OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces"

Transkript

1 OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces Scenariepakke: BASPRO S03 Version 1.1 UBL 2.0

2 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD November 2005 First Version FC No WD December 2005 Example files based on UBL 2.0 (draft 12) FC No WD January 2006 UBL 2.0 working draft 15 and general internal review FC No WD February 2006 Renamed to Basic Procurement (BASPRO) AL No And added tax WD Marts 2006 Changes from Public Review incorporated AL No September 2006 Changes of party class names and other consequences FC No of changes in UBL-2.0 prd2 documents. Version for OIOUBL public review April 2007 Revised due to NES harmonization (OIOUBL-2.01) FC No Forfattere Navn Initialer Organisation Peter L. Borresen PLB Danish National IT and Telecom Agency Finn Christensen FC mysupply ApS Alan Lemming AL WMData A/S Status: Godkendt Side 2 af 92

3 Ophavsrettigheder Ophavsrettighederne for denne udgivelse følger reglerne i Creative Common, Navngivning 2.5: Det er tilladt at: fremstille bearbejdede værker ud fra dette dokument fremstille eksemplarer og gøre dokumentet tilgængeligt for almenheden benytte dokumentet i kommerciel henseende under betingelse af tydelig kildehenvisning til denne udgivelse fra IT- og Telestyrelsen. Læs mere om rettighederne på Status: Godkendt Side 3 af 92

4 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Formål og målgruppe Sådan bruges dette dokument Forudsætninger Referencer Definition af OIOUBL Basal Indkøbsproces Emneområde Anvendelsen af OIOUBL-profiler Beskrevne scenarier Indkøb af en tavle til en mindre kommuneskole Resumé af scenariet Scenariets karakteristika Scenariets kontekst Anvendte dokumenter Kundeparter Leverandørparter Aktivitetsdiagram for scenariet Detaljeret beskrivelse af primære aktiviteter Identificere varen i et katalog Afgive ordre Modtage ordre Acceptere ordre Modtage bekræftelse Sende faktura Modtage faktura Interne processer og fordele ved e-handel Køber RegningsKundePart Sælger og RegningsLeverandørPart Eksempler Eksempel Indkøb af en tavle til en mindre kommuneskole (ikke på lager) Resumé af scenariet Scenariets karakteristika Scenariets kontekst Anvendte dokumenter Kundeparter...31 Status: Godkendt Side 4 af 92

5 4.3.3 Leverandørparter Aktivitetsdiagram for scenariet Detaljeret beskrivelse af primære aktiviteter Identificere vare i katalog Afgive ordre Modtage ordre Afvise ordre Modtage bekræftelse Interne processer og fordele ved e-handel Køber Sælger Eksempler Eksempel Indkøb af en tavle til en mindre kommuneskole (overfakturering) Resumé af scenariet...41 Scenariets karakteristika Scenariets kontekst Anvendte dokumenter Kundeparter Leverandørparter Aktivitetsdiagram for scenariet Detaljeret beskrivelse af primære aktiviteter Identificere vare i katalog Afgive ordre Modtage ordre Acceptere ordre Modtage bekræftelse Sende faktura Modtage faktura Afvise faktura Sende kreditnota Sende ny faktura Modtage kreditnota Modtage ny faktura Interne processer og fordele ved e-handel Køber RegningsKundePart Sælger og RegningsLeverandørPart Eksempler Eksempel Status: Godkendt Side 5 af 92

6 6. Indkøb af en tavle til en mindre kommuneskole (manglende betaling) Resumé af scenariet...72 Scenariets karakteristika Scenariets kontekst Anvendte dokumenter Kundeparter Leverandørparter Aktivitetsdiagram for scenariet Detaljeret beskrivelse af primære aktiviteter Identificere vare i katalog Afgive ordre Modtage ordre Acceptere ordre Modtage bekræftelse Sende faktura Modtage faktura Sende Rykker Modtage Rykker Interne processer og fordele ved e-handel Køber og RegningsKundePart Sælger og RegningsLeverandørPart Eksempler Eksempel Status: Godkendt Side 6 af 92

7 1. Introduktion Dette dokument beskriver forretningsscenarier vedrørende scenariepakken OIOUBL Basal Indkøbsproces baseret på UBL 2.0-forretningsdokumenter. Dokumentet er et af seks dokumenter, der beskriver andre indkøbsprocesser. Under ref.nr. 2 kan du se en oversigt over disse dokumenter og en generel introduktion til OIOUBL Indkøbsscenarier. Se ref.nr. 1 for en oversigt over OIOUBL-pakken og ref.nr. 5 for UBL 2.0-specifikationen. 1.1 Formål og målgruppe Formålet med dette dokument er at fremme brugen af UBL 2.0 til indkøbsprocesser i Danmark ved at tilbyde beskrivelser af typiske OIOUBL-forretningsscenarier. En normativ specifikation af OIOUBL finder du i OIOUBL Retningslinjer (Ref. 4) og specifikationen OASIS Universal Business Language 2.0 (Ref. 5). Den væsentligste fokus sættes på offentlige indkøb, men specifikationerne kan også anvendes i den private sektor. Vi har fokuseret på, hvordan UBL kan bruges til at optimere indkøbsprocessen med et mindre antal elektroniske dokumenter. Målgruppen er tekniske specialister og domænespecialister, der er ansvarlige for implementering af e-indkøb, udviklere og projektledere med ansvar for implementering af ERPsystemer, workflow-systemer og andre beslægtede systemer på det danske marked. Det er vores ydmyge håb, at scenariebeskrivelserne i dette dokument kan fungere som inspiration for UBL-brugere i alle lande og på denne måde fremme brugen af UBL på verdensplan. 1.2 Sådan bruges dette dokument Scenariebeskrivelsen er inddelt i følgende logiske afsnit: Generel introduktion En definition af OIOUBL Basal Indkøbsproces Et antal relaterede scenariebeskrivelser (Use cases), herunder eksempler på XML-instansfiler. Beskrivelse af udvalgte interne processer og fordele ved ehandel Kapitel 2.3 indeholder en oversigt over, hvilke forretningsscenarier der beskrives i dette dokument. I forbindelse med forretningsscenarier er det vigtigt at skelne mellem eksterne og interne processer. De eksterne processer beskriver, hvordan ehandelsdokumenter udveksles mellem forskellige eksterne parter, mens interne processer beskriver, hvordan en given organisation eller virksomhed håndterer disse eksterne dokumenter. Normalt udløser de eksterne dokumenter (eller burde udløse) en eller flere interne procedurer, og indholdet af de eksterne dokumenter får vital betydning for disse procedurer. Forretningsprocesser (eller -aktiviteter) klassificeres på følgende måde gennem dokumentet: Primære aktiviteter (eksterne processer inden for det definerede emneområde) Sekundære aktiviteter (eksterne processer uden for det definerede emneområde og de interne processer) Primære aktiviteter er af natur generiske og vil blive beskrevet som sådan. Disse aktiviteter er dokumentets hovedfokus. Dog vil udvalgte interne processer blive beskrevet på basis af vore observationer. Afsnittene med eksempler er beregnet som en hjælp til at lette implementeringsprocessen for at minimere antallet af implementeringsfejl og misfortolkninger af dokumentinstanser. Status: Godkendt Side 7 af 92

8 1.3 Forudsætninger Det forudsættes, at læseren har kendskab til følgende: Begrebet UBL 2.0-parter (Ref.nr. 5) OIOUBL-profilspecifikationen (Ref.nr. 3) OIOUBL-scenarieklassifikationen (Ref.nr. 2) 1.4 Referencer Ref.nr. Dokument-id Version Titel 1 I01 V1.1 Oversigt over OIOUBL-pakker 2 S01 V1.1 Introduktion til OIOUBL Indkøbsscenarier 3 G26 V1.1 OIOUBL-profilspecifikation 4 I01 V1.1 Introduktion til OIOUBL Retningslinjer 5 V1.0 Specifikationen OASIS Universal Business Language 2.0 Status: Godkendt Side 8 af 92

9 2. Definition af OIOUBL Basal Indkøbsproces 2.1 Emneområde OIOUBL Basal Indkøbsproces er et godt udgangspunkt for implementering af ehandel ved hjælp af OIOUBL. Den dækker det almindelige forløb fra Ordre til Faktura mellem organisationer baseret på følgende antagelser: Kunden kender varen/varerne i forvejen ved at finde dem i et katalog Varen/varerne kan identificeres med et unikt varenummer Det drejer sig om små (ikke-komplekse) organisationer Der er få afdelinger involveret i indkøbsprocessen Én ordre, én levering Dette dokument indeholder beskrivelser af de forskellige måder, som dette kan udføres på ved hjælp af rammeværket UBL 2.0. Følgende emner beskrives: De involverede forretningsparter De involverede forretningsprocesser og deres indbyrdes sammenhænge De forretningsdokumenter, der skal udveksles De forretningsregler, der gælder for disse forretningsdokumenters indhold og struktur 2.2 Anvendelsen af OIOUBL-profiler Som beskrevet i Ref , håndterer OIOUBL de forskellige kompleksitetsniveauer ved hjælp af et sæt forskellige profiler. OIOUBL-profiler gør det muligt for forretningsparter at blive enige om et givent implementeringsniveau af UBL 2.0-modellen, hvorfor det er muligt at begynde på det basale niveau og senere udbygge til en mere avanceret model. Forretningsparter der anvender OIOUBL, skal registrere de profiler de understøtter i et fælles register, for dermed at begrænse behovet for bilaterale handelsaftaler. Profilerne identificeres med et unikt id i hver instans af forretningsdokumenterne, og ved at angive et bestemt id, forpligter forretningsparten sig til at følge de regler og det dokumentforløb, der er defineret for dette profil-id. En OIOUBL-profil er sammensat af en eller flere forretningsprocesser, der genbruges (byggesten) i forskellige profiler. Forretningsprocesserne er struktureret i fire niveauer. Procesniveau Beskrivelse UBL-anvendelse Basal Forretningsprocesser på basalt niveau Basal UBL-anvendelse Simpel Forretningsprocesser på startniveau Simpel UBL-anvendelse Udvidet Forretningsprocesser på næste niveau Begrænset UBL-anvendelse Avanceret Forretningsprocesser på højeste niveau Fuld UBL-anvendelse OIOUBL Basal Indkøbsproces anvender følgende OIOUBL-profiler: Profil Profil-id Kommentarer OrderingSimpleToBillingSimple Procurement-OrdSimR-BilSim-1.0 Den simple ordreproces (med kvittering) og faktureringsproces Status: Godkendt Side 9 af 92

10 Når profilen OrderingSimpleToBillingSimple anvendes, er aktørerne begrænset til Kunde (Customer) og Leverandør (Supplier) med følgende roller 1 : Køber (Buyer Customer Party) Sælger (Seller Supplier Party) RegningsKundePart (Accounting Customer Party) RegningsLeverandørPart (Accounting Supplier Party) Der indgår følgende forretningsdokumenter: Ordre (Order) Simpel ordrebekræftelse (Order Response Simple) Faktura (Invoice) Kreditnota (Credit Note) Rykker (Reminder) Applikationsmeddelelse (Application Response) Den overordnede forretningsproces vises i figur 1 nedenfor. ad Procurement-OrdSim-BilSim1.0 «document» Order «document» OrderResponse Simple «document» Inv oice «document» CreditNote «document» Reminder Ordering Simple Proces Billing Simple Process «document» Application Response Figur 1 Profilen OrderingSimpleToBillingSimple omfatter følgende forretningsprocesser: Forretningsproces OrderingSimpleR (med respons) BillingSimple Kommentarer OIOUBL Simpel Indkøbsproces kræver, at der altid returneres en OrderResponseSimple (simpel ordrebekræftelse) fra Leverandøren, hvilket betyder, at processen OrderingSimpleR anvendes. Den simple faktureringsproces 1 En rolle svarer til en UBL 2.0-partterm, se Ref for yderligere oplysninger. Status: Godkendt Side 10 af 92

11 Processen OrderingSimpleR (simpel ordreproces) vises i figur 2 nedenfor: act Ordering Simple With Response Proces BuyerCustomerParty Create Order Order SellerSupplierParty Process Order Start Order Process Accept or Reject Order With Response [Reject] [Accept] Create OrderResponseSimple Processing Order Process OrderResponseSimple OrderResponseSimple Accepted Order Order Accepted [Accept] [Reject] Accept or Reject Order Response Simple Cancel Order Cancelled Order Figur 2, Processen OrderingSimpleR Processen BillingSimple (simpel faktureringsproces) vises i figur 3 nedenfor: Status: Godkendt Side 11 af 92

12 act Billing Simple Process AccountingCustomerParty AccountingSupplierParty Goods Receipt Goods Delivered Process Invoice Invoice Create Invoice Process CreditNote CreditNote Create CreditNote Accept or Reject Invoicing Document [Accept] [Reject] Processing Invoicing Invoicing Processed Create Application Response Application Response Receive Application Response Application Response Received Process Reminder Reminder Create Reminder Payment Not Received Figur 3, Processen BillingSimple 2.3 Beskrevne scenarier For OIOUBL Basal Indkøbsproces er der defineret et antal scenarier (use-cases), der beskrives i detaljer. Et scenario afspejler et fast sæt karakteristika inden for det definerede emneområde. Følgende scenarier beskrives i dette dokument: Kapitel Scenariets titel Beskrivelse 3 Indkøb af en tavle til en mindre kommuneskole Happy day-scenariet 4 Indkøb af en tavle til en mindre kommuneskole (ikke på Ikke på lager lager) 5 Indkøb af en tavle til en mindre kommuneskole (fejl i Overfakturering faktura) 6 Indkøb af en tavle til en mindre kommuneskole (manglende betaling) Manglende betaling Status: Godkendt Side 12 af 92

13 3. Indkøb af en tavle til en mindre kommuneskole 3.1 Resumé af scenariet Dette scenario beskriver det simple forløb, hvor en lille kommuneskole afgiver en enkelt ordre på en standardvare direkte hos en privat leverandør. Ordren initieres af en person på skolen som en enkelt ordre, der afgives direkte til leverandøren. De bestilte varer er standardvarer, der findes i et katalog, og de kan identificeres ved hjælp af et entydigt varenummer. Skolen er et eksempel på en mindre organisation med kun én afdeling. Skolen identificeres med et entydigt GLN-lokationsnummer. Vi beskriver kun Happy Day-scenariet. 3.2 Scenariets karakteristika Dette specifikke scenario har følgende karakteristika: Én Ordre Én Simpel ordrebekræftelse Én Levering Én Faktura Køber (Buyer Customer Party) identificerer varerne på grundlag af et katalog Køber er en lille organisation (én afdeling) Intet behov for Varemodtager (Delivery Customer Party) Køber bliver RegningsKundePart (Accounting Customer Party), og Sælger (Seller Supplier Party) bliver RegningsLeverandørPart (Accounting Supplier Party) ved faktureringen Køber tager initiativ til ordren Ordren sendes direkte til Sælger (uden at involvere en agent). Parterne understøtter udveksling af XML-dokument-instanser (via deres netværksudbydere) Handelsvaren er en standardvare, der identificeres med et varenummer. Fakturaen sendes til RegningsKundePart på det tidspunkt, hvor varerne leveres Dette er Happy day-scenariet. 3.3 Scenariets kontekst Følgende elementer indgår ikke i dette scenario: Sourcing Levering Betaling Anvendte dokumenter Følgende dokumenter indgår i scenariet: Ordre (Order) Simpel ordrebekræftelse (Order Response Simple) Faktura (Invoice) Status: Godkendt Side 13 af 92

14 3.3.2 Kundeparter Køber (Buyer Customer Party) og RegningsKundePart (Accounting Customer Party): Den Lille Skole Att. Hans Hansen Fredericiavej Helsingør GLN: CVR: Dette er et eksempel på en mindre kommuneskole (en mindre offentlig organisation), hvor der kun er én afdeling involveret i indkøbsprocessen. Skolen bruger et ERP-system, der kan modtage og afsende elektroniske dokumenter Leverandørparter Sælger (Seller Supplier Party) og RegningsLeverandørPart (Accounting Supplier Party): Tavleleverandøren Att. Hugo Jensen Leverandørvej Dyssegård CVR: Dette er et eksempel på en privat virksomhed, hvor der kun er én afdeling involveret i indkøbsprocessen. Virksomheden bruger et ERP-system, der kan modtage og afsende elektroniske dokumenter. Status: Godkendt Side 14 af 92

15 3.4 Aktivitetsdiagram for scenariet Det viste scenariediagram viser aktivitetsforløbet og anvendelsen af dokument-instanser for de involverede parter. Sekundære aktiviteter vises med stiplet ramme. Customer Buyer Customer Party Accounting Customer Party Supplier Seller Supplier Party Accounting Supplier Party Identify item from catalogue Place order Order Receive order Receive response Order response simple Accept order Wait for delivery Fullfill order Check invoice for ordered Invoice Send invoice Check invoice for delivery Pay invoice Ref: BASPRO01 V1.0 Figur Detaljeret beskrivelse af primære aktiviteter Nedenfor beskrives hver af de primære aktiviteter, der vises i aktivitetsdiagrammet (figur 4). En primær aktivitet er kendetegnet ved, at den ligger inden for scenariebeskrivelsens emneområde og samtidig betragtes som ekstern (ikke en intern proces) Identificere varen i et katalog Køber finder de varer, der skal bestilles, i et katalog. Dette betyder, at der kun kan bestilles standardvarer og varer, der har et varenummer. Kataloget kan enten være trykt på papir eller elektronisk. Status: Godkendt Side 15 af 92

16 3.5.2 Afgive ordre Køber skal oprette en instans af ordredokumentet og sende den til Sælger. Dette kan gøres direkte fra Købers ERP-system. Processen kan være mere eller mindre automatiseret. Dokument-instansen leveres til Sælger via en relevant netværksudbyder. Ordren skal indeholde et antal vigtige forretningsoplysninger: Købers ordrenummer Kontaktreference hos Køber Dimensionskontostreng (valgfri) EndePunkt for Købers organisation GLN-lokationsnummer for Købers organisation Juridisk enhed for Købers organisation Id for Sælgers organisation Et varenummer for de(n) bestilte vare(r), som kendes af Sælger Modtage ordre Sælger modtager ordren elektronisk fra sin netværksudbyder. Denne proces kan være mere eller mindre automatiseret Acceptere ordre Sælger skal bekræfte, om han kan levere ordren, hvilket altid er tilfældet for dette scenario. Når Sælger accepterer ordren, opretter han en instans af dokumentet Simpel ordrebekræftelse og sender den retur til Køber. Bemærk, at denne handling er obligatorisk, selv i dette simple scenario. En Simpel ordrebekræftelse skal indeholde et antal forretningsoplysninger: En kode for accept af hele ordren En reference til den oprindelige ordre Modtage bekræftelse Køber modtager ordrebekræftelsen elektronisk via sin netværksudbyder. Denne proces kan være mere eller mindre automatiseret. Køber skal kontrollere, om ordren er accepteret, og om der refereres til den korrekte ordre. I dette scenario vil der altid være overensstemmelse Sende faktura RegningsLeverandørPart opretter en instans af fakturadokumentet og sender det til RegningsKundePart. I dette scenario sendes fakturaen, når varerne er leveret. Fakturaen skal indeholde et antal vigtige forretningsoplysninger: Købers ordrenummer Kontaktreference hos Køber Dimensionskontostreng (hvis opgivet af Køber) EndePunkt for RegningsLeverandørParts organisation Id og/eller navn for RegningsLeverandørParts organisation JuridiskPart for RegningsLeverandørParts organisation Status: Godkendt Side 16 af 92

17 SE nummer for RegningsLeverandørParts organisation Modtage faktura RegningsKundePart modtager Fakturaen elektronisk via sin netværksudbyder. Denne proces kan være mere eller mindre automatiseret. RegningsKundePart skal kontrollere, om fakturaen er accepteret, og om der refereres til den korrekte ordre. I dette scenario vil der altid være overensstemmelse. 3.6 Interne processer og fordele ved e-handel Graden af de fordele der høstes ved brug af e-handel hænger direkte sammen med graden af integration mellem en organisations eksterne og interne processer. Formålet med dette kapitel er at fokusere på og beskrive de mulige fordele, der kan opnås ved at indbygge elektroniske dokumentforløb i organisationens interne processer Køber Sammenligne ordrebekræftelse med det bestilte Når Køber modtager ordrebekræftelsen, udløses følgende automatisk: En automatisk sammenligning med den oprindelige Ordre (baseret på ordrereferencen). En automatisk oprettelse af en tilsvarende post (objekt) i Købers interne it-system for varemodtagelse Der kan valgfrit oprettes en post til fakturamatch i det interne it-system hos Køber RegningsKundePart Sammenligne faktura med det bestilte og/eller det leverede Når varerne modtages, sammenlignes det leverede med ordren og hvis der er overensstemmelse, opdateres Købers interne it-system. Når fakturaen modtages hos RegningsKundePart, matches den automatisk med ordren Sælger og RegningsLeverandørPart Generelle fordele Fordelene for leverandøren ligger i det automatiske fakturamatch, der finder sted hos RegningsKundePart. Herved sikres bl.a. en hurtigere og mere sikker proces fra varerne leveres til betalingen modtages. 3.7 Eksempler Eksemplerne på XML-dokument-instanser findes som selvstændige XML-filer og er ikke indeholdt i dette dokument. Status: Godkendt Side 17 af 92

18 3.7.1 Eksempel 3.1 Hans Hansen, der er ansat på en mindre kommuneskole, ønsker at købe en tavle. Dette betyder, at følgende trin gennemføres: 1. Hans finder tavlen i leverandørens papirbaserede katalog og afgiver ordren. 2. Leverandøren kontrollerer, at de har tavlen på lager, og sender omgående en accept i form af en ordrebekræftelse. 3. Hans sammenligner ordrebekræftelsen med ordren og meddeler, at ordren er sat i gang. 4. Leverandøren sender tavlen med fragtmand til kommuneskolen. 5. Hans modtager tavlen. Han finder den tilsvarende ordre og godkender leveringen. 6. Dagen efter modtager kommuneskolen en elektronisk faktura, der er attesteret til Hans. 7. Hans sammenligner den med ordren og godkender den. 8. Fakturaen er nu klar til betaling. I de følgende tabeller finder du de forretningsoplysninger, der er vigtige for dette eksempel. Ordre (Order): BASPRO_01_01_00_Order_v2p1.xml Order Class Field Attribute Value Note 2 UBLVersion 2.0 Customization Profile OIOUBL-2.01 Procurement-OrdSimR-BilSim-1.0 urn:oioubl:id:profileid CopyIndicator UU false 9756b a-e388fe63f399 IssueDate DocumentCurrencyCode AccountingCost BuyerCustomerParty Party Endpoint schemeagency 9 GLN PartyIdentification schemeagency 9 GLN Party 2 Status: Godkendt Side 18 af 92

19 Den Lille Skole PostalAddress AddressFormatCode Street StructuredDK listagency 320 list urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Fredericiavej BuildingNumber 10 City Helsingør PostalZone 3000 Country IdentificationCode DK PartyLegalEntity Registration Company Den Lille Skole DK Contact 7778 Hans Hansen Telephone ElectronicMail SellerSupplierParty Party Endpoint DK PartyIdentification DK Party Tavleverandøren PostalAddress AddressFormatCode Street StructuredDK listagency 320 list urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Leverandørvej BuildingNumber 11 City Dyssegård PostalZone 2870 Country IdentificationCode DK Contact Hugo Jensen Telephone Status: Godkendt Side 19 af 92

20 ElectronicMail Delivery RequestedDeliveryPeriod StartDate EndDate TaxTotal TaxAmount TaxSubtotal TaxableAmount TaxAmount TaxCategory StandardRated urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1 Percent 25 TaxScheme 63 urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1 Moms AnticipatedMonetaryTotal LineExtensionAmount TaxExclusiveAmount TaxInclusiveAmount PayableAmount OrderLine Class Field Attribute Value Note LineItem 1 Quantity 1.00 unitcode EA LineExtensionAmount Price Status: Godkendt Side 20 af 92

21 PriceAmount BaseQuantity 1 unitcode EA OrderableUnitFactorRate 1 Item Description Hejsetavle Hejsetavle SellersItemIdentification schemeagency 9 GTIN ClassifiedTaxCategory StandardRated urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1 Percent 25 TaxScheme 63 urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1 Moms OrderLine Class Field Attribute Value Note LineItem 2 Quantity 2.00 unitcode EA LineExtensionAmount Price PriceAmount BaseQuantity 1 unitcode EA OrderableUnitFactorRate 1 Item Description Beslag Beslag SellersItemIdentification schemeagency 9 Status: Godkendt Side 21 af 92

22 GTIN ClassifiedTaxCategory StandardRated urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1 Percent 25 TaxScheme 63 urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1 Moms Simpel ordrebekræftelse (OrderResponseSimple): BASPRO_01_01_00_OrderReponseSimple_v2p1.xml OrderResponseSimple Class Field Attribute Value Note 3 UBLVersion 2.0 Customization Profile OIOUBL-2.01 Procurement-OrdSimR-BilSim-1.0 urn:oioubl:id:profileid CopyIndicator UU false 9756b4ac a-e388fe63f399 IssueDate AcceptedIndicator true OrderReference UU 9756b a-e388fe63f399 IssueDate SellerSupplierParty Party Endpoint DK PartyIdentification DK Party Tavleverandøren 3 Status: Godkendt Side 22 af 92

23 PostalAddress AddressFormatCode Street StructuredDK listagency 320 list urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Leverandørvej BuildingNumber 11 City Dyssegård PostalZone 2870 Country IdentificationCode DK PartyLegalEntity Registration Company Tavleleverandøren DK Contact Hugo Jensen Telephone ElectronicMail BuyerCustomerParty Party Endpoint schemeagency 9 GLN PartyIdentification schemeagency 9 GLN Party Den Lille Skole PostalAddress AddressFormatCode Street StructuredDK listagency 320 list urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Fredericiavej BuildingNumber 10 City Helsingør PostalZone 3000 Country IdentificationCode DK PartyLegalEntity Registration Company Den Lille Skole DK Status: Godkendt Side 23 af 92

24 Contact 7778 Hans Hansen Telephone ElectronicMail Faktura (Invoice): BASPRO_01_01_00_Invoice_v2p1.xml Invoice Class Field Attribute Value Note 4 UBLVersion 2.0 Customization Profile OIOUBL-2.01 Procurement-OrdSimR-BilSim-1.0 urn:oioubl:id:profileid-1.1 CopyIndicator UU A false 9756b4d a-e388fe63f399 IssueDate InvoiceTypeCode 380 listagency 320 list urn:oioubl:codelist:invoicetypecode-1.1 DocumentCurrencyCode AccountingCost OrderReference UU 9756b a-e388fe63f399 IssueDate AccountingSupplierParty Party Endpoint DK PartyIdentification DK Party Tavleverandøren PostalAddress 4 Status: Godkendt Side 24 af 92

25 AddressFormatCode Street StructuredDK listagency 320 list urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Leverandørvej BuildingNumber 11 City Dyssegård PostalZone 2870 Country IdentificationCode DK PartyTaxScheme Company DK DK:SE TaxScheme 63 urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1 Moms PartyLegalEntity Registration Company Tavleleverandøren DK Contact Hugo Jensen Telephone ElectronicMail AccountingCustomerParty Party Endpoint schemeagency 9 GLN PartyIdentification schemeagency 9 GLN Party Den Lille Skole PostalAddress AddressFormatCode Street StructuredDK listagency 320 list urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Fredericiavej BuildingNumber 10 Status: Godkendt Side 25 af 92

26 City Helsingør PostalZone 3000 Country IdentificationCode DK PartyLegalEntity Registration Company Den Lille Skole DK Contact 7778 Hans Hansen Telephone ElectronicMail Delivery ActualDeliveryDate PaymentMeans 1 PaymentMeansCode 42 PaymentDueDate PaymentChannelCode DK:BANK listagency 320 list urn:oioubl:codelist:paymentchannelcode-1.1 PayeeFinancialAccount PaymentNote A FinancialInstitutionBranch 1234 PaymentTerms 1 PaymentMeans 1 Amount TaxTotal TaxAmount TaxSubtotal TaxableAmount TaxAmount TaxCategory StandardRated Status: Godkendt Side 26 af 92

27 urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1 Percent 25 TaxScheme 63 urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1 Moms LegalMonetaryTotal LineExtensionAmount TaxExclusiveAmount TaxInclusiveAmount PayableAmount InvoiceLine Class Field Attribute Value Note 1 InvoicedQuantity 1.00 unitcode EA LineExtensionAmount OrderLineReference Line 1 TaxTotal TaxAmount TaxSubtotal TaxableAmount TaxAmount TaxCategory StandardRated urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1 Percent 25 TaxScheme 63 Status: Godkendt Side 27 af 92

28 urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1 Moms Item Description Hejsetavle Hejsetavle SellersItemIdentification schemeagency 9 GTIN Price PriceAmount BaseQuantity 1 unitcode EA OrderableUnitFactorRate InvoiceLine Class Field Attribute Value Note 2 InvoicedQuantity 2.00 unitcode EA LineExtensionAmount OrderLineReference Line 2 TaxTotal TaxAmount TaxSubtotal TaxableAmount TaxAmount TaxCategory StandardRated urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1 Percent 25 TaxScheme 63 urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1 Moms Status: Godkendt Side 28 af 92

29 Item Description Beslag Beslag SellersItemIdentification schemeagency 9 GTIN Price PriceAmount BaseQuantity 1 unitcode EA OrderableUnitFactorRate 1 De tilsvarende eksempel filer haves som: BASPRO_01_01_00_Order_v2p1.xml BASPRO_01_01_00_OrderReponseSimple_v2p1.xml BASPRO_01_01_00_Invoice_v2p1.xml Status: Godkendt Side 29 af 92

30 4. Indkøb af en tavle til en mindre kommuneskole (ikke på lager) 4.1 Resumé af scenariet Dette scenario beskriver et forløb, hvor en lille kommuneskole afgiver en enkelt ordre på en standardvare direkte hos en privat leverandør. Dog opdager leverandøren, at den bestilte vare er udsolgt. Ordren initieres af en person på skolen som en enkelt ordre, der afgives direkte til leverandøren. De bestilte varer er standardvarer, der findes i et katalog, og de kan identificeres ved hjælp af et unikt varenummer. Skolen er et eksempel på en lille organisation med kun én afdeling. Skolen identificeres med et entydigt GLN-lokationsnummer. Ordren annulleres af skolen. 4.2 Scenariets karakteristika Dette specifikke scenario har følgende karakteristika: Én Ordre Én Simpel ordrebekræftelse Én odreannullering Køber (Buyer Customer Party) identificerer varerne på grundlag af et katalog Køber er en lille organisation (én afdeling) Intet behov for Varemodtager (Delivery Customer Party) Køber bliver RegningsKundePart (Accounting Customer Party), og Sælger (Seller Supplier Party) bliver RegningsLeverandørPart (Accounting Supplier Party) ved faktureringen Køber tager initiativ til ordren Ordren sendes direkte til Sælger (uden at involvere en agent). Parterne understøtter udveksling af XML-dokument-instanser (via deres netværksudbydere) Handelsvaren er en standardvare, der identificeres med et varenummer. De bestilte varer er udsolgt hos leverandøren Hele ordren annulleres hos Køber. 4.3 Scenariets kontekst Følgende elementer indgår ikke i dette scenario: Sourcing Levering Betaling Anvendte dokumenter Følgende dokumenter indgår i scenariet: Ordre (Order) Status: Godkendt Side 30 af 92

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler Version 1.0 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 26. marts 2010. Nr. 354. Bekendtgørelse om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder

Læs mere

OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf viser den fejlagtige titel "OIOUBL Guideline Datatyper" i Adobe Reader.

OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf viser den fejlagtige titel OIOUBL Guideline Datatyper i Adobe Reader. Bilag til Høringsnotat vedr. Forslag til ændring af Bekendtgørelse nr 1075 om elektronisk regning Tekniske høringssvar vedr. standarderne i bekendtgørelsens bilag 1-4 Ændringsforslag fra høring Status

Læs mere

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser UBL 2.0 Payments means and payment terms G24 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Priser UBL 2.0 Prices G25 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Pris og mængde i kataloger UBL 2.0 Catalogue price and quantity G40 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

FAQ OIOXML elektronisk regning

FAQ OIOXML elektronisk regning Side 1 af 24 FAQ OIOXML elektronisk regning 10. september 2012 1 Indledning Denne FAQ samler svarene på de spørgsmål der oftest er blevet stillet i forbindelse med OIOXML elektronisk regning. Alle spørgsmål

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger UBL 2.0 Catalogue item description and categorization G38 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons

Læs mere

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering November 2013 Best Practice Processer for Digital Indkøbsog Fakturahåndtering november 2013 Side 2 af 32 1 Indledning 3 1.1

Læs mere

Vejledning i at implementere OIOUBL

Vejledning i at implementere OIOUBL Version 1.4 VEJLEDNING I AT IMPLEMENTERE OIOUBL v1.4 Indholdsfortegnelse 1 Ændrings-log... 3 2 Formål med vejledningen... 4 2.1 Målgrupperne... 4 2.2 Support... 4 3 Introduktion til NemHandel... 5 3.1

Læs mere

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen. Side 1 af 104 Navision Stat 7.0 ØKO/KKP 29.04.2015 v.1. Elektronisk fakturering Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Læs mere

Implementeringsguide E-fakturering. Hvordan man sender e-fakturaer til Arp-Hansen Hotel Group

Implementeringsguide E-fakturering. Hvordan man sender e-fakturaer til Arp-Hansen Hotel Group Hvordan man sender e-fakturaer til Arp-Hansen Hotel Group Kære Leverandør til Arp-Hansen Hotel Group, Arp-Hansen Hotel Group har nu mulighed for at modtage elektroniske fakturaer gennem Basware Business

Læs mere

IKA. Tjekliste til udbud på e-handelssystemer

IKA. Tjekliste til udbud på e-handelssystemer IKA Tjekliste til udbud på e-handelssystemer Udarbejdet af e-handelsfokusgruppen nov. 2011 1 Opmærksomhedspunkter e-handelssystemer IKA 1. Forord...3 2. Lav et workflow...5 3. Ikke udtømmende inspirationsliste

Læs mere

e faktura faktura / invoice format version 2.1.0 13. Oktober 2008 Dokumentversion 4.0

e faktura faktura / invoice format version 2.1.0 13. Oktober 2008 Dokumentversion 4.0 e faktura faktura / invoice format version 2.1.0 13. Oktober 2008 Dokumentversion 4.0 Indholdsfortegnelse - Content 1. Dansk beskrivelse (Danish Description)... 1 1.1 Fakturaformatet...1 1.1.1 Specielle

Læs mere

Systemspecifikt bilag til Opus e-handel

Systemspecifikt bilag til Opus e-handel Systemspecifikt bilag til Opus e-handel 1 Indledning til Opus e-handel Dette bilag indeholder krav og retningslinjer til leverandører, der skal levere E-kataloger til kommuner i KomUdbud, der benytter

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Microsoft Dynamics C5 Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Opdateret pr. 20.03.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opsætning af OIOUBL... 4 1. XML skema... 4 2. Opsætning af

Læs mere

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet November 2013 Høringsudgave Version 4.0 Træder i kraft den 1.10.2014 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 DATE CCO HBK LRO LRO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

RCS WEB Complaint. RCS Reklamationsmodul 100% integreret mellem RCS WEBSHOP og SAP Business One

RCS WEB Complaint. RCS Reklamationsmodul 100% integreret mellem RCS WEBSHOP og SAP Business One RCS WEB Complaint RCS Reklamationsmodul 100% integreret mellem RCS WEBSHOP og SAP Business One RCS WEB Complaint er en enkelt, integreret og overkommelig ERP-software løsning for virksomheder, hvis kerneværdi

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler (Rådets direktiv 2010/45/EU) Hvorfor forklarende bemærkninger? Forklarende bemærkninger har til formål at give en bedre forståelse af den lovgivning, der

Læs mere

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

Fakturahåndtering: Idéer til gode arbejdsmåder

Fakturahåndtering: Idéer til gode arbejdsmåder UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet for General Administration Bedste Praksis for Generel Administration Bedste Praksis Katalog for, Version 1.0 : Idéer til gode r Katalog over Bedste Praksis

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

SAP Business One. Note med opgaver til SAP Business One. Udarbejdet af Henrik Graven Nielsen & Rune Bagge for Handelshøjskolen i Århus. www.asb.

SAP Business One. Note med opgaver til SAP Business One. Udarbejdet af Henrik Graven Nielsen & Rune Bagge for Handelshøjskolen i Århus. www.asb. SAP Business One Note med opgaver til SAP Business One Udarbejdet af Henrik Graven Nielsen & Rune Bagge for Handelshøjskolen i Århus www.asb.dk 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Overblik over

Læs mere

CRM med ChannelCRM. 2012 ChannelCRM A/S

CRM med ChannelCRM. 2012 ChannelCRM A/S CRM med ChannelCRM ChannelCRM CRM med ChannelCRM af ChannelCRM A/S Det dokument, du nu sidder med, er en pdf-version af den interaktive hjælp, der følger med ChannelCRM. Her - på papir - har du mulighed

Læs mere

E-handel og sundhedssektoren Status og analyse af muligheder for indførelse af e-handel i sundhedssektoren

E-handel og sundhedssektoren Status og analyse af muligheder for indførelse af e-handel i sundhedssektoren Marts 2001 E-handel og sundhedssektoren Status og analyse af muligheder for indførelse af e-handel i sundhedssektoren Når viden skaber resultater E-handel og sundhedssektoren Status og analyse af muligheder

Læs mere

Referencedatamodelprojektet. DDV integrationsmetoden. Version 1.0 23. oktober 2012

Referencedatamodelprojektet. DDV integrationsmetoden. Version 1.0 23. oktober 2012 Referencedatamodelprojektet DDV integrationsmetoden Version 1.0 23. oktober 2012 ISBN: --- Titel: Udgiver: DDV integrationsmetoden DANVA Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg Udarbejdet af: Peter Huber,

Læs mere