Flyt borgerne - fra skranke til pc Lyngby-Taarbæk Kommunes strategi for mere effektiv og fleksibel borgerkommunikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flyt borgerne - fra skranke til pc Lyngby-Taarbæk Kommunes strategi for mere effektiv og fleksibel borgerkommunikation"

Transkript

1 Indhold Flyt borgerne - fra skranke til pc Lyngby-Taarbæk Kommunes strategi for mere effektiv og fleksibel borgerkommunikation Indledning s. 2 Visionen for Lyngby-Taarbæk Kommunes betjening af borgere og virksomheder s. 3 Målsætninger og konkrete s. 4 Strategiens implementering s. 7 Bilag: Oversigt over kvantitative, metoder og sammenhængen med de fællesoffentlige og fælleskommunale digitaliseringsstrategier s. 9 Indledning Denne strategi fastsætter visioner, og principper for Lyngby-Taarbæk Kommunes digitale, telefoniske, skriftlige og personlige betjening af borgere og virksomheder. Den er Lyngby-Taarbæk Kommunes svar på en service- og kanalstrategi. Strategien er også rammen for de initiativer, kommunen skal tage på de borger- og virksomhedsrettede områder, fordi kommunen er forpligtet af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, som Regeringen, Danske Regioner og KL har aftalt, og af KL's egen fælleskommunale digitaliseringsstrategi, der konkretiserer ene for kommunerne. Flyt borgere-strategien skal bidrage til, at flere borgere bruger de mest effektive kanaler, når de henvender sig til kommunen. Og at de kanaler, der tilbydes, bliver mere effektive. Endelig skal kommunen henvende sig ad effektive kanaler til borgerne. Strategien handler også om service til borgerne. God service i Lyngby-Taarbæk Kommune handler om at være til rådighed på den rette platform, på det rette tidspunkt, set i forhold til borgerens behov, og med den mest effektive indsats. Servicen overfor borgerne er i denne sammenhæng alt det, der er rundt om en serviceydelse: Hvordan vi modtager henvendelser Hvordan vi svarer på henvendelser Hvor hurtigt vi svarer Hvordan vi håndterer henvendelser om information Kanalerne er vejen til kontakt og muligheden for at servicere borgerne. Der er flere typer af kanaler, der skal bruges fleksibelt for at sikre den bedste og mest effektive borgerservice: Digital henvendelse - handler om transaktioner, information og selvbetjening via hjemmesiden. Men kan også i fremtiden være dialog i form af en chatfunktion. Skriftlig kommunikation - kan både være mails og almindelige breve. Telefonisk henvendelse er enten direkte til en forvaltning, til en institution eller til omstillingen. Personlig henvendelse. Lyngby-Taarbæk Kommunes borgere er i stort omfang veluddannede og ressourcestærke. De kan og vil gerne bruge hjemmesiden som kanal for kommunikation med kommunen. Det skal vi udnytte og styrke. Hvor det giver mening, går vi konsekvent fra betjening af borgere til selvbetjening og 1

2 medbetjening. Samtidig skal vi have øje for dem, der ikke er parate til selvbetjening, ved at være parate til hjælpe, hvor der er behov. Hvis flertallet klarer sig selv mere, vil der også være mere tid til at hjælpe mindretallet af borgere, der ikke er digitalt parate. Visionen for Lyngby-Taarbæk Kommunes betjening af borgere og virksomheder Lyngby-Taarbæk Kommune kan og skal effektivisere betjeningen af borgere og virksomheder. Derfor skal vi tænke nyt og mere sammenhængende, når vi tænker service, organisering og investering i digitale muligheder. Kommunen er i dag på et niveau, hvor mere effektive arbejdsgange kan opnås blot ved at aktivere muligheder, vi allerede har, og at tænke service, processer og løsninger på tværs i stedet for sektorielt. Men det kræver, at kommunen viser mod til at tage konsekvenserne af forandringerne, og vil stå ved, at borgerservice som begreb er under forandring. I første omgang sigter strategien mod at der træffes mere stabile, konsekvente og rationelle beslutninger i forhold til at flytte borgere over på billigere kanaler. På den måde skabes der et springbræt til ambitiøse og nytænkende løsninger. På længere sigt har udviklings- og strategiudvalget følgende vision for udvikling på området: Flyt borger-strategien bidrager til, at fremtidens Lyngby-Taarbæk Kommune er blandt Danmarks mest innovative og digitale kommuner Der arbejdes hen i mod visionen i tre faser faser: 1. Først satses der på nye veje i rådhusbetjeningen af borgere og virksomheder. Her skal vi aktivere de muligheder, vi har i dag, tænke nyt i forhold til måden, vi kommunikerer til og med borgerne, vi skal organisere os anderledes og være modige i forhold til at stå ved vores prioriteringer: Når vi vælger én kanal som hovedvej, er det den, der kommunikeres om og igennem. Ikke alle de andre. På den måde lukkes der ikke for kanaler over natten. De siver bort efterhånden, som færre og færre bruger dem. 2. Dernæst udvides indsatsen til også at gælde den digitale kontakt på velfærdsområderne. Den største masse af henvendelser fra borgerne foregår på velfærdsområderne. Her skal vi have øjnene åbne for andre kommuners løsninger, og tænke i helheder i forhold til borgerne. I fokus er løsninger, der bidrager til en generel modning af kommunens og borgernes digitale muligheder og parathed. 3. Målet er nået, når kommunen evner og kan understøtte innovation set med borgernes øjne. Når Lyngby-Taarbæk Kommune dette, vil der være plads til at udvikle nye løsninger i fællesskaber med de mest fremsynede kommuner i landet og sætte vores præg på den offentlige dagsorden indenfor borgerrettet kommunikation. Fokus vil være på at nyskabe service til de digitalt parate borgere der er her allerede skabt et net af handlinger, der sikrer ordentlig service til dem, der ikke er digitalt parate. 2

3 Målsætninger De overordnede sætninger for strategien er hele vejen: 1. At borgerne møder og bruger velfungerende løsninger 2. At borgerne får øje på de digitale muligheder 3. At kommunens politikere og medarbejdere kan hjælpe borgerne i gang 4. At prioriteringen af kanaler afspejles i håndteringen af de daglige opgaver 1. Borgerne møder og bruger velfungerende løsninger Servicen til borgerne på nettet skal opleves tidssvarende og tidsbesparende. Løsningerne skal virke. Det skal være muligt at få hjælp til at betjene sig selv rigtigt, og borgerne henter hurtigst hjælp ved at henvende sig virtuelt eller telefonisk. Løsningerne skal bidrage til en oplevelse af kommunen som én sammenhængende helhed. Service skal frem for alt være effektiv. Der hvor sagens natur gør det relevant, prioriterer vi løsninger, der overflødiggør medarbejderes kontakt med en sag. Det er f.eks. muligt, hvor borgeren blot skal oplyse om eller bestille noget, som f.eks. et sygesikringskort. I anden omgang prioriterer vi løsninger, der overflødiggør anden kontakt end en kvittering og selve sagsbehandlingen. Kriterierne for anskaffelser af nye gode selvbetjeningsløsninger er at de bidrager til en hurtigere og mindre manuel sagsbehandling at de bidrager til en sammenhængende oplevelse at betjene sig selv i Lyngby-Taarbæk Kommune at de bidrager til den overordnede effektivisering af kommunen. Herunder prioriterer vi fx digitale løsninger på ydelser, hvor der er et vist henvendelsesvolumen dvs. hvor der enten er mange gentagne henvendelser fra få borgere eller henvendelser, som de fleste er nødt til at rette til kommunen, på et eller flere tidspunkter i livet. For at de foretagne it-investeringer vedbliver at være attraktive og velfungerende, skal der løbende bruges midler på at vedligeholde og opdatere løsningerne. 3

4 Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi har som pejlemærke, at alle borgere bruger nettet til ansøgninger og anmeldelser i 215. Papirblanketter og formularer er udfaset. Der kommer ikke flere kuverter fra det offentlige. For at bringe Lyngby-Taarbæk Kommune et godt stykke mod dette, sætte ambitiøse men realistiske lokale : Målene er at: 1.1. Lyngby-Taarbæk Kommune kan tilbyde mindst 2 velfungerende selvbetjeningsløsninger til borgerne i De selvbetjeningsløsninger, der findes i 215, skal i gennemsnit have en gennemførselsgrad på 75 pct. Det vil sige, at 75 pct. af de borgere, der forsøger at bruge løsningerne, skal gennemføre selvbetjeningen (transaktionsgrad). Gennemførselsgraden vil dog variere for de enkelte løsninger, fordi de tilbyder løsninger til forskellige borgergrupper med forskellig digital parathed pct. af borgerne betjener sig digitalt i 215, mod de nuværende 14 pct.* Se bilag for den forventede stigning pct. af henvendelserne til kommunen kommer i 215 som personlige henvendelser, mails eller breve, i modsætning til ca. 54 pct. i dag Kommunen udsender i 215 som udgangspunkt ikke flere papirbreve.** 2. Borgerne får øje på de digitale muligheder I al kommunikation til borgere og virksomheder skal vi have fokus på at lede henvendelser over på mere effektive kanaler. Det gælder i breve, samtaler og gennem annoncekampagner. Det er vigtigt, at vi benytter alle muligheder for at få borgerne til at acceptere at få breve fra kommunen sendt med digital post, og at vi benytter muligheden for at gøre opmærksom på selvbetjeningsløsninger, når den er der. Hvis borgerne skal ændre vaner, skal kommunen også ændre vaner. Kommunikationen om nye løsninger skal være massiv men specifik, og med den rette timing, så vi rammer borgernes behov, når de opstår. Borgerne får også nemmere øje på de digitale muligheder, hvis information, hjælp, vejledninger og afgørelser er let forståelige. Det skaber tillid i kommunikationen mellem borger og kommune. Og det giver borgene tillid til, at de kan betjene sig selv. Forklaringer, vejledninger og informationer skal være genstand for stadig udvikling med udgangspunkt i borgernes behov. I takt med, at vi kommunikerer stadigt mere tydeligt i oplysninger og vejledninger om, hvordan man mest effektivt henvender sig til kommunen, vil vi kommunikere mindre tydeligt eller slet ikke om andre åbne kanaler end selvbetjenings og medbetjeningskanaler. I enkelte tilfælde kan borgeren have krav på at benytte analoge kanaler. Der følger Lyngby-Taarbæk Kommune selvfølgelig gældende lovgivning, og giver mulighed for det. Men vi reklamerer ikke med de muligheder. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi rummer initiativ til, at portalen borger.dk skal være indgangen til digital selvbetjening. Alligevel vil en stigning af borgere, der klikker ind på ltk.dk være et tegn på, at borgerne i stigende grad kan finde brugbar information om egen sag eller behov for det offentliges hjælp på kommunens hjemmeside. Da vi antager, at borgerne henvender sig mindre, hvis de selv kan finde ren besked, er ene at: 2.1. Hjemmesiden har 15 pct. flere besøgende og entydige 1 besøgende på kommunens hjemmeside i 215 end i dag. * Fælleskommunalt ** Fællesoffentligt 4

5 pct. af borgerne over 15 år i Lyngby-Taarbæk Kommunes postnumre har en Nem ID i 215. Det nuværende niveau er på 52 pct Der er sket en jævn stigning i antallet af borgere med en digital postkasser frem til 214, hvor det bliver obligatorisk for alle over 15 år at have en digital postkasse. Opgørelser laves med basis i 212, da det først her bliver muligt at fastslå antallet af borgere med digitale postkasser på kommunalt niveau. 3. Kommunens politikere og medarbejdere er ambassadører for strategien og hjælper borgerne i gang, hvor det er nødvendigt Strategien sætter ambitiøse. Det er nødvendigt, da vi også skal leve op til de ambitiøse, der er sat på fællesoffentligt og fælleskommunalt niveau. Det er kun muligt at nå ene, hvis vi alle i kommunen påtager os at være digitale ambassadører. I praksis betyder det, at politikere, ledelse og medarbejdere bakker op om strategien, selv mestrer de muligheder der er, og forstår at lede borgeren på vej til selv at søge informationer på hjemmesiden. Det kræver bl.a. at både politikere, ledere og medarbejdere selv har og kan bruge NemID og kommunens hjemmeside. Derfor skal kommunen have interne tilbud om uddannelse. Særligt de forvaltninger, der har megen borgerkontakt vil undergå en forandring fra skrankebetjening til medbetjening. I stedet for at vente på at blive betjent, vil borgerne kunne betjene sig selv, enten på stedet eller derhjemme, og medarbejderne vil være ledige til at hjælpe, enten personligt, på en chat eller telefonisk. De borgere, der ikke er digitalt parate vil mærke de mindste forandringer: De vil stadig få hjælp til at klare deres behov. Men sagsbehandlerne for de borgere vil fremover sidde med borgerens NemID i hånden og vise vej, mens de hjælper med at klare tingene ad samme vej som alle andre. Derudover vil det være nødvendigt at engagere og involvere fremsynede medarbejdere med borgerkontakt som forandringsagenter. Dem, der møder borgerne til hverdag kender borgernes behov og muligheder bedst. Derfor skal frontmedarbejderne være med til at forandre den måde, vi indretter borgerkontakten på. Forandringsagenterne skal være i stand til at analysere arbejdsgange, implementere nye processer og løsninger, og sætte initiativer i gang til løbende innovation. Målene er: 3.1. At uddanne 2 administrative medarbejdere, ledere samt politikere i 212, til at blive bedre på nettet At uddanne 2 medarbejdere på velfærdsområderne om året frem til At digital selvbetjening er en del af den generelle introduktion til nye medarbejdere At alle medarbejdere kan bruge digital post og NemID samt kender til kommunens selvbetjeningsløsninger i Prioriteringen af kanaler skal afspejles i håndteringen af de daglige opgaver Gradvist vil nogle ydelser blive fuldt digitale. F.eks. fordrer den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for stat, regioner og kommuner (august 211), at nogle selvbetjenings-løsninger bliver obligatoriske for alle allerede i 4. kvartal 212. I samme takt vil der blive lukket for betjening ad 1 Entydige besøgende dækker over antallet af besøgende (kun talt med én gang) på webstedet i en bestemt periode. En entydig besøgende udpeges vha. cookies. Derved es antallet af brugere, der benytter hjemmesiden. 5

6 alle andre kanaler for den specifikke ydelse. Det betyder, at den hjælp, man kan få af kommunens medarbejdere i stigende grad vil være hjælp til selvhjælp. Ændringerne vil ikke nødvendigvis give ekstra arbejde til borgerne. De skal i princippet aflevere de samme oplysninger digitalt, som de før afleverede i et papirskema. Men det sparer kommunen for manuelt arbejde, at de leverer dem det rigtige sted første gang. Udnyttet rigtigt, kan dette bruges til at effektivisere arbejdsgange med. Effektivisering er derfor også et i strategien. For at sikre, at strategien bidrager til at effektivisere kommunens arbejdsgange, er ene at: 4.1 Alle selvbetjeningsløsninger inkl. blanketter er vurderet i 212 i forhold til, om de er relevante i forhold til kommunens ydelser, og om de kan integreres med relevante fagsystemer. De løsninger, der kan integreres, bliver det. De blanketter, der ikke bruges, opsiges. 4.2 Der sker en årlig budgetmæssig revurdering af området, hvor det fastslås, hvor stort et fald i omkostninger, der kan udledes af, at der bliver færre henvendelser fra borgerne, som skal betjenes manuelt. Vurderingen baserer vi aktuelt på KL's kanalprisrapport, der kan komme mere præcise nøgletal senere hen, samt de jævnlige tælleuger, kommunen gennemfører i 212 og frem. Strategiens implementering Målene nås ved at sætte en række initiativer i værk, der samles i handleplaner. Handleplanerne beskriver hvert initiativs eksistensberettigelse og prioritering samt ansvarlige aktører og finansiering. Initiativerne prioriteres med hensyn til deres berettigelse som enten effektiviseringsinitiativer, service-forbedrende initiativer eller styringsinitiativer. Indsatser Første bølge af indsatser er identificeret gennem interviews med diverse forvaltninger og anbefalet af Kommunalbestyrelsens Udviklings- og Strategiudvalg. Initiativerne vil blive beskrevet i handleplan med tilhørende projektbeskrivelser. En foreløbig beskrivelse kan findes i baggrundsmaterialet for strategien på sagnr (Bilag 1). Initiativer er vist som blå bobler i figuren nedenfor. 1. Ny hjemmeside med fokus på selvbetjening 2. Kompetenceudvikling af medarbejdere, så de er i stand til at "medbetjene" borgere, der har brug for støtte til selvbetjening 3. Supportfunktion (enten chat eller telefonisk), så borgerne har et sted at henvende sig - også uden for åbningstid. Dette kombineres med begrænsning af åbningstider for fysisk henvendelse 4. Digital postfordeler, der kan fordele en stor del af de digitale henvendelser til rette afdeling 5. Diverse fundamentskabende aktiviteter, herunder særligt på it-området 6. Forbedret kommunikation til borgerne i breve og på hjemmesiden De her nævnte initiativer vil ikke bringe kommunen i. De er de nødvendige forudsætninger for, at kommunen kan udvikle sig i takt med kravene fra den fællesoffentlige og fælleskommunale digitaliseringsstrategi. De gevinster, de giver, er langsigtede. De grønne bobler illustrerer, at der skal tages flere initiativer, før vi når de næste faser i strategien. Udviklingen af disse initiativer vil ske i samarbejde med de enkelte afdelinger i forbindelse med udarbejdelse og revidering af handleplaner, se nedenfor. Der vil også skulle tages bestik af udmeldinger om både anbefalede obligatoriske initiativer fra både Regeringen og KL. Flere initiativer vil kræve finansiering, der modsvarer ambitionsniveauet i strategien. 6

7 Illustration af sammenhængen mellem, indsatser og tidsmæssig ramme En metode til effektiv implementering af Flyt Borger-strategien vil være at tage ved lære af andre og udnytte den viden, der er skabt af andres erfaringer. Første skridt Indtil der gennem strategiens implementering er skabt basis for en etableret organisering af den digitale udvikling på det borgerrettede område, følger projektgruppen op på initiativerne i første bølge. De anbefalede initiativer projektorganiseres med ansvaret for de enkelte projekter placeret i de relevante forvaltninger/afdelinger. Projektgruppen bistår afdelingerne med at udarbejde handleplaner med de lokale relevante initiativer. Initiativerne businesscase-vurderes, undersøges for relevans i andre afdelinger, og samles i handleplaner som beskrevet ovenfor. Projektgruppen understøtter i muligt omfang denne proces med råd og vejledning, samt sikrer koordinering med andre projekter med berøringsflader til Flyt Borgerstrategien. Eksempler er overflytningen af objektive sagsbehandlingsopgaver til Udbetaling Danmark, re-vitaliseringen af GoPro og digitaliseringsstrategiens styringsprincipper. Derudover udarbejder projektgruppen en fælles handleplan, hvor initiativerne sættes i en samlet ramme, så udviklingen tydeligt ses og kan følges af politikere, ledere, medarbejdere og borgere. Dette vil virke motiverende for leveringen af de forudsætnings-skabende initiativer. Initiativer finansieres som udgangspunkt i de enkelte forvaltninger, hvor gevinsterne også vil vise sig. Bliver den overordnede business case tilstrækkelig attraktiv, kan der skabes en tværgående pulje til investeringer, som afdelingerne kan søge. 7

8 Bilag: Oversigt over kvantitative, metoder og sammenhængen med de fællesoffentlige og fælleskommunale digitaliseringsstrategier Mål 211- status Afvigelse fra KL Begrundelse Metode til ing 1.1 Antal velfungerende selvbetjeningsløsninger 1.2 Andelen af borgere, der gennemfører ud af antallet af forsøg/aktiveringer I 12: -5 KL: fem nye selvbetj.løsni nger om året. Målene her er tilpasset LTKs udgangspunkt 18 pct. 4 pct. 5 pct. 6 pct. 75 pct. ingen Ingen eller fællesoff. Statistik.borg er.dk/ (løsninger m trans.grad o. 75%) Statistik.borg er.dk.: Alle transaktioner /alle aktiveringer. 1.3 Andel borgere bruger selvbetjeningsløsninger 1.4 Pers./skrftl. henvendelser fra borgere 1.5 Udsendelse af breve 14 pct. 2 pct. 3 pct. 4 pct. 5 pct. I pp. 54,7 pct. Ca LTK afviger i 212 men forventer at indhente KL's inden pct. 45 pct. 33 pct. 25 pct. ingen Ingen eller fællesoff. Ca Ca Ca. 95. ingen Udfasning afhænger af tidspunkt for obl. dig. postkasser Opgjort på baggrund af tælleugens opgørelse på obl. tælleopgaver Opgjort på baggrund af tælleugens opgørelse på obl. tælleopg. Opgjort i bc for doc2mail. Fjernprintede breve ikke inkl. 2.1 Hjemmesidebesøg ca /194. unikke 2.2 NemID 52 pct. af borgern e 2.3 Digital postkasse Kendes forår besøg /årligt 7. besøg /årligt 75. besøg /årligt 8. besøg /årligt ingen Ingen el. fællesoff. 6 pct. 7 pct. 75 pct. 8 pct. ingen Ingen 8 pct. ingen Digitale postkasser bliver obligatoriske i 214 Opgjort for seneste år på google analytics Opgjort af KL og fordelt på postnr. AMS opgør forår 212 8

9 3.1 Udd. af adm. medarbejdere 3.2 Udd. af velfærds- medarbejdere 3.3 Kendskab Kendes forår ingen Ingen ingen Ingen 1 pct. ingen Ingen Kursusafholdelse m. obl. deltagelse Kursusafholde lse m. obl. deltagelse Spørgeskema udsendes forår 212, 13 og Blanketvurdering 4.2 Budgetvurdering 1 pct. ingen Ingen ingen Ingen Vurderes af afdelinger i samarb. m. it-afd. Vurderes af økon.afd. ii samarb. m. it 9

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi

Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi December 2013 Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi Kommunikationen med borgere, virksomheder og foreninger i Halsnæs Kommune er et vigtigt

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG

KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG KANAL- OG SERVICESTRATEGI

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

R E S U L T AT E R F R A D E T D I G IT AL E L AN D K O R T

R E S U L T AT E R F R A D E T D I G IT AL E L AN D K O R T R E S U L T AT E R F R A D E T D I G IT AL E L AN D K O R T Indledning hvilken metode ligger bag resultaterne 73 kommuner har indtastet data om henvendelsestal på KL s Digitale Landkort. 83 har besvaret

Læs mere

Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé:

Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Digitaliseringsprogram (er flyttet til ny projektdb)» SPOR» Kanal- og servicestrategi» Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé: Type: Dokument

Læs mere

Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation

Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation Regeringen, kommunerne og regionerne har vedtaget en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der har som målsætning at digitalisere kommunikationen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 17-01-2012, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Protokol Tirsdag den 17. januar 2012 kl. 08:15 afholdt Udviklings- og Strategiudvalget møde i

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Handlingsplan for området digital borgerbetjening.

Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Indledning Den ny handlingsplan for (2011-2015) samt en ny fællesoffentlig (2011-2015) indeholder over 20 projekter på området for digital borgerbetjening.

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Kanalstrategi en strategi for henvendelseskanaler til og fra kommunen [Udkast] Juni 2013. Natur og Udvikling

Kanalstrategi en strategi for henvendelseskanaler til og fra kommunen [Udkast] Juni 2013. Natur og Udvikling Kanalstrategi en strategi for henvendelseskanaler til og fra kommunen [Udkast] Juni 2013 Natur og Udvikling Kanalstrategi Hvert år håndterer Halsnæs Kommune rigtig mange henvendelser til og fra borgere

Læs mere

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om "nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service"?

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service? Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

Digital selvbetjening og Digital Post

Digital selvbetjening og Digital Post Digital selvbetjening og Digital Post Marts 2015 Stephanie Piontek stipp@digst.dk og Kristian Nohr krn@digst.dk, Center for brugervenlighed og implementering december 2015 1 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Organisatorisk forankring og proces

Organisatorisk forankring og proces Organisatorisk forankring og proces Effektivisering gennem digitalisering E2012-projektet Odense Kommune 4 strategi forretning teknik Vandfaldsmodel udrulning S P O R Parallelspor strategisk spor forretningsspor

Læs mere

Emne Status på det kanalstrategiske arbejde i Socialforvaltningen Socialudvalget Kopi til Erik Kaastrup-Hansen Aarhus Kommune

Emne Status på det kanalstrategiske arbejde i Socialforvaltningen Socialudvalget Kopi til Erik Kaastrup-Hansen Aarhus Kommune Notat Emne Status på det kanalstrategiske arbejde i Socialforvaltningen Til Socialudvalget Kopi til Erik Kaastrup-Hansen Aarhus Kommune Den 2. april 2013 Resumé Dette notat gør status på Socialforvaltningens

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Kanalstrategi

Kanalstrategi Kanalstrategi 2016-2018 Hjørring Kommune 1 Kanalstrategi 2016-2018 Formål Kanalstrategien skal hjælpe os til at udnytte vores ressourcer bedre og bevare borgernes oplevelse af kvalitet, når de bliver betjent

Læs mere

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering N O TAT Inspiration til en strategi for effektivisering En politisk vedtaget strategi for effektivisering giver et godt afsæt for kommunalbestyrelsens arbejde med at skabe økonomisk råderum. Strategien

Læs mere

Aftale mellem Borgerservice og Michael Maaløe

Aftale mellem Borgerservice og Michael Maaløe Aftale mellem Borgerservice og Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den bevilling,

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven.

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Bilag 3 og 4 vedr. gennemførelse af effektiviserings og digitaliseringsopgaven 2012 til og med Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Dette bilag indeholder

Læs mere

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Baggrund Store grupper af borgere ønsker i stadig større grad at anvende digitale medier som indgang til det offentlige. Mens de yngre generationer ligefrem

Læs mere

Digital Post og særligt svage borgergrupper

Digital Post og særligt svage borgergrupper Digital Post og særligt svage borgergrupper Vejledning til kommunerne om håndtering af svage borgergrupper i forbindelse med indførelsen af Offentlig Digital Post. Version: 1.0 Udarbejdet: april 2014 Udarbejdet

Læs mere

Handleplan for it-uvante borgere på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet

Handleplan for it-uvante borgere på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Handleplan for it-uvante borgere på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet 9. oktober 2014 Sagsbeh: Meno03 Arbejdsgange og Teknologi Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet 1. Formål med planen

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Kanalstrategi for Glostrup Kommunes administrative område

Kanalstrategi for Glostrup Kommunes administrative område Kanalstrategi for Glostrup Kommunes administrative område 2011-2013 Glostrup Kommune 13. april 2011 Nærværende strategi er udarbejdet i samarbejde mellem KMD og Glostrup Kommune. Samarbejdet har dels bestået

Læs mere

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen KANALSTRATEGI 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014 Layout ITK Design, Jan Thomassen Tryk og oplag LaserTryk.dk A/S 1.000

Læs mere

Kommunernes e2012-projekt. Astrid Marie Starck, konsulent KL s Center for Borgerbetjening og It-politik ams@kl.dk - 3370 3583

Kommunernes e2012-projekt. Astrid Marie Starck, konsulent KL s Center for Borgerbetjening og It-politik ams@kl.dk - 3370 3583 Kommunernes e2012-projekt Astrid Marie Starck, konsulent KL s Center for Borgerbetjening og It-politik ams@kl.dk - 3370 3583 e2012 og hvad så? 1) Vente og lade tingene komme til os? 2) Mulighed? Borgmester

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015 Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLD: Hvad er en service- og kanalstrategi Borgerne kan selv (Indledning) (Målgrupper) Derfor

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

RESUME... 3 1. INDLEDNING... 4 2. METODE, ORGANISERING OG AFGRÆNSNING... 5 3. SAMLET ANTAL HENVENDELSER... 6 4. OBLIGATORISKE OPGAVEOMRÅDER... 7 5.

RESUME... 3 1. INDLEDNING... 4 2. METODE, ORGANISERING OG AFGRÆNSNING... 5 3. SAMLET ANTAL HENVENDELSER... 6 4. OBLIGATORISKE OPGAVEOMRÅDER... 7 5. Henvendelsesmønster i Nyborg Kommune Afrapportering efter National Tælleuger 2011 RESUME... 3 1. INDLEDNING... 4 2. METODE, ORGANISERING OG AFGRÆNSNING... 5 3. SAMLET ANTAL HENVENDELSER... 6 4. OBLIGATORISKE

Læs mere

Projektbeskrivelse. SLAGELSE KOMMUNE Projektorganisationen. Projektnavn ny Borger- og Virksomhedsplatform

Projektbeskrivelse. SLAGELSE KOMMUNE Projektorganisationen. Projektnavn ny Borger- og Virksomhedsplatform Projektnavn ny Borger- og Virksomhedsplatform Projektleder Marcel Bigum Dato 27. februar 2012 6. marts 2012 24. april 2012 14. maj 2012 16. maj 2012 (endelig organisering tilrettet) Sagsnummer 330-2012-14883

Læs mere

Jobcentrets VITAS business case

Jobcentrets VITAS business case Jobcentrets VITAS business case Lavet med udgangspunkt i en kommune med 50-80.000 borgere 15. december 2015 Jobcenter business casens indhold Formål med jobcenter business casen og STAR anbefaling Side

Læs mere

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr.

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Frontoffice NOTAT Til direktionen KFF Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation Borgerne, brugerne, tilflytterne og turisterne Hver dag har vores

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012

K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012 K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012 De kommende børnehaveklassebørn er klar til den digitale skole Resumé KL har fået gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til kommende

Læs mere

Besvarelse af forespørgsel på byrådsmødet den 8. oktober 2014 i forbindelse med behandlingen af Kanalstrategi 2.0 (punkt 2 på dagsordenen)

Besvarelse af forespørgsel på byrådsmødet den 8. oktober 2014 i forbindelse med behandlingen af Kanalstrategi 2.0 (punkt 2 på dagsordenen) Besvarelse af forespørgsel på byrådsmødet den 8. oktober 2014 i forbindelse med behandlingen af Kanalstrategi 2.0 (punkt 2 på dagsordenen) På byrådsmødet den 8.10. 2014 efterspurgte rådmand Thomas Meedom

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg Strategi 2016-2018 I Forsvarets Auditørkorps arbejder vi sammen med forsvarets øvrige myndigheder hver dag for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed. Auditørkorpsets unikke bidrag til forsvarets

Læs mere

Koncept for kundeservice. 18. december 2015

Koncept for kundeservice. 18. december 2015 Koncept for kundeservice 18. december 2015 Strategisk fokus En af Sikkerhedsstyrelsens kerneopgaver er at levere vejledning til forbrugere og virksomheder det gør vi i høj grad gennem vores kundeservice.

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 version 02.11. 2010 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Borgerservice og Biblioteker Staben november 2010 Indhold 1. En kanalstrategi for Århus Kommune baggrunden

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Flettebreve og Doc2mail

Flettebreve og Doc2mail Flettebreve og Doc2mail Denne vejledning beskriver hvordan du kan sende flettebreve via Doc2mail. I vejledningen er der vedlagt en række skabeloner du kan benytte til dette. Vejledningen er rettet mod

Læs mere

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Principper... 5 Tværgående mål.... 6 Kanaler... 8 Effektivisering... 10 Implementering...

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Kanalstrategi 2.0 Kanalstrategien skal sikre at kommunen anvender de billigste og

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg App camp 01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Med introduktionen af smartphones og tablets er det muligt at udvikle små programmer, Apps (applikationer), som kan forenkle arbejdsgange for

Læs mere

Henvendelsesstrategi for Næstved Kommune

Henvendelsesstrategi for Næstved Kommune Version 21.2.2012 Henvendelsesstrategi for Næstved Kommune 2012 2015 Hvorfor skal vi have en strategi for henvendelser? Næstved Kommune har i de seneste år haft fokus på, hvordan den administrative borgerbetjening

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015

Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015 Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015 Om udviklingsplanen Direktionen i Frederikssund kommune har udarbejdet en udviklingsplan. Efterfølgende har alle fagchefer udarbejdet en udviklingsplan den relevante

Læs mere

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015 Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS Side 2 Citizen.2015 Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune 2013-2015 Service - og

Læs mere

Velfærdsforvaltningen. Referat. til mødet i. Jobudvalget. 16. august 2012 i Jobcentret, mødelokale 1.34 B

Velfærdsforvaltningen. Referat. til mødet i. Jobudvalget. 16. august 2012 i Jobcentret, mødelokale 1.34 B Velfærdsforvaltningen Referat til mødet i Jobudvalget 16. august 2012 i Jobcentret, mødelokale 1.34 B Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 89 "Vejle-loven" på beskæftigelsesområdet 181 181 00.22.00-P08-2-11

Læs mere

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening fredag den 11. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Konkret i Gribskov

Læs mere

Jeg har en fornemmelse af, at vi arbejder for at gøre tingene nemmere for os selv ikke for borgeren. Borgerservicemedarbejder i Hørsholm kommune

Jeg har en fornemmelse af, at vi arbejder for at gøre tingene nemmere for os selv ikke for borgeren. Borgerservicemedarbejder i Hørsholm kommune Jeg har en fornemmelse af, at vi arbejder for at gøre tingene nemmere for os selv ikke for borgeren. Borgerservicemedarbejder i Hørsholm kommune Januar KL: Klade for ny strategi Web-analyse Transaktionsanalyse

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

Myndighedernes rolle som forandringsagenter

Myndighedernes rolle som forandringsagenter Myndighedernes rolle som forandringsagenter Overgang til Digital Post for borgerne v. Louise Palludan Kampmann 1 KAMPAGNE FOR DIGITAL POST TIL BORGERNE 18. AUGUST 31. JANUAR 2015 Lov om Offentlig Digital

Læs mere

Bornholms Regionskommune, Kanal- og servicestrategi 2011

Bornholms Regionskommune, Kanal- og servicestrategi 2011 Bornholms Regionskommune Kanal- og servicestrategi 2011-2015 1 Indhold 1. FORBEDRET KOMMUNIKATION MED BORGERNE... 3 2. PRIORITERING AF KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 3. STRATEGIEN ER EN DEL AF EN STØRRE SAMMENHÆNG...

Læs mere

SORØ KOMMUNE POLITIK FOR MØDET MED BORGEREN. Sorø Kommune Byrådet

SORØ KOMMUNE POLITIK FOR MØDET MED BORGEREN. Sorø Kommune Byrådet SORØ KOMMUNE POLITIK FOR MØDET MED BORGEREN Sorø Kommune Byrådet Sorø Kommune - Politik for mødet med borgeren. Indledning og formålsbeskrivelse God servicering af borgerne handler om Mødet med borgeren

Læs mere

Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi

Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi Furesø Kommune Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi 2014-2017 1. INDLEDNING God service og effektivitet skal forenes. Det er hovedmålet for Furesø Kommunes administrative borgerbetjening jf.

Læs mere

Kanalstrategi 2015-2017

Kanalstrategi 2015-2017 Kanalstrategi 2015-2017 -Effektiv, helhedsorienteret og borgernær service Introduktion til strategien I forbindelse med vedtagelsen af kommunens digitaliseringspolitik 2014-2017 er det besluttet at udvikle

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

Digitalisering og retssikkerhed

Digitalisering og retssikkerhed Digitalisering og retssikkerhed Høring på Christiansborg Den 4. marts 2016 Ingrid Stokholm Lauridsen Ældre Sagen isl@aeldresagen.dk 1 Digitaliseringens betydning for borgernes retssikkerhed i kontakten

Læs mere

KANALSTRATEGI OG HANDLEPLAN DRAGØR KOMMUNE

KANALSTRATEGI OG HANDLEPLAN DRAGØR KOMMUNE KANALSTRATEGI OG HANDLEPLAN DRAGØR KOMMUNE 2012-2015 1 INDHOLD Indhold...2 Hvad er en kanalstrategi?...3 Hvorfor skal Dragør Kommune have en kanalstrategi?...3 Vision...3 Principper...4 Mål...5 Tværgående

Læs mere

Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune

Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune Baggrund I 2009 udarbejdede Vejle Kommune materialet Fra skolebibliotek til læringscenter, der angav retningen for skolebibliotekernes udvikling frem

Læs mere

Mens vi venter på 100 % digitalisering

Mens vi venter på 100 % digitalisering Mens vi venter på 100 % digitalisering - Vil du så frigøre 4 min. 120 gange om dagen? Det handler om fejlfri og fyldestgørende journalisering og sagsdannelse via påført stregkode Arbejdsgangsbanken En

Læs mere

Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune

Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Principper... 5 Tværgående mål.... 6 Kanaler... 8 Effektivisering... 10 Implementering...

Læs mere

Kompetenceprofiler for

Kompetenceprofiler for Kompetenceprofiler for medarbejder, teams, afdelingsleder og direktør Vi spiller hinanden gode på vores forskellige niveauer 13. januar 2015 1 MEDARBEJDER PRIORITET Som medarbejder skal jeg levere løsninger

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58 Bilag 8, L 58 A Bilag 8, L 58 B Bilag 8 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58 Bilag 8, L 58 A Bilag 8, L 58 B Bilag 8 Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58 Bilag 8, L 58 A Bilag 8, L 58 B Bilag 8 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Referat Udsatterådet. Mødedato: Mandag den 23. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 12:00 Sluttidspunkt: Kl. 14:00

Referat Udsatterådet. Mødedato: Mandag den 23. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 12:00 Sluttidspunkt: Kl. 14:00 Referat : Mandag den 23. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 12:00 Sluttidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Lotte Kragelund Marianne Kierkegaard Anette Lauritsen "Junior" - Lars Klesson Bo

Læs mere

Min digitale Byggesag (MDB)

Min digitale Byggesag (MDB) R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Få helt styr på Digital post WWW.KOMPUTER.DK

Få helt styr på Digital post WWW.KOMPUTER.DK KOMPUTER FOR ALLE Få helt styr på Digital post NU ER DET SLUT MED ALMINDELIG PAPIRPOST: Sådan får du digital post fra det offentlige Fra den. november skal du have en digital postkasse for at kommunikere

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016

Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016 Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016 Indgår som et særligt indsatsområder i Tønder Kommunes Strategiplan 2013-2016 1 Indhold Borgerservicestrategien 2013-2016... 3 Vision... 4 Formål...

Læs mere

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Forord Formålet med en politik for Biblioteker & Borgerservice er at sætte retning på udviklingen af biblioteks- og borgerserviceområdet til

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes

Læs mere

På forkant med fremtiden

På forkant med fremtiden : 31-05-2016 : 2015-009367-23 På forkant med fremtiden Formål Fortællingen På forkant med fremtiden skal skabe mening, motivation og fælles forståelse. Det er fortællingen om, hvorfor vi er her, hvad vi

Læs mere

December December December

December December December 1. Udvikling på opkrævningsområdet. På landsplan er de samlede kommunale restancer steget siden 2006 med mere end 40 procent. Fra cirka 8,3 mia. kroner til 11,9 mia. kroner. Det er dog ikke alle 11,9 mia.

Læs mere

2013/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Fremsat den 18. marts 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag.

2013/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Fremsat den 18. marts 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag. 2013/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin. Fremsat den 18. marts 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om ændring

Læs mere