Business Communications Manager Telefonens funktioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Business Communications Manager Telefonens funktioner"

Transkript

1 Business Communications Manager Telefonens funktioner 2002 Nortel Networks P Udgave 03

2

3 Knapper Dette oversigtskort viser knapperne til Business Series Terminals. Tabellen viser, hvilke knapper der bruges på de forskellige typer Nortel Networks-telefoner. Knapnavn T7100, T7208, T7316 M7100N, M7208N, M7310N, M7324N Funktion ƒ Parker Lydstyrke Afslut Telefon-funktioner Adgangskode til serviceklasse Baggrundsmusik Flytbare linjeknapper Forstyr ikke Genopkald til gemt nummer fl Ændrer opkaldsfiltrene for en linje eller en telefon, eller giver ekstern adgang til systemet. Opkaldsfiltre angiver, hvilke numre du kan ringe til. Tryk på fl, og indtast den adgangskode, du har fået af Systemadministratoren for at ændre serviceklassen. fl Annuller fl Lyt til musik (pausemusik valgt af kontoret) gennem telefonens højttaler, når du ikke er midt i en samtale. Ændrer positionen for dine linje- eller søgegruppeknapper. 1. Tryk på. 2. Tryk på den linjeknap, du vil flytte. 3. Tryk på den knap, du vil flytte linjen til. 4. Tryk på. De to knapper byttes om. 5. Opdater knapmærkaten på telefonen. Linjeknapper kan ikke byttes med samtaleanlægs-, svar- eller håndfri-knapper. fi Annuller fi Når du ikke er midt i et opkald, kan du forhindre alle indgående opkald, undtagen prioritetsopkald, fra at ringe på din telefon. Hvis du er midt i et opkald, kan du blokere et indgående prioritetsopkald. fl Gemmer et nummer, der skal ringes op til senere. Indtast koden, når du er i gang med et opkald, som du har ringet til for at gemme nummeret. Indtast koden, når du ikke er i gang med et opkald, for at ringe til det gemte nummer. Side 3

4 Hurtigopkald Kald det seneste nummer igen Klokkeslæt Gruppemedhør Knapforespørgsel Konference Annuller Brug både håndsættet og højttaleren, når du er midt i et opkald. Hvis du vil undgå elektronisk feedback, skal du holde håndsættet væk fra højttaleren under opkaldet, og tryk på for at afsluttet opkaldet. Bemærk! IP-baserede telefoner kan ikke bruge denne funktion. Ringer til et eksternt nummer ved hjælp af en tocifret kode. Der findes to typer hurtigopkaldskoder: System (01 til 70) og personlige (71 til 94). Systemhurtigopkaldskoder kan bruges fra enhver telefon med display i systemet. De tildeles af Systemadministratoren. Personlige hurtigopkaldskoder bruges kun på din telefon. Sådan foretages et opkald ved hjælp af en hurtigopkaldskode: 1. Tryk på. 2. Indtast den tocifrede kode for nummeret (01 til 70 for systemhurtigopkald, 71 til 94 for personlige hurtigopkald). Sådan programmeres personlige hurtigopkaldsnumre: 1. Tryk på. 2. Indtast en tocifret kode fra 71 til Angiv den eksterne linje ved at trykke på en linjeknap, en linjepuljeknap eller samtaleanlægsknappen. Hvis du ikke angiver den eksterne linje, vælger systemet automatisk en linje til opkaldet. 4. Indtast det telefonnummer, du vil programmere (op til 24 cifre). 5. Tryk på. 6. Optag den kode og det nummer, du lige har programmeret. Du kan ikke programmere personlige hurtigopkaldsnumre, mens en anden programmerer systemet. fi Foretager automatisk genopkald til det eksterne telefonnummer, du sidst har ringet op til. Viser kort klokkeslæt og dato, mens du er i gang med et opkald. Kontroller, hvad der er programmeret for en knap. Brug denne funktion, når du navngiver knapper ved hjælp af mærkater. Etablerer et konferenceopkald mellem dig og to andre personer. 1. Foretag eller besvar det første opkald. 2. Sæt det første opkald i venteposition. 3. Foretag eller besvar det andet opkald. 4. Når det andet opkald er blevet tilsluttet, skal du trykke på. 5. Tryk på linjeknappen eller samtaleanlægsknappen for det første parkerede opkald (kræves ikke på T7100-telefonen). 6. Tryk på for at afslutte konferenceopkaldet. Sådan afslutter du selv et konferenceopkald (uovervåget konferenceopkald): Tryk på. De to andre personer, der deltager i opkaldet, er stadig tilsluttet. (Nogen eksterne linjer understøtter ikke denne funktion. Gå til Systemadministratoren). Side 4

5 Kør/Stop Lange toner Kontrastjustering Linjeomdirigering Linjepuljer Linjesvar Link Sådan sættes et konferenceopkald i venteposition: Tryk på. De to personer, der deltager i opkaldet, kan stadig tale med hinanden. Sådan opdeles et konferenceopkald: Tryk på linje- eller samtaleanlægsknappen for en af de personer, der deltager i opkaldet, for at tale privat, mens den anden person er sat i venteposition. Hvis du vil genetablere konferenceopkaldet, skal du trykke på. Sådan afbrydes opkaldet til en af de personer, der deltager i opkaldet: Tryk på linje- eller samtaleanlægsknappen for den person, du vil afbryde, og tryk derefter på. Tryk på linje- eller samtaleanlægsknappen for den person, der er tilbage, for at genoptage samtalen. Sådan parkeres to opkald individuelt: Tryk på linje- eller samtaleanlægsknappen for det første opkald, og tryk derefter på. Det andet opkald sættes automatisk i venteposition. Hvis du vil genetablere konferenceopkaldet, skal du hente ét af de opkald, du har parkeret, trykke på og derefter hente det andet opkald. Justerer kontrasten i displayet. Tryk på, og tryk derefter på tal fra til (afhængigt af telefonen). Tryk på for at angive dit valg. Lagrer mere end ét autoopkaldsnummer eller én ekstern bæresignalsfunktionskode på én hukommelsesknap ved at indsætte et pausepunkt fl mellem tal eller koder. Det første tryk på knappen ringer til det første tal eller den første kode, mens det andet tryk ringer til det næste nummer eller den næste kode. Du kan programmere op til fire tal eller koder, der adskilles af pausepunkter. Genererer en tone i lige så lang tid, som du trykker på en knap. Denne funktion bruges til at kommunikere med enheder som faxmaskiner eller telefonsvarere. Lange toner kan kun anvendes i forbindelse med det aktuelle opkald. Annuller Viderestiller opkald, der modtages på en ekstern linje, til en anden telefon uden for systemet. (Nogen eksterne linjer understøtter ikke denne funktion. Gå til Systemadministratoren). Denne funktion er ikke tilgængelig på T7100-telefonen. fl Med en linjepulje kan telefoner dele en række linjer, der kan bruges til opkald. 1. Tryk på fl eller en samtaleanlægsknap. 2. Indtast linjepuljens adgangskode. (Gå til Systemadministratoren for at få vist en liste). Besvarer et eksternt opkald, der ringer på en linje, der er placeret i en Opkaldstjeneste-tidsplan, fra en hvilken som helst telefon i systemet. Denne funktion fungerer ikke med en privat linje. Genererer et Link-signal, der giver adgang til en PBX-lokalomstilling eller en anden værtsomstilling. Side 5

6 Meddelelser Navn- og nummerblokering Opkald parkeret Opkaldskø Opkaldsmetoder Opkaldssvar dirigeret Opkaldssvar gruppe Overførsel Annuller Sender en meddelelse til en anden telefon i systemet. Sådan kan du se og besvare dine meddelelser: 1. Tryk på flfi. 2. Tryk på og for at få vist en liste over meddelelser. 3. Tryk på for at ringe til den person, der har efterladt en meddelelse. Sådan slettes en meddelelse: 1. Tryk på, mens du ser meddelelsen. Blokerer det udgående navn og/eller nummer på basis af de enkelte opkald. 1. Tryk på. Parkerer et opkald, så det kan hentes fra en hvilken som helst telefon i systemet. Displayet viser en hentningskode på tre tegn. Hvis du vil hente et parkeret opkald fra en telefon, skal du trykke på en samtaleanlægsknap og trykke hentningskoden ind. Løft håndsættet, og tryk hentningskoden ind på T7100-telefonen. Besvarer det næste opkald. Hvis der venter mere end et opkald, har indgående, eksterne opkald prioritet over de opkald, der skal ringes tilbage til, der er sat i kø eller der er blevet viderestillet. Du kan vælge én af tre opkaldsmetoder. 1. Tryk på. 2. Tryk på for at vælge en metode. 3. Tryk på for at gemme metoden. Standardopkald: Vælger en linjer og ringer derefter nummeret op. (Standardopkald er altid tilgængelig, selv når der er valgt en anden opkaldsmetode). Automatisk opkald: Ringer nummeret op uden at vælge en linjeknap først. Din primære linje vælges automatisk til opkaldet. Forudindtastet opkald: Ringer nummeret op, og derefter skal du trykke på en linjeknap for at placere opkaldet. Rediger nummeret ved at trykke på, før du placerer opkaldet. fl Besvarer en hvilken som helst telefon, der ringer. Tryk på fl, og tryk på den pågældende telefons lokalnummer. fi Besvarer et opkald, der ringer på en anden telefon i din svargruppe. Det eksterne opkald, der har ringet længst, besvares først. Sender et opkald til en anden telefon inden for systemet eller til en ekstern telefon. Du kan måske ikke overføre et opkald på en ekstern linje til en eksterne telefon, afhængigt af linjens funktioner. 1. Foretag eller besvar et opkald. 2. Tryk på. Side 6

7 Parker Pause Ring igen Prioritetsopkald Ringelydstyrke Ringetype Statisk klokkeslæt og dato 3. Ring til den person, du vil overføre opkaldet til. 4. Bliv på linjen, hvis du vil tale med personen først. 5. Tryk på for at afslutte overførslen. Hvis et eksternt opkald overføres til et optaget internt lokalnummer eller et lokalnummer på netværket, eller det ikke besvares efter nogle få ring, vender opkaldet automatisk tilbage til dig. Afbryder midlertidigt et opkald. Du kan hente et parkeret opkald ved at trykke på linjeknappen for det parkerede opkald. (Tryk på på T7100-telefonen). Eksklusiv parkering eller Afbryder et opkald midlertidigt og forhindrer, at andre telefoner henter opkaldet ind. Automatisk parkering: (for at aktivere eller deaktivere) Indstiller telefonen til automatisk at parkere et opkald, når du henter et andet opkald, eller forhindre telefonen i at parkere opkaldet. Standard er Ja (funktionen er aktiveret). Bemærk! Telefoner med SWCA-knapper (System-Wide Call Appearance) skal have aktiveret denne funktion (indstillet på Ja). Programmerer en ekstern autoopkaldssekvens for at indsætte en pause på 1,5 sekund. Til pulsopkald: indsætter også en pause på 1,5 sekund. fl Afbryder en person, der er midt i et opkald. En person fra et andet opkald kan trykke på fi (Forstyr ikke) for at blokere prioritetsopkald. Annuller Overvåger en optaget eller ubesvaret telefon eller en optaget linjepulje inden for systemet. Ring igen sender dig et signal om, at du skal ringe igen, når telefonen eller linjepuljen igen bliver ledig. Ændrer telefonens ringetone, så du kan justere lydstyrken. Du kan også justere lydstyrken når som helst, når telefonen ringer. fl Vælger et bestemt ringemønster for at skelne mellem din telefon og andre i nærheden. 1. Tryk på fl. 2. Indtast nummeret på ringetypen ( til ). 3. Tryk på. fl Annuller fl Ændrer den første linje i displayet til det aktuelle klokkeslæt og den aktuelle dato. Side 7

8 Stil i kø Søgning Taleopkald Taleopkald afvis Timer for opkaldsvarighed Tjenesteplaner Viderestiller et opkald til en anden telefon, selvom alle linjer er optaget. Tryk på, og tryk derefter lokalnummeret på den telefon, der skal modtage opkaldet. fl og kode (1 til 3) samt zone (0 til 6) Opretter en søgningsmeddelelse enten via de interne (kode 1) eller eksterne (kode 2) højttalere eller begge (kode 3). Zone 0 søger i alle zoner. Søgemeddelelser er programmeret til at gå i timeout efter et forudindstillet tidsrum, der er angivet af Systemadministratoren. Intern søgning fl og zone (0 til 6) Opretter en søgningsmeddelelse til alle eller til en bestemt gruppe telefoner via telefonhøjttalerne. Zone 0 søger i alle zoner. Ekstern søgning fl Opretter en søgningsmeddelelse via et eksternt højttalersystem. Intern og ekstern søgning fl og zone (0 til 6) Opretter en søgningsmeddelelse via begge telefonhøjttalere og et eksternt højttalersystem. Zone 0 søger i alle zoner. flfl Opretter en talemeddelelse eller påbegynder en samtale via højttaleren på en anden telefon uden først at ringe den anden telefon op. Annuller Forhindrer telefonen i at modtage taleopkald. Forstyr ikke ( fi) forhindrer også telefonen i at modtage taleopkald. Viser kort den omtrentlige længde på dit aktuelle eller seneste opkald. Vis tjenesteplaner Viser de tilstande, der er blevet aktiveret på et udpeget kontrolapparat. Opkaldstjeneste Annuller Aktiverer en af seks planer for alternative opkalds-/besvarelsesarrangementer fra en udpeget kontroltelefon. Restriktionstjeneste Annuller Aktiverer én af de seks tjenester for restriktioner på bestemte linjer eller telefoner fra en udpeget kontroltelefon. Du bliver bedt om at indtaste en adgangskode. Omdirigeringstjenester Annuller Aktiverer én af de seks tjenester for omdirigering på bestemte linjer eller telefoner fra en udpeget kontroltelefon. Du bliver bedt om at indtaste en adgangskode. Side 8

9 Uforstyrret Valg af sprog Vent på klartone Viderestilling Redigerer indstillingerne for Uforstyrret for en ekstern linje. Hvis en linje normalt er uforstyrret, giver dette mulighed for, at en anden telefon, der deler linjen, kan deltage i opkaldet ved at vælge linjen, mens du bruger den. Hvis en linje normalt har deaktiveret funktionen Uforstyrret, forhindrer dette, at en anden telefon, der deler linjen, kan deltage i opkaldet ved at vælge linjen, mens du bruger den. Indstillingen Uforstyrret genoprettes, når du afslutter opkaldet, eller når du indtaster koden til funktionen Uforstyrret igen. fi Vælger et primært sprog for telefondisplayet. fi Vælger et alternativt sprog for telefondisplayet. fi Vælger et alternativt sprog 2 for telefondisplayet. fi Vælger et alternativt sprog 3 for telefondisplayet. Programmerer et eksternt autoopkaldsnummer, der bevirker, at systemet venter på at modtage klartonen fra et andet system, før opkaldssekvensen fortsættes. Annuller Viderestiller dine opkald til en anden telefon i systemet. Opkaldsdisplay-tjenester Adgangskode til opkaldslog Autobumping Log det Opkaldslog Følgende funktioner er kun tilgængelige, hvis du abonnerer på Opkaldsdisplaytjenester fra dit lokale telefonselskab. fi Programmerer en adgangskode på fire tegn for din opkaldslog. Gå til Systemadministratoren for at få fjernet en glemt adgangskode. fi Annuller fi Får systemet til automatisk at slette de ældste logfiler fra en fuld Opkaldslog, så der kan gemmes en ny logfil. Gemmer opkaldsoplysninger om det aktuelle opkald i opkaldsloggen. I opkaldsloggen anvendes følgende specialtegn: 1 (understregning) angiver et nyt element angiver besvarede opkald angiver udenbysopkald / angiver, at oplysningerne er blevet forkortet Sådan vises opkaldsloggen: 1. Tryk på for at få vist gamle elementer. Tryk på for at få vist nye elementer. Tryk på for at vende tilbage til det sidst viste element. 2. Tryk på og for at flytte gennem elementerne. 3. Tryk på for at få vist flere oplysninger om et element. Side 9

10 Opkaldslogindstillinger Opkaldsoplysninger SWCAknapper Sådan slettes en post i opkaldsloggen: 1. Tryk på, mens et element vises. Sådan returneres et opkald fra opkaldsloggen: 1. Få vist det ønskede nummer på telefonen. 2. Rediger eventuelt nummeret. Du kan føje numre til udenbysopkald eller linjepuljeadgang eller fjerne numre ved hjælp af. 3. Tryk på en linjeknap 4. Løft håndsættet. Markerer den opkaldstype, der automatisk lagres i opkaldsloggen. Tryk på for at få vist den næste indstilling. Tryk på for at vælge den viste indstilling. Viser navnet, nummeret eller linjenavnet for et opkald eller et parkeret opkald. Tryk på for at flytte mellem oplysningsdisplayene. fi til fi fi programmeret til knapper med indikatorer Hvis du er en del af en opkaldsgruppe, har du muligvis en række linjeknapper, der hedder SWCA (System-Wide Call Access). Hvordan du bruger disse knapper, afhænger af hvordan systemadministratoren har konfigureret systemet. Sådan tilknyttes linjer til SWCA-knapper: Hvis et indgående opkald vises ved siden af en linjeknap og en tilknyttet SWCA-knap, knyttes linjen automatisk til SWCA-knappen. Alle andre telefoner, der har konfigureret den samme SWCAknap, kan også se opkaldet. Du besvarer opkaldet eller sætter opkaldet i venteposition ved at trykke på SWCA-knappen. Når du besvarer opkald, eller sætter det i venteposition, slukkes indikatoren ved siden af linjeknappen, og det er kun SWCA-knappen, der angiver, at opkaldet er der. Hvis et indgående opkald kun viser en indikator ved siden af linjeknappen, skal du trykke på en ledig SWCA-knap for at tilknytte linjen til en SWCA-knap. I så fald vises opkaldet ikke på andre telefoner, før du knytter det til en SWCA-knap. Derefter vises opkaldet kun ved siden af SWCA-knappen. Når du knytter linjen til en SWCA-knap, vises den på alle andre telefoner, der også har tilknyttet denne knap til den pågældende SWCA-funktionskode. Sådan hentes SWCA-opkald fra ventepositionen: Systemadministratoren vælger også en indstilling, der definerer, hvem der kan besvare et SWCA-opkald, når det er parkeret. Systemet kan tillade, at opkaldet besvares fra en hvilken som helst telefon, der har den samme SWCA-knap tilknyttet. Eller systemet kan konfigureres, så opkaldet kun er tilgængeligt for den telefon, der parkerede opkaldet. Hvis et opkald kan besvares fra flere telefoner blinker indikatoren ved siden af SWCA-knappen på disse telefoner hurtigt, når der er et parkeret opkald. Ingen ledige SWCA-knapper: Hvis alle SWCA-knapper er optaget, når du besvarer et indgående opkald, bliver opkaldet på den linjeknap, der modtog det. Iså fald kan opkaldet kun hentes fra den telefon, hvor det blev parkeret. Hvis en SWCA-knap bliver ledig under et opkald, kan du knytte linjen til en SWCA-knap ved at trykke på den tilgængelige SWCA-knap. Side 10

11 Sporing af chikaneopkald (ETSI-funktion (Det Europæiske Standardiseringsinstitut for Telekommunikation)) inden 30 sekunder efter den person, der har ringet op, lægger røret på, og før du lægger røret på Optager opkaldsoplysninger for det sidste eksterne opkald i det centrale kontor, der har tilknyttet linjen. Denne funktion fungerer kun, hvis de indgående opkald blev modtaget via ETSI ISDN-linjer, og funktionen aktiveres under programmeringen. Undersøg det hos systemadministratoren. Side 11

12 Side 12

Business Communications Manager Telefonens funktioner

Business Communications Manager Telefonens funktioner Business Communications Manager Telefonens funktioner 2002 Nortel Networks P0341611 Version 02 Taster Funktionstasten i Business Series Terminal (T-series) er et lille globusikon. På funktionstasten i

Læs mere

Brugervejledning til analog telefon. Artikel-nr. P0609351 01 25. februar 2004

Brugervejledning til analog telefon. Artikel-nr. P0609351 01 25. februar 2004 Brugervejledning til analog telefon Artikel-nr. P0609351 01 25. februar 2004 2 Brugervejledning til analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Alle rettigheder forbeholdes. 2004. Oplysningerne i nærværende

Læs mere

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Brugerkort

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Brugerkort Varenr. P0987197 Version 02 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Brugerkort Sådan kommer du i gang 3 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone føjer tale og data til

Læs mere

Business Communications Manager Oversigtskort til i2004 Internet Telephone

Business Communications Manager Oversigtskort til i2004 Internet Telephone Artikel-nr. P0937679 Udgave 01 Business Communications Manager Oversigtskort til i2004 Internet Telephone Introduktion 3 Business Communications Manager i2004 Internet Telephone bringer tale og data ind

Læs mere

Brugervejledning til. Nortel Networks IP Phone 2001

Brugervejledning til. Nortel Networks IP Phone 2001 Artikel-nr. P0609363 02 5. marts 2004 Business Communications Manager Brugervejledning til Nortel Networks IP Phone 2001 Introduktion 3 Nortel Networks IP Phone 2001 bringer tale og data ind på skrivebordet.

Læs mere

Business Communications Manager Oversigtskort til i2004 Internet Telephone

Business Communications Manager Oversigtskort til i2004 Internet Telephone Artikel-nr. P0995221 01 Business Communications Manager Oversigtskort til i2004 Internet Telephone Introduktion 3 Business Communications Manager i2004 Internet Telephone bringer tale og data ind på skrivebordet.

Læs mere

Funktionskort til SWCA (System-wide Call Appearance)

Funktionskort til SWCA (System-wide Call Appearance) Funktionskort til SWCA (System-wide Call Appearance) Artikelnr. N0069073 November 2005 Om SWCA-taster (System-wide Call Appearance) Linje 1 Linje 2 SWCA1 SWCA2 SWCA3 Brug SWCA-funktionen til at parkere

Læs mere

Brugerkort til Business Communications Manager M7324N

Brugerkort til Business Communications Manager M7324N Brugerkort til Business Communications Manager M7324N 2000 Nortel Networks P0911605 version 02 Business Communications Manager M7324N-telefonen Display viser klokkeslæt, dato og opkaldoplysnigner, giver

Læs mere

Hvordan bruger du din IP Office 5402 og 5602 telefon

Hvordan bruger du din IP Office 5402 og 5602 telefon Hvordan bruger du din IP Office 5402 og 5602 telefon Håndtering af samtaler Funktionstaster System funktioner Håndtering af samtaler Din nye 5402/5602 telefon har indbygget højttaler, som giver mulighed

Læs mere

Brugervejledning til IP-tastudvidelsesmodul (KEM) BCM Business Communications Manager

Brugervejledning til IP-tastudvidelsesmodul (KEM) BCM Business Communications Manager Brugervejledning til IP-tastudvidelsesmodul (KEM) BCM Business Communications Manager Dokumentversion: 02 Delkode: N0094434 Dato: Januar 2006 Copyright Nortel Networks Limited 2006 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5 Brugervejledning IP apparatet LIP-24 Til LG ipecs anlæg version 5 Indholdsfortegnelse Foretage et opkald....7 Foretage et opkald til et eksternt telefonnummer................................... 7 Foretage

Læs mere

Brugerkort til Business Communications Manager CAPN

Brugerkort til Business Communications Manager CAPN Brugerkort til Business Communications Manager CAPN 2001 Nortel Networks P0911606 version 01 CAPN (Central Answering Position) Hvad bruges CAPN til? Hvad er et CAPN-modul? Business Communications Manager

Læs mere

Switel BIG T18. Fastnettelefon. Bruger vejledning. Tele Call ene-distributør i Danmark for Switel www.telecall.dk

Switel BIG T18. Fastnettelefon. Bruger vejledning. Tele Call ene-distributør i Danmark for Switel www.telecall.dk Switel BIG T18 Fastnettelefon Bruger vejledning 1. Klargøring 1. Forbind stikket i telefonrøret og stikket i bunden af basen med spiralledningen 2. Tilslut telefonen til telefonstikket 2. Monter Batteri

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Android mobil app manual Version 170516

Android mobil app manual Version 170516 Android mobil app manual Version 170516 Indhold Introduktion... 2 Installation... 2 Gå ind på Google Play... 2 Gå ind på Mobil app en... 3 Indstillinger... 3 Telefonnummer... 4 Favorit udgående id... 4

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

CAP (Central Answering Position) Brugervejledning

CAP (Central Answering Position) Brugervejledning CAP (Central Answering Position) Brugervejledning Artikelnr. N0068928 November 2005 CAP-enheden (Central Answering Position) CAP-enheden (Central Answering Position) består af en T7316E-telefon og fra

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang Version 1.0a Sådan bruger du dit mobile lokalnummer Som følge af systemets indbyggede fleksibilitet kan facilitetskoder og tilbudte faciliteter adskille sig fra det,

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Lad din telefon arbejde for dig

Lad din telefon arbejde for dig Telia Fastnet XtraServices Brugervejledning Mulighederne er mange på www.telia.dk/minesider På www.telia.dk/minesider kan du se, hvilke XtraServices du er tilmeldt eller bestille andre Xtraservices. Desuden

Læs mere

TDC Wallboard Basis. Brugervejledning

TDC Wallboard Basis. Brugervejledning TDC Wallboard Basis Brugervejledning Marts 2015 Indholdsfortegnelse Forord...3 Webadresser...3 Terminologi...3 Inden du går i gang...3 Systemkrav...3 Sådan logger du på TDC Wallboard Basis...4 Sådan virker

Læs mere

Brugervejledning til IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager

Brugervejledning til IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager Brugervejledning til IP Audio Conference Phone 2033 BCM50 2.0 Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversion: 01.01 Artikelkode: NN40050-102-DA Dato: August 2006 Copyright Nortel

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Kortnummervalg... 3 Banke på... 3 Viderestilling altid... 4 Viderestilling

Læs mere

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Brugervejledning Standardtelefoner 1 2 Brugervejledning Standardtelefoner Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION...4 2. SYMBOLER I GUIDEN...5

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser Guide til ] abonnement og ekstra serviceydelser Denne oplysende guide er en oversigt over alle de ekstra serviceydelser, der findes med ACN abonnement, og hvordan du kan benytte dem og få mere ud af din

Læs mere

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET INDHOLDSFORTEGNELSE TONESIGNALER:...3 LOKAL OMSTILLING...4 LOKALKALD OG NOTERING...4 SAMTALE VENTER...4 VIDERESTILLING (VALGFRI)...4 VIDERESTILLING

Læs mere

i760/m760e Quick guide

i760/m760e Quick guide i760/m760e Quick guide Din i760/m760e Din i760/m760e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter, som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i760/m760e systemtelefon er enkel og nem

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Vision 24. Part No.: 18934 Version 1.0

Vision 24. Part No.: 18934 Version 1.0 Vision 24 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design,

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

Brugervejledning. Analog til. ipecs UCP

Brugervejledning. Analog til. ipecs UCP Brugervejledning Analog til ipecs UCP Indholdsfortegnelse Foretage opkald.... 5 Eksternt opkald.... 5 Internt opkald.... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af samtale.... 5 Omstilling... 6 Omstilling til andet

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER TELEFON 69 12 12 12 WWW.DANSKKABELTV.DK INDHOLD Tonesignaler s. 3 Opkald s. 3 Modtage kald s. 3 Samtale venter s. 3 Viderestilling s. 4 Viderestilling ved intet svar

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

Cisco Unity Express 2.3 Voice-Mail System Brugervejledning

Cisco Unity Express 2.3 Voice-Mail System Brugervejledning Cisco Unity Express 2.3 Voice-Mail System Brugervejledning Revideret: 31. juli 2006, OL-10491-01 Første udgave: 31. juli 2006 Senest opdateret: 31. juli 2006 Denne vejledning beskriver nogle af de avancerede

Læs mere

D N! Brugervejledning. . For 832 afdeling 8. Telefonen. Porttelefonen. Telefonsvarer. oole lxjense as. Side 1

D N! Brugervejledning. . For 832 afdeling 8. Telefonen. Porttelefonen. Telefonsvarer. oole lxjense as. Side 1 z D N! Brugervejledning. For 832 afdeling 8 Telefonen Porttelefonen Telefonsvarer oole lxjense Side 1 AD N, II Indholdsfortegnelse Generelle forhold...... no... 3 Vejledning...... 3 Viderestilling......

Læs mere

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten.

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten. Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner på SNOM 300 telefonen. På den sidste side er der svar på de spørgsmål vi oftest er stødt på. De viderestillingsfunktionaliteter

Læs mere

www. c ome n d o t e l e c om. c o m Guide til Comendo Switchboard

www. c ome n d o t e l e c om. c o m Guide til Comendo Switchboard www. c ome n d o t e l e c om. c o m Guide til Comendo Switchboard Interfacet......... 3 Typer af visninger............ 3 Kø visning.................. 3 Bruger visning.................. 3 Egne samtaler..................

Læs mere

Betjeningsvejledning til Commander Business, Commander Basic.2, Compact 5010 VoIP og Compact 5020VoIP

Betjeningsvejledning til Commander Business, Commander Basic.2, Compact 5010 VoIP og Compact 5020VoIP Betjeningsvejledning til Commander Business, Commander Basic.2, Compact 5010 VoIP og Compact 5020VoIP Denne vejledning er et koncentrat af den originale engelske Operator s Manual for the User, der medfølger

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LDK-24 omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LDK-24 omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LDK-24 omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af samtale... 5 Omstilling...

Læs mere

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet LOKAL OMSTILLING De kan når som helst stille en samtale om til et andet nummer. Tast R + nummeret, informer om samtalen og læg røret på. Hvis nummeret er optaget eller ikke svarer, kan De gå tilbage til

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG-GDK-16- og 20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG-GDK-16- og 20W-omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG-GDK-16- og 20W-omstillingsanlæg Brugervejledning for analoge telefonapparater Til LG-GDK-16 og 20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Etablere et opkald...

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG ipecs omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald........................................................

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG ipecs omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald............................................................ 5 Eksternt opkald.....................................................

Læs mere

START HER. Ønsker du at slutte printeren til et trådløst netværk? Trådløs USB Kabeltilsluttet. Brug Trådløs opsætning og tilslutning.

START HER. Ønsker du at slutte printeren til et trådløst netværk? Trådløs USB Kabeltilsluttet. Brug Trådløs opsætning og tilslutning. START HER Hvis du kan svare "Ja" til et af de følgende spørgsmål, skal du gå til det angivne afsnit for at få vejledning til opsætning og tilslutning. Ønsker du at slutte printeren til et trådløst netværk?

Læs mere

Guide til din Waoo! TV-boks

Guide til din Waoo! TV-boks VI GI R DIG Guide til din Waoo! TV-boks Få TV-oplevelser i 4K-kvalitet AirTies 7410 Sådan betjener du Waoo! TV LED-diode Standby: Sætter TV-boksen på standby. Mellemrumsknap: Når du skal lave mellemrum

Læs mere

Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en ungdomsuddannelse

Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en ungdomsuddannelse Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en ungdomsuddannelse Institutionens brugeradministrator på Optagelse.dk kan oprette medarbejdere med forskellige roller og rettigheder. Når du opretter en

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt igang. med ComX Telefoni 7 8 # INTERNET TELEFONI

Kom godt i gang. Kom godt igang. med ComX Telefoni 7 8 # INTERNET TELEFONI Kom godt i gang Kom godt igang med ComX Telefoni 2 3 4 5 6 9 7 8 0 * TELEFONI INTERNET 1 TV Com X Telefoni - indstilling af tjenester via trykknaptelefon 1. Telefonsvarer Sådan ændrer du din adgangskode:

Læs mere

BeoCom 3. Vejledning

BeoCom 3. Vejledning BeoCom 3 Vejledning BeoCom 3 Med BeoCom 3 kan du holde styr på dine samtaler via telefonens display. Displayet leder dig igennem brugen af telefonen, når du skal ringe op, besvare opkald og indstille

Læs mere

Jabra BT2047 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2047 1. jabra

Jabra BT2047 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2047 1. jabra Jabra BT2047 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2047 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2047...2 HEADSETFUNKTIONER...2 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3 Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3 Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af

Læs mere

Modem og lokale netværk

Modem og lokale netværk Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Brugerguide Tillægspakke Telefoni

Brugerguide Tillægspakke Telefoni Brugerguide Tillægspakke Telefoni Tillægspakke Telefoni indeholder: Vis nummer side 1 Viderestilling side 1 Telefonsvarer side 3 Bemærk: Du kan også redigere indstillinger for viderestilling og telefonsvarer

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465405

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner

Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Revideret: 7. maj 2007, OL-13250-01 Første udgave: 1. maj 2006 Senest opdateret: 7. maj 2007 I denne vejledning

Læs mere

Cisco Unity Express 7.0 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner

Cisco Unity Express 7.0 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Cisco Unity Express 7.0 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Revideret: 20.01.09, Første udgave: 5. november, 2007 Senest opdateret: 20.01.09 I denne vejledning beskrives nogle

Læs mere

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc Version 240216 Side 1 af 32 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Om programmet... 4 Om manualen... 4 For at komme

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Dokumentation. Udbyder : sms1919.dk Service : sms-dialog Version : v1.01

Dokumentation. Udbyder : sms1919.dk Service : sms-dialog Version : v1.01 Dokumentation Udbyder : sms1919.dk Service : sms-dialog Version : v1.01 Indholdsfortegnelse Versionshistorik... 3 Konceptet... 4 Oprettelse af konto... 5 Via sms1919.dk... 5 E-mailinterface... 5 Redigering

Læs mere

Brugermanual. YouSee Voicemail

Brugermanual. YouSee Voicemail Brugermanual YouSee Voicemail Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 16 Introduktion Ikoner Login Afspil Spol i Del og lås Skift mellem Søgning Indstillinger Indtal FAQ Version 1.0 Android version:

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

VEJLEDNING Smartphone Applikation

VEJLEDNING Smartphone Applikation VEJLEDNING Smartphone Applikation Side 1 Vejledning til LOCKONs iphone/ Android App Her er en vejledning til hvordan du downloader, installerer og bruger LOCKONs applikation. Forudsætning for brugen af

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Brugervejledning. ISDN NTab-boks. Denne vejledning viser, hvordan du installerer ISDN

Brugervejledning. ISDN NTab-boks. Denne vejledning viser, hvordan du installerer ISDN Brugervejledning ISDN NTab-boks Denne vejledning viser, hvordan du installerer ISDN Indhold 1. Introduktion 4. Indkodning af telefonnumre 5.1 Aktivering af ab-port 7. Mulige tilslutninger af telefoner

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. til Waoo Telefoni FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER VEJLEDNING. til Waoo Telefoni FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER VEJLEDNING til Waoo Telefoni FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Tilkobling af din telefon...4 Waoo Telefoni tjenester...5 STANDARDTJENESTER Skjul nummer...6 Spærring for anonyme opkald...7 TILLÆGSTJENESTER

Læs mere

Brugervejledning for fastnettelefoner

Brugervejledning for fastnettelefoner Brugervejledning for fastnettelefoner Læs mere på: www.danskkabeltv.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling Durokald Trio A+ trio Viderestilling ved intet

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Business Communications Manager Servicefunktioner Oversigtskort

Business Communications Manager Servicefunktioner Oversigtskort Business Communications Manager Servicefunktioner Oversigtskort 2001 Nortel Networks P0941627 Version 03 Hospitality features På dette kort vises Business Series Terminals-tasterne. I tabellen nedenfor

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

Skolemedarbejder 9. klasse. Brugervejledning Optagelse.dk

Skolemedarbejder 9. klasse. Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder 9. klasse Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder 9. klasse Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring,

Læs mere

Clublog Dansk vejledning af OZ0J Version 1.0 opdateret juli 2016. Forord. Denne vejledning indeholder opstart og løbende brug af Clublog.

Clublog Dansk vejledning af OZ0J Version 1.0 opdateret juli 2016. Forord. Denne vejledning indeholder opstart og løbende brug af Clublog. Forord Denne vejledning indeholder opstart og løbende brug af Clublog. Brug af vejledningen samt installation af softwaren sker helt på eget ansvar. Vejledningen opdateres efter behov og må frit kopieres

Læs mere

Forside. IP-telefon 2004. Brugervejledning. Nortel Networks Communication Server 1000

Forside. IP-telefon 2004. Brugervejledning. Nortel Networks Communication Server 1000 Forside Nortel Networks Communication Server 1000 IP-telefon 2004 Brugervejledning Revisionshistorik Revisionshistorik September 2004 Standard 4.00. Dette dokument er opdateret for at understøtte Nortel

Læs mere

Quickguide til UC på ios (iphone)

Quickguide til UC på ios (iphone) Quickguide til UC på ios (iphone) Denne quickguide viser dig nogle af de basale funktioner i din UC-app på iphone (ios). Hvis du har en smartphone fra f.eks. Samsung, HTC eller Sony, kører den et andet

Læs mere

Arc Enterprise Console Operator Attendant

Arc Enterprise Console Operator Attendant Arc Enterprise Console Operator Attendant Hurtig brugervejledning Version 5.1 2003-2009 Arc Solutions (International) Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne dokumentation må gengives i nogen

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Basis og Udvidet Statistik for Administratorer V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Basis og Udvidet Statistik for Administratorer V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Basis og Udvidet Statistik for Administratorer V2.0 Indholdsfortegnelse 1. BASIS STATISTIK... 3 Træk en rapport... 3 Hovednummer rapporter... 3 Visning af data (Tid,

Læs mere

TUSASS Mobil. Kom godt fra start

TUSASS Mobil. Kom godt fra start TUSASS Mobil Kom godt fra start 1 Indhold DIN TUSASS PAKKE INDEHOLDER... 3 KOM GODT FRA START MED TUSASS... 3 SÅDAN TANKER DU OP... 3 SERVICER MED TUSASS... 4 TELEsvar... 4 Aflytning af TELEsvar... 5 Andre

Læs mere

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Sådan bruges ReSound Smart apparater med din iphone, ipad og ipod touch

Sådan bruges ReSound Smart apparater med din iphone, ipad og ipod touch Sådan bruges ReSound Smart apparater med din iphone, ipad og ipod touch Konfiguration og brug af Made for iphone (MFi) Hardware, der understøttes ReSound Smart apparater understøtter MFi-funktionalitet

Læs mere

Kvik guide AMC Klient Symbian

Kvik guide AMC Klient Symbian 1 Kvik guide AMC Klient Symbian Indhold Installation af Klient software Side 2 Tips for Nokia telefoner Side 3 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 4-5 Beskrivelse af faste funktioner

Læs mere

Regler for viderestillinger, via MyPhone

Regler for viderestillinger, via MyPhone Til dig Deres ref.: MyPhone Vor ref.: Viderestillinger JED Odense d. 21-10-2012 Regler for viderestillinger, via MyPhone MyPhone Indstillinger, har en fane [Regler for Viderestillinger] Hvor forskellige

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

Brugerguide til Wuxus - For dig som er transportkøber.

Brugerguide til Wuxus - For dig som er transportkøber. Brugerguide til Wuxus - For dig som er transportkøber. Søg og book en vogn Trin 1 - Detaljer Trin 2 - Vælg Vogn Trin 3 - Parter Book din vognmand Trin 1 - Indtast selv booking Batchupload Send din opgaveliste

Læs mere

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide Dokumentation HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

FONET Viderestilling

FONET Viderestilling FONET Viderestilling 110722/ff Med FONETs viderestilling får du et effektivt og fleksibelt værktøj til at administrere dine indgående opkald, der også betegnes som Tilringning, via Mine Sider og/eller

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål: Cisco Mobile 8.1 til Apple iphone

Ofte stillede spørgsmål: Cisco Mobile 8.1 til Apple iphone Frequently Asked Questions Ofte stillede spørgsmål: Cisco Mobile 8.1 til Apple iphone Ofte stillede spørgsmål 2 Grundlæggende 2 Kontoindstillinger 5 Opkald 6 Kontakter og søgning i telefonbogen 11 Voicemail

Læs mere

TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning

TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning 1. Oversigt 1) NEW, blinker ved ubesvaret kald 2) IN USE, lyser når telefonen er i brug 3) LCD, skærm 4) OUT/X, udgående kald, vælge melodi på musik på hold 5) DEL,

Læs mere