D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905."

Transkript

1

2 ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. AS & C O. 0.

3 STEEN'SKE BOGTRYKKERI.

4 Alfabetisk Indholdsforteguelse. Table Alphabétique des Matières. Side Aarsager til Arbeidsledighed.,,8, 0, Arbeiderbevmgelse. Se Fa g fo r en in g s- Beretninge r. Arbeidere, Maanedsopgaver fra Fagforeninger af. Se A rb e i d s-. edigbed. Arbeidsgivere, Opgaver fra..., 0, Arbeidskonflikter. Se Sy g d om m. v. Arbeidskontorer, Meddelelser fra. 0,, 8, I Io Arbeidsledighed, Maanedsopgaver fra Fagforeninger af Arbeidere vedk., 8, 0,,, 0, Arbeidsledigled, Aarsager til. Se Aar-s ager. Arbeidsledighed. Jfr. Ho v e do v ersi g t; Oversigt. Arbeidsledighedstællinger i 0.,, 8, Fagforenings-Beretninger I I Familiestand og Forsørgelsespligt, Opgaver vedk,, 8, 0, 0 Hovedoversigt.,,,,, 88, 8,, Oversigt over Arbeidsledigheden Juli 0-Januar 0 Sygdom, Værnepligt, Veirhindringer, Arbeidskonflikter m. v., Opgaver vedk 8,, 8, 0, Udlandet, Arbeidsmarkedet i....,, o Veirhindringer. Se S y gdom m. v. Værnepligt. Se Sygdom m. v. Pages Chômage. Causes...,, 8, 0, Données mensuelles d'unions ouvrières en Norvége., 8, 0,,, 0,, Revue du, de juillet 0 ä janvier 0 Revue générale. I,,,,, 88, 8,, Chômeurs, recensements de, en 0.,, 8, État de famille etc. des chômeurs.,, 8, 0, 0 Grèves. Voir: Interruption. Interruption du travail à cause de maladies, de service militaire, de mauvais temps, de grèves etc. 8,, 8, 0, Maladies. Voir : Interruptio n. Mauvais temps. Voir: Int errup tio n. Offices municipaux de Placement. Renseignements mensuels.... 0,, 8, 0 Patrons syndiqués, données de., 0, Pays étrangers. Marché du travail.,, 0 Rapports d'unions ouvrières I Service militaire. Voir: Interruption. Unions ouvrières, données mensuelles d'. Voir: Chômage.. Voir: Rapports

5 ARBEIDSMARKEDET. UDGIVET AF DET STATISTISKE GENTRALBUREAU. Tredie Aargang. Nr Indhold. Side. Side.. Opgaver vedkommende Familiestand og For- I. Hovedoversigt for Jan ua r og Februar (tildels for Mart s) 0 sørgelsespligt. Opgaver fra Fagforeninger af Arbeidere vedk.. Meddelelser fra Arbeidskontorer 0 Arbeidsledigbed i December 0 og J a-. Oversigt over A rbeidsledigheden Juli 0- nuar Januar 0. A. Aarsager til Arbeidsledighed r. Arbeidsledighedstmllinger i 0 B. Opgaver vedk. Sygdom m. V Arbeidsmarkedet i Udlandet I. Hovedoversigt for Januar og Februar (tildels for Marts) 0. Efter de indkomne Opgaver for Fagforeningsmedlemmer var der ved Udgangen af December sidstleden i 0 Arbeidsledige blandt i i 08 Medlemmer, ved Udgangen af Januar mar blandt i i 8 og ved Udgangen af Februar 80 blandt 0 Medlemmer. Arbeidsledigheden er altsaa gaaet ned fra. Pct. i December til.8 i Januar og. i Februar. Af de 8 0 arbeidsledige Fagforeningsmedlemmer ved Udgangen af Februar var 8 Murere og Murarbeidere (af. Pct.), 0 Sag-, Høvleri- og Tomtearbeidere (af 08. Pct.), 0 Malere (af = Pct.), Skotøiog Skofabrikarbeidere (af Pct.), Træarbeidere (af Pct.), 8 Bogtrykkere (af 0 =--. Pct.), Bagere (af 00 ==.o Pct.), Møbelsnedkere (af. Pct.) og Jern- og Metalarbeidere (af 8.8 Pct.). Blandt Bogbinderne var. Pct., blandt Formerne Pct. og blandt Svorveisfunktionærerne o. Pct. arbeidsledige. For TIO Foreninger i Januar og IO Foreninger i Februar stillede Forholdet sig ved Maanedens Udgang paa følgende Maade i de to Aar: Januar. Februar. Fag. o bå Medlemmer. Pct. ledige. Medlemmer. Pct. ledige. r. 0. Li, jern- og Metalarbeidere Bogtrykkere 00 8.x. 0 I 00.i. Formere x Pagere i.. Malere Sporveisfunktionzerer Sag-, Høvleri- og Tomtearbeidere Jernbanearbeidere.. /8 rig. - Murere og Murarbeidere 0 zo Som- og Stoberiarbeidere I o Hermetikarbeidere I r I 8 too..0 Sten-, Jord- og Cementarbeidere.0 ir Andre 8 8. o... 0 Tilsammen rro Ligesom for November og December tyder Fagforeningernes Opgaver for Januar og Februar gjennemsnitlig paa en noget større Arbeidsledighed ivinter end ifjor Vinter. (Forts. Side ).

6 A. Opgaver fra Fagforeninger af Arbeidere irmitormlias Erhvervsgren og Fag. Sted. Foreninger. Medlemmer. Deraf var arbeidsledige af Mangel paa Arbeide: a) ved Maanedens Udgang. b) i Labet af Maaneden : Deraf: Samlet Per- - - ledige soner. I 8 Bergværks -og Hyttedrift. I Holtaalen Grubearbeidere k Eidet, Aalen. Hyttearbeidere Røros *) ), Jord- og Stenindustri. Cementarbeidere Glasarbeidere Slemmestad 0 ) Metal-, Maskin- og Skibsbygningsindustri. Formere i Jern- og Metalarbeidere.. 80 Kragerø Haugesund Bergen Andre Steder ) 8 Sarpsborg Fredrikstad Moss Lysaker 8 Hamar 8 Aadals Brug... Modum Drammen Sandefjord 8 Porsgrund Fevig 0 Kristiansand... Stavanger Bergen 0 Aalesund Trondhjem 8 Narvik Andre Steder ) 0 Stoberiarbeidere 0 Skibssnedkere Skibstømmermænd Bergen Ialt Metal-, Maskin- og Skibsbygningsindustri c.0 c (?)c.0 c.0 t) :. ) Moss 0, Geirfoss. ) Fredrikstad, Moss, Strømmen, Lysaker, Aadals Brug 8, Hamar, Gjøvik, Drammen, Eidsfoss 8, Tønsberg, Arendal io, Kristiansand, Stavanger, Volden (Sondmor), Aalesund, Dale (pr. Kristiansund), Troncihjem. ) Deraf med uopgivet Str,nnmen, Raufossen, Eidsfoss, Skotfoss. Antagelig iberegnet syge. 0 0

7 vedkommende Arbeidsledighed i December 0. Erhvervsgren og Fag. Sted. Forger. Medlemmer. Deraf var arbeidsledige af Mangel paa Arbeide: a) ved Maanedens Ud- Pergang. soner. b) Løbet af Maaneden: Deraf: Samlet - - ledige 8 Kemisk Industri. Fyrstikarbeidere Forarbeidelse af Spinde- stoffe. Seildugsfabrikarbeidere...». Papirindustri. Cellulosearbeidere Bogbindere Læder-ogGummiindustri Andre Steder. ) ) ) Logarvere lividgarvere Forarbeidelse af Trævarer.*) Sag- og Hovleriarbeidere.. Fredrikstad Høvleriarbeidere Vaesentl. Sagbrugsarbeidere Namsos Skibsindr.- ogmodelsnedkerel Fredrikstad Bygningssnedkere.. Tømmerm. og Indr.snedkere Do. Bygn.snedkerelAalesund Snedkere og Tømmermænd'Trondhjem Snedkere e Træarbeidere iporsgrund Tr,-edreiere. Trævarefabrikarbeidere.. Drammen. Bødkere Stavanger. Kurvinagere. Møbelsnedkere.. Korkeskjærere Ialt Forarb. af Trævarer Ski Gjøvik Andre Steder I I C) C Si ) 0 C i ) (?) (?) e. 0 (?)c i) Deraf so Kvinder. ) Bonsdalen, Ranheim. ) Deraf Kvinder. ) Stavanger 8, Bergen. Dagantal ikke opgivet. Fredrikstad, Askim, Kristiansand II, Stavanger 0, Haugesund 0, Trond - hjem. ) Deraf Kvinder. Hertil kommer Snaroens Høvleri- og Tomtearbeidere, 8 Mand, der alle hele Maaneden befandt sig i Arbeidskonflikt, hvorved de tabte ialt 8

8 A (forts.). Opgaver fra Fagforeninger af Arbei- = E. Erhvervsgren og Fag. Sted. Foreninger. Medlemmer. Deraf var arbeidsledige af Mangel paa Arbeide: a) ved maa _ netill?s o. gap' Per" soner. b) i Løbet af Maaneden : I- Deraf: - Samlet ledige I 8 Tilvirkning af Nærings og Nydelsesmidler. Bagere ukkervarearbeidere - og Brusarbeidere Vlollearbeidere Elermetikarbeidere [flit Nærings-:Og Nydelsesm. / I Fredrikshald... Sarpsborg Drammen Horten Bergen Flom Kristiansund... Stenkjær Hammerfest. Bodo ' Narvik Andre Steder.. Bergen Stavanger ) - 8 ) Beklædningsindustri Hamar 8 Drammen H Larvik >kotoiarbeidere Haugesund *) *) Bergen Trondhjem ) Andre Steder.. ) 8.--;kofabrikarbeidere ) ), 8 Eiandskemagere LIandskesyersker Jattemagere Ialt Beklædningsindustri,,, 8 ) 8) ) 0 Bygningsindustri. ( Fredrikstad ' 8 Aurere, 8 Trondhjem ) 0 Viurarbeidere ) Moss, Lillestrøm, Kongsberg io, Grimstad ii, Aalesund 0, Trondhjem, Namsos ii. Deraf Kvinder. ) Deraf Kvinder. ) Fredrikstad,, Skien (deraf Kvinder), Stavanger. ) Jfr. derhos S. («andre Aarsager»). G) Af disse skulde begynde at arbeide igjen Januar. ) Deraf Kvinder. Opgaver mangler for dem, der er ledige mindre end Dage ad Gangen. '') Skofabriken var lukket fra Jul til og med Januar.

9 , dere vedkommende Arbeidsledighed i December 0. Erbvervsgren og Fa g. Sted. Deraf var arbeidsledige af Mangel paa Arbeide: For- Med- b) i Løbet af Maaneden : a) ved - e:nin- lem- maa. Deraf: ger. mer. nedens Samlet Ud- per. I- - ledige gang ' soner. 8 Malere Jernbanearbeidere Veiarbeidere Stenarbeidere (Gade-).. Ialt Bygningsindustri Polygrafisk Industri.. Fredrikstad 8 ) ) 0 ) ) Lillehammer... 8 Drammen Bergen 8 Aalesund 'frondhjem Narvik 8 '-. 8, - ' 8.,. 8 (?) ) - (?)0 E.gers.--Fl.fjord. 8 Andre Steder... ) - - Liknes - 8 Namdalseidet Bergen ' Bogtrykkere Transport o.. Sporveisfunktioncerer Lænsearbeidere Immaterielt Erhverv. (Sundhedsvæsenet). Renovationsarbeidere ' Fredrikstad Hamar.. Kristiansand... Stavanger Bergen 8 Kristiansund.. 0 Trondhjern 8 - Andre Steder... ) ) 0 8 0, ' Andre Steder... ) Fetsund _ Hovedsum ) Deraf med uopgivet Rapporten for Februar oplyses, at det virkelige Ledige antagelig mindst er dobbelt saa stort som det anførte, saavel i Februar som i tidligere Maaneder ; jfr. Nr. II for 0, S. og. ) Dagantal ikke opgivet. ) Sognedalen 8 (NB. Juleferier fra 0 December), Aal---- Gulsvik, Arendal Aamli. ) Moss, Lillehammer 8, Drammen 8, Tønsberg (med Underafd. Holmestrand og Larvik) 8, Kragerø, Porsgrund, Skien, Aalesund, Harstad. ) Deraf Kvinder (hvoraf ingen arbeidsledige). ) Vestre Aker, Trondhjem.

10 B. Opgaver fra Fagforeninger af Arbeidere Erhvervsgren og Fag. Sted. Foreninger. Medlemmer. Deraf var arbeidsledige af M ang e paa Arbeide: a) ved Maanedens Udgang. b) i Lobet af Maaneden: Per- ' soner. Deraf: -- Samlet ledige Bergværks-og Hyttedrift. Grubearbeidere f Holtaalen Eidet, Aalen Jord- og Stenindustri. Sten-, jord- og Cementarb. Cementarbeidere Glasarbeidere Metal-, Maskin- og Skibsbygningsindustri. Formere fern- og Metalarbeidere.. Slemmestad ) Moss Drammen Kragerø Bergen Andre Steder.. Fredrikstad Moss Strømmen Lysaker Hamar Aadals Brug Modum Drammen Sandefjord Porsgrund Fevig Kristiansand... Stavanger Bergen Aalesund Trondhjem Narvik Andre Steder Støberiarbeidere Bolle- og Valsesmede Nydalen Skibstømmermænd Bergen Træ- Skibssnedkere «Jarb,forb. Ialt Metal-, Maskin- og Skibsbygningsindustri 8 i *) *), li ) (?) C , ' 8 C. 8 ) (?). 0 ) ) (?) C ) Moss II, Geirfoss (Magnor) 0. ) Fredrikstad, Strømmen, Lysaker, Hamar, Gjøvik, Aadals Brug (ledige i tilsammen 8 Dage -af Mangel paa Materialier), Eidsfoss, Sandefjord (med Underafdeling Tønsberg), Arendal TO, Kristiansand, Stavanger, Haugesund, Volden, Aalesund, Dale (pr. Kristiansund), Trondhjem. ) Ikke opgivet, hvor mange Dage der falder paa hver. ) Raufossen, Eidsfoss, Skotfoss. ) Deraf used uopgivet *) Antagelig iberegnet I syg.

11 vedkommende Arbeidsiedighed i Januar 0. Erhvervsgren og Fag. Forarbeidelse af Spinde stoffe. Seildugsfabrikarbeidere.. Spinderi- og Væveriarb. Papirindustri. Papirfabrikarbeidere Cellulosefabrikarbeidere.. Trxrenseriarbeidere Bogbindere Læder-ogGummiindustri. Logarvere Hvidgarvere Forarbeidelse af Trævarer. Sag- og Høvleriarbeidere Høvleriarbei dere Frogs- og Tomtearbeidere. Sag- og Tomtearbeidere. Væsen tl.sagbrugsarbeidere{ Sted. Ant al Deraf var arbeidsledige af Mangel paa Arbeide: For- Med- b) i Lobet af Maaneden : a) ved enin- lem- ma, Deraf: ger. mer. neens d Samlet Udgang ' sone" per_ - - ledige ) _ _ Lysaker 0, - () 0, - Sarpsborg ) 80 8, i - C _ - _..... Fredrikstad ' - 0 Drammen ) 0 0 Risør og Omegn (?) - () Larvik 8 Namsos...., c, 8 Skibsindr.-og Modelsnedkere Fredrikstad Modelsnedkere Bergen, _ Bygningssnedkere - 0 Tømmerm. og Indr.snedkere a i 0 0 Do. «Bygn.snedkere Aalesund... rt.. 8 Trondhjem tf_l 0 8 Snedkere og Tømmermænd{ Narvik,-. i) 8 Snedkere Trondhjem.. - Traearbeidere Porsgrund.. ct 0 08 Trævarefabrikarbeidere... Drammen. td, Bødkere Stavanger.. H Kurvinagere Fredrikstad Ski Møbelsnedkere Gjøvik 8 Kristiansand Stavanger, Bergen - Andre Steder... ) i) Deraf ii Kvinder. ) Nydalen, 8. ) Bonsdalen, Ranheim. ) Deraf 8 Kvinder. ) Ikke opgivet, hvor mange Dage der falder paa hver. ) Askim, Haugesund 0, Trondhjem.

12 B (forts.). Opgaver fra Fagforeninger af Arbei- Deraf var arbeidsledige af Mangel paa Arbeide: For- Med- : b) i Lobet af Maaneden: Erhvervsgren og Fag. Sted. a) ved! enin- lem- NI.,! Deraf: Samlet nedens ger. mer.! Ud-! Per e' - gang.! soner - - ledige. Dao.e. b I 8 ;odkere 0 _ i) _ ) :orkeskjærere a ) 0 _ Ialt Forarb. af Trævarer ivirkning af Næringsog Nydelsesmidler. Sarpsborg Fredrikstad Hønefoss Drammen 8 Arendal 8 Kristiansand.. 8 Stavanger lagere {Bergen ) 0 8,'Iorø Kristiansund - Trondhjem 8 Stenkjaer Bodo Hammerfest Andre Steder.., ) iukkervarearbeidere ) )- og Brusarbeidere,... Bergen ølearbeidere Jermetikarbeidere Stavanger 8 - ilagtere og Pølsemagere.. Bergen gararbeidere ) (0- alt Nærings- og Nydelsesm Beklædningsindustri. 0 - Hamar. - Drammen ikotoiarb eidere,,., _,- 0 Bergen 8 Trondhjem.) Andre Steder ) ' - i ) qwfabrikarbeidere 8 Skien ") It 8 ' 8 Handskesyersker Hattemagere «) - 8 Ialt Beklædningsindustri ) ledige i tilsammen Ioo Dage paa Grund af Indskrænkning i Driften.!) Deraf Kvinder. ) Deraf Kvinde. Fredrikshald, Lillestrom, Hamar, Kongsberg, Skien, Grimstad so, Aalesund, Namsos ii. ) Deraf Kvinder., Bergen 0. Deraf Kvinder. S) Deraf II Kvinder. Fredrikstad 8, Skien io, Stavanger 0, Haugesund. :0) Deraf Kvinder. ) Deraf Kvinder.

13 dere vedkommende Arbeidsledighed i Januar 0. Erhvervsgren og Fag. Sted. Foreninger. Medlemmer. Deraf var arbeidsledige af Man gel paa Arbeide: b) i Lobet afmaaneden: a) ved Maa- Deraf: nedens Samlet Ud- per. - - ledige gang. soner. Dage, Murere Bygningsindustri. Murarbeidere Malere Jernbanearbeidere Veiarbeidere Fredrikstad. lt I Fredrikstad Lillehammer. Drammen Bergen Aalesund Trondhjem Narvik I E.sund Flekkefj. 'k Andre Steder... lindtrondelagen.. Stenarbeidere (Gade-)... Bergen Skorstensfejere Ialt Bygningsindustri Polygrafisk Industri. Bogtryklere Transport o.. Sporveisfunktionaerer Lmnsearbeidere Immaterielt Erhverv (Sundhedsvæsenet). Renovationsarbeidere Arbeidere uden Angivelse af Fag. Hovedsum Fredriksbald... Fredrikstad Hamar Porsgrund Skien Kristiansand Stavanger Bergen Kristiansund Tiondhjem Namsos ) Narvik t) Andre Steder_. ix c. 0 *) 0 0 8! 8.) )! Andre Steder ) 0 Fetsund 0 Randsfjord ) 88 *) ) *)c ! ) 80 i i '! i i0 0 ) 8, Verne (pr. Hønefoss), Sognedalen, Brækkeskogen, Aal---Gulsvik o, Arendal- Aamli. ) Underafdeling af Trondhjem. ) Sarpsborg, Moss, Lillehammer 8, Drammen, Horten, Tønsberg (med Underafdeling Larvik), Sandefjord, Kragerø, Arendal, Alleund 0, Harstad. ) Deraf Kvinder. ) Deraf Kvinder, ) Vestre Aker, Trondhjøm. *) Af og til har dog en enkelt Arbeide. Virkeligheden 'Jere Ledige, se S., Note.

14 0 C. Sammendrag af Opgaver fra Fagforeninger af Arbeidere vedkommende Arbeidsledighed i December 0. Erhvervsgrupper. A. Hovedgrupper. Bergværks- og Hyttedrift.. jord- og Stenindustri Metal-, Maskin- og Skibsbygningsindustri. Kemisk Industri Forarb. af Spindestoffe. Papirindustri Læder- og Gummiindustri Forarbeidelse af Trævarer. Tilv. af Nær.- og Nydelsesm. Beklædningsindustri Bygningsindustri Polygrafisk Industri Transport o Immaterielt Erhverv Hovedsum B. Vigtigere Fag. Jern- og Metalarbeidere Bogtrykkere Formere Bagere Malere ). Sag-, Høvleri- og Tomtearb. Træarbeiderforbundet ) Skotoi- og Skofabrikarb. Sporveisfunktionærer Møb elsn edk ere Bogbindere Jernbane- og Veiarbeidere Grube- og Hyttearbeidere Murere og Murarbeidere øvrige Fag Hovedsum for Decbr. 0 - Novbr. - Oktbr. - Septbr. - August - Juli - Juni - Mai - April - Marts - Februar c Ja - janitor 0r)b - Decbr. 0 - Novbr. c - Oktbr. Deraf var arbeidsledige af M a n g e p a a Arbeide: Med- a) ved Maane- b) i Løbet af Maaneden : l em. dens Udgang : mer. Ialt. Pct. - ; - e. fl. Tils. ialt. Samlet ledige Arbeidsdage. Pr. Medlem. 8 0 *) 8 *) *) 8 *) 08 *) _ f , ' , 0. c _ f *) 8 *). 8 *) 8 *) 08 '') F l ) 0 ) ). ) 8 ) ) Jfr. S., Note. Tømmermænd, Indrednings-, Bygnings-, Model- og Skibssnedkere samt Bødkere m.. ) «- ) ) Fraregnet en enkelt Forening:.. ) - ) Dage. b: med Fradrag af saadanne Fag, for hvilke Opgaver ganske mangler for December 0. *) Yr. Noten S..

15 D. Sammendrag af Opgaver fra Fagforeninger af Arbeidere vedkommende Arbeidsledighed i Januar 0. Erhvervsgrupper. A. Rovea'grzWer. Bergværks- og Hyttedrift Jord- og Stenindustri Metal-, Maskin- og Skibsbygningsindustri Forarb. af Spindestoffe Papirindustri Læder- og Gummiindustri Forarbeidelse af Trævarer Tilv. af Nær.- og Nydelsesm. Beld cedningsindustri Bygningsindustri Polygrafisk Industri Transport o. Immaterielt Erhverv Arbeidere uden Ang. af Fag Hovedsum Med B. Vigtigere Fag.. Jern- og Metalarbeidere Bogtrykkere Formere Bagere Sag-, Høvleri- og Tomtearb. Malere Træarb. (jfr. S. Jo, Note ) Sp orveisfunkti onærer Møbelsnedkere Skotøi- og Skofabrikarb. Jernbane- og Veiarbeidere Bogbindere Murere og Murarbeidere øvrige Fag Hovedsum lem- mer. Deraf var arbeidsledige af Mangel paa Arbeide: a) ved Maanedens Udgang : Ialt Pct b) i Lobet af Maaneden : 8.8Í ()0 el. fl. Tils. ialt. 8 () Samlet ledige Arbeidsdage pr. Medlem I. Hovedoversigt for Januar og Februar (tildels for Marts) 0. (Forts. fra Side I). Som det fremgaar af foranstaaende Tal, stiller dog Forholdet sig temmelig forskjelligt for de forskjellige Fag; fraregnet Jern- og Metalarbeiderne har Gjennemsnitsforholdet for de øvrige Fag ivinter stillet sig dels noget bedre, dels omtrent paa samme Maade som ifjor Vinter. For Januar findes nærmere Opgaver S. tig. - Om Arbeidskontorerne findes Oplysn. S. 0-. Med Hensyn til Udviklingen i de sidst forløbne Maaneder, kan mærkes, at den i disse Opgaver talrigst repræsenterede Gruppe, nemlig de ca. Soo Medlemmer af J e r n- og Meta F- arb eider for bund e t, i de sidste Maaneder af 0 fremviste en stigende Ledighedsprocent (i September., i Oktober., i November.8 og December.8), men i Januar og Februar 0 er Arbeidsledigheden (ved Maanedens Udgang) atter gaaet ned til henholdsvis. og.8 Pct. I Marts 0 har Ledigheden holdt sig paa samme Standpunkt som i Februar. For den næst talrigste Gruppe, de ca. i 00 Bogtrykker e, gik let af Arbeidsledige ved Maanedens Udgang i 0 noget ned fra September til Oktober og November (henholdsvis.,. og. Pct.), tiltog i December til., i Januar til. og i Februar til. Pct., men gik i Marts atter ned til. Pct. I Septbr.-Januar var Ledighedsprocenten blandt Bogtrykkerne adskilligt mindre end det foregaaende Aar, i Februar noget storre, men i Marts atter mindre.

16 Idet der henvises til det i Nr. s for 0, Side -, anførte om let af Fagforeningsmedlemmer i Forhold til det samlede Arbeiderantal, hidsættes et Sammendrag af de foreliggende Opgaver over let af Arbeidsledige ved Udgangen af November og December 0 samt januar 0 blandt Fagforeningsmedlemmer i hver af de Byer, for hvilke Opgaverne for nogen af de nævnte Maaneder gj elder mere end 00 Arbeidere, samt under& for andre Byer og for Landdistrikterne. Blandt disse Arbeidsledige er der forøvrigt adskillige, der som tilreisende fra andre Steder ikke er medregnede i Medlemstallet for vedkommende By. 0 November 0. December 0. januar 0. Medlemmer. Arbeidsledige. Medlemmer. Ialt. Pct. lemmer. Ialt. Arbeidsledige. Med- Arbeidsledige. Ialt. Pct. Pct.. 0. ). Bergen Trondhjem ) (.) Fredrikstad Stavanger ).0 Drammen 8 ). 0 ) )(.) )(.) Aalesund Andre Byer Tilsammen i Byer Bygder Hovedsum ).8 Blandt de her særskilt anførte Byer var Arbeidsledigheden ved Udgangen af januar 0 størst i Fr edrikstad (. Pct.) ; blandt 0 Sagbrugs- og Høvleriarbeidere gik her 8 ledige (ved Udgangen af December sidstl. ledige af 8 Medlemmer, og ved Udgangen af November 0 af 00, altsaa en betydelig Forværrelse i de sidste Maaneder), af Malerne gik saagodtsom alle () ledige, blandt 0 Murere, men blandt Jern- og Metalarheidere kun. I Drammen var Arheidsledighedsprocenten ved Udgangen af januar. ; det største Arbeidsledige fandtes blandt Brugs- og Tomtearbeidere (o af 8), blandt lo Malere var ledige. Ved Sammenligning med de foregaaende Maaneder maa her mærkes Noterne til Tabellen. og Tr ondhj e m stod, som det vil sees, saavel i januar som i December omtrent lige, i begge Maaneder med en noget mindre Ledighedsprocent end gjennemsnitlig for alle Byer. I var ved Udgangen af januar blandt Jern- og Metalarbeidere 8o ledige, blandt 0 Bogtrykkere, blandt 80 Formere, blandt Bagere, blandt 0 Malere, blandt 8 Møbelsnedkere, blandt Skotøiarbeidere 0, blandt Bogbindere, blandt 88 Murere og Murarbeidere ; i Trondhjem var ved Udgangen af samme Maaned blandt 8 Malere ledige og blandt Jern- og Metalarbeidere. - Den laveste Arbeidsledighedsprocent i de her anførte Byer ved Udgangen af januar opviste Bergen med. Pct. og dernæst Stavanger med Pct. (i December Aalesund med. Pct. og dernæst Bergen med. Pct.) ; i Bergen gik ved Udgangen af januar blandt Malere ledige, blandt Bogtrykkere, blandt Bagere 0 og blandt Jern- og Metalarbeidere ; i Stavanger blandt Hermetikarbeidere 8 ledige. -- Hvad de mindre Byer angaar, kan mærkes, at der i Moss ved Udgangen af januar var ledige af Fagforeningsmedlemmer (deriblandt Jern- og Metalarbeidere af ), i Narvik af (deriblandt Snedkere og Tømmermænd af og Malere af, men af 0 jern- og Metalarbeidere ingen), i Ham ar kun af og i Sandefjord I af ca. 0. Bygderne gik ved Udgangen af januar ledige af i Fagforeningsmedlemmer (.0 Pct.), deraf Laensearbeidere (alle), Jern- og Metalarbeidere af 8 (heraf forøvrigt de blot i ca. Dage) og () Grubearbeidere af (ved Udgangen af December var der i Bygderne ledige af i 0 (. Pct.), deraf samme Leensearbeidere () som i januar, Jern- og Metalarbeidere af 8 og () Gruhearbeidere af ). ) 'ledige Dage i Maanedens Lob var i januar større end i December, jfr. S.. ) For Murere (blandt hvilke der i December var stor Ledighed) mangler Opgaver for Januar. Fraregnet Brugs- og Tomtearbeidere i November og Januar samt Trevarefabrikarbeidere i December og Januar, bliver Ledighedsprocenten - inden de samme Foreninger i hver Maaned - i November.0, i December. og i januar.. ) Deraf 8 i -

17 Hvorledes Arbeidsledigheden stillede sig i Januar 0 sammenlignet med de to foregaaende Maaneder, vil - for 8 Foreningers Vedkommende, for hvilke man bar Opgaver for alle tre Maaneder - fremgaa af følgende: Oversigt over Arbeidsledigheden i 8 Foreninger i November og December 0 samt ijanuar 0: A. Fag, Fag. Arbeidere i de nævnte 8 Foreninger. Novbr. 0. Decbr. Januar. o). Deraf arbeidsledige ved Maanedens Udgang. Ialt. Novbr. Decbr. 0. Jan. 0. Pct. Novbr. Decbr. 0. Jan. 0. Jern- og 0 Metalarbeidere. 8 Bogtrykkere Formere 8 Malere 8 8 Bagere 8 Sag- og Høvleriarbeidere. Skotøi- og Skofabrikarbeidere 0, Trmarbeiderforbundet Sporveisfunktionærer Mobelsnedkere 8 Bogbindere Murere og Murarbeidere Jernbanearbeidere Hermetikarbeidere Grubearbeidere Laensearbeidere Andre e Tilsammen Fag. Arbeidsledige i Maanedens Lob. ledige Dage i Maanedens Lob. Tait. Pr. Ioo Arbeidere. Novbir.Decbr. 0., Novbr. Decbr.Januar. Novbr.Decbr. i0. 0.,0. Jan. 0. I Jern- og Metalarbeidere 8 Bogtrykkere 8 0 Formere Malere 8 Bagere Sag- og Høvleriarbeidere 8 Skotøi- og Skofabrikarbeidere. 8 Trcearbeiderforbundet 0 Sporveisfunktionærer - Møbelsnedkere 0 Bogbindere Murere og Murarbeidere jernbanearbeidere Hermetikarbeidere Grubearbeidere 8 Lænsearbeidere Andre 8 Tilsammen

18 Arbeidsledighed i 8 Foreninger i de vigtigste Byer ni. in. i November og December 0 saint i Januar 0. B. Byer (og.bygder Byer. (Bygder). ss Arbeidere i de nævnte 8 Foreninger. Deraf arbeidsledige ved Maanedens Udgang. Ialt. Pct..< Novbr. Decbr. 0. Januar. 0. Novbr. Decbr. Januar Novbr. Decbr. 0. Januar. 0. Bergen Fredrikstad Trondhjem Stavanger Aalesund Drammen Sandefjord Moss Hamar Narvik Andre Byer Tilsammen i Byer.. - Bygder Hovedsum 8 0 I Byer. (Bygder). Arbeidsledige Maanedens Lob. Novbr. Decbr. Januar ledige Dage Maanedens Lob. Ialt. Novbr Decbr. I 0. Januar. 0. Pr. -roo Arbeidere. Novbr. j Decbr. Januar Bergen 8 Fredrikstad Tron dhjem 8 Stavanger Aalesund 8 Drammen 8 Sandefjord 0 Mos 8 Hamar Narvik 8 Andre Byer H (?)c.0 88 C Tilsammen i Byer Bygder Tovedsum

19 is Det sees heraf, at Arbeidsledigheden i disse 8 Foreninger, naar alle Fag tages undere, tiltog betydelig fra November til December, og at den ligesaa tiltog adskilligt fra December til Januar, forsaavidt den samlede Ledighed i Maanedens Løb angaar. Derimod var Ledigheden ved Maanedens Udgang i Januar noget mindre end i December, men adskillig større sammenlignet med November. Bortseet fra en Forening, Lcensearbeiderne, hvoraf alle Medlemmer () var ledige ved Udgangen af December og Januar (i November af ), var Arbeidsledigheden i de omhandlede Maaneder størst blandt Mur ern e og Mu r- arb eid ern e, Sag- og Høvleriarbeiderne samt Malerne (senærmeretabellen). Forøvrigt kan mærkes, at Arbeidsledigheden blandt Ba g ern e tiltog fra. Pct. ved Udgangen af November til i. s Pct.. ved Udgangen af Januar, blandt Sko t ø og Sk o- fabrikar b eid ern e fra 0. til. Pct., blandt Bogtrykkerne fra. til. Pct.'), blandt Møbelsnedkerne fra.8 til. Pct. Blandt Jern- og Metalarbeiderne samt Form erne tiltog vistnok Ledigheden fra November til December, men aftog atter i Januar. Blandt Bo gb indern e (i ) var den i alle Maaneder ubetydelig. Til Sammenligning med Forholdene et Aar tilbage hidsættes nedenstaaende Tabeller over Arbeidsledigheden i Foreninger ved Udgangen af December 0 og December 0, samt i no Foreninger ved Udgangen af Januar 0 og Januar 0: Sammenligning mellem December 0 og 0 og me llem Januar 00g 0. A. Fag. Fag. o o Medlemmer. Arbeidsledige ved Maanedens Udgang Maanedens Lob. ledige Arbeidsledige An tal Med- ved ledige Maane- Maane- lemmer. dens dens Udgang Lob. December 0. December 0. Jern- og Metalarbeidere Bogtrykkere 0 Formere 08 Bagere Malere 8 Sporveisfunktionærer Skotøiarbeidere 00 Træarb. (inkl. Møbelsnedk.) 8 Bogbind ere Murere- og Murarbeidere 0 Handskemagere 8 Andre 8 Tilsammen i Januar 0. Januar 0. Jern- og Metalarbeidere.. 8 Bogtrykkere Formere 0 Bagere Malere 8 Sporveisfunktionærer... Sag-, Høvleri- og Tomtearb. 8 Jernbane- og Veiarbeidere.. 8 Sten-, Jord- og Cementarb. Papirfabrikarbeidere 0 Murere- og Murarbeidere. 0 Hermetikarbeid ere 8 Grubearbeidere Andre Tilsammen ) I steg den fra. til 8.8 Pct., udenfor derimod aftog den fra. til. Pct

20 Sammenligning mellem December 0 og 0 og mellem Januar 0 og 0. B. Byer (og Bygder). Byer. (Bygder). Medlemmer. Arbeidsledige ved Maanedens Udgang Maanedens Lob. ledige Medlemmer. Arbeidsledige ved Maanedens Udgang Maanedens Lob. ledige December 0. December 0. 8 Bergen Trondhjem Fredrikstad Stavanger Drammen Sandefjord Hamar Aalesund Moss Narvik Kristiansand Andre Byer Tilsammen i Byer 8 - Bygder 0 Hovedsum Januar 0. Januar 0. 0 Bergen Fredrikstad Trondhjem Stavanger Aalesund Drammen Sandefjord Moss Hamar Narvik Kristiansand Andre Byer Tilsammen i Byer 0 - Bygder 0 Hovedsum Det fremgaar heraf, at der saavel i December som i Januar var noget større Arbeidsledighed ivinter end ifjor Vinter; i December var Ledighedsprocenten (ved Maanedens Udgang) steget fra. til 8. Pct., i Januar fra. til. Pct. Blandt Malere var der dog noget færre Arbeidsledige ivinter end ifjor, idet nemlig Ledighedsprocenten ved Udgangen af Decen-pber var gaaet ned fra. til. og ved Udgangen af Januar fra. til 0.. Blandt Medlemmerne af Mure r- (og Murarbei cl e r)foreninger var ved Udgangen af December i begge Aar ca. 8 Pct. ledige, medens Ledighedsprocenten ved Udgangen af Januar var gaaet ned fra.8 ifjor til. iaar. Ogsaa blandt Bogtrykkere og F o r- mere var Ledigheden mindre ivinter end ifjor saavel i December som Januar, ligesaa blandt Bogbindere i December (for Januar 0 mangler Opgaver). Blandt J e r n- og Meta - ar b eider e var Ledigheden derimod tiltaget i December fra.8 til. Pct., i Januar fra. til. Pct. Ligesaa var der blandt Foreninger af Sagbrug s-, Høvler o g Tomtearbeidere en betydelig større Arbeidsledighed i Januar iaar end i samme Maaned

21

22

23 ' In v alidi t et findes ikke anført i Opgaverne for December som Arbeidshindring. I Januar anføres Bogtrykkere som Invalider og Bagere som arbeidsudygtige alle den bele Maaned ; derhos anføres for Ga.dearbeiderne i Bergen, at Invalider ikke er medregnet. Ul ykk es tilf se d e nævnes ikke som indtruffet hverken i December eller Januar. Al der dom anføres i December som Arbeidshindring for Bagere (vistnok de samme, som i Januar anføres som arbeidsudygtige), Veiarbeidere samt Bogtrykkere og i Tarmar for Bogtrykkere og Murere. eirhindrin ger anføres i December for Murere (Fredrikstad) i Dage og Veiarbeidere i 8 I Januar io Sagbrugsarbeidere (Namsos) i 0 Dage, i Gadearbeider i page og i Murer i Værnepligt anføres i December som Arbeidshindring for Hyttearbeider i Arbeidskonflikt i December for 8 Tomte- og Høvleriarbeidere (Snarøen, Bærum) den hele Maaned ( 8 Dage), Formere (Aalesund) i 0 Dage og Traearbeidere (Porsgrund) med 8 Dage eller den hele Maaned. I Januar for Formere (Aalesund) i Dage, Træarbeidere (Porsgrund) i 8 Dage og for Bagere () i Andre Aarsager forekom som Arbeidshindring i December for Skotøi- og Skofabrikarbeidere (i ) med tilsammen Dage ( Dage hver mellem Jul og Nytaar), for Sukkervarearbeidere i Dage (Brandtilfælde), Veiarbeidere i so Dage samt for nogle enkelte andre, hvoraf kan mærkes Medlemmer af Tømmermands- og Bygningssnedkerforeningen i Aalesund, der havde været paa Reise i tilsammen 0 I Januar Formere i Løiten i 8 Dage (af Mangel paa Materialier), Bødkere i i Ioo Dage paa Grund af Indskrænkning i Driften, for Sukkervarearbeidere i 0 Dage, for Tømmermænd og Bygningssnedkere i Aalesund i tilsammen 0 Dage samt for nogle enkelte andre i forskjellige Fag.. Opgaver vedkommende Familiestand og Forsergelsespligt De fleste af Rapporterne fra andre Foreninger end Jern- og Metalarbeidernes indeholder for December 0 og Januar 0, ligesom for de II foregaaende Maaneder, Opgaver over saavel samtlige Medlemmers som over de Arbeidslediges Fatniliestand og Forsørgelsespligt. Dette var i December og januar Tilfældet med henholdsvis Foreninger med Medlemmer og Foreninger med Medlemmer (iberegnet enkelte, for hvilke ældre Opgaver over det samlede Medlemmers Familiestand er benyttede). Det viser sig, at der i alle Maaneder, med Undtagelse af December, har været mindre Arbeidsledighed blandt Familieforsørgere end blandt de øvrige Fagforeningsmedlemmer, idet Ledighedsprocenten udgjorde : ved Udgangen af: blandt Familieforsørgere: Pct. blandt andre: Pct. ved Udgangen af: blandt Familieforsørgere: Pct. blandt andre : Pct. Januar 0 Februar c Marts -c April Mai Juni Juli..8 August Septbr..... Oktbr Novbr Decbr..... Januar For December og Januar Maaneder stillede Forholdet sig paa folgende Maade for de vigtigste Fag (se Tabellen S. 0)

ÅR BEID S MÅR K EDET,

ÅR BEID S MÅR K EDET, ÅR BEID S MÅR K EDET, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRÅLBIJREAIJ. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOR VÉGE.) FJERDE LIRGgNG. (QUATRIÈME ANNÉE.) 906. KRISTIANIA. I KOMMISSION

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 1901-31 December

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86. Indhold. Pag. Beretning

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. 4 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 2. Sindssygeasylernes

Læs mere

Askøy HSL c/o Karlsen Turvogn Slettebrekkdalen 3 5303 Follese Kontaktperson: Jan Petter Karlsen Tlf: 92 28 20 96 E-post: post@karlsenturvogn.

Askøy HSL c/o Karlsen Turvogn Slettebrekkdalen 3 5303 Follese Kontaktperson: Jan Petter Karlsen Tlf: 92 28 20 96 E-post: post@karlsenturvogn. Alta HSL- Fleridretter Postboks 1339 9505 Alta NO-9513 Alta Kontaktperson: Lill Oddny Kvivesen Tlf: 78 43 46 02/ 957 34 111 anbri-e@online.no http://idrett.speaker.no/organisation.asp?id=60101 Alta IF

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103).

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103). 210 flytning av den ene ugentlige post Kristiania Trondhjem fra Gudbrandsdalen til 0sterdalen, medens reprsesentanten fra 0sterdalen, gaardbruger Ilsaas, stillede sig kj01ig til sag-en,1) vistnok av frygt

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00 Kvinner Menn Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum Agder Svømmekrets 34 187 83 10 93 407 41 179 65 12 89 386 793 Arendal SK 20 100 50 10 60 240 20 100 50 10 60 240 480 Farsund Svømmeklubb

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E

11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 25.!MI \i,x1fepir 11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E 1886-19001. H 0 Ar EDOYER8 I UT. gem:tat numrcipod ne Ia populatior (?fl Norvi:ge pci1(lan1 «i/ 1900) 1. 1)GIVET DET STATISTISKE

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. 8 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. Januar 90l December 90, Side

Læs mere

XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug.

XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug. XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning om den økonomiske Tilstand m. v. i Romsdals Amt i Femaaret 11--15. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug. Aarene 12, 13 og 14 gav for Jordbrugets Vedkommende i det store

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For inform ation on copyright

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 102. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1881-1885. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1881-1885.) UDGIVNE

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

Fredag 9. August 1912. Omsat. Obligationer. Norske amortisable Stats-Obl. 1911 1894. pct.

Fredag 9. August 1912. Omsat. Obligationer. Norske amortisable Stats-Obl. 1911 1894. pct. Kristiania, Dampkjeler, overhetere (Steinmullers Fureka damppumper, centrifugalpumper, jevnstramsrt&mpmaskiner samt alm dampmaskiner for mættet og overlistet damp, Fosters lokomobiler, Foonomiser av egen

Læs mere

Unummerert bilag qb 216

Unummerert bilag qb 216 153 Unummerert bilag qb 216 Med blyant: b Extract Af de indkomne Bemærkninger over nogle af de vigtigste Puncter i det fra de svenske Commissarier indleverede Forslag til en Forandring i Kongeriget Norges

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

DANSK-NORSK KOMMUNESAMARBEJDE I EN NY TID

DANSK-NORSK KOMMUNESAMARBEJDE I EN NY TID DANSK-NORSK KOMMUNESAMARBEJDE I EN NY TID PETER FJERRING DEBATOPLÆG Dansk-norsk kommunesamarbejde i en ny tid Debatoplæg Maj 2012 Skrevet og udgivet af: Peter Fjerring Frederik VI s Allé 6, 1. th. DK-2000

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Circulaire. Christiania, den 14 de Januar 1832. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finans-, Handels- og Told-Departement.

Circulaire. Christiania, den 14 de Januar 1832. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finans-, Handels- og Told-Departement. . Departementet skulde herved tjenstlig meddele, at Betalingen for Folkebladet bliver for Fremtiden, istedetfor som i Departementets Circulaire til Postcontoiret af 29 de September f.a. fastsat, at erlægge

Læs mere

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren.

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren. Byrådssag 1871-unr-01 Tilbud paa Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage successive i Løbet af Vinteren. Pr 1 Potte 1½ Pd Steenolie 19½ sk. Frederikshavn den 22 de Septbr. 1871. I. B. Iisager Til

Læs mere

Nyt om løn, august 2015

Nyt om løn, august 2015 Nyt om løn, august 21 BASERET PÅ 2. KVARTAL 21 1 TILTAGENDE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området og for første gang siden 2. kvartal 28 er arbejdernes stigninger

Læs mere

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri.

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. Beretning den økonomiske Tilstand Romsdals Amt i Femaaret 1891-1895. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. 1897. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske

Læs mere

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven.

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. 9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. Betingelserne for at erholde Alderdomsunderstøttelse:

Læs mere

Byggeriet uddanner også til andre brancher

Byggeriet uddanner også til andre brancher Byggeriet uddanner også til andre brancher En fjerdedel af alle lærlinge på erhvervsuddannelserne uddannes inden for bygge og anlægsområdet det svarer til, at 17. lærlinge i øjeblikket er i gang med at

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

Afhøring Anna Sofie Jensen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 5056)

Afhøring Anna Sofie Jensen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 5056) 1 Politiets procedure i København, når en kvinde mistænkes for at leve af at prostituere sig. Københavns Politi Hovedstationens 3die Afdeling d. 29. Januar 1904 Afhøring af Anna Sofie Jensen der er mistænkt

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 102. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1881-1885. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1881-1885.) UDGIVNE

Læs mere

Level / Package Standard Business. Level 1 0 0 Level 2 4 4 Level 3 6 6 Level 4 8 9 Level 5 12 12. Parkerings operatør Takstgruppe Level

Level / Package Standard Business. Level 1 0 0 Level 2 4 4 Level 3 6 6 Level 4 8 9 Level 5 12 12. Parkerings operatør Takstgruppe Level Level / Package Standard Business inkl. mva. inkl. mva. Level 1 0 0 Level 2 4 4 Level 3 6 6 Level 4 8 9 Level 5 12 12 FIXED 9TH 9 9 Transaksjonsprisen rundes opp til nærmeste krone Parkerings operatør

Læs mere

FIXED 9TH 9 9 9 9 9. Parkerings operatør Takstgruppe Level

FIXED 9TH 9 9 9 9 9. Parkerings operatør Takstgruppe Level Level / Package Light Standard Premium Business Business Plus inkl. mva. inkl. mva. inkl. mva. inkl. mva. inkl. mva. Level 1 0 0 0 0 0 Level 2 5 4 3 4 2 Level 3 7 6 5 6 5 Level 4 11 9 8 10 8 Level 5 17

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

2 3 2 rotografisaijiliiigeii EJNAR GJESS1NG DEN F RIE UDSTILLING 1 1 0. 24. DECEMBER 1918

2 3 2 rotografisaijiliiigeii EJNAR GJESS1NG DEN F RIE UDSTILLING 1 1 0. 24. DECEMBER 1918 2 3 2 rotografisaijiliiigeii 038 EJNAR GJESS1NG DEN F RIE UDSTILLING 1 1 0. 24. DECEMBER 1918 iotograiisaijilingeii Kunstmaler Ejnar Gjessing er demitteret til Kunstakademiet fra Vermelirens Tegneskole.

Læs mere

I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat.

I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat. Utskrift Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, 2004, HKL. Nordre Bergenhus Amtstidende, 18.09.1874 I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat. (af Overrettssagfører L. Smitt.) I Nordre Bergenhus

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique.oflicielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique.oflicielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique.oflicielle de la Norvège, série V.) 77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. januar 90, december 908. Trykt 909: Nr.

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S.

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære uddannelsesplan gymnasieuddannelse praktik Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. 1 Denne kvartalsrapport er den 9. rapport, som er udgivet.

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling.

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. 26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. Det hele Sogne Kald er efter Matrikelen inddeelt i 6 Qvarterer eller Fierdinger, som ere Øvreog Nedre Sandenfierding, Sembsfierding, Milesvig, Hedenstad og Fiskum-Fierdinger.

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

Folketællingen fra Sæby Købstad og de tilhørende registre er lavet ud fra de statslige folketællinger af tidligere arkivar Jørgen Peder Clausager.

Folketællingen fra Sæby Købstad og de tilhørende registre er lavet ud fra de statslige folketællinger af tidligere arkivar Jørgen Peder Clausager. Folketællingen fra Sæby Købstad og de tilhørende registre er lavet ud fra de statslige folketællinger af tidligere arkivar Jørgen Peder Clausager. Clausager har tidligere været leder af Fredericia Lokalhistoriske

Læs mere

Nyt om løn, august 2014

Nyt om løn, august 2014 Nyt om løn, august 214 BASERET PÅ 2. KVARTAL 214 LIDT HØJERE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 214 Svagt stigende lønudvikling på DA-området. Bidrag fra fritvalgsordninger trækker årsstigningstakten op. DANSK

Læs mere

BOCCIA. Lørdag 30.5 kl 11.00 RUNDE 1

BOCCIA. Lørdag 30.5 kl 11.00 RUNDE 1 Lørdag 30.5 kl 11.00 RUNDE 1 1 Tønsberg Fil 2 KL 4 Moss 3 KL 4 2 Helios 1 KL 4 Kjelsås 1 KL 4 3 Daugulu 1 KL 4 Bøler 1 kl 4 4 Bøler 2 KL 4 Fredriksborgveien 1 KL 4 5 Lesja 1 KL 4 Ås-Delta 1 KL 4 6 Futt

Læs mere

TROLLA BRUGS. Staal- Hotel, Hamar. ill Bankforretninger

TROLLA BRUGS. Staal- Hotel, Hamar. ill Bankforretninger HA0013542 Mnivérsitetsbiblioteket i Trondheim teren Telegr.-adresse:,,ARTHUR". $&å ill Bankforretninger Hotel, Hamar li!liiiann. ^ 0} KBå*.«ss;y s-"- o o o *3 ItS** w :>- æ ic * ^yt-, o-o og telefon i

Læs mere

Anhang. Beretning om de norske Jernhaners Drift. Terminen 1886 87. til

Anhang. Beretning om de norske Jernhaners Drift. Terminen 1886 87. til Anhang til Beretning om de norske Jernhaners Drift Terminen 1886 87. ndhold. Kontrakter vedkommende Statsbanernes Drift og deres gjensidige Forhold: Regler for Fordeling af Trafikdistrikternes Udgifter

Læs mere

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå http://naustdal.slekt.name/ Edited by Sigmund Svoen Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå Marianne, gift på Fitje 1888 med Kristoffer Ullaland frå bruk nr. 1. på Ullaland. Dei reiste til Amerika

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2013

Direkte investeringer Ultimo 2013 Direkte investeringer Ultimo 213 14. oktober 214 DIREKTE INVESTERINGER I UDLANDET STIGER FORTSAT I 213 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet steg igen i 213, mens værdien af de indadgående

Læs mere

MORTIFIKATION AF GÆLDSBREVE M M. LOV OM GÆLDSBREVE

MORTIFIKATION AF GÆLDSBREVE M M. LOV OM GÆLDSBREVE UDKAST TIL LOV OM MORTIFIKATION AF GÆLDSBREVE M M. SAMT TILLÆG TIL UDKAST TIL LOV OM GÆLDSBREVE UDARBEJDET AF DEN VED KGL. RESOLUTION AF 13. JUNI 1932 NEDSATTE KOMMISSION KØBENHAVN A.S J. H. SCHULTZ BOGTRYKKERI

Læs mere

Mødet derpaa hævet. H. Christensen A. Winther Jens Chr. Hansen S. Sørensen Mads Jensen

Mødet derpaa hævet. H. Christensen A. Winther Jens Chr. Hansen S. Sørensen Mads Jensen Side 41 A Formue og Leilighed, 6150 Rdlr. Til dette Beløb vedtog Commissionen i Henhold til Vedtægtens 13 at tillægge 313 Rdlr 5 mk 4 sk eller lidt over 5%, altsaa i det hele 6463 Rdlr 5 mk 4 sk. Ved Opsummeringen

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

ADRESSE BY. S Jonsgeisla 95 IS - 113 Reykjavik. Alfa Smådyrklinikken S Vestregate 16 N - 3919 Porsgrunn 2010-12-14

ADRESSE BY. S Jonsgeisla 95 IS - 113 Reykjavik. Alfa Smådyrklinikken S Vestregate 16 N - 3919 Porsgrunn 2010-12-14 Liste over skolegodkendte praktiksteder i Norden. Praktikpladser uden for Danmark, som opfylder de kriterier, som er gældende for danske uddannelsessteder (opdateret 7. november 2013) PRAKTIKTED mådyr

Læs mere

Første Forsøgsrække. Side 1

Første Forsøgsrække. Side 1 Efter Hr. Telegrafdirektørens Paalæg skal jeg herved tillade mig at afgive Beretning om de Forsøg, som Statstelegrafvæsenet i Efteraaret 1898 og Foraaret 1899 har ladet foretage med Telegrafering uden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

foranledigede i Borgersamfundet. Denne mindre gunstige Tilstand har havt Indflydelse paa den nærværende Tid, og de vundne Overskud i adskillige

foranledigede i Borgersamfundet. Denne mindre gunstige Tilstand har havt Indflydelse paa den nærværende Tid, og de vundne Overskud i adskillige Stortinget 1822 Register: Aall, Jernværkseier, Repræsentant. - Vota for at optage et undelandsk Laan til Udredelse af Gjelden til Danmark I. 162 (votum) II. 230 (tale) [162] I. Hr. Præsident! Blandt de

Læs mere

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt.

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Kjær skrev dagbog i årene 1853-1854, dvs. også

Læs mere

Fjerde Afdeling. Om Sundhedsforanstaltninger, samt om Arv og Skifte. ----------------------- Andet Kapitel. Om Arv. 1 Om Arv ifølge Loven.

Fjerde Afdeling. Om Sundhedsforanstaltninger, samt om Arv og Skifte. ----------------------- Andet Kapitel. Om Arv. 1 Om Arv ifølge Loven. Fjerde Afdeling. Om Sundhedsforanstaltninger, samt om Arv og Skifte. ----------------------- Andet Kapitel. Om Arv. 1 Om Arv ifølge Loven. Allerede ved Forordn, af 21de Mai 1845 gjordes betydelige Forandringer

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Circulaire. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finans-, Handels- og Told-Departement

Circulaire. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finans-, Handels- og Told-Departement I Forbindelse med Departementets circulaire af 13 de December forrige Aar tilkjendegives herved, at de i November og December Maaneder forrige Aar fra Frederikshavn ankomne Breve, der ikke blive indløste

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16.

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. august 2013 Ivar Aasen 1871 Universitas Regia Fredericiana 1854 23.08.2013

Læs mere

Særligt ufaglærte mister dagpengene

Særligt ufaglærte mister dagpengene Særligt ufaglærte mister dagpengene Hver fjerde der mistede dagpengeretten i 2013 var 3F er. 3F ere er dermed mere end dobbelt så udsatte som andre stillingsgrupper. Krisen har kostet mange jobs, og særligt

Læs mere

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: ØEM/hdz Direkte udenlandske

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

XX. Anstalter, Stiftelser og Selskaber, hvis Formaal have Interesse for de Sogneraadene underlagte Forhold. *)

XX. Anstalter, Stiftelser og Selskaber, hvis Formaal have Interesse for de Sogneraadene underlagte Forhold. *) XX. Anstalter, Stiftelser og Selskaber, hvis Formaal have Interesse for de Sogneraadene underlagte Forhold. *) *) De i nærværende Afsnit indrykkede Oplysninger om de forskjellige Anstalter m. v. ere for

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen

En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen Dato: 10.1.2014 (Rettet version 7.3.2014) /AM En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen Dette notat er udarbejdet på baggrund af beslutningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 Sag 143/2014 (1. afdeling) Boet efter A, Boet efter B og C (advokat Dorthe Østerby for alle, beskikket) mod D (advokat Paul Björn, beskikket) I tidligere

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

På vej mod himlen 86 Camping-Fritid 5/2005

På vej mod himlen 86 Camping-Fritid 5/2005 På vej mod himlen 86 Camping-Fritid 5/2005 Her er sjovere end på Nordkapp Himlen over Lofoten og Vesterålen er høj, og midnatssolen kan ligefrem stikke i øjnene. Det oplevede Karen Ellegaard,da hun besøgte

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

00204.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00204.00. Fredningen vedrører: Asen. Domme. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

00204.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00204.00. Fredningen vedrører: Asen. Domme. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 00204.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00204.00 Fredningen vedrører: Asen Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 03-02-1928 - Fredningsnævnet 28-06-1927 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere