Budgetforslag Anlægsønsker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetforslag 2016-2019. Anlægsønsker"

Transkript

1 Juni 2015

2 Indhold Vedtaget anlægsbudget for , skattefinansieret... 5 for , skattefinansieret... 6 Afledt drift til anlægsønsker for , skattefinansieret... 9 Bilag AØ002 Plan for udviklingen af Hillerød Stadion AØ006 Plan for etablering af fodboldbaner AØ007 Renovering af Gadevang Klubhus AØ009 Ombygning / renovering af Annaborg AØ011 Skævinge helhedsplan AØ015 Bygningsmæssige ændringer på Hillerød Bibliotek AØ017 Udskiftning af flydebro i Nødebo AØ018 Renovering af omklædningsrum FIF klubhus AØ019 Østbyprojekt Det aktive Gadekær AØ20 Projekt Liv og glade dage i Ll. Lyngby AØ021 Krostien 10, Jollehavnen i Nødebo udskiftning af vinduer og facader AØ022 Lokaler til Museum Nordsjællands ledelse, administration m.m AØ023 Deponering for etablering af Institut for Fysisk Træning AØ101 Separatkloakering af kommunale ejendomme AØ102 Adgangskontrol til idrætshaller for fritidsbrugere AØ104 Nedbringelse af efterslæb på bygningsvedligehold AØ105 Energirenovering AØ107 Renovering af Horsevænget AØ109 Skansevej 2 B, renovering af fladt tag på værkstedsbygninger AØ110 Skansevej 2 D, renovering af fladt tag AØ111a Kornmarkskolen, afdeling Ll. Lyngby trafikale forhold AØ112 Kombineret støjskærm og støjvold til Hillerød Stadion AØ114 Favrholm, Infrastruktur og byggemodning AØ115 Planlægning af byudvikling i Favrholm AØ117 Ullerød Nord Infrastruktur og byggemodning AØ118 Betaling for vejret i Campusområdet AØ119 Områdefornyelse Hillerød Bymidte - fra købstad til mødestad

3 50AØ120 Strategi for udvikling af IT infrastruktur og platforme AØ121 Arkitekturpolitik AØ122 Fremme byudvikling i Skævinge by AØ123 UNESCO verdensarvsareal i Hillerød Kommune AØ200 Gågadebelægning i Hillerød / Ny belægning i Slotsgade AØ201 Brovedligeholdelse AØ202 Trafiksikkerhed udenfor Hillerød Midtby AØ204 Sti - og kørestolsforbindelse til skoven Plejecenter Skovhuset, Centervænget AØ205 Placering af overskydende jord, støjvolde AØ206 Asfaltvedligeholdelse (veje, stier, fortove) AØ207 Stationsvej i Gørløse. Kørebaneudvidelse AØ208 Prioriterede projekter fra Trafikplan for Hillerød By AØ209 Klimatilpasning af kritisk infrastruktur, Overdrevsvejen AØ210 Klimasikring af rørlagt vandløb, Skelbækken AØ211 Klimasikring af rørlagt vandløb, Uvelse Å AØ212 Bedre skiltning af cykelstier i Hillerød AØ213 Trafikplan for landsbyer AØ214a Busstop Hillerød Sportsrideklub, Harløservej AØ214b Busstoppested Hillerød Sportsrideklub Egespurs Allé AØ215a Nedtagning af Fiskespringvandet samt vedligeholdelse af øvrige skulpturer AØ215b Renovering af Fiskespringvandet samt vedligeholdelse af øvrige skulpturer AØ217 Istandsættelse af Kurreholmvej og Hanebjergvej AØ218 Leg og bevægelse i bymidten AØ219 Renovering af slidlag på Motortrafikvejen AØ220 Skiltning til gågader AØ310 Nyt køkken i Grønnegadecentret AØ311 Ålholmhjemmet Etablering af lydloft i teamlokaler AØ312 Planlægning af nyt plejecenter AØ321 Opførsel af nye husvildeboliger AØ322 Botilbuddet Vingen - Etablering af 20 almene ældreboliger, serviceareal AØ323 Nødebovej 38 - renovering af tag AØ324 Lovliggørelse af eksisterende pavilloner AØ325 Udarbejdelse af forslag til samling af Tandplejen

4 50AØ328 Sundhedscenter etablering af træningshave AØ501 Betjeningsfri vandhaner i Hillerød Kommunes dagtilbud AØ502 Kornvænget børneinstitution. Nyt ventilationsanlæg AØ504 Kornmarkskolen afd. Li. Lyngby Hallen - Udskiftning af eternittaget AØ505 Frederiksborg Byskole medarbejderarbejdspladser AØ506 Frederiksborg Byskole, Klassefløjen Solafskærmning AØ507 Renoveringer og opgraderinger af folkeskoler toilet- og badefaciliteter AØ508 Forøgelse af funktionsopgraderingspuljen til folkeskoler læringsmiljøer AØ509 Grønnevang Skole, afdeling Østervang etablering af naturfagslokale AØ511 Kornmarkskolen, afd. Skævinge kapacitetsudvidelse i udskolingen AØ512 Kornmarkskolen, afd. Skævinge opgradering af indskolingsafdelingen til fleksible læringsmiljøer AØ513 Belægninger mm. i skolegårde og på skole-p-pladser, generel opgradering og sikkerhedsrenovering AØ514 Renovering af skiffertag over fællessal AØ515 Grønnevang skole afd. Nødebo - Forstærkning af etagedæk over salen AØ516 Grønnevang skole afd. Jespervej - renovering af tag på hovedbygning AØ517 Sikkerhedsrenovering af belægninger og trapper på Grønnevang Skole afd. Jespervej AØ518 Store Dyrehave skole. Omfangsdræn for kældre AØ520 Frederiksborg Byskole gennemførelse af helhedsplan AØ521 Sikkerhedsgennemgang af legepladser på skoler, SFOer og klubber AØ522 Multifunktionelle læringsfaciliteter på skoler

5 Vedtaget anlægsbudget for , skattefinansieret Anlægsbudget pr. maj 2015 U/I Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget Jordforsyning XA Favrholm, byggemodning til boliger U XA Ullerød Nord - Infrastruktur og byggemodning U XA Favrholm, byggemodning til erhverv U Faste ejendomme XA Renovering af kommunale bygninger U XA Energibesparende foranstaltninger U XA PCB renovering af ejendomme U XA Separatkloakering af kommunale ejendomme U Fritidsfaciliteter XA Kunstgræsbane i Brødeskov U Fælles funktioner XA Køb af garageanlægget på Rønnevangs Allé 5 U Kommunale veje XA Møllebroområdet U XA Infrastruktur i Favrholm U XA Buslæskærme U XA Asfaltrenovering, enkeltstrækninger U XA Cykelstier i Bymidten U Folkeskolen m.m. XA Overførsel fra 2013, drift U XA Sikringsanlæg, skoler, ABA 2017 U XA Funktionsopgradering af folkeskoler 2016 U XA Helhedsplan på HVS afd. Ålholm U XA Hillerødsholmskolen, pædagogisk servicecenter U XA PCB renovering, Hillerød Vest Skolen, Alsønderup U XA Brødeskovhallen U Sundhedsudgifter m.v. XA Sundhedscenter incl. forundersøgelser U Dagtilbud til børn og unge XA Legepladspulje U Tilbud til voksne med særlige behov XA Boliger på Skovstien, om- og tilbygning U XA Skovstien, Tagrenovering samt indvendig ombygning U Administrativ organisation XA Planlægning af byudvikling, Favrholm U Anlæg i alt inkl. Budgetopfølgning U I

6 for , skattefinansieret U/I Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Arbejdsmarkedsudvalget Børne - og Familieudvalget 50AØ500 Daginstitutuionsområdet - helhedsplan udgår U AØ501 Håndfrie armaturer - daginstitutioner U AØ502 Kornvænget - udskiftning af ventilation U AØ504 Kornmarkskolen, afd. Ll. Lyngby hallen - udskiftning af eternittag U AØ505 Frederiksborg Byskole - medarbejderpladser udgår hvis 50AØ520 vedtages U AØ506 Frederiksborg Byskole klassefløjen- solafskærmning U AØ507 Renovering og opgradering af folkeskoler - toilet- og badeforhold U AØ508 Forøgelse af funktionsopgraderingspuljen til folkeskoler - læringsmiljøer U AØ509 Grønnevangskolen afd. Østervang - naturfagslokaler U AØ511 Kornmarkskolen, afd. Skævinge - kapacitetsudvidelse i udskolingen U AØ512 Kornmarkskolen, afd. Skævinge - opgradering af indskolingsafdelingen til fleksible læringsmiljøer U AØ513 Belægninger mm i skolegårde og på p-pladser, generel opgradering og sikkerhedsrenovering U AØ514 Frederiksborg Byskole - renovering af skiffertag over fællessalen U AØ515 Grønnevangskolen afd. Nødebo - forstærkning af etagedæk over salen U AØ516 Grønnevangskolen afd. Jespervej - renovering af tag på hovedbygningen U AØ517 Grønnevangskolen afd. Jespervej - sikkerhedsrenovering af belægninger og trapper U AØ518 Store Dyrehave Skole - etablering af dræn U AØ520 Frederiksborg Byskole - gennemførsel af helhedsplan udelukker 50AØ505 U AØ521 Sikkerhedsgennemgang af legepladser på skoler, SFO'er og klubber U AØ522 Multifunktionelle læringsfaciliteter på skoler U Kultur- og Fritidsudvalget 50AØ002 Plan for udvikling af Hillerød Stadion U AØ004 Støjafskærmning af Hillerød Stadion udgår se 50AU112 U AØ006 Plan for etablering af fodboldbaner U AØ007 Renovering af Gadevang Klubhus U AØ009 Ombygning/renovering af Annaborg U AØ011 Helhedsplan - Skævinge konkret projektforslag U AØ015 Hillerød Bibliotek bygningsmæssige ændringer U AØ017 Udskiftning af flydebro I Nødebo U AØ018 Renovering af omklædningsrum FIF klubhus U AØ019 Østprojekt "Det aktive Gadekær" U AØ020 Projekt Liv og glade dage i Ll. Lyngby U AØ021 Krostien 10, Jollehavnen i Nødebo U

7 U/I Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Miljø- og Teknikudvalget 50AØ200 Gågadebelægning i Hillerød/ Ny belægning i U Slotsgade AØ201 Brovedligeholdelse U AØ202 Trafiksikkerhed udenfor Hillerød midtby U AØ203 Fundament til skulptur - flytning og støbning U AØ204 Plejecenter Skovhuset, fodgønger- og kørestolsforbindelse U AØ205 Placering af overskydende jord, støjvolde U AØ206 Asfaltrenovering, enkeltstrækninger U AØ207 Stationsvej i Gørløse, kørebaneudvidelse U AØ208 Trafikplan for Hillerød By ,- prioriterede projekter U AØ209 Overdrevsvejen, klimatilpasning af kritisk infrastruktur U AØ210 Skelbækken, klimasikring af rørlagt vandløb U AØ211 Uvelse Å, klimasikring af rørlagt vandløb U AØ212 Bedre skiltning af cykelstier i Hillerød U AØ213 Trafikplaner for landsbyer U AØ214a Busstop Hillerød Sportsrideklub, Harløsevej U AØ214b Busstop Hillerød Sportsrideklub, Egespurs Alle U AØ215a Nedtagning af Fiskespringvand samt vedligeholdelse af øvrige skulpturer U AØ215b Renovering af Fiskespringvand samt vedligeholdelse af øvrige skulpturer U AØ217 Istandsættelse af Kurreholmvej og Hanebjergvej U AØ218 Leg og bevægelse i bymidten U AØ219 Renovering af slidlag på motortrafikvejen U AØ220 Skiltning til gågader U Seniorudvalget 50AØ310 Nyt køkken i Grønnegadecentret U AØ311 Ålholhjemmet - etablering af lydlofter i teamlokaler U AØ312 Planlægning af nyt plejecenter U Sundheds- og Socialudvalget 50AØ321 Opførsel af nye husvildeboliger U AØ322 Vingen, etablering af 20 almene ældreboliger, serviceareal U AØ323 Følstrup - udskiftning af eternittag U AØ324 Trollesbro - lovliggørelse af eksisterende pavilloner U AØ325 Udarbejdelse af forslag til samling af Tandplejen U AØ328 Sundhedscenter - etablering af træningshave U

8 U/I Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Økonomiudvalget 50AØ022 Museum Nordsjællands lokaler U AØ023 Deponering for etablering af Institut for Fysisk Træning U AØ101 Separatkloakering af kommunale ejendomme U AØ102 Adgangskontrol til idrætshaller for fritidsbrugere U AØ103 Hillerød Rådhus, nedriving af de gule bygninger udgår U AØ104 Renovering af kommunale bygninger - efterslæb U AØ105 Energibesparende foranstaltninger U AØ107 Horsevænget - renovering U AØ109 Misbrugscentret - renovering af tag U AØ110 Kommunikationscenteret - renovering af fladt tag U AØ111a Kornmarkskolen, afdeling Ll. Lyngby trafikale forhold U AØ111b Kornmarkskolen, afdeling Ll. Lyngby trafikale forhold udgår U AØ112 Kombineret støjskærm og støjvold til Hillerød Stadion U AØ114 Favrholm, infrastruktur og byggemodning U AØ115 Planlægning af byudvikling, Favrholm U AØ117 Ullerød Nord - Infrastruktur og byggemodning U AØ118 Campusområdet, betaling for vejret U AØ119 Områdefornyelse U AØ120 Strategi for udvikling af IT infrastruktur og platforme U AØ121 Arkitekturpolitik U AØ122 Fremme byudvikling i Skævinge by U AØ123 UNESCO verdensarvsareal i Hillerød Kommune U i alt for budget U I

9 Afledt drift til anlægsønsker for , skattefinansieret Afledt drift til anlægsønsker U/I Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Arbejdsmarkedsudvalget Børne - og Familieudvalget 50AØ500 Daginstitutuionsområdet - helhedsplan udgår U AØ501 Håndfrie armaturer - daginstitutioner U AØ502 Kornvænget - udskiftning af ventilation U AØ504 Kornmarkskolen, afd. Ll. Lyngby hallen - udskiftning af eternittag U AØ505 Frederiksborg Byskole - medarbejderpladser udgår hvis 50AØ520 vedtages U AØ506 Frederiksborg Byskole klassefløjen- solafskærmning U AØ507 Renovering og opgradering af folkeskoler - toilet- og badeforhold U AØ508 Forøgelse af funktionsopgraderingspuljen til folkeskoler - læringsmiljøer U AØ509 Grønnevangskolen afd. Østervang - naturfagslokaler U AØ511 Kornmarkskolen, afd. Skævinge - kapacitetsudvidelse i udskolingen U AØ512 Kornmarkskolen, afd. Skævinge - opgradering af indskolingsafdelingen til fleksible læringsmiljøer U AØ513 Belægninger mm i skolegårde og på p-pladser, generel opgradering og sikkerhedsrenovering U AØ514 Frederiksborg Byskole - renovering af skiffertag over fællessalen U AØ515 Grønnevangskolen afd. Nødebo - forstærkning af etagedæk over salen U AØ516 Grønnevangskolen afd. Jespervej - renovering af tag på hovedbygningen U AØ517 Grønnevangskolen afd. Jespervej - sikkerhedsrenovering af belægninger og trapper U AØ518 Store Dyrehave Skole - etablering af dræn U AØ520 Frederiksborg Byskole - gennemførsel af helhedsplan udelukker 50AØ505 U AØ521 Sikkerhedsgennemgang af legepladser på skoler, SFO'er og klubber U AØ522 Multifunktionelle læringsfaciliteter på skoler U Kultur- og Fritidsudvalget 50AØ002 Plan for udvikling af Hillerød Stadion U AØ004 Støjafskærmning af Hillerød Stadion udgår se 50AU112 U AØ006 Plan for etablering af fodboldbaner U AØ007 Renovering af Gadevang Klubhus U AØ009 Ombygning/renovering af Annaborg U AØ011 Helhedsplan - Skævinge konkret projektforslag U AØ015 Hillerød Bibliotek bygningsmæssige ændringer U AØ017 Udskiftning af flydebro I Nødebo U AØ018 Renovering af omklædningsrum FIF klubhus U AØ019 Østprojekt "Det aktive Gadekær" U AØ020 Projekt Liv og glade dage i Ll. Lyngby U AØ021 Krostien 10, Jollehavnen i Nødebo U

10 Afledt drift til anlægsønsker U/I Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Miljø- og Teknikudvalget 50AØ200 Gågadebelægning i Hillerød/ Ny belægning i U Slotsgade AØ201 Brovedligeholdelse U AØ202 Trafiksikkerhed udenfor Hillerød midtby U AØ203 Fundament til skulptur - flytning og støbning U AØ204 Plejecenter Skovhuset, fodgønger- og kørestolsforbindelse U AØ205 Placering af overskydende jord, støjvolde U AØ206 Asfaltrenovering, enkeltstrækninger U AØ207 Stationsvej i Gørløse, kørebaneudvidelse U AØ208 Trafikplan for Hillerød By ,- prioriterede projekter U AØ209 Overdrevsvejen, klimatilpasning af kritisk infrastruktur U AØ210 Skelbækken, klimasikring af rørlagt vandløb U AØ211 Uvelse Å, klimasikring af rørlagt vandløb U AØ212 Bedre skiltning af cykelstier i Hillerød U AØ213 Trafikplaner for landsbyer U AØ214a Busstop Hillerød Sportsrideklub, Harløsevej U AØ214b Busstop Hillerød Sportsrideklub, Egespurs Alle U AØ215a Nedtagning af Fiskespringvand samt vedligeholdelse af øvrige skulpturer U AØ215b Renovering af Fiskespringvand samt vedligeholdelse af øvrige skulpturer U AØ217 Istandsættelse af Kurreholmvej og Hanebjergvej U AØ218 Leg og bevægelse i bymidten U AØ219 Renovering af slidlag på motortrafikvejen U AØ220 Skiltning til gågader U Seniorudvalget 50AØ310 Nyt køkken i Grønnegadecentret U AØ311 Ålholhjemmet - etablering af lydlofter i teamlokaler U AØ312 Planlægning af nyt plejecenter U Sundheds- og Socialudvalget 50AØ321 Opførsel af nye husvildeboliger U 50AØ322 Vingen, etablering af 20 almene ældreboliger, U serviceareal AØ323 Følstrup - udskiftning af eternittag U AØ324 Trollesbro - lovliggørelse af eksisterende pavilloner U AØ325 Udarbejdelse af forslag til samling af Tandplejen U AØ328 Sundhedscenter - etablering af træningshave U

11 Afledt drift til anlægsønsker U/I Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Økonomiudvalget 50AØ022 Museum Nordsjællands lokaler U AØ023 Deponering for etablering af Institut for Fysisk Træning U AØ101 Separatkloakering af kommunale ejendomme U AØ102 Adgangskontrol til idrætshaller for fritidsbrugere U AØ103 Hillerød Rådhus, nedriving af de gule bygninger udgår U AØ104 Renovering af kommunale bygninger - efterslæb U AØ105 Energibesparende foranstaltninger U AØ107 Horsevænget - renovering U AØ109 Misbrugscentret - renovering af tag U AØ110 Kommunikationscenteret - renovering af fladt tag U AØ111a Kornmarkskolen, afdeling Ll. Lyngby trafikale U forhold AØ111b Kornmarkskolen, afdeling Ll. Lyngby trafikale U forhold udgår AØ112 Kombineret støjskærm og støjvold til Hillerød Stadion U AØ114 Favrholm, infrastruktur og byggemodning U AØ115 Planlægning af byudvikling, Favrholm U AØ117 Ullerød Nord - Infrastruktur og byggemodning U AØ118 Campusområdet, betaling for vejret U AØ119 Områdefornyelse U AØ120 Strategi for udvikling af IT infrastruktur og platforme U AØ121 Arkitekturpolitik U AØ122 Fremme byudvikling i Skævinge by U AØ123 UNESCO verdensarvsareal i Hillerød Kommune U Afledt drift til anlægsønsker i alt for budget U I

12 Bilag 12

13 Bilag Funktion: Stednr.: Initialer: Kultur- og Fritidsudvalget Idrætsanlæg sr 50AØ002 Plan for udviklingen af Hillerød Stadion Anlægsprojektets baggrund og indhold: Ved budgetforhandlinger for 2013 blev det besluttet, at der i samarbejde med HGI Selvforvaltning og Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger(HSI) skulle udarbejdes en helhedsplan for udviklingen af Hillerød Stadion. Der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagere fra HGI Selvforvaltning, HSI, formanden for KFU og repræsentanter fra Hillerød Kommune der har udarbejdet følgende udviklingsplan: Oversigt over vedligeholdelsesopgaver på kort sigt: Projekt Total Kommunal udgift Egenbetalin g Vedligehold af baderum *) Øvrigt udvendigt vedligehold **) - *) Det er aftalt, at der kan søges et mindre beløb til maling **)Der kan søges et mindre beløb til maling Oversigt over anlægsønsker på kort sigt: Disse ønsker indgår også i HSI prioritering (se nedenfor) Projekt Kommunal udgift Afskærmning mod naboer Færdiggørelse af fitnessrum Cykelparkering Kameratårne / måltavler Opsætning af lysmaster på bane I alt Det betyder, at Hillerød Stadion på kort sigt kan bringes op to date for ca. 2,5 mio. kr. Dertil kommer følgende projekter: 1) Renovering af baderum Kompashuset på Hillerød Stadion mellem kr. På grund af indeklimaproblemer, skal baderummene renoveres. Det er kun muligt, at benytte baderummene i meget begrænset omfang og på eget ansvar på grund af 13

14 de indeklimaproblemer der forefindes. Baderummene er ikke blevet renoveret de sidste 30 år og er derfor nedslidt, desuden er kravene til baderum mere skærpede nu og der bør derfor afsættes midler til at udarbejdelse af udluftning. 2) Dommertårn på Hillerød Stadion ca kr. Det nuværende dommertårn er ikke i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand og det skal derfor nedtages og der skal etableres et nyt. Det gamle skal fjernes og der opsættes et nyt modultårn, som er præfabrikeret. c) Lukket depotrum til atletikredskaber FIF atletik ca kr. FIF Atletik ønsker et lukket depotrum til atletikredskaber Der afsættes et rammebeløb på 1,5 mio. kr. i 2016 under forudsætning af at a) opsætning af nyt dommer- og kameratårn, højttalere og måltavler samt b) renovering af baderum i Kompashuset har 1. prioritet og de øvrige ønsker gennemføres efter aftale med Kultur- og Fritidsudvalget Lønsum til byggestyring udgør kr. i Anlægsudgifter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt

15 Funktion: Stednr.: Initialer: Kultur- og Fritidsudvalget Idrætsanlæg sr 50AØ006 Plan for etablering af fodboldbaner Anlægsprojektets baggrund og indhold: Budgetforligspartierne besluttede i budget 2013 at der i samarbejde med Hillerød Samvirkende Idrætsforening(HSI) skulle udarbejdes en plan for flere fodboldbaner i Hillerød kommune. HSI har udarbejdet ny prioriteringsliste, der er tilsendt Hillerød Kommune. Heri fremgår idrættens samlede ønsker for udbygning af fodboldbaner. Når prioriteringslisten sammenholdes med tidligere fremsatte ønsker og helhedstænkning i forhold til bl.a. FIF s fodboldbaner og udbygning i Skævinge, så tegner der sig følgende i en 4 årig anlægsperiode: 1) Ålholm Idrætsforening: 2 vendbare baner ved Ålholmskolen Dette ønske skal samtidig ses i forhold til, at Ullerød-byen er i kraftig udvikling, og at der ikke pt. er planlagt yderligere fodboldbaner i forbindelse hermed. Ved fjernelse af atletikfaciliteterne (løbebaner og springgrave), der i øvrigt sjældent bruges, kan man anlægge en 11-mandsbane og arealet gør, at man dermed får 2 sammenhængende baner, der kan vendes, hvilket sikrer en længere holdbarhed. 2) FIF fodbold: - kunstgræs på den nuværende grusbane Ved at belægge grusbanen ved FrederiksborgCentret med kunstgræs sikres dermed forbedret vintertræning og aflastning af kunstgræsbanerne på Hillerød Stadion samtidig med, at banen kan bruges i sommerhalvåret og dermed dels tilfører FIF en ny bane og dels sikrer FIF en erstatningsbane i tilfælde af for våde baner på de 3 højbaner 3) Skævinge Idrætsforening: - kunstgræsbane Foreningen har den udfordring, at 3 af foreningens 11-mandsbaner (heraf 1 grusbane) ikke overholder DBU s krav om længde og derfor reelt ikke må benyttes til kampe. En kunstgræsbane i fuld størrelse skønnes derfor at kunne imødekomme foreningens behov i forhold til både vintertræning og ønsket om flere sommerbaner. Foreningen har ønsket en klubhusudbygning, der figurerer på HSI s prioriteringsliste, og det foreslås, at en evt. kunstgræsbane skal ses i sammenhæng med denne udvidelse. Eventuel udvidelse af Hillerød Stadion med baner afventer helhedsplanen for Hillerød Stadion og ses i et langtidsperspektiv. I Hillerød Samvirkende Idrætsforeningers fremsendte prioriteringsliste er udgifterne til anlægsprojekterne opgjort således: 1) ÅIF 2 vendbare baner pris ca kr. inkl. projektbeskrivelse og udbud 2) FIF kunstgræs på den nuværende grusbane pris ca kr. 3) Skævinge kunstgræs ikke prissat. Ovenstående bud på anlægsudgifterne er udarbejdet af de enkelte foreninger og den endelige udgift vil først kunne opgøres i forbindelse med en decideret projektbeskrivelse. Det skal dog bemærkes, at en kunstgræsbane erfaringsmæssigt vil beløbe sig til mellem 3,5 mio. 5,0 mio. kr. ekskl. belysning. Derudover er der fremsendt ønsker om kunstgræsbaner fra bydele i Hillerød Øst og i Ll. Lyngby. Disse ønsker indgår ikke i dette forslag. Samlet anlægsudgift for de 3 prioriterede anlæg skønnes at blive ca. 9 mio. kroner. Med udgangspunkt i kendte beregninger anslås det, at der vil blive forøgede driftsfølgevirkninger på årligt ca kr. 15

16 På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 7. maj 2013 blev følgende besluttet: Kultur- og Fritidsudvalget er enige i, at de fremlagte projekter samlet set modsvarer Hillerød Kommunes behov for anlæg af fodboldbaner i den kommende 4 års periode. Udvalget ønsker at prioritere baner på ÅIF som nr. 1, og at de øvrige projekter indgår i uprioriteret rækkefølge. ne indgår i de videre budgetforhandlinger. Over en 4-årig anlægsperiode En samlet udbygning i h.t. ovenstående forventes at øge driftsudgifterne med ca kr. årligt Lønsum til byggestyring udgør kr. i 2016, kr. i 2017, kr. i 2018 og kr. i Anlægsudgifter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt

17 Kultur- og Fritidsudvalget Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: sr 50AØ007 Renovering af Gadevang Klubhus Anlægsprojektets baggrund og mål: På grund af indeklimaproblemer blev skydelokalerne i Gadevang Klubhus i 2014 renoveret, hvilket bl.a. betød, at klubbens medlemmer p.t. ikke kan benytte lokalerne. Lokalerne er nu ryddet og rengjorte, og der er brug for at der afsættes midler på anlægsplanen til retablering og yderligere sikring af ejendommen Lønsum til byggestyring udgør kr. i Anlægsudgifter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt

18 Funktion: Stednr.: Initialer: Kultur- og Fritidsudvalget Annaborg sst 50AØ009 Ombygning / renovering af Annaborg Anlægsprojektets baggrund og indhold: I budgetaftalen for budget besluttede et samlet Byråd i Hillerød Kommune, at der i 2012 skulle udarbejdes en perspektivplan for anvendelse af Annaborg alene til kunst, kultur, og turismeformål. Det er Hillerød Kommunes ønske at Annaborg bliver brugt som kulturhus for visuel kunst med et højt professionelt kunstnerisk niveau og at turistinformation og kunstaktiviteter understøtter hinanden. Et levende hus med et højt aktivitetsniveau målrettet både børn, unge og voksne. En god udnyttelse af de smukke fysiske rammer med den fremragende beliggenhed. Perspektivplanen blev udarbejdet i efteråret 2012, og i Visionen for Annaborg lyder det bl.a.: Når vi siger Hillerød tænker alle Annaborg! Når vi siger Annaborg tænker alle Hillerød! Annaborg er drevet af et unikt samarbejde mellem kunst og turisme som involverer Hillerød Kunstforening, Visit Nordsjælland, kunstnere, besøgende, turister og samarbejdspartnere på en måde, der skaber værdi for alle parter inklusiv byen Hillerød og regionen Nordsjælland. Annaborg skaber interesse for kunst og oplevelser gennem en stærk profil, der både lokker, skræmmer, overrasker og skaber spændende, seværdige oplevelser, som udfordrer publikum voksne som børn, på et både sanseligt og intellektuelt plan. Dette afspejles i at aktørerne på Annaborg, arbejder for og med variation, mangfoldighed, nye og ikke-set-før satsninger på tværs af kunst og turisme - kulturisme, aktiviteter for alle aldersgrupper og samarbejder på tværs. Annaborg er et fyrtårn for kunst og turistinformation, som vi er stolte af, og som viser at Hillerød er en by med ambitioner. Hillerød Kunstforening, Hillerøds borgere og politikere har gennem flere år engageret sig i, at udvikle Annaborg til et kulturelt midtpunkt i Hillerød. Hillerød Kunstforening og Visit Nordsjællands Turistinformation i Hillerød driver deres virksomhed med udgangspunkt i bygningsfællesskabet Annaborg. Perspektivplanen blev godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget i januar 2013, som grundlag for den videre udvikling af Annaborg. Samtidig besluttede Kultur- og Fritidsudvalget, at perspektivplanens afledte økonomiske konsekvenser skulle indgå i drøftelserne i forbindelse med budget på linje med øvrige aktivitetsudvidelses- og anlægsforslag. Forslaget er endnu ikke optaget på anlægsplanen. Bygningen Annaborg ejes af Hillerød Kommune og er beliggende på Frederiksværksgade 2 A, 3400 Hillerød. Nuværende bygning er opført i 1775 og er hovedbygningen fra et tidligere firelænget gårdanlæg. Bygningen er fredet. Enhver bygningsændring og større renovering skal derfor forelægges og godkendes i Kulturstyrelsen. Det samlede grundareal udgør m 2. Bygningens samlede bruttoetageareal udgør 724 m 2. Kælderetage på 274 m 2, stueetage 274 m 2 og 1. sal på 176 m 2. Hertil kommer et fritliggende skur / depot på 22 m 2. Det forudsættes, at det nuværende lejemål på ca. 120 m 2 opsiges, således at hele bygningen kan inddrages til det beskrevne formål. Annaborgs nuværende indretning med meget smalle gange og små rum er uhensigtsmæssig, både i bygningens anvendelighed og tilgængelighed. Der er derfor et oplagt ønske om, at få nedlagt gangarealer og få skabt større sammenhængende rumforløb. Husets udformning med i alt tre etager samt frigørelse fra eksisterende erhvervslejemål giver god mulighed for at foretage ombygninger i 18

19 etaper, uden at skulle nedlægge eksisterende turisme- og udstillingsaktiviteter i ombygningsperioden. Ombygningen sker i samarbejde med brugerudvalget. Der foreslås følgende ændringer: Etape I Prisoverslag kr. eksklusiv moms Lette skillevægge nedlægges i stueetagen. Der foreligger allerede et foreløbigt forslag efter kontakt med Kulturstyrelsen samt Hillerød Kommunes Beredskab. Denne ændring vil gøre rummene langt mere velegnede med større sammenhængende rumforløb. Etape II. 2017: Prisoverslag: kr. eksklusiv moms Renovering af 1. sal. Etape III. 2018: Prisoverslag: kr. eksklusiv moms Renovering af kælder inkl. Køkken og toilet samt etablering af værkstedsfunktioner Anlægsforslaget indgik ikke i budget og genfremsættes med henblik på stillingtagen i forhold til budget Etape I gennemføres i 2016 Etape II gennemføres i 2017 Etape III gennemføres i 2018 Lønsum til byggestyring udgør kr. i 2016, kr. i 2017, kr. i Anlægsudgifter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt

20 Kultur- og Fritidsudvalget Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: sst 50AØ011 Skævinge helhedsplan Anlægsprojektets baggrund og mål: Til brug for en kvalificering af udbygningsplanerne med bl.a. en hal i Skævinge afsættes kr. til udarbejdelse af et konkret prissat skitseforslag Lønsum til byggestyring udgør kr. i 2016 Anlægsudgifter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt

21 Kultur- og Fritidsudvalget Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: sst 50AØ015 Bygningsmæssige ændringer på Hillerød Bibliotek Anlægsprojektets baggrund og mål: Bygningsmæssige ændringer som er forudsætningen for at indrette en del af åbningstiden som åbent bibliotek Indførelsen af Åbent Bibliotek gør det muligt at reducere den betjente åbningstid. Hovedbiblioteket er meget større og har mange flere rum end Skævinge Bibliotek og brugerne kender ikke hinanden i samme grad, som de gør i et mindre samfund. Hertil kommer at Hovedbiblioteket er beliggende i Hillerød By og med en mere mangfoldig brugersammensætning. I perioder er der f.eks. flere hjemløse, der opholder sig på biblioteket hele dagen og nogen gange også sover på biblioteket. Erfaringerne fra andre byer svarende til Hillerød er, at der vil være behov for en vagt, der hver aften kan gå biblioteket igennem og sikre, at alle har forladt det inden dørene lukkes og alarmen sættes til. Etableringen af åbent bibliotek forudsætter en del bygningsmæssige ændringer og etablering af adgangskontrol og overvågningsudstyr. Det skønnes at der i alt bør afsættes en anlægsramme på kr. til formålet Afledte driftsomkostninger til licens og service af adgangskontrol, til vagtselskab og til rengøring på i alt kr. årlig. Lønsum til byggestyring udgør kr. i 2016 Anlægsudgifter Anlæg netto

22 Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt

23 Kultur- og Fritidsudvalget Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: sr 50AØ017 Udskiftning af flydebro i Nødebo Anlægsprojektets baggrund og mål: På HSI s prioriteringsliste er der under vedligeholdelse som nr. 1 prioriteret ny flydebro i Nødebo. Hillerød Sejlklub har oplyst, at udgiften er anslået til kr. Flydebroen benyttes dels af Hillerød Sejlklubs 500 medlemmer samt af Nødebos beboere. Anlægssummen tildeles direkte til sejlklubben der forestår arbejdet Klubben forestår anlæg, byggeandragende, drift og vedligehold af broen. Anlægsudgifter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt

24 Kultur- og Fritidsudvalget Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: sr 50AØ018 Renovering af omklædningsrum FIF klubhus Anlægsprojektets baggrund og mål: På HSI s prioriteringsliste er der under vedligeholdelse som nr. 3 prioriteret en renovering af bl.a. 4 omklædningsrum i FIF s klubhus. Prisen er anslået til kr. Omklædningsrummene benyttes af 300 medlemmer samt gæster ved turneringer. Anlægssummen tildeles direkte til klubben der forestår arbejdet Klubben forestår anlæg, byggeandragende Anlægsudgifter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt

25 Kultur- og Fritidsudvalget Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: sr 50AØ019 Østbyprojekt Det aktive Gadekær Anlægsprojektets baggrund og mål: Grønnevang Skole og KBK fodboldklub har i efteråret 2014 taget initiativ til at udarbejde et projekt om etablering af en kunstgræsbane i Østbyen. Initiativet blev taget ud fra et stort ønske om at skabe et område i bydelen, der har værdi for både skole, klubber, sfo, foreninger og institutioner samt være et samlingssted for uformelle aktiviteter, hvor alle aldersgrupper kan mødes, enten som aktive eller som tilskuere. Ved at skabe bedre og mere alsidige aktivitetsmuligheder for nye og eksisterende brugere ønsker initiativtagerne at anlægge nye bevægelses-, trænings-, lege- og opholdsfaciliteter til glæde og gavn for bydelens børn, unge og voksne. Den 19. januar 2015 inviterede initiativtagerne alle interessenterne samt medlemmerne af Byrådet til stormøde, hvor projektet blev præsenteret. Efterfølgende har initiativtagerne arbejdet videre med projektet og fundet en mulig samarbejdspartner, der kan indgå i det videre arbejde med projektet. Materialet er vedlagt som bilag. Der søges derfor om midler til at få udarbejdet et konkret projektforslag, der kan sikre fremdrift i projektet. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 5. maj 2015 at spørgsmålet om afsættelse af midler skal indgå i budgetforhandlingerne for Lønsum til byggestyring udgør kr. i Anlægsudgifter

26 Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt

27 Kultur- og Fritidsudvalget Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: sr 50AØ20 Projekt Liv og glade dage i Ll. Lyngby Anlægsprojektets baggrund og mål: Lokalområdet i Lille Lyngby fremsender et samarbejdsprojekt med en vision om at forene idrætsforening, skole, klub, lokalsamfund og kommune omkring udvikling af udearealerne omkring Kornmarkskolen og hallen i Lille Lyngby for at øge muligheden for idræt, motion, leg, undervisning gennem anlæg af multifunktionelle idrætsfaciliteter. Det bærende i projektet er ønsket om en multibane. For at skaffe plads til den skal den nuværende boldbane flyttes og nyanlægges på et areal, der skal erhverves til formålet. Der søges konkret om, at der indledes forhandlinger med ejerne af naboarealet med henblik på køb af arealet til realisering af projektets 1. etape med Multibane. Derudover ansøges om, at der indledes forhandlinger med lodsejere om realisering af de uformelle adgangsveje til skolen fra de omkringliggende bysamfund Meløse og St. Lyngby. Ønsket fra Lille Lyngby fremgår af Hillerød Samvirkende Idrætsforenings prioriteringsliste som nr. 14 på listen og kaldes Multibane. Projekt Liv og glade dage i Ll. Lyngby. I ansøgningen er anført udgifter til: Køb af areal: Der er 1,5 ha/ m 2 Flytning af boldbane, dræn og lys kr. Multibane kr. Ansøgerne forventer at anlæggene i vid udstrækning vil blive finansieret af idrætsforeningen, Vennerne, fonde og lignende samt gennem frivilligt arbejde fra befolkningen i lokalområdet og forskellige grønne organisationer. De gør samtidig opmærksom på, at en altafgørende forudsætning for at projektet kan realiseres er, at kommunen erhverver 1,5 ha landbrugsjord umiddelbart øst for skolen. Der bør derfor afsættes midler i størrelsesordenen kr. i 2016 som rammebeløb til indledende forhandlinger om køb af areal og beregning af omkostningerne. Til brug for en kvalificering af udbygningsplanerne bør der afsættes midler til udarbejdelse af konkret projektforslag Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 5. maj 2015 at spørgsmålet om afsættelse af midler skal indgå i budgetforhandlingerne for

28 Anlægsudgifter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt

29 Kultur- og Fritidsudvalget Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: 50AØ021 Krostien 10, Jollehavnen i Nødebo udskiftning af vinduer og facader. Anlægsprojektets baggrund og mål: Baggrunden for ansøgningen er at vinduerne og facadeelementerne i Jollehavnens klubhus, skyldes, at de er angrebet af råd, grundet lækager i klimaskærmen hvorved vandgennemtrængning gennem klimaskærmen har fundet sted. Bygningsmæssig vil problemet på sigt medføre følgeskader på lofter, samt ødelægge belægninger på gulv mm., såfremt skaden ikke bliver afhjulpet. Forvaltningen vurderer at en vinduesudskiftning og en partiel udskiftning af facaderne vil beløbes sig til kr. inkl. nødvendig rådgivning for udarbejdelse af udbudsmateriale og byggeledelse 2016 Lønsum til byggestyring udgør kr. i Anlægsudgifter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt

30 Økonomiudvalget Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: SR 50AØ022 Lokaler til Museum Nordsjællands ledelse, administration m.m. Anlægsprojektets baggrund og mål: Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 2. juni 2015 at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet at: 1. Endelig afklaring af beslutning om lokalisering af Museum Nordsjællands ledelse og administration henvises til budgetforhandlingerne for budget De økonomiske vilkår vedrørende hvert af de to scenarier indgår i budgetdrøftelserne 3. Museum Nordsjællands indstilling til placering af museets ledelse og administration og placeringens driftsmæssige betydning indgår i de videre drøftelser 4. Borgmesteren bemyndiges til indenfor de gennem budgetaftalerne fastlagte rammer at forhandle sig frem til en endelig aftale om placering. Udvalget gør i beslutningen opmærksom på, at udvalget prioriterer scenarie II, Frederiksgade 9. Der har været arbejdet med to scenarier, som omfatter henholdsvis Mårum Skole, Gribskov og Frederiksgade 9, Hillerød er uddybende beskrevet i notat af 15. april Bestyrelsen for Museum Nordsjælland skriver i notat af 29. april 2015: Lokalerne på både Mårum Skole og i Frederiksgade 9 vil opfylde museets ønsker om pladsbehov. Men sammenholdes lokaliteternes funktionalitet og de logistiske forhold, anbefaler museets ledelse og en enig museumsbestyrelse klart, at der arbejdes videre med at undersøge muligheden for, at museets arkæologi og administration placeres i Frederiksgade 9. En lokaleløsning, der tager udgangspunkt i en indflytning i Frederiksgade 9, vil være et stort aktiv for Museum Nordsjællands udvikling. Først og fremmest kan museets afdelinger samles på adresser, der harmonerer med museets organisationsplan. I den forbindelse vil det være en klar fordel, at museets afdelinger ikke spredes, men samles på kun to lokaliteter: I Frederiksgade 9-11 i Hillerød og i museets bygninger på Sdr. Jagtvej 2-4 i Hørsholm. At medarbejderne samles på kun to lokaliteter vil effektivisere arbejdsgangene. Der spares tid og penge på transporttid og mødetid, når medarbejderne har deres daglige gang samme sted. Den daglige kontakt sikrer dynamiske og effektive faglige miljøer, både når det drejer sig om sagsbehandling, forskning og formidling. Kræfterne vil kunne koncentreres om opgaveløsning, og det vil ikke mindst komme formidlingen, og dermed borgerne, til gode. Hertil vil det være et stort aktiv, at de nuværende udstillingsarealer i Frederiksgade 11, som tænkes anvendt til en stor arkæologisk udstilling, ligger i direkte tilknytning til den arkæologiske afdeling. En effektivisering og rationalisering af museets arbejdsgange vil løfte hele ideen med museumsfusionen: mest muligt museum for pengene. Museets bestyrelse indstiller således, at der arbejdes på at realisere mulighederne for en placering af Museum Nordsjællands ledelse og administration i lokalerne Frederiksgade 9, Hillerød. Uddybende beskrivelse af museumsbestyrelsens anbefaling fremgår af notatet af Økonomi Overslag over de økonomiske implikationer af hvert af de to scenarier: Scenarie I. Mårum Skole, Gribskov: Huslejen udgør kr. svarende til 475 kr. pr. kvm. pr. år for hver af de 889 kvm. kr. Hillerød og Hørsholm betaler hver 1/3 svarende til: kr. årlig. Øvrige driftsudgifter anslås til kr. hvoraf Museum Nordsjælland betaler kr. Resten 30

31 fordeles med 1/3 til hver kommune svarende til kr. Deponeringsberegning: Ejendomsvurdering kr. Hele ejendommen er på m2 inkl. kælder og tagetage. Museet skal leje 889 kvm. Museets andel af hele bygningen vil udgøre ca. 61 % svarende til et forholdsmæssigt deponeringsgrundlag på kr kr. Gribskov Kommune deponerer som ejer af bygningen ikke. Hillerød Kommune og Hørsholm Kommune deponerer hver kr. Renoveringsomkostning (afholdes af ejerkommune) anslået kr. Scenarie II. Frederiksgade 9, Hillerød. Huslejen udgør i alt kr. svarende 950 kr. pr. kvm. årlig for hver af de 616 kvm. Gribskov og Hørsholm betaler hver 1/3 svarende til kr. årlig. Øvrige driftsudgifter er anslået til kr. Heraf betaler Museum Nordsjælland kr. Resten fordeles med 1/3 til hver kommune svarende til kr. Deponeringsberegning: Ejendomsvurdering 2014: kr. Hillerød Kommune deponerer som ejer af bygningen ikke. Gribskov Kommune og Hørsholm kommune deponerer hver kr. Renoveringsomkostning (afholdes af ejerkommune) anslået kr. Sammenfattende økonomisk oversigt over samlede kommunale udgifter: Mårum Skole, Gribskov Frederiksgade 9, Hillerød Renovering og istandsættelse Årlig leje Årlige driftsudgifter Deponering (ikke for ejerkommune) Udgifter/indtægter for hver kommune: Scenarie I. Mårum Skole Gribskov Hillerød Hørsholm Renovering og istandsættelse Årlig leje Årlige driftsudgifter Samlede årlige driftsudgifter *) Lejeindtægt Deponering *) + vedligehold Scenarie II. Frederiksgade 9. Gribskov Hillerød Hørsholm Renovering og istandsættelse Årlig leje

32 Årlige driftsudgifter Samlede årlige driftsudgifter *) Lejeindtægt Deponering *) + vedligehold Afledte driftsudgifter ved scenarie II: kr. (pr. år efter ibrugtagning) Lønsum til byggestyring (3 %) udgør kr. i 2016 og kr Afledte driftsindtægter ved scenarie II: kr. (pr. år efter ibrugtagning) Anlægsudgifter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt

33 Økonomiudvalget Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: bry 50AØ023 Deponering for etablering af Institut for Fysisk Træning Anlægsprojektets baggrund og mål: Byrådet behandlede den 27. maj 2015 forslag om at etablere Institut for Fysisk Træning i tilbygningen til FrederiksborgCentret og besluttede, at henvise sagen til budgetdrøftelserne vedr , idet det afsatte årlige budgetbeløb til lejeudgifter fastholdes til formålet, indtil der er truffet beslutning om at afsætte midler til deponeringen. Under forudsætning af at realisering af Institut for Fysisk Træning indgår i budgettet for , kan der af de afsatte midler i 2015 anvendes indtil kr. til rekvisitter og indretning, således at Institut for Fysisk Træning er klar til ibrugtagning fra januar Ejendommen er på m2 og vurderingen pr. m2 udgør kr. Værdien af det lejede areal på 450 m2 udgør kr., idet kommunen kun skal benytte ejendommen 2/3 af tiden. FrederiksborgCentret råder over lokalerne 1/3 af tiden bl.a. til udlejning. Såfremt forslag om etablering af Institut for Fysisk Træning godkendes, skal Hillerød Komune deponere kr. i Beløbet frigives med 1/25 fra 2017 og frem Udgift til årlig leje finansieres af det afsatte årlige driftsbudget til formålet Anlægsudgifter Finansiering - Deponering Anlæg netto

34 Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt

35 Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: Økonomiudvalget SLJE 50AØ101 Separatkloakering af kommunale ejendomme Anlægsprojektets baggrund og mål: I henhold til spildevandsplanen , vedtaget af Byrådet d. 30. april 2014, skal ejendomme i udvalgte områder have separat kloakering. Det betyder, at den eksisterende fælleskloak skal ændres til regnvandskloak for sig og spildevandskloak for sig. Inden for områderne ligger følgende ejendomme: Se bilag Der er afsat kr ,- på budgettet for De benyttes til indhentning, kontrol og evt. opretning af eksisterende kloakplaner samt projektering af separatkloakering. Endvidere indhentning af tilbud på første etape I forbindelse med projektering af separat regnvandskloak skal mulige LAR-løsninger undersøges og afklares. LAR; Lokal Afledning af Regnvand til åer, søer eller nedsivning (faskiner). Om muligt med kreative elementer; vandbede, -trapper mv. 2016, 2017, 2018 og 2019 Der vil komme forøget omkostninger til oprensning og vedligeholdelse af de ny rør, brønde og LARløsninger. Samt til rengøring ude og inde som følge af glatførebekæmpelse med grus i stedet for salt. Grus skal benyttes for ikke at forurene åer, søer og grundvandet. Der forventes er reduktion på tilslutningsafgiften. Størrelsen afhænger af mulige LAR-løsninger. Dette er ikke afklaret på nuværende tidspunkt. På nuværende tidspunkt skønnes det, at de forøgede omkostninger samt reduktion i tilslutningsafgifter vil udligne hinanden. Altså gå i 0 Lønsum til byggestyring udgør kr. i kr. i kr. i kr. i

36 Anlægsudgifter Anlæg netto Afl. Driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt Bilag: Oversigt vedr. ejendomme, udførelsestidspunkt og budget. 36

37 Separatkloakering af kommunale ejendomme Bilag: Oversigt vedr. ejendomme, udførelsestidspunkt og budget. Ejendom: Adresse: Anvendelse: Udførsels separering: Budget: [kr.] Anlægsudgifter pr. år: [kr.] Forregistrering, opretning af eksisterende kloakplaner og skitseforslag, samt projektering og udbud for første etape Anneborg Frederiksværksgade Kultur A, 3400 Hillerød Vuggestuen Højager Grønnevang Skole Jespervej Højager 10, 3400 Hillerød Jespervej , 3400 Hillerød Klostervangen Klostervej 26, 3400 Hillerød Klubhus Tolvkarlevej 361, Østhuset 3400 Hillerød Farveladen Østervang 87, 3400 Hillerød Uvelse Børnehus Gørløsevej 4, 3550 Krudthuset Slangerup Uvelse Skole, SFO Uvelse og Hanebjerg Skole Uvelse Fritidscenter Uvelse Børnehus Kornblomsten Gørløsevej 4, 3550 Slangerup Gørløsevej 6, 3550 Slangerup Kornvænget 27-29, 3550 Slangerup Solvang Løngangsgade 9, 3400 Hillerød Lønhuset Løngangsgade 19, 3400 Hillerød Dønnehuset Bygaden 32, 3400 Hillerød Firkløverens Maglekærvej 6, Børnehus 3330 Gørløse Grønnevang Børnehus Skattekisten Grønnevang Skole Østervang, SFO Skanseskolen og Skolen ved skoven Smedievej 1, 3400 Hillerød Østervang , 3400 Hillerød Institution Skole Institution Klub Institution Institution Skole 2017 Sportsanlæg Institution Kolonihaver Institution Institution Institution Institution Skole

38 Klubhus i Gørløse Firkløveren Strøvej 96, 3330 Gørløse Th. Petersens Vej 23, 3330 Gørløse Børnehuset Nonnebuen 1, 3400 Labyrinten Hillerød Spejderhytter Frydenborgvej 19-25, 3400 Hillerød Boliger til udlejning Hovedvejen 38A-C, 3330 Gørløse Kurreholm 6 Kurreholmvej 6, 3330 Gørløse Rosenvej 1 Rosenvej 1, 3330 Gørløse Grønnevang Texasvej 5, 3400 Børnehus Hillerød Frødalen Grønnevang Børnehus Tovlkarlevej Hillerød Brugshundeklub Grønnevang fristids- og ungdomsklub Tolvkarlevej 70, 3400 Hillerød Texasvej 37, 3400 Hillerød Højager , 3400 Hillerød Klub Institution Institution Klub Udlejningsbolig Udlejningsbolig Udlejningsbolig Institution Institution Forening Klub Anlægsudgifter i alt:

39 Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: Økonomiudvalget HTC 50AØ102 Adgangskontrol til idrætshaller for fritidsbrugere Anlægsprojektets baggrund og mål: I forlængelse af gennemført besparelse på de tekniske serviceledere og tekniske servicemedarbejdere, er der behov for at finde tekniske løsninger, der kan minimere tidsforbruget på de timer, der forbruges på at åbne og lukke skoler og idrætshaller. Der er derfor behov for nødvendig opgradering af teknologien på flere at kommunens idrætshaller, så det bliver muligt for fritidsbrugerne at låse og åbne bygningerne med brik, kode og evt. nøgle. Lønsum til byggestyring udgør kr. i Anlægsudgifter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt

40 Profitcenter: Projekt nr.: Initialer: Økonomiudvalget loby 50AØ104 Nedbringelse af efterslæb på bygningsvedligehold Anlægsprojektets baggrund og mål: Der er på vedligeholdelsesområdet nu så stort et eftersæb, at det ikke er muligt at gennemføre det vedligehold, der er nødvendigt for at bevare kommunens bygningsværdier. Der er registreret et samlet bygningsvedligeholds- og genopretningsbehov over 10 år på ca. 370 mio. kr. på alle de kommunale ejendomme. Budgetniveauet for den samme periode udgør ca. 300 mio. kr. Dette betyder, at der bliver opbygget et vedligeholdsmæssigt efterslæb på ca. 70 mio. kr. set over en 10-årig periode. I dette beløb er indeholdt anlægsbevilling på 5,1 mio. kr. pr. år til renovering af kommunale bygninger, hvoraf 2 mio. kr. årligt bruges på funktionsopgraderinger på skoler, som er bevilget frem til Der var, og er, et særligt stort vedligeholdsbehov i 2012 og i I 2012 var vedligeholdsbehovet på ca. 90 mio. kr. fordi der er tilført et efterslæb fra 2011 på ca. 66 mio. kr. som er tillagt de aktiviteter, som i forvejen var planlagt til udførelse i 2012 på ca. 24 mio. kr. I 2020 skyldes det store vedligeholdsbehov at rigtig mange af de indvendige vedligeholdsaktiviteter er "parkeret" i netop dette år. De indvendige aktiviteter udgør ca. 86 mio. kr. af dette års vedligeholdsbehov på ca. 92 mio. kr. Prioritering af vedligeholdelsesopgaver og akutte ting. Opgaver igangsættes efter følgende politiske godkendte prioritering: 1. Sikkerhed 2. Myndighedskrav 3. Følgeskader 4. Økonomi 5. Miljø 6. Brugerønsker Som udgangspunkt igangsættes kun sikkerheds- og myndighedskrav, f.eks. lovpligtige el-arbejder, krav 40