NOTATSERIE. Medborgerskab Baggrundstabeller fra Medborgerskabsundersøgelsen 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTATSERIE. Medborgerskab Baggrundstabeller fra Medborgerskabsundersøgelsen 2017"

Transkript

1 NOTATSERIE Medborgerskab 2017 Baggrundstabeller fra Medborgerskabsundersøgelsen 2017 JULI 2017

2 Baggrundstabeller fra Medborgerskabsundersøgelsen Medborgerskabsundersøgelsen 1.1 Om spørgeskemaundersøgelsen Udlændinge- og Integrationsministeriet har i en årrække lavet årlige spørgeskemaundersøgelser, der belyser indvandrere og efterkommeres medborgerskab i Danmark. Spørgsmålene og spørgeteknikkerne er gennem tiden udviklet i samarbejde med professor Jørgen Goul Andersen, professor Peter Gundelach og direktør Esther Nørregård-Nielsen. Undersøgelsen er gennemført af Danmarks Statistiks surveyafdeling som en kombination af internetspørgeskema og telefoninterview (mixed-mode). 1.2 Undersøgelsens deltagere Medborgerskabsundersøgelsens deltagere er både nydanskere og personer med dansk oprindelse i alderen 18 år og derover. Gruppen af nydanskere omfatter indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse. Indvandrerne i undersøgelsen har haft mindst tre års opholdstid i Danmark. Undersøgelsen i 2017 er baseret på en repræsentativ, stratificeret stikprøve, hvor svarpersonerne er tilfældigt udvalgt i et aktuelt CPR-register. Stratificeret betyder her, at der udtrækkes fra tre strata, som har forskellige udvalgssandsynligheder. De tre strata er 1) nydanskere år, 2) nydanskere 30+ år og 3) dansk oprindelse. I år er der gjort en række særlige tiltag for at hæve svarprocenten se næste afsnit. Tabel 2: Antal besvarelser og svarprocenter, Antal Antal Antal Antal Svarprocent Antal Svarprocent Nydanskere år , ,8 Nydanskere 30+ år , ,3 Dansk oprindelse , ,3 I alt Kilde: Udlændinge og Integrationsministeriets Medborgerskabsundersøgelser. 02 / 28

3 1.3 Repræsentativitet i undersøgelsen Der er en række særlige udfordringer forbundet med at gennemføre spørgeskemaundersøgelser blandt etniske minoriteter. Som SFI har påpeget, betyder dette, at der er undergrupper, som er vanskellige at få til at svare på en spørgeskemaundersøgelse (SFI 2017). For at øge svarprocenten er der i år gjort en række ekstra tiltag, herunder udsendelse af ekstra rykkerbreve oversat til 7 forskellige sprog, digital opfølgning, udlodning af præmier for svar mv. Som tabel 2 viser, har de ekstra tiltag resulteret i en højere svarprocent i år end i For at sikre repræsentativiteten i analysen er der desuden anvendt såkaldt vægtet data. Vægtet data betyder, at alle svarpersoner er vægtet efter deres andel i befolkningen, således at besvarelser fra grupper, som er overrepræsenterede i undersøgelsen, vægtes ned, mens besvarelser fra de underrepræsenterede grupper vægtes op. Data er vægtet på baggrund af alder, køn, disponibel indkomst, uddannelse og sprog. Strataet med personer med dansk oprindelse er vægtet med landsdel i stedet for sprog og socioøkonomisk status i stedet for disponibel indkomst. Foruden en høj lav svarprocent er det vigtigt at sikre, at kvaliteten af de svar, man modtager også er høj. For at sikre transparens omkring spørgsmål, som kan være svære at forholde sig til eller forstå, indgår svarkategorierne ved ikke eller ønsker ikke at svare i denne tabelsamling. 03 / 28

4 2. Baggrundstabeller 2.1 Tilfredshed med livet i Danmark Sociale relationer mellem nydanskere og personer med dansk oprindelse Social distance Tolerance (viljen til at tildele andre samfundsgrupper de samme rettigheder, som man selv har) Holdning til børneopdragelse Holdning til kærester inden ægteskab Autoritær-libertær holdninger Oplevet diskrimination Holdning til kønsroller, dvs. mænd og kvinders familieroller, deltagelse på arbejdsmarkedet og deltagelse i politik Social kontrol Holdning til ytrings- og religionsfrihed Sociale, kulturelle og/eller religiøse traditioner og normer Baggrundsspørgsmål / 28

5 2.1 Tilfredshed med livet i Danmark Hvor tilfreds er du alt i alt med at bo i Danmark? Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Ønsker ikke at svare Dansk 66% 30% 3% 1% 0% 0% 0% Indvandrere 51% 39% 6% 2% 1% 1% 1% Efterkommere 57% 35% 5% 1% 1% 1% 1% Nogle mennesker siger, at man kan stole på de fleste mennesker. Andre siger, at man ikke kan være forsigtig nok. Hvordan føler du? Man kan stole på de fleste mennesker Man kan ikke være forsigtig nok Ved ikke Ønsker ikke at svare Dansk 71% 22% 5% 1% Indvandrere 53% 34% 11% 3% Efterkommere 44% 41% 13% 2% Hvad føler du dig mest som? Dansker Dansker med indvandrerbaggrund Indvandrer Tilhørende bestemt religiøs gruppe Andet, beskriv venligst: Ved ikke Ønsker ikke at svare Indvandrere 27% 42% 18% 1% 4% 5% 2% Efterkommere 24% 55% 9% 2% 6% 4% 1% Anm.: Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. χ2-test med p-værdi på 0, / 28

6 Hvor ofte, synes du, at indvandrere udsættes for diskrimination i det danske samfund (det kan f.eks. være i den offentlige debat eller i medier)? Meget ofte Ofte En gang i mellem Sjældent Aldrig Ved ikke Ønsker ikke at svare Dansk 9% 31% 36% 12% 4% 6% 2% Indvandrere 17% 20% 34% 15% 5% 7% 2% Efterkommere 29% 34% 23% 7% 2% 4% 0% I hvilken grad synes du, at andre i Danmark anerkender den indsats, mennesker med indvandrerbaggrund yder i samfundet? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Ønsker ikke at svare Dansk 6% 37% 42% 3% 10% 2% Indvandrere 13% 43% 25% 4% 13% 2% Efterkommere 6% 39% 36% 7% 11% 1% 2.2 Sociale relationer mellem nydanskere og personer med dansk oprindelse Hvor stor en del af dine nære venner er personer med dansk baggrund? Ingen Næsten ingen Under halvdelen Omkring halvdelen Over halvdelen Næsten alle Alle Ved ikke Ønsker ikke at svare Indvandrere 7% 14% 22% 22% 14% 14% 4% 2% 1% Efterkommere 2% 11% 19% 32% 16% 15% 3% 1% 2% Anm.: Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. χ2-test med p-værdi på 0, / 28

7 Hvor stor en del af dine venner er personer med indvandrerbaggrund? Ingen Næsten ingen Under halvdelen Omkring halvdelen Over halvdelen Næsten alle Alle Ved ikke Ønsker ikke at svare Indvandrere 6% 12% 21% 25% 18% 12% 3% 2% 2% Efterkommere 2% 11% 18% 32% 17% 15% 2% 1% 1% Anm.: Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. χ2-test med p-værdi på 0,0247 Hvor stor en del af dem, du taler med dagligt, er etniske danskere? Ingen Næsten ingen Under halvdelen Omkring halvdelen Over halvdelen Næsten alle Alle Ved ikke Ønsker ikke at svare Indvandrere 4% 13% 17% 16% 17% 22% 6% 3% 1% Efterkommere 4% 8% 13% 20% 19% 25% 8% 1% 2% Anm.: Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. χ2-test med p-værdi på 0,067 Hvor stor en del af dem, du taler med dagligt, er personer med indvandrerbaggrund? Ingen Næsten ingen Under halvdelen Omkring halvdelen Over halvdelen Næsten alle Alle Ved ikke Ønsker ikke at svare Dansk 18% 48% 26% 5% 1% 1% 0% 1% 0% Anm.: Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. 2.3 Social distance Uanset om du har børn eller ej, ville du tillade dine børn, at... Omgås venner med dansk baggrund? Ja, altid Ja, i langt de fleste tilfælde Nej, som regel ikke Nej, aldrig Ved ikke Ønsker ikke at svare Indvandrere 71% 19% 3% 3% 2% 1% Efterkommere 75% 21% 1% 1% 1% 1% Anm.: Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. χ2-test med p-værdi på 0,0,05 07 / 28

8 Uanset om du har børn eller ej, ville du tillade dine børn, at... Omgås venner med indvandrerbaggrund? Ja, altid Ja, i langt de fleste tilfælde Nej, som regel ikke Nej, aldrig Ved ikke Ønsker ikke at svare Dansk 39% 46% 5% 5% 3% 2% Indvandrere 49% 31% 9% 4% 5% 2% Efterkommere 63% 31% 4% 1% 1% 1% Uanset om du har børn eller ej, ville du tillade dine børn, at... Overnatte hos en kammerat (af samme køn som dit barn) med dansk baggrund? Ja, altid Ja, i langt de fleste tilfælde Nej, som regel ikke Nej, aldrig Ved ikke Ønsker ikke at svare Indvandrere 50% 27% 10% 7% 5% 2% Efterkommere 55% 25% 8% 6% 5% 1% Anm.: Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. χ2-test med p-værdi på 0,4555 Uanset om du har børn eller ej, ville du tillade dine børn, at... Overnatte hos en kammerat (af samme køn som dit barn) med indvandrerbaggrund? Ja, altid Ja, i langt de fleste tilfælde Nej, som regel ikke Nej, aldrig Ved ikke Ønsker ikke at svare Dansk 33% 44% 8% 7% 6% 2% Indvandrere 38% 29% 15% 10% 6% 3% Efterkommere 52% 29% 6% 7% 5% 1% 08 / 28

9 Uanset om du har børn eller ej, ville du tillade dine børn, at... Have en kæreste med dansk baggrund? Ja, altid Ja, i langt de fleste tilfælde Nej, som regel ikke Nej, aldrig Ved ikke Ønsker ikke at svare Indvandrere 50% 19% 7% 12% 8% 4% Efterkommere 48% 17% 10% 13% 8% 4% Anm.: Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. χ2-test med p-værdi på 0,6192 Uanset om du har børn eller ej, ville du tillade dine børn, at... Have en kæreste med indvandrerbaggrund? Ja, altid Ja, i langt de fleste tilfælde Nej, som regel ikke Nej, aldrig Ved ikke Ønsker ikke at svare Dansk 28% 36% 13% 11% 8% 3% Indvandrere 38% 25% 9% 14% 11% 4% Efterkommere 45% 24% 7% 10% 10% 4% Uanset om du har børn eller ej, ville du tillade dine børn, at... Blive gift med en person med dansk baggrund? Ja, altid Ja, i langt de fleste tilfælde Nej, som regel ikke Nej, aldrig Ved ikke Ønsker ikke at svare Indvandrere 52% 20% 6% 7% 11% 4% Efterkommere 50% 20% 9% 8% 10% 3% Anm.: Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. χ2-test med p-værdi på 0, / 28

10 Uanset om du har børn eller ej, ville du tillade dine børn, at... Blive gift med en person med en anden etnisk baggrund end din egen? Ja, altid Ja, i langt de fleste tilfælde Nej, som regel ikke Nej, aldrig Ved ikke Ønsker ikke at svare Dansk 28% 34% 12% 13% 9% 3% Indvandrere 41% 25% 7% 9% 13% 5% Efterkommere 51% 27% 5% 6% 9% 3% Uanset om du har børn eller ej, ville du tillade dine børn, at... Tage på lejrskole eller studietur med deres klassekammerater, der har dansk baggrund? Ja, altid Ja, i langt de fleste tilfælde Nej, som regel ikke Nej, aldrig Ved ikke Ønsker ikke at svare Indvandrere 74% 17% 2% 3% 3% 2% Efterkommere 79% 17% 1% 1% 1% 1% Anm.: Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. χ2-test med p-værdi på 0,1602 Uanset om du har børn eller ej, ville du tillade dine børn, at... Tage til fester med deres klassekammerater, der har dansk baggrund? Ja, altid Ja, i langt de fleste tilfælde Nej, som regel ikke Nej, aldrig Ved ikke Ønsker ikke at svare Indvandrere 67% 21% 4% 3% 3% 2% Efterkommere 63% 19% 7% 5% 4% 2% Anm.: Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. χ2-test med p-værdi på 0, / 28

11 2.4 Tolerance (viljen til at tildele andre samfundsgrupper de samme rettigheder, som man selv har) Hvor enig eller uenig er du i at... Folk i Danmark skal have samme rettigheder uanset hvilken religion de tilhører? Dansk 63% 21% 3% 5% 3% 3% 2% Indvandrere 84% 9% 1% 1% 1% 2% 1% Efterkommere 92% 4% 1% 1% 1% 1% 1% Hvor enig eller uenig er du i at... Folk i Danmark skal have samme rettigheder uanset seksuel orientering? Dansk 80% 10% 2% 2% 2% 2% 2% Indvandrere 78% 9% 2% 2% 3% 6% 2% Efterkommere 83% 7% 3% 0% 2% 3% 1% Hvor enig eller uenig er du i at... Folk i Danmark skal have samme rettigheder uanset politiske holdning? Dansk 71% 19% 2% 2% 2% 2% 2% Indvandrere 81% 10% 2% 1% 1% 4% 1% Efterkommere 88% 5% 2% 1% 1% 2% 1% 11 / 28

12 Hvor enig eller uenig er du i at... Indvandrere har ret til at kritisere danskeres måde at leve på? Dansk 26% 22% 8% 12% 28% 2% 2% Indvandrere 26% 18% 10% 9% 28% 7% 2% Efterkommere 17% 15% 13% 15% 37% 2% 1% Hvor enig eller uenig er du i at... Personer med dansk baggrund har ret til at kritisere indvandreres måde at leve på? Dansk 31% 28% 12% 14% 12% 2% 2% Indvandrere 29% 22% 9% 9% 22% 6% 2% Efterkommere 18% 15% 15% 14% 35% 2% 1% 2.5 Holdning til børneopdragelse Hvor vigtigt er det for dig, at opdrage dit barn til... At være selvstændigt? Meget vigtigt Vigtigt Hverken vigtigt eller ikke vigtigt Ikke vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke Ønsker ikke at svare Dansk 76% 21% 1% 0% 0% 1% 1% Indvandrere 77% 18% 2% 1% 0% 1% 1% Efterkommere 77% 19% 2% 0% 0% 1% 1% Anm.: Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. Der kan ikke udføres χ2-test, da der er tomme celler. 12 / 28

13 Hvor vigtigt er det for dig, at opdrage dit barn til... At have tolerance og respekt over for andre? Meget vigtigt Vigtigt Hverken vigtigt eller ikke vigtigt Ikke vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke Ønsker ikke at svare Dansk 82% 16% 1% 0% 0% 1% 1% Indvandrere 89% 9% 1% 0% 0% 1% 1% Efterkommere 92% 6% 0% 0% 0% 1% 1% Anm.: Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. Der kan ikke udføres χ2-test, da der er tomme celler. Hvor vigtigt er det for dig, at opdrage dit barn til... At være religiøs? Meget vigtigt Vigtigt Hverken vigtigt eller ikke vigtigt Ikke vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke Ønsker ikke at svare Dansk 4% 10% 27% 29% 26% 2% 1% Indvandrere 20% 21% 20% 17% 17% 3% 1% Efterkommere 25% 26% 26% 8% 10% 4% 1% Hvor vigtigt er det for dig, at opdrage dit barn til... At være lydhør (at høre efter)? Meget vigtigt Vigtigt Hverken vigtigt eller ikke vigtigt Ikke vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke Ønsker ikke at svare Dansk 56% 38% 4% 0% 0% 1% 1% Indvandrere 58% 32% 6% 1% 1% 2% 1% Efterkommere 65% 31% 2% 1% 0% 1% 1% Anm.: Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. χ2-test med p-værdi på 0, / 28

14 Hvor vigtigt er det for dig, at opdrage dit barn til... At støtte ligestilling mellem mænd og kvinder? Meget vigtigt Vigtigt Hverken vigtigt eller ikke vigtigt Ikke vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke Ønsker ikke at svare Dansk 63% 28% 5% 1% 1% 2% 1% Indvandrere 73% 20% 2% 1% 1% 2% 1% Efterkommere 71% 24% 2% 2% 0% 1% 1% Anm.: Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. Der kan ikke udføres χ2-test, da der er tomme celler. Hvor vigtigt er det for dig, at dit barn får en universitetsuddannelse? Meget vigtigt Vigtigt Hverken vigtigt eller ikke vigtigt Ikke vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke Ønsker ikke at svare Dansk 5% 14% 43% 24% 10% 1% 2% Indvandrere 64% 20% 10% 3% 1% 1% 1% Efterkommere 43% 29% 20% 3% 3% 2% 1% 2.6 Holdning til kærester inden ægteskab I hvor høj grad vil du finde det i orden, hvis nogen i din familie har en kæreste, inden vedkommende bliver gift? Helt i orden Delvist i orden Slet ikke i orden Ved ikke Ønsker ikke at svare Dansk 95% 2% 1% 1% 2% Indvandrere 66% 17% 8% 6% 3% Efterkommere 61% 21% 7% 8% 3% 14 / 28

15 I hvor høj grad vil du finde det i orden, hvis nogle af dine nære venner med samme kulturelle baggrund som dig selv har en kæreste, inden de bliver gift? Helt i orden Delvist i orden Slet ikke i orden Ved ikke Ønsker ikke at svare Indvandrere 71% 14% 4% 8% 2% Efterkommere 71% 13% 4% 9% 4% Anm.: Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. χ2-test med p-værdi på 0, Autoritær-libertær holdninger Hvor enig eller uenig er du i at... Alle skal have ret til offentligt at protestere mod politikere og offentlige myndigheder? Dansk 70% 23% 3% 1% 1% 1% 1% Indvandrere 63% 19% 5% 1% 2% 7% 2% Efterkommere 69% 18% 5% 1% 1% 6% 1% Hvor enig eller uenig er du i at... Det er godt, at samfundet tillader mange forskellige grupper at leve deres liv, som de selv ønsker? Dansk 55% 31% 5% 5% 2% 2% 1% Indvandrere 56% 27% 5% 4% 3% 4% 1% Efterkommere 72% 17% 4% 2% 1% 2% 1% 15 / 28

16 Hvor enig eller uenig er du i at... Der bør indføres restriktioner i aviser for at beskytte folks religion? Dansk 5% 11% 17% 10% 48% 8% 2% Indvandrere 24% 20% 12% 8% 18% 14% 3% Efterkommere 26% 19% 18% 9% 12% 13% 3% Hvor enig eller uenig er du i at... Folk, der overtræder loven bør straffes hårdere, end de gør i dag? Dansk 32% 27% 18% 9% 8% 4% 2% Indvandrere 43% 25% 9% 4% 7% 9% 2% Efterkommere 34% 27% 18% 5% 6% 10% 1% Hvor enig eller uenig er du i at... Ægteskab mellem to personer af samme køn er moralsk forkert? Dansk 7% 4% 9% 6% 71% 1% 2% Indvandrere 21% 8% 16% 6% 34% 11% 4% Efterkommere 18% 9% 16% 8% 36% 8% 5% 16 / 28

17 Hvor enig eller uenig er du i at... Kvinder skal kun gifte sig med en mand, som familien accepterer? Dansk 2% 1% 2% 5% 86% 1% 1% Indvandrere 6% 6% 6% 10% 66% 4% 2% Efterkommere 4% 6% 11% 12% 63% 3% 2% Hvor enig eller uenig er du i at... Det er acceptabelt at opdrage drenge med mere frihed end piger? Dansk 1% 1% 3% 3% 88% 1% 1% Indvandrere 4% 6% 7% 8% 70% 4% 1% Efterkommere 3% 5% 7% 15% 67% 2% 1% 2.8 Oplevet diskrimination Hvor ofte har du inden for det seneste år følt dig diskrimineret i Danmark på grund af din etniske baggrund? Meget ofte Ofte En gang i mellem Sjældent Aldrig Ved ikke Ønsker ikke at svare Dansk 1% 1% 4% 6% 80% 3% 5% Indvandrere 5% 7% 23% 27% 35% 2% 1% Efterkommere 8% 10% 21% 31% 28% 1% 1% 17 / 28

18 2.9 Holdning til kønsroller, dvs. mænd og kvinders familieroller, deltagelse på arbejdsmarkedet og deltagelse i politik Uanset om du har en ægtefælle eller ej, hvor vigtigt er det for dig, at din ægtefælle har et arbejde? Meget vigtigt Vigtigt Hverken vigtigt eller ikke vigtigt Ikke vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke Ønsker ikke at svare Dansk 38% 40% 11% 5% 2% 2% 2% Indvandrere 63% 25% 6% 2% 1% 2% 1% Efterkommere 58% 30% 7% 2% 1% 2% 1% I hvor høj grad vil du finde det i orden, hvis din ægtefælle havde et arbejde der jævnligt krævede at vedkommende arbejdede over og/ eller i weekenden? Helt i orden Delvist i orden Slet ikke i orden Ved ikke Ønsker ikke at svare Dansk 57% 36% 3% 2% 1% Indvandrere 42% 40% 9% 7% 2% Efterkommere 43% 44% 7% 6% 1% I hvor høj grad vil du finde det i orden, hvis din ægtefælle havde et arbejde der jævnligt krævede overnatning uden for hjemmet (f.eks. på grund af kurser eller rejser? Helt i orden Delvist i orden Slet ikke i orden Ved ikke Ønsker ikke at svare Dansk 57% 34% 5% 3% 1% Indvandrere 42% 36% 13% 7% 3% Efterkommere 36% 42% 12% 9% 1% 18 / 28

19 Hvor enig eller uenig er du i de følgende udsagn om mænds og kvinders familieroller: Beslutninger om familiens økonomiske forhold bør træffes i fællesskab Dansk 89% 7% 1% 1% 1% 0% 1% Indvandrere 83% 9% 2% 1% 1% 3% 1% Efterkommere 80% 10% 4% 2% 1% 2% 1% Hvor enig eller uenig er du i de følgende udsagn om mænds og kvinders familieroller: Hvis der ikke er jobs til alle, har mænd mere ret til arbejde end kvinder Dansk 1% 2% 4% 4% 88% 1% 1% Indvandrere 12% 14% 10% 9% 50% 3% 2% Efterkommere 7% 8% 10% 10% 62% 3% 1% Hvor enig eller uenig er du i de følgende udsagn om mænds og kvinders familieroller: Kvinder må ligesom mænd være politisk aktive og deltage i den offentlige debat Dansk 94% 2% 1% 0% 1% 0% 1% Indvandrere 85% 7% 2% 1% 1% 2% 1% Efterkommere 86% 7% 3% 0% 1% 2% 1% Anm.: Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. Der kan ikke udføres χ2-test, da der er tomme celler. 19 / 28

20 Hvor enig eller uenig er du i de følgende udsagn om mænds og kvinders familieroller: Manden er familiens naturlige overhoved Dansk 3% 7% 11% 7% 71% 0% 1% Indvandrere 18% 19% 15% 8% 35% 4% 2% Efterkommere 19% 19% 20% 8% 32% 2% 1% 2.10 Social kontrol Har du været udsat for, at familiemedlemmer har tjekket din mobil, mail, computer eller taske for at kontrollere dig? Ja, mange gange Ja, enkelte gange Nej Ved ikke Ønsker ikke at svare Dansk 1% 7% 86% 4% 1% Indvandrere 4% 8% 81% 5% 1% Efterkommere 4% 12% 80% 3% 1% Har du i været udsat for, at familiemedlemmer har overvåget dig ved at ringe til dig eller følge efter dig? Ja, mange gange Ja, enkelte gange Nej Ved ikke Ønsker ikke at svare Dansk 1% 5% 91% 3% 1% Indvandrere 3% 6% 86% 4% 1% Efterkommere 5% 12% 80% 2% 0% 20 / 28

21 Har du oplevet, at familiemedlemmer har presset dig til at kontrollere søskende og andre familiemedlemmer? Ja, mange gange Ja, enkelte gange Nej Ved ikke Ønsker ikke at svare Dansk 0% 1% 96% 1% 1% Indvandrere 1% 5% 90% 2% 2% Efterkommere 2% 7% 87% 2% 1% Kender du nogen, hvis familie har holdt øje med eller kontrolleret vedkommende? Ja, mange Ja, nogle få Nej, ingen Ved ikke Ønsker ikke at svare Dansk 1% 16% 76% 6% 1% Indvandrere 3% 15% 67% 12% 2% Efterkommere 6% 32% 53% 8% 1% I hvilken grad føler du, at du har frihed til at gøre de samme ting som dine jævnaldrende af modsatte køn? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Ønsker ikke at svare Dansk 87% 6% 1% 1% 3% 2% Indvandrere 58% 18% 6% 5% 9% 4% Efterkommere 63% 22% 7% 1% 5% 1% 21 / 28

22 2.11 Holdning til ytrings- og religionsfrihed Hvor enig eller uenig er du i det følgende udsagn: Det er vigtigt, at alle mennesker i Danmark har mulighed for frit at udøve deres religiøse ritualer og bære religiøse symboler. Dansk 26% 31% 10% 16% 13% 2% 3% Indvandrere 49% 25% 7% 5% 6% 6% 2% Efterkommere 72% 14% 4% 2% 3% 3% 2% I hvilken grad mener du, at alle grupper - også grupper med yderligtgående holdninger - bør have ret til at holde møder og tale deres sag? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Ønsker ikke at svare Dansk 20% 32% 25% 15% 5% 3% Indvandrere 24% 28% 15% 13% 16% 4% Efterkommere 34% 32% 12% 7% 14% 2% 22 / 28

23 2.12 Sociale, kulturelle og/eller religiøse traditioner og normer Hvor enig eller uenig er du i, at sociale, kulturelle og/eller religiøse traditioner og normer skal følges, selv om de kan være ulovlige i Danmark: Det er i orden at have mere end én ægtefælle Dansk 3% 2% 5% 5% 82% 2% 1% Indvandrere 4% 4% 6% 5% 73% 5% 2% Efterkommere 3% 4% 8% 7% 69% 6% 3% Hvor enig eller uenig er du i, at sociale, kulturelle og/eller religiøse traditioner og normer skal følges, selv om de kan være ulovlige i Danmark: Det er i orden ikke at melde kriminelle handlinger til politiet, men at løse dem internt. Dansk 4% 7% 6% 11% 70% 2% 1% Indvandrere 6% 7% 6% 8% 62% 8% 2% Efterkommere 5% 11% 13% 12% 49% 8% 2% Hvor enig eller uenig er du i, at sociale, kulturelle og/eller religiøse traditioner og normer skal følges, selv om de kan være ulovlige i Danmark: Det er i orden, at forældre giver deres børn en lussing, når børnene har fortjent det. Dansk 2% 5% 5% 8% 78% 0% 1% Indvandrere 4% 7% 4% 8% 71% 4% 2% Efterkommere 2% 6% 9% 9% 72% 2% 2% 23 / 28

24 Hvor enig eller uenig er du i, at sociale, kulturelle og/eller religiøse traditioner og normer skal følges, selv om de kan være ulovlige i Danmark: Det er i orden at lyve for myndighederne for at opnå sociale ydelser. Dansk 1% 1% 1% 3% 94% 0% 1% Indvandrere 2% 1% 2% 3% 86% 4% 2% Efterkommere 1% 1% 2% 4% 89% 2% 1% 2.13 Baggrundsspørgsmål Hvor mange år i alt har du gået i skole? Mindre end 1 år 1-3 år 4-9 år år Mere end 15 år Ved ikke Ønsker ikke at svare Dansk 0% 0% 19% 50% 30% 0% 1% Indvandrere 2% 5% 19% 35% 35% 1% 2% Efterkommere 0% 0% 2% 52% 42% 2% 1% Anm.: Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. Der kan ikke udføres χ2-test, da der er tomme celler. Hvad er din primære beskæftigelse? Lønmodtager Selvstændig Studerende Andet Ved ikke Ønsker ikke at svare Dansk 56% 8% 10% 25% 0% 2% Indvandrere 48% 10% 13% 22% 3% 4% Efterkommere 38% 4% 47% 7% 2% 2% 24 / 28

25 Hvor tilfreds er du alt i alt med din nuværende økonomiske situation? Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Ønsker ikke at svare Dansk 26% 51% 15% 6% 1% 0% 1% Indvandrere 17% 41% 21% 13% 5% 2% 2% Efterkommere 16% 45% 22% 10% 4% 2% 1% I hvor høj grad er du interesseret i politik? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Ønsker ikke at svare Dansk 21% 49% 25% 4% 0% 1% Indvandrere 14% 34% 29% 17% 3% 2% Efterkommere 16% 38% 31% 12% 2% 1% Hvor vil du placere dit politiske ståsted på en skala fra 0-10, hvor 0 er længst til venstre, 5 er i midten og 10 er længst til højre? 0 - Venstre (rød blok) Midten Højre (blå blok) Ved ikke Ønsker ikke at svare Dansk 3% 5% 5% 8% 10% 22% 8% 9% 9% 4% 6% 6% 5% Indvandrere 6% 3% 4% 7% 6% 28% 4% 4% 4% 1% 2% 23% 7% Efterkommere 5% 1% 8% 8% 9% 21% 4% 5% 3% 0% 2% 23% 9% 25 / 28

26 Der findes mange foreninger i Danmark, f.eks. fagforeninger, idrætsforeninger, beboerforeninger, kulturelle og religiøse foreninger, forbrugerforeninger som Brugsen og FDM samt støtteforeninger som Røde Kors og Kræftens Bekæmpelse. Er du medlem af en forening? Ja Nej Ved ikke Ønsker ikke at svare Dansk 77% 20% 1% 1% Indvandrere 52% 41% 4% 3% Efterkommere 55% 36% 6% 3% Hvor stor en del af beboerne i det kvarter eller den bebyggelse, hvor du bor, har indvandrerbaggrund? Ingen Næsten ingen Under halvdelen Omkring halvdelen Over halvdelen Næsten alle Alle Ved ikke Ønsker ikke at svare Dansk 28% 48% 14% 4% 1% 1% 0% 4% 1% Indvandrere 8% 29% 24% 10% 9% 4% 1% 14% 2% Efterkommere 9% 25% 28% 12% 11% 4% 2% 8% 1% Hvilken religion tilhører du? Kristendom Islam Buddhisme Hinduisme Jødedom Anden religion Ingen religion Ateist Ved ikke Ønsker ikke at svare Dansk 77% 0% 0% 0% 0% 1% 13% 7% 1% 1% Indvandrere 24% 41% 7% 3% 0% 4% 11% 5% 2% 4% Efterkommere 10% 68% 1% 4% 0% 2% 6% 3% 1% 4% Anm.: Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. Der kan ikke udføres χ2-test, da der er tomme celler. 26 / 28

27 Praktiserer du din religion? Ja Nej Ved ikke Ønsker ikke at svare Dansk 28% 65% 3% 4% Indvandrere 56% 35% 5% 5% Efterkommere 62% 28% 5% 5% I hvilken grad oplever du, at din religiøse praksis hindrer dig i at deltage aktivt i samfundet? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Ønsker ikke at svare Dansk 0% 1% 3% 93% 1% 1% Indvandrere 4% 12% 14% 62% 5% 1% Efterkommere 3% 11% 15% 67% 3% 1% Hvilket sprog taler du mest i dit hjem? Dansk Engelsk Tyrkisk Urdu Somalisk Indvandrere 24% 24% 49% 1% 1% Efterkommere 35% 9% 54% 2% 1% 27 / 28

28 Hvor ofte har du problemer med det danske sprog i dagligdagen? Meget ofte Ofte En gang i mellem Sjældent Aldrig Ved ikke Ønsker ikke at svare Indvandrere 6% 12% 30% 23% 28% 1% 2% Efterkommere 1% 1% 4% 13% 79% 2% 1% Hvor ofte følger du med i nyheder om det danske samfund, f.eks. gennem radio, tv, internet eller aviser? Hver dag 3-4 dage om ugen Mindre end én dag om ugen Aldrig Ved ikke Ønsker ikke at svare Indvandrere 58% 21% 13% 4% 2% 2% Efterkommere 58% 22% 14% 2% 3% 1% Anm.: Der afrundes til hele procenter, hvorfor rækker ikke altid summer til 100 %. χ2-test med p-værdi på 0,2033 Hvor ofte følger du med i nyheder fra dit oprindelsesland, f.eks. gennem radio, tv, internet eller aviser? Hver dag 3-4 dage om ugen Mindre end én dag om ugen Aldrig Ved ikke Ønsker ikke at svare Indvandrere 35% 19% 27% 15% 3% 2% Efterkommere 18% 15% 28% 33% 4% 1% 28 / 28

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 4: Efterkommeres holdninger adskiller sig fra indvandreres og personer med dansk oprindelses holdninger

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 4: Efterkommeres holdninger adskiller sig fra indvandreres og personer med dansk oprindelses holdninger NOTATSERIE Medborgerskab 2017 Notat nr. 4: Efterkommeres holdninger adskiller sig fra indvandreres og personer med dansk oprindelses holdninger NOVEMBER 2017 Efterkommeres holdninger adskiller sig fra

Læs mere

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 3: Nydanskeres tilfredshed med livet i Danmark

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 3: Nydanskeres tilfredshed med livet i Danmark NOTATSERIE Medborgerskab 217 Notat nr. 3: Nydanskeres tilfredshed med livet i Danmark AUGUST 217 Nydanskeres tilfredshed med livet i Danmark 1. Hovedpointer 9 ud af nydanskere er generelt tilfredse eller

Læs mere

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 1: Nydanskeres holdninger til kønsroller

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 1: Nydanskeres holdninger til kønsroller NOTATSERIE Medborgerskab 17 Notat nr. 1: Nydanskeres holdninger til kønsroller AUGUST 17 Nydanskeres holdninger til kønsroller 1. Hovedpointer Indvandreres og efterkommeres holdninger til kønsroller adskiller

Læs mere

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 5: Holdninger og værdier blandt nydanskere i boligområder med stor koncentration af nydanskere

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 5: Holdninger og værdier blandt nydanskere i boligområder med stor koncentration af nydanskere NOTATSERIE Medborgerskab 2017 Notat nr. 5: Holdninger og værdier blandt nydanskere i boligområder med stor koncentration af nydanskere NOVEMBER 2017 Holdninger og værdier blandt nydanskere i boligområder

Læs mere

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 2: Social kontrol blandt nydanskere og personer med dansk oprindelse

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 2: Social kontrol blandt nydanskere og personer med dansk oprindelse NOTATSERIE Medborgerskab 17 Notat nr. : Social kontrol blandt nydanskere og personer med dansk oprindelse AUGUST 17 Social kontrol blandt nydanskere og personer med dansk oprindelse 1. Hovedpointer Social

Læs mere

MEDBORGERSKABSUNDERSØGELSEN Medborgerskab Baggrundstabeller fra Medborgerskabsundersøgelsen 2018

MEDBORGERSKABSUNDERSØGELSEN Medborgerskab Baggrundstabeller fra Medborgerskabsundersøgelsen 2018 MEDBORGERSKABSUNDERSØGELSEN 2018 Medborgerskab 2018 Baggrundstabeller fra Medborgerskabsundersøgelsen 2018 JUNI 2018 Baggrundstabeller fra Medborgerskabsundersøgelsen 2018 1. Medborgerskabsundersøgelsen

Læs mere

Opdatering af integrationsbarometeret 2018-tal for danskkundskaber, medborgerskab, ligebehandling og selvbestemmelse

Opdatering af integrationsbarometeret 2018-tal for danskkundskaber, medborgerskab, ligebehandling og selvbestemmelse Notat Opdatering af integrationsbarometeret 2018-tal for danskkundskaber, medborgerskab, ligebehandling og selvbestemmelse Hovedpointer 16. april 2018 Udlændinge- og Integrationsministeriet Analysekontoret

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

MEDBORGERSKABSUNDERSØGELSEN Ledige nydanskeres vej til beskæftigelse - en forløbsanalyse blandt et mindre, repræsentativt udsnit af gruppen

MEDBORGERSKABSUNDERSØGELSEN Ledige nydanskeres vej til beskæftigelse - en forløbsanalyse blandt et mindre, repræsentativt udsnit af gruppen MEDBORGERSKABSUNDERSØGELSEN 2018 Ledige nydanskeres vej til beskæftigelse - en forløbsanalyse blandt et mindre, repræsentativt udsnit af gruppen MARTS 2019 Ledige nydanskeres vej til beskæftigelse Konklusioner

Læs mere

Medborgerskab, ligebehandling og selvbestemmelse i Danmark 2016

Medborgerskab, ligebehandling og selvbestemmelse i Danmark 2016 Medborgerskab, ligebehandling og selvbestemmelse i Danmark 2016 November 2016 0 ISBN: 978-87-93396-44-9 2016 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Revideret version, august 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Bilag I afrapportering af signifikanstest i tabeller i artikel er der benyttet følgende illustration af signifikans: * p

Læs mere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere Bilag A: Kravspecifikation Kravspecifikation vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere 1 1. Opgavens baggrund og formål Formålet med opgaven er at undersøge medborgerskab blandt unge københavnere,

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEM- MELSE I DANMARK 2014

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEM- MELSE I DANMARK 2014 MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEM- MELSE I DANMARK 2014 November 2015 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Undersøgelsens formål... 3 1.2 Metode... 3 2. Rapportens hovedresultater... 5 3. Medborgerskab...

Læs mere

Rapport Survey om medborgerskab blandt unge. Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) December 2018

Rapport Survey om medborgerskab blandt unge. Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) December 2018 Rapport Survey om medborgerskab blandt unge Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) December 2018 Moos-Bjerre A/S Vartov, Farvergade 27A 1463 København K moos-bjerre.dk 2

Læs mere

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK DR 24. APRIL Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 Frekvenstabeller med holdningsvariable 5 3. Krydstabuleringer med gren

Læs mere

Nydanskeres beskæftigelsesindikatorer

Nydanskeres beskæftigelsesindikatorer MEDBORGERSKABSUNDERSØGELSEN 2018 Nydanskeres beskæftigelsesindikatorer - hvad kendetegner nydanskeres oplevelse af egne evner, jobmuligheder og jobsøgning, og hvor kunne der være forbedringspotentiale?

Læs mere

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra. Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 11 3. Kryds med alder... 19 4. Kryds med Region... 27 5. Kryds med Indkomst... 35 6. Kryds med oprindelsesland... 43 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder SOCIAL KONTROL: LOVGIVNING OG TILBUD Etnisk Konsulentteam Christina Elle og Kristine Larsen Etnisk Konsulentteam konsulentbistand til fagfolk

Læs mere

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk.

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk. Infotekst 1: De første handler om dit nærmiljø og dit netværk. 1. Hvilken slags bolig bor du i? Lejet lejlighed Rækkehus, kædehus, villa, parcelhus, landbrugsejendom Ejerlejlighed Andelslejlighed Lejet

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN

UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 5. april 2017 Indholdsfortegnelse Formål og metode 3 Hovedresultater 4 Spørgsmålsformuleringer 5 Repræsentativitet 6 Læsevejledning 7

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Integration: Status og udvikling

Integration: Status og udvikling Afdelingschef i Integrationsafdelingen Stig Moes Nørgaard Integration: Status og udvikling Oktober 2018 Flere flygtninge i beskæftigelse efter 3 år i Danmark Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge

Læs mere

Forældretilfredshedsundersøgelse 2011

Forældretilfredshedsundersøgelse 2011 Jægerspris Skole DEU Dokumentation - Evaluering - Udvikling Februar 2011 INFORMATION FRA SKOLEN FORÆLDREINTRA Jeg bruger skolens hjemmeside Jeg bruger ForældreIntra En eller flere gange om ugen 51% 152

Læs mere

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER?

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Når mine forældre taler om ære, er det altid i forhold til, hvad andre tænker om os som familie. Hvis vi piger i familien gør noget forkert, siger de, at hele familien kan miste æren. (Pige Vi vil også

Læs mere

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig?

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 10 3. Kryds med alder... 17 4. Kryds med Region... 24 5. Kryds med Indkomst... 31 6. Kryds med oprindelsesland... 38 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Integration i Gladsaxe Kommune

Integration i Gladsaxe Kommune Integration i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune har en målsætning om at medvirke til, at alle borgere i kommunen kan leve et selvstændigt, aktivt, sundt og ansvarligt liv til glæde for den enkelte og til

Læs mere

Rapport Survey om medborgerskab blandt unge. Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) December 2017

Rapport Survey om medborgerskab blandt unge. Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) December 2017 Rapport Survey om medborgerskab blandt unge Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) December 2017 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resumé af resultater... 5 3.

Læs mere

Tal og fakta om social kontrol i Danmark. Ved Ditte Wenzel Sekretariatschef Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Tal og fakta om social kontrol i Danmark. Ved Ditte Wenzel Sekretariatschef Landsorganisation af Kvindekrisecentre Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del Bilag 57 Offentligt Tal og fakta om social kontrol i Danmark Ved Ditte Wenzel Sekretariatschef Landsorganisation af Kvindekrisecentre Kort om LOKK LOKKs formål:

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

Generel tilfredsheds. Det faglige studiemiljø. Bacheloruddannelsen Antal svar: 39 Svarprocent: 53 % Gennemførelsesprocent: 87 %

Generel tilfredsheds. Det faglige studiemiljø. Bacheloruddannelsen Antal svar: 39 Svarprocent: 53 % Gennemførelsesprocent: 87 % Bacheloruddannelsen Antal svar: 39 Svarprocent: 53 % Gennemførelsesprocent: 87 % Generel tilfredsheds Helt enig Overvejende enig Hverken eller Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke / ikke relevant Sprunget

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Rapport Survey om medborgerskab blandt unge

Rapport Survey om medborgerskab blandt unge Rapport Survey om medborgerskab blandt unge Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) November 2016 Vartov, Farvergade 27A 1463 København K tlf. 26 24 68 06 mbla.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk.

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk. Infotekst 1: De første handler om dit nærmiljø og dit netværk. 1. Hvilken slags bolig bor du i? Lejet lejlighed Rækkehus, kædehus, villa, parcelhus, landbrugsejendom Ejerlejlighed Andelslejlighed Lejet

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Nøgletal. Ligestilling

Nøgletal. Ligestilling Nøgletal Ligestilling Nøgletal Ligestilling 2010 2011 2012 2013 2014 Orientering 1. Basale rettigheder Ofre for menneskehandel Selvbestemmelse blandt 18 29årige indvandrere og efterkommere med ikkevestlig

Læs mere

Problemstillinger omkring spørgeskemaundersøgelser blandt etniske minoriteter. Vibeke Jakobsen SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Problemstillinger omkring spørgeskemaundersøgelser blandt etniske minoriteter. Vibeke Jakobsen SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Problemstillinger omkring spørgeskemaundersøgelser blandt etniske minoriteter Vibeke Jakobsen SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Er kvaliteten lavere i data indsamlet blandt etniske minoriteter

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

UNG I 2011 NYDANSKE UNGES OPLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, FRIHED OG GRÆNSER BILAG 3 4 NG I 2011 NYDANSKE UNGES PLEVELSE AF SOCIAL KONTROL,

UNG I 2011 NYDANSKE UNGES OPLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, FRIHED OG GRÆNSER BILAG 3 4 NG I 2011 NYDANSKE UNGES PLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, Research APS oktober 2011 Als Research APS oktober 2011 UNG I 2011 NYDANSKE UNGES NG I 2011 NYDANSKE UNGES OPLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, PLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, FRIHED OG GRÆNSER RIHED OG GRÆNSER BILAG

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 18. december 2017 Seksuel chikane på arbejdspladsen Mere end hvert tiende FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for seksuel chikane. Det er især medlemmer i Social- og Sundhedssektoren,

Læs mere

Unges oplevelser af negativ social kontrol. resumé af rapport

Unges oplevelser af negativ social kontrol. resumé af rapport Unges oplevelser af negativ social kontrol resumé af rapport Unges oplevelser af negativ social kontrol Resumé af rapport Udarbejdet af Als Research for Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Indsatte i fængsler og arresthuse Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Marts 2014 1 Indhold Brugerundersøgelsen 2013... Læsevejledning...

Læs mere

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 17. januar 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Hver sjette FOA-medlem har været udsat for seksuel chikane inden for det seneste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt sine medlemmer.

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET VOLD I HJEMMET En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet november

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Sektion H/i Version A

Sektion H/i Version A + 1 Sektion H/i Version A + 1 + 2 Filter: Hvis IP er en mand... 1 Gå til spm. HF1 Hvis IP er en kvinde... 2 Gå til spm. HF2 HF1 KORT A. Nu vil jeg kort beskrive nogle forskellige personer. Lyt til hver

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 63,3% Antal besvarelser: 19 Solen

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 63,3% Antal besvarelser: 19 Solen FORÆLDRETILFREDSHED 20 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 63,3% Antal besvarelser: Solen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Familieliv En undersøgelse blandt 8. klasses elever i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet juni 2015

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig/plejehjem Indenrigs- & Socialministeriet og KL September 2009 RESULTATER Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig/plejehjem INDHOLDSFORTEGNELSE Kort om Capacent Research... 3 1 Indledning...

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effekten

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe

Læs mere

Borgerundersøgelser Datasammenligning 2012 og 2014

Borgerundersøgelser Datasammenligning 2012 og 2014 Borgerundersøgelser Datasammenligning 01 og 01 Slagelse Kommune Center for Sundhed og Omsorg Baggrundsspørgsmål Tabel 1: Er du kvinde eller mand? 109 55 58 Kvinde 6 69,9% Mand 9 0,1% 8 0,1% 16 9,9% 8 69,%

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Forældres tilfredshed med Fritidsinstitutionen

Forældres tilfredshed med Fritidsinstitutionen Information Besvarelser medtaget i denne rapport Mine spørgsmål Hvor tilfreds er du samlet set med fritidsinstitutionen? Vil du anbefale den til andre forældre? Hvordan er dit barns trivsel? Hvor tilfreds

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2014

Brugerundersøgelsen 2014 Brugerundersøgelsen 2014 Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2015 1 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2014 København og Nordsjælland Formålet med

Læs mere

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015 t Påskemåling - Detektor 0 DR. mar 0 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE. Frekvenser.... Kryds med alder.... Kryds med køn.... Kryds med Partivalg.... Om Undersøgelsen...

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Københavns Fængsler Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Københavns Fængsler

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Ungebarometret. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Ungebarometret. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Ungebarometret Undersøgelse af deltagelsen i samfundslivet, oplevet diskrimination, inklusion og værdier blandt unge med anden etnisk baggrund end dansk Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,9%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,9% beelser: 109 BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,9% DIN SAMLEDE VURDERING 01 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 105 4,0 3,8 3,9 1 2 3 4 5 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 80%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 80% beelser: 84 BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 80% DIN SAMLEDE VURDERING 01 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 79 3,7 3,8 3,9 1 2 3 4 5 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,2%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,2% beelser: 129 BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,2% DIN SAMLEDE VURDERING 01 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 124 3,9 3,8 3,9 1 2 3 4 5 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 66%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 66% beelser: 70 BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 66% DIN SAMLEDE VURDERING 01 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 67 3,6 3,8 3,6 1 2 3 4 5 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,5%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,5% beelser: 77 BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,5% DIN SAMLEDE VURDERING 01 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 71 3,6 3,8 3,6 1 2 3 4 5 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 74,8%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 74,8% beelser: 110 BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 74,8% DIN SAMLEDE VURDERING 01 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 105 3,6 1 2 3 4 5 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,4%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,4% beelser: 94 BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,4% DIN SAMLEDE VURDERING 01 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 91 3,9 3,8 3,9 1 2 3 4 5 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 45,8%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 45,8% beelser: 65 BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 45,8% DIN SAMLEDE VURDERING 01 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 59 3,8 3,8 3,9 1 2 3 4 5 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje,

Læs mere

MEGAFON. Vi kender danskerne. 1g.megafon.dk. Rådgivning og analyse, der bringer dig godt videre

MEGAFON. Vi kender danskerne. 1g.megafon.dk. Rådgivning og analyse, der bringer dig godt videre MEGAFON Vi kender danskerne Rådgivning og analyse, der bringer dig godt videre 1g.megafon.dk En god markedsanalyse kræver kun 2 ting: Almindelig sund fornuft Tænk jer godt og grundigt om. Er alt klart,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 79,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 79,5% Horsens Kommune Antal besvarelser: 3.326 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 79,5% INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Læsevejledning Samlet tilfredshed med dagtilbuddet De højeste og laveste vurderinger Største

Læs mere

VISO konference 1. dec. 2015

VISO konference 1. dec. 2015 VISO konference 1. dec. 2015 Mutya Koudal, specialkonsulent Styrelsen for International Rekruttering og Integration Ære er svært at forklare. Det er de bare. Det er noget, man har og den skal man passe

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 18 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Baggrund og metode... 2 2 Sammenfatning og anbefalinger... 3 3 Resultater... 4 3.1 Elevernes motivation for at vælge TG... 4 3.2 Elevernes overordnede

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal i arbejde

Flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal i arbejde Mål 1: Arbejde Flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal i arbejde I 2012 var der et gab på 27 procentpoint i beskæftigelse for de 25-64-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig

Læs mere

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte)

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte) Danskernes tryghed Endeligt skema DK2004-283 X:\Kunder og Job\Kunder\Advice Analyse\Ordrer\DK2004-283\Dk2004-283\Endeligt skema.doc Last printed: 06-12-2004 10:44 Tekniske specifikationer: De oprindelige

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Sidst i skemaet vil det være muligt at tilføje kommentarer i et åbent kommentarfelt.

Sidst i skemaet vil det være muligt at tilføje kommentarer i et åbent kommentarfelt. Tak, fordi du giver dig tid til at svare på spørgeskemaet om skolens arbejde med demokratisk dannende læringsmiljøer og forekomsten af udfordringer med kultursammenstød, religiøs mobning og kontrol på

Læs mere

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr Tro og Ritualer Totemdyr TRIN 1 Opgave: Lav dit eget totemdyr Lad eleverne lave deres eget totemdyr. De skal selv finde på, hvilke egenskaber dyret skal have. Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Hvad

Læs mere

Dit barn bor i Danmark

Dit barn bor i Danmark Dit barn bor i Danmark Til forældre Denne pjece henvender sig til forældre med anden etnisk baggrund end dansk. Formålet med pjecen er at give information om det at være forælder i Danmark, så der er de

Læs mere

DR Flygtninge. Danmarks Radio. 10. sep 2015

DR Flygtninge. Danmarks Radio. 10. sep 2015 t DR Flygtninge Danmarks Radio 10. sep 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med alder... 13 3. Kryds med køn... 23 4. Kryds med Partivalg...

Læs mere

Cases og handlemuligheder

Cases og handlemuligheder Den svære samtale Cases og handlemuligheder Der er 9 cases og du skal vælge dem, der er mest relevante for den pågældende klasse. Cases: 1. Ligestilling 2. Beskyttelse af privatlivet 3. Religionsfrihed

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Børn om opdragelse. Camilla Kann Fjeldsøe Dato Projekt: 63644

Børn om opdragelse. Camilla Kann Fjeldsøe Dato Projekt: 63644 Børn om opdragelse Camilla Kann Fjeldsøe Dato 24. 04. 2018 Projekt: 63644 Temaundersøgelse Feltperiode: Den 12. marts 20. april 2018 Målgruppe: Nationalt repræsentativt på elever i folkeskolens 4.- 9.

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Marie Kruses Skole Gymnasium

Marie Kruses Skole Gymnasium Marie Kruses Skole Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Marie Kruses Skole, Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Marie Kruses Skole, Gymnasium Ud af af gymnasiets

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

Læsere af Socialrådgiveren

Læsere af Socialrådgiveren Rundspørge til Læsere af Socialrådgiveren Rundspørge foretaget i perioden 3.-24. maj 2011 724 har gennemført besvarelsen Konglomeratet. Klosterport 4E, 4. sal. 8000 Århus C. Tlf. 36968719. Mobil 28877819.

Læs mere

Faglig udvikling og uddannelse

Faglig udvikling og uddannelse 24. maj 2018 Faglig udvikling og uddannelse Mere end hver tredje får ikke tilbudt den uddannelse og de kurser, de har brug for i deres arbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 27. november 2017 Vold og trusler på arbejdspladsen Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer har inden for det seneste år været udsat for trusler om vold eller fysisk vold på deres arbejdsplads. Undersøgelsen

Læs mere

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger Eksternt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om kommunens kommunikation med borgerne. Det er din personlige mening om kommunikationen, som spørgeskemaet handler

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 3. maj 2018 Helbred og sygefravær 2 ud af 3 FOA-medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller meget godt. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer. Undersøgelsen viser

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

NOTAT. Supplerende analyser af religions betydning for maskulinitetsopfattelser og holdninger til ligestilling

NOTAT. Supplerende analyser af religions betydning for maskulinitetsopfattelser og holdninger til ligestilling Als Research APS april 2019 NOTAT Supplerende analyser af religions betydning for maskulinitetsopfattelser og holdninger til ligestilling Supplerende analyser af religions betydning for maskulinitetsopfattelser

Læs mere

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Kopi til: Københavns Kommune (Socialforvaltningen) Kontaktoplysninger Stine Kofod Konsulent T 38381853 sti@kab-bolig.dk Naboskabsundersøgelse for Det hvide

Læs mere