FLERE TRUES AF STRESS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FLERE TRUES AF STRESS"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR S Y DBA NK K R EDS / EN V IR K SOMHEDSK R EDS I FINA NSFOR BUNDET / AUGUST 2015 FLERE TRUES AF STRESS Ansatte i Sydbank føler sig mere stresset end gennemsnittet af finansansatte, viser en trivselsundersøgelse fra Finansforbundet. Blandt dem der oplever et højt arbejdspres med meget overarbejde er medarbejderne i Filialservice i Vejle SIDE 4-5 HVEM SKAL VÆRE DIT FYRTÅRN? /3 FRØSIG FOKUSEREDE PÅ REGNSKABET /8 VI BØR IKKE MÅLE OS MED ELITESPORTSFOLK /12

2 Vær førstevælger i dit arbejdsliv! Sæt fokus på din karriere med udgangspunkt i dine drømme og ønsker for dit arbejdsliv på Finansforbundets nye digitale platform Worklife Investment Universe. Her kan du gennem en række karriereafklaringsøvelser få input og inspiration til at udarbejde din personlige karriereplan, samt booke en karrieresamtale. Virker på computer, tablet og mobil. Login Få en hurtig tilbagemelding på din karrieresituation. Og lav din egen karriereplan - bag login. Introduktionsforløbet er for alle. Vælg ét af seks karrierespor, der passer bedst på dig. Karrieresamtalen kan bookes gennem hele forløbet Der er en række målrettede karriereafklaringsøvelser bag login. Alle resultater opsamles på en personlig karriereplan, der også tilbyder mulighed for oprettelse af karrieremål. Link til CV på LinkedIn. Hvad enten du ønsker at bevare dit nuværende job, ønsker nye udfordringer eller er i tvivl om, om dine kompetencer matcher fremtidens behov, så kan Worklife Investment Universe vise dig vej. Tjek det ud på

3 Af journalist Carsten Jørgensen VALG AF TILLIDSVALGTE 3 HVEM SKAL VÆRE DIT FYRTÅRN? Når der til efteråret skal vælges tillidsmænd og arbejdsmiljørepræsentanter, er der brug for kvinder og mænd, som kan og vil gå i dialog med flere parter og tør gå forrest på arbejdspladsen En god tillidsmand er som et fyrtårn. Hun eller han står solidt plantet på jorden i selv den kraftigste blæst og lyser op for kolleger og leder, så samarbejdet i hverdagen fungerer, Når der til efteråret er valg af tillidsmænd og arbejdsmiljørepræsentanter er det derfor ikke ligegyldigt, hvem du vælger til hvervet. Naturligvis skal vedkommende brænde for at være tillidsmand eller arbejdsmiljørepræsentant at være medarbejdernes talsmand, den enkelte kollegas coach og at være bindeleddet mellem ledelsen og medarbejderne. Samtidig er man som tillidsmand også Finansforbundets lokale repræsentant. Det lyder måske voldsomt med de mange opgaver, men man får også meget igen. Mange nuværende tillidsmænd og arbejdsmiljørepræsentanter giver udtryk for, at det er en stor tilfredsstillelse at de er med til at gøre en forskel for deres kolleger. Samtidig er det for mange interessant at få en anden indfaldsvinkel til deres arbejdsplads ved at blive involveret i de overvejelser, som ledelsen har i en given sag. Som tillidsmand eller arbejdsmiljørepræsentant bliver man ofte udfordret på en anden måde, end når man passer sit almindelige job. Det er en god egenskab at kunne hive sig op i helikopter-perspektiv og se en sag fra flere sider, og man skal også turde sige noget og gå i dialog med flere parter. Tidligere havde tillidsvalgte måske Hvem kan blive arbejdsmiljørepræsentant I virksomheder med 10 eller flere medarbejdere skal der vælges en arbejdsmiljørepræsentant. Arbejdsmiljørepræsentanten skal vælges blandt medarbejderne undtagen arbejdsledere. En arbejdsmiljørepræsentant vælges ved ordinært valg normalt for en toårig periode. Valgperioden kan forlænges til max. fire år efter aftale mellem virksomheden og de ansatte. Som arbejdsmiljørepræsentant har du samme beskyttelse som en tillidsmand. Hvem kan blive tillidsmand? For at blive tillidsmand skal du opfylde følgende formelle betingelser: Du skal være medlem af Finansforbundet Du skal have været ansat i mindst seks måneder på din arbejdsplads Du må ikke være afdelingsleder Du må ikke være i en opsagt stilling Du må ikke være elev. Desuden kræver jobbet, at du er motiveret til at tage ansvar for dine kollegaers overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår med hjælp fra Sydbank Kreds sagsbehandlere. Det er en stor udfordring, som samtidig giver dig noget tilbage i form af kompetenceudvikling, indflydelse og spændende. ry for at være kværulanter, der stillede sig op på barrikaderne. Men sådan er virkeligheden ikke i dag. Tillidsmandshvervet er i dag mere anerkendt end nogensinde både hos virksomhedernes ledelser og blandt medarbejderne. Tillidsmanden er ikke længere bare den, der skal tage sig af fyringer, men er også den person, der bliver lyttet til ved forhandlingsbordet. Tillidsmandsuddannelse helt i top For at være en dygtig tillidsmand kræver det, at kompetencerne skal være i orden. Her er Finansforbundets tillidsmandsuddannelse et godt fundament at bygge videre på. Forbundet tilbyder måske den bedste tillidsmandsuddannelse i Danmark. Den giver dig nogle værktøjer, som du kan bruge i mange sammenhænge efterfølgende. Der er talrige eksempler på, at tillidsmænd senere bliver rekrutteret til ledere i sektoren, fordi deres ledelsesmæssige kompetencer og evner til at kommunikere bliver trænet og skærpet på tillidsmandsuddannelsen. Finanssektorens Arbejdsmiljøuddannelse, der er et 22 timers kursus opdelt i to moduler, forudsættes gennemført senest tre måneder efter valgperiodens start. Arbejdsmiljøuddannelsen vil sætte deltageren i stand til at styrke det forebyggende arbejde og indgå i arbejds miljøorganisationen i virksomheden.

4 4 TRIVSEL Af Jarl Oxlund, kredsformand Arbejdet stresser - ikke fritiden Mere end otte ud af ti Sydbank-ansatte svarer i Finansforbundets trivselsundersøgelse, at arbejde er den vigtigste kilde til stress. Generelt føler Sydbank-ansatte sig mere stresset end gennemsnittet af finansansatte De ansatte i Sydbank adresserer deres tilstand af stress til arbejdet. Mere end otte ud af ti angiver, at arbejdet er den vigtigste kilde til stress, mens 17 procent angiver at det er en kombination af fritid og arbejde. Det viser besvarelserne i den trivselsundersøgelse, som Finansforbundet har gennemført i maj måned. Svarene er interessante, da kredsen oftere og oftere diskuterer dette forhold med ledelsen. Andelen af kolleger med helbredstruende stress var i foråret 2014 knap 29 procent mod godt 28 procent i foråret Det er glædeligt, at der kan spores en lille tilbagegang, men det er uændret et bekymrende højt niveau, når mere end hver fjerde er ramt. I sektoren totalt er det under hver femte. Sydbank-ansatte har altså flere stress-symptomer end finansansatte generelt. Via kredsens tillidsmænd og kontakt direkte med kollegerne rundt om i banken ved vi, at årsagerne til stress er: mange målinger, meget overarbejde, højt arbejdstempo, man må gå på kompromis med kvaliteten, for lidt efteruddannelse og ineffektive IT-systemer kombineret med mange forandringer. Færre vil anbefale Sydbank som en god arbejdsplads Bekymringen for at blive arbejdsløs falder for første gang i mange år en lille smule, men det er dog stadig 30 procent, der angiver at være bekymret for at blive arbejdsløs. Nøjagtig det samme gør sig gældende for resten af sektoren. Dette kan skyldes visheden om, at arbejdsmarkedet på finansområdet er tøet op. Det er simpelthen muligt at få job andre steder. Men det kan også skyldes en vis resignation over for de store krav, som banken stiller. Måske er det ikke så stor en trussel at skulle forlade Sydbank. Det kan være, at der er flere, der overvejer det. I hvert fald er der færre, der vil anbefale Sydbank som arbejdsplads 74 procent mod 79 procent for et år siden. I sektoren totalt vil 76 procent anbefale deres arbejdsplads, hvilket er en lille fremgang fra 74 procent for et år siden. I Sydbank går vi altså mærkbart imod trenden i sektoren, og ligger uændret også lidt underdrejet med vores trivsel. 74 procent trives nogenlunde eller i høj grad mod 78 procent i sektoren generelt. Finansforbundets undersøgelse i foråret 2015 blandt 152 medlemmer af Sydbank Kreds og blandt medlemmer af Finansforbundet totalt viser også, at lederne i Sydbank vurderes positivt i forhold til at behandle de ansatte retfærdigt. 79 procent føler sig ofte eller altid retfærdigt behandlet mod tilsvarende 72 procent i sektoren. Det er godt nyt, og viser at Sydbanks vigtige sociale kapital har - i det mindste - ét stærkt ben at stå på ud tre. De to andre ben er evnen til at samarbejde og tillidsniveauet. SÅDAN SVARER DE 79 procent af de adspurgte Sydbank-ansatte svarer, at det er nødvendigt at arbejde i højt tempo. I 2014 var tallet 75 procent. Gennemsnittet for finansansatte er 67 procent. 50 procent svarer, at det ofte eller meget ofte/ altid er nødvendigt at arbejde over: I 2014 var tallet 44 procent. Gennemsnittet for finansansatte er 41 procent. 37 procent svarer, at jeg må gå på kompromis med kvaliteten for at nå arbejdet: I 2014 var tallet 23 procent. Gennemsnittet for finansansatte er 24 procent. (Kilde Finansforbundets trivselsundersøgelser g 2014) Foto: Martin Dam Kristensen

5 Af journalist Carsten Jørgensen Der er skåret for hårdt OVERARBEJDE 5 Foto: Martin Dam Kristensen Sydbank Kreds formand Jarl Oxlund ærgrer sig over, at det ikke er lykkedes bankens ledelse at levere nye effektive ITsystemer, eller alternativt finde flere hænder til at hjælpe kollegerne i Filialservice med at nedbringe de store sagsbunker, der har betydet systematisk overarbejde i mere end et år Det er et tegn på, at banken har skåret for tidligt og for hårdt ind til benet i bestræbelserne på at reducere omkostningerne, når ledelsen ikke har formået at tilrettelægge opgaveløsningen i Fili-alservice uden fortsat brug af overarbejde, siger Jarl Oxlund, formand for Sydbank Kreds. Han henviser til, at aftalen om systematisk overarbejde, der blev indgået mellem kredsen og banken for Filialservice, skulle udløbe den 31. maj, fordi en nyetableret arbejdsgruppe i Aabenraa samt nye effektive IT-systemer fra 1. juni ville være løsningen på de mange tilstrømmende sager. Særligt IT-systemerne var ikke klar og aftalen måtte derfor forlænges indtil den 15. juli. I Magasinet Finans nr. 6 fra juni stod medarbejdere fra Filialservice i Vejle frem og fortalte, at de hver uge siden marts 2014 har måttet arbejde over for at opfylde deadlines. Alle er blevet bedt om at arbejde ekstra, og de, der har været i stand til det, har gjort det. Men det har været hårdt, sagde Ulla K. Hansen, der er tillidsmand i Filialservice, til Magasinet Finans. Årsagen til overarbejdsmængden er dels en kraftig forøgelse af salg af bankens produkter og dels indførelsen af elektronisk bolighandel og af elektronisk flytning af nye kunder. Oven i kommer øget konvertering af bolig og realkreditlån og it-systemer, der ikke er tilstrækkeligt moderne og effektive Aftale om systematisk overarbejde Sydbank forsøgte sidste efterår at løse problemet med de store arbejdsmængder i Filialservice med Projekt Hjælpende hænder, hvor kolleger fra andre afdelinger i banken frivilligt blev hentet ind til at hjælpe med at få sagsbunkerne ned i weekender mod overarbejdsbetaling. Dette hjalp også for en stund. Men så kom konverteringsbølgen før nytår, som er fortsat langt ind i For første gang i nyere tid indvilgede banken i at indgå en midlertidig lokal-aftale med Sydbank Kreds om systematisk overarbejde. Aftalen betød, at medarbejderne fik to timers løn per merarbejdstime, som de havde i perioden, hvilket jeg mener er et ganske rimeligt resultat. Det fjerner ikke overarbejdet, men ledelsen i banken blev bevidst om, at overarbejde i et væsentligt omfang finder sted, og at det koster banken, indtil man får løst problemet, siger Jarl Oxlund. Lokalaftalen om systematisk overarbejde er den første af sin art i nyere tid i Sydbank, og når det lod sig gøre at forhandle den på plads, skyldes det ikke kun Sydbank Kreds ihærdighed. Systematisk overarbejde er nemlig kun muligt at dokumentere, når overarbejdstimerne er registreret i timebanken. Det har medarbejderne i Filialservice gjort, men i mange andre dele af organisationen, hvor der også er meget overarbejde, kniber det mere med at kunne dokumentere problemet, fordi man ikke registrerer det konsekvent, siger Jarl Oxlund. Kredsens dilemma Han ærgrer sig over, at aftalen måtte forlænges med halvanden måned og har forståelse for, hvis kollegerne i Filialservice i Vejle og i de andre centre rundt i landet er utilfredse. Det kan være lidt som at vælge imellem pest og kolera, når vi i Sydbank Kreds skal tage stilling til sager som denne. Skal vi lave ballade og brokke os uden at blive involveret i en løsning, eller skal vi søge samarbejdet og dialogen, hvor vi så bliver part i en løsning, som banken alligevel ikke lykkes med at levere på, siger Jarl Oxlund. Anette Lunau, Ulla K. Hansen, Birger Jensen og Vivi Hammer Jensen fra filialservice i Vejle stod frem i Magasinet Finans og fortalte om store mængder overarbejde.

6 6 WORKLIFE INVESTMENT Hanne Ydegaard, der er projektleder i Projekter og Digitalisering på Peberlyk, er glad for, at hun tog imod Finansforbundets tilbud om en karrieresamtale med en konsulent i forbundets Worklife Investment-projekt Af journalist Carsten Jørgensen Fik overblik over det jeg kan og vil Der blæser mange forandringsvinde i banksektoren og herunder også Sydbank i disse år. Derfor kan det både være nødvendigt og blot være en god idé at få tjek på, hvilke kompetencer man har nu, og hvilke kompetencer man kan tænke sig at tilegne sig med henblik på fremtidens job. Det tilbyder Finansforbundet lige nu alle medlemmer gratis hjælp til i Worklife Investment-projektet. Hanne Ydegaard, der er projektleder i Projekter og Digitalisering på Peberlyk, har prøvet Worklife Investment, der handler om at tage en test på en hjemmeside og efterfølgende at tage en karrieresamtale med en af forbundets Worklife Investment-konsulenter. Jeg er glad for mit job og har ikke aktuelle planer om at skifte til noget andet. Men det er godt at få en snak om, hvad jeg selv kan gøre for at tage ansvar for MIT fremtidige arbejdsliv, og derfor tilmeldte jeg mig via hjemmesiden til at få en karrieresamtale, fortæller Hanne Ydegaard. Testen, som hun tog, indikerer, at hun er åben over for forandringer. Den efterfølgende samtale, som hun tog telefonisk med forbundets konsulent, handlede meget om kompetencer. Samtalen var med til at give mig et Det er meget brugbart at tage en karrieresamtale med en uvildig konsulent, uanset hvilken jobmæssig situation man er i, siger Hanne Ydegaard.

7 WORKLIFE INVESTMENT 7 Jeg meldte mig til at få en samtale, fordi jeg gerne ville have input til at få udarbejdet min egen karriereplan, siger Lars Henrik Engel. Den største tryghed man i dag kan have i sit arbejdsliv, er bevidstheden om, at man har kompetencer til altid at kunne få et job, siger Ulla Spaabæk. godt overblik over, hvad det er, jeg kan, og hvad det er, jeg gerne vil. Eksempelvis var jeg ikke bevidst om, at det arbejde man udfører i skolebestyrelser og foreningslivet også tæller med i éns cv, siger Hanne Ydegaard. Som tillidsmand deltager Hanne Ydegaard i en del kurser og seminarer, men hun melder sig også til en del af de FOKUS-arrangementer, som Finansforbundet tilbyder. Og det vil hun helt sikkert fortsætte med efter sin Worklife Investment-samtale. Det er meget brugbart at tage en karrieresamtale med en uvildig konsulent, uanset hvilken jobmæssig situation man er i. Jeg har allerede anbefalet Worklife Investment til flere af mine kolleger, siger Hanne Ydegaard. Værdifuld karrieresamtale Lars-Henrik Engel, der er seniordealer i Sydbank Markets var blandt dem, der fik en karrieresamtale, da Finansforbundets Worklife Investment-bus rullede ind på parkeringspladsen ved Peberlyk sidst i april. Jeg meldte mig til at få en samtale, fordi jeg gerne ville have input til at få udarbejdet min egen karriereplan. Inden selve mødet fik jeg tilsendt en masse spørgsmål, som jeg inderst inde bandede lidt over, men som jeg selvfølgelig svarede seriøst og sandfærdigt på. Selve mødet var helt perfekt, min karriererapport, som var resultatet at de besvarede spørgsmål viste mig nogle sider af mig selv som jeg ikke troede jeg havde, siger Lars-Henrik Engel, der vil anbefale andre at opleve en karrieresamtale Det er det hele værd, siger han. Læs mere på hjemmesiden Worklifeinvestment.dk - siden kan tilgås både via computer, mobil og tablets så udnyt for eksempel din transporttid bedst muligt (dog ikke hvis det er dig der selv sidder bag rattet) Bliv førstevælger i dit arbejdsliv Ulla Spaabæk fra Sydbank Kreds bestyrelse, der sidder med i følgegruppen til Finansforbundets Worklife Investment-projekt, opfordrer alle til at klikke sig ind på hjemmesiden Worklifeinvestment.dk: Brug universet på hjemmesiden til at blive bevidst om dine stærke og svage sider. Worklife Investment handler om, at man selv skal tage ansvar for sit arbejdsliv. Der sker så store forandringer i sektoren, at den største tryghed man i dag kan have i sit arbejdsliv, er bevidstheden om, at man har kompetencer til altid at kunne få et job, siger Ulla Spaabæk. På hjemmesiden er der beskrevet seks udsagn, som man kan læse om og blive klogere på: Jeg er glad for mit job og ønsker at bevare det Jeg er i tvivl, om mine kompetencer matcher fremtidens behov Jeg ønsker inspiration til at ændre kursen Jeg ønsker bedre balance mellem job og fritid Jeg ønsker nye udfordringer på jobbet Jeg ønsker at blive leder

8 8 FYRAFTENSMØDE Af journalist Carsten Jørgensen og Carsten Rasmussen Vores resultater var ikke ret gode, og vi blev enige om at ændre i ledelsen. Vi skulle have noget fornyelse ind, så vi havde folk, der passede til den udvikling, Sydbank skulle igennem, fortalte Karen Frøsig. Frøsig fokuserede på regnskabet Sydbanks administrerende direktør Karen Frøsig brugte det meste af sin taletid på bankens flotte regnskab til Finansforbundets fyraftensmøde på Peberlyk den 18. maj. Hun fremlagde det godt men burde også have talt noget mere om medarbejderne, mener tillidsmand Mette Ottesen, der var blandt de 60 tilhørere Sydbanks basisindtjening landede i 2014 landede på godt en milliard kroner. Det bedste resultat siden årene før finanskrisen. Og denne kendsgerning tog bankens administrerende direktør Karen Frøsig udgangspunkt i, da hun talte til et fyraftensmøde, som Finansforbundet havde arrangeret på Peberlyk mandag den 18. maj. 60 medlemmer af Finansforbundet var mødt op hovedparten ansatte i Sydbank og til at styre mødet var journalist og kommentator på TV2 Finans Ole Krohn hidkaldt. Vores resultater var ikke ret gode, og vi blev enige om at ændre i ledelsen. Vi skulle have noget fornyelse ind, så vi havde folk, der passede til den udvikling, Sydbank skulle igennem, fortalte Karen Frøsig om perioden forud for 2014-regnskabet. I Sydbank har ledelsen koncentreret sig om at drive bank ganske enkelt, og til det formål søsatte man i april 2014 en ny plan kaldet Forbedring af Sydbanks lønsomhed, der indeholder tre elementer: styrkelse af indtjeningen, reduktion af omkostninger og faldende nedskrivninger. Ved sidste års europæiske stresstest var Sydbank den 8. mest solide bank i Europa og den bank i Danmark, der klarede sig bedst, og den bank der skulle have færrest korrektioner efter stresstesten. Den linje har ledelsen tænkt sig at fortsætte, understregede Karen Frøsig. Fremgangen i Sydbank har også smittet af på bankens image. Sydbank er i 2015 rangeret som nummer 51 målt på image, mens banken i 2014 blev rangeret som nummer 115. Et stort spring frem i Berlingske Business årlige imageanalyse. Mette Ottesen, der er tillidsmand i Engagementsoverførsler, var blandt deltagerne i mødet. Generelt var det et godt arrangement, men det var lidt skuffende, at der ikke var mødt flere op. Karen Frøsig fremlagde på en god måde, men jeg savnede noget mere debat. Det var lidt for meget envejskommunikation, siger Mette Ottesen. På mødet efterlyste hun selv mere anerkendelse af medarbejderne for det store arbejde de udfører, og som er med til at give Sydbank så flot et regnskab. Hertil svarede Karen Frøsig, at det ikke er hensigten, at man som medarbejder skal føle, at man ikke bliver anerkendt, og understregede, at det er kommunikeret videre hele vejen i ledelseslaget, siger Mette Ottesen. Sydbank er ganske vist den af landets største banker med de mest tilfredse kunder, men den seneste MTU viser også, at medarbejdertilfredsheden ikke er helt i top. Flere afdelinger ligger så lavt på arbejdsglæde og trivsel, at de ikke kan komme tilbage på sporet uden hjælp udefra. I Magasinet Finans nr. 6 fra juni er der på side en fyldig reportage fra fyraftensmødet Foto: Anders Brohus

9 TRIVSEL 9 En sjov pause i en lang arbejdsdag Ringe ud-dage kan være lange og opslidende, hvis ikke man sørger for nogle sjove pauser og noget hygge med kollegerne. I Sydbanks Nexø-afdeling holdt man ringe ud dag midt i juni, hvor en lang række kunder skulle kontaktes for at høre mere om Favorit-programmet. For at gøre den lange dag på kontoret mere udholdelig og sjovere havde kundemedarbejder Pia Kraft sørget for elastikker og forberedt elastisk-øvelser for sig selv og sine tre kolleger i afdelingen. Jeg havde planlagt fem øvelser med to timers mellemrum, klokken 10, 12, og 18, hvor vi rejste os og fik strukket især arme, skuldre og ryg godt igennem. Det fungerede godt. Kollegerne havde det sjovt og fik et godt afbræk i en lang dag, og der var flere kunder, som fik sig et billigt grin, når de kom ind og så os stå og strække ud, fortæller Pia Kraft, der også sendte programmet med de fem elastik-øvelser til kollegerne i Rønne-afdelingen. /CJO Både Kenneth og elastikken skal stramme sig an for at følge med pigerne. SPØRGEHJØRNET Sydbank Kreds indfører nu en brevkasse i bladet, hvor du kan skrive og få svar på alt, hvad der vedrører dit job. Skriv til Spørgehjørnet på Frihed ved barns vaccination Flere medlemmer har henvendt sig til Sydbank Kreds for at høre, om de har ret til frihed, når deres barn skal vaccineres hos lægen. Svaret på dette er ifølge Finansforbundets jurister i Team Rådgivning, at man som forælder ikke har ret til frihed til at tage med sit barn til lægen. Der er ikke tale om et akut behov, når barnet vaccineres, og derfor falder det ikke ind under overenskomsten. Anbefalingen er, at man tager en snak med sin leder om, hvordan man bedst løser problemet, når éns barn skal vaccineres. Er der for eksempel mulighed for at forhandle sig frem til, at banken betaler lægebesøget og medarbejderen betaler transporten? Som medarbejder kan man også altid vælge at bruge enten af sin timebank eller flekstid, til at betale for fraværet.

10 10 KORT NYT Udpluk fra kredsens Trivsels- og Arbejdsglæde værktøjskasse Giv rosekort til din kolleger I Sydbank Kreds har vi stor opmærksomhed på, at vores arbejdsglæde afhænger af den adfærd, der udspiller sig på arbejdspladsen i det daglige. Hold de mentale muskler ved lige Håndter smerter i muskler og led Center for Mental Robusthed er optaget Få gode råd til, hvordan I forebygger og af det, der får virksomheder, organisati- håndterer smerter i muskler og led på ar- oner og mennesker til at trives. De tager bejdspladsen. Og se øvelser, der virker, Anerkendelse er vi alle afhængige af, om vi afsæt i positiv psykologi, som er en af de når du har ondt i ryg, nakke eller skulder. vil indrømme det eller ej. Det gælder også Roser vi hinanden? Griner vi sammen? Kender vi rent faktisk hinanden? Er der mest evidensbaserede retninger inden for klar kommunikation? Udvises der tillid? kolleger, der ofte slår det hen med, at de psykologien. De kombinerer nyeste tilgæn- App en indeholder: bare passer deres job. Dine kolleger gør gelige viden med konkrete redskaber om- 1. Ugens tip det helt sikkert rigtig godt, men ofte glem- sat til praksis. Få et ugentligt tip til, hvordan du takler mer vi desværre at få det sagt. smerter i ryg, nakke og skulder. Mental robusthedstræning skal vedligehol- 2. Få gode råd fra eksperterne Det er ærgerligt. For via en enkel og direkte des, for at opnå varig effekt. De har spe- Hør hvad du kan gøre for at mindske smer- ros i hverdagen, kan vi alle være med til cialudviklet en app til smartphones, som terne, hvis du arbejder meget ved compu- at øge hinandens arbejdsglæde markant. med instruktioner og påmindelser støt- ter eller har tunge løft. Og få gode råd til, ter i at styrke og vedligeholde de men- hvordan I kommer i gang med at træne på Vi håber, at I vil være med til at gå foran tale muskler. arbejdspladsen. og give rosekortet til den eller de kolle- 3. Se Krysters Kartel-film ger, der har haft succes, været glade, har MRT app findes i to varianter: Se video med Majbritt og Karsten fra Kry- gjort en forskel, været hjælpsomme eller 1. MRT fri version: Indeholder en instruk- sters Kartel, som er uenige om, hvordan bare har gjort noget godt. tion til Mental Robusthed og har smagsprø- man skaber fysisk trivsel på arbejdsplad- ver på øvelser. Denne version kan down- sen. Bestil rosekortene via loades af alle. 4. Se øvelser 2. MRT kursusdeltager version: Indehol- Se video med øvelser, der virker, når du der øvelser og funktioner til vedligehol- har ondt i ryg, nakke eller skulder. delse af træning og sikring af varig effekt. 5. De 5 ømme punkter Denne version er kun tilgængelig for del- Se 5 ømme punkter, som I kan ar- tagere der har gennemført MRT forløb, da bejde med, når I vil skabe fysisk triv- en del af øvelserne kræver en mere grun- sel på arbejdspladsen. dig instruktion. Hent Job&Krop-app en i App Store elhent MRT-app en i App Store eller Google Play - søg på Mental Robusthed. ler Google Play søg på Job og Krop TIL ÅET! GODT G DU SKAL o S HAVE RO FORDI: d for at du Jeg er gla o o Tusind tak llega er min ko n for hjælpe

11 11 HAR DU LÆST DIT BLAD? Konkurrencen kræver blot, at du har orienteret dig i bladets artikler for at kunne svare. Spørgsmål: 1. Hvor mange timers kursus består Finanssektorens Arbejdsmiljøuddannelse af? a. 74 b. 37 c. 22 Send svarene på til sydbank.dk eller med post til Sydbank Kreds, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa. Så deltager du i lodtrækningen om 3 x 500 kroner. Vi gør opmærksom på, at gevinsten er skattepligtig. 2. Hvor mange procent svarer, at de må gå på kompromis med kvaliteten for at nå deres arbejde? a. 17 procent b. 27 procent c. 37 procent Seneste frist for indsendelse af svar er 5. oktober Hvad hedder Finansforbundets nye projekt om kompetenceudvikling? a. Worklife Investment b. Worklife Balance c. Career Investment 4. Hvor mange tilhørere var der til fyraftensmødet med Karen Frøsig? a. 60 b. 90 c. 120 Udgiver: Sydbank Kreds Peberlyk Aabenraa Telefon: Fax: Hjemmeside: Redaktion: Jarl Oxlund (ansv.) Trine Nonved Gitte Larsen Kommunikation, Finansforbundet Forsidefoto: Martin Dam Kristensen Design: Katrine Kruckow, Finansforbundet Produktion: Sydbank Oplag: Næste nummer udkommer: 20. oktober 2015 Udgives af Sydbank Kreds en virksomhedskreds i Finansforbundet.

12 12 LEDER Vi bør ikke måle os med elitesportsfolk Jarl Oxlund Kredsformand Efter en sommerferie kan tankerne godt kredse lidt rundt om, hvor vi er lige nu i Sydbank og sektoren samt omkring, hvor vi er på vej hen. Min sommerferie i uge 30 var kulminationen på fire måneders cykeltræning med en fantastisk dejlig tur fra Brørup til Paris. Vi var 30 mænd og kvinder i snart sagt alle aldre, der udgjorde motionsfællesskabet omkring det mål at få hinanden sikkert frem til seks delmål i Europa og endelig nå Paris den syvende dag. Det lykkedes. Vi havde ingen uheld eller skader og trods pænt store forskelle i form, styrke og favorit-discipliner så var det hele teamet, med mottoet vi cykler sammen, som klarede strabadserne og fuldførte til tiden. Det er dagligt, at vi i Sydbank låner metaforer fra elitesportsverdenen til at italesætte vores indsatser i banken. Vi tager måske ikke tid på en 100 meter spurt men vi måler mere og mere i realtid og ned på den enkelte og det er nøjagtig det samme. Giver den form for kopiering mening? Det gør den jo nok til en vis grad. Vi skal også performe på arbejdet, ligesom en cykelrytter skal i Tour de France eller en længdespringer skal til OL. Men cykelrytteren skal ikke selv lappe sin cykel, håndtere overtrækslisten eller dokumentere, at der er markeret tilstrækkeligt med OIV er. Cykelrytteren skal præstere en forholdsvis kort periode, for så at blive masseret og påbegynde en restituering. Medarbejderen i Sydbank skal til sammenligning selv slæbe hele rygsækken samtidig med, at man skal spurte i mål i de skiftende konkurrencer. På kampagnens sidste dag, hvor delmålet på 75 procent er nået, er præmien, at nu begynder så perioden, hvor vi skal nå 100 procent. Sammenligner man med cykelrytteren, hvor blev så restitutionsperioden af? Det kræver efterhånden en særdeles robust form og styrke at være ansat i Sydbank. Motionisterne har en høj grad af tillid og evne til at arbejde sammen. Det har vi også altid haft i Sydbank, men ledelsen skal passe på med at tage de fordele for givet, når den bevæger os i forførerisk retning med tiltag fra elitesportsverdenen Desværre støder vi tillidsvalgte på flere tilfælde, hvor det langvarige pres medfører kollaps eller overbelastningsskader, som det også kunne hedde i sportsverdenen. I erkendelse heraf har banken før sommerferien føjet stress og trivselslinjen til den række værktøjer, som skal støtte trivslen og forebygge stress-tilfælde på en konstruktiv måde. Det er et godt initiativ, som jeg absolut støtter op om, men det er betænkeligt, at banken ikke vil i dialog om det egentlige problem. Nemlig at rammerne for vores arbejde er (over)belastende. Vi kunne starte med at erkende, at der er langt flere motionister end elitesportsfolk. Det kan ikke være anderledes, for de allerbedste vil altid være en lille flok. Der er kun plads til tre på sejrsskammelen. Nej - metaforer fra motionisternes verden passer langt bedre på vores. Motionisterne får en øl i omklædningsrummet og hjælper og støtter hinanden, giver et skub op ad bakken, deler gode råd og viser omsorg, når nogen har en dårlig dag. De vil hele holdet, opmuntrer og opbygger tillid til hinanden. De bidrager, hver især, til en fællesskabsfølelse. Den form for adfærd giver synergi og resultater. Motionisterne har en høj grad af tillid og evne til at arbejde sammen. Det har vi også altid haft i Sydbank, men ledelsen skal passe på med at tage de fordele for givet, når den bevæger os i forførerisk retning med tiltag fra elitesportsverdenen. Målinger, der tager overhånd, opfattes af medarbejderne som mistillid fra ledelsens side. Det er belastende og nedbrydende. Målinger, der tager overhånd, medfører en usund konkurrence, hvor den enkelte bliver sig selv nok til skade for teamet og teamets performance. Det kan synes paradoksalt, at jeg alligevel mener, at vi mangler et målepunkt, men jeg så gerne, at vi løbende måler bankens sociale kapital. En organisations sociale kapital består kort fortalt af dens niveau af tillid og retfærdighed samt samarbejdsevne. Adskillige forskere har dokumenteret, at høj social kapital og gode resultater følges ad. Det er trist, at banken hidtil har afvist at samarbejde med kredsen om at måle og styrke Sydbanks sociale kapital.

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2015. Ros på dagsordenen

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2015. Ros på dagsordenen MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2015 Ros på dagsordenen Arbejdsglæde kommer ikke af sig selv, men via enkel og direkte ros i hverdagen kan vi alle være med

Læs mere

TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL

TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL Nyt værktøj fra Job og Krop-kampagnen giver et hurtigt overblik over den fysiske trivsel på arbejdspladsen. Temperaturmålingen er en lille spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Medlemsblad for Sydbank Kreds / en virksomhedskreds i Finansforbundet / August 2013

Medlemsblad for Sydbank Kreds / en virksomhedskreds i Finansforbundet / August 2013 Medlemsblad for Sydbank Kreds / en virksomhedskreds i Finansforbundet / August 2013 Bliv stærkere/2 Synlighed betaler sig/3 Dine kompetencer kan give dig jobtryghed/4 Gode debatter om ny overenskomst/6

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor finansforbundet 2012 / Tekst: kommunikation / layout: katrine kruckow / foto: jasper carlberg Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Gør det ondt? -- kan vi undgå muskel- og skeletbesvær? -v. Pia Jakobsen Program Forebyggelse af MSB i tre led Den bio-psyko-sociale model Egenindsats Virksomhedens indsats Drøftelser undervejs Ondt i kroppen

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Du skal pleje din markedsværdi

Du skal pleje din markedsværdi MEDLEMSBLAD FOR sydbank kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / oktober 2013 Du skal pleje din markedsværdi Vil du udvikles eller afvikles, lød det retoriske spørgsmål til omkring 100 tillidsvalgte

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af dit arbejdsliv i den finansielle sektor. Vi er fagforbundet for hele sektoren, og det betyder,

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2013

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2013 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2013 HVOR SER DU DIG SELV OM TRE ÅR?/3 BEHOV FOR FORNYELSE OG FORANDRING/4 STÆRKERE KONTAKT TIL TILLIDSMÆNDENE/5 GOD HÅNDTERING

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gavner bundlinjen

Tilfredse medarbejdere gavner bundlinjen MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2014 Tilfredse medarbejdere gavner bundlinjen Filialdirektør Nils Aaskov har med succes udviklet en dartskive, der hver

Læs mere

Fædreorlov er berigende

Fædreorlov er berigende MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2015 Fædreorlov er berigende En baby kræver mere opmærksomhed, end jeg på forhånd havde gjort mig klart, men det er også meget

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Indhold. Forord 3. Den gode nyhed 6 job og Krop 2 udgave, 1 oplag 2012 Videncenter for Arbejdsmiljø. 5 ømme punkter 10. Det nytter at forebygge 16

Indhold. Forord 3. Den gode nyhed 6 job og Krop 2 udgave, 1 oplag 2012 Videncenter for Arbejdsmiljø. 5 ømme punkter 10. Det nytter at forebygge 16 Denne lommebog fortæller kort og godt, hvordan arbejdspladserne kan forebygge og håndtere smerter i muskler og led via en samlet og fælles indsats Rigtig mange medarbejdere og ledere får ondt i ryg, nakke

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ET GODT ARBEJDSMILJØ ET VIGTIGT VALG Når der er valg til arbejdsmiljørepræsentant, giver det mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø. Denne folder

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer.

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer. NYHEDSBREV 22. FEBRUAR 2010 Team Consult Development HJÆLP Alle ønsker at hjælpe!! Aldrig før kan vi mindes, at så megen hjælp er blevet givet. Måske skal vi til at indstille os på en fremtid, hvor naturkatastrofer

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE

SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE Den bedste medarbejder er den, der tør åbne munden Anders Dam, seminar for tillidsvalgte 2013 Som tillidsmand har du selv bidraget

Læs mere

6 forebyggende/sundhedsfremmende pakker målrettet forskellige arbejdspladser.

6 forebyggende/sundhedsfremmende pakker målrettet forskellige arbejdspladser. Bilag 2 6 forebyggende/sundhedsfremmende pakker målrettet forskellige arbejdspladser. 1. Tilbud til arbejdspladser, hvor medarbejdere har hårdt fysisk arbejde, f.eks. Materielgård, affaldssorteringen etc.

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion LANGTIDSFRISK Kontor motion Trappetræning Affalds motion Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Bachelor i idræt og sundhed, diplomuddannelse i projektledelse, ICF certificeret coach, sport management, personlig

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Tidligere sundhedskonsulent i Viborg Kommune Idrætskonsulent

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvordan virksomheder

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne!

Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne! Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne! Med Service Desken i førersædet! IT chef Lise Wormstrup Onsdag den 29. oktober 2008 Agenda Kort om it-afdelingen

Læs mere

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012 Kvalitet i SKP Instruktørtrivsel Erhvervspsykologer med mere end 20 års erfaring indenfor: Organisations udvikling

Læs mere

Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret.

Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret. Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret. Af Lars L. Andersen Oplever du i forbindelse med dit arbejde muskelspændinger i skulder og nakke? Vi har på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Fokus på psykisk arbejdsmiljø Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Udgangspunktet Vi går alle på arbejde for at bidrage med noget værdifuldt, noget vi kan være tilfredse med

Læs mere

10 tegn på at dit selvværd trænger til et boost

10 tegn på at dit selvværd trænger til et boost 10 tegn på at dit selvværd trænger til et boost # 1: Hvis andre giver dig kritik, bliver du virkelig ked af det, og tænker at du ikke kan finde ud af noget som helst! # 2: Hvis du er i et parforhold, er

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

recepten på motivation

recepten på motivation BS& recepten på motivation Alle - også BS - har kun fået én krop udleveret til hele livet, og den skal der passes på. Det gøres bedst ved bl.a. at lade motivationen drive én. BS Christiansen giver sin

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Hvordan kan man kende en leder?

Hvordan kan man kende en leder? Hvordan kan man kende en leder? Susanne Teglkamp, er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og reserveofficer og har et bredt erfaringsgrundlag fra ansættelser i det private erhvervsliv

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

R EFER AT FR A GENER A LFOR SA MLINGEN / EN V IR K SOMHEDSK R EDS I FINA NSFOR BUNDET / M A RTS 2015

R EFER AT FR A GENER A LFOR SA MLINGEN / EN V IR K SOMHEDSK R EDS I FINA NSFOR BUNDET / M A RTS 2015 R EFER AT FR A GENER A LFOR SA MLINGEN / EN V IR K SOMHEDSK R EDS I FINA NSFOR BUNDET / M A RTS 2015 2 Af journalist Carsten Jørgensen Ærgerligt at det glippede med Nørresundby Bank Fra Spar Nord blev

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser?

Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser? Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser? Ditte Vigsø Great Place to Work Institute Danmark 11. november 2009 Hvad er en god arbejdsplads -for dig? 1 Hvorfor skabe en god arbejdsplads? Her

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Sommeruniversitet 2015

Sommeruniversitet 2015 Sommeruniversitet 2015 - for medarbejdere 1.-3. september Fyld din værktøjskasse op Ta med på Sommeruniversitetet 2015 I den første uge i september tilbyder Silkeborg Kommunes Uddannelsescenter igen sommeruniversitet

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

HR-SPECIALIST HVEM TAGER SIG AF DINE HR-OPGAVER? Yderligere informationer. Job Vision A/S. Telefon 70 10 33 35 Mail jobvision@jobvision.

HR-SPECIALIST HVEM TAGER SIG AF DINE HR-OPGAVER? Yderligere informationer. Job Vision A/S. Telefon 70 10 33 35 Mail jobvision@jobvision. HR-SPECIALIST HVEM TAGER SIG AF DINE HR-OPGAVER? Job Vision A/S Yderligere informationer Telefon 70 10 33 35 Mail jobvision@jobvision.dk www.jobvision.dk INDHOLD 1 Medarbejderen er din vigtigste ressource

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

ENERGI TIL LÆRING. - energizers & icebreakers

ENERGI TIL LÆRING. - energizers & icebreakers ENERGI TIL LÆRING - energizers & icebreakers Trinity rum til mennesker i bevægelse På Trinity finder I et varieret udbud af møderum og gruppelokaler, som opfylder alle krav til, at moderne møder bevæger

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 Nr. 4 2011 Tema: Motivation hvad er det i grunden, som bæredygtigt motiverer os? Motivation opgradering til version 3.0! Pisk og gulerod er yt. Motivation handler om, at grundholdningen til arbejde i dag

Læs mere

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder os til pauser på arbejdspladsen.

Læs mere

Efteruddannelse & komperenceudvikling

Efteruddannelse & komperenceudvikling efterår 2012HK Kurser Efteruddannelse & komperenceudvikling Det arbejder HK Midt også for... Et HK-medlemskab er adgangsbillet til en lang række tilbud, som kan styrke din personlige udvikling og dine

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

MÅL. Guide. Drøm om fremtiden og kom i. 1sid0er. Styrk dit liv med Chris MacDonald. November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

MÅL. Guide. Drøm om fremtiden og kom i. 1sid0er. Styrk dit liv med Chris MacDonald. November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Drøm om fremtiden og kom i 1sid0er MÅL Styrk dit liv med Chris MacDonald Drøm om fremtiden og kom i mål Vi er de eneste levende

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel Tal om Trivsel genvej Til Trivsel og motivation er i g de hvad sk ber Til at opdage mistrivsel? mistrivsel? Mistrivsel kan være svær at få øje på, når medarbejderne ikke selv henvender sig og fortæller

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Hvad var gået galt, siden de stadig havde behov for teknisk bistand, når de nu havde det hele i forvejen?

Hvad var gået galt, siden de stadig havde behov for teknisk bistand, når de nu havde det hele i forvejen? Eksport af know-how hvor svært kan det være? Per Bastholm Mathiasen Projektleder Grontmij-Carl Bro Jette Ravn Vestergaard Kommunikationsrådgiver En af vores konsulenter fik til opgave at træne medarbejderne

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

Udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø. Konference om VIPS projektet Århus. 26-5-2008. Tage Søndergård Kristensen

Udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø. Konference om VIPS projektet Århus. 26-5-2008. Tage Søndergård Kristensen Udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø Konference om VIPS projektet Århus. 26-5-2008. Tage Søndergård Kristensen De tre sektorer ikke som vi troede Hallsten: I industrien er man ufri til at udføre en

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere