Københavnertunnelen. OPP-Pilotprojekt: INDHOLD: S P O T L I G H T Prospekt Motorring 2 Øst: City Terminal med Metrocityring Station Operaen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavnertunnelen. OPP-Pilotprojekt: INDHOLD: S P O T L I G H T Prospekt Motorring 2 Øst: City Terminal med Metrocityring Station Operaen"

Transkript

1 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 560 Offentligt Københavnertunnelen Københavnertunnelen ApS OPP-Pilotprojekt: Motorring 2 Øst og City Terminal til Folketingets Trafikudvalg 4. reviderede udgave Den 16. juli 2009 INDHOLD: S P O T L I G H T Prospekt Motorring 2 Øst: 6 spors tunnel mellem Amagermotorvejen og Helsingørmotorvejen Miljø Co 2 besparelser Rensning af partikler og kvælstofforbindelser Transportbånd Jacked Tunnels Tegninger af til- og frakørsler City Terminal med Metrocityring Station Operaen Tegninger Finansiering Copyright Ophavsret til ide til OPP-Pilotprojekt: og skitseprojekt: Københavnertunnelen ApS

2 Københavnertunnelen Motorring 2 Øst Københavnertunnelen ApS S P O T L I G H T 6 min. fra City Terminalen til Amagermotorvejen og Helsingørmotorvejen i Motorring 2 Øst Fuldt nedgravet / Sænketunnel 6 spors Motorring 2 Øst fra Amagermotorvejen til Helsingørmotorvejen 1,5 mia. kr. Besparelser på Miljø/Transporttid pr. år Kilde: Københavns Kommune, Miljøkontrollen, Trafikministeriet, Cowi A/S Cityring Metro Station Operaen i City Terminalen Under Kvæsthusbroen med rullende fortov til Operaen/ Skuespilhuset og Holmen Express-Tunnel-Bus City Terminal Refshaleøen Forlandet Nordhavn Øst Nordhavn Vest Svanemøllen Station Byggetid 7 år Cowi A/S, Juni Færre køretøjs km. i Indre By pr. døgn Tetra Plan A/S, Havnetunnel, 3 august 2005, 18% færre køretøjs km. gennem Indre By pr. hverdagsdøgn ,2 % Færre køretøjs km. på Knippelsbro pr. døgn Tetra Plan A/S, Havnetunnel, 3 august 2005, 54,2 % færre køretøjs km. pr. hverdagsdøgn ,9 % Færre køretøjs km. ved Fredens Bro pr. døgn Tetra Plan A/S, Havnetunnel, 3 august 2005, 33,9 % færre køretøjs km. pr. hverdagsdøgn Biler i Tunnelen per. døgn udenom Amager og City samt Islands Brygge, Østerbro, Kalvebod Brygge og Teglholmen per. hverdagsdøgn Miljø Rensning af partikler og kvælstofforbindelser i Tunnelen med %; derfor miljøneutral for støj, røg og møg! Copyright Ophavsret til OPP-Pilotprojekt: Københavnertunnelen ApS

3 Københavnertunnelen Københavnertunnelen ApS Prospekt 3D-grafik: Copyright Ophavsret til OPP-Pilotprojekt: Københavnertunnelen ApS

4 Københavnertunnelen Motorring 2 Øst NORD 3D-grafik: Københavnertunnelen ApS OPP-Pilotprojekt har til formål, at skabe en langsigtet grundlæggende løsning på Københavns trafikproblemer, hvor afvikling af store dele af biltrafikken kan foregå under vandet og under jorden. Boligområder, bydele og gader kan derved fredeliggøres for uvedkommende gennemkørende trafik. Miljøet og sundheden for københavnerne kan forbedres. Københavnertunnelen ApS vil fremme formålet gennem følgende aktiviteter: Visualisering af projektet. Oplysningsmaterialer, hjemmeside, arrangementer og andre aktiviteter. Organisering af netværk af personer, foreninger, virksomheder, institutioner. Pressekontakter. Politisk og andet lobbyarbejde. Samarbejde med Sund & Bælt Partner. Københavnertunnelen Københavnertunnelen ApS Fruerhøj 17 DK-2970 Hørsholm Projektkoordinator / Dir. Peter Wimmelmann Larsen, Arkitekt Fruerhøj 17 DK-2970 Hørsholm Telefon Miljøkoordinator Fleming Kjer, Fhv. Laboratoriechef Strandvænget 3, 2. th. DK-2100 København Ø Telefon Teknisk Koordinator Leif Lind, Civ.ing. (M), Lich. Techn. Hviddingvej 2E1.4 DK-2610 Rødovre Telefon Politisk Koordinator Hugo Andersen, Formand, Amager Erhvervsråd Bjørnbaksvej DK-2770 Kastrup Telefon Copyright

5 Introduktion København er en metropol. Som hjertet i Hovedstadsregionen. Som hovedstad og udviklingslokomotiv for hele Danmark. Som centrum for udviklingen i Øresundsregionen - Nordeuropas fremtidige udviklingsog vækstcentrum. Befolkningen søger i stigende antal til København. På 10 år er befolkningstallet øget med alene i Københavns Kommune. Befolkningstallet vil vokse yderligere de næste 25 år. Der skal bygges tusindvis af nye boliger. Nye virksomheder, uddannelsesog forskningsinstitutioner, kulturinstitutioner og meget andet af det, der giver en stor international by liv, kommer til i de kommende år. København er i dag ikke gearet til selv den nuværende trafik, som belaster mange boligområder og gader med uvedkommende gennemkørende trafik.det belaster miljøet og befolkningens sundhed meget negativt. Blandt københavnerne er der på én gang et ønske om at kunne fredeliggøre boligområder og gader ved at få den uvedkommende trafik væk og et ønske om at få løst trafikproblemerne. Løses disse problemer ikke nu, så vil forholdene i fremtiden blive endnu værre. Trafik er som vand. Det skal nok finde vej. Er der ikke de nødvendige hovedledninger til at tage fra, så finder trafikken vej, hvor den kan komme frem. Det er tid for København og Danmark at tænke stort og langsigtet, rent trafikalt, for landets udviklingsjuvél. København skal have to nye trafikale hovedpulsårer, som sikrer at store dele af den kollektive trafik og bilerne kommer under jorden eller under vandet. København skal derfor bygge City Metroringen for at styrke den kollektive trafik. Metroen må også gerne senere udbygges til andre dele af byen. København skal derfor bygge Københavnertunnelen, som en helt ny ringvejsforbindelse under havnebunden fra E47/E55 Syd og E20 Malmø til Nordhavnen og derfra under jorden i en tunnel til Helsingørmotorvejen E47/E55 Nord. Med dette OPP-Pilotprojekt koncentrerer vi os fortrinsvis om perspektiverne med Københavnertunnelen og den tilknyttede København City Terminal. Kun herved kan København grundlæggende få løst trafikproblemerne og fredeliggøre store byområder for uvedkommende gennemkørende trafik, så der bliver bedre plads til byrum for aktivitet for københavnerne og forbedre miljøet og sundheden. Alle københavnerne belastes årligt af en partikelforurening på 439 g. Kun ved grundlæggende trafikløsninger kan dette problem mindskes betydeligt. Copyright Ophavsret til OPP-Pilotprojekt: Københavnertunnelen ApS

6 Med Københavnertunnelen flyttes store mængder biltrafik væk fra bytætte områder. Der sker rensning af bilernes udstødning i tunnelen, så det ikke belaster byens borgere. Byen kommer til at hænge sammen rent trafikalt. Trafikale flaskehalse og lange køtider kan fjernes. Det er i hele Danmarks interesse, at København sikres en trafikløsning, så perspektiverne som metropol i Øresundsregionen kan opfyldes. Intet andet forslag kan på samme vis på én gang løse så mange fremtidsopgaver for Danmarks hovedstad. Københavnertunnelen kan bygges uden at belaste de kaotiske trafikforhold i København yderligere, da langt den største byggeaktivitet foregår ude i vandet. Københavnertunnelen vil kun i ringe omfang kræve ekspropriationer. Det løser Københavnertunnelen A. Der sikres en Motorring 2 Øst forbindelse fra Amagermotorvejen E47/E55/ E20 Syd til E47/E55 Helsingørmotorvejen i Nord under havnebunden i Københavns Havn samt under jorden fra Nordhavnen til Helsingørmotorvejen. B. Det er muligt at komme til og fra City uden at belaste de tætte byområder med uvedkommende gennemkørende trafik. C. Indre By, Amager, Christianshavn, Islands Brygge, Kalvebod Brygge/Sydhavnen, Østerbro, Langebro og Knippelsbro kan fredeliggøres for trafik, som fremover ikke skal igennem disse bydele. I prospektet gennemgås område for område de fordele som opnås med Københavnertunnelen. D. Nye områder i byen kan fremover indrettes til aktivitets- og væresteder for befolkningen i gaderummet og på pladser. E. Vilkårene for gående og cyklende i byen forbedres. F. Der vil kunne sikres en direkte trafikal adgang til Operaen og det nye skuespilhus, så Indre By, Christianshavn og Amager ikke skal belastes af trafik herfra. G. Det bliver muligt at etablere Københavns City Terminal, mellem Operaen og skuespilhuset som et undervandsanlæg, hvor alle trafikformer kan kombineres: 1) Biler, der parkeres på de pladser. 2) En Metrostation Operaen - som placeres i forbindelse med anlægget. Det kræver at linjeføringen for metroen og den planlagte station ved Marmorkirken besluttes tænkt sammen som her foreslået. Herfra vil der være adgang med metroen til hele byen. 3) Express-Tunnel-Bus fra Svanemøllen Station, Nordhavn, Refshaleøen og Forlandet til Metrostationen i Terminalen og retur, bliver fødelinie for dagligt påstigende passagerer til Metrostation Operaen ved fuld udbygning af ovennævnte områder. 4) København får også mulighed for at få sin første store Københavnertunnelen 4 Copyright

7 busterminal nogensinde, med 300 busholdepladser, i dette undervandsterminalanlæg både for bybusser, fjernbusser og danske samt internationale turistbusser. 5) Taxiholdeplads. 6) Cykelparkering til 3000 cykler. H. Med Københavns City Terminal og Københavnertunnelen vil det kunne sikres, at Operaen og Holmen trafikalt knyttes tættere til resten af byen. Tværgående rullende fortove og cykelstiforbindelse gennem terminalen sikrer dette, sammen med til- og frakørsel for biler med autorisation til og fra området, på begge sider af havnen. I. Der skabes en trafikforbindelse til Refshaleøen, så området kan aktiveres til byggeri af nye boliger m.v. inklusive offentlig transport med Express-Tunnel-Bus. J. Den tunge trafik fra Københavns Havns nye bulk havn på Benzinøen kan afvikles uden belastning for lokalområdet. Det fordrer en fredeliggørelse af Amager Strandvej og en tvangsrute for lastbiltrafik via Københavnertunnelen. K. Trafikken i Voldgaderne vil blive mindsket, så der kan skabes en løsning for overfladetrafikken ved Nørreport Station. L. Der skabes en løsning for trafikken fra de mange nye boliger og arbejdspladser i Nordhavnen, samt lastbiltrafikken fra containerhavnen og de mange turistbusser til og fra den nye krydstogthavn i Nordhavnen samt til og fra Københavns Lufthavn, så denne trafik ikke skal igennem byen. M. Der vil kunne sikres en løsning på problemerne med omlægningen af trafikken i Strandøreområdet på Østerbro. N. Københavnertunnelens til- og frakørsler medfører, at byen på tværs af havnen får nye tværgående forbindelser under vandet foruden de eksisterende broer. Copyright Ophavsret til OPP-Pilotprojekt: Københavnertunnelen ApS 5

8 Københavnertunnelens linjeføring Helsingørmotorvejen E47/ E55 Nord Svanemøllen St. Nordhavn Vest Nordhavn Øst City Terminal Refshaleøen Forlandet Benzinøen Bernstorffsgade Langebro Teglholmen Islands brygge Amager Fælled Motorring 2 Øst Amager Rødby E47/ E55 Syd Amagermotorvejen E20 (Malmø) 3D-grafik: Københavnertunnelen Copyright

9 Københavnertunnelen anlægges som en 9 km. sænketunnel under havnebunden i Københavns havn fra Amagermotorvejen ved afslutningen af E47/E55 Syd /E20 (Malmø) på Amager under Sjællandsbroen til Nordhavn Vest og videre med en 3,5 km. grave, støbe, dække til tunnel samt 5 Jacked Tunnels til Helsingørmotorvejen E47/E55 Nord, med tilog frakørsel for Express-Tunnel-Bus ved Svanemøllen Station. Undervejs er der til- og frakørsler ved: Svanemøllen Station (Express-Tunnel-Bus) Nordhavn Vest (Sjællandssiden) Nordhavn Øst (Sjællandssiden) Refshaleøen (Amagersiden) City Terminalen (Sjællandssiden, Sankt Annæ Plads) City Terminalen (Amagersiden, Holmen) Langebro (Amagersiden, Amager Boulevard) Bernstorffsgade (Sjællandssiden) Islands Brygge (Amagersiden) Mellem Operaen og det nye skuespilhus skabes København City Terminal, hvor trafik for biler, metro, Express-Tunnel-Bus, busser, taxier, cykler, samt gående samles. Herfra kan man komme rundt i byen hurtigt og let med Metro City Ringen, på cykel eller gående. Svanemøllen station Gasværksgrunden Kalkbrænderihavnsgade Svanemølleværket Kalkbrænderiløbet Nordhavn Vest Orientbassinet Nordhavnen Københavnertunnelen kommer til Nordhavnen ved Kronløbet med tilog frakørsler Nordhavn Øst til Erhvervs og krydstogthavn samt Nordhavn Vest til Bolig og erhvervsområder. 3D-grafik: Copyright Ophavsret til OPP-Pilotprojekt: Københavnertunnelen ApS 7

10 Refshaleøen 3D-grafik: Refshaleøen Refshaleøen ligger i dag trafikalt som en relativ ensom enklave langt fra resten af byen. Med til- og frakørsel til Refshaleøen fra Københavnertunnelen vil området blive bundet sammen med resten af byen. Området vil kunne aktiveres med byggeri af boliger og erhverv. Området inklusive Forlandet vil kunne blive offentlig transport betjent med Express-Tunnel-Busser mellem Svanemøllen Station og City Terminalen. Trafik af lastbiler fra Københavns bulk havn skal i tvangsrute føres til Københavnertunnelen via Refshaleøen, så Amager Strandvej kan trafiksaneres. Vejforbindelsen på Amagersiden skal føres, så kolonihaverne i området ikke belastes af ny trafik. Amager Boulevard Langebro 3D-grafik: Langebro (Amager Boulevard) Til- og frakørsel ved Langebro på Amagersiden sikrer, at trafik, som ellers ville køre igennem byen, kan benytte sig af Københavnertunnelen. Til- og frakørslen kan også benyttes som en ekstra Bro under vandet til Bernstorffsgade på Sjællandssiden. Københavnertunnelen 8 Copyright

11 Bernstorffsgade Bernstorffsgade Til- og frakørsel ved Bernstorffsgade vil sikre, at trafik, til og fra dette område, hurtigt kan komme ned og ud ad røret, så Kalvebod Brygge, Sydhavnen samt Teglholmen kan aflastes for gennemkørende trafik. Til- og frakørslen kan også benyttes som en ekstra Bro under vandet til Langebro af- til kørslen på Amagersiden. 3D-grafik: Islands Brygge 3D-grafik: Islands Brygge Til- og frakørsel i den sydlige del af Islands Brygge vil servicere de nye store boligområder og medføre aflastning af trafik gennem området til Langebro og Amager Boulevard / H.C. Andersens Boulevard og via Artillerivej. Artillerivej vil kunne fredeliggøres for trafik midt mellem boligområdet og skole/institutionsområdet. Copyright Ophavsret til OPP-Pilotprojekt: Københavnertunnelen ApS

12 Nordhavn, Ydre Østerbro samt til- og frakørsel til Helsingørmotorvejen Københavnertunnelen kommer til Nordhavnen ved Kronløbet med til- og frakørsl til Nordhavn Øst til erhvervs og krydstogthavn samt boligområder. Nordhavn Vest til- og frakørsel til bolig og erhvervsområder. Tunnelen føres derefter under bygningerne syd for Paustian i Jacked Tunnel. Syd for Svanemølleværket under Kalkbrænderihavnen i støbt tunnel. Under Kystbanen føres tunnelen som Jacked Tunnel. Efter Kystbanen fortsætter den som grave-støbe-dække til tunnel til Svanemøllen Station (med bus til- fra kørsel til Svanemøllen Station/Borgervænget). Under Østerbrogade føres tunnelen i Jacked Tunnel. Mellem Borgervænget og Farumbanen(i banebrinken) som grave-støbe-dække tunnel. Under Farumbanen som Jacked Tunnel. Mellem Farumbanen og Frederiksbergbanen som støbt tunnel. Under Frederiksbergbanen som Jecked Tunnel. Fra Frederiksbergbanen i grave-støbe-dække til tunnel til Helsingørmotorvejen nord for Ryparken Station. Tilslutning til- og fra Helsingørmotorvejen udføres i henhold til detajltegningerne. Tunnelen under kystbanen/s-banen, Østerbrogade, Farumbanen samt Frederiksbergbanen udføres som Jacked Tunnels uden nævneværdig forstyrrelse af trafikken, ved hydraulisk intrykning af tunnelelementer som udført under gamle broer i Madrid, i forbindelse med M 30 motorvejstunnelbygningerne , samt i Boston (USA) For at undgå de store gasledninger, som forsyner Svanemølleværket med gas (37 atmosfæres tryk), som går igennem området nord for Svanemølleværket har vi valgt ovennævnte linieføring. Ny opfyldning Københavnertunnelen 10 Copyright

13 Nordhavn, Ydre Østerbro samt til- og frakørsel til Helsingørmotorvejen Københavnertunnelen kommer til Nordhavnen ved Kronløbet med til- og frakørsler Nordhavn Øst til erhvervs og krydstogthavn samt boligområder. Nordhavn Vest til- og frakørsel til Bolig og erhvervsområder. Tunnelen føres derefter under bygningerne syd for Paustian i Jacked Tunnel. Under Kalkbrænderihavnen i støbt tunnel. Under Kystbanen føres tunnelen som Jacked Tunnel. Efter Kystbanen fortsætter den som grave-støbe-dække til tunnel til Svanemøllen Station (med bus til- fra kørsel til Svanemøllen Station/Borgervænget). Under Østerbrogade føres tunnelen i Jacked Tunnel. Mellem Borgervænget og Farumbanen (i banebrinken) som grave-støbe-dække tunnel. Under Farumbanen i Jacked Tunnel. Mellem Farumbanen og Frederiksbergbanen som støbt tunnel. Under Frederiksbergbanen som Jecked Tunnel. Fra Frederiksbergbanen i grave-støbe-dække til tunnel til Helsingørmotorvejen nord for Ryparken Station. Tilslutning til- og fra Helsingørmotorvejen udføres i henhold til detajltegningerne. Refshaleøen Amalienborg Fordelings Ø med cafe og træer Kastellet Busterminal Cykelpakering Metro Cityringen Station Operaen Operaen Sankt Annæ Plads Busterminal Amalienborg Operaen Skuespilhuset Holmen Skuespilhuset Kgs. Nytorv Christiansborg Rådhuspladsen Københavns Hovedbanegård Amager Boulevard Copyright Bernstorffsgade Copyright Ophavsret til ide og skitseprojekt: NORD 11 Københavnertunnelen ApS

14 Rullende fortorv Cityring Metro Station Operaen Vandoverflade Glastag Kvæsthusbroen Rullende fortorv Fordelings Ø Rullende fortorv Rullende fortorv 10,5 m Fordelings Ø med cafe og træer Rullende fortorv samt cykelsti Busser, lastbiler, cykelparkering PLAN 1 Personbiler + gennemkørsel PLAN 2 City Terminalen (detalje) Snit i fordelings ø / P-kældre Operaen Snit i P-kælder + tunnel Københavnertunnelen Københavns City Terminal I sammenhæng med Københavnertunnelen bygges Københavns City Terminal som et undervandsanlæg mellem Operaen og Skuespilhuset. Her har København en historisk chance for at skabe en unik trafikal sammenhæng i hjertet af byen. Der kan etableres ca parkeringspladser. De kan anvendes af beboere i området. Af folk, der skal ind at handle, i Operaen, i teatret, ud at spise og opleve byen. Af folk, som tager Metroen rundt i byen, fordi det er hurtigst. Metro Cityringens foreslåede nye station Operaen binder samtidig Holmen og Operaen på Metroen og andre kollektive trafikforbindelser som Express-Tunnel- Bus mellem City Terminalen, Forlandet, Refshaleøen, Nordhavnen og Svanemøllen Station. Der kan skabes en busterminal for ca. 300 busser - by-, turist- og fjernbusser, som i dag mangler en sådan terminal. Der kan skabes en underjordisk forbindelse via rullende fortove for gående mellem Operaen samt Holmen på Amagersiden og Sankt Annæ Plads samt Amaliehaven foruden Metrostationen Operaen på Sjællandssiden. Det aktuelle projekt om en gang- og cykeltunnel på tværs af havnen skal tænkes sammen med OPP-Pilotprojekt Københavnertunnelen og Københavns City Terminal. (indleveret til Folketingets Trafikudvalg d. 30. marts 2008) Taxiholdeplads skal sikres i Terminalen. Under vandet i City Terminalen sikres cykelparkeringsanlæg til 3000 cykler i indskudt etage i forbindelse med cykelsti til Holmen. I Københavns City Terminal foreslås etableret Turistinfo, Info om København, Øresundsregionen og Danmark, samt kiosk, café, mindre dagligvarebutikker, cykelhandlere m.v. De aktuelle planer om et parkeringshus i tilknytning til det nye skuespilhus skal tænkes sammen med Københavns City Terminal. Der forudsættes et arkitektonisk spændende byggeri, inklusive runde kobbertage over til- og fra kørslerne til Terminalen, som indpasses smukt i forhold til øvrige eksisterende bygninger, herunder Operaen og Skuespilhuset. Københavnertunnelen 12 Copyright

15 City Terminal Plan 1 City Terminal Plan 2 Teglholmen/Sluseholmen Friholdes for gennemkørende trafik og fredeliggøres. I dag tager det ca. 40 minutter at køre fra Langebro til Sjællandsbroen fredag eftermiddag i myldretiden. Efter anlæg af Københavnertunnelen vil det tage 3-4 minutter med 70 km i timen at køre samme strækning nede i tunnelen. På Teglholmen/Sluseholmen, vil der efter anlæg af Københavnertunnelen, næsten udelukkende være lokal trafik. Københavnertunnelen sluttes til Amagermotorvejen mod Rødby E47/E55 syd samt Malmø E20. Teglholmen Amagermotorvejen Tilkørsel fra Nord sker i Jacked tunnel under togbanen til Lufthavnen til Amagermotorvejen med indfletning før afkørslen til Malmø E20. Tilkørsel fra syd sker efter indfletningen fra Malmø E20 og ført i Jacked Tunnel under togbanen til Lufthavnen samt under Amagermotorvejens indfletning til/fra Centrum/Amager. Undergravningen under togbanen til Lufthavnen samt under Amagermotorvejens indfletning til/fra Centrum/Amager motorvejen udføres uden nævneværdig forstyrrelse af trafikken i Jacked Tunnels (hydraulisk indtrykning af tunnelelementer). NORD Copyright Ophavsret til OPP-Pilotprojekt: Københavnertunnelen ApS13

16 Miljø Årlig Helbredseffekt Alder Ingen PM 10 forurening i Danmark (alle antropogene og naturlige kilder ) Tal for Københavns Kommune Årlig helbredspåvirkning Dødsfald Heraf ultrafine partikler 415 Kredsløbssygdomme Hospitalsindlæggelse Alle Luftvejssygdomme Hospitalsindlæggelse Alle Akut bronkitis Kronisk bronkitis < Kilde: Vurdering af luftkvaliteten og sundhedseffekter. Miljøkontrollen Københavns Kommune 2004 (Birte Busch Thomsen) Dage med begrænset aktivitet pga. luftvejssygdomme Astmaanfald 20+ Alle Indenfor Ringvejen Kilde: Vurdering af luftkvaliteten og sundhedseffekter. Miljøkontrollen Københavns Kommune 2004 (Birte Busch Thomsen) 2-afgrænsninger er døgntrafikken m.m. Københavnertunnelen Emissioner af partikler (PM 10) målt i København 2003: Køretøjer PM10 emi, kg/døgn PM10 emi i % Tunge dieselkøretøjer over 3,5 t udgør 4 % af den totale mængde registrerede køretøjer Personbiler Varebiler Lastbiler over 3,5 t Busser over 3,5 t 133,5 167,6 236,7 63,2 22,2 27,9 39,4 10,5 PM10 partikler pr. år i København kg heraf ultrafine partikler PM 2, kg Tunge dieselkøretøjer over 3,5 t udgør 4 % af den totale mængde registrerede køretøjer PM10 partikler pr. år i København kg heraf ultrafine partikler PM 2, kg Den tunge dieseltrafik udgør 8,6 % af den samlede trafikmængde i København Den tunge dieseltrafik udgør 8,6 % af den samlede trafikmængde i København Halvdelen af partikelmængden er fra tunge dieselkøretøjer Lastbiler ca. 39 % + Busser ca. 11 % = I alt 50 % Kilde: Københavns Kommune Miljøkontrollen & Vej og Parkforvaltningen Eller hver eneste borger i København får pr. år: 439 gram partikler heraf ultrafine partikler 386 gram Gennemsnits rejsetider Kilde: Københavns Kommune Miljøkontrollen & Vej og Parkforvaltningen Lyngbyvej - Rådhuspladsen Længde Gennemsnits tid Gennemsnits hastighed Bil i dag 6,1 km 22 min 16 km/time Tunnel 6,1 km 7,5 min 51 km/time Rådhuspladsen - Lyngbyvej Kilde: Københavns Kommune Bygge- og Teknisk forvaltning Vej og Park Trafikplanskontor Længde Gennemsnits tid Gennemsnits hastighed Bil i dag 6,1 km 11 min km/time Tunnel 6,1 km 7,5 min 51 km/time Besparelse 18 min 54 % ved brug af tunnel, mindre støj og luftforurening De samfundsøkonomiske udgifter pr. år i Københavns kommune Luftforurening, død, sygdom m.m kr. ca. 4,0 milliarder Støj, død, sygdom over 65dB (a) m.m. kr. ca. 2,5 milliarder Trængselsrapporten kr. ca. 5,5 milliarder Kilde: Københavns Kommune Bygge- og Teknisk forvaltning Vej og Park Trafikplanskontor Samfundsudgifter pr. år kr. ca. 12,0 milliarder Kilde: Københavns Kommune Miljøkontrollen, Trafikministeriet og Ingeniørfirmaet Cowi A/S Københavnertunnelen 14 Besparelse pr. år grundet mindre miljøbelastning kr. ca. 1,5 milliarder (ved gennemkørende biler daglig) Copyright

17 Maginal skadesomkostninger pr. kilometer, kroner (2005-priser) Lastbiler Varebil, Varebil, Personbiler, Personbiler, diesel benzin diesel benzin Luftforurening 0,53 0,21 0,03 0,02 0,09 Klimaforandringer 0,1 0,04 0,06 0,03 0,02 Støj 1,69 0,47 0,47 0,29 0,29 Uheld 1,33 0,16 0,16 0,2 0,2 Trængsel 0,7 0,42 0,42 0,28 0,28 Vejslid 1,11 0,02 0,02 0,01 0,01 Samlet 5,46 1,32 1,16 0,83 0,89 Kilde: Tal fra Institut for Miljøvurdering IMV, Rapport Kørselsafgifter i København maj 2006 Fastsættelse af taksterne er fra Trafikministeriet opgørelse af effekten fra trafikken (Trafikministeriet 2004) Tallene er for byområde, det er sandsynligt at enhedsprisen for nogle af eksternalieterne er undervurderet for København. Miljø København er hårdt belastet af partikelforurening fra køretøjerne. Den tunge trafik med dieselbiler (lastbiler og busser) er skyld i 50 % af partikelforureningen, selvom de kun udgør 8,6 % af den samlede trafikmængde i København. København har store problemer med at leve op til de fælles EU-målsætninger på miljøområdet. Samfundsmæssigt koster partikelforureningen årligt jævnfør Københavns Kommunes egne beregninger, mange dødsfald og mange alvorlige luftvejssygdomme. Derfor er der god fornuft i at få fjernet den uvedkommende gennemkørende trafik fra de områder, hvor københavnerne bor, handler og færdes. Skal det lykkes, forudsætter det, at denne trafik kan flyttes og at det kollektive trafiktilbud udgør et alternativ samt at de forskellige trafikformer kan kombineres i de mest bytætte områder. Københavnertunnelen og Metro Cityringen udgør tilsammen derfor også svaret på de miljø- og sundhedsmæssige problemer for københavnerne. Eksempel på partikel- og gasfilter M M Précipitateur électrostat Filter & gas NO2 Particules 95-98% af de farlige gasser og partikler i Københavnertunnelen bliver, uden skorstene fra midten af rundkørslerne i til- og frakørslerne, filtreret væk inden den sendes ud fra tunnelen, så omgivelserne får glæde af et væsentligt forbedret luftmiljø. Copyright Ophavsret til OPP-Pilotprojekt: Københavnertunnelen ApS15

18 Københavnertunnelen Tekniske data for Københavnertunnelen Københavnertunnelen fra Amagermotorvejen til Nordhavn Vest: Længde 9 km (2 x 3 spor á 3,75 m samt 2 nødspor á 3,0 m) 49 stk. sænketunnelelementer á ca. 200 m Bredde 36 m, Højde ca. 7,8 m, graves/spules 1,5 m ned under bunden af Havnen. Midlertidige Stål-Spunsvægge og Flydespærringer benyttes for at undgå snavset vand i byggeperioden. Københavns City Terminal (undersøisk P-anlæg i 2 etager) ca. 300 x 300 m, 1,5 m under bunden af havnen (vanddybde 5-10,5 m), udføres som gravet og støbt vandtæt konstruktion. Stål-spunsvægge trykkes ned omkring konstruktionen, hvor der tages særligt hensyn til at opretholde grundvandspejlet omkring bebyggelsen. Undergravningen under togbanen til Lufthavnen samt under Amagermotorvejens indfletning til og fra Centrum/Amagermotorvejen, udføres som Jacked Tunnels. Lauout: Suzanne Fog Print: J & R Frydenberg A/S tlf: Københavnertunnelen fra Nordhavn Vest til Helsingmotorvejen: Længde 3,5 km. 6 spor + 2 nødspor Cut and Cover (grave, støbe og dække til tunnel). Her bruges også stålspunsvægge som trykkes ned. Tunnelen under bygningerne syd for Paustian, Kystbanen/S-banen, Østerbrogade, Farumbanen samt Frederiksbergbanen udføres som Jacked Tunnels. Snit i Københavnertunnelen Københavnertunnelen 16 Copyright

19 Københavnertunnelen ApS 7. april 2008 Forslag til Motorring 2 Øst OPP-Pilotprojekt doc Forslag til Motorring 2 Øst om København som OPP- Pilotprojekt. Københavnertunnelen ApS forslag, indeholder en 6 sporet tunnel mellem Helsingørmotorvejen i nord til Nordhavnen Vest på 2,5 km. Cut & Cover tunnel (grave, støbe og dække til) og videre med 6 sporet sænketunnel på 10 km. under bunden af Københavns Havnebassin til Amagermotorvejen. Der foreslås til/fra kørsler til Svanemøllen Station (til Express-Tunnel-Bus), til Kalkbrænderihavnsgade (mod syd), fra Kalkbrænderihavnsgade (mod nord), Nordhavn Vest, Nordhavn Øst, Refshaleøen, Langebro (Amager Boulevard), Bernstorffsgade og Islands brygge. Københavnertunnelen foreslås forberedt til tilslutning af den foreslåede Københavns City Terminal med Cityring Station, Københavns nye busterminal, parkering til biler og 3000 cykler, som tænkes finansieret, udført og opereret af privat konsortium i 40 år. Københavnertunnelen foreslås forberedt til tilslutning af 6 sporet boret vejtunnel på 5,8 km., fra Bellahøj (Hillerødmotorvejen) under Borups Allé, Ågade, Åboulevarden, Gyldenløvsgade og H.C. Andersens Boulevard til Amager Boulevard (senarie ). Københavnertunnelen foreslås forberedt til tilslutning af 6 sporet boret vejtunnel på 5,2 km. fra Holbækmotorvejen under Folehaven, Ellebjergvej, P. Knudsens Gade, Sydhavnsgade til Københavnertunnelen under Teglværksløbet (senarie 2030). Miljø: Københavnertunnelen er renset for kvælstofforbindelser (95-97 %) og partikler (97-99 %), refererende til eksisterende anlæg i Madrid samt i Elb-tunnelen, med permanente målinger. Denne type rensning er uden behov for skorstene, da den rensede luft som kommer ud af anlæggene, er renere end luften udenfor. Sodpartikler fjernes ved hjælp af vand som opsamles i tank og renses, så vandet bliver genbrugt. Slamrester fjernes løbende og transporteres til kontrolleret destruktion. Københavnertunnelen fjerner % af den samlede luftforureningen fra den totale mængde køretøjer dagligt i København (2005 tal), med gennemkørsel af køretøjer dagligt. Ovennævnte betyder årligt en nedsættelse med 133 dødsfald + 30 år., svarende til 1,33 mia. kr. pr. år, for luftforureningen samt støj fra køretøjer i Københavns Kommune. Set ud fra en miljømæssig økonomisk betragtning er tilbagebetalingen på Københavnertunnelen på år, under forudsætning af en samlet byggeudgift på ca. 20 mia. kr., i henhold til de økonomiske forudsætninger fra projektudregninger fra Vejdirektoratet (VVM -rapport fra Motorring 3) samt projektpriser fra Øresundskonsortiet og luftrensningspriser fra Madrid Calle 30 Sud. Københavnertunnelen er fremtidssikret år ud i fremtiden, som sådanne anlæg forventes at kunne holde. Vi forestiller os et konsortium, der finansierer (med Statsgaranterede lån), bygger og driver dette anlæg i 50 år, hvorefter anlægget sælges til Staten. Hilsen, Peter Wimmelmann Larsen, Dir./Projektkoordinator, Københavnertunnelen ApS Københavnertunnelen ApS, Fruerhøj 17, DK-2970 Hørsholm Mail: Telefon:

20

21 MILJØ I KØBENHAVNS KOMMUNE OMKRING TRAFIKKEN doc MILJØ I KØBENHAVNS KOMMUNE OMKRING TRAFIKKEN. Af Fleming Kjer Data: Samtlige data m.m. er hentet i Københavns Kommune, Vej & Park og Miljøkontrollen samt Miljø Styrelsen, Miljøministeriet og DTU. Samfundsøkonomiske udgifter: Forureningen i København fra PM 10 (partikler) samt antropogene og naturlige kilder, giver dødsfald +30 år hvert år, for 472 personer, hvoraf 415 personer dør af PM 2,5 (ultrafine partikler). Pris ca. 4 mia. Kr. p.a. Trafikdrab: Trafikdrab i gennemsnit fra 1994 til 2004 = 20 dræbte i trafikken pr. år. Lidt over halvdelen var bløde trafikkanter (i 2005 blev i alt 11 personer dræbt). Partikler: I Københavns Kommune bliver der hvert år udledt kg ~ 220 tons partikler, fra køretøjer. Lastbiler og busser over 3,5 tons udgør 8,6 % af den samlende trafikmængde (kørte km), men bidrager med 50 % til partikelmængden. Hver eneste borger i Københavns Kommune, for hver år i gennemsnit ca. 386 gram ultrafine partikler. EU - Hygiejnegrænseværdier: På hele vejnettet i Københavns Kommune 253 km vej, blev der i 2004 (findes ikke nyere tal pt.), kørt ca. 4,7 mio. km i bil/køretøjer og ca. 1 mio. kilometer på cykel. Det kan oplyses, at København, på 80 steder i byen, ikke kan overholde hygiejnegrænseværdien fra EU, som er gældende fra 1. januar 2006 omkring partikler Grænseværdien for partikler PM 10 er 32,0 µm 3 og for NO x (kvælstofforbindelser ) 46,0 µm 3. Mange steder, på de faste målestationer, overskrider disse grænseværdien. EU lovgivningen siger ved overskridelse, at Kommunen skal rette henvendelse til Staten, for at udarbejde en plan, for at nedbringe mængderne, så de ikke overskrider hygiejnegrænseværdien. Motorring 2, Øst: En Motorring 2, Øst, udført som en 12,5 km lang 6 sporet tunnel under havnen fra Helsingørmotorvejen til Nordhavn Vest (2,5 km Cut & Cover (grave, støbe og dække til) og videre til Amagermotorvejen (10 km sænketunnel), med rensning for partikler og kvælstofforbindelser. Denne tunnel sparer ca. 133 menneskeliv, med ca ,- biler i døgnet, heraf 20 % lastbiler (årsdøgntrafik), i forhold til urenset overfladetrafik. Denne Motorring 2 Øst tunnel giver ca. 1,5 mia. kr. i besparelse hvert år i samfundsudgifter, inklusive støj og trængsel. Metro Cityring forliget: Der er taget principbeslutning om, at der skal laves en vej/tunnelforbindelse mellem Nordhavnen og Lyngbyvej (Nordhavnsvej), som en del af Metro Cityring forliget. Data for Københavnertunnelen ApS OPP-Pilotforslag til en 12,5 km lang 6 sporet tunnel (renset for partikler og NOx), fra Helsingørmotorvejen til Nordhavn Vest og videre til Amagermotorvejen med diverse til- og frakørsler under tunnelforløbet. 1/2

Københavnertunnelen og Købehavns City Terminal, 16. juni 2006 Københavns nye City Terminal & Metrostation Operaen (Cityringen) 16.

Københavnertunnelen og Købehavns City Terminal, 16. juni 2006 Københavns nye City Terminal & Metrostation Operaen (Cityringen) 16. Københavnertunnelen og Købehavns City Terminal, 16. juni 2006 Københavns nye City Terminal & Metrostation Operaen (Cityringen) 16. juni 2006 foreslår at bygge en undersøisk terminal under bunden af havnen

Læs mere

Miljøstyrelsen mst@mstmst.dk. Sagsnr. 2010-16212. Att.: Christian Lange Fogh clf@mst.dk. Dokumentnr. 876604

Miljøstyrelsen mst@mstmst.dk. Sagsnr. 2010-16212. Att.: Christian Lange Fogh clf@mst.dk. Dokumentnr. 876604 Miljøstyrelsen mst@mstmst.dk Att.: Christian Lange Fogh clf@mst.dk Luftkvalitetsplan for kvælstofdioxid NO 2 i København/Frederiksberg, Århus og Aalborg Sagsnr. 2010-16212 Dokumentnr. 876604 Københavns

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København.

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Etablering af en Cityring Regeringen, og har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Cityringen skal gå i en tunnel under City, brokvartererne og Frederiksberg.

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Styr på trafikken og renere luft

Styr på trafikken og renere luft Styr på trafikken og renere luft Politisk udspil af overborgmester Frank Jensen om mindre trængsel, bedre kollektiv trafik og renere luft. Det går godt i København. Byen vokser og vi bliver rigere. De

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Medlems Orientering. Nu kommer der gang i Ørestad Syd. Nr. 2 2005. AMAGER Erhvervsråd

Medlems Orientering. Nu kommer der gang i Ørestad Syd. Nr. 2 2005. AMAGER Erhvervsråd AMAGER Erhvervsråd Medlems Orientering Nr. 2 2005 Nu kommer der gang i Ørestad Syd Den vedtagne lokalplan omfatter det ca. 75 ha store areal af Ørestad, der er beliggende syd for Øresunds-forbindelsen

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

VM i partikelmålinger. Indledning Baggrund Undersøgelsens målinger. Undersøgelsens målesteder

VM i partikelmålinger. Indledning Baggrund Undersøgelsens målinger. Undersøgelsens målesteder M I LJ Ø P U N K T INDRE BY CHRISTIANSHAVN Indledning Baggrund Undersøgelsens målinger Undersøgelsens målesteder Forudsætninger 30% lavere niveau H.C. Andersens Boulevard Kystbane-perronen Bremerholm En

Læs mere

Miljøzone i København

Miljøzone i København Miljøzone i København Af Civilingeniør Annette Kayser & Cand. Techn. Soc. Vibeke Forsting Københavns Kommune, Vej & Park Trafikdage på Aalborg Universitet 2004 1 Baggrund Partikelforureningen fra trafikken

Læs mere

ny varmetunnel under københavn

ny varmetunnel under københavn ny varmetunnel under københavn Fotograf: Henrik Pyndt Sørensen Københavns Energi bygger en 4 km lang tunnel til miljøvenlig fjernvarme. www.ke.dk største byggeprojekt i københavn siden metroen Københavnerne

Læs mere

Emission og teknologi 27. maj 2015

Emission og teknologi 27. maj 2015 Emission og teknologi 27. maj 2015 Lone Otto Teknisk Rådgivning lot@fdm.dk Agenda Luftforurening partikler. Syns- og emissionstest. Euronormer. Miljø plaketter og miljøzoner i byer. Udfordring med nyere

Læs mere

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24.

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. september 2012 Køretøjsteknologi og luftforurening Lette køretøjer:

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Syv løsninger på Københavns trafikproblemer

Syv løsninger på Københavns trafikproblemer Syv løsninger på Københavns trafikproblemer Af regionsrådsmedlem Andreas Røpke (uden for partierne), 4. november 2013 København skal styrkes som europæisk metropol og som grøn og social storby, hvor mobilitet

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Screening af Svanemøllegruppens alternative forslag

Screening af Svanemøllegruppens alternative forslag Referatet nedenfor omfatter alle Svanemøllegruppens kommentarer til første udgave af referat fra mødet den 17. august 2006 efterfølgende påført forvaltningens bemærkninger: Læsevejledning. Journalnr. /Didelm

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Letbaner i stedet for eller som supplement til en Metroring?

Letbaner i stedet for eller som supplement til en Metroring? Opgavens organisering Letbaner i stedet for eller som supplement til en Metroring? af Jan Kragerup, NIRAS (JKR@NIRAS.dk) 1 NIRAS Opgavens organisering Problemstilling: Borgerrepræsentationen efterlyste

Læs mere

Hvidbog for den videre VVM-procces for

Hvidbog for den videre VVM-procces for Talepapir til foretræde for Teknik- og Miljøudvalget den 7. november 2007 Pkt. 17 Redegørelse, Infrastruktur Nordhavn 1. Københavns langsigtede byudvikling København vågn op! Du slår dine borgere ihjel

Læs mere

Vedrørende diskussionerne om en evt. Havnetunnel i København

Vedrørende diskussionerne om en evt. Havnetunnel i København NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk noahtrafik@noah.dk København den 2. december 2012 Åbent brev til Københavns Borgerrepræsentation og Folketinget Vedrørende diskussionerne

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om:

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Glemte I københavnernes mest anvendte transportform, som er næsten 50%

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader.

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader. Hedensted Bredal Daugård Assendrup Vejle Stouby Vejle Fjord Natura 2000områder Andkær Brejning Linjeføring fra forundersøgelse Natura 2000-områder Fredninger Børkop Natura 2000 er et internationalt netværk

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé af støjhandlingsplanen 3 2. Det samlede byområde 3 3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag 3 4. Gældende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13.

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen Indledende høring fra 23. april til 30. maj 2014 Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. maj 2014 Om letbanen

Læs mere

NOTAT UDKAST. Arbejdsgruppe 1: Indre bydele. Fokusområder: Metro, parkering, miljøzoner, havnetunnel, bedre udnyttelse af vejene

NOTAT UDKAST. Arbejdsgruppe 1: Indre bydele. Fokusområder: Metro, parkering, miljøzoner, havnetunnel, bedre udnyttelse af vejene UDKAST NOTAT Arbejdsgruppe 1: Indre bydele Fokusområder: Metro, parkering, miljøzoner, havnetunnel, bedre udnyttelse af vejene Opgavebeskrivelse Arbejdsgruppen beskæftiger sig med tiltag til reduktion

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

FAIR FORDELING MINDRE FORURENING OG BILLIGE KLIMAVENLIGE BILER

FAIR FORDELING MINDRE FORURENING OG BILLIGE KLIMAVENLIGE BILER 1 FAIR FORDELING MINDRE FORURENING OG BILLIGE KLIMAVENLIGE BILER Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Kørselsafgift på 35 øre pr. kilometer på trafikerede veje med særligt trængselsgebyr i hovedstaden

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 Grønt regnskab for busdriften i Hovedstadsregionen 2003 I ndholdsfortegnelse 1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 2.1 Brændstofforbrug og kørselsomfang...4 2.2 Emissioner fra busser...5 2.3 Havnebusser...9

Læs mere

Motorvejen Hårup-Låsby

Motorvejen Hårup-Låsby Trafik Motorvejen Hårup-Låsby 1 1 2 2 Tilslutningsanlæg Hårup Når det nye tilslutningsanlæg bliver taget i brug, er der kun motorvej øst for det, i retning mod Aarhus. Derfor bygger Vejdirektoratet en midlertidig

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt LUFTFOTO FRA SYD Med projektet for udvidelse af Dybbølsbro foreslås at spænde en ade ud mellem de to eksisterende broer, og derved

Læs mere

Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København. 24. til 26. september 2014

Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København. 24. til 26. september 2014 Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København 24. til 26. september 2014 Kulturhuset Islands Brygge Islands Brygge 18 Efter nogle års venten lykkes det nu at indbyde til et fællesmøde mellem svenske

Læs mere

Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport

Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport Ny rapport Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport - Vidensoverblik,, vurderinger og væsentlige anbefalinger fra en arbejdsgruppe nedsat af Teknologirådet Arbejdsgruppens opgave At kortlægge

Læs mere

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård Sporarbejder København H Nordhavn MERE KAPACITET PÅ HOVEDBANEGÅRDEN Lav Københavns Hovedbanegård om fra endestation til gennemkørselsstation Luk op for mere

Læs mere

LUFT. Foto: Dori, commons.wikimedia.org/wiki.

LUFT. Foto: Dori, commons.wikimedia.org/wiki. Foto: Dori, commons.wikimedia.org/wiki. TEMA Udledning af forsurende gasser 2 Udledning af ozondannende gasser Udledning af tungmetaller og tjærestoffer Byernes luftkvalitet Trafi kkens luftforurening

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Referat fra Nørrebro Luftforureningsseminar d. 21. april 2009

Referat fra Nørrebro Luftforureningsseminar d. 21. april 2009 Referat fra Nørrebro Luftforureningsseminar d. 21. april 2009 Velkomst Kim Christensen, formand for Nørrebro Lokaludvalg Det er i EU disse ting vedrørende luftforurening bliver besluttet. Vi skal tage

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Regionsanalyse: Hovedstadens trafikale trængsel

Regionsanalyse: Hovedstadens trafikale trængsel February 25, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Lovgivning om emissioner fra skibe

Lovgivning om emissioner fra skibe Lovgivning om emissioner fra skibe Dorte Kubel Civilingeniør Miljøstyrelsen Industri Ansvarsområder: Emissioner fra køretøjer og skibe Brændstoffer til køretøjer og skibe Lovgivning om emissioner fra skibe

Læs mere

Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. forslag til kommuneplantillæg med VVM redegørelse

Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. forslag til kommuneplantillæg med VVM redegørelse 07-10-2008 Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. forslag til kommuneplantillæg med VVM redegørelse I forbindelse med den af Borgerrepræsentations vedtagne høring af forslag til kommuneplantillæg med

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 NORDDJURS KOMMUNE TEKNIK OG DRIFT Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005 Udvikling i nye danske personbilers CO 2 udledning og energiforbrug årgang 2005 December 2006 Indholdsfortegnelse POLITISKE RAMMER 3 EU-Strategi 3 DANSK INDSATS 4 Oplysningsarbejde 4 Grøn ejerafgift 4

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej Nye veje ved Næstved - fra motorvej til motorvej Næstved regionalt center og opland til hovedstaden derikshavn Regionalt center Med sine 41.000 indbyggere er Næstved den største by på Sjælland uden for

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Konference om omstillinger i den dieseldrevne, professionelle transport Christiansborg, 27. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy asgmy@dongenergy.dk 1 Disposition

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Memo Subject: Notat om udvidet arbejdstid og udbetaling af erstatning til naboer ved Marmorkirken From: Date: 2014-01-22 Politiken bragte lørdag

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD

BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD T I L M E DA R B E J D E R E I DAG I N S T I T U T I O N E R O G DAG P L E J E 13 JORDEN I KØBENHAVN ER FORURENET MEN IKKE MERE END, AT VI SELV KAN TAGE HÅND OM DET

Læs mere

Østlig Ringvej. Strategisk analyse af en havnetunnel i København

Østlig Ringvej. Strategisk analyse af en havnetunnel i København Østlig Ringvej Strategisk analyse af en havnetunnel i København Østlig Ringvej Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet ISBN: 987-87-91013-63-8

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Præsentation ved konference om udvikling af det almene byggeri 13. juni 2012 Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Nem adgang til Ring 3 og motorvejsnettet. Nu udbydes dette moderne kontorlejemål i en markant

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Torveparkering. med indkørsel fra Rådhusgade. Velkommen. til møde for naboer i Rådhusgade. Medborgerhuset 24. marts 2015 Kl. 15.00 17.

Torveparkering. med indkørsel fra Rådhusgade. Velkommen. til møde for naboer i Rådhusgade. Medborgerhuset 24. marts 2015 Kl. 15.00 17. Torveparkering med indkørsel fra Rådhusgade Velkommen til møde for naboer i Rådhusgade Medborgerhuset 24. marts 2015 Kl. 15.00 17.30 Torveparkering med indkørsel fra Rådhusgade Program Velkomst Hvad har

Læs mere

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne?

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? N a b o i n f o r m at i o n o m O v n l i n j e 5 Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? Derfor bygger vi en ny ovnlinje Ovn, kedel og røggasrensningsanlæg

Læs mere

Århus Miljøgruppe M97 s holdninger til

Århus Miljøgruppe M97 s holdninger til Århus Miljøgruppe M97 s holdninger til Debatoplægget Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej - ved Palle Bendsen, fmd. for M97 og Jørgen Aakjær,

Læs mere

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 3. Beskrivelse af byområdet... 4 4. Retsligt grundlag og ansvarlige myndigheder... 4 5. Grænseværdier... 4 6. Resume af støjkortlægningen...

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00

Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00 Vejtrafikstøj Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00 Michael Sørensen Adjunkt, civilingeniør Trafikforskningsgruppen ved AAU Ph.d.-studerende Michael Sørensen

Læs mere

Titel. Bilers brændstofforbrug og CO2 udledning. Indsatsen skærpes. Ulrich Lopdrup, ulo@trafikstyrelsen.dk, Trafikstyrelsen Tilhørsforhold

Titel. Bilers brændstofforbrug og CO2 udledning. Indsatsen skærpes. Ulrich Lopdrup, ulo@trafikstyrelsen.dk, Trafikstyrelsen Tilhørsforhold Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Jørgen Jordal-Jørgensen, Cowi A/S Miljøprojekt Nr. 1156 2007 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Vejen til grøn biltrafik

Vejen til grøn biltrafik Vejen til grøn biltrafik Det Radikale Venstres folketingsgruppe, januar 2010 Vejen til grøn biltrafik Radikale Venstre vil skabe en grønnere trafik i Danmark. Vi vil reducere bilernes CO2- udledning med

Læs mere

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Teknik- og miljøforvaltningen Dagsorden Velkomst ved Teknik- og Miljøudvalgsformand v. Mette Jorsø (5 min) Baggrund, tidsplan og præsentation

Læs mere

Aktindsigt, Analyserapport

Aktindsigt, Analyserapport Analyserapport vedrørende Nordhavnsvejen og Linjeføring B4 220613.doc Aktindsigt, Analyserapport Den 22. juni 2013 Vedrørende Nordhavnsvejen som det nordlige startpunkt for en østlig omfartsvej om København

Læs mere