SAMMENFATTET AF ANNE SJØRVAD JOHNSEN EVALUERING AF GØR LEMVIG LETTERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMMENFATTET AF ANNE SJØRVAD JOHNSEN EVALUERING AF GØR LEMVIG LETTERE"

Transkript

1 SAMMENFATTET AF ANNE SJØRVAD JOHNSEN EVALUERING AF GØR LEMVIG LETTERE 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Baggrund for projektet Evalueringen 3 2. Foreningerne: Foreningssamarbejder Hvilken motivation og oplevelse har foreningerne af at deltage i projektet? Foreningernes udfordringer Projektets fremtidige udfordring Fastholdelse af deltagerne Projektets fremtidige udfordringer 6 3. Deltagerne: Antal deltagere Målgruppen Fordeling af BMI Fordeling af alder og køn Projektets fremtidige udfordring Effekt mål hos deltagerne Projektets fremtidige udfordring Overgange fra patient til ligeværdig deltager fase 0 til fase Projektets fremtidige udfordring Behov for individuelle opfølgninger Projektets fremtidige udfordring 9 4. Administrationen: Foreningerne Uddannelse af instruktører Et projekt i drift Projektets fremtidige udfordring 10 2

3 1. Indledning Følgende er en evaluering af projektet Gør Lemvig Lettere i Projektet er et samarbejde mellem Lemvig Kommune og DGI Vestjylland. Projektet er sponsoreret af Trygfonden. Projektet blev igangsat januar 2012 og forventes endelig afsluttet januar Formålet er, at afprøve en ny model for, hvordan inaktive borgere, der lider af overvægt og / eller diabetes type 2, kan rekrutteres, motiveres og fastholdes til sundhedsfremmende fysiske aktiviteter i foreningslivet. Den nyudviklede model der anvendes i projektet danner bro mellem kommunale tiltag og foreningernes aktiviteter Baggrund for projektet Alle kommuner tilbyder patientuddannelser, men ingen kommune her indtil dato fuldt ud knækket koden på at fastholde disse deltager i det sundere fysiske, aktive liv og mange vender tilbage til livet som patient. At netop Lemvig kommune findes egnet til at afprøve modellen er, at den i forvejen har tradition for et aktivt frivilligt foreningsliv. Foreningslivet i Danmark ser fortsat medlemstilgang som en udfordring. Dette gælder også Lemvig Kommunes foreninger. Det er et mål for foreningerne under DGI at styrke foreningslivet, at øge medlemstallet, at skabe nye aktiviteter og fremme sundheden. Foreningerne har derfor brug for et kompetenceløft og udvikling, så de bliver i stand til at lave aktiviteter der kan rumme borgere, der ikke tidligere har været fysisk aktive og/eller har været tilknyttet foreningslivet. 1.2 Evaluering Vi har i evalueringen, så systematisk og objektivt som muligt søgt, at afgøre relevansen, effektiviteten og effekten af projektets aktiviteter i forhold til dets formål, herunder også implementeringen og administrationen af aktiviteterne. Evaluering er foretaget løbende og har været en integreret proces i det forgangne år for at optimere og forbedre tiltagene. Der er derfor løbende lavet korrektioner. Følgende er den samlede foreløbige evaluering. Evalueringen rummer dels en evaluering af deltagende foreninger, dels en evaluering af deltagerne samt en rapportering af, hvorledes projektmedarbejderressourcer er anvendt indtil dato. Den vil derfor skifte mellem kvalitativ og kvantitativ evaluering. Bagerst i evalueringen findes bilag, der afbilleder de enkelte foreningers data. Læseren kan her, hvis det ønskes, se det anvendte datamateriale. 1 Se bilag. Billede af modellen 3

4 2. Foreningerne 2.1 Foreningssamarbejder Projektet har som mål over tre år, at rekruttere minimum fem foreningssamarbejder. Projektet har allerede indenfor de første seks måneder opnået dette. Seks foreninger deltager aktivt i projektet. Alle med forskellige aktiviteter. En forening tilbyder MOK Motion, Oplevelse og En land-forening med 464 lokale medlemmer. Kaffe Udelukkende som ude aktiviteter. En forening tilbyder Puls og styrke hold. En by-forening med 1216 medlemmer fordelt på flere afdelinger. Afdelingen for gymnastik varetager projektet og tegner 427 lokale medlemmer. En forening tilbyder En forening tilbyder To foreninger tilbyder Vandfitness / Crossfitt (varmtvandsbassin) Gå hold Opvarmning sammen med resten af løbeklubben. En vifte af aktiviteter: vandaerobic, træningscenter, spinning m.m. Begge foreninger er tilknyttede og samarbejder med et motionscenter. En land-forening der har til huse i og samarbejder med et motionscentercenter. Sammen har de 1900 medlemmer som kommer fra hele kommunen samt nabokommunerne. En by-forening med 486 lokale medlemmer Den ene forening har 225 lokale medlemmer. Den anden forening har 1900 medlemmer i alt fordelt på flere afdelinger. Afdelingen foreningsfitness varetager projektet og har 850 medlemmer rekrutteret fra hele kommunen. 1 forening har ikke formået at tiltrække deltagere til sine aktiviteter. Denne forening vil ikke indgå i denne evaluering, men er taget med i fremtidig refleksion. Her kan vi blive klogere. Tilbundne her bestod af en foredragsrække 2.2 Foreningernes motivation og oplevelse af at deltage i projektet Der er foretaget telefonisk interview af en konsulent ved DGI, der ikke har daglig omgang med foreningerne. Dette er valgt for at give foreningerne bedst mulig frihed til at ytre sig frit. Interviewene af foreningerne har vist, at de oplever projektets formål relevant, oplever målgruppen som fremtidig foreningsmedlemmer og de er positiv indstillet både for projektet og for at deltage i projektet. Foreningerne ytrer, at de gerne vil påtage sig et ansvar og medvirke til at højne sundheden i kommunen. det er et godt og spændende projekt vi ser motion som middel til sundhed og livskvalitet Overraskende har økonomien ikke været afgørende for deltagelse i projektet. Der er stor forskel på, hvor meget foreningerne har ansøgt af projektets puljemidler. Der ses sammenhæng mellem ansøgte midler i forhold og aktivitet foreningen har valgt at udbyde. En forening har ansøgt om refundering af udgifter fx til forplejning og 4

5 leje af kanoer, mens andre har søgt midler til nødvendigt udstyr som fx solide stepbænke, lettere kettelbelts m.m. Foreningerne har været meget sparsommelige og vil gerne gemme pengene til et nødvendigt behov opstår. Alle foreninger har givet udtryk for, at det er godt at have puljemidler til rådighed, hvis behovet for at benytte dem skulle opstå Foreningernes udfordringer. Der er generel enighed om, at opstarten har været svær på nogle områder og let på andre. Det har været let at finde egnede og interesserede instruktører. Foreningerne har ikke problemer med at finde nye instruktører. En forening valgte at anvende allerede sundhedsfaglige instruktører, men er nu villige til at indlemme frivillige. Det forudsættes her, at de får sundhedsfremmeinstruktøruddannelsen. Generelt har alle foreninger haft svært ved at rekruttere deltagere. Dette har for nogle foreninger været demotiverende og for andre en udfordring. Egne initiativer har i denne forbindelse været ekstra pressedækning, annoncering, personlig henvendelser / prikke metoden m.m. Initiativerne har haft god effekt på deltagerantallet. Specielt ses det, at de tre foreninger der har et tilhørsforhold til og samarbejde med et motionscenter og dermed daglig omgang med mange borgere, har haft nemmest ved at rekruttere deltagere og få formidlet viden om projektet. Instruktørerne her har mulighed for sparring og idéudveksling. Deltagerne har mulighed for at føle sig inkluderet med lige ret til deltagelse. En forening har været meget bevidst om at indlemme deltagerne i resten af foreningslivet selvom de er et gå-hold skal de varme op sammen med resten af løberne. Det er vigtigt at de er en del af noget Projektets fremtidige udfordring Det er vigtigt at støtte yderligere op om de små foreninger. Projektmedarbejderne skal her, i en større udstrækning, agere sparringspartner for instruktørerne. Ligeledes skal projektet tilføre foreningerne mere hjælp til rekruttering af deltagere, ved evt. at lægge fase 0 i deres lokaler/foreninger, hjælpe til annoncering, pressedækning m.m. Et andet tiltag kan være at hjælpe foreningerne til at forsøge sig med mere alternative og anderledes aktiviteter. Det kan også være at etablere et aktivitetssamarbejde mellem foreningerne Deltagernes fastholdelse af fysisk aktivitet: Det er projektets mål at fastholde deltagerne i fysisk aktivitet. Målet her er nået. Kun 3 ud af 69 deltagere har forladt projektet 2. 2 Grundet komplimenterer sygdomme hvilket influerer på de sammenlagte ressourcer 5

6 Det har ligeledes været et af projektets mål at hjælpe foreningerne til fælles forståelsen af at være kollegaer frem for konkurrenter. Således har fastholdelsen af borgeren været målet, også selv om det ikke er i egen forening. Generelt har foreningerne fint formået dette og der er flere eksempler på, at en borger er startet i en forening for at flytte til en anden aktivitet i en anden forening. Motionen i Gør Lemvig lettere var lidt hårdere end det jeg var vant til, men det er helt fint men jeg har ikke tabt mig. Jeg har overvejet at holde men fortsætter nu jeg kan jo ikke bare sætte mig i stolen igen. Det er ind imellem er en overvindelse at komme af sted Projektets fremtidige udfordringer Det er fortsat en udfordring at hjælpe foreningerne med at fastholde de nuværende deltagere. Efterhånden som nye deltagere kommer til, er der risiko for, at nyhedens interesse falder for gamle deltagere. Vaneændringer tager tid, og det vil fortsat kræve meget af nuværende deltagere at forblive fysiske aktive i foreningerne. Til dette behøves der hjælp og opbakning. 3. Deltagerne 3.1 Antal deltagere Målet i projektet er, over tre år, at motivere og fastholde 400 borgere i minimum én fase. Taget i betragtning, at projektet kun har haft kort tid til at indsamle data, synes opnåelse af resultatet at være tilfredsstillende. I alt har 69 borgere deltaget i projektet. o 57 deltagere er nye deltagere, forstået som ikke tidligere fysisk aktive, ikke tidligere foreningsaktive eller har deltaget i patientforløb. o Ni deltagere (svarende til ét patientforløb) har deltaget på patientforløb, fase 0, og er fulgt videre til fase 1 og er nu fysisk aktive i foreningerne. o Tre deltagere (tidligere patienter) forsøgte sig i projektet men magtede ikke videreførelsen og har forladt projektet. Årsagen er her at komplimenterer sygdomme influerende på deres ressourcer. 3.2 Målgruppen Inklusionskriteriet for deltagelse i projektet er inaktive borgere med BMI over 25 og/eller diabetes type 2. Det ses, at projektet har formået at ramme målgruppen: 6

7 Fordeling af BMI Alle deltagere opfylder inklusionskriterierne Deltagernes BMI fordeler sig som følgende BMI > 30 BMI > 25 BMI < 25 Forening % 0 % 0 % Forening 2 86 % 6 % 6 % (Deltagere med T2DM) Forening 3 75 % 25 % 0 % Forening 4 67 % 33 % 0 % Forening 5 75 % 25 % 0 % Forening % 0 % 0 % Fordeling af alder og køn 64 deltager ud af 66 er kvinder. Det ses at foreningerne tilknyttet et motionscenter med de mere traditionelle aktiviteter appellerer til den yngre gruppe, hvor i mod de ældre deltagere hellere finder hen i de mindre foreninger Projektets fremtidige udfordring Projektet har inden opstart ikke målsat fordeling af køn. Det er dog løbende i projektet blevet indlysende at rekruttering af mænd kræver en anderledes tilgang end hidtil anvendt. Projektgruppen vil arbejde med denne problematik Effekt mål hos deltagerne Formålet med projektet har i første prioritet været fastholdelsen af deltageren. Dernæst har vi ønsket at vide, hvilke fysiske gevinster deltageren har haft. Evalueringens omdrejningspunkt har i første omgang været vægt, fedt %, taljemål og BMI 98 % har formået at ændre sine fysiske parametre i en sundere retning. Der ses både ændret vægttab, fedt % og talje reducering og deraf faldende BMI. Enkelte deltagere har på trods af øget fysisk aktivitet, øget både vægt og fedt % men ikke taljemål. Disse deltagere har haft brug for ekstra opmærksomhed fra projektmedarbejderen for at bevare motivationen og er fortsat fastholdt. Desuden viser evalueringen følgende: Vægttabene ligger fra 0 kg. til 14,6 kg. Talje reduktion ligger fra 0 cm til 14 cm Fedt % reduktion ligger fra 0 % til 5 % BMI reduktion ligger fra 0 til 5,7 3 Se bilag 7

8 Projektets fremtidige udfordring Der skal i projektet sættes fokus på Rund og Sund i sin forståelse af, at fysisk aktivitet ikke kun handler om kg og cm men i lige så høj grad om trivsel. Projektet kan her, i takt med større deltagelse af diabetes deltagere, udover ovenstående også fokusere på blodsukker og blodtryk, og de effekter der kommer af øget fysisk aktivitet. Herudover arbejdes der på en mere systematisk tilgang til fx betydning for livskvaliteten, ændringer i hverdagen m.m. Projektgruppen vil arbejde videre med dette, og ønsker at anvende et allerede valideret spørgeskema således at indsatsen i projektet kan sammenlignes med andre indsatser 4 Den gang jeg startede, fik jeg medicin mod en depression. Nu er jeg ude af mit medicinforbrug har mere energi og ser lyst på livet og så har jeg endda tabt mig rigtig meget Overgange fra patient til ligeværdig deltager fase 0 til fase 1 Om end datagrundlaget er sparsomt, tyder det på, at projektet hjælper deltagerne med at fortsætte fysisk aktivitet i foreningerne. Jeg havde fået sukkersyge og skulle tabe mig, altså røre mig noget mere. Jeg meldte mig til Gør Lemvig lettere Det har gjort en forskel det har givet mig et spark bag i.. Der har kun været afholdt ét patientforløb for borgere med type 2 diabetes. En forening har oplevet, at en deltager med diabetes fik et ildebefindende og måtte tilkalde hjælp. Instruktøren er undervist i sygdommen TMD2 med dens mulige komplikationer og dermed også i handlemuligheder. Projektets oprindelige tanke var kun at inkludere diabetes patientforløb. Den løbende evaluering viste dog, at det gav god mening at inkludere og tilbyde vægtstopholdene information om projektet. Projektmedarbejderen er derfor siden hen blevet præsenteret på disse hold, og det forventes at en del af disse ligeledes kan motiveres til deltages. Jeg havde tidligere deltaget i Små skridt jeg blev opmærksom på Gør Lemvig lettere og meldte mig som deltager Projektets fremtidige udfordring Projektet skal fortsat udvikle mulighederne for rekruttering og sammenkobling af kommunal og frivillig indsats. Projektet skal ligeledes løbende sikre sig, at instruktørerne føler sig trygge i arbejdet med deltagere med diabetes. 4 Der er allerede vist stor interesse fra forskningens verden. Steno Instituttet har tilkendegivet at de ønsker et evaluerings samarbejde ved projektets slutning

9 Behov for individuelle opfølgninger Projektet har fra start fastsat opfølgninger med faste tidsintervaller. Det har dog vist sig, at en mere individuel tilgang har været nødvendig, hvorfor mange deltagere har haft brug for yderligere opfølgninger 5. Opfølgningerne har primært været foretaget af projektmedarbejderen (uddannet fysioterapeut). Det har dog vist sig, på det individuelle plan, at der er behov for opfølgninger af fx kost- og ernæringsvejleder. Enkelte deltagere har anvendt denne mulighed. Foreningerne har indtil nu ikke benyttet sig af muligheden for sparring med hverken ernæringsvejleder eller sygeplejerske Projektets fremtidige udfordring Der skal i langt højere grad vægtes formidlingen til ovenstående eksterne ressourcer. Kommunen har uddannet personale, der må og kan anvendes i denne sammenhæng. 4. Administrationen Projektets formål er at bygge bro og samarbejde med foreningerne for en øget sundhed hos borgerne i Lemvig Kommune. Målet er, at den sundhedspædagogiske faglighed skal i spil og integreres i det frivillige foreningsliv. Projektet er i gang med denne proces. Det første halve år har været præget af ansættelse af projektmedarbejdere/leder, at oplyse, informere og præsenterer projektet for relevante interessenter. Der er afholdt flere informations- og dialogmøder både med foreningslivet, kommunale afdelinger, på DGI arrangementer m.m. Der er afholdt både individuelle og fokusgruppeinterview med potentielle deltagere (referencegruppe) med henblik på, hvilke aktiviteter foreningerne skulle tilbyde for at motivere målgruppen til deltagelse. Der er etableret en projektdeltagergruppe, styregruppe samt en referencegruppe Foreningerne Efter udvælgelsen af egnede foreninger har der været anvendt ressourcer i foreninger for at skabe holdbare relationer hertil. Projektmedarbejderen har efter behov besøgt foreningerne Uddannelse af instruktører Der er uddannet 12 sundhedsfremmeinstruktører. Uddannelsen skal sætte de frivillige instruktører i stand til at tage de specielle hensyn målgruppen har i forbindelse med deres overvægt og / eller diabetes, og det tyder på at instruktørerne formår dette. De tager ikke livet af os! Instruktørerne tager hensyn til os og ringer også og spørger, om vi har godt. 5 Se bilag 6 Se bilag 9

10 Undervisningen er afholdt af undervisere, der til dagligt arbejder med målgruppen og som instruktørerne derfor kan møde som kommunale medarbejdere. Undervisningsemnerne var: Den sundhedsfremme og forebyggende tænkning og pædagogik v/ Cand. Cur Anne Sjørvad Johnsen og sygeplejerske Pia Møller Kost og ernæring i forhold til overvægt samt diabetes v/ Cand.Scint.San. Maiken M. Jensen Sygdomslære og behandling til diabetes v/ sygeplejerske Maibritt Christensen Motion og bevægelse til overvægtige v/ fysioterapeut Merete Andreasen 4.3 Et projekt endelig i drift Det sidste halve år har projektet kørt som håbet. Projektet kan nu betragtes som værende i drift! Projektmedarbejderne deltager efter behov i træningen hos foreningerne, giver individuelle vejledninger til deltagerne og hjælper disse til den motionsform der passer. Det mærkes tydeligt, at udbredelsen / kendskabet til projektet er stigende. Der tales / spredes ringe i vandet. Gennem en veninde fra det blev jeg opmærksom på Gør Lemvig lettere Jeg har allerede anbefalet det til andre, fortalt om indhold osv. Rekrutteringen skal stadig være i fokus og have en særlig indsats. Særligt skal kommunens mandlige målgruppe have opmærksomhed Projektets fremtidige udfordring Grundet sparsomt datagrundlag gives der ikke mulighed for fuldt ud at evaluere modellens anvendelighed. Der skal følges deltagere i 1½ år for at opnå valide resultater på, om dette kan være den metode, der kan hjælpe målgruppen til et sundere liv Projektet skal have uddannet flere instruktører og på den måde sikre grundlaget for egnede frivillige instruktører. Projektets største udfordring er, om det formås at opnå yderligere økonomisk støtte. Opgaven er, hvor indlysende fornuftig den må se ud, hverken en kommunal eller forenings SKAL opgave. Opgaven er derfor, i økonomiske pressede tider, i fare for at blive nedprioriteret. Projektet skal, hvis muligt vise at 66 deltagere kan blive til 400 fysisk aktive nye deltagere. 10

11 Thyborøn (HK68, TIF, TGF ) Varieret program med foreningens tilbud (se vedlagte program) Foreningens aktivitetstilbud med oplysning om type, træningsfrekvens, antal deltagere, antal instruktører og instruktørens uddannelse: Projektmedarbejdertimer brugt direkte i foreningen (opstart af hold og vejledning på holdene): Eksterne timer anvendt af foreningen (vejledning fra kost og ernæringskonsulent eller lignende): Antal deltagere i alt i foreningen: Projektmedarbejdertimer brugt på deltagerne i foreningen Eksterne timer tildelt deltagerne (vejledning fra kost og ernæringskonsulent eller lignende) Fordeling af Køn, alder, BMI, T2DM, tidligere patienter og individuelle opfølgninger Antal deltagere: 16 Træningsfrekvens: 1 x ugtl. Antal instruktører: 1 Instruktøruddannelse: Afhængig af aktivitet + Fase 0 træning 8 timer 0 timer 16 deltagere 34 timer 0 timer Antal kvinder: 14 Antal mænd: 2 Heraf T2DM: 3 Tidligere patienter: 4 Antal medlemmer Hvor kommer medlemmerne fra Modtaget økonomisk tilskud Betydning for deltagelsen Udbredelse og forankring i resten af foreningen ved deltagelse i projektet Rekruttering af nye frivillige instruktør 225 medlemmer Lokalområdet 0,-kr Har ikke ansøgt midler endnu? Klarer sig indtil videre uden tilskud, ved hjælp af egne midler Ingen væsentlig betydning for motivering af deltagelse i projektet. Rigtig god omtale af projektet i foreningen også fra de andre afdelinger. Deltagerne får en god modtagelse og føler at der er plads til dem. Der er flere der har givet udtryk for at de gerne vil hjælpe/være instruktører 11

12 Tangsø FS Vandgymnastik / Crossfitt Foreningens aktivitetstilbud med oplysning om type, træningsfrekvens, antal deltagere, antal instruktører og instruktørens uddannelse: Vandgymnastik Antal deltagere: 7 Træningsfrekvens: 1 x ugtl. Antal instruktører: 1 Instruktøruddannelse: Fysioterapeut Crossfit Antal deltagere: 8 Træningsfrekvens: 1 x ugtl. Antal instruktører: 1 Instruktøruddannelse: Crossfitinstruktør Projektmedarbejdertimer brugt direkte i foreningen 4 timer (opstart af hold og vejledning på holdene): Eksterne timer anvendt af foreningen (vejledning fra 0 timer kost og ernæringskonsulent eller lignende): Antal deltagere i alt i foreningen: 13 Projektmedarbejdertimer brugt på deltagerne i foreningen Eksterne timer tildelt deltagerne (vejledning fra kost og ernæringskonsulent eller lignende) 18 2 timer Fordeling af Køn, alder, BMI, T2DM, tidligere patienter og individuelle opfølgninger Antal kvinder: 12 Antal mænd: 1 Heraf T2DM: 1 Tidligere patienter: 2 Antal medlemmer Hvor kommer medlemmerne fra 2106 medlemmer Hele Lemvig kommune samt Struer og Holstebro Modtaget økonomisk tilskud Betydning for deltagelsen Udbredelse og forankring i resten af foreningen ved deltagelse i ,-kr Har haft væsentlig betydning for projektets udvikling i foreningsdelen Tangsø FS Det er begyndt at rygtes at der er 12

13 projektet Rekruttering af nye frivillige instruktør aktiviteter for kraftige mennesker. Der er stor respekt for de der deltagere i projektet. Boldafdelingen har ikke meget kendskab/interesse for projektet. Ruger pt. Uddannet instruktører, men der er også interesse for at inddrage frivillige instruktører når de har været på kursus 13

14 LOFI (Lemvig og omegns firmaidræt) Varieret program Foreningens aktivitetstilbud med oplysning om type, træningsfrekvens, antal deltagere, antal instruktører og instruktørens uddannelse: Vandaerobic Antal deltagere: 5 Træningsfrekvens: 1 x ugtl. Antal instruktører: 2 Instruktøruddannelse: Vandaerobicinstruktører Spinning Antal deltagere: 2 Træningsfrekvens: 1 x ugtl. Antal instruktører: 1 Instruktøruddannelse: Spinninginstruktør Træning i motionscenter Antal deltagere: 12 Træningsfrekvens: Mulighed for 5 x ugtl. Antal instruktører: 1 Instruktøruddannelse: Fitnessinstruktør og personlig træner. Deltaget i internt kursus som Sundhedsfremmeinstruktør Projektmedarbejdertimer brugt direkte i foreningen (opstart af hold og vejledning på holdene): Eksterne timer anvendt af foreningen (vejledning fra kost og ernæringskonsulent eller lignende): Antal deltagere i alt i foreningen: Projektmedarbejdertimer brugt på deltagerne i foreningen Eksterne timer tildelt deltagerne (vejledning fra kost og ernæringskonsulent eller lignende) 11 timer 0 timer 20 deltagere 44 timer 4 timer Fordeling af Køn, alder, BMI, T2DM, tidligere patienter og individuelle opfølgninger Antal kvinder: 20 Antal mænd: 0 Heraf T2DM: 3 Tidligere patienter: 2 14

15 Antal medlemmer Hvor kommer medlemmerne fra 1900 medlemmer (Foreningsfitness som har projektet har 850 medlemmer) Hele Lemvig Kommune Modtaget økonomisk tilskud ,-kr. Betydning for deltagelsen Udbredelse og forankring i resten af foreningen ved deltagelse i projektet Rekruttering af nye frivillige instruktør Har ikke haft afgørende betydning for deltagelse. Ser det som et fremtidigt kerneområde og synes det er et godt og spændende projekt der ligger i tråd med hvad de ønsker, at arbejde med i fremtiden Har god adgang til nye frivillige instruktører 15

16 LGF Puls og Styrke Foreningens aktivitetstilbud med oplysning om type, træningsfrekvens, antal deltagere, antal instruktører og instruktørens uddannelse: Antal deltagere: 6 Træningsfrekvens: 1 x ugtl. Antal instruktører: 1 Instruktøruddannelse: Gymnastikinstruktør Projektmedarbejdertimer brugt direkte i foreningen (opstart af hold og vejledning på holdene): Eksterne timer anvendt af foreningen (vejledning fra kost og ernæringskonsulent eller lignende): 6 timer 0 timer Antal deltagere i alt i foreningen: 6 Projektmedarbejdertimer brugt på deltagerne i 10 timer foreningen Eksterne timer tildelt deltagerne (vejledning fra kost og ernæringskonsulent eller lignende) 0 timer Fordeling af Køn, alder, BMI, T2DM, tidligere patienter og individuelle opfølgninger Antal kvinder: 6 Antal mænd: 0 Heraf T2DM: 0 Tidligere patienter: 1 Antal medlemmer 1216 medlemmer (Gymnastik afdelingen som har projektet har 427 medlemmer) Hvor kommer medlemmerne fra Lokalområdet (Lemvig by) Modtaget økonomisk tilskud Betydning for deltagelsen Udbredelse og forankring i resten af foreningen ved deltagelse i projektet Rekruttering af nye frivillige instruktør 0,-kr. Har ikke ansøgt endnu Ingen væsentlig betydning for deltagelse i projektet Har anvendt egne midler Der har ikke været meget omtale af projektet i foreningen og heller ikke nogen refleksion over deltagelsen Har pt. nok instruktører 16

17 Løbeklub Gå hold Foreningens aktivitetstilbud med oplysning om type, træningsfrekvens, antal deltagere, antal instruktører og instruktørens uddannelse: Antal deltagere: 4 Træningsfrekvens: 2 x ugtl. Antal instruktører: 2 (en ad gangen) Instruktøruddannelse: Sygehjælper og løbeinstruktør Projektmedarbejdertimer brugt direkte i foreningen (opstart af hold og vejledning på holdene): Eksterne timer anvendt af foreningen (vejledning fra kost og ernæringskonsulent eller lignende): Antal deltagere i alt i foreningen: Projektmedarbejdertimer brugt på deltagerne i foreningen Eksterne timer tildelt deltagerne (vejledning fra kost og ernæringskonsulent eller lignende) 8 timer 0 timer 4 deltagere 9 timer 2 timer Fordeling af Køn, alder, BMI, T2DM, tidligere patienter og individuelle opfølgninger Antal kvinder: 4 Antal mænd: 0 Heraf T2DM: 0 Tidligere patienter: 0 Antal medlemmer Hvor kommer medlemmerne fra Modtaget økonomisk tilskud Betydning for deltagelsen Udbredelse og forankring i resten af foreningen ved deltagelse i projektet Rekruttering af nye frivillige instruktør 486 medlemmer Lemvig by og omegn 0,-kr Har ikke ansøgt. Ingen væsentlig betydning for deltagelse i projektet. Klubben er økonomisk velfunderet. Fik sidste år Lemvig prisen på kr. og en del af disse midler er brugt til projektet. Foreningen har som mål at dyrke motion som middel til sundhed og øget livskvalitet Det har derfor været helt naturligt at deltage i projektet Har god adgang til nye frivillige instruktører 17

18 RLIF MOK Motion-oplevelser og kaffe (alle mødegangene er udendørs med afvekslende udendørsaktiviteter). Se endvidere vedlagte programmer. Foreningens aktivitetstilbud med oplysning om type, træningsfrekvens, antal deltagere, antal instruktører og instruktørens uddannelse: Projektmedarbejdertimer brugt direkte i foreningen (opstart af hold og vejledning på holdene): Eksterne timer anvendt af foreningen (vejledning fra kost og ernæringskonsulent eller lignende): Antal deltagere i alt i foreningen: Projektmedarbejdertimer brugt på deltagerne i foreningen Eksterne timer tildelt deltagerne (vejledning fra kost og ernæringskonsulent eller lignende) Fordeling af Køn, alder, BMI, T2DM, tidligere patienter og individuelle opfølgninger Antal deltagere: 6 Træningsfrekvens: 1 x ugtl. Antal instruktører: 1-2 Instruktøruddannelse: Gymnastikinstruktør og internt kursus som Sundhedsfremmeinstruktør 6 timer 0 timer 6 deltagere 13 timer 4 timer Antal kvinder: 6 Antal mænd: 0 Heraf T2DM: 1 Tidligere patienter: 0 Antal medlemmer Hvor kommer medlemmerne fra Modtaget økonomisk tilskud Betydning for deltagelsen Udbredelse og forankring i resten af foreningen ved deltagelse i projektet Rekruttering af nye frivillige instruktør 464 medlemmer Lokalområdet 3600,-kr Har haft afgørende betydning for gennemførelsen af projektet Har behov for hjælp til yderligere annoncering for at få flere deltagere. Deltagerne i projektet er nye og deltager ikke i andre aktiviteter. Der er meget lidt respons fra det øvrige foreningsliv i forening. Det har været muligt at finde nye instruktører 18

Et partnerskabsprojekt mellem Frederiksberg kommune og DGI Storkøbenhavn om motionsuvante

Et partnerskabsprojekt mellem Frederiksberg kommune og DGI Storkøbenhavn om motionsuvante Et partnerskabsprojekt mellem Frederiksberg kommune og DGI Storkøbenhavn om motionsuvante borgere Baggrund: I dag oplever vi i kommunen, at borgere enten på Sundhedscentret eller i psykiatrien har ringe

Læs mere

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Evaluering udarbejdet af sundhedskonsulenterne Julie Dalgaard Guldager samt Lene Schramm Petersen marts 2015. 1 I projekt Styrket indsats

Læs mere

Vægstoprådgivning for svært overvægtige Vesthimmerlændinge

Vægstoprådgivning for svært overvægtige Vesthimmerlændinge Evalueringsrapport Vægstoprådgivning for svært overvægtige Vesthimmerlændinge Søren Toft Hansen Sundhedscenter Vesthimmerland Reference: 7-311-38/15/KAD 1 Om evalueringen Denne evaluering omfatter Vesthimmerlands

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Overvægt er et stigende problem i samfundet generelt, - således også på ældreområdet i Svendborg Kommune.

Overvægt er et stigende problem i samfundet generelt, - således også på ældreområdet i Svendborg Kommune. Projekttitel: Et lettere liv Et utraditionelt og helhedsorienteret tilbud til overvægtige i ældreplejen i Svendborg Kommune. Projektet tager udgangspunkt i individet og har fokus på kontakt i hele forløbet.

Læs mere

Evaluering af Region Syddanmarks projekt Motion som Medicin

Evaluering af Region Syddanmarks projekt Motion som Medicin Evaluering af Region Syddanmarks projekt Motion som Medicin Organisering og motionsformidling Kort Version Af Pernille Andreassen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Tværkommunalt udviklingsprojekt indenfor kronikerrehabilitering - en succes!

Tværkommunalt udviklingsprojekt indenfor kronikerrehabilitering - en succes! Tværkommunalt udviklingsprojekt indenfor kronikerrehabilitering - en succes! Baggrund: Favrskov, Skanderborg og Silkeborg Kommuner samarbejdede i perioden 2010-2013 om et projekt for udvikling af den kommunale

Læs mere

Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune

Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune Forebyggelse Borgere med kronisk sygdom, eller risiko for at få en kronisk sygdom, vejledes og motiveres til varige livsstilsændringer. Hvad skulle indsatsen

Læs mere

Evaluering af Faxe Kommunes overvægtsprojekt for voksne 2009-2011

Evaluering af Faxe Kommunes overvægtsprojekt for voksne 2009-2011 Evaluering af Faxe Kommunes overvægtsprojekt for voksne 2009-2011 Indhold 1.0 Indledning...1 1.1 Formål...1 1.2 Datagrundlag...2 1.3 Begrebsafklaring...2 2.0 Organisering og aktiviteter...2 2.1 Organisering

Læs mere

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Sundhedssekretariatet Oktober 2013 1. Baggrund Dette statusnotat for bydelsprojektet i Sønderparken indeholder en oversigt over igangsatte aktiviteter

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Projekt brobygning mellem kommunalt træningstilbud og aktivt foreningsliv mv. Evaluering - maj 2016

Projekt brobygning mellem kommunalt træningstilbud og aktivt foreningsliv mv. Evaluering - maj 2016 Projekt brobygning mellem kommunalt træningstilbud og aktivt foreningsliv mv. Evaluering - maj 2016 Baggrund Sundhedsudvalget besluttede i juni 2013 at iværksætte et tværfagligt projekt med fokus på brobygning

Læs mere

Sund kultur i Bulderby

Sund kultur i Bulderby Projektbeskrivelse Sund kultur i Bulderby Et samarbejde mellem Bulderby & SundhedscenterStruer 11. november 2009 1 1.0 Baggrund SundhedscenterStruer blev i foråret 2009 kontaktet af Vivi Mortensen, Leder

Læs mere

Midtvejsevaluering af kostvejledning til borgere

Midtvejsevaluering af kostvejledning til borgere Til: Social- og Sundhedsudvalget Fra: Kamilla Walther Midtvejsevaluering af kostvejledning til borgere Indhold Resumé... 1 Formål og succeskriterier... 1 Fremdrift... 2 Foreløbige resultater... 3 Konklusion...

Læs mere

Der etableres en overordnet styregruppe for projektet med 1 repræsentant for følgende:

Der etableres en overordnet styregruppe for projektet med 1 repræsentant for følgende: Projektets navn: Gang i Odense Tovholder/organisering Deltagende organisationer: Odense Kommune, Dansk Firmaidræts Forbund, Kræftens bekæmpelse, Gigtforeningen, Hjerteforeningen, Diabetesforeningen, DGI

Læs mere

Resumé. 1 Se rapportens citat fra Brian Mikkelsens og Eva Kjers udtalelser s. 17.

Resumé. 1 Se rapportens citat fra Brian Mikkelsens og Eva Kjers udtalelser s. 17. 33 idrætsprojekter for overvægtige børn er blevet støttet af midler fra puljen Idrætsprojekter for vanskeligt stillede børn. Puljen blev lanceret af Kulturministeriet og Socialministeriet i august 2006.

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Cecilia Lonning-Skovgaard (V) og Pia Allerslev (V) vedrørende vægttabstilbud i Københavns Kommune

Besvarelse af spørgsmål fra Cecilia Lonning-Skovgaard (V) og Pia Allerslev (V) vedrørende vægttabstilbud i Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Til Cecilia Lonning-Skovgaard og Pia Allerslev Besvarelse af spørgsmål fra Cecilia Lonning-Skovgaard (V) og Pia Allerslev (V) vedrørende vægttabstilbud

Læs mere

Baggrund: Effekten af Sundhedssamtaleforløb

Baggrund: Effekten af Sundhedssamtaleforløb Bilag til sagsfremstilling for politikkontrol vedr. forandringen Sundhedssamtaler - på vej til mestring på møde i Kultur- og Sundhedsudvalget d. 3. november 2016 Dato 4. oktober 2016 Sagsnr.: 29.30.00-A00-44768-15

Læs mere

NRUI I BEVÆGELSE. En klub i bevægelse. Aktiv forår i Næsbjerg og Rousthøje. www.nrui.dk

NRUI I BEVÆGELSE. En klub i bevægelse. Aktiv forår i Næsbjerg og Rousthøje. www.nrui.dk Aktiviteterne er tiltænkt hele familien og vi håber på stor deltagelse, også fra folk som ikke tidligere har været aktive. Man behøver ikke at deltage i samme aktivitet hver gang - her er mulighed for

Læs mere

Rapport for året 2013 Forebyggende hjemmebesøg

Rapport for året 2013 Forebyggende hjemmebesøg Rapport for året 2013 Forebyggende hjemmebesøg Minna Grunnet Pia Høgh Kirsten Bentsen Forebyggelseskonsulenter Center for Sundhedsfremme Årsrapport 2013 Lovgrundlag Lov om social service 79 a Målsætning

Læs mere

Status til Socialudvalget Projekt Træningsvenner

Status til Socialudvalget Projekt Træningsvenner Status til Socialudvalget Projekt Træningsvenner 1. Formål med projekt Træningsvenner Formålet er at guide og støtte borgere med tilknytning til Frederiksberg Sundhedscenter og Psykiatrisk Center samt

Læs mere

Livsstilscafe. Livsstilscafe. For mennesker med kroniske sygdomme eller længerevarende psykisk sygdom. Sundhed i balance. Information til personalet

Livsstilscafe. Livsstilscafe. For mennesker med kroniske sygdomme eller længerevarende psykisk sygdom. Sundhed i balance. Information til personalet Information til personalet Livsstilscafe For mennesker med kroniske sygdomme eller længerevarende psykisk sygdom Samtaler, vejledning og holdundervisning om sund mad, bevægelse og rygning Livsstilscafe

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

Dokumentation og evaluering i en kommunal hverdag. eller hvordan vi bruger projekter og data til at blive klogere

Dokumentation og evaluering i en kommunal hverdag. eller hvordan vi bruger projekter og data til at blive klogere Dokumentation og evaluering i en kommunal hverdag eller hvordan vi bruger projekter og data til at blive klogere To spørgsmål 1. Hvad er effekten af vores indsatser? 2. Kan vi bruge data til at målrette

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Grib Chancen til et lettere liv

Grib Chancen til et lettere liv Grib Chancen til et lettere liv Slutevaluering 09/41469 Mette Bang Andersen Baggrund Grib Chancen er et fælles fynsk projekt, der har til formål, at igangsætte vedvarende aktivitetstilbud med motion og

Læs mere

Evaluering af. Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner. Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011

Evaluering af. Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner. Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011 1 Evaluering af Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011 2 Indhold Evaluering af Vægtvejledning... 5 Rapporten er bygget op på følgende

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

11.11.2013 / Diabetesforeningens hjemmeside

11.11.2013 / Diabetesforeningens hjemmeside OMTALE/ APP / INTERWALK November 2013 11.11.2013 / Diabetesforeningens hjemmeside Intervalgang Intervalgang er en motionsform bestående af intervaller, hvor der varieres mellem hurtig og langsom gang.

Læs mere

Projektbeskrivelsesskema

Projektbeskrivelsesskema Projektbeskrivelsesskema Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper 1. Projektets titel: Sundhedsfremmeprojekt på bosteder for psykisk udviklingshæmmede* 2. Baggrund: Projektet baseres

Læs mere

Rapport for året 2012 Forebyggende hjemmebesøg

Rapport for året 2012 Forebyggende hjemmebesøg Rapport for året 2012 Forebyggende hjemmebesøg Minna Grunnet Pia Høgh Kirsten Bentsen Forebyggelseskonsulenter Center for Sundhedsfremme Årsrapport 2012 side - 2 - Årsrapport 2012 Lovgrundlag Målsætning

Læs mere

Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen.

Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen. Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen. Gruppens formål: Formålet med gruppens arbejde er at udarbejde et oplæg til en overordnet/generisk model til etablering

Læs mere

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald Notat Haderslev Kommune VS Stab Nørregade 41 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13.februar 2012 Sagsident: 10/13082 Sagsbehandler: Christian Métais Dir.

Læs mere

EVALUERING AF TEAM HERNING 2014/15

EVALUERING AF TEAM HERNING 2014/15 EVALUERING AF TEAM HERNING 2014/15 15. august 2015. 1 INDHOLD OM EVALUERINGEN 3 PROCESBESKRIVELSE AF EVALUERINGEN 4 SAMMENFATNING 5 ER PROJEKT TEAM HERNING 2014/2015 LYKKEDES? 5 HVILKE LANGTIDSVIRKNINGER

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Side 1 Ansøgningsskema til puljen til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg Projektets/indsatsernes titel Skriv titel på projektet/indsatserne.

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS).

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Kortlægningsprojekt i perioden 1. september 2012 31. 12 2012 Projektets baggrund Borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Mor i bevægelse. Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide og kvinder påp

Mor i bevægelse. Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide og kvinder påp Mor i bevægelse Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide og kvinder påp barsel Samarbejde mellem: Gigtforeningen Sundhedsplejen Randers kommune Gynækologisk Obstetrisk

Læs mere

Haderslev Frivillighedsakademi, Træner og Lederuddannelse

Haderslev Frivillighedsakademi, Træner og Lederuddannelse E N U M M O K V E L S 17-18 0 R 2 i E m e D HA ig for livet - Lederakaat dblive en endnu bedre leder l Bevæg d ste nye skridt ti ør Tag det f Haderslev Frivillighedsakademi, Træner og Lederuddannelse 2

Læs mere

Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner. og optimer på virksomhedens bundlinie.

Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner. og optimer på virksomhedens bundlinie. Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner og optimer på virksomhedens bundlinie. Hvorfor investere I SUNDHED DET ER VELDOKUMENTERET, at virksomheder, der aktivt tør satse på sundhedsfremmende tiltag,

Læs mere

Notat til Sundheds- og omsorgsudvalget vedrørende ny retning, mål og fremadrettet indsats. Ny retning

Notat til Sundheds- og omsorgsudvalget vedrørende ny retning, mål og fremadrettet indsats. Ny retning 1 Forebyggende Hjemmebesøg Notat til Sundheds- og omsorgsudvalget vedrørende ny retning, mål og fremadrettet indsats. Ny retning Baggrund Forebyggende hjemmebesøg har været en del af MSO s indsats, siden

Læs mere

Gode rammer for hjerterehabilitering

Gode rammer for hjerterehabilitering Gode rammer for hjerterehabilitering # 02 - et partnerskabsprojekt Januar 2010 Af projektleder Anne Sophie Hensgen Solidt koncept for systematisk hjerterehabilitering Siden opstarten af Gode rammer for

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE IDRÆTS RÅD

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE IDRÆTS RÅD SLAGELSE KOMMUNE Tag det første nye skridt til at blive en endnu bedre leder. Et personligt lederudviklingsforløb for kommende, nye og nuværende ledere i klubber og foreninger i Slagelse Kommune. SLAGELSE

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

Bilag 1. Foreløbige resultater i Kronikerprojektet På vej til et sundere dig

Bilag 1. Foreløbige resultater i Kronikerprojektet På vej til et sundere dig Bilag 1. Foreløbige resultater i Kronikerprojektet På vej til et sundere dig Køn Kvinder: 63 % Mænd:37% Alder: Ældste: 79 år Yngste: 36 år Gennemsnit: 65 år Fordeling på Diagnoser: Hjertekarsygdom 7 pct.;

Læs mere

IT-understøttet egenomsorg - Fra hjulpen til selvhjulpen

IT-understøttet egenomsorg - Fra hjulpen til selvhjulpen IT-understøttet egenomsorg - Fra hjulpen til selvhjulpen HISTORIK - Afprøvninger - Udbredelse RH PATIENTGRUPPER Ca. 3500 patienter fordelt over det meste af Region Hovedstaden 1/3 mænd Alle aldersgrupper

Læs mere

Foreningen investerer i at udvikle lokalsamfundet

Foreningen investerer i at udvikle lokalsamfundet Foreningen investerer i at udvikle lokalsamfundet Åben skole som en investering i, at skolen også fremadrettet er åben. Perspektiverne rækker videre til et lille lokalsamfund, som har brug for at kunne

Læs mere

KROP OG KOMPETENCER DEN ÅBNE SKOLE

KROP OG KOMPETENCER DEN ÅBNE SKOLE KROP OG KOMPETENCER DEN ÅBNE SKOLE VIA University College 2 SÆT DIN SPORT PÅ SKOLESKEMAET 3 Med den seneste reform af folkeskolen er bevægelse, idræt og fysisk aktivitet for alvor kommet på skoleskemaet.

Læs mere

Livsstilscenter Brædstrup Landskursus for diabetessygeplejersker d. 28/

Livsstilscenter Brædstrup Landskursus for diabetessygeplejersker d. 28/ Livsstilscenter Brædstrup Landskursus for diabetessygeplejersker d. 28/10 2017 Lene Lange, Leder Sarah Bregendahl, Udviklingsansvarlig Livsstilscentrets baggrund Åbnede som en del af Brædstrup sygehus

Læs mere

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Shared Care i psykiatrien Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Succeskriterier for Shared Care projektet Bedre behandling for brugere af psykiatrien med en kronisk sygdom Sammenhængende

Læs mere

Social ulighed og kronisk sygdom Sundhedskonference 12. september

Social ulighed og kronisk sygdom Sundhedskonference 12. september Social ulighed og kronisk sygdom Sundhedskonference 12. september Sundhedskonsulent Cand.comm PhD Lucette Meillier Center for Folkesundhed Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Der er ophobet 135.000

Læs mere

Integrationsprojekt i AGF

Integrationsprojekt i AGF Integrationsprojekt i AGF Projektleder Anne Kofoed Nannerup (uden billeder af pigerne og kvinderne) Præsentation Anne Kofoed Nannerup, 23 år Studerer til sygeplejerske i Aarhus Tidl. konkurrencesvømmer

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Projekt. Norddjurs - En sund kommune i bevægelse 2010-01-01 2012-12-31. Projektoplysninger

Projekt. Norddjurs - En sund kommune i bevægelse 2010-01-01 2012-12-31. Projektoplysninger Projekt Projektets navn: Norddjurs - En sund kommune i bevægelse Starttidspunkt: 2010-01-01 Sluttidspunkt: 2012-12-31 Projektoplysninger Vælg projektets hovedformål: Initiativer vedrørende rygning, alkohol,

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011 Navn på ansøger: VIA University College, Ernæring- og Sundhedsuddannelsen, Sundhedsfaglig Højskole og Pædagoguddannelsen, Pædagogisk-Socialfaglig Højskole KOSMOS tema (skriv bogstav A, B, C eller D) C

Læs mere

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region:

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: 1 Ansøger Lyngby-Taarbæk Kommune, de praktiserende læger i Lyngby-Taarbæk Kommune og Diabetesskolen

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard Træning og socialt mødested for borgere med demens Godkendt af byrådet d. xx

Kvalitetsstandard Træning og socialt mødested for borgere med demens Godkendt af byrådet d. xx Kvalitetsstandard Træning og socialt mødested for borgere med demens Godkendt af byrådet d. xx 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre

Læs mere

Projekt brobygning mellem kommunalt træningstilbud og aktivt foreningsliv mv. Evaluering september 2015

Projekt brobygning mellem kommunalt træningstilbud og aktivt foreningsliv mv. Evaluering september 2015 Projekt brobygning mellem kommunalt træningstilbud og aktivt foreningsliv mv. Evaluering september 015 Baggrund Sundhedsudvalget besluttede i juni 013 at iværksætte et tværfagligt projekt med fokus på

Læs mere

Godkendelse af satspuljeansøgning om styrket rekruttering til kommunale sundhedstilbud

Godkendelse af satspuljeansøgning om styrket rekruttering til kommunale sundhedstilbud Punkt 12. Godkendelse af satspuljeansøgning om styrket rekruttering til kommunale sundhedstilbud 2017-012717 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at der

Læs mere

1. Hvordan sikrer man, at det er de rigtige faktuelle informationer der videreformidles, når man benytter repræsentanter/netværk til denne formidling?

1. Hvordan sikrer man, at det er de rigtige faktuelle informationer der videreformidles, når man benytter repræsentanter/netværk til denne formidling? Workshop 1A Netværksstrategier 1. Hvordan sikrer man, at det er de rigtige faktuelle informationer der videreformidles, når man benytter repræsentanter/netværk til denne formidling? - Mere samarbejde med

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

FREMTIDENS ATLETIKMILJØER

FREMTIDENS ATLETIKMILJØER #vejen20 Trygve Laub Asserhøj, analytiker på Idrættens Analyseinstitut FREMTIDENS ATLETIKMILJØER Fastholdelse som nøglen til vækst Idan-undersøgelse for Dansk Atletik Forbund med støtte fra Nordea-fonden

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Hvordan opstartes simulation (teamtræning) i egen afdeling. Teamtræningsgruppen (Else Winge &Juri Lindy Pedersen) Børneafdelingen Hvidovre Hospital

Hvordan opstartes simulation (teamtræning) i egen afdeling. Teamtræningsgruppen (Else Winge &Juri Lindy Pedersen) Børneafdelingen Hvidovre Hospital Hvordan opstartes simulation (teamtræning) i egen afdeling Teamtræningsgruppen (Else Winge &Juri Lindy Pedersen) Børneafdelingen Hvidovre Hospital Koncept Behov/krav Mål program teknik/dukke Ledelse Manpower

Læs mere

Evaluering af TeenFit, foråret 2015

Evaluering af TeenFit, foråret 2015 Evaluering af TeenFit, foråret 2015 TeenFit er et forløb udbudt af Rebild Ungdomsskole, hvor fokus er at øge motivationen til en sund livsstil, der giver mening for den enkelte, samt støtte vedkommende

Læs mere

Optimering af hjertepatienters medicin-compliance

Optimering af hjertepatienters medicin-compliance Optimering af hjertepatienters medicin-compliance Apotekerforeningen og Hjerteforeningen samarbejder Lotte Fonnesbæk, sundhedsfaglig direktør Danmarks Apotekerforening Apotekerne har visioner Faglighed

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

- sundhedsfremme og forebyggelse for borgere, der er fyldt 60 år

- sundhedsfremme og forebyggelse for borgere, der er fyldt 60 år Delprojektbeskrivelse Bevar dit aktive seniorliv - sundhedsfremme og forebyggelse for borgere, der er fyldt 60 år Baggrund: Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre, og der er

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

Projekt Den hele kroniker et forløbsprogram initiativ

Projekt Den hele kroniker et forløbsprogram initiativ Ringsted september 2009 Ansøgning til pulje til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Projekt Den hele kroniker et forløbsprogram initiativ Kontaktpersoner i Ringsted Kommune: Sundhedschef

Læs mere

FÅ FLERE BORGERE UDEN FOR ARBEJDSFÆLLESKABET MED I FRIVILLIGHED

FÅ FLERE BORGERE UDEN FOR ARBEJDSFÆLLESKABET MED I FRIVILLIGHED Dokumenttype b Inspirationskatalog udarbejdet af Rambøll Management Consulting Dato September 2017 FÅ FLERE BORGERE UDEN FOR ARBEJDSFÆLLESKABET MED I FRIVILLIGHED INDLEDNING VI SKAL HAVE FLERE BORGERE

Læs mere

NOTAT. Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt

NOTAT. Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt Kommunalbestyrelsen har på møde den 6. oktober 2015 besluttet at implementere SLID, Gigtskole for en toårig forsøgsperiode (2016-2017). Genoptræningen

Læs mere

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

Hvad er vigtigt for dig?

Hvad er vigtigt for dig? Hvad er vigtigt for dig? En kvalitativ undersøgelse af borgerinddragelse i Sundhed og Omsorg September 2017 1 Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en undersøgelse gennemført af Sundhed

Læs mere

RAPPORTERING AF TILFREDSHED I PATIENTUDDANNELSERNE. SUNDHEDSCENTER NORDÅS Diabetes, kronisk obstruktiv lungesygdom, hjertesygdom og livsstilskurser

RAPPORTERING AF TILFREDSHED I PATIENTUDDANNELSERNE. SUNDHEDSCENTER NORDÅS Diabetes, kronisk obstruktiv lungesygdom, hjertesygdom og livsstilskurser RAPPORTERING AF TILFREDSHED I PATIENTUDDANNELSERNE SUNDHEDSCENTER NORDÅS Diabetes, kronisk obstruktiv lungesygdom, hjertesygdom og livsstilskurser 1 Viden, vækst og velfærd Rapportering af tilfredshed

Læs mere

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00 EVALUERING 19-12-2016 12:07 Innovationsagent uddannelse Hold: S121-16-01 Dato/tid: 08-12-2016 kl. 09:00-15:00 16/16 kursister valgt. 13/16 kursister har evalueret. Spørgsmål 1. Hvorfra blev du tilmeldt

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 03/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 17. april 2007 Start kl. : 12.00 Slut kl. : Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A)

Læs mere

Region Nordjylland og kommuner

Region Nordjylland og kommuner Region Nordjylland og kommuner Patientuddannelse Det nordjyske set-up Begreberne på plads Status Hjørring og Aalborg kommune kommunes Rehabiliteringstilbud som eksempel Projekterne Kompetenceudvikling

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Livsstilskursus for dig, som er afskediget fra en Kommune

Livsstilskursus for dig, som er afskediget fra en Kommune 2014 Livsstilskursus for dig, som er afskediget fra en Kommune Tryghedspuljen Kompetenceudvikling Vægttab Personlig udvikling Stresshåndtering Side 2 Livsstilskursus - Tryghedspuljen Livsstilshøjskolen

Læs mere

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion LANGTIDSFRISK Kontor motion Trappetræning Affalds motion Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Bachelor i idræt og sundhed, diplomuddannelse i projektledelse, ICF certificeret coach, sport management, personlig

Læs mere

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner.

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner. Visionskommune Introduktion til arbejdet med visionskommuner. VISIONSKOMMUNE Målsætninger En visionskommune er en kommune, der bevidst i hele kommunens virke arbejder for at få flest mulige borgere til

Læs mere

Linjer og hold i udskolingen

Linjer og hold i udskolingen Linjer og hold i udskolingen Denne rapport præsenterer erfaringer fra tre udvalgte skoler, som enten har organiseret deres udskoling i linjer, eller som arbejder med holddannelse i udskolingen. Rapporten

Læs mere

Redegørelse Fod på Fald 2009

Redegørelse Fod på Fald 2009 Redegørelse Fod på Fald 2009 Et samarbejdsprojekt mellem Ældreområdet i Rudersdal Kommune, almen praksis i Rudersdal Kommune samt Faldklinikken på Gentofte Hospital. Udarbejdet af: Joan Radoor Bendix,

Læs mere

FYSISK AKTIVITET EN NATURLIG DEL AF HVERDAGEN I HALSNÆS. Familie og voksenstøttes. Idrætsindsatser for borgere med psykiske lidelser

FYSISK AKTIVITET EN NATURLIG DEL AF HVERDAGEN I HALSNÆS. Familie og voksenstøttes. Idrætsindsatser for borgere med psykiske lidelser FYSISK AKTIVITET EN NATURLIG DEL AF HVERDAGEN I HALSNÆS Introduktion til Familie og Voksenstøttes idrætstilbud til sindslindende Familie og voksenstøttes Idrætsindsatser for borgere med psykiske lidelser

Læs mere

Sundhedsprofil Trivsel, Sundhed og Sygdom i Nordjylland

Sundhedsprofil Trivsel, Sundhed og Sygdom i Nordjylland Sundhedsprofil 2013 Trivsel, Sundhed og Sygdom i Nordjylland Forebyggelse i gamle dage Forebyggelsespakke 1: Forår: Rens kroppen for at få de dårlige væsker ud Forebyggelsespakke 2: Sommer: Undgå aktiviteter

Læs mere

Årsplan for Humlebæk skole

Årsplan for Humlebæk skole Årsplan for Humlebæk skole 2009-2010 Årsplanens formål er kortfattet at beskrive, hvordan de opstillede mål i lederaftalen for Humlebæk skole omsættes til handling, samt at opstille lokale mål for de kommende

Læs mere

Nordisk folkesundhedskonference At tale om alkohol

Nordisk folkesundhedskonference At tale om alkohol Nordisk folkesundhedskonference At tale om alkohol Den forebyggende samtale om alkohol erfaringer fra Frederikshavn kommune. Side 2 Hvem er jeg Rebekka Vestergaard Larsen Sygeplejerske i 12 år Arbejdet

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Et gratis tilbud til dig, der har diabetes 2 eller forstadier hertil, forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Et gratis tilbud til dig, der har diabetes 2 eller forstadier hertil, forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol www.ballerup.dk/sundhedshuset Information til borgeren Motion og Kost i dit SundhedsHus Et gratis tilbud til dig, der har diabetes 2 eller forstadier hertil, forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere