Din brugermanual BLAUPUNKT LONDON RDM 126

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual BLAUPUNKT LONDON RDM 126 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310303"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract:. 10 Nyttig læsning Trafiksikkerhed.. 10 Montering Telefon-Mute Sub out Tilbehør Ibrugtagning af bilradioen..... Ændring af Scan-tiden. Skift fra stereo til mono (FM). 16 PTY - Programtype Programtype...

3 CD og Changer (CDC) Aktivering af CD-området Ilægning af CD'er Udtagning af CD'er Valg af musiknumre MIX Aktivering af CDC-området Valg af CD'er og musiknumre MIX. 24 Valg af display visning Lagring af display visning SCAN..

4 25 TPM - Track-Program-Memory.. 25 CD-navne Sletning af CD-navnet Sletning af TPM-lageret og CD-navnet med DSC-UPDATE Tyverisikring med KeyCard Udtagning af KeyCard Indkodning af 2. KeyCard / reservekort Visning af data til radiopasset Optisk visning af tyverisikringen Pleje af KeyCard Trafikradio med RDS-EON Trafikradio (førsteret) tænd/sluk. 18 Signaltone 19 Afbrydelse af signaltonen. 19 Automatisk start af Search-funktion Indstilling af lydstyrken for trafikmeldinger og advarselssignal Indstilling af GEO for trafikradio og signaltone...

5 . 19 Valg af lydkilde Radiodrift med RDS. 13 AF - Alternativ Frekvens REG - regionalradio Valg af bølgelængdeområde. 13 Finjustering Blade i rækken af stationer (kun FM) Skift mellem hukommelsesniveauerne (FM) Lagring af stationer Programmering med DSC Traffic Memo (TIM) Advarsel TIM-modtagelse / justering af TIM-tider 20 Kalde gemte trafikmeldinger frem TIM-optagelse i.f.m. slukket radio Deaktivering af TIM-optagelse Advarsel Afbrydelse af TIM-optagelsen i.f.m. bilvask...

6 Appendix Tekniske data PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Kort instruktion 1 Tænd / sluk med ON: Tryk på ON. Husk at lægge KeyCard i, inden der tændes for radioen. Lydstyrken svarer til de indlæste værdier. Aktivering af radioen i. f.m. afbrudt tænding Når tændingen er blevet afbrudt og KeyCard er lagt ind i radioen gås der frem på følgende: Tryk på ON efter at du har hørt signaltonen. Herefter aktiveres radioen. Efter en time kobler apparatet automatisk fra for at skåne batterierne. 2 VOL+ / VOLÆndring af lydstyrken. Når radioen er blevet tændt, vil lydstyrken svare til de indlæste værdier (VOL FIX). Ændring af lydstyrken: Se under afsnittet "Programmering med DSC". 3 Lynhurtig dæmpning af lydstyrken. Når der trykkes på -tasten, tones der lynhurtigt ned for lydstyrken. I displayet kommer der til at stå "MUTE" (tavs). Funktionen ophæves ved at trykke på -tasten eller VOL+. Trykkes der derimod på VOL-, vil den normale lydstyrke komme til at ligge (mute)-lydstyrken. under Mute-lydstyrken kan programmeres på følgende måde: stil lyden på den ønskede værdi i 2 sek. (signaltone). tryk på Denne lydstyrke vil komme til at svare til Mute-lydstyrken i hukommelsen. Tillægsfunktioner Hukommelsestast i DSC-menuen. 4 FMTtast Tryk på I, II og T (Travelstore) for at skifte mellem de enkelte hukommelsesniveauer. Når der trykkes på FMT-tasten, skifter radioen automatisk til FMområdet. Tillægsfunktioner med FMT De stationer (i alt 6), der går bedst igennem, kan gemmes med Travelstore på følgende måde: Tryk på FMT, indtil signaltonen kan høres og displayet viser "T-STORE". Når "T-STORE" toner bort, er den pågældende station blevet indlæst i hukommelsen. 5 M L-tast valg af mellem- og langbølge. Tænd / sluk med KeyCard: Radioen skal forinden være aktiveret via ON. Oplysning: Læs informationerne under afsnittet "Tyverisikring med KeyCard". Tænd / sluk via tændingen: Radioen kan tændes og slukkes via bilens tændingsmekanisme, hvis den er blevet installeret med henblik herpå. Når tændingen er blevet afbrudt, høres en signaltone til påmindelse om, at KeyCard skal udtages, inden bilen forlades. 4 6 Vippe Radio CD Changer (option) / ned Valg af musiknummer op: Tryk kort på tasten. CUE - spoling frem (hørbart): Vedvarende tryk på tasten efter behov. ned: Tryk på tasten to eller flere gange efter hinanden. Nystart af musiknummeret: Tryk kort på tasten. REVIEW - spoling tilbage (hørbart): Vedvarende tryk på tasten efter behov. <</>> gradvis ned/op, når AF er slukket <</>> der kan blades i rækken af stationer, når AF er aktiveret f.eks. P1, P3.... Spoling tilbage, kan høres (REVIEW). Vedvarende tryk på tasten efter behov. 5 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS Hurtigt fremløb, kan høres (CUE). Vedvarende tryk på tasten efter behov. ITALIANO Stationssøgning op ned / op ned hvis der trykkes på én gang, starter musiknummeret forfra. Valg af musiknummer Valg af CD'er op FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Tillægsfunktioner (vippe): Yderligere justeringsmuligheder med AUD D GEO C DSC- MODE B PTY > Den pågældende funktion skal være blevet aktiveret forinden. 7 Display a d) FM e) 6 f) I, II, T g) CD-IN h) i) lo j) AF k) TA l) TP m) PTY n) MIX d b e f g hi j k l m o) TPM p) T5 n o - Bølgelængdeområde - Stationsknapper (1-6) - Hukommelsesniveau I, II eller Travelstore - CD'eren er lagt i - Stereo - Search-funktionens følsomhed - Alternativ frekvens i.f.m. RDS - Trafikmeldinger har førsteret - Trafikradio (modtages) - Programtypen er aktiveret - afspilning af CD-numre i vilkårlig rækkefølge - CD-numre udvælges og indlæses i hukommelsen - 5. CD-nummer gengives Ilægning af KeyCard KeyCardtungen køres ud og kortet lægges i. Husk, at kontaktfladen skal vende opad. Kortet køres ud igen ved at trykke på tungen. Læs også oplysningerne under afsnittet "Tyverisikring med KeyCard". KeyCard-tungen blinker Når radioen er slukket og KeyCard er taget ud, blinker tungen (optisk tyverisikring) efter forudgående indstilling. Yderligere informationer: Se under "Programmering med DSC". Blinkene ophører i det øjeblik tungen køres ind igen. 9 SC/MIX Radio Scan Tryk kort på SC/MIX "FM SCAN" og navnet på stationen blinker skiftevis. Derefter følger en kort gennemspilning af de FM-stationer, der kan modtages. p 8 Tyverisikring med KeyCard Apparatet fungerer kun sammen med et KeyCard.

7 c a) NDR2 - Stationsbetegnelse b) VIVALDI - CD-navn eller c) 1 : 52 - Tid (afspillet tid) og nummer (CD-nummer i Changer-området, option) KeyCard 6 CD MIX "MIX" i displayet angiver, at MIX-funktionen er aktiveret. MIX-funktionen afspiller CD-numrene i vilkårlig rækkefølge. MIX tændes / slukkes ved kort at trykke på SC/MIX. CD-Scan Tryk på SC/MIX i ca. 2 sek. Signaltonen høres, displayet viser "CD-SCAN". Derefter følger en kort gennemspilning af CD-numrene. CD-Scan afbrydes ved at trykke på SC/MIX. MIX MAG CD-numrene udvælges og afspilles i vilkårlig rækkefølge. MIX OFF MIX-funktionen er inaktiv. Tryk på SC/MIX, indtil den ønskede funktion kommer til syne i displayet. CD-Scan Tryk på SC/MIX i ca. 2 sek. Signaltonen høres, displayet viser "CDC-SCAN". Derefter følger en kort gennemspilning af CD-numrene. CD-Scan afbrydes ved at trykke på SC/MIX. CD og CDC (option) Sletter CD-numrene i TPM-hukommelsen. ; TPM (Track-Program-Memory) Udvælger numre og gemmer disse i hukommelsen i forbindelse med CDog CDC-afspilning. For hver driftsart kan apparatet administrere op til 30 CD'er. Læs desuden afsnittet om "TPM-programmering". ITALIANO PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS 7 FRANÇAIS Preset Scan Tryk på SC/MIX i ca. 2 sek. Signaltonen høres og "SCAN" og navnet på den pågældende station blinker på skift. Derefter følger en kort gennemspilning af stationerne i hukommelsen. Scan / Preset Scan afbrydes ved at trykke på SC/MIX. Changer (CDC), option MIX CD CD-numrene afspilles i vilkårlig rækkefølge. CD-udvælgelsen sker i numerisk rækkefølge : lo / CLR Radio Search-funktionens følsomhed justeres ved at trykke på tasten. Skifte mellem mono/stereo: Tryk på tasten i ca. 2 sek. og afvent signaltonen. I forbindelse med monoafspilning slettes stereosymbolet. ENGLISH DEUTSCH < TIM (Traffic Memo) Afspilning af trafikmeldinger fra hukommelsen. Tryk kort på TIM. Trafikmeldinger med førsteret tændes/ slukkes ved at trykke på TIM i ca. 2 sek. "TA" (Traffic Announcement) i displayet betyder, at radioen kun sender trafikudsendelser. = AF Radio Alternativ frekvens for RDS-området: Når "AF" kommer til syne i displayet, søger radioen automatisk en bedre frekvens til det aktuelle program ved hjælp af RDS-funktionen. AF tændes/slukkes ved kort at trykke på AF-tasten. Regionalfunktionen tændes/slukkes ved at trykke på AF-tasten i ca. 2 sek. Signaltone høres og displayet viser "REG-ON" eller "REG-OFF" (se REGregionalradio). CD Skift mellem visning af navn og tid (numrenes spilletid): Tryk kort på AF. CDC (option) Skift mellem visning af navn, tid (numrenes spilletid) og nummer (CD-nummer): Tryk kort på AF. > PTY Programme Type - Programtype Med PTY-funktionen forvandles stationstasterne til programtypetaster. Med stationstasterne kan man vælge programtyper, som f.eks. NYHEDER, SPORT, POP, osv.? SRC SRC (Source = kilde) Når CD'en er blevet lagt i,ke situationer. Advarselssignaler fra f.eks. politi og brandværn skal kunne opfattes i tide af bilens passagerer. Skru derfor ned for lyden under kørslen. Telefon-Mute Er din bil udstyret med biltelefon, kan lyden fra radioen eller CD-spilleren kobles fuldstændig fra, hvis du får et opkald eller selv ønsker at benytte telefonen (Mute-funktion). I displayet vilkke KeyCard-tungen ind. Hvis du ikke ønsker at benytte dig af blinkefunktionen på noget tidspunkt, skal DSCmenuen stå på "LED OFF". Pleje af KeyCard Sørg for, at kortets kontaktflader er frie for snavspartikler. Dette vil sikre fejlfrie funktioner. Direkte berøring af kontaktfladerne bør så vidt muligt undgås. Kortet rengøres med en tot vat og lidt rensesprit efter behov. Med SRC (Source = kilde) kan der vælges mellem følgende lydkilder: Radio, CD eller CDC (AUX) Hvis du har fået tilsluttet en Blaupunkt-Changer af typen CDC-A 05 eller -F 05, kan AUX ikke udvælges. DSC-menuen skal stå på "AUX ON". CD udvælges efter at disken er blevet lagt i. Skift til anden lydkilde: Tryk kort på SRC. 12 Radiodrift med RDS (Radio Data System) Med Radio Data System får radiooplevelsen på FM en helt ny dimension. Flere og flere radiostationer er begyndt at sende RDS-informationer ud sideløbende med de normale programmer. Så snart de pågældende programmer er blevet identificeret, vil stationernes betegnelse (f.eks. P1) komme til syne i displayet, evt. også med regionalt kendetegn. Med RDS omdannes stationstasterne til programtaster. Du ved nu, hvilket program du modtager og har mulighed for at foretage målrettet udvælgelse af udsendelserne. Der er yderligere fordele forbundet med RDS: Valg af bølgelængdeområde Der kan vælges mellem følgende områder: FM 87,5-108 Mhz, MB khz og LB khz. Skift til det ønskede område med FMT eller M L. Hvis du ønsker at skifte mellem MB og LB trykker du på M L. Hvis modtagelsen af programmet bliver stadig ringere, vælges andet program. REG - regionalradio Nogle af radioens programmer sendes som regionalprogrammer på bestemte tidspunkter af døgnet. Hvis du modtager et bestemt regionalt program og gerne vil blive i frekvensområdet, skal du trykke på AF i ca. 2 sek. Herefter kommer der til at stå "REG ON" i displayet. Hvis du derimod forlader regionalprogrammernes frekvensområde eller ønsker at benytte dig af RDS-servicen i fuldt omfang, skal du skifte til "REG OFF". Tryk på AF i ca. 2 sek., indtil "REG OFF" kommer til syne i displayet. Stationssøgning / AF - Alternativ Frekvens AF-funktionen (Alternativ Frekvens) søger automatisk den bedste frekevens til den aktuelle udsendelse. Funktionen er klar, når der står "AF" i displayet. AF - tænd/sluk: tryk kort på AF. Medens der søges efter programmet med den bedste modtagelse, kan lyden på de aktuelle radioudsendelser kobles fra. 13 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA Tryk på /. Bilradioen starter automatisk sin søgning efter næste station. Vedvarende tryk på eller er ensbetydende med hurtig søgning (frem/tilbage). NEDERLANDS Finjustering ITALIANO FRANÇAIS "SEARCH" toner bort, så snart apparatet har fundet en alternativ frekvens eller efter gennemløb af frekvensbåndet.

8 ENGLISH Hvis der kommer til at stå "SEARCH" i displayet i det øjeblik der tændes for apparatet eller en af frekvenserne i hukommelsen kaldes frem, vil apparatet automatisk begynde at søge efter en alternativ frekvens. Herefter vil "REG ON" eller "REG OFF" komme til syne i displayet hver gang du tænder for radioen. DEUTSCH Radiodrift med RDS (Radio Data System) Blade i rækken af stationer (kun FM) Med << >> kan du kalde stationer frem fra frekvensområdet. Du har mulighed for at blade i rækken af stationer med >> (frem) eller << (tilbage) til udvælgelse af det ønskede program. En forudsætning er dog, at stationerne tidligere er blevet modtaget mindst én gang og at "AF" er blevet aktiveret (toner frem i displayet). Start f.eks. Travelstore ved at trykke på FMT i 2 sek. Herefter vil der ske et frekvensgennemløb så længe displayet viser "T-STORE". Hvis "AF" ikke lyser, trykkes der på AF. Forudsætningerne for stationsudvælgelse med << >> er nu opfyldt. Lagring af stationer I FM-området har du mulighed for at gemme seks radiostationer pr. hukommelsesniveau (I, II, T). Hertil benyttes stationsknapperne 1, 2, 3, 4, 5, 6. I hhv. mellem- og langbølgeområdet kan der ligeledes gemmes seks stationer. Vælg bølgelængdeområde med FMT eller M L. Find den ønskede station ved hjælp af vippen (automatisk / eller manuelt << >>). Stationssøgning op ned gradvist nedad (når der er slukket for "AF") gradvist opad (når der er slukket for "AF") Manuel justering med << >> For at kunne foretage en manuel justering, skal der være slukket for AF- og PTY-funktionen (ingen visning i displayet). Funktionerne afbrydes ved at: trykke på hhv. AF og PTY. Manuel justering: Tryk på << >> til gradvis ændring af frekvensen (op/ned). Vedvarende tryk på << >> (venstre eller højre side) er ensbetydende med et hurtigt frekvensgennemløb. Tryk på den pågældende stationsknap, indtil du igen kan høre programmet (efter ca. 2 sek.) eller signaltonen. Den pågældende radiostation er nu blevet gemt i hukommelsen. Displayet angiver, hvilken knap du har trykket på. Bemærk: Hvis du vælger en radiostation, der allerede er blevet gemt i hukommelsen, vil både stationsknappen og hukommelsesniveauet blive oplyst (blink), hvis du skulle befinde dig på et andet hukommelsesniveau. Skift mellem hukommelsesniveauerne (FM) Du kan skifte mellem hukommelsesniveauerne I, II og T, hvis du ønsker at gemme eller kalde radiostationerne frem. Det aktuelle hukommelsesniveau vil tone frem i displayet. Tryk på FMT, indtil det pågældende hukommelsesniveau vises i displayet. 14 Automatisk lagring af de stærke- Skanning af gemte stationer ste stationer med Travelstore med Preset Scan De seks FM-stationer, der går bedst igennem, vil automatisk blive gemt i radioens hukommelse (sorteres efter feltstyrke), hvis dette ønskes. Denne funktion benytte især af dem, der rejser meget. Tryk på FMT i 2 sek. Displayet viser "T-STORE". FM-stationerne udvælges automatisk og gemmes på niveau "T" (Travelstore). Når det er sket, vil radioen tune ind på den stærkeste station i rækken. En anden mulighed er at gemme radiostationerne manuelt på Travelstore-niveau (se "Lagring af stationer"). Preset Scan skanner de stationer, der er blevet gemt i hukommelsen. Dette gælder for samtlige bølgelængdeområder. Aktivering af Preset Scan: Tryk på SC/MIX i ca. 2 sek. Herefter tunes der kort ind på alle stationerne i hukommelsen. Frekvensen og navnet på de pågældende stationer vil blive oplyst i displayet. Hvis du ønsker at lytte til en bestemt station, afbrydes Preset Scan ved at: trykke på SC/MIX. Ændring af Scan-tiden Scan-tiden kan justeres fra 5 til maksimalt 30 sek. Yderligere oplysninger om ændring af Scantiden under afsnittet "DSC-programmering - SCANTIME". Ændring af Search-funktionens følsomhed Du har mulighed for at foretage ændring af Search-funktionens følsomhed. Når der i displayet står "Io" betyder det, at der kun søges efter stationer med god modtagelse (ringe følsomhed). Der kan slukkes for "Io", således at der også vil blive søgt efter stationer med ringere modtagelse (højere følsomhed). Følsomhedsgraden kan indstilles separat for hvert trin (læs også afsnittet om "Programmering med DSC"). Valg af radiostationer fra hukommelsen Gemte stationer kan vælges efter behov ved at trykke på de pågældende knapper. Vælg bølgelængdeområde med FMT eller M L og hukommelsesniveau for FM. Tryk på FMT, indtil det pågældende niveau kommer til syne i displayet. Tryk på stationsknappen. Skanning af radiostationer med Radio-Scan Med Radio-Scan kan du få oplyst de stationer, der kan modtages. Scan aktiveres, ved at trykke på SC/MIX. Den aktuelle frekvens eller stationens betegnelse (......) begynder at blinke i displayet. Mens der søges, vil ordet "SCAN" være synligt i displayet. Udvælgelse af station/deaktivering af Scan: Tryk på SC/MIX. 15 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Hvis der ikke udvælges en radiostation, vil Scan-funktionen automatisk blive afbrudt efter frekvensgennemløbet. Herefter tunes der ind på den station, du sidst har lyttet til. DEUTSCH Skift fra stereo til mono (FM) Hvis modtagelsen er dårlig, kan der skiftes til mono: Tryk på Io i ca. 2 sek. Ved monoafspilning slettes tegnet for stereo i displayet ( ). Radioen skifter automatisk til stereoafspilning, når der tændes for den. Er modtagelsen her for dårlig, skiftes der automatisk til monoafspilning igen. Programtype Med << >> oplyses den senest valgte programtype, hvorefter der kan udvælges en ny. Stationsknapperne 1-6 benyttes til at kalde gemte programtyper frem. PTY skal dog være blevet aktiveret forinden. Med DSC kan der vælges mellem en tysk eller engelsk sprogversion (se under "Programmering med DSC - PTY LANG"). De enkelte programtyper fremgår af listen. De fedttrykte bogstaver er identiske med PTY-visningen i displayet.

9 NEWS nyheder CURRENT AFFAIRS politik INFORMATION spec. tekstudsendelser SPORT sport EDUCATE undervisning DRAMA hørespil + litteratur CULTURE kultur SCIENCE videnskab VARIED underholdning POP MUSIC popmusik ROCK MUSIC rockmusik M.O.R. M underholdningsmusik LIGHT M L-klassisk CLASSICS E-klassisk OTHER M spec. musik Fri kapacitet på PTY 16 - PTY 30. Visning af stationens programart Tryk på PTY i ca. 2 sek. Efter signaltonen vil stationens aktuelle tilbud af programtyper blive oplyst. PTY-mærkningen mangler i tilfælde, hvor displayet viser "NO PTY". Visning af den valgte programtype Tryk på << eller >>. Displayet oplyser den senest valgte programtype. PTY - Programtype PTY er en del af RDS-tjenesten, som tilbydes af flere og flere radiosendere. Med PTYfunktionen har du mulighed for at udvælge FM-stationer af en bestemt programtype. Når du har besluttet dig for programtypen, udvælges stationerne med Search-funktionen eller Scan. Funktionen aktiveres / afbrydes ved at: trykke på PTY. Er funktionen blevet aktiveret, viser displayet den senest valgte programtype. Desuden vil der komme til at stå "PTY" nede i højre hjørne. 16 Udvælgelse af programtype a) med stationsknapperne Når PTY er blevet aktiveret, kan knapperne 1-6 benyttes til udvælgelse af de programtyper, som fabrikken har indlæst. Tryk på en af knapperne mellem 1 og 6. Inden for dette tidsrum vælges den nye programtype med << (frem) eller >> (tilbage). Tryk på SC. Derefter hører du kort de stationer, der kan modtages. Afbrydelse af SCAN-funktionen: Tryk på SC en gang til. høres det program, du senest har lyttet til. desuden næste afsnit om lagring af programtypen. Tryk på << eller >>. Displayet viser den senest valgte programtype i 3 sek. høres det program, du senest har lyttet til. kan dog indlæses andre programtyper efter behov. "PTY" aktiveres med PTY-tasten efter behov. Programtypen vælges med << >>. Tryk på en af tasterne (1-6), indtil signaltonen høres. vil det normale program kunne høres igen (f.eks. sek. (signaltone). vender herefter tilbage til forrige driftstilstand. sek. sek. du befinder dig i CD-modus og forlader området for den aktuelle trafikudsendelse, begynder radioen automatisk at pejle sig ind på en anden station med trafikradio. Hvis programmet ikke er blevet fundet efter ca. 30 sekunder, vil CD'eren ophøre med at spille og du vil høre en signaltone. Afbrydelse af signalet: Se ovenfor. Det betyder, at føreren af bilen orienteres løbende om trafiksituationen og passagererne på bagsædet generes mindst muligt. Justering: Når trafikmeldingen sendes indstilles balance- og faderfunktionen C med henblik på fremtidige trafikudsendelser. Indstilling af lydstyrken for trafikmeldinger og advarselssignal Lydstyrken er på forhånd blevet indstillet på fabrikken. Du kan dog ændre den ved hjælp af DSC (se afsnittet om "Programmering med DSC - TA VOL"). eller b) Ønsker du at afbryde signaltonen: trykker du på TIM i ca. 2 sek. (signaltone). Herefter vil "TA" blive slettet i displayet. Balance- og faderfunktionerne kan indstilles separat så længe trafikmeldingerne eller signaltonen varer. F.eks. kan det tænkes, at trafikmeldingen kun kan høres via højttaleren forrest til venstre. 19 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA Indstilling af GEO for trafikradio og signaltone NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Traffic Memo (TIM) Radioen er blevet udstyret med en digital sproghukommelse, der kan benyttes til automatisk optagelse af fire trafikmeldinger af i alt fire minutters varighed. Når "TP" kommer til syne i displayet, begynder radioen at optage trafikmeldingerne fra den pågældende station. Hvis trafikmeldingerne har førsteret (displayet viser "TA"), optager radioen ligeledes trafikmeldinger fra en af stationerne i senderkæden, som beskrevet under afsnittet om RDS-EON. Hvis displayet viser "TIM ON", efter at der er blevet slukket for apparatet, betyder det, at TIM-optagefunktionen er aktiveret. Herefter optager apparatet trafikmeldingerne i henhold til de indstillede TIM-tider (1,5 time før og efter). Desuden vil apparatet optage trafikmeldingerne i op til tre timer efter at der er blevet slukket for det. Gamle meldinger vil blive slettet, hvis de nye meldinger er meget lange. Hvis meldingen varer over fire minutter, siger displayet "OVERFLOW" og signaltonen lyder som tegn på, at meldingen ikke er blevet optaget i sin helhed. TIM-modtagelse / justering af TIM-tider Fare for beskadigelse af motorantennen i vaskeanlæg Hvis du har fået tilsluttet en motorantenne, bør du være opmærksom på oplysningerne herom i slutningen af kapitlet. Der kan vælges mellem to forskellige TIMtider (TIMER 1 og TIMER 2). TIMER 1 kan f.eks. benyttes til justering af starttidspunktet om morgenen og TIMER 2 til starttidspunktet efter fyraften. TIM-tiderne bør svare nogenlunde til de påtænkte starttidspunkter. Radioen begynder at optage trafikmeldingerne halvanden time inden. Den samlede optagelse kommer til at vare 3 timer. Bemærk: Motorantennen skal være kørt ud i den tid, optagelsen varer (3 timer). Læs instrukserne i slutningen af dette kapitel. Start 1,5 timer Motorantennen køres ud Indstillet TIM-tid 1,5 timer Slut Advarsel Justering af klokkeslættet i DSCmenuen Indstil klokkeslættet så præcist som muligt til sikring af fejlfrie TIM-funktioner. Husk at efterjustere klokkeslættet efter evt. strømafbrydelser. Tryk på DSC til visning af klokkeslættet. Tryk på << (timer) eller >> (minutter). Det indstillede klokkeslæt begynder at blinke. Hvis værdien ønskes ændret trykkes der på /. Efter finjusteringen eller DSC. trykkes der på Klokkeslættet er nu blevet indlæst i hukommelsen. Hvis du har trykket på, kan der arbejdes videre i DSCmenuen. I DSC-menuen vælges "TIMER 1" med vippen /. Den indstillede tid kaldes frem med << eller >>. displayet kan der f.eks. optaget kl at køre motorantennen ud. 21 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS TIM-optagelse i.

10 f.m. slukket radio og stil radioen på "TIM OFF" tryk på med / (ligger mellem kl. 23 og midnat). Når "TIM OFF" blinker trykkes der på. Hvis begge timere skal deaktiveres, stilles TIMER 2 ligeledes på "TIM OFF". Tryk på DSC. TIM-optagefunktionen vil hermed være afbrudt. Når radioen er blevet slukket, toner displayet bort og motorantennen køres ind. ITALIANO FRANÇAIS Indlæsning af tiden for TIMER 2 foretages på tilsvarende måde. ENGLISH Vælg << (timer) eller >> (minutter). Efter finjusteringen trykkes der kort på eller DSC. Tiden for TIMER 1 er nu blevet indlæst i hukommelsen. Gentagelse af meldingen: Tryk på en gang. Tidligere meldinger (f.eks. fra T4 til T3) vælges ved at trykke på et passende antal gange. Nye meldinger (f. eks. fra T2 til T3) vælges ved at to gange. trykke på Hurtig tekstafspilning (frem/tilbage) med angivelse af klokkeslættet opnås ved vedvarende tryk på << >>. Deaktivering af TIM-optagelse Der vil automatisk blive slukket for TIM-optagefunktionen, hvis bilradioen ikke har været aktiveret i 72 timer. Optagefunktionen aktiveres i det øjeblik der tændes for radioen igen. DEUTSCH Advarsel Risiko for beskadigelse af antennen i vaskeanlæg Hvis der slukkes for radioen i forbindelse med aktive TIM-funktioner, vil den automatiske motorantenne fortsat være ude. I forbindelse med slukket radio / aktive TIMfunktioner kan det ske, at antennen køres ud og evt. anretter skade, mens bilen befinder sig i vaskeanlægget. I følgende afsnit kan du læse om, hvordan man afbryder TIM-optagefunktionen. Afbrydelse af TIM-optagelsen i. f.m. bilvask Sluk for radioen inden bilen køres ind i vaskeanlægget. Toner displayet bort, afbrydes TIM-optagefunktionen og antennen kører ind af sig selv. Hvis displayet derimod viser "TIM ON", vil TIM-optagefunktionen være aktiv. Tryk på TIM. Displayet viser "STBY OFF". Forvis dig om, at antennen køres ind og forbliver i denne position, indtil der tændes for radioen igen. TIM-optagefunktionen vil nu være afbrudt og bilen kan køres ind i vaskeanlægget. Så snart der tændes for radioen, køres antennen automatisk ud igen (aktive funktioner). Bemærk: For en sikkerheds skyld bør der først tændes for radioen igen, når bilen er blevet kørt ud af vaskeanlægget. 22 Bilradioen kan benyttes til afspilning af CD'er. Desuden kan CD-afspilningen styres via en praktisk Blaupunkt CD-Changer af typen CDC-A 05 / -F 05. CDC-A 05 / CDC-F 05 følger ikke med ved leveringen, men kan købes hos specialisten. CD Udtagning af CD'er Tryk på i ca. 1 sek. (signaltone). CD'en køres ud. Grib aldrig forstyrrende ind i CD'ens automatiske ind- og udkøringsmekanisme. Hvis CD'en ikke udtages, vil den automatisk blive kørt ind igen efter ca. 30 sek. / Aktivering af CD-området Displayet viser "CD IN", når CD'en lægges i. Med SRC-funktionen kan der skiftes til anden lydkilde: Tryk på SRC, indtil CD kommer til syne i displayet. Valg af musiknumre Når CD'en er blevet kørt ind, viser displayet de forskellige CD-funktioner. Alle CD-numre kan udvælges og afspilles, medmindre "TPM" kommer til syne i displayet. Hvis det er tilfældet, kan der kun vælges numre, der er blevet gemt i hukommelsen med TPM-funktionen. Spoling tilbage, kan høres (REVIEW). Hold nede efter behov. Ilægning af CD'er Tænd for radioen. Læg CD'en i med en let bevægelse. Skriften skal pege opad. CD'en transporteres automatisk over i den rigtige afspilningsposition, hvorefter afspilningen kan begynde. Vippe fungerer således, at man kan springe flere musikstykker over ved at trykke på den et par gange. Displayet viser "T" (Track) og oplyser nummeret på den aktuelle musiktitel. MIX MIX-funktionen afspiller numrene på de enkelte CD'ere i vilkårlig rækkefølge. Funktionen er aktiv, når der står "MIX" i displayet. MIX tændes / slukkes ved at trykke på SC/MIX. 23 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO Spoling frem, kan høres (CUE). Hold nede efter behov. FRANÇAIS op ned hvis der kun trykkes på en enkelt gang, begynder nummeret forfra. Valg af musiknummer ENGLISH DEUTSCH CD og Changer (CDC) CDC MIX Med denne funktion afspilles CD-numrene i vilkårlig rækkefølge. MIX CD Numrene på den aktuelle CD'er afspilles i vilkårlig rækkefølge. De efterfølgende CD'er udvælges numerisk. MIX-rækkefølgen gælder for afspilningen af de enkelte numre. CD og CDC Aktivering af CDC-området Til aktivering af CDC-området skal der indføres et magasin med mindst en CD'er. Med SRC-funktionen skiftes der til anden lydkilde: Tryk på SRC, indtil "CDC" kommer til syne i displayet. Valg af display visning I forbindelse med afspilning af CD'er kan der vælges følgende display visninger: "NAME" "TIME" viser det indkodede navn, f.eks. MADONNA. angiver musiknummerets spilletid i minutter, f. eks. "2:32". Valg af CD'er og musiknumre MIX MAG CDC-A 05 / -F 05 CD'ens enkelte numre afspilles i vilkårlig rækkefølge. Den efterfølgende CD'er udvælges og afspilles osv. MIX OFF MIX-funktionen er inaktiv. CD'ens musiknumre afspilles i numerisk rækkefølge. I CDC-området desuden: "NUMBER" angiver diskens nummer, f.eks. "CD 8 T5". Omstilling af funktionen: Tryk på AF i forbindelse med CD-afspilning. Først oplyses display typen, dernæst følger den pågældende talværdi, f.eks. "TIME", 2:32". Hvis du har valgt "NAME" uden at have indlæst navnet på CD'en, viser displayet "CD PLAY". Læs i øvrigt afsnittet "Indkodning af CDnavn". Valg af CD'er op ned Valg af titel op: Tryk kort på tasten. CUE - spoling frem (kan høres): Tasten holdes nede. flere på hinanden følgende tryk Nystart af musiknummer: Tryk kort på tasten. REVIEW - spoling tilbage (kan høres): Tasten holdes nede. Omstilling af funktionen: Tryk på SC/MIX, indtil den ønskede funktion kommer til syne i displayet.

11 Når MIX er blevet aktiveret, viser displayet "MIX" ude i højre side. 24 Lagring af display visning Den foretrukne display visning kan gemmes, således at den toner frem på displayet hver gang radioen tændes. Vælg mellem følgende fremgangsmåder efter behov: Tryk på AF, indtil den ønskede display visning kommer til syne. Tryk på AF, indtil signaltonen kan høres. TPM Track-Program-Memory Med denne funktion kan du gemme og afspille dine favoritnumre. Administrerer maks. 30 CD'ere i CD-området og maks. 99 CD'ere i CDC-området. Lagring af musiknumre med TPM TPM-funktionen skal være deaktiveret, dvs. der må ikke stå "TPM" i displayet. For at funktionen kan aktiveres, skal du allerede have gemt et TPM-nummer i hukommelsen. Vælg mellem følgende fremgangsmåder: Tænd/sluk for TPM med TPM-tasten. Vælg nummeret (Track) med /. Herefter vil nummeret på titlen blive oplyst. CD-afspilning med TPM Der skal være tændt for TPMfunktionen (tændes/slukkes med TPM-tasten). De musiknumre, der er blevet gemt under "TPM", afspilles i opadstigende rækkefølge. Titler, der ikke er blevet gemt i hukommelsen med TPM, vil blive sprunget over. Sletning fra TPM-hukommelsen: CLR-funktionen (Clear = slette) kan benyttes til at slette enkelte numre, alle numre på CD'en eller hele TPM-hukommelsen. I CDC-området vil der desuden være mulighed for at slette TPM-hukommelsen for enkelte magasiner eller for dem alle sammen. "TPM" skal være aktiveret, når TPM-hukommelsen slettes (vises i displayet). Hvis TPMlageret er tomt, viser displayet "NO TPM". SCAN Spiller de første par takter af CD-nummeret. I forbindelse med CDC-funktionen skannes numrene på samtlige CD'ere. Aktivering af SCAN: Tryk på SC/MIX i ca. 1 sek. De første par takter af de forskellige numre afspilles i opadstigende rækkefølge. SCAN-funktionen afbrydes ved at trykke på SC/MIX. Herefter kan du fortsætte med det nummer, du senest har lyttet til. SCAN-funktionen kan også afbrydes ved at trykke på AUD, GEO, DSC, SRC, TPM,, << >> eller /. 25 PORTUGUÊS Tryk på TPM, indtil signaltonen kan høres. Musiknummeret er nu blevet indlæst i hukommelsen. I CDC-området angiver symbolet " " foran CD-navnet, at der er gjort brug af TPM-lagring. De efterfølgende musiknumre vælges med / og gemmes med TPM osv., som beskrevet ovenfor. Musiknumrene kan gemmes mens CD-afs- ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH pilningen står på. Der skal dog slukkes for "TPM" og "SCAN". Lagring af yderligere musiknumre med TPM foretages på tilsvarende måde. DEUTSCH CD a) Sletning af musiknumre fra TPM-hukommelsen: Tænd for TPM Udvælg musiknummeret (Track) med /. Tryk på CLR i ca. 2 sek., indtil "CLR TR" kommer til syne i displayet. CDC a) Sletning af musiknumre fra TPM-hukommelsen: Tænd for TPM Vælg titel (Track) med /. Tryk på CLR i ca. 2 sek., indtil displayet viser "CLR TR". d) Sletning af alle magasiner fra TPMhukommelsen: Tænd for TPM Tryk på CLR i ca. 24 sek., indtil displayet viser "CLR TPM". TPM er nu slettet for alle magasiners vedkommende. CD og CDC Titlen er nu blevet slettet. b) Sletning af CD'er fra TPM-hukommelsen: Tænd for TPM Tryk på CLR i ca. 8. sek, indtil displayet viser "CLR CD". Titlen er nu blevet slettet. b) Sletning af CD'er fra TPM-hukommelsen: Tænd for TPM Tryk på CLR i ca. 4 sek., indtil displayet viser "CLR DISC". CD-navne I CD-området har du mulighed for at navngive 30 og i CDC-området 99 CD'ere. Navnet (f.eks. VIVALDI) kommer til syne i displayet, hvis CD-afspilningen foregår i det driftsområde, hvor navngivningen har fundet sted. Det forudsættes, at du har valgt display visningen "NAME" med AF. Indlæsningen startes ved at trykke på DSC-tasten. "CD-NAME" eller "CDC-NAME" kommer til syne i displayet. Tryk på. Det første indlæsningsfelt blinker. Udvælg et tegn ved hjælp af vippen /. TPM er nu slettet for CD'ens vedkommende. c) Sletning af magasin fra TPMhukommelsen: Tænd for TPM Tryk på CLR i ca. 16 sek., indtil displayet viser "CLR MAG". TPM er nu slettet for CD'ens vedkommende. c) Sletning af TPM-hukommelsen for alle CD'er: Tænd for TPM Tryk på CLR i ca. 8 sek., indtil "CLR TPM" kommer til syne i displayet. TPM er nu slettet for magasinets vedkommende. TPM er nu slettet for alle CD'ers vedkommende. 26 Tryk på DSC. Tryk på /, indtil "CD UPD" eller "CDC UPD" kommer til syne i displayet. Tryk på << >>. Når opdateringen er afsluttet, viser displayet "NEXT CD" eller "NEXT MAG". 27 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA Herefter kommer versalierne (A-Z), specialtegnene og tallene 0-9 til syne efter hinanden. Gå over til den næste understreg med vippen << >> og vælg et tegn. På denne måde kan der vælges maks. 8 tegn i CD-området og maks. 7 tegn i CDCområdet. Indlæsningen afsluttes ved at for at gemme det indlæste trykke på i hukommelsen. Indlæsning af navnet afsluttes ved at trykke på DSC, hvorefter DSC-menuen forlades. Hvis du ønsker at navngive yderligere CD'ere lægger du en ny CD'er i (CDområde) eller vælger en ny CD'er i CDC-området. Navnet ændres/overskrives i forbindelse med indkodning og lagring af andre tegn. Sletning af CD-navnet Et CD-navn kan slettes via DSC. Tryk på DSC. Tryk på /, indtil displayet viser "CD NAME" eller "CDC NAME". Med DSC kan du slette TPM-lageret og CDnavnene. Med "CD UPD" eller "CDC UPD" (Update = opdatere) bekræftes de CD'ere, der skal beholde deres navn og TPMhukommelse. CD'en (eller magasinet med CD'en), hvis data skal bibeholdes, lægges i. NEDERLANDS ITALIANO Sletning af TPM-lageret og CDnavnet med DSC- UPDATE FRANÇAIS Tryk på CLR. Navnet slettes. DSC-menuen forlades ved at: trykke på DSC.

12 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Tryk på i ca. 2 sek. (CD-område/radio, CDC-område/Changer). CD'en eller magasinet køres ud igen. Læg næste CD'er/magasin i. Gå frem på samme måde med alle CD'ere/ magasiner, der skal bibeholde deres TPMhukommelse og CD-navn. Til sidst trykkes der på TPM i ca. 2 sek. Signaltone høres. Funktionen afsluttes ved at trykke på DSC. indstilles, inden det forlader fabrikken. hjælp af vippen og -tasten kan du nu udvælge og indstille de funktioner, der vil blive beskrevet i det følgende. De aktuelle værdier vil komme til at fremgå af displayet. KLOKKESLÆT Visning af det aktuelle klokkeslæt eller justering af samme. Under afsnittet "Traffic Memo (TIM) - justering af klokkeslættet i DSCmenuen" finder du en præcis beskrivelse af, hvordan justeringen foretages. TIMER 1 Til justering af den 1. TIMtid. Beskrives nærmere under afsnittet "Traffic Memo (TIM) - TIM-optagelse / justering af TIM-tider". Til justering af 2. TIM-tid (justering som hos Timer 1). af lyden i. f.m. tekstudsendelser kan foretages fra "SPEECH ". SPEECH 0: Musik/Speech slukket SPEECH 1: Lineær (bas, diskant, loudness på "0" SPEECH 2-4: Ved deaktiveret Loudnessfunktion kan der foretages SPEECH TIMER 2 CD/CDC NAME / << >> Valg af funktionen Værdierne indstilles / kaldes frem Kun relevant for CD-/CDCafspilning. Benyttes til navngivning af CD'ere. (Se afsnittet om "CD-navne". ) LOUDNESS Loudness-justering af de lave, dybe toner. LOUD 1 - ubetydelig forstærkning af lyden 28 grøn lys-orange... rød LED ON Der kan vælges mellem LED ON og LED OFF. Ved LED ON blinker KeyCardtungen til ekstra sikring af bilen. Apparatet slukkes og KeyCard fjernes forinden. Funktion til benyttelse af 2. KeyCard. Læs også oplysningerne under "Tyverisikring med KeyCard" - "Indkodning af 2. KeyCard". Læser de data, der gælder for KeyCard. Ved hjælp af kortet oplyser radioen forskellige data, som f.eks. navn, typenummer (76...) og mærkenummer. BEEP ANGLE S-DX READ KC S-LO Indstilling af Search-funktionens følsomhed ved nærmodtagelse LO 1 - høj følsomhed LO 3 - normal følsomhed 29 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA BRIGHT Displayets lysstyrke kan indstilles mellem 1 og 16. Der kan benyttes forskellige lysstyrker til hhv. dag- og nattetimerne. Indlæsning (nat): Tænd for bilens lygter og foretag justering af lysværdien. Indstilling af Search-funktiones følsomhed til fjernmodtagelse. DX 1 - høj følsomhed DX 3 - normal følsomhed NEDERLANDS Justering af den individuelle synsvinkel med -1, 0, +1. ANGLE indstilles på en sådan måde, at displayet kan læses uden større besvær. SCANTIME LEARN KC Fastsættelse af Scan-tiden (5-30 sek.) for radio, kassette og CD'er. ITALIANO Bekræftende lyd i forbindelse med funktioner, der kræver at der trykkes på tasten i over 1 sek. Lydstyrken kan indstilles fra 0-9 (0 = slukket). PTY LANG Der kan vælges mellem en TYSK og ENGELSK sprogversion. FRANÇAIS ENGLISH forskellige justeringer af lydstyrken, bas og diskant. Find ud af, hvilken SPEECH-indstilling passer bedst til dine behov. COLOUR (Variocolour) Gradvis tilpasning af apparatets belysning til belysningen på instrumentbrættet. Hvis kortet udtages, mens dataene læses, viser displayet "READ KC". Radioen spiller videre, men kan ikke betjenes, og reagerer kun, hvis der slukkes for den. Kortet lægges i påny. DEUTSCH Search-funktionens følsomhed kan indstilles separat for AM og FM. CD/CDC UPD Sletter TPM-hukommelsen og CD-navnene i CD- og CDC-området, for at skabe nye lagerpladser. (Se under "Sletning af TPM-lageret og CD-navne med DSC".) AUX Menupunktet vil ikke komme til syne i forbindelse med tilslutning af en CD-Changer (A 05 eller F 05). Står på AUX OFF ved leveringen. Ved tilslutning af eksterne apparater via AUX, skal der skiftes om til AUX ON. VOL FIX Justering af lydstyrken i forbindelse med aktivering af radioen. Lydstyrken indstilles med << >>. Hvis radioen står på "VOL 0", vil afspilningen foregå i den senest valgte lydstyrke. Oversigt over fabrikkens grundindstilling med DSC KLOKKESLÆT TIMER 1 TIMER 2 CD NAME LOUDNESS TA VOL SPEECH BEEP ANGLE BRIGHT COLOUR LED LEARN KC READ KC PTY LANG SCANTIME S - DX S - LO CD/CDC UPD AUX VOL FIX 0.00 TIM 7:00 TIM 17: grøn ON DEUTSCH (tysk) 10 sek. 1 1 OFF 0 DSC-programmeringen afsluttes og indstillingsværdierne gemmes ved at trykke på DSC. 30 Tekniske data Forstærker Udgangseffekt: 4 x 23 Watt i.h.t. DIN ved 14,4 volt 4 x 35 Watt max. power FM-følsomhed: FM - frekvensrespons: Hz CD FM - frekvensrespons: Hz Ret til andringer forbeholdes! 31 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS 0,9 µv ved 26 db Signal / støjafstand ITALIANO Tuner Bølgelængdeområder: FM : 87,5 108 MHz MB (MW) : khz LB (LW) : khz FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Appendix Blaupunkt-Werke GmbH Bosch Gruppe 5/96 Pf K7/VKD (DK) 32.

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT HAMBURG RCM 148 http://da.yourpdfguides.com/dref/3754362

Din brugermanual BLAUPUNKT HAMBURG RCM 148 http://da.yourpdfguides.com/dref/3754362 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACD 9850 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse... 7 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Radio / CD. Viking TMC 148. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Viking TMC 148. Betjeningsvejledning Radio / CD Viking TMC 148 Betjeningsvejledning Forklaring af de enkelte positionsnumre, se den korte oversigt 18 17 16 15 14 13 1 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT PARIS RCM 127 http://da.yourpdfguides.com/dref/3301298

Din brugermanual BLAUPUNKT PARIS RCM 127 http://da.yourpdfguides.com/dref/3301298 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5 Trafiksikkerhed...

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACR 3250 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Inholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 6 Hvad du absolut bør læse... 6 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Radio/Kassette. Flensburg CC 28. Betjeningsvejledning FLENSBURG CC 28 FM-T 1-5 ARI

Radio/Kassette. Flensburg CC 28. Betjeningsvejledning FLENSBURG CC 28 FM-T 1-5 ARI Radio/Kassette Flensburg CC 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL FF EJECT VOLUME FLENSBURG CC 28 TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5

Læs mere

Radio / Kassette. Montreux RCM 45. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Montreux RCM 45. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Montreux RCM 45 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse... 7 Trafiksikkerhed... 7 Montage/tilslutning... 7 Tyverisikringssystem

Læs mere

Radio / Kassette. Boston RCC 45. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Boston RCC 45. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Boston RCC 45 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 6 Hvad du absolut bør læse... 6 Trafiksikkerhed... 6 QuickOut... 6 Montage/tilslutning...

Læs mere

Radio / CD. München RDM 126. Betjeningsvejledning

Radio / CD. München RDM 126. Betjeningsvejledning Radio / CD München RDM 126 Betjeningsvejledning 3 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 9 Hvad du absolut bør læse... 9 Trafiksikkerhed... 9 Montering... 9 Telefon-Mute... 9

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT FLORIDA AG F DJ32 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307400

Din brugermanual BLAUPUNKT FLORIDA AG F DJ32 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307400 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Radio / CD. London CD70. Betjeningsvejledning

Radio / CD. London CD70. Betjeningsvejledning Radio / CD London CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1 2 3 4 5 6 ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 8 7 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast, til åbning af

Læs mere

Cleveland DJ A Cleveland DJ I

Cleveland DJ A Cleveland DJ I Radio / Cassette Cleveland DJ A Cleveland DJ I Betjeningsvejledning 14 13 12 11 1 2 3 4... 5 6 7 8 9 10 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse...

Læs mere

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com Radio / Cassette Caracas C12 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her ENGLISH

Læs mere

San Francisco RDM 169

San Francisco RDM 169 Radio / CD San Francisco RDM 169 Betjeningsvejledning Forklaring af positionsnumrene se kort instruktion 1 2 3 4 5 6 15 14 13 12 11 10 9 8 7 21 16 17 20 2 1 23 22 3 19 18 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion...

Læs mere

Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33

Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33 Radio / CD Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT PORTO CD34 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307857

Din brugermanual BLAUPUNKT PORTO CD34 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307857 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Lausanne RD 148 Nevada RD 148

Lausanne RD 148 Nevada RD 148 Radio / CD Lausanne RD 148 Nevada RD 148 Betjeningsvejledning 17 16 15 14 13 1 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 9 Nyttig læsning... 9 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON C30

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON C30 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70

Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70 Radio / CD Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1 2 3 4 5 6 ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 8 7 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Radio / Kassette. Sydney RCM 126. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Sydney RCM 126. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Sydney RCM 126 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 10 Hvad du absolut bør læse... 10 Trafiksikkerhed... 10 Montering... 10 Telefon-Mute...

Læs mere

Radio / Kassette / Changer. Pasadena DJ I. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette / Changer. Pasadena DJ I. Betjeningsvejledning Radio / Kassette / Changer Pasadena DJ I Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør vide... 7 Trafiksikkerhed... 7 Montage/tilslutning...

Læs mere

Bremen CD72 7 641 806 310

Bremen CD72 7 641 806 310 Radio / CD Bremen CD72 7 641 806 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 13 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 3

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT SAN FRANCISCO RDM 169 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310947

Din brugermanual BLAUPUNKT SAN FRANCISCO RDM 169 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310947 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310

Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310 Radio / CD Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 4 3 5 16 15 6 14 13 7 8 9 12 11 10 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH

Læs mere

Radio / CD. Los Angeles MP71. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Los Angeles MP71. Betjeningsvejledning Radio / CD Los Angeles MP71 Betjeningsvejledning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1

Læs mere

Dallas RMD 169 Texas DJ

Dallas RMD 169 Texas DJ Radio / MD Dallas RMD 169 Texas DJ Betjeningsvejledning 1 2 3 4 5 13 12 11 10 9 8 7 6 19 14 15 18 Option / tilbehør 2 1 21 20 3 17 16 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Fjernbetjening RC 08 (option)...

Læs mere

Albertville RCM 149 Zermatt RCM 149 Aspen DJ

Albertville RCM 149 Zermatt RCM 149 Aspen DJ Radio / Kassette Albertville RCM 149 Zermatt RCM 149 Aspen DJ Betjeningsvejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 Display Displayet har 3 visningsområder. Visningerne skifter

Læs mere

Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30

Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30 Radio / CD Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 3 5 1 4 6 7 8 FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC. Woodstock DAB52. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC. Woodstock DAB52. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com DAB-Radio / CD / MP3 / MMC Woodstock DAB52 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O C E N T E R 2 3 0 0 1 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50

Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50 Radio / CD Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS 16 15 14 13 12 11 10 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30

Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30 Radio / Kassette Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30 Betjeningsvejledning 2 Åbn her FRANÇAIS ITALIANO ESPAÑOL PORTUGUÊS SVENSKA NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH 1 3 5

Læs mere

Radiophone. Helsinki RTM 127. Betjeningsvejledning

Radiophone. Helsinki RTM 127. Betjeningsvejledning phone Helsinki RTM 127 Betjeningsvejledning Forklaring af positionsnumrene se kort instruktion 1 2 3 4 5 6 7 (PAC) 8 9 10 18 17 16 15 14 13 12 11 1 11 Fjernbetjening RCT 07 (tilbehør) 15 16 4 3 2 Indholdsfortegnelse,

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31

Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31 Radio / CD Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31 Betjeningsvejledning 2 Åbn her PORTUGUÊS FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH 2 1 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307972

Din brugermanual BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307972 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Radio/Navigation. TravelPilot RNS 149. Betjeningsvejledning

Radio/Navigation. TravelPilot RNS 149. Betjeningsvejledning Radio/Navigation TravelPilot RNS 149 Betjeningsvejledning Oversigt over apparatet 170 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 Oversigt over apparatet 1 Open-taste, åbner betjeningsdelen. 2 Volumenkontrol.

Læs mere

Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310

Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310 Radio CD MP3 WMA Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Betjeningselementer 1 On-/Off-knap Kort tryk: Deaktivering

Læs mere

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt. Car Radio CD USB Bluetooth www.blaupunkt.com Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 i brugermanualen (information,

Læs mere

Radio / Kassette. Köln RCM 126. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Köln RCM 126. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Köln RCM 126 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 10 Hvad du absolut bør læse... 10 Trafiksikkerhed... 10 Montage... 10 Telefon-Mute...

Læs mere

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt. Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT MALAGA CD36 http://da.yourpdfguides.com/dref/3308482

Din brugermanual BLAUPUNKT MALAGA CD36 http://da.yourpdfguides.com/dref/3308482 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O S O U N D C E N T U R Y 1 BeoSound Century er et fascinerende lille og dog forbløffende kraftigt musiksystem med indbyggede højttalere og tre integrerede audiokilder: CD-afspiller, radio og kassettebåndoptager.

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

MP3 GTP 01-MP3. Betjeningsvejledning

MP3 GTP 01-MP3. Betjeningsvejledning MP3 GTP 01-MP3 Betjeningsvejledning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Vend siden ? ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO 8

Læs mere

Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50

Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50 Radio / Kassette Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS 16 15 14

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Radio / CD. San Francisco CD70. Betjeningsvejledning

Radio / CD. San Francisco CD70. Betjeningsvejledning Radio / CD San Francisco CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ITALIANO SVENSKA PORTUGUÊS ESPAÑOL NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH 1 2 3 4 5 6 14 13 12 11 10 9 8 7 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast, til åbning

Læs mere

Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53

Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53 Radio / CD Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON CD 413 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701436

Din brugermanual VDO DAYTON CD 413 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701436 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Woodstock DAB54 7 644 708 310

Woodstock DAB54 7 644 708 310 Radio / DAB / CD / MMC / MP3 Woodstock DAB54 7 644 708 310 Betjeningsvejledning PocketDAB 2004 http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING CAD-381 BLUETOOTH 11 1 2 3 15 14 12 BETJENINGSVEJLEDNING BILSTEREO MED CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA AFSPILLER MED PLL FM STEREO RADIO 13 RDS 4 (1-6) FRONT AUX INDGANG Bluetooth Funktion til Mobiltelefon AFTAGELIGT

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Musiksystem Blues Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

Radio / Cassette. Minnesota DJ32. Betjenings- og monteringsvejledning.

Radio / Cassette. Minnesota DJ32. Betjenings- og monteringsvejledning. Radio / Cassette Minnesota DJ32 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING CAU-420 4 (1-3) 4 (4-6) 3 9 2 16 17 18 15 21 20 19 14 10 1 BETJENINGSVEJLEDNING BILSTEREO MED MP3/WMA AFSPILLER MED PLL FM STEREO RADIO 7 6 12 RDS 8 INDGANGE FOR USB / SD- / MMC-KORT FRONT AUX INDGANG

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -tast Oplåsning af aftageligt

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310

Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310 Radio / CD / MP3 Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 17 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH

Læs mere

CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 14 11 12 13 12 11 10 9 1 MENU-tast Kort tryk: Åbn/luk brugermenu Langt tryk:

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Swing Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Swing Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Musiksystem Swing Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

Radio / CD. Casablanca CD51. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Casablanca CD51. Betjeningsvejledning Radio / CD Casablanca CD51 Betjeningsvejledning 2 Åbnes her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS ITALIANO 16 15 14 13 12 11 10 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast til

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT 1 011 303 334 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT 1 011 303 334 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT 1 011 303 334 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 12 13 14 13 12 11 10 1 MENU-tast Kort tryk: Åbn/luk brugermenu Langt

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Car Radio CD MP3. Hamburg MP57 7 647 633 310

Car Radio CD MP3. Hamburg MP57 7 647 633 310 www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Instrucciones de manejo Instruções de serviço Betjeningsvejledning Instrukcja obsługi Návod k obsluze Návod na obsluhu Indholdsfortegnelse

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

Betjeningsvejledning. Dem at vælge, hvad De har mest lyst til.

Betjeningsvejledning. Dem at vælge, hvad De har mest lyst til. B E O S O U N D 9 0 0 0 1 BeoSound 9000, der er en -afspiller med indbygget radio, er det ultimative musiksystem. En teknologisk nyskabelse og et håndværksmæssigt mesterværk såvel som et smukt stykke kunst.

Læs mere

Quickstart Guide. Dansk

Quickstart Guide. Dansk Quickstart Guide Dansk Support: For produktregistrering, besøg venligst ION hjemmeside: ionaudio.com For de seneste oplysninger om dette produkt, kan du besøge hjemmesiden ionaudio.com/blockpartylive.

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension.

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310

Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Radio / CD / MP3 Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 3 5 1 2 4 6 7 10 9 11 8 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

Tillykke med dit nye Navigationssystem

Tillykke med dit nye Navigationssystem Tillykke med dit nye Navigationssystem BEMÆRK : Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon SKAL afspilles via blue-tooth Bilens originale USB kan bruges

Læs mere

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto RADIOEN DANCE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto RADIOEN DANCE SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto RADIOEN DANCE Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Radio....................................... Radio - Oversigt............................... Vigtige informationer.........................

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DAB og FM DIGITAL ADAPTER

DAB og FM DIGITAL ADAPTER DAB og FM DIGITAL ADAPTER Betjeningsvejledning International Receiver Company Now everybody can afford great design Tak for dit køb af et International Receiver Company produkt. Det er vores vision at

Læs mere

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL Rev.1 November 2009 Betjenings vejledning for RD 7000 DL Beskrivelse af RD 7000 Modtager Modtager RD 7000 15 12 10 11 12 18 19 20 21 22 RD 7000 funktioner 1 Tryk knapper. 2 LCD-display 3 Batteriklap 4

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560 BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K Model: SG560 Tak fordi du har købt SG560K, Et digital vildt kamera, for bedst mulige udnyttelse af alle funktionerne i dette vildtkamera, skal du læse alle anvisningerne

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003

Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003 DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FRA SOFTWARE VERSION 3.X Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.:

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere