KB/KUBIS danmarc2 REX FORMAT HÅNDBOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KB/KUBIS danmarc2 REX FORMAT HÅNDBOG"

Transkript

1 KB/KUBIS danmarc2 REX FORMAT HÅNDBOG grundlagt af Hanne Balslev Version 7 (September 2012) Revideret af et udvalg Det Kongelige Bibliotek 2012

2 Henvendelser vedrørende formathåndbogen kan rettes til Udvalget til Samordning af Katalogiseringspraksis og Færdselsregler v/ Tom Engelbrecht En elektronisk klikbar udgave af formathåndbogen findes på KB s intranetside under: Redskaber -> Flere genveje -> Biblioteksfaglige redskaber -> Formathåndbog eller med URL en: %20og%20metadataudvalget/Udvalget%20for%20samordning%20af%20katalogiseringspraks is%20og%20f%c3%a6rdselsregler/formathaandbog/sider/default.aspx 2

3 I N D H O L D Indledning 5 Datafelter 8 Autoritetsposter 203 Bilag Landekoder Sprogkoder Forkortelser Retskrivning Forkortelser for stater mv Specialtegn Søgekoder Baser i REX Filial og afdelingskoder Eksemplar- og processtatus Translitteration af græsk Translitteration af russisk Funktionskoder 247 Index til felter/delfelter mv

4 4

5 danmarc2 Indledning DanMARC2 er en standard til formatering af bibliografiske data i maskinlæsbar form i et variabelt linieformat til brug for danske biblioteker og andre katalogiserende institutioner. Denne formathåndbog beskriver anvendelsen af danmarc2 i REX, herunder lokale tilføjelser og er baseret på 2. udgave af danmarc2 / Biblioteksstyrelsen. Ballerup: Dansk BiblioteksCenter, 1998, som foreligger i en trykt udgave og en elektronisk udgave med senere ændringer, hvortil der er adgang for alle på Det Kongelige Bibliotek. Adressen er: Felter: En post i danmarc2 er opdelt i felter. Et felt består af et feltnummer (3 tegn), indikatorer (2 tegn) og delfelter med data. Felterne kan opdeles i hovedgrupper efter overordnede funktioner: ID-numre m.v. og søgekoder Internationale standardnumre, koder og klassifikationsnotationer Ophavsangivelse Bibliografisk beskrivelse Emnedata Ophavs- og titeldata udover beskrivelsen Periodika relationer Henvisningsdata 980 Beholdning Lokale felter: Lokale klassifikationsnotationer Defineres lokalt Lokal opstilling Lokale noter (563, 565, 570, 580 og 583 er dog forbeholdt specielle noter) Lokale accessionsoplysninger Delfelter: Delfeltkoderne består af 2 tegn, hvoraf det første er *. (i ALEPH518 anvendes $$), det andet tegn er normalt et lille bogstav, men tal forekommer også. æ, ø og å som delfeltskilletegn inddateres således: æ = { ø = (pipe) å = } I det officielle danmarc2-format optræder de som æ, ø og å, her i formathåndbogen som {, og } Lokale delfelter: *& er i alle felter reserveret til lokal anvendelse. Lokal anvendelse skal dog aftales med Udvalget til Samordning af Katalogiseringspraksis og Færdselsregler 5

6 Gentagelighed: Felter kan normalt gentages. Hvor det ikke er tilfældet, er det oplyst i selve formatskemaet. Delfelterne er i formatskemaet mærket med G, hvis de kan gentages. SUMFELTER/-DELFELTER: Nogle felter/delfelter er betegnet som SUMFELTER eller SUMDELFELTER. Sumfelter er felter, som kan erstatte et eller flere felter inden for samme hovedområde. Et sumdelfelt er et delfelt, der kan erstatte en række delfelter inden for samme felt. LDR feltet: LDR L nam a 4500 LDR -----nas a-4500 Indikatorer: Felterne inddateres med 2 indikatorer. Der er ikke i danmarc2 defineret fælles værdier for indikatorerne, som der var det i danmarc[1]. Nulstilling af indikatorerne i DanBib, dvs. at alle indikatorer ved import af poster i DanBib ændres til værdien 0, betyder ikke, at der ikke lokalt kan defineres indikatorer, men de vil blive negligeret i DanBib. Ved genbrug af poster fra DANBIB vil indikatorerne være nulstillede. 1. indikator rettes ikke til andre værdier undtagen i de felter, hvor 1. indikators værdi genererer en bestemt tekststreng. Alfabetisering: Når data i et givet delfelt skal sorteres (alfabetiseres) anderledes end tegn for tegn fra venstre mod højre, anvendes alfabetiseringssymbolet << >>. Eks.: <<Den >>gamle mand og havet ( = blanktegn) Bestemte og ubestemte artikler skal sættes i << >>, når de optræder som første ord i et delfelt. Når en indledende artikel står sammen med det efterfølgende ord, kun adskilt af apostrof, skal << >> omfatte både artiklen, apostrofen og det efterfølgende ord. Eks.: <<L enfant=enfant>>. Ved import / genbrug fra DANBIB vil automatisk blive ændret til << >>. Alternativt kan (sort klat) inddateres umiddelbart før det ord, der skal sorteres på. Tegn, der skal alfabetiseres forskelligt fra den måde, det skrives på, skal inddateres efter følgende konvention: *a <<McGuire=macguire>> *v <<nr. 353=353>> Tegnsæt: Gammelt dansk å (i fx Søndergaard) inddateres efter følgende konvention og søges og scannes med både aa og å : *a <<Søndergaard=søndergård>> *h Jens *a <<Kurrild-Klitgaard=kurrild-klitgård>> *h Peter *a <<Lyngby-Taarbæk=lyngby-tårbæk>> 6

7 REX-baser: REX består af et antal fysiske baser, hvoraf nogle er opdelt i flere logiske baser (=søgebaser), se Bilag 8. 7

8 Postens ID-nummer Feltet kan ikke gentages *a ID-nummer *f Format Felt 001 *a og *f er obligatoriske i alle posttyper og på alle katalogiseringsniveauer. Delfelt *a indeholder postens ID-nummer, som kan være bogens ISBN/ISSN henholdsvis 10 og 8 cifre, eller x- numre i mangel af ISBN/ISSN. h-numre (10 cifrede) til navneformsposter. Der kan også automatisk tildeles et nummer fra en nummerrulle. Nummeret skrives kompakt, dvs. uden bindestreger, uanset hvordan det optræder i bogen. Hvis en bog har mere end ét ISBN, bruges det numerisk laveste. Et ID-nummer må kun optræde 1 gang i en given fysisk base. Ved genbrug af poster fra andre fysiske baser i REX eller fra DANBIB bibeholdes ID-nummeret uforandret. Om begrebet fysisk base se foregående side og Bilag 8. Obs! Ved brug af x- og h-numre slettes disse straks fra nummerlisten, så man undgår at bruge det samme nummer til 2 forskellige poster. I poster for kort og billeder anvendes det nummer, som kortet eller billedet får tildelt ved scanning, til IDnummer i felt 001. Delfelt *f indeholder en kode for MARC-format. Delfeltet er obligatorisk af hensyn til udveksling af poster. Koden a anvendes til angivelse af danmarc2-formatet EKSEMPLER: *a *f a (ISBN) *a *f a (ISSN) *ax *f a (x-nummer) *ah (Navneformspost) *adt *f a (Billedpost) 8

9 SØGEKODER: Delfelt Kode a nr, 001 9

10 FAUST-nummer (ISSN Danmark) *a FAUST-nummer Anvendes i nationalbibliografiske periodika poster, som leveres til DBC som rettede poster. EKSEMPEL: *a ***** SØGEKODER: Delfelt Kode a nr ***** 10

11 Kode for poststatus og posttype *r Kode for poststatus *a Kode for bibliografisk posttype G *x Kode for hjælpeposttype *n Kode for restriktioner o.l. Feltet kan ikke gentages Felt 004 er obligatorisk i alle posttyper og på alle katalogiseringsniveauer ved udveksling af poster. *r Kode for poststatus n Ny post c Rettet post d Slettet post *a Kode for bibliografisk posttype e Enkeltstående post i Analysepost (I-analyse) *x Kode for hjælpeposttype w Thesauruspost z Navneformspost *n Kode for restriktioner o.l. w Blokering af eksport til WorldCat *n w indtastes i alle licensbelagte ebogs- og databaseposter. Koden betyder, at vores poster ikke fra Danbib skal sendes videre til WorldCat. EKSEMPEL: *r n *a e *n w SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wpi 11

12 Kodede oplysninger om restriktioner og begrænsning i adgangen til det registrerede materiale *a Udgivelsesdato (ååååmmdd) *b Dato for materialets modtagelse hos den registrerende institution (ååååmmdd) *c Dato for materialets tilgængelighed (ååååmmdd) *2 Kode for begrænsningsregel I delfelt *2 kan følgende koder anvendes: a Karenstid for musikoptagelser EKSEMPLER: *a *2 a *b *2 a SØGEKODER: Ingen 12

13 Søgekoder *t Kode for bibliografisk kategori *u Kode for udgivelsesstatus *a Udgivelsesår *z Efterfølgende udgivelsesår G *b Kode for udgivelsesland *c Bogstavkode for periodikums frekvens (ISSN Danmark) G *d Kode for indholdets form *e Kode for offentlig publikation *f Kode for konference publikation *g Kode for festskrift *h Kode for periodikumtype *i Kode for hovedtitlens alfabet eller skrifttype (ISSN Danmark) *j Kode for skønlitterær form (Håndskriftafdelingen) *k Kode for biografi *l Kode for publikationens hovedsprog *m Kode for stor skrift *n Kode for netdokumenters tilgængelighed G *q Kode for filtype *v Kode for katalogiseringsniveau *w Kode for e-bog G *x Kode for faglitteraturs niveau Feltet kan ikke gentages Delfelt *t Kode for bibliografisk kategori *t med koden p er obligatorisk for periodika m s p a h Monografi Samlingsværk ( Nationalbibliografien) Periodikum Analyse (I: analyse) Hjælpepost Monografi: Ikke-periodisk materiale, der enten er afsluttet i én del eller afsluttet eller planlagt afsluttet i et bestemt antal dele. Samlingsværk: Polygrafisk monografi eller værk, der består af flere bidrag af én eller flere forfattere. Det kan være såvel tekster som billeder. Periodikum: Materiale i et hvilket som helst medium, der udsendes i successive dele med alfabetiske, numeriske og/eller kronologiske betegnelser, og som ikke stiler mod en afslutning. Periodika omfatter f.eks. aviser, tidsskrifter, årspublikationer (herunder visse publikationer, der udsendes regelmæssigt i nye udgaver) samt nummererede serier. I-analyse: Selvstændig bibliografisk beskrivelse af en fysisk integreret del af et større værk, f.eks. en artikel i et tidsskrift eller et bidrag i en antologi. Hjælpepost: Navneformsposter og thesaurusposter. 13

14 Delfelt *u Kode for udgivelsesstatus *u inddateres foran delfelt *a, hvis udgivelsesstatus ønskes præciseret. I Nationalbibliografien er delfelt *u obligatorisk i enkeltstående poster og bindposter. Ved katalogisering af periodika er *u koderne c eller d obligatoriske.? Ukendt (eller usikkert) udgivelsesår r Uændret optryk o Uafsluttet værk c Uafsluttet periodikum d Afsluttet periodikum f Førsteudgave (Nationalbibliografien til statistikformål) u Ny ændret udgave (Nationalbibliografien til statistikformål) Delfelt *a Udgivelsesår Delfelt *a er obligatorisk. Der inddateres 4 cifre for årstal. Hvis udgivelsesåret er ukendt, er der 2 inddateringsmuligheder: Ukendte årstalscifre kan inddateres som? Årstal, der angiver det interval, inden for hvilket materialet anses for udkommet, kan inddateres i delfelt *a og *z. I dette tilfælde skal statuskoden være? i delfelt *u. Ved flerbindsværker, hvor alle bind er udkommet samme år, anføres udgivelsesåret i *a, og *z anvendes da ikke. Delfelt *z Efterfølgende udgivelsesår Et interval mellem to årstal kan angives ved brug af et delfelt *a efterfulgt af et *z. Årstallene skal inddateres i kronologisk rækkefølge. Indholdet af *a, henholdsvis *z, svarer til indholdet af felt 260 *c. EKSEMPLER til delfelt *u, *a og *z *a *a 1993 *z 1994 (Flerårig udgivelse) *a 199? (Udgivelsesåret ligger mellem 1990 og 1999) *u? *a 1990 *z 1994 (Udgivelsesåret ligger mellem 1990 og 1994) *u r *a 1993 *z 1994 (Nyt oplag 1994 af 1. udgave fra 1993) *u o *a 1994 (Uafsluttet flerbindsværk eller løsbladsværk) *u f *a 1993 (1. udgave, 1. oplag af monografi) *u u *a 1993 (Ny ændret udgave) *u c *a 1990 (Uafsluttet periodikum, hvis udgivelse er startet i 1990) *u d *a 1980 *z 1994 (Periodikum, hvis udgivelse er startet i 1980 og afsluttet i 1994) 14

15 Delfelt *b Kode for udgivelsesland 2-bogstavskode for udgivelsesland (Bilag 1) inddateres. Hvis udgivelseslandet er ukendt, anvendes koden xx Delfelt *c Bogstavkode for periodikums frekvens Delfelt *c anvendes af ISSN Danmark Note om et periodikums frekvens inddateres i felt 500 k vides at være fuldstændig uregelmæssig d daglig i 3 gange om ugen c 2 gange om ugen w ugentlig j 3 gange om måneden e hver 2. uge s 2 gange om måneden m månedlig b hver 2. måned q kvartalsvis t 3 gange om året f 2 gange om året a årlig g hvert 2. år h hvert 3. År l continously updated (anvendes kun i ISSN sammenhæng) z andet? ukendt Delfelt *d Kode for indholdets form Koden a omfatter bibliografier, diskografier, filmografier og andre værkfortegnelser Koden m omfatter disputatser, magisterkonferencer, ph.d.-afhandlinger og andre afhandlinger, der giver en akademisk grad a bibliografi b katalog (beholdningsbibliografi) m disputats q eksamensopgave under disputatsniveau h breve u udstillingskatalog x skønlitteratur (bruges af DBC) y faglitteratur (bruges af DBC) z Billedværk Delfelt *e Kode for offentlig publikation En publikation anses for at være en offentlig publikation, hvis den er udgivet af eller for en offentlig institution. Koden 1 er fælles for 1 og 2. Koden 2 kan anvendes til udspecificering af statslige publikationer 1 Offentlig publikation 2 Statslig publikation 0 Ikke offentlig publikation Delfelt *f Kode for konferencepublikation 1 Konferencepublikation Koden er et et-tal Delfelt *g Kode for festskrift 1 Festskrift til person eller institution Koden er et et-tal 15

16 Delfelt *h Kode for periodikumtype d Database (anvendes kun i ISSN sammenhæng) m Monografiseriehovedpost n Avis p Tidsskrift z Årspublikation? Ukendt type Delfelt *i Kode for hovedtitlens alfabet eller skrifttype Delfelt *i anvendes af ISSN Network til at angive det alfabet eller den skrifttype, der er anvendt i hovedtitlen på titelsiden, fordi nøgletitlen altid angives i translittereret form i felterne 222 og 210. a Latin b Latin (udvidet) c Kyrillisk d Japansk e Kinesisk f Arabisk g Græsk h Hebraisk i Thai j Devanagari k Koreansk l Tamil z Andet alfabet eller skriftsystem Delfelt *j Kode for skønlitterær form Der anvendes én kode, der angiver hovedindholdet. Koderne benyttes ikke ved blandede antologier og ikke ved billedbøger, tegneserier og andre former, der ikke kan henføres til én af de anførte koder. Koden d omfatter også libretti og drejebøger Koden f omfatter også sagaer Koden j omfatter også eventyr Koden p omfatter også episke digte. For skuespil på vers anvendes koden d d Dramatik f Roman i Skønlitterær(e) Brev(e) j Novelle(r) m Blandede genrer p Poesi Delfelt *k Kode for biografi Koden c omfatter ikke genealogi a Selvbiografi b Biografi om enkeltperson c Biografisk samling Delfelt *l Kode for hovedsprog [3-bogstavskode] Delfelt *l er obligatorisk for sprogbærende materialer på katalogiseringsniveau 0 og 1 og for monografiposter og analyseposter på katalogiseringsniveau 3. I delfelt *l inddateres en kode for publikationens hovedsprog (se Bilag 2). Er publikationens sprog ukendt, inddateres: und Bemærk, at tidligere koder mis (forskellige tekster på hvert sit sprog) og mul (samme tekst på flere sprog) er slået sammen til mul, som altså anvendes både ved værker, der indeholder forskellige tekster på hver sit sprog og ved værker, der indeholder samme tekst på flere sprog. Den danske anvendelse af de to koder er hermed bragt i overensstemmelse med international praksis. Koden mis anvendes til diverse sprog, som ikke har selvstændig kode, og som ikke kan anbringes i nogen 16

17 (øvrige) gruppe. Yderligere uddybning af publikationens sproglige indhold kan inddateres i felt 041. Dette gælder f.eks. ved oversættelser, og ved resuméer på andre sprog end hovedsproget. Delfelt *m Kode for stor skrift 1 Stor skrift (for svagtsynede) Koden er et et-tal Delfelt *n Kode for netdokumenters tilgængelighed a Ubegrænset adgang b Begrænset adgang c Ingen adgang Delfelt *q Kode for filtype Koden for filtype er en 2-bogstavskode. Første bogstav angiver en af de 3 mulige typer, og kombineret med bogstavet a udgør det koden for den brede betegnelse. Hvis materialet ikke hører til en af de udspecificerede typer, anvendes koden for den brede betegnelse. Se i øvrigt definitionerne i Katalogiseringsreglernes Bilag D. aa Data ab Billeddata ac Fontdata ad Lyddata ae Numeriske data af Tekstdata ba Program bb Applikationsprogram bc Cad-program bd Databaseprogram be Desktoppublishingprogram bf Regnearkprogram bg Spil bh Tekstbehandlingsprogram bm Systemprogram bn Programmeringssprogprogram bo Styresystemsprogram bp Søgeprogram bu Værktøjsprogram ca Data og program cb Interaktivt multimedie cc Onlinetjeneste (f.eks. bulletin board, diskussionsgruppe, WWW-sted Delfelt *v Kode for katalogiseringsniveau Delfelt *v er obligatorisk for nationalbibliografiske poster, således at disse ikke overskrives i DanBib, og for retrokonverterede poster, som endnu ikke er MAF fet eller rettet op på anden måde. Koden 0 er obligatorisk i nationalbibliografiske poster, så disse ikke i DanBib bliver overskrevet af andre poster. 0 Fuldstændig katalogisering ved selvsyn 1 Katalogisering, andenhånds/afskrift fra katalogkort 3 FORMKAT 4 Folkebibliotekernes minimumsniveau 5 Kopikatalogisering 7 Registrering (ufuldstændig katalogisering), selvsyn 8 Registrering (ufuldstændig katalogisering), andenhånds 9 Maskinformateret (ved retrokonvertering) 17

18 Delfelt *w Kode for e-bøger I delfelt *w anvendes koden 1 for e-bog Delfelt *x Kode for faglitteraturs niveau (findes i danske poster fra DBC) Kode for faglitteraturs niveau kan angives som en 2-cifferkode i *x. Der anvendes følgende koder: 01 Førskoleniveau 02 Folkeskoleniveau 03 Gymnasieniveau 04 Fagligt niveau (Omfatter: Materialer til erhvervsfaglige uddannelser, videregående uddannelser, efter- og videreuddannelser samt til erhvervsgrupper og institutioner) 05 Forskningsniveau 06 Alment niveau (Omfatter: Generelle fag- og håndbøger, der ikke kan relateres til specifikke udannelsesmæssige eller faglige niveauer. Det kan f.eks. være målgrupper, der afgrænses på baggrund af interesse, nationalitet, handicap eller en bestemt alders- eller samfundsgruppe) 07 Udenfor kategori eller vurdering fravalgt 99 Default - hvis koden mangler Ud over ovestående koder kan følgende 1-bogstavskoder forekomme i poster konverteret fra MARC21, felt 008/Books/pos. 22 (Target audience) jf. a - Preschool b - Primary c - Pre-adolescent d - Adolescent e - Adult f - Specialized g - General j - Juvenile ************************************************************** SØGEKODER: Delfelt Kode a war, wud b wud z war d, e, f, g, h, j, k, t wma l wsp v wpi 18

19 Kode for materialebetegnelse G *a Kode for generel materialebetegnelse G *g Kode for specifik materialebetegnelse Feltet kan ikke gentages Felt 009 er obligatorisk i bibliografiske poster for alle materialetyper og på alle katalogiseringsniveauer. For alle materialer er det obligatorisk at angive såvel den generelle som den specifikke materialebetegnelse, dog angives den specifikke materialebetegnelse ikke ved materialer i papirform. Den generelle materialebetegnelse defineres som en overordnet betegnelse for udtryksformen i eller formidlingsformen af et materiales indhold på et specifikationsniveau som anført i Katalogiseringsreglerne, 2. del, 1.1C1 Delfelt *a Kode for generel materialebetegnelse Delfelt *a er obligatorisk a Tekst b Tekst, håndskrift c Musikalier, trykt d Musikalier, håndskrift e Kartografisk materiale, trykt f Kartografisk materiale, håndskrift g Billede, todimensionalt billedmateriale m Film, filmoptagelse n Video p Punktskrift r Lydoptagelse, ikke musik s Lydoptagelse, musik t Elektronisk materiale u Genstand, 3-dimensionelt materiale v Sammensat materiale Delfelt *g Kode for specifik materialebetegnelse Almene koder for fysisk medie xa Mikroform (De mere specifikke koder for mikroformer kan anvendes i stedet for xa, se nedenfor under Mikroformer xb Dias xc Cd xd Dvd xe Online, e-ressource xg Minidisc xh Kassettebånd (se også nh) xi Dcc-bånd xj Spolebånd (se også nj) xk Grammofonplade xl Plade xm Model xn Lydspor xo Cartridge xx Papirform xy Uspecificeret fysisk medie 19

20 Kartografiske materialer ed Diagram ef Profil eg Globus ep Perspektivkort es Remote-sensing kort et Snit Se også under de almene koder Film og videogrammer mj Filmspole (skal anvendes frem for den almene kode xj) nh Videokassette (skal anvendes frem for den almene kode xh) np Videoplade Todimensionale billedmaterialer ga Akvarel gb Billedtæppe gc Collage gg Grafisk blad gk Originalkunst gm Maleri gp Plakat gr Kunstreproduktion gt Tegning gx Ekslibris ha Arkitekturtegning hf Fotografi hg Flonellografmateriale l Flipover-materiale hm Hologram ho Postkort hp Planche hr Fotoreproduktion hs Stereoskopisk billede kb Billedbånd kt Transparent Se også under de almene koder Elektroniske materialer tb Cd-rom tc Magnetbånd tk Diskette tg Cd-i th Dvd-video ti Foto-cd to Dvd-rom tu Udvidelseskort Se også under de almene koder Mikroformer ia Mikrokortkassette ic Mikrofiche if Mikrofilmkassette ih Mikrofilmhulkort ik Kanalmikrokort ip Papirmikrokort 20

21 is it Mikrofilmspole Mikrofilmstrimmel Musikalier Se under de almene koder ovenfor Lydoptagelser Se under de almene koder ovenfor Musikoptagelser Se under de almene koder ovenfor Film og videogrammer mj filmspole (skal anvendes frem for den almene kode xj) nh videokassette (skal anvendes frem for den almene kode xh) np videoplade (skal anvendes frem for den almene kode xl) Andre betegnelser Disse betegnelser anvendes i poster, der beskriver selve begivenheden og oprettet med det formål at fungere som værtsposter for anmeldelser wt Teateropførelse(r) wu Udstilling(er) EKSEMPLER: *a a *g xe (online tekstudgave) *a c (musikalier) *a g *g xb *a r *g xh (billede (dias) + lydoptagelse (kassettebånd)) *a t *g tb (elektronisk materiale (cd-rom)) *a s *g xc (Lydoptagelse, musik (cd)) SØGEKODER: Delfelt Kode a, g wma 21

22 Generationsnummer (ISSN Danmark) *a Postens generationsnummer og dato *b ISSN COMPACT år og udgavenummer I delfelt *a er det første ciffer generationsnummeret, der angiver, hvor mange gange en post har været rettet. Tal fra 0-9 benyttes. 0 angiver, at posten er ny. 1 angiver, at posten har været rettet 1 gang, o.s.v. Generationsnummeret efterfølges af en dato: år, måned og dag (8 cifre: ååååmmdd). Der er ikke blanktegn mellem nummer og dato. Delfelt *b anvendes til en 3-tegnskode, bestående af de sidste to cifre af årstallet + et bogstav. F.eks. betyder 93A, at den seneste version af posten er med på den første udgave af ISSN COMPACT 1993; 93C betyder, at den seneste version af posten er at finde på 3. udgave i EKSEMPEL: *a *b93b (Eksemplet angiver, at posten er blevet ændret 2 gange, og at datoen for den seneste ændring er den 15. maj Seneste version af posten findes på 2. udg. af ISSN COMPACT 1993) ***** SØGEKODER: Ingen ***** 22

23 018 Nummer til sammenkædning af poster (Håndskriftafdelingen og Kortsamlingen) 0 0 Den hoveddel af en post, der ikke skal gemmes [følgepost] 9 0 Den hoveddel af en post, der skal gemmes G *a Fællesnummer *& Sorteringsnummer Anvendes til sammenkædning af poster, der på grund af længden må deles op i flere poster. Delfelt *& anvendes af hensyn til Kortfortegnelsen til sortering af sammenkædede poster EKSEMPEL: *a 009 ***** SØGEKODER: Delfelt Kode Alle nr ***** 23

24 ISBN (International Standard Book Number) *e ISBN (13-cifret) *a ISBN (10-cifret) G *b Tilføjelse til ISBN (f.eks. bindangivelse) *c Bindtype G *d Pris G *n Bestillingsnummer G *w ISBN for andre udgaver/versioner nævnt i materialet G *x Fejltrykt eller fejlagtigt anvendt ISBN Bogstaverne "ISBN" skal ikke inddateres. ISBN = International standard bog nummerering (DS/ISO 2108). ISBN er defineret til brug for bøger, bind af årspublikationer, mikrokort og mikrodatamatprogrammer. Når et materiale indeholder flere ISBN, inddateres de i hvert sit felt 021. ISBN består af 10 eller 13 cifre ISBN-10 cifret er inddelt i 4 grupper: landenummer, forlagsnummer, titelnummer, kontrolciffer. ISBN-10 inddateres kompakt ISBN-13 cifret er inddelt i 5 grupper: prefix, landenummer, forlagsnummer, titelnummer, kontrolciffer. ISBN-13 inddateres kompakt Efter 1. januar 2007 er alle nye ISBN 13 cifrede [ISBN-10 afsnit udgået] Hvis et materiale indeholder såvel et 10- som et 13-cifret ISBN, inddateres disse numre i hvert sit felt 021. Den anbefalede rækkefølge vil være at inddatere det 13-cifrede ISBN i det første felt 021 i delfelt *e. Det 10-cifrede ISBN inddateres i det næste felt 021 i delfelt *a I ovennævnte tilfælde (hvor materialet indeholder såvel et 10- som et 13-cifret ISBN) inddateres øvrige oplysninger (delfelterne *b, *c, *d, *n og *w) i det felt 021, hvor delfelt *e er anvendt. (se eksemplerne 9,10 og 11 nedenfor) Delfelt *x anvendes til fejltrykte eller fejlagtigt anvendte ISBN i materialet. Såfremt materialet har såvel et 10- som et 13-cifret ISBN, inddateres fejlagtige ISBN-13 i det felt 021, hvor der er anvendt delfelt *e, mens fejlagtige ISBN-10 inddateres i det felt 021, hvor der er anvendt delfelt *a. Delfelt *b anvendes til parentetiske tilføjelser. I dette delfelt kan angives bindnummer ved flerbindsværker uden bindspecifikation. Delfelt *d kan anvendes til oplysning om pris og udleveringsforhold, fx valutabeløb, betalingsform, salgsbegrænsning og i nyt delfelt *d: særpris, rabatpris, fællespris for flere styk eller lignende. Delfelt *n indgår som del af rekvisitionsdata i forbindelse med nyhedsfortegnelser, tilbudsmaterialer og lign. Numre i materialet, der primært anføres som generelle identifikationsdata, formateres som note i felt

25 For yderligere information om ISBN syntaks, se under menupunktet Hyphenation Instructions eller EKSEMPLER: *a *b korrigeret *x eller: *a *x (Teksten 'korrigeret' kan genereres automatisk på grundlag af forekomsten af delfelt *x) *a *c hft. *d kr. 148, *a *c indb. *d kr. 192, *a *b dansk *a *b svensk *d kr. 60,00 *b inkl. bilag *a *b Statens Trykningskontor *c hft. *d kr. 6, *d Kr. 370,00 *d kr. 742,98 *b med kopieringsret for amtscentraler *d Til leje kun til undervisningsvirksomhed *b kr. 45,00, lånetid en uge *n HL *c hf. *d kr. 124, *e ? *c hf. *d. kr. 325, *a *e ? *b nr. 2 *c ib. blåt linson *d kr. 69, *a *e ? *b nr. 3 *c ib. sort pluv. *d kr. 69, *a *e ? *c hf. *d kr. 66, *a *a *b 1. oplag SØGEKODER: Delfelt Kode a, e ISBN, wrd a, e, x, w 021, nr b wma 25

26 022 ISSN (International Standard Serial Number) ISSN til lokale periodika (ISSN Danmark) 0 1 ISSN til periodika som rapporteres til ISSN Network (ISSN Danmark) *a ISSN G *b Tilføjelse til ISSN G *c Bindtype G *d Pris G *x Fejltrykt eller fejlagtigt anvendt ISSN G *z Fejlagtigt tildelt ISSN Feltet kan ikke gentages (kan dog gentages i DBC s poster) Felt 022 indeholdende ISSN må ikke forekomme i monografiposter (poster med 008 *t m). Hvis man ønsker at monografikatalogisere en publikation med ISSN, skal man i stedet sætte ISSN i felt 440 *z, evt. uden yderligere angivelse af serietitel i 440 *a, jf. fra Biblioteksstyrelsen til kat-format-nyt listen Bogstaverne "ISSN" skal ikke inddateres. Hvis et ISSN ikke er verificeret i ISSN-basen, kan dette angives i *b med koden u. EKSEMPLER: *a *a *b u *a *d password til alt: kr. 6000,00, enkeltbrugerversion *d til bindende retsakter og sekundære retsakter: kr. 3000,00 *d til domme og afgørelser: kr. 3000,00 *d til aftaler med tredjelande: kr , *a *c hf. *d kr. 368,75 årligt SØGEKODER: Delfelt Kode a, x, z nr, 022, issn 26

27 Producentens stregkode *a Stregkode *b Valide stregkoder (EAN-numre) Findes i fonogramposter, som er importeret fra DBC. EKSEMPLER: *a SØGEKODER: Ingen 27

28 Andet internationalt standardnummer (DBC) *a standardnummer G *b tilføjelse (til standardnummer eller anskaffelsesvilkår) *c bindtype G *d anskaffelsesvilkår G *x fejltrykt eller fejlagtigt anvendt standardnummer *2 type af nummer Felt 025 bruges af DBC til internationale standardnumre, som der ikke i forvejen er defineret et felt til. I delfelt *2 kan følgende koder anvendes: SICI (Serial Item and Contribution Identifier) 28

29 ISMN (International Standard Music Number) *a ISMN G *b Tilføjelse (til ISMN, anskaffelsesvilkår eller bestillingsnummer) *c Bindtype G *d Anskaffelsesvilkår/pris G *x Fejltrykt eller fejlagtigt anvendt ISMN G *n Bestillingsnummer ISMN = (ISO 10957). ISMN anvendes kun til trykte musikalier (noder). ISMN knytter sig til den enkelte del af et sammensat nodemateriale, f.eks. partitur, korpartitur og stemmer, og desuden tildeles det samlede materiale et fælles ISMN. ISMN består af 10 tegn: bogstavet M, udgivernummer, materialenummer, kontrolciffer. ISMN inddateres med bindestreg eller standardmellemrum mellem nummerets fire dele. Delfelt *n indgår som en del af rekvisitionsdata i forbindelse med publicering af tilbudsmaterialer. I andre tilfælde inddateres oplysningen i felt 538. EKSEMPEL: *a M ************************************************************ SØGEKODER: Delfelt Kode a, x nr, 028 n nr ************************************************************ 29

30 Kode for nationalbibliografi, fagbibliografi eller katalog G *a Kode for nationalbibliografi, samt periodenummer G *x Kode for fagbibliografi eller katalog (DBC) Felt 032 er forbeholdt Nationalbibliografien Delfelt *a anvendes til at angive til hvilken del af nationalbibliografien, posten hører. Periodenummeret sættes umiddelbart efter koden uden blanktegn imellem kode og nummer. Syntaksen er [åååuu] *a er forbeholdt Nationalbibliografien. Der anvendes følgende koder: ABU Artikler (ugekode) ANU Anmeldelser (ugekode) DAN Dansk anmeldelsesindeks DAR Dansk artikelindeks DBF Dansk bogfortegnelse DBI Dansk billedfortegnelse DBR Dansk bogfortegnelses retroinddatering DBÅ Dansk bogfortegnelses årskatalog DKF Dansk kortfortegnelse DLF Dansk lydfortegnelse DMF Dansk musikfortegnelse DMO Danske musikoptagelser DOP Bibliografi over danske offentlige publikationer DPF Dansk periodikafortegnelse DPO Dania polyglotta FBL Færøsk bogliste FPF Færøsk periodikafortegnelse GBF Grønlandsk bogfortegnelse GBÅ Grønlandsk bogfortegnelses årskatalog GMO Grønlandske musikoptagelser GPF Grønlandsk periodikafortegnelse IDO Danske netpublikationer IDP Danske elektroniske tidsskrifter KIP Dansksprogede EU-publikationer Fra KB kommer katalogiseringer med koden DKF, DMF, DOP, DPF, DPO, FPF, GPF og KIP. Fra DBC kommer katalogiseringer med koden DAN, DAR, DBF, DBI, DLF, DMO, GBF og GMO. Fra Føroya Landsbókasavn kommer katalogiseringer med koden FBL Delfelt *x anvendes af DBC til Katalogkoder for bibliotekskatalogisering. Periodenummeret sættes umiddelbart efter koden uden blanktegn imellem kode og nummer. Syntaksen er [åååuu] Der anvendes følgende koder: NET Bibliotekskatalogiserede netpublikationer DIT Posten udtrækkes i ugeleverance af netpublikationer 30

31 EKSEMPEL: *a DPF *a DMF ************************************************************ SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wpi ************************************************************ 31

32 OCLC Control Number Feltet kan ikke gentages *a OCLC Control Number Feltet er obligatorisk i genbrugsposter fra WorldCat Delfelt *a indeholder OCLC control number inkl. præfiks. Andre koder kan forekomme i ældre poster EKSEMPEL: *a (OCoLC)

33 Sprogkoder G *a Publikationens sprog G *b Mellemoriginalens sprog G *c Originaludgavens sprog G *s Synkroniseret sprog G *p Sprog i parallel tekst G *d Sprog i resuméer [, forord m.m. slettet] G *e Sprog i mindre dele af materialet G *u Sprog i undertekster til film og videoer I dette felt inddateres sprogkoder til uddybning af publikationens sproglige indhold. Dette gælder f.eks. ved oversættelser samt ved resuméer (på andre sprog end bogens hovedsprog) og ordbøger. Sprogkoderne fra Bilag 2 anvendes. Som hovedregel inddateres kun koder for resuméers sprog, hvis der er 1, 2 eller 3 resuméer. Hvis der er flere end 3, nævnes de ikke, medmindre helt særlige grunde taler derfor. Ved ordbøger medtages ligeledes op til 3 sprogkoder i 041 og koden mul i 008 *l Hvis publikationens sprog ikke kan bestemmes, anvendes koden "und". EKSEMPLER: *a1990 *b dk*l mul *a dan *a eng *a1987 *b de*l ger *a ger *b dut *c eng *a1989 *b su *l rus *a rus *d eng SØGEKODER: Delfelt Kode a, p, s, u wsp d wsr b, c wos 33

34 Kode for geografisk område G *a Kode for geografisk område Felt 043 beskriver i kodet form det geografiske område, som materialet emnemæssigt dækker. Felt 043 forekommer i multimarc-poster, men anvendes ikke aktivt af danske biblioteker. SØGEKODER: Delfelt Alle Kode wks 34

35 Library of Congress klassifikation G *a LC klassifikation *b Materialenummer Felt 050 forekommer i multimarc-poster, men anvendes ikke aktivt af danske biblioteker. SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wks 35

36 National Library of Medicine klassifikation G *a NLM klassifikation *b Materialenummer *& Verbalisering Felt 060 forekommer i poster fra National Library of Medicine. Anvendes også til klassifikation inden for sundhedsvidenskaberne EKSEMPEL *a WE 880 *& Musculoskeletal System Lower Extremity Ankle. Foot SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wcl, lcl a, & wnl, lnl & wem, lem 36

37 Universal Decimal Classification (DTV) *a UDK notation Felt 080 anvendes af DTV (DTV01) og forekommer desuden i genbrugte MULTIMARC poster. EKSEMPLER: *a : *a : *a : SØGEKODER i DTV01: Delfelt Kode a wdc, wrd 37

38 Dewey Decimal Classification (ISSN Danmark og Orientalsk Samling) G *a Basisnummer G *b Udvidelse *c DDC-udgave Anvendes af ISSN Danmark i danske periodika poster, som leveres til ISSN Network. Genbruges af KUB EKSEMPLER: *a *a *a *c *a *b 14 *c 19 SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wks, wcl a, c lcl a wde, lkl, lde 38

39 Klassifikation (Bibliografierne m.m.) *a Klassifikationskode *t Verbaliseret systematik Anvendes af fagbibliografierne (BGF01 basen) og af nogle institutbiblioteker. EKSEMPLER: *a ZEG *a BEBA *a BEBE (Dansk historisk bibliografi) *a x.13.a (Dansk juridisk bibliografi) SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wkf, lkf a wop, lop 39

40 Systematiske notationer (UASK, KIP, Boghist. Saml., DA, DNLB, FARMA, LIFE) *a KIP fagnotation. Lokal notation (DNLB, LIFE). Numerisk klassifikation på FARMA *b Underdeling (DNLB, LIFE). Opstilling, dannet af de 3 første bogstaver (LIFE) *c Formgruppe (DNLB) *d Geografisk underdeling og underdeling på produkter og organismer (LIFE) *f Hjælpetabeller *m Meta (bruges ikke mere) *n Fagnotation (SK2, UAÆS, DNLB) *o Systematisk notation (DA, 1. og 2. Samling) *p Historisk periode *q Regionalnotation G *t Verbaliseret systematik *x SK1-hjælpetabeller (bruges ikke mere) G *& Verbaliseret systematik Anvendes af KUB, KIP, Boghistoriske Samlinger, Danske Afdeling, FARMA og LIFE EKSEMPLER: *n 146, *n CXT *f *n DT *n LZG *p ZPB *n IHQ *n LZRM *n PTP *q MTA *q MA *o 11, *a iohca *a iorhc *n EISM *t Sociologi, social forandring, enkelte emner *a Med 31: *b *n Ef *& Fugle *a Pc *a Matematik *b 17B *b Lærebøger *a Med 6: *b 7 *c Elektroniske opslagsværker *a 4.33 *b Jac 40

41 *a La *b 135 *d Danmark ************************************************************** SØGEKODER: Delfelt Kode a, b, c, d, f, n, p, q, r, x wkl a, b, c, d, e, f, g, h, n, q, r, t, u, x, p, o lkl m wma o wkd a, b wns b, e, g, h, k, t, u wem, wrd a, d wrd n, p, q lsk t, & lem & wem, lov ************************************************************** 41

42 Systematiske notationer (Kortsamlingen) *a Sted *b Tema *c År G *t Verbaliseret systematik (bruges ikke mere) Anvendes i Kortsamlingen til systematiske notationer. *c blev tidligere anvendt til UDK-stedtillægstal af DNLB EKSEMPLER: *a Roma *b 0 *c *a 1152 *b 0 *c *c (489) ************************************************************** SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wkl, wrd a, b, c lkl c lud ************************************************************** 42

43 RA-kode *} Numeratordelfelt *a RA-kode G *b Materialetype (bruges ikke længere) *c Fjernadgangsmarkering *k Rettighedsgruppe (maskingenereret) Feltet bruges til elektroniske materialer RA=Remote Access Rettighedsgrupperne indtastes som RA-koder i felt delfelt a. En opdateret liste over RA-koder findes på denne adresse (ligger under fanebladet: RA-koder): tek/kubis%20ra-koder%20og%20ip%20lister.xls Fjernadgang genereres på baggrund af delfelt c med indholdet f. Numeratordelfeltet bruges til at sammenkæde adgangsrettigheder med link (856) og bestand (980) *b blev tidligere brugt til angivelse af materialetype. I dag anvendes 091 i stedet. EKSEMPEL: *a 18 *c f *}1 *a 18 *c f *}2 *a *}1 *u *z Link til JSTOR udgave *}2 *u *z Link til PubMed Central udgave *}1 *b 1- *d *}2 *b 31- *d ***** SØGEKODER: Delfelt Kode a, b wma ***** 43

44 Materialetype *a Materialetype Fastlagte materialetyper indtastes i delfelt a. Feltet bruges bl.a. til at styre, hvilke poster der skal udtrækkes til e- ressourcesiden. Indholdet skal være en af følgende betegnelser: Bibliografi Opslagsværk Link Værktøj Katalog Tidsskrift Bog Avis EKSEMPEL: *a Tidsskrift ***** SØGEKODER: Delfelt Kode a wma ***** 44

45 Opstilling, som undertrykkes ved fremvisning *a Magasinopstilling Brugt til alternativ opstilling, der ikke skal fremvises. EKSEMPEL: *a *a Pk *b *a 4 Håndb. 175/ *a Rd *b 8 *c Læsesalen (ikke til hjemlån): *f Sovjetunionen ***** SØGEKODER: Delfelt Kode a wop, lop ***** 45

46 Opstilling i magasin m.m. *a Magasinopstilling G *b Accessionsnummer Numerus Currens ved opstilling i Referencesamling/Håndbibliotek /Læsesal Negativnummer (Billedsamlingen og Kortsamlingen) Revisionsnummer (Boghistoriske Samlinger, USÆS, DA Saml.) Løbenummer (Boghistoriske Samlinger) G *s Systematik (Musikafdelingen) Emne (hovedgruppe/undergruppe) (DA Småtryk) G *x HB- eller anden opstilling Note om benyttelsesrestriktioner Eksemplaroplysninger "Bortkommet" [efterfulgt af dato for denne konstatering] *y Datamodtager *v KUP/NYP Materialets proveniens *w BC (endnu ikke tilrettet dansk monografi-post) SM (Småtryks-post, som ikke skal eksporteres til DanBib) *u ILL er mulig (Elektroniske tidsskrifter) Benyttelsesrestriktion (fx for Bibliotek.dk-brugere) OBS! Ved nyaccession af monografier i såvel KUB som NA ophørte brugen af felt 096 pr. 1. Maj I stedet anbringes opstillingsoplysningerne i beholdningsklientens opstillingsfelt, hvorfra de automatisk hentes ved fremvisning af de bibliografiske poster i søgeklienten, på WWW-grænsefladen og i PRIMO. Opstilling KU-Institutter, se felt 099 og 097 (for Humanistisk Fakultets institutbiblioteker) Opstilling Eksterne biblioteker i REX, se felt 097 Ved anden opstilling end magasin sættes signaturen i *b (som ikke fremvises i Fuldt format/standard), og den faktiske opstilling i *x. Dette gælder, når der kun er 1 eksemplar. I forbindelse med flytning af store dele af bogsamlingerne er feltet i vidt omfang blevet afløst af felt M96. 46

47 EKSEMPLER: *a OA *a hæk-82-2 *x 2 eks *a hæ *x Eks. 1-2: Magasin *a EG *a hæ *x Kun til læsesal *a 171, 469 *u Kan ikke hjemlånes *a *a 8 Math *a B30 *b COUN *a Netpublikation [brugt af NB-tss.] SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wop, lop, 096 a loa b lnr s wkl, lkl 47

48 Opstilling (eksterne biblioteker, Hum. inst. bibl., DNLB, FARMA, LIFE og fagbibliografierne) *k Klartekstbetegnelse for bibliotek (fagbibliografierne) G *a Magasinopstilling / Fagbibliografi / Institutkode / Emnegruppe *b Accessionsnummer / Numerisk underdeling G *c Nærsamlingsopstillingssignatur / Eksemplarangivelse Biplacering (Hum. inst. bibl.) G *s Systematisk placering, der er udover opstillingen *d Alfabetisk tilføjelse / Formgruppe *e Alfabetisk tilføjelse / Underdeling efter emne *f Geografisk underdeling *x Håndbogssamling Eksemplaroplysninger Bortkommet *u Benyttelsesrestriktion (fx for bibliotek.dk-brugere) Opstilling KB, se også felterne 096, 098 og m96 Opstilling KU-Institutter, se også felt 099 EKSEMPLER: *a S *b *k KUNSTAKADEMIETS BIBLIOTEK: KAB- KATALOGSIGNATUR: *a C 18665:mus *b *x kun til læsesalen *c Læsesal *k KUNSTAKADEMIETS BIBLIOTEK: KAB-KATALOGSIGNATUR: *a U.caa *a kvit-me *a kvit-93-8 *k KVINFO: KVINFO-KATALOGSIGNATUR: *a kvu *a C.afa POR *a HB 9:POR *x kun til brug på læsesal *k KVINFO: KVINFO- KATALOGSIGNATUR: *a NAT.BIBL/FAGBIBL.: DANSK HISTORISK BIBLIOGRAFI *a NAT.BIBL/FAGBIBL.: DANSK JURIDISK BIBLIOGRAFI *a NAT.BIBL/FAGBIBL.: DANSK SOCIOLOGISK BIBLIOGRAFI *a Ph *b *a I *b 01-2 *c Håndbogssamling i bogsalen (ikke til hjemlån): *d Leksika *a Ru *b 96-1 *c Læsesalen (ikke til hjemlån): *e Oa *a

49 SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wop, lop 49

50 Opstilling i Universitetsbibliotekssamlinger (UB1 og UBA) *a Opstillingssignatur *b Accessionsdato (UB1) Relator (UBA) *c Tilføjelse til relator *d Alfabetisk tilføjelse (UBA) *e Alfabetisk tilføjelse (UBA) *x Eksemplaroplysninger *y Magasin *u Benyttelsesrestriktion (fx for Bibliotek.dk-brugere) Delfelt *e anvendtes i UBA s Dewey-samling ved biografier til angivelse af 1. bogstav i udgivers eller forfatters efternavn. Tidligere anvendtes feltet til opstilling på: Amager Fiolstræde Opstilling på Slotsholmen og i fjernmagasin, se felt 096 og M96 Opstilling Eksterne biblioteker i REX og fagbibliografierne, se felt 097 Opstilling KU-Institutter, se felt 099 og 097 (for Humanistisk Fakultets institutbiblioteker) EKSEMPLER: *a *d Berg (UBA) *a 948 *b N *d Hern (UBA) *a Bl.S (UB1) *a CY *b Ul (UB1) SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wop, lop a wks, lkl 50

51 Opstilling/systematik på KU-institutter *a Institutbibliotekskode G *b Accessionsnummer, hvis det ikke indgår i opstillingen *c Opstilling/systematik G *s Systematisk signaturer, som er udover opstillingen (gentages, hvis flere findes) *d Alfabetisk tilføjelse *e Alfabetisk tilføjelse *x Bortkommet *u Benyttelsesrestriktion (bibliotek.dk) Opstilling KB, se felt 096, 098 og M96 Opstilling Ekstrene biblioteker i REX, Humanistisk Fakultets institutbiblioteker og fagbibliografierne, se felt 097 EKSEMPLER: *a UnDaKi *c V i *a UnJu *c XVIII a *a UnCAs *c 37.3 Th *s *a UnGeo *b 92/414 I *c 200 gc *s eaa *s gof *a UnRom *c Fransk *d Flau *e L SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wop, lop 51

52 Ophavsangivelse *a Efternavn eller fornavn alene *h Fornavn(e) *k Fulde fornavn(e) *e Romertal *f Tilføjelse *c Fødselsår og evt. dødsår G *4 Kode for ophavs funktion Feltet kan ikke gentages Hvis der kun er én forfatter, anbringes denne i felt 100. Hvis der er to eller tre forfattere, kan den første anbringes i felt 100 og den/de følgende i 700. OBS! Ved nyaccession af monografier i KUB anvendes felt 100 ikke længere; alle forfattere anbringes i felt 700 Fødselsår angives i delfelt *c, og der skrives ikke "f.", men årstallet efterfølges af "-". Evt. dødsår anbringes umiddelbart efter "-". Hvis kun dødsåret kendes, angives dette med "d." efterfulgt af året. *& bruges ikke mere. Vedr. delfelt *4: se under felt 700 EKSEMPLER: *a Ram Gopal *a Louis *e <<XIV=14>>*f konge af Frankrig *a Pearl *f søster *a Joannes Diaconus *c 1100-tallet *a Jensen *h Johannes V *a Lykke-Seest *h Hans *a Recke *h Ernst von der *a Hansen *h Ole *c *a Hansen *h Ole *c f *a Hansen *h Ole *f kaptajn *a Andersen *h H. C. *c * a <<La Cour=lacour>> *h Paul *a <<McClendon=macclendon>> *h James Wm. *k James William 52

53 *a <<De la Roche=delaroche>> *h Mazo *a <<Von der Mehden=vondermehden>> *h Fred R *a Philips *f slægten *a <<al->>bura i *h Muhammad bin Abd Allah (Arabiske navne sorters efter det ord, som kommer efter artiklen al- ) *a Henrik *f prinsgemal, Margrethe II, dronning af Danmark SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wrd, wfo, wpe a, c, e, f, h lfo, lpe 53

54 Korporationsnavn som opstillingselement (Musikafdelingen) Korporationsnavn i ligefrem orden *a Korporationsnavn *e Tilføjelse (i rund parentes) G *c Underkorporation Korporationsnavn indledt med stats- eller kommunenavn *s Stednavn (jurisdiktion) *e Tilføjelse (i rund parentes) G *c Institutionsnavn Samt følgende delfelter fælles for samtlige ovenstående *i Nummer på konference *k År for konference *j Sted for konference G *4 Funktionskode for ophavs funktion Feltet kan ikke gentages Bruges i sjældne tilfælde i Musikafdelingen af hensyn til opstilling. Vedr. delfelt *4: se under felt 700 EKSEMPLER: Se under 710 SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wrd, wfo, wko a, e, c, i, k, j, s lfo, lko 54

55 Forkortet nøgletitel (ISSN Danmark) *a Nøgletitel, forkortet *b Tilføjelse i parentes, forkortet *c Tilføjelse til adskillelse af identisk forkortede nøgletitler Feltet kan ikke gentages Tildeling af forkortet nøgletitel til periodika er forbeholdt ISSN-centre. Nøgletitlen er en éntydig titel, der af ISSN Danmark er tildelt et periodikum, og som er uadskillelig fra dettes ISSN. Forkortelserne følger List of serial title word abbreviations / ISSN International Centre. I felt 222 anvender ISSN Danmark blank streg blank til adskillelse af titel og identificerende forfatterangivelse EKSEMPLER: *a Dan. tidsskr.artik *a Danske tidsskriftartikler *a Dan. kommuner *b Kbh., *a Danske kommuner *b København *a Inf. doc. - BCEOM *c Ed. fr *a Informations et documents - BCEOM SØGEKODER: Delfelt Kode a wrd, wti, lti, lht 55

56 Nøgletitel (ISSN Danmark) *a Nøgletitel *b Identificerende tilføjelse Feltet kan ikke gentages Tildeling af nøgletitel til periodika er forbeholdt ISSN-centre. Nøgletitlen er en éntydig titel, der af ISSN Danmark er tildelt et periodikum, og som er uadskillelig fra dettes ISSN. I periodika-poster fra ISSN Danmark, der indeholder felt 022 *a, men ikke felt 222, er felt 245 *a nøgletitel. I felt 222 anvender ISSN Danmark blank streg blank til adskillelse af titel og identificerende forfatterangivelse EKSEMPLER: *a FSC publication. Series A *a FSC publication *n Series A *a Meddelelse - Instituttet for Landmåling og Fotogrammetri *a Meddelelse *{ Instituttet for Landmåling og Fotogrammetri SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wrd, wti a lti, lht b wfu, lti, lht 56

57 Uniform titel *a Uniform titel G * Identificerende tilføjelse *d Besætning *e Nummer (art og besætning) *f Opusnummer eller værkfortegnelsesnummer *g Undernummer af opusnummer *h Toneart *k Arrangement G *s Titel på del af værket (udvalg o.l.) G *j Andet identificerende element (i rund parentes) Feltet kan ikke gentages Anvendes af Musikafdelingen Anvendes desuden af Instituttjenesten især ved de teologiske institutbiblioteker. Delfelt *f. Hvis der er flere opus- eller værkfortegnelsesnumre, anføres disse adskilt af, [komma blanktegn] EKSEMPEL: *a Xerxes *j opera *asymfoni *e nr. 44 *f Hob I:44 *h e-mol *a Bibelen *s GT *s Apokryferne *s Makkabæerbog, 2 SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wrd, wti a, s lti, lht 57

58 Originaltitel (ved oversættelser) *i Indledende tekst *a Originaludgavens titel * Identificerende tilføjelse til originaltitlen *n Numerisk eller alfabetisk betegnelse for sektion *o Titel på supplement eller sektion G *r Sprog *& Originalår Felt 241 anvendes ved oversættelser. Foranstillet, maskingenereret tekst "Originaltitel:" Hvis originaludgavens hovedtitel er uprægnant, og der er en undertitel, kan denne anføres med : [luftkolon] efter hovedtitlen. Note om originaltitlen kan inddateres i felt 502. Ved titelændring fra originaludgaven til senere udgave på samme sprog anvendes felt 520. EKSEMPLER: *a <<Die >>Nobilität der römischen Republik *& *a <<The >>Roman nobility *e Matthias Gelzer *f transl. with an introduction by Robin Seager SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wrd, wti a lti, lht r wsp & war 58

59 Oversat titel (DBC) *a Hovedtitel *c Undertitel eller anden titelinformation *e Ophavsangivelse G *n Numerisk eller alfabetisk betegnelse for sektion G *o Titel på sektion Felt 242 skal kun benyttes til titler, der er oversat af den katalogiserende institution. (pt. DBC) 59

60 Titel og ophavsangivelse G *a Titel G *b Rest af titel eller alternativ titel * Identificerende tilføjelse til titlen *{ Identificerende ophavsangivelse til titlen (periodika) G *n Numerisk eller alfabetisk betegnelse for supplement eller sektion G *o Titel på supplement eller sektion *m Materialetype G *c Undertitel og anden titelinformation G *u Markant undertitel (som skal med i titelregister) G *l Spilletid (Nationalbibliografien/Musikoptagelser) G *e Ophavsangivelse G *f Sekundær ophavsangivelse G *i Anden primær eller sekundær ophavsangivelse (Nationalbibliografien/Danske Musikoptagelser) G *p Parallel hovedtitel G *q Parallel numerisk eller alfabetisk betegnelse for supplement eller sektion G *r Paralleltitel på supplement eller sektion G *s Parallel undertitel eller anden parallel titelinformation G *t Parallel ophavsangivelse G *x Hovedtitel på tilføjet værk af andet ophav (eller uden ophav) G *w Udgavebetegnelse i titelfeltet *y Titel på supplement/afhængig titel (Kortsamlingen, Nationalbibliografi) G *z ISRC (International Standard Recording Code) Feltet kan ikke gentages Felt 245 er obligatorisk i alle bibliografiske poster uanset posttype og på alle katalogiseringsniveauer I dette felt medtages forfatterangivelser kun, hvis det er nødvendigt for forståelsen af relationen mellem de medvirkende. Om anvendelse af alfabetiseringsmærker, se side 4. Udeladelse af et eller flere ord i titlen angives således (blank blank) Angivelse af flere forfattere, end dem der nævnes ved navn, ser således ud: [et al.] TITELANGIVELSER Delfelt *a anvendes til hovedtitel, samt titel i sektions-, bind- og analyseposter Eksempler: 60

61 *a <<Den >>første månerejse *a Betænkning fra udvalget til forbedring af kildeskatten *a Danmarks Biblioteksskoles skrifter Hvis en publikation indeholder to eller flere værker af samme ophav uden fælles titel, inddateres de enkelte titler i hvert sit *a, evt. med andre delfelter imellem. Eksempler: *a <<La >>mer *akhama *a Rhapsody for clarinet and orchestra *e Claude Debussy *a Four small dances *a <<and, >>Six Hungarian folksongs *e Béla Bartok *e arranged for junior string orchestra by Gábor Darvas Delfelt *b. Hvis en hovedtitel er meget lang, kan den deles op i *a og *b, således at den første del af hovedtitlen indtil et sprogligt naturligt ophold inddateres i *a og resten i *b. Delfelt *b anvendes også til alternative titler: Eksempel: *a Jeppe på Bjerget *b eller Den forvandlede Bonde Delfelt * indeholder en identificerende tilføjelse til hovedtitlen. Delfelt * anvendes til at adskille periodikatitler, som ellers er identiske Eksempler: *a Trafikrapport *ø Nykøbing Falster *a Trafikrapport * Åbenrå *a F.E.B. panorama * Dansk udgave *a F.E.B. panorama * Engelsk udgave *a Historisk Tidsskrift *m Online * København : 1840 I Nationalbibliografien (bøger, AV og musik) anvendes delfelt *ø som generelt identificerende delfelt. I delfelt *ø tilføjes sonderingsdata for forskellige værker eller versioner med i øvrigt identiske titler eller udgaveangivelser. Delfelt *{ er en sammensmeltning af delfelt *e og *, en ophavsangivelse der samtidig fungerer som identificerende tilføjelse til hovedtitlen. Er ophavsangivelsens og tilføjelsens form forskellig, vil det være nødvendigt at bruge *e og *. Delfelt *{ anvendes kun til at adskille periodikatitler, der ellers er identiske, typisk når titlen er en artsbetegnelse. Eksempler: *a Årsskrift *{ Politihistorisk Selskab *a Årsskrift *{ Lolland-Falsters Stiftsmuseum *ø *aårbog *{ Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg *e udgivet af Handels- og Søfartsmuseets Venner (Handels- og Søfartsmuseet er både det ene af to ophav og identificerende tilføjelse til titlen) 61

62 *a Skriftserie *e udgivet af Byhistorisk Arkiv for Søllerød Kommune * Byhistorisk Arkiv for Søllerød Kommune Delfelt *n og *o anvendes, når et supplement til eller en sektion af et periodikum eller et flerbindsværk katalogiseres separat. Den fælles titel inddateres i delfelt *a, en eventuel numerisk eller alfabetisk betegnelse for supplementet/sektionen i delfelt *n og titlen på supplementet/sektionen i delfelt *o. Eksempler: *a Acta radiologica *o Supplementum *a Journal of polymer science *n Part A *o General papers *a Bulletin *{ Institute of Classical Studies, University of London *o Supplement Delfelt *n anvendes desuden i sektionsposter til numerisk eller alfabetisk betegnelse for sektionen Delfelt *c. Undertitel og anden titelinformation inddateres i hvert sit delfelt *c Eksempel: *a Amor og Psyke *c en kvindelig psyke og dens udvikling *c en kommentar til Apuleius eventyr Delfelt *u. Markant undertitel (som skal med i titelregister) inddateres i delfelt u Eksempel: *a DMT *u Dansk musiktidsskrift Delfelt *m. Materialetype inddateres i et delfelt m umiddelbart efter hovedtitlen (bruges især til elektroniske publikationer) Eksempel: *a JAMA *m Elektronisk materiale Delfelt *l anvendes ved katalogisering til Nationalbibliografien (musikoptagelser) til spilletiden for hvert enkelt nummer og knytter sig til det nærmest foregående delfelt *a Eksempel: *a Spanish music *l 56:41 min *e Carsten Grøndahl, guitar Delfelt *p, *s og *t. Paralleltitler inddateres i hvert sit delfelt *p. Øvrige parallelle oplysninger inddateres i delfelterne *q, *r, *s og *t umiddelbart efter det parallelle titeldelfelt, som de hører til. Eksempler: *a Bulletin of the Geological Society of Denmark *p Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening 62

63 *a Danmark *c land og by *s town and country *s la ville et la campagne *s el campo y la cuidad *s Stadt und Land *a Abbreviations of typical words in bibliographical references *einternational Organization for Standardization *p Abréviations des mots typiques dans les références bibliographiques *t Orga nisation internationale des normalisation *a Meteorologisk årbog *n 2. del *o Grønland *p Meteorological yearbook *q Part 2 *r Greenland Delfelt *x anvendes, hvis et materiale indeholder flere værker af hver sit ophav, eller uden ophav, og uden fælles titel. Hovedtitlen på 2. og følgende værk inddateres i hvert sit delfelt *x Eksempel: *a Humanismens krise *e af H.C. Branner *x Eneren og massen *e af Martin A. Hansen Delfelt *w. Hvis et materiale indeholder flere værker uden fælles titel, og der til en titel er knyttet en udgavebetegnelse, inddateres denne i delfelt *w Eksempel: *a Lov om kommunernes styrelse *e med kommentarer af Preben Espersen og Erik Harder *w 5. rev. udg. *x Normalstyrelsesvedtægt og normal forretningsorden *e med kommentarer af Preben Espersen *w 4. rev. udg. OPHAVSANGIVELSER Delfelt *e anvendes til primær ophavsangivelse Eksempler: *a <<De >>gode tider *e Anders Bodelsen *amemoir of Bowman Hendry *e by a Physician *a Danske opslagsværker *e red. af Axel Andersen *a <<The >>vision of Sir Launfal *e by James Russell Lowell *x The courtship of Miles Standish *e by Henry Wadsworth Longfellow *x Snow bound *e John Greenleaf Whittier *e [all] ed. with an introduction and notes by Charles Robert Gaston *a Biblioteksbetænkningen 1979 *e afgivet af Bibliotekskommissionen *a Orm og Tyr *e af Martin A. Hansen *e med træsnit af Sven Havsteen-Mikkelsen Delfelt *f anvendes til sekundære ophavsangivelser som f.eks. forfattere til forord, oversættere, almindelige illustratorer, samt til anonyme ophavsangivelser (f.eks. "oversat fra fransk"). Oversættere af klassiske værker eller værker på mindre kendte sprog, samt oversættere af poesi, når der er tale om gendigtning, sættes i *e og i felt 700. Eksempler: 63

64 *a Turen går til Israel *e manuskript: Herbert Pundik *f kort og vignetter: Ib Withen *f red.: Erik Langkjær *a Lafontaines fabler *f oversat fra fransk *a <<De >>gamle levende hegn *e af Mads Nielsen, Kristian Vyff, Axel Johansen *f tillæg: Hegnenes betydning for landøkonomien og for jagtvildtet af Ole Hammer, Frode Olsen og Egon Sørensen Delfelt *i anvendes af nationaldiskografien Danske Musikoptagelser (DMO), hvis nationaldiskografiens regler kræver en udformning af ophavsangivelsen, som ikke falder sammen med folkebibliotekernes regler. Delfelt *i er forbeholdt Nationalbibliografien ************************************************************** SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wrd a, b, n, o, p, u, x, {, lht a, b, c, n, o, p, q, s, u, x, y, {, wti, lti a, b, n, o, { lpt d, e, f, t, {, wfu m wti, wma q wti z nr 64

65 Sektionsspecifikation for flerbindsværk eller supplement *g Sektionsnummer G *a Sektionstitel G *c Sektionsundertitel og anden titelinformation G *p Parallel sektionstitel G *x Sektionstitel på tilføjet værk af andet ophav *m Materialetype G *e Ophavsangivelse G *f Sekundær ophavsangivelse G *t Parallel ophavsangivelse G *w Udgavebetegnelse G *h Hjemsted for forlag, distributør el. lign. G *i Navn på forlag, distributør el. lign. *j Udgivelsesår, distributionsår el. lign. *k Fysisk beskrivelse G *s Serieangivelse G *n Underserienummer eller -bogstav G *o Underserietitel G *v Nummer i serien G *l Generel note *b Målestoksforhold (kartografisk materiale) G *u URL G *y Tekst til link G *r Sektionens ISBN-13 og/eller anskaffelsesvilkår G *z Sektionens ISBN-10 og/eller anskaffelsesvilkår Felt 247 anvendes til inddatering af flerbindsværkers sektionsspecifikke beskrivende oplysninger, når der er tale om formatering i én post. Oplysninger vedrørende de enkelte sektioner anbringes i hvert sit felt 247. Delfelt *g medtages kun, hvis der foreligger en sektionsnummerering eller anden sektionsbetegnelse. Der skal ikke konstrueres en sektionsnummerering. Delfelt *r ISBN-13 inddateres kompakt Delfelt *z ISBN-10 inddateres kompakt EKSEMPEL: *a Danmarks kirker *g 2 *a Frederiksborg Amt *e ved Erik Moltke [et al.] *k 4 bd. : ill *g 4 *h København *i Gad *j 1975 [i.e. 1979]- *k S *a København *b Nationalmuseet *c

66 ************************************************************** SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wrd a, c, n, o, p, s, x wrd, wti, lti a, c, p, x lht e, f, t wrd, wfu g lnr h, i wud j wad k, m wma l wno v wrd, wnr, wti b wmf, lpr y wpi z, r nr, isbn 66

67 Bindspecifikation for flerbindsværk eller supplement *g Bindnummer (publikationens form) G *a Bindtitel eller supplementstitel *m Materialebetegnelse G *c Undertitel og anden titelinformation G *p Parallel bindtitel eller supplementstitel G *x Bindtitel på tilføjet værk af andet ophav G *e Ophavsangivelse G *f Sekundær ophavsangivelse G *t Parallel ophavsangivelse G *w Udgavebetegnelse G *h Hjemsted for forlag, distributør el. lign. G *i Navn på forlag, distributør el. lign. *j Udgivelsesår, distributionsår el. lign. *k Fysisk beskrivelse G *s Serieangivelse G *n Underserienummer eller -bogstav G *o Underserietitel G *v Nummer i serien G *l Generel note *b Målestoksforhold (Kortsamlingen) G *u URL G *y Tekst til link G *r Bindets ISBN-13 og/eller anskaffelsesvilkår G *z Bindets ISBN-10 og/eller anskaffelsesvilkår G *q Kode for Dansk Kortfortegnelse (Kortsamlingen) Felt 248 anvendes til inddatering af flerbindsværkers bindspecifikke beskrivende oplysninger, når der er tale om formatering i én post. Oplysninger vedrørende de enkelte bind anbringes i hvert sit felt 248. Titel på supplement eller andet afhængigt værk inddateres i *a. Parallel supplementstitel inddateres i *p. De tidligere såkaldte atterstreger bruges ikke mere. Delfelt *g medtages kun, hvis der foreligger en bindnummerering eller anden bindbetegnelse. Der skal ikke konstrueres en bindnummerering, men det kan gøres, hvis det skønnes hensigtsmæssigt. *g skal inddateres som det første delfelt i felt 248 af hensyn til korrekt fremvisning. Delfelt *r anvendes til bindets ISBN-13. Det inddateres kompakt. Delfelt *z anvendes til bindets ISBN-10. Det inddateres kompakt. EKSEMPLER: *a [Instruktionskort over Danmark] *c orienteringskort *a Enebærodde *e Odense Orienteringsklub *j 1992 *k 28 x 30 cm *y KF96 67

68 *a Halling Skov *e Svendborg Orienteringsklub *j 1995 *k 19 x 29 cm *y KF *a Danmark 1:25000 (4 cm) *e Kort- og Matrikelstyrelsen *g 1311 IV NØ *a Søby (Ærø) *w *j *g 1311 IV SØ *a Tanderup *w *j *a Kristin Lavransdattet *e Sigrid Undset *f på dansk ved Peder Hesselaa *g 1 *a Kransen *w 2. udg.*k 244 s. *z *g 2 *a Husfrue *k 349 s. *z *g 3 *a Korset *k 370 s. *z (korrigeret) *g 4. bind *h København *i Gad *j 1975 [i.e. 1979]- *k s *a Bibliographie der Kunst in Bayern *g Bd. 1-4 *e bearb. von Hans Wichmann *g Bd. 5 *a Namenregister *e bearb. von Erwin Riedenauer *g Sonderband*a Dürer-Bibliographie *e von Matthias Mende *e in Auftrage des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg zum Dürer-Jubiläumsjahr *a Ordbog over det danske sprog *e grundlagt af Verner Dahlerup *e udg. af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab *a Supplement - prøvehæfte *e udarb. af Anne Duekilde og Bente Holmberg *e under medvirken af Lise Bak *j [København]: Gyldendal, 1987 *k 51 s. ************************************************************** SØGEKODER: Delfelt Kode a, c, n, o, p, s, x wrd, wti, lti a, c, p, x lht b wmf, lti, lpr e, f, t wrd, wfu g lnr i, h wud j wad k wma l wno m wma s, n, o lse v wrd, wnr, wti q wpi z, r nr, isbn 68

69 Udgavebetegnelse *a Udgavebetegnelse G *c Primær ophavsangivelse G *d Sekundær ophavsangivelse G *p Parallel udgavebetegnelse *x Oplagsbetegnelse Udgavebetegnelsen inddateres i felt 250 undtagen i de specielle tilfælde, hvor den hører til et af flere værker, som er samlet i én publikation uden fælles titel. I så fald anføres udgavebetegnelsen i felt 245 *w. EKSEMPLER: *a 2. rev. ed *a 2. omarb. udg. *c af M. Skytte Christiansen *a Skytte Christiansen *h M *a 2. udg. *x 2. opl. *c af M. Pedersen *a Pedersen *h M *a Abridged popular ed. of the three volumes of "Capital" *c ed. by Julian Borchardt *d transl. by Stephen L. Trask *a Borchardt *h Julian SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wud a wrd, wti c, d wrd, wfu 69

70 Nummerering og datering *a Nummerering/datering *z Ekstern kilde til oplysningerne Nummereringen af det første hæfte eller bind angives, som den er anført i publikationen, bortset fra at arabertal bruges istedet for talord, romertal og andre tal. Nummereringen efterfølges af en bindestreg. Når et periodikum ophører eller skifter titel, tilføjes tilsvarende data for sidste nummer eller bind. Hvis der er flere nummeringer, inddateres disse med standardskilletegn (ISBD). Hvis en nummerering og/eller datering optræder på flere sprog, anføres kun den betegnelse, som er på hovedtitlens sprog. Ved beskrivelse af en faksimileudgave eller andet optryk af et periodikum som helhed anføres originaludgavens nummerering og datering. Når der oprettes en ny post for et periodikum, der har skiftet titel, men fortsat nummereringen fra den tidligere titel, anføres nummereringen af det første hæfte eller bind, der dækkes af den nye post. Hvis en kronologisk betegnelse indeholder en bindestreg (f.eks. "Jan.-Feb." eller " ") ændres denne til en skråstreg. Hvis det første hæfte eller bind er betegnet med både nummerering og datering, og hvis nummereringen er uafhængig af dateringen, anføres først nummereringen, derefter dateringen, som sættes i parentes. EKSEMPLER: *a Vol *a May *a Nr. 1 (marts 1970)-12 (december 1997) ; Nr. 1, april *a Jan/Feb *a Vol. 1, no. 1 (Jan. 1971)-vol. 10, no 7 (Dec. 1991) SØGEKODER: Ingen 70

71 Matematiske oplysninger (Kortsamlingen) *a Målestok 1: *b Yderligere oplysning om målestoksforhold *c Projektion *d Koordinater *e Forårspunkt *f Ækvidistancen Delfelt *a anvendes til målestok anført som en brøk udformet som et forholdstal Delfelt *f anvendes til ækvidistancen, som er den lodrette afstant mellem kortets højdekurver EKSEMPLER: *a Målestok 1: *b 1 cm repræsenterer 3 km, 1 inch repræsenterer ca. 4,7 miles *a Målestok 1: og 1: *a Forskellig målestok (Ved 3 eller flere målestoksforhold) *a Ikke i målestok *a Målestok 1: og 1: *c UTM-projektion *d 124 V-122 V/58 N-57 N *d RA 2t. 00 min. til 2 t. 30 min./dekl. -30 til 45 *e forårspunkt 1950 SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wmf a, b, c, d lpr 71

72 Musikaliers fysiske repræsentation (Musikafdelingen) *a Musikaliers fysiske repræsentation *p Parallel oplysning om musikaliers fysiske repræsentation EKSEMPLER: *a Orchester-Partitur *a Partitur og stemmer *a Játszópartitúra *p Playing score 72

73 Filbeskrivelse G *a Filtype G *b Filomfang EKSEMPLER: *a Tekstdata *a Onlinetjeneste *a Billeddata *b 1 fil *a Data *b 1 fil : 4000 poster *a program *b 1 fil 73

74 Publicering, distribution el. lign. G *a Hjemsted for forlag (by) G *b Forlagets navn *c Udgivelsesår, distributionsår el. lign G *d Forlagets adresse (Nationalbibliografi) G *f Hjemsted for distributør el. lign. (Nationalbibliografi) G *g Navn på distributør el. lign. (Nationalbibliografi) *k Trykkerioplysninger G *r Produktionssted (Boghist. Saml.) G *t Producentens navn (Boghist. Saml.) G *s Producentens adresse *x Genudgivelsesår (ISSN Danmark) Delfelt *a og *c er obligatoriske ved monografier. Hvis det skønnes hensigtsmæssigt, kan *a og *b gentages. Hvis forlaget ikke er oplyst, udelades *b. Manglende udgivelsessted angives således: [S.l.] Usikkert udgivelsesår angives således: [1967?] (Det formodes at udgivelsesåret er 1967) eller således: [194-?] (Det formodes at være i 1940'erne, men året kendes ikke) Hvis et flerbindsværk skifter forlag, gentages *a og *b, og der inddateres evt. en note i 559 med oplysning om, fra hvilket bind skiftet er sket. Betegnelsen "cop." eller "c" anvendes ikke mere, jvf. Katalogiseringsregler og bibliografisk standard for danske biblioteker : forenklinger (1.4F6) ( cop. rettes/slettes ikke ved genbrug; derimod slettes c, så at betegnelser som c bogstav og tal i ét ord - ikke forekommer) EKSEMPLER: *a Kbh. *b Gad *b Rigsarkivet *c *a Paris *b UNESCO *a Oxford *b Berg Publishers *c *a København *b Universitetsforlaget *b i kommission hos Akademisk Forlag *c *a Lugduni Batavorum [Leiden] *a Oslo *c [1967?] *a Cairo *c [194-?] *a Roma *c [19--?] *a London *c *a [S.l.] *c

75 SØGEKODER: Delfelt Kode a, d, f, g, r, s wud b wrd, wud c war, 260 k, t wbt 75

76 Fysisk omfang/beskrivelse G *a Antal sider/bind, omfang G *b Illustrationer eller yderligere fysisk beskrivelse G *c Størrelse (Nationalbibliografien) G *d Løse bilag G *n Specifik materialebetegnelse G *e Tekniske oplysninger G *l Spilletid I delfelt *a inddateres antal sider eller bind eller tilsvarende omfangsbetegnelse Specifik materialebetegnelse inddateres i delfelt *n. Delfelt *n anvendes ikke ved bogligt materiale. Løse bilag angives i delfelt *d. Efter et delfelt *d kan de øvrige delfelter anvendes til yderligere oplysning om bilaget. Delfelt *e anvendes til tekniske oplysninger til den specifikke materialebetegnelse i *n. Følgende betegnelser er eksempler herpå: DVD DVD-audio CD+G ebookman franklin gameboy gameboy advance gameboy color html hybrid SACD microsoft reader mobipocket mp3 Nintendo open ebook pdf playstation playstation 2 rocket SACD sega U-matic VHS xbox Oplysninger om systemkrav inddateres i felt 501. Ved uafsluttede flerbindsværker inddateres blot bd. i delfelt *a. Beholdningsangivelse kan inddateres i felt 580. Ved afsluttede flerbindsværker inddateres antal bind: "12 bd.". Romertal medtages, men skrives med små "bogstaver". (Ved genbrug rettes ikke fra store til små "bogstaver") Ved nummererede tavler angives antallet af tavler. 76

77 Ved unummerede tavler tælles og angives tavlerne kun, hvis det er af afgørende betydning for materialets karakter, f.eks. kunstbøger og værker om arkæologi. Ellers angives det i *b som "ill." Der skelnes ikke mellem figurer og illustrationer. Begge dele betegnes "ill." Oplysning om kort, noder og portrætter medtages i *b. 3 bd. i 1 angives således: "1-3 i 1 bd." Hvis der ikke er nogen paginering, angives det således: "1 bd. (upagineret). Hvis der er mere end 3 forskellige pagineringer, angives det således: "1 bd. (flere pagineringer)" EKSEMPLER: *a xiv, 342 s. *b ill., kort *a 35 s. *b ill. *d 1 kort i lomme *a 245 s. *b hovedsagelig ill *a 317 s. *b hovedsagelig kort *a 1-3 i 5 bd. *b ill *a 8 bd *a 1 *n atlas *a (127 s.) *b ill. i farver, kort i farver *c 34 cm *d statistisk hæfte i lomme *a 24 s *a 1 bd. (upagineret) *a 1 bd. (flere pagineringer) *a 271 s. *b ill. *c 21 cm *d 1 atlas i lomme *a 37 s., 19 bl. *b kort i farver *c 37 cm *n 1 partitur *a <xlv s., <12> bl., 160 s.> *n1 partitur *a 23 s. *n 1 dirigentstemme (klaver) *n 16 stemmer *n 1 grafisk blad *n 1 filmstrimmel *e Viewmaster *a dobbeltbilleder *b farve *n 1 partitur *a 32 s. *n 5 stemmer *c 26 cm *d 1 spolebånd *n 24 dias *b farve *n 1 kassettelydbånd *l ca. 25 min. *b mono *a 48 s. *b ill. *c 25 cm (Materiale, der består af flere materialetyper, hvor hver fysisk beskrivelse skal kunne fremvises på hver sin linie) *n cd-rom er (Kun for periodika. Ved monografier angives antallet) *a b 77

78 *a [1] bl. *b pergament SØGEKODER: Delfelt Kode b wud n wma 78

79 Serietitel ( i materialets form) *a Seriens hovedtitel * Identificerende tilføjelse til serietitlen *{ Identificerende ophavsangivelse til seriens titel G *n Numerisk eller alfabetisk betegnelse for sektion G *o Titel på sektion G *c Undertitel eller anden titelinformation (Musikafdelingen) G *e Ophavsangivelse G *p Parallel serietitel G *q Parallel numerisk eller alfabetisk betegnelse for sektionstitel G *r Paralleltitel på sektion G *s Parallel undertitel eller anden parallel titelinformation G *t Parallel ophavsangivelse G *v Nummerering og datering i serien *z Seriens eller underseriens ISSN Seriebetegnelsen i felt 440 er en del af beskrivelsen, og her inddateres seriebetegnelsen derfor altid i den form, den har i materialet. En kontrolleret form kan inddateres i felt 840. Hvis der er flere serietitler, gentages feltet. Hvis titlen starter med en artsbetegnelse, skal forfatterangivelsen anføres i *{. I nogle samlinger er det kutyme ikke at medtage betegnelser som nr. og bd. i *v EKSEMPLER: *a Forskningsrapport *{ Socialforskningsinstituttet *v <<89:16=89/16>> *a History of Indian literature *v *a Memorandum fra Københavns Universitets Økonomiske Institut *v<<nr. 22=22>> *a Bulletin of the Iowa Highway Research Board *a Iowa State University bulletin *a Orienteringsfag *o Historie *v <<emnehæfte 17=17>> *a Occasional paper *æ Det Danske Center for Menneskerettigheder *v <<no. 1+4=1>> *z x *a Papers and documents of the I.C.I *n Series C *o Bibliographies *v <<nr. 8=8>> *p Travaux et documents de l I.C.I. *q Série C *r Bibliographies *a Technical report *{ NERI *v <<no. 69=69>> *a Faglig rapport fra DMU *v <<no. 69=69>>*z x 79

80 SØGEKODER: Delfelt Kode a, c, n, o, p, v wrd, wti, lse a, c, e, n, o, {, lti e, {, wrd, wti, wfu, lse p wrd, wti z, & nr 80

81 Note om et periodikums frekvens (Nationalbibliografi) *a Note om et periodikums frekvens Feltet anvendes til oplysning om et periodikums udgivelsesrytme Også ændringer i frekvens anføres i felt 500. EKSEMPLER: *c w *a Ugentlig *a Månedlig undtagen august *a 22 numre årligt *a Ajourføres 4 gange årligt *a Uregelmæssig *a Hvert eller hvert 2. år *a Halvårlig ( ), årlig (1989- ) SØGEKODER: Ingen 81

82 Note om systemkrav eller adgangsmåde *i Indledende tekst *a Note om systemkrav *b Note om adgangsmåde Delfelt *a anvendes til oplysninger om krav til maskinel og programmel for et elektronisk materiale i fast fysisk form. Delfelt *b anvendes til at oplyse adgangsmåden til et elektronisk materiale i online-tilgængelig form. Feltet indeholder ikke et delfelt *u til URL eller PURL. Adgangsmåden formateres i felt 856, når URL eller PURL ønskes medtaget. EKSEMPLER: *a PC; DOS; VGA-skærm *a PC; 486/50 Mhz; 8 MB ram; Windows 3.1 eller senere; Windows 95; harddisk med min. 10 MB fri plads; CD-ROM-drev med dobbelt hastighed; 16 bit SoundBlasterkompatibelt lydkort; 16 bit (64 KB)-farveskærm (640x480 billedopløsning); højtalere eller hovedtelefoner; mus eller andet pegeudstyr *i Afspilningsudstyr: *a Philips CD-i-afspiller med videomodul og fjernbetjening; tv-apparat med scartindgang *b Internet via World Wide Web *b Internet e-post. Adresse: SØGEKODER: Ingen 82

83 Note om originaltitel (med speciel indledende tekst) *a Note Anvendes kun, når det er nødvendigt med speciel indledende tekst eller tilføjelse til originaltitel. Normalt anvendes felt 241 med den foranstillede, maskingenerede tekst: "Originaltitel". EKSEMPLER: *a Nabokov *h Vladimir Vladimirovic *a Volsjebnik *a Fortrylleren *f på dansk ved Johannes Riis *a Oversat efter: The enchanter *a Oversat fra amerikansk (Originalsprog og -titel kendes ikke) SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wrd, wti, wno 83

84 Indholdsbeskrivende note *a Indholdsbeskrivende note Anvendes til indholdsbeskrivende noter, herunder også resumé eller abstract af materialets indhold. En formbetegnelse kan indgå i den indholdsbeskrivende note. Til indholdsciterende note anvendes felt 530 Til note om partielt indhold anvendes felt 534 Til note om litteraturhenvisninger og registre anvendes felt 532 EKSEMPLER: *a Collection of essays on economic subjects *a Kortet viser områdeafgrænsning for fjernvarme og naturgas *a Papirer, som hovedsagelig dækker Allen s tjenestetid som U.S. senator og som guvernør i Ohio Indeholder nogle af hans taler, udkast til hans breve og breve fra forskellige korrespondenter om politiske anliggender i Ohio *a Resumé: Beretning fra den spanske borgerkrig og de følgende 35 års diktatur *a I tekst og farvefotos fortælles om den kinesiske panda, dens liv i de store skove og mulighederne for at redde den fra at uddø *a På billedet: person, palme, skyggelignende klippeformationer SØGEKODER: Delfelt Kode a wno 84

85 Note om art eller form *a Note om art eller form EKSEMPLER: *a Årspublikation *a Serie *a Pegebog *a Faktadatabase SØGEKODER: Delfelt Kode a wma, wno 85

86 Disputatsnote *a Note Feltet anvendes til angivelse af, at et værk er en doktordisputats, PhD-afhandling eller lignende, med angivelse af sted og år, hvis disse oplysninger fremgår umiddelbart af dokumentet. Udformningen af noten rettes ikke ved genbrug, men bevares som den står i posten. EKSEMPLER: *a Disputats, København *a Ph.d.-afhandling, København *a PhD, Durham, N.C SØGEKODER: Delfelt Kode a wno 86

87 Note om anledning til udgivelse *a Note om anledning til udgivelse Feltet anvendes til note om anledningen til værket eller den begivenhed, der ligger til grund for værkets tilblivelse, f.eks. en udstilling eller et jubilæum. EKSEMPLER: *a Udgivet i anledning af udstillingen Den topologiske pyjamas i Galleri Specta *a Udgivet i anledning af sparekassens 25 års jubilæum *a Udgivet i forbindelse med kampagnen: Kulturoffensiven Dokumentation 84 SØGEKODER: Delfelt Kode a wno 87

88 Note om publikationens sprog eller alfabet (Nationalbibliografi) *a Note om sprog eller alfabet Anvendes til noter om materialets talte eller skrevne indhold, sprog og/eller alfabet. Til note om oversættelse anvendes felt 502. EKSEMPLER: *a Signaturforklaring på dansk, grønlandsk og engelsk *a Hebraisk tekst (translittereret) *a Sunget på fransk *a Med engelsk resumé * SØGEKODER: Delfelt Kode a wsp ** 88

89 Note om besætning (musikalier) *a Note om besætning Delfelt *a anvendes til nøjagtig dansk besætnings- eller udførelsesangivelse ifølge Katalogiseringsreglerne 2/5.7B1, hvis den ikke er inddateret i felt 239, 240 eller 245. Besætnings- eller udførelsesangivelsen inddateres med standardiserede navne på vokal- og instrumentalstemmer uden brug af forkortelser, jvf. Katalogiseringsreglernes Bilag E, dog kan SATB, samt Mz og Bar tilføjes i parentes, hvor det er relevant. Ved orkesterværker inddateres en passende betegnelse for orkestret: orkester, kammerorkester, blæseorkester, strygeorkester etc. Ved orkesterværker, der foreligger i stemmer, specificeres stemmerne uforkortet i delfelt *a Delfelt *a anvendes også til besætningsnoter til sang- og salmebøger, der katalogiseres efter reglerne for beskrivelse af bøger og småtryk (Katalogiseringsreglerne 2/2) EKSEMPLER: *a For orgel *a For horn i Es *a For sangstemme med becifring (med guitargreb) *a For soli (SATB), kor (SSATB) og orkester *a For 2 altblokfløjter, 2 oboer, 2 violiner og continuo * SØGEKODER: Delfelt Kode a wbs, lmb ** 89

90 Note til beskrivelsen *a Note til beskrivelsen *i Indledende tekst G *t Titel G *e Ophavsangivelse G *d Ophavsangivelse foran titel G *x Anonym titel G *b Supplerende tekst G *u URL G *y Tekst til link Anvendes til udbygning af beskrivelsen af det foreliggende materiale med oplysninger, som er hentet fra materialet eller andre kilder, men som ikke anbringes i selve beskrivelsen. Delfelt *a er betegnet som sumdelfelt, da det kan erstatte de specifikke delfelter *i, *t, *e, *d, x og *b Feltet anvendes også til angivelse af produktionsmåde eller teknik, jvf. Katalogiseringsreglerne Bd B10, hvis dette ikke fremgår af den fysiske beskrivelse i felt 300. Felt 512 kan indeholde noter til oplysningerne i felt Hvis der er flere 512 felter, inddateres de i samme rækkefølge som beskrivelsens afsnit. Anvendes desuden i Boghistoriske Samlinger til angivelse af arksignatur Forbindende småord kan med fordel udelades mellem navne- og titeldelfelter. Delfelt *u anvendes til URL eller PURL, når felt 512 henviser til et elektronisk dokument på internettet, og kun til supplerende opdateringer. Materialets URL inddateres i felt 856 EKSEMPLER: *a Tidligere tilskrevet Händel *a Konstrueret titel *a Titel hentet fra cd-rometiket *a Kobberstik *a Farvelitografi *i Øverst på titelsiden *e Kirke- og Undervisningsdepartementet 90

91 * SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wrd, wno t wti, lti ** 91

92 Note om målgruppe og anvendelighed *a Note om målgruppe og anvendelighed *b Note om målgruppe (specifikt) EKSEMPLER: *a For svagtseende *a Målgruppe: Voksenundervisning * SØGEKODER: Delfelt Kode a wno b wem ** 92

93 Note om klausulering *a Note Anvendes til note om begrænset tilgængelighed og klausulering i adgang til materialet. Anvendes kun til oplysninger, der gælder alle eksemplarer af materialet EKSEMPLER: *a Tilgængelig efter *a Klausuleret indtil [dato] ** SØGEKODER: Delfelt Kode a wpi * 93

94 Note om værkets bibliografiske historie *a Note (sumdelfelt) *i Indledende tekst G *t Titel G *b Supplerende tekst G *u URL G *y Tekst til link G *n FAUST-nummer på foregående udgave (DBC) G *r ISBN på foregående udgave (DBC) Anvendes ved titelændring fra originaludgaven til senere udgave på samme sprog i modsætning til felt 241, hvor originaltitlen inddateres, når der er tale om en oversættelse. Anvendes også til originalår ved senere udg. på samme sprog (udgavebetegnelsen inddateres da i 250 *a), samt til note om facsimileudgave. EKSEMPLER: *a Voodoo gods *c an inquiry into native myths and magic in Jamaica and Haiti *a Oprindelig udk med titlen: Tell my horse el *i Oprindelig udk med titlen *t Tell my horse *a Originalår: *a Facsimile af 1765-udg *a Ændret udg. af disputats, München 1956 * SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wud, wno t wti, lti ** 94

95 Note om udgivelse i andre materialetyper *a Note G *u URL G *y Tekst til link *z ISBN/ISSN Anvendes til oplysning om, i hvilke andre medier (materialetyper) materialet også er udgivet. For periodika anvendes felt 865 Delfelt *u anvendes til URL eller PURL, når felt 523 *a henviser til et elektronisk dokument på net. Om URL og PURL, se nærmere i kommentarerne til felt 856. EKSEMPLER: *a Også udgivet på mikrofiche *a Findes også i mikroform *a Findes også på Internet *u *a Findes også i trykt form * SØGEKODER: ingen ** 95

96 Note om komplekse forhold til andre periodica *a Note om komplekse forhold til andre periodica Felt 525 anvendes til note om forhold til andre periodica, men kun sammen med periodica relations felterne og kun, hvis de ikke er tilstrækkelige. Relationsfeltet skal også inddateres, men ikke fremvises, hvis der findes et felt 525. Indholdet af felt 525 erstatter den note, der ville blive udskrevet fra relationsfeltet. Felt 525 kan ikke stå alene. Som alternativ til periodica relations felterne kan felt 526 anvendes. EKSEMPEL: *a Arbejdsgiveren *a Hermed udgivet i perioden : Statistikken, og i perioden 1978 ff.: Statistikken. Arbejderløn, og: Statistikken. Funktionærløn * SØGEKODER: Delfelt Kode a wrd, wti ** 96

97 Note om værkets forhold til andre værker (Nationalbibliografi) *a Note om sammenhængen med andre værker (sumfelt) *i Indledende tekst *t Titel G *u URL G *y Tekst til link Anvendes til note om en hvilken som helst sammenhæng med andre værker: note om forlæg for værket, om hovedpublikation eller supplementer, note om samhørende værker (fortsatte værker) og om tilknyttet eller beslægtet værk. EKSEMPLER: *a Knytter sig til: Kommunal ansættelse / Lennart Konow *a Bilag til: Redegørelse til folketinget om moderniseringsarbejdet i den offentlige sektor *i Afløser *t Vejtransport af farligt gods - stykgods *t Vejtransport af farligt gods - tank/tankcontainer *a Foregående møde: Det Nordiske Statistikermøde, 1964, København *a Efterfølgende møde: Det nordiske sjefstatistikermøte, 1967, Oslo *u *y Link til forlagets hjemmeside *a Fortsættes på Internet som: Seriejournalen *u * SØGEKODER: Delfelt Kode a wno t wti, lti ** 97

98 Note om referencer til materialet Note om indexering/referat af et periodikum (ISSN Danmark) *i Indledende tekst *a Indexerings- eller referatpublikationens titel *b Note om referencer i monografier *c Note om anmeldelse (Fagbibliografierne) *d Note om omtale på Internet *z Indexerings- eller referatpublikationens ISSN G *u URL/PURL G *y Tekst til link Anvendes til oplysning om indexering af eller litteratur om det foreliggende materiale samt anmeldelse af materialet. Referencer (litteraturhenvisninger) i materialet beskrives i felt 532. Delfelt *a og *z vil forekomme i poster fra ISSN Network, især i poster fra USA, som i et Abstract- and Indexing Project igennem en periode har forsynet alle sine periodika-poster med disse oplysninger. Delfelt *u anvendes til URL eller PURL, når felt 529 *a til *d henviser til et elektronisk dokument på net. Om URL og PURL, se nærmere i kommentarerne til felt 856. EKSEMPLER: *a Pigment cell research *a BIOSIS Data Base *a Current contents. Life sciences *z *a Science citation index *z X *a Index medicus *z *i Udførligt beskrevet i *b Instrumental music printed before 1600 / by Howard Mayer Brown *b Marguerite Engberg: Registrant over danske film , Bd. 5, *d DBC mediers cd-rombeskrivelser *u *c The serials librarian 24:2 (1993) *z X *b Bibliotheca Danica *u file:////knud/retro-fælles/bibliotheca Danica/Bib Dan - Finereader/supplab/supplab0005.tif *I Publisher description *u URL *y Læs Publisher description online 98

99 * SØGEKODER: Delfelt Kode Alle www a wrd, wti z nr ** 99

100 Indholdsnote *a Indholdsnote Bikort (Kortsamlingen) *i Indledende tekst G *t Titel G *e Ophavsangivelse G *d Ophavsangivelse foran titel G *x Anonym titel *M Målestok (Kortsamlingen) <anvendes ikke p.t.> *m Målestok (Kortsamlingen) *& Underliggende bind og afhængige værker (KIP og Kortsamlingen) G *b Supplerende tekst G *u URL G *y Tekst til link *z ISRC (International Standard Recording Code) Felt 530 anvendes til indholdsfortegnelse (dvs. citeret fra materialet), mens felt 504 anvendes til en indholdsbeskrivende note, f.eks. i form af et af katalogisator konstrueret resumé. Felt 530 anvendes desuden i Ældre Samling til beskrivelse af selvstændige værker, som er indbundet sammen, i.e. samlingsværker. Delfelt *a er betegnet som sumdelfelt, da det kan erstatte de specifikke delfelter *i, *t, *e, *d og *b. Delfelt *t, *e og *d afgrænser bibliografiske søgeelementer i noten. Ved brug af disse specifikke delfelter kan de relevante ISBD-skilletegn genereres ved fremvisning. Delfelt *b skal generere. blank [punktum blank] ved fremvisning. Delfelt *m anvendes til kartografisk materiale til målestok i bikort. Felt 248 anvendes til bindspecifikke oplysninger ved katalogisering af et flerbindsværk i én post. Felt 534 anvendes til note om partielt indhold. EKSEMPLER: *a Indhold: Hamlet ; Macbeth ; King Lear *a Indsat: Bikort over isgruberne ved Faucigny *a <<The >>homecoming / by Harold Pinter. Chips with everything / by Arnold Wesker. Marching songs / by John Whiting *a Henrik Bramsen: Kamera og kunst. Bjørn Ochsner: Et par ord om fotografisk teknik eller: *d Henrik Bramsen*t Kamera og kunst *d Bjørn Ochsner *t Et par ord om fotografisk teknik *i Table of content *u URL *y Læs Table of content online 100

101 *i Hermed indbundet b) *t <<It >>Christen Menniskis <<aandelige=åndelige>> Kamp *e aff Casparo Erasmo Brochmand *b Kiøbenhaffn : hoss Henrich Waldkirch, [180] s. SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wrd, wti, wfu m wmf t, x lht, lti z nr 101

102 Note om litteraturhenvisninger og registre *a Note om litteraturhenvisninger og registre G *u URL G *y Tekst til link Anvendes til note om alle former for værkfortegnelser i materialet samt til registre til periodika EKSEMPLER: *a Litteraturhenvisninger: s *a Liste over film: s *a Bibliografi: s *a Register til årgang i årgang 1988 * SØGEKODER: Delfelt Kode a wno ** 102

103 Note om partielt indhold *a Note om supplerende og partielt indhold *i Indledende tekst G *t Titel G *e Ophavsangivelse G *d Ophavsangivelse foran titel G *x Anonym titel G *b Supplerende tekst G *u URL G *y Tekst til link Anvendes til beskrivelse af specialafsnit eller enkelte dele af materialet af speciel interesse. Anvendes også til periodika, der er en fysisk del af et andet periodikum, og som ikke registreres selvstændigt. Delfelt *a er betegnet som sumdelfelt, da det kan erstatte de specifikke delfelter *i, *t, *e, *d og *b. Delfelt *t, *e og *d afgrænser bibliografiske søgeelementer i noten. Ved brug af disse specifikke delfelter kan de relevante ISBD-skilletegn genereres ved fremvisning. Delfelt *b skal generere. blank [punktum blank] ved fremvisning. EKSEMPLER: *a Side 24-28: Lov om hunde *a Med forslag til opgaver *a Heri: Landøkonomisk oversigt *a Af indholdet: Recent economic growth in historical perspective / by K. Ohkawa and H. Rosovsky. The place of Japan in world trade / by P.H. Tresize eller: *i Af indholdet *t Recent economic growth in historical perspective *e K. Ohkawa *e H. Rosovsky *t The place of Japan in world trade *e P.H. Tresize * SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wno, wrd t wti, lti ** 103

104 Note om nummer der indgår i materialet G *a Dokumentnummer (KIP) Forlagsnummer (Musikafdelingen) G *b Ed. nummer (Musikafdelingen) G *c Pl. nummer (Musikafdelingen) G *d Ed. og Pl. nummer (Musikafdelingen) G *f Forlag (plademærke) (Musikafdelingen) G *g Forlagsnummer (pladenummer) (Musikafdelingen) *s EU-katalognummer Felt 538 anvendes til note om numre som en del af materialets identifikationsdata. Anvendes af KIP, Musikafdelingen og Musikkonservatoriet Delfelt *a anvendes til numre, som ikke er specificeret i de øvrige delfelter. Delfelt *c indeholder trykpladens nummer. Delfelt *f. Ved lyd- og musikoptagelser inddateres forlaget både i felt 260 *b og i felt 538 *f. Delfelt *g. Forlagsnummer (pladenummer) placeres nu her. Kan i ældre poster forekomme i felt 260 *n EKSEMPLER: *a KOM(1998)52 endelig udg *a CB-CO DA-C *b Edition Peters Nr. 9875a *c E.P * SØGEKODER: Delfelt Kode a, b, c, d, g, s nr ** 104

105 Note om grundlaget for katalogiseringen G *a Note om grundlaget for katalogiseringen Felt 539 anvendes især ved periodika. Hvis beskrivelsen er baseret på et andet nummer end det, der normalt ligger til grund for beskrivelsen, anføres nummereringen og dateringen af det nummer, der er grundlag for beskrivelsen. Felt 539 anvendes også ved beskrivelse af online-tilgængelige materialer, som ikke er statiske. EKSEMPLER: *a Nr. 52, 8. årgang (29. december 1989) *a Version dateret 21. januar 1997 * SØGEKODER: Ingen ** 105

106 Korporation, hvorfra et periodikum udgår (ISSN Danmark) G *a Korporationsnavn i materialets form Anvendes af ISSN Danmark i periodika poster, når materialets form er forskellig fra den normative form i felt 710. Ved eksport til DANBIB konverteres felt 540 til felt 710. EKSEMPEL: *a Danish Cooperation for Environment and Development *a DANCED *a DANIDA * SØGEKODER: Delfelt Kode a wrd, wfu ** 106

107 Musikalsk incipit (Musikafdelingen) *a Incipit Hvis et manuskripts titel er konstrueret, gengives så mange elementer af manuskriptets begyndelse, som er nødvendig for entydig identifikation. EKSEMPLER: *a C-4 xfc 4/4] *a 8. G 6E/8ED 4D 4.D6C, B/8.B6A 4A * SØGEKODER: Delfelt Kode a win ** 107

108 Tekstincipit/-explicit (Håndskriftafdelingen, Musikafdelingen) *a Tekstincipit/explicit Hvis et håndskrifts titel er konstrueret, gengives så mange af begyndelses- og/eller slutningsordene i tekstens hoveddel, som er nødvendigt for entydig identifikation EKSEMPLER: *a Dagens / Forbud er nu /op-pe * SØGEKODER: Delfelt Kode a win ** 108

109 Periodikum som værtspublikation *a Titel *ø Identificerende tilføjelse til titlen *æ Identificerende ophavsangivelse *b Redaktionelt forkortet titel *h Hjemsted for forlag, distributør el. lign. *i Navn på forlag, distributør el. lign. *j Udgivelsesår, distributionsår el. lign. G *l Note *v Nummerering og/eller datering *k Sideangivelse eller tilsvarende oplysninger *z Værtspublikationens ISSN *& Værtspublikationens ID-nummer Feltet anvendes kun i forbindelse med I-analyser (enkeltstående analyse-poster) med koden i i felt 004 *a og koden a i felt 008 *t. Delfelt *a kan udelades, hvis *b anvendes. EKSEMPLER: *a [Analysepostens ID-nummer] *a Christensen *h Lars Bo *a Okkerrensning *c metoder, rensningseffekt, drift og økonomi *a S *b ill *a Vand og miljø *v 1. årg, nr. 3 (oktober 1984) *a Kvinders organisation i det danske Socialdemokrati *a Meddelelser om forskning i arbejderbevægelsens historie *v 13 (1979:okt.) *k S *a Dahlerup *h Drude *a Fornitz *h Michael *a Møntskatten fra Kirke Værløse *a S *a Årsskrift *æ Historisk Forening for Værløse Kommune *v 1992 * SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wvp a wrd, wti, lvp, lti z nr ø wrd, wti ** 109

110 Monografi som værtspublikation *a Titel *e Forfatterangivelse *g Sidetal eller bindnummer eller tilsvarende oplysninger *w Udgavebetegnelse *h Hjemsted for forlag, distributør el. lign. *i Navn på forlag, distributør el. lign. *j Udgivelsesår, distributionsår el. lign. G *l Note *s Serietitel G *v Nummer i serien *u Opstilling *r Værtspublikationens ID-nummer/ISBN-13 *z Værtspublikationens ID-nummer/ISBN-10 Feltet anvendes kun i forbindelse med I-analyser (enkeltstående analyse-poster) med koden i i felt 004 *a og koden a i felt 008 *t. Delfelt *r ISBN-13 inddateres kompakt EKSEMPLER: *a [Analysepostens ID-nummer] *a Ionesco *h Eugene *a Stolene *a S *a Moderne fransk dramatik *j Fredensborg : Arena, *a Andersen *h Ellen *a Dynamisering af makromodeller *a S *a Noter til makroteori *j København : Universitetsforlaget, 1972 *s Memorandum / Københavns Universitets Økonomiske Institut ; 27 * SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wvp a, e, i lvp r, z nr ** 110

111 Generel note *a Generel note Note om grundkort (Kortsamlingen) G *u URL G *y Tekst til link Felt 559 er et sumfelt Ved angivelse af flere sprog er rækkefølgen således: Dansk, norsk, svensk, engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, russisk, øvrige. I sjældne tilfælde, hvor en katalogisering er korrekt ifølge reglerne, men misvisende i forhold til værket, kan de faktiske forhold oplyses i en generel note. Desuden anvendes den generelle note som vist i eksemplerne. EKSEMPLER: *a Også med græsk titel og tekst (Hvis titlen skal citeres, anføres den i felt 745) *a Parallel engelsk og græsk tekst *a Også med latinsk titel (Hvis titlen skal citeres, anføres den i 745, men hvis den alternative titel er paralleltitel og allerede anført i felt 245 *p, vil det være dækkende, således at noten i felt 559 samt titlen i felt 745 kan udelades) *a Bogklubudgave [Bruges kun i kbd] *a Løsblade *a Tværformat *a Miniatureformat (Bog under 7,5 cm i højden og ikke tværformat) *a Tête-bêche (Bog i 2 dele med hver sit titelblad og de to dele omvendt i forhold til hinanden) *a Leporellobind (Bog i endeløse baner/harmonikafoldet) *a Særtryk af *a Fortsættelse af *a Videreførelse af

112 *a Med engelsk resumé *a Med svensk og engelsk resumé (Resuméets titel kan evt. anføres, når bogens sprog er mindre kendt) *a Udg. af... (Anvendes for slaviske bøger, når der på titelsiden er anført en korporation, der ikke indgår i beskrivelsen) *a Bibliografi s.... (Anvendes ved f.eks. festskrifter, da felt 008 *da kun kan anvendes, når hele værket er en bibliografi. Dette gælder også for værkfortegnelser, filmfortegnelser og diskografier) *a Tillagt... [Bruges kun i kbm og kbx] *a Bd. 4 med konstrueret bindtitel *a Med konstrueret bindtælling *a Bd. 1+3 med konstrueret bindtælling *a Grundkort: Kort- og Matrikelstyrelsen og KRAKS Forlag SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wno 112

113 Specifikation af enkeltværker i samlingsbind, hvor der også foreligger selvstændige poster på de enkelte værker (ikkesøgbart felt) *a Sumfelt *i Indledende tekst G *t Titel G *e Ophavsangivelse G *d Ophavsangivelse foran titel G *x Anonym titel G *b Supplerende tekst Felt 560 anvendes til at specificere de enkelte værker (b-, c-, d-bøger etc.) i en post på et samlingsbind ( tantebind ), når der også er produceret selvstændige poster på enkeltværkerne med lænke til fællespostens beholdning. Feltet oprettes ved at man ændrer felt 530 til det ikke-søgbare 560. Det sker for at undgå redundans (og forvirring) ved søgning af enkeltværkerne EKSEMPEL *i Hermed indbundet b) *t <<It >>Christen Menniskis <<aandelige=åndelige>> Kamp *e aff Casparo Erasmo Brochmand *b Kiøbenhaffn : hoss Henrich Waldkirch, [180] s. SØGEKODER: Ingen 113

114 Note om proveniens G *a Proveniens/donator EKSEMPLER: *a Proveniens (Rev ): Suhm * SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wno ** 114

115 Note om indbinding a Note om indbinding G x Eksemplarnummer Felt 563 anvendes til oplysning om et eksemplars indbinding. Det er ikke beregnet til administrative oplysninger vedrørende bogbinder, hertil anvendes felt 583, men til oplysning om særligt bemærkelsesværdige bind. Delfelt *a anvendes til selve noten Delfelt *x anvendes til eksemplarnummer. Hvis der er flere eksemplarer med hver sin indbinding, gentages feltet EKSEMPLER: *a Tidlig 1800-tals indbinding udført af bogbinder... ********************************************************* SØGEKODER: Ingen ********************************************************* 115

116 Ordningsniveau (Håndskriftafdelingen) *a Ordningsniveau Anvendes til angivelse af aktpakkers og samlingers ordningsniveau Ordnet Delvis ordnet Uordnet EKSEMPLER: *a 142 kasser *a uordnet SØGEKODER: Ingen 116

117 Lokal note *a Note om bibliotekets eksemplar Den lokale note anvendes til oplysning om særlige lokale forhold i forbindelse med et givet værk. EKSEMPLER: *a Fotokopi (ikke "Xeroxkopi") *a Fotokopi efter udg. i... i Glückstadt *a Mikrofilm efter udg. i... i Glückstadt (Anføres, hvis kopiens proveniens er vigtig) (Danske Afdeling) *a Mikrofilm *a Tidligere udg.: signatur *a Senere udg.: signatur *a De enkelte bind katalogiseres ikke selvstændigt *a 2 eks. hvoraf det ene er i dårlig stand (Kortsamlingen) SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wno 117

118 Note til DBC (Nationalbibliografi) *a Note til DBC (ISSN Danmark) Katalogisators initialer (ISSN Danmark) EKSEMPLER: *a Helhedsvurdering *a es * SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wno ** 118

119 Beholdsnote *a Beholdsnote *c Stemmeoptælling (Musikafdelingen) Anvendes ved uafsluttede flerbindsværker uden bindnoter, beskrevet i én post. Anvendes også ved værker, der tillige haves som AV-materiale, eller hvor dele af værket udgives som AVmateriale. Anvendes i Instituttjenesten, pga. enhedspost, til beholdsnote ved flerbindsværker, som haves på to eller flere institutter, eller til angivelse af flere eksemplarer. EKSEMPLER: *a Haves også/enkelte bind haves i mikroform: AV-DA-MF *a Tilhørende lydbånd, se AV-samlingen: AV-DA-LB 5x *a Haves: Bd *a Haves: Bd *c 5 vl I, 4 vl II, 3 vla, 5 vlc-fag-cb, ob I/II, cor I/II SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wpi 119

120 Note om indbindings-/bevaringsproces *a Proces G *b Procesidentifikation G *c Procestidspunkt G *d Procestidspunkt udtrykt ved intervalangivelse G *e Uforudseligt procestidspunkt G *f Henvisning til lov, regel G *h Ansvarlig person G *j Processted G *k Behandler G *l Status G *n Antal bind eller tilsvarende omfangsangivelse G *o Betegnelse for materiale, hvis antal angives i delfelt n G *x Intern note G *z Note til publikum Felt 583 anvendes til oplysning om igangværende behandling af et materiale, f.eks. indbinding eller reparation. Anvendes i PLG til angivelse af hvilken bindtype et tidsskrift skal have. Delfelt *a anvendes til beskrivelse af processen, f.eks. Skal repareres. Delfelt *b anvendes til accessionsnummer eller anden midlertidig identifikation under processen. Delfelt *c anvendes til angivelse af et konkret tidspunkt for processen. Angives som ÅÅÅÅMMDD. Delfelt *d anvendes til mere upræcis angivelse af procestidspunkt, f.eks. ved intervalangivelse Ved årsskifte, Hvert 5. År. Delfelt *e anvendes ved dato, som ikke kendes på forhånd, f.eks. Ved modtagelse, Når materialet er komplet. Delfelt *f anvendes til oplysning om en eventuel lov eller regel, som ligger til grund for processen, f. eks. Lov om bevaring af ældre danske fotografier. Delfelt *h anvendes til navnet på den person eller afdeling, som har ansvar for gennemførelsen af processen. Delfelt *j anvendes til angivelse af det sted, hvor materialet befinder sig. Delfelt *k anvendes til navnet på den person eller den institution/det firma, som udfører processen, f.eks. bogbinder, konservator. Delfelt *l anvendes til beskrivelse af materialets nuværende tilstand/status, f.eks. Intet at bemærke, Vandskade. Delfelt *n anvendes til antal enheder, når processen kun omfatter dele af værket. Delfelt *o anvendes til angivelse af type materiale, hvor antallet er inddateret i *n, f.eks. *n 37 *o arkivkasser. 120

121 EKSEMPEL: *a Repareres *c ******************************************************* SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wpi b, c wib ******************************************************* 121

122 Reference til retrofil *a Reference Anvendes til reference til aktuel fil modtaget fra AP data EKSEMPEL: *a kg171-1.txt8.uas : line 155 SØGEKODER: Ingen 122

123 Bestillingsdato G *a Dato Anvendes i bestillingsposter til angivelse af dato for bestillingen. EKSEMPEL: Som præfix anvendes lokaliseringskode eller filialkode til identifikation *a UMb *a FARb SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wpi a wac 123

124 Fagreferent og fagkonto *a Fagkonto *b Fagreferent *c Kontokode (for f.eks. Erstatning) ; Leverandørfelt (FARMA) Anvendes til angivelse af fagkonto, fagreferent/forslagsstiller. Ved bestilling via materialevalg indsættes Aleph-budgetkode i *c EKSEMPLER: Som præfix anvendes lokaliseringskode eller filialkode til identifikation *a ipo *b tp *c ERS *a dan *c NAT *c KUB.GYNÆ *c KUB.NA.ASTRO *c KUB.JUR *c KUB.KU.JURA-2009 SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wpi a wfk c wak 124

125 Leverandør *a Leverandør / Leverandørkode *b Note til leverandør *c Note om ældre bind Anvendes i bestillingsposter til angivelse af leverandør og evt. note til denne. EKSEMPLER: Som præfix anvendes lokaliseringskode eller filialkode til identifikation *a Starkmann *a Paludan *b STANDING ORDER : 1 seq *a Richard Lyon Oriental Art Books, 17 Old High Street, Hurstpierpoint, West Sussex BN6 9TT, England *a Grant and Cutler *c Bd. acc. før 1987, se rep *a UM-EDI-DAW *a SAMOKDawson *a FARStarkmann SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wpi 125

126 Ordrenummer *a Ordrenummer *b Note Anvendes i KUB i forbindelse med anskaffelse af flerbindsværker EKSEMPEL: Som præfix anvendes lokaliseringskode eller filialkode til identifikation *a Tilknyttet ordrenr *b Faktureret i REX pr. [dato] SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wpi 126

127 Intern accessionsnote *a Note Anvendes til intern note bl.a. i forbindelse med bestillingsposter og i forbindelse med mærkning af poster til diverse formål som f.eks. Kortfortegnelsen, Musikfortegnelsen EKSEMPLER: Som præfix anvendes lokaliseringskode eller filialkode til identifikation *a STANDING ORDER (Rep) *a KF98 [=Kortfortegnelsen 1998] *a FARerstatningseksemplar *a Minipost (Orientalsk og Judaistisk Afdeling) SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wpi 127

128 Fakturadato og -nummer *a Dato *b Fakturanummer (KGL03) EKSEMPLER: *a Umf * a HUIKKf *b HUIKKM SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wpi 128

129 Antal bestilte *a Antal bestilte (fysiske enheder) Årgang som dækkes af perioden *b Valutakode eller kode for gave(type) *c Pris Anvendes til angivelse af antal bestilte eksemplarer, samt valutakode og pris. For gaver anvendes følgende koder: GAV, PHD, DISP EKSEMPLER: *b GAV *a 2 *b GBP *c *b DISP SØGEKODER: Delfelt Kode b wpi, wgv 129

130 Accessions-/katalogiseringsdato *a Accessionsdato *b Accessionsnummer *c Utilgængelighedsnummer (Håndskriftafdelingen) EKSEMPLER: *a UM [kba] *a ut [kba] *a HA *b acc.1974/115 *c Utilg. xxx, xxx, xxx [kbh] SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wpo 130

131 Procesdata *a Beskrivende kat.: bhs, ub1 Modtagelsesdato: far Angivelse af pakkenavn ved elektroniske tidsskrifter: ers *b Beskrivende kat.: kba, kbb, kbd, kbh, kbk, kbm, kbo, kbx, kub, MAF. Katalogiseringsdato: far *c Masserettelser: REX-sekt., Retro, Basepleje Nyhedslistedato: far *d Abonnement: far *e Eksterne biblioteker *s Systematisk kat.: kba, kbd Anvendes til procesdato ved katalogisering, ikke ved oprettelse af bestillingspost og ikke ved rettelse af poster. Feltet er obligatorisk. EKSEMPLER i KGL01: *b UM Monografier KUB *b UT Tidsskrifter KUB *b UME E-bog KUB *b UMEO Opdateret E-bog KUB *b UTE E-tss KUB *b UTEO Opdateret E-tss KUB *b OA Orientalsk Afdeling *b JA Judaistisk Afdeling *b KBK Kort- og Billedafdelingen *b bkpl Pligtafleveringen *b SM Danske Småtryk *b JURA Juridisk Fakultetsbibliotek (kat. af PRO) *b FAR Farmaceutisk Fakultetsbibliotek *b teoit Teologisk Fakultetsbibliotek (kat. af Instituttjenesten) *b DVJ LIFE (kat. af PRO) *a Muse08 Angivelse af pakkenavn ved elektroniske tidsskrifter] *b MAF [MAF i alle baser] *d DHB [BGF01 (dhb) *d DRA [DRA01] *b LN2009 Dansk litteratur før *b PANUM Overført fra Panum-instituttet til Nørre Allé *b VEURO2012 Verdenskrigsprojektet i Europeana *b GEO GEO-samlingen (samlingen overført fra institut til KB) EKSEMPLER i KGL03 I nye poster i KGL03, oprettet efter KUBIS-konsolideringen, anvendes filialkoden som præfix *b SAMAN Institut for Antropologi *b SAMPS Psykologisk Institut *b SAMOKsoe Økonomisk Institut 131

132 *b SUPAN2009 Panum Andre til dels historiske EKSEMPLER: *a FBK [KGL01 (ub1)] (forekommer i ældre poster) *a BHS [BHS01] *b bk [KGL01 (kba)] *b bn [Brøndum-Nielsen] *b MAN [BGF01 (man)] *b ut [KGL01 (kba)] *b KBB [KBB01] *b bkt [KGL01 (kbd)] *b bka [KGL01 (kbd)] *b ibk [KGL01 (kbd)] *b bkpe [KGL01 (kbd)] *b HA [KBH01] *b KBM [KGL01 (kbm)] *b NIAS [NIA01] *b KBXO [KGL01 (kbm: Orkesterkatalogen)] *b UBER [KGL01 (kba: Udenlandske Elektroniske Ressourcer)] *c EDB [REX-sektionen] *c SCK [Retro-scannede kort] *c BP [Basepleje projektet] *c OK [OK-Projektet] *e DJB [BGF01 (djb)] *e DP [BGF01 (dpg)] *e DPC [DPC01] *e DSB [BGF01 (dsb)] *e FR [KUI01 (Filip Regnér s projekt)] *e KIP [KGL01 (kbi)] *e IT [KUI01] *e KAB [KAB01] *e KDM [KDM01] *e KVF [KVF01] *e GRB [GRB01] *e SAB [SAB01] *e DJM [DJM01] *s sk [KGL01 (kba)] *s us [KGL01 (kba)] *s sk [KGL01 (kbd)] *s AAC [KGL01 (uba: forekommer i ældre poster)] *s ABK [KGL01 (uba: forekommer i ældre poster)] *s PANUM [KGL01 (kub: overført fra Panum-instituttet til Nørre Allé)] SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wpi a wpo b wpd 132

133 Personnavn som emneord *a Efternavn eller fornavn alene *h Fornavn(e) *k Fulde fornavn(e) *e Romertal *f Tilføjelse *c Fødselsår *t Titel *u Lokal underdeling *x Underdeling, emne eller art *2 Betegnelse for emneordssystem Tilhørende titler inddateres i felt 645. I delfelt *f kan ISBD-tegnsætning anvendes inden for samme parentes. Delfelt *k kan anvendes til fuldt udskrevne fornavne, hvor initialer eller andre forkortelser er anvendt i *h. Delfelt *u anvendes til bl.a. formtilføjelse til bio-personnavn (romertal) (UASK) Delfelt *2: anvendte betegnelser skal være godkendt af Bibliografisk Råd Feltet anvendes i bl.a. Billedsamlingen til oplysning om afbildet person. EKSEMPLER: *a Andersen *h Marianne *c *a Christian *e <<IV=4>>*f konge af Danmark *a Henrik *f prinsgemal, Margrethe II, dronning af Danmark *a Nikolaus *f helgen *a Ford *h Henry *a Ford *f slægten *a Jacobsen *h J. P. *c *a Marie Grubbe 133

134 ** SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wrd, wbg a, c, e, f, h lbg a, c, h wem, lem ** 134

135 Korporationsnavn som emneord Korporationsnavn i ligefrem orden *a Korporationsnavn *e Tilføjelse (i rund parentes) G *c Underkorporation Korporationsnavn indledt med stats- eller kommunenavn *s Stednavn (jurisdiktion) *e Tilføjelse (i rund parentes) G *c Institutionsnavn Samt følgende delfelter fælles for samtlige ovenstående *i Nummer på konference *k År for konference *j Sted for konference *t Titel *x Underdeling, emne eller art *y Underdeling, periode *z Underdeling, periode *u Lokal underdeling *} Feltnummerator (Nationalbiblioggrafi) *2 Betegnelse for emneordssystem *& Årstal (Impressa publica) Konferencer formateres som andre korporationer I Delfelt *e kan ISBD-tegnsætningen anvendes inden for samme parentes Delfelt *2: anvendte betegnelser skal være godkendt af Bibliografisk Råd Delfelt *& anvendes til årstal, som relaterer til Impressa publica årgang. EKSEMPLER: *a Aalborg Portland *e firma *a <<De >>Europæiske Fællesskaber *c Kommissionen *c Terminologi- og Edb-Anvendelser ** SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wrd, wem a, c, e, g, h, i, j, k, s, x, y, z lem ** 135

136 Overskrift til Dansk kortfortegnelse (Kortsamlingen) *a Stednavn *b Tema *c Målestok Feltet må af hensyn til søgekoden wre (region) kun anvendes af Kortsamlingen. EKSEMPEL: *a Danmark *b Guide ** SØGEKODER: Delfelt Kode a wrd, wem, wre, lre b wrd, wem, lem ** 136

137 Emnedata, geografiske navne (Kort- og Billedafdelingen) *a Stednavn (Kort- og Billedafdelingen) *b Land/stat (Kortsamlingen) *e Administrativ inddeling (Kortsamlingen) *f Tilføjelse (by, amt) (Kortsamlingen) *j Emne (Kortsamlingen) Feltet må af hensyn til søgekoden wre (region) kun anvendes af Kort- og Billedafdelingen. EKSEMPLER: *a Mongoliet *j Nationalt atlas *a Mongolske Folkerepublik *a Stockholm *j Historisk kartografi *j Byudvikling gennem flere perioder *a New York *b U.S.A. *f stat *j Topografi *a New York *b U.S.A. *f by *j Turisme *a Würtemberg, Königreich *j Topografi ** SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wrd a, b, e, f wre, wem, lre j wem, lem ** 137

138 Systematisk notation for kartografisk materiale (Kortsamlingen) *a Sted *b Tema Feltet er forbeholdt Kortsamlingen (historisk felt) EKSEMPLER: ** SØGEKODER: Delfelt Kode a, b wkl, lkl ** 138

139 Emneord (kontrolleret) G *a Emneord G *f Kontrolleret faglitterært emneord *2 Betegnelse for emneordssystem Felt 630 er reserveret til kontrollerede emneord, d.v.s. kontrolleret i lokalt emneordssystem. Felt 631 er reserveret til ukontrollerede emneord. Felt 630 anvendes til emneord, som ikke er personnavne, korporationsnavne, stednavne eller titler. Delfelt *2: anvendte betegnelser skal være godkendt af Bibliografisk Råd EKSEMPLER: *a Eksport *a Afrikanske sprog *a Ga *a Akan *a Islam ** SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wrd, wem, lem f wfa ** 139

140 Emneord (ukontrolleret) G *a Emneord *b Andre bibliotekers ukontrollerede emneord Felt 631 er reserveret til ukontrollerede emneord, medens felt 630 anvendes til kontrollerede emneord, d.v.s. kontrolleret i lokalt emneordssystem. Felt 631 anvendes til ukontrollerede emneord af enhver art. EKSEMPLER: *a Behaviourism *a SADCC *a Klostervæsen *a Decolonization ** SØGEKODER: Delfelt Kode a b wrd, wem, lem, lue ** 140

141 Stednavn som emneord *a Stednavn *u Lokal underdeling *2 Betegnelse for emneordssystem Felt 633 anvendes til lokalt kontrollerede stedavne som emneord. Ukontrollerede emneord placeres i felt 631. Delfelt *2: anvendte betegnelser skal være godkendt af Bibliografisk Råd EKSEMPLER: *a Sevilla *a Danmark. Arreskov Sø *a Århus amt (Amtet betragtet som stedsangivelse) ** SØGEKODER: Delfelt Kode alle wrd, wem, lem ** 141

142 Periodebetegnelse som emneord G *a Verbaliseret periodebetegnelse G *b Numerisk tidsangivelse G *c Numerisk angivelse af begyndelse G *d Numerisk angivelse af afslutning G *u Lokal underdeling G *v Formunderdeling (multimarc) G *x Underdeling, emne eller art (multimarc) G *y Underdeling, periode (multimarc) G *z Underdeling, lokalitet (multimarc) *2 Betegnelse for emneordssystem Felt 634 anvendes til lokalt kontrollerede periodebetegnelser som emneord. Ukontrollerede emneord placeres i felt 631 Den enkelte katalogiserende institution kan vælge enten at gentage feltet eller at gentage delfelterne. Delfelt *2: anvendte betegnelser skal være godkendt af Bibliografisk Råd EKSEMPLER: *a Renæssancen *c 1500 *d *a Norman period *c 1066 *d *a Halvtredserne *b 50 erne ** SØGEKODER: Delfelt Kode alle wrd, wem, lem ** 142

143 Titel som emneord *a Titel som emneord *b Originaltitel som emneord *c Uniform titel som emneord *u Lokal underdeling *2 Betegnelse for emneordssystem Felt 645 anvendes til alle titler som emneord: bøger, periodika, film, musik, etc. Delfelt *2: anvendte betegnelser skal være godkendt af Bibliografisk Råd EKSEMPLER: *c Bibelen. NT. Apostlenes Gerninger *a Tryllefløjten *b <<Die >>Zauberflöte ** SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wrd, wem a, b, c lem ** 143

144 Library of Congress subject heading, topical *a Emneord *b Geografisk navn efterfulgt af emneord *c Sted for begivenhed *d Tid for begivenhed *e Relation mellem emne og materiale G *v Formunderdeling *x Underdeling, emne eller art *y Underdeling, periode *z Underdeling, lokalitet *2 Kode for emneordssystem Feltet forekommer i poster fra Library of Congress (multimarc), men anvendes også af NIAS. Delfelt *b, *c, *d, *e og *v er vedtaget i Katalogdataudvalget den 2. februar 2000 som følge af udvidelse i MARC 21. Delfelt *2 anvendes til en kode for anvendt emneordssystem. Nedenstående koder kan anvendes. Nye koder skal anmeldes til Styrelsen for Bibliotek og Medier. 1 Library of Congress Subject Headings 2 LC subject headings for children's literature 3 Canadian Subject Headings 4 Répertoire de vedettes-matière 5 Kilde ikke specificeret EKSEMPLER: *a Foreign relations *z20c *z 1940p *a Indians of North America *z Vermont *x History *y 18 th century *2 1 ** SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wrd, wem a, x, y, z lem a llv ** 144

145 Library of Congress subject heading, geographical *a Emneord G *v Formunderdeling *x Underdeling, emne eller art *y Underdeling, periode *z Underdeling, lokalitet *2 Kode for emneordssystem Feltet forekommer i poster fra Library of Congress (multimarc), men anvendes også af NIAS. Delfelt *v er vedtaget i Katalogdataudvalget den 2. februar 2000 som følge af udvidelse i MARC 21. EKSEMPLER: *a Indonesia *z Southeast Asia *z Australia *a Vermont *x History *y Revolutions, *x Participation, Indian ** SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wrd, wem a, x, y, z lem ** 145

146 DK5-klassemærke, inkl. alfabetisk underdeling *m Hovedplacering *p Biplacering G *i Analytisk klassemærke *v Tilføjede cifre efter kolon *a Efternavn/Navn/Korporationsnavn eller alfabetisk underdeling *h Fornavn(e) *k Fornavn(e), fuldt udskrevet *e Romertal *f Tilføjelse *c Fødselsår *t Tilføjet titel *b Andet som alfabetisk underdeling *z Tilføjede cifre efter bindestreg (tillægstal) *n Nationalbibliografisk hovedplacering *q Nationalbibliografisk biplacering Felt 652 anvendes til gældende version af den danske decimalklassedeling (DK5) Delfelterne *m, *p, *n, *q og *i indeholder et decimalklassemærke uden tilføjelser. En eventuel tilføjelse/underdeling inddateres i efterfølgende delfelt(er) inden for samme felt I Delfelt *f kan ISBD-tegnsættet anvendes inden for samme parentes. Delfelt *k må ikke forekomme uden delfelt *h. Delfelt *b anvendes også til lokaliteter. Delfelt *z er et supplerende delfelt, der benyttes til tillægstal i nationalbibliografiske poster. 146

147 EKSEMPLER: *m *p *m *v *m 99.4 *a Møllehave *h Johs *m *b Arbejdsmiljø *m *p *a The Pink Floyd *p *v 5 ************************************************************ SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wdk a, h, k, e, f wbg, wrd, lbg b wrd, wem, lem c lbg m, p, v, z wem i, m, p ldk ************************************************************ 147

148 MeSH-emneord (Medical Subject Headings) G *a Emneord G *x Generel underdeling G *y Kronologisk underdeling *z Geografisk underdeling Felt 660 vil forekomme i poster fra bl.a. National Library of Medicine (multimarc), men anvendes også af en række danske biblioteker. EKSEMPLER: *a Musculoskeletal system *x Atlases *a Insulin *x Immunology *x Congresses *a Diabetes *x Complications *z Minnesota ** SØGEKODER: Delfelt Kode a, x wrd, wem, lem, lmv y, z lmv ** 148

149 AGROVOC (LIFE) G *a Emneord (engelske, kontrollerede) G *b Emneord (engelske, ukontrollerede eller lokalt kontrollerede) G *c Emneord (danske oversættelser af emneordene i *a og *b) EKSEMPLER: *a Horticulture *c Havebrug ** SØGEKODER: Delfelt Kode alle wrd, wem, lem ** 149

150 Kontrolleret DBC emneord G *f Kontrolleret faglitterært emneord G *t Titel som emneord (faglitteratur) G *e Stednavn som emneord (faglitteratur) G *s Kontrolleret skønlitterært emneord G *r Titel som emneord (skønlitteratur) G *q Stednavn som emneord (skønlitteratur) G *m Musikalsk genre som emneord G *n Musikalsk besætning som emneord G *p Periodebetegnelse (musik) G *l Stednavn (musikkens oprindelsesland) G *i Tidsangivelse G *o Formbetegnelse G *u Niveau / brugerkategori *0 Verifikationskode for emneord tildelt materialet af DBC Felt 666 anvendes til emneord i DBC's emneordssystem. Det er valgfrit, om alle delfelter inddateres i samme felt eller feltet gentages for hver delfelttype eller for hvert delfelt. Delfelt *0 (nul) anvendes til at betegne, at emneordet er tildelt materialet af DBC. EKSEMPLER: *f aztekerne *e Mexiko *o undervisningsmaterialer *u for gymnasiet *u for hf *f stalinisme *f historie *f politiske forhold *f den 2. verdenskrig *f politiske partier *f nazisme *e Tyskland *e Sovjetunionen *i *i *i *i *i *o biografier *t Jammers minde *s historiske romaner *q Norge *q København *i *s mænd *s drenge *s mor-søn forholdet SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wem 150

151 COMPASS-emneord (Computer Aided Subject System) G *a Enkeltord G *b Begrebet beskrevet i flere ord, emnefrase *d Underdeling, periode G *c Forbindende tekst Felt 690 vil forekomme i multimarc-poster fra British Library. COMPASS har i 1990 erstattet PRECIS (Preserved Context Index System). Felt 690 blev også anvendt til PRECIS og indeholdt da flere delfelter end de her viste. Brugen af COMPASS er ophørt med udgangen af 1996, hvorefter British Library anvender Library of Congress Subject Headings, som har været at finde i britiske poster siden Delfelt *a og delfelt *b kan ikke begge optræde i samme post. EKSEMPLER: *a Bridges *b Visual arts *b Great Britain *d History, *a Bridges *a Design *d History *a Physics *c Use of *a Computers ** SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wrd, wem, lem ** 151

152 Ophavsangivelse *a Efternavn eller fornavn alene *h Fornavn(e) *k Fulde fornavn(e) *e Romertal *f Tilføjelse *c Fødselsår *t Titel *g Kode for [et al.] G *4 Kode for ophavs funktion I felt 700 inddateres navnene på de ved værkets tilblivelse medvirkende personer, som ifølge reglerne skal have opslag, med samme formatering som i felt 100. I delfelt *f kan ISBD-tegnsætning anvendes inden for samme parentes. Delfelt *k kan anvendes til fuldt udskrevne fornavne, hvor initialer eller andre forkortelser er anvendt i delfelt *h. Delfelt *g anvendes til angivelse af... [et al.]. Koden for... [et al.] er 1 (et ettal) Delfelt *4: De funktionskoder, som kan anvendes i delfelt *4, findes der en oversigt over i bilag 13 (en tilsvarende liste ajourføres løbende i danmarc2, Bilag J). - Ved fremvisning i MARC-format i Alephs søgemodul og REX Classic vises delfelt *4 med kode ikke, i stedet ser man et genereret delfelt *5 med den klartekst, som den pågældende kode udløser EKSEMPLER: *a Danske opslagsværker *e red. af Axel Andersen *a Andersen *h Axel *amunk *h Kaj *a <<En >>idealist *e af Kaj Munk *x <<Den >>blå pekingeser *e af Kjeld Abell *a Abell *h Kjeld SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wrd, wfo, wpe a, c, e, f, h lfo, lpe t wti, lti, lht 152

153 Ophavsangivelse (Korporation) Korporationsnavn i ligefrem orden *a Korporationsnavn *e Tilføjelse (i rund parentes) G *c Underkorporation Korporationsnavn indledt med stats- eller kommunenavn *s Stednavn (jurisdiktion) *e Tilføjelse (i rund parentes) G *c Institutionsnavn Samt følgende delfelter fælles for samtlige ovenstående *i Nummer på konference *k År for konference *j Sted for konference *t Titel *} Feltnummerator (Nationalbibliografi) *g Kode for [et al.] G *4 Kode for ophavs funktion Korporationen behandles efter de generelle regler i AACR og anbringes altid i felt Der skelnes mellem statslige/kommunale og ikke-statslige/kommunale korporationer ved valg af delfelt (*c henholdsvis *a). Konferencer formateres som andre korporationer. Tilføjelse, f.eks. grundlæggelsesår, inddateres i *e. En indledende artikel kan eventuelt udelades. Der kan oprettes en navneformspost, eller en given navneform kan tilføjes til en allerede eksisterende navneformspost i overensstemmelse med vedtagne retningslinier. For udformning af navne (præfikser, dobbeltnavne m.m.) se Katalogiseringsreglerne. Delfelt *g anvendes til angivelse af... [et al.]. Koden for... [et al.] er 1 (et ettal) Vedr. delfelt *4: se under felt 700 EKSEMPLER: *a Transactions of the Historical Society of Ghana *a Historical Society of Ghana *a Arne Jacobsens Tegnestue *a H.C. Andersen Samfundet 153

154 *a M. Folmer Andersen *e firma *s Københavns Kommune *c Statistisk Kontor *s Storbritannien *c Parliament *c Joint committee on Promotion of Private Bills *a Biennial Louisiana Cancer Conference *i2 *k 1958 *j New Orleans SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wrd, wfo, wko a, s, c, e, i, k, j lko a, s, c, e lfo t wti 154

155 Ukontrolleret navn som søgeelement (DBC) *a Personnavn, efternavn eller fornavn alene *h Personnavn, fornavne *k Korporationsnavn *o Personnavn i ligefrem orden *g Kode for [et al.] G *4 Kode for ophavets funktion Anvendes til ophav, der ifølge reglerne ikke giver anledning til opslag og derfor tidligere blev formateret i felt 245 delfelt *f eller 250 delfelt *d. Formateres fra medio juni 2009 af DBC i ligefrem form i 720 *o Enten bruges *a og *h eller også *o Vedr. delfelt *4: se under felt 700 Delfelt *g anvendes til angivelse af... [et al.]. Koden for... [et al.] er 1 (et ettal) SØGEKODER: Delfelt Kode a, h, k, o wfu 155

156 745 Varianttitel 0 0 (uden maskingenereret indledende tekst) 1 0 Paralleltitel 2 0 Varianttitel (Nationalbibliografi og ISSN Danmark) 3 0 Varianttitel Varianttitel til ISSN Network (ISSN Danmark) 4 0 Omslagstitel 5 0 Rygtitel *i Indledende tekst (kun i forbindelse med indikatorerne 00) *a Titel *{ Identificerende ophavsangivelse (periodika) * Identificerende tilføjelse *b Ekstra identificerende tilføjelse (ISSN Danmark) G *n Numerisk eller alfabetisk betegnelse for sektion G *o Titel på afhængig publikation, supplement eller sektion Her inddateres variantformer af hovedtitlen, som er angivet i felt 245, dog ikke paralleltitler, som angives i felt 245 *p. Med hensyn til periodika, se de specielle periodikarelationsfelter Ved hjælp af 1. indikator kan en foranstillet tekst maskingenereres: 1. indikator = 1 (Paralleltitel) - anvendes ved "uægte" paralleltitler. "Ægte" paralleltitler inddateres i felt 245 *p = 3 (Varianttitel) = 4 (Omslagstitel) = 5 (Rygtitel) I delfelt *æ inddateres en identificerende ophavsangivelse til en periodikatitel, i delfelt *ø inddateres andre former for identificerende tilføjelser til en periodikatitel. Anvendelsen af *æ og *ø svarer til anvendelsen af samme delfelter i felt 245. EKSEMPLER: *a Sprachmaterialkonzeptionen und ihre Realisierung in der kroatischen und serbischen Lexikographie *a Kroatische und serbische Lexikographie *a Two African radio plays from the BBC *a 2 African radio plays from the BBC *a Årsskrift *æ Lolland-Falsters Stiftsmuseum *ø *i Også kendt som *a <<Den >>blå dreng 156

157 SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wrd, wti a, b, n, o, æ, ø lht, lti 157

158 Personnavn som opslagselement for analyse *a Efternavn eller fornavn alene *h Fornavn(e) *k Fulde fornavn(e) *e Romertal *f Tilføjelse *c Fødselsår G *4 Kode for ophavs funktion *} Feltnummerator (analysenummer) Felt 770 anvendes til navne på personlige ophav, der er opslagselement for forfatteranalyser (til fysisk uselvstændige afsnit). Men feltet bruges også som sekundært opslagselement for titelanalyser. Felt 770 anvendes sammen med felt 795, hvor afsnittets titel skal inddateres. Vedr. delfelt *4: se under felt 700 EKSEMPLER: *}1 *a Prokof ev *h Sergej *}2 *a Dukas *h Paul *}1 *a Symfoni nr. 1, D-dur, opus 25 *c Klassisk symfoni * Bernstein *}2 *a Troldmandens lærling * Bernstein SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wrd, wfo, wpe a, h, e, f, c lfo, lpe 158

159 Analytisk titel G *a Analytisk titel G *b Rest af analytisk titel eller alternativ titel *{ Identificerende ophavsangivelse (periodika) * Identificerende tilføjelse til titlen G *c Undertitel og anden titelinformation G *u Tilnavn som værket er almindelig kendt under G *v Uddragstitel G *e Ophavsangivelse, primær G *f Ophavsangivelse, sekundær G *i Anden primær eller sekundær ophavsangivelse, kun i nationaldiskografien (nationalbibliografien) G *j Anden primær eller sekundær ophavsangivelse, ikke i nationaldiskografien (nationalbibliografien) *k Medlemmer af en gruppe G *l Spilletid (musik- og lydoptagelser) G *p Paralleltitel G *q Parallel numerisk eller alfabetisk betegnelse for sektion G *r Paralleltitel på supplement eller sektion G *s Parallel undertitel og anden parallel titelinformation G *t Parallel ophavsangivelse G *z ISRC (musikoptagelser) *} Feltnummerator (analysenummer) Felt 795 anvendes til analytiske titler, både med og uden ophav. Delfelt *a kan ved musikværker indeholde en uniform titel. Delfelt *c kan ved musikværker indeholde standardiseret undertitel I delfelt *u inddateres et tilnavn, som værket i delfelt *a også er almindelig kendt under. Delfelt *z indeholder den enkelte optagelses ISRC (International Standard Recording Code) EKSEMPLER: *a Heavy metal 6 *a Mudhoney *a Interstellar overdrive *a Robot love *a Like a virgin *a The king *a Opal inquest *a The ballad of bow evil *a Slow and fast *a Heavy metal *} 1 *a Bizet *h Georges *}2 *a Adam *h Adolphe *}1 *a Carmen (Hier an dem Herzen true geboren) *l 3:44 min. *e Den Tyske Statsoperas Orkester, Berlin *e dirigent: Fritz Zweig *ø Rosvænge *}2 *a Postillonen I Lonjumeau (Freunde, vernehmet die Geschichte) *l 3:59 min. *e Den Tyske Statsoperas Orkester, Berlin *e dirigent: Frieder Weissmann * Rosvænge 159

160 *a Kantate nr. 147 *u Herz und Mund und Tat und Leben SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wrd, a, b, c, p, s,, u, v, r wti, lti, lht e, f, i, j, k, t wfo, wpe z nr 160

161 Seriebiindførsel under titel *a Seriens hovedtitel *{ Identificerende ophavsangivelse (periodika) * Tilføjelse til seriens titel *n Numerisk eller alfabetisk betegnelse for sektion *o Sektionstitel G *v Seriens nummerering og datering *z Seriens ISSN Feltet anvendes til serietitel i kontrolleret (eller lokal) form, der afviger fra materialets form eller eventuelt ikke findes i materialet. Seriebetegnelse i materialets form inddateres i felt 440. Brugen af delfelt *{ svarer til brugen af delfelt *{ i felt 245. EKSEMPLER: *a Skriftserien Danske herregårde *a Danske herregårde *a Papers on languages and intercultural studies *a Arbejdspapirer *{ Institut for Sprog og Internationale Kulturstudier, Aalborg Universitetscenter SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wrd, wti v wnr z nr 161

162 Lokaliseringsoplysninger til elektronisk materiale 0 1 Kortsamlingen. Til visning af thumbnails i oversigtsformatet G *a Navn på værtsmaskine, incl. domænenavn (Host name) G *b IP-adresse eller telefonnummer (Access number) G *c Oplysning om komprimering (Compression information) G *d Sti (Path) G *f Filnavn (Electronic name) *h Brugernavn på maskinen (processor of request) G *i Ordre, knyttet til brugernavnet (Instruction) *j Transmissionshastighed (BPS) *k Password (Password) *l Brugerkode (Logon / Login) G *m Navn på kontaktperson eller adresse (Contact for access assistance) *n Værts postadresse (Name of location of host in *a) *o Operativsystem (Operating system) *p Portnavn (Port) *q Filoverførselsmodus (File transfer mode) *r Bitmønster (Settings) G *s Filstørrelse (File size) G *t Terminalemulering (Terminal emulation) G *u URI (Uniform Resource Identifier) G *v Åbningstid (Hours access method available) WID-nummer på post fra andet bibliotek (Record control number) G *x Intern note (Non public note) G *y Tekst til link (Link text) G *z Note (Public note) *2 Protokol (Access method) *3 Specifikation af partielt materiale (Materials specified) *} Feltnummerator Felt 856 anvendes til oplysning om lokalisering af elektronisk materiale, publiceret via netværk. Feltet indeholder oplysning om, hvor det elektroniske materiale findes eller hvorfra, det er tilgængeligt Note om adgangsmåde uden URL eller PURL inddateres i felt 501. De mest anvendte delfelter er *u, *z og *3 Det anbefales som minimum at anvende delfelt*u. Delfelt *b indeholder en numerisk IP-adresse, hvis det er en Internet ressource, og et telefonnummer, hvis adgangen sker gennem en telefonforbindelse. Delfelt *c. Hvis filen er komprimeret, oplyses i delfelt *c om hvilket program, der skal anvendes til udpakning. Delfeltet kan gentages, hvis der bruges 2 eller flere programmer, og det sidste nævnes først. Delfelt *f kan gentages, hvis en logisk fil er blevet opdelt og lagret under forskellige navne, men sammen danner en intellektual enhed. I alle andre tilfælde skal en fil, der kan findes under to eller flere forskellige filnavne, have et felt felt 856 for hvert navn. Delfelt *f anvendes også til navnet på et elektronisk dokument eller en elektronisk 162

163 konference. Delfelt *j anvendes til angivelse af laveste og højeste antal bits per sekund for datatransmission. Der sættes bindestreg imellem de to angivelser, og hvis kun den ene bringes, sættes bindestreg henholdsvis efter og foran. Delfelt *k anvendes til generelle passwords. Eventuelle instruktioner vedr. password anbringes i delfelt *z. Delfelt *m anvendes til navnet på en kontaktperson hos værten i delfelt *a. I delfelt *s inddateres størrelsen af filen, som den ligger under det i *f anførte filnavn. Omfanget udtrykkes normalt i bytes. Hvis filnavnet er gentaget, kan *s også gentages, og det inddateres da umiddelbart efter det *f, som det knytter sig til. Filomfang oplyses ikke ved elektroniske tidsskrifter, fordi feltet drejer sig om selve tidsskriftet, ikke de enkelte numre. Delfelt *t anvendes kun, når *2 indeholder betegnelsen remote. Delfelt *z, som er en note til brugerne, anvendes foran *u til en indledende tekst. Delfelt *z kan også anvendes til en almindelig note til publikum. Delfelt *u anvendes til angivelse af en identifikation af ressourcen. Delfelt *u vil typisk blive anvendt til angivelse af en URL eller PURL (PURL foretrækkes frem for URL), men andre identifikationssystemer kan anvendes.. Delfelt *y anvendes til angivelse af tekst, der i WWW-applikationer ønskes gjort klikbar frem for en URL i delfelt *u. Når delfelt *y forefindes, bør applikationen vise indholdet i *y frem for indholdet i det *u, linket skal pege på. Delfelt *y skal i posten forekomme umiddelbart efter det delfelt *u, der skal peges på. I tilfælde af flere parvise forekomster af URL og tekst anbefales det, at man vælger at gentage feltet frem for at gentage sekvenser af delfelt *u *y. Delfelt *2 indeholder et protokolnavn eller lignende, der definerer, hvorledes oplysningerne i resten af delfelterne skal anvendes. *2 kan ikke gentages. Hvis der er mere end en adgangsmåde til materialet, gentages feltet. Der er defineret en række standardbetegnelser for de mest anvendte protokoller. Delfelt *3 anvendes, hvis oplysningerne kun gælder en del af materialet. Se også 247 *u og 248 *u. EKSEMPLER: *u *u *u *z Læs værket online *u 163

164 ********************************************************** SØGEKODER: Delfelt Kode Alle www ********************************************************** 164

165 860 Tidligere titel (kun periodika) 0 0 Fortsættelse af: 0 1 Delvis fortsættelse af: 0 3 Udskilt fra: 0 4 Sammenlægning af:..., og: Heri indgået: 0 7 Heri delvis indgået *i Indledende tekst G *t Hovedtitel *c Tilføjelse til titlen G *g Periodeangivelse *& Opstillingssignatur, Identifikationsnummer/Internt acc. Nummer G *z ISSN G *u URL G *y Tekst til link Hvis et periodikum er fortsat under en anden titel, inddateres oplysninger om den tidligere titel i felt 860. I posten for den tidligere titel inddateres de modsvarende oplysninger i felt 861 Delfelterne *t, *g og *z er kun gentagelige, hvis 2. indikator har værdien 4, 6 eller 7. Delfelt *u anvendes til URL eller PURL, når der henvises til et elektronisk dokument på net. Om URL eller PURL, se nærmare i kommentarerne til felt 856. EKSEMPLER: *a Theorists in translation *e The Institute of Mediaeval Music *t Musical theorists in translation *& mut-mu. mut *a *a Danske møbler *t DMI bladet *z *t Nyt om møbler *z SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wrd, wti u www z nr 165

166 861 Senere titel (kun periodika) 0 0 Fortsættes som: 0 1 Fortsættes delvis som: 0 2 Fortsættes under tidligere titel: 0 3 Herfra udskilt: 0 4 Sammenlagt med:..., til: 0 5 Opdelt i:..., og: Indgået i: 0 7 Delvis indgået i: *i Indledende tekst G *t Hovedtitel *c Tilføjelse til titlen G *g Periodeangivelse *& Opstillingssignatur, Identifikationsnummer/Interne acc. Nummer G *z ISSN G *u URL G *y Tekst til link Hvis et periodikum fortsætter med en ny titel, inddateres oplysninger om den nye titel i felt 861. I posten for den nye titel inddateres de modsvarende oplysninger i felt 860. Delfelterne *t, *g og *z er kun gentagelige, hvis 2. indikator har værdien 3,4 eller 5. Delfelt *u anvendes til URL eller PURL, når der henvises til et elektronisk dokument på net. Om URL eller PURL, se nærmare i kommentarerne til felt 856. EKSEMPLER: *a <<The >>national geographic magazine *t <<The >>national geographic *a Meddelelser om Grønland *t Meddelelser om Grønland. Bioscience *t Meddelelser om Grønland. Geoscience *t Meddelelser om Grønland. Man and society SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wrd, wti u www z nr 166

167 863 Udgivet sammen med/som del af (kun periodika) 0 0 Udgivet sammen med: 0 1 Hermed udgivet: 0 2 Udgivet som del af: *i Indledende tekst G *t Hovedtitel *c Tilføjelse til titlen G *g Periodeangivelse G *z ISSN *& Opstillingssignatur G *u URL G *y Tekst til link Anvendes til oplysninger om et periodikum, som det registrerede periodikum er udgivet sammen med eller er en del af. Delfelt *u anvendes til URL eller PURL, når der henvises til et elektronisk dokument på net. Om URL eller PURL, se nærmare i kommentarerne til felt 856. EKSEMPLER: *a *a Arbejdsgiveren *t Statistikken *g *z x *t Statistikken. Arbejderløn *g *z *t Statistikken. Funktionærløn *g *z x *a *a Synge, spille, danse *t Samklang *z SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wrd, wti u www z nr 167

168 Udgave i andet medium (kun periodika) *i Indledende tekst G *t Hovedtitel *c Tilføjelse til titlen G *g Periodeangivelse G *z ISSN G *u URL G *y Tekst til link Hvis det registrerede periodikum også er udgivet i et andet medium, inddateres oplysningerne herom i felt 865. Delfelt *u anvendes til URL eller PURL, når der henvises til et elektronisk dokument på net. Om URL eller PURL, se nærmere i kommentarerne til felt 856. EKSEMPLER: *a *a Dansk økonomisk bibliografi *i Også på Cd-rom *t Magnus *g *z *a *a Magnus *i Også i papirform *t Dansk økonomisk bibliografi *z *t Biblioteksvejviser *z *t Kraks fonds- og legatvejviser *z *t Kraks blå bog *z *t Status *z SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wrd, wti z nr 168

169 Udgave på originalsprog (kun periodika) *i Indledende tekst *t Hovedtitel *c Tilføjelse til titlen G *g Periodeangivelse *z ISSN G *u URL G *y Tekst til link Ved registrering af et periodikum, der er en oversættelse af et tidligere udgivet periodikum, inddateres oplysningerne om originalen i felt 866. Delfelt *u anvendes til URL eller PURL, når der henvises til et elektronisk dokument på net. Om URL eller PURL, se nærmare i kommentarerne til felt 856. Afdelinger der har valgt at anvende de almene notefelter i stedet for periodikarelationsfelterne, inddaterer oplysningerne om udgaven på originalsproget i felt 241 og felt 502. EKSEMPEL: *a x *a Soviet radiochemistry *t Radiochimija *z SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wrd, wti z nr 169

170 Hovedudgave på andet sprog og/eller andet indhold (kun periodika) *i Indledende tekst *t Hovedtitel *c Tilføjelse til titlen G *g Periodeangivelse *z ISSN G *u URL G *y Tekst til link Anvendes ved registrering af en underordnet udgave af et periodikum, der adskiller sig fra hovedudgaven i sprog og/eller indhold. I hovedudgavens post inddateres de modsvarende oplysninger i felt 868. Delfelt *u anvendes til URL eller PURL, når der henvises til et elektronisk dokument på net. Om URL eller PURL, se nærmare i kommentarerne til felt 856. EKSEMPEL: *a *a SIPRI årbogen *t <<The >>arms race and arms control *z SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wrd, wti z nr 170

171 Udgaver på andre sprog og/eller med ændret indhold (kun periodika) *i Indledende tekst *t Hovedtitel *c Tilføjelse til titlen G *g Periodeangivelse *z ISSN G *u URL G *y Tekst til link Anvendes ved registrering af en overordnet udgave til oplysning om den eller de underordnede udgave(r). I den underordnede udgaves post inddateres de modsvarende oplysninger i felt 867. Desuden anvendes felt 868 til oplysning om andre udgaver, der er udgivet parallelt med den registrerede (se Katalogiseringsregler 12/7.B7h) Delfelt *u anvendes til URL eller PURL, når der henvises til et elektronisk dokument på net. Om URL eller PURL, se nærmare i kommentarerne til felt 856. EKSEMPEL: *a *a Grønlands landstings forhandlinger *t Kalaallit nunaanni inatsisartut ataatsimiissutaat *z SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wrd, wti z nr 171

172 Hovedpublikation til supplement (kun periodika) *i Indledende tekst *t Hovedtitel *c Tilføjelse til titlen G *g Periodeangivelse *z ISSN G *u URL G *y Tekst til link Når et periodikum er supplement til et andet periodikum, inddateres oplysningerne om hovedpublikationen i felt 870. I hovedpublikationens post inddateres de modsvarende oplysninger i felt 871. Delfelt *u anvendes til URL eller PURL, når der henvises til et elektronisk dokument på net. Om URL eller PURL, se nærmare i kommentarerne til felt 856. EKSEMPLER: *a *a Acta psychiatrica Scandinavica *o Supplementum *t Acta psychiatrica Scandinavica *z x *a *aopuscula Graecolatina *c tillæg til Museum Tusculanum *t Museum Tusculanum *z SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wrd, wti u www z nr 172

173 Supplement til hovedpublikation (kun periodika) *i Indledende tekst *t Hovedtitel *c Tilføjelse til titlen G *g Periodeangivelse *z ISSN G *u URL G *y Tekst til link Når det registrerede periodikum har et supplement, som er registreret i en selvstændig post, inddateres oplysningerne om supplementet i felt 871. I supplementets post inddateres de modsvarende oplysninger i felt 870. Delfelt *u anvendes til URL eller PURL, når der henvises til et elektronisk dokument på net. Om URL eller PURL, se nærmere i kommentarerne til felt 856. EKSEMPLER: *a x *a Acta psychiatrica Scandinavica *t Acta psychiatrica Scandinavica. Supplementum *z *a *a Museum Tusculanum *t Opuscula Graecolatina *z SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wrd, wti u www z nr 173

174 Hovedserie (kun periodika) *i Indledende tekst *t Hovedtitel *c Tilføjelse til titlen G *g Periodeangivelse *z ISSN G *u URL G *y Tekst til link Anvendes kun, hvis hovedserien ikke er inddateret i felt 440 eller 840, f.eks. når det registrerede periodikum kun tilhører serien i en del af sin udgivelsesperiode. Underserie: En serie i en serie, dvs. en serie der altid forekommer sammen med en anden, som regel mere omfattende serie, som der er en del af. Underseriens titel kan være afhængig eller uafhængig af hovedseriens titel. Underserie og hovedserie har som regel hver sin nummerering. Delfelt *u anvendes til URL eller PURL, når der henvises til et elektronisk dokument på net. Om URL eller PURL, se nærmere i kommentarerne til felt 856. EKSEMPEL: *a Arbeidsmarked og arbeidsmarkedpolitikk i Norden *t NU *g *z *t NAUT-rapport *z x SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wrd, wti z nr 174

175 Underserie (kun periodika) *i Indledende tekst *t Hovedtitel *c Tilføjelse til titlen G *g Periodeangivelse *z ISSN G *u URL G *y Tekst til link Underserie: En serie i en serie, dvs. en serie der altid forekommer sammen med en anden, som regel mere omfattende serie, som der er en del af. Underseriens titel kan være afhængig eller uafhængig af hovedseriens titel. Underserie og hovedserie har som regel hver sin nummerering. I underseriens post inddateres de modsvarende oplysninger om hovedserien i felt 873, hvis oplysningerne ikke er inddateret som seriebetegnelse i felt 440 eller 840 i disse poster. Delfelt *u anvendes til URL eller PURL, når der henvises til et elektronisk dokument på net. Om URL eller PURL, se nærmare i kommentarerne til felt 856. EKSEMPEL: *a NU *t Arbeidsmarked og arbeidsmarkedpolitikk i Norden SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wrd, wti z nr 175

176 Andre relationer (kun periodika) *i Indledende tekst *t Hovedtitel *c Tilføjelse til titlen G *g Periodeangivelse *z ISSN G *u URL G *y Tekst til link Hvis det registrerede periodikum har en relation til et andet periodikum, og denne relation ikke er defineret i et af de øvrige relationsfelter, inddateres oplysningerne i felt 879. Delfelt *u anvendes til URL eller PURL, når der henvises til et elektronisk dokument på net. Om URL eller PURL, se nærmare i kommentarerne til felt 856. EKSEMPEL: *a Månedsskrift for praktisk lægegerning *i Særtryk heraf i *t Arkiv for praktisk lægegerning *z SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wrd, wti z nr 176

177 Bibliotekets beholdning af et periodikum (formateret) *y Bibliotekssignatur *a Overordnet nummerering (ISSN Danmark) *v Bindbetegnelse *b Første bind *p Parallel bindnummerering til første bind *c Sidste bind *q Parallel bindnummerering til sidste bind *d Første år *r Publikationsår, der afviger fra dækningsår for første bind *e Sidste år *t Publikationsår, der afviger fra dækningsår for sidste bind *f Opstilling / adgang *g Kode for fuldstændighed 1 = ukomplet *s Lokal status *m Note til uddybning af fuldstændighedskode *n Lokal note vedr. beholdning eller enkelte eksemplarer *o Note om begrænset opbevaring *x Eksemplaridentifikation (KIP) Alternativt kan felt 580 anvendes. I base dnl anvendes den første indikator således, at den i tidsskriftbeholdninger før 1970 er 0, mens den i beholdninger 1971 ff er 1 Felt 980 gentages for hver ny sekvens. Delfelterne *b, *c, *d, *e, *g og *o er kompatible med den nordisk/baltiske samkatalog NOSP s beholdningsformat. Delfelt *a anvendes til overordnet nummerering som betegnelsen for en ny række, serie etc. som angivet i publikationen (jvf. Katalogiseringsreglerne 2/12.3G1) Delfelt *f kan ved registrering af elektroniske tidsskrifter anvendes til angivelse af andre forhold vedr. adgang til materialet, f. eks. licensaftaler. Eksempel: *a Ny række *b 1- *d Delfeltet kan også anvendes ved inddatering af flere forskellige beholdningsangivelser i samme titel Eksempel: *a Tätigkeitsbericht und Neuerwerbungen *æ Bayerischer Nationalmuzeum *a Tätigkeitsbericht *d *a Neuerwerbungen *d

178 Delfelt *b og *c. Bindnummerering angives normalt som hele bind. Er der brug for angivelse på flere niveauer, f. eks. hvis beholdningen starter midt i et bind, anvendes kolon (:) som skilletegn til første underliggende niveau, semikolon (;) til næste Eksempler: *b 1:16 [= Bd. 1, nr. 16] *b 1:16;2 [= Bd. 1, nr. 16, del 2] Dobbeltbind angives med skråstreg (/) Eksempel: *b 2/3- Der sættes bindestreg mellem første og sidste bind, og efter første bind, hvis abonnementet stadig er løbende. Bindestregen inddateres i delfelt *b Eksempler: *b 1- *c *b 1:16- Delfelt *d og *e. Datering. Både første og sidste år inddateres med alle 4 cifre. Hvis der er mere end én datering i materialet, vælges årstallet efter følgende prioritering: Dækningsår Udgivelsesår Copyrightår Produktionsår Dækningsåret må ikke inddateres som bindnummerering i delfelt *b og *c. Hvis man ønsker at inddatere både dækningsår og udgivelsesår, må det ske på følgende måde: Eksempel: *d *r Dobbeltårstal angives med skråstreg (/) og 4 cifre på hver side af skråstregen Eksempel: *d 1982/1983- Der sættes bindestreg mellem første og sidste år, og efter første år, hvis abonnementet stadig er løbende. Bindestregen inddateres i delfelt *d Eksempler: *d *e

179 *d *d 1982/1983- Er der brug for angivelse på flere niveauer, f. eks. hvis beholdningen starter midt i en årgang bruges kolon (:) som skilletegn Eksempel: *d 1987:okt.- [= Oktober 1987-] Delfelt *g. Kode for fuldstændighed inddateres kun, hvis det pågældende periodikum er ukomplet. Det er bibliotekets eget skøn, om det vil betegne beholdningen som komplet eller ukomplet. Hvis f. eks. den ældre del af beholdningen er ukomplet, mens den nyere del vides at være komplet, kan man inddatere beholdningen i flere sekvenser Eksempel: *b 1- *c 19 *d *e 1969 *g *b 20- *d Delfelt *m. Note til uddybning af fuldstændighedskoden. I dette delfelt kan der gøres nærmere rede for, hvori ufuldstændigheden består. Eksempler: *m Spredte numre mangler i de ældre årgange *m 6:8, 13:2 og 17:4-17:7 haves ikke Delfelt *s. Lokal status. Oplysning om at et periodikum er opsagt, inddateres således: *s Opsagt Delfelt *o Note om begrænset opbevaring. Delfelt *o erstatter *b, *c, *d og *e, hvis biblioteket kun opbevarer et begrænset antal bind/årgange. Det anbefales at anvende denne formulering: *o Løbende årg *o Løbende årg. +2 etc. * SØGEKODER: Delfelt Kode f wop, lop s wpi * 179

180 Update *a Feltet anvendes udelukkende af DIS (IT-afdelingen) i forbindelse med masserettelser og deres opdatering i PRIMO Der er skiftende praksis for, om der bruges indikatorer og delfelt eller ej EKSEMPEL: ***** SØGEKODER: Ingen ***** 180

181 B Lokaliseringskode G *a Postens ejer (logisk base) Her inddateres en bogstavskode (postens ejer / logisk base). Feltet er ikke obligatorisk i poster oprettet i Det Kongelige Biblioteks logiske baser Koden angives altid med store bogstaver DRA01: DRA EJD EJP (Dramatisk Bibliotek) (Transmitteres ikke til DANBIB) (Transmitteres ikke til PRIMO) KBB01: KBB (Billedsamlingen) BALJO (Johnsens balletfotografier) EJD (Transmitteres ikke til DANBIB) EJP (Transmitteres ikke til PRIMO) KBH01: KBH EJD EJP (Håndskriftsamlingen) (Transmitteres ikke til DANBIB) (Transmitteres ikke til PRIMO) MUS01: MUS EJD EJP (Musiksamlingen) (Transmitteres ikke til DANBIB) (Transmitteres ikke til PRIMO) BGF01: BGF DHB DJB DMF DP DSB FLR KTB SBB WHS (Netimporterede poster på netpublikationer) (Dansk historisk bibliografi) (Dansk juridisk bibliografi) (Dansk musikfortegnelse) (Dania polyglotta) (Dansk sociologisk bibliografi) (Fløjlskatalogen) (Det Kgl. Teaters programartikler) (Dansk musiklitterær bibliografi (Sigurd Berg)) (Wilhelm Hansen samling) 181

182 KGL01: BHS (Boghistoriske Samlinger) DNL (Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek) HUTOR (Tværkulturelle og Regionale Studier Ny accession fra 2011-) KBD (Danske Samling) KBI (KIP) KBJ (Judaistisk Samling) KBK (Kortsamlingen) KBU (KB Ældre og Nyere Samling) OAA (Orientalsk Samling) UBA (UB Amager) UBF (UB Fiolstræde ) Det Biovidenskabelige Fakultetsbibliotek (LIFE): BIO01 (monografier) BIO02 (tidsskrifter) BIO03 (specifikationer af tidsskrifthefter) BIO04 (alt muligt, der ikke skal vises i REX) BIO05 (endnu ikke modtagne Dawson-bøger) BIO06 (poster fra retrokonverteringen) Det Farmaceutiske Fakulteksbibliotek (FARMA): FAR01 (alle materialer som indgår til biblioteket) FAR02 (institutter) FAR03 (Værdifulde bøger før 1900) Det Juridiske Fakultetsbibliotek JUR (Juridisk Fakultetsbibliotek) JURFO (Juridisk Forskningsbibliotek videreføres ikke) JURJFB (Juridisk Forskningsbibliotek, bøger videreføres ikke) JURJFS (Specialer de sidste 5 år) JURJFT (Juridisk Forskningsbibliotek, tidsskrifter videreføres ikke) JURKB (Kriminalistisk Bibliotek videreføres ikke) JURLA (Juridisk Laboratorium videreføres ikke) JUROLD (Specialer der er ældre end 5 år) Det Teologiske Fakultetsbibliotek TEO (Teologisk Fakultetsbibliotek) TEOALT (Almen teologi) TEOBBE (Bibliotek for Bibelsk Eksegese) TEOBKH (Bibliotek for Kirkehistorie) TEOBST (Bibliotek for Systematisk Teologi) TEOCAS (Center for Afrika Studier) TEOEIT (Center for Europæisk Islamisk Tænkning) TEOOPG (Opgaver på CAS) TEOSKB (Søren Kierkegaard Biblioteket) TEOSPE (Specialer på Teologisk Fakultet) Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (Institutter) 182

183 SAMAN SAMANSPE SAMPS SAMSO SAMST SAMSTSPE SAMOK SAMOKSPE (Institut for Antropologi) (Institut for Antropologi - specialer) (Psykologisk Bibliotek) (Sociologisk Institut) (Institut for Statskundskab) (Institut for Statskundskab - specialer) (Økonomisk Institut) (Økonomisk Institut - specialer) Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek til specialformål: 01 (trykte bøger videreføres ikke) 04 (Referencesamling videreføres ikke) 05 (analyser) 06 (trykte tidsskrifter videreføres ikke) 08 (intern arbejdsbase) 11 (elektroniske tidsskrifter videreføres ikke) 12 (prisopgaver videreføres ikke) 15 (kartografisk materiale videreføres ikke) 19 (kartografisk materiale, gammel samling videreføres ikke) 20 (elektroniske bøger videreføres ikke) 21 (bøger til intern brug videreføres ikke) 22 (tidsskrifter til intern brug videreføres ikke) 65 (Linné-samling) Andre koder i KGL01 ADL (Arkiv for Dansk Litteratur) LIT (KUBIS Videncenter for Videnskabelig Kommunikation) NET (Hjemmesider med information om og link til Det Kgl. Biblioteks digitaliserede samlinger; E- samlingsbeskrivelser) SEM (Semesterhylde Samf henvisning til Academic Books) SPE (KU specialer) EJD EJP (Transmitteres ikke til DANBIB) (Transmitteres ikke til PRIMO) EPT (Skal have EOD-bestillingsmulighed [EOD: e-bøger on demand]) EOD (Er scannet, skal ikke have EOD-bestillingsmulighed) DOE (Må ikke scannes, skal ikke have EOD-bestillingsmulighed) DPT (Skal have DOD-bestillingsmulighed [DOD: danske e-bøger on demand]) DOD (Er digitaliseret, skal ikke have DOD-bestillingsmulighed) EDOD (Digitaliseret af DOD-projektet) EMAS (Digitaliseret af Udfyldningsdigitaliseringsprojektet) EWW1 (Digitaliseret af 1. Verdenskrigs-projektet) SKAB LÆSEHEST (Læsehest HUM) 183

184 KGL03: Det Humanistiske Fakultet: Institutkode er obligatorisk hvis samlingskode ønskes, anbringes den i nyt B01. Institut for Medier, Erkendelse og Formidling HUMEF (Institut for Medier, Erkendelse og Formidling) HFIL (Filosofisk Samling) HFM (Film og Medier) HPED (Pædagogisk Samling) HRETO (Retorisk Samling) Institut for Engelsk, Germansk og Romansk HUENG (Institut for Engelsk, Germansk og Romansk HEN (Engelsk) HRO (Romansk) HTN (Tysk og Nederlandsk) Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab HUINS (Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab) HAA (Lingivistisk samling) HNF (Finsk samling) HNO (Nordisk samling) VIDEO (Videosamling) Institut for Kunst og Kulturvidenskab HUIKK (Institut for Kunst og Kulturvidenskab) HKU (Kunst- og Visuel Kultur) HLT (Litteraturvidenskab og Moderne Kultur) HTE (Teater og Dans) HMU (Musikvidenskab) HUMUS (Musikvidenskab) Nordisk Forskningsinstitut HUNFI (Nordisk Forskningsinstitut) HAR (Arnamagnæansk) HDD (Dialektforskning) HNA (Navneforskning) Saxo-Instituttet HUSAX (Saxo-Instituttet) HAE (Etnologi) HGR (Middelalderbibliotek) HKL (Klassisk bibliotek) SHI (Samtidshistorie) OHI (Økonomisk Historie) AHI (Historie) HEL (Elementarkursus i Græsk og Latin) RUB (Rubin) CTR (Textile Research) HGL (Afdeling for Græsk og Latin. Biblioteket) HHI (Afdeling for Historie. Biblioteket) 184

185 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier HUTOR (Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier) HAS (Asienstudier) HNM (Minoritet og komp.kulturstudier) HCN (Carsten Niebuhr) HRE (Religionshistorie og Indiansk) HNG (Nygræsk) HSL (Slavisk) DPC (Dansk Polar Center) POLAR (Polarbiblioteket) Det Naturvidenskabelige Fakultet: GeoBiblioteket NAGEO NAGEOSPE (specialer) Datalogisk Institut NADAT Institut for Idræt NAIFI NAIFISPE NAIFIANA (specialer) (artikler/analyser - er ikke i REX) Niels Bohr Instituttet NANBI NANBISPE (specialer) Botanisk Centralbibliotek NABOT Matematisk Bibliotek NAMAT NATMATSPE (specialer) Zoologisk Museum NAZM Biologisk Institut NABIO NABIOSPE Arktisk Station NAAS Naturfagenes Didaktik NAIND (specialer) Det Samfundsvidenskabelige Fakultet: 185

186 Nordisk Institut for Asienstudier (NIAS) NIAS SAMPSFJE SAMSOFJE SAMSTFJE SAMOKFJE (Psykologisk Bibliotek fjernlånsposter) (Sociologisk Institut fjernlånsposter) (Institut for Statskundskab fjernlånsposter) (Økonomisk Institut fjernlånsposter) Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet: Panum Biblioteket SUPAN SUPANSPE (specialer) Institut for Folkesundhedsvidenskab SUIFS Medicinsk Museion SUMM Medicinsk-Anatomisk Institut SUMA Andre koder i KGL03 KUUS (KUs universitetssamling) EJD EJP (Transmitteres ikke til DANBIB) (Transmitteres ikke til PRIMO) 52 (Kassation) SØGEKODER: Delfelt Kode a wbh 186

187 M96 Midlertidigt opstillingsfelt 0 0 Bogen endnu ikke flyttet, feltet fremvises ikke 0 1 Bogen flyttet, feltet fremvises som opstillingsfelt *x Eksemplarnummer/Antal eksemplarer *g Adresse Slotsholmen Amager Fiolstræde Fjernmagasin *f Underadresse Information Håndbogssamling Udlånssamling på åbne hylder Internt håndbibliotek: fagbetegnelse Nærmagasin Nærmagasin: centerbetegnelse Boxmagasin Gammel Læsesal Læsesal Øst Læsesal Vest Center for Musik Center for Orientalia og Judaica Center for Manuskripter og Boghistorie Center for Kort og Billeder Rigssamling Informationsvagt *a Opstillingssignatur YZH Gomb EKU MMT Japa URT Shak 42 Temp QD 63 Jens MCC LZG ZPB Powi US8-K1787 Jour Zeit *b Note eller tilføjelse til opstilling f.eks.: årg. 1985ff fremlagt *d Accessionsnummer OBS! Brugen af feltet ved nykatalogiseringer ophørt 2005 I stedet anbringes opstillingsoplysningerne i Beholdningsklienten, hvorfra de automatisk hentes ved fremvisning af de bibliografiske poster i Søgeklienten, på WWW-grænsefladen og i PRIMO. 187

188 EKSEMPLER: M96 01 *g Slotsholmen *f Læsesal Vest *a YZYW Lafo M96 01 *x Eks. 1 *g Fjernmagasin *a Per M96 01 *x Eks. 2 *g Samfundsvidenskabeligt Fakultetsbibliotek *f Rigssamling *a Rigs VI *b 1986/1987 bortkommet **************************************************** SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wop, lop a wkl g, f l96 **************************************************** 188

189 BAS Basekode OBS! Feltet har ingen indikatorer og ingen delfelter Feltet er obligatorisk. BAS-feltet indeholder koden for den logiske base, og skrives altid med små bogstaver. Hvis den fysiske base rummer flere logiske baser, benyttes koden for den givne logiske base. BAS-feltet danner - sammen med felt *a - UID-feltet, som bl.a. bruges til udtræk af poster til DANBIB. EKSEMPLER: B01 00 *a KBJ BAS kbj (OJA, Judaistisk Samling) (kbj er en logisk base i KGL01) B01 00 *a MUS BAS ork (MA, Orkesterkatalogen) (ork er en logisk base i MUS01) B01 00 *a GRB BAS grb (Grundtvig Biblioteket) (GRB01 er ikke opdelt i flere logiske baser) Fortegnelse over basekoder: se Bilag 8 SØGEKODER: Delfelt Kode Ingen wbk 189

190 LKR Link *a linktype *n note *m notetekst, som ses i posten uden LKR-felt (PAR) *y år *v bind *i hæfte *b systemnummer *l bibliotek/base Bruges til link mellem bibliografiske poster (PAR) og link fra en bibliografisk post til beholdningen i en anden post (ITM). I LKR-felter med PAR i *a skal det være det bibliografiske systemnummer, der står i *b I LKR-felter med ITM i *a skal det være det administrative systemnummer, der står i *b Systemnummeret skal være på ni cifre. Når nummeret i beholdningsmodulet er kortere, suppleres det med det nødvendige antal foranstillede nuller Hvis der i LKR PAR kun er et *n og ikke et *m, vises noteteksten i *n i begge poster. Hvis der tillige er et *m, er det teksten herfra der vises i posten uden LKR-felt, mens teksten fra *n kun vises i posten med LKR-felt EKSEMPEL: LKR *a PAR *b *n mellem 2. og 3. udgave LKR *a PAR *b *n mellem trykt og elektronisk post LKR *a PAR *b *n Link til 3. udg. *m Link til 2. udg. LKR *a ITM *y 1987 *v 272 *b *l KGL50 ***** SØGEKODER: Ingen ***** 190

191 NHL Udtræk til nyhedsliste OBS! Feltet har ingen indikatorer og ingen delfelter Indhold er måned og år for katalogisering af en publikation. Bliver brugt til at udtrække nye bøger til nyhedslister. EKSEMPEL: NHL 0708 ***** SØGEKODER: Delfelt Ingen Kode nhl ***** 191

192 OPE OBS! Feltet har ingen indikatorer og ingen delfelter Indhold er det år, posten bliver oprettet. Bliver brugt til statistik. EKSEMPEL: OPE 08 ***** SØGEKODER: Delfelt Kode ingen wope ***** 192

193 SNR Systemnummer fra oprindelig base OBS! Feltet har ingen indikatorer og ingen delfelter EKSEMPEL: SNR (LIFE) ***** SØGEKODER: Ingen ***** 193

194 CAT Proces felt *a Login *c ååååmmdd *l Fysisk base *h Tidspunkt OBS! Feltet med indhold i delfelterne indsættes automatisk Feltet har ingen indikatorer SØGEKODER: Delfelt Kode Alle wpi 194

195 UID Unic identifier *a Unic identifier OBS! Feltet dannes automatisk af indholdet af *a + indholdet af BAS Feltet har ingen indikatorer SØGEKODER: Delfelt Kode a uid 195

196 PST Expand af beholdningsoplysninger OBS! Feltet, med indhold i delfelt, indsættes automatisk SØGEKODER: Delfelt Kode b, 4, 5 wfi, wop e wst 196

197 SBL Expand af filialkode OBS! Feltet, med indhold i delfelt, indsættes automatisk SØGEKODER: Ingen 197

198 LOC Expand af opstilling i beholdningsoplysninger OBS! Feltet, med indhold i delfelt, indsættes automatisk SØGEKODER: Delfelt Kode h wkl, wop, lop b, 1 wfi, wop c, 2 waf, wop 198

199 STS Expand af processtatus OBS! Feltet, med indhold i delfelt, indsættes automatisk SØGEKODER: Delfelt Kode a wst 199

200 AVA Tilgængelighed i PRIMO OBS! Feltet med indhold i delfelterne indsættes automatisk Feltet har ingen indikatorer Feltet er et expand af PST-feltet. Anvendes til at angive lånemulighed i PRIMO ***** SØGEKODER: Ingen ***** 200

201 K01-K24 Koder oversat til klartekst *a Koden oversat til klartekst OBS! Feltet, med indhold i delfeltet, indsættes automatisk K01 Genereres fra 008 *b K02 Genereres fra 008 *l K03 Genereres fra 008 *f K04 Genereres fra 008 *e K05 Genereres fra 008 *d K06 Genereres fra 008 *g K07 Genereres fra 041 *a K08 Genereres fra 041 *b K09 Genereres fra 041 *c K10 Genereres fra 041 *d K11 Genereres fra 008 *k K12 Genereres fra 008 *j K13 Genereres fra 008 *t K14 Genereres fra 008 *s K15 Genereres fra 004 *a K16 Genereres fra 008 *v K17 Genereres fra 008 *u K18 Genereres fra 009 *a K19 Genereres fra 009 *g K22 Genereres fra 008 *h K24 Genereres fra STS *a SØGEKODER: Felt Kode K01 wud K02 wsp K03-K06 wma K07 wsp K08 wos K09 wos K10 wsp K11 wma K12 wma K13 wma K15 wma K16 wpi K17 war K18 wma K19 wma K22 wma K24 wma, wst 201

202 202

203 AUTORITETSPOSTER I REX KGL10 bruges til oprettelse af autoritetsposter på ophav og serier. KGL12 bruges af LIFE til autoritetsposter på emner. De bibliografiske poster bliver beriget med felter fra de tilhørende autoritetsposter (fra KGL12) ved overførsel til REX (Primo). Oprette autoritetsposter: Før du begynder: Husk altid at gå op under Fil, Baser og vælge KGL10 KGL10 er autoritetsbasen. Når man laver autoritetsposter skal de opdateres til denne base. Dette er meget vigtigt, da man kan komme til at sende poster til de forkerte baser. Når du katalogiserer normalt igen. Husk at ændre base igen. Vi laver tre slags autoritetsposter: ophav, serier og klassifikationskoder. Delfelterne er de samme som i de bibliografiske poster. Den autoriserede form placeres altid i: 1XX 100: ophav 140: serie 188: klassifikation Den form, som der henvises fra kommes altid i: 4XX 400: variant af ophav 440: Variant af serie 488: Variant af klassifikation Se også henvisninger laves med: 5XX 500: se også ophav 540: se også serie 588: se også klassifikation Eksempel på forfatterrelation: 100 $$a Hess Thaysen $$Jørn Christian $$c $$a Thaysen $$h Jørn Christian Hess $$c Eksempler på serierelation: 140 $$a Solid mechanics and its applications 440 $$a SMIA 140 $$a Berichte zur Polar- und Meeresforschung 440 $$a Reports on polar and marine research 203

204 Vær opmærksom på, at termerne i 100, 140 og 488 skal være fuldstændig identiske med termerne i den bibliografiske post. D.v.s. 100 skal svare 100% til 700, 440 skal svare 100% til 140 og 088 skal svare 100% til 188. Store bogstaver SKAL være store bogstaver. Svarer de ikke til hinanden så sker der ikke nogen linkning mellem sætningsregisteret og autoritetsposten. Fra Aleph version 16 sker der et automatisk check af om 4XX-felter er entydige. Hvis indholdet af et nyt 4XX-felt er identisk med et 4XX-felt eller et 1XX-felt i en anden autoritetspost bliver indholdet af det aktuelle 1XX-felt tilføjet 4XX-feltet i delfelt 7. I disse tilfælde vil autoritetsposten ikke kunne ændre indførslen i den bibliografiske poster. Hvis de skal rettes, må man rette dem manuelt. Husk at bruge <<>> i autoritetsposterne på Mc/Mac, aa/å-navnene. 100 $$a Rathbone-McCuan $$h Eloise 400 $$a <<McCuan=MacCuan >> $$h Eloise Rathbone- Hvis vi laver autoritetsposter hvor Nationalbibliotekets poster er involveret, vælges Nationalbibliotekets registrering som autoritativ form, også selvom der er en mere fuldstændig form. På udenlandske materialer vælges altid den fuldstændige form. Lav maskeposter analog til de bibliografiske poster. De laves samme sted og kan nås på samme måde med ctrl e Søgning efter autoritetsposter: I gui en skal du også skifte til basen kgl10, før du kan søge i autoritetsposterne. I kat-klienten kan du komme ind til autoritetsposterne ved at bruge ctrl F3 Man har f. eks. indtastet/eller står i feltet med serien: NEM publikasjon. Tryk da ctrl F3 og man kommer så ind og kan ved at klikke på ikoner se posterne. Søger du i KGL01/REX kan du kun se henvisningerne fra den ikke vedtagne navneform. Termen markeres og icon Henv. bliver klikbar. Hver gang vi kører registre om, skal link mellem autoritetsposterne og registrene genetableres. EKSEMPEL på post FMT AU LDR -----nz n CAT $$a $$b $$c $$l DNL10 $$h 2046 CAT $$a CONV14 $$b 00 $$c $$l dnl10 $$h $$a Solid mechanics and its applications 440 $$a SMIA n d SYS

205 205

206 BILAG BILAG 1 Koder for landenavne (DS/ISO 3166:1994, 2. udg.) Internationale korporationer Forskellige udgivelseslande Ukendt udgivelsesland Abessinien, se Etiopien Afghanistan Albanien Algeriet Amerikansk Samoa Amerikanske Oversøiske Øer, Mindre Andorra Angola Anguilla Antarktis Antigua og Barbuda Antiller, hollandske, se: Nederlandske Antiller Arabien, Saudi-, se: Saudi-Arabien Argentina Armenien Aruba Aserbajdsjan Australien Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Barbuda, se: Antigua og Barbuda Belgien Belize Benin (tidl. Dahomey) Bermuda Bhutan Bolivia Bosnien-Hercegovina Botswana Bouvet Øen Brasilien Britiske Territorium i Det Indiske Ocean Britiske Jomfruøer, se: Jomfruøerne, Britiske Brunei Bulgarien ic vp xx et af al dz as um ad ao ai aq ag ar am aw az au bs bh bd bb be bz bj bm bt bo ba bw bv br io bn bg Burkina Faso (tidl. Øvre Volta) Burma, se: Myanmar Burundi Cabo Verde, se: Kap Verde Caicosøerne, se: Turks- og Caicosøerne Cambodja Cameroun Canada Cape Verde, se: Kap Verde Caymanøerne Centralafrikanske Republik Ceylon, se: Sri Lanka Chad, se: Tchad Chile Christmas Island, Australian Cocos (Keeling) Islands, se: Kokosøerne Colombia Comorerne Congo (Brazzaville) Cookøerne Costa Rica Côte d Ivoire, se: Elfenbenskysten Cuba Cypern Dahomey, se: Benin Danmark Djibouti Dominica Dominikanske Republik Ecuador Egypten El Salvador Elfenbenskysten England, se: Storbritannien Equatorial Guinea, se: Ækvatorialguinea Eritrea Estland Etiopien Falkland Øerne (Malvinas) Fiji Filippinerne Finland Formosa, se: Taiwan Forenede Arabiske Emirater Forenede Stater, se USA Frankrig Fransk Guyana Fransk Polynesien Franske Territorier, Sydlige Futuna Øerne, se: Wallis- og Futunaøerne Færøerne Gabon Gambia Georgien Ghana Gibraltar Gilbert Islands, se: Kiribati bf bi kh cm ca ky cf cl cx co km cg ck cr cu cy dk dj dm do ec eg sv ci er ee et fk fj ph fi ae fr gf pf tf fo ga gm ge gh gi 206

207 Grenada Grenadinerne, se: St.Vincent og Grenadinerne Grækenland Grønland Guadeloupe Guam Guatemala Guiana, fransk, se: Fransk Guyana Guinea Ginea-Bissau Guinea (Ækvatorialguinea), se: Ækvatorialguinea Guyana Guyana, Fransk, se: Fransk Guyana Haiti Heard- og McDonald-øerne Holland Hollandske Antiller, se: Nederlandske Antiller Honduras Hongkong Hviderusland (Belarus) Indien Indonesien Internationale korporationer Irak Iran (tidl. Persien) Irland Island Israel Italien Jamaica Jan Mayen, se: Svalbard og Jan Mayen Japan Jomfruøerne, Amerikanske Jomfruøerne, Britiske Jordan Jugoslavien Juleøen, se: Christmas Island, Australian Kamerun, se: Cameroun Kampuchea, se: Cambodja Kap Verde Kasakhstan Kenya Kina Kirgisistan Kiribati (tidl. Gilbert Islands) Kokosøerne Komorerne, se: Comorerne Korea (nord) Korea (syd) Kroatien Kuwait Laos Lesotho Letland gd gr gl gp gu gt gn gw gy ht hm nl hn hk by in id ic iq ir ie is il it jm jp vi vg jo yu cv kz ke cn kg ki cc kp kr hr kw la ls lv Libanon lb Liberia lr Libyen ly Liechtenstein li Litauen lt Luxembourg lu Macau mo McDonald-øerne, se: Heard- og McDonald-øerne Madagascar mg Makedonien mk Malawi (tidl. Nyassaland) mw Malaysia my Maldiverne mv Mali ml Malta mt Malvinas, se: Falkland Øerne Marokko ma Marshalløerne mh Martinique mq Mauretanien mr Mauritius mu Mayotte yt Mexico mx Mikronesien fm Mindre Amerikanske Oversøiske Øer, se: Amerikanske Oversøiske Øer, Mindre Miqueleon, se: Saint Pierre og Miqueleon Mocambique se: Mozambique Moldova md Monaco mc Mongoliet mn Montenegro, se: Serbien og Montenegro Montserrat ms Mozambique mz Myanmar (tidl. Burma) mm Namibia na Nauru nr Nederlandske Antiller an Nepal np Nevis, se: St. Christopher og Nevis New se også: Ny New Zealand nz Nicaragua ni Niger ne Nigeria ng Niue nu Nordkorea kp Nordmarianerne mp Norfolk Island nf Norge no Ny Caledonien nc Ny Hebriderne, se: Vanuatu Oman om Pakistan pk Palau pw Panama pa 207

208 Papua Ny Guinea pg Paraguay py Persien, se: Iran Peru pe Philippinerne, se: Filippinerne Pitcairn pn Polen pl Polynesien, fransk, se: Fransk Polynesien Portugal pt Portugisisk Timor, se: Østtimor Puerto Rico pr Qatar qa Réunion re Rumænien ro Rusland ru Rwanda rw Saint Pierre og Miqueleon pm Salomonøerne sb Salvador, El, se: El Salvador Samoa ws Samoa, amerikansk, se: Amerikansk Samoa San Marino sm Sankt se også: St. Sankt Helena sh Sao Tomé og Principe st Saudi-Arabien sa Schweiz, se: Svejts Senegal sn Serbien og Montenegro yu Seychellerne sc Siam, se: Thailand Sierra Leone sl Singapore sg Slovakiet sk Slovenien si Somalia so South Georgia og De Sydlige Sandwichøer gs Sovjetunionen, se under de enkelte stater (su anvendes ikke mere) Spanien es Spansk Sahara, se: Vestsahara Sri Lanka (tidl. Ceylon) lk St. Christopher og Nevis kn St. Helena, se: Sankt Helena St. Kitts og Nevis, se: St. Christopher og Nevis St. Lucia lc St. Pierre et Miquelon, se: Saint Pierre og Miqueleon St. Vincent og Grenadinerne vc Storbritannien gb Sudan sd Surinam sr Svalbard og Jan Mayen sj Svejts ch Sverige se Swaziland sz Sydafrika za Sydkorea kr Sydlige Franske Territorier, se: Franske Territorier, Sydlige Sydlige Sandwichøer, se: South Georgia og De Sydlige Sandwichøer Syrien sy Tadsjikistan tj Tahiti se: Franske Territorier, Sydlige Taiwan (tidl. Formosa) tw Tanzania tz Tchad td Thailand (tidl. Siam) th Timor, Øst- tp Tjekkiet cz Tobago, se: Trinidad og Tobago Togo tg Tokelau tk Tonga to Trinidad og Tobago tt Tunesien tn Turkmenistan tm Turks og Caicosøerne tc Tuvalu tv Tyrkiet tr Tyskland de (koden dd (DDR) anvendes ikke mere) Uganda ug Ukraine ua Ungarn hu Uruguay uy USA us Usbekistan uz USSR., se under de enkelte stater Vanuatu (tidl. Ny Hebriderne) vu Vatikanstaten va Venezuela ve Vestindiske øer (britiske), se: Jomfruøerne, Britiske Vestindiske øer (U.S.A.), se: Jomfruøerne, Amerikanske Vestsahara (tidl. Spansk Sahara) eh Vietnam vn Wallis og Futuna Øerne wf Yemen ye Zaïre zr Zambia (tidl. Nord Rhodesia) zm Zimbabwe (tidl. Syd Rhodesia) zw Ægypten, se: Egypten Ækvatorialguinea gq Ætiopien, se: Etiopien Østrig at Østtimor (tidl. Portugisisk Timor) tp Øvre Volta, se: Burkina Faso 208

209 Landenavne ordnet efter koder: ad Andorra ae Forenede Arabiske Emirater af Afghanistan ag Antigua og Barbuda ai Anguilla al Albanien am Armenien an Nederlanske Antiller ao Angola aq Antarktis ar Argentina as Amerikansk Samoa at Østrig au Australien aw Aruba az Aserbajdsjan ba Bosnien-Hercegovina bb Barbados bd Bangladesh be Belgien bf Burkina Faso bg Bulgarien bh Bahrein bi Burundi bj Benin bm Bermuda bn Brunei bo Bolivia br Brasilien bs Bahamas bt Bhutan bv Bouvetøen bw Botswana by Hviderusland (Belarus) bz Belize ca Canada cc Kokosøerne cf Centralafrikanske Republik cg Congo (Brazzaville) ch Svejts ci Elfenbenskysten ck Cookøerne cl Chile cm Cameroun cn Kina co Colombia cr Costa Rica cu Cuba cv Kap Verde cx Christmas Island, Australien cy Cypern cz Tjekkiet de Tyskland dj Djibouti dk dm do dz ec ee eg eh er es et fi fj fk fm fo fr ga gb gd ge gf gh gi gl gm gn gp gq gr gs gt gu gw gy hk hm hn hr ht hu id ie il in io iq ir is it jm jo jp ke kg Danmark Dominica Dominikanske Republik Algeriet Ecuador Estland Egypten Vestsahara Eritrea Spanien Etiopien Finland Fiji Falklandsøerne (Malvinas) Mikronesien Færøerne Frankrig Gabon Storbritannien Grenada Georgien Fransk Guyana Ghana Gibraltar Grønland Gambia Guinea Guadeloupe Ækvatorialguinea Grækenland South Georgia og De Sydlige Sandwichøer Guatemala Guam Guinea-Bissau Guyana Hongkong Heard- og McDonaldøerne Honduras Kroatien Haiti Ungarn Indonesien Irland Israel Indien Britiske Territorium i Det Indiske Ocean Irak Iran Island Italien Jamaica Jordan Japan Kenya Kirgisistan 209

210 kh ki km kn kp kr kw ky kz la lb lc li lk lr ls lt lu lv ly ma mc md mg mh mk ml mm mn mo mp mq mr ms mt mu mv mw mx my mz na nc ne nf ng ni nl no np nr nu nz om pa pe pf Cambodja Kiribati Comorerne St. Christopher og Nevis Nordkorea Sydkorea Kuwait Caymanøerne Kasakhstan Laos Libanon St. Lucia Liechtenstein Sri Lanka Liberia Lesotho Litauen Luxembourg Letland Libyen Marokko Monaco Moldova Madagaskar Marshalløerne Makedonien Mali Myanmar Mongoliet Macao Nordmarianerne Martinique Mauretanien Montserrat Malta Mauritius Maldiverne Malawi Mexico Malaysia Mozambique Namibia Ny Caledonien Niger Norfolk Island Nigeria Nicaragua Holland Norge Nepal Nauru Niue New Zealand Oman Panama Peru Fransk Polynesien pg ph pk pl pm pn pr pt pw py qa re ro ru rw sa sb sc sd se sg sh si sj sk sl sm sn so sr st sv sy sz tc td tf tg th tj tk tm tn to tp tr tt tv tw tz ua ug um us uy uz Papua Ny Guinea Filippinerne Pakistan Polen Saint Pierre et Miquelon Pitcairn Puerto Rico Portugal Palau Paraguay Qatar réunion Rumænien Rusland Rwanda Saudi-Arabien Salomonøerne Seychellerne Sudan Sverige Singaport Sankt Helena Slovenien Svalbard og Jan Mayen Slovakiet Sierra Leone San Marino Senegal Somalia Surinam Sao tomé og Principe El Salvador Syrien Swaziland Turks- og Caicosøerne Tchad Franske Territorier, Sydlige Togo Thailand Tadsjikistan Tokelau Turkmenistan Tunesien Tonga Østtimor Tyrkiet Trinidad og Tobago Tuvalu Taiwan Tanzania Ukraine Uganda Amerikanske Oversøiske Øer, Mindre USA Uruguay Usbekistan 210

211 va vc ve vg vi vn vu wf ws ye yt yu za zm zr zw Vatikanstaten St. Vincent og Grenadinerne Venezuela Jomfruøerne, Britiske Jomfruøerne, Amerikanske Vietnam Vanuatu Wallis- og Futunaøerne Samoa Yemen Mayotte Serbien og Montenegro Sydafrika Zambia Zaïre Zimbabwe 211

212 BILAG 2 Koder for sprog (ISO 639-2/B:1998: Codes for the representation of names of languages. Part 2: Alpha-3 code) Opdateret 22. september Flere sprog mul (mutiple languages) Koden mul anvendes, når der er flere sprog, og de enkelte sprog ikke skal specificeres. Bemærk, at tidligere koder mis (forskellige tekster på hver sit sprog) og mul (samme tekst på flere sprog) er slået sammen til mul Sproget kan ikke bestemmes und (undetermined) Koden und anvendes i de tilfælde, hvor en sprogkode er obligatorisk, men hvor sproget ikke kan identificeres. Abkhazian abk Achinesisk ace Acholi, se: Acoli Acoli ach Adangme ada Afar aar Afrihili afh Afrikaans afr Afrikanske sprog syd for Sahara (øvrige) ssa Afro-asiatiske sprog (øvrige) afa Akan aka Akkadisk akk Albansk alb Aleutiske sprog ale Algonkiske sprog alg Aljamia ajm Altaic (Øvrige), se Tyrkisk-tatariske sprog (øvrige) Amarinya, se: Amharisk Amharisk amh Angelsaksisk ang Anglo-normannisk, se: Romanske sprog (øvrige) Annamitisk, se: Vietnamesisk Anzanitisk, se: Elamitisk Apache sprog apa Arabisk ara Aramæisk arc Arapaho arp Araukansk arn Arawak arw Armensk arm Armorisk, se: Bretonsk Asante, se: Niger-Congo sprog (øvrige) Aserbajdsjansk aze Ashanti, se: Niger-Congo sprog (øvrige) Assamesisk asm Assyrisk-Babylonsk, se: Akkadisk Athapascan sprog ath Australske sprog aus Austronesiske (øvrige), se: Malajo-polynesiske sprog (øvrige) Avarisk ava Avestisk ave Awadhi awa Aymará aym Azerbajdkansk, se: Aserbajdsjansk Aztekisk, se: Nahuatl Balinesisk ban Baltiske sprog (øvrige) bat Baluchi bal Bamana, se: Bambara Bambara bam Bamileke sprog bai Banda bad Bantu (øvrige) bnt Basa bas Basjkirsk bak Baskisk baq Batak btk Bedja, se: Beja Beja bej Bemba bem Bengali ben Berberiske sprog ber Bhojpuri bho Bihari bih Bikol bik Biluchi, se: Baluchi Bini bin Bishári, se: Beja Bislama bis Blackfoot, se: Siksika Bosnisk bos 212

213 Braj Bretonsk Buginesisk Bulgarsk Bulgarsk, Old, se: Kirkeslavisk Buriat Burmansk, se: Burmesisk Burmesisk Bushman, se: Afrikanske sprog syd for Sahara (øvrige) Bøhmisk, se: Tjekkisk Caddo Caraibisk, se: Caribisk Caribisk Castilliansk, se: Spansk Catalansk, Valenciansk Cebuano Centralamerikanske indianske sprog (øvrige), se: Mellemamerikanske indianske sprog (øvrige) Chagatai Chamik sprog Chamorro Chechen, se: Tjetjensk Cherokee Cheyenne Chibcha Chinook Chipewyan Chippewa, se: Ojibwa Choctaw Chorti, se: Maya sprog Chuukese CiNyanja, se: Nyanja Cornisk Corsikansk, se: Korsikansk Cree Creek, se: Muskogee Cuvasisk, se: Tjuvasisk Czekisk, se: Tjekkisk Dakota Dansk Dayak Delaware Denca, se: Dinka Devanagari (alfabet), se: Sanskrit Dinka Divehi Dogri Dogrib Dravidiske sprog (øvrige) Duala Dyula Dzongkha Efik Egyptisk Ekajuk bra bre bug bul bua bur cad car cat ceb chg cmc cha chr chy chb chn chp cho chk cor cre dak dan day del din div doi dgr dra dua dyu dzo efi egy eka Elamitisk Engelsk Engelsk, Middel- (ca ) Engelsk, Old- (ca , se: Angelsaksisk Erse, se: Irsk Esperanto Estisk Etiopisk, se: Geez Ewe Ewondo Fang Fanti Farsi, se: Persisk Fijian Filippinske sprog (øvrige) Finsk Finsk-ugriske sprog (øvrige) Flamsk, se: Hollandsk Fon Fransk Fransk, Middel- (ca ) Fransk, Old- (ca ) Frisisk Friulian Fulah Færøsk Fønikisk Ga Galla, se: Oromo Gallegan Gammelnorsk, se: Islandsk, Old- Ganda, se: Luganda Gayo Gbaya Geez Georgisk Germanske sprog (øvrige) Gilbertesisk Gondi Gorontalo Gotisk Grebo Grusisk, se: Georgisk Gruzinsk, se: Georgisk Græsk Græsk, Old- (til 1453) Grønlandsk, se: Kalaallisut Guarani Guerzé, se: Kpelle Gujarati Gwich in Gælisk (irsk), se: Irsk Gælisk (skotsk) Haida Hausa Hawaiiansk elx eng enm epo est ewe ewo fan fat fij phi fin fiu fon fre frm fro fry fur ful fao phn gaa glg gay gba gez geo gem gil gon gor got grb gre grc grn guj gwi gla hai hau haw 213

214 Hebraisk Hebræisk, se: Hebraisk Herero Hiligaynon Himachali Hindi Hindustani (arabisk), se: Urdu Hindustani (Nagari), se: Hindi Hiri Motu Hittitisk Hmong Hollandsk Hollandsk (ca ) Hottentot, se: Afrikanske sprog syd for Sahara (øvrige) Hupa Hviderussisk Iai, se: Malajo-polynesiske (øvrige) Iban Ijo Igbo Iloko Indiske sprog (øvrige) Indoeuropæiske sprog (øvrige) Indonesisk Interlingua Interlingue Inuktitut Inupiaq Iranske sprog (øvrige) Irokesiske sprog Irsk Irsk, Middel- ( ) Irsk, Old- (til 900) Isi-Xosa, se: Xhosa Islandsk Islandsk, Old- Italiensk Japansk (bruges også for beslægtede japanske sprog og dialekter) Javanesisk Javanesisk, Old-, se: Malajo-polynesiske sprog (øvrige) Javansk, se: Javanesisk Jiddisch Jødisk-arabisk Jødisk-persisk Jødisk-spansk, se: Ladino Kabyle Kachin Kaffer, se: Xhosa Kalaallisut Kaldæisk, se: Aramæisk Kamba Kannada, se: Kannaresisk Kannaresisk heb her hil him hin hmo hit hmn dut dum hup bel iba ijo ibo ilo inc ine ind ina ile iku ipk ira iro gle mga sga ice non ita jpn jav yid jrb jpr kab kac kal kam kan Kanuri Karakalpakisk Karen Karibisk, se: Caribisk Kasakhisk Kashmiri Kastiliansk, se: Spansk Katalansk, se: Catalansk Kaukasiske sprog (øvrige) Kawi Kazakisk, se: Kasakhisk Kechua Keltiske sprog (øvrige) Kewa, se: Papua-australske sprog (øvrige) Khasi Khmer Khoisan (øvrige) Khotanesisk Kikuyu Kimbundu Kinesisk Kinyarwanda Kirgisisk Kirkeslavisk Kirundi, se: Rundi Komi Kongo Konkani Koptisk Koreansk (bruges også for beslægtede koreanske sprog og dialekter) Korsikansk Kosraean Kpelle Kreolsk og Pidgin (øvrige) Kreolsk og Pidgin, baseret på engelsk (øvrige) Kreolsk og Pidgin, baseret på fransk (øvrige) Kreolsk og Pidgin, baseret på portugisisk (øvrige) Kroatisk Kru Kuanyama Kumyk Kunstsprog (øvrige) Kurdisk Kurukh Kušitiske, se: Kusjitiske sprog (øvrige) Kusjitiske sprog (øvrige) Kutenai Ladin se: Rætoromansk Ladino Lahnda Lamba Laotisk kau kaa kar kaz kas cau kaw que cel kha khm khi kho kik kmb chi kin kir chu kom kon kok cop kor cos kos kpe crp cpe cpf cpp scr kro kua kum art kur kru cus kut lad lah lam lao 214

215 Latin Lettisk Letzeburgesch Lezghian Lingala Litauisk Lolo, se: Mongo Lozi Luba-Katanga Luba-Lulua Luganda Luiseño Lunda Luo (Kenya og Tanzania) Lushai Madurese Magahi Magyarisk, se: Ungarsk Maithili Makasar Makedonsk Malagasy Malajisk Malajo-polynesiske sprog (øvrige) Malayalam Maltesisk Mandar Mandingo Manipuri Manobo sprog Manx Maori Marathi Mari Marshall Marwari Masai Mashona, se: Shona Maya sprog Mbundu, se: Umbundu Mellemamerikanske indianske sprog (øvrige) Mende Micmac Milanesisk, se: Italiensk Minangkabau Miscellaneous (øvrige) (diverse sprog, som ikke har selvstændig kode) Mohawk Moldovisk Mole se: Mossi Mon-khmer (øvrige) Mongo Mongolsk Moré se: Mossi Mossi lat lav ltz lez lin lit loz lub lua lug lui lun luo lus mad mag mai mak mac mlg may map mal mlt mdr man mni mno glv mao mar chm mah mwr mas myn cai men mic min mis moh mol mkh lol mon mos Munda (øvrige) Muskogee Nahuatl Nandi, se: Afrikanske sprog syd for Sahara (øvrige) Nauru Navaho Ndebele, Nord Ndebele, Syd Ndongo Nederlandsk, se: Hollandsk Nepalesisk Newari Nez Percé, se: Nordamerikanske indianske sprog (øvrige) Nguna se: Malajo-polynesiske (øvrige) Nias Niger-Congo sprog (øvrige) Nilo-Saharian, se Afrikanske sprog syd for Sahara Niuean Nordamerikanske indianske sprog (øvrige) Norrønt sprog, se: Islandsk, Old- Norsk Nubiske sprog Nyamwezi Nyanja Nyankole Nyoro sprog Nzima Occitansk (efter 1500) Ojibwa Old-, se: det følgende ord Orija Oromo Osage Osmannisk ( ) Ossetisk Ostjakisk, se: Selkupisk Oto, se: Otomi sprog Otomi sprog Pahlavi Pali Paluansk Pampanga Pangasinan Panjabi Panjabi (vest-), se: Lahnda Papiamento Papua-australske sprog (øvrige) Pashto Persisk Persisk, Middel-, se: Pahlavi Persisk, Old- (ca f.k.) Pidgin, se: Kreolsk og Pidgin Pilipino, se: Tagalog mun mus nah nau nav nde nbl ndo nep new nia nic niu nai nor nub nym nya nyn nyo nzi oci oji ori orm osa ota oss oto pal pli pau pam pag pan pap paa pus per peo 215

216 Polsk Ponape Portugisisk Prakrit sprog Provencalsk (før 1500) Punjabi, se: Panjabi Pushto, se: Pashto Quechua, se: Kechua Rajasthani Rapanui Rarotongan Rhætoromansk, se: Rætoromansk Romanske sprog (øvrige) Romani Rumænsk Rundi Russisk Russisk, Old-, se: Slaviske sprog (øvrige) Rætoromansk Saka, se: Khotanesisk Salishan sprog Samaritansk Sami sprog Samoansk Samojediske, se: Selkupisk Sandawe Sango Sanskrit Santali Sardinsk Sasak SeChuana se: Tswana Sefardisk, se: Ladino Selkupisk Semitiske sprog (øvrige) Serbisk Serer Sesotho, se: Sotho, Syd- Sesuto, se: Sotho, Syd- Shan Shona Siamesisk, se: Thai Sidamo Siksika Sindhi Singalesisk Sino-tibetanske sprog (øvrige) Siouan sprog Skotsk Skotsk gælisk, se: Gælisk (skotsk) Slave (Athapascan) Slaviske sprog (øvrige) Slovakisk Slovensk Sogdiansk Somalisk Songe pol pon por pra pro raj rap rar roa rom rum run rus roh sal sam smi smo sad sag san sat srd sas sel sem scc srr shn sna sid bla snd sin sit sio sco den sla slo slv sog som son Sorbiske sprog, se: Vendiske sprog Sotho, Nord- nso Sotho, Syd- sot Spansk spa Sudan-sprog, se: Niger-Congo sprog (øvrige) Sukuma suk Sumerisk sux Sudanesisk sun Susisk, se: Elamitisk Susu sus Svensk swe Svensk, Old- se: Germanske sprog (øvrige) Swahili swa Swati ssw Sydamerikanske indianske sprog (øvrige) sai Syrisk syr Tagalog tgl Tahitiansk tah Tai (øvrige) tai Tajik tgk Tamashek tmh Tamilsk tam Tatarisk tat Telugu tel Temne tem Tereno ter Tetum tet Thai tha Tibetansk tib Tigré tig Tigrinja tir Timne, se: Temne Tivi tiv Tjekkisk cze Tjetjensk che Tjuvasjisk chv Tlingit tli Tok Pisin tpi Tokelau tkl Tonga (Nyasa) tog Tonga (Tongaøerne) ton Tsimshisk tsi Tsonga tso Tswana tsn Tumbuka tum Turkmensk tuk Tuvalu tvl Tuvinian tyv Twi twi Tyrkisk tur Tyrkisk-tatariske sprog (øvrige) tut Tysk ger Tysk, Middelhøj- (ca ) gmh Tysk, Oldhøj- (ca ) goh Ugaritisk uga Uigurisk uig 216

217 Ukrainsk Umbundu Ungarsk Urdu Usbekisk Uzbekisk, se: Usbekisk Vai Valenciansk, se: Catalansk Venda Vendiske sprog Vietnamesisk Volapük Votisk Wakashan sprog Walamo Walisisk Waray Washo Wolof Xhosa Yakut Yao Yap Yoruba Yupik sprog Zande Zapotec Zenaga Zhuang Zulu Zuni Ægyptisk, se: Egyptisk Æthiopisk, se: Ethiopisk Sprog ordnet efter kode: aar abk ace ach ada afa afh afr aka akk alb ale alg amh ang apa ara arc Afar Abkhazian Achinesisk Acoli Adangme Afro-asiatiske sprog (øverige) Afrihili Afrikaans Akan Akkadisk Albansk Aleutiske sprog Algonkiske sprog Amharisk Angelsaksisk Apache sprog Arabisk Aramæisk ukr umb hun urd uzb vai ven wen vie vol vot wak wal wel war was wol xho sah yao yap yor ypk znd zap zen zha zul zun arm arn arp art arw asm ath aus ava ave awa aym aze bad bai bak bal bam ban baq bas bat bej bel bem ben ber bho bih bik bin bis bla bnt bos bra bre btk bua bug bul bur cad cai car cat cau ceb cel cha chb che chg chi chk chm Armensk Araukansk Arapaho Kunstsprog (øvrige) Arawak Assamesisk Athapascan sprog Australske sprog Avarisk Avestisk Awadhi Aymará Aserbajdsjansk Banda Bamileke sprog Bajkiesk Baluchi Bambara Balinesisk Baskisk Basa Baltiske sprog (øvrige) Beja Hviderussisk Bemba Bengali Berberiske sprog Bhojpuri Bihari Bikol Bini Bislama Siksika Bantu (øvrige) Bosnisk Braj Bretonsk Batak Buriat Buginesisk Bulgarsk Burmesisk Caddo Mellemamerikanske indianske sprog (øvrige) Caribisk Catalansk, Valenciansk Kaukasiske sprog (øvrige) Cebuano Keltiske sprog (øvrige) Chamorro Chibcha Tjetjensk Chagatai Kinesisk Chuukese Mari 217

218 chn Chinook cho Choctaw chp Chipewyan chr Cherokee chu Kirkeslavisk chv Tjuvasisk chy Cheyenne cmc Chamik sprog cop Koptisk cor Cornisk cos Korsikansk cpe Kreolsk og Pidgin, baseret på engelsk (øvrige) cpf Kreolsk og Pidgin, baseret på fransk (øvrige) cpp Kreolsk og Pidgin, baseret på protugisisk (øverige) cre Cree crp Kreolsk og Pidgin (øvrige) cus Kusjitiske sprog (øvrige) cze Tjekkisk dak Dakota dan Dansk day Dayak del Delaware den Slave (Athapascan) dgr Dogrib din Dinka div Divehi doi Dogri dra Dravidiske sprog (øvrige) dua Duala dum Hollandsk (ca ) dut Hollandsk dyu Dyula dzo Dzongkha efi Efik egy Egyptisk eka Ekajuk elx Elamitisk eng Engelsk enm Engelsk, Middel- (ca ) epo Esperanto est Estisk ewe Ewe ewo Ewondo fan Fang fao Færøsk fat Fanti fij Fijian fin Finsk fiu Finsk-ugriske sprog (øvrige) fon Fon fre Fransk frm Fransk, Middel- (ca ) fro Fransk, Old- (ca ) fry Frisisk ful Fulah fur Friulian gaa Ga gay Gayo gba Gbaya gem Germanske sprog (øvrige) geo Georgisk ger Tysk gez Geez gil Gilbertesisk gla Gælisk (skotsk) gle Irsk glg Gallegan glv Manx gmh Tysk, Middelhøj- (ca ) goh Tysk, Oldhøj- (ca ) gon Gondi gor Gorontalo got Gotisk grb Grebo grc Græsk, Old- (til 1453) gre Græsk grn Guarani guj Gujarati gwi Gwich in hai Haida hau Hausa haw Hawaiiansk heb Hebraisk her Herero hil Hiligaynon him Himachali hin Hindi hit Hittitisk hmn Hmong hmo Hiri Motu hun Ungarsk hup Hupa iba Iban ibo Igbo ice Islandsk ijo Ijo iku Inuktitut ile Interlingue ilo Iloko ina Interlingua inc Indiske sprog (øvrige) ind Indonesisk ine Indoeuropæiske sprog (øvrige) ipk Inupiaq ira Iranske sprog (øvrige) iro Irokesiske sprog ita Italiensk jav Javenesisk jpn Japansk jpr Jødisk-persisk jrb Jødisk-arabisk 218

219 kaa kab kac kal kam kan kar kas kau kaw kaz kha khi khm kho kik kin kir kmb kok kom kon kor kos kpe kro kru kua kum kur kut lad lah lam lao lat lav lez lin lit lol loz ltz lua lub lug lui lun luo lus mac mad mag mah mai mak mal Karakalpakisk Kabyle Kachin Kalaallisut Kamba Kannaresisk Karen Kashmiri Kanuri Kawi Kasakhisk Khasi Khoisan (øvrige) Khmer Khotanesisk Kikuyu Kinyarwanda Kirgisisk Kimbundu Konkani Komi Kongo Koreansk Kosraean Kpelle Kru Kurukh Kuanyama Kumyk Kurdisk Kutenai Ladino Lahnda Lamba Laotisk Latin Lettisk Lezghian Lingala Litauisk Mongo Lozi Letzeburgesch Luba-Lulua Luba-Katanga Luganda Luiseño Lunda Luo (Kenya og Tanzania) Lushai Makedonsk Madurese Magahi Marshall Maithili Makasar Malayalam man Mandingo mao Maori map Malajo-polynesiske sprog (øvrige) mar Marathi mas Masai may Malajisk mdr Mandar men Mende mga Irsk, Middel- ( ) mic Micmac min Minangkabau mis Miscellaneous (øvrige) mkh Mon-khmer (øvrige) mlg Malagasy mlt Maltesisk mni Manipuri mno Manobo sprog moh Mohawk mol Moldovisk mon Mongolsk mos Mossi mul Flere sprog mun Munda (øvrige) mus Muskogee mwr Marwari myn Maya sprog nah Nahuatl nai Nordamerikanske indianske sprog (øvrige) nau Nauru nav Navaho nbl Ndebele, Syd ned Ndebele, Nord ndo Ndonga nep Nepalesisk new Newari nia Nias nic Niger-Congo sprog (øvrige) niu Niuean non Islandsk, Oldnor Norsk nso Sotho, Nord nub Nubiske sprog nya Nyanja nym Nyamwezi nyn Nyankole nyo Nyoro sprog nzi Nzima oci Occitansk (efter 1500) oji Ojibwa ori Orija orm Oromo osa Osage oss Ossetisk ota Osmannisk ( ) oto Otomi sprog paa Papua-australske sprog (øvrige) 219

220 pag Pangasinan pal Pahlavi pam Pampanga pan Panjabi pap Papiamento pau Paluansk peo Persisk, Old- (ca f.kr.) per Persisk phi Filippinske sprog (øvrige) phn Fønikisk pli Pali pol Polsk pon Ponape por Portugisisk pra Prakit sprog pro Provencalsk (før 1500) pus Pashto que Kechua raj Rajasthani rap Rapanui rar Rarotongan roa Romanske sprog (øvrige) roh Rætoromansk rom Romani rum Rumænsk run Rundi rus Russisk sad Sandawe sag Sango sah Yakut sai Sydamerikanske indianske sprog (øvrige) sal Salishan sprog sam Samaritansk san Sanskrit sas Sasak sat Santali scc Serbisk sco Skotsk scr Kroatisk sel Selkupisk sem Semitiske sprog (øvrige) sga Irsk, Old- (indtil 900) shn Shan sid Sidamo sin Singalesisk sio Siouan sprog sit Sino-tibetanske sprog (øvrige) sla Slaviske sprog (øvrige) slo Slovakisk slv Slovensk smi Sami sprog smo Samoansk sna Shona snd Sindhi snk Soninke sog Sogdiansk som son sot spa srd srr ssa ssw suk sun sus sux swa swe syr tah tai tam tat tel tem ter tet tgk tgl tha tib tig tir tiv tkl tli tmh tog ton tpi tsi tsn tso tuk tum tur tut tvl twi tyv uga uig ukr umb und urd uzb vai ven vie Somalisk Songe Sotho, Syd Spansk Sardinsk Serer Afrikanske sprog syf for Sahara (øvrige) Swati Sukuma Sundanesisk Susu Sumerisk Swahili Svensk Syrisk Tahitiansk Tai (øvrige) Tamilsk Tatarisk Telugu Temne Tereno Tetum Tajik Tagalog Thai Tibetansk Tigré Tigrinja Tivi Tokelau Tlingit Tamashek Tonga (Nyasa) Tonga (Tongaøerne) Tok Pisin Tsimshisk Tswana Tsonga Turkmensk Tumbuka Tyrkisk Tyrkisk-tatariske sprog (øvrige) Tuvalu Twi Tuvinian Ugaritisk Uigurisk Ukrainsk Umbundu Sproget kan ikke bestemmes Urdu Usbekisk Vai Venda Vietnamesisk 220

221 vol vot wak wal war was wel wen wol xho yao yap yid yor ypk zap zen zha znd zul zun Volapük Votisk Wakashan sprog Walamo Waray Washo Walisisk Vendiske sprog Wolof Xhosa Yao Yap Jiddisch Yoruba Yupik sprog Zapotec Zenega Zhuang Zande Zulu Zuni 221

222 BILAG 3 Forkortelser Liste over ikke-slaviske forkortelser, som anvendes på KB, på grundlag af ISO Generelt: Der må ikke forkortes i titler. Der bruges samme forkortelse for forskellige grammatiske former af samme ord, f.eks. tavle, tavler = tav. og ord af samme oprindelse, f.eks. redaktion, redigeret = red. De med * mærkede er ud over ISO årgång årgang Abteilung afdeling afgivet aflevering Arbeit Auflage Ausgabe ausgewählt avdeling avdelning avgivet band Band bearbeidet bearbejdet bearbeitet Bearbeitung bearbetat bewerkt bind blad colaborador colecçao colección collaboration collaboratore collection collezione compilador compilato compiled copyright direction årg. årg. Abt. afd. afg. afl. Arb. Aufl. Ausg. ausgew. avd. avd. avg. bd. Bd. bearb. bearb. bearb. Bearb. bearb. bew. bd. bl. colab. colec. colec. collab. collab. coll. collez. comp. comp. comp. cop. dir. director direzione dirigada Druck druk édité edited editie editio edition editor literario editore editura ekdosé eksemplar enlarged erweitert et alii dir. dir. dir. Dr. dr. ed. ed. ed. ed. ed. ed. lit. ed. ed. ekd. eks. enl. erw. et al. fascicle fasc. fascicola fasc. fascicolo fasc. fascicule fasc. fascículo fasc. fasciculus fasc. faszikel fasz. figurer fig. Folge F. forbedret forb. forkortet fork. forøgede forøg. forøket forøk. fortsættelse forts. gedruckt gedr. hæfte h. häfte h. Heft H. hefte h. Herausgeber Hrsg. illustrasjoner illustratie illustration Illustration Ill. illustrationer illustravit illustrazione illusztrálta ilustraçao ilustrador ilustratia impression impr. indbundet ill. ill. ill. ill. ill. ill. ill. il. il. il. indb. 222

223 jaargang Jahrgang klasse Klasse Lieferung medarbeider medarbejder medewerking medvirkning Mitarbeiter Mitwirkung jrg. Jg. kl. Kl. Lfg. medarb. medarb.* medew. medv. Mitarb. Mitw. Neue Folge N. F. Neue Reihe N. R. Neue Serie N. S. new series n. s. noua seria n. s.* nouveau nouv. nouvelle série n. s. nova serie n. s.* nueva serie n. s.* numar nr. number no. numero (italiensk) n. número (sp.+ port) núm. numéro (fransk) no. numerus nr. nummer nr. Nummer Nr. nuova serie n. s. ny följd n. f. ny række n. r.* ny rekke n. r. ny serie n. s.* portræt portr. printing print.* pseudonym pseud. publié publ. publisher publ. række r. redactie red. rédaction réd. redactor red. Redakteur Red. redaktör red. redaktør red. redattore red. redigerat red. Reihe R. réimpression réimpr. rekke r. reprinting reprint.* revazut rev. reveduto rev. revidert rev. revidiert rev. revisado rev. revised rev. revisor rev. revue rev. samarbejde samarb. seria ser. serie ser. série sér. Serie Ser. series ser. side s. sine loco s. l. sine nomine s. n.* spalte sp. supplement suppl. översättning omarbeidet omarbejdet omarbetad omgewerkt omslag oplag opplag optryk oversættelse oversettelse övers. omarb. omarb. omarb. omgew. omsl. opl. oppl. optr. overs. overs. tausend taus. tavle tav. Teil Tl. Theil Thl. tome t. tomo t. tomul t. tomus t. tradotto trad. traduccion trad. traducere trad. traduit trad. traduzido trad. 223

224 translated tryckt transl. tr. udarbejdet udgave udkomme überarbeitet Übersetzer Übersetzung übertragen uitgave umgearbeitet upplaga utarbeidet utarbetad utgave útgáfá udarb. udg. udk.* überarb. Übersetz. Übersetz. übertr. uitg. umgearb. uppl. utarb. utarb. utg. utg. verbessert verbeterd vermeerderd vermehrt volum volume volumen volym verb. verb. verm. verm. vol. vol. vol. vol. 224

225 BILAG 4 Retskrivning Generelt følges den retskrivning, som var gældende for det pågældende sprog, på det tidspunkt, det pågældende materiale blev udgivet. Dansk retsskrivningsreform Korporationsnavne skrives med små bogstaver på: Finsk Fransk Italiensk Norsk Rumænsk Russisk Spansk Svensk med store bogstaver på: Dansk Engelsk Græsk Hollandsk Latin Polsk Tysk Ungarsk Eksempler på store eller små bogstaver: alte Ägypten Amérique latine American Civil War ancient Egypt ancient world (the) antique (the) baroque Bibelen biblical British commonwealth affairs British Empire capitalism Catholicism Catholicorum Christian Christianity Christianorum cold war colonial times Communism (das) Dritte Reich Empire romain (the) Enlightenment Eucharist Fascism Federal (i forbindelse med USA) feudalism första världskriget folkekirken Gnosticism (1.) Guerre mondiale (primera) guerra mundial Industrial Revolution islamische Welt (Breughel le) Jeune Judaism mandarin Marxism marxistisch Marxschen medieval Middle Ages migration period Modern English Moyen Age Moyen-Orient Nazism Negro Negroid Nouveau Testament Oriental (orientaler) oriental (orientalsk) : papers read... Eleventh Summer Meeting... Proche Orient Protestant reformationen Renaissance (fransk og engelsk) Romanesque saint men St. svenska Riksarkivet 225

226 Svenskekrigene Social Democratic socialism Third World tropical Africa (Second) World War (zweiter) Weltkrieg 226

227 BILAG 5 Forkortelser for visse lande, staterne i Australien og USA, provinserne i Canada og territorierne i Australien, Canada og USA. Navne som ikke findes i denne liste forkortes ikke. Alabama Alaska Alberta Arizona Arkansas Australian Capital Territory British Columbia California Colorado Connecticut Delaware District of Columbia Distrito Federal Florida Georgia Hawaii Idaho Illinois Indiana Iowa Kansas Kentucky Louisiana Maine Manitoba Maryland Massachusetts Michigan Minnesota Mississippi Missouri Montana Nebraska Nevada New Brunswick New Hampshire New Jersey New Mexico New South Wales New York New Zealand Newfoundland North Carolina North Dakota Northern Territory Ala. Alaska Alta. Ariz. Ark. A.C.T. B.C. Calif. Colo. Conn. Del. D.C. D.F. Fla. Ga. Hawaii Idaho Ill. Ind. Iowa Kan. Ky. La. Me. Man. Md. Mass. Mich. Minn. Miss. Mo. Mont. Neb. Nev. N.B. N.H. N.J. N.M. N.S.W. N.Y. N.Z. Nfld. N.C. N.D. N.T. Northwest Territories Nova Scotia Ohio Oklahoma Ontario Oregon Pennsylvania Prince Edward Islands Puerto Rico Queensland Rhode Island Saskatchewan South Australia South Carolina South Dakota Tasmania Tennessee Texas United Kingdom United States Utah Vermont Victoria Virgin Island Virginia Washington West Virginia Western Australia Wisconsin Wyoming Yukon Territory N.W.T. N.S. Ohio Okla. Ont. Or. Pa. P.E.I. P.R. Qld. R.I. Sask. S. Aust. S.C. S.D. Tas. Tenn. Tex. U.K. U.S. Utah Vt. Vic. V.I. Va. Wash. W. Va. W.A. Wis. Wyo. Yukon 227

228 BILAG 6 Inddateringskonvention for specialtegn: Inddatering af Aa og aa: <<Neergaard=Neergård>> (søges og scannes med både aa og å) Indledende artikler, som skal overspringes ved alfabetisering: <<Den >> I det omfang specialtegn og accenter findes på tastaturet anvendes disse. Der er flere måder, hvorpå man kan indsætte specialtegn, som ikke findes på det almindelige tastatur: 1) Løst tastatur (Floating Keyboard) Det løse tastatur aktiveres fra menulinien Indstillinger / Aktiver tastatur Klik på det eller de tegn, der ønskes indsat i posten. Herved bliver tegnene automatisk lagret i WINDOWS Clipboard og skal blot indsættes enten med kommandoen Rediger / Sæt ind eller CTRL + v. Tastaturet fjernes igen med kommandoen Rediger / Deaktiver tastatur eller ved at klikke på X-knappen i øverste højre hjørne af tastaturvinduet. Opsætningen af det løse tastatur ligger i klienten under Alephcom\Tab\Keyboard.ini I Alephcom\Tab\Keyboard.txt defineres hvilke tegn, der skal kunne vælges fra de enkelte faneblade udover de, som allerede er defineret. 228

KB/KUBIS. danmarc2 REX FORMAT HÅNDBOG. grundlagt af. Hanne Balslev. Version 6.0 (17.9.2009) Revideret af et udvalg

KB/KUBIS. danmarc2 REX FORMAT HÅNDBOG. grundlagt af. Hanne Balslev. Version 6.0 (17.9.2009) Revideret af et udvalg KB/KUBIS danmarc2 REX FORMAT HÅNDBOG grundlagt af Hanne Balslev Version 6.0 (17.9.2009) Revideret af et udvalg (med enkelte rettelser pr. 1.12.2009) Det Kongelige Bibliotek 2009 Henvendelser vedrørende

Læs mere

KB/KUBIS danmarc2 REX FORMATHÅNDBOG

KB/KUBIS danmarc2 REX FORMATHÅNDBOG KB/KUBIS danmarc2 REX FORMATHÅNDBOG grundlagt af Hanne Balslev Version 8 (2014) Revideret af et udvalg Det Kongelige Bibliotek 2014 Henvendelser vedrørende formathåndbogen kan rettes til Udvalget til Samordning

Læs mere

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen Titel : Mapning danmarc2 til DKABM Dato : 2009-08-25 Status : Gældende ABM-specifikation Sekretariat: Publicering: Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

Senest opdateret 10. juni 2009. DanBib søgekoder oversigt over søgekodehierarkier

Senest opdateret 10. juni 2009. DanBib søgekoder oversigt over søgekodehierarkier Senest opdateret 10. juni 2009 DanBib søgekoder oversigt over søgekodehierarkier Dette dokument viser sammenhængen mellem de søgekoder i DanBib der søger forfatter/ophav, titler, emneord, klassifikation

Læs mere

Q&A for Bogproduktionsstatistik

Q&A for Bogproduktionsstatistik Q&A for Bogproduktionsstatistik Om bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor en ny bogproduktionsstatistik? Den hidtidige statistik er publiceret som klassiske tabeloversigter. Det var derfor oplagt i forbindelse

Læs mere

Specifikation af udtræk fra Dansk Bogfortegnelse til bogproduktionsstatistik

Specifikation af udtræk fra Dansk Bogfortegnelse til bogproduktionsstatistik Specifikation af udtræk fra Dansk Bogfortegnelse til bogproduktionsstatistik Grundlaget for nærværende specifikation er udarbejdet af DBC Dansk BiblioteksCenter efter dialog med daværende Styrelsen for

Læs mere

Hvad sker der med Praksisreglernes søgeveje ved en konvertering til MARC21?

Hvad sker der med Praksisreglernes søgeveje ved en konvertering til MARC21? Bilag 2: Hvad sker der med Praksisreglernes søgeveje ved en konvertering til MARC21? r, der anvendes i DEF-katalogen, er fremhævet ved gråtoning af rubrikken. A. Enkeltordssøgekoder I kolonne 3 fra venstre

Læs mere

TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI

TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI Sådan bliver en bog til at finde TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI Jeg skal bruge en bog om rumfart, som helst ikke er alt for gammel, og som er til at forstå for en niårig,

Læs mere

Emneord Bibliografiske standarder, Katalogiseringsregler, danmarc2, Dansk bogfortegnelse, Bogmarkedet, Nationalbibliografien.

Emneord Bibliografiske standarder, Katalogiseringsregler, danmarc2, Dansk bogfortegnelse, Bogmarkedet, Nationalbibliografien. Hvor står hvad i bogen? Om betydningen af informationernes placering i bogen Udgiver: Biblioteksstyrelsen Nyhavn 31 E 1051 København K Telefon: 33 73 33 73 Telefax: 33 73 33 72 E-post: bs@bs.dk Hjemmeside:

Læs mere

Skabeloner til katalogisering i FBS

Skabeloner til katalogisering i FBS Skabeloner til katalogisering i FBS DBC, 6. april 2017 Indholdsfortegnelse 1. Skabelontyper... 2 Flerbindsværksskabeloner... 2 2. Hvad gør skabelonerne?... 2 3. Hvilken skabelon skal jeg anvende hvornår?...

Læs mere

VEJLEDNING I OPBYGNING OG BRUG AF IEVHs BIBLIOTEK

VEJLEDNING I OPBYGNING OG BRUG AF IEVHs BIBLIOTEK VEJLEDNING I OPBYGNING OG BRUG AF IEVHs BIBLIOTEK 1999 Institut for Videnskabshistorie Ny Munkegade, bygning 521, 8000 Århus C www.ifa.au.dk/ievh/bibliotek/bibliotek.dk.html Bibliotekskontoret: c 8942

Læs mere

Udmøntning i praksis Den danske RDA-profil

Udmøntning i praksis Den danske RDA-profil Udmøntning i praksis Den danske RDA-profil v. Hanne Hørl Hansen, DBC og redaktør af profilen Temadag om RDA 8. juni 2017 Hvordan bliver det at katalogisere med RDA? Eksempel: Jeg har følgende lydbog der

Læs mere

danmarc2 og MARC21 Felt for felt-sammenligning mellem de to formater Udarbejdet af Henning Midtgaard Hanssen for Biblioteksstyrelsen Version 2.

danmarc2 og MARC21 Felt for felt-sammenligning mellem de to formater Udarbejdet af Henning Midtgaard Hanssen for Biblioteksstyrelsen Version 2. og MARC21 Felt for felt-sammenligning mellem de to formater Udarbejdet af Henning Midtgaard Hanssen for Biblioteksstyrelsen Version 2.1 08-09-2003 2 Indholdsoversigt Forord 3 Indledning MARC21 - formatets

Læs mere

Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning

Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning Maj 2013 Social- og sundhedsuddannelsen Randers Indledning Hensigten med Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning ved Randers Social- og Sundhedsskole er

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

LAV AVANCEREDE SØGNINGER I REX

LAV AVANCEREDE SØGNINGER I REX LAV AVANCEREDE SØGNINGER I REX I denne guide kan du læse om hvordan du udfører avancerede søgninger i REX, der er Det Kongelige Biblioteks katalog. De 2 faneblade Når du skal søge i REX skal du først beslutte

Læs mere

Skrivevejledning for Kulturstudier juli 2017

Skrivevejledning for Kulturstudier juli 2017 Skrivevejledning for Kulturstudier juli 2017 Kulturstudier modtager bidrag året rundt, dog kun færdige artikler. Bidraget må ikke være publiceret tidligere eller på samme tid være indsendt til et andet

Læs mere

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Layout... 3 3. Kildehenvisning / referering... 4 3.1 Harvard systemet...

Læs mere

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot Agenda (muligvis en pause undervejs) Materialets (eksempel:

Læs mere

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Udnyt Words indbyggede funktioner i din opgave (2007 og 2010)... 1 Typografier (HUSK AT BRUGE DEM KONSEKVENT GENNEM

Læs mere

domæne.dk og nationalbibliografien 2004 registrering af netpublikationer, estimering af mængder

domæne.dk og nationalbibliografien 2004 registrering af netpublikationer, estimering af mængder domæne.dk og nationalbibliografien 2004 registrering af netpublikationer, estimering af mængder Dansk BiblioteksCenter 2004 ISBN 87-552-2588-8 ISBN 87-552-2588-8 INDHOLD: Resumé Dansk BiblioteksCenters

Læs mere

Release Notes til Axiell Arena version 1.5.9

Release Notes til Axiell Arena version 1.5.9 Axiell Arena Release Notes til Axiell Arena version 1.5.9 Dansk tillæg September, 2010 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Portletter... 4 2.1 Udgåede portletter... 4 2.2 Opdaterede portletter... 4 2.2.1 Filtersøgning

Læs mere

REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING

REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING Januar 2007 Journalnr. 7-16-28-00-06/7330 Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Formål...3 Layout...3 Sideopsætning...3

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke

Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke Version 2.1 (april 2016) Redaktionen vil være taknemmelig for, om tidsskriftets artikelforfattere gør sig bekendt med og følger

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Praksisregler for søgeveje

Praksisregler for søgeveje Praksisregler for søgeveje Opsætning af søgeveje og udfoldning af koder under danmarc2 2. udgave Sidst ajourført april 2009. 2 Praksisregler for søgeveje Opsætning af søgeveje og udfoldning af koder under

Læs mere

Indhold. Produkter oprettelse og vedligehold v 2.0 23.5.2010 Side 2 af 20

Indhold. Produkter oprettelse og vedligehold v 2.0 23.5.2010 Side 2 af 20 Indhold Introduktion...3 Formål...3 Support...3 0. Systemkrav...4 0.1 Internet browser...4 0.2 PDF Reader...4 0.3 Hvordan tillades pop-up vinduer...4 0.4 Kompatibilitetsvisning i Internet Explorer 8...6

Læs mere

Bilag H. Hjælpepostformat. Forord

Bilag H. Hjælpepostformat. Forord Bilag H Hjælpepostformat Forord Hjælpepostformat til danmarc2 er baseret på USMARC, men bearbejdet for danske forhold, så det kan anvendes sammen med danmarc2. Del 1: Navneformer og emneord er udarbejdet

Læs mere

Oplæg for DDElibraBrugergruppen 19. november 2015, Århus

Oplæg for DDElibraBrugergruppen 19. november 2015, Århus Den nationale databrønd som lokalkatalog - datamodel og konsekvenser Oplæg for DDElibraBrugergruppen 19. november 2015, Århus Hanne Hørl Hansen, DBC Hvorfor? 98 kommuner i Danmark med folkebiblioteker,

Læs mere

Starthjælp. til e-bogs- og bogprojekter via mybod

Starthjælp. til e-bogs- og bogprojekter via mybod Starthjælp til e-bogs- og bogprojekter via mybod mybod starthjælp Velkommen til mybod! Med din registrering har du fået adgang til alle vigtige funktioner og værktøjer, som du skal bruge for selv at udgive

Læs mere

Publikationskategorier og definitioner

Publikationskategorier og definitioner Publikationskategorier og definitioner Forskning En forskningspublikation formidler ny viden og er kendetegnet ved først og fremmest at være henvendt til fagfæller. Formidling En formidlingspublikation

Læs mere

Vejledning til upload af e-bog via web-formular på www.pubhub.dk

Vejledning til upload af e-bog via web-formular på www.pubhub.dk Vejledning til upload af e-bog via web-formular på www.pubhub.dk For at kunne foretage en dataleverance/upload, skal du have den pågældende e-bog klar i formatet PDF eller epub. Ligeledes skal du have

Læs mere

OR sektionens publikationsliste En lille brugervejledning

OR sektionens publikationsliste En lille brugervejledning OR sektionens publikationsliste En lille brugervejledning Jesper Larsen 1. november 1999 version 2.0 1 Indledning En af følgerne af det nye overordnede web-design der blev indført på instituttet i løbet

Læs mere

PsycINFO (Ebsco) VIA manual

PsycINFO (Ebsco) VIA manual PsycINFO (Ebsco) VIA manual Udgiver American Psychological Association (APA). For nærmere beskrivelse af basen, se APA Databases Psycinfo: http://www.apa.org/psycinfo. Indhold Basen dækker alle discipliner

Læs mere

Bilag A 50. danzig-møde

Bilag A 50. danzig-møde Bilag A 50. danzig-møde Bilag 2 Bibliografisk Råds møde 24.11.2011 24. oktober 2011 Sagsnr: 2011-025132 Leif Andresen Chefkonsulent LEA@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 54 Nedbrydning af silovægge:

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Velkommen til REX onlinehjælp... 1 Søgning... 3 Hvordan kan du bruge søgefeltet i enkel søgning?... 3

Læs mere

Bibliografisk synopsis

Bibliografisk synopsis Bibliografisk synopsis 1. BREFS BREFS Bibliographie du Réalisme français en Scandinavie er udviklet gennem et intenst samarbejde i RFS-projektets bibliografigruppe bestående af: Danmark: Jane Nørgaard

Læs mere

2. Materialevedligeholdelse

2. Materialevedligeholdelse 2. Materialevedligeholdelse Indhold Materialevedligeholdelse... 5 2-2 Spar tid - genbrug data... 5 Minimal registrering - maksimal information... 6 Materialevedligeholdelse i praksis... 7 Menuer og værktøjslinje...

Læs mere

EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET. Zotero. version 5

EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET. Zotero. version 5 EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET Zotero version 5 En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word - sådan deler du referencer November

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Validering af journalnumre og genstandsnumre samt eksport til Regin. Museernes Udgravningsdata (MUD)

Indholdsfortegnelse. Validering af journalnumre og genstandsnumre samt eksport til Regin. Museernes Udgravningsdata (MUD) Museernes Udgravningsdata (MUD) Validering af journalnumre og genstandsnumre samt eksport til Regin Kravspecifikation og tilbud version 32 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11

Læs mere

Zotero. En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word

Zotero. En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET Zotero En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word Maj 2017 Indholdsfortegnelse Tilføj/Download

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Brug bibliotekernes netmedier: Film, musik, lydbøger, baser og bøger Århus Kommunes Biblioteker giver dig gratis og lovligt adgang til spillefilm, musik og

Læs mere

Bibliografisk Råd. Dagsorden. Referat af møde afholdt: Onsdag den 9. september 2009 kl hos Styrelsen for Bibliotek og Medier

Bibliografisk Råd. Dagsorden. Referat af møde afholdt: Onsdag den 9. september 2009 kl hos Styrelsen for Bibliotek og Medier 17. november 2009 Eva Sønderstrup-Andersen Bibliotekskonsulent esa@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3359 Erik Thorlund Jepsen Chefkonsulent Direkte tlf.: 3373 3350 Bibliografisk Råd Referat af møde

Læs mere

Ejermærkning af Universitetsbibliotekets (ekskl. UB1) bøger og tidsskrifter af Torsten Schlichtkrull

Ejermærkning af Universitetsbibliotekets (ekskl. UB1) bøger og tidsskrifter af Torsten Schlichtkrull Ejermærkning af Universitetsbibliotekets (ekskl. UB1) bøger og tidsskrifter af Torsten Schlichtkrull Der har i tidens løb været brugt mange forskellige stempler på UB / UB2 / DNLB (Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Med tilføjelse af lister er der nu review af denne side også. Kommentarerne for lister dækker dermed også den visning, der er på forsiden af lister og interesser, ligesom visning

Læs mere

Rettelser og tilføjelser. 2013

Rettelser og tilføjelser. 2013 Rettelser og tilføjelser. 2013 07 Medier Fra 2006: Nye undergrupper oprettet Før 2006: Pressevæsen Her sættes mediepolitik i alm. og samlede beskrivelser af massemedierne, d.v.s. institutioner og indhold

Læs mere

Det. Bind. Journal of. Citations. Impact Factor. Articles. Books. Patents

Det. Bind. Journal of. Citations. Impact Factor. Articles. Books. Patents Det Natur og Biovidenskabelige Fakultet SCIENCE Forskningsdokumentation Guide til Rapportgenerering i CURIS Bind 1: Grundlæggendee rapportering 160 70 140 60 120 50 100 40 80 60 30 40 20 20 10 0 0 Journal

Læs mere

Vejledning i danmarc2-formatering af MUSIKALIER. til DANBIB BASE DBCkat. DBC medier

Vejledning i danmarc2-formatering af MUSIKALIER. til DANBIB BASE DBCkat. DBC medier Vejledning i danmarc2-formatering af MUSIKALIER til DANBIB BASE DBCkat DBC medier januar 2006 FORORD Denne vejledning i formatering af musikmaterialer er udarbejdet i marts 1999 og revideret senest i juni

Læs mere

Referencer henvisninger, citater, litteraturliste

Referencer henvisninger, citater, litteraturliste Referencer henvisninger, citater, litteraturliste Ergoterapeutuddannelsens praksis - følger APA, American Psychological Association November 2007 Formålet med referencer 1 Litteraturhenvisninger (bibliografiske

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker:

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Bibliotekernes rækkefølge i tabellerne er opbygget alfabetisk efter biblioteksnavn inden for de fire hovedgrupper: 1. Nationalbiblioteker 2. Universitetsbiblioteker

Læs mere

Manuskriptvejledning

Manuskriptvejledning Manuskriptvejledning Kuml-artikler Brødtekst Overskrifter skrives på separat linje med store og små bogstaver og aldrig punktum efter. Overskrifterne bør adskilles fra den foregående tekst med en blank

Læs mere

VEJE TIL VIDEN VIDEN

VEJE TIL VIDEN VIDEN VEJE TIL VIDEN VEJE TIL VIDEN DBC producerer metadata og udvikler den nationale it-infrastruktur til bibliotekerne, så borgerne let finder den information, de søger og bliver præsenteret for den på en

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G Axiell Danmark A/S 2016-10-12 Version 9.11.60 GUI Copyright 2016 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 Søgning i dokumentationen... 3 4 Åbning af ""...

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

Hvordan søger jeg i Slægtsforskernes Bibliotek?

Hvordan søger jeg i Slægtsforskernes Bibliotek? Hvordan søger jeg i Slægtsforskernes Bibliotek? Slægtsforskernes Bibliotek (DIS Bibliotek) råder over omkring 20.000 bøger og andre værker med relevans for slægtsforskere, såsom slægtstavler, biografier,

Læs mere

danmarc2- FORMATERING AF BOGLIGE MATERIALER

danmarc2- FORMATERING AF BOGLIGE MATERIALER VEJLEDNING I danmarc2- FORMATERING AF BOGLIGE MATERIALER TIL DANBIBS BASE DBCkat Version 20100601 1 Oversigt over rettelser/ajourføringer af vejledningen. Version 20100601: Formatvejledningen er udvidet

Læs mere

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse.

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. * Year* * Editor* Book * Place Published* Publisher* Pages(*) ISBN(*) Keywords Abstract Notes Research notes URL(* kun websites) File attachments * Obligatoriske

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Stamoplysninger for en person CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk

Læs mere

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse.

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. * Year* * Editor* Book * Place Published* Publisher* Pages(*) ISBN(*) Keywords Abstract Notes Research notes URL(* kun websites) File attachments * Obligatoriske

Læs mere

Definitioner på publikationstyper i PURE

Definitioner på publikationstyper i PURE Definitioner på publikationsr i PURE Definition Bidrag til tidsskrift/avis Artikel, peer reviewed Artikel Letter Kommentar / debat Review Videnskabelig anmeldelse Editorial Tidsskriftsartikel Anmeldelse

Læs mere

Del 1 Navigation i RefWorks 2.0

Del 1 Navigation i RefWorks 2.0 - webbaseret referencestyringssystem Kursus for studerende, undervisere og konsulenter - efterår 2012 Del 1 Navigation i RefWorks 2.0 1) Opret din egen RefWorks-konto (via UCN-netværk) 2) Opret folders

Læs mere

Brugervejledning til Bogportalen.dk

Brugervejledning til Bogportalen.dk Brugervejledning til Bogportalen.dk - oprettelse og ajourføring af produktinformationer Side 1 af 16 Indhold 1. Hvad anvendes bogportalen til?... 3 2. Hvem har adgang til at oprette produkter?... 3 3.

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

LÆR AT SØGE EFFEKTIVT!

LÆR AT SØGE EFFEKTIVT! LÆR AT SØGE EFFEKTIVT! Her i folderen får du: Tips og tricks til, hvordan du bedst søger information. En præsentation af gode databaser til informationssøgning. Bliv oprettet som bruger på Aarhus Kommunes

Læs mere

Referencehåndtering i Word

Referencehåndtering i Word Dato: 31. august 2016 Ref.: Randi Juul Nørskov og Lene Nørskov Lange, VIA Bibliotekerne Referencehåndtering i Word Når du skriver opgave i Word, kan du lave henvisninger og tilføje referencer undervejs

Læs mere

BIBLIOTEKS PENGENE 2000 Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift

BIBLIOTEKS PENGENE 2000 Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift BIBLIOTEKSSTYRELSEN BIBLIOTEKS PENGENE 2000 Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift Information om de regler, der gælder for biblioteksafgiftsordningen fra 2000. Indhold Hvad er biblioteksafgiften?

Læs mere

RefWorks version 2.0 (vejledning: http://www.refworks-cos.com/refworks/tutorials/basic.html)

RefWorks version 2.0 (vejledning: http://www.refworks-cos.com/refworks/tutorials/basic.html) RefWorks version 2.0 (vejledning: http://www.refworks-cos.com/refworks/tutorials/basic.html) Indhold Hvad er RefWorks... 1 Sådan finder du program og manual... 1 Forberedelse af PC en... 2 Manuel indførsel

Læs mere

Ny BOB-grænseflade fra

Ny BOB-grænseflade fra DBC: Ny BOB - vejledning - version: 29.5.2010 - Side 1 (10) Ny BOB-grænseflade fra 1.6.2010 Adgang til BOB...1 Hvilke bestillinger bliver vist efter indlogning?...2 Fanebladet bibliotek.dk til os...2 Åbne

Læs mere

PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling

PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling 14492 Youtube klip skal kunne indsættes og vises på siden Formidling 14486 Printfunktion til udvalgte side Formidling 14457 ALT-tekster skal

Læs mere

STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING. VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers

STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING. VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers August 2010 Normalside Omfang Skrifttype Opsætning Indholdsfortegnelse Opbygning En normalside er defineret som 2400

Læs mere

3. kvartal 2004 +21 % viser umiddelbart, at omsætningen fortsætter med at rette sig efter nedgangen

3. kvartal 2004 +21 % viser umiddelbart, at omsætningen fortsætter med at rette sig efter nedgangen Bogbarometret Bogsalget i Danmark 3. kvartal 2004 Bogomsætning med ujævn udvikling, men stadig pil opad helt samme tendens som i 2. kvartal 2004. Skønlitteraturen havde en rekordomsætning i 3. kvartal

Læs mere

VEJLEDNING. danmarc2- FORMATERING AF AV- MATERIALER OG ELEKTRONISKE MATERIALER I FAST FYSISK FORM. TIL DANBIBS BASE DBCkat

VEJLEDNING. danmarc2- FORMATERING AF AV- MATERIALER OG ELEKTRONISKE MATERIALER I FAST FYSISK FORM. TIL DANBIBS BASE DBCkat VEJLEDNIN I danmarc2- FORMATERIN AF AV- MATERIALER O ELEKTRONISKE MATERIALER I FAST FYSISK FORM TIL DANBIBS BASE DBCkat Version 20060531 Dansk BiblioteksCenter as INDHOLD Forord side 2 Lydoptagelser side

Læs mere

Konvertering fra danmarc2 til MARC21

Konvertering fra danmarc2 til MARC21 Konvertering fra danmarc2 til MARC21 Konverteringsbeskrivelse udgivet af Styrelsen for Bibliotek og Medier Sidste opdatering: 29. december 2011 Konvertering fra danmarc2 til MARC21 Konverteringsspecifikationen

Læs mere

Nordisk. Systematisk oversigt. Faglitteratur: 01 Bibliografier og biografier. 03 Encyklopædier og leksika. 04 Offentlige publikationer

Nordisk. Systematisk oversigt. Faglitteratur: 01 Bibliografier og biografier. 03 Encyklopædier og leksika. 04 Offentlige publikationer Systematisk oversigt Nordisk Faglitteratur: 01 Bibliografier og biografier 03 Encyklopædier og leksika 04 Offentlige publikationer 10 Filosofi i alm. 10.8 Filosofiske skoler og retninger 11 Logik 13 Psykologi

Læs mere

PsycINFO (Ebsco) VIA manual

PsycINFO (Ebsco) VIA manual PsycINFO (Ebsco) VIA manual Udgiver American Psychological Association (APA). For en generel beskrivelse af basen, se APA Databases Psycinfo: http://www.apa.org/psycinfo. Indhold Basen dækker alle discipliner

Læs mere

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Version 1, sidst opdateret i juni 2015 Indhold Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier... 1 Indtastningsvejledning til Matriklerne for

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform. Reglerne i skriftet er gældende for

Læs mere

- Får eks. gymnasier samme brugergrænseflade som PLC? Svar: Ja, men skoleportalen bliver gymnasiernes primære adgangsvej.

- Får eks. gymnasier samme brugergrænseflade som PLC? Svar: Ja, men skoleportalen bliver gymnasiernes primære adgangsvej. 21. oktober 2015 NOTAT FBS - Spørgsmål/svar fra informationsmøderne den 7. og 8. oktober 2015 1. Spørgsmål om teknik/arkitektur/integration - Cicero selvbetjening. Er det en browser eller en klient? Svar:

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Portfolio-opgave 1: Informationsarkitekturer i LIS

Portfolio-opgave 1: Informationsarkitekturer i LIS Portfolio-opgave 1: Sigfred Hyveled Nielsen IAS 1. Semester IVA / Københavns Universitet Oprindeligt afleveret: 21. Oktober 2013 Ordoptælling: ~1433 ord Denne tekst er skrevet af Sigfred Nielsen, og stillet

Læs mere

Vejledning til Klubadministratorer

Vejledning til Klubadministratorer Vejledning til Klubadministratorer til vedligeholdelse af klub- og medlemsinformationer Følgende vejledning er udarbejdet til med henblik på at informere klubadministratorer om de selvbetjeningsmuligheder

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Brugermanual for registrant. Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem

Brugermanual for registrant. Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem Brugermanual for registrant Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem Side 1 af 7 Indhold Forside... 3 Opret kunstgenstand... 3 Skift kode... 7 Log på... 7 Side 2 af 7 Forside Søg efter kunstgenstande Alle

Læs mere

Danmarks Biblioteksskole

Danmarks Biblioteksskole Danmarks Biblioteksskole 30. september 2009 1 Bilag 2 Undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskov bibliotek Vi er to kvindelige studerende fra Danmarks biblioteksskole begge på 24

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

Indberetningen indsendt til Danmarks Statistik den 4. marts 2013

Indberetningen indsendt til Danmarks Statistik den 4. marts 2013 Folkebiblioteksstatistik Velkommen til indberetning for 2012 Information om blanketten:http://www.dst.dk/bibstat Undervejs kan du gemme en kladde, som du kan genåbne senere Hvis du har spørgsmål til indberetningen,

Læs mere

Lær at søge effektivt!

Lær at søge effektivt! Lær at søge effektivt! Her i folderen får du: Tips og tricks til, hvordan du bedst søger information. En præsentation af gode databaser til informationssøgning. Bliv oprettet som bruger på Aarhus Kommunes

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Nyt fra Kulturstyrelsen. 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen

Nyt fra Kulturstyrelsen. 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen Nyt fra Kulturstyrelsen 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen Oversigt Nyt fra Kulturstyrelsen Lovbiblioteker i Danmark Kørselsordning Private biblioteker Ny teknik Retningslinier

Læs mere

Retningslinjer for implementering af 13-cifrede ISBN. Indholdsfortegnelse

Retningslinjer for implementering af 13-cifrede ISBN. Indholdsfortegnelse Retningslinjer for implementering af 13-cifrede ISBN Indholdsfortegnelse Indledning Numrenes opbygning Konvertering af ældre numre Biblioteker og bibliotekssystemer Ændringer i anvendelsen af ISBN Tidshorisont

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen Titel : Profil for udveksling af ABM-data Dato : 2009-08-28 Status : Gældende ABM-specifikation Sekretariat: Publicering:

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G AXIELL Danmark A/S 2015-10-26 Version 9.11.30 Copyright 2015 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 4 3 Søgning i dokumentationen... 5 4 Menu... 5 4.1 Søgning...

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

8. Afdelinger bibliotekets steder Undersøg for udvalgte fejlkilder

8. Afdelinger bibliotekets steder Undersøg for udvalgte fejlkilder 8. Afdelinger bibliotekets steder Undersøg for udvalgte fejlkilder Indhold Afdelinger - bibliotekets steder... 3 Start af program... 3 Baggrund... 3 Fremgangsmåder... 4 Tilføj afdeling (underafdeling)...

Læs mere