OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf viser den fejlagtige titel "OIOUBL Guideline Datatyper" i Adobe Reader.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf viser den fejlagtige titel "OIOUBL Guideline Datatyper" i Adobe Reader."

Transkript

1 Bilag til Høringsnotat vedr. Forslag til ændring af Bekendtgørelse nr 1075 om elektronisk regning Tekniske høringssvar vedr. standarderne i bekendtgørelsens bilag 1-4 Ændringsforslag fra høring Status Kommentarer Overgangsperioden kan eksempelvis understøttes således: OIOUBL via OIOSI understøttes også i perioden 1. januar 2011 til 1. maj 2011 Understøttes allerede OIOXML via VANS understøttes også i perioden 1. maj 2011 til 31. december Understøttes 6 måneder efter maj 2011, jf. referat. OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf viser den fejlagtige titel "OIOUBL Guideline Datatyper" i Adobe Reader. Dokumentet mangler sidenummer på alle siderne med ulige sidenummer. OIOUBL_INTRO.pdf OIOUBL_INTRO.pdf viser den fejlagtige titel "OIOUBL Guideline Datatyper" i Adobe Reader. Dokumentet mangler stadig sidenummer på alle siderne med ulige sidenummer Side 7, nederst: Et "m" for meget i "CustommizationID" Side 8, øverst: teksten "...customizationid OIOUBL2.0x..." rettes til "...CustomizationID "OIOUBL-2.0x"..." Side 11, midt: den ene af de i alt minimumsprofiler for en offentlig myndighed hedder altså Procurement-OrdSimR-BilSim - altså med tvungen Response på Ordering-processen. Side 12, midt: "komplimenterer" rettes til "komplementerer". OIOUBL_GUIDE_PROFILER_BEKENDTGØRELSE.pdf OIOUBL_GUIDE_PROFILER_BEKENDTGØRELSE.pdf viser kun titlen "OIOUBL Guideline Profiler" i Adobe Reader. Den anden OIOUBL_GUIDE_PROFILER.pdf viser nemlig også "OIOUBL Guideline Profiler" som titel. Det havde været praktisk med en forskel i titlen.

2 Side 7, afsnit til sidst: Teksten bruger andre betegnelser under resumering af generel profil-navngivning sammenlignet med Guideline Profiler, side 8-9. Begreberne profilområde Procurement og procesniveau er ikke forklaret. Teksten er vildledende. Teksten i OIOUBL_Guide_Profiler_Beke ndtgørelse erstattes med teksten fra OIOUBL_Guide_Profiler og der laves også en henvisning til OIOUBL_Guide_Profiler). Side 8-9: Bekendtgørelsen stemmer ikke overens med resten af OIOUBLmaterialet. Grunden er den, at Bekendtgørelsen introducerer to minimumsprofiler, som de offentlige myndigheder skal kunne understøtte for fremtiden, nemlig Procurement-BilSim og NES BasicBilling (profile5). Kommenteres i vedhæftet høringsbrev I selve OIOUBL-materiale er det kun BilSim, der optræder som en minimumsprofil (den ene af de i alt 3+1 minimumsprofiler), mens BasicBilling er en frivillig profil. Kommenteres i vedhæftet høringsbrev Dvs OIOUBL bekendtgørelsen introducerer altså en hidtil frivillig profil som en tvungen minimumsprofil, hvad den som sagt ikke er i OIOUBL Denne vigtige information dukker først op ved nærlæsning. Kommenteres i vedhæftet høringsbrev Side 9, afsnit 3.2.3: sætningen: "Som tidligere nævn behøver private virksomheder kun registrere sig, hvis de ønsker at kunne modtage OIOUBL dokumenter. For at afsende OIOUBL dokumenter behøver man ikke registrere sig." Dokumentation uddybet se nf. (Der står en lignende sætningen i INTRO-BEKENDTG.pdf ) Denne sætning betyder, at hvis den private fakturaafsender vælger profilen Procurement-BilSim, skal han lade sig registrere, da han ellers ikke kan modtage en eventuel negativ forretningskvittering, som fakturamodtager har lov til at sende. Dokumentation uddybet se nf.

3 Det betyder, at hvis den private fakturaafsender vælger profilen BasicBilling, og han IKKE lader sig registrere, er det temmelig problematisk med en eventuel negativ teknisk kvittering eller en negativ profil-kvittering, der kan blive genereret automatisk undervejs til modtageren. Det problematiske opstår, fordi en negativ kvittering altid betyder, at dokumentet ikke er modtaget, og at fakturaafsender skal reagere herpå. Afsender er måske ikke i stand til at konstatere dette, og slet ikke, hvis han ikke har ladet sig registrere. Disse konsekvenser bør præciseres for at foregribe mulige konflikter omkring "forsvundne" og ubetalte fakturaer. Men det er også for at forebygge "inflation" i profilerne på den måde, at en ikke-registreret fakturaafsender (potentiel kvitteringsmodtager) alligevel angiver BilSim, for at have mulighed for at sende en elektronisk Rykker. Desuden er det for at sikre sporbarhed og muligheden for fortsat at have styr på routning tilbage til fakturaafsendere. Side 13, nederst: Sætningen "Årsagen er en teknisk afvisning og ikke en afvisning af en forkert profil skyldes, at der..." rettes til "Årsagen til en teknisk afvisning og ikke en afvisning af en forkert profil er den, at der..." Der tilføjes følgende til teksten i afsnit 3.2.3: Det er vigtigt at understrege at hvis man anvender en profil hvor modtageren af ens dokumenter kan afvise dem med en (negativ) Kvittering er det et krav at man registrerer sig. Det betyder i praksis, at den eneste profil man kan anvende, hvis man ikke registrerer sig, er "Billing Basic" profilen. OIOUBL_GUIDE_PROFILER.pdf Side 10, afsnit 3.2.1, til sidst: "... OIOUBL_2.xx)" rettes til "... OIOUBL-2.xx)" med bindestreg i stedet for underscore. Side 13, midt: profilnavnet Procurement-OrdAdv-BilSim er ikke vist i fed som de andre profilnavne i tabellen over frivillige profiler. Side 15, afsnit 3.2.4, lige over tabel tabel 3: "OrderSimR" rettes til "OrdSim" Side 18, afsnit 3.2.5: Ved bilateralt aftalte profiler, bør det beskrives, om og hvordan sådanne profiler skal registreres i UDDI'et, herunder hvordan den angivne "URI" (Unique Ressource Identifier) i attributten "schemeid" skal registreres, så profilnavnet er entydigt med sikkerhed i UDDI'et. Det skal fremgå af materialet om OIOUDDI om eller at, der er support for dette i UDDI og tilhørende værktøjer. Side 18-19, afsnit 3.2.6: Oversigtens overskrift og indholdet er delt over et sideskift. Uddybes i OIOUDDI. Man skal huske at schematron ikke accepterer andre profiler end dem der findes i kodelisten. Så man skal selv lave sin schematron og skal man anvende klienten skal man også tilpasse her.

4 Side 23 figur 7: Procurement-OrdAdv-BilSim-1.0 mangler en pil fra ApplicationResponse til OrderingAdvanced processen, og en pil fra OrderingAdvanced processen til BillingSimple processen (ligesom på figur 6). Side 24 figur 8: Procurement-OrdSel-BilSim-1.0 mangler en pil fra ApplicationResponse til OrderingSellerInitiated processen, og en pil fra OrderingSellerInitiated processen til BillingSimple processen (ligesom på figur 6). Side 26, midt: både Catalogue-CatSim-1.0 og Catalogue-CatSimR-1.0 angives som minimumsprofiler, hvilket er forkert for CatSimR, den med Response - den er Frivillig. Side 30, midt: teksten "... figur 15,..." rettes til "... figur 14,..." Side 30, midt: Sætningen "Årsagen er en teknisk afvisning og ikke en afvisning af en forkert profil skyldes, at der..." rettes til "Årsagen til en teknisk afvisning og ikke en afvisning af en forkert profil er den, at der..." OIOUBL_GUIDE_FAKTURA.pdf Guiden har kun den generelle titel "OIOUBL Guideline". Side 13-14, eksempel i grå kasse: klasserne PaymentMeans og PaymentTerms repeterer uden grund. Sammenholdt med parts-navne på side 15 er der nogle fejl: Side 73 kaldes klassen AccountingCustomerParty fejlagtigt for Kundepart, ikke Debitor. Side 81 kaldes klassen PayeeParty fejlagtigt for BetalingsModtagerPart, ikke BetalingsModtager. Side 85 kaldes klassen BuyerCustomerParty fejlagtigt for Kundepart, ikke Køber. Side 91 kaldes klassen SellerSupplierParty fejlagtigt for Kreditor, ikke Sælger.

5 Side 143, AccountingCost: det anbefales kun at bruge AccountingCost (AccountingCostCode) på fakturalinjen i tre konkrete profiler (BilSim, BilSimR og NES profile8, Billing Basic with dispute). Der er intet, der taler for kun at bruge AccountingCost i disse tilfælde. Der er typisk mere behov for at medsende et finanskontonr i AccountingCost efter en forudgående elektronisk ordre som i profilen Procurement-OrdSimR-BilSim. Anbefalingen bør slettes. Slettet OIOUBL_GUIDE_KREDITNOTA.pdf Guiden har kun den generelle titel "OIOUBL Guideline". Sammenholdt med parts-navne på side 14 er der nogle fejl: Side 69 kaldes klassen AccountingCustomerParty fejlagtigt for Kundepart, ikke Debitor. side 77 kaldes klassen PayeeParty fejlagtigt for BetalingsModtagerPart, ikke BetalingsModtager. OIOUBL_GUIDE_RYKKER.pdf Guiden har kun den generelle titel "OIOUBL Guideline". Sammenholdt med parts-navne på side 11 er der nogle fejl: Side 24 kaldes klassen AccountingCustomerParty fejlagtigt for Kundepart, ikke Debitor.

6 Guidelinen præciserer ikke, hvordan nogle problematiske totaler skal beregnes i en rykker. Der henvises blot til klassernes generelle beskrivelse i OIOUBL_GUIDE_BIBLIOTEK.pdf. Det drejer sig om totaler som en "momsfri" LineExtensionAmount, ChargeTotalAmount, en "ZeroRated" TaxableAmount i TaxTotal samt PayableAmount. Se i øvrigt kommentarer til OIOUBL_GUIDE_TOTALER.pdf. Uddybes måske kun i FAQ eller OIOUBL_GUIDE_TOTALER.p df Opret en FAQ med beskrivende tekst + 2 stk. eksempler!? FAQ kunne være følgende: Momsberegningen for en Rykker er speciel. En rykkerlinje er inklusiv en eventuel moms og rykkerens momsberegning på headerniveau vedrører alene eventuelle gebyrer, renter etc. Bemærk at hvis der angives et gebyr på en rykker kan følgende kodeliste anvendes for gebyrårsag: <cbc:allowancecharg ereasoncode listagencyid="320" listid="urn:oioubl:code list:reminderallowance chargereasoncode- 1.0">PenaltyFee</cbc: AllowanceChargeRea soncode>. Se iøvrigt de vedhæftede eksempler.

7 Side 37, BalanceBroughtForwardIndicator under ReminderLine: her er flag for evt Primosaldo. Det fremgår ikke, om det drejer sig om et udfyldt DebitLineAmount eller CreditLineAmount eller ikke, eller hvor den ellers findes. Der er heller ikke noget om, hvordan primosaldoen skal opfattes. Beskrives Ovennævnte FAQ kunne udvides med: En rykkerprocess kan ikke startes uden at der foreligger en Faktura. En rykkerprocess kan bestå at en sekvens af Rykker dokumenter, som hver især refererer til det foregående Rykker dokument. I feltet ReminderSequenceN umeric angives dokumentets sekvensnummer (1,2,3,..n), og typen for Rykkeren angives i feltet ReminderTypeCode (med tilhørende kodeliste). På RykkerLinjen haves et flag (BalanceBroughtForw ardindicator) der kan angive om linjebeløbet (Debet eller Kredit), udgør en balance der er overført fra tidligere. OIOUBL_GUIDE_APPRESPONS.pdf Guiden har kun den generelle titel "OIOUBL Guideline".

8 OIOUBL_GUIDE_BIBLIOTEK.pdf Guiden har kun den generelle titel "OIOUBL Guideline". Side 21, afsnit 3.4 AllowanceCharge: AccountingCostCode henviser til UN/CEFACT kodeliste 5189, men den er om former for tillæg/fradrag, dvs mere en AllowanceChargeReasonCode i AllowanceCharge end en kode for en finanskonto. Det må være en forkert placeret henvisning. Henvisning til UN/CEFACT slettes Side 152, under InvoiceLine: AccountingCostCode defineres som Den kontostrengkode, og det samme er AccountingCost. AccountingCost skal kun være Den kontostreng, uden kode. Denne ens definition for begge optræder flere steder i diverse guidelines. bemærk flere steder OIOUBL_GUIDE_ORDRE.pdf Guiden har kun den generelle titel "OIOUBL Guideline". Side 14, IssueTime: ordretidspunktet er vel også (ligesom IssueDate) tildelt af køber og ikke af kreditor Sammenholdt med parts-navne på side 12 er der nogle fejl: Side 33 kaldes klassen BuyerCustomerParty fejlagtigt for Kundepart, ikke Køber. Side 41 kaldes klassen SellerSupplierParty fejlagtigt for Leverandør, ikke Sælger. Side 47 kaldes klassen AccountingCustomerParty fejlagtigt for Kundepart, ikke Debitor. I forhold til høringens Korrektioner er følgende i øvrigt bemærket vedr. punkt 56: Vi kan ikke finde den nye dokumentation til dette punkt i høringsmaterialet? Men vi konstaterer at det fortsat er forkert i dokumentationen til 2.0. Kardinaliteten af OrderAllowanceCharge på header niveau skal være 0..n. Ordre.AllowanceCharge skal have kardinaliteten 0..n OIOUBL_GUIDE_KATALOG.pdf Guiden har kun den generelle titel "OIOUBL Guideline". Gennem guidelinen bruges rent sprogligt skiftevis betegnelserne en katalog og et katalog. Side 26, ProviderParty og side 30, ReceiverParty har begge en PartyLegalEntity, hvor eksemplet viser en schemename = CVR. Den korrekte attribut hedder schemeid, og værdien skal være schemeid= DK:CVR.

9 Side 47, afsnit under ComplementaryRelatedItem: oversættes til "KomplimentærVare" flere gange - skal rettes til "KomplementærVare" med "e", hvilket er den korrekte oversættelse af ordet "Complementary...", og som også er brugt side 33 og 37. Side 53, PriceAmount: i eksemplet har beløbet unitcode som attribut i stedet for currencyid. Generelt har mange af eksemplerne en attribut skrevet som attnavn = værdi, hvor den syntaksmæssigt korrekte form er attnavn= værdi dvs uden blanke omkring lighedstegnet og værdi i anførselstegn. Ikke vigtigt - rettes ikke OIOUBL_GUIDE_RABAT.pdf Side 8-9, afsnit 3.4 LegalMonetaryTotal i tabel: det angives at en AllowanceCharge kan være "vejledende", og dermed ikke talt med i ChargeTotalAmount eller AllowanceTotalAmount, men det fremgår ingen steder hvornår, eller hvordan en AllowanceCharge kan være "vejledende", med mindre den findes på linjeniveau, hvor den kun er informativ. Teksten på side 8 afsnit 3.4 "(hvis den blot er vejledende skal den ikke medtages)" erstattes med "(en eventuel rabat på linjeniveau skal således ikke medtages)" OIOUBL_GUIDE_TOTALER.pdf Side 8, afsnit LineExtensionAmount på Reminder: Her beregnes LineExtensionAmount som debet-beløb minus kredit-beløb. I følge OIOUBL_GUIDE_RYKKER.pdf omfatter momsberegningen i en rykker kun tillæg/fradrag i AllowanceCharge på headeren. Det betyder, at momsberegningen skal betragte linjesummen i LineExtensionAmount som "momsfri". Tilsvarende skal TaxableAmount i en "ZeroRated" TaxSubTotal sættes lig det "momsfri" LineExtensionAmount, iflg OIOUBL_GUIDE_SKAT.pdf. Beregningen vil herefter beregne PayableAmount i følge afsnit 3.12 PayableAmount. Denne anderledes håndtering bør beskrives i en opsamling under hvert beløb i denne OIOUBL_GUIDE_TOTALER.pdf omkring rykkerens lidt specielle måde at håndtere visse beløb: allerede fakturerede beløb i LineExtensionAmount, nye gebyrer (fradrag) i ChargeTotalAmount (AllowanceTotalAmount), og det hele blandes sammen i en nonsense-total PayableAmount, som ikke skal betales! Teksten på side 8 afsnit "Reglerne for linje totalen er de samme som beskrevet ovenfor" erstattes med "Momsberegningen for en Rykker er speciel. En rykkerlinje er inklusiv en eventuel moms og rykkerens momsberegning på headerniveau vedrører alene eventuelle gebyrer, renter etc."

10 I forhold til høringens Korrektioner er følgende i øvrigt bemærket vedr. punkt 34 og 35: I punkt 34 angives TaxExclusiveAmount til at være den samlede linjesum før moms, men i punkt 35 står at hvis den angives skal den være lig summen af TaxSubtotal.TaxAmount og denne indeholder kun afgiftsbeløbet? Dette finder vi modstridende og det skal præciseres. Er allerede præciseret på side 9 afsnit 3.6 "Bemærk: Brugen af TaxExclusiveAmount er..." Side 8, afsnit LineExtensionAmount på Reminder: Her står også "Reglerne for linje totalen er de samme som beskrevet ovenfor." der henvises formentlig til reglerne i afsnit 3.5, herunder til, at LineExtensionAmount er excl moms. Det er mere rigtigt at sige, at LineExtensionAmount kan betragtes som excl moms, selvom netop en Rykkers linjebeløb er fakturatotalen fra en som regel momspligtig faktura/kreditnota. OIOUBL_GUIDE_DATATYPER.pdf Side 8, tabel i afsnit 3.6: i eksempel optræder skarpe parenteser omkring [320 (ID for IT- og Telestyrelsen)]. Side 9, tabel i afsnit 3.7.1: her er tilsyneladende noterne 1) til 4) ved eksemplerne, men de er ikke nærmere beskrevet. Samme punkt som ovenfor [320 (ID for IT- og Telestyrelsen] ændres til blot "320". Det kan vi ikke finde Kommentarer til OIOUBL 2.02 Scenarierne Scenarierne har ikke været med i denne høring, men vi vil se på dem igen efterfølgende De enkelte scenarier tager udgangspunkt i en række profiler, der er beskrevet i OIOUBL_GUIDE_PROFILER.pdf. Da profilerne spiller en væsentlig rolle for forståelsen af anvendelsen af OIOUBL dokumenterne, må det være af stor betydning at der i det enkelte scenarie er en helt klar præsentation af hvilke profiler og dokumenter, der tages i anvendelse i scenariet. Desuden bør den samme fremgangsmåde anvendes til at beskrive profilernes og OIOUBL dokumenternes anvendelse i det enkelte scenarie for at sikre overblik for læseren. Undersøges

11 Opbygningen af afsnit 2.2 Anvendelsen af OIOUBL-profiler i dokumentet OIOUBL katalogudveksling (CATEXE) tjener som et godt eksempel på opbygning af beskrivelsen af anvendelsen af profilerne og bør danne udgangspunkt for opbygning i de andre scenariers afsnit 2.2. Her er profil-id og dokumenter, der er anvendt, opsummeret i en figur, der i opbygning minder om den figur der anvendes i OIOUBL_GUIDE_PROFILER.pdf, hvilket giver en god sammenhæng og et godt overblik. Til sammenligning kan fremhæves afsnit 2.2 Anvendelsen af OIOUBL profiler i OIOUBL Indkøbsproces for avancerede ordrer (ADVORD). Af flere grunde er dette afsnit klart mindre gennemskueligt: Undersøges 1. Tabel nummer to der deles over side 10 og side 11 indeholder overskrifterne Scenariets titel og Profil. Her mangler overskriften Profil-id (og evt. også kommentar som i CATEXE side12). Desuden kan profilen SellerInitiatedOrderingToBillingSimple ikke identificeres i dokumentet OIOUBL_GUIDE_PROFILER.pdf. Undersøges 1. Den sidste punktformsopsætning på side 11 bør opbygges som figur 1 side 12 i dokumentet OIOUBL katalogudveksling (CATEXE), for at skabe et bedre overblik. Undersøges I dokumentet OIOUBL Basal Indkøbsproces i afsnit 2.2 Anvendelsen af OIOUBLprofiler side 9 i tabellen nederst er profil-id medtaget i figuren men indeholder R og eksisterer dermed ikke i dokumentet OIOUBL_GUIDE_PROFILER.pdf. Af navngivningen på side 10 fremgår hvorledes R anvendes, men tabellen på side 14 indeholder ikke profil-id Procurement-OrdSimR-BilSim-1.0, hvorfor tabellen ikke er udtømmende hvilket den burde være. Undersøges Scenarierne OIOUBL Kompleks Levering og OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer har i afsnit 2.2 Anvendelsen af OIOUBL-profiler samme opbygning som scenariet OIOUBL Basal Indkøbsproces og scenariet OIOUBLKompleks Betalingsproces har i afsnit 2.3 (som skal rettes til afsnit 2.2) samme opbygning som dokumentet OIOUBL Indkøbsproces for avancerede ordrer. Undersøges Alle scenarierne skal rettes til så afsnit 2.2 er ens og med udgangspunkt i dokumentet OIOUBL Katalogudveksling. Desuden skal Kapitel 2 i dokumentet OIOUBL Kompleks Betalingsproces tilpasses så det i opbygning er som kapitel 2 i dokumentet OIOUBL Katalogudveksling. Undersøges OIOUBL_SCENARIE_COMPAY-DK.PDF

12 Side 28 nederst, feltet PaymentMeans. PaymentMeansCode har værdien 48, som ikke er defineret i Kodeliste PaymentMeansCode. Vi har tidligere noteret os at det burde være 49 jf. Kodelisten. Desuden har det ikke været muligt at identificere Kodelisten hvor er den? Undersøges - check også kodeliste Kommentarer til Bilag 3: OIORASP Side 6. Øverste kasse hedder OIO RASP Profile 1.1. Skulle det ikke være 1.2? Side 8. Vi anser http protokollen for smtp protokollen langt overlegen hvad angår stabilitet og performance. Det er derfor positivt at SMTP protokollen kun er en option for en OIORASP udbyder. Foreslås udfaset af andre ITST vil foranledige at der Side 12. Umiddelbart var det ikke muligt at finde IT- og Telestyrelsens vejledning bliver lavet et notat om "digital til digital evidence på signaturer. Nærmere placering bør angives. evidence" Side 12. KMD mener ikke at den digitale signatur, som returneres fra RASP toolkit version 1.01 selvstændigt har juridisk gyldighed. Det vil være ønskeligt med en operativ vejledning til hvordan en anvender af RASP toolkit opnår digital evidence. ITST vil foranledige at der bliver lavet et notat om "digital evidence" Side 15. Det vil være ønskeligt med et CustomHeader element af typen AgreementId, således at afsender overfor modtager kan referere til en af flere mulige indgåede aftaler om behandling af dokumentet hos modtager. Feltet EndpointContractUrl fra UDDI registreringen kunne være velegnet som værdi i Specifik for KMD påtænkes AgreementId. ikke rettet Side 15. OIO RASP messages should include SenderPartyType and ReceiverPartyIdentifierType header blocks. Dette bør supporteres af RASP toolkit. Dette er supporteret i 1.2 Side 15. I 2. sidste afsnit er should stavet med småt. Det bør være SHOULD for at være compliant med læsevejledningen side 8. Side 18. I skemaet for RASP custom headeren er angivet at ReceiverPartyIdentifierType og SenderPartyIdentifierType er mandatory. På side 15 på side 18 angives at RASP messages should include disse. Altså optionelle. minoccurs= 0 Side 21. but i stedet for by Side 27. SHOULD i stedet for should Side 29. Godt diagram. Ingen ændring

13 Kommentarer til Bilag 4: OIOUDDI Generelt til Bilag 4: Forståelse af dokumentet er betinget af indsigt af UDDI, som er en omfattende specifikation. Der synes at mangle det sædvanlige afsnit med SHOULD, SHOULD NOT etc. Designet synes at være forberedt for processer og procesroller. Men det fremgår ikke af dokumentet, om det også er implementeret. Kun af XML samplen fremgår det, hvordan man skaffer processer og proces-roller på en registrering. Specifikt til Bilag 4: Side 9: Det bør angives at et endpoint kan være OIORASP compliant udelukkende ved at anvende http protokollen. Side 10: Figur 2 ville være klarere med overskrifter på kasserne. Repræsentanter fra PEPPOL projektet har foreslået at ændre navngivningen af Bilag 4: OIOUDDI, til OIOSMI (Service Metadata Interface) for at sikre semantisk interoperabilitet mellem NemHandelsregistret og de tilsvarende registre i PEPPOL. ITST har valgt at imødekomme forslaget, således at bilag 4 til bekendtgørelsen får titlen OIOSMI indholdet i bilaget forbliver uændret. Ja Se tmodeller Beskrives i box Ikke rettet

14 Side 11: Det er tilsyneladende et designvalg at et UDDI opslag kun skal give én række pr opslag af EAN/dokument type. Det vil klargøre læsningen at gøre opmærksom på de afledte krav, hvor disse optræder. Side 16: Specifying these lookups is beyond the scope of this profile. Dels er XML kode eksempelvist angivet i Endpoint lookup example XML. Dels bør der andetsteds være operative anvisninger på brugen, hvis ikke det er indeholdt i dette dokument. Side 20: Eksempel XML en savner forklaring. Hvad betyder f.eks.: <tmodelbag> <tmodelkey> uddi:2e0b a5e-8686-b33f54fd1f47 </tmodelkey> <tmodelbag>? Er det en empty bag? Af hvad? Side 23: Der er angivet en værdi: clientrole. Dette er i uoverensstemmelse med værdierne SupplierParty / CustomerParty angivet på s 43. Side 23: Det er fra XML ikke tydeligt hvordan den angivne ProcessRole referer til en Process. Formentlig er det fra den efterfølgende keyedreference, men det er ikke ret tydeligt. Ved en søgning på identifier + identifiertype + servicetype returneres de services fra UDDI et som overholder disse parametre. Disse services kan man så kigge nærmere på for at se om der er afledte ting der sorterer den fra. Dette er fx ProcessDefinition. Søgningen er en standard UDDI v.3 Vi har lavet nyt eksempel og vi refererer til UDDI v3. spec. Nej der er en tmodel inden i. Vi referer til UDDI Spec og laver nyt eksempel Vi vil lave nyt eksempel fra Live data og side 43 rettet til SellerParty og BuyerParty Nyt XML eksempel

15 Side 23: Er det meningen at de forretningsrelaterede processer (Procurement-BilSim-1.0 f.eks.) efterfølgende skal stå som denne keyedreference på denne måde? Side 43: Uoverensstemmelse med clientrole s. 23. ProcessDefinition for Procurement-BilSim-1.0 er refereret fra ProcessRoleDefinition (Procurement-BilSim-1.0 BuyerParty og Procurement- BilSim-1.0 SellerParty). Se i øvrigt diagram side 8 til 12 til SellerParty og BuyerParty Kommentarer til høringsmaterialet i øvrigt Information til IT-udviklere Kilde: KMD foreslår at de garanterede oppetider på kritiske servere offentliggøres. Dvs. OIOUDDI og OCSP (OCSP og LDAP servere). KMD foreslår at procedurer og forretningsgange i forbindelse med opdagelse af sikkerhedshuller i RASP toolkit offentliggøres. KMD finder det meget positivt at: man kan som udvikler benytte sig af den profilregistrerings webservice som er under udvikling af IT- og Telestyrelsen, og som forventes offentliggjort efter sommerferien 2009, da den nuværende fremgangsmåde er unødigt kompleks. Generelt er serverne oppe i normal arbejdstid - vi vil måske senere offentliggøre yderligere beskrivelser af oppetider Det overvejs hvordan en hensigtsmæssig offentliggørelse kan foregå Tak Information til vareleverandører Kilde:

16 KMD mener ikke at den digitale signatur, som returneres fra RASP toolkit version 1.01 alene har samme juridiske gyldighed som en kvittering på et anbefalet brev. ITST vil foranledige at der Det vil være ønskeligt med en operativ vejledning til, hvordan en anvender af RASP bliver lavet et notat om "digital toolkit opnår digital evidence. evidence" Generelt

17 Alle nedennævnte Guide-lines bør under afsnit 1.4 Referencer: Generelle tværgående guidelines have indføjet: OIOUBL Udfyldelse af instanser G41. Bekendtgørelse: OIOUBL ApplicationResponse OIOUBL Invoice OIOUBL CreditNote OIOUBL Reminder Udenfor bekendtgørelse: OIOUBL Orders OIOUBL OrderChange OIOUBL OrderCancellation OIOUBL OrderResponse OIOUBL OrderResponseSimple OIOUBL Catalogue OIOUBL CatalogueDeletion

Høring af OIOXML elektronisk regning. Høringssvar.

Høring af OIOXML elektronisk regning. Høringssvar. Høring af OIOXML elektronisk regning Høringssvar. Bekendtgørelse Høring er slut Høringssvar uden kommentarer 1. Rigsrevisionen ingen anledning til bemærkninger 2. Finanstilsynet - Økonomi- og Erhvervsministeriets

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Totaler UBL 2.0 Totals G28 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 26. marts 2010. Nr. 354. Bekendtgørelse om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder

Læs mere

Møde i SSU for e-handel 24. oktober 2006

Møde i SSU for e-handel 24. oktober 2006 Dagsorden 12:30 Velkommen og bordrunde -Godkendelse af referat fra sidste møde 12:45 Status på UBL 2.0 og internationale aktiviteter 13:00 Tidsplan for OIOUBL og UBL konference 13:30 Status på OIO Serviceorienteret

Læs mere

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler Version 1.0 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

OIOUBL Guideline OIOUBL. UBL 2.0 Tax G27. Version 1.3. OIOUBL Skat. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline OIOUBL. UBL 2.0 Tax G27. Version 1.3. OIOUBL Skat. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline OIOUBL OIOUBL Skat UBL 2.0 Tax G27 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Faktura UBL 2.0 Invoice G16 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles G26. Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles G26. Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline OIOUBL Profiler UBL 2.0 Profiles G26 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

OIOUBL Parter. UBL 2.0 Parties G23. Version 1.3. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

OIOUBL Parter. UBL 2.0 Parties G23. Version 1.3. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Parter UBL 2.0 Parties G23 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

1B Status på e-fakturaområdet

1B Status på e-fakturaområdet Fakturahåndtering 1B Status på e-fakturaområdet Helle Schade-Sørensen IT-Telestyrelsen Status på efaktura Udfordringer og muligheder Helle Schade-Sørensen Dagens tekst De nye krav til elektronisk fakturering

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Udvidelse UBL 2.0 Extension G33 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Udvidelse Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

OIOUBL Intro. OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Intro. OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Intro OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser UBL 2.0 Payments means and payment terms G24 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

Hvorfor skal jeg NemHandel?

Hvorfor skal jeg NemHandel? Flemming Beltoft mysupply, 2007 Betalt LæsInd ophører Kommer i lovgivningen Nye dokumenter er bedre Flere muligheder for optimeringer Hvorfor skal jeg NemHandel? Gratis forsendelse fra dag 1 Del af fremtidens

Læs mere

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen finn.christensen@mysupply.dk. 4. november 2010

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen finn.christensen@mysupply.dk. 4. november 2010 Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL Finn Christensen finn.christensen@mysupply.dk 4. november 2010 Agenda Introduktion til UBL og OIOUBL-2.02 Hvilke forretningsprocesser/profiler? Hvilke er krævet

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Priser UBL 2.0 Prices G25 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26. Version 1.3

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26. Version 1.3 OIOUBL Guideline OIOUBL Profiler UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler (UTS) Version 1.3 Side 2 Kolofon

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces Scenariepakke: BASPRO S03 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1 08. November 2005

Læs mere

Konsekvenser Ændringen bør ikke have de store konsekvenser for brugen af schematronen.

Konsekvenser Ændringen bør ikke have de store konsekvenser for brugen af schematronen. Notat 23. marts 2012 Ole Madsen OIOUBL Schematron release 15. juni 2012 Der vil ske en løbende tilpasning til PEPPOL over de kommende 2 releases. Dels vil der ske en opdatering i denne release pr. 15.

Læs mere

OIOUBL Guideline Ordre

OIOUBL Guideline Ordre OIOUBL Guideline Ordre OIOUBL Ordre UBL 2.0 Order G08 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Møde i e-handelsgruppen 20. maj 2009

Møde i e-handelsgruppen 20. maj 2009 Referat Møde i e-handelsgruppen 20. maj 2009 Tilstede: Afbud: Flemming Beltoft, MySupply Peter Borresen, ebconnect Flemming Møller, Progator/gatetrade Sven Rasmussen, Preben Lauritsen, KMD Kasper Grøndahl

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Udvidet Indkøbsproces for køberinitieret fakturering Scenariepakke: BILSEL S10 Version UBL 2.0 Published under Creative Commons license, attribution 2.5 Dokumenthistorik

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Simpel ordrebekræftelse UBL 2.0 OrdreResponseSimple G10 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL UUID UBL 2.0 UUID G32 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL UUID Version 1.1 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen fch@tradeshift.com. 1. marts 2011

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen fch@tradeshift.com. 1. marts 2011 Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL Finn Christensen fch@tradeshift.com 1. marts 2011 Agenda Introduktion til UBL og OIOUBL-2.02 Hvilke forretningsprocesser/profiler? Hvilke er krævet mod det offentlige?

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces Scenariepakke: COMPAY S07 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1 06. April

Læs mere

derved får adgang til en række yderligere funktionalitet og services, ligesom de vil kunne se egne data.

derved får adgang til en række yderligere funktionalitet og services, ligesom de vil kunne se egne data. Referat Møde i OIO-udvalget for e-handel Tilstede: Afbud: Søren Lauritsen, Århus kommune Flemming Møller, Progrator/gatetrade Thomas Mærsk Pedersen, Progrator/gatetrade Troels Mogensen, Medicoindustrien

Læs mere

Vejledning i at implementere OIOUBL

Vejledning i at implementere OIOUBL Version 1.4 VEJLEDNING I AT IMPLEMENTERE OIOUBL v1.4 Indholdsfortegnelse 1 Ændrings-log... 3 2 Formål med vejledningen... 4 2.1 Målgrupperne... 4 2.2 Support... 4 3 Introduktion til NemHandel... 5 3.1

Læs mere

NemHandel i den offentlige sektor

NemHandel i den offentlige sektor NemHandel i den offentlige sektor Ny lovgivning Helle Schade-Sørensen Chefkonsulent IT og Telestyrelsen De første erfaringer Jan Hansen Indkøbskonsulent Høje Taastrup Kommune NemHandel ny lovgivning Hvad

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Kompleks Levering

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Kompleks Levering OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Kompleks Levering Scenariepakke: COMDEL S05 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse. OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Scenariepakke: COMORG S06 Version 1.1 UBL 2.0

OIOUBL Scenariebeskrivelse. OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Scenariepakke: COMORG S06 Version 1.1 UBL 2.0 OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Scenariepakke: COMORG S06 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering

Læs mere

Referat. OIO-udvalgsmøde for e-handel d. 26. august 2008

Referat. OIO-udvalgsmøde for e-handel d. 26. august 2008 Referat OIO-udvalgsmøde for e-handel d. 26. august 2008 Deltagere: Carsten Jensen, EDB Gruppen A/S Jens Christian Andersen, KMD Jesper Kervin Petersen, Danske Regioner Dorthe Gustavsen, Århus Kommune Søren

Læs mere

Nemhandel infrastruktur. Morten Hougesen Christian Uldall Pedersen 8. April 2010

Nemhandel infrastruktur. Morten Hougesen Christian Uldall Pedersen 8. April 2010 Nemhandel infrastruktur Morten Hougesen Christian Uldall Pedersen 8. April 2010 Agenda NemHandelsprogrammet Gennemgang af funktionalitet RASP biblioteker RASP.NET og Java Brug af OCES certifikater Pause

Læs mere

IKA e-tænketank 28. Januar 2015

IKA e-tænketank 28. Januar 2015 IKA e-tænketank 28. Januar 2015 1 DAGENS TEKST Et jubilæum Nye profiler Direktiv om e-invoice Migrering af NemHandel til PEPPOL 2 10 ÅR MED OBLIGATORISK E-FAKTURERING 3 NYE PROFILER I OIOUBL Basic Order

Læs mere

Møde i OIO-udvalget for e-handel 26. august 2008

Møde i OIO-udvalget for e-handel 26. august 2008 Møde i OIO-udvalget for e-handel 26. august 2008 Agenda 1. Velkommen og bordrunde 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 3. Status på NemHandel 4. Tidsplan og strategi for opdatering af bekendtgørelsen

Læs mere

Hvordan man sender. e-fakturaer. til. Orifarm

Hvordan man sender. e-fakturaer. til. Orifarm Implementationsguide E-Fakturering Hvordan man sender e-fakturaer til Orifarm Implementation Guide 2 (7) Kære leverandør til Orifarm, Orifarm har nu mulighed for at modtage elektroniske fakturaer gennem

Læs mere

NemHandel infrastruktur. Lars Houe Heinrich Clausen 4. November 2010

NemHandel infrastruktur. Lars Houe Heinrich Clausen 4. November 2010 NemHandel infrastruktur Lars Houe Heinrich Clausen 4. November 2010 Agenda NemHandelsprogrammet Gennemgang af funktionalitet RASP biblioteker RASP.NET og Java Brug af OCES certifikater NemHandel registeret

Læs mere

Teknisk workshop OIOUBL spor. Finn Christensen fch@tradeshift.com. 1. marts 2011

Teknisk workshop OIOUBL spor. Finn Christensen fch@tradeshift.com. 1. marts 2011 Teknisk workshop OIOUBL spor Finn Christensen fch@tradeshift.com 1. marts 2011 Vision for NemHandel NemHandel skal være lige så let som at sende en email Agenda OIOUBL profiler Obligatoriske og andre profiler

Læs mere

NemHandel-registret. Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0

NemHandel-registret. Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0 NemHandel-registret Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0 Introduktion Hvis en virksomhed eller en offentlig myndighed ønsker at kunne modtage

Læs mere

Erfaringer fra Danmark om innføring av standard efaktura til det offentlige,

Erfaringer fra Danmark om innføring av standard efaktura til det offentlige, Erfaringer fra Danmark om innføring av standard efaktura til det offentlige, PM_11002_DK Page 1 Agenda Evenex Citater fra verden Erfaring med OIOXML i Danmark Nye offentlige krav 1. maj 2011 NemHandel

Læs mere

NemHandelsaktør møde 20. maj 2014

NemHandelsaktør møde 20. maj 2014 NemHandelsaktør møde 20. maj 2014 1 AGENDA 1. Velkommen og bordrunde 2. Godkendelse af referat fra sidst 3. Gennemgang af foreslåede schematron ændringer: 4. Gennemgang af PORS2 5. FOCES1 > FOCES2, herunder

Læs mere

FAQ OIOXML elektronisk regning

FAQ OIOXML elektronisk regning Side 1 af 24 FAQ OIOXML elektronisk regning 10. september 2012 1 Indledning Denne FAQ samler svarene på de spørgsmål der oftest er blevet stillet i forbindelse med OIOXML elektronisk regning. Alle spørgsmål

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

NemHandel i cloud - sikkerhedsmæssige overvejelser. Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen

NemHandel i cloud - sikkerhedsmæssige overvejelser. Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen NemHandel i cloud - sikkerhedsmæssige overvejelser Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen Agenda Lidt om NemHandel Rationalet for valg af cloud Overvejelser vedr. sikkerhed Løsning og erfaringer indtil

Læs mere

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format Vejledning printskabelon 5 baseret på OIOXML-formatet p. 1-14 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indhold... 3 Placering af felter

Læs mere

NemHandelsRegistret (NHR)

NemHandelsRegistret (NHR) NemHandelsRegistret (NHR) Hjælpeguide til oprettelse i NemHandelsRegistret og registrering af profiler. Januar 2015 Version 1.1 Introduktion Hvis en virksomhed eller en offentlig myndighed ønsker at kunne

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Aktuel driftsstatus for IndFak

Aktuel driftsstatus for IndFak Aktuel driftsstatus for IndFak Side 1 af 5 Der er på nuværende tidspunkt 72 institutioner, som anvender IndFak. Der er fortsat forskellige driftsmæssige problemer samt uhensigtsmæssigheder i systemet.

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person

Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person Organisation Side Kapitel Afsnit/figur/tabel /note Type af kommentar (generel (G), redaktionel (R), teknisk (T)) Kommentar KMS-1 G Godt

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten...

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten... Indholdsfortegnelse Introduktion til eblisten... 2 Opret brugerkonto... 2 Abonnementtyper... 2 Kom godt i gang med eblisten... 3 Start eblisten... 3 Send dokumenter med eblisten... 4 Udgående dokumenter...

Læs mere

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura)

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) 1. november 2009, Version 1.1 1. POST DANMARKS ECOMONE BASIS (OIO FAKTURA)... 3 1.1 BEGREBER... 3 2 KANALER... 3 3 MODEL FOR DATAUDVEKSLING... 4 4 KOMMUNIKATION...

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

FAQ 69: Uddybende vejledning til BI linjer i OIOUBL

FAQ 69: Uddybende vejledning til BI linjer i OIOUBL FAQ 69: Uddybende vejledning til BI linjer i OIOUBL - 1-24. August 2015 Katalog og ønsker til leverandører, som leverer katalog i OIOUBL format Der er til Digitaliseringsstyrelsen kommet ønsker til en

Læs mere

Implementeringsguide E-fakturering. Hvordan man sender e-fakturaer til Arp-Hansen Hotel Group

Implementeringsguide E-fakturering. Hvordan man sender e-fakturaer til Arp-Hansen Hotel Group Hvordan man sender e-fakturaer til Arp-Hansen Hotel Group Kære Leverandør til Arp-Hansen Hotel Group, Arp-Hansen Hotel Group har nu mulighed for at modtage elektroniske fakturaer gennem Basware Business

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

OIOXML Invoice til Brdr A&O Johansen A/S et eksempel m. kommentarer

OIOXML Invoice til Brdr A&O Johansen A/S et eksempel m. kommentarer OIOXML Invoice til Brdr A&O Johansen A/S et eksempel m. kommentarer Header

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 7 / 13.01.2011 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI faktura i følgende formater og tegnsæt:

Læs mere

F GROUP A/S. OIOXML Invoice. Fona. OIOXML - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter

F GROUP A/S. OIOXML Invoice. Fona. OIOXML - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter OIOXML Invoice Fona Page 1 of 9 Indhold Denne Guide Line beskriver kravene til fakturaer til i OIOXML format. Formatet anvendes til fakturering og kreditering, men kan ikke anvendes til prisreguleringer.

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

TrueLink og integration til økonomisystemer

TrueLink og integration til økonomisystemer TrueLink og integration til økonomisystemer Dette dokument forklarer, hvordan du lettest muligt foretager integrationen mellem TrueLink klienten og dit økonomisystem. Integrationen mellem disse systemer

Læs mere

Referat af NemHandelaktørmøde

Referat af NemHandelaktørmøde Referat af NemHandelaktørmøde 4. juni 2014 SOK/MSH Tilstede: Mikkel Hempel, Tricom Simon Pedersen, Tricom Allan Jensen, Digital CAB Bjørn Rasmussen, IBM Kaj Andersen, IBM Mogens Christensen, CGI Dan Overgaard,

Læs mere

Continia e faktura Changelog. Version 3.08 December 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Changelog. Version 3.08 December 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 December 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 e faktura 3.08

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Levering UBL 2.0 Delivery G19 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE Digital Post og Fjernprint 2015-03-11 Dagsorden 1. Velkomst 2. Nuværende OIO-rest 3. Udfordringer 4. Afrunding Nuværende OIO-REST løsning Digital post De nuværende Digital Post

Læs mere

FAKTURAGUIDE TIL DATEA

FAKTURAGUIDE TIL DATEA Dansk VANS netværk og NemHandel FAKTURAGUIDE TIL DATEA DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby 45 26 01 02 datea@datea.dk 1 Indledning Dette dokument beskriver DATEAs krav til indholdet af elektroniske

Læs mere

OIO UBL BRUGERGUIDE TIL FAKTURERING

OIO UBL BRUGERGUIDE TIL FAKTURERING OIO UBL BRUGERGUIDE TIL FAKTURERING v2.0.0 - Q4 2010 Side 2 af 21 OIO UBL BESKRIVELSE & BRUGERGUIDE 1 Generel beskrivelse... 3 2 Opkrævningstyper... 3 3 Rådgivning vedrørende brug... 3 4 Elementer i OIO

Læs mere

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 Fakturamanager Guide eprocurement 1. Søgning blandt fakturaer 2 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 3. Behandling af Ufuldstændige læs-ind fakturaer 5 4. Ny faktura (fra papir til elektronisk faktira) 11

Læs mere

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Indhold 1 Baggrund og formål 3 2 Ordreafsendelse og -modtagelse 5 2.1 Krav til den ordreafgivende myndighed - indhold af ordren 5 2.2 Myndighedens

Læs mere

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring)

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) Sektorstandardiseringsudvalget for ehandel Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) UDKAST v.2. Høring over vision, pejlemærker og forretningskrav til ehandel mellem den offentlige

Læs mere

NemHandel menuen 14.1

NemHandel menuen 14.1 NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Kort og godt om test af arkiveringsversioner

Kort og godt om test af arkiveringsversioner Kort og godt om test af arkiveringsversioner Data og dokumenter fra den offentlige forvaltnings it-systemer, som skal bevares for eftertiden, skal afleveres til arkiv i form af arkiveringsversioner. Arkiveringsversioner

Læs mere

SIMU-Fragt Fragtbreve kvitter modtag

SIMU-Fragt Fragtbreve kvitter modtag Indhold SIMU-Fragt... 1 Fragtbreve kvittering - modtag... 1 Se kvitterede fragtbreve... 4 Håndtering af varer... 5 Egne varer til videresalg... 5 Varer købt hos andre SIMU-virksomheder... 6 Hvor og hvordan

Læs mere

Vejledning og krav til indlæsning af elektronisk vare- og priskatalog til de kommuner i KomUdbud, der anvender Fujitsu A/S - Prisme Indkøb / Comcare

Vejledning og krav til indlæsning af elektronisk vare- og priskatalog til de kommuner i KomUdbud, der anvender Fujitsu A/S - Prisme Indkøb / Comcare Vejledning og krav til indlæsning af elektronisk vare- og priskatalog til de kommuner i KomUdbud, der anvender Fujitsu A/S - Prisme Indkøb / Comcare For nedenstående henvises til det aktuelle udbuds punkter

Læs mere

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering:

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering: Konvertering fra Winfinans Small Business til Winfinans.NET Denne vejledning er tænkt som en hjælp til dig som Winfinans Small Business bruger, som ønsker at skifte til vores internetbaserede løsning Winfinans.NET.

Læs mere

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland -DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 1.2.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -Kost til Microsoft Dynamics

Læs mere

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke. Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes

Læs mere

ectrl Afsendelse af debitorformularer

ectrl Afsendelse af debitorformularer ectrl Afsendelse af debitorformularer Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Elektronisk fakturering 4 2.1. Typer af afsendelse 4 2.2. Formater 4 2.3. Opsætning på debitor 5 2.3.1. Kontaktperson 5 2.3.2.

Læs mere

Hvis virksomheden er tilmeldt efaktura som modtager, vil virksomhedens navn indgå i NemHandelregistre.

Hvis virksomheden er tilmeldt efaktura som modtager, vil virksomhedens navn indgå i NemHandelregistre. UNDERSKRIFT Undertegnede virksomhed ønsker med Aftalen at blive tilsluttet efaktura. Virksomheden bekræfter at have læst og accepteret vilkårene i Aftalen og i Standardvilkår for efaktura, som også findes

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Januar 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Login. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra:

Login. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra: Login I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i : Man finder som et link nederst til venstre på skolens offentlige Informationsportal. Adressen er: www.samsoegades-skole.skoleintra.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om information i OIOXML elektronisk regning til brug for

Bekendtgørelse om information i OIOXML elektronisk regning til brug for K:\Videnskabsministeriet\2004\bekg\530760\530760.fm 12-11-04 12:45 k07 SJ Bekendtgørelse nr. 1075 af 11. november 2004 Bekendtgørelse om information i OIOXML elektronisk regning til brug for elektronisk

Læs mere