Teknik og Innovation innovation på erhvervsuddannelsens grundforløb for Strøm, styring og IT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik og Innovation innovation på erhvervsuddannelsens grundforløb for Strøm, styring og IT"

Transkript

1 Teknik og Innovation innovation på erhvervsuddannelsens grundforløb for Strøm, styring og IT TEC Teknisk Erhvervsskole Center Jette Egeskov Nossell (red.) Peter Bombæk Olsen Juni 2011

2 Indhold Indledning... 3 Formål med projektet... 3 Mål med projektet... 3 Projektgruppen... 3 Konceptet innovation på grundforløbet SSIT... 4 Definitioner og udgangspunkt... 4 Innovation... 4 Pædagogiske udgangspunkt - KIE-modellen... 4 Eleverne hvem var de, hvorfor havde de valgt at deltage på et innovationsforløb... 5 Udvikling af innovationsforløb på Grundforløbet... 6 Innovationscamp 1 uge... 6 Virksomhedsmesse og innovativ praktik uger... 7 Undervisningsforløb i innovation 2 uger... 8 Evaluering hvad sagde eleverne... 9 Erfaringer Videndeling Litteratur- og materialehenvisninger Bilag Teknik og Innovation innovation på erhvervsuddannelsens grundforløb for Strøm, styring og IT Et projekt støttet af Fonden for Enreprenørskab Young Enterprise Kapitel: Indledning 2

3 Teknik og Innovation innovation på erhvervsuddannelsens grundforløb for Strøm, styring og IT Indledning Formål med projektet Elfaget er et fag, hvor udviklingen går rivende hurtig der arbejdes med energi-optimering, miljø, cleantec-teknologier m.v. Det er derfor vigtigt, at eleverne får de nødvendige kompetencer til både at tænke og agere innovativt, og at disse kompetencer udvikles og modnes gennem hele uddannelsen. Eleverne skal kunne arbejde alternativt med løsningsmodeller både handlingsrettet og praktisk og forankret i et innovativt mindset. Projektets formål var at bringe innovation ind i undervisningen allerede på grundforløbet. Et grundforløb på SSIT er ofte lagt i meget faste rammer med faste strukturer, opgaver og indhold. Projektet skulle give eleverne mulighed for at arbejde både kreativt og innovativt ud fra en faglig og teknisk kontekst allerede tidligt i deres uddannelse som elektrikere. Formålet med projektet var ligeledes at få virksomhederne tæt på eleverne og tæt på den innovative tankegang. Eleverne skulle se meningen med innovation, og hvorfor den er afgørende for fremtiden. Samtidigt var det en oplagt mulighed for at give især de stærke eleverne en mulighed for at arbejde fagligt med nye og uafprøvede idéer i en virkelighedsnær kontekst. Mål med projektet Målet var således at udvikle et koncept/model som dels kunne opfylde bekendtgørelsens krav om innovation i Erhvervsuddannelserne og dels kunne sikre, at innovation indgår på alle niveauer i uddannelsen, og at elevernes kompetencer derfor progressivt udvikler sig i hele uddannelsen. Udvikling og afprøvning af koncept/model for 1 uges Innovationscamp for SSIT med inddragelse af lokale virksomheder med deltagelse af 40 grundforløbselever. Udvikling og afprøvning af koncept/model for et 2 ugers undervisningsforløb for grundforløbselever på overbygningen Teknik og innovation, hvor elever ud fra en el-faglig baggrund får kendskab til og afprøver innovative modeller i såvel teori som praksis, bl.a. gennem fremstilling af prototype m.v. Opkvalificering af lærere videndeling til øvrige lærere på SSIT (TEC) samt eksternt. Projektgruppen Peter Bombæk Olsen faglærer SSIT, TEC (innovationsguide) Thomas Henrik Johnsen faglærer SSIT, TEC Per Lambert, SSIT, TEC Susanne Jacobsen, virksomhedskonsulent, TEC Holger Sørensen inspektør SSIT TEC Jette Nossell konsulent, Udviklingsafdelingen, TEC (innovationsguide) (Faglærer og konsulent har gennemført NCE s uddannelse til Innovationsguide) Teknik og Innovation innovation på erhvervsuddannelsens grundforløb for Strøm, styring og IT Et projekt støttet af Fonden for Enreprenørskab Young Enterprise Kapitel: Indledning 3

4 Konceptet innovation på grundforløbet SSIT Definitioner og udgangspunkt Innovation I projektet har vi arbejdet med innovation som nyskabelse med værdiskabelse i bredere forstand for øje (nyt nyttig - nyttiggjort) altså en proces, hvor man ser muligheden, får en idé, gennemfører den og idéen skaber værd. 1 Vi har arbejdet med problematikker ud fra hvornår er noget nyt? og set det nye i forhold til graden af innovation, dvs. spændende på en skala mellem radikal innovation hvor noget er fundamentalt nyt og banebrydende og inkrementel innovation hvor der skabes forbedringer af eksisterende produkter, koncepter m.v. Pædagogiske udgangspunkt - KIE-modellen Vi har i projektet arbejdet med innovative læringsprocesser og et læringsmiljø, som har haft til formål at styrke og stimulere elevernes evne til at udvikle og tilegne sig et innovativt mindset og de nødvendige innovative (og kreative) kompetencer. Udgangspunktet har været KIE-modellen 2, som er en praktisk og handlingsorienteret brugsmodel, hvori der indgår både en enkel metodik og en række læringsværktøjer til hvert af de læringsrum, som indgår i modellen. KIE-modellen er delt i 3 læringsrum: Det kreative rum Det innovative rum Det entreprenante rum Eleverne skal alle 3 rum igennem i en stramt styret proces, hvor man bevæger sig ind og ud af de 3 rum. Går man fx i stå i det innovative rum, kan læreren som facilitator (eller eleverne selv) efter behov bringe eleverne tilbage til det kreative rum for en stund. 1 NCE innovationsuddannelsen, Irmelin Funch Jensen og Ebbe Kromann-Andersen, KIE-modellen innovativ undervisning i gymnasierne, Erhvervsskolernes Forlag 2009 Teknik og Innovation innovation på erhvervsuddannelsens grundforløb for Strøm, styring og IT Et projekt støttet af Fonden for Enreprenørskab Young Enterprise Kapitel: Konceptet innovation på grundforløbet SSIT 4

5 I det kreative rum skabes idéerne. Her er der plads til skøre og vilde idéer. Man arbejder med divergent tænkning, dvs. man tænker i mange retninger, laver skæve associationer og tankespind. Divergent tænkning fører ikke til løsninger, men træner evnen til at tænke i flere perspektiver. Det kreative rum er altså dér, hvor man gir den gas, leger, tænker ud af boksen, her er alt tilladt, og det er forbudt at sige nej. I det innovative rum skal idéerne samles og systematiseres, der skal analyseres og skabes overblik og struktur og der skal skabes værdi. I det innovative rum gøres de mange idéer anvendelige, og kreativiteten målrettes brugbare løsninger. Man arbejder med konvergent tænkning, dvs. logisk, sekventielt, lineært og analytisk. Det er i det innovative rum, der skal tilskrives værdi til idéerne, og hvor idéerne skal gives et realitetstjek. I det entreprenante rum skal idéen omsættes til brugbar løsning. Her arbejder man med prototype/konceptualicering, økonomi, branding, salg og markedsføring. Den vigtigste kompetence er handlekompetencen, samt de erfaringer man gør sig i handle-processen. De tre læringsrum i sloganform: Kreativitet Innovation Entreprenørskab Påhitsomhed Målrettethed Foretagsomhed Jeg vil Jeg kan Jeg gør Nyt Nyttigt Nyttiggjort Åbne Samle Bruge Langt ude Løsninger Lønninger Idégenerering Ideudvikling Idéudførsel Det kræver et fagligt grundlag at være kreativ, og at hele den innovative proces skal hvile på et fagligt grundlag (gerne med flere fagligheder i spil). Fagligheden har sat rammen for innovationen og det overordnede emne, indenfor hvilken de nye idéer har skullet genereres, udvikles og udføres. Lærerens rolle har været som facilitator og tidsstyrer. Eleverne skal styres benhårdt gennem de 3 rum. Læreren har skullet sikre, at processen hele tiden kører og holder sig på sporet, og at eleverne hele tiden støttes og fastholdes i forhold til det rum de befinder sig i. Der har været 3 faglærere tilknyttet forløbet. Eleverne hvem var de, hvorfor havde de valgt at deltage på et innovationsforløb Tanken var, at innovationsforløbet primært skulle henvende sig til elever med særlig interesse for innovation og/eller stærke elever, som herigennem kunne få ekstra udfordringer ved at skulle arbejde fagligt med nye metoder og nye vinkler. Det var ligeledes tanken, at eleverne skulle kunne melde sig frivilligt til forløbet og dermed lave et positivt tilvalg i forhold til at skulle arbejde innovativt og anderledes. Eleverne skulle være indstillet på dels at forlænge grundforløbet med 6 uger (fra 20 til 26 uger), og dels at undervisningsformen ville være anderledes, og at der ville blive stillet krav om mere selvstændigt arbejde og medansvar. Teknik og Innovation innovation på erhvervsuddannelsens grundforløb for Strøm, styring og IT Et projekt støttet af Fonden for Enreprenørskab Young Enterprise Kapitel: Konceptet innovation på grundforløbet SSIT 5

6 En række kommunikative udfordringer gjorde dog, at eleverne i stedet blev visiteret til forløbet af skolens vejledere, som dog i hovedtræk holdt fast i kriterierne i forhold til lyst til innovation, indstillet på hjemmearbejde og anderledes undervisningsform, lyst og evne til selvstændigt arbejde og gode evner indenfor matematik. 37 elever i alderen år deltog i forløbet fordelt på 2 klasser. Kun få viste sig at være fejlscreenede. Men udvælgelsen vil blive mere præcis i fremtidige forløb. Udvikling af innovationsforløb på Grundforløbet Hele innovationsforløbet har i alt varet i 6 uger og bestået af: Innovationscamp 1 uge Uge 38 / 2010 Virksomhedsmesse 1 uge Uge 43 / 2010 Innovations praktik 2 uger Uge / 2010 Innovationsundervisning 2 uger Uge 2-3 / 2011 Forløbets delelementer vil blive beskrevet i ovenstående rækkefølge. Innovationscamp 1 uge Campen blev afholdt på Nørgårds Højskole i Bjerringbro i uge 38/2010 med deltagelse af 37 elever (2 klasser). Campen blev holdt over 5 undervisningsdage, hvor mandag og fredag dog udgjorde rejsedage, tirsdag torsdag udgjorde det faglige indhold i campen. Formålet med innovationscampen var, at introducere eleverne til innovative arbejdsformer og det innovative mindset. Eleverne skulle både arbejde med innovation selv gennem praktiske øvelser og faglige opgaver på højskolen, og besøge en innovativ virksomhed for at se, hvordan innovation er et vilkår i hverdagen for de fleste virksomheder, samt se historisk på el-fagets udvikling og derigennem den konstante forandring og nytænkning, som er en forudsætning for fagets og branchens fremdrift. Campen var lagt langt fra skolen for at sikre, at eleverne var langt fra de vante omgivelser og den vante vanetænkning. Det kan stimulere processen og hjælpe eleverne med at tænke ud af boksen, samt og også ganske vigtigt det skaber et socialt fællesskab og mulighed for nye roller og muligheder for at andre kompetencer kan komme i spil. Der blev arbejdet med sociale kompetencer (ansvar og engagement) i gruppearbejdet og generelt. Campens brændende platformspørgsmål var, at eleverne skulle hjælpe Nørgårds Højskole med at energioptimere skolen. Eleverne skulle komme med konkrete forslag til, hvordan højskolen kunne Teknik og Innovation innovation på erhvervsuddannelsens grundforløb for Strøm, styring og IT Et projekt støttet af Fonden for Enreprenørskab Young Enterprise Kapitel: Konceptet innovation på grundforløbet SSIT 6

7 minimere deres el-forbrug. Der var lagt op til, at eleverne kunne arbejde med både radikal og inkrementel innovation. Resultatet skulle fremlægges for repræsentanter for højskolen på campens sidste dag. Det brændende spørgsmål blev først offentliggjort på campens første rigtige arbejdsdag. Både konkurrence, tidspres og nødvendigheden af et konstruktivt samarbejde var gennemgående elementer i campens indhold og målsætning. Præsentation af idéer og resultater blev optaget på video, så eleverne kunne arbejder med og forbedre deres teknikker, som forberedelse til 2-ugers forløbet. På campen havde vi valgt, at eleverne ikke skulle arbejde med at fremstille prototyper/modeller af deres idéer, dels fordi det tidsmæssigt ville fylde for meget, og dels fordi campens formål var introduktion til innovation og socialt samvær og teambuilding. De tre dage var i forvejen tidsmæssigt fyldt helt op. Der var 3 lærere med på campen, som i fællesskab udgjorde campledelsen, og dermed var alle ansvarlige for såvel planlægning som gennemførsel herunder den løbende facilitering af innovationsprocessen. I campen indgik der et virksomhedsbesøg og et museumsbesøg. Besøg på Grundfos Besøg på energimuseet Grundfos var valgt, fordi virksomheden er innovativ. Den producerer pumper og arbejder fremtidsrettet med vandanlæg, spildevandsrensning, lavenergi m.v. Dens slogan er BE, THINK, INNOVATE. Energimuseet giver dels en historisk gennemgang af el-faget i Danmark og i fremtiden bl.a. i forhold til fremtidens energiformer brændselsceller, brint, sol, vind og biogas. Besøgene skulle give eleverne inspiration og viden til deres arbejde på højskolen og fremover i på forløbet. Se drejebog for campen i bilag. Virksomhedsmesse og innovativ praktik uger Omvendt praktikpladssøgning - virksomhedsmesse I uge 43 blev der afholdt en virksomhedsmesse med deltagelse af innovationseleverne og 9 særligt indbudte virksomheder dvs. virksomheder som havde vist særlig interesse for forløbet. Virksomhederne var udvalgt og indbudt i nært samarbejde med projektets tilknyttede virksomhedskonsulent, og virksomhederne var derfor på forhånd interesserede i at havde særligt innovative elever i praktik. Messen var en omvendt praktikpladssøgning. Virksomhederne skulle nemlig præsentere og sælge sig selv for at tiltrække de bedste elever. Virksomhederne var på besøg i mindre grupper over 2 dage, hvor de præsentrede sig på skift for eleverne i 3 grupper. Både virksomheder og elever var på forhånd blevet forberedt dels gennem møder/introduktion og dels gennem fastlagte skabeloner for hhv. præsentation og elevspørgsmål. Virksomhedsmessen gav anledning til meget dialog mellem virksomheder og elever. Efterfølgende skrev eleverne CV/ansøgninger til virksomhederne i prioriteret rækkefølge. Ansøgningerne blev behandlet af forløbets lærere og virksomhedskonsulenten, som herefter i samarbejde med virksomhederne fordelte eleverne til deres praktikvirksomheder. Alle elever kom i praktik. 14 dages innovativ praktik Eleverne var i innovativ praktik i uge 47-48/2010. Teknik og Innovation innovation på erhvervsuddannelsens grundforløb for Strøm, styring og IT Et projekt støttet af Fonden for Enreprenørskab Young Enterprise Kapitel: Konceptet innovation på grundforløbet SSIT 7

8 Praktikken havde i højere grad end normalt fokus på innovation og på, at eleverne havde særlig interesse herfor. Virksomhedskonsulenten havde udvalgt og kontaktet virksomheder, som herefter selv meldte sig som praktikvirksomheder ud fra netop disse kriterier. Derudover havde alle praktikvirksomheder en vis størrelse og plads til både stærke og almindelige elever. Jf. ovenfor om virksomhedsmessen. Undervisningsforløb i innovation 2 uger De 2 ugers innovationsforløb blev afholdt i uge 2-3 / Forløbet var et styret og stramt forløb, som bragte eleverne gennem de 3 rum i KIEmodellen det kreative, det innovative og det entreprenante rum. Eleverne var blevet introduceret og rustet til at arbejde innovativt både gennem campen og gennem den innovative praktik. Der blev lagt stor vægt på idéskabelse og idéudvælgelse, samt på værdisætning og fremstilling af prototype (det kreative og det innovative rum). Der blev af tidsmæssige årsager lagt mest vægt på netværk og præsentation i det entreprenante rum og mindre på markedsføring, opgave planlægning, produktion m.v. Det brændende spørgsmål var stillet relativt bredt: Hvilke energimæssige forbedringer kan du se din hverdag eller generelt på et større verdensplan. Alle idéer var velkomne. Eleverne var blevet introduceret til den brændende platform, inden de kom på forløbet. Se evaluering. Eleverne blev tvunget til at arbejde selvstændigt med processen, og dermed både med at udvikle og afprøve de innovative handlekompetencer. Processen var dog tæt faciliteret af lærerteamet, og eleverne havde på dette tidspunkt været igennem de 3 KIE-rum 2 gange på hhv. campen og 1 gang i starten af 2-ugers forløbet. Eleverne skulle dermed selv vælge øvelser og proces. Det betød, at grupperne kunne være på forskellige niveauer og stadier i processen og kunne bevæge sig ind og ud af rummene på forskellige tidspunkter. Nogle måtte processerne igennem flere gange, når de opdagede, at deres idé ikke kunne holde! Eleverne præsenterede deres idéer og protyper for et dommerpanel og indbudte praktikvirksomheder, udvalgte faglærere og et par hovedforløbsklasser. Projekterne blev bedømt ud fra kriterierne: Grad af innovation Realiserbarhed Salg af idé præsentation Proces brug af KIE-model og samarbejde Vinderprojekter: Anlæg, som laver havvand til drikkevand ved hjælp af solenergi til brug i kystnære områder i 3. verdenslande Miljøvenligt teglstenstag med indbyggede solceller som prestigeprojekt i velstillede områder i fx København og Århus (= B&O, Mercedes osv.) Teknik og Innovation innovation på erhvervsuddannelsens grundforløb for Strøm, styring og IT Et projekt støttet af Fonden for Enreprenørskab Young Enterprise Kapitel: Konceptet innovation på grundforløbet SSIT 8

9 Alle fremlæggelser blev ligesom på campen optaget på video, så eleverne kunne arbejde med og forbedre deres præsentationer. Se drejebog for forløbet i bilag. Evaluering hvad sagde eleverne Hvordan har vi evalueret Innovationscampen blev afsluttet med en skriftlig evaluering 3 for og 3 imod, samt en mundtlig opsamling, hvor eleverne fortalte om deres oplevelser, og hvad de havde fået ud af de forskellige elementer på campen. Efter virksomhedsmessen og virksomhedspraktikken evaluerede virksomhedskonsulenten med både elever og virksomheder, ligesom virksomhederne blev indbudt til at deltage i elevernes endelig præsentation af deres innovationsprojekter. De to ugers innovationsforløb blev evalueret både løbende og afslutningsvis i plenum. Hele det 6 ugers innovationsforløb blev evalueret dels gennem en spørgeskemaundersøgelse (elektronisk) og dels af et fokusinterview med 2 X 3 elever foretaget af TEC s kvalitetskonsulent. Uddrag af elevernes evalueringer: Tilmelding / visitering Intentionen om tilmelding og positivt tilvalg blev måtte delvis opgives, og eleverne var derfor blevet visiteret til forløbet af skolens vejledere. Ikke overraskende udtrykte nogle elever efterfølgende, at forløbet havde overrasket dem, og at de gerne ville have vidst mere, inden de startede på forløbet. Nogen havde meldt sig bevidst med øje for de ekstra udfordringer og innovation, andre udtrykker, at de ikke vidste, hvad forløbet ville indeholde. 63 % mente at forløbet havde levet op til deres forventninger mens 33 % mente, at det kun havde levet op til deres forventninger i mindre grad. En enkelt elev mente, at det slet ikke havde levet op til forventningerne. Det faglige indhold Eleverne føler alle, at de har fået godt indblik i, hvad det vil sige at arbejde innovativt og størstedelen (24 ud af 27) vil gerne arbejde mere med innovation i fremtiden. 92 % (24 elever) vurderer det faglige indhold som passende. 7 % (2 elever) fandt niveauet for højt. Det faglige indhold har været udfordrende og har givet både mulighed og mod på at arbejde på andre måder. At arbejde selvstændigt 63 % (17 elever) vurderede, at de havde arbejdet selvstændigt under forløbet, mens 37 % vurderede, at de ikke havde arbejdet selvstændigt. Teknik og Innovation innovation på erhvervsuddannelsens grundforløb for Strøm, styring og IT Et projekt støttet af Fonden for Enreprenørskab Young Enterprise Kapitel: Konceptet innovation på grundforløbet SSIT 9

10 Fokusinterviewet viste dog, at eleverne definerer det at arbejde selvstændigt, som at at arbejde alene og selv løse opgaverne. Eleverne overfører ikke selvstændighedsbegrebet til gruppearbejdet og ser ikke en selvkørende gruppe med et godt samarbejde som udtryk for, at der arbejdes selvstændigt. Eleverne ser dog klart vigtigheden af at kunne arbejde i teams, for det er jo det, man skal ude i virksomhederne. Det er fint nok med at arbejde selvstændigt og lære det! Men i virkelighedens verden i virksomhederne arbejder man jo meget i teams og i samarbejde, så jeg ved ikke hvor nødvendigt det er at fokusere på selvstændighed. 3 Vi arbejdede ikke så selvstændigt. Vi var dygtige til at arbejde sammen og til at sørge for hinanden. 4 Innovationscampen Arbejdet med innovation og det sociale aspekt fremhæves af alle som de vigtigste elementer af innovationscampen. Selve camp-idéen ses som en væsentlig del af hele forløbet, dels fordi den gav en praktisk introduktion til det at arbejde innovativt og dels rystede klasserne godt sammen socialt. Besøgene på Grundfos og på Energimuseet var overvejende udbytterige for de fleste. Alle var meget tilfredse eller tilfredse med campen. Og der var stor ros til lærerne. Virksomhedsmessen og -praktikken Virksomhedsmessen og den efterfølgende praktik i de udvalgte virksomheder scorer top-tilfredshed hos eleverne. Eleverne har i langt de fleste tilfælde fået et godt indblik i at arbejde i praksis i en virksomhed. Flere fik endda en læreplads ud af det! Eleverne var glade for at lære virksomhederne at kende og følte, at de interesserede sig positivt for dem. At skulle sælge sig selv var en udfordring både for elever og virksomheder. Oplæggene af virksomhederne gav et fantastisk overblik som bevirkede, at jeg var meget mere sikker i, hvilken type firma jeg ville begynde hos. Samtidigt havde jeg masser af muligheder for at være med i arbejdsopgaverne i firmaet dejlig oplevelse! 5 Også virksomhederne var begejstrede for messen og får måden at møde eleverne på. Flere har allerede kontaktet skolen for at høre om næste forløb. 2-ugers innovationsforløb 2-ugers-forløbet gav udfordringer både i forhold til gruppearbejde, deadlines og tidspres og de nye måder at arbejde på. Der var tilfredshed med arbejdsmetode og proces, og det skinner igennem, at lærernes tætte facilitering var både nødvendig og lærerig. Præsentationerne til video kunne dog godt have været udnyttet bedre. Lærerne var meget dygtige. De havde masser af midler til at gøre det sjovt/lærerigt, og klassen var engageret som medgjorde, at vi alle arbejde på et højt niveau 6 Man forventede at blive udfordret lidt mere, men det synes vi nu egentlig nok også, at vi blev! 7 3 Citat fra fokusinterviewet. 4 Citat fra fokusinterviewet. 5 Citat - spørgeskemaundersøgelsen 6 Citat fra elektronisk spørgeskemaundersøgelse 7 Citat fra fokusgruppeinterviewet Teknik og Innovation innovation på erhvervsuddannelsens grundforløb for Strøm, styring og IT Et projekt støttet af Fonden for Enreprenørskab Young Enterprise 1Kapitel: Konceptet innovation på grundforløbet SSIT 0

11 I stedet for at man er pakket ind i en boks, hvor man skal følge reglerne, så får man lov til at tænke nyt. Det kan klart bruges. Det gør også selve forløbet lidt sjovere, at man har noget ekstra, man kan gå op i. Man tænker det hele tiden på en ny måde, og finder eksempelvis nye og billigere måder at gøre det på 8 Frafald Frafaldstal er altid en god indikator for, om nye tiltag har effekt. To klasser med hhv. 18 og 20 elever havde valgt det udvidede grundforløb med Innovation og teknisk overbygning. Heraf faldt 6 elever fra. En ville hellere være pædagog (!), en kom i fængsel (og er senere startet i ny klasse), en faldt fra pga. psykiske problemer, - kun en enkelt fravalgte forløbet pga. de højere krav til tempo og selvstændigt arbejde og blev flyttet til almindeligt grundforløb. To fik forlænget deres grundforløb. Erfaringer Vejledning og markedsføring Det kræver grundig forberedelse, nært samarbejde og klar og tydelig kommunikation mellem skolens vejledere og lærere, når særlige forløb skal sælges og promoveres til eleverne. Krav og kriterier for deltagelse skal være klare og tydeligt kommunikeret samt understøttet af skriftligt materiale, som kan uddeles til eleverne. Forløbet skal ligeledes være markedsført på skolens hjemmeside m.v. Det er vigtigt, at eleverne kan foretage et positivt tilvalg i lyset af de krav og forventninger, der stilles. Undervisningsmetoderne er meget forskellige fra et almindeligt grundforløb, og der stilles store forventninger til, at eleverne har lyst til at arbejde selvstændigt, tage initiativ og medansvar og bryde grænser. Selvom forløbet er sat i en el-faglig kontekst, er det primære formål med forløbet at lære nye innovative arbejdsmetoder. Pædagogiske overvejelser resultater Vi havde valgt pædagogisk at koncentrere os om KIE-modellen. Andre modeller (bl.a. innovationstrappen) blev introduceret kort, men eleverne oplevede kun at arbejde stringent i KIE-rummene. Den brændende platform var afsløret på forhånd, før forløbet gik i gang. Det betød desværre, at flere elever allerede havde låst sig fast på deres idé og stort set var klar til at bygge prototype, da de startede på forløbet. Det betød, at vi måtte arbejde længe i det kreative rum og give ekstra fokus på idéskabelse og idéudvælgelse og ikke mindst kill your darlings, samt arbejde ekstra med konkretisering og indsamling af oplysninger m.v. Samtidigt oplevede vi, at når den brændende platform er meget bredt formuleret, har eleverne svært ved at begrænse sig og bliver overvældede af de mange muligheder. De bliver dermed hæmmede i deres idéudvikling. Vores erfaring er derfor, at det er vigtigt først at præsentere den problemstilling, som der skal arbejdes og innoveres omkring, når selve forløbet er gået i gang. Det er ligeledes vigtigt at begrænse problemstillingens bredde og sætte et mere begrænset og præcist formuleret problemfelt. Eleverne kan bedre koncentrere sig om innovationsprocessen og bliver mere skarpe i deres idéer i alle rummene. 8 Citat fra fokusgruppeinterviewet. Teknik og Innovation innovation på erhvervsuddannelsens grundforløb for Strøm, styring og IT Et projekt støttet af Fonden for Enreprenørskab Young Enterprise 1Kapitel: Konceptet innovation på grundforløbet SSIT 1

12 Processen skal styres knivskarpt, og eleverne skal konstant opleve et tidspres. Sygdom gjorde, at idéfasen måtte afholdes med alle 37 elever (2 klasser sammen) og en lærer (+en vikar). Det skabte naturligvis ekstra udfordringer for både elever og lærere. Logbog Der har ikke været arbejdet systematisk med læringsevaluering i dette forløb. Vi har efterfølgende fået erfaringer med indlagt logbog i tilsvarende forløb. En fortrykt logbog, hvor eleverne dagligt og løbende - skriver, hvad de har arbejdet med, og hvad de har lært. Det skærper indlæringen og opmærksomheden på det lærte, processen og elevens egen indsats. Logbogen vil typisk indeholde spørgsmål som: Hvad er det vigtigste, du tager med dig fra i dag? Hvad har du lært, og hvordan lærte du det? Hvordan synes du din egen indsats og bidrag har været i dagens arbejde? m.v. 3D-øvelser og energizers En vigtig del af at arbejde med innovative processer er, at arbejde med 3D-øvelser og energizers. De udgør lærerens værktøjskasse i alle de tre rum og skal sikre, at processen holdes i gang og på sporet. I 3D-øvelser og energizers arbejder eleverne både med sproget, fysisk med deres krop og med deres indstilling. Øvelserne skal være med til at skabe tryghed, koncentration og motivation. I en 3D-øvelse eller energizer skal eleverne bevæge sig udenfor deres normale tryghedszone. De bliver akut bevidste om, at de nu bliver tvunget til at tænke og agere anderledes. Elevernes normale skolehverdag er struktureret og faglig her gælder det om at vide noget og at kunne finde løsninger. I en 3D-øvelse/energizer bliver de smidt ud på dybt vand, hvor svarene ikke ligger inden for det kendte og trygge område. Man kan let føle sig dum og pjattet og hvad vil de andre nu tænke!. 3D-øvelserne/energizerne rykker måske også på det fastlagte hierarki og de fastlagte roller i gruppen. Hvis man har en rolle som sej og rå, kan det være svært pludselig at skulle lave klappeleg eller smække hænderne i vejret og råbe: Yes, jeg har lavet en fejl!. Det kræver stort mod som lærer at kaste sig ud i de legende og energiskabende øvelser. Ligesom eleverne bliver tvunget til at forlade deres tryghedszone, bliver man som lærer ligeledes tvunget til at skulle agere med andre midler end de kendte fra den faglige undervisning. Hvis læreren ikke selv føler sig tryg og kan se idéen med øvelserne, er det svært at sælge dem til eleverne. Vi har i projektet talt meget om, hvordan de innovative processer kan køre med og uden 3Døvelser/energizers, og hvad der skal til for at overkomme barriererne. Efterfølgende forløb vil i højere grad eksperimentere med denne del af innovationspædagogikken ud fra erfaringer på andre innovationsaktiviteter udenfor dette projekts ramme. Videndeling DM i Skills, Odense ( januar 2011 i Odense Congress Center) En række udvalgte elever deltog, da der blev afholdt Danmarksmesterskaber i Skills, hvor de stod på Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprises stand og præsenterede deres innovationsprojekter og fortalte om innovationsforløbet generelt. Fou-konference 2011 ( ) Teknik og Innovation innovation på erhvervsuddannelsens grundforløb for Strøm, styring og IT Et projekt støttet af Fonden for Enreprenørskab Young Enterprise 1Kapitel: Videndeling 2

13 Forløbet blev præsenteret af 3 elever fra forløbet. Eleverne fortalte dels om indhold og dels om deres oplevelser og erfaringer med at arbejde anderledes end de normalt gør på et grundforløb. EVA-konference ( ) Forløbet blev præsentret af Inspektør Holger Sørensen, som fortalte om erfaringer og fremtidsperspektiver for innovationsuddannelse på erhvervsuddannelserne. Intern faglærerkonference ( ) Innovationsforløbet præsenteres og diskuteres på en workshop sammen med andre innovationsforløb på intern TEC faglærerkonference. Yderligere intern videndeling er planlagt i såvel SSIT-området og andre områder på TEC. Litteratur- og materialehenvisninger Campguide genvej til unikke idéer, IDEA af Mette Ullersted, Torben Bager, Ulrik Blom, Christian Byrge og Tommy Borg Larsen. 8&rlz=1T4SUNC_daDK384DK385&q=campguide KIE-modellen innovativ undervisning i gymnasierne, Irmelin Funch Jensen og Ebbe Kromann-Andersen, Erhvervsskolernes Forlag 2009 Den kreative platform, Søren Hansen & Christian Byrge, kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet, 2. udgave Bilag Det udviklede koncept er samlet i to drejebøger: 1. Drejebog innovationscamp 2. Drejebog 2 ugers undervisningsforløb Fremtidsmæssigt har man også bedre muligheder, når man står som innovationselev. Det lader til at være et stort plus i firmaers øjne 1 Teknik og Innovation innovation på erhvervsuddannelsens grundforløb for Strøm, styring og IT Et projekt støttet af Fonden for Enreprenørskab Young Enterprise 1Kapitel: Litteratur- og materialehenvisninger 3

14 Drejebog for 2-ugers innovationsforløb Sted TEC Dato Uge 2-3 / 2011, Deltagere Mål Lokaler UGE 1 Elever fra grundforløb SSIT på TEC med særlig interesse for innovation At introducerer eleverne til innovative arbejdsformer og det innovative mindset. At eleverne arbejder med innovative processer gennem praktiske øvelser og faglige opgaver. At eleverne arbejder med prototyper og kan værdisætte deres idé til og forholde den til omverdenen Undervisnings- og teorilokale, innovativt værksted Tid Emne Beskrivelse Aktivitet Materialer Ansvar Mandag Dag 1 Mål med dagen: Repetition af hvad er innovation Kan vi spotte innovation? Repetition af innovationsbegreber samt introduktion til KIE Oplæg - Hvad er innovation Øvelse: Find eksempler på innovation i jeres hverdag Læreroplæg med power point: Begreber, eksempler på innovation (fx Lifte Straw m.fl.) værdi, nyt, nyttigt, nyttigtgjort Eleverne sidder i grupper á 5-6 Brainstorm m. post-it Fremlæggelse i plenum med alle post-it på tavle alle skal se alles forslag Tænk ud af boksen Øvelse: Tændstikker 4 tændstikker ligger mod hinanden i kryds. Dan et kvadrat ved kun at flytte en eller 9 prikker (3X3) skal forbindes med 4 rette linier Inspiration alt er muligt.. Film: C2C cradle to cradle (fra vugge til vugge) Eleverne ser filmen. Filmen handler om hvordan alt affald enten er mad Power point Post-it Tændstikker/papir Filmen C2C Drejebog for 2 ugers innovationsforløb Teknik og innovation 1

15 eller starter et nyt produkt. Inspiration til hvad kan lade sig gøre. Plenum diskussion Læreroplæg gennemgang af de forskellige rum. Hvad indeholder de, og hvilke processer skal man igennem. Hvorfor er det nødvendigt at skulle alle 3 igennem, hvad får man ud af det? Hvorfor er det så svært ikke bare at hoppe direkte til løsningen i det entreprenante rum? Forslag til forbedring: eleverne arbejder løbende med logbog, og afslutter hver dag med at skrive, hvad de har oplevet i undervisningen, og hvad de har lært. Hvad har du lært i dag? Hvad er det vigtigste du tager med dig fra i dag/det xxrum etc. Elevevaluering: Hvordan har din indsats været i dag? Innovationsmodel KIE-modellen: Det kreative rum Det innovative rum Det entreprenante rum Innovationstrappen Power point Afslutning, opsummering Hvad har vi nået i dag jf. mål. Hvad skal der ske i morgen Fortrykt logbog Tid Emne Beskrivelse Aktivitet Materialer Ansvar Tirsdag Dag 2 Mål med dagen: Det kreative rum Eleverne kan arbejde mentalt med divergent tænkning og kan skabe nye idéer gennem kreative og innovative processer, samt udvælge idéer pga. af en værdianalyse. Det innovative rum Eleverne kan italesætte, analysere og prioritere deres Eleverne kan agere i organiseret kaos, de kan se muligheder og lære ikke at sige nej. De skal mærke, at der er højt til loftet, og at man ikke kan sige noget dumt. Elevernes faglighed og viden fra andre områder skal sættes i spil og inddrages i jagten på nye idéer. Eleverne kan få overblik over deres idéer, videreudvikle og vælge de bedste idéer. Eleverne kan konkretisere deres idéer og tilskrive idéen værdi ud fra et fagligt og bredt/nuanceret Drejebog for 2 ugers innovationsforløb Teknik og innovation 2

16 Introduktion til dagen: Det kreative rum Idéskabelse idéer gennem konvergent tænkning Det kreative rum Træne kreativitet + opmærksomhed på KIE Øvelse: Ordtombola Hvorfor denne øvelse: Se skæve vinkler Øvelse: Omvendt braindstorm Hvorfor denne øvelse: Det kan være lettere at se, hvorfor ting ikke kan lade sig gøre, eller hvordan de ikke skal være Øvelse: Få idéer Hvorfor denne øvelse: Træne at blive længe i K- rummet Drejebog for 2 ugers innovationsforløb Teknik og innovation perspektiv Gruppe inddeling. Eleverne fortsætter i grupperne resten af dagen. Nøddeknækker Få idéer og beskriv en helt ny type nøddeknækker, som aldrig er set før Ordtombola Hvordan ville en bager, tømrer, astronaut m.m. tænke Omvendt brainstorm Hvordan vil du sikre at nøddeknækkeren ikke virker. Brainstorm med post-it, fælles opsamling i gruppen. Brainstorm - Få masser af idéer til en helt ny type nøddeknækker. Bliv ved med at få idéer, også når man synes at nu er det slut Brainstorm med post-it, fælles opsamling i gruppen. Idéudvælgelse Hvad er min bedste idé? Hver elev udvælger en idé som deres bedste Øvelse: 1) Udvælg din bedste Idéstafet idé. Giv den en overskrift og beskriv den kort (max 3 linjer). 2) Byg videre på den idé du har hver elev i gruppen formulerer deres bedste idé overskrift og kort beskrivelse. Efter 2 minutter går papirerne rundt i gruppen. modtaget fra sidemanden Sidemanden udvikler videre på idéen. Idéerne går kredsen rundt Hvorfor denne øvelse: Eleven læser sin idé med de nye forslag igennem Eleverne lærer at bygge videre og præsenterer den videreudviklede idé for på andres idéer, samt får gruppen i en kort elevatortale på max 1 minut. Associationskort fra KIE Post-it Post-it Fortrykt papir til idéstafet. 3

17 medejerskab Det innovative rum Øvelse: hvilke muligheder og begrænsninger har min idé? Hvorfor denne øvelse: Eleverne skal kunne se muligheder og begrænsninger med deres idé Øvelse: Hvem får glæde af mit produkt? Hvorfor denne øvelse: Eleverne skal se deres idé i forskellige værdi-perspektiver og blive bevidste om værdiens rækkevidde 3 for og 3 imod Idéen lægges på midt på bordet. Alle i gruppen skriver 3 forhold, som taler for og 3 som taler imod idéen. Hvert gruppemedlem fremlægger og argumentere for, hvorfor de har skrevet som de har. Alle de udvalgte idéer behandles af gruppen. Værdikompasset Til glæde for mange til glæde for få Nem at gennemføre svær at gennemføre Eleverne tegner deres idé ind i kompasset. Spørgsmål: Hvilken slags værdi? Værdi for hvem? Hvor længe holder værdien? Kan den realiseres? M.v. Papir og skriveredskaber i gruppen, evt. post-it Værditilskrivning Fortrykt papir med værdikompas Idéudvælgelse Gruppen vælger den bedste idé kill your darlings Hvad har vi nået i dag jf. mål. Hvad skal der ske i morgen Gruppen vælger på baggrund af øvelserne deres bedste idé Logbog: se dag 1 Afslutning og opsummering Tid Emne Beskrivelse Aktivitet Materialer Ansvar Onsdag Dag 3 Mål med dagen: Det entreprenante rum Eleverne kan omsætte den værditilskrevne idé til handling (handlekompetence) Øvelse: Lav/tegn en prototype og arbejdsplan for din idé Eleverne kan omsætte deres idé til reel handling gennem prototype, organisering, handle- og slagplan Det entreprenante rum Eleverne tegner og beskriver deres nøddeknækker og beskriver hvordan den kan fremstilles (min. en Drejebog for 2 ugers innovationsforløb Teknik og innovation 4

18 Prototype og handleplan tegning). Fremlæggelse i plenum Endnu en innovationsmodel Innovationstrappen Viser at der findes andre modeller. Læreroplæg med power point Innovationstrappen og KIE-modellen kan lægges oven på hinanden Power point + tavle En ny brændende platform Eleverne har haft problemstillinger med hjemmefra Den brændende platform: Hvilke energimæssige forbedringer kan du se din hverdag eller generelt på et større verdensplan Eleverne kommer med forslag til problemer, der skal løses. De præsenteres og systematiseres på tavlen. Forbedring: strammere ramme om den brændende platform og mere præcis Ny gruppedannelse Eleverne melder på i forhold til, hvilke problemstillinger de gerne vil arbejde med Afslutning og opsummering Hvad har vi nået i dag jf. mål. Hvad skal der ske i morgen Logbog: se dag 1. Tid Emne Beskrivelse Aktivitet Materialer Ansvar Torsdag Dag 4 Mål med dagen: Eleverne skal selvstændigt arbejde i K- og I-rummet og afprøve deres viden og praksis om innovative metoder og processer Det kreative rum Eleverne arbejder selvstændigt i K-rummet. Vælger selv øvelser/brainstorms m.v. fra KIE-modellen. Lærer faciliterer, hjælper og vejleder grupperne igennem + fastholder eleverne i K-rummet. Det innovative rum Eleverne arbejder selvstændigt i I-rummet. Vælger selv Drejebog for 2 ugers innovationsforløb Teknik og innovation 5

19 Afslutning og opsummering Hvad har vi nået i dag jf. mål. Hvad skal der ske i morgen øvelser/brainstorms m.v. fra KIE-modellen. Lærer faciliterer, hjælper og vejleder grupperne igennem + fastholder eleverne i I-rummet. Logbog: se dag 1. Tid Emne Beskrivelse Aktivitet Materialer Ansvar Fredag Dag 5 Mål med dagen: Innovationsbesøg se hvor vigtigt det er at kunne innovere i hverdagen Social og faglig afslutning på ugen. Besøg i Operaen i København se på innovative løsninger Rundvisning med fokus på innovation og problemløsning. Hvilke tanker har man gjort i forhold til lyd, forstyrrelser, øvemuligheder, ny teknik, lyd/billede, scenografi m.v. Der ligger mange års arbejde og mange tanker bag, for at løse og opfylde de mange behov Drejebog for 2 ugers innovationsforløb Teknik og innovation 6

20 UGE 2 Tid Emne Beskrivelse Aktivitet Materialer Ansvar Mandag Dag 6 Mål med dagen: At udvikle og afprøve handlekompetencen Arbejde selvstændigt i det Entreprenante rum + evt. frem og tilbage i det kreative og innovative rum Afslutning og opsummering Det entreprenante rum Hvad har vi nået i dag jf. mål. Hvad skal der ske i morgen Eleverne arbejder selvstændigt i E-rummet. Vælger selv øvelser/brainstorms m.v. fra KIE-modellen. Lærer faciliterer, hjælper og vejleder grupperne igennem. Eleverne kan sagtens være forskellige steder i de forskellige grupper. Læreren styrer kaos. Eleverne skal lære af deres fejl og at det kan være nødvendigt at bevæge sig frem og tilbage i rummene. Logbog: se dag 1. Tid Emne Beskrivelse Aktivitet Materialer Ansvar Tirsdag Mål med dagen: At udvikle og afprøve Arbejde selvstændigt i det entreprenante rum + evt. Dag 7 handlekompetencen frem og tilbage i det kreative og innovative rum Det entreprenante rum Eleverne arbejder selvstændigt i E-rummet. Vælger selv øvelser/brainstorms m.v. fra KIE-modellen. Lærer faciliterer, hjælper og vejleder grupperne igennem. Eleverne kan sagtens være forskellige steder i de forskellige grupper. Læreren styrer kaos. Eleverne skal lære af deres fejl og at det kan være nødvendigt at bevæge sig frem og tilbage i rummene. Afslutning og Hvad har vi nået i dag jf. mål. Logbog: se dag 1 Drejebog for 2 ugers innovationsforløb Teknik og innovation 7

HOP-IN Lærerkursus mandag d. 4/9 2017

HOP-IN Lærerkursus mandag d. 4/9 2017 HOP-IN 2017 Lærerkursus mandag d. 4/9 2017 Dagens program 13.15-14.00 14.00-14.15 PAUSE 14.15-15.30 Gruppedannelse Samme farve sko Fortæl om din dag - baglæns. Du har ét minut Den som har den ældste søskende

Læs mere

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder Inno-elev SÅDAN KOMMER DU I GANG! Drejebog til undervisningsforløb i innovative arbejdsmetoder Projektleder: Annie Bekke Kjær Faglig projektleder: Alan Proschowsky Inno-Agent: Lene Gundersen Inno-Agent:

Læs mere

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Nyhedsbrev nr. 4 Januar 2013 Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Inspiration til innovation i AMU Det seneste år har Industriens Uddannelser i samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole,

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

LISE - Camp Fase 1 LISE. Læring Innovation Science Esbjerg. Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus.

LISE - Camp Fase 1 LISE. Læring Innovation Science Esbjerg. Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus. LISE - Camp Fase 1 LISE Læring Innovation Science Esbjerg Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus. 1 Dag 1 fem lektioner Materialer: PostIt, stimulikort,

Læs mere

Workshop. Talent på mange niveauer med særlig plads til dem alle

Workshop. Talent på mange niveauer med særlig plads til dem alle Workshop Talent på mange niveauer med særlig plads til dem alle Workshoppen talent på HG 1. Hvem er jeg? 2. Hvorfor er jeg her? 3. Hvad vil jeg underholde om? 4. Hvem er I? Positiv Clearence Vælg ½ postkort.

Læs mere

Velkommen til workshop om -Det tværfaglige talent - mange kompetencer i spil

Velkommen til workshop om -Det tværfaglige talent - mange kompetencer i spil Velkommen til workshop om -Det tværfaglige talent - mange kompetencer i spil Innovation camps i regi af Centres of Excellence 1 NCE Jeres værter er: Docent Peter Koudahl, NCE, Metropol Kvalitets- og udviklingskonsulent

Læs mere

Innovation er mere end et fag konference innovativt mod 09.09.11. Innovation Metropol Dorrit Sørensen

Innovation er mere end et fag konference innovativt mod 09.09.11. Innovation Metropol Dorrit Sørensen Innovation er mere end et fag konference innovativt mod 09.09.11 Innovation Metropol Dorrit Sørensen Tilgang Hvis eleverne skal lære at være innovative, skal vi nytænke hele vores måde at tænke viden,

Læs mere

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion Firemodellen bruges til at strukturere undervisningen i innovation. Modellen består af fire dele, der gennemføres i rækkefølge.

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Svendborg Erhvervsskole 28. april 2011

Svendborg Erhvervsskole 28. april 2011 DREJEBOG Svendborg Erhvervsskole 28. april 2011 Program 09.00 Møde i Foredragssalen, Porthusvej 71, 5700 Svendborg 09.10 Morgenmad 09.40 Introduktion til dagen 10.00 Idéudvikling 12.30 Frokost 13.00 Klargøring

Læs mere

Formgiv dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 4

Formgiv dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 4 Formgiv dag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 4 Læringsmål At deltagerne får kendskab til og øver teknikker og handlinger i formgiv fasen At deltagerne fortsætter deres planlægning af

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB

K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB MODELLEN HVAD ER KIE-MODELLEN? KIE-modellen er et pædagogisk, didaktisk redskab til planlægning af innovativ læring. Modellen kan bruges til at beskrive og styre

Læs mere

Erhvervsrettet innovation

Erhvervsrettet innovation Erhvervsrettet innovation PROGRAM 1: KOMPETENCER I VERDENSKLASSE UDVIKLINGSLABORATORIET FOR PÆDAGOGISK OG DIDAKTISK PRAKSIS Hvad er på spil? Undervisning i innovation er ofte placeret i særskilte fag frem

Læs mere

Innovation i praksis 19-01-2010. Indhold. Præsentation. Undervisning på Rørkjær skole

Innovation i praksis 19-01-2010. Indhold. Præsentation. Undervisning på Rørkjær skole Innovation i praksis Indhold Kort præsentation Business Class på Rørkjær skole Edison og camp-tanken Den innovative skole Afrunding Præsentation Læreruddannet fra Ribe Seminarium Lærer på Rørkjær skole

Læs mere

Pionercamp 2007 Lærer- og elevroller

Pionercamp 2007 Lærer- og elevroller Pionercamp 2007 Lærer- og elevroller KIE-modellen Det kreative læringsrum Idéer skabes Værktøjer: fx Ordtombola Billedtombola Idéstafet Elevatortale Værktøjer: fx Tænkepapirer Rolletombola Idé videreudvikles

Læs mere

Forstå dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 3

Forstå dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 3 Forstå dag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 3 Læringsmål At deltagerne reflekterer over og videndeler omkring afprøvninger i praksis At deltagerne får kendskab til og øver teknikker og

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

KIE-modellen Kreativitet, Innovation og Entrepreneurship

KIE-modellen Kreativitet, Innovation og Entrepreneurship KIE-modellen Kreativitet, Innovation og Entrepreneurship og ID-modellen Innovationsagenter der rykker! 1. kursusdag den 15. april 2013 Lizzie Mærsk Nielsen KIE-modellen Et pædagogisk-didaktisk værktøj

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

Gymnasiedage 30. september 2009 Innovativ pædagogik og didaktik

Gymnasiedage 30. september 2009 Innovativ pædagogik og didaktik Gymnasiedage 30. september 2009 Innovativ pædagogik og didaktik Irmelin Funch Jensen, HanneHeimbürger Innovation 1.Innovation som fag 2.Innovativ pædagogik og didaktik i alle fag 3.Innovationsledelse Irmelin

Læs mere

Ordblinde og entreprenørskab

Ordblinde og entreprenørskab Ordblinde og entreprenørskab Gylling Efterskoler d. 20.4.2107 Karin Skjøth Proceskonsulent Innovation & Partnerskaber mellem skoler og lokale aktører Kontakt: 61750740 / kskjoeth@gmail.com / www.karinskjøth.dk

Læs mere

KONCEPTUDVIKLING. Find flere metoder til innovation: www.innovation.blogs.ku.dk (findes på DA og ENG)

KONCEPTUDVIKLING. Find flere metoder til innovation: www.innovation.blogs.ku.dk (findes på DA og ENG) KONCEPTUDVIKLING 1. Kategorisering af ideer (clustering)... 2 2. Idéudvælgelse vha dotvoting... 2 3. Vægtet konceptudvælgelse... 4 4. Brugerrejse... 5 5. Innovation Matrix... 6 Find flere metoder til innovation:

Læs mere

Innovation i historieundervisningen. Kirsten Lauta / Københavns åbne Gymnasium og INNOVATIONSFABRIKKEN

Innovation i historieundervisningen. Kirsten Lauta / Københavns åbne Gymnasium og INNOVATIONSFABRIKKEN Innovation i historieundervisningen Kirsten Lauta / Københavns åbne Gymnasium og INNOVATIONSFABRIKKEN Uddannelsens formål stx. Stk. 4. Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes

Læs mere

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Innovation og folkeskolereformen Ved at være med i Edison arbejder man med innovation, som er et af

Læs mere

Workshop om Innovation og Entrepenørskab

Workshop om Innovation og Entrepenørskab Rom og cola er en innovation; To kendte ting kombineres og skaber noget nyt Workshop om Innovation og Entrepenørskab v/ Per Bak Christensen og Torben 1 Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder

Læs mere

Strategi for læring Daginstitution Torsted

Strategi for læring Daginstitution Torsted 2016-2017 SMTTE Pædagogisk læreplan via 2016-17 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus: Hjælpsomhed

Læs mere

Forbered dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 2

Forbered dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 2 Forbered dag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 2 Læringsmål At deltagerne får kendskab til og øver handlinger i Forbered fasen, og hvordan de kan træne innovationskompetencer gennem disse

Læs mere

If you always do what you always did, you will always get what you always got. A. Einstein.

If you always do what you always did, you will always get what you always got. A. Einstein. If you always do what you always did, you will always get what you always got. A. Einstein. Thomas Brun Kristensen og Gitte Hermansen Hasseris Gymnasium Aalborghus Gymnasium 28. august 2013 Kreativitet

Læs mere

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Arbejdsopgave til 1. del Målgruppe: 1g eller 2g Forløbets varighed: 10-12 timer 1. Forløbets faglige mål og faglige indhold skal fastlægges

Læs mere

Drømmen om en hurtigere hest skabte ideen til bilen

Drømmen om en hurtigere hest skabte ideen til bilen Drømmen om en hurtigere hest skabte ideen til bilen Nordjyske Nyskabere er en innovationskonkurrence, som handler om at skabe grobund for, at nye ideer kan tage form og blive til virkelighed. Hvad er Nordjyske

Læs mere

Innovation i musikfaget. -Innovation i fagene

Innovation i musikfaget. -Innovation i fagene Innovation i musikfaget -Innovation i fagene Innovation i gymnasiet Fra at til fagene I UVM forventer vi, at innovation vil indgå i overvejelserne, når læreplanerne skal justeres. UVM-projekt: Fagkonsulenterne

Læs mere

BILAG 4 TABELRAPPORT INDHOLD

BILAG 4 TABELRAPPORT INDHOLD BILAG 4 TABELRAPPORT INDHOLD 1. TEMA 1 2 1.1 Tiltag 1: Undervisningsforløb med virksomhedstilknytning 2 1.2 Tiltag 2: Working on your skills 7 2. TEMA 2 22 2.1 Tiltag 1: Plakat og signaturret 22 2.2 Tiltag

Læs mere

Pædagogisk udviklingsforum. Berit Ryhammer Udviklingskonsulent cand.cur., MLP -

Pædagogisk udviklingsforum. Berit Ryhammer Udviklingskonsulent cand.cur., MLP - Pædagogisk udviklingsforum 28 01 2014 Berit Ryhammer Udviklingskonsulent cand.cur., MLP - ber@ucn.dk 1 Dagen i dag Fokus på innovation, kreativitet, leg og udvikling Hvordan tilrettelægger vi innovative

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

Læringsuge 2017 De 17 verdensmål

Læringsuge 2017 De 17 verdensmål Læringsuge 2017 De 17 verdensmål FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 1 Mandag 2 Præsentation af ugen Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Præsentation af Kreative lege Kreative lege Kreative lege 1. læringsmål og

Læs mere

Fra Corporate Volunteering til innovative practice

Fra Corporate Volunteering til innovative practice Fra Corporate Volunteering til innovative practice Bidrag til case-konkurrencen om innovativ praksis inden for voksnes læring og kompetenceudvikling anno 2010 V/ Sidsel Maria Lundtang Petersen & Ida Maj

Læs mere

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser Company Programme Hvad er Company Programme? Company Programme er et learning-by-doing-forløb, hvor elever fra ungdomsuddannelserne lærer at udvikle, afprøve og realisere gode ideer inden for alt fra social

Læs mere

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer 21SKILLS.DK CFU, DK Kom godt i gang Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejd sammen! Den bedste måde at få det 21. århundredes kompetencer

Læs mere

Projektopgaven på Forældreskolen

Projektopgaven på Forældreskolen på Forældreskolen Introduktion til lærerne Side 1 af 6 Projektopgave 7.-9. klasse Indledning: Denne folder er lavet for at ensarte og sikre kvalitet i projektopgaven i udskolingen på Forældreskolen. Den

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Agenda. Innovation og Den Kreative Platform. 3 korte..

Agenda. Innovation og Den Kreative Platform. 3 korte.. Innovation og Den Kreative Platform Om at facilitere kreative processer Mette Ullersted, Innovationskonsulent, University College Lillebælt Agenda Kreativitet og innovation Hvad er det? Kreative processer:

Læs mere

LISE - Camp Fase 3b LISE. Læring Innovation Science Esbjerg. Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus.

LISE - Camp Fase 3b LISE. Læring Innovation Science Esbjerg. Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus. LISE - Camp Fase 3b LISE Læring Innovation Science Esbjerg Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus. 1 Dag 4 Materialer: Post - It, LISE Øvelser og - Ark

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

kreativitetslaboratoriet

kreativitetslaboratoriet kreativitetslaboratoriet Den Kreative Platform 55067_krealab.indd 1 29/08/07 10:20:16 Den Kreative Platform er kernen i Kreativitetslaboratoriet Den Kreative Platform er en metafor for et sted, hvor deltagerne

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen

Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen Innovation og innovativ undervisning hvad forstår vi ved det? Hvad er din forståelse af begrebet

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Innovation. et brugbart læringsredskab. Af Thomas Rose Innovationslærer

Innovation. et brugbart læringsredskab. Af Thomas Rose Innovationslærer Innovation et brugbart læringsredskab Af Thomas Rose Innovationslærer 52 Verden er under stor forandring. Vi har, om vi kan lide det eller ej, fået en ny børne- og ungdomskultur, og har dermed også fået

Læs mere

Innovation og innovationsdidaktik cphbusiness 12.12 2014. Dorrit Sørensen, Lektor og Projektchef

Innovation og innovationsdidaktik cphbusiness 12.12 2014. Dorrit Sørensen, Lektor og Projektchef Innovation og innovationsdidaktik cphbusiness 12.12 2014 Dorrit Sørensen, Lektor og Projektchef Afsæt Strategi 2020 CPHBUSINESS GØR VIDEN TIL VÆRDI Værdien af at få en god idé Derfor Udvikle en pædagogik,

Læs mere

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Lay out: Vejen Kommune Tekst: Dagtilbud & skole, Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune Udgivet: Marts

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER Idéudvikling i forhold til jeres kerneopgave og igangsætning af idéerne er ikke noget, der kører af sig selv. Der er behov for,

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2014 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN OG DA VINCI UNGDOMSUDDANNELSERNE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske,

Læs mere

Guide til elevnøgler

Guide til elevnøgler 21SKILLS.DK Guide til elevnøgler Forslag til konkret arbejde Arbejd sammen! Den bedste måde at få de 21. århundredes kompetencer ind under huden er gennem erfaring og diskussion. Lærerens arbejde med de

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Implementering af innovation på Lindved Skole

Implementering af innovation på Lindved Skole Opgavebeskrivelse: Der skal formuleres et generelt innovations sprog for lærere og elever. Vi skal have skabt en fælles platform der kan støtte vores planlægning når: - vi skal lave aktiviteter i vores

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

KOM IND - KOM UD - KOM I GANG. Få et spændende samarbejde med en lokal virksomhed om de tekniske og naturvidenskabelige fag

KOM IND - KOM UD - KOM I GANG. Få et spændende samarbejde med en lokal virksomhed om de tekniske og naturvidenskabelige fag KOM IND - KOM UD - KOM I GANG Få et spændende samarbejde med en lokal virksomhed om de tekniske og naturvidenskabelige fag SAMARBEJDSMODEL Periode Forløb Beskrivelse 1. uge (muligvis i foregående skoleår)

Læs mere

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb.

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Skøn Skole giver jer gratis hjælp til selvhjælp. Alt materiale på hjemmesiden

Læs mere

KREATIV IDÉ- & KONCEPTUDVIKLING

KREATIV IDÉ- & KONCEPTUDVIKLING KREATIV IDÉ- & KONCEPTUDVIKLING AGENDA Divergent vs. Konvergent tænkning Idéudvikling Kickstart kreativiteten Kreative metoder til idé- & konceptudvikling Konceptudvikling DIVERGENT VS. KONVERGENT Divergent

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

Introdag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 1

Introdag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 1 Introdag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 1 Læringsmål At deltagerne får præsenteret sig selv og egne forventninger til kurset At deltagerne får viden om visionen for BOOST At deltagerne

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB MEDLEM AF JA WORLDWIDE LÆRERVEJLEDNING. IDÉTRÆNING Et kreativitetstræningsmateriale til 4. klasse og op

FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB MEDLEM AF JA WORLDWIDE LÆRERVEJLEDNING. IDÉTRÆNING Et kreativitetstræningsmateriale til 4. klasse og op FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB MEDLEM AF JA WORLDWIDE LÆRERVEJLEDNING IDÉTRÆNING Et kreativitetstræningsmateriale til 4. klasse og op ISBN 978-87-92167-15-6 Copyright 2017 Fotografisk, mekanisk eller anden

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

Innovationspædagogik i HF

Innovationspædagogik i HF hf2net konference 6. nov. 2013: Workshop Innovation/Tidsmaskine Innovationspædagogik i HF v. Kirsten-Anne Hoffmann og Dorte Møller Andersen Kursisttyper på Efterslægten Klassekursister (2-årigt HF) - 8

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

FabLab - når design skaber værdi

FabLab - når design skaber værdi FabLab - når design skaber værdi it s not the tech, it s the teach! Davis Muir, EdCompBlog Børn som kreative producenter og aktive medborgere Børn kan gennem FabLab få kendskab til proces- og designtænkning

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Er det ikke bare en herlig tid med lyse morgener, fuglefløjt og varme i vejret? selv om vinteren måske ikke har været så hård og lang; så er foråret vel altid ventet med længsel. På skolen

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Et projekt til styrkelse af den faglige læsning i 5. klasse

Et projekt til styrkelse af den faglige læsning i 5. klasse Et projekt til styrkelse af den faglige læsning i 5. klasse Afsluttende rapport, juni 2010 Af projektleder Henriette Ritz Kylmann HvidovreBibliotekerne 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet og projektets

Læs mere

Introduktion - Modul 2

Introduktion - Modul 2 Introduktion - er det andet forløb af 4 og er i materialet sat til to dage. handler om at få nye ideer, at drømme om hvad der er muligt og blive klogere på kreativitet og hvordan man kan tænke nye tanker.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2010 HTX Sukkertoppen,

Læs mere

Videndeling i praksis. Praksiscenter 2015 Et format til videndeling i afdeling og team

Videndeling i praksis. Praksiscenter 2015 Et format til videndeling i afdeling og team Videndeling i praksis Praksiscenter 2015 Et format til videndeling i afdeling og team At dele viden i praksis Selvom vi til dagligt omgås med hinanden så har vi det med at holde vores egne små praksisser

Læs mere

Virksomhedskoncept. Virksomhedssamarbejde - erfaringer og anbefalinger

Virksomhedskoncept. Virksomhedssamarbejde - erfaringer og anbefalinger Virksomhedskoncept SAMARBEJDET GIVER DE UNGE BLOD PÅ TANDEN, OG DE FÅR ØJNENE OP FOR, HVAD DET BETYDER AT TAGE KONTAKT, TURDE SØGE INFORMATION, STILLE SPØRGSMÅLSTEGN VED, HVORDAN MAN SELV KAN ÆNDRE NOGET.

Læs mere

GLOBAL INNOVATIONSCAMP FOR HF. Et læringsmiljø som rykker GLOBAL INNOVATIONSCAMP FOR HF. - Et læringsmiljø som rykker

GLOBAL INNOVATIONSCAMP FOR HF. Et læringsmiljø som rykker GLOBAL INNOVATIONSCAMP FOR HF. - Et læringsmiljø som rykker GLOBAL INNOVATIONSCAMP FOR HF Et læringsmiljø som rykker GLOBAL INNOVATIONSCAMP FOR HF - Et læringsmiljø som rykker Udgivet oktober 2015 af Globale Gymnasier Indhold: Lotte Vestermarken, Erik Terp, Kirsten

Læs mere

EUD-LINJEN. Mørkhøj skole, Gladsaxe TEC, Gladsaxe Projektet Young Skills - TEKNIK OG INNOVATION. et samarbejde mellem

EUD-LINJEN. Mørkhøj skole, Gladsaxe TEC, Gladsaxe Projektet Young Skills - TEKNIK OG INNOVATION. et samarbejde mellem EUD-LINJEN - TEKNIK OG INNOVATION et samarbejde mellem Mørkhøj skole, Gladsaxe TEC, Gladsaxe Projektet Young Skills EUD-LINJE - HVORFOR NU DET? 2011: 19 % regionens 18-22-årige er uden igangværende eller

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Lektionsplanlægning Tektonik og Bionik i arkitekturen Udarbejdet af Capo

Lektionsplanlægning Tektonik og Bionik i arkitekturen Udarbejdet af Capo Miniprojekt, arkitektur uge, 1 semester - Uge 42 Emne: Tektonik og bionic i arkitekturen Analyse Gennem en uge skal de studerende på 1 semester, international og dansk linje, arbejde sammen i en arkitektur

Læs mere

Projekt Grænseløs læring statusrapport jan. 2016

Projekt Grænseløs læring statusrapport jan. 2016 Projekt Grænseløs læring statusrapport jan. 2016 Indholdsfortegnelse Projekt Grænseløs læring statusrapport jan. 2016... 1 Indledning... 2 Afprøvning i uge 50 2015... 2 Evaluering af den tekniske løsning...

Læs mere

Drejebog til temadag med Tegn på læring

Drejebog til temadag med Tegn på læring Drejebog til temadag med Tegn på læring DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Drejebog til temadag med Tegn på læring Her finder I idéer til hvordan I i personalegruppen eller dagplejegruppen kommer godt i gang

Læs mere

Social kapital. Kortlægning af faggruppernes bidrag. Drejebog til lederen

Social kapital. Kortlægning af faggruppernes bidrag. Drejebog til lederen Social kapital Kortlægning af faggruppernes bidrag Drejebog til lederen Fakta Mål: Varighed: Kortlægning: Deltagere: At få en fælles forståelse af kerneopgaven og opgaveløsningen. At få indblik i samspillet

Læs mere

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Sæt dit aftryk session 1 Sådan gør du 1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Start med at fortælle kursisterne, at de i dag og i den kommende tid skal arbejde med at udtænke et projekt,

Læs mere

Det gode og effektive møde Malene Rix Forhandling og Facilitering www.malenerix.dk Program Viden om møder - forskningsresultater og erfaringer Mødeforberedelse - drejebogen som redskab Formål med møder

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Birgitte Agersnap E-mail:

Læs mere

Den innovative Projektopgave i SKOLE: MELLEMTRIN 1. SAL

Den innovative Projektopgave i  SKOLE: MELLEMTRIN 1. SAL Den innovative Projektopgave i Gentofte Kommune @tina_tlm @laerfestdk SKOVSHOVED #MITCampusGentofte SKOLE: MELLEMTRIN 1. SAL Vi arbejder med et Growth mindset 21st century learning competencies Pointer

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger Parat til uddannelse Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og

Læs mere

Kreativ nytænkning. Få nye ideer til innovation og forandring. Kreativitet på kommando. Hvem deltager? Bryd dine tankemønstre, og lær at få nye ideer

Kreativ nytænkning. Få nye ideer til innovation og forandring. Kreativitet på kommando. Hvem deltager? Bryd dine tankemønstre, og lær at få nye ideer Kreativ nytænkning Kreativ nytænkning Bryd dine tankemønstre, og lær at få nye ideer Få nye ideer til innovation og forandring Vi lever i en verden fuld af forandring. Hvis du har vanskeligt ved at bryde

Læs mere

Idékonference om. Socialt Entreprenørskab EVALUERING EVALUERING. Kursus i. Innovation og Forretningsudvikling. Line Elmegaard AAU Innovation, afd.

Idékonference om. Socialt Entreprenørskab EVALUERING EVALUERING. Kursus i. Innovation og Forretningsudvikling. Line Elmegaard AAU Innovation, afd. 2011 EVALUERING EVALUERING Kursus i Idékonference om Innovation og Forretningsudvikling Socialt Entreprenørskab www.udvindvaekst.dk Line Elmegaard AAU Innovation, afd. SEA INDHOLDSFORTEGNELSE OM PROJEKTET

Læs mere