Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014"

Transkript

1 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012 og 2013 blev afløst af tømmermænd i 1. kvartal Og sandt er det, at kvartalet ikke levede op til forventningerne hos de mange investorer, der mente, at den gode stemning på de finansielle markeder oftest udtrykt ved aktiemarkederne - kunne fastholdes i Aktiemarkederne gav således et afkast, der lå under afkastet på de fleste obligationsmarkeder. Der kan opremses en række forklaringer på hvorfor aktier klarede sig dårligere end vi og mange med os havde forventet i 1. kvartal: Den pludseligt opståede uro i Ukraine, forsat stramning af pengepolitikken i USA, tab af vækstmomentum i Kina og svagere end ventede nøgletal for beskæftigelsen og produktionen i USA. Hver forklaring har naturligvis haft en vis negativ effekt, og samlet har de ført til et mere risk off miljø end forudset. Men når man trækker sig væk fra den daglige nyhedsstrøm og ser på de økonomiske data, så er situationen fortsat positiv for risikoaktiver. Forventningen var (og er), at det er USA, der igen i 2014 skal trække opsvinget i de udviklede lande. Men det usædvanligt hårde vintervejr over store dele af USA resulterede i, at visse økonomiske nøgletal f.eks. fra arbejdsmarkedet faldt ud på den svage side. I Europa faldt nøgletallene sig i 1. kvartal nogenlunde ud som forventet. Den finanspolitiske opstramning i Sydeuropa er så småt ved at have toppet, hvilket er med til at stabilisere vækstbilledet. Dette kan f.eks. aflæses i afkastet på europæiske aktier, der overgik afkastet på amerikanske aktier. Flere emerging markets lande som f.eks. Brasilien, Argentina, Sydafrika og Tyrkiet oplevede stor kapitaludstrømning som følge af interne økonomiske ubalancer og forringede vækstudsigter. Også den gradvist mindre ekspansive amerikanske pengepolitik ramte de skrøbelige økonomier. Resultatet blev, at landenes valutaer især i starten af kvartalet blev svækket. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Afkastene på tværs af aktivtyper (aktier og obligationer) og geografiske regioner var ganske ensartede gennem kvartalet. Afkastene lå generelt mellem 0% og 4%. Kun danske aktier stak af fra de andre aktivtyper. Det brede danske aktieindeks OMXC Copenhagen All Share Capped GI gav således et afkast på hele 14,0 pct., mens det snævre OMXC Copenhagen Capped Index gav 10,0 pct. i afkast. I begge tilfælde er det især stigningen på 20 pct. i den indekstunge aktie Novo Nordisk, der påvirker de danske aktieafkast. Afkastet på globale aktier (udtrykt ved MSCI World i DKK) blev 1,3 pct., mens amerikanske og europæiske aktier gav afkast på hhv. 1,7 pct. og 2,1 pct. i kvartalet. De japanske aktier, der performede flot i 2013, havde derimod et svært kvartal, hvor aktierne i lokal valuta faldt 7,7 pct. Den japanske valuta blev dog styrket mod danske kroner, så opgjort i DKK faldt japanske aktier (TOPIX) med 4,8 pct. Emerging markets aktier kom bedre fra start i 2014 om end afkastet blev marginalt negativt med -0,4 pct. målt på MSCI Emerging Markets Free (i DKK). Dette moderat negative aktiemiljø gav grobund for positive afkast på såvel de traditionelle obligationer som på de mere risikofyldte obligationer. Europæiske statsobligationer (målt ved EFFAS Europe All) nåede et afkast på hele 4,1 pct., mens de danske statsobligationer (EFFAS Denmark All) gav 2,7 pct. i afkast. De danske realkreditobligationer (Nykredit Realkreditindeks) kunne ikke holde trit med statsobligationerne, men gav dog 2,1 pct. i afkast. Mere risikofyldte obligationstyper gav afkast på samme niveau som statsobligationer: Globale og amerikanske high yield obligationer nåede afkast på hhv. 2,9 pct. og 3,0 pct. Sidste års store skuffelse, emerging markets obligationer, kom flot fra start i 2014, og disse obligationer udstedt af stater i emerging markets nåede et afkast på 3,7 pct. (JP Morgan EMBI Global Diversified i DKK). Danmark Den danske økonomi har i årets første kvartal fastholdt det svage, men dog positive momentum, som man oplevede i 2013, hvor den økonomiske vækst for hele året kunne opgøres til 0,4 pct. På den baggrund har Nationalbanken i marts 2014 gentaget sine pro-

2 Markedskommentar gnoser om en samlet dansk vækst på 1,4 pct. i 2014 voksende til 1,7 pct. i 2015 og 1,9 pct. i af Ukraine for alvor vil afspore det gryende økonomiske opsving, som vi ser pt. Det er i stigende grad det private forbrug, der tager over som motor for det danske opsving. Den offentlige sektors budgetunderskud og dermed det offentliges bidrag til væksten er begrænset af et krav fra EU om, at underskuddet skal holdes under 3 pct. af bruttonationalprodukter (BNP). Dette krav nåede Danmark lige præcis i I 1. kvartal var der tegn på bedring af situationen på såvel arbejds- som boligmarkedet. Det kan f.eks. læses ud af antallet af varslede fyringer, antallet af jobannoncer samt i antallet af bolighandler, liggetider på huse og prisudviklingen på boligmarkedet. Forbedringen på boligmarkedet er dog koncentreret om de større byområder, mens boligmarkedet i landområderne fortsat ser svagt ud. Skal man finde nogle sten i skoen i dansk økonomi, så kan den vise sig i boligmarkedet, idet udløbet af de mange afdragsfrie lån blive en joker for det private forbrug. Boliglån med op til 10 års afdragsfrihed blev indført i 2003, og de blev så stor en succes, at ca. 50 pct. af alle udestående boliglån i dag er afdragsfrie. Afdragsfriheden for en meget stor del af disse lån ophører således i de kommende år. Samlet set fastholder vi dog en forventning om, at det i 2. kvartal vil være fordelagtigt at ligge overvægtet i risikoaktiver. Den danske krone har ligget stabilt overfor euro en igennem kvartalet, og Nationalbanken har ikke haft behov for at intervenere i valutamarkedet. Der har senest været interveneret i januar Valutareserven udgjorde ved udgangen af 1. kvartal DKK 459,0 mia. mod DKK 485,9 mia. ved indgangen til året. Faldet i valutareserven skyldes, at staten i kvartalet har valgt at afdrage gæld i udenlandsk valuta. De toneangivende pengepolitiske renter er uændrede igennem kvartalet, og de har i øvrigt ikke været ændret siden maj Udsigterne for de finansielle markeder for 2. kvartal 2014 Generelt set forventes det, at finansmarkedets fokus vil flytte sig fra den amerikanske pengepolitik til de mere virksomhedsspecifikke nyheder samt de økonomiske nøgletal fra arbejdsmarkedet, produktionen og de ledende indikatorer. De seneste data tyder på, at virksomhedernes indtjening og soliditet er i tråd med de aktiekursniveauer, som vi oplever ved indgangen til 2. kvartal. Situationen i Ukraine kan naturligvis eskalere i en grad, hvor det får egentlig negativ effekt på finansmarkederne. Men det er ikke vores forventning, at krisen selv ikke efter en evt. russisk annektering af de østlige dele

3 Pulje 1 - Danske Obligationer Årets 1. kvartal bød overraskende på kraftige rentefald. Rentefaldet var overraskende fordi den amerikanske forbundsbank, Fed, netop havde påbegyndt en neddrosling af den pengeindsprøjtning, som har været med til at understøtte økonomien i flere år. Programmet er kendt under navnet Quantitativ Easening (QE), neddrosling af dette havde ellers forventedes at trække renterne i opadgående retning. Udviklingen i de lange renter var nogenlunde identisk på tværs af regionerne. De korte renter faldt svagt i Europa, mens de korte renter steg svagt i USA. Spændet mellem Danmark og Tyskland var stabilt i kvartalet. På trods af, at Fed ved samtlige rentemøder i kvartalet har reduceret QE-programmet med USD 10 mia., har markedet sendt renterne ned. En væsentlig forklaring på dette er sandsynligvis, at inflationen, målt ved udviklingen i forbrugerpriserne, er kommet ud lavere end forventet. Det forventes således, at den europæiske centralbank, ECB, må lempe pengepolitikken i den nærmeste fremtid. Indtil videre er det dog blevet ved tanken, idet ECB har forpasset chancen ved de seneste rentemøder. Den øgede geopolitiske uro i bl.a. Ukraine har ligeledes fået investorerne til at søge sikre havne, herunder tyske og danske statsobligationer. De fleste investorer har formentligt ikke forventet en annektering af Krim-halvøen, hvorfor denne udvikling nok blev opfattet som en signifikant eskalering af uroen. Renteniveauet for 10-årige statsobligationer er stadig klart højere i USA end i Tyskland og Danmark. Den amerikanske 10-årige rente endte kvartalet i 2,72%, hvilket skal sammenholdes med en 10-årig tysk rente på 1,57%. I Danmark er renten ultimo kvartalet 1,62% altså lidt højere end i Tyskland. Rentespændet mellem de danske og tyske renter forblev på +0,05 procent-point målt ved de 10-årige statsobligationer. De faldende over kvartalet bidrog til at Pulje 1 - Danske Obligationer har leveret et positivt afkast. For 1. kvartal lyder afkastet på 2,98 pct. (efter omkostninger) Danske obligationer 2,99% 2,98% 2,53% 2,99% 2,98% 2,53% Danske obligationer 8,4% 7,1% 10,6% 9,1% 5,8% 4,9% -2,1% -1,7% 5 største investeringer Pct. 3% Realkredit Danmark SDRO ,0 2% BRF ,9 4,5% Danske Stat ,5 7% Danske Stat ,6 2% Realkredit Danmark ,9

4 Pulje 2 - Danske Aktier Det danske aktiemarked har i første kvartal fortsat den positive udvikling og klaret sig markant bedre end de udenlandske markeder. Udlandet har i højere grad end i Danmark reageret på bekymring for afmatning i Emerging Markets, som bl.a. fik næring fra svage kinesiske nøgletal og valutauro. På falderebet har konflikten i Rusland/Ukraine også bidraget til international uro. Væsentligt for markedsudviklingen var kursudviklingen i indekstunge Novo, som er steget 24% i kvartalet efter et flot regnskab og en generelt stærk nyhedsstrøm. Årsregnskaberne var i det store hele positiv læsning, og der var flere selskaber, som måtte opjustere indtjeningen inden den egentlige rapportering. Kvartalet sluttede endvidere med to succesfulde børsnoteringer af hhv. ISS og OW Bunkers, som begge blev massivt overtegnede og sidenhen steg pænt i eftermarkedet. Det relative afkast blev specielt hjulpet af undervægten i Carlsberg og William Demant samt overvægten i Coloplast og Pandora. ISS indgik på noteringsdagen ikke i benchmark, så den kraftige stigning på netop denne dag gav også et solidt bidrag til det relative afkast. Til gengæld fik porteføljen negative relative bidrag fra undervægten i Lundbeck og Vestas samt overvægten i FLSmidth, DSV og GN. Pulje 2 Danske Aktier gav i 1. kvartal et afkast på 12,05 pct. (efter omkostninger) Danske aktier 12,19% 12,05% 10,21% 12,19% 12,05% 10,21% Danske aktier 35,8% 30,5% -15,2% -12,9% 30,4% 25,8% 33,9% 28,7% 5 største investeringer Pct. Dansle Bank 10,2 Novo Nordisk 9,8 Coloplast 9,1 A P Møller-Mærsk 8,2 DSV A/S 5,4

5 Pulje 3 - Danske Indeksobligationer Årets 1. kvartal bød overraskende på kraftige rentefald. Rentefaldet var overraskende fordi den amerikanske forbundsbank, Fed, netop havde påbegyndt en neddrosling af den pengeindsprøjtning, som har været med til at understøtte økonomien i flere år. Programmet er kendt under navnet Quantitativ Easening (QE), neddrosling af dette havde ellers forventedes at trække renterne i opadgående retning. Udviklingen i de lange renter var nogenlunde identisk på tværs af regionerne. De korte renter faldt svagt i Europa, mens de korte renter steg svagt i USA. Spændet mellem Danmark og Tyskland var stabilt i kvartalet. På trods af, at Fed ved samtlige rentemøder i kvartalet har reduceret QE-programmet med USD 10 mia., har markedet sendt renterne ned. En væsentlig forklaring på dette er sandsynligvis, at inflationen, målt ved udviklingen i forbrugerpriserne, er kommet ud lavere end forventet. Det forventes således, at den europæiske centralbank, ECB, må lempe pengepolitikken i den nærmeste fremtid. Indtil videre er det dog blevet ved tanken, idet ECB har forpasset chancen ved de seneste rentemøder. Den øgede geopolitiske uro i bl.a. Ukraine har ligeledes fået investorerne til at søge sikre havne, herunder tyske og danske statsobligationer. De fleste investorer har formentligt ikke forventet en annektering af Krim-halvøen, hvorfor denne udvikling nok blev opfattet som en signifikant eskalering af uroen. Renteniveauet for 10-årige statsobligationer er stadig klart højere i USA end i Tyskland og Danmark. Den amerikanske 10-årige rente endte kvartalet i 2,72%, hvilket skal sammenholdes med en 10-årig tysk rente på 1,57%. I Danmark er renten ultimo kvartalet 1,62% altså lidt højere end i Tyskland. Rentespændet mellem de danske og tyske renter forblev på +0,05 procent-point målt ved de 10-årige statsobligationer. Pulje 3 - Danske Indeksobligationer gav i 1. kvartal et afkast på -0,10 pct. (efter omkostninger) Indeksobligationer -0,10% -0,10% -0,09% -0,10% -0,10% -0,09% Indeksobligationer 5,5% 4,7% 11,7% 9,9% 6,5% 5,5% -4,2% -3,5% Puljens investeringer Pct. 2,5% Nykredit ,0 2,5% Nykredit ,7 2,5% Nykredit ,4

6 Pulje 4 - Mixpulje Første kvartal har været præget af usikkerhed både hvad angår vækst, geopolitisk og pengepolitisk i første kvartal. Dette har medført, at der er opstået meget forskellige holdninger i markedet, hvor der synes at være overbevisninger i fire forskellige lejre: Én lejr forventer, at uroen i Ukraine vil medføre øget generel risikoaversion, en anden lejr mener fortsat, at pengepolitikken i USA er den vigtigste faktor for markederne, en tredje lejr forventer at faldende kinesisk vækst vil trække aktier ned, og endeligt er der en lejr, som tilskriver svækkelsen i amerikanske nøgletal til den relativt hårde vinter i USA. I dette noget fortegnede billede, hvor der naturligvis er overlap lejrene imellem, er det ikke desto mindre interessant at bemærke, at der er opstået divergens mellem de forskellige investeringsbankers anbefalinger af, hvorvidt man skal købe eller sælge aktier og hvad man skal fokusere på. SEB Asset Management mener, at forklaringen på, at aktier ikke kunne opretholde de pæne kursstigninger, primært skal findes i de svagere end ventede nøgletal for den amerikanske beskæftigelse og produktion. Ydermere mener vi, at denne svækkelse primært var af midlertidig karakter, begrundet i den unormalt hårde vinter i USA. Vi forventer dermed, at april og maj vil byde på en række positive økonomiske overraskelser. En række overraskelser, der vil medføre, at aktier vil stige. Endeligt bemærker vi, at denne hypotese langsomt synes at brede sig i markedet og det faktum, at aktier trods alt har holdt niveau over kvartalet indikerer for os, at flere og flere markedsdeltagere også forventer en bedring i de økonomiske nøgletal over de kommende måneder. Målt over kvartalet leverede aktier et afkast på godt 1% målt ved MSCI World i lokal valuta. Dette dækker dog over et meget svingende aktiemarked, hvor MSCI World primo februar lå nede med over 5%. Obligationer gav positive afkast i kvartalet, målt ved Nykredits Realkredit indeks på 2,07%. Puljen har været allokeret med en overvægt til aktier og en undervægt til obligationer. Aktierne har været allokeret med overvægt til europæiske small cap aktier og Emerging Markets aktier mens amerikanske aktier har været undervægtet. Pulje 4 - Mixpulje gav et afkast i første kvartal på 2,35 pct. (efter omkostninger) Mixpulje 2,41% 2,35% 1,99% 2,41% 2,35% 1,99% Mixpulje 15,6% 13,2% 0,43% 0,37% 10,8% 9,1% 12,2% 10,4% 5 største investeringer Pct. SEBinvest Europa Small Cap 15,7 SEBinvest Nordamerika Indeks 13,6 SEBinvest Danske Aktier 11,5 SEBinvest US High Yield Bonds (Columbia) 9,4 3% Realkredit Danmark SDRO ,4

7 Pulje 5 - Internationale Aktier Første kvartal har været præget af usikkerhed både hvad angår vækst, geopolitisk og pengepolitisk i første kvartal. Dette har medført, at der er opstået meget forskellige holdninger i markedet, hvor der synes at være overbevisninger i fire forskellige lejre: Én lejr forventer, at uroen i Ukraine vil medføre øget generel risikoaversion, en anden lejr mener fortsat, at pengepolitikken i USA er den vigtigste faktor for markederne, en tredje lejr forventer at faldende kinesisk vækst vil trække aktier ned, og endeligt er der en lejr, som tilskriver svækkelsen i amerikanske nøgletal til den relativt hårde vinter i USA. I dette noget fortegnede billede, hvor der naturligvis er overlap lejrene imellem, er det ikke desto mindre interessant at bemærke, at der er opstået divergens mellem de forskellige investeringsbankers anbefalinger af, hvorvidt man skal købe eller sælge aktier og hvad man skal fokusere på. SEB Asset Management mener, at forklaringen på, at aktier ikke kunne opretholde de pæne kursstigninger, primært skal findes i de svagere end ventede nøgletal for den amerikanske beskæftigelse og produktion. Ydermere mener vi, at denne svækkelse primært var af midlertidig karakter, begrundet i den unormalt hårde vinter i USA. Vi forventer dermed, at april og maj vil byde på en række positive økonomiske overraskelser. En række overraskelser, der vil medføre, at aktier vil stige. Endeligt bemærker vi, at denne hypotese langsomt synes at brede sig i markedet og det faktum, at aktier trods alt har holdt niveau over kvartalet indikerer for os, at flere og flere markedsdeltagere også forventer en bedring i de økonomiske nøgletal over de kommende måneder. Målt over kvartalet leverede aktier et afkast på godt 1% målt ved MSCI World i lokal valuta. Dette dækker dog over et meget svingende aktiemarked, hvor MSCI World primo februar lå nede med over 5%. Puljen har været allokeret med en overvægt til europæiske small cap aktier og Emerging Markets mens amerikanske aktier har været undervægtet. Pulje 5 Internationale Aktier gav i første kvartal af 2014 et afkast på 2,79 pct. (efter omkostninger) Internationale aktier 2,79% 2,79% 2,36% 2,79% 2,79% 2,36% Internationale aktier 18,9% 16,1% -3,5% -2,9% 11,6% 9,7% 25,3% 21,4% Puljens investeringer Pct. SEBinvest Nordamerika Indeks 61,9 SEBinvest Europa Small Cap 23,9 SEBinvest Japan Hybrid (DIAM) 11,8 SEBinvest Europa Højt Udbytte 2,3

8 Pulje 7 - Korte Obligationer Årets 1. kvartal bød overraskende på kraftige rentefald. Rentefaldet var overraskende fordi den amerikanske forbundsbank, Fed, netop havde påbegyndt en neddrosling af den pengeindsprøjtning, som har været med til at understøtte økonomien i flere år. Programmet er kendt under navnet Quantitativ Easening (QE), neddrosling af dette havde ellers forventedes at trække renterne i opadgående retning. Udviklingen i de lange renter var nogenlunde identisk på tværs af regionerne. De korte renter faldt svagt i Europa, mens de korte renter steg svagt i USA. Spændet mellem Danmark og Tyskland var stabilt i kvartalet. På trods af, at Fed ved samtlige rentemøder i kvartalet har reduceret QE-programmet med USD 10 mia., har markedet sendt renterne ned. En væsentlig forklaring på dette er sandsynligvis, at inflationen, målt ved udviklingen i forbrugerpriserne, er kommet ud lavere end forventet. Det forventes således, at den europæiske centralbank, ECB, må lempe pengepolitikken i den nærmeste fremtid. Indtil videre er det dog blevet ved tanken, idet ECB har forpasset chancen ved de seneste rentemøder. Den øgede geopolitiske uro i bl.a. Ukraine har ligeledes fået investorerne til at søge sikre havne, herunder tyske og danske statsobligationer. De fleste investorer har formentligt ikke forventet en annektering af Krim-halvøen, hvorfor denne udvikling nok blev opfattet som en signifikant eskalering af uroen. Renteniveauet for 10-årige statsobligationer er stadig klart højere i USA end i Tyskland og Danmark. Den amerikanske 10-årige rente endte kvartalet i 2,72%, hvilket skal sammenholdes med en 10-årig tysk rente på 1,57%. I Danmark er renten ultimo kvartalet 1,62% altså lidt højere end i Tyskland. Rentespændet mellem de danske og tyske renter forblev på +0,05 procent-point målt ved de 10-årige statsobligationer. De faldende over kvartalet bidrog til at Pulje 7 - Korte Obligationer har leveret et positivt afkast. For 1. kvartal lyder afkastet på 0,87 pct. (efter omkostninger) Korte obligationer 0,89% 0,87% 0,74% 0,47% 0,40% 0,34% Korte obligationer 4,2% 3,5% 4,0% 3,4% 2,7% 2,3% 0,4% 0,3% 5 største investeringer Pct. 2% BRF ,5 2% Realkredit Danmark ,7 4% Nordea SDRO ,4 Variabel Realkredit Danmark ,1 3,5% Nykredit SDO ,8

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 11 Ledelsespåtegning 12 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 26. september 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Stilheden synes for en stund at have indfundet sig på de finansielle markeder. Der har ellers været nok mulige

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 Offentliggjort 24. august 2011 www.alfredberginvest.dk Investeringsforeningen Alfred Berg Invest Halvårsrapport 2011 Offentliggjort 24. august

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 1. kvartal 2007 Verden i perspektiv 2007 Investering i infrastruktur ny drivkraft Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger Forord Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra Indholdsfortegnelse Forord 3 Tilbage til normale tilstande

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Konsekvenserne af valg i Frankrig og Grækenland Ugen der gik Forskel mellem USA og euroområdet tager til EUR svækkes: Der har været tale om en lidt kort og forstyrret uge

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal En del kunder har spurgt os om, hvad det er, der er sket med den danske krone, og ikke mindst om man som investor skal være nervøs. På den baggrund har vi, efter

Læs mere

Kvartalsrapporten. Aktiemarkedets talentspejder s. 10 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value.

Kvartalsrapporten. Aktiemarkedets talentspejder s. 10 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value. Kvartalsrapporten Aktiemarkedets talentspejder s. 1 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value. Pas på staterne s. 13 Statsobligationer giver i værste tilfælde ikke noget afkast. 2. k v a r ta l 2 5 2K

Læs mere

Aktieugefokus. Det bobler i Kina. 17. april 2015 Finansanalysen

Aktieugefokus. Det bobler i Kina. 17. april 2015 Finansanalysen 17. april 2015 Finansanalysen Aktieugefokus Det bobler i Kina Ugen der gik: Grækenland smed malurt i bægeret Ugen der kommer: Fokus på Grækenland Ændringer i anbefalinger og kursmål Ugen der gik: Fortsat

Læs mere

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. august 2015 Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Fokus i den kommende uge Der vil være stor interesse for privatforbruget i USA. Vi venter

Læs mere

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem I dag anbefaler vi at afdække det kommende års forbrug af foderkorn, færdigblandinger til svin, lavproteinblandinger til kvæg, roepiller og

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

30/04/15. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier

30/04/15. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier 30/04/15 Danske Aktier Anbefalinger Flyvere og dykkere Ændringer af analysedækning Analyser af danske aktier Indholdsfortegnelse Flyvere: Størst potentiale på kort sigt 4 Dykkere: Mindst potentiale på

Læs mere

Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015

Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015 Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Forecast. Turismen i Danmark 2015-2018 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2015 ISBN: 978-87-93227-08-8 Adresse: Islands Brygge

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

Data og konsensusforventninger 2011 2012. Arbejdsløshed (nov.) 5,2 % - Renten (SELIC p.a. end of year) 11,00 % -

Data og konsensusforventninger 2011 2012. Arbejdsløshed (nov.) 5,2 % - Renten (SELIC p.a. end of year) 11,00 % - d. 03.01.12 Resumé I de første tre kvartaler af 2011 vokser økonomien akkummuleret med 3,2 %. Forventningerne til BNP-væksten i 2011 ligger på 3 %, svarende til en nedjustering på 0,5 %-point siden sidste

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Formue magasin. Kloden drejer stille rundt. Sovereign Wealth funds. 3. kvartal 2008 23. årgang AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE

Formue magasin. Kloden drejer stille rundt. Sovereign Wealth funds. 3. kvartal 2008 23. årgang AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE Januar 2006 0A 3. kvartal 2008 23. årgang Formue magasin AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE Kloden drejer stille rundt Verden på vej ned i gear Sundhed globale muligheder i et politisk minefelt

Læs mere