Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold"

Transkript

1 Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold Du indgår i denne Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold ("Aftalen"), under hensyntagen til Viacom International Media Networks, en division af Viacom International Inc. ("VIMN", sammen med andre datterselskaber og associerede selskaber i Viacom International Inc., benævnte heri som "Affiliater"), i forbindelse med din deltagelse i Nickelodeon Vi står sammen for det gode-konkurrence ( Konkurrencen ), og indsendelsen af indhold er en del af denne deltagelse, og foretages ved hjælp af UGCindholdsindsendelsessiden, placeret på good.nickelodeon.tv (vores Webside ). Læs venligst omhyggeligt denne aftale, da den er en del af de Officielle regler som er anført på websiden for konkurrencen, og repræsenterer din juridisk bindende aftale med os om din deltagelse i Konkurrencen, og din brug af Indsendelsestjenesten for brugergenereret indhold, leveret af Websiden ("Tjenesten"). Medmindre det defineres særskilt, er begreber der anvendes i denne aftale defineret i de Officielle regler. Når du sender din indsendelse via Konkurrencens Webside, tilkendegiver du din forståelse af og accept af alle disse vilkår og betingelser og de Officielle regler, der styrer dit juridiske og kontraktlige forhold med VIMN Vi har ret til at ændre vilkårene og betingelserne i denne Aftale på ethvert tidspunkt, som beskrevet i vores Officielle regler. Hvis du ikke er enig med alle vilkår og betingelser i denne Aftale, på ethvert tidspunkt, herunder, uden begrænsning, de tidspunkter, hvor vi laver ændringer, skal du ikke bruge, forsøge at bruge, og straks ophøre med at bruge Tjenesten, fordi hvis du foretager dig nogle af disse handlinger, accepterer du at være bundet af alle vilkår og betingelser i denne Aftale, herunder, uden begrænsning, til enhver ændring, vi har lavet. 1. Indsendelse af indhold. Vi vil bruge udtrykket "indhold" til at beskrive og henvise til enhver og alle former for medier og materialer, du indsender til Tjenesten, i forbindelse med din deltagelse i Konkurrencen og mulig fremvisning på Konkurrencens Webside, herunder, men ikke begrænset til, stillbilleder, skrifter, talte udsagn, musik, lyd, video, video-optagelser, audiovisuelle værker og optagelser, dias, portrætter, animerede og/eller levende billeder, karikaturer, portrætter, vokal eller andre lyde, lydoptagelser, stemmer, stemmereproduktioner, computergrafik og visuelle effekter, samt eventuel medfølgende dokumentation, emballage eller andre materialer, materielle og immaterielle, og alle afledte værker, oversættelser, tilpasninger eller variationer af samme, uanset hvilket fysisk medie, udgivelsesmedie, format eller form, nu kendt eller herefter udviklet eller opdaget, og uanset hvor det er produceret, på placering, i et studie eller et andet sted, i sort-hvid eller i farver, alene eller sammen med andet arbejde, figurer, virkelige eller imaginære, i enhver del af verden. For at indsende indhold til Tjenesten, skal du skal underskrive, eller på anden måde angive dit samtykke til denne Aftale, uploade dit indhold (sende en kopi af indholdet) gennem internettet via vores Webside. Hver gang du uploader eller sender indhold, vil du blive bedt om at bekræfte din accept af, og forståelse af at du vil være bundet af alle vilkår og betingelser i denne Aftale. Instruktionerne for at uploade dit indhold kan findes på uploadsiden på vores Webside, eller i den , som blev sendt til dig sammen med denne Aftale, hvis relevant. For at komme i betragtning for fremvisning og udstilling på Websiden, skal dit indhold opfylde alle specifikationer og krav i forbindelse med formatering, kompatibilitet, driftsegenskaber og grundregler, og disse kan findes på uploadsiden, i den e- mail der ledsager denne Aftale, eller i de Officielle regler. Når du indsender indhold til Tjenesten, kan du også blive bedt om at give nogle oplysninger om dig selv, dit barn (hvis relevant) og din indsendelse. Dette kan omfatte, uden begrænsning, ting som en beskrivende titel, nogle oplysninger om indholdet, længden, din 1

2 geografiske placering og/eller lignende oplysninger. Ved at indsende dit indhold, accepterer du også, at du forstår, at udtrykket "indsendelse" også omfatter, uden begrænsning, og henviser til alle de oplysninger du sender, eller vi får adgang til, der er relateret til dit indhold og din indsendelse. Opbevar altid en kopi af alt du indsender. da vi ikke er ansvarlig for tabt, beskadiget, fejladresseret, ubrugeligt eller ulæseligt indhold. Bevis for, at du har indsendt indhold, udgør ikke bevis for, at vi har modtaget noget. 2. Krav til indhold. Du alene er ansvarlig og hæfter for din kommunikation og indsendelser (og konsekvenserne) foretaget under dit navn, din adresse og andre personlige oplysninger. Indholdet afspejler ikke synspunkter fra VIMN, og VIMN repræsenterer ikke eller garanterer ikke rigtigheden, nøjagtigheden eller pålideligheden af nogen form for indhold, og godkender eller støtter heller ikke nogen meningstilkendegivelser i enhver form for indhold, og bortset fra ethvert forsøg, vi kan gøre for at forhindre Uautoriseret indhold ( som defineret nedenfor) i at blive vist, kan vi ikke filtrere eller screene indhold. Under ingen omstændigheder kan VIMN have eller anses for at have nogen form for ansvar for eller i forbindelse med dit indhold. Hvis vi bestemmer, efter vores eget skøn, at du ikke har opfyldt vores krav til indhold, eller hvis, efter vores mening, du eller det indhold, du indsender overtræder denne Aftale eller de Officielle regler, forbeholder vi os ret til på ethvert tidspunkt, uden varsel og uden nogen form for begrænsning af alle andre rettigheder, vi måtte have i henhold til denne Aftale, ved lov eller i forhold til retfærdighed, at (a) afvise din indsendelse, (b) nægte at give dig mulighed for at indsende andet indhold til overvejelse (c) fjerne og slette dit andet indhold, (d) tilbagekalde din registrering og ret til at bruge Tjenesten og (e) bruge alle teknologiske, juridiske, driftsmæssige eller andre midler til at håndhæve betingelserne i denne Aftale, herunder, men ikke begrænset til, blokering af bestemte IP-adresser eller deaktivering af din tilmelding og adgang ved hjælp af din adresse. Du accepterer, at du ikke vil indsende eller forsøge at indsende, og at vi har ret til at afvise, nægte at acceptere, fjerne eller på anden måde håndtere som VIMN anser for passende, enhver form for "Uautoriseret indhold", som er defineret som værende enhver form for indhold, der overtræder, eller kunne opfattes som om det overtræder, enhver af vilkårene og betingelserne i denne Aftale, de Officielle regler og/eller eventuelle yderligere regler eller instruktioner der er at finde på Konkurrencens Webside herunder, men ikke begrænset til: forårsage skade, chikanerende nogen eller som kan forhindre, forbyde, hæmme, begrænse eller på anden måde forringe andres mulighed for at bruge eller nyde vores Tjeneste; forårsage uautoriseret adgang til Tjenesten eller oplysninger om andre brugere; forårsage ændring, svækkelse, afbrydelse, forandring eller indblanding i brug, funktioner, egenskaber, drift eller vedligeholdelse af Tjenesten; eller overtræde eventuelle krav, regler, vilkår eller betingelser, der kan være relevante i forbindelse med Tjenesten. VIMN har ingen kontrol over indsendt indhold, og selv om vi kan gennemgå indholdet for at forhindre at Uautoriseret indhold vises og ses på Websiden, har vi ikke nogen forpligtelse over for dig til at gennemgå, vurdere eller overvåge indhold med dette formål. VIMN forbeholder sig ret til at gennemse ethvert indsendt indhold og til at slette, fjerne, flytte, redigere eller afvise, uden varsel til dig, indhold, som VIMN anser, efter eget skøn, er misbrugende, ærekrænkende, obskønt, pornografisk, i strid med ophavsretten, varemærker eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder, i strid med denne Aftale eller for at være uacceptabelt for VIMN, uanset årsag; dog forudsættes det, at VIMN ikke har nogen forpligtelse eller ansvar over for dig for undladelse heraf eller for at gøre det på nogen bestemt måde. Hvis VIMN modtager meddelelse om enhver påstand om krænkelse, der opfylder specifikke juridiske krav, såsom varsel og nedtagelseskrav i henhold til amerikansk lov om ophavsret (Se Afsnit 3 nedenfor), kan VIMN fjerne indhold der er forbundet med en 2

3 sådan påstand. VIMN forbeholder sig ret til at give oplysninger til de retshåndhævende myndigheder, statslige organer og i henhold til retslig eller administrativ tvang, for at beskytte sine respektive interesser, Tjenesten eller for at overholde juridiske, lovgivningsmæssige, revisions- og overholdelsesforpligtelser. 3. Ophavsret; overtrædelser på Krav til indhold; Brud på Aftalen. Hvis du mener at have fundet indhold, der krænker ophavsretten til enhver anden part, kan du give os besked ved at bruge vores Procedure for fremsættelse af krav vedrørende krænkelse af ophavsret. Hvis du mener, indhold fra eller adfærd af enhver anden bruger overtræder denne Aftale eller på anden måde krænker andres rettigheder, kan du kontakte os på Vi er ikke forpligtet til at reagere eller svare på alle meddelelser, du sender os, men vi forbeholder os altid ret til at tage enhver handling eller ingen handling efter eget skøn. 4. Rettigheder tildelt VIMN. I forbindelse med alt indhold, du sender til eller via Tjenesten, giver du VIMN den ukvalificerede, ubegrænsede, ubetingede, ubegrænsede, verdensomspændende, uigenkaldelige, evige og royalty frie ret, licens, godkendelse og tilladelse, i enhver form eller format, på eller gennem ethvert medie eller medium og med teknologi eller enheder nu kendt eller herefter udviklet eller opdaget, helt eller delvist, til at hoste, cache, lagre, bevare, anvende, reproducere, distribuere, fremvise, udstille, udføre, udgive, broadcaste, overføre, ændre, udarbejde afledte værker af, tilpasse, omformatere, oversætte, og på anden måde udnytte hele eller dele af dit indhold på Websiden, Tjenesten, og alle andre hjemmesider, trådløse tjenester, kanaler, tjenester (herunder brandede programmeringstjenester), og andre distributionsplatforme, uanset om i øjeblikket eksisterende eller om de udvikles i fremtiden, for VIMN og dets partnere og licenshavere, samt på tredjeparts websider og platforme, såsom Facebook og Twitter, (samlet "Platformene"), til ethvert formål (herunder, uden begrænsning, for eventuelle reklameøjemed) uden bogføring, underretning, kreditering eller anden forpligtelse over for dig, og retten til at licensere og sub-licensere og tillade andre at udøve enhver af disse rettigheder, herunder af VIMN, efter vores eget skøn. For at undgå tvivl, uden at begrænse det generelle i de rettigheder der gives VIMN, omfatter disse rettigheder, uden begrænsning, retten til at skabe afledte værker af, distribuere og synkronisere alle eller en del af dit indhold i tidsstyret forhold til andre visuelle elementer; at web-caste, pod-caste, genudgive, genudsende, udgive på anden platform, port, syndikere, rute, og linke til og fra hele eller dele af dit indhold; til at kryptere, indkode og afkode, og komprimere og dekomprimere alle eller en del af dit indhold; at redigere, mikse, kombinere, fusionere, fordreje, overlægge, oprette eller tilføje specielle effekter, illusioner og/eller andet materiale til eller fra dele eller alle dele af dit indhold; at skabe kompositter, stunt, komiske eller usædvanlige fotografier, videoer, animationer, film og/eller stemme-reproduktioner fra hele eller en del af dit indhold; og til at uddrage og/eller udtrække dele af dit indhold for at kunne være vært for, opbevare, katalogisere, kategorisere og vise dit indhold på eller via Platformene. Ved at indsende dit indhold til Tjenesten, giver du, i tillæg til de rettigheder, licenser og privilegier der er nævnt ovenfor, også VIMN den ukvalificerede, ubegrænsede, ubetingede, ubegrænsede, verdensomspændende, uigenkaldelige, evige og royalty-frie ret, licens, godkendelse og tilladelse til at bruge og henvise til dit navn, dit barns fornavn (hvis relevant), billede, egenskab eller andet kendetegn eller identifikation i præsentationer, marketingmateriale, kundelister og finansielle rapporter, til at foretage, udføre, drage fordel af og udnytte enhver og alle de rettigheder, der er angivet heri i forbindelse med markedsføring, reklame og fremme af Tjenesten, indholdet på uploadsiden, Platformene, og eventuelle produkter, varer, egenskaber, funktioner, evner og/eller tjenester forbundet med VIMN og anvende og på anden måde udnytte enhver form for ideer, koncepter, indhold, 3

4 materiale, udtryk eller udtryksform, helt eller delvist, der er inkluderet i dit indhold, til ethvert formål, uden nogen form for kreditering, kompensation eller hensynstagen til dig og/eller til dit barn, i produkter eller tjenester udviklet af VIMN, uden nogen former for begrænsning eller restriktioner. De rettigheder, licenser og privilegier, der er beskrevet i denne aftale, og tildelt VIMN påbegyndes umiddelbart efter indsendelse af indhold til eller gennem Tjenesten (ved upload og godkendelse af dig som forælder eller på nogen anden måde, vi stiller til rådighed for dig) og fortsætte derefter bestandig og på ubestemt tid, uanset om du fortsætte som eller forblive en registreret bruger eller ej, medmindre og indtil den opsiges helt eller delvis af VIMN efter varsel til dig. Uanset ovenstående, anerkender og accepterer du, at VIMN ikke er påkrævet eller har nogen forpligtelse til at være vært for, katalogisere, vise, acceptere eller bruge noget indsendt indhold (eller drage fordel af en eller alle af de særlige rettigheder og myndigheder givet eller på anden måde tilgængelig) og VIMN kan, efter eget skøn, fjerne eller nægte at være vært for, katalogisere, vise, acceptere, bruge eller gøre noget som helst med hensyn til ethvert indhold. Når du har indsendt dit indhold, har du ingen ret til at forbyde, begrænse, tilbagekalde eller opsige nogen af VIMNs rettigheder. Du har ikke ret til, og du vil ikke modtage nogen kompensation eller andet vederlag for dit indhold, bortset fra din deltagelse i Konkurrencen, eller for enhver brug af dit indhold, når det er blevet indsendt til eller gennem Tjenesten. Du er også indforstået med, at hverken hele eller dele af dit indhold, eller nogen form for kommercielt brug, reklame, salgsfremmende markedsføring eller andet materiale med tilknytning til dit indhold, skal forelægges til godkendelse før brug. Du frigiver hermed VIMN fra enhver og alle krav angående eventuelle rettigheder, hæftelser, tilbageholdsrettigheder, fordringer, krav, handlinger eller sagsanlæggelser, som du måske har, eller kan have i forbindelse med dit indhold, herunder, uden begrænsning, ethvert ansvar for brug eller ikke-brug af dit indhold, krav om ærekrænkelse, injurier, bagvaskelse, krænkelse af privatlivets fred, retten til omtale, følelsesmæssig nød eller økonomisk tab. VIMN har ret til at overdrage, overføre, overbringe, licensere, underlicensere og i øvrigt overføre, underligge, delegere, outsource eller engagere tredjeparter til at udføre eller drage fordel af hele eller dele af sine eller deres rettigheder og/eller forpligtelser overfor en eller flere andre parter, uden regnskab, rapportering, meddelelse eller anden forpligtelse eller ansvar over for dig overhovedet, nu eller i fremtiden. Du giver også for evigt afkald på og opgiver alle moralske rettigheder eller moralske følgerettigheder nu eller herefter anerkendte i forbindelse med indholdet og de rettigheder der overføres til VIMN nedenfor. VIMN har ret til at licensere, godkende og/eller på anden måde indgå aftaler og ordninger for at foretage eller udføre enhver form for aktivitet, udøve enhver af rettighederne og/eller påtage sig enhver del af det ansvar der gives eller er pålagt i henhold til denne Aftale, helt eller delvist. 5. Ejerskab. Websiden omfatter, uden begrænsning, denne Tjeneste (herunder, uden begrænsning, enhver software eller andre funktioner, som VIMN kan give eller stille til rådighed for dig til at hjælpe dig med enhver form for download, upload eller anden proces), og alle vilkår og betingelser, der gælder for din brug og dit barns brug af Websiden, som angivet i de Officielle regler der gælder for denne service. VIMN bevarer alle rettigheder, titel og interesse i og til Tjenesten, herunder, uden begrænsning, til alle rettigheder over tilhørende intellektuel ejendomsret og ejendomsrettigheder, og du får ingen ejerskab, proprietære eller andre rettigheder, adkomst eller interesse i eller til Tjenesten. Udover licenser, tilladelser, samtykker og rettigheder nedenfor og som beskrevet i denne Aftale, så omfattende og brede som de kan synes eller faktisk er, antager VIMN sig ingen titel eller ejerskabsrettigheder for eller til hvilket som helst indhold, du indsender via Tjenesten, og intet i denne Aftale formidler at VIMN har nogen form for ejendomsret på dit indhold. Selv om du, ved din indsendelse af enhver form for indhold, anmoder og beder 4

5 VIMN om at drage fordel af og udnytte alle rettigheder og privilegier tildelt herunder (inklusive, men uden begrænsning til, retten til at vise og udgive indholdet på Platformene), har vi ingen forpligtelse til at foretage nogen af disse ting. Du skal eje rettighederne til alt indhold, du indsender, og hvert element i det indhold, du indsender, og retten til at tildele alle de tilladelser, rettigheder, godkendelser, samtykker og licenser, som er beskrevet i denne Aftale. Hvis du ikke er eneejer af alle disse rettigheder, skal du have alle de nødvendige tilladelser, samtykker, godkendelser, rettigheder og licenser fra ejeren(erne) til at indgå i denne Aftale og udføre og overholde alle dens forpligtelser. Du erklærer, garanterer og forpligter dig overfor VIMN og ved at indsende indhold til eller gennem Tjenesten, til overvejelse i Konkurrencen, bekræfter du med enhver sådan repræsentation, garanti og forpligtelse, at (a) du ikke er mindreårig, og at du har den juridiske ret og evne til at indgå denne Aftale og udføre og overholde alle dens vilkår og betingelser, (b) alle de oplysninger, som du har indgivet i forbindelse med din brug af Tjenesten, og hver gang du indsender indhold til eller via Tjenesten, er korrekte, fyldestgørende og aktuelle, (c), hverken dit indhold eller din indsendelse af indhold overtræder denne Aftale, nogen rettigheder af enhver anden part, nogen af dine forpligtelser, enhver lovgivning eller regler eller krænker eller misbruger intellektuel ejendom, privatlivets fred, reklame eller andre parters rettigheder, (d) du overholder, og vil fortsætte med at overholde alle ejerskabs-, licens-, proprietære og andre rettigheder der er nødvendige for at give tilladelse, tildele rettigheder og udføre dine forpligtelser i henhold til denne Aftale som beskrevet, (e), du vil følge alle de regler, som regulerer Konkurrencens Webside, og (f), hverken du eller et medlem af din nærmeste familie eller dem, der bor i din husstand er en ansat, aktionær, officer, direktør, agent eller repræsentant for en person eller enhed der er tilsluttet Konkurrencen, administrationen eller dommere i Konkurrencen eller på nogen måde er forbundet med Konkurrencen, herunder, men ikke begrænset til VIMN, MTVN, Viacom International Inc. (ikke-majoritetsaktionærer kan deltage), deltagende tv-stationer, reklamebureauer, virksomhedssponsorer eller nogen af deres respektive moderselskaber, associerede selskaber, datterselskaber, agenter eller repræsentanter. Efter anmodning fra VIMN, vil du give VIMN enhver dokumentation, validering og frigivelser der kan være nødvendige og med rimelighed kan kræves for at kontrollere og dokumentere din overholdelse af en eller alle vilkår og betingelser i denne Aftale, herunder, uden begrænsning, til de foregående erklæringer, garantier og forpligtelser. Du er også indforstået med, at ingen skyldte eller residuale betalinger vil opstå i forbindelse med indsendelse og udnyttelse af indholdet. 6. Finansiel modydelse. VIMN og alle Nick.com-enheder forbeholder eneret til at sælge reklamer og på anden måde udnytte, drage fordel af og/eller realisere indtægter fra udøvelsen af denne virksomhed og hosting og drift af Tjenesten, Websiden eller andre Platforme og enhver og alle aftaler lavet med hensyn dertil, uden regnskab, forpligtelse eller ansvar over for dig, uanset hvis dit indhold vises eller på anden måde anvendes af eller i forbindelse med Tjenesten, på Websiden eller på andre Platforme. 7. Skadesløsholdelse. Dine forpligtelser i forbindelse med skadesløsholdelse i henhold til denne Aftale, og de Officielle regler omfatter, uden begrænsning, ethvert krav fra tredjepart som følge af, relateret til eller forbundet til dit indhold, indsendelsen af dit indhold og/eller på nogen måde forbundet med denne Aftale og/eller Tjenesten. 8. Ansvarsfraskrivelser og begrænsning af ansvar. TJENESTEN LEVERES "SOM DEN ER" UDEN GARANTIER AF NOGEN ART, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, OG DIN BRUG AF TJENESTEN ER PÅ EGET ANSVAR. DU ALENE 5

6 ER ANSVARLIG FOR DIT INDHOLD, REPRÆSENTATIONER OG FORPLIGTELSER UNDER DENNE AFTALE, OF FOR EVENTUELLE SKADER TIL DIN COMPUTER ELLER TAB AF DATA SOM FØLGE AF DIN BRUG AF TJENESTEN. VIMN FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, GARANTIER VEDRØRENDE ADGANG TIL TJENESTEN, OG/ELLER TILGÆNGELIGHED, NØJAGTIGHED, ANVENDELIGHED OG/ELLER SIKKERHED AF TJENESTEN, INDHOLD, MATERIALE, SOFTWARE, INFORMATIONSSYSTEMER, DATA, SOFTWARE, MULIGHEDER GJORT TILGÆNGELIG FOR DIG, RESSOURCER, FACILITETER, PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, OG GARANTIER FOR TITEL, IKKE-KRÆNKELSE, SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER AT TJENESTEN VIL FUNGERE ELLER OPFØRE SIG PÅ EN BESTEMT MÅDE. TJENESTEN OPRETHOLDES PÅ SERVERE I USA, OG ER BEREGNET TIL BRUGERE OG BRUG AF SERVICE DER IKKE ER BEGRÆNSET ELLER FORBUDT VED LOV ELLER FORORDRING. VIMN FRLÆGGER SIG ETHVERT ANSVAR FOR ENHVER BRUG DER IKKE ER AUTORISERET, ELLER SOM ER I STRID MED DENNE AFTALE ELLER LOVE OG REGLER DER GÆLDER FOR ENHVER JURISDIKTION ELLER ETHVERT LAND. VIMN FRASKRIVER SIG ALT ANSVAR FOR ALLE SKADER, DIREKTE, FØLGESKADER, SÆRLIGE, INDIREKTE, AFSKRÆKKENDE ELLER STRAFFENDE FORMÅL, UANSET HVORDAN DE OPSTÅR ELLER HVAD DE SKYLDES, UANSET OM DE ER FORUDSIGELIGE ELLER EJ, UANSET ENHVER FORM FOR HANDLING ELLER GRUNDLAGET ELLER KATEGORISERINGEN AF KRAVET OG SELVOM DER BLEV RÅDGIVET OM MULIGHEDEN FOR SKADER. 9. Generelt. Denne Aftale og de Officielle regler er hele aftalen mellem dig og os vedrørende Tjenesten og indholdet af denne Aftale, og erstatter alle tidligere eller inkonsekvente aftaler. VIMN kan opsige denne Aftale med dig og din ret til at bruge Tjenesten til enhver tid, uden varsel til dig. Under ingen omstændigheder vil du have ret til at påbyde udviklingen, produktionen eller distributionen eller udnyttelsen af programmeringen. Vi kan overføre og overdrage denne Aftale eller alle eller nogle af dens rettigheder eller privilegier i henhold hertil til enheder eller enkeltpersoner uden begrænsninger. Denne Aftale er bindende for alle dine efterfølgere og arvinger. Denne Aftale kan ikke ændres eller tilpasses, medmindre dette er skriftligt underskrevet af begge parter. Denne Aftale er underlagt lovgivningen i staten New York. Parterne er hermed enige om at underkaste sig jurisdiktionen i staten New York. 6

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

LÆS BLACKBERRY S INFORMATION PÅ AFSNIT 19 OG 20 OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATA.

LÆS BLACKBERRY S INFORMATION PÅ AFSNIT 19 OG 20 OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATA. BBM SERVICEVILKÅR LÆS DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR BRUG AF SERVICE ELLER INSTALLERING ELLER BRUGEN AF BBM SOFTWARE,GENNEM HVEM TJENESTEYDELSEN ER GJORT TILGÆGELIG.AFTALEN INDHOLDER BESTEMMELSER.SOM BEGRÆNSER

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio VIGTIGT: LÆS VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DENNE LICENSAFTALE ("LICENSAFTALE") OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR SOFTWAREN TAGES I BRUG (SOM DEFINERET NEDENFOR). SYMANTEC CORPORATION,

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE VED AT OVERFØRE, INSTALLERE, KOPIERE, ÅBNE ELLER BRUGE DENNE SOFTWARE ACCEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON ELLER ET

Læs mere

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS

Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS A. Kundeoplysninger I. Information om udbyderen Unitedprint.com Danmark ApS ( UP ) Arne Jacobsens Allé 7 DK-2300 København

Læs mere

TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET )

TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET ) TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET ) VIGTIGE MEDDELELSER: For at få adgang til og/eller bruge denne Cloud-tjeneste

Læs mere

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement.

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement. WEBCRM STANDARD LEVERINGSBETINGELSER - Kun til kommercielt brug Dette dokument er en oversat version af de oprindeligt engelsk formulerede vilkår og betingelser. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser,

Læs mere

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller,

Læs mere

MELLEM DIG OG RCI EUROPE

MELLEM DIG OG RCI EUROPE RCI Weeks Brugsvilkår AFTALE MELLEM DIG OG RCI EUROPE Denne hjemmeside tilbydes dig af RCI Europe ("RCI", "vi", "os" eller "vores"). Din brug af denne hjemmeside og/eller din anerkendelse uden modifikation

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR

BETINGELSER OG VILKÅR BETINGELSER OG VILKÅR Denne aftale indeholder de betingelser og vilkår, der gælder for din adgang til og benyttelse af programmet Kompetencematch (CAAB). Læs hele aftalen omhyggeligt. Ved at klikke på

Læs mere

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel)

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) 2012-10-12 Disse generelle købsvilkår ( Købsbetingelser ) gælder for samtlige forbrugeraftaler om køb, som du indgår om med Samsung Electronics

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Volume Licensing. Vilkår for Onlinetjenester. 1. juli 2015

Volume Licensing. Vilkår for Onlinetjenester. 1. juli 2015 Volume Licensing Vilkår for 1. juli 2015 Vilkår for Microsoft Volumenlicens-onlinetjeneste (dansk, juli 2015) 2 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 TIDLIGERE VERSIONER... 3 PRÆCISERINGER OG OVERSIGT

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en 1. Vedtagelse af betingelser 1.1. Disse betingelser (herefter benævnt "Betingelserne") for brug af CATSJs applikation (herefter benævnt "App en") regulerer forholdet

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM Yderligere vilkår for brug af Acrobat.com Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 2. maj 2013 i sin helhed. YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 1. Ejerskab og kontaktinformation Heyloyalty er udviklet, ejet og drevet af Loyalitetsbureauet Bazaki ApS, CVR. Nr. 29394458. Fulde kontaktoplysninger

Læs mere