(Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.)"

Transkript

1

2 N.1 7 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.) Nr. 181 tholes opfort i Forteguelse over N urges officielle Statistik nt. v. 1.1 a nuar 191) 31 Deceml wr I 903. Side 1 Trykt Nr. 82. Folkeuel ling 3 December 'I'redie Hefte: Iteboede I luse og Husholdninger. (Recensement. III. Maisons habitée.s et ménages.) 83. Folketælling 3 December P.M. Fjerde Hefte. Folkemængde fordelt efter Nat iona lit et )(tested og Tri osl)ekjendelse. Blinde, Dovsttunme og Sindssyge. limensement. IV. Population cla.ssée par nationalité, par lien de naissa ace et par mite. Avengles..voiwilsntnets et ali4tés.) 84. Skolestatistik (instruction publique.) 85. Fagskolestatistik H) )1 og (Écoles professionnelles.) 86. Kengselsstyrelsens A a rbog I. Det norske Fængselsvassen i det 19de Aarliundrede. faionuaire de l' Administration générale des imisons. 1. Notices historiqu es.) 87. Norges Skibsfart (,Navigatidn.) 88. Skiftevæsenet (Suceessions, faillites et biens pnpillaires.) 89. Veterinterviesenet og K jodkontrollen (Serriee vétérinaire et inspection de la viande.) 90. Norges Handel (Commerce.) 91. Civil Retspleie 1901 og Umslice civile.) 92. Nofges postvæsen (Statist ique postale.) 7; 1:"

3 NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde _Række Nr. 92. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVÆSEN FOR AARET (Statistique postale pour l'année 1903.) UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER, POSTSTYRELSEN. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASOFFRHOUG & CO

4 Vor A arene se Norges officielle Statistik, Tredie Række. For Aarene 1900, 1901 og 1902 se Norges officielle Statistik, Fjerde Række, Nr. 15; 45 og 69. Norges Sjefartstidenc;le"s Bogtrykkeri.

5 Indhold. Side. Almindelig oversigt V I. Almindelig statistik over postforsendelsen til indlandet 2 til udlandet 10 fra udlandet 18 IV. Postanvisninger 26 V. Postopkrævninger 30 VI. De enkelte postanstalters afsendte brevmængde 34 VII. Brevforsendelsen til forskjellige.udenrigske lande 64 VIII. Opgave over udvekslingen af udenrigske postanvisninger 66 IX. Opgave over udvekslingen af postopkrævninger og postinkassationer med udlandet 67 X. Opgave over forsendelsen af penge til udlandet 68 XL Opgave over forsendelsen af pakkepost til udlandet 69 Table des matiéres. Pag. I. Statistique ge'ne'rale des envois inte'rieurs 2 internationaux (Expe'dition) 10 (Re'ception) 18 IV. Mandats de poste 26 V. Lettres et autres envois contre remboursement 30 VI. Lettres expe'dides des diffe'rents bureaux de poste 34 VII. Lettres expe'die'es pour diffe'rents pays e'trangers 64 VIII. Renseignements sur le service des mandats de poste internationaux 66 IX. _Renseignements sur le service de remboursements et recouvrements internationaux 67 X. Lettres avec valeur de'clare'e pour ltranger 68 XI. Colis pour l'étranger 69 An m. Decimalerne betegner tusinder (les nombre dercimaux signifient des milliers) Ex. 1,8 =

6 Almindelig Oversigt. Det norske postvæsens indtægter i 1903 udgjorde kr ,77, hvoraf ved salg af frimærker, brevkort m. v. kr ,77, ved franko og porto kr , som godtgjørelse af udlandet kr ,45 og diverse indtægter kr ,83. Udgifterne beløb sig til kr , hvoraf til lønninger kr ,40, til befordringsudgifter kr ,58, erstatning for bortkommen værdipost kr. 2078,94 godtgjørelse til udlandet kr ,65, diverse udgifter kr ,90... Det samlede antal tusinde afsendte udgjorde: Til indlandet. Procent vis Til udlandet. Procentvis stigning., stigning. i ,5 i ,7 3, ,3 : 0,5 i ,85,44412,93,9 i ,8 6,9 4 7L 8,3 i ,85098,26,6 i ,6 ' 8, ,5 3,3 i ,0 9, i ,8 5, ,3 7,o i ,o 5, ,4 6,5 i , ,2 5,5 i ,2 8,0 7608,4 18,4 tusinder af fra udlandet ankomne udgjorde: Procentvis stigning. i ,3 i ,o 3,3 i ,8 1,7 i ,7 11,9 i ,7 0,6 i ,o 7,3 i ,2 8,3 i ,1 2. i ,i 1 i ,9 12,9 i ,5 7,2

7 VI tusinder af samtlige til ind og udlandet afsendte og fra udlandet ankomne var i aarene: , , , , , , ,s , , , ,s ,o ,i , , , ,o ,i , , , ,o , , , ,i , , ,s ,s ,i Postruternes længde udgjorde i km., hvoraf 2797 km. jernbane, km. landvei og kin. vandvei. De befarede antal kilometer var , hvoraf med jernbane , forøvrigt overland og tilvands Det samlede antal postanstalter (faste og reisende) var ved aarets udgang 2781 og antallet af udhængte postkaser Postfunktionærernes antal var 3308, hvoraf 41 ansatte i poststyrelsen. Af ubesørgede og uindløste brevpostsager indkom der i 1903 til poststyrelsen bestemte til indlandet og bestemte til udlandet, tilsammen (heraf 650 værdi og rekommanderede forsendelser). Af disse ekspederedes henholdsvis og , medens 8482 og 7024 tilintetgjordes. Tabellerne I, II, III, VI og VII er udarbejdede efter optælling af vedkommende postforsendelser i ugerne lste7de mars, 19de25de april, Stellte juli og 1ste7de november 1903; de øvrige tabeller er udarbeidet dels efter postkontorernes regnskaber, dels efter afregninger med udlandet.

8 Rettelse: Paa side 18 i overskriften staar til udlandet istedetfor fra Tidlandet.

9 Tabeller vedkommende det norske postvæsens statistik for 1903.

10 Post 1903, 2 Postanstalter (bureaux de poste). I. Almindelig statistik over postforsendelsen Breve (lettres). med angiven almindelige værdi (or dinaires). (avec declaration de _ valeur) _ frankerede (affranchies). 1. Værdi (valeur). ufrankerede (non affranchies). 2., Værdi (valeur). (nom, bre). Kroner. 3. 4, Brevkort (cartes postales). bnrs,51 ; c a P `a) E ' (nom ). bre) Lokal (lettres locales). cu r.t1 med angiven værdi (avec ration de val cur,). l (nom (nom' bre). bre). Kroner Lokalbrevkort (cartes locales). (nom bre) Aalesund 26 20,9 3402,8 38,6 1 0,oi 1,3 99 postaabnerier { 268,0 1,9 44,6 4072,7 35,1 6,8 3,7 Alten 1 1,7 172,7 0,oi 7, ,5 Arendal 3 118,8 0,5 13,7 165,7 2,o 16,5 3404,3 38,6 32,5 9, ,1. 0, 2,8 214,7 3,0 1,5 71,3 Bergen 1228,o 4,0 72,o ,8. 246,4 1,3 55,6 1,8 i 397 1{ 1244,1 13,5 215, ,9 247,7 1,3 35,6 1,0 90,6 1,3 Bodø 148,9 0, ,0 16,4 7,2 0, ,8 { 557,7 3,1 83,1 8169,4 39,9 14,6 0,5 1 2,6 Brevik 34,4 6,1 598,0 9,2 6,6 0,01 3 8,9 1,9 428,4 0,8 Drammen 44 1,9 34,6 8866,1 73,7 0,6 137,8 0,8 18,3 16,6 52 ( 442,5 2,2 74,2 7219,3 66,9' 1,o 4 0,6 41,1 Drøbak 53,7 0,6 4,2 1612,6 18,1 1, 4,3 3,3 0,8 Egersund 52,9 6,6 921,5 9,9' 1,7 0,01 3,5 8 Elverum 14 Farsund 11 Flekkefjord 15 Flora Fredrikshald 14 Fredriksstad.. 11 Fredriksvcern 2 Gjøvik 18 Grimstad 1 23,1 63,4 6 34,o 31,8 59,3 40,o1 31,o 167,4; 74, , 7 69,8, 25,51 5: ,7,1 141,31 104,41 6, ,9 480,6 : 1,0' 1,7 ;, ; 0,81 1,3 1 4,6 10,5 1.5,3 7,3 6,8 6,8 7,8' 4,1 13,1 1 27,6 7,6 1 3,8 1, ,6 8,4 0,8 401,9 2875,7 1709,1 1181,o ,o 384,6 2168,7 916,8 5120,5 593,2 405,8 103, ,7 796,o 3 2,6 12,6 4,0 6,7 2,8 11,3! 3,0 5,6' 29,6 8,1 1 48,8,.11, ' 18,1 18, ,7 1,3 3,9 3,8 26,3 1,9 87,4 3,1 0,5 15,3 16,1 0,8 8,6 3 Hamar 1,1 1 17,5 2849,4 28,4 1,5 72 4,8 85, ,2' 59,1 Hammerfest. 125,5 0,9 8,3 1496,o 8, ,3 1, ,8' 0,8 Harstad 109,3 8, ,o 1 4, ,9 1,9 36,1 3346,3 17,3 1 10,5 Haugesund 25 2,2 17,1 3256,2 21, ,7 8,1 639,o 8,2 1,3 0,8 0,oi ,6 6,1 0,6 1,1 63,5 15,2 25,o 1 0,9 82,3 2,5 0,5 1,o 2,5 8,8 0,s

11 i, 1 i 3 Post till indlandet. (Statistique générale des envois intérieurs). Abonnerede aviser.1:1,,,,,,,,, u.,:. Portofrie forsendelser og tidsskrifter 0.c,1) Pakker 1" (journaux et autres tr) '8?e, i (co/is). a).,. s' (envois en franchise Samle 0^ I,',,..,,_:.., de port). antal publications pdrio di.= Z.; 'A 2., z;, 11,) a) rp: et & e.,?) ques servies par 09 l' tg t}:.a,. med angi 72,.0 '7,; med angi 1 [Sumabonnements). tr4 ',,', cg, yen WeT elf I... ; t.), =,,,, i ven værdi, c) men al r,, rubrir 0 ;..,,,,, (avec de'cla te 'g v) a.),: tuo,,3 zu),s's 4, ''' vo o 51,,, CL) "A (avec décla 9) `,2 1.. u..,,_ tlp ZD, kerne CI) 1r:3 1_3 5 c t Samtlige g.), 'i ti:),,,.t.f.,, ;7i.,... ration de?). k,) 2, 4,:). ;4).,. ration de,,; ekspl. af V,.(, > tz,,,, 45. ci.).,, 71 v al eu,r). ''' pc:4._,,` 7.1 g! v al eur).,, j,i 11;12, 22. de for 1, sa., `c3 ti Z. ',.g,,' ' =.g,..". I 4, 24, 25, 2 '7. E,... ( knom 7Ecgi C.,.) p.., rg ts skjellige 4t:.4.) Værdi.4,5.,),_. :. :'''...*....,,, cer.0 4,, c'd ' gl,, 71 ct",,.1,5 4 t' I \.._., Værdi o c),14 ',) bre de numere 2..)..) 8 (val eur). t c< t leur). ', e o '' ) 8co. (va 1 (4), 1/41% lettres) (numelros). 18 =',. t5 [Totaux s.'` t: 23 '. des colon nes 13, il 59, ii, (nom (nem, )bre)bre)bre). bre). Kroner. bre). bre). bre). bre). Kroner. bre). I (nom (nom (nom (nom (nom (nom (nem'(nem(no m _ 12,22,24 bre). 25, 27]. bre). '.._ 13, , , 6 91,3 524,8 2 1,0 3,1 34,o 6,o 25,2 1,5 617,41 367,; 4 2,5 36,6 3,3 1,3. 3,0 3, ,7 444,o 2,4 414, I 0,5 0,oi 5,2 10 o 0,6 38,9 25, _I _ 0,oi 26,o 2,4 0,5 5,5 13, 5 67,8 484,6 34, 0 0,8 1,o 1,9 14,8 6,2 25,o 4,2 1913,o l1,0 302,, 1,3 6,o 2,2 63,1 45,; 31: 640,6 2330,9 291,6 16,4 2,2 17,3 2,o 3317,6 38,7 111,5 17,1 3458,9, 4, ,6 574,6 35,4 1,5 2,5 7,7 0,8 3 14,o 294,1 54,3 4169,o 15,7 2138,1 5! 83,1 325,7 24,o 6,6 4738,6 9,3 39,7 7,7 4247,4 248, 5' 3,4 50,o 8,1 5,1 28,2 10,6 108,1 16,5 895,o 3,8 838; 2: 7,4 36,6 3,6 0,oi 8,3 6,2 58,3; 65,. 1 3,7 71,3; 17,( 7 I 266, ,7 72,6 22,5 2,9 2,4 2,4 2,7 6,4 4,0 0,5 0,5 0,oi 31,5 35,4 5,2 19,5 8,1 0,8 48,1 85,3 18,6 6,3 15,o 1,7 7807,4 1,1 86 '3,9 1117,5, li 4,2 3 10,6 41,o 5,7 0,8 2,o 9,1 241,6 83, 1,1 0,oi 4,3 1,7 57,3, 37, 2; 37,7 321,6 4,4 1,5 8,8 5,5 14,6 3,1 997, , 4,1 0,8 3, 8 8,1 3,8 171, o; 102,' 2' 7,9 159,2 3,9 0,oi 2,o 1,9 1 0,8 197,5 1 64,, 0,6 0,oi 6,9 2,o 44,4' 0,9 56, 21 6,2 111,o 7,8 0,5 0,oi 1,3 2,8 5,1 1,6 347,3i 0,5 88,, 0,5 0,oi 0,6 6,6 2,2 90,o 0,8 61,' ,9 2,o 0,8 0,oi 1,5 1,6 8,1 138,21 55, 4 48,o 197,9 19,4 1,7 2,7 7,3 8,11 24,8 3,o 980,81 283; _ 0,oi 0,8 0,8 13,3 3,8 35 0,6 113; 3 61,o 389,1 68,9 2,3 434,8 7,9 19,7 2,9 1305,o 0,8 409,! _ 2,5 0,9 0,oi 5,2 0,s 10,5 2,3 106,4 0,6 107,! 2,5 4,o 0,6 115,2 46,, 0,5 6,4 7,t 5 131,5 947,9 6,8 2,5 10,6 3,4 16,7 0,9 903,5 1,1 184,( 5,1 1,7 Om 2,6 28,o 4,6 256,2 243,1 2 13,1 66,3 11,7 0,5 1,6 4, 0 8,5 0,6 225,9 156,1 1,5 2,8 9,( 5 97,2 1013,8 126,2 0,8 3,1 8,7 12,7 44,9 6,9 2546,5 326,1 22,2 2,5 1,8 2,9 16,9 8,o 8 13,8 1601,7 2,4 821,! 2 9,4 61,7 6,5 0,6 2,5 40,o 1,6 28,2 2,5 812,8 0,6 177, 0,6 1,8 8,6 '2,6 27,8 5,7 235,9 2,3 244,( 2 36, ,1 41,6 2,4 26,1 3,5 1626,8 3,1 165, 2,6 1,6 28,9 3,1 41,6 7,2 264,8 1, ,o 98,9 19,4 1,5 4,5 4,4 12,2 1,6 475,9 313,1 _ 0,9 9,6 1,1 96,o 0,6 146,f. 781,( 740,, 103,(

12 , Post , 4 I. Almindelig statistik over postforsendelsen Brevkort Breve Lokal LokalbievCori (cartes (cartes (lettres). (lettres locales). postales). locales). ;.4 med angiven almindelige værdi med angi., ;.,...,. (ordinaires).,(avec de'claration it, ven værdi,,) 4,, <i) E...: a)..z a).,.., ( (avec de'cla n., de?)aleur). e'* cia ' rg,i.,a), AD*,..). Postanstalter ration de ' 74 4 ) 0.). (1) is, CD.3 7, 1"` r..., r,...c.:2 (." a) ', ufrankerede c,3 ''),2., ' '4) valeur).. g.5? (bureaux de poste). frankerede (non E VD ;., 4,,,., E c% ',.,... o 1 ` 34,, t,1. ci 3 ` i 40 i Værdi 75,f., o. Nra,,r di,.., o,..,, (affrancities)cities).. affran o (va,,t <,..> (valeur). a) a),> leur.) (nom bre). 1.F 2. l (nom (nom (nom *In (nom (nom (nom Kroner. bye). bre). bre). bre). bre).., Kroner, bre). bre.) , ( Tio/mestrand e. { 61,o 11,3 5,8 2 0,6 6 24,5 On4,8; 363,o 2,6 1,3 2327,2 Horten 193,o 1,7 15,3 1 42,s' 1,9 16,9 0,1 6,6 3,9 5 { 31,5 4,1 309,9 7,8 Hønefoss 64,1.0,5 1, 18612,39,5 17,2 0,6 18 { 104,1 0,6 20,5; 1831,1 12:2 18,o 10.o 0,5 Kabelvaag 71,9 0,5 7,o' 1109,0 3,6 1,5 12,2 Kongsberg 1 46,4 10,o 2324,5 9,3 4,6 1, , ,8 4,6 3,4 2,5 Kongsvinger... f 50,0 7: ,5 10,6 3,8 1,3 0, ,8 1,9 54,1 6317,8 33,6 29,5 1,o 79,3 Kopervik 45,1 5,o 809,o 7, ,8 Kragerø f 86,6 1,o 8,5 1091,7 2 6,4 1,6 6,8 6 21,1 5,2 688,9 2,o 2,5 0,o1 3,6 Kristiania f 5302,8 36,9 225, ,5 813,4 14,2 3144,o 7,1 16,o 1281,5 672,2 5, , ,7 164,1 1,1 100, ,6 27 3,8 12,4 Kristiansand S f 344,7 2,3 22,3 3179,9 54,9 70,9 21,7 3,1 33 k 97,3 0,6 17,9 1509,9 11,s 5,7 17,5 Kristiansund N J 224,8 1,6 17,s 5117,7 82,4 0,5 14,3 1,7 6,8 91 'l 182,6 1,5 33,1 2444,4 23,o. 4,6; 9,2 Langesund 23,3 2,9 267,1 7,6 0,5, 2095,5 Larvik 227, 2 1,3 14,8 41,1 0,6 22,81 n 0,01 1 : 2,3 6,3 528,4 9 { 41,1 7,3 6, n,3, I 5,1 649,4 Levanger 38,2 5,3 1 4,7\ 5 { 17,7 2,7 335 ) 5 2,8 I 0,5; Lillehammer... { 99, ,4 1 0,01; ,4 2,6 44,7 4397,3 82,4 0,8 21,8 0,n 33,9 Lillesand 49,2 0,5, 5,5 512,8 12,3 2;2 0,01 0,6 1,5 0,8 10 { 15,7 3,i 214,2 1,5 2,o 0,01 Lillestrant 43,4, 4,2 492,8 6,6 10,5,. 6,1 Lcerdal 19,3 ; 2,2 226,7 5,7 4 c),, 0,01 1,5 Mandal 5 65,7 1 9,s 1688,1 18,3 5, 6 0, ,7 0,8 9,6 982,9 4,1 6,5 5,6 Molde 5 118,8 1,6, 8,5 1540,6 '26,o0,6 6,o ,8 51 k 158, ,6 22,2 2,6 0.,1 3,2 1 Mosjøen I 47,6 0.2, 5,2 696,1 4,7 6,1. 7,8 2. 4,1 n 0,01,, 5,1,4 0,8 1681,o 17,7 Moss 1 103,2 V,7' 11,3 27,6 18,9 4, ,4 0, ,1 12,3 11,5 4,9 0,5 71,8 Namsos 47,7 8,s 1451,1 7,2 1,3 0,01 1,6 109 { 123,2 3,064, ,7 0,9 12,3 21,7,

13 ' 5 Post til indlandet, (Statistique générale des envois intérieurs). Abonnerede aviser og tidsskrifter (journaux et autres pt(blications periodi (Ines servies par abonnements). 0.) Samtlige ekspl. af _14 de for (.3 skjellige numere itme'ros). (nom bre). bre) CL) 'gz "LZ ) E g g.) Ntzs > c,3 CU, Q qs 17. Otontbre). 18. Pakker (co/is) med angiven værdi (avec declaration de valeta). Værdi (valeta). (nom bre). Kroner = E ct< (noriibre). 22. ; ca tf) ca "GS ca t/) g.) g.) z (notnbye). 23. Portofrie forsendelser (envois en franchise de port). C1) tip r I c (I) g r 4 med angiven værdi (avec de'claration de valeur). Værdi (calcify). (non's (nom (nom. bre). bre). Kroner. bre) Samlet antal [Summen al rubrikerne 13, 59, 11, 12, 22, 24,25, 27] (non bre de lettres). [Totaux des colonnes 59, 11, 12,22,24, 25, 27] i l 48,1 2 8,3 4, ,9 2533,4 439;7 1,3 203,8 2 11,0, 8,9 1,7 1 4, 5' 31,6 2,6 3 26,6 111,6 5,9 1,3 5 36,41 388,1 8,o 5,6 1 4,51 15,7 1,3 2 17,81 61,9 15, ,6, 25696,1 2256, ,n 19, 673;3 48,8 1183,6 6 2, ,o 633,5 31,5 2,9 4 80,9, 445,6 56,4 0,9 4 30,0 135,5 2,2 8, ,6i 3,1! 485,9 19,o 03,6 2 13,4 4, ,4 231,o 6, , o 163,4 23,6 4,3 4 31,o 231,3 8,9 1 20,o 114,8 5,o 2 2, ,1 3,8 62,7, 186,6 27,o 44,5 3,7 267,6 4,9 0,6 8,1, ' 0,6 5,7 0,8 0,5 0,6 0,9', 0,5 0,5 0,5 0,8 0,5 1,5 68,5 26,3 142,i 2,3 4,1 6,3 1,9 0,9 4,8 0,6 1,1 2,o 1,o 0,6 1 ; 0,6 2,01 0,5 3,2' 0,9 1,1 0,5 0,8. 0,8 1,6 0,5 1,9 0,5 1,1 1,0 0,8 0,8 1,7 1,3 3,1 0,o1 i 0,o1 0,o1 0,oi, 1 8,9 0,01; 1 0,01 1 0,01 0,01 0, ,3 8,8 1,6 14,1 1 7,8 1 0,5 1276,1 13,3 16 1,0 24,1 2,9 1,3 2,o 4,0 9,8 8,6 24,9 0.2 il 184;2 0,5 23,3 8,3. 6,8 1,6 11,1 3,1 2,6 3,6 1,8 1, ,9 1,1 3,5 0,8 145,8 13,7 9,9 1,8 7,1 1,6 0,5 6,2 3,1 4,8 2,8 2,o 2,3 2,6 0,6 5,4 3,o 6,o 7,9 6,2 30,9 11,6 10,8 12,9 14,7 9,7 1 13,7 46,2 3,6 5,6 5,1 655,4 249,1 53,7 21,1 35,3 46,8 2,6 13,o 8,9 23,o 3, ,9 3,2 13,8 9,1 10,0 11,7 44,2 3 9,4 23,6 22,6 1 63,7 1,1 2,7 2,5 0,9 3,7 1,6 2,5 2,6 '2,2 7,7 1,0 122,4 8,3 2069,6 2143,o 278,1 306,4 984,4 187,9 93,0 486,o 633,9 33,2 256,o 60,5 2,o 45, ,3 3059,1 3,8 3053,6 5,3 448,8 4,5 1799,3 8,o 219,3 105,1 2,3 356,2 1,o 5 3,4 1132,4 1,3 27,1 3,7799,0 12,6 1203,5 192,o 1,o 45,9 59,4 '232,6 470,6 3,2 86,o 1,7 261,6 8,4 168,3 1,3 302,7 11,7 2,7 1356,9 5,o 274,3 3,9 511,3 13,3 567,o 0,6 0,5 0,6 0,9 15,9 100,0 41,1 312,7 58,2 113,o 175,2 103,1 86,3 67, ,o 65,3 140,o 38, ,? 6,4 1750,5,0580,o 1,1. 163,1 0,8 345,9 1,5 302,9 0,t 38,1 0,6 336,3 69,7 87,2 29,t 166,2 4,o 569,o 83,7 27,2 83,7 41,s 116,5 1, ,3 1, 2 256,9 76,o 5,9 0,9 199,3 168,2 0,8 83,9 2,6 624,2

14 Post 1903, Postanstalter (bureaux de poste). almindelige (ordinaires). frankerede (affranchies). 1. I. Almindelig statistik over postforsendelsen Breve (lettres). med angiven værdi (avec déclaration de valeu,r). 1 Værdi (valeur). ufrankered e (non affranchies). 2. med angiven wadi '(avec de'claration de valeur). Værdi (valeur). Kroner Brevkort (cartes postales). (nom bre). 5._ 6. Lokal (lettres locales). Lokalbrevkort (cartes locales)., I (nom (nom (nom nom bre). bre). Kroner. (bre). bre) , 12. _Narvik 8 Orkedalen Porsgrund 9 Rim), 6 Røros 15 Sandefjord 2 Sandnes 3 Sandviken Sarpsborg 19 Skien, 59 Stavanger 81 Stenkjær 14 Svelviken Stfordalen Svolvcer. 72 Tromso 75 Trondhjem 145 Tvedestrand.. 5 Tønsberg 23 Tonset 2 Vadsø 1 17 Vardø 18 Voss Vcerdalen 9 18,1 27,4 99,8 27,8 55,3 21,7 36,9 52,7 82,o 6,7 52,3 13,5 15,7 92,o ,9 261,3 437,0 189,6 6 37,6 16,4 47,2 35,1 698,1 117,5 329, ,7 38,2 29,8 186, ,o 4, ,9 83,6 62,9 53,9 0,8 0,8 0,6 0,5 0,6 1,9 1,7 2,8 3,5 1,9 0,6 5,1 1,6 3,9 5,3 0,9 1,3 0,5 12,6 3,7 2,9 10,0 4,0 8,1; 4,5' 5,1 12,5 12,8 5,7 1,5' ' 10,6i 28,5 26,6 73,8 3 34,4 9,5 8,4 3,4 4,2 74,1 11,9 38,5 55,5 84,9 9,8 6,5 21,o 15,2 5,1 0,8 4,s 4,3 5,3 8,7 7,2 3,7 1218,1 236,7 310,8 1246,o 207 ; 3 808,8 376,9 861,o 774,0 1384,9 19,o 561,5 117,1 103,2 1171, ,7 7725, ,8 1384,4 653,2 178,s 311,9 574,7 7155,7 3419,3 2887,o 10747,6 6702,9 918,5 783,o 2565,6 1122,9 625,4 26,4 605,2 302,2 1373,4 723,6 1704,9 357,7 17,4 7,7 1,5 5,3 25,9 4,8 14,2 4,s 1 7;8 28,6 0,9 1 3,1 2,2 2 22,2 51,8 37,0 80,8 41,7 8,o 2,8 2,2 6,8 3,2 34,7 11,5 19,4 139,o 66,3 8,7 4,2 50,6 24,2 5,1 1,9 2,7 2,8 1 4,3 8,4 29,s 0,5 0,6 0, 1 0, 1 5,0 1,6 1,3 6,o 6,4 1,1 2 21,o 55,1 23,3 52,4 9,s 6,s 3,2 3,7 16,2 0,9 5,6 60,5 26,1 4,1 5,9 15,6 6,1 7,8 0,8 1,3 9,5 9,8 0,9 0, 1 0,01 0,01 0,01 0,5 0,5 0,8 0,o 0,o1 0,o1 3,21 9,3 3,6 1 2,2 9,8 1,7 71,3 41,3 12,2 32,7 8,4 4,3 1,9 13,s 27,o 2,o 14,2 28,5 95,5 2,6 18,4 4,7 11,1 23,3 9,4 3,6 5,4 0,5 18,1 0,6 19,4 0,6 1, 1,9, '

15 7 Post til indlandet. (Statique générale des envois intérieurs). _._ Abonnerede aviser I. cl) og tidsskrifter Pakker cil g I. a),..., ' Gournaux et autres 0.) lit ' _LI (cous)., t 71. 4,,=I.,,,01 E. publications pe'riodi g y, g I..,,, = t). ),,, = % a ) a) a) t: p N. t..,,,,) ques servies par a) '',...,... med angiven værdi a) = a) co) 23 E ta i.., o E 12. 0,LI abonnements).. : (rcs.,,, '' ND 0,,,, O, (A.1. (avec a) tg, cp 1 Samtlige a),.,,..., u, (4). =.ct 0 U. 4.D ZTIrc ration de cl),) a) '' = '' u.. Le 'z,, c., `',,... wg,..., zi),..,. _+ziekspl. af,7. z7 valour).,: u.,... <,.., tl,, a)..),,.4 de for ;,, L., c,, CO MI g =., ci).,, O. Iv 1. '& trni z:. ct c, tn a)... 1_, 1 tz1,,, skjellige..4...,..., a),.,?, o,. $ ',,,,) E re Værdi E ;2. CL) 't 7,i t numere tu L., '',) 3,.. (va =..,,_.. cu it: o u a.) "4 ' (nume'ros). ''", leur)... c4 a),,),t l ; (nom (nom (nom (nom (nornbre). bro). bre). bre). bre). Kroner. (norn (nom, bre). bre) , ' Portofrie forsendelser (envois en franchise de port). med angiven værdi (avec ration de valtur). Værdi (valeur). f:4 r3 (nom (norn (nom (norn i :(nornbre). bre). bre). bre) ' Kroner. bre) , I 27. Samlet antal [Summen af rubrikerne 13, 59, II, 12, 22, 24, 25, 27] de lettres). ftotaux des colonnes 13, 59, 11, 12,22,24, 25, , ,4 12 5,2 1,6 4,8 14,7 1,8 0,o1 5,6 1 0,5 2,3 7,2 1 94, ,s; 17,9 2,o 6,3 4,4 16,o,,20,5 5,7 99, ,4' 9,5 0,5 6,o 3,4 5,3 2,2 0,oi 3,6 37,3' 223,1 3,6 0,i 0,01 0,6 5,2 5,5 3 29, ,4 0,9' 0,01 2,o 2,5 6,4 8,5 0,5 0.8' 8,4 96,7 4,9 0;2 0,01 2,6 1 5,3; 84,3 4,6 8,1 2 6,4 47,9 7,6 0,8 0,01 4,3 10,5 3 4,4 193,s 5,2 1, ,3 1602,6 47,4 2,0 5,o ,8 526,o 1 1,1 2,8 4,9 35,6 36,8 12, 8 44,8 15,6 1 1,3 4,9 31,3 8,5 48,4 2922,3 10 2,4 1,8 4,2 349,7 13,6 68,4 4,3 0,5 0,6 0,oi 0,5 38,4 3 34,6 269,7 3,7 2,3 5,5 3,o 26,1 0,oi 7,8 1 3,8 2,5 ' ,o 32,3 12,7 77,7 8 1,3 309,4 2,8 24,6 12,6 264,7 10,5 0,8 2,5 4,4 4,6 7,2 14,o 0,8 4,8 9 9,6 58,6 315,8 5,3 28,7 9,8 452,6 6, ,;1 38,9 19,1 88,8 3,1 1,8 0,01 5,1 6,2 1, ,7' 3912,3 155,6 5,2 19,0 1,9 713,o 18,8 87,4' 8,2 4346, ,s, 16,81 126,3 13,6 67,7 4,6 0,8 0,5 2,5 0,s 100,o 4,9 2,5 3,7 135,5 33,4 5,o 1420,8 114,o 1 1,6 12,2 0,5 5,9 1,1 95, ,8 i 437,5 33,8 0,5 3,5 28,3 11, ,3o6 :432 3 :,o4 854,2 1,8 0,5 1,0 177,9 8,1 0,5 0,5 3,4 5,7 0,5 233, ,1 2 2,9 1, ,7 1,8 2 42,ol 163,7 3,7 65,6 1 5,2 1,5 0,5 Op 1,3 1,3 0,s 2,o 1,5 0,6 46,4 1,7 0,8 1,3 26,4 1,3 20,o 3,3 7,4 1,o 6,3 1,o 4, 7, 1, 9 17,4 4,8 10,6 0,5.. 1,1 357,2 34,5 0,6.62,4, 245,2 93,7 1,0 98,o 1,9 48,1 1,01 385,9 2,7, 189,1 0,61 354,5 119,8 0,5 4,6 0,5 67,1 1,3 478,1 9,2 1046,6 4,1 1024,o 12,4 789,2 4, ,4 42 2,3 433,3 3,6 56,4 48,o 1,6' 222,o 3,3 2873,8 1833,2 55,8 893,8 54,4 926,2 16 1,0 143,3 31,3 44,5 192,3 0,i 43,4 93,3 39,1 61,1 83,9 142,7 8,2 86,o 21,5 26,6 166,6 1,1 286,4 507,9 3,3 472,2 21 : :1 0,5 117,o 64,6 24,1 78,o 0,8 52,5 910,5 1,6 186,4 1,9 447,6 1,1 1364,6 5,3 909,o 71,9 57,0 312,7 1,7 202,2 63,3 6,2 0,5 53,2 35,2 57,1 0,8 104,1 1,1 115,7 83,9 1,9

16 Póšt (nombre). 1. I. Almindelig statistik over postforsendelsen Breve (lettres).. Lokalbrevkort (cartes locales). med angiven almindelige værdi. 1 '. I (ordinaires). 1 (avec declaration ven værdi u),.,, de valour). a) c#, rzt,.. (avec decla ' cu rct.q) cu,,.ti»..,.... ration de, ce..d Cll CD.0 F, Postanstalter.c..)..., t ufran rd,lti c.) rw g, valour). rcl p.,,sz., tq (bureaux de poste). frankerede (non 4 :1, r...., ' kerede 0 P.( g t g,,: c) 14,,... cd t3, 71, t Cd 1 0',I \,, 0 g ` Værdi Værdi (va (affranchies)chies). affran (valour). v n cp lour). E = Kroner. 4. Brevkort (cartes postales,). I (nom bre) Lokal (lettres locales)., med angi i,: (nom (norn (nom (nom ' (nombro). bre). i bre). Kroner. bre). bre). 7., 8. I , 12. Feltp.ktr. nr ,5 2,8 do ,o 1 0,6 do ,3 1,7 do. 6. 0,6 Post expeditioner 8,2Os paa jernbaner 1405,5 Postexpeditioner 10,6 " paa dampskibe 1283,7 ;28,6 225,4 39,2 6,6 90,6 7,3 174,4 1,1 6,5 501,7 1,5 3558,6 306,21 0, ,o Tilsammen 26655,2 192,9 4431,8 2573,3 43, 4874,4 22,7 38, ,8

17 , 9 Post til indlandet. (Statistique générale des envois intérieurs). Abonnerede aviser og tidsskrifter (journaux et autres publications pe'riodiques servies par abone abonnements).....4,,, n tú,=,,,, E +4,... 4, cc:,,,) 1...,,,,i.) ',.) ta `1 '''., t,gi.'1,t ti) 1... tz ' '' s. _ ',,i "i: g t3.. F,,,2 o't it",. e t Ict6.,, t, sz.,,, (I) two L., T` ).F., r7'3 ca =,,,,, > tiz CL). '') la o lc, E.,.2,,,2 a,. n ts 6 P akker (co/is). su L., 4, 4.) 'ci = Pē;,,, 4, z.),,..,, t ''.c) s.4...; =. 1.., 4, gz.,,.) e. 7c,,,,',., Portofrie forsendelser (envois en franchise de port)., med angiven værdi a. ii =.. med angiven værdi rd ti),,., t 0. ) (avec de'claration de.2 o :i ;_,.k, ration de 4 g,,, at 0 z, (avec de'cla br, e, c) u. t.,.' z.,i) ",',3 C.) Samtlige,, ''''. 7:1 C.), Z 74 * ekspl. af 7..., t2 valeur). 1 1 '41:1) valeur). g ',,...0 C,, CI).6 5,. E rw '') de forskjellige 7't t.' r4 1 E as E 63 c.,. 1, t7i u c. tn L., q) E Q., 'a' tn tu 4) `',.,., 1 Værdi 71 3 a) o E.., \1 0 Ç) o,fl, '' '' rt numere (valeur)..w a) a< t; leur).1 c) 1 F2,.. E0 CL) 0 (numros). d8 <,1 t3 '''' c< r. (nom (nom (nom (nom (nom (nom (nom. (nom (nom (nom (nom nombre). bre). bre). bre). bre). bre). bre). Kroner. bre). bre). bre). bre). Kroner.' (bre) Samlet antal [Summen al rubrikerne 13, 59, 11, 12, , 25, 27 1 de lettres). [Totaux des colonnes 13, 59, 11, 12,22,24, 25, 27] ,91 2,6 1 15,2 44,1 0,6. 106,4 3,4 3, ,9 2,8 0,5 21,7 4,s 79,2 0,8 103,1 142,7. 33,s 84,s 3,3 2000,s. 1715, , ,7 4755,2 159,3 77,0 347,4 24, ,4 593,o 2,7 3995,0 582, , 45069,2 '2

18 Post Il. Almindelig statistik over postforsendelsen til udlandet. Breve (lettres). Brevkort (cartes postales). almindelige med angiven (ordinaires). værdi (avec de'claration a) I.,1) ufrankerede Postanstalter de valeur) "' ;,1 ',S) co,.., q),.., '' Fd frankerede ca 0 r e,,,g d i f,',,i", / (bureaux de poste).,,,.4_, (non r4. El,,3,. ri),,.) t3 (affranchies). affran rd,s3 Værdi 7,'d '').4 (valeur).?i) I Abonnerede aviser og tidsskrifter (journaux et autres publications pe'riodiques servies par abonnements). _ I Samtlige Eksemekspl. af p 1 arer chies). (exemplaires). de forskj. numere (numeros). ' )bre). Kroner. bre). (nom (nom Andre tryksager if enhver art (autres imprime's de toute nature). 9. Aalesund.. Alten Arendal Bergen Bodo Brevik Drammen. Drøbak. Egersund. Elverum. Farsund. ' Flekkefjord Flom Fredrikshald. Fredrikstad. 1 Fredriksvcern Gjøvik Grimstad Hamar Hammerfest 38,4 1,3 27,9 8,6 33,3 4,9 18,9 1,9. 0,6 0,oi 73,6 1,3 0,8 379,9 1 16,5 4, 0 385,o 9,o 1,5 374,6 111,7 0,5 189,3 0,8 27,8 44,9 10,5 03 9,9 5,1 41,6 0,8 33,8 6,6 17,5 8,o 4,1 2,2 2,6 83,o 1,7 209,1 16,7 ', 61,o 57,4 7,8 9,2 2,6 1,3 19,6 4,6 2,9 6,1 0,o1 2,8 156,7 0,5. 8,4 0,5 21,5 1,o _ 19,4 Om. 21,o 0,8 27,1 _ 14,8 0 : 2 1 1, 0 _. 18,5 0,01 _ 2,o 64,7 0,6 2, ,9 > 23,8 0,9 89,1 4,2 84,o 1,9 225,3 12,4, 20,o 6,7 2,5 _ 5,6 8,6 1,o, 0,oi 0,5 4,4 6,5 1,o 16,8 11,1 1,1 r, 44,3 22,4 4,4 4,3 0,01 2,5 14,8 0,5 925,6 2,4 _ ; 45,2 12,8 0,6 41,o 14,1 6,o 49,5 6,4 0,8 1, 6 5,3 0,8 14,4 0, ,2 2,6 2,4 1,7 11,6 4,2 0,9 5,1 0,5 6,1 5,4 2 1,9 0,6 4,3 6,o 2,4 11,8

19 Post (Statistique générale des envois internationaux [Expédition].) (nom bre) ) q) PC C1) Uo C.) t3 4:11 4s), C;) E cu E clf.;.5.2 CL) (Z) 12. E T) C Cir, tt)..`) CD 0* r1: Pakker (cous). med angiven wadi (avec ddclaration de valeur). 15. Værdi (valeur). Kroner. 16. Portofrie forsendelser (envois enfranchise deport). ca CD g E on C.) (nom bre) Samlet antal [Summen af rubrikerne 13, 5, 6, 12, 17, 18]. (nom,bre [Totaux des colonnes 13, 5, 6, 12, 17, 18]. 19. Postanstalter (bureaux de poste). 0,5 1,1 9,2 6,6 1,7 1,5 o,i 0,5 0,6 I 2,3 3,8. 0,6 0,5 8 0:2 2,5 25,4 6,2 1,1 1,1 0,6 0, 4 4,4 1,1 0,oi 0,oi 0,5 0,oi. 39,0 8,1 0,oi 131,3 365,4 0,1 0,01 3,0 2,8 1306,9 0, 7 355,5 0,oi 0,8 0,oi 0,oi ,8 52,8 }Aalesund. 1,9 0,6 }Alten. 88,9 17,1 }Arendal. 533,8 238,3 }Bergen. 17,5 5 }Bodo. 22,4 2,7 }Brevik. 109,2 71,6 }Drammen. 10,9 Drøbak. 23,4 6,2 }Egersurtd. 3,6 1 }Elverum. 2 }Farsund. 27,8 16,8 18,7 2,5 Flom. }Flekkefjord. 83,1 Fredrikshald. 29,4 103,4 Fredrikstad. 23,1 6,9 2,6 5,9 18,8 49,5 5,1 19,1 52,9 63,4 8,4 }Fredriksvcern. }Gjøvik. }Grimstad. }Hamar. }Hammerfest.

20 I Post II. Almindelig statistik over postforsendelsen til udlandet.. almindelige (ordinaires). Breve I (lettres). Brevkort (cartes postales. med angiven værdi (avec déclaration de valeur). a),.4) ufrankerede Postanstalter rap'i r E frankerede (non I',='.4 '''), 'Z')) c.,,,:i i c t3 p.,,...,,ureaux de poste). (affranchies) Fl.,,,.2 affranchies). 4 t.) a, i'cl Værdi. 4 (valeur). h" s )bre). Kroner. bre). (nom (nom farstad { faugesund.. 4,5 11,7 4,5 0,6 Abonnerede aviser og tidsskrifter (journaux et autres publiations périodiques servies par abonnernents). sera_ Plarer (exemplaires). 7. Samtlige ekspl. af de forskj. nurnere (numeros). 8. Andre tryksager af enhver art (autres imprimés de toute nature) ,8 1,5 37,o 11, ,o 13,7 0,01 folmestrand. 1 8,2 10,0 0,8 1,7 Torten 1,6 0,5 14,6 8,2 6,1 0,oi 0,5 0,5 32,9 8,1 1 Lonefoss.... { 6,4 12,8 1,6 1,3 11,1 5,6 0,6 Cabelvaag... 2,4 0,01 4,1 C.. ongsberg 1 5,7 3,7 6,4 0,9. 7,6 73,7 3,3 1,3 1,9 1,6 :T ongsvinger 1 29,7 0,8 1,0 121,1 2,4 a)pervik ,2 Cragero f 28,9 10,8 4,9 3,4 ( 3,2 0,01 1,6 7 L. ristiania.. f 1471,5 23,7 27,4 4767, ,8 658, ,8 3, ,9 27,7 I t Cristiansand f 93,8 2,7 0,6 74,6 28,6 32,3 S ,5 29,4 1,7 0,6 Cristiansund f 40,9 0,5 33,o 7,8 1 an. i 27,8 0,8. 1,5 0,8 0,6,angesund.. 8,o 0,01 7,7 1,5,arvik { ievanger... 1 i illehammer. { 48,0 1 0,8 0, ,6 8,9 0,8 1 0,6 4,8 2,3 1,6 2,7 0,01 1,3 7,9 13,1 2,6. 8,o 82,2 0,9 0,5 46,5 36,o 74 2,8 8,o..illesand..., 23,2. 1 0,01 0,9 4,3,illestrom... 8,6 9,2 1,3,cerdal 1,9 0,6 fandal { 32,6 28,o 8,3 11,3 3,2 1,6 4,9 1,i

21 (Statistique générale des envois internationaux [Expedition].), 2 0,9, 2,..,. 2 6?A, io Pzt o 75 r.. t 4) I.. iw,c,,. 4) 0) =., 4)..),... 4,,,,,...,..ci = 4)...,.., tn t3 cd it= s o ;a.,,,:, E E,,,,,,,, Fe :44, bp,,,, s, o 4 '4 c,, cn V,,) rc, CI) C'... a. t3 E. 4.),:::,;.E '4 c:c14, cg ca C) (nom ' bre). 1,3 0,6 1,3, 4, 2 0,01 0,o1 0,o1 13 Post Portofrie.Pakker forsendelser Samlet (colis). (envois en franchise de antal port). med angiven værdi (,) (avec de'claration rt de valeur). E cp r4 Værdi Cr3 (valeur). 0,oi 13, ,6. (nom bre) * [Summen af rubrikerne 13, 5, 6, 12, 17, 18]. [Totaux des colonnes 13 5, 6, 12, 17, 18].. (nom Kroner. bre) , 24, ,9 16,3 3,0 3208,6 1 1,o ,9 3,1 0,9 243,1 4,1 780:2 130,o 1,5 24,o 2,6 52,3 I 1,8 0,o1 ^1 0, ,6 12,3 144,8 14,o 9,4 1,8 43,0 8,6 8,6 13,2 2,8 7,1 4,1 11,5 34,5 18,5 35,6 3,3 29,7 9,6 6 11,5 6,7 2,8 11,0 120,6 27,9 8,2 10,5 2,6 36,4 29,8 Postanstalter (bureaux de poste). Harstad. 1 Haugesiu,nd. }Holmestrand. 1 Horten. }Honefoss. Kabelvaag. }Kongsberg. 1 Kongsvinger. Kopervik. 1 Kragero. 1 Kristiania. }Kristiansand. S. 1 Kristiansund. N. Langesund. }Larvik.. i Levanger. }Lillehammer. }Lillesand. Lillestrøm. Lærdal. }Mandal.

22 Post II. Almindelig statistik over postforsendelsen til udlandet. Postanstalter (bureaux de poste). Breve (lettres). almindelige med angiven (ordinaires). værdi (avec déclaration ufran de valeur). fran kerede kerede. (non (affran affran Værdi chies). chies). (valeur ) (nom (nom bre). bre). Kroner Brevkort (cartes postales 5. cb,1:1 c 0 t> cf) 0 41 t2 73' Z.1) r?) 6. Abonnerede aviser og tidsskrifter (journaux et autres publications périodiques servies par abonnements). Eksemplarer (exemplaires). 7. Samtlige ekspi. af de forskj. numere (numéros). 8. Andre tryksager af enhver art (autres imprime's de toute ilature). 9. Molde Mosjøen Moss Namsos Narvik Orkedalen. Porsgrund Risør Roros Sandefjord. Sandnes Sandviken. Sarpsborg. Skien Stavanger.. Stenkjær... Svelviken... Stjordalen Svolvær Tromso Trondhjem. 35,6 23,3 6,8 1,0 21,9 11,1 5,2 56,6 16,4 5,6 32,2 4,3 25,6 1 5,4 7,8 36,3 4,2 13,6 1,5 3,8 25,4 17,2 40,0 39,2 137,o 51,9 4,9 6,9 3,6 3,9 25,6 21,6 14,3 159,6 91,8 0, 1 0,01 0,6 0, 6 0,6 0,oi 0, 1 0,6 0,oi 0,6 0,5 0,6 2,o 0,5 0,oi 0,oi 1,8 3,1 3,3 1,6 0,5 12,4 1,9 116,4 12,7 3,6 24,8 277,3 22,9 0,8 21,8 5,3 16,5 22,8 14,9 0,8 2,4 28,3 29,9 52,4 18,7 117,7 3,3 33,2 0,6 3,0 9,3 37,6 7, ,3 37,9 10,0 0,6 4,8 1,3 0,6 6,o 10,5 6,7 0,5 0,8 0,6 4,6 0,6 5,9 2,o ,9 9,3 0,6 2,2 37,9 81,9 10,0 5,0 4,7 3,9 2,6 2,o 3,7 7,0 2,6 1,1 1,9 4,8 0,8 2,3 8,3 67,s 1,3 0,6. 18,4 29,8 5,1

23 (Statistique générale des envois internationaux [Expéditionj 15 Post Portofrie 4 E 4 tn,t _ :..,A &. a,, g. =,,, cit,.) Pa kker forsendelser Samlet = s.,,,) = 'z o, r'zt o c:6. 2' tu ; u..w, (co/is). (envois en franport). antal ::3 I cl).. ttt E 0: ci ct24,,, 41 4' '. 7) t,.. chise de = cu L., tn g. [Summen all,.,,,,,,..6. med angiven 0 i. rubrikerne g i..5 e E k), is ;wog =,,J Ec.. I. 4,..51 e, ',.,,,D z3 q, værdi.z,a1, ee, g3 0 rit 13i75, 16i1 12,,_,. cu. q) 0. c::,. V Z.').c, u) c,., g, rt cl) ''' (avec de'claration 8,.d ''. t) 't<l) (no' mbr. e t' 7.4, tg"'" ó.t12 L., _.,.5. de valeur). CD, pyr 4 CL) E r,, _,.1..E, & o ti5 de let (bureaux de poste) C1) r.',,1 Llo g. 'I" ' IF I.. q.) c.) ms q, cz.). t.),l, tres) Værdi ca c:, C E [Totaux des (valeur). colonnes 13, 5, 6, 12, )bre). bre). bre). Kroner. bre). bre). (nom (nom (nom (nom (nom 17, ,6 0,oi._ 0,8 0,5 29,i 0,oi 13,1 I 75,3 Molde. 34,o 7,6 }Mosjøen. 10 6,1 Namsos. 64,o j 0,oi 29,i 1,3 j 0,oi 6,5 Orkedalen. 1,o 4 1Porsgrund. 4,9 0,5 " 1 I.Risor. j 00 6,5 0,i }Roros. 8,8 42,4 4,2 }Sandefjord. 14,6 1 Sandnes. 1,7, 4,8 Sandviken. 0,5 0,01 33'8 Sarpsborg. 0,6 20, ,oi 0,5 55)3 ISkien. 0,6.., 51,5 1,5 8,7 1,3 41,7 176,3 I Stavanger. _ 6 f 0,oi 6,o 1 7,2 Stenkj cer. 4, 0 Svelviken. 4,8 Stjordalen. }Svolvær. 28,7 1,1 0,01 1, ,1 0,5 18, ,o 0,5 0,oi }Tromso. 16,3 267,3 }Trondhjem. 104,4

24 Post 1 903, _ 16 II. Almindelig statistik over postforsendelsen til udlandet. Breve (lettres). ālmindelige med angiven (ordinaires). værdi (avec de'claration! ufran Postanstalter de valeur). (bureaux de poste). fran kerede kerede! (non (affran affranchies). chies). Værdi (valeur). (nom (nom bre). bre). Kroner Brevkort (cartes postales). bp r I E E q.)..a r P rcz31 Fal 6. Abonnerede aviser og tidsskrifter (journaux et autres publications périodiques servies par abonnements). Andre tryksager af enhver art (autres imprime's de toute nature). Eksemplarer Samtlige ekspl. af de forskj. (exemnumere _plaires). (nume'ros) ,913,4 Tvedestrand.{ 0,o1 1,8 0,914,7 99,0 58,9 Tonsberg... { 0,9 6,3 42,o 5,1 1,8 2,3 Tonset 4, ,5 Vadsø 1,0 10,6 7,7 119,5 Vardo 2,9 Voss 5,6 2,3 7,3 17,6 0,oi 1,7 Vcerdalen. { Feltpostkontor no. Feltpostkontor no. 2 Feltpostkontor no. 5 Feltpostkontor no. 6 Posteksp. paa jernbaner.. Posteksp. paa dampskibe 0,5 1,7 2,2 4.25,9 253,1 0,oi 2,6 1,o 23,1 3,3 0,01 132, ,4 79,7 2,7 7,7 1,8 1,0 3,1 4,0 1,7 24,3 25,7 Tilsammen ,3 83,5 65, ,3 1493,9 3,9 5,0 1035,9 1324,8

25 (Statistique générale des envois internationaux [Expédition]). 17 Post Portofrie Lv. 01 t: 4. I..,,,... 4,.. a) q) a)., = ta q) Pakker forsendelser = :ii o T iw cu ,' ui S,,) c't 0.) fil (colis). (envois en franchisé de port). L.. T, Z D 4 "' c;3 to "2 zi til..t ' bil e ) bi) r't3 '"' c,., = Pas '' cz = (8..., 0 ''' o 23,.., 0,:. med angiven 0 ",c,, 2,;. g..,.,.4; c, e c,,. 44,. ',2 =,,, 1,5,,,,,,) q, 41 værdi bi), ' ' a'..),., 3 ta,".,, tn iez r.p)) a I.,.., L.,.w 44 8 rg), '8 (avec declaration 1 ci.).'') 8 `g,c: 9 1 I?. 0. r.d, E F., u,,3 =1.,. o 0 CD,, c< a. 4, de valeur).,a), \ a),,,,,f..f1 r Z 54' 0 `1) L) = 1 ",) 'CI P r, ,:3, as., cts _, Værdi Td '. 2 \, '''' e (valour).. )bre). (nom (nom (nom (nom (nom bre). bre). Kroner. bre). bre) _ Samlet antal (Summen af rubrik_erne 1, ' 17: 14, [7:otaux des colonnes 1_3, 5, 6, 12, 17, 18]. Postanstalter (bureaux de poste) 0,5 0,01 16,o 0,91., }Tvedestrand. 16,2 2,3, 123,7 69/4 } Tønsberg. 44,4..,_ 2,7 Tonset. ) 0,91 2,8 5_,7 }Vadso. 1,3 0,01 9,8 }Vardo. 3,1 0,91 28,1 13,3 Voss. _ ,3 }Værdalen. Feltpostkontol no. 1. Feltpostkontol 0,6 no. 2. Feltpostkonto9 2,8 no. 5. Feltpostkonto9 L. 5,4 25,5 no. 6. Posteksp. pac 5,3 1,9 3,2 564,9 jernbaner. 2,3 1 0,9 0,6. 337,0 63,9 40,o 251,5 0,6 34,5 2, ,6 20,8 1,8 7608,4 Podsatmekpspsk. ibpea.c

26 Post Postanstalter (bureaux de poste). Almindelig statistik over postforsendelsen til udlandet. almindelige (ordinaires). 1. Breve (lettres). frankerede. (affranchies). ufrankerede (non affranchies). 2. med angiven værdi (avec de'claration de valeur). 3. Værdi (val cur.) Kroner. 4. Brevkort (cartes postales). bc, e" a) P7:1 4 cc 5. 0 Ti s) CO c/3 cc 6. Abonnerede aviser og tidsskrifter (journaux et autres publications périodiques servies par abonnements). Eksemplarer (exem _plaires). 7. Samtlige ekspl. af de forskj. numere (numeros). 8. Andre tryksager af enhver art (autres imprime's de toute nature) ,2 Aalesund. 1,0 8,9 2,5 4 ', 1,3 Alten 2,7 Arendal 106,5 1,6 179,7 16,2 26,4 0,01 3,1 1,8 Bergen 527,2 12,2 396,8 112, 8 216,8 2,9 40,6 19,2 Bodo 23,4 3,5 4,9 4 0,8 3 3,7 Brevik 22,8 0,5 25,o 3,7 3,3 0,oi 1, Drammen. 1,3 107,4 27,4 73,3 12,o 12,4 Dr obak 10,8 2,8 8,25,7 0,6 0,oi 34 Egersund.. 8,s 5,0 26,2 0,8 Elverum... 8,8 878,5 1,1 29,2 0,oi 2,3 28,0 Farsund'... 38,6 18,6 0,6 2,5 Flekkefjord. { 23,9 2 0,5 Flom, 3,8 234,2 76,7 14,9 Fredrikshald 21,9 18,1 2,8 146,9 1,5 312,o 28,3 Fredrikstad. { 27,0 6,0 4,4 9,7 0,01 14,5 1,9 Fredriksværn 3,5 1 1,7 Gjøvik 19,4 1,3 45,5 0,5 31 5,1 7,5 Grimstad. { 7,3 0,oi 0,8 25,3 27,8 4,7 Hamar ,2 0,5 0,i 27,o 10,8 53,3 4,2 306,2 64,3 2,9 8,6 8,9 65,1 17,5 1,8 7,9 2,o 4,9 7,4 1,7 8,6 4,7 4,3 15,8 4,Q 6 3,2 1,7 4,2 33,0 0, ,9

27 (Statistique générale des envois internationaux [Réception].) eu I. I.,,... CA g E,,),1, ;.., ;L.) :z.t,..3 s.. n *', Ç) 'i'' E Ç,). cm..,,. Z, bio ta.=,. = z e) u '4 o `.44 r., '`,2 m:s r7z cu s cu t:3 4t,'.4 cl '04) g e 2 %), s tẹ c) c ',t c< `4 I T) u. '41,0, '`z,w n::$, 4) =,.., '' a) t,,. : o'" 6'12. r,: I '''',, p_., 1,5 e :14, $' ' s), ) '.71,,),.`4. a., =4 80 ps,") c< E 13.,, bn z3 i =1.1.)..,.,..4 3 r..' \,,,, ' Post Pakker (coils)... med angiven værdi (avec déclaration de valeur). f15. Værdi (valeur). Kroner. 16. Portofrie forsendelser (envois en franchise de port). g,),,'"c ; (,,,) 41,).,,.,, EP1' c" 17:.,.c,, g rz:t g, 4,, =,,, 8 ci5 Z 11.) rcj 8 ") 18. Samlet antal [Su af rubrikerne 13, 5, 6, 12, 17, 181 [To taux des 13,.5, 17, 18] ,2 1,8 1 2,7, 5,6 58,o 0,01 0,8 42,6.. 2,7 )Alten. 0,8 ( 1,8 3,o 2,3 11,8 127,5 0,5. } Arendal. 28,8, 46,1 4,9 26,4 30,6 1;2 405,7 680,5 }Bergen. 2,2 1,5 0, ,9 1,1 2,6 2,7 29,9 }Bodo. 0,6 0,6 2,3 46,5 0,8 Postanstalter (bureaux de poste)..._. _ 0,01 0,9 27,9 }Brevik. 3,5 7,2 0,9 6,7 5,8 8,1 156,3 1Dramṃen. 0,01 88, ,3 Drøbak. 0,01.._.,..._ 3,6_ 29,9 6,3 2,0 10,6 }Elverum. 31,8 39,4 /Farsund. 0,5 0,01 0, , 8 0,01 4,5 Flom 0,8 1,1 2,8 2,4 16,0 0,01 2 1,6 5,4 3,6 182,4 0,6 9 9,1 i Egersund. 1 Flek kefjord. 95 5,,2 6 1 Fredrikshald. 32,3 }Fredrikstad. 04.._... * 1 2, o 1..._ 3 7 Fredriksværn. 0, , IGjovik. 1,1 0,91. 0,0 54,8 _ 2,2 8,3 }Grimstad. 0,9 0,6 Om 0,91 0,8 31,8 57,7 }Hamar.

28 Post Breve Abonnerede aviser Almindelig statistik over postforsendelsen fra udlandet... 1 (lettres). Brevkort og tidsskrifter (cartes postales). (journaux et autres Andre almindelige med angiven publications _pe'riodi_ tryksage (ordinaires). værdi ques servies par af enhvf (avec déclaration cp Postanstalter de valeur). ;_c_ 7),:f; b.o (1) ',) abonnements). art ; 4 :,43 i. (autres fran kilefrrael dle 'C' 144 c' i; ',,, q); Eksem Samtlige imprime bureaux de poste). kerede (non,2 i, f = 4).,) plarer. chies). chies). Voerdi 7,,i rci.2 '4 '.1 (exemde forskj. nature). (valeur). c g plaires). nu.mere (nume'ros). (nom (nom (nom bre). bre). Kroner. bre). ;, Hammerfest : l 9,7 0,5 0,01 3,8 4,6 1 4,6 0,oi 0,5 1,o Harstad.... * 15'5 9 ' '11 0 ' ,6 2,5 16,5 Haugesund..: 139,3 349,4 11,6 12,2 16,9 0,oi 5,8 0,8 Holmestrand. 16,5 1,o 4,7 2,9 TT horten 37,6 0,8 0,oi, 6,5 9,3 8, ,91 0,5 0,9 2,o Hønefoss... : 14, ,9 2,8 3,4 18,6 0,oi 6,5 2,o 04 3,8 Kabelváag ,oì 6,6 0,0 12, ,8 Kongsber g...{ 5,7 2,2 1 0,oi 8,6 4,5 3,4 Kongsvinger.<I 0, ,6 6,9 Kopervik ,4... 2,0 51,6.0,6 0,01 8, ,8 Kragere 4,7 0,oi..._ 0, Kristicinia ,o 3.0,9 5, ,3 584,1 2,6 1076,i 213,8 1,9 1,o 217,4 57,7.._. 51,o Kristiartsand 107,8 1,7 102,8 25,o... 57,4 S. 23,9 21,3 1,7 3,7 Kristiansund 49,2 '0,01 8,5, ". 23,8.N. 34,4 0,5 Om 1,5 8,1 Langesund.. 10,o 00. 0,oi 4,9 24 4,8 Larvik I 64,6 4' 0, ,5 11,9 31,7 i. 7,9. 0,8 { 7, ;oi 13,o 2,4 2,8 Levanger.... 4,3 0,8 14,4 13,5 3,9 0,i 7,c Lillehammer. { 12,3 0,oi 12,9 0,6 Lillestrøm... 11,1 _ 1,8 Lcerdal 2,9 0,8 j 40, ,2 4,9. 29,8 Mandal t 3. 33,o 1,o..._ 2,8

29 . (Statistique générale des envois internationaux [Reception].) 21 Post _10. 0,5 1,6 0,6, ,7 8,8 3,5 5, ,5 t,,, L., ).. t:. crg.., g.tr,,.5',; 12,* o L.1., P.,;. ` ').t:$ 't ci) s.. 1.., sa) t3 itz) Zi E CI i c, cl) Z2 g : E. :.wt.,) t.. '8 a,, 6 51,, o 4,.W,0 a) =.Z3, I" c? 1 t, Ā,:,:,.),. e, 44, ti, Ili :v,. 4 a. tz. a) 8 1, co CL) co Z':3_, c: e,,,, ED Z2 *7i».,,,.g g.,, _, 4,..e O.... cd 53% Pakker (colis). med angiven værdi (avec declaration de valeur). Værdi (valeur). Portofrie forsendelser (envoisen &anchise de port)..,_.,,,, t, "'.75,s 1.,.., E \o 13 '3 CD ST), I 0 cu "r zil Samlet antal e [Summen af rubrikerne 13, 5, 6, 12, 17 18]. (nómbre de let_ tres) [Totaux des colonnes 13,.5, 6, 12, 17, RI. ' bre). bre). Kroner. bre). bre). (nom (nom (nom (nom Postanstalter (bureaux de poste 0,6 0, , ,7 1Hammerfest ,8 5,2V 0,6 0,6 8,3 iharstad. 12,4 2,3..._ 2, , ,8 174 ihaugesund. 0,8 0,6 0,o1 4,1 17)7 1Holmestrand, 3, 0 48,7 1 Horten ,o 0,8 1,5 0,oi 1,5 14 0,oi 18,5 i Honefoss. 2,4 2 0,oi 7,3 2,5 Kabelvaag...._..._ 0,oi 14, 7 6, 1 } Kongsberg ,6 16,2.. 39,2 }Kongsvinger. 0,oi 04 25,7 Kopervik. 2,9. 0,oi 0,8 0,61 63,5 4,9 1Kragero. 18,4 126,o 119,7. 5,8 6799,o 1,5 3121,7 i Kristiania. 0,9 7,6 2,o 12,3 28 4,1 4, ,8 139,o ikristiansand 0,5 0,oi 26,4 Ç S. 1,7 2,4 0,oi 6,8 59,7 tkristiansun6._... 35,7 f N ,6 Langesund. 0,6 2,3 1,7 04 8,o 79,8 / 8,3 Larvik. 1.. _. 4,7 }Levanger. 0,6 0 0., 0,oi 0,8 19, ,o ilalehammer. 1,1 13,8 Lillestrøm ,oi 2,9 3,2 Lærdal. 0,8 0,oi 2,2 47,1 1,_, 0,5 _ 30, andal.

30 Post Ill. Almindelig statistik over postforsendelsen fra udlandet. almindelige (ordinaires). Breve (lettres). med angiven værdi (avec de'claration de valeur). Brevkort (cartes postales). c) bnz,. q) nfrankerede 711) Z.' ca o c c, Postanstalter c, F cz ),A t frankerede (non rd,.);:%`; ) (bureaux de poste). E.1,...,.,:. " (affranchies). affranchies). 74 c:1 +I,)4 Værdi (valeur). h) )bre). Kroner. bre). (nom (nom Abonnerede aviser og tidsskrifter (journaux et autres publications periodiques servies par abonnements). Eksemplarer (exemplaires). Samtlige ekspl. af de forskj. num,ere (numeros) Andre tryksager af enhver art (autres imprime's de toute nature). 9. Molde Mosjøen Moss Namsos Narvik Orkedalen Porsgrund. Rim), Baros Sandefjord Sandnes... Sandviken.. Sarpsborg.. Skien Stavanger.. Stenkjær... Svelviken Stjordalen Svolvær Tromso' 11,6 0,o, 6,5 5,o 29,3 6,3 1,5 6, ,5, 0,5 37,8 1 13,4 0,oi 37,7 1,6 7,4 1,3 57, ,7 20,9 0,5 33,3 6,o 1,3 8,o 0,6 55,o 43,9 13,4 6,4 0,o1 1,3 0,5 26,8 56,9 2,3 13,8 0,oi 26,3 1,5 4,8 36,4 0,o 9,o 0,o, 13,3 0,6 49,8 0, ,3 9,1. 3,7 16,4 0,oi 1,3 2,7 0.,4 7,2. 0,8 4 0,9 1 9,7 27,2 0,01 2,2. 2,o... 76,3 1,o 0,o1 3,6 16,4 44,1 0,oi 2,9 5,5 186,o 2,3 0,oi 75,4 32,6 77,o 0,o 0,oi 2,o 8,5 0,oi 8,5 1,7,5 4,3 4,9 0,oi 3,7 0,8 3,9, 25,2 0,6 2,7 1,6 27,4 1,1 2 6,1 13,5 0,oi 3,9 0,8 4,0 7,1 0,5 17,6 2,2 2,o 9,1 3,9 3,4 83,6 0,8 12,2 6,3 5,8 27,6 5,7 0,9 13,6 31,5 12,5 104,6 11,7 3,5 1,9 0,9 2,5 3,2 7,6 1,5

31 (Statistique générale des envois intern' ationaux [Réceptionj.) 23 Post Portofrie 12) 3.. ;,: L".. cu c, cu ',.) E ttil,,) Pakker forsendelser Samlet CA t 2 i. '').,,, r1:3 c:,..., 23 =.0..,.., cu s. g.w 45,, (co/is). (envois en/ranchise deport). antal 0 cl t3 s. clj t:3 4) =., E 4`)3's :gi 4 u"'" ' '. [Summen af 4 a gia cl i g 8 ' 4 id.,g,),.; med angiven.,_,,,, F, rubrikerne :.! e a) '' ''''' 4. s' to 6, 12, c'' 2. 0 g (/)''', L., Z3&,.) værdi..., b o 'J q.) a5 g r.t,..,.., g 17, 18].,,,, :z., L.),,.,,:, t, t,pt% 1 k?) 8,., j. 'i (avec de'daration 4,) '' P.,) t3 Postanstalter tz 1 t.. ' a. i.w " ;2, 2.' e t2 C t cl),) ;.1.,5 c< 2 * a. cl.) g r54.,.''3 de valeur). P.*' 0E c) '' 1 de lett res) (bureaux de poste). g es).,:s z) 34k..,1) u,,, = rz2.,,,,, ct 0 E T " cl" F ci Værdi 7,3(,,)' (:: s [Totaux des 13 ( valeta. ) c 15 ". )`""12, )bre). bre). bre). Kroner. bre). bre). (nom (nom (nom (nom (nom 17, Isl ,5 0,oi 32,5 K 1,6 0,oi. _ 17,4 }Molde. 33,2 7,,2 }Mosjoen. 1,8 0,9 0,01 1,9 0i 0,i 1,1. 0,8. 01,5 0,9 0,01 0,9 0,8.. 52,3 15,3 }Moss.,,8,,8 }Namsos. 28,5 }Narvik. _ 8,8 Orkedalen. 1,1 1,7 1,7... 0,01 0,9.. 0, ,9 7,o }Porsgrund. 3 15,8 }Risør.._... 6,o 9,8 }Evros. 61,5..._ 3,7 }Sandefjord. 18,3 3,1 }Sandnes. 8,1 Sandviken. 1,5 0,9 0,01 1,8 52,7 0,5. 29,7 5,8 12,3 0,6 3, 0 0,5 7,1 3,5 7,8 0,01 0,g 0,5 0,61 1 0, 2 20,8..._,. _. 0,9. 1 Sarpsborg. 9A6,8,1,,,,,5 Skien. 228,1 80,6 fstavanger. 10,8 7,8 }Stenkjcer. 4,8 Svelviken.. 5,9 Stjørdalen...._ 4,2 i 0,5 0,5 0,5 28,0 Svolvær. ( 1,o 1,9. 3,5? 1%0 }Tromso.

32 Post III. Almindelig statistik over postforsendelsen fra udlandet. Breve Abonnerede aviser (lettres). Brevkort og tidsskrifter (cartes postales). (journaux et autres Andre almindelige med angiven publications pdriodi_ tryksager (ordinaires). værdi ques servies par af enhver (avec declaration ca) ufran kerede ;77)1 Postanstalter de v aleur ). bp%, abonnements). art 21 (autres fran rcl 44 3 rt'i,_, '' imprima c,.,.),%) ia Eksem Samtlige :bureaux de poste). kerede (non.e E 42,,..,.,, (affranchies)chies). affran,±4,) plarer ekspl. af de toute rci,fg Værdi 7,34 '' de forskj. (exemplaires). nature). numere (valeur). `g (numéros). (nom (nom (nom bre). bre). Kroner. bre) Trondhjem 276,6 5,3 2, ,1 97,8 93,9 ' 45,4 5, 8 3 Tvédestrand. 22,8 0,5 0,0i 12,4 2,5 11,5 17,4 53,2 2,o 6,8 Tønsberg { ,3 _,. 0,øt 12,8 46,7 53,4 5,6 5,3 4, 0 4,8 Tonset 1 0,8 0,8 Vadsø ' 4,3.t 0,9 0,91 7,2 2,7 Om Varde 8,5 29,o 3,2 { 2,5 Om Voss 10,5 0,o1 22,9 0,8 7 3,3 Værdalen...i I 16,9 0,9 6,3 Feltpostkontor. no. 1, Feltpostkontor _. no. 2. Feltpostkontor no. 5 Feltpostkontor. no. 6 2,5 1,1 0,8 _ Tilsammen 6832,5 92,0 16, , ,8 9,5 1273,1 2722,3

33 (Statistique générale des envois internationaux [Expédition].) 25 Post _ 1903,, 44 I. :... ' & CL) c, Ca,t,. t, ',5 og 7.1 v),,,, q) v)... o ct t:3 i. Cli t1 0.),,,.., E,,',, ' ),,,* 0,...0 cul9 u. a) 7",,, o) c43 t3 = 441in., t43,... bo c,,.., 'No 0 a.,,tt, c 0. 0 = 8 1,, g cl c'3 c.) ts..,,,.. s'41 to,tse1 > : z r_. c, c,, cn '0,,,`,,,,) t.. u. t2o a) c,.,. 1..., ca., a) 44 't ó.) C4 = r,s CI s..., C14 CI,.../ C s. (nom (nom bre). bre) C1) r"", bn C) g,q 74a ci 14. Portofrie Pakker forsendelser (colis). (envois enfranchise deport). med angiven værdi (avec de'claration de valeur). 15. CD '7;; Z10 4 C1) r7:1 g g Værdi ca (Valeur). (nom Kroner. bre) Co g,`z) g C) 7%) CI) '`) 18. Samlet antal [Summen af rubiikerne 13, 5, 6, 12, 17, 18]. [Totaux des colonnes 18, 5, 6, 12, 17, 18]. 19. Postanstalter (bureaux de poste). 21,7 11,e 15,2 1,5s 1,0 24 1,1 0,5 0, ,01 1,8 0,01 0,01 0, ,6 13,8 2,5 1,9 54,0 2,8 2,6 17,6 365,4 102,9 Trondhjem.. 26;2 ' Tvedestrand. 19,9 83,o 6 }Tonsberg. 6,o }T o nset. 0,5 5) }Vadso. 1,0 10,6 1 Vardo. 2,5 f 11,9 Voss. 18,1 0,5 VcercOlen. Feltpostkontor no. 1. Feltpostkontor no. 2. Feltpostkontor no. 5. Feltpostkontor 3,7 no ,7 36,o 268,2 1 ; 7 235,11 9, ,2.3,2 1,7 I 8519,5

34 Post IV. Postanvisninger (Mandats de poste). Indenrigske (Service intérieur) Postanstalter (bureaux de poste). indbetalte (expe'diés). udbetalte (paye's). Belob (montant). Belob (nontant). Kr. Kr. Aalesund 5897 Alten 1077 Arendal Bergen Bodo Brevik Drammen Drøbak1802 Egersund 2285 Elverum 1894 Farsund 2487 Flekkefjord '2277 Flom Fredrikshald 6189 Fredrikstad 9150 Fredriksp, wrn 1585 Gjøvik 3113 Grimstad Hamar Hammerfest 3633 Harstad 6262 Haugesund 4228 Holmestrand 2108 Horten Hønefoss Kabelvaag 2770 Kongsberg 1427 Kongsvinger.2625 Kopervik Kragero Kristiania Kristiansand S 8493 Kristiansund N 6701 Langesund 1428 Larvik Levanger 3997 Lillehammer 3705 Lillesand Littest rum

35 27 Post 1903 IV. Postanvisninger (Mandats de poste). Udenrigske (Service international) indbetalte (expédie's). udbetalte (payés). Postanstalter (bureaux de poste). Bela (montant). Bela (montant) _ Kr Kr Aalesund. Alten. Arendal. Bergen. Bodo. Brevik. Drammen. Dro bak. Egersund. Elverum. Farsund. Flekkefjord. Flom. Fredrikaald. Fredrikstad. Fredriksvcern. Gjøvik. Grimstad. Hamar. Hammerfest. Harstad. Haugesund. Holmestrand. Horten. Hønefoss. Kabelvaag. Kongsberg. Kongsvinger. Kopervik. Kragero. Kristiania. Kristiansand S. Kristiansund N. Langesund. Larvik. Levanger. Lillehammer. Lillesand Lillestrom.

36 Post I : IV. Postanvisninger (Mandats de poste). Indenrigske (Service intériéur) Postanstalter (bureaux de poste). indbetalte (expe'di(s). udbetalte (payés). B lob montant). Beleb (montant). Lcerdal Mandal Molde. Mosjøen Moss Namsos Narvik. Orkedalen Porsgrund Risør. Røros.. Sandefjord Sandnes Sandviken Sarpsborg. Skien.. Stavanger Stenkicer. Stjordalen Svelviken. Svolvær Tromso. Trondhjem. Tvedestrand. Tønsberg. Tønset Vadsø Vardø. Voss. Værdalen. Feltpostk. no. ; Feltpostk. no. 2.Feltpostk. no. 3 Feltpostk. no. 4 Feltpostk. no. 5 Feltpostk. no Kr Kr Tilsammen

37 29 Post IV. Postanvisninger (Mandats de poste). Udenrigske (Service international) indbetalte (expe'diés). Belo]) ' (montant). udbetalte (paye's). Bela (montant). Postanstalter (bureaux de poste). Kr Kr Lærdal Mandal Molde Mosjøen Moss Namsos. 111T Narvik Orkedalen Porsgrund Risør Roros Sandefjord Sandnes Sandviken Sarpsborg Skien Stavanger Stenkjcer Stjordalen Svelviken Svolvær Tromso Trondhjem Tvedestrand Tønsberg Tonset Vadsø Vardo Voss Værdalen. Feltpostk. no. 1. Feltpostk. no. 2. Feltpostk. no. 3. Feltpostk. no. 4. Feltpostk. no Feltpostk. no ,94261

38 Post V. Postopkrævninger (Lettres et autres envois contre remboicrsement). Indenrigske (Service:intérieur) Postanstalter (bureaux de poste). indløste (payés). uindloste (refuse's). Aalesund. Alten Arendal Bergen Bodo. Brevik Drammen Drøbak Egersund Elverum Farsund Flekkefjord Flom... Fredrikshald Fredrikstad Fredriksvcern Gjøvik... Grimstad.. Hamar. Hammerfest. Harstad Haugesund Holmestrand Horten.. Hønefoss. Kabelvaag. Kongsberg Kongsvinger Kopervik Kragerø Kristiania Kristiansand S. Kristiansund N Langesund Larvik Levanger.. Lillehammer Lillesand.. Lillestrøm 1363*) Belob (montant). Kr *) Belob (montant). Kr. 1458*) ') Fra 27/7 til 81/12 03.

39 31 Post V. Postopkrævninger (Lettres et autres envois contre remboursement). Udenrigske (Service international) indløste (payes). Bela (montant). Kr uindloste (refuses). Beleb (rnontant). Kr Postanstalter (bureaux de poste). Aalesund. Alten. Arendal. Bergen. Bodo. Brevik. Drammen. Drøbak. Egersund. Elverum. Farsund. Flekkefjord. Flom Fredrikshald. Fredrikstad. Fredriksvcern. Gjøvik. Grimstad. Hamar. Hammerfest. Harstad. Haugesund. Holmestrand. Horten. Hønefoss. Kabelvaag. Kongsberg. Kongsvinger. Kopervik. Kragerø. Kristiania. Kristiansand S. Kristiansund N. Langesund. Larvik. Levanger. Lillehammer. Lillesand. Lillestrøm.

40 Posf V. Postopkrævninger (Lettres et autres envois eontre remboursement). Indenrigske (Service interieur) Postanstater (bureaux de poste). indloste (pay és). uindloste (refuse's). B61ob Belob (mont ant). (montant). Kr. Kr. 478 Lærdal Mandal Molde Mosjøen Moss Namsos Narvik Orkedalen Porsgrund Risør Røros Sandefjord Sandnes Sandviken Sarpsborg Skien Stavanger Stenkjcer Stjørdalen Svelviken Svolvær Tromso Trondhjem Tvedestrand Tønsberg Tonset Vadsø Vardø Voss Værdalen Feltpostk. no. Feltpostk. no. 2 Feltpostk. no. 3 Feltpostk. no. 4 Feltpostk. no. 5. Feltpostk. no. 6 Tilsammen

41 88 Rost V. Postopkrævninger,(Lettres autres envois contre remboursement). Udenrigske (Service international) indløste (paye's). uindloste (refuse's). Postanstalter (bureaux de poste). Belob (montant). Belob (montant). Kr _ Kr :77 82, Lærdal. Mandal. Molde. Mosjoen. Moss. Namsos. Narvik. Orkedalen. Porsgrund. Risør. Reros. Sandefjord. Sandnes. Sandviken. Sarpsborg. Skien. Stavanger. Stenkjær. Stjordalen,. Sv.elviken. Svolv_cer. Tromso. Trondhjem. Tvedestrand. Tønsberg. Tonset. Vadsø. Vardo. Voss. Vcerdalen. Feltpostk. no. 1. Feltposth. no. 2. Feltpostk. no. 3. Feltpostk. no. 4. Feltpostk. no 5. Feltpostk. no. 6:

42 Post VI_ De enkelte postanstalters afsendte brevmængde. (Lettres expédiées des différents bureaux de poste). préfectures). préfectures). Fredrikshald Sarpsborg Fredrikstad Moss Kornsjø.. Præstebakke. Aspedammen. Tistedalen.. Berg.. Rokke.. Sponviken... Gravningssundet Skjærhollen Kirkeøen. Asmaloen. Vesterøen. Spj2erøen. Skjeberg. Ise... Varteig. Aremark. Bjørkebmk Bergstrom Kvisler. Otteid.. Omark.. Orje.. Rømskogen Kroksund Rodenes. Rakkestad Gautestad Degernes. Hærland. Lekum.. Eidsberg.. Heia Station. Mysen.. Slitu.. Id. Berg.. Hvaler. Skjeberg... Varteig. Aremark. Rødenes. Rakkestacl. Eidsberg. 366, ,8 228,4 17,2 13, ,5 1,9 4,6 8,3 5,5 4,4 2,5 6,2 2,3 33,3 17,4 7,9 8,4 3,3 5,8 1,6 4,2 5,6 3 3,9 4,9 10,5 38,o 7,5 9,6 4,6 16,3 12,6 4,9 56,9 23,6 Trøgstad. Baastad. Askim Spydeberg. Godheim.. Skiptvet.. Onsø Græsvik.. Hankø Bad*. Sandesimd. Greaaker.. Raade Larkollen. Rygge... Dilling... Vaaler i Smaalenene Svindal.. Hobøl Tomter Drobak Son Hølen Saaner Hvitsten. Vestby. Kraakstad Ski. Aas.. Baalerud. Oppegaard Nesodden. Ljan Nordstrand Holmenkollen Bækkelaget. Trøgstad.. Askim.. Spydeberg. Skiptvet. Onsø. Tune... Raade. Rygge. Vaaler.. Hobøl. Smaalenenes amt Vestby.. Kraakstad.. Aas... Nesodden. Aker..16,6 6,4 63,1 36,5 0,9 11,6 17,1 12,9 18,4 38,2 24,7 10,o 14,4 20,o 6,2 4,9 4,0 21,7 2067,1 114,5 18,5 11,1 8,6 6,4 15,o 13,7 33,4 37,o 1,6 12,5 4,9 32,7 41,7 75,3 51,5 *) De med * betegnede postanstalter har kun været i virksomhed en del af aaret.

43 35 Post VI. De enkelte postanstalters afsendte brevmængde. (Lettres expédiées des différents buredux de poste). prefectures). prefectures). Slemdal i Aker.. Aker. 2 Vinderen i Aker. Grefsen Kjelsaas Grorud Bryn. Skøien 13estum Lysaker.1Bærum Stabæk.. Høvik... Sandviken. Hvalstad.. Asker. Slæpenden Vollebugten Asker.. Heggedal. Hakedalen. Nittedalen Nittedalen Slattum..,. Strømmen Jernbst.. Skedsmo Lillestrøm Leirsund.. Frogner... Sørtuṅ.. Sørumssanden Rælingen... Fet. Gan i Romerike. Fetsund.. Blaker Ursliog. Kjellingmo Lierfoss.... Mork i Romerike Urskog Bjørkelangen Høland.. Setskogen.. Løken i Romerike Hemnes i Høland Hjellebøl... 14,8 15,3 7,0 16,o 11,1 2 23,4 42,o 25,2 69,8 3 24,7 6,5 8,5 35,9 19,5 18,2 7,7 6,8 25,1 94, ,o 8,2 1,5 6,9 21,6 16,6 3,1 12,4 7,1 12,2 14,1 4,9 22,7 18,9 7,3 Hornaas. Skulerud.. Enebak.. Enebak, Ytre Enebakneset. Haga.. Aarnes... Nes i Romerike. Sæterstøen. Fenstad.. Kløften....1Ullensaker Haugersæteren Gardermoen. Jesseim.. Feltpostk. no. 1 Holter...1Nannestad. Nannestad Dal 'Eidsvold. Bøn. 1 Eidsvold... Eidsvolds Verk. Minne.. Morskogen Hurdalen..,Hurdalen. Fering... Fering.. 1 Kongsvinger Hamar Odalen, Nordre. Garvik.. Austvatn.. Høland... Enebak. Nes: Akershus amt Kristiania 5,5 4,7 5,0 14,5 23,o 23,1 15,6 2,5 30,5 4,6 8,9 41,5 1427: 76 20;9 24,2 40,8 51,o 17,1 30,0 7,2 16,s 5,6 1754, ,5 101,s N.Odalen 24,3 8,2 3,o *) De med * betegnede postanstalter har kun været i virksomhed en del af aaret. 1) Det tidligere Bygde postaabneri. 2) Det tidligere Ulven postaabneri.

44 . Pot t9in.,. 36 VI. De enkelte. postanstalters afsendte brevmængde. (Lettres expédiées, des différent& bureaux de poste). prétectures). préfectures). (Comm/Imes Størjen N Odalen Skarnes S. Odalen. Disenaaen Opstad. Slaastad. Odalen. Sander. Galterud Aabogen..;Eidskogen Eidskogen.1 Skotterud.. Magnor.. Vestmarken. Ostmarken... 1,Vinger Granli.... Brandval.... 1Brandval Brandval Finskog Lundersæteren*. Roverud.. Kirkenær... Grue. Grue Finskog. Grinder i Solør.. Navnaaen. Hof i Solør... Hof Aasnes.... Aasnes. Aasnes Finskog. Skalbukilen. Gravberget.. Vaaler. Araaler i Solør Brøttum.. Ringsaker. Bergseng. Gaupen. Moelven. Veldre.. Ringsaker Aasmark Tande... Ring.. Lismarken Mesnelien.. Brumunddalen 3,4 Heggenhaugen.. Ringsaker 4 Nes i Hedemarken. Nes.. 4,2 Helgøen paa 3,4 Hedemarken.. 6,5 Stavsjø.. 19,7 Jesnes... Fumes 7,6 Hjellum.... 1Vang 1 Vang i Hedemarken 16,9 Ilseng... 19,8 Hørsand...,Loi,ten '1. 29',1"Aadals Brug. 6,6,Loiten. 11,9 Romedal 'Romedal 3,3 Valset. 20,o Ottestad Stange. 2,5 Stange. 0,6 Tangen 35,o Espen ,0 Kverndalen. Elverum 8,2,Elverum 10,.6Elverum, Søndre. 15, Elverum, Østre 23,5 Grundset 45,7:Hernes.1 5,9 Oksna 2,9LAasta A amot. 3,3 Rena 33,9 Deset 9,42,0sen... 4,i Osen, Søndre. Aryssil. 25,6iKjernmoen. 5 Tryssil... 17,6 Tryssil, Søndre.. Galaasen*.. 15,3 Heggeriset. 13,9 Jordet i Tryssil. 1,1 Ljørdalen... 19,2,Nybergsund.. 41,5iØstby.. 1,3 11,3 7,1 3,4 9,0 18,4 10,8 6,9 30,s 43,8 5,5 7,3 21,7 72,o 24,5 7,2 5,4 126,1 6,9 1,,6 7,8 19,6* 4,9 13,5 70,5 5,2 8,7 2,7 11,5 27,1 3,8 1,9 3,4 5,9 13,8 8,1 *) De med * betegnede postanstalter har kun været i virksomhed en del. af aaret.

45 , 37 Post 1903 VI. De enkelte postanstalters afsendte brevmængde. (Lettres expédiées des, différents bureaux de poste). préfectures). préfectures). Stenviken. Ophus. Rasten. Stai.. Koppang Atna. Sohlen Sjølisand... Rendalen, Ytre. Engerdalen.. Drevsjø Elvaal... Rendalen, Øvre. Finstad... Unset.. Hanestad... LilleElvedalen. Barkald.. Foldalen... Nordre Atnedalen Dalholen.. Grimsbu.. Tyldalen. Brydalen. Tønset. Telneset. Lonaas.. Kvikneskogen Auma.. Kvikne. Yset. Inset.. Ulsberg. Tolgen.... Os i Østerdalen. Hodalen.. Holøien.. Narbuvolden. Narjordet.. Tufsingdalen... StorElvedalen Sollien... 1Y.Rendalen 10 Rendalen. ee e e.ililleelvedalen Tønset.. Kvikne Tolgen. 11,6 8,3 15,7 3 12,7 8,4 5,3 13,3 2,3 3,6 3,5 23,1 0,6 4,7 7,5 43,3 5,9 0,,s 3,4 3,2 5,0 1,9 66,o 1,D 1,5 4,3 5,9 4,0 3,5 3,4 10,6 8,1 1,0 1,3 1,0 1,0,Vingelen.. Øversjødalen. Elgaaen. Lillehammer Gjøvik Dovre Dovreskogen* Dombaas,. Fokstuen.* Hjerkinn. Lesje Lesjeskogen Stueflaaten.* Hoset. Grotlien*.. Nordberget*. Skiaaker. Lom Garmo. Vaage Faukstad. Lalum... Hedalen i Vaage Sel... Tessanden. Otta.. Sjoa. Kvam.. Vinstra... KvikneSkaabu. : Skaabu... ihundorp Harpefoss Ringebu. Myre Tolgen. Hedemarkens. amt Dovre. Lesje.. Skiaaker. Lom Vaage Fron.. Ringebu ,o 1, ,5 191,o 10;7 0,9 10,5 1 1,9 11,7 5,6 1,5 2,o 4,6 9,7 16,9 3,1 31,9 5,0 9,6 7,1 11,7 5,9 23,9 12,2 16,3 73,7 1,6 5,0 25,3 25,4 36,2 12,3 *) De med * betegnede postanstalter har kun været i virksomhed en de af aaret.

46 Post VI. De enkelte postanstalters afsendte brevmængde. (Lettres expédiées des différents bureaux de poste). prefectures).. prefectures). Losna. Tretten Hunder Øier Faaberg Follebu Gausdal.... Gausdal Hf. San.* Gausdal, Vestre.. Biri..... Snertingdalen Snertingdalen, Ovre Redalen Vardal. Nygard. Lena') Kap. Skreia 2) Balke. Bilit.. Bøverbru') Raufossen. Breiskallen Rein svolden Kolbu.. Eina... Einastranden. Jevnaker.... Jevnaker, Ostre Harestuen... Grua... Lunner, Vestre.. Lunner.. Bjoneroen Gran Gran, Vestre Ringebu. Øier.., Faaberg. 0.Gausdal. V.Gausdal Biri. Vardal. 0 Toten V.Toten. Jevnaker. Lunner. Gran. 7 3,5 Brandbu. 27,7 Bleiken. 12,2 Jaren... 23,2 Røikenviken 134,o Enger 14,3 Ringelien. 16,4 Hov i Land 16,2 Fluberg. 17,11 Landaasbygden 23,2 Odnes.. 7,4 Dokka 4) 2,5 Nordsinnen 13,9 Vesttorpen 2,9 Nordtorpen 5,1 Østtorpen. 33,4 Bruflat 31,6 Tonsaasen 19,9 Breidablik* 6,2 Reinli. 18,1 Bagn. 14,4 Hølera ,7 Hedalen i Valdres 5) 8,o Begndalen.. 9,1 Sørum i Valdres. 23,o Etnedalen, Søndre. 15,6 Etnedalen, Nordre. 2,7 Aurdal, Nordre. 46,7 Skrautvaal.. 3,2 Ulnes... 3,1 Slidre, østre... 6,2 Hegge i Valdres 8,6 Skammestein* 28,5 Beito. 4,o Røn 35,9 Slidre, Vestre 9,5 Lomen... Brandbu. S. N L and: 5.Aurdal. 5.Aurdal. Etnedalen.. N.Aurdal.. 0.Slidre V Slidre 39,3 1 17,o 19,3 10,o 7,8 34,9 14,8 1,5 6 28,2 10,0 6,6 8,6 2,4 1 9,7 5,5 2,5 15,3 5,6 8,1 6,1 5,5 9,7 68,4 16,6 8,5 13,o 17,9 3,0 1,8 11,1 13,5 8,1 *) De med * betegnede postanstalter har kun været i virksomhed en del af aaret. 1) Det tidligere Ostre Totens postaabneri. 2) Det tidligere Kvernum postaabneri. 3) Det tidligere Vestre Toten postaabneri. 4) Det tidligere Nordre Land postaabneri. 5) Det tidligere Hedalens postaabneti.

47 39 Post VI. De enkelte postanstalters.afsendte brevmængde. (Lettres expédiées des différents bureaux de poste). amter de poste, préfectur es). pré fectur es). rur ales). Kvismo Vang. Oie.. Hønefoss. Drammen Kongsberg Vang. Kristians amt Hemsedal.. Hemsedal. Gol.. Gol.. Hol.. bl. Torpe.. Aal. Aal..... Nes i Hallingdal. Nes. Børtnes.... Stavn i Hallingdal Flaa... Gulsvik.... Nes i Aadalen.. Aadalen. Ringen i Aadalen. Viker i Aadalen Hen.. Lunder... Norderhov. Norderhov Verne.. Ask Hole... Hole. Krokkleven*... Feltpostk. no. 2. Steinsfjerdingen. Skjerdalen.. Nakkerud... Eggedal... Sigdal. Eggedal, Nedre. Baaseim.. Solumsmoen. Præstfoss.. 7,9 Nerstad i Buskerud Sigdal... 10,8 Krødsherred.. Krødsherred. 18,2 Krøderen.. Snarum.. Modum ,1 Vikesund.. Simostranden Sysle.. 121,8 Gjeithus ,6 Aamot paa Modum. 93,3 Skotselven. OvreEker Burud.. 8,9 Haugsund i Eker.. 19,1 Vestfossen 17,5 Darbu.. 4,8 Krekling. 21,3 Mjøndalen. NedreEker. 25,9 Lier. Lier... 5,9 Sørsdal. 2,3 Sylling 1 Røken Røken 11,3 Slemmestad*. 1 Aaraas*.. 2,7 Hyggen.. 8,4 Spikkestad... 2 Aasheim i Buskerud Hurum 1 Sætre... 11,8 Tofte i Hurum. 3,8 Holmsbu. 10,8 Rødtangen 13,3 Filtvedt. Dagalien.. Nore.. 34,5 Brostrud... 4,6 Opdal i Numedal Opdal. 18,4 Skjønne Nore. 7,2 Veggli Rollag 8,o Rollag... 3,6 Øen i Numedal. 1 Flesberg... Flesberg. 10,o Lyngdal i Numedal. 1 18,9 23,5 13,2 48,8 4,0 5,1 39,8 65,1 43,0 3,4 30,5 17,6 10,9 2,4 56,6 40,o 3,4 8,4 28,o 3,8 3,5 4,1 7,2 1 3,3 8,1 9,9 3,7 6,9 2,3 6,5 5,7 6,8 5,9 7,4 1,7 4,4 3,1 *) De med * betegnede postanstalter har kun været i virksomhed en del af aaret.

48 Post VI. 'De enkeite postanstalters afsendte brevrnaengde. (Lettres expédi6es.des d érents,bureaux de poste). préfectures). PostanAalter, amter préfectures). rurales) de letters) Svene Skollenborg. Sandsvær.. Evju i Eftelot. Tuft... Komn.es. Syelviken Holmestrand Horten Tønsberg Sandefjord Laxi1 Aasgaardstrand. Gnlskogen.. Skoger.. Berger i Jarlsberg. Syversvolden. Galleberg.... Sande i Jarlsberg. Hof i Jarlsberg.. Eidsfoss... Kleppan i Jarlsberg østby i Jarlsberg. Vaale i Jarlsberg. Undrumsdal.. Svinevold.. Rævetal.... Fossan i Jarlsberg. Hillestad i Jarlsb.. Botne i Jarlsberg. Barkost.... Nykirke. Borre.. Sköppum. Adal.. Flesberg Sandsvær. Buskeruds amt Skoger.. Strømmen.. Sande. Hof.... Vaale Botne Borre a 5,, 7 27,; 6,4 7,6, 2069,2 28,1 109,4 355,6 381,9 184,9. 396,2 33,8 12,8 I6,o 13,6 2,o 11,i 29; ,4 2,2 7,0 2,6 3,0 3,5 7,g 2, 7 2,5 17,4 28,4 '11,7 Vallø Jersø.. Barkaaker Sem... Ramnes.. Klop i Jarlsberg Freste Fon. Vivestad Andebu Kodal. Stokke Natter() Torød. Vrængen Tjømø Vasser. Svarstad Styrvold Hvarnes Hedrum Kvelde jaaberg Raastad Tjølling.. Ostre Halsen ose Helgeroen.. Nevlunghavn Fredriksværn Skien.. Porsgrunil Brevik Langesund Kragero Som.. Ramnes... Andebu Stokke. Nattero Tjømø. Lardal... Hedrum Sandeherred Tjølling... Brunlanes. Fredriksvcern Jarlsberg og Larviks amt 5,9 10,9 7,3 19,7 1 2,9 1,1 3,7 3,7 11,1 2,6 44,9 28,9 3,5 11,7 15,7 5,6 13,1 1 5,8 5,1 4,7 7,7 12,e 1 5,4 5,4 5,0 53,2 2035,5 563,2 233,1 88,2 47,8 175,4 *) De med * betegnede postanstalter har kun været i virksomhed en del af aaret.

49 41 Post VI. De enkelte postanstalters afsendte brevmængde. (Lettres expédiées des différents bureaux de poste)..1, pré fectures). (sombre préfectures). (sombre Bolkesjø.... Gransherred. Gransherred. 1 Tinnoset*.. Hovin i Telemarken Hovin Tinns østbygd. Tinn Tinn... Vestfjorddalen Tuddal Sauland Loner.. Hjartdal Seljord Seljord, Ytre Flatdal. Aarnotsdal Rauland. Oifjeld.. Grungedal Edland. Vinje.. Vinje, Ytre Nesland. Bandakslid. Aamdals Verk Hoidalsmo.. Lastein. Laardal. Ravnegjuv Kviteseid. Kilen... Fjaagesund Brunkeberg Vraadal. Veum Heglandsgrænden Fyresdal. Nissedal. Treungen. Løveid Bolvik... IHjartdal I!. 1Seijord Rauland. Vinje. Mo Laardal Kviteseid. Fyresdal.. Nissedal... Solum. 5,0 11,1 0,9 7,1 6, ,7 5,6 16,7 1,3 6,1 20,6 2,6 4,1 1,8 4,7 3,7 1,5 5,5 6,2 4,s 3,7 5,8 6,3 6,6 21,5 15,5 36,o 0,9 2,o 7,6 7,9 4,2 2,2 9,7 5,1 6,8 40,6 6,6 Mælum... Solum Hollen... Hollen Vrangefoss. Helgen *Valebo.... Lunde i Telemarken Lunde Strengen.. Hogga.... Bø i Telemarken.1Bø. Bø, Ovre...1. Gvary.....Saude Fiskodden.. Aarnes i Telemarken Akkerhaugen.1_ Nautesund Farvolden Hjuksebø. Hitterdal. Hitterdail Notodden. Orvella... Slemdal..Slemdal Aaklungen.Eidanger Bjørkedalen. Eidanger.. Bergsbygden. Heistad i Bamle. Nystrand.... Lan.dgangfjorden. Herre.... Odegaardens Verk. Rørholt. e Aaby Helle.. 'Skaato.. Sannikedal."Sannikedal Kjølebrond Drangedal. 1Drangedal. Toke.. Tørdal. Bratsbergs amt 3,6 48,8 1,7 2,8 1,3 11,7 3,6 0,8 21,5 4,2 21,5 1,7 5,7 4,5 3,3 4,5 2,9 8,3 43,9 3,8 3,6 4,8 2,7 10,6 1,9 3,0 7,6 7,1 3,2 1 2,3 5,8 2,6 8,8 2,o 15,4 5,5 8,o 1746,8 *) De med * betegnede postanstalter har kun været i virksomhed en del af aaret. 8

50 Post VI. De enkélte postanstalters afsendte brevmængde. (Lettres expédiées des différents bureaux de poste). préfectures). préfectures). (sombre Risør Tvedestrand. Arendal Grimstad Lillesand. Søndeled.... Braatene i Nedenes Gjerstad... _. Vegaarsheien.. Aamli.. Lille Topdal. Lyngør. Dybvaag.. Vestre Sandøen. Borøen...1_ Narestø. Mykland.... Mykland Risdal i Nedenes _ Herefoss... Herefoss Herefoss, Søndre Strengereid. Laget*... Mjaavatn.. Froland.... Kongshavn inedenes Hisø i Nedenes.. Fevig... Brekkestø.. Salterød.. Aagerøen... Dalene i. Nedenes Høvaag... Hellesund, Gamle Ulvøsund... Homborsund.. Birkeland... Flakksvand.. Søndeled _. Gjerstad.. Vegaarsheien. Aamli... Dybvaag. Holt. Froland Tromø. Hisø..Fjære. V.Moland., Ø.Moland. Høvaag.Eide.,Birkenes ,9 111,8 2;9 1 8,9 25,o 1,3 26,1 7,3 6,6 31,5 3,7 3,2 0,9 2,4 2,2 1,9 4,2 1 6,6 23,6 14,2 3,9 4,3 3,4 1,9 7,8 2,7 1,5 2,9 5,2 5,9 Bykle Valle. Ryssestad... Ose i Sætersdalen. Langerak.. Bygland... Byglandsfjord. Granheim.... Lauvdal i Sætersd. Grænna.. Aaraksbø Hornnes Moisund Evje Vegusdal.. Engesland... Heimdalsbygden* Iveland.... Vatnestrøm.. Kristiansand S.. 'Vandal Farsund Flekkefjord Tveid.. Aalefjær. Vennesla. Grovene. Hægeland... Ivelands Jernb.st. Øvrebø... Flekkerø, Ytre. Mosby.. Søgne.. Valle. Bygla nd Hornnes. Evje. Vegusdal Iveland 1,9 6,8 3,5 4,4 3,0 7,9 18,1 1,5 3,1 2,6 11,6 7,9 10,9 1,6 1,5 3,8 3,5 Nedenes amt 1159,3 Tveid. Vennesla. Hægeland. Øvrebø :. Oddernes. Søgne. 711,5 153,o 84,9 105,o 6,5 1,9 13,5. 4,6 6,7 7,1 6,3 0,9 12,5 3;3 *) De med * betegnede postanstalter har kun været i virksombed en del alaaret.

51 Vf. D enkelte postanstalters afsendte hrevmaengdt. (Lettres expédiées des différents bureaux de poste). Rost 19413:,... / prefectures). prefectures). Brennaasen. NyHellesund Hallandsvig.. Hollen i Søgne A.alo. Holme Øislebø Laudal. Hessaa Byremo.. Foss i Bjelland Grindum.. Aaseral Aakernes Fossdal Konesmo Vigmostad Valand.. Spilling. Undal.. Svinø.. Spangereid Lindesnes. Tregde. Briseid. Spind. Vanse Borhaug. Abelnes i Lister Korshavn. Austad.. Lyngdal. Kvaas.. Hægebostad Eiken.. Tingvatn. Fjotland. Liknes.. Søgne. Holme. Øislebø. Laudal.. Bjelland og Grindum. Aaseral. N Tindal S.Undal. Spangereid.. Halsaa og Hartmark Herred. Vanse Vanse. Lyngdal Hægebostad.. Fjotland.. Liknes.. 4,8 1,5 3,1 7,3 2,2 8,4 6,o 21,6 7,0 3,4 2,7 4,5 3,3 3,6 4,0 0,8 2,9 28,6 3,7 7,2 6,9 2,9 2,6 5,9 16,3 9,2 1,0 3,8 8,7 26,o 3,7 2,9 3,4 3,1 18,5 Oiestranden Fede.. Rasvaag. Kirkehavn AaenSire. Flikke. Bakke Gyland. Haughom. Siredal Siredal, Ovre Egersund Sandnes. Stavanger. Haugesund. Sogndal i Dalene Moi Heskestad. Helleland. Bjerkreim. Vige aa. Ørsdalen * Helvig Nordre Egerø Ogne Bru paa Jæderen* Vigrestad. Varhaug Nærbø Time Undeim Gjesdal Kydland Kleppe Liknes. Fede. Hitterø. Nes. Bakke. Siredalen. Lund.. Heskestad. Helleland. Bjerkreim. Egersund. Ogne. Varhaug Nærbø. Time. Gjesdal. Klep. 2,4 5,0 4,6 4,7 4,1 4,3 6,6 4,0 5,7 1,7 Lister og Mandals amt 1418,2 107,3 100,8 887,3 458,0 23,5 13,4 5,2 5,1 4,2 0,6 1,1 7,7 7,1 8,0 2 29,2 2,3 2 1,1 9,8 *) De med * betegnede postanstalter har kun været i virksomhed en del at aaret.

52 Post VI. De enkelte postanstalters afsendte brevmængde. (Lettres expédiées des différents bureaux de poste). prétectures). préfectures). Klep Station... Sele paa Jæderen*. Haaland.. Tananger.. Hinna... Hillevaag... Aamøen, Ostre.. Riskekverv en.. Høiland paa 3 æderen Skudenes. Kopervik. Høle i Ryfylke. Oltesvig.. Dirdal.. Frafjord... Sangesand i Ryfylke Fossan i Ryfylke Helle i Ryfylke. Lysebotn.. Jørpelandsvaagen. Idsal i *Ryfylke. Kjolevig... Bjøreimsbygdp. Tau. Fisk aaen... A ardal i Ryfylke Fister Kaadavaagen Skartveid. Hjelmeland... Jøsenfjorden.. Skaar i Ryfylke Skiftun.. Tøtlandvigen. Olesund.. Suldal Nesflaten.. Sande i Ryfylke Saudesjoen.. Sand. Klep.. Haaland.. Hetland Høiland Høle Fossan. Strand Aardal.. Fister.. Hjelmeland.. Suldal. Sande. Sand. 8,8 4,2 3,8 3,8 7,0 4,1 28,2 83,6 4,5 3,3 2,o 1,5 0,8 1,6 1,1 1,0 1,1 0,6 1,3 1,5 4,8 2,6 6,3 1,6 1,0 14,7 2,2 1,3 8,o 6,5 6,5 5,8 27,6 Vanvik i Ryfylke Sand Erfjord.... Jelse Erø en. Jelse. Marvik Finn() Finnø Talgø.. Steinnesvaagen Fogn.. Mosterø... Mosterø A amøen, Vestre. Utstein Kloster.. Bru.... Kvitings ø.. Rennes() Ho dne. Sorb ø..!rennesø.. Sjernerø.... Sjerner0 Eidssund i Ryfylke Jørstadvaag. Nerstrand.. Nerstrand. Imsland...!Vikedal Ilsvaag. Vikedal Sandeid... Vass, Nedre..!Vass Vass, Ovre.. SkjoldeArømmen Skj old Skjold... Grindefjord.. Tysvær.... Tysvær Hervig i Ryfylke Førland... Førresvik... Bokn. Aakrehavn.. Aakre. Ferkingstad.. Skudenes Veavaagen.. Visnes paa Karmen A valdsnes. Avaldsnes... Røksund.. 1,7 3,2 1,9 5,5 5,5 1,7 1,9 0,5 1,8 1,3 4,4 5,o 5,0 13,1 4,1 0,8 13,1 8,8 5,4 1,3 3,2 6,8 5,1 1,5 4,7 7,6 3,6 4,6 2,7 5,0 *) De rued * betegnede postanstalter har linn været i virksomhed en del al aaret,

53 45Post 1903: VI. De enkelte postanstalters afsendte brevmængde. (Lettres expédiées des différents bureaux de poste).,o4anstalter, amter prefectures). prefectures). Kvalevaag Førdesfjorden Røvær Utsire Fæøen. Avaldsnes.. Skaare.. Torvestad. Mølstrevaagnes..'Sveen Lyngholmen.. Tjernagel.... Førde i Søndhordl Aarvik i Søndhordl Haavarsholm.. ' Vikebygd.. Sveen.. Trovaag. Valevaag..'Valestrand Bommel...1Finnaas. Espevær. Mosterhavn Hisken Løkling Meling Finnaas Bremnes, Follerøen. Stord Stord Seminariet i Søndhordland., Sagvaag i Søndi hordland Nordhuglen Brandesund.Fitjar. Engesund. Fitjar.. Færøsundet., Bekkervik Vinnesvaagen 3,01Neshavn... IN orcwostaciaaien Klinkholmen. Onareim. Nymark.. Myklestadeidet Godøsund. Einingevik Tysnes.. 49,9 3,3 23:3 Stavanger amt 2199,9 19,o Reksteren. 4,3 Varaldsøen 4,8 1 Mundeim.. Omastranden. 0,6 Strandebarm. 4,6 Kysnesstranden Røirvik i Sondhordl. 3,5 Vikingnes*.iTysnes. I.1,.1. 1.Strandebarm 1 og Varaldso 6,5 Mauranger. Kvinnherred 2,7 Ænes.. 5,6 ølve.. 2 Hatlestranden 5,9 Herøsundet. 4,4 Husnes... 4,0 Vikene i Sondhordl. 4,7 Rosendal... 5,8 Dimmelsvik 4,2 Uskedalen ,7 Sunde i Søndhordli Haisnøen..;Fjelberg 12,8 Fjelberg. I Utbjoe.. 3,1 Olen. 1,5 Etne...[Etne 7,1 SkjEersviken 1.. 1,1 Aakre Skaanevik. 6,3 _Aakrebotnen.. Matre i Søndhordlj 5,2 Markhus.. 0,9 Kyrping.. 1,1 3,0 1,3 5,2 6,2 6,o 3,2 1,6 7,5 4,0 8,o 3,6 1 9,2 1,7 3,8 2,4 2,2 3,2 4,4 3,9 2,3 4,8 28,1 7,2 8,5 13,4 8,4 6,9 7,4 10,5 14,9 1,8 3,1 5,' 1, 3,7 *) De wed * betegnede postanstalter har kun været i virksoinhed en del af aaret,

54 I Rost 416' 1901 S..., 1 VE. D enkette Flastanstalters afsendte brevmmngde, (Lettres expédiées des différents bureaux de poste). Postanstalter, amtei; amter de poste, préfectures)..préfectures). rurales) de letters) Skaanevik ')... Skaanevikstranden. Søllesvik.. Skaanevik. 1 7,4 1,6 Sandvold i Sønd 1 hordland.... 5,8 Røldal 'Røldal. 11,8 Skare.. Ullensvang 1,5 Odda..,. 6,9 Feltpostk. no. 6 i 28,s Espe...i 6,8 Naa..,. 6,o Berven.. 1, ' 4,3., Lofthus. 20,8 Grimo. 9,1 Utne. 11,5 Vines I 6,7 Djønne I 1,9 Ringøie.! 3,4 Eidfjord...1 leidfjord 11,9 Eidfjord, Ovre. Simadalen.. 1,3 Ulvik...Ulvik 1. 2 Vallevik. Granvin.. Granvin. 13,3 Øvregranvin.. 5,2 Folkedal.., 2,o Herandsbygden.. Jondal. 4,8 Jondal ,7 Saalesnes i Hardanger.. Torsneg... Torvikbygden Noreimsund. Øistesø Steinstø. Aalvik... Vossestranden.. Vossestranden. Oppeim.. Staleim*. Voss 1) Vikør ',Voss 1 1,7 5,0 29,2 18,9 4,7 1,3 5,1 9,2 23,4 128,9 Bolken. Lassehaugen. Monshaugen*. Ygre... Ohthus. IEvanger.. Bolstadøren. Brekkhus... Haalandsdalen.. Fuse Øvre Haalandsdalen Eikelandsosen Fuse.. Sævereid. Balleseim. "1 Kalven. 1 Vinnesleiren Strandvik. Samnøen.. Sundvor.. Tysse i Samnanger Os Søfteland.. Gaupholm.. Hagaviken. Heglandsdalen. Os..... Feltpostkontor no. 5 Aadland. Lepsøen. Lysekloster..! Fane ;Fane Hjellestad.... Mindet i Nordhord land... Kalandseidet Stend.. Nesttun... Hop.. Fjosanger. ;Stolmen. Bakholmen.. Voss.. 2Evanger. Auste. \TOW 8,6 4,6 1,5 2,7 6,5 12,7 5,9 4,8 4,3 3,9 4,9 4,a 2,8 1,9 7,7 3,6 1,6 8,2 3,4 2,6 1,1 18,3 87,5 3,2 6,7 3,2 6,6 4,9 1,8 16,8 2 14,o 8,5 4,5 1,8 De med * betegnede postanstalter har kun været i virksomhed en del af aaret. I de statistiske opgaver for 1902 er Skaanevik fei1ag4 anført med 2000, istedetfor

55 47Rost VI. De enkelte postanstalters afsendte brevmængde ('Lettres expédiées des différents bureaux de poste). préfectures). préfectures). Bakkesund. Austevold Hufteren. Rabben. Toranger. Krosshavn i Nord, hordland Glesvær...Sund Klokkerviken Haakensund. Bukken. Televaagen Fjeld... ifjeld. Gjeitanger Bratholmen Sotra.. Storesund. Strudshavn»Askoen Florevaag.. Skaalevikneset Hopshavn. Tveitevaag. Soleimsviken. Aarstad. Haukeland Haus.. YttreArne. Garnes...1 IndreArne Trengereid Solbjør.... Haus i Nordhordland Skyggestrand* Vaksdal.. Bruvik.. Eidslandet. Stanghelle.. Dale i Bruvik. Stamnes. Hosanger.. Fotlandsvaag Nottveit.. Eknesvaag...Bruvik.. Hosanger. 4,2 Ostereidet. Hosanger. 6,2 Storholmen 1,7 Tyssebotn 3,2 Modalen. Romereim.. 1,6 Eksingedalen. 3,8 Eikangervaag.. Hammer 3,o Hammer.. 3,3 Hjelmaas.. 1,9 Hjelvikvaag.. 1,9 Leknestangen. 2,8 Salhus..... Eidsvaag Nordhord: 3,4 land... Isdal i Nordhordland' 1,o Valestrandsfossen 1,o Alversund.. Alversund. 0,9 Alenfit ,1 Holmeknappen Lineberger'. 1,1 Frekhaug. 36,4 Seim.... 4,6 Hal() :Herlo 23,2 Heggholmen. 3,9 Kjærgaarden 8,3 Blomvaagen. 4,6 Rossland.. 3,6 Skjeljanger. 5,8 Tofte i Norelhordland l Sæbovaagen.Manger 14,2 Askeland. 5,8 Hennoen. 2,8 Hellesoen*.. Nordangervaagen. 17,3 Toske i Nordhord 4,4 land.. 3,5 Uthelle 3,1 Manger. 1,3 Nautnes. _ 3,8 Bovaagen 3,4 2,2 2,2 3,3 3,0 2,5 4,8 4,9 3,6 2,5 10,5 1,5 0,9 1 6,6 1,6 1,5 3,4 3,8 3,5 6,o 1,5 0,8 1,8 1,3* 1,0 1,0 0,5 1,0 *) De med * betegnede postanstalter 'bar kun Tæret i.virksomhed en del afaairet.

56 Post VI. De enkelte postanstalters afsendte brevmængde. (Lettres expédiées des différents bureaux de poste). (Vureaux de poste, préfectures).. (sombre préfectures). (sombre Austreim. Lindaas Mongstad. Sletten.. Fedje.. Kjelstrømmen Rongevær.. Sæveraasvaag Lindaas Lygren f Myking Midland Hundven Kvinge..1Masfjorden Haugsdal.. 1 ; Hosteland. Matredal... Anvikgrtenden*. 1VIasfjorden.. Risnes.. Soleim... SondreBergenhus amt Guloen Gulen. Bortnesoen.Mj omen. Skjerjehavn Sygnefest. østgulen * Eivindvik. Halsvik.. Sulen..... Sulen. Tangenes i Sogn Rognsvaag... Hersvikbygden*. Naara.. Bergen 4,5 Buskoen. Krakhellen. 1,9 Sorebovaag. 3,8 Storakersund. 1,1 Lifjorden.. 3,3 Hyllestad.. 0,6 Lervik i Sogn 1 Brekke Vikum. 2,2 Baalen. 3,1 Tredal.. 3,1 Lavik.. Torvund 1,1 Bjordal Vadeim 1,1 1Viaaren 1,0 Kirkebo 1,8 Ortnevik. 2,3 Kvamso, Indre I Laanefjorden Sylvarnes , 8 Arnefjord.. Vik i Sogn. 2517,2 Balestrand. Sværefjorden. Ulvestad.. 6,0 Fjærland. 1,5 Vangsnes. 4,8 Leikanger. 11,0 Feios.. 3,8 Fresvik. 1,0 Frønningen 9,1 Gudvangen 1,0 Undredal.. 3,2 Hallingskeid. 2,7 Myrdalen.. 4,9 Opset.. 0,6 Aurland. 4,6 Flaam..»Sulen. 5,7 1,9.'Hyllestad. 4,8 7,0 5,6., Lavik.ogBrekke i 6,4 0,9. 3,2 8,3 1,3..Kirkebo 3,4 5,8 0,9 5,1 2,5 Vik. 3,6 1,9 0,9 3,1 23,7. Balestrand 24,7 2,8 7,o 2,8»Leikanger. 5 3,2 3,6.. 3,1..Aurland. 19,7 2,4 15,4 14,3 10,9 12,o 8,8 ' 1*) De med * betegnede postanstalter har kun været i virksomhed en del af aaret.

57 49 Post VI. De enkelte postanstalters afsendte brevmængde. (Lettres expédiées des différents bureaux de poste). 1. pré lectures). bre ve i préfeclures). Slinde Sogndal. Fardal... Sogndal i Sogn. Kaupanger... Lærdal....,Lærdal.. Ljøsne... Hegg Borgund. Maristu.en. Vindhellen. Aardal i Sogn..iAardal. Ovre Aardal i Sogn Natviken i Sogn. Ofredal. Solvorn.. Hafslo. Hafslo.. Marifjæren Veitestrand. Kroken...'Lyster. Høieimsviken.1. Lyster... Leni i Sogn. Skjolden. Jostedalen.. Jostedalen. Myklemyr. Florø... Helgeina... Jølster. Veiteberg.. Dversdalen... Vassenden i Jølster Aardal i Søndfjord Aallms..... Førde..... Førde Helle i Søndfjord*.. Holsen..... Ærvik... ;Naustdal Naustdal. i Søndfjord r. Vevring.... Vevring Kvammen i Sondf. 1. Flokenes Viksdalen....'I.Holmedal 3,5 3, ,6 44,6 6,s 5,2 10,8 4,6 5,8,9 2,6 2,2 14,1 6,8 31,9 4,3 6,5 32,4 2,4 15,2 4,6 3,0 57,9 7,9,5,9 5,7 4,6 1 31,9 0,5 1,s 4,3 11,6 4,1 4,2 2,4 3,2 Bygstad....iI.Holmedal Sande i Søndfjord. GuddalY Holmedal Leitet... Gjølanger... Dale i Søndfjord '. Holmedal... Korssund. Askvold Kumle... Stavenes. Askvold. Atloen... Bulandet. Yndestad.. Tansøen...'Kin Batalden.. Bareksten Svanø... Svortevikholmen Stavang i Kinn Skorpen i Sondfjord' Hoidalsfjorden Eikefjord.. Kinnesund. Hovdevaag. Norddalsfjorden. Kjelkenes... Bremang;er Botnene..., Bremanger.. Bremangerpollen. Moldøen...:Selje Aarseim. Vaagsvaagen. Silden*.... Statlandet.. Statlandet, Ytre. Drage.. Raudeberg.' Selje.. 1_ Barmsund. I 1,o 12,9 3,1 4,2 4,0 3 9,2 4,6 2,5 0,9 1 2,8,6 4,3 5,2 2,5 5,1 0,8 1,6 5,4 3,2 1,6 2,8 3,1 4,6 1,1 3,7 20,8 4,2 2 2,2 29,6 7,9 2,2 4,4 9,6 9,8 1,9 4) De med * betegnede postanstalter har kun været i virksomhed en del af aaret.

58 Post ; VI. De enkelte postanstalters afsendte brevmængde. (Lettres expédiées des différents bureaux de poste). prefectures). (Bureaux de poste) prefectures). Berle... Daviken. Rugsund... Almenningen.. Kjollsdalen. Bryggen.. Haus i Nordfjord Daviken Isene.. Aalfoten Staareim... Eid Nordfjordeidet.. Naustdal i Nordfjord. Hestenesøren.. Gloppen Hyen.. Hönnebygden Rygg.. Gloppen.. Rysfjæren.. Vaatedalen*. Breim. Breim.. Utviken. Indviken. Hopland. Indviken. Faleidet. Blaksæter Oldøren. Øvre Olden Hornindalen...illornindal. Hornindalen, Indre. Heggebygden. Holmøiene Stryn Hjelledalen Stryn. Mindresunde.. Flo i Nordfjord. Loen.. Opstryn. Lodalen. NordreBergenhus amt 0,9 7,9 5,o 5,2 22,4 2,8 4,1 1,8 2,3 1 38,5 9,6 3,4 2,7 1,3 3,5 35,2 1,8 17,4 5,7 3,4 6,9 6,4 8,3 14,1 1,6 2,o 3,5 21,1 6,5 1,6 14,2 4,2 1285,2 lialesund. Molde... Kristiansund N Sunnelven Geiranger.. Oaldsbygden. Valdalen. Tafjord. Norddalen Ytredal. Stranden. Liabygden Stordalen. Dyrkorn. Emlem. Ørskog Vagsviken Langskibsø Ramstaddalen Søkkelven Ekornnes. Velledalen Tusvik... Strømmegjerdet. Storfjorden.. Standal i Søndmør Urke..... Norangerfjorden.. Hjørundfjord.. Ostefjorden... Birkenes i Søndmør Volden... Stromshavn. Dalsfjorden.. Høidal i Søndmør. Sætre i Sondmør. Indre Dalsfjord. Folkestadbygden. Sunnelven Norddalen.. Stranden.. Stordalen. Orskog Sokkelven.. Hjørundfjord.. Volden. 417,3 286,5 398,1 12,o 23,6 8,o 6,o 3,7 12,7 2,4 8,4 1,1 2,4 16,2 5,2 4,4 3,1 8,3 2,q 2,o 1,5 2,5 2,2 1,6 4,9 7,8 3,0 1,8 38,9 2,2 3,2 2,5 0,9, 3,3 4) De med * betegnede i postanstalter har kun været i virlfsomhed en, del, af aaret.

59 VI. De enkelte pbstánstalters Mstridtt br'eirrniehg '5 1 (Lettres expédiées des différents bureaux de poste). Pst ,anstalter, amter reaux de poste, prefectures).. prefectures). de lettres; kedalseidet. Volden. en Ørsten. lteset. en. Vold. m Søndmør.Vannelven aabygden.. nes.. aa.. 3 i Vannelven Isbotn.... le Sande ines.. dsviken.. allestranden. gsholmen. gsbygden. gsinghaug. I t i Søndmør* søen.. Ishavn.. randal.,vær....illerø iavaag.! de i Sondmor and... esbones. ) i Sondmor isvik i Søndmør [øen i Søndmør 'vaag.... ltustranden. skø. ein,øen adal i Søndmør.... ungavaag tidal Id Ulstein... Vartdalstrand Roald... 1,3 Haram 17,4 Hildre... 2,o Kjærstad.. 2,5 Myklebost 0,9 Flemsøen.. 14,2 Fjørtoft. 8,5 Dronen 5, 0 Glomsetbygden 7,5 Vatne.... 3, 0 Skodje. 5,7 Slyngstad. 1 Tenfjord.. 8,6 Vatnefjorden. 2,6 Hellandshavn. 2,o Gamlemshaug. 2,8 Spjelkavik... 2,o Alnes i Sondmor 4,5 Vegsund.. 3,5 Langevaag. 1,1 Ellingsøen. 9,2 Giske.. 2,4 Godøen... 4,3 Grytestranden. 9,7 Valderøen.. 3,4 Misund... 1,0 OtterøHegdal. 8,9 Akerø 2,6 Rinderøen 1,7 Harøen. 7,5 Sundsbøen 4,4 Ona... 1,1 5,2 7,6 1,0 1,7 7,4 2,3 Haram.. a".. 1Skodje i... Borgund...1. I Sandø Finøen i Romsdaleii Orten Sandø Bud..... 'Bud Vikan i Romsdalen Harøsundet i Romsdalen 1,6 Hustad 6,3 Julshavnen. 4,' ) De med * betegnede postanstalter har kun været i virksomhed en del af aaret.

60 Post VI. De enkeite postanstalters afsendte brevmængde. (Lettres expédiées des différents bureaux de poste). prefectures).. ae lettres) prefectures). Bjørnsund Søndre. Frcenen. Bjørnsund Nordre. Tornes i Romsdalen 1 ) Aureosen. Elnesvaagen.. Kleive Bolsø 11,jælset Strande i Romsdalen Bolo Fiksdal Vestnes. Rekdal Tomren i Romsdalen Vestnes Vikebugt i Romsdalen... Tresfjorden.. Vaagstranden. Sekken... Nesjestranden. Rødven. Aafarnes Mittet Lærem Eid Norvik i Romsdalen l Vold Indfjorden Isfjorden Aandalsnes Veblungsnes Marstein Ormem Vistdal Eikesdalen. 'Nauste i Romsdaleni Boggestranden. Vold... I Grytten Eresfjord og Vistdalen. 4,9 Tjelle i Romsdal.. Nesset. 6,o Rod i Romsdalen. 7,6 Eidsvaag 3,5 Eidsøren.. 6,9 Ranvik i Romsdal. 6,1 Romfo Sundalen 12,3 Elverhoi i Nordmør i. Gjøra Sundalen ,6 Oksendalen... Øksendalen 4,8 Jordalsgrænden ,1 Rindalen i Nordmør Rindalen., 3 Rindalsskogen ,2 Surendalen, Ovre. Surendalen. Surendalen... 13,4 Surendalsøren.... 8,6 Todalen.... Stangvik. 6,o Aarnes i Nordmor. 2,5 Kvande... 8,8 Stangvik.... 2,6 Ulvundfjorden ,o Ulvundeidet... Ulvundeidet 3,7 13øverfjorden*. A asgaard 1,8 Bøfjorden 4,7 Snekvik 2) 8,o Fuglvaag Tusteren.. 2,8 Nordheim 7,1 Indresæter... 15,7 Tømmervaag 3).. 18,7 Tusteren 3,9 Leiren i Nordmør 4) 3,5 Halse Halse. Skaalvikfjorden ,3 Strømsneset...IStrømsneset 1,8 Kvisvik 6,4 Kanestrøm ' Mesingset 'Tingvold. 1,3 16,2 5,4 1,5 1,6 2,8 4,2 1 4,8 3,4 9,2 6,6 5,8 12,9 3,5 13,5 7,5 1,7 3,2 1,3 2,3 2,5 0,8 1,3 1,9 1,8 2,o 1,1 3,2 7,5 4,8 1,1 1,8 2,6 1) De med * betegnede postanstalter har kun været i virksomhed en del af aaret. Det tidligere Vaage postaabneri. Det tidligere Boverfjordens liostaabneri. Det tidligere Jørenvaag postaabneri. Det tidligere SorTusteren postaabneri.

61 63 Post 1903, VI. De enkelte postanstalters afsendte brevmængde. (Lettres expédiées des différents bureaux de poste). prefectures). ' prefectures). Torjulvaagen... Gyl Kvalvaag i Nordmør Flemmen... Tingvold.. Vaagbø i Nordmør. Angvik... Ore... :Ore Osmarken. Furset... Batnfjordsøren Kvernes.. Omsund. Afset... Eide i Nordmør.. Torvik i Romsdalen Lyngstad. Kjøl... V ebenstad Brohaven. Kjønnøen. Sveggesundet Kornstad Ljøsøen. Vevang.. Kaarvaag. Tingvold. Kvernes. Eide......Bremsnes..1.i Kornstad Frei..... Frei.. Bergsoen...Gjemnes. Gjemnes. Storlandet. Grip.... Sørsmølen.. Edo.. Bratvær. Hallaroen i Nordmør Odden i Nordmør Veiholmen.... Nordviken i Nordmor Steiusøsund.. Nordsmølen.. Indsmølen.. 2,5 8,4 1,6 2,2 12,6 3,0 2,4 4,4 4,1 5,7 5,o 0,8 4,7 5,3 2,9 2,5 3,2 13,1 3,4 2,2 1,8 3,5 4,6 1,9 1,7 2,5 1,3 3,7 3,8 3,1 5,o 2,8 Rosvold Edo. Ostsmølen. Vestsmølen. Tyrhaug.... Edo... Valsøfjorden... Valsofjorden. Enge i Nordmør. Foldfjorden... Aure. Foldfjorden, Indre Lesund i Nordmør. Lurvik i Nordmør. Aure, Indre. Aure Auresundet.. Aarsvaagsfjord Dromnessundet Engdal i Nordmør. Trondhjem Vinjeøren. Hevne Hellandsjøen Snilfjorden. Aastfjorden. Hevnskjel. Krokstadøren. Staurset.. Magerøen. Hestvik.. Fillfjorden. Badstuviken Nordbotn Fillan Indhitteren. Sørhitteren. Barm anfj ord en. Romsdals amt. Hevne. _.. Pillan. Hitteren. 1,7 1,3 6,3 2,6 1,6 2,3 3,2 3,6 1,7 3,5 4,1 3,1 2,8 2,9 2,6 2185,6 1637,2 3,4 16,7 3,9 6,5 3,7 9,2 3,1 1 14,o 7,4 8,6 3,o *) De med * betegnede postanstalter har kun været i virksomhed en del af aaret.

62 Post et,, VI. jerikeite ppsta.ristaltgrs fsendte brevmængde. (Lettres expédiées des différents bureaux de poste). préfectures).. eie lettres préfectures). Kvenvær.... ytre Kvenvær*. Heggaasen. nitteren NIonsøen*.. Knarlagsund.. Strømfjorden.. Ytre Strømfjorden Skarpnes Kverven.. 11ustviken. Norddyrøen. Sistranden. Titran... Vassøsund*. Hammerviken. Frøien... Nordre Frøien Ytre Frøien. Sulen i Fosen. Sørburøen*. Sandviksberget Ramsø Steinsdalen. Bessaker Hofstad Sørkraakøen Stoksund.. Linesoen i Fosen Aa... Halten*.. By i Fosen. Eidem Løvøen i Fosen. Lysøsundet... Valdersund.. Høibakken... Raakvaag.. Refsneshagen. Fevaag. 'Hitteren 1 1 'Frøien :osen. Roan. Stoksund,. Aa Jøssund..... Skjørn... 3,5 2,o 3,9 6,8 15,o 0,9 '2,3 4,2 3,0 3,7 3,2 13,2 1,8 9,4 16,2 4,8 2,6 2,8 5,6 3,7 3,9 1 3,5 16,2 11,0 2,5 9,5 5,4 2,5 3,5 4,5 7,6 9,5 7,8 4,3 2,6 3,2 Skjørn, Indre Nes i Fosen Tarven Bjugn* Brekstad Belau Imsterfjorden Storfosen. Uthaug Selven Stavøen Molnbugt* Selbækken. Stordalsbogen Hasselviken. Rissen Stadsbygden Orkedalen Gjølme* Fandrem Svorkmo Meldalen Løkkens Verk*. Jerpstad. Stomas Rennebu. Birkaaker Opdal Stuen Dorum Lønset. Rise.... Kongsvold*. Brekkebygden. Røros Nypladsen. Jensvold Ernstgruben. Tyvold... Reitan. I Skjørn. Nes.. Bjugn... Orlandet. Agdenes.. Rissen. ilstadsbygden. Orkedalen.. Meldalen Rennebu..... Opdal... Roros. Aalen. 1,6 1 4,3 7,9 45,8 7,2 8,2 3,1 11,8 2,9 3,0 1,6 4,6 1,9 17,2 17,2 1 50,9 2,o 18',2 8,7 9,8 1,3 4,1 5,9 4,1 8,1 19,2 2,6 5,8 3,9 2,7 4,2 4,9 68,o 3,9 6,8 9,8 1 *) De med * betegnede postanstalter har kun været i virksomhed en del af aaret,

63 55 VI. De enkelte postanstalters afsendte brevrnaengde. (Lettres expédiées des différents bureaux de poste). préfectures). ('zombre préfectures). Aalen Aalen Holtaalen Holtaalen. Langlete Reitstøen.. Singsaas.. Singsaas. Bjørgen. Kotsøien.... Ḇudalen Budalen. Rognes Støren.. Støren Soknedalen.... Soknedalen. Hovin i Guldalen. Hovg. Lundemo Hølandet Hølandet. Korsveien.. Ler Flaa.. Kvaal Melhus. Mellus &berg Aastan Børsen. Viggen Børsen 13ørseskognen Børseskognen.Buviken Buviken.. Byneset Byneset.. Bosberg.. Heimdal Leinstranden Ranem 'Strinden Leangen i Strinden. Bratsberg i Strinden... Hommelvik... Malvik Malvik..... Selbustranden.. Selbu. Selbu.... Evjegjerdet.. Flaknan Tydalen.Tydalen. Klæbu Klæbu. 15,3 8,8 3,0 3,9 4,2 3,9 5,5 2,4 9,0 32,9 9,5 6,1 7,3 2,3 1,3 7,9 8,9 14,5 6,o 2,2 7,5 1 5,4 3,9 3,0 2,8 13,4 6,8 7,0 0,6 17,s 9,4 2,9 18,7 3,1 1,6 3,3 5,2 S.Trondhjems amt 2647,7 Levanger Stenkjcer Namsos Meraker... Meraker Jemb.st. Gudaaen Floren Hegre Hell 8 tjordalen Skatval. Langstein Aasen Aasenfjorden Frosten.. Vanvik..... Leksvikstranden. Leksviken.. Ekne Ronglan... Skogn, Ytre... Skogns Markabygd Værdalen Leksdalen. Indalen*.. Vuku Sulstuen Helgaadalen Ytterøen Naust Mosviken Saltvikhavnen Trangsundet.. Verran.... Verrastranden. Venneshavn Meraker. Hegre. N.Stjørdal.. A.asen.... Frosten.. Leksviken. Skogn.. Værdalen. Ytterøen. Mosviken.. Verran. Inderøen Inderøen.. Kirknesvaagen. 93,9 123,o 9. 9,2 10,9 5,2 4,8 18,6 21,3 82:6 5,4 3,5 1.1:5 16,o 2,7 4,9 3,0 9,8 103,3 5,8 1,5 1,9 6,0 3,7 8,2 2,2 5,9 1,7 7,5 30,c 3,1 *) De med * bads:tied& fjostsnstaltev har)kun, Tæret i virksomhed en del if'aaret.

64 Post VI. De enkelte postanstalters afsendte brevmængde. (Lettres expédiées des différents bureaux de poste). prefectures). de lettres1 prefectures,). Skjelvaagen Hylla Sparbuen Malmesundet Beitstaden Sproven. V adaneset Elden Namdalseidet. Dyrstad i Egge For i Stod Føling Klingsundet Nøstvolden Rygg i Stod Snaasen Nordli Sørli.. Tunnsjø Grong Namsskogen Grong, Nordre. Harran Sætervolden*... Hølandet i Namdal Hølandet, Gyre. Oisletten Overhallen... Skage i Namdalen Bangdalen Bangsund Opland Sørflatanger. Bjørøen.. Lausnes. Utvorden.. Urholmen... NordStatland. Faksdal.. Foslandsosen. Inderøen Sparbuen.1Beitstaden Egge Stod... 'Snaasen Lierne Grong. blandet. Overhallen. Klingen. Flatanger Fosnes. 2,9 22,4 9,9 5,0 9,1 2,8 2,3 2,8 8,6 1,7 3,3 2,6 2,6 3,3 6,1 14,6 5,1 2,5 18,2 4,2 5,8 1,1 5,6 4,0 2,6 13,4 7,5 10,9 3,3 5,8 3,2 4,4 3,1 2,o 9,0 2, o Survik i Namdalen. Fosnes Jøen..... Salsnes. lb Sørgjwslingerne*. Vikten Karstenøen. Hatland Løvøvaagen. Nordøerne*. Garstad.. I Borgund inamdalenl Austafjord.. Bergsnov Ofstad i Namdalen Flerengaranden., Rørvik i NamdalenINæro Indre Nærø Nærøsteine Abelvær.. Strand i Kolvereid. Kolvereid. Lund.. Salsbruget Btu).. Kolvereid Maanes Aarfor Foldereid. Foldereid Kongsmoen. Vemundvik. Risvær i Leka Fjølviken Selliset Naustbugten Gutvik Leka Solsem.. Mosjøen Bodo Narvik... Vemundvik. Leka... N.Trondhjems amt 1, 3 2,8 3. 6:8 2,8 1, 7 3:9 4,6. 0,6 3,8 2,9 3, ,7 4,3 5,1 1,0 4,0 2,o 2,4 4,1 3,2 3,3 2,5 4,6 2,o 1,5 3,0 1102,8 83,5 265,9 172,3 *) De med * betegnede postanstalter har kun været i virksomhed en del af aaret.

65 I 57Post VI. De enkelte postanstalters afsendte brevmængde. (Lettres expédme's des différents bureaux de poste). prefectures). prefectures). Terraak Nordhorsfjord. Skotnes.. Aarsand*. Fiskerosen... Holm i Helgeland Bindalseidet.. Tosenfjorden Vennesund. Ursfjorden. Smiles.... Vik i Helgeland Skillebotn. Tilrem* Bronno.. Hommelstø.. Nævernes.. Sæterlandet...,.. Vega Vega. Rørøen i Helgoland Ylvingen... Vevelstad.. Tjøtta.. Visten Husvik Høiholm Stokkasjøen Skogsholmen Vestvaag an Tro Tjøtta. Skaalvær Sørnes Alstahaug Brasøen... Østbø i Helgeland. Lerfjorden.... Meisfjorden i Hegel. Sandnessjøen... Kviting Bindalen.. Brønnø..,Velfjorden. AlstalTaug... Stamnes.. 1 Vefsen, Ovre... Vefsen. 4,9 Drevjen i Helgelandi.... Hatfjelddalen..:Hatfjelddalen. 3,1 Herøholmen.. 'Hero 6,5 Slapøen! Øksningen. 2,8 Øivaagen..., 1,7 Skaga i Helgeland. 7,1 Sandsundvær*... ' 1,3 Sandvær 1 Løvøen... 9,8 Nordviken.... 3,6 Bjorn i Helgeland'). 2,7 Kobberdal....IDønnes 53,2 Stavseng Helge 1, 7,o 4,6 2,2 13,1 17,1 1,7 12,8 1,o 1,5 0,8 3,2 1,0 2,8 4,8 21,9 5,6 6,3 26,3 9,4 6,2 5,9 3,o 49,7 3,9 land......i Glein... Nordøvaagen Husby Vikholmen.. Nesne Handnesøen.. Aasv2er* Nesne 1 øbø Nordsjonen Bardal Sjonen Hemnesberget Bleikvaslien ;Hemnes Elsfjorden.. ; Bjerka i Helgeland Strømsholmen.. Korgen Utskarpen..., Mo i Helgeland..1Mo. Ytteren i Helgelandl Skjaanes i Helgel. Dunderlandsdalen Skonseng 4,2 1, 7 4,0 24,4 3, ,3 1 1,8 3,0 2,9 5,2 9,4 4,9 8,6 3,7 7,0 10,8.8,4 1,1 6,8 1,7 6,o 2,8 28,1 0,9 2,9 1,7 0,E 6,E 2,3 87,4 3,1 1,E 9,i *) De med * betegnede postanstalter har kun været i virksomhed en del af aaret. ') Det tidligere Bjorn i Here postaabneri. 8

66 Post VI. 58 De enkelte postanstalters afsendte brevmængde. (Lettres expédiées des différents buneaux de poste). préfectures). préfectures). Baasmoen.. Mo.. Alderen Lurø. Lure Kvarøen, Indre Lovunden.. Nordsolvær. Trwnen Trænen Selvær.... Myken* Rødø Valvær*.... Nesøen i Helgeland Jægtvik Selsøvik Sørfjorden i Helgel. Tjongsfjorden.. Rode... Grønøen Aamøhavn... Bjærangsfjord*.. Halsa i Helgeland') Bolgen i Helgeland Reipaaen... Holandsfjorden Vaagsbotn.. Meløen Ornes Støt.. Indyr Gildeskaal. Framnes Forstranden... Lekanger i Salten Sund i Salten.. Røsnes i Salten 2) Storvik Alsvik Nordarnøen Beieren Beieren Skaanland i Salten Bodin.. 13,1 Bertnes i Salten.. 8,8 Valnes i Bodin.. 15,2 strømmen i Bodin 15,9 Strømsholmen.. 2,o Tverlandet,. 3,4 Helligvær. 11,5 Misvær 3,2 Breivik i Salten 2,9 Finneid Leivset 2,5 Skjønstaa 1,8 Sulitjelma 1 Skjerstad. 3,6 Venset 7,8 Valnesfjorden. 9,2 Fauske 9,7 Saltdalen... 5,6 Røsvik i Salten 0,8 Størkesnes.. 4,2 Taarnvik 3,9 Djupvik i Salten 3,1 Engan i Salten. 2,4 Kalvik i Salten 5,o Kjerringø.. 4,6 5,o Nordfold 4,8 Mørsvikbotn 9,1 Leines.. 2,4 Grøtøen Bogøen 5,4 Engeløen 11,1 Vaag 4,2 Skutvik 2,5 Sagfjorden.. Fitje i Salten. 4,1 Sørkil 12,o Hammer() 3,1 Hammerø, Nordre Bodin. Skjerstad... Saltdalen.. Sørfolden.. Nordfolden Kjerringø. Ledingen. Steigen. Hammerø. 9,6 2,6 5,0 6,4 1,0 5,5 4,3 9,0 3,4 56,1 3,9 3,1 6,4 19,9 44,9 7,0 4,1 2,2 1,1 6,1 3,7 7,0 21,6 9,6 4,0 12,4 6,4 5,3 2,9 4,1 13,0 _ 9,8 *) De med * betegnede postanstalter har kun været i virksomhed en del af aaret. 1) Det tidligere Bjærangfjord postaabneri. 2) Det tid'igere Beierfjord postaabneri.

67 59 Post VI. De enkelte postanstalters afsendte brevmængde. (Lettres expédiées des différents bureaux de poste). prefectures). Berreder prefectures). Kjeøen Lødingen Hol i Salten.. Kongsvik... Svensgam... Skarstad i Salten Melkedalen Dragland.. Halvardoen i Salten Offersø Revelsø.. Vaaje i Salten Lødingen.. Korsnes Hundholmen,. Drag i Salten. Kjøbsvik... Tysfjorden.. Tjellebotn.. Evenes. Bergviknes.. Ballangen Liland Taarstad Elvegaard.. Ankenes.. Rombaksbotn. Rombak*. Skjomnes Kongsbak (Nord Herjangen Rost Værø. Værø Aa i Lofoten. Flakstad. Moskenes Reine Sund i Lofoten Ramberg Napp i Lofoten*.. Nesland i Lofoten* 1 Nusfjord Havnø i Lofoten*. Flakstad.. 2,2 3,9 1,9 3,1 1,7 0,9 3,6 2,9 2,3 2,6 2,7 28,2 5,6 8,5 1,7 12,2 6,2 1,9 7,5 14,4 12,3 6,4 4,4 0,6 4,7 2,2 2,8 4,0 23,2 3 21,7 6 28,3 13,6 8,4 1,3 17,6 6,7 2,2 Balstad Fridheim... Gravdal.... Leknes i Lofoten Ure Steine*... Buksnes Stamsund. Mortsund*.1 Valberg Borge... Eggum Vestresand Borgvær.. Høines*. Gimsø Gimsø Laukvik i Lofoten Lyngvær 1Vaagan Henningsvær.. Holand i Lofoten. Kane Ørsvaag* Kabelvaag.. Svolvær..... Feltpostkontor no. 4 Ostnesfjorden. Brettesnes Skroven Ørsnesviken. Digermulen... Risvær i Lofoten Lauksund..1Hadsel Hanøen..... Solum i Vesteraalen Kvitnes i Hadsel. Melbu Stokmarknes Steil Bitterstad Strønstad i Vesteraalen.. 1 Borge.. 3 3,9 17,7 6,7 27,1 8,8 47,7 8,o 13,7 6,7 1,7 1,7 5,6 5,9 16,7 2,9 11,6, ,6 3,3 8,4 26,4 5,9 10,5 2,4 5,7 7,0 3,1 14,8 94,9 54,5 14,2 32,7 '3,3 *) De med * betegnede postanstalter har kun været i virksomhed en del af aaret.

68 Post 1903, 60 VI. De enkelte postanstalters afsendte brevmængde. (Lettres expédiées des différents bureaux de poste). prefectures). prefectures). (sombre Vottesnes Hadsel 5,6 Eidsfjorden.. 3,6 Bø i Vesteraalen. Bø 34,5 Eidet i Maines 5,7 Gaukvære.. Jørgenfjord en* 2,4 Ringstad.. 3,9 Strømsjøen. 5,1 Skaarvaagen 4,3 Nykyaag. 2,o Hoyden 3,1 Sunderøen.. Oksnes. 3,9 Øksnes ,9 Smines i Vesteraalen 3,3 Barkestad.. 4,9 SørsandVaage 1,9 Sommerøen... 3,1 Langenes 13,5 Alsvaag. 5,4 Nyksund. 6,3 Sigerfjord. Sortland.. 1:3,7 Jennestad 5,8 Kleven i Vesteraalen. 2,7 Sortland 18,2 Skjoldehavn. Dverberg 5,8 Risøhavn. 8,7 Nordmjele 3,6 Aaknes i Vesteraalen 6,3 Bleik 2,6 Andenes 21,7 Dverberg 9,8 Fiskenes 4,3 Nordlands amt 3001,3 Tromso.249,5 Kvæfjord Hemmestad.. Gullesfjorden Gapøen Godfjorden. Græsholmen* Fauskevaag* Grøtavær Gausvik i Senjen Elsnes Kasfjorden Tovik Sørlavangen Harstad. Sørvik i Senjen Sandtorv Evenskjær Lundenes. Skrolsvik Meløvær Sand i Senjen Bjarkø Havnvik. Aanstad Bolla Breivold Foldvik* Ibbestad Grovfjorden Aarstein Engenes Lavangen Lavangsnes Søveien Sørreisen Kloven Kastneshavn Finlandsneset. Skogshavn. Langhavn Kvæfjord.. :Trondenes Bjarkø. Ibbestad... Salangen Sørreisen Dyrø ,3 4,2 2,4 2,5 2,3 0,8 2,5 1 3,0 2,9 7,3 1,5 170,9 4,2 7,0 7,0 3,5 0,9 4,2 1 22,9 4,7 7,0 5,0 I,4 2 5,0 9,7 2,8 1 5,2 21,8 13,7 4,8 8,4 4,o 2,5 18,2 *) De med * betegnede postanstalter har kun været i virkson;lied en del af aaret.

69 61Post VI. De enkelte postanstalters afsendte brevmængde. (Lettres expédiées des différents bureaux de poste). préfectures). (Bureaux de.poste, préfectures). Tranø Tranø Stangelandseidet. Espenes i Senjen Vangsvik i Senjen Rødsand i Senjen*. Torsken Holmenvær.. Gryllefjord.... Kalfarnes... Halvardøen i Senjen Torsken..... Havn i Senjen..1Berg Mefjorden i Senjen Berg Laukvik i &Wen. Hilleso Brensholmen Røsholmen Sommerøen i Senjen, Tullengen Gibostad.. Lenviken Finsnes Rosfjord... Maalsnes imaalselven.. Maalselven. Bakkehaug. Overbygden.... Bardo Bardo.. Salangsdalen... Finkroken. Tromsøsundet. Finvik*... Oldervik i Tromsosundet Mjelde Vengsøen Storsteinnes.. 13alsfjorden. Seines Nordkjosbotn. Tennes Mestervik 1).. Malangen. Mortenhals. Nordbyneset 6,9 Karlsø Karlsø. 4,3 Hansnes. 3,5 Ulfsfjord 3,3 Jægervandet 0,5 VannøKvitnes 2,3 Help Help. 42,8 VannoKammen 2,7 Jøvik i Lyngen Sørfjorden 0,9 Sjursnes... 4,6 Birtavarre. 1Lyngen 15,7 Horsnes.. 8,5 Lyngen 3,0 Skibotn*.. 3,7 Samuelsberg.. 3,0 Svensby Djupvik i Tromsø 4,3 Kjosen... 1,7 Havnnes.. Skjervø. 25,9 Løksletten 27,9 Maursund 9,3 Skjervø.. 12,9 Nikkeby.. 10,9 Oksfjordhavn 6,o Haukøhavn. 3,7 Sørkjosen. 16,9 Storneshavn 4,5 Skorpen 1,8 Badderen.. Alteidet Sørstrømmen 1,5 Kjækan 1,6 1,6 13,4 1,6 3,4 7,3 4,3 3,5 5,1 Hammerfest Vardø.. Vadsø.....,Nordreisen.. ' Kvænangen. Tromso amt 1 2,5 2,8.. 3,1 3,8 1,7 4,2 2,4 6,5.! 2,o 17,3 2,3 1,5 7,6 1,5 5,3 15,4 2,3 3,6 15,5 2,2 2,5 1 3,0 2,6 1109,1 240,8 67,o 58,2 De med * betegnede postanstalter har kun været i virksomhed en del af aaret. 1) Det tidligere Malangen postaabneri.

70 Post , " VI. De enkelte postanstalters afsendte brevmængde. (Lettres expédiées des différents bureaux de poste). préfectures). préfectures). (nomb e Kautokeino Alten.. Elvebakken Kaafj ord e. Rafsbotn*. Sopnes.... Mjaanes i Finmarken Eidsnes... OldervikiFinmarken Tappeluft. Talvik.. Lerbotten. Storekorsnes Korsfjorden Kviby.. Komagfjord Lærresfjord Altneset. Kautokeino. Alten.. Talvik Ogsfjord...1Loppen og Ogsfjord. Bergsfjord. Loppen.. Sandland. Andsnes. Hasvik.. Hasvik.. Bred vik. Breivikbotn Sørvær.. Galten... Sandobotten Hammerfest Kaarhavn... Vinna i Finmarken Mefjorden. Gaashopen Kvalsund.. Kvalsund. Næverfjord. Rolfsøen..iMaaso. 0,8 Tufjord.. e 7,8 Ingøen... 14,7 Bustadsundet. 3,3 Finnes i Finmarken Havmund. Hjelmsøen Maasø.. Gjesvær. Skarsvaag. Kamøvær. Kjelvik.. Lille Tamsø*. Honningvaag, S. Honningvaag, N. Porsangvik Repvaag. Kistrand. Kolvik. Russenes Kjæs.. Lakselven. Leirpollen Karasjok. Svcerholt. Lebesby. Dyfjord. Kjøllefjord. Lund i Oksfjorden Skjøtningberg. Hopseidet.... Kongsfjorden.. Skjaanes i Finmrk. Mehavn... Gamvik... Finkongkjeilen. 4,21 Kvitnes i Finmarken 1,6 Losvik... 2,3 27,5 11,6 13,2 3,5 1,6 1,1 12,3 4,7 3,4 2,4 3,3 5,7 2,o 2,2 5,3 7,0 8,5 4,o 1,7 21,7 3,5 5,0 11,0 2,8 2,2 2,8 0, ,2 Vestertanen. Ostertanen. Tanen.. Berlevaag. Polmak.. Maasø.. Kjelvik.. Kistrand Karasjok Lebesby Tanen Næsseby. 7,9 1 3,0 6,3 7,2 2,5 1,0 10,o 2,o 21,5 7,2 1,9 9,1 6,5 6,o 0,9 3,7 2,4 5,8 1,7 9,6 11,5 1,9 7,1 5,5 6,4 23,3 9,5 6,7 3,3 2,7 1,8 1 18,6 1,6 *) De med * betegnede postanstalter har kun været i virksomhed en del af aaret.

71 63 Post 1903, VI. De enkelte postanstalters afsendte brevmængde. (Lettres expédiées des différents bureaux de poste). prefectures). prefectures). Nyborg. Næsseby. Baadsfjord Makur*.. Syltefjord.. Havningberg. Kiberg. Kiberg, Indre Smelror Ekkero 13ugones Bugajorden Kirkenes. Jarfjord. Næsseby.. Vardo.. Nordvaranger. Sydvaranger. 2,6 5,9 2,3 1,s 8,3 5,1 3,7 0,6 0,8 1,6 4,1 3,5 Elvenes... Sydvaranger. Langfjorddalen.. Neiden... Norskholmen... GrænseJakobselv. Finmarkens amt Posteksp. paa, jernbaner!) dampskibe. Tilsammen. 0,9 1,3 0,6 1,3 1,6 874,3 2565,7 2052, ,0 *) De med * betegnede postanstalter har kun været i virksomhed en del af aaret. 1) Heraf indleveret: Ved Kristiania stationer 272,6 Drammen station 29. Fredrikshald station 18 Hønefoss 38,6 Sarpsborg 84,6 Sandviken 1 Fredrikstad 218,4 Holmestrand 63,9 Moss 152,7 Horten.r 33,2 Lillestrøm 14,3 Tønsberg 83,2 Kongsvinger 27,4 Sandefjord 76,4 Hamar 109,9 Larvik 76,o Lillehammer 5 Brevik 15,3 Elverum 37,1.Porsgrund 45,2 Tonset 7,9 Skien 123,9 Roros 6,4 Egersund 2,4 Trondhjem 196,5 'Sandnes 3,1 Stjordalen 1,6 Stavanger 4,3 Levanger 16,o

72 Post VII. Brevforsendelsen til forskjellige udenrigske Lande. (Lettres expédides pour di drents pays étrangers). Samlet antal almindelige, brevkort og korsbaandsforsendelser des lettres, cartes postales, imprime's etc.) Samlet antal almindelige, brevkort og korsbaandsforsendelser des lettres, cartes postales, imprima etc.) I. Europa.. IL Afrika. Tyskland Neri indbefattet Helgoland)..... Østerrige (deri indbefattet fyrstendømmet Liechtenstein) Ungarn Belgien Bulgarien Danmark (deri indbefattet Island og Færøerne).... Spanien (deri indbefattet Andorra, de Baleariske og Kanariske ger) Frankrige (deri indbefattet Monaco) Storbritannien med Irland Grækenland (med de Joniske ger) Italien (deri indbefattet San Marino). Luxemburg Montenegro Nederlandene Portugal (deri indbefattet Madeira og Azorerne) Rumænien Europæisk Rusland Serbien Sverige. Schweiz Europæisk Tyrki Britiske kolonier.( Mt al.. a og. s Gibraltar) BosnienHerzegowina,. 1369,o 77,9 21,9 101,7 0,8 743, ,9 1235,8 1,9 70,5 0,5 113 ;5 15,9 116,6 1337,6 51,5 7,6 2,2 5613,4 Algier Tunis. Kongo Ægypten (med Nubien og Sudan).. Liberia Marokko. Transvaal Tripolis Britiske kolonier og postetablissementer (deri indbefattet Zanzibar) Spanske kolonier og postetablissementer Franske kolonier og postetablissementer. Italienske kolonier og postetablissementer Portugisiske kolonier og postetablissementer Tyske kolonier og postetablissementer Amerika. Nordamerikanske Forenede Stater Argentina Bolivia 4,4 3,9 1,6 7,8 2,5 82,8 11,7 6,13 122,3 1798,6 16,7

73 65 Post VII. Brevforsendelsen til forskjellige udenrigske Lande. (Lettres expédiées pour différents pays étrangers). Samlet antal almindelige, brevkort og korsbaandsforsendelser des lettres, cartes postales, imprime's etc.). Samlet anal almindelige, brevkort og korsbaandsforsendelser (nom,bre des lettres, cartes postales, imprime's etc.). Brasilien Canada Chili Columbia CostaRica.... Republiken Dominica Ecuador Guatemala Haiti Honduras. Mexiko.. Nicaragua Paraguay Peru Salvador Uruguay Venezuela Britiskekolonier. Danske Franske Nederlandske Forenede Staters Kuba 1 56,6 3,3 0,5 3,0 0,5 6,2 1,0 7,5 1,5 1,0 5,3 Japan Persien..... Asiatisk Rusland Siam Asiatisk Tyrki Britiske kolonier Forenede Staters Franske Nederlandske Portugisiske Filippinerne V. Australien. Tyske protektorater. Britiske kolonier.. Franske 4,3 1,7 1,8 7,6 2,6 2,5 1,5 5 6,4 31,6 1917,2 324 IV. Asien. Tilsammen 77 4 Kina og Corea Britisk Indien (med Birma, Aden og Mascat)... 25,7 6,8 9

74 VIII. Opgave over 'udveicithgeh if udenrigske,pastafivisninger. (Renseignements sur le 'service 8e manduts de poste internationaux). Afsendte (expédition). B eløb (montant). Kroner. 659 Belgien Bulgarien. Danmark. Frankrige.. Italien Luxemburg Nederlandene Portugal. _ Rumænien Rusland Schweiz.. St6tliritannien og Irland.. Sverige.. Tyskland (og Co. nstantinopel) Ungarn.. Osterrige Britiske kolonier og postetablissementer i Europa. i Asien. i Afrika. Amerika. i Australien Chili... Forenede Stater i Nordamerika Japan Nederlandenes Kolonier i Asien Tunis Uruguay Ægypten ,62 6 ' Tilsammen

75 1.9.0)3. IX. Opgave over udvexlingen af postopkrævninger og postinkassationer med udlandet. (Renseignements sur le service de remboursements et recouvrements internationaux). Brevpostforsendelser (Objets de correspondance). Postopkrævninger (remboursements). Afsendte (expédition). Pakker (Co/is). Postopkrævningernes Belob (Montant de remboursement). *) Ankomne (réception). Postinkassationer (recouvrements). Deraf ikke indfriede (non encaissés). '. I, Belob Belob (montant). (nom 1 bre). (montant). Kroner. 7 Belgien Kroner Danmark Forenede Stater Nordamerika Frankrige Franske kolonier Afrika.. Italien Kina i Luxemburg.. 85 Nederlandene NederlandskOstindien Portugal Rummnien. 1 Rusland Schweiz Spanien Storbritannien og Irland Sverige Tunis. Tyrkiet. Tyskland Ungarn qypten Østerrige Kraner Tilsammen *) Brevpostforsendelsernes postopkravsbelob ikke medtaget heri (le montant de rens boursement des objets de correspondance ny est pas compris).

76 Post X. Opgave over forsendelsen af penge til udlandet. (Lettres avec valeur déclarée pour l' étranger). Afsendte (expédition). Bela, (montant). Kroner. Belgien , Danmark Fr ankrig e Italien Luxemburg 1 50 Nederlandene Portug al Rumænien. 1 6 Rusland Schweiz Spanien Storbritannien og Irland Sverige Tyrkiet Tyskland Ungarn Østerrige Arg entina Britiske Kolonier i Afrika 1 10 Kina Ty ske Kolonier i Asien "Eypten Tilsammen

77 C9 Post Xl. Opgave over forsendelsen af pakkepost til udlandet. (Colis pour étranger). Afsendte (expédition) almindelige (ordinaires). med angiven værdi (avec valeur déclarée). Bela (montant). Belgien.. Bulgarien. Danmark. Frankrige. Grækenland. Italien.. Luxemburg Malta og Gibraltar Montenegro. Nederlandene Portugal. Rumænien Rusland Schweiz. Serbien. Spanien. Storbritannien og Irland Sverige. Tyrkiet. Tyskland Ungarn. Osterrige Argentina Bolivia. Brasilien. Britiske kolonier i Afrika Britiske kolonier i Amerika Britiske kolonier i Australien Britisk Indien Chili Columbia Kroner

78 Post , 70\ XL Opgave over forsenidelsen, af pakkepost til udlandet. (eotis pour V aranger). Afsendte (expe'dition) almindelige (ordinaires). med angiven Værdi (avec valeur delare'e). Belot) (montant). Kroner. Corea.. Danske kolonier i Amerika Ecuador Franske kolonier i Afrika Franske kolonier i Amerika Franske kolonier i Asien.. Forenede Stater i Nardmerika Forenede Staters kolonier i Asien Haiti. Japan Kina Kongo Liberia Marokko Mexiko. Nederlandske kolonier i Asien Paraguay. Peru Portugisiske kolonier i Afrika Russisk Asien Siam.. Tripolis. Tyrkisk Asien Tyske kolonier i Australien Uruguay. Venezuela. Ægypten Tilsammen

79 Det statistiske Centralbureau har derhos bl. a. udgivet.tolgende Værker : Statistigue interwitionale: Na 'imaritime. I, II, III, 1V. (", luistiania 1876, 1881, 1887, International Skibsfartsstatistik : Tabeller vedkonunende Handelsflaadernel Aarene Kristiania Tabeller vedkommende Skibsfartsbevægelsen og Handelsfiaaderne Kristiania Statistisk Aarbog for Kongeriget Norge. Senest udkommet: Toogtyvende Aargang Kristiania 19(>2. Annuaire statistique de la Norvége.) _ Meddelelser fra det statistiske Centralbureau. Senest udkommet: Tyvende Bind, Kristiania (Journal du Bureau Central de S!atistique.) Oversigt over Kongeriget Norges civile, geistlige og judieielle Inddeling. Afsluttet 16de Juni Kristiatlia Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v Juni Kristiania Do. for Tidsrununet 1 Juli December 1891, for Tidsrummet 1 Januar December 1894, for Tidsrummet 1 Januar December 1897 og for Tidsrummet 1 Januar December 1900, trykte som Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau, Niende Bind, Tolvte Bind, Femtende Bind og Attende Bind. Augaaende andre statistiske Værker henvises til ovennævnte Fortegnelser. Samtlige Værker er at erholde tilk jobs hos H. A s c he ou g. & Co., Kristiania. 7 September :

80 , a

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série )

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Nr. 1. 81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 1 Januar 1901 31 December

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour rannée ) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER, POSTSTYRELSEN.

Læs mere

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115.

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115. , = NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 115. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVÆSEN FOR AARET 4889. (Statistique postale pour l'année 1889). Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen.

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK1. Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER. vedkommende FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e 1888.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK1. Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER. vedkommende FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e 1888. NORGES OFFICIELLE STATISTIK1 Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER 11 ) :ES vedkommende POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e ) Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen. R IS

Læs mere

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. - 1 januar 1906-31 december 1908.

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. -8 findes opfort i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik juli 889 december 90. - 9-8 se omslaget paa verker

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.) No 85 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. l88 BO Juni 889, S. 2227. 8646

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt 1915: Nr. 3. Markedspriser paa korn og poteter 1836-1914. (Données sur les prix du blé et des pommes de terre

Læs mere

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885)

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885) NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 26. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVASEN FOR A_A_RET 1885. (Statistique postale pour l'année 1885) Udgivne af Departementet for det Indre. Poststyrelsen.

Læs mere

N-01--tGEs postyriesen

N-01--tGEs postyriesen II _ jj -T-11- NORGES OFFICIELLE STATISTIK. NY REKKE, UDGIVEN I AARET 1884. F. No. c_2 TABELLER ' 1:1)1iONINIKND N-01--tGEs postyriesen FOR A_A_IEZIA:T1 (Igivne at Nlarme- og Post-Departementet. KFIISTIANIA.

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-18;findes opfert i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik 1 juli 1889-31 december 1910. Trykt 1911: Nr.

Læs mere

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde:

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: Utrag fra Den almindelige bygningslovgivning ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: http://urn.nb.no/urn:nbn:no-nb_digibok_2013062008043 Lov om bygningsvæsenet for

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-18 findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik 1 juli 1889-31 december 1910. - 19-153 se lomslaget

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

NORGES POSTVASEN TABELLER NORGES OFFICIELLE STATIST1K. DEPARTEMENTET FOR DET INDRE, FOR ÄÄRET (Statistique postale pour l'année 1891.

NORGES POSTVASEN TABELLER NORGES OFFICIELLE STATIST1K. DEPARTEMENTET FOR DET INDRE, FOR ÄÄRET (Statistique postale pour l'année 1891. NORGES OFFICIELLE STATIST1K. Tredie Række No. 160. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVASEN FOR ÄÄRET (Statistique postale pour l'année ) UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE, POSTSTYRELSEN. KRISTIANIA.

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

AoRGEs 111ADEL og sliffisurt

AoRGEs 111ADEL og sliffisurt No. labeller VEDKOMMENDE AoRGEs ADEL og sliffisurt I AARET 8. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRIS TIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 8. III i dhold. No.. Tabel over de til Udlandet udførte

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86. Indhold. Pag. Beretning

Læs mere

Sammendrag af de norske Byers epidemiske Lister for Januar Maaned 1891.

Sammendrag af de norske Byers epidemiske Lister for Januar Maaned 1891. 1 Sammendrag af de nrske Byers epdemske Lster fr Januar Maaned 1891 (Meddelt af Medcnalstyrelsen) tn 77 clp) CO C) cbd4 a; '6) (4 : 4 4 : " cu :g 74 4 11 b c C' ' " 5 F' ' ) r: 4c'14 7 t 49 v ta a Krstana

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. Januar 90 December 90, Side

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'alienes.) - 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og

Læs mere

MOD Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn

MOD Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn DESIGN BARN 236R MOD. 236-7 2 Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn MOD. 236-3 Kjole. Rauma Finullgarn 3 MOD. 236-2 4 Genser. Alt 3. Rauma Finullgarn MOD. 236-9 MOD. 236-6 Genser. Rauma Finullgarn Lue. Rauma

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 1901-31 December

Læs mere

arte jul sølv, krystall og ferskvannsperler

arte jul sølv, krystall og ferskvannsperler 1 arte jul 2 3 S Sankta vart senker natten seg i stall og stuer. Solen har gått sin vei, skyggene truer. Inn i vårt mørke hus stiger med tente lys, Lucia, Sankta Lucia! kr. 1190,- sølv, krystaller og ferskvannsperler

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. N Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés.) - 2. Folkemængdens Bevægelse

Læs mere

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Klubber i svart er ferdig med registreringen Klubber i rødt må registrere Klubber i blått

Læs mere

Sammendrag af de norske Byers epidemiske Lister for Januar Maaned (Meddelt af Direktoren for det civile Medicinalvæsen.

Sammendrag af de norske Byers epidemiske Lister for Januar Maaned (Meddelt af Direktoren for det civile Medicinalvæsen. Sammendrag af de nrske Byers epdemske Lster fr Januar Maaned 888 (Meddelt af Drektren fr det cvle Medcnalvæsen) 6! a ) C) v Q) g?) C ck 6 Te g g' (7 QQ C `Y; ) 7; CC " v Cs bt) b) C) Krstana Sn Hølen Hvdsten

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist

Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist mandag 15.01.2018 ENK Oslo Oslo skattekvartalet Schweigaards gate 17 12:30-17:00

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for karet 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

STATISTIK. P. No. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET CHRISTIANIA, 8 7 6, FOB I8 75. TELEGRAF-DIREK TOREN, AFGIVEN TIL

STATISTIK. P. No. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET CHRISTIANIA, 8 7 6, FOB I8 75. TELEGRAF-DIREK TOREN, AFGIVEN TIL P. No. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS STATISTIK FOB I. AFGIVEN TIL MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET TELEGRAF-DIREK TOREN, CHRISTIANIA, TRYKT I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKKERI,, INDHOLD. TABLE DES MATIÉRES.. Beretning

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFIS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFIS P. %T. DEN NORSKE STATSTELEGRAFIS. AFGIVEN TIL MARINE OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGRAFDIREKTØRE N. CIIRISTIANI A. TRYhT I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKKERI. 8. INDHOLD. TABLE DES MARTIÈRES. Pag.. Beretning

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. 4 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 2. Sindssygeasylernes

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI , tuil00 1 :14**,)''11' II 11111,(1 ''IIIIIIP',0"' NORG ES POSTV/ESEN

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI , tuil00 1 :14**,)''11' II 11111,(1 ''IIIIIIP',0' NORG ES POSTV/ESEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 81. --1, s. :;',,:140 tuil00 1,,;7..i,,,, e,,,,,,'1111 :14**,)''11' II 11111,(1 ''IIIIIIP',0"' NORG ES POSTV/ESEN 1 91 5. (Statistique postale pour l'année 1915) UTGIT

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890.

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 9. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AARET 890. (Statistique de la navigation de la Norvége pendant l'année 890) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) No. tindes opferte i Fortegnelse 'owl Norges officielle Statistik in. v. 828-30 Juni 889. S. 22-27. 86-46

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

F. No. 1. DEN NOME STATSTELEGRAFS 8TATHIIK FOB S S. AFGIVEN TIL MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET TELEGRAF-DIREKTOREN. CHRISTIANIA.

F. No. 1. DEN NOME STATSTELEGRAFS 8TATHIIK FOB S S. AFGIVEN TIL MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET TELEGRAF-DIREKTOREN. CHRISTIANIA. F No DEN NOME STATSTELEGRAFS 8TATHIIK FOB S S AFGIVEN TIL MARINE OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGRAFDIREKTOREN CHRISTIANIA TRYKT I W C FABRITIUS'S BOGTRYKKERI 864 Indhold Beretning for Aaret 863 Pa g (Rapport

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Norges Fotballforbund Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: 04 420 www.fotball.no

Norges Fotballforbund Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: 04 420 www.fotball.no Runde 1 Søndag 7/4 Bodø/Glimt - Ull/Kisa Follo - Bryne Fredrikstad - Hødd HamKam - Stabæk Kongsvinger - Mjøndalen Kristiansund BK - Elverum Ranheim - Vard Haugesund Strømmen - Sandefjord Runde 2 Søndag

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI.

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. C. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. ,,t Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjoeftigede

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Norvège 2012 mars mars avril avril avril avril

Norvège 2012 mars mars avril avril avril avril Norvège 2012 26 mars 123412 01 Nor Sandnes Ulf Viking FK 2:2 410145 452143 01 Nor Vålerenga Fotball FK Haugesund 2:1 543250 324513 01 Nor Tromsø IL Fredrikstad FK 1:0 103432 413443 01 Nor Stabæk Fotball

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième serie.) Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 904. (Hospices d'aliénée) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. ( Mouvernent

Læs mere

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00 Kvinner Menn Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum Agder Svømmekrets 34 187 83 10 93 407 41 179 65 12 89 386 793 Arendal SK 20 100 50 10 60 240 20 100 50 10 60 240 480 Farsund Svømmeklubb

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr.. 'Sundhedstilsta'nden og Medicinalforholdene 898. (Rapport surl'état sanitaire et médical.) 9. Sindssygeasylernes

Læs mere

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGE SK IBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet

Læs mere

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER B N, CRIMINALSTATISTISKE TABELLER FOR KONGERIGET NOUE FOF AARET, SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE I\DSTILLING AF E AUGUST CHRISTIANIA TRYKT HOS CHR SCHIBSTED B N Tabel ivmmt, ver de ved

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række.

Norges officielle Statistik, Anden Række. Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, 2 volumes.) A. 2. Fattigstatistik

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr. I. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aaraberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE C. No. e. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AA.RET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA, TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. , skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

Spilleplan Tippeligaen 2013

Spilleplan Tippeligaen 2013 Spilleplan Tippeligaen 2013 Runde 1 Søndag 17/3 Lillestrøm - Sarpsborg 08 Brann - Vålerenga ODD Grenland - Rosenborg Strømsgodset - Sandnes Ulf Aalesund - Haugesund Viking - Molde Start - Hønefoss Sogndal

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. I. Uddrag af A arsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

SKIFTEVÆSENET I NORGE

SKIFTEVÆSENET I NORGE N.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVÆSENET I NORGE l AARET TILLIGEMED Opgave ver de efter OverfrmynderRegnskaberne fr Aaret under Rigets Overfrmynderiers Bestyrelse i dette Aar henstaaende Midler. Udgivne

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Askøy HSL c/o Karlsen Turvogn Slettebrekkdalen 3 5303 Follese Kontaktperson: Jan Petter Karlsen Tlf: 92 28 20 96 E-post: post@karlsenturvogn.

Askøy HSL c/o Karlsen Turvogn Slettebrekkdalen 3 5303 Follese Kontaktperson: Jan Petter Karlsen Tlf: 92 28 20 96 E-post: post@karlsenturvogn. Alta HSL- Fleridretter Postboks 1339 9505 Alta NO-9513 Alta Kontaktperson: Lill Oddny Kvivesen Tlf: 78 43 46 02/ 957 34 111 anbri-e@online.no http://idrett.speaker.no/organisation.asp?id=60101 Alta IF

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

C RKE BREUER

C RKE BREUER B N CRK BRUR FOR KONGRIGT NORG FOR AART 8 SAMT DN KONGLIG NORSK RGJRINGS TINDRDANIGST INDSTILLING AF NOVMBR 89 CHRISTIANIA TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKRI 89 B N Tabel I Opave ver de i Aaret 8 ved civile

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Ansøgning om støtte fra "Værdighedspuljen - pulje til skabelse af stærke fællesskaber for ældre" Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte fra Værdighedspuljen - pulje til skabelse af stærke fællesskaber for ældre Ansøgningen sendes til: 96Z 1 1.6 LCLPL l FREDERICIAKMMUNE WP)- Asøgig om støtte fra "Værdighedspulje - pulje til skabelse af stærke fællesskaber for ældre" Asøgige sedes til: Fredericia Kommue Social- og msorgsudvalget Rådhuset,

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK

NORGES OFFICIELLE STATISTIK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFICIELLE STATISTIK 1 JULI 1889-31 DECEMBER 1910. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1889 et 1910.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIAN1A.

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ru. v. 1828-30 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

Spilleplan Tippeligaen 2011

Spilleplan Tippeligaen 2011 Spilleplan Tippeligaen 2011 Runde 1 20/3 Runde 16 Lørdag 16/7 Strømsgodset - Sogndal Molde - Haugesund Tromsø - Haugesund Runde 16 17/7 Aalesund - Fredrikstad Strømsgodset - Start Brann - Rosenborg Fredrikstad

Læs mere

Den kg1.1 norske Kunst- og Haandurksskole

Den kg1.1 norske Kunst- og Haandurksskole Aarsberetning fra Den kg1.1 norske Kunst- og Haandurksskole i Christiania. 1890-1891. 0 c Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1891. á Skole-Ef'terretninger for Skoleaaret 1890-1891. Skolens Overbestyrelse

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere