INTRANET UNDERSØGELSE OM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTRANET UNDERSØGELSE OM"

Transkript

1 88% mener, at intranettet skaber værdi for organisationen 88% har kommunikation som det vigtigste hovedformål for intranettet 77% har videndeling som det vigtigste hovedformål for intranettet 65% mener, at intranettet er den primære informationskilde UNDERSØGELSE OM INTRANET Danmark 2011

2 Om IntraTeam IntraTeam A/S er Danmarks største netværk af ansvarlige for intranet, SharePoint og markedsføring på nettet. Blandt vores over 260 betalende og vores over 1900 gratis medlemmer er Danmarks største virksomheder. Vi har i snart 11 år delt viden med vores kunder om intranet, SharePoint, intern kommunikation og markedsføring på nettet gennem erfagrupper, rådgivning, workshops og internationale konferencer. IntraTeam Event Copenhagen 2012 For syvende år i træk holder vi en international konference om intranet, SharePoint og digitale arbejdspladser. København, d. 28 feb. - d. 1 marts,

3 Indholdsfortegnelse Forord...4 Global Intranet Trend Den digitale arbejdsplads med indgang til systemer...5 Kommunikation har ansvaret for de fleste intranet Kommunikation og videndeling er de vigtigste hovedformål...8 Intranettet er den primære informationskilde...9 SharePoint er det mest brugte system...10 Mere kan integreres og linkes til på intranettene...11 Selvbetjening...12 Elektroniske formularer og workflows...13 Podcasting...14 Video...15 Sociale medier på intranettet...16 Blogging...17 Mikroblogging...18 Diskussionsfora...19 Wikier Mobilt intranet...22 Statistik...23 Søgning Projektrum Centralt styret segmentering...28 Individuel personalisering...29 Kompetencedatabase...30 Ledelsesopbakning...31 Ressourcer og budgetter...32 Giver intranettet værdi?...33 Værdien af intranettet set med brugernes øjne?...34 Brugervenlighedstest...35 Business case...35 Om vores erfagrupper...36 Erfagruppens extranet...37 Intranetworkshops og Benchmark af dit intranet/digitale arbejdsplads

4 Forord Siden 2007 har IntraTeam gennemført spørgeskemaundersøgelser om intranet i Danmark, og det er interessant at følge udviklingen. Funktioner, som så ud til at ville hitte, viser sig at floppe, og funktioner, som ikke blev tillagt den store betydning, har vundet indpas. Noget går langsommere end forventet og ønskeligt, men fremad går det, og der er heldigvis store forskelle på den positive side, når vi ser fem år tilbage i tiden. Håndteringen er blevet mere professionel, og potentialet i og værdien af et intranet er mange steder ikke længere til diskussion. I denne rapport præsenterer vi resultatet af 2011 undersøgelsen, og vi uddyber gerne specifikke områder på vores kommende erfagruppemøder eller i en direkte dialog med dig. Link til artikler om intranetundersøgelser: Global Intranet Trend 2011 Jane McConnell, NetJMC, digital workplace strategy and governance consultant, har siden 2006 gennemført the Global Intranet Trends survey. I 2010 deltog 440 organisationer fra hele verdenen. Vi har inkluderet grafer fra Global Intranet Trends for 2011 i vores 2011 rapport for at sammenligne med globale trends på intranet og digitale arbejdspladser. Du kan få mere information om den globale undersøgelse ved at kontakte Jane McConnell 4

5 Den digitale arbejdsplads med indgang til alle systemer Der er lang vej, inden intranettet er indgangen til alle systemer i alle virksomheder, men vi har set de første. Flere og flere mener som vi, at den digitale arbejdsplads bliver det nye begreb for det avancerede intranet. Det simple intranet, der kun er en elektronisk udgave af personalebladet med lidt håndbøger og en telefonbog bliver afløst af den digitale arbejdsplads. Den digitale arbejdsplads er indgangen til alle virksomhedens systemer. Men ambitionen for mange i dag er, at intranettet skal og kan dække medarbejdernes arbejdsrelaterede behov inden for et bredt spektrum: Information, kommunikation, selvbetjening, samarbejde, opgaveløsning, videndeling, uddannelse mv. Link til engelske artikler om digital workplace: Link til danske artikler om den digitale arbejdsplads: Vi ser her, at 2% siger ja til, at alle systemer er fuldt integreret i intranettet. Vi kender kun til Danske Bank-koncernen, der har alle arbejdsprocesser indarbejdet i deres intranet. De vandt IntranetPrisen i Mere om IntranetPrisen 2011: 5

6 Kommunikation har ansvaret for de fleste intranet Hos over halvdelen af de adspurgte ligger ansvaret for intranettet i kommunikationsafdelingen, på andenpladsen kommer it, og på tredjepladsen HR. Hos 13,5% er det et delt ansvar mellem primært kommunikation og it. For mange virksomheders vedkommende vil vi sandsynligvis se en ændring i ansvarsforholdet i takt med, at den digitale arbejdsplads vinder mere og mere indpas, og intranettets indlysende egnethed som effektiviseringsgenerator bliver synliggjort og anerkendt. Vi har allerede et par eksempler på virksomheder, hvor ansvaret for intranettet ligger i fx digitale kanaler. Det er svært at spå om, hvor ledelserne vælger at placere ansvaret fremover, men vi ser flere tegn på, at andre interessenter i virksomhederne begynder at røre på sig og ønsker større indflydelse i forhold til intranettet. At sige magtkamp er nok lige i overkanten, og mange steder sker samarbejdet i fuld fordragelighed og gensidighed, men der er ingen tvivl om, at intranettets betydning for organisationen kun vil stige fremover med deraf øgede krav og forventninger til de ansvarlige og behov for organisatoriske tilpasninger. Vi mener, at ansvaret for den digitale arbejdsplads bør ligge i en stabsfunktion under direktionen. Vi skrev om det første gang i 2007: Hvem skal have ansvaret for jeres intranet? 6

7 På globalt plan og nok også blandt gennemsnitligt større organisationer er ansvaret mere delt ud på flere afdelinger. Forretningen er i de ledende globale intranet ansvarlig i 35% af virksomhederne. Kilde: Global Intranet Trends 2011 af Jane McConnell, NetJMC 7

8 Kommunikation og videndeling er de vigtigste hovedformål At hovedformålet for intranettet stadig er kommunikation hænger nok sammen med, at ansvaret for intranettet ofte ligger i kommunikationsafdelingen, men det kan også være udtryk for en sammenhæng mellem en bevidst strategi fra virksomheden om, at kommunikation skal være det bærende element på intranettet, og derfor naturligt placerer ansvaret i kommunikationsafdelingen. Det kan også være udtryk for, at intranettet traditionelt har ligget i kommunikationsafdelingen og derfor er blevet der uden at overveje hensigtsmæssigheden i forhold til andre prioriteter som fx samarbejde og procesoptimering. Næst efter kommunikation kommer videndeling som hovedformål. Vi har i flere år argumenteret for, at intranettet skal understøtte forretningsstrategien, og at produktivitet og effektivisering bør ligge højere på listen over hovedformål for intranettet, idet kommunikation og videndeling er midler til at nå mål. Hovedformål som lette arbejdet for kollegerne, spare omkostninger, produktivitet og effektivitet kryber langsomt men sikkert op ad stigen. Vi kan desværre ikke lave sammenligning med tidligere år, da vi i år for første gang har givet deltagerne mulighed for at svare på mere end ét formål. Artikel om undersøgelsen af hovedformål i 2009: 8

9 Intranettet er den primære informationskilde Intranettet er stille og roligt gået hen og blevet den primære informationskilde og har i mange virksomheder afløst all s, opslagstavler og trykte personaleblade. Inden længe vil 80-90% have intranettet som den primære informationskilde. 9

10 SharePoint er det mest brugte system Undersøgelsen bekræfter, hvad alle godt ved i forvejen: At SharePoint er systemet på det danske marked. Hele 63% har SharePoint, og vi ved, at flere gerne vil have fingrene i det og forventer derfor, at andelen stiger yderligere i løbet af de kommende år. Brugen af SharePoint er steget med 133% på fem år, og i samme periode er andelen af egenudviklede systemer faldet med 75%. Næsten halvdelen anvendte andre systemer i 2007, og det er i 2011 faldet til ca. 1/3. De hyppigst anvendte systemer i øvrigt er Lotus Notes, Sitecore og IntraNote. 10

11 Mere kan integreres og linkes til på intranettene Det er nemt som minimum at lave et link fra intranettet til virksomhedens systemer, så det kan overraske, at der ikke er flere, der benytter sig af muligheden for at spare brugerne tid. Det kan være en lavthængende frugt at gennemgå siderne på intranettet og sørge for at linke, hvor det er relevant. Systemintegration sparer også tid og mindsker fejlrisici, men det kan være en indviklet sag og kræver typisk mange ressourcer og er derfor kun i sin vorden på mange intranet. Sammenlignet med andre systemer har SharePoint intranet en højere grad af integration med et markant forspring på projektrum, dokumenthåndtering og Customer Relationship Management. 11

12 Selvbetjening Hver tredje, der bruger SharePoint har integration til selvbetjening. En anden tredjedel har link til det. Andre systemer halter lidt bag efter, da det her kun er hver fjerde, der har integration og fire ud af 10, der har link til selvbetjening. Årsagen er sikkert, at SharePoint har noget simpelt selvbetjening indbygget, og at der findes systemer til SharePoint som Nintex og K2 til mere avancerede selvbetjeningsløsninger. 12

13 Elektroniske formularer og workflows Over halvdelen af de adspurgte benytter elektroniske formularer på intranettet. Der er stor forskel på omfanget, og hvor avanceret mulighederne er. Men i forhold til 2009, hvor kun en tredjedel benyttede det, er der sket en pæn stigning i brugen af formularer. Elektroniske formularer er langt mere udbredte end deciderede workflows. Sidstnævnte ser vi fx anvendt i forbindelse med mødebooking, bestillinger, tids- og fraværsregistrering og ansættelse af ny medarbejder. For SharePoint intranet er der generelt større tilfredshed med brugen af formularer og workflows end for øvrige systemer. Elektroniske formularer og workflows er tværorganisatoriske projekter, der kræver involvering af mange forskellige stakeholders. Men når de bliver lavet rigtigt, så er der megen produktiv tid, der bliver frigjort. 13

14 Podcasting Med en svarprocent på 85% for nej er podcasting et sjældent indslag på danske intranet i modsætning til fx USA, hvor det nyder stor udbredelse. Styrken ved podcasting er, at man kan f.eks. køre bil eller arbejde i en fabrikshal, samtidig med at man lytter. Eksempler på podcasting emner der bliver anvendt rundt omkring er: Taler og præsentationer på ledelsesniveau, lære- og øveprogrammer, møder og salgspræsentationer. Indhold på My.IntraTeam.dk om podcasting: 14

15 Video I modsætning til podcasts er video mere udbredt. Vi ser en skøn blanding af gennemførte, professionelle optagelser overfor amatørvideoer med et af de små kameraer à la FLIP. Video bruges efter vores erfaring mest til nyhedsformidling og instruktion. Halvdelen af de adspurgte benytter endnu ikke video. Sammenlignet med Jane McConnells globale undersøgelse, så ligger vi fuldstændigt på niveau i Danmark. Kilde: Global Intranet Trends 2011 af Jane McConnell, NetJMC 15

16 Sociale medier på intranettet Kulturen er den største udfordring imod sociale medier i virksomheden. Udfordringen med de sociale medier er, at de ikke passer til den traditionelle måde at drive forretning på. Gennemsigtigheden stiller store krav til organisationer, der er vant til at klare sig på vi alene vide, magt er viden og hierarkisk opbygning med siloer. Hver tredje virksomhed har den udfordring, at andre projekter har højere prioritet. Den primære og de mere håndgribelige løsninger får ressourcerne. Ledelsesopbakning, udvikling af business case og politikker er udfordringer i mere end hver femte virksomhed. 16

17 Blogging Udbredelsen af intranet blogs er på vej opad efter en sløv start. Der, hvor vi ser dem mest anvendt, er på ledelsesniveau. Kilde: Global Intranet Trends 2011 af Jane McConnell, NetJMC 17

18 Mikroblogging Mikroblogging (Yammer, Twitter og Social Cast) er endnu ikke så udbredt endnu med kun 7% anvendelse. Derimod har flere succes med kommentarmuligheder på nyheder og rundt omkring på intranettet. Sammenlignet med de store globale virksomheder, så er danske organisationer langt bag efter med mikroblogging. Det skyldes måske, at SharePoint indtil SharePoint 2010 ikke har tilbudt en standard mikroblogging funktion. Kilde: Global Intranet Trends 2011 af Jane McConnell, NetJMC 18

19 Diskussionsfora Siden 2009 er anvendelsen af diskussionsfora steget med ca. 50%. I samme periode er brugen af SharePoint steget kraftigt. Måske forklaringen på stigningen findes her. Igen her konstaterer vi, at udbredelsen er større for de organisationer, der bruger SharePoint. Om det skyldes, at de virksomheder, der bruger SharePoint er mere åbne for dialog end andre, ved vi ikke. Vi hører gerne din kommentar. 19

20 Wikier Wikier har ikke fået den store anvendelsesgrad, de blev spået for få år siden, men der er trods alt tre gange så mange, der har en fungerende wiki i dag end for tre år siden. Vi ser dem mest anvendt i udviklingsmiljøer, til manualer og produkt- og projektdokumentation. Og atter en gang konstaterer vi, at dem, der bruger SharePoint har større glæde af wikier. Det skyldes sikkert, at wikier er en del af SharePoint i MOSS 2007 og SharePoint

21 Sammenlignet med de globale ledere, så er vi langt bag efter i brugen af wikier. Hele 82% af de ledende globale virksomheder er i gang med wikier. I Danmark er det knapt halvdelen. Kilde: Global Intranet Trends 2011 af Jane McConnell, NetJMC 21

22 Mobilt intranet The future is mobile, siger alle. Vi ved ikke, hvor near eller far den future er, men nuets tilstand er, at 3% har en mobilversion af deres intranet, og hos 1% fungerer den ikke. De globale ledende virksomheder er også langt foran Danmark på brugen af mobilen versioner. Er det igen, fordi SharePoint ikke standard tilbyder en løsning? Kilde: Global Intranet Trends 2011 af Jane McConnell, NetJMC 22

23 Statistik Statistik er et nyttigt og uvurderligt redskab i arbejdet med at udvikle og forbedre intranettet og er et vigtigt element i forhold til at måle, om og hvor intranettet giver værdi. Det kan derfor overraske, at kun halvdelen af de adspurgte har en fungerende statistik, hvor vi af erfaring ved, at ordet fungerende indeholder mange nuancer. Et er at have et tilfredsstillende statistikværktøj; noget andet er at afsætte ressourcer til at analysere og reagere på resultaterne. Sidstnævnte lader en del tilbage at ønske. Manglende anerkendelse af statistikkens betydning indebærer risiko for, at intranet teams famler i blinde på nogle områder, og intranettets seriøsitet kan betvivles, hvis der ikke bliver sat mål for arbejdet og fulgt op på dem. 23

24 Søgning 70% har en fungerende søgefunktion på intranettet. Ikke mange har en tilfredsstillende søgefunktion, men udgangspunktet er, at den fungerer. Meget få har dedikerede ressourcer til at optimere søgningen, og vi hører om store virksomheder, hvor ledelsen tror, at det blot er et spørgsmål om at vælge den rette teknologi. Bruger din virksomhed flere millioner på en enterprise search løsning som FAST Enterprise Search Platform eller Autonomy, skal der fire-fem personer til at drifte den iflg. Martin White: En overordnet ansvarlig, en til support, en til at holde øje med brugen via logs og statistik, en informationsspecialist og en tekniker til at justere og opdatere. Det lyder dyrt, men vi tror også på, at en veldrevet søgefunktion kan tjene sine penge hjem mange gange i de større virksomheder. Vi havde forventet, at den forbedrede søgefunktion i SharePoint havde slået mere igennem. Men måske var de langt bagefter. Det har vi desværre ikke data, der kan bevise. 24

25 Søgning på tværs af alle virksomhedens systemer er både dyrt og meget kompliceret. Det er sikkert forklaringen på, at de fleste kun søger på intranettet. 25

26 Projektrum Medarbejderne har været hurtige til at tage projektrum til sig, og er så klart det samarbejdsværktøj, der har været genstand for den hurtigste udbredelse sammenlignet med blogs og wikier. I nogle virksomheder har eksterne samarbejdspartnere adgang til udvalgte projektrum. Nogle vælger at have det som en integreret del af intranettet, og andre anvender det uden forbindelse til intranettet. Andre skelner mellem officielle og uofficielle projektrum. Andelen af SharePoint projektrum er høj med god tilfredshed omkring anvendelsen. 26

27 De, der bruger SharePoint i Danmark, kan følge med Leaders i Jane McConnells undersøgelse. De andre er bagefter, når vi ser på udbredelsen af projektrum. Kilde: Global Intranet Trends 2011 af Jane McConnell, NetJMC 27

28 Centralt styret segmentering 58% eller næsten seks ud af 10 har valgt at segmentere adgangen efter centralt styrede parametre som geografi, arbejdsindhold, roller og organisatorisk niveau, så medarbejderne får noget mere målrettet. De resterende fire ud af 10 giver medarbejderne adgang til at se det samme på intranettet. Vi hører sjældent om tilfælde, hvor segmenteringen ikke fungerer, eller hvor medarbejdere føler sig snydt i forhold til at gå glip af relevant information. I store organisationer og på avancerede intranet er segmentering en nødvendighed. Segmentering må ikke forveksles med den individuelle personalisering. 28

29 Individuel personalisering Individuel personalisering er, hvor brugerne individuelt kan vælge at sammensætte udvalgt indhold i modsætning til segmentering, der bliver centralt styret. Det har altid være populært at sige, at under 10% af medarbejderne personaliserer deres intranet til dem. Det er ikke korrekt. Lidt mere end hver fjerde virksomhed tilbyder individuel personalisering og hos kun en tredjedel af disse er det under 10%, der bruger det. Næsten halvdelen svarer, at det er mellem 10 og 40%, der bruger det. Hos næsten hver femte er det mere end 40% af medarbejderne, der bruger den individuelle personalisering. Nu har vi ikke undersøgt det nærmere, i hvilken udstrækning denne individuelle personalisering er brugt. Måske du har en kommentar til dette? 29

30 Kompetencedatabase Flere og flere får kompetencedatabaser, og næsten hver femte svarer, at den er opdateret. Også næsten hver femte svarer, at det kniber med opdateringen. At vurdere, om en kompetencedatabase fungerer efter hensigten, er lidt kompliceret. Hvor omfattende er og bør den være? På hvilket niveau skal vi klassificere kompetencer, og hvordan sikrer vi konsistens og findbarhed? Retningen er rigtig, men for manges vedkommende skal der et stort stykke arbejde til for at sikre en velfungerende kompetencedatabase på intranettet. Flere går også med overvejelser, om SharePoints nye MySite i 2010-versionen skal udgøre selve kompetencedatabasen eller en del af det. En anden måde at finde kompetencer i organisationen kan være ved at bruge mikroblogging til at spørge ud i organisationen efter en given kompetence. Det kan jo være, at den kompetence eller svar du søger, findes hos en fratrådt medarbejder eller en underleverandør, der ikke har beskrevet deres kompetencer i organisationens kompetencedatabase. Det kan til gengæld være, at en af dine kolleger ved, hvor svaret eller kompetencen findes. 30

31 Ledelsesopbakning Ledelsesopbakning spiller en stor rolle i forhold til et intranets succes. Fra at have ingen eller ringe bevågenhed fra ledelsen, er der sket en del. Ledelsen bakker i stigende grad op om intranettet i både ord og handling. Kun hver 17. leder bakker ikke op om intranettet. Fire ud af 10 siger, at de bakker op om intranettet. Tre ud af 10 bakker op om intranettet og har også bevilget penge til intranettet. Hver fjerde leder bruger intranettet og her havde vi egentligt forudsat, at lederen bakkede op om intranettet og havde bevilget penge til det og brugte det selv. Vi har dog fået kritik af denne konklusion, da nogen åbenbart har intranet, som lederen bruger, men ikke bakker op om og/eller ikke har sat penge af til. Det retter vi næste år. 31

32 Ressourcer og budgetter Hver tredje, der svarer, har stigende ressourcer til intranettet. Det er dog et fald i forhold til tidligere år, hvor næsten halvdelen havde stigende ressourcer. Det er svært at sige noget kvalificeret om intranetbudgetter det ligger fra få tusinde til flere millioner kroner: Der er stor forskel på virksomhederne, og hvad tallene indeholder samt intranettets stadie, men det er heldigvis et faktum, at intranetbudgetterne er stigende, og vi er kommet længere i forhold til at kunne sætte tal på end for bare få år siden. Jobbet som intranetansvarlig er anerkendt og fremgår af jobbeskrivelsen for 73% vedkommende. 32

33 Giver intranettet værdi? Ja, det gør det. Kun én ud af 50 svarer, at intranettet ikke skaber værdi for organisationen. Næsten halvdelen svarer, at intranettet skaber værdi. Lidt under hver tredje svarer Absolut til, at intranettet skaber værdi. Der er markante stigninger i andelen af svar på ja til, at intranettet skaber værdi fra en tredjedel i 2007 til næsten halvdelen i Hvor kun hver fjerde svarede, at intranettet absolut skaber værdi i 2007, så er det i 2011 næsten hver tredje. Ovennævnte bør ses i sammenhæng med, at 65% ikke har målt på, om brugerne synes, at intranettet skaber værdi for dem. Brugervenlighedstests er heller ikke en udbredt foreteelse rundt omkring, da 68% svarer, at de ikke har gennemført brugervenlighedstests. De 29%, der gør det, har gode erfaringer. Ordet værdi kan tolkes i mange retninger, og spørgeskemaundersøgelsen giver os ikke svar på, om det er hårde eller bløde værdier, der bliver målt på og fordelingen mellem de to. Det hænger også igen sammen med formål og ambitionsniveau. Men vi ved, at de gode intranet spiller i mange facetter og skaber værdi, både hvad angår de bløde områder, som det er svært at måle på (information & kommunikation, kultur, samarbejde, videndeling, forandringsledelse), og hvad angår de områder, der kan måles i sparet tid og penge (fra print til web, elektroniske formularer og arbejdsgange, systemintegration, hurtigere opgaveløsning). 33

34 Værdien af intranettet set med brugernes øjne? Kilde: Global Intranet Trends 2011 af Jane McConnell, NetJMC 34

35 Brugervenlighedstest Det er glædeligt, at de fleste har fået øjnene op for vigtigheden af, at medarbejderne rent faktisk kan bruge det, som burde være deres daglige værktøj. Desværre ved vi, at de færreste laver månedlige brugervenlighedstest og at der oftest kun testes i forbindelse med indførsel af helt nye intranet. Business case Hver syvende har lavet en business case på hele intranettet og hver fjerde på dele af intranettet. 35

36 Om vores erfagrupper Dit og organisationens udbytte Dit personlige udbytte er at: blive ajourført med den seneste udvikling inden for erfagruppens speciale få succes med jeres intranet eller hjemmeside lære af andres gode og dårlige erfaringer. (De dårlige erfaringer med intranet og hjemmesider er der meget få der praler med, men dem hører vi om på de fortrolige erfamøder.) opbygge et netværk af ligesindede, som du kan trække på Organisationens udbytte er at: få et bedre udbytte af investeringen i jeres intranet eller hjemmeside udvikle og uddanne medarbejderen i at optimere jeres intranet eller hjemmeside gennem videndeling med andre brugere dele fælles udviklinger og gode ideer undgå at lave de fejl, som andre har lavet. Hvordan gør vi det så? Et typisk erfamøde indeholder følgende: Velkomst og nyt om erfagruppens speciale Præsentation af deltagerne Debat om medlemmernes aktuelle udfordringer Et tema efter medlemmernes eget valg. Det kan være en ekstern ekspert, der beriger erfagruppens medlemmer. Frokost og networking Kort præsentation af værten og værtsvirksomheden Præsentation af værtens løsning Vores rolle Vi: koordinerer møderne og gruppen kommer med oplæg eller skaffer eksperterne stiller vores viden om web, videndeling og kommunikation til rådighed laver referater ajourfører gode links for alle grupperne 36

37 Erfagruppens extranet Hver gruppe har en gruppe på vores community med medlemmernes data og fotos. Her finder du også referater og gode links, som medlemmerne stiller til rådighed for hinanden. Gruppernes størrelse og geografi Vi sammensætter grupperne i passende størrelser afhængigt af interesser og geografi. Vi afholder møderne i de enkelte virksomheder og organisationer. Medlemmerne skiftes til at være vært og få evalueret deres intranet eller hjemmeside. Der er ét møde i hvert kvartal. I erfagrupperne om intranet, SharePoint og Enterprise Search er første kvartals møde altid IntraTeam Event, hvor medlemmerne kan deltage én dag for kostprisen (kr moms). IntraTeam Event er Danmarks største konference om intranet. Systemleverandører og konsulenter kan ikke blive medlem af vores erfagrupper, men kan holde indlæg, hvis medlemmerne ønsker det. Pris Kr ,00 ekskl. moms per kvartal. Abonnementet fakturerer vi af administrative årsager hos jer og os forud for et år ad gangen. Ved evt. udmeldelse tilbagebetaler vi fulde resterende kvartaler. Er I flere i samme organisation, der arbejder med jeres intranet eller hjemmeside, så kan vi altid finde en rabat for efterfølgende medlemskaber til samme organisation. Personligt medlemskab For at opnå den største fortrolighed i gruppen er medlemskabet personligt, men kan til enhver tid overdrages til en anden kollega. Er du forhindret i at deltage i et møde må du sende en substitut. Er der et spændende tema for en af dine kolleger, så må du tage en kollega med en gang i mellem. Intranetworkshop: 37

38 Intranetworkshop: Inspirationsmøde om intranet/digital arbejdsplads Kom godt i gang med et nyt intranet eller få inspiration til at udvikle det, I har. Vi tilbyder en inspirationsworkshop, der tager udgangspunkt i jeres situation og jeres intranet. Rammen for workshoppen er: Oplæg om faldgruber og muligheder i den digitale arbejdsplads Feedback på jeres digitale arbejdsplads, tanker og aktuelle situation. Det kan være emner som: Relancering af den digitale arbejdsplads Redaktionsgruppens samarbejde Optimere og effektivisere jeres virksomhed med den digitale arbejdsplads Dialog Næste skridt: Hvordan kommer I videre? Målgruppe: Redaktionsgruppe, projektgruppe og ledelse Varighed: Tre timer Pris: kr. + moms og transport. Prisen inkluderer vores forberedelse. Intranetworkshop: Strategi og mål Læg en strategi og sæt mål for jeres intranet, så I skaber værdi for virksomheden. Vi tilbyder en dags workshop, hvor vi hjælper jer med at få intranettet til at understøtte virksomhedens strategi. Vi tager udgangspunkt i jeres aktuelle situation. I løbet af dagen vil vi definere: Det overordnede formål med intranettet Målgrupper for intranettet Delmål med intranettet Forberedelse til en handlingsplan Målgruppe: Redaktionsgruppe, projektgruppe og ledelse Varighed: En dag Pris: kr. + moms og transport. Prisen inkluderer vores forberedelse. 38

39 Intranetworkshop: Menustruktur Få en holdbar menustruktur til jeres intranet, og gør intranettet til et vitalt redskab for medarbejderne. Vi hjælper jer med at få en menustruktur på plads. Vi arbejder med en metode, der baserer sig på medarbejdernes instinktive valg og vores liste med menupunkter fra mere end 100 intranet. Processen forløber på følgende måde: Indledende møde om processen I samler en bruttoliste med menupunkter ud fra vores guidelines Vi sammensætter en nettoliste med menupunkter Repræsentanter for målgrupperne prioriterer punkterne Vi bearbejder prioriteringerne og giver jer et oplæg til en ny menustruktur Målgruppe: Redaktionsgruppe, projektgruppe og ledelse Varighed: Syv timer fordelt på tre dage Pris: kr. + moms og transport. Prisen inkluderer vores forberedelse. Benchmark af dit intranet/digitale arbejdsplads Lad os give dig et bud på, hvordan du bedst kan forbedre jeres intranet. Vi har udviklet et værktøj, der er beregnet til at måle og sammenligne intranet. Vi bruger det hvert år som et led i at kåre vinderen af IntranetPrisen. Værktøjet bruger vi også til at give virksomheder og organisationer et hurtigt overblik over, hvordan det står til med deres intranet. Vi måler på brugervenlighed, ledelsesopbakning, integration og produktivitet, samarbejde m.m. Undersøgelsen foregår hos jer, og det foregår på følgende måde: I besvarer en række spørgsmål om jeres intranet Vi bearbejder svarene ifølge vores model I får hovedkonklusionerne og sammenligninger med Danmarks bedste intranet Vores model er brugt siden 2005 til at finde vinderen af IntranetPrisen. Blandt de benchmarkede intranet er Jyske Bank, TDC, SimCorp, Novo Nordisk, Udenrigsministeriet, COWI, Carlsberg, Chr. Hansen A/S, Danske Bank, Danisco, BDO Scanrevision, Nordea og Nykredit. Målgruppe: Intranetansvarlige og redaktionsgrupper Varighed: Én dag Pris: kr + moms og transport. Prisen inkluderer vores forberedelse. Ønsker du en uddybende PowerPoint om resultaterne, så koster den kr moms. Kontakt os på eller hvis du har spørgsmål til ovenstående. 39

40 Erfagrupper SharePoint Internationale virksomheder Jysk/fynske virksomheder Kommunikation på SharePoint Sjællandske virksomheder SharePoint 2010 Uddannelsesinstitutioner SharePoint til eksterne hjemmesider Markedsføring på nettet Jylland/Fyn Sjælland Intern kommunikation Jylland/Fyn Sjælland Andre erfagrupper Sociale medier Sitecore CMS Enterprise Search Se alle vores erfagrupper her: Knowledge Management og digitalt samarbejde Video og WebTV (Ny under etablering) Konferencer og workshops Intranet Strategy and Governance Workshop med Sam Marshall Top Task Management med Gerry McGovern Workshop: Mobile and Tablets for the Enterprise med Martin White IntraTeam Event Stockholm IntraTeam Event Copenhagen Gratis virtuelle grupper Herudover har vi en række helt gratis virtuelle netværksgrupper IntraTeam A/S Tlf.: my.intrateam.dk

Fremtidens mobile intranet

Fremtidens mobile intranet Fremtidens mobile intranet Cand.comm. Mads Richard Møller KL Kommunikationsdøgn 6. november 2014 Inklusive kort beskrivelse af 10 udvalgte eksempler på mobil real practice Kort om baggrund og erfaring

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

Det kommunale intranet. Præsentation Onsdag den 26. marts

Det kommunale intranet. Præsentation Onsdag den 26. marts Det kommunale intranet Præsentation Onsdag den 26. marts Hvem er ham den skaldede? Hvad er et Intranet Kære Wikipedia? Hvad er et Intranet? Wikipedia DK:! Et intranet er et datanet som er internt i en

Læs mere

Wizdom med forretningsapplikation. Wizdom Business Apps

Wizdom med forretningsapplikation. Wizdom Business Apps Wizdom med forretningsapplikation 1 Wizdom Business Apps Dan Thomsen 1 Dan Thomsen Har arbejdet med forretnings applikationer til SharePoint med store danske og internationale virksomheder Har arbejdet

Læs mere

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fra vision til virkelighed www.traen.dk Dem du skal høre på Mary Larsen Kommunikationschef Fredericia Kommune Michael Ibsen Manager Traen Lab Århus Gothersgade

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna. Inspirationsseminar SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.dk) Formål Inspiration til udnyttelse af

Læs mere

VIDENDELING PÅ FARTEN. Tangen 6 DK-8200 Århus N Tel. +45 9927 1000. www.progressive.dk info@progressive.dk CVR. 25 22 33 30

VIDENDELING PÅ FARTEN. Tangen 6 DK-8200 Århus N Tel. +45 9927 1000. www.progressive.dk info@progressive.dk CVR. 25 22 33 30 VIDENDELING PÅ FARTEN Progressive A/S Lyskær 3B Platanvej 4 DK-2730 Herlev DK-7400 Herning Tel. +45 3525 5070 Tel. +45 9927 1000 Tangen 6 DK-8200 Århus N Tel. +45 9927 1000 www.progressive.dk info@progressive.dk

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Jan Kjær (j.kjaer@enzym.dk) Sitecore Intranet Project Consultant w w w. e n z y m. d k

Jan Kjær (j.kjaer@enzym.dk) Sitecore Intranet Project Consultant w w w. e n z y m. d k Jan Kjær (j.kjaer@enzym.dk) Sitecore Intranet Project Consultant Feb 2008 w w w. e n z y m. d k Page 1 Page 2 Page 3 Agenda Filosofien bag Sitecore Intranet Portal Et intranet er mere end et website på

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE Artikel af Christian Schwarz Lausten, Seismonaut 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE I takt med, at sociale netværk, debatfora og communities vinder

Læs mere

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret Medarbejder udvikling og øget effektivitet i Borgerservice centret God borgerservice er god forretning! Undersøgelse viser en direkte sammenhæng mellem oplevelsen af jeres Borgerservice, og borgernes vilje

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps.

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Side 1. Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Forandringer i omverden har altid betydet nye udfordringer for

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET 2. marts 2011 EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) Indledning og baggrund 2) Fakta om projektet 3) Evalueringens metode 4) Projektets mål 5) Resultat og analyse 1) INDLEDNING OG BAGGRUND

Læs mere

Øget handlekraft, højere arbejdseffektivitet og mindre spildtid Case: Pressalit intranet. Peter Gøtterup - løsningsarkitekt

Øget handlekraft, højere arbejdseffektivitet og mindre spildtid Case: Pressalit intranet. Peter Gøtterup - løsningsarkitekt Øget handlekraft, højere arbejdseffektivitet og mindre spildtid Case: Pressalit intranet Peter Gøtterup - løsningsarkitekt Webtop Hvem er vi Sharepoint kompetencehus 35 personer i hhv. Herlev og Vejle

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Keynote. Dit SharePoint intranet - nu og i fremtiden. #WizKonf2015. 11. marts 2015 Webtop A/S

Keynote. Dit SharePoint intranet - nu og i fremtiden. #WizKonf2015. 11. marts 2015 Webtop A/S Keynote Dit SharePoint intranet - nu og i fremtiden #WizKonf2015 1 Godt nyt - Skandinaviens største og hurtigst voksende SharePoint intranetløsning Antal Wizdom kunder Antal Wizdom brugere 155,417 5 19

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

REFERAT CAMP SEMINAR 2007 MEDLEMSORGANISATIONER OG SOCIALE MEDIER

REFERAT CAMP SEMINAR 2007 MEDLEMSORGANISATIONER OG SOCIALE MEDIER REFERAT CAMP SEMINAR 2007 MEDLEMSORGANISATIONER OG SOCIALE MEDIER Brug integrationen af medlemssystemet og Sharepoint Portalen til at skabe den ultimative administration og vedligeholdelse af de faglige

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedrer produktiviteten for kernevirksomheden Produktiviteten skal forbedres hører vi fra alle sider. Produktivitet er produktionen

Læs mere

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Om Netmester Netmester A/S 10 års erfaring med web-udvikling Vinder af Bedst til Nettet 2006 og nomineret i 2007

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse

Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse Hvad er din titel? Student senior it-konsulent It-udviklings- og digitaliseringskonsulent Projektleder IKT-driftchef Projektleder enterprise architect Systemadministrator

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Microsoft Inspirationsseminar

Microsoft Inspirationsseminar Microsoft Inspirationsseminar Dansk Byggeri effektiviserer dokumenthåndtering med TeamShare Thomas Bargholz Produktansvarlig for TeamShare Lector Mikkel Faarup Projektleder på Dansk Byggeri Lector Hvad

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1 Succes med intranet til Office 365 Webtop A/S s. 1 Hvem er jeg https://twitter.com/jeslas http://www.linkedin.com/in/jesslassen Webtop A/S s. 2 Hvad er Office 365 Office pakken (Word, Excel..) Skyudgaver

Læs mere

Succes med intranet til Office 365

Succes med intranet til Office 365 Succes med intranet til Office 365 Agenda 8.30 9.00 Morgenmad og registrering 9.00 9.10 Præsentation af Webtop 9.10 9.45 Hvad er Office 365? 9.45 10.15 Hvad skal et moderne intranet kunne? 10.15 10.30

Læs mere

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k Få et professionelt netværk i ryggen Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k En livline i hverdagen Som leder og nøglemedarbejder står man ofte alene, når vigtige strategiske beslutninger

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Sociale Medier. som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK. Commercial in Confidence

Sociale Medier. som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK. Commercial in Confidence Sociale Medier som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK QUIZ 14.346? 1. Antallet af videoer uploadet til YouTube pr. minut? 2. Antallet af Facebook kommentarer pr. sekund? 3. Antallet af

Læs mere

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Formålet I får indblik og mulighed til at tænke strategisk vedr. de sociale

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Kontaktcenter 2014. 20. marts 2014

Kontaktcenter 2014. 20. marts 2014 Digital kundeservice Høst de lavthængende frugter! Kontaktcenter 2014 20. marts 2014 Jacob Lego Boye Konsulent, forfatter og foredragsholder jacob@lego.boye.dk og mobil 25527005 www.linkedin.com/jacoblegoboye

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Skalerbar CRM løsning

Skalerbar CRM løsning Skalerbar CRM løsning Cubizz eksperter i effektiv afsætning! Cubizz Mission Vores mission er at hjælpe vores kunder med at øge omsætningen, men til en lavere omkostning pr. omsætningskrone dvs. mere effektivt

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi Aarhus

danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi Aarhus danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi 2012 Aarhus 2 Ulrik Petersen Direktør aegis media, aarhus Det Digitale Akademi er en unik mulighed for at springe

Læs mere

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young Medlem af DILF/DFM: 1.500 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. TEMADAG Den 11. juni 2009 på Scandic Hotel Kolding Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver Oplev indlæg fra: Sony Nordic Chr.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Industri & Design Forum 2015

Industri & Design Forum 2015 Velkommen Agenda for dagen Mød eksperterne The Future of Making Things Udstillere Industri & Design Forum 2015 Den 22. september 2015 i Roskilde Den 23. september 2015 i Horsens Tilmelding Industri & Design

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitikken for Jammerbugt Kommune tager afsæt i kommunens visioner og værdier og understøtter disse. vi sætter dialog, involvering og åbenhed højt på dagsordenen. Dette

Læs mere

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen 17. April 2007 Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen Programchef Thomas Steinmetz, G4S Teamleder Charlotte Blou Sand, Creuna Copyright Creuna Danmark A/S Om Creuna Skandinavisk IT-konsulenthus

Læs mere

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

EN 167-ÅRIG GROSSERER ER BLEVET SOCIAL. Kim Øxenholt, marketing- og e-businessdirektør, Lemvigh-Müller A/S

EN 167-ÅRIG GROSSERER ER BLEVET SOCIAL. Kim Øxenholt, marketing- og e-businessdirektør, Lemvigh-Müller A/S EN 167-ÅRIG GROSSERER ER BLEVET SOCIAL Kim Øxenholt, marketing- og e-businessdirektør, Lemvigh-Müller A/S LEMVIGH-MÜLLER I HOVEDTAL Omsætning 2012: 5,1 mia. kroner Antal medarbejdere: 1.200 Salgsafdelinger/butikker:

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

Illumi bidrager til dansk softwareeksport

Illumi bidrager til dansk softwareeksport Case Systematic Illumi bidrager til dansk softwareeksport Illumi leverer software til Danmarks største privatejede softwareproducent. Globalt ekspanderende Systematic kunne have bygget sit eget website,

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver En miniguide til nyhedsbreve skab intern afklaring af behov, setup og mål Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver 2 Intro! E-mailmarketing er ikke død.! Har man indblik i marketingkanaler på tværs, ved man,

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

It-chefernes dagsorden 2007

It-chefernes dagsorden 2007 Marts 2007 - nr. 1 It-chefernes dagsorden 2007 Baggrund: Resume: Hvert år i begyndelsen af året, gennemfører DANSK IT en undersøgelse af, hvad der står på it-chefernes dagsorden for det kommende år. Således

Læs mere

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DIAS 1 IMPLEMENTERING AF CONTRACT MANAGEMENT I KMD Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DAGSORDEN DIAS 2 Hvorfor Contract Management ( CM ) som disciplin i KMD? Introduktion til KMD

Læs mere

NETWORKED BUSINESS TOUR

NETWORKED BUSINESS TOUR NETWORKED BUSINESS TOUR Fra social media-buzz til Networked Business Bliv medarrangør - det er gratis og skaber forandring og værdi for dine kunder og dit netværk prospekt: version 3 JERES NÆSTE EVENT

Læs mere

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION AFTALEPERIODE: VIRKSOMHED: ELEV: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre,

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere Confex 2-DAGS kursus Kommunikation med gennemslagskraft og power Får du sagt, hvad du vil når du vil? Lær kunsten at føre en ligeværdig dialog og få dit budskab klart igennem En af Confex absolut bedste

Læs mere

Alle vil have apps. En løsning til alle

Alle vil have apps. En løsning til alle Alle vil have apps Der er flere mobiltelefoner end indbyggere i Danmark 86 % af alle nye telefoner er en smartphone 20 % af alle søgninger på nettet er via mobiltelefon Over 80 % af alle køb indledes på

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX På vores onlinebaserede webinarer kan du få overblik over de mest effektive tillægsløsninger til Dynamics AX og se, hvordan du optimerer din virksomheds forretningsgange

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

TEST DIN VIRKSOMHED: OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: VÆRKTØJSKASSEN: OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED

TEST DIN VIRKSOMHED: OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: VÆRKTØJSKASSEN: OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED TEST DIN VIRKSOMHED: - HVOR OMNICHANNEL-MODEN OG PARAT ER DU? OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: - CASES FRA MAGASIN, FLÜGGER OG TOP-TOY VÆRKTØJSKASSEN:

Læs mere

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 SIDE 1/8 Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 Formålet med ovennævnte seminar var at sikre de nordjyske SMVers bevågenhed i forhold til udviklingen af digitalisering og e-handel indenfor markederne

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 # METODE METODE NEMID 2012 MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 15 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING Dataindsamlingerne

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

Ledelsens evaluering af CMT kvalitetssystem 2011

Ledelsens evaluering af CMT kvalitetssystem 2011 1. Indledning Center for Miljø & Teknik er etableret 1. september 2011. En ny ledelse er netop tiltrådt, og der står effektivisering, innovation og digitalisering på dagsordenen nu og i årene fremover.

Læs mere

Onlinepolitik 2011-2015 Bilag 3

Onlinepolitik 2011-2015 Bilag 3 Onlinepolitik 2011-2015 Bilag 3 Denne onlinepolitik fastlægger, hvordan, hvornår og til hvem der skal kommunikeres via forskellige former for digitale, online kanaler. Politikken sætter derved rammerne

Læs mere