Bestyrelsesmøde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde 3-2015"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde REFERAT KL HOTEL SCANDIC, ODENSE MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE Niclai Bestyrelsesmøde Niclai Niclai Niclai Peter Friis, Marc Nyeland, Kåre Fged, Palle Navntft, Jan Rune Jensen, Jens Lind, Michael W. Planeta, Lars Carlsen g Niclai Blm. Bent Clausen fra DIFs bestyrelse deltg i pkt. 0. AFBUD 60 MIN 0. MØDE MED BENT CLAUSEN FRA DIF BESTYRELSE ALLE Finansiering af DIF-idrætten Bent frtæller, at DIF plitisk arbejder på at sikre den frtsatte finansiering af idrætten. DIF mdtager tilskud fra versku ddet af Ltt g msætningen g derved verskuddet er faldende. Idrætten er hidtidig kmpenseret af Staten fr den manglende msætning, men DIF arbejder på en permanent løsning. Internatinal strategi DIF har med det nye plitiske prgram et ønske m, at specialfrbundene engagerer sig internatinalt. Peter frtalte, at DAFF bl.a. er repræsenteret med Kasper Lindén i IFAFs bestyrelse sm aktiv repræsentant. DIF har en pulje, der kan søges, hvis vi på et tidspunkt har ønske m at få en plitiker valgt ind i det eurpæiske eller internatinale frbund. Peter rienterede krt m situatinen i IFAF. Nyt plitisk prgram Bent frtalte krt m DIFs nye plitiske prgram frem md Målene er bl.a.: Verdens højeste idrætsdeltagelse Synliggør idrættens betydning i samfundet sundhed, integratin, fællesskab mv. Sikre tilbud med høj kvalitet Udvikle frivilligheden Skabe et mangfldigt idrætsbillede Arbejde visinært med elite g talentudvikling De fire fkusmråder de kmmende fem år er: Kvalitet Samarbejde Eliteidræt Faciliteter Visinsarbejdet DIF har i efteråret 2014 ffentliggjrt et visinssamarbejde med DGI mkring Visin Visinen mdøbes nu til Bevæg dig fr livet. Visinen går ud på, at i 2025 skal 50% af den danske beflkning være idrætsaktive i en frening, mens 75% af beflkningen generelt skal være idrætsaktive. Plitikerne på Christiansbrg vil meget gerne, at rganisatinerne samarbejder. Frivillighedsstrategi Bent frtalte m DIFs fkus på at specialfrbundene får indført en Frivillighedsstrategi. DAFFs Frivillighedsst rategi blev vedtaget 30. nvember 2014 g er ffentliggjrt g rundsendt til freningerne. Peter frtalte m vres frmandskngres i efteråret med Täby Flyers, der har str fkus på frivillige g rekruttering af disse. Ny Frdelingsnøgle Det blev talt m planerne med at revidere Frdelingsnøglen. Bent er med i arbejdsgruppen, der skal præsentere et frslag på d et kmmende årsmøde (maj 2016). Målet med revisinen af Frdelingsnøglen er, at ressurcerne skal flyttes fra det administrative g ud til idrætsaktiviteter.

2 DAFF Peter frtalte, at der generelt er gdt styr på tingene i DAFF. Den stre udfrdring er, at vi mister medlemmer i amerikansk fdbld g flag ftball. Fr amerikansk fdbld arbejdes der målrettet med at vende udviklingen i U12 g U14. Det er tanken, at medlemstilbagegangen skal vendes nedefra. Der er det største fremgang på U14. Udfrdringen fr flag ftball er, at der er str spredning på medlemmerne. Der er alt fra elitespillere, der er med i verden seliten til spillere, der gerne bare vil hygge sig med at spille nede i parken. Fr ca. 10 år blev fundamentet til flag ftball lagt via 2-3 årlige rkie stævner. Efter VIASAT ikke ville være med i stævnerne i 2010, blev de skrinlagt. Der er et strt ptentiale i cheerleading. I Nrge har frbundet aktive cheerleadere. Målet er, at cheerleading kan vkse til samme niveau i Danmark. Sprten er ung i Danmark, så klubberne er stadig ved at lære at være klub/ drive frening. Der er behv fr en udviklingsknsulent, der kan understøtte udviklingen i sprten. Bent gør pmærksm på, at det er fint at rekruttere nye medlemmer, det er dg mindst lige så vigtigt at fasthlde medlemmer g ledere. Det vigtigt, at vi bliver bedre til at fasthlde flk. Det er ligeledes vigtigt, at vi højner kvaliteten i vres tilbud ved at rekruttere flere frivillige. Dagsrden 1 min 1.1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE D. 14. APRIL 2015 PETER Referatet fra mødet d. 14. april 2015 blev gdkendt. 14 MIN 1.2. OPFØLGNINGSLISTE PETER Opfølgningslisten er blevet flyttet ver i Wunderlist. Listen blev pdateret. 10 MIN 2. NORDIC CHEERLEADING CHAMPIONSHIP JAN Hvert 2. år afvikles Nrdic Cheerleading Champinship. Knkurrencen går på skift mellem de fire deltagende natiner (Sverige, Finland, Danmark g Nrge). Danmark var arrangør i 2014, g Nrge er arrangør i De fire natiner har aftalt, at hver natin er frpligtet til at deltage med minimum t hld. Deltager en natin ikke med t hld pålægges natinen en bøde på eur. På udviklingsmødet med cheerleadingklubber d. 23. maj 2015 blev det diskuteret, hvrvidt klubberne ønskede at deltage i knkurrencen. Ingen klubber ønskede at deltage i knkurrencen.

3 Det blev vedtaget, at vi bakker p mkring Nrdic Cheerleading Champinship. Bestyrelsen finder, at det er vigtigt at bakke p mkring det nrdiske samarbejde. 10 MIN 3. FASTLÆGGELSE AF DEADLINE FOR HANDLEPLANER OG BUDGETUDARBEJDELSE MARC Følgende deadlines blev sm udgangspunkt vedtaget: Handleplaner 1. september 2015: Beskrivende handleplaner fr alle tre aktiviteter 15. september 2015: Bestyrelsesmøde med fkus på priritering af handleplaner 1. ktber 2015: Én samlet beskrivende handleplan fr alle tre aktiviteter Budget 1. ktber 2015: Budgetinput fra alle tre aktiviteter 20. ktber 2015: Budgetmøde (Kåre, Peter, Marc, Lars g Niclai) 27. ktber 2015: Bestyrelsesmøde med fkus på budget/ årsmøde (frslag/ kandidater) 1. nvember 2015: Endelige budget Årsmøde 27. ktber 2015: Bestyrelsesmøde med fkus på budget/ årsmøde (frslag/ kandidater) 7. nvember 2015: Sidste frist fr varsling af årsmøde 14. nvember 2015: Sidste frist fr indsendelse af frslag til årsmødet Uge 47, 2015: Bestyrelsesmøde med fkus på årsmøde 20. nvember 2015: Sidste frist fr udsendelse af materiale til årsmøde 28. nvember 2015: Årsmøde Marc, Lars g Niclai laver en plan fr, hvrledes handleplanerne skal udarbejdes. Udarbejdelse af endelig plan fr handleplaner Niclai 30. juni 2015 Indtast deadline i Wunderlist Niclai 30. juni MIN 4. PRÆSENTATIONSMATERIALE OG TRACK PÅ INDSATS MICHAEL Frbundet er samlet set på vej i den rigtige retning. Øknmien har det bedre, g vi kan præsentere frbundet sm et øknmisk sundt frbund verfr ptentielle partnere g spnsrer. De sprtslige resultater er gde, g på klubniveau har vi årlige internatinale deltagere. Natinalligaen.dk er ppe g køre g er et gdt udgangspunkt fr bedre at kunne markedsføre frbundet. Det freslås at udarbejde nget materiale, der udstråler seriøsitet g kvalitet g kan præsentere frbundet udadtil. Materialet skal bruges til at præsentere frbundet verfr de mulige frretningsfrbindelser, sm frbun det fremtidigt vil kunne gavne af. Prduktinen af materialet skal indehlde alle dele af DAFF g være udfrmet således, at det ikke skal ændres hvert år. Det vurderes at prduktinsmkstningerne til en grafiker vil være ca kr. + mms - hertil kmmer tryk. I frbindelse med arbejdet md spnsrer g partnere samt fnde, er det vigtigt fr bestyrelsen at kunne følge indsatserne de r laves fra frbundets ansatte. Der skal derfr udfærdiges et ark sm kan benyttes både til pfølgning fr de ansat te, men gså fr at bestyrelsen kan se, hvr praktive vi er udadtil. Det besluttes, at der gerne inden 1. ktber 2015 skal udarbejdes spnsrmateriale. Luise g Michael mødes inden smmerferien g afstemmer arbejdsfrdelingen. Michael vil gerne lægge timer i at arbejde på materialet i smmerferien, så det

4 kan lægge klar til endelig gdkendelse i august Det besluttes ligeledes, at der skal udarbejde en trackliste ver de spnsrer/ fnde, sm er kntaktet. HANDLINGSPUNKTER- ANSVARLIG DEADLINEDATOER Afvikle møde inden smmerferien Michael 30. juni 2015 Første udkast til materiale klart Michael Medi august 2015 Færdigt spnsrflder Luise 1. ktber 2015 Udarbejdelse af track-liste på spnsrer g fnde Luise 1. august MIN 5. FASTLÆGGELSE AF KOMMENDE BESTYRELSESMØDER ALLE De kmmende bestyrelsesmøder fastlægges til tirsdag d. 15. september 2015 kl i Middelfart g tirsdag d. 27. ktber 2015 kl i Brøndby. Budgetmøde (Peter, Marc, Kåre, Lars g Niclai) afhldes tirsdag d. 20. ktber 2015 i Århus. Tidspunkt fastlægges efter Mlsliniens sejltider. Fastlæggelse af tidspunkt Niclai 1. september MIN 6. KVARTALSVIS KPI AFRAPPORTERING MARC KPI afrapprteringen er lagt p i Drp bx. Der arbejdes frtsat med at gøre fremstillingen pænere g tilrette plysningerne på de tte fkusmråder. Såfremt der er ønske m flere plysninger sendes de til Marc. Der ønskes en detaljeret versigt ver søgte fnde g kntaktede spnsrer i KPI afrapprteringen. 2 MIN 7. DIF KURSER PALLE DIF har udsendt uddannelsestilbud til frbundenes bestyrelsesmedlemmer: Den prfessinelle bestyrelse Den 22. august 2015 kl i Idrættens Hus, Brøndby. Dig g dit lederskab din persnlige lederprfil - Den 12. september 2015 kl i Idrættens Hus, Brøndby Uddannelse fr bestyrelsesmedlemmer, udvalgsfrmænd, direktører/generalsekretærer, sprts -/elitechefer, udviklingschefer, administratinschefer g teamledere: DIF Lederakademi Uddannelsen starter p den 30. ktber 2015 g slutter den 30. ktber 2016.

5 10 MIN 8. ICU GENERAL ASSEMBLYS JAN Referat fra ICUs generalfrsamling er lagt i Drp Bx. Anti dping er et str fkusmråde fr ICU, da der er fkus på den lympiske gdkendelse. Det virker dg til, at ICU ikke er gearet til arbejdet med at gdkende TUE er ifm. EM i Cheerleading. Lars er i dialg med ECU/ ICU, men det er svært at få dem til at svare. Grup g Partnerstunt udgår definitivt fra 2017 ved alle aktiviteter. Sprt Accrd har truffet beslutning m, at natinale dansefrbund ikke længere må drive cheerleading herunder cheerdance. Dansk Sprtsdanserfrbund har meldt sig ind i ECA (det knkurrerende eurpæiske frbund). Vi er meget frundret ver, at Sprtsdanserfrbundet har meldt sig ind i det knkurrerende frbund, når DAFF af DIF er gdkendt sm til at drive cheerleadin g. Peter er i dialg med Jan Gudnitz, Jan Larsen g Bent Larsen fra DIF mkring dette. Peter skal kntakte Thmas Blach, der er frmand fr Medlemsudvalget i DIF. Herefter skal der sandsynligvis afhldes et møde med Dansk Sprtsdanserfrbund. 5 MIN 9. DIF ÅRSMØDE PETER Marc deltg i frmødet fredag aften, da Peter g Niclai var ptaget af U19 EM Kvalifikatinsturneringen. Marc lavede et fint referat af frmødet til Peter g Niclai, der deltg i årsmødet. Årsmødet frløb udramatisk, g der var ikke de stre plitiske punkter. 30 MIN 10. ORIENTERING FRA SPORT/ UDVIKLING OG ADMINISTRATION/ KOMMUNIKATION ALLE Sprt/ Udvikling Diverse Hudl seminar LC er blevet kntaktet af Alan Fairbanks fra Hudl Glbal Business Develpment, der er i København fra den juni i frbindelse med en basketball turnering. Han vil gerne lave et Hudl seminar fr amerikansk fdbld, nu han er i byen det bliver den mandag 22. juni i København (Idrættens Hus eller DGI-Byen) Ansøgt m.44 tilskud - Tilskud til Knsulentvirksmhed g Medarbejderuddannelse LC har den 15. maj 2015 indsendt ansøgning m.44 tilskud Ansøgning er lavet ud fra DAFFs samlede lønsum til knsulentvirksmhed. Når alle ansøgninger fra samme frist er klar, bliver resultatet meddelt den enkelte ansøger pr. mail.

6 ADD ADD har lanceret en ny frbundsversigt link på DAFF er rettet til. ADD har lanceret en Ny Ren Vinder nline kursus er på vej på daff.dk Møde med Henrik Ehlert LC blev den 18. april 2015 kntaktet af Henrik Ehlert på facebk. Henrik Ehlert er tidligere U19 - landshldsspiller (tilbage i midt 90 erne). Henvendelsen gik på at Henrik har haft megen str glæde af g har mange gde minder fra sin tid på U19-landshldet, så meget at han ønsker at give nget tilbage til sprten enten sm frivillig eller spnsrat gennem hans firma. LC kntaktede Luise vedr. dette, g i fælleskab inviterede de Henrik til et frkstmøde i Idrættens Hus. Resultatet af dette møde fremgår under Administratin g Kmmunikatin. Dmmere Ikke meget mkring dmmerne på dette tidspunkt, da sæsnen kører g der derfr ikke er ngen uddannelser. Dat fr næste DU møde er ikke fastlagt, men skal finde sted senest prim juli DAFF har 2 dmmere med til VM i Cantn, Ohi Frank Rasmussen Martin Mikkelsen DAFF har 3 dmmere med til EJC 2015 i Dresden Frank Rasmussen Thmas Siggaard Kim Larsen Prcessen med at nminere dmmere til Flag EM er i gang. Talent & Landshld U19 EM kvalifikatinsturnering i Vejle Semifinaler: Danmark GB Sverige 12 0 Finland Brnzekamp Finland GB Finale Danmark 31 Sverige Samlet målscre Danmark (+43) Sverige (-19) Finland (-6) GB (-18) Nte: Ud af de 48 spillere vi har med til EM kvalifikatinsturneringen, har de 31 deltaget ved U19 NM Til sammenligning havde Sverige 11 med til EM kvalifikatinsturneringen, der gså har været med til U19 NM i Ud af de 45 spillere der skal med U19 EM har 34 spillere været med i EM kvalifikatinsturneringen 2015 flere hvis den ikke lå i studentereksamenstid. 28 spillere været med til U19 NM i spillere været med i både U19 EM kvalifikatinsturneringen 2015 g U19 NM i U19 EM i Dresden Danmark kører til Dresden mandag den 22. juni kl. 23:00 fra DGI-Byen i København Danmark er tilbage ved DGI-Byen søndag den 28. juni kl. 10:00 Danmark spiller semifinale trsdag den 25. juni kl. 14:00 md Østrig Alle kampe spilles på Heinz-Steyer-Stadin / Dresden U19 EM i Dresden er Danmarks 6. U19 EM i træk til sammenligning har Finland ikke deltaget ved de sidste 3 g Sverige ikke deltaget ved de sidste 2. Til campen den 4-8. juni var der inviteret 71, men kun 53 tilmeldte g kun 52 dukkede p den sidste havde glemt at melde fra. Der var ikke en fællesnævner i fravalg af U19-landshldet, så svært at sige præcis hvad årsagen til fravalget er - øknmi blev ikke nævnt. Eksamener g

7 studenterkørsel er sandsynligvis hvedårsagen. Det er lykkes at samarbejde med flere gymnasier g andre ungdmsuddannelser m at hjælpe spillerne med at flytte eksamener, så de kan deltage ved U19EM. Cheerleading Talent & Landshld ICU har besluttet at være meget aktive i antidping, g bl.a. har gjrt EM til en Internatinal turnering, hvilket bevirker at TUE skal udfærdiges pr-aktivt. At et EM har Internatinal status er usædvanligt iflg. ADD, da det i de fleste tilfælde kun er VM g OL der bliver registreret sm Internatinale turneringer. Det har medført en del kmmunikatin mellem DAFF, ADD g de udøvere der tager astma medicin g lignende. Cheerleading VM Danmark blev nummer 4 i All Girl Premier. Guldet gik til USA, g Nrge tg sølvmedaljerne g Finland brnze. Danmarks fjerdeplads er et skridt p af ranglisten i frhld til sidste år. DAFF have 28 piger i alderen år med til VM. Det er værd at bemærke, at tp 5 var dmineret af Skandinavien; Nrge på en 2.plads, Finland på en 3.plads, Danmark på en 4.plads g Sverige på en 5.plads Landshldet var p til VM i både Aftenshwet på DR1 g G Mrgen Danmark på TV2. Flag landshld - herrer + damer Herrer der er afviklet flere camps, g frberedelserne kører sm de skal. Damer vi har i sidste øjeblik tilmeldt Danmark i kvinde turneringen. Det skyldes at det er lykkes pigerne selv at finde nk der gerne vil med, g sm er villige til at betale fr alt selv. Det eneste vi har sagt er, at LC nk skal tage CDM rllen, da LC er der i frvejen, de skal selv finde en cach, der skal gdkendes af DAFF. ESAA møde Der er afhldt årets sidste ESAA møde nsdag den 10. juni, hvr både Anders Hlm (træner Aarhus Tigers g ESAA) g Lars Carlsen (krdinatr ESAA) deltg - i den frbindelse fremlagde ESAA funktinsbeskrivelser fr Træner g Krdinatr, sm efterfølgende er præsenteret fr Aarhus Tigers. Træner fr 2015/16 er på plads. ESAA - cheerleading LC vil efter samtale med Jan Rune Jensen, tage kntakt til ESAA med henblik på at få cheerleading med i ESAA fra 2016/17 sæsnen. Talentudvikling AMF I den frgangne uge har DAFFs talentudviklingsprgram pnået et par kvalitetsstempler. Christian Hartmann Carlsen har kmmitteret sig til Elmhurts Cllege, hvr han starter den 14. august. Elmhurst er en D3 skle der har frsøgt at få fat på Christian længe, g på det sidste har hævet deres schlarship til det dbbelte af hvad de først ville give. Det er første gang vi har en QB på et cllege Christian Carlsen er fra U17-landshldet i 2011, hvr gså Hjalte Frhldt spillede. Derudver er Frederik Fabricius g Steven Christffer Nielsen i øjeblikket i USA fr at vise sig frem på diverse camps. I frbindelse hermed blev LC kntaktet af head cach fra Eastern Michigan, der havde set begge spillere på en camp g gerne ville have lidt baggrundsinfrmatin på dem begge et par timer senere blev begge tilbudt schlarships til sklen. Steven har mdtaget schlarships fra flere skler på nuværende tidspunkt. Sidste camp er den 20. juni. Christian, Steven g Frederik har sammen med Kristian Vredstrøm, der sidste år km på Wagner cllege, været med i det prgram DAFF har med La Lumiere Schl. I øvrigt er Frederik g Steven fra U17-landshldet Uddannelse Lederuddannelse På baggrund af input fra Frmandskngres i amerikansk fdbld, g Udviklingsmøde i cheerleading, er der planlagt et antal lederkurser i efteråret De fregår reginalt med udgangspunkt i en frening sm praktisk arrangør, g DAFF sm planlægger g udbyder. Det kan knstateres at der er behv fr DAFFs tilstedeværelse til alle U12/U14 stævner, hvilket gså er nget vi er frpligtigede til hvis vi skal have frdelingsnøgle pint fr disse stævner. DAFFs persnale kan ikke dække alle stævner, så der vil blive uddannet et krps af stævneledere der skal bistå med dette. Dette krps vil senest være på plads fr 2016 sæsnen.

8 DAFF Niv 1 - #1 g #2 Se KPI rapprt Thmas Brygmann deltg i DIFs Udviklingsknsulent træf den april Udvikling Cheerleading Udviklingsmøde Se referat værd at bemærke er Det prjekt DAFF fremlagde vedr. udvikling af COED cheerleading i Danmark, der var bygget p ver Opstart U12/U14, blev ikke mdtaget på en måde så det kan etableres i Der skal arbejdes videre med udviklingen af hvrdan vi kan pbygge COED i Danmark. På mødet nåede vi ikke punktet Medlemsudvikling, hvilket der så skal med på næste Udviklingsmøde. Vedr. U12/U14 Opstart prjektet har vi på nuværende tidspunkt gennemført 7 udviklingsbesøg, g skal nå 14 inden smmerferien det kmmer til at være svært, men vi frsøger. Vi skal nå alle freninger de gange vi skal jf. prjektet. BGI Academi Idrætseftersklen BGI havde inviteret Hrsens Stallins, Aarhus Tigers g DAFF til et møde den 26. maj, da de påtænker at starte amerikansk fdbld p. I første mgang sm valgfag, men fra næste år sm linjefag. Resultatet af mødet er at BGI har sendt udkast til samarbejdsaftaler til Hrsens Stallins g Aarhus Tigers DAFFs rlle i fremtiden bliver at kvalitetssikre prjektet g undervisningen, samt bidrage med prmveringen. Ny frening i cheerleading - Hlstebr Gymnastikfrening DAFF har mdtaget en henvendelse fra en gruppe persner der ønsker at etablere en cheerleading frening i Hlstebr under Hlstebr Gymnastikfrening. TB g NB er i dialg med initiativtagerne. TB er i gang med at finde persner fra cheerleading der kan besøge Hlstebr g hjælpe dem i gang med cheerleading. NB har fremsendt infrmatiner på DAFF g hvrdan de bliver ptaget i DAFF etc. Licenstal på klubber Se bilag Værd at bemærke Cheerleading er fran det budgetteret Flag er 53 licenser fra det budgetterede, g sidste år km der 15 licenser fra nu g til slut sæsn. AMF er 270 licenser fra det budgetterede, g sidste år km der 221 licenser fra nu g til slut sæsn. Medlemsudvikling Cheerleading her har vi ikke inf fra tidligere Flag vi kan knstaterer en nedgang på 70 licenser hvilket er ca % fra 2015 til 2016, alt efter hvr mange licenser der kmmer fra nu g til slut sæsn. Og en nedgang på 120 licenser hvilket er ca. 25% tilbagegang fra Amerikansk fdbld samlet set er der en tilbagegang på 531 licenser, alt efter hvr mange der kmmer fra nu g til slut sæsn. Nedgangen skyldes en stadig nedgang på senir (-13% fra , g ca. 20% fra ) g U19 niveau (-27% fra , g ca. 40% fra ). Det gde er, at de yngste rækker vkser tallene siger ganske vist en nedgang på U12 på 36 licenser, men det er nk et udtryk fr at ngle klubber sylter ngle licenser, det frventes at U12 sm minimum vil nå samme niveau sm U14 frtsætter fremgangen fra , der var på 14%, indtil nu viser en fremgang på 53%, g allerede nu er det samlede antal U14 licenser højere end i Det er gså meget psitivt at se, at U16 har fået vendt tendensen fra de sidste år, på nuværende tidspunkt er der en fremgang på 3%, hvilket nk bliver til lidt mere inden slut sæsn. Ny klub i Grenå Status er at der har været gennemført træning med hjælp af trænere fra Aarhus Tigers, g det ser indtil videre frnuftigt ud. Vi er i dialg med dem.

9 Turnering DAFF har været ude til 3 U12/U14 stævner indtil nu, Hlstebr, Herlev g Herning. Stævnerne frløber umiddelbart fint, men der er behv fr at DAFF er til stede se mere under Uddannelse. Vi har gennemført 3x licens kntrl indtil nu g i frskellige rækker. Der er ikke fundet ulvlige spillere, men vi kan knstatere at det er svært fr ngle klubber at pdatere hldrapprterne. Organisatin Revisin frdelingsnøgletal Den 20. maj var der møde mellem DAFF g DIF vedr. revisin af de indsendte tal på Frdelingsnøglen. DAFF deltg med NB g LC, DIF deltg med Jan Gudnitz. Vi fik reduceret ngle tal da al aktiviteten på frmandskngresser ikke tæller med. Vi blev gjrt pmærksm på, at DAFF skal være til stede ved alle U12/U14 stævner. Vi blev gjrt pmærksmme på, at fr at få frdelingsnøgle tilskud på landshldsaktiviteter, må der ikke være 100% brugerbetaling Jan kunne ikke huske endelig størrelse, men frbundet skal bidrage med et betydelig beløb. LC har spurgt Jan Gudnitz m det krrekt størrelse på frbundets bidrag. Administratin/ Kmmunikatin Spørgsmål til Årsrapprt 2014 Der er indkmmet ét spørgsmål til Årsrapprt Spørgsmål g svar er sendt ud til samtlige frmænd g kasserere. Niclai speciale Niclai er kmmet frnuftigt i gang med specialeskrivningen. Det er vist sig, at det ikke var ptimalt med tre dage m ugen til specialeskrivning, så Lars g Niclai har lavet en pdateret plan, hvr der sm udgangspunkt kun afvikles t specialedage g ugen. Planen tager højde fr, at der ikke afvikles rlv i september g første del af ktber, hvr turneingen afsluttes g Mermaid Bwl afvikles. Deadline fr specialeaflevering er 5. januar U19 EM 4-natiners kvalifikatinsturnering 4-natiners kval. turneringen i Vejle gik vervejende gdt. Det var en umiddelbar succes fr tilskuere g deltagende hld. Sprtsligt var turneringen en str succes. Der er lagt mange ressurcer i eventet. Luise har lagt anvendt tæt på tre ugers arbejde på turneringen. Her udver var Rasmus i Vejle fra nsdag til søndag, Niclai, Thmas g Jnas var med fra fredag til søndag. Samarbejdet med Vejle kunne have været bedre. Klubben havde en meget afslappet hldning til afviklingen, det gjrde, at flere ting ikke blev testet inden kampstart. Dette resulterede blandt i udfald på screbardet i ét quarter samt lydprblemer begge dag. IFAF bservatøren krævede en persn ved hans side at-all-time. Et krav sm vi ikke var klar ver, g sm ikke står nedskrevet ngen steder. Dette gav en del stress, da der måtte afsættes en persn til dette. Vi mdtg en fin mundtlig evaluering fra IFAF bservatøren. Den eneste negative bemærkning til turneringen var, at der skulle have været flere hjælpere, så DAFF staff ikke have så mange pgaver ifm. afviklingen. DAK Stats Vi har indkøbt et nyt stat-prgram, DAK Stats, der gør det muligt at lave live-stats. Til U19 EM Kvalifikatinen var Jn Haugaard Meineche på tv-hlder på stat-teamet. Jn g t andre klarede stats til alle 4 kampe. Vi fik hjælp fra vres nye samarbejdspartner Henrik Eihlert til psætning af selve prgrammet på en ekstern server. Vi har udelukkende fået psitive tilbagemeldinger. DAFF ejer rettigheden til at bruge prgrammet, så det kan reelt benyttes på alle NL kampe. Samarbejde med Henrik Eihlert Lars g Luise havde møde med Henrik Eihlert i starten af maj. Henrik er tidligere landhldsspiller g vil gerne være frivillig/spnsr. Planen er, at Henrik leverer 4 kufferter med internetpkbling, kamera g streaming udstyr sv. Tanken er, at dmmerne kan have med ud til NL kampene, så hjemme-klubben kan streame kampen - i stedet fr blt at filme den til HUDL. Der skal naturligvis aftales med Dmmerudvalget, hvrledes det præcist skal fungere. Henriks virksmhed laver gså en platfrm g stiller en server til rådighed, hvrfra kampene streames. Planen er, at streame kampene fra en underside på natinalligaen.dk.

10 natinalligaen.dk natinalligaen.dk har nu kørt i 2 måneder. Vi har 8 aktive skribenter, 1 stat-mand g 4 skribenter, sm har givet udtryk fr, at de vil skrive nget en gang imellem. Der bliver i gennemsnit lagt 5-6 nyheder p m ugen, tallene fra sitet er fltte, g der er i det hele taget en gd ånd mkring prjektet fra mverdenen. Facebk likes: 1140 Sidevisninger: Sider pr. besøg: 1,7 Det er dg ressurcemæssig tung at planlægge. De frivillige bruger rigtig mange ressurcer på at få det til at løbe rundt. Luise bruger gså mange ressurcer på at løbe drengene i gang, læse krrektur, publicere g kmmentere sv. Der skal udarbejdes en plan fr, hvrledes vi kan give nget tilbage til de frivillige i frm af f.eks. feedback på deres arbejde. Jnas (praktikant) sidder 15 timer på sitet m ugen, Rasmus bruger tid på pdateringer af stats, stilling g andre småting. Udver Luises timer fra handleplanen ligger hun gså frivillige timer i weekenden, fr at få det hele til at køre rundt. Smmer Cup 2015 Smmer Cup 2015 blev afviklet d. 6. juni 2015 i Gladsaxe Idrætshaller. Stævnet var arrangeret i samarbejde med Fxy Cheerleaders, g var den først knkurrence på Sjælland i den tid, cheerleading har været under DAFF. Der var tilmeldt 39 hld, hvilket er 5 mere end sidste år. Målt på udøvere var der i år 436 udøvere, hvilket er 124 mere end sidste år. Tilskuermæssigt har der gså været en nget større interesse i år. Støt en landshldsspiller Køb en hjelm er blevet udvidet til Støt en landshldsspiller. Knceptet er skubbet ud til vres frskellige Facebk-grupper, g det har skabt en del aktivitet. Vi har 2 underskrevne kntrakter g flere interesserede. Søgning på fnde Listen med ting/ prjekter, der kan søge fnde til, er ved at være lang. Luise g Thmas er ved at lave en ansøgning på en fuldtids-udviklingsknsulent i 3 år, sm skal være med til at udvikle vres sklearbejde. Her skal skitseres et prjekt g budget. Udver at være gd fr sprten udvikling, vil det gså biddrage psitivt på Frdelingsnøglen. Listen ver de næste fndansøgninger ligger i KPI light. 2 nye hjemmesider Vi er netp gået i gang med de t nye hjemmesider; cheerleading.dk g flagftball.dk. Ideen er at skabe cmmunities på Facebk mkring de t sites, så vi nemt kan få feedback g hjælp til indhld. Tanken er, at medlemmerne får bld på tanden, g kan vertales til at skrive m vres frskellige events g fremtidige nyheder. Nyheden mkring hjælp til skrivearbejdet frventes at gå ud i uge 25. Luise er i gang med at lave infrmatinsarkitektur på siderne. Det er meget vigtigt, at vi henvender s til målgrupperne både på pbygning, tekst g design g ikke bare lavet cpy/paste fra amerikanskfdbld.dk. Dmæneklage mbwl.dk Overførslen af mbwl.dk til vres nye server driller. Sitet er i realiteten klar til at gå live, men der er ngle FTP plysninger sm driller. Planen er at den er live inden min smmerferie (starter i uge 27), hvr annnceringen er klar, så den kan køre hele smmerferien. Mermaid Bwl Planlægningen af Mermaid Bwl er i fuld gang. Planen er at pgaverne til de frivillige (DAFF staff) er på plads inden Luises smmerferie. Målet er, at alle centrale ansatte g frivillige kan mødes i slutningen af august. Erfaringen frtæller, at vi har brug fr flere frivillige på dagen. Det nye setup giver de frivillige ansvar fr frskellige ansvarsmråder, g de er med før i prcessen end tidligere. Det er stadig Luise, der har styringen. Thmas g Luise har møde med Vibrg d. 1. juli, hvr de går alt det praktiske igennem. Opgavefrdelingen er på plads, nu skal den blt stemmes af. Vi får meget rs fra rigtig mange klubber mkring den nye TV-kntrakt. Gul Klud Flag Ftball Bwl Gul Klud er med på ideen igen i år. Marc g Anders Nrmann står fr planlægning-delen. Dat g generel inf med tilmelding er ppe inden smmerferien.

11 Hall f Fame Vi har gennemskrevet reglerne g inkrpreret rettelser fra et lille udvalg af Hall f Famers. Indstilling til Hall f Fame er ppe inden smmerferien. Game Pass Game Pass ligger på frsiden g alle undersider på natinalligaen.dk g daff.dk. I slutningen af juni laver vi sm sidste år en nyhed m, at man skal huske at afmelde sit game pass g bestille det hs s. 15 MIN 11. EVENTUELT Peter deltager ved U19 EM. Peter vil gerne hjælpe med at twitte resultater, hvis det er aktuelt. Dat: Dat: Marc Nyeland Næstfrmand Niclai Blm Referent

Bestyrelsesmøde 5-2015

Bestyrelsesmøde 5-2015 Bestyrelsesmøde 5-2015 REFERAT 24-09-2015 KL 18.40 22.30 PARK HOTEL, MIDDELFART MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE AFBUD Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Kåre Fged,

Læs mere

Bestyrelsesmøde 4-2015

Bestyrelsesmøde 4-2015 Bestyrelsesmøde 4-2015 REFERAT 18-08-2015 KL 18.25 21.45 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE Niclai Bestyrelsesmøde Niclai Niclai Niclai Peter Friis, Marc

Læs mere

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt Referat af bestyrelsesmøde i Idrætsrådet Silkebrg Kmmune Dat g tidspunkt: mandag den 3. februar 2014 kl. 17.15 20.00 inkl. spisning Sted: Mødelkalet, Silkebrg Sprtscenter Deltagere: Lars Bundgaard, Jørgen

Læs mere

Allan B. Grønkjær (sportschef) samt skytterepræsentanterne Jan Bang (compound), Nynne Holdt-

Allan B. Grønkjær (sportschef) samt skytterepræsentanterne Jan Bang (compound), Nynne Holdt- DBSF Eliteudvalgsmøde 26. nvember 2012 Sted: Lavia Odense Til stede var: Klaus Lykkebæk, Jeanette Riis Nielsen, Dan Hansen (alle medlemmer af Eliteudvalg), Allan B. Grønkjær (sprtschef) samt skytterepræsentanterne

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Dagsorden til Campusbestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium

Dagsorden til Campusbestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium Dagsrden til Campusbestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium Dat: 1. december 2015 Tid: 18.30 20.00 Sted: Mødedeltagere: Afbud: Gæster: Referent: Lærerværelset Jens Kramer Mikkelsen, Marianne Zibrandtsen, Nynne

Læs mere

BAS KETLIGAEN. Status opdatering fra BL og opstart ny sæson

BAS KETLIGAEN. Status opdatering fra BL og opstart ny sæson BAS KETLIGAEN Dags rde n & Referat BL Lennart Jensen HIC, Andreas Larsen, Næstved, Luise Bach hørshlm, David Breuer SISU, Rasmus Winkel BL, Michael Nedergaard Randers, Per Mikkelsen DBBF, Michael Blch

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden CJE

1. Godkendelse af dagsorden CJE Referat Bestyrelsesmøde den 6. december 2012 kl. 17.00 19.00 Deltagere Carsten Jensen (CJE) Carsten Bach (CB) Afbud Kaj Bækgaard (KB) Anders Stampe (AS) Christian Alstrup (CA) Lissi Bank Lassen (LBL) Vigg

Læs mere

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch Referat Referat af møde i: Dat fr møde: Etisk udvalg 13. ktber 2012 Fr referat: Dat fr udarbejdelse: Karen Langvad 30. ktber 2011 Deltagere: Brian Erreb-Jensen (frmand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard,

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Mødedato Mødested Møde start/slut

Mødedato Mødested Møde start/slut Senir- g Scialfrvaltningen Stab fr Rådgivningsmrådet Referat Der indkaldes til møde m Udsatterådet Møde nr. Dat 13.01.2015 Udsendt af Lene Kristin Kamp Lene Kristin Kamp Mødedat Mødested Møde start/slut

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet Referat bestyrelsesmødet Onsdag den 15. januar 2014 kl. 9.30 16.00 Htel Krnprins Frederik, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia Dagsrden: Nr. Punkt Kmmentar g psamling 1. 2. Deltagere Årsmøde 2013 Generalfrsamling

Læs mere

Dansk Petanque Forbunds Frivillighedsstrategi Versionsdato:

Dansk Petanque Forbunds Frivillighedsstrategi Versionsdato: Dansk Petanque Frbunds Frivillighedsstrategi 2014-2016 Versinsdat: 25.11.2014. 1 Indhldsfrtegnelse 1. FRIVILLIGHEDSTRATEGI... 3 1.1. BAGGRUND FOR FRIVILLIGHEDSSTRATEGIEN... 3 1.2. HVORFOR FRIVILLIGHEDSTRATEGI....

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB 1. Erfaringer Hvad har klubben gjrt indenfr kmmunikatin? Hvad har erfaringerne været? List i punktfrm. Emails/pslag; Erfaring: Emails/pslag blev hurtigt glemt. Initiativ(er): Via emails rammer vi en bred

Læs mere

Projekt Fritidssport 2014-2015

Projekt Fritidssport 2014-2015 Prjekt Fritidssprt 2014-2015 Indledning: Prjekt Fritidssprt er et partnerskabsprjekt mellem Aarhus Omegn afd. Præstevangen, Klubben Rsenvang/Ung i Aarhus, sm startede tilbage i 2008, med det frmål at lave

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud?

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud? nr. 32 Er genpretningsaftalen er et frvarsel m nye måder at tænke tilskud? INDHOLD Genpretningsaftalen - finanslv 2011. Regeringens aftale med Danske Flkeparti indebærer en nedsættelse af tilskuddet til

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StrKøbenhavn, trsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kntr, Knuthenbrgvej 24. 14. december 2011 Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kfed (MK), Gitte

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

Specifikation af krav til Team Danmark-, Dansk Svømmeunion- og udviklingskraftcenter

Specifikation af krav til Team Danmark-, Dansk Svømmeunion- og udviklingskraftcenter Specifikatin af krav til Team Danmark-, Dansk Svømmeunin- g udviklingskraftcenter Overrdnet set findes der kraftcenter på 3 niveauer. 1. 2. Dansk Svømmeunin kraftcenter 3. Udviklingskraftcenter Kravene

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH Tirsdag d. 19. august kl. 13.00 17.00

Bestyrelsesmøde i SUMH Tirsdag d. 19. august kl. 13.00 17.00 Til stede: Isak Krnerup Hue, Ladingkær, Cathrine Jeppesen, Sif Hlst, SUMHs sekretariat: Steffen (rdstyrer), Benedikte, Miriam g Ditte (referent) Afbud: Rie Lynge Rasmussen, Rebecca Delfs Bestyrelsesmøde

Læs mere

Bestyrelsesmøde 2-2014

Bestyrelsesmøde 2-2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 REFERAT 25-03-2014 KL 18.35 22.45 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE AFBUD Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Jens Lind,

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 - et nyhedsbrev fr ledere m lederskab g ledelse Nr. 1 2010 Tema: Lederskab i en krisetid (1/2) Knstruktivt lederskab i en krisetid Mange rganisatiner plever krisen. På mange frskellige niveauer. Næppe

Læs mere

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite HG Fdbld Vi kan rumme både bredde g elite Seminar fr HG Fdbld d. 29/2-2008 g 1/3-2008 Søren F. Jørgensen Side 1 Indhld Del 1...3 Om baggrund g frmål...3 Om rapprtens indhld...3 Om arbejdsfrmen...3 HG på

Læs mere

Information om Talentudviklingen DAF s årgangs- og elitekrav

Information om Talentudviklingen DAF s årgangs- og elitekrav Infrmatin m Talentudviklingen DAF s årgangs- g elitekrav Sm et led i den løbende udvikling af elitearbejdet i dansk atletik har elitestaben siden efteråret 2008 evalueret på de sidste års talentudviklingsarbejde

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København Tekniske Skle Kent

Læs mere

Generalforsamling i Søllerød Svømmeklub den 25. februar 2016, kl. 20.00. Formandens beretning 2015 (Det talte ord gælder)

Generalforsamling i Søllerød Svømmeklub den 25. februar 2016, kl. 20.00. Formandens beretning 2015 (Det talte ord gælder) Generalfrsamling i Søllerød Svømmeklub den 25. februar 2016, kl. 20.00 Frmandens beretning 2015 (Det talte rd gælder) Dispsitin 1. Hvem er vi 2. Klubbens frmål, visin g værdigrundlag 3. Årshjul 4. Frandringer

Læs mere

Floorballstævner. Folderen er for dig, der gerne vil arrangere et stævne eller vide mere om floorballstævner i DGI og Floorball Danmark.

Floorballstævner. Folderen er for dig, der gerne vil arrangere et stævne eller vide mere om floorballstævner i DGI og Floorball Danmark. L L A B R O O L F R E N V STÆ rball på l F s n i l g Mt anmark l a b r l vner i F I g Flrball D æ t s d l h Af ed DG m e n a b hjemme Flrballstævner Flderen er fr dig, der gerne vil arrangere et stævne

Læs mere

Dagsorden. DDS bestyrelsesmøde den 27. november 2010

Dagsorden. DDS bestyrelsesmøde den 27. november 2010 Dagsrden A. Valg af rdstyrer B. Valg af referent C. Gdkendelse af dagsrdenspunkterne D. Gdkendelse af sidste mødereferat E. Regnskab (OJ) E1 Status DDS øknmi (OJ) E2 Budget 2011 gdkendelse (OJ/TB) F. Opfølgning

Læs mere

Karens Minde Kulturhusforening. Referat fra bestyrelsesmøde den 11. april 2011

Karens Minde Kulturhusforening. Referat fra bestyrelsesmøde den 11. april 2011 Karens Minde Kulturhusfrening Referat fra bestyrelsesmøde den 11. april 2011 I mødet deltg: Drthe Eren Sørensen, Marianne Melby, Britta Lunnemann, Karen Larsen, Steen Eriksen, Ann Vikkelsø, Harry Ottsen.

Læs mere

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015 Med resultater indskrevet Aftale mellem Støvring Gymnasiums bestyrelse ved bestyrelsesfrmand Kirsten Ravn Bundgaard g rektr Jens Nielsen. Bemyndigelsen til at indgå resultatlønskntrakt

Læs mere

Torsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00

Torsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00 Den Danske Skiskle Bestyrelsesmøde 26. februar 2015 Dagsrden Dat Mødested Mødetid Deltagere Trsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadin 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00 Rasmus Lundby (RL) Tue

Læs mere

Karens Minde Kulturhusforening. Referat fra bestyrelsesmøde den 14. marts 2011

Karens Minde Kulturhusforening. Referat fra bestyrelsesmøde den 14. marts 2011 Karens Minde Kulturhusfrening Referat fra bestyrelsesmøde den 14. marts 2011 Tilstede: Afbud: Referent: Drthe Eren Sørensen, Ann Vikkelsø, Karen Larsen, Britta Lunneman, Steen Eriksen g fra persnalet Jan

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. november 2013.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. november 2013. Slbjerg Fællesråd. Referat af rdinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. nvember 2013. Anvendte frkrtelser findes sidst i referatet Beretningerne findes i frm af frelæggerens uredigerede manuskript sidst

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012

ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012 ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012 Marbæksklen i Skibby, nvember 2012 Sklebestyrelsens sammensætning i skleåret 2011/2012 efter nyvalg april 2010: Frældrerepræsentanter: Bjarne Rasmussen Frmand Jette Christensen

Læs mere

Forældrehåndbog - Solbjerg IF Fodbold

Forældrehåndbog - Solbjerg IF Fodbold Frældrehåndbg - Slbjerg IF Fdbld Peter Piilgaard SOLBJERG IF FODBOLD AFDELING Indhld Frældrehåndbg - Slbjerg IF fdbld... Fejl! Bgmærke er ikke defineret. Mikrfdbld missin... 2 Årgang U3-U5 g U6-U7... 2

Læs mere

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET.

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Gentfte Skle Gentfte Skle, 24.02.15. REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Til stede: Hanne S, Amalie, Mette, Susanne, Michelle, Asger, Hanne O, Mgens L, Mgens

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt med en enkelt tilføjelse, Ressourceregnskabet.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt med en enkelt tilføjelse, Ressourceregnskabet. Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd Karen Jespersen, SOSU Århus Karin Rsenmejer, København VUC Kirsten Habekst, VUC Vestegnen Mia Rasmussen,

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Ældrerådet Mandag den 6.10.2014 kl. 09:15 12:30 i lkale F2 på Rådhuset MØDEDELTAGERE Frmand: Lise Ltte Due Næstfrmand: Hanne Vedersø Rigmr Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Christian Heiberg Ole

Læs mere

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune SKOLE DAGTILBUDSAFDELINGEN September 2012 Trvet 3, 8500 Grenaa tlf. 89591000 Visitatin g revisitatin på sklemrådet i Nrddjurs Kmmune 1 Visitatinens frmål Visitatinen i Nrddjurs kmmune har til frmål at

Læs mere

Bestyrelsesmøde 3-2014

Bestyrelsesmøde 3-2014 Bestyrelsesmøde 3-2014 REFERAT 25-03-2014 KL 18.35 23.10 DAN BUNKERING, MIDDELFART MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE Bestyrelsesmøde Peter Friis, Kåre Foged, Palle Navntoft,

Læs mere

Specifikt svar omkring pigelicenssystemet er modtaget fra Varde IF pigefodbold, FC Damsø, Skovbakken Fodbold samt DBU Talenttrænere.

Specifikt svar omkring pigelicenssystemet er modtaget fra Varde IF pigefodbold, FC Damsø, Skovbakken Fodbold samt DBU Talenttrænere. Pigeversin, Endelig Vedr.: DBU Licenssystem, Ungdm (piger) På bestyrelsesmødet i april 2007 blev det besluttet at pstarte prjektet Talentudvikling i Danmark, 2007 2012 på baggrund af de indkmne svar fra

Læs mere

Forretningsplan til Danmarksmesterskabet og bedømmelseskriterier:

Forretningsplan til Danmarksmesterskabet og bedømmelseskriterier: Frretningsplan til Danmarksmesterskabet g bedømmelseskriterier: Frretningsplan: Skriftstørrelse 12 Max 15 sider á 2400 anslag (alt der verskrider, tæller ikke med i bedømmelsen) Idéens navn Ideén på 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina.

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Espen 1. Valg af rdstyrer Gunvr 2. Valg af referent 3. Navnerunde Espen, Gunvr, Frederik, Uffe,

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 11. december 2014 kl. 17.30 på FSKBH s kontor.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 11. december 2014 kl. 17.30 på FSKBH s kontor. Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StrKøbenhavn, trsdag den 11. december 2014 kl. 17.30 på FSKBH s kntr. Mødedeltagere: Jeanette Thrnberg (JT), Palle Lindstrøm (PL), Gitte Nielsen (GN), Mari-Ann

Læs mere

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat Sklebestyrelsen Ølsted Skle Dagsrden g referat til møde den 23. september 2008 kl. 19.00 til 21.30 i mødelkalet 1/7 Medlemmer: Klaus Jakbsen, frmand Lyng Grundtvig Bente Davidsen Henrik Tlstrup Nielsen

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

Vores klub. - Hammel GF Fodbold - Hammel GF Fodbold undersøger sit DNA. På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fodbold.

Vores klub. - Hammel GF Fodbold - Hammel GF Fodbold undersøger sit DNA. På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fodbold. Vres klub - Hammel GF Fdbld - På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fdbld Hammel GF Fdbld undersøger sit DNA Udarbejdet af: AFSNIT: 1. Overrdnet m undersøgelsen 2. Sammenfatning 3. Diagrammer;

Læs mere

REFERAT Generalforsamling 2016 Onsdag den 13. april 2016 kl. 19.00 i Fælleslokalet på 1. sal

REFERAT Generalforsamling 2016 Onsdag den 13. april 2016 kl. 19.00 i Fælleslokalet på 1. sal REFERAT Generalfrsamling 2016 Onsdag den 13. april 2016 kl. 19.00 i Fælleslkalet på 1. sal Dagsrden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab frelægges til gdkendelse 4.

Læs mere

R E F E R A T. Bestyrelsesmøde:

R E F E R A T. Bestyrelsesmøde: R E F E R A T Bestyrelsesmøde: Dat: 30.08.2014 Deltagere: Pul Krg, Lars Berga Rasmussen, Jhnny Gdbersen, Kent Kirkegaard, Mette Diernisse, Henrik Østergaard Fraværende: Jesper Wendelbe, Mads Rasmussen

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: Afbud: ESB-styregruppen Anne Birthe Mrtensen (ABM) Karen Jespersen (KJ) Karin Rsenmejer (KR) Kent W. Kristensen (KWK) Kirsten Habekst (KH) Lisbeth Jensen (LJ) Mgens Schlüter (MS) Ole Enelund

Læs mere

Holstebro SvømmeClub

Holstebro SvømmeClub Hlstebr SvømmeClub Rygeplitik Alkhlplitik Pædfiliplitik Plitik fr frebyggelse af spisevægring Hlstebr SvømmeClub HSC s Rygeplitik I HSC er vi enige m, at: Rygning er ufrenelig med aktiv udøvelse af idræt.

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Guldbrgsund Kmmune g den Flkeplysende virksmhed side

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup.

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup. VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Side i af i Fra: Til: Ole Paaske (p@aar.dk) Erling Pst (erling@viderup.cm) Dat: 08/06/2010 13:52 Emne: VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Attachments:

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Til: DGI's landsledelse DGI's direktion Øvrige deltagere i mødet. Til orientering for:

Til: DGI's landsledelse DGI's direktion Øvrige deltagere i mødet. Til orientering for: Til: DGI's landsledelse DGI's direktin Øvrige deltagere i mødet Til rientering fr: Steen Tinning, DGI Ledelsessekretariat Peter Mrtensen, DGI HR g Organisatin Bjarne Nissen, DGI Øknmi Steen F. Andersen,

Læs mere

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012 Referat af Lean Cnstructin-DK: Generalfrsamling 2012 Afhldt den 22. marts kl. 16.00-17.30, Teknlgisk Institut, Taastrup. Til generalfrsamlingen var der fremmødt bestyrelsen samt ca. 10 medlemmer af freningen.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i LUI Fodbold tirsdag den 26. januar 2016

Bestyrelsesmøde i LUI Fodbold tirsdag den 26. januar 2016 Bestyrelsesmøde i LUI Fdbld tirsdag den 26. januar 2016 Til stede: Lars Jnssn, Nina Plenge Jakbsen, Anne Clugh-Larsen, Michael Clstrup, Søren Carlsen, Lisbeth Kristensen g Margit Friis (referent). Fraværende:

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 2 i 2013 d. 4. april kl. 9.00 12.00 afholdtes hos BUPL, Nykobbelvej 1, 4200 Slagelse

Bestyrelsesmøde nr. 2 i 2013 d. 4. april kl. 9.00 12.00 afholdtes hos BUPL, Nykobbelvej 1, 4200 Slagelse Referat FTF Regin Sjælland Nykbbelvej 1 4200 Slagelse Bestyrelsesmøde nr. 2 i 2013 d. 4. april kl. 9.00 12.00 afhldtes hs BUPL, Nykbbelvej 1, 4200 Slagelse Punkt t Bilag Til stede: Bertha Langhff (BUPL),

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Bestyrelsesmøde 7-2015

Bestyrelsesmøde 7-2015 Bestyrelsesmøde 7-2015 REFERAT 17-11-2015 KL 19.00 22.40 PARK HOTEL, MIDDELFART MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE AFBUD Bestyrelsesmøde Peter Friis, Jens Lind, Kåre Fged, Palle

Læs mere

skriv disse seks tal omhyggeligt ned

skriv disse seks tal omhyggeligt ned Kære Peter, 3Ør d;3 f/ar: Æ//erede OM.f'å. da:je v;/ d;t /;v ændre 5;3 (t;/ det bedre J) J Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv DENMARK Marcs vn Ring 15 14 3 6 16 19 Kære Peter, skriv

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole Kmmunikatinsplitik Rungsted Skle 1 Frmål g visin Kmmunikatinsplitikken fr Rungsted Skle fastsætter en frmaliseret ramme, der sikrer fundamentet fr et gensidigt respektfuldt samarbejde både internt mellem

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuipasdfghjklzxcvbnmqwerty uipasdfghjklzxcvbnmqwertyuipasd fghjklzxcvbnmqwertyuipasdfghjklzx cvbnmqwertyuipasdfghjklzxcvbnmq Dansk Flygtningehjælps strategiske samarbejde med virksmheder wertyuipasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Læs mere

Team Hjørring 2017. Infomøde 18 januar 2016

Team Hjørring 2017. Infomøde 18 januar 2016 Team Hjørring 2017 Infmøde 18 januar 2016 Prgram Velkmst Histrik 2013 / 2015 Frening - Rtary Team Hjørring 2017 hvad g hvrnår Cykel tøj Jysk Firmatøj Cykler Vendelb cykler Hjørring Berlin 2016 Kaffe pause

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Projektstyring med Michael Bager projektstyring med 7-8 deltagere (gamle bestyrelse) Julefrokost 2011 Foredrag med Ole Helmig, stor succes

Projektstyring med Michael Bager projektstyring med 7-8 deltagere (gamle bestyrelse) Julefrokost 2011 Foredrag med Ole Helmig, stor succes Referat IMCC Aarhus generalfrsamling 31/102012 kl 20 Frmalia Velkmmen Dirigent: Steen valgt Referant: Chehri valgt Stemmetællere: Mads Dam g Sfie Hequet er valgt Tilstedeværende: Stine, Rasmus, Christine,

Læs mere

REFERAT KREDSRÅDSMØDE, 14. SEPTEMBER 2017 DCH, KREDS 6

REFERAT KREDSRÅDSMØDE, 14. SEPTEMBER 2017 DCH, KREDS 6 DATO 14. september 2017 STED DELTAGERE Chr. VI Overdrevskr Lkalfreninger: Frederikssund, Hlbæk, Herfølge, Jyderup, Kalundbrg, Humlebæk, Køge, Næstved, Rskilde, Stevns, Fakse, Haslev, Nykøbing/Rørvig, Slagelse,

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Evaluering af Stenløse Kulturhus

Evaluering af Stenløse Kulturhus Evaluering af Stenløse Kulturhus Evalueringen er udarbejdet i maj-juni 2016 Af Egedal Kmmune 1 Indhld Indledning... 3 Baggrund... 3 Metde... 4 Sammenhæng på tværs af huset... 5 Et brugerstyret hus... 7

Læs mere

PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM

PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM 2014-15 Der er brug fr en prgressiv rød stemme i dansk plitik, der kan presse på fr scialistiske samfundsfrandringer, rganisere ungdmmen g vise, at det kan la sig gøre at

Læs mere

Beslutningsreferat af bestyrelsesmødet, onsdag den 7. januar 2015.

Beslutningsreferat af bestyrelsesmødet, onsdag den 7. januar 2015. Beslutningsreferat af bestyrelsesmødet, nsdag den 7. januar 2015. Mødet blev hldt på GBF s sekretariat, Ny Vestergade 13, stuen. 10.30-14.30 Til stede: Hans Peter Jensen (fmd.) Bdil Due, Jan Bendix, Nils-Gerg

Læs mere

Dansk Skak Union 2. hovedkreds

Dansk Skak Union 2. hovedkreds Dansk Skak Unin 2. hvedkreds Referat af møde i hvedkredsbestyrelsen (HKB), Dansk Skak Unins 2. hvedkreds søndag den 19. januar 2003 i Srø Tilstede: Niels Steen Larsen (NSL), Frank Hartmann (FH), Leif Jensen

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Frmanden bød velkmmen g pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen sm dirigent. Pkt. 1: Vagn

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Referat. Integrationsråd. Dannet den: Fredag den 15-03-2013 Mødedato: Torsdag den 14-03-2013 Mødetidspunkt: 18:00-19:30.

Referat. Integrationsråd. Dannet den: Fredag den 15-03-2013 Mødedato: Torsdag den 14-03-2013 Mødetidspunkt: 18:00-19:30. Referat Integratinsrådet Møde nr.: Integratinsråd Dannet den: Fredag den 15-03-2013 Mødedat: Trsdag den 14-03-2013 Mødetidspunkt: 18:00-19:30 Mødested: Lilla mødelkale Amtstue Alle 71 Medlemmer Jhnny Dahlgaard

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalgsmøde

REFERAT Uddannelsesudvalgsmøde REFERAT Uddannelsesudvalgsmøde Mødetidspunkt: Mandag den 27. april 2015 kl. 12:00-15:00 Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Sfiendalsvej 60, 9200 Aalbrg SV SD 1.1.05 Mette Ryesgaard Larsen

Læs mere

Til stede: HAJE, AHP, NVP, BTH, SDR, LKO, HEN, SDR, CKR til kl. 13, under behandling af punkt 1 og 2 medlemmer fra Elitesektionen.

Til stede: HAJE, AHP, NVP, BTH, SDR, LKO, HEN, SDR, CKR til kl. 13, under behandling af punkt 1 og 2 medlemmer fra Elitesektionen. REFERAT AF URG MØDE 3 - SØNDAG D. 31. MAJ 2015 Sted: Mødelkale i Greve Idrætscenter, Lillevangsvej 88, Greve. Kl. 9 ca. kl. 15.30 Til stede: HAJE, AHP, NVP, BTH, SDR, LKO, HEN, SDR, CKR til kl. 13, under

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

2. Orientering om økonomi v /AH Økonomisk oversigt uddelt og AH orienterede kort om de enkelte økonomipunkter.

2. Orientering om økonomi v /AH Økonomisk oversigt uddelt og AH orienterede kort om de enkelte økonomipunkter. Deltagere ESB- styregruppens medlemmer g suppleanter Anne Birthe Mrtensen, Randers TS (ABM) Anders la Cur, København TS (AlC) Lisbeth Jensen, Specialundervisningscentret Egedam (LJ) Karen Jespersen, SOSU

Læs mere