NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour rannée 1897.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897."

Transkript

1

2 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour rannée ) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER, POSTSTYRELSEN. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. A SC HEHOUG & C

3 For aarene se Norges officielle statistik, tredie række no. 7, 26, 47, 66, 87, 115, 140, 160, 179, 201, 221, 247, 269. NORGES SMARTSTIDENDES TRYKKERI.

4 Indhold. Side. Almindelig oversigt V I. Almindelig statistik over postforsendelsen til in dlandet 2 II. til udlandet 8 fra udlandet 16 IV. Postanvisninger 24 V. Postopkrævninger 28 VI. De enkelte postanstalters afsendte brevmeengde 30 VII. Brevpostforsendelsen til forskjellige udenrigske lande 55 VIII. Opgave over udvekslingen af udenrigske postanvisninger 57 IX. Opgave over udvekslingen af postopkrævninger og postinkassationer med udlandet 58 X. Opgave over forsendelsen af penge til udlandet 59 XI. Opgave over forsendelsen af pakkepost til udlandet 60 Table des matiéres. Fag. I. Statistique générale des envois intérieurs 2 internationaux (Expédition) 8 (Réception) 16 IV. Mandats de poste 24 V. Lettres et autres envois contre remboursement 28 VI. Lettres expédiées des différents bureaux de poste 30 VII. Lettres expédiées pour différents pays étrangers 55 VIII. Renseignements sur le service des mandats de poste internationaux 57 IX. Renseignements sur le service de remboursements et recouvrements internationaux 58 X. Lettres avec valeur déclarée pour l'étranger 59 XI. Colis pour l'étranger 60 Anm. Decimalerne betegner tusinder (les nombres décimaux signifient des milliers) Ex

5 Almindelig oversigt. Det norske postvæsens indtægter i 1897 udgjorde kr , hvoraf ved salg af frimærker, brevkort ni. v. kr ,38, ved franco og porto kr ,85, som godtgjørelse af udlandet kr og diverse indtægter kr ,27. Udgifterne beløb sig til kr ,14, hvoraf til lønninger kr is, til befordringsudgifter kr ,42, erstatning for bortkommen værdipost kr , godtgjørelse til udlandet kr ,5o og diverse udgifter kr ,74. Det samlede antal tusinder af af sendte udgjorde : Tit indlandet procentvis Til udlandet procentvis stigning. stigniti g i ,s i , ,5 11,6 i ,1 8, ,6 8,7 i ,o 8, ,5 6,6 i , ,8 i ,4 13,i 3 976,7 12,5 i ,5 7,3 i ,7 3,84247,3-4-- i ,8 5,4 4412,9 3,6 i ,8 6, ,3 i ,48,65098,26,6 let tusinder af fra udlandet ankomne udgjorde : i ,8 procentvis stigning. i ,7 11,o i ,i 4,s i ,9 4,3 i ,1 i ,i8,1 i ,4 i ,o i ,8 1.7 i ,7 11:6 i ,7

6 VI let tusinder af samtlige til ind- og udlandet afsendte og fra udlandet ankomne var i aarene : , ,o , ,i , , , , , , , ,o , , ,i , ,õ ,o , , ,s , ,s ,3 Postruternes længde udgjorde i km., hvoraf km. jernbane, km. landevei og km. vandvei. Det befarede antal kilometer var , hvoraf med jernbane , forøvrigt overland og tilvands Det samlede antal postanstalter (faste og reisende) var ved aarets udgang og antallet af udhængte postkasser Postfunktionærernes antal var 2 513, hvoraf 39 ansatte i poststyrelsen. Af ubesørgede og uindløste brevpostsager indkom der i 1897 til poststyrelsen bestemte til indlandet og bestemte til udlandet, tilsammen (heraf 428 værdi- og rekommanderede forsendelser). Af disse ekspederedes henholdsvis og 8 958, medens og tilintetgjordes. Tabellerne I, II, III, VI og VII er udarbejdet efter optælling af vedkommende postforsendelser i ugerne 7de-13de februar, 2den-8de mai, 8de-14de august og 7de-13de november 1897; de øvrige tabeller er udarbejdet dels efter postkontorernes regnskaber, dels efter afregninger med udlandet.

7 Tabeller vedkommende det norske postvæsens statistik for

8 Post. 2 Postanstalter (bureaux de poste). almindelige (ordinaires). frankerede (affrancities). 1. Breve (lettres). ufr ankerede (non affranchies). nombre). 2. I med angiven værdi (avec déclaration de valeu9.). 3. I. Almindelig statistik over postforsendelse Værdi (valeur). Kroner 4. Brevkort (cartes postales). (nombra 5. 7-, CI) ca C) C) ;- C: " 6. g cd Z Lokal (lettres locales). (nombee). 8. med angiven værdi (avec déclaration de valeur). nombee). 9. værdi (valeur). Lokalbrevko- r (cartes locales). (nom- Kroner. bee) cc C/2 cc 0 t Ant (nom bre) 12. Aalesund I 158,9 80 postaabnerier-1 17 Alten.... { 1 2 2,1 { Arendal. 163, ,6 Bergen..... f 1175, ,3 Bodo 106,o 90 { 407,6 Brevik I 3 3} 3398:69 Drammen , 4 Drobak 38,3 1 { Egersund I ,5 Elverum f 39, ,3 Farsund I 29,6 10 1, 22,1 Flekkefjord { 37, ,7 Florø 19,5 Fredrikshald { 108,o 13 45,8 Fredriksstad { Fredriksvcern..{ 17,5 1 9,5 2,8 2,9 2, ,s 15,9 27,6 16,0 1,9 55,7 136,8 1 56,6 4,4 3 43,4 2,3 5,7 2,8 7, ,o 4,o 7,3 5,0 4,1 1 6,3 18,9 2,5 8,3 2 ajovik 6 2,s 11 { 67,4 13,o 1433,o 5,9 8,o Grimstad I 69, , ,5 Hamar 13,o 2469,7 1 14,s 3 73 }) 31 4,427 4,o 56, ,5 Hammerfest ,3 1245,9 4, ,5 14,3 82 3,7 Harstad 85,5 9,2 1603,5 4,4 5,1 Haugesund 1 142,1 1, ,8 15,9 4,0 1,6 7,7 19 t 7 Holmestrand. { 42,3 6 14,o 0,9 4,6 5,2 2576,9 2637,6 214,3 26,8 2291,s 137, , ,1 3512,s ,3 8303, ,2 13,4 945,8 202,1 1226,3 973,7 797,3 575,7 992,3 383,s 663,1 2338, ,1 146,s 233,1 39,1 1426,6 242,o ,o 13,o 17,s 2 104,7 138,3 5,4 18,6 5, ,2 8,o 5,6 5,6 4,1 7,3 2,5 15,s 4,3 23,8 3,1 8, ,8 1,9 2,1 18, ,5 5,4 5,3 67,3 25,6 3,s 4,4 3,2 3,4 13,1 45,4 0, 1 0, 1 0, 1 0,t 0, 1 1 o ,8 2 5,2 33,7 6,7 29,7 7,1 2 5,4 24, ,s 36,9 3,2 3,1

9 Abonnerede aviser og tidsskrifter (journaux et autres publications périodiques servies par abonnements). (nombye) Samtlige ekspl. af de forskjellige numere (numeros) Post. til indlandet. (Statistique génerale des envois intérieurs). -,O CL) > qs) cri cts 4-, co 2 " 7:1 C ezt 16. ci) g = ts, E s.. ci3 CL) L.,., 17. (norn- bre) Pakker (,;ozis). med angiven værdi (avec declaration de valeur) Værdi (valeur). Kroner 21. s- co, = E cu Nzt E co g 727) C = g-, ; L. C) 0 CD L. FCS CD C.. '45 E E co CC CC (norn- bre) Portofrie forsendelser (envois en franchise de port). 24. med angiven værdi (avec declaration de valeur). 25. Værdi (vakur). Kroner Samlet antal (nombye de lettres) , ,o I 2,1 1 3,1 3 1,6-5 49,o 330,i 18,2 17,o , ,o 2,o 11,9 1, li 38, ,i 1,o 2,8 3,7 14,5 7 64,o, 283,8 6,3 4,1 816,6 1 ' 7,4 5,3 2 31,o 3 5, , ,8 2,5 15, ,1 1 17,7 1,o - 4 2,o 113,8 4,9 -,,3 106,i 2 14,3 6,4 119,8 3 16,3 6,3 1 6,2-27,4 13,o 4,7 2,5 0, ,4 185, ,8 225,0 16, ,7 625,6 1 0, 17,5 2 13,6 32,3 7,2 6, ,6 689, ,1 3,1 3 7,7 52,5 2,o 2,3 2 2, ,6 2,1 3 22,8 52,9 1 2,1 6,o 2 15,0 3,8 0, 1 3,61 4,0 2 7,0 5,3 4,7 1 3,1 0,o 3,5 50 3,0 4,2 3,1 1,6 15,1 3 4,3 19,5 94,3 168,3 21,6 35,3 3, ,7 5,6 3,5 1 6,3 11,9 6,2 5,1 4,1 17,1 5,4 19,7 3,0 1 16,2 3,4 3 58,o 1 29,3 16,8 1 5,0 3,6 4,0 1,9 5,2 31,9 3, ,7 7,4 0,s 2,5 2, ,9 2,1 3,8 9,0 2,3 426, ,o 4, ,0 1398,4 4363,9 1686,9 422,5 77,6 36,7 2948,5 647,2 228,7 55,0 36, ,3 218,4 64,4 38,1 38,9 3669,7 43,7 296,o 67,5 7, , , ,s ,o 31, , ,0 8,o ,3 18, , ,2 164,8 543,6 48,4 14, ,3 49,0 25,5 73,4 5 59,1 36,o 59,5 43,2 29,9 173,8 64,8 253,6 24,4 27,3 4,8 94,0 117,4 100,0 4,7 208, ,7 194,1 88,5 6 18,a

10 Post I. Almindelig statistik over postforsendelsen LoKaiarevKor Brevkort Breve (cartes Lokal (cartes, (lettres). (lettres locales). postales). locales). med angiven - almindelige værdi ca ;...-- < med ang- i ;-, ca -:,.I3.- (ordinaiers). (avec déclaration,,., cn c7i. ven værdi t 1 cl) 1-= As rg ',.z' (avec décla- c) +. de valeur). AD -: "c7zi 4,9 `,12, ci) c_n et,41)4-74 (2) "' -4-. cir, r-, ration de --, (1, C1) co, 7..,,.. CI)C1) tl., '8,, Postanstalter ufran- rd Pr,,,, rc= co _w,a... valenr). rd -4, pi MI 0,..:1 g p:1.5 (bureaux de poste). fran- kerede 1 IP, '&' ci ;.,.._ ;-3, E *e% kerede (non ,.., 4-, g (affran_ affran- Wadi '''' `*-"` 4-4 P"' C Værdi 731,2 (valeur).,-ci '1.) (va - ci.) chies). chies). g leur). E ---- Anta (nom- (nom- (nom- (nom- (nom- (nom- (nom- (nom- (nom bre). bre). Kroner bre). bre). bre). bre). bre). Kroner. bre). bre) Horten 5 Hønefoss 55 Kabelvaag Kongsberg 1 15 Kongsvinger Kragerø 6 Kristania 75 Kristiansand S. 28 Kristansund N.( 73 Langesund. Larvik 8 1 Levanger 2 Lillehammer.. 34 Lillesand 9 Lillestrøm Loerdal Mandal 18 Molde 46 Mosjøen Moss 9 Namsos 97 Orkeda/en. Forgrund 9 Risør 5 Røros _ ,7 9,9* 1499,1 19,6 6, ,o 135,i 4, ,o 8, ,3-4,1-296,7 54,6 6055,8 35,7 47,7 46,8 99,0 7,7 1006, ,2 8,7 1944,8 4,5-2, ,0 5,5 53 2, ,7 4,7 758,1 6, ,0 17,6 2259,2 9,8 15,2-102,o 59,3 8,7 1371,9 8,4 3, ,o 3,6 309, ,8 45, ,2 424,1 6,8 2057,o 5,4 3, ,7 13, 629,1 6,4 62,o ,7 48,3 58,a 249,4 15,5 2747,4 25,8 33,7 56 a 9,8 731,9 5,0 2,o - 4,9 _ 186,1 13,4 3373,5 15,6 0 i 8, ,9 22, ,8 _ 2 217,o 3, ,5 1,o ,1 24,6 1-23,8-4,4 275,8 1, ,6 5, '7 - - _ 6,7-7 1,o ,4 8,5 1151,6 10,0 5,1-198,5 28,9 2646,3 29,2 8,7 13,8 2 5,3 527,4 2, ,1 119,o ,5 215,2 3, ,7 213,6 3, ,8 1614,3 15,2 7, ,5 496,3 2,3-3,7 3-63,4 8,2 1283,o 7, ,5 9, ,2-3,0 676,7-3,6-63, ,9 19,6 14, ,5 1,o 7,8 726,2 8,7 1-6,4-6 8, ,5-2,8-343,1 2, ,6 2 10,0 49,8 18,1 2,3 397, ,2 9, ,8 16,3-19,9 2,5 19,o - 2,9 122, ,o 8,4 838,o 8,3-8, ,1 3,o 21 2, ,6 66 6,o ,o - 8,5 529,8 7, _ 7

11 Post. til indiandet. (Statistique générale des envois intérieurs). Abonnerede aviser og tidsskrifter. (journaux et autres publications perio ' di- ques servies par co 72$4 Fj. E CF, E o ;`4 ss,, t4 - abonnements). c, ) CS,,,),.., ca & 1-'-{ P. I 1 Samtlige ekspl. at de forskjellige num ere (numeros). -t -7-, as b fiz.4.4' t ".,.) cd1 c ' 0 r't '..) Li eg. -g, ti 4.-, uzb E ') -E --.1 gt -:. `,2 2;`4., -;'" = t 1' I t cri a,-,-, ) t,,, LI ó 22 :.t ,... g...-, %.,0 ' cd - z '' z,.-. 1"... cd =. ir.-.,2= r-c:, ti t f: 'a,,2 P... t e, --z. c.,z i b -sz E '''' ;.:j 4--1 ca ;.- Pakker (co/is). med angiven værdi (avec déclaration de valeur). Værdi (va - leur) wct -.- _ cc, = -, ci. ) v-zs r. g a 1 al) g 73 0).61) =.',2 co o E,-.,' 1, ----' ca,".0 '-' cd..%) E, A., cu,,, = c D..z.,-.!::, -,B 22 1, L_ 1', 42 -ts '' r t 6_.,..t - 0) 1=.w 22 Z3 -ci. ci) -a 23-0 g ci2,--t Portofrie forsendelser (envois en franchise de port). g)d --,--,;- = L' ci),. r5.z '-' 1 '',.',--. s cd,.., med angiven værdi (avec déclaration de valour). Værdi (valeur)..ntal 20M- (nom- (nom- (nom- (nom- (norn- (nom- (nom- (nom- (Item- (nom- (nom- )re). bre). bre). bre). bre). bre). bre). Kroner bre). bre). bre). bre). Kroner bre) ' rg 1, q E E o o uw Samlet antal (novabre de lettres) , ,o ,1 832,8 - - _ ,3 805,3 3 6,7 143,2 3, ,4 0,o - 7,o 16 ' ,7 2,1 19,5 5,8 66,4 9, , ,o , ,1 2 18,1 77,2 6,3-6,5-13,6 214, , , ,0 112, ,4 1,o 322, ,6-1,9-16,3 2,9 386,7 2 14,9 68,o 4,4 2,3 2,3-9,1 181, , , ,8 1354,5 54,2 7,7 9 5,1 1955,4 60,i 468,5 26, ,1 16, ,5 3 5,2 136,o 14,9 1062, ,9 997,5 3 3,0 24,8. 4,5-35,9 2,1 1569, ,s - - 5,5-17,1 3,7 352, ,6 379,1 45,7 24,8 53 6,5-29,7 1,9 1078, ,8 1,o 44,4 4,2 161,6 1 3, ,0 504, ,5 4,o ,5 18,1 2 14,3 83,o 1,o - 2,7-14,o 2,o 678, ,3 6 39,4 276,9 5,8 1, ,3 905,o 1,o - 3,8 7,3 4,7 1,9 35,9 7, ,4 3,1 - '" - 4,1 19,o ,9 5, ,5 1,o ,o - 8,1 197,9 1 14, ,2 123,9 5 27,8[ 220,s 28,o 2, ,1-14,8 212, , ,1 87,8 4 26,5 208,4 6, ,5 1,o - 24, ,8 3, ,o ,7 57,5 4 21,o ,1-26,3 1232, ,7 127,2 3 38,3 138,2 3, ,7-15, ,1 5,3 3,5-48,0 8,9 254,o ,5 37, ,7 16,5 2,0 1-1 _67, ,6 45, ,4 11, ,9-6,1 118,o ,1, 33,6 3 68, ,4 38, ,i ,6 23, ,4 74,8 524,4 124,4 76,4 52,0 57, ,1 26,8 7837, ,0 265,2 213,7 38, ,3 64,9 12,1 114,7 314,8 37,4 17, ,2 132,3 53,8 106,3 159, , , ,7 148,2 28,4 8 32,3 48,6 66,4

12 Post. Postanstalter (bureaux de poste). almindelige (ordinaires). frankerede (affrmchies). Breve (lettres). u frankerede (non affranchies). I. _ Almindelig statistik over pdstforsendelsen med angiven værdi (avec déclaration de valeu)). Værdi (vaicur). Brevkort (cartes postales). Anta) (nom (nombye). Kroner bra bre). bre). (nom- (nom- (nom- bre) g-1 rd cn rd,gl Local (lettres locales). 8. med angiven værdi avec déclaration de valeur). Ant al 9. Værdi (vabur). Lokalbrevkort (cartes locales). ;-4. "a5 E cn An tal (nom- (nom- Kroner. bre). bre) ,7 Sandefjord... I 67,4 1 13,5 2 7,4 18,3 1,o 5,2 Sandnes 3 4,1 5,2 2 Sarpsborg 9,4, 5 0,s 9,4 37,5 1584,1 9,o ,1 2,o Skien 225,7 18,1 4137,3 24, ,4 2,3 45,2 3673,9 2 Stavanger ,8 39, ,7 23,o 2152,1 22,9 Stenkjcer 39,4 7,0 1577,3 3, ,7 5,4 41 Svelvik 11,6 2,3 18 Svolvær 28,s 334,9 1,6 68 Tromso 613,8 87,1 3,6 61, ,1 3195,o 5, ,1 3748,o 14,9 Trondhjem ,9 34, , ,4 6,o 59,9 4469,o 45,5 Tvedestrand.. 47,7 6,4 750,o 6,3 5 19,3 4,2 38 Tønsberg 106,s 15, ,3 687,2 13,4 Tonset 17,1 3,9 674,1 2,5 Vadsø 25,2 4,8 489,2 0,s 15 Vardo 1 79,0 2,3 7,0 119, ,9 374,6 Voss 29,9 6,5 67 7,6 Værdalen ,o 233,5 1,6 Feltpostk. no. 75,0 15 5,9 Do ,4 11 Do.3 1, 57,8 Do., 4 3, ,3 Postekspeddioner paa jernbaner 1123,7 6,1-8,oI 279,2 Postekspeditioner paa dampskibe 867,9 7, 018,o 21i1,iI 126,9 2,8 1 25,6 13,4 23,1 3,5 1,9 6,1 8,5 14,9 22,3 3,1 9,7 3,2 3,8 0,i 6,6 3,4 0, 1-0, 1 0,i 0,i 3 75,1 26,2 5 ; 8 2,8 3,1 37,4 7,0 5,13 5,3 7, Tilsammen ,4 1771,o ,4 26,1 3053,s 1 13, ,o 14,3

13 o - 0 (nonbie) Post. til indlandet. (Statistique génerale des envois intérieurs). Abonnerede aviser og tidsskrifter (journaux et autres publications.périodiques servies par abonnements). Samtlige ekspl. af de forca t"1 skjellige nu mere (num3os). (nom- bre) o) t > g c,) a) cts Q P" CL) Cti -1t Q "0 *- = ( fontbre) ) c,) CL) T.1) = Es. z g_ > Pakker (cotis). I med angi ven værdi (avec déclaration de valeur). 20, Værdi (valens.) Kroner 21. co G) =1 =,--z3 co s- 5, e a) "o = E E CC Z.. E 53 - G. = Cl) 0 L. 0 CZ a, a) -= co a) x Q C.,z3 c.) a) 23. Portofrie forsendelser (envois en franchise de port). 24. med angiven værdi (avec (Metaration de valeur). 25. Værdi (valeur) Kroner 26. Samlet antal de lettres) ,o 5,0 175,3 359,5 1 18,1 3,2 37,5 35 4,3 3,1 25,1 4,5 2,3 45, ,i 1369,2 2784,o 54, ,o 1821,o 38,4 17,5 287,2 18,1 9,4 2,3 2,9 36,1 3,9 38,5 5,5 1,6 2 6, ,8 3,6 1-9,3 0, 1 0, 7 1 3,5 2,1 12,7 0,i 0,04 0,03 0,03 9,3 24,2 23,5 2,7 9,3 378,9 7,0 1217,s 3,7 5,2 4,7 41,6 36,4 7,7 4,s 7,1 5,2 3,0 3,1 12,s 3,1 3,5 1,o 5,2 4,2 1 31, ,0 27,6 5, , ,3 4,2 12,1 14,2 13,6 15,7 6,5 8,2 2,8 8,3 3,6 17,9 5,0 7,9 3,7 4,7 7,9 4,0 6,o 5,3 17,5 2,o 67,5 71,6 2, ,8 388,6 935, ,3 48,1 16,9 224,2 307,0 912,3 278,2 2204,7 5262,7 41, ,9 169,8 672,5 125,o 597, ,o 9,0 117,9 13,2 0, 1-1,6 2,5 1,6 10 9,9 48,1 13,o 85,4 241,o 339,o 343,2 458,4 225,4 82,7 39,3 17,o 38,3 766,6 131,6 473,5 836,3 718,7 69, ,o 113,6 42,5 49,8 24, ,3 6 32,7 104,2 4,2 5,5 51,o 56,6 7,1 1466,7 49,8 2,8 I 3,0 43,9 54,1 0, , ,o 41446, , ,8 15, , ,

14 Post. 8 Postanstalter (bureaux de poste). Aalesund.. Alten Arendal Bergen Bodø Brevik Drammen.. { Drobak Egersund. { Elverum Farsund. Flekkefjord. Flor0 Fredrikshald{ Fredrikstad { Fredriksvcern{ Gjøvik { Grimstad.. ( hamar II. Almindelig statistik over postforsendelsen til udlandet. almindelige (ordinaires). Breve (lettres). ufranfran- kerede kerede (non (affran- affranchies). chies) (nom- bre) ,7 19,0 67, ,8 113,2 5, ,7 35,9 6,7 1 4,8 4,1 16, 0 17, ,3 18,5 57,4 6,9 4,6 4,1 6,7 41, 3 4,1 6,5 26,2 9,2 2,o 0, 4 0,0 0, 2 -- med angiven værdi (avec déclaration de valeur). 3. 0, 3 0,01 1, 1 0,01 0, 6 1 0:1 0,01 0,03 0,01 0, 1 0,03 0,03 3,0 0, 5 2, 8 0,01 0, 6 Værdi (valeur). Kroner 4. '25,2 4, ,7 44,0 13 3,8 1,9 324,1 26,5 0, 3 4,1 58,7 23,7 32,1 1772,7 66, ,7 5 4,2 19,5 2,9 7 23,1 Brevkort cartes postales). rzl al 5. 3,5 3,7 76, 3 12:7 0, 9 2,o -- cd cn rcs 77,3' C) E 6. 0,1 Abonnerede aviser, og tidsskrifter (journaux et autres publications périodiques servies par abonnements). Eksemplarer (exemplaires). 7. Iiï Samtlige ekspl. af de forskj. numere (numéros). 8. Andre tryksager af enhver art (autres imprimés de toute nature). 9. 3,2 0, ,3 1 1,4 1 1,0 2,7 3, 5 0,2 5,2 2,5 0, 3 2,1 0, 1 3,7

15 Statistique générale des envois ivternationaux [Expédition].) 9 Post. E... i CO c.,. ts) g E.o)- cn c,,,. ),,, a) z-,.; '-- > - '"2 1:;,' is:) cm.,; a) -.,.,, co -,- > a) cf, L. '':). -, a , wcn,.. --' 5- = c,) 4-,...z Lc. `" cz.-., - u..-2: a,,c1.) c..,,,,, v a) L. s.- a), ) (/) n.=76 " cd= l'' (1 E ct '-) = v) `'), s- -., tg 4 -.,') cc,., L.. Eci) Q,,,:,., 0.,., -,". c,) cl, -, L. f, _2, Cl) t <- a Se, ;:t. 4- ci ) -s--' a) CD '' ''),,,, -,,..),.F2 =. i'..)g a).,,s r- CC E co -,, No '' "-I CZ -,.,, --,4 E'. Pakker (COHS)* med angiven værdi (avec déclaration de valeur). Værdi (valeur). Portofrie forsendelser (envois en franchise de port). co --', M.F., 4), z ; i ''-' ca s -.. ' Samlet antal (vombre - Ant'al. )bre). (worn- (nom- (porn- (nom- (nont- (vombre). bre) bre). Kroner bre). bre). (nontbre) g r,, g c--,5,.,... ;.,L. - 0 cp 74 (,), ;--,? Postanstalter (bureaux de poste) 0,0, , ,oi - 2 Aalesund. _ III - }All -e.n , ,i ,6 1 Arendal. 12, 6 '7,5 18,2 4,8 564, 8, , ,8 }Bergen ,01 6,5 -. 7,4-0, , ,5 )...Bod _ -- _ }Brevik. 3,0 1,6 6,7 -. 0, 1 193,8-85, /Drammen. i,2 7, , }Drobak , _ 4, , }Elverum. y , ,7 } Farsund. 4 y _ ,5 }Flekkefjord ,6 Flom - 1, ,5 1 2 ifredrikshald , , , , }Fredrikstad. 0 8 ffredriksvcert ,8ir,f,,, T _ l CIJM11; O 4, 2fi , ,oi (1),1, ,1 }Grimstad. 289: }H a mar. 2

16 Post. 10 IL Almindelig statistik over postforsendelsen til udlandet. Breve (lettres). Abonnerede aviser og tidsskrifter (dournaux et autres Andre publications périodi- tryksager ques servies par af enhver abonnements). art (autres Eksem- Samtlige bnprimés plarer ekspi. af de tonte de forskj. (excmnumere 91 aturc). planes) (numéros). ) almindelige med angiveri (ordinaires). værdi Postanstalter utran - ec déclaration de valeur). frankerede kerede (bureaux de poste). (non (a/franchies)chics). affran- Værdi (nom- bre) (nom- Kroner bye) Brevkort (cartes postales) Hammerfest. Harstad.... Haugesund. Holmestrand Horten Honefoss.. Kabelvaag Kongsberg... { Kongsvinger. { Krager0.... { Kristiania..{ Kristiansand { S. Kristiansund N. Langesund. Larvik I Levanger.. { Lillehammer { Lillesand. { Lillestrøm. Lærdal Mandal { 4,6 4,0 3, 7 62, 4. 9,8 9,4 2, 2 24,1 4,9 4,2 36,9 4,4 3,0 3,8 10, 5 23, 9 2,0 1106,6 94, 9 62, 4 13,2 29, 8 13,9 5,0 32,8 4, 6 4,1 4,2 29,9 1 6,2 3,6 43, 5 14, 8 0,2 o,i _- 0, 1 2 0, 8 0, 1 0, 1 0,03 0,02 0,01 0,03 39,4 4,1 1,0 0, i 2,0 0,02 0,01 7,6 3,9 14,8 42,3 1, 2 12, :0 24:4 34,6 16,8 2 26,4 58,0 22, 4 1, ,1 316,7 5 36,5 19,4 142,7 5,4 27, 8 40, 4 13,5 4,0 18,7 2,7 4,9 37;5 4,7 4, 5 0:2 165,3 6,8 17, 5 1, 8 0, 3 3,2 3,7 2, 7 4,4 6,3 11,9 2,1 2,3 468,4 5,1 8,9 5,0 14, 2 5,9 1, 5 2, 8 8,1

17 (Statique générale des envois intern,ationaux [Ex_pédition.) 11 Post. c.)... ;.. v) = tv,- E,,-:.,..tc, Q., ' c, `.., - * s_ o -'-: c:- t P,-,z' a.-...) > -,. t.,'..-. ) st o 'i&i u.. 1, fs, co 4- * 8 cc,, -... :an"...c, c, a) = - L. co,.,_._:,,,., 0.,,- -,.',.. ";" sm. ;....,,--, a) s c), t a s ci) ( cl...= --..,, w t = - r.., -,- c5v-t cd "F- p 0 0 r.. Z' (13,,, 4-4-ci, s+7,,,l = E,,,.,---,T, 7, : w,-- z- =. a) 2..,) -2,)..., ce - cc E ci-- ). bf) C/3 7=-1 ;- ri,) -'.,1,5.',z 4-4 ct...- Pakker (colis). mod angiven werdi (avee ditlaration de valeur). Portofrie forsendelser (envois ell franchisc de port) c) bn Z.3 --:- rg.-74 'It.5 4-) g r-:'' - s - - i -`" 7.14 ir"g: i 0 (L) 's c.,,,,,, Samlet antal (, thor,envben de lett pees). Værdi (va/cur). (now- (nom- (nont- (nom- (nont- (nom- bre) bre). (nontbre). bre). bre). Kroner bee). bre) Postanstalter (bureaux de poste). 0, , }Hammerfest ,3 llarstad. O, -I - - 0, ,5 1 _ - - 9,9 I Haugesund }Holmestrand , ,l 54 I florten.,- -,. 5,5 0 }Honefoss. = , ,01-1,9 Kabelvaag. 5, }Kongsberg. 5 I , IKongsvinger. 0,i - 0, , } 2 41 Kragerø. 7 16,9 17,i 109,9-12, 2 2, _,1 }Kristiania. 2,7-1_7,9-1109,4 0,/ 3 2,9-0, 9'-' ,2 Kristiansand 1, , 4 j S. 3,0-0,01-35,4 Wristiansund ,01 0, ,4 t, ,5 Langesund ,o - 4,7 }Larvik ,7 _ }Levanger. - 5,7-5,1. }Lillehammer , _._ Lillesand. 6,3 } ,2 Lillestrøm. ' ,9 Lcerdal. 0, ,o }Mandal., 9

18 Post. 12 Molde Mo,sjøen Moss Namsos Orkedalen Porsgrund. { Risør Roos Sandefjord. Sandnes....{ Sarpsborg.. { Skien Stavanger.. Stenkjcer... { Svelvik Svolvær Tromso Trondhjem. Tvedestrand Tønsberg....{ II. Almindelig statistik over postforsendelsen til udlandet. almindelige (ordinaires) ,3 7,0 6,o 19,0 1, 9 36,6 23, 3 7,5 2, 8 5,4 33, 1 5,4 5,4 0,0 15,5 18,0 27, 6 19,0 104, 0 42, 2, 3, ,1 0, 9 12, 0 1 9, , 7 16, ,4 35,5 Breve (lettres). Postanstalter frail- ( bureaux de poste). kerede (affra9tchies). ufrankerede (nonaffra9 I- chies). (nembie) o 0, 7 0, 5 oo. 7 2, 5 med angiven værdi (avec declaration de valour) 3. 0,03 0,03 0,03 0, o,i 0,04 0,1 3,8 0, 7 0, 3 0, 1 1, 1 (nom- Kroner bre). 4. a. 19,2 9 11, 3 45,8 16, , 4 6, , 8 5, 4 15, ,2 308,4 3 /7 12,7 1,6 12, 4 14, 8 93,1 7,0 1152, , 7 67,o 20, 3 Brevkort (cartes postales). 3,9 O, 0, 5 o,i 3, 3 0, 4 0, 6 2,0 -- 0, 1 4,2 1 3,0 oo. 38, 0 o,i I- 7,6 1, 8 0,s 2 CV c'4. i cn sa) 71,3 6. 0, 1 Abonnerede aviser og tidsskrifter (journaux et autres publications pfriodiques servies par abonnements). Eksemplarer (exemplaires). ) 7 Samtlige ekspl. af de forskj. numvre (numéros).. (nem bre). 8. Andre tryksager af enhver art (antics imp rim (.; s de toute nature). nombre) , , ,4 0, 7 2,5 o 2 3,2, 3 4,4

19 ) 10. 0, 5 antal Post. (Statistique générale des envois internationaux [Expédition].) 12.. O yi 2,8 5,9 2,7 0, 7 14, 5 0, Pakker (cous.). med angiven -verdi (avec drclaration de valeur). Værdi (valeur). Kroner ,04 0,02 Portofrie forsendelser (envois enfranchise de port). co g g 3 cl) grt (nom- bre) ,6 131, 8 1 1,9 Samlet antal de lettres) ,5 1 2,9 2 7,8 6, , 0 7,7 6,5 36,5 5,4 5,8,0 16,9 2 36,1 22,3 125,7 45, 6 3,5 2,7 3,2 1, ,3 18, 0 11, 2 57,0 36,7 Postanstalter (intreaux de poste). }Molde..Mosjøen. }Moss. }Namsos. Orkedalen. }Porsgrund. }Risør. }Roos. }Sandefjord. }Sandne8. }Sarpsborg. }Stavanger. I Stenkjær. Svelvik. }Svolvær. }Trolitsø. }Trondhjem. }Tvedestrand. }Tønsberg.

20 Post. 14 Postanstalter (bureaux de poste). II Almindelig statistik over postforsendelsen til udlandet. almindelige (ordinaires). Breve (lettres). E ksemplarer (exemplaires). ufrankerede kerede (non (a/frail- affraltcities). chies). (nom- bre) med angiven værdi (avec Wclaration de valeur). (no)nbee) onset O,01 3,3 0 -,10,i Vadsø { 0,04 6,9 Vardo { 0 i Voss 3,4 01: Vcerdalen... 7,2 Feitpostkontor no. 1 Feltpostkontor no Feltpostkontor no. 3 3, 0,t Feltpostkontor no Po steksp. _paa jernbaner. 343,6 3,o,0 Do. pac t dampskibe. 177,8 2,8 Værdi (valeur). Kroner 4 20, 3 12, 5 7,6 3,6 1 Brevkort (cartes postales). An tal ()tombee). 5. 0, 5 o, i 0,4 0,1 14,3 1 3,7 55,4 28,3 E (710 inbre). 6. Abonnerede aviser og tidsskrifter (journaux et autres publications périodiques servies par abonnements). (nontbre). 7. Samtlige ekspl. af cio forskj. nu mere (nunt(,ros). (no»tbre) 8. Andre tryksager af enhver art (an ties imprintés de toute nature). (nomlwe). 9. Tilsammen, I 4122,3 67, 3 84, ,3

21 (Statique générale des envois internationaux [Expédition].) Pakker (co/is). Antat (nembye). 15 Post. med angiven værdi (avec déclaration de valeur). Værdi (valeur). Portofrie forsendelser (envois en franchise de port). Tonset. 3,8 Vad o. }Vard0. 4,1 Voss. 7,6 Verdalen. Feltpostkontor 1, 7no. 1. Feltpostkontor no. 2. Feltpostkontor 18,1 no. 3. Feltpostkontor 20,0 13,5 no. 4. Posteksp. paa 405,7 3,0 jernbaner. Do. paa 2,1 209,6 dampskibe. r. rzt (a) (ventbre). Kroner bye) C.) Samlet antal 8,0 l, 8 Postanstalter (bureaux de poste). 5 31, ,0 3, , ,2, 2 -,0

22 Post. 16 Postanstalter (bureaux de poste). III. Almindelig statistik over postforsendelsen fra udlandet. almindelig (ordinaires frankerede (a/francities). 1. Breve (lettres). fran- non kerode affran- elties) (7i ombre). 2. med angivelt værdi (avec déclaration de valeur). (nombye). 3. Værdi (valeur). Kroner 4. Brevkort (cartes postales). (in ombye). 5. CL) ct ct (nontbre). 6. Abonnerede aviser og tidsskrifter 3ournaux et mares Andre publications périodi_ tryksager gates servies par af enhver abonnements). art Eksemplarer (exemplaires). (nambre). 7. Samtlige ekspl. af de forskj Mere (nuinéros). 8. (autres imprim('s de taute nature). 9. Aalesu,nd. Alten Arendal.. Bergen BodO Brevik _Drammen. Drøbak Egersund. Elverum.. Farsund.. Flekkefjord. { Florø Fredrikshald Fredrikstad.{ Fredriksvcern{ Gjøvik Grimstad. e { Bamar 35,3 2 97,9 17,5 489,7 122,8 1 24,2 12,7 107,6 42,0 7,0 11,6 6,o 4,7 17, 0 24, ,5 55, ,9 13,6 6,7 6,9 8,0 5 6,2 14,2 27,9 8,9 1,, 1,i 0,04 0,03 0, 1 0,03 0,01 0,01 0,01-0, 03 0,ot - 82,7 81,6 699,7 23,4 6, ,8 7 97,7 5,3 12,1 306,1 2,0 4, ,0 19, 5 37,6 4,8 4,7 9,4 4,2 24,9 4,7 0, 4 6,4 3 60, 9 5,6 1,i 1 1, 5 Os 0, 1 0,2 0 0:1 6,1 7,2 3, ,i 0,i 1 6, ,1 2, 2 245:2 45,7 2, ,6 17,7 C.1 3,0 / 1 5,7 5,7 4, _8,5 5,5 4 2,1 1,9 2,9 3, 3 27,0 2,0 6

23 , Slatistique générale des envois internationaux [Réception].) 17 Post. (nontbre) ,, C-7) = ci)...) a) a) L :11 c) (4 r"z3 sp s- -=. s- a) 211.ct) co) - a - ca) --- a) t = 7:, -,'--z L. ci) -, cw..-, Cd "rz es r- ''' o ( 0 c...,4),-.n = '-'..., E 5 q-- c, --- bp c,i3 E 5,,,.,...,...- E ce s- a) CD '- C: Z3, C1),. CL),., 0 L -,., -'.,. 4 -cs c1',. we I) 12 g T' i ' ''' 4 C C "0 cts a) '''.a. at F: *,,,,r. ".../ C.' CS `..., CZ3 "..., 1= E (nom- (vom- bre). bre) Pakker (coiis). med angiven værdi (avec déclaration de vale?tr). (vombre). 15. Værdi (valeur). Kroner 16. Portofrie forsendelser (envois enfranchise de port). E 0 a-3 rt Anti (yowlbre). 18. Samlet antal (vombre 19. Postanstalter (bureaux de poste). 1,9 0, 2 2 0,03 1, ,0 }Aalesund. 7-1, 8 1, 5 4,1 18,8 6,9 0:4 3,2 3, ,8 0, 8 1, 5 25,4 1,i 2:5 8,1 1,9 0,01 0,o1 5,1 259,0 2,3 3 2,1 0,04 3,1 0,03 1 0,03 0,03 0,04 4,4 0,03 7,9 1097o 18, ,5 26,0 17:7 14 1, ,2 8,5 1 6,2 3,2 5,2 18,4 25,1 1 17,8 2, 6 65,1 23,1 118,2 14,3 7,4 7,8 8,5 57,7 6,4 16,7 3 }Arendal. }Bergen. }Bodø. }Brevik. }Drammen. }Drøbak. }Egersund. }Elverum. }Farsund. }Flekkefjord. Florø. }Fredrikshald. }Fredrikslad. }Fredriksvcern }Gjøvik. }Grimstad. 1.1-fam ar. 3

24 Post. 18 Postanstalter (bureaux de poste). III. Almindelig statistik over postforsendelsen fra udlandet. almindelige (ordinaires). 1. Breve (lettres). frankerede (affranchies). ufrankerede (non affranchies). 2. med angiven værdi (avec déclaration hlde valeur). Værdi c - (valeur).. (nom- (nornbre). Kroner bre) Brevkort (cartes postales). z Abonnerede aviser og tidsskrifter (journaux et autres publications périodiques servies par abonnements). I Eksemplarer (exem- plaires) Samtlige ekspl. af de forskj. numere (numéros). ) 8. Andre tryksager af enhver art (autres imprimés de toute nature). 9. Hammerfest. Harstad.... Haugesund. Holmestrand Horten Honefoss... Kabelvaag. Kongsberg.. Kongsvinger Kragero '{ Kristiania Kristiansand { S. Kristiansund { N. Langesund Larvik Levanger...{ Lillehammer Lillesand..{ Lillestrøm Lcerdal Mandal 6,o 2,3 5,0 89, ,7 16,1 5,0 5,4 44,1 6,6 5,0 5,4 1 38,3 1545,0 115,1 84,3 16,o 46,0 2 6,6 63, 5 4,9 5,5 1,6 8,o 38,9 16,9 9,8 3,6 55,5 18,6 1,6 18,3 0, 1 0,04 0,01 0,01-0,oi 0,03 0,01 0,04 0,t -- 4,6 0,ot 0,04 we... 0,04 0,03 0,04 0,o1 9,9 4, ,2 0, 3 3 4,2 3, 9 5,9 184, ,4 167,6 22 5, 5 15,1 85, 5 16, 7 8,2 6, 5 3,2 18, 7 8,2 164, 5 4,7 6,9 4,1 0,0 2, ,8 4,0 7,4 3,2 3,5 5,0 3,2 5, 7 39,9 2,8 3,7 17,2 4,3 3,8 22,5 615,3 2 41,9 5,4 26,1 43,0 2,8 25,1 5,5 18, ,0

25 (Statique générale des envois internationaux [Reception].) 19 Post. c) L., +a co = t ts) "'.,-, E ) '''';',,..i,.., C g i'3 L- o ; iz,',., 't 2 i 'z'' 0.. z., CO.74 I..,,,, Cd s4, > -, sq6, i d, '" E,-,5,%). 2.' F, -.. et -0 "e c. - 't a) s_ g. bc.,..,, 06 L. a) Z3 co E,. cg T " a)t-- v) 0),.,t:: = 4) L. ce - as I=,. P.e.Ç = cú '', *-E t.. 5, E co r.., -tr;,t "r:s '''& , -tics- i. co T. z`'. Lt 4, œ el% t,,,, C.) = r &,--, COW - cc E (nom-,,-2, bn Zi rg,, E,'2. 'Et r-, p C :3,--, Pakker (colis). med angiven værdi (avec déclaration de valeur).. Værdi (valeur). Portofrie forsendelser (envois en fran - chise de port) c) --'- t4) t rtt "). g g '',...,. 3 ct -. s's., PI ''3 E rc) Samlet antal (nom 910)12 1. e )bye). bre). bre). Kroner bre). bre). (nom- (nom- (nom (I) '-'4,1) r.8 ;..,, (nom- Postanstalter (bureaux de poste) ,i 14, ,9 - }Hammerfest. 2, ,3 Harstad O, }Haugesund. 7 4 i ,2 2,8 }Holmestrand , }Horten. 5, ,i , ,04-50,0 }Hønefoss. -._._ - - Kabelvaag , , ,4 }Kongsberg ,9 13,4 }Kongsvinger ,03 0,03 4,9-42,5 - }Kragerø ,9 87,0 7,i 643 0,i 1906,3-4,5 4,2-13 }Kristiania. 5, ,0 19, ,1 l Kristiansand \.: ,5 js. 2,1-1, ,7 1Kristiansunci i N ,3 Langesund. 2,0 _ 2,5-0,03 4, ,7 - _ ,1 }Larvik _ , ,6 }Levanger. _ - 0,01 5, ,3 - _ 43,5 1Lillehammer. - 0, _ - - I- - 18,6 -: }Lillesand ,i Lillestrøm. - _ I- - 2,0 Lcerdal. - _ }Mandal. 7

26 Post. 20 Postanstalter (bureaux de poste). Molde Mosjøen Moss Namsos Orkedalen Porsgrund. Risør Røros Sandefjord Sandnes... Sarpsborg.. Skien Stavanger Stenkjcer. Svelvik Svolvær Tronsø Trondhjem. Tvedestraud Tønsberg... III. Almindelig statistik over postforsendelsen fra udlandet. almindelige (ordinaires). fran - kerede (alfranchies) ,o 12, 5 2,8 37,9 9,5 4,7 20, 5 2,5 40, 2 3,6 22, 4 9,6 3,4 6,4 43,4 5,7 8,2 1,6 20, 8 20, 9 49, 0 23,7 123, 8 49,1 4,2 3,2 6,1 9,8 2 9, 3 168:1 65,9 15,9 12, 6 63,6 49;4 B rove (lettres). u fr ankered e (nonalfranchies). ) , 1 1,9 2,0 1,4 med an given værdi (avec Welaration de valeur). 3. 0,03 0,04 0, , Brevkort (cartes postales). a) Værdi Tt4 (valeur).. (nom- Kronerbre) , 0 6, ,2 24, 0 36,7 7,2 0,04, 7,2 0, 177,8 8,7 18,i 0,oi 5,2 144,2 185,5 0,oi 0,oi 3, , 2776,2 2 0, ,3 19,0 1,6 4,i 0. 5 / 4. 3 / 326 0, 1 6, :1 2, 9 25, 2 2,0 4,3 6. 0,i 0, 1 0, 1 Abonnerede aviser og tidsskrifter (journaux et autres publications periodiques servies par abonnements). Eksemplarer (exemplaires). 7. Andre tryksager af enhver art (autres Samtlige imprimés ekspl. af de toute de forskj nature). numere (numeros) ,2 4,4 13,6 4,5 7,0 31,9 1 3,6 '2,i 3,1 5,8 3,7 21, 6 78,4 13,5 2,7 2,i 3,1 1 69,9 28, 0 14,9 7,0 35,1

27 (Statistique générale des envois internationaux [Réeeption].) 21 Post. a)...., z CD,..) tt E 4-) -; omo c:.,%) I- 0.),..., 0 I - - eest-t I-ci C2..., L..,-... Ç: es-,..., Z...--",, a).l E...,. ", _t cg,. r:r)p.' = ' 'a-... cp,..... ', 0 t u..,u).,.. 4) = a) r-t 4).A.....#,-,., 1:73 g cu s_.-m... _.,,, -,,, L. a), a) =,.,, 2. g " a) -A 4:1, ets = 11 ó e 5. E 0, L. t.'. so Ce '8 ga E 4. g, cy -,--- ce &, Q, -.,.),,,,, CI. Cl.) El g t-, a) cd,, cc E. (, ),-- c», r, t 72, n.,,,,,.. -cd,_. Pakker (colis). med angiven (avec déclaration de valeur). Portofrie forsendelser (envois en franchise de port). a) ---% a41).z) T.%) ''.r5.,.1 E -- '8,.`? i ciz i 4,,, I - (1) e Clt t '''' ci r '8 ;-4,,, Samlet antal (nornbre de iet_ tres)...t, Wadi A.ntal (valeur). AntaT (nom- (nom- (nom- (nom- (nom- (nom- ) bre). bre). bre). bre). Kroner bre). bre) Postanstalter (bureaux de poste) , ,9 }Molde ,o Mosjøen. 1, ,3. 9,8 - } Moss }Namsos. - 0,04-7,, Orkedalen. 2,o -- 0,03 0, Porsgrund , , , Risor ,04 6,6-4,o - - }Roos , , il : 7 San defjord i ' 1, 7 Sandnes. - 0,s , , Sarpsborg. - 2,7 5, ,1 0, ,02 2, ,4 lo ivten ,8-5,2 0)2 21, ,2 }Stavanger , Q ) 0,1 Stenkjcer.. 0, t-,, , 3 Svelvik j Svolvcer , 6-24,9 _ }TrOM ,7 12, ,t ,0 itrondhjem O,01 0, ,2 } - Tvedestrand ,01 5, }Tøn sberg. - 0, 1 -._

28 Post. 22 Postanstalter (bureaux de poste).?onset Vads0 VarclO Voss Vcerdalen.. Feltpostkontor no. Feltpostkontor no Fellpostkontor no. 3 Feltpostkontor no. 4 III. Almindelig statistik over postforsendelsen fra udlandet. almindelige (ordinaires). r,l. 5,0 6,5 4,1 9,2 Breve (lettres). frankerede (affranchies). ufrankerede (non affranchies).. (nom,- bre). 2. med angiven værdi (avec déclaration de valeur). 3. 0,o1 0,oi Værdi (va/eur). Kroner 4. 7:1") rcj pt4,54 E 5. -^ 9,9 Brevkort cartes postales). cb c, ;74 a.4 ci) +a rtt 731 E (nonibre). 6. Abonnerede aviser og tidsskrifter (journaux et autres publications périodiques servies par abonnements). Eksemplarer (exemplaires). 7. Samtlige ekspl. af de forskj. numere (nuntéros). 8. Andre tryksager af enhver art (mares imprimés de toute nature). 9. Tilsammen 4742, ,4 8219,2 502,o , ,9 6,9 5,8

29 (Statique générale des envois internationaux [Réception].) 4 LT.. ', u, = E ch,,--: "t3c'..2 g' ''-`, ze....,2 s Zi g c.) :-,:t 0.,.-,......,.., 03 sq., >... a) Z3 '.: cl. as e ;4, 2' = ='-'d *2 15 t- '4, cp.t: u. g....-:, 4) '", 7) s... g L... a.) ci, 1 " 6 R cz "g czi a) k"), E E. z. cs e,,.f, 4-- z; cc,,,.,...,,.. o '''' v-t3 4) -3 lz.` i :- F,...2.,.- ei).-',2 1.: c."' c,.4.,,,",,) cv w -0 '":ih, -,.T.) 2.2 ',:j... E. cp c., -,:i,.) cp =,c3 co..._,. CC E 0.) -, bp,.) :=1. i4 (.4. 5 pv.z... :,.,--, S. ct..., Pakker (CO/is). 23 Post. med angiven værdi (avec déclarat ion de valeur). Voerdi (v aleur). Portofrie forsendelser (envois en franchise de port).. co --- bp F,S --i Samlet antal (nom,- bre). bre). Kroner bre). bre). (noni- (nom,- bre) PS) "(.4.,.E' EP'''' --4 ó ct (nom- i 4?:. g,-,z ce cl) g Srzi E) _,wrzi 0 'I' g ''' (I),... ;-.,.) (nom,- Postanstalter (bureaux de poste) Tonset ) )..._ ,8 Vads0. 0,s 7, Vard ,6 Voss ,-- 9, 6 Værdalen., Feltpostkontol. 1, s no. 1. Feltpostkontol no. 2. Feltpostkontot no. 3. Feltpostkontol 7,7 no ,o ,7 2,5 5538,7

30 Yost. 24 IV. Postanvisninger (Mandats de poste). Postanstalter (bureaux de poste). indbetalte (expéclijs). Indenrigske (Service int6rieur). udbetalte (payés). Heraf telegramanvisninger (Dans le nombre des mandats inscrits aux colonnes i et 3 étaient transmis par le télé'graphe). Belob Belob Beleb (montant). montant). (mordant) Kr. Kr. Kr. Aalesund Alten Arendal Bergen BodO Brevik Drammen Drøbak Egersund Elverum Farsund Flekkefjord Florø Fredrikshald Fredrikstad Fredriksvcern Gjøvik Grimstad Hamar Hammerfest Harstad Haugesund Holmestrand Horten Hønefoss Kabelvaag Kongsberg Kongsvinger Krager Kristiania Kristiansand Kristiansund 1V Langesund Larvik Levanger lillehammer

31 7. indbetalte (expédiés). Bela ('riontant) Post, IV. Postanvisninger (Mandats de poste). Udenrigske (Service international). Heraf telegramanvisninger. (Dans le nombre des m,andats inscrits la colonne 7 étaient transmis par le télégraphe). Beta 9. (montant) udbetalte (payés). Belo]) (montant). 12. Heraf telegramanvisninger. (Dans le nombre des mandats inscrits la colonne 11 étaient tran,smis par le télégraphe). 13. Bela (nont ant). 14. Postanstalter (bureaux de poste). Kr. Kr. Kr. Kr , , , , Aales und. Alten. Arendal. Bergen. Bodø. Brevik. Drammen. Drøbak. Egersund. Elverum. Farsund. Flekkefjord. Florø. Fredrikshald. Fredrikstad. Fredriksvcern. Gjøvik. Grimstad. Hamar. Hammerfest. Harstad. Haugesund. Holmestrand. Horten. Hønefoss. Kabelvaa,g. Kongsberg. Kongsvinger. Kragero. Kristiania. Kristiansand S. Kristiansund N Langesund. Larvik. Levanger. Lillehammer. 4

32 Posf. 26 IV. Postanvisninger (Mandats de poste). Postanstalter (bureaux de poste). indbetalte (expécliés). Indenrigske (Service intérieur). udbetalte (payés). Heraf telegramanvisninger (Dans le nom,bre des mandats inscrits aux colonnes i et 3 étaient transmis par le tél6grap. he). Belob Belob Belob. ) (montant). (montant). rnontant) Kr. Kr. Kr. 641 Lillesand Lillestrøm Lcerdal Mandal Molde Mosjøen Moss Namsos Orkedalen Porsgru,nd Risør Roros Sandefjord Sandnes Sarpsborg Skien Stavanger Stenkjær Svelvik Svolvær Tromso Trondkiem Tvedestr and Tønsberg Tonset Vadsø Vardo Voss Værdalen Feltpostk. no Feltpostk. no Feltpostk. no Feltpostk. no Tilsammen

33 7. indbetalte (expédiés) Belot) (miontant) Post. IV. Postanvisninger (Mandats de poste). Udenrigske (Service international). Heraf telegramanvisninger (Dans le nombre des mandats inscrits la colonne 7 (taient transmis par le télégrapite). 9. Belob (nont ant). 10. udbetalte (pay és). Belob (nom- I (montant). bre) Heraf telegramanvisninger (Dans le nombre des mandats inscrits la colonne 11 étaient transmis par le tdlégraphe). F Beleb (nom- (nont ant). bre) Postanstalter (bureaux de poste) Kr Kr. Kr. Kr Lillesand. Lillestrøm. Lærdal. Mandal. Molde. Mosjøen. Moss. Namsos. Orkedalen. Porsgru,nd. Risør. Røros. Sandefjord. Sandnes. Sarpsborg. Skien. Stavanger. Stenkjcer. Svelvik. Svolvær. Tromso. Trondhjem. Tvedestrand. Tønsberg. Tønset. Vadsø. Vard0. Voss. Værdalen. Feltpostk. no. 1. Feltpostk. no. 2. Feltpostk. no. 3. Feltpostk. no

34 Post. 28 v. Postopkrævninger (Lettres et autres envois contre remboursemen,t). Postanstalter (bureaux de poste). (no inbre). 1. indleste (pay é s). Indenrigske (Service tterieur). Belob (montaitt) uindleste (refusés). Belob (itiont ant). 4. toi bre). 5. Udenrigske (Service international). indbetalte (expédiés). Beleb (niontant) udbetalte (pay és) Belob (nont ant). 8. Kr. Kr. Kr. Kr. Aalesund Arendal Bergen Bodo Brevik Drantmen Drøbak Egersund Elverum Farsund Flekkefjord. Flor0 Fredrikshald. Fredrikstad. Fredriksvcern. Gjøvik Grimstad Hamar liammerfest.. Harstad Haugesund... liolmestrand.. Horten Hønefoss Kabelvaag Kongsberg Kongsvinger.. Krager0 Kristiania Kristiansand S. Kristiansund N. Langesund.. Larvik Levanger Lillehammer.. Lillesand Lillestrøm Si

35 29Post. V. Postopkrævninger (Lettres et autres envois eontre remboursement). Indenrigske (Service intérieur). Udenrigske (Service international). Postanstalter (bureaux de poste). (nowtbre). 1. indløste (payés). Beleb (nont ant) uindleste (refusés). Beleb (montant) indbetalte (expédiés). Belob emontaitt). 6. (Itombre). 7. udbetalte (pay(;s). Betel) ( nontant).. 8. Kr. 214 Lærdal Mandal ' Molde Mosjøen Moss Namsos Orkedalen Porsgrund Risør Roos Sandefjord Sandnes Sarpsborg Skien Stavanger,, Stenkjær Svelvik Svolvær Tromso Trondhjem Tvedestrand Tønsberg Tønset Vadsø Vardø Voss Værdalen _ Fellpostk. no. Feltpostk. no. 2 Feltpostk. no. 3 Feltpostk. no. 4 Kr. Kr. Kr. Tilsammen

36 Post. 30 VI. De enkelte postanstalters afsendte brevmængde. (Lettres expécliées des di fférents bureaux de poste). sousprérnctures rurales, préfeetures). (nontbre (Bureaus de poste, souspréfeetures rurales, préfectures). (Co nt»tunes Fredrikshald Sarpsborg. Fredrikstad Moss Kornsjø.. Præstebakke Aspedammen,. Tistedalen.. Berg.. Sponviken.. Gravnings sundet Skjærhollen Kirkeøen. Asmaløen. Vesterøen Spjærøen. Skjeberg. Ise... Varteig. Aremark. Bjørkebeek Bergstrom Otteid *. Omark. Ørje.. Romskogen Kroksund Rodenes. Rakkestad Snekkenes Ga-utestad Degernes Herland. Leknin. Eidsberg. Mysen. Slitu. Id. Berg:. Hvaler. Skjeberg... Varteig. Aremark. Idde og Markers fgd. Rodenes. Rakkestad.. Eidsberg ,3 319, ,9 15,0 5,4 2, 7 5,2 3,1 3,1 1,6 1, 9 17,6 12,9 4,6 5,7 1, 5 3,4 1, , 8 Trøgstad. Baastad. Askim. Spydeberg Skiptvet. Onsø Onso Greesvik. Hankø Bad*. (-. Sandesund. Tune Greaaker... Raade... Raade. Larkollen Rygge. Rygge. Billing.... VaaleriSmaalenene Vaaler Svindal Hobøl. Hobøl Tomter Drobak. 2,1 Son.. 2,9 Holen. Saaner. 8,8 Hvitsten. 39,8 Vestby. Kraakstad 7,2 Ski.. 3,8 Aas.. 20 Baalerud.,6, 13,7 Oppegaard 2 Nesodden 1,9 23,6 Ljan.. Trøgstad.. Askim... Spydeberg. Skiptvet. Rakkestad fgd. Moss fgd. Smaalenes amt Vestby. Kraakstad -. Aas... Nesodden. Aker 11, 8 28, 9 26,4 5,6 226, 3 1 6,6 3,6 16,4 17,5 2 6,5 13,5 1 4,6 2,5 5,6 18,3 138,7 1328,2 69,9 13,9 6,8 6,4 15,6 1 19,9 46,9 1 3,4 35,3 *) De med * betegnede postanstalter har kun været i virksomhed en del at aaret.

37 31 Post. VI. De enkelte postanstalters afsendte brevmængde. (Lettres expédiées des différents bureaux de poste). Postanstaltel, fogderier, souspr(feetures rurales, préfeetures). (nonit»- (le lettr es). souspréfeetures rurales, pr ()lectures). Nes Nordstrand Aker 58,3 Fenstad.... Bækkelaget Grorud. 3 9,9 Kløften.,Jessum 1).. TJ1lensaker Bryn. 8,5 Feltpostk. no. 1. Bygdo. 18,7 Holter.. Nannestad. Bestum 13,8 Nannestad Lysaker. Bærum. 2 Dal. Eidsvold.. Stabæk - 12,8 Bøn.. Høvik ,8 Eidsvold Sandviken I 52,7 Minne. Hvalstad..I Asker 14,5 Ulven. Sleependen 5, 3 Hurdalen. Hur dalen. Asker 3 Fering.. Fering.. Heggedal. 9,2 Ovre-Romerikes fgd. Aker og Follo fgd. 4S, 4 Akershus amt Hakedalen. Nittedalen. Strømmen. Lillestrøm. Skedsmo. Frogner. Rælingen. Fetsund. Blaker.. Lierfos.... Mork i Romerike) Urskog.... Holand, Øvre.. Setskogen.. Holand.. Hemnes i Høland. Enebak.... Enebak, Ytre. Enebaknesset. Haga.. Aarnes... Nes i Romerike Sæterstøen.. Nittedalen. - Skedsmo. Sørum. Fet TJrskog Holand... Enebak. Nedre-Rornerikes fgd. Nes. 7,1 5,6 2 45,5 6,9 15,2 22, 6 17,5 7,1 9,3 9, 8 13, 5 1 3,0 1, 3 20'2,8 10, 5 17,8 14,1 1 Kongsvinger Hamar. Odalen, Nordre. Garvik. Austvatn Størjen. Skarnes Opstad. Slaastad Sander. Galterud Aabogen Eidskogen. Skotterud. Magnor. Vestmarken. Østmarken Kristiania. N.-Odalen. alen. Eidskogen Vinger. Vinger og Odalens fgd. Brandval... Brandval. Brandval Finskog. -. 1) Det tidligere Ullensaker postaabneri. *) De med * betegnede postanstalter har kun været i vir ksomhed en del af aaret. 33,8 25,8 105,9 4,1 1 16,3 28,1 46,5 24, ,0 380, , ,6 217,o 19,5 7,3 3,0 2,7 27,9 5,2 4,1 24,7,8 8,9 7,5 14, 3 21, 7 4,0 6,7 165,3 2,1

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.)

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.) N.1 7 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.) Nr. 181 tholes opfort i Forteguelse over N urges officielle Statistik nt. v. 1.1 a nuar 191) 31

Læs mere

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115.

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115. , = NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 115. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVÆSEN FOR AARET 4889. (Statistique postale pour l'année 1889). Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen.

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série )

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Nr. 1. 81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 1 Januar 1901 31 December

Læs mere

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885)

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885) NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 26. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVASEN FOR A_A_RET 1885. (Statistique postale pour l'année 1885) Udgivne af Departementet for det Indre. Poststyrelsen.

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK1. Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER. vedkommende FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e 1888.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK1. Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER. vedkommende FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e 1888. NORGES OFFICIELLE STATISTIK1 Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER 11 ) :ES vedkommende POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e ) Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen. R IS

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. -8 findes opfort i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik juli 889 december 90. - 9-8 se omslaget paa verker

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.) No 85 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. l88 BO Juni 889, S. 2227. 8646

Læs mere

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. - 1 januar 1906-31 december 1908.

Læs mere

N-01--tGEs postyriesen

N-01--tGEs postyriesen II _ jj -T-11- NORGES OFFICIELLE STATISTIK. NY REKKE, UDGIVEN I AARET 1884. F. No. c_2 TABELLER ' 1:1)1iONINIKND N-01--tGEs postyriesen FOR A_A_IEZIA:T1 (Igivne at Nlarme- og Post-Departementet. KFIISTIANIA.

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt 1915: Nr. 3. Markedspriser paa korn og poteter 1836-1914. (Données sur les prix du blé et des pommes de terre

Læs mere

NORGES POSTVASEN TABELLER NORGES OFFICIELLE STATIST1K. DEPARTEMENTET FOR DET INDRE, FOR ÄÄRET (Statistique postale pour l'année 1891.

NORGES POSTVASEN TABELLER NORGES OFFICIELLE STATIST1K. DEPARTEMENTET FOR DET INDRE, FOR ÄÄRET (Statistique postale pour l'année 1891. NORGES OFFICIELLE STATIST1K. Tredie Række No. 160. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVASEN FOR ÄÄRET (Statistique postale pour l'année ) UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE, POSTSTYRELSEN. KRISTIANIA.

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-18;findes opfert i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik 1 juli 1889-31 december 1910. Trykt 1911: Nr.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

Sammendrag af de norske Byers epidemiske Lister for Januar Maaned 1891.

Sammendrag af de norske Byers epidemiske Lister for Januar Maaned 1891. 1 Sammendrag af de nrske Byers epdemske Lster fr Januar Maaned 1891 (Meddelt af Medcnalstyrelsen) tn 77 clp) CO C) cbd4 a; '6) (4 : 4 4 : " cu :g 74 4 11 b c C' ' " 5 F' ' ) r: 4c'14 7 t 49 v ta a Krstana

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-18 findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik 1 juli 1889-31 december 1910. - 19-153 se lomslaget

Læs mere

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde:

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: Utrag fra Den almindelige bygningslovgivning ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: http://urn.nb.no/urn:nbn:no-nb_digibok_2013062008043 Lov om bygningsvæsenet for

Læs mere

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'alienes.) - 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

Norges Fotballforbund Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: 04 420 www.fotball.no

Norges Fotballforbund Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: 04 420 www.fotball.no Runde 1 Søndag 7/4 Bodø/Glimt - Ull/Kisa Follo - Bryne Fredrikstad - Hødd HamKam - Stabæk Kongsvinger - Mjøndalen Kristiansund BK - Elverum Ranheim - Vard Haugesund Strømmen - Sandefjord Runde 2 Søndag

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

Viltstellforeningen av 1994

Viltstellforeningen av 1994 1 Hovedmedlem 679 2 Barn-/Ungdomsmedl.m/Jakt & Fiske 364 3 Barn-/Ungdomsmedl.u/Jakt & Fiske 239 4 Pensj./Uføremedlem 474 5 Familiemedlem 234 6 Sidemedlem 234 Viltstellforeningen av 1994 Viltstellforeningen

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

AoRGEs 111ADEL og sliffisurt

AoRGEs 111ADEL og sliffisurt No. labeller VEDKOMMENDE AoRGEs ADEL og sliffisurt I AARET 8. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRIS TIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 8. III i dhold. No.. Tabel over de til Udlandet udførte

Læs mere

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske Forening/ fylke Aktivitet Akershus Fenstad Jeger og Fiskerforeni Fiskesommer Fiskevinter/ Kurs i fluekasting Temakvelder Asker Jff Fiskesommer Aurskog Jff Fiskesommer Fiskevinter Bjerke Jff Fiskesommer

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

Mysen 2014 IRN. Standardisert bønnetidstabell. Dekningsområde. Org.No: 982 842 840. Storgaten 39 (5.etg.) N 0183 Oslo NORWAY. Email: post@irn.

Mysen 2014 IRN. Standardisert bønnetidstabell. Dekningsområde. Org.No: 982 842 840. Storgaten 39 (5.etg.) N 0183 Oslo NORWAY. Email: post@irn. 2014 Dekningsområde 48 Oppegård Enebakk 42 Ski ømskog Ås Trøgstad 36 Hobøl Vestby Spydeberg Askim 59 o N 30.00 Våler Skiptvet Eidsberg Marker 24 åde akkestad 18 11 o E eference Point: 59.5557 N 11.3232

Læs mere

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Klubber i svart er ferdig med registreringen Klubber i rødt må registrere Klubber i blått

Læs mere

arte jul sølv, krystall og ferskvannsperler

arte jul sølv, krystall og ferskvannsperler 1 arte jul 2 3 S Sankta vart senker natten seg i stall og stuer. Solen har gått sin vei, skyggene truer. Inn i vårt mørke hus stiger med tente lys, Lucia, Sankta Lucia! kr. 1190,- sølv, krystaller og ferskvannsperler

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania.

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H, A s chehoug 8z C o. 1893.

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86. Indhold. Pag. Beretning

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo.

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Oktober 1889. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. 1889. CW6 Pris:

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième serie.) Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 904. (Hospices d'aliénée) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. ( Mouvernent

Læs mere

Arrangement i Hjortsberghallen høsten 2014

Arrangement i Hjortsberghallen høsten 2014 Arrangement i Hjortsberghallen høsten 2014 SØNDAG 07.09.2014 Hjortsberghallen 1000-1040 54J1016005 HK Halden Blå - Råde J10 avd 16 Hjortsberghallen 1045-1140 54J1127005 HK Halden Gul - Tveter Gul J11 avd

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. Januar 90 December 90, Side

Læs mere

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00 Kvinner Menn Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum Agder Svømmekrets 34 187 83 10 93 407 41 179 65 12 89 386 793 Arendal SK 20 100 50 10 60 240 20 100 50 10 60 240 480 Farsund Svømmeklubb

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

MOD Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn

MOD Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn DESIGN BARN 236R MOD. 236-7 2 Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn MOD. 236-3 Kjole. Rauma Finullgarn 3 MOD. 236-2 4 Genser. Alt 3. Rauma Finullgarn MOD. 236-9 MOD. 236-6 Genser. Rauma Finullgarn Lue. Rauma

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFCELLE STATSTK. Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 00. Tredie Hefte. Beboede Huse og Husholdninger. (Recensement du Décembre 00: Maisons habitées et ménages) Udgivet

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

00... 0... 0... 0... 0......0............9...0......... 9............... 0...9...0...........................9 9...0 0.................. / (GR) Gt 00 Kongsvinger - Sokna Mandag - fredag; ikke.,. desember,.

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

Frihet til å reise. Arbeidsbok og linjeinformasjon ØSTFOLD

Frihet til å reise. Arbeidsbok og linjeinformasjon ØSTFOLD Frihet til å reise Arbeidsbok og linjeinformasjon ØSTFOLD Våren 2013 1 notater 2 Innholdsfortegnelse Aremark........................................ 5 Linje: 1-2-3-4-natt 1 Askim..........................................

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) No. tindes opferte i Fortegnelse 'owl Norges officielle Statistik in. v. 828-30 Juni 889. S. 22-27. 86-46

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING ISTE OKTOBER UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, KRISTIANIA, I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. STEEN'SKE BOUTRYKKERI. Forord. I efterfølgende oversigt

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Vedtægter. For. "Grundejerforeningen Lille Norge" Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen.

Vedtægter. For. Grundejerforeningen Lille Norge Foreningens navn er Grundejerforeningen Lille Norge, og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. Vedtægter For "Grundejerforeningen Lille Norge" Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGE SK IBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

F. No. 1. DEN NOME STATSTELEGRAFS 8TATHIIK FOB S S. AFGIVEN TIL MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET TELEGRAF-DIREKTOREN. CHRISTIANIA.

F. No. 1. DEN NOME STATSTELEGRAFS 8TATHIIK FOB S S. AFGIVEN TIL MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET TELEGRAF-DIREKTOREN. CHRISTIANIA. F No DEN NOME STATSTELEGRAFS 8TATHIIK FOB S S AFGIVEN TIL MARINE OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGRAFDIREKTOREN CHRISTIANIA TRYKT I W C FABRITIUS'S BOGTRYKKERI 864 Indhold Beretning for Aaret 863 Pa g (Rapport

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. N Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés.) - 2. Folkemængdens Bevægelse

Læs mere

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER B N, CRIMINALSTATISTISKE TABELLER FOR KONGERIGET NOUE FOF AARET, SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE I\DSTILLING AF E AUGUST CHRISTIANIA TRYKT HOS CHR SCHIBSTED B N Tabel ivmmt, ver de ved

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 30. maj 2016 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890.

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 9. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AARET 890. (Statistique de la navigation de la Norvége pendant l'année 890) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 1901-31 December

Læs mere

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R! KONGERIKET NORGES J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C 1 APRIL 190R T TC;VI' A V ' DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!IREAII, KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO 1 'ria 1: r!1 %,(1 .1\ Norges Officielle

Læs mere

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. OVERSIGT MUM' NOR G CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. AFSLUTI ET 16.11 TN1 1 Ç 02. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. I KOMMISSION 1-IOS II. JU-, CIIETIOUG 6: Co. 1902. qi)

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI , tuil00 1 :14**,)''11' II 11111,(1 ''IIIIIIP',0"' NORG ES POSTV/ESEN

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI , tuil00 1 :14**,)''11' II 11111,(1 ''IIIIIIP',0' NORG ES POSTV/ESEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 81. --1, s. :;',,:140 tuil00 1,,;7..i,,,, e,,,,,,'1111 :14**,)''11' II 11111,(1 ''IIIIIIP',0"' NORG ES POSTV/ESEN 1 91 5. (Statistique postale pour l'année 1915) UTGIT

Læs mere

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen Modtaget Fredericia den 03.04.14 7 MAJ 2014 Receptionen Indsigelser til lokalplan nr. 315 boligområde på Puggårdsvej, Ullerup Indsigelser for følgende punkter: 1. Sti mellem Peder Bøgvads Vej og Puggårdsvej

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for karet 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. 4 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 2. Sindssygeasylernes

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr. I. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN

TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN LISTE OVER DELVIST UDTRÅDTE EJENDOMME I henhold til loven er der mulighed for, at ejeomme/virksomheder efter aftale med kommunen kan

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr.. 'Sundhedstilsta'nden og Medicinalforholdene 898. (Rapport surl'état sanitaire et médical.) 9. Sindssygeasylernes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række.

Norges officielle Statistik, Anden Række. Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, 2 volumes.) A. 2. Fattigstatistik

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Spilleplan Tippeligaen 2011

Spilleplan Tippeligaen 2011 Spilleplan Tippeligaen 2011 Runde 1 20/3 Runde 16 Lørdag 16/7 Strømsgodset - Sogndal Molde - Haugesund Tromsø - Haugesund Runde 16 17/7 Aalesund - Fredrikstad Strømsgodset - Start Brann - Rosenborg Fredrikstad

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Binger og løkker i Østfold Fotballkrets pr.1.1.15

Binger og løkker i Østfold Fotballkrets pr.1.1.15 Binger og løkker i Østfold Fotballkrets pr.1.1.15 KOMMUNE STED AREMARK ( 1.413): Aremark skole 1 2008 Scansis ASKIM (15.096): Askimbyen skole 1 Scansis Askim stadion kunstgressløkker 4 2013 Scansis Askim

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere