Københavnertunnelen. OPP-Pilotprojekt: INDHOLD: S P O T L I G H T Prospekt Motorring 2 Øst: City Terminal med Metrocityring Station Operaen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavnertunnelen. OPP-Pilotprojekt: INDHOLD: S P O T L I G H T Prospekt Motorring 2 Øst: City Terminal med Metrocityring Station Operaen"

Transkript

1 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 560 Offentligt Københavnertunnelen Københavnertunnelen ApS OPP-Pilotprojekt: Motorring 2 Øst og City Terminal til Folketingets Trafikudvalg 4. reviderede udgave Den 16. juli 2009 INDHOLD: S P O T L I G H T Prospekt Motorring 2 Øst: 6 spors tunnel mellem Amagermotorvejen og Helsingørmotorvejen Miljø Co 2 besparelser Rensning af partikler og kvælstofforbindelser Transportbånd Jacked Tunnels Tegninger af til- og frakørsler City Terminal med Metrocityring Station Operaen Tegninger Finansiering Copyright Ophavsret til ide til OPP-Pilotprojekt: og skitseprojekt: Københavnertunnelen ApS

2 Københavnertunnelen Motorring 2 Øst Københavnertunnelen ApS S P O T L I G H T 6 min. fra City Terminalen til Amagermotorvejen og Helsingørmotorvejen i Motorring 2 Øst Fuldt nedgravet / Sænketunnel 6 spors Motorring 2 Øst fra Amagermotorvejen til Helsingørmotorvejen 1,5 mia. kr. Besparelser på Miljø/Transporttid pr. år Kilde: Københavns Kommune, Miljøkontrollen, Trafikministeriet, Cowi A/S Cityring Metro Station Operaen i City Terminalen Under Kvæsthusbroen med rullende fortov til Operaen/ Skuespilhuset og Holmen Express-Tunnel-Bus City Terminal Refshaleøen Forlandet Nordhavn Øst Nordhavn Vest Svanemøllen Station Byggetid 7 år Cowi A/S, Juni Færre køretøjs km. i Indre By pr. døgn Tetra Plan A/S, Havnetunnel, 3 august 2005, 18% færre køretøjs km. gennem Indre By pr. hverdagsdøgn ,2 % Færre køretøjs km. på Knippelsbro pr. døgn Tetra Plan A/S, Havnetunnel, 3 august 2005, 54,2 % færre køretøjs km. pr. hverdagsdøgn ,9 % Færre køretøjs km. ved Fredens Bro pr. døgn Tetra Plan A/S, Havnetunnel, 3 august 2005, 33,9 % færre køretøjs km. pr. hverdagsdøgn Biler i Tunnelen per. døgn udenom Amager og City samt Islands Brygge, Østerbro, Kalvebod Brygge og Teglholmen per. hverdagsdøgn Miljø Rensning af partikler og kvælstofforbindelser i Tunnelen med %; derfor miljøneutral for støj, røg og møg! Copyright Ophavsret til OPP-Pilotprojekt: Københavnertunnelen ApS

3 Københavnertunnelen Københavnertunnelen ApS Prospekt 3D-grafik: Copyright Ophavsret til OPP-Pilotprojekt: Københavnertunnelen ApS

4 Københavnertunnelen Motorring 2 Øst NORD 3D-grafik: Københavnertunnelen ApS OPP-Pilotprojekt har til formål, at skabe en langsigtet grundlæggende løsning på Københavns trafikproblemer, hvor afvikling af store dele af biltrafikken kan foregå under vandet og under jorden. Boligområder, bydele og gader kan derved fredeliggøres for uvedkommende gennemkørende trafik. Miljøet og sundheden for københavnerne kan forbedres. Københavnertunnelen ApS vil fremme formålet gennem følgende aktiviteter: Visualisering af projektet. Oplysningsmaterialer, hjemmeside, arrangementer og andre aktiviteter. Organisering af netværk af personer, foreninger, virksomheder, institutioner. Pressekontakter. Politisk og andet lobbyarbejde. Samarbejde med Sund & Bælt Partner. Københavnertunnelen Københavnertunnelen ApS Fruerhøj 17 DK-2970 Hørsholm Projektkoordinator / Dir. Peter Wimmelmann Larsen, Arkitekt Fruerhøj 17 DK-2970 Hørsholm Telefon Miljøkoordinator Fleming Kjer, Fhv. Laboratoriechef Strandvænget 3, 2. th. DK-2100 København Ø Telefon Teknisk Koordinator Leif Lind, Civ.ing. (M), Lich. Techn. Hviddingvej 2E1.4 DK-2610 Rødovre Telefon Politisk Koordinator Hugo Andersen, Formand, Amager Erhvervsråd Bjørnbaksvej DK-2770 Kastrup Telefon Copyright

5 Introduktion København er en metropol. Som hjertet i Hovedstadsregionen. Som hovedstad og udviklingslokomotiv for hele Danmark. Som centrum for udviklingen i Øresundsregionen - Nordeuropas fremtidige udviklingsog vækstcentrum. Befolkningen søger i stigende antal til København. På 10 år er befolkningstallet øget med alene i Københavns Kommune. Befolkningstallet vil vokse yderligere de næste 25 år. Der skal bygges tusindvis af nye boliger. Nye virksomheder, uddannelsesog forskningsinstitutioner, kulturinstitutioner og meget andet af det, der giver en stor international by liv, kommer til i de kommende år. København er i dag ikke gearet til selv den nuværende trafik, som belaster mange boligområder og gader med uvedkommende gennemkørende trafik.det belaster miljøet og befolkningens sundhed meget negativt. Blandt københavnerne er der på én gang et ønske om at kunne fredeliggøre boligområder og gader ved at få den uvedkommende trafik væk og et ønske om at få løst trafikproblemerne. Løses disse problemer ikke nu, så vil forholdene i fremtiden blive endnu værre. Trafik er som vand. Det skal nok finde vej. Er der ikke de nødvendige hovedledninger til at tage fra, så finder trafikken vej, hvor den kan komme frem. Det er tid for København og Danmark at tænke stort og langsigtet, rent trafikalt, for landets udviklingsjuvél. København skal have to nye trafikale hovedpulsårer, som sikrer at store dele af den kollektive trafik og bilerne kommer under jorden eller under vandet. København skal derfor bygge City Metroringen for at styrke den kollektive trafik. Metroen må også gerne senere udbygges til andre dele af byen. København skal derfor bygge Københavnertunnelen, som en helt ny ringvejsforbindelse under havnebunden fra E47/E55 Syd og E20 Malmø til Nordhavnen og derfra under jorden i en tunnel til Helsingørmotorvejen E47/E55 Nord. Med dette OPP-Pilotprojekt koncentrerer vi os fortrinsvis om perspektiverne med Københavnertunnelen og den tilknyttede København City Terminal. Kun herved kan København grundlæggende få løst trafikproblemerne og fredeliggøre store byområder for uvedkommende gennemkørende trafik, så der bliver bedre plads til byrum for aktivitet for københavnerne og forbedre miljøet og sundheden. Alle københavnerne belastes årligt af en partikelforurening på 439 g. Kun ved grundlæggende trafikløsninger kan dette problem mindskes betydeligt. Copyright Ophavsret til OPP-Pilotprojekt: Københavnertunnelen ApS

6 Med Københavnertunnelen flyttes store mængder biltrafik væk fra bytætte områder. Der sker rensning af bilernes udstødning i tunnelen, så det ikke belaster byens borgere. Byen kommer til at hænge sammen rent trafikalt. Trafikale flaskehalse og lange køtider kan fjernes. Det er i hele Danmarks interesse, at København sikres en trafikløsning, så perspektiverne som metropol i Øresundsregionen kan opfyldes. Intet andet forslag kan på samme vis på én gang løse så mange fremtidsopgaver for Danmarks hovedstad. Københavnertunnelen kan bygges uden at belaste de kaotiske trafikforhold i København yderligere, da langt den største byggeaktivitet foregår ude i vandet. Københavnertunnelen vil kun i ringe omfang kræve ekspropriationer. Det løser Københavnertunnelen A. Der sikres en Motorring 2 Øst forbindelse fra Amagermotorvejen E47/E55/ E20 Syd til E47/E55 Helsingørmotorvejen i Nord under havnebunden i Københavns Havn samt under jorden fra Nordhavnen til Helsingørmotorvejen. B. Det er muligt at komme til og fra City uden at belaste de tætte byområder med uvedkommende gennemkørende trafik. C. Indre By, Amager, Christianshavn, Islands Brygge, Kalvebod Brygge/Sydhavnen, Østerbro, Langebro og Knippelsbro kan fredeliggøres for trafik, som fremover ikke skal igennem disse bydele. I prospektet gennemgås område for område de fordele som opnås med Københavnertunnelen. D. Nye områder i byen kan fremover indrettes til aktivitets- og væresteder for befolkningen i gaderummet og på pladser. E. Vilkårene for gående og cyklende i byen forbedres. F. Der vil kunne sikres en direkte trafikal adgang til Operaen og det nye skuespilhus, så Indre By, Christianshavn og Amager ikke skal belastes af trafik herfra. G. Det bliver muligt at etablere Københavns City Terminal, mellem Operaen og skuespilhuset som et undervandsanlæg, hvor alle trafikformer kan kombineres: 1) Biler, der parkeres på de pladser. 2) En Metrostation Operaen - som placeres i forbindelse med anlægget. Det kræver at linjeføringen for metroen og den planlagte station ved Marmorkirken besluttes tænkt sammen som her foreslået. Herfra vil der være adgang med metroen til hele byen. 3) Express-Tunnel-Bus fra Svanemøllen Station, Nordhavn, Refshaleøen og Forlandet til Metrostationen i Terminalen og retur, bliver fødelinie for dagligt påstigende passagerer til Metrostation Operaen ved fuld udbygning af ovennævnte områder. 4) København får også mulighed for at få sin første store Københavnertunnelen 4 Copyright

7 busterminal nogensinde, med 300 busholdepladser, i dette undervandsterminalanlæg både for bybusser, fjernbusser og danske samt internationale turistbusser. 5) Taxiholdeplads. 6) Cykelparkering til 3000 cykler. H. Med Københavns City Terminal og Københavnertunnelen vil det kunne sikres, at Operaen og Holmen trafikalt knyttes tættere til resten af byen. Tværgående rullende fortove og cykelstiforbindelse gennem terminalen sikrer dette, sammen med til- og frakørsel for biler med autorisation til og fra området, på begge sider af havnen. I. Der skabes en trafikforbindelse til Refshaleøen, så området kan aktiveres til byggeri af nye boliger m.v. inklusive offentlig transport med Express-Tunnel-Bus. J. Den tunge trafik fra Københavns Havns nye bulk havn på Benzinøen kan afvikles uden belastning for lokalområdet. Det fordrer en fredeliggørelse af Amager Strandvej og en tvangsrute for lastbiltrafik via Københavnertunnelen. K. Trafikken i Voldgaderne vil blive mindsket, så der kan skabes en løsning for overfladetrafikken ved Nørreport Station. L. Der skabes en løsning for trafikken fra de mange nye boliger og arbejdspladser i Nordhavnen, samt lastbiltrafikken fra containerhavnen og de mange turistbusser til og fra den nye krydstogthavn i Nordhavnen samt til og fra Københavns Lufthavn, så denne trafik ikke skal igennem byen. M. Der vil kunne sikres en løsning på problemerne med omlægningen af trafikken i Strandøreområdet på Østerbro. N. Københavnertunnelens til- og frakørsler medfører, at byen på tværs af havnen får nye tværgående forbindelser under vandet foruden de eksisterende broer. Copyright Ophavsret til OPP-Pilotprojekt: Københavnertunnelen ApS 5

8 Københavnertunnelens linjeføring Helsingørmotorvejen E47/ E55 Nord Svanemøllen St. Nordhavn Vest Nordhavn Øst City Terminal Refshaleøen Forlandet Benzinøen Bernstorffsgade Langebro Teglholmen Islands brygge Amager Fælled Motorring 2 Øst Amager Rødby E47/ E55 Syd Amagermotorvejen E20 (Malmø) 3D-grafik: Københavnertunnelen Copyright

9 Københavnertunnelen anlægges som en 9 km. sænketunnel under havnebunden i Københavns havn fra Amagermotorvejen ved afslutningen af E47/E55 Syd /E20 (Malmø) på Amager under Sjællandsbroen til Nordhavn Vest og videre med en 3,5 km. grave, støbe, dække til tunnel samt 5 Jacked Tunnels til Helsingørmotorvejen E47/E55 Nord, med tilog frakørsel for Express-Tunnel-Bus ved Svanemøllen Station. Undervejs er der til- og frakørsler ved: Svanemøllen Station (Express-Tunnel-Bus) Nordhavn Vest (Sjællandssiden) Nordhavn Øst (Sjællandssiden) Refshaleøen (Amagersiden) City Terminalen (Sjællandssiden, Sankt Annæ Plads) City Terminalen (Amagersiden, Holmen) Langebro (Amagersiden, Amager Boulevard) Bernstorffsgade (Sjællandssiden) Islands Brygge (Amagersiden) Mellem Operaen og det nye skuespilhus skabes København City Terminal, hvor trafik for biler, metro, Express-Tunnel-Bus, busser, taxier, cykler, samt gående samles. Herfra kan man komme rundt i byen hurtigt og let med Metro City Ringen, på cykel eller gående. Svanemøllen station Gasværksgrunden Kalkbrænderihavnsgade Svanemølleværket Kalkbrænderiløbet Nordhavn Vest Orientbassinet Nordhavnen Københavnertunnelen kommer til Nordhavnen ved Kronløbet med tilog frakørsler Nordhavn Øst til Erhvervs og krydstogthavn samt Nordhavn Vest til Bolig og erhvervsområder. 3D-grafik: Copyright Ophavsret til OPP-Pilotprojekt: Københavnertunnelen ApS 7

10 Refshaleøen 3D-grafik: Refshaleøen Refshaleøen ligger i dag trafikalt som en relativ ensom enklave langt fra resten af byen. Med til- og frakørsel til Refshaleøen fra Københavnertunnelen vil området blive bundet sammen med resten af byen. Området vil kunne aktiveres med byggeri af boliger og erhverv. Området inklusive Forlandet vil kunne blive offentlig transport betjent med Express-Tunnel-Busser mellem Svanemøllen Station og City Terminalen. Trafik af lastbiler fra Københavns bulk havn skal i tvangsrute føres til Københavnertunnelen via Refshaleøen, så Amager Strandvej kan trafiksaneres. Vejforbindelsen på Amagersiden skal føres, så kolonihaverne i området ikke belastes af ny trafik. Amager Boulevard Langebro 3D-grafik: Langebro (Amager Boulevard) Til- og frakørsel ved Langebro på Amagersiden sikrer, at trafik, som ellers ville køre igennem byen, kan benytte sig af Københavnertunnelen. Til- og frakørslen kan også benyttes som en ekstra Bro under vandet til Bernstorffsgade på Sjællandssiden. Københavnertunnelen 8 Copyright

11 Bernstorffsgade Bernstorffsgade Til- og frakørsel ved Bernstorffsgade vil sikre, at trafik, til og fra dette område, hurtigt kan komme ned og ud ad røret, så Kalvebod Brygge, Sydhavnen samt Teglholmen kan aflastes for gennemkørende trafik. Til- og frakørslen kan også benyttes som en ekstra Bro under vandet til Langebro af- til kørslen på Amagersiden. 3D-grafik: Islands Brygge 3D-grafik: Islands Brygge Til- og frakørsel i den sydlige del af Islands Brygge vil servicere de nye store boligområder og medføre aflastning af trafik gennem området til Langebro og Amager Boulevard / H.C. Andersens Boulevard og via Artillerivej. Artillerivej vil kunne fredeliggøres for trafik midt mellem boligområdet og skole/institutionsområdet. Copyright Ophavsret til OPP-Pilotprojekt: Københavnertunnelen ApS

12 Nordhavn, Ydre Østerbro samt til- og frakørsel til Helsingørmotorvejen Københavnertunnelen kommer til Nordhavnen ved Kronløbet med til- og frakørsl til Nordhavn Øst til erhvervs og krydstogthavn samt boligområder. Nordhavn Vest til- og frakørsel til bolig og erhvervsområder. Tunnelen føres derefter under bygningerne syd for Paustian i Jacked Tunnel. Syd for Svanemølleværket under Kalkbrænderihavnen i støbt tunnel. Under Kystbanen føres tunnelen som Jacked Tunnel. Efter Kystbanen fortsætter den som grave-støbe-dække til tunnel til Svanemøllen Station (med bus til- fra kørsel til Svanemøllen Station/Borgervænget). Under Østerbrogade føres tunnelen i Jacked Tunnel. Mellem Borgervænget og Farumbanen(i banebrinken) som grave-støbe-dække tunnel. Under Farumbanen som Jacked Tunnel. Mellem Farumbanen og Frederiksbergbanen som støbt tunnel. Under Frederiksbergbanen som Jecked Tunnel. Fra Frederiksbergbanen i grave-støbe-dække til tunnel til Helsingørmotorvejen nord for Ryparken Station. Tilslutning til- og fra Helsingørmotorvejen udføres i henhold til detajltegningerne. Tunnelen under kystbanen/s-banen, Østerbrogade, Farumbanen samt Frederiksbergbanen udføres som Jacked Tunnels uden nævneværdig forstyrrelse af trafikken, ved hydraulisk intrykning af tunnelelementer som udført under gamle broer i Madrid, i forbindelse med M 30 motorvejstunnelbygningerne , samt i Boston (USA) For at undgå de store gasledninger, som forsyner Svanemølleværket med gas (37 atmosfæres tryk), som går igennem området nord for Svanemølleværket har vi valgt ovennævnte linieføring. Ny opfyldning Københavnertunnelen 10 Copyright

13 Nordhavn, Ydre Østerbro samt til- og frakørsel til Helsingørmotorvejen Københavnertunnelen kommer til Nordhavnen ved Kronløbet med til- og frakørsler Nordhavn Øst til erhvervs og krydstogthavn samt boligområder. Nordhavn Vest til- og frakørsel til Bolig og erhvervsområder. Tunnelen føres derefter under bygningerne syd for Paustian i Jacked Tunnel. Under Kalkbrænderihavnen i støbt tunnel. Under Kystbanen føres tunnelen som Jacked Tunnel. Efter Kystbanen fortsætter den som grave-støbe-dække til tunnel til Svanemøllen Station (med bus til- fra kørsel til Svanemøllen Station/Borgervænget). Under Østerbrogade føres tunnelen i Jacked Tunnel. Mellem Borgervænget og Farumbanen (i banebrinken) som grave-støbe-dække tunnel. Under Farumbanen i Jacked Tunnel. Mellem Farumbanen og Frederiksbergbanen som støbt tunnel. Under Frederiksbergbanen som Jecked Tunnel. Fra Frederiksbergbanen i grave-støbe-dække til tunnel til Helsingørmotorvejen nord for Ryparken Station. Tilslutning til- og fra Helsingørmotorvejen udføres i henhold til detajltegningerne. Refshaleøen Amalienborg Fordelings Ø med cafe og træer Kastellet Busterminal Cykelpakering Metro Cityringen Station Operaen Operaen Sankt Annæ Plads Busterminal Amalienborg Operaen Skuespilhuset Holmen Skuespilhuset Kgs. Nytorv Christiansborg Rådhuspladsen Københavns Hovedbanegård Amager Boulevard Copyright Bernstorffsgade Copyright Ophavsret til ide og skitseprojekt: NORD 11 Københavnertunnelen ApS

14 Rullende fortorv Cityring Metro Station Operaen Vandoverflade Glastag Kvæsthusbroen Rullende fortorv Fordelings Ø Rullende fortorv Rullende fortorv 10,5 m Fordelings Ø med cafe og træer Rullende fortorv samt cykelsti Busser, lastbiler, cykelparkering PLAN 1 Personbiler + gennemkørsel PLAN 2 City Terminalen (detalje) Snit i fordelings ø / P-kældre Operaen Snit i P-kælder + tunnel Københavnertunnelen Københavns City Terminal I sammenhæng med Københavnertunnelen bygges Københavns City Terminal som et undervandsanlæg mellem Operaen og Skuespilhuset. Her har København en historisk chance for at skabe en unik trafikal sammenhæng i hjertet af byen. Der kan etableres ca parkeringspladser. De kan anvendes af beboere i området. Af folk, der skal ind at handle, i Operaen, i teatret, ud at spise og opleve byen. Af folk, som tager Metroen rundt i byen, fordi det er hurtigst. Metro Cityringens foreslåede nye station Operaen binder samtidig Holmen og Operaen på Metroen og andre kollektive trafikforbindelser som Express-Tunnel- Bus mellem City Terminalen, Forlandet, Refshaleøen, Nordhavnen og Svanemøllen Station. Der kan skabes en busterminal for ca. 300 busser - by-, turist- og fjernbusser, som i dag mangler en sådan terminal. Der kan skabes en underjordisk forbindelse via rullende fortove for gående mellem Operaen samt Holmen på Amagersiden og Sankt Annæ Plads samt Amaliehaven foruden Metrostationen Operaen på Sjællandssiden. Det aktuelle projekt om en gang- og cykeltunnel på tværs af havnen skal tænkes sammen med OPP-Pilotprojekt Københavnertunnelen og Københavns City Terminal. (indleveret til Folketingets Trafikudvalg d. 30. marts 2008) Taxiholdeplads skal sikres i Terminalen. Under vandet i City Terminalen sikres cykelparkeringsanlæg til 3000 cykler i indskudt etage i forbindelse med cykelsti til Holmen. I Københavns City Terminal foreslås etableret Turistinfo, Info om København, Øresundsregionen og Danmark, samt kiosk, café, mindre dagligvarebutikker, cykelhandlere m.v. De aktuelle planer om et parkeringshus i tilknytning til det nye skuespilhus skal tænkes sammen med Københavns City Terminal. Der forudsættes et arkitektonisk spændende byggeri, inklusive runde kobbertage over til- og fra kørslerne til Terminalen, som indpasses smukt i forhold til øvrige eksisterende bygninger, herunder Operaen og Skuespilhuset. Københavnertunnelen 12 Copyright

15 City Terminal Plan 1 City Terminal Plan 2 Teglholmen/Sluseholmen Friholdes for gennemkørende trafik og fredeliggøres. I dag tager det ca. 40 minutter at køre fra Langebro til Sjællandsbroen fredag eftermiddag i myldretiden. Efter anlæg af Københavnertunnelen vil det tage 3-4 minutter med 70 km i timen at køre samme strækning nede i tunnelen. På Teglholmen/Sluseholmen, vil der efter anlæg af Københavnertunnelen, næsten udelukkende være lokal trafik. Københavnertunnelen sluttes til Amagermotorvejen mod Rødby E47/E55 syd samt Malmø E20. Teglholmen Amagermotorvejen Tilkørsel fra Nord sker i Jacked tunnel under togbanen til Lufthavnen til Amagermotorvejen med indfletning før afkørslen til Malmø E20. Tilkørsel fra syd sker efter indfletningen fra Malmø E20 og ført i Jacked Tunnel under togbanen til Lufthavnen samt under Amagermotorvejens indfletning til/fra Centrum/Amager. Undergravningen under togbanen til Lufthavnen samt under Amagermotorvejens indfletning til/fra Centrum/Amager motorvejen udføres uden nævneværdig forstyrrelse af trafikken i Jacked Tunnels (hydraulisk indtrykning af tunnelelementer). NORD Copyright Ophavsret til OPP-Pilotprojekt: Københavnertunnelen ApS13

16 Miljø Årlig Helbredseffekt Alder Ingen PM 10 forurening i Danmark (alle antropogene og naturlige kilder ) Tal for Københavns Kommune Årlig helbredspåvirkning Dødsfald Heraf ultrafine partikler 415 Kredsløbssygdomme Hospitalsindlæggelse Alle Luftvejssygdomme Hospitalsindlæggelse Alle Akut bronkitis Kronisk bronkitis < Kilde: Vurdering af luftkvaliteten og sundhedseffekter. Miljøkontrollen Københavns Kommune 2004 (Birte Busch Thomsen) Dage med begrænset aktivitet pga. luftvejssygdomme Astmaanfald 20+ Alle Indenfor Ringvejen Kilde: Vurdering af luftkvaliteten og sundhedseffekter. Miljøkontrollen Københavns Kommune 2004 (Birte Busch Thomsen) 2-afgrænsninger er døgntrafikken m.m. Københavnertunnelen Emissioner af partikler (PM 10) målt i København 2003: Køretøjer PM10 emi, kg/døgn PM10 emi i % Tunge dieselkøretøjer over 3,5 t udgør 4 % af den totale mængde registrerede køretøjer Personbiler Varebiler Lastbiler over 3,5 t Busser over 3,5 t 133,5 167,6 236,7 63,2 22,2 27,9 39,4 10,5 PM10 partikler pr. år i København kg heraf ultrafine partikler PM 2, kg Tunge dieselkøretøjer over 3,5 t udgør 4 % af den totale mængde registrerede køretøjer PM10 partikler pr. år i København kg heraf ultrafine partikler PM 2, kg Den tunge dieseltrafik udgør 8,6 % af den samlede trafikmængde i København Den tunge dieseltrafik udgør 8,6 % af den samlede trafikmængde i København Halvdelen af partikelmængden er fra tunge dieselkøretøjer Lastbiler ca. 39 % + Busser ca. 11 % = I alt 50 % Kilde: Københavns Kommune Miljøkontrollen & Vej og Parkforvaltningen Eller hver eneste borger i København får pr. år: 439 gram partikler heraf ultrafine partikler 386 gram Gennemsnits rejsetider Kilde: Københavns Kommune Miljøkontrollen & Vej og Parkforvaltningen Lyngbyvej - Rådhuspladsen Længde Gennemsnits tid Gennemsnits hastighed Bil i dag 6,1 km 22 min 16 km/time Tunnel 6,1 km 7,5 min 51 km/time Rådhuspladsen - Lyngbyvej Kilde: Københavns Kommune Bygge- og Teknisk forvaltning Vej og Park Trafikplanskontor Længde Gennemsnits tid Gennemsnits hastighed Bil i dag 6,1 km 11 min km/time Tunnel 6,1 km 7,5 min 51 km/time Besparelse 18 min 54 % ved brug af tunnel, mindre støj og luftforurening De samfundsøkonomiske udgifter pr. år i Københavns kommune Luftforurening, død, sygdom m.m kr. ca. 4,0 milliarder Støj, død, sygdom over 65dB (a) m.m. kr. ca. 2,5 milliarder Trængselsrapporten kr. ca. 5,5 milliarder Kilde: Københavns Kommune Bygge- og Teknisk forvaltning Vej og Park Trafikplanskontor Samfundsudgifter pr. år kr. ca. 12,0 milliarder Kilde: Københavns Kommune Miljøkontrollen, Trafikministeriet og Ingeniørfirmaet Cowi A/S Københavnertunnelen 14 Besparelse pr. år grundet mindre miljøbelastning kr. ca. 1,5 milliarder (ved gennemkørende biler daglig) Copyright

17 Maginal skadesomkostninger pr. kilometer, kroner (2005-priser) Lastbiler Varebil, Varebil, Personbiler, Personbiler, diesel benzin diesel benzin Luftforurening 0,53 0,21 0,03 0,02 0,09 Klimaforandringer 0,1 0,04 0,06 0,03 0,02 Støj 1,69 0,47 0,47 0,29 0,29 Uheld 1,33 0,16 0,16 0,2 0,2 Trængsel 0,7 0,42 0,42 0,28 0,28 Vejslid 1,11 0,02 0,02 0,01 0,01 Samlet 5,46 1,32 1,16 0,83 0,89 Kilde: Tal fra Institut for Miljøvurdering IMV, Rapport Kørselsafgifter i København maj 2006 Fastsættelse af taksterne er fra Trafikministeriet opgørelse af effekten fra trafikken (Trafikministeriet 2004) Tallene er for byområde, det er sandsynligt at enhedsprisen for nogle af eksternalieterne er undervurderet for København. Miljø København er hårdt belastet af partikelforurening fra køretøjerne. Den tunge trafik med dieselbiler (lastbiler og busser) er skyld i 50 % af partikelforureningen, selvom de kun udgør 8,6 % af den samlede trafikmængde i København. København har store problemer med at leve op til de fælles EU-målsætninger på miljøområdet. Samfundsmæssigt koster partikelforureningen årligt jævnfør Københavns Kommunes egne beregninger, mange dødsfald og mange alvorlige luftvejssygdomme. Derfor er der god fornuft i at få fjernet den uvedkommende gennemkørende trafik fra de områder, hvor københavnerne bor, handler og færdes. Skal det lykkes, forudsætter det, at denne trafik kan flyttes og at det kollektive trafiktilbud udgør et alternativ samt at de forskellige trafikformer kan kombineres i de mest bytætte områder. Københavnertunnelen og Metro Cityringen udgør tilsammen derfor også svaret på de miljø- og sundhedsmæssige problemer for københavnerne. Eksempel på partikel- og gasfilter M M Précipitateur électrostat Filter & gas NO2 Particules 95-98% af de farlige gasser og partikler i Københavnertunnelen bliver, uden skorstene fra midten af rundkørslerne i til- og frakørslerne, filtreret væk inden den sendes ud fra tunnelen, så omgivelserne får glæde af et væsentligt forbedret luftmiljø. Copyright Ophavsret til OPP-Pilotprojekt: Københavnertunnelen ApS15

18 Københavnertunnelen Tekniske data for Københavnertunnelen Københavnertunnelen fra Amagermotorvejen til Nordhavn Vest: Længde 9 km (2 x 3 spor á 3,75 m samt 2 nødspor á 3,0 m) 49 stk. sænketunnelelementer á ca. 200 m Bredde 36 m, Højde ca. 7,8 m, graves/spules 1,5 m ned under bunden af Havnen. Midlertidige Stål-Spunsvægge og Flydespærringer benyttes for at undgå snavset vand i byggeperioden. Københavns City Terminal (undersøisk P-anlæg i 2 etager) ca. 300 x 300 m, 1,5 m under bunden af havnen (vanddybde 5-10,5 m), udføres som gravet og støbt vandtæt konstruktion. Stål-spunsvægge trykkes ned omkring konstruktionen, hvor der tages særligt hensyn til at opretholde grundvandspejlet omkring bebyggelsen. Undergravningen under togbanen til Lufthavnen samt under Amagermotorvejens indfletning til og fra Centrum/Amagermotorvejen, udføres som Jacked Tunnels. Lauout: Suzanne Fog Print: J & R Frydenberg A/S tlf: Københavnertunnelen fra Nordhavn Vest til Helsingmotorvejen: Længde 3,5 km. 6 spor + 2 nødspor Cut and Cover (grave, støbe og dække til tunnel). Her bruges også stålspunsvægge som trykkes ned. Tunnelen under bygningerne syd for Paustian, Kystbanen/S-banen, Østerbrogade, Farumbanen samt Frederiksbergbanen udføres som Jacked Tunnels. Snit i Københavnertunnelen Københavnertunnelen 16 Copyright

19 Københavnertunnelen ApS 7. april 2008 Forslag til Motorring 2 Øst OPP-Pilotprojekt doc Forslag til Motorring 2 Øst om København som OPP- Pilotprojekt. Københavnertunnelen ApS forslag, indeholder en 6 sporet tunnel mellem Helsingørmotorvejen i nord til Nordhavnen Vest på 2,5 km. Cut & Cover tunnel (grave, støbe og dække til) og videre med 6 sporet sænketunnel på 10 km. under bunden af Københavns Havnebassin til Amagermotorvejen. Der foreslås til/fra kørsler til Svanemøllen Station (til Express-Tunnel-Bus), til Kalkbrænderihavnsgade (mod syd), fra Kalkbrænderihavnsgade (mod nord), Nordhavn Vest, Nordhavn Øst, Refshaleøen, Langebro (Amager Boulevard), Bernstorffsgade og Islands brygge. Københavnertunnelen foreslås forberedt til tilslutning af den foreslåede Københavns City Terminal med Cityring Station, Københavns nye busterminal, parkering til biler og 3000 cykler, som tænkes finansieret, udført og opereret af privat konsortium i 40 år. Københavnertunnelen foreslås forberedt til tilslutning af 6 sporet boret vejtunnel på 5,8 km., fra Bellahøj (Hillerødmotorvejen) under Borups Allé, Ågade, Åboulevarden, Gyldenløvsgade og H.C. Andersens Boulevard til Amager Boulevard (senarie ). Københavnertunnelen foreslås forberedt til tilslutning af 6 sporet boret vejtunnel på 5,2 km. fra Holbækmotorvejen under Folehaven, Ellebjergvej, P. Knudsens Gade, Sydhavnsgade til Københavnertunnelen under Teglværksløbet (senarie 2030). Miljø: Københavnertunnelen er renset for kvælstofforbindelser (95-97 %) og partikler (97-99 %), refererende til eksisterende anlæg i Madrid samt i Elb-tunnelen, med permanente målinger. Denne type rensning er uden behov for skorstene, da den rensede luft som kommer ud af anlæggene, er renere end luften udenfor. Sodpartikler fjernes ved hjælp af vand som opsamles i tank og renses, så vandet bliver genbrugt. Slamrester fjernes løbende og transporteres til kontrolleret destruktion. Københavnertunnelen fjerner % af den samlede luftforureningen fra den totale mængde køretøjer dagligt i København (2005 tal), med gennemkørsel af køretøjer dagligt. Ovennævnte betyder årligt en nedsættelse med 133 dødsfald + 30 år., svarende til 1,33 mia. kr. pr. år, for luftforureningen samt støj fra køretøjer i Københavns Kommune. Set ud fra en miljømæssig økonomisk betragtning er tilbagebetalingen på Københavnertunnelen på år, under forudsætning af en samlet byggeudgift på ca. 20 mia. kr., i henhold til de økonomiske forudsætninger fra projektudregninger fra Vejdirektoratet (VVM -rapport fra Motorring 3) samt projektpriser fra Øresundskonsortiet og luftrensningspriser fra Madrid Calle 30 Sud. Københavnertunnelen er fremtidssikret år ud i fremtiden, som sådanne anlæg forventes at kunne holde. Vi forestiller os et konsortium, der finansierer (med Statsgaranterede lån), bygger og driver dette anlæg i 50 år, hvorefter anlægget sælges til Staten. Hilsen, Peter Wimmelmann Larsen, Dir./Projektkoordinator, Københavnertunnelen ApS Københavnertunnelen ApS, Fruerhøj 17, DK-2970 Hørsholm Mail: Telefon:

20

21 MILJØ I KØBENHAVNS KOMMUNE OMKRING TRAFIKKEN doc MILJØ I KØBENHAVNS KOMMUNE OMKRING TRAFIKKEN. Af Fleming Kjer Data: Samtlige data m.m. er hentet i Københavns Kommune, Vej & Park og Miljøkontrollen samt Miljø Styrelsen, Miljøministeriet og DTU. Samfundsøkonomiske udgifter: Forureningen i København fra PM 10 (partikler) samt antropogene og naturlige kilder, giver dødsfald +30 år hvert år, for 472 personer, hvoraf 415 personer dør af PM 2,5 (ultrafine partikler). Pris ca. 4 mia. Kr. p.a. Trafikdrab: Trafikdrab i gennemsnit fra 1994 til 2004 = 20 dræbte i trafikken pr. år. Lidt over halvdelen var bløde trafikkanter (i 2005 blev i alt 11 personer dræbt). Partikler: I Københavns Kommune bliver der hvert år udledt kg ~ 220 tons partikler, fra køretøjer. Lastbiler og busser over 3,5 tons udgør 8,6 % af den samlende trafikmængde (kørte km), men bidrager med 50 % til partikelmængden. Hver eneste borger i Københavns Kommune, for hver år i gennemsnit ca. 386 gram ultrafine partikler. EU - Hygiejnegrænseværdier: På hele vejnettet i Københavns Kommune 253 km vej, blev der i 2004 (findes ikke nyere tal pt.), kørt ca. 4,7 mio. km i bil/køretøjer og ca. 1 mio. kilometer på cykel. Det kan oplyses, at København, på 80 steder i byen, ikke kan overholde hygiejnegrænseværdien fra EU, som er gældende fra 1. januar 2006 omkring partikler Grænseværdien for partikler PM 10 er 32,0 µm 3 og for NO x (kvælstofforbindelser ) 46,0 µm 3. Mange steder, på de faste målestationer, overskrider disse grænseværdien. EU lovgivningen siger ved overskridelse, at Kommunen skal rette henvendelse til Staten, for at udarbejde en plan, for at nedbringe mængderne, så de ikke overskrider hygiejnegrænseværdien. Motorring 2, Øst: En Motorring 2, Øst, udført som en 12,5 km lang 6 sporet tunnel under havnen fra Helsingørmotorvejen til Nordhavn Vest (2,5 km Cut & Cover (grave, støbe og dække til) og videre til Amagermotorvejen (10 km sænketunnel), med rensning for partikler og kvælstofforbindelser. Denne tunnel sparer ca. 133 menneskeliv, med ca ,- biler i døgnet, heraf 20 % lastbiler (årsdøgntrafik), i forhold til urenset overfladetrafik. Denne Motorring 2 Øst tunnel giver ca. 1,5 mia. kr. i besparelse hvert år i samfundsudgifter, inklusive støj og trængsel. Metro Cityring forliget: Der er taget principbeslutning om, at der skal laves en vej/tunnelforbindelse mellem Nordhavnen og Lyngbyvej (Nordhavnsvej), som en del af Metro Cityring forliget. Data for Københavnertunnelen ApS OPP-Pilotforslag til en 12,5 km lang 6 sporet tunnel (renset for partikler og NOx), fra Helsingørmotorvejen til Nordhavn Vest og videre til Amagermotorvejen med diverse til- og frakørsler under tunnelforløbet. 1/2

Københavnertunnelen. OPP-Pilotprojekt: INDHOLD: S P O T L I G H T. Prospekt

Københavnertunnelen. OPP-Pilotprojekt: INDHOLD: S P O T L I G H T. Prospekt Københavnertunnelen Københavnertunnelen ApS OPP-Pilotprojekt: Motorring 2 Øst og City Terminal til Folketingets Trafikudvalg 2. reviderede udgave Den 18. april 2008 INDHOLD: S P O T L I G H T Prospekt

Læs mere

Københavnertunnelen og Købehavns City Terminal, 16. juni 2006 Københavns nye City Terminal & Metrostation Operaen (Cityringen) 16.

Københavnertunnelen og Købehavns City Terminal, 16. juni 2006 Københavns nye City Terminal & Metrostation Operaen (Cityringen) 16. Københavnertunnelen og Købehavns City Terminal, 16. juni 2006 Københavns nye City Terminal & Metrostation Operaen (Cityringen) 16. juni 2006 foreslår at bygge en undersøisk terminal under bunden af havnen

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Luft(-forurening) Færre partikler fra trafikken Kvælstofdioxid Baggrund for data om luftforurening November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab

Læs mere

Begrænsning af luftforurening fra trafik Hvor langt kan vi komme med kommunale virkemidler?

Begrænsning af luftforurening fra trafik Hvor langt kan vi komme med kommunale virkemidler? Begrænsning af luftforurening fra trafik Hvor langt kan vi komme med kommunale virkemidler? Luftkvalitet i København i forhold til grænseværdier Virkemidler til nedbringelse af trafikforureningen Luftkvalitet

Læs mere

Elbiler: Miljø- og klimagevinster. Kåre Press-Kristensen Seniorrådgiver, luftkvalitet Det Økologiske Råd (+45)

Elbiler: Miljø- og klimagevinster. Kåre Press-Kristensen Seniorrådgiver, luftkvalitet Det Økologiske Råd (+45) Elbiler: Miljø- og klimagevinster Kåre Press-Kristensen Seniorrådgiver, luftkvalitet Det Økologiske Råd (+45) 22 81 10 27 karp@env.dtu.dk LUFTFORURENING 1) Gassen kvælstofdioxid (NO 2 ). - Primært fra

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Jørgen Jakobsen Miljøstyrelsen Støjen dræber! 200 500 mennesker dør tidligere end ellers på grund af støj fra vejene.

Læs mere

Luft- og støjforurening i Søgaderne

Luft- og støjforurening i Søgaderne Luft- og støjforurening i Søgaderne Kåre Press-Kristensen Det Økologiske Råd Tlf. 22 81 10 27 kpk@env.dtu.dk Den næste times tid - Partikelforurening i Søgaderne - Støjforurening i Søgaderne - Forurening

Læs mere

Havnetunnel i København?

Havnetunnel i København? Havnetunnel i København? Af JENS HANSEN PETERSEN Kronikøren er civilingeniørstuderende på BYG DTU. Han har for nylig skrevet rapport om Københavnertunnelen. Københavnertunnelen er et nyt enormt infrastrukturprojekt

Læs mere

Luft- og støjforureningen på Østerbro. Kåre Press-Kristensen Seniorrådgiver, luftkvalitet Det Økologiske Råd

Luft- og støjforureningen på Østerbro. Kåre Press-Kristensen Seniorrådgiver, luftkvalitet Det Økologiske Råd Luft- og støjforureningen på Østerbro Kåre Press-Kristensen Seniorrådgiver, luftkvalitet Det Økologiske Råd karp@env.dtu.dk www.ecocouncil.dk Luftforurening Trafikal luftforureningen øger risikoen for:

Læs mere

Ikrafttrædelse for de forskellige Euro-normer samt planlagte revisioner fremgår af nedenstående tabel.

Ikrafttrædelse for de forskellige Euro-normer samt planlagte revisioner fremgår af nedenstående tabel. Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer Civilingeniør Dorte Kubel, Miljøstyrelsen 1 Status for Euro-normer Euro-normer betegner de totalharmoniserede udstødningsnormer for motorer, der gælder i

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien December 2011 Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Den planlagte betalingsring om København har en negativ samfundsøkonomisk virkning

Læs mere

Luft- og støjforureningen på Gasværksvejens skole

Luft- og støjforureningen på Gasværksvejens skole Luft- og støjforureningen på Gasværksvejens skole Projektleder: Kåre Press-Kristensen, Civilingeniør, Ph.D., HD(A) Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N Indledning Nærværende afrapportering

Læs mere

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ MÅLESTOK FOR VEJSTØJ Vejstøjniveauer angives i decibel db), og angives som L den, der er en fælles europæisk enhed for støj, som beskriver det gennemsnitlige støjniveau

Læs mere

Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i Region Hovedstaden

Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i Region Hovedstaden Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i ovedstaden... 1 Indledning ovedstaden har bedt Tetraplan om at udarbejde et notat med beregninger af luft- og støjforurening fra trafikken

Læs mere

Miljø og sundhed NOTAT

Miljø og sundhed NOTAT NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Byplan Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Miljø og sundhed Nærværende notat

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Miljøstyrelsen mst@mstmst.dk. Sagsnr. 2010-16212. Att.: Christian Lange Fogh clf@mst.dk. Dokumentnr. 876604

Miljøstyrelsen mst@mstmst.dk. Sagsnr. 2010-16212. Att.: Christian Lange Fogh clf@mst.dk. Dokumentnr. 876604 Miljøstyrelsen mst@mstmst.dk Att.: Christian Lange Fogh clf@mst.dk Luftkvalitetsplan for kvælstofdioxid NO 2 i København/Frederiksberg, Århus og Aalborg Sagsnr. 2010-16212 Dokumentnr. 876604 Københavns

Læs mere

Midttrafiks miljøkortlægning

Midttrafiks miljøkortlægning Midttrafiks miljøkortlægning Køreplanår 29/21 Januar 211 Indledning Forbedring af miljøet er et af Midttrafiks vigtige indsatsområder. Derfor har Midttrafik i efteråret 21 vedtaget en miljøstrategi, der

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

Kære medlemmer af Københavns Kommunes Økonomiudvalg samt Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer.

Kære medlemmer af Københavns Kommunes Økonomiudvalg samt Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer. 6. oktober 2007 Kære medlemmer af Københavns Kommunes Økonomiudvalg samt Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer. Vi har 6 emner vedrørende Københavnertunnelgruppens forslag til en langsgående tunnel under

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN TØF 2.10.12 Søren Elle Center for Byudvikling Københavns Kommune Københavns langsigtede trafikpolitiske vision MINDST 1/3 CYKLER MINDST 1/3 KOLLEKTIV TRAFIK HØJST

Læs mere

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser:

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser: 24. april 2009 Højere hastighed og klima Susanne Krawack og Martin Lidegaard Hastigheden på de danske veje har en signifikant betydning for transportsektorens udledning af CO2. Alligevel har det ikke været

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT

KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Borgerrepræsentationen Svar på yderligere spørgsmål fra Teknik- og Miljøborgmester Ayfer Baykal om en havnetunnel Baggrund Økonomiforvaltningen

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om bedre miljøzoner

Forslag til folketingsbeslutning om bedre miljøzoner 2008/1 BSF 54 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 28. november 2008 af Ida Auken (SF), Pia Olsen Dyhr (SF), Steen Gade (SF), Anne Grete Holmsgaard

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København.

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Etablering af en Cityring Regeringen, og har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Cityringen skal gå i en tunnel under City, brokvartererne og Frederiksberg.

Læs mere

TRAFIKSANERING AF PRINSESSEGADE INDHOLD BILAG 4. 1 Resume. 1 Resume 1. 2 Indledning 2. 3 Trafikafvikling Bustrafik 3

TRAFIKSANERING AF PRINSESSEGADE INDHOLD BILAG 4. 1 Resume. 1 Resume 1. 2 Indledning 2. 3 Trafikafvikling Bustrafik 3 KØBENHAVNS KOMMUNE TRAFIKSANERING AF PRINSESSEGADE MILJØVURDERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk BILAG 4 INDHOLD 1 Resume

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 99 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 99 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 99 Offentligt Til medlemmerne af Transport- og Bygningsudvalget Notat om manglende støjskærm ved Motorring 3 Rødovre Kommune Materiale forud for

Læs mere

Måling af partikelforureningen i Søgaderne

Måling af partikelforureningen i Søgaderne Måling af partikelforureningen i Søgaderne Afrapporteret af: Kåre Press-Kristensen, Civilingeniør, Ph.D., HD(A) Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 22 København N 1 Indledning Nærværende afrapportering

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Luftforurening fra biltrafikken i Hovedstadsområdet

Luftforurening fra biltrafikken i Hovedstadsområdet Trængselskommissionen Luftforurening fra biltrafikken i Hovedstadsområdet Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Thomas Ellermann, Jørgen Brandt Præsentation Hvad er effekterne af luftforurening? Hvordan

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 215 Offentligt

Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 215 Offentligt Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 215 Offentligt Udkast MINISTEREN Folketingets Trafikudvalg Christiansborg 1240 København K Dato 6. januar 2009 Dok.id J. nr. 004-u18-778 Frederiksholms Kanal

Læs mere

NO 2 forureningen i Danmark og EU s grænseværdier

NO 2 forureningen i Danmark og EU s grænseværdier DCE - Nationalt Center for Miljø og AARHUS UNIVERSITET NO 2 forureningen i Danmark og EU s grænseværdier Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Thomas Ellermann, Jørgen Brandt, og Jesper Christensen Institut

Læs mere

Sundhedsmæssige effekter af partikler

Sundhedsmæssige effekter af partikler Sundhedsmæssige effekter af partikler Poul Bo Larsen Kemikaliekontoret Miljøstyrelsen Trafikdage Aalborg Universitet 25-26 august 2003 Bilag 2 til Partikelredegørelse Vurdering af partikelforureningens

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Målinger af ultrafine-partikler på udvalgte lokaliteter i Indre By og på Christianshavn

Målinger af ultrafine-partikler på udvalgte lokaliteter i Indre By og på Christianshavn Målinger af ultrafine-partikler på udvalgte lokaliteter i Indre By og på Christianshavn Miljøpunkt Indre By Christianshavn 216 Indhold Resumé... 3 Luftforureningens effekt på menneskers helbred... 3 Lovgivning

Læs mere

Sundhedseffekter af Partikelforurening

Sundhedseffekter af Partikelforurening Miljø- og Planlægningsudvalget L 39 - Bilag 12 Offentligt Høring om SCR og Partikelfilterkrav d. 21.11.06 Sundhedseffekter af Partikelforurening Ved Steffen Loft, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Styr på trafikken og renere luft

Styr på trafikken og renere luft Styr på trafikken og renere luft Politisk udspil af overborgmester Frank Jensen om mindre trængsel, bedre kollektiv trafik og renere luft. Det går godt i København. Byen vokser og vi bliver rigere. De

Læs mere

PRODUKTKATALOG BULLETINS

PRODUKTKATALOG BULLETINS PRODUKTKATALOG BULLETINS 6 7 13 Vibenhus Runddel Nørrebro st. Nordhavn 11 5 Adobe Reader / browser Østerport Jagtvej/Åboulevarden Går til skrevne placering 1 3 CBS/Frb. Centret For optimal visning: 10

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Miljøeffekt af ren-luftzoner i København

Miljøeffekt af ren-luftzoner i København Hvordan skal luftkvaliteten forbedres? 9. oktober20133 Miljøeffekt af ren-luftzoner i København Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Jørgen Brandt, Louise Martinsen, Thomas Becker, Morten Winther, Thomas

Læs mere

BILAG 1. Planmæssig baggrund for nedlæggelse af forbud mod etablering af parkeringsanlæg på Kvæsthusbroen 22-07-2008. Sagsnr.

BILAG 1. Planmæssig baggrund for nedlæggelse af forbud mod etablering af parkeringsanlæg på Kvæsthusbroen 22-07-2008. Sagsnr. BILAG 1 Planmæssig baggrund for nedlæggelse af forbud mod etablering af parkeringsanlæg på Kvæsthusbroen 22-07-2008 Sagsnr. 2007-112334 Dokumentnr. 2008-302699 Kommuneplan 2005 - rammerne for lokalplanlægningen

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm.

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. NOTAT 12-08-2011

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0. Delstrækning 18,80-21,40 fra Savstrup Å til Lindholtvej

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0. Delstrækning 18,80-21,40 fra Savstrup Å til Lindholtvej Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0 Delstrækning 18,80-21,40 fra Savstrup Å til Lindholtvej Vejdirektoratets deltagere 2 Områdechef Svend Kold Projektleder Janie

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER ON Arkitekter 29. april 2015 MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER Beregning af vejstøj PROJEKT Møllerens Hus, Rønde - Vejtrafikstøjberegninger ON Arkitekter Projekt nr. 220944 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Begrænsning af luftforurening fra trafik: Hvor langt kommer vi med kommunale virkemidler?

Begrænsning af luftforurening fra trafik: Hvor langt kommer vi med kommunale virkemidler? Begrænsning af luftforurening fra trafik: Hvor langt kommer vi med kommunale virkemidler? Miljøsagsbehandler Birte Busch Thomsen, Miljøkontrollen i Københavns Kommune Luftmålinger i København viser overskridelse

Læs mere

Hvad er effekten for partikelforureningen af indførelse af miljøzoner i de største danske byer?

Hvad er effekten for partikelforureningen af indførelse af miljøzoner i de største danske byer? Hvad er effekten for partikelforureningen af indførelse af miljøzoner i de største danske byer? Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Peter Wåhlin, Finn Palmgren, Ruwim Berkowicz Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE

UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE TØF 21.4.08 UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE METROEN ØGER DEN KOLLEKTIVE TRAFIK 255.000 BUS 281.000 METRO BIL CYK 2002 2005 KOLLEKTIV TRAFIK

Læs mere

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug Maj 2010 Danske personbilers energiforbrug Danske personbilers energiforbrug Fossile brændstoffer, CO 2 -udledning hvordan hænger det sammen? Benzin og diesel er fossile brændstoffer. Brændstofferne er

Læs mere

Tekniske løsninger. Vejtrafik og støj. Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Vejteknisk Institut

Tekniske løsninger. Vejtrafik og støj. Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Vejteknisk Institut Tekniske løsninger Vejtrafik og støj Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Vejteknisk Institut Luft og støjforurening i Danmark Arrangement på Christiansborg 16 nov. 2011 Støj i Vejdirektoratet Støjpolitik

Læs mere

Fra Allan Larsen, Anders Vedsted Nørrelund og Allan Larsen 15. maj 2012 AVN

Fra Allan Larsen, Anders Vedsted Nørrelund og Allan Larsen 15. maj 2012 AVN NOTAT Til Projektleder Tanja Ballhorn Provstgaard Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik Islands Brygge 37 23 København S Vedr. Effekter af Citylogistikservice i København Fra

Læs mere

Emissions Teknologi. Lavmands A/S Emissions teknologi. >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010. NON-Road Maskiner. Per Lavmand.

Emissions Teknologi. Lavmands A/S Emissions teknologi. >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010. NON-Road Maskiner. Per Lavmand. Kærup Parkvej 11-13 4100 DK 4100 Emissions Teknologi >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010 Emissions teknologi NON-Road Maskiner Per Lavmand 1 kort Lavmands er en af Danmarks førende virksomheder

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Juli 2007 Hvorfor tillæg til togstøjvejledningen? Miljøstyrelsen udsendte i 1997 en revideret udgave af vejledning om støj og vibrationer

Læs mere

RAMBØLL DANMARK. Viden der bringer mennesker videre. Local partner Global knowledge

RAMBØLL DANMARK. Viden der bringer mennesker videre. Local partner Global knowledge RAMBØLL DANMARK Viden der bringer mennesker videre Local partner Global knowledge YDELSER Rambølls ydelser inkluderer: byggeri & design infrastruktur & transport miljø & natur energi & klima industri &

Læs mere

ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER

ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER Til Transportministeriet Dokumenttype Rapport Dato November 2012 Analyse af mulige linjeføringer for Østlig Ringvej om København ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER Side 1 INDHOLD 1. Indledning

Læs mere

VVM -undersøgelse af en Nordhavnstunnel

VVM -undersøgelse af en Nordhavnstunnel VVM -undersøgelse af en Nordhavnstunnel Høringsnotat vedrørende den første offentlige høring i perioden 15. april til 15. maj 2015 Dato August 2015 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K

Læs mere

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning.

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning. EksterntNotat Notat Støjhandlingsplan A/S Storebælts motorvejsstrækning I henhold til bekendtgørelse nr. 1309 af 21. december 2011: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0. Delstrækning 16,60-18,80 fra Hattensvej til Savtrup Å

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0. Delstrækning 16,60-18,80 fra Hattensvej til Savtrup Å Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0 Delstrækning 16,60-18,80 fra Hattensvej til Savtrup Å Vejdirektoratets deltagere 2 Områdechef Svend Kold Projektleder Janie

Læs mere

Støjgener fra byveje og motorveje

Støjgener fra byveje og motorveje Støjgener fra byveje og motorveje Jakob Fryd, Vejdirektoratet Norsk Akustisk Selskap, Høstmøte 2016, Drammen Hvorfor er støjgeneundersøgelser interessante? 2. WHO s pyramide om sundhedsmæssige konsekvenser

Læs mere

Luftkvalitetsvurdering af miljøzoner i Danmark

Luftkvalitetsvurdering af miljøzoner i Danmark Luftkvalitetsvurdering af miljøzoner i Danmark Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Jacob Klenø Nøjgaard, Peter Wåhlin Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) Afdelingen for Atmosfærisk Miljø Aarhus Universitet

Læs mere

Partikelfiltre til dieselkøretøjer

Partikelfiltre til dieselkøretøjer Partikelfiltre til dieselkøretøjer Baggrund Partikler fra køretøjer, specielt dieselkøretøjer, udgør det største trafikskabte miljøproblem i byerne. En af de mest lovende tekniske løsninger til reduktion

Læs mere

Nordhavnstunnel. VVM-undersøgelse. Borgermøde den 13. juni 2016

Nordhavnstunnel. VVM-undersøgelse. Borgermøde den 13. juni 2016 Nordhavnstunnel VVM-undersøgelse Borgermøde den 13. juni 2016 Velkomst og program Planlægningsdirektør Helga Theil Thomsen, Vejdirektoratet Indledning Nordhavnstunnel Formål med mødet Kort orientering

Læs mere

Arbejdsliste til eget brug

Arbejdsliste til eget brug Forslag nr. Min prioritering 0-3 Emne 1.1 Metroafgrening til Ny Ellebjerg 1.2 Ny metro over havneafsnittet 1.3 Styrket busservice 1.4 Cykelparkering ved København H 1.5 Nye S-buslinjer 1.6 Metroafgrening

Læs mere

Nye danske personbilers CO 2. udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003

Nye danske personbilers CO 2. udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003 Nye danske personbilers CO 2 udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003 August 2004 1 Udgivet af: Færdselsstyrelsen Adelgade 13 Postboks 9039 1304 København

Læs mere

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30 N O T A T Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen November 2009 I henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

Trafikdage Trafikale og miljømæssige effekter. Susanne Krawack TetraPlan A/S. 11. september 2006

Trafikdage Trafikale og miljømæssige effekter. Susanne Krawack TetraPlan A/S. 11. september 2006 1 Trafikdage 2006 Trafikale og miljømæssige effekter Susanne Krawack TetraPlan A/S 2 3 4 Trafikdage 2006 Modeller i København I alt 13 modeller er vurderet : Betalingsring Stor og lille En eller flere

Læs mere

Banekonference Letbanen på Ring 3 Status. 5. Maj 2015 Anne-Grethe Foss Metroselskabet Letbaneselskabet

Banekonference Letbanen på Ring 3 Status. 5. Maj 2015 Anne-Grethe Foss Metroselskabet Letbaneselskabet Banekonference Letbanen på Ring 3 Status 5. Maj 2015 Anne-Grethe Foss Metroselskabet Letbaneselskabet HOVEDSTADENS INFRASTRUKTUR S- tog Fingerplanen Metro Sammenbinding af indre region Letbane Sammenbinding

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade 17. august 2015 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 INTEGRERING AF MILJØHENSYN 2 3 MILJØRAPPORTENS BETYDNING FOR PLANERNES UDFORMNING 2 4 OFFENTLIGHEDSFASEN BETYDNING FOR PLANERNE UDFORMNING

Læs mere

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om:

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Glemte I københavnernes mest anvendte transportform, som er næsten 50%

Læs mere

Medlems Orientering. Nu kommer der gang i Ørestad Syd. Nr. 2 2005. AMAGER Erhvervsråd

Medlems Orientering. Nu kommer der gang i Ørestad Syd. Nr. 2 2005. AMAGER Erhvervsråd AMAGER Erhvervsråd Medlems Orientering Nr. 2 2005 Nu kommer der gang i Ørestad Syd Den vedtagne lokalplan omfatter det ca. 75 ha store areal af Ørestad, der er beliggende syd for Øresunds-forbindelsen

Læs mere

MENNESKERS SUNDHED NYE TEMAER I VVM-SAMMENHÆNG MENNESKERS SUNDHED - NYE TEMAER I VVM-SAMMENHÆNG

MENNESKERS SUNDHED NYE TEMAER I VVM-SAMMENHÆNG MENNESKERS SUNDHED - NYE TEMAER I VVM-SAMMENHÆNG MENNESKERS SUNDHED NYE TEMAER I VVM-SAMMENHÆNG BEFOLKNING OG MENNESKERS SUNDHED VVM-direktiv 2014/52/EU Mennesker Befolkning og menneskers sundhed Implementering af VVM-direktivet i dansk lovgivning i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde KØGE BUGT MOTORVEJEN Borgermøde PLANLÆGNINGSCHEF OLE KIRK PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Niels Hörup, Solrød Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København 28. august 2012 Udbygning af den kollektive trafik i København Peter Bønløkke // Økonomiforvaltningen // Center for Byudvikling // pb@okf.kk.dk edoc Disposition Baggrund Screeningsfasen (2011) Scenarier

Læs mere

OMBYGNING AF DRONNING MARGRETHES VEJ

OMBYGNING AF DRONNING MARGRETHES VEJ OMBYGNING F DRONNING MRGRETHES VEJ Evaluering Helle Frederiksen Vejkontoret i Århus UGUST `96 INDLEDNING. I 1995 er der med støtte fra Miljøstyrelsen gennemført en radikal ombygning af Dronning Margrethes

Læs mere

Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen

Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen Program kl. 19.00 Velkommen v/ Bent Lohmann, formand for Indre By Lokaludvalg kl. 19.05 til 19.35 Oplæg fra Realdania og Teknik- og Miljøforvaltningen kl.

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader.

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader. Hedensted Bredal Daugård Assendrup Vejle Stouby Vejle Fjord Natura 2000områder Andkær Brejning Linjeføring fra forundersøgelse Natura 2000-områder Fredninger Børkop Natura 2000 er et internationalt netværk

Læs mere

Referat: Luftforureningen i Brønshøj Husum

Referat: Luftforureningen i Brønshøj Husum Referat: Luftforureningen i Brønshøj Husum 19.00-19.10: Velkomst Christian Hesselberg, formand for Brønshøj-Husum Lokaludvalg Velkommen til mødet her om luftforurening. I lokaludvalget er vi meget glade

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN April / 2010 Støjhandlingsplan Fredericia Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 2 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 Støjhandlingsplan Jf. bekendtgørelse nr. 1309 af 23.12.2011 Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 21. marts 2013 MS-x-TRM-GEN-0112 Version

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

Gener, ved en sammenlægning af Nordhavnsvej med en østlig omfartsvej.

Gener, ved en sammenlægning af Nordhavnsvej med en østlig omfartsvej. SVA EMØLLEOMRÅDET: 12. juli 2013 Gener, ved en sammenlægning af Nordhavnsvej med en østlig omfartsvej. På basis af folketingsbeslutning af 21. marts 2013 om en østlig omfartsvej om København skal Linjeføring

Læs mere

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel?

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel? Udtalelse Til Byrådsservice Den 28. marts 2012 Udtalelse til forespørgsel fra SF vedr.: Forbedret vejforbindelse til Aarhus Havn - trafikprognose og dimensioner for Marselistunnelen. SF har sendt en skriftlig

Læs mere

I lovforslaget er det nævnt, at miljøministeren fastsætter nærmere regler

I lovforslaget er det nævnt, at miljøministeren fastsætter nærmere regler Bilag 1 Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøkontrollen NOTAT 14. juli 2006 Høringssvar om lovforslag om miljøzoner Journalnr. 001264-462209 Birte Busch Thomsen Miljøstyrelsen har den 28. juni 2006 fremsendt

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0. Delstrækning 21,40 25,00 fra Lindholtvej til Morrevej

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0. Delstrækning 21,40 25,00 fra Lindholtvej til Morrevej Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0 Delstrækning 21,40 25,00 fra Lindholtvej til Morrevej Vejdirektoratets deltagere 2 Områdechef Svend Kold Projektleder Janie

Læs mere