SAMMENFATTET AF ANNE SJØRVAD JOHNSEN EVALUERING AF GØR LEMVIG LETTERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMMENFATTET AF ANNE SJØRVAD JOHNSEN EVALUERING AF GØR LEMVIG LETTERE"

Transkript

1 SAMMENFATTET AF ANNE SJØRVAD JOHNSEN EVALUERING AF GØR LEMVIG LETTERE 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Baggrund for projektet Evalueringen 3 2. Foreningerne: Foreningssamarbejder Hvilken motivation og oplevelse har foreningerne af at deltage i projektet? Foreningernes udfordringer Projektets fremtidige udfordring Fastholdelse af deltagerne Projektets fremtidige udfordringer 6 3. Deltagerne: Antal deltagere Målgruppen Fordeling af BMI Fordeling af alder og køn Projektets fremtidige udfordring Effekt mål hos deltagerne Projektets fremtidige udfordring Overgange fra patient til ligeværdig deltager fase 0 til fase Projektets fremtidige udfordring Behov for individuelle opfølgninger Projektets fremtidige udfordring 9 4. Administrationen: Foreningerne Uddannelse af instruktører Et projekt i drift Projektets fremtidige udfordring 10 2

3 1. Indledning Følgende er en evaluering af projektet Gør Lemvig Lettere i Projektet er et samarbejde mellem Lemvig Kommune og DGI Vestjylland. Projektet er sponsoreret af Trygfonden. Projektet blev igangsat januar 2012 og forventes endelig afsluttet januar Formålet er, at afprøve en ny model for, hvordan inaktive borgere, der lider af overvægt og / eller diabetes type 2, kan rekrutteres, motiveres og fastholdes til sundhedsfremmende fysiske aktiviteter i foreningslivet. Den nyudviklede model der anvendes i projektet danner bro mellem kommunale tiltag og foreningernes aktiviteter Baggrund for projektet Alle kommuner tilbyder patientuddannelser, men ingen kommune her indtil dato fuldt ud knækket koden på at fastholde disse deltager i det sundere fysiske, aktive liv og mange vender tilbage til livet som patient. At netop Lemvig kommune findes egnet til at afprøve modellen er, at den i forvejen har tradition for et aktivt frivilligt foreningsliv. Foreningslivet i Danmark ser fortsat medlemstilgang som en udfordring. Dette gælder også Lemvig Kommunes foreninger. Det er et mål for foreningerne under DGI at styrke foreningslivet, at øge medlemstallet, at skabe nye aktiviteter og fremme sundheden. Foreningerne har derfor brug for et kompetenceløft og udvikling, så de bliver i stand til at lave aktiviteter der kan rumme borgere, der ikke tidligere har været fysisk aktive og/eller har været tilknyttet foreningslivet. 1.2 Evaluering Vi har i evalueringen, så systematisk og objektivt som muligt søgt, at afgøre relevansen, effektiviteten og effekten af projektets aktiviteter i forhold til dets formål, herunder også implementeringen og administrationen af aktiviteterne. Evaluering er foretaget løbende og har været en integreret proces i det forgangne år for at optimere og forbedre tiltagene. Der er derfor løbende lavet korrektioner. Følgende er den samlede foreløbige evaluering. Evalueringen rummer dels en evaluering af deltagende foreninger, dels en evaluering af deltagerne samt en rapportering af, hvorledes projektmedarbejderressourcer er anvendt indtil dato. Den vil derfor skifte mellem kvalitativ og kvantitativ evaluering. Bagerst i evalueringen findes bilag, der afbilleder de enkelte foreningers data. Læseren kan her, hvis det ønskes, se det anvendte datamateriale. 1 Se bilag. Billede af modellen 3

4 2. Foreningerne 2.1 Foreningssamarbejder Projektet har som mål over tre år, at rekruttere minimum fem foreningssamarbejder. Projektet har allerede indenfor de første seks måneder opnået dette. Seks foreninger deltager aktivt i projektet. Alle med forskellige aktiviteter. En forening tilbyder MOK Motion, Oplevelse og En land-forening med 464 lokale medlemmer. Kaffe Udelukkende som ude aktiviteter. En forening tilbyder Puls og styrke hold. En by-forening med 1216 medlemmer fordelt på flere afdelinger. Afdelingen for gymnastik varetager projektet og tegner 427 lokale medlemmer. En forening tilbyder En forening tilbyder To foreninger tilbyder Vandfitness / Crossfitt (varmtvandsbassin) Gå hold Opvarmning sammen med resten af løbeklubben. En vifte af aktiviteter: vandaerobic, træningscenter, spinning m.m. Begge foreninger er tilknyttede og samarbejder med et motionscenter. En land-forening der har til huse i og samarbejder med et motionscentercenter. Sammen har de 1900 medlemmer som kommer fra hele kommunen samt nabokommunerne. En by-forening med 486 lokale medlemmer Den ene forening har 225 lokale medlemmer. Den anden forening har 1900 medlemmer i alt fordelt på flere afdelinger. Afdelingen foreningsfitness varetager projektet og har 850 medlemmer rekrutteret fra hele kommunen. 1 forening har ikke formået at tiltrække deltagere til sine aktiviteter. Denne forening vil ikke indgå i denne evaluering, men er taget med i fremtidig refleksion. Her kan vi blive klogere. Tilbundne her bestod af en foredragsrække 2.2 Foreningernes motivation og oplevelse af at deltage i projektet Der er foretaget telefonisk interview af en konsulent ved DGI, der ikke har daglig omgang med foreningerne. Dette er valgt for at give foreningerne bedst mulig frihed til at ytre sig frit. Interviewene af foreningerne har vist, at de oplever projektets formål relevant, oplever målgruppen som fremtidig foreningsmedlemmer og de er positiv indstillet både for projektet og for at deltage i projektet. Foreningerne ytrer, at de gerne vil påtage sig et ansvar og medvirke til at højne sundheden i kommunen. det er et godt og spændende projekt vi ser motion som middel til sundhed og livskvalitet Overraskende har økonomien ikke været afgørende for deltagelse i projektet. Der er stor forskel på, hvor meget foreningerne har ansøgt af projektets puljemidler. Der ses sammenhæng mellem ansøgte midler i forhold og aktivitet foreningen har valgt at udbyde. En forening har ansøgt om refundering af udgifter fx til forplejning og 4

5 leje af kanoer, mens andre har søgt midler til nødvendigt udstyr som fx solide stepbænke, lettere kettelbelts m.m. Foreningerne har været meget sparsommelige og vil gerne gemme pengene til et nødvendigt behov opstår. Alle foreninger har givet udtryk for, at det er godt at have puljemidler til rådighed, hvis behovet for at benytte dem skulle opstå Foreningernes udfordringer. Der er generel enighed om, at opstarten har været svær på nogle områder og let på andre. Det har været let at finde egnede og interesserede instruktører. Foreningerne har ikke problemer med at finde nye instruktører. En forening valgte at anvende allerede sundhedsfaglige instruktører, men er nu villige til at indlemme frivillige. Det forudsættes her, at de får sundhedsfremmeinstruktøruddannelsen. Generelt har alle foreninger haft svært ved at rekruttere deltagere. Dette har for nogle foreninger været demotiverende og for andre en udfordring. Egne initiativer har i denne forbindelse været ekstra pressedækning, annoncering, personlig henvendelser / prikke metoden m.m. Initiativerne har haft god effekt på deltagerantallet. Specielt ses det, at de tre foreninger der har et tilhørsforhold til og samarbejde med et motionscenter og dermed daglig omgang med mange borgere, har haft nemmest ved at rekruttere deltagere og få formidlet viden om projektet. Instruktørerne her har mulighed for sparring og idéudveksling. Deltagerne har mulighed for at føle sig inkluderet med lige ret til deltagelse. En forening har været meget bevidst om at indlemme deltagerne i resten af foreningslivet selvom de er et gå-hold skal de varme op sammen med resten af løberne. Det er vigtigt at de er en del af noget Projektets fremtidige udfordring Det er vigtigt at støtte yderligere op om de små foreninger. Projektmedarbejderne skal her, i en større udstrækning, agere sparringspartner for instruktørerne. Ligeledes skal projektet tilføre foreningerne mere hjælp til rekruttering af deltagere, ved evt. at lægge fase 0 i deres lokaler/foreninger, hjælpe til annoncering, pressedækning m.m. Et andet tiltag kan være at hjælpe foreningerne til at forsøge sig med mere alternative og anderledes aktiviteter. Det kan også være at etablere et aktivitetssamarbejde mellem foreningerne Deltagernes fastholdelse af fysisk aktivitet: Det er projektets mål at fastholde deltagerne i fysisk aktivitet. Målet her er nået. Kun 3 ud af 69 deltagere har forladt projektet 2. 2 Grundet komplimenterer sygdomme hvilket influerer på de sammenlagte ressourcer 5

6 Det har ligeledes været et af projektets mål at hjælpe foreningerne til fælles forståelsen af at være kollegaer frem for konkurrenter. Således har fastholdelsen af borgeren været målet, også selv om det ikke er i egen forening. Generelt har foreningerne fint formået dette og der er flere eksempler på, at en borger er startet i en forening for at flytte til en anden aktivitet i en anden forening. Motionen i Gør Lemvig lettere var lidt hårdere end det jeg var vant til, men det er helt fint men jeg har ikke tabt mig. Jeg har overvejet at holde men fortsætter nu jeg kan jo ikke bare sætte mig i stolen igen. Det er ind imellem er en overvindelse at komme af sted Projektets fremtidige udfordringer Det er fortsat en udfordring at hjælpe foreningerne med at fastholde de nuværende deltagere. Efterhånden som nye deltagere kommer til, er der risiko for, at nyhedens interesse falder for gamle deltagere. Vaneændringer tager tid, og det vil fortsat kræve meget af nuværende deltagere at forblive fysiske aktive i foreningerne. Til dette behøves der hjælp og opbakning. 3. Deltagerne 3.1 Antal deltagere Målet i projektet er, over tre år, at motivere og fastholde 400 borgere i minimum én fase. Taget i betragtning, at projektet kun har haft kort tid til at indsamle data, synes opnåelse af resultatet at være tilfredsstillende. I alt har 69 borgere deltaget i projektet. o 57 deltagere er nye deltagere, forstået som ikke tidligere fysisk aktive, ikke tidligere foreningsaktive eller har deltaget i patientforløb. o Ni deltagere (svarende til ét patientforløb) har deltaget på patientforløb, fase 0, og er fulgt videre til fase 1 og er nu fysisk aktive i foreningerne. o Tre deltagere (tidligere patienter) forsøgte sig i projektet men magtede ikke videreførelsen og har forladt projektet. Årsagen er her at komplimenterer sygdomme influerende på deres ressourcer. 3.2 Målgruppen Inklusionskriteriet for deltagelse i projektet er inaktive borgere med BMI over 25 og/eller diabetes type 2. Det ses, at projektet har formået at ramme målgruppen: 6

7 Fordeling af BMI Alle deltagere opfylder inklusionskriterierne Deltagernes BMI fordeler sig som følgende BMI > 30 BMI > 25 BMI < 25 Forening % 0 % 0 % Forening 2 86 % 6 % 6 % (Deltagere med T2DM) Forening 3 75 % 25 % 0 % Forening 4 67 % 33 % 0 % Forening 5 75 % 25 % 0 % Forening % 0 % 0 % Fordeling af alder og køn 64 deltager ud af 66 er kvinder. Det ses at foreningerne tilknyttet et motionscenter med de mere traditionelle aktiviteter appellerer til den yngre gruppe, hvor i mod de ældre deltagere hellere finder hen i de mindre foreninger Projektets fremtidige udfordring Projektet har inden opstart ikke målsat fordeling af køn. Det er dog løbende i projektet blevet indlysende at rekruttering af mænd kræver en anderledes tilgang end hidtil anvendt. Projektgruppen vil arbejde med denne problematik Effekt mål hos deltagerne Formålet med projektet har i første prioritet været fastholdelsen af deltageren. Dernæst har vi ønsket at vide, hvilke fysiske gevinster deltageren har haft. Evalueringens omdrejningspunkt har i første omgang været vægt, fedt %, taljemål og BMI 98 % har formået at ændre sine fysiske parametre i en sundere retning. Der ses både ændret vægttab, fedt % og talje reducering og deraf faldende BMI. Enkelte deltagere har på trods af øget fysisk aktivitet, øget både vægt og fedt % men ikke taljemål. Disse deltagere har haft brug for ekstra opmærksomhed fra projektmedarbejderen for at bevare motivationen og er fortsat fastholdt. Desuden viser evalueringen følgende: Vægttabene ligger fra 0 kg. til 14,6 kg. Talje reduktion ligger fra 0 cm til 14 cm Fedt % reduktion ligger fra 0 % til 5 % BMI reduktion ligger fra 0 til 5,7 3 Se bilag 7

8 Projektets fremtidige udfordring Der skal i projektet sættes fokus på Rund og Sund i sin forståelse af, at fysisk aktivitet ikke kun handler om kg og cm men i lige så høj grad om trivsel. Projektet kan her, i takt med større deltagelse af diabetes deltagere, udover ovenstående også fokusere på blodsukker og blodtryk, og de effekter der kommer af øget fysisk aktivitet. Herudover arbejdes der på en mere systematisk tilgang til fx betydning for livskvaliteten, ændringer i hverdagen m.m. Projektgruppen vil arbejde videre med dette, og ønsker at anvende et allerede valideret spørgeskema således at indsatsen i projektet kan sammenlignes med andre indsatser 4 Den gang jeg startede, fik jeg medicin mod en depression. Nu er jeg ude af mit medicinforbrug har mere energi og ser lyst på livet og så har jeg endda tabt mig rigtig meget Overgange fra patient til ligeværdig deltager fase 0 til fase 1 Om end datagrundlaget er sparsomt, tyder det på, at projektet hjælper deltagerne med at fortsætte fysisk aktivitet i foreningerne. Jeg havde fået sukkersyge og skulle tabe mig, altså røre mig noget mere. Jeg meldte mig til Gør Lemvig lettere Det har gjort en forskel det har givet mig et spark bag i.. Der har kun været afholdt ét patientforløb for borgere med type 2 diabetes. En forening har oplevet, at en deltager med diabetes fik et ildebefindende og måtte tilkalde hjælp. Instruktøren er undervist i sygdommen TMD2 med dens mulige komplikationer og dermed også i handlemuligheder. Projektets oprindelige tanke var kun at inkludere diabetes patientforløb. Den løbende evaluering viste dog, at det gav god mening at inkludere og tilbyde vægtstopholdene information om projektet. Projektmedarbejderen er derfor siden hen blevet præsenteret på disse hold, og det forventes at en del af disse ligeledes kan motiveres til deltages. Jeg havde tidligere deltaget i Små skridt jeg blev opmærksom på Gør Lemvig lettere og meldte mig som deltager Projektets fremtidige udfordring Projektet skal fortsat udvikle mulighederne for rekruttering og sammenkobling af kommunal og frivillig indsats. Projektet skal ligeledes løbende sikre sig, at instruktørerne føler sig trygge i arbejdet med deltagere med diabetes. 4 Der er allerede vist stor interesse fra forskningens verden. Steno Instituttet har tilkendegivet at de ønsker et evaluerings samarbejde ved projektets slutning

9 Behov for individuelle opfølgninger Projektet har fra start fastsat opfølgninger med faste tidsintervaller. Det har dog vist sig, at en mere individuel tilgang har været nødvendig, hvorfor mange deltagere har haft brug for yderligere opfølgninger 5. Opfølgningerne har primært været foretaget af projektmedarbejderen (uddannet fysioterapeut). Det har dog vist sig, på det individuelle plan, at der er behov for opfølgninger af fx kost- og ernæringsvejleder. Enkelte deltagere har anvendt denne mulighed. Foreningerne har indtil nu ikke benyttet sig af muligheden for sparring med hverken ernæringsvejleder eller sygeplejerske Projektets fremtidige udfordring Der skal i langt højere grad vægtes formidlingen til ovenstående eksterne ressourcer. Kommunen har uddannet personale, der må og kan anvendes i denne sammenhæng. 4. Administrationen Projektets formål er at bygge bro og samarbejde med foreningerne for en øget sundhed hos borgerne i Lemvig Kommune. Målet er, at den sundhedspædagogiske faglighed skal i spil og integreres i det frivillige foreningsliv. Projektet er i gang med denne proces. Det første halve år har været præget af ansættelse af projektmedarbejdere/leder, at oplyse, informere og præsenterer projektet for relevante interessenter. Der er afholdt flere informations- og dialogmøder både med foreningslivet, kommunale afdelinger, på DGI arrangementer m.m. Der er afholdt både individuelle og fokusgruppeinterview med potentielle deltagere (referencegruppe) med henblik på, hvilke aktiviteter foreningerne skulle tilbyde for at motivere målgruppen til deltagelse. Der er etableret en projektdeltagergruppe, styregruppe samt en referencegruppe Foreningerne Efter udvælgelsen af egnede foreninger har der været anvendt ressourcer i foreninger for at skabe holdbare relationer hertil. Projektmedarbejderen har efter behov besøgt foreningerne Uddannelse af instruktører Der er uddannet 12 sundhedsfremmeinstruktører. Uddannelsen skal sætte de frivillige instruktører i stand til at tage de specielle hensyn målgruppen har i forbindelse med deres overvægt og / eller diabetes, og det tyder på at instruktørerne formår dette. De tager ikke livet af os! Instruktørerne tager hensyn til os og ringer også og spørger, om vi har godt. 5 Se bilag 6 Se bilag 9

10 Undervisningen er afholdt af undervisere, der til dagligt arbejder med målgruppen og som instruktørerne derfor kan møde som kommunale medarbejdere. Undervisningsemnerne var: Den sundhedsfremme og forebyggende tænkning og pædagogik v/ Cand. Cur Anne Sjørvad Johnsen og sygeplejerske Pia Møller Kost og ernæring i forhold til overvægt samt diabetes v/ Cand.Scint.San. Maiken M. Jensen Sygdomslære og behandling til diabetes v/ sygeplejerske Maibritt Christensen Motion og bevægelse til overvægtige v/ fysioterapeut Merete Andreasen 4.3 Et projekt endelig i drift Det sidste halve år har projektet kørt som håbet. Projektet kan nu betragtes som værende i drift! Projektmedarbejderne deltager efter behov i træningen hos foreningerne, giver individuelle vejledninger til deltagerne og hjælper disse til den motionsform der passer. Det mærkes tydeligt, at udbredelsen / kendskabet til projektet er stigende. Der tales / spredes ringe i vandet. Gennem en veninde fra det blev jeg opmærksom på Gør Lemvig lettere Jeg har allerede anbefalet det til andre, fortalt om indhold osv. Rekrutteringen skal stadig være i fokus og have en særlig indsats. Særligt skal kommunens mandlige målgruppe have opmærksomhed Projektets fremtidige udfordring Grundet sparsomt datagrundlag gives der ikke mulighed for fuldt ud at evaluere modellens anvendelighed. Der skal følges deltagere i 1½ år for at opnå valide resultater på, om dette kan være den metode, der kan hjælpe målgruppen til et sundere liv Projektet skal have uddannet flere instruktører og på den måde sikre grundlaget for egnede frivillige instruktører. Projektets største udfordring er, om det formås at opnå yderligere økonomisk støtte. Opgaven er, hvor indlysende fornuftig den må se ud, hverken en kommunal eller forenings SKAL opgave. Opgaven er derfor, i økonomiske pressede tider, i fare for at blive nedprioriteret. Projektet skal, hvis muligt vise at 66 deltagere kan blive til 400 fysisk aktive nye deltagere. 10

11 Thyborøn (HK68, TIF, TGF ) Varieret program med foreningens tilbud (se vedlagte program) Foreningens aktivitetstilbud med oplysning om type, træningsfrekvens, antal deltagere, antal instruktører og instruktørens uddannelse: Projektmedarbejdertimer brugt direkte i foreningen (opstart af hold og vejledning på holdene): Eksterne timer anvendt af foreningen (vejledning fra kost og ernæringskonsulent eller lignende): Antal deltagere i alt i foreningen: Projektmedarbejdertimer brugt på deltagerne i foreningen Eksterne timer tildelt deltagerne (vejledning fra kost og ernæringskonsulent eller lignende) Fordeling af Køn, alder, BMI, T2DM, tidligere patienter og individuelle opfølgninger Antal deltagere: 16 Træningsfrekvens: 1 x ugtl. Antal instruktører: 1 Instruktøruddannelse: Afhængig af aktivitet + Fase 0 træning 8 timer 0 timer 16 deltagere 34 timer 0 timer Antal kvinder: 14 Antal mænd: 2 Heraf T2DM: 3 Tidligere patienter: 4 Antal medlemmer Hvor kommer medlemmerne fra Modtaget økonomisk tilskud Betydning for deltagelsen Udbredelse og forankring i resten af foreningen ved deltagelse i projektet Rekruttering af nye frivillige instruktør 225 medlemmer Lokalområdet 0,-kr Har ikke ansøgt midler endnu? Klarer sig indtil videre uden tilskud, ved hjælp af egne midler Ingen væsentlig betydning for motivering af deltagelse i projektet. Rigtig god omtale af projektet i foreningen også fra de andre afdelinger. Deltagerne får en god modtagelse og føler at der er plads til dem. Der er flere der har givet udtryk for at de gerne vil hjælpe/være instruktører 11

12 Tangsø FS Vandgymnastik / Crossfitt Foreningens aktivitetstilbud med oplysning om type, træningsfrekvens, antal deltagere, antal instruktører og instruktørens uddannelse: Vandgymnastik Antal deltagere: 7 Træningsfrekvens: 1 x ugtl. Antal instruktører: 1 Instruktøruddannelse: Fysioterapeut Crossfit Antal deltagere: 8 Træningsfrekvens: 1 x ugtl. Antal instruktører: 1 Instruktøruddannelse: Crossfitinstruktør Projektmedarbejdertimer brugt direkte i foreningen 4 timer (opstart af hold og vejledning på holdene): Eksterne timer anvendt af foreningen (vejledning fra 0 timer kost og ernæringskonsulent eller lignende): Antal deltagere i alt i foreningen: 13 Projektmedarbejdertimer brugt på deltagerne i foreningen Eksterne timer tildelt deltagerne (vejledning fra kost og ernæringskonsulent eller lignende) 18 2 timer Fordeling af Køn, alder, BMI, T2DM, tidligere patienter og individuelle opfølgninger Antal kvinder: 12 Antal mænd: 1 Heraf T2DM: 1 Tidligere patienter: 2 Antal medlemmer Hvor kommer medlemmerne fra 2106 medlemmer Hele Lemvig kommune samt Struer og Holstebro Modtaget økonomisk tilskud Betydning for deltagelsen Udbredelse og forankring i resten af foreningen ved deltagelse i ,-kr Har haft væsentlig betydning for projektets udvikling i foreningsdelen Tangsø FS Det er begyndt at rygtes at der er 12

13 projektet Rekruttering af nye frivillige instruktør aktiviteter for kraftige mennesker. Der er stor respekt for de der deltagere i projektet. Boldafdelingen har ikke meget kendskab/interesse for projektet. Ruger pt. Uddannet instruktører, men der er også interesse for at inddrage frivillige instruktører når de har været på kursus 13

14 LOFI (Lemvig og omegns firmaidræt) Varieret program Foreningens aktivitetstilbud med oplysning om type, træningsfrekvens, antal deltagere, antal instruktører og instruktørens uddannelse: Vandaerobic Antal deltagere: 5 Træningsfrekvens: 1 x ugtl. Antal instruktører: 2 Instruktøruddannelse: Vandaerobicinstruktører Spinning Antal deltagere: 2 Træningsfrekvens: 1 x ugtl. Antal instruktører: 1 Instruktøruddannelse: Spinninginstruktør Træning i motionscenter Antal deltagere: 12 Træningsfrekvens: Mulighed for 5 x ugtl. Antal instruktører: 1 Instruktøruddannelse: Fitnessinstruktør og personlig træner. Deltaget i internt kursus som Sundhedsfremmeinstruktør Projektmedarbejdertimer brugt direkte i foreningen (opstart af hold og vejledning på holdene): Eksterne timer anvendt af foreningen (vejledning fra kost og ernæringskonsulent eller lignende): Antal deltagere i alt i foreningen: Projektmedarbejdertimer brugt på deltagerne i foreningen Eksterne timer tildelt deltagerne (vejledning fra kost og ernæringskonsulent eller lignende) 11 timer 0 timer 20 deltagere 44 timer 4 timer Fordeling af Køn, alder, BMI, T2DM, tidligere patienter og individuelle opfølgninger Antal kvinder: 20 Antal mænd: 0 Heraf T2DM: 3 Tidligere patienter: 2 14

15 Antal medlemmer Hvor kommer medlemmerne fra 1900 medlemmer (Foreningsfitness som har projektet har 850 medlemmer) Hele Lemvig Kommune Modtaget økonomisk tilskud ,-kr. Betydning for deltagelsen Udbredelse og forankring i resten af foreningen ved deltagelse i projektet Rekruttering af nye frivillige instruktør Har ikke haft afgørende betydning for deltagelse. Ser det som et fremtidigt kerneområde og synes det er et godt og spændende projekt der ligger i tråd med hvad de ønsker, at arbejde med i fremtiden Har god adgang til nye frivillige instruktører 15

16 LGF Puls og Styrke Foreningens aktivitetstilbud med oplysning om type, træningsfrekvens, antal deltagere, antal instruktører og instruktørens uddannelse: Antal deltagere: 6 Træningsfrekvens: 1 x ugtl. Antal instruktører: 1 Instruktøruddannelse: Gymnastikinstruktør Projektmedarbejdertimer brugt direkte i foreningen (opstart af hold og vejledning på holdene): Eksterne timer anvendt af foreningen (vejledning fra kost og ernæringskonsulent eller lignende): 6 timer 0 timer Antal deltagere i alt i foreningen: 6 Projektmedarbejdertimer brugt på deltagerne i 10 timer foreningen Eksterne timer tildelt deltagerne (vejledning fra kost og ernæringskonsulent eller lignende) 0 timer Fordeling af Køn, alder, BMI, T2DM, tidligere patienter og individuelle opfølgninger Antal kvinder: 6 Antal mænd: 0 Heraf T2DM: 0 Tidligere patienter: 1 Antal medlemmer 1216 medlemmer (Gymnastik afdelingen som har projektet har 427 medlemmer) Hvor kommer medlemmerne fra Lokalområdet (Lemvig by) Modtaget økonomisk tilskud Betydning for deltagelsen Udbredelse og forankring i resten af foreningen ved deltagelse i projektet Rekruttering af nye frivillige instruktør 0,-kr. Har ikke ansøgt endnu Ingen væsentlig betydning for deltagelse i projektet Har anvendt egne midler Der har ikke været meget omtale af projektet i foreningen og heller ikke nogen refleksion over deltagelsen Har pt. nok instruktører 16

17 Løbeklub Gå hold Foreningens aktivitetstilbud med oplysning om type, træningsfrekvens, antal deltagere, antal instruktører og instruktørens uddannelse: Antal deltagere: 4 Træningsfrekvens: 2 x ugtl. Antal instruktører: 2 (en ad gangen) Instruktøruddannelse: Sygehjælper og løbeinstruktør Projektmedarbejdertimer brugt direkte i foreningen (opstart af hold og vejledning på holdene): Eksterne timer anvendt af foreningen (vejledning fra kost og ernæringskonsulent eller lignende): Antal deltagere i alt i foreningen: Projektmedarbejdertimer brugt på deltagerne i foreningen Eksterne timer tildelt deltagerne (vejledning fra kost og ernæringskonsulent eller lignende) 8 timer 0 timer 4 deltagere 9 timer 2 timer Fordeling af Køn, alder, BMI, T2DM, tidligere patienter og individuelle opfølgninger Antal kvinder: 4 Antal mænd: 0 Heraf T2DM: 0 Tidligere patienter: 0 Antal medlemmer Hvor kommer medlemmerne fra Modtaget økonomisk tilskud Betydning for deltagelsen Udbredelse og forankring i resten af foreningen ved deltagelse i projektet Rekruttering af nye frivillige instruktør 486 medlemmer Lemvig by og omegn 0,-kr Har ikke ansøgt. Ingen væsentlig betydning for deltagelse i projektet. Klubben er økonomisk velfunderet. Fik sidste år Lemvig prisen på kr. og en del af disse midler er brugt til projektet. Foreningen har som mål at dyrke motion som middel til sundhed og øget livskvalitet Det har derfor været helt naturligt at deltage i projektet Har god adgang til nye frivillige instruktører 17

18 RLIF MOK Motion-oplevelser og kaffe (alle mødegangene er udendørs med afvekslende udendørsaktiviteter). Se endvidere vedlagte programmer. Foreningens aktivitetstilbud med oplysning om type, træningsfrekvens, antal deltagere, antal instruktører og instruktørens uddannelse: Projektmedarbejdertimer brugt direkte i foreningen (opstart af hold og vejledning på holdene): Eksterne timer anvendt af foreningen (vejledning fra kost og ernæringskonsulent eller lignende): Antal deltagere i alt i foreningen: Projektmedarbejdertimer brugt på deltagerne i foreningen Eksterne timer tildelt deltagerne (vejledning fra kost og ernæringskonsulent eller lignende) Fordeling af Køn, alder, BMI, T2DM, tidligere patienter og individuelle opfølgninger Antal deltagere: 6 Træningsfrekvens: 1 x ugtl. Antal instruktører: 1-2 Instruktøruddannelse: Gymnastikinstruktør og internt kursus som Sundhedsfremmeinstruktør 6 timer 0 timer 6 deltagere 13 timer 4 timer Antal kvinder: 6 Antal mænd: 0 Heraf T2DM: 1 Tidligere patienter: 0 Antal medlemmer Hvor kommer medlemmerne fra Modtaget økonomisk tilskud Betydning for deltagelsen Udbredelse og forankring i resten af foreningen ved deltagelse i projektet Rekruttering af nye frivillige instruktør 464 medlemmer Lokalområdet 3600,-kr Har haft afgørende betydning for gennemførelsen af projektet Har behov for hjælp til yderligere annoncering for at få flere deltagere. Deltagerne i projektet er nye og deltager ikke i andre aktiviteter. Der er meget lidt respons fra det øvrige foreningsliv i forening. Det har været muligt at finde nye instruktører 18

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Det gør en forskel. Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien

Det gør en forskel. Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Kolofon Titel: Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Copyright

Læs mere

Evaluering af vægtstopprojekt Syddjurs Gør livet lettere

Evaluering af vægtstopprojekt Syddjurs Gør livet lettere Evaluering af vægtstopprojekt Syddjurs Gør livet lettere Syddjurs Gør livet lettere Indholdsfortegnelse. Indledning. 3 Resume. 4 Syddjurs Gør livet lettere. 5 Deltagerne. 6 Vægtstopperne taber sig men

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer?

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? Center for Interventionsforskning Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? En evaluering af implementeringsprocessen i ni pilotkommuner Katrine Bindesbøl Holm Johansen Tine Tjørnhøj-Thomsen

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Muligheder og barrierer for sundhedsfremme i et socialt udsat boligområde

Muligheder og barrierer for sundhedsfremme i et socialt udsat boligområde Muligheder og barrierer for sundhedsfremme i et socialt udsat boligområde Motion og Afslapning i Vand kun for Kvinder som case Fredericia Kommune Anita Ulrich Syddansk Universitet Forskningsenheden for

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

Hjemmetræning af børn med hjerneskade

Hjemmetræning af børn med hjerneskade Hjemmetræning af børn med hjerneskade MarselisborgCentret april 2005 Evaluering af forsøgsordning efter Servicelovens 138 for forældre, der træner et barn med hjerneskade i hjemmet I N D H O L D S F O

Læs mere

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Marie Henriette Madsen, Iben Emilie Christensen, Pia Kürstein Kjellberg, Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Organisations- og økonomianalyse Gør borgeren til mester

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

FOREBYGGELSE OG. De legende mennesker. Træning gennem leg. Evaluering af projektet

FOREBYGGELSE OG. De legende mennesker. Træning gennem leg. Evaluering af projektet FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E De legende mennesker Træning gennem leg Evaluering af projektet De legende mennesker Kolofon Udarbejdet af: Forebyggelse og Sundhedsfremme, Gentofte Kommune,

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere