BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I SYDDANMARK. overvågning af arbejdsmarkedet i Syddanmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I SYDDANMARK. overvågning af arbejdsmarkedet i Syddanmark"

Transkript

1 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I SYDDANMARK overvågning af arbejdsmarkedet i Syddanmark DECEMBER 2011

2 Udgiver: Beskæftigelsesregion Syddanmark (Redaktionens deadline ultimo november 2011)

3 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING 4 HVORDAN OPGØRES DEN UDENLANDSKE ARBEJDSKRAFT 5 KAPITEL 1 HVOR MANGE UDENLANDSKE PERSONER ARBEJDER I SYDDANMARK? 5 UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT FORDELT PÅ NATIONALITET 6 UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT FORDELT PÅ BRANCHER 7 UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT FORDELT PÅ KOMMUNER 9 KAPITEL 2 GRÆNSEPENDLING 10 UDVIKLINGEN I GRÆNSEPENDELINGEN 10 GRÆNSEPENDELINGEN FORDELT PÅ KOMMUNER 11 GRÆNSEPENDLINGEN FORDELT PÅ NATIONALITET 12 GRÆNSEPENDLINGEN FORDELT PÅ BRANCHE 12 KAPITEL 3 UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT MED BOPÆL I DANMARK 14 UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT MED BOPÆL I DANMARK FORDELT PÅ OPHOLDSGRUNDLAG 15 UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT MED BOPÆL I DANMARK FORDELT PÅ NATIONALITET 16 UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT MED BOPÆL I DANMARK FORDELT PÅ KOMMUNE 16 UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT MED BOPÆL I DANMARK FORDELT PÅ BRANCHE 17 BILAG 1 NOGLE DEFINITIONER PÅ BEGREBERNE I UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT 19

4 Analyse af UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I Syddanmark En ny måling viser, at der er udenlandske statsborgere med lønindkomst i Syddanmark i 2. kvartal Omregnet til fuldtidspersoner svarer det til godt personer. Syddanmark har efter hovedstaden/sjælland den største andel af udenlandsk arbejdskraft og især grænsependlingen er fremtrædende. SAMMENFATNING Samlet set er den udenlandske arbejdskraft faldet med 8,5 pct. siden Det er samme udvikling som den samlede beskæftigelsesudvikling i Syddanmark, der ligeledes er faldet med ca. 8 pct. siden højdepunktet i Denne analyse viser, at det er grænsependlingen, der er faldet og dermed er den konjunkturfølsomme komponent i den udenlandske arbejdskraft. Antallet af udenlandske statsborgere med bopæl i Syddanmark har derimod været stabilt stigende i de sidste 3 år som målingen dækker. Omvendt er antallet af grænsependlere faldet med mere end en tredjedel siden 2008, men i det seneste år er grænsependlingen stabiliseret igen. Det er ikke uventet især tyske og polske statsborgere, der udgør den udenlandske arbejdskraft. 44 pct. af den udenlandske arbejdskraft er fra enten Tyskland eller Polen. Begge nationaliteter dominerer i såvel grænsependlingen, som blandt udenlandske borgere, der har bopæl i Syddanmark. Der er flest udenlandske personer beskæftiget i brancherne industri, rengøring og anden operationel service, landbrug, transport og handel. I forhold til størrelse er udenlandsk arbejdskraft særligt repræsenteret i landbruget, hvor tæt på hver femte beskæftiget har udenlandsk statsborgerskab. Odense har flest udenlandske statsborgere beskæftiget, men er også suverænt det største arbejdsmarked i Syddanmark. Derudover er udenlandske arbejdskraft og herunder grænsependlere især fremherskende i grænsekommunerne Aabenraa, Sønderborg og Tønder og herefter i de sydjyske kommuner. Analysen er opdelt i 3 kapitler. Kapitel 1 omhandler den samlede udenlandske arbejdskraft. Kapitel 2 belyser specifikt grænsependlingen og kapitel 3 belyser udenlandsk arbejdskraft med bopæl i Syddanmark. I bilag 1 omtales definitionerne i forhold til udenlandsk arbejdskraft. Beskæftigelsesregion Syddanmark 4

5 HVORDAN OPGØRES DEN UDENLANDSKE ARBEJDSKRAFT Det er medio 2011 for første gang blevet muligt at opgøre antallet af beskæftigede udenlandske borgere i Danmark og herunder i Syddanmark. Statistikken er udarbejdet af Arbejdsmarkedsstyrelsen og fremgår af databanken jobindsats.dk. Statistikken baseres på det såkaldte E-indkomstdata. Statistikken har historiske data tilbage til 1. januar 2008 og frem. Det vil sige lige så længe, at E-indkomstdata er blevet registreret. Data kan opdeles på antallet af udenlandske personer med lønindkomst både med bopæl i eller ikke-bopæl i Danmark. Den gruppe af personer, der ikke har bopæl i Danmark kan samtidig defineres som grænsependlere. Det skal understreges, at vi taler om udenlandske statsborgere, og dermed indgår danske borgere, der eksempelvis er bosat i Tyskland ikke i statistikken som grænsependlere. Vi har oplysninger om den enkelte grænsependlers nationalitet, men vi ved ikke hvor personen er bosat uden for Danmark. Dvs. vi kan formode, at eksempelvis en tysk statsborger pendler fra Tyskland, men i statistikken findes ligeledes borgere fra eksempelvis USA. Det er urealistisk at pendle dagligt fra USA, men personen kan være bosat i Tyskland. En anden mulighed er, at borgeren arbejder i en dansk virksomhed, men er bosiddende i USA. Grænsependlingen behøver derfor ikke kun forstås som en fysisk bevægelse dagligt indover den danske grænse. Derudover er data opdelt på nationalitet, branche, opholdsgrundlag og på geografi ned på kommune-niveau. Der henvises til bilag 1 for yderligere definitioner. KAPITEL 1 HVOR MANGE UDENLANDSKE PERSONER ARBEJDER I SYDDANMARK? Der er i 2. kvartal 2011 registreret udenlandske statsborgere med en lønindkomst i Syddanmark 1. Dermed udgør den udenlandske arbejdskraft ca. 5,2 pct. af alle beskæftigede i regionen. I Syddanmark var der i alt lige godt beskæftigede i Fordelt på regioner er det Hovedstaden-Sjælland og Syddanmark, der i Danmark har den største andel af udenlandsk arbejdskraft. Det er forventeligt, da begge regioner er de mest benyttede grænseområder for udenlandske borgere. Hovedstaden-Sjælland er helt dominerende med godt halvdelen af alt udenlandsk arbejdskraft, mens Syddanmark følger efter med 21 pct. Især grænsependlingen er fremherskende i Syddanmark med 29 pct. af den samlede grænsependling i Danmark. Opdeles udenlandsk arbejdskraft på henholdsvis personer med bopæl og personer, der grænsependler er udviklingen mest stabil for de bosatte personer. Det gælder alle kommuner i Syddanmark og årsagen er naturligt, at har man bosat sig i et område skal der mere til at rejse tilbage til oprindelseslandet end for personer, der pendler. 1 De udenlandske statsborgere svarer omregnet til fuldtidspersoner. 5

6 FIGUR 1: UDVIKLINGEN I UDENLANDSKE STATSBORGERE I SYDDANMAR FRA 1. KVARTAL KVARTAL 2011 Udenlandske statsborgere med lønindkomst i Syddanmark kvartal kvartal 2008 Grænsependlere Med bopæl i DK i alt udenlandske statsborgere - samlet 8,5% fald siden 2. kvt ,9% fald siden 2. kvt ,7% stigning siden 2. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt 2011 Bopæl i Danmark Uden bopæl i Danmark (pendlere) Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Følgende kan opsummeres af figur 1: Der er i 2. kvartal udenlandske statsborgere. Det er samlet set et fald på godt personer eller 8,5 pct. siden 2. kvartal 2008, hvor antallet af udenlandske statsborgere var nær sit højeste antal i forbindelse med højkonjunkturen. Det højeste antal udenlandske statsborgere var i 4. kvartal 2008 med personer. Den samlede beskæftigelse i Syddanmark er i samme periode fra 2. kvartal 2008 til 2. kvartal 2011 faldet med 8,4 pct. Antallet af udenlandske statsborgere er faldet med 8,5 pct. Det vil sige at beskæftigelsesfaldet er det samme for både den samlede beskæftigelse og den udenlandske arbejdskraft. Samlet set er der således sket et fald i de seneste 3 år, men faldet ses udelukkende i grænsependlingen. Antallet af personer med bopæl i Syddanmark udvikler sig stabilt med en stigning på næsten 14 pct. Omvendt er antallet af grænsependlere faldet med godt en tredjedel i perioden, dvs. 34,9 pct. Størsteparten af den udenlandske arbejdskraft er bosat i regionen og omfatter personer. Grænsependlerne udgør personer. Der er et sæsonforløb henover året. Sæsonforløbet for udenlandsk arbejdskraft følger meget godt sæsonforløbet for beskæftigelsen generelt. Der er færrest i januar måned hvorefter der ses en stigende tendens frem til juni måned. Herefter er antallet af udenlandsk arbejdskraft mere stabilt i efteråret for at stige i december måned. UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT FORDELT PÅ NATIONALITET Det er især tyske og polske statsborgere, der udgør den udenlandske arbejdskraft i Syddanmark Det er statsborgere fra EU/EØS/EFTA (fratrukket nordiske borgere), der primært arbejder i Syddanmark. Denne gruppe udgør godt af de udenlandske Beskæftigelsesregion Syddanmark 6

7 statsborgere med lønindkomst i Syddanmark. Den næststørste gruppe er personer fra 3. lande, der udgør 7.150, mens de nordiske statsborgere udgør personer. Statsborgere fra Tyskland udgør den suverænt største gruppe udenlandsk arbejdskraft med personer. Herefter følger statsborgere fra Polen med personer. Dermed udgør tyske og polske borgere 44 pct. af den udenlandske arbejdskraft i Syddanmark. Herefter er de største grupper personer fra 3. verdenslande, Rumænien, de baltiske lande og Ukraine. UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT FORDELT PÅ BRANCHER Brancherne Handel og transport, den offentlige sektor og industri er de største brancher på det syddanske arbejdsmarked og det er også de brancher, hvor der er flest udenlandske borgere beskæftiget. Landbrug er ikke en branche, der fylder meget beskæftigelsesmæssigt i Syddanmark, men alligevel er der forholdsmæssigt mange udenlandske borgere. Landbrug er den branche med tredje flest udenlandske borgere med personer. I 2010 var der lige under beskæftigede i de syddanske landbrug. FIGUR 2: UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT FORDELT PÅ BRANCHER I SYDDANMARK Udenlandsk arbejdskraft i Syddanmark - fordelt på brancher - 2. kvartal 2011 (i alt i Sydanmark) Industri Rejsebureauer, rengøring og anden operationel se Landbrug, skovbrug og fiskeri Transport Handel Sundhed og socialvæsen Hoteller og restauranter Undervisning Bygge og anlæg 916 Offentlig administration, forsvar og politi 539 Kultur og fritid 459 Videnservice 436 Ejendomshandel og udlejning 418 Andre serviceydelser mv 190 Information og kommunikation 102 Råstofindvinding 93 Finansiering og forsikring 65 Vandforsyning og renovation 41 Energiforsyning 768 Uoplyst aktivitet Den næste figur viser udviklingen i i det seneste år. 7

8 FIGUR 3: UDVIKLING I UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT FORDELT PÅ BRANCHER I DET SENESTE ÅR Udenlandsk arbejdskraft i Syddanmark - fordelt på brancher -udvikling det seneste år 2. kvartal (i alt i Sydanmark) Uoplyst aktivitet Råstofindvinding Ejendomshandel og udlejning Finansiering og forsikring Bygge og anlæg Kultur og fritid Industri Landbrug, skovbrug og fiskeri Andre serviceydelser mv Handel Undervisning Transport Offentlig administration, forsvar og politi Videnservice Hoteller og restauranter Sundhed og socialvæsen Energiforsyning Vandforsyning og renovation Rejsebureauer, rengøring og anden operationel se Information og kommunikation Branche i alt -37% -23% -17% -7% -5% -1% 1% 2% 3% 4% 5% 5% 8% 8% 9% 3% 13% 14% 14% 15% 20% -60% -40% -20% 0% 20% 40% Siden 2. kvartal 2008, det vil sige lige før finanskrisen, er beskæftigelsen for udenlandsk arbejdskraft faldet med 8,4 pct. Det er i samme størrelsesorden som det samlede fald i beskæftigelsen i Syddanmark. Ser vi på udviklingen det seneste år har der derimod været en lille stigning i den udenlandske arbejdskraft med 3 pct., hvor den syddanske beskæftigelse er faldet med ca. 1 pct. Der er således fremgang for den udenlandske arbejdskraft, mens det generelle arbejdsmarked i Syddanmark er stagnerende. Det er især den bosiddende arbejdskraft, der har oplevet en mindre vækst og det er især indenfor brancher, der i Syddanmark som helhed har haft en lille fremgang i beskæftigelsen. Siden finanskrisen er det gået tilbage for den udenlandske arbejdskraft i de samme brancher, som generelt har været hårdt ramt. Det drejer sig om industri og bygge/anlæg men også finansiering og forsikring, ejendomshandel, råstofudvinding, vidensservice, handel og rejsebureau, rengøring og anden operationel service har oplevet relativ tilbagegang i beskæftigelsen. Den offentlige sektor, transport, hoteller og restauration og landbrug har omvendt haft en fremgang i den udenlandske beskæftigelse. Ser man på det seneste år er der fortsat tilbagegang for udenlandske ansatte i bygge/anlæg og endvidere i brancherne råstofudvinding, ejendomshandel, finansiering og forsikring samt kultur og fritid. De øvrige brancher har fået flere udenlandske personer ansat. Beskæftigelsesregion Syddanmark 8

9 UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT FORDELT PÅ KOMMUNER Odense er den kommune, der har flest udenlandske statsborgere med lønindkomst efterfulgt af Vejle, Sønderborg og Aabenraa. Med undtagelse af Odense er det de jyske kommuner, der har flest beskæftigede udenlandske personer. FIGUR 4: UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT FORDELT PÅ KOMMUNER OG JOBCENTRE Udenlandsk arbejdskraft i alt i Syddanmark - fordelt på kommuner 2. kvartaler 2008, 2010 og Odense Vejle Sønderborg Aabenraa Kolding Esbjerg/Fanø Esbjerg Haderslev Tønder Vejen Billund Varde Sv.borg/Langel./Ærø Faaborg-Midtfyn Assens Fredericia Svendborg Middelfart Nordfyns Nyborg Kerteminde Langeland Ærø Fanø 2. kvt kvt kvt 2011 Figur 9 viser antallet af udenlandske statsborgere med lønindkomst i de enkelte kommuner i henholdsvis 2. kvartalerne 2008, 2010 og Det giver et udtryk for udviklingen siden krisens start tilbage i 2008 og den aktuelle udvikling i det sidste år. Figuren viser bl.a.: Stort set alle kommuner har oplevet en tilbagegang i den udenlandske arbejdskraft siden 2. kvartal 2008, men mange kommuner har haft en lille stigning i det seneste år. Et eksempel er Odense, der havde udenlandske personer beskæftiget. Dette antal faldt til lige under i 2. kvartal 2010 og i det seneste år er antallet steget til personer. Vejle, Kolding, Billund, Varde, Middelfart og Nordfyns adskiller sig ved at have en stigning fra 2008 til i dag. Til sammenligning er den generelle beskæftigelse faldet i Syddanmark. 9

10 FIGUR 5: UDENLANDSK ARBEJDSKRAFTS ANDEL AF BESKÆFTIGELSEN FORDELT PÅ KOMMUNER Udenlandske arbejdskrafts andel af beskæftigelsen i Syddanmark - 2. kvartal 2011 og RAS-beskæftigelse ,0% 12,0% 10,7% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 5,2% 8,7% 8,6% 7,6% 6,5% 6,3% 6,3% 5,9% 5,6% 5,4% 4,9% 4,6% 4,6% 4,4% 4,3% 4,2% 4,2% 4,1% 4,1% 3,9% 3,9% 3,0% 2,8% 2,7% 2,0% 0,0% Syddanmark Aabenraa Sønderborg Fanø Tønder Vejle Vejen Billund Haderslev Nordfyns Kolding Assens Odense Varde Esbjerg/Fanø Esbjerg Nyborg Middelfart Ærø Kerteminde Sv.borg/Langel./Ærø Faaborg-Midtfyn Svendborg Langeland Fredericia Odense har flest udenlandske personer beskæftiget, men ser man i forhold til den samlede beskæftigelse er andelen af udenlandsk arbejdskraft mindre i Odense end gennemsnittet for Syddanmark som helhed. Det vil med andre ord sige, at Odense er ikke specielt domineret af udenlandsk arbejdskraft. Det er i stedet især de grænsenære kommuner, der har de største andele af udenlandsk arbejdskraft. Aabenraa har en andel på 10,7 pct. efterfulgt af Sønderborg på 8,7 pct. og Tønder med 7,6 pct. KAPITEL 2 GRÆNSEPENDLING Udenlandsk arbejdskraft kan opdeles i borgere med udenlandsk statsborgerskab, der er bosat i Danmark og borgere, der ikke er bosat i Danmark. Den sidste gruppe kan defineres som grænsependlere. Vi har oplysninger om den enkelte grænsependlers nationalitet, men vi ved ikke hvor personen er bosat uden for Danmark. Dvs. vi kan formode, at eksempelvis en tysk statsborger pendler fra Tyskland, men i statistikken findes ligeledes borgere fra eksempelvis USA. Det er urealistisk at pendle dagligt fra USA, men personen kan være bosat i Tyskland. En anden mulighed er, at borgeren arbejder i en dansk virksomhed, men er bosiddende i USA. Grænsependlingen behøver derfor ikke kun forstås som en fysisk bevægelse dagligt indover den danske grænse. I de næste afsnit belyses grænsependlerne fordelt på nationalitet, branche og geografi. UDVIKLINGEN I GRÆNSEPENDELINGEN Grænsependlingen er den konjunkturfølsomme komponent i den udenlandske arbejdskraft Grænsependlerne udgør ca. en tredjedel af den samlede udenlandske arbejdskraft. Figuren nedenfor viser udviklingen i grænsependlingen, hvor der er sket et fald på næsten 35 pct. siden juni 2008 i Syddanmark. Til sammenligning er både den samlede udenlandske arbejdskraft og beskæftigelsen for alle personer faldet med ca. 8,5 pct. Det vil sige, at det især grænsependlingen, der er blevet påvirket af krisen. Med Beskæftigelsesregion Syddanmark 10

11 andre ord, så er grænsependlingen tilsyneladende en slags buffer i forhold til konjunkturudviklingen. FIGUR 6: UDVIKLINGEN I ANTALLET AF GRÆNSEPENDLERE I SYDDANMARK (JAN 2008-JUNI 2011) Udenlandske statsborgere - udviklingen for grænsependlingen jan juni jan-08 mar-08 maj-08 jul-08 sep-08 nov-08 jan-09 mar-09 maj-09 jul-09 sep-09 nov-09 jan-10 mar-10 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 Uden bopæl i Danmark (pendlere) GRÆNSEPENDELINGEN FORDELT PÅ KOMMUNER Aabenraa er den kommune med flest grænsependlere med udenlandsk statsborgerskab efterfulgt af Odense og Sønderborg og herefter de sydjyske kommuner især i og omkring trekantsområdet. Alle disse kommuner har en markant tilbagegang i antallet af grænsependlere og de eneste kommuner i Syddanmark, der har en lille fremgang siden 2008 er Middelfart og Nyborg. Begge kommuner har dog ikke grænsependling af betydning set i forhold til de store kommuner. Et andet udtryk for hvor grænsependlingen er mest fremherskende i Syddanmark er at se på antallet af grænsependlere i forhold til kommunernes arbejdspladser. FIGUR 7: GRÆNSEPENDLERNES ANDEL AF BESKÆFTIGELSEN I DE SYDDANSKE KOMMUNER 2,5 0,5 0,7 1,8 2,4 1,5 1,6 2,1 0,5 2,4 1,6 0,8 2,6 1,1 1,2 2,1 3,7 6,9 4,2 0,5 0,5 0,9 11

12 Kilde: Jobindsats: Udenlandsk arbejdskraft, 2. kvartal 2011 og RAS-beskæftigelse 2010 (Arbejdssted) og egne beregninger Billedet er igen tydeligt, at grænsependlingen især foregår til de grænsenære kommuner, Aabenraa, Sønderborg og Tønder, men viser også, at pendlingen fylder mest i de kommuner op igennem Syddanmark, der infrastrukturmæssigt er lettest tilgængelige (E20-motorvejen). Dog adskiller Fredericia sig ved at have en meget lav andel. GRÆNSEPENDLINGEN FORDELT PÅ NATIONALITET Ser vi på nationaliteten for grænsependlerne er det stort set samme fordeling som den udenlandske arbejdskraft som helhed. De største grupper er tyske og polske statsborgere med henholdsvis og ud af ca grænsependlere og i det hele taget er det arbejdskraft, der er tæt geografisk på Syddanmark, der primært udgør den grænsependlende arbejdskraft. Eksempelvis udgør arbejdskraften fra 3. lande en væsentlig mindre andel af grænsependlerne. GRÆNSEPENDLINGEN FORDELT PÅ BRANCHE De brancher, hvor der er flest grænsependlere er ansat er Industrien, Landbrug, Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service, Transport, Bygge/anlæg, Handel, Sundheds- og socialvæsen samt Hoteller og restauration. FIGUR 8: GRÆNSEPENDLERE FORDELT PÅ BRANCHE 2. KVARTAL Udenlandsk grænsependling i Syddanmark - fordelt på brancher - 2. kvartal 2011 (i alt i Sydanmark) Industri Landbrug, skovbrug og fiskeri Rejsebureauer, rengøring og anden operationel se Transport Bygge og anlæg Handel 374 Sundhed og socialvæsen 282 Hoteller og restauranter 251 Undervisning 119 Ejendomshandel og udlejning 92 Kultur og fritid 74 Offentlig administration, forsvar og politi 67 Andre serviceydelser mv 66 Uoplyst aktivitet 59 Videnservice 29 Råstofindvinding 27 Information og kommunikation 16 Finansiering og forsikring 13 Vandforsyning og renovation 0 Energiforsyning Industrien er den største aftager af grænsependlere i Syddanmark med udenlandske statsborgere. Det er 26 pct. af alle grænsependlere. Industrien er dog også en af de største brancher med flest beskæftiget i Syddanmark. Omvendt er landbrug ikke en særlig dominerende branche i den samlede syddanske beskæftigelse, men det er den andenstørste modtager af grænsependlere. Det vil sige, at landbruget kan siges at være meget domineret af udenlandsk arbejdskraft og har en høj andel af grænsependlere i forhold til eksempelvis industri. Beskæftigelsesregion Syddanmark 12

13 FIGUR 9: GRÆNSEPENDLERE UDVIKLING I BRANCHER 2. KVT 2008 TIL 2. KVT 2011 Grænsependling i Syddanmark - fordelt på brancher -udvikling fra 2. kvt kvt.2011 (i alt i Sydanmark) Sundhed og socialvæsen Undervisning Offentlig administration, forsvar og politi Information og kommunikation Kultur og fritid Hoteller og restauranter Energiforsyning Rejsebureauer, rengøring og anden operationel se -2 Vandforsyning og renovation Andre serviceydelser mv Råstofindvinding Landbrug, skovbrug og fiskeri Videnservice Ejendomshandel og udlejning Finansiering og forsikring Uoplyst aktivitet Handel Transport Bygge og anlæg Industri Ser vi på udviklingen siden finanskrise-året til nu er antallet af grænsependlere faldet med personer. Det svarer til et fald på 35 pct. Derudover kan følgende fremhæves: Brancher med størst fald er industri, bygge/anlæg og Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service. Faldet i industrien er på 37 pct., hvilket er i nogenlunde samme størrelsesorden som det samlede fald. Faldet er betydeligt kraftigere i bygge/anlæg og rejsebureauer, rengøring og anden operationel service, der er faldet med henholdsvis 60 pct. og 52 pct. Landbrug adskiller sig markant blandt de store (private) brancher i grænsependlingen ved at have stort set uændret antal personer i lønbeskæftigelse i perioden. Fra 2008 til 2011 er faldet på kun 3 pct. Det største relative fald ses i finansiering og forsikring på 91 pct. Der er dog meget få grænsependlere i denne branche i 2. kvt er der 16 personer. Den offentlige sektor viser en stigning i antallet af udenlandsk grænsependlere i perioden. Det er især indenfor sundhed og socialvæsen, men der er også sket en stigning indenfor undervisning og offentlig administration. Grænsependlere i Landbrug mm. Indenfor branchen landbrug er det de fynske kommuner Assens, Nordfyns, Nyborg og Faaborg-Midtfyn, der har flest grænsependlere ansat. Inden for landbruget er det især statsborgere fra Polen, Litauen, Rumænien og Letland, der dominerer grænsependlingen. De polske pendlere tager især til Assens, hvor 237 ud af de 502 grænsependlere har beskæftigelse. De litauiske grænsependlere er især beskæftiget i Nordfyn, hvor 174 ud af de 446 er beskæftiget. Grænsependlere i Industri Indenfor branchen industri er det de jyske kommuner Sønderborg, Aabenraa, Vejen, Tønder og Haderslev, der har flest grænsependlere ansat. Sønderborg og Haderslev har haft størst tilbagegang siden 2. kvartal Det er således især de kommuner, 13

14 der er industritunge og har haft større varslinger af afskedigelser, der har haft store fald i antallet af grænsependlere. Udover de ovenfor nævnte kan desuden nævnes Kerteminde og Kolding som har haft tilbagegang i industrien. Fordelt på nationalitet er det først og fremmest tyske statsborgere, der dominerer efterfulgt af borgere med polsk statsborgerskab. Grænsependlere i Bygge/anlæg Det er igen de jyske kommuner og grænsenære kommuner Aabenraa, Sønderborg og Tønder, der har flest grænsependlere beskæftiget indenfor branchen bygge/anlæg. Figuren nedenfor viser, at Aabenraa har markant flest grænsependlere. Den største tilbagegang ses i Odense efterfulgt af Vejle. Sammenlignes Aabenraa og Odense viser det, at Aabenraa har haft en tilbagegang svarende til 20 pct. mens Odense har haft en tilbagegang på 76 pct. Forklaringen skal nok findes i, at det i langt overvejende grad er tyske statsborgere, der pendler og dermed traditionelt har en tættere beskæftigelsesmæssig tilknytning til de grænsenære områder. KAPITEL 3 UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT MED BOPÆL I DANMARK Udenlandsk arbejdskraft, der har bopæl i Syddanmark er modsat beskæftigelsen generelt og modsat grænsependlingen stigende Udenlandsk arbejdskraft med bopæl i Syddanmark udgør ca. 66 pct. af den samlede udenlandske arbejdskraft. Udenlandsk arbejdskraft med bopæl i Syddanmark omfatter borgere med udenlandsk statsborgerskab, der har en registreret bopælsadresse i Danmark via registreringer i CPR-registret. Samtidig omfatter denne statistik som tidligere nævnt kun udenlandsk arbejdskraft. Det vil sige, at det omfatter borgere med en lønindkomst (altså ikke ledige personer). Når der omtales hvilket område i Syddanmark borgeren har bopæl, så er det i statistikken ikke baseret på borgerens bopæl men på arbejdsstedets placering. Figuren nedenfor viser udviklingen i udenlandsk arbejdskraft med bopæl en stigning på 14 pct. siden juni 2008 i Syddanmark. Til sammenligning er både den samlede udenlandske arbejdskraft og beskæftigelsen for alle personer faldet med ca. 8,5 pct. og grænsependlingen er faldet med næsten 35 pct. Det vil sige, at udviklingen for personer med bopæl tilsyneladende er upåvirket af krisen. Beskæftigelsesregion Syddanmark 14

15 FIGUR 10: UDVIKLINGEN I ANTALLET AF UDENLANDSKE STATSBORGERE MED LØNINDKOMST OG MED BOPÆL I SYDDANMARK (JAN 2008-JUNI 2011) Udenlandske statsborgere med bopæl i Syddanmark jan-08 mar-08 maj-08 jul-08 sep-08 nov-08 jan-09 mar-09 maj-09 jul-09 sep-09 nov-09 jan-10 mar-10 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 Bopæl i Danmark UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT MED BOPÆL I DANMARK FORDELT OPHOLDSGRUNDLAG Nedenfor ses opholdsgrundlaget for udenlandsk arbejdskraft med bopæl i Syddanmark. TABEL 1: OPHOLDSGRUNDLAG FOR UDENLANDSKE STATSBORGERE MED BOPÆL I SYDDAN- MARK (2. KVT KVT 2011) Med bopæl 2. kvt kvt 2011 Syddanmark Antal udenlandske Antal udenlandske statsborgere statsborgere Udvikling Udvikling i pct Opholdsgrundlag i alt % Opholdsgrundlag til erhverv % Lønarbejde og selvst. erhv. (EU) % Lønarbejde og selvst. erhv. (Udenfor EU) % Positivlisten og jobkortordningen % Specialister % Trainee % Green Card Beløbsordningen % Koncernopholdstilladelse Øvrige ophold til erhverv % Opholdsgrundlag til studie % Uddannelse % Praktikanter % Øvrige ophold til studier % Øvrige med lønindkomst % 15

16 Anm. Kategorien øvrige med lønindkomst indeholder udenlandske statsborgere, som har haft lønindkomst i Danmark, men som ikke har fået udstedt et opholdsgrundlag til erhverv eller studie i perioden fra januar 2004 og frem. I denne kategori indgår således statsborgere der har andre opholdsgrundlag end til erhverv og studie samt statsborgere, der ikke behøver et opholdsgrundlag. Nordiske statsborgere behøver ikke et opholdsgrundlag for at bosætte sig og finde beskæftigelse i Danmark Det er sket en stigning på 14 pct. i antallet af udenlandske borgere med bopæl i Danmark siden 2. kvartal Det dækker over en markant stigning i antallet af borgere, der har fået meddelt opholdtilladelse af en eller anden art på 4.660, svarende til en stigning på 128 pct. og i modsatte retning ses et fald i antallet af personer under øvrige med lønindkomst, der er faldet med personer, svarende til -14 pct. UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT MED BOPÆL I DANMARK FORDELT PÅ NATIONALITET Polske statsborgere er den største gruppe af borgere, der har bopæl i Syddanmark efterfulgt af tyske statsborgere. Det er sandsynligvis meget naturligt, da tyske borgere har en væsentlig kortere afstand til arbejdspladser i Syddanmark end personer fra Polen. FIGUR 11: ANTALLET AF UDENLANDSKE STATSBORGERE MED LØNINDKOMST OG MED BOPÆL I SYDDANMARK FORDELT PÅ NATIONALITET Udenlandske arbejdskraft med bopæl i Syddanmark - fordelt på nationalitet - 2. kvartal 2011 (i alt personer) Polen Tyskland Øvrige 3. lande Rumænien Ukraine Litauen Bosnien-Hercegovina Storbritannien Letland Norge Sverige Holland Island Thailand Tyrkiet Afghanistan Kina Bulgarien Ungarn Rusland USA Irak Filippinerne Italien Brasilien Frankrig Indien Spanien Pakistan Somalia Finland Østrig Schweiz Slovakiet Estland Tjekkiet Irland Belgien Portugal Grækenland Makedonien Slovenien Luxemburg Malta Cypern UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT MED BOPÆL I DANMARK FORDELT PÅ KOMMUNE Et udtryk for at se hvor den udenlandske arbejdskraft har bopæl i Syddanmark er at se på antallet af borgere med bopæl i forhold til kommunernes arbejdspladser. Beskæftigelsesregion Syddanmark 16

17 FIGUR 12: UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT MED BOPÆL - ANDEL AF BESKÆFTIGELSEN I DE SYD- DANSKE KOMMUNER 6,3 4,1 3,6 4,6 3,9 5,1 3,9 3,9 2,2 2,6 2,4 3,3 3,9 2,9 2,9 2,1 4 3,8 4,6 3,6 2,4 1,9 Kilde: Jobindsats: Udenlandsk arbejdskraft, 2. kvartal 2011 og RAS-beskæftigelse 2010 (Arbejdssted) og egne beregninger Som tidligere beskrevet foregår grænsependlingen især til de grænsenære Sydjyske kommuner. Der er billedet lidt anderledes for udenlandsk arbejdskraft med bopæl i Syddanmark. Her er fordelingen mere jævnt geografisk fordelt ud over hele Syddanmark. En del af de fynske kommuner har en relativ lav andel af borgere med bopæl. Hvorimod Odense og Nordfyn har en andel på højde med alle de jyske kommuner. Det er Vejle, Billund og Sønderborg, der har de største andele af udenlandske borgere med bopæl i Syddanmark. Det skal igen pointeres, at det arbejdsstedets placering, der er bestemmende for personernes tilhørskommune. Det er altså ikke, hvor de fysisk har bopæl. UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT MED BOPÆL I DANMARK FORDELT PÅ BRANCHE Den udenlandske arbejdskraft med bopæl i Syddanmark er primært beskæftiget i industrien. Herefter kommer Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service, Landbrug og Social og sundhedsvæsen. 17

18 FIGUR 13: UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT MED BOPÆL I DE SYDDANSKE KOMMUNER FORDELT PÅ BRANCHER Udenlandsk arb.kraft med BOPÆL i Syddanmark - fordelt på brancher - 2. kvartal 2011 (i alt i Sydanmark) Industri Rejsebureauer, rengøring og anden operationel se Landbrug, skovbrug og fiskeri Sundhed og socialvæsen Handel Transport Hoteller og restauranter Undervisning 893 Offentlig administration, forsvar og politi 705 Uoplyst aktivitet 489 Bygge og anlæg 456 Kultur og fritid 403 Videnservice 350 Andre serviceydelser mv 312 Ejendomshandel og udlejning 163 Information og kommunikation 78 Finansiering og forsikring 75 Råstofindvinding 52 Vandforsyning og renovation 41 Energiforsyning Beskæftigelsesregion Syddanmark 18

19 BILAG 1 NOGLE DEFINITIONER PÅ BEGREBERNE I UDENLANDSK ARBEJDS- KRAFT Kilden til måling på udenlandsk arbejdskraft er Jobindsats.dk. Udenlandske statsborgere med lønindkomst i Danmark opgøres i antal personer hhv. fuldtidspersoner. Tallene er opgjort fra og med januar Målingen opdateres månedligt og kan fordeles på område (opgjort efter virksomhedens geografiske placering), branche, opholdsgrundlag, bopælsland samt nationalitet (statsborgerskab). Opgørelsen af antal udenlandske statsborgere med lønindkomst i Danmark er baseret på en samkøring af data fra CPR-registeret med SKAT's E-indkomstregister (Detail- COR), der indeholder oplysninger om danske virksomheders lønudbetalinger. Målingen tager udgangspunkt i personer med udenlandsk statsborgerskab baseret på oplysninger i CPR-registeret. Denne population sammenkøres med SKATs eindkomstregister og der udtrækkes personer med lønindkomst. Lønindkomst kan opgøres fra og med januar 2008, hvor eindkomstregisteret blev etableret. Populationen opdeles derefter i personer som har bopæl i Danmark hhv. ikke har registreret bopæl i Danmark, jf. registreringerne i CPR-registeret. De personer, der ikke har registreret bopæl i Danmark, betegnes som (grænse-)pendlere. Populationen opdeles endvidere i personer med meddelt ophold til erhverv hhv. studie baseret på oplysninger fra Udlændingeservices udlændingeregister. Personer uden meddelt ophold til erhverv eller studie indgår i grupperingen Øvrige med lønindkomst. Alle grænsependlere henholdsvis personer med ophold til erhverv eller studie indgår i populationen. Udenlandske statsborgere, som hverken er (grænse-)pendlere eller har et opholdsgrundlag til erhverv og studie, indgår i populationen, såfremt de var mindst 18 år ved udstedelsen af cpr-nummeret. Dvs. såfremt de er kommet til landet i en erhvervsaktiv alder. Personer i denne gruppe indgår dog ikke i populationen, såfremt de har fået udstedt et CPR-nummer før 23. september 1991, da det før dette tidspunkt ikke er muligt at afgøre personens alder ved tidspunktet for udstedelse af CPR-nummeret. Ophold til erhverv efter Opholdsgrundlag opgøres ud fra det seneste registrerede opholdsgrundlag i måneden. I månedsopgørelser kan samme person således kun have ét opholdsgrundlag. Opholdsgrundlaget er opdelt i en erhvervsdel, studiedel samt øvrige med lønindkomst. Kategorien øvrige med lønindkomst indeholder udenlandske statsborgere, som har haft lønindkomst i Danmark, men som ikke har fået udstedt et opholdsgrundlag til erhverv eller studie i perioden fra januar 2004 og frem. I denne kategori indgår således statsborgere, der har andre opholdsgrundlag end til erhverv og studie samt statsborgere, der ikke behøver et opholdsgrundlag. Grænsependlere udgør en stor 19

20 del af kategorien øvrige med lønindkomst. Endvidere behøver eksempelvis nordiske statsborgere ikke et opholdsgrundlag for at bosætte sig og finde beskæftigelse i Danmark. Derudover kan øvrige med lønindkomst omfatte grupper som flygtninge, asylborgere, familiesammenførte etc. der ikke har et opholdsgrundlag til erhverv efter januar 2004 (de kan godt have et opholdsgrundlag før januar 2004, men så tæller de med i øvrig med lønindkomst), men har en registreret lønindkomst i e-indkomst. Endvidere kan øvrige med lønindkomst omfatte EU-borgere eller 3. landes borgere, der er kommet til landet før 2004, men af den ene eller anden årsag ikke skal eller har fået fornyet registreringsbevis for ophold til erhverv. Beskæftigelsesregion Syddanmark 20

21 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Dannebrogsgade 3, 2. sal 5000 Odense C Telefon: NÆRMERE OPLYSNINGER OM ANALYSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT: Fuldmægtig Henrik Foght Pedersen, tlf TILMELD DIG OGSÅ BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARKS NYHEDSBREV PÅ HJEMMESIDEN OG FÅ TILSENDT INFORMATION OM OFFENTLIGGØRELSER AF BLA. DE KOMMENDE ARBEJDSMARKEDSBALANCER, NYE LEDIGHEDSTAL M.M. ISSN

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5 JUNI MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8 AUGUST MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke opdateret)

Læs mere

Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark

Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark Mens udenlandsk arbejdskraft fra de nordiske lande og Vesteuropa er faldet de seneste fire år så stiger antallet af lønmodtagere i Danmark fra Østeuropa.

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i NORDJYLLAND

Udenlandsk arbejdskraft i NORDJYLLAND Udenlandsk arbejdskraft i NORDJYLLAND Udenlandsk arbejdskraft i Nordjylland Resume: Flere udenlandske lønmodtagere, på trods af finanskrisen. Den samlede beskæftigelse er faldet med 13.826 siden 2008 i

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Der er stor forskel i lønindkomsterne mellem udenlandske arbejdere fra vestlige og østlige lande. Ser man på medianindkomsterne, så modtager midlertidige arbejdere

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK STRUKTURANALYSE AF 5 JYSKE KOMMUNER I SYDDANMARK. overvågning af arbejdsmarkedet Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK STRUKTURANALYSE AF 5 JYSKE KOMMUNER I SYDDANMARK. overvågning af arbejdsmarkedet Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK STRUKTURANALYSE AF 5 JYSKE KOMMUNER I SYDDANMARK overvågning af arbejdsmarkedet Syddanmark MARTS 212 Udgiver: Beskæftigelsesregion Syddanmark www.brsyddanmark.dk (Redaktionens

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016 Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 15. februar 2016 Februar 2016 Asylansøgere og flygtninge En asylansøger er en udlænding, der søger om ret til at opholde sig som flygtning i et

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud

Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 12, 24. juni 2011 Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud, side 1 20.000 udenlandske statsborgere arbejder i Danmark,

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 1-3-1 Sagsnr. 11/311 Dokumentnr. 11 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Marts 1 1 Indholdsfortegnelse: 1. Målopfyldelse

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Aalborg Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Aalborg Kommune

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Aftale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 5

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 5 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspłrgselen p arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfłlgning p ministerm l Opfłlgning jobcentrets m l Opfłlgning p jobcentrets indsats Udenlandsk

Læs mere

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst Danmarks Statistik 5. juni 2015 Beskæftigelsesnotat Dette notat indeholder forklaringer af de begreber, der anvendes i de vedlagte tabeller vedrørende lønmodtagerbeskæftigelse for perioden 4. kvartal 2011

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i svendborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Svendborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Svendborg Kommune.

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Oversigt over udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark

Oversigt over udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 15, 13. april 2012 Oversigt over udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark, side 1 Ny jobindikator: Antal beskæftigede lønmodtagere, side

Læs mere

Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 7, 15. januar. 2010 Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark, side 1 Tag højde for aldersfordelingen når andelen af indvandrere og danskere

Læs mere

EU-borgere i Køge Kommune. Kortlægning af antal, udvikling og karakteristika

EU-borgere i Køge Kommune. Kortlægning af antal, udvikling og karakteristika 2 EU-borgere i Køge Kommune Kortlægning af antal, udvikling og karakteristika 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvikling i antallet af EU-borgere... 4 3. Karakteristika... 6 4. Arbejdskarakteristika...

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK September 212 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Analyse 19. maj 216 Hvem indvandrer til Danmark? Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Indvandringen til Danmark har de sidste år været på et højt niveau. Denne analyse ser på statsborgerskab og opholdsgrundlag

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED v/ MONA LARSEN, SFI Seminar Hvorfor stadig lønforskel forklaringer på uligeløn, SFI, d. 4. juni 2010 LØNFORSKELLE MELLEM MÆND

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft løfter

Udenlandsk arbejdskraft løfter jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 jan-14 apr-14 jul-14 okt-14 jan-15 apr-15 jul-15 okt-15 jan-16 apr-16 jul-16 okt-16 Udenlandsk arbejdskraft løfter AF

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 April 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, april 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i marts 13 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 7 ud af 1 arbejdspladser har under 5 ansatte

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

6. Udenlandsk arbejdskraft og dansk økonomi

6. Udenlandsk arbejdskraft og dansk økonomi 6. Udenlandsk arbejdskraft og dansk økonomi 6.1 Sammenfatning 187 6.2 Udenlandske medarbejdere i Danmark 188 6.3 Udenlandske medarbejdere og dansk økonomi 196 6.4 Gode erfaringer med udenlandske medarbejdere

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge UIndhold:U HTUgens temather HT ud af er i arbejdsstyrkenth HIndvandreres beskæftigelse varierer på tværs af oprindelseslandh HTUgens tendenserth H pct. færre varslede fyringer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 September 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge- og Integrationsministeriet, september 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Danmark er en lille åben økonomi, og vi profiterer i høj grad af den frie bevægelighed af varer, tjenester

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn Bilag til pkt. 9.1 Juni 2015 1 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) på Fyn Fig. 2. Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2012

Befolkning i København 1. januar 2012 30. marts 2012 Befolkning i København 1. januar 2012 Den 1. januar 2012 boede der 549.050 personer i København. I løbet af 2011 steg folketallet med 9.508 personer. I 2012 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Mange job med relativt få timer om ugen

Mange job med relativt få timer om ugen 11. oktober 2016 2016:17 Mange job med relativt få timer om ugen Af Thomas Thorsen, Jesper Grunnet-Lauridsen og Michael Drescher Fra 1. oktober 2016 betyder 225-timersreglen, at kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år

Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år 30. august 2007 Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i juli måned 2007 var

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2010

Befolkning i København 1. januar 2010 23. juni 2010 Befolkning i København 1. januar 2010 Den 1. januar 2010 boede der 528.208 personer i København. I løbet af 2009 steg folketallet med 9.634 personer. I 2009 steg antallet af indvandrere med

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 47 Indhold: Ugens tema Internationalt Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Normalisering af lønmodtagerbeskæftigelsen efter lockout EU-kommissionen:

Læs mere

3. Det nye arbejdsmarked

3. Det nye arbejdsmarked 3. Det nye arbejdsmarked 3.1 Sammenfatning 87 3.2. Store brancheforskydninger de seneste 2 år 88 3.3 Stadig mange ufaglærte job i 93 3.1 Sammenfatning Gennem de seneste årtier er der sket markante forandringer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25, 211 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendens Nationalbanken: Økonomisk fremgang de næste par år Fortsat mange nytilkendelser af førtidspension Faldende beskæftigelse

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Finanstilsynet 16. september 2014 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA #4 februar 2012 ØKONOMISK TEMA Dansk eksportudvikling Efter en høj vækst igennem 2010 faldt vareeksporten igennem store dele af 2011. Niveauet for den danske vareeksport i 2011 var dog 11,4 pct. højere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Antal borgere, Faxe Kommune

Antal borgere, Faxe Kommune Generelt. Kilden for alle data er FLIS (Fælles Kommunalt Ledelsesinformations System). Data for 215 dækker perioden januar juli. Figur 1. Udvikling i antal borgere i Faxe Kommune 35.5 Antal borgere, Faxe

Læs mere

Kommunenotat. Skive Kommune

Kommunenotat. Skive Kommune Kommunenotat Skive Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Skive Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Kommunenotat. Herning Kommune

Kommunenotat. Herning Kommune Kommunenotat Herning Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Herning Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Besk ftigelsen Efterspłrgselen p arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfłlgning p ministerm l Opfłlgning jobcentrets m l Opfłlgning p jobcentrets indsats

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014 Overnatningstal for Fyn Januar til juni 214 Generelt har Fyn haft en fin fremgang på 4% i antallet af overnatninger de første 6 måneder. Væksten fordeler sig således: Hoteller 6% Feriecenter Udvikling

Læs mere

flygtninge & migranter

flygtninge & migranter Fakta om flygtninge & migranter i Danmark Indhold Forord................................................ 3 Hvor kommer flygtninge og migranter fra?...4 Hvor mange hjælper Danmark sammenlignet med andre

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere