Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold"

Transkript

1 Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold Du indgår i denne Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold ("Aftalen"), under hensyntagen til Viacom International Media Networks, en division af Viacom International Inc. ("VIMN", sammen med andre datterselskaber og associerede selskaber i Viacom International Inc., benævnte heri som "Affiliater"), i forbindelse med din deltagelse i Nickelodeon Vi står sammen for det gode-konkurrence ( Konkurrencen ), og indsendelsen af indhold er en del af denne deltagelse, og foretages ved hjælp af UGCindholdsindsendelsessiden, placeret på good.nickelodeon.tv (vores Webside ). Læs venligst omhyggeligt denne aftale, da den er en del af de Officielle regler som er anført på websiden for konkurrencen, og repræsenterer din juridisk bindende aftale med os om din deltagelse i Konkurrencen, og din brug af Indsendelsestjenesten for brugergenereret indhold, leveret af Websiden ("Tjenesten"). Medmindre det defineres særskilt, er begreber der anvendes i denne aftale defineret i de Officielle regler. Når du sender din indsendelse via Konkurrencens Webside, tilkendegiver du din forståelse af og accept af alle disse vilkår og betingelser og de Officielle regler, der styrer dit juridiske og kontraktlige forhold med VIMN Vi har ret til at ændre vilkårene og betingelserne i denne Aftale på ethvert tidspunkt, som beskrevet i vores Officielle regler. Hvis du ikke er enig med alle vilkår og betingelser i denne Aftale, på ethvert tidspunkt, herunder, uden begrænsning, de tidspunkter, hvor vi laver ændringer, skal du ikke bruge, forsøge at bruge, og straks ophøre med at bruge Tjenesten, fordi hvis du foretager dig nogle af disse handlinger, accepterer du at være bundet af alle vilkår og betingelser i denne Aftale, herunder, uden begrænsning, til enhver ændring, vi har lavet. 1. Indsendelse af indhold. Vi vil bruge udtrykket "indhold" til at beskrive og henvise til enhver og alle former for medier og materialer, du indsender til Tjenesten, i forbindelse med din deltagelse i Konkurrencen og mulig fremvisning på Konkurrencens Webside, herunder, men ikke begrænset til, stillbilleder, skrifter, talte udsagn, musik, lyd, video, video-optagelser, audiovisuelle værker og optagelser, dias, portrætter, animerede og/eller levende billeder, karikaturer, portrætter, vokal eller andre lyde, lydoptagelser, stemmer, stemmereproduktioner, computergrafik og visuelle effekter, samt eventuel medfølgende dokumentation, emballage eller andre materialer, materielle og immaterielle, og alle afledte værker, oversættelser, tilpasninger eller variationer af samme, uanset hvilket fysisk medie, udgivelsesmedie, format eller form, nu kendt eller herefter udviklet eller opdaget, og uanset hvor det er produceret, på placering, i et studie eller et andet sted, i sort-hvid eller i farver, alene eller sammen med andet arbejde, figurer, virkelige eller imaginære, i enhver del af verden. For at indsende indhold til Tjenesten, skal du skal underskrive, eller på anden måde angive dit samtykke til denne Aftale, uploade dit indhold (sende en kopi af indholdet) gennem internettet via vores Webside. Hver gang du uploader eller sender indhold, vil du blive bedt om at bekræfte din accept af, og forståelse af at du vil være bundet af alle vilkår og betingelser i denne Aftale. Instruktionerne for at uploade dit indhold kan findes på uploadsiden på vores Webside, eller i den , som blev sendt til dig sammen med denne Aftale, hvis relevant. For at komme i betragtning for fremvisning og udstilling på Websiden, skal dit indhold opfylde alle specifikationer og krav i forbindelse med formatering, kompatibilitet, driftsegenskaber og grundregler, og disse kan findes på uploadsiden, i den e- mail der ledsager denne Aftale, eller i de Officielle regler. Når du indsender indhold til Tjenesten, kan du også blive bedt om at give nogle oplysninger om dig selv, dit barn (hvis relevant) og din indsendelse. Dette kan omfatte, uden begrænsning, ting som en beskrivende titel, nogle oplysninger om indholdet, længden, din 1

2 geografiske placering og/eller lignende oplysninger. Ved at indsende dit indhold, accepterer du også, at du forstår, at udtrykket "indsendelse" også omfatter, uden begrænsning, og henviser til alle de oplysninger du sender, eller vi får adgang til, der er relateret til dit indhold og din indsendelse. Opbevar altid en kopi af alt du indsender. da vi ikke er ansvarlig for tabt, beskadiget, fejladresseret, ubrugeligt eller ulæseligt indhold. Bevis for, at du har indsendt indhold, udgør ikke bevis for, at vi har modtaget noget. 2. Krav til indhold. Du alene er ansvarlig og hæfter for din kommunikation og indsendelser (og konsekvenserne) foretaget under dit navn, din adresse og andre personlige oplysninger. Indholdet afspejler ikke synspunkter fra VIMN, og VIMN repræsenterer ikke eller garanterer ikke rigtigheden, nøjagtigheden eller pålideligheden af nogen form for indhold, og godkender eller støtter heller ikke nogen meningstilkendegivelser i enhver form for indhold, og bortset fra ethvert forsøg, vi kan gøre for at forhindre Uautoriseret indhold ( som defineret nedenfor) i at blive vist, kan vi ikke filtrere eller screene indhold. Under ingen omstændigheder kan VIMN have eller anses for at have nogen form for ansvar for eller i forbindelse med dit indhold. Hvis vi bestemmer, efter vores eget skøn, at du ikke har opfyldt vores krav til indhold, eller hvis, efter vores mening, du eller det indhold, du indsender overtræder denne Aftale eller de Officielle regler, forbeholder vi os ret til på ethvert tidspunkt, uden varsel og uden nogen form for begrænsning af alle andre rettigheder, vi måtte have i henhold til denne Aftale, ved lov eller i forhold til retfærdighed, at (a) afvise din indsendelse, (b) nægte at give dig mulighed for at indsende andet indhold til overvejelse (c) fjerne og slette dit andet indhold, (d) tilbagekalde din registrering og ret til at bruge Tjenesten og (e) bruge alle teknologiske, juridiske, driftsmæssige eller andre midler til at håndhæve betingelserne i denne Aftale, herunder, men ikke begrænset til, blokering af bestemte IP-adresser eller deaktivering af din tilmelding og adgang ved hjælp af din adresse. Du accepterer, at du ikke vil indsende eller forsøge at indsende, og at vi har ret til at afvise, nægte at acceptere, fjerne eller på anden måde håndtere som VIMN anser for passende, enhver form for "Uautoriseret indhold", som er defineret som værende enhver form for indhold, der overtræder, eller kunne opfattes som om det overtræder, enhver af vilkårene og betingelserne i denne Aftale, de Officielle regler og/eller eventuelle yderligere regler eller instruktioner der er at finde på Konkurrencens Webside herunder, men ikke begrænset til: forårsage skade, chikanerende nogen eller som kan forhindre, forbyde, hæmme, begrænse eller på anden måde forringe andres mulighed for at bruge eller nyde vores Tjeneste; forårsage uautoriseret adgang til Tjenesten eller oplysninger om andre brugere; forårsage ændring, svækkelse, afbrydelse, forandring eller indblanding i brug, funktioner, egenskaber, drift eller vedligeholdelse af Tjenesten; eller overtræde eventuelle krav, regler, vilkår eller betingelser, der kan være relevante i forbindelse med Tjenesten. VIMN har ingen kontrol over indsendt indhold, og selv om vi kan gennemgå indholdet for at forhindre at Uautoriseret indhold vises og ses på Websiden, har vi ikke nogen forpligtelse over for dig til at gennemgå, vurdere eller overvåge indhold med dette formål. VIMN forbeholder sig ret til at gennemse ethvert indsendt indhold og til at slette, fjerne, flytte, redigere eller afvise, uden varsel til dig, indhold, som VIMN anser, efter eget skøn, er misbrugende, ærekrænkende, obskønt, pornografisk, i strid med ophavsretten, varemærker eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder, i strid med denne Aftale eller for at være uacceptabelt for VIMN, uanset årsag; dog forudsættes det, at VIMN ikke har nogen forpligtelse eller ansvar over for dig for undladelse heraf eller for at gøre det på nogen bestemt måde. Hvis VIMN modtager meddelelse om enhver påstand om krænkelse, der opfylder specifikke juridiske krav, såsom varsel og nedtagelseskrav i henhold til amerikansk lov om ophavsret (Se Afsnit 3 nedenfor), kan VIMN fjerne indhold der er forbundet med en 2

3 sådan påstand. VIMN forbeholder sig ret til at give oplysninger til de retshåndhævende myndigheder, statslige organer og i henhold til retslig eller administrativ tvang, for at beskytte sine respektive interesser, Tjenesten eller for at overholde juridiske, lovgivningsmæssige, revisions- og overholdelsesforpligtelser. 3. Ophavsret; overtrædelser på Krav til indhold; Brud på Aftalen. Hvis du mener at have fundet indhold, der krænker ophavsretten til enhver anden part, kan du give os besked ved at bruge vores Procedure for fremsættelse af krav vedrørende krænkelse af ophavsret. Hvis du mener, indhold fra eller adfærd af enhver anden bruger overtræder denne Aftale eller på anden måde krænker andres rettigheder, kan du kontakte os på Vi er ikke forpligtet til at reagere eller svare på alle meddelelser, du sender os, men vi forbeholder os altid ret til at tage enhver handling eller ingen handling efter eget skøn. 4. Rettigheder tildelt VIMN. I forbindelse med alt indhold, du sender til eller via Tjenesten, giver du VIMN den ukvalificerede, ubegrænsede, ubetingede, ubegrænsede, verdensomspændende, uigenkaldelige, evige og royalty frie ret, licens, godkendelse og tilladelse, i enhver form eller format, på eller gennem ethvert medie eller medium og med teknologi eller enheder nu kendt eller herefter udviklet eller opdaget, helt eller delvist, til at hoste, cache, lagre, bevare, anvende, reproducere, distribuere, fremvise, udstille, udføre, udgive, broadcaste, overføre, ændre, udarbejde afledte værker af, tilpasse, omformatere, oversætte, og på anden måde udnytte hele eller dele af dit indhold på Websiden, Tjenesten, og alle andre hjemmesider, trådløse tjenester, kanaler, tjenester (herunder brandede programmeringstjenester), og andre distributionsplatforme, uanset om i øjeblikket eksisterende eller om de udvikles i fremtiden, for VIMN og dets partnere og licenshavere, samt på tredjeparts websider og platforme, såsom Facebook og Twitter, (samlet "Platformene"), til ethvert formål (herunder, uden begrænsning, for eventuelle reklameøjemed) uden bogføring, underretning, kreditering eller anden forpligtelse over for dig, og retten til at licensere og sub-licensere og tillade andre at udøve enhver af disse rettigheder, herunder af VIMN, efter vores eget skøn. For at undgå tvivl, uden at begrænse det generelle i de rettigheder der gives VIMN, omfatter disse rettigheder, uden begrænsning, retten til at skabe afledte værker af, distribuere og synkronisere alle eller en del af dit indhold i tidsstyret forhold til andre visuelle elementer; at web-caste, pod-caste, genudgive, genudsende, udgive på anden platform, port, syndikere, rute, og linke til og fra hele eller dele af dit indhold; til at kryptere, indkode og afkode, og komprimere og dekomprimere alle eller en del af dit indhold; at redigere, mikse, kombinere, fusionere, fordreje, overlægge, oprette eller tilføje specielle effekter, illusioner og/eller andet materiale til eller fra dele eller alle dele af dit indhold; at skabe kompositter, stunt, komiske eller usædvanlige fotografier, videoer, animationer, film og/eller stemme-reproduktioner fra hele eller en del af dit indhold; og til at uddrage og/eller udtrække dele af dit indhold for at kunne være vært for, opbevare, katalogisere, kategorisere og vise dit indhold på eller via Platformene. Ved at indsende dit indhold til Tjenesten, giver du, i tillæg til de rettigheder, licenser og privilegier der er nævnt ovenfor, også VIMN den ukvalificerede, ubegrænsede, ubetingede, ubegrænsede, verdensomspændende, uigenkaldelige, evige og royalty-frie ret, licens, godkendelse og tilladelse til at bruge og henvise til dit navn, dit barns fornavn (hvis relevant), billede, egenskab eller andet kendetegn eller identifikation i præsentationer, marketingmateriale, kundelister og finansielle rapporter, til at foretage, udføre, drage fordel af og udnytte enhver og alle de rettigheder, der er angivet heri i forbindelse med markedsføring, reklame og fremme af Tjenesten, indholdet på uploadsiden, Platformene, og eventuelle produkter, varer, egenskaber, funktioner, evner og/eller tjenester forbundet med VIMN og anvende og på anden måde udnytte enhver form for ideer, koncepter, indhold, 3

4 materiale, udtryk eller udtryksform, helt eller delvist, der er inkluderet i dit indhold, til ethvert formål, uden nogen form for kreditering, kompensation eller hensynstagen til dig og/eller til dit barn, i produkter eller tjenester udviklet af VIMN, uden nogen former for begrænsning eller restriktioner. De rettigheder, licenser og privilegier, der er beskrevet i denne aftale, og tildelt VIMN påbegyndes umiddelbart efter indsendelse af indhold til eller gennem Tjenesten (ved upload og godkendelse af dig som forælder eller på nogen anden måde, vi stiller til rådighed for dig) og fortsætte derefter bestandig og på ubestemt tid, uanset om du fortsætte som eller forblive en registreret bruger eller ej, medmindre og indtil den opsiges helt eller delvis af VIMN efter varsel til dig. Uanset ovenstående, anerkender og accepterer du, at VIMN ikke er påkrævet eller har nogen forpligtelse til at være vært for, katalogisere, vise, acceptere eller bruge noget indsendt indhold (eller drage fordel af en eller alle af de særlige rettigheder og myndigheder givet eller på anden måde tilgængelig) og VIMN kan, efter eget skøn, fjerne eller nægte at være vært for, katalogisere, vise, acceptere, bruge eller gøre noget som helst med hensyn til ethvert indhold. Når du har indsendt dit indhold, har du ingen ret til at forbyde, begrænse, tilbagekalde eller opsige nogen af VIMNs rettigheder. Du har ikke ret til, og du vil ikke modtage nogen kompensation eller andet vederlag for dit indhold, bortset fra din deltagelse i Konkurrencen, eller for enhver brug af dit indhold, når det er blevet indsendt til eller gennem Tjenesten. Du er også indforstået med, at hverken hele eller dele af dit indhold, eller nogen form for kommercielt brug, reklame, salgsfremmende markedsføring eller andet materiale med tilknytning til dit indhold, skal forelægges til godkendelse før brug. Du frigiver hermed VIMN fra enhver og alle krav angående eventuelle rettigheder, hæftelser, tilbageholdsrettigheder, fordringer, krav, handlinger eller sagsanlæggelser, som du måske har, eller kan have i forbindelse med dit indhold, herunder, uden begrænsning, ethvert ansvar for brug eller ikke-brug af dit indhold, krav om ærekrænkelse, injurier, bagvaskelse, krænkelse af privatlivets fred, retten til omtale, følelsesmæssig nød eller økonomisk tab. VIMN har ret til at overdrage, overføre, overbringe, licensere, underlicensere og i øvrigt overføre, underligge, delegere, outsource eller engagere tredjeparter til at udføre eller drage fordel af hele eller dele af sine eller deres rettigheder og/eller forpligtelser overfor en eller flere andre parter, uden regnskab, rapportering, meddelelse eller anden forpligtelse eller ansvar over for dig overhovedet, nu eller i fremtiden. Du giver også for evigt afkald på og opgiver alle moralske rettigheder eller moralske følgerettigheder nu eller herefter anerkendte i forbindelse med indholdet og de rettigheder der overføres til VIMN nedenfor. VIMN har ret til at licensere, godkende og/eller på anden måde indgå aftaler og ordninger for at foretage eller udføre enhver form for aktivitet, udøve enhver af rettighederne og/eller påtage sig enhver del af det ansvar der gives eller er pålagt i henhold til denne Aftale, helt eller delvist. 5. Ejerskab. Websiden omfatter, uden begrænsning, denne Tjeneste (herunder, uden begrænsning, enhver software eller andre funktioner, som VIMN kan give eller stille til rådighed for dig til at hjælpe dig med enhver form for download, upload eller anden proces), og alle vilkår og betingelser, der gælder for din brug og dit barns brug af Websiden, som angivet i de Officielle regler der gælder for denne service. VIMN bevarer alle rettigheder, titel og interesse i og til Tjenesten, herunder, uden begrænsning, til alle rettigheder over tilhørende intellektuel ejendomsret og ejendomsrettigheder, og du får ingen ejerskab, proprietære eller andre rettigheder, adkomst eller interesse i eller til Tjenesten. Udover licenser, tilladelser, samtykker og rettigheder nedenfor og som beskrevet i denne Aftale, så omfattende og brede som de kan synes eller faktisk er, antager VIMN sig ingen titel eller ejerskabsrettigheder for eller til hvilket som helst indhold, du indsender via Tjenesten, og intet i denne Aftale formidler at VIMN har nogen form for ejendomsret på dit indhold. Selv om du, ved din indsendelse af enhver form for indhold, anmoder og beder 4

5 VIMN om at drage fordel af og udnytte alle rettigheder og privilegier tildelt herunder (inklusive, men uden begrænsning til, retten til at vise og udgive indholdet på Platformene), har vi ingen forpligtelse til at foretage nogen af disse ting. Du skal eje rettighederne til alt indhold, du indsender, og hvert element i det indhold, du indsender, og retten til at tildele alle de tilladelser, rettigheder, godkendelser, samtykker og licenser, som er beskrevet i denne Aftale. Hvis du ikke er eneejer af alle disse rettigheder, skal du have alle de nødvendige tilladelser, samtykker, godkendelser, rettigheder og licenser fra ejeren(erne) til at indgå i denne Aftale og udføre og overholde alle dens forpligtelser. Du erklærer, garanterer og forpligter dig overfor VIMN og ved at indsende indhold til eller gennem Tjenesten, til overvejelse i Konkurrencen, bekræfter du med enhver sådan repræsentation, garanti og forpligtelse, at (a) du ikke er mindreårig, og at du har den juridiske ret og evne til at indgå denne Aftale og udføre og overholde alle dens vilkår og betingelser, (b) alle de oplysninger, som du har indgivet i forbindelse med din brug af Tjenesten, og hver gang du indsender indhold til eller via Tjenesten, er korrekte, fyldestgørende og aktuelle, (c), hverken dit indhold eller din indsendelse af indhold overtræder denne Aftale, nogen rettigheder af enhver anden part, nogen af dine forpligtelser, enhver lovgivning eller regler eller krænker eller misbruger intellektuel ejendom, privatlivets fred, reklame eller andre parters rettigheder, (d) du overholder, og vil fortsætte med at overholde alle ejerskabs-, licens-, proprietære og andre rettigheder der er nødvendige for at give tilladelse, tildele rettigheder og udføre dine forpligtelser i henhold til denne Aftale som beskrevet, (e), du vil følge alle de regler, som regulerer Konkurrencens Webside, og (f), hverken du eller et medlem af din nærmeste familie eller dem, der bor i din husstand er en ansat, aktionær, officer, direktør, agent eller repræsentant for en person eller enhed der er tilsluttet Konkurrencen, administrationen eller dommere i Konkurrencen eller på nogen måde er forbundet med Konkurrencen, herunder, men ikke begrænset til VIMN, MTVN, Viacom International Inc. (ikke-majoritetsaktionærer kan deltage), deltagende tv-stationer, reklamebureauer, virksomhedssponsorer eller nogen af deres respektive moderselskaber, associerede selskaber, datterselskaber, agenter eller repræsentanter. Efter anmodning fra VIMN, vil du give VIMN enhver dokumentation, validering og frigivelser der kan være nødvendige og med rimelighed kan kræves for at kontrollere og dokumentere din overholdelse af en eller alle vilkår og betingelser i denne Aftale, herunder, uden begrænsning, til de foregående erklæringer, garantier og forpligtelser. Du er også indforstået med, at ingen skyldte eller residuale betalinger vil opstå i forbindelse med indsendelse og udnyttelse af indholdet. 6. Finansiel modydelse. VIMN og alle Nick.com-enheder forbeholder eneret til at sælge reklamer og på anden måde udnytte, drage fordel af og/eller realisere indtægter fra udøvelsen af denne virksomhed og hosting og drift af Tjenesten, Websiden eller andre Platforme og enhver og alle aftaler lavet med hensyn dertil, uden regnskab, forpligtelse eller ansvar over for dig, uanset hvis dit indhold vises eller på anden måde anvendes af eller i forbindelse med Tjenesten, på Websiden eller på andre Platforme. 7. Skadesløsholdelse. Dine forpligtelser i forbindelse med skadesløsholdelse i henhold til denne Aftale, og de Officielle regler omfatter, uden begrænsning, ethvert krav fra tredjepart som følge af, relateret til eller forbundet til dit indhold, indsendelsen af dit indhold og/eller på nogen måde forbundet med denne Aftale og/eller Tjenesten. 8. Ansvarsfraskrivelser og begrænsning af ansvar. TJENESTEN LEVERES "SOM DEN ER" UDEN GARANTIER AF NOGEN ART, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, OG DIN BRUG AF TJENESTEN ER PÅ EGET ANSVAR. DU ALENE 5

6 ER ANSVARLIG FOR DIT INDHOLD, REPRÆSENTATIONER OG FORPLIGTELSER UNDER DENNE AFTALE, OF FOR EVENTUELLE SKADER TIL DIN COMPUTER ELLER TAB AF DATA SOM FØLGE AF DIN BRUG AF TJENESTEN. VIMN FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, GARANTIER VEDRØRENDE ADGANG TIL TJENESTEN, OG/ELLER TILGÆNGELIGHED, NØJAGTIGHED, ANVENDELIGHED OG/ELLER SIKKERHED AF TJENESTEN, INDHOLD, MATERIALE, SOFTWARE, INFORMATIONSSYSTEMER, DATA, SOFTWARE, MULIGHEDER GJORT TILGÆNGELIG FOR DIG, RESSOURCER, FACILITETER, PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, OG GARANTIER FOR TITEL, IKKE-KRÆNKELSE, SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER AT TJENESTEN VIL FUNGERE ELLER OPFØRE SIG PÅ EN BESTEMT MÅDE. TJENESTEN OPRETHOLDES PÅ SERVERE I USA, OG ER BEREGNET TIL BRUGERE OG BRUG AF SERVICE DER IKKE ER BEGRÆNSET ELLER FORBUDT VED LOV ELLER FORORDRING. VIMN FRLÆGGER SIG ETHVERT ANSVAR FOR ENHVER BRUG DER IKKE ER AUTORISERET, ELLER SOM ER I STRID MED DENNE AFTALE ELLER LOVE OG REGLER DER GÆLDER FOR ENHVER JURISDIKTION ELLER ETHVERT LAND. VIMN FRASKRIVER SIG ALT ANSVAR FOR ALLE SKADER, DIREKTE, FØLGESKADER, SÆRLIGE, INDIREKTE, AFSKRÆKKENDE ELLER STRAFFENDE FORMÅL, UANSET HVORDAN DE OPSTÅR ELLER HVAD DE SKYLDES, UANSET OM DE ER FORUDSIGELIGE ELLER EJ, UANSET ENHVER FORM FOR HANDLING ELLER GRUNDLAGET ELLER KATEGORISERINGEN AF KRAVET OG SELVOM DER BLEV RÅDGIVET OM MULIGHEDEN FOR SKADER. 9. Generelt. Denne Aftale og de Officielle regler er hele aftalen mellem dig og os vedrørende Tjenesten og indholdet af denne Aftale, og erstatter alle tidligere eller inkonsekvente aftaler. VIMN kan opsige denne Aftale med dig og din ret til at bruge Tjenesten til enhver tid, uden varsel til dig. Under ingen omstændigheder vil du have ret til at påbyde udviklingen, produktionen eller distributionen eller udnyttelsen af programmeringen. Vi kan overføre og overdrage denne Aftale eller alle eller nogle af dens rettigheder eller privilegier i henhold hertil til enheder eller enkeltpersoner uden begrænsninger. Denne Aftale er bindende for alle dine efterfølgere og arvinger. Denne Aftale kan ikke ændres eller tilpasses, medmindre dette er skriftligt underskrevet af begge parter. Denne Aftale er underlagt lovgivningen i staten New York. Parterne er hermed enige om at underkaste sig jurisdiktionen i staten New York. 6

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

SFAFT BV S VILKÅR OG BETINGELSER Subway Franchise Advertising Fund Trust, B.V. Amsterdam, Holland www.subway.dk, Danmark

SFAFT BV S VILKÅR OG BETINGELSER Subway Franchise Advertising Fund Trust, B.V. Amsterdam, Holland www.subway.dk, Danmark SENETE OPDATERING: 21.1.2014 SFAFT BV S VILKÅR OG BETINGELSER Subway Franchise Advertising Fund Trust, B.V. Amsterdam, Holland www.subway.dk, Danmark 1. Accept af vilkår og betingelser 2. IP-protokoladresser

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR

BETINGELSER OG VILKÅR BETINGELSER OG VILKÅR Denne aftale indeholder de betingelser og vilkår, der gælder for din adgang til og benyttelse af programmet Kompetencematch (CAAB). Læs hele aftalen omhyggeligt. Ved at klikke på

Læs mere

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring Kunde(r) Navn: E-mail: Navn: E-mail: Fotograf Navn: Morten Hedemann Karolinesvej 33 P E-mail: Hjemmeside: mortenhedemann.dk 9800 Hjørring 22 77 22 35 Begivenheds information Sted #1: Sted #2: Start/slut

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil

Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil 1 Om disse vilkår 1.1 Disse vilkår udgør en juridisk aftale mellem dig ("du/dig" eller "din/dit") og Atchik- Realtime A/S, Kildegaardsvej 20, 2900 Hellerup,

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed.

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Yderligere vilkår for anvendelse af Document Cloud Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Termer skrevet med stort begyndelsesbogstav i disse Yderligere

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM Yderligere vilkår for brug af Acrobat.com Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 2. maj 2013 i sin helhed. YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser/vilkår gældende for it WORKS ApS, herefter betegnet som it WORKS. 1. Forretningsbetingelsernes anvendelse Disse forretningsbetingelser bruges i alle forhold og aftaler

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K Ringetoneaftale Aftalens parter På den ene side Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Hammerichsgade 14 1611 København V herefter benævnt Koda/NCB og

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger Kelly Services, Inc. og dens datterselskaber (herefter kaldet "Kelly Services" eller Kelly ) respekterer dit privatliv, og vi anerkender, at du har rettigheder i forbindelse

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

"SAP" betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten.

SAP betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten. Serviceaftaleprogram for Ariba Cloud Services Garanti for Tjenestens tilgængelighed Sikkerhed Diverse 1. Garanti for Tjenestens tilgængelighed a. Anvendelighed. Garantien for tjenestens tilgængelighed

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN Præambel Dette dokument (herefter benævnt Aftalen ) indeholder vilkårene for brugen af Find2learn og det dertil forbundne software, apps og hjemmesider mv. (herefter benævnt

Læs mere

Når du handler hos Organo Skandinavien, indgås aftaler på dansk. Henvendelse vedrørende ordrer i webshoppen: info@organo.dk eller tlf. 51 37 34 38.

Når du handler hos Organo Skandinavien, indgås aftaler på dansk. Henvendelse vedrørende ordrer i webshoppen: info@organo.dk eller tlf. 51 37 34 38. Betingelser På www.organo.dk kan du bestille varer fra Organo Skandinavien. Efter bestilling vil du automatisk modtage en ordrebekræftelse på e- mail, som også indeholder information om fortrydelses-,

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

Vilkår for internetmedlemskab af FSA

Vilkår for internetmedlemskab af FSA Vilkår for internetmedlemskab af FSA 1 GENERELT 1.1 Disse vilkår er gældende for medlemmer af Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA), der bestiller tilslutning til internettet via FSAs kabel-tv-net

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser for salg Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. Når du sender dit elektroniske udstyr, accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser.

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Nærværende aftale om licens og supportydelser til ActivEngage (nærværende aftale ) indgås mellem brugeren af ActivEngage-softwaren ( kunden

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 Ved at oprette en gratis auktion på huseftersyn.dk accepterer du disse vilkår og brugerbetingelser, og du opfordres hermed

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

MELLEM DIG OG RCI EUROPE

MELLEM DIG OG RCI EUROPE RCI Weeks Brugsvilkår AFTALE MELLEM DIG OG RCI EUROPE Denne hjemmeside tilbydes dig af RCI Europe ("RCI", "vi", "os" eller "vores"). Din brug af denne hjemmeside og/eller din anerkendelse uden modifikation

Læs mere

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen LICENSAFTALER Møde i Opfinderforeningen 27 august 2012 Martin Hjelm Kristensen Otello advokatfirma Licensbegrebet Licentia (latin) tilladelse At give en licens kaldes udlicentiering At sikre sig en rettighed

Læs mere

Udskriv online 4.0. 1. udgave

Udskriv online 4.0. 1. udgave Udskriv online 4.0 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

I. BRUGS- OG SALGSBETINGELSER

I. BRUGS- OG SALGSBETINGELSER VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE Denne side og vores Cookiebetingelser beskriver de vilkår og betingelser, som gælder for vores, Frederiks Kro.dk, CVR 30306384 ("os" eller "FREDERIKS KRO"), ydelser gennem vores

Læs mere

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11)

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Professor, dr.jur. Henrik Udsen henrik.udsen@jur.ku.dk Dias 1 UsedSoft-sagen - baggrund Brugere af Oracle programmel

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT

KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT 1.1. For at en Korttransaktion med Kort kan godkendes af VALITOR, har Forhandleren pligt til at gennemføre kontrolprocedurerne som beskrevet i denne sektion,

Læs mere

OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365. De 10 største fordele til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1)

OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365. De 10 største fordele til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1) OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365 til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1) Indhold ved...3 1 Adgang stort set når som helst og hvor som helst...4 2 Ddin virksomhed får et professionelt look

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd - Erhverv Januar 2014 1/6 Indholdsfortegnelse 1. Aftalevilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELE s leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

Google Talk til BlackBerry smartphones Brugervejledning

Google Talk til BlackBerry smartphones Brugervejledning Google Talk til BlackBerry smartphones Brugervejledning Version: 3.0 SWDT391406-1764961-0321095409-016 Indholdsfortegnelse Grundlæggende oplysninger... 3 Om Google Talk til BlackBerry-smartphones... 3

Læs mere

Brand By Hand Brand By Hand: Handelsbetingelser - august 2014

Brand By Hand Brand By Hand: Handelsbetingelser - august 2014 Brand By Hand CVR: 34845808 Møllevangsallé 142, 8200 Aarhus N 1 Indledning Vi yder altid vores bedste for at opfylde dine behov og indfri dine forventninger. Vi har i det følgende formuleret vores handelsbetingelser,

Læs mere

TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET )

TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET ) TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET ) VIGTIGE MEDDELELSER: For at få adgang til og/eller bruge denne Cloud-tjeneste

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8

SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL (EULA) VERSION 1.8 SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8 Dette er slutbrugerlicensaftalen til Prometheans ActivInspire Professional Edition-software ("softwaren"). BEMÆRK, AT

Læs mere

Hvordan skal hjemmesiden indrettes?

Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Dansk Fødevare Forum, April 2 nd 2003 God markedsføringsskik Hæderlighed Må ikke misbruge forbrugerens tillid Eller udnytte

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER

SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER SYMANTEC CORPORATION OG/ELLER DETTE SELSKABS DATTERSELSKABER, DERIBLANDT GEOTRUST OG THAWTE ("VIRKSOMHEDEN") ER INDFORSTÅET

Læs mere

Reglement for auktioner på auktionshuset www.getthrough.dk/auktionshus

Reglement for auktioner på auktionshuset www.getthrough.dk/auktionshus Reglement for auktioner på auktionshuset www.getthrough.dk/auktionshus El og Naturgas i udbud på auktion 1. Introduktion til auktionshuset Get Through Power ApS (herefter benævnt Get Through Powers) auktionshus

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Donationskontrakt. Parternes rolle Virksomheden forpligter sig med nærværende kontrakt at støtte patientmøde for HIV-smittede kvinder med 30.000 kr.

Donationskontrakt. Parternes rolle Virksomheden forpligter sig med nærværende kontrakt at støtte patientmøde for HIV-smittede kvinder med 30.000 kr. Parter Mellem Abbott Laboratories A/S (herefter kaldet Virksomheden ) og medundertegnede Donationskontrakt Hvidovre Hospitals infektionsmedicinske afdeling (herefter kaldet Organisationen ) (herefter i

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE Som elev erklærer jeg herved, at jeg til enhver tid vil optræde som ansvarsbevidst bruger af it -udstyr på Ranum Efterskole (herefter benævnt Skolen ).

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale

Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale Ved at klikke på knappen Jeg accepterer accepterer firmaet at være bundet af denne Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale (CSA). Firmaet

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier Personaleafdelingen Afsnit 5212 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Direkte 35 45 64 39 Journal nr.: - Ref.: hep Dato 7. september 2011 Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Læs mere

HP Parts Exchange Service

HP Parts Exchange Service HP Parts Exchange Service HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Med HP Parts Exchange Service (HP's serviceydelse til udskriftning af dele) udskiftes defekte HP-dele med ombytningsdele

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Vilkår for licens til det af Massarde A/S ( Massarde ) udviklede billed- og filarkiv, brug af de af Massarde foretagne individuelle tilpasninger heraf, ret til de

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner

Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner Børne- og Familieforvaltningen i Skive Kommune www.skive.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere