Anlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde"

Transkript

1 Anlæg Nummer 81 Projektnavn Nyt multifunktionelt fritidsanlæg i Ringe Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Gadeidrætten og streetkulturen møder foreningsidrætten. Det kunne være overskriften på et muligt projekt i Ringe. Der har været lagt et stort arbejde omkring opstart af skater-forening og parkour-tilbud i Ringe. Med minimal kommunal medfinansiering har begge bevægelsesformer formået at starte deres aktiviteter op helt fra bunden. Begge aktiviteter - og specielt Ringe Skaterforening - ser et stort behov for udvidelse og vil gerne anlægge en skatepark tæt ved Midtfyns Fritidscenter, hvor midlertidige skaterramper idag skaber glæde for mange børn og unge. Samtidig med dette holder en af kommunens største boldklubber til på boldbanerne omkring fritidscentret, og Ringe gymnastikforenings atletikafdeling har ligeledes deres aktiviteter på stadion. Petanqueklubben og parkourtilbuddet er ligeledes flyttet ind på fritidscentrets område, og dermed er der snart mange enkeltstående aktiviteter omkring fritidscentret. Stadionanlægget til atletik er i ringe stand og atletikklubben har længe ønsket sig bedre forhold og gerne sammen med andre aktiviteter. På Syddansk Universitet har man fornyligt indviet et multifunktionelt atletikanlæg, som kunne være et forbillede for en nytænkning og ombygning af et traditionelt fodbold- og atletikstadion til et moderne multifunktionelt fritidsanlæg, der kan samle flere forskellige bevægelsesformer/aktiviteter og dermed målgrupper - med respekt for de enkelte aktiviteters/målgruppers ønsker og behov for fysiske rammer. Projektet kunne gå hen og blive enestående i den blanding af aktiviteter der kan tilbydes til børn og unge på det der ellers "blot" har været et traditionelt boldspils- og atletikanlæg. Projektet kan derfor også have stor betydning i en bosætningsstrategi og det vil kunne understøtte Udviklingsstrategiens vision om et varieret udbud af fritids- og kulturaktivieter til moderne livsformer og fremtiden børnefamilier. Hvis projektet gennemføres ved Midtfyns Fritidscenter vil der udover alm. borgere og foreninger være stor interesse for de 4 skoler, som ligger meget tæt på fritidscentret. Projektet kunne også tænkes anderledes og en skater-/parkourrbane m.v. kunne evt. ligge et andet sted i Ringe, og derfor skal der i dette anlægsønske ikke på forhånd lægges fast på et bestemt sted i Ringe. Der bør indledes med en kort analysefase for at afdække den bedste placering i.ft. at understøtte både fritidsliv og byens funktioner i øvrigt bedst muligt. Der søges om 1.1 mio. kr. i kr. til skitsering og forprojektering, og 1,0 mio. kr. til anlægsmidler forudsat at der hentes eksterne fondsmidler hjem til realisering af et fuldt projekt. Forventet anlægssum på 2-4 mio. kr. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Side 1

2 Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Heraf overført fra 2015 Forudsætninger for økonomisk overslag Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 2

3 Anlæg Nummer 82 Projektnavn Udvikling af friluftscentre i Gåsebjergsand og Tarup-Davinde Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Faaborg-Midtfyn skal være en førende friluftskommune. Det er et oplagt led i udmøntning af kommunens udviklingsstrategi for styrket bosætning og erhverv. Vi har fantastiske natur- og friluftsmuligheder, Det er centralt at gøre tilgængeligheden og muligheden for anvendelsen bedre for såvel almindelige borgere, foreninger, som for turister. 2 særlige friluftsdestinationer i kommunen er Gåsebjergsand/Svanninge bakker og bjerge, samt Tarup- Davinde. I begge områder er der behov for udvikling af moderne og tidsvarende faciliteter/klubhuse/foreningshuse/mødesteder, der kan være udgangspunkt for foreningsaktivitet, institutioner/skoler, selvorganiserede der ønsker at bruge naturen, borgere og turister, mv. I Tarup-Davinde er der i helhedsplanen for området givet mulighed for at lave et mødested for brugere af området. Processen er så småt gået igang med dialog med forskellige brugergrupper og kommunen. I Gåsebjergsand er der indledt en dialog mellem de 2 foreninger som lejer sig ind og har klubhus i Gåsebjergsand, Naturstyrelsen som ejer området, samt Faaborg-Midtfyn Kommune. Dialogen har allerede ført til en inspirationstur rundt til andre nye friluftscentre på Fyn. For at komme videre med konkrete forslag til kommunen, men i særlig grad også til eksterne fonde, som forventes at skulle bidrage til etableringen begge steder søges der om midler til indledende proces- og skitsearbejde. Det forventes at begge steder kan blive rollemodeller i udviklingen af forskellige "huse", der kan bidrage til større deltagelse i friluftsrelaterede aktiviteter, samt understøtte et af Udviklingsstrategiens største potentialer - nemlig at blive en førende friluftsdestination. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Heraf overført fra 2015 Forudsætninger for økonomisk overslag Side 3

4 Et forventeligt indledende proces- og skitsearbejde vil koste ca kr. pr. sted kr heraf forventes at kunne anvendes i 2015 ved fremskyndelse af aktiviteten. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter I Tarup--Davinde er i helhedsplanen for området indarbejdet et mødested for foreninger, frivillige, brugere, tilrejsende, mv. I Gåsebjergsand bor foreningerne i et gammelt gasbetonhus, som ikke pryder det smukke område. Såvel foreningerne, Naturstyrelsen og Plan&kultur kan se potentialer i at skabe et nyt "hus" eller friluftscenter til en bred gruppe af brugere. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Begge steder er primære interessenter allerede inddraget og yderligere inddragelse med flere interessenter skal ske i videre proces. Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år 2015: Dialog, inspiration, forventningsafstemning og inddragelse af primære interessenter 2016: Skitsering og yderligere inddragelsesproces omkring indhold, rammer og funktioner - evt. opstart fundraising. 2017: Forventet anlægsarbejde. Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 4

5 Anlæg Nummer 85 Projektnavn Videre udvikling af kulturzonen Ringe med sygehusets tekniske værksteder Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Etablering af Kulturzonen indgår i Masterplan Ringe og bidrager til at skabe en helstøbt by med en bred pallette af fritidstilbud for både byens og oplandets borgere bl.a. de unge uddannelsessøgende. Skal det lykkes at videreudvikle Kulturzonen med yderligere aktivitetsmuligheder og nå en endnu større gruppe af aktive unge, vil erhvervelse af sygehusets tekniske værksteder være en strategisk vigtig investering. Bygningerne er placeret i samme område som ungdomskulturhuset og musikskolen, og de vil udgøre et kreativt bygningskompleks omkring et grønt åndehul i centrum sammen med de øvrige bygninger i Kulturzonen. En investering i de tekniske værksteder vil gøre det muligt at skabe bedre rammer for f.eks. øvelokaler, koncerter, performance og billedkunstneriske udfoldelser i Ringes bymidte. Ringe har ikke et koncertsted som kan bruges af bl.a byens unge og har kun begrænsede øvefaciliteter for amatørmusikere, herunder også de unge. Projektet understøtter Kulturstrategiens forslag om at forbedre lokalerne til kultur og ungeaktiviteter i Ringe samt Udviklingsstrategiens vision om at udvikling kultur- og fritidstilbud, der passer til moderne livsformer og fremtidens børnefamilier. Værksteder bør søges erhvervet fra Freja ejendomme m.h.p at sikre deres anvendelse til Kulturzonen. De forventes at kunne erhverves billigt. Udgifterne ligger hovedsagelig i en omdannelse, men den forventes at kunne gennemføres på et minimumsniveau. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Heraf overført fra 2015 Forudsætninger for økonomisk overslag Side 5

6 Det er vanskeligt at vurdere, hvad det vil koste Faaborg-Midtfyn Kommune at erhverve bygningerne, men det forventes, at de kan erhverves for et mindre beløb. I forlængelse af et køb skal der ske nogle ændringer i bygningerne for, at de kan anvendes til de ønskede formål. Det foreslås at bygningerne i første omgang kun tilpasses på et minimums niveau, svarende til at de akkurat kan anvendes til de ønskede formål. En renovering kan ske senere, når der kan vurderes på efterspørgslen og på den faktiske brug, eller barrierer herfor. Det vil måske være en mulighed at erhverve de tekniske værksteder ved Kulturzonen allerede i I så fald vil det være en mulighed at købe bygningerne for midler fra den nyetablerede udviklingspulje for Der vil forventligt kunne anvendes ca. 0,4 mio kr. i 2015 til erhvervelsen. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Inden etableringen af Kulturzonen i centrum af Ringe var de unges muligheder for at mødes og være aktive i bymidten meget begrænsede. Med placeringen af musikskolens aktiviteter og et nyt ungdomskulturhus i Kulturzonen er der skabt mulighed for at de unge fra bl.a. gymnasiet kan mødes og skabe kreative aktiviteter i bymidten. På daværende tidspunkt var det ikke muligt at købe de tekniske bygninger, men muligheden foreligger nu. De tekniske bygninger kan imødekomme ønsket om at få lokaler i Ringe lige ved Kulturzonen, hvor der kan afholdes koncerter og hvor der også er rum til billedkunstneriske aktiviteter. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Udover musikskolen, teaterskolen og områdets unge har den lokale billedskole og andre kreative foreninger også vist interesse for at forankre kulturelle aktiviteter i Kulturzonen. Det var imidlertid ikke muligt at udvikle lokaler til alle interessenter, da den tidligere rygcenterbygning og Centrumhuset skulle renoveres. Med en investering i sygehusets tekniske værksteder åbnes der mulighed for, at endnu flere kulturelle aktiviteter kan koble på Kulturzonens vifte af kreative tilbud. Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år forhandling med Region Syddanmark om køb af bygningerne. Vurdering af udgifterne til tilpasning af bygningerne Tilpasning af bygningerne og interessentinddragelse i forhold til indretning af lokalerne og bygningerne tages i anvendelse til kulturelle aktiviteter. Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 6

7 Anlæg Nummer 157 Projektnavn Lokale bynære naturstier - stipulje Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Adgang til bynære rekreative arealer og stier er en væsentlig parameter, når vi skal vælge, hvor vi vil bosætte os. Det viser analyser fra bosætning på Sydfyn, hvor omkring 50 % angiver, at nærhed til natur og grønne områder har haft afgørende betydning for valg af bostæd. Samtidig har kort afstand til ture i det grønne (skov, strand, markveje) stor betydning for hvor ofte vi går tur og dermed vores trivsel og sundhed. Endelige lægger skolereformen op til at skolen i højere grad skal ud i naturen og skabe læring og bevægelse, hvilket kræver adgang til naturen i nærområdet. Etablering af bynære rundture indgår centralt i de fleste lokalråds udviklingsplaner. Etablering af bynære stirundture er da også et selvstændigt indsatsområde i kommunens friluftsstrategi og indgår i de helhedsplaner, der er lavet for blandt andet Faaborg, Ringe, Nr. Lyndelse/Sdr. Nærå og hele Tarup-Davinde området. Med en afsat pulje til lokale bynære stier kan vi komme videre med anlæg af A) helt centrale, gennemgående offentlige naturstier og dels B) sikre ressourcer til at bakke op om lokalrådenes stigrupper og sikre midler til den nødvendige medfinansiering. Det vil kunne give hele arbejdet et betragteligt løft. I forhold til gennemgående, offentlige stier A) vil der konkret kunne anlægges en sti fra Forum Faaborg og til Pipstorn langs veteranbanen på arealer, som kommunen allerede ejer, da banestrækningen her i sin tid er udlagt i dobbelt bredde frem til Katterød. Stien vil både understøtte projektet om at udvikle Pipstorn skov til rekreativ skov og understøtte udviklingen af Forum Faaborg ved at skabe god adgang til naturen fra Centret. Desuden skal peges på mulighed for en række andre stier, som Faaborg-Dyreborg, udbygge stiadgang til Tarup- Davinde natur- og friluftsområde fra bl.a. Rolfsted, Ferritslev og Sdr. Nærå og sti langs Odense Å, der kan knytte an til Odense Kommunes projekt med at forlænge Odens Å stien frem til kommunegrænsen til Faaborg-Midtfyn kommune. Som en del af at kommunen tilbage i var Breddeidrætskommune var der afsat ekstra ressourcer til lokal stier mv. Det resulterede bl.a. i Riderute Sydfyn, Å-stien i Årslev-Sdr.Nærå og stiforbindlese fra Ringe vest til Findinge/Esper. Desuden belv der arbejdet aktivt med at fremme lokale stigruppes arbejde med stirundture med gode resultater i bl.a. Allested-Vejle, Horne og Hillerslev. Med en ny stipulje vil der være skabt grundlag for at genoptage indsatsen og muligheden for at nå friluftsstrategiens målom at vi har gang- og løbestier omkring alle byer større end 500 indbyggere. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Side 7

8 Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Heraf overført fra 2015 Forudsætninger for økonomisk overslag Det vurderes, at anlæggelse af ca. 2,3 km grussti fra Faaborg til Pipstorns skov kan forberedes og anlægges allerede i efteråret 2015/foråret 2016 og med en samlet anlægsbudget på ca kr. for en grussti i ca 2 meters bredde. Skønnet 50% af beløbet kan avendes i Anlæggelse af lokale stirundture i samarbejde med lokaråd/stigrupper kan ofte ske med frivillige aftaler med lodsejere. Der er typisk tale om trampespor eller brug af eksisterende markveje, stier mv., så der alene er tale om udgifter til afmærkning, infotaler, folder mv. Det koster typisk mellem kr. per spor/rundtur af typisk 5-10 km. Der findes nationale ordninger, hvor der oftes kan hentes op til 50 % af disse udgifter, Resten skal findes lokalt, og det er ofte her, at lokalrådene strander. Under forudsætning af, at der kan hentes 50% medfinansiering i de nationale puljer, vurderes det, at der med anvendelse af kr. til lokal medfinansiering vil kunne anlægges mellem rundtursstier rundt i kommunen. Dertil kommer ressourcer til at facilitereog fremme arbejdet. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Både nationale og regionale undersøgelser viser, at adgang til naturen har stor betydning for bosætning, og at befolkningen i stigende grad efterspørger og bruge stier og naturadgang i deres nærområde til gå- og løbeture. Samtidig viser undersøgelser, at det over de seneste årtier er blevet væsentligt færre muligheder for rundture, fordi mange mark- og adgangsveje er forsvundet. Dette er grundlaget for, at lokalrådene peger på etablering af lokale stirundture som væsentlige dele af deres udviklingsplaner. Med en ny stipulje vil der være skabt grundlag for at genoptage indsatsen og mulighed for at nå friluftsstrategiens mål om at vi har gang og løbestier omkring alle byer med flere end 500 indbyggere. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Side 8

9 Både de lokale beboere og potentielle tilflyttere vil få gavn af projektet. De lokale ved at få flere rundturmuligheder og tilfytterne ved at kunne få et bedre overblik over mulighederne. Formidling af stierne både lokalt og til tilflyttere vil således indgå i projektet. I dag fremgår de lokale stier dels på kort i kommunens tilflytterportal og dels i de fleste tilfælde på lokalrådenes egne hjemmesider. Formidlingen trænger dog til et løft, hvis de for alvor skal være med til at tiltrække tilflyttere. Skoler og børnehaver vil desuden kunne være flittige brugere. Det nationale projekt Spor i Landskabet har således lanceret et særligt program for skoler - kaldet Skolespor - hvor der udover selve sportet også er lavet forskelligt undervisningsmateriale. Projektet giver 50 % medfinansiering til lokale stiprojekter. Resten skal findes lokalt. En kommunal stipulje vil kunne være med til at fremme dette initiativ i kommunen og dermed være en hjælp til skolernes implementering af den nye skolereform. Sporene forudsætter aftaler med lodsejerne, som således også er væsentlige interessenter. Der arbejdes med frivillige aftaler. De gennemgående offentlige stier vil have en breddere målgruppe. De vil ofte forbinde eller styrke adgangen til vigtige rekreative områder som f.eks. Pipstorn Skov, der udover de lokale beboere også har interesse for særligt turister, foreninger, større grupper og events. Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Efteråret forberedelse til anlægge stien fra Faaborg til Pipstorn skov - kampagne overfor lokalrådene - oprettelse af samlet netværk for lokale stigrupper i regi af Fynsland foråret/sommer etablering af stien Faaborg til Pipstorn skov - undersøger mulighed for andre større stier - etablering af de første lokale rundtursmuligheder (dem der blot afventer at finde lokal medfinansiering) - sparing med lokale stigrupper om stirundture i deres lokalormåde - de lokale stigrupper planlægger og tager de første kontakter til lodsejere sommer/efterår ansøgninger om medfinansiering fra Spor i Landskabet og evt anlæg af lokal stirundture efterår > anlæggelse af lokale stier /stirundture Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 9

10 Anlæg Nummer 185 Projektnavn Ekstra midler til ombygning af Helios salen Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Ved budget 2015 blev bevilliget 4 mio kr ekstra til Heliosprojektet rettet mod renovering af salen og til etablering af working cinema. Sidstnævnte skal understøtte FilmFyn aktiviteter og bidrage med løbende indtægter til driften af Heliosteatret. Salen blev fra starten taget ud af det samlede projekt, da der ikke var midler til dette i det oprindelige budget. Men salen fremstår i dag utidssvarende og slidt og en optimering af salens akustiske formåen vil ikke alene højne biografens muligheder for at leve op til nutidens krav til biograflyd betydeligt, men vil også åbne for,at salen bruges som working cinema ved filmproduktioner i Faaborg, samt forbedre salens muligheder for at blive brugt til flere koncerter inden for et bredere spektrum af musikalske genrer. Selv klassiske koncerter vil kunne drage nytte af en optimering af salen, har en akustiker fastslået i en udarbejdet rapport omkring salens nuværende akustik. Renoveringen af salen i Helios er taget med i det samlede udbud omkring ombygningen af Helios, således at projektet evt. kan gennemføres som et sammenhængende projekt. Dette for at undersøge hvor langt vi kan komme for de midler der allerede er til rådighed. Den første projektering af projektet har her vist, at priserne generelt ligger højere end det overslag der blev fremlagt ved projektstart. Særligt ombygningen af salen har vist sig at koste mere end først antaget, herunder til den generel tiltrængt forbedring af akustikken - uanset man vil etablere working cinema eller ej. Det vurderes fortsat at det giver god mening at renovere salen i sammenhæng med at resten af huset renoveres og bygges om, for at sikre størst muligt synergi og sammenhæng i anlægsarbejdet. De priser for ombygningen der foreligger på nuværende tidspunkt tager afsæt i erfaringstal og er således det bedste skøn man kan lave. Det er først når projektet har været budt ud hen over sommeren 2015, at man kender den reelle pris på projektet og kan træffe en beslutning ud fra det økonomiske råderum man står med. Udbuddet kan således både blive bedre end antaget eller dårligere. I forhold til de midler der på nuværnede tidspunkt er afsat til projektet, samt de midler som det er lykkes at skaffe fra puljer og fonde, forventes det at der stadig mangler ca. 4 mio. kr. Der er dog endnu ikke kommet svar på alle ansøgninger fra fonde og forhåbningen er derfor, at det fortsat er muligt at finde en del af beløbet fra en eller flere eksterne parter. Helios projektet har været længe under vejs og det vil være godt for brugerne af huset at få det afsluttet nu. Derfor ansøges der om en ekstra bevilling på 4 mio. kr. til projektet for at komme helt i mål. En bevilling der betyder at salen i Helios får et tiltrængt løft og åbner for nye muligheder i Helios. Lykkes det at skaffe midler udefra, reduceres der tilsvarende i det ansøgte beløb. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt Side 10

11 I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Heraf overført fra 2015 Forudsætninger for økonomisk overslag At overslag i forbindelse med igangværende detailprojektering holder. Udbud vil vise om dette er bilver tilfældet. Hvad der gennemføres må i sidste ende tilpasses til det samlede bevilligede budget og supplerende fondsmidler. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Se tidligere hovedskema for projektet Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Se tidligere hovedskema for projektet Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Projektet var planlagt afsluttet med udgangen af Det foreventes nu færdigt april Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 11

12 Nummer 198 Projektnavn Markedsføringstiltag af udviklingsstrategien Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Aftaleenhed Direktionen Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi Anlæg Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Ad.1 I en af de kommunale udstykninger - Boltebjerg i Ringe, hvor salg af grunde har haft en svær start, Kværndrup, hvor vi endnu ikke har solgt nogle grunde eller den nye udstykning i Nr, Lyndelse foreslås følgende markedsføringstiltag: Kommunen bygger et udstillingshus: Huset skal markedsføre udstykningen, men også en grøn profil og fremtidens krav til energi og miljø. Huset skal have et moderne udtryk, egnet til en ung familie med 2 børn, være et energi + hus med begrænsede vedligeholdelseskrav. Haven skal anlægges så regnvand/ overfladevand genbruges og så skal haven indrettes til en børnefamilies behov. I de første 2 år skal huset fungere som udstillingshus, som fremvises efter aftale og ved åben hus arrangementer, for borgere, håndværkere o.a. som kunne have interesse i at se et energi + hus. Der skal være udstillingsmontre, der fortæller om energiproduktion miljøgevinst m.v. Efter 2 år sælges huset. Anslået udgift 2,5-3 mio. kr. incl. driftsudgifter i 2 år. Salgspris ca. 2 mio. Den samlede investering er byggegrund + 0,5-1 mio. kr. Det kan undersøges om huset f.eks kan bygges som et OPP eller anden model, hvor private eller energiselskaber går med i projektet. Teknik skal vurdere disse tal hvis der skal arbejdes videre med forslaget. Huset kan også bruges i undervisningsøjemed for folkeskole og gymnasium m.v. Ad 2. Projektet udbygges. Der ansættes en energikonsulent, som får arbejdsplads i huset. Vedkommendes opgave bliver at fremvise huset, vejlede folk, der vil bygge nyt om energioptimering, samt tilbyde energirådgivning mod symbolsk betaling til allerede eksisterende boliger. Kan overveje også at placere vores klimasekretariat i huset. Driftsudgift skønnet gange 2 = i alt 1,6 mio. kr. over 2 år. (løn, rengøring,forbrug,udstyr m.v) Ad. 3 Projektet udbygges. Der investeres i 2 mindre elbiler og 10 elcykler Der trækkes lod mellem nytilflyttere om lån af elbil eller elcykel i f.eks 3 mdr. Anskaffelsespris incl. service i 2 år. Anslået kr. Ad.4 Alternativt. Der indkøbes 2-4 mindre elbiler, som administreres af energikonsulenten, og efter samme princip som hos Go More udlejes de til borgere i kommunen. Udlejning/booking skal være web baseret. På den måde kan borgerne få lov at prøvekøre en energirigtig bil og elbilen kan i et eller andet omfang være et forsøg som alternativ til kollektiv trafik. Pris anskaffelse 2 biler kr. Driften hviler i sig selv, måske med et lille overskud på udlejningen. Ad.5 Projektet udbygges. Side 12

13 Der trækkes lod blandt alle der køber en kommunal byggegrund i 2015 og i 2016 om kr. til anlæg af en miljørigtig have i stil med prøvehusets. Pris i alt kr. O.s.v. Det er muligt at udbygge forslaget, at vælge dele af forslaget eller alle dele. Bevillingsbehov over 2 år. Ad.1-0,5-1 mio. kr. netto Ad.2-1,6 mio. kr. Ad.3-0,6 mio. kr. Ad.4-0,4-0,5 mio kr. Ad.5-0,2 mio. kr. I alt. 3,3 3,9 mio. kr. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Heraf overført fra 2015 Forudsætninger for økonomisk overslag Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Side 13

14 Såfremt der kan findes finansiering vil projektet blive iværksat i 2015 Fagudvalgets bemærkninger Side 14

15 Nummer 200 Projektnavn Ekstraordinære fællesrum styrker lokale udstykningers profil Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Aftaleenhed Stab Fællessekretariatet Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi Anlæg Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Der søges midler til at afholde en konkurrence om at skabe de bedste, mest nytænkende og fællesskabsskabende uderum for børnefamilier på kommunens udstykninger i henholdsvis Gislev og Kværndrup, samt midler til at opføre de valgte løsninger. De to udstykninger har vist sig særligt vanskelige at sælge. I Egeparken i Kværndrup er 17 grunde blevet udbudt i 2010, og ingen er solgt. På Smedeager i Gislev blev 19 grunde udbudt i 2010, og 17 er tilbage. Priserne er nedsat i Kværndrup i 2012 og i Gislev i For begge udstykninger gælder, at det vil være oplagt at tiltrække børnefamilier, da der er tale om aktive lokalsamfund med daginstitutioner, skoler, indkøbsmuligheder og fritidsaktiviteter. Det er derfor tanken at forskønne selve udstykningen, således at den bliver særlig attraktiv for tilflytterfamilier. Hvilke konkrete uderumsprojekter, der skal gennemføres, skal besluttes via en konkurrence, som bl.a skal henvende sig til speciale-/phd. studerende fra alle relevante studieretninger (arkitekt/antropolog/idræt mv.). Konkurrencen skal opfordre til at arbejde tværfagligt med at skabe det bedste uderum. For at kunne skabe denne mulighed for spændende fællesrum, foreslås det, at der inddrages en byggegrund på hver udstykning til projektet. Der er i budgetoverslaget indregnet midler afholdelse af konkurrence, anlæg af uderum, samt markedsføring af de to udstykninger med en ny og spændende profil. Det forudsættes, at den mistede indtægt for de to byggegrunde ikke skal godtgøres i jordpuljen. Forslaget understøtter udviklingsstrategien, idet det med projektet målrettet søges at øge tilflytningen til kommunen ved at gøre to udstykninger mere attraktive. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Side 15

16 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Heraf overført fra 2015 Forudsætninger for økonomisk overslag Der er i budgetforslaget indregnet midler til afholdelse af idekonkurrence incl. præmie, etablering af to ekstraordinære uderum, samt markedsføring af de to udstykninger. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 16

17 Anlæg Nummer 201 Projektnavn Havnebad: Tilpasning og videreudvikling Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Havnebadet i Faaborg er en publikumssucces siden indvigelsen i forsommeren Mange mennesker lægger vejen forbi, bruger det, taler om det eller roser det. Havnebadets succes har betydet, at der er for lidt omklædningsfaciliteter og for få toiletter. De besøgende har 1 toilet til rådighed til omklædning, hvilket øger presset på toilettet, som der i forvejen er lang kø til, på de gode dage. En udvidelse af disse faciliteter vil givet for flere folk til, og få dem til at blive lidt længere. Saunaen er også velbesøgt og det har dog vist sig, at saunaens omklædningsforhold er alt for kolde, og at den er for lille, da der kun kan sidde 3-4 personer i den ad gangen, og at den ikke rigtig kan blive varm om vinteren, hvilket er et problem for vinterbaderne. Derudover viste sommeren og efteråret også, at der er problemer med dimensioneringen af børnepontonen og at det giver problemer på de dage, hvor der er særligt høje bølger og i lavvandsperioderne og kan få konsekvenser for om konstruktionen kan holde. Det viser sig også at kajakpontonen ligger i uroligt farvand og at den skal stabiliseres for at den kan anvendes af kajakroerne. Problemerne med børne og kajakpontoner er ved at blive udredt, og herunder også om problemerne kan skyldes fejl, som kommunen kan få erstatning for. Der er advokatbistand på sagen, men vi får næppe fuld kompensation.da problemernes omfang ikke kendes og erstatningsmulighederne er usikre, og udgifterne til de mulige løsninger ikke er kendte, anmodes der om et rammebeløb, som i videst muligt omfang skal bruges til at dække udgifterne til at få løst problemerne med børnepontonen, til omklædningsfaciliteter og til et toilet mere. Målet er at få løst disse problemer umiddelbart før sæsonstart 2016, så området kan fungere optimalt allerede i næste sæson til glæde for borgerne og turister og det kan kun nås, hvis midlerne tildeles allerede i Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Side 17

18 Heraf overført fra 2015 Forudsætninger for økonomisk overslag En børneponton såvel som kajakponton skal kunne klare de bølgeforhold der er på lokaliteten gennem badesæsonen. Kan den ikke bruges til formålet og der vil derfor i værste fald være behov for en ny forbedret version. Særligt børnepontonen var netop flittigt besøgt hele sidste år. Den nuværende børneponton har kostet 2,2 millioner. Det vurderes derfor at en ny vil koste omkring 3 millioner. Af denne årsag og fordi resultatetet af forsikringssagen ikke kendes, kan det eksakte anlægsbehov ikke vurderes eksakt p.t. Omkostninger til videre udvikling af havnebadet og det blå støttepunkt skal udredes i efteråret 2015, hvilket giver mulighed for at realisere dele af de tilapsning og forbedringer, der er behov for allerede i Derfor anmodes om en rammebevilling som søges frigives alt efter resultatet af forsikringssagen. Skal området fungere optimalt allerede i næste sæson til glæde for borgerne og turister kan det kun nås, hvis midlerne tildeles allerede i 2015 Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 18

Anlæg. Projektet vil blive koordneeret med projekt vedr. klimasikring af Faaborg Havn.

Anlæg. Projektet vil blive koordneeret med projekt vedr. klimasikring af Faaborg Havn. Anlæg Nummer 71 Projektnavn Havnepark og grøn forbindelse til Forum Faaborg Fagudvalg Lokalsamfunds- og Planudvalget Funktion 00.28.20 Aftaleenhed Stab Bosætning og Erhverv Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi

Læs mere

Jordpulje. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling.

Jordpulje. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling. Nummer 179 Projektnavn Jordpulje - Ubestemte formål (Køb af jord) Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 00.22.05 Aftaleenhed Indsatsområde Center for By Land og Kultur Bosætning - 2000 flere borgere frem

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Udvidelse af sal og publikumsareal i Ferritslev Fritidshus Fagsekretariat Plan og Kultur

Udvidelse af sal og publikumsareal i Ferritslev Fritidshus Fagsekretariat Plan og Kultur Nr. 1 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Udvidelse af sal og publikumsareal i Ferritslev Fritidshus Fagsekretariat Plan og Kultur Andet --- Kultur-

Læs mere

Der er analyseret på udbetaling af befordringsgodtgørelse i 2014 til 38 medarbejdere i hjemmeplejen.

Der er analyseret på udbetaling af befordringsgodtgørelse i 2014 til 38 medarbejdere i hjemmeplejen. Anlæg Nummer 107 Projektnavn Køb af biler til hjemmeplejen Fagudvalg Socialudvalget Funktion 05.32.32 Aftaleenhed Fagsekretariat Pleje Omsorg Indsatsområde Understøttelse af en effektiv drift Projektbeskrivelse

Læs mere

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre Anlæg Nummer 78 Projektnavn Ekstra midler til modernisering af lokale aktivitetscentre Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning

Læs mere

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 20 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Centrumpladsen Ringe Fagsekretariatet Teknik Andet Teknik og Miljø Funktion: 02.28.23 Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Overført anlæg. Side 1

Overført anlæg. Side 1 Overført anlæg Nummer 104 Projektnavn Etablering af hjerneskadecenter i Hillerslev Landsbycenter Fagudvalg Socialudvalget Funktion 533 Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Indsatsområde Understøttelse

Læs mere

Renovering af kommunale klubhuse. Kultur- og fritidsudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering:

Renovering af kommunale klubhuse. Kultur- og fritidsudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering: Nr. Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Renovering af kommunale klubhuse Christian Tønnesen Kultur- og fritidsudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Anlæg. Nummer 53. Indsatsområde Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033

Anlæg. Nummer 53. Indsatsområde Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033 Nummer 53 Projektnavn Anlæg Anlæg af hovedsti og ridespor langs Vindinge å fra Bøgehøjvej i Årslev til Kirkevej i Sdr. Nærå i alt 1,5 km. Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion 02.28.23 Aftaleenhed

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Omstilling og effektivisering. Anlæg. Ny drift

Omstilling og effektivisering. Anlæg. Ny drift Til brug for Budget 2014 og overslagsår er der udarbejdet et skema til omstilling og effektivisering, forslag til anlæg samt forslag til ny drift. Forslag til nye anlæg (inkl. nye anlægsønsker omfattet

Læs mere

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation.

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation. Nummer 230 Det gode møde med borgerne Fagudvalg udvalget Funktion Ny drift Vores omdømme skabes blandt andet i vores møde med borgerne. Derfor er vores medarbejderes tilgang til deres opgaver og ikke mindst

Læs mere

Nummer 84 Udviklingsstrategi- Intern kabling på institutioner Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 03.22.01

Nummer 84 Udviklingsstrategi- Intern kabling på institutioner Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 03.22.01 Overført anlæg Nummer 84 Udviklingsstrategi- Intern kabling på institutioner Fagudvalg udvalget Funktion 03.22.01 Stab IT Indsatsområde Digitalisering Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi

Læs mere

Ny drift. Succeskriterier for mål og delmål. Side 1

Ny drift. Succeskriterier for mål og delmål. Side 1 Ny drift Nummer 97 Projektnavn Øget tempo på udvikling af Den Kulturelle Rygsæk Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.35.64 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kick Start

Læs mere

Overført anlæg. Side 3

Overført anlæg. Side 3 Overført anlæg Nummer 38 Projektnavn Renovering af idrætshaller Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kultur, fritid og friluftsliv

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget en udviklingsstrategi gældende for perioden 2012 2015.

Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget en udviklingsstrategi gældende for perioden 2012 2015. Nr. 13 NY DRIFT Indsatsområde: Projektnavn: Udviklingsstrategi - Børn, unge og uddannelse Initiativpriser og prisfest 2014 Aftaleholder: Direktionen Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation. Anlæg. Drift - udviklingsstrategi. Øvrig drift

Omstilling, effektivisering og innovation. Anlæg. Drift - udviklingsstrategi. Øvrig drift Til brug for Budget 2012 og overslagsår er der udarbejdet skema til omstilling, effektivisering og innovation, nye anlæg, ny drift omfattet af udviklingsstrategiens eksterne spor (Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Budgetforslag Nummer Projektnavn Fagudvalg Aftaleenhed Indsatsområde Indstiller Etablering af iværksætterhus i Allested-Vejle Økonomiudvalget Fagsekretariat Plan og Kultur Mere beskæftigelse - Flere arbejdspladser

Læs mere

Udviklingsstrategi - Vækst i erhverv og turisme Kollektiv trafik

Udviklingsstrategi - Vækst i erhverv og turisme Kollektiv trafik Nr. 9 NY DRIFT Indsatsområde: Projektnavn: Udviklingsstrategi - Vækst i erhverv og turisme Kollektiv trafik Aftaleholder: Plan og kultur Fagudvalg: Teknik- og miljøudvalg Funktion: fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Overført anlæg. Side 1

Overført anlæg. Side 1 Overført anlæg Nummer 19 Projektnavn Ny integreret daginstitution i Nord Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 05.25.10 Aftaleenhed Fagsekretariat Børn Dagtilbud Indsatsområde Bosætning - 2000

Læs mere

Nummer 46 Renovering af bad- og toiletforhold, Tværgade 13, Ringe Fagudvalg Socialudvalget Funktion

Nummer 46 Renovering af bad- og toiletforhold, Tværgade 13, Ringe Fagudvalg Socialudvalget Funktion Anlæg Nummer 46 Projektnavn Renovering af bad- og toiletforhold, Tværgade 13, Ringe Fagudvalg Socialudvalget Funktion 05.38.59 Aftaleenhed Job og Aktiv Indsatsområde Generel bygningsvedligeholdelse Projektbeskrivelse

Læs mere

Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Stab Fællessekretariatet Indsatsområde Styrket omdømme - flere borgere (strategisk kommunikation)

Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Stab Fællessekretariatet Indsatsområde Styrket omdømme - flere borgere (strategisk kommunikation) Ny drift Nummer Borgertilfredshed Fagudvalg udvalget Funktion 06.45.51 Beskrives inden budgetseminar Løbende driftsudgifter 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 1 Side 1 Nummer Borgerbudgettering Fagudvalg udvalget Funktion

Læs mere

x x 1.471 1.471 2.971 0 100 0 0 0 x x 0 10.001 20.002 0 0 0 0 0 x x 0 3.367 0 0 0 0 0 0 Børn, unge og uddannelse Børn, unge og uddannelse

x x 1.471 1.471 2.971 0 100 0 0 0 x x 0 10.001 20.002 0 0 0 0 0 x x 0 3.367 0 0 0 0 0 0 Børn, unge og uddannelse Børn, unge og uddannelse Gamle anlæg Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn Indsatsområde Ovf. KF Anlæg 2015 10 Børne- og Uddannelsesudvalget 19 Børne- og Uddannelsesudvalget 20 Børne- og Uddannelsesudvalget 21 Børne- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Overført anlæg. Side 1

Overført anlæg. Side 1 Overført anlæg Nummer 37 Projektnavn Varmtvandsbassin i Midtfyns Fritidscenter Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning -

Læs mere

Natura 2000 handleplan - gennemførelse

Natura 2000 handleplan - gennemførelse Natura 2000 handleplan - gennemførelse type: Fagområde De kommunale Natura 2000-handleplaner skal gennemføres i perioden 2013 2015. Kommunen er ansvarlig for at handleplanerne gennemføres. Det drejer sig

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 13 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Rehabilitering Bakkegården-ombygning thekøkkener Plejehjemsområde Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32

Læs mere

28.02 31.05 30.09 31.12

28.02 31.05 30.09 31.12 Overført anlæg Nummer 164 Projektnavn Bosætning - legepladser i forstæderne og i Ringe Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion 00.28.20 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning

Læs mere

I 2015 er der udisponerede midler på ialt 1.4 mio. kr. i puljen, som primo maj er ved at blive behandlet til uddeling.

I 2015 er der udisponerede midler på ialt 1.4 mio. kr. i puljen, som primo maj er ved at blive behandlet til uddeling. Overført anlæg Nummer 86 Projektnavn Modernisering af lokale aktivitetscentre Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning -

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Friluftstrategi 2008 - Status 2015

Friluftstrategi 2008 - Status 2015 Friluftstrategi 2008 - Status 2015 Vision 2008 Friluftslivet er udviklet på et bæredygtigt grundlag Kommunen er kendt for friluftsliv, hvor både muligheder og kvalitet er i særklasse Kommunen er kendt

Læs mere

For at understøtte turismen skal information som minimum også være tilgængelig på engelsk og om muligt på tysk.

For at understøtte turismen skal information som minimum også være tilgængelig på engelsk og om muligt på tysk. Nummer 142 Projektnavn Opfølgning på formidlingsstrategi i samarbejde med Naturturisme Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Center for By Land og Kultur Indsatsområde Udviklingsstrategi

Læs mere

By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering

By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn 2017 2018 2019 2020 17 Kultur- og Fritidsudvalget 18 Kultur- og Fritidsudvalget By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget 200 200 200 200 By Land og Kultur Svømmehaller:

Læs mere

1.502 1.502 3.026 3.026 100 0 0 0 0 1.016 9.245 0 0 10 10 10 0 3.471 0 0 0 0 0 0. bygningsvedligehol. flere borgere frem. Bosætning - 2000.

1.502 1.502 3.026 3.026 100 0 0 0 0 1.016 9.245 0 0 10 10 10 0 3.471 0 0 0 0 0 0. bygningsvedligehol. flere borgere frem. Bosætning - 2000. Nr. Fagchefens prioritering 12 1 Børne- og Uddannelsesudvalget 20 1 Børne- og Uddannelsesudvalget 21 3 Børne- og Uddannelsesudvalget 22 12 Børne- og Uddannelsesudvalget 23 18 Børne- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Idræt og motion i Faaborg-Midtfyn - udfordringer og muligheder i en landkommune

Idræt og motion i Faaborg-Midtfyn - udfordringer og muligheder i en landkommune Idræt og motion i Faaborg-Midtfyn - udfordringer og muligheder i en landkommune Lene Høsthaab (V), Kultur- og lokalsamfundsudvalget KL Kultur- og fritidskonference, Århus, 9. maj 2017 Faaborg-Midtfyn fakta

Læs mere

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer Til brug for Budget 2010 (2011-2013) er der udarbejdet skemaer til ny drift, nye anlæg, nye forslag i med og effektiviseringer. Du henter skemaerne ved at aktivere de grå "knapper" herunder. En forudsætning

Læs mere

Ny drift. Forudsætninger for økonomisk overslag. Side 1

Ny drift. Forudsætninger for økonomisk overslag. Side 1 Nummer 215 Projektnavn Bliv læsehest med Mor og Far - tilbud til forældre med børn i alderen 0-6 år Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 05 Aftaleenhed Fagsekretariat Børn Dagtilbud Indsatsområde

Læs mere

Ny drift. Nye anlæg. Udviklingsstrategi. Omstilling, effektivisering og innovation

Ny drift. Nye anlæg. Udviklingsstrategi. Omstilling, effektivisering og innovation Til brug for Budget 2011 og overslagsår er der udarbejdet skema til nye anlægsønsker samt skema til omstilling, e Der kan i særlige tilfælde fremsættes forslag til ny drift og forslag til udviklingsstrategien,

Læs mere

01-01-2014 01-08-2015 Politisk udvalg: Kultur- og fritidsudvalg

01-01-2014 01-08-2015 Politisk udvalg: Kultur- og fritidsudvalg Folkeskolereform -Samarbejde mellem skolerne og n type: Aftaleenhed Folkeskolereformen har overordnet til formål, at alle elever skal lære mere. Blandt reformens øvrige mål er det et politisk ønske, at

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.32.50

Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.32.50 Ny drift Nummer 99 Projektnavn Biblioteket med styrket digital profil Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.32.50 Aftaleenhed Bibliotek Indsatsområde Styrket omdømme - flere borgere (strategisk

Læs mere

Budget 2016 Anlæg 2016-2019: Investeringsoversigt

Budget 2016 Anlæg 2016-2019: Investeringsoversigt Politikområde: Økonomiudvalget x Eksisterende Ændring, +/- Udvidelse, nyt Fysisk location (adresse) Projektbeskrivelse, Nyborgvej Overordnet beskrivelse Indtil 2004 var klubbane for Boldklubben Stjernen.

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Elisabeth Dreier Stridsgyden 17, Allested-Vejle 5672 Broby allestedvejle@yahoo.com Aktionsgruppen Allested-Vejle

Elisabeth Dreier Stridsgyden 17, Allested-Vejle 5672 Broby allestedvejle@yahoo.com Aktionsgruppen Allested-Vejle Navn Adresse By E-mail Repræsenterer du et udvalg, forening, råd eller bestyrelse? Hvilket fagområde vil du indgive hørinssvar til? Høringssvar - skriv eller kopier dit/jeres høringssvar ind her Vi vil

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag Nr. A-601 Anlæg i landsbyerne 603 Det kulturelle område Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 200.000 kr. i 2016 og 200.000 kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse

Læs mere

Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune

Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune 72 byer og landsbyer at tage vare på Faaborg-Midtfyn Kommune er Fyns største rent geografisk. 51.735 indbyggere ca. 75 % af dem bor i kommunens mindre byer og landsbyer

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer Til brug for Budget 2010 (2011-2013) er der udarbejdet skemaer til ny drift, nye anlæg, nye forslag i medfør af udviklingsstrate og effektiviseringer. Du henter skemaerne ved at aktivere de grå "knapper"

Læs mere

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr.

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr. s indstilling Oversigt over ansøgninger til 1. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2013 Ansøger Keld Jakobsen Lokalrådet for Horne Land Formål Lokalportalen.dk - én indgang til

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse

Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Overført anlæg Nummer 10 Projektnavn Lærerarbejdsladser Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Projektbeskrivelse -

Læs mere

Budget - Den frie anlægsramme Anlægsforslag

Budget - Den frie anlægsramme Anlægsforslag 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center for Økonomi og Ejendomme Projektnavn: Eventklare Værftshaller Nr.: Værftshallerne anvendes med stor succes til diverse events og der er stor søgning på leje af

Læs mere

Udviklingsstrategi I Faaborg-Midtfyn

Udviklingsstrategi I Faaborg-Midtfyn Udviklingsstrategi I Faaborg-Midtfyn Ringe Sammen skal vi skabe det bedste sted at bo og drive virksomhed Vi skal sammen tiltrække 2000 flere borgere inden 2030 Vi skal sammen tiltrække 2000 flere borgere

Læs mere

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Lyndelse friskole givet tilsagn om tilskud på 7.500 kr. til den skoleklasse der skal deltage i projektet. Der er endvidere udtryk stor velvilje fra

Lyndelse friskole givet tilsagn om tilskud på 7.500 kr. til den skoleklasse der skal deltage i projektet. Der er endvidere udtryk stor velvilje fra Begrundelser for tilsagn og afslag fra henholdsvis Fynsland og Fagchef for Plan og Kultur til 1 ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes Landdistriktspulje 2014. Projekt / Projektbeskrivelse økonomi

Læs mere

Fritids- og friluftsstrategi Overordnede rammer for arbejdet og bud på hovedemner. Version 7 29. august 2015

Fritids- og friluftsstrategi Overordnede rammer for arbejdet og bud på hovedemner. Version 7 29. august 2015 Fritids- og friluftsstrategi Overordnede rammer for arbejdet og bud på hovedemner Version 7 29. august 2015 Hvorfor ny strategi for fritids- og friluftsliv Behov for nye strategier fordi: De eksisterende

Læs mere

Indhold. Tilskud til kulturelle aktiviteter

Indhold. Tilskud til kulturelle aktiviteter Oversigt over puljer Dette notat orienterer om øvrige udviklingspuljer kommunen råder over udover den eksterne udviklingspulje. Oversigten orienterer om puljernes formål, økonomi, samt hvilket udvalg,

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 64 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Anlæg af dobbeltrettet cykelsti, Hestehavevej, Ringe Fagsekretariat Teknik Teknik- og miljø Funktion: 02.28.22

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

Præsentation af handlinger til budget 2015 under de tre indsatsområder bosætning, beskæftigelse og branding

Præsentation af handlinger til budget 2015 under de tre indsatsområder bosætning, beskæftigelse og branding Præsentation af handlinger til budget 2015 under de tre indsatsområder bosætning, beskæftigelse og branding Kommunalbestyrelsen er i gang med at revidere kommunens udviklingsstrategi og ønsker allerede

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

MIDTFYNS FRITIDSCENTER VISION

MIDTFYNS FRITIDSCENTER VISION MIDTFYNS FRITIDSCENTER HOVEDINDGANG VANDREHJEM KONFERENCE HAL 2 PARKERING CENTER FOR FOREBYGGELSE GENOPTRÆNING FOYER CAFÉ KØKKEN CENTER FOR FOREBYGGELSE GENOPTRÆNING SVØMMEHAL WELLNESS CAMPING HAL 1 SOMMERPLÆNE

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Kultur- og Planlægning

Budget 2013 Udvalget for Kultur- og Planlægning Politikområde 1: Tankefuld 1.000 kr. Etape 1 2013 2014 2015 2016 1. Projektudvikling 1.037 1.037 2. Salgsfremme 1.016 508 508 508 3. Afdrag lån -2.600 2.300 600-600 4. Grundsalg 5.000-13.000 6.000 5. Grønne

Læs mere

Fagchefs indstilling Fyens Rundkirke, Horne. Ansøgt beløb. Indstilling Afslag Lokalrådet for Horne Land. 40.000 kr. Indstilling 40.000 kr.

Fagchefs indstilling Fyens Rundkirke, Horne. Ansøgt beløb. Indstilling Afslag Lokalrådet for Horne Land. 40.000 kr. Indstilling 40.000 kr. indstilling Oversigt over ansøgninger til 2. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2012 Ansøger Formål beløb indstilling s indstilling Fyens Rundkirke, Horne Anlæggelse af meditationslabyrint

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Effektivisering af lokalplanprocedurer og af plansager

Effektivisering af lokalplanprocedurer og af plansager Effektivisering af lokalplanprocedurer og af plansager Projektet med at effektivisere lokalplanprocedurer og plansager begyndte i 2011. type: Fagområde For at opnå et flow i arbejdet, så skal implementeringen

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer Til brug for Budget 2010 (2011-2013) er der udarbejdet skemaer til ny drift, nye anlæg, nye forslag i medfør af udviklingsstrate og effektiviseringer. Du henter skemaerne ved at aktivere de grå "knapper"

Læs mere

Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne

Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne 21.6.2017 1 Fakta om FMB: 1.1 Biblioteksloven Kommunal opgave ingen statsfinanciering Formål: Oplysning, uddannelse og

Læs mere

Aftale mellem Randers Byråd og Fritidscentret 2013 og 2014

Aftale mellem Randers Byråd og Fritidscentret 2013 og 2014 1 Aftale mellem Randers Byråd og Fritidscentret 2013 og 2014 Helligåndshuset Fritidscentret www.fritidscentret.dk 2 Indhold: 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Fritidscentret hvem

Læs mere

Sammenhæng til Vision 2018/tema

Sammenhæng til Vision 2018/tema Udvalgsområde Mål-overskrift Sammenhæng til Vision 2018/tema Effektmål Kultur- og Fritidsudvalget Kultur som drivkraft Flere vil bor her via udvikling af kulturinstitutionerne: Museum Vestfyn, AssensBibliotekerne,

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning. Nummer: A101 Anlægget vedrører: jordforsyningen - boligformål Udgifter -6.005-6.321-9.769-8.662 Netto -6.005-6.321-9.769-8.662 De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe

Læs mere

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014 3. 13/28798 Ungdomskulturhus Indstilling: Direktøren for Børn og Undervisning og direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur-

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Projektoversigt til Udviklingsstrategi 2010 (UDVALG) Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi

Projektoversigt til Udviklingsstrategi 2010 (UDVALG) Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi Projektoversigt til Udviklingsstrategi 2010 (UDVALG) Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi Version 11.6.2009 1 Projektoversigt forslag til Udviklingsstrategi 2010 Projektoversigten indeholder op

Læs mere

Opsamling fra strategiseminar 2008. Projektkatalog i forhold til udviklingsstrategien

Opsamling fra strategiseminar 2008. Projektkatalog i forhold til udviklingsstrategien Opsamling fra strategiseminar 2008 Projektkatalog i forhold til udviklingsstrategien 2009 Indledning Ved kommunalbestyrelsens årlige strategiseminar den 21. april 2008 blev en række forslag til projekter

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 3 vejledning til Ansøgningsskema Projektrealisering Boligafdelinger kan søge om støtte til større, nytænkende projekter. Realdania-kampagnen DET GODE BOLIGLIV støtter udviklingen af fremtidens

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere