Vedr. Sigerstedgade 3-15, Ingerslevsgade og Skjalm Hvides Gade

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedr. Sigerstedgade 3-15, Ingerslevsgade 138-142 og Skjalm Hvides Gade 16-20."

Transkript

1 København februar 2012 Sag EB Tilstandsrapport Vedr. Sigerstedgade 3-15, Ingerslevsgade og Skjalm Hvides Gade Ejer: A/B Sigersted, Sigerstedgade 3-15, Ingerslevsgade , Skjalm Hvides Gade v. formand Sofus Rossing Skjalm Hvides Gade 16, 4. tv., 1728 København V Indholdsfortegnelse: Indledning side 1 Konklusion side 1 Prisoverslag og tidshorisont side 2 Bygningsdelsgennemgang side 3 9 Fotodokumentation 3 bilag Rapport ved civ.ing. Erik Bomholt CVR-nr Danske Bank Giro Danske Bank konto

2 Tilstandsregistrering. A/B Sigersted Sag Februar 2012 side 1 Indledning. På foranledning af bestyrelsen for andelsboligforeningen Sigersted - Sigerstedgade 3-15, Ingerslevsgade , Skjalm Hvides Gade 16-20, har vi gennemgået og besigtiget foreningens ejendom. Besigtigelsen er foretaget i perioden januar Denne tilstandsrapport er en opfølgning på/opdatering af en tilsvarende tilstandsregistrering og tilstandsrapport udført af undertegnede i foråret Bygningsdelsbeskrivelsen vil hvor tilstanden ikke er ændret som hovedregel blive gentaget, mens nye/ændrede forhold indskrives hvor dette er relevant. Tilsvarende udgår tidligere anbefalede udbringer, hvor disse er udført. Vi har haft adgang til stort set alle ejendommens fællesarealer, i det dog de fleste pulterrum i kælder var aflåste og besigtigelse er ej foretaget i disse rum, hvorfor evt. skader i disse pulterrum ikke er registreret. Det ligger udenfor denne besigtigelsesrapport at foretage registreringer i de enkelte lejligheder, idet kun ejendommens fællesarealer undersøges ved en sædvanlig tilstandsregistrering. Det er endvidere med ejendommen aftalt, at el-installationer er udenfor denne rapport, ligesom TVinspektion af kloakanledninger i jord ligger udenfor aftale. Vedr. ejendommens installationer, viste driftsjournal i varmecentral at der foretages jævnlige aflæsninger af ejendommens varme- og vandforbrug, dette er en forudsætning for at kunne konstatere evt. udsving i varme- og vandforbrug, sidstnævnte kan indikere pludseligt opstået utætte vandrør, rindende toiletter eller vandhaner. Det er oplyst at andelsforeningen har fået udført en energimærkning i Konklusion Ejendommen er opført i og er en tidstypisk ejendom og i gode materialer. Det generelle vedligeholdelsesniveau er højt, og de fleste bygningsdele er pænt vedligeholdte. En række bygningsdele er allerede blevet udskiftet. Ejendommen har ingen større bygningsmæssige problemer. Blandt de bygningsmæssige problemer der er, kan nævnes vinduer, primært vendt mod IG, der efterhånden trænger til malerreperation, og slidte fortrin i bitrapper. Udover disse problemer er der kun en række mindre almindelige vedligeholdelses- og genopretnings-behov som nærmere specificeret under bygningsdelsgennemgang og fotodokumentationen. []: Henvisninger til billeder i fotodokumentation

3 Tilstandsregistrering. A/B Sigersted Sag Februar 2012 side 2 Prisoverslag og tidshorisont Bygningsdel Afhjælpningsforslag Prisoverslarisontering Tidsho- Priori- Kr. År Malerrenovering af vinduer mod Gadefacade Ingerslevsgade. Ca. 100 vinder à kr ,- 1 år Leje af tårnlift til position ( ,-) 2. Bitrapper 2.1 Ilusning af hårdttræstrinforkanter, ca. 5% af trappetrin skønnes at have behov herfor. 11 opgange af 5 etager af 16 trin x 0,05 50 trin af ,- 3 år 4 ca. kr. 900 pr. trin 2.2 Malerreperation af bundkarme, ca. 40 stk ,- 2 år Udskiftning af flækket rude i forsatsramme, SG ,- 2 år Nyt dørhåndtag på dør til loft, IG ,- 2 år 2 (59.000,-) Samlet håndværkere Samlet anlæg i alt excl. tekniker- og kapitalomkostninger ,- Beløb er excl. moms Teknikerhonorar: For anlægsarbejder under ,- excl. moms pr. år/etape vil teknikerhonorar for projektering, tilbudsindhentning, tilsyn og byggestyring være 14 % af håndværkerudgifter. For anlægsarbejder over ,- excl. moms pr. år/etape vil teknikerhonorar for projektering, tilbudsindhentning, tilsyn og byggestyring være 12,5 % af håndværkerudgifter. Udlæg er excl. honorar og betales billigst muligt i regning.

4 Tilstandsregistrering. A/B Sigersted Sag Februar 2012 side 3 Bygningsdelsgennemgang. Tag Bygningsdel Materiale Bemærkninger Tag, saddeltag Røde vingeteglsten Tagfladerne er udskiftet i 1995, med undertage af pladeeternit, i forbindelse med udskiftningen er der foretaget genopretning af spær. Alle tagflader incl. taggennembrydninger (taghætter, inddækninger, m.v.) er i god stand. Tagrender er udskiftede og lagt i nye rendejern. Tag, pultkvist, gadeside SG 15 Tagpap Paptag helt uden buler eller dampbobler eller anden tegn på svækkelse. Ventilation. Ventilationsforholdende på loftsrummene er tilfredsstillende. Fugtmålinger af spær viste alle steder fugtindhold så lavt, at der ikke er risiko for råd og svamp. Gadefacader Facademur Røde blanke teglsten med mørtelfuger Alt murværk står pænt vedligeholdt med alle murede partier og mørtelfuger intakte og uden sætningsrevner eller frostsprængninger eller lign. Enkelte steder, fortrinsvis i brystninger, sås tidligere udbedrede zigzag-revner i murværk. Hovedgesimser Blanksten. Gesimsbånd fremstår alle steder i god stand uden revner eller frostsprængninger. Vinduer Vinduer er dannebrogsruder, i lejligheder med forsatsrammer, i lejligheder mod banelegemet med lyddæmpende termoforsats. I Vinduer anbefales normalt at blive udvendigt maleristandsat hvert år, og der er nu 7 år siden vinduer blev renoveret. Udvendig maling af vinduer

5 Tilstandsregistrering. A/B Sigersted Sag Februar 2012 side 4 opgange er vinduer koblede dannebrogsruder Vinduer er senest renoveret i 2005 fremstår dog generelt stadig i god stand. For de mest soludsatte vinduer, mod syd, dvs. mod Ingerslevsgade, er billedet dog anderledes. Her fremstår vinduer i begyndende nedbrudt malingsmæssig stand, især på bundkarme og rammer ses træværk tydeligt mange steder [1]. Et enkelt sted var maling ikke alene bort men træværk stod i kraftig opfugtet stand [2]. Det anbefales at malerrenovere vinduer mod Ingerslevsgade inden for en kortere periode, senest i år 2013, for at forhindre yderligere malingsnedbrydning og dermed nedbrydning af trækværk i vinduer. Altaner Betondæk, støbejernsrækværk Altaner og rækværk fremstår i god stand. Sålbænke Murede blanksten Sålbænke fremstår i god stand. Gårdfacader Facademur Gule blanke teglsten med mørtelfuger Alt murværk står pænt vedligeholdt med alle murede partier og mørtelfuger intakte og uden væsentlige sætningsrevner eller frostsprængninger eller lign. Hovedgesimser Blanksten Gesimsbånd fremstår alle steder i god stand uden revner eller frostsprængninger. Vinduer Vinduer er dannebrogsruder med forsatsrammer. Vinduer er senest renoveret i 2005 Udvendig maling af vinduer fremstår stadig i god stand. Altaner Betondæk, støbejernsrækværk Altaner og rækværk fremstår i god stand. Sålbænke Skifersålbænk med vandrender Sålbænke er forholdsvis nye og fremstår i pæn stand. Sokkel Pudset Sokkel fremstår i pæn stand.

6 Tilstandsregistrering. A/B Sigersted Sag Februar 2012 side 5 Døre i gårdfacader Trædøre med glasfyldninger Alle døre er forholdsvis nye og i god stand. Hovedtrapper Hoveddøre Trædøre med glasfyldninger Alle hoveddøre er forholdsvis nye og i god stand. Indgangsreposer ved hovedindgange Fliser på beton-/kappedæk, en enkelt opgang, SG 7, med terrazzobelægning på betonkappedæk Flisebelægning fremstår alle steder i god stand. Terrzzobelægningen i SG 7 fremstår med rustudvidelsesrevner fra underliggende bærejern [3]. Ved trappevask vil vand sive ned i revner og forværre rustudviklingen. Det anbefales at udføre ny flisebelægning som i de øvrige opgange. Underliggende bærejern, se under kælder, er dog ikke rustet i en grad der medfører risiko for bæreevnesvigt. Trappevægge Murede pudsede og malede Trappevæggene er malingsmæssigt i forholdsvis pæn stand, dog med et moderat antal flyttemærker i de fleste opgange. Trappebelægning Hovedtrapper er beklædt med linoleum, og trinkanter beklædt med forkantlister i messing. Linoleumsbelægning og forkantlister er i pæn stand. Hvidmalede stødtrin er i forholdsvis pæn stand, dog med en del stødmærker. Øvrige bygningsdele i opgangen Alle øvrige bygningsdele i opgangen er i god stand uden påtrængende vedligeholdelsesbehov. Bitrapper

7 Tilstandsregistrering. A/B Sigersted Sag Februar 2012 side 6 Indgangsrepos. Betonkappedæk Dæk fremstår i pæn stand. Trappeløb op gennem etagerne Oprindelige lakerede trætrin Trappetrin fremstår i pæn stand, mange steder er trinforkanter dog rundslidte [4]. Rundslidte trinforkanter øger risikoen for fald. Trin bør eftergås af snedker og renoveres hvor rundslidningen er mest udtalt. Det bemærkes at der ikke siden seneste tilstandsregistrering er sket en forværring af rundslidning, hvilket indikerer at trafikken på bitrapper ikke er særlig voldsom. Anbefaling af udbedring fastholdes, dog med en forlænget frist for udbedring. Værn Værn i træ med håndlister i hårdtræ og balustre i rundstokke Håndlister i god stand, der er ikke konstateret manglende balustre. Vinduer Haspede danebrogsvinduer i enkeltlagsglas med forsatsruder af termoglas. Vindue fremstår generelt i indvendig tilfredsstillende malingsmæssig stand. En del bundrammer mellem udvendigt vindue og forstatsrude fremstår dog i malingsmæssig nedbrudt stand [5]. I bitrappe SG 7 mellem 3. og 4. sal er der en flækket rude i forsatsrammen [6]. Vægge Murede, pudsede og malede Der forekom i de fleste opgange en del malingsafskalling, og enkelte steder også pudsafskalling. Disse skader er dog udelukkende kosmetiske. Enkelte steder i bitrapperne ses sætningsrevner [7 og 8]. Disse skrårevner er ganske almindelige og udgør ikke umiddelbart nogen fare. Revnerne er almindeligvis opstået ved spændingsudløsninger i murværk og forvnetes ikke at udvikles yderligere. Ved evt. renovering af opgange kan revner udbedres ved at hver 3. liggefuge i

8 Tilstandsregistrering. A/B Sigersted Sag Februar 2012 side 7 murværk udkradses, og der imures rustfrie strittere ø6 på tværs af revne. Øvrige bygningsdele i bitrapperum Øverst i bitrappe SG 140 er håndtag på dør til loft defekt [9]. Kælder Gulve Betonstøbte og pudsede Alle gulve var hvidttørre Alle øvrige bygningsdele i opgangene er i god stand uden påtrængende vedligeholdelsesbehov. Pulterrumadskillelser De fleste steder oprindelige bræddevægge, enkelte steder nyere troaxgitre En del steder havde træværk nederst mod gulv tegn på tidligere opfugtning, ingen steder måltes der dog fugtindhold, der medfører risiko for dannelse af råd og svamp. Ydervægge Murede og pudsede Ydervægge er grundmuret helt nede fra kældergulv. Vægge fremstår generelt i pæn stand. Lofter Hovedsageligt bjælkelofter. Under hovedopgange, badeværelser og i varmecentral dog betonkappedæk Bjælkelofter forekommer i god stand Jerndragere i betonkappedæk er flere steder rustne [10]. Der sås dog ingen synlig lagdeling i underflanger, og det vurderes at der ikke er nogen umiddelbar risiko for bæreevnesvigt i disse, desuden er kældrenes fugtmæssige tilstand god, dvs. tørre. Sålænge fugtprocent i kælder holdes under 65% R.F. sker der ingen rustsvækkelser i stål. Det anbefales dog at holde dragere under observation, eksempelvis hvert 5. år, eller hvis fugtforholdende ændrer sig til det værre. Opbevaringsrum mod gård ved SG 3 Muret væg Væg mod kælder fremstår med skrårevne i murværk [11]. Revne bør holdes under observation. Revne kan udbedres ved at hver 3. liggefuge i murværk udkradses, og der imures rustfrie strittere ø6 på tværs af

9 Tilstandsregistrering. A/B Sigersted Sag Februar 2012 side 8 revne. Port og gennemgange Gulve Betonstøbte og pudsede Gulve fremstår let slidte men i alt væsentligt uden revner og huller. Vægge Gennemgange SG 5 og 15 Blanksten med mørtelfuger Port mellem SHG 16 og 20 Nederst: blanksten med mørtelfuger Øverst: malet murværk Alt murværk står pænt vedligeholdt med alle murede partier og mørtelfuger intakte og uden væsentlige sætningsrevner eller lign. Murværk står pænt vedligeholdt øverst med maling i pæn stand Lofter I gennemgange pudsede lofter I port: Isolering og eternitplader på strør Lofter fremstår i pæn stand. Døre Nyere døre, i gennemgange med glaspartier Alle døre fremstår i pæn stand. Øvrige bygningsdele Alle øvrige bygningsdele i gennemgange og port er i god stand uden påtrængende vedligeholdelsesbehov. Installationer Afløbsrør Støbejernsrør Ingen defekter eller utætheder fundet. Enkelte steder er afløbsrør udskiftet til nye malede støbejernsrør

10 Tilstandsregistrering. A/B Sigersted Sag Februar 2012 side 9 Fjernvarme med egen varmecentral og varmtvands-beholder. Varmecentral forekommer at være rimeligt udrustet med automatisk reguleringsudstyr, målerudstyr og sikkerhedsudstyr. En aflæsning på hovedmåler, viste at der i siden sidste udskiftning af denne for ca. 6 år siden har været en gennemsnitlig køling af fjernvarmevandet på ca. 49º, hvilket indikerer at anlægget kører udmærket. Det er af bestyrelsen blevet oplyst at foreningen fået udført en energimærkning af ejendommen i løbet i Den til os fremsendte energimærkningsrapport, samt den tilsvarende uploadet på andelsforeningens hjemmeside omhandler dog naboejendommen, Ingerslevsgade 130 m.fl. El installationer er ikke omfattet af nærværende rapport Varmeinstallationer Elinstallationer Afløbsledninger i jord Afløbsledninger i jord er ikke omfattet af nærværende rapport. Rapport ved Erik Bomholt

11 Fotos. 1. Facade mod IG: Bundkarm og bundrammer i vinduer forekommer generelt i malingsmæssig nedbrudt stand. 2. IG 138, 1. th.: Et enkelt sted er bund- og sideramme i vindue i malingsmæssig så nedbrudt nedbrudt tilstand, at træværk trænger til udskiftning. 3. SG 7: Rustudvidelsesrevne i indgangsrepos (fremthævet med sort tusch) 4. Rundslidte fortrin på bitrappetrin.

12 5. SHG 16. Bundramme trænger til malererenovering. 6. SG 7 mellem 3. og 4. sal: Flækket rude i forsatsramme. 7. SG 11: Skrårevne i væg nederst i bitrappe (revne fremhævet med sort tusch). 8. SG 5: Skrårevne i væg nederst i bitrappe.

13 9. Bitrappe, SG 7, håndtag defekt på dør til 10. Underside af bærejern i dæk under opgang, SG 7, loft. er rustne, men ikke i en grad der medfører risiko for bæreevnesvigt. 11. Skrårevne i væg i opbevaringsrum ved SG 3.

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Vedr. Ejendommen Matrikel Nr. : Nørrevold, København K : Nørrevold kvt. Bygningskarakteristik: Ejendommen er

Læs mere

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 01 Tagværk 02 Kælder 03 Facader / Sokkel 04 Vinduer 05 Udvendige døre 06 Trapper 08 Etageadskillelser 09 WC/Bad 11 Varmeinstallation 12 Afløb / Faldstammer 13 Kloak 14

Læs mere

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering

FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering Februar 2007 Kvartérløft AB Nørrebrogade 206- Bragesgade 1 2200 København N Matr. nr. 859 Udenbys Klædebo Kvartér Førregistrering, kvartérløft 0.0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 60A-68C 2605 Brøndby November 2009 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport August 2006 Sags nr. 06024 Emne: Tilstandsrapport Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1.1. Forord 3 1.2. Formål 3 1.3. Det videre forløb 3 2.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Postnr. By 2920 Charlottenlund. Dato Udløbsdato 20-03-2006 20-09-2006

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Postnr. By 2920 Charlottenlund. Dato Udløbsdato 20-03-2006 20-09-2006 Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Dorrit Michaelsen dresse Tornagervej 7 Postnr. y 2920 Charlottenlund Dato Udløbsdato 20-03-2006 20-09-2006 HE nr. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 157-208055 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm Titusparken Undersøgelse af klimaskærm DOMINIA AS Studiestræde 50 Den 04.01.2010 1554 København V Tlf.: 3343 4500 / fax: 3343 4501 Sag nr. 3442 01 E-mail: dominia@dominia.dk Rapport udført af: Søren Elo

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet. August 2005

Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet. August 2005 Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet August 2005 Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet August 2005 Dokument nr. 61339-10 Revision nr. 00 Udgivelsesdato 08 aug. 2005 Udarbejdet Kontrolleret

Læs mere

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE Til Humlebæk Boligselskab v/domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Baunebjerghuse TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE 1-2 Revision 00 Dato 15-08-2014 Udarbejdet af MARB, ABI Kontrolleret af BTA Godkendt

Læs mere

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Ejd. nr. 889 december 2014 Indhold Indledning:... 3 Stamdata:... 3 Sammenfatning:... 4 Vurdering:... 4 Økonomi... 5 Fremgangsmåde... 5 Bemærkninger

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-01989-0003. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-01989-0003. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Rikke Sundby dresse Valentin Jensensvej 22 Postnr. 4400 Dato 11-01-2015 By Kalundborg Udløbsdato 11-07-2015 H-15-0-0003 Kommunenr./Ejendomsnr. 326-26022 Matrikel/Ejerlav: 7G Kalundborg

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svendborg Kommune dresse Gyldenbjergsvej 29 Postnr. 5700 Dato 11-12-2014 By Svendborg Udløbsdato 11-06-2015 H-14-0-0193 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-35822 Matrikel/Ejerlav: 70L Sørup,

Læs mere

BYGGETEKNISK RAPPORT

BYGGETEKNISK RAPPORT Afd. 4 - Mølleparken Frederikshavn Juni 2010 d.a.i. arkitekter ingeniører a/s Århus Afd. 4, Mølleparken Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1.1 INDLEDNING 6 1.2 GRUNDLAG: 8 1.3 FORMÅL: 9 1.4 EJENDOMMENS HOVEDDATA:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: alborg kommune dresse Thistedvej 82 Postnr. 9400 Dato 16-04-2015 y Nørresundby Udløbsdato 16-10-2015 H-15-0-0176 Kommunenr./Ejendomsnr. 851-308393 Matrikel/Ejerlav: 39S Lindholm

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013 for ejendommen Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth dresse Niels W.Gades Vej 9 Postnr. 8000 Dato 16-01-2013 By arhus C Udløbsdato 16-07-2013 H-13-0-0005 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-328729

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Jesper Kinch mossen dresse Petersborgvej 20 Postnr. 3400 Dato 03-04-2014 By Hillerød Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0086 Kommunenr./Ejendomsnr. 219-61390 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen dresse Rosenkildevej 29 Postnr. 4200 Dato 26-01-2015 y Slagelse Udløbsdato 26-07-2015 H-15-0-0010 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-23481 Matrikel/Ejerlav: 19U

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Virklundvej 39 Postnr. 8600 Dato 08-01-2013 By Silkeborg Udløbsdato 08-07-2013 H-13-0-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16938 Matrikel/Ejerlav: 9Æ Virklund

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Hovedvejen 161 Postnr. 8723 Dato 04-05-2015 y Løsning Udløbsdato 04-11-2015 H-15-0-0071 Kommunenr./Ejendomsnr. 766-6024 Matrikel/Ejerlav: 45 Ølsted y, Ølsted

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Houvej 22 Postnr. 5953 Dato 08-09-2014 By Tranekær Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-11662 Matrikel/Ejerlav: 23D Østerhuse

Læs mere