REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni Onsdag den 15. maj 2013 kl i Carlsro Hallen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen"

Transkript

1 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 15. maj 2013 kl i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni Til stede var husstandene fordelt således: RP 31 husstande, LV 52 husstande, BV 9 husstande, KV 2 husstande, LS 7 husstande og TV 14 husstande i alt 115 husstande ud af i alt 902 lejemål i Carlsro. 1. Velkomst og valg af dirigent Formand Bolette Jensen bød velkommen til de fremmødte og præsenterede panelet, som bestod af medarbejderobservatør Jørgen Bøgh, ejendomsleder Kim P. Andersen, sekretær Carina Sciacca og medlemmer af afdelingsbestyrelsen, Bo Jørgensen, Niels-Erik Abcell, Flemming Holm-Mikkelsen, Jari Carelius, Jeanette Rasmussen, Marianne Hansen og Peter Lund Sørensen. Desuden blev sekretariatschef Ulla Gregor fra DAB præsenteret. Herefter foreslog Bolette Jensen Ulla Gregor som dirigent, hvilket forsamlingen tilsluttede sig. Dirigenten konstaterede, at afdelingsmødet var rettidigt indkaldt med dagsorden efter vedtægternes 12. Der var desuden rettidigt indkommet og omdelt 4 forslag fra beboerne, som alle kunne behandles på afdelingsmødet. Afdelingsmødet var således lovligt og beslutningsdygtigt. 2. Valg af stemmeudvalg Dirigenten udbad sig kandidater til et stemmeudvalg. Følgende 6 personer meldte sig til stemmeudvalget og blev valgt: Bo Jørgensen (LV 459), John Nielsen (LV 247), Lise-Lotte Nielsen (LV 413), Grethe Danielsen (RP 574) og Anette Munk (LV 557). 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning for perioden siden sidste møde. Herefter fremlagde Bolette Jensen afdelingsbestyrelsens beretning, hvor de væsentligste punkter er refereret i det følgende: Personalet Der er ansat to nye blå mænd i det forgangne år. Flemming Esig beboerservicemand som udfører de småreparationer, som vi tidligere bestilte håndværkere til og Ivan Gaarslev, uddannet anlægsgartner, som har fokus på det grønne i Carlsro. I DAB har vi fået ny inspektør Jan Stadsbjerg idet tidligere Michael Kallesøe er flyttet til andet selskab. Skimmel Skimmel fylder efterhånden en hel del, og afdelingen er derfor nødt til at sætte flere penge af til skimmelfjernelse, som er en dyr affære. I de fleste tilfælde betyder en skimmelsanering også at beboeren må genhuses midlertidigt. Så udover at det er økonomisk dyrt for afdelingen, så medfører det også gener for beboeren. Formanden forklarede at skimmel ofte hænger sammen med det der i fagsprog kaldes uhensigtsmæssig brug. Det dækker især over manglende udluftning og for lav temperatur, og det blev understreget, hvor vigtigt det er at lufte ud 2 3 gange om dagen og ikke have møbler stående op af ydermurene. I det nye nummer af beboerbladet er der en artikel om skimmel, som beboerne blev opfordret til at læse. Afdelingen har desværre en kedelig sag, hvor en beboer har lagt sag an mod afdelingen pga. skimmel i boligen. Sagen har efterhånden stået på i mange år uden at den dog er nået til en afklaring. 1

2 Der har også været skimmel i tandlægebygningen. Reparationen blev desværre langtrukken og har kostet afdelingen en del penge, hvoraf RAB har dækket halvdelen. Sagen er heldigvis afsluttet nu, da afdelingen for kort tid siden indgik et forlig som både tandlægerne og afdelingen kan leve med. Affald Formanden berettede at Rødovre Kommune har iværksat en ambitiøs plan om, at genanvendelse af affaldet skal forøges ganske væsentligt. Det medfører, at alle borgere i kommunen, uanset om de bor i lejlighed eller i hus, skal sortere deres affald i biologisk affald, papir, plast, glas og metal. Bestyrelsen er ikke imod øget affaldssortering, øget genanvendelse, begrænsning i co2-udledning og forbedringen af miljøet tværtimod. Men Rødovre Kommunes strenge krav om at sorteringen skal ske ved bopælen eller meget tæt herpå stiller nogle gevaldige udfordringer både pladsmæssigt og rent økonomiske for Carlsro. Bestyrelsen troede i første omgang, at den ideelle løsning for Carlsro ville være nedgravede fælles containere. Men det viste sig hurtigt, at det vil være helt umuligt at gennemføre, da det vil betyde nedlæggelse af mange af de grønne områder og at mange af stierne skulle ombygges til at kunne tåle tung trafik, når containere skal tømmes. Det eneste sted det rent fysisk kan lade sig gøre med nedgravede containere er for Langhusets beboere. Kommunen tillader ikke, at der nedlægges parkeringspladser, så det eneste sted at placere nedgravede containerne er på bagsiden af Langhuset i den nordlige ende. Bestyrelsen er ikke sikker på, at det vil være en god ide, da den placering ikke er på beboernes naturlige ind- og udgang til Langhuset. Der arbejdes derfor videre på at finde et bedre forslag. Den løsning som Rødovre Kommune i første omgang præsenterede for rækkehusene var tre containere foran hvert rækkehus. Rækkehusene er i lokalplanen benævnt som et grønt parkagtigt område. Med kommunens forslag vil det blive til en containerpark i stedet. Udover kravet om affaldssortering, i seks fraktioner, har Rødovre Kommune også hævet affaldsgebyret med 68 %. Bestyrelsen har sammen med RAB (Rødovre almennyttige Boligselskab), som Carlsro er en del af, klaget til Rødovre Kommune. Carlsro har klaget over affaldssorteringen samt over stigning i affaldsgebyret. Gebyret betyder en forøget udgift til renovation på mere end ,00 kr. i forhold til sidste år. Formanden understregede igen, at bestyrelsen ikke er imod kravet om affaldssortering, men bestyrelsen ønsker medbestemmelse, samt at gøre brug af de eksisterende containerpladser, som muligvis skal udvides for at leve op til de nye krav. Carlsro har fået udsættelse til udgangen af 2013, og når der er et konkret løsningsforslag vil beboerne blive indkaldt til ekstraordinært afdelingsmøde. Mht. affaldsgebyret har bestyrelsen udover klagen til Rødovre Kommune også skrevet en artikel i Rødovre Lokal Nyt. Carlsro har i avisen fortalt om det urimelige i, at et etværelses rækkehus skal betale det samme i affaldsgebyr som en stor villa. Det grønne område På tidligere afdelingsmøder er der orienteret om planlægning af grøn plan for Carlsro. Nu er planen så udarbejdet, dvs. i første omgang kun for ca. halvdelen af Carlsro. Det gælder for området fra Langhuset og næsten ned til Bjødstrupvej. Implementeringen vil ske gradvis og efterhånden, som der alligevel skal udføres noget i området. Formålet med den grønne plan er, at have en rettesnor at gå efter, når der sker vedligeholdelse af de udendørs arealer. Bestyrelsen har prioriteret at starte i området med adgangsvejene ved Ejendomskontoret, da det efterhånden trænger til et lille løft. Intentionen er, at det skal virke rart og imødekommende at komme til Carlsro og især på Ejendomskontoret, da det for mange er deres første møde med Carlsro. Der er fældet nogle af de gamle pæretræer, som stammede helt tilbage fra dengang der var landbrug og frugtplantage på gården Carlsro. De tre pæretræer på græsplænen foran Amfiteateret havde det 2

3 ikke godt, så der var ingen anden udvej end at fælde dem. I stedet er der plantet tre nye æbletræer. Bestyrelsen mener det er vigtigt, at når et træ skal fældes pga. ælde, skal det erstattes af et nyt. Ny antenneløsning Formanden henviste til at ny antenneløsning har været ønsket på flere afdelingsmøde, men da kontrakten med YouSee først udløber ultimo 2014, har det ikke tidligere været muligt at imødekomme ønsket. Det er nu lykkedes bestyrelsen, at få YouSee til at være villig ophæve den eksisterende kontrakt, hvis vi til gengæld tegner en ny, som er meget mere gunstig for beboerne. Senere på dagsorden skal beboerne behandle et forslag fra bestyrelsen om netop en ny løsning, som er mere fleksibel end den nuværende løsning, og der vil være en grundig gennemgang af forslaget Ny hjemmeside Carlsros hjemmeside er ikke tidssvarende, så en ny hjemmeside er snart klar. Skuret I januar var der indvielse af skuret eller halvmånen, som det også kaldes. Skuret er et nyt mødested for dem, der gerne vil drikke en øl i det fri. I mange år var runddelen foran Langhuset et yndet tilholdssted, hvad mange beboere og erhvervsdrivende var kede af. Rødovre Lokal Nyt og det lokale politi deltog i indvielsen. Bestyrelsen har fået positive tilkendegivelser fra beboerne og handlende om, at det nu er trygt at komme hjem og handle i Carlsro. Gruppen har udnævnt en ansvarlig som skurvognsformand. Blandt de blå mænd har Jørgen fået det hverv, at være gruppens kontaktperson til Ejendomskontoret og bestyrelsen. Bestyrelsen håber, at problemet er løst en gang for alle. Havekatalog I Carlsro er der mange forskellige regler for, hvad der gælder af muligheder for at ændre på boligerne og i haven. Nogle af reglerne bliver slet ikke efterlevet, nogle er håbløst forældede og en del giver rigtig god mening. Bestyrelsen er i gang med en grundig gennemgang af alle reglerne og undersøger, hvordan de hænger sammen med lokalplanens krav. Der er en god og positiv dialog med Rødovre Kommune, som har stor forståelse for, at beboerne gerne vil sætte deres individuelle præg indvendig som udvendig på boligerne. Rødovre Kommunes krav er, at rækkehusene bevarer indtrykket af de lige linjer og det ensartede præg. Men kommunen er åbne for at Carlsro på nogle områder får flere valgmuligheder at vælge imellem. Bestyrelsen arbejder på at lave et helt nyt havekatalog/designmanual. På nogle områder skal Carlsro søge om dispensation fra lokalplanen. Det er fx ved højden af skure, som ikke må være mere end 2,20 m målt udvendigt - ca.1,80 m indvendig. Hvis der ønskes højere skur skal afdelingen søge Rødovre Kommune om dispensation fra lokalplanen. Når dispensationen er givet vil den enkelte beboer i hvert enkelt tilfælde skulle søge kommunen om tilladelse med henvisning til dispensationen. Bestyrelsen vil udarbejde en standardansøgning og sætte den ind i designmanualen, så interesserede beboere kan bruge den. Der vil også være en del tegninger i den nye manual, så det fremgår helt klart og tydeligt, hvad der må laves af udvendige ændringer. Det er beboerne som skal godkende den nye designmanual. Vi håber, at den bliver færdig til godkendelse i efteråret i samarbejde med RAB. Formanden nævnte, at RAB står for Rødovre Almennyttige Boligselskab, og er det selskab, der ejer alle afdelingerne, dvs. Carlsro, Bybjerget, Engen, Islevvænge, Islevparken, Islevtoften I og II, Sibeliusparken, Slotherrens Have I og II, Søparken, Ved Rådhuset, i alt 12 afdelinger. Samarbejdet mellem DAB på den ene side og RAB og de enkelte afdelingsbestyrelser på den anden side har knaget lidt i et par år. Bestyrelsen har følt sig sat ud på et sidespor, og at mange vigtige beslutninger blev truffet uden bestyrelsens inddragelse. Kulminationen var ved DABs håndtering af skimmelsagen i tandlægebygningen. Bestyrelsen har derfor indgivet en klage dels alene og dels sammen med RAB over samarbejde. DAB har taget klagerne meget seriøst, og problemerne er nu løst, og der er en gensidig respekt og vilje til at samarbejde. 3

4 RAB har netop ansat en lærling som ejendomsservicetekniker og en mere ansættes til efteråret. Det er meningen, at lærlingene skal rundt i de forskellige afdelinger og lære så meget som muligt. RAB har besluttet at ansætte og betale for lærlingene ud fra et samfundsmæssigt hensyn, hvor RAB mener, at vi som almennyttigt boligselskab bør bidrage til at løse den store mangel på praktik- og lærerpladser. RAB har betalt for og gennemført en tilstandsvurdering af bygningsmassen i samtlige 12 afdelinger. Det er en opgave, som afdelingen ellers selv skulle i gang med, når vi skal til at se på fremtidssikringen af vores boliger. Økonomi Formanden forklarede at i det budgetudkast som er udsendt til samtlige beboere er der en huslejestigning på 4,98 %, hvoraf de 4,41 % skyldes forhold, som Carlsro ikke har indflydelse på. Det handler om øgede udgifter til ejendomsskatter, vand og ikke mindst en voldsom stigning i renovationsudgiften. Ulla Gregor gennemgik senere afdelingens regnskab for 2011/2012 og budgettet for 2013/2014. Afslutning tak Formanden takkede på hele bestyrelsens vegne de blå mænd og det øvrige personale på Ejendomskontoret samt bestyrelsessekretæren for det gode samarbejde. Derudover bad formanden Ulla Gregor viderebringe en tak til DAB for det gode samarbejde, og til sidst takkede formanden hele bestyrelsen for et fantastisk samarbejde i det forgangne år. Formanden takkede beboerne for den tillid de viste hende sidste år, så hun fik muligheden for at være formand i Carlsro. Formanden satte herefter bestyrelsens beretning til debat Lennart Persen, KV 31 spurgte hvorfor skimmelsagen i tandlægebygningen kunne afklares hurtigt, når skimmelsagen i den anden sag har stået på i flere år? Ulla Gregor svarede, at det var muligt at indgå forlig med tandlægerne, fordi de var villige til dialog. I den anden sag ønsker beboeren ikke dialog, men er gået rettens vej og anlagt sag mod afdelingen, og har ansat en advokat til at varetage sagen. Preben Sørensen, BV 39 takkede formanden for en god og udførlig beretning og roste bestyrelsen for beboerbladet, hvor bestyrelsen har forklaret hvad de beskæftiger sig med løbende. Da der ikke var yderligere spørgsmål eller kommentarer til beretningen, kunne dirigenten herefter konstatere, at beboerne havde taget den til efterretning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for 2013/2014 samt en kort orientering om regnskabet 2011/2012 Ulla Gregor startede med en gennemgang af budgettet for 2013/2014, og fremførte at hovedårsagerne til budgetstigning har afdelingen ingen indflydelse på. Posterne ejendoms-skatter, vandudgifter, renovation og ny lovgivning blev nævnt. Posten ejendomsskatter udgør ca. 1 % af huslejestigningen og ejendomsskatterne er nået det maksimale loft på 6 % i stigning pr. år. Vandudgifterne er steget ikke pga. merforbrug, men fordi priserne på vand er steget. Posten udgør en ½ % af huslejestigningen. Den nye renovationsordning betyder en stigning på 1,7 % i huslejestigning. Den sidste post som blev nævnt var ny lovgivning, som medfører at boligafdelingen skal indbetales mere til boligselskabets dispositionsfond, og denne post udgår en stigning på ca. 1,2 %. Posten henlæggelser blev nævnt, og der er afsat flere penge til fx skimmelsager, løbende vedligeholdelse, asfaltarbejde, institutionsbygningerne, facader, elevatorer samt udgifter ved fraflyttelse. Posten udgør ½ % af huslejestigningen. 4

5 Samlet set giver det en huslejestigning på 4,98 %. Afdelingsbestyrelsen fik oprindelig forelagt en højere stigning, men bestyrelsen har arbejdet hårdt på at holde huslejestigningen nede på et tåleligt leje. Ulla Gregor nævnte yderligere, at antennebudgettet stiger med 22,00 kr. pr. måned. Spørgsmål og kommentarer til budgettet: Preben Sørensen, BV 39 fremførte, at der bør langtidsplanlægges, så der ikke er så store huslejestigninger hvert år. Ulla Gregor svarede, at de væsentligste poster som er skyld i huslejestigning har bestyrelsen ingen indflydelse på. Joan Deciderius, Tårnvej 251 spurgte, hvor der var udført vejbelægning. Kim Andersen fra ejendomskontoret svarede, at man prioriterer huller i vejen før lunker. Ejendomskontoret er godt klar over problemet, og der bliver løbende udført reparation af stierne. Ulla Gregor konstaterede herefter, at budgettet var godkendt og antennebudgettet blev taget til efterretning. De væsentligste poster i regnskabet fra 2011/2012 blev gennemgået. Der var ca ,00 kr. i overskud. Der er overskud fordi, at budgettet passer på langt de fleste poster. Der er bl.a. sparet på forsikringer samt indtægtsposten for tidligere afskrevne fordringer (når folk flytter uden at betale). Pengene inddrives via advokat eller inkassofirma og indgår i regnskabet som en indtægt. Dirigenten nævnte to væsentlige poster som var anderledes end normalt den ene post konto 115 udgifter til skimmelsvamp (almindelig vedligeholdelse) som er forhøjet pga. skimmelsagerne, men tilsvarende er posten andre indtægter større end budgetteret. Det er tilskud fra RAB til hjælp til dækning af skimmelsvamp. Der var ingen spørgsmål til regnskabet, og dirigenten konstaterede, at afdelingsmødet tog regnskabet til efterretning. 5. Indkomne forslag Forslag 1 fra Afdelingsbestyrelsen om igangsættelse af ny runde køkkenmodernisering Formanden introducerede forslaget og gjorde opmærksom på, at renoveringen kun kan foregå med de tre håndværkere som Ejendomskontoret har godkendt. Det gøres for at højne kvaliteten på arbejdet, og for at afdelingen ikke igen skal havne i byggesjusksager med risiko for meromkostninger for afdelingen. Simon, Tårnvej 237 syntes ikke at den månedlige ydelse svarede til kvaliteten på hans køkken. Spørgeren blev opfordret til at tage kontakt til DAB. Clausen, LV 357 ville vide, hvorfor en køkkenrenovering er så dyr og om prisen er med hårde hvidevarer. Ulla Gregor svarede at køkkenrenoveringer er ikke med hårde hvidevarer. Jan Rasmussen, LV 425 spurgte om man kunne få tilskud, hvis man selv udførte arbejdet. Kim Andersen fra Ejendomskontoret svarede, at kvaliteten på fritvalgskøkkener (man låner penge af afdelingen som tilbagebetales over huslejen) er i god kvalitet (Kvik og HTH), og at der er mange andre udgifter inkluderet i en renovation. Bl.a. nedrivning, rørføring og lovliggørelse af installationer. Simon, Tårnvej 237 spurgte til køkkenprisen igen, som han syntes var for høj. Der blev gjort opmærksom på, at der i køkkenprisen også er renter på lånet og administrationsudgifter til DAB. 5

6 Formanden supplerede vedr. råderetten, at beboeren skal selv finde midler til renoveringen. Hvis lejeren flytter inden en afdragsperiode på normalt 10 år, har lejeren mulighed for at få nogle penge tilbage. Men en egentlig tilskudsordning findes ikke. Preben Kjærsgård, Tårnvej 237 spurgte om priserne på køkkenrenovering ville bliver dyrere, da man ikke selv kan vælge håndværkere. Kim Andersen fra Ejendomskontoret svarede, at der er tre håndværkere, som man kan vælge imellem. Ulla Gregor spurgte om forsamlingen kunne tilslutte sig forslaget, og forslaget blev vedtaget. Forslag 2 fra Afdelingsbestyrelsen om forøgelse af det maksimale lånebeløb ved renovering af badeværelser Formanden introducerede forslaget og gjorde opmærksom på, at beløbsrammen forhøjes til ,00 kr. - men beboerne bestemmer selv lånets størrelse. Yderligere gælder det som i foregående forslag, at der kan vælges mellem tre godkende håndværkere fra afdelingen. Ulla Gregor spurgte om forsamlingen kunne tilslutte sig ordningen, og forslaget blev vedtaget. Forslag 3 fra Afdelingsbestyrelsen om solceller på Langhuset Formanden introducerede forslaget og sagde bl.a., at det nu også var muligt for almennyttige boliger at producere el til fællesarealerne. Carlsro vil gerne være en miljøbevidst beboerafdeling og bidrage til at spare på CO2-udledningen. Anlægget skal passe til afdelingens mindste elforbrug på fællesarealerne. Eksperterne har udregnet, at det er muligt at spare p.t ,00 kr. pr. år. på elregningen. Denne indtægt modregnes udgiften på anlægget som er ,00 kr. pr. år restbeløbet betaler afdelingen selv. Formanden informerede yderligere om, at regeringen har nyt lovforslag på vej, hvor det muligvis også bliver muligt at forsyne de enkelte beboere med el. Det vil kræve, at der opsættes individuelle målere. Bestyrelsen ønsker afdelings accept til at gå videre med dette projekt - hvis det ender med en ny lov på området. Tore Friis, Tårnvej 265 spurgte om der er plads nok på taget også til en evt. udvidelse. Formanden svarede, at eksperter har regnet på, at taget kan bære et større anlæg end det som er planlagt for Langhuset. Ulla Gregor tilføjede, at hvis der bliver mulighed for at udvide anlægget skal beboerne spørges igen. Preben Sørensen, BV 39 ville vide hvad anlægget koster i årlig drift. Formanden svarede, at alle oplysninger er endnu ikke helt på plads. Men bestyrelsen har haft eksperter inde over projektet og afslutningsvis tilføjede formanden, at bestyrelsen vil udskifte tagpappen på Langhuset, da det alligevel skal udskiftes indenfor 5 år. Preben Sørensen, BV 39 påpegede at henlæggelser ikke er medregnet i forslaget. Ulla Gregor påpegede, at afdelingsbestyrelsen i første omgang beder om tilladelse til at arbejde videre med projektet, etablerer solceller på Langhuset, fremrykker udskiftning af tagpap på Langhuset samt låne af egne midler (afdrages over 10 år). Det betyder en stigning på 0,01 % i budgettet. Joan, RP 478 spurgte hvornår rækkehusene skal renoveres. Formanden svarede, at solcelleanlægget vil komme hele Carlsro til gode, da anlægget vil medføre besparelser de fælles el-udgifter. Opsætning af solceller vil ikke blive aktuel, da Rødovre Kommune ikke vil tillade opsætning af solceller på rækkehusene. 6

7 Formanden svarede at med hensyn til fremtidssikring af rækkehusene, er det en af de opgaver bestyrelsen vil til at se på. Rækkehusene er bygget som midlertidigt byggeri i begyndelsen af 1950érne, og derfor kan de i dag opleves som ikke tidssvarende. Bodil, TV 235 spurgte hvorfor bestyrelsen vil etablere solceller nu og ikke indarbejder det i en helhedsplan for Carlsro. Formanden svarede at projektet er relativt lille, og når Carlsro skal til at lave helhedsløsninger så giver Landsbyggefonden ikke tilskud til projekter, hvor boligafdelingen vil få en indtægt, som fx solcelleanlæg. Derfor ville ikke give nogen mening at vente, og der er ikke ekstra udgifter forbundet med at etablere solcelleanlægget nu. Ulla Gregor spurgte om forsamlingen kunne tilslutte sig forslaget, og forslaget blev vedtaget. Tillægsspørgsmålet blev også vedtaget. Afdelingsbestyrelsen kan arbejde videre med projektet og på sigt evt. opnå el-besparelser til beboerne. Forslag 4 fra Afdelingsbestyrelsen om ny antenneløsning Peter Sørensen introducerede forslaget og henviste til den uddybende artikel i beboerbladet. Bredbåndsløsninger er fravalgt, da der er meget store udgifter ved etableringen. Efter grundig gennemgang af materialet fra alle udbydere anbefaler bestyrelsen YouSee bl.a. fordi der er mulighed for at trække indeværende kontraktperiode fra i den 5-årige kontrakt dvs. perioden er under 4 år ved en aftale med YouSee. Der etableres individuel stikforbindelse, og Carlsro kan gå bort fra serieforbindelse. Prisen på pakkerne har også haft indflydelse på valget, og beboerne skal kun aftage den lille pakke til ca. 109,00 kr. Der er også mulighed for foreningsbredbånd, dvs. beboerne har mulighed for at tilvælge individuelle kanaler på månedsbasis og derefter igen at fravælge kanalerne. YouSee vælger desuden at skyde alle stik ind ved rækkehusene, og det medfører et minimalt gravearbejde. Der er også udvidet support alle dage fra kl Derfor er valget landet på YouSee. Bodil, TV 235 spurgte om enkelte kanaler er uden om YouSee, og hvad hvis ikke man ønsker boksen. Peter Sørensen svarede, at det er uden om harddisk-optageren man kan bl.a. få kort som kan sættes i fjernsynet eller man kan selv købe en lille boks, hvor man kan sætte kortet i. Så man behøver ikke umiddelbart ekstra produkter. Henriette, LV 153 spurgte om ikke man kunne vælge en løsning, hvor der var både tv, internet og telefon. Peter Sørensen svarede, at så var det bredbåndsløsningen og den koster 6,5 mio. bare for at trække kablerne. Men det vil blive muligt at tilvælge internet via den kasse som opsættes på væggen. Gitte, RP 362 syntes at bindingsperioden på de 5 år var lang, og ville vide om man skal bestille et minimum af enkeltkanaler. Peter Sørensen svarede, at der kommer nye regler mht. enkeltkanaler pr. den 1. juli 2013, og beboerne kan nøjes med at vælge én kanal pr. måned uden hensynstagen til den pakke man har. Bindingsperioden er 5 år for at YouSee vil indgå kontrakt. Ulla Gregor gjorde opmærksom på, at Carlsro ikke ejer deres eget net som andre boligforeninger som muligvis kan skifte udbyder nemmere. Der er en stor ombygning af anlægget, og derfor er det standard med en bindingsperiode på 5 år. Bodil, TV 235 ville vide om beboerne kunne få rabat på internet. 7

8 Peter Sørensen svarede, at han ikke kan garantere rabat, men at Carlsro får 3 internethastigheder, som andre ikke får tilbudt. Preben Sørensen, BV 39 spurgte om man helt kunne fravælge tv, om man selv som beboer skal afregne med YouSee, hvis man ønsker mere end den lille pakke samt om Copy Dan afgiften er indeholdt i prisen. Peter Sørensen svarede, at Copy Dan afgiften er indeholdt i prisen. Tilbuddet fra YouSee omfatter ikke muligheden for helt at fravælge TV. YouSee s pris vil blive en anden, hvis kundeantallet er mindre end det som tilbuddet er baseret på. DAB administrerer kun grundpakken, og det er gratis at skifte til en større pakke, mens man skal betale hvis man skifter til en mindre pakke. Bjarne Larsen, RP 460 vil vide om man får stik i alle rum. Peter Sørensen svarede, at det koster ekstra, hvis man ønsker mere end et stik. YouSee vil rundsende en skrivelse, hvor beboerne kan afkrydse om de ønsker ekstra stik, og hvor det skal placeres. En ca. pris er 800,00 kr. pr. stik. Preben Sørensen, BV 39 spurgte om bindingsperioden for de øvrige pakker også er 5 år. Peter Sørensen svarede, at bindingsperioden for pakkerne er månedsvis. Tore Friis, TV 265 gjorde opmærksom på, at YouSee afregner kvartalsvis. Peter Sørensen svarede, at det er helt normalt at udbyderne afregner kvartalsvis. Lennart Petersen, KV 31 gjorde opmærksom på, at der i bladet står at der er mulighed for at opnå rabat ved internet og telefoni. Peter Sørensen svarede, at han ikke på YouSee's vegne kunne love en bestemt rabat. Gitte, RP 362 spurgte om at man skal have ekstra udstyr, hvis man skal have ekstra pakker. Peter Sørensen svarede, at man får et kort tilsendt som man sætter i sit tv (fladskærm). Hvis man selv har fx en harddiskoptager, så kan kortet indsættes her. Hvis man ikke har nogle af delene kan man selv købe en boks til ca kr. Tore Friis, Tårnvej 265 supplerede, at der er en halvårlig kortafgift pr. kort. Hvis husstanden ikke skal se tv samtidig kan man godt flytte kortet fra tv til tv. Hvis ikke dette er tilfældet skal husstanden have et kort pr. tv. Peter Sørensen svarede, at der ikke er kortafgift hos YouSee jf. den nye ordning som kommer den 1. juli Ulla Gregor spurgte om forsamlingen kunne tilslutte sig forslaget, og forslaget blev vedtaget. Forslag 5 fra Gitte Ekstrand Larsen, Rødovre Parkvej 362 Opsigelse af aftale med YouSee. Ulla Gregor pointerede, at salen netop lige havde vedtaget at indgå aftale med YouSee. Forslagsstilleren trak sit forslag tilbage og ønskede ikke ordet. Forslag 6 fra Ingerlise Sørensen, Tårnvej 247, 5. Opsætning af bænke foran butikkerne samt nye kogeplader i selskabslokalerne. Der var afbud fra forslagsstilleren, men formanden oplyste, at de gamle bænke fra tidligere desværre ikke kan benyttes igen. Nye bænke koster 7.000,00 kr. pr. bænk og er vedligeholdelsesfrie. Bestyrelsen forventer at kunne opsætte en bænk ved rondellen i år og muligvis en bænk mere næste år. 8

9 Bestyrelsen har undersøgt mulighederne, og de er kommet frem til, at induktionskomfur vil være den bedste løsning. Det vil koste ca kr. pr. køkken inklusiv udskiftning af gryder og pander, som vil være nødvendigt, da de eksisterende ikke passer til induktion. Hvis der bliver plads i budgettet vil bestyrelsen etablere et køkken i år og muligvis et køkken mere næste år. Men formanden pointerede, at bestyrelsen på nuværende tidspunkt ikke kan love noget, da det afhænger af hvor mange penge der er tilbage i budgettet, når vi når længere fremme i regnskabsåret. 6. Valg af formand for 2 år. På valg var: Bolette Jensen. Ulla Gregor oplyste, at Bolette Jensen ønskede genvalg og bestyrelsen ønskede også at formanden fortsatte. Ulla Gregor spurgte, om der var andre kandidater tilstede i salen. Salen genvalgte Bolette Jensen som formand for 2 år. 7. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter. A. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år. På valg var: Jeanette Rasmussen, Jari Carelius, Bo Jørgensen (modtog ikke genvalg) og Marianne Hansen. På bestyrelsens vegne takkede formanden Bo Jørgensen for hans indsats samt ønskede Bo held og lykke med sit nye arbejde. Bo har fået tilbudt et klubarbejde som medfører en del aftenarbejde, og som Bo mener ikke kan forenes med bestyrelsesarbejdet. Joan Deciderius, Tårnvej 251 blev foreslået som ny kandidat, og formanden pointerede, at bestyrelsen synes det vil være en god ide med en repræsentant fra Langhuset i bestyrelsen. Ulla Gregor spurgte forsamlingen, om der var andre kandidater til posten. Da det ikke var tilfældet blev Joan Deciderius valgt til bestyrelsen for 2 år. Jeanette Rasmussen, Jari Carelius og Marianne Hansen blev ligeledes valgt til bestyrelsen for 2 år. B. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år. Stella Sommer blev genvalgt som 1. suppleant og Annelise Rasmussen blev genvalgt som 2. suppleant. Begge kandidater blev valgt for 1 år. 7. Eventuelt Tore Fris, Tårnvej 265 spurgte hvorfor elevatoren i Langhuset havde været ude af drift så længe. Kim Andersen, Ejendomskontoret fortalte, at da elevatorerne er så gamle, kan der ikke længere skaffes reservedele til dem. Derfor arbejdes der videre med andre løsninger. Tore Fris, Tårnvej 265 undrede sig over, at erhvervslejemålene - cykelhandleren og restauranten breder sig så meget foran Langhuset. Formanden oplyste, at restauranten har søgt om udendørsservering, og det har bestyrelsen sagt ja til. Mht. til cykelhandleren har de i mange år haft brugsret til fortovet, men at fortovet selvfølgelig skal være passabelt for fodgængere med en barnevogn. Ejendomskontoret vil følge op på, at fortovet foran butikkerne kan passeres uden gener. Simon, Tårnvej 237 var meget generet pga. larmen fra containeren foran Langhuset, og han gjorde opmærksom på, at containeren benyttes af udefrakommende - også om natten. Kim Andersen, Ejendomskontoret oplyste, at det er eneste plads, hvor den kan placeres, og man kan desværre ikke aflåse den. Men opdages det at udefrakommende benytter containeren beder man dem om at tømme deres affald tilbage i containeren. Bodil, Tårnvej 265 klagede over vejen foran Langhuset som hun syntes var meget ujævn, og hun ville vide hvem som vedligeholder vejen. 9

10 Formanden oplyste, at det er Rødovre Kommunes ansvar. Bestyrelsen henvender sig til kommunen om problemet. Preben Sørensen, BV 39 afsluttede med at rose hele bestyrelsen. Formanden sagde mange tak for de pæne ord samt for opbakningen til valget som formand og sluttede af med at sige tak til de fremmødte og Ulla Gregor fra DAB. Mødet sluttede kl. ca Som dirigent: Ulla Gregor, DAB d:\afdelingsmøder\afdelingsmøde 2013\referat af mødet 15. maj 2013.docx-casc 10

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2013. Til stede var husstandene fordelt

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2011

Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2011 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2011 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 11. maj 2011 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 204 beboere ud af i alt 902 lejemål i

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2015. Onsdag den 6. maj 2015 kl. 19.00 i Carlsrohallen

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2015. Onsdag den 6. maj 2015 kl. 19.00 i Carlsrohallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 6. maj 2015 kl. 19.00 i Carlsrohallen Til stede var i alt 133 husstande ud af i alt 902 lejemål

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2009

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2009 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2009 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 13. maj 2008 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 120 beboere fra 135 lejemål ud af i alt

Læs mere

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bering-Bryld blev valg som dirigent.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Referat af afdelingsmødet Afholdt den 21. august 2014 2 Referat af afdelingsmødet den 21. august 2014 56 husstande svarende til 112 uddelte

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Referat af beboermøde torsdag den 10. september 2015 kl. 19.00 11. september 2015 Deltagere: 31 husstande, 62 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Da Astrid

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 19.00 i Carisrohallen

Rødovre almennyttige Boligselskab. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 19.00 i Carisrohallen CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab REFERAT Juni2014 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 19.00 i Carisrohallen Til stede var i alt 135 husstande ud af i alt 902 lejemål

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 9. maj 2016 Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Der var fremmødt 20 husstande svarende til 40 stemmer. Ad 1 Velkomst

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A den 19. februar 2014 Side 1 af 5 1705 BIG 1705 / Lejer 26-02-2014 19:00 26-02-2014 22:00 Til beboerne Hermed fremsendes endelig dagsorden for med følgende dagsorden: Ordinært afdelingsmøde 26. februar

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009.

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Ved mødet start kl. 19.00 var 60 husstande mødt frem. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formanden

Læs mere

Onsdag den 7. maj 2003 Kl. 19.00 i Carlsro Hallen

Onsdag den 7. maj 2003 Kl. 19.00 i Carlsro Hallen REFERAT 7. maj 2003 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 7. maj 2003 Kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 200 beboere fra 152 lejemål ud af i alt 902 lejemål i Carlsro. 1. Velkomst og valg

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus Der deltog 27 beboere fra 20 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere formand

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Mandag den 18. april 2016 kl. 19:00 fælleshuset

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Mandag den 18. april 2016 kl. 19:00 fælleshuset 17. maj 2016 Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Mandag den 18. april 2016 kl. 19:00 fælleshuset Der var mødt 6 lejemål op svarende til 12 stemmer 1. Velkomst og valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Onsdag den 29. maj 2002 Kl. 19.00 i Carlsrohallen. Til stede var ca. 210 beboere fra 155 lejemål ud af i alt 902 lejemål i Carlsro.

Onsdag den 29. maj 2002 Kl. 19.00 i Carlsrohallen. Til stede var ca. 210 beboere fra 155 lejemål ud af i alt 902 lejemål i Carlsro. REFERAT 30. maj 2002 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 29. maj 2002 Kl. 19.00 i Carlsrohallen Til stede var ca. 210 beboere fra 155 lejemål ud af i alt 902 lejemål i Carlsro. 1. Velkomst og

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

- En hjemmeside til afdeling 200, Lyngbyen.

- En hjemmeside til afdeling 200, Lyngbyen. Afd. 200 - Lyngbyen Herning, den 21. september 2015 Referat afdelingsmøde afholdt torsdag, den 17. september 2015, kl. 18.00 i Byens Hus, Lyngens Kvarter 244 Der var mødt 53 beboere repræsenterende 44

Læs mere

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive 1 Valg af dirigent AAB s formand Peter Hadrup startede mødet med at byde alle velkommen, herunder til advokat Anders

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 1 Højgade og Højvang, den 13. april 2016

Afdelingsmøde afd. 1 Højgade og Højvang, den 13. april 2016 Afdelingsmøde afd. 1 Højgade og Højvang, den 13. april 2016 Deltagere: 13 beboere fra 11 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Lars Johansen Kjeld

Læs mere

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Ved mødet deltog 65 lejemål, i alt 130 stemmer. 38,01 % lejemål deltog. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Stemmeudvalg og referent.

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen (KAAI).

Gæst: Kurt Sander fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen (KAAI). Side 1/8 Afdeling 21. Referat fra afdelingsmøde den 8. september 2016, kl. 18,30. I mødet deltog: Beboere: 22 incl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Dorthe Kirch Michael Jensen Niels Nielsen

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 12. september 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 12. september 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 12. september 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 19. september 2012 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen v/ Mogens

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 29. september 2015 Referat af Afdeling III s, Kronprinsessegade, ordinære afdelingsmøde onsdag den 10. september 2015 kl. 17.00 i selskabslokalerne

Læs mere

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Tilstede: Fra KAB Thomas Blaabjerg Lund TBL Henning Jacobsen HJ Fra Roskilde Nord Boligselskab Leif Tingvad LT Fra afdelingsbestyrelse Grete Andersen GA Connie

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i afdeling 89 Kildebjerg onsdag den 10. september 2014

Referat af afdelingsmøde i afdeling 89 Kildebjerg onsdag den 10. september 2014 Referat af afdelingsmøde i afdeling 89 Kildebjerg onsdag den 10. september 2014 Tilstede: 23 husstande Afdelingsbestyrelsen: Anne Marie Bornholdt Nils Randlev Hundebøl Mariann Nørhede Niels Kjær Elsebeth

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Information fra Afdelingsbestyrelsen

Information fra Afdelingsbestyrelsen . Administrator: Dansk almennyttigt Boligselskab Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg Tlf. 7732 0000. Fax 7732 0001 Information fra Afdelingsbestyrelsen 21-01-2015 Referat af ordinært afdelingsmøde 21. januar

Læs mere

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv.

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv. Grundejerforeningen Søndergård Nord. 2760 Måløv. Referat af ordinær generalforsamling i G/F Søndergård Nord, afholdt mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00 i kulturhuset, Måløv Hovedgade nr. 60. 2760 Måløv.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 boligforeningn 3 B Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 Mødedato: 29. maj 2013, kl. 18.30 Mødet slut ca. kl. 21.30 Sted: Herlev Skole, Festsalen Deltagere: 37 Fremmødte

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 17. september 2015

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 17. september 2015 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Til boligtagerne. Den 23. april 2012. Ordinært afdelingsmøde afholdt mandag den 16. april 2012 kl. 19.00 i Beboerhuset.

Til boligtagerne. Den 23. april 2012. Ordinært afdelingsmøde afholdt mandag den 16. april 2012 kl. 19.00 i Beboerhuset. Til boligtagerne. Den 23. april 2012 Afd. 12 Søjlegården. Ordinært afdelingsmøde afholdt mandag den 16. april 2012 kl. 19.00 i Beboerhuset. Referat: 0. Afdelingsbestyrelsesformand Torben Olsen bød velkommen

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde. 17. marts 2015 kl afholdt i selskabslokalet, Dahliahaven 134

Ordinært afdelingsmøde. 17. marts 2015 kl afholdt i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Til beboerne Side 1 af 5 1712 BIG 1712 / Lejer 18-03-2014 19:00 18-03-2014 22:00 Hermed fremsendes beslutningsreferat : Ordinært afdelingsmøde 17. marts 2015 kl. 19.00 afholdt i selskabslokalet, Dahliahaven

Læs mere

Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016

Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016 Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016 Dagsorden: 1. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet 2. Valg af: a. Dirigent b. Stemmeudvalg c. Referent 3. Fremlæggelse af beretning

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 1. Valg af dirigent Henrik Berg blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. 2. Valg af stemmeudvalg

Læs mere

Flemming Sørensen, Steffen Beck og Bo Mølgaard Espenhain blev valgt til stemmeudvalg. Charlotte Konstantin-Hansen blev valgt til referent.

Flemming Sørensen, Steffen Beck og Bo Mølgaard Espenhain blev valgt til stemmeudvalg. Charlotte Konstantin-Hansen blev valgt til referent. Ordinært afdelingsmøde i afd. 6, Boelholm II 28. september 2016 Afholdt den: 30. august 2016 Til stede: 20 husstande ved 27 beboere Fra SØB: Torben Tingstrup og Bo Mølgaard Espenhain Fra KAB: Christian

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet

Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet Referat af beboermøde mandag den 14. marts 2016 kl. 19.00 15. marts 2016 Deltagere: 57 husstande, 114 stemmer. Formand Lena Toftlund bød velkommen til mødet

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset 8. maj 2015 Der var mødt 9 lejemål op svarende til 18 stemmer 1. Velkomst og valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 7

AAB Silkeborg Afdeling 7 AAB Silkeborg Afdeling 7 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 12 september 2016 Deltagere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: Teddy Pedersen Poul Rosenkvist Flemming Jensen

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Dagsorden. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen. 8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 9. Eventuelt. 45 husstande var repræsenteret kl. 19:00.

Dagsorden. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen. 8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 9. Eventuelt. 45 husstande var repræsenteret kl. 19:00. År 2009, den 23. september kl. 19:00, afholdtes ordinært afdelingsmøde i Boligselskabet af 1961 i Greve (BS61), afdeling Grønlykkeparken. Mødet afholdtes i beboerlokalerne, Grønlykkeparken 25, 2670 Greve,

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Flyverbo 19.2.2015 1 Der var 38 boliger repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Derefter var der lidt tid til, at han kunne besvare spørgsmål fra de fremmødte beboer, der var ivirg spørgelyst blandt de fremmødte.

Derefter var der lidt tid til, at han kunne besvare spørgsmål fra de fremmødte beboer, der var ivirg spørgelyst blandt de fremmødte. Referat fra afdelingsmøde i Niverød III, torsdag 24.10.2013 1.Velkommen Formand Helge From bød velkommen til Borgmester Thomas Lykke Pedersen, Forretningsfører Annette Birkov, Driftschef Søren Martinussen,

Læs mere

Katherina blev valgt til dirigent, som konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt.

Katherina blev valgt til dirigent, som konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt. Ordinært afdelingsmøde i afd. 16, Stengården 20. september 2017 Afholdt den: 31. august 2017 Til stede: 31 beboere fra 29 boliger Fra SØB: Lars Simonsen Referent: Charlotte Konstantin-Hansen 1. Velkomst

Læs mere

Sydkystens Boligselskab Afdelingsbestyrelsen Snebærhegnet

Sydkystens Boligselskab Afdelingsbestyrelsen Snebærhegnet Sydkystens Boligselskab Afdelingsbestyrelsen Snebærhegnet Referat af Afdelingsmøde d. 26. september 2016 i Snebærhegnet. Deltager: Driftschef Michael Christensen, økonomimedarbejder Anne Brønnum KAB. Henrik

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Dato 14. juli 2015 kl. 17.00 Sted Selskabslokalerne, Leifsgade 24, 1. sal Deltagere Fra afdelingen: 27 lejemål repræsenteret Fra fsb: Bjarne Jensen,

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt. Afdelingsmøde for afd. 29 Sdr. Allé 5 Torsdag, den 3. september 2015 kl. 16.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat fra Toftegården ekstraordinært afdelingsmøde - TV forsyning

Referat fra Toftegården ekstraordinært afdelingsmøde - TV forsyning Referat fra Toftegården ekstraordinært afdelingsmøde - TV forsyning Afdeling 1-1011 Toftegård Mødedato: 23. august 2012 Sted: Herlev Bygade 92B, Salen Deltagere: Poul Erik Ottosen, Poul-Erik Rødvang Dato

Læs mere

Onsdag den 12. maj 2004 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

Onsdag den 12. maj 2004 kl. 19.00 i Carlsro Hallen REFERAT Maj 2004 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 12. maj 2004 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 162 beboere fra 117 lejemål ud af i alt 902 lejemål i Carlsro. 1. Velkomst og valg

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm.

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FREDAG DEN 24. maj 2013 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl på Hotel HCA i Odense.

Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl på Hotel HCA i Odense. ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Generalforsamlingen Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl. 19.00 på Hotel HCA i Odense. Tilstede : Bestyrelsen: Afbud: Beboere: Administrationen

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling Egebjerghaven tirsdag den 19. september 2017, kl i Fælleshuset, Egebjerg Bygade 2

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling Egebjerghaven tirsdag den 19. september 2017, kl i Fælleshuset, Egebjerg Bygade 2 4. oktober 2017 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17-05 Egebjerghaven tirsdag den 19. september 2017, kl. 17.30 i Fælleshuset, Egebjerg Bygade 2 Deltagere 34 beboere fra 27 lejemål Fra afdelingsbestyrelsen

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling Kirstinelund onsdag den 27. september 2017, kl i Glassalen på Baltorpskolen

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling Kirstinelund onsdag den 27. september 2017, kl i Glassalen på Baltorpskolen 17. oktober 2017 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17-03 Kirstinelund onsdag den 27. september 2017, kl. 18.30 i Glassalen på Baltorpskolen Deltagere 54 beboere fra 47 lejemål Fra afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinært beboermøde i Pakhuset. Tirsdag den 22. september 2009

Referat af ordinært beboermøde i Pakhuset. Tirsdag den 22. september 2009 Referat af ordinært beboermøde i Pakhuset Tirsdag den 22. september 2009 1. Fremmødte: 13 personer. 2. Evy Pauck bød velkommen, og åbnede mødet jf. dagsordnen, hun gjorde opmærksom på at der i den første

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17.04 Kornvænget torsdag den 3. september 2015 kl. 17.00

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17.04 Kornvænget torsdag den 3. september 2015 kl. 17.00 15. september 2015 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17.04 Kornvænget torsdag den 3. september 2015 kl. 17.00 Deltagere Beboere fra 18 lejemål, ejendomsmester Johnny Nielsen, Claus Hansen,

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde afd Bavndysseparken, 2016

Referat fra ordinært afdelingsmøde afd Bavndysseparken, 2016 Referat fra ordinært afdelingsmøde afd. 2004-6 Bavndysseparken, 2016 Mødet blev afholdt den 8. september 2016 kl. 14.00 i fælleshuset, Bavnager 3. Der deltog i alt 9 hustande. 40,9 % af lejemålene deltog.

Læs mere

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10 Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: 23 beboere samt repræsentanter fra bestyrelsen Fra administrationen: Michael

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 18. september 2013 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen v/ Mogens

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG. Gårdlauget afholdt generalforsamling tirsdag d. 27. april 2010 kl. 18.00 i Porthusets beboerlokale, Vesterbrogade 128. Gårdlaugets formand

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 39

AAB Silkeborg Afdeling 39 AAB Silkeborg Afdeling 39 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 22. august 2017 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: 24 husstande Joan Nielsen Anders

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf Fax

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf Fax Beboere i afdeling 42, Hærtoften Referat fra ordinært afdelingsmøde tirsdag den 25. september 2012, kl. 16.30. Mødet blev afholdt på Rødekro Kro. Deltagere: Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra

Læs mere

Ordinært budgetmøde i Glostrup Vestergård I-IV den 24. februar 2015, kl. 19.00 i Restauranten, Glostrup Hallen

Ordinært budgetmøde i Glostrup Vestergård I-IV den 24. februar 2015, kl. 19.00 i Restauranten, Glostrup Hallen Ordinært budgetmøde i Glostrup Vestergård I-IV den 24. februar 2015, kl. 19.00 i Restauranten, Glostrup Hallen Til stede: 56 lejemål, repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen Fra administrationen: Ronny

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 10

AAB Silkeborg Afdeling 10 AAB Silkeborg Afdeling 10 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt 17. august 2016 kl. 19.00 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Teknisk afdeling: Administration: 11 husstande repræsenteret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 19.3.2015 1 Der var 48 boliger repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Deltagere: 15 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Susanne Bergstedt Kjeld

Læs mere