Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forhold til ledelsen. 20. november 2017"

Transkript

1 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte og hjælp fra deres leder. En regressionsanalyse viser desuden, at dårlig ledelse og stress er de to væsentligste årsager til et dårligt arbejdsmiljø. Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 19. januar til 31. januar 2017, hvor i alt medlemmer svarede på spørgsmålene om forholdet til ledelsen. Hovedkonklusioner: 2 ud af 3 er enige i, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere: 66 procent af FOAs medlemmer svarer enten Helt enig eller Delvist enig til spørgsmålet om deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere. 32 procent svarer Delvist uenig eller Helt uenig til samme spørgsmål. Dårlig ledelse har negativ indflydelse på arbejdsmiljøet: Blandt dem, som er uenige i, at lederen er god til at lede sine medarbejdere, er 52 procent helt eller delvist uenige i, at deres arbejdsmiljø er godt. Den tilsvarende andel er 11 procent for dem, der mener, at deres nærmeste leder er god til at lede. Ledelsen kan have betydning for arbejdsglæden: Af de medlemmer, der er enige i, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, svarer 55 procent, at de er helt enige i, at de er glade for at gå på arbejde hver dag. Omvendt svarer kun 21 procent af dem, der er uenige i, at deres leder er god til at lede, at de er helt enige i, at de er glade for at gå på arbejde hver dag. Dårlig ledelse kan betyde, at medarbejderne søger væk fra arbejdspladsen: Medlemmer, der synes, at deres leder er god til at lede medarbejderne, overvejer i lavere grad at søge væk fra arbejdspladsen sammenlignet med medlemmer, der ikke synes, at der er god ledelse på deres arbejdsplads. Omkring hver femte får kun i ringe eller meget grad hjælp og støtte fra deres nærmeste leder: 19 procent svarer, at de i ringe eller meget ringe grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste leder. 36 procent svarer, at de i nogen grad får hjælp og støtte, og 42 procent har svaret I meget høj grad eller I høj grad. Medlemmer, der i ringe grad modtager hjælp og støtte fra deres leder, overvejer oftere at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads: 33 procent, der i ringe grad modtager hjælp og KONTAKT Notat udarbejdet af: FOA Politik og Analyse Lars Ole Preisler Hansen Tlf Stine Ungstrup Petersen Tlf

2 Forhold til ledelsen 2 støtte fra deres leder, er helt enige i, at de overvejer at søge væk fra deres arbejdsplads. Omvendt svarer kun 4 procent af de medlemmer, der i høj grad modtager hjælp og støtte, at de er helt enige i, at de overvejer at søge væk. Mere end hver tredje får sjældent eller aldrig den nødvendige feedback af deres nærmeste leder: 9 procent svarer Aldrig til spørgsmålet om, hvor ofte deres nærmeste leder giver dem den nødvendige feedback til deres arbejde, og 26 procent svarer Sjældent. 34 procent svarer Sommetider, mens i alt 29 procent altid eller ofte får den nødvendige feedback. Feedback og faglige diskussioner har betydning for vurderingen af ledelsen: Af de medlemmer, der har svaret Altid til spørgsmålet, om de får den nødvendige feedback af deres leder, svarer hele 97 procent, at de er enige i, at deres leder er god til at lede sine medarbejdere. Omvendt er kun 21 procent enige i, at der er god ledelse, blandt de medlemmer, der har svaret Aldrig til om de modtager den nødvendige feedback. Det ses, at jo oftere medlemmer modtager den nødvendige feedback, jo flere er enige i, at deres leder er god til at lede.

3 Forhold til ledelsen 3 2 ud af 3 synes, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere 66 procent af FOAs medlemmer svarer enten Helt enig eller Delvist enig til spørgsmålet om deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere. 32 procent svarer Delvist uenig eller Helt uenig til samme spørgsmål. Fordelingen har ikke ændret sig siden sidste arbejdsmiljørapport fra 2015 (figur ikke vist). Figur 1. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Min nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere. 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 26% 40% 19% 13% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke/ikke relevant 3% Antal svar: Det er blevet undersøgt om der er forskelle mellem spørgsmålet om den nærmeste leder er god til at lede og sektor eller arbejdssted, men der er ikke fundet signifikante forskelle.

4 Min nærmeste leder at god til at lede sine medarbejdere Forhold til ledelsen 4 Dårlig ledelse har negativ indflydelse på arbejdsmiljøet I FOAs notat Arbejdsmiljøet generelt fra 2017 viser en regressionsanalyse, at dårlig ledelse og stress er de to væsentligste årsager til et dårligt arbejdsmiljø. Blandt dem, som er uenige i, at lederen er god til at lede sine medarbejdere, er 52 procent helt eller delvist uenige i, at deres arbejdsmiljø er godt. Den tilsvarende andel er 11 procent for dem, der mener, at deres nærmeste leder er god til at lede. Det fremgår af figur 2 nedenfor. Figur 2. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Min nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere. Fordelt på Jeg synes generelt, at arbejdsmiljøet er godt på min arbejdsplads. Enig (god til at lede) (3.085) 33% 55% 9% 2% Uenig (god til at lede) (1.510) 5% 43% 30% 22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jeg synes generelt, at arbejdsmiljøet er godt på min arbejdsplads Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Antal svar: Heraf svarede 143 Ved ikke, og disse er ikke vist i figuren. Procenterne summerer ikke nødvendigvis til 100 grundet afrundinger. Svarkategorien Enig (god til at lede) består af kategorierne Helt enig og Delvist enig. Svarkategorien Uenig (god til at lede) består af svarkategorierne Delvist uenig og Helt uenig.

5 Min næremste leder er god til at lede sine medarbejdere. Forhold til ledelsen 5 Ledelsen kan have betydning for arbejdsglæden Figur 3 nedenfor viser, at af de medlemmer, der har svaret, at de er enige i, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, svarer 55 procent, at de er helt enige i, at de er glade for at gå på arbejde hver dag. Kun 21 procent af medlemmer, der er uenige i, at deres leder er god til at lede, svarer det samme. En væsentlig signifikant forskel. At have en leder, der er god til at lede medarbejderne, kan altså have betydning for, om medlemmerne er glade for at gå på arbejde. Figur 3. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Jeg er glad for at gå på arbejde hver dag. Opdelt på spørgsmålet Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Min nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere. Enig (god til at lede) (3.068) 55% 40% 4% Uenig (god til at lede) (1.501) 21% 47% 22% 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Antal svar: Heraf svarede 143 Ved ikke, og disse er ikke vist i figuren. De enkelte antal svar fremgår i parentes. Svarkategorien Enig (god til at lede) består af kategorierne Helt enig og Delvist enig. Svarkategorien Uenig (god til at lede) består af svarkategorierne Delvist uenig og Helt uenig. På samme måde kan god ledelse have betydning for, hvordan medlemmernes arbejdsmiljø vurderes. Se figur 4 på næste side.

6 Forhold til ledelsen 6 Som figur 4 nedenfor viser, vurderer medlemmer, der er enige i, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, deres arbejdsmiljø væsentligt bedre end de medlemmer, der er uenige i dette. Medlemmer, der er enige i, at der er god ledelse, vurderer deres arbejdsmiljø til 7,2 på en skala fra 0-10, hvor 10 er virkelig godt, mens medlemmer, der er uenige i dette, vurderer det til 4,8. Forskellen er signifikant. Figur 4. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Min nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere. Opdelt på spørgsmålet Hvor godt eller dårligt vil du samlet set vurdere dit arbejdsmiljø? Svar på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er virkelig dårligt og 10 er virkelig godt. Vist i gennemsnit. Enig (god til at lede) (3.011) 7,2 Uenig (god til at lede) (1.468) 4,8 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 Antal svar: Heraf svarede 124 Ved ikke, og disse er ikke vist i figuren. De enkelte antal svar fremgår i parentes. Svarkategorien Enig (god til at lede) består af kategorierne Helt enig og Delvist enig. Svarkategorien Uenig (god til at lede) består af svarkategorierne Delvist uenig og Helt uenig.

7 Min nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere. Forhold til ledelsen 7 Dårlig ledelse kan betyde, at medarbejderne søger væk fra arbejdspladsen Det ses derudover i nedenstående figur, at medlemmer, der synes, at deres leder er god til at lede, i mindre grad har overvejet at søge væk fra arbejdspladsen sammenlignet med medlemmer, der ikke synes lederen er god til at lede. 51 procent af de medlemmer, der er enige i, at der er god ledelse, er helt uenige i, at de overvejer at søge væk. Denne andel er 21 procent for de medlemmer, der er uenige i, at der er god ledelse. Omvendt er 27 procent af dem, der er uenige i god ledelse, helt enige i, at de har overvejet at søge væk fra arbejdspladsen. Der kan altså ses en tendens til, at ledelsen har betydning for om medlemmerne overvejer at søge væk fra arbejdspladsen. Figur 5. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn Jeg overvejer at søge væk fra min nuværende arbejdsplads. Opdelt på spørgsmålet Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Min nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere. Enig (god til at lede) (3.001) 7% 19% 13% 51% 10% Uenig (god til at lede) (1.461) 27% 32% 12% 21% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Antal svar: De enkelte antal svar fremgår i parentes. Svarkategorien Enig (god til at lede) består af kategorierne Helt enig og Delvist enig. Svarkategorien Uenig (god til at lede) består af svarkategorierne Delvist uenig og Helt uenig.

8 Forhold til ledelsen 8 2 ud af 3 er helt eller delvist enige i, at konflikter løses på en retfærdig måde Som det ses i figur 6, svarer 66 procent, at de er helt eller delvist enige i, at konflikter bliver løst på en retfærdig måde på deres arbejdsplads. 19 procent er delvist uenige i dette, og 9 procent er helt uenige i dette. Figur 6. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Konflikter bliver løst på en retfærdig måde på min arbejdsplads. 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 48% 18% 19% 9% 6% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Antal svar: Det er blevet undersøgt om der er en sammenhæng mellem om konflikter bliver løst på en retfærdig måde på arbejdspladsen, og om den nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere. Se figur 7 på næste side.

9 Konflikter bliver løst på en retfærdig måde på min arbejdsplads. Forhold til ledelsen 9 Dårlig håndtering af konflikter kan have betydning for vurderingen af ledelsen Det ses i figur 7 nedenfor, at af dem, der er helt enige i, at konflikter løses på en retfærdig måde på deres arbejdsplads, svarer 95 procent, at de er enige i, at deres leder er god til at lede. Omvendt er kun 12 procent enige i, at der er god ledelse af de medlemmer, der er helt uenige i, at konflikter løses retfærdigt. Der ses altså en sammenhæng mellem om konflikter løses retfærdigt og om hvordan ledelsen vurderes. Figur 7. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Min nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere. Fordelt på spørgsmålet Konflikter bliver løst på en retfærdig måde på min arbejdsplads. Helt enig (803) 95% 5% Delvist enig (2.258) 78% 20% 2% Delvist uenig (944) 34% 64% 2% Helt uenig (422) 12% 85% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Enig (god til at lede) Uenig (god til at lede) Ved ikke Antal svar: Heraf svarede 285 Ved ikke, og disse er ikke vist i figuren. De enkelte antal svar fremgår i parentes. Svarkategorien Enig (god til at lede) består af kategorierne Helt enig og Delvist enig. Svarkategorien Uenig (god til at lede) består af svarkategorierne Delvist uenig og Helt uenig.

10 Forhold til ledelsen 10 Omkring hver femte får i ringe grad hjælp og støtte fra deres nærmeste leder 19 procent svarer, at de i ringe eller meget ringe grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste leder. 36 procent svarer, at de i nogen grad får hjælp og støtte, og sammenlagt 42 procent svarer, at de får hjælp og støtte fra deres nærmeste leder i meget høj eller i høj grad. Se figur 8 nedenfor. Svarfordelingen er stort set uændret fra arbejdsmiljøundersøgelsen fra 2015 (figur ikke vist). Figur 8. I hvilken grad får du hjælp og støtte fra din nærmeste leder? 40% 35% 30% 28% 36% 25% 20% 15% 14% 12% 10% 5% 7% 3% 0% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad I meget ringe grad Ved ikke/ikke relevant Antal svar:

11 I hvilken grad får du hjælp og støtte fra din nærmeste leder? Forhold til ledelsen 11 Hjælp og støtte fra den nærmeste leder kan medvirke til et bedre arbejdsmiljø 44 procent af de medlemmer, der i høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste leder, er helt enige i, at de generelt synes, at arbejdsmiljøet er godt på deres arbejdsplads. Omvendt svarer kun 3 procent af de medlemmer, der i ringe grad får hjælp og støtte, at de generelt synes, at arbejdsmiljøet er godt. Ovenstående resultater bekræftes yderligere af, at medlemmer, der i høj grad ( I meget høj grad og I høj grad sammenlagt) får hjælp og støtte i gennemsnit vurderer deres arbejdsmiljø til 7,6 på en skala fra 0-10, hvor 10 er virkelig godt. Omvendt vurderer de medlemmer, der svarer, at de i ringe grad får hjælp og støtte, deres arbejdsmiljø til 4,2 en væsentlig statistisk sikker forskel. Figur ikke vist. Figur 9. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Jeg synes generelt, at arbejdsmiljøet er godt på min arbejdsplads. Opdelt på spørgsmålet I hvilken grad får du hjælp og støtte fra din nærmeste leder? I høj grad (1.963) 44% 49% 6% 1% 0% I nogen grad (1.704) 11% 64% 19% 5% 0% I ringe grad (923) 3% 34% 31% 32% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Antal svar: De enkelte antal svar fremgår i parentes. Svarkategorien I høj grad består af kategorierne I meget høj grad og I høj grad. Svarkategorien I nogen grad består af kategorien I nogen grad. Svarkategorien I ringe grad består af kategorierne I ringe grad og I meget ringe grad.

12 I hvilken grad får du hjælp og støtte fra din nærmeste leder? Forhold til ledelsen 12 Hjælp og støtte fra lederen hænger sammen med tilfredsheden med arbejdspladsen Det ses i figur 10 nedenfor, at 70 procent af de medlemmer, der i høj grad får hjælp og støtte af deres leder, svarer, at de er helt enige i, at er tilfredse med deres arbejdsplads. Kun 9 procent af de medlemmer, der i ringe grad får hjælp og støtte, svarer det samme. Omvendt svarer 17 procent af disse, at de er helt uenige i, at de er tilfredse med deres arbejdsplads. Der kan dermed ses en sammenhæng mellem hjælp og støtte fra lederen og tilfredsheden med arbejdspladsen. Figur 10. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Jeg er alt i alt tilfreds med min nuværende arbejdsplads. Opdelt på spørgsmålet I hvilken grad får du hjælp og støtte fra din nærmeste leder? I høj grad (1.956) 70% 28% 2% I nogen grad (1.697) 28% 59% 10% 2% I ringe grad (920) 9% 41% 32% 17% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Antal svar: De enkelte antal svar fremgår i parentes. Svarkategorien I høj grad består af kategorierne I meget høj grad og I høj grad. Svarkategorien I nogen grad består af kategorien I nogen grad. Svarkategorien I ringe grad består af kategorierne I ringe grad og I meget ringe grad.

13 I hvilken grad får du hjælp og støtte fra din nærmeste leder? Forhold til ledelsen 13 Medlemmer, der i ringe grad modtager hjælp og støtte fra deres leder, overvejer oftere at søge væk fra arbejdspladsen 33 procent af de medlemmer, der i ringe grad modtager hjælp og støtte fra deres leder, er helt enige i, at de overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Omvendt svarer 4 procent af de medlemmer, der i høj grad modtager hjælp og støtte, at de er helt enige i, at de overvejer at søge væk. Se figur 11. Figur 11. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Jeg overvejer at søge væk fra min nuværende arbejdsplads. Opdelt på spørgsmålet I hvilken grad får du hjælp og støtte fra din nærmeste leder? I høj grad (1.915) 4% 16% 13% 59% 9% I nogen grad (1.648) 14% 30% 14% 32% 10% I ringe grad (901) 33% 29% 12% 18% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Antal svar: De enkelte antal svar fremgår i parentes. Svarkategorien I høj grad består af kategorierne I meget høj grad og I høj grad. Svarkategorien I nogen grad består af kategorien I nogen grad. Svarkategorien I ringe grad består af kategorierne I ringe grad og I meget ringe grad.

14 Forhold til ledelsen 14 Mere end hver tredje får sjældent eller aldrig den nødvendige feedback af deres nærmeste leder 9 procent svarer Aldrig til spørgsmålet om, hvor ofte deres nærmeste leder giver dem den nødvendige feedback for deres arbejde, og 26 procent svarer Sjældent. 34 procent svarer Sommetider, mens i alt 29 procent altid eller ofte får den nødvendige feedback. Se figur 12 nedenfor. Figur 12. Hvor ofte giver din nærmeste leder dig den nødvendige feedback (ris og ros) for dit arbejde? 40% 35% 34% 30% 25% 20% 23% 26% 15% 10% 5% 6% 9% 2% 0% Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig Ved ikke Antal svar:

15 Forhold til ledelsen 15 3 ud af 4 af medlemmerne har gode muligheder for at diskutere faglige udfordringer med deres kolleger/leder 76 procent af medlemmerne er enige i, at de har gode muligheder for at diskutere faglige udfordringer med deres kolleger/leder ( Helt enig og Delvist enig ). 16 procent svarer delvist enig til spørgsmålet, mens 5 procent er helt uenige. Se figur 13. Figur 13. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Jeg har gode muligheder for at diskutere faglige udfordringer med mine kolleger/min leder. 45% 42% 40% 35% 34% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 16% 5% 2% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Antal svar:

16 Hvor ofte giver din nærmeste leder dig den nødvendige feedback (ris og ros) for dit arbejde? Forhold til ledelsen 16 Feedback og faglige diskussioner har betydning for vurderingen af ledelsen Af de medlemmer, der har svaret Altid til spørgsmålet, om de får den nødvendige feedback af deres leder, svarer hele 97 procent, at de er enige i, at deres leder er god til at lede sine medarbejdere. Omvendt er kun 21 procent enige i, at der er god ledelse, blandt de medlemmer, der aldrig modtager den nødvendige feedback. Det ses, at jo oftere medlemmer modtager den nødvendige feedback, jo oftere er de enige i, at deres leder er god til at lede. Figur 14. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Min nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere. Opdelt på spørgsmålet Hvor ofte giver din nærmeste leder dig den nødvendige feedback (ris og ros) for dit arbejde? Altid (261) 95% 3% Ofte (1.088) 93% 6% Sommetider (1.594) 74% 24% 1% Sjældent (1.226) 40% 58% 3% Aldrig (427) 20% 75% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Enig (god til at lede) Uenig (god til at lede) Ved ikke Antal svar: Heraf svarede 102 Ved ikke, og disse er ikke vist i figuren. De enkelte antal svar fremgår i parentes. Svarkategorien Enig (god til at lede) består af kategorierne Helt enig og Delvist enig. Svarkategorien Uenig (god til at lede) består af svarkategorierne Delvist uenig og Helt uenig. På samme måde ses det i figur 15 på næste side, at de medlemmer, der er helt enige i, at de har gode muligheder for at diskutere faglige udfordringer, også er dem, hvor flest er enige i, at deres leder er god til at lede (90 % svarer dette). Omvendt er det kun 17 procent, der svarer dette blandt medlemmer, der er helt uenige i, at de har gode muligheder for at diskutere faglige udfordringer.

17 Jeg har gode muligheder for at diskutere faglige udfordringer med mine kolleger/min leder. Forhold til ledelsen 17 Figur 15. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Min nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere. Opdelt på spørgsmålet Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Jeg har gode muligheder for at diskutere faglige udfordringer med mine kolleger/min leder. Helt enig (1.623) 88% 10% 2% Delvist enig (1.994) 66% 32% 2% Delvist uenig (755) 35% 62% 3% Helt uenig (261) 17% 79% 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Enig (god til at lede) Uenig (god til at lede) Ved ikke Antal svar: Heraf svarede 79 Ved ikke, og disse er ikke vist i figuren. De enkelte antal svar fremgår i parentes. Svarkategorien Enig (god til at lede) består af kategorierne Helt enig og Delvist enig. Svarkategorien Uenig (god til at lede) består af svarkategorierne Delvist uenig og Helt uenig.

18 Forhold til ledelsen 18 Metode Indsamlingsperiode Undersøgelsen er gennemført i perioden januar Indsamlingsmetode Data er indsamlet i en spørgeskemaundersøgelse via FOAs elektroniske medlemspanel. Der blev udsendt én påmindelse til deltagerne. Undersøgelsen vedrørte også andre emner end forholdet til ledelsen på arbejdspladsen. Målgruppen Målgruppen for denne undersøgelse af medlemmer i job fra FOAs medlemspanel. Antal besvarelser og svarprocent medlemmer blev inviteret til undersøgelsen. Det viste sig, at 106 adresser var uvirksomme. Det reelle antal inviterede var således Af disse medlemmer gennemførte undersøgelsen fuldt ud, og 311 afgav nogen svar. Den samlede svarprocent var 44. I alt svarede medlemmer på ét eller flere spørgsmål om forholdet til ledelsen på arbejdspladsen. Repræsentativitet Stikprøven er undersøgt for repræsentativitet på parametrene sektor, tillidshverv og alder. Repræsentativitetsanalysen viste, at Kost- og Servicesektoren og Pædagogisk Sektor er lidt underrepræsenterede, mens Social- og Sundhedssektoren og Teknik- og Servicesektoren er lidt overrepræsenterede. Analysen viste desuden, at unge under 30 og medlemmer i alderen er underrepræsenterede, mens medlemmer i aldersgrupperne år og 60 år og deriver er overrepræsenterede. Stikprøven er repræsentativ på medlemmer i alderen år. Medlemmer med tillidshverv (dvs. tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og arbejdsmiljø-repræsentanter) er overrepræsenterede i stikprøven, mens medlemmer uden tillidshverv er underrepræsenterede. Vægtning af data På baggrund af repræsentativitetsundersøgelsen er data vægtet for sektor og alder. Vægtningen gør, at svarene fra underrepræsenterede grupper får en større vægt i stikprøven, mens svarene fra overrepræsenterede grupper får en mindre vægt. På denne mådes sikres, at stikprøven svarer til FOAs erhvervsaktive medlemmer fordelt på sektorer og alder.

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen 10. oktober 2017 Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen To ud af tre ansatte i hjemmeplejen oplever, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem besøgene i deres kørelister.

Læs mere

Normeringer og kommunalvalg

Normeringer og kommunalvalg 14. september 2017 Normeringer og kommunalvalg Næsten 3 ud af 4 svarer, at normeringen på deres arbejdsplads påvirker, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende kommunal- og regionsvalg. For 35 procents

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Middagslur i dagtilbud

Middagslur i dagtilbud 3. november 2016 Middagslur i dagtilbud FOA har i perioden 22.-30. august 2016 gennemført en undersøgelse om børns middagslur i daginstitutioner og dagpleje via sit medlemspanel. Medlemmer, som arbejder

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Velfærdsteknologi. 20. december 2017

Velfærdsteknologi. 20. december 2017 20. december 2017 Velfærdsteknologi Flertallet af FOAs medlemmer i hjemmeplejen, på plejehjem/plejecentre og på aktivitetscentre er positivt indstillet over for de fleste typer velfærdsteknologi. Et stort

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 16. november 2016 Ytringsfrihed på arbejdspladsen Næsten hvert tredje medlem af FOA har oplevet kritisable forhold på deres arbejdsplads, som offentligheden burde kende til. Samtidig har 43 procent oplevet

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere.

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere. 16. marts 2016 Ledelse Ifølge FOAs medlemmer er den vigtigste lederegenskab, at den nærmeste leder har føling med, hvad der rører sig blandt medarbejderne. Det mener 60 procent af FOAs medlemmer. Det viser

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

Vold og arbejdet med demente

Vold og arbejdet med demente 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Bekymring for at miste arbejdet

Bekymring for at miste arbejdet 20. februar 2014 Bekymring for at miste arbejdet FOA har i perioden 24. januar - 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186 medlemmer deltog

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

Vejtid i hjemmeplejen

Vejtid i hjemmeplejen 3. juni 2014 Vejtid i hjemmeplejen I perioden 24. januar til 2. februar 2014 gennemførte FOA en undersøgelse om vejtid i hjemmeplejen via forbundets elektroniske medlemspanel. 393 medlemmer deltog. Undersøgelsen

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen 6. februar 2014 Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen FOA har i perioden d. 1.-11. november 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om sundhedstilbud

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud 26. januar 2016 Tosprogede børn i dagtilbud 4 ud af 5 medlemmer i dagtilbud har inden for de seneste to år haft tosprogede børn i deres børnegruppe. Blandt disse medlemmer er hver tredje helt eller delvist

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Ledsagerordningen på landets bosteder

Ledsagerordningen på landets bosteder 3. juni 2014 Ledsagerordningen på landets bosteder FOA har i perioden 24. maj til 2. juni 2014 gennemført en undersøgelse af ledsagerordningen blandt omsorgsmedhjælpere på landets bosteder. 530 medlemmer

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 28. november 2012 Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø Medlemmerne er blevet spurgt om forskellige aspekter omkring deres arbejdsmiljø i to undersøgelser i 2012.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sladder

Det siger FOAs medlemmer om sladder FOA Kampagne & Analyse Januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om sladder I oktober 2008 gennemførte FOA en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om blandt andet sladder på arbejdspladsen.

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem.

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem. 8. juni 2015 Ludomani 7 procent af FOAs medlemmer har oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem inden for de seneste 5 år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt medlemmerne

Læs mere

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne.

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne. 25. september 2014 Gaver fra borgere I perioden 24. januar til 2. februar gennemførte FOA en undersøgelse om modtagelse af gaver fra borgere. Undersøgelsen blev foretaget via FOAs elektroniske medlemspanel

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering 23. januar 2014 Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden den 7. oktober til den 22. oktober 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel Medlemspulsen.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. 04-11-2015 Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse,

Læs mere

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden.

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden. 18. juni 2014 Uro blandt børn FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om uro blandt børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. De omtalte spørgsmål i dette notat var en del af

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende 10. juni 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende Knap 6 ud af 10 af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to år fået mindre tid til

Læs mere

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden 5. oktober 2015 Brandsikkerheden er nogenlunde i orden FOA har i perioden 20.-31. august 2015 gennemført en medlemsundersøgelse om brandsikkerheden på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder. Svarprocenten

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA Kampagne og Analyse 29.04.13 Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 8. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Mange oplever færre magtanvendelser

Mange oplever færre magtanvendelser 30. april 2015 Mange oplever færre magtanvendelser En fjerdedel af sosu erne i FOA oplever færre magtanvendelser på deres arbejdsplads nu end for et år siden. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget

Læs mere

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA Kampagne og Analyse December 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab FOA Kampagne & Analyse 30. marts 2009 Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab Denne undersøgelse er gennemført via FOAs elektroniske medlemspanel i marts 2009. 2.031 FOA-medlemmer har medvirket

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Vold i psykiatrien Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en ny

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Kemikalier på arbejdspladsen

Kemikalier på arbejdspladsen 6. maj 2014 Kemikalier på arbejdspladsen FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om kemikalier på arbejdspladsen blandt samtlige medlemmer med e-mailadresse i forbundets Kost-

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA Kampagne og Analyse Januar 2013 Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA har i perioden i perioden 6.-13. november 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Drømme og opsparing medlemmernes økonomi

Drømme og opsparing medlemmernes økonomi 16. juni 2016 Drømme og opsparing medlemmernes økonomi Mindst 60 procent af FOAs medlemmer sparer op hver måned, og de sparer oftest op til ferier/rejser, uforudsete udgifter eller pension. Det viser en

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om deres arbejde

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om deres arbejde FOA Kampagne og Analyse Juli 2009 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om deres arbejde FOA gennemførte i perioden 24. juni 5. juli en undersøgelse blandt de medlemmer, der er tilmeldt forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om skat

Det siger FOAs medlemmer om skat FOA Kampagne og Analyse 28. november 2008 Det siger FOAs medlemmer om skat FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om skat via forbundets elektroniske medlemspanel.

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje 16. april 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to

Læs mere

Regler for fysisk kontakt med børnene i daginstitutioner

Regler for fysisk kontakt med børnene i daginstitutioner 15. november 2016 Regler for fysisk kontakt med børnene i daginstitutioner Mandlige ansatte i daginstitutioner oplever oftere end deres kvindelige kolleger, at der er indført regler for kys og kram af

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater FOA - Analysesektionen Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater 31. januar 2007 Regeringen afholder den 8. februar sit tredje temamøde om kvalitetsreformen. FOA er inviteret til mødet. Emnet,

Læs mere

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen 3. marts 2014 Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen FOA har i februar 2014 spurgt medlemmer i hjemmeplejen og landets ældrechefer om tidsregistrering i hjemmeplejen. Undersøgelserne viser bl.a., at omfanget

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud

Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud FOA Kampagne og Analyse 14. juni 2012 Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud FOA har i perioden 15.-29. marts 2012 gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA Kampagne og Analyse 19. oktober 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA har i perioden 22. august til 30. august 2011 gennemført en undersøgelse blandt FOA-medlemmer,

Læs mere

Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter

Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter 11. juni 2014 Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter FOA har i perioden 28. april til 9. maj 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere 13. november 2014 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere FOA har i perioden 1.-14. oktober 2014 gennemført en undersøgelse blandt omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter om vold og

Læs mere