Klage over Kære Børn a.m.b.a.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klage over Kære Børn a.m.b.a."

Transkript

1 Klage over Kære Børn a.m.b.a. Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2: /mda 1. Resumé Rådet skal tage stilling til en klage over indkøbsforeningen Kære Børn A.m.b.a. Indkøbsforeningen har foretaget en ændring af vedtægterne således, at indkøbsforeningen udover indkøb af babyudstyr fremover også indkøber børnetøj. Vedtægterne indeholder et forbud mod medlemskab af konkurrerende indkøbsforeninger. På denne baggrund har Kære Børn ekskluderet et medlem, der ønskede at forblive medlem af en anden indkøbsforening for børnetøj. Kære Børn er en andelsforening og foreningens vedtægter skal derfor vurderes i relation til bekendtgørelse nr som undtager aftaler mv. inden for samme virksomhed eller koncern fra konkurrencelovens 6. Derudover skal vedtægterne vurderes i relation til gruppefritagelsen om kædesamarbejde i detailhandelen, jf. bekendtgørelse nr Rådet skal tage stilling til bestemmelserne i Kære Børns vedtægter. Udover forbudet mod dobbelt medlemskab drejer det sig bl.a. om et forbud mod videresalg, en regel om fastsættelse af salgspriser samt en bestemmelse om at udmeldte medlemmer ikke kan genoptages i Kære Børn før udløbet af en karenstid. Der foreligger ikke nogen anmeldelse af vedtægterne. 2. Afgørelse Indkøbsforeningen Kære Børn A.m.b.a. s vedtægter er konkurrencebegrænsende, jf. konkurrencelovens 6, for så vidt angår; 3, stk. 3, vedrørende forbud mod videresalg, 3, stk. 4, vedrørende vareudvalgets fastsættelse af udsalgspriser, og 6, stk. 9, vedrørende karenstid på 3 år ved udmeldelse. Kære Børn A.m.b.a. påbydes at ophæve bestemmelserne senest 1. januar 1999, jf. konkurrencelovens 6, stk. 4 og Sagsfremstilling

2 3.1. Indledning Handlingsforløb Konkurrencerådet har modtaget en klage over Kære Børns vedtægter og den eksklusion bestyrelsen i henhold til vedtægterne har foretaget af klager. Klageren er indehaver af en butik i by x, som forhandler børnetøj 0-18 år og babyudstyr. Butikken har siden 1992 været medlem af Barntex, der er en indkøbsforening for børnetøj fra 0-18 år. I 1993 etablerede klager sammen med flere andre butikker en sektion i Barntex under navnet "Babygruppen". I 1996 blev denne gruppe opløst, da de fleste butikker, herunder klager, meldte sig ind i den eksisterende indkøbsforening for babyudstyr, Baby-kæden a.m.b.a., som senere skiftede navn til Børns Verden a.m.b.a. og senere igen til Kære Børn A.m.b.a. Flere medlemmer af Kære Børn var fortsat medlemmer af Barntex, og der blev derfor indgået en samarbejdsaftale mellem Kære Børn og Barntex. I oktober 1997 meddelte klager Kære Børn, at hun i februar 1998 ville åbne en ny butik i by y, der på samme måde som butikken i by x skulle sælge såvel babyudstyr fra Kære Børn som børnetøj 0-18 år fra Barntex. Klager blev i den forbindelse anmodet om at indbetale kr. til Kære Børn som andelskapital for butikken i by y. I slutningen af 1997 vedtog bestyrelsen for Kære Børn at afbryde samarbejdet med Barntex og i stedet udvide Kære Børns varesortiment med tøj til mindre børn. I december 1997 orienterede Kære Børn de medlemmer, som tillige var medlemmer af Barntex, om den påtænkte ændring af foreningens vedtægter. Samtidig blev samarbejdsaftalen med Barntex opsagt med virkning fra 31. december I forbindelse med en rundskrivelse fastholdt klager, som den eneste, sit medlemsskab af såvel Kære Børn som Barntex, således at butikken i by x fremover udelukkende skulle være en Kære Børn butik, mens butikken i by y ville blive en Seeds butik, som er et Barntex markedsføringskoncept. På et generalforsamlingsmøde i Kære Børn den 25. februar 1998 blev vedtægterne ændret således, at foreningen fremover ville være en indkøbsforening for såvel babyudstyr som børnetøj. Det blev endvidere præciseret, at medlemmerne ikke måtte være medlem i nogen anden indkøbsforening med babyudstyr og/eller børnetøj. Klager fastholdt sit medlemskab af Barntex for butikken i by y og blev herefter, ved brev af 16. april 1998, ekskluderet af foreningen med øjeblikkelig virkning. Samtidig meddelte Kære Børn leverandørerne, at gennemfaktureringen ved levering til klager ville ophøre straks, og pålagde dem at ophøre med levering af varer, som er omfattet af en eksklusivaftale med Kære Børn. De øvrige 8 medlemmer af Kære Børn, der tidligere også har deltaget i Barntex har opsagt deres medlemskab til 31. december Påstande Klager finder at eksklusionen, som er sket i medfør af vedtægtsbestemmelser for Kære Børn, er i strid med konkurrencelovens 6, stk. 1. Indklagede har afvist dette. Der foreligger ikke nogen

3 anmeldelse af vedtægterne med henblik på en individuel fritagelse, men indklagede har, efter modtagelse af styrelsens udkast til notat, fremlagt et forslag til ændring af vedtægterne. Derudover gør klager gældende, at vedtægtsændringerne og eksklusionen af klager er i strid med konkurrencelovens 11, stk Virksomhederne Klageren er indehaver af 2 forretninger, en i by x og en nyetableret i by y. Begge forhandler såvel babyudstyr som børnetøj 0-18 år. Begge forretninger drives under det samme navn. Kære Børn a.m.b.a. er et kædesamarbejde indenfor detailhandelen, som varetager indkøb og markedsføring. Foreningen har 17 andelshavere og 27 forretninger i kæden. Samlet omsatte kæden for ca. 200 mio. kr. inkl. moms for Barntex er ligeledes en andelsindkøbsforening, hvis formål ifølge vedtægterne er at sikre medlemmerne størst mulige indkøbsfordele. Foreningen omfatter ca. 55 butikker. I 1997 etablerede Barntex et markedsføringsprojekt vedrørende børnetøj 0-16 år, under eget varemærke (Seeds), herunder fælles butikskoncept og markedsføring Aftalen Af Kære Børns vedtægter pr. 25. februar 1998 fremgår det af 1, stk. 3, at "foreningens formål er gennem samhandelsaftaler med leverandører, at sikre medlemmerne størst mulige indkøbsfordele, gennem fælles sortiment og markedsføring at fremstå som en stærkt profileret, landsdækkende kæde af babyudstyrs- og børnetøjsforretninger". Efter 3, stk. 3, må "varer købt gennem foreningen ikke under nogen form overdrages eller sælges til forretninger uden for deltagernes kreds med videresalg for øje". "For kædens grundsortiment fastsættes udsalgspriser af det nedsatte vareudvalg. Ved misligholdelse af de fastsatte priser vil bestyrelsen fastsætte passende sanktioner", jf. 3, stk. 4. Efter 3, stk. 5, "medlemmer må ikke være medlem i nogen anden indkøbsforening med babyudstyr og/eller børnetøj, ligesom medlemmerne ikke må være indehaver af, eller have økonomisk interesse i nogen anden forretning, der er medlem af en anden indkøbsforening med babyudstyr og/eller børnetøj." Efter 6, stk. 9, gælder at "ved en udmeldelse, uden at dette skyldes ophør af virksomheden, kan en ny indmeldelse tidligst ske efter 3 år fra udmeldelsen." 3.4. Markedet Produktmarkedet

4 Det relevante produktmarked er babyudstyr og børnetøj. Ved babyudstyr forstås barnevogne, klapvogne, kravlegårde, vugger, tremmesenge, høje stole, plasticudstyr, såsom badekar, potter, vaskebaljer m.m. Produkternes egenskaber og anvendelse er specifikt henvendt til babyer/småbørn, og er efter tidligere praksis afgrænset til aldersgruppen 0-4 år. Ved børnetøj forstås flyverdragter, bukser, bluser, undertøj, huer, vanter m.m. Aldersgruppen er mere flydende især for så vidt angår aldersgruppen år. Men generelt er børnetøj henvendt til aldersgruppen 0-18 år Det geografiske marked Salget af babyudstyr er karakteriseret ved, at produkterne typisk købes lokalt, hvor forbrugeren bor og foretager sine daglige indkøb. Butikkerne henvender sig til en lokal kundekreds, hvilket afspejles i butikkernes størrelse, der med enkelte undtagelser ikke baseres på kunder fra et stort opland. Kære Børns medlemmer har butikker fordelt over hele Danmark. Endvidere gælder for nogle babyudstyrs-produkter, at danske forbrugere stiller særlige krav til sikkerhed og anvendelsesmuligheder, der kombineret med regionale og nationale smagsforskelle medfører, at det geografiske marked kan afgrænses til Danmark Kære Børns stilling på markedet På markedet for babyudstyr er der to frivillige kæder; Kære Børn og BabySam. Kære Børn med 27 butikker har anslået sin markedsandel til 15-20\%, den konkurrerende BabySam-kæde har tilsvarende anslået sin markedsandel til 20-25\%. De øvrige aktører er små uafhængige forretninger og stormagasiner/varehuse som i visse tilfælde har et begrænset sortiment. Markedet for børnetøj er generelt præget af at børnetøj sælges fra en lang række forskelligartede butikker. Udover tekstilbranchens egne specialbutikker sælges børnetøj i stormagasiner, varehuse, store supermarkeder og pr. postordre. Tekstilbranchen er i høj grad præget af kæder. Indenfor børnetøj kan udover Kære Børn og Barntex nævnes kapitalkæderne Hennes & Mauritz og Tøj & Sko. Kære Børns medlemmer har en markedsandel, for børnetøj generelt, på omkring 5\% Klagers argumenter Konkurrencebegrænsning Klagers hovedpåstand er, at en eksklusion i medfør af 3, stk. 5, i vedtægterne er konkurrencebegrænsende og i strid med konkurrencelovens 6, stk. 1. Til støtte herfor er anført, at forbudet afskærer medlemmer fra at være medlem af andre organiserede indkøbs- og markedsføringssamarbejder og dermed udnytte eventuelle fordelagtige indkøbstilbud og effektive markedsføringstiltag. Klager finder, at 3, stk. 5, i vedtægterne ikke er omfattet af nogen undtagelse eller fritagelse til konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. 4. Klager understreger, at Kære Børn omfatter 2 forskellige og uafhængige produktgrupper, og at vedtægterne tvinger medlemmerne til at købe begge typer produktgrupper gennem Kære Børn. Dette har karakter af en art koblingssalg og går videre end nødvendigt for at sikre medlemmernes loyalitet, jf afsnit Bekendtgørelse nr om aftaler mv. inden for samme virksomhed eller koncern

5 Klager har anført, at vedtægterne for Kære Børn er i strid med bekendtgørelse nr Bekendtgørelsen undtager, under visse forudsætninger, andelsforeningers interne regler. Klager finder at vedtægterne ikke opfylder bekendtgørelsens krav, fordi bestemmelserne i vedtægterne ikke er begrænset til, hvad der er nødvendigt for at sikre en tilfredsstillende drift af andelsvirksomheden og opretholde en kontraheringsstyrke. Som begrundelse herfor har klager, anført at det for det første er udtryk for en vidtgående konkurrencebegrænsning når klager som følge af vedtægternes generelle henvisning til børnetøj afskæres fra at være medlem af en konkurrerende indkøbsforening med henblik på indkøb af børnetøj fra 6 (8) 18 år. For det andet er det en urimelig begrænsning af medlemmernes adgang til at drive erhvervsvirksomhed, at forbuddet mod deltagelse i konkurrerende indkøbsforening ikke blot gælder for de forretningssteder, som er tilmeldt foreningen ved indbetaling af andelskapitalen, men også gælder ethvert andet forretningssted, som det pågældende medlem er indehaver af eller har en økonomisk interesse i. For det tredje er det en urimelig konkurrencebegrænsning at klager efter eksklusionen er afskåret fra at foretage indkøb gennem foreningen på samme kommercielle vilkår og til samme priser som medlemmerne, bortset fra at ikke-medlemmer ikke har ret til at modtage overskudsbetaling. Klager henviser til præmis nr. 38 i DLG-dommen. For det fjerde, at eksklusionen er uforholdsmæssig streng i forhold til sit formål Gruppefritagelse om kædesamarbejde i detailhandelen, bekendtgørelse nr Klager har anført, at vedtægterne for Kære Børn ikke er omfattet af gruppefritagelsen om kædesamarbejde i detailhandelen. For det første fordi vedtægterne indeholder konkurrencebegrænsninger af de i gruppefritagelsens 8 nævnte art (sortlistet). Kædedeltagerne er f.eks. hindret i at indkøbe og markedsføre produkter, der ikke er omfattet af kædesamarbejdet, og nægtes ret til at nedsætte deres salgspriser, jf. vedtægternes 3, stk. 4. For det andet er vedtægterne urimelig vidtgående på baggrund af forbuddet mod dobbelt medlemsskab, således at vedtægterne under alle omstændigheder efter en konkret vurdering ikke kan anses for at være omfattet af gruppefritagelsens 5, jf Misbrug af dominans Klager finder videre, at vedtægtsændringerne og eksklusionen er i strid med konkurrencelovens 11, stk. 1. Det begrundes med at markedet for babyudstyr er domineret af kæder og det er vanskeligt for en mindre detailhandler at stå uden for disse kæder. Klager finder, at Kære Børn må tillægges en dominerende stilling, under hensyn til Kære Børns markedsandel, som klager anslår til 30 \%, og markedets struktur. 3.6 Kære Børns argumenter Kære Børn har afvist klagepunkterne og gør gældende, at 3, stk. 5 og 6, stk. 9, i vedtægterne for Kære Børn er omfattet af bekendtgørelse om aftaler mv. inden for samme virksomhed, og derfor fritaget fra konkurrencelovens 6, stk. 1, samt at vedtægterne er omfattet af gruppefritagelsen om kædesamarbejde i detailhandelen. 4. Vurdering

6 4.1. Konkurrencelovens 2 Kære Børns vedtægter er en aftale indgået mellem flere erhvervsvirksomheder i konkurrencelovens 2 forstand Konkurrencelovens 7 Medlemmerne af Kære Børn har en samlet omsætning på ca. 200 mio. kr. inkl. moms (160 mio. kr. ekskl. moms) for 1997 og en markedsandel på 15-20\%. Kære Børn vil derfor ikke være omfattet af bagatelreglen i konkurrencelovens Konkurrencelovens 5 Efter konkurrencelovens 5 finder kapitel 2 i konkurrenceloven ikke anvendelse på aftaler inden for samme virksomhed eller koncern. Med hjemmel i denne bestemmelse er bekendtgørelse nr udstedt Bekendtgørelse om aftaler mv. inden for samme virksomhed eller koncern bekendtgørelse nr af 17/ Denne bekendtgørelse omfatter blandt andet aftaler i andelsvirksomheder, såfremt de er begrænset til, hvad der er nødvendigt for at sikre en tilfredsstillende drift af andelsvirksomheden og opretholde en kontraheringsstyrke, jf. 2, nr. 3. Kære Børn er en forening som har et kooperativt formål i form af indkøb for medlemmerne. Foreningens afkast forbliver indestående i foreningen og ved tilfælde af opløsning fordeles det i forhold til medlemmernes andel af omsætningen. Kære Børn er således omfattet af bekendtgørelsen, jf. 2, stk. 1. Det skal i denne forbindelse fremhæves at bekendtgørelsen alene vil finde anvendelse indenfor Kære Børns indkøbsfunktion og således ikke i relation til dens bestemmelser vedrørende markedsføring og salg, der ikke omfattes af det kooperative formål, jf. bekendtgørelsens 5, stk. 2. Kære Børns vedtægter vil således kun blive vurderet i relation til indkøbsfunktionen og hvad der er nødvendigt for at sikre en tilfredsstillende drift af indkøbsopgaverne. Vedtægternes 3, stk. 3 forbud mod videresalg Generelt kan et videresalgsforbud for varer indkøbt gennem foreningen ikke være nødvendigt for at sikre en tilfredsstillende drift eller for at opretholde en kontraheringsstyrke for en indkøbsforening. Videresalg fra medlemmerne til andre virksomheder vil derimod umiddelbart øge omsætningen gennem indkøbsforeningen og dermed styrke foreningen i kontrahering med stærke leverandører. Vedtægternes 3, stk. 4 vareudvalgets fastsættelse af udsalgspriser Bestemmelser om medlemmernes salg, herunder fastsættelse af priser, kan generelt ikke være nødvendige for at sikre tilfredsstillende drift af eller styrke kontraheringen for en indkøbsforening. Der er heller ikke anført nogle konkrete forhold for Kære Børn der kan føre til at en sådan bestemmelse kan anses for nødvendig.

7 Vedtægternes 3, stk. 5 forbud mod dobbelt medlemsskab Kære Børn gør gældende, at forbudet i Kære Børns vedtægter er i overensstemmelse med bekendtgørelse nr og med EF-domstolens kendelse i sagen mellem DLG og DLA. Klager har med henvisning til DLG-dommen præmis 38 gjort gældende, at det er uforeneligt med bekendtgørelsen, at klager afskæres fra at købe gennem Kære Børn på samme vilkår som medlemmer og at købe de varer, der er omfattet af eksklusivaftaler med Kære Børn. Indklagede har afvist, at noget sådant skulle fremgå af præmis 38. Bekendtgørelsen forpligter andelsvirksomheder til ikke at pålægge konkurrencebegrænsninger, der går videre end nødvendigt af hensyn til at sikre en tilfredsstillende drift og en kontraheringsstyrke. Bekendtgørelsen indeholder ikke nogen forpligtelse til samhandel med tredjemand på bestemte vilkår og noget tilsvarende kan ikke heller ikke udledes af DLG-dommen. DLG-dommen konstaterer blot at det var muligt for ikke-medlemmer at købe på samme kommercielle vilkår, men dommen kan ikke fortolkes således, at der er krav til samhandelspligt. Det er ikke vedtægterne der hindrer ex-medlemmer i at købe fra Kære Børns hovedleverandører. En eventuelt eksklusivitet vil bero på indkøbsaftaler eller eventuelle immaterielle rettigheder, som ikke er omfattet af klagen. Deltagelse i andre organiserede indkøbs-og/eller markedsføringssamarbejder vil forpligte medlemmerne til at være loyal over for to forskellige koncepter. I det omfang de er konkurrerende vil Kære Børn ikke kunne være sikker på medlemmets loyalitet. Foreningens indkøbsstyrke vil derved svækkes. Dette fremgår af DLG-dommen præmis På den baggrund er det styrelsens vurdering at 3, stk. 5, er nødvendig for at sikre en tilfredsstillende drift og er derfor omfattet af bekendtgørelse nr Det kan i forhold til bekendtgørelse nr ikke anses for urimeligt, at forbudet gælder i forhold til begge klagers forretninger. De drives under samme ledelse og med samme økonomiske interesser, således at der naturligt vil kunne opstå et dilemma om medlemsloyalitet. Klager anfører, at loyalitetsforpligtelsen er unødvendig vidtgående fordi den omfatter såvel babyudstyr som børnetøj. Hertil skal styrelsen bemærke, at der i henhold til bekendtgørelse 1029 ikke stilles noget krav til at der skal være sammenhæng mellem de produktgrupper indkøbsforeningen ønsker at være aktiv indenfor. I Kære Børn går denne loyalitetsforpligtelse for såvel babyudstyr og børnetøj ikke længere end foreningens formål, idet begge disse produktgrupper er direkte nævnt i vedtægternes 1, stk. 3. Klager finder at hun afskæres fra at købe børnetøj 6-18 år uden om kæden, f.eks. fra Barntex. Forholdet hænger sammen med, at Kære Børns planer om at ændre vedtægter oprindelig kun omfattede børnetøj 0-6 år. Styrelsen skal hertil anføre, at de vedtægter, der er vedtaget den 25. februar 1998 ikke skelner mellem aldersgrupperne men omfatter alt børnetøj. Indklagede har således også fremlagt oplysninger om indkøbsaftaler for børnetøj 0-18 år indgået efter denne dato. Desuden indeholder Kære Børns vedtægter ikke noget forbud mod at medlemmerne på egen hånd køber varer uden om kæden og klagers indvending må derfor afvises.

8 Endvidere har klager anført, at de fastsatte sanktioner er uforholdsmæssig strenge i forhold til deres formål. Til dette skal styrelsen anføre, at bestemmelser om eksklusion af indkøbssamarbejde ikke kan anses for en uforholdsmæssig streng reaktion. Eksklusion vil afhjælpe det dobbelte medlemskab. Det kan anføres, at en eksklusion med kort varsel kan medføre tab. Men generelt vil medlemmer have mulighed for at forudse situationen og dens følger, og i eventuelle særlige situationer må det være op til kædens bestyrelse at afbøde eventuelle urimelige virkninger. Der er sket en forskelsbehandling mellem klager og andre medlemmer, som frivilligt har valgt at opsige deres medlemskab af Barntex til udgangen af 1998 uden reaktion fra Kære Børn. Det kan imidlertid ikke være relevant for rådet ved bedømmelse af vedtægterne i forhold til bekendtgørelse nr Vedtægternes 6, stk. 9 - karenstid på 3 år For at sikre en tilfredsstillende drift af indkøbsforeningen kan det være praktisk og nødvendigt med stabile medlemsforhold, således at medlemmerne ikke uden videre kan gå ud og ind af foreningen. Medlemmerne af Kære Børn kan melde sig ud med 3 måneders varsel til hver den 1. Dette kan der i relation til bekendtgørelsen ikke være indvendinger imod. 6, stk. 9, i vedtægterne hindrer imidlertid ikke at medlemmerne går ud, men afskærer alene de medlemmer, der har meldt sig ud fra at komme ind igen før efter 3 år. Denne bestemmelsen kan ikke siges at medvirke til at sikre en tilfredsstillende drift respektive kontraheringsstyrke og vil derfor ikke være omfattet af bekendtgørelsen Konklusion Samlet betyder det, at vedtægternes 3, stk. 5 er omfattet af bekendtgørelse nr og derved falder uden for konkurrencelovens kapitel 2 s anvendelsesområde, jf. konkurrencelovens 5. Vedtægternes 3, stk. 3-4 og 6, stk. 9, er derimod ikke omfattet af bekendtgørelsen og skal derfor vurderes i relation til konkurrencelovens 6, stk Konkurrencelovens 6 Vedtægterne for Kære Børn indeholder følgende bestemmelser som kan være konkurrencebegrænsende i henhold til konkurrencelovens 6, stk. 1; 3, stk. 3, indeholder er forbud mod at medlemmerne videresælger varer, indkøbt gennem foreningen, til ikke-medlemmer. Derved hindres medlemmerne i at øge deres salg og begrænses dermed i deres konkurrencemuligheder. 3, stk. 4, bestemmer at der fastsættes udsalgspriser for grundsortimentet. Dette tilsigter at afskære priskonkurrence for grundsortimentet og håndhævelsen af bestemmelsen vil have til følge at priskonkurrencen udelukkes og således hindre en effektiv konkurrence. 6, stk. 9, hindrer et medlem der melder sig ud, i at indtræde på ny, før efter tre år fra udmeldelsen. Dette begrænser tidligere medlemmers muligheder for at blive optaget. Det er af betydning for klagers konkurrencemuligheder, da der er væsentlige fordele forbundet ved at være medlem af et

9 kædesamarbejdet, og da der udover Kære Børn kun findes én anden landsdækkende kæde, er bestemmelsen konkurrencebegrænsende. Ovennævnte vedtægtsbestemmelser vil dermed umiddelbart være omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk Gruppefritagelse om aftaler mv. om kædesamarbejde i detailhandelen, bekendtgørelse nr af 16/ Indklagede gør gældende, at Kære Børns vedtægter er omfattet af gruppefritagelsen for aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen. Kære Børn er et samarbejde indgået mellem detailhandelsvirksomheder om samarbejde på vedvarende basis. Efter det oplyste deltager der ikke andre end detailhandelsvirksomheder. Samarbejdet er således omfattet af anvendelsesområdet for gruppefritagelsen. Vedtægternes 3, stk. 3 forbud mod videresalg Indklagede har anført, at videresalgsforbudet alene gælder for varer som Kære Børn forhandler eksklusivt og at der er tale om selektiv distribution. Gruppefritagelsen indeholder ikke nogen bestemmelse, der tillader videresalgsforbud i kædeaftaler. Bestemmelsen er derfor ikke omfattet af gruppefritagelsen. De generelle regler og praksis om eksklusiv forhandling accepterer ikke, at forhandlere generelt afskæres fra videresalg. Med hensyn til selektiv distribution, kræves det at aftalen opfylder en række saglige kriterier, bl.a. med hensyn til produkternes art, markedsføring, m.m. Kære Børns regler omfatter ikke betingelser af denne art og opfylder derved ikke kriterierne til selektiv distribution. Vedtægternes 3, stk. 4 vareudvalgets fastsættelse af udsalgspriser Kære Børn har gjort gældende, at 3, stk. 4, i vedtægterne alene bemyndiger vareudvalget til at fastsætte udsalgspriser, og at denne bestemmelse i praksis anvendes således, at vareudvalget i kataloger mv. angiver den maksimalpris, som kædedeltagerne qua den fælles markedsføring er forpligtet til at anvende. Vareudvalget er således, ifølge Kære Børn, ikke bemyndiget til at fastsætte mindstepriser. Gruppefritagelsen gælder ikke, hvis kædedeltagere direkte eller indirekte nægtes ret til at nedsætte deres salgspriser, jf. gruppefritagelsen 8, pkt. 3. I vejledning til gruppefritagelsen er det anført at "den enkelte detailhandelsvirksomhed ikke må forpligtes til at overholde bestemte mindstepriser". Endvidere står der at "det er acceptabelt at angive vejledende salgspriser, men det er forbudt at reagere over for en detailhandlers anvendelse af lavere priser f.eks. ved at nægte ham deltagelse i kampagner eller nedsætte udbetaling af bonus". 3, stk. 4, i vedtægterne for Kære Børn bestemmer at vareudvalget fastsætter udsalgspriser og fastsætter passende sanktioner ved misligholdelse af fastsatte priser. Bestemmelsen udnyttes blandt andet til at fastsætte priser i kataloger. Indklagede har oplyst, at bestemmelsen har været drøftet i Kære Børns bestyrelse i forbindelse med konkurrencelovens ikrafttrædelse. Der er imidlertid ikke fremsendt dokumentation for, at drøftelserne har ført til ændringer af Kære Børns praksis eller

10 vejledning af medlemmerne. Der er således ingen indikationer af, at bestemmelsen skal fortolkes anderledes end efter sin ordlyd, nemlig at vareudvalget fastsætter priser og sanktionerer overtrædelse. Klager har fremlagt en skrivelse fra Kære Børns bestyrelse fra maj Skrivelsen viser, at bestemmelsen på dette tidspunkt blev benyttet til at fastsætte mindstepriser og at de blev håndhævet. Styrelsen finder på den baggrund, at Kære Børns vedtægter indeholder en såkaldt sortlistet bestemmelse i henhold til gruppefritagelsen, jf. 8, stk. 3, og at gruppefritagelsen ikke finder anvendelse for vedtægterne. Vedtægternes 6, stk. 9 - karenstid på 3 år Kære Børn har anført, at karenstid på 3 år ved udmeldelsen er fastsat for at undgå uoverlagte og følelsesbetonede ud- og indmeldelser. For at sikre kædens renommé er det ligeledes nødvendigt at sikre en vis stabilitet i medlemskredsen. Denne konkurrencebegrænsning er ikke positivt listet i gruppefritagelsen, hvilket medfører at bestemmelsen ikke er omfattet af gruppefritagelsen, og dermed ikke fritaget fra forbudsbestemmelsen i konkurrencelovens Konklusion Samlet betyder dette, at vedtægternes 3, stk. 3-4 og 6, stk. 9 ikke er fritaget i henhold til gruppefritagelsen. Der er herefter alene mulighed for at søge om individuel fritagelse, i henhold til konkurrencelovens 8. Kære Børn har som følge af styrelsens foreløbige notat, indsendt udkast til nye vedtægter som bestyrelsen har vedtaget, men som skal godkendes af generalforsamlingen. Disse vedtægter retter sig ind efter styrelsens indstilling således at 3, stk. 3-4 og 6, stk. 9 er ophævet. Det er derfor ikke aktuelt at vurdere om de enkelte bestemmelser opfylder betingelserne for en individuel fritagelse. 4.6 Konkurrencelovens 11 Klager har gjort gældende, at Kære Børn som følge af sin markedsandel og markedsstrukturen i øvrigt har en dominerende stilling på markedet for babyudstyr. Kære Børn har ifølge klager misbrugt denne dominans ved for det første, at forbyde dobbelt medlemskab således, at klager for at kunne opnå leverancer af babyudstyr vil være tvunget til at opsige sit medlemskab af Barntex og i stedet foretage sine indkøb af børnetøj gennem Kære Børn. For det andet ved at udvide sit sortiment til også at omfatte børnetøj, hvilket har karakter af koblingssalg-/leveringsnægtelse. Kære Børn og BabySam har anslået deres markedsandele til henholdsvis 15-20\% og 20-25\%. Styrelsen finder ikke, at Kære Børn med en markedsandel på \% har en så stærk økonomisk stilling, at kæden har mulighed for at hindre at der opretholdes en effektiv konkurrence og som giver Kære Børn mulighed for uafhængig adfærd i forhold til konkurrenterne. Ganske vist findes der i branchen en lang række mindre forretninger med et begrænset sortiment, der næppe kan matche Kære Børns sortiment. Men derudover møder foreningen konkurrence fra konkurrenten BabySam der har en noget større markedsandel end Kære Børn, og som blandt andet ejer to barnevognsfabrikker.

11 Der foreligger derfor ingen overtrædelse af konkurrencelovens 11, idet Kære Børn ikke indtager en dominerende stilling på det relevante marked, hverken i relation til babyudstyr eller børnetøj. Per & Nille v/ Vivi Kofod har den 2. februar 1999 indbragt afgørelsen for Konkurrenceankenævnet.

1999-11-12: Per & Nille v/ Vivi Kofod ctr. Konkurrencerådet

1999-11-12: Per & Nille v/ Vivi Kofod ctr. Konkurrencerådet 1999-11-12: Per & Nille v/ Vivi Kofod ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 12. november afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 99-37.185, Per & Nille v/ Vivi Kofod ctr. Konkurrencerådet, sålydende:

Læs mere

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere

2001-04-06: MATAS A/S mod Konkurrencerådet

2001-04-06: MATAS A/S mod Konkurrencerådet 2001-04-06: MATAS A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6. april 2001 i sag 00-160.359 MATAS A/S (advokat Erling Borcher v/ advokat Pernille Vangsgaard) mod Konkurrencerådet

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

Kædesamarbejdet i Inbogulve

Kædesamarbejdet i Inbogulve 1 af 12 08-08-2012 15:47 Kædesamarbejdet i Inbogulve Journal nr. 2:8032-693-20 og 964-967/sta/Service Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Indkøbsforeningen Inbogulve og administrationsselskabet Inbodan

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer 2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. august 2002 i sag j.nr. 02-43.017 Danmarks Restauranter og Caféer (selv v/sekretariatsleder Kirsten Hauge)

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder August 2005 Indhold 1. Indledning 2. Tommelfingerreglen 3. Fælles koncept, design, service mv. 4. Forretningsplacering og optagelse af nye medlemmer 5. Loyalitet og udtrædelsesvilkår

Læs mere

Matas A/S vedtægter. Journal nr. 2:8032-99/hhk/fødevarer, finans

Matas A/S vedtægter. Journal nr. 2:8032-99/hhk/fødevarer, finans 1 af 12 21-06-2012 12:02 Matas A/S vedtægter Journal nr. 2:8032-99/hhk/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Matas A/S har den 24. juni 1998 anmeldt kædens vedtægter. Kæden har anmodet

Læs mere

Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst

Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst 1 af 8 18-06-2012 10:45 Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst Journal nr. 2:8032-132/pr Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé Bladudgivernes Forhandlernævn (BFN) har den 30. juni 1998 anmeldt sin

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder Journal nr. 3/1107-0200-0037/SEK/KB Rådsmødet den 31. august 2005 Baggrund 1. Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S

Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S 1 af 9 Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S Rådsmødet den 16. juni 1999 1 Resumé Netto I/S har klaget til Konkurrencestyrelsen over, at Egmont Magasiner A/S har nægtet at levere

Læs mere

Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler

Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Ved anmeldelse af 30. juni 1998 ansøgte Statoil A/S (nu Statoil Detailhandel A/S) om fritagelse efter konkurrencelovens

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

Leveringsnægtelse fra B&O overfor Merlin

Leveringsnægtelse fra B&O overfor Merlin Leveringsnægtelse fra B&O overfor Merlin J.nr. 2:801-1/hhk Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Konkurrencerådet har modtaget en klage fra Merlin A/S over en leveringsnægtelse fra Bang & Olufsen A/S.

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Interflora-Danmarks kædesamarbejde

Interflora-Danmarks kædesamarbejde 1 af 12 21-06-2012 12:33 Interflora-Danmarks kædesamarbejde Journal nr 2:8032-643, bhh/service. Rådsmødet den 27. september 2000 Resumé 1. Interflora-Danmark (herefter IF) har den 30. juni 1998 ansøgt

Læs mere

Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran

Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé A. Henriksen Shipping har overfor Konkurrencestyrelsen klaget over en tidsubegrænset konkurrenceklausul, som

Læs mere

Anmeldelse af Dansk Skadeservice

Anmeldelse af Dansk Skadeservice Anmeldelse af Dansk Skadeservice Journal nr. 3/1120-0301-0246/FI/LPML Resumé 1. Dansk Skadeservice A/S har ansøgt om en ikke-indgrebserklæring, jf. konkurrencelovens 9, stk. 1, subsidiært en fritagelse

Læs mere

Konkurrencebegrænsninger i kørelærerbranchen

Konkurrencebegrænsninger i kørelærerbranchen 1 af 10 08-08-2012 10:50 Konkurrencebegrænsninger i kørelærerbranchen J.nr. 2:801-138/kb Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en klage fra en kørelærer på Bornholm

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

FASTSÆTTELSE OG HÅNDHÆVELSE AF MINDSTEPRISER I STENDERKÆDEN

FASTSÆTTELSE OG HÅNDHÆVELSE AF MINDSTEPRISER I STENDERKÆDEN 15-10- 2014 12/17619 /KB/MAG Afgørelse FASTSÆTTELSE OG HÅNDHÆVELSE AF MINDSTEPRISER I STENDERKÆDEN KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse 1. RESUMÉ... 2 2.

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen 1 af 6 1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen»År 1998, den 29. september afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-76.327, Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen, sålydende: K

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Jnr.: 2:802-2/mda Rådet skal tage stilling til MD Foods og Kløver Mælks priser for mælk til det danske

Læs mere

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes.

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 131 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2.februar 2010 Kommissionens forordning (EU) om anvendelse af Traktatens artikel 101, stk. 3, på kategorier

Læs mere

2003-05-28: Fleggard Holding A/S mod Konkurrencerådet

2003-05-28: Fleggard Holding A/S mod Konkurrencerådet 2003-05-28: Fleggard Holding A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 28. maj 2003 i sag j.nr. 02-124.706 Fleggaard Holding A/S (advokat Thomas Ryhl) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Arla Foods og de økologiske mælkeleverandører

Arla Foods og de økologiske mælkeleverandører Arla Foods og de økologiske mælkeleverandører Journal nr.3:1120-0100-0544/fødevarer og Finans/jf Rådsmødet den 28. august 2002 Resumé 1. 3 mælkeproducenter, der har ønsket at skifte fra ØkoMælk til Arla

Læs mere

Klagen gav anledning til, at styrelsen undersøgte de rundskrivelser, der er udsendt fra Apoteam til tilsluttede apoteker - de såkaldte Apoteam-nyt.

Klagen gav anledning til, at styrelsen undersøgte de rundskrivelser, der er udsendt fra Apoteam til tilsluttede apoteker - de såkaldte Apoteam-nyt. 1 af 5 Apoteam A/S - Journal nr.2:801-394 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en klage fra Unigroup ApS over, at selskabet Apoteam A/S (herefter: Apoteam) til de tilsluttede

Læs mere

Naturgasleveringsaftaler mellem Dansk Naturgas, Elkraft A.m.b.A. og I/S Elsam

Naturgasleveringsaftaler mellem Dansk Naturgas, Elkraft A.m.b.A. og I/S Elsam 1 af 11 18-06-2012 10:47 Naturgasleveringsaftaler mellem Dansk Naturgas, Elkraft A.m.b.A. og I/S Elsam J.rn. 2:8032-197 og 415/mel Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé Dangas har den 30. juni 1998 til

Læs mere

Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger

Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger 1 af 9 18-06-2012 14:22 Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger Journal nr.2:8032-1063 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Danpo har anmeldt en standardaftale om levering af slagtekyllinger

Læs mere

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods 1 af 7 21-08-2013 16:06 Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods Konkurrencerådet godkendte fusionerne mellem MD Foods / Kløver Mælk[1] og Arla / MD Foods[2] i hhv. april 1999 og januar

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Indhold 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Af Gitte Holtsø og fuldmægtig Daniel Barry Den 21.

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S 17. oktober 1994 HOVEDAFTALE mellem Tele Danmark A/S og LFLS Denne hovedaftale er indgået mellem Tele Danmark A/S på vegne af Tele Danmark A/S selv, KTAS, Jydsk Telefon A/S, TELECOM A/S, Fyns Telefon A/S,

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold Asfaltindustrien Adm. Direktør Anders Hundahl Lautrupvang 2 2750 Ballerup Dato: 25. juni 2013 Sag: BITE 13/02010 Sagsbehandler: /MAL Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

DOPINGAPPELINSTANSENS KENDELSE

DOPINGAPPELINSTANSENS KENDELSE Side 1 af 8 DOPINGAPPELINSTANSEN DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELINSTANSENS KENDELSE afsagt den 19. februar 2015 i

Læs mere

Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde

Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde Journal nr. 2:8032-227, 2:8032-228 Rådsmødet den 15. december 1999 1. Resumé Kommunernes Landsforening (KL) har den

Læs mere

Vedtægter. for. Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 30. april 2014

Vedtægter. for. Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 30. april 2014 Vedtægter for 2014 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 30. april 2014 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Boghandlerforeningen. Dens hjemsted er Københavns kommune. 2 Formål m.v. 1 Foreningens

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Elforsyning) Vaarst Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. over Energitilsynet af 16. maj 2007 betingelserne for Aalborg Kommunes Fjernvarmeforsynings overtagelse af Vaarst Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Læs mere

1999-08-03: NESA A/S ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: NESA A/S ctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: NESA A/S ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr.98-195.223, NESA A/S ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved skrivelser af

Læs mere

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...]

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...] SEAS Distribution A.m.b.A. Slagterivej 25 4690 Haslev Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse

Læs mere

Vedtægter for Optikerforeningen

Vedtægter for Optikerforeningen D.O. I \ Maj 2016 1.1 Vedtægter for Optikerforeningen 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "Optikerforeningen". Foreningens hjemsted er administrationskontorets adresse. 2 FORMÅL Foreningens formål er:

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A.

VEDTÆGTER. for. Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A. VEDTÆGTER for Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A. Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A eller i forkortet form, Hou Lystbådehavn. Selskabets hjemsted er

Læs mere

DANISH DESIGN ASSOCIATION. Vedtægter for Danish Design Association. Version 4.0

DANISH DESIGN ASSOCIATION. Vedtægter for Danish Design Association. Version 4.0 DANISH DESIGN ASSOCIATION Vedtægter for Danish Design Associion Version 4.0 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danish Design Associion (DDA). Stk. 2. Danish Design Associions hjemsted er den kommune,

Læs mere

STATSAI,r SÆRLIG ØKD KRBI ~IJJ..I\U L."jll..1u.Il<Jn.LI..L 33 43 01 20 UDSKRIFT ØSTRE LA1~DSRETS DOMBOG DOM

STATSAI,r SÆRLIG ØKD KRBI ~IJJ..I\U L.jll..1u.Il<Jn.LI..L 33 43 01 20 UDSKRIFT ØSTRE LA1~DSRETS DOMBOG DOM 12/11 2002 16:42 FAX 33 43 Ol 20 l~/ll ~uu~ l~;o{ raa dd~~uo~~ 83207005- MKJ" STATSAI,r SÆRLIG ØKD KRBI ~IJJ..I\U L."jll..1u.Il

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Vejle Frysehus' aftale med FDB

Vejle Frysehus' aftale med FDB 1 af 7 Vejle Frysehus' aftale med FDB Rådsmødet den 27. oktober 1999 1. Resumé Vejle Frysehus A/S (VF) har anmeldt en samarbejdsaftale med FDB om fryseekspedition. Aftalen omfatter FDB's køb af en række

Læs mere

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg 1 af 5 21-08-2013 16:05 Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg Konkurrencerådet godkendte i april 2002 fusionen mellem Danish Crown og Steff Houlberg[1] på betingelse af en række

Læs mere

1. Etablering, organisering og forretningsmodel for kollektive ordninger i foreningsform.

1. Etablering, organisering og forretningsmodel for kollektive ordninger i foreningsform. EXECUTIVE SUMMARY Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 1 INDHOLD AF EXECUTIVE SUMMARY Dette

Læs mere

Vejledning om gruppefritagelser. Gruppefritagelse for horisontale aftaler mv. om kædesamarbejde i detailhandelen

Vejledning om gruppefritagelser. Gruppefritagelse for horisontale aftaler mv. om kædesamarbejde i detailhandelen Vejledning om gruppefritagelser Gruppefritagelse for horisontale aftaler mv. om kædesamarbejde i detailhandelen 2000 Indhold 2 Gruppefritagelse for horisontale aftaler mv. om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

18 SEP 2013 VEDTÆGTER FOR RC TRUCKTEAM. Vedtægter

18 SEP 2013 VEDTÆGTER FOR RC TRUCKTEAM. Vedtægter Vedtægter 1. Foreningens navn Foreningens navn er RC TruckTeam 2. Hjemsted Foreningen har hjemsted i Roskilde Kommune. 3. Formål Foreningens formål er: At være samlingsstedet for børn og voksne, der har

Læs mere

Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport

Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens navn er Esbjerg Tri & Multisport 1.2 Foreningen blev stiftet den 12. november 2005 og har hjemsted i Ny Esbjerg kommune. 2 Formål:

Læs mere

VEJLEDNING OM KONKURRENCELOVEN. Vejledning om konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominerende stilling

VEJLEDNING OM KONKURRENCELOVEN. Vejledning om konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominerende stilling VEJLEDNING OM KONKURRENCELOVEN Vejledning om konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominerende stilling INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 1. FORMÅLET MED KONKURRENCEREGLERNE...

Læs mere

Vedtægter for ITD Arbejdsgiverforening

Vedtægter for ITD Arbejdsgiverforening Vedtægter for ITD Arbejdsgiverforening 1. Foreningens navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er ITD Arbejdsgiverforening ( Foreningen ). 1.2 Foreningen har hjemsted i Padborg. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø * +45 5163 1978 * golfklub@himmerlandgolf.dk * www.himmerlandgolfklub.dk VEDTÆGTER

Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø * +45 5163 1978 * golfklub@himmerlandgolf.dk * www.himmerlandgolfklub.dk VEDTÆGTER Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø * +45 5163 1978 * golfklub@himmerlandgolf.dk * www.himmerlandgolfklub.dk VEDTÆGTER f o r H i m m e r l a n d G o l f K l u b 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Himmerland

Læs mere

Sag C-125/05. VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S

Sag C-125/05. VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S Sag C-125/05 VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret)»Konkurrence aftale om forhandling

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Århus VVS- og blikkenslagerlaug!

Århus VVS- og blikkenslagerlaug! Vedtægter og fundats for Århus VVS- og blikkenslagerlaug Vedtaget på generalforsamlingerne Aarhus, den 3. april 2014 Aarhus, den 29. april 2014 Århus VVS- og blikkenslagerlaug, vedtægter og fundats 2014,

Læs mere

UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALG S RETSBOG

UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALG S RETSBOG UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALG S RETSBOG Retsmøde den 27. april 2010 i Sag 212008 Post Danmark AIS (advokat Nicolai Westergaard) mod Konkurrencerådet (advokat Per Magid) Biintervenient

Læs mere

ELBODANs kædesamarbejde

ELBODANs kædesamarbejde 1 af 13 18-06-2012 11:23 ELBODANs kædesamarbejde Journal nr. 2:8032-284 Rådsmødet den 15. december 1999 1. Resumé Advokat Vagn Thorup, Kromann & Münter Advokatfirma, har som advokat for Elbodan a.m.b.a.

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det: Kendelse af 27. marts 2009 (J.nr. 2008-0017069) Ikke meddelt dispensation til at intern revisionschef må udføre revisionsopgaver uden for den finansielle koncern. Lov om finansiel virksomhed 199, stk.

Læs mere

Vedtægter. for Helsinge vandværk S.M.B.A.

Vedtægter. for Helsinge vandværk S.M.B.A. Vedtægter for Helsinge vandværk S.M.B.A. Side 1 af 11 1. 1.1 Selskabets navn er Helsinge Vandværk s.m.b.a. 1.2 Selskabet er et selskab med begrænset ansvar. 2. 2.1 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune.

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret september 2013)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret september 2013) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret september 2013) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse)

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) 2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) J.nr. 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Annette Wedel Fræmohs) I denne sag har

Læs mere

7. Af denne grund skal B&O s EF-distributionsaftale vurderes individuelt i henhold til konkurrencelovens 6 og 8.

7. Af denne grund skal B&O s EF-distributionsaftale vurderes individuelt i henhold til konkurrencelovens 6 og 8. B&O Journal nr.3:1120-0289-19/fødevarer og Finans/hbs Rådsmødet den 24. april 2002 Resumé 1. Bang & Olufsen AudioVisual A/S 1 har anmeldt selskabets EF-distributionsaftale til styrelsen med henblik på

Læs mere

Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning

Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning Gældende fra 1. januar 2012 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og entreprenør- og håndværksvirksomheder,

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Vedtægter for BYGGGARANTIEN

Vedtægter for BYGGGARANTIEN Vedtægter for BYGGGARANTIEN 1 - Formål Byggegarantiens overordnede formål er at sikre, en ensartet høj kvalitet på alt håndværksmæssigt arbejde, udført af Byggegarantiens medlemmer. Garantien sikrer, at

Læs mere

Love for Ledernes Hovedorganisation

Love for Ledernes Hovedorganisation Love for Ledernes Hovedorganisation 1. Navn 1.1 Organisationens navn er Ledernes Hovedorganisation med hjemsted i København. 2. Formål 2.1 Ledernes Hovedorganisation skal som en selvstændig og partipolitisk

Læs mere

1 Klubbens navn er Sejlklubben Århus Nordhavn, hjemsted er Århus.

1 Klubbens navn er Sejlklubben Århus Nordhavn, hjemsted er Århus. Vedtægter for Foreningen Sejlklubben Århus Nordhavn Godkendt på general forsamlingen den 5. april 2014 1 Klubbens navn er Sejlklubben Århus Nordhavn, hjemsted er Århus. Formål 2 Klubbens formål er: At

Læs mere

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Grenaa Taxa s økonomiske forening har i henhold til Lovbekendtgørelse om taxikørsel m.v. nr. 107 af 30. januar 2013 og Bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012

Læs mere

Aftale mellem Amtsrådsforeningen og Falck

Aftale mellem Amtsrådsforeningen og Falck 1 af 10 Aftale mellem Amtsrådsforeningen og Falck Rådsmødet den 27. oktober 1999 1. Resumé Amtsrådsforeningen og Falck A/S (herefter Falck) har med virkning fra 1. maj 1998 indgået en vejledende aftale

Læs mere

Vedtægter for Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen

Vedtægter for Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen Vedtægter for Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen (ASK) Foreningens hjemsted er Storkøbenhavn. 2.

Læs mere

Gavekort på 2344 kr. stjålet. DSB kan ikke spærre det og vil ikke udstede

Gavekort på 2344 kr. stjålet. DSB kan ikke spærre det og vil ikke udstede 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0173 Klageren: Indklagede: xxxxx 8260 Viby DSB Klagen vedrører: Gavekort på 2344 kr. stjålet. DSB kan ikke spærre det og vil ikke udstede

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 21. december 2011 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 21. december 2011 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) klaget over registreret revisor A. Den 10. april 2013 blev der i sag nr. 127/2011 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 21. december 2011 har Erhvervs-

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CVR. 14 69 93 41

VEDTÆGTER FOR CVR. 14 69 93 41 VEDTÆGTER FOR CVR. 14 69 93 41 KAP. 1. NAVN, HJEMSTED, FORMÅL M.V. 1 Foreningens navn er: DANSK MODE & TEXTIL. Foreningen er en videreførelse af Dansk Textil & Beklædning og Textil- og Beklædningsindustrien.

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Rødovre, den 2. september 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Reitan Ejendomsudvikling A/S har bedt Institut for Center-Planlægning (ICP) om at uddybe Notat af 24. juli 2013

Læs mere

Vedtægter for Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden. Vedtaget på generalforsamligen 07.05.2013 Psykiatriforeningernes Fællesråd er oprettet den 26. april 2006 under navnet: Fællesrådet

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 9 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 9 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 9 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. november 2009 Forslag til

Læs mere

Vedtægter for Herlev Håndbryggerlaug Gældende fra 27. oktober 2015.

Vedtægter for Herlev Håndbryggerlaug Gældende fra 27. oktober 2015. Vedtægter for Herlev Håndbryggerlaug Gældende fra 27. oktober 2015. (1.1) Foreningens navn er Herlev Håndbryggerlaug. 1. Navn og hjemsted. (1.2) Foreningens hjemsted er på Herlev Byskole, afdeling ELV,

Læs mere

Gentofte-Vangede Idrætsforening: Forslag til vedtægtsændringer.

Gentofte-Vangede Idrætsforening: Forslag til vedtægtsændringer. Gentofte-Vangede Idrætsforening: Forslag til vedtægtsændringer. Indledningsvis ønsker vi, i stedet for Love, at kalde det Vedtægter. Der er kun medtaget de paragraffer, der ønskes ændret. Forslagene til

Læs mere

IT-Branchens ordinære generalforsamling 2015. Dagsordenen pkt. 6. behandling af indsendte forslag Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægter

IT-Branchens ordinære generalforsamling 2015. Dagsordenen pkt. 6. behandling af indsendte forslag Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægter IT-Branchens ordinære generalforsamling 2015 Dagsordenen pkt. 6. behandling af indsendte forslag Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægter Eksisterende vedtægter Forslag til nye vedtægter 1 Foreningens

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald 1 af 7 08-08-2012 12:46 Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald J.nr. 2:8032-636/sbr Rådsmødet den 16. december 1998 1. Resumé Duni A/S og Asp-Holmblad A/S har 30. juni 1998 anmeldt

Læs mere

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af VR 1989 02704 IN TOWN gjorde indsigelse mod endelig designering af MP 967683 Best in Town med henvisning

Læs mere

2001-11-07: Uponor A/S mod Konkurrencerådet

2001-11-07: Uponor A/S mod Konkurrencerådet 2001-11-07: Uponor A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 7. november 2001 i sag 00-202.098 Uponor A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (specialkonsulent

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. april 2013 blev der i sag 187-2012 XX v/advokat AA mod Ejendomsmægler MM v/advokat BB og Ejendomsmæglervirksomhed JJ ApS v/advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. juli 2012 har XX

Læs mere

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Dato: 19. december 2014 Sag: TIFS-14/02901-5 Sagsbehandler: /tfl/jkk Vejledende

Læs mere

2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet

2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet 2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 25. oktober 2000 i sag 00-67.280 Telia A/S (advokat Jens Ottosen-Støtt) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 1. Holbæk Cykelsport Klubbens navn er HOLBÆK CYKELSPORT og har hjemsted i Holbæk kommune og på klubhusets adresse. 2. Vision, mission og målsætning. Klubbens vision

Læs mere

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club Golfklubben i Fårevejle 1 Klubbens navn er DGC Dragsholm Golf Club, golfklubben i Fårevejle, og dens hjemsted er i Odsherred Kommune. Det er Dragsholm Golf Club almene

Læs mere

B&O's Sæsonsamhandelsaftale

B&O's Sæsonsamhandelsaftale B&O's Sæsonsamhandelsaftale Journal nr.3:1120-0301-195/fødevarer og Finans/hbs Rådsmødet den 24. april 2002 Resumé 1. Bang & Olufsen AudioVisual A/S 1 har anmeldt selskabets Sæsonsamhandelsaftale til styrelsen

Læs mere