(19) DANMARK. 2six,l (12) PATENTSKRIFT. Patent- og Varemærkestyrelsen (11) DK B1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(19) DANMARK. 2six,l (12) PATENTSKRIFT. Patent- og Varemærkestyrelsen (11) DK 175072 B1"

Transkript

1 (19) DANMARK (11) DK B1 2six,l (12) PATENTSKRIFT Patent- og Varemærkestyrelsen (51) Int.C1 7.: C 12 N 15/38 A 61 K 39/245 C 12 N 15/63 G 01 N 33/569 (21) Patentansøgning nr: PA (22). 1: I'dleveringsdag: (24) Løbedag: (41) Alm. tilgængelig: (45) Patentets meddelelse bkg. den: (86) International ansøgning nr: PCT/US86/01761 (86) International indleveringsdag: (85) Videreførelsesdag: (30) Prioritet: US US US US (73) Patenthaver: Pharmacia & Upjohn Company, 301 Henrietta Street, Kalamazoo, Michigan, USA (72) Opfinder: Erik A. Petrovskis, 317 Prospect, Kalamazoo, Michigan 49007, USA Leonard E. Post, 6129 Old Log Trail, Kalamazoo, Michigan 49007, USA James G. Timmins, 550 Memorail Drive 18F, Cambridge, Massachusetts 02139, USA (74) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (54) Benævnelse: Rekombinant DNA-molekyle, værtscelle transformeret dermed, fremgangsmåde til fremstilling af et polypeptid ved anvendelse af det rekombinante DNA-molekyle, og diagnostisk sæt omfattende et sådant polypeptid (56) Fremdragne publikationer: Journal of Virology, Vol. 56, No. 1 (1985), s Journal of Virology, Vol. 53, No. 1 (1985), s (57) Sammendrag: Den foreliggende opfindelse tilvejebriner rekombinante DNA-molekyler omfattende en sekvens, der koder et ' pseudorabiesvirus-(prv)-glycoprotein valgt blandt gi, gp50 og gp63, værtsceller transformeret af de nævnte rekombinante. DNA-molekylsekvenser, gi-, gp50- og gp63-polypeptider. Den foreliggende opfindelse tilvejebringer også underenheds-vacciner mod PRV, metoder til beskyttelse af dyr mod PRV-infektion og metoder til at skelne mellem inficerede og vaccinerede dyr.

2 Den foreliggende opfindelse angår et rekombinant DNA-molekyle, en værtscelle transformeret dermed, en fremgangsmåde til fremstilling af et polypeptid ved anvendelse af det rekombinante DNA-molekyle, og diagnostisk sæt omfat- 5 tende et sådant polypeptid. Polypeptidet og det diagnostiske sæt er anvendelige til screening af dyr til bestemmelse af, om de er inficeret med PRV, og det rekombinante DNA-molekyle er egnet til eksprimering af PRV-glycoproteinerne, som kodes deraf. 10 Pseudorabies-virus (PRV) er en sygdom, som angriber mange dyrearter over, hele verden. PRV-infektioner betegnes afvekslende paralysis bulbaris infectiosa, Aujeszky's sygdom og "mad itch". Infektioner kendes hos vigtige husdyr, såsom svin, kvæg, hunde, katte, får, 15 rotter og mink. Værtsdyr-området er meget bredt og omfatter de fleste pattedyr og, i det mindste eksperimentelt, mange fuglearter (vedrørende en detaljeret liste over værtsdyr, se D.P. Gustafson, "Pseudorabies", in Diseases of Swine, 5. udg., A.D. Leman et al.,eds., (1981)). For 20 de fleste inficerede dyr er sygdomme dødelig. Voksne svin og muligvis rotter dør imidlertid ikke af sygdommen og er derfor bærere. Svinebesætninger er særlig udsatte for PRV. Selv om de voksne svin sjældent udviser symptomer eller dør af 25 sygdommen, bliver smågrise akut.;syge, når de smittes, og de dør sædvanligvis i løbet af timer-, ofte uden specifikke kliniske tegn (T.C. Jones og R.D. Hunt, Veterinary Pathology, 5. udg., Lea & Febiger (1983)). PRV-vacciner er blevet fremstillet ved forskellige 30 metoder, og. vaccination i endemiske områder af Europa er blevet praktiseret i mere end 15 år. Tabene er blevet nedsat ved vaccinationen, men vaccinationen har bibeholdt virusset i miljøet. Der er ikke blevet fremstillet nogen vaccine, som vil forhindre infektion. Vaccinerede dyr, som udsættes for virulent virus, overlever infektionen og udskiller derefter mere virulent virus. Vaccinerede dyr kan derfor huse en latent infektion, som kan blusse op igen (se D.P. Gustaf son, ovenfor). 1

3 2 Levende svækkede og inaktiverede vacciner mod PRV er tilgængelige i handelen i USA og er blevet godkendt af USDA (Se C.E. Aronson, ed., Veterinary Pharmaceuticais & Biologicals, (1983)). 5 Fordi voksne svin er bærere af PRV, har mange stater startet screening-programmer til påvisning af smittede dyr. DNA/DNA-hybridis ering kan anvendes til diagnosticering af aktivt inficerede dyr under anvendelse af et rekombinant DNA-molekyle ifølge den foreliggende opfin- 10 delse. Nogle af PRV-glycoproteinerne fremstillet ifølge den foreliggende opfindelse er også anvendelige til fremstilling af diagnostika for PRV-infektioner og også til fremstilling af vacciner mod PRV. PRV er et herpesvirus. Herpesvira er generelt 15 blandt de mest komplekse af dyre-vira. Deres genorner koder mindst 50 virus-specifikke proteiner og indeholder over nucleotider. Blandt de mest immunologisk reaktive proteiner af herpesvira findes glycoproteinerne blandt andet i virion-membraner og membranerne af infi- 20 cerede celler. Litteraturen vedrørende PRV-glycoproteiner refererer til mindstfire vinde glycoproteiner (T. Ben- -Porat og A.S. Kaplan, Virology 41, (1970); A.S. Kaplan og T. Ben-Porat, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 66, (1970)). 25 M.W. Wathen og L.K. Wathen, J. Virol. 51, (1984) refererer til et PRV, der indeholder en mutation i et viralt glycoprotein (gp50), og en fremgangsmåde til selektering af mutanten under anvendelse af neutraliserende monoclonalt antistof rettet mod 30 gp50. Wathen og Wathen anfører også, at et monoclonalt antistof rettet mod gp50 er en stærk neutraliserende faktor for PRV, med eller uden hjælp af komplement, og at polyvalent immunserum er særdeles reaktivt mod gp50, og konkluderer derfor, at gp50 kan være et af de vigtige

4 3 PRV-immunogener. På den anden side er det blevet rapporteret, at monoclonale antistoffer, som reagerer med kappe-glycoproteinet med en molekylvægt på , neu- traliserer PRV-infektionsevnen, men at monoclonale an- 5 tistoffer rettet mod nogle af de andre membran-glycoproteiner har meget lille neutraliserende aktivitet (H. Hampi et al., J. Virol. 52, (1984); og T. Ben-Porat og A.S. Kaplan, "Molecular Biology of Pseudorabies Virus", i B. Roizman ed., The Herpesviruses, 10 3, s (1984)). L.M.K. Wathen et al., Virus Research 4, (1985 beskriver fremstilling og karakterisering af monoclonale antistoffer rettet mod PRV-glycoproteiner identificeret som gp50 og gp83 og deres anvendelse til pas- 15 siv immunisering af mus mod PRV-infektion. A.K. Robbins et al., "Localization of a Pseudorabies Virus Glycoprotein Gene Using an E. coli Expression Plasmid Library", i Herpesvirus, s (1984) beskriver konstruktion af et bibliotek af 20 E. coli-plasmider indeholdende PRV-DNA. De beskriver også identifikation af et PRV-gen som koder glycoproteiner med en molekylvægt på og De beskriver ikke glycoproteinerne fremstillet ifølge den foreliggende opfindelse. 25 A.K. Robbins et al., EP-patentansøgning nr (publikation nr ) beskriver isolering, cloning og eksprimering af PRV-glycoproteiner, der identificeres som gii og giii. De beskriver ikke PRV-glycoproteinerne fremstillet ifølge den foreliggende opfindelse. 30 T.C. Mettenleiter et al., "mapping of the Struc- tural Gene of Pseudorabies Virus Glycoprotein A and Identification of Two Non-Glycosylated Precursor Polypeptides", J. Virol. 53, (1985), beskriver kortlægning af det kodende område af glycoprotein ga (som de ligestiller med gi) til BamHI-7-fragmentet af

5 4 DK B1 PRV-DNA. De anfører også, at BamHI-7-fragmentet koder for mindst tre andre virale proteiner med en molekylvægt på , og De beskriver eller antyder ikke DNA-sekvensen, som koder for glycoproteinerne fremstillet 5 ifølge den foreliggende opfindelse, eller fremstilingen af sådanne polypeptider ved rekombinante DNA-metoder. B. Lomniczi et al., "Deletions in the Genomes of Pseudorabies Virus Vaccine Strains and Existence of Four Isomers of the Genomes", J. Virol. 49, (1984) beskriver PRV-vaccine-stammer, som har udeladelser i den særlige korte sekvens mellem 0,855 og 0,882 kort- -enheder. Dette er i nærheden af gi-genet. T.C. Mettenleiter et al., "Pseudorabies Virus Avirulent Strains Fail to Express a Major Glycoprotein", J. Virol. 56, (1985), har demonstreret, at tre kommercielle PRV- -vaccine-stammer mangler glycoprotein gi. Det har også for nylig vist sig, at Bartha-vaccine-stammen indeholder en udeladelse af det meste af gp63-genet. T.J. Rea et al., J. Virol. 54, (1985), 20 beskriver kortlægning og sekvensbestemmelse af genet for PRV-glycoproteinet, som akkumuleres i mediet af inficerede celler (gx). Blandt de flankerende sekvenser af gx-genet, som er vist deri, er en lille del af gp50-sekvensen, der specifikt begynder ved base:nummer i fig. 6 deri. Denne sekvens blev imidlertid ikke identificeret som gp50-sekvensen. Endvidere er der fejl i sekvensen publiseret af Rea et al. Baserne 1586 og 1603 skal udelades. Baserne skal indføres mellem baserne 1708 og 1709, baserne 1737 og 1738, baserne 1743 og og baserne 1753 og Konsekvensen af disse fejl i den publicerede delvise sekvens af gp50 er en læserammeforskydning. Translation af den åbne læseramme, der begynder ved AUG-startstedet, vil give en ukorrekt aminosyresekvens for gp50-glycoproteinet.

6 EP-patentpublikation nr beskriver en diagnostisk antigen faktor, der skal anvendes sammen med visse lectin-bundne PRV-glycoprotein-underenheds-vacciner til at skelne mellem bærere af PRV og ikke-bærere af PRV. 5 Ifølge den foreliggende opfindelse tilvejebringes et rekombinant DNA-molekyle indeholdende en DNA-sekvens kodende for et polypeptid, der udviser pseudorabiesvirus-(prv)-glycoprotein-gi-immunogenitet, hvor den nævnte DNA-sekvens er operativt forbundet med en ekspressionskon- 10 trolsekvens, hvorved DNA-sekvensen, der koder for polypeptidet, er valgt blandt sekvensen, der koder for gi, og som er.atg CGG CCC TIT CTG CTG CGC GCC GCG CAG CTC CTG CCG CTG crc GCC CTG GCG CTC TCC ACC GAG GCC CCG AGC CTC TCC CCC GAG ACG ACC CCC GGC CCC GTC ACC 15 GAG GTC CCG AGT CCC TCG GCC GAG GTC TOG GAC CTC TCC ACC GAG GCC GGC GAC GAT GAC CTC GAC GGC GAC CTC AAC CGC CAC CAC CGC CGC GCC CCC TTC GGC TCG dcc CTC GCC TCC CTG AGG GAG GCA CCC CCG GCC CAT CTG GTG AAC GTG TCC GAG GGC CCC AAC TTC ACC CTC GAC GCG CGC CCC GAC CCC GCC GTG CTG GCC GGG ATC 5 20 TGG ACG TTC CTG CCC GTC CGC GGC TGC GAC CCC CTG GCG GTG ACC ATG GTG TGC TTC GAG ACC GCC TGC CAC CCG GAC CTG GTG crc GGC CGC GCC TGC GTC CCC GAG GCC CCG GAG CGG GGC ATC CGC GAC TAC CTG CCG CCC GAG GTG CCG CCG CTC CAG CGC GAG CCG CCC ATC GTC ACC CCG GAG CGG TOG TCG CCG CAC CTG ACC GTC CGG CGG GCC ACG CCC AAC GAC ACG GGC CTC TAC ACG crc CAC GAC GCC TCG GCG CCG 25 CGG GCC GTG TTC TTT GTG GCG crc GGC GAG CGG CCG CCC GCG CCG CTG GCC CCG GTG GGC CCC GCG CGC CAC GAG CCC CGC TTC CAC GCG crc GCC TTC CAC TCG GAG CTC TTC TCC CCC GGG GAC ACG TTC GAC crc ATG CCG CGC GIG GTC TCC GAC ATG CCC GAC TCG CGC GAG AAC TTC ACC GCC ACG CTG GAC TGG TAC TAC GCG CGC GCG CCC CCG CGC TGC CTG CTG TAC TAC GTC TAC GAG CCC TGC ATC TAC CAC CCG CGC 30 GCG CCC GAG TGC CTG CGC CCG GTG GAC CCG GCG TCC AGC TTC ACC TCG CCG GCC CGC CCC CCG CTG GTG GCG CGC CGC GCG TAC GCC TCG TGC ACC CCG CTG CTC GCG GAC CGG TGG CTG ACC GCC TGC CCC TTC GAC GCC TTC GGC GAG GAG GTG CAC ACG AAC CCC ACC COG GAC GAG TCG GGG CTG TAC GTG CTC GTG ATG ACC CAC AAC GGC CAC CTC GCC ACC TGG CAC TAC ACG CTC GTC GCC ACC GCG GCC GAG TAC GTC ACG GTC ATC AAG GAG CTG ACG GCC CCG GCC CGG GCC CCG GGC ACC CCG TGG GGC CCC GGC GGC GGC GAC GAC CCG ATC TAC GTG GAC GGC GTC ACG ACG CCC GCC CCG CCC GCC CGC CCG TGG AAC CCC TAC GGC CGG ACG ACC CCC CGG CCG CTC TIT GIG CTG

7 GCG CTG GGC TCC 1TC GTG ATG ACG TGC GTC GTC GGG GGG GCC CTC TGG CTC TGC GTC CTG TGC TCC CGC CCC CGC GCC GCC 6 tcc ccc CCC ITC 03G GTG CCG ACG CGG GCG GGG ACG CGC ATG CTC TCG CCG GTG TAC ACC AGC CTG CCC ACC CAC GAG GAC TAC TAC GAC GGC GAC GAC GAC GAC GAG GAG GCC GGC GAC GCC CGC CGG 03G CCC 5 TCC TCC CCC GGC GGG GAC AGC GCC TAC CAC GGG CCG TAC GTG AGC CM GAC GCC GAG CAC GAG ITC AGC AGC GAC GAG GAC GAC GGG CTG TAC GTG CGC CCC GAG GAG GCG 0:C CGC TCC GGC ITC GAC GTC TVG. ITC CGC GAT CCG GAG AAA CCG GAA GTG ACG RAT 03G CCC AAC TAT GGC GTG ACC GCC AGC CGC CTC ITG AAT GCC CGC CCC G CT TAA 10 og fragmenter deraf, som koder for polypeptider, der udviser PRV-glycoprotein-antigenitet. Desuden tilvejebringes der ifølge den foreliggende opfindelse en værtscelle transformeret med et rekombinant DNA-molekyle ifølge ofindelsen. 15 Ifølge den foreliggende opfindelse tilvejebringes endvidere en fremgangsmåde til fremstilling af et polypeptid, der udviser PRV-gI-antigenitet, omfattende: (a) fremstilling af et rekombinant DNA-molekyle, hvor molekylet indeholder en DNA-sekvens, der koder for et 20 polypeptid, som udviser PRV-gI-antigenitet, hvor den nævnte DNA-sekvens er operativt forbundet med en ekspressionskontrolsekvens, (b) transformering af en passende værtscelle med det nævnte rekombinante DNA-molekyle, 25 (c) dyrkning af den nævnte værtscelle, og (d) opsamling af polypeptidet, hvorved DNA-sekvensen er valgt blandt gi-sekvensen, som er ATG CGG CCC TTT CTG CTG CGC GCC GCG CAG CTC CTG GCG CTG CTG GCC CTG GCG CTC TCC ACC GAG GCC 05G AGC CTC TCC GCC CAG ACG ACC CCG GGC CCC GTC ACC 3 0 GAG GTC CCG AGT CCC TCG GCC GAG GTC TCG GAC CTC TCC ACC GAG GCC GGC CAC GAT GAC CTC GAC GGC GAC CTC AAC GGC CAC GAC CGC CGC GCG GGC TTC GGC TCG GCC CTC GCC TCC crc AGC GAG GCA CCC CCG GCC CAT CTG GTG AAC GTG TCC GAG GGC GCC AAC ITC ACC CTC GAC GCG CGC GGC GAC GGC GCC GTG GIV GCC GGG ATC TGG ACG ITC CTG CCC GTC CGC GGC TGC GAC GCC GTG GCC GTG ACC ATG GIG 'MC ITC GAG ACC GCC TGC CAC CCG GAC CTG GTG CTG GGC CGC GCC TGC GTC CCC GAG

8 7 GCC CCG GAG CGG GGC ATC 03C GAC TAC CTG CCG CCC GAG CTG CCG CGG GTC CAG CGC GAG CCG CCC ATC GTC ACC CCG GAG CGG TGG TCG CCG CAC CTG ACC GTC CGG CGG GCC ACG CCC AAC GAC ACG 03C TAC ACG CTG CAC CAC GCC TCG GCG CCG CGG GCC GTG TTC ITT CTG GCG GTG GGC GAC CGG CCG CCC GCG CCG CTG GCC CCG 5 GTG GCC CCC ccc Ccc CAC GAG CCC CGC TTc CAC GCG CTC GGC TTC CAC TCG CAG CTC TTC TCG CCC GGG GAC ACG TTC GAC GTG ATG CCG CGC GTG crc TCG GAC ATG GGC GAC TCG CGC GAG AAC TI'C ACC GCC ACC CTG GAC TGG TAC TAC GCG CGC GCG CCC CCG 0= MC CTG GTG TAC TAC GTG TAC GAG CCC TGC ATC TAC CAC CCG CGC GCG CCC GAG MC CTG CGC CCG GTG GAC CCG GCG TCC AGC TTC ACC TCG CCG GCG 1 0 CCC GCG GCG GTG GTG GCG CGC CGC GCG TAC GCC TCG ICC AGC CCG CTG CTC GGG GAC OGG TGG CTG ACC GCC TCC CCC TTC GAC GCC TTC GGC GAC GAG CTG CAC ACG AAC GCC ACC GCG GAC GAG TCG GGG GTG TAC GTG GTC GTG ATG ACC CAC AAC GGC CAC GTC GCC ACC TGC GAC TAC ACG CTC GTC GCC ACC GCG GCC GAG TAC GTC ACG GTC ATC AAG GAG GTG ACG GCC CCG GCC CGG GCC CCG GGC ACC CCG TCG GGC CCC 15 GGC GGC GGC GAC GAC GCG ATC TAC GTG GAC GGC GTC ACG ACG CCG GCG CCG CCC GCG CGC CCG ICC AAC CCG TAC CGC CGG ACG ACC CCC GGG CGG CTG Tir GTG GTG GCG CTG GGC TCC TTC GTG ATG ACG TGC GTC GTC GGG GGG GCC GTC TGG CTC TGC GTG CTG TGC TCC CGC CGC CGG GCG GCC TCG Ø CCG ITC CGG GTG CCG ACG CGG GCG GGG ACG CGC ATG CTC TCG CCG CT TAC ACC AGC CTG CCC ACG CAC CAG GAC 20 TAC TAC GAC GGC GAC GAC GAC GAC GAG CAG GCG GGC GAC GCC Ø CGG CGG CCC TCC TCC CCC GGC CGG GAC AGC GGC TAC GAG 03G CCG TAC GTG AGC CTG GAC GCC CAG CAC GAG ITC AGC AGC CAC GAG GAC GAC GGG CTG TAC GTG CGC CCC GAG GAG GCG CCC CGC TCC GGC TTC GAC CTC MG TTC CGC GAT CCG GAC AAA CCG GAA GTG ACG AAT 03G CCC AAC TÅT GGC G'TG ACC GCC AGC CGC CTC TIG AAT GCC CGC CCC 25 GCT TAA og fragmenter deraf, som koder polypeptider, der udviser pseudorabiesvirus-antigenitet. Endelig tilvejebringes der ifølge den foreliggende opfindelse også et diagnostisk sæt til anvendelse til at 30 skelne mellem dyr, der er vaccineret mod PRV, og dyr, der er inficeret med PRV, hvilket sæt er ejendommeligt ved, at at det omfatter flere beholdere, og en af beholderne indeholder et polypeptid, der udviser PRV-glycoprotein-gIantigenitet og er fremstillet ved fremgangsmåden ifølge krav 8.

9 8 Med det omhandlede rekombinante DNA-molekyle, den omhandlede værtscelle og den omhandlede fremgangsmåde muliggøres for første gang fremstilling af et diagnostisk sæt af den omhandlede art, hvilket udgør et oplagt og væsentligt 5 teknisk fremskridt. Glycoproteinet, som kodes af genet, er defineret som et glycoprotein, der reagerer med et bestemt monoclonalt antistof. Dette glycoprotein svarer ikke til nogen af de hidtil kendte PRV-glycoproteiner. Wathen og Wathen 10 har kortlagt en mutation, som er resistent mod det monoclonale antistof, som på basis af fortilfælde i herpes simplex-virus (f.eks. T.C. Holland et al., J. Virol 52, (1984)), kortlægger placeringen af det strukturelle gen for gp50. Wathen og Wathen har kortlagt gp genet til det mindre SalI/BamHI-fragment inden i BamHI-7-fragmentet af PRV. Rea et al., se ovenfor, har kortlagt PRV-glycoprotein-gX-genet til det samme område. PRV-gI-genet er isoleret ved screening af PRV-DNA-biblioteker konstrueret i bakteriofag- 20 -ekspressionsvektoren Ågt11 (J.G. Timmins et al., "A method for Efficient Gene Isolation from Phage gt11 Libraries: Use of Antisera to Denatured, Acetone- -Precipitated Proteins", Gene 39, (1985); R.A. Young og R.W. Davis, Proc. Natl.Acad. Sci. USA 80, (1983); R.A. Young og R.W. Davis, Science 222, (1983)). PRV-genomisk DNA afledt af PRV-Rice-stammen, der oprindelig blev tilvejebragtfra D.P. Gustaf son ved Purdue University, blev isoleret fra cytoplasmaet af 30 PRV-inficerede Vero-celler (ATCC CCL 81). Det genomiske DNA blev fragmenteret ved lydbehandling og derefter clonet i 2gt.11 til dannelse af et 2/PRV rekombinant ( -ÅPRV) DNA-bibliotek. Antisera til screening af.1drv-biblioteket frem- stilles ved at pode mus med proteiner isoleret fra celler inficeret med PRV (inficeret-celle-proteiner eller

10 ICP'er), som er blevet adskilt efter størrelse på SDS-geler, og derefter isolere antistofferne. XPRV-fagerne, der skal screenes, udplades på et lag E. coli. gt11 indeholder et enestående cloningssted i 5 3'-enderne af lacz-genet. Fremmede DNA'er, som indføjes i dette enestående sted i den rette orientering og læseramme giver ved ekspression polypeptider bundet til 8-galactosidase. Et nitrocellulosefilter indeholdende en inducer for lacz-transcription til at fremme eks- 10 pressionen af PRV-DNA anbringes oven på laget. Efter at fusions-polypeptiderne eksprimeret af 2PRV'er har haft tilstrækkelig tid til at binde til nitrocellulosefilterne, fjernes filterne fra lagene og undersøges med de ovenfor anførte muse-antisera. Pletter, som producerer antigen, 15 der bindes til muse-antiserum, identificeres ved under- søgelse med et mærket antistof for muse-antiserum. Pletter, som giver et positivt signal, anvendes til at transformere en E. coli-vært (Y1090, tilgængelig fra ATCC, Rockville, MD 20852). Kulturerne inkuberes 20 derefter natten over til dannelse af»rv-fagmaterialer. Disse fag-materialer anvendes til at inficere E. coli K95 (D. Friedman i The Bacteriophage Lambda, s , A.D. Hershey, ed. (1971)). Polypeptider produceret af den transformerede E. coli K95 renses ved præparativ 25 gelelektroforese. Polypeptider, som er overproduceret (på grund af induktionen af transcriptionen af lacz- -genet), der har molekylvægte over , og som også er fraværende i a gt11-kontrolkulturer, er (3-galactosidase-PRV-fusionsproteiner. Hvert enkelt fusionspro- 30 tein injiceres derefter særskilt i en mus til dannelse af antisera. Mærkede PRV-ICP'er dannes ved at inficere Vero-, -celler, der vokser i'et medium, som f.eks. indeholder 14 C-glucosamin (T.J. Rea et al., ovenfor). De ovenfor an- førte fusionsprotein-antisera anvendes til immunopreci - pitation af disse mærkede ICP'er. De således udfældede polypeptider analyseres ved gelelektroforese. Et af dis- 9

11 se er et glycoprotein (gi) med en molekylvægt på Det demonstreres på denne måde, at genet clonet i fagerne, der danner det hybride protein, som fremkalder anti-gi-gp63- serum, er gi-genet. Dette gen viser sig at være placeret i 5 BamHI-7-fragmentet af PRV-genomet (T.J. Rea et al., ovenfor) (se blad D). gi-placeringen stemmer generelt overens med det område, hvor Mettenleiter et al., ovenfor, har placeret gi-genet. Imidlertid har Mettenleiter et al. antydet, at gi-genet strækker sig ind i BamHI-12-fragmentet, hvilket 10 det ikke gør. Denne :tprv-genisoleringsmetode er hurtig og effektiv i sammenligning med DNA-hybridisering og in vitro-translation af udvalgte mrna'er. Da rensede glycoproteiner ikke stod til rådighed, kunne oligonucleotid- 15 -sonder ikke hurtigt konstrueres ud fra aminosyresekvensdata, og der kunne heller ikke dannes højspecifikke polyclonale antisera. Derfor blev den ovenfor anførte metode anvendt. Som ovenfor nævnt placeres genet, der koder gi, i 20 BamHI-7-fragmentet af PRV-DNA. BamHI-7-fragmentet af PRV kan afledes af plasmidet pprxhl (også kendt som puc1129), og fragmenter, der er bekvemme til DNA-sekvensanalyse, kan fås ved standard-subcloningsprocedurer. Plasmidet puc1129 kan fås fra E. coli HB101, NRRL B Denne kultur er 25 tilgængelig fra den permanente samling hos Northern Regional Research Center Fermentation Laboratory (NRRL), U.S. Department of Agriculture, Peoria, Illinois, U.S.A. E. coli HB101 indeholdende puc1129 kan dyrkes i L-næringsmedium ved velkendte procedurer. Typisk dyrkes 30 kulturer til en optisk tæthed på 0,6, hvorefter der tilsættes chloramphenicol, og kulturen henstilles under om- 1 0

12 11 rystning natten over. Kulturen lyseres derefter f.eks. ved anvendelse af SDS med høj saltkoncentration, og den ovenstående væske underkastes en casiumchlorid/- ethidiumbromid-ligevægtsdensitetsgradientcentrifuge- 5 ring, hvorved plasmiderne fås. Tilgængeligheden af denne gensekvens muliggør direkte manipulering af genet og gensekvensen, hvilket tillader modifikationer af reguleringen af ekspressionen og/eller strukturen af proteinet kodet af 10 genet eller et fragment deraf. Kendskabet til denne gensekvens gør det også muligt at clone det tilsvarende gen eller fragment deraf fra enhver stamme af PRV under anvendelse af den kendte sekvens som hybridiseringssonde og at eksprimere hele proteinet eller et fragment deraf 15 ved rekombinante metoder, der er almindeligt kendte. Kendskabet til denne gensekvens har gjort det muligt at udlede aminosyresekvensen af det tilsvarende polypeptid (kort C). Som resultat heraf kan fragmenter af dette polypeptid med PRV-immunogenitet frem- 20 stilles ved standardmetoder til proteinsyntese-eller re- kombinante DNA-metoder. Som anvendt i den foreliggende beskrivelse anvendes udtrykkene immunogenitet og anti- genitet afvekslende om evnen til at stimulere enhver type af adaptiv immunreaktion, dvs. udtrykkene antigen 25 og antigenitet er ikke i betydning begrænset til stoffer, der stimulerer produktionen af antistoffer. Den primære struktur (sekvens) af genet, der koder for gi er også anført i kort C. Genet eller fragmenterne deraf kan udvindes 30 fra puc1129 ved nedbrydning af plasmid-dna'et fra en kultur af NRRL B med passende endonuclease-restriktionsenzymer. F.eks. kan BamHI-7-fragmentet isoleres ved nedbrydning af et præparat af puc1129 med BamHI og isoleres ved gelelektroforese.

13 12 Alle restriktions-endonucleaserne, som er omtalt i den foreliggende beskrivelse, er kommercielt tilgængelig, og deres anvendelse er velkendt. Brugsanvisninger gives i almindelighed af de kommercielle leverandører af 5 restriktionsenzymerne. Det udskårne gen eller fragmenter deraf kan ligeres til forskellige cloningsbærere eller vektorer til anvendelse ved transformering af en værtscelle. Vektorerne indeholder fortrinsvis DNA-sekvenser til at starte, 10 kontrollere og afslutte transcription og translation (som tilsammen udgør ekspression) af PRV-glycoprotein- -generne og er derfor operativt forbundet dermed. Disse "ekspressionskontrolsekvenser" er fortrinsvis forenelige med værtscellen, der skal transformeres. Når værtcellen 15 er en celle af et højere dyr, f.eks. en pattedyrcelle, kan de naturligt forekommende ekspressionskontrolsekvenser af glycoprotein-generne anvendes alene eller sammen med heterologe ekspressionskontrolsekvenser. Heterologe sekvenser kan også anvendes alene. Vektorerne indeholder 20 yderligere fortrinsvis et markørgen (f.eks. antibioti- kumxesistens), således at der fås et fænotypisk træk til selektion af transformerede værtsceller. Desuden vil en replikerende vektor indeholde et replicon. 30 Typiske vektorer er plasmider, fager og vira, 25 der inficerer dyreceller. Der kan i det væsentlige anvendes enhver DNA-sekvens, som er i stand til at transformere en. værtscelle. Ved udtrykket "værtscelle" som anvendt i den foreliggende beskrivelse menes en celle, der er i stand til at blive transformeret med DNA-sekvensen, der koder for et polypeptid, som udviser PRV-glycoprotein-antigenitet. Fortrinsvis er værtscellen i stand til at eksprimere PRV-polypeptidet eller fragmenter deraf. Værtscellen kan være prokaryotisk eller eukaryotisk. Illustrerende pro-

14 13 DK B1 karyotiske celler er bakterier, såsom E. coli, B. subtilis, pseudomonas og B. stearothermofilus. Illustrerende eukaryotiske celler er gærceller eller celler af højere dyr, såsom celler fra insekter, planter eller pat- 5 tedyr. Pattedyr-cellesystemer vil ofte foreligge i form af monolag af celler, selv om pattedyrcelle-suspensioner også kan anvendes. Pattedyr-cellelinier omfatter f.eks. Vero og HeLa-celler, kinesisk hamster-ovarie-cellelinier (CHO-cellelinier), WI38-, BHK-, COS-7- eller MDCK- 10 -cellelinier. Insekt-cellelinier omfatter Sf9-linien af Spodoptera frugiperda (ATCC CRL1711). En sammenfatning af nogle tilgængelige eukaryotiske plasmider, værtsceller og metoder til anvendelse af disse til cloning og ekspression af PRV-glycoproteiner kan findes i 15 K. Esser et al., Plasmids of Eukaryotes (Fundamentals and Applications), Springer-Verlag (1986). Som ovenfor anført indeholder vektoren, f.eks. et plasmid, som anvendes til at transformere værtscellen, fortrinsvis forenelige ekspressionskontrolsekvenser til 20 ekspression af PRV-glycoprotein-genet eller fragmenter der- af. Ekspressionskontrolsekvenserne er derfor operativt forbundet med genet eller fragmentet. Når værtscellerne er bakterier, omfatter illustrerende anvendelige eks- pressionskontrolsekvenser trp-promotoren og -operatoren 25 (Goeddel et al., Nucl. Acids Res. 8, 4057 (1980)); lac- -promotor og -operator (Chang et al., Nature 275, 615 (1978)); ydre membran protein promotor (EMBO J. 1, (1982)); bakteriofag, -promotorer og -ope- ratorer (Nucl. Acids Res. 11, (1983)); a-amy- 30 fase (B. subtilis) promotor og -operator. Termineringssekvenser og andre ekspressionsfremmende og -kontrollerende sekvenser, som er forenelige med den valgte værtscelle. Når værtscellen er gær, omfatter illustrerende anvendelige ekspressionskontrolsekvenser f.eks. a-mating

15 14 DK B1 faktor. Til insektceller kan polyhedrin-promotoren af baculovira anvendes (Mol. Cell. Biol. 3, s (1983)). Når værtscellen stammer fra insekter eller pattedyr, omfatter illustrerende anvendelige ekspres- 5 sionskontrolsekvenser f.eks. SV-40 promotor (Science 222, (1983)) eller f.eks. metallothionein- -promotor (Nature 296, (1982)) eller en varmechok-promotor (Voellmy et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 82, s (1985)). Som ovenfor anført kan man, 10 når værtscellen er en pattedyrcelle, anvende ekspres- sionskontrolsekvenserne for PRV-glycoprotein-genet, men fortrinsvis i kombination med heterologe ekspressionskontrolsekvenser. Plasmidet eller replikerende eller integrerende 15 DNA-materiale indeholdende ekspressionskontrolsekvenserne spaltes under anvendelse af restriktionsenzymer, størrelses-justeres i nødvendigt eller ønskeligt omfang og ligeres med PRV-glycoprotein-genet eller fragmenter deraf ved velkendte metoder. Når der anvendes gær-værtsceller 20 eller værtsceller af højere dyr, kan polyadenylerings- eller terminatorsekvenser fra kendte gær- eller pattedyrgener inkorporeres i vektoren. Der kan f.eks. anvendes kvæg-væksthormon-polyadenyleringssekvensen som anført i EP-patentpublikation nr Desuden kan gensekven- 25 ser til kontrol af replikationen af værtscellen inkorpo- reres i vektoren. Værtscellerne er kompetente. eller gøres kompetente til transformation på forskellig måde. Når bakterieceller er værtsceller, kan de gøres kompetente ved 30 behandling med salte, typisk et calciumsalt, som generelt beskrevet af Cohen, PNAS, 69, 2110 (1972). En gær- -værtscelle gøres i almindelighed kompetent ved fjernelse af dens cellevæg eller på anden måde, f.eks. ved ionisk behandling (J. Bacteriol. 153, (1983)).

16 Der findes flere velkendte metoder til indføring af DNA i dyreceller, herunder f.eks. calciumphosphat-præcipitation, fusion af de modtagende celler med bakterie- -protoplaster indeholdende DNA'et, behandling af de 5 modtagende celler med liposomer indeholdende DNA'et og mikroinjektion af DNA'et direkte i cellerne. De transformerede celler opformeres ved velkendte metoder (Molecular Cloning, T. Maniatis et al., Cold Spring Harbor Laboratory, (1982); Biochemical 10, Methods In Cell Culture And Virology, R.J. Kuchler, Dowden, Hutdhinson og Ross, Inc., (1977); Methods In Yeast Genetics, F. Sherman et al., Cold Spring Harbor Laboratory, (1982)) og det eksprimerende PRV-glycoprotein eller fragmentet deraf høstes fra cellemediet 15 i de systemer, hvor proteinet udskilles fra værtscellerne, eller fra cellesuspensionen efter brydning af værtscellesystemet ved f.eks. velkendte mekaniske eller enzymatiske metoder. Som ovenfor anført er aminosyresekvensen af PRV- 20 glycoproteinet som afledt af genstrukturen anført i kort C. Polypeptider, som udviser PRV-glycoprotein-antigenitet, omfatter sekvensen anført i kort C og enhver del af polypeptidsekvensen, som er i stand til at fremkalde en immunreaktion hos et dyr, f.eks. et pattedyr, som har modtaget 25 en injektion af polypeptidsekvensen. Som ovenfor anført kan hele genet, der koder for PRV-glycoproteinet, anvendes til at konstruere vektorerne og transformere værtscellerne til ekspression af PRV-glycoproteinet, eller der kan anvendes fragmenter 30 af genet, som koder for PRV-glycoproteinet, hvorved den resulterende værtscelle vil eksprimere polypeptider, der udviser PRV-antigenitet. Ethvert fragment af PRV-glycoprotein-genet kan anvendes, hvilket resulterer i ekspression af et polypeptid, som er et immunogent fragment af PRV-glycoproteinet eller en analog deraf. Som det er velkendt, muliggør degenerationen af den genetiske kode let 15

17 16 DK B1 substitution af basepar til dannelse af funktionelt ækvivalente gener eller fragmenter deraf, som koder polypeptider, der udviser PRV-glycoprotein-antigenitet. Disse funktionelle ækvivalenter er også omfattet af opfindelsen. 5 Kort D og N-Q er anført for at illustrere konstruktionerne ifølge eksemplerne. Der anvendes bestemte konventioner til illustrering af plasmider og DNA-fragmenter på følgende måde: (1) Figurerne med en enkelt linie viser både cirkulært 10 og lineært dobbeltstrenget DNA. (2) Stjerner viser, at det viste molekyle er cirkulært. Hvis der ikke er anført en stjerne, er molekylet lineært. ' (3) Endonuclease-restriktionssteder af interesse er anført over linien. 15 (4) Gener er anført under linien. (5) Afstandene mellem gener og restriktionssteder er ikke i korrekt målestok. Figurerne viser kun de relative posi-. tioner, medmindre andet er anført. De fleste af de rekombinante DNA-metoder, der an- 20 vendes ved udøvelsen af den foreliggende opfindelse, er standardprocedurer, der er velkendte af fagmanden og f.eks. beskrevet detaljeret i Molecular Cloning, T. Maniatis et al., Cold Spring Harbor Laboratory, (1982) og B. Perbal, A Practical Guide to Molecular Cloning, 25 John Wiley & Sons (1984). Eksempel 1 I dette eksempel beskrives isolering, kloning og 30 sekvensbestemmelse af gi-genet. 1. Bibliotekskonstruktion. PRV-genomisk DNA fremstilles som tidligere beskrevet (T.J. Rea et al., ovenfor). Fragmenter på 0,5- -3,0 kb fås ved lydbehandling af det PRV-genomiske DNA af PRV-Rice-stammen to gange i 4 sekunder hver gang på indstilling 2 med et Branson 200-1ydbehandlingsappa-

18 17 DK B1 rat. Efter dannelse af stumpe ender hos fragmenterne med T4-DNA-polymerase ligeres fragmenterne til kinasebehandlede EcoRI-linkere (T. Maniatis et al., ovenfor). Efter over-nedbrydning med EcoRI (da PRV-DNA ikke inde- 5 holder et EcoRI-sted, er methylering unødvendig), fjer- nes overskydende linkere ved agarose-gellektroforese. PRV-DNA-fragmenter i det ønskede størrelseinterval elueres ved glasopslæmningsmetoden (B: Vogelstein og D. Gillespie, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 76, s (1979)). Et bibliotek på /PRV-rekombinanter ( PRV'er) konstrueres ved at ligere 500 ng af PRV- -DNA-fragmenter til 750 ng af EcoRI-nedbrudt 2gt11 (R.A. Young og R.W. Davis, ovenfor) DNA i 50 mm Tris (ph-værdi 7,4), 10 mm magnesiumchlorid, 10 mm dithio- 15 treitol, 1 mm spermidin, 1 mm ATP, 400 enheder af T4-20 -DNA-ligase (New England Biolabs), i et slutvolumen på 10,u1. Det ligerede DNA emballeres i bakteriofag -virioner under anvendelse af "Packagene"-ekstrakt (Promega Biotec, Madison, Wisconsin) PRV-bibliotek-screening. 1:.RV-biblioteket screenes som ovenfor beskrevet (J.G. Timmins et al., ovenfor; R.A. Young og R.W. Davis, ovenfor) fager screenes pr. 150 mm LB-ampicil- 25 lin-plade. Screening-antisera dannes ved injektion hos mus af størrelsesfraktioner af proteiner af PRV-inficerede celler (ICP'er) elueret fra SDS-polyacrylamidgeler (J.G. Timmins et al., ovenfor). Pletter, som giver positive signaler ved screening med antisera, opsamles 30 fra agarpladerne med en steril pasteurpipette, resuspenderes i 1 ml SM-puffer (T. Maniatis et al., ovenfor) og screenes igen. Screeningen gentages, indtil pletterne reagerer ensartet positivt. Ca PRV-rekombinanter screenes med mu- se-antisera over for proteiner fra PRV-inficerede Vero- -celler isoleret fra SDS-polyacrylamidgeler. Der iso- leres 60 positive PRV-fager.

19 18 3. Fag-forrådsfremstilling. Fag-forråd med høj titer ( 1010_1011 pfu/ml) fremstilles ved plade-lysat-metoden (T. Maniatis et al., ovenfor). En enkelt velisoleret positiv sig- 5 nalplet opsamles og resuspenderes i 1 ml SM. 100 /u1 af suspensionen adsorberes til 300,u1 af E. coli Y1090 (tilgængelig fra American Type Culture Collection (ATCC), Rockville, Maryland) ved 37 C i 15 minutter, fortyndes med 10 ml LB-top-agarose, udhældes 10 jævnt på en 150 mm LB-ampicillin-plade og inkuberes natten over ved 42 C. Top-agarosen skrabes forsigtigt af med et flammebestrøget objektglas og overføres til et 30 ml Corex-rør. Der tilsættes 8 ml SM og 250 /u1 chloroform, hvorefter der blandes og inkuberes ved C i 15 minutter. Lysatet klares ved centrifugering ved oani 30 minutter på en HB-4-rotor. Fag-forrådet opbevares ved 4 C med 0,3% chloroform. 4. Fusionsprotein-fremstilling og -analyse. 20 LB-medium (Maniatis et al., ovenfor) podes i forholdet 1:50 med en frisk kultur fra natten over af E. coli K95 (sup, gal, strr, nusa; D. Friedman, ovenfor) og dyrkes til &I ORD værdi på 0,5 ved 30 C. 25 ml af kulturen inficeres med PRV-fag ved en multi- 25 plicitet på 5 og inkuberes ved 42 C i et omrystnings- -vandbad i 25 minutter, efterfulgt af overføring til 37 C i 2-3 timer. Cellerne pelleteres ved o/m i 10 minutter i HB-4-rotoren og resuspenderes i 100 /u1 100 mm Tris (ph-værdi 7,8), 300 mm NaCl. Der tilsættes 30 et lige så stort volumen af 2x SDS-PAGE-prøvepuffer, og prøven koges i 10 minutter. 5 /u1 af hver prøve analyseres ved elektroforese på analytiske SDS-polyacrylamidgeler som beskrevet af L. Morse et al., J. Virol. 26, s (1978). Fusionspolypeptid-præparaterne

20 19 DK B1 opskaleres 10 gange til injektion i mus. 8-Galactosidase/PRV-fusionspolypeptiderne isoleres efter farvning af en strimmel af gelen med Coomassie blue (L. Morse et al., ovenfor; K. Weber og M. Osborn, 5 The Proteins 1, s (1975)). Fusionspolypeptid- -mængderne vurderes ved analytisk SDS-PAGE. Cellelysaterne fra PRV-inficerede E. coli K95-kulturer underkastes elektroforese i 9,25%'s SDS-polyacrylamid-- geler. Overproducerede polypeptidbånd med molekylvægte 10 over , der ikke findes i 'Igt11-inficerede kon- troller, er 8-galactosidase-PRV-fusionspolypeptider. 8-Galactosidase-PRV-fusionspolypeptiderne har molekylvægte fra til Ca /ug fusionspolypeptid resuspenderes i komplet Freund's adjuvans 15 og injiceres subcutant og interperitonealt i hver mus. Senere injektioner foretages intraperitonealt i ukomplet Freund's adjuvans. 5. Antisera-analyse. 20 Immunopræcipitationer af 14 C-glucosamin-ICP'er, S-methionin-ICP'er og 14 C-glucosamin-gX gennemføres 25 som tidligere beskrevet (T.J. Rea et al., ovenfor). Disse metoder viser, at gi er isoleret i en Xgtll rekombinant fag. Denne fag betegnes X23 (gi). 6. %1-DNA-minipræparationer. Bakteriofager isoleres hurtigt fra pladelysater (T.J. Silhavy et al., Experiments With Gene 30 Fusions, (1984)). 5%'s og 40%'s glyceroltrin (3 ml af hver i SM-buffer) lægges i lag i et SW41-rør. Et pladelysat (ca. 6 ml) lægges i lag og centrifugeres ved.000 o/m i 60 minutter ved 4 C. Den ovenstående væske bortkastes, og den fremkomne fag-pellet resus-

DM01 DM01. 4. Obl. Afl. Jacob Christiansen, 130282, jacob.ch@mail.tdcadsl.dk. D12, Elias 13/5-2003. Side 1 af 7

DM01 DM01. 4. Obl. Afl. Jacob Christiansen, 130282, jacob.ch@mail.tdcadsl.dk. D12, Elias 13/5-2003. Side 1 af 7 DM01 DM01 4. Obl. Afl. Jacob Christiansen, 130282, jacob.ch@mail.tdcadsl.dk D12, Elias 13/5-2003 Side 1 af 7 DM01 Indholdsfortegnelse: BILAG:...2 1 FORMÅL:...3 2 KLASSER:...4 2.1 DNA2:...4 2.1.1 METODER:...4

Læs mere

Modul 3: Sandsynlighedsregning

Modul 3: Sandsynlighedsregning Forskningsenheden for Statistik ST01: Elementær Statistik Bent Jørgensen Modul 3: Sandsynlighedsregning 3.1 Sandsynligheder................................... 1 3.2 Tilfældig udtrækning fra en mængde........................

Læs mere

En forsker har lavet et cdna insert vha PCR og har anvendt det følgende primer sæt, som producerer hele den åbne læseramme af cdna et:

En forsker har lavet et cdna insert vha PCR og har anvendt det følgende primer sæt, som producerer hele den åbne læseramme af cdna et: F2011-Opgave 1. En forsker har lavet et cdna insert vha PCR og har anvendt det følgende primer sæt, som producerer hele den åbne læseramme af cdna et: Forward primer: 5 CC ATG GGT ATG AAG CTT TGC AGC CTT

Læs mere

(19) DANMARK (11) DK 175533 B1 ( 1 2) PATENTSKRIFT. Patent- og Varemærkestyrelsen

(19) DANMARK (11) DK 175533 B1 ( 1 2) PATENTSKRIFT. Patent- og Varemærkestyrelsen (19) DANMARK (11) DK 175533 B1 ( 1 2) PATENTSKRIFT Patent- og Varemærkestyrelsen (51) Int.C1 7.: A 61 K 39/295 A 61 K 39/205 A 61 K 39/285 A 61 K 39/42 C 12 N 15/00 (21) Patentansøgning nr: PA 1985 06062

Læs mere

BIOTEKNOLOGI HØJT NIVEAU

BIOTEKNOLOGI HØJT NIVEAU STUDENTEREKSAMEN 2007 2007-BT-1 BITEKNLGI HØJT NIVEAU Torsdag den 31. maj 2007 kl. 9.00 14.00 Sættet består af 1 stor og 2 små opgaver samt 1 bilag i 2 eksemplarer. Det ene eksemplar af bilaget afleveres

Læs mere

tdp 12-7Z (12) PATENTSKRIFT

tdp 12-7Z (12) PATENTSKRIFT (19) DANMARK DK 173629 B1 tdp 12-7Z (12) PATENTSKRIFT Patent- og Varemærkestyrelsen (51) Int.C1 7.: C 07 K 141315 A 61 K 39/09 C 12 N 15/31 (21) Patentansøgning nr: PA 1991 01155 (22) Indleveringsdag:

Læs mere

(19) DANMARK d2) (12) PATENTSKRIFT

(19) DANMARK d2) (12) PATENTSKRIFT (19) DANMARK d2) (12) PATENTSKRIFT (11) DK 175065 B1 Patent- og Varemærkestyrelsen (51) Int.CI 7.: A 61 K 39/02 (21) Patentansøgning nr: PA 1988 05200 (22) Indleveringsdag: 1988-09-16 (24) Løbedag: 1988-09-16

Læs mere

PATENT 109407 Int. Cl. C 12 k 7/00 Kl. 30h 6

PATENT 109407 Int. Cl. C 12 k 7/00 Kl. 30h 6 PATENT Int. Cl. C 12 k 7/00 Kl. 30h 6 Ansøgning nr. 4863/65 Indleveret den 22. september 1965 Fremlagt den 4.december 1967 DANMARK DIREKTORATET FOR PATENT-OG VAREMÆRKEVÆSENET KØBENHAVN Patentbeskrivelsen

Læs mere

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia.

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia. Transformation af E.coli K 12 Version 3. marts 2009 (C) Claudia Girnth-Diamba og Bjørn Fahnøe Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages

Læs mere

BIOTEKNOLOGI HØJT NIVEAU

BIOTEKNOLOGI HØJT NIVEAU STUDETEREKSAME 2006 2006-BT-2 BIOTEKOLOGI HØJT IVEAU Onsdag den 16. august 2006 kl. 9.00 14.00 Sættet består af 1 stor og 2 små opgaver. Alle hjælpemidler tilladt. STOR OPGAVE 1. Myoglobin A. Den røde

Læs mere

Fra DNA til protein - lærerens tekst

Fra DNA til protein - lærerens tekst Fra DNA til protein - lærerens tekst Af sidsel sangild Denne øvelse handler om proteinsyntese og proteiners foldning. Den giver mulighed for at danne nogle andre billeder af fænomenet, end man får ved

Læs mere

PATENT 110208 Int. Cl. A 61 k 3/62 Kl. 30h 6

PATENT 110208 Int. Cl. A 61 k 3/62 Kl. 30h 6 PATENT 110208 Int. Cl. A 61 k 3/62 Kl. 30h 6 Ansøgning nr. 2011/65 Indleveret den 21. apr. 1965 Fremlagt den 19. dec. 1966 DANMARK DIREKTORATET FOR PATENT-OG VAREMÆRKEVÆSENET KØBENHAVN Patentbeskrivelsen

Læs mere

(19) DANMARK (11) DK 173175 B1 (12) PATENTSKRIFT

(19) DANMARK (11) DK 173175 B1 (12) PATENTSKRIFT (19) DANMARK (11) DK 173175 B1 (12) PATENTSKRIFT Patent- og Varemærkestyrelsen (51) Int.C1 8.: C 07 K 14/135 C 12 N 15/45 (21) Patentansøgning nr: PA 1990 01532 (22) Indleveringsdag: 1990-06-22 (24) Løbedag:

Læs mere

Kromosomer med genet: Genotype (= arveformel): RR Rr rr Fænotype (= fremtoning): Rød Rød Hvid

Kromosomer med genet: Genotype (= arveformel): RR Rr rr Fænotype (= fremtoning): Rød Rød Hvid Kromosomer med genet: R R R r r r Genotype (= arveformel): RR Rr rr Fænotype (= fremtoning): Rød Rød Hvid P-generation: Kønsceller: RR rr Meiose R R r r Befrugtning F 1-generation: Meiose Rr Rr Kønsceller:

Læs mere

(19) DANMARK (12) PATENTSKRIFT. Patent- og Varemærkestyrelsen. (57) Sammendrag: (11) DK 175318 B1

(19) DANMARK (12) PATENTSKRIFT. Patent- og Varemærkestyrelsen. (57) Sammendrag: (11) DK 175318 B1 (19) DANMARK (11) DK 175318 B1 (12) PATENTSKRIFT Patent- og Varemærkestyrelsen (51) Int.C1 7.: A 61 K 39/17 C 12 N 7/00 (21) Patentansøgning nr: PA 1989 03471 (22) Indleveringsdag: 1989-07-13 (24) Løbedag:

Læs mere

(19) DANMARK (11) DK 173592 B1 Cb (12) PATENTSKRIFT

(19) DANMARK (11) DK 173592 B1 Cb (12) PATENTSKRIFT (19) DANMARK (11) DK 173592 B1 Cb (12) PATENTSKRIFT Patent- og Varemærkestyrelsen (51) Int.C1 7.: C 12 N 15/85 C 12 N 15/33 (21) Patentansøgning nr: PA 1982 03869 (22) Indleveringsdag: 1982-08-30 (24)

Læs mere

Elevvejledning pglo transformation

Elevvejledning pglo transformation Introduktion til transformation Elevvejledning pglo transformation I denne øvelse skal du lære fremgangsmåden ved genetisk transformation. Husk på, at et gen er et stykke DNA, der indeholder informationer

Læs mere

Besvarelse til opgave 1 januar 1999 Spm. A: Spm. B:

Besvarelse til opgave 1 januar 1999 Spm. A: Spm. B: Besvarelse til opgave 1 januar 1999 Spm. A: Vi må lave et genomisk bibliotek i en lambdafag, cosmid, BAC eller YAC plasmid. Til dette vil vi skære det genomiske DNA partielt med Sau3A, så vi får stykker

Læs mere

(12) PATENTSKRIFT (11) 1 691 52 B1

(12) PATENTSKRIFT (11) 1 691 52 B1 (19) DANMARK (12) PATENTSKRIFT (11) 1 691 52 B1 Patentdirektoratet TAASTRUP (21) Patentansøgning nr.: 1147/91 (22) Indleveringsdag: 14 jun 1991 (51) Int.CI.5 C 07 K 15/06 C 12 P 21/00 (24) Løbedag: 03

Læs mere

Kapitel 1 Genteknologi (1/6)

Kapitel 1 Genteknologi (1/6) Kapitel 1 Genteknologi (1/6) Transformation FOTO: SØREN LUNDBERG FORMÅL At isolere plasmider fra plasmidbærende bakterier og overføre dem til andre bakterier. TEORI Transformation er den teknik, hvor generne

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

(19) DANMARK (12) PATENTSKRIFT. Patent- og Varemærkestyrelsen (11) DK 175379 B1

(19) DANMARK (12) PATENTSKRIFT. Patent- og Varemærkestyrelsen (11) DK 175379 B1 (19) DANMARK (11) DK 175379 B1 (12) PATENTSKRIFT Patent- og Varemærkestyrelsen (51) Int.C1 7.: A 61 K 39/225 // A 61 P 31/12 (21) Patentansøgning nr: PA 1988 05341 (22) indleveringsdag: 1988-09-26 (24)

Læs mere

(19) DANMARK (11) DK B1 (12) PATENTSKRIFT. Ci2. Patent- og Varemærkestyrelsen

(19) DANMARK (11) DK B1 (12) PATENTSKRIFT. Ci2. Patent- og Varemærkestyrelsen (19) DANMARK (11) DK 176903 B1 Ci2 (12) PATENTSKRIFT Patent- og Varemærkestyrelsen (51) Int.CI. 8 : C 12 N 15/31 (2006.01) A 61 K 39/02 (2006.01) A 61 K 48/00 (2006.01) A 61 P 31/04 (2006.01) C 07 K 14/29

Læs mere

Bioteknologi A. Gymnasiale uddannelser. Vejledende opgavesæt 1. Mandag den 31. maj 2010 kl. 9.40-14.40. 5 timers skriftlig prøve

Bioteknologi A. Gymnasiale uddannelser. Vejledende opgavesæt 1. Mandag den 31. maj 2010 kl. 9.40-14.40. 5 timers skriftlig prøve Vejledende opgavesæt 1 Bioteknologi A Gymnasiale uddannelser 5 timers skriftlig prøve Vejledende opgavesæt 1 Mandag den 31. maj 2010 kl. 9.40-14.40 Side 1 af 8 sider pgave 1. Genmodificeret ris Vitamin

Læs mere

Patenterbarhed af ændrede mikroorganismer - Patentteknisk Responsum

Patenterbarhed af ændrede mikroorganismer - Patentteknisk Responsum Patenterbarhed af ændrede mikroorganismer - Patentteknisk Responsum Chas. Hude A/S H.C. Andersens Boulevard 33 1780 København V Telefon +45 33 19 34 00 Telefax +45 33 19 35 00 www.chashude.dk chashude@chashude.dk

Læs mere

Materialeliste: Ready-to-loadTM DNA prøver til elektroforese. Medfølgende reagenser og tilbehør. Egne materialer

Materialeliste: Ready-to-loadTM DNA prøver til elektroforese. Medfølgende reagenser og tilbehør. Egne materialer Elevvejledning 1 Materialeliste: Ready-to-loadTM DNA prøver til elektroforese A B C D E F Plasmid DNA (uskåret) Plasmid skåret med Bgl I Plasmid skåret med Eco RI Lambda DNA (uskåret) Lambda DNA skåret

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Porcilis PCV, injektionsvæske, emulsion til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis af 2 ml indeholder: Aktivt stof Porcint circovirus

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Forsøgsvejledning Navn: Side 1 af 7 Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA

Læs mere

GAPDH PCR modul Manual

GAPDH PCR modul Manual GAPDH PCR modul Manual Katalog nr. 166-5010EDU explorer.bio-rad.com Kopiering kun tilladt til undervisningsbrug Bemærk: Kittet indeholder temperaturfølsomme dele. Åbn derfor straks kassen og læg de pågældende

Læs mere

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Til isolering af genomisk DNA fra indsamlingssætserierne Oragene - og ORAcollect. Du kan finde flere sprog og protokoller på vores webside

Læs mere

Anmeldelse af genteknologiske forskningsprojekter samt genteknologisk storskalaforsøg eller produktion

Anmeldelse af genteknologiske forskningsprojekter samt genteknologisk storskalaforsøg eller produktion Anmeldelse af genteknologiske forskningsprojekter samt genteknologisk storskalaforsøg eller produktion Anmeldelse til Arbejdstilsynet efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse om genteknolog og arbejdsmiljø

Læs mere

Besvarelse af opgaverne til den Spm.A: efter TGA TCA Spm. B:

Besvarelse af opgaverne til den Spm.A: efter TGA TCA Spm. B: Besvarelse af opgaverne til den 20-9-06 Spm.A: Her vil vi gerne sætte et relativt lille stykke DNA (FLAG) sammen med et relativt stort stykke (PRB1). Det lille stykke er for lille til at vi kan PCR amplificere

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Navn: Forsøgsvejledning Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA sekvens,

Læs mere

datp, dctp, dgtp, dttp, [α 32 P]-dCTP urinstofholdig polyacrylamid gel røntgen film

datp, dctp, dgtp, dttp, [α 32 P]-dCTP urinstofholdig polyacrylamid gel røntgen film Opgave 1 Denne opgave omhandler osteoblast differentiering. Osteoblast celler er involveret i opbygning af knoglevæv. Osteoblast celler dannes ud fra såkaldte calvarial celler. For at forstå det molekylære

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/21 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Purevax RCPCh FeLV. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive stoffer: 1 dosis (1 ml) indeholder: Frysetørret pille: Svækket felin rhinotracheitis

Læs mere

(12) PATENTSKRIFT (11) 1 67817 B1

(12) PATENTSKRIFT (11) 1 67817 B1 (19) DANMARK (12) PATENTSKRIFT (11) 1 67817 B1 Patentdirektoratet TAASTRUP (21) Patentansøgning nr.: 0623/86 (22) Indleveringsdag: 07 feb 1986 (51) Int.CI.5 C 07 K 15/04 C 12 N 15/33 (41) Alm. tilgængelig:

Læs mere

Analyse af proteiner Øvelsesvejledning

Analyse af proteiner Øvelsesvejledning Center for Undervisningsmidler, afdeling København Analyse af proteiner Øvelsesvejledning Formål At separere og analysere proteiner i almindelige fødevarer ved brug af gelelektroforese. Teori Alle dele

Læs mere

Cisgen byg med bedre fosfatudnyttelse

Cisgen byg med bedre fosfatudnyttelse Cisgen byg med bedre fosfatudnyttelse Seniorforsker Inger Bæksted Holme Aarhus Universitet, Science and Technology, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Afgrødegenetik og Bioteknologi Hypotese Det

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN ECOPORC SHIGA injektionsvæske, suspension til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis på 1 ml indeholder: Aktivt stof: Genetisk modificeret

Læs mere

Regnskovens hemmeligheder

Regnskovens hemmeligheder Center for Undervisningsmidler, afdeling København Regnskovens hemmeligheder Øvelsesvejledning Formål Et gen for et kræfthelbredende protein er blevet fundet i nogle mystiske blade i regnskoven. Forskere

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion. Actinobacillus pleuropneumoniae, serotype 2, RP > 1*

PRODUKTRESUMÉ. for. Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion. Actinobacillus pleuropneumoniae, serotype 2, RP > 1* 10. april 2012 PRODUKTRESUMÉ for Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion 0. D.SP.NR 27891 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Hyobac App 2 Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive stoffer Pr.

Læs mere

18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ. for. Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural

18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ. for. Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural 18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ for Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 g suspension indeholder: Aktive stoffer:

Læs mere

PATENT 109646 Int. Cl. A 61 k 3/62 Kl. 30h 6

PATENT 109646 Int. Cl. A 61 k 3/62 Kl. 30h 6 PATENT 109646 Int. Cl. A 61 k 3/62 Kl. 30h 6 Ansøgning nr. 26 43 /65 Indleveret den 25.ma j 19 65 Fremlagt den 18. d e c emb er 19 6 7 DANMARK DIREKTORATET FOR PATENT-OG VAREMÆRKEVÆSENET KØBENHAVN Patentbeskrivelsen

Læs mere

Terminsprøve. Mandag den 20. marts 2017 Kl

Terminsprøve. Mandag den 20. marts 2017 Kl Terminsprøve Mandag den 20. marts 2017 Kl. 9.00 14.00 Bioteknologi A Studentereksamen Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. frs162-btk/a-12082016

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Purevax RCP FeLV, lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis (1 ml) indeholder: Lyofilisat:

Læs mere

Studienummer: MeDIS Exam 2015. Husk at opgive studienummer ikke navn og cpr.nr. på alle ark, der skal medtages i bedømmelsen

Studienummer: MeDIS Exam 2015. Husk at opgive studienummer ikke navn og cpr.nr. på alle ark, der skal medtages i bedømmelsen MeDIS Exam 2015 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Videregående biokemi og medicinudvikling Bachelor i Medis 5. semester Eksamensdato: 26-01-2015 Tid: kl. 09.00-11.00 Bedømmelsesform 7-trin Vigtige

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac L4, injektionsvæske, suspension til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis af 1 ml indeholder: Aktive stoffer: Inaktiveret

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Innovax-ILT, suspension og solvens til injektionsvæske, suspension, til kyllinger 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En dosis (0,2 ml) rekonstitueret

Læs mere

Tag dine gener om halsen. Isoler dit eget DNA, og lav et halssmykke ud af det.

Tag dine gener om halsen. Isoler dit eget DNA, og lav et halssmykke ud af det. Samarbejde mellem gymnasier og Aarhus Universitet Bioteknologiske eksperimenter Tag dine gener om halsen. Isoler dit eget DNA, og lav et halssmykke ud af det. Denne øvelse er baseret på øvelseskittet:

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Porcilis PCV ID injektionsvæske, emulsion, til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én dosis på 0,2 ml indeholder: Aktivt stof: Porcint circovirus

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/16 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac Piro 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Pr. 1 ml dosis: Aktivt stof 606 (301-911) totale antigen masseenheder af opløseligt parasitantigen

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/17 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Equilis Prequenza Te, injektionsvæske, suspension til heste 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Pr. dosis af 1 ml: Aktive stoffer Tetanus

Læs mere

BIOLOGI A-NIVEAU NY ORDNING. Tirsdag den 19. august 2008. Kl. 09.00 14.00 STX082-BIA STUDENTEREKSAMEN AUGUST 2008

BIOLOGI A-NIVEAU NY ORDNING. Tirsdag den 19. august 2008. Kl. 09.00 14.00 STX082-BIA STUDENTEREKSAMEN AUGUST 2008 STUDENTEREKSAMEN AUGUST 2008 BIOLOGI A-NIVEAU Tirsdag den 19. august 2008 NY ORDNING Kl. 09.00 14.00 Af opgaverne 1, 2, 3 og 4 skal tre og kun tre af opgaverne besvares STX082-BIA Undervisningsministeriet

Læs mere

(19) DANMARK (11) DK 175975 B1 (12) PATENTSKRIFT. Patent- og Varemærkestyrelsen

(19) DANMARK (11) DK 175975 B1 (12) PATENTSKRIFT. Patent- og Varemærkestyrelsen (19) DANMARK (11) DK 175975 B1 (12) PATENTSKRIFT Patent- og Varemærkestyrelsen (51) Int.C1 7.: A 61 K 39/29 A 61 K 39/395 C 07 K 14/00 C 12 N 7/00 C 12 N 15/00 C 12 Q 1/68 C 12 Cl 1/70 G 01 N 33/576 (21)

Læs mere

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares.

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. Bioteknologi A Studentereksamen Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. frs111-btk/a-31052011 Tirsdag den 31. maj 2011 kl. 9.00-14.00

Læs mere

BIOLOGI A-NIVEAU. Xxxxdag den xx. måned åååå. Kl STX061-BIA V. STUDENTEREKSAMEN MAJ 2006 Vejledende opgavesæt 2

BIOLOGI A-NIVEAU. Xxxxdag den xx. måned åååå. Kl STX061-BIA V. STUDENTEREKSAMEN MAJ 2006 Vejledende opgavesæt 2 STUDENTEREKSAMEN MAJ 2006 Vejledende opgavesæt 2 BIOLOGI A-NIVEAU Xxxxdag den xx. måned åååå Kl. 09.00 14.00 Af opgaverne 1, 2, 3 og 4 skal tre og kun tre af opgaverne besvares. STX061-BIA V 1. Osmose

Læs mere

Er der flere farver i sort?

Er der flere farver i sort? Er der flere farver i sort? Hvad er kromatografi? Kromatografi benyttes inden for mange forskellige felter og forskningsområder og er en anvendelig og meget benyttet analytisk teknik. Kromatografi bruges

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Gripovac 3 injektionsvæske, suspension, til svin. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis på 2 ml indeholder: Aktive stoffer: Stammer af

Læs mere

DNA-smykke Simpel ekstraktion af DNA fra kindceller fra mennesket, som er velegnet til at bruge i et halssmykke

DNA-smykke Simpel ekstraktion af DNA fra kindceller fra mennesket, som er velegnet til at bruge i et halssmykke 145678 John Schollar and Dean Madden National Centre for Biotechnology Education, University of Reading Science and Technology Centre, Earley Gate, Reading RG6 6BZ UK E: J.W.Schollar@reading.ac.uk Simpel

Læs mere

(19) DANMARK (11) DK 176078 B1 +tb (12) PATENTSKRIFT

(19) DANMARK (11) DK 176078 B1 +tb (12) PATENTSKRIFT (19) DANMARK (11) DK 176078 B1 +tb (12) PATENTSKRIFT Patent- og Varemærkestyrelsen (51) Int.C1. 8: C 12 N 7/00 (2006.01) C 12 N 15/00 (2006.01) G 01 N 33/569 (2006.01) (21) Patentansøgning nr: PA 1990

Læs mere

Specifik mutation med nålestiksoperation

Specifik mutation med nålestiksoperation Specifik mutation med nålestiksoperation Mutanter af byg er vigtige i forskningen og benyttes også, når der forædles nye sorter til dyrkning. Hidtil har det kun været muligt at inducere mutationer tilfældige

Læs mere

(19) DANMARK (11) DK 175904 B1 f&bi (12) PATENTSKRIFT

(19) DANMARK (11) DK 175904 B1 f&bi (12) PATENTSKRIFT (19) DANMARK (11) DK 175904 B1 f&bi (12) PATENTSKRIFT Patent- og Varemærkestyrelsen (51) lnt.c1 7.: C 12 N 15/863 A 61 K 39/275 A 61 K 39/285 C 12 N 15/86 (21) Patentansøgning nr: PA 1989 02036 (22) Indleveringsdag:

Læs mere

PATENTSKRIFT. (74) Fuldmægtig: LINGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark

PATENTSKRIFT. (74) Fuldmægtig: LINGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark (19) DANMARK " Patent-og Varemærkestyrelsen (12) PATENTSKRIFT (10) (51) lnt.ci.: F 16 H 41104 (2006.01) (21) Ansøgningsnummer: PA 2013 00499 (22) Indleveringsdato: 2013-09-04 (24) Løbedag: 2013-09-04 (41)

Læs mere

PATENTSKRIFT B 62 H 5/20 (2006.01) (74) Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark

PATENTSKRIFT B 62 H 5/20 (2006.01) (74) Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark (19) DANMARK m Patent- og Varemærkestyrelsen (12) PATENTSKRIFT (1 O) (51) lnt.ci. : B 62 J 3100 (2006.01) B 62 H 5/20 (2006.01) (21) Ansøgningsnummer: PA 2012 00122 (22) lndleveringsdato: 2012-02-15 (24)

Læs mere

CYP7A1 (0,1 nm) CYP7A1 (0nM) UBIC (0,1 nm)

CYP7A1 (0,1 nm) CYP7A1 (0nM) UBIC (0,1 nm) Opgave 1 Leveren spiller en central rolle i lipid metabolismen og i opretholdelse af lipid homeostasen i hele kroppen. Lipidmetabolismen er fejlreguleret hos blandt andet svært overvægtige personer samt

Læs mere

(19) DANMARK DK 169749 B1. Patentdi rektoratet C 07 K 15/04 C 12 N 15/62 C 12 N 15/70. (12) PATENTSKRIFT (il) 169749 B1

(19) DANMARK DK 169749 B1. Patentdi rektoratet C 07 K 15/04 C 12 N 15/62 C 12 N 15/70. (12) PATENTSKRIFT (il) 169749 B1 (19) DANMARK (12) PATENTSKRIFT (il) 169749 B1 Patentdi rektoratet TAASTRUP (21) Patentansøgning nr.: 2308/90 (22) Indleveringsdag: 24 sep 1990 (24) Løbedag: 11 apr 1989 (41) Alm. tilgængelig: 24 sep 1990

Læs mere

Fødevarer er mere end mad

Fødevarer er mere end mad 10 A k t u e l N a t u r v i d e n s k a b 2 2 0 0 5 E R N Æ R I N G S B I O L O G I Fødevarer er mere end mad Fødevarer kan indeholde stoffer, der virker forebyggende på f.eks. kræft. Jagten på sådanne

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Ingelvac CircoFLEX injektionvæske, suspension til grise 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En dosis à 1 ml inaktiveret vaccine indeholder: Aktivt

Læs mere

Trisomi 21 (Downs Syndrom) Oplæg

Trisomi 21 (Downs Syndrom) Oplæg Hvorfor er vi der? Cytogenetisk diagnostik 2005 (PCR, FISH, CGH) Thue Bryndorf Kromosomlaboratoriet Klinisk Genetisk Afdeling Dr. Lejeune Trisomi 21 (Downs Syndrom) Oplæg Klassisk cytogenetik (kromosomer)

Læs mere

Genetiske afstande og afstandsmatricer

Genetiske afstande og afstandsmatricer Genetiske afstande og afstandsmatricer Denne vejledning indeholder en række små øvelser og opgaver der illustrerer, hvordan man ud fra genetiske sekvenser kan udregne en gennemsnitlig evolutionær afstand

Læs mere

Protokol for genetisk bestemmelse af ABO blodtyper

Protokol for genetisk bestemmelse af ABO blodtyper Page1 Udarbejdet i samarbejde mellem: Kåre Lehmann, Annabeth Høgh Petersen, Anne Rusborg Nygaard og Jørn M. Clausen Page2 VIGTIGT: SKIFT PIPETTE SPIDSER/TIPS EFTER HVER GANG!! Så undgår du at forurene

Læs mere

Ligerings- og transformationsmodul inklusiv plasmidoprensning og restriktionsanalyse

Ligerings- og transformationsmodul inklusiv plasmidoprensning og restriktionsanalyse Biotechnology Explorer Ligerings- og transformationsmodul inklusiv plasmidoprensning og restriktionsanalyse Katalog nr. 166-5015EDU explorer.bio-rad.com Kopiering kun tilladt til undervisningsbrug Bemærk:

Læs mere

National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr. Statens Serum Institut

National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr. Statens Serum Institut National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr Statens Serum Institut MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus STAFYLOKOKKER Mennesker bærer ofte S. aureus på huden og specielt i næsen - 20 % er

Læs mere

PCR (Polymerase Chain Reaction): Opkopiering af DNA

PCR (Polymerase Chain Reaction): Opkopiering af DNA PCR (Polymerase Chain Reaction): Opkopiering af DNA PCR til at opkopiere bestemte DNA-sekvenser i en prøve er nu en af genteknologiens absolut vigtigste værktøjer. Peter Rugbjerg, Biotech Academy PCR (Polymerase

Læs mere

Isolering af DNA fra løg

Isolering af DNA fra løg Isolering af DNA fra løg Formål: At afprøve en metode til isolering af DNA fra et levende væv. At anvende enzymer.. Indledning: Isolering af DNA fra celler er første trin i mange molekylærbiologiske undersøgelser.

Læs mere

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Enzymer, der er aktive under kolde forhold, har adskillige bioteknologiske anvendelsesmuligheder. Nye smarte og bæredygtige produkter kan nemlig blive udviklet

Læs mere

Velkommen. Test dit eget DNA med PCR. Undervisningsdag på DTU Systembiologi. Undervisere:

Velkommen. Test dit eget DNA med PCR. Undervisningsdag på DTU Systembiologi. Undervisere: Velkommen Test dit eget DNA med PCR Undervisningsdag på DTU Systembiologi Undervisere: Hvem er I? 2 DTU Systembiologi, Danmarks Tekniske Universitet Hvilke baser indgår i DNA? A. Adenin, Guanin, Cytosin,

Læs mere

Figur 1: Strukturelt kort over plasmiderne pyeast og pmamal anvendt til undersøgelse af

Figur 1: Strukturelt kort over plasmiderne pyeast og pmamal anvendt til undersøgelse af Opgave 2 juni 1999 DNA rekombination er vigtig for eukaryote celler i forbindelse med meiosen. Samtidig er rekombination mellem fremmed DNA og endogen DNA essentiel i fremstillingen af transgene organismer

Læs mere

Proteiner: en introduktion. Modul 1; F13 Rolf Andersen, 18/2-2013

Proteiner: en introduktion. Modul 1; F13 Rolf Andersen, 18/2-2013 Proteiner: en introduktion Modul 1; F13 Rolf Andersen, 18/2-2013 4 facts om proteiner Proteiner udgør én af de vigtigste stofgrupper i vores organisme; de varetager en lang række forskellige funktioner.

Læs mere

Side 1 af 14. Eksamen: Bioinformatik It og Sundhed 27 Jan 2011 kl 9-13

Side 1 af 14. Eksamen: Bioinformatik It og Sundhed 27 Jan 2011 kl 9-13 Side 1 af 14 Eksamen: Bioinformatik It og Sundhed 27 Jan 2011 kl 9-13 Navn: Studie nummer: Dette eksamenssæt vil også kunne ses som en pdf fil nederst på kursus-hjemmesiden udfor den sidste dag d. 27 Jan

Læs mere

Immunologi- det store overblik. Dyrlæge Rikke Søgaard Teknisk rådgiver, Merial Norden A/S

Immunologi- det store overblik. Dyrlæge Rikke Søgaard Teknisk rådgiver, Merial Norden A/S Immunologi- det store overblik Dyrlæge Rikke Søgaard Teknisk rådgiver, Merial Norden A/S Hvem er jeg Rikke Søgaard Uddannet dyrlæge i 1998 Ansat 5 år i praksis både blandet og svinepraksis Ansat 5 år på

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1. L GEMIDLETS NAVN Pentofel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENS TNING Pr. dosis á 1 ml. Aktive indholdsstoffer Inaktiveret felint panleukopenivirus (stamme CU4) Inaktiveret felint

Læs mere

PED situationen i Europa

PED situationen i Europa PED situationen i Europa Anette Bøtner Dyrlæge Professor i beredskab for virussygdomme DTU Veterinærinstituttet København: Produktionssygdomme Lindholm: Eksotiske virus 3 Lindholm - eksotiske virussygdomme

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/19 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Eurican Herpes 205 pulver og solvens til injektionsvæske, emulsion. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof 1 dosis á 1 ml indeholder:

Læs mere

PATENTSKRIFT. Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark

PATENTSKRIFT. Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark (19) DANMARK m (12) PATENTSKRIFT - Patent- og Varemærkestyrelsen (1 O) (51) (21) (22) (24) lnt.ci. : E 03 F 5/10 (2006.01) Ansøgningsnummer: PA 2011 00706 lndleveringsdato: 2011-09-16 Løbedag: 2011-09-16

Læs mere

(19) DANMARK -7- (12) PATENTSKRIFT. Patent- og Varemærkestyrelsen (11) DK 174095 B1

(19) DANMARK -7- (12) PATENTSKRIFT. Patent- og Varemærkestyrelsen (11) DK 174095 B1 (19) DANMARK (11) DK 174095 B1-7- (12) PATENTSKRIFT Patent- og Varemærkestyrelsen (51) Int.C1 7.: A 61 K 38/17 C 07 K 14/705 (21) Patentansøgning nr: PA 1989 04312 (22) Indleveringsdag: 1989-08-31 (24)

Læs mere

2UJDQLVNHýVWRIJUXSSHUýLýSODQWHIU

2UJDQLVNHýVWRIJUXSSHUýLýSODQWHIU 3ODQWHI\VLRORJL,QWURGXNWLRQ 2UJDQLVNHýVWRIJUXSSHUýLýSODQWHIU I et plantefrø findes bl.a. anlægget til en ny plante i form af det såkaldte kimanlæg. Dette anlæg skal kunne udvikle sig til en ny plante under

Læs mere

LEUCOFELIGEN FeLV/RCP, injektionsvæske, suspension, lyofilisat og solvens til opløsning til injektion til katte.

LEUCOFELIGEN FeLV/RCP, injektionsvæske, suspension, lyofilisat og solvens til opløsning til injektion til katte. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN LEUCOFELIGEN FeLV/RCP, injektionsvæske, suspension, lyofilisat og solvens til opløsning til injektion til katte. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Dosis svarende til

Læs mere

BIOZYMER ØVELSE 2 OPRENSNING AF PROTEINER

BIOZYMER ØVELSE 2 OPRENSNING AF PROTEINER BIOZYMER ØVELSE 2 OPRENSNING AF PROTEINER FAGLIG BAGGRUND Det forudsættes, at den grundlæggende teori bag rekombinant protein ekspression og proteinopresning er bekendt. For dette henvises til undervisningsmateriale

Læs mere

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Indhold Lidt basalt om vacciner VACCINER HVILKE, HVORDAN, HVORNÅR, HVORFOR, HVOR MEGET, HVORFRA?

Læs mere

BRUGSMODELSKRIFT. Registreret brugsmodel uden prøvning B 65 D ( )

BRUGSMODELSKRIFT. Registreret brugsmodel uden prøvning B 65 D ( ) 19) DAMARK 10) m Patent-og Varemærkestyrelsen 12) BRUGSMODELSKRIFT Registreret brugsmodel uden prøvning 51) lnt.ci. : B 65 D 51124 2006.01) B 65 D 39100 2006.01) 21) Ansøgningsnummer: BA 2016 00010 22)

Læs mere

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Formål Formålet med denne øvelse er: 1. At undersøge om varer med probiotika indeholder et tilstrækkeligt antal probiotiske bakterier, dvs. om antallet svarer

Læs mere

Restriktionsenzymer findes Genkendelsessekvens

Restriktionsenzymer findes Genkendelsessekvens Restriktionsenzymer Skanning Restriktionsenzymer findes i bakterier (forsvarsmekanisme) IKKE i eukaryote celler 3-5 - 5-3 - Restriktionsenzyme Genkendelsessekvens Palindromisk Otto, Anna, radar Madam I

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 16-12-2015 - Henvendelse om økonomisk betydning for ejendomme vedlagt) MOF Alm.

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 16-12-2015 - Henvendelse om økonomisk betydning for ejendomme vedlagt) MOF Alm. Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 16-12-2015 - Henvendelse om økonomisk betydning for ejendomme vedlagt) MOF Alm.del B Offentligt Bredgade 54 Kaj Bank Olesen Tiphedevej 10 CHR 59544 Rådgivningsbesøg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse fra august 2014

Undervisningsbeskrivelse fra august 2014 Undervisningsbeskrivelse fra august 2014 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Oktober 2015 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Bioteknologi

Læs mere

Anvendelse af vacciner. Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi

Anvendelse af vacciner. Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Anvendelse af vacciner Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Indhold Lidt basalt om vacciner VACCINER HVILKE, HVORDAN, HVORNÅR, HVORFOR, HVOR MEGET, HVORFRA? Lidt

Læs mere