REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni Onsdag den 15. maj 2013 kl i Carlsro Hallen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen"

Transkript

1 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 15. maj 2013 kl i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni Til stede var husstandene fordelt således: RP 31 husstande, LV 52 husstande, BV 9 husstande, KV 2 husstande, LS 7 husstande og TV 14 husstande i alt 115 husstande ud af i alt 902 lejemål i Carlsro. 1. Velkomst og valg af dirigent Formand Bolette Jensen bød velkommen til de fremmødte og præsenterede panelet, som bestod af medarbejderobservatør Jørgen Bøgh, ejendomsleder Kim P. Andersen, sekretær Carina Sciacca og medlemmer af afdelingsbestyrelsen, Bo Jørgensen, Niels-Erik Abcell, Flemming Holm-Mikkelsen, Jari Carelius, Jeanette Rasmussen, Marianne Hansen og Peter Lund Sørensen. Desuden blev sekretariatschef Ulla Gregor fra DAB præsenteret. Herefter foreslog Bolette Jensen Ulla Gregor som dirigent, hvilket forsamlingen tilsluttede sig. Dirigenten konstaterede, at afdelingsmødet var rettidigt indkaldt med dagsorden efter vedtægternes 12. Der var desuden rettidigt indkommet og omdelt 4 forslag fra beboerne, som alle kunne behandles på afdelingsmødet. Afdelingsmødet var således lovligt og beslutningsdygtigt. 2. Valg af stemmeudvalg Dirigenten udbad sig kandidater til et stemmeudvalg. Følgende 6 personer meldte sig til stemmeudvalget og blev valgt: Bo Jørgensen (LV 459), John Nielsen (LV 247), Lise-Lotte Nielsen (LV 413), Grethe Danielsen (RP 574) og Anette Munk (LV 557). 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning for perioden siden sidste møde. Herefter fremlagde Bolette Jensen afdelingsbestyrelsens beretning, hvor de væsentligste punkter er refereret i det følgende: Personalet Der er ansat to nye blå mænd i det forgangne år. Flemming Esig beboerservicemand som udfører de småreparationer, som vi tidligere bestilte håndværkere til og Ivan Gaarslev, uddannet anlægsgartner, som har fokus på det grønne i Carlsro. I DAB har vi fået ny inspektør Jan Stadsbjerg idet tidligere Michael Kallesøe er flyttet til andet selskab. Skimmel Skimmel fylder efterhånden en hel del, og afdelingen er derfor nødt til at sætte flere penge af til skimmelfjernelse, som er en dyr affære. I de fleste tilfælde betyder en skimmelsanering også at beboeren må genhuses midlertidigt. Så udover at det er økonomisk dyrt for afdelingen, så medfører det også gener for beboeren. Formanden forklarede at skimmel ofte hænger sammen med det der i fagsprog kaldes uhensigtsmæssig brug. Det dækker især over manglende udluftning og for lav temperatur, og det blev understreget, hvor vigtigt det er at lufte ud 2 3 gange om dagen og ikke have møbler stående op af ydermurene. I det nye nummer af beboerbladet er der en artikel om skimmel, som beboerne blev opfordret til at læse. Afdelingen har desværre en kedelig sag, hvor en beboer har lagt sag an mod afdelingen pga. skimmel i boligen. Sagen har efterhånden stået på i mange år uden at den dog er nået til en afklaring. 1

2 Der har også været skimmel i tandlægebygningen. Reparationen blev desværre langtrukken og har kostet afdelingen en del penge, hvoraf RAB har dækket halvdelen. Sagen er heldigvis afsluttet nu, da afdelingen for kort tid siden indgik et forlig som både tandlægerne og afdelingen kan leve med. Affald Formanden berettede at Rødovre Kommune har iværksat en ambitiøs plan om, at genanvendelse af affaldet skal forøges ganske væsentligt. Det medfører, at alle borgere i kommunen, uanset om de bor i lejlighed eller i hus, skal sortere deres affald i biologisk affald, papir, plast, glas og metal. Bestyrelsen er ikke imod øget affaldssortering, øget genanvendelse, begrænsning i co2-udledning og forbedringen af miljøet tværtimod. Men Rødovre Kommunes strenge krav om at sorteringen skal ske ved bopælen eller meget tæt herpå stiller nogle gevaldige udfordringer både pladsmæssigt og rent økonomiske for Carlsro. Bestyrelsen troede i første omgang, at den ideelle løsning for Carlsro ville være nedgravede fælles containere. Men det viste sig hurtigt, at det vil være helt umuligt at gennemføre, da det vil betyde nedlæggelse af mange af de grønne områder og at mange af stierne skulle ombygges til at kunne tåle tung trafik, når containere skal tømmes. Det eneste sted det rent fysisk kan lade sig gøre med nedgravede containere er for Langhusets beboere. Kommunen tillader ikke, at der nedlægges parkeringspladser, så det eneste sted at placere nedgravede containerne er på bagsiden af Langhuset i den nordlige ende. Bestyrelsen er ikke sikker på, at det vil være en god ide, da den placering ikke er på beboernes naturlige ind- og udgang til Langhuset. Der arbejdes derfor videre på at finde et bedre forslag. Den løsning som Rødovre Kommune i første omgang præsenterede for rækkehusene var tre containere foran hvert rækkehus. Rækkehusene er i lokalplanen benævnt som et grønt parkagtigt område. Med kommunens forslag vil det blive til en containerpark i stedet. Udover kravet om affaldssortering, i seks fraktioner, har Rødovre Kommune også hævet affaldsgebyret med 68 %. Bestyrelsen har sammen med RAB (Rødovre almennyttige Boligselskab), som Carlsro er en del af, klaget til Rødovre Kommune. Carlsro har klaget over affaldssorteringen samt over stigning i affaldsgebyret. Gebyret betyder en forøget udgift til renovation på mere end ,00 kr. i forhold til sidste år. Formanden understregede igen, at bestyrelsen ikke er imod kravet om affaldssortering, men bestyrelsen ønsker medbestemmelse, samt at gøre brug af de eksisterende containerpladser, som muligvis skal udvides for at leve op til de nye krav. Carlsro har fået udsættelse til udgangen af 2013, og når der er et konkret løsningsforslag vil beboerne blive indkaldt til ekstraordinært afdelingsmøde. Mht. affaldsgebyret har bestyrelsen udover klagen til Rødovre Kommune også skrevet en artikel i Rødovre Lokal Nyt. Carlsro har i avisen fortalt om det urimelige i, at et etværelses rækkehus skal betale det samme i affaldsgebyr som en stor villa. Det grønne område På tidligere afdelingsmøder er der orienteret om planlægning af grøn plan for Carlsro. Nu er planen så udarbejdet, dvs. i første omgang kun for ca. halvdelen af Carlsro. Det gælder for området fra Langhuset og næsten ned til Bjødstrupvej. Implementeringen vil ske gradvis og efterhånden, som der alligevel skal udføres noget i området. Formålet med den grønne plan er, at have en rettesnor at gå efter, når der sker vedligeholdelse af de udendørs arealer. Bestyrelsen har prioriteret at starte i området med adgangsvejene ved Ejendomskontoret, da det efterhånden trænger til et lille løft. Intentionen er, at det skal virke rart og imødekommende at komme til Carlsro og især på Ejendomskontoret, da det for mange er deres første møde med Carlsro. Der er fældet nogle af de gamle pæretræer, som stammede helt tilbage fra dengang der var landbrug og frugtplantage på gården Carlsro. De tre pæretræer på græsplænen foran Amfiteateret havde det 2

3 ikke godt, så der var ingen anden udvej end at fælde dem. I stedet er der plantet tre nye æbletræer. Bestyrelsen mener det er vigtigt, at når et træ skal fældes pga. ælde, skal det erstattes af et nyt. Ny antenneløsning Formanden henviste til at ny antenneløsning har været ønsket på flere afdelingsmøde, men da kontrakten med YouSee først udløber ultimo 2014, har det ikke tidligere været muligt at imødekomme ønsket. Det er nu lykkedes bestyrelsen, at få YouSee til at være villig ophæve den eksisterende kontrakt, hvis vi til gengæld tegner en ny, som er meget mere gunstig for beboerne. Senere på dagsorden skal beboerne behandle et forslag fra bestyrelsen om netop en ny løsning, som er mere fleksibel end den nuværende løsning, og der vil være en grundig gennemgang af forslaget Ny hjemmeside Carlsros hjemmeside er ikke tidssvarende, så en ny hjemmeside er snart klar. Skuret I januar var der indvielse af skuret eller halvmånen, som det også kaldes. Skuret er et nyt mødested for dem, der gerne vil drikke en øl i det fri. I mange år var runddelen foran Langhuset et yndet tilholdssted, hvad mange beboere og erhvervsdrivende var kede af. Rødovre Lokal Nyt og det lokale politi deltog i indvielsen. Bestyrelsen har fået positive tilkendegivelser fra beboerne og handlende om, at det nu er trygt at komme hjem og handle i Carlsro. Gruppen har udnævnt en ansvarlig som skurvognsformand. Blandt de blå mænd har Jørgen fået det hverv, at være gruppens kontaktperson til Ejendomskontoret og bestyrelsen. Bestyrelsen håber, at problemet er løst en gang for alle. Havekatalog I Carlsro er der mange forskellige regler for, hvad der gælder af muligheder for at ændre på boligerne og i haven. Nogle af reglerne bliver slet ikke efterlevet, nogle er håbløst forældede og en del giver rigtig god mening. Bestyrelsen er i gang med en grundig gennemgang af alle reglerne og undersøger, hvordan de hænger sammen med lokalplanens krav. Der er en god og positiv dialog med Rødovre Kommune, som har stor forståelse for, at beboerne gerne vil sætte deres individuelle præg indvendig som udvendig på boligerne. Rødovre Kommunes krav er, at rækkehusene bevarer indtrykket af de lige linjer og det ensartede præg. Men kommunen er åbne for at Carlsro på nogle områder får flere valgmuligheder at vælge imellem. Bestyrelsen arbejder på at lave et helt nyt havekatalog/designmanual. På nogle områder skal Carlsro søge om dispensation fra lokalplanen. Det er fx ved højden af skure, som ikke må være mere end 2,20 m målt udvendigt - ca.1,80 m indvendig. Hvis der ønskes højere skur skal afdelingen søge Rødovre Kommune om dispensation fra lokalplanen. Når dispensationen er givet vil den enkelte beboer i hvert enkelt tilfælde skulle søge kommunen om tilladelse med henvisning til dispensationen. Bestyrelsen vil udarbejde en standardansøgning og sætte den ind i designmanualen, så interesserede beboere kan bruge den. Der vil også være en del tegninger i den nye manual, så det fremgår helt klart og tydeligt, hvad der må laves af udvendige ændringer. Det er beboerne som skal godkende den nye designmanual. Vi håber, at den bliver færdig til godkendelse i efteråret i samarbejde med RAB. Formanden nævnte, at RAB står for Rødovre Almennyttige Boligselskab, og er det selskab, der ejer alle afdelingerne, dvs. Carlsro, Bybjerget, Engen, Islevvænge, Islevparken, Islevtoften I og II, Sibeliusparken, Slotherrens Have I og II, Søparken, Ved Rådhuset, i alt 12 afdelinger. Samarbejdet mellem DAB på den ene side og RAB og de enkelte afdelingsbestyrelser på den anden side har knaget lidt i et par år. Bestyrelsen har følt sig sat ud på et sidespor, og at mange vigtige beslutninger blev truffet uden bestyrelsens inddragelse. Kulminationen var ved DABs håndtering af skimmelsagen i tandlægebygningen. Bestyrelsen har derfor indgivet en klage dels alene og dels sammen med RAB over samarbejde. DAB har taget klagerne meget seriøst, og problemerne er nu løst, og der er en gensidig respekt og vilje til at samarbejde. 3

4 RAB har netop ansat en lærling som ejendomsservicetekniker og en mere ansættes til efteråret. Det er meningen, at lærlingene skal rundt i de forskellige afdelinger og lære så meget som muligt. RAB har besluttet at ansætte og betale for lærlingene ud fra et samfundsmæssigt hensyn, hvor RAB mener, at vi som almennyttigt boligselskab bør bidrage til at løse den store mangel på praktik- og lærerpladser. RAB har betalt for og gennemført en tilstandsvurdering af bygningsmassen i samtlige 12 afdelinger. Det er en opgave, som afdelingen ellers selv skulle i gang med, når vi skal til at se på fremtidssikringen af vores boliger. Økonomi Formanden forklarede at i det budgetudkast som er udsendt til samtlige beboere er der en huslejestigning på 4,98 %, hvoraf de 4,41 % skyldes forhold, som Carlsro ikke har indflydelse på. Det handler om øgede udgifter til ejendomsskatter, vand og ikke mindst en voldsom stigning i renovationsudgiften. Ulla Gregor gennemgik senere afdelingens regnskab for 2011/2012 og budgettet for 2013/2014. Afslutning tak Formanden takkede på hele bestyrelsens vegne de blå mænd og det øvrige personale på Ejendomskontoret samt bestyrelsessekretæren for det gode samarbejde. Derudover bad formanden Ulla Gregor viderebringe en tak til DAB for det gode samarbejde, og til sidst takkede formanden hele bestyrelsen for et fantastisk samarbejde i det forgangne år. Formanden takkede beboerne for den tillid de viste hende sidste år, så hun fik muligheden for at være formand i Carlsro. Formanden satte herefter bestyrelsens beretning til debat Lennart Persen, KV 31 spurgte hvorfor skimmelsagen i tandlægebygningen kunne afklares hurtigt, når skimmelsagen i den anden sag har stået på i flere år? Ulla Gregor svarede, at det var muligt at indgå forlig med tandlægerne, fordi de var villige til dialog. I den anden sag ønsker beboeren ikke dialog, men er gået rettens vej og anlagt sag mod afdelingen, og har ansat en advokat til at varetage sagen. Preben Sørensen, BV 39 takkede formanden for en god og udførlig beretning og roste bestyrelsen for beboerbladet, hvor bestyrelsen har forklaret hvad de beskæftiger sig med løbende. Da der ikke var yderligere spørgsmål eller kommentarer til beretningen, kunne dirigenten herefter konstatere, at beboerne havde taget den til efterretning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for 2013/2014 samt en kort orientering om regnskabet 2011/2012 Ulla Gregor startede med en gennemgang af budgettet for 2013/2014, og fremførte at hovedårsagerne til budgetstigning har afdelingen ingen indflydelse på. Posterne ejendoms-skatter, vandudgifter, renovation og ny lovgivning blev nævnt. Posten ejendomsskatter udgør ca. 1 % af huslejestigningen og ejendomsskatterne er nået det maksimale loft på 6 % i stigning pr. år. Vandudgifterne er steget ikke pga. merforbrug, men fordi priserne på vand er steget. Posten udgør en ½ % af huslejestigningen. Den nye renovationsordning betyder en stigning på 1,7 % i huslejestigning. Den sidste post som blev nævnt var ny lovgivning, som medfører at boligafdelingen skal indbetales mere til boligselskabets dispositionsfond, og denne post udgår en stigning på ca. 1,2 %. Posten henlæggelser blev nævnt, og der er afsat flere penge til fx skimmelsager, løbende vedligeholdelse, asfaltarbejde, institutionsbygningerne, facader, elevatorer samt udgifter ved fraflyttelse. Posten udgør ½ % af huslejestigningen. 4

5 Samlet set giver det en huslejestigning på 4,98 %. Afdelingsbestyrelsen fik oprindelig forelagt en højere stigning, men bestyrelsen har arbejdet hårdt på at holde huslejestigningen nede på et tåleligt leje. Ulla Gregor nævnte yderligere, at antennebudgettet stiger med 22,00 kr. pr. måned. Spørgsmål og kommentarer til budgettet: Preben Sørensen, BV 39 fremførte, at der bør langtidsplanlægges, så der ikke er så store huslejestigninger hvert år. Ulla Gregor svarede, at de væsentligste poster som er skyld i huslejestigning har bestyrelsen ingen indflydelse på. Joan Deciderius, Tårnvej 251 spurgte, hvor der var udført vejbelægning. Kim Andersen fra ejendomskontoret svarede, at man prioriterer huller i vejen før lunker. Ejendomskontoret er godt klar over problemet, og der bliver løbende udført reparation af stierne. Ulla Gregor konstaterede herefter, at budgettet var godkendt og antennebudgettet blev taget til efterretning. De væsentligste poster i regnskabet fra 2011/2012 blev gennemgået. Der var ca ,00 kr. i overskud. Der er overskud fordi, at budgettet passer på langt de fleste poster. Der er bl.a. sparet på forsikringer samt indtægtsposten for tidligere afskrevne fordringer (når folk flytter uden at betale). Pengene inddrives via advokat eller inkassofirma og indgår i regnskabet som en indtægt. Dirigenten nævnte to væsentlige poster som var anderledes end normalt den ene post konto 115 udgifter til skimmelsvamp (almindelig vedligeholdelse) som er forhøjet pga. skimmelsagerne, men tilsvarende er posten andre indtægter større end budgetteret. Det er tilskud fra RAB til hjælp til dækning af skimmelsvamp. Der var ingen spørgsmål til regnskabet, og dirigenten konstaterede, at afdelingsmødet tog regnskabet til efterretning. 5. Indkomne forslag Forslag 1 fra Afdelingsbestyrelsen om igangsættelse af ny runde køkkenmodernisering Formanden introducerede forslaget og gjorde opmærksom på, at renoveringen kun kan foregå med de tre håndværkere som Ejendomskontoret har godkendt. Det gøres for at højne kvaliteten på arbejdet, og for at afdelingen ikke igen skal havne i byggesjusksager med risiko for meromkostninger for afdelingen. Simon, Tårnvej 237 syntes ikke at den månedlige ydelse svarede til kvaliteten på hans køkken. Spørgeren blev opfordret til at tage kontakt til DAB. Clausen, LV 357 ville vide, hvorfor en køkkenrenovering er så dyr og om prisen er med hårde hvidevarer. Ulla Gregor svarede at køkkenrenoveringer er ikke med hårde hvidevarer. Jan Rasmussen, LV 425 spurgte om man kunne få tilskud, hvis man selv udførte arbejdet. Kim Andersen fra Ejendomskontoret svarede, at kvaliteten på fritvalgskøkkener (man låner penge af afdelingen som tilbagebetales over huslejen) er i god kvalitet (Kvik og HTH), og at der er mange andre udgifter inkluderet i en renovation. Bl.a. nedrivning, rørføring og lovliggørelse af installationer. Simon, Tårnvej 237 spurgte til køkkenprisen igen, som han syntes var for høj. Der blev gjort opmærksom på, at der i køkkenprisen også er renter på lånet og administrationsudgifter til DAB. 5

6 Formanden supplerede vedr. råderetten, at beboeren skal selv finde midler til renoveringen. Hvis lejeren flytter inden en afdragsperiode på normalt 10 år, har lejeren mulighed for at få nogle penge tilbage. Men en egentlig tilskudsordning findes ikke. Preben Kjærsgård, Tårnvej 237 spurgte om priserne på køkkenrenovering ville bliver dyrere, da man ikke selv kan vælge håndværkere. Kim Andersen fra Ejendomskontoret svarede, at der er tre håndværkere, som man kan vælge imellem. Ulla Gregor spurgte om forsamlingen kunne tilslutte sig forslaget, og forslaget blev vedtaget. Forslag 2 fra Afdelingsbestyrelsen om forøgelse af det maksimale lånebeløb ved renovering af badeværelser Formanden introducerede forslaget og gjorde opmærksom på, at beløbsrammen forhøjes til ,00 kr. - men beboerne bestemmer selv lånets størrelse. Yderligere gælder det som i foregående forslag, at der kan vælges mellem tre godkende håndværkere fra afdelingen. Ulla Gregor spurgte om forsamlingen kunne tilslutte sig ordningen, og forslaget blev vedtaget. Forslag 3 fra Afdelingsbestyrelsen om solceller på Langhuset Formanden introducerede forslaget og sagde bl.a., at det nu også var muligt for almennyttige boliger at producere el til fællesarealerne. Carlsro vil gerne være en miljøbevidst beboerafdeling og bidrage til at spare på CO2-udledningen. Anlægget skal passe til afdelingens mindste elforbrug på fællesarealerne. Eksperterne har udregnet, at det er muligt at spare p.t ,00 kr. pr. år. på elregningen. Denne indtægt modregnes udgiften på anlægget som er ,00 kr. pr. år restbeløbet betaler afdelingen selv. Formanden informerede yderligere om, at regeringen har nyt lovforslag på vej, hvor det muligvis også bliver muligt at forsyne de enkelte beboere med el. Det vil kræve, at der opsættes individuelle målere. Bestyrelsen ønsker afdelings accept til at gå videre med dette projekt - hvis det ender med en ny lov på området. Tore Friis, Tårnvej 265 spurgte om der er plads nok på taget også til en evt. udvidelse. Formanden svarede, at eksperter har regnet på, at taget kan bære et større anlæg end det som er planlagt for Langhuset. Ulla Gregor tilføjede, at hvis der bliver mulighed for at udvide anlægget skal beboerne spørges igen. Preben Sørensen, BV 39 ville vide hvad anlægget koster i årlig drift. Formanden svarede, at alle oplysninger er endnu ikke helt på plads. Men bestyrelsen har haft eksperter inde over projektet og afslutningsvis tilføjede formanden, at bestyrelsen vil udskifte tagpappen på Langhuset, da det alligevel skal udskiftes indenfor 5 år. Preben Sørensen, BV 39 påpegede at henlæggelser ikke er medregnet i forslaget. Ulla Gregor påpegede, at afdelingsbestyrelsen i første omgang beder om tilladelse til at arbejde videre med projektet, etablerer solceller på Langhuset, fremrykker udskiftning af tagpap på Langhuset samt låne af egne midler (afdrages over 10 år). Det betyder en stigning på 0,01 % i budgettet. Joan, RP 478 spurgte hvornår rækkehusene skal renoveres. Formanden svarede, at solcelleanlægget vil komme hele Carlsro til gode, da anlægget vil medføre besparelser de fælles el-udgifter. Opsætning af solceller vil ikke blive aktuel, da Rødovre Kommune ikke vil tillade opsætning af solceller på rækkehusene. 6

7 Formanden svarede at med hensyn til fremtidssikring af rækkehusene, er det en af de opgaver bestyrelsen vil til at se på. Rækkehusene er bygget som midlertidigt byggeri i begyndelsen af 1950érne, og derfor kan de i dag opleves som ikke tidssvarende. Bodil, TV 235 spurgte hvorfor bestyrelsen vil etablere solceller nu og ikke indarbejder det i en helhedsplan for Carlsro. Formanden svarede at projektet er relativt lille, og når Carlsro skal til at lave helhedsløsninger så giver Landsbyggefonden ikke tilskud til projekter, hvor boligafdelingen vil få en indtægt, som fx solcelleanlæg. Derfor ville ikke give nogen mening at vente, og der er ikke ekstra udgifter forbundet med at etablere solcelleanlægget nu. Ulla Gregor spurgte om forsamlingen kunne tilslutte sig forslaget, og forslaget blev vedtaget. Tillægsspørgsmålet blev også vedtaget. Afdelingsbestyrelsen kan arbejde videre med projektet og på sigt evt. opnå el-besparelser til beboerne. Forslag 4 fra Afdelingsbestyrelsen om ny antenneløsning Peter Sørensen introducerede forslaget og henviste til den uddybende artikel i beboerbladet. Bredbåndsløsninger er fravalgt, da der er meget store udgifter ved etableringen. Efter grundig gennemgang af materialet fra alle udbydere anbefaler bestyrelsen YouSee bl.a. fordi der er mulighed for at trække indeværende kontraktperiode fra i den 5-årige kontrakt dvs. perioden er under 4 år ved en aftale med YouSee. Der etableres individuel stikforbindelse, og Carlsro kan gå bort fra serieforbindelse. Prisen på pakkerne har også haft indflydelse på valget, og beboerne skal kun aftage den lille pakke til ca. 109,00 kr. Der er også mulighed for foreningsbredbånd, dvs. beboerne har mulighed for at tilvælge individuelle kanaler på månedsbasis og derefter igen at fravælge kanalerne. YouSee vælger desuden at skyde alle stik ind ved rækkehusene, og det medfører et minimalt gravearbejde. Der er også udvidet support alle dage fra kl Derfor er valget landet på YouSee. Bodil, TV 235 spurgte om enkelte kanaler er uden om YouSee, og hvad hvis ikke man ønsker boksen. Peter Sørensen svarede, at det er uden om harddisk-optageren man kan bl.a. få kort som kan sættes i fjernsynet eller man kan selv købe en lille boks, hvor man kan sætte kortet i. Så man behøver ikke umiddelbart ekstra produkter. Henriette, LV 153 spurgte om ikke man kunne vælge en løsning, hvor der var både tv, internet og telefon. Peter Sørensen svarede, at så var det bredbåndsløsningen og den koster 6,5 mio. bare for at trække kablerne. Men det vil blive muligt at tilvælge internet via den kasse som opsættes på væggen. Gitte, RP 362 syntes at bindingsperioden på de 5 år var lang, og ville vide om man skal bestille et minimum af enkeltkanaler. Peter Sørensen svarede, at der kommer nye regler mht. enkeltkanaler pr. den 1. juli 2013, og beboerne kan nøjes med at vælge én kanal pr. måned uden hensynstagen til den pakke man har. Bindingsperioden er 5 år for at YouSee vil indgå kontrakt. Ulla Gregor gjorde opmærksom på, at Carlsro ikke ejer deres eget net som andre boligforeninger som muligvis kan skifte udbyder nemmere. Der er en stor ombygning af anlægget, og derfor er det standard med en bindingsperiode på 5 år. Bodil, TV 235 ville vide om beboerne kunne få rabat på internet. 7

8 Peter Sørensen svarede, at han ikke kan garantere rabat, men at Carlsro får 3 internethastigheder, som andre ikke får tilbudt. Preben Sørensen, BV 39 spurgte om man helt kunne fravælge tv, om man selv som beboer skal afregne med YouSee, hvis man ønsker mere end den lille pakke samt om Copy Dan afgiften er indeholdt i prisen. Peter Sørensen svarede, at Copy Dan afgiften er indeholdt i prisen. Tilbuddet fra YouSee omfatter ikke muligheden for helt at fravælge TV. YouSee s pris vil blive en anden, hvis kundeantallet er mindre end det som tilbuddet er baseret på. DAB administrerer kun grundpakken, og det er gratis at skifte til en større pakke, mens man skal betale hvis man skifter til en mindre pakke. Bjarne Larsen, RP 460 vil vide om man får stik i alle rum. Peter Sørensen svarede, at det koster ekstra, hvis man ønsker mere end et stik. YouSee vil rundsende en skrivelse, hvor beboerne kan afkrydse om de ønsker ekstra stik, og hvor det skal placeres. En ca. pris er 800,00 kr. pr. stik. Preben Sørensen, BV 39 spurgte om bindingsperioden for de øvrige pakker også er 5 år. Peter Sørensen svarede, at bindingsperioden for pakkerne er månedsvis. Tore Friis, TV 265 gjorde opmærksom på, at YouSee afregner kvartalsvis. Peter Sørensen svarede, at det er helt normalt at udbyderne afregner kvartalsvis. Lennart Petersen, KV 31 gjorde opmærksom på, at der i bladet står at der er mulighed for at opnå rabat ved internet og telefoni. Peter Sørensen svarede, at han ikke på YouSee's vegne kunne love en bestemt rabat. Gitte, RP 362 spurgte om at man skal have ekstra udstyr, hvis man skal have ekstra pakker. Peter Sørensen svarede, at man får et kort tilsendt som man sætter i sit tv (fladskærm). Hvis man selv har fx en harddiskoptager, så kan kortet indsættes her. Hvis man ikke har nogle af delene kan man selv købe en boks til ca kr. Tore Friis, Tårnvej 265 supplerede, at der er en halvårlig kortafgift pr. kort. Hvis husstanden ikke skal se tv samtidig kan man godt flytte kortet fra tv til tv. Hvis ikke dette er tilfældet skal husstanden have et kort pr. tv. Peter Sørensen svarede, at der ikke er kortafgift hos YouSee jf. den nye ordning som kommer den 1. juli Ulla Gregor spurgte om forsamlingen kunne tilslutte sig forslaget, og forslaget blev vedtaget. Forslag 5 fra Gitte Ekstrand Larsen, Rødovre Parkvej 362 Opsigelse af aftale med YouSee. Ulla Gregor pointerede, at salen netop lige havde vedtaget at indgå aftale med YouSee. Forslagsstilleren trak sit forslag tilbage og ønskede ikke ordet. Forslag 6 fra Ingerlise Sørensen, Tårnvej 247, 5. Opsætning af bænke foran butikkerne samt nye kogeplader i selskabslokalerne. Der var afbud fra forslagsstilleren, men formanden oplyste, at de gamle bænke fra tidligere desværre ikke kan benyttes igen. Nye bænke koster 7.000,00 kr. pr. bænk og er vedligeholdelsesfrie. Bestyrelsen forventer at kunne opsætte en bænk ved rondellen i år og muligvis en bænk mere næste år. 8

9 Bestyrelsen har undersøgt mulighederne, og de er kommet frem til, at induktionskomfur vil være den bedste løsning. Det vil koste ca kr. pr. køkken inklusiv udskiftning af gryder og pander, som vil være nødvendigt, da de eksisterende ikke passer til induktion. Hvis der bliver plads i budgettet vil bestyrelsen etablere et køkken i år og muligvis et køkken mere næste år. Men formanden pointerede, at bestyrelsen på nuværende tidspunkt ikke kan love noget, da det afhænger af hvor mange penge der er tilbage i budgettet, når vi når længere fremme i regnskabsåret. 6. Valg af formand for 2 år. På valg var: Bolette Jensen. Ulla Gregor oplyste, at Bolette Jensen ønskede genvalg og bestyrelsen ønskede også at formanden fortsatte. Ulla Gregor spurgte, om der var andre kandidater tilstede i salen. Salen genvalgte Bolette Jensen som formand for 2 år. 7. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter. A. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år. På valg var: Jeanette Rasmussen, Jari Carelius, Bo Jørgensen (modtog ikke genvalg) og Marianne Hansen. På bestyrelsens vegne takkede formanden Bo Jørgensen for hans indsats samt ønskede Bo held og lykke med sit nye arbejde. Bo har fået tilbudt et klubarbejde som medfører en del aftenarbejde, og som Bo mener ikke kan forenes med bestyrelsesarbejdet. Joan Deciderius, Tårnvej 251 blev foreslået som ny kandidat, og formanden pointerede, at bestyrelsen synes det vil være en god ide med en repræsentant fra Langhuset i bestyrelsen. Ulla Gregor spurgte forsamlingen, om der var andre kandidater til posten. Da det ikke var tilfældet blev Joan Deciderius valgt til bestyrelsen for 2 år. Jeanette Rasmussen, Jari Carelius og Marianne Hansen blev ligeledes valgt til bestyrelsen for 2 år. B. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år. Stella Sommer blev genvalgt som 1. suppleant og Annelise Rasmussen blev genvalgt som 2. suppleant. Begge kandidater blev valgt for 1 år. 7. Eventuelt Tore Fris, Tårnvej 265 spurgte hvorfor elevatoren i Langhuset havde været ude af drift så længe. Kim Andersen, Ejendomskontoret fortalte, at da elevatorerne er så gamle, kan der ikke længere skaffes reservedele til dem. Derfor arbejdes der videre med andre løsninger. Tore Fris, Tårnvej 265 undrede sig over, at erhvervslejemålene - cykelhandleren og restauranten breder sig så meget foran Langhuset. Formanden oplyste, at restauranten har søgt om udendørsservering, og det har bestyrelsen sagt ja til. Mht. til cykelhandleren har de i mange år haft brugsret til fortovet, men at fortovet selvfølgelig skal være passabelt for fodgængere med en barnevogn. Ejendomskontoret vil følge op på, at fortovet foran butikkerne kan passeres uden gener. Simon, Tårnvej 237 var meget generet pga. larmen fra containeren foran Langhuset, og han gjorde opmærksom på, at containeren benyttes af udefrakommende - også om natten. Kim Andersen, Ejendomskontoret oplyste, at det er eneste plads, hvor den kan placeres, og man kan desværre ikke aflåse den. Men opdages det at udefrakommende benytter containeren beder man dem om at tømme deres affald tilbage i containeren. Bodil, Tårnvej 265 klagede over vejen foran Langhuset som hun syntes var meget ujævn, og hun ville vide hvem som vedligeholder vejen. 9

10 Formanden oplyste, at det er Rødovre Kommunes ansvar. Bestyrelsen henvender sig til kommunen om problemet. Preben Sørensen, BV 39 afsluttede med at rose hele bestyrelsen. Formanden sagde mange tak for de pæne ord samt for opbakningen til valget som formand og sluttede af med at sige tak til de fremmødte og Ulla Gregor fra DAB. Mødet sluttede kl. ca Som dirigent: Ulla Gregor, DAB d:\afdelingsmøder\afdelingsmøde 2013\referat af mødet 15. maj 2013.docx-casc 10

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2013. Til stede var husstandene fordelt

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2011

Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2011 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2011 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 11. maj 2011 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 204 beboere ud af i alt 902 lejemål i

Læs mere

Onsdag den 7. maj 2003 Kl. 19.00 i Carlsro Hallen

Onsdag den 7. maj 2003 Kl. 19.00 i Carlsro Hallen REFERAT 7. maj 2003 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 7. maj 2003 Kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 200 beboere fra 152 lejemål ud af i alt 902 lejemål i Carlsro. 1. Velkomst og valg

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 1. Valg af dirigent Henrik Berg blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. 2. Valg af stemmeudvalg

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset 8. maj 2015 Der var mødt 9 lejemål op svarende til 18 stemmer 1. Velkomst og valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A den 19. februar 2014 Side 1 af 5 1705 BIG 1705 / Lejer 26-02-2014 19:00 26-02-2014 22:00 Til beboerne Hermed fremsendes endelig dagsorden for med følgende dagsorden: Ordinært afdelingsmøde 26. februar

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. oktober 2012 torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Skovvej 6-8-10 A-B-C-D-E afdeling 12. Mandag, den 7. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP) og

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Dato 14. juli 2015 kl. 17.00 Sted Selskabslokalerne, Leifsgade 24, 1. sal Deltagere Fra afdelingen: 27 lejemål repræsenteret Fra fsb: Bjarne Jensen,

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Dato 3. juni 2015 kl. 19.00 Sted Malene Bach, Grønnemose Alle 21 A Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål Fra fsb: Flemming Falk Andersen, Line

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 15 den 25. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Rasmus Møl Andersen

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

1. Valg af dirigent Martin Nielsen blev valgt. Mødet er rettidigt indkaldt og dagsorden godkendt.

1. Valg af dirigent Martin Nielsen blev valgt. Mødet er rettidigt indkaldt og dagsorden godkendt. Boligforeningen AAB afdeling 20 Referat Ordinært afdelingsmøde 10. september 2013. Tilstede 28 stemmeberettigede Fra AAB Formand Bent Haupt Jensen, (Afdeling 50) Stemmeudvalg Mogens Bøgild og Jane Nielsen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Tilstede: 20 husstande Afdelingsbestyrelsen: Thomas Bruun Hansen (TH) Simon Dagø (SD) Klaus Langberg (KL) Bo Danielsen (BD)

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Referat fra Toftegården ekstraordinært afdelingsmøde - TV forsyning

Referat fra Toftegården ekstraordinært afdelingsmøde - TV forsyning Referat fra Toftegården ekstraordinært afdelingsmøde - TV forsyning Afdeling 1-1011 Toftegård Mødedato: 23. august 2012 Sted: Herlev Bygade 92B, Salen Deltagere: Poul Erik Ottosen, Poul-Erik Rødvang Dato

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46,

Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46, Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46, Fælleshuset i Vistoftparken, 8471 Sabro mandag den 28. august kl. 19:00, 2014 Fremmøde: 23 beboere, repræsenterende 18 husstande 1. Robert Thorsen (afd. 72) valgt

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 62 den 27. marts 2015 kl. 9.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Frederik Voetmann Bæhr Maja

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007 Referat fra ordinært afdelingsmøde Til mødet afholdt i beboerlokalet torsdag d 22. februar 2007 kl. 18:30 mødte ca. 20 beboere op. VIBO repræsenteret med

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 9. maj 2007 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 135 beboere fra 105 lejemål ud af i alt

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 3. september 2014

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 3. september 2014 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 3. september 2014 Referat Der er repræsenteret 27 hustande på beboermødet. 54 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent.

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken Dato 9. februar 2015 klokken18.00 Sted Bispeparken beboerhus, Bispeparken 17B, København NV Deltagere Fra afdelingen: 39 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 7. maj 2012 kl. 17.00 22.00 Til stede: Afbud: Else Marie Petersen, Willy Døj, Connie Andersen, varmemester John Th. Jørgensen

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 42 den 27. marts 2015 kl. 12.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Bjarne Lassen Lene Weyergang

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 22. september 2014 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Steen Nørgaard (SN), Thomas

Læs mere

Ordinært budgetmøde i Glostrup Vestergård I-IV den 24. februar 2015, kl. 19.00 i Restauranten, Glostrup Hallen

Ordinært budgetmøde i Glostrup Vestergård I-IV den 24. februar 2015, kl. 19.00 i Restauranten, Glostrup Hallen Ordinært budgetmøde i Glostrup Vestergård I-IV den 24. februar 2015, kl. 19.00 i Restauranten, Glostrup Hallen Til stede: 56 lejemål, repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen Fra administrationen: Ronny

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012. Grundejerforeningen Greve Strandby www.grevestrandby.dk E-mail: bestyrelsen@grevestrandby.dk Formand: Henrik Lundorff Hyldebærengen 38 Tlf.: 43 69 67 64 Næstfor.: Steen Beck Tyttebærkæret 34 Tlf.: 48 41

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

REFERAT 11. juni 2003

REFERAT 11. juni 2003 REFERAT 11. juni 2003 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Onsdag den 11. juni 2003 Kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 350 beboere fra 279 lejemål ud af i alt 902 lejemål i Carlsro. 1. Velkomst

Læs mere

Dannerhøj-Kirkeageren afd. 17

Dannerhøj-Kirkeageren afd. 17 Dannerhøj-Kirkeageren afd. 17 Ordinært beboermøde afholdt Mandag, den 20. april 2015 kl. 19.00 Fælleshuset på Dannerhøj REFERAT: 1 Afdelingsformand Eigil Stausholm bød velkommen til beboermødet. 2. Valg

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, referent

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Side 1 af 8 Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Til stede: Fra administrationen: 42 stemmeberettigede medlemmer inkl. afgivne fuldmagter. Troels

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 28 den 23. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Christian Larsen Sofie Strøm

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. april 2013 onsdag den 20. marts 2013 kl. 17.00 i beboerlokalet Bispebjerg Bakke 7, kld.

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50.

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Fremmødte: 163 husstande Inviterede teknikere: Jens Nielsen (JN), Wissenberg

Læs mere

Ballerup almennyttige Boligselskab

Ballerup almennyttige Boligselskab Kollektivbyen Grantoften Ballerup almennyttige Boligselskab AFDELINGSBESTYRELSEN AFDELINGSMØDE REFERAT Sag nr.: 204-15-700 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Initialer: /BKo afholdt torsdag den 23.

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 17. januar 2011

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 17. januar 2011 Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 17. januar 2011 Mødedeltagere: Afbud: Rauf Hasanezadeh Lone Clausen Susanne Johansson Søren Hvas Ebbe Merkelsen Jesper Olesen Henrik Bjørn Hansen Jan Lemser

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 66 den 19. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Anja Bjerrum og lille Elina

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Orla Neumann,

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 3. maj 2013

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 3. maj 2013 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 3. maj 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning og driftsbudget A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Domea Randers Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Dagsorden var : Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 19. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Lauritz A. Munch Sarah Bloch Fra Kollegiekontoret

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset ONM, den 24-5-11 Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset 1. Møde med beboere 2. Godkendelse af referat 3. Godkendelse af dagsorden 4. Informationer fra Varmemester/Inspektør

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv 4-14. 4000 Roskilde Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 Den 261102011 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Dommervænget

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 9

Referat Afdelingsmøde afdeling 9 Referat Afdelingsmøde afdeling 9 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 9 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 23. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: Pkt. 2: 14 beboere

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Deltagere: 61 Andelshavere 4 Medarbejdere Rådgivende ingeniør, Jørgen Halle

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Vallensbæk Strand den 27. juni 2012. Formanden bød velkommen, 27 stemmeberettigede var mødt

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere