Din brugermanual BLAUPUNKT PARIS RCM 127

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual BLAUPUNKT PARIS RCM 127 http://da.yourpdfguides.com/dref/3301298"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract:. 10 Hvad du absolut bør læse Trafiksikkerhed Montering Telefon-Mute. 10 Tilbehør Tyverisikringssystem KeyCard.. 11 Igangsættelse af bilradio Udtagning af KeyCard..... Læs radiopas-data.. 11 Short Additional Memory (S.A.M.) Turn On Message (T.O.M. ) Optisk visning af tyverisikring Vedligeholdelse af KeyCard.. 12 Valg af lydkilde Radiodrift med RDS.

3 13 AF - Alternativ Frekvens REG-regionalradio.. Stationsindstilling Automatisk stationssøgning /. 14 Manuel indstilling med << >>.. 14 Gennemblade stationskæderne Trafikradio-førsteret tænd/sluk Advarselssignal Afbrydelse af advarselssignal Automatisk start af frekvenssøgning Indstilling af lydstyrke på trafikradio og advarselssignal.. 19 Programmering med DSC. 24 Oversigt over fabrikkens grundindstillinger med DSC Appendix Tekniske data PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA Gemme stationer Automatisk lagring af kraftigste stationer med Travelstore

4 . Skift fra stereo til mono Loudness PTY Program-Type (art) PTY tænd/sluk Programart Visning af stationens programart Visning af valgt programart Valg af programart Lagring af programart... PTY-førsteret.. 18 Kassettedrift Isætning af kassette Udtagning af kassette.. 20 Spoling frem/tilbage 20 Valg af musiknummer med S-CPS

5 .. 20 Valg af side (Autoreverse) Valg af båndtype Skanning af kassettens musiknumre med SCAN Dolby B NR* Radiolytning ved spoling med RM (Radio Monitor).. 21 Automatisk overspringning af tomme båndfelter med Blank Skip Vedligeholdelseshenvisninger Multi CD-drift (tilbehør) Start af Multi CD-drift Valg af CD og musiknumre MIX. 22 Valg af display visning SCAN...

6 Indkodning af CD-navn Sletning af CD-navn med DSC-UPDATE NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Indholdsfortegnelse Kort instruktion 1 ON Tænd/sluk Tænd ved hjælp af den viste vippe; der kan kun slukkes med ON. For at tænde med vippen skal KeyCard være isat. Bilradioen spiller i den sidst valgte lydstyrke. Tænd/sluk via tænding: Hvis bilradioen er tilsluttet tilsvarende, kan den tændes og slukkes via bilens tænding. Når tændingen afbrydes, minder en dobbelt BEEP-lyd på, at KeyCard bør tages ud før bilen forlades. Indkobling ved afbrudt tænding: Ved afbrudt tænding (KeyCard indført) kan bilradioen anvendes på følgende måde: Tryk på ON. Bilradioen tændes. Efter en spilletid på en time, afbrydes bilradioen automatisk for at skåne bilbatteriet. 2 VOL+ / VOLIndstilling af lydstyrke. Efter start spiller bilradioen i den sidst valgte lydstyrke (VOL FIX). VOL FIX kan indstilles (se "Programmering med DSC"). 3 Lynhurtig dæmpning af lydstyrke. Ved at trykke -tasten er det muligt hurtigt at frakoble lyden. Displayet viser "MUTE" (tavs). Denne funktion ophæves ved at trykke -tasten eller VOL+. (Mute)Trykkes VOL-, overtages lydstyrken. Mute-lydstyrken kan programmeres således: den ønskede lydstyrke indstilles (BEEP-lyd høres). tryk 1 sek. på Denne lydstyrke gemmes som Mutelydstyrke. Tillægsfunktion Lagringstaste i DSC-menu. Tænd/sluk med KeyCard: Bilradioen skal være tændt ved hjælp af ON. Henvisning: Hertil bør informationerne i afsnittet "Tyverisikringssystem KeyCard" ubetinget læses. 4 4 Vippe / Fjernbetjening Vippe Multi CD-funktion (tilbehør) Valg af CD >> opad << nedad Valg af musiknummer opad: trykkes kort. CUE - spoling fremad (kan høres): holdes trykket ind. Fjernbetjening RC 06 (tilbehør) Medfølger til Düsseldorf RCM 127 Radiodrift / Stationssøgning opad nedad << / >> gradvist nedad/opad (ved FM kun når AF er slukket) kun ved FM: << / >> gennemblade stationskæderne, når AF er aktiveret F.eks.: P1, P3.... Kassettedrift / Valg af musiknummer (S-CPS) frem tilbage Spoling frem Spoling tilbage Tillægsfunktioner af vippen: Yderligere indstillingsmuligheder med AUD B DSC-Mode A Betingelsen er, at den tilsvarende funktion er aktiveret. Radiodrift << trykkes kort FM-hukommelsesniveau skiftes. trykkes ca. 1 sek. Lagring af de seks kraftigste stationer med Travelstore. Valg af gemte stationer i det valgte hukommelsesniveau I, II eller T. << >> << Funktionen afbrydes med modtaste. 5 PORTUGUÊS >> ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS nedad: trykkes to eller flere gange efter hinanden. Nystart af musiknummer: trykkes kort. REVIEW - spoling tilbage (kan høres): holdes trykket ind. Undtagelse: ITALIANO Med fjernbetjeningen kan du gennemføre de samme betjeningstrin som med bilradioens tilsvarende taster. FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH 5 Display a j) TP k) TA l) LD m) PTY n) B e f gh i j k l m - Trafikradioprogram (modtages) - Trafikradio-førsteret - Loudness aktiveret - Programart er aktiveret - Dolby B NR Denne blinken kan slukkes med KeyCard-tungen, når denne kommer i indgreb ved at trykke den ind. Bilradioen viser kort "WRONG KC" og frakobles automatisk. 7 FMT (Arizona RCM 127, Düsseldorf RCM 127) BND (Paris RCM 127) Skifter mellem FM-hukommelsesniveauerne I, II og T. Skift af hukommelsesniveauerne: Tryk tasten. Displayet viser det valgte hukommelsesniveau. Travelstore Lagring og valg af de seks kraftigste stationer med Travelstore. Lagring: Tryk tasten ca. 1 sek., indtil BEEP-lyd høres hhv. indtil der står "TSTORE" i displayet. Valg: Vælg hukommelsesniveauet "T" og tryk kort på den tilsvarende stationstaste (1 til 6). b n 6 Tyverisikringssystem KeyCard KeyCard skal være indført for at kunne tænde bilradioen. c KeyCard d a) b) c) d) NDR1 NDS TR 1 VIVALDI 1:52 - e) FM f) 5 g) I, II, T h) lo i) AF - Stationsnavn Track (spor) 1 af kassette CD-navn eller Time (spillet tid) og Number (CD-nummer) ved Multi CD-drift Bølgelængdeområde Stationstast (1-6) Hukommelsesniveau I, II, eller Travelstore Stationssøgerens følsomhed Alternativ Frekvens ved RDS Indføring af KeyCard Før KeyCard med opadvendt kontaktflade ind i slidsen, efter at KeyCardtungen er kørt ud. Om nødvendigt køres KeyCard-tungen ud ved at trykke på den. Læs ubetinget informationerne i afsnittet "Tyverisikringssystem KeyCard". Blinkende KeyCardtunge Som yderlig optisk tyverisikring blinker KeyCard-tungen, når der er slukket for bilradioen og KeyCard er taget ud, når indstillingerne er udført tilsvarende dertil.

7 Yderligere informationer: "Programmering med DSC". Paris RCM 127: Mellem- og langbølge kan vælges supplerende, når "AM ON" i DSC-menu. 6 8 AF Alternativ Frekvens ved RDS-drift: Når der står "AF" i displayet, søger radioen automatisk den bedst modtagelige frekvens til det aktuelle program ved hjælp af RDS. AF tænd/sluk: tryk kort på taste AF. Regionalfunktion tænd/sluk: tryk ca. 1 sek. på AF-tasten (BEEP). I displayet vises "REG ON" eller "REG OFF" (se REG - Regional). 9 TA (Traffic Announcement = trafikradio-førsteret) Når der står "TA" i displayet, sendes kun stationer med trafikradio. Førsteret tænd/sluk: tryk TA. : 1, 2, 3, 4, 5, 6 stationstaster For hvert hukommelsesniveau (I, II og "T") kan der i FM-området gemmes 6 stationer. Lagring af stationer - tryk så længe på en stationstaste ved radiodrift, indtil programmet kan høres igen (BEEP). Valg af stationer - vælg hukommelsesniveauet og tryk kort på den tilsvarende stationstaste. Tillægsfunktion stationstaster Lagring og valg af PTY-programart. Når PTY er aktiveret ("PTY" i displayet) kan der på hver stationstaste gemmes og vælges en programart ved FMdrift. ; SRC (Source = kilde) Du kan skifte mellem de forskellige lydkilder radio, kassette og Multi CD, når en kassette/cd er ilagt. < / lo Radiodrift Indstilling af stationssøgerens følsomhed: tryk kort på tasten. Lyser "lo", er den normale følsomhed valgt. Søgeren standser kun ved vel modtagelige stationer. Lyser "lo" ikke, er den stillet på høj følsomhed. Søgeren standser ligeledes ved mindre vel modtagelige stationer. = Kassettedrift FRANÇAIS PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO Dolby B NR* Kassetter, der er optaget med Dolby B NR kan optimalt afspilles, når "B" lyser i displayet. * Støjbegrænsningssystem fremstillet under licens af Dolby Laboratories. Ordet Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker af Dolby Laboratories. / Skifte spor: tryk kort på tasten. Udtagning af kassette: tryk ca. 1 sek. på tasten. Tillægsfunktion / Frekvensvisning ved radiodrift: tryk kort på tasten. Frekvensen vises et øjeblik. > Kassetterum Kassette sættes i (side A eller 1 pegende opad; åbning mod højre). 7 ENGLISH Tillægsfunktion lo Omskiftning af mono/stereo: tryk ca. 1 sek. på tasten (BEEP). Den valgte tilstand vises kort i displayet. DEUTSCH? SC Radiodrift Scan Tryk kort på SC i displayet blinker den indtunede frekvens eller stationens navn. I løbet af søgeprocessen vises "FM SCAN" hhv. "AM SCAN&quCM 127: Leveringen omfatter en infrarødfjernbetjening. 10 Leveringen af bilradioen omfatter et KeyCard. Til bilradioen kan man imidlertid også benytte et andet KeyCard. Hvis et KeyCard går tabt eller beskadiges, kan du hos fagforhandleren købe et reservekort. Hvis du har et andet KeyCard i brug, overtages grundindstillingerne. Du har dog mulighed for at gemme følgende funktioner individuelt i hukommelsen: Indstilling af bas, diskant, balance og fader, loudness, TA (lydstyrke af meldinger), BEEP-lydstyrke, Mute-lydstyrke, lo eller dx, BLS, Dolby B, PTYfunktioner. Desuden bliver den sidst indstillede værdi for stationsindstilling, TA-førsteret, AF, AM ON/OFF, RM ON/OFF gemt i hukommelsen. Du vender almed maks. 48 tegn. Hver gang bilradioen tændes med dette KeyCard, vises denne tekst. Vedligeholdelse af KeyCard En upåklagelig funktion af KeyCard er garanteret, når kontakterne er frie for fremmedpartikler. En direkte berøring med kontakterne bør undgås. KeyCard's kontakter bør af og til renses med en vatpind, der er dyppet i rensesprit. 12 Med Radio Data System får radiooplevelsen på FM en helt ny dimension. Flere og flere radiostationer er begyndt at sende RDS-informationer sideløbende med de normale programmer. Så snart de pågældende programmer identificeres, står stationernes betegnelse (f.eks. P1) i displayet, evt. også med regionalt kendetegn. Med RDS omdannes stationstasterne til programtaster. Du ved nu, hvilket program du modtager og har mulighed for at vælge præcist det program, du ønsker at høre. Der er yderligere fordele forbundet med RDS: AF - Alternativ Frekvens Funktionen AF (Alternativ Frekvens) sørger for, at den bedst modtagelige frekvens af det valgte program indstilles automatisk. Denne funktion er aktiveret, når "AF" lyser i displayet. AF tænd/sluk: tryk kort på AF. Medens der søges efter programmet med den bedste modtagelse, kan det forekomme, at lyden muligvis et øjeblik frakobles. 13 PORTUGUÊS Nogle af radioens programmer sendes som regionalprogrammer på bestemte tidspunkter af døgnet. Hvis du modtager et bestemt regionalt program og fortsat gerne vil høre det, så tryk ca. 1 sek. på AF. I displayet står der "REG ON". Hvis du forlader regionalprogrammets frekvensområde eller ønsker at nyde godt af RDSservicen i fuldt omfang, skal du skifte til "REG OFF". Tryk ca. 1 sek. på AF, indtil der står "REG OFF" i displayet. Hver gang bilradioen tændes, står der et øjeblik "REG ON" i displayet, når REG-funktionen er aktiveret. Henvisning: I DSC-menuen kan MW (mellembølge) og LW (langbølge) eller begge bølgelængdeområder blokeres for stationsvalg. Det har fordelen, at kun de ønskede områder vælges og dermed skal BND trykkes færre gange. Om nødvendigt læs "Programmering med DSC - AM ON hhv. AM OFF". ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO REGregionalradio FRANÇAIS Når du tænder for bilradioen eller vælger en gemt frekvens og der står "SEARCH" i displayet, søger bilradioen automatisk en alternativ frekvens. "SEARCH" forsvinder, når der er fundet en alternativ frekvens eller efter et gennemløb af frekvensbåndet. Hvis dette program ikke mere modtages tilfredsstillende, så vælg et andet program. Valg af bølgelængdeområde (kun Paris RCM 127) Du kan vælge mellem bølgelængdeområderne FM 87,5-108 MHz, MW (mellembølge) khz og LW (langbølge) khz. Tryk BND så mange gange, indtil det ønskede bølgelængdeområde vises i displayet.

8 ENGLISH DEUTSCH Radiodrift med RDS (Radio Data System) Stationsindstilling Automatisk stationssøgning / Tryk /. Bilradioen søger automatisk den næste station. Når / trykkes vedvarende oppe eller nede, søges hurtigt videre frem eller tilbage. Gennemføring af manuel indstilling: Tryk << >>. Frekvensen forandres gradvist nedad / opad. Når vippen << >> trykkes vedvarende til højre eller venstre, sker frekvensgennemløbet hurtigt. Skifte mellem hukommelsesniveauerne Du kan skifte mellem hukommelsesniveauerne I, II og T for at gemme eller vælge gemte radiostationer. Det valgte hukommelsesniveau vises i displayet. Tryk FMT hhv. BND så mange gange, indtil det ønskede hukommelsesniveau står i displayet. Gennemblade stationskæderne (kun FM) Med << >> kan du vælge stationer fra dækningsområdet. Hvis der er mulighed for at modtage flere programmer fra stationskæderne, kan du blade med >> (frem) eller << (tilbage). Forudsætningerne er, at disse stationer tidligere er blevet modtaget mindst en gang og at "AF" er aktiveret (lyser i displayet). Hertil aktiveres f.eks. Travelstore: tryk 1 sek. på FMT hhv. BND; herefter sker der et frekvensgennemløb. Displayet viser "T-STORE". Hvis "AF" ikke lyser i displayet, tryk AF. Forudsætningerne for stationsvalg med << >> er opfyldte. Gemme stationer I FM-området kan du gemme seks radiostationer pr. hukommelsesniveau (I, II, T) med stationstasterne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vælg hukommelsesniveauet. igen høres (ca. 1 sek.) efter at lyden var frakoblet. Stationen er nu blevet gemt i hukommelsen. Tryk 1 sek. på FMT hhv. BND. I displayet står "T-STORE". modtages den kraftigste station på stationstaste 1. af Preset Scan: Tryk ca. 1 sek. på SC. Alle gemte stationer, der kan modtages, spilles kort efter hinanden. der ikke vælges en station, bliver Scan automatisk deaktiveret efter et frekvensgennemløb. Du hører den sidst indstillede station. FRANÇAIS Automatisk lagring af kraftigste stationer med Travelstore Tryk kort på den tilsvarende stationstaste. Start af Scan: Tryk kort på SC. Den indtunede frekvens eller stationens navn blinker i displayet. Medens der søges, vises "FM SCAN" hhv. Vælg hukommelsesniveauet med FMT hhv. søgefølsomhed: tryk lo. Følsomhedsgraden kan du variere på hvert niveau. tænd/sluk: tryk ca. 1 sek. på AUD. Når loudness er aktiveret, lyser "LD" i displayet. stationstasterne 1-6 kan gemte programarter vælges. Betingelse: PTY er aktiveret. efterfølgende programarter står til rådighed. nyheder CURRENT AFFAIRS politik INFORMATION spec. virker kun på radiostationer med denne service. Endnu ikke indført i Danmark. PTY tænd/sluk Tryk PTY. kan ligeledes indstille mono/stereo manuelt: tryk ca. 1 sek. på lo. sek. på PTY. sidst valgte programart vises et øjeblik. Tryk en af tasterne 1-6. Displayet viser to sekunder den valgte programart. sidst indstillede station modtages. nødvendigt læs næste afsnit "Lagring af programart". 17 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH b) med << >> på søgevippen Når PTY er aktiveret, kan en programart vælges med << >>. Tryk << eller >>. Den sidst valgte programart vises tre sekunder. Inden for denne tid vælges den ønskede programart med >> (frem) eller << (tilbage). Tryk << eller >> tilsvarende mange gange. Vælg programarten med << >> og Eksempel: sidst valgte station: P3. "PTY" i displayet "POP" valgt søgning startet ingen station med "PTY-POP" fundet display viser "NO PTY" og skifter automatisk tilbage til P3 P1 sender "PTY-POP" bilradioen skifter indenfor stationskæden til P1 så længe denne station sender "POP". tryk den valgte taste (1-6) så længe, indtil BEEP-lyd høres. Den valgte programart kan vælges med denne taste, når "PTY" lyser. Skanning af stationer med PTY-SCAN Betingelse: PTY skal lyse i displayet. Tryk SC. De med denne programart modtagelige stationer indtunes et øjeblik. SCAN sluk: tryk SC på ny. PTY-førsteret Situation PTY er aktiveret, tegnet lyser i displayet. For tiden findes ingen station, der kan modtage den valgte programart (via søgning eller Scan). Bilradioen stiller tilbage til den sidst valgte station. Så snart et program inden for stationskæden kan modtages med den valgte programart, skifter bilradioen ved radiodrift til den station så længe programmet sendes. sidst indstillede station modtages. Lagring af programart På fabrikken er der gemt en programart på hver af tasterne 1-6. Du kan dog ligeledes gemme andre til rådighed værende programarter. Hvis du vil gemme en anden programart, skal "PTY" lyse i displayet. Tænd "PTY" om nødvendigt med tasten PTY. Bilradioen skifter ligeledes ved kassettedrift automatisk til den station inden for stationskæden med den valgte programart. Når PTY-programmet er forbi, forbliver bilradioen i radiodrift. Henvisning: Som nævnt i indledningen, kan disse funktioner ikke anvendes ved alle RDSstationer endnu. 18 EON er udvekslingen af stationsinformationer inden for en stationskæde. Mange FM-programmer sender med jævne mellemrum aktuelle trafikmeldinger fra deres eget område. Programmer med trafikmeldinger udsender som kending et signal, der opfanges af din bilradio. Så snart signalet identificeres, står der "TP" (Traffic Program - Trafikradioprogram) i displayet. Derudover findes der programmer, der ikke selv sender trafikmeldinger, men via RDSEON byder på den mulighed at modtage trafikmeldinger fra et andet program, der hører til samme stationskæde. Hvis modtagelsen af trafikmeldinger fra sådan en station (f.eks. P1) skal have førsteret, skal "TA" lyse i displayet. tænd/sluk: Tryk TA. skifter til den forhenværende tilstand. Førsteretten for kommende trafikmeldinger bibeholdes.

9 dette ikke sker ca sekund. snart en kassette isættes, sker en omskiftning fra hver driftsart til kassettedrift. Spoling frem/tilbage Valg af side (Autoreverse) Skift af omdrejningsretning under gengivelsen:. Tryk kort på Ved båndslut skifter bilradioen automatisk til det andet spor. I displayet står der "TR1" for spor 1 hhv. "TR2" for spor 2. Isætning af kassette Tænd for bilradioen. >> << / Spol frem Spol tilbage Valg af musiknummer (S-CPS) frem tilbage. Sæt kassette i. Kassetten transporteres automatisk til slutpositionen og side A eller 1 spilles. Ved kassettegengivelse lyser TR1 eller TR2 (TRACK = spor) i displayet. Kassette isættes med side A eller 1 pegende opad; åben side mod højre. Funktionen stoppes med Henvisning: Hvis kassetten løber trægt, kan den muligvis skifte til det andet spor. Her bør båndviklingen kontrolleres. I mange tilfælde kan det hjælpe at spole kassetten frem og tilbage et par gange. Valg af musiknummer med S-CPS (Super-Kassette-Program-Søgning) Valg af båndtype Registreringen af båndtyperne jernoxid, chromdioxyd eller metal og omstillingen foregår automatisk. Udtagning af kassette Tryk ca. 1 sek. på Kassette køres ud.. For at gentage eller overspringe kassettemusiknumre med (frem) / (tilbage). Der kan overspringes op til 9 numre, dertil trykkes vippen tilsvarende mange gange. Displayet viser antallet af numre, der skal overspringes. Korrigeres med modtaste.. Standses straks med S-CPS-betingelse: Der skal være en pause på mindst 3 sek. mellem numrene. Skanning af kassettens musiknumre med SCAN Du kan kort aflytte kassettens numre. Så snart der er et ønsket nummer, kan SCAN afbrydes. Numret spilles videre. Scan start/stop: Tryk kort på SC. Scanbetingelse: Der skal være en pause på mindst 3 sek. mellem numrene. 20 Dolby B NR* støjreduktion. Kassetter, der er optaget med Dolby B NR*, udmærker sig ved at have væsentlig mindre båndstøj såvel som en tilsvarende større dynamik. I displayet lyser "B", når Dolby B NR er aktiveret. Tænd/sluk: / lo. Tryk * Støjbegrænsningssystem fremstillet under licens af Dolby Laboratories. Ordet Dolby og det dobbelte Dsymbol er varemærker af Dolby Laboratories. Så snart der er en pause på mere end 15 sek. ved kassettegengivelsen, foregår der automatisk et hurtigt fremløb til næste nummer. Hvis du vil tænde eller slukke for Blank Skip, læs "Programmering med DSC - BLS ON hhv. BLS OFF". Vedligeholdelseshenvisninger Til bilradioen bør du kun benytte kassetter af typen C60/C90. Sørg for at beskytte dem mod snavs, støv og temperaturer over 50 C. Kassetter, der har været udsat for kulde, bør vænnes til biltemperaturen inden brug, for at undgå et uregelmæssigt båndløb. Bånd- og lydforstyrrelser der skyldes støv, der har sat sig på gummirullen eller tonehovedet, kan forekomme efter ca. 100 driftstimer. Normal snavs på kassettebåndafspilleren kan fjernes ved hjælp af en rensekassette. Megen snavs fjernes med en vatpind, der er dyppet i rensesprit. Anvend aldrig hårde genstande. Radiolytning ved spoling med RM (Radio Monitor) Du kan høre radio i løbet af spolingen (ligeledes ved CPS) i stedet for den normale frakobling af lyden. Om nødvendigt læs "Programmering med DSC - RM ON hhv. RM OFF". 21 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Automatisk overspringning af tomme båndfelter med Blank Med denne bilradio kan kassetter afspilles, Skip der er optaget med Dolby B NR eller uden DEUTSCH Multi CD-drift (tilbehør) Med denne bilradio kan du bekvemt styre CD-gengivelsen via en Blaupunkt Multi CD CDC-A 06 eller CDC-A 05 / F 05 (med adapter ). Henvisning: Anvend kun runde CD'er! CD'er, der har form som f.eks. en sommerfugl eller et ølkrus, er ikke egnede til at blive afspillet. Der er akut fare for ødelæggelse af CD og drivværk. For beskadigelser på grund af uegnede CD'er hæfter vi ikke. Valg af CD og musiknumre MIX CD-musiknumre kan spilles i vilkårlig rækkefølge. MIXfunktionerne kan indstilles i DSC-menuen om nødvendigt. MIX CDC MIX er aktiveret: CD'er vælges vilkårligt. Musiknumrene på den valgte CD spilles i vilkårlig rækkefølge. Derefter vælges den næste CD vilkårligt. Med vælger du musiknumre i vilkårlig rækkefølge. MIX OFF MIX er frakoblet. CD'er og musiknumre afspilles i numerisk rækkefølge. Omskiftning af MIX: Tryk DSC. Med vippen / vælges MIX og med << >> skiftes om. Når MIX er aktiveret, vises efter hver omskiftning til Multi CD-drift et øjeblik "CDC MIX". Frakobles bilradioen ved Multi CD-drift, står der "CDC MIX" i displayet ved genindkobling. Valg af CD >> opad << nedad Valg af numre opad: tryk kort. CUE - spoling fremad (kan høres): holdes trykket ind. nedad: tryk to eller flere gange kort efter hinanden. Nystart af nummer: tryk kort. REVIEW - spoling tilbage (kan høres): holdes trykket ind. Start af Multi CDdrift Et magasin med mindst en CD skal indføres. Med SRC skifter du lydkilderne: Tryk SRC så mange gange, indtil CDfunktionerne vises i displayet. 22 Valg af display visning Ved CD-gengivelse kan display visningen vælges: "NAME" det indkodede navn vises, f.eks. "MADONNA". musiknumrets spillede tid vises i minutter, f.eks. "2 : 32". "TIME" Indkodning af CD-navn Du kan give 99 CD'er et navn via DSC. Dette navn (f.eks.: VIVALDI) vises ved gengivelsen i displayet. Forudsætning er, at du med CDC DISP i DSC-menuen har valgt display visningen "NAME". Start af indkodning: Tryk DSC-tasten. Tryk / så mange gange, indtil "CDCNAME" står i displayet. med << >> vælges "NAME", "TIME" eller "NUMBER". Tryk / så mange gange, indtil "CDC UPD" står i displayet. Vælg med << >> CLR DISC, når den valgte CD's navn skal slettes eller vælg med << >> CLR ALL, når alle CD'ers navne skal slettes. OBS.: Med CLR ALL slettes alle gemte navne af CD'er, selv om disse ikke er i magasinet.

10 Powered by TCPDF ( Start sletteprocessen med. SCAN For kort at aflytte alle CD'ers musiknumre. SCAN start: Tryk SC. Musiknumrene afspilles kort efter hinanden i opadstigende rækkefølge. 23 PORTUGUÊS Tryk. Det første indkodningsfelt blinker. Nu vælges et tegn med vippen /. Efter hinanden vises de store bogstaver (AZ), cifrene 0-9 og særtegn. Skift med vippen << >> til næste streg og vælg et tegn. På denne måde kan op til 7 tegn vælges. Når du vil afslutte denne funktion, tryk DSC. ESPAÑOL SVENSKA I løbet af den aktuelle gengivelse kan du skifte display visningen med. NEDERLANDS Valg af display visning: tryk DSC. Med vippen / vælges "CDC DISP". Tryk DSC. ITALIANO "CDC NUMBER" CD-nummer vises, f.eks. "CD8". Sletning af CD-navn med DSCUPDATE I DSC-menuen kan du slette en CD's navn eller alle CD'ernes navne med CDC UPD. navn forandres ved at overskrive. DEUTSCH Programmering med DSC Bilradioen byder på den mulighed at tilpasse bestemte indstillinger og funktioner til dine egne behov med DSC (Direct Software Control) behov samt at gemme disse ændringer. Apparaterne er blevet grundindstillet på fabrikken. Du finder en oversigt i appendixet over grundindstillingerne, der er foretaget på fabrikken, så du til hver en tid kan følge denne grundindstilling. Når du vil ændre en programmering, vælg med SRC den tilsvarende driftsart (f.eks. radio, hvis du vil ændre sproget ved PTY LANG). AM ON / OFF (Paris RCM 127) Det er muligt at blokere et eller begge AM-områder (MW (mellembølge) / LW (langbølge)). næste CD vælges vilkårligt. NAME vises kun ved Multi CD-drift (tilbehør). Med denne funktion kan du give CD'erne navne efter eget valg. (Se "Indkodning af CD-navn"). ON radiogengivelse i løbet af spoling. RM OFF funktionen er deaktiveret. BLS kun ved kassettedrift Blank Skip automatisk overspringning af tomme båndfelter. BLS ON automatisk spoling fremad, når der er en pause på mere end 15 sek. BLS OFF funktionen er deaktiveret. tryk DSC. Ved hjælp af vippen kan du vælge og indstille de funktioner, der efterfølgende beskrives. I displayet vises den sidst valgte indstilling. CDC DISP kun ved Multi CD-drift Valg af display visning NAME, TIME, CDC NUM- 24 TA VOL READ KC BEEP COLOUR grøn / orange PTY LANG 25 PORTUGUÊS kun ved radiodrift Du kan vælge sproget for programartkendingen: TYSK eller ENGELSK ESPAÑOL Til en farvetilpasning af bilradiobelysningen til instrumentbrætbelysningen. AUX ON/OFF Dette menupunkt vises ikke, når Multi CD er tilsluttet. Er blevet stillet på AUX OFF på fabrikken. Hvis et eksternt apparat er tilsluttet via AUX, skal der stilles på AUX ON. SVENSKA Bekræftende lyd ved funktioner, der kræver et længere tryk på tasten end 1 sek.. Lydstyrken kan indstilles fra 0-9 (0 = slukket). Du kan lade dig vise data på KeyCard. Med det leverede KeyCard vises bilradiodata såsom apparatnavn, typenummer (76...) og apparatnummer. Med det andet KeyCard, der kan købes, kan du lade dig vise de af fagforhandleren indkodede data (se "Short Additional Memory S.A.M."). CDC UPD Muliggør ved Multi CD-drift en sletning af CD-navne for at skaffe plads til nye CD'er. (Se "Sletning af CD-navn med DSC UPDATE"). NEDERLANDS Lydstyrken på trafikmeldinger og advarselssignal kan indstilles fra Trafikmeldinger finder sted i denne lydstyrke, når standardlydstyrken er lavere. Hvis standard-lydstyrken er højere end TA VOL, sker trafikmeldingen lidt højere end standard-lydstyrken. S-LO LEARN KC ITALIANO Du kan tilpasse et andet KeyCard. Læs hertil henvisningerne i afsnittene "Tyverisikringssystem KeyCard" - ""Tilpasning" af andet KeyCard". Indstilling af søgningens følsomhed ved modtagelse af kortdistancestationer. LO 1 - høj følsomhed LO 3 - normal følsomhed Søgningens følsomhed kan indstilles separat for henholdsvis AM og FM. FRANÇAIS ENGLISH LOUDNESS Hævning af bas ved lav lydstyrke. LOUD 1 - lav hævning LOUD 6 - maksimal hævning LED ON/OFF Du kan vælge mellem LED ON eller LED OFF. KeyCard-tungen blinker som supplerende tyverisikring ved LED ON, når bilradioen er slukket og KeyCard er taget ud. S-DX Indstilling af søgningens følsomhed ved modtagelse af langdistancestationer. DX 1 - høj følsomhed DX 3 - normal følsomhed DEUTSCH Appendix VOL FIX Muliggør en indstilling af startlydstyrken. Med << >> indstilles den ønskede lydstyrke. Indstilles "VOL 0", spiller bilradioen ved indkobling i den sidst indstillede lydstyrke. Oversigt over fabrikkens grundindstillinger med DSC MIX RM LOUDNESS TA VOL BEEP LED COLOUR LEARN KC READ KC PTY LANG S - DX S - LO VOL FIX OFF OFF ON green (grøn) TYSK / ENGELSK Tekniske data Forstærker Udgangsydelse: 4 x 23 watt sinus i. h.t. DIN ved 14,4V 4 x 35 watt maks. power For at afslutte DSC-programmeringen/ lagre indstillingen: tryk DSC. DSC-programmeringen afsluttes automatisk 8 sekunder efter den sidste indstilling. Tuner Bølgelængdeområde: FM : 87,5 108 MHz Paris RCM 127: MW (mellembølge) LW (langbølge) FM - Følsomhed: khz khz 0,9 µv ved 26 db Signal/støjforhold. Paris RCM 127: AM ON FM - Frekvensrespons: Hz Kassette Frekvensrespons: Multi CD Frekvensrespons: Hz Hz Ret til ændringer forbeholdes! 26 Bosch Gruppe 1/97 Pf K7/VKD (DK) 27 PORTUGUÊS Blaupunkt-Werke GmbH ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH.

Din brugermanual BLAUPUNKT HAMBURG RCM 148 http://da.yourpdfguides.com/dref/3754362

Din brugermanual BLAUPUNKT HAMBURG RCM 148 http://da.yourpdfguides.com/dref/3754362 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Cleveland DJ A Cleveland DJ I

Cleveland DJ A Cleveland DJ I Radio / Cassette Cleveland DJ A Cleveland DJ I Betjeningsvejledning 14 13 12 11 1 2 3 4... 5 6 7 8 9 10 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse...

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACD 9850 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse... 7 Trafiksikkerhed...

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACR 3250 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Inholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 6 Hvad du absolut bør læse... 6 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Radio / Kassette. Montreux RCM 45. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Montreux RCM 45. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Montreux RCM 45 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse... 7 Trafiksikkerhed... 7 Montage/tilslutning... 7 Tyverisikringssystem

Læs mere

Radio / Kassette. Boston RCC 45. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Boston RCC 45. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Boston RCC 45 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 6 Hvad du absolut bør læse... 6 Trafiksikkerhed... 6 QuickOut... 6 Montage/tilslutning...

Læs mere

Radio / CD. München RDM 126. Betjeningsvejledning

Radio / CD. München RDM 126. Betjeningsvejledning Radio / CD München RDM 126 Betjeningsvejledning 3 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 9 Hvad du absolut bør læse... 9 Trafiksikkerhed... 9 Montering... 9 Telefon-Mute... 9

Læs mere

Radio/Kassette. Flensburg CC 28. Betjeningsvejledning FLENSBURG CC 28 FM-T 1-5 ARI

Radio/Kassette. Flensburg CC 28. Betjeningsvejledning FLENSBURG CC 28 FM-T 1-5 ARI Radio/Kassette Flensburg CC 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL FF EJECT VOLUME FLENSBURG CC 28 TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5

Læs mere

Radio / Kassette. Sydney RCM 126. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Sydney RCM 126. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Sydney RCM 126 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 10 Hvad du absolut bør læse... 10 Trafiksikkerhed... 10 Montering... 10 Telefon-Mute...

Læs mere

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT LONDON RDM 126 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310303

Din brugermanual BLAUPUNKT LONDON RDM 126 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310303 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

San Francisco RDM 169

San Francisco RDM 169 Radio / CD San Francisco RDM 169 Betjeningsvejledning Forklaring af positionsnumrene se kort instruktion 1 2 3 4 5 6 15 14 13 12 11 10 9 8 7 21 16 17 20 2 1 23 22 3 19 18 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion...

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON C30

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON C30 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50

Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50 Radio / CD Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS 16 15 14 13 12 11 10 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT FLORIDA AG F DJ32 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307400

Din brugermanual BLAUPUNKT FLORIDA AG F DJ32 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307400 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Radio / Kassette / Changer. Pasadena DJ I. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette / Changer. Pasadena DJ I. Betjeningsvejledning Radio / Kassette / Changer Pasadena DJ I Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør vide... 7 Trafiksikkerhed... 7 Montage/tilslutning...

Læs mere

Radio / CD. London CD70. Betjeningsvejledning

Radio / CD. London CD70. Betjeningsvejledning Radio / CD London CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1 2 3 4 5 6 ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 8 7 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast, til åbning af

Læs mere

Albertville RCM 149 Zermatt RCM 149 Aspen DJ

Albertville RCM 149 Zermatt RCM 149 Aspen DJ Radio / Kassette Albertville RCM 149 Zermatt RCM 149 Aspen DJ Betjeningsvejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 Display Displayet har 3 visningsområder. Visningerne skifter

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT SAN FRANCISCO RDM 169 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310947

Din brugermanual BLAUPUNKT SAN FRANCISCO RDM 169 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310947 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30

Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30 Radio / CD Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 3 5 1 4 6 7 8 FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30

Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30 Radio / Kassette Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30 Betjeningsvejledning 2 Åbn her FRANÇAIS ITALIANO ESPAÑOL PORTUGUÊS SVENSKA NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH 1 3 5

Læs mere

Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31

Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31 Radio / CD Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31 Betjeningsvejledning 2 Åbn her PORTUGUÊS FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH 2 1 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Lausanne RD 148 Nevada RD 148

Lausanne RD 148 Nevada RD 148 Radio / CD Lausanne RD 148 Nevada RD 148 Betjeningsvejledning 17 16 15 14 13 1 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 9 Nyttig læsning... 9 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50

Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50 Radio / Kassette Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS 16 15 14

Læs mere

Radio / CD. Viking TMC 148. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Viking TMC 148. Betjeningsvejledning Radio / CD Viking TMC 148 Betjeningsvejledning Forklaring af de enkelte positionsnumre, se den korte oversigt 18 17 16 15 14 13 1 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige

Læs mere

Dallas RMD 169 Texas DJ

Dallas RMD 169 Texas DJ Radio / MD Dallas RMD 169 Texas DJ Betjeningsvejledning 1 2 3 4 5 13 12 11 10 9 8 7 6 19 14 15 18 Option / tilbehør 2 1 21 20 3 17 16 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Fjernbetjening RC 08 (option)...

Læs mere

Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33

Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33 Radio / CD Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA

Læs mere

Radiophone. Helsinki RTM 127. Betjeningsvejledning

Radiophone. Helsinki RTM 127. Betjeningsvejledning phone Helsinki RTM 127 Betjeningsvejledning Forklaring af positionsnumrene se kort instruktion 1 2 3 4 5 6 7 (PAC) 8 9 10 18 17 16 15 14 13 12 11 1 11 Fjernbetjening RCT 07 (tilbehør) 15 16 4 3 2 Indholdsfortegnelse,

Læs mere

Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70

Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70 Radio / CD Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1 2 3 4 5 6 ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 8 7 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com Radio / Cassette Caracas C12 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her ENGLISH

Læs mere

Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53

Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53 Radio / CD Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT PORTO CD34 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307857

Din brugermanual BLAUPUNKT PORTO CD34 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307857 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Radio / Cassette. Minnesota DJ32. Betjenings- og monteringsvejledning.

Radio / Cassette. Minnesota DJ32. Betjenings- og monteringsvejledning. Radio / Cassette Minnesota DJ32 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor

Læs mere

Radio / Kassette. Köln RCM 126. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Köln RCM 126. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Köln RCM 126 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 10 Hvad du absolut bør læse... 10 Trafiksikkerhed... 10 Montage... 10 Telefon-Mute...

Læs mere

Bremen CD72 7 641 806 310

Bremen CD72 7 641 806 310 Radio / CD Bremen CD72 7 641 806 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 13 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 3

Læs mere

Radio / CD. Casablanca CD51. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Casablanca CD51. Betjeningsvejledning Radio / CD Casablanca CD51 Betjeningsvejledning 2 Åbnes her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS ITALIANO 16 15 14 13 12 11 10 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast til

Læs mere

Radio / CD. Los Angeles MP71. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Los Angeles MP71. Betjeningsvejledning Radio / CD Los Angeles MP71 Betjeningsvejledning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1

Læs mere

Radio/Navigation. TravelPilot RNS 149. Betjeningsvejledning

Radio/Navigation. TravelPilot RNS 149. Betjeningsvejledning Radio/Navigation TravelPilot RNS 149 Betjeningsvejledning Oversigt over apparatet 170 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 Oversigt over apparatet 1 Open-taste, åbner betjeningsdelen. 2 Volumenkontrol.

Læs mere

Radio / CD. San Francisco CD70. Betjeningsvejledning

Radio / CD. San Francisco CD70. Betjeningsvejledning Radio / CD San Francisco CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ITALIANO SVENSKA PORTUGUÊS ESPAÑOL NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH 1 2 3 4 5 6 14 13 12 11 10 9 8 7 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast, til åbning

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT MALAGA CD36 http://da.yourpdfguides.com/dref/3308482

Din brugermanual BLAUPUNKT MALAGA CD36 http://da.yourpdfguides.com/dref/3308482 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 i brugermanualen (information,

Læs mere

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC. Woodstock DAB52. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC. Woodstock DAB52. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com DAB-Radio / CD / MP3 / MMC Woodstock DAB52 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON CD 413 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701436

Din brugermanual VDO DAYTON CD 413 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701436 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310

Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310 Radio / CD / MP3 Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 17 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH

Læs mere

Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310

Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Radio / CD / MP3 Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 3 5 1 2 4 6 7 10 9 11 8 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS

Læs mere

Casablanca CD

Casablanca CD Radio / CD Casablanca CD52 7 642 290 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 4 3 5 16 15 6 14 13 7 8 9 12 11 10 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA

Læs mere

Woodstock DAB54 7 644 708 310

Woodstock DAB54 7 644 708 310 Radio / DAB / CD / MMC / MP3 Woodstock DAB54 7 644 708 310 Betjeningsvejledning PocketDAB 2004 http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b.

Læs mere

Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310

Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310 Radio / CD Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 4 3 5 16 15 6 14 13 7 8 9 12 11 10 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH

Læs mere

Istanbul C

Istanbul C Radyo / Kasetçalar - Radio / Cassette Istanbul C73 7 643 815 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her DANSK ENGLISH FRANÇAIS NEDERLANDS PORTUGUÊS ESPAÑOL ITALIANO DEUTSCH TÜRKÇE 1 2

Læs mere

Radiophone. Antares T60. Betjeningsvejledning

Radiophone. Antares T60. Betjeningsvejledning Radiophone Antares T60 Betjeningsvejledning APPARATOVERSIGT 2 3 4 5 6 7 8 1 9 16 15 14 13 12 11 10 2 APPARATOVERSIGT 1 Volumenknap, tænd-/slukknap 2 SRC-tast, kildevalg mellem radio, Multi CD (hvis tilsluttet)

Læs mere

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC/SD. Woodstock DAB 53. Betjeningsvejledning.

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC/SD. Woodstock DAB 53. Betjeningsvejledning. DAB-Radio / CD / MP3 / MMC/SD Woodstock DAB 53 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her DANSK ENGLISH DEUTSCH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PORTUGUÊS ESPAÑOL FRANÇAIS NEDERLANDS ITALIANO 16 SVENSKA

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307972

Din brugermanual BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307972 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Los Angeles MP Toronto MP

Los Angeles MP Toronto MP Radio / CD / MP3 / MMC Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 13 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O C E N T E R 2 3 0 0 1 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310

Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310 Radio CD MP3 WMA Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Betjeningselementer 1 On-/Off-knap Kort tryk: Deaktivering

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Car Radio CD MP3. Hamburg MP57 7 647 633 310

Car Radio CD MP3. Hamburg MP57 7 647 633 310 www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Instrucciones de manejo Instruções de serviço Betjeningsvejledning Instrukcja obsługi Návod k obsluze Návod na obsluhu Indholdsfortegnelse

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT VIKING TMC 148 DK

Din brugermanual BLAUPUNKT VIKING TMC 148 DK Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt. Car Radio CD USB Bluetooth www.blaupunkt.com Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt. Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

Heidelberg CD

Heidelberg CD Radio / CD Heidelberg CD52 7 642 280 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 4 3 5 16 15 6 14 13 7 8 9 12 11 10 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O S O U N D C E N T U R Y 1 BeoSound Century er et fascinerende lille og dog forbløffende kraftigt musiksystem med indbyggede højttalere og tre integrerede audiokilder: CD-afspiller, radio og kassettebåndoptager.

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

TravelPilot Navigation Radio/CD. TravelPilot DX-R70. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

TravelPilot Navigation Radio/CD. TravelPilot DX-R70. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com TravelPilot Navigation Radio/CD TravelPilot DX-R70 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD Apparatoversigt 226 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 16 15 14 13

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT TP DX-R70 T RECHNER http://da.yourpdfguides.com/dref/3312257

Din brugermanual BLAUPUNKT TP DX-R70 T RECHNER http://da.yourpdfguides.com/dref/3312257 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto RADIOEN DANCE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto RADIOEN DANCE SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto RADIOEN DANCE Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Radio....................................... Radio - Oversigt............................... Vigtige informationer.........................

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING CAD-381 BLUETOOTH 11 1 2 3 15 14 12 BETJENINGSVEJLEDNING BILSTEREO MED CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA AFSPILLER MED PLL FM STEREO RADIO 13 RDS 4 (1-6) FRONT AUX INDGANG Bluetooth Funktion til Mobiltelefon AFTAGELIGT

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

DAB-VW1 brugermanual. VW AutoDAB interface DAB-VW1. www.autodab.dk. Ukompliceret DAB integrering. Designed and engineered in the UK

DAB-VW1 brugermanual. VW AutoDAB interface DAB-VW1. www.autodab.dk. Ukompliceret DAB integrering. Designed and engineered in the UK Ukompliceret DAB integrering DAB-VW1 brugermanual VW AutoDAB interface DAB-VW1 Caravelle 2010> Scirocco 2008> EOS 2007> Tiguan 2007> Golf 2004> Touran 2004> Jetta 2004> Touareg 2010> Multivan 2003> Transporter

Læs mere

Indhold Indhold Introduktion Før første brug Sikkerhedstips Displaybeskeder Oversigt over fjernbetjening Betjening og taster TIL/FRA Piletaster

Indhold Indhold Introduktion Før første brug Sikkerhedstips Displaybeskeder Oversigt over fjernbetjening Betjening og taster TIL/FRA Piletaster DANSK 54 Indhold Indhold 1 Introduktion 2 Før første brug 2 Sikkerhedstips 2 Displaybeskeder 3 Oversigt over fjernbetjening 3 Betjening og taster 4 TIL/FRA 4 OK 5 Piletaster 5 Tilbagetasten 5 BAND 6 LINK

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

Navigation Radio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Betjenings- og monteringsvejledning. www.blaupunkt.com

Navigation Radio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Betjenings- og monteringsvejledning. www.blaupunkt.com Navigation Radio CD E TravelPilot TravelPilot Rome NAV55E Betjenings- og monteringsvejledning www.blaupunkt.com Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...3 Om din sikkerhed...3 Medfølgende

Læs mere

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 FOR SIKKER OG BEDST VIRKEMÅDE -------------------- 2 BESKRIVELSE AF FUNKTIONER ----------------------

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning

www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 1 -tast Oplåsning

Læs mere

KNAPPER OG KONTROLLER

KNAPPER OG KONTROLLER COMPACT DIGITAL AUDIO KNAPPER OG KONTROLLER 12 1 2 3 13 8 10 15 11 16 26 SCN OPEN A/PS DISP MU BND MD 1 PAU 2 INT 3 RPT 4 RDM 5 6 PTY TA AF 14 9 19 20 21 22 23 24 7 6 5 25 4 (1-6) 1. POWER TÆND / SLUK

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING CAU-420 4 (1-3) 4 (4-6) 3 9 2 16 17 18 15 21 20 19 14 10 1 BETJENINGSVEJLEDNING BILSTEREO MED MP3/WMA AFSPILLER MED PLL FM STEREO RADIO 7 6 12 RDS 8 INDGANGE FOR USB / SD- / MMC-KORT FRONT AUX INDGANG

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING CAU-15 AUX IN 10 1 2 3 15 11 7 5 16 9 2 BETJENINGSVEJLEDNING AUX IN BILSTEREO MED MP3/WMA AFSPILLER MED PLL FM STEREO RADIO 12 8 25 RDS INDGANGE FOR USB (1-6) / SD- / MMC-KORT FRONT AUX INDGANG AFTAGELIGT

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 14 11 12 13 12 11 10 9 1 MENU-tast Kort tryk: Åbn/luk brugermenu Langt tryk:

Læs mere