INTRANET UNDERSØGELSE OM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTRANET UNDERSØGELSE OM"

Transkript

1 88% mener, at intranettet skaber værdi for organisationen 88% har kommunikation som det vigtigste hovedformål for intranettet 77% har videndeling som det vigtigste hovedformål for intranettet 65% mener, at intranettet er den primære informationskilde UNDERSØGELSE OM INTRANET Danmark 2011

2 Om IntraTeam IntraTeam A/S er Danmarks største netværk af ansvarlige for intranet, SharePoint og markedsføring på nettet. Blandt vores over 260 betalende og vores over 1900 gratis medlemmer er Danmarks største virksomheder. Vi har i snart 11 år delt viden med vores kunder om intranet, SharePoint, intern kommunikation og markedsføring på nettet gennem erfagrupper, rådgivning, workshops og internationale konferencer. IntraTeam Event Copenhagen 2012 For syvende år i træk holder vi en international konference om intranet, SharePoint og digitale arbejdspladser. København, d. 28 feb. - d. 1 marts,

3 Indholdsfortegnelse Forord...4 Global Intranet Trend Den digitale arbejdsplads med indgang til systemer...5 Kommunikation har ansvaret for de fleste intranet Kommunikation og videndeling er de vigtigste hovedformål...8 Intranettet er den primære informationskilde...9 SharePoint er det mest brugte system...10 Mere kan integreres og linkes til på intranettene...11 Selvbetjening...12 Elektroniske formularer og workflows...13 Podcasting...14 Video...15 Sociale medier på intranettet...16 Blogging...17 Mikroblogging...18 Diskussionsfora...19 Wikier Mobilt intranet...22 Statistik...23 Søgning Projektrum Centralt styret segmentering...28 Individuel personalisering...29 Kompetencedatabase...30 Ledelsesopbakning...31 Ressourcer og budgetter...32 Giver intranettet værdi?...33 Værdien af intranettet set med brugernes øjne?...34 Brugervenlighedstest...35 Business case...35 Om vores erfagrupper...36 Erfagruppens extranet...37 Intranetworkshops og Benchmark af dit intranet/digitale arbejdsplads

4 Forord Siden 2007 har IntraTeam gennemført spørgeskemaundersøgelser om intranet i Danmark, og det er interessant at følge udviklingen. Funktioner, som så ud til at ville hitte, viser sig at floppe, og funktioner, som ikke blev tillagt den store betydning, har vundet indpas. Noget går langsommere end forventet og ønskeligt, men fremad går det, og der er heldigvis store forskelle på den positive side, når vi ser fem år tilbage i tiden. Håndteringen er blevet mere professionel, og potentialet i og værdien af et intranet er mange steder ikke længere til diskussion. I denne rapport præsenterer vi resultatet af 2011 undersøgelsen, og vi uddyber gerne specifikke områder på vores kommende erfagruppemøder eller i en direkte dialog med dig. Link til artikler om intranetundersøgelser: Global Intranet Trend 2011 Jane McConnell, NetJMC, digital workplace strategy and governance consultant, har siden 2006 gennemført the Global Intranet Trends survey. I 2010 deltog 440 organisationer fra hele verdenen. Vi har inkluderet grafer fra Global Intranet Trends for 2011 i vores 2011 rapport for at sammenligne med globale trends på intranet og digitale arbejdspladser. Du kan få mere information om den globale undersøgelse ved at kontakte Jane McConnell 4

5 Den digitale arbejdsplads med indgang til alle systemer Der er lang vej, inden intranettet er indgangen til alle systemer i alle virksomheder, men vi har set de første. Flere og flere mener som vi, at den digitale arbejdsplads bliver det nye begreb for det avancerede intranet. Det simple intranet, der kun er en elektronisk udgave af personalebladet med lidt håndbøger og en telefonbog bliver afløst af den digitale arbejdsplads. Den digitale arbejdsplads er indgangen til alle virksomhedens systemer. Men ambitionen for mange i dag er, at intranettet skal og kan dække medarbejdernes arbejdsrelaterede behov inden for et bredt spektrum: Information, kommunikation, selvbetjening, samarbejde, opgaveløsning, videndeling, uddannelse mv. Link til engelske artikler om digital workplace: Link til danske artikler om den digitale arbejdsplads: Vi ser her, at 2% siger ja til, at alle systemer er fuldt integreret i intranettet. Vi kender kun til Danske Bank-koncernen, der har alle arbejdsprocesser indarbejdet i deres intranet. De vandt IntranetPrisen i Mere om IntranetPrisen 2011: 5

6 Kommunikation har ansvaret for de fleste intranet Hos over halvdelen af de adspurgte ligger ansvaret for intranettet i kommunikationsafdelingen, på andenpladsen kommer it, og på tredjepladsen HR. Hos 13,5% er det et delt ansvar mellem primært kommunikation og it. For mange virksomheders vedkommende vil vi sandsynligvis se en ændring i ansvarsforholdet i takt med, at den digitale arbejdsplads vinder mere og mere indpas, og intranettets indlysende egnethed som effektiviseringsgenerator bliver synliggjort og anerkendt. Vi har allerede et par eksempler på virksomheder, hvor ansvaret for intranettet ligger i fx digitale kanaler. Det er svært at spå om, hvor ledelserne vælger at placere ansvaret fremover, men vi ser flere tegn på, at andre interessenter i virksomhederne begynder at røre på sig og ønsker større indflydelse i forhold til intranettet. At sige magtkamp er nok lige i overkanten, og mange steder sker samarbejdet i fuld fordragelighed og gensidighed, men der er ingen tvivl om, at intranettets betydning for organisationen kun vil stige fremover med deraf øgede krav og forventninger til de ansvarlige og behov for organisatoriske tilpasninger. Vi mener, at ansvaret for den digitale arbejdsplads bør ligge i en stabsfunktion under direktionen. Vi skrev om det første gang i 2007: Hvem skal have ansvaret for jeres intranet? 6

7 På globalt plan og nok også blandt gennemsnitligt større organisationer er ansvaret mere delt ud på flere afdelinger. Forretningen er i de ledende globale intranet ansvarlig i 35% af virksomhederne. Kilde: Global Intranet Trends 2011 af Jane McConnell, NetJMC 7

8 Kommunikation og videndeling er de vigtigste hovedformål At hovedformålet for intranettet stadig er kommunikation hænger nok sammen med, at ansvaret for intranettet ofte ligger i kommunikationsafdelingen, men det kan også være udtryk for en sammenhæng mellem en bevidst strategi fra virksomheden om, at kommunikation skal være det bærende element på intranettet, og derfor naturligt placerer ansvaret i kommunikationsafdelingen. Det kan også være udtryk for, at intranettet traditionelt har ligget i kommunikationsafdelingen og derfor er blevet der uden at overveje hensigtsmæssigheden i forhold til andre prioriteter som fx samarbejde og procesoptimering. Næst efter kommunikation kommer videndeling som hovedformål. Vi har i flere år argumenteret for, at intranettet skal understøtte forretningsstrategien, og at produktivitet og effektivisering bør ligge højere på listen over hovedformål for intranettet, idet kommunikation og videndeling er midler til at nå mål. Hovedformål som lette arbejdet for kollegerne, spare omkostninger, produktivitet og effektivitet kryber langsomt men sikkert op ad stigen. Vi kan desværre ikke lave sammenligning med tidligere år, da vi i år for første gang har givet deltagerne mulighed for at svare på mere end ét formål. Artikel om undersøgelsen af hovedformål i 2009: 8

9 Intranettet er den primære informationskilde Intranettet er stille og roligt gået hen og blevet den primære informationskilde og har i mange virksomheder afløst all s, opslagstavler og trykte personaleblade. Inden længe vil 80-90% have intranettet som den primære informationskilde. 9

10 SharePoint er det mest brugte system Undersøgelsen bekræfter, hvad alle godt ved i forvejen: At SharePoint er systemet på det danske marked. Hele 63% har SharePoint, og vi ved, at flere gerne vil have fingrene i det og forventer derfor, at andelen stiger yderligere i løbet af de kommende år. Brugen af SharePoint er steget med 133% på fem år, og i samme periode er andelen af egenudviklede systemer faldet med 75%. Næsten halvdelen anvendte andre systemer i 2007, og det er i 2011 faldet til ca. 1/3. De hyppigst anvendte systemer i øvrigt er Lotus Notes, Sitecore og IntraNote. 10

11 Mere kan integreres og linkes til på intranettene Det er nemt som minimum at lave et link fra intranettet til virksomhedens systemer, så det kan overraske, at der ikke er flere, der benytter sig af muligheden for at spare brugerne tid. Det kan være en lavthængende frugt at gennemgå siderne på intranettet og sørge for at linke, hvor det er relevant. Systemintegration sparer også tid og mindsker fejlrisici, men det kan være en indviklet sag og kræver typisk mange ressourcer og er derfor kun i sin vorden på mange intranet. Sammenlignet med andre systemer har SharePoint intranet en højere grad af integration med et markant forspring på projektrum, dokumenthåndtering og Customer Relationship Management. 11

12 Selvbetjening Hver tredje, der bruger SharePoint har integration til selvbetjening. En anden tredjedel har link til det. Andre systemer halter lidt bag efter, da det her kun er hver fjerde, der har integration og fire ud af 10, der har link til selvbetjening. Årsagen er sikkert, at SharePoint har noget simpelt selvbetjening indbygget, og at der findes systemer til SharePoint som Nintex og K2 til mere avancerede selvbetjeningsløsninger. 12

13 Elektroniske formularer og workflows Over halvdelen af de adspurgte benytter elektroniske formularer på intranettet. Der er stor forskel på omfanget, og hvor avanceret mulighederne er. Men i forhold til 2009, hvor kun en tredjedel benyttede det, er der sket en pæn stigning i brugen af formularer. Elektroniske formularer er langt mere udbredte end deciderede workflows. Sidstnævnte ser vi fx anvendt i forbindelse med mødebooking, bestillinger, tids- og fraværsregistrering og ansættelse af ny medarbejder. For SharePoint intranet er der generelt større tilfredshed med brugen af formularer og workflows end for øvrige systemer. Elektroniske formularer og workflows er tværorganisatoriske projekter, der kræver involvering af mange forskellige stakeholders. Men når de bliver lavet rigtigt, så er der megen produktiv tid, der bliver frigjort. 13

14 Podcasting Med en svarprocent på 85% for nej er podcasting et sjældent indslag på danske intranet i modsætning til fx USA, hvor det nyder stor udbredelse. Styrken ved podcasting er, at man kan f.eks. køre bil eller arbejde i en fabrikshal, samtidig med at man lytter. Eksempler på podcasting emner der bliver anvendt rundt omkring er: Taler og præsentationer på ledelsesniveau, lære- og øveprogrammer, møder og salgspræsentationer. Indhold på My.IntraTeam.dk om podcasting: 14

15 Video I modsætning til podcasts er video mere udbredt. Vi ser en skøn blanding af gennemførte, professionelle optagelser overfor amatørvideoer med et af de små kameraer à la FLIP. Video bruges efter vores erfaring mest til nyhedsformidling og instruktion. Halvdelen af de adspurgte benytter endnu ikke video. Sammenlignet med Jane McConnells globale undersøgelse, så ligger vi fuldstændigt på niveau i Danmark. Kilde: Global Intranet Trends 2011 af Jane McConnell, NetJMC 15

16 Sociale medier på intranettet Kulturen er den største udfordring imod sociale medier i virksomheden. Udfordringen med de sociale medier er, at de ikke passer til den traditionelle måde at drive forretning på. Gennemsigtigheden stiller store krav til organisationer, der er vant til at klare sig på vi alene vide, magt er viden og hierarkisk opbygning med siloer. Hver tredje virksomhed har den udfordring, at andre projekter har højere prioritet. Den primære og de mere håndgribelige løsninger får ressourcerne. Ledelsesopbakning, udvikling af business case og politikker er udfordringer i mere end hver femte virksomhed. 16

17 Blogging Udbredelsen af intranet blogs er på vej opad efter en sløv start. Der, hvor vi ser dem mest anvendt, er på ledelsesniveau. Kilde: Global Intranet Trends 2011 af Jane McConnell, NetJMC 17

18 Mikroblogging Mikroblogging (Yammer, Twitter og Social Cast) er endnu ikke så udbredt endnu med kun 7% anvendelse. Derimod har flere succes med kommentarmuligheder på nyheder og rundt omkring på intranettet. Sammenlignet med de store globale virksomheder, så er danske organisationer langt bag efter med mikroblogging. Det skyldes måske, at SharePoint indtil SharePoint 2010 ikke har tilbudt en standard mikroblogging funktion. Kilde: Global Intranet Trends 2011 af Jane McConnell, NetJMC 18

19 Diskussionsfora Siden 2009 er anvendelsen af diskussionsfora steget med ca. 50%. I samme periode er brugen af SharePoint steget kraftigt. Måske forklaringen på stigningen findes her. Igen her konstaterer vi, at udbredelsen er større for de organisationer, der bruger SharePoint. Om det skyldes, at de virksomheder, der bruger SharePoint er mere åbne for dialog end andre, ved vi ikke. Vi hører gerne din kommentar. 19

20 Wikier Wikier har ikke fået den store anvendelsesgrad, de blev spået for få år siden, men der er trods alt tre gange så mange, der har en fungerende wiki i dag end for tre år siden. Vi ser dem mest anvendt i udviklingsmiljøer, til manualer og produkt- og projektdokumentation. Og atter en gang konstaterer vi, at dem, der bruger SharePoint har større glæde af wikier. Det skyldes sikkert, at wikier er en del af SharePoint i MOSS 2007 og SharePoint

21 Sammenlignet med de globale ledere, så er vi langt bag efter i brugen af wikier. Hele 82% af de ledende globale virksomheder er i gang med wikier. I Danmark er det knapt halvdelen. Kilde: Global Intranet Trends 2011 af Jane McConnell, NetJMC 21

22 Mobilt intranet The future is mobile, siger alle. Vi ved ikke, hvor near eller far den future er, men nuets tilstand er, at 3% har en mobilversion af deres intranet, og hos 1% fungerer den ikke. De globale ledende virksomheder er også langt foran Danmark på brugen af mobilen versioner. Er det igen, fordi SharePoint ikke standard tilbyder en løsning? Kilde: Global Intranet Trends 2011 af Jane McConnell, NetJMC 22

23 Statistik Statistik er et nyttigt og uvurderligt redskab i arbejdet med at udvikle og forbedre intranettet og er et vigtigt element i forhold til at måle, om og hvor intranettet giver værdi. Det kan derfor overraske, at kun halvdelen af de adspurgte har en fungerende statistik, hvor vi af erfaring ved, at ordet fungerende indeholder mange nuancer. Et er at have et tilfredsstillende statistikværktøj; noget andet er at afsætte ressourcer til at analysere og reagere på resultaterne. Sidstnævnte lader en del tilbage at ønske. Manglende anerkendelse af statistikkens betydning indebærer risiko for, at intranet teams famler i blinde på nogle områder, og intranettets seriøsitet kan betvivles, hvis der ikke bliver sat mål for arbejdet og fulgt op på dem. 23

24 Søgning 70% har en fungerende søgefunktion på intranettet. Ikke mange har en tilfredsstillende søgefunktion, men udgangspunktet er, at den fungerer. Meget få har dedikerede ressourcer til at optimere søgningen, og vi hører om store virksomheder, hvor ledelsen tror, at det blot er et spørgsmål om at vælge den rette teknologi. Bruger din virksomhed flere millioner på en enterprise search løsning som FAST Enterprise Search Platform eller Autonomy, skal der fire-fem personer til at drifte den iflg. Martin White: En overordnet ansvarlig, en til support, en til at holde øje med brugen via logs og statistik, en informationsspecialist og en tekniker til at justere og opdatere. Det lyder dyrt, men vi tror også på, at en veldrevet søgefunktion kan tjene sine penge hjem mange gange i de større virksomheder. Vi havde forventet, at den forbedrede søgefunktion i SharePoint havde slået mere igennem. Men måske var de langt bagefter. Det har vi desværre ikke data, der kan bevise. 24

25 Søgning på tværs af alle virksomhedens systemer er både dyrt og meget kompliceret. Det er sikkert forklaringen på, at de fleste kun søger på intranettet. 25

26 Projektrum Medarbejderne har været hurtige til at tage projektrum til sig, og er så klart det samarbejdsværktøj, der har været genstand for den hurtigste udbredelse sammenlignet med blogs og wikier. I nogle virksomheder har eksterne samarbejdspartnere adgang til udvalgte projektrum. Nogle vælger at have det som en integreret del af intranettet, og andre anvender det uden forbindelse til intranettet. Andre skelner mellem officielle og uofficielle projektrum. Andelen af SharePoint projektrum er høj med god tilfredshed omkring anvendelsen. 26

27 De, der bruger SharePoint i Danmark, kan følge med Leaders i Jane McConnells undersøgelse. De andre er bagefter, når vi ser på udbredelsen af projektrum. Kilde: Global Intranet Trends 2011 af Jane McConnell, NetJMC 27

28 Centralt styret segmentering 58% eller næsten seks ud af 10 har valgt at segmentere adgangen efter centralt styrede parametre som geografi, arbejdsindhold, roller og organisatorisk niveau, så medarbejderne får noget mere målrettet. De resterende fire ud af 10 giver medarbejderne adgang til at se det samme på intranettet. Vi hører sjældent om tilfælde, hvor segmenteringen ikke fungerer, eller hvor medarbejdere føler sig snydt i forhold til at gå glip af relevant information. I store organisationer og på avancerede intranet er segmentering en nødvendighed. Segmentering må ikke forveksles med den individuelle personalisering. 28

29 Individuel personalisering Individuel personalisering er, hvor brugerne individuelt kan vælge at sammensætte udvalgt indhold i modsætning til segmentering, der bliver centralt styret. Det har altid være populært at sige, at under 10% af medarbejderne personaliserer deres intranet til dem. Det er ikke korrekt. Lidt mere end hver fjerde virksomhed tilbyder individuel personalisering og hos kun en tredjedel af disse er det under 10%, der bruger det. Næsten halvdelen svarer, at det er mellem 10 og 40%, der bruger det. Hos næsten hver femte er det mere end 40% af medarbejderne, der bruger den individuelle personalisering. Nu har vi ikke undersøgt det nærmere, i hvilken udstrækning denne individuelle personalisering er brugt. Måske du har en kommentar til dette? 29

30 Kompetencedatabase Flere og flere får kompetencedatabaser, og næsten hver femte svarer, at den er opdateret. Også næsten hver femte svarer, at det kniber med opdateringen. At vurdere, om en kompetencedatabase fungerer efter hensigten, er lidt kompliceret. Hvor omfattende er og bør den være? På hvilket niveau skal vi klassificere kompetencer, og hvordan sikrer vi konsistens og findbarhed? Retningen er rigtig, men for manges vedkommende skal der et stort stykke arbejde til for at sikre en velfungerende kompetencedatabase på intranettet. Flere går også med overvejelser, om SharePoints nye MySite i 2010-versionen skal udgøre selve kompetencedatabasen eller en del af det. En anden måde at finde kompetencer i organisationen kan være ved at bruge mikroblogging til at spørge ud i organisationen efter en given kompetence. Det kan jo være, at den kompetence eller svar du søger, findes hos en fratrådt medarbejder eller en underleverandør, der ikke har beskrevet deres kompetencer i organisationens kompetencedatabase. Det kan til gengæld være, at en af dine kolleger ved, hvor svaret eller kompetencen findes. 30

31 Ledelsesopbakning Ledelsesopbakning spiller en stor rolle i forhold til et intranets succes. Fra at have ingen eller ringe bevågenhed fra ledelsen, er der sket en del. Ledelsen bakker i stigende grad op om intranettet i både ord og handling. Kun hver 17. leder bakker ikke op om intranettet. Fire ud af 10 siger, at de bakker op om intranettet. Tre ud af 10 bakker op om intranettet og har også bevilget penge til intranettet. Hver fjerde leder bruger intranettet og her havde vi egentligt forudsat, at lederen bakkede op om intranettet og havde bevilget penge til det og brugte det selv. Vi har dog fået kritik af denne konklusion, da nogen åbenbart har intranet, som lederen bruger, men ikke bakker op om og/eller ikke har sat penge af til. Det retter vi næste år. 31

32 Ressourcer og budgetter Hver tredje, der svarer, har stigende ressourcer til intranettet. Det er dog et fald i forhold til tidligere år, hvor næsten halvdelen havde stigende ressourcer. Det er svært at sige noget kvalificeret om intranetbudgetter det ligger fra få tusinde til flere millioner kroner: Der er stor forskel på virksomhederne, og hvad tallene indeholder samt intranettets stadie, men det er heldigvis et faktum, at intranetbudgetterne er stigende, og vi er kommet længere i forhold til at kunne sætte tal på end for bare få år siden. Jobbet som intranetansvarlig er anerkendt og fremgår af jobbeskrivelsen for 73% vedkommende. 32

33 Giver intranettet værdi? Ja, det gør det. Kun én ud af 50 svarer, at intranettet ikke skaber værdi for organisationen. Næsten halvdelen svarer, at intranettet skaber værdi. Lidt under hver tredje svarer Absolut til, at intranettet skaber værdi. Der er markante stigninger i andelen af svar på ja til, at intranettet skaber værdi fra en tredjedel i 2007 til næsten halvdelen i Hvor kun hver fjerde svarede, at intranettet absolut skaber værdi i 2007, så er det i 2011 næsten hver tredje. Ovennævnte bør ses i sammenhæng med, at 65% ikke har målt på, om brugerne synes, at intranettet skaber værdi for dem. Brugervenlighedstests er heller ikke en udbredt foreteelse rundt omkring, da 68% svarer, at de ikke har gennemført brugervenlighedstests. De 29%, der gør det, har gode erfaringer. Ordet værdi kan tolkes i mange retninger, og spørgeskemaundersøgelsen giver os ikke svar på, om det er hårde eller bløde værdier, der bliver målt på og fordelingen mellem de to. Det hænger også igen sammen med formål og ambitionsniveau. Men vi ved, at de gode intranet spiller i mange facetter og skaber værdi, både hvad angår de bløde områder, som det er svært at måle på (information & kommunikation, kultur, samarbejde, videndeling, forandringsledelse), og hvad angår de områder, der kan måles i sparet tid og penge (fra print til web, elektroniske formularer og arbejdsgange, systemintegration, hurtigere opgaveløsning). 33

34 Værdien af intranettet set med brugernes øjne? Kilde: Global Intranet Trends 2011 af Jane McConnell, NetJMC 34

35 Brugervenlighedstest Det er glædeligt, at de fleste har fået øjnene op for vigtigheden af, at medarbejderne rent faktisk kan bruge det, som burde være deres daglige værktøj. Desværre ved vi, at de færreste laver månedlige brugervenlighedstest og at der oftest kun testes i forbindelse med indførsel af helt nye intranet. Business case Hver syvende har lavet en business case på hele intranettet og hver fjerde på dele af intranettet. 35

36 Om vores erfagrupper Dit og organisationens udbytte Dit personlige udbytte er at: blive ajourført med den seneste udvikling inden for erfagruppens speciale få succes med jeres intranet eller hjemmeside lære af andres gode og dårlige erfaringer. (De dårlige erfaringer med intranet og hjemmesider er der meget få der praler med, men dem hører vi om på de fortrolige erfamøder.) opbygge et netværk af ligesindede, som du kan trække på Organisationens udbytte er at: få et bedre udbytte af investeringen i jeres intranet eller hjemmeside udvikle og uddanne medarbejderen i at optimere jeres intranet eller hjemmeside gennem videndeling med andre brugere dele fælles udviklinger og gode ideer undgå at lave de fejl, som andre har lavet. Hvordan gør vi det så? Et typisk erfamøde indeholder følgende: Velkomst og nyt om erfagruppens speciale Præsentation af deltagerne Debat om medlemmernes aktuelle udfordringer Et tema efter medlemmernes eget valg. Det kan være en ekstern ekspert, der beriger erfagruppens medlemmer. Frokost og networking Kort præsentation af værten og værtsvirksomheden Præsentation af værtens løsning Vores rolle Vi: koordinerer møderne og gruppen kommer med oplæg eller skaffer eksperterne stiller vores viden om web, videndeling og kommunikation til rådighed laver referater ajourfører gode links for alle grupperne 36

37 Erfagruppens extranet Hver gruppe har en gruppe på vores community med medlemmernes data og fotos. Her finder du også referater og gode links, som medlemmerne stiller til rådighed for hinanden. Gruppernes størrelse og geografi Vi sammensætter grupperne i passende størrelser afhængigt af interesser og geografi. Vi afholder møderne i de enkelte virksomheder og organisationer. Medlemmerne skiftes til at være vært og få evalueret deres intranet eller hjemmeside. Der er ét møde i hvert kvartal. I erfagrupperne om intranet, SharePoint og Enterprise Search er første kvartals møde altid IntraTeam Event, hvor medlemmerne kan deltage én dag for kostprisen (kr moms). IntraTeam Event er Danmarks største konference om intranet. Systemleverandører og konsulenter kan ikke blive medlem af vores erfagrupper, men kan holde indlæg, hvis medlemmerne ønsker det. Pris Kr ,00 ekskl. moms per kvartal. Abonnementet fakturerer vi af administrative årsager hos jer og os forud for et år ad gangen. Ved evt. udmeldelse tilbagebetaler vi fulde resterende kvartaler. Er I flere i samme organisation, der arbejder med jeres intranet eller hjemmeside, så kan vi altid finde en rabat for efterfølgende medlemskaber til samme organisation. Personligt medlemskab For at opnå den største fortrolighed i gruppen er medlemskabet personligt, men kan til enhver tid overdrages til en anden kollega. Er du forhindret i at deltage i et møde må du sende en substitut. Er der et spændende tema for en af dine kolleger, så må du tage en kollega med en gang i mellem. Intranetworkshop: 37

38 Intranetworkshop: Inspirationsmøde om intranet/digital arbejdsplads Kom godt i gang med et nyt intranet eller få inspiration til at udvikle det, I har. Vi tilbyder en inspirationsworkshop, der tager udgangspunkt i jeres situation og jeres intranet. Rammen for workshoppen er: Oplæg om faldgruber og muligheder i den digitale arbejdsplads Feedback på jeres digitale arbejdsplads, tanker og aktuelle situation. Det kan være emner som: Relancering af den digitale arbejdsplads Redaktionsgruppens samarbejde Optimere og effektivisere jeres virksomhed med den digitale arbejdsplads Dialog Næste skridt: Hvordan kommer I videre? Målgruppe: Redaktionsgruppe, projektgruppe og ledelse Varighed: Tre timer Pris: kr. + moms og transport. Prisen inkluderer vores forberedelse. Intranetworkshop: Strategi og mål Læg en strategi og sæt mål for jeres intranet, så I skaber værdi for virksomheden. Vi tilbyder en dags workshop, hvor vi hjælper jer med at få intranettet til at understøtte virksomhedens strategi. Vi tager udgangspunkt i jeres aktuelle situation. I løbet af dagen vil vi definere: Det overordnede formål med intranettet Målgrupper for intranettet Delmål med intranettet Forberedelse til en handlingsplan Målgruppe: Redaktionsgruppe, projektgruppe og ledelse Varighed: En dag Pris: kr. + moms og transport. Prisen inkluderer vores forberedelse. 38

39 Intranetworkshop: Menustruktur Få en holdbar menustruktur til jeres intranet, og gør intranettet til et vitalt redskab for medarbejderne. Vi hjælper jer med at få en menustruktur på plads. Vi arbejder med en metode, der baserer sig på medarbejdernes instinktive valg og vores liste med menupunkter fra mere end 100 intranet. Processen forløber på følgende måde: Indledende møde om processen I samler en bruttoliste med menupunkter ud fra vores guidelines Vi sammensætter en nettoliste med menupunkter Repræsentanter for målgrupperne prioriterer punkterne Vi bearbejder prioriteringerne og giver jer et oplæg til en ny menustruktur Målgruppe: Redaktionsgruppe, projektgruppe og ledelse Varighed: Syv timer fordelt på tre dage Pris: kr. + moms og transport. Prisen inkluderer vores forberedelse. Benchmark af dit intranet/digitale arbejdsplads Lad os give dig et bud på, hvordan du bedst kan forbedre jeres intranet. Vi har udviklet et værktøj, der er beregnet til at måle og sammenligne intranet. Vi bruger det hvert år som et led i at kåre vinderen af IntranetPrisen. Værktøjet bruger vi også til at give virksomheder og organisationer et hurtigt overblik over, hvordan det står til med deres intranet. Vi måler på brugervenlighed, ledelsesopbakning, integration og produktivitet, samarbejde m.m. Undersøgelsen foregår hos jer, og det foregår på følgende måde: I besvarer en række spørgsmål om jeres intranet Vi bearbejder svarene ifølge vores model I får hovedkonklusionerne og sammenligninger med Danmarks bedste intranet Vores model er brugt siden 2005 til at finde vinderen af IntranetPrisen. Blandt de benchmarkede intranet er Jyske Bank, TDC, SimCorp, Novo Nordisk, Udenrigsministeriet, COWI, Carlsberg, Chr. Hansen A/S, Danske Bank, Danisco, BDO Scanrevision, Nordea og Nykredit. Målgruppe: Intranetansvarlige og redaktionsgrupper Varighed: Én dag Pris: kr + moms og transport. Prisen inkluderer vores forberedelse. Ønsker du en uddybende PowerPoint om resultaterne, så koster den kr moms. Kontakt os på eller hvis du har spørgsmål til ovenstående. 39

40 Erfagrupper SharePoint Internationale virksomheder Jysk/fynske virksomheder Kommunikation på SharePoint Sjællandske virksomheder SharePoint 2010 Uddannelsesinstitutioner SharePoint til eksterne hjemmesider Markedsføring på nettet Jylland/Fyn Sjælland Intern kommunikation Jylland/Fyn Sjælland Andre erfagrupper Sociale medier Sitecore CMS Enterprise Search Se alle vores erfagrupper her: Knowledge Management og digitalt samarbejde Video og WebTV (Ny under etablering) Konferencer og workshops Intranet Strategy and Governance Workshop med Sam Marshall Top Task Management med Gerry McGovern Workshop: Mobile and Tablets for the Enterprise med Martin White IntraTeam Event Stockholm IntraTeam Event Copenhagen Gratis virtuelle grupper Herudover har vi en række helt gratis virtuelle netværksgrupper IntraTeam A/S Tlf.: my.intrateam.dk

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt)

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt) Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) PR & Kommunikation Salg & Marketing (inkl. web) Service & Support Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling)

Læs mere

Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt? Få 16 hands-on fif til dette. SIDE 5

Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt? Få 16 hands-on fif til dette. SIDE 5 Den sociale intranet fear factor Vi forsøger at aflive myterne om det sociale intranet. SIDE 8 Usability og intranet Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt?

Læs mere

SOCIAL MEDIA FACTBOOK

SOCIAL MEDIA FACTBOOK SOCIAL MEDIA FACTBOOK EU-DK 2011 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF SOCIALE MEDIER Undersøgte anvendelsesområder: Produktudvikling/R&D Personale & HR Kommunikation & PR Salg & Marketing IT & Web Service & Support

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

FORORD. God læselyst. IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 2

FORORD. God læselyst. IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 2 FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af arbejdet med intern kommunikation hos 50 af Danmarks største private og offentlige virksomheder anno 2013. Undersøgelsen baserer sig på

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER ESDH-Rapporten 2013 2. oplag, juli 2013 Devoteam A/S Layout: Knud West Hansen Tak til den eksterne følgegruppe

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. A f Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer,

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang European Employee Index 2014 Danmark 2014-15. årgang Indhold 04 06 08 10 Årets resultater Ledelseskvalitet mangler fokus Dansk præstationskulturs styrker og svagheder Verden rundt 2014 12 14 16 18 Spot

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

Sig e til din handel. Sig e til din handel. - En analyse fra Bleau A/S af danske B2B-virksomheders manglende fokus på e-handel

Sig e til din handel. Sig e til din handel. - En analyse fra Bleau A/S af danske B2B-virksomheders manglende fokus på e-handel Sig e til din handel - En analyse fra Bleau A/S af danske B2B-virksomheders manglende fokus på e-handel White Paper af Bleau A/S Når man betragter den rivende udvikling af e-handel på verdensplan, vil

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk www.futurelab.dk Den Globale Købmand Klassiske dyder - vejen til bedre bundlinie 2007 Om Future Lab Business Consulting Future Lab Business Consulting er en managementkonsulent virksomhed i Grey / WPP,

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører e -BUSINESS JUNI 2007 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE E-business og offentligt samarbejde Danmark er på mange områder foregangsland indenfor e-business bl.a. grundet en

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

De udførende virksomheders it-behov og it-krav

De udførende virksomheders it-behov og it-krav De udførende virksomheders it-behov og it-krav Rapport under projektet Ny viden til Byggefagene Martin Profit Jakobsen, BASIT Mette Øbro, Dansk Byggeri December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1.

Læs mere

De udførende virksomheders it-behov og it-krav

De udførende virksomheders it-behov og it-krav De udførende virksomheders it-behov og it-krav Rapport under projektet Ny viden til Byggefagene Martin Profit Jakobsen, BASIT Mette Øbro, Dansk Byggeri December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1.

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

og problemformulering

og problemformulering bibliotek wiki weblog RSS Af Randi Clemmensen, University College Nordjylland & Lene Herskind, H. Lundbeck A/S Skriftlig opgave i faget web 2.0 Danmarks Biblioteksskole København, maj 2009 Underviser:

Læs mere

sundhed og trivsel på arbejdspladsen

sundhed og trivsel på arbejdspladsen sundhed og trivsel på arbejdspladsen 2010 Sundhed og trivsel på arbejdspladsen Inspiration til systematisk og strategisk arbejde med sundhedsfremme i virksomheden Manuskript: Mads Andreasen, Sund Uddannelse

Læs mere