Handleplan for tale, sprog og læsning i Frederikssund Kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handleplan for tale, sprog og læsning i Frederikssund Kommune."

Transkript

1 Handleplan for tale, sprog og læsning i Frederikssund Kommune. Handleplan for tale og sprog: 0-6 år Handleplan for sprogstimulering i dagtilbudene Mindst en pædagog i alle institutioner deltager i UCC s 4 dags kursus Opkvalificere sprogpædagogerne i alle institutioner Foråret 2011 Kurset afholdes af UCC i forbindelse med Sprogpakkens Pædagogisk udviklingskonsulent og tale- og hørekonsulenten Efteråret Dagplejepædagogerne deltager i UCC s 4 dags kursus Opkvalificere dagplejepædagogerne Foråret 2011 Kurset afholdes af UCC i forbindelse med Sprogpakkens Pædagogisk udviklingskonsulent og tale- og hørekonsulenten Efteråret Netværk for sprogpædagoger Afholdelse af møder i distrikterne Møder Netværk bestående af sprogpædagoger og talehørelærer. Sprogvurdering af alle et- og tosprogede 3 årige børn med Sprogvurderingsmaterialet fra Syd - dansk Universitet fra 2010 Sprogvurdering af alle et- og tosprogede børn før skolestart med Tilbyde alle 3 årige børn sprogvurdering Tilbyde sprogvurdering af børn før skolestarte Hele året med start august 2012 Hele året med start august 2012 Sprogvurdering Institutionen Sprogvurdering Institutionen 1

2 Sprogvurderingsmaterialet fra Syd - dansk Universitet fra 2010 Sprogvurdering med TRAS af etsprogede børn der ved 3- årsvurderingen viser risiko for tale- og sprogvanskeligheder. Målrettet iagttagelse og tidlig indsats i forhold til børn med sprogvanskeligheder Hele året med start august 2009 Iagttagelse Institutionen Sprogstimulering af etsprogede børn Sprogstimulering af børn med svage sproglige kompetencer Hele året I dagligdagen eller i speciel oprettet gruppe Institutionen evt. sprogpædagogen Handleplanerne for barnet Institutionen en gang årligt 2

3 Tosprogede børn Sprogvurdering af tosprogede børn omkring 4 år med Vis hvad du kan Målrettet iagttagelse og tidlig indsats i forhold til tosprogede børn med sprogvanskeligheder Hele året Testning og iagttagelse Tosprogskonsulenten Sprogstimulering af tosprogede børn Sprogstimulering af børn med svage sproglige kompetencer Hele året I dagligdagen eller i speciel oprettet gruppe Sprogpædagogen evt. i samarbejde med tosprogskonsulenten Børn med tale- sprog vanskeligheder Sikre alle børn i risiko for talesprogvanskeligheder en optimal udvikling Gruppe på tværs i kommunen Start august 2009 Særligt tilrettelagt sprogtale i tale-sproggruppe Tale- hørelærerne Indsatsens effekt evalueres med retestning 3

4 Handleplan for skriftsprogs i folkeskolerne: 6-18 år Kommunale opgaver: Indsats og indhold tager sit udgangspunkt i Fælles mål Fælles kommunal læsefaglig opgradering af lærere Tilrettelæggelse af fællesuddannelse Årligt Afdækning af fælles kommunale behov Evaluering af læsefaglig udvikling Vidensdeling blandt specialkoordinatorer Vidensdeling blandt læsevejledere Vidensspredning og information Opsamling og analyse af fælleskommunale læse- og staveresultater fra 1. til 5. klasse samt 7. klasse Indkaldelse og afholdelse af netværksmøder Indkaldelse og afholdelse af netværksmøder Deltagelse i elektroniske konferencer Årligt med start fra 2010/2011 Læseresultater opgøres, sendes til PPR, hvor disse analyseres og anvendes som kommunal dokumentation Læsekonsulent i samarbejde med Videnscenter, Pædagogisk Center og skolerne Læsekonsulent i samarbejde med skoleleder, testlærer og læsevejleder 4-5 møder årligt Netværksmøder Læsekonsulent og specialkoordinatorer 4-5 møder årligt Netværksmøder Læsekonsulent og læsevejledere Aktiv deltagelse Læsekonsulent og læsevejledere af kurserne indhold og effekt Evalueringssamtaler Inddragelse og udvikling af forskningsbaseret viden i en Iværksættelse og dokumentation af udviklings- og pilotprojekter Jf. de enkelte pilotprojekters beskrivelse Læsekonsulent og Videnscenter i samarbejde med skolerne Evalueres og dokumenteres løbende og ved projekternes afslutning 4

5 Anbefalinger og tiltag gældende for hele skoleforløbet. af elevernes skriftsproglige kompetencer Klassekonference med fokus på skriftsprogsudvikling Årlig Skoleleder, læsevejleder og lærerteam Alle klassens lærere inddrages og gøres medansvarlige for skriftsprogsen Viden om elevernes skriftsproglige udvikling overdrages og udnyttes ved lærerskift fx mellem indskoling og mellemtrin Skolen arbejder med afsæt i sin handleplan for læsning på at inddrage skriftsproget i alle fag. Årlig Effekten af en evalueres og bruges fremadrettet Viden om læse og læsemåder spredes til alle lærere Skoleleder i samarbejde med læsevejleder Hver elev udvikling følges løbende i elevplan Handleplan evalueres og revideres årligt Overdragelse af viden Ved lærerskift Konference Skoleleder, lærerteam Proceduren evalueres én gang årligt. 5

6 Indskolingen: 0. klasse til 3. klasse 0. klasse: Sprogvurdering og planlægning af Sprogvurdering med Sprogvurderingsmaterialet fra Syd dansk Universitet fra August-oktober med start 2012 Gruppevurdering Børnehaveklasselederne 0. klasse Evaluering af sprogvurderingerne Overlevering af viden om tale, sprog og læsning til kommende lærere 2010 Evaluering af sprogvurderingerne Overleveringskonference 0. klasse til 1. klasse Maj juni 0. klasse med start fra 2009/2010 Mundtligt Børnehaveklasselederne, tale- og hørelærerne, læsevejlederne, specialskoordinatorerne og evt. tosproglærerne Skolelederen, talehørelærer, læsevejleder, specialkoordinator og 0. klasses lærere og kommende 1. klasses lærere. Omkring oktober med start 2012 Der udarbejdes plan for bekymringsbørn, planen evalueres løbende 1. klasse: Evaluering og planlægning af OS 64 April-maj Kan også bruges til intern evaluering nov. Gruppeprøve Testlærer i samarbejde med dansklærer og læsevejleder På elev, klasse-, skole- og kommunalt niveau 2. klasse: Evaluering og planlægning af OS 120 April-maj Kan også bruges til intern evaluering nov. Gruppeprøve Testlærer i samarbejde med dansklærer og læsevejleder På elev, klasse-, skole- og kommunalt niveau 6

7 2. klasse: Evaluering og planlægning af 3. klasse: Evaluering og planlægning af uv. Afdækning af ordblindhed National test SL 60 DVO Maj-juni forventet start 2010 April maj August og maj It-baseret test Gruppeprøve Gruppeprøve Skoleleder i samarbejde med testlærer eller læsevejleder og dansklærer Testlærer i samarbejde med dansklærer, læsevejleder og koordinator Evaluering på elev-, klasse- og skoleniveau På elev-, klasse-, skole- og kommuneniveau. Sikre alle elever gode oplevelser med skriftsproget og bevare lysten til at udvikle skriftsproglige kompetencer Sikre alle elever gode oplevelser med skriftsproget og bevare lysten til at udvikle skriftsproglige kompetencer Skrivning indtænkes som naturlig del i alle fag for at understøtte udvikling af sprog og skriftsprog.. Benytte it-redskaber i den daglige for alle elever fra 1. klasse fra 1. klasse Skrivning som en del af en i alle fag It implementeres i klassens skriftsprogsudvikling Alle lærere, læsevejleder kan inddrages Dansklærer, læsevejleder kan inddrages intern evaluering intern evaluering 7

8 Mellemtrin klasse 4. klasse: Evaluering og planlægning af SL 40 April-maj Gruppeprøve Testlærer eller læsevejleder og dansklærer Evaluering på elev-, klasse-, skoleog kommuneniveau 5. klasse: Evaluering og planlægning af 4. klasse: Evaluering og planlægning af At fastholde eleven som læser, konsolidere læsningen og skabe læselyst ST 5 April-maj Gruppeprøve Testlærer i samarbejde med dansklærer National test April maj It-baseret test Skoleleder i samarbejde med testlærer eller læsevejleder og dansklærer Træne og konsolidere læsefærdighed ved at afsætte tid til læsning Effektiv læsning evt. som et læsebånd Samarbejde dansklærer, læsevejleder og bibliotek Evaluering på elev-, klasse-, skoleog kommuneniveau Evaluering på elev-, klasse- og skoleniveau At fastholde eleven som læser, konsolidere læsningen og skabe læselyst Medvirke til at sikre at der også læses i fritiden Frilæsning Dansklærer, bibliotek og hjem. Sikre alle elever gode oplevelser med Skrivning indtænkes som Skrivning som en del af Alle lærere, læsevejleder kan inddrages intern evaluering 8

9 skriftsproget og bevare lysten til at udvikle skriftsproglige kompetencer Give eleven kendskab til forskellige læsemåder 6. klasse: Evaluering og planlægning af 6. klasse: Evaluering og planlægning af naturlig del i alle fag for at understøtte udvikling af sprog og skriftsprog.. Direkte i forskellige læsemåder af informerende og skønlitterære en i alle fag Som en del af den daglige. Dansklærer, faglærere og læsevejleder og skolebiblioteket. tekster. National test Maj-juni It-baseret test Skoleleder i samarbejde med testlærer eller læsevejleder og dansklærer ST 6 April-maj Gruppeprøve Testlærer eller læsevejleder i samarbejde med dansklærer intern evaluering Evaluering på elev-, klasse- og skoleniveau. Evaluering på elev-, klasse-, skoleog kommuneniveau 9

10 Udskoling klasse 7. klasse: Evaluering og planlægning af Læsevejleder og dansklærer 8. klasse: Evaluering og planlægning af Give eleven kendskab til forskellige læsemåder i alle fag At fastholde eleven som læser, konsolidere læsningen og skabe læselyst Sikre alle elever gode oplevelser med skriftsproget og bevare lysten til at udvikle skriftsproglige TL 2 September Det anbefales, at læsevejlederen i samarbejde med dansklæreren udfører testen, hvorefter læreren retter forud for evalueringsmøde med læsevejlederen National test Direkte i forskellige læsemåder af informerende og skønlitterære tekster Medvirke til at sikre at der også læses i fritiden Skrivning indtænkes som naturlig del i alle fag for at understøtte udvikling af sprog Maj-juni med forventet start 2010 It-baseret test Som en del af den daglige Skoleleder i samarbejde dansklærer og testlærer eller læsevejleder Dansklærer, faglærere og læsevejleder med mulighed for samarbejde med læsekonsulenten, Videnscenteret og Pædagogisk Center Frilæsning Dansklærer, bibliotek og hjem. Skrivning som en del af en i alle fag Alle lærere, læsevejleder kan inddrages På elev-, klasse-, skole- og kommuneniveau Evaluering på elev-, klasse- og skoleniveau intern evaluering intern evaluering 10

11 kompetencer og skriftsprog klasse Opgave Tidsplan Hvordan Hvem Evaluering Direkte i forskellige læsemåder af informerende og skønlitterære tekster Som en del af den daglige Dansklærer, faglærere og læsevejleder intern evaluering 11

12 Tosprogede 2011/2012/2013 Opgradering af lærernes kompetencer i dansk som andetsprog. Foranledige kursus i dansk som andetsprog og sproget med i alle fag 2012/2013/2014 Afholde kurser for lærere, der har tosprogede elever i den daglige. Konsulenterne for dansk som andet sprog i samarbejde med skolelederne og PCF At forbedre andelen af læsestærke tosprogede elever i hele elevgruppen. Indførelse af fælles procedure for sprogvurdering på skolerne Udvide og konsolidere samarbejdet mellem koordinator for dansk som andetsprog, læsevejleder og dansklærer Udvikle de tosprogede elevers læseforståelse Tosprogede elever vurderes generelt og jævnligt i deres dansksproglige kompetencer. Målrettet sprogvurdering af tosprogede elever med bekymrende læseresultat i 2012/2013/ /2013/2014 Anvende den indhentede viden fra sprogvurdering af eleven som grundlag for det fremtidige arbejde med elevens læsetilegnelse og forståelse. Anvende arbejde med sproglig forståelse i alle fag. Benytte viden om tosprogede elevers læsetilegnelse i en. Anvende materiale beregnet til sprogvurdering af elever på klassetrin og skoleskiftere. Anvende Vis, hvad du kan til afdækning af elevens sproglige vanskeligheder. Anvende Dansklærer, dansk som andetsprogslærer, koordinator for dansk som andetsprog, læsevejleder, læsekonsulent og konsulent for dansk som andetsprog. Dansklærer, dansk som andetsprogslærer, koordinator for dansk som andetsprog, læsevejleder, den enkelte lærer i fagene Koordinator for dansk som andetsprog og dansk som andetsprogslærer. Koordinator for dansk som andetsprog, dansk som andetsprogslærer og I forbindelse med de obligatoriske kommunale og nationale tests. I forbindelse med de obligatoriske kommunale og nationale tests.. 12

13 de obligatoriske kommunale og nationale tests. materiale beregnet til at afdække indlærings - eller afkodningsvanskeligheder fagperson med kompetence hertil. At få indblik i de tosprogede elevers dansksproglige kundskaber på 5. og 7. klassetrin At benytte de frivillige nationale test i dansk som andetsprog på 5. og 7. klassetrin Så snart det er muligt. Beslutning om at anvende de frivillige nationale tests. (Kommunalbestyrelsen) Skoleledere, konsulent for dansk som andetsprog, læsekonsulent. I forbindelse med afholdelse af testen. 13

14 Handleplaner for elever i 0. klasse samt 1. til 3. klasse Sikre alle elever i risiko for optimal udvikling 0. klasses lærer Foregribende i fonologisk opmærksomhed og tidlig læsning. Niveau 1 0. klasse Særlig differentieret evt. som holddannelse Sikre alle elever en optimal læseudvikling fra skolestart med udgangspunkt i den nærmeste udviklingszone Differentieret læse, der tager afsæt i den enkelte elevs læseudvikling. Niveau 1 0. samt 1. til 3. klasse Særlig differentieret i klasssen evt. som holddannelse Dansklærer og læsevejleder eller speciallærer Sikre alle elever en optimal læseudvikling fra skolestart Sikre alle elever en optimal læseudvikling fra skolestart med udgangspunkt i den Special organiseres som støtte i klassen Niveau 1 Der udarbejdes et læseløft evt. som læsekursus gerne på tværs af klasser til 0. samt 1. til 3. klasse Særlig differentieret evt. som parallellagt 1. til 3. klasse Særlig tilrettelagt læseløft på baggrund af testning Dansklærer og speciallærer Specialkoordinator i samarbejde med dansklærer og speciallærere. Indsatsens effekt evalueres med retestning. 14

15 nærmeste udviklingszone de elever, hvis læseudvikling ikke er tilfredsstillende. Niveau 2. Videnscenteret kan inddrages Sikre alle elever i risiko for vedvarende optimal indsats På baggrund af DVO s screening iværksættes særlig indsats omkring fonologi og læsning. August 3. klasse Kursus i bogstav/lyd korrespondancer Specialkoordinator i samarbejde med speciallærere og dansklærere Retestning med DVO maj 3. klasse Sikre alle elever i risiko for vedvarende optimal indsats Sikre alle elever i risiko for vedvarende optimal indsats Sikre alle elever i risiko for vedvarende optimal indsats It-hjælpemidler implementeres i alle boglige fag Niveau 2 Særlig tilrettelagt specialpædagogisk indsats som parallellagt eller udenfor skoletid Niveau 2 Elever med risiko for vedvarende massive indstilles til PPR niveau 3 for nærmere udredning Individuelt, men så tidligt som muligt Der gives mulighed for itkompensation 1. til 3. klasse Særlig læsepædagogisk indsats på baggrund af handleplan Specialkoordinator som tovholder i samarbejde med klassens team og skolebiblioteket. Videnscenteret kan inddrages Specialkoordinator og speciallærere 0. og 1. til 3. klasse Indstilling til PPR Skoleleder, lærere, specialkoordinatorer, forældre og PPR Implementeringen af it evalueres løbende. Specialkoordinator er tovholder Den af speciallærer udarbejdede handleplan evalueres løbende Den af speciallærer udarbejdede handleplan evalueres løbende 15

16 Sikre adgang til kompenserende ithjælpemidler for elever i Sikre adgang til kompenserende ithjælpemidler for elever i Sikre alle elever i en optimal skriftsprogs og handleplan It-hjælpemidler implementeres i alle fag Indmeldelse i Materialebasen og Nota Implementere viden vha. vejledning og supervision Niveau Fra 3. klasse Fra 3. klasse Tekstmaterialer gøres tilgængelige elektronisk Tekstmaterialer gøres tilgængelige elektronisk Vejlednings- eller supervisionsmøder Speciallærere, lærere, specialkoordinator og skoleledelse. Speciallærere, lærere, specialkoordinator og skoleledelse. Skoleledelse, lærere, speciallærere, specialkoordinator og læsekonsulent Sikre elever i vedvarende en præcis afdækning til brug for en fremadrettet indsats Der udarbejdes i skriftsproglig statusbeskrivelse som afsæt til målrettet indsats Niveau 3 Testning, vejledning og supervision. Skoleledelse, specialkoordinator. Læsekonsulent og eller psykolog inddrages. 16

17 4-6. klasse. Sikre alle elever en optimal skriftsprogsudvikling udvikling fra start med udgangspunkt i den nærmeste udviklingszone Differentieret læse, der tager afsæt i den enkelte elevs udvikling. Niveau 1 4. til 6. klasse Særlig differentieret evt. som holddannelse Dansklærer, og læsevejleder eller speciallærer Sikre alle elever en optimal skriftsprogudvikling. Sikre alle elever en optimal skriftsprogsudvikling Special organiseres som støtte i klassen, for at sikre differentieret læse. Niveau 1 Der tilbydes læse-, stave eller skrivekursus til elever, hvis udvikling ikke er tilfredsstillende Niveau 2 4. til 6. klasse Særlig differentieret evt. som parallellagt. 4. til 6. klasse Særligt kursus tilrettelægges på baggrund af testning Dansklærer og speciallærer Specialkoordinator i samarbejde med dansklærer og speciallærere. Videnscenteret kan inddrages Effekten evalueres efter periodens ophør Indsatsens effekt evalueres med retestning. Sikre alle elever i risiko for vedvarende massive Elever med risiko for vedvarende 4. til 6. klasse Indstilling til PPR Forældre, skoleleder, lærere, specialkoordinatorer og Den af speciallærer udarbejdede handleplan evalueres løbende 17

18 optimal indsats Sikre alle elever i risiko for vedvarende optimal indsats Sikre adgang til kompenserende ithjælpemidler for elever i Sikre alle elever i en optimal skriftsprogs indstilles til PPR niveau 3 for nærmere udredning og handleplan It-hjælpemidler implementeres i alle boglige fag Niveau Indmeldelse i Materialebasen og Nota Implementere viden vha. vejledning og supervision Niveau til 6. klasse Der gives mulighed for itkompensation. Tekstmaterialer gøres tilgængelige elektronisk Vejlednings- eller supervisionsmøder PPR Specialkoordinator som tovholder i samarbejde med klassens team. Videnscenteret kan inddrages Speciallærere, lærere, specialkoordinator og skoleledelse. Skoleledelse, lærere, speciallærere, specialkoordinator og læsekonsulent Implementeringen af it evalueres løbende. Specialkoordinator er tovholder. Sikre alle elever i vedvarende en præcis afdækning til brug for en fremadrettet indsats Der udarbejdes i skriftsproglig status beskrivelse i samarbejde mellem skolen og PPR Niveau 3 Testning, vejledning og supervision. Skoleledelse, specialkoordinator og læsekonsulent 18

19 7. til 9. klasse Sikre alle elever en optimal skriftsprogsudvikling. Dansklærer, faglærere og læsevejleder eller speciallærer Differentieret, der tager afsæt i den enkelte elevs udvikling. Niveau 1 7. til 9. klasse Særlig differentieret evt. som holddannelse Sikre alle elever en optimal skriftsprogudvikling. Sikre alle elever en optimal skriftsprogsudvikling Special organiseres som støtte i klassen, for at sikre differentieret. Niveau 1 Der tilbydes læse-, stave eller skrivekursus til elever, hvis udvikling ikke er tilfredsstillende Niveau 2 7. til 9. klasse Særlig differentieret evt. som parallellagt. 7. til 9. klasse Særligt kursus tilrettelægges på baggrund af testning Dansklærer og speciallærer Specialkoordinator i samarbejde med dansklærer og speciallærere. Videnscenteret kan inddrages Effekten evalueres efter periodens ophør Indsatsens effekt evalueres med retestning Sikre alle elever i risiko for vedvarende optimal indsats Sikre adgang til kompenserende ithjælpemidler for It-hjælpemidler implementeres i alle boglige fag Niveau 1-3 Indmeldelse i Materialebasen og Nota 7. til 9. klasse Alle tekster er elektronisk tilgængelige. Tekstmaterialer gøres tilgængelige elektronisk Specialkoordinator som tovholder og speciallærere i samarbejde med klassens team. Videnscenteret kan inddrages Speciallærere, lærere, specialkoordinator og skoleledelse. Implementeringen af it evalueres løbende. Specialkoordinator er tovholder 19

20 elever i Sikre elle elever i risiko for vedvarende massive optimal indsats Sikre dokumentation af skriftsproglige vanskeligheder forud for ungdomsuddannelse Elever med risiko for vedvarende massive indstilles til PPR niveau 3 for nærmere udredning og handleplan og fravigelser ved FSA Skriftsproglig standpunktsbeskrivelse 7. til 9. klasse Indstilling til PPR Forældre, skoleleder, lærere, specialkoordinatorer og PPR Senest 1. marts Vedhæftes uddannelsesplanen Specialkoordinator i samarbejde med dansklærer og skolens ledelse. Læsekonsulent kan inddrages Den af speciallærer udarbejdede handleplan evalueres løbende 20

21 10. klasse Sikre alle 10. klasses elever en funktionel skriftsprogskompetence Direkte læse 10. klasse På baggrund af testning udarbejdes splan Dansklærer, læsekonsulent og Videnscenter kan Retestning. Sikre alle elever i risiko for vedvarende optimal indsats Sikre adgang til kompenserende ithjælpemidler for elever i Sikre dokumentation af skriftsproglige vanskeligheder forud for ungdomsuddannelse It-hjælpemidler implementeres i alle boglige fag Niveau 1-3 Indmelding i Materialebasen og Nota Skriftsproglig standpunktsbeskrivelse 10. klasse Alle tekster er elektronisk tilgængelige. Senest 1. marts Tekstmaterialer gøres tilgængelige elektronisk Vedhæftes uddannelsesplanen inddrages Dansklærer i samarbejde med klassens team. Videnscenteret eller læsekonsulent kan inddrages Dansklærer og Center 10s ledelse i samarbejde med læsekonsulent Dansklærer og Center 10s ledelse i samarbejde med læsekonsulent Implementeringen af it evalueres løbende. 21

22 Elever i Videncentrets supportordning Mål Opgave Hvornår Hvordan Hvem Evaluering Sikre alle elever en optimal læseudvikling fra skolestart med udgangspunkt i den nærmeste udviklingszone Sikre alle elever i risiko for vedvarende en optimal indsats Sikre alle elever i risiko for vedvarende skriftsproglige vanskeligheder en optimal indsats Der ydes support i form af læseobservation. Niveau 2. Support til implementering af it-hjælpemidler i alle boglige fag Niveau 2 Support på enkeltsager 3. til 5. klasse Læseobservationen er en specialiseret afdækning af elevens kompetencer og potentialer omkring skriftsproget især læsning og forslag til intervention i form af konkrete sforløb og materialer i en. Hele skoleforløbet Hele skoleforløbet Der gives support til forældre, lærere og elever. Kursus for lærere på brugerniveau og for speciallærere på udvidet niveau. Rådgivning og vejledning i testning, tolkning af test, udarbejdelse af handleplaner samt tilrettelæggelse af. Videnscenteret i samarbejde med læsekonsulenten. Videnscenteret efter henvendelse fra skolen. Videnscenteret i samarbejde med skolens specialkoordinator og speciallærere. Evalueres efter hvert forløb Implementeringen af it evalueres løbende. Videncentret aftaler i hvert enkelt tilfælde med skolen, hvem der er tovholder. Den af speciallærer udarbejdede handleplan evalueres løbende 22

23 Sikre alle elever i risiko for vedvarende skriftsproglige vanskeligheder en optimal indsats LIT- kursus (læse- og itkursus) 4. til 6. klasse 2 x 5 ugers kursus i læsning og it Videnscenter i samarbejde med læsekonsulenten Evalueres efter hvert forløb 23

24 N e d u e h Bilg E: Andre aktører: Skole-fritidsordningen Inddrage skolefritidsordninger i arbejdet omkring tale, sprog og læsning. Opkvalificere pædagogerne om sprogudvikling og sprogstimulering 2012/2013 Fælles kursus i kommunen, Kursusbeskrivelse udarbejdes SFO- lederne og tale- og hørekonsulenten Evalueres i efteråret 2013 Sundhedsplejerskerne Inddrage sundhedsplejen i den tidligste indsats i arbejdet med tale og sprog Nedsætte et udvalg, der skal udarbejde en konkret handleplan 2009 Beskrive mål og krav Ledende sundhedsplejerske, rep. fra sundhedsplejerskerne og tale- høekonsulenten Dette tiltag er endnu i gang Tovholder udpeges O 24

25 Biblioteket Intensivere, videreudvikle og synliggøre børnebibliotekets tilbud på tale-, sprogog læseområdet til kommunens dagtilbud og skoler Nedsætte et udvalg, der skal udarbejde en konkret handleplan 2012 Beskrive mål og krav Frederikssund Bibliotekernes leder af børneområde, rep. fra bibliotekarerne, talehørekonsulent og læsekonsulent Januar 2013 Tovholder udpeges 25

Handleplan for tale, sprog og læsning i Frederikssund Kommune

Handleplan for tale, sprog og læsning i Frederikssund Kommune Handleplan for tale, sprog og læsning i Frederikssund Kommune Handleplan for tale og sprog: 0-6 år Handleplan for tale-, sprog- og læseområdet i Frederikssund Kommune. Handleplan for tale, sprog og læsning

Læs mere

Sprog- og Læsestrategi 2015-2019

Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 RAPPORT Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Handleplan for sprog og læsning i Frederikssund Kommune Handleplan for sprog og læsning i Frederikssund Kommune Denne handleplan omfatter arbejdet med tale, sprog,

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Forord Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2009 et service og kvalitetsmål om, at der skulle udarbejdes en fælleskommunal læseplan for Skanderborg Kommune. Formålet med Handleplan

Læs mere

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Formål Set i lyset af en national indsats for ordblinde i Danmark, så har Egedal Kommune over de seneste to år iværksat

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

Læsevejlederens funktioner

Læsevejlederens funktioner Temahæfte Læsevejlederens funktioner Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Læsevejlederen er skolens ressourceperson for udvikling af læseområdet. Læsevejlederens funktionsområde

Læs mere

Læsevejlederen som ressourceperson

Læsevejlederen som ressourceperson Læsevejlederen som ressourceperson Indhold Om temahæftet.... 3 Læsevejlederens opgaver................................................... 3 Læsevejlederens netværk..... 6 Overgange og sammenhænge.... 8

Læs mere

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i Skanderborg

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2010-2011 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Temahæfte Inklusion Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring I Egedal Kommune inkluderes elever med læse- og skrivevanskeligheder i almenundervisningen. I Egedal Kommune

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014

Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014 Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014 Oktober 2014. Baggrund Lokale politikker, og strategier (herunder Sprog- og Læsestrategi 0-18 år) Central lovgivning Forskning

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Læsepolitik og Handleplan for Kerteminde Kommune Læsepolitik i Kerteminde Kommune for elever fra 6 til 18 år

Læsepolitik og Handleplan for Kerteminde Kommune Læsepolitik i Kerteminde Kommune for elever fra 6 til 18 år Læsepolitik og for Kerteminde Kommune Læsepolitik i Kerteminde Kommune for elever fra 6 til 18 år Læsepolitikken skal med udgangspunkt i Børne- og Ungepolitikken udvikle og styrke en læsekultur og læseindsats,

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse procedure for obligatorisk sprogvurdering i børnehaveklassen... 3 Indledning... 3 Lovgrundlaget for den obligatoriske

Læs mere

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde 1 Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre,

Læs mere

Lolland Kommunes læsestrategi

Lolland Kommunes læsestrategi Lolland Kommunes læsestrategi Indledning Lolland Kommunes læsestrategi er en del af kommunens børne- og ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune. Det politiske fokus på læsning

Læs mere

Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017

Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017 Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017 Klassetrin Hvilke(n) test? Obligatoriske gruppeprøver og andre test, der kan vise tegn på sprog-

Læs mere

Strategi for Sprog og Læsning

Strategi for Sprog og Læsning Strategi for Sprog og Læsning Forord Barnets sprog- og læseudvikling begynder allerede i spædbarnsalderen i det tætte samspil mellem barn og forældre. Sundhedspleje og dagtilbud støtter gennem bevidst

Læs mere

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse procedure for obligatorisk sprogvurdering i børnehaveklassen... 3 Indledning... 3 Lovgrundlaget for den obligatoriske

Læs mere

Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune

Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Målsætning 2 Indsatsområder 2.1 Overordnede indsatsområder 2.2 Indskoling 2.3 Mellemtrin 2.4 Udskoling 3 Evaluering 3.1 Ansvarsfordeling 4 Anbefalinger

Læs mere

Handleplan for læsning Sparkær Skole

Handleplan for læsning Sparkær Skole Skoleåret 2014/15 Indholdsfortegnelse: Handleplan for læsning Indholdsfortegnelse:... - 1 - Målet for læsning:... - 2 - Veje til målet:... - 2 - den aktuelle viden på området.... - 3 - Læsevejledning på

Læs mere

Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011

Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011 Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011 Målet for Hastrupskolens læsehandleplan er At sætte læselyst og læseglæde i fokus At eleverne udvikler gode og brugbare læse- og skrivekompetencer At minimere antallet

Læs mere

Evalueringsrapport klasselæseprøver. Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen 17-12-2010

Evalueringsrapport klasselæseprøver. Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen 17-12-2010 Evalueringsrapport klasselæseprøver 2010 Resultater, analyser og anbefalinger i forbindelse med klasselæseprøver i 1., 2., 3., 4. og 8. klasse, Kolding Kommune 2010 Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen

Læs mere

En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune. Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder

En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune. Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder Baggrund Børn, som i dag begynder i dagtilbud og skoler,

Læs mere

Læsepolitik og handleplan

Læsepolitik og handleplan Læsepolitik og handleplan for læseområdet Esajasskolen Forældre Indhold Indledning...3 Definition af læsning...3 Målsætning for læseundervisningen...3 Forventninger til forældrene...3 Esajasskolens læsepolitik

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Læsehandleplan for Bøgeskovskolen:

Læsehandleplan for Bøgeskovskolen: Læsehandleplan for Bøgeskovskolen: Mål At alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Når børn begynder i skolen,

Læs mere

Hedensted kommunes ordblindeprocedure

Hedensted kommunes ordblindeprocedure Hedensted kommunes ordblindeprocedure Ordblindeforeningen den 21. maj 2016 Anette Høj Madsen, Læsekonsulent 1 Fakta Elever: Ca. 5810 21 folkeskoler 13 fødeskoler (0.-6. kl.) 1 skole (7.-9. kl.) 5 frie

Læs mere

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Definition Hvad er ordblindhed Markante vanskeligheder med udnyttelse af skriftens lydprincip, dvs. langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger

Læs mere

En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune. Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder

En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune. Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder Baggrund Børn, som i dag begynder i dagtilbud og skoler,

Læs mere

Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune

Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre, at

Læs mere

Aftaler om samarbejdet om ordblinde elever.

Aftaler om samarbejdet om ordblinde elever. Aftaler om samarbejdet om ordblinde elever. Når en elev er testet ordblind, tilmelder skolen eleven til Nota - et digitalt bibliotek for ordblinde. Skolen sørger for at eleven har relevante hjælpemidler,

Læs mere

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder Baggrund Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder bygger lige som al anden

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Handleplan for læsning på Skt. Klemensskolen

Handleplan for læsning på Skt. Klemensskolen Handleplan for læsning på Skt. Klemensskolen Den lokale handleplan for læsning skal ses i sammenhæng med både den nationale og kommunale handleplan for læsning. Den overordnede målsætning er med udgangspunkt

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning.

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mål og indsats for læsning i almenundervisningen. Indskolingen: Vi prioriterer, at alle børn får en god start, hvor de oplever læsning og skrivning som meningsfulde

Læs mere

Procesplan for Læsning som indsatsområde i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål og Delmål

Procesplan for Læsning som indsatsområde i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål og Delmål Procesplan for Læsning som indsatsområde i FaaborgMidtfyn Kommune Mål og Delmål Det overordnede mål for læsning som kommunal indsats på skoleområdet At alle børn og unge udvikler læsefærdigheder, der gør

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

Handleplan for læsning på Knudsøskolen.

Handleplan for læsning på Knudsøskolen. Status: En målrettet indsats i læsning på alle klassetrin, der giver positive resultater i diverse læseevalueringer. (LUS, sprogscreening, DVO, OS, SL samt Nationale test). Af tiltag kan nævnes: 1. Målrettet

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Dybkærskolens handleplan for inklusion af elever i læsevanskeligheder i 1.-3. klasse 2014-15

Dybkærskolens handleplan for inklusion af elever i læsevanskeligheder i 1.-3. klasse 2014-15 Kendetegn Indsats/metoder (Beskrivelse af pædagogiske muligheder) Materialer Ansvar Evaluering Dysleksi i familien Vanskeligheder med at lære alfabetet og oversætte bogstav til lyd og bogstavfølger til

Læs mere

Horsens Kommune. Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning

Horsens Kommune. Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Horsens Kommune Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Udarbejdet januar 2012 Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Læsning er en dimension i ALLE fag, og derfor er og vil det

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

Læsepolitik på Damagerskolen Virksomhedsplan 2005-07 Journal nr. KB/H-drev 1.udg 17.01.11 Virksomhedsplan/Læsepolitik

Læsepolitik på Damagerskolen Virksomhedsplan 2005-07 Journal nr. KB/H-drev 1.udg 17.01.11 Virksomhedsplan/Læsepolitik Læsepolitik på Damagerskolen Virksomhedsplan 2005-07 Journal nr. KB/H-drev 1.udg 17.01.11 Virksomhedsplan/Læsepolitik 1. Pædagogisk status I PISA-undersøgelsen fra 2000 og efterfølgende pressemeddelelse

Læs mere

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016.

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Læse og skrivestrategi En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Indledning Denne reviderede udgave af Læse- og skrivestrategien afløser Læse- og skrivestrategien

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune oprettede pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Ressourcecenteret hvem er vi? På Sankt Annæ Skole er vi optaget af at give børnene de bedste rammer og muligheder for læring og trivsel. Ressourcecenteret varetager således

Læs mere

Læseplan for sprog og læsning

Læseplan for sprog og læsning Læseplan for sprog og læsning OPSUMMERING AF SAMLET LÆSEPLAN i Ishøj Kommune DEL 1 Ishøj Kommune 1 1. INDLEDNING Ishøj Kommune sætter med Succes for alle også et særligt fokus på børns sproglige udvikling

Læs mere

Brobygning ved overgange samt fokus på arbejdet med den sproglige udvikling for alle børn

Brobygning ved overgange samt fokus på arbejdet med den sproglige udvikling for alle børn Brobygning ved overgange samt fokus på arbejdet med den sproglige udvikling for alle børn v. Skole- og Dagtilbudschef Per Viggo Larsen Syddjurs Kommune Lidt tal og fakta om kommunen: - dækker knap 700

Læs mere

TESTHANDLEPLAN 2014-2015

TESTHANDLEPLAN 2014-2015 TESTHANDLEPLAN 2014-2015 2 Testhandleplan Test og prøver på På tages der løbende læsetest, stavetest, matematiktest mv. af alle skolens elever. Brugen af test er en del af s evalueringskultur, der har

Læs mere

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15.

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Den 11. marts 2015 Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Denne orientering drejer sig om følgende kurser/efteruddannelse: 1. Kursus i ministeriets sprogvurderingsmateriale til børnehaveklassen (se

Læs mere

Overskrift. Den inkluderende skole. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst.

Overskrift. Den inkluderende skole. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst. Overskrift 2013 FFF Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Den inkluderende skole Evt. sted/arrangement,

Læs mere

Status for sprog og læsning i indskolingen

Status for sprog og læsning i indskolingen Status for sprog og læsning i indskolingen Sprog og læsning Der arbejdes ud fra læsebogssystemet Tid til dansk. I 0. klasse er der fokus på det talte sprog, bogstaverne og børnestavning. Læsevejlederen

Læs mere

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning Ressourcecenteret hvem er vi? Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter er et fagligt team og forum bestående af skolens afdelings og ressourcecenterleder, specialundervisningslærere, dansk som andetsprogslærere,

Læs mere

Side 1 af marts 2009 / Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen

Side 1 af marts 2009 / Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen 12. marts 2009 / Side 1 af 9 Fokus på børns Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering i sproglige udvikling i dagtilbud Formålet med Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering

Læs mere

Sprogscreening. Procedure i skolerne i Hvidovre Kommune

Sprogscreening. Procedure i skolerne i Hvidovre Kommune Sprogscreening Procedure i skolerne i Hvidovre Kommune 1 Redaktion: Liselotte Larsen Logo: Jørgen Lund Grafisk Tilrettelæggelse: E. S. Bøtcher Skrift: Times New Roman Tryk: Pædagogisk Center 2009 2 Baggrund

Læs mere

Sprog- og læsepolitik

Sprog- og læsepolitik Sprog- og læsepolitik Sprog- og læsepolitik Sprog- og læsepolitik prog- og læsepolitik Indledning...4 Sprog- og læsepolitik...6 Dagtilbudsområdet...8 Skoleområdet... 12 Sprog- og læsepolitik i Favrskov

Læs mere

Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring. Skoleområdet. Indskoling

Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring. Skoleområdet. Indskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Skoleområdet Indskoling For den elev, som begynder i en af Egedal Kommunes folkeskoler, skal oplevelsen være, at undervisningen

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Vadehavsskolen Handleplan for læsning 2010 Indhold Formålet med en læsehandleplan s.2 Hvad er læsning? s.2 Sammendrag af Ministeriets mål s.3 Læsning i indskolingen s.3 Læsning på mellemtrinnet s.5 Forældresamarbejde

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering 1 Indholdsfortegnelse Mål og rammer: 3 Formål med Sprogvurderingen... 3 Sprogvurderingen i praksis.. 3 Materialet fra Socialministeriet

Læs mere

Strukturen for den specialpædagogiske indsats på Humble skole skoleåret 2010/11.

Strukturen for den specialpædagogiske indsats på Humble skole skoleåret 2010/11. Strukturen for den specialpædagogiske indsats på Humble skole skoleåret 2010/11. Specialcentret. Specialcentrets opgave er at yde hjælp til de elever, der har særlig behov for støtte. Gennem en fleksibel

Læs mere

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Forord Læsepolitikken danner rammen for indsatsen på læseområdet på Vadgård skole. Læsepolitikken er Vadgård skoles bud på hvordan, der sikres kvalitet i læseindsatsen

Læs mere

Sprog- og læsepolitik

Sprog- og læsepolitik Sprogog læsepolitik d Forord Forord Forord Vores sprog er adgangsbilletten til at tage del i livet. Vi har brug for at magte talesproget, og talesproget er en vigtig forudsætning for en god læse- og skriveudvikling.

Læs mere

Læsecenter Herning. Indhold

Læsecenter Herning. Indhold Læsecenter Herning Indhold Indledning...3 Modellen for Læsecenter Herning Tidsplan for Læsecenter Herning...4 Mål...3 Eleven...5 Nøglebidrag som elev...5 IT-patrulje...5 Forældre:...6 Nøglebidrag som forælder:...6

Læs mere

et taskforce projekt CSU Center for Specialundervisning

et taskforce projekt CSU Center for Specialundervisning et taskforce projekt Taskforce-projektet har til opgave at tilrettelægge og organisere pædagogiske forsøgsarbejder, som vil tilvejebringe ny viden om anvendelse af læseteknologi i skolen. CSU Center for

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Vi tror på en tidlig og målrettet indsats, og derfor bruges der flere ressourcer i indskolingen end i udskolingen.

Vi tror på en tidlig og målrettet indsats, og derfor bruges der flere ressourcer i indskolingen end i udskolingen. Specialundervisning På Stenløse Privatskole har vi et veludbygget og meget varieret tilbud om specialundervisning. Vi arbejder på to fronter, dels forebyggende, dels med specialundervisning, hvor udgangspunktet

Læs mere

Status på projekter i Investeringspuljen

Status på projekter i Investeringspuljen Status på projekter i Investeringspuljen 2012-2015 I budget 2012 besluttede Byrådet på Børne- og skoleudvalgets område at afsætte en pulje til investering i styrket inklusion på skoler og i institutioner.

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Baggrund for indsatsen Et solidt sprogligt fundament i en tidlig alder er det bedste udgangspunkt børn kan få. Sproget er en afgørende faktor for både

Læs mere

LÆSNING SPANGSBJERGSKOLEN

LÆSNING SPANGSBJERGSKOLEN Handleplan for LÆSNING SPANGSBJERGSKOLEN Handleplan for læsning på Spangsbjergskolen: Indhold: Indskolingen s. 2 Mellemtrinnet s. 4 Udskolingen s. 6 Læsevejlederne s. 7 Biblioteket s. 8 Specialcenteret

Læs mere

Læseundersøgelsen 2012

Læseundersøgelsen 2012 Læseundersøgelsen 2012 Resultater, analyse og vurderinger kommune Udarbejdet af Læsekonsulent Karen Kappel Pædagogisk Center Oktober 2012 1 Grundlaget for undersøgelsen: For sjette gang har vi lavet en

Læs mere

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed FORORD Skoleforvaltningen indfører en ny systematik i forhold til identifikation af ordblindhed. I tilfælde af ordblindhed identificeret

Læs mere

Status på projekter i Investeringspuljen

Status på projekter i Investeringspuljen Status på projekter i Investeringspuljen 2012-2015 I budget 2012 besluttede Byrådet på Børne- og skoleudvalgets område at afsætte en pulje til investering i styrket inklusion i skoler og institutioner.

Læs mere

Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt.

Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt. Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt. I denne læsepolitik vil I kunne læse om mål for læsning, tiltag på skolen og forventninger til jer som forældre.

Læs mere

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed FORORD Skoleforvaltningen indfører en ny systematik i forhold til identifikation af ordblindhed. I tilfælde af ordblindhed identificeret

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Lovgivning...3 3. Formålet med indsatsen...3 4. Målgruppen...3

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

Sprog- og læsehandlingsplan for Kragelundskolen 1213. Mål. Status og indsatsområder

Sprog- og læsehandlingsplan for Kragelundskolen 1213. Mål. Status og indsatsområder Sprog- og læsehandlingsplan for Kragelundskolen 1213 Mål På Kragelundskolen er målet, at alle elever i videst muligt omfang når de trin og fællesmål, som er beskrevet i læseplanerne for de enkelte klassetrin.

Læs mere

Den specialpædagogiske indsats på Søholmskolen

Den specialpædagogiske indsats på Søholmskolen Skjoldenæsvej 70 4174 Jystrup 57 62 73 37 www.soeholmskolen.dk Den specialpædagogiske indsats på Søholmskolen - principper og organisering Der arbejdes mod et rummeligt og fleksibelt skolemiljø, hvor mangfoldighed

Læs mere

Handleplan for læsning på Rougsøskolen Mellemtrinnet

Handleplan for læsning på Rougsøskolen Mellemtrinnet Handleplan for læsning på Rougsøskolen Mellemtrinnet - Læsehastighed - automatisering af læsefærdigheder - Læselyst Den fortsatte læsning: - At læse for at lære Læsemåde - Læse skønlitt./faglitt. Romaner

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Matematisk Opmærksomhed i dagtilbud 4 3 Overgange

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 66 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 66 Offentligt Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 66 Offentligt 14. november 2014 Undervisningsministeriets initiativer med fokus på ordblinde og talblinde elever For mange ordblinde og talblinde

Læs mere

Systematisk evaluering af Dansk, Matematik og Elevtrivsel i Struer Kommune.

Systematisk evaluering af Dansk, Matematik og Elevtrivsel i Struer Kommune. Systematisk evaluering af Dansk, Matematik og Elevtrivsel i Struer Kommune. Styregruppen består af: Pia Weedfald Hansen (deltager i første møde) Bente Larsson, viceskoleleder Østre Skole René Stefansen,

Læs mere

Førskole/se p. Førskole/se p. Førskole/se p. Førskole/se p. Maj Maj Maj. Okt./nov. Okt./nov. Nov. Marts/april. April/maj. Sep./efterår. Okt.-dec.

Førskole/se p. Førskole/se p. Førskole/se p. Førskole/se p. Maj Maj Maj. Okt./nov. Okt./nov. Nov. Marts/april. April/maj. Sep./efterår. Okt.-dec. Literacy Literacy er en forståelsesramme og en indfaldsvinkel til læsning. Med literacytænkningen ses skriftsprogstilegnelsen som en socialiseringsproces, der sker i samspil med politiske, sociale, kulturelle

Læs mere

1. fase (0. 3.kl) 2. fase (4. 6.kl) 3. fase ( 7. 9. kl)

1. fase (0. 3.kl) 2. fase (4. 6.kl) 3. fase ( 7. 9. kl) HANDLEPLAN FOR SPROG OG LÆSNING MÅLSÆTNING for sprog og læsning på Beder Skole Målet er, at eleverne på Beder Skole i hele skoleforløbet udvikler deres sproglige forståelse og kommunikative færdigheder,

Læs mere

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne Skole Begrundelse hvorfor skolen er på handlingsplan Tingbjerg Heldagsskole Skolens resultater fra FSA 2014 viser, at gennemsnittet i de bundne prøvefag har været nedadgående fra 2012-2014, og i 2014 opnåede

Læs mere

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 1. maj 2017 Sagsbehandler Ulla Visbech Notat Ramme for ordblindindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold

Læs mere

Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed

Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings konference om

Læs mere

Elever i Billund Kommune i dyslektiske vanskeligheder

Elever i Billund Kommune i dyslektiske vanskeligheder Elever i Billund Kommune i dyslektiske vanskeligheder Identifikation. Vurdering. Understøttelse. Forord... 2 Definition på dysleksi:... 2 Definition på læsning og læseforståelse det brede læsebegreb...

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING. i Svendborg Kommune

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING. i Svendborg Kommune SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING i Svendborg Kommune 2 KÆRE FORÆLDRE I Svendborg Kommune fokuserer vi på børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Vi ønsker at skabe de bedste livsvilkår for alle

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere