Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a."

Transkript

1 Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 7. december 2010 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Tirsdag den 16. november 2010 kl Deltagere Afbud Ikke mødt Bestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer Lars Andersen, Marie-Louise Scharling, Laila Arlofelt, Mette Povlsen, Jan Hansen og Jan Larsen Repræsentantskabsmedlemmer Svend Erik Pedersen, Bent Nielsen og Grete Kristiansen Fra administrationen Lisbet Schaltz, Claus Sieben Hansen og Lene Terpe (referent) Tina Jensen Jette Vang, Bjarne Rasmussen, Linda Cornelis og Michael Jensen Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde den 1. juni Revisionsprotokollat 3. Optagne lån i perioden 1. juni november Budget 2011 a. Kirstinelund b. Kornvænget c. Egebjerghaven d. Børneinstitutionen 5. Almenbos fremtid a. Bidrag til udvidelse af Almenbo b. Debatoplæg om fordele/ulemper ved fusion 6. Renoveringsarbejder a. Tagrenovering i afdeling Egebjerghaven b. Køkkenforbedringer i afdeling Kirstinelund c. Altaner i de hvide blokke i afdeling Kirstinelund d. Faldstammeprojekt i afdeling Kirstinelund e. Modernisering af børneinstitutionen, afdeling Behandling af indkomne forslag 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter På valg er formand Lars Andersen, Tina Jensen, Mette Povlsen og Jan Hansen samt suppleanterne Linda Cornelius, Else Nielsen og Grete Kristiansen 9. Indstilling af 1 medlem til Almenbos bestyrelse og 1 suppleant. På valg er Tina Jensen samt suppleant Jette Vang 10. Igangværende og uafsluttede sager 316

2 11. Meddelelser a. Fra formanden b. Fra administrationen c. Fra afdelingerne d. Fra medarbejderrepræsentanten e. Fra kommunens repræsentant 12. Fastsættelse af næste mødedato 13. Eventuelt ad 1 - Godkendelse af referat fra kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde den 1. juni 2010 Medarbejderrepræsentanten bad om at få indskrevet i referatet, at mødet den 1. juni 2010 besluttede, at fredagen efter Kr. Himmelfartsdag fra år 2010 er en betalt fridag for de ansatte gartnere samt at gartnere, formand og næstformand alle var inviterede til at deltage i forhandlingerne vedrørende gartneroverenskomsten. Dette bekræftede både formand og næstformand for bestyrelsen. Referatet blev godkendt med denne tilføjelse. ad 2 - Revisionsprotokollat Ingen indførsel. ad 3 - Optagne lån i perioden 1. juni november 2010 Der er optaget følgende to lån i perioden: Vedrørende etablering af altaner i hvide blokke i Kirstinelund er der optaget et 30-årigt kontantlån stort 3,4 mio. kr. Vedrørende renovering af køkkener i Kirstinelund er der optaget et 20-årigt kontantlån stort 10,8 mio.kr. ad 4 - Budget 2011 a. Kirstinelund Budgettet anviser en lejeforhøjelse pr. 1. januar 2011 på kr. svarende til i alt 2,7 % og en gennemsnitlig leje pr. 1. januar 2011 på 713 kr. m 2 pr. år ekskl. beløbet til renoveringsprojektet. Bestyrelsen godkendte budgettet for afdeling Kirstinelund. b. Kornvænget Budgettet anviser en lejeforhøjelse pr. 1. januar 2011 på 2,7 % svarende til kr. og en gennemsnitsleje på 822 kr./m 2 /år for familieboliger, 703 kr./m 2 /år for ungdomsboliger og 340 kr./m 2 / for erhverv. Bestyrelsen godkendte budgettet for afdeling Kornvænget. 317

3 c. Egebjerghaven For den gamle afdeling Egebjerghaven anviser budgettet en udligningslejenedsættelse på 1,3 % for familieboliger og 0,7 % for ungdomsboliger samt en fastholdelse af huslejen for ældreboliger pr. 1. januar For den gamle afdeling Egehøj anviser budgettet en udligningslejeforhøjelse på 0,6 % for familieboliger og 4,4 % for ungdomsboliger pr. 1. januar Det er 4. år udligning af lejen foretages. Udligningen løber over 5 år. Budgettet for den sammenlagte afdeling Egebjerghaven anviser en stigning på 3,1%. Bestyrelsen godkendte budgettet for afdeling Egebjerghaven. d. Børneinstitutionen Budgettet anviser en lejeforhøjelse pr. 1. januar 2011 med kr. svarende til 2,7% og en gennemsnitsleje på kr./m 2. Budgettet er fremsendt til Ballerup Kommune til orientering. Bestyrelsen godkendte budgettet for Børneinstitutionen. ad 5 Almenbos fremtid a. Bidrag til udvidelse af Almenbo Boligorganisationens bestyrelse godkendte administrationens indstilling om, at boligorganisationen yder et bidrag på kr. til at arbejde videre med en udvidelse af Almenbo. b. Debatoplæg om fordele/ulemper ved fusion Administrationen anbefalede repræsentantskabet og gerne med suppleanter - at afholde et møde, hvor medlemmernes holdninger omkring fordele og ulemper ved en fusion kan debatteres. Denne debat følges op af en temaaften om fusion for alle boligorganisationer i Almenbo. ad 6 - Renoveringsarbejder a. Projekt tagrenovering i afdeling Egebjerghaven Tagrenoveringen er afsluttet og gennemført efter tidsplanen. Der henstår nu mangelgennemgang. Sidste bygherremøde afholdes i uge 47. b. Køkkenforbedringer i afdeling i Kirstinelund Der er pt. 68 interesserede, som har tilmeldt sig til køkkenrenovering. Der er planlagt/udskiftet 23 køkkener i flyttelejligheder. Beboerne er meget positive overfor køkkenfirmaets håndtering af renoveringen. c. Altaner i de hvide blokke i afdeling Kirstinelund Windoor vandt licitationen og skal stå for opførelsen af de 21 altaner. Der vil blive afholdt orienteringsmøde med de involverede beboere den 23. november

4 d. Faldstammeprojekt i afdeling Kirstinelund Udskiftningen påbegyndes i blok 13 ultimo januar 2011, da faldstammerne i denne blok trænger mest til udskiftning. Tidsplan over udskiftningen vil blive udarbejdet i december, hvor også de berørte beboere vil blive varslet. e. Modernisering af børneinstitutionen, afdeling Ballerup Kommune har sat projektet på stand-by og der afventes en udmelding fra Ballerup Kommune. ad 7 Behandling af indkomne forslag Ingen forslag modtaget. ad 8 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er formand Lars Andersen, Tina Jensen, Mette Povlsen og Jan Hansen samt suppleanterne Linda Cornelius, Else Nielsen og Grete Kristiansen Jan Larsen blev spurgt, hvorvidt han ønskede at fortsætte i boligorganisationens bestyrelse, da han ikke havde ønsket genvalg til afdelingsbestyrelsen. Jan Larsen ønskede at forsætte arbejdet i boligorganisationsbestyrelsen. Det blev besluttet, at det i forretningsordenen præciseres, at såfremt et bestyrelsesmedlem er på valg og ønsker genvalg, men ikke deltager i mødet, så skal vedkommende skriftligt meddele formand eller næstformand, at vedkommende modtager genvalg. Lars Andersen, Tina Jensen og Mette Povlsen blev genvalgt til bestyrelsen for 2 år. Lars Andersen blev genvalgt som formand. Jette Vang ønskede at fratræde sin bestyrelsespost. Grete Kristiansen blev valgt til bestyrelsesmedlem for 1 år. Svend Erik Pedersen og Bent Nielsen blev valgt som suppleanter til bestyrelsen. Afdeling Egebjerghaven vil tage kontakt til Michael Jensen for at høre, hvorvidt han ønsker at stille op som suppleant til bestyrelsen. Til referat kan oplyses, at Michael Jensen gerne vil påtage sig hvervet som suppleant til bestyrelsen. Jan Hansen oplyste, at han var blevet genvalgt som medarbejderrepræsentant i bestyrelsen for en 2-årig periode. 319

5 Bestyrelsen består herefter af: Valgte medlemmer: Lars Andersen, formand Marie-Louise Scharling, næstformand Tina Jensen Grete Kristiansen Laila Arlofelt Jan Larsen Mette Povlsen Jan Hansen ( ) afdeling Egebjerghaven ( ) afdeling Kirstinelund ( ) afdeling Kornvænget ( ) afdeling Egebjerghaven ( ) afdeling Kirstinelund ( ) afdeling Kirstinelund ( ) afdeling Kirstinelund ( ) medarbejderrepræsentant Udpegede medlemmer: Bjarne Rasmussen indtil 31. december 2013 Suppleanter: Svend Erik Pedersen (afdeling Kirstinelund) Bent Nielsen (afdeling Kornvænget) Michael Jensen (afdeling Egebjerghaven) ad 9 Indstilling af 1 medlem til Almenbos bestyrelse og 1 suppleant. På valg er Tina Jensen samt suppleant Jette Vang Tina Jensen blev indstillet som bestyrelsesmedlem og Laila Arlofelt blev indstillet som suppleant. ad 10 Igangværende og uafsluttede sager Genforhandling af kontrakt med EON for afdeling Egebjerghaven Genforhandling af kontrakten er i gang. Det tilstræbes indføjet i kontrakten, at den er gældende, indtil Vestforbrændingen indfører fjernvarme i området. Fællesarealet ved børneinstitutionen Afventer modernisering af børneinstitutionen. Valg af revisor Nyt revisionsselskab vurderes i Rugvænget 55 varmecentral Der er entreret med nyt VVS-firma, som vil komme med forslag til løsning af den sitren fra kedlen og rør, der kan mærkes i lejligheden over. Gavllejligheder Kirstinelund En medarbejder fra Kuben vil besigtige gavlene og derefter rådgive, hvorledes problemet med de kolde gavle kan håndteres. Det blev drøftet, om der var mulighed for kompensation i varmeudgiften for udsat beliggenhed for gavllejlighederne. 320

6 Endvidere skal ejendomsmesteren spørges, om murene er eftergået for murbier. Ad 10 Meddelelser a. Fra formanden Ejendomsfunktionærernes lokalaftale er underskrevet og forhandlinger om gartnernes overenskomst påbegyndes snarest. b. Fra administrationen Administrationen orienterede om det fælles dialogmøde, der blev afholdt med Ballerup Kommune den 26. oktober, hvor emner om styringsdialog, fremtidigt samarbejde, klima samt boligselskabstur foråret 2011 var på dagsordenen. Ballerup Kommune har nu indkaldt til styringsdialogmøde den 15. december Fyraftensmødet, som administrationen afholdte den 28. oktober 2010 omkring procedurer og regler for klagesager og udsættelser havde været et godt og informativt møde. Projektet med elektronisk syn skrider frem og forventes at være implementeret i samtlige afdelinger i maj Administrationen har indgået en aftale med EG Datainform om en ASP løsning, der betyder at serverfunktion, back-up og sikkerhed lægges ud decentralt hos EG Datainform. Frisøren i Kirstinelund pålægges at nedtage de skilte, der er opsat på havesiden, således at brystningsfilm kan påmonteres i lighed med øvrige rampelejligheder. c. Fra afdelingerne Afdeling Kirstinelund oplyste, at bestyrelsesmedlem Henriette Puggaard var udtrådt i utide og at suppleant Freddie Elmelund derfor var indtrådt som afdelingsbestyrelsesmedlem. Afdeling Egebjerghaven ønskede at drøfte en beboer, som chikanerede såvel de ansatte som afdelingsbestyrelsen ved gentagne skriftlige henvendelser. Det blev besluttet, at Almenbo skriver til beboerne, at chikanerende og lignende udtalelser over ejendomskontoret og afdelingsbestyrelen skal ophøre med henvisning lovens 81. Afdelingsbestyrelsen har aftalt et møde med Dong den 1. december 2010 for en gennemgang af besparelsesmuligheder. d. Fra medarbejderrepræsentanten Der er en del utryghed blandt de ansatte, idet det til stadighed høres, at der er ansat for mange ejendomsfunktionærer. Der blev erindret om, at der såvel i afdelingsbestyrelsen som i organisationsbestyrelsen er tavshedspligt. Administrationen tog dette til efterretning og vil undersøge forholdene. e. Fra kommunens repræsentant Kommunens repræsentant var ikke tilstede. 321

7 ad 12 Fastsættelse af næste mødedato Næste møde blev aftalt til den 7. april 2011 kl ad 13 Eventuelt Der blev spurgt til de ansattes videreuddannelse og deltagelse i relevante kurser. Der er planlagt kurser til de ansatte, der har behov. Tilmelding til kurserne ligger hos ejendomsmesteren. Medarbejderrepræsentanten vil tage emnet op på næste møde med de ansatte. Mødet sluttede kl Referent Formand Dirigent Lene Terpe Lars Andersen Lars Andersen 322

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. november 2012 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 12. maj 2014 Kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afdeling

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. november 2014 Referat af Mødedato og tid Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård tirsdag

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2012 Referat af: Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid: onsdag

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. april 2014 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. oktober 2012 torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Almenbos nye domicil på Hold-an Vej 16. Årsberetning 2012. Administrationsorganisation

Almenbos nye domicil på Hold-an Vej 16. Årsberetning 2012. Administrationsorganisation Almenbos nye domicil på Hold-an Vej 16 Årsberetning 2012 Administrationsorganisation 1 Indholdsfortegnelse Bestyrelse og medarbejdere side 3 Administration side 4 Det kommunale samarbejde og styringsdialogen

Læs mere

Ballerup Boligselskab

Ballerup Boligselskab Ballerup Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Afholdt tirsdag den 13. maj 2014 Bispevangen 12, st. th., 2750 Ballerup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ)

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Glostrup, den 4. december 2014 Referat Den 3. december 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Bjarne Krohn,

Læs mere

Referat Den 22. januar 2013

Referat Den 22. januar 2013 Glostrup, den 23. januar 2013/LLR Referat Den 22. januar 2013 Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11 1. sal Mødetid kl.

Læs mere

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9).

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9). Danske Funktionærers Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag d 21. maj 2015 kl. 18.00 hos Domea, Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup Referat Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen Boligselskabet Domea København. Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 17.30 I Peder Lykke, Peder Lykkes Vej 61 bestyrelseslokalet. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Bestyrelsen Referat 2012/10. Bestyrelsesmøde, afholdt den 11. december 2012, kl. 15.00

Bestyrelsen Referat 2012/10. Bestyrelsesmøde, afholdt den 11. december 2012, kl. 15.00 Boliger med kvalitet Bo42 St. Torv 2 3700 Rønne www. bo42.dk mail: bo42@bo42.dk tlf.: 5695 1942 Bestyrelsen Referat 2012/10 Bestyrelsesmøde, afholdt den 11. december 2012, kl. 15.00 Tilstede: Formand Helge

Læs mere

Glostrup, den 15. juni 2012 LLR/LK Referat Den 14. juni 2012

Glostrup, den 15. juni 2012 LLR/LK Referat Den 14. juni 2012 Glostrup, den 15. juni 2012 LLR/LK Referat Den 14. juni 2012 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 19. november 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2 Glostrup, den 17. juni 2013 Referat Den 12. juni 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl.

Læs mere