Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask for borgere i eget hjem i Aarhus Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask for borgere i eget hjem i Aarhus Kommune"

Transkript

1 Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask fr brgere i eget hjem i Aarhus Kmmune Side 1 af 21

2 1 Indledning Nærværende udbud vedrører Aarhus Kmmunes anskaffelse af tjenesteydelser vedrørende tøjvask fr brgere i eget hjem (herefter benævnt Ordregiver). Udbuddet gennemføres sm et ffentligt udbud i henhld til prceduren i LOV nr af 15/12/2015 (udbudslven). Der er tale m udbud af en rammeaftale med 2 leverandører, da ydelsen er mfattet af Servicelvens regler m frit-valg, jf. 91 i Servicelven. Udbuddet er bekendtgjrt i Supplement til EU Tidende (TED), der kan findes på 2 Ordregiver Den rdregivende myndighed er: Aarhus Kmmune Rådhuspladsen Aarhus Alle henvendelser, herunder spørgsmål mv., skal rettes til: Tlstrup & Hvilsted Att.: Kristian Ax Myntevej Randers NV 3 Udbudsmaterialet Det samlede udbudsmateriale består af: Nærværende udbudsbetingelser Bilag 1 Rammeaftale Rammeaftalebilag A Kravspecifikatin Rammeaftalebilag B Kvalitetsstandard fr tøjvask Rammeaftalebilag C Leverandørens løsningsbeskrivelse Rammeaftalebilag D Tilbudsliste Rammeaftalebilag E Databehandleraftale Rammeaftalebilag F Krt ver de 7 gegrafiske mråder Side 2 af 21

3 Rammeaftalebilag G Elektrnisk låsesystem Rammeaftalebilag H Prcedure fr indhentning af straffeattest Bilag 2 Fælles eurpæisk udbudsdkument (XML-fil) Bilag 3 Aktindsigt Bilag 4 Erklæring fr virksmheder, der baserer sig på en anden virksmheds frmåen Bilag 5 Knsrtieerklæring Tilbudsgiver er selv ansvarlig fr, at alle vennævnte dkumenter er mdtaget. Såfremt der findes at være mangler eller uklarheder, henvises til prceduren beskrevet i afsnit Udbuddets mfang Nærværende udbudsbetingelser med tilhørende bilag beskriver de nærmere detaljer fr rammeaftalen. Udbuddet mfatter den del af den praktiske hjælp efter servicelvens 83, der vedrører vask af visiterede hjemmebende brgeres tøj. Brgerens tøj er deres daglige beklædning samt linned g håndklæder. Leverandørens ydelser mfatter en basisvask, hvr følgende ydelser sm minimum indgår: Mdtagelse af visitatinen Aftale tidspunkt g hverdag fr afhentning g tilbagelevering af tøj Afhente vasketøj på brgerens bpælsadresse Srtering g mærkning af brgers tøj Håndtering af inficeret tøj Vask af tøj Tørring af tøj Sammenlægning g pakning af tøj Levere rent tøj på brgerens bpælsadresse g den anviste plads inden fr fristen, Afregne fr den leverede ydelse Møde med Ordregiver vedrørende samarbejdet, hvr frekvensen afhænger af hvrdan pgaven løses En basisvask mfatter tøj, sm tåler vask g efterfølgende tørretumbling. Vask af tøj, sm ikke er en del af basisvasken, vil være en tilkøbsydelse fr brgeren. Vask af uld, dyner, puder, g gardiner er tilkøbsydelser. Fruden basisvask skal de valgte Leverandører levere tilknyttede tillægsydelser, såsm akut vask g vask af smittet tøj, eksempelvis MRSA. Akut vask skal frstås sm Ordregivers behv fr i undtagelsestilfælde at Side 3 af 21

4 kunne bestille vask, hvr Leverandøren afhenter tøjet indenfr 24 timer fra mdtagelse af bestilling samt tilbageleverer tøjet inden fr 7 ugedage fra afhentningstidspunktet. Det er hensigten, at pgaven fremadrettet varetages af 2 private leverandører fr alle visiterede brgere i Aarhus Kmmune, jf. rammeaftalebilag F. I frhld til udbudslvens 49, stk. 2 har Ordregiver valgt ikke at udbyde særskilte delkntrakter. Ordregiver har, med baggrund i øknmiske- g markedsmæssige hensyn, vurderet, at det ikke er hensigtsmæssigt at fretage en sådan pdeling, da dette ikke skønnes at give yderligere virksmheder g SMV er mulighed fr at afgive tilbud. Der vil være en implementeringsperide, hvr brgerne skal underrettes m skiftet g valgmulighederne, g på baggrund heraf træffe et valg mellem de t leverandører af tøjvask. Leverandørerne skal frvente at spille en aktiv rlle i implementeringen af aftalen g efterfølgende pfølgning på rdningen. Fr yderligere detaljer vedrørende krav til den udbudte ydelse henvises til Rammeaftalebilag A Kravspecifikatin samt Rammeaftalebilag B - Kvalitetsstandarder, hvraf følger Ordregivers fastsatte krav g kvalitetsstandarder. 4.1 Brgers egenbetaling fr deltagelse i tøjvaskrdningen Der vil blive fastsat en egenbetaling fr brgeren. Det er sm udgangspunkt besluttet, at brgeren ikke pkræves mere end 100 danske krner pr. basisvask, g den enkelte brger kan ikke pkræves mere end 200 kr. m måneden uanset hvr mange gange m måneden brgeren får udført tøjvask. Tilbudsgiver skal være pmærksm på, at brgers egenbetaling kan blive besluttet at skulle være ens uanset, at de mdtagne priser fra de 2 vindende leverandører er frskellige. Egenbetalingen fastsættes endeligt i frbindelse med mdtagelse af tilbuddene, således brgeren eksempelvis ikke pkræves fr mkstninger til persnalet. Ordregiver må i frbindelse med fastsættelse af brgers egenbetaling ikke pkræve betaling hs brgeren fr persnalemkstningerne i frbindelse med hjælp efter servicelvens 83, stk. 1, nr. 1 g 2. Brgers egenbetaling kan derfr aldrig være højere end Leverandørens udgifter til øvrige mkstninger fr den laveste tilbudte pris. 4.2 Serviceniveau Serviceniveauet er plitisk bestemt, g kvalitetsstandarden vedtages én gang årligt. De vindende Leverandører af indeværende udbud skal derfr frvente at skulle indrette sig efter plitisk vedtagne ændringer af serviceniveauet i rammeaftaleperiden. Aarhus Kmmunens udgangspunkt fr tøjvask har hidtil været hver 3. uge, men efter gennemført markedsdialg i frbindelse med frberedelse af udbuddet samt ændringer fr kvalitetstandarden fr Side 4 af 21

5 praktisk hjælp, vil serviceniveauet fr tøjvask sm udgangspunkt være vask af en pse tøj indehldende p til 8 kg eller p til 12 kg hver 14. dag med tilbagelevering af det rene tøj ved næste afhentning. Der vil undtagelsesvist være et fåtal af brgere, sm har et større behv fr tøjvask, g hvr brgeren visiteres til vask af tøj hver uge. Der kan være tilfælde, hvr par bliver visiteret. I disse situatiner vil parret sm udgangspunkt blive visiteret sm én husstand g tildeles en vaskepse af 12 kg. Leverandører skal give priser på det vedtagne serviceniveau, men gså priser, sm kan frventes at blive aktuelle i rammeaftaleperiden. Det vil alene være de priser på det vedtagne serviceniveau, sm indgår i evalueringen af underkriteriet pris, jf. vejledningen i rammeaftalebilag D. De tilbudte ptinspriser på andre serviceniveauer vil være vejledende prissætninger fr de 2 vindende Leverandører i tilfælde af, at serviceniveauet ændres efter rammeaftalens indgåelse. 4.3 Histrik Fr nuværende er pgaven håndteret af den kmmunale hjemmepleje samt de tilknyttede gdkendte private leverandører af praktisk hjælp g persnlig pleje. Herunder er pstillet statistiske data til belysning af pgavens mfang. Det skal understreges, at disse histriske data ikke kan tages sm udtryk fr en garanteret msætning på rammeaftalen, helt eller delvist Tabel fr antal unikke brgere afregnet: Rækkenavne Praktisk hjælp - tøjvask Årene ( ) viser, hvr mange brgere, der hvert år i marts måned mdtager hjælp til tøjvask. Det bemærkes at der er pleves udsving i løbet af året, hvilket illustreres på grafen nedenunder. Side 5 af 21

6 Antallet af persner, der hvert år får hjælp til tøjvask er i løbet af årene faldet Tabel fr netttal af tøjvask, : Tøjvask Antal Antal brgere, sm mdtager hjælp i 2015, men ikke i Antal brgere, sm stpper med ydelsen 1016 Difference 175 Der er altså flere brgere der stpper med ydelsen end der kmmer til, hvilket gør at antallet af brgere, der får hjælp til tøjvask er faldet i løbet af de seneste år. Nett giver dette altså 175 færre brgere til tøjvask i Tabel fr tøjvask frdelt på måneder, 2015: Rækkenavne Antal unikke Brgere afregnet Januar 2782 Februar 2802 Marts 2797 April 2756 Maj 2720 Side 6 af 21

7 Juni 2692 Juli 2664 August 2656 September 2670 Oktber 2644 Nvember 2619 December Tabel fr Brgere visiteret til tøjvask d. 1. juni 2016 frdelt på pstnumre Pstnummer Antal brgere Side 7 af 21

8 Prces 5.1 Vejledende tidsplan Udbuddet gennemføres efter nedenstående vejledende tidsplan: Aktivitet Tidspunkt Udbudsbekendtgørelse fremsendes til TED Den 10. juni 2016 Tidsfrist fr at indsende de sidste spørgsmål til udbuddet Den 5. august 2016, kl. 12:00 Sidste tidsfrist fr besvarelse af spørgsmål Den 12. august 2016 Tilbudsfrist Den 18. august 2016, kl 12:00 Evaluering af tilbud Uge 34 Tilbudsgivers berigtigelse af indhldet i Bilag 2 - Fælles eurpæisk udbudsdkument (ESPD) Uge Side 8 af 21

9 Frventet udsendelse af underretning g standstill-peride 2. september 2016 Frventet rammeaftaleindgåelse efter udløb af standstillperide 13. september 2016 Implementering Uge 37, 2016 uge 02, 2017 Rammeaftalen træder i kraft (første leveringsdag) Den 1. december Spørgsmål til udbuddet Tilbudsgiver pfrdres til at søge eventuelle uklarheder g usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet. Alle henvendelser g spørgsmål vedrørende udbuddet bedes stillet skriftligt g skal rettes til den i afsnit 2 angivne kntaktpersn fra Tlstrup & Hvilsted pr. , med emnet: "Spørgsmål - EU udbud af tøjvask fr brgere i eget hjem i Aarhus Kmmune senest den 5. august 2016 kl. 12:00. Spørgsmål mdtaget inden venstående tidsfrist vil senest blive besvaret senest 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen. Spørgsmål mdtaget efter tidsfristens udløb, vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter ikke gør det ufrhldsmæssigt byrdefyldt fr Ordregiver at besvare spørgsmålet 6 dage inden tilbudsfristens udløb. Spørgsmål mdtaget senere end 6 dage inden tilbudsfristen vil ikke blive besvaret. Ordregiver vil besvare spørgsmålene løbende. Supplerende plysninger, herunder spørgsmål g svar, vil løbende, i annymiseret frm, være at finde på Ordregivers hjemmeside på adressen Det er tilbudsgivers eget ansvar at hlde sig ajurført med materialet på hjemmesiden Verificering af plysninger i ESPD Tilbudsgivere skal på Ordregivers anmdning før tildeling af rammeaftalen fremlægge dkumentatin i henhld til udbudslvens 152 fr de plysninger sm er afgivet i bilag 2 Fælles eurpæisk udbudsdkument (ESPD). Ordregiver er berettiget, men ikke frpligtet til at anmde tilbudsgiveren m at supplere eller præcisere den mdtagne dkumentatin, jf. udbudslvens 151, stk. 4. Side 9 af 21

10 Verifikatin af ESPD ets Del III - Udelukkelsesgrunde Verifikatin af afgivne plysninger m Udelukkelsesgrunde sker ved at tilbudsgiver fremlægger en serviceattest med tilhørende samtykkeerklæring til indhentelse af straffeattest hs Kriminalregistret. Fr plysninger m hvrdan serviceattesten bestilles, henvises der til følgende hjemmesiden: Verifikatin af plysninger i ESPD ets Del IV - Udvælgelseskriterier Verifikatin af afgivne plysninger m Udvælgelseskriterier kan ske på følgende måde: Øknmisk g finansiel frmåen kan ske gennem årsregnskaber. Tilbudsgiverens kan ved en erklæring dkumentere tilbudsgivers samlede msætning inden fr det udbudte mråde, jf Der er ikke krav m, at plysninger m referencer skal verificeres. Det følger af svar fra Knkurrence g Frbrugerstyrelsen, jf Underretning g standstill Alle tilbudsgivere vil i verensstemmelse med udbudslvens 171 samtidigt g skriftligt blive underrettet m, hvilken afgørelse der er truffet med hensyn til tildeling af rammeaftalen, ligesm resultatet af udbudsfrretningen vil blive bekendtgjrt i verensstemmelse med udbudslvens 129. Rammeaftaleindgåelse vil tidligst ske efter udløbet af den bligatriske standstill-peride på 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvr underretning til tilbudsgiverne er afsendt pr. . Beregning af de 10 kalenderdage sker i verensstemmelse med Rådets frrdning nr. 1182/71 af 3. juni 1971 m fastsættelse af regler m tidsfrister, dater g tidspunkter Rammeaftaleindgåelse Indgåelse af rammeaftale vil ske på baggrund af vedlagte Bilag 1 Rammeaftale (med tilhørende rammeaftalebilag) efter afsluttet udbud. Rammeaftalen regulerer aftalens vilkår g er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Ordregiver indgår rammeaftalen med 2 leverandører m levering af vennævnte leverance(r). Brgeren har frit valg, jf. servicelven 91. Ordregiver kan sm følge heraf ikke garantere den private leverandør en given andel. Erfaringsmæssigt kan en utsurcing af pgaven medføre en større grad af frafald hs brgerne, hvilket yderligere medfører, at Ordregiver ikke garanterer den private leverandør en given andel. Rammeaftalen er gældende i en peride på 4 år g med mulighed fr at frlænge rammeaftalen i 2 X 12 måneder. Side 10 af 21

11 5.2 Tilbudsevaluering Vurdering af knditinsmæssighed Ordregiver knstaterer indledningsvist m tilbuddet er knditinsmæssigt g m tilbudsgiver er egnet, samt at følgende punkter er pfyldt: Tilbuddet er indkmmet rettidigt g til krrekt adresse Tilbuddet indehlder den krævede dkumentatin g infrmatin Der er ikke taget frbehld fr grundlæggende elementer i udbudsmaterialet Tilbuddet verhlder samtlige mindstekrav Er et eller flere af venstående punkter ikke pfyldt, vil tilbuddet sm udgangspunkt ikke blive medtaget i evalueringen. Ordregiver er berettiget, men ikke frpligtet, til at indhente manglende plysninger, såfremt dette kan ske i verensstemmelse med udbudslvens 159, stk Vurdering af under- g delkriterier De tilbud der vurderes at være knditinsmæssige, underlægges herefter evaluering i verensstemmelse med afsnit 7. Evalueringen vil ske bjektivt g sagligt, g hvert tilbud vil således blive vurderet i frhld til, hvrledes det pfylder de af Ordregiver fastsatte under- g delkriterier. Den anvendte evalueringsmetde er beskrevet i afsnit Udvælgelseskriterier g dkumentatin Den nedenfr angivne dkumentatin g infrmatin bedes vedlagt tilbuddet. Tilbudsgiver skal anvende Bilag 2 Fælles eurpæisk udbudsdkument (ESPD). Ordregiver gør pmærksm på, at Bilag 2 er en XML-fil. Nedenfr beskrives prceduren fr at dwnlade g udfylde XML-filen i bilag 2. 1) Dwnlad XML-filen i bilag 1 ved at højreklikke på XML-filen g vælg Gem link/destinatin sm. Herefter gemmes XML-filen på den ønskede placering på cmputeren 2) Uplad/indlæs XML-filen fra den valgte placering på cmputeren til hjemmesiden (se illustratin nedenfr) Side 11 af 21

12 3) Herefter udfyldes ESPD et. Det bemærkes, at XML-filen udelukkende kan udfyldes på venstående hjemmeside 4) Når ESPD et er udfyldt gemmes XML-filen ved at trykke på knappen Eksprter g den udfyldte XMLfil vedlægges tilbuddet 5) Den udfyldte XML-fil udskrives ved at trykke på knappen Udskriv, hvrefter der anvendes genvejstasten Ctrl + P på cmputerens tastatur eller udskriftsfunktinen i brwserens menulinje. Herefter vedlægges den udfyldte fysiske printede udgave af XML-fil tilbuddet Fr en generel frståelse af hvad ESPD et er, henvises til Knkurrence- g Frbrugerstyrelsens vejledning på A. Oplysninger m ansøger: Oplysninger m ansøgers identitet samt generelle plysninger m ansøger, jf. ESPD del ll. A Oplysninger m ansøgers repræsentanter, jf. ESPD del ll. B Oplysninger m, hvrvidt tilbudsgiver er mfattet af en af de bligatriske udelukkelsesgrunde i udbudslvens 135, jf. ESPD del lll, punkt A g B samt 136, jf. ESPD del lll, punkt C. B. Øknmisk g finansiel frmåen: Oplysninger m, hvrvidt tilbudsgiver lever p til følgende krav, sm rdregiver har fastsat til øknmisk g finansiel frmåen i medfør af udbudslvens 140, stk. 1, nr. 2, jf. ESPD del lv, punkt B: I muligt mfang, dvs. afhængigt af hvrnår ansøger blev etableret eller startede sin virksmhed, plysninger m ansøgers samlede årsmsætning indenfr tøjvaskerdninger fr de seneste tre afsluttede regnskabsår, hvis tallene fr denne msætning freligger. Side 12 af 21

13 Mindstekrav: Det er et mindstekrav, at ansøger det senest afsluttede regnskabsår har haft en msætning inden fr tøjvaskerdninger på minimum DKK. 2 milliner. I muligt mfang, dvs. afhængigt af hvrnår ansøger blev etableret eller startede sin virksmhed, nøgletal i frm af ansøgers sliditetsgrad fr de seneste tre afsluttede regnskabsår, hvis tallene freligger. Frmel til beregning af sliditetsgrad er: Egenkapital Aktiver i alt Egenkapitalen skal af hensyn til ligebehandling af alle ansøgere pgøres efter en ensartet metde. Egenkapitalen skal således beregnes g plyses efter metden angivet i Årsregnskabslvens 31 (LBK nr af 10/12/2015) fr regnskabsperider med start eller senere: 31. Ledelsens frslag til beslutning m anvendelse af virksmhedens verskud eller dækning af underskud skal placeres i tilknytning til resultatpgørelsen. Ledelsens frslag til udbytte skal fremgå sm en særlig pst i egenkapitalen under»overført verskud eller underskud«[ ] Såfremt ansøger ikke har anvendt denne metde i de seneste tre regnskabsår, skal der fretages en mregning efter venstående anvisning. Omregningen skal kunne attesteres behørigt af virksmhedens revisr. Mindstekrav: Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver minimum har en sliditetsgrad på min. 15 % i hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår C. Teknisk g/eller faglig frmåen: Oplysninger m, hvrvidt ansøger lever p til følgende krav, sm rdregiver har fastsat til teknisk g/eller faglig frmåen i medfør af udbudslvens 140, stk. 1, nr. 3, jf. ESPD del lv, punkt C: Referenceliste ver de betydeligste sammenlignelige referencer, der er udført i løbet af de sidste tre år, med beskrivelse af referencerne, tidspunktet fr udførelse af referencerne, angivelse af kntaktpersn fr den pågældende kunde med telefnnummer g/eller mailadresse samt msætning fr referencen pr. år. En sammenlignelig reference er leverance af en tøjvaskrdning fr minimum 600 brgere årligt, der br eget hjem g ikke på plejecenter samt på vegne af en ffentlig myndighed. Med udført menes både nuværende samt igangværende pgaver, men at rammeaftalen/kntrakten sm minimum har løbet i minimum 6 måneder. Mindstekrav: Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver sm minimum har 1 sammenlignelig reference fr de sidste 3 år Side 13 af 21

14 Det bemærkes, at venstående udvælgelseskriterier g dkumentatin kan blive ændret i frbindelse med besvarelsen af indkmne spørgsmål eller ffentliggørelse af eventuelle rettelsesblade, så længe dette sker indenfr de udbudsretlige rammer. 6.1 Knsrtier g underleverandører Knsrtier Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (knsrtium) bedes tilbudsgiver angive dette i ESPD del ll. A. Herudver bedes de øvrige virksmheder, der deltager i sammenslutningen, hver udfylde g fremsende et særskilt ESPD i verensstemmelse med nærværende udbudsbetingelser. Endvidere bedes tilbudsgiver (knsrtium) udfylde g vedlægge Bilag 5 Knsrtieerklæring, hvrmed parterne erklærer at udgøre et knsrtium eller anden frm fr sammenslutning, sm hæfter slidarisk, ubetinget g direkte fr pfyldelse af den udbudte pgave, samt bekræfter, at de hæfter slidarisk, ubetinget g direkte med et selskab, sm efter tildeling af rammeaftalen måtte blive stiftet med henblik på udførelse af den tildelte pgave Tilbudsgiver der baserer sig på en anden virksmheds øknmiske/finansielle g/eller tekniske/faglige frmåen Tilbudsgiver kan i frbindelse med afgivelse af tilbud endvidere basere sig på en anden enheds (underleverandør) øknmiske g finansielle frmåen samt teknisk g/eller faglig frmåen. Tilbudsgiver bedes angive, hvrvidt dette er tilfældet i ESPD del ll. C. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på en anden enheds kapacitet vedlægges et særskilt udfyldt ESPD med de plysninger, der anmdes m i del ll. A g B, del lll samt del IV, fr hver af de pågældende enheder/underleverandører, sm tilbudsgiveren baserer sig på. Del IV skal udfyldes fr så vidt angår de frhld, sm tilbudsgiveren baserer sin egnethed på. Endvidere bedes tilbudsgiver vedlægge dkumentatin fr disse enheders frpligtelse i så henseende (benyt venligst erklæringen i bilag 4). 6.2 Frsikring Tilbudsgiver er fra Rammeaftalestart frpligtet til at have etableret en erhvervs- g prduktansvarsfrsikring med en frsikringssum på minimum DKK 5 mi. pr. år fr persnskader g DKK 2 mi. pr. år fr tingsskader. Ordregiver kan når sm helst kræve dkumentatin herfr. Den valgte tilbudsgiver skal ved brug af frsikringssummerne genkøbe summerne uanset tidspunkt fr dette, så der altid er frsikringssummer på minimum DKK 5 mi. pr. år fr persnskader g DKK 2 mi. pr. år fr tingsskader. Ordregiver kan når sm helst kræve dkumentatin herfr. De vindende Tilbudsgivere skal senest frud fr Rammeaftaleunderskrift fremvise dkumentatin fr, at frsikringen er tegnet g træder i kraft senest ved rammeaftalens start. Side 14 af 21

15 6.3 Sikkerhedsstillelse Til sikkerhed fr tilbudsgivers pfyldelse af rammeaftalen skal tilbudsgiver stille en anfrdringsgaranti på danske krner, jf. bilag 1 Rammeaftalen, punkt 23. De vindende Tilbudsgivere skal senest frud fr Rammeaftalens underskrift fremvise dkumentatin fr, at sikkerheden stilles. 7 Tildelingskriterium 7.1 Tildeling af rammeaftale Ordregiver vil identificere det øknmisk mest frdelagtige tilbud på baggrund af bedste frhld mellem pris g kvalitet, hvr nedenstående under- g delkriterier, med angivelse af vægtning, lægges til grund fr tildeling af rammeaftalen: Underkriterier Vægtning i prcent Pris 50 % Underkriteriet Pris blive vurderet på baggrund af tilbudsgivers besvarelse af rammeaftalebilag D. Således vil de af tilbudsgivers anførte priser ekskl. mms men inkl. alle øvrige mkstninger blive lagt til grund. Kvalitet Tilbudsgiver udfylder Rammeaftalebilag D i verensstemmelse med vejledningen hertil. 30 % Underkriteriet kvalitet vil blive vurderet på baggrund af tilbudsgivers besvarelse fr følgende 2 delkriterier i Rammeaftalebilag C: Delkriterie 1: Leverandørens løsningsbeskrivelse fra mdtagelse af visitatinsgrundlaget til brgerens tøj tilbageleveres Delkriterie 2: Kvalitetssikring Fr delkriterie 1. Leverandørens løsningsbeskrivelse fra mdtagelse af visitatinsgrundlaget til brgerens tøj tilbagelevers vægtes det psitivt, at tilbudsgiver tilbyder: En fleksibel rdning fr brgeren ved afhentning samt tilbagelevering af tøjet Side 15 af 21

16 En veldkumenterbar prcedure fr håndtering af tøjet, så leverandøren til enhver tid kan identificere brgeres tøj uanset hvilet led i vaskeprces tøjet befinder sig i En veldkumenterbar prces fr inficeret g smittet tøj (f.eks. MRSA) g tilbudsgivers løsning fr at undgå smitte i hele prcessen En tilbudt løsning fr meget beskidt tøj, så gener fr brgeren så sm lugtgener mindskes mest muligt, g uden løsningen er vask før næste afhentning af Leverandøren med heraf følgende merbetaling. En veldkumenterbar prcedure fr pakning af tøjet g standen fr dette, så det rene tøj mdtages mindst muligt krøllet g jrdslået En struktureret prcedure fr håndtering af nøgler fr adgang til brgers hjem En fleksibel prcedure fr håndtering af Ordregivers behv g bestilling af akut vask, jf. punkt En fleksibel rdning fr Ordregivers bestilling g vask af dyner, puder g linned Fr delkriterie 2. kvalitetssikring vægtes det psitivt, at tilbudsgiver tilbyder: Et system fr g krav til chauffør g medarbejdere i kundeservice m uddannelse/kursus i håndtering af brger med særlige behv, herved frstås demente, scial udsatte, psykisk syge, misbrug g lignende. En indretning af pgaveløsningen, sm er enkelt, gennemsigtig, g er skalerbar ved tilgang af et større antal brgere, således det i størst mulig grad gdtgøres, at tilbudsgiver kan prethlde kvaliteten i ydelsen ved tilgang af brgere Side 16 af 21

17 En veldkumenterbar kntrl med den knkrete pgaveløsning med hvedvægten på kvalitet, miljø g arbejdsmiljø Implementering 20 % Underkriteriet implementering vil blive vurderet på baggrund af tilbudsgivers besvarelse i Rammeaftalebilag C. Tilbudsgiver skal beskrive en implementeringsplan, jf. den vejledende tidsplan i punkt 5.1. Implementeringsplanen skal udarbejdes ud fra, at alle brgere vælger tilbudsgiver. Det vægtes psitivt, hvis implementeringsplanen indehlder: En beskrivelse af tilbudsgivers første møde med brgeren, sm etablerer g sikrer det gde kntinuerlige samarbejde med brgeren En tydelig g hensigtsmæssig ansvarsfrdeling mellem tilbudsgiver, brger g Ordregiver En prces fr tilbudsgivers plan, såfremt alle brgere vælger tilbudsgiveren i implementeringsperiden samt efterfølgende i rammeaftaleperiden 7.2 Beskrivelse af den anvendte evalueringsmetde Nedenfr fremgår evalueringsmetden fr underkriterierne i henhld til udbudslvens Underkriterium Pris De samlede tilbudssummer evalueres relativt g ud fra en lineær pintmdel fra 0-10 pint. Laveste tilbudssum, blandt de knditinsmæssige tilbud, jf. afsnit 5.2, tildeles 10 pint. En tilbudssum, der svarer til laveste tilbudte tilbudssum plus 30 % tildeles 0 pint. Øvrige tilbudssummer tildeles pints ud fra en lineær interplatin mellem laveste tilbudssum g laveste tilbudssum plus 30 %. Mdtages 1 tilbudssum, der er større end laveste tilbudte tilbudssum plus 30 % tildeles 0 pint. Side 17 af 21

18 Ordregivers frmel ser ud sm følgende: Såfremt der jf. nedenstående anvendes en alternativ evalueringsmdel tilpasses frmlen i verensstemmelse med den ændrede evalueringsmdel. De tildelte pint vil i den samlede evaluering blive ganget med vægtningen af underkriteriet pris. Alternativ mdel1: Såfremt der md frventning mdtages min. 2 tilbud blandt de knditinsmæssige tilbud, jf. afsnit 5.2.1, der er 30 % eller højere end laveste tilbudssum plus 30 % tildeles 0 pint i stedet til højeste tilbudssum. Øvrige tilbudssummer tildeles pints ud fra en lineær interplatin mellem laveste tilbudssum g højeste tilbudssum. De tildelte pint vil i den samlede evaluering blive ganget med vægtningen af underkriteriet pris. Alternativ mdel 2: Såfremt højeste tilbudte pris blandt de knditinsmæssige tilbud, jf. afsnit 5.2.1, er højere end laveste tilbudssum plus 60 % tildeles 0 pint i stedet fr til laveste tilbudssum plus 60 %. Øvrige tilbudssummer tildeles pints ud fra en lineær interplatin mellem laveste tilbudssum g laveste tilbudssum plus 60 %. Tilbudssummer ver laveste tilbudssum plus 60 % tildeles 0 pint Underkriterium Kvalitet g Implementering Fr underkriterierne Kvalitet g implementering anvendes en evalueringsmetde, hvr tilbuddene fr under- g delkriterier vil blive vurderet på en pintskala fra pint tildeles tilbuddet, sm kun netp pfylder mindstekravene til under- eller delkriteriet g 10 pint tildeles tilbuddet, sm fuldt ud pfylder under- eller delkriteriet i alle henseender. Tilbuddene evalueres således efter en abslut mdel. Delkriterierne g punkterne under underkriteriet vægtes indbyrdes lige. De tildelte pinttal vil i den samlede evaluering blive ganget med vægtningen af underkriteriet Kvalitet. Side 18 af 21

19 8 Tilbuds- g frmkrav 8.1 Tilbuddet Tilbuddet bedes mærket med emnet: "Tilbud EU udbud af tøjvask fr brgere i eget hjem i Aarhus Kmmune. Tilbuddet skal være Ordregiver i hænde senest den 18. august 2016, kl 12:00 på følgende adresse: Tlstrup & Hvilsted Att.: Kristian Ax Myntevej Randers NV Det samlede tilbudsmateriale skal afleveres i frm af 1 skriftligt eksemplar samt 1 digitalt eksemplar (vedlagt sm USB-stik). Ved uverensstemmende plysninger imellem det skriftlige g det digitale eksemplar vil det skriftlige danne grundlag fr evalueringen. Manglende plysninger i enten det skriftlige eller det digitale eksemplar anses ikke sm uverensstemmende plysninger. Tilbudsgiver bærer ansvaret fr, at tilbuddet når rettidigt frem. 8.2 Sprg Tilbud samt al kmmunikatin i udbuds- g rammeaftaleperiden skal være på dansk. Bilagsmateriale af generel karakter må være på svensk, nrsk eller engelsk. Såfremt Ordregiver anmder m det, skal tilbudsgiver sørge fr versættelse af bilagsmateriale til dansk. Oversættelsen sker i så fald fr tilbudsgivers regning. 8.3 Ejendmsret Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes sm Ordregivers ejendm, g vil ikke blive returneret eller udleveret. Der ydes ikke gdtgørelse fr afgivelse af tilbud eller fr udarbejdelse af tilbudsmateriale. 8.4 Åbning af indkmne tilbud Der vil ikke være adgang til at vervære åbningen af tilbuddene. 8.5 Vedståelsesfrist Tilbuddet skal være gældende i 6 måneder fra den anførte tilbudsfrist. Vedståelsesfristen gælder uanset Ordregivers fremsendelse af underretning m tildeling af rammeaftale, g phører således ikke førend endelig rammeaftale er underskrevet. Side 19 af 21

20 8.6 Alternative tilbud Der kan ikke afgives alternative bud. 8.7 Siderdnede tilbud Der kan ikke afgives flere tilbud fra én tilbudsgiver. 8.8 Frbehld Ordregivers frbehld Ordregiver frbehlder sig ret til at annullere udbuddet, såfremt dette er sagligt begrundet. Det vil være sagligt at annullere, såfremt Ordregiver ikke pnår en dkumenterbar besparelse pgjrt isleret fr hvert af de tilbud, der efter tilbudsevalueringen udpeges sm henhldsvis det øknmisk mest frdelagtige g det øknmisk næstmest frdelagtige jf. afsnit 7.1. Det betyder, at tilbuddet i sig selv skal medføre en besparelse på den afgivet pris g ikke set i sammenhæng med en eventuel tilbudsgiver med en bedre pris. Såfremt der efter en besparelsesberegning alene tilbagestår ét tilbud, hvr Ordregiver pnår en besparelse, frbehlder Ordregiver sig yderligere retten til at vergå til en gdkendelsesmdel. Gdkendelsesmdellen består i, at den tilbageværende tilbudsgiver bliver hvedleverandør samt pris- g kvalitetssættende fr andre Leverandørers mulige gdkendelse til levering af tøjvask fr visiterede brgere i Aarhus Kmmune. Såfremt der ikke ansøges m gdkendelse fra andre Leverandører, frbehlder Ordregiver sig retten til at anvende frit-valgsbeviser efter Servicelven Tilbudsgivers frbehld Eventuelle frbehld skal udtrykkeligt fremgå af tilbuddet. Tilbudsgiver pfrdres til at søge eventuelle uklarheder g usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, således at frbehld i videst muligt mfang kan undgås. Det præciseres, at frbehld fr grundlæggende elementer i udbudsmaterialet vil medføre, at Ordregiver har pligt til at se brt fra tilbuddet. Ved frbehld, der vedrører ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, har Ordregiver ret til at se brt fra tilbuddet eller alternativt søge frbehldet prissat, i det mfang det skønnes muligt. Såfremt et frbehld af øknmisk værdi ikke kan prissættes, har Ordregiver pligt til at se brt fra tilbuddet. Tilbudsgiver bør derfr nøje verveje, m tilbuddet skal indehlde frbehld til udbudsmaterialet, idet ethvert frbehld indebærer en risik fr, at tilbuddet ikke indgår i tilbudsvurderingen. Side 20 af 21

21 Faglige frbehld, såsm branchestandardfrbehld, vil blive behandlet sm ethvert andet frbehld. Tilsvarende gælder ved ændringer af udbudsmaterialets indhld, herunder men ikke begrænset til verstregninger, mskrivninger g lignende. 8.9 Aktindsigt Tilbudsgiver udfylder Bilag 3 Aktindsigt, såfremt tilbuddet indehlder plysninger, sm bør undtages ved en eventuel anmdning m aktindsigt i tilbuddet samt angive en uddybende begrundelse herfr. Bilaget afleveres sammen med tilbuddet. Såfremt bilaget ikke er vedlagt tilbuddet, kan Ordregiver udlevere tilbuddet uden undtagelser ved anmdning m aktindsigt. Det bemærkes, at det i sidste ende er Ordregivers vurdering, hvad der udleveres ved anmdning m aktindsigt. Ordregiver skal særligt fremhæve, at Ordregiver har pligt til i underretningen til de frbigåede tilbudsgivere at angive det vindende tilbuds relative frdele samt karakteristika. Side 21 af 21

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune Annncering vedrørende frit-valgsmrådet i Faabrg-Midtfyn Kmmune 1 1 Indledning Nærværende annncering af fritvalgsmrådet vedrører persnlig pleje g praktisk hjælp efter servicelven 83 i Faabrg-Midtfyn Kmmune

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af bærbare pc er og tilbehør til Lemvig Kommune

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af bærbare pc er og tilbehør til Lemvig Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af bærbare pc er og tilbehør til Lemvig Kommune Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Ordregiver... 4 3 Udbudsmaterialet...

Læs mere

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune Annncering af bærbare cmputere - Bilag E, Kvittering [ Annnceringsmateriale - Annncering af Cmputere til skler i Silkebrg Kmmune Tidsplan 13.3.2012 Annncering 27.3.2012, kl. 12.00 Frist fr afgivelse af

Læs mere

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER UDBUDSBETINGELSER RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER APRIL 2014 2 af 9 Indhld ADVEST-MA.R01 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Side 1 af 11 1 Indledning Nærværende udbud vedrører

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7 vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende øknmiske g mediefaglige knsulentudtalelser til brug fr vurdering af ansøgninger m tilskud fra innvatinspuljen (Offentligt udbud) Indhldsfrtegnelse:

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud om Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark

Spørgsmål/svar til udbud om Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Ministeriet fr Børn, Undervisning g Ligestilling Sagsnr. 16/02325 Senest pdateret den 8. april 2016 Spørgsmål/svar til udbud m Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Der er til dags dat mdtaget g besvaret

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling Udbudsbetingelser i frbindelse med ffentligt EU-udbud af Dentalprdukter til tandbehandling 2014 1. INDLEDNING Følgende 11 Kmmuner i Indkøbsfællesskab Nrdsjælland (herefter samlet benævnt Kmmunerne) er

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010 Mrsø Kmmune Frit valg på ældremrådet Gdkendelse af leverandører August 2010 Side 1 af 9 1. 1 Indledning 1.1. Baggrund Flketinget har den 29. maj 2002 indført frit leverandørvalg på ældremrådet. Hermed

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse ver fr TDC A/S vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen fr sparede mkstninger i frbindelse med salg af tjenester på fastnetmrådet

Læs mere

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksmhed g tjenesteydelser - start Denne vejledning er tilknyttet til startblanketten fr registrering af udenlandske virksmheder, der ønsker

Læs mere

Annoncering vedrørende fritvalgsområdet i Rudersdal Kommune

Annoncering vedrørende fritvalgsområdet i Rudersdal Kommune Annncering vedrørende fritvalgsmrådet i Rudersdal Kmmune 1 1 Indledning Nærværende annncering mfatter praktisk hjælp g persnlig pleje efter 83, 83a g 84 i servicelven g delegeret grundlæggende sygepleje

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

Annonceringsbetingelser

Annonceringsbetingelser Annonceringsbetingelser vedrørende produktion og udbringning af mad til plejecentre og visiterede borgere i eget hjem i Jammerbugt Kommune Side 1 af 17 1 Indledning Nærværende annoncering vedrører produktion

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Begrænset udbud af Bygge Anlægsopgaver. Prækvalifikation af VVS installatører. Offentligt udbud

Begrænset udbud af Bygge Anlægsopgaver. Prækvalifikation af VVS installatører. Offentligt udbud Begrænset udbud af Bygge Anlægspgaver Prækvalifikatin af VVS installatører Offentligt udbud Udbuddets/Prjekt navn: Installatin af Elektrniske vandmålere i 6760 Ribe g 6740 Bramming DcuNte sags nummer:

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om fjerntolkning på tegnsprog

Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om fjerntolkning på tegnsprog Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale m fjerntlkning på tegnsprg Tlkemyndigheden Udbudsbetingelser fjerntlkning 2017 Side 1 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning... 3 2. Den rdregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialet...

Læs mere

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn Assens Havn Nrdre Havnevej 12 5610 Assens Att. Ole Knudsen Varsling af påbud m regulering af støvemissin fra håndtering af flis g træpiller på Assens Havn I frhld til støv er det administratinens faglige

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Vedrørende udbud med forhandling af rammeaftale vedrørende indkøb af pc er og tilbehør

UDBUDSBETINGELSER. Vedrørende udbud med forhandling af rammeaftale vedrørende indkøb af pc er og tilbehør UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud med frhandling af rammeaftale vedrørende indkøb af pc er g tilbehør 1 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Rammerne fr udbudsfrretningen... 3 4.

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Lergravsvej 53, 2300 København S Tilsynet er udført den 14. september 2009, kl. 8.00-15.30 af specialknsulenter

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Natinalmuseets fyrskib Gedser Rev (ffentligt udbud) 1 Den rdregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af pgaven... 3 3 Betingelser fr egnethed... 4 4 Tildeling af kntrakt g tildelingskriterier...

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 Samlet driftsudbud 2012 Entreprise ME-KB-OD (Krnprins Frederiks Br) Indhldsfrtegnelse: 1. Overdragelse af medarbejdere fra BV System v/ Michael Schlægelberger

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud af rammeaftale vedrørende indkøb af pc er og tilbehør

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud af rammeaftale vedrørende indkøb af pc er og tilbehør UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud af rammeaftale vedrørende indkøb af pc er g tilbehør 1 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Rammerne fr udbudsfrretningen... 3 4. Tilbud... 9 5.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider Side 1 af 7 sider RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 26. AUGUST 2011 Side 2 af 7 sider Generelt. Ved bedømmelsen lægges dels vægt på de i efterfølgende vejledning

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 15. september Advokat, partner, Henrik Holtse

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 15. september Advokat, partner, Henrik Holtse Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 15. september 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet Prcedureregler

Læs mere

Rettelse 1 - Fejl og ændringer i udbudsbetingelser, udbudsbilag og kontraktbilag

Rettelse 1 - Fejl og ændringer i udbudsbetingelser, udbudsbilag og kontraktbilag Rettelsesblad 1 + 2 + 3 + 4 1 Rettelse 1 - Fejl g ændringer i udbudsbetingelser, udbudsbilag g kntraktbilag Udbudsbetingelser pkt. 1.15 Vareprøver Leveringssted fr vareprøver De 2 første punkter under

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Annoncering af tøjvask for borgere i eget hjem i Faaborg-Midtfyn Kommune

Annoncering af tøjvask for borgere i eget hjem i Faaborg-Midtfyn Kommune Annoncering af tøjvask for borgere i eget hjem i Faaborg-Midtfyn Kommune Side 1 af 11 1 Indledning Nærværende annoncering vedrører fritvalgsområdet og er reguleret i serviceloven 83. Annonceringens omfang

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 175-309171

EU-UDBUD 2014/S 175-309171 Kntrakt rengøringsydelser 2015 2018/2020 16. ktber 2014 TILBUDSVURDERING EU-UDBUD 2014/S 175-309171 RENGØRINGSYDELSER RINGSTED KOMMUNE SERVICEKONTRAKT FOR PERIODEN: 1. JANUAR 2014-31. DECEMBER 2018 Ringsted

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Udvikling af en hjemmeside til brgerfrslag samt hsting g vedligehldelse Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Side 2/8 Aftale m

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Tidlig inddragelse af entreprenørernes kompetencer i henhold til gældende udbudsregler

Tidlig inddragelse af entreprenørernes kompetencer i henhold til gældende udbudsregler Tidlig inddragelse af entreprenørernes kmpetencer i henhld til gældende udbudsregler v/ Partner Tina Braad Fælles arrangement i Dansk Frening fr Udbudsret g Onsdag den 11. nvember 2015 Det Danske Selskab

Læs mere

Personlig og praktisk støtte samt uddelegerede sygeplejeopgaver og nødkald til Ishøj Kommune

Personlig og praktisk støtte samt uddelegerede sygeplejeopgaver og nødkald til Ishøj Kommune Persnlig g praktisk støtte samt uddelegerede sygeplejepgaver g nødkald til Ishøj Kmmune 1 1 Indledning Nærværende udbud vedrører persnlig g praktisk støtte samt uddelegerede sygeplejepgaver g nødkald i

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a)

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a) INSTRUKS fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner magtanvendelse ktber 2015 Instruks fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner (SEL 126a) Udstedt: 12. februar 2015. Redigeret ktber 2015 Gdkendt af:

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Allerød Kmmune Ældre g Sundhed Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecenter Enghlm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 14. juni 2011, kl. 8.30-17.00 af sygeplejerske, chefknsulent Lis Oline Madsen

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Dansk Hjemmepleje Service Ryttergårdsvej 3 Farum Tilsynet er udført den 15. september 2009 kl. 8.00-16.30

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefnden.dk BYGGESKADEFONDEN BYGGESKADEFORSIKRING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Vejledning til kmmuner m refusin af kmmunale udgifter ved køb af refusinsgdkendte frestillinger af børneteater g psøgende teater Hjemmelsgrundlag g refusinens størrelse Kmmuner kan få refunderet 50 prcent

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Opdateringsuddannelse Varighed 180 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktins uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsrganisatiner: Samarbejdsrganisatiner: Uddannelsesplan

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud med forhandling af materialer til vandforsyningen

Udbudsbetingelser. Udbud med forhandling af materialer til vandforsyningen Udbudsbetingelser Udbud med forhandling af materialer til vandforsyningen Indholdsfortegnelse 1 Generelt vedr. udbudsprocessen... 4 1.1 Indledning... 5 1.2 Ordregiver... 5 1.3 Materialet... 6 1.3.1 Prækvalifikationsfasen

Læs mere

IT Politik Ældre & Sundhed

IT Politik Ældre & Sundhed Standardbetegnelse DDKM: - Anvendelsesmråde g målgruppe: Ledere g medarbejdere i Ældre & Sundhed Dkumenttype: Plitik Gdkendt af: Team Ledelse Gdkendelsesdat: 19. ktber 2015 Dkumentstyring: FICS sagsnr.:

Læs mere

Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud Ortopædisk fodtøj ortopædiske indlæg

Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud Ortopædisk fodtøj ortopædiske indlæg Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud af Ortopædisk fodtøj og ortopædiske indlæg 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Udbuddets omfang... 3 4. Udbudsmaterialets dokumenter...

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre Evaluering af selvkørende støvsugere på btilbud g plejecentre 1. Indledning Sm en del af det vedtagne budget fr 2013-2016 indgår en række budgetprjekter, sm samlet set har det verrdnede frmål at skabe

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

ALBERTSLUND KANALGADEN

ALBERTSLUND KANALGADEN Marts 2016, Revisin 0 ALBERTSLUND KANALGADEN Bestemmelser m udbud g tilbud (BUT) PROJEKT Bestemmelser m udbud g tilbud (BUT) Prjekt nr. 217239 Dkument nr. 1216238910 Udarbejdet af KBV/LIDH Kntrlleret af

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik Udkast til Indkøbsplitik fr Regin Nrdjylland Indkøbsplitik 1 INDLEDNING 2 2 FORMÅL 2 3 OMFANG AF REGION NORDJYLLANDS INDKØBSPOLITIK 3 4 INDKØBSFUNKTION 3 5 INDKØBSPROCESSEN 5 6 INDKØBSSYSTEM 5 7 INDKØB

Læs mere

Bilag 17. Databehandleraftale

Bilag 17. Databehandleraftale Bilag 17 Databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Bilaget udgør i det hele et mindstekrav. Side 2/9 Aftale m databehandling mellem Kunden g Leverandøren

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ KOMBIT Byg g Miljø Begreber g sammenhænge i Byg g Miljø Versin 1.5 26. marts 2014 ROJ Indhld Indhld... 2 Om denne vejledning... 4 Krt m Byg g Miljø... 5 Hvad er Byg g Miljø?... 5 Hvrdan kan ansøgerne bruge

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune

Udbudsbetingelser. EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune Side 1 af 12 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune. Udbuddet gennemføres

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015 Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Nvember 2015 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel Oplæg til at skabe et budget i balance på ældremrådet via mlægning af afregningsmdel Frskellige faktrer har gennem de seneste år presset øknmien på ældremrådet på såvel myndighedsmrådet sm mrådecentrenes

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelser og opgaver... 4 3. Udbydende myndighed... 5 4. Udbudsmaterialet...

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Annoncering vedrørende personlig pleje, praktisk hjælp, ikke kompleks sygepleje og håndtering af nødkald i Gladsaxe Kommune

Annoncering vedrørende personlig pleje, praktisk hjælp, ikke kompleks sygepleje og håndtering af nødkald i Gladsaxe Kommune Annncering vedrørende persnlig pleje, praktisk hjælp, ikke kmpleks sygepleje g håndtering af nødkald i Gladsaxe Kmmune 1 1 Indledning Nærværende annncering vedrører persnlig pleje g praktisk hjælp i Gladsaxe

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige frretningsbetingelser Almindelige frretningsbetingelser fr benyttelse af PARSHIP.dk - versin 18.11.2010 Når De tilmelder Dem sm kunde hs PARSHIP (kntrahent er PARSHIP GmbH, Brandstwiete 1,

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Godkendelse af projektforslag om flisfyret kedel til fjernvarme for Oksbøllejren Dok.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Heox Åben sag

Godkendelse af projektforslag om flisfyret kedel til fjernvarme for Oksbøllejren Dok.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Heox Åben sag Gdkendelse af prjektfrslag m flisfyret kedel til fjernvarme fr Oksbøllejren Dk.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Hex Åben sag Sagsfremstilling Baggrund COWI har fr Oksbøl Varmeværk A.m.b.a. udarbejdet

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning. Udbudsbetingelser. Juli 2015

Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning. Udbudsbetingelser. Juli 2015 f Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning Udbudsbetingelser Juli 2015 2 Udbudsbetingelser Indhold Indhold 1 Generelt 3 1.1 Ordregivende myndighed 3 1.2 Baggrund for udbuddet 3

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om etableringsstøtte fra Innovationspuljen i 2014

Vejledning til ansøgning om etableringsstøtte fra Innovationspuljen i 2014 6. januar 2014 Vejledning til ansøgning m etableringsstøtte fra Innvatinspuljen i 2014 Indhld Hvad er Innvatinspuljen?... 2 Hvem kan søge m tilskud til etablering fra Innvatinspuljen?... 2 Hvad er betingelserne

Læs mere