Budgetforslag Anlægsønsker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetforslag 2016-2019. Anlægsønsker"

Transkript

1 Juni 2015

2 Indhold Vedtaget anlægsbudget for , skattefinansieret... 5 for , skattefinansieret... 6 Afledt drift til anlægsønsker for , skattefinansieret... 9 Bilag AØ002 Plan for udviklingen af Hillerød Stadion AØ006 Plan for etablering af fodboldbaner AØ007 Renovering af Gadevang Klubhus AØ009 Ombygning / renovering af Annaborg AØ011 Skævinge helhedsplan AØ015 Bygningsmæssige ændringer på Hillerød Bibliotek AØ017 Udskiftning af flydebro i Nødebo AØ018 Renovering af omklædningsrum FIF klubhus AØ019 Østbyprojekt Det aktive Gadekær AØ20 Projekt Liv og glade dage i Ll. Lyngby AØ021 Krostien 10, Jollehavnen i Nødebo udskiftning af vinduer og facader AØ022 Lokaler til Museum Nordsjællands ledelse, administration m.m AØ023 Deponering for etablering af Institut for Fysisk Træning AØ101 Separatkloakering af kommunale ejendomme AØ102 Adgangskontrol til idrætshaller for fritidsbrugere AØ104 Nedbringelse af efterslæb på bygningsvedligehold AØ105 Energirenovering AØ107 Renovering af Horsevænget AØ109 Skansevej 2 B, renovering af fladt tag på værkstedsbygninger AØ110 Skansevej 2 D, renovering af fladt tag AØ111a Kornmarkskolen, afdeling Ll. Lyngby trafikale forhold AØ112 Kombineret støjskærm og støjvold til Hillerød Stadion AØ114 Favrholm, Infrastruktur og byggemodning AØ115 Planlægning af byudvikling i Favrholm AØ117 Ullerød Nord Infrastruktur og byggemodning AØ118 Betaling for vejret i Campusområdet AØ119 Områdefornyelse Hillerød Bymidte - fra købstad til mødestad

3 50AØ120 Strategi for udvikling af IT infrastruktur og platforme AØ121 Arkitekturpolitik AØ122 Fremme byudvikling i Skævinge by AØ123 UNESCO verdensarvsareal i Hillerød Kommune AØ200 Gågadebelægning i Hillerød / Ny belægning i Slotsgade AØ201 Brovedligeholdelse AØ202 Trafiksikkerhed udenfor Hillerød Midtby AØ204 Sti - og kørestolsforbindelse til skoven Plejecenter Skovhuset, Centervænget AØ205 Placering af overskydende jord, støjvolde AØ206 Asfaltvedligeholdelse (veje, stier, fortove) AØ207 Stationsvej i Gørløse. Kørebaneudvidelse AØ208 Prioriterede projekter fra Trafikplan for Hillerød By AØ209 Klimatilpasning af kritisk infrastruktur, Overdrevsvejen AØ210 Klimasikring af rørlagt vandløb, Skelbækken AØ211 Klimasikring af rørlagt vandløb, Uvelse Å AØ212 Bedre skiltning af cykelstier i Hillerød AØ213 Trafikplan for landsbyer AØ214a Busstop Hillerød Sportsrideklub, Harløservej AØ214b Busstoppested Hillerød Sportsrideklub Egespurs Allé AØ215a Nedtagning af Fiskespringvandet samt vedligeholdelse af øvrige skulpturer AØ215b Renovering af Fiskespringvandet samt vedligeholdelse af øvrige skulpturer AØ217 Istandsættelse af Kurreholmvej og Hanebjergvej AØ218 Leg og bevægelse i bymidten AØ219 Renovering af slidlag på Motortrafikvejen AØ220 Skiltning til gågader AØ310 Nyt køkken i Grønnegadecentret AØ311 Ålholmhjemmet Etablering af lydloft i teamlokaler AØ312 Planlægning af nyt plejecenter AØ321 Opførsel af nye husvildeboliger AØ322 Botilbuddet Vingen - Etablering af 20 almene ældreboliger, serviceareal AØ323 Nødebovej 38 - renovering af tag AØ324 Lovliggørelse af eksisterende pavilloner AØ325 Udarbejdelse af forslag til samling af Tandplejen

4 50AØ328 Sundhedscenter etablering af træningshave AØ501 Betjeningsfri vandhaner i Hillerød Kommunes dagtilbud AØ502 Kornvænget børneinstitution. Nyt ventilationsanlæg AØ504 Kornmarkskolen afd. Li. Lyngby Hallen - Udskiftning af eternittaget AØ505 Frederiksborg Byskole medarbejderarbejdspladser AØ506 Frederiksborg Byskole, Klassefløjen Solafskærmning AØ507 Renoveringer og opgraderinger af folkeskoler toilet- og badefaciliteter AØ508 Forøgelse af funktionsopgraderingspuljen til folkeskoler læringsmiljøer AØ509 Grønnevang Skole, afdeling Østervang etablering af naturfagslokale AØ511 Kornmarkskolen, afd. Skævinge kapacitetsudvidelse i udskolingen AØ512 Kornmarkskolen, afd. Skævinge opgradering af indskolingsafdelingen til fleksible læringsmiljøer AØ513 Belægninger mm. i skolegårde og på skole-p-pladser, generel opgradering og sikkerhedsrenovering AØ514 Renovering af skiffertag over fællessal AØ515 Grønnevang skole afd. Nødebo - Forstærkning af etagedæk over salen AØ516 Grønnevang skole afd. Jespervej - renovering af tag på hovedbygning AØ517 Sikkerhedsrenovering af belægninger og trapper på Grønnevang Skole afd. Jespervej AØ518 Store Dyrehave skole. Omfangsdræn for kældre AØ520 Frederiksborg Byskole gennemførelse af helhedsplan AØ521 Sikkerhedsgennemgang af legepladser på skoler, SFOer og klubber AØ522 Multifunktionelle læringsfaciliteter på skoler

5 Vedtaget anlægsbudget for , skattefinansieret Anlægsbudget pr. maj 2015 U/I Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget Jordforsyning XA Favrholm, byggemodning til boliger U XA Ullerød Nord - Infrastruktur og byggemodning U XA Favrholm, byggemodning til erhverv U Faste ejendomme XA Renovering af kommunale bygninger U XA Energibesparende foranstaltninger U XA PCB renovering af ejendomme U XA Separatkloakering af kommunale ejendomme U Fritidsfaciliteter XA Kunstgræsbane i Brødeskov U Fælles funktioner XA Køb af garageanlægget på Rønnevangs Allé 5 U Kommunale veje XA Møllebroområdet U XA Infrastruktur i Favrholm U XA Buslæskærme U XA Asfaltrenovering, enkeltstrækninger U XA Cykelstier i Bymidten U Folkeskolen m.m. XA Overførsel fra 2013, drift U XA Sikringsanlæg, skoler, ABA 2017 U XA Funktionsopgradering af folkeskoler 2016 U XA Helhedsplan på HVS afd. Ålholm U XA Hillerødsholmskolen, pædagogisk servicecenter U XA PCB renovering, Hillerød Vest Skolen, Alsønderup U XA Brødeskovhallen U Sundhedsudgifter m.v. XA Sundhedscenter incl. forundersøgelser U Dagtilbud til børn og unge XA Legepladspulje U Tilbud til voksne med særlige behov XA Boliger på Skovstien, om- og tilbygning U XA Skovstien, Tagrenovering samt indvendig ombygning U Administrativ organisation XA Planlægning af byudvikling, Favrholm U Anlæg i alt inkl. Budgetopfølgning U I

6 for , skattefinansieret U/I Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Arbejdsmarkedsudvalget Børne - og Familieudvalget 50AØ500 Daginstitutuionsområdet - helhedsplan udgår U AØ501 Håndfrie armaturer - daginstitutioner U AØ502 Kornvænget - udskiftning af ventilation U AØ504 Kornmarkskolen, afd. Ll. Lyngby hallen - udskiftning af eternittag U AØ505 Frederiksborg Byskole - medarbejderpladser udgår hvis 50AØ520 vedtages U AØ506 Frederiksborg Byskole klassefløjen- solafskærmning U AØ507 Renovering og opgradering af folkeskoler - toilet- og badeforhold U AØ508 Forøgelse af funktionsopgraderingspuljen til folkeskoler - læringsmiljøer U AØ509 Grønnevangskolen afd. Østervang - naturfagslokaler U AØ511 Kornmarkskolen, afd. Skævinge - kapacitetsudvidelse i udskolingen U AØ512 Kornmarkskolen, afd. Skævinge - opgradering af indskolingsafdelingen til fleksible læringsmiljøer U AØ513 Belægninger mm i skolegårde og på p-pladser, generel opgradering og sikkerhedsrenovering U AØ514 Frederiksborg Byskole - renovering af skiffertag over fællessalen U AØ515 Grønnevangskolen afd. Nødebo - forstærkning af etagedæk over salen U AØ516 Grønnevangskolen afd. Jespervej - renovering af tag på hovedbygningen U AØ517 Grønnevangskolen afd. Jespervej - sikkerhedsrenovering af belægninger og trapper U AØ518 Store Dyrehave Skole - etablering af dræn U AØ520 Frederiksborg Byskole - gennemførsel af helhedsplan udelukker 50AØ505 U AØ521 Sikkerhedsgennemgang af legepladser på skoler, SFO'er og klubber U AØ522 Multifunktionelle læringsfaciliteter på skoler U Kultur- og Fritidsudvalget 50AØ002 Plan for udvikling af Hillerød Stadion U AØ004 Støjafskærmning af Hillerød Stadion udgår se 50AU112 U AØ006 Plan for etablering af fodboldbaner U AØ007 Renovering af Gadevang Klubhus U AØ009 Ombygning/renovering af Annaborg U AØ011 Helhedsplan - Skævinge konkret projektforslag U AØ015 Hillerød Bibliotek bygningsmæssige ændringer U AØ017 Udskiftning af flydebro I Nødebo U AØ018 Renovering af omklædningsrum FIF klubhus U AØ019 Østprojekt "Det aktive Gadekær" U AØ020 Projekt Liv og glade dage i Ll. Lyngby U AØ021 Krostien 10, Jollehavnen i Nødebo U

7 U/I Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Miljø- og Teknikudvalget 50AØ200 Gågadebelægning i Hillerød/ Ny belægning i U Slotsgade AØ201 Brovedligeholdelse U AØ202 Trafiksikkerhed udenfor Hillerød midtby U AØ203 Fundament til skulptur - flytning og støbning U AØ204 Plejecenter Skovhuset, fodgønger- og kørestolsforbindelse U AØ205 Placering af overskydende jord, støjvolde U AØ206 Asfaltrenovering, enkeltstrækninger U AØ207 Stationsvej i Gørløse, kørebaneudvidelse U AØ208 Trafikplan for Hillerød By ,- prioriterede projekter U AØ209 Overdrevsvejen, klimatilpasning af kritisk infrastruktur U AØ210 Skelbækken, klimasikring af rørlagt vandløb U AØ211 Uvelse Å, klimasikring af rørlagt vandløb U AØ212 Bedre skiltning af cykelstier i Hillerød U AØ213 Trafikplaner for landsbyer U AØ214a Busstop Hillerød Sportsrideklub, Harløsevej U AØ214b Busstop Hillerød Sportsrideklub, Egespurs Alle U AØ215a Nedtagning af Fiskespringvand samt vedligeholdelse af øvrige skulpturer U AØ215b Renovering af Fiskespringvand samt vedligeholdelse af øvrige skulpturer U AØ217 Istandsættelse af Kurreholmvej og Hanebjergvej U AØ218 Leg og bevægelse i bymidten U AØ219 Renovering af slidlag på motortrafikvejen U AØ220 Skiltning til gågader U Seniorudvalget 50AØ310 Nyt køkken i Grønnegadecentret U AØ311 Ålholhjemmet - etablering af lydlofter i teamlokaler U AØ312 Planlægning af nyt plejecenter U Sundheds- og Socialudvalget 50AØ321 Opførsel af nye husvildeboliger U AØ322 Vingen, etablering af 20 almene ældreboliger, serviceareal U AØ323 Følstrup - udskiftning af eternittag U AØ324 Trollesbro - lovliggørelse af eksisterende pavilloner U AØ325 Udarbejdelse af forslag til samling af Tandplejen U AØ328 Sundhedscenter - etablering af træningshave U

8 U/I Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Økonomiudvalget 50AØ022 Museum Nordsjællands lokaler U AØ023 Deponering for etablering af Institut for Fysisk Træning U AØ101 Separatkloakering af kommunale ejendomme U AØ102 Adgangskontrol til idrætshaller for fritidsbrugere U AØ103 Hillerød Rådhus, nedriving af de gule bygninger udgår U AØ104 Renovering af kommunale bygninger - efterslæb U AØ105 Energibesparende foranstaltninger U AØ107 Horsevænget - renovering U AØ109 Misbrugscentret - renovering af tag U AØ110 Kommunikationscenteret - renovering af fladt tag U AØ111a Kornmarkskolen, afdeling Ll. Lyngby trafikale forhold U AØ111b Kornmarkskolen, afdeling Ll. Lyngby trafikale forhold udgår U AØ112 Kombineret støjskærm og støjvold til Hillerød Stadion U AØ114 Favrholm, infrastruktur og byggemodning U AØ115 Planlægning af byudvikling, Favrholm U AØ117 Ullerød Nord - Infrastruktur og byggemodning U AØ118 Campusområdet, betaling for vejret U AØ119 Områdefornyelse U AØ120 Strategi for udvikling af IT infrastruktur og platforme U AØ121 Arkitekturpolitik U AØ122 Fremme byudvikling i Skævinge by U AØ123 UNESCO verdensarvsareal i Hillerød Kommune U i alt for budget U I

9 Afledt drift til anlægsønsker for , skattefinansieret Afledt drift til anlægsønsker U/I Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Arbejdsmarkedsudvalget Børne - og Familieudvalget 50AØ500 Daginstitutuionsområdet - helhedsplan udgår U AØ501 Håndfrie armaturer - daginstitutioner U AØ502 Kornvænget - udskiftning af ventilation U AØ504 Kornmarkskolen, afd. Ll. Lyngby hallen - udskiftning af eternittag U AØ505 Frederiksborg Byskole - medarbejderpladser udgår hvis 50AØ520 vedtages U AØ506 Frederiksborg Byskole klassefløjen- solafskærmning U AØ507 Renovering og opgradering af folkeskoler - toilet- og badeforhold U AØ508 Forøgelse af funktionsopgraderingspuljen til folkeskoler - læringsmiljøer U AØ509 Grønnevangskolen afd. Østervang - naturfagslokaler U AØ511 Kornmarkskolen, afd. Skævinge - kapacitetsudvidelse i udskolingen U AØ512 Kornmarkskolen, afd. Skævinge - opgradering af indskolingsafdelingen til fleksible læringsmiljøer U AØ513 Belægninger mm i skolegårde og på p-pladser, generel opgradering og sikkerhedsrenovering U AØ514 Frederiksborg Byskole - renovering af skiffertag over fællessalen U AØ515 Grønnevangskolen afd. Nødebo - forstærkning af etagedæk over salen U AØ516 Grønnevangskolen afd. Jespervej - renovering af tag på hovedbygningen U AØ517 Grønnevangskolen afd. Jespervej - sikkerhedsrenovering af belægninger og trapper U AØ518 Store Dyrehave Skole - etablering af dræn U AØ520 Frederiksborg Byskole - gennemførsel af helhedsplan udelukker 50AØ505 U AØ521 Sikkerhedsgennemgang af legepladser på skoler, SFO'er og klubber U AØ522 Multifunktionelle læringsfaciliteter på skoler U Kultur- og Fritidsudvalget 50AØ002 Plan for udvikling af Hillerød Stadion U AØ004 Støjafskærmning af Hillerød Stadion udgår se 50AU112 U AØ006 Plan for etablering af fodboldbaner U AØ007 Renovering af Gadevang Klubhus U AØ009 Ombygning/renovering af Annaborg U AØ011 Helhedsplan - Skævinge konkret projektforslag U AØ015 Hillerød Bibliotek bygningsmæssige ændringer U AØ017 Udskiftning af flydebro I Nødebo U AØ018 Renovering af omklædningsrum FIF klubhus U AØ019 Østprojekt "Det aktive Gadekær" U AØ020 Projekt Liv og glade dage i Ll. Lyngby U AØ021 Krostien 10, Jollehavnen i Nødebo U

10 Afledt drift til anlægsønsker U/I Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Miljø- og Teknikudvalget 50AØ200 Gågadebelægning i Hillerød/ Ny belægning i U Slotsgade AØ201 Brovedligeholdelse U AØ202 Trafiksikkerhed udenfor Hillerød midtby U AØ203 Fundament til skulptur - flytning og støbning U AØ204 Plejecenter Skovhuset, fodgønger- og kørestolsforbindelse U AØ205 Placering af overskydende jord, støjvolde U AØ206 Asfaltrenovering, enkeltstrækninger U AØ207 Stationsvej i Gørløse, kørebaneudvidelse U AØ208 Trafikplan for Hillerød By ,- prioriterede projekter U AØ209 Overdrevsvejen, klimatilpasning af kritisk infrastruktur U AØ210 Skelbækken, klimasikring af rørlagt vandløb U AØ211 Uvelse Å, klimasikring af rørlagt vandløb U AØ212 Bedre skiltning af cykelstier i Hillerød U AØ213 Trafikplaner for landsbyer U AØ214a Busstop Hillerød Sportsrideklub, Harløsevej U AØ214b Busstop Hillerød Sportsrideklub, Egespurs Alle U AØ215a Nedtagning af Fiskespringvand samt vedligeholdelse af øvrige skulpturer U AØ215b Renovering af Fiskespringvand samt vedligeholdelse af øvrige skulpturer U AØ217 Istandsættelse af Kurreholmvej og Hanebjergvej U AØ218 Leg og bevægelse i bymidten U AØ219 Renovering af slidlag på motortrafikvejen U AØ220 Skiltning til gågader U Seniorudvalget 50AØ310 Nyt køkken i Grønnegadecentret U AØ311 Ålholhjemmet - etablering af lydlofter i teamlokaler U AØ312 Planlægning af nyt plejecenter U Sundheds- og Socialudvalget 50AØ321 Opførsel af nye husvildeboliger U 50AØ322 Vingen, etablering af 20 almene ældreboliger, U serviceareal AØ323 Følstrup - udskiftning af eternittag U AØ324 Trollesbro - lovliggørelse af eksisterende pavilloner U AØ325 Udarbejdelse af forslag til samling af Tandplejen U AØ328 Sundhedscenter - etablering af træningshave U

11 Afledt drift til anlægsønsker U/I Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Økonomiudvalget 50AØ022 Museum Nordsjællands lokaler U AØ023 Deponering for etablering af Institut for Fysisk Træning U AØ101 Separatkloakering af kommunale ejendomme U AØ102 Adgangskontrol til idrætshaller for fritidsbrugere U AØ103 Hillerød Rådhus, nedriving af de gule bygninger udgår U AØ104 Renovering af kommunale bygninger - efterslæb U AØ105 Energibesparende foranstaltninger U AØ107 Horsevænget - renovering U AØ109 Misbrugscentret - renovering af tag U AØ110 Kommunikationscenteret - renovering af fladt tag U AØ111a Kornmarkskolen, afdeling Ll. Lyngby trafikale U forhold AØ111b Kornmarkskolen, afdeling Ll. Lyngby trafikale U forhold udgår AØ112 Kombineret støjskærm og støjvold til Hillerød Stadion U AØ114 Favrholm, infrastruktur og byggemodning U AØ115 Planlægning af byudvikling, Favrholm U AØ117 Ullerød Nord - Infrastruktur og byggemodning U AØ118 Campusområdet, betaling for vejret U AØ119 Områdefornyelse U AØ120 Strategi for udvikling af IT infrastruktur og platforme U AØ121 Arkitekturpolitik U AØ122 Fremme byudvikling i Skævinge by U AØ123 UNESCO verdensarvsareal i Hillerød Kommune U Afledt drift til anlægsønsker i alt for budget U I

12 Bilag 12

13 Bilag Funktion: Stednr.: Initialer: Kultur- og Fritidsudvalget Idrætsanlæg sr 50AØ002 Plan for udviklingen af Hillerød Stadion Anlægsprojektets baggrund og indhold: Ved budgetforhandlinger for 2013 blev det besluttet, at der i samarbejde med HGI Selvforvaltning og Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger(HSI) skulle udarbejdes en helhedsplan for udviklingen af Hillerød Stadion. Der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagere fra HGI Selvforvaltning, HSI, formanden for KFU og repræsentanter fra Hillerød Kommune der har udarbejdet følgende udviklingsplan: Oversigt over vedligeholdelsesopgaver på kort sigt: Projekt Total Kommunal udgift Egenbetalin g Vedligehold af baderum *) Øvrigt udvendigt vedligehold **) - *) Det er aftalt, at der kan søges et mindre beløb til maling **)Der kan søges et mindre beløb til maling Oversigt over anlægsønsker på kort sigt: Disse ønsker indgår også i HSI prioritering (se nedenfor) Projekt Kommunal udgift Afskærmning mod naboer Færdiggørelse af fitnessrum Cykelparkering Kameratårne / måltavler Opsætning af lysmaster på bane I alt Det betyder, at Hillerød Stadion på kort sigt kan bringes op to date for ca. 2,5 mio. kr. Dertil kommer følgende projekter: 1) Renovering af baderum Kompashuset på Hillerød Stadion mellem kr. På grund af indeklimaproblemer, skal baderummene renoveres. Det er kun muligt, at benytte baderummene i meget begrænset omfang og på eget ansvar på grund af 13

14 de indeklimaproblemer der forefindes. Baderummene er ikke blevet renoveret de sidste 30 år og er derfor nedslidt, desuden er kravene til baderum mere skærpede nu og der bør derfor afsættes midler til at udarbejdelse af udluftning. 2) Dommertårn på Hillerød Stadion ca kr. Det nuværende dommertårn er ikke i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand og det skal derfor nedtages og der skal etableres et nyt. Det gamle skal fjernes og der opsættes et nyt modultårn, som er præfabrikeret. c) Lukket depotrum til atletikredskaber FIF atletik ca kr. FIF Atletik ønsker et lukket depotrum til atletikredskaber Der afsættes et rammebeløb på 1,5 mio. kr. i 2016 under forudsætning af at a) opsætning af nyt dommer- og kameratårn, højttalere og måltavler samt b) renovering af baderum i Kompashuset har 1. prioritet og de øvrige ønsker gennemføres efter aftale med Kultur- og Fritidsudvalget Lønsum til byggestyring udgør kr. i Anlægsudgifter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt

15 Funktion: Stednr.: Initialer: Kultur- og Fritidsudvalget Idrætsanlæg sr 50AØ006 Plan for etablering af fodboldbaner Anlægsprojektets baggrund og indhold: Budgetforligspartierne besluttede i budget 2013 at der i samarbejde med Hillerød Samvirkende Idrætsforening(HSI) skulle udarbejdes en plan for flere fodboldbaner i Hillerød kommune. HSI har udarbejdet ny prioriteringsliste, der er tilsendt Hillerød Kommune. Heri fremgår idrættens samlede ønsker for udbygning af fodboldbaner. Når prioriteringslisten sammenholdes med tidligere fremsatte ønsker og helhedstænkning i forhold til bl.a. FIF s fodboldbaner og udbygning i Skævinge, så tegner der sig følgende i en 4 årig anlægsperiode: 1) Ålholm Idrætsforening: 2 vendbare baner ved Ålholmskolen Dette ønske skal samtidig ses i forhold til, at Ullerød-byen er i kraftig udvikling, og at der ikke pt. er planlagt yderligere fodboldbaner i forbindelse hermed. Ved fjernelse af atletikfaciliteterne (løbebaner og springgrave), der i øvrigt sjældent bruges, kan man anlægge en 11-mandsbane og arealet gør, at man dermed får 2 sammenhængende baner, der kan vendes, hvilket sikrer en længere holdbarhed. 2) FIF fodbold: - kunstgræs på den nuværende grusbane Ved at belægge grusbanen ved FrederiksborgCentret med kunstgræs sikres dermed forbedret vintertræning og aflastning af kunstgræsbanerne på Hillerød Stadion samtidig med, at banen kan bruges i sommerhalvåret og dermed dels tilfører FIF en ny bane og dels sikrer FIF en erstatningsbane i tilfælde af for våde baner på de 3 højbaner 3) Skævinge Idrætsforening: - kunstgræsbane Foreningen har den udfordring, at 3 af foreningens 11-mandsbaner (heraf 1 grusbane) ikke overholder DBU s krav om længde og derfor reelt ikke må benyttes til kampe. En kunstgræsbane i fuld størrelse skønnes derfor at kunne imødekomme foreningens behov i forhold til både vintertræning og ønsket om flere sommerbaner. Foreningen har ønsket en klubhusudbygning, der figurerer på HSI s prioriteringsliste, og det foreslås, at en evt. kunstgræsbane skal ses i sammenhæng med denne udvidelse. Eventuel udvidelse af Hillerød Stadion med baner afventer helhedsplanen for Hillerød Stadion og ses i et langtidsperspektiv. I Hillerød Samvirkende Idrætsforeningers fremsendte prioriteringsliste er udgifterne til anlægsprojekterne opgjort således: 1) ÅIF 2 vendbare baner pris ca kr. inkl. projektbeskrivelse og udbud 2) FIF kunstgræs på den nuværende grusbane pris ca kr. 3) Skævinge kunstgræs ikke prissat. Ovenstående bud på anlægsudgifterne er udarbejdet af de enkelte foreninger og den endelige udgift vil først kunne opgøres i forbindelse med en decideret projektbeskrivelse. Det skal dog bemærkes, at en kunstgræsbane erfaringsmæssigt vil beløbe sig til mellem 3,5 mio. 5,0 mio. kr. ekskl. belysning. Derudover er der fremsendt ønsker om kunstgræsbaner fra bydele i Hillerød Øst og i Ll. Lyngby. Disse ønsker indgår ikke i dette forslag. Samlet anlægsudgift for de 3 prioriterede anlæg skønnes at blive ca. 9 mio. kroner. Med udgangspunkt i kendte beregninger anslås det, at der vil blive forøgede driftsfølgevirkninger på årligt ca kr. 15

16 På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 7. maj 2013 blev følgende besluttet: Kultur- og Fritidsudvalget er enige i, at de fremlagte projekter samlet set modsvarer Hillerød Kommunes behov for anlæg af fodboldbaner i den kommende 4 års periode. Udvalget ønsker at prioritere baner på ÅIF som nr. 1, og at de øvrige projekter indgår i uprioriteret rækkefølge. ne indgår i de videre budgetforhandlinger. Over en 4-årig anlægsperiode En samlet udbygning i h.t. ovenstående forventes at øge driftsudgifterne med ca kr. årligt Lønsum til byggestyring udgør kr. i 2016, kr. i 2017, kr. i 2018 og kr. i Anlægsudgifter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt

17 Kultur- og Fritidsudvalget Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: sr 50AØ007 Renovering af Gadevang Klubhus Anlægsprojektets baggrund og mål: På grund af indeklimaproblemer blev skydelokalerne i Gadevang Klubhus i 2014 renoveret, hvilket bl.a. betød, at klubbens medlemmer p.t. ikke kan benytte lokalerne. Lokalerne er nu ryddet og rengjorte, og der er brug for at der afsættes midler på anlægsplanen til retablering og yderligere sikring af ejendommen Lønsum til byggestyring udgør kr. i Anlægsudgifter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt

18 Funktion: Stednr.: Initialer: Kultur- og Fritidsudvalget Annaborg sst 50AØ009 Ombygning / renovering af Annaborg Anlægsprojektets baggrund og indhold: I budgetaftalen for budget besluttede et samlet Byråd i Hillerød Kommune, at der i 2012 skulle udarbejdes en perspektivplan for anvendelse af Annaborg alene til kunst, kultur, og turismeformål. Det er Hillerød Kommunes ønske at Annaborg bliver brugt som kulturhus for visuel kunst med et højt professionelt kunstnerisk niveau og at turistinformation og kunstaktiviteter understøtter hinanden. Et levende hus med et højt aktivitetsniveau målrettet både børn, unge og voksne. En god udnyttelse af de smukke fysiske rammer med den fremragende beliggenhed. Perspektivplanen blev udarbejdet i efteråret 2012, og i Visionen for Annaborg lyder det bl.a.: Når vi siger Hillerød tænker alle Annaborg! Når vi siger Annaborg tænker alle Hillerød! Annaborg er drevet af et unikt samarbejde mellem kunst og turisme som involverer Hillerød Kunstforening, Visit Nordsjælland, kunstnere, besøgende, turister og samarbejdspartnere på en måde, der skaber værdi for alle parter inklusiv byen Hillerød og regionen Nordsjælland. Annaborg skaber interesse for kunst og oplevelser gennem en stærk profil, der både lokker, skræmmer, overrasker og skaber spændende, seværdige oplevelser, som udfordrer publikum voksne som børn, på et både sanseligt og intellektuelt plan. Dette afspejles i at aktørerne på Annaborg, arbejder for og med variation, mangfoldighed, nye og ikke-set-før satsninger på tværs af kunst og turisme - kulturisme, aktiviteter for alle aldersgrupper og samarbejder på tværs. Annaborg er et fyrtårn for kunst og turistinformation, som vi er stolte af, og som viser at Hillerød er en by med ambitioner. Hillerød Kunstforening, Hillerøds borgere og politikere har gennem flere år engageret sig i, at udvikle Annaborg til et kulturelt midtpunkt i Hillerød. Hillerød Kunstforening og Visit Nordsjællands Turistinformation i Hillerød driver deres virksomhed med udgangspunkt i bygningsfællesskabet Annaborg. Perspektivplanen blev godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget i januar 2013, som grundlag for den videre udvikling af Annaborg. Samtidig besluttede Kultur- og Fritidsudvalget, at perspektivplanens afledte økonomiske konsekvenser skulle indgå i drøftelserne i forbindelse med budget på linje med øvrige aktivitetsudvidelses- og anlægsforslag. Forslaget er endnu ikke optaget på anlægsplanen. Bygningen Annaborg ejes af Hillerød Kommune og er beliggende på Frederiksværksgade 2 A, 3400 Hillerød. Nuværende bygning er opført i 1775 og er hovedbygningen fra et tidligere firelænget gårdanlæg. Bygningen er fredet. Enhver bygningsændring og større renovering skal derfor forelægges og godkendes i Kulturstyrelsen. Det samlede grundareal udgør m 2. Bygningens samlede bruttoetageareal udgør 724 m 2. Kælderetage på 274 m 2, stueetage 274 m 2 og 1. sal på 176 m 2. Hertil kommer et fritliggende skur / depot på 22 m 2. Det forudsættes, at det nuværende lejemål på ca. 120 m 2 opsiges, således at hele bygningen kan inddrages til det beskrevne formål. Annaborgs nuværende indretning med meget smalle gange og små rum er uhensigtsmæssig, både i bygningens anvendelighed og tilgængelighed. Der er derfor et oplagt ønske om, at få nedlagt gangarealer og få skabt større sammenhængende rumforløb. Husets udformning med i alt tre etager samt frigørelse fra eksisterende erhvervslejemål giver god mulighed for at foretage ombygninger i 18

19 etaper, uden at skulle nedlægge eksisterende turisme- og udstillingsaktiviteter i ombygningsperioden. Ombygningen sker i samarbejde med brugerudvalget. Der foreslås følgende ændringer: Etape I Prisoverslag kr. eksklusiv moms Lette skillevægge nedlægges i stueetagen. Der foreligger allerede et foreløbigt forslag efter kontakt med Kulturstyrelsen samt Hillerød Kommunes Beredskab. Denne ændring vil gøre rummene langt mere velegnede med større sammenhængende rumforløb. Etape II. 2017: Prisoverslag: kr. eksklusiv moms Renovering af 1. sal. Etape III. 2018: Prisoverslag: kr. eksklusiv moms Renovering af kælder inkl. Køkken og toilet samt etablering af værkstedsfunktioner Anlægsforslaget indgik ikke i budget og genfremsættes med henblik på stillingtagen i forhold til budget Etape I gennemføres i 2016 Etape II gennemføres i 2017 Etape III gennemføres i 2018 Lønsum til byggestyring udgør kr. i 2016, kr. i 2017, kr. i Anlægsudgifter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt

20 Kultur- og Fritidsudvalget Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: sst 50AØ011 Skævinge helhedsplan Anlægsprojektets baggrund og mål: Til brug for en kvalificering af udbygningsplanerne med bl.a. en hal i Skævinge afsættes kr. til udarbejdelse af et konkret prissat skitseforslag Lønsum til byggestyring udgør kr. i 2016 Anlægsudgifter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt

21 Kultur- og Fritidsudvalget Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: sst 50AØ015 Bygningsmæssige ændringer på Hillerød Bibliotek Anlægsprojektets baggrund og mål: Bygningsmæssige ændringer som er forudsætningen for at indrette en del af åbningstiden som åbent bibliotek Indførelsen af Åbent Bibliotek gør det muligt at reducere den betjente åbningstid. Hovedbiblioteket er meget større og har mange flere rum end Skævinge Bibliotek og brugerne kender ikke hinanden i samme grad, som de gør i et mindre samfund. Hertil kommer at Hovedbiblioteket er beliggende i Hillerød By og med en mere mangfoldig brugersammensætning. I perioder er der f.eks. flere hjemløse, der opholder sig på biblioteket hele dagen og nogen gange også sover på biblioteket. Erfaringerne fra andre byer svarende til Hillerød er, at der vil være behov for en vagt, der hver aften kan gå biblioteket igennem og sikre, at alle har forladt det inden dørene lukkes og alarmen sættes til. Etableringen af åbent bibliotek forudsætter en del bygningsmæssige ændringer og etablering af adgangskontrol og overvågningsudstyr. Det skønnes at der i alt bør afsættes en anlægsramme på kr. til formålet Afledte driftsomkostninger til licens og service af adgangskontrol, til vagtselskab og til rengøring på i alt kr. årlig. Lønsum til byggestyring udgør kr. i 2016 Anlægsudgifter Anlæg netto

22 Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt

23 Kultur- og Fritidsudvalget Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: sr 50AØ017 Udskiftning af flydebro i Nødebo Anlægsprojektets baggrund og mål: På HSI s prioriteringsliste er der under vedligeholdelse som nr. 1 prioriteret ny flydebro i Nødebo. Hillerød Sejlklub har oplyst, at udgiften er anslået til kr. Flydebroen benyttes dels af Hillerød Sejlklubs 500 medlemmer samt af Nødebos beboere. Anlægssummen tildeles direkte til sejlklubben der forestår arbejdet Klubben forestår anlæg, byggeandragende, drift og vedligehold af broen. Anlægsudgifter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt

24 Kultur- og Fritidsudvalget Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: sr 50AØ018 Renovering af omklædningsrum FIF klubhus Anlægsprojektets baggrund og mål: På HSI s prioriteringsliste er der under vedligeholdelse som nr. 3 prioriteret en renovering af bl.a. 4 omklædningsrum i FIF s klubhus. Prisen er anslået til kr. Omklædningsrummene benyttes af 300 medlemmer samt gæster ved turneringer. Anlægssummen tildeles direkte til klubben der forestår arbejdet Klubben forestår anlæg, byggeandragende Anlægsudgifter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt

25 Kultur- og Fritidsudvalget Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: sr 50AØ019 Østbyprojekt Det aktive Gadekær Anlægsprojektets baggrund og mål: Grønnevang Skole og KBK fodboldklub har i efteråret 2014 taget initiativ til at udarbejde et projekt om etablering af en kunstgræsbane i Østbyen. Initiativet blev taget ud fra et stort ønske om at skabe et område i bydelen, der har værdi for både skole, klubber, sfo, foreninger og institutioner samt være et samlingssted for uformelle aktiviteter, hvor alle aldersgrupper kan mødes, enten som aktive eller som tilskuere. Ved at skabe bedre og mere alsidige aktivitetsmuligheder for nye og eksisterende brugere ønsker initiativtagerne at anlægge nye bevægelses-, trænings-, lege- og opholdsfaciliteter til glæde og gavn for bydelens børn, unge og voksne. Den 19. januar 2015 inviterede initiativtagerne alle interessenterne samt medlemmerne af Byrådet til stormøde, hvor projektet blev præsenteret. Efterfølgende har initiativtagerne arbejdet videre med projektet og fundet en mulig samarbejdspartner, der kan indgå i det videre arbejde med projektet. Materialet er vedlagt som bilag. Der søges derfor om midler til at få udarbejdet et konkret projektforslag, der kan sikre fremdrift i projektet. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 5. maj 2015 at spørgsmålet om afsættelse af midler skal indgå i budgetforhandlingerne for Lønsum til byggestyring udgør kr. i Anlægsudgifter

26 Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt

27 Kultur- og Fritidsudvalget Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: sr 50AØ20 Projekt Liv og glade dage i Ll. Lyngby Anlægsprojektets baggrund og mål: Lokalområdet i Lille Lyngby fremsender et samarbejdsprojekt med en vision om at forene idrætsforening, skole, klub, lokalsamfund og kommune omkring udvikling af udearealerne omkring Kornmarkskolen og hallen i Lille Lyngby for at øge muligheden for idræt, motion, leg, undervisning gennem anlæg af multifunktionelle idrætsfaciliteter. Det bærende i projektet er ønsket om en multibane. For at skaffe plads til den skal den nuværende boldbane flyttes og nyanlægges på et areal, der skal erhverves til formålet. Der søges konkret om, at der indledes forhandlinger med ejerne af naboarealet med henblik på køb af arealet til realisering af projektets 1. etape med Multibane. Derudover ansøges om, at der indledes forhandlinger med lodsejere om realisering af de uformelle adgangsveje til skolen fra de omkringliggende bysamfund Meløse og St. Lyngby. Ønsket fra Lille Lyngby fremgår af Hillerød Samvirkende Idrætsforenings prioriteringsliste som nr. 14 på listen og kaldes Multibane. Projekt Liv og glade dage i Ll. Lyngby. I ansøgningen er anført udgifter til: Køb af areal: Der er 1,5 ha/ m 2 Flytning af boldbane, dræn og lys kr. Multibane kr. Ansøgerne forventer at anlæggene i vid udstrækning vil blive finansieret af idrætsforeningen, Vennerne, fonde og lignende samt gennem frivilligt arbejde fra befolkningen i lokalområdet og forskellige grønne organisationer. De gør samtidig opmærksom på, at en altafgørende forudsætning for at projektet kan realiseres er, at kommunen erhverver 1,5 ha landbrugsjord umiddelbart øst for skolen. Der bør derfor afsættes midler i størrelsesordenen kr. i 2016 som rammebeløb til indledende forhandlinger om køb af areal og beregning af omkostningerne. Til brug for en kvalificering af udbygningsplanerne bør der afsættes midler til udarbejdelse af konkret projektforslag Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 5. maj 2015 at spørgsmålet om afsættelse af midler skal indgå i budgetforhandlingerne for

28 Anlægsudgifter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt

29 Kultur- og Fritidsudvalget Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: 50AØ021 Krostien 10, Jollehavnen i Nødebo udskiftning af vinduer og facader. Anlægsprojektets baggrund og mål: Baggrunden for ansøgningen er at vinduerne og facadeelementerne i Jollehavnens klubhus, skyldes, at de er angrebet af råd, grundet lækager i klimaskærmen hvorved vandgennemtrængning gennem klimaskærmen har fundet sted. Bygningsmæssig vil problemet på sigt medføre følgeskader på lofter, samt ødelægge belægninger på gulv mm., såfremt skaden ikke bliver afhjulpet. Forvaltningen vurderer at en vinduesudskiftning og en partiel udskiftning af facaderne vil beløbes sig til kr. inkl. nødvendig rådgivning for udarbejdelse af udbudsmateriale og byggeledelse 2016 Lønsum til byggestyring udgør kr. i Anlægsudgifter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt

30 Økonomiudvalget Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: SR 50AØ022 Lokaler til Museum Nordsjællands ledelse, administration m.m. Anlægsprojektets baggrund og mål: Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 2. juni 2015 at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet at: 1. Endelig afklaring af beslutning om lokalisering af Museum Nordsjællands ledelse og administration henvises til budgetforhandlingerne for budget De økonomiske vilkår vedrørende hvert af de to scenarier indgår i budgetdrøftelserne 3. Museum Nordsjællands indstilling til placering af museets ledelse og administration og placeringens driftsmæssige betydning indgår i de videre drøftelser 4. Borgmesteren bemyndiges til indenfor de gennem budgetaftalerne fastlagte rammer at forhandle sig frem til en endelig aftale om placering. Udvalget gør i beslutningen opmærksom på, at udvalget prioriterer scenarie II, Frederiksgade 9. Der har været arbejdet med to scenarier, som omfatter henholdsvis Mårum Skole, Gribskov og Frederiksgade 9, Hillerød er uddybende beskrevet i notat af 15. april Bestyrelsen for Museum Nordsjælland skriver i notat af 29. april 2015: Lokalerne på både Mårum Skole og i Frederiksgade 9 vil opfylde museets ønsker om pladsbehov. Men sammenholdes lokaliteternes funktionalitet og de logistiske forhold, anbefaler museets ledelse og en enig museumsbestyrelse klart, at der arbejdes videre med at undersøge muligheden for, at museets arkæologi og administration placeres i Frederiksgade 9. En lokaleløsning, der tager udgangspunkt i en indflytning i Frederiksgade 9, vil være et stort aktiv for Museum Nordsjællands udvikling. Først og fremmest kan museets afdelinger samles på adresser, der harmonerer med museets organisationsplan. I den forbindelse vil det være en klar fordel, at museets afdelinger ikke spredes, men samles på kun to lokaliteter: I Frederiksgade 9-11 i Hillerød og i museets bygninger på Sdr. Jagtvej 2-4 i Hørsholm. At medarbejderne samles på kun to lokaliteter vil effektivisere arbejdsgangene. Der spares tid og penge på transporttid og mødetid, når medarbejderne har deres daglige gang samme sted. Den daglige kontakt sikrer dynamiske og effektive faglige miljøer, både når det drejer sig om sagsbehandling, forskning og formidling. Kræfterne vil kunne koncentreres om opgaveløsning, og det vil ikke mindst komme formidlingen, og dermed borgerne, til gode. Hertil vil det være et stort aktiv, at de nuværende udstillingsarealer i Frederiksgade 11, som tænkes anvendt til en stor arkæologisk udstilling, ligger i direkte tilknytning til den arkæologiske afdeling. En effektivisering og rationalisering af museets arbejdsgange vil løfte hele ideen med museumsfusionen: mest muligt museum for pengene. Museets bestyrelse indstiller således, at der arbejdes på at realisere mulighederne for en placering af Museum Nordsjællands ledelse og administration i lokalerne Frederiksgade 9, Hillerød. Uddybende beskrivelse af museumsbestyrelsens anbefaling fremgår af notatet af Økonomi Overslag over de økonomiske implikationer af hvert af de to scenarier: Scenarie I. Mårum Skole, Gribskov: Huslejen udgør kr. svarende til 475 kr. pr. kvm. pr. år for hver af de 889 kvm. kr. Hillerød og Hørsholm betaler hver 1/3 svarende til: kr. årlig. Øvrige driftsudgifter anslås til kr. hvoraf Museum Nordsjælland betaler kr. Resten 30

31 fordeles med 1/3 til hver kommune svarende til kr. Deponeringsberegning: Ejendomsvurdering kr. Hele ejendommen er på m2 inkl. kælder og tagetage. Museet skal leje 889 kvm. Museets andel af hele bygningen vil udgøre ca. 61 % svarende til et forholdsmæssigt deponeringsgrundlag på kr kr. Gribskov Kommune deponerer som ejer af bygningen ikke. Hillerød Kommune og Hørsholm Kommune deponerer hver kr. Renoveringsomkostning (afholdes af ejerkommune) anslået kr. Scenarie II. Frederiksgade 9, Hillerød. Huslejen udgør i alt kr. svarende 950 kr. pr. kvm. årlig for hver af de 616 kvm. Gribskov og Hørsholm betaler hver 1/3 svarende til kr. årlig. Øvrige driftsudgifter er anslået til kr. Heraf betaler Museum Nordsjælland kr. Resten fordeles med 1/3 til hver kommune svarende til kr. Deponeringsberegning: Ejendomsvurdering 2014: kr. Hillerød Kommune deponerer som ejer af bygningen ikke. Gribskov Kommune og Hørsholm kommune deponerer hver kr. Renoveringsomkostning (afholdes af ejerkommune) anslået kr. Sammenfattende økonomisk oversigt over samlede kommunale udgifter: Mårum Skole, Gribskov Frederiksgade 9, Hillerød Renovering og istandsættelse Årlig leje Årlige driftsudgifter Deponering (ikke for ejerkommune) Udgifter/indtægter for hver kommune: Scenarie I. Mårum Skole Gribskov Hillerød Hørsholm Renovering og istandsættelse Årlig leje Årlige driftsudgifter Samlede årlige driftsudgifter *) Lejeindtægt Deponering *) + vedligehold Scenarie II. Frederiksgade 9. Gribskov Hillerød Hørsholm Renovering og istandsættelse Årlig leje

32 Årlige driftsudgifter Samlede årlige driftsudgifter *) Lejeindtægt Deponering *) + vedligehold Afledte driftsudgifter ved scenarie II: kr. (pr. år efter ibrugtagning) Lønsum til byggestyring (3 %) udgør kr. i 2016 og kr Afledte driftsindtægter ved scenarie II: kr. (pr. år efter ibrugtagning) Anlægsudgifter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt

33 Økonomiudvalget Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: bry 50AØ023 Deponering for etablering af Institut for Fysisk Træning Anlægsprojektets baggrund og mål: Byrådet behandlede den 27. maj 2015 forslag om at etablere Institut for Fysisk Træning i tilbygningen til FrederiksborgCentret og besluttede, at henvise sagen til budgetdrøftelserne vedr , idet det afsatte årlige budgetbeløb til lejeudgifter fastholdes til formålet, indtil der er truffet beslutning om at afsætte midler til deponeringen. Under forudsætning af at realisering af Institut for Fysisk Træning indgår i budgettet for , kan der af de afsatte midler i 2015 anvendes indtil kr. til rekvisitter og indretning, således at Institut for Fysisk Træning er klar til ibrugtagning fra januar Ejendommen er på m2 og vurderingen pr. m2 udgør kr. Værdien af det lejede areal på 450 m2 udgør kr., idet kommunen kun skal benytte ejendommen 2/3 af tiden. FrederiksborgCentret råder over lokalerne 1/3 af tiden bl.a. til udlejning. Såfremt forslag om etablering af Institut for Fysisk Træning godkendes, skal Hillerød Komune deponere kr. i Beløbet frigives med 1/25 fra 2017 og frem Udgift til årlig leje finansieres af det afsatte årlige driftsbudget til formålet Anlægsudgifter Finansiering - Deponering Anlæg netto

34 Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt

35 Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: Økonomiudvalget SLJE 50AØ101 Separatkloakering af kommunale ejendomme Anlægsprojektets baggrund og mål: I henhold til spildevandsplanen , vedtaget af Byrådet d. 30. april 2014, skal ejendomme i udvalgte områder have separat kloakering. Det betyder, at den eksisterende fælleskloak skal ændres til regnvandskloak for sig og spildevandskloak for sig. Inden for områderne ligger følgende ejendomme: Se bilag Der er afsat kr ,- på budgettet for De benyttes til indhentning, kontrol og evt. opretning af eksisterende kloakplaner samt projektering af separatkloakering. Endvidere indhentning af tilbud på første etape I forbindelse med projektering af separat regnvandskloak skal mulige LAR-løsninger undersøges og afklares. LAR; Lokal Afledning af Regnvand til åer, søer eller nedsivning (faskiner). Om muligt med kreative elementer; vandbede, -trapper mv. 2016, 2017, 2018 og 2019 Der vil komme forøget omkostninger til oprensning og vedligeholdelse af de ny rør, brønde og LARløsninger. Samt til rengøring ude og inde som følge af glatførebekæmpelse med grus i stedet for salt. Grus skal benyttes for ikke at forurene åer, søer og grundvandet. Der forventes er reduktion på tilslutningsafgiften. Størrelsen afhænger af mulige LAR-løsninger. Dette er ikke afklaret på nuværende tidspunkt. På nuværende tidspunkt skønnes det, at de forøgede omkostninger samt reduktion i tilslutningsafgifter vil udligne hinanden. Altså gå i 0 Lønsum til byggestyring udgør kr. i kr. i kr. i kr. i

36 Anlægsudgifter Anlæg netto Afl. Driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt Bilag: Oversigt vedr. ejendomme, udførelsestidspunkt og budget. 36

37 Separatkloakering af kommunale ejendomme Bilag: Oversigt vedr. ejendomme, udførelsestidspunkt og budget. Ejendom: Adresse: Anvendelse: Udførsels separering: Budget: [kr.] Anlægsudgifter pr. år: [kr.] Forregistrering, opretning af eksisterende kloakplaner og skitseforslag, samt projektering og udbud for første etape Anneborg Frederiksværksgade Kultur A, 3400 Hillerød Vuggestuen Højager Grønnevang Skole Jespervej Højager 10, 3400 Hillerød Jespervej , 3400 Hillerød Klostervangen Klostervej 26, 3400 Hillerød Klubhus Tolvkarlevej 361, Østhuset 3400 Hillerød Farveladen Østervang 87, 3400 Hillerød Uvelse Børnehus Gørløsevej 4, 3550 Krudthuset Slangerup Uvelse Skole, SFO Uvelse og Hanebjerg Skole Uvelse Fritidscenter Uvelse Børnehus Kornblomsten Gørløsevej 4, 3550 Slangerup Gørløsevej 6, 3550 Slangerup Kornvænget 27-29, 3550 Slangerup Solvang Løngangsgade 9, 3400 Hillerød Lønhuset Løngangsgade 19, 3400 Hillerød Dønnehuset Bygaden 32, 3400 Hillerød Firkløverens Maglekærvej 6, Børnehus 3330 Gørløse Grønnevang Børnehus Skattekisten Grønnevang Skole Østervang, SFO Skanseskolen og Skolen ved skoven Smedievej 1, 3400 Hillerød Østervang , 3400 Hillerød Institution Skole Institution Klub Institution Institution Skole 2017 Sportsanlæg Institution Kolonihaver Institution Institution Institution Institution Skole

38 Klubhus i Gørløse Firkløveren Strøvej 96, 3330 Gørløse Th. Petersens Vej 23, 3330 Gørløse Børnehuset Nonnebuen 1, 3400 Labyrinten Hillerød Spejderhytter Frydenborgvej 19-25, 3400 Hillerød Boliger til udlejning Hovedvejen 38A-C, 3330 Gørløse Kurreholm 6 Kurreholmvej 6, 3330 Gørløse Rosenvej 1 Rosenvej 1, 3330 Gørløse Grønnevang Texasvej 5, 3400 Børnehus Hillerød Frødalen Grønnevang Børnehus Tovlkarlevej Hillerød Brugshundeklub Grønnevang fristids- og ungdomsklub Tolvkarlevej 70, 3400 Hillerød Texasvej 37, 3400 Hillerød Højager , 3400 Hillerød Klub Institution Institution Klub Udlejningsbolig Udlejningsbolig Udlejningsbolig Institution Institution Forening Klub Anlægsudgifter i alt:

39 Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: Økonomiudvalget HTC 50AØ102 Adgangskontrol til idrætshaller for fritidsbrugere Anlægsprojektets baggrund og mål: I forlængelse af gennemført besparelse på de tekniske serviceledere og tekniske servicemedarbejdere, er der behov for at finde tekniske løsninger, der kan minimere tidsforbruget på de timer, der forbruges på at åbne og lukke skoler og idrætshaller. Der er derfor behov for nødvendig opgradering af teknologien på flere at kommunens idrætshaller, så det bliver muligt for fritidsbrugerne at låse og åbne bygningerne med brik, kode og evt. nøgle. Lønsum til byggestyring udgør kr. i Anlægsudgifter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt

40 Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: Økonomiudvalget loby 50AØ104 Nedbringelse af efterslæb på bygningsvedligehold Anlægsprojektets baggrund og mål: Der er på vedligeholdelsesområdet nu så stort et eftersæb, at det ikke er muligt at gennemføre det vedligehold, der er nødvendigt for at bevare kommunens bygningsværdier. Der er registreret et samlet bygningsvedligeholds- og genopretningsbehov over 10 år på ca. 370 mio. kr. på alle de kommunale ejendomme. Budgetniveauet for den samme periode udgør ca. 300 mio. kr. Dette betyder, at der bliver opbygget et vedligeholdsmæssigt efterslæb på ca. 70 mio. kr. set over en 10-årig periode. I dette beløb er indeholdt anlægsbevilling på 5,1 mio. kr. pr. år til renovering af kommunale bygninger, hvoraf 2 mio. kr. årligt bruges på funktionsopgraderinger på skoler, som er bevilget frem til Der var, og er, et særligt stort vedligeholdsbehov i 2012 og i I 2012 var vedligeholdsbehovet på ca. 90 mio. kr. fordi der er tilført et efterslæb fra 2011 på ca. 66 mio. kr. som er tillagt de aktiviteter, som i forvejen var planlagt til udførelse i 2012 på ca. 24 mio. kr. I 2020 skyldes det store vedligeholdsbehov at rigtig mange af de indvendige vedligeholdsaktiviteter er "parkeret" i netop dette år. De indvendige aktiviteter udgør ca. 86 mio. kr. af dette års vedligeholdsbehov på ca. 92 mio. kr. Prioritering af vedligeholdelsesopgaver og akutte ting. Opgaver igangsættes efter følgende politiske godkendte prioritering: 1. Sikkerhed 2. Myndighedskrav 3. Følgeskader 4. Økonomi 5. Miljø 6. Brugerønsker Som udgangspunkt igangsættes kun sikkerheds- og myndighedskrav, f.eks. lovpligtige el-arbejder, krav 40

Budgetforslag 2016-2019

Budgetforslag 2016-2019 Budgetforslag 2016-2019 Mio.kr., netto, årets priser 2015 2016 2017 2018 2019 Korrigeret Budget Budget Budget Budget Budget DRIFTS OG ANLÆGSUDGIFTER: Skatter -2.707,4-2.746,829-2.836,845-2.895,763-2.979,084

Læs mere

Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder

Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder 1 Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder Center for Ejendomme har i januar marts 2014 holdt møder med fagcentrene med henblik på at indsamle forslag til nye anlægsopgaver samt

Læs mere

Navn Forkort. EAN Adresse Nummer Post nr. By Kontakt E-mail

Navn Forkort. EAN Adresse Nummer Post nr. By Kontakt E-mail Navn Forkort. EAN Adresse Nummer Post nr. By Kontakt E-mail Stabs- og fællesfunktioner Stabsfunktioner Byrådssekretariatet BYRÅDSSEK 5790000386048 Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Ejendomme EJDKONTRAK

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov. Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk

Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov. Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk KØBENHAVNS 1 Om Københavns Ejendomme (KEjd) KØBENHAVNS 2 Porteføljen er vores omdrejningspunkt

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Hvor langt er vi? Byggeri og Anlæg i Holbæk 2013+ Den 5. februar 2013

Hvor langt er vi? Byggeri og Anlæg i Holbæk 2013+ Den 5. februar 2013 Hvor langt er vi? Byggeri og Anlæg i Holbæk 2013+ Den 5. februar 2013 Erhvervsområdet Niveauet valgfrit Vi vælger et højt! Situationen 2013 Siden sidst Erhvervs- og turismepolitikken Snuden i sporet Nyt

Læs mere

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT BUDGET 2015 Skolen i Ryparken Baggrund Skolen i Ryparken anbefales flyttet til Frederiksgård Skole. Indhold Det fremgår af overførelsessagen

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Deltagere: Søren Christiansen, Boligselskabet Baldersbo Michael Hesselberg,

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus.

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus. Ideskitseoplæg for administrationen i Vordingborg Baggrund: KB beslutning af 09 oktober 2014, vedtagelse af budget 2015. Indeklima på Vordingborg Rådhus I gennem flere år har der været arbejdet for at

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer 22. september 2010 Notat om eventuelle behov for bygningsændringer Generelt Skoler Bygge- og anlægsomkostningerne for nybyggeri af skoler er for 2010 i størrelsesordenen kr. 13.000 pr m2 og hertil kommer

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Projektnavn: Etablering af handicaptoilet, Carl Nielsen-skolen Etablering af handicaptoilet. sudgifter 160 i alt 160 i alt Det anførte beløb er baseret på byggeafdelingens overslag. Ifølge byggesagkyndige

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN 2016-2019 Afdeling/område Kultur, natur og fritid

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN 2016-2019 Afdeling/område Kultur, natur og fritid Kultur- og fritidsudvalget Kultur, natur og fritid PH 4. maj 2015 Projektnavn: Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv. Renovering af Pedersens Hus Funktion: 3.35.60 X Nyt forslag Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv

Læs mere

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Sekretariatet: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnemoseværkstederne nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådalen nye tag mm 2.829 3 Fornyelse og opgradering af brand- og kaldeanlæg på plejecentrene 4.149

Læs mere

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder J.nr.: Sagsid.: 902990 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1113466) Resume: Omlægning og udvidelse af parkeringsarealer i forbindelse med multihal-projektet. Baggrund for sagen:

Læs mere

Renoveringsprojekter på kommunale ejendomme 2009

Renoveringsprojekter på kommunale ejendomme 2009 Renoveringsprojekter på kommunale ejendomme 2009 I det følgende er der opsummeret renoveringsprojekter, som kan igangsættes uden særlig forudgående detaljeret projektering. Hensigten med igangsætningen

Læs mere

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 98 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Forligsparterne er enige om, at der til modernisering af folkeskoler afsættes 11,875 mio. kr. i 2010 og årligt 10 mio. kr. fra 2011.

Forligsparterne er enige om, at der til modernisering af folkeskoler afsættes 11,875 mio. kr. i 2010 og årligt 10 mio. kr. fra 2011. Skole- og Kulturafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Birkhovedskolen, genopretning og modernisering 1. Indledning Politisk Aftale for Nyborg Kommunes budget 2010-2013 fastslår: Forligsparterne er enige

Læs mere

Gymnastikkens Hus på Møllevej 9

Gymnastikkens Hus på Møllevej 9 9 Nivå Gymnastikforening Version 1.0 22/7/2015 Beskrivelse af løsningen Nivå Gymnastikforening ønsker at optage lejemål af en industrihal på Møllevej 9 i Nivå og ombygge den til gymnastikhal. Nivå Gymnastikforening

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

Hvide Sande Skole - læring med udsyn. Til. Tanker om fremtidens Hvide Sande Skole

Hvide Sande Skole - læring med udsyn. Til. Tanker om fremtidens Hvide Sande Skole Hvide Sande Skole - læring med udsyn Til Skolevej 2 6960 Hvide Sande Telefon: 99 74 26 60 Tanker om fremtidens Hvide Sande Skole www.hvidesandeskole.dk hvidesandeskole@rksk.dk Dato: 09. april 2015 To matrikler

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 14. KRISTRUP SKOLE KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers Kristrup Skole er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

135,2 118,4 84,3 75,3 103,3 153,3 145,1 112,1 103,3 128,4 448,4 299,1 170,5 62,8 280,9 151,7 22,4-94,8 258,1 108,8-19,8-127,5

135,2 118,4 84,3 75,3 103,3 153,3 145,1 112,1 103,3 128,4 448,4 299,1 170,5 62,8 280,9 151,7 22,4-94,8 258,1 108,8-19,8-127,5 Resultatopgørelse ( V, K og O) 1. behandlingsbudgetforslaget, inkl. ændringer ved forhandlinger Løbende priser Resultatopgørelse mio. kr. BF 2009 BF 2010 BF 2011 BF 2012 Gns 09-12 Skatter -.11,6 -.445,4

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 19. marts 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og

Læs mere

Notat. Kunstgræsbanen i Glamsbjerg

Notat. Kunstgræsbanen i Glamsbjerg Notat Til: KFU Kopi til: Fra: Peter Nielsen Kunstgræsbanen i Glamsbjerg 1. Indledning Drøftelsen af pkt. 562 og 563 på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 4. marts 2013, gav anledning til en række spørgsmål.

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier:

Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier: Notat vedr. Rådhusprojekt Vejen Kommune Dato: 08.06.2015 Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier:

Læs mere

Forlig om budget 2016-19

Forlig om budget 2016-19 Forlig om budget 2016-19 Indledning 5 af Hillerød Byråds partier har indgået forlig om budgettet for 2016-19. Partierne har blandt andet besluttet at sætte midler af til: at iværksætte arbejdet med UNESCO

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

I fortsættelse af behageligt møde afholdt den 20. januar 2014 følger de aftalte videre analyser af følgende forhold:

I fortsættelse af behageligt møde afholdt den 20. januar 2014 følger de aftalte videre analyser af følgende forhold: Hejrevangens Boligselskab c/o Boligkontoret Danmark Holger Danskes Vej 91, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Projektleder Per Bager Vedr.: Hejrevangens Boligselskab afd. 6 og 5 11. februar 2014 I fortsættelse

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse Til: Kopi til: ØKU og KMB MADB og INKR BALLERUP KOMMUNE Dato: 10. juni 2015 E-mail: kcs@balk.dk Kontakt: Karsten Schrøder Sagsid: 82.25.00-P20-2-15 Notat Sammenlægning af Hjemmeplejen på Telegrafvej 4

Læs mere

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade Bilag 5. Samling af VUC Århus BS 21 29.3.2011 Indhold Indledning 1. Samling på Ingerslevs Boulevard 2. Samling på Ceres-grunden 3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

Læs mere

34.787 2.398 2.398 2.398

34.787 2.398 2.398 2.398 Kultur og Fritid: 1.000 kr. 1. Rådighedsramme 2. Svendborg Ny Idrætscenter 2.982 2.398 2.398 2.398 31.805 34.787 2.398 2.398 2.398 + = udgift, - = indtægt 1. Rådighedsramme - generel vedligehold og nyanlæg

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg Notat Bilag til sagen Etablering af tidssvarende boliger til borgere med psykiske lidelser fra Center for Psykiatri og Handicap Center for Ejendomme Center for Ejendomme Sct. Anna Gade 5 A 3000 Helsingør

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018 Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF 300 5.14 Fælles Børnepasningsplan - Område Store Heddinge og Hårlev 1.000 18.000 18.000 prioritering 301 3.01-5.14

Læs mere

Separatkloakering i dit område

Separatkloakering i dit område Separatkloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område separatkloakeres. Det nye kloaksystem vil blive udført som separatsystem,

Læs mere

Forslag om renoveringsarbejder mv. hos Gårdlauget Sydkarreen

Forslag om renoveringsarbejder mv. hos Gårdlauget Sydkarreen Forslag om renoveringsarbejder mv. hos Gårdlauget Sydkarreen Generelt om forslag: Gårdanlægget Sydkarreen er etableret ved gårdsaneringsprojekt, afsluttet i 1983. Gårdlauget er selvadministrerende og driver

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet Sag. nr: 09.674 18.02.2013 luftperspektiv Vildbjerg Sports- & Kulturcenter regnes blandt landets bedste, når det gælder faciliteter til træningsophold. DBU`s kvindelandshold & ungdomshold er blandt gæsterne,

Læs mere

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-08-2011 Bilag 2 Hørgården Midlertidig etapevis lukning af den selvejende institution Plejecentret Hørgården med henblik på ombygning

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

Tillæg vedrørende eventuel placering på Stenstrupgaard

Tillæg vedrørende eventuel placering på Stenstrupgaard Center for Ejendomme Ejendomsadministration og Udvikling Analyse fælles byggeri for plejehjem og daginstitution i Hornbæk Tillæg vedrørende eventuel placering på Stenstrupgaard 6. august 2013 Christiansen

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - Århus C Tlf. 3 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den. august via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Henrik Traberg

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

Høring om ændrede principper for ejendomsadministration i Holstebro Kommune.

Høring om ændrede principper for ejendomsadministration i Holstebro Kommune. .1 Til alle fagudvalg og høringsberettigede bestyrelser i Holstebro Kommune Dato: 14-12-2012 Sagsnr.: 041801-2007 Henv. til: Poul Munk-Poulsen Tlf.: 9611 7660 Høring om ændrede principper for ejendomsadministration

Læs mere

Den Hvide Kødby. - udvikling som kreativ bydel. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- & Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme

Den Hvide Kødby. - udvikling som kreativ bydel. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- & Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme Den Hvide Kødby - udvikling som kreativ bydel www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- & Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme 04.09.2007 Arkitekturen Den Hvide Kødby blev tegnet i 1930 af stadsarkitekt

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere

Skæve boliger i Helsingør Kommune

Skæve boliger i Helsingør Kommune Center for Kultur Idræt og Byudvikling Skæve boliger i Helsingør Kommune Boliger og Medborgerskab Stengade 72 3000 Helsingør Tlf. 49283216 Mob. 25313216 kjo25@helsingor.dk Dato 20.01.2015 Sagsbeh. Kit

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3764 Jour. nr.: Ref.: HHH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3764 Jour. nr.: Ref.: HHH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3764 Jour. nr.: Ref.: HHH Etablering af erstatningslokaler til fritidshjemmet Højvang,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU.

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2110025 Dato 20. maj 2015 Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2016 I dette notat er først en kort beskrivelse af budget 2016 og særlige

Læs mere

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune)

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Sejlsport har været en væsentlig del af fritidslivet i Fjordkommunen Frederikssund gennem mange årtier.

Læs mere

Hørsholm Kommune. V/ Borgmester Morten Slotved

Hørsholm Kommune. V/ Borgmester Morten Slotved Hørsholm Kommune V/ Borgmester Morten Slotved Hørsholm Kommune i tal Ca. 24.500 indbyggere Ca. 1600 medarbejdere heraf ca. 200 på rådhuset Budget på ca. 1.2 mia. om året Største bidragyder til andre kommuner

Læs mere

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enevold Sørensens Vej 8 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-040332 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr.

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr. 10 Økonomiudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002610 Salg af areal ved Lyngparken i Karup til -630.000-498.055 Boligselskabet Viborg Amt 80 Salg af

Læs mere

Bilag 1 - Notat vedr. solceller i det innovative energispareprojekt

Bilag 1 - Notat vedr. solceller i det innovative energispareprojekt Dato 11. feb. 2014 Rev 28. feb. 2014 Bilag 1 - Notat vedr. solceller i det innovative energispareprojekt Følgende notat beskriver kort den beslutningsproces, der har været i forhold til investering i solceller

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse Udarbejdet af: Godkendt af: MOL PKH Indholdsfortegnelse Side: 1 Dato: 2. april 2013 1 Orientering.... 2 1.1 Sammenfatning af beskrivelse... 2 1.2 Kunde...

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den 10. september 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. Hans Peder

Læs mere