DM - FAGLIGT NYT GRUNDIG FORBEREDELSE OG LØNEFTERSLÆB SIKRER STOR LØNSTIGNING INDHOLD:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DM - FAGLIGT NYT GRUNDIG FORBEREDELSE OG LØNEFTERSLÆB SIKRER STOR LØNSTIGNING INDHOLD:"

Transkript

1 DM - FAGLIGT NYT T I L D M S T I L L I D S - O G A R B E J D S M I L J Ø R E P R Æ S E N T A N T E R A P R I L TEMA OM PRIVATE OVERENSKOMSTER AF TROELS MØRK, GRUNDIG FORBEREDELSE OG LØNEFTERSLÆB SIKRER STOR LØNSTIGNING FAGLIGT INTERNATIONALT CENTER HAR VED DE NETOP OVERSTÅEDE OVERENS- KOMSTFORHANDLINGER SCORET 6,2 PROCENT EKSTRA I LØNNINGSPOSEN OVER DE KOMMENDE TO ÅR. FAGLIGT NYT HAR SPURGT TR EREN, HVORDAN DET KUNNE LADE SIG GØRE. HUN NÆVNER EN GRUNDIG FORBEREDELSE OG ET EFTERSLÆB FRA ÅRET SOM ÅRSAGERNE. Med en lønpose, der vokser sig 6,2 procent større de kommende to år, kandiderer Fagligt Internationalt Center (FIC) til prisen som årets bedste overenskomst. Tillidsrepræsentant på FIC, Lis Palmkvist Knudsen, er da også glad for resultatet, når hun ser, hvad andre NGO ere forhandler sig frem til. Hun ser grundig forberedelse som en del af forklaringen. INDHOLD: 1 GRUNDIG FORBEREDELSE OG LØNEFTERSLÆB SIKRER STOR LØNSTIGNING 2 KORT NYT 3 OVERSIGT OVER DE PRIVATE OVERENSKOMSTER 4 FOKUS PÅ TRYGHED OG OPSPARING AF FERIEFRIDAGE 5 LØNGUIDE 6 FORMANDENS KOMMENTAR 7 SPØRGSMÅL OG SVAR 8 BREVKASSE 9 BREVKASSE / NYE TR ERE 10 KURSER 11 KURSER Vi var forberedt til fingerspidserne og nok også bedre forberedt end ledelsen. De lagde ud med en årlig lønstigning på 1,3 procent, men vi kunne fremvise lønstatistikker, der viser stigninger i lønnen på op til 4,2 procent. Derudover fik medarbejderne herinde ingen lønstigninger sidste år, hvilket også var med til at stille os i en god forhandlingsposition, siger Lis Palmkvist. Hun har tidligere været på langt større arbejdspladser end FIC og medgiver da også, at det er et anderledes forhandlingsforløb, når der er syv ansatte, og man forhandler på vegne af kun fem medarbejdere. Men det kan både være en fordel og en ulempe, at man kender hinanden så godt. Derudover kan procenterne have lige så stor betydning for ledelsen, når man er få, siger hun. De fem medarbejdere, hun forhandlede for, er mellem 30 og 57 år. Derfor havde de også forskellige forventninger til resultatet. Inden et forhandlingsforløb gælder det om at have baglandet i orden og et klart mandat på, hvad man som medarbejdergruppe prioriterer. For det er klart, at unge og ældre medarbejdere kan have forskellige holdninger til, hvad der er vigtigst, siger Lis Palmkvist. FIC er en almennyttig organisation, som har til formål at styrke menneskers ret til sociale, økonomiske og demokratiske rettigheder og muligheder i Europa og Afrika. 1

2 KORT NYT GRATIS AT FYRE UFRIVILLIGT BARNLØSE KVINDER Dom fra Højesteret slår fast, at det er lovligt at fyre kvinder, der forsøger at blive kunstigt gravide. I det øjeblik, du meddeler din arbejdsplads, at du er i lykkelige omstændigheder, har du forbedrede rettigheder i forhold til at blive fyret. Men en ny dom viser, at denne rettighed ikke gælder kvinder, der forsøger at blive kunstigt gravide, selvom de har meddelt dette deres arbejdsplads. Det er først fra det øjeblik, at en kvinde har fået sat kunstigt befrugtede æg op eller har fået en kanyle med mandens sædceller ind, at hun nyder den beskyttelse, som naturligt gravide har. I den konkrete sag var en kvinde ikke påbegyndt egentlig behandling, men var kun nået til, at hun havde fået en henvisning til en fertilitetsklinik og fået taget blodprøver hos egen læge. DIMITTENDLEDIGHED KRÆVER FORTSAT MAKSIMAL OPMÆRKSOMHED Først en god nyhed: Dimittendledighedsgraden for magistre er faktisk faldet fra februar 2011 til februar i år. Så til det mindre gode: Den nye ledighedsstatistik fra AC tegner endnu en gang et billede af en generation af nyuddannede kandidater, der har det svært ved at få fod ind på arbejdsmarkedet. Det er forfejlet at sige, sådan som både Dansk Industri og Dansk Erhverv har gjort, at man skal være mere opmærksom på ikke at uddanne folk, man ved kommer ud til arbejdsløshed. Ledighedsstatistikkerne viser med al tydelighed, at dimittendledigheden er massiv for akademikere over hele linjen, derfor giver det ikke mening at udpege bestemte grupper, siger DM s formand, Ingrid Stage, til dm.dk. Det er Det Faglige Hus, der har ført sagen. Arbejdsgiveren vidste, at vores medlem prøvede at blive gravid med lægernes hjælp, men denne viden forpligter ifølge dommen ikke før nogle måneder senere. Dermed er der et vindue på nogle måneder, hvor arbejdsgiveren gratis kan fyre medarbejderen, siger Mikael Marstal fra Det Faglige Hus til avisen.dk Hvert år forsøger danske kvinder at blive kunstigt befrugtet. MERE STUERENT AT PRALE PÅ JOBBET Ny undersøgelse viser, at det er blevet mere stuerent at prale på jobbet. Det er primært de yngre medarbejdere, som finder det naturligt at tale højt om løn samt frynse- og personalegoder, mens de ældre medarbejdere holder mere igen. Det viser en undersøgelse fra Business Danmark. Ifølge direktør i Mercuri Urval, Christian Kurt Nielsen, kan det koste på lønchecken og mindske karrieremulighederne, hvis man ikke synliggør sine jobsucceser. Den gode chef ser selvfølgelig den værdi, alle medarbejdere skaber. Men lad os være ærlige og sige, at ikke alle chefer formår at holde lige godt øje med alle medarbejdere, siger han til avisen.dk. Traditionelt er det meget udansk at prale. Det er måske derfor, at de ældre medarbejdere er mere skeptiske overfor at tale højt om sine succeser. STADIG FLERE BAGTALER DERES KOLLEGER Ny undersøgelse viser, at hver fjerde har bagtalt en kollega mindst en gang inden for den seneste uge. Det viser en undersøgelse lavet for avisen.dk. Tallene overrasker ikke lektor Annie Høgh, der forsker i mobning og negative handlinger på arbejdspladsen. Det er en pæn procent, men det overrasker mig sådan set ikke. Det svarer meget godt til det billede, vi har. Det ser ud som om, at der er en stigning i sladder og bagtalelse på arbejdspladser, siger hun til avisen.dk. I sit arbejder skelner hun mellem sladder, der ikke nødvendigvis er negativt og bagtalelse, der er negativt. Det er klart, at bagtalelse ikke er særligt befordrende for at godt psykisk arbejdsmiljø og et godt samarbejde, siger Annie Høgh og understreger, at bagtalelse kan have den store ulempe, at det sætter sig i arbejdspladsens kultur og kan føre til en oplevelse af, at det er i orden at gå og tale negativt om hinanden. Udover de nyeste tal viser en tidligere undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø vist, at 12 procent af voksne danskere er blevet udsat for mobning inden for et år. Læs mere om mobning på arbejdspladsen i Spørgsmål + Svar på side 7 2 De ældre har været vant til en arbejdskultur, hvor det var et kollektivt projekt at sikre, at den faglige kvalitet var i højsædet. Så de har svært ved at sluge, at individer fremhæver sig selv, siger arbejdspsykolog Einar Baldvin Baldursson.

3 TEMA OM PRIVATE OVERENSKOMSTER OVERBLIK OVER DE PRIVATE OVERENSKOMSTER I EN TID MED ØKONOMISK SMALHALS KAN DET VÆRE SVÆRT AT FORHANDLE ET RESULTAT HJEM, SOM BAGLANDET ER TILFREDS MED. LÆS HER OM RESULTATERNE PÅ DET PRIVATE OMRÅDE INDTIL VIDERE I AF TROELS MØRK, Det private overenskomstområde adskiller sig væsentligt fra det offentlige overenskomstområde, da de mange private overenskomster ikke følger hinanden over tid. Derfor er det også svært at danne sig et systematisk overblik. Fagligt Nyt vil dog her forsøge at give et overblik over de private, akademiske overenskomster, DM er eller har været involveret i i løbet af foråret Hovedpointerne er gengivet herunder. AFSLUTTEDE OVERENSKOMSTER I FORÅRET 2012 Post Danmark - Samlet lønstigning over to år: 2,2 procent Fagligt Internationalt Center (FIC) - Samlet lønstigning over to år: 6,2 procent TDC - To-årig overenskomst: Individuel lønregulering i 2012 på 1,1 procent, som erfaringsmæssigt dog kan komme til at ligge højere. Rammerne for det andet år aftales først næste år. Schulz Information - Samlet lønstigning på otte procent over to år. Den forholdsvis store ramme skal ses i lyset af, at arbejdsgivers krav om forringelser på skalalønnen delvist er imødekommet Københavns Lufthavne - To-årig overenskomst, der overvejende følger industriens område. Mindstebetalingen hæves med 216 kroner plus 10 procent arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag. Derudover er det aftalt, at den gennemsnitlige månedlige lønregulering i 2012 skal være på minimum 400 kroner. CSC Scandihealth - For første gang har det været muligt at forhandle en overenskomst på CSC Scandihealth. Medarbejderne fortsætter i første omgang på uændrede vilkår, men det er aftalt, at der skal forhandles en ny overenskomst i 2014 CSC - Den effektive arbejdstid øges med to timer ugentlig, og den garanterede slutløn bliver syv procent lavere 3 STADIG I GANG DR Kommuneinformation Incita Frederiksberg Forsyning Dansk Ornitologisk Forening Læs særskilt artikel om aftalen på FIC på side 1 og artikel om forbedrede tryghedselementer hos TDC og Post Danmark på side 4.

4 TEMA OM PRIVATE OVERENSKOMSTER AF TROELS MØRK, FOKUS PÅ TRYGHED OG OPSPARING AF FERIEFRIDAGE LØNDELEN FÅR DEN STØRSTE OPMÆRKSOMHED I EN OVERENSKOMSTAFTALE. MEN HVAD LIGGER DER AF ANDRE ELEMENTER I FORÅRETS PRIVATE OVER- ENSKOMSTER? DET GØR FRITSTILLING VED AFSKEDIGELSE OG MULIGHED AF OPSPARING AF FERIEFRIDAGE FOR EKSEMPEL. Tiden med to-cifrede lønstigninger er friske i hukommelsen for nogle, men alligevel så uendeligt langt væk ved forhandlingsbordet anno Derfor bliver fokus ofte rettet på den del af forhandlingerne, der ikke handler om kroner og øre, men om tryghed og sikkerhed i ansættelsen. Fagligt Nyt fortæller her om nogle af de andre elementer i de nyligt indgåede overenskomster end løn. OPSPARING AF FERIEFRIDAGE Hos TDC har medarbejderne nu mulighed for at spare feriefridage op over flere år. Har medarbejderen sparet 20 feriefridage op, forrenter TDC med yderligere fire dage. - Ved at kombinere opsparede feriefridage, årets ferie samt eventuel overført ferie, kan man altså nå op på i nærheden af tre måneders samlet ferie med løn, siger faglig konsulent i DM, Helle Wahlberg. 4 FRITSTILLING VED AFSKEDIGELSE I Post Danmark er det lykkedes at indgå aftale om, at medarbejdere efter afskedigelse, fritstilles hurtigst muligt. - Kun i ganske særlige tilfælde, hvor der kræves færdiggørelse af væsentlige arbejdsopgaver, vil medarbejderen først blive fritstillet efter færdiggørelsen. Men som hovedregel er medarbejderen fristillet med løn i hele perioden. Også selvom medarbejderen opnår ansættelse et andet sted i perioden, siger faglig konsulent i DM, Ann Mehl. MERARBEJDE UDBETALT - Hos Post Danmark har de ansatte nu mulighed for at få udbetalt merarbejde, der ligger ud over 20 timer. Tidligere har dette ikke været en mulighed, og det giver nu medarbejderne en større fleksibilitet, da det er muligt at vælge mellem frihed eller ekstra i lønningsposen, siger Ann Mehl fra DM.

5 LØNREGULERING AF SUSANNE TOLSTRUP, ANSATTE I STATEN FÅR ANDERLEDES APRIL-LØNSEDDEL HVAD ER DER SKET MED MIN LØN? Hvis du som tillidsrepræsentant får stillet dette spørgsmål af en kollega, som fortæller, at lønsedlen fra april ser underlig ud, da rådighedstillægget pludselig er steget fra kroner pr. år i 97-niveau til kroner pr. år, men at det kun har betydet en stigning på godt 60 kroner pr. måned, så er der en ganske god forklaring, som følger her: Nye lønninger pr. 1. april 2012 nyt grundbeløb på statens område Har du brug for at omregne et tillæg eller din basisløn fra det gamle til det nye grundbeløb, har DM udarbejdet en oversigt/ vejledning, som du finder på side 43 i den spritnye lønguide, se lønguiden på dm.dk/loenguide Her vil du også finde en oversigt over reguleringsprocentens udvikling, og du vil kunne finde et eksempel på omregning fra gammel til nyt grundbeløb samt se, hvordan de forskellige typer løn afrundes. 5 På statens område er det ved overenskomstforhandlingerne i 2011 blevet aftalt, at reguleringsprocenten nulstilles og at grundbeløbsniveauet omlægges fra 97-niveau til 31. marts 2012-niveau. NY REGULERING PR. 1. APRIL 2012 STATENS OMRÅDE Reguleringsprocenten på statens område udgør pr. 1. april ,3040. Det vil sige, at grundbeløbet pr. 31. marts 2012 skal ganges med 1,01304 for at få den aktuelle løn. Det vil sige, at lønniveauet pr. denne dato nu er det nye grundbeløb. Procentreguleringen var nået op på 31,0660 i forhold til det tidligere grundbeløb fra 1997 og det nye grundbeløb findes ved at forhøje basislønningerne med 31,0660 procent og afrunde til nærmeste hele krone. Tillæg, der angives i årlige grundbeløb, som er på 3200 kr. eller større, afrundes til nærmeste 100 kroners tillæg, der er fastsat pr. ydelse eller pr. tidsenhed, skal ikke afrundes. VED LOKALE LØNFORHANDLINGER Når du forhandler løn for dine kolleger, skal du være opmærksom på grundbeløbsændringen, så der i aftalen med arbejdsgiverne ikke opstår tvivl om, hvilket niveau I forhandler i. Der er ingen ændringer pr. 1. april 2012 på det regionale og kommunale område. Læs mere på dm.dk/loenguide

6 FORMANDENS KOMMENTAR DM S FINGERAFTRYK PÅ TREPARTSFORHANDLINGERNE Trepartsforhandlingerne er lige om hjørnet og nu skulle det være ganske vist, at forhandlingerne starter i begyndelsen af maj. DM er repræsenteret ved trepartsforhandlingerne gennem AC og vi vil, gennem AC s bestyrelse, naturligvis søge indflydelse på, hvad AC går til trepartsforhandlingerne med. Mit udgangspunkt er, at DM naturligvis gerne vil bidrage til forhandlingerne, men hvis vi skal levere løsninger må vi også have noget til gengæld. Regeringen har på forhånd meldt ud, at vi skal levere løsninger, der øger arbejdsudbuddet. På kort sigt giver det ingen mening. Jeg er ikke blind for, at det på langt sigt kan være nødvendigt med et højere arbejdsudbud, men løsninger må tage hensyn til konjunkturer på arbejdsmarkedet. Lige nu er det vigtigere at finde løsninger på den høje dimittendledighed, end at få allerede travle magistre på arbejdsmarkedet til at arbejde endnu mere. Derfor vil vi presse på for, at en intensiveret indsats for at skabe job til dimittender bliver en del af forhandlingerne. Det kan fx være indslusningsordninger som videnpilotordningen, store akademikerkampagner og en mere individuel og målrettet beskæftigelsesindsats. Desuden håber vi, at rammerne for beskæftigelsesindsatsen generelt bliver en del af drøftelserne. Selv om regeringen primært er optaget af beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for LO s medlemmer, må vi arbejde for forbedrede vilkår for beskæftigelsesindsatsen for akademikere. Vi vil arbejde for, at rammerne for løntilskud bliver forbedret, så ordningen har sigte på, at skabe ordinære job. Vi mener, at perioder med løntilskud ikke bør tælle med i dagpengeperioden de skal til gengæld tælle med i optjeningsperioden for dagpengeretten. Regeringens ambitioner om højere vækst ville have større muligheder for at blive indfriet, hvis vi i Danmark havde bedre vilkår som selvstændig og iværksætter. Derfor vil vi arbejde for, at iværksætterydelsen genindføres fx i form af muligheden for at modtage halv dagpengesats, hvis man ønsker at starte en virksomhed. Der bør desuden etableres lempeligere dagpengeregler for iværksættere med mulighed for at være iværksætter på deltid med supplerende dagpenge, og så skal det skal gøres lettere at bevæge sig mellem det etablerede, traditionelle arbejdsmarked og et arbejdsliv som iværksætter. Helt konkret kunne man forestille sig en beskæftigelsesindsats, hvor dagpengeforløb kan koordineres med regionernes væksthuse, så ledige kunne blive klædt på til iværksætteri. Man kunne også indføre statsgaranterede lån til vidensarbejdere, der er iværksættere, for vi hører fra vores medlemmer, at det er svært at optage banklån som vidensarbejder. Sidst, men ikke mindst, vil vi presse på for forbedringer af funktionærloven. Blandt andet bør etårsreglen for, hvornår man kan tilkendes godtgørelse for urimelig afskedigelse fjernes og der bør være større sanktionsmuligheder ved urimelig afskedigelse. Vilkårene i forbindelse med barsel skal også forbedres, blandt andet bør 12 uger af barslen øremærkes til partneren, og der skal være fuld løn under barsel. Det er desuden altafgørende, at den enkeltes ytringsfrihed styrkes, så den ansatte bliver sikret ret til at ytre sig om uregelmæssigheder i virksomhedens forhold. 6 Et af vores konkrete løsningsforslag, der kunne skabe åbninger på arbejdsmarkedet, er en ret til uddannelsesorlov på dagpenge. Arbejdsgiveren skulle forpligtes til at ansætte en vikar. På den måde får en erfaren medarbejder mulighed for at dygtiggøre sig, mens en anden får erfaring. Arbejdsgiveren får mulighed for at få en ny medarbejder ind i en periode og får senere en medarbejde tilbage, der har fået et kompetenceløft.

7 SPØRGSMÅL OG SVAR MOBNING PÅ ARBEJDSPLADSEN EN NY UNDERSØGELSE VISER, AT HVER FJERDE HAR BAGTALT EN KOLLEGA MINDST EN GANG INDEN FOR DEN SENESTE UGE, OG AT 12 PROCENT AF VOKSNE DANSKERE ER BLEVET UDSAT FOR MOBNING INDEN FOR ET ÅR. DM Fagligt Nyt har derfor spurgt arbejdsmiljøekspert i DM, Aase Riis, hvad man kan gøre for at afhjælpe dette problem som tillidsrepræsentant. HVAD ER MOBNING? Der er grund til at understrege, at almindelige uoverensstemmelser på en arbejdsplads, skænderier med kolleger eller uenigheder med chefen om arbejdsstil eller arbejdsopgaver ikke falder ind under begrebet mobning. Mobning karakteriseres ved, at en person over længere tid udsættes for gentagne og krænkende handlinger, som vedkommende ikke kan forsvare sig imod. Mobning forekommer blandt kolleger, men opleves på grund af magtforholdet som regel stærkere, når mobberen er en overordnet. HVAD ER ÅRSAGERNE TIL MOBNING? Der kan være mange årsager til, at mobning på en arbejdsplads opstår og tillades. Som regel hænger mobning sammen med et generelt dårligt arbejdsmiljø på arbejdspladsen, et højt konfliktog aggressionsniveau, samarbejdsvanskeligheder, usikkerhed eller dårlig ledelse. HVAD ER DE MEST ALMINDELIGE FORMER FOR MOBNING? De mest hyppige former for mobning er: At tilbageholde eller fordreje information At bagtale At latterliggøre At udelukke en anden fra det sociale og faglige fællesskab Fjendtlighed eller tavshed Sårende personlige bemærkninger HVAD KAN MAN GØRE FOR AT FOREBYGGE MOBNING? Den bedste forebyggelse af mobning og chikane sker ved, at man på arbejdspladsen generelt har en proces kørende, hvor det psykiske arbejdsmiljø er til debat, og hvor man hele tiden arbejder med at forbedre det, og hvor mobning og chikane er noget, man diskuterer. Viden om mobning, konflikter og god kommunikation kan også indgå. En god kollegagruppe er også et godt værn mod mobning og chikane. Derfor er det vigtigt, at alle medarbejdere kommer ind i de sociale fællesskaber og grupperinger på arbejdspladsen og bliver ved med at pleje dem. HVAD KAN MAN SÆTTE I GANG SOM TR FOR AT UNDGÅ MOBNING PÅ ARBEJDSPLADSEN? Som kollega og TR kan man være med til at forebygge mobning, hvis man i de arbejdsfællesskaber man indgår i, altid gør sig umage for verbalt at støtte sine kolleger og omtale kolleger positivt, når de fx har løst en vanskelig opgave, har fået en god ide eller iøvrgt har fornuftige synspunkter. Derudover kan man som TR være bannerfører for at formulere en klar politik om, at mobning og chikane er uacceptabelt, for eksempel ved at udarbejde retningslinjer om god tone på arbejdspladsen, om hvordan man taler til hinanden, opfører sig og tager hensyn til hinanden. Man kan også udarbejde procedurer for, hvordan man behandler konkrete tilfælde af mobning eller chikane. FORTALT TIL TROELS MØRK, 7

8 FAGLIG BREVKASSE SPØRGSMÅL: Hvordan er det med hensyn til 1. maj og grundlovsdag? Har man egentlig fri der? SVAR: Det er ikke muligt at give et entydigt svar på spørgsmålet. Problemet er, at det ikke af overenskomsterne fremgår, om AC ere har fri på 1. maj og grundlovsdag. Det hedder blot, at tjenestemændenes regler vedrørende fridage følges. Tjenestemændenes regler giver dog heller ikke en utvetydig rettesnor, for hos dem er frihed på 1. maj og grundlovsdag ikke beskrevet. I den personaleadministrative vejledning for staten (PAV) fremgår det dog, at statsministeriet i et cirkulære fra 1963 har anført, at tjenestemænd og andre, der er beskæftiget i statens tjeneste, på begæring skal have adgang til fritagelse for arbejdet 1. maj, i den udstrækning tjenesten tillader det. Der er ikke i cirkulæret taget stilling til, hvorvidt der skal ske løntræk mv. for den bevilgede frihed. Finansministeriet er dog af den opfattelse, at fritagelse for arbejdet 1. maj sker uden løn, medmindre der på institutionen er praksis for det modsatte. En faglig voldgift fra 2011 om spørgsmålet, afgjorde for ansatte AC ere i region og kommune, at 1. maj og grundlovsdag ikke er en fridag. På mange arbejdspladser har man dog en lokal aftale om, at der kan holdes helt eller delvist fri på de to dage. Andre steder har man ikke en nedskrevet aftale, men måske blot en uskreven regel (kutyme) om, at der kan holdes fri. Nogle steder vil en aftale eller kutyme i forhold til 1. maj dog gå på, at der kan holdes fri efter anmodning. Hvis I ikke har en lokal aftale, hvor reglerne er beskrevet, kan det være en god ide at se på, hvilke regler jeres kollegaer på andre overenskomster arbejder efter. Måske findes der en aftale eller kutyme, som de følger, eller måske står der ligefrem i deres overenskomster, om de har fri. Hvis dine ikke AC- kollegaer har fri 1. maj og grundlovsdag - så bør DM ere om udgangspunkt også have det. KONSULENT TRINE LUND NIEGEL, 8 SPØRGSMÅL: Jeg fratrådte min stilling i december 2011, fordi jeg fik nyt arbejde. Jeg har derfor fået udbetalt feriepenge fra min gamle arbejdsgiver til afholdelse af den nye ferie i ferieåret 2012/2013 samt en uges restferie optjent i 2010, men jeg er i tvivl, om det er de rigtige beløb. Hvordan kan jeg kontrollere det? Restferien beregnes på samme måde som 12,5 procent af den ferieberettigede løn i optjeningsåret 2010 minus løn udbetalt under ferie i 2010 og udbetalt ferietillæg fra Feriegodtgørelsen for en uges restferie udgør 1/5 af den samlede feriegodtgørelse. SVAR: Feriegodtgørelse beregnes som 12,5 procent af den ferieberettigede løn i optjeningsåret Ved beregningen ses der dog bort fra løn udbetalt under ferie i 2011 og udbetalt ferietillæg På Feriekonto.dk findes beregner af feriegodtgørelse, så du hurtigt kan kontrollere, om beløbene er rigtige. FORHANDLINGSLEDER LISELOTTE JESPERSEN, FORTSÆTTER PÅ NÆSTE SIDE

9 FAGLIG BREVKASSE FORTSAT SPØRGSMÅL: Jeg er TR på et universitet, hvor en af mine kolleger er kommet i klemme. Hun er ansat som post.doc. og har været det siden 2007 Først var hun ansat i to år, derefter havde hun en kort ansættelse på to måneder (mens en ekstern bevilling faldt på plads) og nu er hun så ansat i et tre-årigt projekt, der udløber til sommer. Desværre gælder der også en anden begrænsning, nemlig reglerne i Lov om tidsbegrænset ansættelse, og det er i forhold til disse regler, at din kollega kommer i klemme. Det er nemlig sådan, at man ifølge loven som hovedregel ikke må forlænge en tidsbegrænset ansættelse med endnu en tidsbegrænset ansættelse. Projektet er som sådan færdigt til den tid, men man har nu fået penge til at lave nogle ekstra undersøgelser. Dette arbejde skønnes til at vare seks-otte måneder. Bevillingshaveren vil gerne forlænge min kollega, da hun ved alt om det igangværende projekt og hun vil meget nemt kunne gå ind og lave det nye arbejde, men nu siger HR, at det ikke kan lade sig gøre. Det kan jeg ikke forstå, da jeg mener at man kan være ansat otte år som post.doc., og det når vi slet ikke op på i dette tilfælde. Hvad er op og ned her? SVAR: Det er rigtigt, at man kan være ansat otte år som post.doc., men heraf kan man max. være ansat seks år ved samme institution. Denne grænse når I ikke op på her. Så langt så godt. Der er dog en undtagelse til denne hovedregel, nemlig den, at såfremt, man er beskæftiget med undervisnings- og forskningsvirksomhed ved blandt andet statslige institutioner, så kan man forlænge en ansættelse to gange. Altså én ansættelse og to forlængelser. Og din kollega har desværre været ansat tre gange. Den korte ansættelse på to måneder tæller nemlig i forhold til loven lige så meget som din kollegas nuværende ansættelse på tre år. Så uagtet at den samlede ansættelsesperiode ikke overstiger de seks år, som man højst må være ansat på samme institution, vil man altså ikke kunne forlænge din kollega i en tidsbegrænset ansættelse endnu en gang. KONSULENT CHARLOTTE FOG-NIELSEN, 9 NYVALGTE TILLIDSVALGTE Trine Madsen, CBS København, TR Pauli Kofod, UCSJ University College Sjælland, TR Kaj Mantzius Hansen, AU Science and Technology, TR Allan Gross, AU Science and Technology, TRS Anne Jensen, AU Science and Technology, TR Niels Bohse Hendriksen, AU Science and Technology, TRS Knud Erik Larsen, AU Science and Technology, AMR Henrik Backteman Larsen, Vejdirektoratet, TRS Conny Brandt, Tønder kommune, AMR Sune Vangsgaard Lauridsen, Københavns kommune, TRS TR = TILLIDSREPRÆSENTANT TRS = TILLIDSREPRÆSENTANTSUPPLEANT AMR = ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

10 KURSER FOR NYVALGTE TR ER - GRUNDUDDANNELSE KURSER FOR TILLIDSVALGTE I DM DM S GRUNDUDDANNELSE FOR NYE TILLIDSVALGTE BESTÅR AF TRE ELEMENTER: EN INTRODUKTIONSDAG, SOM ER ET VALGFRIT TILBUD, HVOR DU BLIVER INTRODUCERET TIL DM OG TILLIDSHVERVET SAMT GRUND-KURSER, HVOR DU FÅR EN GRUNDIG INDFØRING I TILLIDSREPRÆSENTANTENS OPGAVER OG UDFORDRINGER. INTRODAG FOR NYE TILLIDSVALGTE INDHOLD: Introduktionsdagen giver dig svar på disse spørgsmål: Hvad er en tillidsrepræsentants vigtigste opgaver? Hvad forventes af dig - og hvem forventer det? Hvad er vigtigt at vide om DM og DM s politik? Hvor kan jeg hente hjælp og rådgivning? Hvilke tilbud har DM til tillidsrepræsentanterne? TID OG STED: 14. juni 2012 i DM på Frederiksberg kl Derefter er der et valgfrit fællesmodul à tre timers varighed, og anden del af uddannelsen er et tredages internatkursus Grundkursus 2. Du skal deltage i første del af uddannelsen (modul 1-3), før du kan deltage på TR-uddannelsens Grundkursus MODUL Dine opgaver som tillidsvalgt DM s hjælp til dig som tillidsvalgt Overblik over overenskomst og individuel kontrakt Arbejdsmiljø og efteruddannelse GRUNDKURSUS 1 for nye TR er på offentlige arbejdspladser INDHOLD: Forhandlingstræning De offentlige lønsystemer DM s politik TR s opgaver TR s redskaber. TID OG STED: 28. august 2012 kl august 2012 kl i Middelfart. 2. MODUL Rettigheder i funktionær-, ferie- og ligestillingslovene Analyse af en god og en dårlig overenskomst Idéer og inspiration til at få en aftale i stand 3. MODUL Indsamling af lønoplysninger på arbejdspladsen Idéer til mødeemner i en personaleforening eller akademikerklub Holdningsmæssige dilemmaer. Lønforskelle, sygdomspolitik, overarbejde TID OG STED: Efter behov. Tilmelding på modulerne aftales direkte med konsulent Klaus Liebing 10 GRUNDKURSUS 1 - for nye TR er på private arbejdspladser Vi har tilrettelagt en ny og mere fleksibel uddannelse for DM s repræsentanter på private arbejdspladser. Uddannelsen består af i alt tre dele. Første del indeholder tre moduler à tre timers varighed. Du tilmelder dig på modulerne hos konsulent Klaus Liebing Modulerne kan gennemføres om aftenen eller om dagen afhængig af, hvad der passer dig bedst. Hvis undervisningen kan tilrettelægges for flere ad gangen, er det en fordel. FÆLLESMODUL (VALGFRI) Sådan foregår det på andre private arbejdspladser Erfaringsudveksling og debat om forskellige typer forhandlinger med ledelsen og kollegernes holdning til det faglige arbejde DM s erfaringer med nyeste aftaler og typer af forhandlingssager med arbejdsgiver om fx fyring, barsel, psykisk arbejdsmiljø TID OG STED: 23. maj i DM på Frederiksberg kl KURSER FORTSÆTTER PÅ NÆSTE SIDE

11 KURSER FORSAT GRUNDKURSUS 2 - for nye TR er på private og offentlige arbejdspladser OVERBYGNING - for erfarne TR er INDHOLD: Overblik over forskellige personalepolitiske temaer Forhandlingsøvelse om samspillet mellem kollegernes holdninger og ønsker på den ene side, og ledelsen mål og muligheder på den anden Det lokale økonomiske råderum Hvilke regler bestemmer mulighederne for et bedre arbejdsmiljø fx lokal udmøntning af Overenskomstbestemmelserne om stresspolitik Kvalitet/arbejdstid/overarbejde/stress dilemmaer og redskaber. TID OG STED: 8. maj 2012 kl maj 2012 kl i Sorø. Overbygningskurserne henvender sig til tillidsvalgte, der har gennemgået DM s grunduddannelse for tillidsvalgte. Dog har tillidsrepræsentanter og suppleanter på private og offentlige arbejdspladser samt klubformænd og kontaktpersoner på det private område fortrinsret. Forhandlingstræning INDHOLD Forhandlingsfasernes betydning Få et godt værktøj til at lægge strategien for forhandlingen Lær at forstå psykologien i forhandlinger Forhandlingstræning med feedback Udveksling af erfaringer mellem deltagerne. TEMAKURSUS - for alle TR er Underviser: Jette Skeem, cand.negot. og selvstændig konsulent. Rådgiver, underviser og foredragsholder i forhandling og kommunikation. SÅDAN HJÆLPER A-KASSEN OG PENSIONSKASSEN FYRINGSTRUEDE MEDLEMMER: Sammen med MA og MP tilbyder DM et kursus, hvor du som TR kan få et overblik over medlemmernes muligheder for at få hjælp fra henholdsvis a-kassen og pensionskassen i forbindelse med ledighed, efterløn og sygdom. INDHOLD Fratrædelsessituationer i forhold til dagpenge Selvforskyldt ledighed Aktivering Betingelser for efterløn Forsikringsordninger i pensionen TID OG STED: 11. september kl i Gentofte. TID OG STED: 25. september kl september kl i Sorø. På finder du flere kurser samt uddybende kursusbeskrivelser. TILMELDING Du tilmelder dig via DM s hjemmeside: dmkalender. Du er altid velkommen til at kontakte kursussekretær Lonni Bergsbo, hvis der er noget, du er i tvivl om DM Fagligt Nyt udsendes hver måned til tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, suppleanter, kontaktpersoner og bestyrelsesmedlemmer. Øvrige medlemmer kan få nyhedsbrevet gratis, hvis de ønsker det. Abonnement og arkiv: Redaktion: Gitte Grønnemose Butler (ansv.hav.), Troels Mørk (redaktør), og Helle Reedtz Funder. Kontakt redaktionen på Tilrettelæggelse: aparte DM - Dansk Magisterforening Nimbusparken Frederiksberg Telefon ISSN

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Få øjnene op for ældres kompetencer og udfordringer

Få øjnene op for ældres kompetencer og udfordringer DM - Fagligt Nyt Til DM s tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter juni 2012 Ældre på arbejdsmarkedet Få øjnene op for ældres kompetencer og udfordringer I den offentlige sfære bliver gruppen over 55 år

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN.

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S OG PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. De mellem FA og DFL indgåede overenskomster og aftaler er i den udstrækning, hvor de efter deres natur kan

Læs mere

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål:

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål: Familie og arbejde At få børn, tage sig af dem og se dem trives er vigtigt, uanset om du er far eller mor. Traditionelt tager mødre langt det meste af orloven (cirka 90%), men også mange fædre ønsker frihed

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup Ansættelseskontrakt og løn I dit første job som nyuddannet Ved. Teit Bang Heerup 2 Ansættelseskontrakten Anæsttelseskontrakten er dit bevis på ansættelsen og på dine rettigheder herunder eks. løn og arbejdstid.

Læs mere

Akademikerne siger ja til OK 15-resultaterne

Akademikerne siger ja til OK 15-resultaterne DM - Fagligt Nyt april 2015 Akademikerne siger ja til OK 15-resultaterne Landets akademikere har stemt ja til overenskomsterne for kommunalt, regionalt og statsligt ansatte. 91,6 procent godkendte forhandlingsresultaterne,

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

Løn og pension. Notat Dato 27. marts 2017 [initialer] Side 1 af 6. Prioriteringskortene supplerende forklaringer

Løn og pension. Notat Dato 27. marts 2017 [initialer] Side 1 af 6. Prioriteringskortene supplerende forklaringer Notat Dato 27. marts 2017 [initialer] Side 1 af 6 Prioriteringskortene supplerende forklaringer Udover vejledningen til prioriteringsspillet er der udarbejdet supplerende forklaringer til hvert prioriteringskort.

Læs mere

DM - Fagligt Nyt. DM vil gerne forbedre arbejdsforholdene for dig som tillidsvalgt

DM - Fagligt Nyt. DM vil gerne forbedre arbejdsforholdene for dig som tillidsvalgt DM - Fagligt Nyt Til DM s tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter september 2013 DM vil gerne forbedre arbejdsforholdene for dig som tillidsvalgt Det akademiske arbejdsmarked er i opbrud. De offentlige

Læs mere

DM - Fagligt Nyt. Lønudvikling nærmest lig med inflation

DM - Fagligt Nyt. Lønudvikling nærmest lig med inflation DM - Fagligt Nyt Til DM s tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter december 2012 Lønudvikling nærmest lig med inflation DM s lønstatistik for 2012 viser stigninger i lønnen for alle grupper af DM s medlemsskare

Læs mere

Bliv inspireret og klogere på årets TR-dag

Bliv inspireret og klogere på årets TR-dag DM - Fagligt Nyt oktober 2014 Bliv inspireret og klogere på årets TR-dag På årets TR-dag 18. november i DM vil du blive klogere på, hvordan du kan kommunikere med både ledelse og bagland, og du lærer at

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

DM - FAGLIGT NYT FLERE FÅR KLAUSULER I KONTRAKTEN INDHOLD DM SER EN STIGNING I BRUGEN AF KLAUSULER I ANSÆTTELSESKONTRAKTER

DM - FAGLIGT NYT FLERE FÅR KLAUSULER I KONTRAKTEN INDHOLD DM SER EN STIGNING I BRUGEN AF KLAUSULER I ANSÆTTELSESKONTRAKTER DM - FAGLIGT NYT T I L D M S T I L L I D S - O G S I K K E R H E D S R E P R Æ S E N T A N T E R A P R I L 2 0 1 1 FLERE FÅR KLAUSULER I KONTRAKTEN AF ANNA DALSGAARD, ADA@DM.DK DM SER EN STIGNING I BRUGEN

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk 2013 2015 1 Tiltrædelsesoverenskomst Forbrugerrådet Tænk og AC-organisationerne tiltræder hermed den til enhver tid mellem Finansministeriet og AC-organisationerne

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 2 af juni F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 2 af juni F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 2 af juni 2009 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer Valg til TR Forum i PensionDanmark Køre- og hviletidsbestemmelser Sådan holder du din ferie Aktuelle kurser og temadage Valg til

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM DM Fagforening for højtuddannede Velkommen til DM Velkommen til DM Fagforening for højtuddannede DM yder både kollektiv interessevaretagelse og råd og vejledning til det enkelte medlem med hensyn til

Læs mere

OFFENTLIGE FYRINGSRUNDER HAR SKÆV ALDERS- OG KØNSFORDELING

OFFENTLIGE FYRINGSRUNDER HAR SKÆV ALDERS- OG KØNSFORDELING DM - FAGLIGT NYT T I L D M S T I L L I D S - O G A R B E J D S M I L J Ø R E P R Æ S E N T A N T E R M A J 2 0 1 2 FYRINGSRUNDER AF TROELS MØRK, TM@DM.DK OFFENTLIGE FYRINGSRUNDER HAR SKÆV ALDERS- OG KØNSFORDELING

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Plustid mere løn for mere arbejde

Plustid mere løn for mere arbejde Plustid mere løn for mere arbejde Vejledning Tænk længere Vejledning om plustid // Side 2 Indhold Indledning.... 3 Hvem er omfattet af aftalerne om plustid?... 3 Hvad kan Djøf hjælpe med?... 3 Del 1. Individuel

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Christian S. Nissen skal tale om lederskab i TR-rollen på årets TR-dag

Christian S. Nissen skal tale om lederskab i TR-rollen på årets TR-dag DM - Fagligt Nyt Til DM s tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter oktober 2012 TR-dag 2012 Christian S. Nissen skal tale om lederskab i TR-rollen på årets TR-dag Da Christian S. Nissen var TR i to ministerier

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

OK15 (KL) Tryghed med perspektiv

OK15 (KL) Tryghed med perspektiv OK15 (KL) Tryghed med perspektiv Sikring af reallønnen, KL De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5,42% incl. udmøntning fra reguleringsordningen (0,61%) Prisudviklingen skønnes

Læs mere

Arbejdstid på offentlige arbejdspladser

Arbejdstid på offentlige arbejdspladser Arbejdstid på offentlige arbejdspladser Hvordan er reglerne? Tænk længere Arbejdstid på offentlige arbejdspladser // 3 Arbejdstid på offentlige arbejdspladser hvordan er reglerne? På mange offentlige arbejdspladser

Læs mere

Velkommen på holdet!

Velkommen på holdet! F O A f a g o g a r b e j d e Velkommen på holdet! - En pjece til dig, der skal starte på FOAs grunduddannelse for tillidsrepræsentanter Læs om: At være tillidsrepræsentant TR-løftet Dine typiske opgaver

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Område... 3 2. Grundløn... 3 3. Personlige

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG TA / ATV Stem om din nye overenskomst TAXICHAUFFØRER OG TURISTCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Ansættelsesvilkår for akademiske praktikanter i staten

Cirkulære om aftale om. Ansættelsesvilkår for akademiske praktikanter i staten Cirkulære om aftale om Ansættelsesvilkår for akademiske praktikanter i staten 2001 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser... 2 Til 1. Målgruppen...

Læs mere

DM dansk magisterforening. rådighedstillæg. DM s vejledning om. til tillidsrepræsentanter i kommuner og regioner. dm.dk

DM dansk magisterforening. rådighedstillæg. DM s vejledning om. til tillidsrepræsentanter i kommuner og regioner. dm.dk 1 DM s vejledning om til tillidsrepræsentanter i kommuner og regioner dm.dk 2 DM ere har ret til Siden 2008 har DM ere haft ret til. Det var en principiel sejr for DM, da retten til blev udvidet til også

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant og stå stærkere Med en tillidsrepræsentant (TR) står du og dine kolleger stærkt over for jeres arbejdsgiver. Din TR har

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk 2015 2018 1 Tiltrædelsesoverenskomst Forbrugerrådet Tænk og Akademikerorganisationerne tiltræder hermed den til enhver tid mellem Finansministeriet og

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage)

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Dato: Februar 2013 Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed.

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed. Weidekampsgade 8 Box 470 0900 København C. Formand, Yvonne Nordahn, tlf. 29 78 49 66 Faglig konsulent, Thomas Lynge Madsen, tlf. 64 55 44 65 HK S T A T Juni 2013 Nyhedsbrev nr. 2/2013. Afskedigelser i

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

Elevers rettigheder ELEVERNE

Elevers rettigheder ELEVERNE Elevers rettigheder ELEVERNE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til at lære dig. I overskriftform

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F BYGGEGRUPPE OG DANSK BYGGERI Stem om din nye overenskomst BYGGERIET 2017-2020 Pæne lønstigninger og nye redskaber i kampen mod social dumping Det er lykkedes at få et udmærket overenskomstresultat

Læs mere

OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv

OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv Sikring af reallønnen, Danske Regioner De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5,39%, incl. udmøntning fra reguleringsordningen (0,58%). Prisudviklingen

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 1 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder herunder

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

DM - Fagligt Nyt. DM i tænkeboks: Hvordan varetager vi bedst medlemmernes kollektive interesser?

DM - Fagligt Nyt. DM i tænkeboks: Hvordan varetager vi bedst medlemmernes kollektive interesser? DM - Fagligt Nyt Til DM s tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter juni 2013 DM i tænkeboks: Hvordan varetager vi bedst medlemmernes kollektive interesser? Med OK 13 i frisk erindring har DM påbegyndt arbejdet

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen

Mobning på arbejdspladsen Kort og godt om Mobning på arbejdspladsen Få viden om mobning og inspiration til en handlingsplan www.arbejdsmiljoviden.dk/mobning Hvad er mobning på arbejdspladsen? Det er mobning, når en eller flere

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere