Årsrapport 2012 Forsikringskontoret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2012 Forsikringskontoret"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Forsikringskontoret Indledning Budget Risikoomkostninger Skader Fuld fart på forebyggelsen Samarbejde også om udbud Ny forsikringspolitik? 1

2 Indledning 1. Nærværende Årsrapport omhandler aktiviteter og økonomi på forsikringsområdet i 2012 det femte år med Hvidovre Kommunes selvforsikringspolitik. Rapporten er udarbejdet af forsikringsadministrator Finn Holm-Jørgensen, Juridisk Afdeling. Budget 2. Budgetudvikling I det første år med selvforsikring 2008 arbejdede forsikringskontoret med et budget svarende til den hidtil betalte årspræmie på godt 23 mio. kroner. Beløbet rummede blandt andet hensættelser til arbejdsskadeerstatninger på 9,5 mio. kroner. De efterfølgende år er budgettet justeret som følge af de gode skadesforløb. Endvidere er reglerne om arbejdsskadehensættelser ændret således, at vi ikke længere kan spare op til disse udgifter. 3. Nuværende budget Forsikringsområdets budget for 2012 lød på kr. 10,5 mio. kroner. Budgettet rummer: Køb af forsikring, skader, forebyggelse og administration. Skadeudgifterne til Auto, Bygning/løsøre og Ansvar var budgetteret til 1,5 mio. kroner, hvilket kun dækker mindre, løbende driftsskader. Tilsvarende var erstatningsudgifter til arbejdsskader Varigt mén og Erhvervsevnetab slet ikke budgetsat. Det betyder, at storskader og personerstatninger må finansieres af kassen. Risikoomkostninger 4. Sammenligningen Vi definerer et begreb: Risikoomkostninger - som den samlede udgift til præmier, skader, forebyggelse og administration. Nedenstående graf viser netop udviklingen i disse risikoomkostninger sammenholdt med prisen for et traditionelt, næsten fuldt dækkende forsikringsprogram. Posterne Forebyggelse og administration er ikke med i den anslåede forsikringsudgift, hvorfor forskellen mellem de to finansieringsmetoder rettelig burde være endnu større. Det bemærkes endvidere, at præmiestigningen er sat til 5% p.a. væsentligt lavere end den faktiske prisudvikling. Hvidovre Kommunes forsikringsmægler, Willis I/S, anbefaler hensættelser til fremtidige arbejdsskadeforpligtelser pr. 31. december 2012 på 25,1 mio. kr. Beløbet fremgår ikke af grafen. 2

3 35 Effekt af ny politik Mio. kr Estimerede præmieudg. (gl. ordning) Risikoomkostninger (ny politik) Skader 5. Det overordnede skadebillede Katastrofeskaderne udeblev men skybruddet i sommeren 2011 rækker også for lang tid fremover på den konto. Men også i 2012 er det vandskader, der tegner sig for de største udgifter. Vi runder pænt en million og nogle af disse penge kunne være sparet. Med øvrige skader lagt oveni bliver den samlede udgift til 141 ting- og ansvarsskader 2,2 mio. kroner. Lidt ved siden af det kommunale forsikringssystem kunne vi konstatere, at en række beboere på vore plejehjem blev udsat for tyverier, typisk af kontanter og smykker. En ellers attraktiv privatforsikring kunne - grundet tyveriernes karakter kun erstatte i enkelte tilfælde. Det siger sig selv, at disse oplevelser var stærkt frustrerende for alle involverede parter. 6. Autoskader Det blev et pænt år: Samlet set kun 37 autoskader. 7. Kriminalitetsskader bygning og løsøre Den store svøbe: Mange indbrud og megen hærværk. Oftest med ringe udbytte, men store omkostninger for os med reparation af døre og vinduer. Nogle af tyverierne bar dog et mere velorganiseret præg Gungehusskolen fik ødelagt/stjålet elektronik for et sekscifret beløb. Vi noterede samlet 63 indbrud, hvilket udgør en lille stigning i forhold til de foregående år. 3

4 8. Ansvarsskader Det drejer sig om borgernes erstatningskrav mod kommunen, og vi har bedt Willis behandle 23 henvendelser. Sagerne spænder vidt: Glatførebekæmpelse, huller i vejbanen, manglende skiltning, væltede vaser og ridser i bordplader. Mest markant er det, at borgere, der udfører arbejder efter LAB-loven, begynder at fylde i skadestatistikkerne. 9. Vandskader Vand er blandt de største trusler mod kommunens værdier og drift. I 2012 oplevede vi en halv snes af disse store skader og det samlede tab overstiger en mio. kroner. Udgiften fordeles dog mellem skader, der er dækningsberettigede og skader, der ikke er det. Det er skadeårsagen, der er kriteriet, men uanset, hvem der skal betale, er der jo tale om en omkostning. I 2012 handlede det ikke om skybrud, men om rørskader af forskellig art. 10. Arbejdsskader Hvidovre Kommunes Arbejdsmiljøorganisation har anmeldt 127 arbejdsskader med skadedato i Skadeopgørelsen behandles i MED-systemet. Nu begynder de større skadesager i perioden med selvforsikring at blive afsluttet. Desværre kan vi konstatere, at flere af vore kolleger har pådraget sig arbejdsskader, der har givet betydelige mén og erhvervsevnetab. Fuld fart på forebyggelsen 11. Risikoforum som omdrejningspunkt Ved selvforsikringspolitikkens start i 2008 blev etableret en arbejdsgruppe Risikoforum til varetagelse af forebyggelsesindsatser. Risikoforum består af arbejdsmiljølederne, chefen for Vagt & Sikring og forsikringsadministratoren. Gruppen har i 2012 afholdt 8 møder og bevilget tilskud til eller finansiering af 60 aktiviteter. Disse udgør en bred vifte af indsatser rettet mod såvel arbejdsmiljøet som kommunens fysiske værdier. Tilskud ydes efter ansøgning fra ledere og arbejdsmiljørepræsentanter og i henhold til direktions-godkendte retningslinjer. De samlede forebyggelsesaktiviteter kostede 2,1 mio. kroner. 12. ABA-anlæg på skolerne 2012 var året, hvor et af de helt store ønsker på forebyggelsesfronten blev opfyldt: Automatisk Brandalarmering på samtlige skoler. Projektet er budgetteret til 9,0 mio. kr., men selv dette betydelige beløb vil være en bagatel i forhold til den ulykke, som en skolebrand vil koste. Et andet væsentligt aspekt er, at Hvidovre Kommune kunne imødese væsentlige problemer med at få tegnet brandforsikring fremover og da ganske særligt til en tålelig pris hvis man ikke havde fået brandsikringen på plads. 4

5 Fortsat samarbejde også om udbud 13. Forsikringsmægler Willis Samarbejdet med Willis I/S er fortsat i 2012 omfattende policer, skader, statistik, forebyggelse og generel rådgivning. Endvidere er der indgået aftale om, at Willis sagsbehandler alle ansvars- og arbejdsskader. Samarbejdet forløber særdeles tilfredsstillende og begge parter forventer en fortsættelse, først med udbud 2013 og dernæst med servicering af den nye portefølje. 14. Udbud Det seneste udbud i 2010 blev delt i to: Del 1 omfattede den store bygnings-løsøre-forsikring samt entreprise, og del 2 omfattede en række mindre specialforsikringer. Sidstnævnte skal i udbud i 2013 og efter rådgivning fra forsikringsmægler Willis har vi valgt også at anbefale, at del 1 medtages i udbuddet. Begrundelsen er udviklingen i markedet kombineret med Hvidovre Kommunes systematiske forebyggelse ikke mindst brandsikringen af vore skoler. Det burde kunne give fornuftige tilbud. Hvidovre Kommune anmoder selskaberne om at give bud på samme dækning, som vi har haft de seneste seks år. Ny forsikringspolitik 15. Har vi selvforsikring? Hvidovre Kommunes selvforsikringspolitik er båret af to hovedelementer: Vi køber kun forsikring mod katastrofeskader - og vi udligner øvrige driftsskader over Forsikringskontorets skadekonto. Således er institutioner, afdelinger m.v. reelt stillet, som om forsikring var tegnet. Sideløbende med skadeudligningen har vi gennemført massiv forebyggelse som beskrevet andet steds. Og hver eneste skade har været fulgt af drøftelser omkring, hvordan tilsvarende skade kan undgås fremover. I mange tilfælde er haste-sikring gennemført som en direkte konsekvens af skaden. Alligevel oplever vi mange undgåelige skader. Det er Forsikringskontorets indstilling, at den interne risikohåndtering bør justeres i retning af større ansvar for den enkelte institution. Dette naturligvis under forudsætning af, at der fortsat kan udøves en aktiv forebyggelsesindsats med Risikoforum som tovholder. 16. Enkel skadebehandling Forsikringskontoret under Juridisk Afdeling fungerer dels som skadebehandler, dels som formidler af skadesager til Willis I/S. Anmeldelse af skader sker via mail til Forsikringskontoret, og institutionerne slipper således for direkte drøftelser med et forsikringsselskab. Selvforsikringspolitikken gør det altså lettere at være institution, hvis skaden rammer. 5

6 Efter snart seks år bør vi dog vurdere, om behandlingen af visse skadetyper kan gøres endnu enklere. Mange mindre skader hærværk, indbrud, autokasko f.eks. kunne måske betragtes mere som drift end som forsikring. Vandskader udgør en særlig problematik, idet nogle skadeårsager er dækket af forsikring, mens andre ikke er det. Her kunne man med fordel i en intern risikopolitik definere en vandskade som en vandskade. 17. Sikringskrav Der er behov for veldefinerede sikringskrav i Hvidovre Kommune. Vores grundindstilling: Vi selvforsikrer som om, forsikring var tegnet holder ikke længere. Den er gennem de forløbne seks år overhalet af markedsudviklingen selskaberne har for længst strammet sikringskravene. Og præmien tillige. Det ville have været dyrt for institutionerne, hvis vi efter 2007 havde fortsat med køb af forsikring i fuld skala. Finn Holm-Jørgensen 5. april

Forsikringsenhedens årsrapport. Stevns Kommune 2013

Forsikringsenhedens årsrapport. Stevns Kommune 2013 s årsrapport Stevns Kommune 2013 Risikostyringsprisen 2013 Pris givet af Gjensidige Forsikring Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ... 3 1. FORMÅL... 4 2. LOVGIVNING... 4 3. ADMINISTRATION

Læs mere

Projektbeskrivelse: "Risikostyring"

Projektbeskrivelse: Risikostyring Projektbeskrivelse: "Risikostyring" , Rådhuset 8000 Århus C Indholdsfortegnelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1. BAGGRUND... 1.1. ÅRHUS KOMMUNES RISIKOSTYRINGSPOLITIK... 1.2. FORSIKRING ELLER SIKRING... 1.3.

Læs mere

Forsikringsenhedens årsrapport Faxe Kommune 2012

Forsikringsenhedens årsrapport Faxe Kommune 2012 s årsrapport Faxe Kommune 202 Sikkerhedsprisen 202 tildelt af Danske Risikorådgivere Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ... 3. FORMÅL... 4 2. LOVGIVNING... 4 3. ADMINISTRATION OG

Læs mere

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM WILLIS MEGET MERE END FORSIKRINGER MANGLEDE EN KLAUSUL Willis fik en henvendelse fra et medlem, som ikke var forsikret gennem Arbejdsgivernes forsikringsaftale. Virksomheden

Læs mere

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM WILLIS MEGET MERE END FORSIKRINGER MANGLEDE EN KLAUSUL Willis fik en henvendelse fra et medlem, som ikke var forsikret gennem Arbejdsgivernes forsikringsaftale. Virksomheden

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2009 Årsrapport 2009 Vi gør nu status over 3. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. Kan det betale sig? På tingskadeområdet har

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv TEMA: Undgå driftstab Hvad ville det betyde for din forretning, hvis det værste skulle ske? Sikring mod driftstab er mere end bare forsikring Stadig undertøj til danske

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

FORSIKRINGEN. Ubudne gæster i campingvognen er en ubehagelig. Hvad dækker TEMA: FORSIKRING

FORSIKRINGEN. Ubudne gæster i campingvognen er en ubehagelig. Hvad dækker TEMA: FORSIKRING TEMA: FORSIKRING Hvad dækker FORSIKRINGEN AF METTE VÅBENGÅRD Ubudne gæster i campingvognen er en ubehagelig oplevelse. Og ærgrelsen bliver ikke mindre, hvis man opdager, at forsikringen ikke dækker det,

Læs mere

Undersøgelse af økonomi og faglighed i børnesager 2014

Undersøgelse af økonomi og faglighed i børnesager 2014 Undersøgelse af økonomi og faglighed i børnesager 2014 Dansk Socialrådgiverforening, november 2014 1 Økonomien presser fortsat Forord af Niels Christian Barkholt, næstformand, Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER Jf. hovedstyrelsens beslutning af 26. juni 2007 Redigeret 24. april 2012 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESSER... 4 2.1. Aktørernes opgaver...

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING BEDRE DAGPENGE- DÆKNING økonomisk tryghed Et debatoplæg fra: Tilsyneladende hviler det danske A-kassesystem godt og trygt i sig selv. A-kassernes Samvirke har i efteråret 2004 dokumenteret, at a-kasserne

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Konkurrent. fb FORSIKRINGS SAMMENLIGNING BETINGELSER.DK

Konkurrent. fb FORSIKRINGS SAMMENLIGNING BETINGELSER.DK Konkurrent SAMMENLIGNING Hvilke forbedringer opnår kunder ved et skifte til jeres selskab samt hvilke forringelser følger med når jeres kunder skifter til et konkurrerende selskab? fb FORSIKRINGS BETINGELSER.DK

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007

KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 KommuneForsikring A/S årsrapport 2007 Årsberetning og regnskab 2 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 Kommuneforsikring A/S KommuneForsikring - en del af Gjensidige-gruppen

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Statusnotat Servicestyrelsen Marts 2011 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 6 3. Rammer for BPA-ordningerne...

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere