Teknik og Innovation innovation på erhvervsuddannelsens grundforløb for Strøm, styring og IT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik og Innovation innovation på erhvervsuddannelsens grundforløb for Strøm, styring og IT"

Transkript

1 Teknik og Innovation innovation på erhvervsuddannelsens grundforløb for Strøm, styring og IT TEC Teknisk Erhvervsskole Center Jette Egeskov Nossell (red.) Peter Bombæk Olsen Juni 2011

2 Indhold Indledning... 3 Formål med projektet... 3 Mål med projektet... 3 Projektgruppen... 3 Konceptet innovation på grundforløbet SSIT... 4 Definitioner og udgangspunkt... 4 Innovation... 4 Pædagogiske udgangspunkt - KIE-modellen... 4 Eleverne hvem var de, hvorfor havde de valgt at deltage på et innovationsforløb... 5 Udvikling af innovationsforløb på Grundforløbet... 6 Innovationscamp 1 uge... 6 Virksomhedsmesse og innovativ praktik uger... 7 Undervisningsforløb i innovation 2 uger... 8 Evaluering hvad sagde eleverne... 9 Erfaringer Videndeling Litteratur- og materialehenvisninger Bilag Teknik og Innovation innovation på erhvervsuddannelsens grundforløb for Strøm, styring og IT Et projekt støttet af Fonden for Enreprenørskab Young Enterprise Kapitel: Indledning 2

3 Teknik og Innovation innovation på erhvervsuddannelsens grundforløb for Strøm, styring og IT Indledning Formål med projektet Elfaget er et fag, hvor udviklingen går rivende hurtig der arbejdes med energi-optimering, miljø, cleantec-teknologier m.v. Det er derfor vigtigt, at eleverne får de nødvendige kompetencer til både at tænke og agere innovativt, og at disse kompetencer udvikles og modnes gennem hele uddannelsen. Eleverne skal kunne arbejde alternativt med løsningsmodeller både handlingsrettet og praktisk og forankret i et innovativt mindset. Projektets formål var at bringe innovation ind i undervisningen allerede på grundforløbet. Et grundforløb på SSIT er ofte lagt i meget faste rammer med faste strukturer, opgaver og indhold. Projektet skulle give eleverne mulighed for at arbejde både kreativt og innovativt ud fra en faglig og teknisk kontekst allerede tidligt i deres uddannelse som elektrikere. Formålet med projektet var ligeledes at få virksomhederne tæt på eleverne og tæt på den innovative tankegang. Eleverne skulle se meningen med innovation, og hvorfor den er afgørende for fremtiden. Samtidigt var det en oplagt mulighed for at give især de stærke eleverne en mulighed for at arbejde fagligt med nye og uafprøvede idéer i en virkelighedsnær kontekst. Mål med projektet Målet var således at udvikle et koncept/model som dels kunne opfylde bekendtgørelsens krav om innovation i Erhvervsuddannelserne og dels kunne sikre, at innovation indgår på alle niveauer i uddannelsen, og at elevernes kompetencer derfor progressivt udvikler sig i hele uddannelsen. Udvikling og afprøvning af koncept/model for 1 uges Innovationscamp for SSIT med inddragelse af lokale virksomheder med deltagelse af 40 grundforløbselever. Udvikling og afprøvning af koncept/model for et 2 ugers undervisningsforløb for grundforløbselever på overbygningen Teknik og innovation, hvor elever ud fra en el-faglig baggrund får kendskab til og afprøver innovative modeller i såvel teori som praksis, bl.a. gennem fremstilling af prototype m.v. Opkvalificering af lærere videndeling til øvrige lærere på SSIT (TEC) samt eksternt. Projektgruppen Peter Bombæk Olsen faglærer SSIT, TEC (innovationsguide) Thomas Henrik Johnsen faglærer SSIT, TEC Per Lambert, SSIT, TEC Susanne Jacobsen, virksomhedskonsulent, TEC Holger Sørensen inspektør SSIT TEC Jette Nossell konsulent, Udviklingsafdelingen, TEC (innovationsguide) (Faglærer og konsulent har gennemført NCE s uddannelse til Innovationsguide) Teknik og Innovation innovation på erhvervsuddannelsens grundforløb for Strøm, styring og IT Et projekt støttet af Fonden for Enreprenørskab Young Enterprise Kapitel: Indledning 3

4 Konceptet innovation på grundforløbet SSIT Definitioner og udgangspunkt Innovation I projektet har vi arbejdet med innovation som nyskabelse med værdiskabelse i bredere forstand for øje (nyt nyttig - nyttiggjort) altså en proces, hvor man ser muligheden, får en idé, gennemfører den og idéen skaber værd. 1 Vi har arbejdet med problematikker ud fra hvornår er noget nyt? og set det nye i forhold til graden af innovation, dvs. spændende på en skala mellem radikal innovation hvor noget er fundamentalt nyt og banebrydende og inkrementel innovation hvor der skabes forbedringer af eksisterende produkter, koncepter m.v. Pædagogiske udgangspunkt - KIE-modellen Vi har i projektet arbejdet med innovative læringsprocesser og et læringsmiljø, som har haft til formål at styrke og stimulere elevernes evne til at udvikle og tilegne sig et innovativt mindset og de nødvendige innovative (og kreative) kompetencer. Udgangspunktet har været KIE-modellen 2, som er en praktisk og handlingsorienteret brugsmodel, hvori der indgår både en enkel metodik og en række læringsværktøjer til hvert af de læringsrum, som indgår i modellen. KIE-modellen er delt i 3 læringsrum: Det kreative rum Det innovative rum Det entreprenante rum Eleverne skal alle 3 rum igennem i en stramt styret proces, hvor man bevæger sig ind og ud af de 3 rum. Går man fx i stå i det innovative rum, kan læreren som facilitator (eller eleverne selv) efter behov bringe eleverne tilbage til det kreative rum for en stund. 1 NCE innovationsuddannelsen, Irmelin Funch Jensen og Ebbe Kromann-Andersen, KIE-modellen innovativ undervisning i gymnasierne, Erhvervsskolernes Forlag 2009 Teknik og Innovation innovation på erhvervsuddannelsens grundforløb for Strøm, styring og IT Et projekt støttet af Fonden for Enreprenørskab Young Enterprise Kapitel: Konceptet innovation på grundforløbet SSIT 4

5 I det kreative rum skabes idéerne. Her er der plads til skøre og vilde idéer. Man arbejder med divergent tænkning, dvs. man tænker i mange retninger, laver skæve associationer og tankespind. Divergent tænkning fører ikke til løsninger, men træner evnen til at tænke i flere perspektiver. Det kreative rum er altså dér, hvor man gir den gas, leger, tænker ud af boksen, her er alt tilladt, og det er forbudt at sige nej. I det innovative rum skal idéerne samles og systematiseres, der skal analyseres og skabes overblik og struktur og der skal skabes værdi. I det innovative rum gøres de mange idéer anvendelige, og kreativiteten målrettes brugbare løsninger. Man arbejder med konvergent tænkning, dvs. logisk, sekventielt, lineært og analytisk. Det er i det innovative rum, der skal tilskrives værdi til idéerne, og hvor idéerne skal gives et realitetstjek. I det entreprenante rum skal idéen omsættes til brugbar løsning. Her arbejder man med prototype/konceptualicering, økonomi, branding, salg og markedsføring. Den vigtigste kompetence er handlekompetencen, samt de erfaringer man gør sig i handle-processen. De tre læringsrum i sloganform: Kreativitet Innovation Entreprenørskab Påhitsomhed Målrettethed Foretagsomhed Jeg vil Jeg kan Jeg gør Nyt Nyttigt Nyttiggjort Åbne Samle Bruge Langt ude Løsninger Lønninger Idégenerering Ideudvikling Idéudførsel Det kræver et fagligt grundlag at være kreativ, og at hele den innovative proces skal hvile på et fagligt grundlag (gerne med flere fagligheder i spil). Fagligheden har sat rammen for innovationen og det overordnede emne, indenfor hvilken de nye idéer har skullet genereres, udvikles og udføres. Lærerens rolle har været som facilitator og tidsstyrer. Eleverne skal styres benhårdt gennem de 3 rum. Læreren har skullet sikre, at processen hele tiden kører og holder sig på sporet, og at eleverne hele tiden støttes og fastholdes i forhold til det rum de befinder sig i. Der har været 3 faglærere tilknyttet forløbet. Eleverne hvem var de, hvorfor havde de valgt at deltage på et innovationsforløb Tanken var, at innovationsforløbet primært skulle henvende sig til elever med særlig interesse for innovation og/eller stærke elever, som herigennem kunne få ekstra udfordringer ved at skulle arbejde fagligt med nye metoder og nye vinkler. Det var ligeledes tanken, at eleverne skulle kunne melde sig frivilligt til forløbet og dermed lave et positivt tilvalg i forhold til at skulle arbejde innovativt og anderledes. Eleverne skulle være indstillet på dels at forlænge grundforløbet med 6 uger (fra 20 til 26 uger), og dels at undervisningsformen ville være anderledes, og at der ville blive stillet krav om mere selvstændigt arbejde og medansvar. Teknik og Innovation innovation på erhvervsuddannelsens grundforløb for Strøm, styring og IT Et projekt støttet af Fonden for Enreprenørskab Young Enterprise Kapitel: Konceptet innovation på grundforløbet SSIT 5

6 En række kommunikative udfordringer gjorde dog, at eleverne i stedet blev visiteret til forløbet af skolens vejledere, som dog i hovedtræk holdt fast i kriterierne i forhold til lyst til innovation, indstillet på hjemmearbejde og anderledes undervisningsform, lyst og evne til selvstændigt arbejde og gode evner indenfor matematik. 37 elever i alderen år deltog i forløbet fordelt på 2 klasser. Kun få viste sig at være fejlscreenede. Men udvælgelsen vil blive mere præcis i fremtidige forløb. Udvikling af innovationsforløb på Grundforløbet Hele innovationsforløbet har i alt varet i 6 uger og bestået af: Innovationscamp 1 uge Uge 38 / 2010 Virksomhedsmesse 1 uge Uge 43 / 2010 Innovations praktik 2 uger Uge / 2010 Innovationsundervisning 2 uger Uge 2-3 / 2011 Forløbets delelementer vil blive beskrevet i ovenstående rækkefølge. Innovationscamp 1 uge Campen blev afholdt på Nørgårds Højskole i Bjerringbro i uge 38/2010 med deltagelse af 37 elever (2 klasser). Campen blev holdt over 5 undervisningsdage, hvor mandag og fredag dog udgjorde rejsedage, tirsdag torsdag udgjorde det faglige indhold i campen. Formålet med innovationscampen var, at introducere eleverne til innovative arbejdsformer og det innovative mindset. Eleverne skulle både arbejde med innovation selv gennem praktiske øvelser og faglige opgaver på højskolen, og besøge en innovativ virksomhed for at se, hvordan innovation er et vilkår i hverdagen for de fleste virksomheder, samt se historisk på el-fagets udvikling og derigennem den konstante forandring og nytænkning, som er en forudsætning for fagets og branchens fremdrift. Campen var lagt langt fra skolen for at sikre, at eleverne var langt fra de vante omgivelser og den vante vanetænkning. Det kan stimulere processen og hjælpe eleverne med at tænke ud af boksen, samt og også ganske vigtigt det skaber et socialt fællesskab og mulighed for nye roller og muligheder for at andre kompetencer kan komme i spil. Der blev arbejdet med sociale kompetencer (ansvar og engagement) i gruppearbejdet og generelt. Campens brændende platformspørgsmål var, at eleverne skulle hjælpe Nørgårds Højskole med at energioptimere skolen. Eleverne skulle komme med konkrete forslag til, hvordan højskolen kunne Teknik og Innovation innovation på erhvervsuddannelsens grundforløb for Strøm, styring og IT Et projekt støttet af Fonden for Enreprenørskab Young Enterprise Kapitel: Konceptet innovation på grundforløbet SSIT 6

7 minimere deres el-forbrug. Der var lagt op til, at eleverne kunne arbejde med både radikal og inkrementel innovation. Resultatet skulle fremlægges for repræsentanter for højskolen på campens sidste dag. Det brændende spørgsmål blev først offentliggjort på campens første rigtige arbejdsdag. Både konkurrence, tidspres og nødvendigheden af et konstruktivt samarbejde var gennemgående elementer i campens indhold og målsætning. Præsentation af idéer og resultater blev optaget på video, så eleverne kunne arbejder med og forbedre deres teknikker, som forberedelse til 2-ugers forløbet. På campen havde vi valgt, at eleverne ikke skulle arbejde med at fremstille prototyper/modeller af deres idéer, dels fordi det tidsmæssigt ville fylde for meget, og dels fordi campens formål var introduktion til innovation og socialt samvær og teambuilding. De tre dage var i forvejen tidsmæssigt fyldt helt op. Der var 3 lærere med på campen, som i fællesskab udgjorde campledelsen, og dermed var alle ansvarlige for såvel planlægning som gennemførsel herunder den løbende facilitering af innovationsprocessen. I campen indgik der et virksomhedsbesøg og et museumsbesøg. Besøg på Grundfos Besøg på energimuseet Grundfos var valgt, fordi virksomheden er innovativ. Den producerer pumper og arbejder fremtidsrettet med vandanlæg, spildevandsrensning, lavenergi m.v. Dens slogan er BE, THINK, INNOVATE. Energimuseet giver dels en historisk gennemgang af el-faget i Danmark og i fremtiden bl.a. i forhold til fremtidens energiformer brændselsceller, brint, sol, vind og biogas. Besøgene skulle give eleverne inspiration og viden til deres arbejde på højskolen og fremover i på forløbet. Se drejebog for campen i bilag. Virksomhedsmesse og innovativ praktik uger Omvendt praktikpladssøgning - virksomhedsmesse I uge 43 blev der afholdt en virksomhedsmesse med deltagelse af innovationseleverne og 9 særligt indbudte virksomheder dvs. virksomheder som havde vist særlig interesse for forløbet. Virksomhederne var udvalgt og indbudt i nært samarbejde med projektets tilknyttede virksomhedskonsulent, og virksomhederne var derfor på forhånd interesserede i at havde særligt innovative elever i praktik. Messen var en omvendt praktikpladssøgning. Virksomhederne skulle nemlig præsentere og sælge sig selv for at tiltrække de bedste elever. Virksomhederne var på besøg i mindre grupper over 2 dage, hvor de præsentrede sig på skift for eleverne i 3 grupper. Både virksomheder og elever var på forhånd blevet forberedt dels gennem møder/introduktion og dels gennem fastlagte skabeloner for hhv. præsentation og elevspørgsmål. Virksomhedsmessen gav anledning til meget dialog mellem virksomheder og elever. Efterfølgende skrev eleverne CV/ansøgninger til virksomhederne i prioriteret rækkefølge. Ansøgningerne blev behandlet af forløbets lærere og virksomhedskonsulenten, som herefter i samarbejde med virksomhederne fordelte eleverne til deres praktikvirksomheder. Alle elever kom i praktik. 14 dages innovativ praktik Eleverne var i innovativ praktik i uge 47-48/2010. Teknik og Innovation innovation på erhvervsuddannelsens grundforløb for Strøm, styring og IT Et projekt støttet af Fonden for Enreprenørskab Young Enterprise Kapitel: Konceptet innovation på grundforløbet SSIT 7

8 Praktikken havde i højere grad end normalt fokus på innovation og på, at eleverne havde særlig interesse herfor. Virksomhedskonsulenten havde udvalgt og kontaktet virksomheder, som herefter selv meldte sig som praktikvirksomheder ud fra netop disse kriterier. Derudover havde alle praktikvirksomheder en vis størrelse og plads til både stærke og almindelige elever. Jf. ovenfor om virksomhedsmessen. Undervisningsforløb i innovation 2 uger De 2 ugers innovationsforløb blev afholdt i uge 2-3 / Forløbet var et styret og stramt forløb, som bragte eleverne gennem de 3 rum i KIEmodellen det kreative, det innovative og det entreprenante rum. Eleverne var blevet introduceret og rustet til at arbejde innovativt både gennem campen og gennem den innovative praktik. Der blev lagt stor vægt på idéskabelse og idéudvælgelse, samt på værdisætning og fremstilling af prototype (det kreative og det innovative rum). Der blev af tidsmæssige årsager lagt mest vægt på netværk og præsentation i det entreprenante rum og mindre på markedsføring, opgave planlægning, produktion m.v. Det brændende spørgsmål var stillet relativt bredt: Hvilke energimæssige forbedringer kan du se din hverdag eller generelt på et større verdensplan. Alle idéer var velkomne. Eleverne var blevet introduceret til den brændende platform, inden de kom på forløbet. Se evaluering. Eleverne blev tvunget til at arbejde selvstændigt med processen, og dermed både med at udvikle og afprøve de innovative handlekompetencer. Processen var dog tæt faciliteret af lærerteamet, og eleverne havde på dette tidspunkt været igennem de 3 KIE-rum 2 gange på hhv. campen og 1 gang i starten af 2-ugers forløbet. Eleverne skulle dermed selv vælge øvelser og proces. Det betød, at grupperne kunne være på forskellige niveauer og stadier i processen og kunne bevæge sig ind og ud af rummene på forskellige tidspunkter. Nogle måtte processerne igennem flere gange, når de opdagede, at deres idé ikke kunne holde! Eleverne præsenterede deres idéer og protyper for et dommerpanel og indbudte praktikvirksomheder, udvalgte faglærere og et par hovedforløbsklasser. Projekterne blev bedømt ud fra kriterierne: Grad af innovation Realiserbarhed Salg af idé præsentation Proces brug af KIE-model og samarbejde Vinderprojekter: Anlæg, som laver havvand til drikkevand ved hjælp af solenergi til brug i kystnære områder i 3. verdenslande Miljøvenligt teglstenstag med indbyggede solceller som prestigeprojekt i velstillede områder i fx København og Århus (= B&O, Mercedes osv.) Teknik og Innovation innovation på erhvervsuddannelsens grundforløb for Strøm, styring og IT Et projekt støttet af Fonden for Enreprenørskab Young Enterprise Kapitel: Konceptet innovation på grundforløbet SSIT 8

9 Alle fremlæggelser blev ligesom på campen optaget på video, så eleverne kunne arbejde med og forbedre deres præsentationer. Se drejebog for forløbet i bilag. Evaluering hvad sagde eleverne Hvordan har vi evalueret Innovationscampen blev afsluttet med en skriftlig evaluering 3 for og 3 imod, samt en mundtlig opsamling, hvor eleverne fortalte om deres oplevelser, og hvad de havde fået ud af de forskellige elementer på campen. Efter virksomhedsmessen og virksomhedspraktikken evaluerede virksomhedskonsulenten med både elever og virksomheder, ligesom virksomhederne blev indbudt til at deltage i elevernes endelig præsentation af deres innovationsprojekter. De to ugers innovationsforløb blev evalueret både løbende og afslutningsvis i plenum. Hele det 6 ugers innovationsforløb blev evalueret dels gennem en spørgeskemaundersøgelse (elektronisk) og dels af et fokusinterview med 2 X 3 elever foretaget af TEC s kvalitetskonsulent. Uddrag af elevernes evalueringer: Tilmelding / visitering Intentionen om tilmelding og positivt tilvalg blev måtte delvis opgives, og eleverne var derfor blevet visiteret til forløbet af skolens vejledere. Ikke overraskende udtrykte nogle elever efterfølgende, at forløbet havde overrasket dem, og at de gerne ville have vidst mere, inden de startede på forløbet. Nogen havde meldt sig bevidst med øje for de ekstra udfordringer og innovation, andre udtrykker, at de ikke vidste, hvad forløbet ville indeholde. 63 % mente at forløbet havde levet op til deres forventninger mens 33 % mente, at det kun havde levet op til deres forventninger i mindre grad. En enkelt elev mente, at det slet ikke havde levet op til forventningerne. Det faglige indhold Eleverne føler alle, at de har fået godt indblik i, hvad det vil sige at arbejde innovativt og størstedelen (24 ud af 27) vil gerne arbejde mere med innovation i fremtiden. 92 % (24 elever) vurderer det faglige indhold som passende. 7 % (2 elever) fandt niveauet for højt. Det faglige indhold har været udfordrende og har givet både mulighed og mod på at arbejde på andre måder. At arbejde selvstændigt 63 % (17 elever) vurderede, at de havde arbejdet selvstændigt under forløbet, mens 37 % vurderede, at de ikke havde arbejdet selvstændigt. Teknik og Innovation innovation på erhvervsuddannelsens grundforløb for Strøm, styring og IT Et projekt støttet af Fonden for Enreprenørskab Young Enterprise Kapitel: Konceptet innovation på grundforløbet SSIT 9

10 Fokusinterviewet viste dog, at eleverne definerer det at arbejde selvstændigt, som at at arbejde alene og selv løse opgaverne. Eleverne overfører ikke selvstændighedsbegrebet til gruppearbejdet og ser ikke en selvkørende gruppe med et godt samarbejde som udtryk for, at der arbejdes selvstændigt. Eleverne ser dog klart vigtigheden af at kunne arbejde i teams, for det er jo det, man skal ude i virksomhederne. Det er fint nok med at arbejde selvstændigt og lære det! Men i virkelighedens verden i virksomhederne arbejder man jo meget i teams og i samarbejde, så jeg ved ikke hvor nødvendigt det er at fokusere på selvstændighed. 3 Vi arbejdede ikke så selvstændigt. Vi var dygtige til at arbejde sammen og til at sørge for hinanden. 4 Innovationscampen Arbejdet med innovation og det sociale aspekt fremhæves af alle som de vigtigste elementer af innovationscampen. Selve camp-idéen ses som en væsentlig del af hele forløbet, dels fordi den gav en praktisk introduktion til det at arbejde innovativt og dels rystede klasserne godt sammen socialt. Besøgene på Grundfos og på Energimuseet var overvejende udbytterige for de fleste. Alle var meget tilfredse eller tilfredse med campen. Og der var stor ros til lærerne. Virksomhedsmessen og -praktikken Virksomhedsmessen og den efterfølgende praktik i de udvalgte virksomheder scorer top-tilfredshed hos eleverne. Eleverne har i langt de fleste tilfælde fået et godt indblik i at arbejde i praksis i en virksomhed. Flere fik endda en læreplads ud af det! Eleverne var glade for at lære virksomhederne at kende og følte, at de interesserede sig positivt for dem. At skulle sælge sig selv var en udfordring både for elever og virksomheder. Oplæggene af virksomhederne gav et fantastisk overblik som bevirkede, at jeg var meget mere sikker i, hvilken type firma jeg ville begynde hos. Samtidigt havde jeg masser af muligheder for at være med i arbejdsopgaverne i firmaet dejlig oplevelse! 5 Også virksomhederne var begejstrede for messen og får måden at møde eleverne på. Flere har allerede kontaktet skolen for at høre om næste forløb. 2-ugers innovationsforløb 2-ugers-forløbet gav udfordringer både i forhold til gruppearbejde, deadlines og tidspres og de nye måder at arbejde på. Der var tilfredshed med arbejdsmetode og proces, og det skinner igennem, at lærernes tætte facilitering var både nødvendig og lærerig. Præsentationerne til video kunne dog godt have været udnyttet bedre. Lærerne var meget dygtige. De havde masser af midler til at gøre det sjovt/lærerigt, og klassen var engageret som medgjorde, at vi alle arbejde på et højt niveau 6 Man forventede at blive udfordret lidt mere, men det synes vi nu egentlig nok også, at vi blev! 7 3 Citat fra fokusinterviewet. 4 Citat fra fokusinterviewet. 5 Citat - spørgeskemaundersøgelsen 6 Citat fra elektronisk spørgeskemaundersøgelse 7 Citat fra fokusgruppeinterviewet Teknik og Innovation innovation på erhvervsuddannelsens grundforløb for Strøm, styring og IT Et projekt støttet af Fonden for Enreprenørskab Young Enterprise 1Kapitel: Konceptet innovation på grundforløbet SSIT 0

11 I stedet for at man er pakket ind i en boks, hvor man skal følge reglerne, så får man lov til at tænke nyt. Det kan klart bruges. Det gør også selve forløbet lidt sjovere, at man har noget ekstra, man kan gå op i. Man tænker det hele tiden på en ny måde, og finder eksempelvis nye og billigere måder at gøre det på 8 Frafald Frafaldstal er altid en god indikator for, om nye tiltag har effekt. To klasser med hhv. 18 og 20 elever havde valgt det udvidede grundforløb med Innovation og teknisk overbygning. Heraf faldt 6 elever fra. En ville hellere være pædagog (!), en kom i fængsel (og er senere startet i ny klasse), en faldt fra pga. psykiske problemer, - kun en enkelt fravalgte forløbet pga. de højere krav til tempo og selvstændigt arbejde og blev flyttet til almindeligt grundforløb. To fik forlænget deres grundforløb. Erfaringer Vejledning og markedsføring Det kræver grundig forberedelse, nært samarbejde og klar og tydelig kommunikation mellem skolens vejledere og lærere, når særlige forløb skal sælges og promoveres til eleverne. Krav og kriterier for deltagelse skal være klare og tydeligt kommunikeret samt understøttet af skriftligt materiale, som kan uddeles til eleverne. Forløbet skal ligeledes være markedsført på skolens hjemmeside m.v. Det er vigtigt, at eleverne kan foretage et positivt tilvalg i lyset af de krav og forventninger, der stilles. Undervisningsmetoderne er meget forskellige fra et almindeligt grundforløb, og der stilles store forventninger til, at eleverne har lyst til at arbejde selvstændigt, tage initiativ og medansvar og bryde grænser. Selvom forløbet er sat i en el-faglig kontekst, er det primære formål med forløbet at lære nye innovative arbejdsmetoder. Pædagogiske overvejelser resultater Vi havde valgt pædagogisk at koncentrere os om KIE-modellen. Andre modeller (bl.a. innovationstrappen) blev introduceret kort, men eleverne oplevede kun at arbejde stringent i KIE-rummene. Den brændende platform var afsløret på forhånd, før forløbet gik i gang. Det betød desværre, at flere elever allerede havde låst sig fast på deres idé og stort set var klar til at bygge prototype, da de startede på forløbet. Det betød, at vi måtte arbejde længe i det kreative rum og give ekstra fokus på idéskabelse og idéudvælgelse og ikke mindst kill your darlings, samt arbejde ekstra med konkretisering og indsamling af oplysninger m.v. Samtidigt oplevede vi, at når den brændende platform er meget bredt formuleret, har eleverne svært ved at begrænse sig og bliver overvældede af de mange muligheder. De bliver dermed hæmmede i deres idéudvikling. Vores erfaring er derfor, at det er vigtigt først at præsentere den problemstilling, som der skal arbejdes og innoveres omkring, når selve forløbet er gået i gang. Det er ligeledes vigtigt at begrænse problemstillingens bredde og sætte et mere begrænset og præcist formuleret problemfelt. Eleverne kan bedre koncentrere sig om innovationsprocessen og bliver mere skarpe i deres idéer i alle rummene. 8 Citat fra fokusgruppeinterviewet. Teknik og Innovation innovation på erhvervsuddannelsens grundforløb for Strøm, styring og IT Et projekt støttet af Fonden for Enreprenørskab Young Enterprise 1Kapitel: Konceptet innovation på grundforløbet SSIT 1

12 Processen skal styres knivskarpt, og eleverne skal konstant opleve et tidspres. Sygdom gjorde, at idéfasen måtte afholdes med alle 37 elever (2 klasser sammen) og en lærer (+en vikar). Det skabte naturligvis ekstra udfordringer for både elever og lærere. Logbog Der har ikke været arbejdet systematisk med læringsevaluering i dette forløb. Vi har efterfølgende fået erfaringer med indlagt logbog i tilsvarende forløb. En fortrykt logbog, hvor eleverne dagligt og løbende - skriver, hvad de har arbejdet med, og hvad de har lært. Det skærper indlæringen og opmærksomheden på det lærte, processen og elevens egen indsats. Logbogen vil typisk indeholde spørgsmål som: Hvad er det vigtigste, du tager med dig fra i dag? Hvad har du lært, og hvordan lærte du det? Hvordan synes du din egen indsats og bidrag har været i dagens arbejde? m.v. 3D-øvelser og energizers En vigtig del af at arbejde med innovative processer er, at arbejde med 3D-øvelser og energizers. De udgør lærerens værktøjskasse i alle de tre rum og skal sikre, at processen holdes i gang og på sporet. I 3D-øvelser og energizers arbejder eleverne både med sproget, fysisk med deres krop og med deres indstilling. Øvelserne skal være med til at skabe tryghed, koncentration og motivation. I en 3D-øvelse eller energizer skal eleverne bevæge sig udenfor deres normale tryghedszone. De bliver akut bevidste om, at de nu bliver tvunget til at tænke og agere anderledes. Elevernes normale skolehverdag er struktureret og faglig her gælder det om at vide noget og at kunne finde løsninger. I en 3D-øvelse/energizer bliver de smidt ud på dybt vand, hvor svarene ikke ligger inden for det kendte og trygge område. Man kan let føle sig dum og pjattet og hvad vil de andre nu tænke!. 3D-øvelserne/energizerne rykker måske også på det fastlagte hierarki og de fastlagte roller i gruppen. Hvis man har en rolle som sej og rå, kan det være svært pludselig at skulle lave klappeleg eller smække hænderne i vejret og råbe: Yes, jeg har lavet en fejl!. Det kræver stort mod som lærer at kaste sig ud i de legende og energiskabende øvelser. Ligesom eleverne bliver tvunget til at forlade deres tryghedszone, bliver man som lærer ligeledes tvunget til at skulle agere med andre midler end de kendte fra den faglige undervisning. Hvis læreren ikke selv føler sig tryg og kan se idéen med øvelserne, er det svært at sælge dem til eleverne. Vi har i projektet talt meget om, hvordan de innovative processer kan køre med og uden 3Døvelser/energizers, og hvad der skal til for at overkomme barriererne. Efterfølgende forløb vil i højere grad eksperimentere med denne del af innovationspædagogikken ud fra erfaringer på andre innovationsaktiviteter udenfor dette projekts ramme. Videndeling DM i Skills, Odense ( januar 2011 i Odense Congress Center) En række udvalgte elever deltog, da der blev afholdt Danmarksmesterskaber i Skills, hvor de stod på Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprises stand og præsenterede deres innovationsprojekter og fortalte om innovationsforløbet generelt. Fou-konference 2011 ( ) Teknik og Innovation innovation på erhvervsuddannelsens grundforløb for Strøm, styring og IT Et projekt støttet af Fonden for Enreprenørskab Young Enterprise 1Kapitel: Videndeling 2

13 Forløbet blev præsenteret af 3 elever fra forløbet. Eleverne fortalte dels om indhold og dels om deres oplevelser og erfaringer med at arbejde anderledes end de normalt gør på et grundforløb. EVA-konference ( ) Forløbet blev præsentret af Inspektør Holger Sørensen, som fortalte om erfaringer og fremtidsperspektiver for innovationsuddannelse på erhvervsuddannelserne. Intern faglærerkonference ( ) Innovationsforløbet præsenteres og diskuteres på en workshop sammen med andre innovationsforløb på intern TEC faglærerkonference. Yderligere intern videndeling er planlagt i såvel SSIT-området og andre områder på TEC. Litteratur- og materialehenvisninger Campguide genvej til unikke idéer, IDEA af Mette Ullersted, Torben Bager, Ulrik Blom, Christian Byrge og Tommy Borg Larsen. 8&rlz=1T4SUNC_daDK384DK385&q=campguide KIE-modellen innovativ undervisning i gymnasierne, Irmelin Funch Jensen og Ebbe Kromann-Andersen, Erhvervsskolernes Forlag 2009 Den kreative platform, Søren Hansen & Christian Byrge, kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet, 2. udgave Bilag Det udviklede koncept er samlet i to drejebøger: 1. Drejebog innovationscamp 2. Drejebog 2 ugers undervisningsforløb Fremtidsmæssigt har man også bedre muligheder, når man står som innovationselev. Det lader til at være et stort plus i firmaers øjne 1 Teknik og Innovation innovation på erhvervsuddannelsens grundforløb for Strøm, styring og IT Et projekt støttet af Fonden for Enreprenørskab Young Enterprise 1Kapitel: Litteratur- og materialehenvisninger 3

14 Drejebog for 2-ugers innovationsforløb Sted TEC Dato Uge 2-3 / 2011, Deltagere Mål Lokaler UGE 1 Elever fra grundforløb SSIT på TEC med særlig interesse for innovation At introducerer eleverne til innovative arbejdsformer og det innovative mindset. At eleverne arbejder med innovative processer gennem praktiske øvelser og faglige opgaver. At eleverne arbejder med prototyper og kan værdisætte deres idé til og forholde den til omverdenen Undervisnings- og teorilokale, innovativt værksted Tid Emne Beskrivelse Aktivitet Materialer Ansvar Mandag Dag 1 Mål med dagen: Repetition af hvad er innovation Kan vi spotte innovation? Repetition af innovationsbegreber samt introduktion til KIE Oplæg - Hvad er innovation Øvelse: Find eksempler på innovation i jeres hverdag Læreroplæg med power point: Begreber, eksempler på innovation (fx Lifte Straw m.fl.) værdi, nyt, nyttigt, nyttigtgjort Eleverne sidder i grupper á 5-6 Brainstorm m. post-it Fremlæggelse i plenum med alle post-it på tavle alle skal se alles forslag Tænk ud af boksen Øvelse: Tændstikker 4 tændstikker ligger mod hinanden i kryds. Dan et kvadrat ved kun at flytte en eller 9 prikker (3X3) skal forbindes med 4 rette linier Inspiration alt er muligt.. Film: C2C cradle to cradle (fra vugge til vugge) Eleverne ser filmen. Filmen handler om hvordan alt affald enten er mad Power point Post-it Tændstikker/papir Filmen C2C Drejebog for 2 ugers innovationsforløb Teknik og innovation 1

15 eller starter et nyt produkt. Inspiration til hvad kan lade sig gøre. Plenum diskussion Læreroplæg gennemgang af de forskellige rum. Hvad indeholder de, og hvilke processer skal man igennem. Hvorfor er det nødvendigt at skulle alle 3 igennem, hvad får man ud af det? Hvorfor er det så svært ikke bare at hoppe direkte til løsningen i det entreprenante rum? Forslag til forbedring: eleverne arbejder løbende med logbog, og afslutter hver dag med at skrive, hvad de har oplevet i undervisningen, og hvad de har lært. Hvad har du lært i dag? Hvad er det vigtigste du tager med dig fra i dag/det xxrum etc. Elevevaluering: Hvordan har din indsats været i dag? Innovationsmodel KIE-modellen: Det kreative rum Det innovative rum Det entreprenante rum Innovationstrappen Power point Afslutning, opsummering Hvad har vi nået i dag jf. mål. Hvad skal der ske i morgen Fortrykt logbog Tid Emne Beskrivelse Aktivitet Materialer Ansvar Tirsdag Dag 2 Mål med dagen: Det kreative rum Eleverne kan arbejde mentalt med divergent tænkning og kan skabe nye idéer gennem kreative og innovative processer, samt udvælge idéer pga. af en værdianalyse. Det innovative rum Eleverne kan italesætte, analysere og prioritere deres Eleverne kan agere i organiseret kaos, de kan se muligheder og lære ikke at sige nej. De skal mærke, at der er højt til loftet, og at man ikke kan sige noget dumt. Elevernes faglighed og viden fra andre områder skal sættes i spil og inddrages i jagten på nye idéer. Eleverne kan få overblik over deres idéer, videreudvikle og vælge de bedste idéer. Eleverne kan konkretisere deres idéer og tilskrive idéen værdi ud fra et fagligt og bredt/nuanceret Drejebog for 2 ugers innovationsforløb Teknik og innovation 2

16 Introduktion til dagen: Det kreative rum Idéskabelse idéer gennem konvergent tænkning Det kreative rum Træne kreativitet + opmærksomhed på KIE Øvelse: Ordtombola Hvorfor denne øvelse: Se skæve vinkler Øvelse: Omvendt braindstorm Hvorfor denne øvelse: Det kan være lettere at se, hvorfor ting ikke kan lade sig gøre, eller hvordan de ikke skal være Øvelse: Få idéer Hvorfor denne øvelse: Træne at blive længe i K- rummet Drejebog for 2 ugers innovationsforløb Teknik og innovation perspektiv Gruppe inddeling. Eleverne fortsætter i grupperne resten af dagen. Nøddeknækker Få idéer og beskriv en helt ny type nøddeknækker, som aldrig er set før Ordtombola Hvordan ville en bager, tømrer, astronaut m.m. tænke Omvendt brainstorm Hvordan vil du sikre at nøddeknækkeren ikke virker. Brainstorm med post-it, fælles opsamling i gruppen. Brainstorm - Få masser af idéer til en helt ny type nøddeknækker. Bliv ved med at få idéer, også når man synes at nu er det slut Brainstorm med post-it, fælles opsamling i gruppen. Idéudvælgelse Hvad er min bedste idé? Hver elev udvælger en idé som deres bedste Øvelse: 1) Udvælg din bedste Idéstafet idé. Giv den en overskrift og beskriv den kort (max 3 linjer). 2) Byg videre på den idé du har hver elev i gruppen formulerer deres bedste idé overskrift og kort beskrivelse. Efter 2 minutter går papirerne rundt i gruppen. modtaget fra sidemanden Sidemanden udvikler videre på idéen. Idéerne går kredsen rundt Hvorfor denne øvelse: Eleven læser sin idé med de nye forslag igennem Eleverne lærer at bygge videre og præsenterer den videreudviklede idé for på andres idéer, samt får gruppen i en kort elevatortale på max 1 minut. Associationskort fra KIE Post-it Post-it Fortrykt papir til idéstafet. 3

17 medejerskab Det innovative rum Øvelse: hvilke muligheder og begrænsninger har min idé? Hvorfor denne øvelse: Eleverne skal kunne se muligheder og begrænsninger med deres idé Øvelse: Hvem får glæde af mit produkt? Hvorfor denne øvelse: Eleverne skal se deres idé i forskellige værdi-perspektiver og blive bevidste om værdiens rækkevidde 3 for og 3 imod Idéen lægges på midt på bordet. Alle i gruppen skriver 3 forhold, som taler for og 3 som taler imod idéen. Hvert gruppemedlem fremlægger og argumentere for, hvorfor de har skrevet som de har. Alle de udvalgte idéer behandles af gruppen. Værdikompasset Til glæde for mange til glæde for få Nem at gennemføre svær at gennemføre Eleverne tegner deres idé ind i kompasset. Spørgsmål: Hvilken slags værdi? Værdi for hvem? Hvor længe holder værdien? Kan den realiseres? M.v. Papir og skriveredskaber i gruppen, evt. post-it Værditilskrivning Fortrykt papir med værdikompas Idéudvælgelse Gruppen vælger den bedste idé kill your darlings Hvad har vi nået i dag jf. mål. Hvad skal der ske i morgen Gruppen vælger på baggrund af øvelserne deres bedste idé Logbog: se dag 1 Afslutning og opsummering Tid Emne Beskrivelse Aktivitet Materialer Ansvar Onsdag Dag 3 Mål med dagen: Det entreprenante rum Eleverne kan omsætte den værditilskrevne idé til handling (handlekompetence) Øvelse: Lav/tegn en prototype og arbejdsplan for din idé Eleverne kan omsætte deres idé til reel handling gennem prototype, organisering, handle- og slagplan Det entreprenante rum Eleverne tegner og beskriver deres nøddeknækker og beskriver hvordan den kan fremstilles (min. en Drejebog for 2 ugers innovationsforløb Teknik og innovation 4

18 Prototype og handleplan tegning). Fremlæggelse i plenum Endnu en innovationsmodel Innovationstrappen Viser at der findes andre modeller. Læreroplæg med power point Innovationstrappen og KIE-modellen kan lægges oven på hinanden Power point + tavle En ny brændende platform Eleverne har haft problemstillinger med hjemmefra Den brændende platform: Hvilke energimæssige forbedringer kan du se din hverdag eller generelt på et større verdensplan Eleverne kommer med forslag til problemer, der skal løses. De præsenteres og systematiseres på tavlen. Forbedring: strammere ramme om den brændende platform og mere præcis Ny gruppedannelse Eleverne melder på i forhold til, hvilke problemstillinger de gerne vil arbejde med Afslutning og opsummering Hvad har vi nået i dag jf. mål. Hvad skal der ske i morgen Logbog: se dag 1. Tid Emne Beskrivelse Aktivitet Materialer Ansvar Torsdag Dag 4 Mål med dagen: Eleverne skal selvstændigt arbejde i K- og I-rummet og afprøve deres viden og praksis om innovative metoder og processer Det kreative rum Eleverne arbejder selvstændigt i K-rummet. Vælger selv øvelser/brainstorms m.v. fra KIE-modellen. Lærer faciliterer, hjælper og vejleder grupperne igennem + fastholder eleverne i K-rummet. Det innovative rum Eleverne arbejder selvstændigt i I-rummet. Vælger selv Drejebog for 2 ugers innovationsforløb Teknik og innovation 5

19 Afslutning og opsummering Hvad har vi nået i dag jf. mål. Hvad skal der ske i morgen øvelser/brainstorms m.v. fra KIE-modellen. Lærer faciliterer, hjælper og vejleder grupperne igennem + fastholder eleverne i I-rummet. Logbog: se dag 1. Tid Emne Beskrivelse Aktivitet Materialer Ansvar Fredag Dag 5 Mål med dagen: Innovationsbesøg se hvor vigtigt det er at kunne innovere i hverdagen Social og faglig afslutning på ugen. Besøg i Operaen i København se på innovative løsninger Rundvisning med fokus på innovation og problemløsning. Hvilke tanker har man gjort i forhold til lyd, forstyrrelser, øvemuligheder, ny teknik, lyd/billede, scenografi m.v. Der ligger mange års arbejde og mange tanker bag, for at løse og opfylde de mange behov Drejebog for 2 ugers innovationsforløb Teknik og innovation 6

20 UGE 2 Tid Emne Beskrivelse Aktivitet Materialer Ansvar Mandag Dag 6 Mål med dagen: At udvikle og afprøve handlekompetencen Arbejde selvstændigt i det Entreprenante rum + evt. frem og tilbage i det kreative og innovative rum Afslutning og opsummering Det entreprenante rum Hvad har vi nået i dag jf. mål. Hvad skal der ske i morgen Eleverne arbejder selvstændigt i E-rummet. Vælger selv øvelser/brainstorms m.v. fra KIE-modellen. Lærer faciliterer, hjælper og vejleder grupperne igennem. Eleverne kan sagtens være forskellige steder i de forskellige grupper. Læreren styrer kaos. Eleverne skal lære af deres fejl og at det kan være nødvendigt at bevæge sig frem og tilbage i rummene. Logbog: se dag 1. Tid Emne Beskrivelse Aktivitet Materialer Ansvar Tirsdag Mål med dagen: At udvikle og afprøve Arbejde selvstændigt i det entreprenante rum + evt. Dag 7 handlekompetencen frem og tilbage i det kreative og innovative rum Det entreprenante rum Eleverne arbejder selvstændigt i E-rummet. Vælger selv øvelser/brainstorms m.v. fra KIE-modellen. Lærer faciliterer, hjælper og vejleder grupperne igennem. Eleverne kan sagtens være forskellige steder i de forskellige grupper. Læreren styrer kaos. Eleverne skal lære af deres fejl og at det kan være nødvendigt at bevæge sig frem og tilbage i rummene. Afslutning og Hvad har vi nået i dag jf. mål. Logbog: se dag 1 Drejebog for 2 ugers innovationsforløb Teknik og innovation 7

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB

K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB MODELLEN HVAD ER KIE-MODELLEN? KIE-modellen er et pædagogisk, didaktisk redskab til planlægning af innovativ læring. Modellen kan bruges til at beskrive og styre

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

Svendborg Erhvervsskole 28. april 2011

Svendborg Erhvervsskole 28. april 2011 DREJEBOG Svendborg Erhvervsskole 28. april 2011 Program 09.00 Møde i Foredragssalen, Porthusvej 71, 5700 Svendborg 09.10 Morgenmad 09.40 Introduktion til dagen 10.00 Idéudvikling 12.30 Frokost 13.00 Klargøring

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

Pionercamp 2007 Lærer- og elevroller

Pionercamp 2007 Lærer- og elevroller Pionercamp 2007 Lærer- og elevroller KIE-modellen Det kreative læringsrum Idéer skabes Værktøjer: fx Ordtombola Billedtombola Idéstafet Elevatortale Værktøjer: fx Tænkepapirer Rolletombola Idé videreudvikles

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Innovation i praksis 19-01-2010. Indhold. Præsentation. Undervisning på Rørkjær skole

Innovation i praksis 19-01-2010. Indhold. Præsentation. Undervisning på Rørkjær skole Innovation i praksis Indhold Kort præsentation Business Class på Rørkjær skole Edison og camp-tanken Den innovative skole Afrunding Præsentation Læreruddannet fra Ribe Seminarium Lærer på Rørkjær skole

Læs mere

KIE-modellen Kreativitet, Innovation og Entrepreneurship

KIE-modellen Kreativitet, Innovation og Entrepreneurship KIE-modellen Kreativitet, Innovation og Entrepreneurship og ID-modellen Innovationsagenter der rykker! 1. kursusdag den 15. april 2013 Lizzie Mærsk Nielsen KIE-modellen Et pædagogisk-didaktisk værktøj

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Innovation og innovative kompetencer - forløb og øvelser Af: Mette Asaa

Innovation og innovative kompetencer - forløb og øvelser Af: Mette Asaa Innovation og innovative kompetencer - forløb og øvelser Af: Mette Asaa Innovation kan defineres på mange måder. I denne artikel vil jeg kort skitsere hvad, jeg opfatter som innovation i en undervisningssammenhæng

Læs mere

Innovation i musikfaget. -Innovation i fagene

Innovation i musikfaget. -Innovation i fagene Innovation i musikfaget -Innovation i fagene Innovation i gymnasiet Fra at til fagene I UVM forventer vi, at innovation vil indgå i overvejelserne, når læreplanerne skal justeres. UVM-projekt: Fagkonsulenterne

Læs mere

Innovation. et brugbart læringsredskab. Af Thomas Rose Innovationslærer

Innovation. et brugbart læringsredskab. Af Thomas Rose Innovationslærer Innovation et brugbart læringsredskab Af Thomas Rose Innovationslærer 52 Verden er under stor forandring. Vi har, om vi kan lide det eller ej, fået en ny børne- og ungdomskultur, og har dermed også fået

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Aktivitet 1: Styrkelse af de unges afklaring om uddannelsesvalg Projektskitse for projekter under aktivitet 1 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Arbejdsopgave til 1. del Målgruppe: 1g eller 2g Forløbets varighed: 10-12 timer 1. Forløbets faglige mål og faglige indhold skal fastlægges

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser Company Programme Hvad er Company Programme? Company Programme er et learning-by-doing-forløb, hvor elever fra ungdomsuddannelserne lærer at udvikle, afprøve og realisere gode ideer inden for alt fra social

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Undervisningsmateriale for START UP PROGRAMME

Undervisningsmateriale for START UP PROGRAMME Undervisningsmateriale for START UP PROGRAMME www.ffe-ye.dk Innovationstrappen Af Dorrit Sørensen,Professionshøjskolen Metropol, Nationalt Center for Erhvervspædagogik, 2011 I det følgende introduceres

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2010 HTX Sukkertoppen,

Læs mere

Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen

Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen Innovation og innovativ undervisning hvad forstår vi ved det? Hvad er din forståelse af begrebet

Læs mere

Kortvarige praktikforløb på grundforløbet - kan det styrkes og kvalificeres?

Kortvarige praktikforløb på grundforløbet - kan det styrkes og kvalificeres? Side 1 af 6 Kortvarige praktikforløb på grundforløbet - kan det styrkes og kvalificeres? Af Ahmed El Hamss, Ulrik Tingstrup og Ole Foss Andersen På TEC bliver der eksperimenteret for tiden. Uddannelseslaboratoriet

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Nyt gratis tilbud til skoler

Nyt gratis tilbud til skoler Vær så god: Her er der inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. om kreativitet, innovation, selvstædighed og fællesskab f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Nyt gratis tilbud til skoler Skøn

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb.

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Skøn Skole giver jer gratis hjælp til selvhjælp. Alt materiale på hjemmesiden

Læs mere

Det gode og effektive møde Malene Rix Forhandling og Facilitering www.malenerix.dk Program Viden om møder - forskningsresultater og erfaringer Mødeforberedelse - drejebogen som redskab Formål med møder

Læs mere

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care 1 Professionshøjskolen Metropol Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care Omfang 10 ECTS point, 5 uger. Periode for afvikling af valgfaget Uge 31-35, 2012, begge uger inkl. Det vil sige,

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Nyt gratis tilbud til skoler

Nyt gratis tilbud til skoler Vær så god: Her er der inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. om kreativitet, innovation, selvstædighed og fællesskab f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Skøn Skole giver jer gratis hjælp

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

Projektet er støttet af:

Projektet er støttet af: Projektet er støttet af: Hvordan kan folkebiblioteket få en rolle i forhold til skolereformen? Hvordan kan vi arbejde med unges digitale dannelse? Hvordan designer vi læringsforløb målrettet understøttende

Læs mere

mod på innovation INNOVATØRERNE KAN GIVE MEDARBEJDERNE OG LYST TIL AT ARBEJDE MED OM INNOVATØRUDDANNELSEN

mod på innovation INNOVATØRERNE KAN GIVE MEDARBEJDERNE OG LYST TIL AT ARBEJDE MED OM INNOVATØRUDDANNELSEN OM INNOVATØR INNOVATØRERNE KAN GIVE MEDARBEJDERNE mod på OG LYST TIL AT ARBEJDE MED innovation Følgende er en beskrivelse, af hvad I kan få ud af at uddanne jeres medarbejdere som innovatører. NÅR MEDARBEJDERE

Læs mere

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort 1 Dag 1: Modul 1 40658 Produktionsoptimering for operatører vha. LEAN 1,0 dag Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper planlægge og prioritere LEAN produktionsoptimering.

Læs mere

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014 ? Design af den gode mødeproces Projektledermøde april 2014 Oplæg om god mødeledelse og procesværktøjer v/ Anette Kristensen - Promentum A/S ank@promentum.dk 2684 6444 Dårlige processer Resulterer i dårlige

Læs mere

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag DESIGN I DIALOG MED STEDET På denne workshop skal I arbejde med, hvordan man i dialog med et udvalgt sted og andre dogmer, kan inddrage arbejdet med forskellige designparametre

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Virksomhedskoncept. Virksomhedssamarbejde - erfaringer og anbefalinger

Virksomhedskoncept. Virksomhedssamarbejde - erfaringer og anbefalinger Virksomhedskoncept SAMARBEJDET GIVER DE UNGE BLOD PÅ TANDEN, OG DE FÅR ØJNENE OP FOR, HVAD DET BETYDER AT TAGE KONTAKT, TURDE SØGE INFORMATION, STILLE SPØRGSMÅLSTEGN VED, HVORDAN MAN SELV KAN ÆNDRE NOGET.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Rapport 1 Nordfyns Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse

Læs mere

Lektionsplanlægning Tektonik og Bionik i arkitekturen Udarbejdet af Capo

Lektionsplanlægning Tektonik og Bionik i arkitekturen Udarbejdet af Capo Miniprojekt, arkitektur uge, 1 semester - Uge 42 Emne: Tektonik og bionic i arkitekturen Analyse Gennem en uge skal de studerende på 1 semester, international og dansk linje, arbejde sammen i en arkitektur

Læs mere

Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14)

Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14) Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14) Klassetrin: 8.- 9.klassetrin Antal timer: Faget kan udbydes som 1 årigt

Læs mere

Kreativitetskonsulentuddannelse

Kreativitetskonsulentuddannelse Kreativitetskonsulentuddannelse Valgfagspakke til Diplom i ledelse Har du brug for at kunne levere nyskabende resultater? Skal du kunne produktudvikle og stå i spidsen for processer, hvor forskellige menneskers

Læs mere

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Hvad er innovation? Innovation kan være Et nyt generisk produkt En ny procedure for fremstilling Skabelse af helt nyt marked

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

Erfaringer fra udviklingsprojektet Innovation i industriens arbejdsmarkedsuddannelser

Erfaringer fra udviklingsprojektet Innovation i industriens arbejdsmarkedsuddannelser Erfaringer fra udviklingsprojektet Innovation i industriens arbejdsmarkedsuddannelser Innovationsagenter der rykker! 1. kursusdag den 15. april 2013 Lizzie Mærsk Nielsen Om udviklingsprojektet Mål: Nytænke

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2012 Institution ZBC, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation, niveau C

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Vej- og Trafiknetværket. Den Kreative Platform. Jonna Langeland Christensen jonnalc@socsci.aau.dk

Vej- og Trafiknetværket. Den Kreative Platform. Jonna Langeland Christensen jonnalc@socsci.aau.dk Vej- og Trafiknetværket Den Kreative Platform Jonna Langeland Christensen jonnalc@socsci.aau.dk Kreativitet = Uhæmmet anvendelse af viden Kommunikation og samarbejde er bevidste og ubevidste vaner Adfærd

Læs mere

Innovation som begreb og praksis set med AMU-briller

Innovation som begreb og praksis set med AMU-briller Innovation som begreb og praksis set med AMU-briller EPOS Augustseminar 2012 17. august 2012 i Nyborg Mette Vase chefkonsulent i ARGO mette@argo.dk 2616 0032 Tilmeld dig ARGOs Nyhedsbrev Navnet ARGO ARGO

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Modulbeskrivelse for TPM 2015

Modulbeskrivelse for TPM 2015 Modulbeskrivelse for TPM 2015 Titel Fælles tværprofessionelt modul (TPM 2015) ECTS Modulet udgør 4.5 ECTS fordelt over 3 uger. Formål Formålet med TPM er, at den studerende udvikler kompetencer til at

Læs mere

Mit liv Min læring. Understøttende undervisning. Birkerød Skole

Mit liv Min læring. Understøttende undervisning. Birkerød Skole Mit liv Min læring Understøttende undervisning Birkerød Skole 2 Mit liv min læring Mit Liv - Min Læring er en helt ny måde at tænke undervisning på. ML-ML er understøttende undervisning for vores elever

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution IBC Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation C Anne Marie Sørensen

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Lay out: Vejen Kommune Tekst: Dagtilbud & skole, Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune Udgivet: Marts

Læs mere

EUD-LINJEN. Mørkhøj skole, Gladsaxe TEC, Gladsaxe Projektet Young Skills - TEKNIK OG INNOVATION. et samarbejde mellem

EUD-LINJEN. Mørkhøj skole, Gladsaxe TEC, Gladsaxe Projektet Young Skills - TEKNIK OG INNOVATION. et samarbejde mellem EUD-LINJEN - TEKNIK OG INNOVATION et samarbejde mellem Mørkhøj skole, Gladsaxe TEC, Gladsaxe Projektet Young Skills EUD-LINJE - HVORFOR NU DET? 2011: 19 % regionens 18-22-årige er uden igangværende eller

Læs mere

4 HVIDE T-SHIRTS FRA IDÉ TIL SALG

4 HVIDE T-SHIRTS FRA IDÉ TIL SALG 4 HVIDE T-SHIRTS FRA IDÉ TIL SALG DETTE ER ET INNOVATIONSFORLØB ALT ER TILLADT! 4 HVIDE T-SHIRTS UDLEVERES TIL HVER STUDERENDE Med udgangspunkt i sætningen 'fra idé til salg' skal de studerende: generere

Læs mere

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Projektbeskrivelse, 08.05.2013 Evalueringen af HF projektet Verdensborgerens Rettigheder viste, at projektet har bidraget med nye tilgange til undervisningen

Læs mere

NIKOLAJ. Inspirerende HYGEBJERG. foredrag og workshops DESIGNER. om design, idéudvikling, apps,

NIKOLAJ. Inspirerende HYGEBJERG. foredrag og workshops DESIGNER. om design, idéudvikling, apps, NIKOLAJ Inspirerende HYGEBJERG foredrag og workshops DESIGNER om design, idéudvikling, apps, FORFATTER arkitekur, design thinking og innovation UNDERVISER & S Nikolaj Hygebjerg, er uddannet industriel

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013. Ungdomsuddannelserne

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013. Ungdomsuddannelserne DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013 Ungdomsuddannelserne DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske, samt undervisere og ledere tilknyttet en dansk

Læs mere

Grønt Flag i efterskolen

Grønt Flag i efterskolen Grønt Flag i efterskolen Indhold Grønt Flag i efterskolen... 1 Indledning... 2 Hvad er Grønt Flag Grøn Skole... 3 Centrale begreber... 4 Dannelsesmål... 5 Ryslinge Efterskoles KINNE-model... 6 Lærerens

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt.

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt. ITRODUKTIO TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås som en hjælp for jer til at få

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Innovation er mere end bare ord

Innovation er mere end bare ord Innovation er mere end bare ord Lotte Darsø Lektor, Ph.d. i innovation og leder af LAICS Master uddannelse (www.laics.net) Aarhus Universitet Email: LDA@dpu.dk Indhold 1. Hvad er innovationskompetence?

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1.

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1. De nye grundforløb - Intention, indhold & struktur Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet Side 1 Side 2 Grundforløbets 1. del 20 uger Skal udvikle elevens almene og brede erhvervsfaglige

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 2

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 2 LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 2 Dagens program Opsamling Teori opsamling Xpert teams Lederstile Adizes mv. Afsluttende eksamen Page 2 Leder performance Medarbejder performance Indtjenings evnen Organisations

Læs mere

Retningslinjer for konkurrencen Byg en By 2015

Retningslinjer for konkurrencen Byg en By 2015 18. august 2015 Side 1 af 5 Retningslinjer for konkurrencen Byg en By 2015 Byg en By er et fagligt brobygningsforløb udformet som en konkurrence, hvor grundskoleelever og erhvervsskoleelever danner et

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Innovation i læreruddannelsen NORDISK LÆRERUDDANNELSESKONGRES 2014 LILIAN ROHDE

Innovation i læreruddannelsen NORDISK LÆRERUDDANNELSESKONGRES 2014 LILIAN ROHDE Innovation i læreruddannelsen NORDISK LÆRERUDDANNELSESKONGRES 2014 LILIAN ROHDE Oplægget 1. Projektets interesse 2. Begrebsafklaring 3. Baggrunden: Regering Fonden for Entreprenørskab curriculum læreruddannelsen

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv Dansklærernes dag 2015 14. april 2015 Titelproducent Eleven som et læringsperspektiv Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Indhold En meget central del af dansk handler om

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2010 juni 2011 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere