Hvad har vi lært? PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE. Historien om nogle glade mennesker (Det 18. Danske Akademi)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad har vi lært? 25-02-2013 PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE. Historien om nogle glade mennesker (Det 18. Danske Akademi)"

Transkript

1 Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Er det en god idé? Hvad har vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Interessentanalyse Foranalyse Etablering Målsætning Konceptudvikling Implementering Gennemførsel Projekttyper Aflevering Hvem skal være med og hvordan? (projektorganisering og underleverandører) Hvorfor har vi projektet? (nyttemål) Hvad medfører projektet? (nyttemål) Historien om nogle glade mennesker (Det 18. Danske Akademi) "Vi vil være det førende netværk for unge handlekraftige mennesker, der tager ansvar og gør en positiv forskel for sig selv og samfundet". ~1.000 medlemmer i DK ~ på verdensplan 1

2 Historien om nogle glade mennesker (Det 18. Danske Akademi) Nyttemål Rugeplads for den nationale ledelse i løbet af de næste 1-3 år Skabe grundlag for at næste års nationalpræsident kan sætte sit hold Produktmål Afholde et fire dages intensivt internatkursus med fokus på personlig og ledelsesmæssig udvikling med et budget på kr. samt en maksimal deltagerbetaling på kr. inden den 20. august 2011 for JCI medlemmer med potentiale til at gøre en positiv forskel for sig selv og JCI i årene fremover Jeg mener det var et projekt, fordi: Det var et klart defineret mål Det var tværorganisatorisk Det et hold for at få det til at ske Der var en tidsmæssig og en budgetmæssig begrænsning For mig var det et type 2 projekt Er metoderne veldefinerede? Nej Ja Type 2 Produktudvikling Type 1 Ingeniør Ja Type 4 Forskning/org Type 3 Software Nej Er målene veldefinerede? 2

3 Makro organiseringen var nem Styregruppe Nationalpræsident PL (Dann) Syd DK Deputy President Direktion Midt Nord Sjælland Kbh Afd 1 Afd 2 Afd 3 Afd 4 Projektgruppe Eksterne Projektets egen organisering var defineret af opgaverne (det kommer vi til) SG PL Forplejning Træning Venue Skaf deltagere Deltager 1 Deltager 2 Ass coach Ekstern lead? Resurser i en frivillig organisation Hvem påvirker og påvirkes af projektet (Metode 1 - koordinat) De Danske Medlemmer Deputy President Projektdeltagere Den Jyske Budget Mafia 3

4 Cost/Benefitanalysen er svær når det er non-profit Ikke muligt at kvantificere i kroner. Kan måles få måneder efter: er der et nationalt team for 2012 Kan måles mange år efter: var der en mindre medlemsafgang og var de mere aktive efterfølgende? Foreningen bidrager med ,- kr. Dertil den tid der investeres og eventuelle sponsorater (regnes ikke med her, men er naturligvis i selve budgettet) Klassisk fire faset model Etablering Foranalyse Konceptudvikling Implementering Gennemførsel Aflevering Projektet bliver startet på en national kongres hvor projektlederen (Academy Manager) vælges til posten Deputy President (styregruppeformand) vælges ligeledes Budgettet fastlægges ligeledes der Udarbejde plan for træningen (herunder konkret budget) Udarbejde plan for venue (koordineret med de øvrige) Udarbejde plan for forplejning (koordineret med de øvrige) Fastlåse budget herunder øvrige indtægter Indgåelse af nødvendige aftaler baseret på foranalysen Eventuelle tilpasninger af budgettet hvor nødvendigt (de kommer vi til) Afholdelse af aktiviteten Projektevaluering gennemføres og overdrages til organisationen Det nationale 2012 vælges på nationalkongressen Projekttrekanten Tid Deadline for projektet lå fast. Inden for de rammer var der fleksibilitet til hvornår det skulle afholdes Kvalitet Intet klart kvalitetsmål, men høje forventninger Resurser Tilskud fra foreningen lå fast Tid fra projektdeltagere er gratis og uendelig Uanede (uudnyttede) muligheder for andre indtægter 4

5 Er det en god idé? Hvad har vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Projektledelse Etablering Gruppearbejde Projekttyper Foranalyse Konceptudvikling Interessentanalyse Implementering Målsætning Gennemførsel Aflevering Hvem skal være med og hvordan? (projektorganisering og underleverandører) Hvorfor har vi projektet? (nyttemål) Hvad medfører projektet? (nyttemål) Projekttrekanten Husk konstant fokus på risiko nyttemål interessenter Gruppearbejde fra i går Fremlæggelse 5

6 Hvad er projektledelse? Projektledelse Person med ansvar for at sikre en leverance (produktmål) ved hjælp af andre personer Projektdeltagere går typisk på tværs af faggrænser Typisk ikke personaleledelse Helst tilknytning til projektet i dets levetid Men brugen af specialister bruges Ledelse af en midlertidig gruppe Projektets indpisker og udenrigsminister Dialog 5 spørgsmål Skal en projektleder være kompetent inden for det faglige domæne, der arbejdes på? Hvis ja, er det nok kun at være fagligt kompetent? Skal en projektleder være fuldtidsallokeret? Kan en projektleder samtidig være linjeleder? Hvad er sværest linjeledelse eller projektledelse? Kan projektledelse læres? 6

7 Projektledelse Mikkelsen & Riis Projekttrekanten Husk konstant fokus på risiko nyttemål interessenter Projektledelse simpelt sagt Projektledelse er den nødvendige indsats for at sikre indfrielsen af et projekts produktmål Struktureret Sund Fornuft 7

8 Har I oplevet projektledelse i virkeligheden? Samarbejdsform / arbejdsformer Typisk foregår arbejdet i en projektgruppe Navn eller gavn? Normale regler for gruppearbejde gør sig gældende Derudover skal man specielt tænke over Gruppearbejde eller individuelle bidrag? Fysisk samling? Gruppen har en afslutning inden den starter Delt ejerskab af deltagere (basis- og projektorganisation) Spilleregler Arbejdsindsats ved opgaveløsning 8

9 Projektgruppens kultur Kilde: Mikkelsen & Riis Gruppearbejde - arbejdssituation Projektopgaven Herunder vision, nyttemål og produktmål Det personlige element Samspilselementer De ydre rammer Faldgrupper Der er ikke lavet en projektdeltagelseskontrakt Deltagere bruger ikke den aftalte tid på projektet Gruppen bliver socialt fokuseret uden at løse opgaverne Deltagerne har hver deres agenda der forhindrer fremdrift 9

10 En gruppe har en livscycklus Stadier Projektmedarbejderne oplever Indsats Dannelse Organisering Indkøring Modning og samarbejde Afvikling Usikkerhed om opgaven og om egen rolle og indsats Forvirring og spørgsmål om opgavefordeling Usikkerhed om de andres opgaver og om samarbejdet Nogle konflikter Begyndende samarbejde Gensidighed Overblik og forståelse Kreative bidrag Konstruktiv debat Hængepartier Læring Opmærksomhed på nye opgaver Holde sig til projektleder, som den der kender opgaven Drøfte formål og fremgangsmåde Lære hinanden at kende Aftale hvem der gør hvad Aftale samarbejdsform Drøfte projektets problemer Foreslå idéer Opklare meningsforskelle og misforståelser Arbejde resultatorienteret Få afsluttet de sidste aktiviteter Gruppeopgave Giv eksempler på modstridende interesser eller ligefrem konfliktsituationer fra din egen arbejdsplads Hvordan blev konflikten håndteret og var det en god løsning? Beskriv en gruppe I har været en del af og sæt den i relation til gruppers livscyklus Hver gruppe skal fremlægge ét eksempel Tirsdag: PROJEKTPLANLÆGNING - INTRO 10

11 Hvorfor projektplanlægning? Hvorfor projektplanlægning Projektplanlægning viser prisen og leveringstidspunktet for produktmålet Giver overblik over opgavenm, der skal løses Muliggør ekstern kommunikation Muliggør koordinering både internt i projektet og eksternt mellem projekter Estimering af projektets pris og leveringstidspunkt gør det muligt for rekvirenten at lave en cost/benefit analyse Projektplanlægning gør os i stand til at styre projekttrekanten Vi kommer i kontrol med projektet Budget, arbejdsplan, allokering af resurser, minimering af risiko Projektplanlægningens paradoks Tilgængelig information og viden Beslutningernes betydning Start Slut Kilde: Mikkelsen & Riis 11

12 Projektplanlægningens paradoks II Kilde: Mikkelsen & Riis Klassisk fire faset model Etablering Foranalyse Konceptudvikling Implementering Gennemførsel Aflevering Projektets idé formuleres Idé evaluering Nyttemål identificeres Produktmål udvikles Projektorganisation etableres Planen for gennemførslen udarbejdes Økonomien estimeres mere detaljeret Løsningsdesign Implementering plan Opfølgning på plan Projekttrekanten bruges til opfølgning Projektstyring og -kontrol Produktmål nås Resultatet afleveres til drift Projektet afsluttes Evaluering foretages Der følges op på projekttrekanten, produktmålog nyttemål Business Case efterprøves Manko overdrages Hvad viser figurerne os? De understreger betydningen af at sætte fokus på de beslutninger der tages i et projekts første faser Man skal skynde sig langsomt Andet? 12

13 Der er mange nye typer Timebox 1 Timebox 2 Timebox 3 Overgangen fra en fase til en anden Ved opstart og faseskift skal det vurderes om prisen for projektet stadig står mål med nytteværdien Eksempel En virksomhed ønsker at effektivisere produktionen ved at købe en maskine der kan automatisere en række manuelle processer. Ved projektopstart vurderes det at man kan spare 20 mio. DKK mens maskinen koster 15 mio. DKK og det koster 3 mio. DKK at implementere maskinen Baseret på disse informationer, skal virksomheden så gennemføre projektet? 13

14 Eksempel (fortsat) Projektet igangsættes. Maskinen bestilles. Da maskinen ankommer viser det sig at den vil kræve en ombygning af fabrikshallen til en pris på 4 mio. DKK. Regnestykket ser nu sådan ud: Udgift: 15 (maskine), 3 (implementering), 4 (ombygning) Indtægt: 20 (besparelse af manuelt arbejde) Med denne nye viden, skal virksomheden så fortsætte projektet? Økonomisk perspektiv (typisk) INDTÆGTER UDGIFTER = PROFIT Nyttemål Nyttemål Projektleder (tid & resurser) Opgørelse af betalingsstrømme DKK mio Indtægter Driftsomkostninger Projektomkostninger

15 Styr på begreberne Kr. Pay-off tid Break-even Brutto indtægt Netto indtægt = DB Kapital værdien Tid Driftsomk. Udviklings- og gennemførelses faser Driftsfase Gruppeopgave Løs den udleverede opgave om: det digitale sygehus Er benzinprisen steget de sidste 40 år? +6% Gennemsnitlig årlig standerpris på benzin opgjort i årets priser. Kilde: Energi- og olieforum 15

16 Er benzinprisen steget de sidste 40 år? +1% Gennemsnitlig årlig standerpris på benzin opgjort i faste 2013 priser. Kilde: Energi- og olieforum Vil du have én krone nu eller senere? 1,13 +3% 1,06 1,09 1,03 1,00 År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 Antagelse: Penge sat i banken til en rente på 3%. Tilskrevet årligt. Periodisering af pengestrømmene er afgørende for profitabiliteten! Finansiering Inflastion 1. Jo længere ude i fremtiden en indtægt er, jo mindre er den værd for virksomheden i dag 2. Det er umuligt at sammenligne beløb fra forskellige perioder uden vi korrigerer for forskellen i tid 3. Vi kan korrigere for forskellen i tid ved at regne det hele om til nutidskroner (hvad vil det være værd i dag?) 4. Summen af alle disse nutidsbeløb (inkl. udgifterne) hedder NPV (Net Present Value) 16

17 Klassisk formel til tilbagediskontering er god at kende NV= NV N t r C t Nutidsværdi Antal terminer (år) Aktuel termin Rentefoden Netto betalingsstrøm i år t men denne er bedre at bruge i Excel TDF= 1+ TilbageDiskonteringsFaktor t r Aktuel termin / år Rentefoden Dette tal ganges på netto pengestrømmen for et givent år og vupti så har vi det i år 0 kroner EKSEMPEL Et projekt har følgende betalingsstrømme: År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 Indtægt Driftsomkostninger Projektomkostninger DKKm År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 Indtægt Driftsomkostninger Projektomkostninger

18 Vi beregner årlig netto betalingsstrøm DKKm År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 Indtægt Driftsomkostninger Projektomkostninger Netto betalingsstrøm SUM År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 Indtægt Driftsomkostninger Projektomkostninger Netto Måske er det en god idé? DKKm År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 Total Indtægt Driftsomkostninger Projektomkostninger Netto betalingsstrøm SUM Konklusion: 15 > 0 Projektet er en god ide Vi skal huske tidsperspektivet Beregnet jf. formel DKKm År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 Total Indtægt Driftsomkostninger Projektomkostninger Netto betalingsstrøm TDF 1,00 0,94 0,89 0,84 0,79 - NPV bidrag -50,00-47,17 13,35 37,78 43,57 6% rente NPV bidrag = Netto betalingsstrøm * TDF 18

19 Nu kan vi lave en sum DKKm År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 Total Indtægt Driftsomkostninger Projektomkostninger Netto betalingsstrøm TDF 1,00 0,94 0,89 0,84 0,79 - NPV bidrag -50,00-47,17 13,35 37,78 43,57-2,47 SUM Konklusion: -2,47< 0 Projektet er IKKE en god ide Gruppeopgave Beregn nutidsværdien i Det Digitale Sygehus under antagelse af en rente (WACC*) på 6% * WACC: Weighted Average Cost of Capital = den rente projektet skal oppebære (det er et term fra klassisk finansieringsteori) Gruppeopgave Løs opgaven om Lagerhotel A/S 19

20 Opgaver til i morgen Læs det udleverede materiale 20

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

FDFs. Projekthåndbog

FDFs. Projekthåndbog FDFs Projekthåndbog Forord På FDFs landsmødet i november 2002 vedtog man, at landsforbundet skal udarbejde et materiale, der støtter situationer med ledere, der arbejder i projekter i kortere eller længere

Læs mere

Grundbog i projektledelse

Grundbog i projektledelse Side 1 af 23 Grundbog i projektledelse Mikkelsen og Riis Fag: Organisation Kapitel 1: Introduktion Indledningsvis præsenteres de, iflg. forfatterne væsentligste grunde til hvorfor projektarbejdsformen

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub. Uanset

Læs mere

Projekthåndbog i Projektledelse. Projekthåndbog i Projektledelse

Projekthåndbog i Projektledelse. Projekthåndbog i Projektledelse Projekthåndbog i Projektledelse September til December 1999 1 Forord Håndbogen til kursus i Projektplanlægning foreligger nu i elektronisk form. Håndbogen er tiltænkt som et hjælpemiddel til bl.a. eksamensforberedelser

Læs mere

Akademiet for talentfulde unge v. Michael Bager

Akademiet for talentfulde unge v. Michael Bager Velkommen Akademiet for talentfulde unge v. Michael Bager Hvad skal vi arbejde med? Definition på et projekt Projektfaser Idégenerering Projektbeskrivelse 2 Definition af projekt Projekt hvad betyder ordet?

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG PERFEKTE PROCESSER RUNE JOSEFSEN KRISTIAN STEEN HOLME JOAKIM BÆKGAARD PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG Perfekte processer 2014 Praktisk Forlag 1. Udgave, reviderede udgave 2014 Omslag: Marta Podolska

Læs mere

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen 42252 Projektledelse i Byggeri 07-25 Juni 2010 Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen Daniel G. R. Nordklint s072367 Danjal P. Olsen s101671 Deniz Yilmaz s071988 Line Mathiassen s061917 Pernille

Læs mere

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012 Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Vi vil i dette kapitel se nærmere på sammenhængen mellem projektet

Læs mere

Selvledelse og ledelse af mindre projekter

Selvledelse og ledelse af mindre projekter Selvledelse og ledelse af mindre projekter At skabe overblik, få kontrol over dine opgaver og nå i mål uden konflikter og stress Hvordan du modtager en opgave Hvordan du definerer et mål, og planlægger

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Godt på vej FRA HIERARKI OG HERTUGDØMMER TIL MEDLEDELSE OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

Godt på vej FRA HIERARKI OG HERTUGDØMMER TIL MEDLEDELSE OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Godt på vej FRA HIERARKI OG HERTUGDØMMER TIL MEDLEDELSE OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS 2 Indhold 3 Forord 4 Før og nu 6 Projektarbejde hos os 6 Den gode aftale 8 Fra idé til produkt 11 En universal arbejdsform

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

Vækstfabrikkernes Videnmoduler

Vækstfabrikkernes Videnmoduler Vækstfabrikkernes Videnmoduler Videnmodul 1: Strategi Hvordan får jeg overblik over mit forretningsgrundlag? Underviser: Ekstern lektor, konsulent Lone Samuelsson Undervisningsforløb: 3 x 4 timer Formål

Læs mere

Drejebog for implementering af bølgeplanen

Drejebog for implementering af bølgeplanen VNO Drejebog for implementering af bølgeplanen Drejebogen beskriver processen for implementering af obligatorisk digital selvbetjening. Drejebogen er udviklet sammen med ca. 45 kommuner i perioden februar-marts

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet. Projektledelse (42430) Projekt: DFDS. Dato: 14/05/2013. I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt:

Danmarks Tekniske Universitet. Projektledelse (42430) Projekt: DFDS. Dato: 14/05/2013. I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt: Danmarks Tekniske Universitet Projektledelse (42430) Projekt: DFDS Dato: 14/05/2013 I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt: Målsætning (Kapitel 3) Interessenthåndtering(Kapitel 4) Planlægning(Kapitel

Læs mere