SAMMENFATTET AF ANNE SJØRVAD JOHNSEN EVALUERING AF GØR LEMVIG LETTERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMMENFATTET AF ANNE SJØRVAD JOHNSEN EVALUERING AF GØR LEMVIG LETTERE"

Transkript

1 SAMMENFATTET AF ANNE SJØRVAD JOHNSEN EVALUERING AF GØR LEMVIG LETTERE 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Baggrund for projektet Evalueringen 3 2. Foreningerne: Foreningssamarbejder Hvilken motivation og oplevelse har foreningerne af at deltage i projektet? Foreningernes udfordringer Projektets fremtidige udfordring Fastholdelse af deltagerne Projektets fremtidige udfordringer 6 3. Deltagerne: Antal deltagere Målgruppen Fordeling af BMI Fordeling af alder og køn Projektets fremtidige udfordring Effekt mål hos deltagerne Projektets fremtidige udfordring Overgange fra patient til ligeværdig deltager fase 0 til fase Projektets fremtidige udfordring Behov for individuelle opfølgninger Projektets fremtidige udfordring 9 4. Administrationen: Foreningerne Uddannelse af instruktører Et projekt i drift Projektets fremtidige udfordring 10 2

3 1. Indledning Følgende er en evaluering af projektet Gør Lemvig Lettere i Projektet er et samarbejde mellem Lemvig Kommune og DGI Vestjylland. Projektet er sponsoreret af Trygfonden. Projektet blev igangsat januar 2012 og forventes endelig afsluttet januar Formålet er, at afprøve en ny model for, hvordan inaktive borgere, der lider af overvægt og / eller diabetes type 2, kan rekrutteres, motiveres og fastholdes til sundhedsfremmende fysiske aktiviteter i foreningslivet. Den nyudviklede model der anvendes i projektet danner bro mellem kommunale tiltag og foreningernes aktiviteter Baggrund for projektet Alle kommuner tilbyder patientuddannelser, men ingen kommune her indtil dato fuldt ud knækket koden på at fastholde disse deltager i det sundere fysiske, aktive liv og mange vender tilbage til livet som patient. At netop Lemvig kommune findes egnet til at afprøve modellen er, at den i forvejen har tradition for et aktivt frivilligt foreningsliv. Foreningslivet i Danmark ser fortsat medlemstilgang som en udfordring. Dette gælder også Lemvig Kommunes foreninger. Det er et mål for foreningerne under DGI at styrke foreningslivet, at øge medlemstallet, at skabe nye aktiviteter og fremme sundheden. Foreningerne har derfor brug for et kompetenceløft og udvikling, så de bliver i stand til at lave aktiviteter der kan rumme borgere, der ikke tidligere har været fysisk aktive og/eller har været tilknyttet foreningslivet. 1.2 Evaluering Vi har i evalueringen, så systematisk og objektivt som muligt søgt, at afgøre relevansen, effektiviteten og effekten af projektets aktiviteter i forhold til dets formål, herunder også implementeringen og administrationen af aktiviteterne. Evaluering er foretaget løbende og har været en integreret proces i det forgangne år for at optimere og forbedre tiltagene. Der er derfor løbende lavet korrektioner. Følgende er den samlede foreløbige evaluering. Evalueringen rummer dels en evaluering af deltagende foreninger, dels en evaluering af deltagerne samt en rapportering af, hvorledes projektmedarbejderressourcer er anvendt indtil dato. Den vil derfor skifte mellem kvalitativ og kvantitativ evaluering. Bagerst i evalueringen findes bilag, der afbilleder de enkelte foreningers data. Læseren kan her, hvis det ønskes, se det anvendte datamateriale. 1 Se bilag. Billede af modellen 3

4 2. Foreningerne 2.1 Foreningssamarbejder Projektet har som mål over tre år, at rekruttere minimum fem foreningssamarbejder. Projektet har allerede indenfor de første seks måneder opnået dette. Seks foreninger deltager aktivt i projektet. Alle med forskellige aktiviteter. En forening tilbyder MOK Motion, Oplevelse og En land-forening med 464 lokale medlemmer. Kaffe Udelukkende som ude aktiviteter. En forening tilbyder Puls og styrke hold. En by-forening med 1216 medlemmer fordelt på flere afdelinger. Afdelingen for gymnastik varetager projektet og tegner 427 lokale medlemmer. En forening tilbyder En forening tilbyder To foreninger tilbyder Vandfitness / Crossfitt (varmtvandsbassin) Gå hold Opvarmning sammen med resten af løbeklubben. En vifte af aktiviteter: vandaerobic, træningscenter, spinning m.m. Begge foreninger er tilknyttede og samarbejder med et motionscenter. En land-forening der har til huse i og samarbejder med et motionscentercenter. Sammen har de 1900 medlemmer som kommer fra hele kommunen samt nabokommunerne. En by-forening med 486 lokale medlemmer Den ene forening har 225 lokale medlemmer. Den anden forening har 1900 medlemmer i alt fordelt på flere afdelinger. Afdelingen foreningsfitness varetager projektet og har 850 medlemmer rekrutteret fra hele kommunen. 1 forening har ikke formået at tiltrække deltagere til sine aktiviteter. Denne forening vil ikke indgå i denne evaluering, men er taget med i fremtidig refleksion. Her kan vi blive klogere. Tilbundne her bestod af en foredragsrække 2.2 Foreningernes motivation og oplevelse af at deltage i projektet Der er foretaget telefonisk interview af en konsulent ved DGI, der ikke har daglig omgang med foreningerne. Dette er valgt for at give foreningerne bedst mulig frihed til at ytre sig frit. Interviewene af foreningerne har vist, at de oplever projektets formål relevant, oplever målgruppen som fremtidig foreningsmedlemmer og de er positiv indstillet både for projektet og for at deltage i projektet. Foreningerne ytrer, at de gerne vil påtage sig et ansvar og medvirke til at højne sundheden i kommunen. det er et godt og spændende projekt vi ser motion som middel til sundhed og livskvalitet Overraskende har økonomien ikke været afgørende for deltagelse i projektet. Der er stor forskel på, hvor meget foreningerne har ansøgt af projektets puljemidler. Der ses sammenhæng mellem ansøgte midler i forhold og aktivitet foreningen har valgt at udbyde. En forening har ansøgt om refundering af udgifter fx til forplejning og 4

5 leje af kanoer, mens andre har søgt midler til nødvendigt udstyr som fx solide stepbænke, lettere kettelbelts m.m. Foreningerne har været meget sparsommelige og vil gerne gemme pengene til et nødvendigt behov opstår. Alle foreninger har givet udtryk for, at det er godt at have puljemidler til rådighed, hvis behovet for at benytte dem skulle opstå Foreningernes udfordringer. Der er generel enighed om, at opstarten har været svær på nogle områder og let på andre. Det har været let at finde egnede og interesserede instruktører. Foreningerne har ikke problemer med at finde nye instruktører. En forening valgte at anvende allerede sundhedsfaglige instruktører, men er nu villige til at indlemme frivillige. Det forudsættes her, at de får sundhedsfremmeinstruktøruddannelsen. Generelt har alle foreninger haft svært ved at rekruttere deltagere. Dette har for nogle foreninger været demotiverende og for andre en udfordring. Egne initiativer har i denne forbindelse været ekstra pressedækning, annoncering, personlig henvendelser / prikke metoden m.m. Initiativerne har haft god effekt på deltagerantallet. Specielt ses det, at de tre foreninger der har et tilhørsforhold til og samarbejde med et motionscenter og dermed daglig omgang med mange borgere, har haft nemmest ved at rekruttere deltagere og få formidlet viden om projektet. Instruktørerne her har mulighed for sparring og idéudveksling. Deltagerne har mulighed for at føle sig inkluderet med lige ret til deltagelse. En forening har været meget bevidst om at indlemme deltagerne i resten af foreningslivet selvom de er et gå-hold skal de varme op sammen med resten af løberne. Det er vigtigt at de er en del af noget Projektets fremtidige udfordring Det er vigtigt at støtte yderligere op om de små foreninger. Projektmedarbejderne skal her, i en større udstrækning, agere sparringspartner for instruktørerne. Ligeledes skal projektet tilføre foreningerne mere hjælp til rekruttering af deltagere, ved evt. at lægge fase 0 i deres lokaler/foreninger, hjælpe til annoncering, pressedækning m.m. Et andet tiltag kan være at hjælpe foreningerne til at forsøge sig med mere alternative og anderledes aktiviteter. Det kan også være at etablere et aktivitetssamarbejde mellem foreningerne Deltagernes fastholdelse af fysisk aktivitet: Det er projektets mål at fastholde deltagerne i fysisk aktivitet. Målet her er nået. Kun 3 ud af 69 deltagere har forladt projektet 2. 2 Grundet komplimenterer sygdomme hvilket influerer på de sammenlagte ressourcer 5

6 Det har ligeledes været et af projektets mål at hjælpe foreningerne til fælles forståelsen af at være kollegaer frem for konkurrenter. Således har fastholdelsen af borgeren været målet, også selv om det ikke er i egen forening. Generelt har foreningerne fint formået dette og der er flere eksempler på, at en borger er startet i en forening for at flytte til en anden aktivitet i en anden forening. Motionen i Gør Lemvig lettere var lidt hårdere end det jeg var vant til, men det er helt fint men jeg har ikke tabt mig. Jeg har overvejet at holde men fortsætter nu jeg kan jo ikke bare sætte mig i stolen igen. Det er ind imellem er en overvindelse at komme af sted Projektets fremtidige udfordringer Det er fortsat en udfordring at hjælpe foreningerne med at fastholde de nuværende deltagere. Efterhånden som nye deltagere kommer til, er der risiko for, at nyhedens interesse falder for gamle deltagere. Vaneændringer tager tid, og det vil fortsat kræve meget af nuværende deltagere at forblive fysiske aktive i foreningerne. Til dette behøves der hjælp og opbakning. 3. Deltagerne 3.1 Antal deltagere Målet i projektet er, over tre år, at motivere og fastholde 400 borgere i minimum én fase. Taget i betragtning, at projektet kun har haft kort tid til at indsamle data, synes opnåelse af resultatet at være tilfredsstillende. I alt har 69 borgere deltaget i projektet. o 57 deltagere er nye deltagere, forstået som ikke tidligere fysisk aktive, ikke tidligere foreningsaktive eller har deltaget i patientforløb. o Ni deltagere (svarende til ét patientforløb) har deltaget på patientforløb, fase 0, og er fulgt videre til fase 1 og er nu fysisk aktive i foreningerne. o Tre deltagere (tidligere patienter) forsøgte sig i projektet men magtede ikke videreførelsen og har forladt projektet. Årsagen er her at komplimenterer sygdomme influerende på deres ressourcer. 3.2 Målgruppen Inklusionskriteriet for deltagelse i projektet er inaktive borgere med BMI over 25 og/eller diabetes type 2. Det ses, at projektet har formået at ramme målgruppen: 6

7 Fordeling af BMI Alle deltagere opfylder inklusionskriterierne Deltagernes BMI fordeler sig som følgende BMI > 30 BMI > 25 BMI < 25 Forening % 0 % 0 % Forening 2 86 % 6 % 6 % (Deltagere med T2DM) Forening 3 75 % 25 % 0 % Forening 4 67 % 33 % 0 % Forening 5 75 % 25 % 0 % Forening % 0 % 0 % Fordeling af alder og køn 64 deltager ud af 66 er kvinder. Det ses at foreningerne tilknyttet et motionscenter med de mere traditionelle aktiviteter appellerer til den yngre gruppe, hvor i mod de ældre deltagere hellere finder hen i de mindre foreninger Projektets fremtidige udfordring Projektet har inden opstart ikke målsat fordeling af køn. Det er dog løbende i projektet blevet indlysende at rekruttering af mænd kræver en anderledes tilgang end hidtil anvendt. Projektgruppen vil arbejde med denne problematik Effekt mål hos deltagerne Formålet med projektet har i første prioritet været fastholdelsen af deltageren. Dernæst har vi ønsket at vide, hvilke fysiske gevinster deltageren har haft. Evalueringens omdrejningspunkt har i første omgang været vægt, fedt %, taljemål og BMI 98 % har formået at ændre sine fysiske parametre i en sundere retning. Der ses både ændret vægttab, fedt % og talje reducering og deraf faldende BMI. Enkelte deltagere har på trods af øget fysisk aktivitet, øget både vægt og fedt % men ikke taljemål. Disse deltagere har haft brug for ekstra opmærksomhed fra projektmedarbejderen for at bevare motivationen og er fortsat fastholdt. Desuden viser evalueringen følgende: Vægttabene ligger fra 0 kg. til 14,6 kg. Talje reduktion ligger fra 0 cm til 14 cm Fedt % reduktion ligger fra 0 % til 5 % BMI reduktion ligger fra 0 til 5,7 3 Se bilag 7

8 Projektets fremtidige udfordring Der skal i projektet sættes fokus på Rund og Sund i sin forståelse af, at fysisk aktivitet ikke kun handler om kg og cm men i lige så høj grad om trivsel. Projektet kan her, i takt med større deltagelse af diabetes deltagere, udover ovenstående også fokusere på blodsukker og blodtryk, og de effekter der kommer af øget fysisk aktivitet. Herudover arbejdes der på en mere systematisk tilgang til fx betydning for livskvaliteten, ændringer i hverdagen m.m. Projektgruppen vil arbejde videre med dette, og ønsker at anvende et allerede valideret spørgeskema således at indsatsen i projektet kan sammenlignes med andre indsatser 4 Den gang jeg startede, fik jeg medicin mod en depression. Nu er jeg ude af mit medicinforbrug har mere energi og ser lyst på livet og så har jeg endda tabt mig rigtig meget Overgange fra patient til ligeværdig deltager fase 0 til fase 1 Om end datagrundlaget er sparsomt, tyder det på, at projektet hjælper deltagerne med at fortsætte fysisk aktivitet i foreningerne. Jeg havde fået sukkersyge og skulle tabe mig, altså røre mig noget mere. Jeg meldte mig til Gør Lemvig lettere Det har gjort en forskel det har givet mig et spark bag i.. Der har kun været afholdt ét patientforløb for borgere med type 2 diabetes. En forening har oplevet, at en deltager med diabetes fik et ildebefindende og måtte tilkalde hjælp. Instruktøren er undervist i sygdommen TMD2 med dens mulige komplikationer og dermed også i handlemuligheder. Projektets oprindelige tanke var kun at inkludere diabetes patientforløb. Den løbende evaluering viste dog, at det gav god mening at inkludere og tilbyde vægtstopholdene information om projektet. Projektmedarbejderen er derfor siden hen blevet præsenteret på disse hold, og det forventes at en del af disse ligeledes kan motiveres til deltages. Jeg havde tidligere deltaget i Små skridt jeg blev opmærksom på Gør Lemvig lettere og meldte mig som deltager Projektets fremtidige udfordring Projektet skal fortsat udvikle mulighederne for rekruttering og sammenkobling af kommunal og frivillig indsats. Projektet skal ligeledes løbende sikre sig, at instruktørerne føler sig trygge i arbejdet med deltagere med diabetes. 4 Der er allerede vist stor interesse fra forskningens verden. Steno Instituttet har tilkendegivet at de ønsker et evaluerings samarbejde ved projektets slutning

9 Behov for individuelle opfølgninger Projektet har fra start fastsat opfølgninger med faste tidsintervaller. Det har dog vist sig, at en mere individuel tilgang har været nødvendig, hvorfor mange deltagere har haft brug for yderligere opfølgninger 5. Opfølgningerne har primært været foretaget af projektmedarbejderen (uddannet fysioterapeut). Det har dog vist sig, på det individuelle plan, at der er behov for opfølgninger af fx kost- og ernæringsvejleder. Enkelte deltagere har anvendt denne mulighed. Foreningerne har indtil nu ikke benyttet sig af muligheden for sparring med hverken ernæringsvejleder eller sygeplejerske Projektets fremtidige udfordring Der skal i langt højere grad vægtes formidlingen til ovenstående eksterne ressourcer. Kommunen har uddannet personale, der må og kan anvendes i denne sammenhæng. 4. Administrationen Projektets formål er at bygge bro og samarbejde med foreningerne for en øget sundhed hos borgerne i Lemvig Kommune. Målet er, at den sundhedspædagogiske faglighed skal i spil og integreres i det frivillige foreningsliv. Projektet er i gang med denne proces. Det første halve år har været præget af ansættelse af projektmedarbejdere/leder, at oplyse, informere og præsenterer projektet for relevante interessenter. Der er afholdt flere informations- og dialogmøder både med foreningslivet, kommunale afdelinger, på DGI arrangementer m.m. Der er afholdt både individuelle og fokusgruppeinterview med potentielle deltagere (referencegruppe) med henblik på, hvilke aktiviteter foreningerne skulle tilbyde for at motivere målgruppen til deltagelse. Der er etableret en projektdeltagergruppe, styregruppe samt en referencegruppe Foreningerne Efter udvælgelsen af egnede foreninger har der været anvendt ressourcer i foreninger for at skabe holdbare relationer hertil. Projektmedarbejderen har efter behov besøgt foreningerne Uddannelse af instruktører Der er uddannet 12 sundhedsfremmeinstruktører. Uddannelsen skal sætte de frivillige instruktører i stand til at tage de specielle hensyn målgruppen har i forbindelse med deres overvægt og / eller diabetes, og det tyder på at instruktørerne formår dette. De tager ikke livet af os! Instruktørerne tager hensyn til os og ringer også og spørger, om vi har godt. 5 Se bilag 6 Se bilag 9

10 Undervisningen er afholdt af undervisere, der til dagligt arbejder med målgruppen og som instruktørerne derfor kan møde som kommunale medarbejdere. Undervisningsemnerne var: Den sundhedsfremme og forebyggende tænkning og pædagogik v/ Cand. Cur Anne Sjørvad Johnsen og sygeplejerske Pia Møller Kost og ernæring i forhold til overvægt samt diabetes v/ Cand.Scint.San. Maiken M. Jensen Sygdomslære og behandling til diabetes v/ sygeplejerske Maibritt Christensen Motion og bevægelse til overvægtige v/ fysioterapeut Merete Andreasen 4.3 Et projekt endelig i drift Det sidste halve år har projektet kørt som håbet. Projektet kan nu betragtes som værende i drift! Projektmedarbejderne deltager efter behov i træningen hos foreningerne, giver individuelle vejledninger til deltagerne og hjælper disse til den motionsform der passer. Det mærkes tydeligt, at udbredelsen / kendskabet til projektet er stigende. Der tales / spredes ringe i vandet. Gennem en veninde fra det blev jeg opmærksom på Gør Lemvig lettere Jeg har allerede anbefalet det til andre, fortalt om indhold osv. Rekrutteringen skal stadig være i fokus og have en særlig indsats. Særligt skal kommunens mandlige målgruppe have opmærksomhed Projektets fremtidige udfordring Grundet sparsomt datagrundlag gives der ikke mulighed for fuldt ud at evaluere modellens anvendelighed. Der skal følges deltagere i 1½ år for at opnå valide resultater på, om dette kan være den metode, der kan hjælpe målgruppen til et sundere liv Projektet skal have uddannet flere instruktører og på den måde sikre grundlaget for egnede frivillige instruktører. Projektets største udfordring er, om det formås at opnå yderligere økonomisk støtte. Opgaven er, hvor indlysende fornuftig den må se ud, hverken en kommunal eller forenings SKAL opgave. Opgaven er derfor, i økonomiske pressede tider, i fare for at blive nedprioriteret. Projektet skal, hvis muligt vise at 66 deltagere kan blive til 400 fysisk aktive nye deltagere. 10

11 Thyborøn (HK68, TIF, TGF ) Varieret program med foreningens tilbud (se vedlagte program) Foreningens aktivitetstilbud med oplysning om type, træningsfrekvens, antal deltagere, antal instruktører og instruktørens uddannelse: Projektmedarbejdertimer brugt direkte i foreningen (opstart af hold og vejledning på holdene): Eksterne timer anvendt af foreningen (vejledning fra kost og ernæringskonsulent eller lignende): Antal deltagere i alt i foreningen: Projektmedarbejdertimer brugt på deltagerne i foreningen Eksterne timer tildelt deltagerne (vejledning fra kost og ernæringskonsulent eller lignende) Fordeling af Køn, alder, BMI, T2DM, tidligere patienter og individuelle opfølgninger Antal deltagere: 16 Træningsfrekvens: 1 x ugtl. Antal instruktører: 1 Instruktøruddannelse: Afhængig af aktivitet + Fase 0 træning 8 timer 0 timer 16 deltagere 34 timer 0 timer Antal kvinder: 14 Antal mænd: 2 Heraf T2DM: 3 Tidligere patienter: 4 Antal medlemmer Hvor kommer medlemmerne fra Modtaget økonomisk tilskud Betydning for deltagelsen Udbredelse og forankring i resten af foreningen ved deltagelse i projektet Rekruttering af nye frivillige instruktør 225 medlemmer Lokalområdet 0,-kr Har ikke ansøgt midler endnu? Klarer sig indtil videre uden tilskud, ved hjælp af egne midler Ingen væsentlig betydning for motivering af deltagelse i projektet. Rigtig god omtale af projektet i foreningen også fra de andre afdelinger. Deltagerne får en god modtagelse og føler at der er plads til dem. Der er flere der har givet udtryk for at de gerne vil hjælpe/være instruktører 11

12 Tangsø FS Vandgymnastik / Crossfitt Foreningens aktivitetstilbud med oplysning om type, træningsfrekvens, antal deltagere, antal instruktører og instruktørens uddannelse: Vandgymnastik Antal deltagere: 7 Træningsfrekvens: 1 x ugtl. Antal instruktører: 1 Instruktøruddannelse: Fysioterapeut Crossfit Antal deltagere: 8 Træningsfrekvens: 1 x ugtl. Antal instruktører: 1 Instruktøruddannelse: Crossfitinstruktør Projektmedarbejdertimer brugt direkte i foreningen 4 timer (opstart af hold og vejledning på holdene): Eksterne timer anvendt af foreningen (vejledning fra 0 timer kost og ernæringskonsulent eller lignende): Antal deltagere i alt i foreningen: 13 Projektmedarbejdertimer brugt på deltagerne i foreningen Eksterne timer tildelt deltagerne (vejledning fra kost og ernæringskonsulent eller lignende) 18 2 timer Fordeling af Køn, alder, BMI, T2DM, tidligere patienter og individuelle opfølgninger Antal kvinder: 12 Antal mænd: 1 Heraf T2DM: 1 Tidligere patienter: 2 Antal medlemmer Hvor kommer medlemmerne fra 2106 medlemmer Hele Lemvig kommune samt Struer og Holstebro Modtaget økonomisk tilskud Betydning for deltagelsen Udbredelse og forankring i resten af foreningen ved deltagelse i ,-kr Har haft væsentlig betydning for projektets udvikling i foreningsdelen Tangsø FS Det er begyndt at rygtes at der er 12

13 projektet Rekruttering af nye frivillige instruktør aktiviteter for kraftige mennesker. Der er stor respekt for de der deltagere i projektet. Boldafdelingen har ikke meget kendskab/interesse for projektet. Ruger pt. Uddannet instruktører, men der er også interesse for at inddrage frivillige instruktører når de har været på kursus 13

14 LOFI (Lemvig og omegns firmaidræt) Varieret program Foreningens aktivitetstilbud med oplysning om type, træningsfrekvens, antal deltagere, antal instruktører og instruktørens uddannelse: Vandaerobic Antal deltagere: 5 Træningsfrekvens: 1 x ugtl. Antal instruktører: 2 Instruktøruddannelse: Vandaerobicinstruktører Spinning Antal deltagere: 2 Træningsfrekvens: 1 x ugtl. Antal instruktører: 1 Instruktøruddannelse: Spinninginstruktør Træning i motionscenter Antal deltagere: 12 Træningsfrekvens: Mulighed for 5 x ugtl. Antal instruktører: 1 Instruktøruddannelse: Fitnessinstruktør og personlig træner. Deltaget i internt kursus som Sundhedsfremmeinstruktør Projektmedarbejdertimer brugt direkte i foreningen (opstart af hold og vejledning på holdene): Eksterne timer anvendt af foreningen (vejledning fra kost og ernæringskonsulent eller lignende): Antal deltagere i alt i foreningen: Projektmedarbejdertimer brugt på deltagerne i foreningen Eksterne timer tildelt deltagerne (vejledning fra kost og ernæringskonsulent eller lignende) 11 timer 0 timer 20 deltagere 44 timer 4 timer Fordeling af Køn, alder, BMI, T2DM, tidligere patienter og individuelle opfølgninger Antal kvinder: 20 Antal mænd: 0 Heraf T2DM: 3 Tidligere patienter: 2 14

15 Antal medlemmer Hvor kommer medlemmerne fra 1900 medlemmer (Foreningsfitness som har projektet har 850 medlemmer) Hele Lemvig Kommune Modtaget økonomisk tilskud ,-kr. Betydning for deltagelsen Udbredelse og forankring i resten af foreningen ved deltagelse i projektet Rekruttering af nye frivillige instruktør Har ikke haft afgørende betydning for deltagelse. Ser det som et fremtidigt kerneområde og synes det er et godt og spændende projekt der ligger i tråd med hvad de ønsker, at arbejde med i fremtiden Har god adgang til nye frivillige instruktører 15

16 LGF Puls og Styrke Foreningens aktivitetstilbud med oplysning om type, træningsfrekvens, antal deltagere, antal instruktører og instruktørens uddannelse: Antal deltagere: 6 Træningsfrekvens: 1 x ugtl. Antal instruktører: 1 Instruktøruddannelse: Gymnastikinstruktør Projektmedarbejdertimer brugt direkte i foreningen (opstart af hold og vejledning på holdene): Eksterne timer anvendt af foreningen (vejledning fra kost og ernæringskonsulent eller lignende): 6 timer 0 timer Antal deltagere i alt i foreningen: 6 Projektmedarbejdertimer brugt på deltagerne i 10 timer foreningen Eksterne timer tildelt deltagerne (vejledning fra kost og ernæringskonsulent eller lignende) 0 timer Fordeling af Køn, alder, BMI, T2DM, tidligere patienter og individuelle opfølgninger Antal kvinder: 6 Antal mænd: 0 Heraf T2DM: 0 Tidligere patienter: 1 Antal medlemmer 1216 medlemmer (Gymnastik afdelingen som har projektet har 427 medlemmer) Hvor kommer medlemmerne fra Lokalområdet (Lemvig by) Modtaget økonomisk tilskud Betydning for deltagelsen Udbredelse og forankring i resten af foreningen ved deltagelse i projektet Rekruttering af nye frivillige instruktør 0,-kr. Har ikke ansøgt endnu Ingen væsentlig betydning for deltagelse i projektet Har anvendt egne midler Der har ikke været meget omtale af projektet i foreningen og heller ikke nogen refleksion over deltagelsen Har pt. nok instruktører 16

17 Løbeklub Gå hold Foreningens aktivitetstilbud med oplysning om type, træningsfrekvens, antal deltagere, antal instruktører og instruktørens uddannelse: Antal deltagere: 4 Træningsfrekvens: 2 x ugtl. Antal instruktører: 2 (en ad gangen) Instruktøruddannelse: Sygehjælper og løbeinstruktør Projektmedarbejdertimer brugt direkte i foreningen (opstart af hold og vejledning på holdene): Eksterne timer anvendt af foreningen (vejledning fra kost og ernæringskonsulent eller lignende): Antal deltagere i alt i foreningen: Projektmedarbejdertimer brugt på deltagerne i foreningen Eksterne timer tildelt deltagerne (vejledning fra kost og ernæringskonsulent eller lignende) 8 timer 0 timer 4 deltagere 9 timer 2 timer Fordeling af Køn, alder, BMI, T2DM, tidligere patienter og individuelle opfølgninger Antal kvinder: 4 Antal mænd: 0 Heraf T2DM: 0 Tidligere patienter: 0 Antal medlemmer Hvor kommer medlemmerne fra Modtaget økonomisk tilskud Betydning for deltagelsen Udbredelse og forankring i resten af foreningen ved deltagelse i projektet Rekruttering af nye frivillige instruktør 486 medlemmer Lemvig by og omegn 0,-kr Har ikke ansøgt. Ingen væsentlig betydning for deltagelse i projektet. Klubben er økonomisk velfunderet. Fik sidste år Lemvig prisen på kr. og en del af disse midler er brugt til projektet. Foreningen har som mål at dyrke motion som middel til sundhed og øget livskvalitet Det har derfor været helt naturligt at deltage i projektet Har god adgang til nye frivillige instruktører 17

18 RLIF MOK Motion-oplevelser og kaffe (alle mødegangene er udendørs med afvekslende udendørsaktiviteter). Se endvidere vedlagte programmer. Foreningens aktivitetstilbud med oplysning om type, træningsfrekvens, antal deltagere, antal instruktører og instruktørens uddannelse: Projektmedarbejdertimer brugt direkte i foreningen (opstart af hold og vejledning på holdene): Eksterne timer anvendt af foreningen (vejledning fra kost og ernæringskonsulent eller lignende): Antal deltagere i alt i foreningen: Projektmedarbejdertimer brugt på deltagerne i foreningen Eksterne timer tildelt deltagerne (vejledning fra kost og ernæringskonsulent eller lignende) Fordeling af Køn, alder, BMI, T2DM, tidligere patienter og individuelle opfølgninger Antal deltagere: 6 Træningsfrekvens: 1 x ugtl. Antal instruktører: 1-2 Instruktøruddannelse: Gymnastikinstruktør og internt kursus som Sundhedsfremmeinstruktør 6 timer 0 timer 6 deltagere 13 timer 4 timer Antal kvinder: 6 Antal mænd: 0 Heraf T2DM: 1 Tidligere patienter: 0 Antal medlemmer Hvor kommer medlemmerne fra Modtaget økonomisk tilskud Betydning for deltagelsen Udbredelse og forankring i resten af foreningen ved deltagelse i projektet Rekruttering af nye frivillige instruktør 464 medlemmer Lokalområdet 3600,-kr Har haft afgørende betydning for gennemførelsen af projektet Har behov for hjælp til yderligere annoncering for at få flere deltagere. Deltagerne i projektet er nye og deltager ikke i andre aktiviteter. Der er meget lidt respons fra det øvrige foreningsliv i forening. Det har været muligt at finde nye instruktører 18

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner. og optimer på virksomhedens bundlinie.

Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner. og optimer på virksomhedens bundlinie. Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner og optimer på virksomhedens bundlinie. Hvorfor investere I SUNDHED DET ER VELDOKUMENTERET, at virksomheder, der aktivt tør satse på sundhedsfremmende tiltag,

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Shared Care i psykiatrien Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Succeskriterier for Shared Care projektet Bedre behandling for brugere af psykiatrien med en kronisk sygdom Sammenhængende

Læs mere

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion LANGTIDSFRISK Kontor motion Trappetræning Affalds motion Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Bachelor i idræt og sundhed, diplomuddannelse i projektledelse, ICF certificeret coach, sport management, personlig

Læs mere

Mor i bevægelse. Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide og kvinder påp

Mor i bevægelse. Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide og kvinder påp Mor i bevægelse Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide og kvinder påp barsel Samarbejde mellem: Gigtforeningen Sundhedsplejen Randers kommune Gynækologisk Obstetrisk

Læs mere

Livsstilskursus for dig, som er afskediget fra en Kommune

Livsstilskursus for dig, som er afskediget fra en Kommune 2014 Livsstilskursus for dig, som er afskediget fra en Kommune Tryghedspuljen Kompetenceudvikling Vægttab Personlig udvikling Stresshåndtering Side 2 Livsstilskursus - Tryghedspuljen Livsstilshøjskolen

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Formålet med ForeningsMentorer i Aarhus er at hjælpe børn og unge mellem 11-14 år i særligt udsatte positioner ind i foreningslivet. ForeningsMentorer i Aarhus

Læs mere

Optimering af hjertepatienters medicin-compliance

Optimering af hjertepatienters medicin-compliance Optimering af hjertepatienters medicin-compliance Apotekerforeningen og Hjerteforeningen samarbejder Lotte Fonnesbæk, sundhedsfaglig direktør Danmarks Apotekerforening Apotekerne har visioner Faglighed

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Beskrivelse af Små Skridt

Beskrivelse af Små Skridt Beskrivelse af Små Skridt Indledning De sidste 1½ år har Hanne Folsø og Ditte Østenkær, to specialuddannede jordemødre ved Aalborg Jordemodercenter, kørt et projekt for overvægtige gravide. De har haft

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Livsstilsværkstedet 2014. Et skridt mod et sundere liv og et bedre velvære

Livsstilsværkstedet 2014. Et skridt mod et sundere liv og et bedre velvære Livsstilsværkstedet 2014 Et skridt mod et sundere liv og et bedre velvære Livsstilsværkstedet - kort fortalt Livsstilsværkstedet henvender sig til de borgere i Egedal Kommune, der har behov for eller ønsker

Læs mere

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Tidligere sundhedskonsulent i Viborg Kommune Idrætskonsulent

Læs mere

Integrationsprojekt i AGF

Integrationsprojekt i AGF Integrationsprojekt i AGF Projektleder Anne Kofoed Nannerup (uden billeder af pigerne og kvinderne) Præsentation Anne Kofoed Nannerup, 23 år Studerer til sygeplejerske i Aarhus Tidl. konkurrencesvømmer

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE:

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

Ledelse. Kædechefuddannelsen

Ledelse. Kædechefuddannelsen Ledelse Organisa tion Økonomi Kommunikation Kædechefuddannelsen For kædechefer i frivillige kæder På denne uddannelse udvikles og dyrkes kædechefens viden og færdigheder, så denne har de optimale forudsætninger

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB

LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB XXXXXXXXL LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB 1 Vejen til et sundere liv - invester i din medarbejder eller i dig selv Overvægt er et voksende problem i det danske

Læs mere

dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at fremme Motion for alle

dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at fremme Motion for alle Motion på Recept Bundlinjen Vi taber rigtig mange menneskelige ressourcer på grund af dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at

Læs mere

Livsstilskursus for jeres medarbejdere

Livsstilskursus for jeres medarbejdere 2013 Livsstilskursus for jeres medarbejdere Jobrotation Vægttab Livsstil Personlig udvikling Stresshåndtering Side 2 Livsstilskursus - Jobrotation Livsstilshøjskolen tilbyder jeres ansatte et livsstilskursus

Læs mere

Rudersdal Kommune Ældreområdet. Forebyggelsesprojekt Den attraktive arbejdsplads. KL s ledertræf 17.09.2009

Rudersdal Kommune Ældreområdet. Forebyggelsesprojekt Den attraktive arbejdsplads. KL s ledertræf 17.09.2009 Rudersdal Kommune Ældreområdet Forebyggelsesprojekt Den attraktive arbejdsplads KL s ledertræf 17.09.2009 Hvorfor er vi her i dag? Hvad skal der til, for at et medarbejder - rettet udviklingsprojekt bliver

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

SKEJBY - VERDENS SUNDESTE ERHVERVSOMRÅDE

SKEJBY - VERDENS SUNDESTE ERHVERVSOMRÅDE SKEJBY - VERDENS SUNDESTE ERHVERVSOMRÅDE SKEJBY VERDENS SUNDESTE ERHVERVSOMRÅDE Ambitionerne er høje, når vi taler om sundhed blandt medarbejdere i Skejby Erhvervsområde. Udover sundhedsfremme vil dette

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Dialogcafe i en forandrings tid Projektperiode : 1.11-15.12.09 Målgruppe

Læs mere

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland. Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.dk Rygning, alkohol, kost, fysisk aktivitet og overvægt Udviklingen

Læs mere

Samarbejde om borgere med hjertesygdom. Hjerterehabilitering Hjertemotion Samarbejdsaftale

Samarbejde om borgere med hjertesygdom. Hjerterehabilitering Hjertemotion Samarbejdsaftale Samarbejde om borgere med hjertesygdom Hjerterehabilitering Hjertemotion Samarbejdsaftale Hjerterehabilitering Sygdomsspecifik sundhedsaftale for hjertekarsygdomme med Region Nordjylland I aftalen stratificeres

Læs mere

Statusevaluering af Vægtstop i Herning Kommune Støtte til en lettere kurs i livet

Statusevaluering af Vægtstop i Herning Kommune Støtte til en lettere kurs i livet 1 1. INDLEDNING OG BAGGRUND 4 2. BEGREBSAFKLARING 5 3. PROJEKT VÆGTSTOP I HERNING KOMMUNE 2011-2013 6 3.1 FORMÅL 6 3.2 MÅLGRUPPER 6 3.3 REKRUTTERING AF BORGERE TIL VÆGTSTOP 6 3.4 VÆGTSTOPKURSET 6 3.4.1

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Sundhed og forebyggelse Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Helle Gullacksen, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Peter Hamborg Faarbæk, 3F: 3F s sundhedsprojekt

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

Tune Idrætsforening. Civilsamfundet Tune IF tager ansvar

Tune Idrætsforening. Civilsamfundet Tune IF tager ansvar Civilsamfundet Tune IF tager ansvar Hovedforening Tune den 4. februar 2015 Samarbejde med Tune skole: Samarbejdet, som etableres mellem Tune Idrætsforening og Tune Skole herunder Tune SFO har som mål:

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget tilbyder i samarbejde med Ungdomsskolen i Faxe Kommune

Folkeoplysningsudvalget tilbyder i samarbejde med Ungdomsskolen i Faxe Kommune Folkeoplysningsudvalget tilbyder i samarbejde med Ungdomsskolen i Faxe Kommune Instruktør- og træneruddannelse/kursus - 2014-2015 Tilmelding til: Tina Møller Jakobsen, Kultur- og fritidskonsulent mail:

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej INDHOLD Beskrivelse af projektet... Projektets formål... Projektets succeskriterier... Projektets aktiviteter... Projektets gennemførelse... Om

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

ERFARINGER FRA MOTION & MINDFULNESS GRUPPEFORLØB

ERFARINGER FRA MOTION & MINDFULNESS GRUPPEFORLØB ERFARINGER FRA MOTION & MINDFULNESS GRUPPEFORLØB LOUISE LIND BERN Cand. Psych. Aut. TIDLIGOPS NETOPNU HADERSLEV VIBORG 19/9 2014 Formål med motion og mindfulness gruppen Formålet med denne gruppe var,

Læs mere

Evaluering af Projekt God Familiestart

Evaluering af Projekt God Familiestart Evaluering af Projekt God Familiestart I april 2013 godkendte byrådet Projekt God familiestart. God familiestart er et fødsels- og familieforberedende kursus, udviklet på baggrund af Leksand-modellen fra

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

Udtrykket tynd-fed er et slangudtryk for personer med normal vægt, men med en relativt høj fedtprocent.

Udtrykket tynd-fed er et slangudtryk for personer med normal vægt, men med en relativt høj fedtprocent. FYSISK SUNDHED JUNI 2011 DE TYNDFEDE AF PROFESSOR BENTE KLARLUND PEDERSEN Udtrykket tynd-fed er et slangudtryk for personer med normal vægt, men med en relativt høj fedtprocent. Jeg er ikke af den opfattelse,

Læs mere

Livsstilskursus til dig som medarbejder

Livsstilskursus til dig som medarbejder 2013 Livsstilskursus til dig som medarbejder Jobrotation Vægttab Livsstil Personlig udvikling Stresshåndtering Side 2 Livsstilskursus - Jobrotation Livsstilshøjskolen vil gerne som led i jobrotation tilbyde

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Frivillighed på de statsanerkendte museer

Frivillighed på de statsanerkendte museer Frivillighed på de statsanerkendte museer Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED... 3 1.1 OM UNDERSØGELSEN... 4 1.2 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 5 2 ANTAL AF FRIVILLIGE PÅ DANSKE MUSEER, OG

Læs mere

Kvinder på Toppen i DFIF. Tiltag og handleplaner år 2007+

Kvinder på Toppen i DFIF. Tiltag og handleplaner år 2007+ Kvinder på Toppen i DFIF Tiltag og handleplaner år 2007+ 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... side 4 Tiltag og handleplaner... side 5 Tiltag 1... side 5 Tiltag 2... side 7 Tiltag 3... side 8 Tiltag 4...

Læs mere

Drejebog for afvikling af projekt Skejby Trivsel i verdensklasse

Drejebog for afvikling af projekt Skejby Trivsel i verdensklasse Fri-uge 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Projekt Skejby Trivsel i verdensklasse Drejebog for afvikling af projekt Skejby Trivsel i verdensklasse Dette er en beskrivelse af de

Læs mere

Nedsættelse af fravær via nærvær og trivsel

Nedsættelse af fravær via nærvær og trivsel Evaluering af projekt: Nedsættelse af fravær via nærvær og trivsel - Projektet er støttet af Skanderborg kommunes HovedMED- Udvalgs forebyggelsesgruppe. Skanderborg aktivitetscenter herunder Afdelingerne:

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

SUNDHEDSCOACHING SKABER

SUNDHEDSCOACHING SKABER SUNDHEDSCOACHING SKABER FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME v/ Rikke Ager sundhedscoach snart PCC certificeret, medlem af ICF global tidligere sygeplejerske forfatter til bogen Den helbredende patientsamtale

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Projekt Sund Assens Kommune En kommune i bevægelse.

Projekt Sund Assens Kommune En kommune i bevægelse. 1 Projekt Sund Assens Kommune En kommune i bevægelse. Idegrundlag side 2 Kort fortælling om projektet side 3+4 Markedsføring/Medier side 4 Økonomi side 5 Tidsplan/to do side 5 Projekt Sund Assens Kommune

Læs mere

Projekt: Bedre liv med artrose i Hvidovre Kommune

Projekt: Bedre liv med artrose i Hvidovre Kommune Projektbeskrivelser (udkast 7. marts 2013) Projekt: Bedre liv med artrose i Hvidovre Kommune Baggrund Mennesker med ingen eller kort uddannelse udvikler oftere artrose og har sværere ved at tage hånd om

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Tidlig opsporing af sygdomstegn Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage

Læs mere

FOU-ANSØGNING 2011. Multifagligt og selvstyrende. Projektansøgninger er udviklet i samarbejde mellem: Skive Handelsskole. Skive Tekniske Skole

FOU-ANSØGNING 2011. Multifagligt og selvstyrende. Projektansøgninger er udviklet i samarbejde mellem: Skive Handelsskole. Skive Tekniske Skole FOU-ANSØGNING 2011 Titel: Multifagligt og selvstyrende Ansøger: Projektansøgninger er udviklet i samarbejde mellem: Skive Tekniske Skole 1 Formål: Projektet har til formål at sikre høj indholdsmæssig kvalitet

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

1. case Pilotprojekt i H. Lundbeck A/S 2012

1. case Pilotprojekt i H. Lundbeck A/S 2012 1. case Pilotprojekt i H. Lundbeck A/S 2012 Målgruppen Rengøringsassistenter n = 50 pers., 34 kvinder og 16 mænd Alder (gns.): 48 år 38 % rygere Frafald Begrænset Projektet Planlægning Kick off foredrag

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015

Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015 Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015 Hvilken funktion har du? Hvilken afdeling kommer du fra? Handlinger på personaleområdet: 1. Har I målsætninger eller måltal for ligestilling af mænd og kvinder

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere