Bestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde 3-2015"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde REFERAT KL HOTEL SCANDIC, ODENSE MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE Niclai Bestyrelsesmøde Niclai Niclai Niclai Peter Friis, Marc Nyeland, Kåre Fged, Palle Navntft, Jan Rune Jensen, Jens Lind, Michael W. Planeta, Lars Carlsen g Niclai Blm. Bent Clausen fra DIFs bestyrelse deltg i pkt. 0. AFBUD 60 MIN 0. MØDE MED BENT CLAUSEN FRA DIF BESTYRELSE ALLE Finansiering af DIF-idrætten Bent frtæller, at DIF plitisk arbejder på at sikre den frtsatte finansiering af idrætten. DIF mdtager tilskud fra versku ddet af Ltt g msætningen g derved verskuddet er faldende. Idrætten er hidtidig kmpenseret af Staten fr den manglende msætning, men DIF arbejder på en permanent løsning. Internatinal strategi DIF har med det nye plitiske prgram et ønske m, at specialfrbundene engagerer sig internatinalt. Peter frtalte, at DAFF bl.a. er repræsenteret med Kasper Lindén i IFAFs bestyrelse sm aktiv repræsentant. DIF har en pulje, der kan søges, hvis vi på et tidspunkt har ønske m at få en plitiker valgt ind i det eurpæiske eller internatinale frbund. Peter rienterede krt m situatinen i IFAF. Nyt plitisk prgram Bent frtalte krt m DIFs nye plitiske prgram frem md Målene er bl.a.: Verdens højeste idrætsdeltagelse Synliggør idrættens betydning i samfundet sundhed, integratin, fællesskab mv. Sikre tilbud med høj kvalitet Udvikle frivilligheden Skabe et mangfldigt idrætsbillede Arbejde visinært med elite g talentudvikling De fire fkusmråder de kmmende fem år er: Kvalitet Samarbejde Eliteidræt Faciliteter Visinsarbejdet DIF har i efteråret 2014 ffentliggjrt et visinssamarbejde med DGI mkring Visin Visinen mdøbes nu til Bevæg dig fr livet. Visinen går ud på, at i 2025 skal 50% af den danske beflkning være idrætsaktive i en frening, mens 75% af beflkningen generelt skal være idrætsaktive. Plitikerne på Christiansbrg vil meget gerne, at rganisatinerne samarbejder. Frivillighedsstrategi Bent frtalte m DIFs fkus på at specialfrbundene får indført en Frivillighedsstrategi. DAFFs Frivillighedsst rategi blev vedtaget 30. nvember 2014 g er ffentliggjrt g rundsendt til freningerne. Peter frtalte m vres frmandskngres i efteråret med Täby Flyers, der har str fkus på frivillige g rekruttering af disse. Ny Frdelingsnøgle Det blev talt m planerne med at revidere Frdelingsnøglen. Bent er med i arbejdsgruppen, der skal præsentere et frslag på d et kmmende årsmøde (maj 2016). Målet med revisinen af Frdelingsnøglen er, at ressurcerne skal flyttes fra det administrative g ud til idrætsaktiviteter.

2 DAFF Peter frtalte, at der generelt er gdt styr på tingene i DAFF. Den stre udfrdring er, at vi mister medlemmer i amerikansk fdbld g flag ftball. Fr amerikansk fdbld arbejdes der målrettet med at vende udviklingen i U12 g U14. Det er tanken, at medlemstilbagegangen skal vendes nedefra. Der er det største fremgang på U14. Udfrdringen fr flag ftball er, at der er str spredning på medlemmerne. Der er alt fra elitespillere, der er med i verden seliten til spillere, der gerne bare vil hygge sig med at spille nede i parken. Fr ca. 10 år blev fundamentet til flag ftball lagt via 2-3 årlige rkie stævner. Efter VIASAT ikke ville være med i stævnerne i 2010, blev de skrinlagt. Der er et strt ptentiale i cheerleading. I Nrge har frbundet aktive cheerleadere. Målet er, at cheerleading kan vkse til samme niveau i Danmark. Sprten er ung i Danmark, så klubberne er stadig ved at lære at være klub/ drive frening. Der er behv fr en udviklingsknsulent, der kan understøtte udviklingen i sprten. Bent gør pmærksm på, at det er fint at rekruttere nye medlemmer, det er dg mindst lige så vigtigt at fasthlde medlemmer g ledere. Det vigtigt, at vi bliver bedre til at fasthlde flk. Det er ligeledes vigtigt, at vi højner kvaliteten i vres tilbud ved at rekruttere flere frivillige. Dagsrden 1 min 1.1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE D. 14. APRIL 2015 PETER Referatet fra mødet d. 14. april 2015 blev gdkendt. 14 MIN 1.2. OPFØLGNINGSLISTE PETER Opfølgningslisten er blevet flyttet ver i Wunderlist. Listen blev pdateret. 10 MIN 2. NORDIC CHEERLEADING CHAMPIONSHIP JAN Hvert 2. år afvikles Nrdic Cheerleading Champinship. Knkurrencen går på skift mellem de fire deltagende natiner (Sverige, Finland, Danmark g Nrge). Danmark var arrangør i 2014, g Nrge er arrangør i De fire natiner har aftalt, at hver natin er frpligtet til at deltage med minimum t hld. Deltager en natin ikke med t hld pålægges natinen en bøde på eur. På udviklingsmødet med cheerleadingklubber d. 23. maj 2015 blev det diskuteret, hvrvidt klubberne ønskede at deltage i knkurrencen. Ingen klubber ønskede at deltage i knkurrencen.

3 Det blev vedtaget, at vi bakker p mkring Nrdic Cheerleading Champinship. Bestyrelsen finder, at det er vigtigt at bakke p mkring det nrdiske samarbejde. 10 MIN 3. FASTLÆGGELSE AF DEADLINE FOR HANDLEPLANER OG BUDGETUDARBEJDELSE MARC Følgende deadlines blev sm udgangspunkt vedtaget: Handleplaner 1. september 2015: Beskrivende handleplaner fr alle tre aktiviteter 15. september 2015: Bestyrelsesmøde med fkus på priritering af handleplaner 1. ktber 2015: Én samlet beskrivende handleplan fr alle tre aktiviteter Budget 1. ktber 2015: Budgetinput fra alle tre aktiviteter 20. ktber 2015: Budgetmøde (Kåre, Peter, Marc, Lars g Niclai) 27. ktber 2015: Bestyrelsesmøde med fkus på budget/ årsmøde (frslag/ kandidater) 1. nvember 2015: Endelige budget Årsmøde 27. ktber 2015: Bestyrelsesmøde med fkus på budget/ årsmøde (frslag/ kandidater) 7. nvember 2015: Sidste frist fr varsling af årsmøde 14. nvember 2015: Sidste frist fr indsendelse af frslag til årsmødet Uge 47, 2015: Bestyrelsesmøde med fkus på årsmøde 20. nvember 2015: Sidste frist fr udsendelse af materiale til årsmøde 28. nvember 2015: Årsmøde Marc, Lars g Niclai laver en plan fr, hvrledes handleplanerne skal udarbejdes. Udarbejdelse af endelig plan fr handleplaner Niclai 30. juni 2015 Indtast deadline i Wunderlist Niclai 30. juni MIN 4. PRÆSENTATIONSMATERIALE OG TRACK PÅ INDSATS MICHAEL Frbundet er samlet set på vej i den rigtige retning. Øknmien har det bedre, g vi kan præsentere frbundet sm et øknmisk sundt frbund verfr ptentielle partnere g spnsrer. De sprtslige resultater er gde, g på klubniveau har vi årlige internatinale deltagere. Natinalligaen.dk er ppe g køre g er et gdt udgangspunkt fr bedre at kunne markedsføre frbundet. Det freslås at udarbejde nget materiale, der udstråler seriøsitet g kvalitet g kan præsentere frbundet udadtil. Materialet skal bruges til at præsentere frbundet verfr de mulige frretningsfrbindelser, sm frbun det fremtidigt vil kunne gavne af. Prduktinen af materialet skal indehlde alle dele af DAFF g være udfrmet således, at det ikke skal ændres hvert år. Det vurderes at prduktinsmkstningerne til en grafiker vil være ca kr. + mms - hertil kmmer tryk. I frbindelse med arbejdet md spnsrer g partnere samt fnde, er det vigtigt fr bestyrelsen at kunne følge indsatserne de r laves fra frbundets ansatte. Der skal derfr udfærdiges et ark sm kan benyttes både til pfølgning fr de ansat te, men gså fr at bestyrelsen kan se, hvr praktive vi er udadtil. Det besluttes, at der gerne inden 1. ktber 2015 skal udarbejdes spnsrmateriale. Luise g Michael mødes inden smmerferien g afstemmer arbejdsfrdelingen. Michael vil gerne lægge timer i at arbejde på materialet i smmerferien, så det

4 kan lægge klar til endelig gdkendelse i august Det besluttes ligeledes, at der skal udarbejde en trackliste ver de spnsrer/ fnde, sm er kntaktet. HANDLINGSPUNKTER- ANSVARLIG DEADLINEDATOER Afvikle møde inden smmerferien Michael 30. juni 2015 Første udkast til materiale klart Michael Medi august 2015 Færdigt spnsrflder Luise 1. ktber 2015 Udarbejdelse af track-liste på spnsrer g fnde Luise 1. august MIN 5. FASTLÆGGELSE AF KOMMENDE BESTYRELSESMØDER ALLE De kmmende bestyrelsesmøder fastlægges til tirsdag d. 15. september 2015 kl i Middelfart g tirsdag d. 27. ktber 2015 kl i Brøndby. Budgetmøde (Peter, Marc, Kåre, Lars g Niclai) afhldes tirsdag d. 20. ktber 2015 i Århus. Tidspunkt fastlægges efter Mlsliniens sejltider. Fastlæggelse af tidspunkt Niclai 1. september MIN 6. KVARTALSVIS KPI AFRAPPORTERING MARC KPI afrapprteringen er lagt p i Drp bx. Der arbejdes frtsat med at gøre fremstillingen pænere g tilrette plysningerne på de tte fkusmråder. Såfremt der er ønske m flere plysninger sendes de til Marc. Der ønskes en detaljeret versigt ver søgte fnde g kntaktede spnsrer i KPI afrapprteringen. 2 MIN 7. DIF KURSER PALLE DIF har udsendt uddannelsestilbud til frbundenes bestyrelsesmedlemmer: Den prfessinelle bestyrelse Den 22. august 2015 kl i Idrættens Hus, Brøndby. Dig g dit lederskab din persnlige lederprfil - Den 12. september 2015 kl i Idrættens Hus, Brøndby Uddannelse fr bestyrelsesmedlemmer, udvalgsfrmænd, direktører/generalsekretærer, sprts -/elitechefer, udviklingschefer, administratinschefer g teamledere: DIF Lederakademi Uddannelsen starter p den 30. ktber 2015 g slutter den 30. ktber 2016.

5 10 MIN 8. ICU GENERAL ASSEMBLYS JAN Referat fra ICUs generalfrsamling er lagt i Drp Bx. Anti dping er et str fkusmråde fr ICU, da der er fkus på den lympiske gdkendelse. Det virker dg til, at ICU ikke er gearet til arbejdet med at gdkende TUE er ifm. EM i Cheerleading. Lars er i dialg med ECU/ ICU, men det er svært at få dem til at svare. Grup g Partnerstunt udgår definitivt fra 2017 ved alle aktiviteter. Sprt Accrd har truffet beslutning m, at natinale dansefrbund ikke længere må drive cheerleading herunder cheerdance. Dansk Sprtsdanserfrbund har meldt sig ind i ECA (det knkurrerende eurpæiske frbund). Vi er meget frundret ver, at Sprtsdanserfrbundet har meldt sig ind i det knkurrerende frbund, når DAFF af DIF er gdkendt sm til at drive cheerleadin g. Peter er i dialg med Jan Gudnitz, Jan Larsen g Bent Larsen fra DIF mkring dette. Peter skal kntakte Thmas Blach, der er frmand fr Medlemsudvalget i DIF. Herefter skal der sandsynligvis afhldes et møde med Dansk Sprtsdanserfrbund. 5 MIN 9. DIF ÅRSMØDE PETER Marc deltg i frmødet fredag aften, da Peter g Niclai var ptaget af U19 EM Kvalifikatinsturneringen. Marc lavede et fint referat af frmødet til Peter g Niclai, der deltg i årsmødet. Årsmødet frløb udramatisk, g der var ikke de stre plitiske punkter. 30 MIN 10. ORIENTERING FRA SPORT/ UDVIKLING OG ADMINISTRATION/ KOMMUNIKATION ALLE Sprt/ Udvikling Diverse Hudl seminar LC er blevet kntaktet af Alan Fairbanks fra Hudl Glbal Business Develpment, der er i København fra den juni i frbindelse med en basketball turnering. Han vil gerne lave et Hudl seminar fr amerikansk fdbld, nu han er i byen det bliver den mandag 22. juni i København (Idrættens Hus eller DGI-Byen) Ansøgt m.44 tilskud - Tilskud til Knsulentvirksmhed g Medarbejderuddannelse LC har den 15. maj 2015 indsendt ansøgning m.44 tilskud Ansøgning er lavet ud fra DAFFs samlede lønsum til knsulentvirksmhed. Når alle ansøgninger fra samme frist er klar, bliver resultatet meddelt den enkelte ansøger pr. mail.

6 ADD ADD har lanceret en ny frbundsversigt link på DAFF er rettet til. ADD har lanceret en Ny Ren Vinder nline kursus er på vej på daff.dk Møde med Henrik Ehlert LC blev den 18. april 2015 kntaktet af Henrik Ehlert på facebk. Henrik Ehlert er tidligere U19 - landshldsspiller (tilbage i midt 90 erne). Henvendelsen gik på at Henrik har haft megen str glæde af g har mange gde minder fra sin tid på U19-landshldet, så meget at han ønsker at give nget tilbage til sprten enten sm frivillig eller spnsrat gennem hans firma. LC kntaktede Luise vedr. dette, g i fælleskab inviterede de Henrik til et frkstmøde i Idrættens Hus. Resultatet af dette møde fremgår under Administratin g Kmmunikatin. Dmmere Ikke meget mkring dmmerne på dette tidspunkt, da sæsnen kører g der derfr ikke er ngen uddannelser. Dat fr næste DU møde er ikke fastlagt, men skal finde sted senest prim juli DAFF har 2 dmmere med til VM i Cantn, Ohi Frank Rasmussen Martin Mikkelsen DAFF har 3 dmmere med til EJC 2015 i Dresden Frank Rasmussen Thmas Siggaard Kim Larsen Prcessen med at nminere dmmere til Flag EM er i gang. Talent & Landshld U19 EM kvalifikatinsturnering i Vejle Semifinaler: Danmark GB Sverige 12 0 Finland Brnzekamp Finland GB Finale Danmark 31 Sverige Samlet målscre Danmark (+43) Sverige (-19) Finland (-6) GB (-18) Nte: Ud af de 48 spillere vi har med til EM kvalifikatinsturneringen, har de 31 deltaget ved U19 NM Til sammenligning havde Sverige 11 med til EM kvalifikatinsturneringen, der gså har været med til U19 NM i Ud af de 45 spillere der skal med U19 EM har 34 spillere været med i EM kvalifikatinsturneringen 2015 flere hvis den ikke lå i studentereksamenstid. 28 spillere været med til U19 NM i spillere været med i både U19 EM kvalifikatinsturneringen 2015 g U19 NM i U19 EM i Dresden Danmark kører til Dresden mandag den 22. juni kl. 23:00 fra DGI-Byen i København Danmark er tilbage ved DGI-Byen søndag den 28. juni kl. 10:00 Danmark spiller semifinale trsdag den 25. juni kl. 14:00 md Østrig Alle kampe spilles på Heinz-Steyer-Stadin / Dresden U19 EM i Dresden er Danmarks 6. U19 EM i træk til sammenligning har Finland ikke deltaget ved de sidste 3 g Sverige ikke deltaget ved de sidste 2. Til campen den 4-8. juni var der inviteret 71, men kun 53 tilmeldte g kun 52 dukkede p den sidste havde glemt at melde fra. Der var ikke en fællesnævner i fravalg af U19-landshldet, så svært at sige præcis hvad årsagen til fravalget er - øknmi blev ikke nævnt. Eksamener g

7 studenterkørsel er sandsynligvis hvedårsagen. Det er lykkes at samarbejde med flere gymnasier g andre ungdmsuddannelser m at hjælpe spillerne med at flytte eksamener, så de kan deltage ved U19EM. Cheerleading Talent & Landshld ICU har besluttet at være meget aktive i antidping, g bl.a. har gjrt EM til en Internatinal turnering, hvilket bevirker at TUE skal udfærdiges pr-aktivt. At et EM har Internatinal status er usædvanligt iflg. ADD, da det i de fleste tilfælde kun er VM g OL der bliver registreret sm Internatinale turneringer. Det har medført en del kmmunikatin mellem DAFF, ADD g de udøvere der tager astma medicin g lignende. Cheerleading VM Danmark blev nummer 4 i All Girl Premier. Guldet gik til USA, g Nrge tg sølvmedaljerne g Finland brnze. Danmarks fjerdeplads er et skridt p af ranglisten i frhld til sidste år. DAFF have 28 piger i alderen år med til VM. Det er værd at bemærke, at tp 5 var dmineret af Skandinavien; Nrge på en 2.plads, Finland på en 3.plads, Danmark på en 4.plads g Sverige på en 5.plads Landshldet var p til VM i både Aftenshwet på DR1 g G Mrgen Danmark på TV2. Flag landshld - herrer + damer Herrer der er afviklet flere camps, g frberedelserne kører sm de skal. Damer vi har i sidste øjeblik tilmeldt Danmark i kvinde turneringen. Det skyldes at det er lykkes pigerne selv at finde nk der gerne vil med, g sm er villige til at betale fr alt selv. Det eneste vi har sagt er, at LC nk skal tage CDM rllen, da LC er der i frvejen, de skal selv finde en cach, der skal gdkendes af DAFF. ESAA møde Der er afhldt årets sidste ESAA møde nsdag den 10. juni, hvr både Anders Hlm (træner Aarhus Tigers g ESAA) g Lars Carlsen (krdinatr ESAA) deltg - i den frbindelse fremlagde ESAA funktinsbeskrivelser fr Træner g Krdinatr, sm efterfølgende er præsenteret fr Aarhus Tigers. Træner fr 2015/16 er på plads. ESAA - cheerleading LC vil efter samtale med Jan Rune Jensen, tage kntakt til ESAA med henblik på at få cheerleading med i ESAA fra 2016/17 sæsnen. Talentudvikling AMF I den frgangne uge har DAFFs talentudviklingsprgram pnået et par kvalitetsstempler. Christian Hartmann Carlsen har kmmitteret sig til Elmhurts Cllege, hvr han starter den 14. august. Elmhurst er en D3 skle der har frsøgt at få fat på Christian længe, g på det sidste har hævet deres schlarship til det dbbelte af hvad de først ville give. Det er første gang vi har en QB på et cllege Christian Carlsen er fra U17-landshldet i 2011, hvr gså Hjalte Frhldt spillede. Derudver er Frederik Fabricius g Steven Christffer Nielsen i øjeblikket i USA fr at vise sig frem på diverse camps. I frbindelse hermed blev LC kntaktet af head cach fra Eastern Michigan, der havde set begge spillere på en camp g gerne ville have lidt baggrundsinfrmatin på dem begge et par timer senere blev begge tilbudt schlarships til sklen. Steven har mdtaget schlarships fra flere skler på nuværende tidspunkt. Sidste camp er den 20. juni. Christian, Steven g Frederik har sammen med Kristian Vredstrøm, der sidste år km på Wagner cllege, været med i det prgram DAFF har med La Lumiere Schl. I øvrigt er Frederik g Steven fra U17-landshldet Uddannelse Lederuddannelse På baggrund af input fra Frmandskngres i amerikansk fdbld, g Udviklingsmøde i cheerleading, er der planlagt et antal lederkurser i efteråret De fregår reginalt med udgangspunkt i en frening sm praktisk arrangør, g DAFF sm planlægger g udbyder. Det kan knstateres at der er behv fr DAFFs tilstedeværelse til alle U12/U14 stævner, hvilket gså er nget vi er frpligtigede til hvis vi skal have frdelingsnøgle pint fr disse stævner. DAFFs persnale kan ikke dække alle stævner, så der vil blive uddannet et krps af stævneledere der skal bistå med dette. Dette krps vil senest være på plads fr 2016 sæsnen.

8 DAFF Niv 1 - #1 g #2 Se KPI rapprt Thmas Brygmann deltg i DIFs Udviklingsknsulent træf den april Udvikling Cheerleading Udviklingsmøde Se referat værd at bemærke er Det prjekt DAFF fremlagde vedr. udvikling af COED cheerleading i Danmark, der var bygget p ver Opstart U12/U14, blev ikke mdtaget på en måde så det kan etableres i Der skal arbejdes videre med udviklingen af hvrdan vi kan pbygge COED i Danmark. På mødet nåede vi ikke punktet Medlemsudvikling, hvilket der så skal med på næste Udviklingsmøde. Vedr. U12/U14 Opstart prjektet har vi på nuværende tidspunkt gennemført 7 udviklingsbesøg, g skal nå 14 inden smmerferien det kmmer til at være svært, men vi frsøger. Vi skal nå alle freninger de gange vi skal jf. prjektet. BGI Academi Idrætseftersklen BGI havde inviteret Hrsens Stallins, Aarhus Tigers g DAFF til et møde den 26. maj, da de påtænker at starte amerikansk fdbld p. I første mgang sm valgfag, men fra næste år sm linjefag. Resultatet af mødet er at BGI har sendt udkast til samarbejdsaftaler til Hrsens Stallins g Aarhus Tigers DAFFs rlle i fremtiden bliver at kvalitetssikre prjektet g undervisningen, samt bidrage med prmveringen. Ny frening i cheerleading - Hlstebr Gymnastikfrening DAFF har mdtaget en henvendelse fra en gruppe persner der ønsker at etablere en cheerleading frening i Hlstebr under Hlstebr Gymnastikfrening. TB g NB er i dialg med initiativtagerne. TB er i gang med at finde persner fra cheerleading der kan besøge Hlstebr g hjælpe dem i gang med cheerleading. NB har fremsendt infrmatiner på DAFF g hvrdan de bliver ptaget i DAFF etc. Licenstal på klubber Se bilag Værd at bemærke Cheerleading er fran det budgetteret Flag er 53 licenser fra det budgetterede, g sidste år km der 15 licenser fra nu g til slut sæsn. AMF er 270 licenser fra det budgetterede, g sidste år km der 221 licenser fra nu g til slut sæsn. Medlemsudvikling Cheerleading her har vi ikke inf fra tidligere Flag vi kan knstaterer en nedgang på 70 licenser hvilket er ca % fra 2015 til 2016, alt efter hvr mange licenser der kmmer fra nu g til slut sæsn. Og en nedgang på 120 licenser hvilket er ca. 25% tilbagegang fra Amerikansk fdbld samlet set er der en tilbagegang på 531 licenser, alt efter hvr mange der kmmer fra nu g til slut sæsn. Nedgangen skyldes en stadig nedgang på senir (-13% fra , g ca. 20% fra ) g U19 niveau (-27% fra , g ca. 40% fra ). Det gde er, at de yngste rækker vkser tallene siger ganske vist en nedgang på U12 på 36 licenser, men det er nk et udtryk fr at ngle klubber sylter ngle licenser, det frventes at U12 sm minimum vil nå samme niveau sm U14 frtsætter fremgangen fra , der var på 14%, indtil nu viser en fremgang på 53%, g allerede nu er det samlede antal U14 licenser højere end i Det er gså meget psitivt at se, at U16 har fået vendt tendensen fra de sidste år, på nuværende tidspunkt er der en fremgang på 3%, hvilket nk bliver til lidt mere inden slut sæsn. Ny klub i Grenå Status er at der har været gennemført træning med hjælp af trænere fra Aarhus Tigers, g det ser indtil videre frnuftigt ud. Vi er i dialg med dem.

9 Turnering DAFF har været ude til 3 U12/U14 stævner indtil nu, Hlstebr, Herlev g Herning. Stævnerne frløber umiddelbart fint, men der er behv fr at DAFF er til stede se mere under Uddannelse. Vi har gennemført 3x licens kntrl indtil nu g i frskellige rækker. Der er ikke fundet ulvlige spillere, men vi kan knstatere at det er svært fr ngle klubber at pdatere hldrapprterne. Organisatin Revisin frdelingsnøgletal Den 20. maj var der møde mellem DAFF g DIF vedr. revisin af de indsendte tal på Frdelingsnøglen. DAFF deltg med NB g LC, DIF deltg med Jan Gudnitz. Vi fik reduceret ngle tal da al aktiviteten på frmandskngresser ikke tæller med. Vi blev gjrt pmærksm på, at DAFF skal være til stede ved alle U12/U14 stævner. Vi blev gjrt pmærksmme på, at fr at få frdelingsnøgle tilskud på landshldsaktiviteter, må der ikke være 100% brugerbetaling Jan kunne ikke huske endelig størrelse, men frbundet skal bidrage med et betydelig beløb. LC har spurgt Jan Gudnitz m det krrekt størrelse på frbundets bidrag. Administratin/ Kmmunikatin Spørgsmål til Årsrapprt 2014 Der er indkmmet ét spørgsmål til Årsrapprt Spørgsmål g svar er sendt ud til samtlige frmænd g kasserere. Niclai speciale Niclai er kmmet frnuftigt i gang med specialeskrivningen. Det er vist sig, at det ikke var ptimalt med tre dage m ugen til specialeskrivning, så Lars g Niclai har lavet en pdateret plan, hvr der sm udgangspunkt kun afvikles t specialedage g ugen. Planen tager højde fr, at der ikke afvikles rlv i september g første del af ktber, hvr turneingen afsluttes g Mermaid Bwl afvikles. Deadline fr specialeaflevering er 5. januar U19 EM 4-natiners kvalifikatinsturnering 4-natiners kval. turneringen i Vejle gik vervejende gdt. Det var en umiddelbar succes fr tilskuere g deltagende hld. Sprtsligt var turneringen en str succes. Der er lagt mange ressurcer i eventet. Luise har lagt anvendt tæt på tre ugers arbejde på turneringen. Her udver var Rasmus i Vejle fra nsdag til søndag, Niclai, Thmas g Jnas var med fra fredag til søndag. Samarbejdet med Vejle kunne have været bedre. Klubben havde en meget afslappet hldning til afviklingen, det gjrde, at flere ting ikke blev testet inden kampstart. Dette resulterede blandt i udfald på screbardet i ét quarter samt lydprblemer begge dag. IFAF bservatøren krævede en persn ved hans side at-all-time. Et krav sm vi ikke var klar ver, g sm ikke står nedskrevet ngen steder. Dette gav en del stress, da der måtte afsættes en persn til dette. Vi mdtg en fin mundtlig evaluering fra IFAF bservatøren. Den eneste negative bemærkning til turneringen var, at der skulle have været flere hjælpere, så DAFF staff ikke have så mange pgaver ifm. afviklingen. DAK Stats Vi har indkøbt et nyt stat-prgram, DAK Stats, der gør det muligt at lave live-stats. Til U19 EM Kvalifikatinen var Jn Haugaard Meineche på tv-hlder på stat-teamet. Jn g t andre klarede stats til alle 4 kampe. Vi fik hjælp fra vres nye samarbejdspartner Henrik Eihlert til psætning af selve prgrammet på en ekstern server. Vi har udelukkende fået psitive tilbagemeldinger. DAFF ejer rettigheden til at bruge prgrammet, så det kan reelt benyttes på alle NL kampe. Samarbejde med Henrik Eihlert Lars g Luise havde møde med Henrik Eihlert i starten af maj. Henrik er tidligere landhldsspiller g vil gerne være frivillig/spnsr. Planen er, at Henrik leverer 4 kufferter med internetpkbling, kamera g streaming udstyr sv. Tanken er, at dmmerne kan have med ud til NL kampene, så hjemme-klubben kan streame kampen - i stedet fr blt at filme den til HUDL. Der skal naturligvis aftales med Dmmerudvalget, hvrledes det præcist skal fungere. Henriks virksmhed laver gså en platfrm g stiller en server til rådighed, hvrfra kampene streames. Planen er, at streame kampene fra en underside på natinalligaen.dk.

10 natinalligaen.dk natinalligaen.dk har nu kørt i 2 måneder. Vi har 8 aktive skribenter, 1 stat-mand g 4 skribenter, sm har givet udtryk fr, at de vil skrive nget en gang imellem. Der bliver i gennemsnit lagt 5-6 nyheder p m ugen, tallene fra sitet er fltte, g der er i det hele taget en gd ånd mkring prjektet fra mverdenen. Facebk likes: 1140 Sidevisninger: Sider pr. besøg: 1,7 Det er dg ressurcemæssig tung at planlægge. De frivillige bruger rigtig mange ressurcer på at få det til at løbe rundt. Luise bruger gså mange ressurcer på at løbe drengene i gang, læse krrektur, publicere g kmmentere sv. Der skal udarbejdes en plan fr, hvrledes vi kan give nget tilbage til de frivillige i frm af f.eks. feedback på deres arbejde. Jnas (praktikant) sidder 15 timer på sitet m ugen, Rasmus bruger tid på pdateringer af stats, stilling g andre småting. Udver Luises timer fra handleplanen ligger hun gså frivillige timer i weekenden, fr at få det hele til at køre rundt. Smmer Cup 2015 Smmer Cup 2015 blev afviklet d. 6. juni 2015 i Gladsaxe Idrætshaller. Stævnet var arrangeret i samarbejde med Fxy Cheerleaders, g var den først knkurrence på Sjælland i den tid, cheerleading har været under DAFF. Der var tilmeldt 39 hld, hvilket er 5 mere end sidste år. Målt på udøvere var der i år 436 udøvere, hvilket er 124 mere end sidste år. Tilskuermæssigt har der gså været en nget større interesse i år. Støt en landshldsspiller Køb en hjelm er blevet udvidet til Støt en landshldsspiller. Knceptet er skubbet ud til vres frskellige Facebk-grupper, g det har skabt en del aktivitet. Vi har 2 underskrevne kntrakter g flere interesserede. Søgning på fnde Listen med ting/ prjekter, der kan søge fnde til, er ved at være lang. Luise g Thmas er ved at lave en ansøgning på en fuldtids-udviklingsknsulent i 3 år, sm skal være med til at udvikle vres sklearbejde. Her skal skitseres et prjekt g budget. Udver at være gd fr sprten udvikling, vil det gså biddrage psitivt på Frdelingsnøglen. Listen ver de næste fndansøgninger ligger i KPI light. 2 nye hjemmesider Vi er netp gået i gang med de t nye hjemmesider; cheerleading.dk g flagftball.dk. Ideen er at skabe cmmunities på Facebk mkring de t sites, så vi nemt kan få feedback g hjælp til indhld. Tanken er, at medlemmerne får bld på tanden, g kan vertales til at skrive m vres frskellige events g fremtidige nyheder. Nyheden mkring hjælp til skrivearbejdet frventes at gå ud i uge 25. Luise er i gang med at lave infrmatinsarkitektur på siderne. Det er meget vigtigt, at vi henvender s til målgrupperne både på pbygning, tekst g design g ikke bare lavet cpy/paste fra amerikanskfdbld.dk. Dmæneklage mbwl.dk Overførslen af mbwl.dk til vres nye server driller. Sitet er i realiteten klar til at gå live, men der er ngle FTP plysninger sm driller. Planen er at den er live inden min smmerferie (starter i uge 27), hvr annnceringen er klar, så den kan køre hele smmerferien. Mermaid Bwl Planlægningen af Mermaid Bwl er i fuld gang. Planen er at pgaverne til de frivillige (DAFF staff) er på plads inden Luises smmerferie. Målet er, at alle centrale ansatte g frivillige kan mødes i slutningen af august. Erfaringen frtæller, at vi har brug fr flere frivillige på dagen. Det nye setup giver de frivillige ansvar fr frskellige ansvarsmråder, g de er med før i prcessen end tidligere. Det er stadig Luise, der har styringen. Thmas g Luise har møde med Vibrg d. 1. juli, hvr de går alt det praktiske igennem. Opgavefrdelingen er på plads, nu skal den blt stemmes af. Vi får meget rs fra rigtig mange klubber mkring den nye TV-kntrakt. Gul Klud Flag Ftball Bwl Gul Klud er med på ideen igen i år. Marc g Anders Nrmann står fr planlægning-delen. Dat g generel inf med tilmelding er ppe inden smmerferien.

11 Hall f Fame Vi har gennemskrevet reglerne g inkrpreret rettelser fra et lille udvalg af Hall f Famers. Indstilling til Hall f Fame er ppe inden smmerferien. Game Pass Game Pass ligger på frsiden g alle undersider på natinalligaen.dk g daff.dk. I slutningen af juni laver vi sm sidste år en nyhed m, at man skal huske at afmelde sit game pass g bestille det hs s. 15 MIN 11. EVENTUELT Peter deltager ved U19 EM. Peter vil gerne hjælpe med at twitte resultater, hvis det er aktuelt. Dat: Dat: Marc Nyeland Næstfrmand Niclai Blm Referent

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

BAS KETLIGAEN. Status opdatering fra BL og opstart ny sæson

BAS KETLIGAEN. Status opdatering fra BL og opstart ny sæson BAS KETLIGAEN Dags rde n & Referat BL Lennart Jensen HIC, Andreas Larsen, Næstved, Luise Bach hørshlm, David Breuer SISU, Rasmus Winkel BL, Michael Nedergaard Randers, Per Mikkelsen DBBF, Michael Blch

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StrKøbenhavn, trsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kntr, Knuthenbrgvej 24. 14. december 2011 Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kfed (MK), Gitte

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015 Med resultater indskrevet Aftale mellem Støvring Gymnasiums bestyrelse ved bestyrelsesfrmand Kirsten Ravn Bundgaard g rektr Jens Nielsen. Bemyndigelsen til at indgå resultatlønskntrakt

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Dagsorden. DDS bestyrelsesmøde den 27. november 2010

Dagsorden. DDS bestyrelsesmøde den 27. november 2010 Dagsrden A. Valg af rdstyrer B. Valg af referent C. Gdkendelse af dagsrdenspunkterne D. Gdkendelse af sidste mødereferat E. Regnskab (OJ) E1 Status DDS øknmi (OJ) E2 Budget 2011 gdkendelse (OJ/TB) F. Opfølgning

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København Tekniske Skle Kent

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Torsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00

Torsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00 Den Danske Skiskle Bestyrelsesmøde 26. februar 2015 Dagsrden Dat Mødested Mødetid Deltagere Trsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadin 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00 Rasmus Lundby (RL) Tue

Læs mere

Bestyrelsesmøde 2-2014

Bestyrelsesmøde 2-2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 REFERAT 25-03-2014 KL 18.35 22.45 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE AFBUD Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Jens Lind,

Læs mere

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012 Referat af Lean Cnstructin-DK: Generalfrsamling 2012 Afhldt den 22. marts kl. 16.00-17.30, Teknlgisk Institut, Taastrup. Til generalfrsamlingen var der fremmødt bestyrelsen samt ca. 10 medlemmer af freningen.

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 25. februar 2010, kl. 19.00

Generalforsamling Torsdag d. 25. februar 2010, kl. 19.00 Referat: Generalfrsamling Trsdag d. 25. februar 2010, kl. 19.00 Dagsrden ( 5 stk.2): 1. Valg af dirigent g referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab g status til gdkendelse

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Frmanden bød velkmmen g pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen sm dirigent. Pkt. 1: Vagn

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

2. Orientering om økonomi v /AH Økonomisk oversigt uddelt og AH orienterede kort om de enkelte økonomipunkter.

2. Orientering om økonomi v /AH Økonomisk oversigt uddelt og AH orienterede kort om de enkelte økonomipunkter. Deltagere ESB- styregruppens medlemmer g suppleanter Anne Birthe Mrtensen, Randers TS (ABM) Anders la Cur, København TS (AlC) Lisbeth Jensen, Specialundervisningscentret Egedam (LJ) Karen Jespersen, SOSU

Læs mere

Karens Minde Kulturhusforening. Referat fra bestyrelsesmøde den 14. marts 2011

Karens Minde Kulturhusforening. Referat fra bestyrelsesmøde den 14. marts 2011 Karens Minde Kulturhusfrening Referat fra bestyrelsesmøde den 14. marts 2011 Tilstede: Afbud: Referent: Drthe Eren Sørensen, Ann Vikkelsø, Karen Larsen, Britta Lunneman, Steen Eriksen g fra persnalet Jan

Læs mere

Dansk Skak Union 2. hovedkreds

Dansk Skak Union 2. hovedkreds Dansk Skak Unin 2. hvedkreds Referat af møde i hvedkredsbestyrelsen (HKB), Dansk Skak Unins 2. hvedkreds søndag den 19. januar 2003 i Srø Tilstede: Niels Steen Larsen (NSL), Frank Hartmann (FH), Leif Jensen

Læs mere

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina.

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Espen 1. Valg af rdstyrer Gunvr 2. Valg af referent 3. Navnerunde Espen, Gunvr, Frederik, Uffe,

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

Dansk Atletik Forbund Strategiplan

Dansk Atletik Forbund Strategiplan Dansk Atletik Frbund Strategiplan 2014-2016 Indledning De følgende sider er et udkast til DAF s strategiplan, sm af bestyrelsen fremsættes sm frslag til DAF s årsmøde ktber 2013. Fireårige strategiplaner

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune!

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune! Fejring af det innvative fyrtårn i Ikast-Brande kmmune! Så er det tid til uddeling af InnvaPrisen til Ikast-Brande Kmmunes iderige g innvative børn g unge Af Lisbeth Muritzen, Skleafdelingen Entreprenørskabssklen

Læs mere

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hs KL Deltagere: Hans Henrik Fischer, Marlene Haugaard, Hanne Schu, Trben Kjærsgaard, Niels Jhannesen, Finn Lauritzen, Gitte Bengtssn, Henrik Tft Jensen

Læs mere

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden. Deltagere: Afbud: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium (ABM) Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd (JH) Carl E. Trnhjem, SOSU Sjælland (CES) Karin Rsenmejer, København VUC (KR) Mia Rasmussen,

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole Kmmunikatinsplitik Rungsted Skle 1 Frmål g visin Kmmunikatinsplitikken fr Rungsted Skle fastsætter en frmaliseret ramme, der sikrer fundamentet fr et gensidigt respektfuldt samarbejde både internt mellem

Læs mere

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN HUSK AT SE REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN Til stede: Stine Algt Nielsen (SA), Signe Lund Christensen (SLC), Niels Dam (ND), Sarah Basnv (SB) km kl. 17, Kathrine Færløv Christensen

Læs mere

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Stedet hvr bør læring bygger på kreativitet g innvatin Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Af Pia Stræde Palmelund, Direktør i RemisenBrande, Prjektleder i prjekt Bølger i hverdagen. 4000 skleelever

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Bestyrelsesmøde 6-2014

Bestyrelsesmøde 6-2014 Bestyrelsesmøde 6-2014 REFERAT 30-09-2014 KL 18.30 22.00 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE AFBUD Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Mikkel Søholm

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

VA Afdeling 10, Hyldespjældet

VA Afdeling 10, Hyldespjældet Deltagere: Referat fra Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag d. 2. ktber 2012 Afdelingsbestyrelsen: Vinie Hansen (VH), Sif Enevld (SE), Nina Rytter (NR), Per Zffmann (PZ), Mette Nielsen (MN) g Marianne Bahl

Læs mere

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Referat fra møde i Vildtfrvaltningsrådet Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 9.30 14.00 SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur g Skv J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Fra Vildtfrvaltningsrådet deltg:

Læs mere

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD Eg Mikkel Fledelius Jensen Erhvervsakademi Dania Specialknsulent, Dania Games, Grenaa Prjektleder g initiativtager til SGD Daglig leder af iværksættermiljø fr spiludviklere Scandinavian Game Develpers

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 71 Tilmeldt til spisning: 71 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Trsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lkale A1-05.01 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: k Gdkendelse af referat

Læs mere

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 1/5 Afdelingsbestyrelsen, Afd. 19 Skødstrup Bestyrelsesmøde: 7. august 2013 REFERAT Fr afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 Til stede Thmas (frmand), B, Klaus, Simn, Helene, Christina (ref.), Jørn

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen OPSUMMERING Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen INDLÆG: Baggrund g frmål v/ Jan Overgaard, centerleder, IBIZ-Center Aktuelle udfrdringer i detailhandlen v/ Janus Sandsgaard & Luise Riisgaard,

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5-2014

Bestyrelsesmøde 5-2014 Bestyrelsesmøde 5-2014 REFERAT 25-08-2014 KL 18.55 22.45 PARK HOTEL, MIDDELFART MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE AFBUD Bestyrelsesmøde Peter Friis, Kåre Foged, Palle Navntoft,

Læs mere

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé Evaluering Prjekt Futura Netværk g vejen til jb til ægtefællefrsørgede Frederikshavn Kmmune 31-03-2014 1.Resumé Om Futura - netværk g jbs til ægtefællefrsørgede 1. Frrd g resumé Futura er et samarbejde

Læs mere

Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir).

Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir). Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Hlmberg Jensen Kristina Alida Christensen Overnatter ikke (tager hjem trsdag ved 17.30 tiden g kmmer igen fredag mrgen) Niels Legaard Gjytkjær Lne Hintze

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet Sådan undgår du, at dit barn bliver mbbet Bliver dit barn mbbet, bør du gribe ind, fr mbning kan give alvrlige ar på sjælden. I denne guide kan du læse en masse gde råd m, hvrdan du sm frælder håndterer

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Bestyrelsesmøde 12. august 2014 kl. 16:00 19:30

Bestyrelsesmøde 12. august 2014 kl. 16:00 19:30 Bestyrelsesmøde 1. august 01 kl. 1:00 19: Indhldsfrtegnelse DAGSORDEN BILAG 1: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 13. JUNI 01 3 BILAG : REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 7. JUNI 01 15 BILAG 3: ORIENTERING FRA

Læs mere

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang SÆT FART I SALGET. - et udviklingsfrløb fr salgsansvarlige g sælgere, sm har viljen til mere salg gennem en bedre g mere målrettet salgstilgang Billed: Fqus salg FORLØBETS OPBYGNING OG IMPLEMENTERING Frløbet

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Hlm, Paw King Andersen, Helle Samsn, Klaus Kerrn-Jespersen, Inge Lise Pedersen, Verner Hylby, Knud-Erik Rasmussen, Jens Andersen, Karsten Knradsen, Erling

Læs mere

R E F E R A T Bestyrelsesmøde:

R E F E R A T Bestyrelsesmøde: R E F E R A T Bestyrelsesmøde: Dat: 29.10.2014 Deltagere: Pul Krg, Lars Berga Rasmussen, Jhnny Gdbersen, Kent Kirkegaard, Mette Diernisse, Mads Rasmussen, Henrik Østergaard, Vinnie Hansen Fraværende: Brylle

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0. Bjergparken Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 00 ssu@ssu-syd.dk www.ssu-syd.dk Referat Kntakt: Kntakt Dat: Dat CPR-nr.: Cpr Fra møde i LEU Side 1 af 5 Mandag den 23. januar 2012 fra klkken 8.30

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts Referat fra Generalfrsamlingen 2013 17. marts Sted: Højby Frsamlingshus, Højbyvej 23, 5260 Odense S. Dat: 17 marts 2013 Tid. 13.00 Kl. 18.00 Referent: Line Grundtvig Sørensen/ Drte Andersen Frmål Generalfrsamling

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Globallinjen - At tro at alt er muligt

Globallinjen - At tro at alt er muligt Glballinjen - At tr at alt er muligt Frmål - At kunne navigere i en glbal verdensrden, g kunne frstå de kulturelle g øknmiske frskelle lande imellem. - At kunne udvide elevens frståelse af verden g udfrdrefrdmme/frestillinger.

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

VA-afdeling 10, Hyldespjældet

VA-afdeling 10, Hyldespjældet Deltagere: Afdelingsbestyrelsen: Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 3. ktber 2013 Vinie Hansen (VH), Sif Enevld (SE), Nina Rytter (NR), Per Zffmann (PZ) g Jørgen Lu (JL) BO-VEST: Driftsleder Michael

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Så er vi bare klar til smmer g sl i skrivende stund er der nu dejligt vejr med fuld sl så vi håber bare, det må frtsætte. Vi har med udgangen af

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalfrsamlingen i Grundejerfreningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslkalet Frmand Simn Krhtz bød velkmmen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen freslg

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Odense 14.- 15. november 2013 Referat:

Odense 14.- 15. november 2013 Referat: Nrdliks Årsmøde 14.- 15. nvember 2013 Odense, Syddansk Universitet Nærværende: Nina Møller Andersen (Københavns Universitet), Søren Jensen (Købehavns Universitet), Jn Helt Haarder (Syddansk Universitet),

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve Referat af Organisatinsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve 26. maj 2014 Deltagere: Rainer Petersen (RP), Carl Jensen (CJ), Preben Husted (PH),

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere