ÅRSRAPPORT 2013 FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2013 FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013 FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING

2 Vejbelysning i Havnegade i Rudkøbing

3 ÅRSRAPPORT 2013 FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING Spodsbjergvej Rudkøbing Forsidebillede: 3 MW vindmølle i Lejbølle

4 Ferniseringen kunsttårne 4. maj 2013

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Øen med den grønne energi...7 LEF Vind 2 ApS...33 Ministerros til kunsttårne...9 Gadelys Langeland A/S...34 Kort om øvrige selskaber...35 Følg elforbruget time for time...11 Selskabsoplysninger...12 Fonden Langelands Elforsyning...12 Påtegninger...36 Ledelsespåtegning...36 Den uafhængige revisors påtegning...37 Bestyrelse og direktions øvrige ledelseshverv i elbranchen pr. 1. januar Anvendt regnskabspraksis...38 Ledelsens beretning...17 Resultatopgørelse...42 Selskabsstruktur...17 Hoved- og nøgletal for koncernen...18 Beretning...19 Balance...43 Pengestrømsopgørelse...45 Fonden De Langelandske Kunsttårne...21 Hovedtal for datter- og associerede virksomheder...23 LEF NET A/S...25 Noter...46 Statistik...51 Langelands Elforsyning A/S...30 LEF Vind 1 ApS...32 FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING 5

6 3 MW vindmølle i Lejbølle

7 Øen med den grønne energi Øen med den grønne energi Langeland er på alle måder en grøn ø. Naturen er vi gode til at lovprise, når vi inviterer turister hertil og forsøger at friste andre til at slå sig ned på helårsbasis. Vi er knap så gode til at reklamere med, at øen også er grøn i energimæssig sammenhæng. Endda i en grad som gør Langeland til eksportør af grøn el. Men det er ikke kun strømmen, der er grøn. Over 4000 langelandske husstande er tilsluttet et af øens tre fjernvarmeværker, som alle leverer varme produceret af grønne råstoffer, halm, træflis og nu også solens stråler, som er ganske gratis. Langt størsteparten af halm og flis kommer fra lokale leverandører. Gratis er det ikke at være grøn. Ud over de private investeringer i eksempelvis vindmøller og solcelleanlæg har selskaberne Langelands Elforsyning, Lohals Varmeforsyning, Sydlangeland Fjernvarme og Midtlangeland Fjernvarme investeret over 100 millioner i grønne energiløsninger de seneste år. Vindmøller tilsluttet Langelands Elforsynings net producerede sidste år MWh strøm, deraf knap MWh på selskabets egen halvanden vindmølle ved Lejbølle. Dertil kom godt MWh fra det halmfyrede Rudkøbing Kraftvarmeværk og 1169 MWh fra omkring 300 solcelleanlæg spredt ud over øen. Fra den sidste energikilde ventes et betydeligt større bidrag, idet der er planlagt flere større anlæg. Således var den samlede grønne elproduktion på Langeland sidste år knap MWh og med et områdeforbrug på MWh, var der rigeligt at sælge ud af. Nu er det jo sådan, at vinden ikke blæser lige meget hver dag, ja visse dage er vindstille. Så må elforsyningen hente strøm udefra, og den er ikke nødvendigvis grøn. Men forbrugere, der ønsker garanti for, at den strøm, de aftager, er baseret på grønne energikilder, kan mod en beskeden merpris få et grønt certifikat. Godt 4000 MWh blev solgt på den slags kontrakter. Midtlangeland Fjernvarmes produktion er baseret på halm og træflis. Det årlige forbrug er godt tons halm og 7000 tons flis. Halmen bruges på kraftvarmeværket, som leverer broderparten, cirka MW ud af et samlet forbrug på MW, mens resten af varmen kommer fra det nye flisværk på Spodsbjergvej. Når hovedvægten ligger på halm, skyldes det, at halmen stadig er det billigste brændstof. I det seneste år er 82 MW produceret på basis af bioolie i kedlerne på Strandlystvej, hvor fjernvarmehistorien startede i starten af 1960 erne. Midtlangeland Fjernvarme har 2750 kunder. Lohals Varmeforsyning, der startede i 1993 som et rent halmfyret værk, satsede også på træflis som supplement til halmen, da kapaciteten blev udvidet for et par år siden. Værket bruger omkring 2000 tons halm og 1000 tons flis om året til at forsyne de 360 forbrugere i Lohals by. Fliskedlen bruges primært om sommeren og i situationer med spidsbelastning. Varmeværket i Lohals har en oliefyret kedel, men den bruges kun i yderste nød. I den seneste fyringssæson var olieforbruget 100 liter. Sydlangeland Fjernvarme, som startede driften i 1994, valgte en anden vej, da der skulle findes et alternativ til halmen. Efter flere års overvejelser besluttede man at opføre et solfangeranlæg. Det dækker et areal på kvadratmeter, og forventes at kunne dække procent af produktionen på MW varme til 965 forbrugere. De første erfaringer er særdeles positive og overstiger alle forventninger. Solfangerne vil kunne erstatte 2000 tons halm om året, så alene her er der penge at spare, solen er jo gratis, og værket slipper for forskellige miljøafgifter for cirka kr. om året. Forbruget af halm er i øjeblikket 8500 tons. Sydlangeland Fjernvarme har ikke brugt en dråbe olie de seneste tre år. I stedet anvendes en kombikedel (halm eller træpiller) som back up, og den har ikke været i brug i halvandet år. FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING 7

8 Ferniseringen kunsttårne 4. maj ÅRSRAPPORT 2013 Ferniseringen kunsttårne 4. maj 2013

9 Ministerros til kunsttårne Ministerros til kunsttårne Som kulturminister ser Marianne Jelved megen kunst på sine ture rundt i landet. Noget er godt, andet er mindre godt. Det bedste indlemmer hun i sin samling af perler, og til dem hører de langelandske kunsttårne. Det fortalte Marianne Jelved, da hun var hovedtaler ved årets fernisering 4. maj sidste år. Her blev 10 års jubilæet for de første kunsttårne markeret på festlig vis og med mange interesserede gæster. - Jeg er vældig glad for at have disse langelandske kunsttårne som endnu er perle i min samling. Jeg bliver ambassadør for Langeland, når jeg kommer rundt i landet, fastslog ministeren. De første tre kunsttårne blev taget i brug i Initiativet kom fra kunstneren Hans Kjær, og Langelands Elforsyning tog godt mod ideen til anvendelse af de tårne, som blev arbejdsløse i takt med kabellægningen af elnettet. Siden er antallet vokset til 12, og der kommer ikke flere. Derimod kan det blive aktuelt at tage andre tårne i brug. Nogle af kunsttårnene er i dårlig stand, og det er dyrt at renovere dem. Derfor kan andre tårne, som er i en bedre forfatning, komme på tale, men det bliver tidligst til næste år. Ideen med kunsttårne er ikke at skabe en permanent udstilling. Der bliver løbende skiftet kunstnere ud, så andre får den udfordring, det er at skabe kunst i højformat. I år får to af tårnene nye kunstnere. Det drejer sig om tårnet på Lohalsvej, hvor forfatteren Vagn Lundbye har stået for indholdet i en periode. Hans afløser bliver billedhuggeren Kjeld Moseholm fra Faaborg. Desuden får tårnet på Lismosevej ny beboer. Det bliver Lotte Engelbrecht, som er kunstlærer på Langelands Efterskole. Hun vil fylde tårnet med 1000 fugle. Den seneste kunstner var Gay Christensen. Tårnåbningen finder sted lørdag 3. maj, og begge steder vil der være musikalsk underholdning. I forbindelse med kunsttårnene er opstået en helt anden tradition, Tårnsangerdagen, som i år gennemføres for fjerde gang. Hver time giver skiftende kor koncert ved et af de 12 tårne, sådan cirka et kvarter, så publikum kan nå frem til den næste koncert. Tårnsangerdagen er berammet til lørdag 31. maj. Den første koncert finder sted ved tårnet på Lohalsvej kl. 9 og den sidste ved tårnet i Søndenbro kl. 20. Erfaringsmæssigt er der fra 30 tilhørere og opefter til de enkelte koncerter. De fleste overværer flere, men det er ikke mange, der er med på hele turen fra nord til syd. Aftaler med korene er på plads, der er rift om at være med, og politihjemmeværnet har lovet at styre trafikken. Det er nemlig nødvendigt, når så mange mennesker samles på de små veje. Michael Falch ved ferniseringen 4. maj 2013 Langelandsgardens Brassband ved ferniseringen 4. maj 2013 FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING 9

10 Kim Jensen og Gorm Andersen fra LEF kontrollerer en elmåler

11 Følg elforbruget time for time Følg elforbruget time for time Ved årsskiftet 2014/15 har Langelands Elforsyning gennemført fjernaflæsning af samtlige målere i forsyningsområdet. Det betyder et definitivt farvel til aflæsningskortene, og en række fordele for både forbrugerne og selskabet. Med indførelse af fjernaflæsning opfylder LEF et lovkrav, og endda i rigtig god tid, idet fjernaflæsning ifølge lovteksten først skal være gennemført i Til nytår vil der dog stadig være enkelte kunder med nogle helt specielle målere, som ikke er tilsluttet fjernaflæsning. Desuden mangler de store timekunder og vindmøllerne. De er allerede fjernaflæst, men skal tilsluttes det nye system. Projektet startede i begyndelsen af 2011 med et pilotprojekt i Spodsbjerg-området, og da alt viste sig at fungere efter hensigten, tog LEF for alvor fat på Nordlangeland i slutningen af året. Omkring 1. april i år var målere tilsluttet fjernaflæsning. De resterende målere er alle placeret i Rudkøbing by. Målerudskiftningen har været en dyr affære for LEF, omkring 18 millioner kr. Arbejdet er blevet udført af virksomhedens egne ansatte, mens udstyret er leveret af det danske firma Kampstrup efter licitation. Fordelen for kunderne er blandt andet, at de slipper for besværet med aflæsningskortene og risikoen for at glemme at få dem sendt i tide. LEF er også glad for, at det er slut med kortene. Man sparer et ikke ubetydeligt beløb til porto, og en masse besvær med at indtaste måleroplysningerne. Indtil det blev muligt at indberette forbruget via internettet, brugte 3-4 ansatte en uges tid på registreringen. Men der er flere fordele. LEF får et præcist tal for årsforbruget, da alle målere årsaflæses på nøjagtigt samme tidspunkt, nytårsaften ved midnatstid, og man undgår problemer med såkaldt skønnet forbrug, altså de situationer, hvor kunderne ikke har afleveret aflæsningskortet. Det har drejet sig om cirka 10 procent. Deres reelle forbrug er først blevet konstateret ved den manuelle måleraflæsning, som er gennemført hvert femte år, og det har med mellemrum ført til ubehagelige efterregninger. Desuden undgår man tvistigheder med forbrugerne, som ikke har kunnet forstå deres forbrug, ofte fordi de har glemt, at de har været i deres sommerhus en bestemt efterårsweekend. Nu kan LEF præcist dokumentere, hvornår sommerhusejerne har været i deres huse, og så er den diskussion ikke længere. Fjernaflæsningen er programmeret til at aflæse målerne en gang i døgnet, og de registrerer forbruget time for time. Aflæsningen sker om natten, og fra klokken ni næste morgen kan forbrugerne på LEF WEB se, hvordan deres forbrug har været det foregående døgn. Erfaringerne viser, at når kunderne kan følge deres forbrug time for time, bliver de også mere bevidste om, hvor meget strøm de bruger. Skønsmæssigt fører det til et mindreforbrug på 5-10 procent. Systemet giver også LEF bedre muligheder for at rådgive kunderne om elbesparelser, fordi man nøje kan følge deres forbrug. Hvis tallene eksempelvis viser et for højt natforbrug, kan LEF hjælpe med at finde årsagerne. Det kan være en fryser, der er indstillet forkert. Forbrugerne kan som nævnt følge deres daglige forbrug på LEF WEB eller via app-funktionen på deres smartphone. De kan også bede systemet registrere, om deres forbrug inden for et døgn eller en uge afviger fra en grænse, de selv har valgt. Hvis det sker, sender LEF en mail til kunden. Det har især interesse for sommerhusejere. De kan på den måde konstatere, om de har lukket for strømmen, hvis det er det, de ønsker, eller om der bliver brugt den strøm, som skal til for at opvarme huset til den ønskede temperatur. Den præcise aflæsning af el-forbruget giver blandt andet mulighed for at indføre rabat på strøm om natten. Det er et politisk ønske for at optimere udnyttelsen af vindmøllestrøm. Elselskaberne er af forskellige praktiske årsager mere tøvende. FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING 11

12 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabsoplysninger Fonden Langelands Elforsyning er en selvstændig forbrugerstyret virksomhed. Formål Fonden Langelands Elforsynings formål er at medvirke til fremskaffelse og distribution af energi til forbrugerne samt at medvirke til anden virksomhed, som på enhver måde har tilknytning til elforsyningen. Fonden Langelands Elforsyning kan - selv eller sammen med andre - enten direkte stå for aktiviteterne, eller kan placere disse i selskaber med begrænset ansvar i forhold til den selvejende institution. Fondens formål er endvidere, at medvirke til bevarelse, restaurering eller genopbygning af installationer, som er eller kan være, en del af elforsyningens historie i forsyningsområdet. Brugerindflydelse/ledelse Brugermøde Repræsentantskab 58 medlemmer Bestyrelse 7 medlemmer Brugermøde Fonden Langelands Elforsyning er forpligtet til, at indkalde til brugermøde en gang om året, inden udgangen af maj. Brugermødet afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formanden for fondens bestyrelse orienterer om driften i det forløbne år. 3. Brugerne orienteres om fondens og selskabernes regnskab og økonomiske stilling. 4. Valg til repræsentantskab. 5. Eventuelt. Repræsentantskabet består af 58 medlemmer, hvoraf 16 skal være bosiddende i den tidligere Tranekær Kommune, 26 i den tidligere Rudkøbing Kommune og 16 i den tidligere Sydlangeland Kommune. Fonden Langelands Elforsyning BrugErmødE afholdes mandag den 27. maj 2013, kl i elforsyningens lokaler, Spodsbjergvej 141, rudkøbing. I henhold til gældende vedtægter skal der fremvises adgangskort for at deltage i brugermødet. Adgangskortet kan afhentes hos Langelands Elforsyning indtil 3 hverdage før brugermødet. dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formanden for fondens bestyrelse orienterer om driften i det forløbne år. 3. Brugerne orienteres om fondens og selska bernes regnskab og økonomiske stilling. 4. Valg til repræsentantskab. 5. Eventuelt. Interesserede forbrugere kan få årsrapport med regnskab ved henvendelse til elforsyningens kontor. Med venlig hilsen Bestyrelsen Langelands Elforsyning - vi har energien til dig Annonce om brugermøde ÅRSRAPPORT 2013 På billedet fra venstre: Henrik Madsen-Østerbye, Administrationschef. Thomas Elnegaard, Bestyrelsesmedlem. Preben Hansen, Bestyrelsesmedlem. Brian Laulund-Pedersen, Teknisk chef. Kim Henning Hansen, Direktør. Jens Oldenbjerg, Bestyrelsesformand. Peer Bay Nielsen, Næstformand. Søren Nistrup Jørgensen, Bestyrelsesmedlem. Vagn Nielsen, Bestyrelsesmedlem. Torben Tørnqvist, Bestyrelsesmedlem

13 SELSKABSOPLYSNINGER Brugermøde valg 2013 På brugermødet den 27. maj 2013 blev 3 nye repræsentantskabsmedlemmer valgt. Tidligere Sydlangeland Kommune: Nyvalgt Henrik Elnegaard, Hedevejen 17, 5932 Humble. Det afgåede repræsentantskabsmedlem Steen L. Hansen var fraflyttet valgområdet. Tidligere Tranekær Kommune: Nyvalgt Brian Larsen, Stengadevej 30, 5953 Tranekær. Det afgåede repræsentantskabsmedlem Torben Hansen var fraflyttet valgområdet. Nyvalgt Morten Nielsen, Rønvej 22, 5953 Tranekær. Det afgåede repræsentantskabsmedlem Holger Nielsen afgik ved døden i efteråret Repræsentantskabet ultimo 2013 Tidligere Tranekær Kommune Jan Ole Jakobsen, Askvej 13, 5953 Tranekær Niels Otto Nielsen, Snøde Udflyttervej 1, 5953 Tranekær Ulrik Bremholm, Sønderskovvej 2, 5953 Tranekær Jens Peter Elberg, Løkkeby Strandvej 5, 5953 Tranekær Jens Oldenbjerg, Løkkebyvej 69, 5953 Tranekær Vagn E. Hansen, Kassebøllevej 25, 5953 Tranekær Morten Nielsen, Rønvej 22, 5953 Tranekær Erik Hansen, Tressebøllevej 11, 5953 Tranekær Tommy P. Holm, Kirsebærvænget 12, 5953 Tranekær Vagn Nielsen, Kirsebærvænget 5, 5953 Tranekær Bruno Hansen, Ahornvej 13, 5953 Tranekær Knud P. Holm, Dageløkkevej 18, 5953 Tranekær Peer S. Jørgensen, Stoensevej 8, 5953 Tranekær Hans P. Nielsen, Østerhusevej 23, 5953 Tranekær Brian Larsen, Stengadevej 30, 5953 Tranekær Arne Gotfredsen, Hovvej 37, 5953 Tranekær Tidligere Sydlangeland Kommune Jørgen Drost, Ristingevej 34, 5932 Humble Henrik Elnegaard, Hedevejen 17, 5932 Humble Lars Larsen, Ristingevej 17, 5932 Humble Jørgen Hansen, Tryggelev 21, 5932 Humble Søren Rosholt, Vestervej 47, 5932 Humble Thomas Elnegaard, Vindebyvej 10, 5900 Rudkøbing Kim Elnegaard Christensen, Illebøllevej 23, 5900 Rudkøbing Michael Schou-Hansen, Illebøllevej 1, 5900 Rudkøbing Steen Brink Nielsen, Søndergade 6, 5932 Humble Peer Bay Nielsen, Møllebjergvej 6 A, 5900 Rudkøbing Knud Pihl, Brandsbyvej 5, 5932 Humble Erling Rasmussen, Møllevænget 13, 5932 Humble Jørgen Jensen, Søndergade 28, 5932 Humble Henrik Rasmussen, Rathvej 2, 5935 Bagenkop Bjarne Kaae, Østervej 12, 5935 Bagenkop Knud Hansen, Duevej 18, 5932 Humble Tidligere Rudkøbing Kommune Finn Henningsen, Spodsbjergvej 216 A, 5900 Rudkøbing Rene Vodstrup, Nørrebro 6, 5900 Rudkøbing Henrik Schakow, Skrøbelev Hedevej 9, 5900 Rudkøbing Søren Nistrup Jørgensen, Vindeltorpvej 4, 5900 Rudkøbing Henny Navne, Snaremosevej 16, 5900 Rudkøbing Frede Lundsgård Nielsen, Kirkevej 7, Strynø, 5900 Rudkøbing Steffen Larsen, Strandengen 12, 5900 Rudkøbing Niels Hansen, Bellevue 55 B, 5900 Rudkøbing Torben Tørnqvist, Vindrosen 6, 5900 Rudkøbing Hans Erik Jensen, Vindrosen 9, 5900 Rudkøbing Jørgen Ole Nielsen, Hine Bakkevej 1, 5900 Rudkøbing Poul Erik Risager, Kragholmvej 6, 5900 Rudkøbing Ingrid Andersen, Rifbjerg Udflytter 3, 5900 Rudkøbing Poul Christensen, Spodsbjergvej 151, 5900 Rudkøbing John Kruse, Kibshavevej 17, 5900 Rudkøbing Preben T. Hansen, Nørrebro 181, 5900 Rudkøbing Niels Flemming Hansen, Sommerlyst 14, 5900 Rudkøbing Frank Clausen, Longelsevej 35, 5900 Rudkøbing Lars Roost, Ndr. Landevej 18, 5900 Rudkøbing Torben Jensen, Elmevænget 5, 5900 Rudkøbing Jesper Møller Hansen, Torpevej 23, 5900 Rudkøbing Jens Bruun Hansen, Haverne 7, 5900 Rudkøbing Erling Meier, Haverne 8, 5900 Rudkøbing Preben Hansen, Søndre Landevej 2, 5900 Rudkøbing Jette Purup, Rue 37, 5900 Rudkøbing Peder Grube, Østergade 40, 5900 Rudkøbing Brugermøde 2014 Brugermøde afholdes den 26. maj 2014 kl på selskabets adresse. FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING 13

14 SELSKABSOPLYSNINGER Repræsentantskabsmøde Fonden ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, som vælges af repræsentantskabet blandt repræsentantskabets medlemmer, snarest muligt efter brugermødet. Bedømt på det tidspunkt hvor valget foretages, skal bestyrelsen bestå af 2 medlemmer bosiddende i den tidligere Tranekær Kommune, 3 medlemmer bosiddende i den tidligere Rudkøbing Kommune og 2 medlemmer bosiddende i den tidligere Sydlangeland Kommune. Repræsentantskabsmødet afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Navneopråb. 3. Godkendelse af forhandlingsprotokol fra sidste repræsentantskabsmøde. 4. Meddelelser fra bestyrelsesformanden for Fonden Langelands Elforsyning.. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter. 6. Eventuelt. Bestyrelsesvalg 2013 På repræsentantskabsmødet den 27. maj 2013 blev 1 ny bestyrelsesmedlem og 1 ny bestyrelsessuppleant valgt. Tidligere Rudkøbing Kommune: Søren Nistrup Jørgensen blev valgt til bestyrelsen. Han afløser Povl Erik Hansen, der ikke kunne genvælges på grund af aldersgrænsen i vedtægterne. Henrik Schakow blev vagt til bestyrelsessuppleant. Han afløser Søren Nistrup Jørgensen, der indtrådte i bestyrelsen. Fonden Langelands Elforsyning Spodsbjergvej Rudkøbing Telefon Telefax Website CVR NR.: Fonden Langelands Elforsyning er oprettet i Hjemsted: Langeland Kommune Torben Tørnqvist Søren Nistrup Jørgensen Thomas Elnegaard Vagn Nielsen Suppleanter for bestyrelsen Henrik Schakow Erik Hansen Michael Schou-Hansen Direktion: Direktør Kim Henning Hansen Bestyrelsen Jens Oldenbjerg, formand Peer Bay Nielsen, næstformand Preben Hansen 14 ÅRSRAPPORT 2013

15 SELSKABSOPLYSNINGER Bestyrelse og direktions øvrige ledelseshverv i elbranchen pr. 1. januar 2014 LEF NET A/S Jens Oldenbjerg Bestyrelsesformand Peer Bay Nielsen Næstformand Preben Hansen Bestyrelsesmedlem Torben Tørnqvist Bestyrelsesmedlem Søren Nistrup Jørgensen Bestyrelsesmedlem Thomas Elnegaard Bestyrelsesmedlem Vagn Nielsen Bestyrelsesmedlem Kim Henning Hansen Direktør Langelands Elforsyning A/S Jens Oldenbjerg Bestyrelsesformand Peer Bay Nielsen Næstformand Preben Hansen Bestyrelsesmedlem Torben Tørnqvist Bestyrelsesmedlem Søren Nistrup Jørgensen Bestyrelsesmedlem Thomas Elnegaard Bestyrelsesmedlem Vagn Nielsen Bestyrelsesmedlem Kim Henning Hansen Direktør LEF Vind 1 ApS Jens Oldenbjerg Bestyrelsesformand Peer Bay Nielsen Næstformand Preben Hansen Bestyrelsesmedlem Torben Tørnqvist Bestyrelsesmedlem Søren Nistrup Jørgensen Bestyrelsesmedlem Thomas Elnegaard Bestyrelsesmedlem Vagn Nielsen Bestyrelsesmedlem Kim Henning Hansen Direktør LEF Vind 2 ApS Jens Oldenbjerg Bestyrelsesformand Peer Bay Nielsen Næstformand Preben Hansen Bestyrelsesmedlem Torben Tørnqvist Bestyrelsesmedlem Søren Nistrup Jørgensen Bestyrelsesmedlem Thomas Elnegaard Bestyrelsesmedlem Vagn Nielsen Bestyrelsesmedlem Kim Henning Hansen Direktør Gadelys Langeland A/S Jens Oldenbjerg Bestyrelsesformand Peer Bay Nielsen Bestyrelsesmedlem Thomas Elnegaard Bestyrelsesmedlem Kim Henning Hansen Direktør FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING 15

16 SELSKABSOPLYSNINGER Langelands Forsyningsselskab ApS Jens Oldenbjerg Bestyrelsesformand Peer Bay Nielsen Næstformand Preben Hansen Bestyrelsesmedlem Torben Tørnqvist Bestyrelsesmedlem Søren Nistrup Jørgensen Bestyrelsesmedlem Thomas Elnegaard Bestyrelsesmedlem Vagn Nielsen Bestyrelsesmedlem Kim Henning Hansen Direktør FynsNet A.m.b.A. Jens Oldenbjerg Bestyrelsesmedlem Peer Bay Nielsen Suppleant FynsNet Service A/S Jens Oldenbjerg Bestyrelsesmedlem Dansk Energi Net Jens Oldenbjerg Repræsentant Peer Bay Nielsen Stedfortræder Thomas Elnegaard Repræsentant Torben Tørnqvist Stedfortræder Lejbølle Vindkraft I/S Kim Henning Hansen Bestyrelsesmedlem 16 ÅRSRAPPORT 2013

17 LEDELSENS BERETNING Selskabsstruktur Fonden Langelands Elforsynings aktiviteter er delt op i en række selskaber, der er økonomisk adskilt blandt andet for at opfylde lovens krav om adskillelse af kommercielle og bevillingsmæssige aktiviteter. Selskabsstruktur ultimo 2013 Salg af andele i FynsNet LEF NET A/S har gennem sommeren og efteråret 2013 overvejet Energi Fyn s tidligere fremsatte tilbud om erhvervelse af ejerandele i FynsNet. Bestyrelsen i LEF NET A/S besluttede på den baggrund at sætte selskabets ejerandele i FynsNet til salg med udtrædelse den 1. juli Der er i efteråret 2013 indgået en salgsaftale med Energi Fyn, med respekt for de øvrige andelshaveres vedtægtsbestemte forkøbsrettigheder. Knud Elnegaard klar ved vagtbilen FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING 17

18 LEDELSENS BERETNING HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN * Ændret form for resultatopgørelse fra artsopdelt til funktionsopdelt, sammenligningstal for år 2009 og 2010 er ikke tilpasset. 18 ÅRSRAPPORT 2013

19 LEDELSENS BERETNING Organisation og personaleforhold 1. januar 2014 havde Fonden Langelands Elforsyning 18 medarbejdere. Den 4. februar 2013 blev elektriker Jesper Nygaard Petersen ansat i driftsafdelingen. Den 31. maj 2013 fratrådte Flemming Jensen efter mere end 36 års ansættelse, for at gå på efterløn. Den 1. oktober 2013 startede Anja Carlsen som kontorelev i administrationsafdelingen. Den 14. november 2013 fratrådte kontorassistent Tine Fakkemohs Hansen. Tine Fakkemohs Hansen blev udlært som kontorassistent den 15. august 2013 hos Fonden Langelands Elforsyning og fortsatte derefter som kontorassistent i 3 måneder. Gennemsnitalderen i 2013 bliver 49,2 år og gennemsnitsancienniteten bliver 17,9 år. Mærkedage Den 15. september 2013 kunne kontorassistent Lars Nielsen fejre 25-års jubilæum. Den 17. september 2013 kunne montør Hans Erik Nielsen fejre 40-års jubilæum. Mission Vi er her for: At fremskaffe og distribuere el til forbrugerne i vort forsyningsområde Langeland Kommune. At sikre elforbrugerne på Langeland en driftssikker elforsyning til en fornuftig pris. Vision Fonden Langelands Elforsyning er et lokalt forbrugerstyret selskab, med fokus på at udvikle sig lokalt. Vi vil udvikle os til fordel for de langelandske forbrugere, og søge samarbejde med erhvervslivet, de offentlige institutioner og de øvrige forsyningsselskaber på Langeland. Vi vil sikre at forbrugerne på Langeland betjenes bedst muligt, på et effektivt grundlag. Organisationen 1. januar 2014 Værdier Vi er ordentlige Vi har kundefokus Vi udviser handlekraft - vi har energien - vi til dig har energien til dig Synlighed i lokalsamfundet Fonden Langelands Elforsyning ønsker at være synlig i forsyningsområdet, og støtter derfor det lokale foreningsliv. Vi støtter foreninger og idrætsliv med annoncer og sponsorater. Vi støtter det lokale kunstnermiljø ved at være aktiv i projektet De Langelandske Kunsttårne. Sponsorater kan ydes til foreninger samt til projekter af almennyttig karakter, i det omfang aktiviteterne er forretningsmæssigt begrundet. FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING 19

20 LEDELSENS BERETNING Indgåelse af aftaler om større sponsorater skal godkendes af bestyrelsen. For at sponsorater kan begrundes forretningsmæssigt, skal der være en synlig reklameværdi. Derfor ønsker vi typisk, at vores logo eller anden visuel reklame, skal indgå som en del af sponsoratet. Ansøgning om sponsorater sendes til eller til vort kontor på Spodsbjergvej 141, 5900 Rudkøbing. Hovedaktiviteter/forretningsområder Koncernens forretningsområder: Netvirksomhed i henhold til bevilling efter Elforsyningsloven Forsyningspligt i henhold til bevilling efter Elforsyningsloven Elhandel i forsyningsområdet Produktion af el med vindmøller Drift, vedligeholdelse og fornyelse herunder kabellægning af gadebelysning på Langeland Koncerninterne ydelser til datterselskaber Administration af datterselskaber Teknik Drift og anlægsopgaver Administrative ydelser til forsyningsselskaber på Langeland Termografering Driftsledelse af private vindmøller Begivenheder med væsentlig indflydelse på årsregnskabet Der har ikke været begivenheder med væsentlig indflydelse på årsregnskabet. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold. Årsregnskabet har levet op til de budgetterede forventninger, og årets resultat anses derfor for tilfredsstillende. Særlige risici Koncernen har væsentlige investeringer i børsnoterede værdipapirer omfattende både aktier og obligationer. Alle investeringer foretages for egne midler. Udover kursreguleringer på disse investeringer er der ingen særlige risici. Begivenheder efter balancedagen Ingen begivenheder efter balancedagen har væsentlig indflydelse på selskabet. Fremtiden Selskabet forventer en aktivitet og indtjening på driften i år 2014 på niveau med år ÅRSRAPPORT 2013

21 KÆDEBY RISTINGE HESSELBJERG BAGENKOP LINDELSE MAGLEBY SØNDENBRO Nordre Landevej TRYGGELEV ILLEBØLLE HERSLEV HENNETVED DAGELØKKE BØSTRUP LEJBØLLE BOTOFTE TULLEBØLLE SIMMERBØLLE SPODSBJERG LOHALS STOENSE SNØDE HOU LEDELSENS BERETNING Fonden De Langelandske Kunsttårne Fonden De Langelandske Kunsttårne Spodsbjergvej Rudkøbing CVR NR.: Fonden De Langelandske Kunsttårne er stiftet den 31. maj 2010 af Fonden Langelands Elforsyning. Hjemsted: Langeland Kommune Bestyrelsen Povl Erik Hansen, formand Hans Kjær, næstformand Anne Mette Wandsøe Gerdt Hedegaard Kim Henning Hansen 1 Lohalsvej 5a kunstner: Vagn Lundbye 2 Hesselbjergvej 18a komponist: Per nørgård Musiker: gert skød sørensen kunstner: Leif kjøl 3 Botofte Strandvej 5a kunstner: Markan Christensen 4 Korsebøllevej 2a kunstner: Henriette Lorentz 5 Lismosevej 6a kunstner: gay Christensen 6 Pederstrupvej 16a kunstner: Lars Calmar 7 Skovsbovej 22a kunstner: alfio Bonanno 8 Hennetvedvej 58a kunstner: keld nielsen naturvejleder: Marianne krag Petersen 9 Haugbøllevej 12a kunstner: Hans kjær 10 Langøvej 6a kunstner: sabine Majus 11 Kinderballevej 3a kunstner: Jørgen Minor 12 Søndenbro 26 a kunstner: Michael Falch De LangeL and ske Kunsttårne RUDKØBING HUMBLE 12 8 Ny Spodsbjergvej 4 TRANEKÆR De 12 Langelandske Kunsttårne I samarbejde med Langelands Elforsyning har langelandske kunstnere omskabt tidligere transformatortårne til Kunsttårne. Visionen De Langelandske Kunsttårne er fuldbragt, og Danmarks længste Udstilling er en realitet med 12 Kunsttårne fordelt over hele øen Lohalsvej 2 Formål Fondens formål er at fremme kendskabet til Langelands Elforsynings historie, herunder restaurering og vedligeholdelse af transformertårnene på Langeland, som bl.a. anvendes til kunstudsmykning. Kunstudstillingen Det er tanken, at de udvalgte kunstnere hver får stillet et tårn til rådighed og frit kan udsmykke det indre rum. En speciel udfordring, for der er højt til loftet og ikke langt mellem væggene. Det skal ikke være en permanent udstilling. Udsmykningerne skal så vidt muligt udskiftes hvert tredje år, og ingen bliver tårnkunstner på livstid. Året 2013 I 2013 var der igen lidt udskiftning af kunstnere. I tårn 1 fortsatte Vagn Lundbye. I tårn 2 fortsatte Per Nørgård, Gert Skød Sørensen og Leif Kjøl. I tårn 3 fortsatte Markan Christensen I tårn 4 blev Jette Nevers afløst af Henriette Lorentz. I tårn 5 fortsatte Gay Christensen. I tårn 6 fortsatte Lars Calmer. I tårn 7 fortsatte Alfio Bonanno. I tårn 8 blev Britt Smelvær afløst af Keld Nielsen og Marianne Krag Petersen. I tårn 9 fortsatte Hans Kjær. I tårn 10 blev Keld Nielsen afløst af Sabine Majus. I tårn 11 fortsatte Jørgen Minor. I tårn 12 fortsatte Michael Falch. Kunsttårnene havde 10 års jubilæum og Fonden De Langelandske Kunsttårne havde derfor sammen med Fonden Langelands Elforsyning sat alle sejl til. Udstillingen blev åbnet af Kulturminister Marianne Jelved lørdag d. 4. maj kl i garageanlægget hos Langelands Elforsyning, Spodsbjergvej 141, Rudkøbing. Alle kunstnerne, der i de ti år havde haft udstillet i kunsttårnene, var repræsenteret ved et kunstværk i garagen. Brochure for kunsttårnene 2013 FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING 21

22 LEDELSENS BERETNING Langelands Brassband og Marstal Småborgerlige Sangforening stod for underholdningen og Langelands Elforsyning havde sørget for lidt godt til ganen, i det der blev serveret drikkevarer og pølser. Takket være et unikt samarbejde mellem kunstnerne, Turist- og Erhvervsforeningen Langeland, Politihjemmeværnet, Langeland Kommune og Langelands Elforsyning blev succesen igen stor. Som afslutning på jubilæet præsenterede Michael Falch sin eksklusive nummererede og signerede cd med hans tårnmusik en cd som netop blev produceret i forbindelse med 10-års jubilæet i et fællesprojekt sammen med Turist- og Erhvervsforeningen Langeland. Tårnsangerdag Lørdag den 1. juni 2013 genlød hele Langeland af sang for 3. gang. Kunstneren Hans Kjær fik ideen til et helt nyt tiltag i forbindelse med kunsttårnene i en TÅRNSANGERDAG. Arrangementet er underholdning ved alle 12 kunsttårne, et arrangement hver hele time, startende ved det nordligste kunsttårn kl og sluttende ved det sydligste kunsttårn kl TÅRNSANGER-DAGEN 1. JUNI 2013 Lørdag den 1. juni vil hele Langeland genlyde af sang i de 12 langelandske kunsttårne, som er fordelt over hele øen. Tårnsangerdagen er for hele familien og arrangementet er gratis. 12 kor og orkestre medvirker ved arrangementet som starter kl og sidste optræden starter kl Tårnsangerdagen har følgende program Kl. 09 Tårn 1 (Lohalsvej 5 ) Tåsingekoret kl. 10 Tårn 2 (Hesselbjergvej 18 a) Madrigalkoret Kl. 11 Tårn 3 (Botofte Strandvej 8) Koret Kl. 12 Tårn 4 (Koresebøllevej 2) Rudkøbing Sangkreds Kl. 13 Tårn 5 (Lismosevej 6 a) Sygehuskoret Kl. 14 Tårn 6 (Pederstrupvej 16) Tøsekoret Kl. 15 Tårn 7 (Skovsbovej 22 a) Lindese Kirkekor Kl. 16 Tårn 8 (Hennetvedvej 58 a) Maria og Troels Kl. 17 Tårn 9 (Haugbøllevej 12 a) Kristine EilerErnst Kl. 18 Tårn 10 (Langøvej 6) Rudkøbing Kirkekor Kl. 19 Tårn 11 (Kinderballevej 3 a) Musikskolen Kl. 20 Tårn 12 (Søndenbro 26 a) Værkstedskoret Varigheden ved hvert tårn er ca. 20 min. og ved alle tårnene er der også fællessang Kædeby Humble Rudkøbing 11 Bagenkop Lindelse 8 Hennetved 4 3 Tullebølle Spodsbjerg Lohals Vi har energien til dig Annonce om Tårnsangerdag ÅRSRAPPORT 2013

ÅRSRAPPORT 2012 FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING

ÅRSRAPPORT 2012 FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING ÅRSRAPPORT 2012 FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING Vindmøllerne i Lejbølle ÅRSRAPPORT 2012 FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING Spodsbjergvej 141 5900 Rudkøbing www.lef.dk e-mail: lef@lef.dk Forsidebillede: Statue

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING

ÅRSRAPPORT 2008 FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING ÅRSRAPPORT 2008 FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING ÅRSRAPPORT 2008 FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING Spodsbjergvej 141 5900 Rudkøbing www.lef.dk e-mail: lef@lef.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger...6 Ledelsespåtegning...6

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba.

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Program for intern overvågning. 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungerende konkurrencemarked for el er,

Læs mere

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012. Jeg vil hermed aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012 for Nibe Elforsyning Net A.m.b.a.

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012. Jeg vil hermed aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012 for Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012. Jeg vil hermed aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012 for Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Resultatet af den primære drift i selskabet har været

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Indhold Indledning... 2 Koncernens indgangsportal navn... 4 Koncernens indgangsportal reklamer mm.... 4 Netselskabets hjemmesideområde navn... 5

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke 458.011 / Årsberetning intern overvågning 2012 Ejby Elnet Amba Indhold 1 Indledning 2 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning 2 2 Ejby Elnets

Læs mere

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse 20. januar 2014 J.nr. 2009/2018-0001 Ref. Bak/fma Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 28. maj 2013, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande.

MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 28. maj 2013, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande. MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 28. maj 2013, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande. Først velkommen til Jer som repræsentanter for MES: Tak for interessen og støtten fra Jer. I aften er vi 73 personer

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/0720-0101-0170 / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet

Læs mere

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd 1 Indhold Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning...

Læs mere

Generalforsamling 20.09.12. Velkommen

Generalforsamling 20.09.12. Velkommen Generalforsamling 20.09.12 Velkommen Generalforsamling 20.09.12 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

Vindenergi Danmark din grønne investering

Vindenergi Danmark din grønne investering Vindenergi Danmark din grønne investering Vindenergi og vindmøller svaret blæser i vinden Vindkraft er en ren energikilde, der ikke bidrager til den globale opvarmning. I Vindenergi Danmark arbejder vi

Læs mere

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Indhold Indledning... 2 Netselskabets hjemmeside navn... 4 Nethjemmeside påkrævede informationer... 5 Netselskabets hjemmeside reklamer mm....

Læs mere

1.1 Selskabets navn er Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Bjergsted kommune.

1.1 Selskabets navn er Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Bjergsted kommune. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. Svebølle Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Bjergsted kommune. 2 Formål og forsyningsområde.

Læs mere

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling BRAMMING FJERNVARME August 2013 Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE Gabelsvej 12 Tirsdag,

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning

Årsberetning om intern overvågning Årsberetning om intern overvågning år 2014 Side 1 af 6 0. Gennemførsel og kontrol af IO-programmet... 3 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger... 3 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger...

Læs mere

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret Vestjyske Net 60 CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret A/S PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 Resenvej 7800 Skive T: 9615 4900, F: 9615 4990,

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

VEDTÆGTER. for Brenderup Netselskab A.m.b.a. Side 1

VEDTÆGTER. for Brenderup Netselskab A.m.b.a. Side 1 VEDTÆGTER for Brenderup Netselskab A.m.b.a. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted 2. Selskabets formål 3. Andelshavere 4. Medejerforhold 5. Andelshavernes økonomiske ansvar 6. Ejendomsret

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt.

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. (Elforsyning) [B Aps], Virum over Energitilsynet af 17. marts 2004 NESA s krav på betaling for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd _Beskrivelse af implementering af bestemmelserne om intern overvågning 2012 Indhold 1 Indledning 2 2 Information til medarbejderne

Læs mere

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Vedtægter for Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted... 3 2. Formål og forsyningsområde... 3 3. Andelshavere/varmeaftagere... 3 4. Selskabets

Læs mere

Vedtægter. for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter. for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Lemvig Varmeværk a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Fjernvarme til Væggerløse, Væggerløse Stationsby, Hasselø, Stovby, Tjæreby, Idestrup & Sdr. Ørslev. Maj 2006 Nr. 5

Fjernvarme til Væggerløse, Væggerløse Stationsby, Hasselø, Stovby, Tjæreby, Idestrup & Sdr. Ørslev. Maj 2006 Nr. 5 Med 5. udgave af Sydvarmenyt fra Sydfalster Varmeværk ønsker vi denne gang at orientere om følgende punkter: 1. Billigere fjernvarme igen i år. 2. Varmeværket har en sund økonomi. 3. Din varmeregning er

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 1 N Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Forstå din elregning

Forstå din elregning Forstå din elregning Når rudekuverten med din elregning dumper ind ad brevsprækken, er det ikke kun dit elselskab, du punger ud til. Den egentlige elpris udgør kun cirka en fjerdedel af din samlede elregning.

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A.

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. Side 1. Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted. 2. Selskabets formål. 3. Andelshavere. 4. Andelshavernes økonomiske ansvar. 5. Ejendomsret til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 1. juli 2002 Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab A.m.b.A. s stiftelse af aktieselskab med henblik

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29.

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29. ENERGITILSYNET Bilag til punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 9. april 2014 Ret & Administration 13/10069 OTS Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet ENERGITILSYNET

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning

Årsberetning for intern overvågning Årsberetning for intern overvågning gældende for Vestforsyning Net A/S Maj 2014 Jf. Elforsyningsloven 20a og bekendtgørelse (BEK nr. 980 af 06.10.2011) om program for intern overvågning skal net- og transmissionsvirksomheder

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus.

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Generalforsamling afholdtes jf. dagsorden med 21 fremmødte forbrugere ex. bestyrelsen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 19. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme.

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 19. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme. Ledelsesberetning 2011/2012 for Sydlangeland Fjernvarme. Velkommen. Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 19. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme. Første punkt på

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget

Læs mere

Vi skal være fælles om det! en mere retfærdig tarif på afkølingen

Vi skal være fælles om det! en mere retfærdig tarif på afkølingen Vi skal være fælles om det! en mere retfærdig tarif på afkølingen Rudkøbing Varmeværk A.m.b.a. Strandlystvej 123. 5900 Rudkøbing. Tel.: 6251 2142 www.rudkoebingfjernvarme.dk Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Midtfyns Elforsyning Amba.

Midtfyns Elforsyning Amba. Midtfyns Elforsyning Amba. Program for intern overvågning. (nov. 2009) 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungrende konkurrencemarked for el er, at adgangen til

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning

Årsberetning om intern overvågning Årsberetning om intern overvågning år 2012 Side 1 af 6 0. Gennemførsel og kontrol af IO-programmet... 3 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger... 3 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hanstholm Varmeværk Amba. 1.2 Selskabets hjemsted er Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Årsrapport 2007 Intern overvågning Årsberetning for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved Tlf.: 55785150 Fax: 55785160

Læs mere

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk. Vedtægter Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.dk Dagsorden 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53 DjurslandS.net Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Årsrapport for 2003 CVR. nr. 27 07 92 53 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE.

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME, HAARBY KRAFTVARME. Andelsselskaber med begrænset ansvar. 2 Generalforsamlinger. 2 Bestyrelser. 2 Formænd.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk DataHub Kraft i Vest 27. September 2013 John Griem, Energinet.dk Overblik Om Energinet.dk Baggrund for at lave en DataHub DataHub ens funktionalitet Engrosmodellen Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig

Læs mere

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr.

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. 32 65 42 15 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Efterfølgende begivenheder Den forventede udvikling

Hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Efterfølgende begivenheder Den forventede udvikling Ledelses beretning for 2013-2014. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter Værkets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været produktion og salg af el og

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Ordinær Generalforsamling Nørre Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a.. Tirsdag d. 8. april 2014 -kl. 18.00, Grønnegade 7, Nørre Aaby Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Hals Fjernvarme AmbA, Bygmestervej 9-11, 9370 Hals

Hals Fjernvarme AmbA, Bygmestervej 9-11, 9370 Hals [1] Hals Fjernvarme AmbA, Bygmestervej 9-11, 9370 Hals CVR-nr. 22 66 29 10 Telefon 98 25 24 11. Telefax 98 25 05 12 Vagttelefon 40 40 22 66 e-mail : halsfjernvarme@halsfjernvarme.dk Hjemmeside www.halsfjernvarme.dk

Læs mere

Generalforsamling 18.09.13. Velkommen

Generalforsamling 18.09.13. Velkommen Generalforsamling 18.09.13 Velkommen Generalforsamling 18.09.13 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed December 2007 Rev. 1 Nov. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG BCM/MRP LEG LSO NAME Nov. 2006 DATE HEP/LEG NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

KLIMAPAKKE Dit valg, din service

KLIMAPAKKE Dit valg, din service KLIMAPAKKE Dit valg, din service TELEFONISK ENERGIRÅDGIVNING OPKØB AF CO2-KVOTER ÅRLIGT ENERGITJEK FÅ KONTANTE FORDELE MED MODSTRØMS FORDELSKORT GRATIS STRØM OM NATTEN ÅRLIGT ENERGITJEK Som aktiv energiforbruger

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune.

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune. Lett Advokatfirma Adv. Jacob Christiansen J.nr. 256201-DJU VEDTÆGTER For Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

r NRGi Lokal varme A/S Grenåvej 55 8200 Århus N 87 39 04 04 Fax 87 39 04 05 Nigi@nrpi,clk www.nrgi.dk

r NRGi Lokal varme A/S Grenåvej 55 8200 Århus N 87 39 04 04 Fax 87 39 04 05 Nigi@nrpi,clk www.nrgi.dk LOKALVARME Langgade 24 8305 Samsø For fremtiden r NRGi Lokal varme A/S Grenåvej 55 8200 Århus N 87 39 04 04 Fax 87 39 04 05 Nigi@nrpi,clk www.nrgi.dk 4. oktober 2000 Dette brev udsendes til alle husstande

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

Energi. til dig og resten af Danmark

Energi. til dig og resten af Danmark Energi til dig og resten af Danmark Hos E.ON arbejder vi med energi på mange måder E.ON har en række aktiviteter rundt om i Danmark - og det handler alt sammen om energi. På Lolland forsyner vores vindmøllepark

Læs mere

Hvalpsund Kraftvarmeværk. Generalforsamling. den 11. oktober 2006

Hvalpsund Kraftvarmeværk. Generalforsamling. den 11. oktober 2006 Hvalpsund Kraftvarmeværk rk Generalforsamling den 11. oktober 2006 Dagsorden Velkomst Valg af dirigent og stemmetællere Beretning for det forløbne regnskabsår Formandens beretning Bestyrelsens arbejde

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent Dansk Revision

Læs mere