TALENTUNDERVISNING I DANMARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TALENTUNDERVISNING I DANMARK"

Transkript

1 TALENTUNDERVISNING I DANMARK KORTLÆGNING OG UNDERSØGELSE AF TALENTOMRÅDET INDEN FOR BILLEDKUNST I DANMARK KOMPETENCECENTER FOR BØRN, UNGE OG BILLEDKUNST 2015

2 Fotos: Billeder i kortlægningen er fra talenttræffet for unge i Esbjerg, d marts Billeder s. 3, 7 og 10 er taget af Torben Meyer, Esbjerg Byhistoriske arkiv.

3 INDLEDNING Første del af modelforsøget om talentundervisning i Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst har først og fremmest haft fokus på at samle talentområdet inden for billedkunstundervisning. Strategien går således i første omgang ud på at igangsætte en samlende og samarbejdende proces, der tager afsæt i de aktuelle ønsker, tiltag og faktuelle forhold, der er på området. Strategien for første del er: at samle området og etablere et talentnetværk, så området kan stå samlet (november 2014) at iværksætte en kortlægning af området for at belyse talentundervisningens aktuelle situation, aktiviteter og visioner (november 2014 marts 2015) at arrangere et talenttræf for unge, hvor både de unge og underviserne mødes i en praktisk kunstnerisk sammenhæng, hvor der kan udveksles erfaringer, videndeles, gives inspiration og skabes kontakter på tværs af landet (marts 2015) at arrangere en åben talentkonference for interesserede inden for fagområdet som opfølgning på talenttræffet (maj 2015) I anden del af forsøget vil der blive arbejdet med de samme elementer, men her vil der være særligt fokus på det kulturpolitiske (forløb og planlægning diskuteres på netværksmøde i juni 2015). 3

4 1. ANTAL OG GEOGRAFI I spørgeskemaundersøgelsen deltager 12 talentskoler, heraf er 7 placeret i Jylland og 5 på Sjælland. 1 talentskole på Sjælland har 3 afdelinger inden for kulturregionen. Der er talentskole i alle regioner. Se oversigt side AALBORG HOLSTEBRO VIBORG AARHUS HORSENS HOLBÆK ROSKILDE ISHØJ ESBJERG RINGSTED NÆSTVED KØGE VORDINGBORG SØNDERBORG 4

5 2. ORGANISERING OG ETABLERING Kommunale: 6 talentskoler er kommunale heraf er 4 en del af kulturskole/billedskole og 2 er del af talentakademi Selvejende: 3 talentskoler er selvejende med kommunal støtte Andet: 3 talentskoler har anden organisering (kulturregion, forening, VIA-UC) ETABLERING (12 besvarelser) talentskole talentskole talentskole talentskoler talentskoler talentskoler talentskole talentskole MODEL (12 besvarelser) Treårig model 10 talentskoler Toårig model 1 talentskole Etårig model 1 talentskole Antallet af modeller som et-, to- eller treårige viser ikke antallet af undervisningstimer eller antallet af undervisningsgange. LEDELSE (9 besvarelser) 5 talentskoler har en afdelingsleder og en overordnet leder 4 talentskoler har fælles leder eller afdelingsleder med kulturskole eller billedskole ADVISORY BOARD / FØLGEGRUPPE (4 besvarelser) 1 talentskole har Advisory Board 3 talentskoler har følgegruppe (bestyrelse) 5

6 FORSKOLE (5 besvarelser) 4 talentskoler har forskole i kulturskole-/billedskoleregi 3. FORMÅL FORMÅLSBESKRIVELSE (9 besvarelser) Der er kun i to af besvarelserne en kort beskrivelse af formål. De resterende besvarelser henviser til hjemmeside, vedtægter eller studieordning. Sammenligning af beskrivelserne kræver derfor et større ressourcekrævende udredningsarbejde, som ligger uden for denne kortlægnings muligheder. 4. ANSATTE OG LEDELSE UNDERVISERE (10 besvarelser) 8 talentskoler har faste undervisere 8 talentskoler har gæsteundervisere 1 talentskole har udelukkende gæsteundervisere 1 talentskole har fast underviser første halve år derefter flest gæsteundervisere ANSATTES UDDANNELSE (11 besvarelser) 11 talentskoler har billedkunstnere som undervisere 1 talentskole tilføjer, at det er billedkunstnere med egen billedkunstnerisk praksis 6 talentskoler har ud over billedkunstnere også designere, arkitekter eller animatorer som undervisere ADMINISTRATIVT PERSONALE (6 besvarelser) 6 talentskoler har tilknyttet administrativt personale delt med kulturskole/billedskole/talentakademi UNDERVISERLØN OG LEDERLØN (10 besvarelser) 6 Besvarelser vedr. lønninger svinger meget, både i beløb og i måden det er udregnet på. Nogle har skrevet årsløn, andre har skrevet timeløn. Det fremgår ikke, om lønnen er for en lektion eller for en time, om beløbet indeholder feriepenge eller bliver udbetalt som honorar. En talentskole svarer, at man følger musiklæreroverenskomst, en anden at man følger FO-løntakster, en tredje følger ungdomsskoletakst.

7 Beløbsmæssigt oplyses kr. pr. time 4 talentskoler kr. pr. time 2 talentskoler Ang. lederløn gør det sig også gældende, at der veksles mellem timeløn og årsløn (6 besvarelser). LEDERTIMER (9 besvarelser) Ledertimer varierer fra 1-37 timer 1-10 ledertimer ugentlig 5 talentskoler ledertimer ugentlig 3 talentskoler Mere end 20 ledertimer ugentlig 1 talentskole 5. LOKALER UNDERVISNINGSLOKALER (12 besvarelser) 10 talentskoler har egne lokaler 2 talentskoler har delelokaler ATELIER (9 besvarelser) 6 talentskoler har atelierplads/åbne værksteder for de unge 7

8 6. ELEVERNE ANTAL ELEVER I 2014 (12 besvarelser) 8-9 elever 5 talentskoler elever 4 talentskoler elever 2 talentskoler elever 1 talentskole ALDERSTRIN (11 besvarelser) år 1 talentskole år 3 talentskoler år 1 talentskole år 1 talentskole år 1 talentskole år 1 talentskole år 1 talentskole år 1 talentskole En talentskole nævner gennemsnitsalder på 20,1 år. ELEVERNES MEDBESTEMMELSE (5 besvarelser) Her nævnes dialogbaseret undervisning, og at eleverne f.eks. kan komme med ønsker om gæsteundervisere. Tre talentskoler nævner de selvstændige projekter i undervisningen, og en talentskole nævner repræsentation i bestyrelsen. FLEKSIBILITET I FORHOLD TIL SKOLEGANG (10 besvarelser) 10 talentskoler har fleksibilitet i forhold til skolegang, blandt andet i tilrettelæggelse af tidsplaner 7. REKRUTTERING OG OPTAGELSE SAMARBEJDER (7 besvarelser) 8 I alle besvarelser nævnes samarbejde med gymnasier og kulturinstitutioner. Dernæst nævnes efterskoler, højskoler, UU-vejledere og studievejledere. En talentskole nævner virksomheder som samarbejdspartnere, og en talentskole nævner samarbejde med folkeskolen. I talentskoler, der er tilknyttet kulturskole eller billedskole, nævnes samarbejde med disse.

9 MULIGHEDER STRATEGIER DOKUMENTATION (12 besvarelser) Muligheder for rekruttering af elever veksler alt efter geografi og samarbejdsmuligheder. I strategien for rekruttering er synlighed og personlige kontakter vigtige elementer, og også det veksler efter lokale muligheder. I besvarelserne nævnes: Åbne workshops og åbent hus-arrangementer Direkte kontakt til billedkunstundervisere på ungdomsuddannelser Elev- og underviserambassadører på skolerne Avisartikler Deltagelse i uddannelsesmesse Facebook og andre medier Støtte til elevoptag på videregående skole foregår blandt andet ved besøg på kunstakademi og ungdomsuddannelse, individuel undervisning, sparring samt mentorordning. En talentskole har besøg af gamle elever, der er kommet ind på akademi, designskole eller arkitektskole, og en talentskole har kontakt til gamle elever via facebookgruppe. Dokumentation/statistik på optagelse findes på 3 talentskoler OPTAGELSE PROCEDURER (10 besvarelser) 7 talentskoler har optagelsesprøve/præsentation + samtale (1 talentskole har en 5 timers bunden opgave + samtale) 1 talentskole har samtale 1 talentskole har ansøgning + samtale 1 talentskole har p.t. plads til alle Det er i et par besvarelser ikke helt klart, om optagelsesprøve og præsentation er det samme. HVEM OPTAGER ELEVERNE (12 besvarelser) i 1 talentskole optages elever af lederen i 1 talentskole optages elever af underviseren i 1 talentskole optages elever af BGK-elev og ekstern kunstner (med leder som observatør) i 4 talentskoler optages elever af underviser + leder i 5 talentskoler optages elever af underviser + leder + ekstern censor 9

10 OPTAGELSESKRAV (12 besvarelser) 7 talentskoler lægger vægt på færdigheder, potentialer og modenhed 3 talentskoler lægger vægt på motivation Desuden nævnes engagement nysgerrighed dedikation lyst refleksioner dialogevne talent 8. UNDERVISNINGEN ANTAL UGENTLIGE UNDERVISNINGSTIMER (8 besvarelser) 3 talentskoler har 6-8 undervisningstimer 4 talentskoler har undervisningstimer 1 talentskole har mere end 12 undervisningstimer ugentlig 10 I alle besvarelser nævnes det, at der ud over undervisningstimer enten er ekskursioner, weekendforløb eller selvstudieforløb.

11 MØDEPLIGT (12 besvarelser) Alle talentskoler har mødepligt HALVÅRSSAMTALER (12 besvarelser) 11 talentskoler har halvårssamtaler ÅRSPRØVER (12 besvarelser) 8 talentskoler har årsprøver I stedet for årsprøver har 2 talentskoler projektarbejde og udstillinger EKSTERNE CENSORER (11 besvarelser) 10 talentskoler har eksterne censorer INDHOLD STUDIETURE (12 besvarelser) 3 talentskoler har nationale studieture 4 talentskoler har internationale studieture 5 talentskoler har både nationale og internationale studieture UNDERVISNINGSPLANER (9 besvarelser) 4 talentskoler laver årsplaner 2 talentskoler laver semesterplaner 2 talentskoler planlægger fagforløb 1 talentskole laver 3-årige undervisningsplaner HVAD LÆGGER SKOLEN OP TIL? (12 besvarelser) Alle talentskoler lægger op til kunstakademi, designskoler, arkitektskoler eller animationsskoler. 2 talentskoler nævner, at hele undervisningen tager sigte på optagelse på kunstakademi 2 talentskoler nævner, at der også er et bredere sigte, f.eks. refleksion, opmærksomhed på kunsten og kritisk tænkning 11

12 KVALITETSSIKRING (11 besvarelser) Hvordan sikres kvaliteten af undervisningen? 6 talentskoler nævner kompetente professionelle undervisere og gæsteundervisere 2 talentskoler nævner årsprøver og udviklingssamtaler 2 talentskoler nævner evaluering 1 talentskole nævner et tæt samarbejde, internt såvel som eksternt 1 talentskole nævner mulighed for praktikplads VÆGTNING AF HÅNDVÆRK/TEORI (10 besvarelser) 5 talentskoler nævner, at håndværk og teori er ligestillet 4 talentskoler nævner, at hovedvægten ligger på håndværk 1 talentskole nævner, at der er særlig vægt på håndværk det første halve år, derefter er det blandet 2 talentskoler nævner desuden, at der er vægt på det eksperimenterende og på kunstneriske problemstillinger FORHOLD MELLEM INDIVIDUELT ARBEJDE OG GRUPPEARBEJDE (9 besvarelser) 8 talentskoler nævner, at det er vekslende 1 talentskole nævner, at der primært arbejdes individuelt suppleret med gruppearbejde STRUKTURERING AF UNDERVISNING (8 besvarelser) Alle steder indbygges fleksibilitet og mobilitet i undervisningsplanen, f.eks. med modulopdelt undervisning og vekselvirkning mellem oplæg, workshops og fordybelsesforløb. SUCCESKRITERIER (8 besvarelser) 5 talentskoler nævner optagelse på uddannelse 1 talentskole nævner optagelse på censureret udstilling 3 talentskoler nævner afklaring af uddannelsesvalg Desuden nævnes andre succeskriterier som samarbejde, god stemning, arbejdslyst, personlig udvikling (f.eks. at turde forlade vanlig comfort zone og vove sig ud på ukendt grund). 12

13 DOKUMENTATION AF UNDERVISNING (6 besvarelser) 6 talentskoler har løbende dokumentation i form af fotos, video, blog, hjemmeside, Facebook, Instagram, udstillinger og/eller rapporter 2 talentskoler nævner, at de dokumenterer hvert modulforløb HVORDAN INDTÆNKES UNDERVISNINGEN SOM EN DEL AF DEN VISUELLE FØDEKÆDE OG AF VÆKSTLAGET? (7 besvarelser) 2 talentskoler nævner deltagelse i workshop, besøg og arrangementer sammen med andre 1 talentskole nævner vigtigheden af at være en del af et fagligt miljø 4 talentskoler nævner, at de ser undervisningen som en fortsættelse af undervisning på billedskole 1 talentskole nævner specifikt, at fødekæden skal rykkes nedad, for derved at hæve startniveauet 9. SYNLIGHED UDSTILLINGER ELLER ANDEN OFFENTLIG SYNLIGHED (10 besvarelser) Alle talentskoler har løbende udstillinger enten i eget udstillingsrum, offentlige institutioner eller i byrummet 1 talentskole nævner, at udstilling foregår i samarbejde med den lokale kunstforening 1 talentskole nævner, at man deltager i lokale udsmykninger 1 talentskole nævner, at man ikke har brug for reklame 13 Anden offentlig synlighed foregår ved presse, Facebook, blog, hjemmeside, plakater og små udgivelser.

14 10. SAMARBEJDE SAMARBEJDSPARTNERE (11 besvarelser) 10 talentskoler samarbejder med kunstinstitutioner 5 talentskoler samarbejder med akademier 7 talentskoler samarbejder med designskoler 3 talentskoler samarbejder med arkitektskoler 3 talentskoler samarbejder med internationale organisationer 4 talentskoler samarbejder med erhvervsliv 5 talentskoler samarbejder med andre partnere (f.eks. kunstnere, kulturkonsulenter, uddannelsesinstitutioner) PRIMÆRE SAMARBEJDSPARTNERE (10 besvarelser) Primære samarbejdspartnere er kunst- og kulturinstitutioner, gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner. Samarbejdet foregår lejlighedsvis/skiftende og består dels af praktiske aftaler, dels af fælles events, aktiviteter eller undervisningsprojekter, der skal bygge bro mellem unge og mellem institutioner. SAMARBEJDE MED ANDRE TALENTHOLD (8 besvarelser) I alle besvarelser nævnes, at der kun er lidt samarbejde med andre talenthold, og at det primært foregår lokalt. 11. ØKONOMI SAMLET BUDGET 2014 (10 besvarelser) 2 talentskoler: kr kr. 3 talentskoler: kr kr. 1 talentskole: kr kr. 4 talentskoler: Over kr. KOMMUNAL STØTTE (10 besvarelser) 14 4 talentskoler: 0 kr kr. 1 talentskole: kr kr. 1 talentskole: kr kr. 1 talentskole: Over kr.

15 REGIONAL STØTTE 1 talentskole modtager regional støtte (kulturregionen) SPONSOR- OG FONDSSTØTTE (8 besvarelser) 3 talentskoler: 0 kr kr. 1 talentskole: kr kr. 1 talentskole: kr kr. 1 talentskole: Over kr. Ud over sponsor- og fondsstøtte nævner 2 af talentskolerne, at de får støtte fra huskunstnerordningen. ELEVBETALING PR. ÅR (11 besvarelser) 4 talentskoler: 0 kr kr. 4 talentskoler: kr kr. 2 talentskoler: kr kr. 1 talentskole: kr kr. 3 talentskoler har fripladsordning. 1 talentskole nævner, at atelier- og kontorplads, materialer og bustransport retur til gymnasierne efter undervisning i ugens løb er indeholdt i elevbetalingen. FINANSIERING AF STUDIETURE (9 besvarelser) 3 talentskolers studieture finansieres af skolen 3 talentskolers studieture finansieres af eleverne 3 talentskolers studieture finansieres af skole + elever (1 talentskole betaler transport) 15

16 12. FREMTIDSVISIONER Da talentskolerne som nævnt har meget forskellige vilkår, er fremtidsvisionerne selvsagt også meget forskellige, fra meget praktiske og konkrete lokale ønsker til mere overordnede visioner. Udvidelse af antal timer Udvidelse af elevantal Faste tilknyttede undervisere Mulighed for atelierpladser Eget projekt- og udstillingsrum Højere kunstnerisk niveau Tværfagligt samarbejde Etablering af socialt studiemiljø omkring talentskolen Stabilisering af økonomi Nordisk og europæisk samarbejde og netværk Oprettelse af præ-bgk (forskole) Sammenhængende fødekæde Højne rekrutteringsgrundlag Forskning tilknyttet talentskolen Talentundervisning på finansloven 16

17 OVERSIGT OVER TALENTSKOLER I DANMARK Kommune Region Adresse Kontaktoplysninger Aalborg Nordjylland Aalborg Kulturskole Nordkraft Teglgårds Plads Aalborg Tove Kobberå Tlf / Aarhus Midtjylland Aarhus Billed- og Medieskole Frederiks Allé 20 A 8000 Aarhus C Hanne Algot Jeppesen Tlf Esbjerg Sydjylland Esbjerg Kulturskole Islandsgade Esbjerg Marie-Louise Exner Tlf Holstebro Midtjylland Holstebro Talentakademi Huset for kunst & design Nørrebrogade Holstebro Søren Taaning Tlf Horsens Midtjylland Visuelt Gymnasium Horsens Billedskolens Akademi Horsens Kunstmuseum Carolinelundsvej Horsens Jannik Broz Tlf Holbæk, Ringsted, Roskilde Sjælland BGK Midt & Vest Holbæk-afdelingen Kunsthøjskolen Ladegårdsalleen Holbæk Henrik Miklos Andersen Tlf BGK Midt & Vest Roskilde-afdelingen Astersvej Roskilde Heine Skjerning Tlf BGK Midt & Vest Ringsted-afdelingen Regimentet Ringsted Astrid Winslow Hammer Tlf Ishøj Hovedstaden Arkens BGK Skovvej Ishøj Thorbjørn Bechmann Tlf Køge Sjælland Køge Billedskole og BGK Køge Ungdomsskole Sdr. Badevej Køge Kit Kjærbye Tlf

18 Kommune Region Adresse Kontaktoplysninger Næstved Sjælland Talentskolen Grønnegade Kaserne Kulturcenter Grønnegade Næstved Jette Ellgaard Kristensen Kathrine Olldag Mazanti Tlf Sønderborg Sydjylland Sønderjyllands Kunstskole BGK-syd Brorsonsvej 1A 6400 Sønderborg Thomas Lunau Tlf Viborg Midtjylland Visuel HF Kassernevej Viborg Gry Lindebjerg Tlf Vordingborg Sjælland Kunstart 44 Valdemarsgade Vordingborg Christina Louise Jørgensen Tlf

19

20 Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst Skovgaardsgade Aarhus C Tlf

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED BILLEDKUNSTNERISKE UDTRYKSFORMER? Er du mellem 15 og 25 år, og tæn ker du på at

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

ANSØGNING OM STØTTE TIL KOMPETENCECENTER FOR BØRN, UNGE OG BILLEDKUNST

ANSØGNING OM STØTTE TIL KOMPETENCECENTER FOR BØRN, UNGE OG BILLEDKUNST ANSØGNING OM STØTTE TIL KOMPETENCECENTER FOR BØRN, UNGE OG BILLEDKUNST ANSØGER Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder (BKB) med støtte fra en række organisationer og institutioner (se bilag 1) Siden etableringen

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED VISUELLE UDTRYKSFORMER? Kulturregion Midt- og Vestsjælland, som består af 8 kommuner,

Læs mere

TAS TalentAkademi Sjælland

TAS TalentAkademi Sjælland TAS TalentAkademi Sjælland Vision: At videreudvikle BGK Midt & Vest til et tværregionalt kunstnerisk talentcenter, som tilbyder undervisning på et fagligt højt niveau, der svarer til optagelsesprøven på

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Ideens navn Model 1: Etablering af Billedskolen Kulturregion Storstrøm Arbejdsgruppens deltagere Dina Vester Feilberg, Leder Rønnebæksholm Mette Lima, Leder for CultHus, hvor Billedfabrikken hører under

Læs mere

AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE

AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE 1 Talentudviklingsholdet i AARHUS BILLED- OG MEDIESKOLE er for unge fra 15-19 år. Holdet er et 2-årigt forløb med undervisning 1 gang om ugen. Vi samarbejder med ARoS,

Læs mere

Musicalperformer. Uddannet skuespiller

Musicalperformer. Uddannet skuespiller Scenekunst Status oversigt over eksisterende tilbud til børn / unge Kommune Aktivitet/ Navn: Alderstrin: Fagligt niveau / undervisningskompetencer: Næstved Musik- og Kulturskole, 12-15 år Uddannet skuespiller/

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole www.aalborgkulturskole.dk 1) Indledning 2) Ansættelsesudvalg 3) Tidsplan 4) Aalborg Kommunale Skolevæsen 5) Præsentation af Aalborg Kulturskole 6)

Læs mere

Mission Vision Strategier

Mission Vision Strategier Mission Vision Strategier Op på tå Det Kongelige Teaters Balletskole Odense er en friskole og kulturinstitution der tilbyder en unik grunduddannelse inden for moderne dans og klassisk ballet i et innovativt

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU om Meget mere Animation Læs mere Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU om Meget mere Animation Læs mere Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO LEN Læs mere om Meget mere Animation TILMELDING NU din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2014 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Forår 2014 Selvom Billedskolen nu er 15 år, så

Læs mere

Løsningsforslag fra arbejdsgruppe

Løsningsforslag fra arbejdsgruppe Løsningsforslag fra arbejdsgruppe KULTURREGION for udvikling af minimum et regionalt talentudviklingsforløb for unge indenfor områderne billedkunst, scenekunst og film. Arbejdsgruppens deltagere: Kathrine

Læs mere

BILLEDSKOLEN HORSENS FORÅR 2017

BILLEDSKOLEN HORSENS FORÅR 2017 BILLEDSKOLEN HORSENS FORÅR 2017 BILLED SKOLEN Velkommen! Her i folderen kan du læse holdbeskrivelser, finde ud af hvilke hold du vil gå på og tilmelde dig. Billedskolen er for dig, der brænder for at arbejde

Læs mere

www.aalborgkulturskole.dk

www.aalborgkulturskole.dk Job og kravprofil Aalborg Kulturskole - med særligt fokus på folkeskolesamarbejde www.aalborgkulturskole.dk Vil du være med til at sætte retning, udvikle og indfri ambitiøse mål for samarbejdet mellem

Læs mere

NOTAT. Status Køge Billedskole og Billedkunstgrundkursus (BGK) april 2015

NOTAT. Status Køge Billedskole og Billedkunstgrundkursus (BGK) april 2015 NOTAT Dato Fælles- og Kulturforvaltningen Kulturafdelingen Status Køge Billedskole og Billedkunstgrundkursus (BGK) april 2015 Køge Byråd besluttede på møde 24. april 2012, at Køge Billedskole og BGK skulle

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Strategi for Dansk Talentakademi

Strategi for Dansk Talentakademi Strategi for Dansk Talentakademi Baggrund I 2003 blev Nordvestjysk Talentcenter etableret med en ambition om, at det i Holstebro skulle være muligt at dygtiggøre sig inden for flere forskellige kunstarter,

Læs mere

Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE

Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE Indsatsområder 2013. Den levende by kunst, kultur og bevægelse i byrummet. Musikskolen har 44 højtuddannede musiklærere, som alle er meget kompetente på deres instrumenter.

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU Sommerhold og CAMP Læs om Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU Sommerhold og CAMP Læs om Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO LEN Læs om Sommerhold og CAMP TILMELDING NU din kreative Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2014 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2014 Billedskolens fritidsundervisning

Læs mere

Billedskolen Horsens Kunstmuseum

Billedskolen Horsens Kunstmuseum BILLEDSKOLEN Horsens Kunstmuseum Carolinelundsvej 2 8700 Horsens Telefon:76 29 23 70 Telefon i undervisningstiden: 76 29 23 80 Telefax: 75 61 32 42 kunstmuseum@horsens.dk www.billedskolenhorsens.dk Dato:

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO Sommerhold og CAMP Læs om TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO Sommerhold og CAMP Læs om TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO Læs om Sommerhold og CAMP LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2015 En tegneevent for voksne er blandt

Læs mere

Matematik og Perspektiv

Matematik og Perspektiv Matematik og Perspektiv Et tværfagligt åben skole samarbejde mellem Højelse Skole og Køge Billedskole Januar-februar 2014 Af Udviklingskonsulent, Trine Louise Lehmann Åben Skole er et aktuelt begreb, som

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere

BILLEDSKOLEN HORSENS SOMMER/EFTERÅR 2016

BILLEDSKOLEN HORSENS SOMMER/EFTERÅR 2016 BILLEDSKOLEN HORSENS SOMMER/EFTERÅR 2016 BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i sommeren/efteråret 2016 en fritidsundervisning, hvor begreber som design, illustration, tegneserier og animation nu bliver

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Vi skal understrege, at din besvarelse vil blive behandlet fortroligt, og at svarene kun vil blive offentliggjort som generelle oversigter.

Vi skal understrege, at din besvarelse vil blive behandlet fortroligt, og at svarene kun vil blive offentliggjort som generelle oversigter. Dit Studievalg 2014 Velkommen til spørgeskemaundersøgelsen Dit studievalg 2014. Tak fordi du vil deltage i vores undersøgelse. Aarhus Universitet ønsker at give den bedst mulige uddannelsesinformation

Læs mere

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF HFDESIGN - din uddannelse HF KREATIV ER FOR DIG DER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF KREATIV ER: dit springbræt til

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ KULTUROMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ KULTUROMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ KULTUROMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post til Region

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Visuelt Gymnasium Læs om nyt Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Visuelt Gymnasium Læs om nyt Horsens Kunstmuseum Læs om nyt BILLED fremtid starter her SKO LEN Visuelt Gymnasium din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2013 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Forår 2013 Det er her en kreativ fritid og fremtid starter. Her kommer

Læs mere

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING INDHOLD Kvalitetsudvikling og resultatvurdering... 1 Værdigrundlag og strategi for selvevaluering... 1 Kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling... 2 Evalueringsområder...

Læs mere

PROJEKTETS FORMÅL OG MÅLGRUPPE

PROJEKTETS FORMÅL OG MÅLGRUPPE Til Børnekulturens Netværk - modelkommuneforsøg SUB-FILM Film fra kanten for, med og af unge fra de ældste klasser i Århus forstæder. SUB-FILM er et samarbejde mellem århusianske forstadsskoler, konsulenter

Læs mere

Ud fra denne forståelsesramme er arbejdsgruppen, som har mødtes tre gange i maj, august og september, nået frem til følgende anbefalinger:

Ud fra denne forståelsesramme er arbejdsgruppen, som har mødtes tre gange i maj, august og september, nået frem til følgende anbefalinger: Click here to enter text. Dagsorden til 14. august 2013 KULTURDANMARK Som opfølgning på KulturDanmark forløbet og det Kulturpolitiske Topmøde den 12. marts nedsatte Kulturminister Marianne Jelved fem tematiske

Læs mere

InnovationsSkoler Midt

InnovationsSkoler Midt InnovationsSkoler Midt evidencenter Tobias Kidde Skov Pædagogisk konsulent Skov@aabc.dk Program kl. 12.00-16.00 12.00-12.30 Velkomst og sandwich 12.30-13.00 Introduktion til projektet iskolermidt 13.00-14.00

Læs mere

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra:

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Oplæg til handleplan Forslag til handleplaner for Kunstrådet i 2012 2013 Billedskole / Kulturskole / Kreativ skole Som et supplement til Musikskolen foreslår Kunstrådet,

Læs mere

Evalueringsrapport 2011

Evalueringsrapport 2011 Evalueringsrapport 2011 Undervisningen på Odder lille Friskole tager udgangspunkt i skolens egne læseplaner. Disse er blevet til på baggrund af Folkeskolens Fælles Mål samt ud fra skolens praksis i den

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Beskrivelse af KONKURRENCEFORLØB Alternative boformer i Hjørring Kommune

Beskrivelse af KONKURRENCEFORLØB Alternative boformer i Hjørring Kommune Af 31. august 2016 Beskrivelse af KONKURRENCEFORLØB Alternative boformer i Hjørring Kommune 2016-17 Baggrund Hjørring Kommune ønsker at synliggøre, at man gerne vil give plads og mulighed for at etablere

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Projekt til kulturaftale i Kulturregion Midt og Vestsjælland

Projekt til kulturaftale i Kulturregion Midt og Vestsjælland Projekt til kulturaftale 2015 2018 i Kulturregion Midt og Vestsjælland Projektets titel Projektets indhold (kort) Beløb, der søges om i Kulturregion Midt- og Vestsjælland Hvem ansøger? (Samarbejdspartnerne

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskemaet mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Der kan max. vedhæftes ét bilag til ansøgningen Titel på projektet INDENFOR - Aalborg

Læs mere

VEJEN BLIVER TIL MENS DU GÅR

VEJEN BLIVER TIL MENS DU GÅR VEJEN BLIVER TIL MENS DU GÅR GRETHE MARIANN MAURSETH Billedkunstner Medlem af Billedkunstnernes Forbund PROFIL UDDANNELSE 2003-2006 Aarhus Kunstakademi, Fagskolen for maleri v/jon Gislason, Max Parylewicz,

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem UMV og ledende sygeplejersker på Rigshospitalet.

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem UMV og ledende sygeplejersker på Rigshospitalet. Ungdomsmedicinsk Videnscenter Rigshospitalet, Blegdamsvej 9 2100 Kbh. Ø Afsnit 4101 Tlf: 35454433 www.ungdomsmedicin.dk Mail: ungdomsmedicin.rigshospitalet@regionh.dk eller pernille.hertz@regionh.dk Ungeambassadør

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

WORKSHOP 29.SEP. 2015. ide og viden i kreative processer VELKOMMEN. CreativeCitizens

WORKSHOP 29.SEP. 2015. ide og viden i kreative processer VELKOMMEN. CreativeCitizens WORKSHOP 29.SEP. 2015 VELKOMMEN ide og viden i kreative processer Program 9:00 Velkommen 9:15 Regionale drømme - Vores drømme 10:15 Hvad skal der til? 11:00 Fernisering & kaffe - Prikker & principper 13:00

Læs mere

Målrettet uddannelse i sponsering og fundraising for kulturaktører

Målrettet uddannelse i sponsering og fundraising for kulturaktører Målrettet uddannelse i sponsering og fundraising for kulturaktører Hvad er kultur & kapital? Kultur & Kapital er et målrettet kursustilbud til kulturorganisationer, der arbejder med ekstern finansiering

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Det aktive byrum Status 2013

Det aktive byrum Status 2013 Det aktive byrum Status 2013 KulturMetropolØresund Det aktive byrum er et ud af ni projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet.

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

Bilag. Den politiske styregruppe Kulturregion København Syd 01.04.2011

Bilag. Den politiske styregruppe Kulturregion København Syd 01.04.2011 Bilag Den politiske styregruppe Kulturregion København Syd 01.04.2011 166. Videreførelse af projekter under Kulturregion København Syd Køge, d. 23. marts 2011 Sydkystens Talentakademi. Ansøgning til nuværende

Læs mere

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN JANUAR 2015 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN DEN ÅBNE SKOLE 3 NY ROLLE TIL KULTURINSTITUTIONER OG FORENINGER Hvis du som kulturinstitution, idrætsklub, frivillig

Læs mere

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Må vi præsentere... Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi ved, at hvis vores elever trives på skolen og oplever et godt fællesskab med deres klassekammerater

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere

Deltag i modelforsøg. Vær med til at udvikle nye modeller og metoder til arbejdet med kunst og kultur for, med og af unge

Deltag i modelforsøg. Vær med til at udvikle nye modeller og metoder til arbejdet med kunst og kultur for, med og af unge Deltag i modelforsøg Vær med til at udvikle nye modeller og metoder til arbejdet med kunst og kultur for, med og af unge 2 Det nye modelforsøg er Børnekulturens Netværks konkrete strategi for at styrke

Læs mere

Vedtægter for Esbjerg Kommunes Kunstråd

Vedtægter for Esbjerg Kommunes Kunstråd Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 16. juni 2014 Vedtægter for Esbjerg Kommunes Kunstråd Login Sagsbehandler cbj Christina Balslev Jespersen Saers Telefon direkte 76 16 18 67 E-mail cbj@esbjergkommune.dk

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO TILMELDING NU LEN Læs om skoler Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO TILMELDING NU LEN Læs om skoler Horsens Kunstmuseum Læs om top Sommer skoler BILLED fremtid starter her SKO din kreative LEN Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2013 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2013 Det er her en kreativ fritid og fremtid

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

ETU - VID EUD/EUX Business

ETU - VID EUD/EUX Business ETU - VID EUD/EUX Business Handlings- og opfølgningsplan 2016 Alle erhvervsuddannelser har i oktober/november 2015 gennemført en elevtrivselsundersøgelse. Spørgerammen er udarbejdet af Ministeriet for

Læs mere

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2014-2015

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2014-2015 Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2014-2015 1. Undervisning generelt: Undervisningen på Det Fynske Kunstakademi varetages primært af tre professorer (kunstnere), en underviser i kunsthistorie/kunstteori

Læs mere

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17. Børnekultur i hele landet Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.00 Filmby Århus Børnekulturens Netværk og Børne- og Kulturchefforeningen arrangerer

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed. Fremover skal skolebestyrelsen også som del af den åbne skole fastsætte principper for samarbejder

Læs mere

Orienteringsmøde. Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven

Orienteringsmøde. Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Orienteringsmøde Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Det bedste springbræt til din musikalske karriere højt fagligt niveau lærere og medstuderende vil med stor entusiasme

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Godkendelse af evaluering af understøttende undervisning

Godkendelse af evaluering af understøttende undervisning Punkt 9. Godkendelse af evaluering af understøttende undervisning 2016-069918 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, den gennemførte evaluering af understøttende undervisning samt

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Genbehandling af ansøgning om tilskud til det regionale børnekulturprojekt Fra Hav til Hav

Bilag. Region Midtjylland. Genbehandling af ansøgning om tilskud til det regionale børnekulturprojekt Fra Hav til Hav Region Midtjylland Genbehandling af ansøgning om tilskud til det regionale børnekulturprojekt Fra Hav til Hav Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 15 Hav til Hav Udgifter Løn til

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Kommunalt fastholdelsesberedskab 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Ungdommens Uddannelsesvejledning Aarhus-Samsø (forkortet

Læs mere

KKR SJÆLL AND. Kompetenceparat 2020 Status Kommunesporet -møde i KKR Sjælland - august 2012 v/kommunaldirektør Per Røner, Stevns Kommune

KKR SJÆLL AND. Kompetenceparat 2020 Status Kommunesporet -møde i KKR Sjælland - august 2012 v/kommunaldirektør Per Røner, Stevns Kommune SJÆLL AND Kompetenceparat 2020 Status Kommunesporet -møde i Sjælland - august 2012 v/kommunaldirektør Per Røner, Stevns Kommune Organisering af Kompetenceparat 2020 - en fælles politisk satsning igangsat

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Håndbog og praktiske oplysninger for skoleledelser i Aalborg kommune marts 2014

Håndbog og praktiske oplysninger for skoleledelser i Aalborg kommune marts 2014 Håndbog og praktiske oplysninger for skoleledelser i Aalborg kommune marts 2014 Aalborg Kulturskoles håndbog for skoleledelser 1 Indhold Velkomst side 3 Aalborg Kulturskoles Vision side 4 Administration

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Statens Kunstfond på 5 minutter

Statens Kunstfond på 5 minutter Statens Kunstfond på 5 minutter Indhold 1. Hvorfor har vi Statens Kunstfond? 2. Hvad er Statens Kunstfonds opgave? 3. Hvordan er Statens Kunstfonds organiseret? 4. Statens Kunstfonds andel af Kulturministeriets

Læs mere

Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008

Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008 Job- og uddannelsesmesse i Region Sjælland! Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008 arrangeret af: Ringsted Hallerne Messeoversigt = 1 m 2 HAL A HAL B Indgang Indgang Indgang Indgang Indgang Velkommen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta

Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta Uddannelsens formål: Kapitel 1; 2 stk.4 stx. hf Stk. 4. Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes /kursisternes udvikling af personlig

Læs mere

Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag. Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag. Navn. Navn. 1 Stk. 1. Institutionens navn er: Kunsthal Nord.

Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag. Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag. Navn. Navn. 1 Stk. 1. Institutionens navn er: Kunsthal Nord. Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag Navn 1 Stk. 1. Institutionens navn er: Kunsthal Nord. Navn 1 Stk. 1. Institutionens navn er: Kunsthal Nord. Formål 2 Stk.1. Kunsthal Nord er

Læs mere

ELITEKOORDINATOR- NETVÆRKET. 13. JUNI 2013, Haderslev

ELITEKOORDINATOR- NETVÆRKET. 13. JUNI 2013, Haderslev ELITEKOORDINATOR- NETVÆRKET 13. JUNI 2013, Haderslev Program Elitekoordinatornetværket 13. juni 2013 VI KÆMPER FOR GULD TIL DANMARK / 2 Støttekoncept 2013-16 Team Danmark vil styrke talentudviklingen og

Læs mere

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg Årsløn i alt inkl. områdetillæg Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 28 302.243 305.955 308.524 312.237 314.805 29 307.283 310.820 313.267 316.802 319.250 30 312.432 315.780 318.099 321.446

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

Vision for Næstved Sportscollege

Vision for Næstved Sportscollege Vision for Næstved Sportscollege Næstved Sportscollege (NSC) drives i fællesskab mellem en række idrætsklubber og uddannelsesinstitutioner hjemmehørende i Næstved Kommune. Formålet med etablering af sportscollege

Læs mere

Vision og indsatsområder 2011/2012

Vision og indsatsområder 2011/2012 Vision og indsatsområder 2011/2012 Baggrund Med udgangspunkt i Fredericia Kommunes vision og værdigrundlag har Den Kreative Skoles bestyrelse udarbejdet sin vision for skolen og peger på en række indsatsområder,

Læs mere

LINJEFAG. International orientering. Kunst & litteratur. Science & innovation. Drama & musik. Kommunikation & medier

LINJEFAG. International orientering. Kunst & litteratur. Science & innovation. Drama & musik. Kommunikation & medier UDSKOLING LINJEFAG 2 lektioner selvvalgt undervisning hver uge International orientering Kunst & litteratur Science & innovation Hvad vælger du? Svar på tilmeldingen i indbakken på ElevIntra Drama & musik

Læs mere

Resultatberetning for 2016

Resultatberetning for 2016 Resultatberetning for 2016 Horsens Kunstmuseum Horsens Kunstmuseum Resultatberetning 2016 Horsens Kunstmuseum kan se tilbage på et år, hvor vi har oplevet stor anerkendelse for vores arbejde, både på museet

Læs mere

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder!

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! FORMÅL Vores samfund skal vurderes på mulighederne for at kunne realisere menneskeligt og kunstnerisk potentiale. Vi tror på socialt engagement og kunstens betydning.

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT

CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT INTRODUKTION Visionen bag Væksthusene er, at Danmark i 2020 skal være blandt de lande, der har flest nye vækstvirksomheder. Væksthusene har således en klar mission om

Læs mere

Hvad er AKADEMIET for Talentfulde Unge? Et akademisk bredt talentprogram med aktiviteter, der handler om både humaniora, business, teknik samt

Hvad er AKADEMIET for Talentfulde Unge? Et akademisk bredt talentprogram med aktiviteter, der handler om både humaniora, business, teknik samt Hvad er AKADEMIET for Talentfulde Unge? Et akademisk bredt talentprogram med aktiviteter, der handler om både humaniora, business, teknik samt natur-, sund- og samfundsvidenskab. Eksklusive workshops,

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere