D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905."

Transkript

1

2 ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. AS & C O. 0.

3 STEEN'SKE BOGTRYKKERI.

4 Alfabetisk Indholdsforteguelse. Table Alphabétique des Matières. Side Aarsager til Arbeidsledighed.,,8, 0, Arbeiderbevmgelse. Se Fa g fo r en in g s- Beretninge r. Arbeidere, Maanedsopgaver fra Fagforeninger af. Se A rb e i d s-. edigbed. Arbeidsgivere, Opgaver fra..., 0, Arbeidskonflikter. Se Sy g d om m. v. Arbeidskontorer, Meddelelser fra. 0,, 8, I Io Arbeidsledighed, Maanedsopgaver fra Fagforeninger af Arbeidere vedk., 8, 0,,, 0, Arbeidsledigled, Aarsager til. Se Aar-s ager. Arbeidsledighed. Jfr. Ho v e do v ersi g t; Oversigt. Arbeidsledighedstællinger i 0.,, 8, Fagforenings-Beretninger I I Familiestand og Forsørgelsespligt, Opgaver vedk,, 8, 0, 0 Hovedoversigt.,,,,, 88, 8,, Oversigt over Arbeidsledigheden Juli 0-Januar 0 Sygdom, Værnepligt, Veirhindringer, Arbeidskonflikter m. v., Opgaver vedk 8,, 8, 0, Udlandet, Arbeidsmarkedet i....,, o Veirhindringer. Se S y gdom m. v. Værnepligt. Se Sygdom m. v. Pages Chômage. Causes...,, 8, 0, Données mensuelles d'unions ouvrières en Norvége., 8, 0,,, 0,, Revue du, de juillet 0 ä janvier 0 Revue générale. I,,,,, 88, 8,, Chômeurs, recensements de, en 0.,, 8, État de famille etc. des chômeurs.,, 8, 0, 0 Grèves. Voir: Interruption. Interruption du travail à cause de maladies, de service militaire, de mauvais temps, de grèves etc. 8,, 8, 0, Maladies. Voir : Interruptio n. Mauvais temps. Voir: Int errup tio n. Offices municipaux de Placement. Renseignements mensuels.... 0,, 8, 0 Patrons syndiqués, données de., 0, Pays étrangers. Marché du travail.,, 0 Rapports d'unions ouvrières I Service militaire. Voir: Interruption. Unions ouvrières, données mensuelles d'. Voir: Chômage.. Voir: Rapports

5 ARBEIDSMARKEDET. UDGIVET AF DET STATISTISKE GENTRALBUREAU. Tredie Aargang. Nr Indhold. Side. Side.. Opgaver vedkommende Familiestand og For- I. Hovedoversigt for Jan ua r og Februar (tildels for Mart s) 0 sørgelsespligt. Opgaver fra Fagforeninger af Arbeidere vedk.. Meddelelser fra Arbeidskontorer 0 Arbeidsledigbed i December 0 og J a-. Oversigt over A rbeidsledigheden Juli 0- nuar Januar 0. A. Aarsager til Arbeidsledighed r. Arbeidsledighedstmllinger i 0 B. Opgaver vedk. Sygdom m. V Arbeidsmarkedet i Udlandet I. Hovedoversigt for Januar og Februar (tildels for Marts) 0. Efter de indkomne Opgaver for Fagforeningsmedlemmer var der ved Udgangen af December sidstleden i 0 Arbeidsledige blandt i i 08 Medlemmer, ved Udgangen af Januar mar blandt i i 8 og ved Udgangen af Februar 80 blandt 0 Medlemmer. Arbeidsledigheden er altsaa gaaet ned fra. Pct. i December til.8 i Januar og. i Februar. Af de 8 0 arbeidsledige Fagforeningsmedlemmer ved Udgangen af Februar var 8 Murere og Murarbeidere (af. Pct.), 0 Sag-, Høvleri- og Tomtearbeidere (af 08. Pct.), 0 Malere (af = Pct.), Skotøiog Skofabrikarbeidere (af Pct.), Træarbeidere (af Pct.), 8 Bogtrykkere (af 0 =--. Pct.), Bagere (af 00 ==.o Pct.), Møbelsnedkere (af. Pct.) og Jern- og Metalarbeidere (af 8.8 Pct.). Blandt Bogbinderne var. Pct., blandt Formerne Pct. og blandt Svorveisfunktionærerne o. Pct. arbeidsledige. For TIO Foreninger i Januar og IO Foreninger i Februar stillede Forholdet sig ved Maanedens Udgang paa følgende Maade i de to Aar: Januar. Februar. Fag. o bå Medlemmer. Pct. ledige. Medlemmer. Pct. ledige. r. 0. Li, jern- og Metalarbeidere Bogtrykkere 00 8.x. 0 I 00.i. Formere x Pagere i.. Malere Sporveisfunktionzerer Sag-, Høvleri- og Tomtearbeidere Jernbanearbeidere.. /8 rig. - Murere og Murarbeidere 0 zo Som- og Stoberiarbeidere I o Hermetikarbeidere I r I 8 too..0 Sten-, Jord- og Cementarbeidere.0 ir Andre 8 8. o... 0 Tilsammen rro Ligesom for November og December tyder Fagforeningernes Opgaver for Januar og Februar gjennemsnitlig paa en noget større Arbeidsledighed ivinter end ifjor Vinter. (Forts. Side ).

6 A. Opgaver fra Fagforeninger af Arbeidere irmitormlias Erhvervsgren og Fag. Sted. Foreninger. Medlemmer. Deraf var arbeidsledige af Mangel paa Arbeide: a) ved Maanedens Udgang. b) i Labet af Maaneden : Deraf: Samlet Per- - - ledige soner. I 8 Bergværks -og Hyttedrift. I Holtaalen Grubearbeidere k Eidet, Aalen. Hyttearbeidere Røros *) ), Jord- og Stenindustri. Cementarbeidere Glasarbeidere Slemmestad 0 ) Metal-, Maskin- og Skibsbygningsindustri. Formere i Jern- og Metalarbeidere.. 80 Kragerø Haugesund Bergen Andre Steder ) 8 Sarpsborg Fredrikstad Moss Lysaker 8 Hamar 8 Aadals Brug... Modum Drammen Sandefjord 8 Porsgrund Fevig 0 Kristiansand... Stavanger Bergen 0 Aalesund Trondhjem 8 Narvik Andre Steder ) 0 Stoberiarbeidere 0 Skibssnedkere Skibstømmermænd Bergen Ialt Metal-, Maskin- og Skibsbygningsindustri c.0 c (?)c.0 c.0 t) :. ) Moss 0, Geirfoss. ) Fredrikstad, Moss, Strømmen, Lysaker, Aadals Brug 8, Hamar, Gjøvik, Drammen, Eidsfoss 8, Tønsberg, Arendal io, Kristiansand, Stavanger, Volden (Sondmor), Aalesund, Dale (pr. Kristiansund), Troncihjem. ) Deraf med uopgivet Str,nnmen, Raufossen, Eidsfoss, Skotfoss. Antagelig iberegnet syge. 0 0

7 vedkommende Arbeidsledighed i December 0. Erhvervsgren og Fag. Sted. Forger. Medlemmer. Deraf var arbeidsledige af Mangel paa Arbeide: a) ved Maanedens Ud- Pergang. soner. b) Løbet af Maaneden: Deraf: Samlet - - ledige 8 Kemisk Industri. Fyrstikarbeidere Forarbeidelse af Spinde- stoffe. Seildugsfabrikarbeidere...». Papirindustri. Cellulosearbeidere Bogbindere Læder-ogGummiindustri Andre Steder. ) ) ) Logarvere lividgarvere Forarbeidelse af Trævarer.*) Sag- og Hovleriarbeidere.. Fredrikstad Høvleriarbeidere Vaesentl. Sagbrugsarbeidere Namsos Skibsindr.- ogmodelsnedkerel Fredrikstad Bygningssnedkere.. Tømmerm. og Indr.snedkere Do. Bygn.snedkerelAalesund Snedkere og Tømmermænd'Trondhjem Snedkere e Træarbeidere iporsgrund Tr,-edreiere. Trævarefabrikarbeidere.. Drammen. Bødkere Stavanger. Kurvinagere. Møbelsnedkere.. Korkeskjærere Ialt Forarb. af Trævarer Ski Gjøvik Andre Steder I I C) C Si ) 0 C i ) (?) (?) e. 0 (?)c i) Deraf so Kvinder. ) Bonsdalen, Ranheim. ) Deraf Kvinder. ) Stavanger 8, Bergen. Dagantal ikke opgivet. Fredrikstad, Askim, Kristiansand II, Stavanger 0, Haugesund 0, Trond - hjem. ) Deraf Kvinder. Hertil kommer Snaroens Høvleri- og Tomtearbeidere, 8 Mand, der alle hele Maaneden befandt sig i Arbeidskonflikt, hvorved de tabte ialt 8

8 A (forts.). Opgaver fra Fagforeninger af Arbei- = E. Erhvervsgren og Fag. Sted. Foreninger. Medlemmer. Deraf var arbeidsledige af Mangel paa Arbeide: a) ved maa _ netill?s o. gap' Per" soner. b) i Løbet af Maaneden : I- Deraf: - Samlet ledige I 8 Tilvirkning af Nærings og Nydelsesmidler. Bagere ukkervarearbeidere - og Brusarbeidere Vlollearbeidere Elermetikarbeidere [flit Nærings-:Og Nydelsesm. / I Fredrikshald... Sarpsborg Drammen Horten Bergen Flom Kristiansund... Stenkjær Hammerfest. Bodo ' Narvik Andre Steder.. Bergen Stavanger ) - 8 ) Beklædningsindustri Hamar 8 Drammen H Larvik >kotoiarbeidere Haugesund *) *) Bergen Trondhjem ) Andre Steder.. ) 8.--;kofabrikarbeidere ) ), 8 Eiandskemagere LIandskesyersker Jattemagere Ialt Beklædningsindustri,,, 8 ) 8) ) 0 Bygningsindustri. ( Fredrikstad ' 8 Aurere, 8 Trondhjem ) 0 Viurarbeidere ) Moss, Lillestrøm, Kongsberg io, Grimstad ii, Aalesund 0, Trondhjem, Namsos ii. Deraf Kvinder. ) Deraf Kvinder. ) Fredrikstad,, Skien (deraf Kvinder), Stavanger. ) Jfr. derhos S. («andre Aarsager»). G) Af disse skulde begynde at arbeide igjen Januar. ) Deraf Kvinder. Opgaver mangler for dem, der er ledige mindre end Dage ad Gangen. '') Skofabriken var lukket fra Jul til og med Januar.

9 , dere vedkommende Arbeidsledighed i December 0. Erbvervsgren og Fa g. Sted. Deraf var arbeidsledige af Mangel paa Arbeide: For- Med- b) i Løbet af Maaneden : a) ved - e:nin- lem- maa. Deraf: ger. mer. nedens Samlet Ud- per. I- - ledige gang ' soner. 8 Malere Jernbanearbeidere Veiarbeidere Stenarbeidere (Gade-).. Ialt Bygningsindustri Polygrafisk Industri.. Fredrikstad 8 ) ) 0 ) ) Lillehammer... 8 Drammen Bergen 8 Aalesund 'frondhjem Narvik 8 '-. 8, - ' 8.,. 8 (?) ) - (?)0 E.gers.--Fl.fjord. 8 Andre Steder... ) - - Liknes - 8 Namdalseidet Bergen ' Bogtrykkere Transport o.. Sporveisfunktioncerer Lænsearbeidere Immaterielt Erhverv. (Sundhedsvæsenet). Renovationsarbeidere ' Fredrikstad Hamar.. Kristiansand... Stavanger Bergen 8 Kristiansund.. 0 Trondhjern 8 - Andre Steder... ) ) 0 8 0, ' Andre Steder... ) Fetsund _ Hovedsum ) Deraf med uopgivet Rapporten for Februar oplyses, at det virkelige Ledige antagelig mindst er dobbelt saa stort som det anførte, saavel i Februar som i tidligere Maaneder ; jfr. Nr. II for 0, S. og. ) Dagantal ikke opgivet. ) Sognedalen 8 (NB. Juleferier fra 0 December), Aal---- Gulsvik, Arendal Aamli. ) Moss, Lillehammer 8, Drammen 8, Tønsberg (med Underafd. Holmestrand og Larvik) 8, Kragerø, Porsgrund, Skien, Aalesund, Harstad. ) Deraf Kvinder (hvoraf ingen arbeidsledige). ) Vestre Aker, Trondhjem.

10 B. Opgaver fra Fagforeninger af Arbeidere Erhvervsgren og Fag. Sted. Foreninger. Medlemmer. Deraf var arbeidsledige af M ang e paa Arbeide: a) ved Maanedens Udgang. b) i Lobet af Maaneden: Per- ' soner. Deraf: -- Samlet ledige Bergværks-og Hyttedrift. Grubearbeidere f Holtaalen Eidet, Aalen Jord- og Stenindustri. Sten-, jord- og Cementarb. Cementarbeidere Glasarbeidere Metal-, Maskin- og Skibsbygningsindustri. Formere fern- og Metalarbeidere.. Slemmestad ) Moss Drammen Kragerø Bergen Andre Steder.. Fredrikstad Moss Strømmen Lysaker Hamar Aadals Brug Modum Drammen Sandefjord Porsgrund Fevig Kristiansand... Stavanger Bergen Aalesund Trondhjem Narvik Andre Steder Støberiarbeidere Bolle- og Valsesmede Nydalen Skibstømmermænd Bergen Træ- Skibssnedkere «Jarb,forb. Ialt Metal-, Maskin- og Skibsbygningsindustri 8 i *) *), li ) (?) C , ' 8 C. 8 ) (?). 0 ) ) (?) C ) Moss II, Geirfoss (Magnor) 0. ) Fredrikstad, Strømmen, Lysaker, Hamar, Gjøvik, Aadals Brug (ledige i tilsammen 8 Dage -af Mangel paa Materialier), Eidsfoss, Sandefjord (med Underafdeling Tønsberg), Arendal TO, Kristiansand, Stavanger, Haugesund, Volden, Aalesund, Dale (pr. Kristiansund), Trondhjem. ) Ikke opgivet, hvor mange Dage der falder paa hver. ) Raufossen, Eidsfoss, Skotfoss. ) Deraf used uopgivet *) Antagelig iberegnet I syg.

11 vedkommende Arbeidsiedighed i Januar 0. Erhvervsgren og Fag. Forarbeidelse af Spinde stoffe. Seildugsfabrikarbeidere.. Spinderi- og Væveriarb. Papirindustri. Papirfabrikarbeidere Cellulosefabrikarbeidere.. Trxrenseriarbeidere Bogbindere Læder-ogGummiindustri. Logarvere Hvidgarvere Forarbeidelse af Trævarer. Sag- og Høvleriarbeidere Høvleriarbei dere Frogs- og Tomtearbeidere. Sag- og Tomtearbeidere. Væsen tl.sagbrugsarbeidere{ Sted. Ant al Deraf var arbeidsledige af Mangel paa Arbeide: For- Med- b) i Lobet af Maaneden : a) ved enin- lem- ma, Deraf: ger. mer. neens d Samlet Udgang ' sone" per_ - - ledige ) _ _ Lysaker 0, - () 0, - Sarpsborg ) 80 8, i - C _ - _..... Fredrikstad ' - 0 Drammen ) 0 0 Risør og Omegn (?) - () Larvik 8 Namsos...., c, 8 Skibsindr.-og Modelsnedkere Fredrikstad Modelsnedkere Bergen, _ Bygningssnedkere - 0 Tømmerm. og Indr.snedkere a i 0 0 Do. «Bygn.snedkere Aalesund... rt.. 8 Trondhjem tf_l 0 8 Snedkere og Tømmermænd{ Narvik,-. i) 8 Snedkere Trondhjem.. - Traearbeidere Porsgrund.. ct 0 08 Trævarefabrikarbeidere... Drammen. td, Bødkere Stavanger.. H Kurvinagere Fredrikstad Ski Møbelsnedkere Gjøvik 8 Kristiansand Stavanger, Bergen - Andre Steder... ) i) Deraf ii Kvinder. ) Nydalen, 8. ) Bonsdalen, Ranheim. ) Deraf 8 Kvinder. ) Ikke opgivet, hvor mange Dage der falder paa hver. ) Askim, Haugesund 0, Trondhjem.

12 B (forts.). Opgaver fra Fagforeninger af Arbei- Deraf var arbeidsledige af Mangel paa Arbeide: For- Med- : b) i Lobet af Maaneden: Erhvervsgren og Fag. Sted. a) ved! enin- lem- NI.,! Deraf: Samlet nedens ger. mer.! Ud-! Per e' - gang.! soner - - ledige. Dao.e. b I 8 ;odkere 0 _ i) _ ) :orkeskjærere a ) 0 _ Ialt Forarb. af Trævarer ivirkning af Næringsog Nydelsesmidler. Sarpsborg Fredrikstad Hønefoss Drammen 8 Arendal 8 Kristiansand.. 8 Stavanger lagere {Bergen ) 0 8,'Iorø Kristiansund - Trondhjem 8 Stenkjaer Bodo Hammerfest Andre Steder.., ) iukkervarearbeidere ) )- og Brusarbeidere,... Bergen ølearbeidere Jermetikarbeidere Stavanger 8 - ilagtere og Pølsemagere.. Bergen gararbeidere ) (0- alt Nærings- og Nydelsesm Beklædningsindustri. 0 - Hamar. - Drammen ikotoiarb eidere,,., _,- 0 Bergen 8 Trondhjem.) Andre Steder ) ' - i ) qwfabrikarbeidere 8 Skien ") It 8 ' 8 Handskesyersker Hattemagere «) - 8 Ialt Beklædningsindustri ) ledige i tilsammen Ioo Dage paa Grund af Indskrænkning i Driften.!) Deraf Kvinder. ) Deraf Kvinde. Fredrikshald, Lillestrom, Hamar, Kongsberg, Skien, Grimstad so, Aalesund, Namsos ii. ) Deraf Kvinder., Bergen 0. Deraf Kvinder. S) Deraf II Kvinder. Fredrikstad 8, Skien io, Stavanger 0, Haugesund. :0) Deraf Kvinder. ) Deraf Kvinder.

13 dere vedkommende Arbeidsledighed i Januar 0. Erhvervsgren og Fag. Sted. Foreninger. Medlemmer. Deraf var arbeidsledige af Man gel paa Arbeide: b) i Lobet afmaaneden: a) ved Maa- Deraf: nedens Samlet Ud- per. - - ledige gang. soner. Dage, Murere Bygningsindustri. Murarbeidere Malere Jernbanearbeidere Veiarbeidere Fredrikstad. lt I Fredrikstad Lillehammer. Drammen Bergen Aalesund Trondhjem Narvik I E.sund Flekkefj. 'k Andre Steder... lindtrondelagen.. Stenarbeidere (Gade-)... Bergen Skorstensfejere Ialt Bygningsindustri Polygrafisk Industri. Bogtryklere Transport o.. Sporveisfunktionaerer Lmnsearbeidere Immaterielt Erhverv (Sundhedsvæsenet). Renovationsarbeidere Arbeidere uden Angivelse af Fag. Hovedsum Fredriksbald... Fredrikstad Hamar Porsgrund Skien Kristiansand Stavanger Bergen Kristiansund Tiondhjem Namsos ) Narvik t) Andre Steder_. ix c. 0 *) 0 0 8! 8.) )! Andre Steder ) 0 Fetsund 0 Randsfjord ) 88 *) ) *)c ! ) 80 i i '! i i0 0 ) 8, Verne (pr. Hønefoss), Sognedalen, Brækkeskogen, Aal---Gulsvik o, Arendal- Aamli. ) Underafdeling af Trondhjem. ) Sarpsborg, Moss, Lillehammer 8, Drammen, Horten, Tønsberg (med Underafdeling Larvik), Sandefjord, Kragerø, Arendal, Alleund 0, Harstad. ) Deraf Kvinder. ) Deraf Kvinder, ) Vestre Aker, Trondhjøm. *) Af og til har dog en enkelt Arbeide. Virkeligheden 'Jere Ledige, se S., Note.

14 0 C. Sammendrag af Opgaver fra Fagforeninger af Arbeidere vedkommende Arbeidsledighed i December 0. Erhvervsgrupper. A. Hovedgrupper. Bergværks- og Hyttedrift.. jord- og Stenindustri Metal-, Maskin- og Skibsbygningsindustri. Kemisk Industri Forarb. af Spindestoffe. Papirindustri Læder- og Gummiindustri Forarbeidelse af Trævarer. Tilv. af Nær.- og Nydelsesm. Beklædningsindustri Bygningsindustri Polygrafisk Industri Transport o Immaterielt Erhverv Hovedsum B. Vigtigere Fag. Jern- og Metalarbeidere Bogtrykkere Formere Bagere Malere ). Sag-, Høvleri- og Tomtearb. Træarbeiderforbundet ) Skotoi- og Skofabrikarb. Sporveisfunktionærer Møb elsn edk ere Bogbindere Jernbane- og Veiarbeidere Grube- og Hyttearbeidere Murere og Murarbeidere øvrige Fag Hovedsum for Decbr. 0 - Novbr. - Oktbr. - Septbr. - August - Juli - Juni - Mai - April - Marts - Februar c Ja - janitor 0r)b - Decbr. 0 - Novbr. c - Oktbr. Deraf var arbeidsledige af M a n g e p a a Arbeide: Med- a) ved Maane- b) i Løbet af Maaneden : l em. dens Udgang : mer. Ialt. Pct. - ; - e. fl. Tils. ialt. Samlet ledige Arbeidsdage. Pr. Medlem. 8 0 *) 8 *) *) 8 *) 08 *) _ f , ' , 0. c _ f *) 8 *). 8 *) 8 *) 08 '') F l ) 0 ) ). ) 8 ) ) Jfr. S., Note. Tømmermænd, Indrednings-, Bygnings-, Model- og Skibssnedkere samt Bødkere m.. ) «- ) ) Fraregnet en enkelt Forening:.. ) - ) Dage. b: med Fradrag af saadanne Fag, for hvilke Opgaver ganske mangler for December 0. *) Yr. Noten S..

15 D. Sammendrag af Opgaver fra Fagforeninger af Arbeidere vedkommende Arbeidsledighed i Januar 0. Erhvervsgrupper. A. Rovea'grzWer. Bergværks- og Hyttedrift Jord- og Stenindustri Metal-, Maskin- og Skibsbygningsindustri Forarb. af Spindestoffe Papirindustri Læder- og Gummiindustri Forarbeidelse af Trævarer Tilv. af Nær.- og Nydelsesm. Beld cedningsindustri Bygningsindustri Polygrafisk Industri Transport o. Immaterielt Erhverv Arbeidere uden Ang. af Fag Hovedsum Med B. Vigtigere Fag.. Jern- og Metalarbeidere Bogtrykkere Formere Bagere Sag-, Høvleri- og Tomtearb. Malere Træarb. (jfr. S. Jo, Note ) Sp orveisfunkti onærer Møbelsnedkere Skotøi- og Skofabrikarb. Jernbane- og Veiarbeidere Bogbindere Murere og Murarbeidere øvrige Fag Hovedsum lem- mer. Deraf var arbeidsledige af Mangel paa Arbeide: a) ved Maanedens Udgang : Ialt Pct b) i Lobet af Maaneden : 8.8Í ()0 el. fl. Tils. ialt. 8 () Samlet ledige Arbeidsdage pr. Medlem I. Hovedoversigt for Januar og Februar (tildels for Marts) 0. (Forts. fra Side I). Som det fremgaar af foranstaaende Tal, stiller dog Forholdet sig temmelig forskjelligt for de forskjellige Fag; fraregnet Jern- og Metalarbeiderne har Gjennemsnitsforholdet for de øvrige Fag ivinter stillet sig dels noget bedre, dels omtrent paa samme Maade som ifjor Vinter. For Januar findes nærmere Opgaver S. tig. - Om Arbeidskontorerne findes Oplysn. S. 0-. Med Hensyn til Udviklingen i de sidst forløbne Maaneder, kan mærkes, at den i disse Opgaver talrigst repræsenterede Gruppe, nemlig de ca. Soo Medlemmer af J e r n- og Meta F- arb eider for bund e t, i de sidste Maaneder af 0 fremviste en stigende Ledighedsprocent (i September., i Oktober., i November.8 og December.8), men i Januar og Februar 0 er Arbeidsledigheden (ved Maanedens Udgang) atter gaaet ned til henholdsvis. og.8 Pct. I Marts 0 har Ledigheden holdt sig paa samme Standpunkt som i Februar. For den næst talrigste Gruppe, de ca. i 00 Bogtrykker e, gik let af Arbeidsledige ved Maanedens Udgang i 0 noget ned fra September til Oktober og November (henholdsvis.,. og. Pct.), tiltog i December til., i Januar til. og i Februar til. Pct., men gik i Marts atter ned til. Pct. I Septbr.-Januar var Ledighedsprocenten blandt Bogtrykkerne adskilligt mindre end det foregaaende Aar, i Februar noget storre, men i Marts atter mindre.

16 Idet der henvises til det i Nr. s for 0, Side -, anførte om let af Fagforeningsmedlemmer i Forhold til det samlede Arbeiderantal, hidsættes et Sammendrag af de foreliggende Opgaver over let af Arbeidsledige ved Udgangen af November og December 0 samt januar 0 blandt Fagforeningsmedlemmer i hver af de Byer, for hvilke Opgaverne for nogen af de nævnte Maaneder gj elder mere end 00 Arbeidere, samt under& for andre Byer og for Landdistrikterne. Blandt disse Arbeidsledige er der forøvrigt adskillige, der som tilreisende fra andre Steder ikke er medregnede i Medlemstallet for vedkommende By. 0 November 0. December 0. januar 0. Medlemmer. Arbeidsledige. Medlemmer. Ialt. Pct. lemmer. Ialt. Arbeidsledige. Med- Arbeidsledige. Ialt. Pct. Pct.. 0. ). Bergen Trondhjem ) (.) Fredrikstad Stavanger ).0 Drammen 8 ). 0 ) )(.) )(.) Aalesund Andre Byer Tilsammen i Byer Bygder Hovedsum ).8 Blandt de her særskilt anførte Byer var Arbeidsledigheden ved Udgangen af januar 0 størst i Fr edrikstad (. Pct.) ; blandt 0 Sagbrugs- og Høvleriarbeidere gik her 8 ledige (ved Udgangen af December sidstl. ledige af 8 Medlemmer, og ved Udgangen af November 0 af 00, altsaa en betydelig Forværrelse i de sidste Maaneder), af Malerne gik saagodtsom alle () ledige, blandt 0 Murere, men blandt Jern- og Metalarheidere kun. I Drammen var Arheidsledighedsprocenten ved Udgangen af januar. ; det største Arbeidsledige fandtes blandt Brugs- og Tomtearbeidere (o af 8), blandt lo Malere var ledige. Ved Sammenligning med de foregaaende Maaneder maa her mærkes Noterne til Tabellen. og Tr ondhj e m stod, som det vil sees, saavel i januar som i December omtrent lige, i begge Maaneder med en noget mindre Ledighedsprocent end gjennemsnitlig for alle Byer. I var ved Udgangen af januar blandt Jern- og Metalarbeidere 8o ledige, blandt 0 Bogtrykkere, blandt 80 Formere, blandt Bagere, blandt 0 Malere, blandt 8 Møbelsnedkere, blandt Skotøiarbeidere 0, blandt Bogbindere, blandt 88 Murere og Murarbeidere ; i Trondhjem var ved Udgangen af samme Maaned blandt 8 Malere ledige og blandt Jern- og Metalarbeidere. - Den laveste Arbeidsledighedsprocent i de her anførte Byer ved Udgangen af januar opviste Bergen med. Pct. og dernæst Stavanger med Pct. (i December Aalesund med. Pct. og dernæst Bergen med. Pct.) ; i Bergen gik ved Udgangen af januar blandt Malere ledige, blandt Bogtrykkere, blandt Bagere 0 og blandt Jern- og Metalarbeidere ; i Stavanger blandt Hermetikarbeidere 8 ledige. -- Hvad de mindre Byer angaar, kan mærkes, at der i Moss ved Udgangen af januar var ledige af Fagforeningsmedlemmer (deriblandt Jern- og Metalarbeidere af ), i Narvik af (deriblandt Snedkere og Tømmermænd af og Malere af, men af 0 jern- og Metalarbeidere ingen), i Ham ar kun af og i Sandefjord I af ca. 0. Bygderne gik ved Udgangen af januar ledige af i Fagforeningsmedlemmer (.0 Pct.), deraf Laensearbeidere (alle), Jern- og Metalarbeidere af 8 (heraf forøvrigt de blot i ca. Dage) og () Grubearbeidere af (ved Udgangen af December var der i Bygderne ledige af i 0 (. Pct.), deraf samme Leensearbeidere () som i januar, Jern- og Metalarbeidere af 8 og () Gruhearbeidere af ). ) 'ledige Dage i Maanedens Lob var i januar større end i December, jfr. S.. ) For Murere (blandt hvilke der i December var stor Ledighed) mangler Opgaver for Januar. Fraregnet Brugs- og Tomtearbeidere i November og Januar samt Trevarefabrikarbeidere i December og Januar, bliver Ledighedsprocenten - inden de samme Foreninger i hver Maaned - i November.0, i December. og i januar.. ) Deraf 8 i -

17 Hvorledes Arbeidsledigheden stillede sig i Januar 0 sammenlignet med de to foregaaende Maaneder, vil - for 8 Foreningers Vedkommende, for hvilke man bar Opgaver for alle tre Maaneder - fremgaa af følgende: Oversigt over Arbeidsledigheden i 8 Foreninger i November og December 0 samt ijanuar 0: A. Fag, Fag. Arbeidere i de nævnte 8 Foreninger. Novbr. 0. Decbr. Januar. o). Deraf arbeidsledige ved Maanedens Udgang. Ialt. Novbr. Decbr. 0. Jan. 0. Pct. Novbr. Decbr. 0. Jan. 0. Jern- og 0 Metalarbeidere. 8 Bogtrykkere Formere 8 Malere 8 8 Bagere 8 Sag- og Høvleriarbeidere. Skotøi- og Skofabrikarbeidere 0, Trmarbeiderforbundet Sporveisfunktionærer Mobelsnedkere 8 Bogbindere Murere og Murarbeidere Jernbanearbeidere Hermetikarbeidere Grubearbeidere Laensearbeidere Andre e Tilsammen Fag. Arbeidsledige i Maanedens Lob. ledige Dage i Maanedens Lob. Tait. Pr. Ioo Arbeidere. Novbir.Decbr. 0., Novbr. Decbr.Januar. Novbr.Decbr. i0. 0.,0. Jan. 0. I Jern- og Metalarbeidere 8 Bogtrykkere 8 0 Formere Malere 8 Bagere Sag- og Høvleriarbeidere 8 Skotøi- og Skofabrikarbeidere. 8 Trcearbeiderforbundet 0 Sporveisfunktionærer - Møbelsnedkere 0 Bogbindere Murere og Murarbeidere jernbanearbeidere Hermetikarbeidere Grubearbeidere 8 Lænsearbeidere Andre 8 Tilsammen

18 Arbeidsledighed i 8 Foreninger i de vigtigste Byer ni. in. i November og December 0 saint i Januar 0. B. Byer (og.bygder Byer. (Bygder). ss Arbeidere i de nævnte 8 Foreninger. Deraf arbeidsledige ved Maanedens Udgang. Ialt. Pct..< Novbr. Decbr. 0. Januar. 0. Novbr. Decbr. Januar Novbr. Decbr. 0. Januar. 0. Bergen Fredrikstad Trondhjem Stavanger Aalesund Drammen Sandefjord Moss Hamar Narvik Andre Byer Tilsammen i Byer.. - Bygder Hovedsum 8 0 I Byer. (Bygder). Arbeidsledige Maanedens Lob. Novbr. Decbr. Januar ledige Dage Maanedens Lob. Ialt. Novbr Decbr. I 0. Januar. 0. Pr. -roo Arbeidere. Novbr. j Decbr. Januar Bergen 8 Fredrikstad Tron dhjem 8 Stavanger Aalesund 8 Drammen 8 Sandefjord 0 Mos 8 Hamar Narvik 8 Andre Byer H (?)c.0 88 C Tilsammen i Byer Bygder Tovedsum

19 is Det sees heraf, at Arbeidsledigheden i disse 8 Foreninger, naar alle Fag tages undere, tiltog betydelig fra November til December, og at den ligesaa tiltog adskilligt fra December til Januar, forsaavidt den samlede Ledighed i Maanedens Løb angaar. Derimod var Ledigheden ved Maanedens Udgang i Januar noget mindre end i December, men adskillig større sammenlignet med November. Bortseet fra en Forening, Lcensearbeiderne, hvoraf alle Medlemmer () var ledige ved Udgangen af December og Januar (i November af ), var Arbeidsledigheden i de omhandlede Maaneder størst blandt Mur ern e og Mu r- arb eid ern e, Sag- og Høvleriarbeiderne samt Malerne (senærmeretabellen). Forøvrigt kan mærkes, at Arbeidsledigheden blandt Ba g ern e tiltog fra. Pct. ved Udgangen af November til i. s Pct.. ved Udgangen af Januar, blandt Sko t ø og Sk o- fabrikar b eid ern e fra 0. til. Pct., blandt Bogtrykkerne fra. til. Pct.'), blandt Møbelsnedkerne fra.8 til. Pct. Blandt Jern- og Metalarbeiderne samt Form erne tiltog vistnok Ledigheden fra November til December, men aftog atter i Januar. Blandt Bo gb indern e (i ) var den i alle Maaneder ubetydelig. Til Sammenligning med Forholdene et Aar tilbage hidsættes nedenstaaende Tabeller over Arbeidsledigheden i Foreninger ved Udgangen af December 0 og December 0, samt i no Foreninger ved Udgangen af Januar 0 og Januar 0: Sammenligning mellem December 0 og 0 og me llem Januar 00g 0. A. Fag. Fag. o o Medlemmer. Arbeidsledige ved Maanedens Udgang Maanedens Lob. ledige Arbeidsledige An tal Med- ved ledige Maane- Maane- lemmer. dens dens Udgang Lob. December 0. December 0. Jern- og Metalarbeidere Bogtrykkere 0 Formere 08 Bagere Malere 8 Sporveisfunktionærer Skotøiarbeidere 00 Træarb. (inkl. Møbelsnedk.) 8 Bogbind ere Murere- og Murarbeidere 0 Handskemagere 8 Andre 8 Tilsammen i Januar 0. Januar 0. Jern- og Metalarbeidere.. 8 Bogtrykkere Formere 0 Bagere Malere 8 Sporveisfunktionærer... Sag-, Høvleri- og Tomtearb. 8 Jernbane- og Veiarbeidere.. 8 Sten-, Jord- og Cementarb. Papirfabrikarbeidere 0 Murere- og Murarbeidere. 0 Hermetikarbeid ere 8 Grubearbeidere Andre Tilsammen ) I steg den fra. til 8.8 Pct., udenfor derimod aftog den fra. til. Pct

20 Sammenligning mellem December 0 og 0 og mellem Januar 0 og 0. B. Byer (og Bygder). Byer. (Bygder). Medlemmer. Arbeidsledige ved Maanedens Udgang Maanedens Lob. ledige Medlemmer. Arbeidsledige ved Maanedens Udgang Maanedens Lob. ledige December 0. December 0. 8 Bergen Trondhjem Fredrikstad Stavanger Drammen Sandefjord Hamar Aalesund Moss Narvik Kristiansand Andre Byer Tilsammen i Byer 8 - Bygder 0 Hovedsum Januar 0. Januar 0. 0 Bergen Fredrikstad Trondhjem Stavanger Aalesund Drammen Sandefjord Moss Hamar Narvik Kristiansand Andre Byer Tilsammen i Byer 0 - Bygder 0 Hovedsum Det fremgaar heraf, at der saavel i December som i Januar var noget større Arbeidsledighed ivinter end ifjor Vinter; i December var Ledighedsprocenten (ved Maanedens Udgang) steget fra. til 8. Pct., i Januar fra. til. Pct. Blandt Malere var der dog noget færre Arbeidsledige ivinter end ifjor, idet nemlig Ledighedsprocenten ved Udgangen af Decen-pber var gaaet ned fra. til. og ved Udgangen af Januar fra. til 0.. Blandt Medlemmerne af Mure r- (og Murarbei cl e r)foreninger var ved Udgangen af December i begge Aar ca. 8 Pct. ledige, medens Ledighedsprocenten ved Udgangen af Januar var gaaet ned fra.8 ifjor til. iaar. Ogsaa blandt Bogtrykkere og F o r- mere var Ledigheden mindre ivinter end ifjor saavel i December som Januar, ligesaa blandt Bogbindere i December (for Januar 0 mangler Opgaver). Blandt J e r n- og Meta - ar b eider e var Ledigheden derimod tiltaget i December fra.8 til. Pct., i Januar fra. til. Pct. Ligesaa var der blandt Foreninger af Sagbrug s-, Høvler o g Tomtearbeidere en betydelig større Arbeidsledighed i Januar iaar end i samme Maaned

21

22

23 ' In v alidi t et findes ikke anført i Opgaverne for December som Arbeidshindring. I Januar anføres Bogtrykkere som Invalider og Bagere som arbeidsudygtige alle den bele Maaned ; derhos anføres for Ga.dearbeiderne i Bergen, at Invalider ikke er medregnet. Ul ykk es tilf se d e nævnes ikke som indtruffet hverken i December eller Januar. Al der dom anføres i December som Arbeidshindring for Bagere (vistnok de samme, som i Januar anføres som arbeidsudygtige), Veiarbeidere samt Bogtrykkere og i Tarmar for Bogtrykkere og Murere. eirhindrin ger anføres i December for Murere (Fredrikstad) i Dage og Veiarbeidere i 8 I Januar io Sagbrugsarbeidere (Namsos) i 0 Dage, i Gadearbeider i page og i Murer i Værnepligt anføres i December som Arbeidshindring for Hyttearbeider i Arbeidskonflikt i December for 8 Tomte- og Høvleriarbeidere (Snarøen, Bærum) den hele Maaned ( 8 Dage), Formere (Aalesund) i 0 Dage og Traearbeidere (Porsgrund) med 8 Dage eller den hele Maaned. I Januar for Formere (Aalesund) i Dage, Træarbeidere (Porsgrund) i 8 Dage og for Bagere () i Andre Aarsager forekom som Arbeidshindring i December for Skotøi- og Skofabrikarbeidere (i ) med tilsammen Dage ( Dage hver mellem Jul og Nytaar), for Sukkervarearbeidere i Dage (Brandtilfælde), Veiarbeidere i so Dage samt for nogle enkelte andre, hvoraf kan mærkes Medlemmer af Tømmermands- og Bygningssnedkerforeningen i Aalesund, der havde været paa Reise i tilsammen 0 I Januar Formere i Løiten i 8 Dage (af Mangel paa Materialier), Bødkere i i Ioo Dage paa Grund af Indskrænkning i Driften, for Sukkervarearbeidere i 0 Dage, for Tømmermænd og Bygningssnedkere i Aalesund i tilsammen 0 Dage samt for nogle enkelte andre i forskjellige Fag.. Opgaver vedkommende Familiestand og Forsergelsespligt De fleste af Rapporterne fra andre Foreninger end Jern- og Metalarbeidernes indeholder for December 0 og Januar 0, ligesom for de II foregaaende Maaneder, Opgaver over saavel samtlige Medlemmers som over de Arbeidslediges Fatniliestand og Forsørgelsespligt. Dette var i December og januar Tilfældet med henholdsvis Foreninger med Medlemmer og Foreninger med Medlemmer (iberegnet enkelte, for hvilke ældre Opgaver over det samlede Medlemmers Familiestand er benyttede). Det viser sig, at der i alle Maaneder, med Undtagelse af December, har været mindre Arbeidsledighed blandt Familieforsørgere end blandt de øvrige Fagforeningsmedlemmer, idet Ledighedsprocenten udgjorde : ved Udgangen af: blandt Familieforsørgere: Pct. blandt andre: Pct. ved Udgangen af: blandt Familieforsørgere: Pct. blandt andre : Pct. Januar 0 Februar c Marts -c April Mai Juni Juli..8 August Septbr..... Oktbr Novbr Decbr..... Januar For December og Januar Maaneder stillede Forholdet sig paa folgende Maade for de vigtigste Fag (se Tabellen S. 0)

ÅR BEID S MÅR K EDET,

ÅR BEID S MÅR K EDET, ÅR BEID S MÅR K EDET, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRÅLBIJREAIJ. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOR VÉGE.) FJERDE LIRGgNG. (QUATRIÈME ANNÉE.) 906. KRISTIANIA. I KOMMISSION

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes

Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes al Særtryk af t Statsøkonomisk tidsskrift» for 1905. Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes aarsberetninger. Af A. N. Kiær. Efterat der, som fortsættelse af de om fabrikdriften i de

Læs mere

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde:

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: Utrag fra Den almindelige bygningslovgivning ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: http://urn.nb.no/urn:nbn:no-nb_digibok_2013062008043 Lov om bygningsvæsenet for

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 900. Folketællingen i Kong Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 900: Aperçu général) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. ' > * Kristiania. I Kommission

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) No. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 0 Juni, S.. findes opferte i

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. N Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés.) - 2. Folkemængdens Bevægelse

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 1901-31 December

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série )

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Nr. 1. 81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 1 Januar 1901 31 December

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aaraberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.)

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.) N.1 7 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.) Nr. 181 tholes opfort i Forteguelse over N urges officielle Statistik nt. v. 1.1 a nuar 191) 31

Læs mere

MOD Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn

MOD Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn DESIGN BARN 236R MOD. 236-7 2 Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn MOD. 236-3 Kjole. Rauma Finullgarn 3 MOD. 236-2 4 Genser. Alt 3. Rauma Finullgarn MOD. 236-9 MOD. 236-6 Genser. Rauma Finullgarn Lue. Rauma

Læs mere

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. - 1 januar 1906-31 december 1908.

Læs mere

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 Den kommanderende General 1' Generalkommandodistrikt København den 27/7 1910 Fortroligt D. Nr. 197 HOVEDPLAN for ETABLERINGEN

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

Norvège 2012 mars mars avril avril avril avril

Norvège 2012 mars mars avril avril avril avril Norvège 2012 26 mars 123412 01 Nor Sandnes Ulf Viking FK 2:2 410145 452143 01 Nor Vålerenga Fotball FK Haugesund 2:1 543250 324513 01 Nor Tromsø IL Fredrikstad FK 1:0 103432 413443 01 Nor Stabæk Fotball

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86. Indhold. Pag. Beretning

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

SELVMORD I NORGE STATISTISKE OPLYSNINGER 1826 1880. KRISTIANIA. BOYE STROM. 1883. ON! A. NV. BRØGGERS BOGTRYKKERI. VED

SELVMORD I NORGE STATISTISKE OPLYSNINGER 1826 1880. KRISTIANIA. BOYE STROM. 1883. ON! A. NV. BRØGGERS BOGTRYKKERI. VED STATISTISKE OPLYSNINGER ON! SELVMORD I NORGE 1826 1880. VED BOYE STROM. Særskilt Aftryk af -Meddelelser fra det statistiske Centralbureati', Iste Bind.) KRISTIANIA. A. NV. BRØGGERS BOGTRYKKERI. 1883. STATISTISKE

Læs mere

Forblad. Kalk- og cementmørtel. H.P. Bonde. Tidsskrifter. Architekten, Afd B, 22 aug 1902

Forblad. Kalk- og cementmørtel. H.P. Bonde. Tidsskrifter. Architekten, Afd B, 22 aug 1902 Forblad Kalk- og cementmørtel H.P. Bonde Tidsskrifter Architekten, Afd B, 22 aug 1902 1902 KALK- OG CEMENTMØRTEL. "Architekten" af 8. August cl. A. findes en Artikel, betitlet: "En Sammenligning mellem

Læs mere

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32.

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. 15. Mai 1875. Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. Vi Christian den 9de osv. G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov: 1. Forpligtelsen

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour rannée ) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER, POSTSTYRELSEN.

Læs mere

Rt-1894-753 <noscript>ncit: 3:01</noscript>

Rt-1894-753 <noscript>ncit: 3:01</noscript> Page 1 of 6 Rt-1894-753 INSTANS: Høyesterett - dom. DATO: 1893-03-17 PUBLISERT: Rt-1894-753 STIKKORD: SAMMENDRAG: Efter Byskattelovens 33 b kan ikke forlanges Fradrag i Indtægtsansættelsen for en ved Tidens

Læs mere

Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist

Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist mandag 15.01.2018 ENK Oslo Oslo skattekvartalet Schweigaards gate 17 12:30-17:00

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

C. No. 1. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET 1868. IIDGI\'I^E DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 1870.

C. No. 1. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET 1868. IIDGI\'I^E DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 1870. C. No.. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET. IIDGI\'I^E AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 0. Til den kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre.

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. Januar 90 December 90, Side

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 904. (hospices d'aliénés.) - 2. Folkemængdens Bevægelse 90 og 902.

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

arte jul sølv, krystall og ferskvannsperler

arte jul sølv, krystall og ferskvannsperler 1 arte jul 2 3 S Sankta vart senker natten seg i stall og stuer. Solen har gått sin vei, skyggene truer. Inn i vårt mørke hus stiger med tente lys, Lucia, Sankta Lucia! kr. 1190,- sølv, krystaller og ferskvannsperler

Læs mere

DER er af myrselskabet paabegyndt istandbringelse af en statistik over. DE erholdte oplysninger vedrørende brændtorvindustrien er for de

DER er af myrselskabet paabegyndt istandbringelse af en statistik over. DE erholdte oplysninger vedrørende brændtorvindustrien er for de NORGES BRÆNDTORVFABRIKATION I 1904. UDDRAG AF FOREDRAG OM TORVINDUSTRIEN PAA DET NORSKE MYRSELSKABS AARSMØDE DEN 11. FEBRUAR 1905. AF TORVINGENIØR J. G. THAULOW. DER er af myrselskabet paabegyndt istandbringelse

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. 4 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 2. Sindssygeasylernes

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. I. Uddrag af A arsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Ark No 1/1884 Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Arbejdernes Sygekasse Forening for Størstedelen kun af mindre bemidlede Folk, saasom Daglejere, Arbejdsmænd, Haandværkssvende,

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Klubber i svart er ferdig med registreringen Klubber i rødt må registrere Klubber i blått

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. -8 findes opfort i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik juli 889 december 90. - 9-8 se omslaget paa verker

Læs mere

NUM WO- 111101111111E1

NUM WO- 111101111111E1 C. No. 0. KOMMUNALE FORIIOLDE NUM WO 0E AARET. UDGIVET AF DEPARTEMENTET FOR HT INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 7. Til den Kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre. Som

Læs mere

Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet.

Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet. 23. Mai 1873 Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet.) Vi Christian den Niende osv., G. v.: Rigsdagen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

UDGIVET AF DET STATISTISKE BUREAU. KJOBENHAVN STfiT-C-^T^KE DANMARK

UDGIVET AF DET STATISTISKE BUREAU. KJOBENHAVN STfiT-C-^T^KE DANMARK STATISTISKE MEDDELELSER, TOLVTE BIND. UDGIVET AF DET STATISTISKE BUREAU. KJOBENHAVN. BIANCO LUNOS BOGTRTKKERI, 1875. DET STfiT-C-^T^KE DANMARK V. Soldaternes Skrive- og Læsefærdighed. 232 Efter Opfordring

Læs mere

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39.

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. 30 Marts. 1889 Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. Vi Christian den Niende, osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende: Lov: 1. Enhver Læremester

Læs mere

"PRØVER MED BRÆNDTORVMASKINER

PRØVER MED BRÆNDTORVMASKINER "PRØVER MED BRÆNDTORVMASKNER lndledende bemerkninger. henhold til programmet_ for Norges J ubilæumsutstilling 9 r 4 skulde de brændtorvmaskiner, som ønskedes utstillet og bedømt, underkastes en prøve og

Læs mere

Askøy HSL c/o Karlsen Turvogn Slettebrekkdalen 3 5303 Follese Kontaktperson: Jan Petter Karlsen Tlf: 92 28 20 96 E-post: post@karlsenturvogn.

Askøy HSL c/o Karlsen Turvogn Slettebrekkdalen 3 5303 Follese Kontaktperson: Jan Petter Karlsen Tlf: 92 28 20 96 E-post: post@karlsenturvogn. Alta HSL- Fleridretter Postboks 1339 9505 Alta NO-9513 Alta Kontaktperson: Lill Oddny Kvivesen Tlf: 78 43 46 02/ 957 34 111 anbri-e@online.no http://idrett.speaker.no/organisation.asp?id=60101 Alta IF

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890.

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 9. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AARET 890. (Statistique de la navigation de la Norvége pendant l'année 890) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses..

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses.. Jordskælvet i det østlige Sjælland den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. Om Jordrystelsen paa Sj ælian den 21. Maj 1881 har J. F. JOHNSTRUP. indsamlet en lang Række af Beretninger, gennem.hvilke Udbredelsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103).

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103). 210 flytning av den ene ugentlige post Kristiania Trondhjem fra Gudbrandsdalen til 0sterdalen, medens reprsesentanten fra 0sterdalen, gaardbruger Ilsaas, stillede sig kj01ig til sag-en,1) vistnok av frygt

Læs mere

LORENTZ P. KLUVER. MflNUFflKTUR-FORRETNING

LORENTZ P. KLUVER. MflNUFflKTUR-FORRETNING LORENTZ P. KLUVER MflNUFflKTUR-FORRETNING l ORENTZ DIEDERIC KLUVEE, født paa Ytterøen 7. September 1862, tilhører en nrclen- fjeldsk Offlcersfamilie. Dens nrske Stamfader JOAN WILELM KLUWER km *^ hid til

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Rmkke No. 258. 1892 og 1893.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Rmkke No. 258. 1892 og 1893. . ; 0 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. SO Tredie Rmkke No. 58. sit I. I I. Arbeids- og Lonniugsforhold ved Tusliberier og Cellulosefabriker. 89 og 89. (Statistique sociale et du travail. III. Fabriques de

Læs mere

Oliemalerier, Akvareller

Oliemalerier, Akvareller P?.OZ / / 09 / 1110 Fortegnelse over afd. Lanisfcatismiiep Hans Fischer s \ efterladte Oliemalerier, Akvareller og Tegninger, som sælges ved offentlig Auction, der afholdes i K u n s t u d s t i l l i

Læs mere

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115.

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115. , = NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 115. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVÆSEN FOR AARET 4889. (Statistique postale pour l'année 1889). Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen.

Læs mere

Forblad. Murmaterialernes tilbringning og benyttelsen af murmaskinen. Tidsskrifter. Architekten, 2 jan 1904

Forblad. Murmaterialernes tilbringning og benyttelsen af murmaskinen. Tidsskrifter. Architekten, 2 jan 1904 Forblad Murmaterialernes tilbringning og benyttelsen af murmaskinen - Tidsskrifter Architekten, 2 jan 1904 1904 MURMA TERIALIERNES TILBRINGNING OG BENYTTELSEN AF MUREMASKINEN. Om dette Emne har Murermester

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGE SK IBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

1876 Kjøbt Bøger hos Boghandler Jørgensen For Indbinding af Bøger do do Subskription af Skandin. Folkemagasin 1876 Ialt Udgift.

1876 Kjøbt Bøger hos Boghandler Jørgensen For Indbinding af Bøger do do Subskription af Skandin. Folkemagasin 1876 Ialt Udgift. Ark No 43/1879. Regnskab over Indtægter og Udgifter ved Vejle Borger - (tidligere Frie -) Skoles Børne- Bibliothek for 1876-77. 1876 Januar Indtægt Modtaget af Kæmnerkassen I alt Indtægt Kr Kr 40 Ø 40

Læs mere

1.1 MEDDELELSEE FRA DET STATISTISKE BUREAU. FORSTE SAMLING. KJOBENHÅVN. TRYKT 1 HIANCOLUNOS BOGTRYKKERI

1.1 MEDDELELSEE FRA DET STATISTISKE BUREAU. FORSTE SAMLING. KJOBENHÅVN. TRYKT 1 HIANCOLUNOS BOGTRYKKERI 1.1 MEDDELELSEE FRA DET STATISTISKE BUREAU. FORSTE SAMLING. KJOBENHÅVN. TRYKT 1 HIANCOLUNOS BOGTRYKKERI. 1852. Del statistiske Bureaa lader oftere paa Ministeriernes Opfordring til Omdeling blandt Rigsdagens

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874.

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Ark No 28/1874 Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Indenrigsministeriet har under 15 d.m. tilskrevet Amtet saaledes: Efter Modtagelsen af den af Amtet under 30. Juni d.a, hertil indsendte Skrivelse hvor Vejle

Læs mere

fuo$is. Badet har ikke selv logihuse. Kurgjesterne bor tilleie hos byens familier, hvor der er stort udvalg af comfortable

fuo$is. Badet har ikke selv logihuse. Kurgjesterne bor tilleie hos byens familier, hvor der er stort udvalg af comfortable pr. seance) og massasebehandling (kr. o,5" pr. seance ir zo min.) samt for de elektriske varmh-rftsbad (Bath-bad) og lysbad. Kurafgiften modereres for medlertrmer af samnre husstand, z.; < ; >F A E zla

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DEN KGL. NORSKE KUNST- 06 HAANDWERKSSKOL

DEN KGL. NORSKE KUNST- 06 HAANDWERKSSKOL DEN KGL. NORSKE KUNST- 06 HAANDWERKSSKOL I CHRISTIANIA AARSEERETNING FOR SKOLEAARET 1907-1908 20 MORTEN JOHANSENS BOGTRYKKERI - CHRISTIANIA 1908 Skole-Efterretninger for Skoleaaret 1907-1908. Skolens Overbestyrelse:

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Nr. 8 se tidligere better. Trykt 9: Nr. 9. Private aktiebanker 909. (Banques privces par actions.) 0. Skolevæsenets

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere