Culture fit er nøglen til C-suiten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Culture fit er nøglen til C-suiten"

Transkript

1 Culture fit er nøglen til C-suiten Ifølge de adm. direktører i Danmarks 100 største virksomheder er vejen til direktionsgangen belagt med culture fit. Kejserens nye klæder duer ikke; topledelsen skal være ægte, og den ægthed findes kun, hvor hans/hendes personlighed stemmer overens med virksomhedens kultur. Resultater af Odgers Berndtsons bestyrelsesundersøgelse blandt de adm. direktører i Danmarks største virksomheder Oktober/november 2012 Odgers Berndtson er en af verdens største Executive Search virksomheder med 55 kontorer strategisk placeret rundt om i verden. I Danmark har Odgers Berndtson siden 1979 beskæftiget sig med search på bestyrelses- og toplederniveau samt lederassessment og Leadership Development.

2 Konkurrenceevne, effektivisering, omkostningsstyring og bundlinje er de væsentligste indsatsområder i virksomhederne netop nu Forretningsstrategi står fortsat højest på bestyrelsesagendaerne Tæt dialog mellem formænd og adm. direktører uden for bestyrelsesmøderne Culture fit er det vægtigste kriterium, når nye direktionsmedlemmer udpeges De adm. direktører er ikke til stede på de sociale medier 93% af de adm. direktører forventer bedre eller uændrede økonomiske resultater i deres egne virksomheder i 2013 November 2012 Medio oktober gennemførte Odgers Berndtson A/S en anonym spørgeskemaundersøgelse blandt de adm. direktører i Danmarks 100 største virksomheder. Resultaterne af undersøgelsen er samlet i denne rapport. Ifølge 39% af de adm. direktører i Danmarks største selskaber er den økonomiske krise kommet for at blive, og vi kan indstille os på lavvækst mange år ud i fremtiden. Samtidig forventer godt 40%, at hans/hendes virksomhed vil levere bedre resultater i 2013 end i 2012, ca. 55% forudser, at resultaterne vil være uændrede, og kun 3% forventer dårligere resultater. Så mens toppen af erhvervslivet har beskeden tiltro til, at dansk erhvervsliv som helhed går lyse tider i møde lige med det første, er de relativt optimistiske på egne vegne. Det er udtryk for, at rigtigt mange af vores store eksport-virksomheder klarer sig godt til trods for den aktuelle samfundsøkonomiske situation, mens de mindre og mellemstore danske selskaber, som fortrinsvis opererer inden for landets grænser, har det svært. Direktørernes prioritering af indsatsområder i virksomhederne netop nu vidner dog om, at de forventer vanskelige udfordringer i den nærmeste fremtid. For store som små. De væsentligste indsatsområder i Danmarks største virksomheder lige nu er konkurrenceevne, effektivisering, omkostningsstyring og bundlinje I overensstemmelse med ovenstående toppes bestyrelsernes mødeagendaer af forretningsstrategi og bundlinje, mens CSR, kommunikation og Talent Management ikke er i fokus direktør er ugentligt i dialog med sin bestyrelsesformand. Og de drøfter først og fremmest økonomi og ændringer i markedet Ca. 30% af landets 100 største virksomheder har udflyttet arbejdspladser til udlandet inden for de senere år. Antallet varierer fra 10 til tusind. Men ingen af de adm. direktører, som står bag udflytningerne, forventer, at arbejdspladserne kommer tilbage til Danmark 76% af de adm. direktører kommunikerer ikke på de sociale medier. De 24%, som gør, benytter sig næsten udelukkende af Linkedin.com Culture fit indtager førstepladsen på listen over de adm. direktørers kriterier for udvælgelse af nye direktionsmedlemmer. Det stiller nye og højere krav til rekrutterings- og udvælgelsesproces Når vandstanden er lav, bliver det tydeligt, hvem der ikke har noget tøj på. Og det er formentlig derfor, opmærksomheden på culture fit og den autentiske ledelse er vokset parallelt med de økonomiske udfordringer. Hvis toplederens personlighed matcher virksomhedens kultur og værdigrundlag, så bliver han eller hun en ægte repræsentant for selskabet og vinder reel troværdighed blandt medarbejdere, kunder, ejere og øvrige stakeholders. Og det er vigtigt, ikke mindst under de aktuelle økonomiske betingelser. God læselyst. Som forventet viser vores undersøgelse, at den adm. direktørs kontakt med bestyrelsesformanden langt fra er begrænset til møderne: Hver anden adm. 2

3 DEN AKTUELLE SITUATION 93% af de adm. direktører forventer, at deres egne virksomheder i 2013 præsterer bedre end eller ligeså godt som i Se figuren nedenfor. Ubesvaret Ringere end nu Uændrede Bedre end nu Markant bedre end nu Samtidig med at en stor del af de adm. direktører har positive forventninger til 2013, så er hovedparten relativt pessimistiske mht. de nærmeste økonomiske udsigter for erhvervslivet som helhed. Figuren nedenfor viser, hvornår de adm. direktører regner med, at dansk erhvervsliv er ude af den økonomiske krise. Lavvækst mange år ud i fremtiden 0% 20% 40% 60% % 20% 40% Forskellen i forventninger til egne virksomheder og til erhvervslivet som helhed fortæller først og fremmest noget om, hvor uens de aktuelle betingelser påvirker danske virksomheder. Store eksporttunge virksomheder klarer sig godt, mens mindre og mellemstore virksomheder, der primært arbejder på det danske hjemmemarked, er i modvind. Selvom de adm. direktører således har tiltro til, at deres selskaber vil klare sig fornuftigt i den nærmeste fremtid, så vidner deres prioritering af indsatsområder netop nu om, at langt hovedparten af dem forventer vanskelige udfordringer rundt om hjørnet. Figuren nedenfor viser de adm. direktørers prioritering af indsatsområder netop nu. Effektivisering Bundlinjefokus Sikre konkurrenceevnen Toplinje/vækst Omkostningsstyring R&D/Innovation Likviditetsstyring Talent Management Strategiske alliancer Ekstern kommunikation Risk Management Personalereduktion Intern kommunikation Investeringsstop Helt i overensstemmelse med formændenes vægtning af indsatsområder i Odgers Berndtsons bestyrelsesundersøgelse i foråret 2012, prioriterer de adm. direktører effektivisering og bundlinjefokus højst. Direktørerne spiller med andre ord som forventet under de aktuelle betingelser primært det økonomiske kort. Innovation fortsat på agendaen Mere end 30% af de adm. direktører vægter toplinje/vækst højt, og mere end 25% giver udtryk for, at R&D/Innovation er blandt de væsentligste indsatsområder netop nu. Kun 7% af direktørerne tilkendegiver direkte, at de nedprioriterer innovation. Det er udtryk for, at toppen af dansk erhvervsliv ikke forventer alene at kunne effektivisere og omkostningsstyre sig ud af den vanskelige situation; man er bevidst om, at det ikke rækker at stramme op og skære til. Samme billede tegnede sig, da vi i efteråret 2011 senest gennemførte 3

4 vores bestyrelsesundersøgelse blandt de adm. direktører. Årsagen er selvfølgelig, at den samfundsøkonomiske situation og erhvervslivets arbejdsbetingelser i grove træk er uændrede. Udflyttede arbejdspladser kommer ikke tilbage til Danmark 29% af de adm. direktører oplyser, at de inden for de senere år har udflyttet arbejdspladser til udlandet; 71% at det ikke er tilfældet. 29%: Har udflyttet arbejdspladser 71%: Har ikke udflyttet arbejdspladser De direktører, som står bag udflytningerne, forventer ikke, at arbejdspladserne kommer tilbage til Danmark. Anonym adm. direktør: Danmark kan vokse inden for innovation og marketing, men almindeligt, repetitivt arbejde skal vi ikke forvente at få tilbage. Forventet lønregulering i 2013 Det vægtede gennemsnit for den generelle lønregulering, som de adm. direktører i Danmarks 100 største virksomheder forventer at gennemføre i 2013, er 1,21%. Ingen forventer at regulere med mere end 3%; nul-regulering eller negativ regulering forventes gennemført i 5% af virksomhederne. Niveauet for lønreguleringen skal ses i lyset af, at direktørerne også forventer, at deres virksomheder leverer bedre eller uændrede økonomiske resultater i

5 BESTYRELSESAGENDAEN Vi bad de adm. direktører oplyse hvilke emner, der blev drøftet på de seneste to bestyrelsesmøder. Figuren nedenfor viser, hvordan de svarede. Forretningsstrategi Bundlinje Omkostningsreduktion/effektivisering Opkøb, frasalg og fusioner Toplinje Risk Management Organisation Likviditet Bankrelationer Salg og marketing Innovation Personalereduktion Kommunikation CSR Krisestyring Talent Management Der er god overensstemmelse mellem de adm. direktørers vægtning af indsatsområder netop nu og bestyrelsesagendaen; bestyrelsesagendaen er med andre ord også formet af de vanskelige, aktuelle betingelser, som erhvervslivet har at operere inden for. En betydelig del af bestyrelserne finder dog også tid og anledning til at drøfte de mere udviklingsorienterede emner som forretningsstrategi, toplinje og innovation, og det er naturligvis positivt. Regelmæssig dialog mellem formand og adm. direktør uden for møderne Næsten samtlige bestyrelser har drøftet forretningsstrategi på de seneste to møder; det var også tilfældet i 2011 og vidner om, at det langsigtede perspektiv bestemt er aktuelt. Som figuren nedenfor viser, er der en tæt dialog mellem den adm. direktør og bestyrelsesformanden også uden for møderne. Mere end ugentligt Ugentligt Et par gange om måneden Månedligt Ubesvaret Næsten halvdelen af de adm. direktører er ugentligt eller hyppigere end ugentligt i dialog med deres bestyrelsesformand. De væsentligste emner for dialogen er økonomi og ændringer i markedet, og det er udtryk for en stor parathed til at identificere og reagere prompte på udfordringer og forandringer, som er aktuelle her og nu. Under de gældende betingelser er agilitet nødvendigt for at øge en hvilken som helst virksomheds konkurrenceevne, og den hyppige dialog mellem formand og adm. direktør er netop et middel her til. Samtidig er den en følge af de høje krav, som både bestyrelser og direktioner skal honorere og viser, at bestyrelsen og i særdeleshed formanden er rykket meget tæt på virksomhedens operationelle ledelse. Vi bad de adm. direktører nævne to tiltag, som potentielt kunne forbedre samarbejdet mellem bestyrelse og direktion. Anonym adm. direktør: Det fungerer rigtigt godt, som det er. Ganske mange nævner, at samarbejdet er rigtigt godt, som det er, men blandt dem, som foreslår forbedringstiltag, peger hovedparten på: Bedre forventningsafstemning Effektivisering af møder Højere mødefrekvens 0% 10% 20% 30% 40% Der er næppe tvivl om, at bedre forventningsafstemning mellem bestyrelse og direktion har potentialet til at optimere samarbejdet i mange virksomheder. Det er et centralt element i forventningsafstemningen, at bestyrelse og direktion har samme billede af de aktuelle betingelser, som selskabet opererer under. Og at de evner at nå til enighed om hvilke ledelsesmæssige værktøjer, det er relevant at tage i brug i pågældende situation. 5

6 CULTURE FIT: NØGLEN TIL C-SUITEN Figuren nedenfor viser, hvordan de adm. direktører i Danmarks 100 største selskaber vægter en række kriterier i forbindelse med udvælgelse af nye direktionsmedlemmer. Culture fit Solid ledelseserfaring Faglige kompetencer Dokumenterede resultater Brancheerfaring Finansiel indsigt Akademisk baggrund Erfaring med krisestyring Multikulturel erfaring Geografisk markedskendskab Alder Køn Anden nationalitet end dansk Culture fit eller overensstemmelse mellem direktørens personlighed og virksomhedens samt ledelsens værdigrundlag og kultur indtager en førsteplads. Kultur er de skrevne og uskrevne regler, som bestemmer hvilken adfærd, der vurderes som hensigtsmæssig og værdifuld i organisationen og hvilken adfærd, der vurderes som uhensigtsmæssig og måske endda skadelig. Det er vores erfaring, at overensstemmelse mellem virksomhedens kultur på den ene side og direktørens personlige værdier på den anden side, er en nødvendig forudsætning for et godt samarbejde selv hvis rekrutteringen er et led i en kulturforandringsproces, er culture fit på visse områder nødvendigt og resultaterne af vores undersøgelse bekræfter billedet. Når en topleder ikke lykkes i en given organisation, skyldes det oftere manglende kulturelt fit, end det skyldes utilstrækkelige kompetencer. Økonomisk krise eller ikke økonomisk krise, det giver altså rigtigt god mening at rekruttere efter culture fit, fordi dette fit optimerer samarbejdet leder og organisation imellem. Og set i lyset af den samfundsøkonomiske situation, som vi har befundet os i siden 2008, er det så godt som nødvendigt. En topleder, der personificerer sin virksomhed, fordi hans eller hendes værdier er de samme som selskabets, opnår en naturlig troværdighed i sin kommunikation og i sin ledelse. Det indgyder både interne og eksterne stakeholders tillid og bibringer en ægthed og en stabilitet, som er meget værd, når det meste andet er usikkert og uforudsigeligt. Foranderligheden som vilkår og udfordring kalder med andre ord på ægthed og autenticitet i lederskabet og kan vise sig at have potentialet til at gøre det af med spin og lette løsninger. Men det stiller nye og højere krav til rekrutteringsproces og udvælgelse og til virksomhedens forståelse af egen kultur og eget værdigrundlag. Lige under culture fit prioriterer de adm. direktører solid ledelseserfaring, faglige kompetencer og resultater. Disse tre skal være på plads, og når de er det, så er det culture fit et, som afgør hvem flaskehalsen peger på. Onboarding Onboarding eller introduktion af den nye topleder er et væsentligt element i etableringen af culture fit et. Centrale dele af fit et er identificeret i rekrutteringsprocessen, men det realiseres i forbindelse med onboardingen eller i løbet af ansættelsesforholdets første tid. Culture fit er med andre ord ikke alene en statisk relation, det er også en proces. Vi spurgte de adm. direktører, om det har nogen værdi at påbegynde onboarding af en ny topleder før hans eller hendes tiltrædelsesdag. Som figuren nedenfor viser, mener 66%, at tidlig onboarding har værdi. 34%: Nej, det har ingen værdi 66%: Ja, det har værdi 6

7 Vores erfaring er, at den onboarding eller den introduktion og forberedelse, som finder sted før tiltrædelsesdagen, fremskynder realiseringen af culture fit et betydeligt. Det bevirker, at toplederen hurtigt bliver en integreret del af sin nye organisation og når det niveau for beslutningskompetence, som gør ham/hende i stand til at lede den. En af årsagerne er, at toplederens motivation for at lære sin nye organisation at kende peaker med indgåelsen af kontrakten. Anonym adm. direktør: Tidlig onboarding fastholder den høje motivation, direktøren har ved kontraktindgåelsen, og sikrer, at han er bedst muligt forberedt på tiltrædelsesdagen. Det er sædvanligvis forbundet med nogen berøringsangst at indlede onboardingen på et tidspunkt, hvor den nye topleder endnu ikke er tiltrådt, og hvor en anden virksomhed reelt har krav på hans eller hendes arbejdsindsats. Men med mindre det modtagende og det afgivende selskab er direkte konkurrenter, så kan indsatsen gøres meget tidligere, end vi typisk ser. Virkeligheden er nemlig, at den afgivende organisation indleder en naturlig udfasning af lederen på det tidspunkt, hvor han/hun opsiger sin stilling, og denne udfasning frigør ressourcer hos ham, som han med stor fordel kan bruge på at nærme sig sin nye virksomhed og forberede sig på de nye udfordringer. 7

8 DE ADM. DIREKTØRER BRUGER IKKE SOCIALE MEDIER 3 mio. danskere er aktive på det sociale medie, Facebook. Vi spurgte de adm. direktører i landets 100 største selskaber, om de personligt som deres virksomheds øverste ledelse kommunikerer på nogen sociale medier. Figuren nedenfor viser, hvordan de svarede. 76%: Nej, det gør jeg ikke 24%: Ja, det gør jeg Af de 24%, som benytter sig af sociale medier, oplyser 89%, at der er tale om Linkedin.com; de resterende benytter sig af Facebook eller Twitter. Anonym adm. direktør: Vi er tilbageholdende over for disse medier og afventer andres erfaringer. Blandt de tre mio. danskere, som har en profil på Facebook, er naturligvis også stakeholders i landets 100 største virksomheder: Det kan være kunder, forbrugere og medarbejdere, både nuværende og potentielle. Til sammenligning udkommer de største danske dagblade i oplag på mellem og ; det er en målgruppe, som de sociale medier med nemhed overgår kvantitativt. De adm. direktørers kommentarer peger på, at fravalget af de sociale medier ofte skyldes manglende tid, men de vidner også om en afventende indstilling over for den nye måde at kommunikere og markedsføre på; mange vil gerne vurdere andres erfaringer med fremgangsmåden, før de selv kaster sig over den. Vi forventer, at flere virksomheder inden for en kort årrække vil flytte centrale dele af deres kommunikation med kunder og forbrugere fra mere traditionelle kanaler til de sociale medier. De er bedre egnede til formålet end eksempelvis telefonen og s. Og om ikke før da, så har de adm. direktører til den tid gode grunde til at blive sociale online: Det er tillidsvækkende for kunder og forbrugere, at en virksomheds øverste ledelse er synlig på de sociale medier og kommunikerer i fora, som ikke er umiddelbart kontrollerbare. Det vidner om åbenhed og signalerer, at her er ikke noget at skjule CEO Study, IBM: Social networking has and will continue to significantly change the way we do business. The way we collaborate with our customers will be transformed. I forbindelse med kommunikation på de sociale medier behøver den moderne topleder ikke bruge kræfter på at bygge bro mellem sig selv som privat menneske på den ene side og som professionel direktør på den anden. Hvis culture fit et er på plads, hvis den adm. direktør er sig selv i sin lederrolle, så vil han kunne kommunikere med stor ægthed, også på sociale medier. Og den aktuelle økonomiske situation taget i betragtning har de fleste virksomheder i dag brug for den goodwill, som det potentielt vil give. Men det forudsætter, at lederen selv varetager kommunikationen eller som minimum gør sig grundige overvejelser om, hvilke dele af den, der kan delegeres, og til hvem. Med de ord vil vi hos Odgers Berndtson gerne sige mange tak til de adm. direktører i Danmarks 100 største virksomheder for inspirationen, og fordi de afså tid til at deltage i vores undersøgelse. En elektronisk version af rapporten og resultater af tidligere Odgers Berndtson undersøgelser kan downloades fra Kommentarer til bestyrelsesrapporten er mere end velkomne på telefonnummer eller per til Anonym adm. direktør: Det er umuligt at styre, og jeg anser det for potentielt skadeligt. 8

Bestyrelsesformænd på arbejde for vækst i Danmark

Bestyrelsesformænd på arbejde for vækst i Danmark Bestyrelsesformænd på arbejde for vækst i Danmark Måske kan vi takke de aktuelle økonomiske udfordringer. Måske har det altid forholdt sig sådan: Prestige og personlig økonomisk vinding er ubetydelige

Læs mere

TROELS K. GJERRILD GØR DEN NYE TOPLEDER KLAR FRA DAG 1 GYLDENDAL BUSINESS

TROELS K. GJERRILD GØR DEN NYE TOPLEDER KLAR FRA DAG 1 GYLDENDAL BUSINESS TROELS K. GJERRILD GØR DEN NYE TOPLEDER KLAR FRA DAG 1 GYLDENDAL BUSINESS indhold Forord 7 der er ikke noget magisk over de første 100 dage 7 IndlednIng 11 Beslutningskompetent ledelse fra dag 1 11 forberedelse

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

JOBPROFIL. Direktør, Halsnæs Kommune

JOBPROFIL. Direktør, Halsnæs Kommune JOBPROFIL Direktør, Halsnæs Kommune 1. Indledning Halsnæs Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny direktør. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS, og den

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse Tiltrækning, udvikling og fastholdelse - en undersøgelse af virksomheders evne til at sikre de dygtigste medarbejdere Tiltrækning, fastholdelse og udvikling - fra viden til indsats Erhvervslivet står over

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2013

Nyhedsbrev oktober 2013 Nyhedsbrev oktober 2013 Virksomheder forbereder sig til fremtiden I Hedegaard Management har vi fuld damp under kedlerne, og vi har den glæde, at stadigt flere virksomheder henvender sig til os, når der

Læs mere

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen Når organisationer oplever store forandringsprocesser i forbindelse med nye strategier, fusioner eller hurtig vækst opstår der ofte et gab mellem

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Krise som brændende platform

Krise som brændende platform Krise som brændende platform Med udgangspunkt i en innovations og ledelses undersøgelse: Konklusion på undersøgelse blandt danske virksomheder Innovation som vækst motor Ledelses stilens indflydelse på

Læs mere

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Invitation til konference om CFO ens nye rolle Tirsdag den 17. marts 2009, kl. 9.00 14.00 Charlottehaven, København Biografier Mikael Frederiksen, CFO,

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet i en transitionsperiode - fra styring og kontrol til udvikling og innovation

Bestyrelsesarbejdet i en transitionsperiode - fra styring og kontrol til udvikling og innovation Bestyrelsesarbejdet i en transitionsperiode - fra styring og kontrol til udvikling og innovation Resultater af Odgers Berndtsons undersøgelse blandt bestyrelsesformænd i Danmarks største virksomheder April

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Eksekvering i små og mellemstore danske virksomheder

Eksekvering i små og mellemstore danske virksomheder Eksekvering i små og mellemstore danske virksomheder www.bedrebestyrelse.dk Efteråret 2013 Eksekvering i danske SMV Formålet med undersøgelsen Undersøgelsen er fortaget som led i et projekt for VIA University

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Den stærke bestyrelse - hvordan kommer du med? 25.11.2008. Sådan realiserer du drømmen

Den stærke bestyrelse - hvordan kommer du med? 25.11.2008. Sådan realiserer du drømmen Den stærke bestyrelse - hvordan kommer du med? 25.11.2008 Sådan realiserer du drømmen Hvordan defineres og fremskaffes den rette bestyrelseskompetence Poul Foss Michelsen www.foss-michelsen.dk www.asnet.dk

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Øget toplinje igennem øget kundefokus

Øget toplinje igennem øget kundefokus Øget toplinje igennem øget kundefokus Af adm. direktør Klaus Lund, Klaus Lund & Partnere Klaus Lund & Partnere Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29 99 kontakt@klauslund.dk Flertallet

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

ENERGI & KOMMUNIKATION

ENERGI & KOMMUNIKATION ENERGI & KOMMUNIKATION Et kursusforløb i effektiv energiledelse og handlekraftig kommunikation KURSUSDAGE Modul 1: 23/10-2013 Modul 2: 27/11-2013 Modul 3: 22/1-2014 Modul 4: 19/2-2014 Modul 5: Individuel

Læs mere

Industrien forudser massiv udflytning af vidensjob

Industrien forudser massiv udflytning af vidensjob Industrien forudser massiv udflytning af vidensjob Hvis vi tror, vi skal leve af vidensjob i fremtiden, kan vi tage fejl. 6 ud af 10 direktører i Danmarks største industrivirksomheder mener, at vidensjobbene

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Topagenda: CXO Survey 2014

Topagenda: CXO Survey 2014 Et omstillingsparat erhvervsliv / Juni 2014 Vækstforventninger 4 / Fokusområder 6 / Kompetencer 8 Fremtidige investeringer / Barrierer for vækst og udvikling 10 11 Topagenda: CXO Survey 2014 Mere end 500

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

at bestyrelsen tager den overordnede kommunikationsplan for Udmøntning af trafikinformationsstrategien

at bestyrelsen tager den overordnede kommunikationsplan for Udmøntning af trafikinformationsstrategien Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 28. februar 2013 Mads Lund Larsen 15 Kommunikationsplan for trafikinformation i 2013 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager den

Læs mere

Forandringsledelse. Erhvervskonference

Forandringsledelse. Erhvervskonference Forandringsledelse. Erhvervskonference Lindø Industripark den 21. august 2014 Agenda Præsentation af ego Kort præsentation af Training Gallery ApS Management/leadership Forandringsprocessens mål og indhold

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent?

When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent? Leadership Program PLP When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent? When business gets personal! Acuity World sætter dine personlige ledelseskompetencer

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2013. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

Lønpolitik. (intern forretningsgang, senest ændret i 2012)

Lønpolitik. (intern forretningsgang, senest ændret i 2012) Lønpolitik (intern forretningsgang, senest ændret i 2012) Passende aflønning For koncernens lønpolitik er visionen, at leder og medarbejder har en fælles forståelse og accept af rimeligheden i lønniveauet.

Læs mere

Kjerulf & Partnere side 2. Kompetenceområder side 4. Præsentation side 5. Processen ved Executive Search side 6. Processen ved Selection side 7

Kjerulf & Partnere side 2. Kompetenceområder side 4. Præsentation side 5. Processen ved Executive Search side 6. Processen ved Selection side 7 Indhold Kjerulf & Partnere side 2 Kompetenceområder side 4 Præsentation side 5 Processen ved Executive Search side 6 Processen ved Selection side 7 Forskellen på Search & Selection side 8 Hvor tilfører

Læs mere

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden PMO Forum Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden 1. marts 2012 Agenda 09:00 09:05 Velkomst v. Søren Porskrog 09:05 10:00 Strategisk beslutningstagning i direktionen

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Coaching Analysen 2005

Coaching Analysen 2005 Coaching Analysen 2005 Gennemført i samarbejde mellem: Metode og udtræk Metode m.v. E-mail baseret spørgeskema Web-model PID, TCC * og Børsen Antal svar: 1241 (sidste år 1463. Dobbelt antal spørgsmål i

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Udfordringer for ledelse i den politisk ledede organisation

Udfordringer for ledelse i den politisk ledede organisation Udfordringer for ledelse i den politisk ledede organisation Finn Rønholt Ledende overlæge ph.d. MPA Medicinsk afdeling O Herlev Universitetshospital København Baggrund Læge i 1983. Speciallæge i intern-medicin

Læs mere

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre 4.1 Bestyrelsen og ejerne 4.1.1 Flere ejere 4.2 Bestyrelsen og generalforsamlingen 4.3 Bestyrelsen og direktionen 4.4 Bestyrelsen og revisionen 4.4.1 Lovgrundlag for revisionen

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

When business gets personal! Mangler du den kompetence, der skal til for at lede?

When business gets personal! Mangler du den kompetence, der skal til for at lede? Leadership PL When business gets personal! Mangler du den kompetence, der skal til for at lede? Acuity World sætter din personlige ledelseskompetence på plads sammen med de to andre kompetencer: faglighed

Læs mere

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps.

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Side 1. Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Forandringer i omverden har altid betydet nye udfordringer for

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

ADM. DIREKTØR EN NY VERDEN MED DANSKE ARKITEKTER VI BYGGER BEDRE LIV

ADM. DIREKTØR EN NY VERDEN MED DANSKE ARKITEKTER VI BYGGER BEDRE LIV ADM. DIREKTØR Profilen er udarbejdet for ansættelsesudvalget v/konstitueret bestyrelsesformand Kolja Nielsen EN NY VERDEN MED DANSKE ARKITEKTER VI BYGGER BEDRE LIV September 2014 2 Situationen Ansvarsområde

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Når arbejdspladsen udfordres resultat af undersøgelse

Når arbejdspladsen udfordres resultat af undersøgelse Når arbejdspladsen udfordres resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvordan ledelse og medarbejdere oplever,

Læs mere

Krisekommunikation. kan kommunikation ændre udfaldet af en krise?

Krisekommunikation. kan kommunikation ændre udfaldet af en krise? Krisekommunikation kan kommunikation ændre udfaldet af en krise? Bettina Køhlert, partner og kommunikationsrådgiver, Bottomline Communications A/S DIRF arrangement /11. februar 2010 En krise under opsejling.

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection 2 Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved rekruttering

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse 3 HR SURVEY 2015 udvikling, prioritering og udfordringer Executive Summary 2 De kommunale HR opgaver løses primært centralt og HR cheferne forventer i fremtiden, at HR området vil få flere opgaver. Opgaveområder

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Sociale medier i erhvervslivet Et redskab lederne bruger?

Sociale medier i erhvervslivet Et redskab lederne bruger? marts 20110 Sociale medier i erhvervslivet Et redskab lederne bruger? Resume En del af trafikken på internettet flytter i stigende grad fra de traditionelle medier over til de sociale medier. Og i pressen

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere