FLERE TRUES AF STRESS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FLERE TRUES AF STRESS"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR S Y DBA NK K R EDS / EN V IR K SOMHEDSK R EDS I FINA NSFOR BUNDET / AUGUST 2015 FLERE TRUES AF STRESS Ansatte i Sydbank føler sig mere stresset end gennemsnittet af finansansatte, viser en trivselsundersøgelse fra Finansforbundet. Blandt dem der oplever et højt arbejdspres med meget overarbejde er medarbejderne i Filialservice i Vejle SIDE 4-5 HVEM SKAL VÆRE DIT FYRTÅRN? /3 FRØSIG FOKUSEREDE PÅ REGNSKABET /8 VI BØR IKKE MÅLE OS MED ELITESPORTSFOLK /12

2 Vær førstevælger i dit arbejdsliv! Sæt fokus på din karriere med udgangspunkt i dine drømme og ønsker for dit arbejdsliv på Finansforbundets nye digitale platform Worklife Investment Universe. Her kan du gennem en række karriereafklaringsøvelser få input og inspiration til at udarbejde din personlige karriereplan, samt booke en karrieresamtale. Virker på computer, tablet og mobil. Login Få en hurtig tilbagemelding på din karrieresituation. Og lav din egen karriereplan - bag login. Introduktionsforløbet er for alle. Vælg ét af seks karrierespor, der passer bedst på dig. Karrieresamtalen kan bookes gennem hele forløbet Der er en række målrettede karriereafklaringsøvelser bag login. Alle resultater opsamles på en personlig karriereplan, der også tilbyder mulighed for oprettelse af karrieremål. Link til CV på LinkedIn. Hvad enten du ønsker at bevare dit nuværende job, ønsker nye udfordringer eller er i tvivl om, om dine kompetencer matcher fremtidens behov, så kan Worklife Investment Universe vise dig vej. Tjek det ud på

3 Af journalist Carsten Jørgensen VALG AF TILLIDSVALGTE 3 HVEM SKAL VÆRE DIT FYRTÅRN? Når der til efteråret skal vælges tillidsmænd og arbejdsmiljørepræsentanter, er der brug for kvinder og mænd, som kan og vil gå i dialog med flere parter og tør gå forrest på arbejdspladsen En god tillidsmand er som et fyrtårn. Hun eller han står solidt plantet på jorden i selv den kraftigste blæst og lyser op for kolleger og leder, så samarbejdet i hverdagen fungerer, Når der til efteråret er valg af tillidsmænd og arbejdsmiljørepræsentanter er det derfor ikke ligegyldigt, hvem du vælger til hvervet. Naturligvis skal vedkommende brænde for at være tillidsmand eller arbejdsmiljørepræsentant at være medarbejdernes talsmand, den enkelte kollegas coach og at være bindeleddet mellem ledelsen og medarbejderne. Samtidig er man som tillidsmand også Finansforbundets lokale repræsentant. Det lyder måske voldsomt med de mange opgaver, men man får også meget igen. Mange nuværende tillidsmænd og arbejdsmiljørepræsentanter giver udtryk for, at det er en stor tilfredsstillelse at de er med til at gøre en forskel for deres kolleger. Samtidig er det for mange interessant at få en anden indfaldsvinkel til deres arbejdsplads ved at blive involveret i de overvejelser, som ledelsen har i en given sag. Som tillidsmand eller arbejdsmiljørepræsentant bliver man ofte udfordret på en anden måde, end når man passer sit almindelige job. Det er en god egenskab at kunne hive sig op i helikopter-perspektiv og se en sag fra flere sider, og man skal også turde sige noget og gå i dialog med flere parter. Tidligere havde tillidsvalgte måske Hvem kan blive arbejdsmiljørepræsentant I virksomheder med 10 eller flere medarbejdere skal der vælges en arbejdsmiljørepræsentant. Arbejdsmiljørepræsentanten skal vælges blandt medarbejderne undtagen arbejdsledere. En arbejdsmiljørepræsentant vælges ved ordinært valg normalt for en toårig periode. Valgperioden kan forlænges til max. fire år efter aftale mellem virksomheden og de ansatte. Som arbejdsmiljørepræsentant har du samme beskyttelse som en tillidsmand. Hvem kan blive tillidsmand? For at blive tillidsmand skal du opfylde følgende formelle betingelser: Du skal være medlem af Finansforbundet Du skal have været ansat i mindst seks måneder på din arbejdsplads Du må ikke være afdelingsleder Du må ikke være i en opsagt stilling Du må ikke være elev. Desuden kræver jobbet, at du er motiveret til at tage ansvar for dine kollegaers overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår med hjælp fra Sydbank Kreds sagsbehandlere. Det er en stor udfordring, som samtidig giver dig noget tilbage i form af kompetenceudvikling, indflydelse og spændende. ry for at være kværulanter, der stillede sig op på barrikaderne. Men sådan er virkeligheden ikke i dag. Tillidsmandshvervet er i dag mere anerkendt end nogensinde både hos virksomhedernes ledelser og blandt medarbejderne. Tillidsmanden er ikke længere bare den, der skal tage sig af fyringer, men er også den person, der bliver lyttet til ved forhandlingsbordet. Tillidsmandsuddannelse helt i top For at være en dygtig tillidsmand kræver det, at kompetencerne skal være i orden. Her er Finansforbundets tillidsmandsuddannelse et godt fundament at bygge videre på. Forbundet tilbyder måske den bedste tillidsmandsuddannelse i Danmark. Den giver dig nogle værktøjer, som du kan bruge i mange sammenhænge efterfølgende. Der er talrige eksempler på, at tillidsmænd senere bliver rekrutteret til ledere i sektoren, fordi deres ledelsesmæssige kompetencer og evner til at kommunikere bliver trænet og skærpet på tillidsmandsuddannelsen. Finanssektorens Arbejdsmiljøuddannelse, der er et 22 timers kursus opdelt i to moduler, forudsættes gennemført senest tre måneder efter valgperiodens start. Arbejdsmiljøuddannelsen vil sætte deltageren i stand til at styrke det forebyggende arbejde og indgå i arbejds miljøorganisationen i virksomheden.

4 4 TRIVSEL Af Jarl Oxlund, kredsformand Arbejdet stresser - ikke fritiden Mere end otte ud af ti Sydbank-ansatte svarer i Finansforbundets trivselsundersøgelse, at arbejde er den vigtigste kilde til stress. Generelt føler Sydbank-ansatte sig mere stresset end gennemsnittet af finansansatte De ansatte i Sydbank adresserer deres tilstand af stress til arbejdet. Mere end otte ud af ti angiver, at arbejdet er den vigtigste kilde til stress, mens 17 procent angiver at det er en kombination af fritid og arbejde. Det viser besvarelserne i den trivselsundersøgelse, som Finansforbundet har gennemført i maj måned. Svarene er interessante, da kredsen oftere og oftere diskuterer dette forhold med ledelsen. Andelen af kolleger med helbredstruende stress var i foråret 2014 knap 29 procent mod godt 28 procent i foråret Det er glædeligt, at der kan spores en lille tilbagegang, men det er uændret et bekymrende højt niveau, når mere end hver fjerde er ramt. I sektoren totalt er det under hver femte. Sydbank-ansatte har altså flere stress-symptomer end finansansatte generelt. Via kredsens tillidsmænd og kontakt direkte med kollegerne rundt om i banken ved vi, at årsagerne til stress er: mange målinger, meget overarbejde, højt arbejdstempo, man må gå på kompromis med kvaliteten, for lidt efteruddannelse og ineffektive IT-systemer kombineret med mange forandringer. Færre vil anbefale Sydbank som en god arbejdsplads Bekymringen for at blive arbejdsløs falder for første gang i mange år en lille smule, men det er dog stadig 30 procent, der angiver at være bekymret for at blive arbejdsløs. Nøjagtig det samme gør sig gældende for resten af sektoren. Dette kan skyldes visheden om, at arbejdsmarkedet på finansområdet er tøet op. Det er simpelthen muligt at få job andre steder. Men det kan også skyldes en vis resignation over for de store krav, som banken stiller. Måske er det ikke så stor en trussel at skulle forlade Sydbank. Det kan være, at der er flere, der overvejer det. I hvert fald er der færre, der vil anbefale Sydbank som arbejdsplads 74 procent mod 79 procent for et år siden. I sektoren totalt vil 76 procent anbefale deres arbejdsplads, hvilket er en lille fremgang fra 74 procent for et år siden. I Sydbank går vi altså mærkbart imod trenden i sektoren, og ligger uændret også lidt underdrejet med vores trivsel. 74 procent trives nogenlunde eller i høj grad mod 78 procent i sektoren generelt. Finansforbundets undersøgelse i foråret 2015 blandt 152 medlemmer af Sydbank Kreds og blandt medlemmer af Finansforbundet totalt viser også, at lederne i Sydbank vurderes positivt i forhold til at behandle de ansatte retfærdigt. 79 procent føler sig ofte eller altid retfærdigt behandlet mod tilsvarende 72 procent i sektoren. Det er godt nyt, og viser at Sydbanks vigtige sociale kapital har - i det mindste - ét stærkt ben at stå på ud tre. De to andre ben er evnen til at samarbejde og tillidsniveauet. SÅDAN SVARER DE 79 procent af de adspurgte Sydbank-ansatte svarer, at det er nødvendigt at arbejde i højt tempo. I 2014 var tallet 75 procent. Gennemsnittet for finansansatte er 67 procent. 50 procent svarer, at det ofte eller meget ofte/ altid er nødvendigt at arbejde over: I 2014 var tallet 44 procent. Gennemsnittet for finansansatte er 41 procent. 37 procent svarer, at jeg må gå på kompromis med kvaliteten for at nå arbejdet: I 2014 var tallet 23 procent. Gennemsnittet for finansansatte er 24 procent. (Kilde Finansforbundets trivselsundersøgelser g 2014) Foto: Martin Dam Kristensen

5 Af journalist Carsten Jørgensen Der er skåret for hårdt OVERARBEJDE 5 Foto: Martin Dam Kristensen Sydbank Kreds formand Jarl Oxlund ærgrer sig over, at det ikke er lykkedes bankens ledelse at levere nye effektive ITsystemer, eller alternativt finde flere hænder til at hjælpe kollegerne i Filialservice med at nedbringe de store sagsbunker, der har betydet systematisk overarbejde i mere end et år Det er et tegn på, at banken har skåret for tidligt og for hårdt ind til benet i bestræbelserne på at reducere omkostningerne, når ledelsen ikke har formået at tilrettelægge opgaveløsningen i Fili-alservice uden fortsat brug af overarbejde, siger Jarl Oxlund, formand for Sydbank Kreds. Han henviser til, at aftalen om systematisk overarbejde, der blev indgået mellem kredsen og banken for Filialservice, skulle udløbe den 31. maj, fordi en nyetableret arbejdsgruppe i Aabenraa samt nye effektive IT-systemer fra 1. juni ville være løsningen på de mange tilstrømmende sager. Særligt IT-systemerne var ikke klar og aftalen måtte derfor forlænges indtil den 15. juli. I Magasinet Finans nr. 6 fra juni stod medarbejdere fra Filialservice i Vejle frem og fortalte, at de hver uge siden marts 2014 har måttet arbejde over for at opfylde deadlines. Alle er blevet bedt om at arbejde ekstra, og de, der har været i stand til det, har gjort det. Men det har været hårdt, sagde Ulla K. Hansen, der er tillidsmand i Filialservice, til Magasinet Finans. Årsagen til overarbejdsmængden er dels en kraftig forøgelse af salg af bankens produkter og dels indførelsen af elektronisk bolighandel og af elektronisk flytning af nye kunder. Oven i kommer øget konvertering af bolig og realkreditlån og it-systemer, der ikke er tilstrækkeligt moderne og effektive Aftale om systematisk overarbejde Sydbank forsøgte sidste efterår at løse problemet med de store arbejdsmængder i Filialservice med Projekt Hjælpende hænder, hvor kolleger fra andre afdelinger i banken frivilligt blev hentet ind til at hjælpe med at få sagsbunkerne ned i weekender mod overarbejdsbetaling. Dette hjalp også for en stund. Men så kom konverteringsbølgen før nytår, som er fortsat langt ind i For første gang i nyere tid indvilgede banken i at indgå en midlertidig lokal-aftale med Sydbank Kreds om systematisk overarbejde. Aftalen betød, at medarbejderne fik to timers løn per merarbejdstime, som de havde i perioden, hvilket jeg mener er et ganske rimeligt resultat. Det fjerner ikke overarbejdet, men ledelsen i banken blev bevidst om, at overarbejde i et væsentligt omfang finder sted, og at det koster banken, indtil man får løst problemet, siger Jarl Oxlund. Lokalaftalen om systematisk overarbejde er den første af sin art i nyere tid i Sydbank, og når det lod sig gøre at forhandle den på plads, skyldes det ikke kun Sydbank Kreds ihærdighed. Systematisk overarbejde er nemlig kun muligt at dokumentere, når overarbejdstimerne er registreret i timebanken. Det har medarbejderne i Filialservice gjort, men i mange andre dele af organisationen, hvor der også er meget overarbejde, kniber det mere med at kunne dokumentere problemet, fordi man ikke registrerer det konsekvent, siger Jarl Oxlund. Kredsens dilemma Han ærgrer sig over, at aftalen måtte forlænges med halvanden måned og har forståelse for, hvis kollegerne i Filialservice i Vejle og i de andre centre rundt i landet er utilfredse. Det kan være lidt som at vælge imellem pest og kolera, når vi i Sydbank Kreds skal tage stilling til sager som denne. Skal vi lave ballade og brokke os uden at blive involveret i en løsning, eller skal vi søge samarbejdet og dialogen, hvor vi så bliver part i en løsning, som banken alligevel ikke lykkes med at levere på, siger Jarl Oxlund. Anette Lunau, Ulla K. Hansen, Birger Jensen og Vivi Hammer Jensen fra filialservice i Vejle stod frem i Magasinet Finans og fortalte om store mængder overarbejde.

6 6 WORKLIFE INVESTMENT Hanne Ydegaard, der er projektleder i Projekter og Digitalisering på Peberlyk, er glad for, at hun tog imod Finansforbundets tilbud om en karrieresamtale med en konsulent i forbundets Worklife Investment-projekt Af journalist Carsten Jørgensen Fik overblik over det jeg kan og vil Der blæser mange forandringsvinde i banksektoren og herunder også Sydbank i disse år. Derfor kan det både være nødvendigt og blot være en god idé at få tjek på, hvilke kompetencer man har nu, og hvilke kompetencer man kan tænke sig at tilegne sig med henblik på fremtidens job. Det tilbyder Finansforbundet lige nu alle medlemmer gratis hjælp til i Worklife Investment-projektet. Hanne Ydegaard, der er projektleder i Projekter og Digitalisering på Peberlyk, har prøvet Worklife Investment, der handler om at tage en test på en hjemmeside og efterfølgende at tage en karrieresamtale med en af forbundets Worklife Investment-konsulenter. Jeg er glad for mit job og har ikke aktuelle planer om at skifte til noget andet. Men det er godt at få en snak om, hvad jeg selv kan gøre for at tage ansvar for MIT fremtidige arbejdsliv, og derfor tilmeldte jeg mig via hjemmesiden til at få en karrieresamtale, fortæller Hanne Ydegaard. Testen, som hun tog, indikerer, at hun er åben over for forandringer. Den efterfølgende samtale, som hun tog telefonisk med forbundets konsulent, handlede meget om kompetencer. Samtalen var med til at give mig et Det er meget brugbart at tage en karrieresamtale med en uvildig konsulent, uanset hvilken jobmæssig situation man er i, siger Hanne Ydegaard.

7 WORKLIFE INVESTMENT 7 Jeg meldte mig til at få en samtale, fordi jeg gerne ville have input til at få udarbejdet min egen karriereplan, siger Lars Henrik Engel. Den største tryghed man i dag kan have i sit arbejdsliv, er bevidstheden om, at man har kompetencer til altid at kunne få et job, siger Ulla Spaabæk. godt overblik over, hvad det er, jeg kan, og hvad det er, jeg gerne vil. Eksempelvis var jeg ikke bevidst om, at det arbejde man udfører i skolebestyrelser og foreningslivet også tæller med i éns cv, siger Hanne Ydegaard. Som tillidsmand deltager Hanne Ydegaard i en del kurser og seminarer, men hun melder sig også til en del af de FOKUS-arrangementer, som Finansforbundet tilbyder. Og det vil hun helt sikkert fortsætte med efter sin Worklife Investment-samtale. Det er meget brugbart at tage en karrieresamtale med en uvildig konsulent, uanset hvilken jobmæssig situation man er i. Jeg har allerede anbefalet Worklife Investment til flere af mine kolleger, siger Hanne Ydegaard. Værdifuld karrieresamtale Lars-Henrik Engel, der er seniordealer i Sydbank Markets var blandt dem, der fik en karrieresamtale, da Finansforbundets Worklife Investment-bus rullede ind på parkeringspladsen ved Peberlyk sidst i april. Jeg meldte mig til at få en samtale, fordi jeg gerne ville have input til at få udarbejdet min egen karriereplan. Inden selve mødet fik jeg tilsendt en masse spørgsmål, som jeg inderst inde bandede lidt over, men som jeg selvfølgelig svarede seriøst og sandfærdigt på. Selve mødet var helt perfekt, min karriererapport, som var resultatet at de besvarede spørgsmål viste mig nogle sider af mig selv som jeg ikke troede jeg havde, siger Lars-Henrik Engel, der vil anbefale andre at opleve en karrieresamtale Det er det hele værd, siger han. Læs mere på hjemmesiden Worklifeinvestment.dk - siden kan tilgås både via computer, mobil og tablets så udnyt for eksempel din transporttid bedst muligt (dog ikke hvis det er dig der selv sidder bag rattet) Bliv førstevælger i dit arbejdsliv Ulla Spaabæk fra Sydbank Kreds bestyrelse, der sidder med i følgegruppen til Finansforbundets Worklife Investment-projekt, opfordrer alle til at klikke sig ind på hjemmesiden Worklifeinvestment.dk: Brug universet på hjemmesiden til at blive bevidst om dine stærke og svage sider. Worklife Investment handler om, at man selv skal tage ansvar for sit arbejdsliv. Der sker så store forandringer i sektoren, at den største tryghed man i dag kan have i sit arbejdsliv, er bevidstheden om, at man har kompetencer til altid at kunne få et job, siger Ulla Spaabæk. På hjemmesiden er der beskrevet seks udsagn, som man kan læse om og blive klogere på: Jeg er glad for mit job og ønsker at bevare det Jeg er i tvivl, om mine kompetencer matcher fremtidens behov Jeg ønsker inspiration til at ændre kursen Jeg ønsker bedre balance mellem job og fritid Jeg ønsker nye udfordringer på jobbet Jeg ønsker at blive leder

8 8 FYRAFTENSMØDE Af journalist Carsten Jørgensen og Carsten Rasmussen Vores resultater var ikke ret gode, og vi blev enige om at ændre i ledelsen. Vi skulle have noget fornyelse ind, så vi havde folk, der passede til den udvikling, Sydbank skulle igennem, fortalte Karen Frøsig. Frøsig fokuserede på regnskabet Sydbanks administrerende direktør Karen Frøsig brugte det meste af sin taletid på bankens flotte regnskab til Finansforbundets fyraftensmøde på Peberlyk den 18. maj. Hun fremlagde det godt men burde også have talt noget mere om medarbejderne, mener tillidsmand Mette Ottesen, der var blandt de 60 tilhørere Sydbanks basisindtjening landede i 2014 landede på godt en milliard kroner. Det bedste resultat siden årene før finanskrisen. Og denne kendsgerning tog bankens administrerende direktør Karen Frøsig udgangspunkt i, da hun talte til et fyraftensmøde, som Finansforbundet havde arrangeret på Peberlyk mandag den 18. maj. 60 medlemmer af Finansforbundet var mødt op hovedparten ansatte i Sydbank og til at styre mødet var journalist og kommentator på TV2 Finans Ole Krohn hidkaldt. Vores resultater var ikke ret gode, og vi blev enige om at ændre i ledelsen. Vi skulle have noget fornyelse ind, så vi havde folk, der passede til den udvikling, Sydbank skulle igennem, fortalte Karen Frøsig om perioden forud for 2014-regnskabet. I Sydbank har ledelsen koncentreret sig om at drive bank ganske enkelt, og til det formål søsatte man i april 2014 en ny plan kaldet Forbedring af Sydbanks lønsomhed, der indeholder tre elementer: styrkelse af indtjeningen, reduktion af omkostninger og faldende nedskrivninger. Ved sidste års europæiske stresstest var Sydbank den 8. mest solide bank i Europa og den bank i Danmark, der klarede sig bedst, og den bank der skulle have færrest korrektioner efter stresstesten. Den linje har ledelsen tænkt sig at fortsætte, understregede Karen Frøsig. Fremgangen i Sydbank har også smittet af på bankens image. Sydbank er i 2015 rangeret som nummer 51 målt på image, mens banken i 2014 blev rangeret som nummer 115. Et stort spring frem i Berlingske Business årlige imageanalyse. Mette Ottesen, der er tillidsmand i Engagementsoverførsler, var blandt deltagerne i mødet. Generelt var det et godt arrangement, men det var lidt skuffende, at der ikke var mødt flere op. Karen Frøsig fremlagde på en god måde, men jeg savnede noget mere debat. Det var lidt for meget envejskommunikation, siger Mette Ottesen. På mødet efterlyste hun selv mere anerkendelse af medarbejderne for det store arbejde de udfører, og som er med til at give Sydbank så flot et regnskab. Hertil svarede Karen Frøsig, at det ikke er hensigten, at man som medarbejder skal føle, at man ikke bliver anerkendt, og understregede, at det er kommunikeret videre hele vejen i ledelseslaget, siger Mette Ottesen. Sydbank er ganske vist den af landets største banker med de mest tilfredse kunder, men den seneste MTU viser også, at medarbejdertilfredsheden ikke er helt i top. Flere afdelinger ligger så lavt på arbejdsglæde og trivsel, at de ikke kan komme tilbage på sporet uden hjælp udefra. I Magasinet Finans nr. 6 fra juni er der på side en fyldig reportage fra fyraftensmødet Foto: Anders Brohus

9 TRIVSEL 9 En sjov pause i en lang arbejdsdag Ringe ud-dage kan være lange og opslidende, hvis ikke man sørger for nogle sjove pauser og noget hygge med kollegerne. I Sydbanks Nexø-afdeling holdt man ringe ud dag midt i juni, hvor en lang række kunder skulle kontaktes for at høre mere om Favorit-programmet. For at gøre den lange dag på kontoret mere udholdelig og sjovere havde kundemedarbejder Pia Kraft sørget for elastikker og forberedt elastisk-øvelser for sig selv og sine tre kolleger i afdelingen. Jeg havde planlagt fem øvelser med to timers mellemrum, klokken 10, 12, og 18, hvor vi rejste os og fik strukket især arme, skuldre og ryg godt igennem. Det fungerede godt. Kollegerne havde det sjovt og fik et godt afbræk i en lang dag, og der var flere kunder, som fik sig et billigt grin, når de kom ind og så os stå og strække ud, fortæller Pia Kraft, der også sendte programmet med de fem elastik-øvelser til kollegerne i Rønne-afdelingen. /CJO Både Kenneth og elastikken skal stramme sig an for at følge med pigerne. SPØRGEHJØRNET Sydbank Kreds indfører nu en brevkasse i bladet, hvor du kan skrive og få svar på alt, hvad der vedrører dit job. Skriv til Spørgehjørnet på Frihed ved barns vaccination Flere medlemmer har henvendt sig til Sydbank Kreds for at høre, om de har ret til frihed, når deres barn skal vaccineres hos lægen. Svaret på dette er ifølge Finansforbundets jurister i Team Rådgivning, at man som forælder ikke har ret til frihed til at tage med sit barn til lægen. Der er ikke tale om et akut behov, når barnet vaccineres, og derfor falder det ikke ind under overenskomsten. Anbefalingen er, at man tager en snak med sin leder om, hvordan man bedst løser problemet, når éns barn skal vaccineres. Er der for eksempel mulighed for at forhandle sig frem til, at banken betaler lægebesøget og medarbejderen betaler transporten? Som medarbejder kan man også altid vælge at bruge enten af sin timebank eller flekstid, til at betale for fraværet.

10 10 KORT NYT Udpluk fra kredsens Trivsels- og Arbejdsglæde værktøjskasse Giv rosekort til din kolleger I Sydbank Kreds har vi stor opmærksomhed på, at vores arbejdsglæde afhænger af den adfærd, der udspiller sig på arbejdspladsen i det daglige. Hold de mentale muskler ved lige Håndter smerter i muskler og led Center for Mental Robusthed er optaget Få gode råd til, hvordan I forebygger og af det, der får virksomheder, organisati- håndterer smerter i muskler og led på ar- oner og mennesker til at trives. De tager bejdspladsen. Og se øvelser, der virker, Anerkendelse er vi alle afhængige af, om vi afsæt i positiv psykologi, som er en af de når du har ondt i ryg, nakke eller skulder. vil indrømme det eller ej. Det gælder også Roser vi hinanden? Griner vi sammen? Kender vi rent faktisk hinanden? Er der mest evidensbaserede retninger inden for klar kommunikation? Udvises der tillid? kolleger, der ofte slår det hen med, at de psykologien. De kombinerer nyeste tilgæn- App en indeholder: bare passer deres job. Dine kolleger gør gelige viden med konkrete redskaber om- 1. Ugens tip det helt sikkert rigtig godt, men ofte glem- sat til praksis. Få et ugentligt tip til, hvordan du takler mer vi desværre at få det sagt. smerter i ryg, nakke og skulder. Mental robusthedstræning skal vedligehol- 2. Få gode råd fra eksperterne Det er ærgerligt. For via en enkel og direkte des, for at opnå varig effekt. De har spe- Hør hvad du kan gøre for at mindske smer- ros i hverdagen, kan vi alle være med til cialudviklet en app til smartphones, som terne, hvis du arbejder meget ved compu- at øge hinandens arbejdsglæde markant. med instruktioner og påmindelser støt- ter eller har tunge løft. Og få gode råd til, ter i at styrke og vedligeholde de men- hvordan I kommer i gang med at træne på Vi håber, at I vil være med til at gå foran tale muskler. arbejdspladsen. og give rosekortet til den eller de kolle- 3. Se Krysters Kartel-film ger, der har haft succes, været glade, har MRT app findes i to varianter: Se video med Majbritt og Karsten fra Kry- gjort en forskel, været hjælpsomme eller 1. MRT fri version: Indeholder en instruk- sters Kartel, som er uenige om, hvordan bare har gjort noget godt. tion til Mental Robusthed og har smagsprø- man skaber fysisk trivsel på arbejdsplad- ver på øvelser. Denne version kan down- sen. Bestil rosekortene via loades af alle. 4. Se øvelser 2. MRT kursusdeltager version: Indehol- Se video med øvelser, der virker, når du der øvelser og funktioner til vedligehol- har ondt i ryg, nakke eller skulder. delse af træning og sikring af varig effekt. 5. De 5 ømme punkter Denne version er kun tilgængelig for del- Se 5 ømme punkter, som I kan ar- tagere der har gennemført MRT forløb, da bejde med, når I vil skabe fysisk triv- en del af øvelserne kræver en mere grun- sel på arbejdspladsen. dig instruktion. Hent Job&Krop-app en i App Store elhent MRT-app en i App Store eller Google Play - søg på Mental Robusthed. ler Google Play søg på Job og Krop TIL ÅET! GODT G DU SKAL o S HAVE RO FORDI: d for at du Jeg er gla o o Tusind tak llega er min ko n for hjælpe

11 11 HAR DU LÆST DIT BLAD? Konkurrencen kræver blot, at du har orienteret dig i bladets artikler for at kunne svare. Spørgsmål: 1. Hvor mange timers kursus består Finanssektorens Arbejdsmiljøuddannelse af? a. 74 b. 37 c. 22 Send svarene på til sydbank.dk eller med post til Sydbank Kreds, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa. Så deltager du i lodtrækningen om 3 x 500 kroner. Vi gør opmærksom på, at gevinsten er skattepligtig. 2. Hvor mange procent svarer, at de må gå på kompromis med kvaliteten for at nå deres arbejde? a. 17 procent b. 27 procent c. 37 procent Seneste frist for indsendelse af svar er 5. oktober Hvad hedder Finansforbundets nye projekt om kompetenceudvikling? a. Worklife Investment b. Worklife Balance c. Career Investment 4. Hvor mange tilhørere var der til fyraftensmødet med Karen Frøsig? a. 60 b. 90 c. 120 Udgiver: Sydbank Kreds Peberlyk Aabenraa Telefon: Fax: Hjemmeside: Redaktion: Jarl Oxlund (ansv.) Trine Nonved Gitte Larsen Kommunikation, Finansforbundet Forsidefoto: Martin Dam Kristensen Design: Katrine Kruckow, Finansforbundet Produktion: Sydbank Oplag: Næste nummer udkommer: 20. oktober 2015 Udgives af Sydbank Kreds en virksomhedskreds i Finansforbundet.

12 12 LEDER Vi bør ikke måle os med elitesportsfolk Jarl Oxlund Kredsformand Efter en sommerferie kan tankerne godt kredse lidt rundt om, hvor vi er lige nu i Sydbank og sektoren samt omkring, hvor vi er på vej hen. Min sommerferie i uge 30 var kulminationen på fire måneders cykeltræning med en fantastisk dejlig tur fra Brørup til Paris. Vi var 30 mænd og kvinder i snart sagt alle aldre, der udgjorde motionsfællesskabet omkring det mål at få hinanden sikkert frem til seks delmål i Europa og endelig nå Paris den syvende dag. Det lykkedes. Vi havde ingen uheld eller skader og trods pænt store forskelle i form, styrke og favorit-discipliner så var det hele teamet, med mottoet vi cykler sammen, som klarede strabadserne og fuldførte til tiden. Det er dagligt, at vi i Sydbank låner metaforer fra elitesportsverdenen til at italesætte vores indsatser i banken. Vi tager måske ikke tid på en 100 meter spurt men vi måler mere og mere i realtid og ned på den enkelte og det er nøjagtig det samme. Giver den form for kopiering mening? Det gør den jo nok til en vis grad. Vi skal også performe på arbejdet, ligesom en cykelrytter skal i Tour de France eller en længdespringer skal til OL. Men cykelrytteren skal ikke selv lappe sin cykel, håndtere overtrækslisten eller dokumentere, at der er markeret tilstrækkeligt med OIV er. Cykelrytteren skal præstere en forholdsvis kort periode, for så at blive masseret og påbegynde en restituering. Medarbejderen i Sydbank skal til sammenligning selv slæbe hele rygsækken samtidig med, at man skal spurte i mål i de skiftende konkurrencer. På kampagnens sidste dag, hvor delmålet på 75 procent er nået, er præmien, at nu begynder så perioden, hvor vi skal nå 100 procent. Sammenligner man med cykelrytteren, hvor blev så restitutionsperioden af? Det kræver efterhånden en særdeles robust form og styrke at være ansat i Sydbank. Motionisterne har en høj grad af tillid og evne til at arbejde sammen. Det har vi også altid haft i Sydbank, men ledelsen skal passe på med at tage de fordele for givet, når den bevæger os i forførerisk retning med tiltag fra elitesportsverdenen Desværre støder vi tillidsvalgte på flere tilfælde, hvor det langvarige pres medfører kollaps eller overbelastningsskader, som det også kunne hedde i sportsverdenen. I erkendelse heraf har banken før sommerferien føjet stress og trivselslinjen til den række værktøjer, som skal støtte trivslen og forebygge stress-tilfælde på en konstruktiv måde. Det er et godt initiativ, som jeg absolut støtter op om, men det er betænkeligt, at banken ikke vil i dialog om det egentlige problem. Nemlig at rammerne for vores arbejde er (over)belastende. Vi kunne starte med at erkende, at der er langt flere motionister end elitesportsfolk. Det kan ikke være anderledes, for de allerbedste vil altid være en lille flok. Der er kun plads til tre på sejrsskammelen. Nej - metaforer fra motionisternes verden passer langt bedre på vores. Motionisterne får en øl i omklædningsrummet og hjælper og støtter hinanden, giver et skub op ad bakken, deler gode råd og viser omsorg, når nogen har en dårlig dag. De vil hele holdet, opmuntrer og opbygger tillid til hinanden. De bidrager, hver især, til en fællesskabsfølelse. Den form for adfærd giver synergi og resultater. Motionisterne har en høj grad af tillid og evne til at arbejde sammen. Det har vi også altid haft i Sydbank, men ledelsen skal passe på med at tage de fordele for givet, når den bevæger os i forførerisk retning med tiltag fra elitesportsverdenen. Målinger, der tager overhånd, opfattes af medarbejderne som mistillid fra ledelsens side. Det er belastende og nedbrydende. Målinger, der tager overhånd, medfører en usund konkurrence, hvor den enkelte bliver sig selv nok til skade for teamet og teamets performance. Det kan synes paradoksalt, at jeg alligevel mener, at vi mangler et målepunkt, men jeg så gerne, at vi løbende måler bankens sociale kapital. En organisations sociale kapital består kort fortalt af dens niveau af tillid og retfærdighed samt samarbejdsevne. Adskillige forskere har dokumenteret, at høj social kapital og gode resultater følges ad. Det er trist, at banken hidtil har afvist at samarbejde med kredsen om at måle og styrke Sydbanks sociale kapital.

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL

TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL Nyt værktøj fra Job og Krop-kampagnen giver et hurtigt overblik over den fysiske trivsel på arbejdspladsen. Temperaturmålingen er en lille spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2015. Ros på dagsordenen

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2015. Ros på dagsordenen MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2015 Ros på dagsordenen Arbejdsglæde kommer ikke af sig selv, men via enkel og direkte ros i hverdagen kan vi alle være med

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvordan virksomheder

Læs mere

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI 23. MARTS 2015 JRC / LDG 201403377 DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI Ansvarsområdet har ved udarbejdelse af strategi taget udgangspunkt i de af landsmødet vedtagne indsatsområder og ansvarsområdets

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Evaluering af Styr Livet Kursus

Evaluering af Styr Livet Kursus Evaluering af Styr Livet Kursus 1. Skriv på et blad, hvad du har fået ud af kurset sæt det på plakaten! Jeg synes kurset indeholder mange gode redskaber til at lære sig selv at kende Jeg er blevet mere

Læs mere

Mere. Nærvær - mindre Fravær. Få mere viden og inspiration på.

Mere. Nærvær - mindre Fravær. Få mere viden og inspiration på. Få mere viden og inspiration på Tænk højt Du har også mulighed for at komme med dine input og erfaringer, som andre kan få glæde af. - send en e-mail til awf@odense.dk Her kan du finde materiale både til

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Behandling er afgørende for unge med psykisk sygdom

Behandling er afgørende for unge med psykisk sygdom Behandling er afgørende for unge med psykisk sygdom Flertallet af unge, der har eller har haft en psykisk sygdom, oplever, at den rette behandling er afgørende for, at de kan få det bedre. Mere end otte

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES ARBEJDSMILJØPOLITIK SIDE 1 / 6 Tre fokusområder i arbejdsmiljøet: INDLEDNING For at kunne løfte de opgaver, der er omtalt her

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt Følg Rikkes kamp for at tabe 30 kilo Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt at sige nej til mad På trods af alle gode intentioner og et solidt team af eksperter i ryggen, har tallet på vægten ikke

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Gør det ondt? -- kan vi undgå muskel- og skeletbesvær? -v. Pia Jakobsen Program Forebyggelse af MSB i tre led Den bio-psyko-sociale model Egenindsats Virksomhedens indsats Drøftelser undervejs Ondt i kroppen

Læs mere

Helhedsorienteret sundhedsfremme

Helhedsorienteret sundhedsfremme SYGEFRAVÆR ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADSER 17. oktober 2008 Tiltag til nedbringelse af sygefravær Helhedsorienteret sundhedsfremme Initiativtager: Lederen af børneinstitutionen eller ældrecentret Sundhed er

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

En kur mod sygefravær

En kur mod sygefravær En kur mod sygefravær - Er en kur mod usunde relationer på en arbejdsplads Pernille Steen Pedersen Institut for Ledelse, Politik og filosofi & PPclinic Lån & Spar & Alectia Det gode liv Indsatser: Sundhedstjek

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

10 tegn på at dit selvværd trænger til et boost

10 tegn på at dit selvværd trænger til et boost 10 tegn på at dit selvværd trænger til et boost # 1: Hvis andre giver dig kritik, bliver du virkelig ked af det, og tænker at du ikke kan finde ud af noget som helst! # 2: Hvis du er i et parforhold, er

Læs mere

Karriereudvikling resultat af undersøgelse

Karriereudvikling resultat af undersøgelse Karriereudvikling resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Side 1 af 9 Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Undersøgelse om trend i offentlige karriereveje: Faglige ledere uden personaleansvar Hovedkonklusioner Medlemmerne er overordnet

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 94 Inviterede 102 Svarprocent 92% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 7 Omdømme Arbejdsopgaver

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger Titel: Ejer: APV 2013 - Det frie Gymnasium Morten Ladefoged Nichum (MNI) Udløbsdato: 22/10-2013

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor finansforbundet 2012 / Tekst: kommunikation / layout: katrine kruckow / foto: jasper carlberg Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2012

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2012 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2012 HVORDAN ER DET NU MED DEN ARBEJDSTID?/3 NY MÅLING AF TRIVSLEN/4 KREDSBESTYRELSEN PÅ SKOLEBÆNKEN/5 LUSSING TIL BANKANSATTE/6

Læs mere

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ET GODT ARBEJDSMILJØ ET VIGTIGT VALG Når der er valg til arbejdsmiljørepræsentant, giver det mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø. Denne folder

Læs mere

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Tidligere sundhedskonsulent i Viborg Kommune Idrætskonsulent

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 140 Inviterede 149 Svarprocent 94% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Center for Policy NOTAT 17-04-2015 Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 Den overordnede udvikling i trivselsundersøgelsen er negativ. Der er et generelt

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Flertallet af alle fusioner ender med problemer, dokumenterer undersøgelse

Flertallet af alle fusioner ender med problemer, dokumenterer undersøgelse Frederiksborg Amts Avis den 16. marts 2006: Af.: Henrik Helmer Petersen Forside: Flertallet af alle fusioner ender med problemer, dokumenterer undersøgelse Fusioner fører til medarbejderflugt. Det viser

Læs mere

XXXXXXXX XXXXXX. Neceperio tessitatur, sa de cum faceptia et quosand eribus pa ducieni molectem cone pores reperora adit re et experovid quiam.

XXXXXXXX XXXXXX. Neceperio tessitatur, sa de cum faceptia et quosand eribus pa ducieni molectem cone pores reperora adit re et experovid quiam. BLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / OKTOBER 2014 XXXXXXXX XXXXXX Neceperio tessitatur, sa de cum faceptia et quosand eribus pa ducieni molectem cone pores reperora adit re

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant?

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? HH, d.. november 2013 Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? 3F har gennem de sidste 3 år spurgt 3F arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR erne), hvordan de oplever det er at fungere i en arbejdsmiljøorganisation.

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Undersøgelse af uddannelses-, arbejds- og lønforhold for landbrugsskoleelever marts 2004

Undersøgelse af uddannelses-, arbejds- og lønforhold for landbrugsskoleelever marts 2004 Undersøgelse af uddannelses-, arbejds- og lønforhold for landbrugsskoleelever marts 2004 LandboUngdom besluttede at foretage en undersøgelse af alle landbrugsskoleelevers uddannelses-, arbejds- og lønforhold

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 285 Inviterede 340 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Caféworkshop om Social Kapital for arbejdsmiljøgrupper i Odder Kommune

Caféworkshop om Social Kapital for arbejdsmiljøgrupper i Odder Kommune SOCIAL KAPITAL Caféworkshop om Social Kapital for arbejdsmiljøgrupper i Odder Kommune d. 7. juni 2011 ved Cand. Psych Mette Gylling Kristensen, Orbicon 6. juni 2011 Dagens program Kl. 12.00-13.00 Kl. 13.00-14.00

Læs mere

SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads?

SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads? SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads? HVORFOR SUNDHEDS ARBEJDE? Vi tilbringer omkring halvdelen af vores vågne timer på arbejdspladsen. Derfor betyder arbejdspladsen

Læs mere

SMERTER OG NEDSLIDNING. Øvelser tungt fysisk arbejde

SMERTER OG NEDSLIDNING. Øvelser tungt fysisk arbejde SMERTER OG NEDSLIDNING Øvelser tungt fysisk arbejde Arbejdsmiljø København (AMK) er Københavns Kommunes rådgiver om arbejdsmiljø og arbejdsliv. Vi arbejder på tværs af kommunens syv forvaltninger, hvor

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

liv&sjæl SARA-MARIE TEMA Styrk dit åndedræt Lær at elske dig selv fantastisk familieliv lev grønt Bliv vægtvogter med hang til grøn mad

liv&sjæl SARA-MARIE TEMA Styrk dit åndedræt Lær at elske dig selv fantastisk familieliv lev grønt Bliv vægtvogter med hang til grøn mad liv&sjæl Magasinet for bevidst livskvalitet Nr. 5 - oktober/november 2013 Kr. 48,00 TEMA Styrk dit åndedræt Coach dig selv til et fantastisk familieliv Derfor bør du give dig selv alenetid Lev let lev

Læs mere

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid Baggrund for og beskrivelse af projektet har en hel del medarbejdere, der allerede er fyldt 50 år. Vi har haft dette projekt i ældreplejen, da vi har et ønske om at blive en attraktiv arbejdsplads, også

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

Løft rigtigt, når I gør rent

Løft rigtigt, når I gør rent KOST-SERVICE Løft rigtigt, når I gør rent - et TR/AMR værktøj til dig og din arbejdsplads Dette værktøj er til dig, som er arbejdsmiljørepræsentant (AMR) eller tillidsrepræsentant (TR). Du kan læse om,

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurderingen på Peder Lykke Skolen er vedtaget af skolens Sikkerhedsgruppe, som har valgt at benytte projektleder for Offensiv Strategi (BUF, Kontor

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Godt psykisk arbejdsmiljø Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Inspiration og metoder til et sundt arbejdsliv På www.etsundtarbejdsliv.dk finder du en vifte af værktøjer og metoder til at

Læs mere

gode råd til ledere om at nedbringe højt fravær

gode råd til ledere om at nedbringe højt fravær gode råd til ledere om at nedbringe højt fravær arbejdsmiljøkøbenhavn Arbejdsmiljø København (AMK) er Københavns Kommunes rådgiver om arbejdsmiljø og arbejdsliv. Vi arbejder på tværs af kommunens syv forvaltninger,

Læs mere

Styrkeprofil iflok. Din arbejdsplads som helhed. Udarbejdet for Din Arbejdsplads. af iflok marts 2013

Styrkeprofil iflok. Din arbejdsplads som helhed. Udarbejdet for Din Arbejdsplads. af iflok marts 2013 Styrkeprofil iflok Din arbejdsplads som helhed Udarbejdet for Din Arbejdsplads af iflok marts 213 Målet er at vise og bringe fokus på det, I er rigtig gode til på Din Arbejdsplads En sådan feedback giver

Læs mere

Familiesamtaler målrettet børn

Familiesamtaler målrettet børn Familiesamtaler målrettet børn Sundhedsstyrelsen har siden 2012 haft en række anbefalinger til sundhedsprofessionelle om inddragelse af pårørende til alvorligt syge. Anbefalingerne skal sikre, at de pårørende

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching Livsstilshold på arbejdspladsen Kostvejledning Som coach vil jeg hjælpe dig til at optimere dit liv ved at få dig til at tage det fulde ansvar og indse, hvad

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst?

Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst? Fastholdelse Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst? Svar: Bliv en bedre leder! Rekruttering og fastholdelse af dygtige nøglemedarbejdere er ifølge danske ledere den

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv

Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv Ved du, hvad SMAF er? Er der SMAF hos dig? Er det godt at have SMAF? Er din virksomhed god til SMAF? AOF-varenr.: V930046 Indhold Har du SMAF Side

Læs mere

Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende.

Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende. Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende. I denne powerpoint finder du som leder eller personaleansvarlig forskellige slides og øvelser, du kan bruge til at sætte spot på sygefraværet

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Professionel Kapital på gymnasieuddannelserne

Professionel Kapital på gymnasieuddannelserne Professionel Kapital på gymnasieuddannelserne GL tilbyder, at samtlige institutioner med gymnasiale uddannelser gratis kan afdække skolens professionelle kapital enten i foråret eller i efteråret 2015.

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

WEBINAR 5 TRIN I PILATES, der styrker dit helbred

WEBINAR 5 TRIN I PILATES, der styrker dit helbred WEBINAR 5 TRIN I PILATES, der styrker dit helbred ARBEJDSHÆFTE BENTE TROMBORG Side 1 Mange accepterer at have ondt i ryggen, som om det er en naturlig ting at have. Det BØR det ikke være. Vores krop er

Læs mere