OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf viser den fejlagtige titel "OIOUBL Guideline Datatyper" i Adobe Reader.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf viser den fejlagtige titel "OIOUBL Guideline Datatyper" i Adobe Reader."

Transkript

1 Bilag til Høringsnotat vedr. Forslag til ændring af Bekendtgørelse nr 1075 om elektronisk regning Tekniske høringssvar vedr. standarderne i bekendtgørelsens bilag 1-4 Ændringsforslag fra høring Status Kommentarer Overgangsperioden kan eksempelvis understøttes således: OIOUBL via OIOSI understøttes også i perioden 1. januar 2011 til 1. maj 2011 Understøttes allerede OIOXML via VANS understøttes også i perioden 1. maj 2011 til 31. december Understøttes 6 måneder efter maj 2011, jf. referat. OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf viser den fejlagtige titel "OIOUBL Guideline Datatyper" i Adobe Reader. Dokumentet mangler sidenummer på alle siderne med ulige sidenummer. OIOUBL_INTRO.pdf OIOUBL_INTRO.pdf viser den fejlagtige titel "OIOUBL Guideline Datatyper" i Adobe Reader. Dokumentet mangler stadig sidenummer på alle siderne med ulige sidenummer Side 7, nederst: Et "m" for meget i "CustommizationID" Side 8, øverst: teksten "...customizationid OIOUBL2.0x..." rettes til "...CustomizationID "OIOUBL-2.0x"..." Side 11, midt: den ene af de i alt minimumsprofiler for en offentlig myndighed hedder altså Procurement-OrdSimR-BilSim - altså med tvungen Response på Ordering-processen. Side 12, midt: "komplimenterer" rettes til "komplementerer". OIOUBL_GUIDE_PROFILER_BEKENDTGØRELSE.pdf OIOUBL_GUIDE_PROFILER_BEKENDTGØRELSE.pdf viser kun titlen "OIOUBL Guideline Profiler" i Adobe Reader. Den anden OIOUBL_GUIDE_PROFILER.pdf viser nemlig også "OIOUBL Guideline Profiler" som titel. Det havde været praktisk med en forskel i titlen.

2 Side 7, afsnit til sidst: Teksten bruger andre betegnelser under resumering af generel profil-navngivning sammenlignet med Guideline Profiler, side 8-9. Begreberne profilområde Procurement og procesniveau er ikke forklaret. Teksten er vildledende. Teksten i OIOUBL_Guide_Profiler_Beke ndtgørelse erstattes med teksten fra OIOUBL_Guide_Profiler og der laves også en henvisning til OIOUBL_Guide_Profiler). Side 8-9: Bekendtgørelsen stemmer ikke overens med resten af OIOUBLmaterialet. Grunden er den, at Bekendtgørelsen introducerer to minimumsprofiler, som de offentlige myndigheder skal kunne understøtte for fremtiden, nemlig Procurement-BilSim og NES BasicBilling (profile5). Kommenteres i vedhæftet høringsbrev I selve OIOUBL-materiale er det kun BilSim, der optræder som en minimumsprofil (den ene af de i alt 3+1 minimumsprofiler), mens BasicBilling er en frivillig profil. Kommenteres i vedhæftet høringsbrev Dvs OIOUBL bekendtgørelsen introducerer altså en hidtil frivillig profil som en tvungen minimumsprofil, hvad den som sagt ikke er i OIOUBL Denne vigtige information dukker først op ved nærlæsning. Kommenteres i vedhæftet høringsbrev Side 9, afsnit 3.2.3: sætningen: "Som tidligere nævn behøver private virksomheder kun registrere sig, hvis de ønsker at kunne modtage OIOUBL dokumenter. For at afsende OIOUBL dokumenter behøver man ikke registrere sig." Dokumentation uddybet se nf. (Der står en lignende sætningen i INTRO-BEKENDTG.pdf ) Denne sætning betyder, at hvis den private fakturaafsender vælger profilen Procurement-BilSim, skal han lade sig registrere, da han ellers ikke kan modtage en eventuel negativ forretningskvittering, som fakturamodtager har lov til at sende. Dokumentation uddybet se nf.

3 Det betyder, at hvis den private fakturaafsender vælger profilen BasicBilling, og han IKKE lader sig registrere, er det temmelig problematisk med en eventuel negativ teknisk kvittering eller en negativ profil-kvittering, der kan blive genereret automatisk undervejs til modtageren. Det problematiske opstår, fordi en negativ kvittering altid betyder, at dokumentet ikke er modtaget, og at fakturaafsender skal reagere herpå. Afsender er måske ikke i stand til at konstatere dette, og slet ikke, hvis han ikke har ladet sig registrere. Disse konsekvenser bør præciseres for at foregribe mulige konflikter omkring "forsvundne" og ubetalte fakturaer. Men det er også for at forebygge "inflation" i profilerne på den måde, at en ikke-registreret fakturaafsender (potentiel kvitteringsmodtager) alligevel angiver BilSim, for at have mulighed for at sende en elektronisk Rykker. Desuden er det for at sikre sporbarhed og muligheden for fortsat at have styr på routning tilbage til fakturaafsendere. Side 13, nederst: Sætningen "Årsagen er en teknisk afvisning og ikke en afvisning af en forkert profil skyldes, at der..." rettes til "Årsagen til en teknisk afvisning og ikke en afvisning af en forkert profil er den, at der..." Der tilføjes følgende til teksten i afsnit 3.2.3: Det er vigtigt at understrege at hvis man anvender en profil hvor modtageren af ens dokumenter kan afvise dem med en (negativ) Kvittering er det et krav at man registrerer sig. Det betyder i praksis, at den eneste profil man kan anvende, hvis man ikke registrerer sig, er "Billing Basic" profilen. OIOUBL_GUIDE_PROFILER.pdf Side 10, afsnit 3.2.1, til sidst: "... OIOUBL_2.xx)" rettes til "... OIOUBL-2.xx)" med bindestreg i stedet for underscore. Side 13, midt: profilnavnet Procurement-OrdAdv-BilSim er ikke vist i fed som de andre profilnavne i tabellen over frivillige profiler. Side 15, afsnit 3.2.4, lige over tabel tabel 3: "OrderSimR" rettes til "OrdSim" Side 18, afsnit 3.2.5: Ved bilateralt aftalte profiler, bør det beskrives, om og hvordan sådanne profiler skal registreres i UDDI'et, herunder hvordan den angivne "URI" (Unique Ressource Identifier) i attributten "schemeid" skal registreres, så profilnavnet er entydigt med sikkerhed i UDDI'et. Det skal fremgå af materialet om OIOUDDI om eller at, der er support for dette i UDDI og tilhørende værktøjer. Side 18-19, afsnit 3.2.6: Oversigtens overskrift og indholdet er delt over et sideskift. Uddybes i OIOUDDI. Man skal huske at schematron ikke accepterer andre profiler end dem der findes i kodelisten. Så man skal selv lave sin schematron og skal man anvende klienten skal man også tilpasse her.

4 Side 23 figur 7: Procurement-OrdAdv-BilSim-1.0 mangler en pil fra ApplicationResponse til OrderingAdvanced processen, og en pil fra OrderingAdvanced processen til BillingSimple processen (ligesom på figur 6). Side 24 figur 8: Procurement-OrdSel-BilSim-1.0 mangler en pil fra ApplicationResponse til OrderingSellerInitiated processen, og en pil fra OrderingSellerInitiated processen til BillingSimple processen (ligesom på figur 6). Side 26, midt: både Catalogue-CatSim-1.0 og Catalogue-CatSimR-1.0 angives som minimumsprofiler, hvilket er forkert for CatSimR, den med Response - den er Frivillig. Side 30, midt: teksten "... figur 15,..." rettes til "... figur 14,..." Side 30, midt: Sætningen "Årsagen er en teknisk afvisning og ikke en afvisning af en forkert profil skyldes, at der..." rettes til "Årsagen til en teknisk afvisning og ikke en afvisning af en forkert profil er den, at der..." OIOUBL_GUIDE_FAKTURA.pdf Guiden har kun den generelle titel "OIOUBL Guideline". Side 13-14, eksempel i grå kasse: klasserne PaymentMeans og PaymentTerms repeterer uden grund. Sammenholdt med parts-navne på side 15 er der nogle fejl: Side 73 kaldes klassen AccountingCustomerParty fejlagtigt for Kundepart, ikke Debitor. Side 81 kaldes klassen PayeeParty fejlagtigt for BetalingsModtagerPart, ikke BetalingsModtager. Side 85 kaldes klassen BuyerCustomerParty fejlagtigt for Kundepart, ikke Køber. Side 91 kaldes klassen SellerSupplierParty fejlagtigt for Kreditor, ikke Sælger.

5 Side 143, AccountingCost: det anbefales kun at bruge AccountingCost (AccountingCostCode) på fakturalinjen i tre konkrete profiler (BilSim, BilSimR og NES profile8, Billing Basic with dispute). Der er intet, der taler for kun at bruge AccountingCost i disse tilfælde. Der er typisk mere behov for at medsende et finanskontonr i AccountingCost efter en forudgående elektronisk ordre som i profilen Procurement-OrdSimR-BilSim. Anbefalingen bør slettes. Slettet OIOUBL_GUIDE_KREDITNOTA.pdf Guiden har kun den generelle titel "OIOUBL Guideline". Sammenholdt med parts-navne på side 14 er der nogle fejl: Side 69 kaldes klassen AccountingCustomerParty fejlagtigt for Kundepart, ikke Debitor. side 77 kaldes klassen PayeeParty fejlagtigt for BetalingsModtagerPart, ikke BetalingsModtager. OIOUBL_GUIDE_RYKKER.pdf Guiden har kun den generelle titel "OIOUBL Guideline". Sammenholdt med parts-navne på side 11 er der nogle fejl: Side 24 kaldes klassen AccountingCustomerParty fejlagtigt for Kundepart, ikke Debitor.

6 Guidelinen præciserer ikke, hvordan nogle problematiske totaler skal beregnes i en rykker. Der henvises blot til klassernes generelle beskrivelse i OIOUBL_GUIDE_BIBLIOTEK.pdf. Det drejer sig om totaler som en "momsfri" LineExtensionAmount, ChargeTotalAmount, en "ZeroRated" TaxableAmount i TaxTotal samt PayableAmount. Se i øvrigt kommentarer til OIOUBL_GUIDE_TOTALER.pdf. Uddybes måske kun i FAQ eller OIOUBL_GUIDE_TOTALER.p df Opret en FAQ med beskrivende tekst + 2 stk. eksempler!? FAQ kunne være følgende: Momsberegningen for en Rykker er speciel. En rykkerlinje er inklusiv en eventuel moms og rykkerens momsberegning på headerniveau vedrører alene eventuelle gebyrer, renter etc. Bemærk at hvis der angives et gebyr på en rykker kan følgende kodeliste anvendes for gebyrårsag: <cbc:allowancecharg ereasoncode listagencyid="320" listid="urn:oioubl:code list:reminderallowance chargereasoncode- 1.0">PenaltyFee</cbc: AllowanceChargeRea soncode>. Se iøvrigt de vedhæftede eksempler.

7 Side 37, BalanceBroughtForwardIndicator under ReminderLine: her er flag for evt Primosaldo. Det fremgår ikke, om det drejer sig om et udfyldt DebitLineAmount eller CreditLineAmount eller ikke, eller hvor den ellers findes. Der er heller ikke noget om, hvordan primosaldoen skal opfattes. Beskrives Ovennævnte FAQ kunne udvides med: En rykkerprocess kan ikke startes uden at der foreligger en Faktura. En rykkerprocess kan bestå at en sekvens af Rykker dokumenter, som hver især refererer til det foregående Rykker dokument. I feltet ReminderSequenceN umeric angives dokumentets sekvensnummer (1,2,3,..n), og typen for Rykkeren angives i feltet ReminderTypeCode (med tilhørende kodeliste). På RykkerLinjen haves et flag (BalanceBroughtForw ardindicator) der kan angive om linjebeløbet (Debet eller Kredit), udgør en balance der er overført fra tidligere. OIOUBL_GUIDE_APPRESPONS.pdf Guiden har kun den generelle titel "OIOUBL Guideline".

8 OIOUBL_GUIDE_BIBLIOTEK.pdf Guiden har kun den generelle titel "OIOUBL Guideline". Side 21, afsnit 3.4 AllowanceCharge: AccountingCostCode henviser til UN/CEFACT kodeliste 5189, men den er om former for tillæg/fradrag, dvs mere en AllowanceChargeReasonCode i AllowanceCharge end en kode for en finanskonto. Det må være en forkert placeret henvisning. Henvisning til UN/CEFACT slettes Side 152, under InvoiceLine: AccountingCostCode defineres som Den kontostrengkode, og det samme er AccountingCost. AccountingCost skal kun være Den kontostreng, uden kode. Denne ens definition for begge optræder flere steder i diverse guidelines. bemærk flere steder OIOUBL_GUIDE_ORDRE.pdf Guiden har kun den generelle titel "OIOUBL Guideline". Side 14, IssueTime: ordretidspunktet er vel også (ligesom IssueDate) tildelt af køber og ikke af kreditor Sammenholdt med parts-navne på side 12 er der nogle fejl: Side 33 kaldes klassen BuyerCustomerParty fejlagtigt for Kundepart, ikke Køber. Side 41 kaldes klassen SellerSupplierParty fejlagtigt for Leverandør, ikke Sælger. Side 47 kaldes klassen AccountingCustomerParty fejlagtigt for Kundepart, ikke Debitor. I forhold til høringens Korrektioner er følgende i øvrigt bemærket vedr. punkt 56: Vi kan ikke finde den nye dokumentation til dette punkt i høringsmaterialet? Men vi konstaterer at det fortsat er forkert i dokumentationen til 2.0. Kardinaliteten af OrderAllowanceCharge på header niveau skal være 0..n. Ordre.AllowanceCharge skal have kardinaliteten 0..n OIOUBL_GUIDE_KATALOG.pdf Guiden har kun den generelle titel "OIOUBL Guideline". Gennem guidelinen bruges rent sprogligt skiftevis betegnelserne en katalog og et katalog. Side 26, ProviderParty og side 30, ReceiverParty har begge en PartyLegalEntity, hvor eksemplet viser en schemename = CVR. Den korrekte attribut hedder schemeid, og værdien skal være schemeid= DK:CVR.

9 Side 47, afsnit under ComplementaryRelatedItem: oversættes til "KomplimentærVare" flere gange - skal rettes til "KomplementærVare" med "e", hvilket er den korrekte oversættelse af ordet "Complementary...", og som også er brugt side 33 og 37. Side 53, PriceAmount: i eksemplet har beløbet unitcode som attribut i stedet for currencyid. Generelt har mange af eksemplerne en attribut skrevet som attnavn = værdi, hvor den syntaksmæssigt korrekte form er attnavn= værdi dvs uden blanke omkring lighedstegnet og værdi i anførselstegn. Ikke vigtigt - rettes ikke OIOUBL_GUIDE_RABAT.pdf Side 8-9, afsnit 3.4 LegalMonetaryTotal i tabel: det angives at en AllowanceCharge kan være "vejledende", og dermed ikke talt med i ChargeTotalAmount eller AllowanceTotalAmount, men det fremgår ingen steder hvornår, eller hvordan en AllowanceCharge kan være "vejledende", med mindre den findes på linjeniveau, hvor den kun er informativ. Teksten på side 8 afsnit 3.4 "(hvis den blot er vejledende skal den ikke medtages)" erstattes med "(en eventuel rabat på linjeniveau skal således ikke medtages)" OIOUBL_GUIDE_TOTALER.pdf Side 8, afsnit LineExtensionAmount på Reminder: Her beregnes LineExtensionAmount som debet-beløb minus kredit-beløb. I følge OIOUBL_GUIDE_RYKKER.pdf omfatter momsberegningen i en rykker kun tillæg/fradrag i AllowanceCharge på headeren. Det betyder, at momsberegningen skal betragte linjesummen i LineExtensionAmount som "momsfri". Tilsvarende skal TaxableAmount i en "ZeroRated" TaxSubTotal sættes lig det "momsfri" LineExtensionAmount, iflg OIOUBL_GUIDE_SKAT.pdf. Beregningen vil herefter beregne PayableAmount i følge afsnit 3.12 PayableAmount. Denne anderledes håndtering bør beskrives i en opsamling under hvert beløb i denne OIOUBL_GUIDE_TOTALER.pdf omkring rykkerens lidt specielle måde at håndtere visse beløb: allerede fakturerede beløb i LineExtensionAmount, nye gebyrer (fradrag) i ChargeTotalAmount (AllowanceTotalAmount), og det hele blandes sammen i en nonsense-total PayableAmount, som ikke skal betales! Teksten på side 8 afsnit "Reglerne for linje totalen er de samme som beskrevet ovenfor" erstattes med "Momsberegningen for en Rykker er speciel. En rykkerlinje er inklusiv en eventuel moms og rykkerens momsberegning på headerniveau vedrører alene eventuelle gebyrer, renter etc."

10 I forhold til høringens Korrektioner er følgende i øvrigt bemærket vedr. punkt 34 og 35: I punkt 34 angives TaxExclusiveAmount til at være den samlede linjesum før moms, men i punkt 35 står at hvis den angives skal den være lig summen af TaxSubtotal.TaxAmount og denne indeholder kun afgiftsbeløbet? Dette finder vi modstridende og det skal præciseres. Er allerede præciseret på side 9 afsnit 3.6 "Bemærk: Brugen af TaxExclusiveAmount er..." Side 8, afsnit LineExtensionAmount på Reminder: Her står også "Reglerne for linje totalen er de samme som beskrevet ovenfor." der henvises formentlig til reglerne i afsnit 3.5, herunder til, at LineExtensionAmount er excl moms. Det er mere rigtigt at sige, at LineExtensionAmount kan betragtes som excl moms, selvom netop en Rykkers linjebeløb er fakturatotalen fra en som regel momspligtig faktura/kreditnota. OIOUBL_GUIDE_DATATYPER.pdf Side 8, tabel i afsnit 3.6: i eksempel optræder skarpe parenteser omkring [320 (ID for IT- og Telestyrelsen)]. Side 9, tabel i afsnit 3.7.1: her er tilsyneladende noterne 1) til 4) ved eksemplerne, men de er ikke nærmere beskrevet. Samme punkt som ovenfor [320 (ID for IT- og Telestyrelsen] ændres til blot "320". Det kan vi ikke finde Kommentarer til OIOUBL 2.02 Scenarierne Scenarierne har ikke været med i denne høring, men vi vil se på dem igen efterfølgende De enkelte scenarier tager udgangspunkt i en række profiler, der er beskrevet i OIOUBL_GUIDE_PROFILER.pdf. Da profilerne spiller en væsentlig rolle for forståelsen af anvendelsen af OIOUBL dokumenterne, må det være af stor betydning at der i det enkelte scenarie er en helt klar præsentation af hvilke profiler og dokumenter, der tages i anvendelse i scenariet. Desuden bør den samme fremgangsmåde anvendes til at beskrive profilernes og OIOUBL dokumenternes anvendelse i det enkelte scenarie for at sikre overblik for læseren. Undersøges

11 Opbygningen af afsnit 2.2 Anvendelsen af OIOUBL-profiler i dokumentet OIOUBL katalogudveksling (CATEXE) tjener som et godt eksempel på opbygning af beskrivelsen af anvendelsen af profilerne og bør danne udgangspunkt for opbygning i de andre scenariers afsnit 2.2. Her er profil-id og dokumenter, der er anvendt, opsummeret i en figur, der i opbygning minder om den figur der anvendes i OIOUBL_GUIDE_PROFILER.pdf, hvilket giver en god sammenhæng og et godt overblik. Til sammenligning kan fremhæves afsnit 2.2 Anvendelsen af OIOUBL profiler i OIOUBL Indkøbsproces for avancerede ordrer (ADVORD). Af flere grunde er dette afsnit klart mindre gennemskueligt: Undersøges 1. Tabel nummer to der deles over side 10 og side 11 indeholder overskrifterne Scenariets titel og Profil. Her mangler overskriften Profil-id (og evt. også kommentar som i CATEXE side12). Desuden kan profilen SellerInitiatedOrderingToBillingSimple ikke identificeres i dokumentet OIOUBL_GUIDE_PROFILER.pdf. Undersøges 1. Den sidste punktformsopsætning på side 11 bør opbygges som figur 1 side 12 i dokumentet OIOUBL katalogudveksling (CATEXE), for at skabe et bedre overblik. Undersøges I dokumentet OIOUBL Basal Indkøbsproces i afsnit 2.2 Anvendelsen af OIOUBLprofiler side 9 i tabellen nederst er profil-id medtaget i figuren men indeholder R og eksisterer dermed ikke i dokumentet OIOUBL_GUIDE_PROFILER.pdf. Af navngivningen på side 10 fremgår hvorledes R anvendes, men tabellen på side 14 indeholder ikke profil-id Procurement-OrdSimR-BilSim-1.0, hvorfor tabellen ikke er udtømmende hvilket den burde være. Undersøges Scenarierne OIOUBL Kompleks Levering og OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer har i afsnit 2.2 Anvendelsen af OIOUBL-profiler samme opbygning som scenariet OIOUBL Basal Indkøbsproces og scenariet OIOUBLKompleks Betalingsproces har i afsnit 2.3 (som skal rettes til afsnit 2.2) samme opbygning som dokumentet OIOUBL Indkøbsproces for avancerede ordrer. Undersøges Alle scenarierne skal rettes til så afsnit 2.2 er ens og med udgangspunkt i dokumentet OIOUBL Katalogudveksling. Desuden skal Kapitel 2 i dokumentet OIOUBL Kompleks Betalingsproces tilpasses så det i opbygning er som kapitel 2 i dokumentet OIOUBL Katalogudveksling. Undersøges OIOUBL_SCENARIE_COMPAY-DK.PDF

12 Side 28 nederst, feltet PaymentMeans. PaymentMeansCode har værdien 48, som ikke er defineret i Kodeliste PaymentMeansCode. Vi har tidligere noteret os at det burde være 49 jf. Kodelisten. Desuden har det ikke været muligt at identificere Kodelisten hvor er den? Undersøges - check også kodeliste Kommentarer til Bilag 3: OIORASP Side 6. Øverste kasse hedder OIO RASP Profile 1.1. Skulle det ikke være 1.2? Side 8. Vi anser http protokollen for smtp protokollen langt overlegen hvad angår stabilitet og performance. Det er derfor positivt at SMTP protokollen kun er en option for en OIORASP udbyder. Foreslås udfaset af andre ITST vil foranledige at der Side 12. Umiddelbart var det ikke muligt at finde IT- og Telestyrelsens vejledning bliver lavet et notat om "digital til digital evidence på signaturer. Nærmere placering bør angives. evidence" Side 12. KMD mener ikke at den digitale signatur, som returneres fra RASP toolkit version 1.01 selvstændigt har juridisk gyldighed. Det vil være ønskeligt med en operativ vejledning til hvordan en anvender af RASP toolkit opnår digital evidence. ITST vil foranledige at der bliver lavet et notat om "digital evidence" Side 15. Det vil være ønskeligt med et CustomHeader element af typen AgreementId, således at afsender overfor modtager kan referere til en af flere mulige indgåede aftaler om behandling af dokumentet hos modtager. Feltet EndpointContractUrl fra UDDI registreringen kunne være velegnet som værdi i Specifik for KMD påtænkes AgreementId. ikke rettet Side 15. OIO RASP messages should include SenderPartyType and ReceiverPartyIdentifierType header blocks. Dette bør supporteres af RASP toolkit. Dette er supporteret i 1.2 Side 15. I 2. sidste afsnit er should stavet med småt. Det bør være SHOULD for at være compliant med læsevejledningen side 8. Side 18. I skemaet for RASP custom headeren er angivet at ReceiverPartyIdentifierType og SenderPartyIdentifierType er mandatory. På side 15 på side 18 angives at RASP messages should include disse. Altså optionelle. minoccurs= 0 Side 21. but i stedet for by Side 27. SHOULD i stedet for should Side 29. Godt diagram. Ingen ændring

13 Kommentarer til Bilag 4: OIOUDDI Generelt til Bilag 4: Forståelse af dokumentet er betinget af indsigt af UDDI, som er en omfattende specifikation. Der synes at mangle det sædvanlige afsnit med SHOULD, SHOULD NOT etc. Designet synes at være forberedt for processer og procesroller. Men det fremgår ikke af dokumentet, om det også er implementeret. Kun af XML samplen fremgår det, hvordan man skaffer processer og proces-roller på en registrering. Specifikt til Bilag 4: Side 9: Det bør angives at et endpoint kan være OIORASP compliant udelukkende ved at anvende http protokollen. Side 10: Figur 2 ville være klarere med overskrifter på kasserne. Repræsentanter fra PEPPOL projektet har foreslået at ændre navngivningen af Bilag 4: OIOUDDI, til OIOSMI (Service Metadata Interface) for at sikre semantisk interoperabilitet mellem NemHandelsregistret og de tilsvarende registre i PEPPOL. ITST har valgt at imødekomme forslaget, således at bilag 4 til bekendtgørelsen får titlen OIOSMI indholdet i bilaget forbliver uændret. Ja Se tmodeller Beskrives i box Ikke rettet

14 Side 11: Det er tilsyneladende et designvalg at et UDDI opslag kun skal give én række pr opslag af EAN/dokument type. Det vil klargøre læsningen at gøre opmærksom på de afledte krav, hvor disse optræder. Side 16: Specifying these lookups is beyond the scope of this profile. Dels er XML kode eksempelvist angivet i Endpoint lookup example XML. Dels bør der andetsteds være operative anvisninger på brugen, hvis ikke det er indeholdt i dette dokument. Side 20: Eksempel XML en savner forklaring. Hvad betyder f.eks.: <tmodelbag> <tmodelkey> uddi:2e0b a5e-8686-b33f54fd1f47 </tmodelkey> <tmodelbag>? Er det en empty bag? Af hvad? Side 23: Der er angivet en værdi: clientrole. Dette er i uoverensstemmelse med værdierne SupplierParty / CustomerParty angivet på s 43. Side 23: Det er fra XML ikke tydeligt hvordan den angivne ProcessRole referer til en Process. Formentlig er det fra den efterfølgende keyedreference, men det er ikke ret tydeligt. Ved en søgning på identifier + identifiertype + servicetype returneres de services fra UDDI et som overholder disse parametre. Disse services kan man så kigge nærmere på for at se om der er afledte ting der sorterer den fra. Dette er fx ProcessDefinition. Søgningen er en standard UDDI v.3 Vi har lavet nyt eksempel og vi refererer til UDDI v3. spec. Nej der er en tmodel inden i. Vi referer til UDDI Spec og laver nyt eksempel Vi vil lave nyt eksempel fra Live data og side 43 rettet til SellerParty og BuyerParty Nyt XML eksempel

15 Side 23: Er det meningen at de forretningsrelaterede processer (Procurement-BilSim-1.0 f.eks.) efterfølgende skal stå som denne keyedreference på denne måde? Side 43: Uoverensstemmelse med clientrole s. 23. ProcessDefinition for Procurement-BilSim-1.0 er refereret fra ProcessRoleDefinition (Procurement-BilSim-1.0 BuyerParty og Procurement- BilSim-1.0 SellerParty). Se i øvrigt diagram side 8 til 12 til SellerParty og BuyerParty Kommentarer til høringsmaterialet i øvrigt Information til IT-udviklere Kilde: KMD foreslår at de garanterede oppetider på kritiske servere offentliggøres. Dvs. OIOUDDI og OCSP (OCSP og LDAP servere). KMD foreslår at procedurer og forretningsgange i forbindelse med opdagelse af sikkerhedshuller i RASP toolkit offentliggøres. KMD finder det meget positivt at: man kan som udvikler benytte sig af den profilregistrerings webservice som er under udvikling af IT- og Telestyrelsen, og som forventes offentliggjort efter sommerferien 2009, da den nuværende fremgangsmåde er unødigt kompleks. Generelt er serverne oppe i normal arbejdstid - vi vil måske senere offentliggøre yderligere beskrivelser af oppetider Det overvejs hvordan en hensigtsmæssig offentliggørelse kan foregå Tak Information til vareleverandører Kilde:

16 KMD mener ikke at den digitale signatur, som returneres fra RASP toolkit version 1.01 alene har samme juridiske gyldighed som en kvittering på et anbefalet brev. ITST vil foranledige at der Det vil være ønskeligt med en operativ vejledning til, hvordan en anvender af RASP bliver lavet et notat om "digital toolkit opnår digital evidence. evidence" Generelt

17 Alle nedennævnte Guide-lines bør under afsnit 1.4 Referencer: Generelle tværgående guidelines have indføjet: OIOUBL Udfyldelse af instanser G41. Bekendtgørelse: OIOUBL ApplicationResponse OIOUBL Invoice OIOUBL CreditNote OIOUBL Reminder Udenfor bekendtgørelse: OIOUBL Orders OIOUBL OrderChange OIOUBL OrderCancellation OIOUBL OrderResponse OIOUBL OrderResponseSimple OIOUBL Catalogue OIOUBL CatalogueDeletion

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 26. marts 2010. Nr. 354. Bekendtgørelse om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder

Læs mere

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler Version 1.0 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

FAQ OIOXML elektronisk regning

FAQ OIOXML elektronisk regning Side 1 af 24 FAQ OIOXML elektronisk regning 10. september 2012 1 Indledning Denne FAQ samler svarene på de spørgsmål der oftest er blevet stillet i forbindelse med OIOXML elektronisk regning. Alle spørgsmål

Læs mere

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser UBL 2.0 Payments means and payment terms G24 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen. Side 1 af 104 Navision Stat 7.0 ØKO/KKP 29.04.2015 v.1. Elektronisk fakturering Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Att: Direktør Marianne Rønnebæk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 93 17 55 DATO: 29. august 2003

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

Elektronisk fakturahåndtering

Elektronisk fakturahåndtering Elektronisk fakturahåndtering Juli 2014 Indhold 1. Generelt om elektronisk fakturering... 3 2. Definition af roller der skal tildeles... 4 2.1. Distributør... 4 2.2. Rekvirent/Konterer (attestation)...

Læs mere

Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person

Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person Organisation Side Kapitel Afsnit/figur/tabel /note Type af kommentar (generel (G), redaktionel (R), teknisk (T)) Kommentar KMS-1 G Godt

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Besvaret dato Spørgsmål Svar. den i fremtidig kontrol mod dobbeltforsendelse på bundtniveau.

Besvaret dato Spørgsmål Svar. den i fremtidig kontrol mod dobbeltforsendelse på bundtniveau. Spørgsmål- og svar, Betalinger Side 1 af (11) 1. Elementer i betalings-xml 1.1 referencer Referencer 1.1.1 11.03.05 "Bundtreference (GrpId), skal være unik identifikation for et bundt indenfor myndighed..

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 11 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering November 2013 Best Practice Processer for Digital Indkøbsog Fakturahåndtering november 2013 Side 2 af 32 1 Indledning 3 1.1

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 Version

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

SUMOshop Brugervejledning

SUMOshop Brugervejledning 1 SUMOshop Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Kom i gang 2.1 Flytning af domæne 3. Frontend 4. Backend 5. Ordrebehandling 5.1 Ordrer 5.2 Forsendelsestyper 5.3 Fragtklasser 6. Varekatalog

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Version 1.0 29. juni 2012 Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

IKA. Tjekliste til udbud på e-handelssystemer

IKA. Tjekliste til udbud på e-handelssystemer IKA Tjekliste til udbud på e-handelssystemer Udarbejdet af e-handelsfokusgruppen nov. 2011 1 Opmærksomhedspunkter e-handelssystemer IKA 1. Forord...3 2. Lav et workflow...5 3. Ikke udtømmende inspirationsliste

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere