D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905."

Transkript

1

2 ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. AS & C O. 0.

3 STEEN'SKE BOGTRYKKERI.

4 Alfabetisk Indholdsforteguelse. Table Alphabétique des Matières. Side Aarsager til Arbeidsledighed.,,8, 0, Arbeiderbevmgelse. Se Fa g fo r en in g s- Beretninge r. Arbeidere, Maanedsopgaver fra Fagforeninger af. Se A rb e i d s-. edigbed. Arbeidsgivere, Opgaver fra..., 0, Arbeidskonflikter. Se Sy g d om m. v. Arbeidskontorer, Meddelelser fra. 0,, 8, I Io Arbeidsledighed, Maanedsopgaver fra Fagforeninger af Arbeidere vedk., 8, 0,,, 0, Arbeidsledigled, Aarsager til. Se Aar-s ager. Arbeidsledighed. Jfr. Ho v e do v ersi g t; Oversigt. Arbeidsledighedstællinger i 0.,, 8, Fagforenings-Beretninger I I Familiestand og Forsørgelsespligt, Opgaver vedk,, 8, 0, 0 Hovedoversigt.,,,,, 88, 8,, Oversigt over Arbeidsledigheden Juli 0-Januar 0 Sygdom, Værnepligt, Veirhindringer, Arbeidskonflikter m. v., Opgaver vedk 8,, 8, 0, Udlandet, Arbeidsmarkedet i....,, o Veirhindringer. Se S y gdom m. v. Værnepligt. Se Sygdom m. v. Pages Chômage. Causes...,, 8, 0, Données mensuelles d'unions ouvrières en Norvége., 8, 0,,, 0,, Revue du, de juillet 0 ä janvier 0 Revue générale. I,,,,, 88, 8,, Chômeurs, recensements de, en 0.,, 8, État de famille etc. des chômeurs.,, 8, 0, 0 Grèves. Voir: Interruption. Interruption du travail à cause de maladies, de service militaire, de mauvais temps, de grèves etc. 8,, 8, 0, Maladies. Voir : Interruptio n. Mauvais temps. Voir: Int errup tio n. Offices municipaux de Placement. Renseignements mensuels.... 0,, 8, 0 Patrons syndiqués, données de., 0, Pays étrangers. Marché du travail.,, 0 Rapports d'unions ouvrières I Service militaire. Voir: Interruption. Unions ouvrières, données mensuelles d'. Voir: Chômage.. Voir: Rapports

5 ARBEIDSMARKEDET. UDGIVET AF DET STATISTISKE GENTRALBUREAU. Tredie Aargang. Nr Indhold. Side. Side.. Opgaver vedkommende Familiestand og For- I. Hovedoversigt for Jan ua r og Februar (tildels for Mart s) 0 sørgelsespligt. Opgaver fra Fagforeninger af Arbeidere vedk.. Meddelelser fra Arbeidskontorer 0 Arbeidsledigbed i December 0 og J a-. Oversigt over A rbeidsledigheden Juli 0- nuar Januar 0. A. Aarsager til Arbeidsledighed r. Arbeidsledighedstmllinger i 0 B. Opgaver vedk. Sygdom m. V Arbeidsmarkedet i Udlandet I. Hovedoversigt for Januar og Februar (tildels for Marts) 0. Efter de indkomne Opgaver for Fagforeningsmedlemmer var der ved Udgangen af December sidstleden i 0 Arbeidsledige blandt i i 08 Medlemmer, ved Udgangen af Januar mar blandt i i 8 og ved Udgangen af Februar 80 blandt 0 Medlemmer. Arbeidsledigheden er altsaa gaaet ned fra. Pct. i December til.8 i Januar og. i Februar. Af de 8 0 arbeidsledige Fagforeningsmedlemmer ved Udgangen af Februar var 8 Murere og Murarbeidere (af. Pct.), 0 Sag-, Høvleri- og Tomtearbeidere (af 08. Pct.), 0 Malere (af = Pct.), Skotøiog Skofabrikarbeidere (af Pct.), Træarbeidere (af Pct.), 8 Bogtrykkere (af 0 =--. Pct.), Bagere (af 00 ==.o Pct.), Møbelsnedkere (af. Pct.) og Jern- og Metalarbeidere (af 8.8 Pct.). Blandt Bogbinderne var. Pct., blandt Formerne Pct. og blandt Svorveisfunktionærerne o. Pct. arbeidsledige. For TIO Foreninger i Januar og IO Foreninger i Februar stillede Forholdet sig ved Maanedens Udgang paa følgende Maade i de to Aar: Januar. Februar. Fag. o bå Medlemmer. Pct. ledige. Medlemmer. Pct. ledige. r. 0. Li, jern- og Metalarbeidere Bogtrykkere 00 8.x. 0 I 00.i. Formere x Pagere i.. Malere Sporveisfunktionzerer Sag-, Høvleri- og Tomtearbeidere Jernbanearbeidere.. /8 rig. - Murere og Murarbeidere 0 zo Som- og Stoberiarbeidere I o Hermetikarbeidere I r I 8 too..0 Sten-, Jord- og Cementarbeidere.0 ir Andre 8 8. o... 0 Tilsammen rro Ligesom for November og December tyder Fagforeningernes Opgaver for Januar og Februar gjennemsnitlig paa en noget større Arbeidsledighed ivinter end ifjor Vinter. (Forts. Side ).

6 A. Opgaver fra Fagforeninger af Arbeidere irmitormlias Erhvervsgren og Fag. Sted. Foreninger. Medlemmer. Deraf var arbeidsledige af Mangel paa Arbeide: a) ved Maanedens Udgang. b) i Labet af Maaneden : Deraf: Samlet Per- - - ledige soner. I 8 Bergværks -og Hyttedrift. I Holtaalen Grubearbeidere k Eidet, Aalen. Hyttearbeidere Røros *) ), Jord- og Stenindustri. Cementarbeidere Glasarbeidere Slemmestad 0 ) Metal-, Maskin- og Skibsbygningsindustri. Formere i Jern- og Metalarbeidere.. 80 Kragerø Haugesund Bergen Andre Steder ) 8 Sarpsborg Fredrikstad Moss Lysaker 8 Hamar 8 Aadals Brug... Modum Drammen Sandefjord 8 Porsgrund Fevig 0 Kristiansand... Stavanger Bergen 0 Aalesund Trondhjem 8 Narvik Andre Steder ) 0 Stoberiarbeidere 0 Skibssnedkere Skibstømmermænd Bergen Ialt Metal-, Maskin- og Skibsbygningsindustri c.0 c (?)c.0 c.0 t) :. ) Moss 0, Geirfoss. ) Fredrikstad, Moss, Strømmen, Lysaker, Aadals Brug 8, Hamar, Gjøvik, Drammen, Eidsfoss 8, Tønsberg, Arendal io, Kristiansand, Stavanger, Volden (Sondmor), Aalesund, Dale (pr. Kristiansund), Troncihjem. ) Deraf med uopgivet Str,nnmen, Raufossen, Eidsfoss, Skotfoss. Antagelig iberegnet syge. 0 0

7 vedkommende Arbeidsledighed i December 0. Erhvervsgren og Fag. Sted. Forger. Medlemmer. Deraf var arbeidsledige af Mangel paa Arbeide: a) ved Maanedens Ud- Pergang. soner. b) Løbet af Maaneden: Deraf: Samlet - - ledige 8 Kemisk Industri. Fyrstikarbeidere Forarbeidelse af Spinde- stoffe. Seildugsfabrikarbeidere...». Papirindustri. Cellulosearbeidere Bogbindere Læder-ogGummiindustri Andre Steder. ) ) ) Logarvere lividgarvere Forarbeidelse af Trævarer.*) Sag- og Hovleriarbeidere.. Fredrikstad Høvleriarbeidere Vaesentl. Sagbrugsarbeidere Namsos Skibsindr.- ogmodelsnedkerel Fredrikstad Bygningssnedkere.. Tømmerm. og Indr.snedkere Do. Bygn.snedkerelAalesund Snedkere og Tømmermænd'Trondhjem Snedkere e Træarbeidere iporsgrund Tr,-edreiere. Trævarefabrikarbeidere.. Drammen. Bødkere Stavanger. Kurvinagere. Møbelsnedkere.. Korkeskjærere Ialt Forarb. af Trævarer Ski Gjøvik Andre Steder I I C) C Si ) 0 C i ) (?) (?) e. 0 (?)c i) Deraf so Kvinder. ) Bonsdalen, Ranheim. ) Deraf Kvinder. ) Stavanger 8, Bergen. Dagantal ikke opgivet. Fredrikstad, Askim, Kristiansand II, Stavanger 0, Haugesund 0, Trond - hjem. ) Deraf Kvinder. Hertil kommer Snaroens Høvleri- og Tomtearbeidere, 8 Mand, der alle hele Maaneden befandt sig i Arbeidskonflikt, hvorved de tabte ialt 8

8 A (forts.). Opgaver fra Fagforeninger af Arbei- = E. Erhvervsgren og Fag. Sted. Foreninger. Medlemmer. Deraf var arbeidsledige af Mangel paa Arbeide: a) ved maa _ netill?s o. gap' Per" soner. b) i Løbet af Maaneden : I- Deraf: - Samlet ledige I 8 Tilvirkning af Nærings og Nydelsesmidler. Bagere ukkervarearbeidere - og Brusarbeidere Vlollearbeidere Elermetikarbeidere [flit Nærings-:Og Nydelsesm. / I Fredrikshald... Sarpsborg Drammen Horten Bergen Flom Kristiansund... Stenkjær Hammerfest. Bodo ' Narvik Andre Steder.. Bergen Stavanger ) - 8 ) Beklædningsindustri Hamar 8 Drammen H Larvik >kotoiarbeidere Haugesund *) *) Bergen Trondhjem ) Andre Steder.. ) 8.--;kofabrikarbeidere ) ), 8 Eiandskemagere LIandskesyersker Jattemagere Ialt Beklædningsindustri,,, 8 ) 8) ) 0 Bygningsindustri. ( Fredrikstad ' 8 Aurere, 8 Trondhjem ) 0 Viurarbeidere ) Moss, Lillestrøm, Kongsberg io, Grimstad ii, Aalesund 0, Trondhjem, Namsos ii. Deraf Kvinder. ) Deraf Kvinder. ) Fredrikstad,, Skien (deraf Kvinder), Stavanger. ) Jfr. derhos S. («andre Aarsager»). G) Af disse skulde begynde at arbeide igjen Januar. ) Deraf Kvinder. Opgaver mangler for dem, der er ledige mindre end Dage ad Gangen. '') Skofabriken var lukket fra Jul til og med Januar.

9 , dere vedkommende Arbeidsledighed i December 0. Erbvervsgren og Fa g. Sted. Deraf var arbeidsledige af Mangel paa Arbeide: For- Med- b) i Løbet af Maaneden : a) ved - e:nin- lem- maa. Deraf: ger. mer. nedens Samlet Ud- per. I- - ledige gang ' soner. 8 Malere Jernbanearbeidere Veiarbeidere Stenarbeidere (Gade-).. Ialt Bygningsindustri Polygrafisk Industri.. Fredrikstad 8 ) ) 0 ) ) Lillehammer... 8 Drammen Bergen 8 Aalesund 'frondhjem Narvik 8 '-. 8, - ' 8.,. 8 (?) ) - (?)0 E.gers.--Fl.fjord. 8 Andre Steder... ) - - Liknes - 8 Namdalseidet Bergen ' Bogtrykkere Transport o.. Sporveisfunktioncerer Lænsearbeidere Immaterielt Erhverv. (Sundhedsvæsenet). Renovationsarbeidere ' Fredrikstad Hamar.. Kristiansand... Stavanger Bergen 8 Kristiansund.. 0 Trondhjern 8 - Andre Steder... ) ) 0 8 0, ' Andre Steder... ) Fetsund _ Hovedsum ) Deraf med uopgivet Rapporten for Februar oplyses, at det virkelige Ledige antagelig mindst er dobbelt saa stort som det anførte, saavel i Februar som i tidligere Maaneder ; jfr. Nr. II for 0, S. og. ) Dagantal ikke opgivet. ) Sognedalen 8 (NB. Juleferier fra 0 December), Aal---- Gulsvik, Arendal Aamli. ) Moss, Lillehammer 8, Drammen 8, Tønsberg (med Underafd. Holmestrand og Larvik) 8, Kragerø, Porsgrund, Skien, Aalesund, Harstad. ) Deraf Kvinder (hvoraf ingen arbeidsledige). ) Vestre Aker, Trondhjem.

10 B. Opgaver fra Fagforeninger af Arbeidere Erhvervsgren og Fag. Sted. Foreninger. Medlemmer. Deraf var arbeidsledige af M ang e paa Arbeide: a) ved Maanedens Udgang. b) i Lobet af Maaneden: Per- ' soner. Deraf: -- Samlet ledige Bergværks-og Hyttedrift. Grubearbeidere f Holtaalen Eidet, Aalen Jord- og Stenindustri. Sten-, jord- og Cementarb. Cementarbeidere Glasarbeidere Metal-, Maskin- og Skibsbygningsindustri. Formere fern- og Metalarbeidere.. Slemmestad ) Moss Drammen Kragerø Bergen Andre Steder.. Fredrikstad Moss Strømmen Lysaker Hamar Aadals Brug Modum Drammen Sandefjord Porsgrund Fevig Kristiansand... Stavanger Bergen Aalesund Trondhjem Narvik Andre Steder Støberiarbeidere Bolle- og Valsesmede Nydalen Skibstømmermænd Bergen Træ- Skibssnedkere «Jarb,forb. Ialt Metal-, Maskin- og Skibsbygningsindustri 8 i *) *), li ) (?) C , ' 8 C. 8 ) (?). 0 ) ) (?) C ) Moss II, Geirfoss (Magnor) 0. ) Fredrikstad, Strømmen, Lysaker, Hamar, Gjøvik, Aadals Brug (ledige i tilsammen 8 Dage -af Mangel paa Materialier), Eidsfoss, Sandefjord (med Underafdeling Tønsberg), Arendal TO, Kristiansand, Stavanger, Haugesund, Volden, Aalesund, Dale (pr. Kristiansund), Trondhjem. ) Ikke opgivet, hvor mange Dage der falder paa hver. ) Raufossen, Eidsfoss, Skotfoss. ) Deraf used uopgivet *) Antagelig iberegnet I syg.

11 vedkommende Arbeidsiedighed i Januar 0. Erhvervsgren og Fag. Forarbeidelse af Spinde stoffe. Seildugsfabrikarbeidere.. Spinderi- og Væveriarb. Papirindustri. Papirfabrikarbeidere Cellulosefabrikarbeidere.. Trxrenseriarbeidere Bogbindere Læder-ogGummiindustri. Logarvere Hvidgarvere Forarbeidelse af Trævarer. Sag- og Høvleriarbeidere Høvleriarbei dere Frogs- og Tomtearbeidere. Sag- og Tomtearbeidere. Væsen tl.sagbrugsarbeidere{ Sted. Ant al Deraf var arbeidsledige af Mangel paa Arbeide: For- Med- b) i Lobet af Maaneden : a) ved enin- lem- ma, Deraf: ger. mer. neens d Samlet Udgang ' sone" per_ - - ledige ) _ _ Lysaker 0, - () 0, - Sarpsborg ) 80 8, i - C _ - _..... Fredrikstad ' - 0 Drammen ) 0 0 Risør og Omegn (?) - () Larvik 8 Namsos...., c, 8 Skibsindr.-og Modelsnedkere Fredrikstad Modelsnedkere Bergen, _ Bygningssnedkere - 0 Tømmerm. og Indr.snedkere a i 0 0 Do. «Bygn.snedkere Aalesund... rt.. 8 Trondhjem tf_l 0 8 Snedkere og Tømmermænd{ Narvik,-. i) 8 Snedkere Trondhjem.. - Traearbeidere Porsgrund.. ct 0 08 Trævarefabrikarbeidere... Drammen. td, Bødkere Stavanger.. H Kurvinagere Fredrikstad Ski Møbelsnedkere Gjøvik 8 Kristiansand Stavanger, Bergen - Andre Steder... ) i) Deraf ii Kvinder. ) Nydalen, 8. ) Bonsdalen, Ranheim. ) Deraf 8 Kvinder. ) Ikke opgivet, hvor mange Dage der falder paa hver. ) Askim, Haugesund 0, Trondhjem.

12 B (forts.). Opgaver fra Fagforeninger af Arbei- Deraf var arbeidsledige af Mangel paa Arbeide: For- Med- : b) i Lobet af Maaneden: Erhvervsgren og Fag. Sted. a) ved! enin- lem- NI.,! Deraf: Samlet nedens ger. mer.! Ud-! Per e' - gang.! soner - - ledige. Dao.e. b I 8 ;odkere 0 _ i) _ ) :orkeskjærere a ) 0 _ Ialt Forarb. af Trævarer ivirkning af Næringsog Nydelsesmidler. Sarpsborg Fredrikstad Hønefoss Drammen 8 Arendal 8 Kristiansand.. 8 Stavanger lagere {Bergen ) 0 8,'Iorø Kristiansund - Trondhjem 8 Stenkjaer Bodo Hammerfest Andre Steder.., ) iukkervarearbeidere ) )- og Brusarbeidere,... Bergen ølearbeidere Jermetikarbeidere Stavanger 8 - ilagtere og Pølsemagere.. Bergen gararbeidere ) (0- alt Nærings- og Nydelsesm Beklædningsindustri. 0 - Hamar. - Drammen ikotoiarb eidere,,., _,- 0 Bergen 8 Trondhjem.) Andre Steder ) ' - i ) qwfabrikarbeidere 8 Skien ") It 8 ' 8 Handskesyersker Hattemagere «) - 8 Ialt Beklædningsindustri ) ledige i tilsammen Ioo Dage paa Grund af Indskrænkning i Driften.!) Deraf Kvinder. ) Deraf Kvinde. Fredrikshald, Lillestrom, Hamar, Kongsberg, Skien, Grimstad so, Aalesund, Namsos ii. ) Deraf Kvinder., Bergen 0. Deraf Kvinder. S) Deraf II Kvinder. Fredrikstad 8, Skien io, Stavanger 0, Haugesund. :0) Deraf Kvinder. ) Deraf Kvinder.

13 dere vedkommende Arbeidsledighed i Januar 0. Erhvervsgren og Fag. Sted. Foreninger. Medlemmer. Deraf var arbeidsledige af Man gel paa Arbeide: b) i Lobet afmaaneden: a) ved Maa- Deraf: nedens Samlet Ud- per. - - ledige gang. soner. Dage, Murere Bygningsindustri. Murarbeidere Malere Jernbanearbeidere Veiarbeidere Fredrikstad. lt I Fredrikstad Lillehammer. Drammen Bergen Aalesund Trondhjem Narvik I E.sund Flekkefj. 'k Andre Steder... lindtrondelagen.. Stenarbeidere (Gade-)... Bergen Skorstensfejere Ialt Bygningsindustri Polygrafisk Industri. Bogtryklere Transport o.. Sporveisfunktionaerer Lmnsearbeidere Immaterielt Erhverv (Sundhedsvæsenet). Renovationsarbeidere Arbeidere uden Angivelse af Fag. Hovedsum Fredriksbald... Fredrikstad Hamar Porsgrund Skien Kristiansand Stavanger Bergen Kristiansund Tiondhjem Namsos ) Narvik t) Andre Steder_. ix c. 0 *) 0 0 8! 8.) )! Andre Steder ) 0 Fetsund 0 Randsfjord ) 88 *) ) *)c ! ) 80 i i '! i i0 0 ) 8, Verne (pr. Hønefoss), Sognedalen, Brækkeskogen, Aal---Gulsvik o, Arendal- Aamli. ) Underafdeling af Trondhjem. ) Sarpsborg, Moss, Lillehammer 8, Drammen, Horten, Tønsberg (med Underafdeling Larvik), Sandefjord, Kragerø, Arendal, Alleund 0, Harstad. ) Deraf Kvinder. ) Deraf Kvinder, ) Vestre Aker, Trondhjøm. *) Af og til har dog en enkelt Arbeide. Virkeligheden 'Jere Ledige, se S., Note.

14 0 C. Sammendrag af Opgaver fra Fagforeninger af Arbeidere vedkommende Arbeidsledighed i December 0. Erhvervsgrupper. A. Hovedgrupper. Bergværks- og Hyttedrift.. jord- og Stenindustri Metal-, Maskin- og Skibsbygningsindustri. Kemisk Industri Forarb. af Spindestoffe. Papirindustri Læder- og Gummiindustri Forarbeidelse af Trævarer. Tilv. af Nær.- og Nydelsesm. Beklædningsindustri Bygningsindustri Polygrafisk Industri Transport o Immaterielt Erhverv Hovedsum B. Vigtigere Fag. Jern- og Metalarbeidere Bogtrykkere Formere Bagere Malere ). Sag-, Høvleri- og Tomtearb. Træarbeiderforbundet ) Skotoi- og Skofabrikarb. Sporveisfunktionærer Møb elsn edk ere Bogbindere Jernbane- og Veiarbeidere Grube- og Hyttearbeidere Murere og Murarbeidere øvrige Fag Hovedsum for Decbr. 0 - Novbr. - Oktbr. - Septbr. - August - Juli - Juni - Mai - April - Marts - Februar c Ja - janitor 0r)b - Decbr. 0 - Novbr. c - Oktbr. Deraf var arbeidsledige af M a n g e p a a Arbeide: Med- a) ved Maane- b) i Løbet af Maaneden : l em. dens Udgang : mer. Ialt. Pct. - ; - e. fl. Tils. ialt. Samlet ledige Arbeidsdage. Pr. Medlem. 8 0 *) 8 *) *) 8 *) 08 *) _ f , ' , 0. c _ f *) 8 *). 8 *) 8 *) 08 '') F l ) 0 ) ). ) 8 ) ) Jfr. S., Note. Tømmermænd, Indrednings-, Bygnings-, Model- og Skibssnedkere samt Bødkere m.. ) «- ) ) Fraregnet en enkelt Forening:.. ) - ) Dage. b: med Fradrag af saadanne Fag, for hvilke Opgaver ganske mangler for December 0. *) Yr. Noten S..

15 D. Sammendrag af Opgaver fra Fagforeninger af Arbeidere vedkommende Arbeidsledighed i Januar 0. Erhvervsgrupper. A. Rovea'grzWer. Bergværks- og Hyttedrift Jord- og Stenindustri Metal-, Maskin- og Skibsbygningsindustri Forarb. af Spindestoffe Papirindustri Læder- og Gummiindustri Forarbeidelse af Trævarer Tilv. af Nær.- og Nydelsesm. Beld cedningsindustri Bygningsindustri Polygrafisk Industri Transport o. Immaterielt Erhverv Arbeidere uden Ang. af Fag Hovedsum Med B. Vigtigere Fag.. Jern- og Metalarbeidere Bogtrykkere Formere Bagere Sag-, Høvleri- og Tomtearb. Malere Træarb. (jfr. S. Jo, Note ) Sp orveisfunkti onærer Møbelsnedkere Skotøi- og Skofabrikarb. Jernbane- og Veiarbeidere Bogbindere Murere og Murarbeidere øvrige Fag Hovedsum lem- mer. Deraf var arbeidsledige af Mangel paa Arbeide: a) ved Maanedens Udgang : Ialt Pct b) i Lobet af Maaneden : 8.8Í ()0 el. fl. Tils. ialt. 8 () Samlet ledige Arbeidsdage pr. Medlem I. Hovedoversigt for Januar og Februar (tildels for Marts) 0. (Forts. fra Side I). Som det fremgaar af foranstaaende Tal, stiller dog Forholdet sig temmelig forskjelligt for de forskjellige Fag; fraregnet Jern- og Metalarbeiderne har Gjennemsnitsforholdet for de øvrige Fag ivinter stillet sig dels noget bedre, dels omtrent paa samme Maade som ifjor Vinter. For Januar findes nærmere Opgaver S. tig. - Om Arbeidskontorerne findes Oplysn. S. 0-. Med Hensyn til Udviklingen i de sidst forløbne Maaneder, kan mærkes, at den i disse Opgaver talrigst repræsenterede Gruppe, nemlig de ca. Soo Medlemmer af J e r n- og Meta F- arb eider for bund e t, i de sidste Maaneder af 0 fremviste en stigende Ledighedsprocent (i September., i Oktober., i November.8 og December.8), men i Januar og Februar 0 er Arbeidsledigheden (ved Maanedens Udgang) atter gaaet ned til henholdsvis. og.8 Pct. I Marts 0 har Ledigheden holdt sig paa samme Standpunkt som i Februar. For den næst talrigste Gruppe, de ca. i 00 Bogtrykker e, gik let af Arbeidsledige ved Maanedens Udgang i 0 noget ned fra September til Oktober og November (henholdsvis.,. og. Pct.), tiltog i December til., i Januar til. og i Februar til. Pct., men gik i Marts atter ned til. Pct. I Septbr.-Januar var Ledighedsprocenten blandt Bogtrykkerne adskilligt mindre end det foregaaende Aar, i Februar noget storre, men i Marts atter mindre.

16 Idet der henvises til det i Nr. s for 0, Side -, anførte om let af Fagforeningsmedlemmer i Forhold til det samlede Arbeiderantal, hidsættes et Sammendrag af de foreliggende Opgaver over let af Arbeidsledige ved Udgangen af November og December 0 samt januar 0 blandt Fagforeningsmedlemmer i hver af de Byer, for hvilke Opgaverne for nogen af de nævnte Maaneder gj elder mere end 00 Arbeidere, samt under& for andre Byer og for Landdistrikterne. Blandt disse Arbeidsledige er der forøvrigt adskillige, der som tilreisende fra andre Steder ikke er medregnede i Medlemstallet for vedkommende By. 0 November 0. December 0. januar 0. Medlemmer. Arbeidsledige. Medlemmer. Ialt. Pct. lemmer. Ialt. Arbeidsledige. Med- Arbeidsledige. Ialt. Pct. Pct.. 0. ). Bergen Trondhjem ) (.) Fredrikstad Stavanger ).0 Drammen 8 ). 0 ) )(.) )(.) Aalesund Andre Byer Tilsammen i Byer Bygder Hovedsum ).8 Blandt de her særskilt anførte Byer var Arbeidsledigheden ved Udgangen af januar 0 størst i Fr edrikstad (. Pct.) ; blandt 0 Sagbrugs- og Høvleriarbeidere gik her 8 ledige (ved Udgangen af December sidstl. ledige af 8 Medlemmer, og ved Udgangen af November 0 af 00, altsaa en betydelig Forværrelse i de sidste Maaneder), af Malerne gik saagodtsom alle () ledige, blandt 0 Murere, men blandt Jern- og Metalarheidere kun. I Drammen var Arheidsledighedsprocenten ved Udgangen af januar. ; det største Arbeidsledige fandtes blandt Brugs- og Tomtearbeidere (o af 8), blandt lo Malere var ledige. Ved Sammenligning med de foregaaende Maaneder maa her mærkes Noterne til Tabellen. og Tr ondhj e m stod, som det vil sees, saavel i januar som i December omtrent lige, i begge Maaneder med en noget mindre Ledighedsprocent end gjennemsnitlig for alle Byer. I var ved Udgangen af januar blandt Jern- og Metalarbeidere 8o ledige, blandt 0 Bogtrykkere, blandt 80 Formere, blandt Bagere, blandt 0 Malere, blandt 8 Møbelsnedkere, blandt Skotøiarbeidere 0, blandt Bogbindere, blandt 88 Murere og Murarbeidere ; i Trondhjem var ved Udgangen af samme Maaned blandt 8 Malere ledige og blandt Jern- og Metalarbeidere. - Den laveste Arbeidsledighedsprocent i de her anførte Byer ved Udgangen af januar opviste Bergen med. Pct. og dernæst Stavanger med Pct. (i December Aalesund med. Pct. og dernæst Bergen med. Pct.) ; i Bergen gik ved Udgangen af januar blandt Malere ledige, blandt Bogtrykkere, blandt Bagere 0 og blandt Jern- og Metalarbeidere ; i Stavanger blandt Hermetikarbeidere 8 ledige. -- Hvad de mindre Byer angaar, kan mærkes, at der i Moss ved Udgangen af januar var ledige af Fagforeningsmedlemmer (deriblandt Jern- og Metalarbeidere af ), i Narvik af (deriblandt Snedkere og Tømmermænd af og Malere af, men af 0 jern- og Metalarbeidere ingen), i Ham ar kun af og i Sandefjord I af ca. 0. Bygderne gik ved Udgangen af januar ledige af i Fagforeningsmedlemmer (.0 Pct.), deraf Laensearbeidere (alle), Jern- og Metalarbeidere af 8 (heraf forøvrigt de blot i ca. Dage) og () Grubearbeidere af (ved Udgangen af December var der i Bygderne ledige af i 0 (. Pct.), deraf samme Leensearbeidere () som i januar, Jern- og Metalarbeidere af 8 og () Gruhearbeidere af ). ) 'ledige Dage i Maanedens Lob var i januar større end i December, jfr. S.. ) For Murere (blandt hvilke der i December var stor Ledighed) mangler Opgaver for Januar. Fraregnet Brugs- og Tomtearbeidere i November og Januar samt Trevarefabrikarbeidere i December og Januar, bliver Ledighedsprocenten - inden de samme Foreninger i hver Maaned - i November.0, i December. og i januar.. ) Deraf 8 i -

17 Hvorledes Arbeidsledigheden stillede sig i Januar 0 sammenlignet med de to foregaaende Maaneder, vil - for 8 Foreningers Vedkommende, for hvilke man bar Opgaver for alle tre Maaneder - fremgaa af følgende: Oversigt over Arbeidsledigheden i 8 Foreninger i November og December 0 samt ijanuar 0: A. Fag, Fag. Arbeidere i de nævnte 8 Foreninger. Novbr. 0. Decbr. Januar. o). Deraf arbeidsledige ved Maanedens Udgang. Ialt. Novbr. Decbr. 0. Jan. 0. Pct. Novbr. Decbr. 0. Jan. 0. Jern- og 0 Metalarbeidere. 8 Bogtrykkere Formere 8 Malere 8 8 Bagere 8 Sag- og Høvleriarbeidere. Skotøi- og Skofabrikarbeidere 0, Trmarbeiderforbundet Sporveisfunktionærer Mobelsnedkere 8 Bogbindere Murere og Murarbeidere Jernbanearbeidere Hermetikarbeidere Grubearbeidere Laensearbeidere Andre e Tilsammen Fag. Arbeidsledige i Maanedens Lob. ledige Dage i Maanedens Lob. Tait. Pr. Ioo Arbeidere. Novbir.Decbr. 0., Novbr. Decbr.Januar. Novbr.Decbr. i0. 0.,0. Jan. 0. I Jern- og Metalarbeidere 8 Bogtrykkere 8 0 Formere Malere 8 Bagere Sag- og Høvleriarbeidere 8 Skotøi- og Skofabrikarbeidere. 8 Trcearbeiderforbundet 0 Sporveisfunktionærer - Møbelsnedkere 0 Bogbindere Murere og Murarbeidere jernbanearbeidere Hermetikarbeidere Grubearbeidere 8 Lænsearbeidere Andre 8 Tilsammen

18 Arbeidsledighed i 8 Foreninger i de vigtigste Byer ni. in. i November og December 0 saint i Januar 0. B. Byer (og.bygder Byer. (Bygder). ss Arbeidere i de nævnte 8 Foreninger. Deraf arbeidsledige ved Maanedens Udgang. Ialt. Pct..< Novbr. Decbr. 0. Januar. 0. Novbr. Decbr. Januar Novbr. Decbr. 0. Januar. 0. Bergen Fredrikstad Trondhjem Stavanger Aalesund Drammen Sandefjord Moss Hamar Narvik Andre Byer Tilsammen i Byer.. - Bygder Hovedsum 8 0 I Byer. (Bygder). Arbeidsledige Maanedens Lob. Novbr. Decbr. Januar ledige Dage Maanedens Lob. Ialt. Novbr Decbr. I 0. Januar. 0. Pr. -roo Arbeidere. Novbr. j Decbr. Januar Bergen 8 Fredrikstad Tron dhjem 8 Stavanger Aalesund 8 Drammen 8 Sandefjord 0 Mos 8 Hamar Narvik 8 Andre Byer H (?)c.0 88 C Tilsammen i Byer Bygder Tovedsum

19 is Det sees heraf, at Arbeidsledigheden i disse 8 Foreninger, naar alle Fag tages undere, tiltog betydelig fra November til December, og at den ligesaa tiltog adskilligt fra December til Januar, forsaavidt den samlede Ledighed i Maanedens Løb angaar. Derimod var Ledigheden ved Maanedens Udgang i Januar noget mindre end i December, men adskillig større sammenlignet med November. Bortseet fra en Forening, Lcensearbeiderne, hvoraf alle Medlemmer () var ledige ved Udgangen af December og Januar (i November af ), var Arbeidsledigheden i de omhandlede Maaneder størst blandt Mur ern e og Mu r- arb eid ern e, Sag- og Høvleriarbeiderne samt Malerne (senærmeretabellen). Forøvrigt kan mærkes, at Arbeidsledigheden blandt Ba g ern e tiltog fra. Pct. ved Udgangen af November til i. s Pct.. ved Udgangen af Januar, blandt Sko t ø og Sk o- fabrikar b eid ern e fra 0. til. Pct., blandt Bogtrykkerne fra. til. Pct.'), blandt Møbelsnedkerne fra.8 til. Pct. Blandt Jern- og Metalarbeiderne samt Form erne tiltog vistnok Ledigheden fra November til December, men aftog atter i Januar. Blandt Bo gb indern e (i ) var den i alle Maaneder ubetydelig. Til Sammenligning med Forholdene et Aar tilbage hidsættes nedenstaaende Tabeller over Arbeidsledigheden i Foreninger ved Udgangen af December 0 og December 0, samt i no Foreninger ved Udgangen af Januar 0 og Januar 0: Sammenligning mellem December 0 og 0 og me llem Januar 00g 0. A. Fag. Fag. o o Medlemmer. Arbeidsledige ved Maanedens Udgang Maanedens Lob. ledige Arbeidsledige An tal Med- ved ledige Maane- Maane- lemmer. dens dens Udgang Lob. December 0. December 0. Jern- og Metalarbeidere Bogtrykkere 0 Formere 08 Bagere Malere 8 Sporveisfunktionærer Skotøiarbeidere 00 Træarb. (inkl. Møbelsnedk.) 8 Bogbind ere Murere- og Murarbeidere 0 Handskemagere 8 Andre 8 Tilsammen i Januar 0. Januar 0. Jern- og Metalarbeidere.. 8 Bogtrykkere Formere 0 Bagere Malere 8 Sporveisfunktionærer... Sag-, Høvleri- og Tomtearb. 8 Jernbane- og Veiarbeidere.. 8 Sten-, Jord- og Cementarb. Papirfabrikarbeidere 0 Murere- og Murarbeidere. 0 Hermetikarbeid ere 8 Grubearbeidere Andre Tilsammen ) I steg den fra. til 8.8 Pct., udenfor derimod aftog den fra. til. Pct

20 Sammenligning mellem December 0 og 0 og mellem Januar 0 og 0. B. Byer (og Bygder). Byer. (Bygder). Medlemmer. Arbeidsledige ved Maanedens Udgang Maanedens Lob. ledige Medlemmer. Arbeidsledige ved Maanedens Udgang Maanedens Lob. ledige December 0. December 0. 8 Bergen Trondhjem Fredrikstad Stavanger Drammen Sandefjord Hamar Aalesund Moss Narvik Kristiansand Andre Byer Tilsammen i Byer 8 - Bygder 0 Hovedsum Januar 0. Januar 0. 0 Bergen Fredrikstad Trondhjem Stavanger Aalesund Drammen Sandefjord Moss Hamar Narvik Kristiansand Andre Byer Tilsammen i Byer 0 - Bygder 0 Hovedsum Det fremgaar heraf, at der saavel i December som i Januar var noget større Arbeidsledighed ivinter end ifjor Vinter; i December var Ledighedsprocenten (ved Maanedens Udgang) steget fra. til 8. Pct., i Januar fra. til. Pct. Blandt Malere var der dog noget færre Arbeidsledige ivinter end ifjor, idet nemlig Ledighedsprocenten ved Udgangen af Decen-pber var gaaet ned fra. til. og ved Udgangen af Januar fra. til 0.. Blandt Medlemmerne af Mure r- (og Murarbei cl e r)foreninger var ved Udgangen af December i begge Aar ca. 8 Pct. ledige, medens Ledighedsprocenten ved Udgangen af Januar var gaaet ned fra.8 ifjor til. iaar. Ogsaa blandt Bogtrykkere og F o r- mere var Ledigheden mindre ivinter end ifjor saavel i December som Januar, ligesaa blandt Bogbindere i December (for Januar 0 mangler Opgaver). Blandt J e r n- og Meta - ar b eider e var Ledigheden derimod tiltaget i December fra.8 til. Pct., i Januar fra. til. Pct. Ligesaa var der blandt Foreninger af Sagbrug s-, Høvler o g Tomtearbeidere en betydelig større Arbeidsledighed i Januar iaar end i samme Maaned

21

22

23 ' In v alidi t et findes ikke anført i Opgaverne for December som Arbeidshindring. I Januar anføres Bogtrykkere som Invalider og Bagere som arbeidsudygtige alle den bele Maaned ; derhos anføres for Ga.dearbeiderne i Bergen, at Invalider ikke er medregnet. Ul ykk es tilf se d e nævnes ikke som indtruffet hverken i December eller Januar. Al der dom anføres i December som Arbeidshindring for Bagere (vistnok de samme, som i Januar anføres som arbeidsudygtige), Veiarbeidere samt Bogtrykkere og i Tarmar for Bogtrykkere og Murere. eirhindrin ger anføres i December for Murere (Fredrikstad) i Dage og Veiarbeidere i 8 I Januar io Sagbrugsarbeidere (Namsos) i 0 Dage, i Gadearbeider i page og i Murer i Værnepligt anføres i December som Arbeidshindring for Hyttearbeider i Arbeidskonflikt i December for 8 Tomte- og Høvleriarbeidere (Snarøen, Bærum) den hele Maaned ( 8 Dage), Formere (Aalesund) i 0 Dage og Traearbeidere (Porsgrund) med 8 Dage eller den hele Maaned. I Januar for Formere (Aalesund) i Dage, Træarbeidere (Porsgrund) i 8 Dage og for Bagere () i Andre Aarsager forekom som Arbeidshindring i December for Skotøi- og Skofabrikarbeidere (i ) med tilsammen Dage ( Dage hver mellem Jul og Nytaar), for Sukkervarearbeidere i Dage (Brandtilfælde), Veiarbeidere i so Dage samt for nogle enkelte andre, hvoraf kan mærkes Medlemmer af Tømmermands- og Bygningssnedkerforeningen i Aalesund, der havde været paa Reise i tilsammen 0 I Januar Formere i Løiten i 8 Dage (af Mangel paa Materialier), Bødkere i i Ioo Dage paa Grund af Indskrænkning i Driften, for Sukkervarearbeidere i 0 Dage, for Tømmermænd og Bygningssnedkere i Aalesund i tilsammen 0 Dage samt for nogle enkelte andre i forskjellige Fag.. Opgaver vedkommende Familiestand og Forsergelsespligt De fleste af Rapporterne fra andre Foreninger end Jern- og Metalarbeidernes indeholder for December 0 og Januar 0, ligesom for de II foregaaende Maaneder, Opgaver over saavel samtlige Medlemmers som over de Arbeidslediges Fatniliestand og Forsørgelsespligt. Dette var i December og januar Tilfældet med henholdsvis Foreninger med Medlemmer og Foreninger med Medlemmer (iberegnet enkelte, for hvilke ældre Opgaver over det samlede Medlemmers Familiestand er benyttede). Det viser sig, at der i alle Maaneder, med Undtagelse af December, har været mindre Arbeidsledighed blandt Familieforsørgere end blandt de øvrige Fagforeningsmedlemmer, idet Ledighedsprocenten udgjorde : ved Udgangen af: blandt Familieforsørgere: Pct. blandt andre: Pct. ved Udgangen af: blandt Familieforsørgere: Pct. blandt andre : Pct. Januar 0 Februar c Marts -c April Mai Juni Juli..8 August Septbr..... Oktbr Novbr Decbr..... Januar For December og Januar Maaneder stillede Forholdet sig paa folgende Maade for de vigtigste Fag (se Tabellen S. 0)

ÅR BEID S MÅR K EDET,

ÅR BEID S MÅR K EDET, ÅR BEID S MÅR K EDET, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRÅLBIJREAIJ. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOR VÉGE.) FJERDE LIRGgNG. (QUATRIÈME ANNÉE.) 906. KRISTIANIA. I KOMMISSION

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 102. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1881-1885. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1881-1885.) UDGIVNE

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. Norges officielle Statistik, Fjerde Række (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série) Nr 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges ofticielle Statistik m v 1 Januar 1901-31 December 1903,

Læs mere

C. No. 2. xv. Romsdals Amt i. Underdanigst Beretning. om Romsdals Amts økonomiske Tilstand i Femaaret 1871-1875.

C. No. 2. xv. Romsdals Amt i. Underdanigst Beretning. om Romsdals Amts økonomiske Tilstand i Femaaret 1871-1875. xv. Romsdals Amt. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske Tilstand i Femaaret 1871-1875. Til Hongen. Herved tillndcr jeg mig at afgive den befalede Beretning om den økollomis]{e Tilstand m.

Læs mere

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri.

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. Beretning den økonomiske Tilstand Romsdals Amt i Femaaret 1891-1895. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. 1897. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. 8 findes opfert i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik i juli 889 december 90. Trykt 9: Nr. 9. Private

Læs mere

VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN.

VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI.. VETERINÆ RVÆSENET OG KJØDKONTROLLEN 9. (Le Service vétérinaire et l'inspection de la viande, 9.) Utgit av DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. KRISTIANIA I KOMMISSION

Læs mere

Romsdals Amt. C. NOI 2. Underdanigst Beretning. A: Amtets Landdistrict. Jor dbruget. om Romsdals Arnts oekonomiske Tilstand i Femaaret 186 1--;1865.

Romsdals Amt. C. NOI 2. Underdanigst Beretning. A: Amtets Landdistrict. Jor dbruget. om Romsdals Arnts oekonomiske Tilstand i Femaaret 186 1--;1865. C. NO 2. P. Romsdals Amt. Underdanigst Beretning om Romsdals Arnts oekonomiske Tilstand i Femaaret 186 1;1865. A: Amtets Landdistrict. Jor dbruget. Antageligen har dette i Femaaret gaaet jevnt hvonel kun

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) 2

Læs mere

C. No. 1. RESULTATERNE I JANUAR 1866. UDGIVNE AF CHRISTIANIA. FRA MAI 1868 TIL MAI 1869.

C. No. 1. RESULTATERNE I JANUAR 1866. UDGIVNE AF CHRISTIANIA. FRA MAI 1868 TIL MAI 1869. FOLKETÆLLING C. No.. RESULTATERNE AF I JANUAR. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI FRA MAI TIL MAI. Tl den kongelge norske Regjerngs Departement for det

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i 'Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27

Læs mere

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI. 183. 1917. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI. 183. 1917. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI.. NORGES FISKERIER. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 0. For årgangene - se Norges Offisielle Statistikk,

Læs mere

Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling. i Danmark i det sidste slaegtled

Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling. i Danmark i det sidste slaegtled Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling i Danmark i det sidste slaegtled MARCUS RUBIN DEN ØKONOMISKE UDVIKLING I I DET SIDSTE SLÆGTLED DANMARK Med 63 Illustrationer KJØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDELS

Læs mere

Driftsomkostningsbegrebets oprindelse og udvikling frem til 1903

Driftsomkostningsbegrebets oprindelse og udvikling frem til 1903 Driftsomkostningsbegrebets oprindelse og udvikling frem til 1903 af Ph.D.-stipendiat Jane Ferniss 1. Indledning Statsskatteloven 6 a, har i årenes løb givet anledning til mange fortolkningsproblemer. Bestemmelsen

Læs mere

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET X FESTSKRIFT Va* UDGIVET AF KØBENHAVNS UNIVERSITET I ANLEDNING AF UNIVERSITETETS AARSFEST NOVEMBER 1922 POUL JOHS. JØRGENSEN: MANDDRABSFORBRYDELSEN I DEN SKAANSKE RET FRA VALDEMARSTIDEN UNIVERSITETET

Læs mere

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il dem, havde taget i Brug i Holland. Herimod Mærker udtales: indvendtes dut bl. a. fra Sagsogtes Side,,,Der skal indi ømmes en Frist pan gæh al 13. Februar 1924. Under den for, at ond Tro foreligger. det

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Univ. or Toronto TIDSSKRIFT FOR SKOVVÆSEN Organ for Dansk Skovforening Redigeret af FR. BRAMMER og C. V. PRYTZ Enogtyvende Bind 1909 Udgivet af Professor C. V. Prytz. M- > ^ -^ København Martius Truelsens

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége., troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége., troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége., troisième série.) No. 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik rn. v. 1828-30 Juni 1889, S.

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr 6 19. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K.

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr 6 19. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K. 19. AARGANG FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K. DANSK VEJTIDSSKRIFT Professor ved den polytekniske Læreanslall A. 11. Christensen (ansv.) REDAKTION: 4rntmand P. Chr. v. Stemann. i Kontorchef

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON:

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON: 1936. Ekspedition: Vestre l3oulevard 4, KjØbenhavn V. Nr. 4. Redaktion: Amagerbrogade 4, Kjøbenhavn S. REDAKTiON: DANSK VEJTIDSSKRIFT Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. Ekspeditionssekretar i Ministeriet

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

Kristian den fjerdes artilleri, Hans Tøyhus og vaabenforraad,otto BLOM

Kristian den fjerdes artilleri, Hans Tøyhus og vaabenforraad,otto BLOM Kristian den fjerdes artilleri, Hans Tøyhus og vaabenforraad,otto BLOM Side 53 III Haandskyde-vaabnene. For at skaffe sig en foreløbig Oversigt over, hvilke Arter af Haandskydevaaben og Rekvisiter til

Læs mere