Faglig udvikling i praksis. Fysik. Nyborg Gymnasium og Rosborg Gymnasium. 12. og 18. april Kim Bertelsen. Fagkonsulent

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faglig udvikling i praksis. Fysik. Nyborg Gymnasium og Rosborg Gymnasium. 12. og 18. april Kim Bertelsen. Fagkonsulent"

Transkript

1 Faglig udvikling i praksis Fysik Nyborg Gymnasium og Rosborg Gymnasium Kim Bertelsen Fagkonsulent

2 Fysik, stx FIP ab Fysik stx Side 2

3 Velkommen Program 9.30 Ankomst og morgenbrød Velkomst og orienteringv/ Kim Bertelsen, fagkonsulent Naturvidenskabeligt Grundforløb v/ Tina Bové Riisgaard, Silkeborg Gymnasium Frokost Workshoprunde 1: Sensorer+styring og faglig inspiration Kaffe og skift mellem workshops Workshopsrunde 2: Sensorer+ styring og innovation Tak for i dag FIP ab Fysik stx Side 3

4 Fip i fysik stx NV: arbejdsgruppe fremlægger. Tina Bove Riisgaard, Silkeborg Workshop om sensorer og styring Hands-on med det fysiske ideer til det didaktiske udveksling af ideer deltagerne imellem. Ole Sørensen, Fredericia Gymnasium & Karsten Refsgaard, Vejen Gymnasium Workshop om ideer til fysik-c-undervisningen. Del og stjæl! Kasper Ljungdahl, Støvring: tematiseret undervisning Anders Ulfkjær Kaspersen, Albertslund: Elev-til-elev-læring / brobygning Anders Wolfsberg, Rysensteen: Digitale repræsentationsformer i fysikundervisningen Rasmus Najbjerg, Kalundborg: Grubletegninger i fysikundervisningen Bo Païvinen Ullersted, Varde: Gamification Workshop om innovation: en fokuseret proces. Kreativitet er svært at lære, men det er noget med at lede i eksisterende skuffer og anvende det i nye sammenhænge og vurdere kvaliteten. Niels Erik Wegge, Birkerød FIP ab Fysik stx Side 4

5 Fip-materiale emu.dk NV-undersøgelsen Innovation Arbejde med internetbaserede data i astronomiundervisningen Portfolio i astronomi Sensorer og styring Ideer til fysik C-undervisningen og flere. Ønsker? Materiale kommer på emu links på skolekom & facebook når FIP-sæsonen er færdig FIP ab Fysik stx Side 5

6 Fagkonsulenten Oplæg 1. NV NV-undersøgelsen og overgangen fra NV til fysik B 2. Kort & praktisk Praktiske beskeder om prøver og eksamen 3. Den skriftlige prøve på A-niveau Husk nu at regne også gammelt stof 4. Læreplanerne Executive-udgave til GRUS 5. I kikkerten Fysik i det 21. århundrede - Vejledende opgaver - NV-strategi Computational Thinking 6. Fysik Hvorfor? 7. Fysik i fremtiden Og endnu en gang: Tak til en hel masse (50+ julekort, der aldrig blev skrevet ) til alle, der har hjulpet også i dette skoleår. Uegennyttigt, engageret, ihærdigt! Mange, mange tak! FIP ab Fysik stx Side 6

7 NV Erfaringsopsamling Hvordan kan de kompetencer, eleverne erhverver sig på NV, bedst muligt støtte undervisningen på fysik C Undervisningen i naturvidenskabeligt grundforløb er en del af undervisningen i de indgående fag, og kan anvendes til prøverne i disse flerfaglige NV-forløb i kombinationer af fagene biologi, fysik, kemi, informatik og naturgeografi, beskrevet og organiseret i et fælles format (worddokument). 2. Spørgeskemaundersøgelse om NV på skolerne: 26 htx-skoler og 84 stx-skoler har svaret på, hvordan NV er organiseret og afviklet, og diskuterer udfordringer og løsninger. (zip-fil med tre pdf-filer - for htx, stx og samlet). 3. NV, portfoliobrug og NV-prøven: Eksemplarisk materiale Youtube-videoer: portfolier i OneNote (Classbook), Google docs, Sharepoint Note til eleverne: Hvad er NV? - Hvordan er NV-prøven mm Portfolio-skabeloner, skabeloner til elevoplæg, skabeloner til bedømmelse FIP ab Fysik stx Side 7

8 Prøver og eksamen stx C-niveau stx: 24 minutters forberedelsestid. Eleven får bilaget med ind i forberedelseslokalet. Man kan inddrage bilaget fra eleven, når prøven er slut. Det er ikke meningen, at den elev, som har deltaget godt i undervisningen, skal have sværere ved at få en høj karakter. B- og A-niveau stx Eksamen over flere dage. Læreren ønsker, at et meget dyrt apparat, som kun haves i ét eksemplar, skal kunne bruges flere dage. De relevante opgaver til den eksperimentelle delprøve må godt lægges tilbage de(n) efterfølgende dag(e). A-niveau Prøve udleveres (jo) elektronisk pdf-fil har evt. bilag placeret bagest. Papir: ét eksemplar af evt. bilag placeret i hæftet, bagest FIP ab Fysik stx Side 8

9 Prøver og eksamen stx Astronomi Prøvespørgsmål er nu kendte inden prøvestart! altså modsat gamle dage Portfolio skal som hovedregel inddrages Næste år: Gammel eller ny læreplan? Årsprøver i studieretningsfag: Skal ifølge loven ske mindst 5 gange, heraf i hvert fald prøve i alle studieretningsfag og dansk og matematik. Det skal ligne de prøveformer, eleverne kommer ud for til eksamen. (Loven 28 stk 4) Derfor: I studieretninger med fysik B skal der være en årsprøve i fysik efter 1g. Den er mundtlig, fordi det er den afsluttende prøve på B-niveauet. Der skal være et eksperimentelt element (gerne i grupper). Der skal være et teoretisk element. Det skal være muligt at give en individuel karakter. Og: I studieretninger med fysik A skal der enten efter 1g eller efter 2g være en årsprøve. Den kan være mundtlig (så gælder det ovenfor anførte), eller den kan være skriftlige (så skal den ligne den skriftlige prøve på A-niveauet). Se evt. herom i informationsbrev nr. 11 om gymnasiereform + ny vejledning FIP ab Fysik stx Side 9

10 Skriftlig prøve 5 timer med hjælpemidler - ministeriets karakterstatistik - Råd og vink Husk, husk, husk: at få trænet de mere avancerede kompetencer på de kernestofområder, der blev gennemgået på B-niveauet At eleverne erfaringsmæssigt er ret ringe til grafarbejde (tangenter, arealer, nulpunkter, y-værdier,...) Tegne på pdf FIP ab Fysik stx Side 10

11 Frekvens (%) Fysik A, stx, skriftlig prøve 35,0 30,0 Fysik - stx ,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Karakter FIP ab Fysik stx Side 11

12 Frekvens De to sæt gik ikke ens 30,00 25,00 Fysik - stx ,00 Sæt 1 Sæt 2 15,00 10,00 5,00 0, Karakter FIP ab Fysik stx Side 12

13 FIP ab Fysik stx Side 13

14 FIP ab Fysik stx Side 14

15 FIP ab Fysik stx Side 15

16 FIP ab Fysik stx Side 16

17 Fysik C, stx Justering Fysik C En vej til at forstå omverden, rationelt set, ud fra helt centrale ideer Modellerer den fysiske omverden, gerne med matematik og IT Arbejdsmark for matematik Mindre justeringer i kernestof Lys og lyd: sansning - fjernet Arbejdsformer: Fortsættelse af NV: Hvilke typer spørgsmål kan fysik give svar på? (Endnu) større vægt på elevaktiverende arbejdsformer, undersøgende / IBSE-orienterede forløb Konsekvent brug af IT til datafangst og analyse. Billigt siden 2005 Eksamensform: 24 min forberedelse Mundtlige formidling fylder mindre De faglige niveaukrav er uændrede FIP ab Fysik stx Side 17

18 Fysik B & A, stx Justering Faget er: Almendannende & studieforberedende. En vej til at forstå omverden, rationelt set. Modellerer den fysiske omverden, gerne med matematik og IT Arbejdsmark for matematik & IT Tilføjet i kernestof og faglige mål tre elementer: Kredsløb med elektriske sensorer Kende til simple eksempler på styring Innovation 1-2 eksperimentelle projekter Skriftlighed: dokumentation snarere end alene rapporter Digital kompetence: Konsekvent brug af datafangst IT-baseret simulering. Computational Thinking A-niveau: 21. årh. fysik : Medicinsk fysik - stråling og stof FIP ab Fysik stx Side 18

19 Fysikerne og ledelsen, stx Ledelse opad Hvor er det relevant, at fysikkollegerne snakker med ledelserne? På alle niveauer: Det eksperimentelles vilkår: Projekter. Ligefront. Undersøgende. Digitalt. Understøtte samarbejdet med matematik jf ønske fra matematikkommissionen Understøtte deling af materiale fra FIP C-niveauet: Hvordan sikres, at NV støtter arbejdet videre med de faglige mål i de naturvidenskabelige fag B- og A-niveauet Sensorer, styring og innovation - opbakning til efteruddannelse mm i denne brede kreds Simulering brug af IT i fysik Udadvendt virksomhed: Karrierelæring: systematisk kontakt med virksomheder mm. A-niveauet Næste emne i 21. århundredes fysik: Medicinsk fysik - stråling og stof God arbejdslyst med udviklingen af fysikfaget på skolen! FIP ab Fysik stx Side 19

20 I kikkerten SRP Forbedring af en succes Se lang PowerPoint i OneNote FIP ab Fysik stx Side 20

21 I kikkerten Fysik i det 21. århundrede Laser De Dynamiske Stjerner Universets byggesten: Moderne partikelfysik Plasmafysik og fusion Medicinsk fysik * Diagnostik vha. e.m. stråling og radioaktive stoffer * Behandling af kræft m. e.m. stråling, acceleratorbaseret partikelstråling og radionuklidterapi * Dannelse af radioaktive isotoper i en isotopgenerator og ved bestråling Motor for udviklingen af faget uden behov for formel læreplansændring Efteruddannelsesvej Misundt men problemfyldt FIP ab Fysik stx Side 21

22 I kikkerten Ideer til næste nye emne for 21. årh. fysik (stx) (2022-)? student login room no Krav h Eksperimentelt islæt Mulighed for skriftlige opgaver (ialt ca. 25 opgaver inkl vejl) Appellere bredt Aktuelt i det 21. århundrede FIP ab Fysik stx Side 22

23 I kikkerten Vejledende eksamensopgaver Der er udpeget arbejdsgrupper 1. sæt kommer i det tidlige efterår 2018 (2g), gennemgås bl.a. ved årsmødet nov sæt kommer senest i december 2019 (3g) sammen med en vejledning FIP ab Fysik stx Side 23

24 I kikkerten Nye faglige mindstekrav (dvs. faglige krav til undervisere) I alle fag Har været i høring Fysik og astronomi: Opdatering Tilsynsførende skal checke eksamensbevis etc. inden første besøg Fysik som centralfag: 120 ECTS-points. Fysik som andet fag: også 120 ECTSpoints, dog kun 90, hvis centralfaget er i det naturvidenskabelige fakultet Astronomi: Er en forlængelseskompetence til fysik. 6o ECTS-points skal være inden for visse særlige fagområder. De 60 points kan være en del af fysikpointene. FIP ab Fysik stx Side 24

25 I kikkerten: Naturvidenskabsstrategi Bærende naturvidenskabelige principper og store fortællinger om naturvidenskab Det faglige indhold på længere sigt: ekspertgruppe arbejde med indhold og evalueringsformer på længere sigt. Forbindelse til matematik og datalogi Samt fortrinsvis materiale om grundskolen FIP ab Fysik stx Side 25

26 I kikkerten: Computational Thinking Ind i det faglige indhold i fagene Ind som led i undervisningspraksis Nedbrydning: Nedbrydning af data, processer eller problemer i mindre, håndterbare dele Mønstergenkendelse: Overholdelse af mønstre, tendenser og regelmæssigheder i data Abstraktion: Identificering af de generelle principper der genererer disse mønstre Algoritmedesign: Udvikling af trin for trin instruktioner til at løse dette og lignende problemer FIP ab Fysik stx Side 26

27 Fysik Hvorfor Naturvidenskab og specielt fysik er en uundværlig del af dannelsen, fordi den er et middel til at forstå natur og teknik rationelt set. Det er her, det naturvidenskabelige sprog læres. Andre fag overbygning herpå Fysik er bredt omverdensbeskrivende - et godt område at lære at opbygge modeller, hvad der er en efterspurgt kompetence i samfundet bredt set. Fysik er nok det fag, som nemmest bringer matematik i spil og sikrer, at matematikken gennem anvendelser får mening og bliver forståelig, også ud over naturvidenskab. FIP ab Fysik stx Side 27

28 Fysik i fremtiden Det er planen, at de faglige fora skal deltage tættere i faglig udvikling, så der er materiale til kommende læreplansændringer Fagligt forum for fysik stx og astronomi Dorthe Agerkvist, Herlev Gymnasium & HF og Fysiklærerforeningens styrelse Niels Erik Wegge, Birkerød Gymnasium & HF Tina Bové Riisgaard, Silkeborg Gymnasium Peter Balling, AU / Kim Splittorff, KU Carsten Claussen, rektor, Tornbjerg Gymnasium FIP ab Fysik stx Side 28

29 Tak for opmærksomheden Ordet frit? FIP ab Fysik stx Side 29

30 - Og tak for denne gang FIP ab Fysik stx Side 30

Faglig udvikling i praksis. Geovidenskab. Rosborg Gymnasium. 24. april Lars Andersen & Kim Bertelsen. Fagkonsulenter

Faglig udvikling i praksis. Geovidenskab. Rosborg Gymnasium. 24. april Lars Andersen & Kim Bertelsen. Fagkonsulenter Faglig udvikling i praksis Geovidenskab Rosborg Gymnasium Lars Andersen & Kim Bertelsen Fagkonsulenter Faglig udvikling i praksis Geovidenskab Rosborg Gymnasium Lars Andersen & Kim Bertelsen Fagkonsulenter

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten i kemi

Nyt fra fagkonsulenten i kemi Nyt fra fagkonsulenten i kemi Mette Malmqvist, fagkonsulent i kemi og bioteknologi. mette.malmqvist@stukuvm.dk, tlf. 33 92 50 23 1. Kort nyt om læreplaner og vejledninger Det er fortsat både 2013 ordningen

Læs mere

Faglig udvikling i praksis it fag

Faglig udvikling i praksis it fag Faglig udvikling i praksis it fag Informatik, Informatik B merk eux, It-A, Programmering Marselisborg Gymnasium, 13. marts 2018 UVM/STUK Henning Agesen / Elisabeth Husum Side 1 Dagens program 10.00 10.15

Læs mere

Bilag 24 - fysik B Fysik B - stx, juni Identitet og formål. 1.1 Identitet

Bilag 24 - fysik B Fysik B - stx, juni Identitet og formål. 1.1 Identitet Bilag 24 - fysik B Fysik B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger og forklaringer

Læs mere

Konference 20 april 2016

Konference 20 april 2016 Konference 20 april 2016 IT fagene IT supp: 7216 2666 Netværk : CampusVejle_guest materialer: http://iftek.dk/konference-2016-it-fagene-i-de-gymnasiale-uddannelser UVM Konference Campus Vejle 20 april

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik A på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik a på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Aktuelt om naturgeografi

Aktuelt om naturgeografi Aktuelt om naturgeografi Regionalmøder forår 2014 Fagkonsulent Lars Andersen Udviklingsplanen fase III Fokus på samarbejde mellem fag, mellem ledelse og lærere med fokus på elevernes udvikling fagligt

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik B på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik b på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Workshop om prøver og eksamen

Workshop om prøver og eksamen Workshop om prøver og eksamen Danske Gymnasier - Ledelsestræf 2018-2.marts 2018 Søren Vagner, undervisningskonsulent, Kontor for Prøver, Eksamen og Test (STUK) Steffen Møllegaard Iversen, enhedsleder,

Læs mere

Nye eksamensformer - mulige scenarier

Nye eksamensformer - mulige scenarier Nye eksamensformer - mulige scenarier Matematik på hf Marts 2015 Bodil Bruun, fagkonsulent i matematik stx/hf Nye eksamensformer?? Problemer, der skal løses: Internet er et vilkår mundtligt og skriftligt

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik B på htx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik b på htx indeholder i tabelform

Læs mere

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige [Bilag 2] Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige fagområder

Læs mere

Fysik B stx, juni 2010

Fysik B stx, juni 2010 Fysik B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger og forklaringer af fænomener

Læs mere

Velkommen til. Faglig udvikling i praksis FIP. Spansk stx og hf FIP, spansk stx 2019, Tine Brandt Side 1

Velkommen til. Faglig udvikling i praksis FIP. Spansk stx og hf FIP, spansk stx 2019, Tine Brandt Side 1 Velkommen til Faglig udvikling i praksis FIP Spansk stx og hf 2019 FIP, spansk stx 2019, Tine Brandt Side 1 PROGRAM 10.00-10.45 Velkomst og præsentation af dagens program Dette års tema: Skriftlighed og

Læs mere

NYT FRA FAGKONSULENTEN I IT-FAGENE / MAJ 2019

NYT FRA FAGKONSULENTEN I IT-FAGENE / MAJ 2019 NYT FRA FAGKONSULENTEN I IT-FAGENE / MAJ 2019 Kære kolleger 15.5.2019 Hermed skoleårets sidste nyhedsbrev. Læs bl.a. om nye vejledninger, efteruddannelse, erhvervsinformatik. Jeg ønsker jer en god eksamen.

Læs mere

FIP i teknologi. 15. marts 2018 Rødkilde Gymnasium Vejle

FIP i teknologi. 15. marts 2018 Rødkilde Gymnasium Vejle FIP i teknologi 15. marts 2018 Rødkilde Gymnasium Vejle 15. marts 2018 FIP, Rødkilde Gymnasium, Vejle 2 Fagkonsulentens oplæg: læreplansændringer 1. nedskæring i timetal, reduktion i indhold 2. nedskæring

Læs mere

Informatik i nv-forløb. Workshop 1 Elisabeth Husum

Informatik i nv-forløb. Workshop 1 Elisabeth Husum Informatik i nv-forløb Workshop 1 Elisabeth Husum Læreplanen - Naturvidenskabeligt grundforløb htx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Det naturvidenskabelige grundforløb udgør den gymnasiale

Læs mere

Bilag 23 - fysik A Fysik A - stx, juni Identitet og formål. 1.1 Identitet

Bilag 23 - fysik A Fysik A - stx, juni Identitet og formål. 1.1 Identitet Bilag 23 - fysik A Fysik A - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger og forklaringer

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur.

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur. Lærervejledning 0 Overblik Livets Vand er en visuel undervisningsportal, der med afsæt i vandknaphed retter fokus mod nye vandteknologier og ideer i forbindelse med bæredygtig vandhåndtering. Det overordnede

Læs mere

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Rammer for fagligt samspil og vejen til SRP/SOP/SSO Side 1

Rammer for fagligt samspil og vejen til SRP/SOP/SSO Side 1 Rammer for fagligt samspil og vejen til SRP/SOP/SSO Side 1 Formål med workshop BEGREBSAFKLARING: At klargøre, hvad der ligger i begreberne fagligt samspil og flerfaglighed. FORMÅL: At repetere formålet

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien skal understøtte skolens arbejde med at opnå de retningsgivende mål jf. gældende love og bekendtgørelser samt

Læs mere

Vejledning om undervisningskompetence i de nye gymnasiale

Vejledning om undervisningskompetence i de nye gymnasiale Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Vejledning om undervisningskompetence i de nye gymnasiale fag Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien skal understøtte skolens arbejde med at opnå de retningsgivende mål jf. gældende love og bekendtgørelser samt

Læs mere

Læreplansændringer & Nye eksamensformer mulige scenarier

Læreplansændringer & Nye eksamensformer mulige scenarier Læreplansændringer & Nye eksamensformer mulige scenarier Læreplansændringer? Nye kernestofemner? Færre? Flere? Specielt: Trigonometri og statistik hvordan? Eksamensopgaver? Programmering? Bindinger på

Læs mere

Implementering af Matematikkommissionens anbefalinger på hhx. Screeningstest Mindstekrav Prøveformer Projekt eksamen Pensum reduktion på niveau B

Implementering af Matematikkommissionens anbefalinger på hhx. Screeningstest Mindstekrav Prøveformer Projekt eksamen Pensum reduktion på niveau B Implementering af Matematikkommissionens anbefalinger på hhx Screeningstest Mindstekrav Prøveformer Projekt eksamen Pensum reduktion på niveau B Screening En del af det faglige stof, der skal behandles

Læs mere

Velkommen. FIP Teknikfag. FIP Teknikfag marts

Velkommen. FIP Teknikfag. FIP Teknikfag marts Velkommen FIP Teknikfag 23-03-2017 FIP Teknikfag marts 2017 1 Dagens program 10.00 10.30 Intro til dagen 10.30 11.30 Produktudvikling i grundforløbet 11.30 12.15 Tekniklærerforeningen 12.15 13.15 Frokost

Læs mere

Kort nyt Skriftlig eksamen sommer 2016 (htx og stx) Bioteknologi A Lidt om gymnasieforliget

Kort nyt Skriftlig eksamen sommer 2016 (htx og stx) Bioteknologi A Lidt om gymnasieforliget Kort nyt Skriftlig eksamen sommer 2016 (htx og stx) Bioteknologi A Lidt om gymnasieforliget 1 Kort nyt Fip-kurser i foråret Møder vil blandt andet have fokus på læreplanerne typisk kl. 10-16 Annonceres

Læs mere

KUU hverdag og praksis: Aktuelle uddannelsespolitiske initiativer Aarhus den 19. april 2016, ved chefkonsulent Per Bredholt Frederiksen

KUU hverdag og praksis: Aktuelle uddannelsespolitiske initiativer Aarhus den 19. april 2016, ved chefkonsulent Per Bredholt Frederiksen KUU hverdag og praksis: Aktuelle uddannelsespolitiske initiativer Aarhus den 19. april 2016, ved chefkonsulent Per Bredholt Frederiksen 21-04-2016 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side

Læs mere

Nyhedsbrev fra fagkonsulenten Claus Faber Timm, erhvervsret

Nyhedsbrev fra fagkonsulenten Claus Faber Timm, erhvervsret Nyt fra fagkonsulenten: Fagdidaktisk kursus i erhvervsjura afviklet fra den 2. 4. oktober 2017 Nedenfor kan man se lidt fra kandidaterne. For Ulla og jeg var det spændende at se, hvordan det gik med at

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik A på htx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik a på htx indeholder i tabelform

Læs mere

Faglig udvikling i praksis it fag

Faglig udvikling i praksis it fag Faglig udvikling i praksis it fag Informatik C/B, It A, Programmering C/B Skanderborg Gymnasium, 29. marts 2017 Henning Agesen, henning.agesen@stukuvm.dk 41324684 Netværk: sghotspot Brugernavn: sg Password:

Læs mere

Vigtige datoer. Eksamensorientering

Vigtige datoer. Eksamensorientering 2019 Vigtige datoer Fredag den 10. maj kl.15.00 offentliggøres de skriftlige prøver, og mundtlige prøver der afholdes før 24. maj. Torsdag den 16. maj kl. 15.00 offentliggøres hele eksamensplanen. Mandag

Læs mere

Skabelon for læreplan

Skabelon for læreplan Kompetencer Færdigheder Viden Skabelon for læreplan 1. Identitet og formål 1.1 Identitet 1.2 Formål 2. Faglige mål og fagligt indhold 2.1 Faglige mål Undervisningen på introducerende niveau tilrettelægges

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Kursusafgift udgør 750 kr. pr. deltager. Med venlig hilsen. Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag

Kursusafgift udgør 750 kr. pr. deltager. Med venlig hilsen. Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i samfundsfag på stx Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling afholder i efteråret 2015 regionale kurser om Faglig udvikling I Praksis (FIP) i

Læs mere

- Samfundsfag A, Matematik A samt et tredje relevant fag. Det tredje fag kunne fx være Erhvervsøkonomi

- Samfundsfag A, Matematik A samt et tredje relevant fag. Det tredje fag kunne fx være Erhvervsøkonomi 23.02.2015. NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMFUNDSFAG NYHEDSBREV NR. 27 - om regeringens gymnasieudspil og samfundsfag Af Bent Fischer-Nielsen Regeringens udspil Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Læs mere

Fagkonsulenter involveret i Produktudvikling

Fagkonsulenter involveret i Produktudvikling Fagkonsulenter involveret i Produktudvikling Pernille Kaltoft Teknologi Produktudvikling Bent Fischer- Nielsen Samfundsfag Bjørn René Hansen Materialeteknologi Statik og styrkelære Teknikfag Teknisk eux

Læs mere

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium:

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium: Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser 8. juni 2007 Rapport nr. 4 til Undervisningsministeren fra Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser Følgegruppen har på sit 6. møde

Læs mere

Fysik A stx, august 2017

Fysik A stx, august 2017 Bilag 98 Fysik A stx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger, forklaringer og modeller

Læs mere

Samfundsfag - HTX. FIP Marts 2017

Samfundsfag - HTX. FIP Marts 2017 Samfundsfag - HTX FIP Marts 2017 Per Johansson pejo@aatg.dk Underviser på Aalborg Tekniske Gymnasium Fagligt forum Læreplans arbejde Underviser i: Samfundsfag Teknologihistorie Innovation Indhold PowerPoint

Læs mere

HTX. Tættere på virkeligheden

HTX. Tættere på virkeligheden TEKNISK GYMNASIUM HTX Tættere på virkeligheden Unikt studiemiljø Tættere på hinanden $ Velkommen til HTX I denne brochure kan du læse om HTX Lillebælt og den studentereksamen, du kan tage hos os. At uddanne

Læs mere

W2-5. Tilrettelæggelse af NV med informatik C (for stx)

W2-5. Tilrettelæggelse af NV med informatik C (for stx) W2-5. Tilrettelæggelse af NV med informatik C (for stx) Ken Mathiasen (M.Sc.it) Ken Mathiasen, 23-03-2017 13:45-15:00 1 Hvad er NV 101 pixi-udgaven Naturvidenskabeligt grundforløb (i daglig tale NV) aktuelle

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

Nyhedsbrev fra fagkonsulenten Claus Faber Timm, erhvervsret

Nyhedsbrev fra fagkonsulenten Claus Faber Timm, erhvervsret Indhold Nyt fra Fagkonsulenten... 1 Årsmødet i erhvervsretslæreforeningen... 2 FIP kursus erhvervsjura... 3 Sparring blandt kollegaer... 3 Husk... 3 Indlæg og bidrag... 4 Nyhedsbrev Emu... 4 Nyt fra Fagkonsulenten

Læs mere

Vigtige datoer. Eksamensorientering

Vigtige datoer. Eksamensorientering 2018 Vigtige datoer Tirsdag den 16. maj kl.15.00 offentliggøres de skriftlige prøver, og prøver der afholdes før 23. maj. Tirsdag den 23. maj kl. 15.00 offentliggøres hele eksamensplanen. Onsdag den 24.

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er

Læs mere

Elevinstruks vedrørende skriftlige prøver ved Aabenraa Statsskole

Elevinstruks vedrørende skriftlige prøver ved Aabenraa Statsskole Elevinstruks vedrørende skriftlige prøver ved Aabenraa Statsskole Maj 2017 1 Indholdsfortegnelse Mødepligt: 3 Ved sygdom: 3 Inden prøverne: 3 Sted: 3 Mødetid: 3 Mobiltelefon m.v.: 3 Overtøj: 3 Brug af

Læs mere

HTX EKSAMENSREGLEMENT

HTX EKSAMENSREGLEMENT HTX EKSAMENSREGLEMENT 2018 April 2018 Eksamensreglement for HTX - Allikelund Gymnasium Indledning For at få en htx-eksamen skal du have 9 prøver inklusiv et studieretningsprojekt. På 1. år trækkes 0-2

Læs mere

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen

Læs mere

Du skønne digitale gymnasieverden. Kris%an Jacobsen, rektor Helsingør Gymnasium i Danmark

Du skønne digitale gymnasieverden. Kris%an Jacobsen, rektor Helsingør Gymnasium i Danmark Du skønne digitale gymnasieverden Kris%an Jacobsen, rektor Helsingør Gymnasium i Danmark Hvad vil jeg sige noget om? Gymnasiereform 2005. Studieretninger og tværfaglighed, studieretningsprojekt Det virtuelle

Læs mere

Faglig udvikling i praksis i forløbet Almen Sprogforståelse Marts 2017 Lars Holst Madsen & Claus Zedlitz

Faglig udvikling i praksis i forløbet Almen Sprogforståelse Marts 2017 Lars Holst Madsen & Claus Zedlitz Faglig udvikling i praksis i forløbet Almen Sprogforståelse Marts 2017 Lars Holst Madsen & Claus Zedlitz FIP i AP på hhx, marts 2017 Side 1 Dagens program Den politiske proces og det videre forløb Grundforløbet

Læs mere

Kvalitetsplan for Paderup Gymnasium 2018/19

Kvalitetsplan for Paderup Gymnasium 2018/19 Kvalitetsplan for Paderup Gymnasium 2018/19 Grundforløbet På Paderup Gymnasium har vi en vision om at opstille ambitiøse mål og holde opmærksomt øje med vores fremskridt på vej mod disse mål gennem en

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2011-12

AT på Aalborg Katedralskole 2011-12 AT på Aalborg Katedralskole 2011-12 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Faglig udvikling i praksis - italiensk

Faglig udvikling i praksis - italiensk Faglig udvikling i praksis - italiensk Lyngby Gymnasium, 3. april 2017 Lene Kirk-Sørensen, lekir1@stukuvm.dk 2557 4149 Side 1 Dagens program Den politiske proces og det videre forløb Gymnasieloven og Bekendtgørelsen

Læs mere

W1-5. Tilrettelæggelse af NV med informatik C (for htx)

W1-5. Tilrettelæggelse af NV med informatik C (for htx) W1-5. Tilrettelæggelse af NV med informatik C (for htx) Ken Mathiasen (M.Sc.it) Ken Mathiasen, 23-03-2017 11:30-12:45 1 Hvad er NV 101 pixi-udgaven Naturvidenskabeligt grundforløb (i daglig tale NV) aktuelle

Læs mere

Progressionsplan for digital dannelse

Progressionsplan for digital dannelse 24052018 Progressionsplan for digital dannelse Målet med undervisningen er at udvikle elevernes ITkompetencer og bidrage til elevernes almendannelse i et ITperspektiv. Eleverne skal lære at søge og formidle

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2013-2014 Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal

Læs mere

Nyhedsbrev om studieområdet på htx. Tema: Prøven i studieområdet

Nyhedsbrev om studieområdet på htx. Tema: Prøven i studieområdet Nyhedsbrev om studieområdet på htx Tema: Prøven i studieområdet Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen April 2011 1 Hvorfor dette nyhedsbrev? I juni 2010 kom der som bekendt en ny læreplan for studieområdet.

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/ 2013 Elevhæfte for årgang 2011-2014 3g erne vises dette hæfte (august 2013) Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G Forsøgslæreplan 2017 Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det tilbyder et fagsprog, der gør det

Læs mere

2. Omfang. 1108 elever afsluttede i maj 2013 et års C niveau undervisning / to års B-niveau undervisning.

2. Omfang. 1108 elever afsluttede i maj 2013 et års C niveau undervisning / to års B-niveau undervisning. 10.9.2013 Informationsteknologi C/B forsøgsfag i de gymnasiale uddannelser. Delrapport 02: 2. forsøgsår aug 2012 juli 2013 1. Rammer og vilkår for forsøget Ifølge skrivelse af 2.juni 2010, Sags nr.: 090.231.021

Læs mere

Styrkede gymnasiale uddannelser

Styrkede gymnasiale uddannelser Styrkede gymnasiale uddannelser Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Benedicte Kieler Side 1

Læs mere

Progressionsplan for digital dannelse

Progressionsplan for digital dannelse 15112018 Progressionsplan for digital dannelse Målet med undervisningen er at udvikle elevernes ITkompetencer og bidrage til elevernes almendannelse i et ITperspektiv. Eleverne skal lære at søge og formidle

Læs mere

FIP17-68a: Onsdag den 3. maj, Comwell Køge FIP17-68b: Torsdag den 4. maj, Scandic Kolding

FIP17-68a: Onsdag den 3. maj, Comwell Køge FIP17-68b: Torsdag den 4. maj, Scandic Kolding FIP17-68a/b Studieretningsprojektet - stx FIP17-68a: Onsdag den 3. maj, Comwell Køge FIP17-68b: Torsdag den 4. maj, Scandic Kolding Anne Bisgaard Vase og Keld Nielsen, fagkonsulenter i Studieretningsprojektet

Læs mere

Fra intentioner til læreplaner

Fra intentioner til læreplaner Fra intentioner til læreplaner Matematikkommissionens overvejelser Niels Grønbæk Institut for Matematiske Fag DMUK-møde, 11. maj 2017 14/06/2017 2 Matematikkommissionen Det indgår i aftale af 3. juni 2016

Læs mere

Matematik Eksamen Regler

Matematik Eksamen Regler Matematik Eksamen Regler 1 / 6 2 / 6 3 / 6 Matematik Eksamen Regler Se formler og beskrivelser af almindelige matematiske problemer og opgaver. Regn matematiske opgaver i vores regnemaskiner, der viser

Læs mere

Læreplansændringer matematik høringsversion ikke endelig. FIP 30. marts 2017

Læreplansændringer matematik høringsversion ikke endelig. FIP 30. marts 2017 Læreplansændringer matematik høringsversion ikke endelig 2013 2017 FIP 30. marts 2017 Hvilke væsentlige forskelle? Justering af kernestof mm Ændring af prøveformer Disposition: 1. Hurtig præsentation af

Læs mere

Evaluering af naturvidenskabeligt grundforløb, efterår 2011

Evaluering af naturvidenskabeligt grundforløb, efterår 2011 Evaluering af naturvidenskabeligt grundforløb, efterår 2011 Elever, lærere og skoler har i januar 2012 indberettet evalueringer på basis af de naturvidenskabelige grundforløbafholdt på skolerne i efteråret

Læs mere

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2017

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2017 Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2017 Hvor mange prøver skal jeg op til? Skal man altid op i alle skriftlige fag? Hvad skal jeg helt sikkert op i? Behøver jeg dukke op til en terminsprøve? Hvornår skal

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Studenters karakterer

Studenters karakterer Studenters karakterer Rapporterne præsenterer statistik over de karakterer som fremgår på studenternes eksamensbeviser på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår

Læs mere

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008 af Hanne ech Dette notat er en opdatering af notatet Studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser, da elevernes eksamensresultater nu er opdateret

Læs mere

INNOVATION. Hvordan bringer vi stærk faglighed i spil med innovation og anvendelse af fagene i praksis?

INNOVATION. Hvordan bringer vi stærk faglighed i spil med innovation og anvendelse af fagene i praksis? Konference på Aarhus Universitet, tirsdag den 8. marts 2016. Hvordan bringer vi stærk faglighed i spil med innovation og anvendelse af fagene i praksis? INNOVATION STX - projektet er støttet af Ministeriet

Læs mere

Faglig udvikling i praksis

Faglig udvikling i praksis Faglig udvikling i praksis Læreplaner for historie (stx/hfe) i høring forår 2017 Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 1 Program & praktisk 09.30-10.00: Kaffe, the og morgenbrød

Læs mere

Hvor er kemi i gymnasiet på vej hen? Nogle konklusioner

Hvor er kemi i gymnasiet på vej hen? Nogle konklusioner Hvor er kemi i gymnasiet på vej hen? Nogle konklusioner Øget samspil med det biologisk område mindre med fysik i dag Kemi bør arbejde på bedre samspil med fysik (især B-niveauerne) uden at miste samarbejdet

Læs mere

FIP-kursus i samfundsfag

FIP-kursus i samfundsfag FIP-kursus i samfundsfag Mål: Inspirere til faglig udvikling i praksis elever får et endnu bedre udbytte 5 bud på indsatsområder i oplæg og workshops Hvilke/hvilken faglig udvikling vil vi foreslå hjemme

Læs mere

Emu Psykologi Eksamen

Emu Psykologi Eksamen Emu Psykologi Eksamen 1 / 6 2 / 6 3 / 6 Emu Psykologi Eksamen Varighed. Hvert fag tager ½ år eller 1 år. Alle fag afsluttes med eksamen. Deltagerbetaling - pris. Hvert fag koster mellem 550 og kr. 1400,

Læs mere

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Lærke Bang Jacobsen Institut for Naturfagenes Didaktik De deltagende skoler/universiteter N. Zahles Gymnasieskole (runde 2) Johannesskolen (runde

Læs mere

Eksamen sommer Offentliggørelse den 16. maj. For alle skriftlige prøver samt mundtlige prøver før 24. maj er datoen den 10.

Eksamen sommer Offentliggørelse den 16. maj. For alle skriftlige prøver samt mundtlige prøver før 24. maj er datoen den 10. Eksamen sommer 2019 Offentliggørelse den 16. maj For alle skriftlige prøver samt mundtlige prøver før 24. maj er datoen den 10. maj Kontrol af eksamener Kontroller at du har fået udtrukket det rigtige

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole

AT på Aalborg Katedralskole AT på Aalborg Katedralskole 2014-15 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Rosborg Gymnasium & HF Afrapportering af resultatlønskontrakt 2017/18

Rosborg Gymnasium & HF Afrapportering af resultatlønskontrakt 2017/18 Rosborg Gymnasium & HF Afrapportering af resultatlønskontrakt 2017/18 Resultatmål A. Basisrammen Visionen for Rosborg Gymnasium & HF er Rosborg Gymnasium & HF skaber dygtige, engagerede og nysgerrige unge,

Læs mere

Projekt It og eksamen

Projekt It og eksamen 5. nov. 2007 Projekt It og eksamen Baggrund Ved reformen af de gymnasiale uddannelser blev der i relation til it i bekendtgørelserne indført bestemmelser, der tilsammen ikke kendes fra andre ungdomsuddannelser

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten august 2018

Nyt fra fagkonsulenten august 2018 Nyt fra fagkonsulenten august 2018 Kære kollegaer Fra 1. august 2018 tiltrådte jeg som fagkonsulent for engelsk STX og HF efter at have fungeret som vikar i jobbet det meste af sidste skoleår. Jeg glæder

Læs mere

Synoptisk læreplan fysik CBA stx 2017

Synoptisk læreplan fysik CBA stx 2017 Synoptisk læreplan fysik CBA stx 2017 Fysiks læreplan i overblik En synoptisk opstilling af læreplanerne i fysik stx. Fysik stx C B A 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Det naturvidenskabelige fag fysik

Læs mere

Nyhedsbrev om Netprøver.dk, august 2017

Nyhedsbrev om Netprøver.dk, august 2017 Til institutioner med hhx/htx/eux/stx/hf Nyhedsbrev om Netprøver.dk, august 2017 Skriftlige prøver med Netprøver.dk i skoleåret 2017-2018 Bemærk, at den første prøvetermin med udlevering af opgavesæt via

Læs mere

Gammel Hellerup Gymnasium (06) 2. marts 2016 Silkeborg Gymnasium (07) 11. marts 2016

Gammel Hellerup Gymnasium (06) 2. marts 2016 Silkeborg Gymnasium (07) 11. marts 2016 faglig udvikling i praksis (FIP16) biologi Gammel Hellerup Gymnasium (06) 2. marts 2016 Silkeborg Gymnasium (07) 11. marts 2016 Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 1 FIP-kursets

Læs mere

NYT FRA FAGKONSULENTEN I IT-FAGENE / DECEMBER 2018

NYT FRA FAGKONSULENTEN I IT-FAGENE / DECEMBER 2018 NYT FRA FAGKONSULENTEN I IT-FAGENE / DECEMBER 2018 17.12.2018 Kære kolleger Hermed årets sidste nyhedsbrev. Læs bl.a. om lokale studieretninger med it-fag på B-niveau, om FIP (husk nu tilmelding) og informatik

Læs mere

Eksamensorientering - sommeren 2017

Eksamensorientering - sommeren 2017 Eksamensorientering - sommeren 2017 Skoleåret 2016/2017 Skoleåret går fra d. 10/8 til og med d. 23/6. Eksamen og årsprøver er blot en del af jeres undervisningsår. Hvad betyder det for jer? Undervisningsforløb

Læs mere

Faglig udvikling i praksis Græsk og latin

Faglig udvikling i praksis Græsk og latin Faglig udvikling i praksis Græsk og latin Fredericia Gymnasium 21. april 2016 Anne Bisgaard Vase, Fagkonsulent i græsk, latin, oldtidskundskab og almen sprogforståelse Side 1 Dagens program 09.30 10.00

Læs mere

Velkommen til Faglig udvikling i praksis

Velkommen til Faglig udvikling i praksis Tilføj hjæ 1. Højre områ dias 2. Velkommen til Faglig udvikling i praksis De nye læreplaner i græsk og latin 23. marts 2017 Vælg hjælp 3. Vælg skærm Program 10.00 10.15 Velkomst 10.15 11.00 De nye læreplaner

Læs mere

Evaluering af almen studieforberedelse. Tabelrapport

Evaluering af almen studieforberedelse. Tabelrapport Evaluering af almen studieforberedelse Tabelrapport 2014 Evaluering af almen studieforberedelse Tabelrapport 2014 Evaluering af almen studieforberedelse 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser

Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser 24. marts 2009 Rapport nr. 9 til Undervisningsministeren fra Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser I rapport nr. 8 kommenterede Følgegruppen

Læs mere

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 Med baggrund i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Faglig udvikling i praksis Studieretningsprojektet

Faglig udvikling i praksis Studieretningsprojektet Faglig udvikling i praksis Studieretningsprojektet FIP1819-68b d. 6. februar på Aarhus Akademi FIP 1819-68a d. 7. februar på Ørestad Gymnasium Faglig udvikling i praksis i studieretningsprojektet, 2019

Læs mere

Beretning om Fysiklærerforeningen

Beretning om Fysiklærerforeningen Beretning om lærerforeningen 2006-2007 Beretningen om lærerforeningen i foreningsåret 2006 2007 indeholder følgende afsnit 1. Foreningen og fysikfaget 2. Astronomi 3. Efteruddannelse og udviklingsprojekter

Læs mere