Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel"

Transkript

1 Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel Nyelandsvej / Tesdorpfsvej / Dalgas Boulevard / Femte Juni Plads Frederiksberg Kommune

2 Udarbejdet af: TFJ, LEH Kontrolleret af: LEH, TFJ Godkendt af: LEH Dato: Version: 3 Projekt nr.: MOE A/S Buddingevej 272 DK-2860 Søborg T: CVR nr.:

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning Lokaliteten Politiregistrerede uheld Videoregistrering Krydstælling Indkørende og udkørende trafik Trafik i konfliktpunkterne Kapacitet Hypoteser Løsningsforslag Side 3 af 26

4 1 Indledning Frederiksberg Kommune ønsker en trafik- og adfærdsanalyse af rundkørslen Nyelandsvej / Tesdorpfsvej / Dalgas Boulevard / Femte Juni Plads. Rundkørslen bliver løbende udpeget som utryg af kommunens borgere og særligt skoleelever, og det er deres opfattelse, at der er meget trafik i rundkørslen. Gennem årene har rundkørslen været ombygget i større og mindre grad, men utrygheden fortsætter. Rundkørslen er udpeget som en utryg lokalitet af skoleelever ved skolevejsundersøgelse i 1999 og igen i Det er primært mange biler, mange lastbiler og farligt kryds, der beskriver utrygheden. Beboere, der bor lige ved siden af rundkørslen, har desuden henvendt sig, da de løbende oplever uheld med cyklister i rundkørslen, men uheld der ikke kommer til politiets kendskab og dermed heller ikke indgår i den uheldsstatistik kommunen til dagligt arbejder med. Uheldsbilledet giver ikke et entydigt billede af eventuelle problemer og utryghedsparametre på lokaliteten. Frederiksberg Kommune ønsker en trafik- og adfærdsanalyse af rundkørslen for at komme nærmere de udfordringer, der er i rundkørslen. Trafikanternes adfærd spiller hermed en betydende rolle, ligesom politiregistrerede uheld, trafikmængder og kapacitet indgår i analysen. Side 4 af 26

5 2 Lokaliteten Rundkørslen ligger i den nordvestlige del af Frederiksberg, se figur 1. Figur 1 Rundkørslens geografiske beliggenhed i kommunen. Rundkørslen er 4-benet. Der er cykelsti forbi Femte Juni Plads, mens der er cykelbaner med blå cykelfelter forbi de øvrige ben i rundkørslen. Tesdorpfsvej, Nyelandsvej og Dalgas Boulevard er alle mindre trafikveje. Femte Juni Plads er en lokalvej. Tesdorpfsvej (sydvest for rundkørsel) er lukket ved rundkørslen, så der kun er adgang via fortov til rundkørslen. Desuden er der en overkørsel til Nyelandsvej 115 i rundkørslen. Side 5 af 26

6 Rundkørslens historie Rundkørslens nuværende udformning ses på figur 2. Figur 2 Rundkørslens udformning. På figur 3 er udformning af krydset fra 1966 vist. Krydset har også tidligere fungeret som en rundkørsel med en midterø. Krydset har været meget stort og trafikanterne kunne passere krydset med høj hastighed og uden hensyntagen til andre trafikanter. I 1999 blev krydset strammet op ved en justering af midterøen, etablering af en højre shunt fra Nyelandsvej til Tesdorpfsvej (nordøst), etablering af fodgængerfelter og etablering af cykelsti/-bane rundt i cirkulationsarealet. Efterfølgende er der udlagt blå termoplast på cykelbanen i cirkulationsarealet med det formål at gøre særlig opmærksom på cyklisterne. I 2006 blev der etableret et bump ved fodgængerfeltet på Nyelandsvej, da der var manglende respekt for vigepligten ind i rundkørslen. Figur 3 Krydset inden det i 1999 blev strammet op. Kilde: luftfoto Side 6 af 26

7 Parkering Der er længdeparkering i begge retninger langs Dalgas Boulevard ved rundkørslen. På Nyelandsvej er der et busstoppested ved frafarten og efterfølgende er der parkering langs strækningen skiftevis i de to vejsider og virker derfor hastighedsdæmpende. Tesdorpfsvej er så bred, at vejen i begge vejsider anvendes til længdeparkering. På Femte Juni Plads er vejen også så bred, at der parkeres i begge vejsider. Bustrafik Busrute 73 kører mellem Dalgas Boulevard og Nyelandsvej gennem rundrundkørslen. Bussen kører med 30 minutters drift hele ugen. Skolevej Tæt ved rundkørslen ligger Skolen på la Cours Vej. Rundkørslen er for nogle elever en del af en skolevej. Skoledistriktet er angivet med orange på figur 4. Figur 4 Skoledistriktet til Skolen på la Cours Vej er angivet med orange. Skoleelever udpeger rundkørslen som utryg med begrundelser som: Mange biler, Mange lastbiler og Farligt kryds. Desuden er der bemærkninger som Svært at komme over, Biler kører tæt og Biler kører hurtigt. For de elever, der føler sig utrygge i rundkørslen, anbefales det, at de i stedet anvender Stockfelthsvej, videre ad Emil Chr. Hansens Vej, til La Cours Vej og ind på skolen. Der er skolepatrulje i rundkørslen ved Nyelandsvej/Stockfelthsvej/Emil Chr. Hansens Vej. Alternativ kan de fra Femte Juni Plads cykle/gå videre ad Dalgas Boulevard uden at komme i konflikt med bilerne. Derefter skal de krydse Dalgas Boulevard via støttehellen ved La Cours Vej og videre hen til skolen. Side 7 af 26

8 3 Politiregistrerede uheld Politiet har registreret 7 trafikuheld i rundkørslen fra til Desuden er der registreret 3 trafikuheld i 2014, hvilke vil indgå i efterfølgende. På figur 5 er de politiregistrerede uheld angivet. Uheld angivet med nr. 1-7 er sket i perioden til og uheld angivet med nr er sket i Figur 5 Politiregistrerede uheld i rundkørslen i perioden samt uheld registreret i 2014 som supplement til 5 årsperioden. Der er ikke registreret personskadeuheld i rundkørslen i uheldsperioden. 5 uheld er materielskadeuheld og 5 er ekstrauheld. Der er ikke sprit involveret i nogle af uheldene. 5 uheld er sket mellem cirkulerende cyklist og indkørende bilist fra Nyelandsvej. Tre af uheldene er sket om morgenen, og to uheld er sket om aftenen. Uheldene er sket fordelt over året. 1 uheld er sket i vådt føre. 2 uheld er registreret mellem indkørende bilist fra Femte Juni Plads med cirkulerende henholdsvis bilist og cyklist. Uheldene er sket på forskellige tidspunkter på dagen og året. Begge er sket i tørt vejr i dagslys. Der er sket to eneuheld relateret til rundkørslen. Begge uheld er med to unge mænd, der har mistet herredømmet. I det ene tilfælde var det i vådt føre. 1 uheld er en personbil, der påkører et parkeret køretøj på Dalgas Boulevard. Side 8 af 26

9 4 Videoregistrering Som en del af trafik- og adfærdsanalysen i rundkørsel er der foretaget en videoregistrering af trafikken i rundkørslen. Registreringen af bevægelserne i rundkørslen fordelt på trafikantarter er foretaget torsdag den 19. juni 2014 kl. 6:00-18:00. Videoregistreringen er foretaget med fire kameraer, der afdækker trafikken til og fra rundkørslen, se figur 6. Videoregistreringen for den pågældende dag kan give en indikation af, hvordan trafikken generelt afvikles samt, hvilke og hvor, der er konflikter mellem trafikanterne samt den generelle adfærd. Figur 6 Placering af kameraer. Nedenfor er listet de konflikter, der er observeret mellem trafikanterne: 1 konflikt mellem indkørende bil og cirkulerende cyklist 3 konflikter mellem udkørende bil og cirkulerende cyklist 2 konflikter mellem cyklister Desuden er der observeret ulovlig kørsel blandt cyklisterne: 11 cyklister kører mod ensretningen på Femte Juni Plads. Primært mod ensretningen mod rundkørslen. De cykler altså i det østlige ben mod ensretningen og videre ind i rundkørslen. Cyklister kører den forkerte vej rundt i rundkørslen Cyklister kører midt på kørebanen i rundkørslen Cyklister kører på fortovet Cyklister kører tværs over fortov og fodgængerfelt, når de kommer fra Tesdorpfsvej (sydvest for rundkørslen), som er den del af Tesdorpfsvej, hvor der er opsat en vejlukning Endeligt er der ved morgen- og eftermiddagsspidstime observeret periodisk langsom afvikling af trafikken. Side 9 af 26

10 På figur 7 er den registrerede konflikt mellem indkørende bil og cirkulerende cyklist vist. Figur 7 Konflikt mellem indkørende bil og cirkulerende cyklist. Nedenfor er den aktuelle situation vist. 1. Indkørende bil fra Dalgas Boulevard overser cirkulerende cyklist. Side 10 af 26

11 På figur 8 er de registrerede konflikter mellem udkørende bil og cirkulerende cyklist vist. Figur 8 Konflikt mellem udkørende bil og cirkulerende cyklist. Nedenfor er de aktuelle situationer vist angivet med nummer svarende til dem, der er angivet i figur Udkørende bilist til Dalgas Boulevard overser cirkulerende cyklist. 2. Udkørende bilist til Femte Juni Plads overser cirkulerende cyklist. Side 11 af 26

12 3. Udkørende bilist til Tesdorpfsvej overser cirkulerende cyklist. På figur 9 er konflikter to cyklister imellem vist. Figur 9 Konflikt mellem to cyklister. Side 12 af 26

13 Nedenfor er de aktuelle situationer vist angivet med nummer svarende til dem, der er angivet i figur Indkørende cyklist fra Tesdorpfsvej overser cirkulerende cyklist. 2. Udkørende cyklist mod Tesdorpfsvej ind foran cirkulerende cyklist. Side 13 af 26

14 5 Krydstælling På baggrund af videoregistreringerne er der foretaget en krydstælling. Krydstællingerne er opdelt på: Personbiler (inkl. varebiler og motorcykler) Lastbiler og busser Cyklister Fodgængere Krydstællingen er foretaget i tidsrummene kl. 7:00-9:00 og 15:00-18:00, hvor trafikmængderne er størst. På baggrund af krydstællingerne er følgende fastsat: Morgenspidstimen er kl. 7:30-8:30 Eftermiddagsspidstimen er kl. 15:45-16: Indkørende og udkørende trafik Trafikstrømmene for den ind- og udkørende trafik i rundkørslen i henholdsvis morgenspidstimen og eftermiddagsspidstimen er vist på figur 10 til figur 12. Trafikstrømmene er opdelt i motorkøretøjer i figur 10, cyklister i figur 11 og fodgængere i figur 12. De primære trafikstrømme for biler er mellem Dalgas Boulevard og Tesdorpfsvej henholdsvis Dalgas Boulevard og Nyelandsvej. Der er få lastbiler/busser i krydset. For cyklister er der forskel på de primære trafikstrømme i morgen- og eftermiddagsspidstimen. Om morgenen er de primære strømme fra Tesdorpfsvej til Dalgas Boulevard, fra Femte Juni Plads til Nyelandsvej, fra Dalgas Boulevard til Nyelandsvej og fra Dalgas Boulevard til Tesdorpfsvej. Om eftermiddagen er de primære trafikstrømme mellem Tesdorpfsvej og Dalgas Boulevard samt fra Nyelandsvej til Femte Juni Plads. Side 14 af 26

15 Biler og lastbiler/busser Morgenspidstime (kl. 7:30-8:30) Eftermiddagsspidstime (kl. 15:45-16:45) Figur 10 Morgenspidstime (kl. 7:30-8:30) og eftermiddagsspidstime (kl. 15:45-16:45) for biler og lastbiler/busser. Side 15 af 26

16 Cyklister Morgenspidstime (kl. 7:30-8:30) Eftermiddagsspidstime (kl. 15:45-16:45) Figur 11 Morgenspidstime (kl. 7:30-8:30) og eftermiddagsspidstime (kl. 15:45-16:45) for cyklister. Side 16 af 26

17 Fodgængere Morgenspidstime (kl. 7:30-8:30) Eftermiddagsspidstime (kl. 15:45-16:45) Figur 12 Morgenspidstime (kl. 7:30-8:30) og eftermiddagsspidstime (kl. 15:45-16:45) for fodgængere. Side 17 af 26

18 5.2 Trafik i konfliktpunkterne Ved hvert ben i rundkørslen er der en række konfliktpunkter. I det følgende er trafikmængden for bilog cykeltrafikken ved konfliktpunkter i morgen- og eftermiddagsspidstimen for hvert ben angivet, se figur 13 til figur 16. Lastbiler/busser er angivet i (). Dalgas Boulevard Morgenspidstime (kl. 7:30-8:30) Eftermiddagsspidstime (kl. 15:45-16:45) Figur 13 Trafik i konfliktpunkter med biler og cykler ved Dalgas Boulevard i hhv. morgen- og eftermiddagsspidstimen. Nyelandsvej Morgenspidstime (kl. 7:30-8:30) Eftermiddagsspidstime (kl. 15:45-16:45) Figur 14 Trafik i konfliktpunkter med biler og cykler ved Nyelandsvej i hhv. morgen- og eftermiddagsspidstimen. Side 18 af 26

19 Tesdorpfsvej Morgenspidstime (kl. 7:30-8:30) Eftermiddagsspidstime (kl. 15:45-16:45) Figur 15 Trafik i konfliktpunkter med biler og cykler ved Tesdorpfsvej i hhv. morgen- og eftermiddagsspidstimen. Femte Juni Plads Morgenspidstime (kl. 7:30-8:30) Eftermiddagsspidstime (kl. 15:45-16:45) Figur 16 Trafik i konfliktpunkter med biler og cykler ved Femte Juni Plads i hhv. morgen- og eftermiddagsspidstimen. De primære trafikantgrupper i rundkørslen er biler og cykler, hvorfor det er disse konfliktpunkter, der er angivet. Følgende konflikter med trafikmængder ved hvert ben i rundkørslen er angivet: Indkørende bil og cirkulerende bil Indkørende bil og cirkulerende cykel Indkørende cykel og cirkulerende cykel Udkørende bil og cirkulerende cykel Side 19 af 26

20 6 Kapacitet Kapacitetsprogrammet DanKap er anvendt til beregning af trafikbelastningen i rundkørslen i morgenog eftermiddagsspidstimerne. Beregning af kapaciteten i spidstimerne tager udgangspunkt i krydstællingerne jf. afsnit 5.1. Resultatet fremgår af tabel 1. Dalgas Boulevard Nyelandsvej Tesdorpfsvej Femte Juni Plads Morgenspidstimen Belastningsgrad 47 % 21 % 26 % 9 % Serviceniveau A A A A (næsten ingen forsinkelse) (næsten ingen forsinkelse) (næsten ingen forsinkelse) (næsten ingen forsinkelse) Eftermiddagsspidstimen Belastningsgrad 39 % 31 % 40 % 7 % Serviceniveau A A A A (næsten ingen forsinkelse) (næsten ingen forsinkelse) (næsten ingen forsinkelse) (næsten ingen forsinkelse) Tabel 1 Trafikbelastningen i rundkørslen i morgen- og eftermiddagsspidstimen. I både morgen- og eftermiddagsspidstimen er ingen af vejgrenene belastet. Der er et højt serviceniveau, hvilket vil sige næsten ingen forsinkelser. Beregningerne viser, at der maksimalt er 7 sekunders ventetid pr. køretøj for at komme ind i rundkørslen i spidstimerne. Side 20 af 26

21 7 Hypoteser Cyklisternes adfærd Cyklisterne kører ikke efter færdselsreglerne, og de har en adfærd, der både skaber utryghed blandt øvrige trafikanter og skaber nogle både uhensigtsmæssige og farlig situationer. Femte Juni Plads har et bredt vejprofil med en bred midterrabat, hvor der er en krydsningsmulighed på midten af strækningen. Cyklister respekterer ikke ensretningen og kører derfor ind i rundkørslen via frafarten til Femte Juni Plads. Generelt kommer cyklisterne lidt tilfældigt ind i rundkørslen og kører den forkerte vej rundt. Figur 17 Tværprofil af Femte Juni Plads. Cyklisterne anvender ikke cykelbanen/-stien men i stedet kørebanen eller fortovet. Vejlukningen på Tesdorpfsvej er kun åben for fodgængere. Cyklister derfra cykler derfor op på fortovet over fodgængerfeltet på tværs af Dalgas Boulevard. Bilister fra Nyelandsvej B11-tavlen (ubetinget vigepligt) er meget små og de overses. Bumpet på Nyelandsvej har ikke den store hastighedsdæmpende effekt, så bilister kører med for høj hastighed ind i rundkørslen og de orienterer sig ikke tilstrækkeligt inden de kører ind. Det er svært at erkende om det er cirkulerende cyklister eller cyklister, der kører ud af Nyelandsvej. Figur 18 Tilfarten til rundkørslen fra Nyelandsvej. Side 21 af 26

22 8 Løsningsforslag Der udarbejdes fire løsningsforslag til at forbedre forholdene i rundkørslen. I de følgende er de enkelte forslag beskrevet med tiltag, og hvorfor tiltagene er valgt. De enkelte løsningsforslag er vist som skitseprojekt i bilag. Bilag 1. Løsningsforslag 1 Det forenklede udtryk Bilag 2. Løsningsforslag 2 Den trafiksikre rundkørsel Bilag 3. Løsningsforslag 3 Den store ombygning Bilag 4. Løsningsforslag 4 Det ensartede udtryk Ved anlægsoverslaget er der taget højde for de generelle erfaringer med prisniveauet, dog er der i anlægsoverslaget ikke indregnet omkostningerne til projektering, opmåling, tilsyn og arealerhvervelse. Anlægsoverslaget bør betragtes som vejledende, da der ikke er lavet en egentlig projektering. Der kan være forskellige elementer som får indflydelse på anlægsprisen. Dette kan f.eks. være de geotekniske forhold, valg af materialer, benyttelsen af egen eller ekstern entreprenør. Side 22 af 26

23 Løsningsforslag 1 Det forenklede udtryk Tiltag Større B11 tavle på Nyelandsvej Gøre bumpet på Nyelandsvej mere markant med en større hastighedsdæmpende effekt Etablere en spærreflade der adskiller svingende og cirkulerende cyklister ved Nyelandsvej Indsnævring af Femte Juni Plads frem mod krydset med en 2 m støttehelle Vejlukningen ved Tesdorpfsvej åbnes også for cyklister Fjerne blå cykelfelter i rundkørslen Opfriske kørebaneafmærkning i rundkørsel Hensigt I dette løsningsforslag er der foreslået flere mindre tiltag. Der er fokus på, at bilister fra Nyelandsvej skal erkende krydset og særligt de cirkulerende cyklister. De skal bringes helt ned i hastighed inden de kommer ind i krydset. Med henblik på at synliggøre cyklisternes manøvre for bilisterne fra Nyelandsvej etableres der en spærreflade, der skal adskille svingende og cirkulerende cyklister for, at bilister før og bedre kan erkende cyklisterne. Indsnævringen af Femte Juni Plads skal give rundkørslen et mere simpelt udtryk og en opfattelse af at til- og frafarten kun udgør en vej. For at få et mere naturligt flow i cykliststrømmene mellem den lukkede del af Tesdorpfsvej og rundkørslen åbnes der op for cyklister ved etablering af cykelsluse. En del af den uhensigtsmæssige adfærd fra cyklisterne undgås herved. Blå cykelfelter i rundkørsler forringer cyklisters trafiksikkerhed jf. nyeste undersøgelse på området Sikkerhedseffekter af rundkørsler af Søren Underlien Jensen. Undersøgelsen er fra august Det foreslås derfor at fjerne de blå cykelfelter. Kørebaneafmærkningen er slidt og den trænger til at blive frisket op. I forbindelse med løsningsforslaget bør al kørebaneafmærkning derfor opfriskes. Effekt af løsning Anlægsoverslag kr kr kr kr kr kr kr kr. Udskifte B11-tavler Etablere bump Spærreflade der adskiller cyklister Indsnævring af Femte Juni Plads Cykelfaciliteter mellem rundkørslen og Tesdorpfsvej Fjernelse af blå cykelfelter Ny kørebaneafmærkning i rundkørsel I alt Bemærkning De fysiske tiltag i rundkørslen kan suppleres med en kampagne, hvor fokus er på korrekt placering i rundkørsel og risici ved uhensigtsmæssig trafikantadfærd særligt for cyklister. Alternativt kan det være en event ved rundkørslen suppleret med en folder. For anbefalet skolerute henvises til afsnit 2 under skolevej. Indsnævringen af Femte Juni Plads betyder, at der kan parkere ca. 3 færre biler i hver vejside. Side 23 af 26

24 Løsningsforslag 2 Den trafiksikre rundkørsel Tiltag Fjern cykelbane, -sti og blå cykelfelter i rundkørslen Tilpas midterø, cirkulationsareal og overkørbar areal, så det ikke er større end det dimensionsgivende køretøj kræver Cykelsti på Nyelandsvej efter shunt op mod krydset omlægges til cykelbane Vejlukningen ved Tesdorpfsvej åbnes også for cyklister Hensigt I dette løsningsforslag er der foreslået tiltag, der forbedrer sikkerheden i rundkørslen særligt for cyklister jf. nyeste undersøgelse på området Sikkerhedseffekter af rundkørsler af Søren Underlien Jensen. Undersøgelsen er fra august Det foreslås derfor at fjerne alle faciliteter for cyklister i cirkulationsarealet. Midterø, cirkulationsareal og overkørbarareal tilpasse til det dimensionsgivende køretøj, så rundkørslen har en hastighedsdæmpende effekt og det sikres, at trafikanterne placere sig korrekt. Af hensyn til cyklisternes trafiksikkerhed omlægges cykelstien fra Nyelandsvej til cykelbane op mod krydset. For at få et mere naturligt flow i cykliststrømmene mellem den lukkede del af Tesdorpfsvej og rundkørslen åbnes der op for cyklister ved etablering af cykelsluse. En del af den uhensigtsmæssige adfærd fra cyklisterne undgås herved. Effekt af løsning Anlægsoverslag kr kr kr kr kr. Fjerne cykelfaciliteter i rundkørsel Tilpas midterø, cirkulationsareal og overkørbar areal Omlæg cykelsti til bane Cykelfaciliteter mellem rundkørslen og Tesdorpfsvej I alt Bemærkning De fysiske tiltag i rundkørslen kan suppleres med en kampagne, hvor fokus er på korrekt placering i rundkørsel og risici ved uhensigtsmæssig trafikantadfærd særligt for cyklister. Alternativt kan det være en event ved rundkørslen suppleret med en folder. For anbefalet skolerute henvises til afsnit 2 under skolevej. Løsningsforslaget får ikke indvirkning på antallet af parkeringspladser eller mulighed for parkering. Side 24 af 26

25 Løsningsforslag 3 Den store ombygning Tiltag Krydset ombygges til et trebenet signalreguleret kryds Femte Juni Plads lukkes for biler Vejlukningen ved Tesdorpfsvej åbnes også for cyklister Hensigt I dette løsningsforslag er der foreslået at ombygge rundkørslen til et signalreguleret trebenet kryds og lukke Femte Juni Plads for motorkøretøjer. Formålet er at gøre krydset mere simpelt og fjerne nogle af konfliktpunkterne og på den måde forbedre trafiksikkerheden. Lukningen af Femte Juni Plads betyder, at borgere på Femte Juni Plads må finde alternative ruter. Trafikmængden til og fra Femte Juni Plads ved rundkørslen er begrænset, så det forventes ikke at påvirke det omkringliggende vejnet i mærkbar grad. Krydset er i dag en del af en skolerute, og den generelle opfattelse blandt skoleelever er, at de er utrygge i rundkørsler, hvorfor et signalreguleret kryds vil skabe større tryghed blandt skoleelever. For at få et mere naturligt flow i cykliststrømmene mellem den lukkede del af Tesdorpfsvej og rundkørslen åbnes der op for cyklister ved etablering af cykelsluse. En del af den uhensigtsmæssige adfærd fra cyklisterne undgås herved. Effekt af løsning Anlægsoverslag kr kr kr. Ombygning af rundkørsel til signalreguleret kryds og lukning af Femte Juni Plads for motorkøretøjer Cykelfaciliteter mellem rundkørslen og Tesdorpfsvej I alt Bemærkning Ved ombygning til et signalreguleret kryds skal det bemærkes, der er ligger en trækbrønd i midterøen til tele. Denne skal ved ombygningen enten flyttes eller højdereguleres. Desuden er der tre træer i den eksisterende midterø, der skal fældes i forbindelse med ombygningen. Kapacitetsberegninger viser, at der ikke er nogen form for afviklingsproblemer i krydset hverken i morgen- eller eftermiddagsspidstimen. Krydsombygningen betyder, at muligheden for parkering for 5 biler på Tesdorpfsvej fjernes. Disse kan etableres på Dalgas Boulevard i skillerabat mellem cykelsti og kørebane. Side 25 af 26

26 Løsningsforslag 4 Det ensartede udtryk Tiltag Etablere cykelsti hele vejen rundt i rundkørslens cirkulationsareal Større B11 tavle på Nyelandsvej Gøre bumpet på Nyelandsvej mere markant med en større hastighedsdæmpende effekt Etablere en spærreflade der adskiller svingende og cirkulerende cyklister ved Nyelandsvej Vejlukningen ved Tesdorpfsvej åbnes for cyklister Hensigt I dette løsningsforslag er det foreslået, at der etableres cykelsti rundt i hele cirkulationsarealet samt andre mindre tiltag. Den generelle opfattelse er, at cykelsti rundt i rundkørslers cirkulationsareal forbedre cyklisternes tryghed. I dette løsningsforslag forslås det derfor at etablere cyklesti rundt i hele cirkulationsarealet. Vejgrenenes bredder, midterrabatter og indbyrdes afstand mellem vejgrenene betyder, at kantstenen sænkes på en del steder langs cykelstien. Det vil medføre, at komforten for cyklisterne forringes i forhold til eksisterende forhold. Der er fokus på, at bilister fra Nyelandsvej skal erkende krydset og særligt de cirkulerende cyklister. De skal bringes helt ned i hastighed inden de kommer ind i krydset. Med henblik på at synliggøre cyklisternes manøvre for bilisterne fra Nyelandsvej etableres der en spærreflade, der skal adskille svingende og cirkulerende cyklister for, at bilister før og bedre kan erkende cyklisterne. For at få et mere naturligt flow i cykliststrømmene mellem den lukkede del af Tesdorpfsvej og rundkørslen åbnes der op for cyklister ved etablering af cykelsluse. En del af den uhensigtsmæssige adfærd fra cyklisterne undgås herved. Effekt af løsning Anlægsoverslag kr kr kr kr kr kr. Etablering af cykelsti i restende del af cirkulationsarealet Udskifte B11-tavler Etablere bump Spærreflade der adskiller cyklister Cykelfaciliteter mellem rundkørslen og Tesdorpfsvej I alt Bemærkning De fysiske tiltag i rundkørslen kan suppleres med en kampagne, hvor fokus er på korrekt placering i rundkørsel og risici ved uhensigtsmæssig trafikantadfærd særligt for cyklister. Alternativt kan det være en event ved rundkørslen suppleret med en folder. For anbefalet skolerute henvises til afsnit 2 under skolevej. Side 26 af 26

Trafik- og adfærdsanalyse af en rundkørsel

Trafik- og adfærdsanalyse af en rundkørsel Trafik- og adfærdsanalyse af en rundkørsel v/ Lene Hansen, MOE A/S og Peter Raaschou, Frederiksberg Kommune VEJFORUM 2015 SIDE 1 Placering VEJFORUM 2015 SIDE 2 Baggrund Uheldsbelastet og utryg Ombygget

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse

Trafik- og adfærdsanalyse Trafik- og adfærdsanalyse Kongelundsvej / Oliefabriksvej Supplerende undersøgelse og forslag om trafiksanering af en del af Kongelundsvej Udarbejdet af: Lene Hansen Kontrolleret af: Morten Fabrin, Trine

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr P Dato:

Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr P Dato: Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr. 05.13.00-P20-1-17 Dato:5.5.2017 Sikring af cyklisters sikkerhed i kryds i Horsens by prioritering af bevilling I forbindelse med at fremme cyklisters

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

Notatet indeholder en afrapportering af trafiksimuleringen og DanKap beregningerne, herunder de anvendte forudsætninger, samt resultater.

Notatet indeholder en afrapportering af trafiksimuleringen og DanKap beregningerne, herunder de anvendte forudsætninger, samt resultater. Notat Projekt: Bogensevej/Gl. Hovedvej Dato: 12.09.2016 Projekt nr.: 1006064 T: +45 2540 0108 E: ivi@moe.dk Dato: 07.09.2016 Emne: Kapacitetsanalyse af to-sporet rundkørsel Notat nr.: 001 Rev.: 1 Fordeling:

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

- Systematisk litteraturstudie - Før-efter uheldsevaluering af 332 ombygninger i Danmark

- Systematisk litteraturstudie - Før-efter uheldsevaluering af 332 ombygninger i Danmark Søren Underlien Jensen Sikkerhedseffekter af rundkørsler - Systematisk litteraturstudie - Før-efter uheldsevaluering af 332 ombygninger i Danmark Definition af rundkørsel Dette er ikke en rundkørsel!!!

Læs mere

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 33. Møllevangskolen Dato 2011.03.23 Deltagere Majbritt Jensen Møllevangskolen Anne Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 Veje og Grønne Områder Sagsnr. 270793 Brevid. 2452081 Ref. BIRD Dir. tlf. 4631 3733 Birthedj@roskilde.dk Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 15. december 2016 Med baggrund i Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Sagsbeh: MK Sagsnr.: Notat. By- og Miljøområdet. Teknisk notat for cykelbaner på Sønderjyllands Allé

Sagsbeh: MK Sagsnr.: Notat. By- og Miljøområdet. Teknisk notat for cykelbaner på Sønderjyllands Allé 14-02-2012 Sagsbeh: MK Sagsnr.: 2012-0000069-9 Notat By- og Miljøområdet Teknisk notat for cykelbaner på Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 2 INDLEDNING OG PRÆSENTATION 2 3 KORTLÆGNING AF EKSISTERENDE FORHOLD

Læs mere

Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade

Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade Analyse af scenarier November 2013 Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: Elena Pérez-Rebollo Kontrolleret af: Lene Hansen Godkendt af: Elena Pérez-Rebollo

Læs mere

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Januar 2015 Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: Januar 2015 2 Indhold 1 INDLEDNING... 4 2 NUVÆRENDE

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler Trafikantadfærd i -sporede rundkørsler Sporbenyttelse og konfliktende adfærd Indsæt foto så det fylder rammen ud Belinda la Cour Lund Poul Greibe 4. marts 008 Scion-DTU Diplomvej 376 800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Trafikplan for Erhvervskvarteret

Trafikplan for Erhvervskvarteret Trafikplan for Erhvervskvarteret 2015-2030 Bilag - Anlægsoverslag Herlev Kommune, 2015 Udarbejdet af: Torben Arge Vognsen Kontrolleret af: Trine Fog Jakobsen Godkendt af: Trine Fog Jakobsen Dato: 23.10.2015

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

Projekter for bedre trafiksikkerhed

Projekter for bedre trafiksikkerhed Bilag 1 Projekter for bedre trafiksikkerhed Dette bilag hører til indstillingen for Trafiksikkerhed, frigivelse af anlægsmidler, og indeholder 6 trafiksikkerhedsprojekter for vejkryds og vejstrækninger

Læs mere

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO UDKAST Vordingborg Kommune Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Buslinjer... 4 2.2 Trafikafvikling

Læs mere

Skolen på La Cours Vej Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone

Skolen på La Cours Vej Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone Skolen på Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone Indledning Løsningsforslagene på de følgende sider tager afsæt i de problematikker, som er blevet udpeget i forbindelse med skolevejsanalysen

Læs mere

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Evaluering af minirundkørsler i Odense

Evaluering af minirundkørsler i Odense Før-og-efter uheldsstudie af fem 3-benede vigepligtskryds, der blev ombygget til minirundkørsler Søren Underlien Jensen Juni 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9 NRE CONSTRUCTION TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Forudsætninger

Læs mere

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest 6-benet Rundkørsel i Kolding Vest Undersøgelse af trafikanternes samspilsadfærd i ny 2-sporet rundkørsel Belinda la Cour Lund 7. September 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler:

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Notat Skoleveje i Erritsø Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Lyng Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Erritsø Centralskole

Læs mere

Rundkørsel i Bredsten

Rundkørsel i Bredsten Rundkørsel i Bredsten Trafikantadfærd i 2-sporet rundkørsel før, 2 måneder efter samt 10 måneder efter ændret afmærkning. Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt 17. september 2014 Scion-DTU Diplomvej 376

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau i kryds Søren Underlien Jensen Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau i kryds Oplevet tilfredshed for fodgængere og cyklister, der går/cykler gennem kryds. Undersøgelsen har gjort det muligt at beregne

Læs mere

Hyllegården Forslag til Lokalplan LK 34. Vejadgang via Åsen til del af udstykningen

Hyllegården Forslag til Lokalplan LK 34. Vejadgang via Åsen til del af udstykningen Hyllegården Forslag til Lokalplan LK 34 Vejadgang via Åsen til del af udstykningen 2015 Fotos er fra Google, Forslag til Lokalplan LK 34 for Hyllegården, Lejre.dk eller taget af MOE A/S. Udarbejdet af:

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej.

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej. Memo Dato Sag 7. januar 006 Gentofte Kommune Vedr: Til: Vurdering af trafikforhold omkring Gersonsvej i forbindelse med ny idræts- og fritidscenter Skolebestyrelsen for Tranegårdsskolen - Gentofte Ref

Læs mere

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej Afsender Ashti Bamarne E-mail Ashti.bamarne@afconsult.com Dato 07/11/2017 Projekt ID 5958 Modtager Stevns Kommune Kapacitetsanalyse på Stevnsvej 5958rap001-Rev0-Kapacitetsanalyse.docx Page 1 (10) Indholdsfortegnelse

Læs mere

I budget 2017 er der afsat 4,2 mio. kr. til Trafikhandlingsplan: Forbedre trafiksikkerhed, skoleveje.

I budget 2017 er der afsat 4,2 mio. kr. til Trafikhandlingsplan: Forbedre trafiksikkerhed, skoleveje. Notat 1. marts 2017 Sagsbeh.: PR J.nr.: 05.13.00-P20-4-15 Vej, Park og Miljø Anvendelse af trafiksikkerhedspuljen for 2017 I budget 2017 er der afsat 4,2 mio. kr. til Trafikhandlingsplan: Forbedre trafiksikkerhed,

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune 1 Frederiksberg Kommune I Frederiksberg Kommune forløber Albertslundruten fra Grøndalsparken via Finsensvej til Howitzvej hvor stien fortsætter gennem Frederiksberg Bymidte ad Den grønne sti. Ved krydsningen

Læs mere

NOTAT. 1. Trafikale forhold på Ishøj Strandvej

NOTAT. 1. Trafikale forhold på Ishøj Strandvej NOTAT Projekt Ishøj Strandvej: Trafikale forhold på strækningen ml. Stationsvej og byport syd for Ishøj Kunde Ishøj Kommune Notat nr. 03_A Dato 2010-05-06 Til Fra Leif Kronblad og Rune Kure Rambøll (JRO

Læs mere

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade.

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. En forsætning med indsnævring fremkommer ved 2 på hinanden følgende

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Deninitioner og afgrænsninger...5

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling...

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling... NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2012-2016 Emne: Uheldsanalyse København, den 08.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0382 Reference: epr/tfj@moe.dk Notat nr.: 01 Rev.: 0 Fordeling: Jane

Læs mere

Rundkørsler, trafiksikkerhed og cyklister

Rundkørsler, trafiksikkerhed og cyklister Søren Underlien Jensen Rundkørsler, trafiksikkerhed og cyklister Systematisk litteraturstudie - Meta-analyse, syntese af tidligere studier Før-efter uheldsevaluering - 332 ombygninger af kryds til rundkørsler

Læs mere

Trafiksikkerhedsprojekter 2015

Trafiksikkerhedsprojekter 2015 Trafiksikkerhedsprojekter 2015 Vej og park har i nærværende notat nærmere beskrevet projekterne til forbedring af trafikforholdene på de kommunale veje. Der er medtaget projekter fra Vej- og Trafikplan

Læs mere

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Af Søren Underlien Jensen, Trafitec, suj@trafitec.dk Evalueringerne af trafiksanering af veje og signalregulering af fodgængerovergange

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge BILAG 1 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 18-04-2016 Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge I vedlagte liste er trafiksikkerhedsprojekterne oplistet i prioriteret rækkefølge (højest prioriterede)

Læs mere

NOTAT. Søren Lynggaard Andersen Kommende skolebestyrelse. Marie Kjellerup Thesbjerg Rambøll. Dato Rambøll

NOTAT. Søren Lynggaard Andersen Kommende skolebestyrelse. Marie Kjellerup Thesbjerg Rambøll. Dato Rambøll NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 40. Jellebakkeskolen med Vejlby Skole Dato 2013.03.12 Deltagere Anne Maribo Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune Klaus

Læs mere

Jellebakkeskolen, revision 2013:

Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen er beliggende i Risskov nord for Aarhus. Skolen har 0.-9. klassetrin og modtager pr. august 2013 samtlige elever fra Vejlby Skole. SFO er beliggende nær

Læs mere

Ny institution i Hareskovby

Ny institution i Hareskovby Kunde Sag: Furesø Kommune 30. november 2016 JKD, MLJ Rev. 20. december 2016 Ønske om en ny institution Furesø Kommune ønsker at bygge en ny institution i Hareskovby til at afløse det nuværende Hareskov

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

NOTAT. Ejer Bavnehøj Skole forslag til forbedret skolevej

NOTAT. Ejer Bavnehøj Skole forslag til forbedret skolevej NOTAT Projekt Kunde Skoleanalyser i Skanderborg: Ejer Bavnehøj Skole Skanderborg Kommune Til Fra Kresten Madsen Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen og Martin Splid Svendsen Ejer Bavnehøj Skole forslag til

Læs mere

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering 40 TEKNIK & MILJØ I VEJE OG TRAFIK Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Evalueringer viser, at trafiksanering og signalregulering giver sikkerhedsmæssige gevinster. Stilleveje

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

Albertslund Kommune. 1 Indledning. 2 Sammenfatning og anbefaling. Herstedvestervej / Egelundsvej (sydlig adgang) Trafikanalyse

Albertslund Kommune. 1 Indledning. 2 Sammenfatning og anbefaling. Herstedvestervej / Egelundsvej (sydlig adgang) Trafikanalyse (sydlig adgang) Trafikanalyse NOTAT 14. september 2017 adn/tfk 1 Indledning Krydset (sydlig adgang) har gennem en lang årrække været overrepræsenteret i uheldsstatistikken. Det ønskes undersøgt, om den

Læs mere

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B Middelfart Øst Skitseforslag til udbygning af det kommunale vejnet i forbindelse med ny motorvejstilslutning, og planer for byudvikling i den østlige del af Middelfart. Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar På vej til skole Sikker skolevej et fælles ansvar Ny skolevej Sikker skolevej og sunde børn færre bilister - flere børn der cykler eller går Færre og færre børn går eller cykler til skole. Flere og flere

Læs mere

Sortpletudpegning 2015

Sortpletudpegning 2015 Sortpletudpegning 2015 Stamblade for uheldsbelastede lokaliteter I forbindelse med uheldsanalysen er der gennemført en udpegning af uheldsbelastede kryds og strækninger. Dette er lokaliteter, hvor der

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation 4 Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen Til skolens forældre Haderslev Kommune har forbedret skolevejen til Favrdal-afdelingen. Særligt ruterne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

TRAFIKAL VURDERING AF VEJADGANG FRA KEJLSTRUPVEJ INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Eksisterende og fremtidige trafikale forhold 3

TRAFIKAL VURDERING AF VEJADGANG FRA KEJLSTRUPVEJ INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Eksisterende og fremtidige trafikale forhold 3 ÅRSTIDERNE ARKITEKTER TRAFIKAL VURDERING AF VEJADGANG FRA KEJLSTRUPVEJ ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Eksisterende

Læs mere

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev.

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev. Veje og Grønne Områder Sagsnr. 291111 Brevid. 2589079 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg 7. august 2017 I notatet gennemgås forslaget

Læs mere

På delstrækninger er der i dag ensrettet for biltrafik. Cykeltrafik er tilladt i begge retninger på hele strækningen.

På delstrækninger er der i dag ensrettet for biltrafik. Cykeltrafik er tilladt i begge retninger på hele strækningen. NOTAT Projekt Ringsted Bymidte Rundkørsel samt trafiksanering Nørregade og Søgade Kunde Ringsted Kommune Notat nr. 0 Dato 2010-11-16 Til Fra Ringsted Kommune Rambøll 1. Indledning Ringsted Kommune har

Læs mere

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED RØDE PORT INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3 ROSKILDE KOMMUNE HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning og konklusion

Læs mere

Cyklisters sikkerhed i mindre vigepligtsregulerede T-kryds

Cyklisters sikkerhed i mindre vigepligtsregulerede T-kryds Cyklisters sikkerhed i mindre vigepligtsregulerede T-kryds Paper til Trafikdage på Aalborg Universitet august 2002 Af: Belinda la Cour Lund Atkins Danmark Vejtrafik og Sikkerhed Pilestræde 58 1112 København

Læs mere

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING Til Køge Kommune Dokumenttype Notat Dato September 2011 VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING VESTERGADE ETABLERING AF PARKERING Revision V2 Dato 2011-09-15 Udarbejdet af CM, PT Beskrivelse Notat vedr.

Læs mere

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav... 1 Baggrund og forudsætninger Assens Kommune har bedt Tetraplan om at vurdere de trafikale konsekvenser ved etablering af en grusgrav

Læs mere

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Tryghed langs skolevejen - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Baggrund Marie Thesbjerg Ansat ved Rambøll Danmark Trine

Læs mere

Ulla Merete Riel. Jytte Olander Jensen Sendt: 3. oktober :32 Til: Fra: Jytte Olander Jensen Emne: Bilag til mtf

Ulla Merete Riel. Jytte Olander Jensen Sendt: 3. oktober :32 Til: Fra: Jytte Olander Jensen Emne: Bilag til mtf Ulla Merete Riel Fra: Jytte Olander Jensen Sendt: 3. oktober 2007 09:32 Til: Jytte Olander Jensen Emne: Bilag til mtf Vedhæftede filer: Kollekollevej-Skolekrogen_tegning.pdf; Kollekollevej-Skolekrogen_notat.pdf

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. 1 Notatets formål. Projekt: Krydsombygning Højnæsvej. Emne: Kapacitet og signaloptimering. Notat nr.: Rev.: Fordeling:

Notat. 1 Notatets formål. Projekt: Krydsombygning Højnæsvej. Emne: Kapacitet og signaloptimering. Notat nr.: Rev.: Fordeling: Notat Dato: 17.07.2015 Projekt nr.: 1004095-001 T: +45 2540 0108 E: ivi@moe.dk Projekt: Krydsombygning Højnæsvej Emne: Kapacitet og signaloptimering Notat nr.: Rev.: Fordeling: Birgit Knudsholt Ramus Peter

Læs mere

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER HØJRESVING FOR RØDT - HVORFOR? Transportministeriet arbejder med at formulere en ny national cykelstrategi. Visionen er, at hele Danmark skal op på cyklen.

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Maj 2011 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Kommune - Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse.

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse. Hørsholm Kommune Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest Trafikanalyse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Alle uheld 64 48-25% Tilskadekomne 1,32 1,00

Alle uheld 64 48-25% Tilskadekomne 1,32 1,00 Else Jørgensen, Vejdirektoratet, TSM N.O.Jørgensen, Danmarks Tekniske Universitet, IVTB Sikkerhed i nyere danske rundkørsler. Siden midten af 1980'erne har der i mange europæiske lande - herunder i Danmark

Læs mere

NOTAT. Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2. Dato 2014-08-18. Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose.

NOTAT. Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2. Dato 2014-08-18. Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose. NOTAT Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2 Dato 2014-08-18 Til Fra Kopi til Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose 1. Indledning og baggrund Bornholms Regionkommune undersøger

Læs mere

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5.

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5. UDKAST Hørsholm Kommune Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden NOTAT 5. juli 2006 JVL/mm 1 Indledning Hørsholm Kommune har etableret en 40 km/t hastighedszone i området omkring Bolbrovej.

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER

TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER AUGUST 2013 ODDER KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2013 ODDER KOMMUNE

Læs mere

Trafikanalyse for Tommerup og Tommerup Stationsby

Trafikanalyse for Tommerup og Tommerup Stationsby Trafikanalyse for Tommerup og Tommerup Stationsby Baggrundsrapport til Udviklingsplan for Tommerup Assens Kommune, november 2016 Udarbejdet af: Trine Fog Jakobsen, Magnus Duus Hedengran Kontrolleret af:

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

Bedre forhold for cyklister i ISTEDGADE

Bedre forhold for cyklister i ISTEDGADE Bedre forhold for cyklister i ISTEDGADE Indhold: Baggrund og formål med projektet Proces og borgerinddragelse Fra plan til færdigt projekt Udfordringer med ny type cykelløsning Projektevaluering Mindre

Læs mere

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt.

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt. NOTAT Projekt Vurdering af minirundkørsel i krydset Dronning Margrethes Vej- -Kapacitetsvurdering med VISSIM-simulering Kunde Roskilde Kommune Notat nr. 01 Dato 2015-09-10 Til Fra Jesper Larsen 1. Indledning

Læs mere

RØDOVRE NORD - ISLEV INDHOLD. 1 Indledning

RØDOVRE NORD - ISLEV INDHOLD. 1 Indledning RØDOVRE KOMMUNE RØDOVRE NORD - ISLEV TRAFIKANALYSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Grundtrafikken 2 2.1 Fordeling

Læs mere

MARBJERG BYVEJ TRAFIKANALYSE

MARBJERG BYVEJ TRAFIKANALYSE Til Høje Taastrup Kommune Dokumenttype Rapport Dato Maj 2014 MARBJERG BYVEJ TRAFIKANALYSE MARBJERG BYVEJ TRAFIKANALYSE Revision 0 Dato 2014-05-02 Udarbejdet af AI Kontrolleret af CM Godkendt af Ref. 1100011559

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI UDFORMNING AF KRYDS Sikre rundkørsler Projektet Cyklisters sikkerhed i rundkørsler har gennem flere studier sat fokus på rundkørsler og trafiksikkerhed. Artiklen beskriver sikre design for både cyklister

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB UDKAST Dragør Kommune NOTAT 8. april 2016 JKD/SB Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Trafikulykker 2010-2014... 2 2.1 Kirkevej / Hartkornsvej... 5 2.2 Fælledvej/Sdr. Kinkelgade/Brydevej/Søndergade...

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje

Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Indledning Supercykelstierne er et højklasset netværk af cykelruter, der især er målrettet pendlercyklister.

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Skolevejsanalyse 2010

Skolevejsanalyse 2010 vejsanalyse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Resumé... 4 Vejnettet i Kommune... 5 vejsuheld... 6 Antal ulykker med børn... 6 Alder og køn... 7 Skadesgrad... 8 Trafikanttype...

Læs mere

Projekt 09 Rundkørsel Jyllandsgade/ Brogade / Hækkerupsvej samt nyt tværsnit på Jyllandsgade forudsætninger

Projekt 09 Rundkørsel Jyllandsgade/ Brogade / Hækkerupsvej samt nyt tværsnit på Jyllandsgade forudsætninger COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Ringsted Kommune Projekt 09 Rundkørsel Jyllandsgade/ Brogade / Hækkerupsvej samt nyt tværsnit på Jyllandsgade forudsætninger

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau

Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau Køretøjer pr. time Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau Bruger- og implementeringsvejledning Gangareal ved krydsning = fodgængerfelt Antal køretøjer her Gangareal før kryds = ej fortov Farvet

Læs mere