(19) DANMARK. 2six,l (12) PATENTSKRIFT. Patent- og Varemærkestyrelsen (11) DK B1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(19) DANMARK. 2six,l (12) PATENTSKRIFT. Patent- og Varemærkestyrelsen (11) DK 175072 B1"

Transkript

1 (19) DANMARK (11) DK B1 2six,l (12) PATENTSKRIFT Patent- og Varemærkestyrelsen (51) Int.C1 7.: C 12 N 15/38 A 61 K 39/245 C 12 N 15/63 G 01 N 33/569 (21) Patentansøgning nr: PA (22). 1: I'dleveringsdag: (24) Løbedag: (41) Alm. tilgængelig: (45) Patentets meddelelse bkg. den: (86) International ansøgning nr: PCT/US86/01761 (86) International indleveringsdag: (85) Videreførelsesdag: (30) Prioritet: US US US US (73) Patenthaver: Pharmacia & Upjohn Company, 301 Henrietta Street, Kalamazoo, Michigan, USA (72) Opfinder: Erik A. Petrovskis, 317 Prospect, Kalamazoo, Michigan 49007, USA Leonard E. Post, 6129 Old Log Trail, Kalamazoo, Michigan 49007, USA James G. Timmins, 550 Memorail Drive 18F, Cambridge, Massachusetts 02139, USA (74) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (54) Benævnelse: Rekombinant DNA-molekyle, værtscelle transformeret dermed, fremgangsmåde til fremstilling af et polypeptid ved anvendelse af det rekombinante DNA-molekyle, og diagnostisk sæt omfattende et sådant polypeptid (56) Fremdragne publikationer: Journal of Virology, Vol. 56, No. 1 (1985), s Journal of Virology, Vol. 53, No. 1 (1985), s (57) Sammendrag: Den foreliggende opfindelse tilvejebriner rekombinante DNA-molekyler omfattende en sekvens, der koder et ' pseudorabiesvirus-(prv)-glycoprotein valgt blandt gi, gp50 og gp63, værtsceller transformeret af de nævnte rekombinante. DNA-molekylsekvenser, gi-, gp50- og gp63-polypeptider. Den foreliggende opfindelse tilvejebringer også underenheds-vacciner mod PRV, metoder til beskyttelse af dyr mod PRV-infektion og metoder til at skelne mellem inficerede og vaccinerede dyr.

2 Den foreliggende opfindelse angår et rekombinant DNA-molekyle, en værtscelle transformeret dermed, en fremgangsmåde til fremstilling af et polypeptid ved anvendelse af det rekombinante DNA-molekyle, og diagnostisk sæt omfat- 5 tende et sådant polypeptid. Polypeptidet og det diagnostiske sæt er anvendelige til screening af dyr til bestemmelse af, om de er inficeret med PRV, og det rekombinante DNA-molekyle er egnet til eksprimering af PRV-glycoproteinerne, som kodes deraf. 10 Pseudorabies-virus (PRV) er en sygdom, som angriber mange dyrearter over, hele verden. PRV-infektioner betegnes afvekslende paralysis bulbaris infectiosa, Aujeszky's sygdom og "mad itch". Infektioner kendes hos vigtige husdyr, såsom svin, kvæg, hunde, katte, får, 15 rotter og mink. Værtsdyr-området er meget bredt og omfatter de fleste pattedyr og, i det mindste eksperimentelt, mange fuglearter (vedrørende en detaljeret liste over værtsdyr, se D.P. Gustafson, "Pseudorabies", in Diseases of Swine, 5. udg., A.D. Leman et al.,eds., (1981)). For 20 de fleste inficerede dyr er sygdomme dødelig. Voksne svin og muligvis rotter dør imidlertid ikke af sygdommen og er derfor bærere. Svinebesætninger er særlig udsatte for PRV. Selv om de voksne svin sjældent udviser symptomer eller dør af 25 sygdommen, bliver smågrise akut.;syge, når de smittes, og de dør sædvanligvis i løbet af timer-, ofte uden specifikke kliniske tegn (T.C. Jones og R.D. Hunt, Veterinary Pathology, 5. udg., Lea & Febiger (1983)). PRV-vacciner er blevet fremstillet ved forskellige 30 metoder, og. vaccination i endemiske områder af Europa er blevet praktiseret i mere end 15 år. Tabene er blevet nedsat ved vaccinationen, men vaccinationen har bibeholdt virusset i miljøet. Der er ikke blevet fremstillet nogen vaccine, som vil forhindre infektion. Vaccinerede dyr, som udsættes for virulent virus, overlever infektionen og udskiller derefter mere virulent virus. Vaccinerede dyr kan derfor huse en latent infektion, som kan blusse op igen (se D.P. Gustaf son, ovenfor). 1

3 2 Levende svækkede og inaktiverede vacciner mod PRV er tilgængelige i handelen i USA og er blevet godkendt af USDA (Se C.E. Aronson, ed., Veterinary Pharmaceuticais & Biologicals, (1983)). 5 Fordi voksne svin er bærere af PRV, har mange stater startet screening-programmer til påvisning af smittede dyr. DNA/DNA-hybridis ering kan anvendes til diagnosticering af aktivt inficerede dyr under anvendelse af et rekombinant DNA-molekyle ifølge den foreliggende opfin- 10 delse. Nogle af PRV-glycoproteinerne fremstillet ifølge den foreliggende opfindelse er også anvendelige til fremstilling af diagnostika for PRV-infektioner og også til fremstilling af vacciner mod PRV. PRV er et herpesvirus. Herpesvira er generelt 15 blandt de mest komplekse af dyre-vira. Deres genorner koder mindst 50 virus-specifikke proteiner og indeholder over nucleotider. Blandt de mest immunologisk reaktive proteiner af herpesvira findes glycoproteinerne blandt andet i virion-membraner og membranerne af infi- 20 cerede celler. Litteraturen vedrørende PRV-glycoproteiner refererer til mindstfire vinde glycoproteiner (T. Ben- -Porat og A.S. Kaplan, Virology 41, (1970); A.S. Kaplan og T. Ben-Porat, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 66, (1970)). 25 M.W. Wathen og L.K. Wathen, J. Virol. 51, (1984) refererer til et PRV, der indeholder en mutation i et viralt glycoprotein (gp50), og en fremgangsmåde til selektering af mutanten under anvendelse af neutraliserende monoclonalt antistof rettet mod 30 gp50. Wathen og Wathen anfører også, at et monoclonalt antistof rettet mod gp50 er en stærk neutraliserende faktor for PRV, med eller uden hjælp af komplement, og at polyvalent immunserum er særdeles reaktivt mod gp50, og konkluderer derfor, at gp50 kan være et af de vigtige

4 3 PRV-immunogener. På den anden side er det blevet rapporteret, at monoclonale antistoffer, som reagerer med kappe-glycoproteinet med en molekylvægt på , neu- traliserer PRV-infektionsevnen, men at monoclonale an- 5 tistoffer rettet mod nogle af de andre membran-glycoproteiner har meget lille neutraliserende aktivitet (H. Hampi et al., J. Virol. 52, (1984); og T. Ben-Porat og A.S. Kaplan, "Molecular Biology of Pseudorabies Virus", i B. Roizman ed., The Herpesviruses, 10 3, s (1984)). L.M.K. Wathen et al., Virus Research 4, (1985 beskriver fremstilling og karakterisering af monoclonale antistoffer rettet mod PRV-glycoproteiner identificeret som gp50 og gp83 og deres anvendelse til pas- 15 siv immunisering af mus mod PRV-infektion. A.K. Robbins et al., "Localization of a Pseudorabies Virus Glycoprotein Gene Using an E. coli Expression Plasmid Library", i Herpesvirus, s (1984) beskriver konstruktion af et bibliotek af 20 E. coli-plasmider indeholdende PRV-DNA. De beskriver også identifikation af et PRV-gen som koder glycoproteiner med en molekylvægt på og De beskriver ikke glycoproteinerne fremstillet ifølge den foreliggende opfindelse. 25 A.K. Robbins et al., EP-patentansøgning nr (publikation nr ) beskriver isolering, cloning og eksprimering af PRV-glycoproteiner, der identificeres som gii og giii. De beskriver ikke PRV-glycoproteinerne fremstillet ifølge den foreliggende opfindelse. 30 T.C. Mettenleiter et al., "mapping of the Struc- tural Gene of Pseudorabies Virus Glycoprotein A and Identification of Two Non-Glycosylated Precursor Polypeptides", J. Virol. 53, (1985), beskriver kortlægning af det kodende område af glycoprotein ga (som de ligestiller med gi) til BamHI-7-fragmentet af

5 4 DK B1 PRV-DNA. De anfører også, at BamHI-7-fragmentet koder for mindst tre andre virale proteiner med en molekylvægt på , og De beskriver eller antyder ikke DNA-sekvensen, som koder for glycoproteinerne fremstillet 5 ifølge den foreliggende opfindelse, eller fremstilingen af sådanne polypeptider ved rekombinante DNA-metoder. B. Lomniczi et al., "Deletions in the Genomes of Pseudorabies Virus Vaccine Strains and Existence of Four Isomers of the Genomes", J. Virol. 49, (1984) beskriver PRV-vaccine-stammer, som har udeladelser i den særlige korte sekvens mellem 0,855 og 0,882 kort- -enheder. Dette er i nærheden af gi-genet. T.C. Mettenleiter et al., "Pseudorabies Virus Avirulent Strains Fail to Express a Major Glycoprotein", J. Virol. 56, (1985), har demonstreret, at tre kommercielle PRV- -vaccine-stammer mangler glycoprotein gi. Det har også for nylig vist sig, at Bartha-vaccine-stammen indeholder en udeladelse af det meste af gp63-genet. T.J. Rea et al., J. Virol. 54, (1985), 20 beskriver kortlægning og sekvensbestemmelse af genet for PRV-glycoproteinet, som akkumuleres i mediet af inficerede celler (gx). Blandt de flankerende sekvenser af gx-genet, som er vist deri, er en lille del af gp50-sekvensen, der specifikt begynder ved base:nummer i fig. 6 deri. Denne sekvens blev imidlertid ikke identificeret som gp50-sekvensen. Endvidere er der fejl i sekvensen publiseret af Rea et al. Baserne 1586 og 1603 skal udelades. Baserne skal indføres mellem baserne 1708 og 1709, baserne 1737 og 1738, baserne 1743 og og baserne 1753 og Konsekvensen af disse fejl i den publicerede delvise sekvens af gp50 er en læserammeforskydning. Translation af den åbne læseramme, der begynder ved AUG-startstedet, vil give en ukorrekt aminosyresekvens for gp50-glycoproteinet.

6 EP-patentpublikation nr beskriver en diagnostisk antigen faktor, der skal anvendes sammen med visse lectin-bundne PRV-glycoprotein-underenheds-vacciner til at skelne mellem bærere af PRV og ikke-bærere af PRV. 5 Ifølge den foreliggende opfindelse tilvejebringes et rekombinant DNA-molekyle indeholdende en DNA-sekvens kodende for et polypeptid, der udviser pseudorabiesvirus-(prv)-glycoprotein-gi-immunogenitet, hvor den nævnte DNA-sekvens er operativt forbundet med en ekspressionskon- 10 trolsekvens, hvorved DNA-sekvensen, der koder for polypeptidet, er valgt blandt sekvensen, der koder for gi, og som er.atg CGG CCC TIT CTG CTG CGC GCC GCG CAG CTC CTG CCG CTG crc GCC CTG GCG CTC TCC ACC GAG GCC CCG AGC CTC TCC CCC GAG ACG ACC CCC GGC CCC GTC ACC 15 GAG GTC CCG AGT CCC TCG GCC GAG GTC TOG GAC CTC TCC ACC GAG GCC GGC GAC GAT GAC CTC GAC GGC GAC CTC AAC CGC CAC CAC CGC CGC GCC CCC TTC GGC TCG dcc CTC GCC TCC CTG AGG GAG GCA CCC CCG GCC CAT CTG GTG AAC GTG TCC GAG GGC CCC AAC TTC ACC CTC GAC GCG CGC CCC GAC CCC GCC GTG CTG GCC GGG ATC 5 20 TGG ACG TTC CTG CCC GTC CGC GGC TGC GAC CCC CTG GCG GTG ACC ATG GTG TGC TTC GAG ACC GCC TGC CAC CCG GAC CTG GTG crc GGC CGC GCC TGC GTC CCC GAG GCC CCG GAG CGG GGC ATC CGC GAC TAC CTG CCG CCC GAG GTG CCG CCG CTC CAG CGC GAG CCG CCC ATC GTC ACC CCG GAG CGG TOG TCG CCG CAC CTG ACC GTC CGG CGG GCC ACG CCC AAC GAC ACG GGC CTC TAC ACG crc CAC GAC GCC TCG GCG CCG 25 CGG GCC GTG TTC TTT GTG GCG crc GGC GAG CGG CCG CCC GCG CCG CTG GCC CCG GTG GGC CCC GCG CGC CAC GAG CCC CGC TTC CAC GCG crc GCC TTC CAC TCG GAG CTC TTC TCC CCC GGG GAC ACG TTC GAC crc ATG CCG CGC GIG GTC TCC GAC ATG CCC GAC TCG CGC GAG AAC TTC ACC GCC ACG CTG GAC TGG TAC TAC GCG CGC GCG CCC CCG CGC TGC CTG CTG TAC TAC GTC TAC GAG CCC TGC ATC TAC CAC CCG CGC 30 GCG CCC GAG TGC CTG CGC CCG GTG GAC CCG GCG TCC AGC TTC ACC TCG CCG GCC CGC CCC CCG CTG GTG GCG CGC CGC GCG TAC GCC TCG TGC ACC CCG CTG CTC GCG GAC CGG TGG CTG ACC GCC TGC CCC TTC GAC GCC TTC GGC GAG GAG GTG CAC ACG AAC CCC ACC COG GAC GAG TCG GGG CTG TAC GTG CTC GTG ATG ACC CAC AAC GGC CAC CTC GCC ACC TGG CAC TAC ACG CTC GTC GCC ACC GCG GCC GAG TAC GTC ACG GTC ATC AAG GAG CTG ACG GCC CCG GCC CGG GCC CCG GGC ACC CCG TGG GGC CCC GGC GGC GGC GAC GAC CCG ATC TAC GTG GAC GGC GTC ACG ACG CCC GCC CCG CCC GCC CGC CCG TGG AAC CCC TAC GGC CGG ACG ACC CCC CGG CCG CTC TIT GIG CTG

7 GCG CTG GGC TCC 1TC GTG ATG ACG TGC GTC GTC GGG GGG GCC CTC TGG CTC TGC GTC CTG TGC TCC CGC CCC CGC GCC GCC 6 tcc ccc CCC ITC 03G GTG CCG ACG CGG GCG GGG ACG CGC ATG CTC TCG CCG GTG TAC ACC AGC CTG CCC ACC CAC GAG GAC TAC TAC GAC GGC GAC GAC GAC GAC GAG GAG GCC GGC GAC GCC CGC CGG 03G CCC 5 TCC TCC CCC GGC GGG GAC AGC GCC TAC CAC GGG CCG TAC GTG AGC CM GAC GCC GAG CAC GAG ITC AGC AGC GAC GAG GAC GAC GGG CTG TAC GTG CGC CCC GAG GAG GCG 0:C CGC TCC GGC ITC GAC GTC TVG. ITC CGC GAT CCG GAG AAA CCG GAA GTG ACG RAT 03G CCC AAC TAT GGC GTG ACC GCC AGC CGC CTC ITG AAT GCC CGC CCC G CT TAA 10 og fragmenter deraf, som koder for polypeptider, der udviser PRV-glycoprotein-antigenitet. Desuden tilvejebringes der ifølge den foreliggende opfindelse en værtscelle transformeret med et rekombinant DNA-molekyle ifølge ofindelsen. 15 Ifølge den foreliggende opfindelse tilvejebringes endvidere en fremgangsmåde til fremstilling af et polypeptid, der udviser PRV-gI-antigenitet, omfattende: (a) fremstilling af et rekombinant DNA-molekyle, hvor molekylet indeholder en DNA-sekvens, der koder for et 20 polypeptid, som udviser PRV-gI-antigenitet, hvor den nævnte DNA-sekvens er operativt forbundet med en ekspressionskontrolsekvens, (b) transformering af en passende værtscelle med det nævnte rekombinante DNA-molekyle, 25 (c) dyrkning af den nævnte værtscelle, og (d) opsamling af polypeptidet, hvorved DNA-sekvensen er valgt blandt gi-sekvensen, som er ATG CGG CCC TTT CTG CTG CGC GCC GCG CAG CTC CTG GCG CTG CTG GCC CTG GCG CTC TCC ACC GAG GCC 05G AGC CTC TCC GCC CAG ACG ACC CCG GGC CCC GTC ACC 3 0 GAG GTC CCG AGT CCC TCG GCC GAG GTC TCG GAC CTC TCC ACC GAG GCC GGC CAC GAT GAC CTC GAC GGC GAC CTC AAC GGC CAC GAC CGC CGC GCG GGC TTC GGC TCG GCC CTC GCC TCC crc AGC GAG GCA CCC CCG GCC CAT CTG GTG AAC GTG TCC GAG GGC GCC AAC ITC ACC CTC GAC GCG CGC GGC GAC GGC GCC GTG GIV GCC GGG ATC TGG ACG ITC CTG CCC GTC CGC GGC TGC GAC GCC GTG GCC GTG ACC ATG GIG 'MC ITC GAG ACC GCC TGC CAC CCG GAC CTG GTG CTG GGC CGC GCC TGC GTC CCC GAG

8 7 GCC CCG GAG CGG GGC ATC 03C GAC TAC CTG CCG CCC GAG CTG CCG CGG GTC CAG CGC GAG CCG CCC ATC GTC ACC CCG GAG CGG TGG TCG CCG CAC CTG ACC GTC CGG CGG GCC ACG CCC AAC GAC ACG 03C TAC ACG CTG CAC CAC GCC TCG GCG CCG CGG GCC GTG TTC ITT CTG GCG GTG GGC GAC CGG CCG CCC GCG CCG CTG GCC CCG 5 GTG GCC CCC ccc Ccc CAC GAG CCC CGC TTc CAC GCG CTC GGC TTC CAC TCG CAG CTC TTC TCG CCC GGG GAC ACG TTC GAC GTG ATG CCG CGC GTG crc TCG GAC ATG GGC GAC TCG CGC GAG AAC TI'C ACC GCC ACC CTG GAC TGG TAC TAC GCG CGC GCG CCC CCG 0= MC CTG GTG TAC TAC GTG TAC GAG CCC TGC ATC TAC CAC CCG CGC GCG CCC GAG MC CTG CGC CCG GTG GAC CCG GCG TCC AGC TTC ACC TCG CCG GCG 1 0 CCC GCG GCG GTG GTG GCG CGC CGC GCG TAC GCC TCG ICC AGC CCG CTG CTC GGG GAC OGG TGG CTG ACC GCC TCC CCC TTC GAC GCC TTC GGC GAC GAG CTG CAC ACG AAC GCC ACC GCG GAC GAG TCG GGG GTG TAC GTG GTC GTG ATG ACC CAC AAC GGC CAC GTC GCC ACC TGC GAC TAC ACG CTC GTC GCC ACC GCG GCC GAG TAC GTC ACG GTC ATC AAG GAG GTG ACG GCC CCG GCC CGG GCC CCG GGC ACC CCG TCG GGC CCC 15 GGC GGC GGC GAC GAC GCG ATC TAC GTG GAC GGC GTC ACG ACG CCG GCG CCG CCC GCG CGC CCG ICC AAC CCG TAC CGC CGG ACG ACC CCC GGG CGG CTG Tir GTG GTG GCG CTG GGC TCC TTC GTG ATG ACG TGC GTC GTC GGG GGG GCC GTC TGG CTC TGC GTG CTG TGC TCC CGC CGC CGG GCG GCC TCG Ø CCG ITC CGG GTG CCG ACG CGG GCG GGG ACG CGC ATG CTC TCG CCG CT TAC ACC AGC CTG CCC ACG CAC CAG GAC 20 TAC TAC GAC GGC GAC GAC GAC GAC GAG CAG GCG GGC GAC GCC Ø CGG CGG CCC TCC TCC CCC GGC CGG GAC AGC GGC TAC GAG 03G CCG TAC GTG AGC CTG GAC GCC CAG CAC GAG ITC AGC AGC CAC GAG GAC GAC GGG CTG TAC GTG CGC CCC GAG GAG GCG CCC CGC TCC GGC TTC GAC CTC MG TTC CGC GAT CCG GAC AAA CCG GAA GTG ACG AAT 03G CCC AAC TÅT GGC G'TG ACC GCC AGC CGC CTC TIG AAT GCC CGC CCC 25 GCT TAA og fragmenter deraf, som koder polypeptider, der udviser pseudorabiesvirus-antigenitet. Endelig tilvejebringes der ifølge den foreliggende opfindelse også et diagnostisk sæt til anvendelse til at 30 skelne mellem dyr, der er vaccineret mod PRV, og dyr, der er inficeret med PRV, hvilket sæt er ejendommeligt ved, at at det omfatter flere beholdere, og en af beholderne indeholder et polypeptid, der udviser PRV-glycoprotein-gIantigenitet og er fremstillet ved fremgangsmåden ifølge krav 8.

9 8 Med det omhandlede rekombinante DNA-molekyle, den omhandlede værtscelle og den omhandlede fremgangsmåde muliggøres for første gang fremstilling af et diagnostisk sæt af den omhandlede art, hvilket udgør et oplagt og væsentligt 5 teknisk fremskridt. Glycoproteinet, som kodes af genet, er defineret som et glycoprotein, der reagerer med et bestemt monoclonalt antistof. Dette glycoprotein svarer ikke til nogen af de hidtil kendte PRV-glycoproteiner. Wathen og Wathen 10 har kortlagt en mutation, som er resistent mod det monoclonale antistof, som på basis af fortilfælde i herpes simplex-virus (f.eks. T.C. Holland et al., J. Virol 52, (1984)), kortlægger placeringen af det strukturelle gen for gp50. Wathen og Wathen har kortlagt gp genet til det mindre SalI/BamHI-fragment inden i BamHI-7-fragmentet af PRV. Rea et al., se ovenfor, har kortlagt PRV-glycoprotein-gX-genet til det samme område. PRV-gI-genet er isoleret ved screening af PRV-DNA-biblioteker konstrueret i bakteriofag- 20 -ekspressionsvektoren Ågt11 (J.G. Timmins et al., "A method for Efficient Gene Isolation from Phage gt11 Libraries: Use of Antisera to Denatured, Acetone- -Precipitated Proteins", Gene 39, (1985); R.A. Young og R.W. Davis, Proc. Natl.Acad. Sci. USA 80, (1983); R.A. Young og R.W. Davis, Science 222, (1983)). PRV-genomisk DNA afledt af PRV-Rice-stammen, der oprindelig blev tilvejebragtfra D.P. Gustaf son ved Purdue University, blev isoleret fra cytoplasmaet af 30 PRV-inficerede Vero-celler (ATCC CCL 81). Det genomiske DNA blev fragmenteret ved lydbehandling og derefter clonet i 2gt.11 til dannelse af et 2/PRV rekombinant ( -ÅPRV) DNA-bibliotek. Antisera til screening af.1drv-biblioteket frem- stilles ved at pode mus med proteiner isoleret fra celler inficeret med PRV (inficeret-celle-proteiner eller

10 ICP'er), som er blevet adskilt efter størrelse på SDS-geler, og derefter isolere antistofferne. XPRV-fagerne, der skal screenes, udplades på et lag E. coli. gt11 indeholder et enestående cloningssted i 5 3'-enderne af lacz-genet. Fremmede DNA'er, som indføjes i dette enestående sted i den rette orientering og læseramme giver ved ekspression polypeptider bundet til 8-galactosidase. Et nitrocellulosefilter indeholdende en inducer for lacz-transcription til at fremme eks- 10 pressionen af PRV-DNA anbringes oven på laget. Efter at fusions-polypeptiderne eksprimeret af 2PRV'er har haft tilstrækkelig tid til at binde til nitrocellulosefilterne, fjernes filterne fra lagene og undersøges med de ovenfor anførte muse-antisera. Pletter, som producerer antigen, 15 der bindes til muse-antiserum, identificeres ved under- søgelse med et mærket antistof for muse-antiserum. Pletter, som giver et positivt signal, anvendes til at transformere en E. coli-vært (Y1090, tilgængelig fra ATCC, Rockville, MD 20852). Kulturerne inkuberes 20 derefter natten over til dannelse af»rv-fagmaterialer. Disse fag-materialer anvendes til at inficere E. coli K95 (D. Friedman i The Bacteriophage Lambda, s , A.D. Hershey, ed. (1971)). Polypeptider produceret af den transformerede E. coli K95 renses ved præparativ 25 gelelektroforese. Polypeptider, som er overproduceret (på grund af induktionen af transcriptionen af lacz- -genet), der har molekylvægte over , og som også er fraværende i a gt11-kontrolkulturer, er (3-galactosidase-PRV-fusionsproteiner. Hvert enkelt fusionspro- 30 tein injiceres derefter særskilt i en mus til dannelse af antisera. Mærkede PRV-ICP'er dannes ved at inficere Vero-, -celler, der vokser i'et medium, som f.eks. indeholder 14 C-glucosamin (T.J. Rea et al., ovenfor). De ovenfor an- førte fusionsprotein-antisera anvendes til immunopreci - pitation af disse mærkede ICP'er. De således udfældede polypeptider analyseres ved gelelektroforese. Et af dis- 9

11 se er et glycoprotein (gi) med en molekylvægt på Det demonstreres på denne måde, at genet clonet i fagerne, der danner det hybride protein, som fremkalder anti-gi-gp63- serum, er gi-genet. Dette gen viser sig at være placeret i 5 BamHI-7-fragmentet af PRV-genomet (T.J. Rea et al., ovenfor) (se blad D). gi-placeringen stemmer generelt overens med det område, hvor Mettenleiter et al., ovenfor, har placeret gi-genet. Imidlertid har Mettenleiter et al. antydet, at gi-genet strækker sig ind i BamHI-12-fragmentet, hvilket 10 det ikke gør. Denne :tprv-genisoleringsmetode er hurtig og effektiv i sammenligning med DNA-hybridisering og in vitro-translation af udvalgte mrna'er. Da rensede glycoproteiner ikke stod til rådighed, kunne oligonucleotid- 15 -sonder ikke hurtigt konstrueres ud fra aminosyresekvensdata, og der kunne heller ikke dannes højspecifikke polyclonale antisera. Derfor blev den ovenfor anførte metode anvendt. Som ovenfor nævnt placeres genet, der koder gi, i 20 BamHI-7-fragmentet af PRV-DNA. BamHI-7-fragmentet af PRV kan afledes af plasmidet pprxhl (også kendt som puc1129), og fragmenter, der er bekvemme til DNA-sekvensanalyse, kan fås ved standard-subcloningsprocedurer. Plasmidet puc1129 kan fås fra E. coli HB101, NRRL B Denne kultur er 25 tilgængelig fra den permanente samling hos Northern Regional Research Center Fermentation Laboratory (NRRL), U.S. Department of Agriculture, Peoria, Illinois, U.S.A. E. coli HB101 indeholdende puc1129 kan dyrkes i L-næringsmedium ved velkendte procedurer. Typisk dyrkes 30 kulturer til en optisk tæthed på 0,6, hvorefter der tilsættes chloramphenicol, og kulturen henstilles under om- 1 0

12 11 rystning natten over. Kulturen lyseres derefter f.eks. ved anvendelse af SDS med høj saltkoncentration, og den ovenstående væske underkastes en casiumchlorid/- ethidiumbromid-ligevægtsdensitetsgradientcentrifuge- 5 ring, hvorved plasmiderne fås. Tilgængeligheden af denne gensekvens muliggør direkte manipulering af genet og gensekvensen, hvilket tillader modifikationer af reguleringen af ekspressionen og/eller strukturen af proteinet kodet af 10 genet eller et fragment deraf. Kendskabet til denne gensekvens gør det også muligt at clone det tilsvarende gen eller fragment deraf fra enhver stamme af PRV under anvendelse af den kendte sekvens som hybridiseringssonde og at eksprimere hele proteinet eller et fragment deraf 15 ved rekombinante metoder, der er almindeligt kendte. Kendskabet til denne gensekvens har gjort det muligt at udlede aminosyresekvensen af det tilsvarende polypeptid (kort C). Som resultat heraf kan fragmenter af dette polypeptid med PRV-immunogenitet frem- 20 stilles ved standardmetoder til proteinsyntese-eller re- kombinante DNA-metoder. Som anvendt i den foreliggende beskrivelse anvendes udtrykkene immunogenitet og anti- genitet afvekslende om evnen til at stimulere enhver type af adaptiv immunreaktion, dvs. udtrykkene antigen 25 og antigenitet er ikke i betydning begrænset til stoffer, der stimulerer produktionen af antistoffer. Den primære struktur (sekvens) af genet, der koder for gi er også anført i kort C. Genet eller fragmenterne deraf kan udvindes 30 fra puc1129 ved nedbrydning af plasmid-dna'et fra en kultur af NRRL B med passende endonuclease-restriktionsenzymer. F.eks. kan BamHI-7-fragmentet isoleres ved nedbrydning af et præparat af puc1129 med BamHI og isoleres ved gelelektroforese.

13 12 Alle restriktions-endonucleaserne, som er omtalt i den foreliggende beskrivelse, er kommercielt tilgængelig, og deres anvendelse er velkendt. Brugsanvisninger gives i almindelighed af de kommercielle leverandører af 5 restriktionsenzymerne. Det udskårne gen eller fragmenter deraf kan ligeres til forskellige cloningsbærere eller vektorer til anvendelse ved transformering af en værtscelle. Vektorerne indeholder fortrinsvis DNA-sekvenser til at starte, 10 kontrollere og afslutte transcription og translation (som tilsammen udgør ekspression) af PRV-glycoprotein- -generne og er derfor operativt forbundet dermed. Disse "ekspressionskontrolsekvenser" er fortrinsvis forenelige med værtscellen, der skal transformeres. Når værtcellen 15 er en celle af et højere dyr, f.eks. en pattedyrcelle, kan de naturligt forekommende ekspressionskontrolsekvenser af glycoprotein-generne anvendes alene eller sammen med heterologe ekspressionskontrolsekvenser. Heterologe sekvenser kan også anvendes alene. Vektorerne indeholder 20 yderligere fortrinsvis et markørgen (f.eks. antibioti- kumxesistens), således at der fås et fænotypisk træk til selektion af transformerede værtsceller. Desuden vil en replikerende vektor indeholde et replicon. 30 Typiske vektorer er plasmider, fager og vira, 25 der inficerer dyreceller. Der kan i det væsentlige anvendes enhver DNA-sekvens, som er i stand til at transformere en. værtscelle. Ved udtrykket "værtscelle" som anvendt i den foreliggende beskrivelse menes en celle, der er i stand til at blive transformeret med DNA-sekvensen, der koder for et polypeptid, som udviser PRV-glycoprotein-antigenitet. Fortrinsvis er værtscellen i stand til at eksprimere PRV-polypeptidet eller fragmenter deraf. Værtscellen kan være prokaryotisk eller eukaryotisk. Illustrerende pro-

14 13 DK B1 karyotiske celler er bakterier, såsom E. coli, B. subtilis, pseudomonas og B. stearothermofilus. Illustrerende eukaryotiske celler er gærceller eller celler af højere dyr, såsom celler fra insekter, planter eller pat- 5 tedyr. Pattedyr-cellesystemer vil ofte foreligge i form af monolag af celler, selv om pattedyrcelle-suspensioner også kan anvendes. Pattedyr-cellelinier omfatter f.eks. Vero og HeLa-celler, kinesisk hamster-ovarie-cellelinier (CHO-cellelinier), WI38-, BHK-, COS-7- eller MDCK- 10 -cellelinier. Insekt-cellelinier omfatter Sf9-linien af Spodoptera frugiperda (ATCC CRL1711). En sammenfatning af nogle tilgængelige eukaryotiske plasmider, værtsceller og metoder til anvendelse af disse til cloning og ekspression af PRV-glycoproteiner kan findes i 15 K. Esser et al., Plasmids of Eukaryotes (Fundamentals and Applications), Springer-Verlag (1986). Som ovenfor anført indeholder vektoren, f.eks. et plasmid, som anvendes til at transformere værtscellen, fortrinsvis forenelige ekspressionskontrolsekvenser til 20 ekspression af PRV-glycoprotein-genet eller fragmenter der- af. Ekspressionskontrolsekvenserne er derfor operativt forbundet med genet eller fragmentet. Når værtscellerne er bakterier, omfatter illustrerende anvendelige eks- pressionskontrolsekvenser trp-promotoren og -operatoren 25 (Goeddel et al., Nucl. Acids Res. 8, 4057 (1980)); lac- -promotor og -operator (Chang et al., Nature 275, 615 (1978)); ydre membran protein promotor (EMBO J. 1, (1982)); bakteriofag, -promotorer og -ope- ratorer (Nucl. Acids Res. 11, (1983)); a-amy- 30 fase (B. subtilis) promotor og -operator. Termineringssekvenser og andre ekspressionsfremmende og -kontrollerende sekvenser, som er forenelige med den valgte værtscelle. Når værtscellen er gær, omfatter illustrerende anvendelige ekspressionskontrolsekvenser f.eks. a-mating

15 14 DK B1 faktor. Til insektceller kan polyhedrin-promotoren af baculovira anvendes (Mol. Cell. Biol. 3, s (1983)). Når værtscellen stammer fra insekter eller pattedyr, omfatter illustrerende anvendelige ekspres- 5 sionskontrolsekvenser f.eks. SV-40 promotor (Science 222, (1983)) eller f.eks. metallothionein- -promotor (Nature 296, (1982)) eller en varmechok-promotor (Voellmy et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 82, s (1985)). Som ovenfor anført kan man, 10 når værtscellen er en pattedyrcelle, anvende ekspres- sionskontrolsekvenserne for PRV-glycoprotein-genet, men fortrinsvis i kombination med heterologe ekspressionskontrolsekvenser. Plasmidet eller replikerende eller integrerende 15 DNA-materiale indeholdende ekspressionskontrolsekvenserne spaltes under anvendelse af restriktionsenzymer, størrelses-justeres i nødvendigt eller ønskeligt omfang og ligeres med PRV-glycoprotein-genet eller fragmenter deraf ved velkendte metoder. Når der anvendes gær-værtsceller 20 eller værtsceller af højere dyr, kan polyadenylerings- eller terminatorsekvenser fra kendte gær- eller pattedyrgener inkorporeres i vektoren. Der kan f.eks. anvendes kvæg-væksthormon-polyadenyleringssekvensen som anført i EP-patentpublikation nr Desuden kan gensekven- 25 ser til kontrol af replikationen af værtscellen inkorpo- reres i vektoren. Værtscellerne er kompetente. eller gøres kompetente til transformation på forskellig måde. Når bakterieceller er værtsceller, kan de gøres kompetente ved 30 behandling med salte, typisk et calciumsalt, som generelt beskrevet af Cohen, PNAS, 69, 2110 (1972). En gær- -værtscelle gøres i almindelighed kompetent ved fjernelse af dens cellevæg eller på anden måde, f.eks. ved ionisk behandling (J. Bacteriol. 153, (1983)).

16 Der findes flere velkendte metoder til indføring af DNA i dyreceller, herunder f.eks. calciumphosphat-præcipitation, fusion af de modtagende celler med bakterie- -protoplaster indeholdende DNA'et, behandling af de 5 modtagende celler med liposomer indeholdende DNA'et og mikroinjektion af DNA'et direkte i cellerne. De transformerede celler opformeres ved velkendte metoder (Molecular Cloning, T. Maniatis et al., Cold Spring Harbor Laboratory, (1982); Biochemical 10, Methods In Cell Culture And Virology, R.J. Kuchler, Dowden, Hutdhinson og Ross, Inc., (1977); Methods In Yeast Genetics, F. Sherman et al., Cold Spring Harbor Laboratory, (1982)) og det eksprimerende PRV-glycoprotein eller fragmentet deraf høstes fra cellemediet 15 i de systemer, hvor proteinet udskilles fra værtscellerne, eller fra cellesuspensionen efter brydning af værtscellesystemet ved f.eks. velkendte mekaniske eller enzymatiske metoder. Som ovenfor anført er aminosyresekvensen af PRV- 20 glycoproteinet som afledt af genstrukturen anført i kort C. Polypeptider, som udviser PRV-glycoprotein-antigenitet, omfatter sekvensen anført i kort C og enhver del af polypeptidsekvensen, som er i stand til at fremkalde en immunreaktion hos et dyr, f.eks. et pattedyr, som har modtaget 25 en injektion af polypeptidsekvensen. Som ovenfor anført kan hele genet, der koder for PRV-glycoproteinet, anvendes til at konstruere vektorerne og transformere værtscellerne til ekspression af PRV-glycoproteinet, eller der kan anvendes fragmenter 30 af genet, som koder for PRV-glycoproteinet, hvorved den resulterende værtscelle vil eksprimere polypeptider, der udviser PRV-antigenitet. Ethvert fragment af PRV-glycoprotein-genet kan anvendes, hvilket resulterer i ekspression af et polypeptid, som er et immunogent fragment af PRV-glycoproteinet eller en analog deraf. Som det er velkendt, muliggør degenerationen af den genetiske kode let 15

17 16 DK B1 substitution af basepar til dannelse af funktionelt ækvivalente gener eller fragmenter deraf, som koder polypeptider, der udviser PRV-glycoprotein-antigenitet. Disse funktionelle ækvivalenter er også omfattet af opfindelsen. 5 Kort D og N-Q er anført for at illustrere konstruktionerne ifølge eksemplerne. Der anvendes bestemte konventioner til illustrering af plasmider og DNA-fragmenter på følgende måde: (1) Figurerne med en enkelt linie viser både cirkulært 10 og lineært dobbeltstrenget DNA. (2) Stjerner viser, at det viste molekyle er cirkulært. Hvis der ikke er anført en stjerne, er molekylet lineært. ' (3) Endonuclease-restriktionssteder af interesse er anført over linien. 15 (4) Gener er anført under linien. (5) Afstandene mellem gener og restriktionssteder er ikke i korrekt målestok. Figurerne viser kun de relative posi-. tioner, medmindre andet er anført. De fleste af de rekombinante DNA-metoder, der an- 20 vendes ved udøvelsen af den foreliggende opfindelse, er standardprocedurer, der er velkendte af fagmanden og f.eks. beskrevet detaljeret i Molecular Cloning, T. Maniatis et al., Cold Spring Harbor Laboratory, (1982) og B. Perbal, A Practical Guide to Molecular Cloning, 25 John Wiley & Sons (1984). Eksempel 1 I dette eksempel beskrives isolering, kloning og 30 sekvensbestemmelse af gi-genet. 1. Bibliotekskonstruktion. PRV-genomisk DNA fremstilles som tidligere beskrevet (T.J. Rea et al., ovenfor). Fragmenter på 0,5- -3,0 kb fås ved lydbehandling af det PRV-genomiske DNA af PRV-Rice-stammen to gange i 4 sekunder hver gang på indstilling 2 med et Branson 200-1ydbehandlingsappa-

18 17 DK B1 rat. Efter dannelse af stumpe ender hos fragmenterne med T4-DNA-polymerase ligeres fragmenterne til kinasebehandlede EcoRI-linkere (T. Maniatis et al., ovenfor). Efter over-nedbrydning med EcoRI (da PRV-DNA ikke inde- 5 holder et EcoRI-sted, er methylering unødvendig), fjer- nes overskydende linkere ved agarose-gellektroforese. PRV-DNA-fragmenter i det ønskede størrelseinterval elueres ved glasopslæmningsmetoden (B: Vogelstein og D. Gillespie, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 76, s (1979)). Et bibliotek på /PRV-rekombinanter ( PRV'er) konstrueres ved at ligere 500 ng af PRV- -DNA-fragmenter til 750 ng af EcoRI-nedbrudt 2gt11 (R.A. Young og R.W. Davis, ovenfor) DNA i 50 mm Tris (ph-værdi 7,4), 10 mm magnesiumchlorid, 10 mm dithio- 15 treitol, 1 mm spermidin, 1 mm ATP, 400 enheder af T4-20 -DNA-ligase (New England Biolabs), i et slutvolumen på 10,u1. Det ligerede DNA emballeres i bakteriofag -virioner under anvendelse af "Packagene"-ekstrakt (Promega Biotec, Madison, Wisconsin) PRV-bibliotek-screening. 1:.RV-biblioteket screenes som ovenfor beskrevet (J.G. Timmins et al., ovenfor; R.A. Young og R.W. Davis, ovenfor) fager screenes pr. 150 mm LB-ampicil- 25 lin-plade. Screening-antisera dannes ved injektion hos mus af størrelsesfraktioner af proteiner af PRV-inficerede celler (ICP'er) elueret fra SDS-polyacrylamidgeler (J.G. Timmins et al., ovenfor). Pletter, som giver positive signaler ved screening med antisera, opsamles 30 fra agarpladerne med en steril pasteurpipette, resuspenderes i 1 ml SM-puffer (T. Maniatis et al., ovenfor) og screenes igen. Screeningen gentages, indtil pletterne reagerer ensartet positivt. Ca PRV-rekombinanter screenes med mu- se-antisera over for proteiner fra PRV-inficerede Vero- -celler isoleret fra SDS-polyacrylamidgeler. Der iso- leres 60 positive PRV-fager.

19 18 3. Fag-forrådsfremstilling. Fag-forråd med høj titer ( 1010_1011 pfu/ml) fremstilles ved plade-lysat-metoden (T. Maniatis et al., ovenfor). En enkelt velisoleret positiv sig- 5 nalplet opsamles og resuspenderes i 1 ml SM. 100 /u1 af suspensionen adsorberes til 300,u1 af E. coli Y1090 (tilgængelig fra American Type Culture Collection (ATCC), Rockville, Maryland) ved 37 C i 15 minutter, fortyndes med 10 ml LB-top-agarose, udhældes 10 jævnt på en 150 mm LB-ampicillin-plade og inkuberes natten over ved 42 C. Top-agarosen skrabes forsigtigt af med et flammebestrøget objektglas og overføres til et 30 ml Corex-rør. Der tilsættes 8 ml SM og 250 /u1 chloroform, hvorefter der blandes og inkuberes ved C i 15 minutter. Lysatet klares ved centrifugering ved oani 30 minutter på en HB-4-rotor. Fag-forrådet opbevares ved 4 C med 0,3% chloroform. 4. Fusionsprotein-fremstilling og -analyse. 20 LB-medium (Maniatis et al., ovenfor) podes i forholdet 1:50 med en frisk kultur fra natten over af E. coli K95 (sup, gal, strr, nusa; D. Friedman, ovenfor) og dyrkes til &I ORD værdi på 0,5 ved 30 C. 25 ml af kulturen inficeres med PRV-fag ved en multi- 25 plicitet på 5 og inkuberes ved 42 C i et omrystnings- -vandbad i 25 minutter, efterfulgt af overføring til 37 C i 2-3 timer. Cellerne pelleteres ved o/m i 10 minutter i HB-4-rotoren og resuspenderes i 100 /u1 100 mm Tris (ph-værdi 7,8), 300 mm NaCl. Der tilsættes 30 et lige så stort volumen af 2x SDS-PAGE-prøvepuffer, og prøven koges i 10 minutter. 5 /u1 af hver prøve analyseres ved elektroforese på analytiske SDS-polyacrylamidgeler som beskrevet af L. Morse et al., J. Virol. 26, s (1978). Fusionspolypeptid-præparaterne

20 19 DK B1 opskaleres 10 gange til injektion i mus. 8-Galactosidase/PRV-fusionspolypeptiderne isoleres efter farvning af en strimmel af gelen med Coomassie blue (L. Morse et al., ovenfor; K. Weber og M. Osborn, 5 The Proteins 1, s (1975)). Fusionspolypeptid- -mængderne vurderes ved analytisk SDS-PAGE. Cellelysaterne fra PRV-inficerede E. coli K95-kulturer underkastes elektroforese i 9,25%'s SDS-polyacrylamid-- geler. Overproducerede polypeptidbånd med molekylvægte 10 over , der ikke findes i 'Igt11-inficerede kon- troller, er 8-galactosidase-PRV-fusionspolypeptider. 8-Galactosidase-PRV-fusionspolypeptiderne har molekylvægte fra til Ca /ug fusionspolypeptid resuspenderes i komplet Freund's adjuvans 15 og injiceres subcutant og interperitonealt i hver mus. Senere injektioner foretages intraperitonealt i ukomplet Freund's adjuvans. 5. Antisera-analyse. 20 Immunopræcipitationer af 14 C-glucosamin-ICP'er, S-methionin-ICP'er og 14 C-glucosamin-gX gennemføres 25 som tidligere beskrevet (T.J. Rea et al., ovenfor). Disse metoder viser, at gi er isoleret i en Xgtll rekombinant fag. Denne fag betegnes X23 (gi). 6. %1-DNA-minipræparationer. Bakteriofager isoleres hurtigt fra pladelysater (T.J. Silhavy et al., Experiments With Gene 30 Fusions, (1984)). 5%'s og 40%'s glyceroltrin (3 ml af hver i SM-buffer) lægges i lag i et SW41-rør. Et pladelysat (ca. 6 ml) lægges i lag og centrifugeres ved.000 o/m i 60 minutter ved 4 C. Den ovenstående væske bortkastes, og den fremkomne fag-pellet resus-

Fra DNA til protein - lærerens tekst

Fra DNA til protein - lærerens tekst Fra DNA til protein - lærerens tekst Af sidsel sangild Denne øvelse handler om proteinsyntese og proteiners foldning. Den giver mulighed for at danne nogle andre billeder af fænomenet, end man får ved

Læs mere

PATENT 109407 Int. Cl. C 12 k 7/00 Kl. 30h 6

PATENT 109407 Int. Cl. C 12 k 7/00 Kl. 30h 6 PATENT Int. Cl. C 12 k 7/00 Kl. 30h 6 Ansøgning nr. 4863/65 Indleveret den 22. september 1965 Fremlagt den 4.december 1967 DANMARK DIREKTORATET FOR PATENT-OG VAREMÆRKEVÆSENET KØBENHAVN Patentbeskrivelsen

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Navn: Forsøgsvejledning Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA sekvens,

Læs mere

Tag dine gener om halsen. Isoler dit eget DNA, og lav et halssmykke ud af det.

Tag dine gener om halsen. Isoler dit eget DNA, og lav et halssmykke ud af det. Samarbejde mellem gymnasier og Aarhus Universitet Bioteknologiske eksperimenter Tag dine gener om halsen. Isoler dit eget DNA, og lav et halssmykke ud af det. Denne øvelse er baseret på øvelseskittet:

Læs mere

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares.

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. Bioteknologi A Studentereksamen Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. frs111-btk/a-31052011 Tirsdag den 31. maj 2011 kl. 9.00-14.00

Læs mere

Fødevarer er mere end mad

Fødevarer er mere end mad 10 A k t u e l N a t u r v i d e n s k a b 2 2 0 0 5 E R N Æ R I N G S B I O L O G I Fødevarer er mere end mad Fødevarer kan indeholde stoffer, der virker forebyggende på f.eks. kræft. Jagten på sådanne

Læs mere

(19) DANMARK (12) PATENTSKRIFT. Patent- og Varemærkestyrelsen (11) DK 174910 B1 G 01 N 33/543

(19) DANMARK (12) PATENTSKRIFT. Patent- og Varemærkestyrelsen (11) DK 174910 B1 G 01 N 33/543 (19) DANMARK (11) DK 174910 B1 (12) PATENTSKRIFT Patent- og Varemærkestyrelsen (51) Int.C1 7.: C 07 K 14/155 C 07 K 7/06 C 07 K 7/08 C 12 P 21/02 (21) Patentansøgning nr: PA 1986 02849 (22) Indleveringsdag:

Læs mere

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Indhold Lidt basalt om vacciner VACCINER HVILKE, HVORDAN, HVORNÅR, HVORFOR, HVOR MEGET, HVORFRA?

Læs mere

BIOZYMER ØVELSE 2 OPRENSNING AF PROTEINER

BIOZYMER ØVELSE 2 OPRENSNING AF PROTEINER BIOZYMER ØVELSE 2 OPRENSNING AF PROTEINER FAGLIG BAGGRUND Det forudsættes, at den grundlæggende teori bag rekombinant protein ekspression og proteinopresning er bekendt. For dette henvises til undervisningsmateriale

Læs mere

Isolering af DNA fra løg

Isolering af DNA fra løg Isolering af DNA fra løg Formål: At afprøve en metode til isolering af DNA fra et levende væv. At anvende enzymer.. Indledning: Isolering af DNA fra celler er første trin i mange molekylærbiologiske undersøgelser.

Læs mere

PATENTSKRIFT B 62 H 5/20 (2006.01) (74) Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark

PATENTSKRIFT B 62 H 5/20 (2006.01) (74) Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark (19) DANMARK m Patent- og Varemærkestyrelsen (12) PATENTSKRIFT (1 O) (51) lnt.ci. : B 62 J 3100 (2006.01) B 62 H 5/20 (2006.01) (21) Ansøgningsnummer: PA 2012 00122 (22) lndleveringsdato: 2012-02-15 (24)

Læs mere

PATENTSKRIFT. Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark

PATENTSKRIFT. Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark (19) DANMARK m (12) PATENTSKRIFT - Patent- og Varemærkestyrelsen (1 O) (51) (21) (22) (24) lnt.ci. : E 03 F 5/10 (2006.01) Ansøgningsnummer: PA 2011 00706 lndleveringsdato: 2011-09-16 Løbedag: 2011-09-16

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Side 1 of 17 Danmarks Tekniske Universitet Skriftlig prøve, den 21/1-2013 Kursus navn: Kursus nr. 27633 Introduktion til Bioinformatik Tilladte hjælpemidler: Alle "Vægtning" Angivet ved de individuelle

Læs mere

Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold:

Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Folkeskolens afgangsprøve Maj 2011 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/23 B3 Indledning Bioteknologi Teknikker som for eksempel gensplejsning anvendes i

Læs mere

Nr 1. Fra gen til protein

Nr 1. Fra gen til protein Nr 1 Fra gen til protein Med udgangspunkt i vedlagte illustrationer bedes du besvare følgende: Hvordan er sammenhængen mellem DNA ets nukleotider og proteinets aminosyrer? Beskriv hvad der sker ved henholdsvis

Læs mere

Plasmidoprensning med kogemetode Oprensning af plasmid DNA med kogemetode for brug til transformation og restriktionsanalyse

Plasmidoprensning med kogemetode Oprensning af plasmid DNA med kogemetode for brug til transformation og restriktionsanalyse www.volvoxdk.dk C. Girnth-Diamba og B. Fahnøe, 2010 Claudia Girnth-Diamba og Bjørn Fahnøe Solrød Gymnasium, Solrød Center 2 DK 2680 Solrød Strand, Denmark E: sgcg@solgym.dk og sgbf@solgym.dk Plasmidoprensning

Læs mere

NY TEKNOLOGI TIL ANALYSE AF VORES GENER ÆNDRER MÅDEN VI FOREBYGGER OG BEHANDLER SYGDOM PÅ NYE MARKEDSMULIGHEDER FOR EXIQON

NY TEKNOLOGI TIL ANALYSE AF VORES GENER ÆNDRER MÅDEN VI FOREBYGGER OG BEHANDLER SYGDOM PÅ NYE MARKEDSMULIGHEDER FOR EXIQON NY TEKNOLOGI TIL ANALYSE AF VORES GENER ÆNDRER MÅDEN VI FOREBYGGER OG BEHANDLER SYGDOM PÅ NYE MARKEDSMULIGHEDER FOR EXIQON De sidste 5 års store teknologiske gennembrud har gjort, at vi i dag nemt og økonomisk

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

Vor ref.: DK11573. Nordtronic Holding ApS Aalborgvej 86 9300 Sæby. Indbygningslampe

Vor ref.: DK11573. Nordtronic Holding ApS Aalborgvej 86 9300 Sæby. Indbygningslampe Vor ref.: DK1173 Ansøger: Nordtronic Holding ApS Aalborgvej 86 90 Sæby Indbygningslampe 1 Indbygningslampe. Frembringelsen angår en indbygningslampe til montering i bygningselementer såsom lofter, hvor

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve December 2012. Biologi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 B4

Folkeskolens afgangsprøve December 2012. Biologi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 B4 Folkeskolens afgangsprøve December 2012 B4 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 B4 afgangsprøver december 2012 Sæt 4 Evolution og udvikling Det er cirka

Læs mere

BIOS. Celledeling hos en bananflue KOPIARK 135 GENETIK

BIOS. Celledeling hos en bananflue KOPIARK 135 GENETIK KOPIARK 135 GENETIK Celledeling hos en bananflue Her er en celle fra en bananflue. Tegn det rigtige antal kromosomer i cellekernen. Se Grundbog B, s. 106. Hvor mange kromosomer har en bananflue i hver

Læs mere

kampen mod kemoterapiresistens

kampen mod kemoterapiresistens Brystkræft kampen mod kemoterapiresistens Af Ph.d. Sidsel Petersen, Biologisk Institut, Dette kapitel giver en introduktion til brystkræft og til behandling af denne kræftsygdom. Ligesom andre kræftsygdomme

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012. Biologi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 B3

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012. Biologi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 B3 Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012 B3 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 B3 afgangsprøver maj 2012 Sæt 3 Levende organismers udvikling og livsytringer

Læs mere

MEDICINSK MIKROBIOLOGI OG INFEKTIONSPATOLOGI Biologisk del

MEDICINSK MIKROBIOLOGI OG INFEKTIONSPATOLOGI Biologisk del Studiespørgsmål Kapitel 2. Almen mikrobiologi 1 Nævn hvilke grupper der findes af humanpatogene organismer. 2 Hvilke af disse grupper er mikroskopiske? 3 Hvad er forskellen på eukaryote og prokaryote organismer?

Læs mere

(19) DANMARK C12,. (12) PATENTSKRIFT. Patent- og Varemærkestyrelsen (11) DK 175520 B1

(19) DANMARK C12,. (12) PATENTSKRIFT. Patent- og Varemærkestyrelsen (11) DK 175520 B1 (19) DANMARK C12,. (12) PATENTSKRIFT (11) DK 175520 B1 Patent- og Varemærkestyrelsen (51) Int.C1 7.: C 12 Q 1/68 C 07 H 21/00 (21) Patentansøgning nr: PA 1988 02172 (22) Indleveringsdag: 1988-04-21 (24)

Læs mere

Struktur og funktion af gener

Struktur og funktion af gener Molekylærbiologi og genetik S4, F2008 f Malene Munk Jørgensen Emne: Struktur og funktion af gener Link: undervisningsplanen for S4-molekylærbiologi og genetik MMJ, VI niversity ollege Bioanalytikeruddannelsen

Læs mere

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Fag: KEMI Journal nr. Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT Navn: Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Formålet er at bestemme opløseligheden

Læs mere

Livets molekylære kode

Livets molekylære kode 4. ÅR R. 2 / 2006 Livets molekylære kode -kemi og biologi mødes D livets molekylære kode D findes i alle levende organismer og indeholder koden til organismen informationer, der afgør om organismen er

Læs mere

Komplementsystemets fysiologi og patofysiologi. Søren Hansen, Cancer og Inflammationsforskning, WP21-1, SHansen@health.sdu.dk

Komplementsystemets fysiologi og patofysiologi. Søren Hansen, Cancer og Inflammationsforskning, WP21-1, SHansen@health.sdu.dk Komplementsystemets fysiologi og patofysiologi C3 Søren Hansen, Cancer og Inflammationsforskning, WP21-1, SHansen@health.sdu.dk Detaljeret - aktiveringsmekanismer - opbygning - effektorfunktioner (incl.

Læs mere

KEMI HØJT NIVEAU. Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00. (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen)

KEMI HØJT NIVEAU. Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00. (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen) STUDENTEREKSAMEN MAJ 2004 2004-10-1 MATEMATISK LINJE KEMI ØJT NIVEAU Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00 (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen) pgavesættet består af 3 opgaver og

Læs mere

Formulering. Drug Delivery. Boksord

Formulering. Drug Delivery. Boksord Boksord fra patent til patient Fra patent til patient Forskning og udvikling Patentering Præklinisk udvikling Produktion Klinisk udvikling fase 1, 2, 3 og 4 Registrering Pharmacovigilance Kvalitetssikring

Læs mere

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Formål: at undersøge udviklingen i mængden af tilsatte patogene bakterier til hønsegødning.

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve August 2007 Biologi Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve August 2007 Biologi Facitliste Folkeskolens afgangsprøve August 2007 1/23 B5 Indledning Den danske skov Ca. 12 % af Danmarks areal er dækket af skov. Det mest almindelige skovtræ er rødgran. Det skyldes, at de danske skove er produktionsskove,

Læs mere

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold.

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Juni 2011 Helle Frank Skall og Niels Jørgen Olesen Veterinærinstituttet, Danmarks

Læs mere

Fotosyntetisk produktion af hydrogen med genmodificerede mikroorganismer

Fotosyntetisk produktion af hydrogen med genmodificerede mikroorganismer Fotosyntetisk produktion af hydrogen med genmodificerede mikroorganismer Forskerspirer 2009 Hovedområde: NAT Niels Christian Sanden ncsanden@hotmail.com Forskerkontakt: Poul Erik Jensen Værtsinstitution:

Læs mere

Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus. Papillomvirus. Humant papillomvirus

Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus. Papillomvirus. Humant papillomvirus Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus Papillomvirus Humant papillomvirus Dobbeltstrenget DNA-virus omgivet af proteinkapsid 1 Genital infektion med HPV Hyppigste seksuelt

Læs mere

Proteinelektroforese af GFP Suppleringskit til pglo

Proteinelektroforese af GFP Suppleringskit til pglo Proteinelektroforese af GFP Suppleringskit til pglo Katalognummer nr. 166 0013EDU www.bio rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, Nærum Hovedgade 30, 2850 Nærum Birgitjustesen@gmail.com

Læs mere

Next Generation Sequencing

Next Generation Sequencing Next Generation Sequencing For 60 år siden blev DNA opdaget. I øjeblikket afprøver vi NGS, og til sommer kører vi BRCA-gener med den nye metode I år er det 60 år siden, at DNA s struktur blev erkendt,

Læs mere

dt> DK 2012 00161 U3 BRUGSMODELSKRIFT (19) DANMARK (12) (1 O) Registreret brugsmodel uden prøvning Patent- og Varemærkestyrelsen

dt> DK 2012 00161 U3 BRUGSMODELSKRIFT (19) DANMARK (12) (1 O) Registreret brugsmodel uden prøvning Patent- og Varemærkestyrelsen (19) DANMARK dt> ' Patent- og Varemærkestyrelsen (12) (51) lnt.ci. 8 : A 47 F 8/00 (2006.01) {21) Ansøgningsnr.: BA 2012 00161 (22) lndleveringsdag: 2012-10-26 (24) Løbedag: 2011-03-16 ( 41) Alm. tilgængelig:

Læs mere

Miljøeffekter af energiproduktion

Miljøeffekter af energiproduktion Miljøeffekter af energiproduktion god ide at bruge de kemiske reaktionsligninger under Forbrænding og forsuring. Forud for laboratoriearbejdet er det en stor fordel hvis eleverne allerede ved hvordan el

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab En baglæns besked gemt i HD-genet?

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab En baglæns besked gemt i HD-genet? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab En baglæns besked gemt i HD-genet? Lyn dine gener op! En baglæns besked, gemt i 'backup-dna'et'

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

MCAD defekt; en lang rejse

MCAD defekt; en lang rejse MCAD defekt; en lang rejse Niels Gregersen Molekylær Medicinsk Forskningsenhed Klinisk Institut, Aarhus Universitet og Århus Universitetshospital, Skejby VLCAD EH HDH KT TFP MCAD SCAD LCAD EH HDH KT MCAD

Læs mere

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen.

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen. Oversigt over de enkelte kategorier af strafbare forhold i lovforslag L 90/2005 lov om hold af dyr og lov om dyrlæger Bødestørrelserne omtalt i denne oversigt finder anvendelse på overtrædelser begået

Læs mere

Hvor kommer du fra? Hvordan kan vi bruge data fra projektet i undervisningssammenhæng?

Hvor kommer du fra? Hvordan kan vi bruge data fra projektet i undervisningssammenhæng? Hvor kommer du fra Hvordan kan vi bruge data fra projektet i undervisningssammenhæng Slutkonference ulaen på arhus Universitet, d. 31 marts 2014 Frank Grønlund Jørgensen Ph.d. i biologi fra U med fokus

Læs mere

UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION

UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION Formål 1. At bestemme omsætningen af organisk stof i jordbunden ved at måle respirationen med en kvantitative metode. 2. At undersøge respirationsstørrelsen på forskellige

Læs mere

MISLYKKET FORSØG PÅ AT SANERE EN BESÆTNING MED SMÅGRISE OG SLAGTESVIN FOR PRRSV VED BRUG AF VACCINE

MISLYKKET FORSØG PÅ AT SANERE EN BESÆTNING MED SMÅGRISE OG SLAGTESVIN FOR PRRSV VED BRUG AF VACCINE MISLYKKET FORSØG PÅ AT SANERE EN BESÆTNING MED SMÅGRISE OG SLAGTESVIN FOR PRRSV VED BRUG AF VACCINE MEDDELELSE NR. 1017 Det lykkedes ikke at sanere en PRRSV-positiv besætning for PRRSV ved hjælp af en

Læs mere

27611 Eksamen Sommer 2007

27611 Eksamen Sommer 2007 - Side 1 af 10-27611 Eksamen Sommer 2007 Dette sæt indeholder 4 opgaver. En online version af opgavesættet vil være tilgængeligt fra kursets lektionsplan, under selve eksamen (25. Maj 2007 klokken 9:00

Læs mere

Testet i udlandet. Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 11-11-2013. Forfatter: Janus Vang, Ph.D.

Testet i udlandet. Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 11-11-2013. Forfatter: Janus Vang, Ph.D. 11-11-2013 Testet i udlandet Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 Forfatter: Janus Vang, Ph.D. ANSVARLIG: REGIN W. DALSGAARD, BESTYRELSESFORMAND FOR VINNUFRAMI INTRODUKTION Færøernes

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Dæmpning af immunsystemet hjælper HSmus

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Dæmpning af immunsystemet hjælper HSmus Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Dæmpning af immunsystemet hjælper HSmus CB2-aktiverende lægemiddel forbedrer overlevelse og symptomer

Læs mere

Anolytech Disinfection System. Få en sundere virksomhed med desinfektion

Anolytech Disinfection System. Få en sundere virksomhed med desinfektion Anolytech Disinfection System Få en sundere virksomhed med desinfektion Bakterier er dyre Bakterier, vira, svampe og andre mikroorganismer findes overalt. De udgør ofte et stort problem for landbruget,

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme

Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme Nyhedsbrev nr. 3, februar 2006 Introduktion Det er med glæde, at vi her kan præsentere vores tredje nyhedsbrev til alle familierne, som deltager i projektet

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod.

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod. Gå op i røg Hvilke konsekvenser har rygning? Udfordringen Denne udfordring handler om nogle af de skader, der sker på kroppen, hvis man ryger. Du kan arbejde med, hvordan kulilten fra cigaretter påvirker

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 28. marts 2007 PRODUKTRESUMÉ for Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 23170 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rhesonativ 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant anti-d immunglobulin 1 ml indeholder:

Læs mere

Sommereksamen 2013 Med korte, vejledende svar

Sommereksamen 2013 Med korte, vejledende svar 1/10 Sommereksamen 2013 Med korte, vejledende svar Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Eksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin

Læs mere

Coronavirusinfektion hos kat (FIP) Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev Racekatten 9.11.2011

Coronavirusinfektion hos kat (FIP) Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev Racekatten 9.11.2011 Coronavirusinfektion hos kat (FIP) Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev Racekatten 9.11.2011 Coronavirusinfektion Coronavirus giver i meget sjældne tilfælde FIP, som nok er den mest frygtede

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Biologi Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Biologi Facitliste Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Biologi Facitliste 1/23 B4 Indledning Pattedyr Pattedyrs krop består af levende celler. Blandt andet chimpanser, heste og mennesker hører til pattedyrene. Cellerne

Læs mere

Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen.

Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Revision af patentbekendtgørelsen 2009 Gældende bestemmelser i bekendtgørelsen Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Kommentarer

Læs mere

Eksamensspørgsmål til biocu til mandag d. 10. juni 2013

Eksamensspørgsmål til biocu til mandag d. 10. juni 2013 Eksamensspørgsmål til biocu til mandag d. 10. juni 2013 Nr. 1. Fra gen til protein. Hvordan er sammenhængen mellem DNA ets nukleotider og proteinets aminosyrer? Beskriv hvad der sker ved henholdsvis transskription

Læs mere

Om katte er en blindgyde for udvikling af den meget alvorlige fugleinfluenza H5N1 kan kun tiden vise.

Om katte er en blindgyde for udvikling af den meget alvorlige fugleinfluenza H5N1 kan kun tiden vise. Katte nu som blindgyde. Århus den 12 marts 2006. Om katte er en blindgyde for udvikling af den meget alvorlige fugleinfluenza H5N1 kan kun tiden vise. At katten er fysiologisk et rigtigt virusdyr, er der

Læs mere

NDRG2 s Interaction with Api5

NDRG2 s Interaction with Api5 Naturvidenskabeligt Basisstudium Roskilde Universitet 2. semesterprojekt Juni 2012 Hus 13.1 NDRG2 s Interaction with Api5 NDRG2 s interaktion med Api5 Gruppe 12: Freya Armstrong Annaleigh Ohrt Fehler Cecilie

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/44/EF af 6. juli 1998 om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/44/EF af 6. juli 1998 om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser L 213/13 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/44/EF af 6. juli 1998 om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

ET HYGIEJNE PROGRAM UDVIKLET I PRAKSIS OG SOM ER AFPRØVET OG VIST EFFEKTIVT TIL KONTROL AF HØJ VIRULENT GUMBORO DISEASE (VVIBD)

ET HYGIEJNE PROGRAM UDVIKLET I PRAKSIS OG SOM ER AFPRØVET OG VIST EFFEKTIVT TIL KONTROL AF HØJ VIRULENT GUMBORO DISEASE (VVIBD) ET HYGIEJNE PROGRAM UDVIKLET I PRAKSIS OG SOM ER AFPRØVET OG VIST EFFEKTIVT TIL KONTROL AF HØJ VIRULENT GUMBORO DISEASE (VVIBD) Udviklet af DuPont Animal Health Solutions Tilbageblik over situationer med

Læs mere

Bestemmelse af celletal

Bestemmelse af celletal Bioteknologi 2, Tema 3 Forsøg 4 Bestemmelse af celletal Mange klassiske mikrobiologiske metoder har til formål at undersøge hvor mange mikroorganismer man har i sin prøve. Det undersøger man gennem forskellige

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Er MRSA så farlig

Læs mere

Kemi Kulhydrater og protein

Kemi Kulhydrater og protein Kemi Kulhydrater og protein Formål: Formålet med forsøget er at vise hvordan man kan påvise protein, fedtstof, simple sukkerarter eller stivelse i forskellige fødevarer. Samtidig kan man få en fornemmelse

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Biologi - Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Biologi - Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 1/23 B3 Indledning Mennesket Menneskets krop består af forskellige organer, som er opbygget af levende celler. Organerne er afhængige af hinanden og påvirker hinanden

Læs mere

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten 1 Linsens bagvæg er i tæt kontakt med glaslegemet, der udfylder det indre øje Glaslegemet Linsen Nyt fra forskningsfronten Søren Solborg Bjerrum Læge, ph.d.-stud. Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Maxwell 16 Blood DNA Purification System Teknisk vejledning Maxwell 16 Blood DNA Purification System Forsigtig - håndter kassettene med omhu, kanterne på forsejlingen kan være skarpe. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA In vitro diagnostisk

Læs mere

Mod Infektioner. Foto Aktiveret Terapi

Mod Infektioner. Foto Aktiveret Terapi Mod Infektioner Foto Aktiveret Terapi PACT er et varemærke fra: Hahn Medical Systems Foto Aktiveret Terapi Foto Aktiveret Terapi har været uundværlig i moderne medicin siden 1990 erne, i behandlingen af

Læs mere

Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2

Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2 Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2 O); derfor navnet kulhydrat (hydro: vand (græsk)). fælles for sukkermolekylerne

Læs mere

Godkendelse produktionslokale genetisk modificerede Escherichia coli

Godkendelse produktionslokale genetisk modificerede Escherichia coli Immunitrack ApS Københavns Biocenter Ole Maaløes Vej 5 2200 København N Pesticider og Genteknologi J.nr. MST-6840-00021 Ref. johpe Den 04. august 2015 Godkendelse af produktionslokale og genetisk modificerede

Læs mere

Børsteormene Marenzelleria

Børsteormene Marenzelleria Børsteormene Marenzelleria - PCR optimering i forbindelse med identifikation af siblingearter Roskilde Universitet 2011 Bachelor projekt Safa Maarouf og Nanna Høegh Jensen. Samarbejde med Jasna Mozina

Læs mere

Oste-kemi. Størstedelen af proteinerne i mælken findes som små kugleformede samlinger, kaldet miceller.

Oste-kemi. Størstedelen af proteinerne i mælken findes som små kugleformede samlinger, kaldet miceller. Man behøver ikke at sætte sig ind i de mere tekniske eller kemiske forhold for at lave ost selv, men for dem som gerne vil vide mere om hvad der grundlæggende sker ved forvandlingen af mælk til ost, så

Læs mere

Genomics og big data sikrer ny indsigt i sygdom og nye muligheder for sundhedsvæsenet

Genomics og big data sikrer ny indsigt i sygdom og nye muligheder for sundhedsvæsenet Genomics og big data sikrer ny indsigt i sygdom og nye muligheder for sundhedsvæsenet Exiqons cloud-løsning hjælper forskere med at analysere og forstå genomics og big data Hvad er genomics? Genomics er

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Træning øger genbrug i museceller. Er det derfor, at motion er

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

HVAD BESTÅR BLODET AF?

HVAD BESTÅR BLODET AF? i Danmark HVAD BESTÅR BLODET AF? HVAD BESTÅR BLODET AF? Blodet er et spændende univers med forskellige bittesmå levende bestanddele med hver deres specifikke funktion. Nogle gør rent, andre er skraldemænd

Læs mere

De fremstillede transformerede kloner kan eventuel analyseres som beskrevet i punkt C.

De fremstillede transformerede kloner kan eventuel analyseres som beskrevet i punkt C. 11. juni UVM sags nr. 166.471.021 AT jnr. 20050002257 Aftale mellem Undervisningsministeriet og Arbejdstilsynet om retningslinjer for godkendte forsøg med genteknologi i henhold til Bekendtgørelse om genteknologi

Læs mere

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Repræsentanter for Frederiksberg Synkobecenter: Jesper Mehlsen (JM), overlæge og forskningschef og læge Louise Brinth (LB) Referent:

Læs mere

1. EN NY TIDS TEKNOLOGI... 3 2. NOVO GRUPPENS BRUG AF GENTEKNOLOGI... 3 Derfor anvender vi genteknologi... 4 Vigtig erfaring med genteknologi...

1. EN NY TIDS TEKNOLOGI... 3 2. NOVO GRUPPENS BRUG AF GENTEKNOLOGI... 3 Derfor anvender vi genteknologi... 4 Vigtig erfaring med genteknologi... . 1. EN NY TIDS TEKNOLOGI... 3 2. NOVO GRUPPENS BRUG AF GENTEKNOLOGI... 3 Derfor anvender vi genteknologi... 4 Vigtig erfaring med genteknologi... 4 Etiske overvejelser... 4 Dialog med omverdenen... 4

Læs mere

To modeller af NDRG2 proteinet: RCSB Protein Data Bank

To modeller af NDRG2 proteinet: RCSB Protein Data Bank 2009 Roskilde Universitet Naturvidenskabelige Basisstudium 4. Semesters Projekt To modeller af NDRG2 proteinet: RCSB Protein Data Bank Bassam Tawfik Florian Malte Hermann Kenneth Ege Jørgensen Lena de

Læs mere

Patentteknik. og patentetik. fordi de øger den økonomiske fordel ved innovation, Den 2. maj 2000 afholdt Det Etiske Råd en

Patentteknik. og patentetik. fordi de øger den økonomiske fordel ved innovation, Den 2. maj 2000 afholdt Det Etiske Råd en Patentteknik og patentetik Den 2. maj 2000 afholdt Det Etiske Råd en høring i København. Baggrunden for denne høring var en henvendelse til rådet fra regeringen og folketinget, som var i færd med at omsætte

Læs mere

NY MYCOPLASMA HYOSYNOVIAE VACCINE FOREBYGGER IKKE HALTHED

NY MYCOPLASMA HYOSYNOVIAE VACCINE FOREBYGGER IKKE HALTHED NY MYCOPLASMA HYOSYNOVIAE VACCINE FOREBYGGER IKKE HALTHED MEDDELELSE 990 En ny vaccine mod mykoplasma-ledbetændelse (Mycoplasma hyosynoviae) er udviklet af Danmarks Tekniske Universitet. Vaccinen er testet

Læs mere

Kresten Cæsar Torp Supplerende materiale til Biokemibogen liv, funktion, molekyle

Kresten Cæsar Torp Supplerende materiale til Biokemibogen liv, funktion, molekyle BIOINFORMATIK Kresten Cæsar Torp Supplerende materiale til Biokemibogen liv, funktion, molekyle indhold DNA 2 Hvilke databaser skal man vælge? 2 Søgning på en nukleotidsekvens 2 Proteiner 4 Søgning på

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere