Årsrapport 2013 Forsikringskontoret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2013 Forsikringskontoret"

Transkript

1 Årsrapport 2013 Forsikringskontoret Indledning Budget Forsikringsmarkedet Skader i 2013 Arbejdsskader Forebyggelse Samarbejde med forsikringsmægler Forsikringspolitik under udvikling 1

2 Indledning Hvidovre Kommunes Forsikringspolitik fastlægger bl.a., at Forsikringskontoret udarbejder en Årsrapport omhandlende aktiviteter og økonomi på forsikringsområdet. Årsrapporten behandles i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen var sjette år med ny forsikringspolitik, der i korthed følger tre hovedlinjer således: Forsikring tegnes mod katastrofer og specielle risici Løbende driftsskader finansieres af Hvidovre Kommune Der gennemføres massiv skadeforebyggelse Nærværende rapport er udarbejdet af forsikringsadministrator Finn Holm- Jørgensen, Forsikringskontoret, Juridisk Afdeling. Budget I det første år med selvforsikring 2008 arbejdede forsikringskontoret med et budget svarende til den hidtil betalte årspræmie på godt 23 mio. kroner. Beløbet rummede blandt andet hensættelser til arbejdsskadeerstatninger på 9,5 mio. kroner. De efterfølgende år er budgettet justeret som følge af de gode skadesforløb. Endvidere er reglerne om arbejdsskadehensættelser ændret således, at vi ikke længere kan spare op til disse udgifter. Forsikringsområdets budget for 2013 lød på 10,7 mio. kroner. omfattende: Køb af forsikring, skader, forebyggelse og administration. Skadeudgifterne til Auto, Bygning/løsøre og Ansvar var budgetteret til 1,5 mio. kroner, hvilket kun dækker mindre, løbende driftsskader. Tilsvarende var erstatningsudgifter til arbejdsskader Varigt mén og Erhvervsevnetab slet ikke budgetsat. Det betyder, at storskader og personerstatninger må finansieres af kassen. Forsikringsmarkedet Prisen på forsikring er steget markant over det seneste tiår. Det er således ikke realistisk, at den oprindelige præmiesum på 23 mio. kr. bare kan fremskrives til nutid hvis vi skulle få den tanke at vende tilbage til en traditionel fuldforsikringsløsning. Beløbet ville være langt højere. Derudover har vi lært, at to andre forhold ville påvirke både forsikringsudgiften og de øvrige risikoomkostninger: En svækkelse af den forebyggende indsats ville helt klart give højere præmier, og det samme ville de eskalerende skadeudgifter. Det er vanskeligt at vurdere, hvor store præmiestigninger, Hvidovre Kommune ville have været udsat for. Men vi har dog kendskab til kommuner, der har tøvet med forebyggelsen og er blevet straffet med en 2-300% på bygning/løsøre. De tal, som vi kender, kan rimeligt enkelt og sikkert tælles sammen til en besparelse over de seks år på mere end 100 mio. kroner. Og sidst i 2013 fik Hvidovre Kommune et skulderklap, der ikke var til at misforstå. Det skete i forbindelse med vort EU-udbud mere om det senere. 2

3 Skader i 2013 Det er underligt, så glad man kan være for hændelser, der ikke sker. Men sådan er det vi kunne i 2013 glæde os over at undgå storskader. Ingen væsentlig brand, intet skybrud kun et par storme mod slutningen. Disse var også generende nok og trak mange ressourcer ud af vore bygningsfolk, men økonomisk set udgjorde de ikke den store belastning. Forsikringen bar omkring kr., og vi slap med to gange i selvrisiko. Men glæden over de udeblevne storskader kan nu hurtigt veksles til berettiget bekymring. Antallet af skader i 2013 var foruroligende højt ikke færre end 164 ting- og ansvarsskader måtte vi døje. Det absolut værste tal i de seneste seks år. Det er ikke alle skadetyper, den er gal med: Vi måtte registrere 45 autoskader, hvilket er i overkanten af det normale uden at være katastrofalt i 2012 var tallet 39. Man bør betænke, at der køres ganske mange kilometer. Men bygnings- og løsøreskader var en plage - de kunne tælles sammen til 92 og i dette tal regner vi vel at mærke hver af stormskaderne som én. Det store antal er ikke godt, for man kan vel uden videnskabeligt bevis, men alene ved brug af snusfornuft tillade sig at antage, at flere småskader øger risikoen for storskader. Og hvad kan vi så gøre ved det mere, end vi allerede gør? Ikke ret meget. En stor del af skaderne er rent hærværk med et beskedent udbytte for hærværksmændene, og den slags er det vanskeligt at dæmme op for. Ansvarsskaderne fulgte trop: 27 gange følte en borger sig berettiget til erstatning for et uheld, som Hvidovre Kommune angiveligt skulle være skyld i. Vi lod Willis behandle sagerne, og det resulterede dog i en halv snes afvisninger. Den samlede skadeudgift til de nævnte skadetyper løb op i knap 2 mio. kroner. Det er ikke et niveau, Hvidovre Kommune skal ligge på. Arbejdsskader Hvidovre Kommunes Arbejdsmiljøorganisation har anmeldt 190 arbejdsskader med skadedato i Skadeopgørelsen behandles i MED-systemet, og det er også her, at den overordnede forebyggelse tilrettelægges. Antallet af anmeldelser er foruroligende højt og bør give anledning til dybe overvejelser. Når vi taler arbejdsskader, er der nemlig slet ingen tvivl om den nedadgående spiral: Flere skader giver nedslidning og fravær også for dem, der ikke er ramt af den egentlige skade. Og flere små skader øger risikoen for den store. Man bør betænke, at 3% af skaderne trækker 80% af udgifterne. 3

4 Forebyggelse Ved selvforsikringspolitikkens start i 2008 blev etableret en arbejdsgruppe Risikoforum til varetagelse af forebyggelsesindsatser. Risikoforum bestod dengang af arbejdsmiljølederne, chefen for Vagt & Sikring og forsikringsadministratoren. Gruppen har i 2013 afholdt 8 møder og bevilget tilskud til eller finansiering af 70 aktiviteter. Disse udgjorde en bred vifte af indsatser rettet mod såvel arbejdsmiljøet som mod kommunens fysiske værdier. I flæng kan nævnes: Psykisk arbejdsmiljø, teambuilding, konflikthåndtering, motion, adgangskontrol, låsesystemer, TV-overvågning, værdisikring, indeklima, ergonomi, tilkaldealarmer osv., osv. Tilskud ydes efter ansøgning fra ledere og arbejdsmiljørepræsentanter og i henhold til direktions-godkendte retningslinjer. Direktionen ændrede ultimo 2013 retningslinjerne derhen, at sekretariatschefen indtrådte i Risikoforum og at projekter af større og tværgående karakter forelægges direktionen. Udgiften til forebyggelsesprojekter godkendt/iværksat af Risikoforum udgjorde 1,8 mio. kroner i budgettet var afsat 2,5 mio. kroner. Antallet af indsatser/tilskud svarer stort set til tallene fra de foregående år. Tæller vi det hele sammen over de seks år, runder vi i omegnen af 375 aktiviteter hver og en af disse har tilført værdi til Hvidovre Kommune. Vores bonussystem for børneinstitutionerne, der kæder skadeudgifter sammen med selvrisiko og bonus gav trods de mange skader alligevel pæne beløb til yderligere forebyggelse. Og det vakte glæde mange steder. Vi prøvede også noget helt nyt: Arbejdsskade-sagsbehandlere hos forsikringsmægler Willis besøgte Krogstenshave og deltog i et forflytningskursus. Ideen var naturligvis at styrke forsikringsfolkenes kendskab til de arbejdsprocesser, der desværre belaster medarbejderne så voldsomt, at det resulterer i en arbejdsskade. Sidst på året indtrådte sekretariatschefen for borgmesterkontoret i Risikoforum - blandt andet med henblik på at styrke gruppens arbejde med formidling og vidensdeling. Samarbejde med forsikringsmægler Samarbejdet med Willis I/S er fortsat i 2013 omfattende policer, skader, statistik, forebyggelse og generel rådgivning. Endvidere er der indgået aftale om, at Willis sagsbehandler alle ansvars- og arbejdsskader. I samarbejde med Hvidovre Kommunes forsikringskontor gennemførte Willis et EU-udbud af porteføljen. Såvel processen som resultatet var yderst tilfredsstillende. Der er indgået aftale om, at den fulde samarbejdspakke fortsætter i

5 EU-udbud Hvidovre Kommune gik i EU-udbud med en forsikringsportefølje, der nøje lignede den fra de seneste seks år som besluttet i Økonomiudvalget den 22. april Udbuddet blev gennemført i samarbejde med Willis I/S og i alt ni selskaber viste interesse. Hvidovre Kommune fulgte anbefalingen fra Willis, og vi sammensatte en portefølje med dækning fra fem selskaber. Det relativt nye norske selskab Protector er helt dominerende på de tunge policer og nu kommer det adviserede skulderklap i punkt 3: Hvidovre Kommune kunne notere en årlig besparelse på 2,5 mio. kroner i forhold til præmien i Den lave pris er direkte afledt af kommunens aktive forebyggelsesindsats, herunder naturligvis ABA-anlæggene på kommunens skoler. Forsikringspolitik under udvikling Hvidovre Kommunes selvforsikringspolitik er som nævnt indledningsvist båret af tre hovedelementer: Vi køber kun forsikring mod katastrofeskader - og vi udligner øvrige dækningsberettigede driftsskader over Forsikringskontorets skadekonto. Således er institutioner, afdelinger m.v. reelt stillet, som om forsikring var tegnet og vi gennemfører en massiv forebyggelse som beskrevet andet steds. Hver eneste skade har været fulgt af drøftelser omkring, hvordan tilsvarende skade kan undgås fremover og i mange tilfælde er hastesikring gennemført som en direkte konsekvens af skaden. Alligevel oplever vi mange undgåelige skader. Det er forsikringskontorets indstilling, at den interne risikohåndtering bør justeres i retning af større ansvar for den enkelte institution, at skadebehandlingen af mindre driftsskader bør gøres endnu enklere, at vandskader bør behandles under et, uagtet at de rent forsikringsteknisk er forskellige nogle er dækket, andre ikke, at der bør stilles veldefinerede sikringskrav til institutioner og afdelinger således, at vi følger den reelle udvikling på forsikringsmarkedet. Forsikringskontoret 5

6 Finn Holm-Jørgensen 3. marts

Årsrapport 2012 Forsikringskontoret

Årsrapport 2012 Forsikringskontoret Årsrapport 2012 Forsikringskontoret Indledning Budget Risikoomkostninger Skader Fuld fart på forebyggelsen Samarbejde også om udbud Ny forsikringspolitik? 1 Indledning 1. Nærværende Årsrapport omhandler

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Forsikringskontoret gør nu status over 7. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. 2013 blev et acceptabelt

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 Forsikringskontoret gør nu status over 4. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. På tingsskadeområdet har

Læs mere

Forsikringsenhedens årsrapport. Stevns Kommune 2013

Forsikringsenhedens årsrapport. Stevns Kommune 2013 s årsrapport Stevns Kommune 2013 Risikostyringsprisen 2013 Pris givet af Gjensidige Forsikring Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ... 3 1. FORMÅL... 4 2. LOVGIVNING... 4 3. ADMINISTRATION

Læs mere

Projektbeskrivelse: "Risikostyring"

Projektbeskrivelse: Risikostyring Projektbeskrivelse: "Risikostyring" , Rådhuset 8000 Århus C Indholdsfortegnelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1. BAGGRUND... 1.1. ÅRHUS KOMMUNES RISIKOSTYRINGSPOLITIK... 1.2. FORSIKRING ELLER SIKRING... 1.3.

Læs mere

Forsikringsenhedens årsrapport Faxe Kommune 2012

Forsikringsenhedens årsrapport Faxe Kommune 2012 s årsrapport Faxe Kommune 202 Sikkerhedsprisen 202 tildelt af Danske Risikorådgivere Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ... 3. FORMÅL... 4 2. LOVGIVNING... 4 3. ADMINISTRATION OG

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007

KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 KommuneForsikring A/S årsrapport 2007 Årsberetning og regnskab 2 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 Kommuneforsikring A/S KommuneForsikring - en del af Gjensidige-gruppen

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM WILLIS MEGET MERE END FORSIKRINGER MANGLEDE EN KLAUSUL Willis fik en henvendelse fra et medlem, som ikke var forsikret gennem Arbejdsgivernes forsikringsaftale. Virksomheden

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Årsrapport 2011 Indhold tryg.com/dk Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Resultater 10 Trygs resultat 12 Privat Norden 16 Erhverv Norden

Læs mere

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM WILLIS MEGET MERE END FORSIKRINGER MANGLEDE EN KLAUSUL Willis fik en henvendelse fra et medlem, som ikke var forsikret gennem Arbejdsgivernes forsikringsaftale. Virksomheden

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

Undersøgelse af økonomi og faglighed i børnesager 2014

Undersøgelse af økonomi og faglighed i børnesager 2014 Undersøgelse af økonomi og faglighed i børnesager 2014 Dansk Socialrådgiverforening, november 2014 1 Økonomien presser fortsat Forord af Niels Christian Barkholt, næstformand, Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Evaluering af integrationspartnerskaber mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Udarbejdet af Navigent, maj 2011 1. Indhold 2. Baggrund...

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2009 Årsrapport 2009 Vi gør nu status over 3. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. Kan det betale sig? På tingskadeområdet har

Læs mere

Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11

Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11 Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11 Udarbejdet af Arbejdsmiljø & HR på vegne af HovedMED. Godkendt af HovedMED 7. juni 2012. Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsmiljø- og personalepolitisk

Læs mere

Velkommen til 1. nummer af FORSIKRINGS e-nyt

Velkommen til 1. nummer af FORSIKRINGS e-nyt Velkommen til 1. nummer af FORSIKRINGS e-nyt Hvorfor FORSIKRINGS e-nyt Det er os en stor glæde at kunne præsentere det første nummer af FORSIKRINGS e-nyt. Med dette elektroniske nyhedsbrev ønsker vi fremover

Læs mere

Indhold. Præstø havn omkring 1900.

Indhold. Præstø havn omkring 1900. Indhold Forord...3 Fondens arbejdsgrundlag...5 Resultater...6 Lån...8 Skibene...13 Sekretariatet...17 Tilsyn og rådgivning...18 Eksempler på restaureringsprojekt...20 Statement...27 Vision og strategi

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

fairforsikring.dk Årsrapport

fairforsikring.dk Årsrapport fairforsikring.dk Årsrapport 4 10 22 26 34 Dette er Fair forsikring 5 Om selskabet 6 Året der gik 8 Nøgletal 9 Forventninger til 2009 virksomheden 11 ens forretningsområder 12 Privat 14 Erhverv 16 Offentlig

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 6. møde Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlemmer af Folketinget Karen J.

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2011 Hovedbestyrelsens beretning 2010/2011 Godt nytår! I skrivende stund, er vi startet på 2011 og uden,

Læs mere

Undersøgelsen består dels af en registerundersøgelse og dels af en spørgeskemaundersøgelse.

Undersøgelsen består dels af en registerundersøgelse og dels af en spørgeskemaundersøgelse. N OTAT KL-undersøgelse af ressourceforløb mv. KL har i marts-april 2015 gennemført en undersøgelse af implementeringen af reformen af førtidspension, med særlig fokus på, om intentionerne bag ressourceforløbene

Læs mere