SCIENTOLOGI. Gør verden bedre at leve i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SCIENTOLOGI. Gør verden bedre at leve i"

Transkript

1 SCIENTOLOGI Gør verden bedre at leve i Den anvendte religiøse filosofi, Scientologi, blev grundlagt og udviklet af L. Ron Hubbard, og den tilbyder en præcis vej for alle, så de kan genvinde det sande og enkle i deres åndelige jeg. Scientologi består af specifikke aksiomer, der forklarer tilværelsens underliggende årsager og principper, og observationer i et stort område inden for humaniora. Dette er et filosofisk materiale, der bogstaveligt talt angår hele livet. Denne udførlige samling af viden har resulteret i, at emnet har to anvendelsesmetoder: Først en teknologi hvormed en person kan forbedre sin åndelige bevidsthed og opnå den frihed, som søges inden for mange store filosofier; for det andet et stort antal grundprincipper, som folk bruger for at forbedre deres tilværelse. Med hensyn til den sidstnævnte anvendelsesmulighed tilbyder Scientologi intet mindre end praktiske metoder til at forbedre alle aspekter af ens liv det betyder, at der kan skabes nye måder at leve på. Det materiale, du skal til at læse, kommer fra sidstnævnte kategori. De data, som præsenteres her, er sammensat af uddrag fra L. Ron Hubbards skrevne materialer, og de udgør kun ét af de mange redskaber, man finder i Håndbog i Scientologi. Den håndbog er en omfattende vejledning, som giver adskillige af Scientologis anvendelsesmetoder, og med dem kan man forbedre mange andre områder af tilværelsen. I dette hæfte har redaktørerne suppleret uddragene med en kort introduktion, praktiske øvelser og eksempler på resultater med at bruge det. Din nærmeste Scientologi kirke eller mission tilbyder kurser, hvor du kan forøge din forståelse, og yderligere materiale, hvis du ønsker at udvide din viden. Der findes en oversigt over kirker og missioner på Der findes mange nye opdagelser om mennesket og tilværelsen, som er beskrevet i Scientologi; så det er muligt, at du støder på ukendte udtryk i dette hæfte. Der kommer en beskrivelse af dem, første gang de forekommer, og desuden står de i ordlisten bagest i hæftet. Scientologi er til for at blive brugt. Det er en praktisk filosofi, noget man gør. Du kan ændre tingenes tilstand ved at bruge disse data. Der findes utallige mennesker, der har ønsket at gøre noget ved de forhold, de ser omkring sig, og de har anvendt denne viden. De ved, at tilværelsen kan forbedres; og de ved, at Scientologi fungerer. Brug det, du læser på disse sider, til at hjælpe dig selv og andre, så vil du også finde ud af, at Scientologi fungerer. DEN INTERNATIONALE SCIENTOLOGI KIRKE

2 Folk ville klare sig bedre, hvis tingene var bedre organiseret; det er en kendt sag. Vi har alle oplevet bureaukratisk pedanteri, upersonlige offentlige kontorer eller skødesløse forretningsforetagender. Dårlig organisering er et alvorligt problem, og det koster milliarder i spild, ineffektivitet og nedsat produktivitet. På det mere personlige plan er organisering det springende og ofte manglende punkt, når vi taler om, hvor godt tingene lykkes for én. Organisering er også en nødvendighed for en velfungerende familie, og vil man nå sine mål, uanset hvor små eller store de er, kræver det viden om organisering. Hvordan holder man rede på sin tid, sine aktiviteter og sine ressourcer på den mest effektive og produktive måde? Hvordan minimerer man forstyrrelse? Hvordan koordinerer man sine kvaliteter, så man kan nå de mål, man har sat sig? L. Ron Hubbard blev klar over, at mennesket havde en lige så ringe forståelse for at organisere sine aktiviteter som for sin egen åndelige natur. En stor del af Hubbards forskning har været helliget det at gøre emnet organisering forståeligt; en opgave han gennemførte til fulde. Her finder du kun nogle af de mest grundlæggende principper i den organiseringsteknologi, Hubbard udviklede; men de grundprincipper er i sig selv nok til at give en stærk forbedring af aktiviteterne i det, man ønsker at opnå om det er grupper eller enkeltpersoner. Kaos og forvirring er ikke naturlige tilstande i livet. De eksisterer kun, når naturlovene ikke bliver forstået og fulgt. Her kommer nogle af naturlovene for organisationer og organisering. 2

3 ORGANISERING D et kan ske, at det grundlæggende i organisering helt mangler, når man forsøger at få noget sat i gang. Ordet organisere betyder, at forme et hele af indbyrdes forbundne og afhængige dele; at forsyne med en specifik og ordnet struktur. Heraf kommer så udtrykket organisation. Organisering er det, at underinddele handlinger og pligter i specialiserede funktioner. Man kan organisere en række af de handlinger, man selv skal have udført. Det ville bestå i at indse, hvad der skal gøres; først gøre det, man kan gøre, og dernæst udføre resten i form af en række gennemførlige arrangementer alt sammen for at opnå at kunne ende med at have afsluttet en handling, der fremmer de formål, man selv har postuleret eller har fået overdraget. En gruppe organiseres, for at muliggøre flows og at opnå at kunne lave visse specialiserede handlinger, som hver for sig gøres færdige; disse delaktiviteter eller færdige produkter fremmer eller fuldfører gruppens formål, hvad enten det er formål, man har fået overdraget, eller et, man selv har valgt at koncentrere sig om. Der er forskel på at styre og på selv at gennemføre, og nogle har problemer med at holde disse adskilt. Man opdager somme tider, at en person, der har ansvaret for en aktivitet, mangler forståelse for at organisere og derfor forsøger at udføre alle handlingerne selv. Dette kan faktisk, hvis det overdrives, splitte en gruppe, så brugbarheden går fløjten, når alle andre medlemmer end denne ene ikke har nogen funktion; den er de blevet frarøvet af dette enmandsmonopol på al aktivitet. Det er sandt, at en aktiv og kompetent person kan udføre tingene bedre. Men man kan i virkeligheden aldrig udføre mere, end det man nu engang kan udføre. En velorganiseret gruppe, derimod, kan udrette mange gange det arbejde, som kun én kan udføre, når hver har en funktion, som man har specialiseret sig i, og de bliver koordineret af den, der har ansvaret. En gruppe er sværere at overvinde end et enkeltindivid, fordi den er organiseret. 3

4 En kompetent person, der alt for ofte er blevet svigtet af en gruppe, har en tendens til at gøre det hele selv, i stedet for at sætte skik på gruppen og få tingene organiseret. Den korrekte handling, når man står over for en presserende nødvendighed, der opstår pga. en gruppes inkompetence eller af andre årsager, er: 1. Håndter det, 2. Organisér gruppen, så den selv kan klare den slags og faktisk udfører jobbet. Man kan sidde fast i (1), og hvis man gør det, vil man i al evighed have besvær og overarbejde, fordi man undlader også at udføre (2). Den største fejl, en gruppe kan begå, er at undlade at organisere. Det kan godt være, at alverdens arbejdere vågner op, men hvis de ikke hurtigt bliver organiseret, enten før eller efter det sker, vil de med det samme blive slået ned igen! Den væsentligste årsag til manglende organisering er en manglende forståelse af, hvad der menes med organisering. F.eks. kan en leder få at vide, at han har ansvaret for at få projekt X udført. Han kender ikke selv meget til det; men det gør to af hans folk. Det ville være forkert, hvis han selv forsøgte at udføre projekt X eller udstedte en masse urealistiske ordrer om det. Det eneste rigtige at gøre, er at få fat i den mand, der faktisk kender til det, gøre den anden til hans assistent og bede dem gå i gang. Dernæst skal lederen, der modtog ordren, uden at blande sig, sætte sig ind i projekt X, så han kan tjekke om det bliver udført, mens han lader de to andre arbejde i fred. Så simpel er denne opfattelse af organisering: Sæt én på jobbet, og lad vedkommende fortsætte med det. Når det er et projekt, så lav en undersøgelse af alle de ting, der skal gøres; gruppér de forskellige typer af handlinger i enkeltjobs; sæt folk på dem; bestem de kanaler ad hvilke, kommunikationen skal gå, imellem gruppens medlemmer, skaf materialer og forbindelser, og lad dem komme i gang. Ethvert job skal organiseres, ligegyldigt hvor underordnet det er. Hvem som helst, der har ansvaret for mennesker, skal være i stand til at organisere funktionerne og arbejdet. Hvis det ikke lykkes, får man udrettet meget lidt, og man bliver kraftigt overbebyrdet, mens resten af gruppen tabes på gulvet. Ved at erkende, at der er et fag, der hedder organisering, at faget allerede er sat i system, og at det både kan læres og bruges, så kan enhver person eller gruppe lykkes med det, man arbejder på. 4

5 SIMPEL ORGANISERING Hvad er organisering? De fleste har så mange forestillinger om ordet organisation, at de tænker på det som en identitet eller en person, og ikke som en dynamisk aktivitet. Lad os se på, hvad det faktisk er. Lad os tage en bunke røde, hvide og blå perler, og lad os organisere dem. Lad os så ridse en organiseringstavle op, der viser funktionerne, pligterne, kommunikationsvejene, handlingsrækkefølgerne, og hvem der bestemmer i organisationen. Lad os smide alle perlerne i skødet på den ansvarshavende i én stor forvirring. Det er indlysende, at den ansvarshavende for at grave sig selv fri er nødt til at sende dem videre. Så vi får: ANSVARSHAVENDE Røde perler Hvide perler Blå perler På den måde finder vi ud af meget, om hvad en ansvarshavende gør. Han dirigerer. Han deler ting eller handlinger op i typer eller klasser. Indtil videre er dette en organisation uden bevægelse. 5

6 Vi er nødt til at have produkter. Med produkter mener vi færdige ting, der har bytteværdi inden for eller uden for aktiviteten. Det kan være en service eller ting, der er overdraget til en uden for organisationen eller et andet af organisationens medlemmer. Lad os sige, at organisationens produkter er perler med huller, perler på snor, perler i kasser. Så ville vi få: Hulborer Snortrækker Perlepolerer ANSVARS- HAVENDE Hulborer Snortrækker Perlepolerer Hulborer Snortrækker Perlepolerer Eller vi ville få: ANSVARS- HAVENDE Hulborer Snortrækker Perlepolerer 6

7 Eller vi ville få: ANSVARSHAVENDE Perlesortering Perleboring Perletrækning Perlepolering Det er ikke specielt vigtigt, hvilken type organiseringstavle vi bruger, når bare den klarer mængden af perler. Selvom vi kun havde én person i denne organisation, ville han stadig være nødt til at have lidt forstand på organisering og have en form for organiseringstavle. Hvis det er en større mængde, der skal klares, er vi nødt til at sætte folk på. Hvis vi satte dem i arbejde uden en organiseringstavle, ville vi også føje forvirring til. En organisation uden en organiseringstavle vil bryde sammen på grund af overbelastning og krydsende flows og strømme; når de støder sammen, opstår der forvirring. En forvirring er bare et ustruktureret partikelflow (kroppe, kommunikation eller ting). Partiklerne kolliderer, støder hinanden væk og bliver i området. Derfor er der ikke noget produkt, for der er noget, der skal strømme UD, for at man kan få et produkt. Nu kan vi notere os to ting. Vi har nogle faste ting; det er steder og poster (jobs eller positioner i en gruppe eller organisation). Og vi har ting, der flytter sig; det er de ting, der undergår en forandring. En organisations poster forandrer partikler, der flytter sig. Partikler flytter sig i rækkefølge. 7

8 Ting kommer ind i en organisation, bliver ændret og strømmer ud af en organisation. En organisation med kun én slags ting (røde perler) er mindre indviklet end en med flere slags ting. ANSVARSHAVENDE Indkøber rødt ler Kuglestøber Kugleindpakker Kugleforsender Enhver aktivitet har en handlingsrækkefølge. Den har også faste punkter, der ikke flytter sig, men som håndterer ting, der flytter sig. Det er ikke nødvendigt at have en stabil terminal, når der kun er én ting. Men selv når det er tilfældet, så er der også her en korrekt rækkefølge i handlingerne. (Med terminal menes en person, der sender, modtager eller videregiver kommunikation). Alt dette gælder for et maskinrum, et advokatkontor eller for enhver anden organisation. I et maskinrum strømmer der brændstof ind, og det ændres til bevægelse, der strømmer ud. Nogen kører maskinerne. Nogen reparerer maskinerne. Det kan være, det hele udføres af én person, men i det øjeblik mængden stiger, er man nødt til at planlægge handlingerne, inddele dem i kategorier og sætte dem på en organiseringstavle, som de folk, der er der, kender og retter sig efter; ellers fungerer stedet ikke godt. Dette gør man ved at adskille drift og vedligeholdelse, så det er to aktiviteter; vi får altså to aktiviteter på den samme organiseringstavle. 8

9 MASKINMESTER Lager og brændstof Maskinister Vagter Maskinmesteren holder flowet i gang og får terminalerne til at fortsætte med deres funktioner. På et advokatkontor er flowet andre handlinger. INDEHAVER AF ADVOKATFIRMAET Vedligeholdelse Klientkontakt Sagsforberedelse Fremmøde i retten Det ovenstående er en flowmodel, hvor der sandsynligvis er forskellige personer (med hver sit speciale) på hver post. 9

10 Vi kunne også lave en slags stationær organiseringstavle. INDEHAVER Men hvis vi gjorde det, ville vi være nødt til at sætte bevægelsen ind lodret, så der opstod et flow. INDEHAVER Kriminalafd. Selskabsafd. Kontakter & interview Kontakter & interview Kontakter Forberedelser Investeringer Fremmøde ved retten Kriminalretsklienter Selskabsklienter Forvaltningsafd. Forvaltningsafd. Sagsforberedelse Tjenesteydelser Bankbokse 10

11 De organiseringstavler, der kun angiver terminaler, giver normalt ikke et flow. En typisk, gammeldags organiseringstavle for en hær så sådan her ud: GENERAL Officerer Hær Når de blev rigtig mange mennesker, var de nødt til at få et flowdiagram. GENERAL Rekrutter Udstyr Uddannelse Hær Operationer 11

12 Så man organiserer ved: 1. At undersøge de forskellige partikeltyper. 2. At udarbejde de ændringer, der skal til, så hver af dem giver et produkt. 3. At postere de terminaler, der skal udføre ændringerne, i overensstemmelse med ændringernes rækkefølge. Tavlen skal også indeholde en identificering af partikeltyperne i (1), hvilket dirigerer partikeltyperne til de terminaler, der ændrer dem, og derefter sender dem ud som produkter. For at være praktisk skal en organiseringstavle også tage højde for, at der bliver skaffet materialer, at produktet bliver afsat, at der modtages betaling for den handlingscyklus (de trin, der er udført fra start til slut, der resulterede i produktet) samt for overvågningen af den. Et virksomhed har forskellige funktioner. Det er egentlig en samling af mindre organiseringstavler, der er sat sammen, så de kan samarbejde som én stor organiseringstavle. De grundprincipper, man skal kende for at organisere lige meget hvad, er med i dette materiale. Lige meget hvilken handling, der skal planlægges, er man nødt til at kunne visualisere rækkefølgen af dens flows, samt de ændringer, der sker ved hver post. Man er nødt til at kunne se, hvor en partikel (papir, person, penge) kommer ind, og hvor den går ud igen. Man er nødt til at kunne spotte alle de steder, hvor det vil gå i stå, og rette den del af flowet op, eller håndtere det. En ordentlig organiseringstavle er en stadig samordning af flows, som ikke kolliderer med hinanden, som faktisk ankommer, som faktisk gennemgår den ønskede ændring, og som faktisk forlader stedet som produkt. 12

13 ORGANISERING OG HATTE Organiseringstavlen viser mønstret i en organisering for at opnå et produkt. En organiseringstavle er således et flowdiagram for på hinanden følgende produkter frembragt af terminaler i rækkefølge. Vi ser disse terminaler som poster eller stillinger. Hver af disse er en hat. Udtrykket hat er slang for den stillingsbetegnelse og det arbejde, der hører til en post i en organisation. Det kommer af den kendsgerning at i mange fag som for eksempel ved jernbanerne er hovedbeklædningen et kendetegn for éns stilling. På et tog er der en konduktør, der bærer en konduktørkasket han har ansvaret for passagererne, og han billetterer dem. I en organisation sker der et flow langs disse hatte. Den samlede tavles resultat er et produkt. Hver hat på tavlen skaber et produkt, og disse udgør tilsammen slutproduktet. Hvordan man udarbejder det Den mængde af spildte kræfter og produktionstab, man får, når man ikke har en organiseringstavle, berettiger alle de anstrengelser, det kræver, at udarbejde en ordentlig organiseringstavle, gøre den kendt og bruge den. Mennesker anvender instinktivt en organiseringstavle og protesterer, når der mangler en. Selv den helt ny og uerfarne matros, der stiger om bord på et skib, går ud fra, at der findes en organiseringstavle måske ikke en, der er hængt op, men i det mindste en, der er kendt. Han går ud fra, at der er en, der har ansvaret, og at forskellige aktiviteter hører under forskellige personer. Han protesterer, når der ikke er en kendt organiseringstavle. Han føler sig også usikker, fordi han ikke ved, hvor han passer ind i denne organisation. Næsten alle oprør opstår blandt de udstødte, der ikke er en del af landets organiseringstavle. Hvor sandt det er, kan ses af en latterlig episode, der engang fandt sted i USA, da en præsident opdagede, at han havde professionelle 13

14 bistandsklienter. Visse personer havde antaget status af regeringsafhængig, og den opgav de som deres profession. På sin måde var det selvfølgelig en stilling. Fordi regeringen ikke anerkendte den som en stilling, opstod der lidt uroligheder. Det, en organiseringstavle udtrykker, er indsatsen for at høre til eller være en del af noget. En person uden en stilling er ret ulykkelig; en person med en urealistisk stilling føler sig som en bedrager eller en fiasko. Moralen påvirkes således også i betragtelig grad af kvaliteten af organiseringstavlen eller af mangelen på samme. Den afgørende prøve for en gruppe er dog dens levedygtighed, hvilket betyder dens evne til at vokse, ekspandere, udvikle sig osv. Levedygtighed afhænger af, om man har et acceptabelt produkt. Grupper, der ikke har et acceptabelt produkt, vil sandsynligvis ikke overleve. Den indflydelse, en fungerende og kendt organiseringstavle har på både mængden og accepten af et produkt, er ikke lille; dette er sandt selv for et enkelt produkt. Der kræves en meget præcis organiseringstavle, for at en enkelt person eller en lille gruppe overhovedet kommer nogen vegne. Det mærkelige er, at jo mindre gruppen er, jo mere betyder organiseringstavlen. Alligevel er det som regel enkeltpersoner og små grupper, der ikke har en. Større grupper går i opløsning, hvis de mangler en organiseringstavle, og de vil ikke være i stand til at overleve, hvis de har en dårlig organiseringstavle. Kvaliteten af et produkt, der typisk kun opfattes som et resultat af personlige færdigheder, er i allerhøjeste grad afhængig af organiseringstavlen. Der var f.eks. en uorganiseret flok, der forsøgte at fremstille et bestemt produkt; de blev slidt op, chikaneret, blev vrede på hinanden og endte med et produkt, der var fuldstændigt uacceptabelt og kostede det dobbelte af, hvad det normalt ville have kostet. Da gruppen blev organiseret og var nede på en tredjedel af deres oprindelige størrelse, men stadig uden faste arbejdstider og stort set uden uddannelse, begyndte de at lave ordentlige produkter med den halve indsats så selv nogen organisering virkede. Mængden og kvaliteten af produktet afhænger helt og aldeles af organiseringstavlen samt af hatte og deres anvendelse. Man kan uddanne enkeltpersoner i det uendelige, men hvis de ikke er en del af en fungerende organiseringstavle, vil de stadig kun skabe et ringe produkt eller meget lidt. 14

15 At mangle en kendt og faktisk organiseringstavle kan betyde fiasko. Manglende viden om emnet organisering kan kun erstattes af ren genialitet på alle punkter. Derfor er man nødt til at have en ægte og kendt organiseringstavle, når man vil have noget udført overhovedet, forbedre et hvilket som helst produkt, holde moralen oppe, og når man vil fordele arbejde retfærdigt og give det betydning. Hvordan laver man så sådan en? Hatte En organiseringstavle består af hatte. Definitionen af en hat er den væren og gøren, der fører til et produkt. (En væren, er den påtagne eller valgte slags identitet. Gøren, er det at udføre en handling eller aktivitet.) Tag for eksempel et tog: Lokomotivføreren, der bærer sin lokomotivførerhat, har titlen lokomotivfører; det er hans væren. Han modtager ordrer, holder øje med signaler og med forholdene i almindelighed; han betjener håndtag og ventiler for at regulere maskinens funktion og for at starte, ændre og stoppe. Det er hans gøren. 15

16 Han transporterer togets passagerer og/eller gods sikkert ifølge køreplanen fra ét sted til et andet. Produktet er: Et tog, der har flyttet sig med sin last. Men hvordan finder vi ud af, at der er en hat, der kaldes lokomotivfører? Da folk hele tiden accepterer eller ser på stillinger, der allerede eksisterer, kan det være, at de når du beder dem om at forestille sig en organiseringstavle i første omgang ikke er klar over, at du beder dem om at opfinde de korrekte stillinger. De behøver ikke at opfinde lokomotivfører. Alle ved, at en lokomotivfører kører et tog. Hvad nu hvis du ikke vidste det? Så måtte du finde ud af det. Det ville man gøre sådan her: Man ville være nødt til at tænke i følgende baner: Idéen opstår på grund af den idé, at folk og gods skal transporteres over afstande på land, eller at man er nødt til at transportere folk og gods til et nyt område under udvikling. Jo. Dette vil være levedygtigt i økonomisk henseende, fordi folk vil betale for at blive transporteret og betale for, at deres gods bliver transporteret. Det gør tog. Så lad os bruge tog. Man arrangerer finansiering (eller får forudbetaling) og får koncession på rettighederne til at køre der, anlægger sporet og får bygget lokomotiver, togvogne, stationer og remiser samt reparationsværksteder til lokomotiver. Så viser det sig, at det er nødvendigt med nogen, der kan føre toget; man må altså hellere ansætte nogen, der kan føre toget. Her kommer stillingen som lokomotivfører altså ind i billedet. Hvordan ved vi det her? Fordi vi er nødt til at opnå produktet: folk og gods, der er blevet transporteret. Det var det, der var meningen fra starten. Deraf hatten som lokomotivfører. Lad os nu forestille os, at vi ikke havde nogen organiseringstavle overhovedet. 16

17 Lokomotivfører-hatten ville være den eneste hat. Så han billetterer, leder stationerne, reparerer sin maskine, indkøber brændstof, læsser vognene, sælger aktier... Lige et øjeblik. Hvis lokomotivføreren gjorde alt det, ville der ske følgende: 1. Han ville blive udmattet. 2. Han ville blive i dårligt humør. 3. Han ville få maskinstop. 4. Han kunne komme ud for ulykker. 5. Jernbanens bygninger og materiel ville forfalde, hvis de var overladt til sig selv. 6. Han ville ikke have mange produkter. 7. Hans produkt ville blive uensartet og dårligt, da han ikke ville kunne overholde en køreplan. 8. Der ville snart ikke være nogen jernbane. Lad os nu løse dette, sådan som det er blevet gjort tidligere. Lad os udpege en person for hver enkelt station og sige: Sådan! Det ville dog stadig være rodet. Lad os derfor ansætte flere lokomotivførere og flere stationsforstandere og flere lokomotivførere og flere stationsforstandere Til slut ville vi stå med et forvirret rod, en enorm lønningsliste og et elendigt produkt. Det er sådan, det foregår inden for det offentlige. Det skal desuden bemærkes, at staten i vore dage ikke har andre produkter end katastrofe. Nej, vi er nødt til at løse dette på en helt anden måde. Vi kommer ingen vegne; vi får ikke en fornuftig organiseringstavle, og der er intet, der vil fungere eller blive levedygtigt, medmindre VI OPREGNER PRODUKTERNE KORREKT OG UDVIKLER HATTE, DER KAN OPNÅ DEM. Når vi har gjort dette, kan vi arrangere hattene på en organiseringstavle, så der er et flow, kommandoveje og kommunikationskanaler; og vi har en organiseringstavle. Man kan ikke udarbejde en organiseringstavle, før man har opregnet produkterne! 17

18 I takt med at mængden forøges, bedømmer man hvilke produkter, der kommer før det endelige produkt, og sætter en hat på dem. Kvaliteten af det endelige produkt afhænger af en helt rigtig organiseringstavle og af hatte, begge dele skal være fuldstændige, realistiske og indarbejdede, og funktionerne skal være UDFØRT. Lad os nu se på, hvordan man opdeler et endeligt produkt i produkter, der tilsammen vil udgøre det. Vi har det endelige produkt for en jernbane gods der er transporteret på en levedygtig måde. Hvor mange mindre produkter indgår i det store produkt? Her drejer det sig om et maskineri. Enhver maskine har to produkter: (a) selve maskinen i god operativ stand, (b) maskinens produkt. En mekaniker og en lagermand på lokomotivværkstedet samt en værkstedschef har hver især et produkt under (a). Dette vedrører kun maskinen lokomotivet. Under (b) har vi, hvad maskinen i sig selv producerer (når vi taler lokomotiver, er det bugserede tog). Her har vi så to større produkter og disse kan opdeles i mindre produkter, som kommer før det endelige produkt. Der er endda et produkt før disse indkøbte lokomotiver og et endnu tidligere produkt end det finansiering af udstyret. Hvad angår selve læsset et læs, der er leveret og er accepteret af en agent ved modtagelsen så finder man et produkt, når man går baglæns i kæden opbevaret fragt. Før det igen losset fragt. Før det igen transporteret fragt. Før det igen læsset fragt. Før det igen fragt samlet til forsendelse. Før det igen indgåede fragtaftaler. Før det igen annoncering, der er placeret, så folk ser den. Før det igen undersøgelse af kundernes fragtbehov. Før det igen undersøgelse af hvilke aktiviteter, der kræver fragtservice. Hvert af disse produkter er en hat. Når vi undersøger det her en gang til, opdager vi, at der hverken er omkostninger eller indtægter med inde i billedet, så der er ingen økonomisk levedygtighed. Der eksisterer altså yderligere et produkt, nemlig den indkomst der er nødvendig for organisationens overlevelse, så den kan betale sine regninger, skaffe de midler, der er nødvendige for den fremtidige produktion, og hvad dertil kommer; der er selvfølgelig nogle hatte, der kommer forud for dette produkt. Nogle mennesker (deriblandt en masse ledere) er ikke resultatorienterede de tror, at indkomst er noget, der falder ned i skødet på 18

19 organisationen eller ud af et fjernsynsapparat. De kan ikke forestille sig den række af produkter, der er nødvendige for at få indkomst; derfor går de fallit og sulter. Der er altid en masse produkter, der ligger før det produkt, der hedder indkomst. Fastlåste personer låser sig simpelthen fast på selve pengene; de har ingen produktrække, og derfor går de fallit eller er fattige. Nogen er nødt til at have et ønskværdigt produkt, der sælges for mere end det, det koster at producere det, og de er nødt til at sælge det og levere det for at få indkomst. Selv under socialisme eller kommunisme skal hvordan-hviler-det-i-sigselv-spørgsmålet forstås og besvares; produktrækken skal identificeres og forsynes med en organiseringstavle og hatte. I sådanne pengeløse samfund skal organiseringen af organiseringstavlen være meget strammere, da penge tilføjer fleksibilitet, og mangel på penge som driftsfaktor, skaber problemer, der er svære at løse. Organisering For at organisere noget skal man kun: 1. Fastslå hvad det endelige produkt er. 19

20 2. Arbejde sig baglæns i kæden for at fastslå hvilke tidligere produkter, der er nødvendige for at skabe hvert af de efterfølgende produkter, som tilsammen giver det endelige produkt. VARE- LEVERING Mel Ingredienser leveret til bageri Mel Leverede ingredienser Klargjorte ingredienser Blandede ingredienser Æltede ingredienser Bagte brød Pakkede brød (færdigt produkt) 20

21 3. For at komme frem til kommandovejene sættes personalet på i henseende til det mere og mere afsluttede produkt. LAGERMAND DEJSVEND BAGER 4. Tilpasning af flows. Lagre Lagre Bager Dejsvend Dejsvend Bager NUVÆRENDE NY 21

22 5. Fastlæg rækkefølgen i kommunikationen. LAGERMAND Leverede ingredienser DEJSVEND Forberedte ingredienser BAGERE 22

23 6. Find frem til de handlinger, der fører til hvert produkt. Skriv disse ned som funktioner og handlinger, inklusive alle færdigheder. BAGERI FUNKTIONER OG HANDLINGER A. Lageret af ingredienser er klar til at udlevere til dejsvendene. Find leverandører Køb ingredienserne Læg ingredienserne på lager Bogfør B. Ingredienser i passende mængder er forberedt til bagerne. Læs opskrifter Afvej ingredienser C. Ingredienser blandet i henhold til opskrifter, bagt og dekoreret efter behov. Læsning af opskrifter Blanding af ingredienser Æltning af dej Forberedelse af plader Indstilling af ovne Pyntning af bagværk 23

24 7. Fastsæt disse som stillinger. BAGER DEJSVEND LAGERMAND 24

25 8. Slå det op. BAGERIAFDELINGEN BAGERMESTER Jens Hansen LAGERMAND Arvid Rasmussen DEJSVENDE Jan Mogensen Arnold Pedersen BAGERE Peter Torvaldsen Villy Bang 9. Indøv den, så den bliver kendt. Bageriets organiseringstavle 25

26 10. Lav mapper med materialer, der beskriver hver hats funktioner og pligter, og udlever dem. 11. Sørg for at de kan dem. 26

27 12. Få funktionerne udført, så der kommer produkter. Lager Bageriforsyninger Mel 27

28 Når hvert af de tidligere trin i en organiseret aktivitet udføres, er resultatet det færdige produkt. Det er det, der kaldes organisering. En sidebemærkning: Fordi jernbaneselskaberne ikke gennemorganiserede, gik det ned ad bakke med deres levedygtighed, så de ikke blev benyttet i samme grad som før. Jernbaneselskaberne tror, det er regeringen eller konkurrencen fra flyselskaberne eller en masse andre ting; men det er det ikke. Der var for mange hatte, der manglede; de var faktisk for uorganiserede til at holde trit med samfundets krav; de ophørte med fuldt ud at levere og skrumpede derfor ind. Der har faktisk aldrig været større behov for jernbaner end i dag. Men fordi de er uorganiserede og har klaret det med organiseringstavlen og hattene dårligt, yder de ikke den service, de burde, og dermed er de kommet i modvind, blevet reguleret af myndighederne, trynet af fagforeninger og føler sig som ofre. Hvis du vil have et kvalitetsprodukt, så organisér! Hvis du vil højne arbejdsmoralen, så organisér! Hvis du vil overleve, så organisér! 28

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Løsning af simple Ligninger

Løsning af simple Ligninger Løsning af simple Ligninger Frank Nasser 19. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk:

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre.

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre. Privatlivspolitik Denne hjemmeside opererer internationalt og er i overensstemmelse med den lokale lovgivning og regler i de pågældende lande. Denne privatlivspolitik omhandler hvordan vi bruger og behandler

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014 Sunde tanker Det værste er ikke, når det sker, men tanken om det, der skal ske. Når det bygger sig op... 7. maj 2014 Når det er sket, så bliver jeg lettet. Niels Baden, psykolog Citat fra klient i fobibehandling,

Læs mere

Beskæring af et billede med Vegas Pro

Beskæring af et billede med Vegas Pro Beskæring af et billede med Vegas Pro Gary Rebholz Event Pan / Crop værktøj, som du finder på alle video begivenhed i dit projekt giver dig masser af power til at justere udseendet af din video. Du har

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv 1. Kend de faktorer, der fastholder dig i smerte og lidelse. 2. Forstå, hvordan automatpiloten styrer dit liv. 3. Bliv bevidst, så du kan gøre

Læs mere

Tidsplan for Kommunikation

Tidsplan for Kommunikation Tidsplan for Kommunikation 09:00 Introduktion til AI og Værdsættende Samtale 09:45 Kaffepause 10:00 Gruppeinterview 11:00 Opsamling og spørgsmål 12:00 Frokost 14:00 Kommunikation og kropssprog 14:15 Øvelse

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse 8. februar 2016 J.nr.

Læs mere

Kludenes ABC En strikkeguide for de knap så øvede A-E

Kludenes ABC En strikkeguide for de knap så øvede A-E Kludenes ABC En strikkeguide for de knap så øvede A-E Hanne Rasmussen StrikStrikStrik 2016 Kludenes ABC Der strikkes klude som aldrig før i alt fald af to årsager: A. Vi vil gerne give et lille bidrag

Læs mere

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Workshop til Vækst - Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Indholdsfortegnelse Workshop til Vækst... 1 Værdibaseret vækstledelse... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 4 Indbydelse... 5 Program...

Læs mere

Planlæg bedre få mere tid

Planlæg bedre få mere tid Kirsten Andersen, Mariann Bach Nielsen og Claus Bekker Jensen Mnemosyne Kurser & Forlag 5 I Japans gamle kejserstad Kyoto er der mange templer og helligdomme. Her har japanerne gennem tiderne valfartet

Læs mere

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner Regnetest B: Praktisk regning Træn og Test Niveau: 9. klasse Med brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag Et forskningsprogram

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Etiske Principper og Standarder

Etiske Principper og Standarder Etiske Principper og Standarder Vi bygger vores kodeks på højt niveau af forskning og praksis Coaching er et ligeværdigt og synergifuldt partnerskab 1 Etiske Principper Dette kodeks angiver en bred række

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

Motivation. Indledning. Alt er muligt

Motivation. Indledning. Alt er muligt Motivation Indledning Alt er muligt Motivation er en flyvsk størrelse. Nogle gange kan den få hjertet til at banke og blodet til at bruse. Den kan holde dig søvnløs om natten og giver dig lysten til planlægge

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Bilag 2 interview IP2

Bilag 2 interview IP2 Bilag 2 interview IP2 Projekttitel: Supervision & Flow - A Relation? Overvågning & Flow - En Sammenhæng? Gruppenr: 11 Hus: SAMBACH 20.1 Semester: 2 Årstal: 2016 Udarbejdet af: Jakob Aagaard Hansen - Studienr.:

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning?

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning? Her finder I 12 spørgsmål, som I, der er dataansvarlige, med fordel kan forholde jer til allerede nu for at forberede jer på den nye databeskyttelsesforordning, som finder anvendelse fra den 25. maj 2018.

Læs mere

Kompetence- profilen

Kompetence- profilen Kompetenceprofilen AS3 2 Vi kan som regel huske de virksomheder, vi har været ansat i og hvilke job, vi har haft, men det er langt sværere at beskrive, hvad vi egentlig kan. AS3 3 Kompetence- profilen

Læs mere

Sneordning Muligheder og alternativer for en forbedret ordning. Egebjerglund-Syd & Aagesdal

Sneordning Muligheder og alternativer for en forbedret ordning. Egebjerglund-Syd & Aagesdal Sneordning Muligheder og alternativer for en forbedret ordning Grundejerforeningerne Egebjerglund-Syd & Aagesdal Oplæg Som pålagt af generalforsamlingeni 2013 har bestyrelsen forsøgt at se nærmere på forskellige

Læs mere

Din personlighedsprofil som iværksætter

Din personlighedsprofil som iværksætter Din personlighedsprofil som iværksætter Stærke personlighedstræk: 6-9 krydser Medium stærkt personlighedstræk: 4-5 krydser Svage personlighedstræk: 1-3 krydser 9 Resultater 8 7 6 5 4 3 Producenten Administratoren

Læs mere

Spilstrategier. 1 Vindermængde og tabermængde

Spilstrategier. 1 Vindermængde og tabermængde Spilstrategier De spiltyper vi skal se på her, er primært spil af følgende type: Spil der spilles af to spillere A og B som skiftes til at trække, A starter, og hvis man ikke kan trække har man tabt. Der

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Indholdsfortegnelse Beskrivelse af sagsforløb... 2 Fra idé til forslag... 3 Opstilling af krav... 4 et... 5 n... 6... 7 Januar 2001 Beskrivelse

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Husk alle bevægelserne

Husk alle bevægelserne Husk alle bevægelserne Dette er en huskeleg, hvor hver elev introducerer en bevægelse. Eleverne skal stå i en cirkel, så alle kan se hinanden. Den voksne markerer cirklens start- og slutpunkt. Klassetrin:

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Introduktion til projekter

Introduktion til projekter Introduktion til projekter v. 1.0.3 Introduktion I dette materiale ser vi overordnet på, hvad projekter egentlig er, hvordan de er skruet sammen og hvilke begreber, som relaterer sig til projekter. Vi

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Få mere selvværd i livet

Få mere selvværd i livet En hurtig guide til mere selvværd i livet Af Lennart Lundstrøm Indhold Introduktion... 3 Hvor kommer vores selvværd fra?... 5 Hvad er selvværd... 8 Har jeg for lavt selvværd?... 12 Den indre stemme...

Læs mere

Spilstrategier. Indhold. Georg Mohr-Konkurrencen. 1 Vindermængde og tabermængde 2. 2 Kopier modpartens træk 4

Spilstrategier. Indhold. Georg Mohr-Konkurrencen. 1 Vindermængde og tabermængde 2. 2 Kopier modpartens træk 4 Indhold 1 Vindermængde og tabermængde 2 2 Kopier modpartens træk 4 3 Udnyt modpartens træk 5 4 Strategityveri 6 5 Løsningsskitser 7 Spilstrategier De spiltyper vi skal se på her, er primært spil af følgende

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Det du skal til at læse nu, er det første kapitel i vores bog. Rigtig god oplevelse !!!!!! Hilsen. Kasper & Tobias. Side! 1 of! 9

Det du skal til at læse nu, er det første kapitel i vores bog. Rigtig god oplevelse !!!!!! Hilsen. Kasper & Tobias. Side! 1 of! 9 Det du skal til at læse nu, er det første kapitel i vores bog. Rigtig god oplevelse Hilsen Kasper & Tobias Side 1 of 9 1 -" DIN BESLUTNING Det er altså ikke så svært. Livet handler om at træffe én beslutning.

Læs mere

Om metoden Kuren mod Stress

Om metoden Kuren mod Stress Om metoden Kuren mod Stress Kuren mod Stress bygger på 4 unikke trin, der tilsammen danner nøglen til endegyldigt at fjerne stress. Metoden er udviklet på baggrund af mere end 5000 samtaler og mere end

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

INNOVERSITY COPENHAGEN 2016 Få bedre sparring fra dit professionelle netværk side 1

INNOVERSITY COPENHAGEN 2016 Få bedre sparring fra dit professionelle netværk side 1 side 1 BLIV BEDRE TIL AT ANVENDE DIN INDERCIRKEL Metoden som beskrives i dette analyseværktøj er udviklet med inspiration fra mange års forskning og erfaring i netop styrkelsen af den vigtige indercirkel.

Læs mere

CRECEA The SafeWay Sikkerhedskultur nu med ledelse!

CRECEA The SafeWay Sikkerhedskultur nu med ledelse! CRECEA The SafeWay Sikkerhedskultur nu med ledelse! CRECEA Konference, juni 2017 Henrik Elberg, arbejdsmiljøkonsulent og ingeniør INTRO FORUDSÆTNINGER CRECEA har arbejdet med sikkerhed og sikkerhedskultur

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Spil om LEDELSE. Rigtig god fornøjelse!

Spil om LEDELSE. Rigtig god fornøjelse! Alle virksomheder har medarbejdere, som ledes af ledere. Derfor spørger både ledere og medarbejdere sig selv, hvad effektiv ledelse egentlig er og hvad det består af. Undersøgelser har samtidig vist, at

Læs mere

Danova kvalitet betaler sig

Danova kvalitet betaler sig Danova kvalitet betaler sig FLOW NIVEAU SERVICE KNOWHOW velkommen Seriøst samarbejde med klare mål Niveaumåling, flowmåling, teknisk rådgivning og stærk support. Velkommen hos Danova, hvor vi inviterer

Læs mere

Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer

Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer Resumé Baggrund I slutningen af 1990érne afløstes betalingsbalancebistand og bistand til strukturtilpasning gradvis af budgetstøtte. I de

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 3 af 4 www.flatcoat.dk

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 3 af 4 www.flatcoat.dk BRUGSPRØVEN Det kan være at du allerede er i gang med at træne din flat, for på nuværende tidspunkt er det vist for alvor gået op for dig hvor aktiv en flat er, og hvor mange numre den kan finde på at

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Kapitel XIII Kapitel XIII Afsnit A Regel 1 Regel 2 Afsnit B Regel 3 Regel 3-1 Regel 4 Regel

Læs mere

Vejledning Samarbejdsaftale (Store projekter)

Vejledning Samarbejdsaftale (Store projekter) November 2015 Vejledning Samarbejdsaftale (Store projekter) INNOVATIONSFONDEN / ØSTERGADE 26 A, 4. SAL / 1100 KØBENHAVN K T: +45 6190 5000 / W: INNOVATIONSFONDEN.DK / E: KONTAKT@INNOFOND.DK CVR. NR.: 29

Læs mere

Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport Et holdningsdokument fra ITD, DTL, DI Transport og ATL

Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport Et holdningsdokument fra ITD, DTL, DI Transport og ATL Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport Et holdningsdokument fra ITD, DTL, DI Transport og ATL Tiltrådt af organisationerne 27-08-2010 Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport

Læs mere

Lean Startup Introduktion

Lean Startup Introduktion Lean Startup Introduktion Introduktion til Lean Startup Lean Startup tager Lean produktionsmetoder, som er udviklet af Toyota i Toyota Production System og anvender dem til processen med at starte en virksomhed.

Læs mere

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Du er den heldige oplægsholder på Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen. Læs alle slides grundigt igennem, og ligeså dette papir. Du

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

TRÆNINGSDAG 2 TOOLBOX- TRÆNING TRÆNINGSDAG 2. Dato. Navn

TRÆNINGSDAG 2 TOOLBOX- TRÆNING TRÆNINGSDAG 2. Dato. Navn TOOLBOX- TRÆNING TRÆNINGSDAG 2 Dato Navn DAGENS PROGRAM Hjemmeopgave fra dag 1 Arbejdsulykker Hjertestarter Planlægning - de 7 strømme Toolbox 10 er (tipskupon) Mobiltelefoner Rygning Toiletter God tone

Læs mere

VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT

VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT Hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") er respekt for privatlivets fred en vigtig del af vores forpligtelser

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

Start Her. Jacob. Jeg vil gerne takke dig for din tillid i købet af Impotens Protokollen.

Start Her. Jacob. Jeg vil gerne takke dig for din tillid i købet af Impotens Protokollen. Start Her Jacob Jeg vil gerne takke dig for din tillid i købet af Impotens Protokollen. Og tillykke med at have taget dette skridt. De fleste mænd "giver op" og tilbringer resten af livet med at tage dyre

Læs mere

Filtmåtter med de 120 hyppige ord

Filtmåtter med de 120 hyppige ord VEJLEDNING TIL Fodspor Filtmåtter med de 120 hyppige ord Med bogen På sporet af ordet fang tyven, opgaveæsken og app en På sporet af ordet, Turbo-ord, sækkekort, Læs Lydret bøgerne, gulvtæppet og filtmåtterne

Læs mere

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21.

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. 1 Der findes et folkeligt udtryk, der taler om at slå tiden ihjel. Det er jo som regel, når man keder sig, at man siger: Hvad skal vi slå tiden ihjel med? Men det er jo i

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Interviewspørgsmål til de enkelte facetter

Interviewspørgsmål til de enkelte facetter Reflector Big Five Personality 2.1 Interviewspørgsmål til de enkelte facetter N1 Følsomhed -Hvilke situationer får dig til at føle dig bekymret eller urolig? -Hvordan ved du, at du er bekymret? Hvilke

Læs mere

Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af

Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af Jobmål Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af styringen. Sådan er det også med jobsøgning. AS3 3 Jobmål

Læs mere

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress 1 Trivsel Pursuit - på jagt efter trivsel Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress Antal deltagere: 5-20 Tid: Ca. 80-110 minutter eks. forberedelse Målgruppe: MED-udvalg

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Fortrolighedspolitik Effektiv fra: 8. november 2017 Introduktion Pagobox ApS ( "Pleo", "os", "vi" eller "vores") driver Pleo.io webstedet, Pleo webapplikationen, Pleo mobilapplikationen og tilbyder Pleo

Læs mere

God Løsladelse. Infopakke september 2011 3. udgave

God Løsladelse. Infopakke september 2011 3. udgave God Løsladelse Infopakke september 2011 3. udgave www.kriminalforsorgen.dk Læs i infopakken: Velkommen til infopakke og nyheder om God Løsladelse Samarbejdsaftaler mellem Kriminalforsorgen og kommunerne

Læs mere

Til dig som vil vide mere

Til dig som vil vide mere Til dig som vil vide mere Astro er et system med mange muligheder og i stadig udvikling. Denne brochure har kun givet en grov oversigt. Vil du vide mere og følge med i hvad der sker med Astro, så kan du

Læs mere

Dialog nr. 3 Ransagelse og genoprettelse

Dialog nr. 3 Ransagelse og genoprettelse Dialog nr. 3 Ransagelse og genoprettelse Nærværende materiale er kun nogle hovedtræk af den ransagelses og genoprettelsestrinene og dets intention er hverken at erstatte eller stå i stedet for: a. omhyggelig

Læs mere

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget?

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget? I over 50 år har den arbejdsstrukturerede dag været en primær faktor i recovery processen for tusindvis af mennesker med en psykisk sygdom. Historisk set har man med udviklingen af den arbejdsstrukturerede

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

Omskrivningsregler. Frank Nasser. 10. december 2011

Omskrivningsregler. Frank Nasser. 10. december 2011 Omskrivningsregler Frank Nasser 10. december 2011 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold 1 Introduktion

Læs mere

Refleksion. En målrettet udviklingsmodel. Af Martin Pedersen Stub VEJEN DAGPLEJEKONTOR

Refleksion. En målrettet udviklingsmodel. Af Martin Pedersen Stub VEJEN DAGPLEJEKONTOR Refleksion En målrettet udviklingsmodel Af Martin Pedersen Stub VEJEN DAGPLEJEKONTOR INTORDUCTION Refleksion En Målrettet Udviklingsmodel er et værktøj, der skal hjælpe dig til at lave målrettede strukturerede

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere