INTRANET UNDERSØGELSE OM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTRANET UNDERSØGELSE OM"

Transkript

1 88% mener, at intranettet skaber værdi for organisationen 88% har kommunikation som det vigtigste hovedformål for intranettet 77% har videndeling som det vigtigste hovedformål for intranettet 65% mener, at intranettet er den primære informationskilde UNDERSØGELSE OM INTRANET Danmark 2011

2 Om IntraTeam IntraTeam A/S er Danmarks største netværk af ansvarlige for intranet, SharePoint og markedsføring på nettet. Blandt vores over 260 betalende og vores over 1900 gratis medlemmer er Danmarks største virksomheder. Vi har i snart 11 år delt viden med vores kunder om intranet, SharePoint, intern kommunikation og markedsføring på nettet gennem erfagrupper, rådgivning, workshops og internationale konferencer. IntraTeam Event Copenhagen 2012 For syvende år i træk holder vi en international konference om intranet, SharePoint og digitale arbejdspladser. København, d. 28 feb. - d. 1 marts,

3 Indholdsfortegnelse Forord...4 Global Intranet Trend Den digitale arbejdsplads med indgang til systemer...5 Kommunikation har ansvaret for de fleste intranet Kommunikation og videndeling er de vigtigste hovedformål...8 Intranettet er den primære informationskilde...9 SharePoint er det mest brugte system...10 Mere kan integreres og linkes til på intranettene...11 Selvbetjening...12 Elektroniske formularer og workflows...13 Podcasting...14 Video...15 Sociale medier på intranettet...16 Blogging...17 Mikroblogging...18 Diskussionsfora...19 Wikier Mobilt intranet...22 Statistik...23 Søgning Projektrum Centralt styret segmentering...28 Individuel personalisering...29 Kompetencedatabase...30 Ledelsesopbakning...31 Ressourcer og budgetter...32 Giver intranettet værdi?...33 Værdien af intranettet set med brugernes øjne?...34 Brugervenlighedstest...35 Business case...35 Om vores erfagrupper...36 Erfagruppens extranet...37 Intranetworkshops og Benchmark af dit intranet/digitale arbejdsplads

4 Forord Siden 2007 har IntraTeam gennemført spørgeskemaundersøgelser om intranet i Danmark, og det er interessant at følge udviklingen. Funktioner, som så ud til at ville hitte, viser sig at floppe, og funktioner, som ikke blev tillagt den store betydning, har vundet indpas. Noget går langsommere end forventet og ønskeligt, men fremad går det, og der er heldigvis store forskelle på den positive side, når vi ser fem år tilbage i tiden. Håndteringen er blevet mere professionel, og potentialet i og værdien af et intranet er mange steder ikke længere til diskussion. I denne rapport præsenterer vi resultatet af 2011 undersøgelsen, og vi uddyber gerne specifikke områder på vores kommende erfagruppemøder eller i en direkte dialog med dig. Link til artikler om intranetundersøgelser: Global Intranet Trend 2011 Jane McConnell, NetJMC, digital workplace strategy and governance consultant, har siden 2006 gennemført the Global Intranet Trends survey. I 2010 deltog 440 organisationer fra hele verdenen. Vi har inkluderet grafer fra Global Intranet Trends for 2011 i vores 2011 rapport for at sammenligne med globale trends på intranet og digitale arbejdspladser. Du kan få mere information om den globale undersøgelse ved at kontakte Jane McConnell 4

5 Den digitale arbejdsplads med indgang til alle systemer Der er lang vej, inden intranettet er indgangen til alle systemer i alle virksomheder, men vi har set de første. Flere og flere mener som vi, at den digitale arbejdsplads bliver det nye begreb for det avancerede intranet. Det simple intranet, der kun er en elektronisk udgave af personalebladet med lidt håndbøger og en telefonbog bliver afløst af den digitale arbejdsplads. Den digitale arbejdsplads er indgangen til alle virksomhedens systemer. Men ambitionen for mange i dag er, at intranettet skal og kan dække medarbejdernes arbejdsrelaterede behov inden for et bredt spektrum: Information, kommunikation, selvbetjening, samarbejde, opgaveløsning, videndeling, uddannelse mv. Link til engelske artikler om digital workplace: Link til danske artikler om den digitale arbejdsplads: Vi ser her, at 2% siger ja til, at alle systemer er fuldt integreret i intranettet. Vi kender kun til Danske Bank-koncernen, der har alle arbejdsprocesser indarbejdet i deres intranet. De vandt IntranetPrisen i Mere om IntranetPrisen 2011: 5

6 Kommunikation har ansvaret for de fleste intranet Hos over halvdelen af de adspurgte ligger ansvaret for intranettet i kommunikationsafdelingen, på andenpladsen kommer it, og på tredjepladsen HR. Hos 13,5% er det et delt ansvar mellem primært kommunikation og it. For mange virksomheders vedkommende vil vi sandsynligvis se en ændring i ansvarsforholdet i takt med, at den digitale arbejdsplads vinder mere og mere indpas, og intranettets indlysende egnethed som effektiviseringsgenerator bliver synliggjort og anerkendt. Vi har allerede et par eksempler på virksomheder, hvor ansvaret for intranettet ligger i fx digitale kanaler. Det er svært at spå om, hvor ledelserne vælger at placere ansvaret fremover, men vi ser flere tegn på, at andre interessenter i virksomhederne begynder at røre på sig og ønsker større indflydelse i forhold til intranettet. At sige magtkamp er nok lige i overkanten, og mange steder sker samarbejdet i fuld fordragelighed og gensidighed, men der er ingen tvivl om, at intranettets betydning for organisationen kun vil stige fremover med deraf øgede krav og forventninger til de ansvarlige og behov for organisatoriske tilpasninger. Vi mener, at ansvaret for den digitale arbejdsplads bør ligge i en stabsfunktion under direktionen. Vi skrev om det første gang i 2007: Hvem skal have ansvaret for jeres intranet? 6

7 På globalt plan og nok også blandt gennemsnitligt større organisationer er ansvaret mere delt ud på flere afdelinger. Forretningen er i de ledende globale intranet ansvarlig i 35% af virksomhederne. Kilde: Global Intranet Trends 2011 af Jane McConnell, NetJMC 7

8 Kommunikation og videndeling er de vigtigste hovedformål At hovedformålet for intranettet stadig er kommunikation hænger nok sammen med, at ansvaret for intranettet ofte ligger i kommunikationsafdelingen, men det kan også være udtryk for en sammenhæng mellem en bevidst strategi fra virksomheden om, at kommunikation skal være det bærende element på intranettet, og derfor naturligt placerer ansvaret i kommunikationsafdelingen. Det kan også være udtryk for, at intranettet traditionelt har ligget i kommunikationsafdelingen og derfor er blevet der uden at overveje hensigtsmæssigheden i forhold til andre prioriteter som fx samarbejde og procesoptimering. Næst efter kommunikation kommer videndeling som hovedformål. Vi har i flere år argumenteret for, at intranettet skal understøtte forretningsstrategien, og at produktivitet og effektivisering bør ligge højere på listen over hovedformål for intranettet, idet kommunikation og videndeling er midler til at nå mål. Hovedformål som lette arbejdet for kollegerne, spare omkostninger, produktivitet og effektivitet kryber langsomt men sikkert op ad stigen. Vi kan desværre ikke lave sammenligning med tidligere år, da vi i år for første gang har givet deltagerne mulighed for at svare på mere end ét formål. Artikel om undersøgelsen af hovedformål i 2009: 8

9 Intranettet er den primære informationskilde Intranettet er stille og roligt gået hen og blevet den primære informationskilde og har i mange virksomheder afløst all s, opslagstavler og trykte personaleblade. Inden længe vil 80-90% have intranettet som den primære informationskilde. 9

10 SharePoint er det mest brugte system Undersøgelsen bekræfter, hvad alle godt ved i forvejen: At SharePoint er systemet på det danske marked. Hele 63% har SharePoint, og vi ved, at flere gerne vil have fingrene i det og forventer derfor, at andelen stiger yderligere i løbet af de kommende år. Brugen af SharePoint er steget med 133% på fem år, og i samme periode er andelen af egenudviklede systemer faldet med 75%. Næsten halvdelen anvendte andre systemer i 2007, og det er i 2011 faldet til ca. 1/3. De hyppigst anvendte systemer i øvrigt er Lotus Notes, Sitecore og IntraNote. 10

11 Mere kan integreres og linkes til på intranettene Det er nemt som minimum at lave et link fra intranettet til virksomhedens systemer, så det kan overraske, at der ikke er flere, der benytter sig af muligheden for at spare brugerne tid. Det kan være en lavthængende frugt at gennemgå siderne på intranettet og sørge for at linke, hvor det er relevant. Systemintegration sparer også tid og mindsker fejlrisici, men det kan være en indviklet sag og kræver typisk mange ressourcer og er derfor kun i sin vorden på mange intranet. Sammenlignet med andre systemer har SharePoint intranet en højere grad af integration med et markant forspring på projektrum, dokumenthåndtering og Customer Relationship Management. 11

12 Selvbetjening Hver tredje, der bruger SharePoint har integration til selvbetjening. En anden tredjedel har link til det. Andre systemer halter lidt bag efter, da det her kun er hver fjerde, der har integration og fire ud af 10, der har link til selvbetjening. Årsagen er sikkert, at SharePoint har noget simpelt selvbetjening indbygget, og at der findes systemer til SharePoint som Nintex og K2 til mere avancerede selvbetjeningsløsninger. 12

13 Elektroniske formularer og workflows Over halvdelen af de adspurgte benytter elektroniske formularer på intranettet. Der er stor forskel på omfanget, og hvor avanceret mulighederne er. Men i forhold til 2009, hvor kun en tredjedel benyttede det, er der sket en pæn stigning i brugen af formularer. Elektroniske formularer er langt mere udbredte end deciderede workflows. Sidstnævnte ser vi fx anvendt i forbindelse med mødebooking, bestillinger, tids- og fraværsregistrering og ansættelse af ny medarbejder. For SharePoint intranet er der generelt større tilfredshed med brugen af formularer og workflows end for øvrige systemer. Elektroniske formularer og workflows er tværorganisatoriske projekter, der kræver involvering af mange forskellige stakeholders. Men når de bliver lavet rigtigt, så er der megen produktiv tid, der bliver frigjort. 13

14 Podcasting Med en svarprocent på 85% for nej er podcasting et sjældent indslag på danske intranet i modsætning til fx USA, hvor det nyder stor udbredelse. Styrken ved podcasting er, at man kan f.eks. køre bil eller arbejde i en fabrikshal, samtidig med at man lytter. Eksempler på podcasting emner der bliver anvendt rundt omkring er: Taler og præsentationer på ledelsesniveau, lære- og øveprogrammer, møder og salgspræsentationer. Indhold på My.IntraTeam.dk om podcasting: 14

15 Video I modsætning til podcasts er video mere udbredt. Vi ser en skøn blanding af gennemførte, professionelle optagelser overfor amatørvideoer med et af de små kameraer à la FLIP. Video bruges efter vores erfaring mest til nyhedsformidling og instruktion. Halvdelen af de adspurgte benytter endnu ikke video. Sammenlignet med Jane McConnells globale undersøgelse, så ligger vi fuldstændigt på niveau i Danmark. Kilde: Global Intranet Trends 2011 af Jane McConnell, NetJMC 15

16 Sociale medier på intranettet Kulturen er den største udfordring imod sociale medier i virksomheden. Udfordringen med de sociale medier er, at de ikke passer til den traditionelle måde at drive forretning på. Gennemsigtigheden stiller store krav til organisationer, der er vant til at klare sig på vi alene vide, magt er viden og hierarkisk opbygning med siloer. Hver tredje virksomhed har den udfordring, at andre projekter har højere prioritet. Den primære og de mere håndgribelige løsninger får ressourcerne. Ledelsesopbakning, udvikling af business case og politikker er udfordringer i mere end hver femte virksomhed. 16

17 Blogging Udbredelsen af intranet blogs er på vej opad efter en sløv start. Der, hvor vi ser dem mest anvendt, er på ledelsesniveau. Kilde: Global Intranet Trends 2011 af Jane McConnell, NetJMC 17

18 Mikroblogging Mikroblogging (Yammer, Twitter og Social Cast) er endnu ikke så udbredt endnu med kun 7% anvendelse. Derimod har flere succes med kommentarmuligheder på nyheder og rundt omkring på intranettet. Sammenlignet med de store globale virksomheder, så er danske organisationer langt bag efter med mikroblogging. Det skyldes måske, at SharePoint indtil SharePoint 2010 ikke har tilbudt en standard mikroblogging funktion. Kilde: Global Intranet Trends 2011 af Jane McConnell, NetJMC 18

19 Diskussionsfora Siden 2009 er anvendelsen af diskussionsfora steget med ca. 50%. I samme periode er brugen af SharePoint steget kraftigt. Måske forklaringen på stigningen findes her. Igen her konstaterer vi, at udbredelsen er større for de organisationer, der bruger SharePoint. Om det skyldes, at de virksomheder, der bruger SharePoint er mere åbne for dialog end andre, ved vi ikke. Vi hører gerne din kommentar. 19

20 Wikier Wikier har ikke fået den store anvendelsesgrad, de blev spået for få år siden, men der er trods alt tre gange så mange, der har en fungerende wiki i dag end for tre år siden. Vi ser dem mest anvendt i udviklingsmiljøer, til manualer og produkt- og projektdokumentation. Og atter en gang konstaterer vi, at dem, der bruger SharePoint har større glæde af wikier. Det skyldes sikkert, at wikier er en del af SharePoint i MOSS 2007 og SharePoint

21 Sammenlignet med de globale ledere, så er vi langt bag efter i brugen af wikier. Hele 82% af de ledende globale virksomheder er i gang med wikier. I Danmark er det knapt halvdelen. Kilde: Global Intranet Trends 2011 af Jane McConnell, NetJMC 21

22 Mobilt intranet The future is mobile, siger alle. Vi ved ikke, hvor near eller far den future er, men nuets tilstand er, at 3% har en mobilversion af deres intranet, og hos 1% fungerer den ikke. De globale ledende virksomheder er også langt foran Danmark på brugen af mobilen versioner. Er det igen, fordi SharePoint ikke standard tilbyder en løsning? Kilde: Global Intranet Trends 2011 af Jane McConnell, NetJMC 22

23 Statistik Statistik er et nyttigt og uvurderligt redskab i arbejdet med at udvikle og forbedre intranettet og er et vigtigt element i forhold til at måle, om og hvor intranettet giver værdi. Det kan derfor overraske, at kun halvdelen af de adspurgte har en fungerende statistik, hvor vi af erfaring ved, at ordet fungerende indeholder mange nuancer. Et er at have et tilfredsstillende statistikværktøj; noget andet er at afsætte ressourcer til at analysere og reagere på resultaterne. Sidstnævnte lader en del tilbage at ønske. Manglende anerkendelse af statistikkens betydning indebærer risiko for, at intranet teams famler i blinde på nogle områder, og intranettets seriøsitet kan betvivles, hvis der ikke bliver sat mål for arbejdet og fulgt op på dem. 23

24 Søgning 70% har en fungerende søgefunktion på intranettet. Ikke mange har en tilfredsstillende søgefunktion, men udgangspunktet er, at den fungerer. Meget få har dedikerede ressourcer til at optimere søgningen, og vi hører om store virksomheder, hvor ledelsen tror, at det blot er et spørgsmål om at vælge den rette teknologi. Bruger din virksomhed flere millioner på en enterprise search løsning som FAST Enterprise Search Platform eller Autonomy, skal der fire-fem personer til at drifte den iflg. Martin White: En overordnet ansvarlig, en til support, en til at holde øje med brugen via logs og statistik, en informationsspecialist og en tekniker til at justere og opdatere. Det lyder dyrt, men vi tror også på, at en veldrevet søgefunktion kan tjene sine penge hjem mange gange i de større virksomheder. Vi havde forventet, at den forbedrede søgefunktion i SharePoint havde slået mere igennem. Men måske var de langt bagefter. Det har vi desværre ikke data, der kan bevise. 24

25 Søgning på tværs af alle virksomhedens systemer er både dyrt og meget kompliceret. Det er sikkert forklaringen på, at de fleste kun søger på intranettet. 25

26 Projektrum Medarbejderne har været hurtige til at tage projektrum til sig, og er så klart det samarbejdsværktøj, der har været genstand for den hurtigste udbredelse sammenlignet med blogs og wikier. I nogle virksomheder har eksterne samarbejdspartnere adgang til udvalgte projektrum. Nogle vælger at have det som en integreret del af intranettet, og andre anvender det uden forbindelse til intranettet. Andre skelner mellem officielle og uofficielle projektrum. Andelen af SharePoint projektrum er høj med god tilfredshed omkring anvendelsen. 26

27 De, der bruger SharePoint i Danmark, kan følge med Leaders i Jane McConnells undersøgelse. De andre er bagefter, når vi ser på udbredelsen af projektrum. Kilde: Global Intranet Trends 2011 af Jane McConnell, NetJMC 27

28 Centralt styret segmentering 58% eller næsten seks ud af 10 har valgt at segmentere adgangen efter centralt styrede parametre som geografi, arbejdsindhold, roller og organisatorisk niveau, så medarbejderne får noget mere målrettet. De resterende fire ud af 10 giver medarbejderne adgang til at se det samme på intranettet. Vi hører sjældent om tilfælde, hvor segmenteringen ikke fungerer, eller hvor medarbejdere føler sig snydt i forhold til at gå glip af relevant information. I store organisationer og på avancerede intranet er segmentering en nødvendighed. Segmentering må ikke forveksles med den individuelle personalisering. 28

29 Individuel personalisering Individuel personalisering er, hvor brugerne individuelt kan vælge at sammensætte udvalgt indhold i modsætning til segmentering, der bliver centralt styret. Det har altid være populært at sige, at under 10% af medarbejderne personaliserer deres intranet til dem. Det er ikke korrekt. Lidt mere end hver fjerde virksomhed tilbyder individuel personalisering og hos kun en tredjedel af disse er det under 10%, der bruger det. Næsten halvdelen svarer, at det er mellem 10 og 40%, der bruger det. Hos næsten hver femte er det mere end 40% af medarbejderne, der bruger den individuelle personalisering. Nu har vi ikke undersøgt det nærmere, i hvilken udstrækning denne individuelle personalisering er brugt. Måske du har en kommentar til dette? 29

30 Kompetencedatabase Flere og flere får kompetencedatabaser, og næsten hver femte svarer, at den er opdateret. Også næsten hver femte svarer, at det kniber med opdateringen. At vurdere, om en kompetencedatabase fungerer efter hensigten, er lidt kompliceret. Hvor omfattende er og bør den være? På hvilket niveau skal vi klassificere kompetencer, og hvordan sikrer vi konsistens og findbarhed? Retningen er rigtig, men for manges vedkommende skal der et stort stykke arbejde til for at sikre en velfungerende kompetencedatabase på intranettet. Flere går også med overvejelser, om SharePoints nye MySite i 2010-versionen skal udgøre selve kompetencedatabasen eller en del af det. En anden måde at finde kompetencer i organisationen kan være ved at bruge mikroblogging til at spørge ud i organisationen efter en given kompetence. Det kan jo være, at den kompetence eller svar du søger, findes hos en fratrådt medarbejder eller en underleverandør, der ikke har beskrevet deres kompetencer i organisationens kompetencedatabase. Det kan til gengæld være, at en af dine kolleger ved, hvor svaret eller kompetencen findes. 30

31 Ledelsesopbakning Ledelsesopbakning spiller en stor rolle i forhold til et intranets succes. Fra at have ingen eller ringe bevågenhed fra ledelsen, er der sket en del. Ledelsen bakker i stigende grad op om intranettet i både ord og handling. Kun hver 17. leder bakker ikke op om intranettet. Fire ud af 10 siger, at de bakker op om intranettet. Tre ud af 10 bakker op om intranettet og har også bevilget penge til intranettet. Hver fjerde leder bruger intranettet og her havde vi egentligt forudsat, at lederen bakkede op om intranettet og havde bevilget penge til det og brugte det selv. Vi har dog fået kritik af denne konklusion, da nogen åbenbart har intranet, som lederen bruger, men ikke bakker op om og/eller ikke har sat penge af til. Det retter vi næste år. 31

32 Ressourcer og budgetter Hver tredje, der svarer, har stigende ressourcer til intranettet. Det er dog et fald i forhold til tidligere år, hvor næsten halvdelen havde stigende ressourcer. Det er svært at sige noget kvalificeret om intranetbudgetter det ligger fra få tusinde til flere millioner kroner: Der er stor forskel på virksomhederne, og hvad tallene indeholder samt intranettets stadie, men det er heldigvis et faktum, at intranetbudgetterne er stigende, og vi er kommet længere i forhold til at kunne sætte tal på end for bare få år siden. Jobbet som intranetansvarlig er anerkendt og fremgår af jobbeskrivelsen for 73% vedkommende. 32

33 Giver intranettet værdi? Ja, det gør det. Kun én ud af 50 svarer, at intranettet ikke skaber værdi for organisationen. Næsten halvdelen svarer, at intranettet skaber værdi. Lidt under hver tredje svarer Absolut til, at intranettet skaber værdi. Der er markante stigninger i andelen af svar på ja til, at intranettet skaber værdi fra en tredjedel i 2007 til næsten halvdelen i Hvor kun hver fjerde svarede, at intranettet absolut skaber værdi i 2007, så er det i 2011 næsten hver tredje. Ovennævnte bør ses i sammenhæng med, at 65% ikke har målt på, om brugerne synes, at intranettet skaber værdi for dem. Brugervenlighedstests er heller ikke en udbredt foreteelse rundt omkring, da 68% svarer, at de ikke har gennemført brugervenlighedstests. De 29%, der gør det, har gode erfaringer. Ordet værdi kan tolkes i mange retninger, og spørgeskemaundersøgelsen giver os ikke svar på, om det er hårde eller bløde værdier, der bliver målt på og fordelingen mellem de to. Det hænger også igen sammen med formål og ambitionsniveau. Men vi ved, at de gode intranet spiller i mange facetter og skaber værdi, både hvad angår de bløde områder, som det er svært at måle på (information & kommunikation, kultur, samarbejde, videndeling, forandringsledelse), og hvad angår de områder, der kan måles i sparet tid og penge (fra print til web, elektroniske formularer og arbejdsgange, systemintegration, hurtigere opgaveløsning). 33

34 Værdien af intranettet set med brugernes øjne? Kilde: Global Intranet Trends 2011 af Jane McConnell, NetJMC 34

35 Brugervenlighedstest Det er glædeligt, at de fleste har fået øjnene op for vigtigheden af, at medarbejderne rent faktisk kan bruge det, som burde være deres daglige værktøj. Desværre ved vi, at de færreste laver månedlige brugervenlighedstest og at der oftest kun testes i forbindelse med indførsel af helt nye intranet. Business case Hver syvende har lavet en business case på hele intranettet og hver fjerde på dele af intranettet. 35

36 Om vores erfagrupper Dit og organisationens udbytte Dit personlige udbytte er at: blive ajourført med den seneste udvikling inden for erfagruppens speciale få succes med jeres intranet eller hjemmeside lære af andres gode og dårlige erfaringer. (De dårlige erfaringer med intranet og hjemmesider er der meget få der praler med, men dem hører vi om på de fortrolige erfamøder.) opbygge et netværk af ligesindede, som du kan trække på Organisationens udbytte er at: få et bedre udbytte af investeringen i jeres intranet eller hjemmeside udvikle og uddanne medarbejderen i at optimere jeres intranet eller hjemmeside gennem videndeling med andre brugere dele fælles udviklinger og gode ideer undgå at lave de fejl, som andre har lavet. Hvordan gør vi det så? Et typisk erfamøde indeholder følgende: Velkomst og nyt om erfagruppens speciale Præsentation af deltagerne Debat om medlemmernes aktuelle udfordringer Et tema efter medlemmernes eget valg. Det kan være en ekstern ekspert, der beriger erfagruppens medlemmer. Frokost og networking Kort præsentation af værten og værtsvirksomheden Præsentation af værtens løsning Vores rolle Vi: koordinerer møderne og gruppen kommer med oplæg eller skaffer eksperterne stiller vores viden om web, videndeling og kommunikation til rådighed laver referater ajourfører gode links for alle grupperne 36

37 Erfagruppens extranet Hver gruppe har en gruppe på vores community med medlemmernes data og fotos. Her finder du også referater og gode links, som medlemmerne stiller til rådighed for hinanden. Gruppernes størrelse og geografi Vi sammensætter grupperne i passende størrelser afhængigt af interesser og geografi. Vi afholder møderne i de enkelte virksomheder og organisationer. Medlemmerne skiftes til at være vært og få evalueret deres intranet eller hjemmeside. Der er ét møde i hvert kvartal. I erfagrupperne om intranet, SharePoint og Enterprise Search er første kvartals møde altid IntraTeam Event, hvor medlemmerne kan deltage én dag for kostprisen (kr moms). IntraTeam Event er Danmarks største konference om intranet. Systemleverandører og konsulenter kan ikke blive medlem af vores erfagrupper, men kan holde indlæg, hvis medlemmerne ønsker det. Pris Kr ,00 ekskl. moms per kvartal. Abonnementet fakturerer vi af administrative årsager hos jer og os forud for et år ad gangen. Ved evt. udmeldelse tilbagebetaler vi fulde resterende kvartaler. Er I flere i samme organisation, der arbejder med jeres intranet eller hjemmeside, så kan vi altid finde en rabat for efterfølgende medlemskaber til samme organisation. Personligt medlemskab For at opnå den største fortrolighed i gruppen er medlemskabet personligt, men kan til enhver tid overdrages til en anden kollega. Er du forhindret i at deltage i et møde må du sende en substitut. Er der et spændende tema for en af dine kolleger, så må du tage en kollega med en gang i mellem. Intranetworkshop: 37

38 Intranetworkshop: Inspirationsmøde om intranet/digital arbejdsplads Kom godt i gang med et nyt intranet eller få inspiration til at udvikle det, I har. Vi tilbyder en inspirationsworkshop, der tager udgangspunkt i jeres situation og jeres intranet. Rammen for workshoppen er: Oplæg om faldgruber og muligheder i den digitale arbejdsplads Feedback på jeres digitale arbejdsplads, tanker og aktuelle situation. Det kan være emner som: Relancering af den digitale arbejdsplads Redaktionsgruppens samarbejde Optimere og effektivisere jeres virksomhed med den digitale arbejdsplads Dialog Næste skridt: Hvordan kommer I videre? Målgruppe: Redaktionsgruppe, projektgruppe og ledelse Varighed: Tre timer Pris: kr. + moms og transport. Prisen inkluderer vores forberedelse. Intranetworkshop: Strategi og mål Læg en strategi og sæt mål for jeres intranet, så I skaber værdi for virksomheden. Vi tilbyder en dags workshop, hvor vi hjælper jer med at få intranettet til at understøtte virksomhedens strategi. Vi tager udgangspunkt i jeres aktuelle situation. I løbet af dagen vil vi definere: Det overordnede formål med intranettet Målgrupper for intranettet Delmål med intranettet Forberedelse til en handlingsplan Målgruppe: Redaktionsgruppe, projektgruppe og ledelse Varighed: En dag Pris: kr. + moms og transport. Prisen inkluderer vores forberedelse. 38

39 Intranetworkshop: Menustruktur Få en holdbar menustruktur til jeres intranet, og gør intranettet til et vitalt redskab for medarbejderne. Vi hjælper jer med at få en menustruktur på plads. Vi arbejder med en metode, der baserer sig på medarbejdernes instinktive valg og vores liste med menupunkter fra mere end 100 intranet. Processen forløber på følgende måde: Indledende møde om processen I samler en bruttoliste med menupunkter ud fra vores guidelines Vi sammensætter en nettoliste med menupunkter Repræsentanter for målgrupperne prioriterer punkterne Vi bearbejder prioriteringerne og giver jer et oplæg til en ny menustruktur Målgruppe: Redaktionsgruppe, projektgruppe og ledelse Varighed: Syv timer fordelt på tre dage Pris: kr. + moms og transport. Prisen inkluderer vores forberedelse. Benchmark af dit intranet/digitale arbejdsplads Lad os give dig et bud på, hvordan du bedst kan forbedre jeres intranet. Vi har udviklet et værktøj, der er beregnet til at måle og sammenligne intranet. Vi bruger det hvert år som et led i at kåre vinderen af IntranetPrisen. Værktøjet bruger vi også til at give virksomheder og organisationer et hurtigt overblik over, hvordan det står til med deres intranet. Vi måler på brugervenlighed, ledelsesopbakning, integration og produktivitet, samarbejde m.m. Undersøgelsen foregår hos jer, og det foregår på følgende måde: I besvarer en række spørgsmål om jeres intranet Vi bearbejder svarene ifølge vores model I får hovedkonklusionerne og sammenligninger med Danmarks bedste intranet Vores model er brugt siden 2005 til at finde vinderen af IntranetPrisen. Blandt de benchmarkede intranet er Jyske Bank, TDC, SimCorp, Novo Nordisk, Udenrigsministeriet, COWI, Carlsberg, Chr. Hansen A/S, Danske Bank, Danisco, BDO Scanrevision, Nordea og Nykredit. Målgruppe: Intranetansvarlige og redaktionsgrupper Varighed: Én dag Pris: kr + moms og transport. Prisen inkluderer vores forberedelse. Ønsker du en uddybende PowerPoint om resultaterne, så koster den kr moms. Kontakt os på eller hvis du har spørgsmål til ovenstående. 39

40 Erfagrupper SharePoint Internationale virksomheder Jysk/fynske virksomheder Kommunikation på SharePoint Sjællandske virksomheder SharePoint 2010 Uddannelsesinstitutioner SharePoint til eksterne hjemmesider Markedsføring på nettet Jylland/Fyn Sjælland Intern kommunikation Jylland/Fyn Sjælland Andre erfagrupper Sociale medier Sitecore CMS Enterprise Search Se alle vores erfagrupper her: Knowledge Management og digitalt samarbejde Video og WebTV (Ny under etablering) Konferencer og workshops Intranet Strategy and Governance Workshop med Sam Marshall Top Task Management med Gerry McGovern Workshop: Mobile and Tablets for the Enterprise med Martin White IntraTeam Event Stockholm IntraTeam Event Copenhagen Gratis virtuelle grupper Herudover har vi en række helt gratis virtuelle netværksgrupper IntraTeam A/S Tlf.: my.intrateam.dk

Fremtidens mobile intranet

Fremtidens mobile intranet Fremtidens mobile intranet Cand.comm. Mads Richard Møller KL Kommunikationsdøgn 6. november 2014 Inklusive kort beskrivelse af 10 udvalgte eksempler på mobil real practice Kort om baggrund og erfaring

Læs mere

Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation

Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation Fredericia Kommune Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation København den 26. oktober 2005 Peter Møller Projektchef Fredericia Kommune Tlf.: 7210 7730 sfpt@fredericiakom.dk

Læs mere

Det kommunale intranetlandskab 2016

Det kommunale intranetlandskab 2016 Det kommunale intranetlandskab 2016 Introduktion Vi har foretaget denne undersøgelse i et forsøg på at sætte intranettet på den kommunale dagsorden, samt at undersøge opfattelsen af intranettets funktion

Læs mere

Det kommunale intranet. Præsentation Onsdag den 26. marts

Det kommunale intranet. Præsentation Onsdag den 26. marts Det kommunale intranet Præsentation Onsdag den 26. marts Hvem er ham den skaldede? Hvad er et Intranet Kære Wikipedia? Hvad er et Intranet? Wikipedia DK:! Et intranet er et datanet som er internt i en

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Skub din leder ned fra ølkassen

Skub din leder ned fra ølkassen Skub din leder ned fra ølkassen K- rådgiverne bør skubbe lederne ned fra ølkassen, så de kan tale mere med deres medarbejdere. Det er den nære, regelmæssige og personlige kommunikation, der skaber de engagerede

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE #EmployeeAdvocacy #DigitalStrategi #MedarbejderEngagement #PersonligBranding #CorporateBranding #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE Hvis du har lyst til at dele din mening om bogen, så vil jeg

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE Artikel af Christian Schwarz Lausten, Seismonaut 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE I takt med, at sociale netværk, debatfora og communities vinder

Læs mere

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k Få et professionelt netværk i ryggen Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k En livline i hverdagen Som leder og nøglemedarbejder står man ofte alene, når vigtige strategiske beslutninger

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

Wizdom med forretningsapplikation. Wizdom Business Apps

Wizdom med forretningsapplikation. Wizdom Business Apps Wizdom med forretningsapplikation 1 Wizdom Business Apps Dan Thomsen 1 Dan Thomsen Har arbejdet med forretnings applikationer til SharePoint med store danske og internationale virksomheder Har arbejdet

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Microsoft Inspirationsseminar

Microsoft Inspirationsseminar Microsoft Inspirationsseminar Dansk Byggeri effektiviserer dokumenthåndtering med TeamShare Thomas Bargholz Produktansvarlig for TeamShare Lector Mikkel Faarup Projektleder på Dansk Byggeri Lector Hvad

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna. Inspirationsseminar SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.dk) Formål Inspiration til udnyttelse af

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 SIDE 1/8 Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 Formålet med ovennævnte seminar var at sikre de nordjyske SMVers bevågenhed i forhold til udviklingen af digitalisering og e-handel indenfor markederne

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

4. Den offentlige sektors brug af it

4. Den offentlige sektors brug af it Den offentlige sektors brug af it 39 4. Den offentlige sektors brug af it Figur 4.1 Digitale serviceydelser til borgere og virksomheder 1 8 6 Pct. af myndigheder 87 88 9 94 94 Downloade blanketter digitalt

Læs mere

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret Medarbejder udvikling og øget effektivitet i Borgerservice centret God borgerservice er god forretning! Undersøgelse viser en direkte sammenhæng mellem oplevelsen af jeres Borgerservice, og borgernes vilje

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fra vision til virkelighed www.traen.dk Dem du skal høre på Mary Larsen Kommunikationschef Fredericia Kommune Michael Ibsen Manager Traen Lab Århus Gothersgade

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE?

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? - FORÅR 2016 STUDIEVALG 2016 Hvad afgør dit studievalg? Det spurgte vi brugerne på Studentum i Danmark, Sverige, Norge og Finland om i vinteren 2016. 6.568 brugere deltog

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

Web governance model for SSI

Web governance model for SSI Web governance model for SSI Oplæg til web kommunikationsgruppen December 2008 1 Indledning... 3 Afgrænsning... 3 Roller og ansvar... 4 Webredaktøren... 4 Forfattere... 5 Overordnet ansvarlig... 5 Webredaktører

Læs mere

Store Netværksdag 2008

Store Netværksdag 2008 Store Netværksdag 2008 Torsdag den 12. juni på Hotel & Casino Marienlyst, Helsingør Torsdag den 19. juni i Aalborg Kongres & Kultur Center www.sn08.dk Velkommen til Store Netværksdag 2008 Der netværkes

Læs mere

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER Rekrutteringsdatabaser Rekrutterings-databaser Jobcentre Jobbaser Fagforeninger Jobudbydere A-kasser Udvalget er stort af rekrutterings- og CV-banker, hvor dit CV kan blive optaget. De findes blandt andet

Læs mere

Jan Kjær (j.kjaer@enzym.dk) Sitecore Intranet Project Consultant w w w. e n z y m. d k

Jan Kjær (j.kjaer@enzym.dk) Sitecore Intranet Project Consultant w w w. e n z y m. d k Jan Kjær (j.kjaer@enzym.dk) Sitecore Intranet Project Consultant Feb 2008 w w w. e n z y m. d k Page 1 Page 2 Page 3 Agenda Filosofien bag Sitecore Intranet Portal Et intranet er mere end et website på

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Service & Support Service Desk konference 16-17/11 2011

Service & Support Service Desk konference 16-17/11 2011 Service & Support Service Desk konference 16-17/11 2011 Indlæg Viking Viking IT Inspiration eller religion Forandringsledelse Incident i små bidder Resultater 10 bud VIKING Life-Saving Equipment Privatejet

Læs mere

virtuelle platforme Working Virtual 2015

virtuelle platforme Working Virtual 2015 virtuelle platforme Working Virtual 2015 Program Hvad gør de andre virksomheder? VS14 analyse Hvad kan du og din virksomhed gøre? Virtuelle møder og alternativerne Fakta om virtuelle møder og potentialer

Læs mere

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver En miniguide til nyhedsbreve skab intern afklaring af behov, setup og mål Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver 2 Intro! E-mailmarketing er ikke død.! Har man indblik i marketingkanaler på tværs, ved man,

Læs mere

Del viden og få mere innovation

Del viden og få mere innovation DI s Innovationskonference 2009 - Ny styrke til vækst DI s Innovationsundersøgelse 2009 Del viden og få mere innovation DI, Produktivitet November 2009 1 DI s innovationsundersøgelse 2009 Undersøgelsen

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1 BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING Side 1 Virksomheder mener: At CSR er relevant for forretning og bundlinje. At de gerne vil videre med deres CSR-arbejde. At de kan lære noget af andre virksomheders

Læs mere

VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen?

VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen? VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen? Så er et DANSK HR Partnerskab noget for dig Eksklusiv viden om HR-branchen Nyeste HR-trends Fagligt sparringsrum Kommuniker med DANSK HR-medlemmer Stærk markedsføring

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

EN 167-ÅRIG GROSSERER ER BLEVET SOCIAL. Kim Øxenholt, marketing- og e-businessdirektør, Lemvigh-Müller A/S

EN 167-ÅRIG GROSSERER ER BLEVET SOCIAL. Kim Øxenholt, marketing- og e-businessdirektør, Lemvigh-Müller A/S EN 167-ÅRIG GROSSERER ER BLEVET SOCIAL Kim Øxenholt, marketing- og e-businessdirektør, Lemvigh-Müller A/S LEMVIGH-MÜLLER I HOVEDTAL Omsætning 2012: 5,1 mia. kroner Antal medarbejdere: 1.200 Salgsafdelinger/butikker:

Læs mere

Kommunikation. Kommunikationskanaler 2. Hjemmesider 3. Re-design af sanistaal.com 4. Reklamer 8. Sociale medier 14. Pressemeddelelser 15

Kommunikation. Kommunikationskanaler 2. Hjemmesider 3. Re-design af sanistaal.com 4. Reklamer 8. Sociale medier 14. Pressemeddelelser 15 Kommunikation Kommunikationskanaler 2 Hjemmesider 3 Re-design af sanistaal.com 4 Oms 3,9b Reklamer 8 Sociale medier 14 Pressemeddelelser 15 Personalebladet 17 Intranet 18 Årsberetning og CSR 19 1 Kommunikationskanaler

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

Sociale medier. Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt

Sociale medier. Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt Sociale medier 2011 Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt 1 Agenda Hvad er sociale medier? Udvikling & trends på sociale medier Det kan sociale medier bruges til Sådan lytter du på de sociale medier

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

It-chefernes dagsorden 2007

It-chefernes dagsorden 2007 Marts 2007 - nr. 1 It-chefernes dagsorden 2007 Baggrund: Resume: Hvert år i begyndelsen af året, gennemfører DANSK IT en undersøgelse af, hvad der står på it-chefernes dagsorden for det kommende år. Således

Læs mere

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Formålet I får indblik og mulighed til at tænke strategisk vedr. de sociale

Læs mere

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE EFFEKTIVISER COLLABORATION SYGEHUSE ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE PROGRAM Præsentation af Working Virtual Sådan arbejder vi Præsentation af VS14 Hvordan står det til? Et par eksempler

Læs mere

Reducér tiden med Taxon

Reducér tiden med Taxon Vores manuelle processer er minimeret med 75%, og vi er gået fra 4 til 1 medarbejder til åbning, sortering og distribution af ca. 40.000 breve årligt Jon Badstue Pedersen - Afdelingsleder, HR og digitalisering

Læs mere

Hvad siger årsregnskaberne fra 2010 om virksomhedernes økonomi juni 2011 SURVEY.

Hvad siger årsregnskaberne fra 2010 om virksomhedernes økonomi juni 2011 SURVEY. Hvad siger årsregnskaberne fra om virksomhedernes økonomi juni 11 SURVEY www.fsr.dk Hvad siger årsregnskaberne fra om virksomhedernes økonomi? FSR danske revisorer har gennemført en survey-undersøgelse

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Digital ledelse muligheder og udfordringer

Digital ledelse muligheder og udfordringer www.pwc.dk Digital ledelse muligheder og udfordringer Inspirationsoplæg på DDB Strategidag 2016 1. juni 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1. Mulighederne: Kort om fremtidens digitale udvikling Det

Læs mere

Intern Kommunikation anno 2013

Intern Kommunikation anno 2013 Intern Kommunikation anno 2013 I IK13 - en ny, stor undersøgelse blandt Danmarks 50 største private og offentlige virksomheder - har Resonans Kommunikation sat sig for at dokumentere, hvordan der arbejdes

Læs mere

Karriereudvikling resultat af undersøgelse

Karriereudvikling resultat af undersøgelse Karriereudvikling resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE 2 Overordnet formål med den interne kommunikation I Holbæk Kommune skal vi alle være stærke medspillere for og med borgere og virksomheder. For at vi kan

Læs mere

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier IT Projektleder ERFA 9. juni 2011 Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier Centerleder i Innovationscenter for ebusiness Jan Overgaard Revideret agenda 09:30 09:45 Registrering, kaffe

Læs mere

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Situation Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Struer Kommune er udvalgt til forgangskommune i forbindelse med udviklingen af en model for etablering og drift af værdiskabende

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Humanconsult. powered by. hartmanns

Humanconsult. powered by. hartmanns Humanconsult powered by hartmanns humanconsult powerd by Hartmanns medlemskaber Medlemskaber Medlemskabet giver dig et attraktivt fagligt inspirationsforum til en dialog blandt ligesindede. Vi finder det

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen ønskes: overblik, praktiske værktøjer og konkrete eksempler sammenfatning af brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø 2006 Operates brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø viser,

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning. Aktivitetsplan 2016

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning. Aktivitetsplan 2016 BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning Aktivitetsplan 2016 Aktivitetsplan 2016 Indhold Indledning... 2 Indsatsområder... 3 Budget... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Psykisk arbejdsmiljø: Formidlingskonference...

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

Canon Business Services

Canon Business Services Canon Business Services "Transforming your business" Canon Business Services I et landskab, hvor kundeadfærden hele tiden ændrer sig, ændrer det også den måde, virksomheder arbejder på, samt hvordan de

Læs mere

VIDENDELING PÅ FARTEN. Tangen 6 DK-8200 Århus N Tel. +45 9927 1000. www.progressive.dk info@progressive.dk CVR. 25 22 33 30

VIDENDELING PÅ FARTEN. Tangen 6 DK-8200 Århus N Tel. +45 9927 1000. www.progressive.dk info@progressive.dk CVR. 25 22 33 30 VIDENDELING PÅ FARTEN Progressive A/S Lyskær 3B Platanvej 4 DK-2730 Herlev DK-7400 Herning Tel. +45 3525 5070 Tel. +45 9927 1000 Tangen 6 DK-8200 Århus N Tel. +45 9927 1000 www.progressive.dk info@progressive.dk

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX På vores onlinebaserede webinarer kan du få overblik over de mest effektive tillægsløsninger til Dynamics AX og se, hvordan du optimerer din virksomheds forretningsgange

Læs mere

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1 Succes med intranet til Office 365 Webtop A/S s. 1 Hvem er jeg https://twitter.com/jeslas http://www.linkedin.com/in/jesslassen Webtop A/S s. 2 Hvad er Office 365 Office pakken (Word, Excel..) Skyudgaver

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere

REFERAT CAMP SEMINAR 2007 MEDLEMSORGANISATIONER OG SOCIALE MEDIER

REFERAT CAMP SEMINAR 2007 MEDLEMSORGANISATIONER OG SOCIALE MEDIER REFERAT CAMP SEMINAR 2007 MEDLEMSORGANISATIONER OG SOCIALE MEDIER Brug integrationen af medlemssystemet og Sharepoint Portalen til at skabe den ultimative administration og vedligeholdelse af de faglige

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Hvad vil vi gerne dele med jer i dag? Kort om os Erhvervsstyrelsen, brugervenlighed og VIRK v. Hanne Vestergaard

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere