I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:"

Transkript

1 Oplæg til anlægsbudget for efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på anlægsprojekter, der er foretaget i løbet af sommeren I forhold til anlægsoversigten, der blev vist ved byrådets juniseminar 2015 er der blevet foretaget budgetjusteringer på flere projekter, herunder omplaceringer fra 2015 til perioden , men de største ændringer vedrører budgetlægningen af Vinge og indarbejdelsen af anlægsbudget til boligarealer for udvidelsen af Pedershave Omsorgscenter. Ændringerne i forhold til det oplæg der blev præsenteret ved årets første budgetseminar, i juni 2014, vil blive fremhævet i notatet. I Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen for 2016 er der aftalt et samlet anlægsniveau for kommunerne på 16,6 mia. kr., der ligger ca. 1 mia. kr. under det forhøjede anlægsniveau, der blev aftalt for 2014 og videreført i Aftalen indeholder i lighed med 2015, ikke nogen trussel om budgetsanktioner, men alene et aftalt niveau, der skal koordineres mellem kommunerne. I forbindelse med Budget 2013 foretog KL forskellige betragtninger over, hvordan anlægsloftet for 2013 kunne fordeles mellem kommunerne, der angav et sigtepunkt for de enkelte kommuner, der for Frederikssund Kommune kunne beregnes til mio. kr. om året med udgangspunkt i det højere anlægsloft, men som i princippet vil være en anelse lavere med det lavere aftalte anlægsniveau for I tabel 1 fremgår et oplæg til kommunens anlægsbudget, der tager udgangspunkt i bruttoanlægsudgifter på gennemsnitlige 120 mio. kr. om året over perioden , der ligeledes var udgangspunktet for budgetlægningen på anlæg ved Budget 2015 samt på niveauet fastlagt i kommunens økonomiske politik. I tabellen er bruttoanlægsudgifterne på gennemsnitligt ca. 120 mio. kr. om året i perioden på det skattefinansierede område, d.v.s. her indgår anlægsbudget til boligarealerne af Pedershave, der er huslejefinansieret ikke. De gennemsnitlige 120 mio. kr. om året er ulige fordelt med høje anlægssummer i 2016 og 2017, men lavere anlægssummer i 2018 og Ved budgetseminaret i juni 2015 var det ligeledes 120 mio. kr., der var udgangspunktet i det daværende oplæg. I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen: 1. Modellen for indtægter og udgifter i forbindelse med Vinge Centrum er ændret således at indtægten fra salg af byggeretter i Vinge Centrum er reduceret fra 275 mio. kr. til 98 mio. kr. Samtidig er de budgetlagte udgifter til udviklingen af infrastrukturen i Vinge Centrum taget ud af budgettet i sin helhed, svarende til en reduktion af anlægsudgifterne med 156 mio. kr. i perioden Ændringen af budgetmodellen for Vinge Centrum er foretaget på baggrund af rådgivning omkring gennemførelse af udbuddet af Vinge Centrum. I den forbindelse er det blevet klart, at det forbedrer kommunens muligheder i forhold til at indgå en aftale om salg af byggeretterne i Vinge Centrum, hvis investors udlæg til køb af byggeretter reduceres mod at investor til gengæld skal afholde udgifter til udvikling af infrastrukturen i Vinge Centrum. For kommunen medfører ændringen en budgetmæssig 1

2 forværring på 7 mio. kr. samlet set over perioden Se særskilt notat for yderligere omkring den nye model for budgetlægning af Vinge Centrum. 2. Der indarbejdes budget for 46,9 mio. kr. i 2016 til udvidelsen af Pedershave Omsorgscenter med yderligere 36 boliger. Indarbejdelsen af budgettet følger af vedtagelsen af skema B for byggeriet, der opføres som almennyttigt byggeri. Anlægsudgifterne finansieres primært ved låntagning, der tilbagebetales gennem de kommende beboeres huslejebetalinger, derfor har indarbejdelsen af budgettet ikke indflydelse på kommunens økonomi. En videre beskrivelse af ændringerne i anlægsoversigten for fremgår af den efterfølgende gennemgang af de enkelte anlægsprojekter. Tabel 1: Anlægsoversigt (mio. kr.) B2015 BF2016 BO2017 BO2018 BO Udgifter - Vedtaget budget ,8 154, ,4 Udgifter - budgetoplæg ,1 203,9 134,1 94,0 94, konkrete projekter ekskl. Vinge & Pedershave 132,8 119,6 112,9 19,2 14,5 266,2 - Vinge 72 37,4 21,2 11,2 12,8 82,6 - Pedershave, boligarealer 20,5 46,9 46,9 -uudmøntet pulje -25,2 63,6 66,7 130,3 Indtægter - budgetoplæg -26,1-124,8-49,7-10,7-7,3-192,5 - Vinge -3,3-120,4-10,7-10,7-7,3-149,1 - Øvrige indtægter -22,8-4, ,4 Nettoudgifter - budgetoplæg 174,0 79,1 84,4 83,3 86,7 333,5 Af anlægsoversigten i tabel 1 fremgår for hvert år en uudmøntet pulje, der viser hvor meget budget til konkrete projekter som skal trækkes ud af budgettet for at fastholde det gennemsnitlige anlægsniveau på 120 mio. kr. om året, hvis den uudmøntede pulje er negativ. Hvis puljen er positiv er der plads inden for rammen på gnm. 120 mio. kr. om året til at indarbejde yderligere projekter. I forhold til størrelsen af den uudmøntede pulje i tabel 1, er det væsentligt at bemærke, at den har ændret sig betydeligt i forhold til byrådets juni-seminar af rent tekniske årsager: Ændringen af budgetlægningen af Vinge Centrum i forhold til juni medfører at der fjernes anlægsudgifter for 156 mio. kr. fra anlægsoversigten i perioden Det giver i sig selv en større uudmøntet pulje når udgangspunktet er bruttoanlægsudgifter for 120 mio. kr. om året i gennemsnit, men uden at der reelt er skabt et større råderum da indtægtsbudgettet fra Vinge er reduceret med nogenlunde samme beløb som udgiftsbudgettet er reduceret. Såfremt den tekniske ændring af Vinge-budgettet ikke var foretaget ville summen af de uudmøntede puljer i perioden være negativ med ca. 22 mio. kr., nogenlunde svarende til niveauet ved juni-seminaret, og derved indikere at anlægsniveauet skulle reduceres. I tabel 2 fremgår en oversigt, der viser de konkrete projekter i budgetoplæg samt den uudmøntede pulje. I budgetoplægget er det årlige budget til Idrætsfacilitetspuljen under Fritidsudvalget og Teknisk Udvalgs Anlægspulje videreført til Bemærk at det forudsatte anlægsniveau bør tilpasses til det økonomiske råderum og hensynet til kommunens likviditet som det fremgår af kommunens økonomiske politik. Det kan derfor vise sig nødvendigt at reducere anlægsniveauet fra de 120 mio. kr. om året som er udgangspunktet i oplægget som følge af ovenstående hensyn. 2

3 Tabel 2: Anlægsbudget (mio. kr.) Økonomiudvalget 37,381 21,231 11,238 12, ,792-48,293-10,693-7,348 Vinge - Byggemodning og salg af grunde/byggeretter 37,381 21,231 11,238 12, ,392-10,693-10,693-7,348 Salg af Sydbyen (boliggrunde - Ørnestens Vænge) -4,400 Salg af tidl. Oppe-Sundby Skole, Fr-sund -37,600 Uddannelsesudvalget 52,375 27,134 3,395 Opdatering af udearealerne ved skolerne 1,016 1,016 Skolestruktur Ådalens Skole 39,800 Til- og ombygning af børnehuse i Skibby 10,000 25,000 3,395 Installation af fibernet i alle børnehuse 1,219 1,118 Ådalens Skole afd. Nord SFO 0,340 Fritidsudvalget 19,988 54,953 3,950 10,901 Idrætsfacilitetspuljen 2,121 2,121 2,121 2,121 ORI omklædning og p-plads 1,829 ORI Kunststofbane 4,780 Renovering af svømmehaller 10,160 7,112 Etablering af ungdomssøsportscenter 5,558 J.F. Willumsens Museum - renovering 4,000 Borgernes Hus 2,032 45,720 Frederikssund Friluftsscene 0,117 Velfærdsudvalget 51,183-1,440 Boligdel - Pedershave etape II 46,905 Servicearealer - plejeboliger - Pedershave etape 2 4,176-1,440 Pedershave, udeområde 0,102 Teknisk Udvalg 43,009 30,806 11,815 3,585 Energimærkning af bygninger 0,048 Gadelys - tilbagekøb og udskiftning af armaturer 3,250 Energiinvesteringer 6,502 3,759 Renovering af badebroer 1,085 Teknisk Udvalgs Anlægspulje 3,585 3,585 3,585 3,585 Fjordstien 1,239 0,500 Tilslutninger til Fjordforbindelsen 5,080 5,080 Pulje til etablering af cykelstier 5,080 5,080 5,080 Istandsættelse af Færgevej 2,032 2,540 Genopretning af fortove frem til ,032 2,032 Hannelundsvej/Møllevej 5,080 Møllevej-trafiksikkerhed 0,884 Projektforslag - kultur- og havnebad 6,096 2,134 Projektforslag - Kulhuse Havn 1,016 6,096 2,134 Projektforslag - Frederikssund/Marbæk Havn 1,016 Totale udgifter 203, ,124 94,000 94,000 -Heraf Uudmø ntet Pulje 0,000 0,000 63,602 66,718 Øvrige projekter 203, ,124 30,398 27,282 Totale indtægter -124,792-49,733-10,693-7,348 Netto - I alt 79,144 84,391 83,307 86,652 3

4 Økonomiudvalget Vinge Byggemodning og salg af grunde/byggeretter Kommunens udgifter til projektering, byggemodning og udbygning af infrastruktur i Vinge centrum samt forventede indtægter fra salg af grunde. Udviklingen af Vinge centrum forudsættes påbegyndt i perioden med oprettelsen af to spor: dannelsen af et udviklingsselskab, der skal udvikle det stationsnære område, inkl. station kommunens udvikling af Deltakvarteret I den første etape af projektet opføres der ca kvm. etagebyggeri i umiddelbar nærhed af stationen. Byggefelterne under udviklingsselskabet er næsten fuldstændigt ejet af kommunen p.t. Det forudsættes, at udviklingsselskabet umiddelbart efter dets etablering opkøber jord af Kommunen med mulighed for at opføre etagebyggeri. Deltakvarteret udvikles af kommunen med veje, grunde og grønne områder, herunder et stort delta-område til rekreative formål. Salg af Sydbyen Alle 9 boliggrunde i Ørnestens Vænge, der blev udbudt i foråret 2015, er blevet solgt. Fem af grundene er med overtagelse i En del af budgettet til salgsprovenuet, 4,4 mio. kr., er følgelig flyttet til 2016 i anlægsoversigten. Salg af tidl. Oppe-Sundby Skole På baggrund af en konkret valuarvurdering er der afsat en indtægt på 37,6 mio. kr. ekskl. moms i 2017 ved salg af Ådalens Skole afd. Syd (tidligere Oppe-Sundby Skole) til boliggrunde. Efter fundet af asbest på Ådalens Skole er projektet blevet forsinket og indtægtsbudgettet er tidligere flyttet fra 2016 til Uddannelsesudvalget Opdatering af udearealerne ved skolerne Der blev ved Budget 2015 indarbejdet et anlægsbudget på 1 mio. kr. i 2016 og 1 mio. kr. i 2017 til opdatering af udearealerne på skolerne. Skolestruktur Ådalens Skole Til skolebyggeriet er der afgivet en samlet anlægsbevilling på 130 mio. kr., heraf er der tilført 22,6 mio. kr. som tillægsbevilling i 2015 p.g.a. fundet af asbest. Nybyggeriet er afsluttet og klar til ibrugtagning, mens renoveringen af de oprindelige bygninger først ventes afsluttet i efteråret 2016, grundet forsinkelsen. Det medfører et mindreforbrug i 2015 på 12,5 mio. kr. mens der i Budget 2016 er indarbejdet et budget på 39,8 mio. kr. til færdiggørelse af byggeriet, hvilket er uændret i forhold til juni-seminaret. Børnehuse i Skibby Etablering af to nye integrerede børnehuse i Skibby. Anlægsbudgettet udgør 10,0 mio. kr. i 2016, 25,0 mio. kr. i 2017 og 3,395 mio. kr. i Der er ansøgt om lånedispensation for 17,6 mio. kr. til projektet. I forhold til juni 2015 er anlægsbudgettet revideret med en ændret tidsprofil for udgifternes forfald. Den samlede anlægssum er nogenlunde uændret i forhold til budgetbeløbene, der blev indarbejdet ved Budget Installation af fibernet i alle børnehuse Til installation af fibernet i børnehuse i kommunen er der afsat 1,2 mio. kr. i 2016 og 1,1 mio. kr. i Budgetbeløbene blev indarbejdet ved Budget

5 Ådalen afd. Nord SFO anlægspulje Opførelse af ny legeplads kan først finde sted, når renoveringen af Ådalens skole er afsluttet. Anlægspuljen på 0,34 mio. kr. er overført fra budget 2015 til Fritidsudvalget Idrætsfacilitetspuljen Der er, jf. hidtidig praksis, afsat 2,1 mio. kr. om året til investeringer i faciliteter på idrætsområdet. Budgettet anvendes typisk til en lang række delprojekter på idrætsområdet, der løbende udmøntes af Fritidsudvalget. ORI omklædning og p-plads Der blev ved Budgetaftalen for 2014 afsat 1,8 mio. kr. til renovering af omklædningsfaciliteter og p- plads ved ORI i Oppe-Sundby. Beløbet er flyttet til 2018, da man afventer afklaring omkring miljøforhold ved stadion. ORI Kunstgræs Der er afsat 5,2 mio. kr. i 2015 til omlægning af de nuværende fodboldbaner i Oppe Sundby til kunstgræsbaner. Projektet videreføres dog ikke i 2015, da man afventer afklaring omkring miljøforhold ved stadion. Restbudgettet på 4,8 mio. kr. er overført til Renovering af svømmehaller Der er afsat 10,1 mio. kr. i 2016 og 7,1 mio. kr. i 2017 til renovering af kommunens svømmehaller. Budgettet blev indarbejdet ved Budget Etablering af ungdomssøsportscenter For at fastholde og udvikle interessen for børne- og ungdomssejllads, foreslås der etableret et sejlcenter ved lystbådehavnen på Kalvøen. Hertil er der afsat 5,6 mio. kr. i 2016 på baggrund af et nyt forslag fra interessenterne. J.F. Willumsens Museum renovering inkl. renovation Til finansiering af kommunens bidrag til renovering af J.F. Willumsens Museum er der afsat 4 mio. kr. som anlægstilskud i Projektets gennemførelse er afhængig af eksterne fondsmidler. De samlede projektudgifter ventes at udgøre omkring 20 mio. kr. Borgernes Hus Budgettet er tilrettelagt efter en senere projektstart end budgetlagt i forbindelse med Budget Der er indarbejdet anlægsbudget til projektet med 2 mio. kr. i 2016 og 45,7 mio. kr. i Frederikssund Friluftsscene Renovering af friluftsscenen påbegyndes først i 2016 og budgettet på 0,12 mio. kr. er overført fra 2015 til budget Velfærdsudvalget Boligarealer - Pedershave etape II Budget til opførelse af boligarealer i forbindelse med udvidelsen af Pedershave Omsorgscenter med 36 boliger. Der indarbejdes et anlægsbudget på 46,9 mio. kr. i 2016 til byggeriet. Byggeriet af boligarealerne finansieres primært ved låntagning, der tilbagebetales ved de kommende beboeres huslejebetaling. I 2015 indarbejdes der et budget på 20,5 mio. kr. Servicearealer plejeboliger Pedershave etape 2 5

6 Der blev i Budget 2014 afsat 4,7 mio. kr. til opførelsen af servicearealer i forbindelse med 36 nye plejeboliger ved Pedershave, Fr-sund. Opførelse af servicearealer er en kommunal anlægsudgift. Der er yderligere blevet tillægsbevilget 1,2 mio. kr. til etablering af køkken. Samtidig er der afsat en indtægt på 1,4 mio. kr. i 2017 som et servicearealtilskud fra staten der tilfalder kommunen ved afslutningen af byggeregnskabet. Pedershave, udeområde Der blev ved Budget 2014 afsat 0,1 mio. kr. til sti ved Pedershave. Budgettet er afsat i 2016, hvor det gennemføres i forlængelse af projektet om udvidelse af Pedershave med 36 boliger. Teknisk Udvalg Energimærkninger af bygninger Der er afsat 0,048 mio. kr. i 2016 til fortsat energimærkning af kommunale bygninger. Gadelys tilbagekøb og udskiftning af armaturer Projektet er blevet forsinket ca. 2 måneder p.g.a. forløbet af udbudsprocessen vedr. indkøb af armaturer. Opsætningen af de nye armaturer ventes at strække sig ind i Der er derfor indarbejdet budget på 3,25 mio. kr. i 2016, der er omplaceret fra 2015, hvilket er en ændring i forhold til juni-seminaret. Energiinvesteringer Der blev i 2009 afgivet en anlægsbevilling på 23,4 mio. kr. til ombygninger og øvrige foranstaltninger til nedbringelse af energiforbruget i kommunale ejendomme. Anlægsbevillingen omfatter tillige etablering af solcelleanlæg i forbindelse med kommunale bygninger. Den resterende del af anlægsbevillingen er afsat i perioden i overensstemmelse med den forventede investeringstakt. Bemærk at der skal afsættes yderligere budget fra 2018 hvis energiinvesteringerne skal videreføres. Renovering af badebroer I 2009 blev der samlet afsat 1,4 mio. kr. til renovering og udskiftning af badebroer i kommunen. Den resterende del af budgettet, 1,1 mio. kr., der er planlagt anvendt til Landerslev Strand og stranden ved Hammar Bakke, er indarbejdet i Teknisk Udvalgs Anlægspulje Der er, jf. hidtidig praksis, afsat 3,6 mio. kr. om året til anlægsarbejder på veje, stier m.v., der udmøntes af Teknisk Udvalg. Projekterne er bl.a. relateret til trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger, ændret vejføring, heller, vejbump, vejafvanding o. lign. Fjordstien Der er afsat samlet 2,2 mio. kr. til videreførelse af fjordstien fra Skuldelev til kommunegrænsen mod Lejre. Udgifterne til projektet vil afhænge af stiens forløb mod kommunegrænsen, der ikke er afklaret. Ved denne budgetopfølgning omplaceres 1,5 mio. kr. fra 2015 til henholdsvis 2016 (1 mio. kr.) og 2017 (0,5 mio. kr.). Beløbene er indarbejdet i anlægsoversigten. Tilslutninger til Fjordforbindelsen Ved etableringen af Fjordforbindelsen bygges der et tilslutningsanlæg til Marbækvej. Der er afsat 10,2 mio. kr. til kommunens udgifter hertil, fordelt med 5,1 mio. kr. i 2016 og Anlægsudgifterne omfatter bl.a. ekspropriation af ejendom og ændret vejføring. Der er søgt om lånedispensation til projektet. 6

7 Pulje til etablering af cykelstier Der er afsat en pulje på samlet 15,2 mio. kr. i perioden til etablering af cykelstier for løbende at forbedre forholdene for cyklister i kommunen. Beløbene blev indarbejdet i anlægsoversigten ved Budget Istandsættelse af Færgevej Der blev ved Budget 2015 afsat 2 mio. kr. i 2016 og 2,5 mio. kr. i 2017 til istandsættelse af en del af Færgevej samt indretning af vejen til den mindre trafikbelastning som følge af den kommende nye fjordforbindelse. Genopretning af fortove frem til 2017 En række fortove i Frederikssund Kommune er i dårlig vedligeholdelsesmæssig stand. Der blev ved Budget 2015 afsat en samlet pulje på 4,1 mio. kr., ligeligt fordelt i 2016 og 2017 til genopretning. Det vil give mulighed for at slidlagsarbejder og gravearbejder følges op med fortovsrenovering, når det er hensigtsmæssigt. Ydermere vil det sikre, at der kan foretages genopretning af de dårligste fortove. Hannelundsvej/Møllevej trafiksikkerhed Administrationen arbejder med en lokalplan for en seniorlandsby ved Hannelundsvej i Jægerspris. Lokalplanen forventes p.t. koblet sammen med en udbygningsaftale, hvor der etableres en venstresvingsbane på Møllevej med tilhørende heller samt opgradering af Hannelundsvej. En del af anlægsudgifterne i forbindelse med udbygningsaftalen foreslås finansieret af kommunen. Hertil blev der ved Budget 2015 afsat 5,1 mio. kr. i Der er ansøgt om lånedispensation til projektet. Møllevej trafiksikkerhed Der blev ved Budget 2015 afsat et anlægsbudget på 0,9 mio. kr. i 2016 til forbedring af trafiksikkerheden på Møllevej i Jægerspris. Et konkret projekt skal udarbejdes. Projektforslag kultur- og havnebad - Frederikssund Til fremme af turisme og til gavn for de lokale og potentielle bosættere er der ved Budget 2015 afsat anlægsbudget til etablering af kultur- og havnebad i Frederikssund Havn. I 2015 er der afsat kr. til udarbejdelse af masterplan for projektet og til selve anlægget er der afsat 6,1 mio. kr. i 2016 og 2,1 mio. kr. i Projektforslag Kulhuse Havn Til understøttelse af turismen foreslås Kulhuse Havn etableret som et oplevelses- og aktivitetscenter. Hertil blev der ved Budget 2015 som anlægsbudget afsat 1 mio. kr. i 2016, 6,1 mio. kr. i 2017 og 2,1 mio. kr. i Heri indgår anlæg af nye bådpladser. Projektforslag Frederikssund-Marbæk Havn Der blev ved Budget 2015 afsat 1 mio. kr. i 2018 til udarbejdelse af projekt- og finansieringsforslag til udvikling af havne i kommunen. 7

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Oplæg til anlægsbudget for efter sommerens budgetopfølgning

Oplæg til anlægsbudget for efter sommerens budgetopfølgning Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2014.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2014. Anlægsprojekter afsat i budget 2014 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2014. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

U U

U U 002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere 010017 Understøtning af byliv og detailhandel i kommunens fire hovedbyer Korr. U 985.129 507.558 477.571 985.129

Læs mere

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Økonomi har i løbet af juli og august måned udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2013, som gennemgås i det følgende. Gennemgangen består af følgende afsnit: Samlet

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner.

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner. Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-54-14 Dato:06.05.2015 Teknik- og Miljøudvalget anlægsbudget 2016-2021 I dette notat beskrives følgende: Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

Statusnotat for projekter i bygge- og anlægsforum 10.03.2015

Statusnotat for projekter i bygge- og anlægsforum 10.03.2015 1 Statusnotat for projekter i bygge- og anlægsforum 10.03.2015 Udvalg Projekt Økonomi / budget / Til- og ombygning af Terndrup skole, idrætshal og svømmehal. (Tidligere benævnt Terndrupprojektet ) Licitation

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

Bilag 6c - Anlægsudgifter

Bilag 6c - Anlægsudgifter Bilag 6c - Anlægsudgifter Dette notat omhandler en opgørelse af forventede anlægsudgifter ved gennemførelse af de fire forskellige handleplaner i Plejeboligstrategien. Anlægsudgifterne opdeles i forhold

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 26. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Budget 2015-2018 rummer anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr. i budgetperioden. Heraf er ca. 230

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 2. december 2008 Anlægsbevilling til indledende arbejder i forbindelse med opførelse af kommunalt bofællesskab til

Læs mere

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016. Investeringsoversigt Bemærkninger Konto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002.008 Hvissinge Øst 2. etape I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter

Læs mere

Den 28. oktober 2009 Budget og Analyse fajen. Budgetopfølgning, Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september 2009

Den 28. oktober 2009 Budget og Analyse fajen. Budgetopfølgning, Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september 2009 Den 28. oktober 2009 Budget og Analyse fajen Budgetopfølgning, Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september 2009 Generelt: Forbrugsrapporten pr. 30. september 2009 viser for udvalgets aktivitetsområder et

Læs mere

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr.

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr. Resultat på drift, Byfornyelse Årsregnskab 2013 Bygningsvedligeholdelse Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: -2.701-458 -521-63

Læs mere

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0 Samlenotat vedr. anlæg 4. budgetopfølgning 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen på anlæg i 2010 en afvigelse på -2.314.000 kr. På nuværende tidspunkt søges der om en tillægsbevilling

Læs mere

Anlæg overførsler 2012 til 2013

Anlæg overførsler 2012 til 2013 Anlæg overførsler til politikområde Regnskaber afsluttet på Byrådet d. 28.09.2011 over 2 mio. kr. som har haft rådighedsbeløb i til drift ikke/tilgår 28.09.2011 Borgere m. fys./psyk. handic. 3. Etape 1.

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Børneudvalget Der peges på at følgende overførsler kan lægges i kommunekassen.

Børneudvalget Der peges på at følgende overførsler kan lægges i kommunekassen. Til: Økonomiudvalget Mulige reduktioner af overførslerne på drift og løn Ved behandlingen af budgetoverførslerne fra 2007 til 2008 på Økonomiudvalgets møde i april udsatte udvalget sagen med henblik på

Læs mere

Hørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest. Cash-flow analyse

Hørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest. Cash-flow analyse Hørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Hørsholm kommune Udbygningsplan

Læs mere

Budget 2012 Udvalget for Kultur og Planlægning

Budget 2012 Udvalget for Kultur og Planlægning Plan og Erhverv TANKEFULD, Etape 1 1.000 kr. Tankefuld Etape 1 2012 2013 2014 2015 Byggemodning - arkæologi og Centerplads 5.000 2.060 Byggemodning - jorderhvervelse og arkæologi 4.000 Byggemodning - grunde

Læs mere

Valgkredsmøde Sjælland 2015. Sådan arbejder byggeafdelingen - herunder ny byggestrategi og bestyrelsens rolle ved nybyggeri og renoveringssager

Valgkredsmøde Sjælland 2015. Sådan arbejder byggeafdelingen - herunder ny byggestrategi og bestyrelsens rolle ved nybyggeri og renoveringssager Valgkredsmøde Sjælland 2015 Sådan arbejder byggeafdelingen - herunder ny byggestrategi og bestyrelsens rolle ved nybyggeri og renoveringssager Dagsorden Om Udvikling og byg Byggeprocessen og bestyrelsens

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C ÅRHS KOM MN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C NDSTLLNG Til Århus Byråd 16. april 2004 via Magistraten J.nr. 05.01.02P15/03/00524 Den Ref.: Tlf.nr. Hans V. Tausen / Bi/

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Proces og rammer BUDGET

Proces og rammer BUDGET Proces og rammer BUDGET 2016 Budgetlægning 2016-2019 Indledning Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. januar 2015 Tidsplan og proces for budget 2016. Processen er struktureret omkring 3 spor Spor 1 Struktur

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Bilag A Notat vedrørende likviditetsudfordring

Bilag A Notat vedrørende likviditetsudfordring 15. december 2017 Bilag A Notat vedrørende likviditetsudfordring Baggrund Vinge engangsudfordring I den igangværende proces i forhold til den nye by Vinge er der opstået den situation, at budgetteret indtægt

Læs mere

Anlæg i alt

Anlæg i alt Status på budgetaftale, Hele kr. (- for indtægter). Faste priser ** Forbrug** 11 Veje og grønne områder 12.923.900 2.173.338 10.718.788 31.434.200 23.546.600 19.449.400 Udlægning af sti til Rungsted fiskeleje

Læs mere

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist:

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist: Anlægsforslag Voksen- og Plejeudvalget 5-6-29 Anlægsforslag budget 21 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb

Læs mere

INVESTERINGER Vers. 3-9. oktober 2013

INVESTERINGER Vers. 3-9. oktober 2013 Vers. 3-9. I budgetforslaget er indarbejdet de projekter, som blev vedtaget i forbindelse med budget 2013-2016. Projekter hvortil der ikke er indkommet ændringsforslag fremgår derfor ikke af listen. De

Læs mere

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Ørestads- og Metroprojektet (nr. 2) (beretning nr. 3/04) 30. januar 2008 RN A601/08 I. Indledning 1. Jeg oplyste i mit notat til

Læs mere

Bilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget

Bilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget Bevillingsdato (i 1.000 kr.) U/I 2016 2017 2018 2019 Overordnet økonomi - inkl. Skatter og tilskud Grundkapitalindskud i nye almene boliger U 6.000 6.000 Klima og energi Klimaprojekter, følgeudgifter U

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Udmøntning af Aftale om budget 2016

Udmøntning af Aftale om budget 2016 ØKONOMI OG STYRING Dato: 16. december 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Udmøntning af Aftale om budget 2016 Læsevejledning Læsevejledningen

Læs mere

Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag

Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag Udgifter - I alt Sum U 119.822 7.728 2.255 1.805 980 22.780 55.239 Indtægter - I alt Sum I -170.453-50.565-5.090-6.090-1.590-5.475-216.595

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer

Læs mere

Notat. Direktionssekretariatet. Til: Byrådet. Sagsnr.: 2009/13215 Dato: 28-01-2010/08-02-2010

Notat. Direktionssekretariatet. Til: Byrådet. Sagsnr.: 2009/13215 Dato: 28-01-2010/08-02-2010 Direktionssekretariatet Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2009/13215 Dato: 28-01-2010/08-02-2010 Sag: Bilag 3 - Baggrundsnotat for Boligprognose 2010-2021 Sagsbehandler: Jesper Lohse Jørgensen Notatet redegør

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494 BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres

Læs mere

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019

Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019 Anlæg Budgetbemærkningerne til anlægsprojekter er i budget 2016 samlet i ét afsnit. Beskrivelserne er opdelt under de forskellige udvalg og center. Der er alene anlægsprojekter under Fritids- og Kulturudvalget

Læs mere

Indstilling. Aarhus Kommune. Opførelse af Mødrekollegium. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Aarhus Kommune. Opførelse af Mødrekollegium. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. september 2012 Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og

Læs mere

Magistraten. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 18.11.2013. Punkt 5. 2013-8558.

Magistraten. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 18.11.2013. Punkt 5. 2013-8558. Punkt 5. Aalborg Kommune - Ældre og Handicapforvaltningen - Storemosevej - Hammer Bakker - Ansøgning om støtte til etablering af 5 almene ældreboliger med serviceareal - Udslusningsboliger (skema A). 2013-8558.

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 06-september-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende eventuel etablering af et nyt Silkeborg Stadion

Spørgsmål og svar vedrørende eventuel etablering af et nyt Silkeborg Stadion 15. november 2012 Spørgsmål og svar vedrørende eventuel etablering af et nyt Silkeborg Stadion Silkeborg Kommune har i en periode drøftet muligheden for at etablere et nyt Silkeborg Stadion med Silkeborg

Læs mere

1a 467 Stueplan vest fløjen. 1b 798 1. sal syd og vest fløjen. 1c 302 Tagetage syd fløjen. 1d 118 Kælderrum. 1e 46 Kælderrum.

1a 467 Stueplan vest fløjen. 1b 798 1. sal syd og vest fløjen. 1c 302 Tagetage syd fløjen. 1d 118 Kælderrum. 1e 46 Kælderrum. Dato: 15..maj 2012 Mikael Fauerholm mfc@kubenman.dk Sagsnummer: 10837 Notat Boligselskabet Sydbo, Haderslev afd. 6, Rådmandsvej 22-24. 1. Historik, grundoplysninger mv. Rådmandsvej 22-24 er placeret på

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Randers Kommune Thors Bakke

Randers Kommune Thors Bakke Thors Bakke fra 2010 budget 2012 regnskab Lån nemførelsen af Forbrug Overførsel Forventet Bemærkninger til gen Konto 2011 projektet Thors Bakke Projekt nr. XA-851200000 Økonomiudvalget Administration 0001

Læs mere

NY VEJ FOR FREMTIDEN

NY VEJ FOR FREMTIDEN Budgetforslag 2016-2019 Venstre - Konservative - Dansk Folkeparti NY VEJ FOR FREMTIDEN Albertslund er en dejlig by, men er desværre i en alvorlig økonomisk situation. Partierne Dansk Folkeparti, Venstre

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet. Budgetlægningen for 2013. Samtlige regioner

Økonomi- og Indenrigsministeriet. Budgetlægningen for 2013. Samtlige regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Samtlige regioner Dato: 29. juni 2012 Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: BS

Læs mere

Anlæg - Budgetlægningen

Anlæg - Budgetlægningen BILAG NR. 5 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 26-08-2015 Sagsident: 15/6642 Sagsbehandler:

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner Region Midtjylland Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner Bilag til Underudvalget vedr. generelle sager møde den 15. august 2006 Punkt

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan Norddjurs Kommune 1. februar 2008 Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til en ældrebolighandlingsplan

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 21-06-2011 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:55 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut

Læs mere

Notat 10. maj 2016 J-nr.: 87098 / 2294323

Notat 10. maj 2016 J-nr.: 87098 / 2294323 Notat 10. maj 2016 J-nr.: 87098 / 2294323 Analyse om infrastrukturprojekter fra Kraka I en ny analyse 1 har Kraka lavet en gennemgang af det samfundsøkonomiske afkast af en række større infrastrukturprojekter.

Læs mere

Investeringsoversigt Efter 1. behandling

Investeringsoversigt Efter 1. behandling ØKONOMIUDVALGET U 67.401 340 1.003 5.340 6.340 6.258 3.759 21.574 I -98.380 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 0 700 0 13.600 47.756 40.500 20.500 0 I 0 0 0 0 0

Læs mere

Dines Jørgensen & Co. A/S

Dines Jørgensen & Co. A/S Dines Jørgensen & Co. A/S Hillerød Sorø Rådgivende ingeniørfirma Grundlagt i 1949 60 medarbejdere Bygherrerådgivning og teknisk rådgivning inden for anlægsteknik, byggeri og vandforsyning Medlem af Foreningen

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmødet 8. december 2014 Referatet blev godkendt

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmødet 8. december 2014 Referatet blev godkendt Afdelingsbestyrelsesmøde 21. januar 2015, kl. 19:00 Referat Til stede: Bestyrelsen: Suppleanter: Drift/BO-Vest: Dirigent: Referent: Vibeke Hansen (afbud), Maja Reutzer, Anita Wittusen, Tonny Bodal (afbud)

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Partierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Referat Teknisk Udvalg

Referat Teknisk Udvalg Referat Teknisk Udvalg : Onsdag den 11. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Erling Hansen (V) Gitte Kondrup (A)

Læs mere

I forhold til Budgetforslag for , som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget følgende præciseringer og ændringer:

I forhold til Budgetforslag for , som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget følgende præciseringer og ændringer: 2. Budgetaftalen I forhold til Budgetforslag for 2013-16, som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget 2013-16 følgende præciseringer og ændringer: Drift U-320 Styrkelse af kvaliteten i dagtilbud

Læs mere

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalg I 2016-priser Budget 2016

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalg I 2016-priser Budget 2016 Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 101 51 A3 101 Museum Sønderjylland

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 21.11.2013 Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 21.11.2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 21.11.2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Kultur og Borgerservice Justering af driftsaftale for Atletion Aftalen om driften

Læs mere

Aftale mellem Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn, om løsninger til forbedrede adgangsforhold til Nordhavn station.

Aftale mellem Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn, om løsninger til forbedrede adgangsforhold til Nordhavn station. Aftale mellem Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn, om løsninger til forbedrede adgangsforhold til Nordhavn station. Nærværende papir angår aftale om modernisering af Nordhavn station

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2017* Anlæg i alt

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2017* Anlæg i alt Anlægsoversigt, basisbudget - Budget 218-221 Augustkonferencen 217 Samlet oversigt Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 217* 218 219 22 221 Anlæg i alt 12.848.8 89.761. 28.269.2 45.41.9 45.68.3 11

Læs mere

Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2015 31.08.2015 af budget

Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2015 31.08.2015 af budget Virksomheden 501 - Drift Budgetopfølgning pr. 31.08.2015 Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2015 31.08.2015 af budget Udvalget for Plan og Teknik 86.485.725 55.914.975 64,7 Indenfor rammen 74.975.268

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Halvårsregnskab 2015

Halvårsregnskab 2015 Halvårsregnskab 2015 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2015 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget 2015 till. bev.

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

NOTAT Journal nr. Drift Sagsbehandler

NOTAT Journal nr. Drift Sagsbehandler Overførsler 2016 på drift og anlæg Økonomi og udvikling har sammen med fagområderne gennemgået årets på drift og anlæg i 2016 med henblik på en opgørelse af ets konsekvens for overførsler til efterfølgende

Læs mere

Bruttoliste til budget 2015 Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Kultur

Bruttoliste til budget 2015 Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Politikområde: Udvikling af Svendborg Havn 1.000 kr. + = udgift, - = indtægt 2015 2016 2017 2018 1: Frederiksø maritimt kulturcenter Værftet - forprojekt 2.000 2.000 2: Grundsalgskonkurrence for området

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 04-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Kommunalbestyrelseslokalet Udsendelsesdato: Afbud

Læs mere

GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN. Anlægsrapport 4 December 2009

GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN. Anlægsrapport 4 December 2009 GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN Anlægsrapport 4 December 1 Resume af anlægsrapport 4 December Anlægsrapport 4 December opgjort pr. 15.10. udarbejdes som led i den af Byrådet vedtagne styring for, hvor bl.a.

Læs mere

Aftale om budget for 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019

Aftale om budget for 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019 Aftale om budget for 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019 Indledning I aftalen med regeringen og KL, der blev indgået den 3. juli 2015, fastlægges i hovedtræk rammerne for den kommunale økonomi i

Læs mere

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag.

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Alle kommuner skal tilvejebringe en kommuneplan, som skal gælde for hele kommunen for en periode på 12 år, jf. planloven. Kommuneplanen udstikker rammerne

Læs mere

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 71 A3 1 PC'er i folkeskolen

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Trafikområdet (4. november 2005) Aftaler om Finansloven for 2006 November 2005 75 Aftale

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

Indstilling. Efterslæb på vedligeholdelse af broer, fortove og stier. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Efterslæb på vedligeholdelse af broer, fortove og stier. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2012 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø udarbejdede primo 2012 en

Læs mere

I budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007.

I budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007. Anlægsbudgettet I budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007. Anlægsoversigt P/L-2007 (i 1000 kr.) 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget Anlægsreserve -1.000-1.000-1.000 Fugning

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Økonomiudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Aarhus Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.09.2014 til 01.12.2014. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

Model. Masterplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Økonomi og cash-flow analyse Model side 1

Model. Masterplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Økonomi og cash-flow analyse Model side 1 Økonomi og cash-flow analyse Model side 1 Model Modeloversigt Kort beskrivelse af modellen Cash-flow modellen har til formål at beskrive Hørsholm Kommunes forventede pengestrømme ved projektet for udbygning

Læs mere