Haderslev Katedralskole APV 2010 (jan. 2011)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Haderslev Katedralskole APV 2010 (jan. 2011)"

Transkript

1 Haderslev Katedralskole APV 00 (jan. 0)

2 Indholdsfortegnelse Indledning Handlingsplan for APV 00 Oversigt over Handlingsplanen for APV 00 Sygefravær Spørgeskema i ubesvaret tilstand side side 4 side 9 side side

3 Indledning Vi har modtaget 8 besvarelser ud af 4 mulige besvarelser. Besvarelserne har været markant mere positive og konstruktive end for år siden. Præsentationen (talepapiret) for lærerne er delt op i 5 punkter A. Vores arbejde B. Ledelsen C. Bygningerne D. Tap- gruppen E. Kommunikation APV 00 er efterfølgende blevet samlet i en handlingsplans oversigt og derefter en sammenskrevet handlingsplanen for 00.

4 Handlingsplan for APV 00 De områder hvor vi som Arbejdsmiljørepræsentanter ikke er beslutnings dygtige, f.eks. ting som vedrører enkelt personer, har vi givet videre til ledelsen, som er i færd med arbejde med løsnings muligheder. APV 00 vil dels blive drøftet i AR- gruppen og dels i MED- udvalget. SR- gruppen (nu AR) har de seneste år arbejdet med APV 007 og har fået gennemført en række tiltag. Der var en del ønsker fra kollegaerne i APV 007, de gennemførte er bl.a.; udskiftning af defekt fejemaskine, nye tiltag mht. rengøring, frugtordning, koldt vands anlæg, betalt frokost ved prøver, infoskærme med uge skema, udarbejdelse af beredskabsplan, stresspolitik, tilbud om førstehjælpskursus, derudover tiltag omkring intern kommunikation mellem medarbejder grupperne, lærerarbejdspladser og flere stikdåser i klasserne for at undgå nærved - ulykker. Vores arbejde ud fra APV 00 Ansatte på Haderslev Katedralskole beskriver i APV 00 HAKA som; en dejlig arbejdsplads, en dagligdag med hjælpsomme, gode og dygtige kollegaer, hvor vi har omsorg for hinanden, herlige bemærkninger fra elever og kollegaer, sjove udfordringer og variation i arbejdet, fantastisk at opleve elevernes undren og spørgelyst, det er skønt når det hele fungerer, når undervisningen går op i en højere enhed. Men gør dog opmærksom på udfordringen omkring nye elevtyper. Flere af skolens nyeste ansatte gør dog opmærksom på, at de ønsker sig et forum, hvor informationer som man bare ved, bliver vendt på et månedligt opklaringsmøde. Rengøringspersonalet gør opmærksom på, at de gerne vil indgå som en større del af skolens liv, idet de mangler føling og overblik over hvilke aktiviteter der kan påvirke deres arbejdsområder. Derudover nævnes støj, kulde og træk gener i administrationen. Desværre er der også nogle gentagelser i forhold til APV 007, ønsket om lærerarbejdspladser er denne gang et endnu større behov end for år siden. Der er i dag flere udvalg der arbejder netop med løsningsforslag om bl.a. lærerarbejdspladser. Ujævn arbejdsbelastning over de 4 kvartaler, hvor primært AT nævnes er en stress faktor for flere kollegaer. Derfor har ledelsen i år taget initiativ til, at ansatte selv skal stå til ansvar for dette års G skema, hvilket gerne skulle 4

5 afhjælpe den ujævne arbejdsbelastning. Ønsket om blødere toiletpapir, samt blødere papir til hænderne. Handlingsplan Rengøringspersonalet forsøges informeret mere om skolens aktiviteter. Ændrede arbejdstider kan måske inddrage personalet mere i skolens liv. Der skal skabes bedre toiletforhold herunder bedre toiletpapir. Ledelsen ud fra APV 00 Ledelsen får generelt ros for at være lyttende og tage det psykiske arbejdsmiljø alvorligt, samt for dens tillid til, at alle ansatte på HAKA udfører deres arbejde godt, hvilket er medvirkende til et godt arbejdsmiljø. Mange skriver, at ledelsen er dygtige til at rose kollektivt, samt reagere på elevklager. Dog nævner flere, at ledelsen skal være mere konsekvente overfor elevernes fravær og plagiat, derudover skal ledelsen blive bedre til at anerkende og rose medarbejderne individuelt. Der er som i 007 ikke enighed omkring hvilke information vi medarbejdere ønsker. Handlingsplan Ledelsen er opmærksom på problemerne omkring elevernes fravær og plagiat. Urkund er indkøbt, det er et system der kan lave plagiatkontrol på elevernes afleveringsopgaver. Ledelse skal forsætte det gode arbejde omkring individuel anerkendelse. Bygningerne ud fra APV 00 Både i APV 007 og denne gang kommenterer mange bygnings situationen; klasseværelserne og gangene er for mørke, mange vinduer er punkterede, forholdene i gymnastiksalene og omklædningsrummene er kritisable, der er et dårligt indeklimaet i klasseværelserne, der er problemer med temperaturen flere steder på skolen, træk, udluftning, skolens belysning og et stigende behov for elevarbejdspladser og grupperum, samt et stort ønske om gruppearbejdsrum til nye 5

6 undervisningsformer. Lærerværelset er ikke præsentabel skriver flere. Stille lærerarbejdspladser og hvilerum ønskes. Andre ønsker derimod en lærerarbejdsplads, hvor snakken og uroen nævnes som en positiv faktor. Handlingsplan I forbindelse med ventilations projektet, der påbegyndes efteråret 00 og skolemiljøudvalgets 5 års plan, vil de fleste af ovenstående udfordringer omkring bygninger blive løst. Etablering af elevarbejdspladser og grupperum. Skolemiljøudvalget arbejder i øjeblikket med løsningsmuligheder omkring lærerværelset og etablering af et antal fleksible lærerarbejdspladser, i det omfang det vil være muligt. Renovering af omklædningsfaciliteter. Der er indkøbt hvide plader til opsætning ved overgangene mellem sprogfløjen og hovedbygningen. Skolens vinduer bliver pudset hurtigst muligt. Termoruder vil blive undersøgt med hensyn til nødvendig udskiftning. Tap- gruppen I APV 007 kritiserede mange administrationen, her har ledelsen arbejdet med gruppen, så kontoret har denne gang primært fået stor ros for deres hjælpsomhed og professionelle håndtering af opgaverne. Rengøringen nævnes også denne gang, men ikke i det omfang som tidligere. Pedel gruppen har generelt fået ros for deres imødekommenhed og forståelse overfor de problemer primært lærerne kan stå overfor i daglign. Dog har mange kommenteret nogle hovsa- løsninger fra pedellernes side (lokalet i central garderoben + computernes placering i klasseværelserne) som ønskes over pædagogisk råd. 6

7 Handlingsplan Ledelsen har sat fokus på rengørings gruppen, arbejdsrutiner vil blive justeret, så ændringerne formentlig vil kunne mærkes efter sommerferien 0. Mulige hovsa- løsningerne i forbindelse med ændringer af skolens indretning, skal drøftes i MED- udvalget, da der er tale om et medarbejder anliggende. Kommunikation Desværre nævner flere igen kommunikationen på Haderslev Katedralskole som et punkt der kan blive bedre, dels kommunikationen mellem ledelsen og ansatte, samt de ansatte imellem. Det er både den verbale kommunikation, hvor PR- møderne nævnes og den non - verbale kommunikation, hvor tonen på lectio nævnes som grænseoverskridende. Handlingsplan Der arbejdes hele tiden på at forbedre kommunikationen mellem både ledelse og medarbejdergrupperne internt. Kommunikationen medarbejderne imellem har ledelsens bevågenhed, men uden konkrete henvendelser er det svært at handle på problemet. Kommunikationsudvalget har bl.a. fået til opgave, at arbejde med retningslinjer for den non verbale kommunikation på lectio. Sygefravær Med hensyn til sygefravær kan vi konstatere, at der er sket et markant fald i - dag sygefravær, det skyldes dels, at reformen nu er gennemført, hvor de ansatte generelt føler en tryg og god arbejdsdag og dels at der fra ledelsens side er kommet fokus på sygefravær og stress. Handlingsplan 7

8 Ledelsen har gennem forskellige tiltag sat fokus på sygefravær og stress bl.a. med nedsættelsen af udvalget Attraktive Arbejdspladser. 8

9 Handlingsplan på baggrund af APV fra jan. 0 Vores arbejde Ønske ud fra APV Blødere toilet papir Blødere papir til hænderne Etablering af et skemalagt opklaringsmøde for nyansatte og vikarer Håndtering af nye elevtyper Ansvarlig Skolemiljøudvalgets 5 års plan Ledelsen Ledelsen Bedre skema Én kalender Fravær plagiat Ledelsen Løbende Bygninger Mere og bedre lys i gangene og klasseværelserne. Rengøring af vinduer Udskiftning af punkterede ruder Lærerarbejdspladser /stillearbejdspladser I overetagen ( 40 èrne) Elevarbejdspladser / grupperum til nye undervisningsformer De trappetrin ved overgangen til sprogfløjen. (males) Ledninger faldulykker ( er i gang) Træk på kontoret Fælles personaleværelse/ klasseværelse for alle ansatte på HAKA Ledelsen Pedelgruppen Skolemiljøudvalgets 5 års plan. Tap- gruppen Løsninger der har direkte indflydelse på lærernes dagligdag skal forbi MED. Rengøringen skal/kan blive bedre Rengøringsgruppen skal gerne blive en del af skolen, alle ansatte skal orienteres 9 Ledelsen

10 /informeres om aktiviteter der har direkte indflydelse på deres arbejdsområde. Alle ansatte inviteres til fælles arrangementer Løbende Kommunikation Retningslinjer for kommunikationen på lectio, skema/kalender. Kommunikationen ml. ledelsen og ansatte og de ansatte imellem. Kommunikationsudvalget Skoleåret 0- Ledelsen Løbende Sygefravær Den gode trivsel Ledelsen Attraktive Arbejdspladser 0

11 Fravær. I nedenstående skema kan fraværet for årene 008, 009 og 00 for alle ansatte på Haderslev Katedralskole aflæses. Der er i sammentællingen ikke taget højde for, om fraværet skyldes sygdom eller ex. barsel, da dette er registreret på personniveau. Fraværsperioder fordelt efter længde: Skole Periode Afsluttede Uafsluttede dag 8 89 perioder perioder HaKa Fraværsperiode i procent fordelt efter længde: Skole Periode dag Fuldtidsansatte 008 6, 8,44,46 8,6,05 0,4 0,4 4,5 9,77 HaKa ,7 5,8 6, 7,86,49,75,6,8 95,0 00 6,4,5 5,95,7 5,95,6,7 5,95 99,08

12 Spørgeskema stamoplysninger Titel: ARBEJDSPLADSVURDERING - januar 0 Anonym undersøgelse: Ja Hold: Elevrengøring, Lærerværelset Spørgsmål FORHOLDET TIL ALLE PÅ SKOLEN For at forbedre forholdene på skolen bedes du udfylde skemaet. Resultatet af den sidste APV har bl.a. ført til udskiftning af defekt fejemaskine, nye tiltag mht. rengøring, frugtordning, koldtvandsanlæg, betalt frokost ved prøver, infoskærme med ugeskema, udarbejdelse af beredskabsplan, stresspolitik, tilbud om førstehjælpskursus. Tiltag omkring intern kommunikation mellem medarbejdergrupperne, lærerarbejdspladser og flere stikdåser i klasserne for at undgå nærved- ulykker.. Forhold til kollegerne og tonen generelt Vurdér dit forhold til dine kolleger og den generelle tone på skolen. 4, meget godt 0, dårligt. Forhold til fagkolleger Vurdér dit forhold til dine fagkolleger 4, meget godt 0, dårligt. Kolleger Har du yderligere kommentarer angående kollegerne generelt?.4 Kontoret Vurdér dit forhold til kontoret. 4, meget godt

13 0, dårligt.5 Pedellerne Vurdér dit forhold til pedellerne. 4, meget godt 0, dårligt.6 Rengøring Vurdér dit forhold til rengøringen. 4, meget godt 0, dårligt.7 Kontor, pedeller og rengøring. Har du yderligere kommentarer angående kontoret, pedeller og rengøring?.8 Ledelsen Vurdér dit forhold generelt til ledelsen 4, meget godt 0, dårligt.9 Ledelsen Føler du dig tryg ved at henvende dig til ledelsen?

14 .0 Ledelsen Føler du at ledelsen tager dig alvorligt?. Ledelsen Mener du, at ledelsen skaber gode rammer for arbejdet?. Ledelsen Har du yderligere kommentarer angående ledelsen?. Eleverne Vurdér dit eget forhold til eleverne 4, meget godt 0, dårligt.4 Eleverne Har du yderligere kommentarer til forholdet til eleverne? PSYKISKE FORHOLD. Det psykiske arbejdsmiljø Vurdér det psykiske arbejdsmiljø generelt 4

15 4, meget godt 0, dårligt. Stress Har du jævnligt eller periodevis haft nogle væsentlige symptomer, som efter din opfattelse skyldes arbejdsbetinget stress? (f.eks. søvnløshed, hovedpine, kvalme, glemsomhed, generel træthed, nervøsitet og manglende effektivitet) hyppigt undertiden sjældent aldrig. Stress Hvis du har nogen af ovennævnte symptomer, har du da konsulteret en læge i denne forbindelse? ja nej Har ikke haft ovennævnte symptomer.4 Stress Har du oplevet at væsentlige arbejdsopgaver ikke har været veldefinerede? Ja Nej.5 Stress Hvis du svarede "Ja" i ovenstående spørgsmål, så uddyb venligst her..6 Psykisk arbejdsmiljø Mener du, at ledelsen kunne gøre mere for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø? Hvordan? Uddyb her:.7 Psykisk arbejdsmiljø Mener du, at du som medarbejder kunne gøre mere for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø? Hvordan? Uddyb her:.8 Arbejdet generelt Har du yderligere kommentarer generelt til arbejdet? 5

16 FYSISKE FORHOLD Under dette punkt kan der f.eks. kommenteres. Indeklima: temperatur - træk - rengøring - støj - lokaleindretning - belysning. Angiv sted/lokale.. Fysiske forhold 4 ERGONOMISKE FORHOLD Under dette punkt kan der f.eks. kommenteres: Arbejdsstillinger, tekniske hjælpemidler, andet inventar. 4. Ergonomiske forhold 5 KEMISKE - BIOLOGISKE FORHOLD Under dette punkt kan der f.eks. kommenteres: Ventilation, udsugning, farlige stoffer 5. Kemiske - biologiske forhold 6 RISIKO FOR ULYKKER Er der særlige risikofaktorer inden for dit arbejdsområde? 6. Risiko for ulykker 7 SYGEFRAVÆR Er der nogle faktorer i arbejdsmiljøet, der efter din egen opfattelse har væsentlig indflydelse på omfanget af dit sygefravær/forbrug af medicin? 7. Sygefravær 8 SPØRGSMÅL TIL UNDERVISNINGEN 8. Pædagogiske udfordringer I hvor høj grad føler du dig rustet til de pædagogiske udfordringer? 4, i meget høj grad 6

17 8. Læreplanernes krav I hvor høj grad føler du, det er muligt for dig at opfylde læreplanernes krav i dine fag. 4, i meget høj grad 8. Læreplanernes krav Kommentér yderligere på læreplanernes krav i dine fag. 8.4 Pædagogiske udfordringer Har du yderligere kommentarer angående pædagogiske udfordringer? 8.5 IT og AV Føler du dig rustet til anvende IT og AV (Lectio, internettet, AV- udstyr, bærbare PC'er)? 4, i meget høj grad 8.6 Elevklager Hvis du er blevet udsat for elevklager, er det så blevet håndteret tilfredsstillende af ledelsen? 8.7 Glæde og overskud Hvad giver dig glæde og overskud i den daglige undervisning? 9 ARBEJDET GENERELT 7

18 9. Varierende arbejdsbelastning I hvor høj grad føler du, at spidsbelastninger, pga. den varierende arbejdsbyrde i løbet af året forringer arbejdsmiljøet? 4, i meget høj grad 9. Varierende arbejdsbelastning Kommenter yderligere på forholdet omkring varierende arbejdsbelastninger 9. Undervisningsmidler i lokalerne Hvor ofte har du oplevet at undervisningsmidler i lokalerne mangler eller er defekte? 4, meget ofte 0, aldrig 9.4 Undervisningsmidler udenfor lokalerne Hvor ofte har du oplevet, at undervisningsmidler udenfor lokalerne (video, computere, fotokopimaskiner m.v.) mangler eller er defekte? 4, meget ofte 0, aldrig 9.5 Undervisningsmidler Kommenter yderligere på undervisningsmidlerne 9.6 Efteruddannelse i IT I hvor høj grad føler du, at du mangler efteruddannelse i brug af IT? 8

19 9.7 Administration I hvor høj grad oplever du at ledelsen følger op på de beslutninger, der tages? 9.8 Uddyb gerne med kommentarer og forslag omkring ledelsens opfølgning på beslutninger. 9.9 Tilrettelæggelse af arbejdet I hvor høj grad føler du, at du selv har mulighed for at tilrettelægge dit arbejde? 9.0 Personlig støtte I hvor høj grad føler du, at du har mulighed for at bruge dine kolleger til personlig støtte og rådgivning, når du er i belastende situationer? 9

20 9. Personlig støtte I hvor høj grad føler du, at du har mulighed for at bruge ledelsen til personlig støtte og rådgivning, når du er i belastende situationer? 9. Personlig støtte Kommenter yderligere på spørgsmålene angående personlig støtte. 9. Arbejdsro I hvor høj grad oplever du, at du kan få arbejdsro i mellemtimer? 9.4 Forberedelse I hvor høj grad har du mulighed for at forberede dig i mellemtimer? 9.5 Arbejdsro og forberedelse Kommenter yderligere angående arbejdsro og forberedelse. 9.6 Efteruddannelse 0

21 I hvor høj grad føler du, at du har mulighed for efteruddannelse? 9.7 Daglig drift I hvor høj grad savner du information om, hvad der sker i daglign på HAKA? 9.8 Hvilken form for information vil du gerne have 0 INTRODUKTION AF NYE KOLLEGER De følgende spørgsmål handler om introduktionen af nye kolleger på HAKA. Det første spørgsmål henvender sig udelukkende til de kolleger der er startet på HAKAi år eller sidste år. Resten af spørgsmålene henvender sig til alle kolleger. 0. Introduktion af nye kolleger Som ny kollega, hvor tilfreds har du været med den introduktion, du har fået til ledelsen og til skolen som institution? 4, meget tilfreds 0, Utilfreds 0. Introduktion af nye kolleger I hvor høj grad er du tilfreds med det eksisterende lærerkollegiums evne til at indsluse og hjælpe nye

22 kolleger? 0. Introduktion af nye kolleger Har du nogle kommentarer eller forslag til, hvordan man kunne forbedre introduktionen af nye kolleger? ARBEJDSMILJØET GENERELT. Arbejdsmiljøet generelt Hvis du skulle give arbejdsmiljøet på HAKA en karakter på 7- trinskalaen, hvad ville du så give? Forslag til forbedringer Har du ideer til forbedringer af arbejdsmiljøet på HAKA?

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale Stress, mobning og MUS - en kvalitativ undersøgelse som opfølgning på TrivselOP Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale December 2011 Henvendelser vedrørende

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune

Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune 1 Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune Indhold Indledning side 3 Arbejdsmiljølederens arbejdsmiljøberetning, side 4 10 Krisehjælp og psykologisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet side

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel EN VÆRKTØJSKASSE OM STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte i at

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

Til tekniske serviceledere på skoleområdet: Pas på dig selv. 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem

Til tekniske serviceledere på skoleområdet: Pas på dig selv. 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem Til tekniske serviceledere på skoleområdet: F O A f a g o g a r b e j d e Pas på dig selv 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem Til tekniske serviceledere på skoleområdet

Læs mere

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY.

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Januar 2011 HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Heldagsskolen Vejlbys personalepolitik. 1 Velkommen til Her hos os Det er besluttet, at alle arbejdspladser i Middelfart Kommune skal udarbejde deres egen personalehåndbog

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere

Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien

Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien 2004 Indholdsfortegnelse: Virksomhedsplan for socialpsykiatrien 2004. Forside Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 Faktuelle oplysninger Side 3 Opfølgning 2003 Side 3

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse person- og godstransport stress Forord Denne værktøjskasse er skrevet til ledere og ansatte, der arbejder

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Hjemmeplejen i en omstillingstid

Hjemmeplejen i en omstillingstid Delrapport 1 Hjemmeplejen i en omstillingstid Personalets syn på deres arbejde, på omstillingerne og på fremtiden - belyst ud fra en spørgeskemaundersøgelse Maj 2002 Jørgen Møller Christiansen og Sanne

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Friskolen Thy

Arbejdspladsvurdering for Friskolen Thy APV Friskolen Thy Side 1 Arbejdspladsvurdering for Friskolen Thy Indledning Arbejdspladsvurderingen for Friskolen Thy bygger på et statistisk materiale med to skemaer, der er delt ud til 10 medarbejdere.

Læs mere

KRIMINALFORSORGEN OG DANSK FÆNGSELSFORBUND. Sundhedsprofil For det uniformerede personale i Kriminalforsorgen

KRIMINALFORSORGEN OG DANSK FÆNGSELSFORBUND. Sundhedsprofil For det uniformerede personale i Kriminalforsorgen KRIMINALFORSORGEN OG DANSK FÆNGSELSFORBUND Sundhedsprofil For det uniformerede personale i Kriminalforsorgen !"#$%&#' 1 Indledning... Indledning...Error! Bookmark not defined. 3 2 Sundhedsprofilen hvordan

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266 SEL 103 Side2/14 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere