FLERE TRUES AF STRESS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FLERE TRUES AF STRESS"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR S Y DBA NK K R EDS / EN V IR K SOMHEDSK R EDS I FINA NSFOR BUNDET / AUGUST 2015 FLERE TRUES AF STRESS Ansatte i Sydbank føler sig mere stresset end gennemsnittet af finansansatte, viser en trivselsundersøgelse fra Finansforbundet. Blandt dem der oplever et højt arbejdspres med meget overarbejde er medarbejderne i Filialservice i Vejle SIDE 4-5 HVEM SKAL VÆRE DIT FYRTÅRN? /3 FRØSIG FOKUSEREDE PÅ REGNSKABET /8 VI BØR IKKE MÅLE OS MED ELITESPORTSFOLK /12

2 Vær førstevælger i dit arbejdsliv! Sæt fokus på din karriere med udgangspunkt i dine drømme og ønsker for dit arbejdsliv på Finansforbundets nye digitale platform Worklife Investment Universe. Her kan du gennem en række karriereafklaringsøvelser få input og inspiration til at udarbejde din personlige karriereplan, samt booke en karrieresamtale. Virker på computer, tablet og mobil. Login Få en hurtig tilbagemelding på din karrieresituation. Og lav din egen karriereplan - bag login. Introduktionsforløbet er for alle. Vælg ét af seks karrierespor, der passer bedst på dig. Karrieresamtalen kan bookes gennem hele forløbet Der er en række målrettede karriereafklaringsøvelser bag login. Alle resultater opsamles på en personlig karriereplan, der også tilbyder mulighed for oprettelse af karrieremål. Link til CV på LinkedIn. Hvad enten du ønsker at bevare dit nuværende job, ønsker nye udfordringer eller er i tvivl om, om dine kompetencer matcher fremtidens behov, så kan Worklife Investment Universe vise dig vej. Tjek det ud på

3 Af journalist Carsten Jørgensen VALG AF TILLIDSVALGTE 3 HVEM SKAL VÆRE DIT FYRTÅRN? Når der til efteråret skal vælges tillidsmænd og arbejdsmiljørepræsentanter, er der brug for kvinder og mænd, som kan og vil gå i dialog med flere parter og tør gå forrest på arbejdspladsen En god tillidsmand er som et fyrtårn. Hun eller han står solidt plantet på jorden i selv den kraftigste blæst og lyser op for kolleger og leder, så samarbejdet i hverdagen fungerer, Når der til efteråret er valg af tillidsmænd og arbejdsmiljørepræsentanter er det derfor ikke ligegyldigt, hvem du vælger til hvervet. Naturligvis skal vedkommende brænde for at være tillidsmand eller arbejdsmiljørepræsentant at være medarbejdernes talsmand, den enkelte kollegas coach og at være bindeleddet mellem ledelsen og medarbejderne. Samtidig er man som tillidsmand også Finansforbundets lokale repræsentant. Det lyder måske voldsomt med de mange opgaver, men man får også meget igen. Mange nuværende tillidsmænd og arbejdsmiljørepræsentanter giver udtryk for, at det er en stor tilfredsstillelse at de er med til at gøre en forskel for deres kolleger. Samtidig er det for mange interessant at få en anden indfaldsvinkel til deres arbejdsplads ved at blive involveret i de overvejelser, som ledelsen har i en given sag. Som tillidsmand eller arbejdsmiljørepræsentant bliver man ofte udfordret på en anden måde, end når man passer sit almindelige job. Det er en god egenskab at kunne hive sig op i helikopter-perspektiv og se en sag fra flere sider, og man skal også turde sige noget og gå i dialog med flere parter. Tidligere havde tillidsvalgte måske Hvem kan blive arbejdsmiljørepræsentant I virksomheder med 10 eller flere medarbejdere skal der vælges en arbejdsmiljørepræsentant. Arbejdsmiljørepræsentanten skal vælges blandt medarbejderne undtagen arbejdsledere. En arbejdsmiljørepræsentant vælges ved ordinært valg normalt for en toårig periode. Valgperioden kan forlænges til max. fire år efter aftale mellem virksomheden og de ansatte. Som arbejdsmiljørepræsentant har du samme beskyttelse som en tillidsmand. Hvem kan blive tillidsmand? For at blive tillidsmand skal du opfylde følgende formelle betingelser: Du skal være medlem af Finansforbundet Du skal have været ansat i mindst seks måneder på din arbejdsplads Du må ikke være afdelingsleder Du må ikke være i en opsagt stilling Du må ikke være elev. Desuden kræver jobbet, at du er motiveret til at tage ansvar for dine kollegaers overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår med hjælp fra Sydbank Kreds sagsbehandlere. Det er en stor udfordring, som samtidig giver dig noget tilbage i form af kompetenceudvikling, indflydelse og spændende. ry for at være kværulanter, der stillede sig op på barrikaderne. Men sådan er virkeligheden ikke i dag. Tillidsmandshvervet er i dag mere anerkendt end nogensinde både hos virksomhedernes ledelser og blandt medarbejderne. Tillidsmanden er ikke længere bare den, der skal tage sig af fyringer, men er også den person, der bliver lyttet til ved forhandlingsbordet. Tillidsmandsuddannelse helt i top For at være en dygtig tillidsmand kræver det, at kompetencerne skal være i orden. Her er Finansforbundets tillidsmandsuddannelse et godt fundament at bygge videre på. Forbundet tilbyder måske den bedste tillidsmandsuddannelse i Danmark. Den giver dig nogle værktøjer, som du kan bruge i mange sammenhænge efterfølgende. Der er talrige eksempler på, at tillidsmænd senere bliver rekrutteret til ledere i sektoren, fordi deres ledelsesmæssige kompetencer og evner til at kommunikere bliver trænet og skærpet på tillidsmandsuddannelsen. Finanssektorens Arbejdsmiljøuddannelse, der er et 22 timers kursus opdelt i to moduler, forudsættes gennemført senest tre måneder efter valgperiodens start. Arbejdsmiljøuddannelsen vil sætte deltageren i stand til at styrke det forebyggende arbejde og indgå i arbejds miljøorganisationen i virksomheden.

4 4 TRIVSEL Af Jarl Oxlund, kredsformand Arbejdet stresser - ikke fritiden Mere end otte ud af ti Sydbank-ansatte svarer i Finansforbundets trivselsundersøgelse, at arbejde er den vigtigste kilde til stress. Generelt føler Sydbank-ansatte sig mere stresset end gennemsnittet af finansansatte De ansatte i Sydbank adresserer deres tilstand af stress til arbejdet. Mere end otte ud af ti angiver, at arbejdet er den vigtigste kilde til stress, mens 17 procent angiver at det er en kombination af fritid og arbejde. Det viser besvarelserne i den trivselsundersøgelse, som Finansforbundet har gennemført i maj måned. Svarene er interessante, da kredsen oftere og oftere diskuterer dette forhold med ledelsen. Andelen af kolleger med helbredstruende stress var i foråret 2014 knap 29 procent mod godt 28 procent i foråret Det er glædeligt, at der kan spores en lille tilbagegang, men det er uændret et bekymrende højt niveau, når mere end hver fjerde er ramt. I sektoren totalt er det under hver femte. Sydbank-ansatte har altså flere stress-symptomer end finansansatte generelt. Via kredsens tillidsmænd og kontakt direkte med kollegerne rundt om i banken ved vi, at årsagerne til stress er: mange målinger, meget overarbejde, højt arbejdstempo, man må gå på kompromis med kvaliteten, for lidt efteruddannelse og ineffektive IT-systemer kombineret med mange forandringer. Færre vil anbefale Sydbank som en god arbejdsplads Bekymringen for at blive arbejdsløs falder for første gang i mange år en lille smule, men det er dog stadig 30 procent, der angiver at være bekymret for at blive arbejdsløs. Nøjagtig det samme gør sig gældende for resten af sektoren. Dette kan skyldes visheden om, at arbejdsmarkedet på finansområdet er tøet op. Det er simpelthen muligt at få job andre steder. Men det kan også skyldes en vis resignation over for de store krav, som banken stiller. Måske er det ikke så stor en trussel at skulle forlade Sydbank. Det kan være, at der er flere, der overvejer det. I hvert fald er der færre, der vil anbefale Sydbank som arbejdsplads 74 procent mod 79 procent for et år siden. I sektoren totalt vil 76 procent anbefale deres arbejdsplads, hvilket er en lille fremgang fra 74 procent for et år siden. I Sydbank går vi altså mærkbart imod trenden i sektoren, og ligger uændret også lidt underdrejet med vores trivsel. 74 procent trives nogenlunde eller i høj grad mod 78 procent i sektoren generelt. Finansforbundets undersøgelse i foråret 2015 blandt 152 medlemmer af Sydbank Kreds og blandt medlemmer af Finansforbundet totalt viser også, at lederne i Sydbank vurderes positivt i forhold til at behandle de ansatte retfærdigt. 79 procent føler sig ofte eller altid retfærdigt behandlet mod tilsvarende 72 procent i sektoren. Det er godt nyt, og viser at Sydbanks vigtige sociale kapital har - i det mindste - ét stærkt ben at stå på ud tre. De to andre ben er evnen til at samarbejde og tillidsniveauet. SÅDAN SVARER DE 79 procent af de adspurgte Sydbank-ansatte svarer, at det er nødvendigt at arbejde i højt tempo. I 2014 var tallet 75 procent. Gennemsnittet for finansansatte er 67 procent. 50 procent svarer, at det ofte eller meget ofte/ altid er nødvendigt at arbejde over: I 2014 var tallet 44 procent. Gennemsnittet for finansansatte er 41 procent. 37 procent svarer, at jeg må gå på kompromis med kvaliteten for at nå arbejdet: I 2014 var tallet 23 procent. Gennemsnittet for finansansatte er 24 procent. (Kilde Finansforbundets trivselsundersøgelser g 2014) Foto: Martin Dam Kristensen

5 Af journalist Carsten Jørgensen Der er skåret for hårdt OVERARBEJDE 5 Foto: Martin Dam Kristensen Sydbank Kreds formand Jarl Oxlund ærgrer sig over, at det ikke er lykkedes bankens ledelse at levere nye effektive ITsystemer, eller alternativt finde flere hænder til at hjælpe kollegerne i Filialservice med at nedbringe de store sagsbunker, der har betydet systematisk overarbejde i mere end et år Det er et tegn på, at banken har skåret for tidligt og for hårdt ind til benet i bestræbelserne på at reducere omkostningerne, når ledelsen ikke har formået at tilrettelægge opgaveløsningen i Fili-alservice uden fortsat brug af overarbejde, siger Jarl Oxlund, formand for Sydbank Kreds. Han henviser til, at aftalen om systematisk overarbejde, der blev indgået mellem kredsen og banken for Filialservice, skulle udløbe den 31. maj, fordi en nyetableret arbejdsgruppe i Aabenraa samt nye effektive IT-systemer fra 1. juni ville være løsningen på de mange tilstrømmende sager. Særligt IT-systemerne var ikke klar og aftalen måtte derfor forlænges indtil den 15. juli. I Magasinet Finans nr. 6 fra juni stod medarbejdere fra Filialservice i Vejle frem og fortalte, at de hver uge siden marts 2014 har måttet arbejde over for at opfylde deadlines. Alle er blevet bedt om at arbejde ekstra, og de, der har været i stand til det, har gjort det. Men det har været hårdt, sagde Ulla K. Hansen, der er tillidsmand i Filialservice, til Magasinet Finans. Årsagen til overarbejdsmængden er dels en kraftig forøgelse af salg af bankens produkter og dels indførelsen af elektronisk bolighandel og af elektronisk flytning af nye kunder. Oven i kommer øget konvertering af bolig og realkreditlån og it-systemer, der ikke er tilstrækkeligt moderne og effektive Aftale om systematisk overarbejde Sydbank forsøgte sidste efterår at løse problemet med de store arbejdsmængder i Filialservice med Projekt Hjælpende hænder, hvor kolleger fra andre afdelinger i banken frivilligt blev hentet ind til at hjælpe med at få sagsbunkerne ned i weekender mod overarbejdsbetaling. Dette hjalp også for en stund. Men så kom konverteringsbølgen før nytår, som er fortsat langt ind i For første gang i nyere tid indvilgede banken i at indgå en midlertidig lokal-aftale med Sydbank Kreds om systematisk overarbejde. Aftalen betød, at medarbejderne fik to timers løn per merarbejdstime, som de havde i perioden, hvilket jeg mener er et ganske rimeligt resultat. Det fjerner ikke overarbejdet, men ledelsen i banken blev bevidst om, at overarbejde i et væsentligt omfang finder sted, og at det koster banken, indtil man får løst problemet, siger Jarl Oxlund. Lokalaftalen om systematisk overarbejde er den første af sin art i nyere tid i Sydbank, og når det lod sig gøre at forhandle den på plads, skyldes det ikke kun Sydbank Kreds ihærdighed. Systematisk overarbejde er nemlig kun muligt at dokumentere, når overarbejdstimerne er registreret i timebanken. Det har medarbejderne i Filialservice gjort, men i mange andre dele af organisationen, hvor der også er meget overarbejde, kniber det mere med at kunne dokumentere problemet, fordi man ikke registrerer det konsekvent, siger Jarl Oxlund. Kredsens dilemma Han ærgrer sig over, at aftalen måtte forlænges med halvanden måned og har forståelse for, hvis kollegerne i Filialservice i Vejle og i de andre centre rundt i landet er utilfredse. Det kan være lidt som at vælge imellem pest og kolera, når vi i Sydbank Kreds skal tage stilling til sager som denne. Skal vi lave ballade og brokke os uden at blive involveret i en løsning, eller skal vi søge samarbejdet og dialogen, hvor vi så bliver part i en løsning, som banken alligevel ikke lykkes med at levere på, siger Jarl Oxlund. Anette Lunau, Ulla K. Hansen, Birger Jensen og Vivi Hammer Jensen fra filialservice i Vejle stod frem i Magasinet Finans og fortalte om store mængder overarbejde.

6 6 WORKLIFE INVESTMENT Hanne Ydegaard, der er projektleder i Projekter og Digitalisering på Peberlyk, er glad for, at hun tog imod Finansforbundets tilbud om en karrieresamtale med en konsulent i forbundets Worklife Investment-projekt Af journalist Carsten Jørgensen Fik overblik over det jeg kan og vil Der blæser mange forandringsvinde i banksektoren og herunder også Sydbank i disse år. Derfor kan det både være nødvendigt og blot være en god idé at få tjek på, hvilke kompetencer man har nu, og hvilke kompetencer man kan tænke sig at tilegne sig med henblik på fremtidens job. Det tilbyder Finansforbundet lige nu alle medlemmer gratis hjælp til i Worklife Investment-projektet. Hanne Ydegaard, der er projektleder i Projekter og Digitalisering på Peberlyk, har prøvet Worklife Investment, der handler om at tage en test på en hjemmeside og efterfølgende at tage en karrieresamtale med en af forbundets Worklife Investment-konsulenter. Jeg er glad for mit job og har ikke aktuelle planer om at skifte til noget andet. Men det er godt at få en snak om, hvad jeg selv kan gøre for at tage ansvar for MIT fremtidige arbejdsliv, og derfor tilmeldte jeg mig via hjemmesiden til at få en karrieresamtale, fortæller Hanne Ydegaard. Testen, som hun tog, indikerer, at hun er åben over for forandringer. Den efterfølgende samtale, som hun tog telefonisk med forbundets konsulent, handlede meget om kompetencer. Samtalen var med til at give mig et Det er meget brugbart at tage en karrieresamtale med en uvildig konsulent, uanset hvilken jobmæssig situation man er i, siger Hanne Ydegaard.

7 WORKLIFE INVESTMENT 7 Jeg meldte mig til at få en samtale, fordi jeg gerne ville have input til at få udarbejdet min egen karriereplan, siger Lars Henrik Engel. Den største tryghed man i dag kan have i sit arbejdsliv, er bevidstheden om, at man har kompetencer til altid at kunne få et job, siger Ulla Spaabæk. godt overblik over, hvad det er, jeg kan, og hvad det er, jeg gerne vil. Eksempelvis var jeg ikke bevidst om, at det arbejde man udfører i skolebestyrelser og foreningslivet også tæller med i éns cv, siger Hanne Ydegaard. Som tillidsmand deltager Hanne Ydegaard i en del kurser og seminarer, men hun melder sig også til en del af de FOKUS-arrangementer, som Finansforbundet tilbyder. Og det vil hun helt sikkert fortsætte med efter sin Worklife Investment-samtale. Det er meget brugbart at tage en karrieresamtale med en uvildig konsulent, uanset hvilken jobmæssig situation man er i. Jeg har allerede anbefalet Worklife Investment til flere af mine kolleger, siger Hanne Ydegaard. Værdifuld karrieresamtale Lars-Henrik Engel, der er seniordealer i Sydbank Markets var blandt dem, der fik en karrieresamtale, da Finansforbundets Worklife Investment-bus rullede ind på parkeringspladsen ved Peberlyk sidst i april. Jeg meldte mig til at få en samtale, fordi jeg gerne ville have input til at få udarbejdet min egen karriereplan. Inden selve mødet fik jeg tilsendt en masse spørgsmål, som jeg inderst inde bandede lidt over, men som jeg selvfølgelig svarede seriøst og sandfærdigt på. Selve mødet var helt perfekt, min karriererapport, som var resultatet at de besvarede spørgsmål viste mig nogle sider af mig selv som jeg ikke troede jeg havde, siger Lars-Henrik Engel, der vil anbefale andre at opleve en karrieresamtale Det er det hele værd, siger han. Læs mere på hjemmesiden Worklifeinvestment.dk - siden kan tilgås både via computer, mobil og tablets så udnyt for eksempel din transporttid bedst muligt (dog ikke hvis det er dig der selv sidder bag rattet) Bliv førstevælger i dit arbejdsliv Ulla Spaabæk fra Sydbank Kreds bestyrelse, der sidder med i følgegruppen til Finansforbundets Worklife Investment-projekt, opfordrer alle til at klikke sig ind på hjemmesiden Worklifeinvestment.dk: Brug universet på hjemmesiden til at blive bevidst om dine stærke og svage sider. Worklife Investment handler om, at man selv skal tage ansvar for sit arbejdsliv. Der sker så store forandringer i sektoren, at den største tryghed man i dag kan have i sit arbejdsliv, er bevidstheden om, at man har kompetencer til altid at kunne få et job, siger Ulla Spaabæk. På hjemmesiden er der beskrevet seks udsagn, som man kan læse om og blive klogere på: Jeg er glad for mit job og ønsker at bevare det Jeg er i tvivl, om mine kompetencer matcher fremtidens behov Jeg ønsker inspiration til at ændre kursen Jeg ønsker bedre balance mellem job og fritid Jeg ønsker nye udfordringer på jobbet Jeg ønsker at blive leder

8 8 FYRAFTENSMØDE Af journalist Carsten Jørgensen og Carsten Rasmussen Vores resultater var ikke ret gode, og vi blev enige om at ændre i ledelsen. Vi skulle have noget fornyelse ind, så vi havde folk, der passede til den udvikling, Sydbank skulle igennem, fortalte Karen Frøsig. Frøsig fokuserede på regnskabet Sydbanks administrerende direktør Karen Frøsig brugte det meste af sin taletid på bankens flotte regnskab til Finansforbundets fyraftensmøde på Peberlyk den 18. maj. Hun fremlagde det godt men burde også have talt noget mere om medarbejderne, mener tillidsmand Mette Ottesen, der var blandt de 60 tilhørere Sydbanks basisindtjening landede i 2014 landede på godt en milliard kroner. Det bedste resultat siden årene før finanskrisen. Og denne kendsgerning tog bankens administrerende direktør Karen Frøsig udgangspunkt i, da hun talte til et fyraftensmøde, som Finansforbundet havde arrangeret på Peberlyk mandag den 18. maj. 60 medlemmer af Finansforbundet var mødt op hovedparten ansatte i Sydbank og til at styre mødet var journalist og kommentator på TV2 Finans Ole Krohn hidkaldt. Vores resultater var ikke ret gode, og vi blev enige om at ændre i ledelsen. Vi skulle have noget fornyelse ind, så vi havde folk, der passede til den udvikling, Sydbank skulle igennem, fortalte Karen Frøsig om perioden forud for 2014-regnskabet. I Sydbank har ledelsen koncentreret sig om at drive bank ganske enkelt, og til det formål søsatte man i april 2014 en ny plan kaldet Forbedring af Sydbanks lønsomhed, der indeholder tre elementer: styrkelse af indtjeningen, reduktion af omkostninger og faldende nedskrivninger. Ved sidste års europæiske stresstest var Sydbank den 8. mest solide bank i Europa og den bank i Danmark, der klarede sig bedst, og den bank der skulle have færrest korrektioner efter stresstesten. Den linje har ledelsen tænkt sig at fortsætte, understregede Karen Frøsig. Fremgangen i Sydbank har også smittet af på bankens image. Sydbank er i 2015 rangeret som nummer 51 målt på image, mens banken i 2014 blev rangeret som nummer 115. Et stort spring frem i Berlingske Business årlige imageanalyse. Mette Ottesen, der er tillidsmand i Engagementsoverførsler, var blandt deltagerne i mødet. Generelt var det et godt arrangement, men det var lidt skuffende, at der ikke var mødt flere op. Karen Frøsig fremlagde på en god måde, men jeg savnede noget mere debat. Det var lidt for meget envejskommunikation, siger Mette Ottesen. På mødet efterlyste hun selv mere anerkendelse af medarbejderne for det store arbejde de udfører, og som er med til at give Sydbank så flot et regnskab. Hertil svarede Karen Frøsig, at det ikke er hensigten, at man som medarbejder skal føle, at man ikke bliver anerkendt, og understregede, at det er kommunikeret videre hele vejen i ledelseslaget, siger Mette Ottesen. Sydbank er ganske vist den af landets største banker med de mest tilfredse kunder, men den seneste MTU viser også, at medarbejdertilfredsheden ikke er helt i top. Flere afdelinger ligger så lavt på arbejdsglæde og trivsel, at de ikke kan komme tilbage på sporet uden hjælp udefra. I Magasinet Finans nr. 6 fra juni er der på side en fyldig reportage fra fyraftensmødet Foto: Anders Brohus

9 TRIVSEL 9 En sjov pause i en lang arbejdsdag Ringe ud-dage kan være lange og opslidende, hvis ikke man sørger for nogle sjove pauser og noget hygge med kollegerne. I Sydbanks Nexø-afdeling holdt man ringe ud dag midt i juni, hvor en lang række kunder skulle kontaktes for at høre mere om Favorit-programmet. For at gøre den lange dag på kontoret mere udholdelig og sjovere havde kundemedarbejder Pia Kraft sørget for elastikker og forberedt elastisk-øvelser for sig selv og sine tre kolleger i afdelingen. Jeg havde planlagt fem øvelser med to timers mellemrum, klokken 10, 12, og 18, hvor vi rejste os og fik strukket især arme, skuldre og ryg godt igennem. Det fungerede godt. Kollegerne havde det sjovt og fik et godt afbræk i en lang dag, og der var flere kunder, som fik sig et billigt grin, når de kom ind og så os stå og strække ud, fortæller Pia Kraft, der også sendte programmet med de fem elastik-øvelser til kollegerne i Rønne-afdelingen. /CJO Både Kenneth og elastikken skal stramme sig an for at følge med pigerne. SPØRGEHJØRNET Sydbank Kreds indfører nu en brevkasse i bladet, hvor du kan skrive og få svar på alt, hvad der vedrører dit job. Skriv til Spørgehjørnet på Frihed ved barns vaccination Flere medlemmer har henvendt sig til Sydbank Kreds for at høre, om de har ret til frihed, når deres barn skal vaccineres hos lægen. Svaret på dette er ifølge Finansforbundets jurister i Team Rådgivning, at man som forælder ikke har ret til frihed til at tage med sit barn til lægen. Der er ikke tale om et akut behov, når barnet vaccineres, og derfor falder det ikke ind under overenskomsten. Anbefalingen er, at man tager en snak med sin leder om, hvordan man bedst løser problemet, når éns barn skal vaccineres. Er der for eksempel mulighed for at forhandle sig frem til, at banken betaler lægebesøget og medarbejderen betaler transporten? Som medarbejder kan man også altid vælge at bruge enten af sin timebank eller flekstid, til at betale for fraværet.

10 10 KORT NYT Udpluk fra kredsens Trivsels- og Arbejdsglæde værktøjskasse Giv rosekort til din kolleger I Sydbank Kreds har vi stor opmærksomhed på, at vores arbejdsglæde afhænger af den adfærd, der udspiller sig på arbejdspladsen i det daglige. Hold de mentale muskler ved lige Håndter smerter i muskler og led Center for Mental Robusthed er optaget Få gode råd til, hvordan I forebygger og af det, der får virksomheder, organisati- håndterer smerter i muskler og led på ar- oner og mennesker til at trives. De tager bejdspladsen. Og se øvelser, der virker, Anerkendelse er vi alle afhængige af, om vi afsæt i positiv psykologi, som er en af de når du har ondt i ryg, nakke eller skulder. vil indrømme det eller ej. Det gælder også Roser vi hinanden? Griner vi sammen? Kender vi rent faktisk hinanden? Er der mest evidensbaserede retninger inden for klar kommunikation? Udvises der tillid? kolleger, der ofte slår det hen med, at de psykologien. De kombinerer nyeste tilgæn- App en indeholder: bare passer deres job. Dine kolleger gør gelige viden med konkrete redskaber om- 1. Ugens tip det helt sikkert rigtig godt, men ofte glem- sat til praksis. Få et ugentligt tip til, hvordan du takler mer vi desværre at få det sagt. smerter i ryg, nakke og skulder. Mental robusthedstræning skal vedligehol- 2. Få gode råd fra eksperterne Det er ærgerligt. For via en enkel og direkte des, for at opnå varig effekt. De har spe- Hør hvad du kan gøre for at mindske smer- ros i hverdagen, kan vi alle være med til cialudviklet en app til smartphones, som terne, hvis du arbejder meget ved compu- at øge hinandens arbejdsglæde markant. med instruktioner og påmindelser støt- ter eller har tunge løft. Og få gode råd til, ter i at styrke og vedligeholde de men- hvordan I kommer i gang med at træne på Vi håber, at I vil være med til at gå foran tale muskler. arbejdspladsen. og give rosekortet til den eller de kolle- 3. Se Krysters Kartel-film ger, der har haft succes, været glade, har MRT app findes i to varianter: Se video med Majbritt og Karsten fra Kry- gjort en forskel, været hjælpsomme eller 1. MRT fri version: Indeholder en instruk- sters Kartel, som er uenige om, hvordan bare har gjort noget godt. tion til Mental Robusthed og har smagsprø- man skaber fysisk trivsel på arbejdsplad- ver på øvelser. Denne version kan down- sen. Bestil rosekortene via loades af alle. 4. Se øvelser 2. MRT kursusdeltager version: Indehol- Se video med øvelser, der virker, når du der øvelser og funktioner til vedligehol- har ondt i ryg, nakke eller skulder. delse af træning og sikring af varig effekt. 5. De 5 ømme punkter Denne version er kun tilgængelig for del- Se 5 ømme punkter, som I kan ar- tagere der har gennemført MRT forløb, da bejde med, når I vil skabe fysisk triv- en del af øvelserne kræver en mere grun- sel på arbejdspladsen. dig instruktion. Hent Job&Krop-app en i App Store elhent MRT-app en i App Store eller Google Play - søg på Mental Robusthed. ler Google Play søg på Job og Krop TIL ÅET! GODT G DU SKAL o S HAVE RO FORDI: d for at du Jeg er gla o o Tusind tak llega er min ko n for hjælpe

11 11 HAR DU LÆST DIT BLAD? Konkurrencen kræver blot, at du har orienteret dig i bladets artikler for at kunne svare. Spørgsmål: 1. Hvor mange timers kursus består Finanssektorens Arbejdsmiljøuddannelse af? a. 74 b. 37 c. 22 Send svarene på til sydbank.dk eller med post til Sydbank Kreds, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa. Så deltager du i lodtrækningen om 3 x 500 kroner. Vi gør opmærksom på, at gevinsten er skattepligtig. 2. Hvor mange procent svarer, at de må gå på kompromis med kvaliteten for at nå deres arbejde? a. 17 procent b. 27 procent c. 37 procent Seneste frist for indsendelse af svar er 5. oktober Hvad hedder Finansforbundets nye projekt om kompetenceudvikling? a. Worklife Investment b. Worklife Balance c. Career Investment 4. Hvor mange tilhørere var der til fyraftensmødet med Karen Frøsig? a. 60 b. 90 c. 120 Udgiver: Sydbank Kreds Peberlyk Aabenraa Telefon: Fax: Hjemmeside: Redaktion: Jarl Oxlund (ansv.) Trine Nonved Gitte Larsen Kommunikation, Finansforbundet Forsidefoto: Martin Dam Kristensen Design: Katrine Kruckow, Finansforbundet Produktion: Sydbank Oplag: Næste nummer udkommer: 20. oktober 2015 Udgives af Sydbank Kreds en virksomhedskreds i Finansforbundet.

12 12 LEDER Vi bør ikke måle os med elitesportsfolk Jarl Oxlund Kredsformand Efter en sommerferie kan tankerne godt kredse lidt rundt om, hvor vi er lige nu i Sydbank og sektoren samt omkring, hvor vi er på vej hen. Min sommerferie i uge 30 var kulminationen på fire måneders cykeltræning med en fantastisk dejlig tur fra Brørup til Paris. Vi var 30 mænd og kvinder i snart sagt alle aldre, der udgjorde motionsfællesskabet omkring det mål at få hinanden sikkert frem til seks delmål i Europa og endelig nå Paris den syvende dag. Det lykkedes. Vi havde ingen uheld eller skader og trods pænt store forskelle i form, styrke og favorit-discipliner så var det hele teamet, med mottoet vi cykler sammen, som klarede strabadserne og fuldførte til tiden. Det er dagligt, at vi i Sydbank låner metaforer fra elitesportsverdenen til at italesætte vores indsatser i banken. Vi tager måske ikke tid på en 100 meter spurt men vi måler mere og mere i realtid og ned på den enkelte og det er nøjagtig det samme. Giver den form for kopiering mening? Det gør den jo nok til en vis grad. Vi skal også performe på arbejdet, ligesom en cykelrytter skal i Tour de France eller en længdespringer skal til OL. Men cykelrytteren skal ikke selv lappe sin cykel, håndtere overtrækslisten eller dokumentere, at der er markeret tilstrækkeligt med OIV er. Cykelrytteren skal præstere en forholdsvis kort periode, for så at blive masseret og påbegynde en restituering. Medarbejderen i Sydbank skal til sammenligning selv slæbe hele rygsækken samtidig med, at man skal spurte i mål i de skiftende konkurrencer. På kampagnens sidste dag, hvor delmålet på 75 procent er nået, er præmien, at nu begynder så perioden, hvor vi skal nå 100 procent. Sammenligner man med cykelrytteren, hvor blev så restitutionsperioden af? Det kræver efterhånden en særdeles robust form og styrke at være ansat i Sydbank. Motionisterne har en høj grad af tillid og evne til at arbejde sammen. Det har vi også altid haft i Sydbank, men ledelsen skal passe på med at tage de fordele for givet, når den bevæger os i forførerisk retning med tiltag fra elitesportsverdenen Desværre støder vi tillidsvalgte på flere tilfælde, hvor det langvarige pres medfører kollaps eller overbelastningsskader, som det også kunne hedde i sportsverdenen. I erkendelse heraf har banken før sommerferien føjet stress og trivselslinjen til den række værktøjer, som skal støtte trivslen og forebygge stress-tilfælde på en konstruktiv måde. Det er et godt initiativ, som jeg absolut støtter op om, men det er betænkeligt, at banken ikke vil i dialog om det egentlige problem. Nemlig at rammerne for vores arbejde er (over)belastende. Vi kunne starte med at erkende, at der er langt flere motionister end elitesportsfolk. Det kan ikke være anderledes, for de allerbedste vil altid være en lille flok. Der er kun plads til tre på sejrsskammelen. Nej - metaforer fra motionisternes verden passer langt bedre på vores. Motionisterne får en øl i omklædningsrummet og hjælper og støtter hinanden, giver et skub op ad bakken, deler gode råd og viser omsorg, når nogen har en dårlig dag. De vil hele holdet, opmuntrer og opbygger tillid til hinanden. De bidrager, hver især, til en fællesskabsfølelse. Den form for adfærd giver synergi og resultater. Motionisterne har en høj grad af tillid og evne til at arbejde sammen. Det har vi også altid haft i Sydbank, men ledelsen skal passe på med at tage de fordele for givet, når den bevæger os i forførerisk retning med tiltag fra elitesportsverdenen. Målinger, der tager overhånd, opfattes af medarbejderne som mistillid fra ledelsens side. Det er belastende og nedbrydende. Målinger, der tager overhånd, medfører en usund konkurrence, hvor den enkelte bliver sig selv nok til skade for teamet og teamets performance. Det kan synes paradoksalt, at jeg alligevel mener, at vi mangler et målepunkt, men jeg så gerne, at vi løbende måler bankens sociale kapital. En organisations sociale kapital består kort fortalt af dens niveau af tillid og retfærdighed samt samarbejdsevne. Adskillige forskere har dokumenteret, at høj social kapital og gode resultater følges ad. Det er trist, at banken hidtil har afvist at samarbejde med kredsen om at måle og styrke Sydbanks sociale kapital.

Fædreorlov er berigende

Fædreorlov er berigende MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2015 Fædreorlov er berigende En baby kræver mere opmærksomhed, end jeg på forhånd havde gjort mig klart, men det er også meget

Læs mere

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 Nyt website 12.01.12 Finansforbundets magasin nr. 1, 2012 Du gør det godt Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 FSP Pension ønsker godt nytår Tryghed

Læs mere

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10 medlemsblad for kreds vest / En finanskreds i Finansforbundet / Juni 2014 I mors fodspor Ringkjøbing Landbobank tager ni nye finanselever ind til august, og for en af dem, Julie Stie Bjerg, bliver det

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012 Privatrådgivere under hårdt tidspres/2 Hvad bliver det næste?/4 Forandringer på klods hold/6 Når chefen lytter med/8

Læs mere

Vi er i en tid med store forandringer

Vi er i en tid med store forandringer MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Vi er i en tid med store forandringer Bestyrelsen ser tilbage på året der gik og frem mod generalforsamlingen den 29. marts

Læs mere

Certificering er ikke så slemt

Certificering er ikke så slemt MEDLEMSBLAD FOR KREDS NORDEA / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / FEBRUAR 2015 Certificering er ikke så slemt Filialdirektør Mette Ahlen (tv.) og rådgiver Helle Quvang har været igennem certificeringsprojektet,

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12 Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / september 2013 Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent

Læs mere

Tag ansvar for din karriere. Resultatmål stresser Side 16

Tag ansvar for din karriere. Resultatmål stresser Side 16 forbundets magasin nr. 5, 2015 Resultatmål stresser Side 16 Tag ansvar for din karriere Jeg har mødt mange kolleger i sektoren, som tager til takke med det job, de har i dag, og som ikke spekulerer over,

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 11, 2013. Fire ud af ti finansansatte har symptomer på stress Side 10

Finansforbundets magasin nr. 11, 2013. Fire ud af ti finansansatte har symptomer på stress Side 10 forbundets magasin nr. 11, 2013 Fire ud af ti finansansatte har symptomer på stress Side 10 Vækstlån gør jeres gode kunder endnu bedre! Som erhvervsrådgivere har I mange kunder med sunde vækstplaner. Planer,

Læs mere

En trist dag/2 Til tops med Danske Bank/4 Vi mistede kassen

En trist dag/2 Til tops med Danske Bank/4 Vi mistede kassen Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / december 2012 En trist dag/2 Til tops med Danske Bank/4 Vi mistede kassen den 4.juli/6 Det var det eneste rigtige/8 Tænk dig godt

Læs mere

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm.

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm. Nr. 3 - Maj 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Psykisk arbejdsmiljø Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16 Mød Søren Boe Mortensen, topchef

Læs mere

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20 MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JUNI 2014 STEMNINGEN LETTET VED KASSEN Servicerådgiveren fik et langt bedre arbejdsklima ved genåbning af en kasse og udvidet åbningstid

Læs mere

Medlemsblad for Sydbank Kreds / en virksomhedskreds i Finansforbundet / August 2013

Medlemsblad for Sydbank Kreds / en virksomhedskreds i Finansforbundet / August 2013 Medlemsblad for Sydbank Kreds / en virksomhedskreds i Finansforbundet / August 2013 Bliv stærkere/2 Synlighed betaler sig/3 Dine kompetencer kan give dig jobtryghed/4 Gode debatter om ny overenskomst/6

Læs mere

UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN

UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN MEDLEMSBLAD FOR KREDS VEST / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2014 UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN Erhvervsrådgiverne Jesper Dyekær og Mads Lindskov fra Middelfart Sparekasse bruger i gennemsnit

Læs mere

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22 MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Oktober 2013 En god tillidsmand skal blandt andet være interesseret i at tale med andre mennesker og skal kunne respektere forskellige

Læs mere

Jeg ville allerhelst bare sove. Her lånes der mange penge ud Side 22

Jeg ville allerhelst bare sove. Her lånes der mange penge ud Side 22 forbundets magasin nr. 7, 2015 Her lånes der mange penge ud Side 22 Jeg ville allerhelst bare sove Superbruger i it på jobbet og superbruger i privaten. Turi Lykke Møller havde styr på tingene i sit liv.

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

FORSIKRING TEMA ETIK & MORAL. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

FORSIKRING TEMA ETIK & MORAL. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 1 - Februar 2013 FORSIKRING Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring TEMA ETIK & MORAL Etik Moral Tør du sladre? Tør du sige sandheden? Vi ser på etik og moral side 6 til 15 Kan selskabet

Læs mere

få en udviklingsplan/10 Aldrig for sent at lære nyt/12 Årets skulderklap-modtagere hædret/15

få en udviklingsplan/10 Aldrig for sent at lære nyt/12 Årets skulderklap-modtagere hædret/15 Medlemsbl ad for K reds Nordea / En virksomhedsk reds i Finansforbundet / februar 2011 Trivsel kommer inde fra/3 Online døgnet rundt/4 Tvungen sundhed duer ikke/6 Kom til generalforsamling/8 Husk at få

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 02, 2010. Frosset image

Finansforbundets magasin nr. 02, 2010. Frosset image Finansforbundets magasin nr. 02, 2010 Frosset image Bankernes troværdighed er styrtdykket under krisen. Ord og handling skal i langt højere grad hænge sammen, mener kommunikationseksperter Læs side 12

Læs mere

Filial uden rådgivere. Afdelingen i Tarup ved Odense er blevet en ren servicefilial Læs side 8. Kapitalen kan også være social /14

Filial uden rådgivere. Afdelingen i Tarup ved Odense er blevet en ren servicefilial Læs side 8. Kapitalen kan også være social /14 MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / marts 2014 Filial uden rådgivere Afdelingen i Tarup ved Odense er blevet en ren servicefilial Læs side 8 Er du attraktiv på arbejdsmarkedet?

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Nr. 1. 2012. Mette var trainee:

Nr. 1. 2012. Mette var trainee: Nr. 1. 2012 Mette var trainee: Brug dit netværk og bliv klogere på dig selv side 8 Funktio-hvaffor-noget? Kend funktionærloven side 10 Fyret da han blev far side 12 Sådan får du tid til både familie og

Læs mere