Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold"

Transkript

1 Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold Du indgår i denne Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold ("Aftalen"), under hensyntagen til Viacom International Media Networks, en division af Viacom International Inc. ("VIMN", sammen med andre datterselskaber og associerede selskaber i Viacom International Inc., benævnte heri som "Affiliater"), i forbindelse med din deltagelse i Nickelodeon Vi står sammen for det gode-konkurrence ( Konkurrencen ), og indsendelsen af indhold er en del af denne deltagelse, og foretages ved hjælp af UGCindholdsindsendelsessiden, placeret på good.nickelodeon.tv (vores Webside ). Læs venligst omhyggeligt denne aftale, da den er en del af de Officielle regler som er anført på websiden for konkurrencen, og repræsenterer din juridisk bindende aftale med os om din deltagelse i Konkurrencen, og din brug af Indsendelsestjenesten for brugergenereret indhold, leveret af Websiden ("Tjenesten"). Medmindre det defineres særskilt, er begreber der anvendes i denne aftale defineret i de Officielle regler. Når du sender din indsendelse via Konkurrencens Webside, tilkendegiver du din forståelse af og accept af alle disse vilkår og betingelser og de Officielle regler, der styrer dit juridiske og kontraktlige forhold med VIMN Vi har ret til at ændre vilkårene og betingelserne i denne Aftale på ethvert tidspunkt, som beskrevet i vores Officielle regler. Hvis du ikke er enig med alle vilkår og betingelser i denne Aftale, på ethvert tidspunkt, herunder, uden begrænsning, de tidspunkter, hvor vi laver ændringer, skal du ikke bruge, forsøge at bruge, og straks ophøre med at bruge Tjenesten, fordi hvis du foretager dig nogle af disse handlinger, accepterer du at være bundet af alle vilkår og betingelser i denne Aftale, herunder, uden begrænsning, til enhver ændring, vi har lavet. 1. Indsendelse af indhold. Vi vil bruge udtrykket "indhold" til at beskrive og henvise til enhver og alle former for medier og materialer, du indsender til Tjenesten, i forbindelse med din deltagelse i Konkurrencen og mulig fremvisning på Konkurrencens Webside, herunder, men ikke begrænset til, stillbilleder, skrifter, talte udsagn, musik, lyd, video, video-optagelser, audiovisuelle værker og optagelser, dias, portrætter, animerede og/eller levende billeder, karikaturer, portrætter, vokal eller andre lyde, lydoptagelser, stemmer, stemmereproduktioner, computergrafik og visuelle effekter, samt eventuel medfølgende dokumentation, emballage eller andre materialer, materielle og immaterielle, og alle afledte værker, oversættelser, tilpasninger eller variationer af samme, uanset hvilket fysisk medie, udgivelsesmedie, format eller form, nu kendt eller herefter udviklet eller opdaget, og uanset hvor det er produceret, på placering, i et studie eller et andet sted, i sort-hvid eller i farver, alene eller sammen med andet arbejde, figurer, virkelige eller imaginære, i enhver del af verden. For at indsende indhold til Tjenesten, skal du skal underskrive, eller på anden måde angive dit samtykke til denne Aftale, uploade dit indhold (sende en kopi af indholdet) gennem internettet via vores Webside. Hver gang du uploader eller sender indhold, vil du blive bedt om at bekræfte din accept af, og forståelse af at du vil være bundet af alle vilkår og betingelser i denne Aftale. Instruktionerne for at uploade dit indhold kan findes på uploadsiden på vores Webside, eller i den , som blev sendt til dig sammen med denne Aftale, hvis relevant. For at komme i betragtning for fremvisning og udstilling på Websiden, skal dit indhold opfylde alle specifikationer og krav i forbindelse med formatering, kompatibilitet, driftsegenskaber og grundregler, og disse kan findes på uploadsiden, i den e- mail der ledsager denne Aftale, eller i de Officielle regler. Når du indsender indhold til Tjenesten, kan du også blive bedt om at give nogle oplysninger om dig selv, dit barn (hvis relevant) og din indsendelse. Dette kan omfatte, uden begrænsning, ting som en beskrivende titel, nogle oplysninger om indholdet, længden, din 1

2 geografiske placering og/eller lignende oplysninger. Ved at indsende dit indhold, accepterer du også, at du forstår, at udtrykket "indsendelse" også omfatter, uden begrænsning, og henviser til alle de oplysninger du sender, eller vi får adgang til, der er relateret til dit indhold og din indsendelse. Opbevar altid en kopi af alt du indsender. da vi ikke er ansvarlig for tabt, beskadiget, fejladresseret, ubrugeligt eller ulæseligt indhold. Bevis for, at du har indsendt indhold, udgør ikke bevis for, at vi har modtaget noget. 2. Krav til indhold. Du alene er ansvarlig og hæfter for din kommunikation og indsendelser (og konsekvenserne) foretaget under dit navn, din adresse og andre personlige oplysninger. Indholdet afspejler ikke synspunkter fra VIMN, og VIMN repræsenterer ikke eller garanterer ikke rigtigheden, nøjagtigheden eller pålideligheden af nogen form for indhold, og godkender eller støtter heller ikke nogen meningstilkendegivelser i enhver form for indhold, og bortset fra ethvert forsøg, vi kan gøre for at forhindre Uautoriseret indhold ( som defineret nedenfor) i at blive vist, kan vi ikke filtrere eller screene indhold. Under ingen omstændigheder kan VIMN have eller anses for at have nogen form for ansvar for eller i forbindelse med dit indhold. Hvis vi bestemmer, efter vores eget skøn, at du ikke har opfyldt vores krav til indhold, eller hvis, efter vores mening, du eller det indhold, du indsender overtræder denne Aftale eller de Officielle regler, forbeholder vi os ret til på ethvert tidspunkt, uden varsel og uden nogen form for begrænsning af alle andre rettigheder, vi måtte have i henhold til denne Aftale, ved lov eller i forhold til retfærdighed, at (a) afvise din indsendelse, (b) nægte at give dig mulighed for at indsende andet indhold til overvejelse (c) fjerne og slette dit andet indhold, (d) tilbagekalde din registrering og ret til at bruge Tjenesten og (e) bruge alle teknologiske, juridiske, driftsmæssige eller andre midler til at håndhæve betingelserne i denne Aftale, herunder, men ikke begrænset til, blokering af bestemte IP-adresser eller deaktivering af din tilmelding og adgang ved hjælp af din adresse. Du accepterer, at du ikke vil indsende eller forsøge at indsende, og at vi har ret til at afvise, nægte at acceptere, fjerne eller på anden måde håndtere som VIMN anser for passende, enhver form for "Uautoriseret indhold", som er defineret som værende enhver form for indhold, der overtræder, eller kunne opfattes som om det overtræder, enhver af vilkårene og betingelserne i denne Aftale, de Officielle regler og/eller eventuelle yderligere regler eller instruktioner der er at finde på Konkurrencens Webside herunder, men ikke begrænset til: forårsage skade, chikanerende nogen eller som kan forhindre, forbyde, hæmme, begrænse eller på anden måde forringe andres mulighed for at bruge eller nyde vores Tjeneste; forårsage uautoriseret adgang til Tjenesten eller oplysninger om andre brugere; forårsage ændring, svækkelse, afbrydelse, forandring eller indblanding i brug, funktioner, egenskaber, drift eller vedligeholdelse af Tjenesten; eller overtræde eventuelle krav, regler, vilkår eller betingelser, der kan være relevante i forbindelse med Tjenesten. VIMN har ingen kontrol over indsendt indhold, og selv om vi kan gennemgå indholdet for at forhindre at Uautoriseret indhold vises og ses på Websiden, har vi ikke nogen forpligtelse over for dig til at gennemgå, vurdere eller overvåge indhold med dette formål. VIMN forbeholder sig ret til at gennemse ethvert indsendt indhold og til at slette, fjerne, flytte, redigere eller afvise, uden varsel til dig, indhold, som VIMN anser, efter eget skøn, er misbrugende, ærekrænkende, obskønt, pornografisk, i strid med ophavsretten, varemærker eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder, i strid med denne Aftale eller for at være uacceptabelt for VIMN, uanset årsag; dog forudsættes det, at VIMN ikke har nogen forpligtelse eller ansvar over for dig for undladelse heraf eller for at gøre det på nogen bestemt måde. Hvis VIMN modtager meddelelse om enhver påstand om krænkelse, der opfylder specifikke juridiske krav, såsom varsel og nedtagelseskrav i henhold til amerikansk lov om ophavsret (Se Afsnit 3 nedenfor), kan VIMN fjerne indhold der er forbundet med en 2

3 sådan påstand. VIMN forbeholder sig ret til at give oplysninger til de retshåndhævende myndigheder, statslige organer og i henhold til retslig eller administrativ tvang, for at beskytte sine respektive interesser, Tjenesten eller for at overholde juridiske, lovgivningsmæssige, revisions- og overholdelsesforpligtelser. 3. Ophavsret; overtrædelser på Krav til indhold; Brud på Aftalen. Hvis du mener at have fundet indhold, der krænker ophavsretten til enhver anden part, kan du give os besked ved at bruge vores Procedure for fremsættelse af krav vedrørende krænkelse af ophavsret. Hvis du mener, indhold fra eller adfærd af enhver anden bruger overtræder denne Aftale eller på anden måde krænker andres rettigheder, kan du kontakte os på Vi er ikke forpligtet til at reagere eller svare på alle meddelelser, du sender os, men vi forbeholder os altid ret til at tage enhver handling eller ingen handling efter eget skøn. 4. Rettigheder tildelt VIMN. I forbindelse med alt indhold, du sender til eller via Tjenesten, giver du VIMN den ukvalificerede, ubegrænsede, ubetingede, ubegrænsede, verdensomspændende, uigenkaldelige, evige og royalty frie ret, licens, godkendelse og tilladelse, i enhver form eller format, på eller gennem ethvert medie eller medium og med teknologi eller enheder nu kendt eller herefter udviklet eller opdaget, helt eller delvist, til at hoste, cache, lagre, bevare, anvende, reproducere, distribuere, fremvise, udstille, udføre, udgive, broadcaste, overføre, ændre, udarbejde afledte værker af, tilpasse, omformatere, oversætte, og på anden måde udnytte hele eller dele af dit indhold på Websiden, Tjenesten, og alle andre hjemmesider, trådløse tjenester, kanaler, tjenester (herunder brandede programmeringstjenester), og andre distributionsplatforme, uanset om i øjeblikket eksisterende eller om de udvikles i fremtiden, for VIMN og dets partnere og licenshavere, samt på tredjeparts websider og platforme, såsom Facebook og Twitter, (samlet "Platformene"), til ethvert formål (herunder, uden begrænsning, for eventuelle reklameøjemed) uden bogføring, underretning, kreditering eller anden forpligtelse over for dig, og retten til at licensere og sub-licensere og tillade andre at udøve enhver af disse rettigheder, herunder af VIMN, efter vores eget skøn. For at undgå tvivl, uden at begrænse det generelle i de rettigheder der gives VIMN, omfatter disse rettigheder, uden begrænsning, retten til at skabe afledte værker af, distribuere og synkronisere alle eller en del af dit indhold i tidsstyret forhold til andre visuelle elementer; at web-caste, pod-caste, genudgive, genudsende, udgive på anden platform, port, syndikere, rute, og linke til og fra hele eller dele af dit indhold; til at kryptere, indkode og afkode, og komprimere og dekomprimere alle eller en del af dit indhold; at redigere, mikse, kombinere, fusionere, fordreje, overlægge, oprette eller tilføje specielle effekter, illusioner og/eller andet materiale til eller fra dele eller alle dele af dit indhold; at skabe kompositter, stunt, komiske eller usædvanlige fotografier, videoer, animationer, film og/eller stemme-reproduktioner fra hele eller en del af dit indhold; og til at uddrage og/eller udtrække dele af dit indhold for at kunne være vært for, opbevare, katalogisere, kategorisere og vise dit indhold på eller via Platformene. Ved at indsende dit indhold til Tjenesten, giver du, i tillæg til de rettigheder, licenser og privilegier der er nævnt ovenfor, også VIMN den ukvalificerede, ubegrænsede, ubetingede, ubegrænsede, verdensomspændende, uigenkaldelige, evige og royalty-frie ret, licens, godkendelse og tilladelse til at bruge og henvise til dit navn, dit barns fornavn (hvis relevant), billede, egenskab eller andet kendetegn eller identifikation i præsentationer, marketingmateriale, kundelister og finansielle rapporter, til at foretage, udføre, drage fordel af og udnytte enhver og alle de rettigheder, der er angivet heri i forbindelse med markedsføring, reklame og fremme af Tjenesten, indholdet på uploadsiden, Platformene, og eventuelle produkter, varer, egenskaber, funktioner, evner og/eller tjenester forbundet med VIMN og anvende og på anden måde udnytte enhver form for ideer, koncepter, indhold, 3

4 materiale, udtryk eller udtryksform, helt eller delvist, der er inkluderet i dit indhold, til ethvert formål, uden nogen form for kreditering, kompensation eller hensynstagen til dig og/eller til dit barn, i produkter eller tjenester udviklet af VIMN, uden nogen former for begrænsning eller restriktioner. De rettigheder, licenser og privilegier, der er beskrevet i denne aftale, og tildelt VIMN påbegyndes umiddelbart efter indsendelse af indhold til eller gennem Tjenesten (ved upload og godkendelse af dig som forælder eller på nogen anden måde, vi stiller til rådighed for dig) og fortsætte derefter bestandig og på ubestemt tid, uanset om du fortsætte som eller forblive en registreret bruger eller ej, medmindre og indtil den opsiges helt eller delvis af VIMN efter varsel til dig. Uanset ovenstående, anerkender og accepterer du, at VIMN ikke er påkrævet eller har nogen forpligtelse til at være vært for, katalogisere, vise, acceptere eller bruge noget indsendt indhold (eller drage fordel af en eller alle af de særlige rettigheder og myndigheder givet eller på anden måde tilgængelig) og VIMN kan, efter eget skøn, fjerne eller nægte at være vært for, katalogisere, vise, acceptere, bruge eller gøre noget som helst med hensyn til ethvert indhold. Når du har indsendt dit indhold, har du ingen ret til at forbyde, begrænse, tilbagekalde eller opsige nogen af VIMNs rettigheder. Du har ikke ret til, og du vil ikke modtage nogen kompensation eller andet vederlag for dit indhold, bortset fra din deltagelse i Konkurrencen, eller for enhver brug af dit indhold, når det er blevet indsendt til eller gennem Tjenesten. Du er også indforstået med, at hverken hele eller dele af dit indhold, eller nogen form for kommercielt brug, reklame, salgsfremmende markedsføring eller andet materiale med tilknytning til dit indhold, skal forelægges til godkendelse før brug. Du frigiver hermed VIMN fra enhver og alle krav angående eventuelle rettigheder, hæftelser, tilbageholdsrettigheder, fordringer, krav, handlinger eller sagsanlæggelser, som du måske har, eller kan have i forbindelse med dit indhold, herunder, uden begrænsning, ethvert ansvar for brug eller ikke-brug af dit indhold, krav om ærekrænkelse, injurier, bagvaskelse, krænkelse af privatlivets fred, retten til omtale, følelsesmæssig nød eller økonomisk tab. VIMN har ret til at overdrage, overføre, overbringe, licensere, underlicensere og i øvrigt overføre, underligge, delegere, outsource eller engagere tredjeparter til at udføre eller drage fordel af hele eller dele af sine eller deres rettigheder og/eller forpligtelser overfor en eller flere andre parter, uden regnskab, rapportering, meddelelse eller anden forpligtelse eller ansvar over for dig overhovedet, nu eller i fremtiden. Du giver også for evigt afkald på og opgiver alle moralske rettigheder eller moralske følgerettigheder nu eller herefter anerkendte i forbindelse med indholdet og de rettigheder der overføres til VIMN nedenfor. VIMN har ret til at licensere, godkende og/eller på anden måde indgå aftaler og ordninger for at foretage eller udføre enhver form for aktivitet, udøve enhver af rettighederne og/eller påtage sig enhver del af det ansvar der gives eller er pålagt i henhold til denne Aftale, helt eller delvist. 5. Ejerskab. Websiden omfatter, uden begrænsning, denne Tjeneste (herunder, uden begrænsning, enhver software eller andre funktioner, som VIMN kan give eller stille til rådighed for dig til at hjælpe dig med enhver form for download, upload eller anden proces), og alle vilkår og betingelser, der gælder for din brug og dit barns brug af Websiden, som angivet i de Officielle regler der gælder for denne service. VIMN bevarer alle rettigheder, titel og interesse i og til Tjenesten, herunder, uden begrænsning, til alle rettigheder over tilhørende intellektuel ejendomsret og ejendomsrettigheder, og du får ingen ejerskab, proprietære eller andre rettigheder, adkomst eller interesse i eller til Tjenesten. Udover licenser, tilladelser, samtykker og rettigheder nedenfor og som beskrevet i denne Aftale, så omfattende og brede som de kan synes eller faktisk er, antager VIMN sig ingen titel eller ejerskabsrettigheder for eller til hvilket som helst indhold, du indsender via Tjenesten, og intet i denne Aftale formidler at VIMN har nogen form for ejendomsret på dit indhold. Selv om du, ved din indsendelse af enhver form for indhold, anmoder og beder 4

5 VIMN om at drage fordel af og udnytte alle rettigheder og privilegier tildelt herunder (inklusive, men uden begrænsning til, retten til at vise og udgive indholdet på Platformene), har vi ingen forpligtelse til at foretage nogen af disse ting. Du skal eje rettighederne til alt indhold, du indsender, og hvert element i det indhold, du indsender, og retten til at tildele alle de tilladelser, rettigheder, godkendelser, samtykker og licenser, som er beskrevet i denne Aftale. Hvis du ikke er eneejer af alle disse rettigheder, skal du have alle de nødvendige tilladelser, samtykker, godkendelser, rettigheder og licenser fra ejeren(erne) til at indgå i denne Aftale og udføre og overholde alle dens forpligtelser. Du erklærer, garanterer og forpligter dig overfor VIMN og ved at indsende indhold til eller gennem Tjenesten, til overvejelse i Konkurrencen, bekræfter du med enhver sådan repræsentation, garanti og forpligtelse, at (a) du ikke er mindreårig, og at du har den juridiske ret og evne til at indgå denne Aftale og udføre og overholde alle dens vilkår og betingelser, (b) alle de oplysninger, som du har indgivet i forbindelse med din brug af Tjenesten, og hver gang du indsender indhold til eller via Tjenesten, er korrekte, fyldestgørende og aktuelle, (c), hverken dit indhold eller din indsendelse af indhold overtræder denne Aftale, nogen rettigheder af enhver anden part, nogen af dine forpligtelser, enhver lovgivning eller regler eller krænker eller misbruger intellektuel ejendom, privatlivets fred, reklame eller andre parters rettigheder, (d) du overholder, og vil fortsætte med at overholde alle ejerskabs-, licens-, proprietære og andre rettigheder der er nødvendige for at give tilladelse, tildele rettigheder og udføre dine forpligtelser i henhold til denne Aftale som beskrevet, (e), du vil følge alle de regler, som regulerer Konkurrencens Webside, og (f), hverken du eller et medlem af din nærmeste familie eller dem, der bor i din husstand er en ansat, aktionær, officer, direktør, agent eller repræsentant for en person eller enhed der er tilsluttet Konkurrencen, administrationen eller dommere i Konkurrencen eller på nogen måde er forbundet med Konkurrencen, herunder, men ikke begrænset til VIMN, MTVN, Viacom International Inc. (ikke-majoritetsaktionærer kan deltage), deltagende tv-stationer, reklamebureauer, virksomhedssponsorer eller nogen af deres respektive moderselskaber, associerede selskaber, datterselskaber, agenter eller repræsentanter. Efter anmodning fra VIMN, vil du give VIMN enhver dokumentation, validering og frigivelser der kan være nødvendige og med rimelighed kan kræves for at kontrollere og dokumentere din overholdelse af en eller alle vilkår og betingelser i denne Aftale, herunder, uden begrænsning, til de foregående erklæringer, garantier og forpligtelser. Du er også indforstået med, at ingen skyldte eller residuale betalinger vil opstå i forbindelse med indsendelse og udnyttelse af indholdet. 6. Finansiel modydelse. VIMN og alle Nick.com-enheder forbeholder eneret til at sælge reklamer og på anden måde udnytte, drage fordel af og/eller realisere indtægter fra udøvelsen af denne virksomhed og hosting og drift af Tjenesten, Websiden eller andre Platforme og enhver og alle aftaler lavet med hensyn dertil, uden regnskab, forpligtelse eller ansvar over for dig, uanset hvis dit indhold vises eller på anden måde anvendes af eller i forbindelse med Tjenesten, på Websiden eller på andre Platforme. 7. Skadesløsholdelse. Dine forpligtelser i forbindelse med skadesløsholdelse i henhold til denne Aftale, og de Officielle regler omfatter, uden begrænsning, ethvert krav fra tredjepart som følge af, relateret til eller forbundet til dit indhold, indsendelsen af dit indhold og/eller på nogen måde forbundet med denne Aftale og/eller Tjenesten. 8. Ansvarsfraskrivelser og begrænsning af ansvar. TJENESTEN LEVERES "SOM DEN ER" UDEN GARANTIER AF NOGEN ART, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, OG DIN BRUG AF TJENESTEN ER PÅ EGET ANSVAR. DU ALENE 5

6 ER ANSVARLIG FOR DIT INDHOLD, REPRÆSENTATIONER OG FORPLIGTELSER UNDER DENNE AFTALE, OF FOR EVENTUELLE SKADER TIL DIN COMPUTER ELLER TAB AF DATA SOM FØLGE AF DIN BRUG AF TJENESTEN. VIMN FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, GARANTIER VEDRØRENDE ADGANG TIL TJENESTEN, OG/ELLER TILGÆNGELIGHED, NØJAGTIGHED, ANVENDELIGHED OG/ELLER SIKKERHED AF TJENESTEN, INDHOLD, MATERIALE, SOFTWARE, INFORMATIONSSYSTEMER, DATA, SOFTWARE, MULIGHEDER GJORT TILGÆNGELIG FOR DIG, RESSOURCER, FACILITETER, PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, OG GARANTIER FOR TITEL, IKKE-KRÆNKELSE, SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER AT TJENESTEN VIL FUNGERE ELLER OPFØRE SIG PÅ EN BESTEMT MÅDE. TJENESTEN OPRETHOLDES PÅ SERVERE I USA, OG ER BEREGNET TIL BRUGERE OG BRUG AF SERVICE DER IKKE ER BEGRÆNSET ELLER FORBUDT VED LOV ELLER FORORDRING. VIMN FRLÆGGER SIG ETHVERT ANSVAR FOR ENHVER BRUG DER IKKE ER AUTORISERET, ELLER SOM ER I STRID MED DENNE AFTALE ELLER LOVE OG REGLER DER GÆLDER FOR ENHVER JURISDIKTION ELLER ETHVERT LAND. VIMN FRASKRIVER SIG ALT ANSVAR FOR ALLE SKADER, DIREKTE, FØLGESKADER, SÆRLIGE, INDIREKTE, AFSKRÆKKENDE ELLER STRAFFENDE FORMÅL, UANSET HVORDAN DE OPSTÅR ELLER HVAD DE SKYLDES, UANSET OM DE ER FORUDSIGELIGE ELLER EJ, UANSET ENHVER FORM FOR HANDLING ELLER GRUNDLAGET ELLER KATEGORISERINGEN AF KRAVET OG SELVOM DER BLEV RÅDGIVET OM MULIGHEDEN FOR SKADER. 9. Generelt. Denne Aftale og de Officielle regler er hele aftalen mellem dig og os vedrørende Tjenesten og indholdet af denne Aftale, og erstatter alle tidligere eller inkonsekvente aftaler. VIMN kan opsige denne Aftale med dig og din ret til at bruge Tjenesten til enhver tid, uden varsel til dig. Under ingen omstændigheder vil du have ret til at påbyde udviklingen, produktionen eller distributionen eller udnyttelsen af programmeringen. Vi kan overføre og overdrage denne Aftale eller alle eller nogle af dens rettigheder eller privilegier i henhold hertil til enheder eller enkeltpersoner uden begrænsninger. Denne Aftale er bindende for alle dine efterfølgere og arvinger. Denne Aftale kan ikke ændres eller tilpasses, medmindre dette er skriftligt underskrevet af begge parter. Denne Aftale er underlagt lovgivningen i staten New York. Parterne er hermed enige om at underkaste sig jurisdiktionen i staten New York. 6

Slime Cup Sejrsdansekonkurrence - Indsendelsesaftale for brugergenereret indhold Slime Cup Sejrsdansekonkurrence

Slime Cup Sejrsdansekonkurrence - Indsendelsesaftale for brugergenereret indhold Slime Cup Sejrsdansekonkurrence Slime Cup Sejrsdansekonkurrence - Indsendelsesaftale for brugergenereret indhold Du tilslutter dig denne indsendelsesaftale for brugergenereret indhold ( aftale ) under hensyn til, at Viacom International

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN ! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN 1. Aftaleforhold Disse Generelle vilkår og betingelser for brug af FIXNBIKE applikationen (herefter

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0.

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. UDKAST (23. august 2005) Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. Creative Commons Corporation er ikke et advokatfirma og yder ikke juridisk rådgivning.

Læs mere

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet.

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet. BRUGERVILKÅR FOR AUKTION.MASKINBLADET.DK 1. JURIDISKE OPLYSNINGER Fagbladsgruppen A/S udbyder websitet Auktion.maskinbladet.dk. Fagbladsgruppen A/S s retningslinjer for anvendelse af websitet Auktion.maskinbladet.dk

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen.

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen. VILKÅR OG BETINGELSER Adgang til og brug af denne hjemmeside er underlagt følgende betingelser for brug ("Vilkår og betingelser"). Du bedes læse disse betingelser for brug grundigt, før du bruger denne

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C. Juridiske oplysninger og brugerbetingelser I - JURIDISKE OPLYSNINGER Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, AMAZON ELLER VI ). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

TILLÆG TIL BBM CHANNELS

TILLÆG TIL BBM CHANNELS TILLÆG TIL BBM CHANNELS Velkommen til BBM Channels, en social netværksfunktion inden for BBM, der udvider dit netværk til andre ud over din familie og venskabskreds, og giver dig mulighed for at kommunikere

Læs mere

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N.

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår 1. Generelt Disse vilkår gælder for den Community service som

Læs mere

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr HEIDELBERG DANMARK A/S VILKÅR FOR BRUG AF WEBSITE/ONLINE SHOP samt FOR REGISTRERING AF PERSONOPLYSNINGER 1. WEBSITE Det danske website og online shoppen for kunder i Danmark under www.heidelberg.com (herunder

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring Kunde(r) Navn: E-mail: Navn: E-mail: Fotograf Navn: Morten Hedemann Karolinesvej 33 P E-mail: Hjemmeside: mortenhedemann.dk 9800 Hjørring 22 77 22 35 Begivenheds information Sted #1: Sted #2: Start/slut

Læs mere

DISTRIBUTIONSAFTALE. Enhed: Enhver enhed, som kan få adgang til Innovationshjulet.dk, sådan som det er defineret i denne Aftale.

DISTRIBUTIONSAFTALE. Enhed: Enhver enhed, som kan få adgang til Innovationshjulet.dk, sådan som det er defineret i denne Aftale. DISTRIBUTIONSAFTALE Definitioner Aftale: Denne aftale - en juridisk bindende aftale mellem dig og Playground Institute med hensyn til distribution af Produkter via Innovationshjulet.dk Brand-elementer:

Læs mere

Beskyttelse af personoplysninger for marketingregistre

Beskyttelse af personoplysninger for marketingregistre Beskyttelse af personoplysninger for marketingregistre 1. Dataansvarlig - register over personoplysninger Tikkurila Danmark A/S (herefter benævnt Tikkurila) CVR nr. 5496 3416 Geljhavegård 13 A 6000 Kolding

Læs mere

W E B S I T E B R U G E R A F T A L E

W E B S I T E B R U G E R A F T A L E W E B S I T E B R U G E R A F T A L E 1. ACCEPT AF VILKÅR Kyäni med samt dets associerede selskaber (herefter "Kyäni") giver dig betinget af din accept af de vilkår og betingelser, denne hjemmeside aftale

Læs mere

Vilkår for medlemskab af Nutrilett Willpower Group. Gælder fra 1. maj 2016.

Vilkår for medlemskab af Nutrilett Willpower Group. Gælder fra 1. maj 2016. Vilkår for medlemskab af Nutrilett Willpower Group. Gælder fra 1. maj 2016. Orkla Health AS, cvr. 919 661 356 (Orkla Health) tilbyder adgang til Nutrilett Willpower Group på følgende vilkår, som accepteres

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, INDEN DU ACCEPTERER. BLACKBERRY (som defineret herunder) er glad for at kunne tilbyde DIG (som defineret herunder) BLACKBERRYS GRATIS KUNDESUPPORTORDNING, der starter

Læs mere

1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument anvendes nedenstående begreber med følgende betydninger:

1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument anvendes nedenstående begreber med følgende betydninger: CADD -SOLIS MEDICATION SIKKERHEDSSOFTWARELICENS PHARMGUARD MEDICATION SIKKERHEDSSOFTWARELICENS SureLink software til fjernsupport Smiths Medical softwareprodukter 1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

BlackBerry ID-aftale

BlackBerry ID-aftale BlackBerry ID-aftale BlackBerry-ID-aftalen eller "Aftalen" udgør en juridisk aftale mellem Research In Motion Limited, eller et datterselskab eller koncernselskab af denne, som det er specificeret i BBSLA

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Fortrolighedspolitik Effektiv fra: 8. november 2017 Introduktion Pagobox ApS ( "Pleo", "os", "vi" eller "vores") driver Pleo.io webstedet, Pleo webapplikationen, Pleo mobilapplikationen og tilbyder Pleo

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2 ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2 Denne slutbrugerlicensaftale ( Licens ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. ( EA ). Denne licens dækker din brug af denne software samt

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY-ID

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY-ID VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY-ID FOR AT FÅ EN BLACKBERRY-ID-KONTO OG KUNNE FÅ ADGANG TIL TJENESTER, DER KRÆVER, AT DU HAR EN BLACKBERRY-ID-KONTO, SKAL DU (1) GENNEMFØRE TILMELDINGSPROCESSEN FOR

Læs mere

JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE

JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE Denne abonnementsaftale for Mobile RTK Signal Network ("Aftale") er mellem "dig" (brugeren af John Deere Mobile RTK Signal Network) og enheden opført

Læs mere

VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder

VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder 1 Anvendelsesområde Disse vilkår for brug gælder for brugen af TomTom-websteder og omfatter dine rettigheder, forpligtelser og begrænsninger, når du bruger TomTom-websteder.

Læs mere

Vilkår og betingelser for "nu3s partnerprogram"

Vilkår og betingelser for nu3s partnerprogram Vilkår og betingelser for "nu3s partnerprogram" 1. Gyldighed 1.1 Disse vilkår og betingelser ("vilkårene") regulerer kontraktforholdet mellem nu3 GmbH ("nu3") og en affiliate partner ("partneren") i det

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Forretningsbetingelserne ( Betingelserne ) gælder for køb af Oplevelser online på https://oplevo.dk og via Oplevos mobile app ( Sitet ). Selskabet

Læs mere

Velkommen til YourLocal. Brug af vores App. Dit indhold i vores App. Vilkår og privatliv

Velkommen til YourLocal. Brug af vores App. Dit indhold i vores App. Vilkår og privatliv Vilkår og privatliv Velkommen til YourLocal Tak, fordi du bruger vores produkt ( App ). Appen leveres af YourLocal K/S ( YourLocal ) med adressen Lindgreens Allé 14, 2400 København S, Danmark og CVR: 37469548.

Læs mere

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

Beskyttelse af personoplysninger for forretningskunder

Beskyttelse af personoplysninger for forretningskunder Beskyttelse af personoplysninger for forretningskunder 1. Dataansvarlig - register over personoplysninger Tikkurila Danmark A/S (herefter benævnt Tikkurila) CVR nr. 5496 3416 Geljhavegård 13 A 6000 Kolding

Læs mere

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 EUPL Det Europæiske Fællesskab 2007 Denne open source-licens fra Den Europæiske Union ("EUPL") 1 gælder for det værk eller den software (som defineret

Læs mere

Tak, fordi du har valgt et Philips Belysning Hue Personal Wireless Lighting-produkt produkt.

Tak, fordi du har valgt et Philips Belysning Hue Personal Wireless Lighting-produkt produkt. BETINGELSER FOR HUE Tak, fordi du har valgt et Philips Belysning Hue Personal Wireless Lighting-produkt produkt. Med dit produkt får du adgang til tjenester til administration, styring og vedligeholdelse

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER)

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER) ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER) Denne slutbrugerlicensaftale ( aftale ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. og deres søsterselskaber (samlet

Læs mere

SFAFT BV S VILKÅR OG BETINGELSER Subway Franchise Advertising Fund Trust, B.V. Amsterdam, Holland www.subway.dk, Danmark

SFAFT BV S VILKÅR OG BETINGELSER Subway Franchise Advertising Fund Trust, B.V. Amsterdam, Holland www.subway.dk, Danmark SENETE OPDATERING: 21.1.2014 SFAFT BV S VILKÅR OG BETINGELSER Subway Franchise Advertising Fund Trust, B.V. Amsterdam, Holland www.subway.dk, Danmark 1. Accept af vilkår og betingelser 2. IP-protokoladresser

Læs mere

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda MaRIS Pay & Go Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda anerkender vigtigheden af retskaffen og ansvarlig brug af dine personlige oplysninger. Denne politik for cookies

Læs mere

Standard brugerbetingelser for Mobile Fitness

Standard brugerbetingelser for Mobile Fitness Standard brugerbetingelser for Mobile Fitness www.mobilefitness.dk udbydes af virksomheden Mobile Fitness A/S. Du bør læse disse vilkår igennem, før du opretter dig som bruger hos Mobile Fitness. Vilkårene

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

Program til beskyttelse af privatlivets fred

Program til beskyttelse af privatlivets fred Program til beskyttelse af privatlivets fred I dette program til beskyttelse af privatlivets fred ("politik") oplyser vi, Qualcomm Incorporated og vores datterselskaber (kollektivt "vi", "os" eller "vores"),

Læs mere

Karrierecenter på www.amgen.dk PRIVATLIVSPOLITIK OG AFTALE

Karrierecenter på www.amgen.dk PRIVATLIVSPOLITIK OG AFTALE Karrierecenter på www.amgen.dk PRIVATLIVSPOLITIK OG AFTALE Amgen Inc., Amgen USA Inc., og dets tilknyttede entiteter (kollektivt betegnet, Amgen, vi, vores eller os ) forpligter os til at værne om dit

Læs mere

Konkurrenceregler Coca-Cola zero Gaming

Konkurrenceregler Coca-Cola zero Gaming Konkurrenceregler Coca-Cola zero Gaming Konkurrencen arrangeres af: Coca-Cola Nordic Services ApS Tuborg Havnevej 4-8, 1. 2900 Hellerup Partnere: MARVELOUS, IUM mediebureau København Konkurrencen er på

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Almindelige betingelser for fotokonkurrencen»hvad betyder naturfag for dig?«

Almindelige betingelser for fotokonkurrencen»hvad betyder naturfag for dig?« Almindelige betingelser for fotokonkurrencen»hvad betyder naturfag for dig?«1. MÅLSÆTNINGER I fotokonkurrencen»hvad betyder naturfag for dig?«kan hold på tre unge fra EU indsende deres bud på et svar på

Læs mere

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING PROMETHEAN LIMITED, DERES DATTERSELSKABER OG/ELLER ASSOCIEREDE SELSKABER ( Promethean ) SOFTWARELICENSAFTALE ( Licens ) Til ActivEngage ( softwaren ) TERRITORIUM: Det land, hvor din bopæl (for enkeltpersoners

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

(1) markedsføring, salgsfremmende aktiviteter, interne præsentationer eller udsmykningsformål,

(1) markedsføring, salgsfremmende aktiviteter, interne præsentationer eller udsmykningsformål, Yderligere betingelser for Adobe Stock Sidst opdateret 30. juni 2017. Erstatter den tidligere version i sin helhed. Din brug af Tjenester og Værker (som defineret herunder) i Adobe Stock er underlagt disse

Læs mere

TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("Tillægget")

TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD (Tillægget) TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("Tillægget") VIGTIGE MEDDELELSER: For at få adgang til og / eller bruge denne Cloud service (som defineret nedenfor)

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Forudsætninger... 1 3. E-mail-adresse... 2 4. Fast ip-adresse...

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR

BETINGELSER OG VILKÅR BETINGELSER OG VILKÅR Denne aftale indeholder de betingelser og vilkår, der gælder for din adgang til og benyttelse af programmet Kompetencematch (CAAB). Læs hele aftalen omhyggeligt. Ved at klikke på

Læs mere

UNIBLUES AFTALE FOR ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER. 1. Introduktion

UNIBLUES AFTALE FOR ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER. 1. Introduktion UNIBLUES AFTALE FOR ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER Sidst opdateret: 02/04/2013. 1. Introduktion 1.1. Denne Aftale for associerede virksomheder (herefter kaldet Aftalen ) er indgået af og mellem Uniblue Systems

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

1. Licenstildeling; Relaterede bestemmelser.

1. Licenstildeling; Relaterede bestemmelser. VIGTIGT: LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT. DETTE ER EN JURIDISK AFTALE MELLEM AVG TECHNOLOGIES CY, Ltd ( "AVG TECHNOLOGIES"), OG DIG SELV (DER HANDLER SOM ENKELTPERSON ELLER, HVIS AKTUELT, PÅ VEGNE AF DEN ENKELTPERSON,

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ TJELE EFTERSKOLE

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ TJELE EFTERSKOLE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ TJELE EFTERSKOLE Som elev erklærer jeg herved, at jeg til enhver tid vil optræde som ansvarsbevidst bruger af IT-udstyr på Tjele Efterskole (herefter benævnt "vi", "os"

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch VILKÅR OG BETINGELSER FOR FAST-TRACK DISPATCH (FTD eller Programmet ) Under hensyntagen til de forpligtelser, der fremgår af nedenstående, aftaler parterne hermed følgende: Følgende definitioner gælder

Læs mere

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Denne politik ("Politik om beskyttelse af personlige oplysninger") kan ændres fra tid til anden. Vi vil ikke nødvendigvis gøre dig opmærksom på disse ændringer,

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S AFTALE OM DIGITAL UDGIVELSE Mellem: [Forfatterens navn og adresse] ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( Aftalen ): 2. juli 2015 1 Aftalens

Læs mere

Vilkår og betingelser for TomTom Content Services fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederlandene ( TomTom )

Vilkår og betingelser for TomTom Content Services fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederlandene ( TomTom ) Vilkår og betingelser for TomTom Content Services fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederlandene ( TomTom ) 1) Definitioner Licens Modificere TomTom Knap TomTom indhold

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS.

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS. Om denne hjemmeside Om denne hjemmeside og persondatapolitik Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup Danmark CVR. nr.: 66 35 19 12 Telefonnummer:

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

8. februar Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr ) Sundkrogsgade København Ø Danmark

8. februar Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr ) Sundkrogsgade København Ø Danmark 8. februar 2017 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr. 14194711) Sundkrogsgade 11 2100 København Ø Danmark Tilbagekøbstilbuddet (som defineret nedenfor) er ikke rettet mod

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER Ikrafttrædelsesdato: 1/1/2013 Nærværende Politik for beskyttelse af personlige oplysninger forklarer, hvordan vi håndterer de personlige oplysninger, som

Læs mere

2.1. Priser og indhold for Leverandørens Abonnement findes på Sitet.

2.1. Priser og indhold for Leverandørens Abonnement findes på Sitet. FORRETNINGSBETINGELSER PIPIPCARE 1. ANVENDELSESOMRÅDE Forretningsbetingelserne (herefter Betingelserne ) gælder for køb af en abonnementservice (herefter Abonnement ) på hjemmesiden PipipCare. com (herefter

Læs mere

Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet

Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet mellem Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø CVR nummer: 18 63 22 76 (herefter kaldet Banedanmark) og YY CVR nummer: (herefter kaldet ansøgeren)

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge" 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger.

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger. SMART Technologies Inc. Slutbrugerlicensaftale om software LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE OM SOFTWARE ("LICENS") OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER SOFTWAREN. VED AT BRUGE SOFTWAREN ACCEPTERER DU VILKÅRENE OG

Læs mere

Aktion Børnehjælp og vores hjemmesider er nedenfor samlet benævnt Aktion Børnehjælp eller aktionboernehjaelp.dk.

Aktion Børnehjælp og vores hjemmesider er nedenfor samlet benævnt Aktion Børnehjælp eller aktionboernehjaelp.dk. September 2017 Privatlivspolitik Aktion Børnehjælp indsamler oplysninger om vores brugere og deres besøg ved hjælp af såkaldte cookies eller ved at brugeren selv afgiver oplysningerne på aktionboernehjaelp.dk

Læs mere

Google Maps og Map A List Sikkerhed for opbevarelse, tilgængelighed og beskyttelse af data

Google Maps og Map A List Sikkerhed for opbevarelse, tilgængelighed og beskyttelse af data Google Maps og Map A List Sikkerhed for opbevarelse, tilgængelighed og beskyttelse af data 27. Oktober Kortdage 2008 Forhold mellem Google og Map A List: Map A List er registreret hos Google med tilladelse

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere