Nøgletal. Ligestilling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nøgletal. Ligestilling"

Transkript

1 Nøgletal Ligestilling

2 Nøgletal Ligestilling Orientering 1. Basale rettigheder Ofre for menneskehandel Selvbestemmelse blandt 18 29årige indvandrere og efterkommere med ikkevestlig oprindelse: Mænd Kvinder % 32 % % 20 % 255 personer er officielt vurderet til at være ofre for menneskehandel i perioden Ca. halvdelen kommer fra Afrika, primært fra Nigeria. De fleste ofre er kvinder, som er blevet udnyttet til prostitution. Ankestyrelsens medborgerskabsundersøgelse peger på, at der er sket en positiv udvikling i selvbestemmelsen blandt 1829årige indvandrerkvinder med ikkevestlig oprindelse. 2. Arbejdsmarked Beskæftigelsesfrekvens, mænd Beskæftigelsesfrekvens, kvinder 76,8 % 73,5 % 76,7 % 72,8 % 77,4 % 72,5 % 77, 1 % 72,1 % I 2013 var beskæftigelsesfrekvensen blandt mænd 77 pct. Det er 5 procentpoint højere end blandt kvinder. Gabet i beskæftigelsesfrekvensen mellem kvinder og mænd er større i 2013 end det var i Barsel Antal orlovsdage pr. barn efter fødslen: Mænd Kvinder Fra 2011 til 2012 er antallet af orlovsdage pr. barn steget med 2 dage for mænd og faldet med 1 dag for kvinder. Data for 2013 forventes offentliggjort 27. februar Uddannelse Fuldførelsesprocent, mænd Fuldførelsesprocent, kvinder 70 % 76 % 70 % 76 % 69 % 75 % 70 % 76 % Der har siden 2010 været et konstant gab på 6 procentpoint mellem mænds og kvinders fuldførelsesprocent. I samme periode har niveauet for fuldførelsesprocenten været nogenlunde konstant. 5. Sundhed Middellevetid, mænd Middellevetid, kvinder 77,1 81,2 77,3 81,6 77,9 81,9 78,0 81,9 Middellevetiden for kvinder er højere end for mænd. Dog stiger mændenes middellevetid hurtigere end kvindernes.

3 Nøgletal 1. Basale rettigheder: Ofre for menneskehandel 1A. Ofre for menneskehandel fordelt på køn, , antal 1B. Ofre for menneskehandel fordelt på udnyttelsesform, , antal Kilde: Socialstyrelsen, centermodmenneskehandel.dk Kilde: Socialstyrelsen, centermodmenneskehandel.dk 330 personer er officielt vurderet at være ofre for menneskehandel i Ca. halvdelen kommer fra Afrika, primært fra Nigeria. De fleste ofre er kvinder, som er handlet til prostitution. Center mod Menneskehandel skønner, at det faktiske antal af ofre for menneskehandel er større end det officielle.

4 Nøgletal 1. Basale rettigheder: Selvbestemmelse 1C. Andelen af 1829 årige indvandrere og efterkommere med ikkevestlig oprindelse, der får begrænset deres frihed og selvbestemmelse af deres familie med hensyn til valg af kæreste eller ægtefælle Note: Ankestyrelsens Medborgerskabsundersøgelse er en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt indvandrere og efterkommere med ikkevestlig oprindelse samt personer med dansk oprindelse i alderen 18 år og derover. Indvandrerne, der indgår i undersøgelsen, skal have boet i Danmark i mindst 3 år. Undersøgelsen er siden 2012 blevet gennemført af Ankestyrelsen én gang om året indvandrere og efterkommere og 636 personer med dansk oprindelse deltog i undersøgelsen i Kilde: Ankestyrelsens Medborgerskabsundersøgelse 2012 og Hver femte indvandrer og efterkommer med ikkevestlig oprindelse i alderen 1829 år har fået begrænset deres frihed og selvbestemmelse med hensyn til valg kæreste/ægtefælle af deres familie i Ankestyrelsens medborgerskabsundersøgelse peger desuden på, at der er sket en positiv udvikling i selvbestemmelsen blandt 1829årige indvandrerkvinder med ikkevestlig oprindelse, svarende til et fald på 12 procentpoint.

5 Nøgletal 2. Temabaseret ligestilling: Arbejdsmarked 2A. Beskæftigelsesfrekvens blandt 2564årige, B. Gennemsnitlig indkomst og indeks for indkomstudvikling i perioden, Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD16. Kilde: Statistikbanken.dk, INDKP1. I 2013 var beskæftigelsesfrekvensen for mænd 77 procent. Dette er 5 procentpoint højere end for kvinder. I 2013 ramte kvinders beskæftigelsesfrekvens på 72 procentpoint det laveste niveau i 10 år. Mændenes beskæftigelsesfrekvens var også lav i 2013, men dog lavere i 2010 og Gabet i beskæftigelsesfrekvensen mellem kvinder og mænd var mindre i 2013 end i I 2012 var kvindernes gennemsnitlig indkomst godt kr. lavere end mændenes, selvom udviklingen i kvindernes indkomst har været større end mændenes i perioden Beskæftigelsesministeriet anslår, at den uforklarede lønsforskel mellem kønnene er 47 pct. (Kilde: Forslag til Lov om ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder. Marts 2014.)

6 Nøgletal 2. Temabaseret ligestilling: Arbejdsmarked 2C. Andel 2564årige deltidsansatte mænd fordelt på ansatte i de forskellige sektorer, D. Andel 2564årige deltidsansatte kvinder fordelt på ansatte i de forskellige sektorer, Note: Ansatte i sociale kasser og fonde, offentlige virksomheder og uoplyste indgår ikke i figuren. Kilde: Statistikbanken.dk, RASOFF23. Note: Ansatte i sociale kasser og fonde, offentlige virksomheder og uoplyste indgår ikke i figuren. Kilde: Statistikbanken.dk, RASOFF23. I 2013 arbejdede en større andel af kvinder end mænd på deltid, hhv. 24 pct. og 11 pct. Gabet mellem deltidsansatte kvinder og mænd er størst i private virksomheder. Her udgjorde gabet 13 procentpoint i Det mindste gab mellem mænd og kvinder på 9 procentpoint var i 2013 blandt ansatte i staten. Den samlede andel af deltidsansatte kvinder er faldet fra 28 pct. i 2009 til 24 pct. i Den højeste andel af deltidsansatte kvinder og mænd i 2013 var i kommuner og private nonprofit organisationer. Staten havde den laveste andel af ansatte på deltid.

7 Nøgletal 3. Temabaseret ligestilling: Barsel Nøgletal 3A. Samlede orlov efter fødslen efter gennemsnitligt antal dage pr. barn, Note1: Den samlede orlov pr. barn er opgjort i fødselsåret og i året efter. Hermed dækkes hovedparten af orloven selv om lovgivningen giver mulighed for at udskyde en del af orloven. På grund af manglende oplysninger har et mindre antal orlovssager måtte udelades. Note2: Data for 2013 forventes offentliggjort 27. februar Kilde: Statistikbanken.dk, SOCDAG10. Fra 2009 til 2012 har antallet af orlovsdage pr. barn været svagt stigende for mænd og svagt faldende for kvinder.

8 Nøgletal 4. Temabaseret ligestilling: Uddannelse Nøgletal 4A. 1624årige mænd i gang med en uddannelse fordelt på uddannelsesniveau, Nøgletal 4B. 1624årige kvinder i gang med en uddannelse fordelt på uddannelsesniveau, Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase, IMUDD32. Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase, IMUDD32. Nøgletal 4C. 1624årige, der hverken i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse fordelt på køn, Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase, IMUDD58A. Andelen af 1624årige kvinder og mænd, som er i gang med en uddannelse, har været stigende siden Der er en større andel af kvinder end mænd, som er i gang med en videregående uddannelse. Andelen af 1624årige, som hverken er i gang med en uddannelse eller i beskæftigelse, har ligget på omkring 16 pct. siden 2010.

9 Nøgletal 4D. Fuldførelsesprocent fordelt på uddannelsesniveau, 2013 Kilde: Undervisningsministeriet. Nøgletal 4E. Fuldførelsesprocent, Fuldførelsesprocenten har været stigende i perioden Derefter stagnerede den. Kvindernes fuldførelsesprocent var 6 procentpoint højere end mændenes i Forskellen har været nogenlunde konstant siden Kilde: Undervisningsministeriet.

10 Nøgletal 5. Temabaseret ligestilling: Sundhed 5A. Middellevetid, Kilde: statistikbanken.dk, HISB77. 5B. Middellevetid fordelt på landsdel, 2012:2013 Siden 2004 er levetiden steget med 2,4 år for mænd og 1,7 år for kvinder. Gabet mellem kvinder og mænds middellevetid er faldet fra 4,6 år i 2004 til 3,9 år i I 2012 var den højeste levetid blandt kvinder i Vestjylland (82,7 år) og den laveste i København (80,6 år). Blandt mænd havde københavnerne ligeledes den laveste middellevetid på 76,1 år, mens østsjællandske mænd levede længst (79 år). Kilde: statistikbanken.dk, HISB77.

11 Nøgletal 5C. Kontakt til alment praktiserende læge, Nøgletal 5D. Kontakt til alment praktiserende læge fordelt på alder, 2012 Note: Graviditets og fødselsrelaterede kontakt indgår. Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase, IMSALMD01. Nøgletal 5E. Antal indlæggelser (somatik), pr indbygger, Note: Graviditets og fødselsrelaterede kontakt indgår. Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase, IMSALMD01. Nøgletal 5F. Antal indlæggelser (somatik) fordelt på alder, per indbygger, 2012 Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase, IMISIND01. Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase, IMISIND01. I perioden lå antallet af kontakter til alment praktiserende læge på et ensartet niveau knap 6 kontakter om året pr. mand og knap 9 kontakter pr. kvinde. Niveauforskellen hænger i høj grad sammen med kvinders kontakt til læge i forbindelse med graviditet og fødsel. Uanset antal indlæggelser relateret til graviditet og fødsel blev kvinder i alderen 1639 år indlagt hyppigere end mænd. Denne tendens vender ved 40års alderen og forstærkes yderligere for personer over 65 år.

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge bosniske krigsflygtninge og efterkommere af bosniske krigsflygtninge er i højere grad end deres jævnaldrende i gang med en uddannelse. Både mændene

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer A N A LYSE Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer I dette analysenotat beskrives udviklingen og omfanget af personer i særlige ordninger fleksjob, skånejob, seniorjob, jobrotation,

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser Nyt fra December 2012 Svære r har massive sociale konsekvenser Mange svære psykiske lidelser slår igennem tidligt i livet, og lidelserne har i sig selv meget stor betydning for, hvordan det siden går.

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Fagforeninger mister fortsat medlemmer

Fagforeninger mister fortsat medlemmer 1. maj 2014 Fagforeninger mister fortsat medlemmer Af Kristian Thor Jakobsen I anledning af arbejderbevægelsens internationale kampdag den 1. maj ser dette notat på udviklingen i andelen af personer, der

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Kapitel 1 1 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 I tabeller

Læs mere

Mænd og kvinders arbejdstid

Mænd og kvinders arbejdstid Mænd og kvinders arbejdstid AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG ANALYSE- CHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL RESUME Øget arbejdsudbud øger velstanden og forbedre holdbarheden

Læs mere

ARBEJDE I PENSIONSALDEREN

ARBEJDE I PENSIONSALDEREN ARBEJDE I PENSIONSALDEREN Ann-Kathrine Ejsing Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. nr. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 4 2. Tidligere undersøgelser...

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn September 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I var der i september 2005 i gennemsnit 39.644 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 12,1% færre end i september 2004. I den sammen periode er

Læs mere

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET September 212 IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Berit Toft Fihl Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA Forlag

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere