SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 7"

Transkript

1 SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 7

2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge København S. Telefon: Telefax: Hjemmeside: Forord Nye tal fra Sundhedsstyrelsen indeholder artikler med oplysninger om sundhedsvæsenet samt befolkningens sundheds- og sygelighedsforhold. Grundlaget for artiklerne er de registre, som Sundhedsstyrelsen har ansvaret for. Det omfatter bl.a. Landspatientregisteret, Sygesikringsregisteret, Dødsårsagsregisteret og Cancerregisteret. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen henvender sig til fagpersoner der arbejder med statistik om sundhedsområdet, politikere og administratorer inden for stat, amter og kommuner, samt privatpersoner med interesse for sundhedsstatistik. Signaturforklaring: >> Gentagelse - Nul 0 0,0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker eller angives ikke af diskretionshensyn Oplysning foreligger ikke * Foreløbige anslåede tal Databrud i en tidsserie. Oplysninger fra før og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen. ISSN: Titel: Nye tal fra Sundhedsstyrelsen [Online] Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er kun tilladt med tydelig kildeangivelse. Forsidefoto: Ny Carlsberg Glyptotek, København. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11. Nr. 7, april

3 Sygehusfordelte kvalitetsindikatorer for lavrisiko førstegangsfødende 2006* Kvalitetsindikatorer på basis af fødslerne i 2006 I nærværende nummer af Nye tal fra Sundhedsstyrelsen præsenteres udvalgte, centrale kvalitetsindikatorer, som har været medvirkende til at beskrive kvaliteten af fødselsbetjeningen på de enkelte sygehuse. Kvalitetsindikatorerne angår en standardpopulation af lavrisiko førstegangsfødende. Gruppen af lavrisikofødende svarer til den gruppe, som blev præsenteret i Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007:1, og omfatter de samme kvalitetsindikatorer med enkelte tilføjelser og forbedringer. Opgørelsen omfatter ikke hjemmefødsler og fødesteder med mindre end 30 fødsler i lavrisikogruppen. Kriterierne for udvælgelse af gruppen af lavrisiko førstegangsfødende er følgende: Førstegangsfødende, det vil sige paritet=1 Føder til tiden, det vil sige minimum 37 ugers graviditet Ikke har kejsersnit før fødslen (KMCA10A eller KMCA10B) Ikke igangsættelse af fødslen Ikke flerfoldsfødsel Barn ligger ikke i underkropsstilling (sædefødsel) eller tværleje Mødrene er ikke rygere Mødre med normal BMI, det vil sige mindre end 30. Moren har hverken alvorlige graviditetskomplikationer eller medicinske sygdomme *). *) der er registreret en alvorlig graviditetskomplikation med supplerende oplysning om konkret organspecifik diagnose. Der var i 2006 i alt fødsler, og gruppen af lavrisiko førstegangsfødende med i alt fødsler udgør 24 pct. af alle fødsler. Med en analyse af denne gruppe af fødende vil man i nogen grad kunne se bort fra forskelle i sygehusenes optageområder. Denne gruppe af fødende anses alt andet lige for at være ukomplicerede, og hyppigheder af indgreb og komplikationer i denne population giver derfor et billede af den rutinemæssige obstetriske indsats, og er derfor velegnet når fødesteder skal sammenlignes. DSOG, Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, som er fødselslægernes videnskabelige selskab, har i samarbejde med Sundhedsstyrelsen udpeget de indikatorer, som kan medvirke til at beskrive kvaliteten i fødselsbetjeningen. Listen af kvalitetsindikatorer og definitionener er følgende: Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11. Nr. 7, april

4 Definition af de valgte kvalitetsindikatorer for fødslerne Epidural-smertelindring. Antal fødsler, hvor der anlægges epiduralblokade til brug for smertelindring. (operationskode NAAD0B). Oxytocinstimulation. Vestimulation med stoffet oxytocin. Behandlingskode BKHD3 og BKHD31. Akut kejsersnit (under fødslen). Antal fødsler som ender med akut kejsersnit under fødsel på grund af fødselskomplikationer. Vakuumekstraktion/tang. Antal fødsler som forløses med sugekop eller tang. Opgørelsen omfatter også de indgreb med sugekop eller tang, som mislykkes. Hvis der både har været forsøg på foløsning med sugekop og herefter et akut kejsersnit, vil kvinden optræde i begge grupper. Episiotomi. Klip i mellemkød under fødsel med henblik på at fremme fødsel. Sphincterruptur. Alvorlige bristninger af mellemkød grad III og IV under fødsel. Post partum blødning. Blødning mere end ½ liter efter fødsel. Fødsler uden indgreb ("naturlige fødsler"). Antal fødsler, hvor der ikke har været kejsersnit af nogen art, ingen forløsning med sugekop eller tang, ingen oxytocin, ingen klip og ingen epiduralblokader. En fødsel uden indgreb er således uden hjælpemidler eller indgreb, men kan dog godt ende kompliceret, hvis for eksempel der er tale om en dødfødsel eller at barnet overføres til neonatalafdeling. Igangsættelse i denne gruppe er på forhånd udelukket, da det er et af udelukkelses-kriterierne fra lavrisikogruppen. Fødsler uden indgreb, med epiduralblokader. Fødslerne i denne gruppe svarer til gruppen af fødsler uden indgreb, dog med den lempelse, at epiduralblokader kan indgå i fødsels-forløbene. Ukompliceret forløb. Fødsler, som forløber ukompliceret er karakteriseret ved, at der ikke foretages akutte kejsersnit, der bruges ikke sugekop eller tang, ingen klip, der opstår ingen alvorlige bristninger, ingen blødning i efterbyrdsperioden, samt at barnet ikke overføres til neonatalafdeling, barnet er ikke dødfødt og barnet lider ikke af iltmangel (karakteriseret ved en apgarscore på under 7 efter 5 minutter og/eller en navlesnors-ph under 7,05. Et ukompliceret fødselsforløb kan godt omfatte vestimulation. Apgarscore < 7 efter 5 minutter. Fødsler hvor barnets apgarscore er mindre end 7 5 minutter efter fødslen. Overflytning af barn til neonatal afdeling i mindre end 1 døgn. Fødsler, hvor barnet på samme dag som fødslen eller dagen efter overføres til neonatal afdeling og som opholder sig der i mindre end et døgn. Overflytning af barn til neonatal afdeling i mere end 1 døgn. Fødsler, hvor barnet på samme dag som fødslen eller dagen efter overføres til neonatal afdeling og som opholder sig der i mere end et døgn. Overflytning af barn til neonatal afdeling til respiratorbehandling. Fødsler, hvor barnet samme dag som fødslen eller dagen efter overføres til neonatal afdeling til behandling med respirator. (behandlingskode BGDA0). Overflytning af barn til neonatal afdeling til nasal CPAP behandling. Overflyttede samme dag som fødslen eller dagen efter til neonatalafdeling og har modtaget nasal CPAPbehandling for at hjælpe vejrtrækningen. (behandlingskode BGFC32). Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11. Nr. 7, april

5 Tabel 1a Kvalitetsindikatorerne epiduralblokader, vestimulation med oxytocin, akutte kejsersnit og fødsler med sugekop/tang blandt lavrisiko førstegangsfødende fordelt efter sygehuse 2006* Fødsler i alt Epiduralblokader - smertelindring Oxytocin stimulation Akut kejsersnit (under fødslen) Vakuumekstraktion/ tang Antal Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct , , , , , , , , , , , , , ,0 60 8, , , , , , , , , , , ,5 40 8, , , , , , , , , , , , , ,0 Slagelse , , , , , , , , , , , ,3 Bornholm , ,4 5 6,8 7 9, , , , , , , , , , ,7 22 7, , , ,3 6 3,4 17 9, , , , ,1 Fredericia 1) , ,3 4 11,8 4 11, , ,8 40 9, , , ,1 49 8, , , ,4 26 9, , , ,0 33 8, , , ,6 37 9, , , ,2 48 9, , , , , , , ,1 37 8, , , , , ,2 (inkl. Hobro 1) ) , ,5 88 9, , , , , ,0 1) Fredericia og Hobro lukkede i 2006 deres fødeafdelinger Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11. Nr. 7, april

6 Tabel 1b Kvalitetsindikatorerne episiotomi (fødselsklip), sphincterrupturer (alvorlige bristinger), blødning efter fødsel, fødsler uden indgreb og ukomplicerede forløb for fødsler blandt lavrisiko førstegangsfødende fordelt efter sygehuse 2006* Episiotomi Sphincterrup tur Blødning efter fødsel Fødsler uden indgreb Fødsler uden indgreb (excl. epidural) Ukompliceret forløb Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct , , , , , , ,7 54 4,5 93 7, , , , , , , , , ,8 65 9,2 35 5,0 64 9, , , , ,1 28 6,1 41 8, , , , ,1 22 5,8 5 1, , , , ,1 27 6,0 8 1, , , , ,7 42 5,4 39 5, , , , ,6 45 6, , , , , ,8 2 1,0 6 3, , , ,3 Slagelse 22 10,2 20 9,3 7 3, , , , ,3 16 4,6 16 4, , , ,9 16 8,1 9 4,6 11 5, , , ,9 Bornholm 9 12,2 3 4,1 1 1, , , , ,5 51 6,1 49 5, , , , ,9 18 5,8 5 1, , , , ,1 9 3,2 24 8, , , , ,2 12 6,9 10 5, , , , ,5 21 4,5 24 5, , , ,5 Fredericia 9 26,5 2 5, , , , ,1 31 7,1 37 8, , , , ,5 36 5,9 26 4, , , , ,0 23 8,5 20 7, , , , ,2 37 9,5 32 8, , , , ,4 32 8, , , , ,1 44 8,9 34 6,9 40 8, , , , ,9 83 6, , , , , ,3 23 5, , , , , ,5 8 5, , , , ,2 (inkl. Hobro 1) ) 88 9,9 82 9, , , , , ,1 28 9, , , , ,0 1) Fredericia og Hobro lukkede i 2006 deres fødeafdelinger Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11. Nr. 7, april

7 Tabel 1c Kvalitetsindikatorerne fødte børn med lav apgar score, overflytning af børn til neonatalafdeling i 1 døgn, mere end 1 døgn og overflytning og behandling med CPAP eller respirator for fødsler blandt lavrisiko førstegangsfødende fordelt efter sygehuse 2006* Apgar score < 7 efter 5 minutter Indlagt på neonatalafdelin g højst 1 døgn Indlagt på neonatalafdelin g mere end 1 døgn Indlagt på neonatalafdeling og fået respiratorbehandling Indlagt på neonatalafdeling og fået nasal cpapbehandling Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. 97 0, , ,2 18 0, ,1 4 0,3 23 1,9 22 1,8 3 0,3 20 1,7 11 0,5 41 1,9 35 1,6 4 0,2 30 1,4 3 0,4 7 1,0 9 1,3 1 0,1 8 1,1 4 0,9 1 0,2 8 1, ,4 4 1,1 12 3,2 13 3, ,4 3 0,7 6 1,3 17 3,8 1 0,2 2 0,4 2 0,3 22 2,8 9 1, ,5 3 0,4 24 3,4 20 2, ,3 4 2,1 3 1,6 10 5, ,6 Slagelse , ,3 17 4,9 17 4, ,8 1 0,5 4 2,0 6 3, ,5 Bornholm ,5 18 2,1 21 2, ,7 3 1,0 2 0,6 7 2, ,3 5 1,8 15 5,3 19 6, ,7 2 1,1 1 0,6 10 5,7 1 0,6 1 0,6 4 0,9 19 4,1 22 4, ,7 Fredericia , ,9 1 0,2 9 2, ,5 24 3,9 17 2, , ,4 2 0, ,1 2 0,5 12 3,1 12 3,1 1 0,3 12 3,1 3 0, ,0 2 0,5 1 0,3 5 1,0 14 2,8 34 6, ,4 7 0,5 23 1,7 90 6,8 3 0,2 33 2,5 4 0,9 16 3,8 22 5,2 1 0,2 17 4,0 1 0, , ,7 (inkl. Hobro 1) ) 8 0,9 30 3,4 39 4,4 1 0,1 24 2,7 2 0,6 26 8,4 12 3, ,7 1) Fredericia og Hobro lukkede i 2006 deres fødeafdelinger Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11. Nr. 7, april

8 Fortolkning af de grafiske fremstillinger Forekomsten af enkelte kvalitetsindikatorer udregnes i procent i forhold til det samlede antal fødsler i lavrisikogruppen, og opgøres for hver enkelt fødeafdeling på samme måde som i tabellerne ovenfor. Figurerne viser med den lodrette linie landsgennemsnittet for andelsen af fødsler der har de pågældende indikatorer, eksempelvis akutte kejsersnit, i forhold til alle fødler i lavrisikogruppen. For hver enkelt sygehus er den procentvise andel akutte kejsersnit udregnet med angivelse af 95 pct. sikkerhedsintervaller, som skal illustrere den statistiske usikkerhed. Usikkerheden illustreres ved en kasse for enden af hver enkelt blå søjle i søjlediagrammerne. Hvis den lodrette linie, som repræsenterer landsgennemsnittet, gennemskærer kassen, er det udtryk for at der statistisk ikke kan sige at være forskel mellem det pågældende fødested og landgennemsnittet for den pågældende kvalitetsindikator. Figurerne kan vise afvigelse fra landsgennemsnittet og den statistiske usikkerhed Det kan forekomme at den lodrette linie ikke gennemskærer kasserne for enden af de blå søjler i søjlediagrammerne. Det er udtryk for at der med høj grad af statistisk sikkerhed er en afvigelse mellem fødestedet og landsgennemsnittet for den pågældende kvalitetsindikator. Sikkerhedsgrænserne er sat til 95 pct. Som et eksempel kan man se, at i figur 1 ligger f.eks. Slagelse med høj grad af statistisk sikkerhed under landsgennemsnittet og med høj grad af statistisk sikkerhed over landsgennemsnittet. Den statistiske usikkerhed gør,at eksempelvis ikke med statistisk sikkerhed adskiller sig fra landsgennemsnittet. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11. Nr. 7, april

9 Figur 1 Kvalitetsindikatoren epiduralblokader som procentvis andel af alle fødsler blandt lavrisiko førstegangsfødende fordelt efter sygehuse 2006* Bornholm Fredericia Slagelse Andel epiduralblokader (pct.) Anm.: omfatter tillige fødsler i Hobro. Hobro og Fredericia lukkede deres fødeafdelinger i 2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11. Nr. 7, april

10 Figur 2 Kvalitetsindikatoren vestimulation med oxytocin som procentvis andel af alle fødsler blandt lavrisiko førstegangsfødende fordelt efter sygehuse 2006* Bornholm Fredericia Slagelse Andel fødsler med oxytocin stimulation (pct.) Anm.: omfatter tillige fødsler i Hobro. Hobro og Fredericia lukkede deres fødeafdelinger i 2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11. Nr. 7, april

11 Figur 3 Kvalitetsindikatoren akut kejsersnit som procentvis andel af alle fødsler blandt lavrisiko førstegangsfødende fordelt efter sygehuse 2006* Bornholm Slagelse Fredericia Andel akutte kejsersnit (pct.) Anm.: omfatter tillige fødsler i Hobro. Hobro og Fredericia lukkede deres fødeafdelinger i 2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11. Nr. 7, april

12 Figur 4 Kvalitetsindikatoren vacuumekstraktion / tang som procentvis andel af alle fødsler blandt lavrisiko førstegangsfødende fordelt efter sygehuse 2006* Bornholm Fredericia Slagelse Andel tang/ og sugekopforløsninger (pct.) Anm.: omfatter tillige fødsler i Hobro. Hobro og Fredericia lukkede deres fødeafdelinger i 2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11. Nr. 7, april

13 Figur 5 Kvalitetsindikatoren episiotomi / fødselsklip som procentvis andel af alle fødsler blandt lavrisiko førstegangsfødende fordelt efter sygehuse 2006* Slagelse Bornholm Fredericia Andel fødsler med fødselsklip (pct.) Anm.: omfatter tillige fødsler i Hobro. Hobro og Fredericia lukkede deres fødeafdelinger i 2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11. Nr. 7, april

14 Figur 6 Kvalitetsindikatoren sphincterrupturer / alvorlige bristninger som procentvis andel af alle fødsler blandt lavrisiko førstegangsfødende fordelt efter sygehuse 2006* Bornholm Fredericia Slagelse Andel alvorlige bristninger (pct.) Anm.: omfatter tillige fødsler i Hobro. Hobro og Fredericia lukkede deres fødeafdelinger i 2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11. Nr. 7, april

15 Figur 7 Kvalitetsindikatoren blødning efter fødsel som procentvis andel af alle fødsler blandt lavrisiko førstegangsfødende fordelt efter sygehuse 2006* Fredericia 1) Bornholm Slagelse Andel fødsler med blødning efter fødsel (pct.) Anm.: omfatter tillige fødsler i Hobro. Hobro og Fredericia lukkede deres fødeafdelinger i ) Fredericia registrerede ingen tilfælde af blødninger i 2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11. Nr. 7, april

16 Figur 8 Kvalitetsindikatoren fødsel uden indgreb som procentvis andel af alle fødsler blandt lavrisiko førstegangsfødende fordelt efter sygehuse 2006* Fredericia Slagelse Bornholm Andel fødsler uden indgreb (pct.) Anm.: omfatter tillige fødsler i Hobro. Hobro og Fredericia lukkede deres fødeafdelinger i 2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11. Nr. 7, april

17 Figur 9 Kvalitetsindikatoren fødsel uden indgreb (excl. epiduralblokader) som procentvis andel af alle fødsler blandt lavrisiko førstegangsfødende fordelt efter sygehuse 2006* Fredericia Slagelse Bornholm Andel fødsler uden indgreb (excl. epiduralblokade) (pct.) Anm.: omfatter tillige fødsler i Hobro. Hobro og Fredericia lukkede deres fødeafdelinger i 2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11. Nr. 7, april

18 Figur 10 Kvalitetsindikatoren ukomplicerede fødsler som procentvis andel af alle fødsler blandt lavrisiko førstegangsfødende fordelt efter sygehuse 2006* Fredericia Slagelse Bornholm Andel ukomplicerede forløb (pct.) Anm.: omfatter tillige fødsler i Hobro. Hobro og Fredericia lukkede deres fødeafdelinger i 2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11. Nr. 7, april

19 Figur 11 Kvalitetsindikatoren børn med lav apgarscore under 7 som andel af alle fødsler blandt lavrisiko førstegangsfødende fordelt efter sygehuse 2006* Slagelse 1) Bornholm 1) Fredericia 1) 1) Andel fødsler med børn med lav apgarscore under 7 (pct.) Anm.: omfatter tillige fødsler i Hobro. Hobro og Fredericia lukkede deres fødeafdelinger i ) Ingen registrerede nyfødte med lav apgarscore Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11. Nr. 7, april

20 Figur 12 Kvalitetsindikatoren overførsel af barn til neonatalafdeling i mindre end 1 døgn som procentvis andel af alle fødsler blandt lavrisiko førstegangsfødende fordelt efter sygehuse 2006* Slagelse 1) Bornholm 1) Fredericia 1) 1) 1) Andel overførsler til neonatalafdeling under 1 døgn (pct.) Anm.: omfatter tillige fødsler i Hobro. Hobro og Fredericia lukkede deres fødeafdelinger i ) Der var ingen tilælde af overflytninger til neonatalafdeling under 1 døgn. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11. Nr. 7, april

21 Figur 13 Kvalitetsindikatoren overførsel af barn til neonatalafdeling i 2 eller flere døgn som procentvis andel af alle fødsler blandt lavrisiko førstegangsfødende fordelt efter sygehuse 2006* Bornholm 1) Fredericia Slagelse Andel overførsler til neonatalafdeling mere end 1 døgn (pct.) Anm.: omfatter tillige fødsler i Hobro. Hobro og Fredericia lukkede deres fødeafdelinger i løbet af ) Der var ingen tilælde af overflytninger til neonatalafdeling mere end 1 døgn. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11. Nr. 7, april

22 Figur 14 Kvalitetsindikatoren overførsel af barn til neonatalafdeling til behandling med respirator som procentvis andel af alle fødsler blandt lavrisiko førstegangsfødende fordelt efter sygehuse 2006* 1) 1) 1) 1) 1) Slagelse 1) 1) 1) Bornholm 1) 1) 1) 1) 1) Fredericia 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) Overførsler til neonatalafd. til respiratorbehandling (pct.) Anm.: omfatter tillige fødsler i Hobro. Hobro og Fredericia lukkede deres fødeafdelinger i løbet af ) Der var ingen tilælde af overflytninger til neonatalafdeling til respiratorbehandling Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11. Nr. 7, april

23 Figur 14 Kvalitetsindikatoren til neonatalafdeling til CPAP-behandling som procentvis andel af alle fødsler blandt lavrisiko førstegangsfødende fordelt efter sygehuse 2006* Slagelse 1) Bornholm 1) Fredericia 1) 1) Overførsler til neonatalafd. til nasal CPAP-behandling (pct.) Anm.: omfatter tillige fødsler i Hobro. Hobro og Fredericia lukkede deres fødeafdelinger i løbet af ) Der var ingen tilfælde af overflytninger til neonatalafdeling til respiratorbehandling Henvendelse: Steen Rasmussen, Tlf , dk Næste offentliggørelse: Fødsler 1. halvår 2007 forventes udgivet i august Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 11. Nr. 7, april

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2005 2006 (1.-3.kvartal)* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 1

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2005 2006 (1.-3.kvartal)* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 1 SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2005 2006 (1.-3.kvartal)* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD - 1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

FØDSLER OG KVALITETSINDIKATORER I SYGEHUSVÆSENET 2002-1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 11

FØDSLER OG KVALITETSINDIKATORER I SYGEHUSVÆSENET 2002-1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 11 H FØDSLER OG KVALITETSINDIKATORER I SYGEHUSVÆSENET 2002-1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 20 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København

Læs mere

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005

SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005 SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 1973-2003 2004:23 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 FØDSELSREGISTERET 2004 (FORELØBIG OPGØRELSE) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse)

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

MISDANNELSESREGISTERET *

MISDANNELSESREGISTERET * MISDANNELSESREGISTERET 1994-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 2002 (foreløbig opgørelse) 2003:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19 KEJSERSNIT 1973-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FØDSLER, GRAVIDITET OG BMI HALVÅR 2008* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 9

FØDSLER, GRAVIDITET OG BMI HALVÅR 2008* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 9 FØDSLER, GRAVIDITET OG BMI 2004-1. HALVÅR 2008* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse)

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse) Løn i Sygehusvæsenet 2000-2003 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 1997-2001 2003:12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006*

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24 DET NATIONALE DIABETESREGISTER 25 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 26 : 24 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 23 København S. Telefon: 7222 74 Telefax:

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 02 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2008 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2008 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2008 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005

STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005 STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 23 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret 1. halvår 2004 (foreløbig opgørelse) 2004:13

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret 1. halvår 2004 (foreløbig opgørelse) 2004:13 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 1. halvår 2004 (foreløbig opgørelse) 2004:13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Visitation og overflytning af danske patienter med kulilteog røgforgiftning 1991 1992

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 6 Redaktion Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17 RADIOLOGISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2003 OG 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

IVF-BEHANDLINGER I DANMARK I PERIODEN

IVF-BEHANDLINGER I DANMARK I PERIODEN IVF-BEHANDLINGER I DANMARK I PERIODEN 1996 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt vedrørende NIP Fødsler, Regionsrådet 22. februar 2012

Bilag til dagsordenspunkt vedrørende NIP Fødsler, Regionsrådet 22. februar 2012 Bilag til dagsordenspunkt vedrørende NIP Fødsler, Regionsrådet 22. februar 2012 Nedenstående tabel viser resultaterne for indikatorerne for NIP Fødsler og regionens samlede opfyldelse af standarderne fra

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 1998-2002 2003:8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2002 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 OPFØLGNING PÅ VENTRIKELRESEKTION FOR CANCER I DANMARK 2004-2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Monitorering og Evaluering Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Notat vedr. fødselsbetjening på Ærø

Notat vedr. fødselsbetjening på Ærø Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 11/28913 Dato: 16. januar 2012 Notat Notat vedr. fødselsbetjening på Ærø Baggrund: Notatet: Forslag til fremtidig sygehusvirksomhed

Læs mere

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2007

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2007 DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2009:1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

MISDANNELSESREGISTERET 2000-2005*

MISDANNELSESREGISTERET 2000-2005* MISDANNELSESREGISTERET 2000-2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15 SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Indhold Tabel B1 Oversigt over antal børn og fødsler... 2 Tabel B2 Inkluderede enkelt- og flerfoldsfødsler... 3 Tabel B3 Vaginale fødsler, planlagte

Læs mere

DANSK KVALITETSDATABASE FOR FØDSLER. Datadefinitioner

DANSK KVALITETSDATABASE FOR FØDSLER. Datadefinitioner DANSK KVALITETSDATABASE FOR FØDSLER Datadefinitioner Version 4 Maj 2016 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. OMFATTEDE ENHEDER... 3 3. DIAGNOSE- OG INKLUSIONSKRITERIER... 3 4. DATADEFINITIONER I

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Ukommenteret årsrapport 2016 1. september 2015-31. august 2016 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Center for Klinisk

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 2004:6 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 8. Nr. 6, april 2004 0 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Cancerregisteret 1999 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Læs mere

Fødetilbud: Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2009 beskrives der 3 følgende muligheder for fødested:

Fødetilbud: Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2009 beskrives der 3 følgende muligheder for fødested: Dato: 6. marts 2012 Brevid: 1621031 Bilag 1: Beregninger for etablering af fødeklinikker Fødetilbud: Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2009 beskrives der 3 følgende muligheder for fødested: 1.

Læs mere

Fødestillinger og bristninger Interview med Li Thies-Lagergren, jordemoder, Mmid, ph.d, adjunkt på Jordemoderskolen Lund Universitet.

Fødestillinger og bristninger Interview med Li Thies-Lagergren, jordemoder, Mmid, ph.d, adjunkt på Jordemoderskolen Lund Universitet. Fødestillinger og bristninger Interview med Li Thies-Lagergren, jordemoder, Mmid, ph.d, adjunkt på Jordemoderskolen Lund Universitet. 1 Li Thies-Lagergren er medfvorfatter til en artikel, som har publiceret

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2014 1. september 2013-31. august 2014 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter for Epidemiologi

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2001 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 2003

Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 2003 Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 23 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 25 : 2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 23 København S. Telefon: 7222 74 Telefax:

Læs mere

TRANSPORT STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:4 19. februar 2009. Luftfart 3. og 4. kvt. 2008. Udenrigstrafik. Se på www.dst.dk/se100

TRANSPORT STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:4 19. februar 2009. Luftfart 3. og 4. kvt. 2008. Udenrigstrafik. Se på www.dst.dk/se100 STATISTISKE EFTERRETNINGER TRANSPORT 2009:4 19. februar 2009 9 pct. færre afrejsende i 4. kvt. Luftfart 3. og 4. kvt. 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé: Finanskrise og Sterlings konkurs vendte udviklingen

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen OUH Odense og Svendborg Spørgeskemaet er udsendt til 1106 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2015. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE

KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering 2005; 7 (4) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Kejsersnit på moders ønske

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

IVF-BEHANDLINGER I DANMARK 1998-2005

IVF-BEHANDLINGER I DANMARK 1998-2005 IVF-BEHANDLINGER I DANMARK 1998-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital?

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital? Graviditet og fødsel 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende til omkring 21.000 fødsler om året. Uanset hvor du føder i regionen, ønsker vi at give dig de samme tilbud under din graviditet,

Læs mere

FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12

FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12 FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret 2000 2004:17

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret 2000 2004:17 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Cancerregisteret 2000 2004:17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen (Hvidovre) Amager og Hvidovre Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 819 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2014. 55 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006

DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006 DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL)

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S.

Læs mere

anbefalinger for svangreomsorgen

anbefalinger for svangreomsorgen anbefalinger for svangreomsorgen 2009 Sundhedsplejerskens besøg i hjemmet tilbydes vederlagsfrit til alle familier, som beskrevet i Sundhedsstyrelsens anbefalinger Forebyggende sundhedsydelser til børn

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2015 - Kvinder Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Statistisk Årbog Statistical Yearbook

Statistisk Årbog Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2000 Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2000 Udgivet af Danmarks Statistik November 2000 104. årgang ISBN 87-501-1125-6 ISSN 0070-3567 Redaktion Figurer Stikord Cand. polit. Ulla Agerskov

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Sygehus OUH SHS

Sygehus OUH SHS Afdeling: Sundhedsplanlægning Udarbejdet af: Sidsel Bang Skovgaard Journal nr.: 17-550 E-mail: sbs@rsyd.dk Dato: 06. januar 2017 Telefon: 2496 5613 Aktivitetsudvikling og økonomigrundlag på fødselsområdet

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 2: Resultatet af IVF-behandlingen 2003:14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 887 Offentligt KRÆFTOVERLEVELSE I DANMARK 1997-2011

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 887 Offentligt KRÆFTOVERLEVELSE I DANMARK 1997-2011 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 887 Offentligt KRÆFTOVERLEVELSE I DANMARK 1997-2011 Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Hjemmefødsel ny evidens

Hjemmefødsel ny evidens Hjemmefødsel ny evidens Af Ole Olsen I denne artikel gennemgår forfatteren den stigende mængde evidens, der efterhånden viser, at hjemmefødsler ikke er forbundet med øget risiko, såfremt der foretages

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel. på <<Sygehus>>

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel. på <<Sygehus>> Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Baggrundsspørgsmål Har du født tidligere? på GRAVIDITETEN Hvis ja, bedes du besvare spørgsmålene i spørgeskemaet ud fra dine oplevelser med din seneste

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Statistisk Årbog Statistical Yearbook

Statistisk Årbog Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2002 Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2002 Udgivet af Danmarks Statistik November 2002 106. årgang ISBN 87-501-1270-8 ISSN 0070-3567 ISBN 87-501-1317-8 (Internet udgave) ISSN 1601-104x

Læs mere

Brugen af Misoprostoli Danmark

Brugen af Misoprostoli Danmark Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 212 Offentligt Brugen af Misoprostoli Danmark Møde med Sundhedsstyrelsen 2 oktober 2012 Point of departure Igangsættelse af fødsler sker i dag

Læs mere

VALIDERING AF LANDSPATIENTREGISTRET (LPR) MHP. OBSTETRISK FORSKNING OG KVALITETS- SIKRING

VALIDERING AF LANDSPATIENTREGISTRET (LPR) MHP. OBSTETRISK FORSKNING OG KVALITETS- SIKRING VALIDERING AF LANDSPATIENTREGISTRET (LPR) MHP. OBSTETRISK FORSKNING OG KVALITETS- SIKRING 2003 - af Jens Langhoff-Roos og Steen Rasmussen Validering af Landspatientregistret (LPR) med henblik på obstetrisk

Læs mere

København den 24-02-2015 Jnr. 60-044/LIB/ams. Til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

København den 24-02-2015 Jnr. 60-044/LIB/ams. Til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg København den 24-02-2015 Jnr. 60-044/LIB/ams Til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Jordemoderforeningen har fulgt med i, og selv deltaget i, debatten om travlheden på Danmarks fødeafsnit, og

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2000-2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Koder til klinisk forskning og kvalitetssikring

Koder til klinisk forskning og kvalitetssikring Koder til klinisk forskning og kvalitetssikring Lone Krebs DSOG sarbejdsgruppe for obstetrisk kvalitet Obstetriske koder - monitoreing og Formål Der bruges meget tid på kodning Kan opgaven blive mere meningsfuld?

Læs mere

At arbejde i en hjemmefødselsordning

At arbejde i en hjemmefødselsordning At arbejde i en hjemmefødselsordning Karen Ingversen Temaeftermiddag Hjemmefødsler 23.11.2010 Arrangeret af Metropols Sundhedsfaglig Efter- og Videreuddannelser og Jordemoderforeningen Baggrund Hvem vælger

Læs mere

Fødeplan for Region Sjælland

Fødeplan for Region Sjælland 11. februar 2011. Fødeplan for Region Sjælland Region Sjællands fødeplan er udfærdiget med baggrund i dels de af Regionsrådet politisk besluttede rammer dels faglige rammer udstukket af Sundhedsstyrelsen.

Læs mere

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 AALBORG KOMMUNE

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 AALBORG KOMMUNE Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 AALBORG KOMMUNE 2016 KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug, nr. 3 Sundhedsstyrelsen 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 VEJLE KOMMUNE

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 VEJLE KOMMUNE Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 VEJLE KOMMUNE 2016 KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug, nr. 3 Sundhedsstyrelsen 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 RANDERS KOMMUNE

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 RANDERS KOMMUNE Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 RANDERS KOMMUNE 2016 KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug, nr. 3 Sundhedsstyrelsen 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere