Grenaa Idrætscenters Virksomhedsplan 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grenaa Idrætscenters Virksomhedsplan 2010"

Transkript

1 Grenaa Idrætscenters Virksomhedsplan 2010 Indledning og værdigrundlag Profil, målsætninger og åbningstider Foreninger og skoler Udendørsanlæg, bygninger og personale Personalets arbejdsopgaver Økonomi, budget 2010 Strategioplæg, handleplan for fremtidig drift Perspektivering

2 Grenaa d.8. april 2010 Indholdsfortegnelse. Grenaa Idrætscenters virksomhedsprofil og udkast til strategiplanlægning. Indledning og værdigrundlag side 2 Profil, målsætninger og åbningstider side 3 Foreninger og skoler side 4 Udendørsanlæg, bygninger og personale side 5 Personalets arbejdsopgaver side 6 Økonomi, GIC budget 2010 (hovedtal) side 8 Strategioplæg, handleplan for fremtidig drift side 9 Samdrift af svømmehal og badstue Udbygning og udvikling af GIC s netværk Implementering af vores bookingsystem Øvrige udviklingstiltag til forbedring af økonomien Udvidet lejemål til Dansk Fitness Fastholdelse af bortforpagtningen af Sportscafeen Sæsonkorrigerede åbningstider for svømmehal og Badstue Samarbejds- og firmaaftaler Salg af sommerhuskort til områdets sommerhuse PR og markedsførings tiltag og strategi Salg af reklame banner på vores website og infoskærme Ændring af foreningernes rettigheder ved egne arrangementer Foreningernes ret til arrangementer på gunstige vilkår Perspektivering. Side 12 Anvendte forkortelser: ND: Norddjurs Kommune DSI GIC: Dens Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter GIC: Grenaa Idrætscenter Sv: Svømmehallen DF: Dansk Fitness SP: Sportscafeen 1

3 Indledning. Formål med virksomhedsbeskrivelsen og handleplanerne: At synliggøre hvilke aktiviteter der foregår på Grenaa Idrætscenter, beskrive hvordan den daglige drift er sat sammen og hvem der benytter de forskellige anlæg. At, synliggøre Grenaa Idrætscenters funktioner og opgaver. Herunder drift af svømmehal og banepleje af boldbaner i Åstrup. At oplyse om status for 2009, mål og handleplaner for og visioner der kan rækker fra 2 til 10 år frem i tiden. At vise hvordan Grenaa Idrætscenter kan nå målene og hvilke prioriteringer der er foretages for at nå målene. At, synliggøre dialogen med brugerne, medarbejderne og den overordnede ledelse. Grenaa Idrætscenters værdigrundlag. Grenaa Idrætscenter bygger på Danmarks og Djurslands idrætstraditioner. De fleste af idrætscenterets kunder er lokale idrætsforeninger eller lokale skoler, Idrætscenteret skal kunne modtage og rumme nye foreninger og skoler. Idrætscenteret skal være åbent for nye ideer, tanker og foreningsformer. Det er vigtigt, at hele idrætscenteret er velholdt og sikkerhedsstandarden er god. Det er vigtigt, at idrætscenteret har den nødvendige åbenhed og resurse for at kunne opfylde dette formål. Det er vigtigt, at Idrætscenteret stadig udvikler og opsøger nye indtægtsområder og tiltrækker nye betalende kunder. Det er derfor værdifuldt: At vi har viden om de forskellige idrætsgrene. At vi har viden om de forskellige foreninger og foreningstyper. At de forskellige foreninger og skoler bliver en del af fællesskabet i Idrætscenteret og i svømmehallen. At vi har viden om sikkerhed og sikkerhedsforskrifter. At vi har en fælles holdning til vedligehold og normer i Idrætscenteret og svømmehallen. At fremme gensidig forståelse at de forskellige foreningers kulturer. At vi altid er åbne for nye muligheder for at styrke indtjeningen i Idrætscenteret og svømmehallen. 2

4 Grenaa Idrætscenters profil. Grenaa Idrætscenters grundlæggende opgaver: Skabe rum og stille anlæg til rådighed for: Afvikling af idrætsaktiviteter, herunder træning, turneringskampe og stævner (lokale regionale nationale internationale). Stille anlæg til rådighed for: Afvikling af idrætsundervisning for kommunale og ikke kommunale institutioner. Stille anlæg til rådighed for: Afvikling af udstillinger, stormøder, årsmøder, generalforsamlinger, fester og øvrige arrangementer små som store. Grenaa Idrætscenters målsætninger. Grenaa Idrætscenter skal aktivt medvirke til at synliggøre kommunens tilskudspolitik i forhold til borgerne, og medvirke til gavn for fritids- og kulturlivet i kommunen. Grenaa Idrætscenter skal kunne rumme afviklingen af såvel store som små idrætslige og kulturelle arrangementer. Grenaa Idrætscenter personale skal være garant for at arrangementer afvikles på en sikker og forsvarlig måde og inden for gældende lovgivning og efter Kommunalbestyrelsens beslutninger. Grenaa Idrætscenters kunder skal føle sig godt tilpas og velkomne på anlæggene. Grenaa Idrætscenter skal være en aktiv partner sammen med foreningerne og kommunen for at sikre en fortsat udvikling af idrætscenterets- og svømmehallens faciliteter og muligheder. Åbningstider: Idrætscenteret: Har normalt åbent fra 7.30 til / 23.30, 7 dage om ugen i 8 mdr. Åbningstiden er normalt i sommerperioden 4 mdr. kl til 22.15, hverdage, lørdage og søndage 7.30 til 19.00, Åbningstiderne tilpasses altid efter aktiviteterne. Foreningstider hverdage fra kl til 23.00, lørdage fra kl til Grenaa Idrætscenter er lukket 3 5 dage om året. Svømmehallen og Badstuen: Har åbningstider mellem kl til Der er 3 sæsonbetonede åbningstider, der tilrettes til hele uger: 3

5 Tider med massage og med behandlinger er med anden aktør eller GIC personale. D.1/9 til 30/4 med offentligt åbent 66,5 time pr. uge, heraf 24,5 time kombineret med skoletiderne, her er der 2 baner og øvrige bassiner til rådighed for offentligt åbent, 12 timer kombineret med foreningstiderne lørdag og søndag. Badstuen har åbent 50 timer, heraf 24 timer med massage og behandlinger m.v. D.1/5 til 31/8 (afbrudt af sommerferieåbent fra uge 27 til uge 32) med offentligt åbent 48 timer pr. uge, heraf 18 timer kombineret med skoletiderne, her er der 2 baner og øvrige bassiner til rådighed for offentligt åbent, 2 timer kombineret med foreningstiderne lørdag og søndag. Badstuen har åbent 36 timer, heraf 23 timer med massage og behandlinger m.v. Sommerferieperioden kun offentligt åbent (uge 27 til uge 32) 30 timer pr. uge. Badstuen har åbent 30 timer, heraf 20 timer med massage og behandlinger m.v. Der er specielle åbningstider i efterårs-, jule-, vinter- og påskeferien. Der foregår undervisning af skoleelever i tidsrummet fra kl til kl på alle årets skoledage. Foreninger og skoler: Til Grenaa Idrætscenter er der tilknyttet.: 19 Klubber med i alt 28 afdelinger, 2 folkeskoler, 3 ikke kommunale skoler, Dagplejen og 1 børnehave. Andre der bruger Grenaa Idrætscenter en gang imellem f.eks.: Dagplejegrupper, leg og spisning, Børnehaver og udegrupper, leg og spisning, Skoler, idrætsdage, orienteringsløb i plantagen m.m. Til svømmehallen er der tilknyttet.: 7 Klubber, 7 folkeskoler, 4 ikke kommunale skoler og 3 fritidsklubber / SFO / ungdomsklub. Andre der bruger svømmehallen en gang imellem f.eks.: Gæster og deltagere ved større sportsarrangementer, herunder Kattegat Cup og RGI/DGI landsdels og regionale mesterskaber. Grenaa Idrætscenter har i alt ca faste foreningskunder, ca faste skolekunder og ca. 185 faste institutionskunder (børnehaver og dagplejen) de fleste benytter GIC flere gange om ugen. Dansk Fitness har yderlig ca medlemmer. Grenaa Idrætscenter anslår at der er i alt er en årlig gennemgang af ca personenheder. Heraf i svømmehallen ca årlige personenheder i den offentlige åbningstid, skoler og foreninger bidrager med yderlig ca personenheder. Grenaa Idrætscenter afvikler ca. 24 større arrangementer årligt. (over 400 pers. der er ikke medregnet håndbold hjemmestævner og indefodboldstævner) Svømmehallen afvikler ca.4 større arrangementer årligt. (svømmestævner) 4

6 Udendørsanlæg og bygninger: Grenaa Idrætscenter består af flere anlæg der er beliggende omkring selve idrætscenteret som er beliggende på Ydesvej 2, selve idrætscenteret indeholder: 1 opvisningshal, 1 træningshal, multisal, multilokale, foyer, forhal indrettet til fitness, Sportscafeen, 11 omklædningsrum heraf 2 med saunaer, 6 mødelokaler, lille tekøkken, styrketræningslokale, pedelkontor, magasiner, depoter, 3 stk. teknikrum, toiletfaciliteter, 10 Klasse Center Djursland. (forhal til fitness, 2 mødelokaler og tekøkken er udlejet til Dansk Fitness) Andre faciliteter i Grenaa Idrætscenter: Stadionbygningen beliggende Stadion allé 25 indeholder 8 omklædningsrum, cafeteria, 2 møderum, tilhørende stadionanlæg med opvisningsbane/atletikanlæg med 6 løbebaner, 10 fodboldbaner, 4 håndboldbaner, 1 beach volley bane, petanque anlæg med klubhus som er ejet af petanqueklubben og 13 petanquebaner, udendørs rulleskøjtebane med bander, skaterrampe, tennisanlæg med 7 udendørsbaner, tennisklubhuset og tennishallen er ejet og drevet af tennisklubben. Svømmehal som er beliggende Ydesvej 8, svømmehallen indeholder: 1 stk. 16,5 x 25 m. bassin (8 baner) med 1 og 3 m. vippe, 2 børnebassiner med henholdsvis 2 og 50 cm. dybde, 1 stk. 53,5 m. rutsjebane, 1 varmtvandsbassin dybde med 2 boblebænke og massagedyser, 1 stk. foyer/indgangslokale, 2 omklædningsrum, 1 møderum, personalerum, administrationskontor, lederkontor, magasin, depot, toiletfaciliteter, teknikkælder, badstue med lokaler indrettet til aroma bade, salt bad, 3 massagelokaler, 2 dampbade, 1 sauna, 9 omklædningsrum, hvilelounge, opholdslounge. Personale. Der er dags dato 19 fastansatte ved Grenaa Idrætscenter, svarende til 13,7 årsværk. Herudover anvendes der løst ansatte livredder og rengøringsafløser, svarende til ca. i alt 1,9 årsværk. Personalenormen pr er 15,6 årsværk. Personalet er pt. fordelt således: 1. Ledelse, teknik og administration: Ledelse: 1 halinspektør 37 timer, administration: 1 kontorassistent 30 timer. Tilknyttet ledelsen er souschef, bademester, rengøringsleder (sjakbajs). 2. Tilknyttet idrætscenters haller, lokaler, stadion, boldbaner og udendørsanlæg: 1 souschef, 3 idrætsassistenter (tekniske servicemedarbejdere), alle 37 timers stillinger, 6 rengøringsassistenter som alle er deltidsansatte. 3. Tilknyttet svømmehallen inkl. badstue: 1 bademester, 1 teknisk serviceleder (kombineret livredder og vandbehandlingsteknik), 2 livredder heraf 1 med 26 timer i badstuen og 11 timer i svømmehallen, alle 37 timers stillinger, 2 rengøringsassistenter, som er deltidsansatte. Herudover anvendes løst ansatte livredder i et omfang svarende til 1,45 årsværk. 5

7 4. Afløsere rengøring: Der anvendes afløser i et omfang svarende til 0,45 årsværk. 5. Der er pt. 2 personer i jobtræning, vi kan have op til 3 max 4 ifølge aftale med Norddjurs Kommunes arbejdsmarkedsafdeling.: 2 ved de grønne områder, 1 i idrætscenteret og 1 i svømmehallen. I alt en personalestørrelse varierende mellem 22 og 28 ansatte alt efter årstiden. Personalets arbejdsopgaver. 1. Ledelse, teknik og administration: Overordnede ledelse, administration for bestyrelsen, personaleledelse, sikkerhed, APV. vagtplaner, løn, budget og regnskab, vedligeholdelsesplaner og stadig udvikling af personale og af alle faciliteter i Grenaa Idrætscenter. Bookinger, bookingaftaler, planlægning af arrangementer, tiltrækning af arrangementer, udarbejdelse af PR materiale som f.eks. hjemmeside, pjecer og annoncer, aflysninger. Overordnede brugerkontakt, brugermøder. 2. Tilknyttet idrætscenters haller, lokaler, stadion, boldbaner og udendørsanlæg: Åbne og lukke, opsætte dagens lokale- og banehenvisninger, oprydning og klargøring af lokaler. Bookinger og bookingaftaler. Daglig rengøring af haller, lokaler, omklædningsrum og toiletter. Græsklipning, vanding af baner, øvrig banepleje, klargøring og opstregning af baner, reparation af mål og net. Forårsklargøring af tennisbaner m.v. Mindre reparationer og vedligeholdelse af bygningsdele, afkalkning og rensning af brusere og vandhaner, vedligeholdelse af ventilationsanlæg og øvrige tekniske anlæg. Anvendelse af CTS anlæg til energistyring. Vedligeholdelse af maskiner og redskaber, sikkerhedseftersyn af redskaber, brandslukningsudstyr og nødbelysning. Eftersyn og vedligeholdelse af udvendige og indvendige belysningsarmaturer, udlevering af glemte sager, snerydning og glatførebekæmpelse. Tilsyn og opsyn med bruger og gæster (rundering). Kundepleje. GIC udfører bane/græspleje herunder græsklipning, opstregning af boldbaner, reparation af mål og målnet, på de 5½ kommunale fodboldbaner ved Åstrup Fritidscenter. GIC udfører græspleje på Hessel Gods Fodboldkostskoles 2 fodboldbaner. Arbejdet udføres til markedspris. GIC udfører en mindre del servicearbejde, ved kommunes bygning Stadion allé 1-3, som pt. er udlejet til Djurslands erhvervsskole, der anvender bygningerne til 3D College, arbejdet består i snerydning, feje veje, stier og renholdelse af det udendørs areal. Grenaa Idrætscenter udfører pedel- og rengøringsopgaver for 10 Klasse Center Djursland. 6

8 3. Tilknyttet svømmehallen: Vagtplaner, booking og bookingaftaler. Salg af entrebilletter og ydelser. Åbne og lukke, oprydning og klargøring af lokaler. Daglig og løbende rengøring af lokaler, omklædningsrum og toiletter. Daglig løbende rengøring af bassinlokaler og omklædningsrum, kontrol af vandkvalitet, bundsugning af bassinerne. Opsyns med svømmehallens gæster, kundepleje. Salg af livredder- og svømmelærerfunktioner til skoler m.v. Klargøring af diverse bade. Vask af badekåber og håndklæder. Livredderjobbet kræver at man årligt består erhvervslivredderprøven / bassinprøven, som stiller store krav til såvel den fysiske som den faglige formåen på førstehjælpsområdet. Opgaver i teknikkælderen: vedligeholdelse af de tekniske anlæg, returskylning af sand- og kulfiltrer. Mindre reparationer og vedligeholdelse af bygningsdele, afkalkning og rensning af brusere og vandhaner, vedligeholdelse af ventilationsanlæg og øvrige tekniske anlæg. Anvendelse af CTS anlæg til energistyring. 5. Sportscafeen ved forpagter: Modtager bestillinger, medvirke til at arrangere arrangementer. Åbne og lukke cafeteriaet, oprydning og klargøring af lokaler. Daglig og løbende rengøring af lokaler. Fremstilling og salg af fødevarer, (sund mad), drikkevarer m.v. Pasning af salgsautomater. 6. Afløsere rengøring: Rengøring af lokaler, omklædningsrum og toiletter. 7. Oplæring og jobtræning Lettere vedligeholdelses opgaver. Renholdelse af P pladser, baner og grønne områder. Får egne mindre ansvarsområder efter en kortere periode. Oplæring i bygningsvedligehold. Oplæring i tilsyn og vedligehold af tekniske anlæg. Alle fastansatte gennemgår udvidet førstehjælpskurser og deltager i de årlige opfølgningskurser, herudover har flere af de ansatte hjertestarterkurser. 7

9 Økonomi, GIC budgettal for 2010: Kontonavn ex moms GIC INDTÆGTER INDTÆGTER GIC LØNNINGER M.V DRIFTSUDGIFTER MASKINER/INVENTAR LOKALEOMKOSTNINGER VAREKØB/FREMMED ARBEJDE OMKOSTNINGER GIC RESULTAT GIC GS INDTÆGTER INDTÆGTER GS LØNNINGER M.V DRIFTSUDGIFTER MASKINER/INVENTAR LOKALEOMKOSTNINGER VAREKØB/FREMMED ARBEJDE OMKOSTNINGER GS RESULTAT GS FÆLLESOMKOSTNINGER SALGSOMKOSTNINGER SALGSOMKOSTNINGER REJSEUDGIFTER ØVRIGE OMKOSTNINGER OMKOSTNINGER FÆLLES RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER FINANSIELLE INDTÆGTER FINANSIELLE OMKOSTNINGER HENSÆTTELSER Hensættelser til vedligeholdelse primo Årets vedligeholdelse / køb Hensættelse til tab Wellness HENSÆTTELSER RESULTAT EFTER FINANSIELLE POSTER OG HENSÆTTELSER Norddjurs Kommunes foreninger og kommunale skole er fritaget for betaling for normal aktivitet, der betales dog brugergebyr af foreningerne til Norddjurs Kommune, ved kommerciel brug betales leje. GIC modtager betaling fra Norddjurs Kommune for folkeskolens og foreningens brug af GIC faciliteter. Alle ikke kommunale skoler og institutioner betaler leje. 8

10 Strategioplæg, handleplan for den fremtidige drift af Grenaa Idrætscenter. Oplægget har til formål at sikre den samlede økonomi i GIC. GIC s aktiviteter og økonomi skal ses under et, der er en fælles bundlinje for alle aktiviteterne. Ud over formålet med at sikre den samlede økonomi, skal strategien sikre en yderlig optimering af driften, herunder også at fastholde nuværende aktiviteter og kunder. Udviklingen af Grenaa Idrætscenter skal stadig pågå. Følgende emner indgår i strategioplægget. 1. Samdrift af svømmehal og badstue optimeres og udvikles. 2. Udarbejdelse af sæsonbetonede åbningstider for svømmehal og badstue. 3. Salg af sommerhuskort til svømmehal og badstue. 4. Udbygning og udvikling af GIC s samarbejdspartnere og netværk. 5. Fastholdelse af bortforpagtning af Sportscafeen. 6. Tiltrækning og udvikling flere store arrangementer. Oplæg til optimeret samdrift af svømmehallen og badstuen. 1. Den ene del af åbningstiden vil være en form for selvbetjent badstue, med adgang til, dampbadene, sauna, koldtvandsafdeling, stille- og hvilelounge, opholdslounge og terrasse, der vil ligge badekåbe, håndklæde og tøfler klar til kunderne. Der vil være adgang til svømmehallen og varmtvandsbassinet i den offentlige åbningstid. Ud over svømmehallens offentlige åbningstid, vil der på udvalgte tider være adgang til varmtvandsbassinet kun for Badstuens kunder. Der vil kunne sælges aromabade og tider i saltflydekaret på udvalgte tidspunkter, efter en kort oplæring af personalet i svømmehallen. Der skal være automatsalg af adgangsbilletter til Badstuen i et fastlagt og beskrevet omfang af åbningstiden. Denne del af åbningstiden vil stort set kunne varetages af livredderne. Tilsynet og den almindelige vedligeholdelse af de tekniske installationer, til de forskellige bade, varetages af det samlede GIC personale i fællesskab. 2. I den øvrige del af åbningstiden i Badstuen, vil der det være muligt at bestille ydelser som f.eks. massage og øvrige behandlinger. 9

11 Det forsøges fortsat at indgå aftaler med private massører og behandlere, som kan tilbyde og udføre massage og øvrige behandlinger. De private massører og behandlere skal leje sig ind i Badstuen. Det vil hermed være muligt at kunne skrue op og ned for massagedelen og behandlingerne og de øvrige Badstue tilbud, alt efter behov og efterspørgsel. Såfremt at det ikke er muligt at indgå aftale med private massører og behandler, vil GIC selv udføre denne opgave på markedsvilkår. Regulering af prisen for entrebillet, da tilbuddet nu er et andet. Pt. er der kampagnepris på 85,- kr. til 31.december Det skal, uanset om det en privat aktør eller GIC der står for massage m.v. forsøges at udleje lokale til udefra kommende behandlere, dette kan være massører, fysioterapeuter eller andre, hvis virke kan passes ind i badstue miljøet. 3. Indtægter og effektiviseringer. Forsøge udlejning af ikke anvendte lokaler. Det er vigtigt at få kørt omsætningen op i Badstuen, for bl.a. derved at gøre det attraktivt og muligt, for at kunne indgå aftaler med private massører eller øvrige behandlere, med henblik på udlejning af lokaler og salg af ydelser i badstuen. Følgende mangler at udføres for at etablere den delvist personale løs Badstue. 1. Oprettelse af webbooking. Engangsetableringsomkostninger anslået ex moms. Ad. 1 Oprettelse af webbooking (kan bruges til andet som kan udlejes, f.eks. badmintonbaner i ferieperioder) ,- kr. Personale opgaver og funktioner: Tilpasningsperiode. Der vil være behov for at koordinere åbningstiderne mellem Badstuen og svømmehallen, for at kunne udnytte at der er livredder på arbejde ved selvbetjent badestue. Det forventes at der skal satses mere på eftermiddagsåbent, generelt og i ferieperioderne. Markedsførings tiltag pt.: Udarbejde af årlig lille folder/flyer til uddeling i sommerhusområder. Ny hjemmeside, den er næsten færdig, senere med net reklamefilm, forsøg. Samarbejde med Kattegat Centeret, evt. mulighed for fælles billetter.(svømmehal) Invitation til firmaaftener, f.eks.: Grenaa Apotek, Jaco, Kvickly, Grenaa Havn, Kattegat Centeret. Samarbejdspartnere: 10

12 TopCamp Grenaa, Kystvejens Hotel, Gjerrild Kro, Turistforeningen, destination Djursland, Grenaa Sportel og Vandrerhjem (GSV), Øvrige tiltag som vil kunne påvirke økonomien positivt. Bannerreklamer på vores hjemmeside. Link på Norddjurs Kommunes hjemmeside til svømmehaller og idrætscentre. Udvidet lejemål for Dansk Fitness. Udlejning af køkken, personalestue og mødelokale, fra Der er indgået aftale om periodeforlængelse af Dansk Fitness samlede lejemål frem til d Udvidelse af repos, ca. 62 m 2. forventes færdig medio april Udvidelse af repos i foyer, her er anvendt samme fremgangsmetode som er anvendt ved etablering af multilokalet. Dansk Fitness afholder stort set alle udgifterne til etablering af den udvidede repos, inkl. håndværkerudgifter, beregninger, tegninger, byggesagsbehandling m.v. Den afholdte betaling for den udvidede repos, modregnes som forudbetalt husleje med en forudbetalingsperiodeperiode frem til d I forudbetalingsperioden indekseres huslejen ikke, herved kompenseres der for tabt forrentning af det forud indbetalte beløb.. Efter ophør af forudbetalingsperioden d , vil den fremtidige husleje for den udvidede repos udgøre ,- kr. ex moms årligt, tillagt en årlig indeksregulering af huslejen, huslejen indeksregulering første gang d. 1. juli 2009 og herefter årligt i de efterfølgende år i overensstemmelse med udviklingen i nettoprisindekset. Bortforpagtning af Sportscafeen. Fastholdelse af bortforpagtningen Sportscafeen. GIC skal arbejde aktivt for tiltrækning af større arrangementer, for herved at give forpagteren mulighed for at opretholde en sund forretning. Samarbejdet skal hele tiden udbygges og fastholdelse, samarbejdet er af stor vigtighed for GIC s virke som områdets idrætscenter, hvor det også er muligt at holde Sportscafeen åben med den deraf følgende mulighed for at købe mad og drikkevare. Ændring af foreningernes ret til arrangementer på gunstige vilkår. Tidligere havde foreninger hjemmehørende i Grenaa Idrætscenter ret til 1 årligt arrangement på gunstige vilkår, denne ret ophørte pr ved overgangen fra Foreningen Grenaa Idrætscenter og Svømmehallen til Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter, som er en kommunal selvejende institution. 11

13 GIC, foreningerne og forpagter skal ved forhandling, sikre at der kan tiltrækkes og afvikles arrangementer, større idrætsstævner. En aftale skal som udgangspunkt være attraktiv for alle parter, d.v.s. også økonomisk attraktiv for de foreninger der tiltrækker eller selv arrangere arrangementer. Samarbejdet er vigtigt, så forpagter og foreningerne har lyst til at virke for at tiltrække større idrætsstævner og medvirke ved arrangementer. GIC udarbejder beslutningsforslag til bestyrelsen om de fremtidige retningslinjer for arrangementer arrangeret af GIC s egne foreninger. Perspektivering. En sund og aktiv befolkning må være målet for enhver kommune. Sunde og aktive borgere giver et dynamisk samfund med færre omkostninger til aktivering og sygdomsbekæmpelse. Sunde og aktive borgere vil være et stort aktiv for Norddjurs Kommune. Grenaa Idrætscenter tilbyder mange aktiviteter og der er altid nye tiltag på vej. Samling af idrætsaktiviteter giver stordriftsfordele, dette er muligt i de større byer. Besparelser på idræts- og fritidsområdet kan forringe vilkårene for foreningerne. Besparelser på dette område kan derfor indirekte have stor indflydelse på folkesundheden. Det er vigtigt, at der stilles gode faciliteter til rådighed for borgerne og foreningerne, så der derved opnås aktive borgere og foreninger. Det er vigtigt at kommunens faciliteter vedligeholdes fornuftigt, og at der er resurser til dette, ellers vil manglende vedligeholdelse føre til manglende indtjening og forøgede vedligeholdelsesudgifter i løbet af en kort årrække. 12

21-08-2009Driftsbudget badstue åben og ikke åben ex moms 2009 kr.xlsx2009 driftsbudget F0 1

21-08-2009Driftsbudget badstue åben og ikke åben ex moms 2009 kr.xlsx2009 driftsbudget F0 1 Budget Badstue med anden aktør til massage og øvrige behandlinger 1. års driftsbudget for Badstue med anden aktør til massage del ex moms ex moms Åbningsdage Indtægter Badstue indtægter Udgifter 336 Lokaleleje,

Læs mere

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Formand KGJ Pia Bjerregaard Næstformand PB Benny Hammer Lars Møller Jens Meilvang

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Formand KGJ Pia Bjerregaard Næstformand PB Benny Hammer Lars Møller Jens Meilvang Valdemar Haumand side 1 d.27. december 2009 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat åben dagsorden til bestyrelsesmødet torsdag d.17.12.2009 kl. 16.30. Mødet blev afholdt i Grenaa Idrætscenters

Læs mere

Kirsten Grethe Jensen Fungerende formand KGJ Pia Bjerregaard Fungerende næstformand PB Benny Hammer Lars Møller Jens Meilvang X JM

Kirsten Grethe Jensen Fungerende formand KGJ Pia Bjerregaard Fungerende næstformand PB Benny Hammer Lars Møller Jens Meilvang X JM Valdemar Haumand side 1 d.1. oktober 2009 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat fra bestyrelsesmødet onsdag d.30.9.2009 kl. 15.30. Mødet blev afholdt i Grenaa Idrætscenters klubsekretariat,

Læs mere

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Formand KGJ Pia Bjerregaard Næstformand PB Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Formand KGJ Pia Bjerregaard Næstformand PB Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen Valdemar Haumand referat dagsorden, side 1 d.13. december 2012 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat fra bestyrelsesmødet d.13.12.2012, kl.15.00. Formøde afholdes kl. 14.00 for Kirsten

Læs mere

2. Bemærkninger til referat fra bestyrelsesmødet d.14.marts 2013. 3. Siden sidst ved KGJ og VH, orienteringspunkter. Herunder lukket sager.

2. Bemærkninger til referat fra bestyrelsesmødet d.14.marts 2013. 3. Siden sidst ved KGJ og VH, orienteringspunkter. Herunder lukket sager. Valdemar Haumand, referat nr.23, side 1 d.29.maj 2013 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat dagsorden bestyrelsesmøde d.28.5.2013, kl.14.00. Mødet blev afholdt i Grenaa Idrætscenters

Læs mere

GIC Wellness ApS. Situationsrapport

GIC Wellness ApS. Situationsrapport GIC Wellness ApS Situationsrapport I rapporten indgår regnskabstal, som ikke er endelige, da hverken driftsregnskab 2008 eller anlægsregnskabet er afsluttet. Der kan stadig komme ukendte udgifter, og i

Læs mere

Kort beskrivelse af det samlede idegrundlag. Det er besluttet at der skal etableres en ny svømmehal ved Grenaa Idrætscenter.

Kort beskrivelse af det samlede idegrundlag. Det er besluttet at der skal etableres en ny svømmehal ved Grenaa Idrætscenter. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Att.: Borgmester Torben Jensen Grenaa d. 18. marts 2007 Borgmester Torben Jensen Ansøgning på vegne af Foreningen Grenaa Idrætscenter og Svømmehal om tilladelse til

Læs mere

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Pia Bjerregaard Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Pia Bjerregaard Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen Valdemar Haumand referat, side 1 d.7. juni 2012 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat fra bestyrelsesmøde d.7.6.2012, kl.15.00. Formøde afholdt kl. 14.30 for Kirsten Grethe Jensen og

Læs mere

Centerleder for Gormshallen i Jelling

Centerleder for Gormshallen i Jelling Centerleder for Gormshallen i Jelling Jelling er en aktiv by med et fantastisk sammenhold, og vi ønsker at Gormshallen skal være drivkraften i den fortsatte udvikling af aktiviteter i Jelling - både indenfor

Læs mere

Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT. Leje af haller og sale

Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT. Leje af haller og sale Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT Leje af haller og sale Leje af haller og sale Sorø Hallen / Hal 1 Der er mulighed for at leje kommunens haller og sale. Denne pjece beskriver lejevilkårne

Læs mere

Referent Valdemar Haumand side 1 d.26. maj 2010

Referent Valdemar Haumand side 1 d.26. maj 2010 Referent Valdemar Haumand side 1 d.26. maj 2010 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat fra bestyrelsesmødet onsdag d.26.5.2010 kl. 15.00. Mødet blev afholdt i Grenaa Idrætscenters mødelokale

Læs mere

Sorø Kommune SORØ KOMMUNE EJENDOMSCENTER. Leje af haller og sale

Sorø Kommune SORØ KOMMUNE EJENDOMSCENTER. Leje af haller og sale Sorø Kommune SORØ KOMMUNE EJENDOMSCENTER Leje af haller og sale Leje af haller og sale Sorø Hallen / Hal 1 Der er mulighed for at leje kommunens haller og sale. Denne pjece beskriver lejevilkårne og priserne.

Læs mere

5. Status renoveringsprojektet for GIC østfacade, herunder etablering af spring- og rytmecenter i GIC, samt renovering Stadion bygningen.

5. Status renoveringsprojektet for GIC østfacade, herunder etablering af spring- og rytmecenter i GIC, samt renovering Stadion bygningen. Valdemar Haumand, Referat dagsorden nr.34, side 1, d.8.juni 2015 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat bestyrelsesmøde mandag d.8.6.2015, kl.13.00. Formøde for formand TJ og næstformand

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa. Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa. Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Indhold Side 1 Forside Side 2 Prisliste Side 3 Indledning, budget grundlag Side 4 Driftbudget Side 5 Hal leje Side 6 Halfordeling 1. & 2. kvartal Side 7 Halfordeling

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger.

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. INDLEDNING Dette dokument beskriver mulige scenarier for ejerforhold for skolebygningerne i Skibbild-Nøvling. Scenarierne skal ses i

Læs mere

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER Tendenser og fremtiden Ledelse, organisering og målgrupper Fleksibilitet, åbenhed og fremtiden Sundhed og tilfredshedsanalyse Specialister & specialfaciliteter Vejen april

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Virksomhedsplan for Skagen Kultur- og Fritidscenter, 2015

Virksomhedsplan for Skagen Kultur- og Fritidscenter, 2015 1 Virksomhedsplan for Skagen Kultur- og Fritidscenter, 2015 Indhold 1.Forord Virksomhedsplan for Fonden Skagen Kultur- og Fritidscenter udarbejdes første gang i begyndelsen af 2015. Planen udarbejdes af

Læs mere

Kultur og forsamlingshuse i Frederikssund kommune, februar 2008.

Kultur og forsamlingshuse i Frederikssund kommune, februar 2008. Kultur og forsamlingshuse i Frederikssund kommune, februar 2008. Kultur og forsamlingshuse i Frederikssund kommune. Den medsendte oversigt er udarbejdet i relation til budgetvedtagelsen for 2008, hvor

Læs mere

Anlægsemner multikulturhuse idrætsfaciliteter m.v.

Anlægsemner multikulturhuse idrætsfaciliteter m.v. Anlægsemner multikulturhuse idrætsfaciliteter m.v. 00.30.08P20 08 1676 I forbindelse med budgetlægningen for 2009-2012 foreligger der en lang række anlægsønsker på kultur- og fritidsområdet. Nogle af disse

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter , som et centralt punkt for organiserede- og uorganiserede idrætsgrene Fokusområde som foreslået i Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Ringsted Kommune 2009 Vision At fremstår som Danmarks bedst drevne

Læs mere

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Gældende fra Indhold 1. Formål 2. Generelle bestemmelser 3. Drift og vedligehold 4. Adgang til idrætsfaciliteterne 5. Budget

Læs mere

Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af opgaven og skolens forventninger til jer desangående.

Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af opgaven og skolens forventninger til jer desangående. Kære klasserødder i børnehaveklassen Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af UDEGRUPPE Jeres klasses forældre står for hjælp til vedligeholdelse af skolens udearealer

Læs mere

FRISETEKSTER. Det kan være en god ide, at få jeres navn på standen, så det er lettere for de besøgende at finde jer.

FRISETEKSTER. Det kan være en god ide, at få jeres navn på standen, så det er lettere for de besøgende at finde jer. KÆRE UDSTILLER Vi ser frem til at byde jer velkommen på Ud i Fremtiden i Sydjylland, Vejle. Her følger informations- og bestillingsmateriale i forbindelse med jeres deltagelse på Ud i Fremtiden i Østjylland,

Læs mere

Et stort velkommen til

Et stort velkommen til Et stort velkommen til 1 Philip Green Centerleder 15 år ved Gardehusarerne Befalingsmand / springrytter / stuntman 15 år ved erhvervsuddannelser Underviser Leder af merkonom aftenskolen Rektor for Handelsgymnasiet

Læs mere

Kultur Kultursekretariatet

Kultur Kultursekretariatet Kultur Kultursekretariatet LOKALETYPE Lokaler på skoler (foreningsbrug): BILAG 2 BETALINGSER Almindelige klasselokaler, alle skoler 255 kr. efter kl. 22:30. Faglokaler, alle skoler 255 kr. efter kl. 22:30.

Læs mere

Opførelse af butiksejendom

Opførelse af butiksejendom Lejeopstilling Opførelse af butiksejendom Skitseforslag: ved Svendborg Storcenter Sag 7644-6 Mølmarksvej, 5700 Svendborg Indretning og udlejning af 2-3 butikker i alt ca. 3.000 m2 Ca. 2.000 m2 reserveret

Læs mere

Et 50-meterbassin Et varmtvandsbassin Omklædnings- og badefaciliteter inkl. saunaer samt foyer med billetsalg

Et 50-meterbassin Et varmtvandsbassin Omklædnings- og badefaciliteter inkl. saunaer samt foyer med billetsalg BY, KULTUR OG ERHVERV Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 7. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3002 E-mail: kultur@balk.dk Kontakt: Agnes Pedersen Bilag til punktet fremtidig

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

Kontorfællesskab Vermundsgade 38A, 2. sal 2100 København Ø

Kontorfællesskab Vermundsgade 38A, 2. sal 2100 København Ø Kontorfællesskab Vermundsgade 38A, 2. sal 2100 København Ø Kontorlejemål fra 10 m 2 og opefter i flot kontorfællesskab Kontorerne er beliggende i en markant ejendom i Vermundsgade med flot indgangsparti

Læs mere

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve?

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve? Foreningens navn: Spørgeskemaet er udfyldt af, navn: Adresse: Tlf. privat: Bedste træffetid: E-mail: Spm. 1 Med henblik på at belyse jeres forenings idrætslige aktiviteter og tilhørsforhold til de idrætslige

Læs mere

UDSTILLER INFORMATION AARHUS

UDSTILLER INFORMATION AARHUS UDSTILLER INFORMATION AARHUS 2015 KÆRE UDSTILLER Vi ser frem til at byde jer velkommen på Ud i Fremtiden i Østjylland, Aarhus. Her følger informations- og bestillingsmateriale i forbindelse med jeres deltagelse

Læs mere

Notat vedr. et kommende vandhus på Panteren udarbejdet af arbejdsgruppen vedr. vandhus. Godkendt af bestyrelsen for DGI Huset Panteren 24.02.

Notat vedr. et kommende vandhus på Panteren udarbejdet af arbejdsgruppen vedr. vandhus. Godkendt af bestyrelsen for DGI Huset Panteren 24.02. Notat vedr. et kommende vandhus på Panteren udarbejdet af arbejdsgruppen vedr. vandhus. Godkendt af bestyrelsen for DGI Huset Panteren 24.02.2015 Baggrund I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 besluttede

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer)

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer) Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: +45 87 22 80 80 W: www.bklaw.dk Advokat Søren Egede Schulz 1. juli 2013 Sagsnr.: 22-1704ss-ses/jkr LEJEKONTRAKT Mellem DSI Klubhuset

Læs mere

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER Ejerforhold og økonomi Ledelse, organisering og målgrupper Fleksibilitet og åbenhed Sundhed Tilfredshedsanalyser Specialister & specialfaciliteter 25. maj 2011 Vejen 1 Faciliteter

Læs mere

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Gimsing Sognegård... 3 Hjerm Sognegård... 4 Humlum Sognegård... 5 Langhøj Sognegård...

Læs mere

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG 24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND...3 1 JULIAN 3 APS...5 2 STREET FOOD SUPPLIES...6 3 STADEHOLDERFORENINGEN...6 4 STREET FOOD RÅDET...7

Læs mere

Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt

Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt Et aktivitetscenter med tilhørende fitnesscenter, cafe og muligheder for at dyrke idræt og aktiviteter på nye og fleksible måder vil skabe et nyt fælles mødested i

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

UDSTILLER INFORMATION ODENSE

UDSTILLER INFORMATION ODENSE UDSTILLER INFORMATION ODENSE 2015 KÆRE UDSTILLER Vi ser frem til at byde jer velkommen på Ud i Fremtiden på Fyn, Odense. Her følger informations- og bestillingsmateriale i forbindelse med jeres deltagelse

Læs mere

God indretning med stort velkomstområde

God indretning med stort velkomstområde God indretning med stort velkomstområde TIL LEJE Rolighed 7, 2. th. 4180 Sorø Præsentable lokaler Centralt beliggende Flot byejendom BESKRIVELSE Kontor med glasvæg Lejemålet er beliggende i ejendommen

Læs mere

Kontor Flintholm Have - Dirch Passers Allé 27 639 m 2

Kontor Flintholm Have - Dirch Passers Allé 27 639 m 2 Flintholm Have - Dirch Passers Allé 27 639 m 2 Flot, moderne kontorejendom opført i 2009 Direkte ved Flintholm station med Metro og S-tog Mulighed for leje af parkeringspladser i stor p-kælder Meget synlig

Læs mere

IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015. Brancheudstillingen. Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter

IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015. Brancheudstillingen. Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015 Brancheudstillingen Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter Danmarks unikke fagmesse Kom helt tæt på de ledende medarbejdere på idræts- og

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet Sag. nr: 09.674 18.02.2013 luftperspektiv Vildbjerg Sports- & Kulturcenter regnes blandt landets bedste, når det gælder faciliteter til træningsophold. DBU`s kvindelandshold & ungdomshold er blandt gæsterne,

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Bold & Bevægelse. leg bevægelse sundhed - sport. børn unge voksne seniorer. hver time hver dag - hver uge hver måned hvert år

Bold & Bevægelse. leg bevægelse sundhed - sport. børn unge voksne seniorer. hver time hver dag - hver uge hver måned hvert år Bold & Bevægelse leg bevægelse sundhed - sport børn unge voksne seniorer hver time hver dag - hver uge hver måned hvert år Projektbeskrivelse Bold & bevægelse på Herlufsholm Idrætscenter Der etableres

Læs mere

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt Team Danmark og Randers Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Randers

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Fremlejeprospekt. Kontorlokaler. Dalgas Alle 1, 1. sal, 7400 Herning. Centralt beliggende lyse moderne kontorlokaler.

Fremlejeprospekt. Kontorlokaler. Dalgas Alle 1, 1. sal, 7400 Herning. Centralt beliggende lyse moderne kontorlokaler. Fremlejeprospekt Kontorlokaler Dalgas Alle 1, 1. sal, 7400 Herning Centralt beliggende lyse moderne kontorlokaler. Samlet areal inkl. fællesarealer: 310 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 650 pr. m 2 Sags

Læs mere

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren)

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Forpagtningsaftale Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Og SBV 09 SBK 75/VSK Bymuren 151 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 32, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby.

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 32, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Lejeprospekt Kontorlokaler Rolighedsvej 32, 7400 Herning Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Samlet areal: 300 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 575 pr. m 2 Sags

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Takster

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Takster KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET er Lejrskole Sejerø lejrskole: Pr. overnatning... 1.865 1.905 Efterfølgende rengøring pr. udlejning (obl.)... 1.000 1.000 Juviklubben Leje af sal (Kun til JUVI-klubbens arrangementer

Læs mere

UDVIKLINGSPROJEKT - FRA IDRÆTSCENTER TIL SPORTSPARK Danmarks mest attraktive arena for flexfodbold Danmarks mest attraktive arena for helårsgolf

UDVIKLINGSPROJEKT - FRA IDRÆTSCENTER TIL SPORTSPARK Danmarks mest attraktive arena for flexfodbold Danmarks mest attraktive arena for helårsgolf UDVIKLINGSPROJEKT - FRA IDRÆTSCENTER TIL SPORTSPARK Danmarks mest attraktive arena for flexfodbold Danmarks mest attraktive arena for helårsgolf Projektet er et delprojekt i Blåvandshuk Idrætscenter`s

Læs mere

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Idrætten i Solrød Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Tovholder: Marianne Høyer, SGF Følgende foreninger deltog: Solrød Shotokan Karate, Solrød Gymnastik Forening, Havdrup Idrætsforening, Jersie

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Overordnet udviklingsplan for et udvidet X-hus Medborger-kulturhus I Vester Hæsinge

Overordnet udviklingsplan for et udvidet X-hus Medborger-kulturhus I Vester Hæsinge Overordnet udviklingsplan for et udvidet X-hus Medborger-kulturhus I Vester Hæsinge X-huset (bygningerne) stod færdigt I 1993, som et lokalt projekt opført af frivillige kræfter. Bygningen er en tilbygning

Læs mere

Med udgangspunkt i det foreliggende skitseprojekt er omkostningerne til håndværkerudgifter kalkuleret således: (alle beløb er excl.

Med udgangspunkt i det foreliggende skitseprojekt er omkostningerne til håndværkerudgifter kalkuleret således: (alle beløb er excl. TEGNESTUE 2000 Tingparken 83, 8950 Ørsted Telefon 86 48 99 69 Telefax 86 48 99 64 CVR-nr 25 56 06 04 E-mail:tegnestue2000@firma.tele.dk NORDDJURS KOMMUNE - NORDDJURS UNGDOMSSKOLE ØKONOMISK OVERSLAG FORSLAG

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

Skitser på det nye idrætscenter Tidsplan og finansiering Tilsagnserklæring Skattefradag Indbetalingsvejledning DGI Indbetalingsvejledning bank

Skitser på det nye idrætscenter Tidsplan og finansiering Tilsagnserklæring Skattefradag Indbetalingsvejledning DGI Indbetalingsvejledning bank Indsamlermappe Skitser på det nye idrætscenter Tidsplan og finansiering Tilsagnserklæring Skattefradag Indbetalingsvejledning DGI Indbetalingsvejledning bank Indbetalingsvejledning kontant En ny hal Hvorfor?

Læs mere

Oversigt over udstedte alkoholbevillinger i Norddjurs Kommune

Oversigt over udstedte alkoholbevillinger i Norddjurs Kommune Oversigt over udstedte alkoholbevillinger i Norddjurs Kommune Hoed Kro Hoedvej 53 8444 Balle 1. maj 2015 Udvidet åbningstid til kl. 02.00 på fredage og kl. 01.00 på lørdage og søndage Restaurant Huset

Læs mere

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab.

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab. Lejeaftale: Eventhusets Selskabslokale 2-2. Sal Lejeaftale mellem: Udlejer: Eventhusets selskabslokale Industrikrogen 8 2635 Ishøj Og lejer: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Inkluderet i lejeaftalen: Selskabslokalet

Læs mere

Tidsbegrænset lejekontrakt

Tidsbegrænset lejekontrakt Tidsbegrænset lejekontrakt 1: Paterne og det lejede. Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter benævnt udlejer) Og Hvidovre Fodbold A/S Sollentuna Alle 1-3 2650 Hvidovre (herefter

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Brotorvet 3, 7500 Holstebro

Lejeopstilling for lejemålet Brotorvet 3, 7500 Holstebro Lejeopstilling for lejemålet Brotorvet 3, 7500 Holstebro Lejemålet Brotorvet 3 7500 Holstebro Sagsnr. 7-21.381 Attraktiv placering på gågade Spændende område i stor udvikling Pæn og velordnet ejendom 2

Læs mere

LEJEPROSPEKT Trafikalt velbeliggende ved motorvejsforbindelse

LEJEPROSPEKT Trafikalt velbeliggende ved motorvejsforbindelse Slotsherrensvej 215, 2610 Rødovre Tlf.: 36 72 99 10, Fax: 36 72 99 12 www.frihedengruppen.dk LEJEPROSPEKT Trafikalt velbeliggende ved motorvejsforbindelse Mårkærvej 13F, 1., 2630 Taastrup Sag MAR-371 Nyistandsat

Læs mere

NAKSKOV SVØMMEHAL Dispositionsforslag. 21. november 2011

NAKSKOV SVØMMEHAL Dispositionsforslag. 21. november 2011 NAKSKOV SVØMMEHAL Dispositionsforslag 21. november 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Visualisering 3 Diagrammer 4 Diagrammer 5 Plan 6 Snit 10 Kælderplan 11 Opstalter 12 Referencer 14 Arealskema

Læs mere

Hornbæk Golfklub Medlemsmøde om Lærkeager d. 26. februar 2012

Hornbæk Golfklub Medlemsmøde om Lærkeager d. 26. februar 2012 Referat fra medlemsmøde Søndag d. 26. februar var der mødt ca. 45 aktive klubmedlemmer op i klubhuset til medlemsmøde nr. 2 om Lærkeager. Jens Peter bød velkommen og gennemgik kort dagsorden og formål

Læs mere

LEJEPROSPEKT. Drejergangen 3B, 1. tv., 2690 Karlslunde Sag DREJ-223

LEJEPROSPEKT. Drejergangen 3B, 1. tv., 2690 Karlslunde Sag DREJ-223 Slotsherrensvej 215, 2610 Rødovre Tlf.: 36 72 99 10, Fax: 36 72 99 12 www.frihedengruppen.dk LEJEPROSPEKT Drejergangen 3B, 1. tv., 2690 Karlslunde Sag DREJ-223 Centralt beliggende tæt ved Køge Bugt Motorvejen

Læs mere

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice vers. Marts 2013 Uddannelsen inden for ejendomsservice Oplysningsskema Godkendelse af praktikuddannelsessted Oplysninger i dette skema er til brug for Det Faglige

Læs mere

Instruks for benyttelse af kommunale lokaler og udendørsanlæg

Instruks for benyttelse af kommunale lokaler og udendørsanlæg Instruks for benyttelse af kommunale lokaler og udendørsanlæg ODSHERRED KOMMUNE Vedtaget i Kulturudvalget den 20. marts 2007. ODSHERRED KOMMUNE Instruks for benyttelse af kommunale lokaler og udendørsanlæg

Læs mere

Høringsvar ang.sagsfremstilling til Kultur og Fritidsudvalget marts 2012 om Hillerslev landsbycenter.

Høringsvar ang.sagsfremstilling til Kultur og Fritidsudvalget marts 2012 om Hillerslev landsbycenter. Faaborg-midtfyn kommune Hillerslev den 23/2 12 Job og Aktiv Kultur og Fritids udvalgt, Fagsekretariatet Plan og Kultur. Høringsvar ang.sagsfremstilling til Kultur og Fritidsudvalget marts 2012 om Hillerslev

Læs mere

GI40/Hermes og Danske Bank

GI40/Hermes og Danske Bank GI40/Hermes og Danske Bank Indbyder hermed til Danske Bank Cup 2010 Lørdag den 30. og søndag den 31. oktober 2010 Frederiksberg Svømmehal, Helgesvej 29, 2000 Frederiksberg/ Damsøbadet, Sønderjyllands Allé

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 28, 1. sal, 7400 Herning

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 28, 1. sal, 7400 Herning Lejeprospekt Kontorlokaler Rolighedsvej 28, 1. sal, 7400 Herning Let tilgængelige lyse kontorlokaler på 1. sal med maksimal synlighed i Herning midtby. Samlet areal: 120 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr.

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Idræts sfo Gørløse Idræts SFO 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder, pædagog Anne -souschef, pædagog Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas

Læs mere

PROJEKT MERE FOR FLERE

PROJEKT MERE FOR FLERE PROJEKT MERE FOR FLERE Den østlige del af Vejle kommune er et typisk boområde, hvor mange mennesker flytter til, for at bo i et attraktivt miljø med masser af natur og alligevel tæt på storbyerne Vejle,

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Udbygningsplan for fritidsfaciliteter i Morsø Kommune. 2006-2010

Udbygningsplan for fritidsfaciliteter i Morsø Kommune. 2006-2010 Udbygningsplan for fritidsfaciliteter i Morsø Kommune. 2006-2010 Indledning Morsø Kommunalbestyrelsen godkendte d. 11. juni 2001 et forslag til udbygningsplan for fritidsfaciliteter i Morsø kommune for

Læs mere

LEJEPROSPEKT. 60 m² kontor i attraktivt kontorhotel Fast pris på husleje, fællesskab og forbrug. Marskvej 27 (12)., 4700 Næstved.

LEJEPROSPEKT. 60 m² kontor i attraktivt kontorhotel Fast pris på husleje, fællesskab og forbrug. Marskvej 27 (12)., 4700 Næstved. LEJEPROSPEKT 60 m² kontor i attraktivt kontorhotel Fast pris på husleje, fællesskab og forbrug Marskvej 27 (12)., 4700 Næstved Sag ERH14127 Fælleskab indeholder: internet, alarm, kaffeautormat i køkken,

Læs mere

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE Denne pjece fortæller om muligheden for at få dagpenge samtidig med, at man driver selvstændig bibeskæftigelse. Her er en kort gennemgang af nogle af de vigtigste forhold. Kontakt

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Kontordomicil Amager Strandvej 108 6.500 m 2

Kontordomicil Amager Strandvej 108 6.500 m 2 Kontordomicil Amager Strandvej 108 6.500 m 2 Markant domicilejendom med fleksible indretningsmuligheder Direkte udsigt til Amager Strandpark og Øresund Kun 5-6 min. til Lufthavnen og Rådhuspladsen Metrostationen

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Indledning og ikrafttræden 1.1 Lovgrundlag 1.2 Generelle bestemmelser

Læs mere

Lejeprospekt. Vedrørende butikslokalet. Dalgas Plads 7 B, 7400 Herning. Velbeliggende butikslokale i butikscenter i Herning Centrum.

Lejeprospekt. Vedrørende butikslokalet. Dalgas Plads 7 B, 7400 Herning. Velbeliggende butikslokale i butikscenter i Herning Centrum. clausen-erhverv.dk, ejendomsmægler, valuar, MDE Lejeprospekt Vedrørende butikslokalet Dalgas Plads 7 B, 7400 Herning Velbeliggende butikslokale i butikscenter i Herning Centrum. Samlet areal inkl. fællesareal:

Læs mere

Projektansøgning Kreativt Seniorværksted, ViGør. Baggrund: Vi er i disse år en stor årgang af ældre. Mange af os flytter med alderen til mindre boliger, og må i den forbindelse ofte afhænde hvad vi har

Læs mere

Vurdering og grænsedragning af rengøringen i Ringsted Svømmehal

Vurdering og grænsedragning af rengøringen i Ringsted Svømmehal Vurdering og grænsedragning af rengøringen i Ringsted Svømmehal Ringsted Kommune Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: 1.1 Indledning... 2 1.2 Rengøringsopgavens omfang... 2 1.3 Praktisk opdeling... 4 1.4 Hygiejne

Læs mere

TMU-møde d. 21.10.2014

TMU-møde d. 21.10.2014 1 Indledning Intern Drift består af en park-, vej-, rengørings-, service- og kørsel/værkstedssektion. I det følgende vil der være en beskrivelse af, hvad hver sektion beskæftiger sig med samt en tanke

Læs mere

IF Lyseng Svømning. Stævneledelse

IF Lyseng Svømning. Stævneledelse Velkommen IF Lyseng Svømning og Dansk Svømmeunion byder herved velkommen til DMH-Å, som finder sted den 2-3 februar 2013. Vi håber vi sammen kan få nogle rigtig gode og spændende oplevelser i denne weekend.

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Program for målmandsskole og trænerseminar med Goalkeeping coach, Billy Steward, Liverpool FC

Program for målmandsskole og trænerseminar med Goalkeeping coach, Billy Steward, Liverpool FC Program for målmandsskole og trænerseminar med Goalkeeping coach, Billy Steward, Liverpool FC Fredag d. 19. juni sætter Billy Steward sig i flyet i lufthavnen i Manchester. Efter køreturen fra Københavns

Læs mere

Notat. Kunstgræsbanen i Glamsbjerg

Notat. Kunstgræsbanen i Glamsbjerg Notat Til: KFU Kopi til: Fra: Peter Nielsen Kunstgræsbanen i Glamsbjerg 1. Indledning Drøftelsen af pkt. 562 og 563 på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 4. marts 2013, gav anledning til en række spørgsmål.

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere