Culture fit er nøglen til C-suiten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Culture fit er nøglen til C-suiten"

Transkript

1 Culture fit er nøglen til C-suiten Ifølge de adm. direktører i Danmarks 100 største virksomheder er vejen til direktionsgangen belagt med culture fit. Kejserens nye klæder duer ikke; topledelsen skal være ægte, og den ægthed findes kun, hvor hans/hendes personlighed stemmer overens med virksomhedens kultur. Resultater af Odgers Berndtsons bestyrelsesundersøgelse blandt de adm. direktører i Danmarks største virksomheder Oktober/november 2012 Odgers Berndtson er en af verdens største Executive Search virksomheder med 55 kontorer strategisk placeret rundt om i verden. I Danmark har Odgers Berndtson siden 1979 beskæftiget sig med search på bestyrelses- og toplederniveau samt lederassessment og Leadership Development.

2 Konkurrenceevne, effektivisering, omkostningsstyring og bundlinje er de væsentligste indsatsområder i virksomhederne netop nu Forretningsstrategi står fortsat højest på bestyrelsesagendaerne Tæt dialog mellem formænd og adm. direktører uden for bestyrelsesmøderne Culture fit er det vægtigste kriterium, når nye direktionsmedlemmer udpeges De adm. direktører er ikke til stede på de sociale medier 93% af de adm. direktører forventer bedre eller uændrede økonomiske resultater i deres egne virksomheder i 2013 November 2012 Medio oktober gennemførte Odgers Berndtson A/S en anonym spørgeskemaundersøgelse blandt de adm. direktører i Danmarks 100 største virksomheder. Resultaterne af undersøgelsen er samlet i denne rapport. Ifølge 39% af de adm. direktører i Danmarks største selskaber er den økonomiske krise kommet for at blive, og vi kan indstille os på lavvækst mange år ud i fremtiden. Samtidig forventer godt 40%, at hans/hendes virksomhed vil levere bedre resultater i 2013 end i 2012, ca. 55% forudser, at resultaterne vil være uændrede, og kun 3% forventer dårligere resultater. Så mens toppen af erhvervslivet har beskeden tiltro til, at dansk erhvervsliv som helhed går lyse tider i møde lige med det første, er de relativt optimistiske på egne vegne. Det er udtryk for, at rigtigt mange af vores store eksport-virksomheder klarer sig godt til trods for den aktuelle samfundsøkonomiske situation, mens de mindre og mellemstore danske selskaber, som fortrinsvis opererer inden for landets grænser, har det svært. Direktørernes prioritering af indsatsområder i virksomhederne netop nu vidner dog om, at de forventer vanskelige udfordringer i den nærmeste fremtid. For store som små. De væsentligste indsatsområder i Danmarks største virksomheder lige nu er konkurrenceevne, effektivisering, omkostningsstyring og bundlinje I overensstemmelse med ovenstående toppes bestyrelsernes mødeagendaer af forretningsstrategi og bundlinje, mens CSR, kommunikation og Talent Management ikke er i fokus direktør er ugentligt i dialog med sin bestyrelsesformand. Og de drøfter først og fremmest økonomi og ændringer i markedet Ca. 30% af landets 100 største virksomheder har udflyttet arbejdspladser til udlandet inden for de senere år. Antallet varierer fra 10 til tusind. Men ingen af de adm. direktører, som står bag udflytningerne, forventer, at arbejdspladserne kommer tilbage til Danmark 76% af de adm. direktører kommunikerer ikke på de sociale medier. De 24%, som gør, benytter sig næsten udelukkende af Linkedin.com Culture fit indtager førstepladsen på listen over de adm. direktørers kriterier for udvælgelse af nye direktionsmedlemmer. Det stiller nye og højere krav til rekrutterings- og udvælgelsesproces Når vandstanden er lav, bliver det tydeligt, hvem der ikke har noget tøj på. Og det er formentlig derfor, opmærksomheden på culture fit og den autentiske ledelse er vokset parallelt med de økonomiske udfordringer. Hvis toplederens personlighed matcher virksomhedens kultur og værdigrundlag, så bliver han eller hun en ægte repræsentant for selskabet og vinder reel troværdighed blandt medarbejdere, kunder, ejere og øvrige stakeholders. Og det er vigtigt, ikke mindst under de aktuelle økonomiske betingelser. God læselyst. Som forventet viser vores undersøgelse, at den adm. direktørs kontakt med bestyrelsesformanden langt fra er begrænset til møderne: Hver anden adm. 2

3 DEN AKTUELLE SITUATION 93% af de adm. direktører forventer, at deres egne virksomheder i 2013 præsterer bedre end eller ligeså godt som i Se figuren nedenfor. Ubesvaret Ringere end nu Uændrede Bedre end nu Markant bedre end nu Samtidig med at en stor del af de adm. direktører har positive forventninger til 2013, så er hovedparten relativt pessimistiske mht. de nærmeste økonomiske udsigter for erhvervslivet som helhed. Figuren nedenfor viser, hvornår de adm. direktører regner med, at dansk erhvervsliv er ude af den økonomiske krise. Lavvækst mange år ud i fremtiden 0% 20% 40% 60% % 20% 40% Forskellen i forventninger til egne virksomheder og til erhvervslivet som helhed fortæller først og fremmest noget om, hvor uens de aktuelle betingelser påvirker danske virksomheder. Store eksporttunge virksomheder klarer sig godt, mens mindre og mellemstore virksomheder, der primært arbejder på det danske hjemmemarked, er i modvind. Selvom de adm. direktører således har tiltro til, at deres selskaber vil klare sig fornuftigt i den nærmeste fremtid, så vidner deres prioritering af indsatsområder netop nu om, at langt hovedparten af dem forventer vanskelige udfordringer rundt om hjørnet. Figuren nedenfor viser de adm. direktørers prioritering af indsatsområder netop nu. Effektivisering Bundlinjefokus Sikre konkurrenceevnen Toplinje/vækst Omkostningsstyring R&D/Innovation Likviditetsstyring Talent Management Strategiske alliancer Ekstern kommunikation Risk Management Personalereduktion Intern kommunikation Investeringsstop Helt i overensstemmelse med formændenes vægtning af indsatsområder i Odgers Berndtsons bestyrelsesundersøgelse i foråret 2012, prioriterer de adm. direktører effektivisering og bundlinjefokus højst. Direktørerne spiller med andre ord som forventet under de aktuelle betingelser primært det økonomiske kort. Innovation fortsat på agendaen Mere end 30% af de adm. direktører vægter toplinje/vækst højt, og mere end 25% giver udtryk for, at R&D/Innovation er blandt de væsentligste indsatsområder netop nu. Kun 7% af direktørerne tilkendegiver direkte, at de nedprioriterer innovation. Det er udtryk for, at toppen af dansk erhvervsliv ikke forventer alene at kunne effektivisere og omkostningsstyre sig ud af den vanskelige situation; man er bevidst om, at det ikke rækker at stramme op og skære til. Samme billede tegnede sig, da vi i efteråret 2011 senest gennemførte 3

4 vores bestyrelsesundersøgelse blandt de adm. direktører. Årsagen er selvfølgelig, at den samfundsøkonomiske situation og erhvervslivets arbejdsbetingelser i grove træk er uændrede. Udflyttede arbejdspladser kommer ikke tilbage til Danmark 29% af de adm. direktører oplyser, at de inden for de senere år har udflyttet arbejdspladser til udlandet; 71% at det ikke er tilfældet. 29%: Har udflyttet arbejdspladser 71%: Har ikke udflyttet arbejdspladser De direktører, som står bag udflytningerne, forventer ikke, at arbejdspladserne kommer tilbage til Danmark. Anonym adm. direktør: Danmark kan vokse inden for innovation og marketing, men almindeligt, repetitivt arbejde skal vi ikke forvente at få tilbage. Forventet lønregulering i 2013 Det vægtede gennemsnit for den generelle lønregulering, som de adm. direktører i Danmarks 100 største virksomheder forventer at gennemføre i 2013, er 1,21%. Ingen forventer at regulere med mere end 3%; nul-regulering eller negativ regulering forventes gennemført i 5% af virksomhederne. Niveauet for lønreguleringen skal ses i lyset af, at direktørerne også forventer, at deres virksomheder leverer bedre eller uændrede økonomiske resultater i

5 BESTYRELSESAGENDAEN Vi bad de adm. direktører oplyse hvilke emner, der blev drøftet på de seneste to bestyrelsesmøder. Figuren nedenfor viser, hvordan de svarede. Forretningsstrategi Bundlinje Omkostningsreduktion/effektivisering Opkøb, frasalg og fusioner Toplinje Risk Management Organisation Likviditet Bankrelationer Salg og marketing Innovation Personalereduktion Kommunikation CSR Krisestyring Talent Management Der er god overensstemmelse mellem de adm. direktørers vægtning af indsatsområder netop nu og bestyrelsesagendaen; bestyrelsesagendaen er med andre ord også formet af de vanskelige, aktuelle betingelser, som erhvervslivet har at operere inden for. En betydelig del af bestyrelserne finder dog også tid og anledning til at drøfte de mere udviklingsorienterede emner som forretningsstrategi, toplinje og innovation, og det er naturligvis positivt. Regelmæssig dialog mellem formand og adm. direktør uden for møderne Næsten samtlige bestyrelser har drøftet forretningsstrategi på de seneste to møder; det var også tilfældet i 2011 og vidner om, at det langsigtede perspektiv bestemt er aktuelt. Som figuren nedenfor viser, er der en tæt dialog mellem den adm. direktør og bestyrelsesformanden også uden for møderne. Mere end ugentligt Ugentligt Et par gange om måneden Månedligt Ubesvaret Næsten halvdelen af de adm. direktører er ugentligt eller hyppigere end ugentligt i dialog med deres bestyrelsesformand. De væsentligste emner for dialogen er økonomi og ændringer i markedet, og det er udtryk for en stor parathed til at identificere og reagere prompte på udfordringer og forandringer, som er aktuelle her og nu. Under de gældende betingelser er agilitet nødvendigt for at øge en hvilken som helst virksomheds konkurrenceevne, og den hyppige dialog mellem formand og adm. direktør er netop et middel her til. Samtidig er den en følge af de høje krav, som både bestyrelser og direktioner skal honorere og viser, at bestyrelsen og i særdeleshed formanden er rykket meget tæt på virksomhedens operationelle ledelse. Vi bad de adm. direktører nævne to tiltag, som potentielt kunne forbedre samarbejdet mellem bestyrelse og direktion. Anonym adm. direktør: Det fungerer rigtigt godt, som det er. Ganske mange nævner, at samarbejdet er rigtigt godt, som det er, men blandt dem, som foreslår forbedringstiltag, peger hovedparten på: Bedre forventningsafstemning Effektivisering af møder Højere mødefrekvens 0% 10% 20% 30% 40% Der er næppe tvivl om, at bedre forventningsafstemning mellem bestyrelse og direktion har potentialet til at optimere samarbejdet i mange virksomheder. Det er et centralt element i forventningsafstemningen, at bestyrelse og direktion har samme billede af de aktuelle betingelser, som selskabet opererer under. Og at de evner at nå til enighed om hvilke ledelsesmæssige værktøjer, det er relevant at tage i brug i pågældende situation. 5

6 CULTURE FIT: NØGLEN TIL C-SUITEN Figuren nedenfor viser, hvordan de adm. direktører i Danmarks 100 største selskaber vægter en række kriterier i forbindelse med udvælgelse af nye direktionsmedlemmer. Culture fit Solid ledelseserfaring Faglige kompetencer Dokumenterede resultater Brancheerfaring Finansiel indsigt Akademisk baggrund Erfaring med krisestyring Multikulturel erfaring Geografisk markedskendskab Alder Køn Anden nationalitet end dansk Culture fit eller overensstemmelse mellem direktørens personlighed og virksomhedens samt ledelsens værdigrundlag og kultur indtager en førsteplads. Kultur er de skrevne og uskrevne regler, som bestemmer hvilken adfærd, der vurderes som hensigtsmæssig og værdifuld i organisationen og hvilken adfærd, der vurderes som uhensigtsmæssig og måske endda skadelig. Det er vores erfaring, at overensstemmelse mellem virksomhedens kultur på den ene side og direktørens personlige værdier på den anden side, er en nødvendig forudsætning for et godt samarbejde selv hvis rekrutteringen er et led i en kulturforandringsproces, er culture fit på visse områder nødvendigt og resultaterne af vores undersøgelse bekræfter billedet. Når en topleder ikke lykkes i en given organisation, skyldes det oftere manglende kulturelt fit, end det skyldes utilstrækkelige kompetencer. Økonomisk krise eller ikke økonomisk krise, det giver altså rigtigt god mening at rekruttere efter culture fit, fordi dette fit optimerer samarbejdet leder og organisation imellem. Og set i lyset af den samfundsøkonomiske situation, som vi har befundet os i siden 2008, er det så godt som nødvendigt. En topleder, der personificerer sin virksomhed, fordi hans eller hendes værdier er de samme som selskabets, opnår en naturlig troværdighed i sin kommunikation og i sin ledelse. Det indgyder både interne og eksterne stakeholders tillid og bibringer en ægthed og en stabilitet, som er meget værd, når det meste andet er usikkert og uforudsigeligt. Foranderligheden som vilkår og udfordring kalder med andre ord på ægthed og autenticitet i lederskabet og kan vise sig at have potentialet til at gøre det af med spin og lette løsninger. Men det stiller nye og højere krav til rekrutteringsproces og udvælgelse og til virksomhedens forståelse af egen kultur og eget værdigrundlag. Lige under culture fit prioriterer de adm. direktører solid ledelseserfaring, faglige kompetencer og resultater. Disse tre skal være på plads, og når de er det, så er det culture fit et, som afgør hvem flaskehalsen peger på. Onboarding Onboarding eller introduktion af den nye topleder er et væsentligt element i etableringen af culture fit et. Centrale dele af fit et er identificeret i rekrutteringsprocessen, men det realiseres i forbindelse med onboardingen eller i løbet af ansættelsesforholdets første tid. Culture fit er med andre ord ikke alene en statisk relation, det er også en proces. Vi spurgte de adm. direktører, om det har nogen værdi at påbegynde onboarding af en ny topleder før hans eller hendes tiltrædelsesdag. Som figuren nedenfor viser, mener 66%, at tidlig onboarding har værdi. 34%: Nej, det har ingen værdi 66%: Ja, det har værdi 6

7 Vores erfaring er, at den onboarding eller den introduktion og forberedelse, som finder sted før tiltrædelsesdagen, fremskynder realiseringen af culture fit et betydeligt. Det bevirker, at toplederen hurtigt bliver en integreret del af sin nye organisation og når det niveau for beslutningskompetence, som gør ham/hende i stand til at lede den. En af årsagerne er, at toplederens motivation for at lære sin nye organisation at kende peaker med indgåelsen af kontrakten. Anonym adm. direktør: Tidlig onboarding fastholder den høje motivation, direktøren har ved kontraktindgåelsen, og sikrer, at han er bedst muligt forberedt på tiltrædelsesdagen. Det er sædvanligvis forbundet med nogen berøringsangst at indlede onboardingen på et tidspunkt, hvor den nye topleder endnu ikke er tiltrådt, og hvor en anden virksomhed reelt har krav på hans eller hendes arbejdsindsats. Men med mindre det modtagende og det afgivende selskab er direkte konkurrenter, så kan indsatsen gøres meget tidligere, end vi typisk ser. Virkeligheden er nemlig, at den afgivende organisation indleder en naturlig udfasning af lederen på det tidspunkt, hvor han/hun opsiger sin stilling, og denne udfasning frigør ressourcer hos ham, som han med stor fordel kan bruge på at nærme sig sin nye virksomhed og forberede sig på de nye udfordringer. 7

8 DE ADM. DIREKTØRER BRUGER IKKE SOCIALE MEDIER 3 mio. danskere er aktive på det sociale medie, Facebook. Vi spurgte de adm. direktører i landets 100 største selskaber, om de personligt som deres virksomheds øverste ledelse kommunikerer på nogen sociale medier. Figuren nedenfor viser, hvordan de svarede. 76%: Nej, det gør jeg ikke 24%: Ja, det gør jeg Af de 24%, som benytter sig af sociale medier, oplyser 89%, at der er tale om Linkedin.com; de resterende benytter sig af Facebook eller Twitter. Anonym adm. direktør: Vi er tilbageholdende over for disse medier og afventer andres erfaringer. Blandt de tre mio. danskere, som har en profil på Facebook, er naturligvis også stakeholders i landets 100 største virksomheder: Det kan være kunder, forbrugere og medarbejdere, både nuværende og potentielle. Til sammenligning udkommer de største danske dagblade i oplag på mellem og ; det er en målgruppe, som de sociale medier med nemhed overgår kvantitativt. De adm. direktørers kommentarer peger på, at fravalget af de sociale medier ofte skyldes manglende tid, men de vidner også om en afventende indstilling over for den nye måde at kommunikere og markedsføre på; mange vil gerne vurdere andres erfaringer med fremgangsmåden, før de selv kaster sig over den. Vi forventer, at flere virksomheder inden for en kort årrække vil flytte centrale dele af deres kommunikation med kunder og forbrugere fra mere traditionelle kanaler til de sociale medier. De er bedre egnede til formålet end eksempelvis telefonen og s. Og om ikke før da, så har de adm. direktører til den tid gode grunde til at blive sociale online: Det er tillidsvækkende for kunder og forbrugere, at en virksomheds øverste ledelse er synlig på de sociale medier og kommunikerer i fora, som ikke er umiddelbart kontrollerbare. Det vidner om åbenhed og signalerer, at her er ikke noget at skjule CEO Study, IBM: Social networking has and will continue to significantly change the way we do business. The way we collaborate with our customers will be transformed. I forbindelse med kommunikation på de sociale medier behøver den moderne topleder ikke bruge kræfter på at bygge bro mellem sig selv som privat menneske på den ene side og som professionel direktør på den anden. Hvis culture fit et er på plads, hvis den adm. direktør er sig selv i sin lederrolle, så vil han kunne kommunikere med stor ægthed, også på sociale medier. Og den aktuelle økonomiske situation taget i betragtning har de fleste virksomheder i dag brug for den goodwill, som det potentielt vil give. Men det forudsætter, at lederen selv varetager kommunikationen eller som minimum gør sig grundige overvejelser om, hvilke dele af den, der kan delegeres, og til hvem. Med de ord vil vi hos Odgers Berndtson gerne sige mange tak til de adm. direktører i Danmarks 100 største virksomheder for inspirationen, og fordi de afså tid til at deltage i vores undersøgelse. En elektronisk version af rapporten og resultater af tidligere Odgers Berndtson undersøgelser kan downloades fra Kommentarer til bestyrelsesrapporten er mere end velkomne på telefonnummer eller per til Anonym adm. direktør: Det er umuligt at styre, og jeg anser det for potentielt skadeligt. 8

Fremtidens bestyrelsesarbejde

Fremtidens bestyrelsesarbejde Fremtidens bestyrelsesarbejde Ifølge de adm. direktører i Danmarks 100 største selskaber involverer bestyrelserne sig i stigende grad i strategiarbejdet. Men formalia fylder for meget på bestyrelsesmøderne,

Læs mere

Forretning før formalia

Forretning før formalia Forretning før formalia Ifølge tre ud af fire bestyrelsesformænd i de 100 største danske selskaber stjæler fokus på regeloverholdelse opmærksomheden fra innovation, forretningsmuligheder og inspiration

Læs mere

Bestyrelsesformænd på arbejde for vækst i Danmark

Bestyrelsesformænd på arbejde for vækst i Danmark Bestyrelsesformænd på arbejde for vækst i Danmark Måske kan vi takke de aktuelle økonomiske udfordringer. Måske har det altid forholdt sig sådan: Prestige og personlig økonomisk vinding er ubetydelige

Læs mere

Du kan ikke træde ned i den samme flod to gange

Du kan ikke træde ned i den samme flod to gange Du kan ikke træde ned i den samme flod to gange Både du og floden er en anden. Måske er den aktuelle økonomiske situation akkurat så kritisk som den, vi lagde arm med i 2008 og 2009. Måske får vi et Double

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

PwC s Talent Survey 2015

PwC s Talent Survey 2015 www.pwc.dk s Talent Survey 2015 Revision. Skat. Rådgivning. s Talent Survey 2015 s Talent Survey tager afsæt i s tilgang til talent management. Resultaterne indeholder besvarelser fra 102 virksomheder

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

FÆRRE LEDERE TYDELIGERE ROLLER

FÆRRE LEDERE TYDELIGERE ROLLER FÆRRE LEDERE TYDELIGERE ROLLER Politiet påbegyndte i 2012 en omfattende reform af lederstrukturen på tværs af koncernen. Man har på den baggrund skabt fundamentet for at øge ledelseskvaliteten og samtidig

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Randers, 26. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Side 1 af 5

Randers, 26. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Side 1 af 5 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Randers, 26. maj 2005 Side 1 af 5 Administrerende direktør Ditlev Engel har fremlagt rammerne for en strategisk handlingsplan for Vestas Wind Systems

Læs mere

Fordi mennesker betyder alt

Fordi mennesker betyder alt Agenda Kort introduktion Oplæg: Forretningsvisioner hvorfor det? Hvordan virkeliggøres visionerne til klare strategier og operationelle mål? Implementering er det rette hold sat? Praktiske eksempler: Strategi

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

VÆLG DIT NETVÆRK MED OMHU

VÆLG DIT NETVÆRK MED OMHU Netværk for ejerledere VÆLG DIT NETVÆRK MED OMHU Ejerledede virksomheder udgør med god grund 85 procent af dansk erhvervsliv. Friheden til at styre sit eget arbejdsliv, forfølge sine ideer og arbejde med

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2013

Nyhedsbrev oktober 2013 Nyhedsbrev oktober 2013 Virksomheder forbereder sig til fremtiden I Hedegaard Management har vi fuld damp under kedlerne, og vi har den glæde, at stadigt flere virksomheder henvender sig til os, når der

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Coaching Analysen 2005

Coaching Analysen 2005 Coaching Analysen 2005 Gennemført i samarbejde mellem: Metode og udtræk Metode m.v. E-mail baseret spørgeskema Web-model PID, TCC * og Børsen Antal svar: 1241 (sidste år 1463. Dobbelt antal spørgsmål i

Læs mere

Alexander Hughes. Management Performance Survey. Nøgletalsanalyse med sammenligningstal

Alexander Hughes. Management Performance Survey. Nøgletalsanalyse med sammenligningstal Alexander Hughes Management Performance Survey Nøgletalsanalyse med sammenligningstal Oktober 2016 Østergade 1, 2nd 1100 Copenhagen K Denmark Tel : +45 70 22 43 70 E-mail : copenhagen@alexanderhughes.com

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Store forandringer en anledning til at få identificeret nye talenter og arbejde med dem.. Eva Zeuthen Bentsen Partner Odgers Berndtson September 2015

Store forandringer en anledning til at få identificeret nye talenter og arbejde med dem.. Eva Zeuthen Bentsen Partner Odgers Berndtson September 2015 Store forandringer en anledning til at få identificeret nye talenter og arbejde med dem.. Eva Zeuthen Bentsen Partner Odgers Berndtson September 2015 1 Traditionel talent og karriereudvikling Det løber

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende.

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende. Sådan opretter du en LinkedIn profil: - Først starter man med at klikke ind på LinkedIn.com På forsiden ser man en boks til højre på skærmen. Her har man mulighed for at oprette sin profil ved hjælp af

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Krise som brændende platform

Krise som brændende platform Krise som brændende platform Med udgangspunkt i en innovations og ledelses undersøgelse: Konklusion på undersøgelse blandt danske virksomheder Innovation som vækst motor Ledelses stilens indflydelse på

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

JOBPROFIL. Direktør, Halsnæs Kommune

JOBPROFIL. Direktør, Halsnæs Kommune JOBPROFIL Direktør, Halsnæs Kommune 1. Indledning Halsnæs Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny direktør. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS, og den

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

TROELS K. GJERRILD GØR DEN NYE TOPLEDER KLAR FRA DAG 1 GYLDENDAL BUSINESS

TROELS K. GJERRILD GØR DEN NYE TOPLEDER KLAR FRA DAG 1 GYLDENDAL BUSINESS TROELS K. GJERRILD GØR DEN NYE TOPLEDER KLAR FRA DAG 1 GYLDENDAL BUSINESS indhold Forord 7 der er ikke noget magisk over de første 100 dage 7 IndlednIng 11 Beslutningskompetent ledelse fra dag 1 11 forberedelse

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

DIGITALISERING, DANNELSE OG DEMOKRATI

DIGITALISERING, DANNELSE OG DEMOKRATI DIGITALISERING, DANNELSE OG DEMOKRATI HVAD SKAL DER TIL FOR AT LYKKES MED DIGITAL BORGER KOMMUNIKATION? EJVIND JØRGENSEN, DIREKTØR, EJJ@RAMBOLL.COM, +4551617871 TORSDAG DEN 24. APRIL 2014 TEMAER Fakta

Læs mere

Når arbejdsmiljø og CSR giver bundlinje. DI Arbejdsmiljøkonference 2013 Gitte Krusholm Nielsen

Når arbejdsmiljø og CSR giver bundlinje. DI Arbejdsmiljøkonference 2013 Gitte Krusholm Nielsen Når arbejdsmiljø og CSR giver bundlinje DI Arbejdsmiljøkonference 2013 Gitte Krusholm Nielsen Lidt tal og kompetencer 2012: 660 ansatte 500 mio. omsætning 90 konsulenter i Ledelse, Sundhed & Arbejdsmiljø

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Talent for ledelse. Praktisk information. Ved du, hvem der rummer kimen til at blive en god leder? - statens udviklingsforløb for ledelsestalenter

Talent for ledelse. Praktisk information. Ved du, hvem der rummer kimen til at blive en god leder? - statens udviklingsforløb for ledelsestalenter Praktisk information Deltagerne skal tilmelde sig på www.perst.dk/ledelsestalent. Flere end 40 procent af de statslige ledere forventes at gå på pension inden 2020. Pris Vi skal med andre ord finde mange

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Apps og digitale services i sigte

Apps og digitale services i sigte Apps og digitale services i sigte AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. RESUME De nye teknologier er massivt på vej ind i virksomhederne.

Læs mere

Ledelse for små virksomheder

Ledelse for små virksomheder Ledelse for små virksomheder 27-4-2017 09.00-12.00 Program 09.00 Velkommen Din rolle som ejerleder i en lille virksomhed De typiske udfordringer for en ny leder Involvering af medarbejdere Opsætning af

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Forretning med mening og effekt

Forretning med mening og effekt Jasper Steinhausen Sustainable Business Developer COWI A/S Parallelvej 2 DK-2800 Lyngby Telefon 4597 2211 Direkte 4597 1812 Mobil 2135 1029 E-mail jase@cowi.dk http://www.cowi.dk Forretning med mening

Læs mere

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING Hovedresultater 2 Nationalt Indeks for Kundeorientering INDLEDNING Positive og differentierede kundeoplevelser har udviklet sig fra at være nice-to-have til at være

Læs mere

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER.

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. OKTOBER 2011 INDLEDNING Bestyrelsernes rolle og ansvar bliver mere og mere tydelig i den finansielle sektor. Det seneste årti har medført en betydelig

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

HR SURVEY 2017 ved OHRC og COK. HR Survey Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne

HR SURVEY 2017 ved OHRC og COK. HR Survey Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne HR SURVEY 2017 ved OHRC og COK HR Survey 2017 Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne Om undersøgelse I samarbejde med Offentlige HR Chefer (OHRC) tager COK igen i år

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

Djøfs strategi 2016/ 17 godkendt af Djøfs repræsentantskab den 28.04.2016

Djøfs strategi 2016/ 17 godkendt af Djøfs repræsentantskab den 28.04.2016 DJØFS REPRÆSENTANTSKAB DEN 28. APRIL 2016 Djøfs strategi 2016/ 17 godkendt af Djøfs repræsentantskab den 28.04.2016 Djøfs strategi 2016/17 Djøf er en forening dannet af medlemmerne. Visionen for Djøf er,

Læs mere

Stærk ledelse bag resultater. en undersøgelse af virksomheders ledelseskraft

Stærk ledelse bag resultater. en undersøgelse af virksomheders ledelseskraft Stærk ledelse bag resultater en undersøgelse af virksomheders ledelseskraft Stærk ledelse bag resultater en undersøgelse af virksomheders ledelseskraft Når vi matcher virksomheder og kandidater, møder

Læs mere

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse Tiltrækning, udvikling og fastholdelse - en undersøgelse af virksomheders evne til at sikre de dygtigste medarbejdere Tiltrækning, fastholdelse og udvikling - fra viden til indsats Erhvervslivet står over

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet. Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S

En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet. Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S Superbrugeren anno 2009 Superbrugeren contra resten af befolkningen Kilde: Gallup

Læs mere

Øget toplinje igennem øget kundefokus

Øget toplinje igennem øget kundefokus Øget toplinje igennem øget kundefokus Af adm. direktør Klaus Lund, Klaus Lund & Partnere Klaus Lund & Partnere Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29 99 kontakt@klauslund.dk Flertallet

Læs mere

Resume, 1900 AM-spørgeskemaundersøgelse om motionsløb og frivillighed blandt motionsmedlemmerne

Resume, 1900 AM-spørgeskemaundersøgelse om motionsløb og frivillighed blandt motionsmedlemmerne Resume, 1900 AM-spørgeskemaundersøgelse om motionsløb og frivillighed blandt motionsmedlemmerne Spørgeskemaet blev lanceret 19. december 2016 og sidste svarfristen var 8. januar 2017. To gange undervejs

Læs mere

Motivation, værdier og optimisme

Motivation, værdier og optimisme Motivation, værdier og optimisme AS3 2 Man kan definere ordet motivation som den mentale proces, der aktiverer vores handlinger, og som derfor har direkte indflydelse på vores resultater. Med andre ord

Læs mere

GUIDE: PLANLÆGNING AF DIN REKRUTTERING

GUIDE: PLANLÆGNING AF DIN REKRUTTERING GUIDE: PLANLÆGNING AF DIN REKRUTTERING God planlægning sparer tid Sat lidt på spidsen kan målet med en rekruttering koges ned til at finde den bedst egnede medarbejder til jobbet og så hurtigt som muligt.

Læs mere

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden PMO Forum Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden 1. marts 2012 Agenda 09:00 09:05 Velkomst v. Søren Porskrog 09:05 10:00 Strategisk beslutningstagning i direktionen

Læs mere

Udfordringer for ledelse i den politisk ledede organisation

Udfordringer for ledelse i den politisk ledede organisation Udfordringer for ledelse i den politisk ledede organisation Finn Rønholt Ledende overlæge ph.d. MPA Medicinsk afdeling O Herlev Universitetshospital København Baggrund Læge i 1983. Speciallæge i intern-medicin

Læs mere

Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen

Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 18. maj 2009 Vækstbarometer Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Finanskrisen har bredt sig til flertallet af virksomhederne de

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

7-dobling 75% 40 mio. Fra 96 materialer til. der bruges aktivt. af omsætningen på halvandet år. New-biz kundeopkald blev effektiviseret og

7-dobling 75% 40 mio. Fra 96 materialer til. der bruges aktivt. af omsætningen på halvandet år. New-biz kundeopkald blev effektiviseret og NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 7-dobling af omsætningen på halvandet år Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% New-biz kundeopkald blev effektiviseret og 75% blev til møder

Læs mere

Undersøgelse af Lederkompetencer

Undersøgelse af Lederkompetencer Undersøgelse af Lederkompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvad vi synes kendetegner den gode leder. I alt 401

Læs mere

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Side 2 Indholdsfortegnelse: Succesfuld Facebook administration side 3 Den positive spiral Side 4 Sørg for at poste hver dag Side 5 Fokuser

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Tjekliste til øget bundlinje, cashflow og værdi

Tjekliste til øget bundlinje, cashflow og værdi Tjekliste til øget bundlinje, cashflow og værdi Med udgangspunkt i virksomhedens værdigrundlag er det opgaven for bestyrelse og daglig ledelse af enhver virksomhed, at skabe øget afkast og værdi til ejerne.

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Klædt på til Network Marketing

Klædt på til Network Marketing Klædt på til Network Marketing Overvejer du at starte i Network Marketing eller er du netop blevet en del af denne spændende branche? Her finder du et par værktøjer til rygsækken - baseret på mine erfaringer

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Eksekvering i små og mellemstore danske virksomheder

Eksekvering i små og mellemstore danske virksomheder Eksekvering i små og mellemstore danske virksomheder www.bedrebestyrelse.dk Efteråret 2013 Eksekvering i danske SMV Formålet med undersøgelsen Undersøgelsen er fortaget som led i et projekt for VIA University

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

ENERGI & KOMMUNIKATION

ENERGI & KOMMUNIKATION ENERGI & KOMMUNIKATION Et kursusforløb i effektiv energiledelse og handlekraftig kommunikation KURSUSDAGE Modul 1: 23/10-2013 Modul 2: 27/11-2013 Modul 3: 22/1-2014 Modul 4: 19/2-2014 Modul 5: Individuel

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

at bestyrelsen tager den overordnede kommunikationsplan for Udmøntning af trafikinformationsstrategien

at bestyrelsen tager den overordnede kommunikationsplan for Udmøntning af trafikinformationsstrategien Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 28. februar 2013 Mads Lund Larsen 15 Kommunikationsplan for trafikinformation i 2013 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager den

Læs mere

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Samarbejdsudvalgets formål 3. Samarbejdsudvalgets sammensætning 4. Samarbejdsudvalgets opgaver 4.1. Dagligt samarbejde 4.2. Grænsedragning

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere