Grenaa Idrætscenters Virksomhedsplan 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grenaa Idrætscenters Virksomhedsplan 2010"

Transkript

1 Grenaa Idrætscenters Virksomhedsplan 2010 Indledning og værdigrundlag Profil, målsætninger og åbningstider Foreninger og skoler Udendørsanlæg, bygninger og personale Personalets arbejdsopgaver Økonomi, budget 2010 Strategioplæg, handleplan for fremtidig drift Perspektivering

2 Grenaa d.8. april 2010 Indholdsfortegnelse. Grenaa Idrætscenters virksomhedsprofil og udkast til strategiplanlægning. Indledning og værdigrundlag side 2 Profil, målsætninger og åbningstider side 3 Foreninger og skoler side 4 Udendørsanlæg, bygninger og personale side 5 Personalets arbejdsopgaver side 6 Økonomi, GIC budget 2010 (hovedtal) side 8 Strategioplæg, handleplan for fremtidig drift side 9 Samdrift af svømmehal og badstue Udbygning og udvikling af GIC s netværk Implementering af vores bookingsystem Øvrige udviklingstiltag til forbedring af økonomien Udvidet lejemål til Dansk Fitness Fastholdelse af bortforpagtningen af Sportscafeen Sæsonkorrigerede åbningstider for svømmehal og Badstue Samarbejds- og firmaaftaler Salg af sommerhuskort til områdets sommerhuse PR og markedsførings tiltag og strategi Salg af reklame banner på vores website og infoskærme Ændring af foreningernes rettigheder ved egne arrangementer Foreningernes ret til arrangementer på gunstige vilkår Perspektivering. Side 12 Anvendte forkortelser: ND: Norddjurs Kommune DSI GIC: Dens Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter GIC: Grenaa Idrætscenter Sv: Svømmehallen DF: Dansk Fitness SP: Sportscafeen 1

3 Indledning. Formål med virksomhedsbeskrivelsen og handleplanerne: At synliggøre hvilke aktiviteter der foregår på Grenaa Idrætscenter, beskrive hvordan den daglige drift er sat sammen og hvem der benytter de forskellige anlæg. At, synliggøre Grenaa Idrætscenters funktioner og opgaver. Herunder drift af svømmehal og banepleje af boldbaner i Åstrup. At oplyse om status for 2009, mål og handleplaner for og visioner der kan rækker fra 2 til 10 år frem i tiden. At vise hvordan Grenaa Idrætscenter kan nå målene og hvilke prioriteringer der er foretages for at nå målene. At, synliggøre dialogen med brugerne, medarbejderne og den overordnede ledelse. Grenaa Idrætscenters værdigrundlag. Grenaa Idrætscenter bygger på Danmarks og Djurslands idrætstraditioner. De fleste af idrætscenterets kunder er lokale idrætsforeninger eller lokale skoler, Idrætscenteret skal kunne modtage og rumme nye foreninger og skoler. Idrætscenteret skal være åbent for nye ideer, tanker og foreningsformer. Det er vigtigt, at hele idrætscenteret er velholdt og sikkerhedsstandarden er god. Det er vigtigt, at idrætscenteret har den nødvendige åbenhed og resurse for at kunne opfylde dette formål. Det er vigtigt, at Idrætscenteret stadig udvikler og opsøger nye indtægtsområder og tiltrækker nye betalende kunder. Det er derfor værdifuldt: At vi har viden om de forskellige idrætsgrene. At vi har viden om de forskellige foreninger og foreningstyper. At de forskellige foreninger og skoler bliver en del af fællesskabet i Idrætscenteret og i svømmehallen. At vi har viden om sikkerhed og sikkerhedsforskrifter. At vi har en fælles holdning til vedligehold og normer i Idrætscenteret og svømmehallen. At fremme gensidig forståelse at de forskellige foreningers kulturer. At vi altid er åbne for nye muligheder for at styrke indtjeningen i Idrætscenteret og svømmehallen. 2

4 Grenaa Idrætscenters profil. Grenaa Idrætscenters grundlæggende opgaver: Skabe rum og stille anlæg til rådighed for: Afvikling af idrætsaktiviteter, herunder træning, turneringskampe og stævner (lokale regionale nationale internationale). Stille anlæg til rådighed for: Afvikling af idrætsundervisning for kommunale og ikke kommunale institutioner. Stille anlæg til rådighed for: Afvikling af udstillinger, stormøder, årsmøder, generalforsamlinger, fester og øvrige arrangementer små som store. Grenaa Idrætscenters målsætninger. Grenaa Idrætscenter skal aktivt medvirke til at synliggøre kommunens tilskudspolitik i forhold til borgerne, og medvirke til gavn for fritids- og kulturlivet i kommunen. Grenaa Idrætscenter skal kunne rumme afviklingen af såvel store som små idrætslige og kulturelle arrangementer. Grenaa Idrætscenter personale skal være garant for at arrangementer afvikles på en sikker og forsvarlig måde og inden for gældende lovgivning og efter Kommunalbestyrelsens beslutninger. Grenaa Idrætscenters kunder skal føle sig godt tilpas og velkomne på anlæggene. Grenaa Idrætscenter skal være en aktiv partner sammen med foreningerne og kommunen for at sikre en fortsat udvikling af idrætscenterets- og svømmehallens faciliteter og muligheder. Åbningstider: Idrætscenteret: Har normalt åbent fra 7.30 til / 23.30, 7 dage om ugen i 8 mdr. Åbningstiden er normalt i sommerperioden 4 mdr. kl til 22.15, hverdage, lørdage og søndage 7.30 til 19.00, Åbningstiderne tilpasses altid efter aktiviteterne. Foreningstider hverdage fra kl til 23.00, lørdage fra kl til Grenaa Idrætscenter er lukket 3 5 dage om året. Svømmehallen og Badstuen: Har åbningstider mellem kl til Der er 3 sæsonbetonede åbningstider, der tilrettes til hele uger: 3

5 Tider med massage og med behandlinger er med anden aktør eller GIC personale. D.1/9 til 30/4 med offentligt åbent 66,5 time pr. uge, heraf 24,5 time kombineret med skoletiderne, her er der 2 baner og øvrige bassiner til rådighed for offentligt åbent, 12 timer kombineret med foreningstiderne lørdag og søndag. Badstuen har åbent 50 timer, heraf 24 timer med massage og behandlinger m.v. D.1/5 til 31/8 (afbrudt af sommerferieåbent fra uge 27 til uge 32) med offentligt åbent 48 timer pr. uge, heraf 18 timer kombineret med skoletiderne, her er der 2 baner og øvrige bassiner til rådighed for offentligt åbent, 2 timer kombineret med foreningstiderne lørdag og søndag. Badstuen har åbent 36 timer, heraf 23 timer med massage og behandlinger m.v. Sommerferieperioden kun offentligt åbent (uge 27 til uge 32) 30 timer pr. uge. Badstuen har åbent 30 timer, heraf 20 timer med massage og behandlinger m.v. Der er specielle åbningstider i efterårs-, jule-, vinter- og påskeferien. Der foregår undervisning af skoleelever i tidsrummet fra kl til kl på alle årets skoledage. Foreninger og skoler: Til Grenaa Idrætscenter er der tilknyttet.: 19 Klubber med i alt 28 afdelinger, 2 folkeskoler, 3 ikke kommunale skoler, Dagplejen og 1 børnehave. Andre der bruger Grenaa Idrætscenter en gang imellem f.eks.: Dagplejegrupper, leg og spisning, Børnehaver og udegrupper, leg og spisning, Skoler, idrætsdage, orienteringsløb i plantagen m.m. Til svømmehallen er der tilknyttet.: 7 Klubber, 7 folkeskoler, 4 ikke kommunale skoler og 3 fritidsklubber / SFO / ungdomsklub. Andre der bruger svømmehallen en gang imellem f.eks.: Gæster og deltagere ved større sportsarrangementer, herunder Kattegat Cup og RGI/DGI landsdels og regionale mesterskaber. Grenaa Idrætscenter har i alt ca faste foreningskunder, ca faste skolekunder og ca. 185 faste institutionskunder (børnehaver og dagplejen) de fleste benytter GIC flere gange om ugen. Dansk Fitness har yderlig ca medlemmer. Grenaa Idrætscenter anslår at der er i alt er en årlig gennemgang af ca personenheder. Heraf i svømmehallen ca årlige personenheder i den offentlige åbningstid, skoler og foreninger bidrager med yderlig ca personenheder. Grenaa Idrætscenter afvikler ca. 24 større arrangementer årligt. (over 400 pers. der er ikke medregnet håndbold hjemmestævner og indefodboldstævner) Svømmehallen afvikler ca.4 større arrangementer årligt. (svømmestævner) 4

6 Udendørsanlæg og bygninger: Grenaa Idrætscenter består af flere anlæg der er beliggende omkring selve idrætscenteret som er beliggende på Ydesvej 2, selve idrætscenteret indeholder: 1 opvisningshal, 1 træningshal, multisal, multilokale, foyer, forhal indrettet til fitness, Sportscafeen, 11 omklædningsrum heraf 2 med saunaer, 6 mødelokaler, lille tekøkken, styrketræningslokale, pedelkontor, magasiner, depoter, 3 stk. teknikrum, toiletfaciliteter, 10 Klasse Center Djursland. (forhal til fitness, 2 mødelokaler og tekøkken er udlejet til Dansk Fitness) Andre faciliteter i Grenaa Idrætscenter: Stadionbygningen beliggende Stadion allé 25 indeholder 8 omklædningsrum, cafeteria, 2 møderum, tilhørende stadionanlæg med opvisningsbane/atletikanlæg med 6 løbebaner, 10 fodboldbaner, 4 håndboldbaner, 1 beach volley bane, petanque anlæg med klubhus som er ejet af petanqueklubben og 13 petanquebaner, udendørs rulleskøjtebane med bander, skaterrampe, tennisanlæg med 7 udendørsbaner, tennisklubhuset og tennishallen er ejet og drevet af tennisklubben. Svømmehal som er beliggende Ydesvej 8, svømmehallen indeholder: 1 stk. 16,5 x 25 m. bassin (8 baner) med 1 og 3 m. vippe, 2 børnebassiner med henholdsvis 2 og 50 cm. dybde, 1 stk. 53,5 m. rutsjebane, 1 varmtvandsbassin dybde med 2 boblebænke og massagedyser, 1 stk. foyer/indgangslokale, 2 omklædningsrum, 1 møderum, personalerum, administrationskontor, lederkontor, magasin, depot, toiletfaciliteter, teknikkælder, badstue med lokaler indrettet til aroma bade, salt bad, 3 massagelokaler, 2 dampbade, 1 sauna, 9 omklædningsrum, hvilelounge, opholdslounge. Personale. Der er dags dato 19 fastansatte ved Grenaa Idrætscenter, svarende til 13,7 årsværk. Herudover anvendes der løst ansatte livredder og rengøringsafløser, svarende til ca. i alt 1,9 årsværk. Personalenormen pr er 15,6 årsværk. Personalet er pt. fordelt således: 1. Ledelse, teknik og administration: Ledelse: 1 halinspektør 37 timer, administration: 1 kontorassistent 30 timer. Tilknyttet ledelsen er souschef, bademester, rengøringsleder (sjakbajs). 2. Tilknyttet idrætscenters haller, lokaler, stadion, boldbaner og udendørsanlæg: 1 souschef, 3 idrætsassistenter (tekniske servicemedarbejdere), alle 37 timers stillinger, 6 rengøringsassistenter som alle er deltidsansatte. 3. Tilknyttet svømmehallen inkl. badstue: 1 bademester, 1 teknisk serviceleder (kombineret livredder og vandbehandlingsteknik), 2 livredder heraf 1 med 26 timer i badstuen og 11 timer i svømmehallen, alle 37 timers stillinger, 2 rengøringsassistenter, som er deltidsansatte. Herudover anvendes løst ansatte livredder i et omfang svarende til 1,45 årsværk. 5

7 4. Afløsere rengøring: Der anvendes afløser i et omfang svarende til 0,45 årsværk. 5. Der er pt. 2 personer i jobtræning, vi kan have op til 3 max 4 ifølge aftale med Norddjurs Kommunes arbejdsmarkedsafdeling.: 2 ved de grønne områder, 1 i idrætscenteret og 1 i svømmehallen. I alt en personalestørrelse varierende mellem 22 og 28 ansatte alt efter årstiden. Personalets arbejdsopgaver. 1. Ledelse, teknik og administration: Overordnede ledelse, administration for bestyrelsen, personaleledelse, sikkerhed, APV. vagtplaner, løn, budget og regnskab, vedligeholdelsesplaner og stadig udvikling af personale og af alle faciliteter i Grenaa Idrætscenter. Bookinger, bookingaftaler, planlægning af arrangementer, tiltrækning af arrangementer, udarbejdelse af PR materiale som f.eks. hjemmeside, pjecer og annoncer, aflysninger. Overordnede brugerkontakt, brugermøder. 2. Tilknyttet idrætscenters haller, lokaler, stadion, boldbaner og udendørsanlæg: Åbne og lukke, opsætte dagens lokale- og banehenvisninger, oprydning og klargøring af lokaler. Bookinger og bookingaftaler. Daglig rengøring af haller, lokaler, omklædningsrum og toiletter. Græsklipning, vanding af baner, øvrig banepleje, klargøring og opstregning af baner, reparation af mål og net. Forårsklargøring af tennisbaner m.v. Mindre reparationer og vedligeholdelse af bygningsdele, afkalkning og rensning af brusere og vandhaner, vedligeholdelse af ventilationsanlæg og øvrige tekniske anlæg. Anvendelse af CTS anlæg til energistyring. Vedligeholdelse af maskiner og redskaber, sikkerhedseftersyn af redskaber, brandslukningsudstyr og nødbelysning. Eftersyn og vedligeholdelse af udvendige og indvendige belysningsarmaturer, udlevering af glemte sager, snerydning og glatførebekæmpelse. Tilsyn og opsyn med bruger og gæster (rundering). Kundepleje. GIC udfører bane/græspleje herunder græsklipning, opstregning af boldbaner, reparation af mål og målnet, på de 5½ kommunale fodboldbaner ved Åstrup Fritidscenter. GIC udfører græspleje på Hessel Gods Fodboldkostskoles 2 fodboldbaner. Arbejdet udføres til markedspris. GIC udfører en mindre del servicearbejde, ved kommunes bygning Stadion allé 1-3, som pt. er udlejet til Djurslands erhvervsskole, der anvender bygningerne til 3D College, arbejdet består i snerydning, feje veje, stier og renholdelse af det udendørs areal. Grenaa Idrætscenter udfører pedel- og rengøringsopgaver for 10 Klasse Center Djursland. 6

8 3. Tilknyttet svømmehallen: Vagtplaner, booking og bookingaftaler. Salg af entrebilletter og ydelser. Åbne og lukke, oprydning og klargøring af lokaler. Daglig og løbende rengøring af lokaler, omklædningsrum og toiletter. Daglig løbende rengøring af bassinlokaler og omklædningsrum, kontrol af vandkvalitet, bundsugning af bassinerne. Opsyns med svømmehallens gæster, kundepleje. Salg af livredder- og svømmelærerfunktioner til skoler m.v. Klargøring af diverse bade. Vask af badekåber og håndklæder. Livredderjobbet kræver at man årligt består erhvervslivredderprøven / bassinprøven, som stiller store krav til såvel den fysiske som den faglige formåen på førstehjælpsområdet. Opgaver i teknikkælderen: vedligeholdelse af de tekniske anlæg, returskylning af sand- og kulfiltrer. Mindre reparationer og vedligeholdelse af bygningsdele, afkalkning og rensning af brusere og vandhaner, vedligeholdelse af ventilationsanlæg og øvrige tekniske anlæg. Anvendelse af CTS anlæg til energistyring. 5. Sportscafeen ved forpagter: Modtager bestillinger, medvirke til at arrangere arrangementer. Åbne og lukke cafeteriaet, oprydning og klargøring af lokaler. Daglig og løbende rengøring af lokaler. Fremstilling og salg af fødevarer, (sund mad), drikkevarer m.v. Pasning af salgsautomater. 6. Afløsere rengøring: Rengøring af lokaler, omklædningsrum og toiletter. 7. Oplæring og jobtræning Lettere vedligeholdelses opgaver. Renholdelse af P pladser, baner og grønne områder. Får egne mindre ansvarsområder efter en kortere periode. Oplæring i bygningsvedligehold. Oplæring i tilsyn og vedligehold af tekniske anlæg. Alle fastansatte gennemgår udvidet førstehjælpskurser og deltager i de årlige opfølgningskurser, herudover har flere af de ansatte hjertestarterkurser. 7

9 Økonomi, GIC budgettal for 2010: Kontonavn ex moms GIC INDTÆGTER INDTÆGTER GIC LØNNINGER M.V DRIFTSUDGIFTER MASKINER/INVENTAR LOKALEOMKOSTNINGER VAREKØB/FREMMED ARBEJDE OMKOSTNINGER GIC RESULTAT GIC GS INDTÆGTER INDTÆGTER GS LØNNINGER M.V DRIFTSUDGIFTER MASKINER/INVENTAR LOKALEOMKOSTNINGER VAREKØB/FREMMED ARBEJDE OMKOSTNINGER GS RESULTAT GS FÆLLESOMKOSTNINGER SALGSOMKOSTNINGER SALGSOMKOSTNINGER REJSEUDGIFTER ØVRIGE OMKOSTNINGER OMKOSTNINGER FÆLLES RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER FINANSIELLE INDTÆGTER FINANSIELLE OMKOSTNINGER HENSÆTTELSER Hensættelser til vedligeholdelse primo Årets vedligeholdelse / køb Hensættelse til tab Wellness HENSÆTTELSER RESULTAT EFTER FINANSIELLE POSTER OG HENSÆTTELSER Norddjurs Kommunes foreninger og kommunale skole er fritaget for betaling for normal aktivitet, der betales dog brugergebyr af foreningerne til Norddjurs Kommune, ved kommerciel brug betales leje. GIC modtager betaling fra Norddjurs Kommune for folkeskolens og foreningens brug af GIC faciliteter. Alle ikke kommunale skoler og institutioner betaler leje. 8

10 Strategioplæg, handleplan for den fremtidige drift af Grenaa Idrætscenter. Oplægget har til formål at sikre den samlede økonomi i GIC. GIC s aktiviteter og økonomi skal ses under et, der er en fælles bundlinje for alle aktiviteterne. Ud over formålet med at sikre den samlede økonomi, skal strategien sikre en yderlig optimering af driften, herunder også at fastholde nuværende aktiviteter og kunder. Udviklingen af Grenaa Idrætscenter skal stadig pågå. Følgende emner indgår i strategioplægget. 1. Samdrift af svømmehal og badstue optimeres og udvikles. 2. Udarbejdelse af sæsonbetonede åbningstider for svømmehal og badstue. 3. Salg af sommerhuskort til svømmehal og badstue. 4. Udbygning og udvikling af GIC s samarbejdspartnere og netværk. 5. Fastholdelse af bortforpagtning af Sportscafeen. 6. Tiltrækning og udvikling flere store arrangementer. Oplæg til optimeret samdrift af svømmehallen og badstuen. 1. Den ene del af åbningstiden vil være en form for selvbetjent badstue, med adgang til, dampbadene, sauna, koldtvandsafdeling, stille- og hvilelounge, opholdslounge og terrasse, der vil ligge badekåbe, håndklæde og tøfler klar til kunderne. Der vil være adgang til svømmehallen og varmtvandsbassinet i den offentlige åbningstid. Ud over svømmehallens offentlige åbningstid, vil der på udvalgte tider være adgang til varmtvandsbassinet kun for Badstuens kunder. Der vil kunne sælges aromabade og tider i saltflydekaret på udvalgte tidspunkter, efter en kort oplæring af personalet i svømmehallen. Der skal være automatsalg af adgangsbilletter til Badstuen i et fastlagt og beskrevet omfang af åbningstiden. Denne del af åbningstiden vil stort set kunne varetages af livredderne. Tilsynet og den almindelige vedligeholdelse af de tekniske installationer, til de forskellige bade, varetages af det samlede GIC personale i fællesskab. 2. I den øvrige del af åbningstiden i Badstuen, vil der det være muligt at bestille ydelser som f.eks. massage og øvrige behandlinger. 9

11 Det forsøges fortsat at indgå aftaler med private massører og behandlere, som kan tilbyde og udføre massage og øvrige behandlinger. De private massører og behandlere skal leje sig ind i Badstuen. Det vil hermed være muligt at kunne skrue op og ned for massagedelen og behandlingerne og de øvrige Badstue tilbud, alt efter behov og efterspørgsel. Såfremt at det ikke er muligt at indgå aftale med private massører og behandler, vil GIC selv udføre denne opgave på markedsvilkår. Regulering af prisen for entrebillet, da tilbuddet nu er et andet. Pt. er der kampagnepris på 85,- kr. til 31.december Det skal, uanset om det en privat aktør eller GIC der står for massage m.v. forsøges at udleje lokale til udefra kommende behandlere, dette kan være massører, fysioterapeuter eller andre, hvis virke kan passes ind i badstue miljøet. 3. Indtægter og effektiviseringer. Forsøge udlejning af ikke anvendte lokaler. Det er vigtigt at få kørt omsætningen op i Badstuen, for bl.a. derved at gøre det attraktivt og muligt, for at kunne indgå aftaler med private massører eller øvrige behandlere, med henblik på udlejning af lokaler og salg af ydelser i badstuen. Følgende mangler at udføres for at etablere den delvist personale løs Badstue. 1. Oprettelse af webbooking. Engangsetableringsomkostninger anslået ex moms. Ad. 1 Oprettelse af webbooking (kan bruges til andet som kan udlejes, f.eks. badmintonbaner i ferieperioder) ,- kr. Personale opgaver og funktioner: Tilpasningsperiode. Der vil være behov for at koordinere åbningstiderne mellem Badstuen og svømmehallen, for at kunne udnytte at der er livredder på arbejde ved selvbetjent badestue. Det forventes at der skal satses mere på eftermiddagsåbent, generelt og i ferieperioderne. Markedsførings tiltag pt.: Udarbejde af årlig lille folder/flyer til uddeling i sommerhusområder. Ny hjemmeside, den er næsten færdig, senere med net reklamefilm, forsøg. Samarbejde med Kattegat Centeret, evt. mulighed for fælles billetter.(svømmehal) Invitation til firmaaftener, f.eks.: Grenaa Apotek, Jaco, Kvickly, Grenaa Havn, Kattegat Centeret. Samarbejdspartnere: 10

12 TopCamp Grenaa, Kystvejens Hotel, Gjerrild Kro, Turistforeningen, destination Djursland, Grenaa Sportel og Vandrerhjem (GSV), Øvrige tiltag som vil kunne påvirke økonomien positivt. Bannerreklamer på vores hjemmeside. Link på Norddjurs Kommunes hjemmeside til svømmehaller og idrætscentre. Udvidet lejemål for Dansk Fitness. Udlejning af køkken, personalestue og mødelokale, fra Der er indgået aftale om periodeforlængelse af Dansk Fitness samlede lejemål frem til d Udvidelse af repos, ca. 62 m 2. forventes færdig medio april Udvidelse af repos i foyer, her er anvendt samme fremgangsmetode som er anvendt ved etablering af multilokalet. Dansk Fitness afholder stort set alle udgifterne til etablering af den udvidede repos, inkl. håndværkerudgifter, beregninger, tegninger, byggesagsbehandling m.v. Den afholdte betaling for den udvidede repos, modregnes som forudbetalt husleje med en forudbetalingsperiodeperiode frem til d I forudbetalingsperioden indekseres huslejen ikke, herved kompenseres der for tabt forrentning af det forud indbetalte beløb.. Efter ophør af forudbetalingsperioden d , vil den fremtidige husleje for den udvidede repos udgøre ,- kr. ex moms årligt, tillagt en årlig indeksregulering af huslejen, huslejen indeksregulering første gang d. 1. juli 2009 og herefter årligt i de efterfølgende år i overensstemmelse med udviklingen i nettoprisindekset. Bortforpagtning af Sportscafeen. Fastholdelse af bortforpagtningen Sportscafeen. GIC skal arbejde aktivt for tiltrækning af større arrangementer, for herved at give forpagteren mulighed for at opretholde en sund forretning. Samarbejdet skal hele tiden udbygges og fastholdelse, samarbejdet er af stor vigtighed for GIC s virke som områdets idrætscenter, hvor det også er muligt at holde Sportscafeen åben med den deraf følgende mulighed for at købe mad og drikkevare. Ændring af foreningernes ret til arrangementer på gunstige vilkår. Tidligere havde foreninger hjemmehørende i Grenaa Idrætscenter ret til 1 årligt arrangement på gunstige vilkår, denne ret ophørte pr ved overgangen fra Foreningen Grenaa Idrætscenter og Svømmehallen til Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter, som er en kommunal selvejende institution. 11

13 GIC, foreningerne og forpagter skal ved forhandling, sikre at der kan tiltrækkes og afvikles arrangementer, større idrætsstævner. En aftale skal som udgangspunkt være attraktiv for alle parter, d.v.s. også økonomisk attraktiv for de foreninger der tiltrækker eller selv arrangere arrangementer. Samarbejdet er vigtigt, så forpagter og foreningerne har lyst til at virke for at tiltrække større idrætsstævner og medvirke ved arrangementer. GIC udarbejder beslutningsforslag til bestyrelsen om de fremtidige retningslinjer for arrangementer arrangeret af GIC s egne foreninger. Perspektivering. En sund og aktiv befolkning må være målet for enhver kommune. Sunde og aktive borgere giver et dynamisk samfund med færre omkostninger til aktivering og sygdomsbekæmpelse. Sunde og aktive borgere vil være et stort aktiv for Norddjurs Kommune. Grenaa Idrætscenter tilbyder mange aktiviteter og der er altid nye tiltag på vej. Samling af idrætsaktiviteter giver stordriftsfordele, dette er muligt i de større byer. Besparelser på idræts- og fritidsområdet kan forringe vilkårene for foreningerne. Besparelser på dette område kan derfor indirekte have stor indflydelse på folkesundheden. Det er vigtigt, at der stilles gode faciliteter til rådighed for borgerne og foreningerne, så der derved opnås aktive borgere og foreninger. Det er vigtigt at kommunens faciliteter vedligeholdes fornuftigt, og at der er resurser til dette, ellers vil manglende vedligeholdelse føre til manglende indtjening og forøgede vedligeholdelsesudgifter i løbet af en kort årrække. 12

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa. Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa. Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 3.589 3.589 3.589 3.589

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 3.589 3.589 3.589 3.589 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2013-2016 Center Tekst der beskriver forslaget 2013 2014 2015 2016 4.02 Fritid Kultur & Fritid Hallerne - kan rammen reduceres? - Flg. 3 forslag til besvarelse. Alle 3 forslag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Centerleder for Gormshallen i Jelling

Centerleder for Gormshallen i Jelling Centerleder for Gormshallen i Jelling Jelling er en aktiv by med et fantastisk sammenhold, og vi ønsker at Gormshallen skal være drivkraften i den fortsatte udvikling af aktiviteter i Jelling - både indenfor

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato: Torsdag den 15. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN Til Randers Kommune Dokumenttype Rapport Dato 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMSADMINISTRATIONEN Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 7. Idrætsfremme

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 7. Idrætsfremme FARUM-KOMMISSIONEN Bind 7 Idrætsfremme Bind 7 Idrætsfremme Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

Forvaltningsrevision 2013

Forvaltningsrevision 2013 Forvaltningsrevision 2013 1 Indhold 1. Indledning 2. Målsætninger og resultater 3. Bilag 1 - Evaluering af bestyrelsesarbejde 4. Bilag 2 - Kvalitetsmåling for indflytningsforretninger 5. Bilag 3 Administrationsomkostninger

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 28-06-2011 Kl. 15:45 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 28-06-2011 Kl. 15:45 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 28062011 Kl. 15:45 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, LiseLotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

Et bæredygtigt bynært fritids- og kulturcenter i Odder PROJEKTBESKRIVELSE

Et bæredygtigt bynært fritids- og kulturcenter i Odder PROJEKTBESKRIVELSE MALTESEJE Et bæredygtigt bynært fritids- og kulturcenter i Odder PROJEKTBESKRIVELSE 1 Indledning 1.1 Resume og bærende principper 2 Aktørerne og deres behov 7 2.1 Sportsrideklubben 7 2.1.1 Om klubben 7

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Halanalyse 2014. Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune

Halanalyse 2014. Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune Halanalyse 2014 Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune 2011 Side 2 af 36 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 3 Indledning og metodisk fundament... 5 Befolkningsgrundlag

Læs mere

Ejerforhold. Indhold

Ejerforhold. Indhold Ejerforhold Esbjerg Idrætspark er en selvejende institution, som på vegne af Esbjerg Kommune varetager driften og administrationen af Idrættens Hus samt idrætsanlæggene: Svømmestadion Danmark, Idrætsparken

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Formand KGJ Pia Bjerregaard Næstformand PB Benny Hammer Lars Møller Jens Meilvang

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Formand KGJ Pia Bjerregaard Næstformand PB Benny Hammer Lars Møller Jens Meilvang Valdemar Haumand side 1 d.27. december 2009 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat åben dagsorden til bestyrelsesmødet torsdag d.17.12.2009 kl. 16.30. Mødet blev afholdt i Grenaa Idrætscenters

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2013 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes Budget 2013 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-10 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Katalog over udvalgenes ændringsforslag 2013

Katalog over udvalgenes ændringsforslag 2013 Katalog over udvalgenes ændringsforslag 2013 Centralforvaltningen 5. september 2012 Indhold Indledning... 2 Socialpolitik... 4 Arbejdsmarkedspolitik... 8 Uddannelsespolitik... 10 Fritids- og Idrætspolitik...

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014

Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014 Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014 Version, 9. juli 2010. 1 Forord Skive Kommunes økonomi er i lighed med landets andre kommuner under pres og set i lyset af udmeldingerne fra KL og regeringen

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 51 Detaljerede budgetforudsætninger Kultur- og Fritidsudvalget. 2300000002 Andre kulturelle opgaver... 1.

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 51 Detaljerede budgetforudsætninger Kultur- og Fritidsudvalget. 2300000002 Andre kulturelle opgaver... 1. Ishøj Kommune Budget 2015 Side 51 B50.10 Bevillingsområde Kultur og Fritid B50.10.05 Budgetområde: Administrationsområder 2300000002 Andre kulturelle opgaver... 1.866 Hvis der ikke skrives andet, budgetteres

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 12. november 2014 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere