Bestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde 3-2015"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde REFERAT KL HOTEL SCANDIC, ODENSE MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE Niclai Bestyrelsesmøde Niclai Niclai Niclai Peter Friis, Marc Nyeland, Kåre Fged, Palle Navntft, Jan Rune Jensen, Jens Lind, Michael W. Planeta, Lars Carlsen g Niclai Blm. Bent Clausen fra DIFs bestyrelse deltg i pkt. 0. AFBUD 60 MIN 0. MØDE MED BENT CLAUSEN FRA DIF BESTYRELSE ALLE Finansiering af DIF-idrætten Bent frtæller, at DIF plitisk arbejder på at sikre den frtsatte finansiering af idrætten. DIF mdtager tilskud fra versku ddet af Ltt g msætningen g derved verskuddet er faldende. Idrætten er hidtidig kmpenseret af Staten fr den manglende msætning, men DIF arbejder på en permanent løsning. Internatinal strategi DIF har med det nye plitiske prgram et ønske m, at specialfrbundene engagerer sig internatinalt. Peter frtalte, at DAFF bl.a. er repræsenteret med Kasper Lindén i IFAFs bestyrelse sm aktiv repræsentant. DIF har en pulje, der kan søges, hvis vi på et tidspunkt har ønske m at få en plitiker valgt ind i det eurpæiske eller internatinale frbund. Peter rienterede krt m situatinen i IFAF. Nyt plitisk prgram Bent frtalte krt m DIFs nye plitiske prgram frem md Målene er bl.a.: Verdens højeste idrætsdeltagelse Synliggør idrættens betydning i samfundet sundhed, integratin, fællesskab mv. Sikre tilbud med høj kvalitet Udvikle frivilligheden Skabe et mangfldigt idrætsbillede Arbejde visinært med elite g talentudvikling De fire fkusmråder de kmmende fem år er: Kvalitet Samarbejde Eliteidræt Faciliteter Visinsarbejdet DIF har i efteråret 2014 ffentliggjrt et visinssamarbejde med DGI mkring Visin Visinen mdøbes nu til Bevæg dig fr livet. Visinen går ud på, at i 2025 skal 50% af den danske beflkning være idrætsaktive i en frening, mens 75% af beflkningen generelt skal være idrætsaktive. Plitikerne på Christiansbrg vil meget gerne, at rganisatinerne samarbejder. Frivillighedsstrategi Bent frtalte m DIFs fkus på at specialfrbundene får indført en Frivillighedsstrategi. DAFFs Frivillighedsst rategi blev vedtaget 30. nvember 2014 g er ffentliggjrt g rundsendt til freningerne. Peter frtalte m vres frmandskngres i efteråret med Täby Flyers, der har str fkus på frivillige g rekruttering af disse. Ny Frdelingsnøgle Det blev talt m planerne med at revidere Frdelingsnøglen. Bent er med i arbejdsgruppen, der skal præsentere et frslag på d et kmmende årsmøde (maj 2016). Målet med revisinen af Frdelingsnøglen er, at ressurcerne skal flyttes fra det administrative g ud til idrætsaktiviteter.

2 DAFF Peter frtalte, at der generelt er gdt styr på tingene i DAFF. Den stre udfrdring er, at vi mister medlemmer i amerikansk fdbld g flag ftball. Fr amerikansk fdbld arbejdes der målrettet med at vende udviklingen i U12 g U14. Det er tanken, at medlemstilbagegangen skal vendes nedefra. Der er det største fremgang på U14. Udfrdringen fr flag ftball er, at der er str spredning på medlemmerne. Der er alt fra elitespillere, der er med i verden seliten til spillere, der gerne bare vil hygge sig med at spille nede i parken. Fr ca. 10 år blev fundamentet til flag ftball lagt via 2-3 årlige rkie stævner. Efter VIASAT ikke ville være med i stævnerne i 2010, blev de skrinlagt. Der er et strt ptentiale i cheerleading. I Nrge har frbundet aktive cheerleadere. Målet er, at cheerleading kan vkse til samme niveau i Danmark. Sprten er ung i Danmark, så klubberne er stadig ved at lære at være klub/ drive frening. Der er behv fr en udviklingsknsulent, der kan understøtte udviklingen i sprten. Bent gør pmærksm på, at det er fint at rekruttere nye medlemmer, det er dg mindst lige så vigtigt at fasthlde medlemmer g ledere. Det vigtigt, at vi bliver bedre til at fasthlde flk. Det er ligeledes vigtigt, at vi højner kvaliteten i vres tilbud ved at rekruttere flere frivillige. Dagsrden 1 min 1.1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE D. 14. APRIL 2015 PETER Referatet fra mødet d. 14. april 2015 blev gdkendt. 14 MIN 1.2. OPFØLGNINGSLISTE PETER Opfølgningslisten er blevet flyttet ver i Wunderlist. Listen blev pdateret. 10 MIN 2. NORDIC CHEERLEADING CHAMPIONSHIP JAN Hvert 2. år afvikles Nrdic Cheerleading Champinship. Knkurrencen går på skift mellem de fire deltagende natiner (Sverige, Finland, Danmark g Nrge). Danmark var arrangør i 2014, g Nrge er arrangør i De fire natiner har aftalt, at hver natin er frpligtet til at deltage med minimum t hld. Deltager en natin ikke med t hld pålægges natinen en bøde på eur. På udviklingsmødet med cheerleadingklubber d. 23. maj 2015 blev det diskuteret, hvrvidt klubberne ønskede at deltage i knkurrencen. Ingen klubber ønskede at deltage i knkurrencen.

3 Det blev vedtaget, at vi bakker p mkring Nrdic Cheerleading Champinship. Bestyrelsen finder, at det er vigtigt at bakke p mkring det nrdiske samarbejde. 10 MIN 3. FASTLÆGGELSE AF DEADLINE FOR HANDLEPLANER OG BUDGETUDARBEJDELSE MARC Følgende deadlines blev sm udgangspunkt vedtaget: Handleplaner 1. september 2015: Beskrivende handleplaner fr alle tre aktiviteter 15. september 2015: Bestyrelsesmøde med fkus på priritering af handleplaner 1. ktber 2015: Én samlet beskrivende handleplan fr alle tre aktiviteter Budget 1. ktber 2015: Budgetinput fra alle tre aktiviteter 20. ktber 2015: Budgetmøde (Kåre, Peter, Marc, Lars g Niclai) 27. ktber 2015: Bestyrelsesmøde med fkus på budget/ årsmøde (frslag/ kandidater) 1. nvember 2015: Endelige budget Årsmøde 27. ktber 2015: Bestyrelsesmøde med fkus på budget/ årsmøde (frslag/ kandidater) 7. nvember 2015: Sidste frist fr varsling af årsmøde 14. nvember 2015: Sidste frist fr indsendelse af frslag til årsmødet Uge 47, 2015: Bestyrelsesmøde med fkus på årsmøde 20. nvember 2015: Sidste frist fr udsendelse af materiale til årsmøde 28. nvember 2015: Årsmøde Marc, Lars g Niclai laver en plan fr, hvrledes handleplanerne skal udarbejdes. Udarbejdelse af endelig plan fr handleplaner Niclai 30. juni 2015 Indtast deadline i Wunderlist Niclai 30. juni MIN 4. PRÆSENTATIONSMATERIALE OG TRACK PÅ INDSATS MICHAEL Frbundet er samlet set på vej i den rigtige retning. Øknmien har det bedre, g vi kan præsentere frbundet sm et øknmisk sundt frbund verfr ptentielle partnere g spnsrer. De sprtslige resultater er gde, g på klubniveau har vi årlige internatinale deltagere. Natinalligaen.dk er ppe g køre g er et gdt udgangspunkt fr bedre at kunne markedsføre frbundet. Det freslås at udarbejde nget materiale, der udstråler seriøsitet g kvalitet g kan præsentere frbundet udadtil. Materialet skal bruges til at præsentere frbundet verfr de mulige frretningsfrbindelser, sm frbun det fremtidigt vil kunne gavne af. Prduktinen af materialet skal indehlde alle dele af DAFF g være udfrmet således, at det ikke skal ændres hvert år. Det vurderes at prduktinsmkstningerne til en grafiker vil være ca kr. + mms - hertil kmmer tryk. I frbindelse med arbejdet md spnsrer g partnere samt fnde, er det vigtigt fr bestyrelsen at kunne følge indsatserne de r laves fra frbundets ansatte. Der skal derfr udfærdiges et ark sm kan benyttes både til pfølgning fr de ansat te, men gså fr at bestyrelsen kan se, hvr praktive vi er udadtil. Det besluttes, at der gerne inden 1. ktber 2015 skal udarbejdes spnsrmateriale. Luise g Michael mødes inden smmerferien g afstemmer arbejdsfrdelingen. Michael vil gerne lægge timer i at arbejde på materialet i smmerferien, så det

4 kan lægge klar til endelig gdkendelse i august Det besluttes ligeledes, at der skal udarbejde en trackliste ver de spnsrer/ fnde, sm er kntaktet. HANDLINGSPUNKTER- ANSVARLIG DEADLINEDATOER Afvikle møde inden smmerferien Michael 30. juni 2015 Første udkast til materiale klart Michael Medi august 2015 Færdigt spnsrflder Luise 1. ktber 2015 Udarbejdelse af track-liste på spnsrer g fnde Luise 1. august MIN 5. FASTLÆGGELSE AF KOMMENDE BESTYRELSESMØDER ALLE De kmmende bestyrelsesmøder fastlægges til tirsdag d. 15. september 2015 kl i Middelfart g tirsdag d. 27. ktber 2015 kl i Brøndby. Budgetmøde (Peter, Marc, Kåre, Lars g Niclai) afhldes tirsdag d. 20. ktber 2015 i Århus. Tidspunkt fastlægges efter Mlsliniens sejltider. Fastlæggelse af tidspunkt Niclai 1. september MIN 6. KVARTALSVIS KPI AFRAPPORTERING MARC KPI afrapprteringen er lagt p i Drp bx. Der arbejdes frtsat med at gøre fremstillingen pænere g tilrette plysningerne på de tte fkusmråder. Såfremt der er ønske m flere plysninger sendes de til Marc. Der ønskes en detaljeret versigt ver søgte fnde g kntaktede spnsrer i KPI afrapprteringen. 2 MIN 7. DIF KURSER PALLE DIF har udsendt uddannelsestilbud til frbundenes bestyrelsesmedlemmer: Den prfessinelle bestyrelse Den 22. august 2015 kl i Idrættens Hus, Brøndby. Dig g dit lederskab din persnlige lederprfil - Den 12. september 2015 kl i Idrættens Hus, Brøndby Uddannelse fr bestyrelsesmedlemmer, udvalgsfrmænd, direktører/generalsekretærer, sprts -/elitechefer, udviklingschefer, administratinschefer g teamledere: DIF Lederakademi Uddannelsen starter p den 30. ktber 2015 g slutter den 30. ktber 2016.

5 10 MIN 8. ICU GENERAL ASSEMBLYS JAN Referat fra ICUs generalfrsamling er lagt i Drp Bx. Anti dping er et str fkusmråde fr ICU, da der er fkus på den lympiske gdkendelse. Det virker dg til, at ICU ikke er gearet til arbejdet med at gdkende TUE er ifm. EM i Cheerleading. Lars er i dialg med ECU/ ICU, men det er svært at få dem til at svare. Grup g Partnerstunt udgår definitivt fra 2017 ved alle aktiviteter. Sprt Accrd har truffet beslutning m, at natinale dansefrbund ikke længere må drive cheerleading herunder cheerdance. Dansk Sprtsdanserfrbund har meldt sig ind i ECA (det knkurrerende eurpæiske frbund). Vi er meget frundret ver, at Sprtsdanserfrbundet har meldt sig ind i det knkurrerende frbund, når DAFF af DIF er gdkendt sm til at drive cheerleadin g. Peter er i dialg med Jan Gudnitz, Jan Larsen g Bent Larsen fra DIF mkring dette. Peter skal kntakte Thmas Blach, der er frmand fr Medlemsudvalget i DIF. Herefter skal der sandsynligvis afhldes et møde med Dansk Sprtsdanserfrbund. 5 MIN 9. DIF ÅRSMØDE PETER Marc deltg i frmødet fredag aften, da Peter g Niclai var ptaget af U19 EM Kvalifikatinsturneringen. Marc lavede et fint referat af frmødet til Peter g Niclai, der deltg i årsmødet. Årsmødet frløb udramatisk, g der var ikke de stre plitiske punkter. 30 MIN 10. ORIENTERING FRA SPORT/ UDVIKLING OG ADMINISTRATION/ KOMMUNIKATION ALLE Sprt/ Udvikling Diverse Hudl seminar LC er blevet kntaktet af Alan Fairbanks fra Hudl Glbal Business Develpment, der er i København fra den juni i frbindelse med en basketball turnering. Han vil gerne lave et Hudl seminar fr amerikansk fdbld, nu han er i byen det bliver den mandag 22. juni i København (Idrættens Hus eller DGI-Byen) Ansøgt m.44 tilskud - Tilskud til Knsulentvirksmhed g Medarbejderuddannelse LC har den 15. maj 2015 indsendt ansøgning m.44 tilskud Ansøgning er lavet ud fra DAFFs samlede lønsum til knsulentvirksmhed. Når alle ansøgninger fra samme frist er klar, bliver resultatet meddelt den enkelte ansøger pr. mail.

6 ADD ADD har lanceret en ny frbundsversigt link på DAFF er rettet til. ADD har lanceret en Ny Ren Vinder nline kursus er på vej på daff.dk Møde med Henrik Ehlert LC blev den 18. april 2015 kntaktet af Henrik Ehlert på facebk. Henrik Ehlert er tidligere U19 - landshldsspiller (tilbage i midt 90 erne). Henvendelsen gik på at Henrik har haft megen str glæde af g har mange gde minder fra sin tid på U19-landshldet, så meget at han ønsker at give nget tilbage til sprten enten sm frivillig eller spnsrat gennem hans firma. LC kntaktede Luise vedr. dette, g i fælleskab inviterede de Henrik til et frkstmøde i Idrættens Hus. Resultatet af dette møde fremgår under Administratin g Kmmunikatin. Dmmere Ikke meget mkring dmmerne på dette tidspunkt, da sæsnen kører g der derfr ikke er ngen uddannelser. Dat fr næste DU møde er ikke fastlagt, men skal finde sted senest prim juli DAFF har 2 dmmere med til VM i Cantn, Ohi Frank Rasmussen Martin Mikkelsen DAFF har 3 dmmere med til EJC 2015 i Dresden Frank Rasmussen Thmas Siggaard Kim Larsen Prcessen med at nminere dmmere til Flag EM er i gang. Talent & Landshld U19 EM kvalifikatinsturnering i Vejle Semifinaler: Danmark GB Sverige 12 0 Finland Brnzekamp Finland GB Finale Danmark 31 Sverige Samlet målscre Danmark (+43) Sverige (-19) Finland (-6) GB (-18) Nte: Ud af de 48 spillere vi har med til EM kvalifikatinsturneringen, har de 31 deltaget ved U19 NM Til sammenligning havde Sverige 11 med til EM kvalifikatinsturneringen, der gså har været med til U19 NM i Ud af de 45 spillere der skal med U19 EM har 34 spillere været med i EM kvalifikatinsturneringen 2015 flere hvis den ikke lå i studentereksamenstid. 28 spillere været med til U19 NM i spillere været med i både U19 EM kvalifikatinsturneringen 2015 g U19 NM i U19 EM i Dresden Danmark kører til Dresden mandag den 22. juni kl. 23:00 fra DGI-Byen i København Danmark er tilbage ved DGI-Byen søndag den 28. juni kl. 10:00 Danmark spiller semifinale trsdag den 25. juni kl. 14:00 md Østrig Alle kampe spilles på Heinz-Steyer-Stadin / Dresden U19 EM i Dresden er Danmarks 6. U19 EM i træk til sammenligning har Finland ikke deltaget ved de sidste 3 g Sverige ikke deltaget ved de sidste 2. Til campen den 4-8. juni var der inviteret 71, men kun 53 tilmeldte g kun 52 dukkede p den sidste havde glemt at melde fra. Der var ikke en fællesnævner i fravalg af U19-landshldet, så svært at sige præcis hvad årsagen til fravalget er - øknmi blev ikke nævnt. Eksamener g

7 studenterkørsel er sandsynligvis hvedårsagen. Det er lykkes at samarbejde med flere gymnasier g andre ungdmsuddannelser m at hjælpe spillerne med at flytte eksamener, så de kan deltage ved U19EM. Cheerleading Talent & Landshld ICU har besluttet at være meget aktive i antidping, g bl.a. har gjrt EM til en Internatinal turnering, hvilket bevirker at TUE skal udfærdiges pr-aktivt. At et EM har Internatinal status er usædvanligt iflg. ADD, da det i de fleste tilfælde kun er VM g OL der bliver registreret sm Internatinale turneringer. Det har medført en del kmmunikatin mellem DAFF, ADD g de udøvere der tager astma medicin g lignende. Cheerleading VM Danmark blev nummer 4 i All Girl Premier. Guldet gik til USA, g Nrge tg sølvmedaljerne g Finland brnze. Danmarks fjerdeplads er et skridt p af ranglisten i frhld til sidste år. DAFF have 28 piger i alderen år med til VM. Det er værd at bemærke, at tp 5 var dmineret af Skandinavien; Nrge på en 2.plads, Finland på en 3.plads, Danmark på en 4.plads g Sverige på en 5.plads Landshldet var p til VM i både Aftenshwet på DR1 g G Mrgen Danmark på TV2. Flag landshld - herrer + damer Herrer der er afviklet flere camps, g frberedelserne kører sm de skal. Damer vi har i sidste øjeblik tilmeldt Danmark i kvinde turneringen. Det skyldes at det er lykkes pigerne selv at finde nk der gerne vil med, g sm er villige til at betale fr alt selv. Det eneste vi har sagt er, at LC nk skal tage CDM rllen, da LC er der i frvejen, de skal selv finde en cach, der skal gdkendes af DAFF. ESAA møde Der er afhldt årets sidste ESAA møde nsdag den 10. juni, hvr både Anders Hlm (træner Aarhus Tigers g ESAA) g Lars Carlsen (krdinatr ESAA) deltg - i den frbindelse fremlagde ESAA funktinsbeskrivelser fr Træner g Krdinatr, sm efterfølgende er præsenteret fr Aarhus Tigers. Træner fr 2015/16 er på plads. ESAA - cheerleading LC vil efter samtale med Jan Rune Jensen, tage kntakt til ESAA med henblik på at få cheerleading med i ESAA fra 2016/17 sæsnen. Talentudvikling AMF I den frgangne uge har DAFFs talentudviklingsprgram pnået et par kvalitetsstempler. Christian Hartmann Carlsen har kmmitteret sig til Elmhurts Cllege, hvr han starter den 14. august. Elmhurst er en D3 skle der har frsøgt at få fat på Christian længe, g på det sidste har hævet deres schlarship til det dbbelte af hvad de først ville give. Det er første gang vi har en QB på et cllege Christian Carlsen er fra U17-landshldet i 2011, hvr gså Hjalte Frhldt spillede. Derudver er Frederik Fabricius g Steven Christffer Nielsen i øjeblikket i USA fr at vise sig frem på diverse camps. I frbindelse hermed blev LC kntaktet af head cach fra Eastern Michigan, der havde set begge spillere på en camp g gerne ville have lidt baggrundsinfrmatin på dem begge et par timer senere blev begge tilbudt schlarships til sklen. Steven har mdtaget schlarships fra flere skler på nuværende tidspunkt. Sidste camp er den 20. juni. Christian, Steven g Frederik har sammen med Kristian Vredstrøm, der sidste år km på Wagner cllege, været med i det prgram DAFF har med La Lumiere Schl. I øvrigt er Frederik g Steven fra U17-landshldet Uddannelse Lederuddannelse På baggrund af input fra Frmandskngres i amerikansk fdbld, g Udviklingsmøde i cheerleading, er der planlagt et antal lederkurser i efteråret De fregår reginalt med udgangspunkt i en frening sm praktisk arrangør, g DAFF sm planlægger g udbyder. Det kan knstateres at der er behv fr DAFFs tilstedeværelse til alle U12/U14 stævner, hvilket gså er nget vi er frpligtigede til hvis vi skal have frdelingsnøgle pint fr disse stævner. DAFFs persnale kan ikke dække alle stævner, så der vil blive uddannet et krps af stævneledere der skal bistå med dette. Dette krps vil senest være på plads fr 2016 sæsnen.

8 DAFF Niv 1 - #1 g #2 Se KPI rapprt Thmas Brygmann deltg i DIFs Udviklingsknsulent træf den april Udvikling Cheerleading Udviklingsmøde Se referat værd at bemærke er Det prjekt DAFF fremlagde vedr. udvikling af COED cheerleading i Danmark, der var bygget p ver Opstart U12/U14, blev ikke mdtaget på en måde så det kan etableres i Der skal arbejdes videre med udviklingen af hvrdan vi kan pbygge COED i Danmark. På mødet nåede vi ikke punktet Medlemsudvikling, hvilket der så skal med på næste Udviklingsmøde. Vedr. U12/U14 Opstart prjektet har vi på nuværende tidspunkt gennemført 7 udviklingsbesøg, g skal nå 14 inden smmerferien det kmmer til at være svært, men vi frsøger. Vi skal nå alle freninger de gange vi skal jf. prjektet. BGI Academi Idrætseftersklen BGI havde inviteret Hrsens Stallins, Aarhus Tigers g DAFF til et møde den 26. maj, da de påtænker at starte amerikansk fdbld p. I første mgang sm valgfag, men fra næste år sm linjefag. Resultatet af mødet er at BGI har sendt udkast til samarbejdsaftaler til Hrsens Stallins g Aarhus Tigers DAFFs rlle i fremtiden bliver at kvalitetssikre prjektet g undervisningen, samt bidrage med prmveringen. Ny frening i cheerleading - Hlstebr Gymnastikfrening DAFF har mdtaget en henvendelse fra en gruppe persner der ønsker at etablere en cheerleading frening i Hlstebr under Hlstebr Gymnastikfrening. TB g NB er i dialg med initiativtagerne. TB er i gang med at finde persner fra cheerleading der kan besøge Hlstebr g hjælpe dem i gang med cheerleading. NB har fremsendt infrmatiner på DAFF g hvrdan de bliver ptaget i DAFF etc. Licenstal på klubber Se bilag Værd at bemærke Cheerleading er fran det budgetteret Flag er 53 licenser fra det budgetterede, g sidste år km der 15 licenser fra nu g til slut sæsn. AMF er 270 licenser fra det budgetterede, g sidste år km der 221 licenser fra nu g til slut sæsn. Medlemsudvikling Cheerleading her har vi ikke inf fra tidligere Flag vi kan knstaterer en nedgang på 70 licenser hvilket er ca % fra 2015 til 2016, alt efter hvr mange licenser der kmmer fra nu g til slut sæsn. Og en nedgang på 120 licenser hvilket er ca. 25% tilbagegang fra Amerikansk fdbld samlet set er der en tilbagegang på 531 licenser, alt efter hvr mange der kmmer fra nu g til slut sæsn. Nedgangen skyldes en stadig nedgang på senir (-13% fra , g ca. 20% fra ) g U19 niveau (-27% fra , g ca. 40% fra ). Det gde er, at de yngste rækker vkser tallene siger ganske vist en nedgang på U12 på 36 licenser, men det er nk et udtryk fr at ngle klubber sylter ngle licenser, det frventes at U12 sm minimum vil nå samme niveau sm U14 frtsætter fremgangen fra , der var på 14%, indtil nu viser en fremgang på 53%, g allerede nu er det samlede antal U14 licenser højere end i Det er gså meget psitivt at se, at U16 har fået vendt tendensen fra de sidste år, på nuværende tidspunkt er der en fremgang på 3%, hvilket nk bliver til lidt mere inden slut sæsn. Ny klub i Grenå Status er at der har været gennemført træning med hjælp af trænere fra Aarhus Tigers, g det ser indtil videre frnuftigt ud. Vi er i dialg med dem.

9 Turnering DAFF har været ude til 3 U12/U14 stævner indtil nu, Hlstebr, Herlev g Herning. Stævnerne frløber umiddelbart fint, men der er behv fr at DAFF er til stede se mere under Uddannelse. Vi har gennemført 3x licens kntrl indtil nu g i frskellige rækker. Der er ikke fundet ulvlige spillere, men vi kan knstatere at det er svært fr ngle klubber at pdatere hldrapprterne. Organisatin Revisin frdelingsnøgletal Den 20. maj var der møde mellem DAFF g DIF vedr. revisin af de indsendte tal på Frdelingsnøglen. DAFF deltg med NB g LC, DIF deltg med Jan Gudnitz. Vi fik reduceret ngle tal da al aktiviteten på frmandskngresser ikke tæller med. Vi blev gjrt pmærksm på, at DAFF skal være til stede ved alle U12/U14 stævner. Vi blev gjrt pmærksmme på, at fr at få frdelingsnøgle tilskud på landshldsaktiviteter, må der ikke være 100% brugerbetaling Jan kunne ikke huske endelig størrelse, men frbundet skal bidrage med et betydelig beløb. LC har spurgt Jan Gudnitz m det krrekt størrelse på frbundets bidrag. Administratin/ Kmmunikatin Spørgsmål til Årsrapprt 2014 Der er indkmmet ét spørgsmål til Årsrapprt Spørgsmål g svar er sendt ud til samtlige frmænd g kasserere. Niclai speciale Niclai er kmmet frnuftigt i gang med specialeskrivningen. Det er vist sig, at det ikke var ptimalt med tre dage m ugen til specialeskrivning, så Lars g Niclai har lavet en pdateret plan, hvr der sm udgangspunkt kun afvikles t specialedage g ugen. Planen tager højde fr, at der ikke afvikles rlv i september g første del af ktber, hvr turneingen afsluttes g Mermaid Bwl afvikles. Deadline fr specialeaflevering er 5. januar U19 EM 4-natiners kvalifikatinsturnering 4-natiners kval. turneringen i Vejle gik vervejende gdt. Det var en umiddelbar succes fr tilskuere g deltagende hld. Sprtsligt var turneringen en str succes. Der er lagt mange ressurcer i eventet. Luise har lagt anvendt tæt på tre ugers arbejde på turneringen. Her udver var Rasmus i Vejle fra nsdag til søndag, Niclai, Thmas g Jnas var med fra fredag til søndag. Samarbejdet med Vejle kunne have været bedre. Klubben havde en meget afslappet hldning til afviklingen, det gjrde, at flere ting ikke blev testet inden kampstart. Dette resulterede blandt i udfald på screbardet i ét quarter samt lydprblemer begge dag. IFAF bservatøren krævede en persn ved hans side at-all-time. Et krav sm vi ikke var klar ver, g sm ikke står nedskrevet ngen steder. Dette gav en del stress, da der måtte afsættes en persn til dette. Vi mdtg en fin mundtlig evaluering fra IFAF bservatøren. Den eneste negative bemærkning til turneringen var, at der skulle have været flere hjælpere, så DAFF staff ikke have så mange pgaver ifm. afviklingen. DAK Stats Vi har indkøbt et nyt stat-prgram, DAK Stats, der gør det muligt at lave live-stats. Til U19 EM Kvalifikatinen var Jn Haugaard Meineche på tv-hlder på stat-teamet. Jn g t andre klarede stats til alle 4 kampe. Vi fik hjælp fra vres nye samarbejdspartner Henrik Eihlert til psætning af selve prgrammet på en ekstern server. Vi har udelukkende fået psitive tilbagemeldinger. DAFF ejer rettigheden til at bruge prgrammet, så det kan reelt benyttes på alle NL kampe. Samarbejde med Henrik Eihlert Lars g Luise havde møde med Henrik Eihlert i starten af maj. Henrik er tidligere landhldsspiller g vil gerne være frivillig/spnsr. Planen er, at Henrik leverer 4 kufferter med internetpkbling, kamera g streaming udstyr sv. Tanken er, at dmmerne kan have med ud til NL kampene, så hjemme-klubben kan streame kampen - i stedet fr blt at filme den til HUDL. Der skal naturligvis aftales med Dmmerudvalget, hvrledes det præcist skal fungere. Henriks virksmhed laver gså en platfrm g stiller en server til rådighed, hvrfra kampene streames. Planen er, at streame kampene fra en underside på natinalligaen.dk.

10 natinalligaen.dk natinalligaen.dk har nu kørt i 2 måneder. Vi har 8 aktive skribenter, 1 stat-mand g 4 skribenter, sm har givet udtryk fr, at de vil skrive nget en gang imellem. Der bliver i gennemsnit lagt 5-6 nyheder p m ugen, tallene fra sitet er fltte, g der er i det hele taget en gd ånd mkring prjektet fra mverdenen. Facebk likes: 1140 Sidevisninger: Sider pr. besøg: 1,7 Det er dg ressurcemæssig tung at planlægge. De frivillige bruger rigtig mange ressurcer på at få det til at løbe rundt. Luise bruger gså mange ressurcer på at løbe drengene i gang, læse krrektur, publicere g kmmentere sv. Der skal udarbejdes en plan fr, hvrledes vi kan give nget tilbage til de frivillige i frm af f.eks. feedback på deres arbejde. Jnas (praktikant) sidder 15 timer på sitet m ugen, Rasmus bruger tid på pdateringer af stats, stilling g andre småting. Udver Luises timer fra handleplanen ligger hun gså frivillige timer i weekenden, fr at få det hele til at køre rundt. Smmer Cup 2015 Smmer Cup 2015 blev afviklet d. 6. juni 2015 i Gladsaxe Idrætshaller. Stævnet var arrangeret i samarbejde med Fxy Cheerleaders, g var den først knkurrence på Sjælland i den tid, cheerleading har været under DAFF. Der var tilmeldt 39 hld, hvilket er 5 mere end sidste år. Målt på udøvere var der i år 436 udøvere, hvilket er 124 mere end sidste år. Tilskuermæssigt har der gså været en nget større interesse i år. Støt en landshldsspiller Køb en hjelm er blevet udvidet til Støt en landshldsspiller. Knceptet er skubbet ud til vres frskellige Facebk-grupper, g det har skabt en del aktivitet. Vi har 2 underskrevne kntrakter g flere interesserede. Søgning på fnde Listen med ting/ prjekter, der kan søge fnde til, er ved at være lang. Luise g Thmas er ved at lave en ansøgning på en fuldtids-udviklingsknsulent i 3 år, sm skal være med til at udvikle vres sklearbejde. Her skal skitseres et prjekt g budget. Udver at være gd fr sprten udvikling, vil det gså biddrage psitivt på Frdelingsnøglen. Listen ver de næste fndansøgninger ligger i KPI light. 2 nye hjemmesider Vi er netp gået i gang med de t nye hjemmesider; cheerleading.dk g flagftball.dk. Ideen er at skabe cmmunities på Facebk mkring de t sites, så vi nemt kan få feedback g hjælp til indhld. Tanken er, at medlemmerne får bld på tanden, g kan vertales til at skrive m vres frskellige events g fremtidige nyheder. Nyheden mkring hjælp til skrivearbejdet frventes at gå ud i uge 25. Luise er i gang med at lave infrmatinsarkitektur på siderne. Det er meget vigtigt, at vi henvender s til målgrupperne både på pbygning, tekst g design g ikke bare lavet cpy/paste fra amerikanskfdbld.dk. Dmæneklage mbwl.dk Overførslen af mbwl.dk til vres nye server driller. Sitet er i realiteten klar til at gå live, men der er ngle FTP plysninger sm driller. Planen er at den er live inden min smmerferie (starter i uge 27), hvr annnceringen er klar, så den kan køre hele smmerferien. Mermaid Bwl Planlægningen af Mermaid Bwl er i fuld gang. Planen er at pgaverne til de frivillige (DAFF staff) er på plads inden Luises smmerferie. Målet er, at alle centrale ansatte g frivillige kan mødes i slutningen af august. Erfaringen frtæller, at vi har brug fr flere frivillige på dagen. Det nye setup giver de frivillige ansvar fr frskellige ansvarsmråder, g de er med før i prcessen end tidligere. Det er stadig Luise, der har styringen. Thmas g Luise har møde med Vibrg d. 1. juli, hvr de går alt det praktiske igennem. Opgavefrdelingen er på plads, nu skal den blt stemmes af. Vi får meget rs fra rigtig mange klubber mkring den nye TV-kntrakt. Gul Klud Flag Ftball Bwl Gul Klud er med på ideen igen i år. Marc g Anders Nrmann står fr planlægning-delen. Dat g generel inf med tilmelding er ppe inden smmerferien.

11 Hall f Fame Vi har gennemskrevet reglerne g inkrpreret rettelser fra et lille udvalg af Hall f Famers. Indstilling til Hall f Fame er ppe inden smmerferien. Game Pass Game Pass ligger på frsiden g alle undersider på natinalligaen.dk g daff.dk. I slutningen af juni laver vi sm sidste år en nyhed m, at man skal huske at afmelde sit game pass g bestille det hs s. 15 MIN 11. EVENTUELT Peter deltager ved U19 EM. Peter vil gerne hjælpe med at twitte resultater, hvis det er aktuelt. Dat: Dat: Marc Nyeland Næstfrmand Niclai Blm Referent

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 71 Tilmeldt til spisning: 71 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Trsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lkale A1-05.01 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: k Gdkendelse af referat

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10 Generelt m KlubOffice...3 Frsiden...3 Generelt fr vinduerne...4 Hjælp...4 Start...5 Jeg er ny bruger af KlubOffice....5 Standardplysninger...5 Oprettelse af øvrige brugere g grupper...5 Klub Admin...6

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Overvejelser om rapportering af samfundsansvar --

Overvejelser om rapportering af samfundsansvar -- Overvejelser m rapprtering af samfundsansvar -- 16. december 2008 vedtg Flketinget, at alle større virksmheder i Danmark skal supplere deres ledelsesberetning med en redegørelse fr virksmhedens samfundsansvar.

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

VI HAR KUN SET TOPPEN AF ISBJERGET. MedicinerOrganistationernes Kommunikationsorgan - Årgang 46 - Nummer 24-2. april 2014

VI HAR KUN SET TOPPEN AF ISBJERGET. MedicinerOrganistationernes Kommunikationsorgan - Årgang 46 - Nummer 24-2. april 2014 46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163 MedicinerOrganistatinernes Kmmunikatinsrgan - Årgang 46 - Nummer 24-2. april 2014 VI HAR KUN SET TOPPEN AF ISBJERGET 2 MOK Regler fr indlæg findes på mk.dk HUSK: DEADLINE

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Erfaringsrapport fra Universität Wien - Efterår 2011

Erfaringsrapport fra Universität Wien - Efterår 2011 Erfaringsrapprt fra Universität Wien - Efterår 2011 Frberedelse: Sammenlignes frberedelsen til et Erasmus udvekslingsphld med frberedelsen til phld udenfr Erasmus samarbejdet, så er det meget begrænset,

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07

Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07 Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07 Mødested: Schæffergården i Gentfte. Deltagere: Steffen Bülw, Anders Fischer, Per Gandrup, Søren Laurberg, Mgens Rørbæk Madsen, Hans B. Rahr, Benny Vittrup Jensen,

Læs mere

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008 REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008 14. marts 2008 kl. 19:00 i Læsefreningens Lkaler, Blbr Brugerhus DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent g stemmetællere. 2. Frmandens beretning. a. Demnstratin af spilserver g medlemskampagne

Læs mere

MIFID II og truslen mod den danske banksektor

MIFID II og truslen mod den danske banksektor MIFID II g truslen md den danske banksektr Resume Et speciale der tager sit udgangspunkt i MIFID II reglernes indførelse i 2017 g de deraf frventede afledte effekter, på den danske banksektrs indtjening

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

Læs mere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere, der kan medføre en systematisk brug af AMU g dermed bidrage til at løfte ufaglærte til faglært

Læs mere