Budgetforslag Anlægsønsker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetforslag 2016-2019. Anlægsønsker"

Transkript

1 Juni 2015

2 Indhold Vedtaget anlægsbudget for , skattefinansieret... 5 for , skattefinansieret... 6 Afledt drift til anlægsønsker for , skattefinansieret... 9 Bilag AØ002 Plan for udviklingen af Hillerød Stadion AØ006 Plan for etablering af fodboldbaner AØ007 Renovering af Gadevang Klubhus AØ009 Ombygning / renovering af Annaborg AØ011 Skævinge helhedsplan AØ015 Bygningsmæssige ændringer på Hillerød Bibliotek AØ017 Udskiftning af flydebro i Nødebo AØ018 Renovering af omklædningsrum FIF klubhus AØ019 Østbyprojekt Det aktive Gadekær AØ20 Projekt Liv og glade dage i Ll. Lyngby AØ021 Krostien 10, Jollehavnen i Nødebo udskiftning af vinduer og facader AØ022 Lokaler til Museum Nordsjællands ledelse, administration m.m AØ023 Deponering for etablering af Institut for Fysisk Træning AØ101 Separatkloakering af kommunale ejendomme AØ102 Adgangskontrol til idrætshaller for fritidsbrugere AØ104 Nedbringelse af efterslæb på bygningsvedligehold AØ105 Energirenovering AØ107 Renovering af Horsevænget AØ109 Skansevej 2 B, renovering af fladt tag på værkstedsbygninger AØ110 Skansevej 2 D, renovering af fladt tag AØ111a Kornmarkskolen, afdeling Ll. Lyngby trafikale forhold AØ112 Kombineret støjskærm og støjvold til Hillerød Stadion AØ114 Favrholm, Infrastruktur og byggemodning AØ115 Planlægning af byudvikling i Favrholm AØ117 Ullerød Nord Infrastruktur og byggemodning AØ118 Betaling for vejret i Campusområdet AØ119 Områdefornyelse Hillerød Bymidte - fra købstad til mødestad

3 50AØ120 Strategi for udvikling af IT infrastruktur og platforme AØ121 Arkitekturpolitik AØ122 Fremme byudvikling i Skævinge by AØ123 UNESCO verdensarvsareal i Hillerød Kommune AØ200 Gågadebelægning i Hillerød / Ny belægning i Slotsgade AØ201 Brovedligeholdelse AØ202 Trafiksikkerhed udenfor Hillerød Midtby AØ204 Sti - og kørestolsforbindelse til skoven Plejecenter Skovhuset, Centervænget AØ205 Placering af overskydende jord, støjvolde AØ206 Asfaltvedligeholdelse (veje, stier, fortove) AØ207 Stationsvej i Gørløse. Kørebaneudvidelse AØ208 Prioriterede projekter fra Trafikplan for Hillerød By AØ209 Klimatilpasning af kritisk infrastruktur, Overdrevsvejen AØ210 Klimasikring af rørlagt vandløb, Skelbækken AØ211 Klimasikring af rørlagt vandløb, Uvelse Å AØ212 Bedre skiltning af cykelstier i Hillerød AØ213 Trafikplan for landsbyer AØ214a Busstop Hillerød Sportsrideklub, Harløservej AØ214b Busstoppested Hillerød Sportsrideklub Egespurs Allé AØ215a Nedtagning af Fiskespringvandet samt vedligeholdelse af øvrige skulpturer AØ215b Renovering af Fiskespringvandet samt vedligeholdelse af øvrige skulpturer AØ217 Istandsættelse af Kurreholmvej og Hanebjergvej AØ218 Leg og bevægelse i bymidten AØ219 Renovering af slidlag på Motortrafikvejen AØ220 Skiltning til gågader AØ310 Nyt køkken i Grønnegadecentret AØ311 Ålholmhjemmet Etablering af lydloft i teamlokaler AØ312 Planlægning af nyt plejecenter AØ321 Opførsel af nye husvildeboliger AØ322 Botilbuddet Vingen - Etablering af 20 almene ældreboliger, serviceareal AØ323 Nødebovej 38 - renovering af tag AØ324 Lovliggørelse af eksisterende pavilloner AØ325 Udarbejdelse af forslag til samling af Tandplejen

4 50AØ328 Sundhedscenter etablering af træningshave AØ501 Betjeningsfri vandhaner i Hillerød Kommunes dagtilbud AØ502 Kornvænget børneinstitution. Nyt ventilationsanlæg AØ504 Kornmarkskolen afd. Li. Lyngby Hallen - Udskiftning af eternittaget AØ505 Frederiksborg Byskole medarbejderarbejdspladser AØ506 Frederiksborg Byskole, Klassefløjen Solafskærmning AØ507 Renoveringer og opgraderinger af folkeskoler toilet- og badefaciliteter AØ508 Forøgelse af funktionsopgraderingspuljen til folkeskoler læringsmiljøer AØ509 Grønnevang Skole, afdeling Østervang etablering af naturfagslokale AØ511 Kornmarkskolen, afd. Skævinge kapacitetsudvidelse i udskolingen AØ512 Kornmarkskolen, afd. Skævinge opgradering af indskolingsafdelingen til fleksible læringsmiljøer AØ513 Belægninger mm. i skolegårde og på skole-p-pladser, generel opgradering og sikkerhedsrenovering AØ514 Renovering af skiffertag over fællessal AØ515 Grønnevang skole afd. Nødebo - Forstærkning af etagedæk over salen AØ516 Grønnevang skole afd. Jespervej - renovering af tag på hovedbygning AØ517 Sikkerhedsrenovering af belægninger og trapper på Grønnevang Skole afd. Jespervej AØ518 Store Dyrehave skole. Omfangsdræn for kældre AØ520 Frederiksborg Byskole gennemførelse af helhedsplan AØ521 Sikkerhedsgennemgang af legepladser på skoler, SFOer og klubber AØ522 Multifunktionelle læringsfaciliteter på skoler

5 Vedtaget anlægsbudget for , skattefinansieret Anlægsbudget pr. maj 2015 U/I Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget Jordforsyning XA Favrholm, byggemodning til boliger U XA Ullerød Nord - Infrastruktur og byggemodning U XA Favrholm, byggemodning til erhverv U Faste ejendomme XA Renovering af kommunale bygninger U XA Energibesparende foranstaltninger U XA PCB renovering af ejendomme U XA Separatkloakering af kommunale ejendomme U Fritidsfaciliteter XA Kunstgræsbane i Brødeskov U Fælles funktioner XA Køb af garageanlægget på Rønnevangs Allé 5 U Kommunale veje XA Møllebroområdet U XA Infrastruktur i Favrholm U XA Buslæskærme U XA Asfaltrenovering, enkeltstrækninger U XA Cykelstier i Bymidten U Folkeskolen m.m. XA Overførsel fra 2013, drift U XA Sikringsanlæg, skoler, ABA 2017 U XA Funktionsopgradering af folkeskoler 2016 U XA Helhedsplan på HVS afd. Ålholm U XA Hillerødsholmskolen, pædagogisk servicecenter U XA PCB renovering, Hillerød Vest Skolen, Alsønderup U XA Brødeskovhallen U Sundhedsudgifter m.v. XA Sundhedscenter incl. forundersøgelser U Dagtilbud til børn og unge XA Legepladspulje U Tilbud til voksne med særlige behov XA Boliger på Skovstien, om- og tilbygning U XA Skovstien, Tagrenovering samt indvendig ombygning U Administrativ organisation XA Planlægning af byudvikling, Favrholm U Anlæg i alt inkl. Budgetopfølgning U I

6 for , skattefinansieret U/I Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Arbejdsmarkedsudvalget Børne - og Familieudvalget 50AØ500 Daginstitutuionsområdet - helhedsplan udgår U AØ501 Håndfrie armaturer - daginstitutioner U AØ502 Kornvænget - udskiftning af ventilation U AØ504 Kornmarkskolen, afd. Ll. Lyngby hallen - udskiftning af eternittag U AØ505 Frederiksborg Byskole - medarbejderpladser udgår hvis 50AØ520 vedtages U AØ506 Frederiksborg Byskole klassefløjen- solafskærmning U AØ507 Renovering og opgradering af folkeskoler - toilet- og badeforhold U AØ508 Forøgelse af funktionsopgraderingspuljen til folkeskoler - læringsmiljøer U AØ509 Grønnevangskolen afd. Østervang - naturfagslokaler U AØ511 Kornmarkskolen, afd. Skævinge - kapacitetsudvidelse i udskolingen U AØ512 Kornmarkskolen, afd. Skævinge - opgradering af indskolingsafdelingen til fleksible læringsmiljøer U AØ513 Belægninger mm i skolegårde og på p-pladser, generel opgradering og sikkerhedsrenovering U AØ514 Frederiksborg Byskole - renovering af skiffertag over fællessalen U AØ515 Grønnevangskolen afd. Nødebo - forstærkning af etagedæk over salen U AØ516 Grønnevangskolen afd. Jespervej - renovering af tag på hovedbygningen U AØ517 Grønnevangskolen afd. Jespervej - sikkerhedsrenovering af belægninger og trapper U AØ518 Store Dyrehave Skole - etablering af dræn U AØ520 Frederiksborg Byskole - gennemførsel af helhedsplan udelukker 50AØ505 U AØ521 Sikkerhedsgennemgang af legepladser på skoler, SFO'er og klubber U AØ522 Multifunktionelle læringsfaciliteter på skoler U Kultur- og Fritidsudvalget 50AØ002 Plan for udvikling af Hillerød Stadion U AØ004 Støjafskærmning af Hillerød Stadion udgår se 50AU112 U AØ006 Plan for etablering af fodboldbaner U AØ007 Renovering af Gadevang Klubhus U AØ009 Ombygning/renovering af Annaborg U AØ011 Helhedsplan - Skævinge konkret projektforslag U AØ015 Hillerød Bibliotek bygningsmæssige ændringer U AØ017 Udskiftning af flydebro I Nødebo U AØ018 Renovering af omklædningsrum FIF klubhus U AØ019 Østprojekt "Det aktive Gadekær" U AØ020 Projekt Liv og glade dage i Ll. Lyngby U AØ021 Krostien 10, Jollehavnen i Nødebo U

7 U/I Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Miljø- og Teknikudvalget 50AØ200 Gågadebelægning i Hillerød/ Ny belægning i U Slotsgade AØ201 Brovedligeholdelse U AØ202 Trafiksikkerhed udenfor Hillerød midtby U AØ203 Fundament til skulptur - flytning og støbning U AØ204 Plejecenter Skovhuset, fodgønger- og kørestolsforbindelse U AØ205 Placering af overskydende jord, støjvolde U AØ206 Asfaltrenovering, enkeltstrækninger U AØ207 Stationsvej i Gørløse, kørebaneudvidelse U AØ208 Trafikplan for Hillerød By ,- prioriterede projekter U AØ209 Overdrevsvejen, klimatilpasning af kritisk infrastruktur U AØ210 Skelbækken, klimasikring af rørlagt vandløb U AØ211 Uvelse Å, klimasikring af rørlagt vandløb U AØ212 Bedre skiltning af cykelstier i Hillerød U AØ213 Trafikplaner for landsbyer U AØ214a Busstop Hillerød Sportsrideklub, Harløsevej U AØ214b Busstop Hillerød Sportsrideklub, Egespurs Alle U AØ215a Nedtagning af Fiskespringvand samt vedligeholdelse af øvrige skulpturer U AØ215b Renovering af Fiskespringvand samt vedligeholdelse af øvrige skulpturer U AØ217 Istandsættelse af Kurreholmvej og Hanebjergvej U AØ218 Leg og bevægelse i bymidten U AØ219 Renovering af slidlag på motortrafikvejen U AØ220 Skiltning til gågader U Seniorudvalget 50AØ310 Nyt køkken i Grønnegadecentret U AØ311 Ålholhjemmet - etablering af lydlofter i teamlokaler U AØ312 Planlægning af nyt plejecenter U Sundheds- og Socialudvalget 50AØ321 Opførsel af nye husvildeboliger U AØ322 Vingen, etablering af 20 almene ældreboliger, serviceareal U AØ323 Følstrup - udskiftning af eternittag U AØ324 Trollesbro - lovliggørelse af eksisterende pavilloner U AØ325 Udarbejdelse af forslag til samling af Tandplejen U AØ328 Sundhedscenter - etablering af træningshave U

8 U/I Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Økonomiudvalget 50AØ022 Museum Nordsjællands lokaler U AØ023 Deponering for etablering af Institut for Fysisk Træning U AØ101 Separatkloakering af kommunale ejendomme U AØ102 Adgangskontrol til idrætshaller for fritidsbrugere U AØ103 Hillerød Rådhus, nedriving af de gule bygninger udgår U AØ104 Renovering af kommunale bygninger - efterslæb U AØ105 Energibesparende foranstaltninger U AØ107 Horsevænget - renovering U AØ109 Misbrugscentret - renovering af tag U AØ110 Kommunikationscenteret - renovering af fladt tag U AØ111a Kornmarkskolen, afdeling Ll. Lyngby trafikale forhold U AØ111b Kornmarkskolen, afdeling Ll. Lyngby trafikale forhold udgår U AØ112 Kombineret støjskærm og støjvold til Hillerød Stadion U AØ114 Favrholm, infrastruktur og byggemodning U AØ115 Planlægning af byudvikling, Favrholm U AØ117 Ullerød Nord - Infrastruktur og byggemodning U AØ118 Campusområdet, betaling for vejret U AØ119 Områdefornyelse U AØ120 Strategi for udvikling af IT infrastruktur og platforme U AØ121 Arkitekturpolitik U AØ122 Fremme byudvikling i Skævinge by U AØ123 UNESCO verdensarvsareal i Hillerød Kommune U i alt for budget U I

9 Afledt drift til anlægsønsker for , skattefinansieret Afledt drift til anlægsønsker U/I Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Arbejdsmarkedsudvalget Børne - og Familieudvalget 50AØ500 Daginstitutuionsområdet - helhedsplan udgår U AØ501 Håndfrie armaturer - daginstitutioner U AØ502 Kornvænget - udskiftning af ventilation U AØ504 Kornmarkskolen, afd. Ll. Lyngby hallen - udskiftning af eternittag U AØ505 Frederiksborg Byskole - medarbejderpladser udgår hvis 50AØ520 vedtages U AØ506 Frederiksborg Byskole klassefløjen- solafskærmning U AØ507 Renovering og opgradering af folkeskoler - toilet- og badeforhold U AØ508 Forøgelse af funktionsopgraderingspuljen til folkeskoler - læringsmiljøer U AØ509 Grønnevangskolen afd. Østervang - naturfagslokaler U AØ511 Kornmarkskolen, afd. Skævinge - kapacitetsudvidelse i udskolingen U AØ512 Kornmarkskolen, afd. Skævinge - opgradering af indskolingsafdelingen til fleksible læringsmiljøer U AØ513 Belægninger mm i skolegårde og på p-pladser, generel opgradering og sikkerhedsrenovering U AØ514 Frederiksborg Byskole - renovering af skiffertag over fællessalen U AØ515 Grønnevangskolen afd. Nødebo - forstærkning af etagedæk over salen U AØ516 Grønnevangskolen afd. Jespervej - renovering af tag på hovedbygningen U AØ517 Grønnevangskolen afd. Jespervej - sikkerhedsrenovering af belægninger og trapper U AØ518 Store Dyrehave Skole - etablering af dræn U AØ520 Frederiksborg Byskole - gennemførsel af helhedsplan udelukker 50AØ505 U AØ521 Sikkerhedsgennemgang af legepladser på skoler, SFO'er og klubber U AØ522 Multifunktionelle læringsfaciliteter på skoler U Kultur- og Fritidsudvalget 50AØ002 Plan for udvikling af Hillerød Stadion U AØ004 Støjafskærmning af Hillerød Stadion udgår se 50AU112 U AØ006 Plan for etablering af fodboldbaner U AØ007 Renovering af Gadevang Klubhus U AØ009 Ombygning/renovering af Annaborg U AØ011 Helhedsplan - Skævinge konkret projektforslag U AØ015 Hillerød Bibliotek bygningsmæssige ændringer U AØ017 Udskiftning af flydebro I Nødebo U AØ018 Renovering af omklædningsrum FIF klubhus U AØ019 Østprojekt "Det aktive Gadekær" U AØ020 Projekt Liv og glade dage i Ll. Lyngby U AØ021 Krostien 10, Jollehavnen i Nødebo U

10 Afledt drift til anlægsønsker U/I Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Miljø- og Teknikudvalget 50AØ200 Gågadebelægning i Hillerød/ Ny belægning i U Slotsgade AØ201 Brovedligeholdelse U AØ202 Trafiksikkerhed udenfor Hillerød midtby U AØ203 Fundament til skulptur - flytning og støbning U AØ204 Plejecenter Skovhuset, fodgønger- og kørestolsforbindelse U AØ205 Placering af overskydende jord, støjvolde U AØ206 Asfaltrenovering, enkeltstrækninger U AØ207 Stationsvej i Gørløse, kørebaneudvidelse U AØ208 Trafikplan for Hillerød By ,- prioriterede projekter U AØ209 Overdrevsvejen, klimatilpasning af kritisk infrastruktur U AØ210 Skelbækken, klimasikring af rørlagt vandløb U AØ211 Uvelse Å, klimasikring af rørlagt vandløb U AØ212 Bedre skiltning af cykelstier i Hillerød U AØ213 Trafikplaner for landsbyer U AØ214a Busstop Hillerød Sportsrideklub, Harløsevej U AØ214b Busstop Hillerød Sportsrideklub, Egespurs Alle U AØ215a Nedtagning af Fiskespringvand samt vedligeholdelse af øvrige skulpturer U AØ215b Renovering af Fiskespringvand samt vedligeholdelse af øvrige skulpturer U AØ217 Istandsættelse af Kurreholmvej og Hanebjergvej U AØ218 Leg og bevægelse i bymidten U AØ219 Renovering af slidlag på motortrafikvejen U AØ220 Skiltning til gågader U Seniorudvalget 50AØ310 Nyt køkken i Grønnegadecentret U AØ311 Ålholhjemmet - etablering af lydlofter i teamlokaler U AØ312 Planlægning af nyt plejecenter U Sundheds- og Socialudvalget 50AØ321 Opførsel af nye husvildeboliger U 50AØ322 Vingen, etablering af 20 almene ældreboliger, U serviceareal AØ323 Følstrup - udskiftning af eternittag U AØ324 Trollesbro - lovliggørelse af eksisterende pavilloner U AØ325 Udarbejdelse af forslag til samling af Tandplejen U AØ328 Sundhedscenter - etablering af træningshave U

11 Afledt drift til anlægsønsker U/I Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Økonomiudvalget 50AØ022 Museum Nordsjællands lokaler U AØ023 Deponering for etablering af Institut for Fysisk Træning U AØ101 Separatkloakering af kommunale ejendomme U AØ102 Adgangskontrol til idrætshaller for fritidsbrugere U AØ103 Hillerød Rådhus, nedriving af de gule bygninger udgår U AØ104 Renovering af kommunale bygninger - efterslæb U AØ105 Energibesparende foranstaltninger U AØ107 Horsevænget - renovering U AØ109 Misbrugscentret - renovering af tag U AØ110 Kommunikationscenteret - renovering af fladt tag U AØ111a Kornmarkskolen, afdeling Ll. Lyngby trafikale U forhold AØ111b Kornmarkskolen, afdeling Ll. Lyngby trafikale U forhold udgår AØ112 Kombineret støjskærm og støjvold til Hillerød Stadion U AØ114 Favrholm, infrastruktur og byggemodning U AØ115 Planlægning af byudvikling, Favrholm U AØ117 Ullerød Nord - Infrastruktur og byggemodning U AØ118 Campusområdet, betaling for vejret U AØ119 Områdefornyelse U AØ120 Strategi for udvikling af IT infrastruktur og platforme U AØ121 Arkitekturpolitik U AØ122 Fremme byudvikling i Skævinge by U AØ123 UNESCO verdensarvsareal i Hillerød Kommune U Afledt drift til anlægsønsker i alt for budget U I

12 Bilag 12

13 Bilag Funktion: Stednr.: Initialer: Kultur- og Fritidsudvalget Idrætsanlæg sr 50AØ002 Plan for udviklingen af Hillerød Stadion Anlægsprojektets baggrund og indhold: Ved budgetforhandlinger for 2013 blev det besluttet, at der i samarbejde med HGI Selvforvaltning og Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger(HSI) skulle udarbejdes en helhedsplan for udviklingen af Hillerød Stadion. Der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagere fra HGI Selvforvaltning, HSI, formanden for KFU og repræsentanter fra Hillerød Kommune der har udarbejdet følgende udviklingsplan: Oversigt over vedligeholdelsesopgaver på kort sigt: Projekt Total Kommunal udgift Egenbetalin g Vedligehold af baderum *) Øvrigt udvendigt vedligehold **) - *) Det er aftalt, at der kan søges et mindre beløb til maling **)Der kan søges et mindre beløb til maling Oversigt over anlægsønsker på kort sigt: Disse ønsker indgår også i HSI prioritering (se nedenfor) Projekt Kommunal udgift Afskærmning mod naboer Færdiggørelse af fitnessrum Cykelparkering Kameratårne / måltavler Opsætning af lysmaster på bane I alt Det betyder, at Hillerød Stadion på kort sigt kan bringes op to date for ca. 2,5 mio. kr. Dertil kommer følgende projekter: 1) Renovering af baderum Kompashuset på Hillerød Stadion mellem kr. På grund af indeklimaproblemer, skal baderummene renoveres. Det er kun muligt, at benytte baderummene i meget begrænset omfang og på eget ansvar på grund af 13

14 de indeklimaproblemer der forefindes. Baderummene er ikke blevet renoveret de sidste 30 år og er derfor nedslidt, desuden er kravene til baderum mere skærpede nu og der bør derfor afsættes midler til at udarbejdelse af udluftning. 2) Dommertårn på Hillerød Stadion ca kr. Det nuværende dommertårn er ikke i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand og det skal derfor nedtages og der skal etableres et nyt. Det gamle skal fjernes og der opsættes et nyt modultårn, som er præfabrikeret. c) Lukket depotrum til atletikredskaber FIF atletik ca kr. FIF Atletik ønsker et lukket depotrum til atletikredskaber Der afsættes et rammebeløb på 1,5 mio. kr. i 2016 under forudsætning af at a) opsætning af nyt dommer- og kameratårn, højttalere og måltavler samt b) renovering af baderum i Kompashuset har 1. prioritet og de øvrige ønsker gennemføres efter aftale med Kultur- og Fritidsudvalget Lønsum til byggestyring udgør kr. i Anlægsudgifter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt

15 Funktion: Stednr.: Initialer: Kultur- og Fritidsudvalget Idrætsanlæg sr 50AØ006 Plan for etablering af fodboldbaner Anlægsprojektets baggrund og indhold: Budgetforligspartierne besluttede i budget 2013 at der i samarbejde med Hillerød Samvirkende Idrætsforening(HSI) skulle udarbejdes en plan for flere fodboldbaner i Hillerød kommune. HSI har udarbejdet ny prioriteringsliste, der er tilsendt Hillerød Kommune. Heri fremgår idrættens samlede ønsker for udbygning af fodboldbaner. Når prioriteringslisten sammenholdes med tidligere fremsatte ønsker og helhedstænkning i forhold til bl.a. FIF s fodboldbaner og udbygning i Skævinge, så tegner der sig følgende i en 4 årig anlægsperiode: 1) Ålholm Idrætsforening: 2 vendbare baner ved Ålholmskolen Dette ønske skal samtidig ses i forhold til, at Ullerød-byen er i kraftig udvikling, og at der ikke pt. er planlagt yderligere fodboldbaner i forbindelse hermed. Ved fjernelse af atletikfaciliteterne (løbebaner og springgrave), der i øvrigt sjældent bruges, kan man anlægge en 11-mandsbane og arealet gør, at man dermed får 2 sammenhængende baner, der kan vendes, hvilket sikrer en længere holdbarhed. 2) FIF fodbold: - kunstgræs på den nuværende grusbane Ved at belægge grusbanen ved FrederiksborgCentret med kunstgræs sikres dermed forbedret vintertræning og aflastning af kunstgræsbanerne på Hillerød Stadion samtidig med, at banen kan bruges i sommerhalvåret og dermed dels tilfører FIF en ny bane og dels sikrer FIF en erstatningsbane i tilfælde af for våde baner på de 3 højbaner 3) Skævinge Idrætsforening: - kunstgræsbane Foreningen har den udfordring, at 3 af foreningens 11-mandsbaner (heraf 1 grusbane) ikke overholder DBU s krav om længde og derfor reelt ikke må benyttes til kampe. En kunstgræsbane i fuld størrelse skønnes derfor at kunne imødekomme foreningens behov i forhold til både vintertræning og ønsket om flere sommerbaner. Foreningen har ønsket en klubhusudbygning, der figurerer på HSI s prioriteringsliste, og det foreslås, at en evt. kunstgræsbane skal ses i sammenhæng med denne udvidelse. Eventuel udvidelse af Hillerød Stadion med baner afventer helhedsplanen for Hillerød Stadion og ses i et langtidsperspektiv. I Hillerød Samvirkende Idrætsforeningers fremsendte prioriteringsliste er udgifterne til anlægsprojekterne opgjort således: 1) ÅIF 2 vendbare baner pris ca kr. inkl. projektbeskrivelse og udbud 2) FIF kunstgræs på den nuværende grusbane pris ca kr. 3) Skævinge kunstgræs ikke prissat. Ovenstående bud på anlægsudgifterne er udarbejdet af de enkelte foreninger og den endelige udgift vil først kunne opgøres i forbindelse med en decideret projektbeskrivelse. Det skal dog bemærkes, at en kunstgræsbane erfaringsmæssigt vil beløbe sig til mellem 3,5 mio. 5,0 mio. kr. ekskl. belysning. Derudover er der fremsendt ønsker om kunstgræsbaner fra bydele i Hillerød Øst og i Ll. Lyngby. Disse ønsker indgår ikke i dette forslag. Samlet anlægsudgift for de 3 prioriterede anlæg skønnes at blive ca. 9 mio. kroner. Med udgangspunkt i kendte beregninger anslås det, at der vil blive forøgede driftsfølgevirkninger på årligt ca kr. 15

16 På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 7. maj 2013 blev følgende besluttet: Kultur- og Fritidsudvalget er enige i, at de fremlagte projekter samlet set modsvarer Hillerød Kommunes behov for anlæg af fodboldbaner i den kommende 4 års periode. Udvalget ønsker at prioritere baner på ÅIF som nr. 1, og at de øvrige projekter indgår i uprioriteret rækkefølge. ne indgår i de videre budgetforhandlinger. Over en 4-årig anlægsperiode En samlet udbygning i h.t. ovenstående forventes at øge driftsudgifterne med ca kr. årligt Lønsum til byggestyring udgør kr. i 2016, kr. i 2017, kr. i 2018 og kr. i Anlægsudgifter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt

17 Kultur- og Fritidsudvalget Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: sr 50AØ007 Renovering af Gadevang Klubhus Anlægsprojektets baggrund og mål: På grund af indeklimaproblemer blev skydelokalerne i Gadevang Klubhus i 2014 renoveret, hvilket bl.a. betød, at klubbens medlemmer p.t. ikke kan benytte lokalerne. Lokalerne er nu ryddet og rengjorte, og der er brug for at der afsættes midler på anlægsplanen til retablering og yderligere sikring af ejendommen Lønsum til byggestyring udgør kr. i Anlægsudgifter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt

18 Funktion: Stednr.: Initialer: Kultur- og Fritidsudvalget Annaborg sst 50AØ009 Ombygning / renovering af Annaborg Anlægsprojektets baggrund og indhold: I budgetaftalen for budget besluttede et samlet Byråd i Hillerød Kommune, at der i 2012 skulle udarbejdes en perspektivplan for anvendelse af Annaborg alene til kunst, kultur, og turismeformål. Det er Hillerød Kommunes ønske at Annaborg bliver brugt som kulturhus for visuel kunst med et højt professionelt kunstnerisk niveau og at turistinformation og kunstaktiviteter understøtter hinanden. Et levende hus med et højt aktivitetsniveau målrettet både børn, unge og voksne. En god udnyttelse af de smukke fysiske rammer med den fremragende beliggenhed. Perspektivplanen blev udarbejdet i efteråret 2012, og i Visionen for Annaborg lyder det bl.a.: Når vi siger Hillerød tænker alle Annaborg! Når vi siger Annaborg tænker alle Hillerød! Annaborg er drevet af et unikt samarbejde mellem kunst og turisme som involverer Hillerød Kunstforening, Visit Nordsjælland, kunstnere, besøgende, turister og samarbejdspartnere på en måde, der skaber værdi for alle parter inklusiv byen Hillerød og regionen Nordsjælland. Annaborg skaber interesse for kunst og oplevelser gennem en stærk profil, der både lokker, skræmmer, overrasker og skaber spændende, seværdige oplevelser, som udfordrer publikum voksne som børn, på et både sanseligt og intellektuelt plan. Dette afspejles i at aktørerne på Annaborg, arbejder for og med variation, mangfoldighed, nye og ikke-set-før satsninger på tværs af kunst og turisme - kulturisme, aktiviteter for alle aldersgrupper og samarbejder på tværs. Annaborg er et fyrtårn for kunst og turistinformation, som vi er stolte af, og som viser at Hillerød er en by med ambitioner. Hillerød Kunstforening, Hillerøds borgere og politikere har gennem flere år engageret sig i, at udvikle Annaborg til et kulturelt midtpunkt i Hillerød. Hillerød Kunstforening og Visit Nordsjællands Turistinformation i Hillerød driver deres virksomhed med udgangspunkt i bygningsfællesskabet Annaborg. Perspektivplanen blev godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget i januar 2013, som grundlag for den videre udvikling af Annaborg. Samtidig besluttede Kultur- og Fritidsudvalget, at perspektivplanens afledte økonomiske konsekvenser skulle indgå i drøftelserne i forbindelse med budget på linje med øvrige aktivitetsudvidelses- og anlægsforslag. Forslaget er endnu ikke optaget på anlægsplanen. Bygningen Annaborg ejes af Hillerød Kommune og er beliggende på Frederiksværksgade 2 A, 3400 Hillerød. Nuværende bygning er opført i 1775 og er hovedbygningen fra et tidligere firelænget gårdanlæg. Bygningen er fredet. Enhver bygningsændring og større renovering skal derfor forelægges og godkendes i Kulturstyrelsen. Det samlede grundareal udgør m 2. Bygningens samlede bruttoetageareal udgør 724 m 2. Kælderetage på 274 m 2, stueetage 274 m 2 og 1. sal på 176 m 2. Hertil kommer et fritliggende skur / depot på 22 m 2. Det forudsættes, at det nuværende lejemål på ca. 120 m 2 opsiges, således at hele bygningen kan inddrages til det beskrevne formål. Annaborgs nuværende indretning med meget smalle gange og små rum er uhensigtsmæssig, både i bygningens anvendelighed og tilgængelighed. Der er derfor et oplagt ønske om, at få nedlagt gangarealer og få skabt større sammenhængende rumforløb. Husets udformning med i alt tre etager samt frigørelse fra eksisterende erhvervslejemål giver god mulighed for at foretage ombygninger i 18

19 etaper, uden at skulle nedlægge eksisterende turisme- og udstillingsaktiviteter i ombygningsperioden. Ombygningen sker i samarbejde med brugerudvalget. Der foreslås følgende ændringer: Etape I Prisoverslag kr. eksklusiv moms Lette skillevægge nedlægges i stueetagen. Der foreligger allerede et foreløbigt forslag efter kontakt med Kulturstyrelsen samt Hillerød Kommunes Beredskab. Denne ændring vil gøre rummene langt mere velegnede med større sammenhængende rumforløb. Etape II. 2017: Prisoverslag: kr. eksklusiv moms Renovering af 1. sal. Etape III. 2018: Prisoverslag: kr. eksklusiv moms Renovering af kælder inkl. Køkken og toilet samt etablering af værkstedsfunktioner Anlægsforslaget indgik ikke i budget og genfremsættes med henblik på stillingtagen i forhold til budget Etape I gennemføres i 2016 Etape II gennemføres i 2017 Etape III gennemføres i 2018 Lønsum til byggestyring udgør kr. i 2016, kr. i 2017, kr. i Anlægsudgifter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt

20 Kultur- og Fritidsudvalget Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: sst 50AØ011 Skævinge helhedsplan Anlægsprojektets baggrund og mål: Til brug for en kvalificering af udbygningsplanerne med bl.a. en hal i Skævinge afsættes kr. til udarbejdelse af et konkret prissat skitseforslag Lønsum til byggestyring udgør kr. i 2016 Anlægsudgifter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt

21 Kultur- og Fritidsudvalget Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: sst 50AØ015 Bygningsmæssige ændringer på Hillerød Bibliotek Anlægsprojektets baggrund og mål: Bygningsmæssige ændringer som er forudsætningen for at indrette en del af åbningstiden som åbent bibliotek Indførelsen af Åbent Bibliotek gør det muligt at reducere den betjente åbningstid. Hovedbiblioteket er meget større og har mange flere rum end Skævinge Bibliotek og brugerne kender ikke hinanden i samme grad, som de gør i et mindre samfund. Hertil kommer at Hovedbiblioteket er beliggende i Hillerød By og med en mere mangfoldig brugersammensætning. I perioder er der f.eks. flere hjemløse, der opholder sig på biblioteket hele dagen og nogen gange også sover på biblioteket. Erfaringerne fra andre byer svarende til Hillerød er, at der vil være behov for en vagt, der hver aften kan gå biblioteket igennem og sikre, at alle har forladt det inden dørene lukkes og alarmen sættes til. Etableringen af åbent bibliotek forudsætter en del bygningsmæssige ændringer og etablering af adgangskontrol og overvågningsudstyr. Det skønnes at der i alt bør afsættes en anlægsramme på kr. til formålet Afledte driftsomkostninger til licens og service af adgangskontrol, til vagtselskab og til rengøring på i alt kr. årlig. Lønsum til byggestyring udgør kr. i 2016 Anlægsudgifter Anlæg netto

22 Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt

23 Kultur- og Fritidsudvalget Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: sr 50AØ017 Udskiftning af flydebro i Nødebo Anlægsprojektets baggrund og mål: På HSI s prioriteringsliste er der under vedligeholdelse som nr. 1 prioriteret ny flydebro i Nødebo. Hillerød Sejlklub har oplyst, at udgiften er anslået til kr. Flydebroen benyttes dels af Hillerød Sejlklubs 500 medlemmer samt af Nødebos beboere. Anlægssummen tildeles direkte til sejlklubben der forestår arbejdet Klubben forestår anlæg, byggeandragende, drift og vedligehold af broen. Anlægsudgifter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt

24 Kultur- og Fritidsudvalget Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: sr 50AØ018 Renovering af omklædningsrum FIF klubhus Anlægsprojektets baggrund og mål: På HSI s prioriteringsliste er der under vedligeholdelse som nr. 3 prioriteret en renovering af bl.a. 4 omklædningsrum i FIF s klubhus. Prisen er anslået til kr. Omklædningsrummene benyttes af 300 medlemmer samt gæster ved turneringer. Anlægssummen tildeles direkte til klubben der forestår arbejdet Klubben forestår anlæg, byggeandragende Anlægsudgifter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt

25 Kultur- og Fritidsudvalget Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: sr 50AØ019 Østbyprojekt Det aktive Gadekær Anlægsprojektets baggrund og mål: Grønnevang Skole og KBK fodboldklub har i efteråret 2014 taget initiativ til at udarbejde et projekt om etablering af en kunstgræsbane i Østbyen. Initiativet blev taget ud fra et stort ønske om at skabe et område i bydelen, der har værdi for både skole, klubber, sfo, foreninger og institutioner samt være et samlingssted for uformelle aktiviteter, hvor alle aldersgrupper kan mødes, enten som aktive eller som tilskuere. Ved at skabe bedre og mere alsidige aktivitetsmuligheder for nye og eksisterende brugere ønsker initiativtagerne at anlægge nye bevægelses-, trænings-, lege- og opholdsfaciliteter til glæde og gavn for bydelens børn, unge og voksne. Den 19. januar 2015 inviterede initiativtagerne alle interessenterne samt medlemmerne af Byrådet til stormøde, hvor projektet blev præsenteret. Efterfølgende har initiativtagerne arbejdet videre med projektet og fundet en mulig samarbejdspartner, der kan indgå i det videre arbejde med projektet. Materialet er vedlagt som bilag. Der søges derfor om midler til at få udarbejdet et konkret projektforslag, der kan sikre fremdrift i projektet. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 5. maj 2015 at spørgsmålet om afsættelse af midler skal indgå i budgetforhandlingerne for Lønsum til byggestyring udgør kr. i Anlægsudgifter

26 Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt

27 Kultur- og Fritidsudvalget Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: sr 50AØ20 Projekt Liv og glade dage i Ll. Lyngby Anlægsprojektets baggrund og mål: Lokalområdet i Lille Lyngby fremsender et samarbejdsprojekt med en vision om at forene idrætsforening, skole, klub, lokalsamfund og kommune omkring udvikling af udearealerne omkring Kornmarkskolen og hallen i Lille Lyngby for at øge muligheden for idræt, motion, leg, undervisning gennem anlæg af multifunktionelle idrætsfaciliteter. Det bærende i projektet er ønsket om en multibane. For at skaffe plads til den skal den nuværende boldbane flyttes og nyanlægges på et areal, der skal erhverves til formålet. Der søges konkret om, at der indledes forhandlinger med ejerne af naboarealet med henblik på køb af arealet til realisering af projektets 1. etape med Multibane. Derudover ansøges om, at der indledes forhandlinger med lodsejere om realisering af de uformelle adgangsveje til skolen fra de omkringliggende bysamfund Meløse og St. Lyngby. Ønsket fra Lille Lyngby fremgår af Hillerød Samvirkende Idrætsforenings prioriteringsliste som nr. 14 på listen og kaldes Multibane. Projekt Liv og glade dage i Ll. Lyngby. I ansøgningen er anført udgifter til: Køb af areal: Der er 1,5 ha/ m 2 Flytning af boldbane, dræn og lys kr. Multibane kr. Ansøgerne forventer at anlæggene i vid udstrækning vil blive finansieret af idrætsforeningen, Vennerne, fonde og lignende samt gennem frivilligt arbejde fra befolkningen i lokalområdet og forskellige grønne organisationer. De gør samtidig opmærksom på, at en altafgørende forudsætning for at projektet kan realiseres er, at kommunen erhverver 1,5 ha landbrugsjord umiddelbart øst for skolen. Der bør derfor afsættes midler i størrelsesordenen kr. i 2016 som rammebeløb til indledende forhandlinger om køb af areal og beregning af omkostningerne. Til brug for en kvalificering af udbygningsplanerne bør der afsættes midler til udarbejdelse af konkret projektforslag Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 5. maj 2015 at spørgsmålet om afsættelse af midler skal indgå i budgetforhandlingerne for

28 Anlægsudgifter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt

29 Kultur- og Fritidsudvalget Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: 50AØ021 Krostien 10, Jollehavnen i Nødebo udskiftning af vinduer og facader. Anlægsprojektets baggrund og mål: Baggrunden for ansøgningen er at vinduerne og facadeelementerne i Jollehavnens klubhus, skyldes, at de er angrebet af råd, grundet lækager i klimaskærmen hvorved vandgennemtrængning gennem klimaskærmen har fundet sted. Bygningsmæssig vil problemet på sigt medføre følgeskader på lofter, samt ødelægge belægninger på gulv mm., såfremt skaden ikke bliver afhjulpet. Forvaltningen vurderer at en vinduesudskiftning og en partiel udskiftning af facaderne vil beløbes sig til kr. inkl. nødvendig rådgivning for udarbejdelse af udbudsmateriale og byggeledelse 2016 Lønsum til byggestyring udgør kr. i Anlægsudgifter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt

30 Økonomiudvalget Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: SR 50AØ022 Lokaler til Museum Nordsjællands ledelse, administration m.m. Anlægsprojektets baggrund og mål: Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 2. juni 2015 at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet at: 1. Endelig afklaring af beslutning om lokalisering af Museum Nordsjællands ledelse og administration henvises til budgetforhandlingerne for budget De økonomiske vilkår vedrørende hvert af de to scenarier indgår i budgetdrøftelserne 3. Museum Nordsjællands indstilling til placering af museets ledelse og administration og placeringens driftsmæssige betydning indgår i de videre drøftelser 4. Borgmesteren bemyndiges til indenfor de gennem budgetaftalerne fastlagte rammer at forhandle sig frem til en endelig aftale om placering. Udvalget gør i beslutningen opmærksom på, at udvalget prioriterer scenarie II, Frederiksgade 9. Der har været arbejdet med to scenarier, som omfatter henholdsvis Mårum Skole, Gribskov og Frederiksgade 9, Hillerød er uddybende beskrevet i notat af 15. april Bestyrelsen for Museum Nordsjælland skriver i notat af 29. april 2015: Lokalerne på både Mårum Skole og i Frederiksgade 9 vil opfylde museets ønsker om pladsbehov. Men sammenholdes lokaliteternes funktionalitet og de logistiske forhold, anbefaler museets ledelse og en enig museumsbestyrelse klart, at der arbejdes videre med at undersøge muligheden for, at museets arkæologi og administration placeres i Frederiksgade 9. En lokaleløsning, der tager udgangspunkt i en indflytning i Frederiksgade 9, vil være et stort aktiv for Museum Nordsjællands udvikling. Først og fremmest kan museets afdelinger samles på adresser, der harmonerer med museets organisationsplan. I den forbindelse vil det være en klar fordel, at museets afdelinger ikke spredes, men samles på kun to lokaliteter: I Frederiksgade 9-11 i Hillerød og i museets bygninger på Sdr. Jagtvej 2-4 i Hørsholm. At medarbejderne samles på kun to lokaliteter vil effektivisere arbejdsgangene. Der spares tid og penge på transporttid og mødetid, når medarbejderne har deres daglige gang samme sted. Den daglige kontakt sikrer dynamiske og effektive faglige miljøer, både når det drejer sig om sagsbehandling, forskning og formidling. Kræfterne vil kunne koncentreres om opgaveløsning, og det vil ikke mindst komme formidlingen, og dermed borgerne, til gode. Hertil vil det være et stort aktiv, at de nuværende udstillingsarealer i Frederiksgade 11, som tænkes anvendt til en stor arkæologisk udstilling, ligger i direkte tilknytning til den arkæologiske afdeling. En effektivisering og rationalisering af museets arbejdsgange vil løfte hele ideen med museumsfusionen: mest muligt museum for pengene. Museets bestyrelse indstiller således, at der arbejdes på at realisere mulighederne for en placering af Museum Nordsjællands ledelse og administration i lokalerne Frederiksgade 9, Hillerød. Uddybende beskrivelse af museumsbestyrelsens anbefaling fremgår af notatet af Økonomi Overslag over de økonomiske implikationer af hvert af de to scenarier: Scenarie I. Mårum Skole, Gribskov: Huslejen udgør kr. svarende til 475 kr. pr. kvm. pr. år for hver af de 889 kvm. kr. Hillerød og Hørsholm betaler hver 1/3 svarende til: kr. årlig. Øvrige driftsudgifter anslås til kr. hvoraf Museum Nordsjælland betaler kr. Resten 30

31 fordeles med 1/3 til hver kommune svarende til kr. Deponeringsberegning: Ejendomsvurdering kr. Hele ejendommen er på m2 inkl. kælder og tagetage. Museet skal leje 889 kvm. Museets andel af hele bygningen vil udgøre ca. 61 % svarende til et forholdsmæssigt deponeringsgrundlag på kr kr. Gribskov Kommune deponerer som ejer af bygningen ikke. Hillerød Kommune og Hørsholm Kommune deponerer hver kr. Renoveringsomkostning (afholdes af ejerkommune) anslået kr. Scenarie II. Frederiksgade 9, Hillerød. Huslejen udgør i alt kr. svarende 950 kr. pr. kvm. årlig for hver af de 616 kvm. Gribskov og Hørsholm betaler hver 1/3 svarende til kr. årlig. Øvrige driftsudgifter er anslået til kr. Heraf betaler Museum Nordsjælland kr. Resten fordeles med 1/3 til hver kommune svarende til kr. Deponeringsberegning: Ejendomsvurdering 2014: kr. Hillerød Kommune deponerer som ejer af bygningen ikke. Gribskov Kommune og Hørsholm kommune deponerer hver kr. Renoveringsomkostning (afholdes af ejerkommune) anslået kr. Sammenfattende økonomisk oversigt over samlede kommunale udgifter: Mårum Skole, Gribskov Frederiksgade 9, Hillerød Renovering og istandsættelse Årlig leje Årlige driftsudgifter Deponering (ikke for ejerkommune) Udgifter/indtægter for hver kommune: Scenarie I. Mårum Skole Gribskov Hillerød Hørsholm Renovering og istandsættelse Årlig leje Årlige driftsudgifter Samlede årlige driftsudgifter *) Lejeindtægt Deponering *) + vedligehold Scenarie II. Frederiksgade 9. Gribskov Hillerød Hørsholm Renovering og istandsættelse Årlig leje

32 Årlige driftsudgifter Samlede årlige driftsudgifter *) Lejeindtægt Deponering *) + vedligehold Afledte driftsudgifter ved scenarie II: kr. (pr. år efter ibrugtagning) Lønsum til byggestyring (3 %) udgør kr. i 2016 og kr Afledte driftsindtægter ved scenarie II: kr. (pr. år efter ibrugtagning) Anlægsudgifter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt

33 Økonomiudvalget Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: bry 50AØ023 Deponering for etablering af Institut for Fysisk Træning Anlægsprojektets baggrund og mål: Byrådet behandlede den 27. maj 2015 forslag om at etablere Institut for Fysisk Træning i tilbygningen til FrederiksborgCentret og besluttede, at henvise sagen til budgetdrøftelserne vedr , idet det afsatte årlige budgetbeløb til lejeudgifter fastholdes til formålet, indtil der er truffet beslutning om at afsætte midler til deponeringen. Under forudsætning af at realisering af Institut for Fysisk Træning indgår i budgettet for , kan der af de afsatte midler i 2015 anvendes indtil kr. til rekvisitter og indretning, således at Institut for Fysisk Træning er klar til ibrugtagning fra januar Ejendommen er på m2 og vurderingen pr. m2 udgør kr. Værdien af det lejede areal på 450 m2 udgør kr., idet kommunen kun skal benytte ejendommen 2/3 af tiden. FrederiksborgCentret råder over lokalerne 1/3 af tiden bl.a. til udlejning. Såfremt forslag om etablering af Institut for Fysisk Træning godkendes, skal Hillerød Komune deponere kr. i Beløbet frigives med 1/25 fra 2017 og frem Udgift til årlig leje finansieres af det afsatte årlige driftsbudget til formålet Anlægsudgifter Finansiering - Deponering Anlæg netto

34 Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt

35 Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: Økonomiudvalget SLJE 50AØ101 Separatkloakering af kommunale ejendomme Anlægsprojektets baggrund og mål: I henhold til spildevandsplanen , vedtaget af Byrådet d. 30. april 2014, skal ejendomme i udvalgte områder have separat kloakering. Det betyder, at den eksisterende fælleskloak skal ændres til regnvandskloak for sig og spildevandskloak for sig. Inden for områderne ligger følgende ejendomme: Se bilag Der er afsat kr ,- på budgettet for De benyttes til indhentning, kontrol og evt. opretning af eksisterende kloakplaner samt projektering af separatkloakering. Endvidere indhentning af tilbud på første etape I forbindelse med projektering af separat regnvandskloak skal mulige LAR-løsninger undersøges og afklares. LAR; Lokal Afledning af Regnvand til åer, søer eller nedsivning (faskiner). Om muligt med kreative elementer; vandbede, -trapper mv. 2016, 2017, 2018 og 2019 Der vil komme forøget omkostninger til oprensning og vedligeholdelse af de ny rør, brønde og LARløsninger. Samt til rengøring ude og inde som følge af glatførebekæmpelse med grus i stedet for salt. Grus skal benyttes for ikke at forurene åer, søer og grundvandet. Der forventes er reduktion på tilslutningsafgiften. Størrelsen afhænger af mulige LAR-løsninger. Dette er ikke afklaret på nuværende tidspunkt. På nuværende tidspunkt skønnes det, at de forøgede omkostninger samt reduktion i tilslutningsafgifter vil udligne hinanden. Altså gå i 0 Lønsum til byggestyring udgør kr. i kr. i kr. i kr. i

36 Anlægsudgifter Anlæg netto Afl. Driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt Bilag: Oversigt vedr. ejendomme, udførelsestidspunkt og budget. 36

37 Separatkloakering af kommunale ejendomme Bilag: Oversigt vedr. ejendomme, udførelsestidspunkt og budget. Ejendom: Adresse: Anvendelse: Udførsels separering: Budget: [kr.] Anlægsudgifter pr. år: [kr.] Forregistrering, opretning af eksisterende kloakplaner og skitseforslag, samt projektering og udbud for første etape Anneborg Frederiksværksgade Kultur A, 3400 Hillerød Vuggestuen Højager Grønnevang Skole Jespervej Højager 10, 3400 Hillerød Jespervej , 3400 Hillerød Klostervangen Klostervej 26, 3400 Hillerød Klubhus Tolvkarlevej 361, Østhuset 3400 Hillerød Farveladen Østervang 87, 3400 Hillerød Uvelse Børnehus Gørløsevej 4, 3550 Krudthuset Slangerup Uvelse Skole, SFO Uvelse og Hanebjerg Skole Uvelse Fritidscenter Uvelse Børnehus Kornblomsten Gørløsevej 4, 3550 Slangerup Gørløsevej 6, 3550 Slangerup Kornvænget 27-29, 3550 Slangerup Solvang Løngangsgade 9, 3400 Hillerød Lønhuset Løngangsgade 19, 3400 Hillerød Dønnehuset Bygaden 32, 3400 Hillerød Firkløverens Maglekærvej 6, Børnehus 3330 Gørløse Grønnevang Børnehus Skattekisten Grønnevang Skole Østervang, SFO Skanseskolen og Skolen ved skoven Smedievej 1, 3400 Hillerød Østervang , 3400 Hillerød Institution Skole Institution Klub Institution Institution Skole 2017 Sportsanlæg Institution Kolonihaver Institution Institution Institution Institution Skole

38 Klubhus i Gørløse Firkløveren Strøvej 96, 3330 Gørløse Th. Petersens Vej 23, 3330 Gørløse Børnehuset Nonnebuen 1, 3400 Labyrinten Hillerød Spejderhytter Frydenborgvej 19-25, 3400 Hillerød Boliger til udlejning Hovedvejen 38A-C, 3330 Gørløse Kurreholm 6 Kurreholmvej 6, 3330 Gørløse Rosenvej 1 Rosenvej 1, 3330 Gørløse Grønnevang Texasvej 5, 3400 Børnehus Hillerød Frødalen Grønnevang Børnehus Tovlkarlevej Hillerød Brugshundeklub Grønnevang fristids- og ungdomsklub Tolvkarlevej 70, 3400 Hillerød Texasvej 37, 3400 Hillerød Højager , 3400 Hillerød Klub Institution Institution Klub Udlejningsbolig Udlejningsbolig Udlejningsbolig Institution Institution Forening Klub Anlægsudgifter i alt:

39 Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: Økonomiudvalget HTC 50AØ102 Adgangskontrol til idrætshaller for fritidsbrugere Anlægsprojektets baggrund og mål: I forlængelse af gennemført besparelse på de tekniske serviceledere og tekniske servicemedarbejdere, er der behov for at finde tekniske løsninger, der kan minimere tidsforbruget på de timer, der forbruges på at åbne og lukke skoler og idrætshaller. Der er derfor behov for nødvendig opgradering af teknologien på flere at kommunens idrætshaller, så det bliver muligt for fritidsbrugerne at låse og åbne bygningerne med brik, kode og evt. nøgle. Lønsum til byggestyring udgør kr. i Anlægsudgifter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt

40 Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: Økonomiudvalget loby 50AØ104 Nedbringelse af efterslæb på bygningsvedligehold Anlægsprojektets baggrund og mål: Der er på vedligeholdelsesområdet nu så stort et eftersæb, at det ikke er muligt at gennemføre det vedligehold, der er nødvendigt for at bevare kommunens bygningsværdier. Der er registreret et samlet bygningsvedligeholds- og genopretningsbehov over 10 år på ca. 370 mio. kr. på alle de kommunale ejendomme. Budgetniveauet for den samme periode udgør ca. 300 mio. kr. Dette betyder, at der bliver opbygget et vedligeholdsmæssigt efterslæb på ca. 70 mio. kr. set over en 10-årig periode. I dette beløb er indeholdt anlægsbevilling på 5,1 mio. kr. pr. år til renovering af kommunale bygninger, hvoraf 2 mio. kr. årligt bruges på funktionsopgraderinger på skoler, som er bevilget frem til Der var, og er, et særligt stort vedligeholdsbehov i 2012 og i I 2012 var vedligeholdsbehovet på ca. 90 mio. kr. fordi der er tilført et efterslæb fra 2011 på ca. 66 mio. kr. som er tillagt de aktiviteter, som i forvejen var planlagt til udførelse i 2012 på ca. 24 mio. kr. I 2020 skyldes det store vedligeholdsbehov at rigtig mange af de indvendige vedligeholdsaktiviteter er "parkeret" i netop dette år. De indvendige aktiviteter udgør ca. 86 mio. kr. af dette års vedligeholdsbehov på ca. 92 mio. kr. Prioritering af vedligeholdelsesopgaver og akutte ting. Opgaver igangsættes efter følgende politiske godkendte prioritering: 1. Sikkerhed 2. Myndighedskrav 3. Følgeskader 4. Økonomi 5. Miljø 6. Brugerønsker Som udgangspunkt igangsættes kun sikkerheds- og myndighedskrav, f.eks. lovpligtige el-arbejder, krav 40

Budgetforslag 2016-2019

Budgetforslag 2016-2019 Budgetforslag 2016-2019 Mio.kr., netto, årets priser 2015 2016 2017 2018 2019 Korrigeret Budget Budget Budget Budget Budget DRIFTS OG ANLÆGSUDGIFTER: Skatter -2.707,4-2.746,829-2.836,845-2.895,763-2.979,084

Læs mere

29-10-2015. Velkommen

29-10-2015. Velkommen 29-10-2015 Velkommen Virksomhedsbesøg Fleste virksomheder 800 virksomheder 1-49 ansatte 16 virksomheder 50-99 ansatte 9 virksomheder > 100 ansatte Hillerød Kommune 4500 Hillerød Hospital 3700 Novo Nordisk

Læs mere

Handlingsplan for Hillerød Kommune

Handlingsplan for Hillerød Kommune Handlingsplan for Hillerød Kommune Klimakommune under DN s klimakommuneinitiativ Afrapportering til Danmarks Naturfredningsforening 2016 1 Indledning Hillerød Kommunes Borgmester, underskrev i maj måned

Læs mere

Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder

Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder 1 Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder Center for Ejendomme har i januar marts 2014 holdt møder med fagcentrene med henblik på at indsamle forslag til nye anlægsopgaver samt

Læs mere

Budget 2016 Anlæg 2016-2019: Investeringsoversigt

Budget 2016 Anlæg 2016-2019: Investeringsoversigt Politikområde: Økonomiudvalget x Eksisterende Ændring, +/- Udvidelse, nyt Fysisk location (adresse) Projektbeskrivelse, Nyborgvej Overordnet beskrivelse Indtil 2004 var klubbane for Boldklubben Stjernen.

Læs mere

Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov. Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk

Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov. Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk KØBENHAVNS 1 Om Københavns Ejendomme (KEjd) KØBENHAVNS 2 Porteføljen er vores omdrejningspunkt

Læs mere

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. 14. juni 2012

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. 14. juni 2012 KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS EJENDOMME Bilag 1 14. juni 2012 NOTAT OM PRIORITERINGSPRINCIPPPER 2013 1. Indledning Nærværende notat specificerer kriterierne for udvælgelse af de vedligeholdelsesopgaver,

Læs mere

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen: Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal ØKONOMIUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 28.02.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 3. Anlægsbevilling til køb og udvidelse af Schous Børnehus på Dortheavej, NV (2011-180581) 1 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. Oktober 2013

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. Oktober 2013 KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS EJENDOMME Bilag 1 Oktober 2013 VEDLIGEHOLDELSESPLAN 2014 1. Indledning Vedligeholdelsesplanen specificerer kriterierne for udvælgelse af de udvendige vedligeholdelsesopgaver,

Læs mere

Budget - Den frie anlægsramme Anlægsforslag

Budget - Den frie anlægsramme Anlægsforslag 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center for Økonomi og Ejendomme Projektnavn: Eventklare Værftshaller Nr.: Værftshallerne anvendes med stor succes til diverse events og der er stor søgning på leje af

Læs mere

Navn Forkort. EAN Adresse Nummer Post nr. By Kontakt E-mail

Navn Forkort. EAN Adresse Nummer Post nr. By Kontakt E-mail Navn Forkort. EAN Adresse Nummer Post nr. By Kontakt E-mail Stabs- og fællesfunktioner Stabsfunktioner Byrådssekretariatet BYRÅDSSEK 5790000386048 Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Ejendomme EJDKONTRAK

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde torsdag d. 20. august 2915 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde torsdag d. 20. august 2915 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 30. juli 2015 Lejerbo Tlf: 70 12 13 10 www.lejerbo.dk nan@lejerbo.dk Åbningstid: man-fre kl. 10-15 Telefontid: man-tors kl. 8.30-14 fre kl. 9-12 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Randers Kommune Thors Bakke

Randers Kommune Thors Bakke Thors Bakke fra 2010 budget 2012 regnskab Lån nemførelsen af Forbrug Overførsel Forventet Bemærkninger til gen Konto 2011 projektet Thors Bakke Projekt nr. XA-851200000 Økonomiudvalget Administration 0001

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag Nr. A-601 Anlæg i landsbyerne 603 Det kulturelle område Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 200.000 kr. i 2016 og 200.000 kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder i regionshuset Viborg Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 32

Anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder i regionshuset Viborg Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 32 Region Midtjylland Anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder i regionshuset Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 32 Regionshuset Regionssekretariatet Forretningsudvalget Skottenborg

Læs mere

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 5. November 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016. Investeringsoversigt Bemærkninger Konto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002.008 Hvissinge Øst 2. etape I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter

Læs mere

Bygningstilstand på plejeboliger Skanderborg kommune 2014 samt økonomiske forhold

Bygningstilstand på plejeboliger Skanderborg kommune 2014 samt økonomiske forhold Bilag 3 Bygningstilstand på plejeboliger Skanderborg kommune 2014 samt økonomiske forhold Der er fra Miljø og Teknik lavet en vurdering af hvert enkelt plejecenters bygningsmæssige tilstand, muligheder

Læs mere

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub.

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. oktober 2017 Helhedsløsning for Bakkegårdsskolen Teknisk og pædagogisk modernisering af Bakkegårdsskolen, genopretning af facader,

Læs mere

9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje

9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje 15-040795 Sagsfremstilling På Børne- og Familieudvalgets møde den 24. marts

Læs mere

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT BUDGET 2015 Skolen i Ryparken Baggrund Skolen i Ryparken anbefales flyttet til Frederiksgård Skole. Indhold Det fremgår af overførelsessagen

Læs mere

21-09-2011 BilagØU_110926_pkt.03_05. Ændringsforslag fra partigrupper m.fl. + = merudgifter / mindreindtægter - = mindreudgifter / merindtægter

21-09-2011 BilagØU_110926_pkt.03_05. Ændringsforslag fra partigrupper m.fl. + = merudgifter / mindreindtægter - = mindreudgifter / merindtægter 1 Direktionens forslag om et anlægsbudget på netto 125 mio. kr. er indarbejdet i budgetforslaget. Dette forudsætter at anlægsbudgettet i overslagsår 2012-2014, som godkendt ved budgetvedtagelsen for 2011-2014

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Kunstgræsbane i Gellerup som del af den nye bypark

Kunstgræsbane i Gellerup som del af den nye bypark Indstilling Til Fra Dato Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling Dato for fremsendelse til MBA Åben dagsorden Kunstgræsbane i Gellerup som del af den nye bypark Til Aarhus Byråd via Magistraten

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Hvor langt er vi? Byggeri og Anlæg i Holbæk 2013+ Den 5. februar 2013

Hvor langt er vi? Byggeri og Anlæg i Holbæk 2013+ Den 5. februar 2013 Hvor langt er vi? Byggeri og Anlæg i Holbæk 2013+ Den 5. februar 2013 Erhvervsområdet Niveauet valgfrit Vi vælger et højt! Situationen 2013 Siden sidst Erhvervs- og turismepolitikken Snuden i sporet Nyt

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter. Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar 2010. Udvalget for Kultur

Læs mere

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere.

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere. 2. Social Bolighandlingsplan - Tvedvej Resume: Forbedring af fire eksisterende boliger på Tvedvej til social udsatte. Sagsfremstilling: har vedtaget en bolighandlingsplan for det sociale område for at

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Nye kunstgræsbaner i København

Nye kunstgræsbaner i København Kultur- og Fritidsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Nye kunstgræsbaner i København Baggrund Fodbolden fylder meget i det københavnske fritidsliv og er med til at skabe

Læs mere

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 8. december 2015 Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstillingen giver bevilling på 6,8 mio. kr. til fysisk helhedsløsning for

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen

NOTAT. Allerød Kommune. Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen Herværende

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 13 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Rehabilitering Bakkegården-ombygning thekøkkener Plejehjemsområde Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32

Læs mere

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet Norddjurs Kommune 26. maj 2014 Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 og overslagsårene blev det besluttet at

Læs mere

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018 Udvalg 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Udvalg for Plan og teknik 36.156.000 32.954.000 28.100.000

Læs mere

Anlæg - Budgetlægningen

Anlæg - Budgetlægningen BILAG NR. 5 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 26-08-2015 Sagsident: 15/6642 Sagsbehandler:

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 TIRSDAG DEN 1. APRIL 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 1. april 2008 Side: 2 Fraværende: Pia Longet

Læs mere

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist:

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist: Anlægsforslag Voksen- og Plejeudvalget 5-6-29 Anlægsforslag budget 21 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Deltagere: Søren Christiansen, Boligselskabet Baldersbo Michael Hesselberg,

Læs mere

Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager. Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou

Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager. Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou Plan for den næste time Formål: At give indblik i historik og nyt beslutningsgrundlag for

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 TOFTEN VIBO (AFD. 137) S. 3-4 VESTERGÅRDSVEJ 3B (AFD. 6067) S. 5-6 1 PLACERING OG PROJEKTINDHOLD vestergårdsvej, 3b afd.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget den 21-06-2012, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget Protokol Torsdag den 21. juni 2012 kl. 16:00 afholdt Byplanudvalget ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsens spisestue/rådhus.

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. marts 2008

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. marts 2008 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 6. marts 2008 Borgmesterens Afdeling Teknik og Miljø Århus Kommune Etablering af et nyt udstillingshus - Informationscenter om De Bynære

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at Punkt 8. Godkendelse af ansøgning om helhedsplan og renovering af 138 almene familieboliger skema A. Boligforeningen Fjordblink, afdeling 10, Peter Freuchens Vej 1-39 2015-053889 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Modeller for kapacitetsudvidelse Klub Tempeltræet

Modeller for kapacitetsudvidelse Klub Tempeltræet Modeller for kapacitetsudvidelse Klub Tempeltræet Interessenterne omkring udvidelsen af Klub Tempeltræet har drøftet fordele og ulemper ved tre forskellige modeller for kapacitetsudvidelser: Byggeri på

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 23. februar 2005 17:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Johan Berg Jensen Indholdsfortegnelse 1. Skolerenovering 2005 Åben

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. december 23 via Magistraten Tlf. nr.: 8949 3534 Jour. nr.: 82.6.17M1/2/6511

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder

Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder Notat Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder Nærværende notat omhandler forskellige muligheder for en fremtidig udvikling af de nuværende idrætsfaciliteter beliggende

Læs mere

Renoveringsprojekter på kommunale ejendomme 2009

Renoveringsprojekter på kommunale ejendomme 2009 Renoveringsprojekter på kommunale ejendomme 2009 I det følgende er der opsummeret renoveringsprojekter, som kan igangsættes uden særlig forudgående detaljeret projektering. Hensigten med igangsætningen

Læs mere

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN 2016-2019 Afdeling/område Kultur, natur og fritid

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN 2016-2019 Afdeling/område Kultur, natur og fritid Kultur- og fritidsudvalget Kultur, natur og fritid PH 4. maj 2015 Projektnavn: Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv. Renovering af Pedersens Hus Funktion: 3.35.60 X Nyt forslag Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

I forhold til Budgetforslag for , som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget følgende præciseringer og ændringer:

I forhold til Budgetforslag for , som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget følgende præciseringer og ændringer: 2. Budgetaftalen I forhold til Budgetforslag for 2013-16, som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget 2013-16 følgende præciseringer og ændringer: Drift U-320 Styrkelse af kvaliteten i dagtilbud

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 19,86 mio. kr. til etablering af klubafdeling på Solbjergskolen samt sikring af indeklima på skolen. 1.

Indstilling. Anlægsbevilling på 19,86 mio. kr. til etablering af klubafdeling på Solbjergskolen samt sikring af indeklima på skolen. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 27. oktober 2009 Anlægsbevilling på 19,86 mio. kr. til etablering af klubafdeling på Solbjergskolen samt sikring af indeklima på skolen. Århus

Læs mere

Styr på energien. - Bilagshæfte. Hillerød Kommune

Styr på energien. - Bilagshæfte. Hillerød Kommune Hillerød Kommune Styr på energien - Bilagshæfte Undervisningsmaterialet indgår i Hillerød Kommunes kampagne for energirigtig adfærd på skolerne. Materialet er udviklet i samarbejde med EnergiTjenesten

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Møde nr.: 13 Mødedato: 28. juni 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 2

Møde nr.: 13 Mødedato: 28. juni 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 2 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 13 Mødedato: 28. juni 2011 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Sdr. Vissing vej 26, Sdr Vissing skole - ombygning 2011 Side

Læs mere

2. Forslag til nyt eller ændret anlæg

2. Forslag til nyt eller ændret anlæg 1. Forslag til nyt eller ændret anlæg Projektnavn / 2018 2019 2020 2021 Skanderborg Kulturhus - dbygning med sidescene og sammenhæng med 4.840 1.815 søtorv Projektnavn / 2018 2019 2020 2021 Kulturhuset

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Gymnastikkens Hus på Møllevej 9

Gymnastikkens Hus på Møllevej 9 9 Nivå Gymnastikforening Version 1.0 22/7/2015 Beskrivelse af løsningen Nivå Gymnastikforening ønsker at optage lejemål af en industrihal på Møllevej 9 i Nivå og ombygge den til gymnastikhal. Nivå Gymnastikforening

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Projektnavn: Etablering af handicaptoilet, Carl Nielsen-skolen Etablering af handicaptoilet. sudgifter 160 i alt 160 i alt Det anførte beløb er baseret på byggeafdelingens overslag. Ifølge byggesagkyndige

Læs mere

Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Til Indenrigs- og sundhedsministeriet Att: Fuldmægtig Erich Erichsen

Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Til Indenrigs- og sundhedsministeriet Att: Fuldmægtig Erich Erichsen Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer 22. september 2010 Notat om eventuelle behov for bygningsændringer Generelt Skoler Bygge- og anlægsomkostningerne for nybyggeri af skoler er for 2010 i størrelsesordenen kr. 13.000 pr m2 og hertil kommer

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473

Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473 Pkt.nr. 18 Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget, at anbefale

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. februar 2009 Forhøjelse af anlægsbevilling samt ændret finansiering vedr. renovering m.v. af tagene på Brobjergskolen, Århus

Læs mere

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Sekretariatet: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnemoseværkstederne nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådalen nye tag mm 2.829 3 Fornyelse og opgradering af brand- og kaldeanlæg på plejecentrene 4.149

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Helhedsplan for kvalitetsløft, modernisering og optimering af udnyttelsen af arealer i Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig

Helhedsplan for kvalitetsløft, modernisering og optimering af udnyttelsen af arealer i Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig Projektbeskrivelse Helhedsplan for kvalitetsløft, modernisering og optimering af udnyttelsen af arealer i Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig Revideret d. 4. januar 2017 Børne- og Kulturforvaltningen Læring

Læs mere

GENNEMGANG AF 6 FOLKESKOLER I ALLERØD KOMMUNE - SAMMENFATTENDE NOTAT

GENNEMGANG AF 6 FOLKESKOLER I ALLERØD KOMMUNE - SAMMENFATTENDE NOTAT 07.04.2017 GENNEMGANG AF 6 FOLKESKOLER I ALLERØD KOMMUNE - SAMMENFATTENDE NOTAT 1. INTRODUKTION I nærværende notat med tilhørende bilag er angivet resultaterne af de undersøgelser der er foretaget på Allerød

Læs mere

Anlægsoversigt pr. 15. maj 2014

Anlægsoversigt pr. 15. maj 2014 Anlægsoversigt - 2018 pr. 15. maj Forslag / Nyt () Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U 5.000 0 0 7.100 12.100 87.000 13.900 0 ØU 100 Sikring af kommunale ejendomme U 2.500-500 2.000 2.000

Læs mere

NY Klub J.M. Thieles Vej udvidelse 4 etager

NY Klub J.M. Thieles Vej udvidelse 4 etager Projekt nr.: Fagudvalg: UU Funktion: 03.22.05 NY Klub J.M. Thieles Vej udvidelse 4 etager Adresse: J.M. Thieles Vej 15A /Fuglevangsvej 8, 2000 Frederiksberg KB2016 2017 2018 2019 2020 Anlægsudgifter 0

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 29. april 2016 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige

Læs mere

VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN

VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN Ringparkens helhedsplan procesplan Der udarbejdes et første udkast til en helhedsplan med et foreløbigt omfang. (2010-2012) Materialet indsendes

Læs mere

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat Pkt.nr. 2 Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt 5338. Licitationsresultat. 378374 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, og Teknisk Forvaltning

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Hvide Sande Skole - læring med udsyn. Til. Tanker om fremtidens Hvide Sande Skole

Hvide Sande Skole - læring med udsyn. Til. Tanker om fremtidens Hvide Sande Skole Hvide Sande Skole - læring med udsyn Til Skolevej 2 6960 Hvide Sande Telefon: 99 74 26 60 Tanker om fremtidens Hvide Sande Skole www.hvidesandeskole.dk hvidesandeskole@rksk.dk Dato: 09. april 2015 To matrikler

Læs mere

Forslag 1 - Placering af CSV i lokalerne på den gamle Sociale Højskole, Storegade 182, Esbjerg Ø

Forslag 1 - Placering af CSV i lokalerne på den gamle Sociale Højskole, Storegade 182, Esbjerg Ø Forslag 1 - Placering af CSV i lokalerne på den gamle Sociale Højskole, Storegade 182, Esbjerg Ø Indledning Byrådet besluttede den 29. august 2011 at sælge Center for Specialundervisning for Voksnes bygninger

Læs mere

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016 Pulje til kommunale bygninger/ældreboliger, som skal afvikles "nedrivningspuljen". 3.39. 3.39. 3.39. 3.39. Investering i energibesparende foranstaltninger 3.. 3.. 1.. 1.. 54719-14/ Nedlæggelse af brandhaner

Læs mere

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger.

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Gaihede ingeniører og arkitekter Vi er specialiseret i totalrådgivning indenfor: Renovering

Læs mere

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus.

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus. Ideskitseoplæg for administrationen i Vordingborg Baggrund: KB beslutning af 09 oktober 2014, vedtagelse af budget 2015. Indeklima på Vordingborg Rådhus I gennem flere år har der været arbejdet for at

Læs mere