Stadig pæne afkast trods turbulensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stadig pæne afkast trods turbulensen"

Transkript

1 Morningstar Danmark Lautrupsgade København Ø Tel: Fax: København, den 15. august 2012 Pensionsanalyse af markedsrenteprodukter i den danske pensionsbranche: Stadig pæne afkast trods turbulensen Morningstar har analyseret på afkastet i markedsrentepensioner. Analysen ser både på unit link udbuddet i form af pensionsselskabernes egne lav, middel og høj risikoprofil fonde og på Morningstar Link Porteføljer, der benytter samme porteføljesammensætning på tværs af selskaberne. Derudover analyseres pensionsselskabernes livscyklusprodukter, der kendetegnes ved en automatisk nedtrapning af risikoen i takt med at investors tidshorisont reduceres. Overordnede konklusioner fra analysen: De globale aktiemarkeder brugte en del af andet kvartal på at sætte gevinsterne fra årets første måneder overstyr. Dårlige nyheder fra Europa kombineret med økonomiske nøgletal fra USA og Kina, der ikke levede op til investorernes forventninger, var med til at skabe nervøsitet blandt investorerne. Trods markedsuroen ser billedet stadig fornuftigt ud for investorerne i pensionsselskabernes livscyklusprodukter for første halvår. Der er positive afkast over en bred kam på tværs af selskaber og profiler, og halvårets kursstigninger er typisk størst for profilerne med flest år til pensionering. Midtvejs igennem året er billedet overordnet at PFA og Danica ligger bedst i feltet på tværs af profilerne, mens APs basicfonde er faldet tilbage og ligger nederst i sammenligningen. Hovedparten af livscyklusprodukterne gik tilbage i andet kvartal, men for investorerne i Sampension og især PensionDanmark blev det til fremgang. Vi har nu op til 5 års historik for livscyklusprodukterne fra AP, Danica, Nordea, SEB og Topdanmark og selskaberne kom igennem denne begivenhedsrige periode på forskellig vis. For profilerne med middel risiko over 5års perioden er billedet generelt at Nordea er i front på afkastet og Topdanmark i bund. Nordea skiller sig ud for profilerne med 30 og 20 år til pensionering, hvor resultaterne er betydelig bedre end de øvrige selskaber. På horisonterne med færre år til pensionering er styrkeforholdet mere jævnbyrdigt, hvor Danica primært er bedst til at matche Nordea. Blandt selskabernes fastprofilfonde fik Skandia Match et forrygende kvartal med periodens bedste afkast på tværs af profilerne. PensionDanmark og Sampension var tættest på at matche Skandia. Omvendt havde AP Basic, FSP og Topdanmark det svært i kvartalet og selskaberne endte nederst i tabellen for de tre risikoprofiler. For hele året er Skandia Match ligeledes i front i ganske overbevisende stil. Der er variation i afkastene på tværs af pensionsselskaberne, men 2012 tegner endnu til at blive et rimeligt år 2012 Morningstar Danmark A/S har alle rettigheder til dette produkt. Morningstar påtager sig intet ansvar for, om informationerne er fuldstændige, korrekte eller ajourførte. Anvendelsen af informationerne, sker alene på dit ansvar. Morningstar yder ikke investeringsrådgivning. I intet tilfælde er Morningstar ansvarlig for skader og tab, der måtte opstå som følge af brugen af dette produkt. Vi gør opmærksom på, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige præstationer, og at værdien og afkast af investeringer kan falde såvel som stige. Har du behov for investeringsrådgivning, anbefaler vi, at du søger uafhængig rådgivning.

2 Morningstar Danmark Lautrupsgade København Ø Tel: Fax: for hovedparten af investorerne i fastprofilfondene også i lyset af den seneste udvikling. Vi har sammenlignet fastprofilfondenes præstationer med lignende alternativer på europæisk plan. Resultaterne underbygger at danske pensionsprodukter er af høj kvalitet sammenlignet med alternativerne på markedet i Europa. Udviklingen i år i Morningstar Link porteføljerne er meget lig de foregående produkter. Trods de seneste måneders uro er den bedste forrentning stadig porteføljerne med høj risiko. Variationen mellem top og bund er indtil videre forholdsvis beskeden for indeværende år. De konkrete tal og forudsætninger kan ses på de følgende sider og i vedhæftede bilag Morningstar Danmark A/S har alle rettigheder til dette produkt. Morningstar påtager sig intet ansvar for, om informationerne er fuldstændige, korrekte eller ajourførte. Anvendelsen af informationerne, sker alene på dit ansvar. Morningstar yder ikke investeringsrådgivning. I intet tilfælde er Morningstar ansvarlig for skader og tab, der måtte opstå som følge af brugen af dette produkt. Vi gør opmærksom på, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige præstationer, og at værdien og afkast af investeringer kan falde såvel som stige. Har du behov for investeringsrådgivning, anbefaler vi, at du søger uafhængig rådgivning. Side 2 af 31

3 Morningstar Danmark Lautrupsgade København Ø Tel: Fax: Livscyklus - Selskabernes livscyklusprodukter Sammenligningen viser hvad investorerne ville have fået i afkast ved at investere i et af selskabernes livscyklus produkter, opdelt efter år til pensionering og risikotolerance inddelt i høj, middel eller lav risiko. Af de syv kommercielle pensionsselskaber har Skandia endnu ikke et produkt med automatisk aldersaftrapning, og er derfor ikke medtaget i analysen. Udover de kommercielle selskaber har vi to arbejdsmarkedspensioner med i analysen. Det er PensionDanmark og Sampension. AP Pension og de to arbejdsmarkedspensioner har ingen graduering efter kundernes risikotolerance i deres livscyklusprodukt. Vi har derfor indplaceret de fire selskabers livscyklusprodukt i den risikoprofil, som vi definerer som middel risiko. Nordea har netop udvidet deres produktpalette på livscyklus betragtelig. Bl.a. tilbyder de nu produktdifferentiering efter risikotolerance. Derudover har Nordea introduceret et indeksbaseret livscyklusprodukt, der skal komplementere deres oprindelige aktivt forvaltede livscyklusprodukt, Vækstpension. I tabellen herunder er det nu benævnt Nordea Aktiv. Endelig har Nordea differentieret aftrapning alt efter om der er tale om rate- eller kapitalpension. For vores valgte profiler har sidstnævnte betydning for profilerne med 10 og 5 år til udløb, som fremgår af bilag 4. De nye produkter vil indgå i vores analyse i takt med at historikken opbygges. Tabellen herunder viser selskabernes livscyklusprodukt, når en pensionsopsparer har 20 år til pensionering. Det svarer nogenlunde til det produkt, som en investor midt i 40érne vil være investeret i. I bilagsmaterialet er tabel 1 gengivet, hvor tidshorisonter på 30, 15, 10 og 5 år også kan ses. Afkast og risiko er opgjort pr. 30/06/2012. Afkastet er totalafkastet for de viste perioder. Risiko er standardafvigelse. Tabel 1: Selskabernes livscyklusprodukter med 20 år til pensionering. MS Reference er aktie- og obligationsportefølje fra tabel 7 med den fordeling mellem de to aktivklasser, som Morningstar anser for hensigtsmæssig for det enkelte livscyklusprodukt. Lagkagerne illustrerer Morningstars anbefaling til fordeling mellem aktier og obligationer. Gul = aktier og blå = obligationer. Denne fordeling kan fravige fra selskabernes egne fordelinger. Tabellen er sorteret efter år-til-dato afkastet. De globale aktiemarkeder brugte en del af andet kvartal på at sætte gevinsterne fra årets første måneder overstyr. Dårlige nyheder fra Europa kombineret med økonomiske nøgletal fra USA og Kina, der ikke levede op til investorernes forventninger, var med til at skabe nervøsitet blandt investorerne Morningstar Danmark A/S har alle rettigheder til dette produkt. Morningstar påtager sig intet ansvar for, om informationerne er fuldstændige, korrekte eller ajourførte. Anvendelsen af informationerne, sker alene på dit ansvar. Morningstar yder ikke investeringsrådgivning. I intet tilfælde er Morningstar ansvarlig for skader og tab, der måtte opstå som følge af brugen af dette produkt. Vi gør opmærksom på, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige præstationer, og at værdien og afkast af investeringer kan falde såvel som stige. Har du behov for investeringsrådgivning, anbefaler vi, at du søger uafhængig rådgivning. Side 3 af 31

4 Morningstar Danmark Lautrupsgade København Ø Tel: Fax: Det betød at første kvartals pæne afkast blev afløst af kurstab. Der var variation i, hvor galt det gik, men generelt betød den større risikoaversion, at risikofyldte aktiver blev hårdest ramt i andet kvartal. Nedturen fortsatte også ufortrødent i de sydeuropæiske lande. Omvendt nød mere sikre investeringer som fx danske obligationer godt af usikkerheden og der var fremgang i kvartalet til flere aktivklasser på rentesiden. Trods markedsuroen ser billedet dog stadig fornuftigt ud for investorerne i pensionsselskabernes livscyklusprodukter for første halvår. Der er positive afkast over en bred kam på tværs af selskaber og profiler, og generelt er kursstigningerne størst for profilerne med flest år til pensionering. Midtvejs igennem året er billedet overordnet at PFA og Danica ligger bedst i feltet på tværs af profilerne, mens APs basicfonde er faldet tilbage og ligger nederst i tabellen. Hovedparten af livscyklusprodukterne gik tilbage i andet kvartal, men for investorerne i Sampension og især PensionDanmark blev det til fremgang. Faldende renter i kvartalet fik især PensionDanmark gavn af og ovenpå et sløjt første kvartal er selskabets afkast nu mere på linje med de øvrige selskaber. På 2års horisonten, hvor stort set alle produkter har historik, er der dog ingen over PensionDanmark. Det er sidste års flotte relative præstation, der fortsat spiller ind her. 5 års historik hos flere af de kommercielle selskaber Livscyklusprodukterne er endnu et relativt nyt produkt hos flere pensionsselskaber, men for en række af de kommercielle selskaber, der var først på banen med produktet, er der efterhånden en vis historik. Vi har nu op til 5 års historik for AP, Danica, Nordea, SEB og Topdanmark. Selvom perioden i sig selv er forholdsvist kort i pensionssammenhænge er den kendetegnende ved flere bemærkelsesværdige begivenheder på den finansielle scene. Det tæller bl.a. finanskrisen, europæisk gældskrise, rebound på aktiemarkedet, og lav-rente scenarie. De realiserede afkast som fremgår i tabellen herover samt bilag 4 og 5 illustrerer, at selskaberne kom igennem den begivenhedsrige periode på forskellig vis. For profilerne med middel risiko over 5års perioden er billedet generelt at Nordea er i front på afkastet og Topdanmark i bund. Nordea skiller sig især ud for profilerne med 30 og 20 år til pensionering eftersom resultaterne her er betydelig bedre end de øvrige selskaber. På horisonterne med færre år til pensionering er styrkeforholdet mere jævnbyrdigt, hvor især Danica er bedst til at matche Nordea. I modsatte ende nederst i tabellen for 5års perioden er Topdanmark. Det er især profilerne med færre år til pensionering at resultaterne halter efter analysens øvrige selskaber. Om resultatet i tabellen herover med profilerne middel risiko og 20 år til pensionering kan det konstateres, at Nordea kom ud af 5års perioden med højeste afkast og laveste risiko. Det ses også i grafikken herunder. Nordea realiserer periodens bedste risikojusterede afkast og kan som eneste selskab præstere positiv sharpe ratio. Blandt forklaringerne på Nordeas pæne relative performance skyldtes ikke mindst turbulensen omkring finanskrisen. Her formåede Nordea qua aktivsammensætningen at dæmpe kursfaldene. Tabene kunne ikke undgås men blev mindre end konkurrenternes tilsvarende produkter Morningstar Danmark A/S har alle rettigheder til dette produkt. Morningstar påtager sig intet ansvar for, om informationerne er fuldstændige, korrekte eller ajourførte. Anvendelsen af informationerne, sker alene på dit ansvar. Morningstar yder ikke investeringsrådgivning. I intet tilfælde er Morningstar ansvarlig for skader og tab, der måtte opstå som følge af brugen af dette produkt. Vi gør opmærksom på, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige præstationer, og at værdien og afkast af investeringer kan falde såvel som stige. Har du behov for investeringsrådgivning, anbefaler vi, at du søger uafhængig rådgivning. Side 4 af 31

5 Morningstar Danmark Lautrupsgade København Ø Tel: Fax: Nordea var dermed også først til at få genvundet det tabte. Nordea var 20 måneder om at genvinde tabet. Danica og SEB var et par måneder mere om det; nemlig 22 måneder, mens AP og Topdanmark endnu mangler at hente det tabte hjem. Omvendt må investorerne i Nordeas livscyklusprodukt regne med ikke helt, at kunne følge med konkurrenterne, når det først går op. APs udløbsfond er aktuelt mest korreleret med aktiemarkedet efterfulgt af Danica, mens den laveste korrelation til verdensmarkedet er Topdanmark. Grafik 2: Afkast/risiko diagram for livscyklusprodukterne med middel risiko og 20 år til pensionering. Tidshorisonten er 5 år. Grafik 2.1: Illustration af selskabernes drawdown profil. Livscyklusprodukter med middel risiko og 20 år til pensionering. Udviklingen i Nordeas livscyklusprodukt er fremhævet med blåt Morningstar Danmark A/S har alle rettigheder til dette produkt. Morningstar påtager sig intet ansvar for, om informationerne er fuldstændige, korrekte eller ajourførte. Anvendelsen af informationerne, sker alene på dit ansvar. Morningstar yder ikke investeringsrådgivning. I intet tilfælde er Morningstar ansvarlig for skader og tab, der måtte opstå som følge af brugen af dette produkt. Vi gør opmærksom på, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige præstationer, og at værdien og afkast af investeringer kan falde såvel som stige. Har du behov for investeringsrådgivning, anbefaler vi, at du søger uafhængig rådgivning. Side 5 af 31

6 Morningstar Danmark Lautrupsgade København Ø Tel: Fax: Unit Link - Selskabernes risikoprofil fonde Sammenligningen viser hvad investorerne ville have fået i afkast ved at investere i en af selskabernes egne balancerede fonde, opdelt efter høj, middel eller lav risiko. Fordelingen mellem aktier og obligationer kan variere indenfor de enkelte risikoniveauer selskaberne imellem. Tabellerne er sorteret efter år-til-dato afkastet. De viste afkast er totalafkastet. Nøgletallene er opgjort pr. 30/06/2012. Tabel 3: Tabellen ovenfor viser, hvad investors ville have fået i afkast ved at anvende pensionsselskabernes lav, middel og høj risikoprofil fonde i hvert Unit Link selskab. Fordelingen mellem aktier og obligationer kan variere indenfor de enkelte risikoniveauer selskaberne imellem. Den viste kontorente er et gennemsnit af de kommercielle selskabers kontorenter før skat og er medtaget for at sætte unit link afkastene op mod traditionelle gennemsnitsrente pensioner. Bemærk at kontorenten kan variere selskaberne imellem og ligeledes variere fra år til år. Finansmarkedernes udvikling i andet kvartal smittede af på pensionsselskabernes egne fastprofilfonde. Det betød, at afkastet i de mindre risikable fonde typisk var højere end fondene med flere risikofyldte aktiver i porteføljen. Skandia Match fik et forrygende kvartal med periodens bedste afkast på tværs af profilerne. PensionDanmark og Sampension var tættest på at matche Skandia. Omvendt havde AP Basic, FSP og Topdanmark det svært i kvartalet og selskaberne endte nederst i tabellen for de tre risikoprofiler. For hele året er Skandia Match ligeledes i front i ganske overbevisende stil. Der er en vis variation i afkastene på tværs af pensionsselskaber, men 2012 tegner endnu til at blive et rimeligt år for hovedparten af investorerne i fastprofilfondene også i lyset af den seneste udvikling. På længere horisonter er afkastene mest entydige over tre år. Her trumfer markedsrente traditionelle gennemsnitsrenteprodukter og jo mere risikovillighed des bedre er det gået. Skandia Match og Sampension topper listen på 3års afkastet. På 5års sigt bliver billedet mere tvetydigt. Lav risiko kan også matche gennemsnitsrente over denne horisont, mens mellem og især høj risikoprofilerne ikke kan følge med kontorenten fra selskabernes 2012 Morningstar Danmark A/S har alle rettigheder til dette produkt. Morningstar påtager sig intet ansvar for, om informationerne er fuldstændige, korrekte eller ajourførte. Anvendelsen af informationerne, sker alene på dit ansvar. Morningstar yder ikke investeringsrådgivning. I intet tilfælde er Morningstar ansvarlig for skader og tab, der måtte opstå som følge af brugen af dette produkt. Vi gør opmærksom på, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige præstationer, og at værdien og afkast af investeringer kan falde såvel som stige. Har du behov for investeringsrådgivning, anbefaler vi, at du søger uafhængig rådgivning. Side 6 af 31

7 Morningstar Danmark Lautrupsgade København Ø Tel: Fax: gennemsnitsrente. Sampension var hovedsalig bedst til at forvalte kundernes opsparing over 5års horisonten. Sådan er det gået fastprofilfondene i bredere sammenhæng En ting er naturligvis hvordan pensionsselskabernes fastprofilfonde klarer sig indbyrdes, et andet forhold er imidlertid fondenes præstationer i en bredere sammenhæng. Vi ser derfor nærmere på, hvordan præstationerne er i forhold til andre balancerede fonde med samme risikoprofil. Til formålet benytter vi Morningstars balancerede kategorier lav, moderat og høj risiko som peer groups. I dem indgår fonde fra hele Europa. Det betyder at antallet af peers svinger fra og op til unikke fonde alt efter kategori. Balancerede fonde fra danske investeringsforeninger indgår også i disse kategorier og er dermed med i sammenligningen. De kvantitative resultater fremgår af bilag 1-3. Vi fremhæver en række af resultaterne for middel risiko herunder. Bortset fra nogle af de helt nye produkter er historikken for fastprofilfondene op til seks år. Det interessante er, at selvom der er variation i resultaterne selskaberne imellem og nogle klarer sig bedre end andre, så er samtlige fastprofilfonde med middel risiko kommet betydeligt bedre igennem 6års perioden end den typiske balancerede fond med moderat risiko. Det underbygger grafikken til højre. En af forklaringerne på den flotte relative performance skyldes at de danske pensionsfonde var langt hurtigere til at få genvundet det tabte i kølvandet på finanskrisen end de fleste andre fonde i peer groupen. Flere af de danske pensionsfonde tabte mere i værdi da nedturen først startede, men var til gengæld hurtigere til at få genvundet det tabte. Grafik 4: Tilvækst for fastprofilfonde med middel risiko. Tidshorisonten er 6 år. Ikke alle produkter har tilstrækkelig historik til at blive vist i diagrammet, Det skraverede blå felt er udviklingen for den middelmådige fond i peer groupen. Noget tyder på at selskaberne fastholdte risikoprofilen i deres profilfonde til trods for tabene som pensionsopsparerne indkasserede under finanskrisen. Det gav pote, da markedet vendte, eftersom en række af konkurrenterne uden tvivl valgte at neddrosle risikoen. Det viste sig at være en ugunstig beslutning, da investorerne fik optimismen tilbage i foråret. De relative afkast over 6års perioden er blandt de bedste 15 pct. i peer groupen for alle fastprofilfondene med middel risiko. Det er altså tale pensionsprodukter af høj kvalitet sammenlignet med alternativerne på markedet i Europa Morningstar Danmark A/S har alle rettigheder til dette produkt. Morningstar påtager sig intet ansvar for, om informationerne er fuldstændige, korrekte eller ajourførte. Anvendelsen af informationerne, sker alene på dit ansvar. Morningstar yder ikke investeringsrådgivning. I intet tilfælde er Morningstar ansvarlig for skader og tab, der måtte opstå som følge af brugen af dette produkt. Vi gør opmærksom på, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige præstationer, og at værdien og afkast af investeringer kan falde såvel som stige. Har du behov for investeringsrådgivning, anbefaler vi, at du søger uafhængig rådgivning. Side 7 af 31

8 Morningstar Danmark Lautrupsgade København Ø Tel: Fax: Bortset fra Topdanmark er risikoen i de danske produkter højere end den typiske fond i peer groupen. Største afvigelse er Danica med en årlig standardafvigelse på 9,3 pct. mod kategoriens 7,2 pct. For hovedparten er afkastet fulgt med den højere risiko og bortset fra Topdanmark er periodens risikojusterede afkast på niveau med eller bedre end den typiske fond i sammenligningen. Danica er klart bedst i stigende markeder relativt til vores sammensatte referencebenchmark og fondene i peer groupen. AP havde også tidligere gode relative resultater i stigende markeder, men er nu mere middelmådig. Omvendt er præstationerne hos AP blevet betydeligt bedre i faldende markeder. Her er det dog først og fremmest PensionDanmark som er de andre overlegen. Det fremgår af grafikken herunder. Grafik 4.1: Sådan klarer fastprofilfondene sig når markedet går op i forhold til peer group og benchmark. Grafikken viser trenden i form af rullende 24 mdr. Markedet er defineret ved vores sammensatte benchmark. Læs mere om sammensætningen i noten til tabel 7. Grafik 4.2: Sådan klarer fastprofilfondene sig når markedet går ned i forhold til peer group og benchmark.. Grafikken viser trenden i form af rullende 24 mdr. Markedet er defineret ved vores sammensatte benchmark. Læs mere om sammensætningen i noten til tabel 7. Der henvises i øvrigt til bilagene 1-3, hvor der er yderligere materiale om profilfondenes præstationer i forhold til de respektive peers Morningstar Danmark A/S har alle rettigheder til dette produkt. Morningstar påtager sig intet ansvar for, om informationerne er fuldstændige, korrekte eller ajourførte. Anvendelsen af informationerne, sker alene på dit ansvar. Morningstar yder ikke investeringsrådgivning. I intet tilfælde er Morningstar ansvarlig for skader og tab, der måtte opstå som følge af brugen af dette produkt. Vi gør opmærksom på, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige præstationer, og at værdien og afkast af investeringer kan falde såvel som stige. Har du behov for investeringsrådgivning, anbefaler vi, at du søger uafhængig rådgivning. Side 8 af 31

9 Morningstar Danmark Lautrupsgade København Ø Tel: Fax: Unit Link - Morningstar Link Porteføljer Sammenligningen viser hvad investorerne med henholdsvis lav, middel og høj risiko ville have fået i afkast ved at benytte den samme porteføljesammensætning i hver unit link selskab. Forskellen i afkastet mellem selskaberne i denne sammenligning kan i høj grad forklares ved kvaliteten af selskabernes fondsudbud i perioden. De viste afkast er totalafkastet. Nøgletallene er opgjort pr. 30/06/2012. Tabel 5: Viser hvad investor ville have fået i samlet afkast ved at anvende Morningstars modelporteføljer for lav, middel og høj risiko ved brug af fonde fra selskabernes unit link univers. Den viste kontorente er et gennemsnit af selskabernes kontorenter før skat og er medtaget for at sætte unit link afkastene op mod traditionelle gennemsnitsrente pensioner. Bemærk at kontorenten kan variere selskaberne imellem og ligeledes variere fra år til år. Udviklingen i år i Morningstar Link porteføljerne er meget lig de foregående produkter. Trods de seneste måneders uro er den bedste forrentning stadig porteføljerne med høj risiko. Variationen mellem top og bund er indtil videre forholdsvis beskeden for indeværende år. PFA kom skidt ud af starthullerne i årets første måneder, men det er der blevet rettet op på efter andet kvartal. PFA topper listen på 1års afkastet, mens der på 3års horisonten bliver en større spredning i feltet. Her skiller Skandia og PFA sig positivt ud i tabellen, mens Nordea stadig har det svært i sammenligningen over de viste horisonter. Vi har dekomponeret udviklingen i første halvår på fondssammensætningen i Morningstar Link Porteføljerne med middel risiko. Resultatet er vist herunder. Dekomponeringen viser at SEB samlet set kom bedst igennem halvåret. Det var især aktieporteføljen, der bidrog til resultatet, hvor europæiske og amerikanske aktier løftede afkastet. For europæiske aktier nød SEB godt af Danske Invest Europa Fokus, der har haft et stærkt første halvår mens T. Rowe Price trak SEBs amerikanske aktier op. Globale aktiefonde bidrog også positivt til det relative resultat og her var SEBs egen Markedspension Aktier+ i front. SEBs højrenteobligationer fra Schroders kunne til gengæld ikke følge trop med de øvrige, men aktivklassen vægter mere beskedent Morningstar Danmark A/S har alle rettigheder til dette produkt. Morningstar påtager sig intet ansvar for, om informationerne er fuldstændige, korrekte eller ajourførte. Anvendelsen af informationerne, sker alene på dit ansvar. Morningstar yder ikke investeringsrådgivning. I intet tilfælde er Morningstar ansvarlig for skader og tab, der måtte opstå som følge af brugen af dette produkt. Vi gør opmærksom på, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige præstationer, og at værdien og afkast af investeringer kan falde såvel som stige. Har du behov for investeringsrådgivning, anbefaler vi, at du søger uafhængig rådgivning. Side 9 af 31

10 Morningstar Danmark Lautrupsgade København Ø Tel: Fax: Dekomponering af afkast i 1. halvår 2012 i Morningstar Link Porteføljer Middel Risiko Topdanmark Morningstar Kategori Vægt AP Danica Nordea PFA SEB Skandia Danmark - Aktier 5% 10,8% 11,1% 10,1% 13,7% 11,4% 10,5% 12,2% Europa Large Cap Blend - Aktier 10% 8,4% 6,7% 3,5% 5,2% 12,0% 10,5% 6,4% Globale Large Cap Blend - Aktier 20% 6,1% 7,3% 7,0% 8,7% 8,7% 5,1% 5,6% Japan Large Cap - Aktier 3% 5,3% 4,3% 7,6% 4,5% 2,6% 3,0% 5,4% USA Large Cap Blend - Aktier 10% 6,7% 6,7% 0,8% 11,4% 12,0% 10,6% 8,2% Globale Nye Markeder - Aktier 3% 11,8% 9,5% 4,0% 10,3% 7,1% 5,7% 11,0% EUR Højrente - Obligationer 5% 5,4% 6,2% 5,4% 4,4% 5,4% 8,0% 6,5% Nye Markeder EUR Fokus - Obligationer 8% 6,7% 7,9% 8,2% 9,5% -2,4% 8,4% 6,7% DKK Lange - Obligationer 25% 2,1% 2,5% 2,1% 1,1% 2,4% 1,7% 2,6% DKK Korte - Obligationer 13% 1,4% 1,5% 2,0% 0,9% 1,2% 1,3% 0,4% Aktieportefølje 50% 7,5% 7,5% 5,3% 9,0% 9,9% 7,8% 7,3% Obligationsportefølje (ex. DKK Korte Obl.) 38% 3,5% 4,1% 3,8% 3,2% 1,9% 3,9% 4,0% I alt 100% 5,3% 5,5% 4,4% 5,8% 5,9% 5,6% 5,2% Tabel 6: Dekomponering af afkast i Morningstar Link Porteføljer med middel risiko. Perioden er 1. halvår Kilde: Morningstar Direct På obligationsfronten fik Danica periodens bedste afkast. Stabile afkast på tværs af aktivklasserne på rentesiden betød at obligationsporteføljen i Danica endte ud med et godt relativt afkast. Nordeas fondspalette ligger fortsat i den tunge ende. Især aktieporteføljen halter efter konkurrenterne og endte med periodens laveste afkast. Afkastet blev trukket ned af flere aktivklasser, og amerikanske aktier var bl.a. påvirket af valutaafdækning til euro. Nordea Invest Japan trak imidlertid Nordeas fondspalette i positiv retning eftersom at det blev til halvårets bedste afkast blandt japanske aktiefonde. Der er dog kun allokeret 2,5 pct. af formuen til denne aktivklasse. Nordeas korte danske obligationer fik også et pænt halvår i form af periodens højeste afkast for denne type værdipapirer. Blandt danske aktier blev PFA godt hjulpet af Novo Nordisk højdespringeren i første halvår, hvilket også var tilfældet med PFAs emerging markets obligationer. På Skandias fondspalette var virksomhedsobligationerne med lav kreditkvalitet højdespringeren, mens Skandias globale aktiefonde omvendt havde et svært halvår. Morningstar Link Porteføljerne er sammensat som vist nedenfor: Morningstar Kategori Aktier Lav risiko Middel risiko Høj risiko Danmark Aktier 10% 2% 5% 8% Europa Large Cap Blend - Aktier 20% 4% 10% 16% Globale Large Cap Blend - Aktier 40% 8% 20% 32% Japan Large Cap - Aktier 5% 1% 2,5% 4% USA Large Cap Blend - Aktier 20% 4% 10% 16% Globale Nye Markeder - Aktier 5% 1% 2,5% 4% Vægt i alt 100% 20% 50% 80% Morningstar Kategori Obligationer Lav risiko Middel risiko Høj risiko EUR Højrente - Obligationer 10% 8% 5% 2% Nye Markeder EUR Fokus - Obligationer 15% 12% 7,5% 3% DKK Lange - Obligationer 50% 40% 25% 10% DKK Korte - Obligationer 25% 20% 12,5% 5% Vægt i alt 100% 80% 50% 20% 2012 Morningstar Danmark A/S har alle rettigheder til dette produkt. Morningstar påtager sig intet ansvar for, om informationerne er fuldstændige, korrekte eller ajourførte. Anvendelsen af informationerne, sker alene på dit ansvar. Morningstar yder ikke investeringsrådgivning. I intet tilfælde er Morningstar ansvarlig for skader og tab, der måtte opstå som følge af brugen af dette produkt. Vi gør opmærksom på, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige præstationer, og at værdien og afkast af investeringer kan falde såvel som stige. Har du behov for investeringsrådgivning, anbefaler vi, at du søger uafhængig rådgivning. Side 10 af 31

11 Morningstar Danmark Lautrupsgade København Ø Tel: Fax: Tabel 7: Sådan er aktivallokeringen i Morningstar Link Porteføljerne fra 1/1/. Fordelingerne i porteføljerne Lav, Middel & Høj Risiko anvendes som benchmark i bilagsmaterialet, hvor der kan findes detaljeret information om selskabernes egne fastprofilfonde. Benchmark er således et udtryk for hvordan den middelmådige fond har klaret sig med udgangspunkt i den valgte aktivallokering. Ovennævnte aktieog obligationsportefølje anvendes ligeledes som referenceindeks til livscyklusprodukterne i den fordeling mellem de to aktivklasser, som Morningstar anser for hensigtsmæssig for det enkelte livscyklusprodukt Morningstar Danmark A/S har alle rettigheder til dette produkt. Morningstar påtager sig intet ansvar for, om informationerne er fuldstændige, korrekte eller ajourførte. Anvendelsen af informationerne, sker alene på dit ansvar. Morningstar yder ikke investeringsrådgivning. I intet tilfælde er Morningstar ansvarlig for skader og tab, der måtte opstå som følge af brugen af dette produkt. Vi gør opmærksom på, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige præstationer, og at værdien og afkast af investeringer kan falde såvel som stige. Har du behov for investeringsrådgivning, anbefaler vi, at du søger uafhængig rådgivning. Side 11 af 31

12 Morningstar Danmark Lautrupsgade København Ø Tel: Fax: Metodik: Morningstar Link Porteføljer Morningstar Link Porteføljer fungerer som et uafhængigt benchmark for investorer, der ønsker at følge udviklingen i unit link ud fra forskellige risikoprofiler og på tværs af selskaberne. Afkastet er beregnet med månedlig rebalancering på baggrund af Unit Link udbuddet ved udgangen af hver måned. Der kan være enkelte specialfonde, interne puljer og modelporteføljer som Morningstar ikke har været i stand til at skaffe data på og som derfor ikke er medtaget i beregningerne. Porteføljerne er sammensat med udgangspunkt i Morningstars Kategorier. Er der eksempelvis i et program tre fonde under kategorien Danmark Aktier er et gennemsnit af de tres afkast benyttet. I de få tilfælde, hvor en kategori ikke er repræsenteret i et program er der benyttet afkast fra fondene i de mest repræsentative kategorier i programmet ud fra et forsigtighedsprincip om, at mindre risiko, fortrækkes frem for mere risiko når alternativer vælges. Selskabernes risikoprofil fonde I hvert selskab er der valgt en fond med lav, middel og høj risiko, der danner grundlag for afkastene i tabellen. Fondene er typisk sammensat af pensionsselskabet selv på baggrund af fonde fra unit link platformen. Fondene henvender sig til investorer, der ikke selv ønsker at sammensætte deres porteføljer, men alene ønsker at vælge deres risikoniveau. Det er i disse fonde at hovedparten af opsparingen i Unit Link ordningerne havner. Sampension har 2 produkter, som begge kunne kvalificere sig til at gå ind under middel risiko. I sammenligningen med de øvrige selskaber har vi valgt at inkludere produktet fra Sampension, hvor default aktieandelen er 62,5 pct. Nordea Liv & Pension har fornylig konverteret investorerne i Nordea Link hhv. Lav, Middel og Høj Risiko over i produkterne Nordea Aktivpension med samme risikoprofil. I vores analyse af udviklingen i Nordea Lav, Middel og Høj Risiko benytter vi således historikken fra de ophørende fonde frem til konverteringsdagen, hvorefter historikken fra de fortsættende fonde anvendes. Selskabernes livscyklusprodukter Morningstar har valgt fem tidshorisonter, 30, 20, 15, 10 og 5 år, efter år til pensionering og beregnet afkastet for selskabernes livscyklusprodukter. Det vil sige de produkter, hvor der er indbygget en automatisk nedtrapning af risikoen over tid. I de tilfælde, hvor Morningstar ikke modtager kursstrengen på det pågældende livscyklusprodukt fra selskabet selv, har Morningstar beregnet afkastet på livscyklusproduktet ud fra den fordeling af underliggende fonde, som selskaberne oplyser. Hvis et udløbsprodukt ikke rammer præcist på de valgte aldersprofiler nedrundes til nærmeste produkt. I beregningen foretager vi månedlig rebalancering. Denne frekvens er ikke nødvendigvis et udtryk for den faktiske rebalanceringsfrekvens hos selskaberne, som i øvrigt kan variere fra selskab til selskab. Det beregnede afkast er derfor en proxy for hvad investorerne i det enkelte selskab har realiseret i afkast over tid samt den tilknyttede risiko i livscyklusprodukterne. Generelt vil vi opfordre alle pensionsselskaber med markedsrenteprodukter til at deltage i analysen i det omfang at produkterne er sammenlignelige med analysens indhold og der forefindes tilstrækkelig 2012 Morningstar Danmark A/S har alle rettigheder til dette produkt. Morningstar påtager sig intet ansvar for, om informationerne er fuldstændige, korrekte eller ajourførte. Anvendelsen af informationerne, sker alene på dit ansvar. Morningstar yder ikke investeringsrådgivning. I intet tilfælde er Morningstar ansvarlig for skader og tab, der måtte opstå som følge af brugen af dette produkt. Vi gør opmærksom på, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige præstationer, og at værdien og afkast af investeringer kan falde såvel som stige. Har du behov for investeringsrådgivning, anbefaler vi, at du søger uafhængig rådgivning. Side 12 af 31

13 Morningstar Danmark Lautrupsgade København Ø Tel: Fax: historik. For yderligere information om det eller denne analyse eller om Morningstar generelt, kontakt: Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA Chefanalytiker, Morningstar Tel: Mobil: Morningstar Danmark A/S har alle rettigheder til dette produkt. Morningstar påtager sig intet ansvar for, om informationerne er fuldstændige, korrekte eller ajourførte. Anvendelsen af informationerne, sker alene på dit ansvar. Morningstar yder ikke investeringsrådgivning. I intet tilfælde er Morningstar ansvarlig for skader og tab, der måtte opstå som følge af brugen af dette produkt. Vi gør opmærksom på, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige præstationer, og at værdien og afkast af investeringer kan falde såvel som stige. Har du behov for investeringsrådgivning, anbefaler vi, at du søger uafhængig rådgivning. Side 13 af 31

14 Morningstar Danmark Lautrupsgade København Ø Tel: Fax: Om Morningstar Morningstar er en førende global leverandør af information og analyser på området for investeringsforeninger og forvaltede produkter. Morningstar leverer data, information og analyse til en række af verdens førende finansielle institutioner, hjemmesider og medier. Morningstar har gennem de seneste 25 år udnyttet de teknologiske fremskridt, som har revolutioneret verdens finansielle markeder, og Morningstar er i dag et anerkendt navn og brand inden for branchen af finansiel service ikke bare i USA, men over hele verden. Morningstars mål er at revolutionere investering ved at forsyne investorerne med informationer, ideer, viden og redskaber, som kan hjælpe investorer til at overskue og udnytte det brede udbud af investeringsprodukter, som i dag er til rådighed. Morningstar i USA har siden 14 leveret et bredt og funktionelt udbud af services inden for information, analytiske redskaber og investeringsvejledning. Synonymt med fordomsfri, uafhængig, sammenlignelig og let forståelig information om investeringsforeninger og aktier har Morningstar gang på gang udviklet innovative analyseprincipper frem til faktiske verdensomspændende standarder. Morningstar er den globale standard inden for investeringsinformation med kontorer og eller hjemmesider i: Australien, Belgien, Canada, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Holland, Tyskland, Hongkong, Indien, Irland, Island, Italien, Japan, Kina, Letland, Litauen, Malaysia, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Singapore, Sverige, Spanien, Sydafrika, England og USA Morningstar Danmark A/S har alle rettigheder til dette produkt. Morningstar påtager sig intet ansvar for, om informationerne er fuldstændige, korrekte eller ajourførte. Anvendelsen af informationerne, sker alene på dit ansvar. Morningstar yder ikke investeringsrådgivning. I intet tilfælde er Morningstar ansvarlig for skader og tab, der måtte opstå som følge af brugen af dette produkt. Vi gør opmærksom på, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige præstationer, og at værdien og afkast af investeringer kan falde såvel som stige. Har du behov for investeringsrådgivning, anbefaler vi, at du søger uafhængig rådgivning. Side 14 af 31

15 Morningstar Danmark Lautrupsgade København Ø Tel: Fax: Bilag Følgende bilag er vedlagt: 1. Selskabernes fastprofil fonde Høj Risiko detaljeret information, 6 års historik 2. Selskabernes fastprofil fonde Mellem Risiko detaljeret information, 6 års historik 3. Selskabernes fastprofil fonde Lav Risiko detaljeret information, 6 års historik 4. Livscyklus profiler Overblik over alle 15 profiler 5. Livscyklus profiler Moderat Risiko 20 år til pensionering detaljeret information, 5 års historik 2012 Morningstar Danmark A/S har alle rettigheder til dette produkt. Morningstar påtager sig intet ansvar for, om informationerne er fuldstændige, korrekte eller ajourførte. Anvendelsen af informationerne, sker alene på dit ansvar. Morningstar yder ikke investeringsrådgivning. I intet tilfælde er Morningstar ansvarlig for skader og tab, der måtte opstå som følge af brugen af dette produkt. Vi gør opmærksom på, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige præstationer, og at værdien og afkast af investeringer kan falde såvel som stige. Har du behov for investeringsrådgivning, anbefaler vi, at du søger uafhængig rådgivning. Side 15 af 31

16 Bilag 1 - Selskabernes Fast Profil - 6 år Høj Risiko Investment Growth 137,5 Risk-Reward 7, ,5 115,0 107, ,5 85,0 77,5 7 62, ,00 3,00 1,00-1,00-3,00 0 3,00 6,00 9,00 12,00 15,00 18,00 Std Dev AP Basic Høj Risiko AP Profil 25 Danica Valg Høj Risiko AP Profil 25 Danica Valg Høj Risiko FSP Vælger - Høj Risiko Nordea Høj Risiko SEBinvest Investeringspleje Lang SAMPENSION vælger - pension 2035 Skandia Match 5 Topdanmark Vælger III MSLink Høj Risiko FSP Vælger - Høj Risiko Nordea Basispension Høj Risiko Nordea Høj Risiko PensionDanmark Høj Risiko SEBinvest Investeringspleje Lang SAMPENSION vælger - pension 2035 Skandia Basic 3 Skandia Match 5 Topdanmark Vælger III Category: EUR Aggressive Allocation MSLink Høj Risiko Category: EUR Aggressive Allocation Performance AP Basic Høj Risiko AP Profil 25 Danica Valg Høj Risiko FSP Vælger - Høj Risiko Nordea Basispension Høj Risiko Nordea Høj Risiko PensionDanmark Høj Risiko SEBinvest Investeringspleje Lang SAMPENSION vælger - pension 2035 Skandia Basic 3 Skandia Match 5 Topdanmark Vælger III MSLink Høj Risiko Category: EUR Aggressive Allocation 2,5 2,6 4,5 1,0 2,2 4,9 Cumulative 16,0 16,6 30,4 5,9 14,1 33,0 Std Dev 12,3 13,2 13,4 11,0 10,3 10,4 Excess 1,1 1,2 3,1-0,5 0,8 3,4 Information Ratio (geo) 3,5 22,7 12,1 2,0 0,38 6 5,2 1,7 10,7 12,0 0, ,4 1,4 8,9 13,1-9 -1,2-7,2 10,4-2,7-0,68-0,37 3,9 0,28 0,58 0,82-0,13 0,17 0,86 Sharpe Ratio (geo) ,13-0,15-4 0,20 Tracking Error 3,8 2,0 3,7 3,5 4,6 4,0 Source: Morningstar Direct As of Side 16 af 31

17 Bilag 1 - Selskabernes Fast Profil - 6 år Høj Risiko Rolling s (5-95%): Open End Funds - Europe/HKG/TWN/SGP - EUR Aggressive Allocation Top Quartile 2nd Quartile 3rd Quartile Bottom Quartile Rolling Window: 2 Years 1 Month shift 37,5 3 22,5 15,0 7,5-7,5-15,0-22, AP Basic Høj Risiko AP Profil 25 Danica Valg Høj Risiko FSP Vælger - Høj Risiko Nordea Basispension Høj Risiko Nordea Høj Risiko PensionDanmark Høj Risiko SEBinvest Investeringspleje Lang SAMPENSION vælger - pension 2035 Skandia Basic 3 Skandia Match 5 Topdanmark Vælger III MSLink Høj Risiko Category: EUR Aggressive Allocation Source: Morningstar Direct As of Side 17 af 31

18 Bilag 1 - Selskabernes Fast Profil - 6 år Høj Risiko Rolling Information Ratio Rolling Alpha (5-95%): Open End Funds - Europe/HKG/TWN/SGP - EUR Aggressive Allocation Rolling Window: 2 Years 1 Month shift (5-95%): Open End Funds - Europe/HKG/TWN/SGP - EUR Aggressive Allocation Rolling Window: 2 Years 1 Month shift 4,0 1 2,0 5,0 Information Ratio (geo) -2,0-4, Alpha -5, , AP Basic Høj Risiko AP Profil 25 Danica Valg Høj Risiko FSP Vælger - Høj Risiko Nordea Basispension Høj Risiko Nordea Høj Risiko PensionDanmark Høj Risiko SEBinvest Investeringspleje Lang SAMPENSION vælger - pension 2035 Skandia Basic 3 Skandia Match 5 Topdanmark Vælger III MSLink Høj Risiko AP Basic Høj Risiko AP Profil 25 Danica Valg Høj Risiko FSP Vælger - Høj Risiko Nordea Basispension Høj Risiko Nordea Høj Risiko PensionDanmark Høj Risiko SEBinvest Investeringspleje Lang SAMPENSION vælger - pension 2035 Skandia Basic 3 Skandia Match 5 Topdanmark Vælger III MSLink Høj Risiko Trailing s : Open End Funds - Europe/HKG/TWN/SGP - EUR Aggressive Allocation AP Basic Høj Risiko AP Profil 25 Danica Valg Høj Risiko FSP Vælger - Høj Risiko Nordea Basispension Høj Risiko Nordea Høj Risiko PensionDanmark Høj Risiko SEBinvest Investeringspleje Lang SAMPENSION vælger - pension 2035 Skandia Basic 3 Skandia Match 5 Topdanmark Vælger III MSLink Høj Risiko Category: EUR Aggressive Allocation Median 5th Percentile 25th Percentile 75th Percentile 95th Percentile YTD 6,3 9,9 10,9 9,0 10,5 7,4 8,3 7,4 11,4 1 15,9 9,7 10,7 1 year 2,1 10,5 9,6 1,7 11,1 6,8 10,6 3,6 13,0 12,0 15,9 1,6 7,8 3 years 10,8 11,5 11,1 5 years 0,4 1,0 2,4 6 years 2,9 3,2 4,8 7,9 84-0,3 86 1, , , ,1 59-3,1 11,7 7,4 12,9 79 1,3 3,8 96 2,7 5, ,4-26, ,8 27,2 26, ,1 11,2 18, ,1-4,1-0,4-1,8 13,7 8,7 88 2,6-1,0 80 4,4 2, ,4-31, ,9 23, ,0 14, ,8-7, ,8 97-0,2 87 2, , , ,1 93-5,4 6,1 41-1,2 48 4,1 41-3,0 48-0, , ,2 35 8,8 44-9,6 6,9 11,3 8,8 4,3-1, ,9 9,1 2,6-4,9-12, ,9 10,2 7,0 2,4-2, ,9 1,0-1,4-4,8-8, ,6 2,9 0,6-2,2-4, ,7-35,6-33,3-31,9-13,2-26,7-35,9-42, ,8 32,4 35,8 21,4 34,0 25,2 17,5 5, ,5 17,4 25,7 9,6 18,9 13,1 5,6-1, ,7-0,9-3,4-8,9-9,0-1,7-6,4-12,6-19, Source: Morningstar Direct As of Side 18 af 31

19 Bilag 1 - Selskabernes Fast Profil - 6 år Høj Risiko Rolling Up Percent Ratio Rolling Down Percent Ratio (5-95%): Open End Funds - Europe/HKG/TWN/SGP - EUR Aggressive Allocation Rolling Window: 2 Years 1 Month shift (5-95%): Open End Funds - Europe/HKG/TWN/SGP - EUR Aggressive Allocation Rolling Window: 2 Years 1 Month shift 1,0 1,3 0,8 1,0 Up Percent Ratio 0,5 0, Down Percent Ratio 0,8 0,5 0, AP Basic Høj Risiko AP Profil 25 Danica Valg Høj Risiko FSP Vælger - Høj Risiko Nordea Basispension Høj Risiko Nordea Høj Risiko PensionDanmark Høj Risiko SEBinvest Investeringspleje Lang SAMPENSION vælger - pension 2035 Skandia Basic 3 Skandia Match 5 Topdanmark Vælger III MSLink Høj Risiko AP Basic Høj Risiko AP Profil 25 Danica Valg Høj Risiko FSP Vælger - Høj Risiko Nordea Basispension Høj Risiko Nordea Høj Risiko PensionDanmark Høj Risiko SEBinvest Investeringspleje Lang SAMPENSION vælger - pension 2035 Skandia Basic 3 Skandia Match 5 Topdanmark Vælger III MSLink Høj Risiko Drawdown -7,5-15,0-22, ,5-45, AP Basic Høj Risiko AP Profil 25 Danica Valg Høj Risiko FSP Vælger - Høj Risiko Nordea Basispension Høj Risiko Nordea Høj Risiko PensionDanmark Høj Risiko SEBinvest Investeringspleje Lang SAMPENSION vælger - pension 2035 Skandia Basic 3 Skandia Match 5 Topdanmark Vælger III MSLink Høj Risiko Category: EUR Aggressive Allocation Source: Morningstar Direct As of Side 19 af 31

20 Bilag 2 - Selskabernes Fast Profil - 6 år Middel Risiko Investment Growth 137, ,5 115,0 107,5 10 Risk-Reward 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 92,5 85,0 77, ,00 0 2,00 4,00 6,00 8, ,00 Std Dev AP Basic Mellem Risiko AP Profil 15 Danica Valg Middel Risiko AP Profil 15 Danica Valg Middel Risiko FSP Vælger - Mellem Risiko Nordea Mellem Risiko SEBinvest Investeringspleje Mlmlang SAMPENSION vælger - pension 2025 Skandia Match 3 Topdanmark Vælger II MSLink Middel Risiko FSP Vælger - Mellem Risiko Nordea Basispension Mellem Risiko Nordea Mellem Risiko PensionDanmark Mellem Risiko SEBinvest Investeringspleje Mlmlang SAMPENSION vælger - pension 2025 Skandia Basic 2 Skandia Match 3 Topdanmark Vælger II Category: EUR Moderate Allocation Performance MSLink Middel Risiko Category: EUR Moderate Allocation AP Basic Mellem Risiko AP Profil 15 Danica Valg Middel Risiko FSP Vælger - Mellem Risiko Nordea Basispension Mellem Risiko Nordea Mellem Risiko PensionDanmark Mellem Risiko SEBinvest Investeringspleje Mlmlang SAMPENSION vælger - pension 2025 Skandia Basic 2 Skandia Match 3 Topdanmark Vælger II MSLink Middel Risiko Category: EUR Moderate Allocation 3,5 3,8 4,7 3,9 4,3 Cumulative 23,2 25,3 31,7 25,8 28,4 Std Dev 8,7 9,3 7,9 7,4 9,2 Excess Information Ratio (geo) Sharpe Ratio (geo) 2,5 16,0 7, ,4 2,3 29,8 14,5 8,8 6,6 1,9-0,3 0,49-7 0,19-6 2,5 16,2 8,0-2 -0,4-2,2 7,2-2,9-1,37-0,41 1,0 1,3 2,2 1,4 1,7 0,31 0,66 0,81 0,52 0,60 9 0,12 0,25 0,16 0,17 Tracking Error 3,2 1,9 2,6 2,1 2,5 2,8 3,8 3,6 2,1 Source: Morningstar Direct As of Side 20 af 31

21 Bilag 2 - Selskabernes Fast Profil - 6 år Middel Risiko Rolling s (5-95%): Open End Funds - Europe/HKG/TWN/SGP - EUR Moderate Allocation Top Quartile 2nd Quartile 3rd Quartile Bottom Quartile Rolling Window: 2 Years 1 Month shift 25,0 2 15,0 1 5,0-5, , , AP Basic Mellem Risiko AP Profil 15 Danica Valg Middel Risiko FSP Vælger - Mellem Risiko Nordea Basispension Mellem Risiko Nordea Mellem Risiko PensionDanmark Mellem Risiko SEBinvest Investeringspleje Mlmlang SAMPENSION vælger - pension 2025 Skandia Basic 2 Skandia Match 3 Topdanmark Vælger II MSLink Middel Risiko Category: EUR Moderate Allocation Source: Morningstar Direct As of Side 21 af 31

22 Bilag 2 - Selskabernes Fast Profil - 6 år Middel Risiko Rolling Information Ratio Rolling Alpha (5-95%): Open End Funds - Europe/HKG/TWN/SGP - EUR Moderate Allocation Rolling Window: 2 Years 1 Month shift (5-95%): Open End Funds - Europe/HKG/TWN/SGP - EUR Moderate Allocation Rolling Window: 2 Years 1 Month shift 4,0 1 2,0 5,0 Information Ratio (geo) -2,0-4, Alpha -5, , AP Basic Mellem Risiko AP Profil 15 Danica Valg Middel Risiko FSP Vælger - Mellem Risiko Nordea Basispension Mellem Risiko Nordea Mellem Risiko PensionDanmark Mellem Risiko SEBinvest Investeringspleje Mlmlang SAMPENSION vælger - pension 2025 Skandia Basic 2 Skandia Match 3 Topdanmark Vælger II MSLink Middel Risiko AP Basic Mellem Risiko AP Profil 15 Danica Valg Middel Risiko FSP Vælger - Mellem Risiko Nordea Basispension Mellem Risiko Nordea Mellem Risiko PensionDanmark Mellem Risiko SEBinvest Investeringspleje Mlmlang SAMPENSION vælger - pension 2025 Skandia Basic 2 Skandia Match 3 Topdanmark Vælger II MSLink Middel Risiko Trailing s : Open End Funds - Europe/HKG/TWN/SGP - EUR Moderate Allocation AP Basic Mellem Risiko AP Profil 15 Danica Valg Middel Risiko FSP Vælger - Mellem Risiko Nordea Basispension Mellem Risiko Nordea Mellem Risiko PensionDanmark Mellem Risiko SEBinvest Investeringspleje Mlmlang SAMPENSION vælger - pension 2025 Skandia Basic 2 Skandia Match 3 Topdanmark Vælger II MSLink Middel Risiko Category: EUR Moderate Allocation Median 5th Percentile 25th Percentile 75th Percentile 95th Percentile YTD 1 year 3 years 5 years 6 years 5,0 7, ,1 9, ,1 97 2,1 93 3, ,4 9,9 95 9, ,3 3,2 4,4-24,4 6,8 68 3,6 73 8,8 96 4,0 4,9-17,8 8, ,2 6,0 7, ,4 12,0 88 7,0 11,8 84 1,7 89 2, ,8 5,5 48 5,1 83 7,8 91 3,3 4,3-16,8 9, ,9 12,2 3,5 4,7-23,6 8, ,3 12, , ,4 4,3 5,1-21,6 6,1 56 2,9 68 6,1 76 0,5 73 2, ,1 8,6 86 8,3 93 8,8 96 1,8 89 3, ,0 5,1 41 0,2 47 3,2 41-1,6 36-0, ,1 5,7 0,5 4,0-0,8 0,6-21,1 9,7 9,0 8,5 2,5 3,3-5,8 7,4 3,9 6,0 0,6 1,7-16,5 3,3-2,8 1,7-2,3-0,5-25,0-0,4-9,4-2,3-5,7-3,1-34, ,3 27,1 23,3 19,4 17,0 21,8 21, ,7 14,1 16,9 9,2 12,4 11,4 17,0 28, ,3 13,2 36 8,5 18, ,3 13,7 40 5,7 15,1 6,3 25,8 14,4 18,8 9,5 11,3 3,0 3,6-1, ,2 1,3-1,3-4,3-0,7 8,1 0,1 1,8 0,7-1,1-2,1-1,1-6,4-5,6 0,7-3,3-8,5-14, Source: Morningstar Direct As of Side 22 af 31

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Flot start på året for pensionsselskabernes markedsrenteprodukter

Flot start på året for pensionsselskabernes markedsrenteprodukter Morningstar Danmark Lautrupsgade 7 2100 København Ø Tel: +45 33 18 6000 Fax: +45 33 18 6001 www.morningstar.dk København, den 7. maj 2012 Pensionsanalyse af markedsrenteprodukter i den danske pensionsbranche:

Læs mere

Flot 2010 for markedsrenteprodukter

Flot 2010 for markedsrenteprodukter Morningstar Danmark Lautrupsgade 7 2100 København Ø Tel: +45 33 18 6000 Fax: +45 33 18 6001 www.morningstar.dk København, den 19. januar 2011 Analyse af Markedsrenteprodukter: Flot 2010 for markedsrenteprodukter

Læs mere

Op og ned i 3. kvartal for pensionsinvestorer i markedsrente

Op og ned i 3. kvartal for pensionsinvestorer i markedsrente Morningstar Danmark Lautrupsgade 7 2100 København Ø Tel: +45 33 18 6000 Fax: +45 33 18 6001 www.morningstar.dk København, den 31. oktober 2011 Analyse af Markedsrenteprodukter: Op og ned i 3. kvartal for

Læs mere

Obligationsfondes performance stækket af finanskrisen

Obligationsfondes performance stækket af finanskrisen København, den 27. april 2010 Analyse af danske obligationsfondes afkast og performance: Obligationsfondes performance stækket af finanskrisen Der er lavet talrige analyser af aktiefondenes afkast i forhold

Læs mere

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) 2006-2014 Februar 2014 BEDSTpension Finansiel Rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Overordnede resultater

Læs mere

Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter

Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter 5. november 2013 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Analysen... 3 3 Sammenfatning... 4 4 Forventet

Læs mere

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) 2006-2012 10. maj 2013 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse 1. Management summary 2. Detailresultater

Læs mere

Gennemsnitsrente produkter i den danske pensionsbranche

Gennemsnitsrente produkter i den danske pensionsbranche København, den 26. juni 2012 Morningstar sætter fokus på den danske pensionsbranches gennemsnitsrente produkter: Gennemsnitsrente produkter i den danske pensionsbranche Morningstar har igennem en længere

Læs mere

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privat)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privat) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privat) 2006-2010 23. september 2011 BEDSTpension finansiel rådgivning ApS Centervænget 19 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse 1. Management summary 2. Detailresultater

Læs mere

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - ultimo august 2015

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - ultimo august 2015 AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION - ultimo august 2015 Ultimo august 2015 har profiler med høj risiko givet det bedste afkast Afkast år til dato ultimo august År til pensionering 30 15 5 0 Profil

Læs mere

Morningstar Rating Analyse

Morningstar Rating Analyse Morningstar Research December 2015 Morningstar Rating Analyse af danske og europæiske investeringsfonde Forfatter: Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA Indholdsfortegnelse Morningstar Rating analyse november 2015

Læs mere

LD REFERENCEGRUPPEANALYSE

LD REFERENCEGRUPPEANALYSE LD REFERENCEGRUPPEANALYSE LD Vælger Kommissorium LD har bedt Kirstein om at foretage en sammenligning af afkast, risiko og omkostninger for LD Vælger og en repræsentativ referencegruppe LD har bedt Kirstein

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

Finansforeningen, 8. juni 2015, Forum for Performancemåling

Finansforeningen, 8. juni 2015, Forum for Performancemåling Finansforeningen, 8. juni 2015, Forum for Performancemåling Active Revolution eller Varm Luft? Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA, Morningstar Denmark Kilde: Morningstar Direct, alle kalenderår opgjort ultimo

Læs mere

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - Ultimo september 2016

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - Ultimo september 2016 AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION - Ultimo september 2016 ÅTD ultimo september 2016 har profiler med lav risiko givet det bedste afkast Afkast ÅTD ultimo september 2016 År til pensionering 30 15

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - Ultimo juli 2016

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - Ultimo juli 2016 AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION - Ultimo juli 2016 ÅTD ultimo juli 2016 har profiler med lav risiko givet det bedste afkast Afkast ÅTD ultimo juli 2016 År til pensionering 30 15 5 0 PFA Plus profil

Læs mere

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - Ultimo januar 2016

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - Ultimo januar 2016 AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION - Ultimo januar 2016 ÅTD ultimo januar 2016 har profiler med lav risiko givet det bedste afkast Afkast ÅTD ultimo januar 2016 År til pensionering 30 15 5 0 PFA

Læs mere

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - ultimo oktober 2015

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - ultimo oktober 2015 AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION - ultimo oktober 2015 Ultimo oktober har profiler med høj risiko givet det bedste afkast Afkast år til dato ultimo oktober År til pensionering 30 15 5 0 Profil

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

D a n i c a L i n k u d e n u d b e t a l i n g s g a r a n t i

D a n i c a L i n k u d e n u d b e t a l i n g s g a r a n t i Anbefalingsmatricen Har du valgt Danica Link uden udbetalingsgaranti, kan du se i tabellen, hvilken -portefølje vi anbefaler dig, alt efter din risikovillighed, og det antal år der er til du skal på pension.

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Danske investeringsforeninger

Danske investeringsforeninger Danske investeringsforeninger Forvaltningskompetencer, historiske afkast og performance - er de danske investeringsforeninger konkurrencedygtige? Karsten Henriksen Chefanalytiker Slår danske investeringsforeninger

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedsrapport. Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber. December 2011

Markedsrapport. Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber. December 2011 Markedsrapport Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber December 2011 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Cvr. nr. 32667252 Sammendrag af Markedsrapport

Læs mere

SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast

SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast 1. kvartal 2017 Markedskommentar Årets start bragte ikke afgørende overraskelser til de finansielle markeder. Valget i Holland i marts resulterede i, at det højre-nationalistiske

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND 1.200.000 LDS MEDLEMMER 2006-2016 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 210.270 884.583 229.724 809.676 228.159 743.227 221.511

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Omkostningerne i de danske investeringsforeninger er lave i forhold til det øvrige Europa

Omkostningerne i de danske investeringsforeninger er lave i forhold til det øvrige Europa ANALYSE 11. juni 2008 Omkostningerne i de danske investeringsforeninger er lave i forhold til det øvrige Europa På basis af en omkostningsrapport fra det internationalt anerkendte analysefirma Lipper Fitzrovia

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND FULDTIDSKONTO I LD VÆLGER 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1980 1985 1990 1995

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1 Investering Investpleje Mix Investpleje Mix 1 Investpleje Mix Med Investpleje Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop din risikovillighed og tidshorisont.

Læs mere

Afkastkommentar - fra Nordea Liv & Pension

Afkastkommentar - fra Nordea Liv & Pension Afkastkommentar - fra Nordea Liv & Pension XX. kvartal XXXX Økonomi og markeder (overskrift 26 pnkt arial, 80 pct sort) Aktiemarkederne: Den perfekte storm indtraf i 3. kvartal (underoverskrift 18 pntk

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

guide Her får du det bedste afkast Penge og pension sider Tag hånd om din pension Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide Her får du det bedste afkast Penge og pension sider Tag hånd om din pension Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 sider Penge og pension Her får du det bedste afkast Tag hånd om din pension Foto: Iris Stor forskel på afkast Der kan være 150.000

Læs mere

Morningstar Research. Morningstar Danmark Lautrupsgade 7 2100 København Ø. Tel: +45 33 18 6000 Fax: +45 33 18 6001 www.morningstar.

Morningstar Research. Morningstar Danmark Lautrupsgade 7 2100 København Ø. Tel: +45 33 18 6000 Fax: +45 33 18 6001 www.morningstar. København, den 30. august 2011 Analyse af omkostninger og aktiv/passiv forvaltning i danske investeringsforeninger i europæisk perspektiv: Danske investeringsforeninger generelt billigere end den typiske

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO FULDTIDSKONTO I LD 110.000 100.000 90.000 80.000000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 Fuldtidskonto i LD Vælger pr. 24. maj. 2011: 101.948

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

Risikospredning på flere forvaltere

Risikospredning på flere forvaltere Risikospredning på flere forvaltere Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Risikospredning er den eneste såkaldte free lunch på de finansielle markeder. Derfor er der også meget

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Investering i høj sø

Investering i høj sø Investering i høj sø Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det seneste halve år har budt på stigende uro på de finansielle markeder. Den stigende volatilitet er blandt andet et

Læs mere

Passivt forvaltede pensionsprodukter Benchmarkanalyse

Passivt forvaltede pensionsprodukter Benchmarkanalyse Passivt forvaltede pensionsprodukter Benchmarkanalyse November 2013 Analysen må ikke offentliggøres eller anvendes overfor 3. mand uden BEDSTpensions forudgående skriftlige accept. BEDSTpension finansiel

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Velkommen til LD medlemsmøde

Velkommen til LD medlemsmøde Velkommen til LD medlemsmøde Onsdag den 24. september 2014 Brønderslev Hallerne Torsdag den 25. september 2014 Nordjyske Arena, Aalborg Dagens program Velkomst og præsentation LDs resultater v. direktør

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Investeringsaftale Mix

Investeringsaftale Mix Investering Investeringsaftale Mix Investeringsaftale Mix 1 Investeringsaftale Mix Med Investeringsaftale Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

Morningstar Research. Active share i danske aktiefonde

Morningstar Research. Active share i danske aktiefonde København, den 11. april 2013 Analyse af estimeret active share for danske aktivt forvaltede fonde share i danske aktiefonde I januar sidste år offentliggjorde Morningstar en analyse af, hvor aktive de

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) 2006-2013 Juli 2014 Denne rapport er udelukkende til selskabets interne brug, og rapporten må ikke i uddrag eller i sin helhed overdrages

Læs mere

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du investerer sammen med PFA I PFA Invest trækker du på den samme investeringsmotor,

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvestering... af 7-08-0 :56 Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvesteringsforeninger Journal nr. /006-000-0007/ISA//JKM

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Jon Reitz, assisterende porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 21. maj 2015 Bag om de officielle tal: 83 % af danske

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

ANALYSE 2016 INVESTORPORTRÆT

ANALYSE 2016 INVESTORPORTRÆT 216 INVESTORPORTRÆT INVESTORPORTRÆT 216 Revideret udgave Dette er en revideret udgave af investorportrættet 216. Den oprindelige udgave blev offentliggjort d. 21. april 217. I forhold til den oprindelige

Læs mere

Pension. Viden til tiden

Pension. Viden til tiden Pension Viden til tiden Lidt om mig Søren Markersen Manager, Teknik chef Deloitte Pension Management Exam. Pensionsrådgiver Exam. Assurandør Tryg SEB Pension Danica Pension Pensionsgruppen (Skandia) Agenda

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Investering hvilke overvejelser bør du gøre?

Investering hvilke overvejelser bør du gøre? Investering hvilke overvejelser bør du gøre? Anne Poulsen Investeringsrådgiver Private Banking Sjælland Anne.poulsen@jyskebank.dk Telefon 89 89 16 73 mobil 51 32 34 96 Et tilbageblik Forudsætninger for

Læs mere

MS Depotpleje. Aktiv investeringspleje

MS Depotpleje. Aktiv investeringspleje MS Depotpleje Aktiv investeringspleje Aktiv pleje af din opsparing Vil du investere din opsparing, men har ikke tiden til det? Med MS Depotpleje investerer vi din opsparing. Vi udarbejder i fællesskab

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 2014

NYHEDSBREV APRIL 2014 NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere