Haderslev Katedralskole APV 2010 (jan. 2011)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Haderslev Katedralskole APV 2010 (jan. 2011)"

Transkript

1 Haderslev Katedralskole APV 00 (jan. 0)

2 Indholdsfortegnelse Indledning Handlingsplan for APV 00 Oversigt over Handlingsplanen for APV 00 Sygefravær Spørgeskema i ubesvaret tilstand side side 4 side 9 side side

3 Indledning Vi har modtaget 8 besvarelser ud af 4 mulige besvarelser. Besvarelserne har været markant mere positive og konstruktive end for år siden. Præsentationen (talepapiret) for lærerne er delt op i 5 punkter A. Vores arbejde B. Ledelsen C. Bygningerne D. Tap- gruppen E. Kommunikation APV 00 er efterfølgende blevet samlet i en handlingsplans oversigt og derefter en sammenskrevet handlingsplanen for 00.

4 Handlingsplan for APV 00 De områder hvor vi som Arbejdsmiljørepræsentanter ikke er beslutnings dygtige, f.eks. ting som vedrører enkelt personer, har vi givet videre til ledelsen, som er i færd med arbejde med løsnings muligheder. APV 00 vil dels blive drøftet i AR- gruppen og dels i MED- udvalget. SR- gruppen (nu AR) har de seneste år arbejdet med APV 007 og har fået gennemført en række tiltag. Der var en del ønsker fra kollegaerne i APV 007, de gennemførte er bl.a.; udskiftning af defekt fejemaskine, nye tiltag mht. rengøring, frugtordning, koldt vands anlæg, betalt frokost ved prøver, infoskærme med uge skema, udarbejdelse af beredskabsplan, stresspolitik, tilbud om førstehjælpskursus, derudover tiltag omkring intern kommunikation mellem medarbejder grupperne, lærerarbejdspladser og flere stikdåser i klasserne for at undgå nærved - ulykker. Vores arbejde ud fra APV 00 Ansatte på Haderslev Katedralskole beskriver i APV 00 HAKA som; en dejlig arbejdsplads, en dagligdag med hjælpsomme, gode og dygtige kollegaer, hvor vi har omsorg for hinanden, herlige bemærkninger fra elever og kollegaer, sjove udfordringer og variation i arbejdet, fantastisk at opleve elevernes undren og spørgelyst, det er skønt når det hele fungerer, når undervisningen går op i en højere enhed. Men gør dog opmærksom på udfordringen omkring nye elevtyper. Flere af skolens nyeste ansatte gør dog opmærksom på, at de ønsker sig et forum, hvor informationer som man bare ved, bliver vendt på et månedligt opklaringsmøde. Rengøringspersonalet gør opmærksom på, at de gerne vil indgå som en større del af skolens liv, idet de mangler føling og overblik over hvilke aktiviteter der kan påvirke deres arbejdsområder. Derudover nævnes støj, kulde og træk gener i administrationen. Desværre er der også nogle gentagelser i forhold til APV 007, ønsket om lærerarbejdspladser er denne gang et endnu større behov end for år siden. Der er i dag flere udvalg der arbejder netop med løsningsforslag om bl.a. lærerarbejdspladser. Ujævn arbejdsbelastning over de 4 kvartaler, hvor primært AT nævnes er en stress faktor for flere kollegaer. Derfor har ledelsen i år taget initiativ til, at ansatte selv skal stå til ansvar for dette års G skema, hvilket gerne skulle 4

5 afhjælpe den ujævne arbejdsbelastning. Ønsket om blødere toiletpapir, samt blødere papir til hænderne. Handlingsplan Rengøringspersonalet forsøges informeret mere om skolens aktiviteter. Ændrede arbejdstider kan måske inddrage personalet mere i skolens liv. Der skal skabes bedre toiletforhold herunder bedre toiletpapir. Ledelsen ud fra APV 00 Ledelsen får generelt ros for at være lyttende og tage det psykiske arbejdsmiljø alvorligt, samt for dens tillid til, at alle ansatte på HAKA udfører deres arbejde godt, hvilket er medvirkende til et godt arbejdsmiljø. Mange skriver, at ledelsen er dygtige til at rose kollektivt, samt reagere på elevklager. Dog nævner flere, at ledelsen skal være mere konsekvente overfor elevernes fravær og plagiat, derudover skal ledelsen blive bedre til at anerkende og rose medarbejderne individuelt. Der er som i 007 ikke enighed omkring hvilke information vi medarbejdere ønsker. Handlingsplan Ledelsen er opmærksom på problemerne omkring elevernes fravær og plagiat. Urkund er indkøbt, det er et system der kan lave plagiatkontrol på elevernes afleveringsopgaver. Ledelse skal forsætte det gode arbejde omkring individuel anerkendelse. Bygningerne ud fra APV 00 Både i APV 007 og denne gang kommenterer mange bygnings situationen; klasseværelserne og gangene er for mørke, mange vinduer er punkterede, forholdene i gymnastiksalene og omklædningsrummene er kritisable, der er et dårligt indeklimaet i klasseværelserne, der er problemer med temperaturen flere steder på skolen, træk, udluftning, skolens belysning og et stigende behov for elevarbejdspladser og grupperum, samt et stort ønske om gruppearbejdsrum til nye 5

6 undervisningsformer. Lærerværelset er ikke præsentabel skriver flere. Stille lærerarbejdspladser og hvilerum ønskes. Andre ønsker derimod en lærerarbejdsplads, hvor snakken og uroen nævnes som en positiv faktor. Handlingsplan I forbindelse med ventilations projektet, der påbegyndes efteråret 00 og skolemiljøudvalgets 5 års plan, vil de fleste af ovenstående udfordringer omkring bygninger blive løst. Etablering af elevarbejdspladser og grupperum. Skolemiljøudvalget arbejder i øjeblikket med løsningsmuligheder omkring lærerværelset og etablering af et antal fleksible lærerarbejdspladser, i det omfang det vil være muligt. Renovering af omklædningsfaciliteter. Der er indkøbt hvide plader til opsætning ved overgangene mellem sprogfløjen og hovedbygningen. Skolens vinduer bliver pudset hurtigst muligt. Termoruder vil blive undersøgt med hensyn til nødvendig udskiftning. Tap- gruppen I APV 007 kritiserede mange administrationen, her har ledelsen arbejdet med gruppen, så kontoret har denne gang primært fået stor ros for deres hjælpsomhed og professionelle håndtering af opgaverne. Rengøringen nævnes også denne gang, men ikke i det omfang som tidligere. Pedel gruppen har generelt fået ros for deres imødekommenhed og forståelse overfor de problemer primært lærerne kan stå overfor i daglign. Dog har mange kommenteret nogle hovsa- løsninger fra pedellernes side (lokalet i central garderoben + computernes placering i klasseværelserne) som ønskes over pædagogisk råd. 6

7 Handlingsplan Ledelsen har sat fokus på rengørings gruppen, arbejdsrutiner vil blive justeret, så ændringerne formentlig vil kunne mærkes efter sommerferien 0. Mulige hovsa- løsningerne i forbindelse med ændringer af skolens indretning, skal drøftes i MED- udvalget, da der er tale om et medarbejder anliggende. Kommunikation Desværre nævner flere igen kommunikationen på Haderslev Katedralskole som et punkt der kan blive bedre, dels kommunikationen mellem ledelsen og ansatte, samt de ansatte imellem. Det er både den verbale kommunikation, hvor PR- møderne nævnes og den non - verbale kommunikation, hvor tonen på lectio nævnes som grænseoverskridende. Handlingsplan Der arbejdes hele tiden på at forbedre kommunikationen mellem både ledelse og medarbejdergrupperne internt. Kommunikationen medarbejderne imellem har ledelsens bevågenhed, men uden konkrete henvendelser er det svært at handle på problemet. Kommunikationsudvalget har bl.a. fået til opgave, at arbejde med retningslinjer for den non verbale kommunikation på lectio. Sygefravær Med hensyn til sygefravær kan vi konstatere, at der er sket et markant fald i - dag sygefravær, det skyldes dels, at reformen nu er gennemført, hvor de ansatte generelt føler en tryg og god arbejdsdag og dels at der fra ledelsens side er kommet fokus på sygefravær og stress. Handlingsplan 7

8 Ledelsen har gennem forskellige tiltag sat fokus på sygefravær og stress bl.a. med nedsættelsen af udvalget Attraktive Arbejdspladser. 8

9 Handlingsplan på baggrund af APV fra jan. 0 Vores arbejde Ønske ud fra APV Blødere toilet papir Blødere papir til hænderne Etablering af et skemalagt opklaringsmøde for nyansatte og vikarer Håndtering af nye elevtyper Ansvarlig Skolemiljøudvalgets 5 års plan Ledelsen Ledelsen Bedre skema Én kalender Fravær plagiat Ledelsen Løbende Bygninger Mere og bedre lys i gangene og klasseværelserne. Rengøring af vinduer Udskiftning af punkterede ruder Lærerarbejdspladser /stillearbejdspladser I overetagen ( 40 èrne) Elevarbejdspladser / grupperum til nye undervisningsformer De trappetrin ved overgangen til sprogfløjen. (males) Ledninger faldulykker ( er i gang) Træk på kontoret Fælles personaleværelse/ klasseværelse for alle ansatte på HAKA Ledelsen Pedelgruppen Skolemiljøudvalgets 5 års plan. Tap- gruppen Løsninger der har direkte indflydelse på lærernes dagligdag skal forbi MED. Rengøringen skal/kan blive bedre Rengøringsgruppen skal gerne blive en del af skolen, alle ansatte skal orienteres 9 Ledelsen

10 /informeres om aktiviteter der har direkte indflydelse på deres arbejdsområde. Alle ansatte inviteres til fælles arrangementer Løbende Kommunikation Retningslinjer for kommunikationen på lectio, skema/kalender. Kommunikationen ml. ledelsen og ansatte og de ansatte imellem. Kommunikationsudvalget Skoleåret 0- Ledelsen Løbende Sygefravær Den gode trivsel Ledelsen Attraktive Arbejdspladser 0

11 Fravær. I nedenstående skema kan fraværet for årene 008, 009 og 00 for alle ansatte på Haderslev Katedralskole aflæses. Der er i sammentællingen ikke taget højde for, om fraværet skyldes sygdom eller ex. barsel, da dette er registreret på personniveau. Fraværsperioder fordelt efter længde: Skole Periode Afsluttede Uafsluttede dag 8 89 perioder perioder HaKa Fraværsperiode i procent fordelt efter længde: Skole Periode dag Fuldtidsansatte 008 6, 8,44,46 8,6,05 0,4 0,4 4,5 9,77 HaKa ,7 5,8 6, 7,86,49,75,6,8 95,0 00 6,4,5 5,95,7 5,95,6,7 5,95 99,08

12 Spørgeskema stamoplysninger Titel: ARBEJDSPLADSVURDERING - januar 0 Anonym undersøgelse: Ja Hold: Elevrengøring, Lærerværelset Spørgsmål FORHOLDET TIL ALLE PÅ SKOLEN For at forbedre forholdene på skolen bedes du udfylde skemaet. Resultatet af den sidste APV har bl.a. ført til udskiftning af defekt fejemaskine, nye tiltag mht. rengøring, frugtordning, koldtvandsanlæg, betalt frokost ved prøver, infoskærme med ugeskema, udarbejdelse af beredskabsplan, stresspolitik, tilbud om førstehjælpskursus. Tiltag omkring intern kommunikation mellem medarbejdergrupperne, lærerarbejdspladser og flere stikdåser i klasserne for at undgå nærved- ulykker.. Forhold til kollegerne og tonen generelt Vurdér dit forhold til dine kolleger og den generelle tone på skolen. 4, meget godt 0, dårligt. Forhold til fagkolleger Vurdér dit forhold til dine fagkolleger 4, meget godt 0, dårligt. Kolleger Har du yderligere kommentarer angående kollegerne generelt?.4 Kontoret Vurdér dit forhold til kontoret. 4, meget godt

13 0, dårligt.5 Pedellerne Vurdér dit forhold til pedellerne. 4, meget godt 0, dårligt.6 Rengøring Vurdér dit forhold til rengøringen. 4, meget godt 0, dårligt.7 Kontor, pedeller og rengøring. Har du yderligere kommentarer angående kontoret, pedeller og rengøring?.8 Ledelsen Vurdér dit forhold generelt til ledelsen 4, meget godt 0, dårligt.9 Ledelsen Føler du dig tryg ved at henvende dig til ledelsen?

14 .0 Ledelsen Føler du at ledelsen tager dig alvorligt?. Ledelsen Mener du, at ledelsen skaber gode rammer for arbejdet?. Ledelsen Har du yderligere kommentarer angående ledelsen?. Eleverne Vurdér dit eget forhold til eleverne 4, meget godt 0, dårligt.4 Eleverne Har du yderligere kommentarer til forholdet til eleverne? PSYKISKE FORHOLD. Det psykiske arbejdsmiljø Vurdér det psykiske arbejdsmiljø generelt 4

15 4, meget godt 0, dårligt. Stress Har du jævnligt eller periodevis haft nogle væsentlige symptomer, som efter din opfattelse skyldes arbejdsbetinget stress? (f.eks. søvnløshed, hovedpine, kvalme, glemsomhed, generel træthed, nervøsitet og manglende effektivitet) hyppigt undertiden sjældent aldrig. Stress Hvis du har nogen af ovennævnte symptomer, har du da konsulteret en læge i denne forbindelse? ja nej Har ikke haft ovennævnte symptomer.4 Stress Har du oplevet at væsentlige arbejdsopgaver ikke har været veldefinerede? Ja Nej.5 Stress Hvis du svarede "Ja" i ovenstående spørgsmål, så uddyb venligst her..6 Psykisk arbejdsmiljø Mener du, at ledelsen kunne gøre mere for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø? Hvordan? Uddyb her:.7 Psykisk arbejdsmiljø Mener du, at du som medarbejder kunne gøre mere for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø? Hvordan? Uddyb her:.8 Arbejdet generelt Har du yderligere kommentarer generelt til arbejdet? 5

16 FYSISKE FORHOLD Under dette punkt kan der f.eks. kommenteres. Indeklima: temperatur - træk - rengøring - støj - lokaleindretning - belysning. Angiv sted/lokale.. Fysiske forhold 4 ERGONOMISKE FORHOLD Under dette punkt kan der f.eks. kommenteres: Arbejdsstillinger, tekniske hjælpemidler, andet inventar. 4. Ergonomiske forhold 5 KEMISKE - BIOLOGISKE FORHOLD Under dette punkt kan der f.eks. kommenteres: Ventilation, udsugning, farlige stoffer 5. Kemiske - biologiske forhold 6 RISIKO FOR ULYKKER Er der særlige risikofaktorer inden for dit arbejdsområde? 6. Risiko for ulykker 7 SYGEFRAVÆR Er der nogle faktorer i arbejdsmiljøet, der efter din egen opfattelse har væsentlig indflydelse på omfanget af dit sygefravær/forbrug af medicin? 7. Sygefravær 8 SPØRGSMÅL TIL UNDERVISNINGEN 8. Pædagogiske udfordringer I hvor høj grad føler du dig rustet til de pædagogiske udfordringer? 4, i meget høj grad 6

17 8. Læreplanernes krav I hvor høj grad føler du, det er muligt for dig at opfylde læreplanernes krav i dine fag. 4, i meget høj grad 8. Læreplanernes krav Kommentér yderligere på læreplanernes krav i dine fag. 8.4 Pædagogiske udfordringer Har du yderligere kommentarer angående pædagogiske udfordringer? 8.5 IT og AV Føler du dig rustet til anvende IT og AV (Lectio, internettet, AV- udstyr, bærbare PC'er)? 4, i meget høj grad 8.6 Elevklager Hvis du er blevet udsat for elevklager, er det så blevet håndteret tilfredsstillende af ledelsen? 8.7 Glæde og overskud Hvad giver dig glæde og overskud i den daglige undervisning? 9 ARBEJDET GENERELT 7

18 9. Varierende arbejdsbelastning I hvor høj grad føler du, at spidsbelastninger, pga. den varierende arbejdsbyrde i løbet af året forringer arbejdsmiljøet? 4, i meget høj grad 9. Varierende arbejdsbelastning Kommenter yderligere på forholdet omkring varierende arbejdsbelastninger 9. Undervisningsmidler i lokalerne Hvor ofte har du oplevet at undervisningsmidler i lokalerne mangler eller er defekte? 4, meget ofte 0, aldrig 9.4 Undervisningsmidler udenfor lokalerne Hvor ofte har du oplevet, at undervisningsmidler udenfor lokalerne (video, computere, fotokopimaskiner m.v.) mangler eller er defekte? 4, meget ofte 0, aldrig 9.5 Undervisningsmidler Kommenter yderligere på undervisningsmidlerne 9.6 Efteruddannelse i IT I hvor høj grad føler du, at du mangler efteruddannelse i brug af IT? 8

19 9.7 Administration I hvor høj grad oplever du at ledelsen følger op på de beslutninger, der tages? 9.8 Uddyb gerne med kommentarer og forslag omkring ledelsens opfølgning på beslutninger. 9.9 Tilrettelæggelse af arbejdet I hvor høj grad føler du, at du selv har mulighed for at tilrettelægge dit arbejde? 9.0 Personlig støtte I hvor høj grad føler du, at du har mulighed for at bruge dine kolleger til personlig støtte og rådgivning, når du er i belastende situationer? 9

20 9. Personlig støtte I hvor høj grad føler du, at du har mulighed for at bruge ledelsen til personlig støtte og rådgivning, når du er i belastende situationer? 9. Personlig støtte Kommenter yderligere på spørgsmålene angående personlig støtte. 9. Arbejdsro I hvor høj grad oplever du, at du kan få arbejdsro i mellemtimer? 9.4 Forberedelse I hvor høj grad har du mulighed for at forberede dig i mellemtimer? 9.5 Arbejdsro og forberedelse Kommenter yderligere angående arbejdsro og forberedelse. 9.6 Efteruddannelse 0

21 I hvor høj grad føler du, at du har mulighed for efteruddannelse? 9.7 Daglig drift I hvor høj grad savner du information om, hvad der sker i daglign på HAKA? 9.8 Hvilken form for information vil du gerne have 0 INTRODUKTION AF NYE KOLLEGER De følgende spørgsmål handler om introduktionen af nye kolleger på HAKA. Det første spørgsmål henvender sig udelukkende til de kolleger der er startet på HAKAi år eller sidste år. Resten af spørgsmålene henvender sig til alle kolleger. 0. Introduktion af nye kolleger Som ny kollega, hvor tilfreds har du været med den introduktion, du har fået til ledelsen og til skolen som institution? 4, meget tilfreds 0, Utilfreds 0. Introduktion af nye kolleger I hvor høj grad er du tilfreds med det eksisterende lærerkollegiums evne til at indsluse og hjælpe nye

22 kolleger? 0. Introduktion af nye kolleger Har du nogle kommentarer eller forslag til, hvordan man kunne forbedre introduktionen af nye kolleger? ARBEJDSMILJØET GENERELT. Arbejdsmiljøet generelt Hvis du skulle give arbejdsmiljøet på HAKA en karakter på 7- trinskalaen, hvad ville du så give? Forslag til forbedringer Har du ideer til forbedringer af arbejdsmiljøet på HAKA?

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Det fysiske arbejdsmiljø:

Det fysiske arbejdsmiljø: Opsamling på APV 2012 Det fysiske arbejdsmiljø: Der er en generel tilfredshed med det fysiske arbejdsmiljø. 72 % er tilfreds eller meget tilfreds. Der er stor tilfredshed med de seneste års ombygninger.

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale APV Vorrevangskolen 2006/07 Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale Er temperaturforholdende tilfredsstillende? ja 1 1 9 3 14 ja/nej 2 2 nej 7 7 14 Der er koldt på gangene, der

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 214 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 214) Svarprocent: 82% (67 besvarelser ud af 82 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b.

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b. Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN APV CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING ISHØJ KOMMUNE JUNI 2013 RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN. DER ER UD AF 15 BESVARELSER 80 % OG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN. Fysiske forhold Forslag til handlinger

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Trivsel og APV - 2012

Trivsel og APV - 2012 Trivsel og APV - 2012 Svar angivet i % med mindre andet er nævnt INDHOLD BG kort fortalt Trivsel overordnet og fordelt på områder APV Konklusioner SVARPROCENT - APV 2009 2012 Besvarelser - styk 57 (70

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik

Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik Det at have travlt i kortere perioder, kan være en sund og naturlig dimension i det gode og spændende arbejde. At være presset i kortere perioder øger opmærksomheden

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014 UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole Dato: 25. juni 2011 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdssted (navn og adresse): Udfyldt af (navn): Dato: Opfølgningsdato: Arbejdspladsvurderingen er et samarbejde mellem Børne- og Familiecentret

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Kortlægningsskema Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal en virksomhed som minimum benytte følgende

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014

Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014 Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014 Navn: Tunge løft Deadline: 01-01-0001 ID: 2 Ansvarlig/ Afdeling: Administrator pvnj/ Produktionsskolen

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse.

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. Mulernes Legatskole 15/6-2011 Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. På Mulernes Legatskole har der været meget få stressproblemer, og ingen der har ført til længerevarende sygemeldinger,

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013 Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurding 2013 A. Indeklima Ja Nej 1. Bliv d jævnligt ryddet op på dit kontor, så d kan gøres rent? 9 1 2. Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? 10 3. Er rumtempaturen

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10.

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. FYSISK ARBEJDSMILJØ Respondenter i alt: 99. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. klasse INDENDØRS FÆLLESAREALER Altid For det Af og

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen?

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen? Vil du gerne lave en god arbejdsplads for dine hjælpere? Vil du gerne nedsætte sygefraværet? Vil du gerne undgå arbejdsskader (med sygefravær, vikarer mm) Vil du gerne fastholde gode hjælpere? Vil du gerne

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen

Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen Nyhedsbrev nr. 64 Oktober 2012 Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen Det er tilladt at lave Arbejdspladsvurdering på mange forskellige måder. CRECEA har tidligere formidlet forskellige

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15

ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15 13-1-2014 BJERGET EFTERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15 Udarbejdet af Kurt Jensen og Steffen Krøyer Indledning Arbejdspladsvurderingen på Bjerget Efterskole udarbejdes af ArbejdsMiljøOrganisationen,

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Hverken tilfredsstillende eller. Mindre Utilfredsstillende. Ja Nej. Ja Nej Ved ikke. Ikke så tit Nej, slet ikke

Hverken tilfredsstillende eller. Mindre Utilfredsstillende. Ja Nej. Ja Nej Ved ikke. Ikke så tit Nej, slet ikke Termometeret uge 25/26 2015 -Ta temperaturen på dit undervisningsmiljø! Værksteds navn Brønderslev Baggrund Dronninglund Er du: Hunkøn Hankøn Hvor gammel er du? Under16 år 16 17 år 18 19 år 20 24 år 25

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18%

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18% Side 1 af 42 11svar Oversigt Se komplette svar Fysisk arbejdsmiljø A. Lokaler og faciliteter A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% A 2. Har du adgang til de personalefaciliteter,

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel Løbenummer: Spørgeskema vedr. indeklima og trivsel Virksomhed XXX måned og år Sådan udfylder du skemaet. Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved

Læs mere

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010.

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010. Center for Børn og Undervisning APV 2010 August 2010 Metode Metoden til gennemførelsen af APV undersøgelsen er drøftet og vedtaget i CBU s MEDudvalg den 16.3.2010 Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Opgave A: Symptomer på stress Et vigtigt skridt i forhold til at forebygge og håndtere stress er at blive opmærksom på egne

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

Præsentation / Definition. Definition:en Arbejdsplads: Det geografiske sted Bygningen Arbejdsrummet Arbejdsbordet (-pladsen) Fælles-områderne.

Præsentation / Definition. Definition:en Arbejdsplads: Det geografiske sted Bygningen Arbejdsrummet Arbejdsbordet (-pladsen) Fælles-områderne. Udgangspunkt Kontorarbejdspladser Trivselsbegrebet Arbejdspladsen definition Need to have vs. Nice to have Spørgsmål og drøftelse Opgave: Trivsels-projekt Præsentation / Definition Anja Deltagerne Deltagernes

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Vurdering af arbejdsmiljørisici

Vurdering af arbejdsmiljørisici Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.11 Side 1 af 6 Vurdering af arbejdsmiljørisici Vejledning til udfyldelse af skema Risikoen vurderes ud fra sårbarhedsanalysediagrammet ud fra hvor hyppigt risikoen er til

Læs mere

APV 2006, skolen. Bemærkninger.

APV 2006, skolen. Bemærkninger. APV 2006, skolen. Bemærkninger. Nr.2: Fysiske forhold (Andet i forbindelse med fysiske forhold?) sløjd: mangler belysning over filebænke + delzupørsav + bænkeslibere + drejebænk. Belysnings i udsugning

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Arbejdsmiljø OK 2005

Arbejdsmiljø OK 2005 Arbejdsmiljø OK 2005 En ny opgave for SU SU skal medvirke til et godt arbejdsmiljø SU skal med aftalens 5, stk. 8 arbejde med at forebygge og håndtere stress SU skal fastlægge retningslinjer for arbejdspladsens

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder 5. Kommunikation vi snakker da sammen hele tiden! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - men kommer vi omkring det hele? Denne mødegang indeholder følgende

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere