvis De trykker på udvalgsmenuen under indtastningen Batteridrift kan De i den tilhørende, viste menu vælge en af følgende ptiner fra listen: Deaktiveret Navigatinsapparatet slukkes først, når kapaciteten af det interne batteri er brugt p. 15/30/45 Minutter/ 1/2 timer Hvis navigatinsapparatet hverken betjenes eller udfører ngen aktuel ruteføring, slukker det efter den valgte varighed i beredskabsmdus: Hvis De trykker på tænd-/slukknappen, aktiveres apparatet igen g den sidste aktive skærmbillede vises. I menuen Sluk autmatisk fastlæger De, hvrdan apparatet frhlder sig, når strømfrsyningsstikket fjernes under pladingen. Deaktiveret Apparatet frbliver tændt, uafhængigt af strømfrsyningens status, indtil den interne strømkilde er pbrugt. Hér gælder de indstillinger, sm De har defineret fr energiptinen Batteridrift (se venfr). 1 minut Hvis De tipper på ptinen 1 minut i listen, slukkes apparatet autmatisk et minut efter at ladestikket er blevet trukket ud. 54

59 Tilpasning af indstillingerne 2 minut Hvis De tipper på ptinen 2 minut i listen, slukkes apparatet autmatisk et minut efter at ladestikket er blevet trukket ud. 5 minut Hvis De tipper på ptinen 5 minut i listen, slukkes apparatet autmatisk et minut efter at ladestikket er blevet trukket ud. Hvis die ikke har udvalgt Sluk autmatisk: Deaktiveret viser Deres navigatinsapparat følgende skærmbillede efter at strømfrsyningsstikket blev trukket ud. Med tasten Med tasten Med tasten vender tilbage til det skærmbillede, sm var aktivt, før stikket blev trukket ud. slukkes apparatet. startes apparatet på ny. Hvis De ikke fretager ngen indtastning, skifter apparatet til standby-mdus efter 5 minutter. Anmærkning Vær pmærksm på, at denne funktin kun står til rådighed på bestemte typer apparater. I menuen Autmatisk til kan De definere, hvrdan apparatet skal frhlde sig, når det er i standby-mdus, g stikket tilsluttes til strømfrsyningen. Aktiveret Apparatet aktiveres autmatisk, når det tilsluttes til strømfrsyningen. Deaktiveret Apparatet frbilver i standby-mdus, når det tilsluttes til strømfrsyningen. Security Deres navigatinssystem giver mulighed fr spærring af apparatet med et brugerdefinieret passwrd. Yderligere infrmatiner m Security-indstillinger finder De i apparathåndbgen. Anmærkning Vær pmærksm på, at denne indstilling kun står til rådighed fr bestemte typer apparater. 55

60 Tilpasning af indstillingerne FM-sendere Yderligere infrmatiner m FM-sender-indstillingerne finder De i apparatets håndbg. Anmærkning Vær pmærksm på, at denne indstilling kun står til rådighed fr bestemte typer apparater. Fabriksindstillinger Med denne knap kan De sætte apparatindstillingerne tilbage til fabrikstilstanden. Da slettes blandt andet alle persnlige indstillinger såsm favritter eller de sidste indtastede destinatiner: Denne funktin bør kun udføres, hvis disse infrmatiner ikke mere er af vigtighed. Hvis De trykker på knappen, viser Deres navigatinsapparat en bekræftelsesmelding. Tryk på knappen, fr at gendanne fabriksindstillingerne: Ellers kan De afbryde prcessen med knappen. Efter genstarten skal De først vælge sprg i sftwaret. Desuden har De efter starten af navigatinssftwaret igen mulighed fr, at lære Deres navigatinssystem bedre at kende med en krt indledning: Hvis De vil, kan De gså springe disse skridt ver, fr direkte at betjene Deres navigatinssystem. Fr de følgende indstillinger kan De med knappen Flere indstillinger gå til næste side i menuen Indstillinger. Tilpasning af særfunktiner Advarselstavler Aktiveret Når denne ptin er aktiveret, vises advarselstavler under kørslen fr at gøre pmærksm på farlige strækninger g særlige trafikale frhld. Deaktiveret Hvis denne ptin ikke er aktiveret, vises der ingen grafiske advarsler m farlige strækninger g særlige trafikale frhld. Hastighedsadvarsel Ingen advarsel Infrmatinerne m den højest tilladte hastighed i de respektive strækningsafsnit i krtmaterialet gives hverken til kende på billedskærmen eller med et akustisk advarselssignal ved verskridningen. Kun visning Den højest tilladte hastighed i dette strækningsafsnit vises på krtet, men Deres navigatinssystem giver intet akustisk advarselssignal ved verskridning. Ved 5 km/t (alternative indstillinger: 10/15/20/25/30 km/t) Den højest tilladte hastighed i dette strækningsafsnit vises på krtet. Derudver giver Deres navigatinssystem et akustisk advarselssignal, når De verskrider den tilladte maksimalhastighed med det valgte antal km/h. 56

61 Tilpasning af indstillingerne Anmærkning Alt efter udvalget af længdefrmatet i menuen Prgramindstillinger > Enheder (se Tilpasning af prgramindstillingerne) bliver verskridelsen af maximumhastigheden målt g angivet i Kilmeter i timen (kilmeter) eller miles i timen (miles). Den reelt målte verskridelse af hastighedsbegrænsningen rienterer sig imidlertid efter måleenheden, der er angivet i krtet g i de respektive lande er gyldig. Ved en ruteføring i England bliver verskridelsen altså målt i miles, selv m måaleenheden Kilmeter er udvalgt. Indstillingshjælp Via denne knap startes indstillingshjælp: Indstillingshjælp hjælper Dem med at vælge de passende indstillinger fr Deres navigatinsapparat: Tilpasningen af indstillingerne sker trin fr trin ved at navigere mellem de frskellige indstillingsptiner med tasterne g. De kan til enhver tid kalde indstillingshjælp g lukke den med knappen : De indstillinger, der er fretaget indtil dette tidspunkt, verskriver de hidtil gyldige indstillinger fr Deres navigatinsapparat. Anmærkning I Enkel mdus kan De kalde indstillingshjælp direkte via knappen af samme navn i navigatinsmenuen g dermed tilpasse de grundlæggende indstillinger fr Deres navigatinsapparat. 57

62 Tilpasning af indstillingerne Tilpasning af Quick-Menu-indstillingerne Quick-Menuen står Dem til rådighed via knappen i det nederste højre hjørne af krtvisningen g giver direkte adgang til funktiner, sm die ellers kun kan betjene ver de nrmale menu er. Anmærkning I Enkel mdus har De kun adgang til alle udvidede funktiner g indstillinger fr Deres navigatinsapparat via Quick-Menuen. Tilrdningen mellem funktin g Quick-Menu-knappen er den samme i enkel g udvidet mdus. De kan altså fx tilrdne ptinen Spær rute til en af Quick-Menu-knapperne: Når De trykker på knappen, vil De fremver gå direkte til indtastningen af Spærringens længde i Rutemanager. De kan på samme vis tilrdne applikatinen Travel Guide fra menuen Andet til en anden Quick-Menuknap, så De kan kalde denne applikatin direkte. Det er såldes muligt at knfigurere p til fire fte anvendte funktiner g starte dem hurtigt via Quick-menu-knapperne. Gå frem på følgende måde fr at tilrdne funktiner til knapperne i Quick-Menu en. 1. Tip med stiften på knappen Quick-Menu-Indstillinger i fdlisten i Quick-Menu. Derefter vises en meddelelse, sm beder Dem m at vælge en af tasterne i skærmbilledet fr at ændre dens funktin. 2. Tryk på en vilkårlig knap, fr at indrette en ny funktinstildeling eller ændre den eksisterende tildeling. 3. Tryk på i billedskærmen Quick-Menu-Indstillinger knappen til hvedgrupperne, der tilhører den ønsket funktin. Følgende hvedgrupper står til udvalg: Destinatinsangivelse Særlige destinatiner Ruteinfrmatin Indstillinger Andet Yderligere visninger 4. Tip med stiften inden fr den udvalgte hvedgruppe på knappen til den ønskede funktin. Tilrdningen mellem denne funktin g Quick-Menu-knappen bliver nu indrettet. Hvis De vil frlade dette skærmbillede uden at fretage valg, skal De trykke på knappen. 58

63 GPal Navigatr 5.5 Kapitel 6: Manuel installatin g ibrugtagning I udleveringstilstanden er styresystemet Windws CE allerede installeret på Deres navigatinsapparat. Desuden er eventuelle første sftwarekmpnenter allerede frinstalleret, såsm navigatinssftwaret eller krtmaterialet til frskellige lande (versinsafhængigt) på apparatet eller det medleverede hukmmelseskrt. Hvis det ikke er tilfældet, skal navigatinssftwaret samt krtmaterialet, der er nødvendig til ruteplanlægningen, først installeres, før De kan tage Deres navigatinssystem i drift. Hvis De udfører en aktualisering g vil installere et senere købt navigatinssftware eller ydeligere krt- hhv. POI-data på Deres navigatinsapparat, skal De fjerne de enkelte eller alle de installerede filer på Deres apparat, fr at kunne installere det nye sftware. Følgende sftware kan installeres manuelt af brugeren: Navigatinssftware GPal Navigatr Krtmateriale i frm af PSF-filer Specielle destinatinsinfrmatiner (POI-data) i frm af PSF-filer Talegenkendelses-data i frm af TSD-filer (afhængig af apparatet) Tip Selvm en manuel installatin er mulig, vil vi gerne anbefale Dem at gennemføre verførsel g aktualisering af sftwarekmpnenter på Deres navigatinssystem med det leverede sftware GPal Assistant, sm De kan installere på Deres PC. Installatinen g dataudvekslingen via GPal - Assistant beskrives i det næste kapitel. Den manuelle verførsel af sftware-kmpnenterne fra CD/DVD en på Deres mbile navigatinsapparat følger i Windws Stifinder på Deres PC. Vælg en af de t følgende metder, fr at udveksle data mellem Deres navigatinssystem g Deres PC: Når De har installeret sftwaret Micrsft ActiveSync fra CD/DVD en, kan De tilslutte Deres navigatinsapparat med det leverede USB-kabel direkte til en USB-prt på Deres PC, fr at synkrnisere de ønskede filer. I så fald har De direkte adgang til den interne flash-hukmmelse på Deres navigatinsapparat. Hvis Deres PC har et krtindlæsningsapparat, kan De indsætte det leverede eksterne hukmmelseskrt deri direkte g filerne skubbes manuelt i Stifinderen. I dette tilfælde har De ingen direkte adgang til den interne flash-hukmmelse i Deres navigatinsapparat. Igangsætning fr første gang Afhængigt af versinen af Deres navigatinssystem, blev det nødvendige sftware til driften eventuelt ikke frinstalleret på Deres navigatinsapparat, men befinder sig på det vedlagte hukmmelseskrt: I så fald skal sftwaret installeres, fr at De kan tage Deres navigatinssystem i brug. Gå frem på følgende vis, fr at gennemføre installatinen: 1. Tag hukmmelseskrtet frsigtig ud af frpakningen. Pas på at kntakterne ikke berøres eller snavses til: Ellers er en dataverførsel eventuelt ikke mere mulig. 2. Indsæt hukmmelseskrtet i hukmmelseskrt-stikket på Deres navigatinsapparat, indtil man kan høre, at det sidder fast 3. Tænd fr navigatinsapparatet, ved at trykke på tænd-/sluk-knappen på apparatet (se apparatbrugsanvisning). 59

64 Manuel installatin g ibrugtagelse Installatinen af de nødvendige sftwarekmpnenter følger nu autmatisk. Hvis De tænder Deres navigatinsapparat, uden at indsætte det vedlagte hukmmelseskrt, viser navigatinssystemmet følgende skærmbillede. Indsæt hukmmelseskrtet i Deres apparat g tryk på knappen, fr at indlede den autmatiske installatin. Efter afslutning af installatinen vises der på startbilledeskærmen på Deres navigatinssystem, hvr De har adgang til de frskellige funktiner sm navigatin m.m. Geninstallatin g aktualisering af sftwaret Hvis De vil, kan De fjerne alle eller enkelte applikatiner sm navigatinssftware eller krtmateriale fra hukmmelsen på Deres navigatinsapparat (se gså apparatbrugsanvisning). Dette er eksempelvis nødvendigt, hvis en aktuel versin af GPal -Navigatr-Sftware, sm De har købt senere skal installeres. Sftwaret til geninstallatin/aktualisering befinder sig i mappen Installatin på CD/DVD en g kan ved hjælp af det medleverede hukmmelseskrt verføres på navigatinsapparatet. Gå frem på følgende vis, så navigatinssftwaren kan installeres manuelt på det eksterne hukmmelseskrt: 1. Hvis De ikke allerede har gjrt det, så tag hukmmelseskrtet frsigtigt ud af emballagen g sæt det frsigtigt ind i pc'ens krtlæser (internt eller eksternt): Hvis krtet er isat krrekt, vises dets indhld i et nyt vindue af Windws Stifinder. Hvis indhdet ikke vises autmatisk, så åbn bibliteket manuelt. 2. Åben CD/DVD-drevet på Deres PC g læg CD/DVD en ind. Hvis Setup Assistant på CD/DVD en starter autmatisk, afslut den. 3. Åbn bibliteket fr CD/DVD-drevet med kntekstmenuen, sm åbnes med et klik på højre musetaste, g skift her til bibliteket Installatin. 4. Kpier alle mapper g filer ind i denne frtegnelse. 5. Skift til det eksterne hukmmelseskrts frtegnelsesvinduet g tilføj det kpierede indhld der. Fr at installere sftware fra hukmmelseskrtet på Deres navigatinsapparat skal De følge de trin, der er beskrevet i afsnittet Ibrugtagning. Anmærkning Før De kan installere det nye sftware på Deres navigatinsapparat, skal De fjerne de gamle sftwarekmpnenter. Infrmatiner m dette finder De i brugsanvisningen til Deres navigatinsapparat. 60

65 Manuel installatin g ibrugtagelse Overførsel af krtmaterialet g POI-data til hukmmelseskrtet Uafhængigt af navigatinssftwaret kan De gså installere ydeligere krt- g POI-data på Deres apparat eller erstatte eksisterende filer med aktuelt materiale fra en senere købt CD/DVD. Deres navigatinsapparat kan kun indlæse disse data autmatisk, hvis de ligger på hukmmelseskrtet i mappen MapRegins. Anmærkning Før De køber yderligere krt- eller POI-materiale via GPal-Shp-Prtal, skal De sikre Dem, at datapakkerne er kmpatible med Deres installerede GPalsftwareversin: De kan finde plysninger m kmpatibilitet på shppen under prduktbeskrivelsen til dataene. Gå frem på følgende vis, fr at verføre krtmateriale g POI-data til hukmmelseskrtet: 1. Sæt hukmmelseskrtet i krtindlæsningsapparatet (internt eller eksternt) på Deres PC: Hvis krtet er isat krrekt, vises dets indhld i et nyt vindue af Windws Stifinder. Hvis indhdet ikke vises autmatisk, så åbn bibliteket manuelt. 2. Åben CD/DVD-drevet på Deres PC g læg CD/DVD en ind. Hvis Setup Assistant på CD/DVD en starter autmatisk, afslut den. 3. Åben frtegnelsen på Deres CD/DVD-Drev g skift der til frtegnelsen MapRegins. 4. Kpier her alle ønskede filer med endelsen.psf: Filnavnet viser, hvilke regin krtplysningerne refererer til. 5. Skift i frtegnelsesvinduet det eksterne hukmmelseskrt g lav her en ny mappe med betegnelsen MapRegins. 6. Tilføj De nu alle kpierede filer i denne mappe. Gå frem på følgende vis, fr yderligere at kpiere POI-dataene fra den indlagte CD/DVD til hukmmelseskrtet: 1. Åben mappen POI i frtegnelsen på Deres CD/DVD-drev. 2. Kpier de ønskede filer. 3. Skift til frtegnelsesvinduet MapRegins på det eksterne hukmmelseskrt g tilføj det kpierede indhld her. Fr at installere krtmateriale g/eller data fr særlige destinatiner fra hukmmelseskrtet på Deres navigatinsapparat skal De følge de trin, der er beskrevet i afsnittet Ibrugtagning. Anmærkning Fr at kunne installere nyt krtmateriale g/eller de POI-data på Deres navigatinsapparat, skal de gamle filer (delvist) fjernes. Infrmatiner m dette finder De i brugsanvisningen til Deres navigatinsapparat. Være desuden pmæksm, at det kun er muligt at verføre filer fra hukmmelseskrtet g/eller den interne hukmmelse til Deres navigatinsapparat (se næste afsnit), hvis der står nk fri hukmmelse til rådighed der. Unter visse mstændigheder skal De slette ikke nødvendige filer, fr at skaffe mere hukmmelsesplads. 61

66 Manuel installatin g ibrugtagelse Overførsel af data til den interne hukmmelse på navigatinsapparatet Deres mbile navigatinsapparat råder ver en intern, permanent hukmmelse, der befinder sig i mappen My Flash Disk. Denne hukmmelse kan anvendes til at verføre navigatinssftware, krtmateriale, trafiktæthedsdata, data til tredimensinal krtvisning*, vejkrydsvisninger* g eller talegenkendelsesdata* (*hvis dette er til rådighed i Deres apparat) til Deres apparat g efterfølgende installere det. Frudsætningen fr dette er imidlertid, at De først installerer sftwaret Micrsft ActiveSync manuelt eller med Setup Assistant på Deres PC fra den medleverede CD/DVD. Desuden skal Deres navigatinsapparat frbindes med PC en via det leverede USB-kabel. Tip Sm alternativ til dataverførsel via ActiveSync kan de aktuelle udgaver af navigatinsapparaterne anvendes sm USB-lagringsmedier via Windws: Med masselagermdus pnås en betydeligt højere datahastighed, hvrfr dette er at fretrække frem fr verførsel via ActiveSync. De finder yderligere infrmatiner m masselagermdus (hvis dette er til rådighed i Deres apparat) i apparatets håndbg. De følgende beskrivelser kan principielt gså udføres i masselagermdus, dg vises mappen My Flash Disk i Windws Explrer sm separat drev g navngives tilsvarende. Gå frem på følgende vis fr at kpiere installatinsfilerne til Deres navigatinssftware ver i den interne hukmmelse på Deres navigatinsapparat: 1. Frbind Deres navigatinssystem via USB-kablet med Deres PC. 2. Når navigatinsapparatet er blevet genkendt, vises dialgbksen Nyt partnerskab: Til verførslen af data er det tilstrækkeligt at registrere Deres navigatinsapparat sm Gæst på Deres pc. Vælg derfr valgmuligheden Nej, g klik derefter på knappen Frtsæt. 3. Vælg indtastningen Mbilt apparat i Deres Windws Stifinder g skift til frtegnelsen My Flash Disk. 4. Klik med den højre musetaste på frtegnelsenn g vælg i kntekstmenuen indtastningen Ny mappe: giv den nye mappe navnet INSTALL g afslut indtastningen med enter-tasten. 5. Wechseln Sie in das Verzeichnis Installatin Ihres CD/DVD-Laufwerks und kpieren Sie alle Dateien und Ordner in diesem Verzeichnis. 6. Skift til frtegnelsen mbilt apparat > My Flash Disk > INSTALL g tilføj de kpierede indhld her. Gå frem på følgende vis fr at kpiere krtmateriale, trafiktæthedsdata g tredimensinalt krtmateriale (hvis dette er til rådighed i Deres apparat) til Deres navigatinsapparats interne hukmmelse: 1. Skift til frtegnelsen MapRegins på Deres CD/DVD-drev g kpier alle de ønskede filer her med endelsen.psf: Filnavnet viser hvilken regin krtplysningerne refererer til. 2. Vælg indtastningen Mbilt apparat i Deres Windws Stifinder g skift til frtegnelsen My Flash Disk. 3. Klik med den højre musetaste på frtegnelsen g vælg i kntekstmenuen indtastningen Ny mappe: Kald den nye mappe MapRegins g afslut indtastningen med enter. 62

67 Manuel installatin g ibrugtagelse Anmærkning Fr at sikre en fejlfri dataverførsel skal De være pmærksm på stavemåden af MapRegins g stave det på præcis samme måde. Ellers genkendes dataene ikke krrekt. 4. Tilføj De nu alle kpierede filer i denne mappe. 5. Fr gså at verføre hhv. trafiktæthedsdata g tredimensinalt krtmateriale (hvis dette er til rådighed i Deres apparat) skal De gå til hhv. frtegnelsen TrafficPattern g DTM på Deres cd/dvd-drev g hér kpiere alle filerne. 6. Skift til frtegnelsen Mbilt apparat > My Flash Disk > MapRegins g tilføj De kpierede indhld her. Gå frem på følgende vis fr at kpiere dataene fr vejkrydsvisningen (hvis dette er til rådighed i Deres apparat) til Deres navigatinsapparats interne hukmmelse: 1. Skift til frtegnelsen ExitViews på Deres cd/dvd-drev, g kpier her filerne far g clse, der passer til display-pløsningen på Deres apparat. 2. Skift til frtegnelsen Mbilt apparat > My Flash Disk > MapRegins. 3. Klik med den højre musetaste på frtegnelsen g vælg i kntekstmenuen indtastningen Ny mappe: Kald den nye mappe ExitViews g afslut indtastningen med enter. 4. Tilføj De nu alle kpierede filer i denne mappe. Hvis De har udvidet Deres navigatinssftware med en pdatering, POI-data eller funktinen "talegenkendelse", skal De verføre de tilhørende filer til den interne hukmmelse på Deres navigatinsapparat: Hver enkelt funktin er først til tilgængelige efter den autmatiske installatin af filerne. Gå frem på følgende vis, fr at kpiere POI- g/eller talegenkendelses-data (afhængig af apparatet) ind i den interne hukmmelse på Deres navigatinsapparat: 1. Fr at verføre POI er, skift til frtegnelsen POI på Deres CD/DVD-drev g kpier de ønskede PSF-filer (fx. htel.de.psf). 2. Skift til frtegnelsen Mbilt apparat > My Flash Disk > MapRegins g tilføj De kpierede indhld her. 3. Fr at verføre talegenkendelses-data (afhængig af apparatet), skift til frtegnelsen TSD på Deres CD/DVD-drev g kpier her Deres landsspecifikke mappe: I mappen Germany TSD befinder der sig eksempelvis talegenkendelses-data til det tysktalende mråde. Hvis De vil, kan De naturligvis gså kpiere talegenkendelses-data /-mapperne til andere lande, fr at så at installere dem på Deres navigatinsapparat. 4. Skift til frtegnelsen Mbilt apparat > My Flash Disk > MapRegins g tilføj De kpierede indhld her. 63

68 GPal Navigatr 5.5 Kapitel 7: Installatin g ibrugtagning med GPal Assistant Ud ver af den manuelle installatin har De muligheden fr at verføre de nødvendige infrmatiner med sftwaret GPal Assistant fra CD/DVD en til Deres mbile navigatinsapparat: GPal Assistant er et specielt værktøj, der gør kmmunikatinen mellem Deres navigatinsapparat g PC en lettere g den valgte verførsel af infrmatinerne bliver betydelig frenklet. Desuden kan De ved hjælp af GPal Assistant verføre GPS-Tracks, sm De har ptaget med navigatinsapparatet fr at gemme dem der eller stille dem andere brugere til rådighed. Fr at kunne anvende GPal Assistant, skal De først installere den på Deres PC. Tip Selvm en manuel installatin g verførsel af infrmatiner på Deres navigatinsapparat er muligt, anbefaler vi Dem, at gøre det via sftwaret GPal Assistant. Installatin af GPal -Assistant-sftwaret Når De lægger den leverede CD/DVD ind i drevet på Deres PC, åbnes der autmatisk en Setup Assistant, sm hjælper Dem ved installatinen af de frskellige sftwarekmpnenter på PC en. Gå frem på følgende vis fr at installere GPal Assistant på Deres PC: 1. Åben CD/DVD-drevet på Deres PC g indlæg den medleverede CD/DVD. Efter indlæsningen af CD/DVD en startes autmatisk Setup Assistant: Følg de videre instruktiner på skærmen. 2. I dialgbksen Vælg kmpnente klikker De nu på markeringsfeltet Medin GPal Assistant (sæt flueben), fr at vælge GPal Assistant til installatinen: Efter behv kan De nu klikke på flere markeringsfelteter, fr at installere ydeligere sftwarekmpnenter (fx. Medin GPal Navigatr, Micrsft ActiveSync, håndbøgerne etc.) på samme tid. Efter udvalget af de ønskede markeringsfelter klik på knappen Frtsæt. Anmærkning Hvis du anvender det aktuelle styrestystem Windws Vista eller Windws 7, er funktinen ActiveSync autmatisk blevet gjrt utilgængeligt, da denne funktinalitet allerede er integreret i styresystemet g ikke behøver at blive installeret separat. 3. I dette dialgvindue skal De angive hukmmelsesstien til installatinen af GPal Assistant: Overtag den angivne sti eller vælg en individuel sti,g klik på Frtsæt. 4. I dette dialgvindue kan De mdøbe mappen individuelt (ikke anbefalet): Klik på knappen Installer, vertag det angivene g installer de udvalgte sftwarekmpnenter på Deres PC. GPal Assistant installeres i prgramfrtegnelsen på Deres PC g står direkte til rådighed efter installatinen. Hvis De på et senere tidspunkt ikke mere har brug fr GPal Assistant, kan De valgfrit fjerne den fra Deres System med kntrllfeltet Systemstyring > Sftware eller med kmmanden Afinstallering i prgramfrtegnelsen Start > Alle prgrammer > Medin GPal Assistant. Til kmmunikatin g dataverførsel med GPal Assistant skal Micrsft ActiveSync installeres på PC en: Installatinen kan gså udføres med Setup Assistant på CD/DVD en. Desuden skal navigatinsapparatet frbindes med PC en via USB. 64

69 Installatin g ibrugtagelse med GPal Assistant Tip ActiveSync skal kun installeres til drift i Windws 2000 SP4 eller Windws XP. I Windws Vista g Windws 7 er de nødvendige sftwarekmpnenter til dataudveksling allerede integreret. Betjeningsverflade af GPal Assistant Efter vellykket installatin starter De GPal Assistant med indtastningen Medin GPal Assistant i mappen Start > Alle prgrammer > Medin GPal Assistant. GPal Assistant s verflade er pdelt i følgende mråder: Menulisten Med menulisten kan De betjene alle grundliggende funktiner i sftwaret. Menuerne er struktureret på følgende vis: Fil Med indtastningen Imprt af GPX-filer kan De imprtere gemte GPS-spr (f. eks. vandreruter) fra et ekstern medie til dit biblitek. Med udvalg af Afslut kan De afslutte GPal Assistant. Handlinger Med indtastningen Imprter filer til bibliteket starter De Cntent Imprt Wizard, der hjælper dem ved verførslen af nyt indhld til bibliteket i Deres GPal Assistant (se Handlinger via Cntent Imprt Wizard). Med indtastningen Søg nu efter prgramupdates kan De lade GPal Assistant autmatisk søge i Internettet efter aktuel sftware til Deres navigatinssystem. Med indtastningen Check fr indhldsaktualisering kan De lade GPal Assistant autmatisk søge efter aktuelt indhld til infrmatinerne, der er i bibliteket. Med indtastningen Input af anvenderinfrmatiner åbner De et dialgfelt, i hvilket De indtaster adressen såvel sm passwrd: Denne infmatin er nødvendig fr indlgning i GPal-Shp-prtalen. 65

Softwaremanual. GoPal Navigator Version 5

Softwaremanual. GoPal Navigator Version 5 Sftwaremanual GPal Navigatr Versin 5 GPal Navigatr Versin 5 Indhldsfrtegnelse KAPITEL 1: START... 1 Velkmst... 1 CD/DVD ens indhld... 1 Systemfrudsætninger... 3 Knventiner i denne håndbg... 3 Tips g advarselshenvisninger...

Læs mere

Softwaremanual. GoPal Navigator Version 5

Softwaremanual. GoPal Navigator Version 5 Sftwaremanual GPal Navigatr Versin 5 GPal Navigatr Versin 5 Indhldsfrtegnelse KAPITEL 1: START... 1 Velkmst...1 CD/DVD ens indhld...1 Systemfrudsætninger...3 Knventiner i denne håndbg...3 Tips g advarselshenvisninger...4

Læs mere

Softwaremanual. GoPal Navigator Version 4

Softwaremanual. GoPal Navigator Version 4 Sftwaremanual GPal Navigatr Versin 4 GPal Navigatr Versin 4 Indhldsfrtegnelse KAPITEL 1. START... 1 Velkmst...1 CD/DVD ens indhld...1 Systemfrudsætninger...3 Knventiner i denne håndbg...3 s g advarselshenvisninger...4

Læs mere

Softwaremanual. GoPal Navigator Version 5.5

Softwaremanual. GoPal Navigator Version 5.5 Sftwaremanual GPal Navigatr Versin 5.5 GPal Navigatr Versin 5.5 Indhldsfrtegnelse KAPITEL 1: START... 1 Velkmst...1 CD/DVD ens indhld...1 Systemfrudsætninger...3 Knventiner i denne håndbg...3 Tips g advarselshenvisninger...4

Læs mere

Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en

Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en INTRODUKTION Micrsft Office Wrd-dkumenter kan gå tabt i visse situatiner. Dkumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en fejl tvinger Wrd til at afslutte, hvis du plever en strømafbrydelse under redigering,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Copyright

Indholdsfortegnelse. Copyright 1 Hvis filer slettes fra prgrammet kan det frårsage at dette ikke længere fungerer. Slet kun filer med det dertil prettede prgramværktøj. Garantien dækker ikke i tilfælde at manuelt slettede filer. Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Vejledning Digital post på Virk.dk

Vejledning Digital post på Virk.dk Vejledning Digital pst på Virk.dk Indbakke g arkiv Sådan får du vist din pst Sådan får du installeret nyeste versin af Adbe Reader Sådan anvender du arkivmapper Pst Åbne pst Slette pst Flytte pst Arkivere

Læs mere

Softwaremanual. GoPal Navigator Version 4

Softwaremanual. GoPal Navigator Version 4 Sftwaremanual GPal Navigatr Versin 4 GPal Navigatr Versin 4 Indhldsfrtegnelse KAPITEL 1. START... 1 Velkmst...1 CD/DVD ens indhld...1 Systemfrudsætninger...3 Knventiner i denne håndbg...4 Tips g advarselshenvisninger...4

Læs mere

Indledning. Side 2 af 13

Indledning. Side 2 af 13 Frside Indledning e-addin er et Excel tilføjelses prgram der nemt kan hente data fra e-cnmic ver i Excel. Fr at bruge det skal du have dit regnskab hs e-cnmic. Hvis du ikke har det kan du prette en gratis

Læs mere

Softwaremanual. GoPal Navigator Version 6

Softwaremanual. GoPal Navigator Version 6 Sftwaremanual GPal Navigatr Versin 6 GPal Navigatr 6 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... I KAPITEL 1: START... 1 Velkmst... 1 CD/DVD ens indhld... 1 Systemfrudsætninger... 3 Knventiner i denne håndbg...

Læs mere

Gmail Beskrivelse af Gmail.

Gmail Beskrivelse af Gmail. 1 Gmail Beskrivelse af Gmail. Åbn Gmail. Klik på Indbakken g klik på pilen(2) fr indstilling af visninger. Vælg Klassisk (3) Hvis der er fr mange etiketter i venstre side, kan de, der ikke bruges så fte,

Læs mere

Microsoft Kinect for Windows Software Development Kit (SDK)

Microsoft Kinect for Windows Software Development Kit (SDK) Micrsft Kinect fr Windws Sftware Develpment Kit (SDK) Disse licensvilkår er en aftale mellem Micrsft Crpratin (eller, afhængigt af hvr De br, et af dets asscierede selskaber) g Dem. De bedes læse dem.

Læs mere

REMOTE BACKUP. Skyfillers Kundemanual. Opsætning... 2. Installation... 2 Log ind... 3 Backup-sets... 4. Datasikring... 7

REMOTE BACKUP. Skyfillers Kundemanual. Opsætning... 2. Installation... 2 Log ind... 3 Backup-sets... 4. Datasikring... 7 REMOTE BACKUP Skyfillers Kundemanual INDHOLD Opsætning... 2 Installatin... 2 Lg ind... 3 Backup-sets... 4 Datasikring... 7 Online datasikring... 7 Lkal datasikring... 7 Gendannelse af data... 9 Gendannelse

Læs mere

Find klubregisteret... 2 Jeg kan ikke se klubregisteret?... 2

Find klubregisteret... 2 Jeg kan ikke se klubregisteret?... 2 Vejledning til klubregister Indhld Find klubregisteret... 2 Jeg kan ikke se klubregisteret?... 2 Grupper g ekstra felter... 3 Opret grupper... 3 Hvad er en gruppe... 3 Opret ekstrafelter... 4 Hvad er standartfelter...

Læs mere

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0 KMD Digital Valgliste Versin 2.1.0 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1 Applikatinen... 3 1.1 Applikatinens rbusthed... 3 1.2 Ansvar fr afvikling... 3 1.3 Evnen til at håndtere fejl... 4 2 Systemversigt...

Læs mere

Softwaremanual. GoPal Navigator Version 5

Softwaremanual. GoPal Navigator Version 5 Sftwaremanual GPal Navigatr Versin 5 GPal Navigatr Versin 5 Indhldsfrtegnelse KAPITEL 1: START... 1 Velkmst...1 CD/DVD ens indhld...1 Systemfrudsætninger...3 Knventiner i denne håndbg...3 Tips g advarselshenvisninger...4

Læs mere

ROUTE 66 Mobile 7 Den første GPS navigations løsning til integration på Symbian S60 Mobiltelefoner

ROUTE 66 Mobile 7 Den første GPS navigations løsning til integration på Symbian S60 Mobiltelefoner Den første GPS navigatins løsning til integratin på Symbian S60 Mbiltelefner Brugsanvisning Versin 1.6 Maj 2006 ROUTE 66: Bedste køb pr. Kilmeter! Cpyright 1993-2006 ROUTE 66. Beskyttede rettigheder. ROUTE

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2015-1.1 Den 7. maj 2015 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Selve pgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit blev påbegyndt den 6. maj 2015 kl. 17:00.

Læs mere

SMART Notebook 11.1 Math Tools

SMART Notebook 11.1 Math Tools SMART Ntebk 11.1 Math Tls Windws perativsystemer Brugervejledning Prduktregistrering Hvis du registrerer dit SMART-prdukt, giver vi dig besked, når der er nye funktiner g sftwarepgraderinger. Registrer

Læs mere

Vejledning til Plakater

Vejledning til Plakater Vejledning til Plakater Når du er lgget ind, finder du plakatskabelnerne ved at klikke skabelner g derefter Plakat. Under teksten plakater finder du tre ikner. Det er skabelner til tre frskellige plakater:

Læs mere

AU Timeløn. Timelønnede medarbejdere - Vejledning. TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk. Version 3.0

AU Timeløn. Timelønnede medarbejdere - Vejledning. TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk. Version 3.0 AU Timeløn Timelønnede medarbejdere - Vejledning TIMEmSYSTEM ApS Link: https://au.mtime.dk Versin 3.0 Januar 2017 Frrd: Velkmmen til AU Timeløn. Denne vejledning er udviklet fr, at give dig et verblik

Læs mere

Softwaremanual. GoPal Navigator Version 4

Softwaremanual. GoPal Navigator Version 4 Sftwaremanual GPal Navigatr Versin 4 GPal Navigatr Versin 4 Indhldsfrtegnelse KAPITEL 1. START... 1 Velkmst...1 CD/DVD ens indhld...1 Systemfrudsætninger...3 Knventiner i denne håndbg...3 s g advarselshenvisninger...4

Læs mere

Softwaremanual GoPal Navigator version 4

Softwaremanual GoPal Navigator version 4 Softwaremanual GoPal Navigator version 4 - 2 - Indholdsfortegnelse 1 Start... 3 1.1 Velkomst... 4 1.2 Indhold på CD/DVD en... 4 1.3 Systemforudsætninger... 6 1.4 Konventionen i denne håndbog... 7 1.5 Tips

Læs mere

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 2.1.0

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 2.1.0 Km gdt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Versin 2.1.0 Km gdt i gang Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1.1 Ansvar fr afvikling... 3 1.2 Evnen til at håndtere fejl... 3 2 Systemversigt...

Læs mere

Sådan søger man efter job

Sådan søger man efter job Sådan søger man efter jb Udskriv venligst disse retningslinjer til fremtidig brug. Sådan søger man efter jb VIGTIGT: Klik ikke på tilbageknappen i din brwser Fuldtekstsøgning (Full Text Search) Hvis du

Læs mere

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 13.0.0

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 13.0.0 KMD Digital Valgliste. Tekniker Versin 13.0.0 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1.1 Ansvar fr afvikling... 3 1.2 Evnen til at håndtere fejl... 3 2 Systemversigt... 4 3 Frberedelse... 6 3.1

Læs mere

Årsafslutning i PingWin / Stellar

Årsafslutning i PingWin / Stellar Årsafslutning i PingWin / Stellar Åbn nyt regnskabsår Følgende er kun aktuelt fr de klinikker, der starter regnskabsåret 1. januar, men vejledningen kan selvfølgelig bruges efter samme princip ved regnskabsskift

Læs mere

Når jeg logger ind på MIT CA /Selvbetjeningsløsningen med NemID kommer jeg blot tilbage igen til startsiden den looper.

Når jeg logger ind på MIT CA /Selvbetjeningsløsningen med NemID kommer jeg blot tilbage igen til startsiden den looper. Teknisk FAQ Når jeg lgger ind på MIT CA /Selvbetjeningsløsningen med NemID kmmer jeg blt tilbage igen til startsiden den lper. Du skal være medlem eller have været medlem fr at kunne lgge på. Digital signatur

Læs mere

AURUS simpel rejseafregning med kreditkort

AURUS simpel rejseafregning med kreditkort Oprettelse af rejseafregning (1 dags møde i København = udgifter der er betalt med firmahæftende kreditkrt): Klik på Opret nyt dkument Sm default er dkumenttypen Rejseafregning markeret Er din rejse vedr.

Læs mere

Deli-Сool II 700.202G

Deli-Сool II 700.202G Deli-Сl II 700.202G Deli-Сl III 700.203G V1/1009 DK 1. Generelle plysninger 114 1.1 Generelt m denne vejledning 114 1.2 Symblfrklaring 114 1.3 Prducentens ansvar g garanti 115 1.4 Ophavsret 115 1.5 Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Fryser til alkohol og dybfrosende produkter

Fryser til alkohol og dybfrosende produkter Fryser til alkhl g dybfrsende prdukter 700.075H V1/1209 DK 1. Generelle plysninger 100 1.1 Generelt m denne vejledning 100 1.2 Symblfrklaring 100 1.3 Prducentens ansvar g garanti 101 1.4 Ophavsret 101

Læs mere

Kurser klar til brug... 4. Grundlæggende Windows 8 og Internetværktøjer... 4. IT-Borger Kursus... 5

Kurser klar til brug... 4. Grundlæggende Windows 8 og Internetværktøjer... 4. IT-Borger Kursus... 5 Indhld Kurser klar til brug... 4 Grundlæggende Windws 8 g Internetværktøjer... 4 IT-Brger Kursus... 5 Wrd (1) - versin 2010/2013 - Ttalt nybegyndere... 6 Wrd (2) - versin 2010/2013 Let øvede... 7 ipad

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige frretningsbetingelser Almindelige frretningsbetingelser fr benyttelse af PARSHIP.dk - versin 18.11.2010 Når De tilmelder Dem sm kunde hs PARSHIP (kntrahent er PARSHIP GmbH, Brandstwiete 1,

Læs mere

Kort til dataindsamling af jordbundsundersøgelser i felten. Informi GIS Instruktion til øvelse

Kort til dataindsamling af jordbundsundersøgelser i felten. Informi GIS Instruktion til øvelse Krt til dataindsamling af jrdbundsundersøgelser i felten Infrmi GIS Instruktin til øvelse Krt til dataindsamling i felten instruktin til øvelse Øvelse: Krt til dataindsamling af jrdbundsundersøgelser i

Læs mere

SMART Room System til Microsoft Lync

SMART Room System til Microsoft Lync SMART Rm System til Micrsft Lync BRUGERVEJLEDNING FOR MODELLER SRS-LYNC-XS, SRS-LYNC-S-G5, SRS-LYNC-M, SRS-LYNC-M-DUAL, SRS-LYNC-L-G5 OG SRS-LYNC-XL MED SMART BOARD 8055i-G5, 8065i-G5 OG 8084i-G4 INTERAKTIVE

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

Netprøver.dk. Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk

Netprøver.dk. Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk Netprøver.dk Nødprcedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk 29. nvember 2017 Indhld 1 Intrduktin... 3 1.1 Hvilke nødprcedurer kan tages i brug?... 3 1.2 Vær frberedt på det uventede!... 4 2 Nødprcedure

Læs mere

T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning

T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning Miljøministeriet Miljøstyrelsen husdyrgdkendelse.dk T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning Versin: 1.0 Status: 05 - Gdkendt Gdkender: Pul Lundsby Frfatter: Mrten Lange Kirkegaard Cpyright 2015 Netcmpany.

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2015-4.0 Mandag den 11. januar 2016 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Opgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit er sket i krdinatin med STAR's pgradering

Læs mere

YEKBUN YÜKSEKKAYA, MARIA L. MORTENSEN, ASTRID K. MADSEN & METTE S. KVINT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM

YEKBUN YÜKSEKKAYA, MARIA L. MORTENSEN, ASTRID K. MADSEN & METTE S. KVINT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM YEKBUN YÜKSEKKAYA, MARIA L. MORTENSEN, ASTRID K. MADSEN & METTE S. KVINT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM 13/2-2014 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Teri & Design... 3 Målgruppe... 4 Kmmunikatinsmdellen...

Læs mere

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Udvikling af en hjemmeside til brgerfrslag samt hsting g vedligehldelse Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Side 2/8 Aftale m

Læs mere

Panini A150.674 V7/0211

Panini A150.674 V7/0211 Panini A150.674 V7/0211 DK 1. Generelle plysninger 100 1.1 Generelt m denne vejledning 100 1.2 Symblfrklaring 100 1.3 Prducentens ansvar g garanti 101 1.4 Ophavsret 101 1.5 Overensstemmelseserklæring 101

Læs mere

Hjelp til Speedadmin. Fakturering

Hjelp til Speedadmin. Fakturering Hjelp til Speedadmin Fakturering Indhld Indhld... 2 Faktureringsdelen... Fejl! Bgmærke er ikke defineret. Opsætning af betalingssystemet... 3 Opsætning til Visma/Agress/ERV... 4 Test af første fil... 4

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere

VEJLEDNING TIL REFERENCEHÅNDTERINGSSYSTEMET

VEJLEDNING TIL REFERENCEHÅNDTERINGSSYSTEMET VEJLEDNING TIL REFERENCEHÅNDTERINGSSYSTEMET Frsvarets Biblitekscenter Anita Elleby Pia Vang Hansen Juli 2016 Rev. af Peter Kastrup Madsen g Simn Papusek (Nvember 2017) Vi håber, at du vil få glæde af denne

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Der har været over det sidste ½ år været lavet en række releases, her er en opsummering af forbedringer og funktionalitet der er kommet til.

Der har været over det sidste ½ år været lavet en række releases, her er en opsummering af forbedringer og funktionalitet der er kommet til. EasyIQ CnnectAnywhere Release nte Versin 2.3 Der har været ver det sidste ½ år været lavet en række releases, her er en psummering af frbedringer g funktinalitet der er kmmet til. Ændringer til frudsætningerne:

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

Automatiske etiket-applikatorer

Automatiske etiket-applikatorer Autmatiske etiket-applikatrer Dynamisk g fleksibel mærkning Trådløs datafangst Highlights Pallemærkning Kllimærkning Stregkdekntrl Prduktmærkning Vægtkntrl Rbust design autmatisk etiket-påsætning høj applikeringshastighed

Læs mere

Bain-Marie Hotpot 605.035 605.065 606.035 606.065 607.035 608.035 V1/0610

Bain-Marie Hotpot 605.035 605.065 606.035 606.065 607.035 608.035 V1/0610 Bain-Marie Htpt 605.035 605.065 606.035 606.065 607.035 608.035 V1/0610 DK 1. Generelle plysninger 86 1.1 Generelt m denne vejledning 86 1.2 Symblfrklaring 86 1.3 Prducentens ansvar g garanti 87 1.4 Ophavsret

Læs mere

Bilag 17. Databehandleraftale

Bilag 17. Databehandleraftale Bilag 17 Databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Bilaget udgør i det hele et mindstekrav. Side 2/9 Aftale m databehandling mellem Kunden g Leverandøren

Læs mere

Brugervejledning til Avigilon Control Center Virtual Matrix. Version 6.2

Brugervejledning til Avigilon Control Center Virtual Matrix. Version 6.2 Brugervejledning til Avigiln Cntrl Center Virtual Matrix Versin 6.2 2006 2017, Avigiln Crpratin. Alle rettigheder frbehldes. AVIGILON, the AVIGILON lg, AVIGILON CONTROL CENTER, ACC, and TRUSTED SECURITY

Læs mere

AURUS Simpel rejseafregning uden kreditkort. Oprettelse af rejseafregning (1 dags møde i København med kontant udlæg):

AURUS Simpel rejseafregning uden kreditkort. Oprettelse af rejseafregning (1 dags møde i København med kontant udlæg): Oprettelse af rejseafregning (1 dags møde i København med kntant udlæg): Klik på Opret nyt dkument Sm default er dkumenttypen Rejseafregning markeret Er din rejse vedr. et EU-prjekt markeres Rejseafregning

Læs mere

Velkommen til Det Levende Søkort - New Generation

Velkommen til Det Levende Søkort - New Generation Velkmmen til Det Levende Søkrt - New Generatin Denne vejledning intrducerer dig til Det Levende Søkrt New Generatin (DLS NG), g er udarbejdet på basis af DLS NG prgramversin 1.1/april 2013. Har du kmmenterer

Læs mere

SMART Document Camera Model SDC-450

SMART Document Camera Model SDC-450 Specifikatiner SMART Dcument Camera Mdel SDC-450 Fysiske specifikatiner Alle mål +/- 0,3 cm. Alle vægtangivelser +/- 1 z (30 g.). Standardfunktiner Fleksibel kameraarm med rtatinsbevægelse til nem placering

Læs mere

Brugervejledning tilavigilon Control Center Server. Version 6.2

Brugervejledning tilavigilon Control Center Server. Version 6.2 Brugervejledning tilavigiln Cntrl Center Server Versin 6.2 2006 2017, Avigiln Crpratin. Alle rettigheder frbehldes. AVIGILON, the AVIGILON lg, AVIGILON CONTROL CENTER, ACC, and TRUSTED SECURITY SOLUTIONS.AVIGILON,

Læs mere

Kortlægning af tilgængeligheden til elektroniske blanketter i det offentlige

Kortlægning af tilgængeligheden til elektroniske blanketter i det offentlige Udvalget fr Videnskab g Teknlgi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 193 Offentligt Sensus Specialister i tilgængelighed Opsummeringsrapprt Krtlægning af tilgængeligheden til elektrniske blanketter i det

Læs mere

Danfoss Link CC (MK2 model, dvs.model med mulighed for SD kort indføring i konsol bunden af regulatoren):sw. 2.7.42

Danfoss Link CC (MK2 model, dvs.model med mulighed for SD kort indføring i konsol bunden af regulatoren):sw. 2.7.42 Danfss Link CC (MK2 mdel, dvs.mdel med mulighed fr SD krt indføring i knsl bunden af regulatren):sw. 2.7.42 Sftware pdateringen mfatter bl.a. Valgmulighed mellem synlige radiatrer g skjulte radiatrer.

Læs mere

Mig og min ADHD -profil:

Mig og min ADHD -profil: Mig g min ADHD -prfil: - et hjælperedskab til dig, sm kan have svært ved at beskrive dine vanskeligheder g hvad ADHD gør ved lige netp dit liv. Denne skabeln kan du bruge, hvis du ligesm mange andre med

Læs mere

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen.

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen. Hvad sker der, når der tændes for PC en? Når computeren tændes, kontrolleres en række funktioner, bl.a. ram, harddisk, mus, tastatur, diskettedrev og lignende, før det rigtige Windows- billede vises på

Læs mere

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksmhed g tjenesteydelser - start Denne vejledning er tilknyttet til startblanketten fr registrering af udenlandske virksmheder, der ønsker

Læs mere

AURUS Udgiftsafregning Kontant udlæg

AURUS Udgiftsafregning Kontant udlæg Oprettelse af Udgiftsafregning kntant udlæg - afhldt i frbindelse med småindkøb eller kørsel der ikke er frbundet med en rejse (ved meget få undtagelser, da der sm hvedregel bruges kreditkrt). Regler vedr.

Læs mere

HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI

HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI OG TEKNISK SUPPORT Generelle vilkår Denne HP-erklæring m begrænset hardwaregaranti giver dig, kunden, bestemte begrænsede garantirettigheder fra

Læs mere

Håndtering af Views. Standard List Views. Hvordan jeg kan...

Håndtering af Views. Standard List Views. Hvordan jeg kan... Side 1 af 10 Håndtering af Views Hvrdan jeg kan... Bruge Standard List Views Oprette Brugerdefinerede List Views Specificere List View kriterier Udvælge List View klnner Opsætte beføjelser til List View

Læs mere

IT- og informationssikkerhe

IT- og informationssikkerhe SOLRØD KOMMUNE IT- g infrmatinssikkerhe d begynder med dig! Januar 2011 Rev. april 2012 2 Indhldsfrtegnelse 1. IT- g infrmatinssikkerhed i Slrød Kmmune... 4 1.1 Sikkerhedsrganisering g ansvar... 4 2. IT-bruger

Læs mere

Christian Hjortshøj. HTX Roskilde 1.4 06-05-2011. Lære: Bartlomiej Warszawski. Fag: KomIT 1 S ide

Christian Hjortshøj. HTX Roskilde 1.4 06-05-2011. Lære: Bartlomiej Warszawski. Fag: KomIT 1 S ide Christian Hjrtshøj HTX Rskilde 1.4 06-05-2011 Lære: Bartlmiej Warszawski Fag: KmIT 1 S ide Indhld 1. Indledning... 3 2. Målgruppeanalyse... 4 3. Valg af medie... 5 4. Skitsering... 6 4.1 Skitse 1.... 6

Læs mere

Motherboard. Chip-set (nord- og syd-bro)

Motherboard. Chip-set (nord- og syd-bro) Samle PC Gruppe 5: Rn, Ajitkumar, Lars O., Lars N. Mtherbard mærke, mdel HP D530CMT(DF376T) Cmpaq CPU-skkel BIOS (mærke, versin sv.) 786B2 v1.11 BIOS Al hardware har brug fr sftware fr at fungere. BIOS

Læs mere

VIGTIG PRODUKTINFORMATION HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (offentlig tilgængelig hjertestarter) Softwareopgradering

VIGTIG PRODUKTINFORMATION HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (offentlig tilgængelig hjertestarter) Softwareopgradering VIGTIG PRODUKTINFORMATION HeartSine Technlgies samaritan PAD 500P (ffentlig tilgængelig hjertestarter) Sftwarepgradering Kære ejere af samaritan PAD 500P Denne infrmatin har til frmål at frtælle m en pdatering,

Læs mere

Nemt, online og skræddersyet til dit behov.

Nemt, online og skræddersyet til dit behov. SOMMERHUSBOOKINGSYSTEM WEBLØSNING TIL SOMMERHUSBUREAUER Nemt, nline g skræddersyet til dit behv. Bkingsystemet udmærker sig ved at være et nlinesystem, hvr det eneste der kræves på din cmputer er internet

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.24.0. Den 17. juni 2009. J.nr.: 4004 V0954 09. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.24.0. Den 17. juni 2009. J.nr.: 4004 V0954 09. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS versin 1.24.0 Den 17. juni 2009 J.nr.: 4004 V0954 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.cm

Læs mere

Pronestor Room & Catering

Pronestor Room & Catering Prnestr Rm & Catering Prnestr Rm & Catering Mdul 1 Tekniske krav & installatin - Prnestr Rm & Catering Side 1.0-1.5 En vejledning i alle de nødvendige server frberedelser før installatinen af Prnestr Rm

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag Fælles telefni & Internet fr Rytterkasernen g Åløkkegården. Bilag Versin 1.1, sidst revideret 20.05.2003 Bilag 1: Teleudbyder Vres nuværende teleudbyder er: Cirque Bredbånd Brgergade 14 1300 København

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Pronestor Visitor. Modul 11. Installation af tilkøbsmoduler Pronestor Visitor Side 11.0 11.6

Pronestor Visitor. Modul 11. Installation af tilkøbsmoduler Pronestor Visitor Side 11.0 11.6 Prnestr Visitr Prnestr Visitr Mdul 11 Installatin af tilkøbsmduler Prnestr Visitr Side 11.0 11.6 En vejledning i installatin af tilkøbsmduler i Prnestr Visitr. Værtsimprt (AD integratin) Side 11.1 11.3

Læs mere

Hændelig skade og tyveri

Hændelig skade og tyveri CmpleteCare Hændelig skade g tyveri Dækningsbetingelser Overblik Dette dkument redegør fr detaljerne i de tre niveauer af frsikringsdækning dækning ved Hændelig Skade, Tyveri g Multidækning (både Hændelig

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Pronestor Visitor. Modul 10. Tekniske krav & Installation Pronestor Visitor Side 10.0 10.4. Server opsætning og konfigurering (SQL) Side 10.

Pronestor Visitor. Modul 10. Tekniske krav & Installation Pronestor Visitor Side 10.0 10.4. Server opsætning og konfigurering (SQL) Side 10. Prnestr Visitr Prnestr Visitr Mdul 10 Tekniske krav & Installatin Prnestr Visitr Side 10.0 10.4 Server psætning g knfigurering (SQL) Side 10.1 Generelle server krav Opsætning af Prnestr databasen Installatin

Læs mere

PRØVE - ANVENDELSE KRÆVER LICENS

PRØVE - ANVENDELSE KRÆVER LICENS Risikregister Alle rettigheder ejes af PR2 - Prjekter - Rådgivning Resultater. www.pr2.dk. Enhver anvendelse eller videreudvikling g editering, inklusive editering af dkumenter, sm tidligere er blevet

Læs mere

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune Annncering af bærbare cmputere - Bilag E, Kvittering [ Annnceringsmateriale - Annncering af Cmputere til skler i Silkebrg Kmmune Tidsplan 13.3.2012 Annncering 27.3.2012, kl. 12.00 Frist fr afgivelse af

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Klubregister...1 Indhold...1. Begrebsforklaring...2 Gruppe...2 Standartfelter...2 Ekstrafelter...2 Gruppeejer...2. Den indledende proces...

Klubregister...1 Indhold...1. Begrebsforklaring...2 Gruppe...2 Standartfelter...2 Ekstrafelter...2 Gruppeejer...2. Den indledende proces... Klubregister Indhld Klubregister...1 Indhld...1 Begrebsfrklaring...2 Gruppe...2 Standartfelter...2 Ekstrafelter...2 Gruppeejer...2 Den indledende prces...3 Opret grupper...3 Opret ekstrafelter...4 Indlæsning

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

APD909 Håndbogen. o o. o o. o o o o. o o. o o o o

APD909 Håndbogen. o o. o o. o o o o. o o. o o o o APD909 Håndbgen Index 1. Anvendelsesmråde 2. Sikkerhed 2.1. Piktgrammer i denne håndbg 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug 3.1. Udpakning 3.2. Pakkens indhld 4. Installatin 4.1.

Læs mere

Introduktion til Chemsketch

Introduktion til Chemsketch Intrduktin til Chemsketch ChemSketch fra ACD er et kemisk rienteret tegneprgram, sm kan hentes via internettet fra webadressen www.acdlabs.cm. Prgrammet er gratis, men du skal registreres sm bruger ved

Læs mere

Tillæg Aftale m eksemplarfremstilling af phavsretligt beskyttet materiale til Præambel: A. Frmålet med dette tillæg er at udvide rammerne fr kpiering sm fastsat i Aftale m eksemplarfremstilling af phavsretligt

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.27.0. Den 10. december 2009. J.nr.: 4004 V1088 09. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.27.0. Den 10. december 2009. J.nr.: 4004 V1088 09. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS versin 1.27.0 Den 10. december 2009 J.nr.: 4004 V1088 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.cm

Læs mere

Oversvømmelse ved havstigning. Informi GIS Instruktion til øvelse

Oversvømmelse ved havstigning. Informi GIS Instruktion til øvelse Oversvømmelse ved havstigning Infrmi GIS Instruktin til øvelse Øvelse: Oversvømmelse ved havstigning Estimeret tidsfrbrug: 30 minutter Overblik ver pgaven Denne pgave giver indsigt i analytiske værktøjer

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version Den 15. december J.nr V

Versionsbrev. LUDUS version Den 15. december J.nr V Versinsbrev LUDUS versin 1.34.0 Den 15. december 2010 J.nr. 4004-V1640-10 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.cm

Læs mere

Tillæg til Rammeaftale m eksemplarfremstilling af phavsretligt beskyttet materiale Præambel: A. Frmålet med dette tillæg er at udvide rammerne fr kpiering sm fastsat i Rammeaftale m eksemplarfremstilling

Læs mere

INTERN UNDERVISNING BBR Kommune

INTERN UNDERVISNING BBR Kommune INTERN UNDERVISNING BBR Kmmune VELKOMMEN Lektinsversigt Sidemandsplæring i BBR Kmmune Lektin Emne Slidesæt Velkmmen 2-9 1 Rediger bjekt 10-16 2 Frdelingsareal 17-27 3 Hændelseslg 28-34 4 Faste rapprter

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse KMD Valg, Digital Valgliste Fremmøde Kredsvalg: Folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, Folkeafstemning.

Aktivitetsbeskrivelse KMD Valg, Digital Valgliste Fremmøde Kredsvalg: Folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, Folkeafstemning. Kredsvalg: Flketingsvalg, Eurpa-Parlamentsvalg, Flkeafstemning brd Før valgdagen Lg på KMD Valg, Digital Valgliste Knfiguratin Hent de 4 lmx-filer fr hvert afstemningssted, der er markeret med D på A101

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

KACE 1000-seriens konsulentservice (light) til implementering (tre dage på stedet)

KACE 1000-seriens konsulentservice (light) til implementering (tre dage på stedet) Servicebeskrivelse KACE 1000-seriens knsulentservice (light) til implementering (tre dage på stedet) Intrduktin til serviceaftalen Denne knsulentservice ("Service") mfatter implementering g knsulentservice

Læs mere

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ KOMBIT Byg g Miljø Begreber g sammenhænge i Byg g Miljø Versin 1.5 26. marts 2014 ROJ Indhld Indhld... 2 Om denne vejledning... 4 Krt m Byg g Miljø... 5 Hvad er Byg g Miljø?... 5 Hvrdan kan ansøgerne bruge

Læs mere

SMART Produktdrivere 11.3 til Windows - og Mac-computere

SMART Produktdrivere 11.3 til Windows - og Mac-computere Prduktbemærkninger SMART Prduktdrivere 11.3 til Windws - g Mac-cmputere Lidt m disse prduktbemærkninger Disse prduktbemærkninger psummerer funktinerne i SMART Prduct Drivers 11 g dens servicepakker g rettelser

Læs mere